Logistik&Transport 2014, Seminarieprogram

Page 1

LOT!€

Välkommen

till

o • #LOT14 .t k ti is g o .l w ww

KonferensPROGRAM & Mässinbjudan Svenska Mässan  •  Göteborg 7–8 maj 2014

OFFICIELL PARTNER

Öppettider: 09.00–17.00 Entré 5, mot Korsvägen


Logistik & Transport, Sven

Möt logistik- och tr Varmt välkomna till Logistik & Transport 2014 – mässan som samlar hela branschen som utställare eller ­besökare. Här träffar du utställare och tar del av intressanta konferensspår. Onsdagskvällen avslutas med branschfest, då vi dukar upp långbord i mässhallen och frossar i räkor. Vi har i år arbetat utställare återkomännu hårdare för Anmäl dig till mer år efter år, att nå den grupp konferensen och förvissade om att som ligger oss branschfesten på det är i Göteborg, väldigt varmt om www.logistik.to Sveriges logistikhjärtat – ledande centrum, som de företrädare för de viktigaste branschaktövaruägande företagen. rerna samlas. Men vi hoppas förstås att Många av våra

Medverkande organisationer


nska mässan, 7–8 maJ 2014

ransportbranschen! både mässan, konferensen och våra övriga aktiviteter ska träffa rätt för alla som har intressen i en av Sveriges viktigaste branscher. Den som får Sverige, Europa och hela världen att rulla. Ledordet för samtliga

konferensspår har varit ”hard core logistics”. Vi håller oss i år uteslutande till programpunkter som kan ge direkt ”kundnytta”. Vi är väldigt stolta över att i hård konkurrens har lyckats

attrahera de stora namnen att komma till oss. Att besöka Logistik & Transport och delta i konferensen ska vara väl investerad tid.

Jan Nilsson mäss- och konferensansvarig, Logistik & Transport Officiell mediapartner

Mediapartner


Logistik Logistik && Transport, Transport, Svens Sven

Ett stort tack till konferensrådet! ◗ Pär Sandström, Konsult,

Programrådsordförande, PSandström Logistics AB ◗ Anders Agerberg, Axfood ◗ Per-Olof Arnäs, Transport-

forskare, Chalmers ◗ Mats Boll, AB Volvo ◗ John Wedel, Logistik och

Transportstiftelsen LTS ◗ Johan Woxenius, Handels-

högskolan vid Göteborgs Universitet ◗ Guy Ehrling, Näringslivets

Transportråd ◗ Arne Andersson, PostNord

PÄR SANDSTRÖM

◗ Ann-Christine Hvittfeldt,

◗ Lars Rexius, Unifeeder

Hvittfeldt Invest AB

◗ Fredrik Hermansson,

◗ Magnus Swahn, Conlogic

Greencarrier

◗ Jan Jakobsson, PostNord

◗ Jan Nilsson,

Logistics

Svenska Mässan

Karin Andersén

Årets branschfest! ◗ Räkfrossa, mingel och musik – bättre kan det knappast bli. Den

7 maj är det dags för årets branschfest. När mässan stänger klockan 17 drar vi igång igen, utan att lämna mässgolvet. Då dukas det upp för årets räkfrossa. Här får konferensdeltagare, besökare och utställare tillfälle att knyta nya affärskontakter och förstärka gamla. Dessutom finns möjlighet att utväxla kunskaper och erfarenheter på en härligt sjudande mötesplats.


ska nska mässan, mässan,29–30 7–8 maJ maJ 2014 2013

Bättre logistik! ◗ Du som är beslutsfattare inom logistik får den 7 maj chansen att

under en timme bolla tankar, idéer och dilemman med gelikar. Moderator Lucia Severed, KKiKK AB, www.kkikk.se, sätter ramen för dialogen så det blir ett effektivt och fruktbart utbyte. ◗ Vill du ingå i vårt nybildade forum Bättre logistik! för beslutsfat-

tare inom logistik? ◗ Du kan delta i ett nätverk för erfarenhetsutbyte, få en erfaren

mentor, matchas mot rätt kontakter, ta del av nyheter och möta inspirerande talare. ◗ Anmäl ditt intresse på www.logistik.to

Foto: CMC Music

Allt detta sker till ljuv musik av ­ ianisten Karin Andersén, en p klassisk skolad pianist som nu gör succé i landets piano­barer. Karin bjuder sin publik på egna souliga tolkningar av de s­ enaste radiohitsen.


Logistik & Transport, Sven

Aktivitetsy På Aktivitetsytan i mässhallen kommer flera kostnadsfria aktiviteter att avlösa varandra. Kom och titta på prisutdelningar och lyssna till diskussioner och seminarier.

Framtidsspaning och trender ◗ Företaget Sonat, en utveck-

lingspartner inom supply chain management och logistik, serverar spännande trender och inblickar i dagens mest innovativa logistik – Vi har valt ut fyra områden där vi ser att det händer spännande saker som har stor påverkan på framtidens logis-

tik och varuförsörjning, säger Sonats vd Kjell Rundqvist. De fyra områdena är IT för logistik/SCM, