Persontrafik 2018

Page 1

s Rå dh u

Kungsträdgården

Skärholmen Vårberg

na ka

Skanstull

Telefonplan

GULLMARSPLAN

la

Jä rla

SJÄLVKÖRANDE FORDON – INTE LÄNGRE EN UTOPI

m m ar by

fia

Ha

So

Zi nk en sd am m M ar ia to rg et

rn st ul l

Ho

lm en

SLUSSEN Medborgarplatsen

Midsommarkransen

Mälarhöjden

Bredäng Sätra

Li lje ho

As pu dd en

Ax el sb er g

Ör ns be rg

NYA TUNNELBANAN – ETT BYGGE MED STORA UTMANINGAR

MISSA INTE BRANSCHFESTEN

NACKA

l

Gamla stan

Si ck

A

I

H

T-CENTRALEN

R

Hägerstensåsen Skärmarbrink

Västertorp FRUÄNGEN

Slakthusområdet

Vårby gård

Sockenplan

Masmo

Svedmyra

Fittja

Stureby

Alby

Bandhagen Högdalen

Hallunda

Rågsved

NORSBORG

Blåsut Sandsborg Skogskyrkogården Tallkrogen

Hammarbyhöjden Björkhagen Kärrtorp Bagarmossen

Gubbängen Hökarängen

SKARPNÄCK

Farsta

HAGSÄTRA

22— 24 oktober 2018 Stockholmsmässan

FARSTA STRAND

Nordiskt samarbete stärker branschen

Arrangörer:

Medarrangörer:

ALLA UTSTÄLLARE PÅ PERSONTRAFIK 2018 • WWW.PERSONTRAFIK.SE


Öppettider på mässan Måndag 22 oktober 10.00 – 17.00 Tisdag 23 oktober 10.00 – 18.00 Onsdag 24 oktober 10.00 – 16.00

Tider för seminarier Måndag 10.00- 17.00 Tisdag 09.00- 17.00 Onsdag 09.00- 15.00

Persontrafik Magasin är producerad av Break a Story Communication AB på uppdrag av Persontrafik, tel: 031-708 80 70 och 08-749 98 41, www.persontrafik.se. Produktion: Break a Story Communication AB, Mässans Gata 14, 412 51 Göteborg, tel: 031-708 66 80. www.breakastory. se. Ansvarig utgivare: Dan Ågren. Redaktör: Petra Hansson. Texter: Björn Hultman och Petra Hansson. Layout: Thomas Glans. Annonser: Lotta Carlsson. Tryck: MittMedia Print 2018. Tidningen publiceras även på www.breakastory.se.

Persontrafik arrangeras omväxlande av Stockholmsmässan och Svenska Mässan. Båda arrangörerna följer dataskyddsförordningen, och ansvarar för sin personuppgiftshantering i enlighet med respektive företags dataskyddspolicy. Du hittar dem på www.stockholmsmassan.se respektive www.svenskamassan.se.

ARRANGÖRER

MEDARRANGÖRER

SAMARRANGEMANG

Välkommen till hela kollektivtrafikbranschens mötesplats – Persontrafik 2018. FOTO: ANNA SIGVARDSSON HÖGBORG

Nästa stopp Stockholm!

D

PARTNERS

et drar ihop sig till Persontrafik 2018! Det är utan tvekan årets viktigaste kunskapsdagar för alla som är verksamma inom den nordiska kollektivtrafikbranschen – en bransch som känns hetare och mer aktuell än någonsin. I utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en hållbar stadsutveckling spelar kollektivtrafiken en oerhört viktig roll.

MEDIAPARTNERS ALLT OM

BUSS

VI STÅR BAKOM PERSONTRAFIK 2018 ◗ SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK är en branschorganisation som stödjer sina medlemmar i deras arbete med att utveckla kollektivtrafiken. Våra aktiva medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt samt skolskjuts, färdtjänst och sjukresor. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik. Ledstjärnan i vårt arbete är visionen ”Kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle”. ◗ SVERIGES BUSSFÖRETAG är ett förbund inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Sveriges Bussföretag är ett gemensamt förbund för busstrafikföretag och bussresearrangörer som bedriver alla former av yrkesmässig busstrafik och anordnar bussresor inom och utanför landets gränser. Inom Sveriges Bussföretag ryms såväl arbetsgivarfrågor som branschfrågor. ◗ SVENSKA TAXIFÖRBUNDET ­är en branschorganisation för sveriges taxiföretagare. Förbundets uppdrag är att bevaka branschens intressen i nära dialog med myndigheter och politiker så att förutsättningar och konkurrensvillkor bidrar till en hållbar taxinäring och därmed en hållbar samhällsutveckling. ◗ BRANSCHFÖRENINGEN TÅG­OPERATÖRERNA representerar de i Sverige aktiva tågoperatörerna och ska tillgodose deras behov av ett starkt branschorgan för att a ­ ktivt driva den kommersiella spårtrafikens gemensamma intresse­frågor gentemot regering och riksdag, myndigheter uppdrags­ givare, m ­ edia och andra intressenter, n ­ ationellt och internationellt. ◗ SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING är en arbetsgivar- och intresseorganisation för kommuner, landsting och regioner i Sverige.

2

bland annat genom att de båda konferenserna Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden samarrangeras med Persontrafik. Det blir ett ypperligt tillfälle att ta del av kollektivtrafikutvecklingen i hela Norden. I ÅR BLIR DET ETT STARKT NORDISKT FOKUS

kan du botanisera bland över 100 programpunkter. Där tar vi upp aktuella branschfrågor med fokus på MED DITT SEMINARIEPASS

Så hittar du till Stockholmsmässan Både bussar och pendeltåg stannar vid Älvsjö Station, som är Stockholmsmässans närmsta granne. På tio minuter tar pendeltåget dig från Stockholm Central till Stockholmsmässan. Adress: Mässvägen 1, Älvsjö. Med SL: Pendeltåg från Stockholm Central mot Älvsjö Station avgår 8-14 gånger i timmen. Resan tar endast 10 minuter. Från Arlanda: Med SL:s pendeltåg tar du dig snabbt mellan Arlanda och Älvsjö station som ligger granne med Stockholmsmässan. Med penden åker

kunskap, forskning, kunskapsutbyte och spännande, viktiga framtidsfrågor. På mässgolvet hittar du utställare som visar upp den senaste tekniken inom eldrift och laddinfrastruktur, trafikinformation, biljettsystem, IT och mycket annat. Alla utställarna hittar du på persontrafik.se och på sidorna 25–29 i tidningen. också ett forum för att träffa branschkollegor, mingla och ha trevligt. Boka därför in branschminglet på måndagskvällen och Persontrafiks traditionella branschfest på tisdagskvällen. På Persontrafik får du koll på utvecklingen inom branschen, fyller på kunskapsförrådet, träffar gamla bekanta och har det trevligt. Vi ses på Stockholmsmässan – välkommen! Dan Ågren, projektledare PERSONTRAFIK ÄR FÖRSTÅS

du raka spåret på drygt 50 minuter. Tåget avgår från Sky City, mittemellan terminal 4 och 5. Med bil: Enklast kör du E4/E20 och följer skyltar mot Mässan/Älvsjö.

BOKA PLATS

till seminarierna & branschfesten www.persontrafik.se

www.persontrafik.se


Station: Stockholm City Artist: Karin Lindh Photo: Markus Hallberg

While some explore Stockholm by public transport, others prefer to explore the public transport In Stockholm, public transport is an art. From the vehicles, the transit network and the control systems to the spectacular spaces that define the Metro system. Today, 94 out of 100 subway stations are adorned with art. Visit stand C06:11 to learn more about Stockholm and our extensive public transport system.


Vad får man inte missa på Persontrafik 2018?

Ta dig tid och hitta dina guldkorn i det omfattande seminarieprogrammet som är unikt den här gången med sitt nordiska fokus. Eftersom både Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden samverkar med Persontrafik får du också en fantastisk möjlighet att knyta nya kontakter och byta erfarenheter med kollegor från hela Norden! Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik

Höga förväntningar på unikt möte Det har aldrig hänt förr: två nordiska konferenser kring kollektivtrafik läggs samtidigt i Sverige – och ihop med en större mässa. – Nu får mötesplatsen ett helt nytt format. Det ska bli enormt spännande, säger Jarl Eliassen, samordnare av Nordiskt Lokaltrafikmöte och Inform Norden. De båda konferenserna går samtidigt 22–24 oktober på Stockholmsmässan. Det är unikt. Nordiskt Lokaltrafikmöte, som samlar de nordiska huvudstädernas kollektivtrafikorganisationer vartannat år, gick under flera decennier som en separat konferens på vårkanten. InformNorden, ett forum med syftet att föra samman branschspecialister och industri för att stimulera utvecklingen av IT inom persontrafiken, har sedan bildandet 1998 haft årliga konferenser på hösten. direktör för Trafikanten A/S i Oslo och de senaste fyra åren Nordens representant i UITP, Union Internationale des Transports Publics, förklarar upplägget: – På Nordiskt Lokaltrafikmöte diskuterar vi de viktigaste framtidsfrågorna för kollektivtrafiken med tyngdpunkt på det nordiska perspektivet. – Ett exempel är hur vi rullar ut elektriska fordon, det sker ju nu. Vi kan dela våra strategier, våra erfarenheter och stödja varandra. En huvudfråga under årets möte blir hur JARL ELIASSEN, TIDIGARE

4

man driver en kundinriktad planering och utveckling. Mycket handlar om att jobba med kunderna, understryker Jarl: – Vårt resande har ändrat sig radikalt på senare år. Vi utvecklar produkten för att göra det lättare att resa kollektivt, bland annat med nya tjänster via appar och internet. Och vi kommunicerar med kunderna på ett helt annat sätt.

konferensen delar länderna med sig av erfarenheter, kravställningar och standarder.

FÖR SEX ÅR SEDAN hölls de två konferenserna samtidigt för första gången. Sedan dess har tre ”dubbelkonferenser” hållits: i Reykjavik, Oslo och Helsingfors. Nu blir det alltså fjärde gången, i Stockholm. – Vi ser stora fördelar, det finns många synergier, säger Jarl Eliassen. STORT INTRESSE KNYTS till – Deltagarna kommer en paneldiskussion med att känna igen sig: Inalla de nordiska direktöformNorden ligger som rerna. en konferens i konferen– Där diskuterar vi sen, med sitt traditiovilken roll kollektivtrafiknella upplägg med korta företagen ska ta i förhålföredrag och tid för dislande till nya former av kussioner i panel och med mobilitet, delningstjänster publiken. och delningsekonomi, inI år kompletteras dessutom dividualiserade transporter konferenserna för första gångoch autonoma, självkörande en med Persontrafik. Jarl Eliassen, samordnare för fordon. Frågor som också i – För oss är det förstås jätNordiskt Lokaltrafikmöte. hög grad påverkar stadsplaneteintressant, arrangemanget får ringen. en ny nivå, säger Jarl Eliassen. 20-årsjubilerande InformNorden har en del– Samtidigt banar det väg för nästa års UITP vis annan inriktning: Global Public Transport Summit, världens störs– Tanken är att stimulera forskning och utta mässa kring kollektivtrafik, som också hålls i veckling på telematikområdet och stödja ITSStockholm. arbetet inom den nordiska kollektivtrafiken. På Björn Hultman

www.persontrafik.se


Smartaste lösningarna för persontrafik och taxi. Trafikledning, samplanering, skolresor, biljettsystem. Välkommen till Halda, vi finns på monter C04:39

www.halda.se www.persontrafik.se

5


Nordiska trafikdirektörer o Våra förändrade resemönster står i fokus när trafikdirektörerna från de fem nordiska huvudstäderna träffas under Nordiskt Lokaltrafikmöte. Vi kände dem på pulsen inför mötet och lät dem besvara fyra frågor.

1) Vilka är de största utmaningarna för kollektivtrafiken i er stad? 2) Vilka tror du blir de största förändringarna de närmaste åren? 3) Vad kan man göra för att få fler att välja att resa kollektivt? 4) Vad är du mest nyfiken på att få lära dig om, av dina nordiska kollegor?

6

Caroline Ottosson, VD, SL, Stockholm

Dorthe Nøhr Pedersen, VD, Movia, Köpenhamn

1) Att möta stockholmarnas dagliga behov av att resa till arbete, skola och annat i en växande stad. Vi bygger ut för att möta ökande behov av resor och måste hålla takten, samtidigt som vi säkrar en stabil leverans här och nu.

1) Utmaningarna kan kopplas till en ständigt ökad trängsel och därmed också till miljön i form av luftföroreningar och buller. Vi upplever ökad befolkningstillväxt som utmanar kvaliteten på den mobilitet staden kan erbjuda. Medborgarna lägger mer tid på att transportera sig runt i staden, pendlarna spenderar mer tid att komma till och från staden. Köpenhamn investerar i tunnelbanans utveckling vilket stärker kollektivtrafiken i centrala delar, medan trafiken ökar på motorvägssystemet.

2) Det växande kollektivtrafiksystemet gör det möjligt för stockholmarna att utveckla sina resmönster. Vi arbetar utifrån att allt fler kommer att kombinera kollektivtrafik med andra färdsätt, vilket ställer ökade krav på enkelhet och flexibilitet i tjänsteutbudet. 3) Ska fler resa kollektivt måste vi minska trösklarna in i systemet. Det gör vi med enkla system för att köpa biljett, ett trafikutbud som möter resenärernas behov idag och i morgon, utvecklad trafikinformation och tjänsteutveckling för ökad flexibilitet. 4) Jag är nyfiken på hur man drivit utveckling och anpassar affärsmodeller utifrån dagens och morgondagens förutsättningar. Mina nordiska kollegor ligger långt fram inom flera intressanta områden, t ex mobila betalningar och självkörande spårfordon.

”Vi arbetar utifrån att allt fler kommer att kombinera kollektivtrafik med andra färdsätt, vilket ställer ökade krav på enkelhet och flexibilitet i tjänsteutbudet.”

www.persontrafik.se

2) Vi kan för närvarande observera en tendens att nya teknologier och affärsmodeller testas alltmer inom transportsektorn. Det är svårt att bedöma i vilken takt vi vill se större förändringar. Förarlösa bussar, delningsekonomi och MaaS kommer alla att utmana den kollektivtrafik vi känner idag. Det är både ett hot, men också en möjlighet att ge medborgarna en bättre övergripande mobilitet. Utmaningen för staden är att säkra tillräckligt god mobilitet i en period av ökande befolkning och ökad trängsel. 3) Vi kan inte fortsätta tänka på det traditionella sättet där vi ser transportsätten som separata. Integration och sammanhållning är nyckelorden, där vi också i traditionell kollektivtrafik bör tänka på breda multimodala lösningar som kombinerar fördelarna med olika transportsätt. Vi ska också arbeta för att få en bättre koppling mellan kommunal/ regional planering och kollektivtrafik. I många fall finns inte tillräcklig sammanhållning i planeringen, kollektivtrafiken kommer in för sent in i processen. 4) Vi har en unik samarbetstradition mellan de nordiska länderna. Min erfarenhet är att vi i hög grad delar samma utmaningar och har stor glädje av att dela med oss av lösningar. Jag väntar mig att konferensen ska ge inspiration till att lösa gemensamma problem. Vi har en stark ställning i de nordiska länderna, som många andra europeiska länder ser på med viss avund. Vi ska värna den positionen och använda konferensen för att upprätthålla och knyta nya kontakter med kollegor i de nordiska trafikbolagen.


om framtidens lokaltrafik Jóhannes Svavar Runarsson, VD, Straeto, Reykjavik

Suvi Rihtniemi, VD, HSL, Helsingfors

Bernt Reitan Jenssen, VD, Ruter, Oslo

1) Kollektivtrafikföretaget i Reykjavik-området är sammansatt av sex kommuner, där kostnaden delas på ett komplext sätt mellan kommunerna. Detta system står inför olika utmaningar. För det första blir biltrafiken i Reykjavík allt tyngre och brist på bussfiler gör det svårt att hålla tidtabellen under rusningstider. För det andra är huvudstadsregionen ett stort och glesbefolkat område och politiken har traditionellt fokuserat på att betjäna varenda kvarter. Därför har ett ”tunt lager” av service spridits över 1 062 km2, vilket ger en lägre frekvens än vad vi föredrar. I jämförelse är Oslo 480 km2 och Köpenhamn 607 km2. För det tredje är isländarnas inställning till kollektivtrafik också en utmaning, de flesta isländska familjer äger en bil eller två, den nuvarande ekonomiska boomen gör det enkelt att köpa och äga en bil. Attityden mot kollektivtrafik är någonstans mellan USA och Europa.

1) Att stärka stamvägnätet och finansieringen av investeringar i kollektivtrafik. Att integrera nya tjänster i det befintliga systemet som konkurrerar med bilresor. Att kombinera transportslagen, Park & Ride. Att interagera med boende både när det gäller planering och när servicen är igång. Att anpassa oss till snabba förändringar i konsumentvanor som är svåra att förutse och reagera på, om vi inte har tillgång till rätt data och kundinsikt.

1) Kollektivtrafiken i Oslo och Akershus har haft en fantastisk utveckling de senaste tio åren. Antalet kollektivtrafikresor har ökat med 63 procent. För att vara relevant för människor måste erbjudandet från kollektivtrafiken upplevas så flexibelt att det kan konkurrera med bilen. Det kan vi bara klara om vi fortsätter utveckla och leverera ”ryggraden” av kollektivtrafik – tunnelbana, buss, spårvagn, båt – samtidigt som vi utvecklar mer flexibla och delade tjänster. Det handlar bland annat om att skapa nätverk av miljövänliga, kombinerade mobilitetslösningar som ger människor större rörelsefrihet än vad vi får med egen bil.

2) Ett system för BRT, Bus Rapid Transit, planeras. En BRT-linje blir förhoppningsvis verklighet de närmaste åren, på ett eller annat sätt. Vi ser hela systemet som mer fokuserat på passagerarantal än på täckning. Ökad frekvens på linjer med många passagerare. Ökat antal bussfiler och prioritet på trafiksignaler. Förhoppningsvis kommer staden att förtätas runt BRT-stopp, i första hand på centrala ställen i staden. 3) Öka frekvensen på de linjer med högst antal resenärer. Introducera BRT och fokusera på ett mer passagerarorienterat system, med högre frekvens i tättbefolkade områden. Att göra det mer attraktivt att använda kollektivtrafiksystemet. 4) Hur andra planerar sina system, hur beslut fattas. Vilka är de största utmaningarna de möter och hur tacklar de dem? Hur har de planerat BRT-system – och införlivat dem med befintliga bussnät? Vad bör man undvika när man planerar för BRT? Vilka planeringssystem (mjukvara) använder de? Hur involverar de allmänheten i linjeplaneringen? Hur definierar de ett BRT-system, vad är ett måste och vad är ett ”nice-to-have”?

2) Vi växlar över alltmer till stamvägar och matartjänster. Alltfler går eller cyklar. Vi får förändrade biljettsystem och betalningssätt. Miljömedvetenheten ökar, till exempel kritiken mot bussar med förbränningsmotorer. 3) Attraktiv och konkurrenskraftig prissättning – det ska vara enkelt att betala, till exempel med årsbiljetter. Goda och pålitliga tjänster som möjliggör ett bra vardagsliv. Förbättra kvaliteten på trafikplatser genom att utveckla infrastrukturen. 4) Hur de utfört förändringar som stamvägar/Park & Ride. Hur de lyckats med användarvänliga tjänster, till exempel när det gäller betalningar och biljetter. Hur de framgångsrikt genomför större projekt kring IT-design och infrastruktur, i dialog med både beslutsfattare och medborgare.

”Miljömedvetenheten ökar, till exempel kritiken mot bussar med förbränningsmotorer”

www.persontrafik.se

2) Vi behöver bli ännu bättre på att se sambandet mellan investeringar och resultat och kunna fatta snabbare beslut. Nya mobilitetsformer utvecklas i hög takt, och vi måste utnyttja potentialen som ligger i datateknologin för att skapa enklare och mer flexibla resor. Vi vill genomföra tester i en fas där utvecklingen sker snabbt inom delningsbaserade tjänster och autonoma fordon. Vårt mål är att fasa ut allt fossilt bränsle. Parallellt fasar vi in nollutsläppslösningar och innan 2028 är ambitionen att kollektivtrafiken ska vara utsläppsfri. 3) Vi måste testa, utnyttja teknologin och utveckla ett mer flexibelt nätverk av mobilitetstjänster. De senaste två åren har majoriteten av arbetsresor gjorts med kollektivtrafik i Oslo. Men vår kapacitet utgår från trafiktopparna under rusningstimmarna. Det betyder att mycket av utrustningen är oanvänd under en stor del av dagen. I framtiden blir det därför viktigt att tillhandahålla tjänster som kan bidra till ökad efterfrågan för att utnyttja kapaciteten maximalt. 4) Med de förändringar vi ser omkring oss blir samarbetsförmågan ännu viktigare. Jag tror också att vi måste vidga perspektivet på vem vi ska samarbeta med för att lyckas skapa ett mobilitetsbjudande som ger människor upplevelsen av rörelsefrihet. Jag är nyfiken på att lära mig mer om hur mina nordiska kolleger arbetar tillsammans, både internt i sin verksamhet och mot operatörer, privata aktörer, delningsekonomier och entreprenörer.

7


Vad får man inte missa på Persontrafik 2018?

Jag ska självklart lyssna på Stefan Fölster, Reforminstitutet och författare till rapporten ”Från ta-sig-till-hållplats till hämtas-hemma. Samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte.” Taxi har en stor potential att bli den smarta länken för fler att kunna åka kollektivt. Det är spännande! För att nå miljömålen behövs lösningar för att få till en övergång från privatbilism till mer kollektivtrafik. Det blir också intressant att höra Taxi Stockholm berätta om sitt miljö- och servicearbete. . Josefin Deiving, Taxiförbundet

”Vi har mycket att lära av varandra och många erfarenheter att dela utifrån såväl gemensamma som olika förutsättningar”

Caroline Ottosson är en av initiativtagarna till att flytta Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden-konferensen till Persontrafikmässan, och därmed skapa en helt ny mötesplats. FOTO: CHRISTIAN LÄRK/BILDBYRÅN

Caroline Ottosson ser fantastiska möjligheter i årets program – Nordiskt samarbete är viktigt! Mötet ger fantastiska möjligheter att fokusera på dagens utmaningar och morgondagens utvecklingsbehov. Det säger Caroline Ottosson, VD på SL och en av initiativtagarna till tidernas starkaste mötesplats för nordisk kollektivtrafik. Att flytta Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden-konferensen till Persontrafikmässan, och därmed skapa en helt ny mötesplats, tycker Caroline Ottosson är helt logiskt: – Nordiskt Lokaltrafikmöte vänder sig till huvudstädernas lokaltrafikmyndigheter och deras medarbetare, konstaterar hon. – Det finns ett starkt intresse för det mötet från utställare och andra intressenter i branschen. Samma målgrupper finns också på Persontrafik. Så det var ett naturligt val. största som arrangerats kring kollektivtrafik i Norden. ARRANGEMANGET BLIR DET

8

– Det blir samtidigt en tydlig signal om kollektivtrafikens viktiga roll i samhället för minskad klimatpåverkan och smarta städer och för att visa den utveckling som sker när det gäller tekniska lösningar och mobilitet. Caroline Ottosson ser ”fantastiska möjligheter” i det samlade programmet. Både när det gäller de utmaningar branschen ser idag och de framtida utvecklingsbehoven: – Bredden i arrangemanget innebär också att ”alla” inom kollektivtrafik kommer att vara på plats, det ger goda möjligheter till möten och samtal. står alltså i fokus – varför är det så viktigt? – Vi har mycket att lära av varandra och många erfarenheter att dela utifrån såväl gemensamma som olika förutsättningar, menar hon. – Det finns också möjlighet till samordning och gemensamma initiativ inom till exempel DET NORDISKA SAMARBETET

www.persontrafik.se

utveckling av biljett- och betalsystem och inom kundmöte och kunduppföljning. för alla persontrafikbolag, även Storstockholms Lokaltrafik, är hur framtidens marknad kommer att gestalta sig. – Stockholmsregionen växer och kollektivtrafiken med den. Vi har ett uttalat mål att öka kollektivtrafikens marknadsandel, förklarar Caroline Ottosson. Därför menar hon att de viktigaste framtidsfrågorna är att bygga ett smidigt och attraktivt kollektivtrafiksystem. – Vi behöver korta restider mellan knutpunkter, enkla lösningar för biljettköp och stabil trafik även när regionen växer. – Det växande kollektivtrafiksystemet gör det möjligt att utveckla individuella resmönster. Vi tror att alltfler kommer att kombinera kollektivtrafik med andra färdsätt, vilket ökar kraven på enkelhet och flexibilitet i tjänsteutbudet. EN ÖVERSKUGGANDE FRÅGA

Björn Hultman


Visste du att... ...de som reser kollektivt cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger så mycket som bilister. Källa: Svensk Kollektivtrafik

UITP-basen:

”KOLLEKTIVTRAFIKEN MÅSTE UTVECKLAS” Digitalisering, klimatanpassning och alternativa mobilitetssystem är starka trender som påverkar kollektivtrafiken över hela världen. – Kollektivtrafiken är städernas ryggrad. Men för att förbli det måste den ständigt utvecklas, säger Mohamed Mezghani, generalsekreterare för UITP, som medverkar på Persontrafik.

globalt perspektiv, ska kunna bekämpa klimatförändringen, säger han.

som den tydligaste trenden just nu. – De offentliga transportaktörerna möter digitaliseringen på alla nivåer: det handlar om att göra verksamheten mer effektiv och tillförlitlig, men också om att förbättra kunskapen om och tjänsterna till sina SOM FRÄMSTE REPRESENkunder. TANT för det internatio– Vi ser alltfler samnella samarbetsorganet arbeten med start upUITP, Union Internatioföretag, man utvecklar nale des Transports mer flexibla och anPublics, med säte passade tjänster och i Bryssel, är Moutnyttjar den potenhamed Mezghani tial Big Data ger. kanske den mest Det innebär spännande gästen också att det blir allt på Persontrafik. viktigare för trafikHan medverkar företagen att skaffa på Persontrafiks förkompetenser som sta dag, måndag den tidigare inte krävts inom 22 oktober, i en diskuskollektivtrafiken, påpesion om utmaningar och kar han. Till exempel för möjligheter inom kollekMohamed Mezghani, att garantera cybersätivtrafiken. generalsekreterare för UITP kerhet. – Jag tänker bland an– Men jag är övertygad nat ta upp den växande om att kollektivtrafikens digitaliseringen och intressenter kommer att lyckas med detta uppkomsten av nya aktörer som stör den och göra digitaliseringen till en framgångstraditionella marknaden, säger han. faktor för deras affärer och deras kunder. – Jag ser fram emot denna diskussion, eftersom det finns en hel del att säga om UITP HAR MEDLEMMAR över hela Norden, framtiden för kollektivtrafiken. från operatörer till myndigheter och industri. Och Mohamed Mezghani bedömer NÄR MOHAMED MEZGHANI beskriver utmaden nordiska marknaden som mycket ningarna för städernas publika transporter attraktiv för internationella privata operaser han kollektivtrafiken som en ryggrad. törer. – Men för att förbli den ryggraden måste – Norden är en av Europas ledande kollektivtrafiken ständigt utvecklas, frammarknader vad gäller kvaliteten på tjänshåller han. ter och kundnöjdhet. Flera innovationer – Samtidigt måste vi vara medvetna om inom vårt område kommer från Norden, att den blir en av flera mobilitetsalternativ både när det gäller teknik och policyfrågor. som står till medborgarnas förfogande. – Nordiska städer profilerar sig också I takt med att olika flexibla och delade som ”gröna städer”, kollektivtrafiken spelösningar utvecklas minskar den traditiolar en viktig roll i det avseendet. nella privatbilismen. Mohamed Mezghanis Björn Hultman tror att det leder till en ökad efterfrågan på kollektiva trafiklösningar. Seminarium – Jag tror att just komplementariteten blir den framtida modellen. Framstegen Mån 22 okt kl.13.30 – 14.30, T1 är också avgörande om trafiksektorn, i ett HAN SER DIGITALISERINGEN

6

....med så många procent ökade antalet resor med kollektivtrafik i Göteborg 2017 medan bilresorna höll samma nivå. Antalet resor med cykel minskade med fyra procent. Källa: Göteborgs Stad

Doktorander visar senaste forskningen Nyfiken på aktuell forskning inom kollektivtrafikområdet? Då ska du inte missa Persontrafiks område med posterutställningen i Mötesplatsmontern, producerade av doktorander från K2 och KTH. Det kommer även att finnas möjlighet att träffa doktoranderna, ställa frågor och diskutera deras forskning. K2 är ett kunskapscenter för kollektivtrafik med tre forskningsparter: Lunds Universitet (inklusive Lunds Tekniska Högskola), Malmö universitet och VTI. De tre storstadsregionerna är också med som partners. Inom K2 har man samlat forskning som rör kollektivtrafik. Men även på andra högskolor och universitet bedrivs forskning på kollektivtrafik. Nu har doktorander såväl från K2 som KTH tagit fram posters för att presentera sin forskning på Persontrafikmässan. – Vi vill ge doktoranderna en möjlighet att synas och att närma sig och föra samtal med branschen, berättar Helena Svensson, utbildningsansvarig och forskare på K2. har olika bakgrunder, till exempel nationalekonomer, geografer, civilingenjörer, beteendevetare och statsvetare, är det en stor bredd på forskningsområdena. Kollektivtrafiken belyses från alla möjliga håll. Det kan handla om jämlikhetsfrågor, modeller för hur personer beter sig vid väntetider på hållplatser, hur man utformar terminaler för att få bästa flödena, hur kollektivtrafiken kan bli mer drivande i stadsutvecklingen, vad som händer i kommuner och i regioner med anledning av stadsmiljöavtalet och mycket annat. EFTERSOM FORSKARNA

kollektivtrafiken, är det viktigt att titta på den från flera olika aspekter. – De som besöker vårt posterområde kommer att få veta vad som pågår inom forskningsvärlden. Man kan få svar på frågor, göra bekantskap med unga, pigga forskare, bolla idéer med dem och säkert lära sig något nytt, tipsar Helena Svensson. – FÖR ATT UTVECKLA

Mötesplatsen (C03:49) www.persontrafik.se

9


Anropsstyrda transporter minskar behovet av egen bil I dagsläget finns inga förslag på politiska åtgärder som sätter fart på kollektivtrafikens paradigmskifte. Det säger Stefan Fölster, chef på tankesmedjan Reforminstitutet. På Persontrafikmässan förklarar han vad han anser bör göras. hälsofarliga utsläpp och klimathot – det finns mycket som talar för att betydligt fler borde åka kollektivt. Samtidigt är det många som har långt att ta sig till kollektivtrafikens knytpunkter. I dagsläget finns det många som skulle ha svårt att klara sig utan egen bil. Men det finns lösningar. – En del menar att kollektivtrafikens paradigmskifte handlar om självkörande bilar. Men den riktigt stora förändringen ligger i att så många som möjligt skippar den egna bilen, säger Stefan Fölster. – Sverige har mycket att vinna på att tidigarelägga den utvecklingen. Det kan bli Sveriges

mest lönsamma trafikpolitiska åtgärd någonsin.

han att privatbilismen kommer att minska långsammare än i storstäderna, men eftersom busstrafiken ofta har ett lågt kapacitetsutnyttjande där, tror han att anropsstyrda transporter kommer att få stor betydelse även där. I en storstad kommer det att räcka med att ungefär 15-20 procent har kvar en egen bil enligt Stefan Fölsters beräkningar. Han räknar med att vi, utan trafikpolitiska åtgärder når dit år 2040. Och med hans förslag med rattavdrag redan 2030.

en. Stefan Fölster räknar med ett kostnadstak för staten på åtta miljarder och när kostnaden för resorna nått dit trappar man ner procentsatsen. – Det spelar ingen roll om det är självkörande bilar eller vanlig taxi i början. Det viktiga är att folk skippar den egna bilen, påpekar Stefan Fölster.

I GLESBYGDEN TROR

TRÄNGSEL I TRAFIKEN,

kommer att skapa nätverkseffekter: Priserna kommer att sjunka, större fordonsflottor kan servas mer effektivt, och det kommer att gå snabbare att få tag på en bil. Och tekniken med självkörande fordon kommer också att sänka kostnader i och med att man räknar med färre olyckor. Hur löser man då sådant som att storhandla på ett byggvaruhus? Åka till återvinningen med ett stort lass trädgårdsavfall? – Med en större efterfrågan på anropsstyrda transporter kommer det även att erbjudas större fordon med flak, menar Stefan Fölster. DEN ÖKADE EFTERFRÅGAN

Stefan Fölster, chef på tankesmedjan Reforminstitutet. FOTO: REFORMINSTITUTET

ta sig från hemmet till hållplatsen via anropsstyrda transporter till en rimlig kostnad minskar behovet av att ha en egen bil radikalt. Med ett ”rattavdrag”, en subvention av dessa transporter, inledningsvis med 50 procent, blir det rejäl fart på utvecklingOM MAN KAN

”Om att ta sig från hållplats till hemma, samhällsvinster av att påskynda kollektivtrafikens paradigmskifte” presenterar Stefan Fölster de möjliga vinsterna av att påskynda övergången från privatbilism till kollektivtrafik. I SEMINARIET

Petra Hansson

Seminarium Ons 24 okt 10.30-11.00, T4

MONTERNUMMER:

C08:45

För människor i rörelse.

modulsystem.se 08-506 301 00

10

www.persontrafik.se


Norrköping tar hjälp av enkäter för att utveckla och förbättra verksamheten. FOTO: TONY OLDENBURG

Så vässar Norrköping skolskjutsverksamheten I Norrköpings kommun undersöker man hur skolskjutsverksamheten fungerar med hjälp av årliga enkäter till vårdnadshavarna. Detta har visat sig vara ett effektivt sätt att följa upp och förbättra verksamheten.

men det finns alltid förbättringar att göra. Enkätsvaren ger underlag för feedback till leverantörerna exempelvis angående chaufförernas bemötande. De kan också föranleda förändringar av hållplatser och annat. om huruvida man får tillräckligt med information om barnens skolskjuts. I början var det många som inte tyckte det och med hjälp av följdfrågor kunde man bryta ner informationsbehovet i delar och åtgärda det. Även själva enkäten i sig kan i viss mån fungera som ett informationsredskap. – Vi har en informationsportal som heter Min Skolskjuts. Genom att fråga om hur de använde den, ökade vi samtidigt medvetenheten om att den finns till och därmed även användningen, konstaterar Ylva Persson. I den senaste undersökningen användes sms-utskick, något som förbättrade svarsfrekvensen en del. Ylva Persson, Norrköping, och Sara Rhudin, SKL, berättar om erfarenheterna av enkätundersökningarna, både om fallgropar och bra tips, på Persontrafik 2018. EN FRÅGA HANDLAR

Varje år får vårdnadshavarna till de barn som har någon form av skolskjuts i Norrköpings kommun svara på ett antal frågor om hur de tycker att verksamheten fungerar. – Det är väldigt positivt att mäta regelbundet. Vi får verktyg för att följa upp verksamhetens kvalitet och vi får också bra underlag för att rapportera till politikerna, säger Ylva Persson, enhetschef för skolskjutsverksamheten i Norrköping. de började i liten skala och sedan har utvecklat och förbättrat enkätverktyget med tiden. – Å ena sidan vill man att enkäten ska vara så pass lik från år till år att man kan göra jämförelser över tid. Å andra sidan vill man gärna lägga till nya frågor för att få veta ännu mer. Bäst är att göra små förändringar över tid och lägger man till något bör man ta bort något annat. Generellt sett är föräldrarna nöjda med skolskjutsen, HON SÄGER ATT

Skydd för buss och passagerare Fogmaker utvecklar, tillvarkar och marknadsför släcksystem för motorrum med vattendimma under högtryck.

Fogmaker var det första brandskyddssystemet som godkändes för UNECE Reg.107 (Europa). Vi är marknadsledande i Australien, Europa och Mellanöstern för helautomatiska brandskyddssystem i bussar. 150 000 installationer gjorda i mer än 50 länder sedan 1995.

Petra Hansson

Seminarium

fogmaker.com

Ons 24 okt 11.30–12.30, T4

www.persontrafik.se

11


Bombardier vill vara med och forma framtiden i sin monter om sin satsning på hållbara städer. De vill bjuda in till nya samarbeten för att utveckla transportsystem som ger fler och nöjdare kunder. Med virtual reality-verktyg kommer besökarna att få utforska en komplett mobilitetslösning med alternativ för signal, drift, underhåll och komponenter. Hållbar utveckling handlar också om tekniska framsteg för de fordon som redan rullar, såsom strömrikBOMBARDIER BERÄTTAR

tare som reducerar energiförbrukningen och ljudnivån och redundanta system, alltså back-up-lösningar, som ökar tillförlitligheten och tillgängligheten. – Vi deltar också på mässan för att hitta nya samarbeten, nya partnerskap som kan leda till innovationer och utveckling, så vi hoppas på besökare som tillsammans med oss vill arbeta för ”Kollektivtrafik 2.0”, säger Marina Sundman, försäljningschef på Bombardier.

Monter: C04:49

SJÄLVKÖRANDE FORDON För några år sedan var de en utopi. Idag rullar de på våra vägar. Nu är frågan: tar de självkörande fordonen över helt i framtiden? – Utan tvekan. Det är bara en tidsfråga, säger Anders Lindström, forskningschef, Förare och Fordon, på VTI. utvecklingen kommer att gå vågar han inte sia om. – Men det handlar om flera decennier, säger Anders Lindström. HUR SNABBT DEN

12

– Mycket styrs av ekonomiska faktorer, där det finns vinster att göra. Därför talar en hel del för att automatiserade trafiksystem med självkörande fordon utvecklas snabbast inom kollektivtrafik och godstransporter. har de första självkörande fordonen gjort sin entré. I Kista och Göteborg rullar långsamgående minibussar, på försök, i matartrafik. Än så länge krävs att en skyddsförare finns med ombord, enligt Transportstyrelsens förordning om försöksverksamhet. Hen har I ÅR, 2018,

www.persontrafik.se

tillgång till en joystick som kan användas för att undvika olyckor. Utredningen om att släppa de självkörande fordonen fria på allmän väg ligger ute på remiss. Den 7 mars lämnade utredaren Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen, sitt slutbetänkande till regeringen. Enligt förslaget ska bland annat automatiserade, självkörande fordon i gångfart eller upp till 20 km/tim kunna sättas i trafik, utan tillstånd för försöksverksamhet. Hur lång remissrundan blir och när riksdagen kan fatta beslut är osäkert.


IRIZAR ÄR FÖR FÖRSTA gången med på Persontrafik i år.

Lecab Lastbilar AB är generalagent för Irizar sedan årsskiftet och kan nu erbjuda hela deras sortiment. De visar upp fyra spännande produkter på mässan, tre i montern och en som man kan provköra utanför. I montern har de en Irizar i8, som blev utsedd till Coach of the Year 2018. De visar också en Scania Irizar i6S, med chassi från Scania och kaross från Irizar, ett resultat av samarbetet mellan Scania och Irizar. Den tredje är en helektrisk stads-

buss och den som kan provköras är en Irizar I4 hybrid, en kombination av traditionell drivlina (HVO) och el. – Irizar har fantastiskt bra produkter och är kända för sin design. Nu satsar vi stort på att fler svenska bussägare skall få möjlighet att se vilken bra produkt som vi och Irizar kan leverera både vad gäller själva produkten och dess eftermarknad , säger Håkan Kindberg, försäljningschef buss på Lecab.

FOTO: IRIZAR

FOTO: BOMBARDIER

Premiär för Irizar på mässan

Monter C09:51

PÅ STARTBANAN – En lag lär inte träda i kraft förrän tidigast 2020, tror Anders Lindström. Vad som kan fördröja processen är de frågor kring säkerheten som aktualiserats av två dödsolyckor som inträffade i USA i våras. I Arizona blev en kvinna överkörd av en självkörande Uber-taxi av modellen Volvo XC90. I Kalifornien dog en man som släppte ratten i en självkörande Tesla, bilen skenade in i ett mitträcke och fattade eld. – Det har nog delvis oroat branschen. Samtidigt var de flesta beredda på att det sannolikt inte kommer att vara helt olycksfritt när man gör ett så här stort teknikskifte. att självkörande system har sensorer och beslutsalgoritmer som är tränade på vissa typer av trafiksituationer, ljusförhållanden, etcetera. – Går man utanför den domän de är tränade på är det inte säkert att besluten blir korrekta, säger han. – Därför är det är otroligt viktigt, när man inför den här typen av system, att man inte tillskriver dem större förmågor än de faktiskt har. Först då kan de få medborgarnas förANDERS FRAMHÅLLER

troende, så de kan komma in i samhället och göra nytta. Han betonar vikten av att fordon som dels ska kunna gasa och bromsa, dels svänga på egen hand, introduceras på vägsträckor och i trafikmiljöer där man kan vara säker på att de fungerar olycksfritt. fordonen på sikt tar över alltmer är han säker på. – Det sker en fantastiskt snabb utveckling av sensorer och beslutsalgoritmer som har förmågan att se saker som människan inte kan se. De har också fördelar som att de aldrig somnar eller påverkas av alkohol. – Här finns absolut en potential att öka trafiksäkerheten. Men för att det ska ske krävs att man inte rusar åstad, utan introducerar systemen med förnuft, i den takt som tekniken möjliggör. Redan idag finns system med avancerat förarstöd för styrning och broms. – Och under lång tid framöver kommer vi att ha en hög andel fordon där mänskliga förare bibehåller ansvaret, säger Anders. – Det innebär i sig nya utmaningar när det ATT DE SJÄLVKÖRANDE

gäller utformningen av gränssnitten mellan förare och fordon, eftersom förarrollen blir väsensskilt annorlunda. tankeexperimentet att all vägtrafik i Sverige blev självkörande över en natt, skulle olyckorna minska då? – Ja, helt säkert – om än hypotetiskt. Enligt Anders Lindström kan man dessutom ganska säkert eliminera de allra flesta olyckor genom att byta ut dagens transportsystem mot ett med total trafikstyrning där man även vägleder fordon, ungefär som inom flygtrafiken. – Då skulle man också optimera trafikflöden och undvika köbildning. I ett sådant automatiserat system skulle all vägtrafik per definition bli kollektiv: – Ja, det innebär ju att man skapar en digital väginfrastruktur, all trafik är uppkopplad, man standardiserar hur meddelanden skickas mellan fordon. Här finns intressanta samarbetsprojekt idag mellan de nordiska trafikverken. OM VI GÖR

Seminarium

Björn Hultman

Tis 23 okt 09:30–10:00, T1

”Det är otroligt viktigt, när man inför den här typen av system, att man inte tillskriver dem större förmågor än de faktiskt har. Först då kan de få medborgarnas förtroende”

Vill du veta mer? Gå in på www.fersi.org

och klicka på forskningsrapporten ”Safety through automation?”, som VTI och systerorganisationer runt om i Europa gemensamt tagit fram.

www.persontrafik.se

13


Fakta Färdtjänstdagarna anordnas 23-24/10. Läs mer om seminarier på: www.persontrafik.se/ seminarier

Lars Hellström, moderator på Färdtjänstdagarna.

Färdtjänstfrågor viktigare än någonsin En befolkning med allt fler äldre, som också är mer aktiva än tidigare generationer, ställer nya krav på färdtjänsten. I det fullspäckade seminarieprogrammet under Färdtjänstdagarna diskuteras många konstruktiva idéer för hur färdtjänsten kan utvecklas och möta de kommande utmaningarna. är om det går att få fler att utnyttja den allmänna kollektivtrafiken. I Skåne testade man att införa fria resor i allmän kollektivtrafik för personer som är färdtjänstberättigade. – Tanken var att hälsotillståndet kan variera, så att man ibland klarar av den vanliga kollektivtrafiken, ibland inte, berättar Lars Hellström affärschef för serviceresor på Skånetrafiken och moderator på Färdtjänstdagarna. Försöket ledde till ett ökat resande i den allEN INTRESSANT FRÅGA

männa kollektivtrafiken. I ett av seminarierna redogörs för slutsatserna av denna studie.

det viktigt att tala med varandra i ett sammanhang, säger Lars Hellström.

fler att åka med den allmänna kollektivtrafiken är det viktigt att man bygger rätt från början och anpassar såväl fordon som hållplatser för funktionsnedsättningar. Ett seminarium belyser just hur man integrerar tillgänglighetsaspekter redan i förstudier och upphandlingar. – Därmed underlättar man för funktionsnedsatta och resenärer som exempelvis personer med barnvagn och inte minst slipper man dyra anpassningar i efterskott, säger Lars Hellström. Det kommer en lägesrapport från en utredning på regeringens uppdrag, som syftar till att kartlägga hinder för personer med funktionsnedsättning i kollektivtrafiken. – Det pågår väldigt mycket på detta område, men tyvärr pratas det ofta i stuprör. Därför är

ALLTID AKTUELLA ÄR kvalitetsfrågor och frågor kring bemötande inom färdtjänsten. Kan man exempelvis arbeta med kvalitetsmätning och bemötandefrågor även inom handläggningen? Regionerna Kronoberg, Skåne och Jönköping kommer att dela med sig av sina erfarenheter av just detta. Det erbjuds även seminarier som handlar om trafiksäkerhet. Här talar Trafikverket om vad man kan göra som upphandlare och hur man ska tänka framåt. Trafikverket har ett uppdrag kopplat till nollvisionsarbetet och de berättar om hur färdtjänsten kan jobba aktivt med ett trafiksäkerhetstänkande, både för kundens, förarens och allmänhetens skull.

VILL MAN FÅ

Ett smartare ärendehanteringssystem för kollektivtrafiken JETAS används i dag inom kollektivtrafiken för bl.a; Inventering och uppdatering av Rebus hållplatsregister Automatiskt genererade polisrapporter - Skadevisualisering Planerad tillsyn - Skötsel - Reparation - Underhåll Välkommen till monter C04:12 så berättare vi mer!

14

www.persontrafik.se

Petra Hansson

FOTO: JOHAN BENTZEL

Programmet innehåller fler spännande pass på temat upphandling och avtalsutveckling. Med tanke på att vi står inför många offentliga upphandlingar av busstrafik i hela Sverige det närmaste året ser jag fram emot att lyssna på juridiska experter, goda exempel från trafikföretag och beställare och presentationer av branschens gemensamma avtalsrekommendationer, såsom nya Bus Nordic. Det ska också bli roligt att ta del av nya satsningar på BRT runt om i Sverige – kanske kan vi nu äntligen få en helhjärtad satsning på kapacitetsstark, klimatsmart och kostnadseffektiv busstrafik även i Sverige, precis som i många andra Europeiska länder. Anna Grönlund, branschchef och vice vd Sveriges Bussföretag FOTO: SKÅNETRAFIKEN

Vad får man inte missa på Persontrafik 2018?


Podtaxi testas i förorter

I år kör vi skolskjuts- och färdtjänstdagar igen, som en del av Persontrafik. Förra gången blev det mycket lyckat med goda betyg från besökarna. Därför satsar vi igen på massor av seminarier med allt från juridiska frågor till djupdykningar i knivigheter i handläggning. I programmen för skolskjuts och färdtjänst finns mycket intressant att hitta, med stora kopplingar till den vanliga kollektivtrafiken! Sara Rhudin, Sveriges Kommuner och Landsting

Hållbara och attraktiva stationssamhällen, lett av IVL Svenska Miljöinstitutet, har utvecklat och testat lösningar som kan bidra till en mer bilfri livsstil. En av mobilitetstjänsterna som testades i Lerum och Nödinge var Pendelpoden – en eldriven minitaxi med plats för två passagerare. FORSKNINGSPROJEKTET

Här ska nya förare rekryteras Branschdagen anordnas för att underlätta rekrytering. Liksom de flesta branscher har persontransportbranschen ett stort behov av att rekrytera personal. Därför ska arbetssökande matchas med arbetsgivare, samtidigt som karriärmöjligheter och fördelar med yrkena lyfts fram. Måndagen den 22 oktober, gör buss-, tåg- och taxibranschen tillsammans med Arbetsförmedlingen och Yrkesvux en gemensam satsning för att sprida kunskap om och intresse för att söka sig till dessa branscher. – Målgruppen är såväl arbetslösa som de som är intresserade av att byta karriär, berättar Maria Sjölin Karlsson, ansvarig för utbildning och kompetensförsörjning på Transportföretagen. – Behoven av mer personal är

Maria Sjölin Karlsson, Transportföretagen.

större än någonsin och företagen har stora problem att hitta rätt kompetens, berättar hon. blir det föredrag om hur arbetsmarknaden i branPÅ BRANSCHDAGEN

schen ser ut, hur det är att jobba i branschen och vilka karriärmöjligheter som finns. – Det är långt ifrån alla som vet att man kan göra karriär inom transportbranschen. Är man exempelvis en duktig bussförare och vill gå vidare kan man bli trafikledare, gruppledare, utbildare eller trafikplanerare – sådant informerar vi också om, säger Maria Sjölin Karlsson. Hon betonar att Branschdagen, som tidigare handlat om bussbranschen, nu även inkluderar tåg- och taxibranscherna. har med sig ett färdigt CV kommer att kunna lämna det till arbetsgivarna som är på plats. Är man intresserad av att studera på Yrkesvux kan man få hjälp med att fylla i ansökan och de som är arbetslösa kan få tips om vilka vägar de kan gå för DE BESÖKARE SOM

att få jobb inom våra olika branscher. extra intresse kommer det även att finnas en busssimulator på plats, där man kan få prova på hur det känns att manövrera en buss. – Det finns många fördelar med att jobba inom persontransportbranschen. Det är exempelvis en kort utbildning om du vill bli busseller taxichaufför (längre om du vill bli lokförare), du är i stort sett garanterad att få jobb, det finns jobb i hela Sverige och branschen är inte konjunkturkänslig. Detta vill vi nå ut med och förhoppningsvis få fler att söka sig till vår bransch. FÖR ATT VÄCKA

Petra Hansson

Branschdagen Mån 22 okt 10.00–12.30, T5

Börja en ny resa med

Nya Volvo 9000-serien

Med Volvos nya långfärdsbussar väntar en ny upplevelse på alla nivåer. Ny design, ny interiör, ny förarplats, nya säkerhetsfunktioner och bränslesparande aerodynamik är bara några exempel. Dessutom lanserar vi ett helt nytt komplett erbjudande, nya utrustningspaket och en rad uppkopplade tjänster som gör det mycket enklare att köpa, äga och köra en Volvo. Upptäck mer på volvobussar.se

VOBU 0300_Persontrafik Mässtidning Halvsida 225x162.indd 1

www.persontrafik.se

2018-08-14 13:37

15


Seminarium

10

SEMINARIER Förutom att vara en viktig träffpunkt för branschen erbjuder Persontrafik kunskap på högsta nivå genom sitt gedigna och fylliga seminarieprogram. Där hittar man allt från gemensamma och dagsaktuella

Måndag 22 oktober 16.00–17.00

Ansvar och avtal i januari 2018 öppnar upp för koncessionsavtal. Där är merparten av intäkterna beroende av kundintäkter. Trafikföretaget tar en mycket större affärsrisk, men får också större inflytande. Det förekommer redan på vissa ställen, till exempel till viss del inom tågtrafiken och bland hyrcyklar. I Nederländerna är koncessionsavtal ganska vanliga. Vilka är för- och nackdelarna? Hur påverkar det resenärerna? Vilka är de politiska implikationerna när den offentliga sektorn minskar sitt inflytande över hur trafiken anordnas. DEN NYA UPPHANDLINGSLAGEN

Tisdag 23 oktober, 09.00–10.00

Bus Nordic öppnar nordisk marknad för offentlig upphandling Bus Nordic klar att sättas i drift. Den ersätter tidigare Bus 2014. Målet är att öppna upp en nordisk bussmarknad både för nya fordon och andrahandsmarknaden. – Syftet är att förenkla och förtydliga, och reaktionerna från branschen har varit positiva. Den är både lättare att läsa och enklare att använda, säger Elisabeth Andreasson, projektledare för Bus Nordic, som presenteras på seminariet Avtal och avtalsutveckling. Grunden är EU-lagstiftningen, som nu kompletteras med ett antal gemensamma nordiska krav. Det ska både förenkla beställning och tillverkning av fordon. Nu ska en buss som går exempelvis i Göteborg kunna flyttas och användas i de nordiska länderna. – Om alla använder den nya standarden i sina upphandlingar får vi en större marknad vilket leder till lägre kostnader för våra fordon och därmed mer pengar över till annat. Det gynnar våra resenärer, vilket är vårt primära fokus. NU ÄR DEN NORDISKA STANDARDEN

Tisdag 23 oktober 11:30–12:30

Framtidens fordon fordon i framtiden för att få fler att vilja resa kollektivt? Anna Archer, produktstrateg på Skånetrafiken, menar att vi måste få bättre koll på vad resenärerna har för behov och även ha en direktkontakt med tillverkarna för att få kunskap om vad som är möjligt att lösa. I samarbete med Volvo och Scania har de genomfört projekt för att studera resenärerna i lokaltrafiken och hitta lösningar som gör resandet mer attraktivt. – Folk vill till exempel kunna gå av och på en buss utan att vara i vägen för varandra. Det är också jobbigt om man inte vet vart man ska ta vägen med barnvagn och bagage. Man kan bland annat jobba med design, tydligare information, ljud och ljussättning, förklarar Anna Archer. På seminariet får vi ta del av hur Skånetrafiken har arbetat med servicedesign och hittat lösningar som gör kollektivtrafiken mer attraktiv, hållbar och tillgänglig. HUR SKA VI DESIGNA

16

www.persontrafik.se

Tisdag 23 oktober 12:00–12:30

En linbana utifrån kundens behov man att bygga en linbana för att överbrygga barriärer i staden och förbättra möjligheterna att åka kollektivt. – Idag ser vår kollektivtrafik ut som ett cykelhjul – allt trafik går via Centralen och Brunnsparken. Det blir dels trångt och dels en omväg för många, säger Johanna Möllersten, projektledare för linbanan på Västtrafik, och konstaterar att det behövs fler tvärlänkar i stan. Men hur ska linbanan se ut? Vilka problem ska den lösa och vilka olika behov har göteborgarna? – Vi jobbar med tjänstedesign, vilket innebär att vi tar reda på behoven först, i stället för att komma med en lösning och sedan testa den, säger hon. På seminariet berättar Johanna Möllersten och AnnTherese Johansson om hur de har jobbat med detta och delar med sig av sina erfarenheter. I GÖTEBORG PLANERAR

Tisdag 23 oktober 12.00–12.30

Varför lean i kollektivtrafiken? rätt vara eller tjänst i exakt rätt tid är målet för en organisation som arbetar enligt lean. Det kräver att man följer upp avvikelser från detta mål, ständigt lär sig och utvecklas, att ansvar och beslutsfattande delegeras och att alla får den information de behöver för att kunna agera enligt uppsatta mål. Hans Reich, Chalmers Professional Education, har inom ramen för Produktionslyftet, coachat 250 företag att komma igång med lean, med höjd effektivitet och lönsamhet som följd. – Tvärt emot vad många tror handlar det inte om att säga upp folk, utan i stället att få effektivare flöden, få bort flaskhalsar och utnyttja de resurser man har bättre, förklarar han. Inom kollektivtrafiken finns det mycket att vinna på att arbeta enligt lean. I detta seminarium ger Hans Reich konkreta exempel från branschen. ATT LEVERERA EXAKT

Tisdag 23 oktober 13:30–14:30

Samhällsnytta betalar sig KOLLEKTIVTRAFIKEN SKAPAR samhällsekonomisk nytta för betydligt mer än 14 miljarder kronor netto varje år. Det visar en rapport som WSP tagit fram på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Till detta kommer andra nyttor som inte ingår i de samhällsekonomiska kalkylerna. Satsningar på kollektivtrafik ses fortfarande alltför ofta som en kostnad i landstingens, kommunernas och statens budgetar. Men kollektivtrafiken skapar möjligheter för människor att resa till och från arbete, utbildning, fritidsaktiviteter och service. Den bidrar till ökad sysselsättning, vidgar arbetsmarknadsregionerna och minskar klimatutsläppen. Ökad jämställdhet, bättre hälsa och ökad trafiksäkerhet är andra fördelar. Karin Brundell-Freij från WSP förklarar hur kollektivtrafik är en ren vinstaffär för samhället.


DU INTE FÅR MISSA! branschfrågor till framtid och utveckling och får dessutom lyssna till ledande föreläsare, politiker och branschexperter. Här tipsar vi om tio seminarier som du absolut inte får missa. Tisdag 23 oktober, 14:00–14:30

Äldres mobilitet idag och imorgon kan vidmakthålla en god mobilitet, får de en bättre livskvalitet och därmed kanske bättre hälsa – en viktig vinst för hela samhället. Men gruppen äldre är mycket heterogen och med olika behov. Dagens äldre skiljer sig också väldigt mycket från gårdagens. Vi lever längre, är friskare och har till exempel körkort i högre omfattning. – Dagens äldre är vana vid att kunna ta sig runt bekvämt, så vår utmaning är att bistå dem med det, säger Helena Svensson på K2 och Institutionen för Teknik och samhälle på Lunds tekniska högskola. Seminariet belyser hur det ser ut idag och hur man kan utveckla kollektivtrafiken framöver, så att den bättre kan tillgodose den åldrande befolkningens behov och önskemål. Här kommer att ges konkreta exempel! OM ÄLDRE MÄNNISKOR

Tisdag 23 oktober14:30–15:00

Hur ska vi få resenären att välja kollektivtrafiken? – Nudging så rationella som vi gärna vill tro. Vi vet att det är bättre att åka kollektivt eller cykla än ta bilen. Men tar ändå bilen. Här kan modern beteendeforskning ge oss verktyg för att ändra beteenden. Katharina Paoli, grundare av A Win Win World arbetar med begreppet nudging, som myntades av Nobelpristagarna Daniel Kahneman och Richard Thaler. Det handlar om att ge människor en vänlig ”knuff” i rätt ögonblick för att få dem att ta det ”rätta” beslutet. Denna knuff kan bestå av vitt skilda saker. Metoden har med framgång använts just inom kollektivtrafikområdet. – Ett exempel är att dra nytta av förändringsfönster, till exempel visar forskning att när man precis har flyttat är man mer benägen att ändra sina vanor. Det är ett av de tillfällen då det kan fungera bra med nudging, berättar Katharina Paoli. På seminariet får du ta del av flera case där nudging har använts med framgång. VI MÄNNISKOR ÄR INTE

Tisdag 23 oktober, 15.30–16.00

Mer coaching gav bättre bemötande kontinuerliga coachingpass och regelbundna kvalitetsmätningar på inspelade samtal. Det är tre steg som ledde fram till bättre bemötande från färdtjänsthandläggarna. Det berättar Jessica Gunnarsson, verksamhetsutvecklare på Länstrafiken i Kronoberg, som kommer till Persontrafik för att presentera hur man har arbetat, på seminariet Coaching och kvalitetsmätning i bemötandet. Första steget är att ta fram en bra servicepolicy, som fungerar som en manual för bemötandet. – Här gäller det att strukturera samtalen och praktiskt visa vad vi ska säga och vad vi ska undvika, säger Jessica Gunnarsson. Steg två handlar om att kontinuerligt coacha handlägEN PRAKTISK SERVICEPOLICY,

www.persontrafik.se

garna, något som i Kronoberg genomförs fem gånger om året för alla handläggare. – Vi har tidigare arbetet med punktinsatser, men nu ser vi att vill du få till en förändring är det kontinuerlig coaching som ger bäst resultat. Insatserna har sedan utvärderats och kvalitetsbedömts genom att lyssna på inspelade samtal och stämma av samtalen mot servicepolicyn. – Det kan handla om allt från välkomstfrasen och aktivt bemötande till ID-kontroll och positivt avslut.

Onsdag 24 oktober, 09.30–10.30

Nya krav på bättre krisberedskap TERRORDÅDET 7 APRIL på

Drottningsgatan i centrala Stockholm och sommarens alla skogsbränder har bidragit till ökat fokus på krisberedskap. Nu höjs kraven från statsmakterna att samhället ska vara bättre förberett för liknande situationer. – Det här är en process som pågår i hela samhället som vi inom kollektivtrafiken måste ta tag i, säger Göran Forssén, säkerhetsexpert på Sveriges Bussföretag. Han är moderator för seminariet Kollektivtrafik vid kriser i samhället. Seminariet kommer bland annat att lyfta fram terrordådet på Drottninggatan, då man beslutade att kollektivtrafiken skulle stängas av. – De som var med får berätta om vad som gjordes bra och vad som var dåligt. Medverkar gör också Trafikverket som fått ett utökat ansvar inom krishanteringen. – De kommer att berätta om sina erfarenheter och behov och på vilket sätt det spiller ner på kollektivtrafiken.

Onsdag 24 okt, 10.00–10.30

Jönköping tvåa med nationell Hanbaro SKÅNE VAR FÖRST i

landet med att använda den av Svensk Kollektivtrafik upphandlade kundenkäten nationell Hanbaro för färdtjänsten. Sedan årsskiftet har även Länstrafiken Jönköping dragit igång. – Vi har valt samma frågor som Skåne och får nu ett resultat som vi kan jämföra för att se hur vi ligger till, säger Anna-Karin Malm från Länstrafiken Jönköping, som medverkar på seminariet Varför nationell Hanbaro för handläggningen? Anna-Karin Malm menar att alla på sikt borde ansluta sig till denna undersökning för att skapa en nationell kundenkät som man kan jämföra med hela landet för att hitta best practice. Intresset för just handläggningen förklarar Anna-Karin Malm med att det skett en nationell utveckling där handläggningen av färdtjänst lyfts upp till större samlade enheter med fler specialister.

17


Branschfesten

Ta med dansskorna till branschfesten! Persontrafiks branschfest är otroligt uppskattad. Den är ett perfekt tillfälle att umgås med kollegor och leverantörer. Kvällen börjar med härligt mingel på Entrétorget och följs av en trerätters middag i Victoriahallen. Där blir det vita dukar, kandelabrar och en explosiv och energifylld show med The Soul Company, ett av Sveriges bästa liveband. – Vi kan utlova en galet svängig kväll, säger Isak Kuritzén i The Soul Company. – Med vår energi går det inte att stå still. Folk kommer att dansa mer än vad de någonsin gjort! Branschfesten sponsras av Scania-Bilar Sverige AB. Dag: Tisdag 23 oktober Tid: 18.30 Plats: Victoriahallen, Stockholmsmässan

AIMING FOR ZERO. MOVE. TOGETHER.

ss esök ooss fikB Besröskon t n rraafikt erso 2001168 p Pe åP på n2 määssssaan m r Moonntteer M 421 : 2 :4 0 0 C 1 C

Vi har lösningarna för taxi, färdtjänst och bussbyggnationer.

oss Besök ntrafiko s r e på P an 2016 mäss r Monte C02:42

oss Besök ntrafiko s på Per an 2016 mäss r Monte C02:42

Vi har lösningarna Vi har lösningarna för taxi, för taxi, färdtjänst ochfärdtjänst och bussbyggnationer. bussbyggnationer.

ök oss

Bes ntrafikVDL Citea Electric. ersotill 016 100% elektrisk. Inga utsläpp. VDL Citea Electric på Pbidrar n2 en renare miljö, friskare städer och tystare kollektivtrafik. ä m ssa Resultatet är ökad komfort för passagerare, förare och r invånare. Upplev skillnaden på vdlbuscoach.se Monte 2 4 : 2 Besök oss i monter C21: 21 0 C

18

Vi har lösningarna för taxi, färdtjänst och bussbyggnationer.

www.persontrafik.se


Mässpartners Sverigepremiär för elbussen eCitaro flera spännande nyheter som kan beskådas i deras monter. De nya innovativa bussarna visar upp det stora spektrat som Daimler har och som innefattar alltifrån komfort och kapacitet till flexibilitet och innovativt säkerhetstänk. Hållbara långsiktiga lösningar som bidrar till en bättre miljö har legat i fokus när Mercedes-Benz helt elektriska buss eCitaro utvecklades. En smart elbuss som möter framtidens högt ställda krav och som samtidigt står för hög säkerhet, genomtänkt design och en attraktiv totalägandekostnad. På Persontrafik gör eCitaro sin Sverigepremiär i Daimler-montern. DAIMLER SLÄPPER

Scania visar upp hela bredden på Persontrafik upp sitt utbud inom alternativa drivmedel och bussar för alla typer av transporter; stads-, regional-, skol- och turistbussar. – Vi har marknadens bredaste utbud av bussar med alternativa drivmedel. Det finns inte en lösning som passar alla, utan varje region har sina egna förutsättningar, säger Krister Thulin, bussansansvarig på Scania Sverige. När exempelvis Kalmartrafiken 2017 ställde om till fossilfri busstrafik blev Scania helhetsansvariga för driften samt fick ansvar för depåer, verkstäder, underhåll och finansiering. – Där fick vi visa hur flexibla vi är med olika drivmedel, anpassade interiörer och olika typer av transporter. På exempelvis gasbussarna har vi både låggolv och normalgolv vilket vi är ensamma om på marknaden, säger Krister Thulin. SCANIA VISAR

MONTER C17:41

VDL Bus & Coach i framkant inom E-Mobility Citea Electric i daglig drift är VDL Bus & Coach en framgångsrik övergångspartner för projekt inom E-mobility och för utvecklingen mot utsläppsfri kollektivtrafik. VDL fokuserar på att maximera de operativa möjligheterna och minska de totala kostnaderna för driften. I Sverige kommer VDL:s elektriska bussar tas i drift senare i år och i mitten av 2019 på flera platser. De presenterar sina lösningar för E-mobility under Persontrafik. I sin monter visar de sin VDL Citea SLF-120 Electric och VDL Futura FHD2-129 med den nya drivlinan som lanserades i juni förra året. MED 250 VDL

MONTER C18:23

MONTER C21: 21

Nya långfärdsbussar från Volvo sitt nya modellprogram för turist- och linjetrafik. Bland nyheterna märks ny design, bränslebesparande aerodynamik, ny interiör, ny förarplats och nya säkerhetsfunktioner. Det nya modellprogrammet består av den lyxiga Volvo 9900 och den flexibla Volvo 9700. – Det här är den största förnyelsen av vårt modellprogram för långfärdsbussar på mer än 20 år. Vi lanserar dessutom ett helt nytt komplett erbjudande som kommer att göra det så mycket enklare att äga och köra våra bussar, berättar Niklas Orre, affärsansvarig för Långfärdsbussar Europa på Volvo Bussar. VOLVO VISAR UPP

MONTER C22:41

Möt oss på Persontrafik 22-24 oktober 2018 | Monter C06:31

Vi hjälper dej vidare!

w w w . t rapezegroup. eu CO

MB

INED JOURN

www.persontrafik.se

EY

19


Ba rk ar by st ad en Ak al la

Planerad utbyggnad Hu sb y

Planerad utbyggnad

HJULSTA

Trafikering på befintliga spår mot Farsta strand och/eller Skarpnäck

Kista centrum

Planerad utbyggnad depå

Tensta ARENASTADEN

Näckrosen

Danderyds sjukhus

Sö dr a

Duvbo

Gärdet

Stadion

Od en pl an

an at sg an dm Rå

Karlaplan

Östermalmstorg

T-CENTRALEN Kungsträdgården ka na l So fia

Zi nk en sd am m M ar ia to rg et

SLUSSEN

NACKA

Medborgarplatsen Skanstull

Midsommarkransen

Mälarhöjden

Telefonplan

Bredäng

GULLMARSPLAN

Hägerstensåsen

Sätra

Skärmarbrink

Västertorp

Skärholmen Vårberg

Li lje ho lm en Ho rn st ul l

As pu dd en

Ör ns be rg

Ax el sb er g

Gamla stan

Jä rla

AL VI K Kr is tin eb er Th g or ild sp la n

Hä ss el by gå rd Jo ha nn el un d Vä lli ng by Rå ck st a Bl ac ke be rg Is la nd st or ge t Än gb yp la n ÅK ES HO Br V om m ap Ab la n ra ha m sb er St g or a m os se n

HÄSSELBY STRAND

ROPSTEN

Bergshamra Universitetet

Tekniska högskolan

Rå dh us et

Huvudsta

St Fr Vä ad id st he sh ra m ag sk sp e og n la S: n en tE rik sp la n

Solna centrum

Solna strand

Si ck la

Sundbybergs centrum

Ha m m ar by

Rissne

Hö to rg et

Rinkeby

MÖRBY CENTRUM

Ha ga lu nd

Hallonbergen

Ha ga st ad en

BARKARBY

FRUÄNGEN

Slakthusområdet

Vårby gård

Sockenplan

Masmo

Svedmyra

Fittja

Stureby

Alby Hallunda NORSBORG

Bandhagen Högdalen Rågsved

Blåsut Sandsborg Skogskyrkogården Tallkrogen

Hammarbyhöjden Björkhagen Kärrtorp Bagarmossen

Gubbängen Hökarängen

SKARPNÄCK

Farsta

HAGSÄTRA FARSTA STRAND

Nya tunnelbanan en gigantisk utmaning Det var över 30 år sedan det senast byggdes tunnelbana i Sverige. Nu är det dags igen. I november sätts spaden i jorden för ett gigantiskt projekt i Stockholm: drygt två mil nya spår och elva nya stationer. – Staden växer så det knakar. Utbyggnaden ska knyta samman alla nya bostadsområden, säger Jörgen Niklasson på SLL. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana vid Stockholms läns landsting har hand om jätteprojektet, som är budgeterat till cirka 30 miljarder kronor. På Persontrafik i oktober berättar man mer om vad som står för dörren. Senare i höst sätts spaden i jorden för den första arbetstunneln. Den första etappen, sträckan Akalla–Barkarby, ska stå klar sex år senare. Resten av projektet, som totalt omfattar drygt två mil nya spår och elva nya stationer, planeras bli klart 2027. Projektet omfattar även den helt nya Gula linjen Odenplan–Arenastaden och den utbyggda linjen Kungsträdgården–Södermalm, som sedan förgrenar sig i två linjer mot Nacka respektive Hagsätra. – Vi behöver utöka vagnparken med 27 nya tåg för att klara trafiken. I projektet ingår därför även en utbyggnad av Högdalsdepån som får fördubblad kapacitet, förklarar Jörgen Niklasson, ansvarig för utbyggnaden. till utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm är den snabbt växande stadsregionen. Befolkningen ökar med närmare 35 000 per år. Runt 160 000 människor väntas flytta in i de DEN DIREKTA ANLEDNINGEN

20

82 000 nya bostäder som de kommuner som får ny tunnelbana ska bygga fram till 2030. Beslutet om utbyggd tunnelbana och nya bostäder togs 2013 i Stockholmsförhandlingen mellan berörda kommuner, landstinget och staten. Att det var just tunnelbanan man skulle satsa på rådde enighet kring. – Tunnelbanan är ju stadens kroppspulsåder, menar Jörgen. – Vi skulle aldrig klara det med bussar. Om en buss tar 50–60 passagerare tar ett tunnelbanetåg 1 200. Dessutom är framkomligheten helt överlägsen.

ner. Samtidigt får lutningen inte överstiga fyra grader, vilket påverkar hela sträckan söderut. – Vi kunde inte nå stationen vid Gullmarsplan, som idag ligger i markplan. Därför bygger vi en ny plattform under den nuvarande stationen. ligga 70 meter under markytan – men är ändå inte djupast av de nya stationerna. Den i Sofia på Södermalm hamnar 100 meter under mark, vilket gör den till en av världens djupaste stationer, berättar Jörgen Niklasson. – Det blir för djupt för rulltrappor, så stationen kommer bara att ha stora, snabba hissar. De ska gå tre meter per sekund, det kommer alltså att gå undan värre! DEN KOMMER ATT

på egna spår i varje riktning och intervallen mellan turerna kan vara ned till två minuter. Alla tåg går i samma hastighet vilket gör det enkelt att hålla tidtabellerna. Björn Hultman Kapaciteten imponerar: 1,25 Jörgen Niklasson, ansvarig för utbyggnaden av tunnelbanan. miljoner påstigande tar idag Seminarium tunnelbanan – varje dag! I och Tis 23 okt kl 15.30–16.00, T2 med utbyggnaden kommer den siffran att öka ytterligare. De utmaningar T-baneprojektet stått inför Fakta / SLL:s tunnelbaneprojekt har framförallt varit av teknisk natur. BYGGSTART: november 2018 – En utmaning har varit alla korsningspunkBUDGET: 29,2 miljarder kr. ter, vi får ju inte komma för nära andra tunnlar. OMFATTAR: 22 km nya spår, 11 nya stationer, 27 Och att beräkna förstärkningsåtgärder när vi nya tåg kommer nära. BETJÄNAR: 82 000 nya bostäder i Stockholm, Det mest avancerade exemplet är linjen Nacka, Solna och Järfälla Kungsträdgården–Södermalm. Den dras i bergSTÅR KLART: cirka 2027 (första etappen 2024) grunden under Saltsjön, man får alltså gå djupt TUNNELBANETÅGEN KÖR

www.persontrafik.se


Kombinerad mobilitet – framtidens resande Kan man få resenärer att välja klimatsmart resande genom att göra det enklare att kombinera olika transportsätt? Att till exempel kunna boka tåg, buss, cykel och hyrbil via samma app? Lovande satsningar görs på flera håll. För att nå bästa resultat behövs erfarenhetsutbyte. Det sker på Persontrafikmässan! Energimyndigheten har fått i uppdrag att leda projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet. Detta sker i samband med att Sverige är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2018. Projektets syfte är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara person- och godstransporter. Satsningen ska växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan de nordiska länderna. – Kombinerad mobilitet har testats med framgång i Sverige och används exempelvis i Finland. Intresset ökar i flera länder och flera aktörer i exempelvis USA följer med intresse utvecklingen i

Norden, berättar Alice Dahlstrand på Trafikverket. Därför anordnas seminariet Hållbara nordiska städer med fokus på kombinerad mobilitet på Persontrafik. Där medverkar representanter från samtliga nordiska länders kollektivtrafik. Även forskare på området medverkar. De nordiska representanterna kommer att redogöra för vilka aktiviteter som pågår i deras länder. Intressanta frågor som kommer att belysas är exempelvis vilka affärsmodeller som fungerar, vem som ska ansvara för MaaS, var det finns störst potential geografiskt. Och vad tycker kunderna egentligen? – Man vet relativt lite om kundernas attityder till tjänsterna. Därför är det angeläget att förmedla kunskapen om de studier som har gjorts, säger Alice Dahlstrand. Moderatorer och inledningstalare är Anna Pernestål Brenden och Per-Erik Holmberg som är ansvariga för projektet KOMPIS. Seminarium Ons 24 okt 09.30 – 11.00. T1

Marknadens bästa och bredaste modellprogram

MONTER

C13:41

Upplev marknadens bredaste modellprogram när IVECO BUS ställer ut tillsammans med Heuliez på Persontrafik 2018!

MARKNADENS BÄSTA OCH BREDASTE MODELLPROGRAM

Vi ställer bland annat ut vår prisvinnare Crossway LE CNG som blev tilldelad ”Sustainable Bus Award 2018” för hållbar lösning av intercity-transport. Med över 20 års erfarenhet av alternativa bränslen har IVECO BUS blivit en stark ledare i branschen med miljön i fokus. Vi kommer även att ställa ut HVO-, Diesel- och elbussar: • Crossway LE 3-axlig • GX337 electric

• Evadys • IVECO/Indcar 70C MOBI

Det betyder att vi alltid kan ge dig ett bra erbjudande på den buss-modell som passar dina specifika behov.Vi är specialister på bussar och har alltid miljön i fokus. Varmt välkomna att prata med oss i montern för att hitta den IVECO har levererat över 24 000 fordon med alternativa bränslen.

bussmodell som passar dina behov.

Wetlandia, huvudåterförsäljare för IVECO BUS i Sverige Peder Jältborn 0709-410 000 peder@wetlandia.se

Adam Djupfeldt 0738-392 071 adam@wetlandia.se

Stålvägen 2,Vetlanda. 0383-523 111, info@wetlandia.se, www.wetlandia.se

Stålvägen 2,Vetlanda. 0383-523 111, info@wetlandia.se, www.wetlandia.se

PROFITABILITY HAS A NEW NAME. MOVE. TOGETHER.

CONTACTLESS TICKETING

Your partner for automatic fare collection LECIP ARCONTIA has a long history of delivering reliable and high quality contactless smart card readers and terminals for AFC Systems in public transport. Our next generation validator will soon be available; a validator made to support today’s requirements, ultimately increasing accessibility and comfort for travellers. Visit us at booth C02:21 at Persontrafik 22-24 October, 2018 in Stockholm.

Din nästa VDL Futura. Nästa generations VDL Futura är utrustad med en ny drivlina. Detta ger en ännu lägre totalvikt, optimal tillförlitlighet, lägre underhållskostnader och större bränslebesparingar. Byggd för att vara effektiv, utvecklad för att vara framtidssäkrad. Upplev skillnaden på vdlbuscoach.se Besök oss i monter C21: 21

www.persontrafik.se

www.leciparcontia.se 21


Elbussarna är på väg att ta över Idag drivs större delen av Sveriges bussflottor av biobränslen. Det kommer emellertid inte att dröja länge förrän eldrivna bussar står för den största andelen. Det är Anders Grauers, doktor på Chalmers och specialist på el- och hybriddrivlinor, övertygad om. – Även utan politiska åtgärder kommer de att ta över för att de troligen blir billigast, men då tar det förstås lite längre tid än med samhällsstöd, säger Anders Grauers. – Av alla fordonsslag är bussar i kollektivtrafik de allra mest lämpade för elektrifiering. Dessutom, påpekar han, finns frågetecken kring hur mycket biobränsle världen kommer att kunna framställa på ett klimatsmart och ekonomiskt sätt i längden. Mycket tyder på att biomassa kommer att bli en knapp resurs med stigande priser som följd. – Det blir de som har svårast att ställa om till el, såsom flygtrafik och långväga båttransporter som i första hand får köra på biobränslen, förutspår Anders Grauers. det utmaningar även med eldrift. Redan vanlig bussplanering är ett avancerat pussel för att optimera för bussar, förare och passagerare. Med elbussar tillkommer pusselbiten laddstationer. – De planeringsverktyg som finns för busstrafik har nyligen kommit ut även för elbussar, men det är inte en helt mogen produkt ännu, anser Anders Grauers. Men kommer då elen att räcka när allt fler ställer om till eldrift? – Som tur är pågår det en solcellsrevolution sedan runt tio år tillbaka som lovar gott för världen. Redan idag finns kommersiell produktion i soliga lägen som ligger MEN VISST FINNS

långt under kostnaden för kolkraft och då är det ändå en teknologi som är på väg ner i pris ytterligare. I Sverige har vi även bra förutsättningar för vindkraft och i dagsläget har vi så mycket vattenkraft att vi kommer klara en CO2-neutral kraftproduktion även med mycket varierande elproduktion.

Anders Grauers, doktor på Chalmers, medverkar i seminariet Framtidens drivmedel – el, bio eller mix på måndagen klockan 16.00-17.00

batterierna är ju inte särskilt miljövänlig? – Nej, men litiumbatterier är inte värre än andra batterier. Och ett batteri i en elbuss är bara 2-3 gånger större än batteriet i en personbil, men vi räknar med att man får ut 20 gånger så stor nytta av det, säger Anders Grauers som tycker att litiumbatterier får lite oproportionerlig kritik, jämfört med exempelvis mobiltelefoner. Få ifrågasätter mobiltelefonerna, trots att de förutsätter en gruvdrift som är skadlig för miljön. – Så för att batterier och annan teknologi skall bli hållbar så måste återvinning och tillverkningsprocesser förbättras kraftigt, men det behöver göras även om vi inte elektrifierar bussar. FRAMSTÄLLNINGEN AV

Petra Hansson

Anders Grauers tips vid investering i eldrift * Kunskap om eldrift börjar spridas allt mer. Titta på de goda exemplen! * Var inte rädd för investeringar i laddare. Det är viktigare att busstrafiken blir effektiv än att man håller nere antalet laddare. Utgå från hur bussar och förare ska användas så effektivt som möjligt. * Koppla på ett tidigt stadium in dem som beviljar bygglov och som drar fram elen, så att man vet att de är med på banan tidigt i projektet. * Tänk noga igenom om det passar bäst med laddning i depå (kräver stora batterier och att man har tid att ta sig till depån) eller på stan (då laddar man på ändhållplats, men föraren behöver vänta under laddningen, plus att man behöver bygga laddstationer i stadsmiljön). 22

Håkan Agnevall medverkar i seminariet Framtidens drivmedel – el, bio eller mix på måndagen klockan 16.00-17.00.

Sveriges största bussbolag Är de drivmedel som anses bäst idag även bäst imorgon? Blir det straffskatt imorgon på det som förespråkas idag? Hur gynnar man samtidigt miljön, kunderna och plånboken både idag och på lång sikt? Det är mycket att tänka på när man upphandlar busstransporter! Hos Nobina, som är Sveriges största bussbolag, ökar antalet elbussar kontinuerligt. Från och med sommaren 2019 elektrifieras exempelvis hela stadstrafiken i Lidkö-

www.persontrafik.se

ping och Borås blir en av de första städerna med elektriska ledbussar i reguljär kollektivtrafik. Även Malmö, Landskrona, Norrtälje, Katrineholm och Nyköping satsar på elbussar. i stadstrafik, där eldrift börjar bli ett kostnadseffektivt alternativ. – Det är fortfarande räckvidden som är den begränsande faktorn, vilket gör att eldrift inte är lika gångbart för exempelvis regiontrafik, berättar Jonas Kempe, marknadschef B2B på Nobina Sverige AB. TILLVÄXTEN SKER FRAMFÖRALLT


Volvo tar täten med öppna lösningar Det är spännande tider nu, såväl för bussbranschen som för hela kollektivtrafiken. Tre revolutionerande faktorer ritar om hela kartan. Volvo Bussar tar gärna på sig ledartröjan och VD Håkan Agnevall sticker ut hakan genom att kalla företaget ”Bussbranschens svar på Tesla”. För Volvo Bussar, som verkar över hela världen, ser efterfrågan väldigt olika ut på olika marknader, både vad gäller omfattning och vilka modeller och drivmedelsalternativ som efterfrågas. Men att framtiden ser väldigt spännande ut råder det ingen tvekan om. I Sverige kommer de närmaste åren att bli intensiva för bussbranschen, då det är många koncessioner som ska förnyas. Volvos jätteorder i sommar på 497 elhybrider till Quebec i Canada kan ge en fingervisning om vart vi är på väg. – Bland de stora tillverkarna i Europa, är det vi som har gått i bräschen för utvecklingen av elbussar, säger Håkan Agnevall angående liknelsen med Tesla. en skillnad gentemot Tesla. Volvo arbetar med öppna lösningar för laddning. – Eftersom vi arbetar med kollektivtrafik och offentliga upphandlingar, skulle det inte fungera att låsa in kunderna. De måste kunna DET FINNS DOCK

köpa in från flera leverantörer, säger han. Men det finns en del att göra för att bredda samordningen i branschen ännu mer. För långsam laddning över natten finns idag en branschstandard, men för snabbladdning finns i dagsläget flera lösningar. Men varför hybrider och inte enbart 100 procent el? – Det beror på efterfrågan. Och vi tror på en blandning av hybrid, plug-in hybrid och ren el. Enbart el skulle kräva en väldigt omfattande infrastruktur. I DAGSLÄGET SPELAR även

biodieseln en väldigt viktig roll. I Norden har det satsats mycket på detta och Håkan Agnevall ser det som ett viktigt alternativ för en lång tid framöver för regiontrafik och längre resor. I år presenterade till exempel Volvo de nya generationerna av turistbussmodellerna 9900 och 9700. Dessa drivs med biodiesel. Även biogas efterfrågas på en del marknader. Den tror emellertid inte Håkan Agnevall på som ett långsiktigt huvudalternativ. – Det är bättre att använda gasen till att producera el, som sedan driver elfordon. Det är en mer effektiv lösning, säger han. teknikskiftena som pågår inom kommersiella fordon – eldrift, autonoma forDE TRE STORA

don och uppkopplade fordon – kommer att skapa helt nya möjligheter för kollektivtrafiken och stadsplaneringen, framför allt när de kombineras. – Vi kommer att kunna ta kollektivtrafiken mycket närmare resenärerna, köra inomhus på shoppingcenter och sjukhus till exempel. Distributionslastbilar kan lämna av sin last på natten när det är lite trafik. Bland mycket annat. Däremot tror han helt förarlösa fordon kommer att dröja. Ett bra tag framöver handlar det främst om förarstöd, att få hjälp att angöra en hållplats på samma sätt varje gång, något som ökar säkerheten och ger en effektiv på- och avstigning. kommer att slå igenom mycket snabbare. Håkan Agnevall uppskattar att om tio år kommer 80-90 procent av de bussar som säljs för stadstrafik i Sverige att vara elektriska. Det aktualiserar frågan kring hur man ska hantera batterierna. Denna ägnar man mycket tankemöda åt på Volvo. – När de har tjänat ut som fordonsbatterier kan de exempelvis användas i bostadsapplikationer för att lagra energi. Detta kallar man ”second life”. Det finns en demoanläggning för detta i Göteborg. Därefter måste man arbeta med återvinning. ELDRIFTEN DÄREMOT

Petra Hansson

efterlyser långsiktiga spelregler Han tror dock att även den trafiken elektrifieras på sikt. Det finns idag elbussar att köpa även för regiontrafik, men de är inte tillgänglighetsanpassade så att de passar svenska krav ännu. att dagens andra fossilfria lösningar, som biodiesel och gas är dåliga - tvärtom, påpekar Jonas Kempe. – Och nästan all upphandlad kollektivtrafik är fossilfri idag. I vissa län 100 procent, i andra 8090 procent, säger han.

Även hybrider kan vara ett bra komplement, framförallt i förortstrafik. Eftersom de återvinner bromsenergi måste man få upp farten för att få ut bäst effekt av dem. Jonas Kempe tror på en utveckling även för dem.

– DÄRMED INTE SAGT

man planerar en omställning till fossilfri trafikmiljö är att man ser till helhetslösningen, med trafikplanering, infrastruktur och fordon. Det innebär att man använder en mix av drivmedel, beroende på vad – DET VIKTIGASTE NÄR

som är mest optimalt för varje användningsområde. UTMANINGEN FRAMÅT,

menar han, är att spelreglerna är otydliga. Det är oklart hur EU:s drivmedelsdirektiv och olika beskattningar kommer att se ut framöver, vilket gör att de som ska investera i en fortsatt omställning kan ha problem att fatta investeringsbeslut. – Det är en utmaning vi delar med våra uppdragsgivare, säger Jonas Kempe.

www.persontrafik.se

Jonas Kempe, marknadschef B2B på Nobina Sverige AB.

23


Framkomligheten måste bli bättre för att fler ska åka kollektivt.

FOTO: ISTOCK

Framkomlighet växande problem i storstäder Många städer har stora problem med framkomlighet i stadstrafiken. Det finns flera orsaker, men dessbättre också flera sätt att angripa problemen. Lösningen är samverkan mellan olika aktörer. Även om man vill vara miljövänlig och åka kollektivt, så finns det gränser för tålamodet för många. Det får inte ta hur lång tid som helst – då tar man bilen om man kan. I Stockholms innerstad ser man till exempel ett minskat bussresande på grund av den dåliga framkomligheten.

sköld, framkomlighetschef på Keolis i Stockholm. – I stadsmiljö kan man inte förvänta sig att köra fort. Medelhastigheten på linje 4 är i rusningstrafik cirka 13 km/h inklusive alla stopp. Men med bra framkomlighet, busskörfält, hållplatser som lätta att angöra och köra ut ur och påstigning genom alla dörrar, som man har i Göteborg, skulle vi kunna komma upp i 20 km/h, säger hon.

vanligt ställe där det blir väntetider. Med en utökad användning av signalprio för bussar skulle man vinna tid åt bussresenärerna. EN ORSAK ÄR FÖRSTÅS att beEtt problem är också bristanfolkningen ökar och därmed de respekt hos bilister. Vissa antalet bilar. Det byggs och kör i bussfiler och släpper inte grävs också mycket i storstäAstrid Adelsköld medverkar i seminariet Förbättrad framut bussar från hållplatserna. derna. Man bygger fastigheter, komlighet tisdag 23/10 09:30 Det förekommer att taxibilar infrastruktur såsom cykelbasamt seminariet Vad krävs för parkerar på hållplatser. Genor och drar ledningar i gatan en snabbare och tillgängligare nom att införa kameraöver– Bussarnas stora flexibilitet busstrafik? måndag 22/10 11:00. vakning och bötfälla bilister är deras fördel, men också som kör i busskörfält, skulle en nackdel – det är de som man sannolikt komma åt en del av det problefår flytta på sig, ta andra vägar eller sakta ner met enligt Astrid Adelsköld. när det är hinder i vägen, påpekar Astrid Adel24

KORSNINGAR ÄR ETT

www.persontrafik.se

När det gäller vägarbetena finns också potential för förbättring. – På pappret ser det bra ut, men i verkligheten är det ofta sämre, med betongsuggor och annat i vägen. Och tidplanerna är onödigt utdragna eftersom entreprenörerna har många arbeten på gång samtidigt. Här vore det bra om staden upphandlade incitamentsbaserade avtal i större utsträckning. jobba med åtgärder såsom hållplatsavstånd. Täta avstånd ger förstås bra service, men ibland kan man öka avstånden utan märkbar försämring för boende i området, till vinst för resenärerna som sitter på bussen. Tidsdifferentierad kollektivtrafiktaxa är en annan idé, som i så fall regionen eller landstingen måste ta ställning till. Keolis släppte en framkomlighetsrapport inför Almedalen förra året vilken föranledde ett ökat medialt tryck i frågan. Astrid Adelsköld ser positivt på framtiden eftersom allt fler börjar inse vikten av att göra något. – Vi har goda relationer med såväl politiker som tjänstemän och det finns väldigt mycket man kan göra för att förbättra framkomlighet. Nyckeln till framgång är samarbete mellan alla inblandade, säger hon. MAN KAN OCKSÅ

Petra Hansson


Utställare / Exhibitors 2MA Technology AB

C15:22

Fiskaregatan 4A SE-871 33 Härnösand TEL: +46 611 557001 EMAIL: helpdesk@2ma.se WEB: www.2ma.se

A ABB AB, Control Products

C07:13

Kopparbergsvägen 2 SE-721 83 Västerås TEL: +46 21 325000 EMAIL: contact.center@se.abb.com WEB: www.abb.se

ACTE Solutions AB

C06:28

C10:21

Alcolock Sverige AB

Autoverktyg i Borås AB

Centrine 30 LT-14300 Vilnius district, Litauen TEL: +370 5 2404000 EMAIL: info@altas-auto.lt WEB: www.altas-auto.lt

Ringvägen 10 SE-516 50 Aplared TEL: +46 33 100175 EMAIL: info@autoverktyg.se WEB: www.autoverktyg.se

C12:23

AVESTARK OÜ

C03:02

Europavägen 1 SE-512 91 Sexdrega TEL: +46 320 60500 EMAIL: info@aromdekor.se WEB: www.aromdekor.se

C14:21

Teknikringen 4C SE-583 30 Linköping TEL: +46 13 3900400 EMAIL: info@atron-systems.se WEB: www.atron-systems.se

C08:43

Bewa Fordonsteknik AB

C10:41

Björbäcksvägen 7 SE-451 55 Uddevalla TEL: +46 522 653980 EMAIL: info@bewafordonsteknik.se WEB: www.bewafordonsteknik.se

Bewa Intraf AB

C10:41

Öringvägen 4 SE-455 33 Munkedal TEL: +46 524 12200 EMAIL: info@bewaintraf.com WEB: www.bewaintraf.se

C03:42

Biofuel Express

C01:29

Universitetsvägen 14 SE-583 30 Linköping TEL: +46 13 328530 EMAIL: info@axentia.se WEB: www.axentia.se

Östervångsplan 15 SE-261 44 Landskrona TEL: +46 70 8409474 EMAIL: mail@biofuel-express.com WEB: www.biofuel-express.com

AYATS C12:51

BK Invest AB / Mellor

Paratge Can Call, Km. 1 ES-17401 Arbucies (Girona), Spanien TEL: +34 972860029 WEB: www.ayats.es

Industrivägen 11 SE-473 31 Henån TEL: +46 304 37500 EMAIL: margareta.lundqvist@bkinvest.se WEB: info@bkinvest.se

Blue & Green AB

B

C03:19

Åkerivägen 7 SE-443 61 Stenkullen TEL: +46 302 55820 EMAIL: contact@autoadapt.se WEB: www.autoadapt.se

C02:18

C12:31

Axentia Technologies AB

Be-Ge Industri AB Box 912 SE-572 29 Oskarshamn TEL: +46 491 761800 EMAIL: info@be-ge.se WEB: www.be-ge.se

Kalmistu tee 30 B EE-11216 Tallin, Estland TEL: +372 6031925 EMAIL: avestark@avestark.ee WEB: www.avestark.ee

Gladsaxevej 363 DK-2860 Söborg, Danmark TEL: +45 39578000 EMAIL: info@amminex.com WEB: www.amminex.com

Autoadapt AB

Lärjungevägen 6 SE-136 69 Vendelsö TEL: +46 8 7767800 EMAIL: info@alcolock.se WEB: www.alcolock.se

C01:01

ALTAS Commercial Transport C17:50

Atron Systems Sweden AB C06:44

Auto-Kemi AB Box 112 SE-283 22 Osby TEL: +46 479 16180 EMAIL: info@auto-kemi.nu WEB: www.auto-kemi.nu

Arom-Dekor Kemi AB

Hammarbacken 4A, 3 tr SE-191 49 Sollentuna TEL: +46 8 4747200 EMAIL: info@actia.se WEB: www.actia.se

C18:21

Box 126 SE-364 21 Åseda TEL: +46 70 9211611 EMAIL: info@alltibuss.se WEB: www.alltibuss.se

Amminex Emissions Technology A/S

Karlsbodavägen 39, 2tr SE-171 04 SOLNA TEL: +46 8 4452828 EMAIL: info@acte.se WEB: www.actesolutions.se

Actia Nordic AB

Allt i Buss Sverige AB

BA Fordonslyftar AB Kvarnvägen 22 SE-663 40 Hammarö TEL: +46 54 524101 EMAIL: mail@fordonslyftar.se WEB: www.fordonslyftar.se

Ett tryggt bussköp FENIKS Prisvärd 31+1

C13:31

C20:59

C04:11

Stenorsvägen 52 SE-261 44 Landskrona TEL: +46 418 399000 WEB: www.blueandgreen.se

Bombardier Transportation C05:49 Sweden AB SE-721 73 Västerås TEL: +46 10 8520000 WEB: www.bombardier.com

Monter C04:21

Ladda med energi och insikter! Transdevs erbjudande är multimodalt och spänner över flera trafikslag, både inom kommersiell och upphandlad persontrafik. Vi finns i över 20 länder och förenar global och lokal kunskap.

RAPIDO Mångsidig 29+1

Klockan 11–15 under mässdagarna presenterar vi korta föredrag i vår monter. Våra medarbetare delar med sig av sin expertis från områden som hållbarhet, kundinsikter, branschtrender och nya mobilitetslösningar. Välkomna att ladda kunskap och din mobil hos oss. Transdev – The mobility company, monter C04:21

TEMPO Komfort 35+1

VI SES I MONTER C20:58

Fyll på m kunskap h ed os oss

Se schem a för våra micro ses sions p transdev.s å e

freedom 0383-523 111 | info@eabussar.se | www.eabussar.se

www.persontrafik.se

25


Utställare / Exhibitors Bra Vision Scandinavia AB

C01:03

Coman C11:21

Böksholmsvägen 9 SE-360 42 Braås TEL: +46 474 55350 EMAIL: info@bravision.se WEB: www.bravision.se

Industrigatan 12 SE-666 31 Bengtsfors TEL: +46 531 526820 EMAIL: info@coman.se WEB: www.coman.se

Branschföreningen C03:49 Tågoperatörerna

Consat Telematics AB

Brodit AB Gesällvägen 8 SE-546 34 Karlsborg TEL: +46 505 10900 EMAIL: info@brodit.se WEB: www.brodit.se

C17:20

Busland OÜ

C11:41

C07:39

Box 31174 SE-400 32 Göteborg TEL: +46 31 7758022 WEB: www.continental.se

C06:48

Via Berettine 2, Fontevivo IT-43010 Parma,Italien +39 0521680111 EMAIL: info@custom.biz WEB: www.custom.biz

Carsport Sweden AB

Dafo Vehicle Fire Protection AB

C09:49

C09:31

Jan Stenbecks Torg 17 3tr SE-164 40 Kista TEL: +46 8 50168800 EMAIL: sales@datarespons.com WEB: www.datarespons.com

Drivec AB

Fiat Chrysler Automobiles AB (FCA)

Färögatan 33 SE-164 51 Kista TEL: +46 8 58837200 EMAIL: fleet.fca.sweden@fcagroup.com WEB: www.fiatprofessional.com/se

Ergoseat AB

Fogmaker International AB C08:29 Box 8005 SE-350 08 Växjö TEL: +46 470 799880 EMAIL: info@fogmaker.se WEB: www.fogmaker.se

C03:41

Box 190 SE-101 23 Stockholm TEL: +46 8 6013800 EMAIL: kund@genericmobile.se WEB: www.genericmobile.se

Gerflor C14:20 43 Boulevard Garibaldi FR-69170 Tarare, Frankrike WEB: www.gerflorgroup.com

H C02:47

Lister Strasse 15 DE-30163 Hannover, Tyskland WEB: www.hacon.de

Halda AB

Skultunavägen 1 SE-722 17 Västerås TEL: +46 21 838280 EMAIL: info@fordonskontroll.se WEB: www.fordonskontroll.se

SE-191 81 Sollentuna TEL: +46 21 156600 EMAIL: info@halda.se WEB: www.halda.se

Forsler & Stjerna Konsult AB C07:21

Hanover Displays LTD

C04:39

Box 114 SE-574 22 Vetlanda TEL: +46 383 19600 EMAIL: info@evobus.se WEB: www.evobus.se

Freno AB

HiQ Göteborg AB Östra Hamngatan 24 SE-411 09 Göteborg TEL: +46 31 7439100 WEB: https://www.hiq.se/

C10:41

C06:30

C17:41

C07:43

Southerham House GB-BN8 6JN Lewes, EAST SUSSEX, Storbritannien TEL: +44 1273477528 EMAIL: sales@hanoverdisplays.com WEB: www.hanoverdisplays.com S:t Gertrudsgatan 3 SE-211 25 Malmö TEL: +46 40 204480 EMAIL: info@forslerostjerna.se WEB: www.forslerostjerna.se

Energigatan 23 SE-434 37 Kungsbacka TEL: +46 70 6036040 EMAIL: info@ergoseat.se WEB: www.ergoseat.se

EvoBus Sverige AB C02:29

Generic Mobile Systems Sweden AB

HaCon Ing. mbH

E

C10:30A

C03:06

Box 209 SE-532 23 Skara TEL: +46 511 13130 EMAIL: info@gelins-kgk.se WEB: www.gelins-kgk.se

C05:41

C06:41

Industrigrenen 21 DK-2635 Ishöj, Danmark TEL: +45 39673344 EMAIL: ordre@christonik.dk WEB: www.christonik.dk

Arvidsjaurvägen 430 SE-944 73 Piteå TEL: +46 911 39860 EMAIL: info@freno.se WEB: www.freno.se

Fripero AB

C14:23

Stenkyrka Stenstugu 138 SE-624 42 Tingstäde TEL: +46 498 272320 EMAIL: support@fripero.se WEB: www.fripero.se

Fältcom powered by Telia Vasagatan 23 2tr SE-903 29 Umeå TEL: +46 90 183900 EMAIL: info@faltcom.com WEB: www.faltcom.se

26

C19:52

C12:25

Sundstorget 5 SE-252 21 Helsingborg TEL: +46 42 108970 EMAIL: info@drivec.se WEB: www.drivec.se

Spireaveien 18 NO-0580 OSLO, Norge TEL: +47 98250170 EMAIL: post@cencom.no WEB: www.cencom.no

Box 13073 SE-250 13 Helsingborg TEL: +46 42 256700 EMAIL: info@clemondo.se WEB: www.clemondo.se

C09:11

C12:21

Varlabergsvägen 21 SE-434 39 Kungsbacka TEL: +46 300 31920 EMAIL: info@cctv-support.com WEB: www.cctv-support.com

Clemondo AB

Gelins-KGK AB

Fordonskontroll Sverige AB C06:21

Cctv Support Kungsbacka AB C05:29

Christonik ApS

C07:49

Box 203 SE-335 25 Gnosjö TEL: +46 370 332800 EMAIL: info@garo.se WEB: www.garo.se

Ishøj Søndergade 19 DK-2635 Ishøj, Danmark TEL: +45 53327733 EMAIL: info@frogne.dk www.frogne.dk

Trolltjärn 4 SE-436 40 Askim TEL: +46 70 5324701 WEB: www.carsport.fi/sv

CenCom AS

GARO C03:08

Kardanvägen 37 SE-461 38 Trollhättan TEL: +46 520 420200 EMAIL: fab@fernonorden.com WEB: www.fernonorden.com

Finn Frogne A/S

D

Data Respons AB

C

Fara AS

Ferno Norden AB

Box 683 SE-135 26 Tyresö TEL: +46 8 50640500 EMAIL: info@dafo.se WEB: www.dafo.se Karla küla, Kose vald EE-75106 Harjumaa, Estland TEL: +37 25044690 WEB: www.busland.ee

C03:43

Sjögangen 4 NO-7010 Trondheim, Norge TEL: +47 815 52 830 EMAIL: info@fara.no WEB: www.fara.no

Custom S.P.A.

Przemyslowa 56 PL-84-200 Wejherowo, Polen TEL: +48 570155570 EMAIL: office@busfactory.eu WEB: www.busfactory.eu

G

Aarbergergasse 29 CH-3011 BERN, Schweiz WEB: www.fairtiq.com

Continental Däck Sverige AB C09:41 C03:12

Bus Factory Sp. z o.o.

FAIRTIQ AG

Ögärdesvägen 19 A SE-433 30 Partille TEL: +46 31 3400027 EMAIL: esbjörn.lif@consat.se WEB: www.consat.se

Box 555 45 SE-102 04 Stockholm TEL: +46 8 7626711 EMAIL: info@tagoperatorerna.se WEB: www.tagoperatorerna.se

F

www.persontrafik.se

C04:43

C06:28


Hogia C08:39

Istobal Sverige AB

C02:19

LAZZERINI S.r.l

C03:29

Viale G. Pieralisi 21 IT-60035 Monsano (AN), Italien TEL: +39 073160681 EMAIL: info@lazzerini.it WEB: www.lazzerini.it

SE-444 28 Stenungsund TEL: +46 303 66600 EMAIL: info@hogia.se WEB: www.hogia.se The Hogia Group is one of Sweden’s largest software companies. The Hogia Group comprises 27 companies in Scandinavia and the United Kingdom with a total of 650 employees. With software as a common denominator, the Hogia Group currently operates in three business areas: finance and business systems, human resource systems, and transport systems. 

 The transport business area focuses on delivering integrated solutions for ferry reservations, port terminal operating, road transport and public transport to customers in Europe, Asia, Australia, Africa, North and South America. For more information please visit www.hogia.com

Holmedal Data AB

Rue Saint-Marie 6 BE-1080 Brussels, Belgien TEL: +32 27880115 EMAIL: info@itxpt.org WEB: www.itxpt.org

J Jetas Quality Systems AB

I C03:41

Box 15 SE-901 02 Umeå TEL: +46 90 7800600 EMAIL: info@icecon.se WEB: www.icecon.se

Icomera AB

C04:31

Odinsgatan 28 SE-411 03 Göteborg TEL: +46 31 7992123 EMAIL: sales@icomera.com WEB: www.icomera.com Mälarvarvsbacken 14 SE-117 33 Stockholm TEL: +46 8 840400 EMAIL: info@idesign.se WEB: www.idesign.se

IDHA Sweden AB

C06:21

Norra vägen 28 SE-856 50 Sundsvall TEL: +46 60 7892570 WEB: www.idha.se

Infab Kommunikation AB

C01:09

Thörl 64 A-8983 Bad Mitterndorf, Österrike WEB: www.kneitz.at

C10:48

L

C09:51

Enebybergsvägen 21 SE-182 48 Enebyberg TEL: +46 8 7926340 EMAIL: info@innova.se WEB: www.innova.se

Nordic Auto El AB

C05:41

Vågögatan 8 SE-164 40 Kista TEL: +46 8 350099 EMAIL: montage@nordicautoel.se WEB: www.nordicautoel.se

Nordic Port

C07:31

Mölndalsvägen 93 SE-412 63 Göteborg TEL: +46 31 7739920 EMAIL: info@nordicport.se WEB: www.nordicport.se

C08:31

Box 97 SE-524 21 Herrljunga TEL: +46 513 22900 EMAIL: info@mobitec.eu WEB: www.mobitec.eu

Nordisk Infrastruktur

C09:48

Saltmätargatan 7 SE-113 59 Stockholm TEL: +46 76 3116389 EMAIL: gorel.nordqvist@conventusmedia.se WEB: www.infrastrukturnyheter.se

O Occas AB

Sammonkatu 3 C4 FI-70500 Kuopio, Finland TEL: +358 400247700 EMAIL: info@kiho.fi WEB: www.kiho.fi

Dorfgasse 5 CH-4900 LANGENTHAL, Schweiz TEL: +41 629167171 EMAIL: sales@lantal.ch WEB: www.lantal.com

C14:31

Mogölsvägen 3 SE-555 93 Jönköping TEL: +46 36 3384944 EMAIL: info@nordbuss.se WEB: www.nordbuss.se

Paproc 196 PL-64-300 Nowy Tomysl, Polen TEL: +48 614427837 EMAIL: info@kiel-sitze.de WEB: www.kiel-sitze.de

Lantal Textiles AG

NordBuss Sverige AB

C07:41

C02:41

Zumarraga Bidea, 8 ES-20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa),Spanien TEL: +34 943809100 EMAIL: irizar@irizar.com WEB: www.irizar.com

C02:11

Modulsystem C08:45

Box 24 SE-425 02 Hisings Kärra TEL: +46 31 577300 WEB: www.karcher.se

Käppelestrasse 4-10 DE-76131 KARLSRUHE, Tyskland TEL: +49 72161000 EMAIL: info@initse.com WEB: www.initse.com

Erich-Zeigner-Allee 69-73 DE-04229 Leipzig, Tyskland TEL: +49 3069205046 EMAIL: info@nextbike.de WEB: www.nextbike.com

Slottsmöllan 14 B SE-302 31 Halmstad TEL: +46 31 190300 WEB: www.structab.se

Mobitec / LTG Sweden AB

Norra Vägen 28 SE-856 50 Sundsvall TEL: +46 60 102175 EMAIL: info@kgsandstrom.se WEB: www.kgsandstrom.se

Kärcher AB

Gjuterigatan 9 SE-553 18 Jönköping TEL: +46 70 8758543 EMAIL: info@infospread.se WEB: www.infospread.se

INIT GmbH

C15:40

Hammarbacken 8 SE-191 81 Sollentuna TEL: +46 8 923000 EMAIL: info@kgk.se WEB: www.kgk.se

Kneitz C03:31

C03:11

nextbike C09:44

Mobilsystem/Autowatch C02:30

Kiho C14:22

Terminalgatan 1 SE-252 78 Helsingborg TEL: +46 42 6000600 EMAIL: info@infab.nu WEB: www.infab.nu

Infospread Euro AB

Box 91 SE-370 11 Backaryd TEL: +46 457 450600 EMAIL: info@nordicvehicle.se WEB: www.nordicvehicle.se

Kiel Polska Sp. z.o.o.

N

MegTax C05:41

K

C08:13

C02:21

Box 221 SE-891 25 Örnsköldsvik TEL: +46 660 292900 EMAIL: info@malux.se WEB: www.malux.se

KG Sandström i Sundsvall AB C06:21

Idesign Partners Sweden AB C09:21

Malux Sweden AB

Mutterindikator - K2 Björnåkersgatan 4 SE-937 31 Burträsk TEL: +46 70 3128770 EMAIL: info@mutterindikator.com WEB: www.mutterindikator.com

M C04:12

Hedåsgatan 15 SE-412 35 GÖTEBORG TEL: +46 31 223311 EMAIL: jetas@jetas.se WEB: www.jetas.se

KG Knutsson AB

C10:42

Gothia Science Park, Box 133 SE-541 23 Skövde TEL: +46 500 494343 EMAIL: jan@lazzo.nu WEB: www.lazzo.nu

LECIP ARCONTIA AB.

C01:11

Brunnsgatan 6 SE-111 38 Stockholm TEL: +46 8 55001414 EMAIL: info@mtc-sweden.se WEB: www.mtc-sweden.se

Krokslätts Fabriker 30 SE-431 37 Mölndal TEL: +46 31 499930 EMAIL: info@arcontia.se WEB: www.arcontia.se

Karosseriverken C15:41

WEB: www.holmedal.se

IRIZAR, S. COOP

ITxPT C15:50

C05:41

Gruvgatan 6 SE-421 30 Västra Frölunda TEL: +46 431 74700 EMAIL: info@holmedal.se

Icecon AB

Lazzo DM Byrå

Verkstadsvägen 24 SE-245 34 Staffanstorp TEL: +46 46 2725400 EMAIL: info.sverige@istobal.com WEB: www.istobal.se

MTC Sweden AB

C04:40

Veddestavägen 17 SE-175 62 Järfälla TEL: +46 8 50630100 EMAIL: info@modulsystem.se WEB: www.modulsystem.se Välkommen till Modulsystem – För människor i rörelse. Vi är verksamma inom betal- och biljettsystem främst för parkering och kollektivtrafik i Sverige. Vi tillhandahåller anpassade lösningar enligt våra kunders önskemål. Vårt huvudkontor finns i Veddesta utanför Stockholm. Modulsystem har varit verksamma sedan 1989 och vår affärsidé är att erbjuda den svenska marknaden kundanpassade system för hantering av små betalningar. Modulsystem har visat att vi kan leverera kompletta och komplexa system till flera stora krävande kunder i Sverige.

MOLPIR - FUNTORO Hrachová 30 SK-82105 Bratislava, Slovakien TEL: +421 243191218 EMAIL: obchod@molpir.sk WEB: www.molpir.com

www.persontrafik.se

C08:19

C03:30

Gjuterigatan 1D SE-582 73 Linköping TEL: +46 13 4659930 EMAIL: info@occas.se WEB: www.occas.se

Optiplan AB

C03:13

c/o Norrköping Science Park SE-601 86 Norrköping TEL: +46 11 166853 EMAIL: info@optiplan.se WEB: www.optiplan.se

P Pamaco Totalservice AB

C14:49

Haukadalsgatan 12 SE-164 40 Kista TEL: +46 8 54060980 EMAIL: info@washtec.se WEB: www.washtec.se

27


Utställare / Exhibitors Perstorp Bioproducts AB

C04:30

Box 597 SE-201 25 Malmö TEL: +46 435 38000 EMAIL: perstorp@perstorp.com WEB: www.perstorpbioproducts.com

Pilotfish Networks AB

Sokigo AB

Ekebyvägen 10, ing A30 SE-752 63 Uppsala TEL: +46 18 512020 EMAIL: info@pointguard.se WEB: www.pointguard.se

Senseair Safe Start Invisible Alcohol Sensing

Sindas Informations- system AB

C08:49

SkanTech ApS

C06:21

C06:38

Agern Alle 24 DK-2970 Hoersholm, Danmark TEL: +45 88910100 EMAIL: skantech@skantech.eu WEB: www.skantech.eu

Skeppsbrons Buss AB

Q Q’Straint C09:43 73-76 John Wilson Business Park GB-Ct5 3rb Whitstable, Kent, Storbritannien TEL: +44 1227773035 EMAIL: info@qstraint.co.uk WEB: www.qstraint.com

Stadler Rail Management AG C02:39

Ernst-Stadler-Strasse 1 CH-9565 Bussnang, Schweiz TEL: +41 716262120 EMAIL: stadler.rail@stadlerrail.com WEB: www.stadlerrail.com

C14:51

Fordonsvägen 8 SE-553 02 Jönköping TEL: +46 36 369030 EMAIL: info@sbbuss.se WEB: www.sbbuss.se

12, Czluchowska Str. PL-60-434 Poznan, Polen TEL: +48 783994507 EMAIL: ster@ster.com.pl WEB: www.ster.com.pl

Rescroft Ltd

C10:41

20 Oxleasow Road, East Moons Moat GB-B98 0RE REDDITCH, Storbritannien TEL: +44 1527521300 EMAIL: enquiries@rescroft.com WEB: www.rescroft.com

Resforum & Trafikforum

C10:32

Box 72001 SE-181 72 Lidingö TEL: +46 8 6704100 WEB: www.rt-forum.se

Ridango AS

C03:35

Pärnu mnt 139E/13 EE-11314 Tallinn, Estland TEL: +372 6825754 EMAIL: info@ridango.com WEB: www.ridango.com

Rosero Nordic AB

Snapcode AB

C19:53

Kokillgatan 9 SE-721 33 Västerås TEL: +46 8 55926500

S

Scania-Bilar Sverige AB Box 900 SE-127 29 Stockholm WEB: www.scania.se

28

C18:23

Stormgatan 14 SE-211 20 Malmö TEL: +46 40 6643900 info.malmo@softhouse.se WEB: www.softhouse.se

C02:13

C02:31

C13:31

Kungsgatan 44 SE-111 35 Stockholm TEL: +46 8 12092000 EMAIL: info@svetax.se WEB: www.svetax.se 1 Sutter St. Suite 500 US-94104 San Francisco, USA TEL: +1 4154839777 EMAIL: contact@goswift.ly WEB: www.goswift.ly

T C04:41

C01:19

www.persontrafik.se

Taxisystem Scandinavia AB C05:31 c/o Cabonline, Box 16017 SE-103 21 Stockholm TEL: +46 8 55110350 EMAIL: sales@taxisystem.se WEB: www.digitax.se

C03:49

Hornsgatan 15, 1 tr SE-111 81 Stockholm TEL: +46 8 7880866 EMAIL: info@svenskkollektivtrafik.se WEB: www.svenskkollektivtrafik.se Dynamovägen 7 SE-591 61 Motala TEL: +46 20 599599 EMAIL: info@svenskabussglas.se WEB: www.svenskabussglas.se

TaxiIdag C05:41 Stenslingan 1 SE-182 38 Danderyd TEL: +46 8 6621190 EMAIL: anders.f@spearproduction.se WEB: www.taxiidag.se

Box 21 SE-601 02 Norrköping TEL: +46 11 248474 EMAIL: info@swedhandling.com WEB: www.swedhandling.com

Svenska Bussglas AB

C01:21

Theodor-Kocherstrasse 11 CH-2502 Bile, Schweiz TEL: +41 K130796147001 EMAIL: info@swissinnolab.com WEB: www.swissinnolab.com

Mölndalsvägen 93 SE-412 63 Göteborg TEL: +46 31 7341458 EMAIL: info.gbg@swarco.com WEB: www.swarco.com/sverige

Swed Handling AB

C09:12

Stenslingan 1 SE-182 38 Danderyd TEL: +46 8 6621190 EMAIL: anders.f@spearproduction.se WEB: www.taxiidag.se

Swiftly C15:20

Lovartsgatan 8 SE-652 21 Karlstad TEL: +46 54 850075 EMAIL: sun@sunmaskin.se WEB: www.sunmaskin.se

Swarco Sverige AB

C03:49

Hornsgatan 20 SE-118 82 Stockholm TEL: +46 8 4527000 EMAIL: info@skl.se WEB: www.skl.se

Swiss innovation Lab

Svensk Kollektivtrafik

C01:11

Plogvägen 3 SE-467 30 Grästorp TEL: +46 514 659087 EMAIL: k.g@safetyseal.se WEB: www.safetyseal.se

C08:25

Lilla Fiskaregatan 1A SE-222 22 Lund TEL: +46 46 2727140 EMAIL: info@snapcode.se WEB: www.snapcode.se

Softhouse Consulting Öresund AB

Safety Seal Europe AB

Sun Maskin & Service AB

SL – The Public Transport Administration at Stockholm County Council has overall responsibility for transport services in Stockholm County. Public transport should be easily accessible, reliable and environmentally friendly. Over 800 000 people travel by public transport in Stockholm County every day and the number of travellers is increasing every year. The various means of transport – buses, the metro, commuter trains, local rail services and boats – are all coordinated within an ever-growing transport network.

C03:49

Svetax Taxiförsäkring AB / C06:49 Flygtaxi Sverige AB

21-23/F B1 Building, Zhiyuan, No.1001 Xueyuan Roa CN-518055 Shenzhen, Kina TEL: +86 75533601988 EMAIL: info@streamax.com WEB: www.streamax.com

Trafikförvaltningen, SLL SE-105 73 Stockholm TEL: +46 8 6861600 WEB: www.sll.se

Sveriges Bussföretag Service AB

Sveriges snyggaste taxi

Ster C03:21

R

C03:49

Box 1106 SE-171 22 Solna TEL: +46 8 56621660 EMAIL: info@taxiforbundet.se www.taxiforbundet.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Metodvägen 8 SE-435 33 Mölnlycke TEL: +46 31 572290 EMAIL: info@starmobility.se WEB: www.starmobility.se

Streamax Technology Co., Ltd C03:04B

C20:58

Box 5384 SE-102 49 Stockholm TEL: +46 8 7627100 EMAIL: info@transportforetagen.se WEB: www.transportforetagen.se

StarMobility C14:50

SL C06:11

Weesperstraat 61-105 NL-1018VN Amsterdam, Nederländerna www.remix.com

Svenska EA Bussar AB

Svenska Taxiförbundet Service AB

Box 315 SE-731 27 Köping TEL: +46 221 16870 EMAIL: info@sokigo.com WEB: www.sokigo.com

Kamaxelgatan 11 SE-212 41 Malmö TEL: +46 40 6712140 EMAIL: info@sindas.se WEB: www.sindas.se

Box 8880 SE-402 72 Göteborg TEL: +46 10 7081200 EMAIL: info@primar.se WEB: www.primar.se

Remix Software, Inc.

C07:21

Box 28 SE-574 21 Vetlanda TEL: +46 383 523111 EMAIL: info@eabussar.se WEB: www.eabussar.se

Box 96 SE-820 60 Delsbo TEL: +46 653 717770 EMAIL: senseair@senseair.com WEB: www.senseair.com

C05:41

Primär fastighets- förvaltning AB

C07:19

C02:10

Viktoriagatan 3, 3tr SE-411 25 Göteborg TEL: +46 31 3396660 EMAIL: contact@pilotfish.se WEB: www.pilotfish.se

PointGuard AB

Senseair AB

C06:20

TCB House of Music / TCB Café Nordåsvägen 19 SE-448 31 Floda TEL: +46 70 2786777 EMAIL: tcb.h@yahoo.com

C15:52


Telia powered by Fältcom

C04:43

TransPA AB

C06:21

Tradenvägen 18 SE-455 91 Munkedal TEL: +46 524 480000 EMAIL: info@transpa.se WEB: www.transpa.se

Trapeze Group A/S

TEMSA ULASIM ARACLARI C17:51 SANAYI VE TICARET A.S.

Trinorth Solutions AB

C06:31

Titec Oy

C14:22

Oppipojankuja 10 FI-70780 Kuopio, Finland TEL: +358 103286040 EMAIL: sales@titec.fi WEB: www.titec.fi

C03:35

Marinvägen 3 SE-856 33 Sundsvall TEL: +46 70 6438707 WEB: www.trinorth.se Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund TEL: +46 10 4565716 EMAIL: info@trivector.se WEB: www.trivector.se

TYA C01:20 Box 1826 SE-171 26 Solna TEL: +46 8 7345200 EMAIL: info@tya.se WEB: www.tya.se

SE-405 08 Göteborg TEL: +46 31 668000 EMAIL: info.buses@volvo.com WEB: www.volvobuses.se

Vinga Bus Partner AB

C15:31

Box 516 SE-442 15 Kungälv TEL: +46 70 2521754 EMAIL: info@vingabuspartner.se WEB: www.vingabuspartner.se

Voith Turbo Safeset AB

Ximedes C10:34

C17:21

Finspångsgatan 46 SE-163 53 Spånga TEL: +46 21 382560 EMAIL: voithturbo.sweden@voith.com WEB: www.voith.com

Volkswagen Stockholm

X

C07:29

Lichtfabriekplein 1 NL-2031 TE Haarlem, Nederländerna TEL: +31 882481632 EMAIL: info@ximedes.com WEB: www.ximedes.com

Y Yutong Eurobus Sweden AB C09:59 Mogatan 21 SE-702 13 Örebro TEL: +46 19 182030 EMAIL: info@yutongeurobus.se WEB: www.yutongeurobus.se

Solna Strandväg 98 SE-171 54 Solna TEL: +46 771 921921 EMAIL: trafikverket@trafikverket.se WEB: www.trafikverket.se

C17:31

Box 91 SE-370 11 Backaryd TEL: +46 457 450150 EMAIL: info@u-lift.se WEB: www.u-lift.se

Trafikverket C04:48

VW Van Hool N.V.

C04:21

C10:39

Bernard Van Hoolstraat 58 BE-2500 Koningshooikt (Lier), Belgien TEL: +32 34202020 EMAIL: sales.bc@vanhool.be WEB: www.vanhool.be

Vbg Group Truck Equipment AB

C03:04A

Box 1216 SE-462 28 Vänersborg TEL: +46 521 277700 WEB: www.vbg.se

Box 14091 SE-167 14 Bromma TEL: +46 8 6295000 EMAIL: info@transdev.se WEB: www.transdev.se

VDL Bus & Coach Sweden AB C21:21

Välkommen till vår monter! Monternr: C07:29

Transdev ger människor frihet att resa genom att skapa integrerade transportlösningar över hela världen. Varje dag möjliggör våra 82 000 medarbetare 10 miljoner resor. I Sverige är vi en av de största operatörerna inom persontrafik med verksamheter inom buss, tåg, spårvagn och båt, det ger oss en unik bredd. Vår filosofi grundar sig i långsiktiga partnerskap med trafikmyndigheter och företag. Under egna varumärken som Flygbussarna, Snälltåget, Styrsöbolaget och Blidösundsbolaget kör vi kommersiell trafik. Träffa våra experter på micro sessions och se våra innovativa lösningar i monter C04:21 Karlavägen 40 SE-114 49 Stockholm TEL: +46 8 68428401 info@transiro.com WEB: www.transiro.com

C22:41

C13:41

Box 92163 SE-120 08 Stockholm TEL: +46 8 50333129 EMAIL: petra.zielinski@vwstockholm.se WEB: www.volkswagenstockholm.se

U-Lift AB

Birkeröd Kongevej 194 A DK-3460 Birkeröd, Danmark TEL: +45 48141400 WEB: www.tokheim.com

Transiro Int. AB

Volvo Bussar AB

U

Tokheim C01:29

Transdev Sverige AB

Wetlandia AB Box 28 SE-574 32 Vetlanda TEL: +46 383 523111 EMAIL: info@wetlandia.se WEB: www.wetlandia.se

Trivector C09:39

HEADQUARTER Sarihamzali Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvari. No: 563/A 01110 Seyhan, Adana/Turkiet TEL: +90 322 441 02 26 FAX: +90 322 441 08 74 EMAIL: info@temsa.com WEB: www.temsa.com

C06:43

Kråketorpsgatan 10 B SE-431 53 Mölndal TEL: +46 31 7878900 EMAIL: info@vehtec.se WEB: www.vehtec.se

Sommervej 31D-4s DK-8210 AARHUS V, Danmark TEL: +45 87441600 EMAIL: info@trapezegroup.eu WEB: www.trapezegroup.eu

Stjärntorget 1 SE-169 94 Solna TEL: +46 8 50455000 EMAIL: iot-sales@teliacompany.com WEB: www.teliacompany.com/iot

Vehtec AB

C08:12

Box 8 SE-186 40 Vallentuna TEL: +46 8 40807750 EMAIL: info@vdlbuscoach.se WEB: www.vdlbuscoach.se Kärnverksamheten för VDL Bus & Coach består av utveckling, tillverkning, försäljning och eftermarknad av ett brett utbud av bussar och chassimoduler, ombyggnation av mini- & midi-bussar och köp och försäljning av begagnade bussar. Tillverkningen sker i Nederländerna och Belgien. VDL Bus & Coach sätter högt värde på kvalitet, säkerhet, hållbarhet, miljö, låg bränsleförbrukning, komfort och låga underhållskostnader. Försäljning och eftermarknad i Sverige sker genom VDL Bus & Coach Sweden AB, sedan 2018 ett helägt dotterbolag till VDL Bus & Coach.

www.persontrafik.se

29


Ombord – nytt system vässar skolskjutsen MED SYSTEMET OMBORD kommer

säkerheten inom skolskjutsen avsevärt att höjas samtidigt som arbetet med planering, uppföljning och utförandet revolutioneras. Occas AB har sett behovet att på ett nytt sätt kunna följa upp transporter och resenärers resmönster. Systemet erbjuder ett förarstöd för utförande av planerade skolskjutsuppdrag och ger samtidigt realtidsinformation till huvudmannen, anordnaren

samt entreprenören och dess förare gällande fordonets position och vilka resenärer som är ombord. Ombord kan också användas för avtalsuppföljning eller när man behöver veta var skolbussen stannar för att kunna göra en effektiv skolskjutsplanering. Kärnan i Ombord är att i realtid kunna veta vilka resenärer som är ombord på fordonen.

Monter: C03:30

HITTA RÄTT PÅ Restaurant Flavour Kitchen

Huvud entré

Restaurant The Garden

Room of silence C01:01 C03:06 C03:04A C03:04B C01:03

C02:10 C01:11

C01:09 C02:18 C01:19

C01:20

C01:21

C03:08

C03:02

C02:11

C03:11

C03:12 C02:13

C04:12 C03:13 C03:19

C02:19

C02:21

Entré Scandic Talk

C02:30

C02:31

C04:30

C03:31

C04:31 C05:31

C02:39

C02:41 C02:47

C03:42

C03:35

C04:39

C04:40 C03:41

C04:41

C04:48 C03:43

C08:19

C09:11

C07:21

C08:25

C06:28

C07:29

C08:29

C06:30

C07:31

C06:20 C06:21

C05:29

C03:29

C03:30

C07:19

C06:11

C04:21 C02:29

C09:12 C08:13

C04:11

C03:21

C01:29

C08:12 C07:13

C06:38

C06:31

C11:2

C09:21 C10:21

C08:31

C10:30A C09:31 C10:34

C08:39

C09:39 C10:32

C10:39

C07:39

C06:41

C07:41

C08:43

C09:41

C06:43

C07:43

C08:45

C09:43 C10:42

C05:41 C04:43

C10:41

T7 T7

T1

Monter C02:19 30

www.istobal.se

Mötesplatsen

C05:49

C03:49

T2

Monter C06:43

C06:44 C06:48

T3

www.vehtec.se

www.persontrafik.se

C06:49

C07:49

C08:49

T4

Monter C15:41

C09:44 C09:48

T5

C09:49 C10:48

C09:51

www.karosseriverken.se


FOTO: BOMBARDIER

Premiärvisning av TYA-filmen

31

TYA ÄR ETT samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och

arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs mot företag anslutna till TYA genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. FILMEN VISAS I TYAS MONTER C01:20

....Så många färdtjänsttillstånd per 1 000 innevånare utfärdades 2017 (En minskning med fyra procent mot året innan). Källa: Trafa

PERSONTRAFIK Mässpartners:

Östra entrén

Restaurant Burger Shop

21

C12:21

C12:23 C14:20

C14:21 C15:20

C12:25 C14:22

C14:23 C15:22

Restaurant Bar and Coffee

C17:20

Restaurant C Café

C17:21

C18:21

C12:31

C13:31

C15:31

C14:31

C18:23

C21:21

C17:31 C22:41

C15:40

C13:41

C11:41

C17:41

C15:41

Mingelyta C19:41

C14:49

C09:59

C12:51

C15:50

C17:50

C14:50

Öppen scen

C19:52

C15:57 C15:52 C17:51

C19:53

C14:51

C20:58

C20:59 C20:50

Monter C17:31

www.u-lift.se

Monter C17:21

www.voith.com 31


Returadress Svenska Mässan 412 94 Göteborg

SCANIA HAR ALLT – HÄR OCH NU

TAKE CO2 NTROL Med det bredaste motorprogrammet, alla alternativa drivmedel och hög bränsleeffektivitet kan Scania skräddarsy lösningar, så att du kan hjälpa dina kunder att nå sina utsläppsmål – redan idag. Något som också gynnar vår planet. Procenttalen visar bästa möjliga CO2-reduktion jämfört med standarddiesel enligt tillverkarna av respektive drivmedel.

HVO

ETANOL

90%

BIODIESEL

66%

BIOGAS

HYBRID

90%

NATURGAS

20%

Läs mer på scania.se.

90% 92%

HYBRID 15305-011

EL

96%


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.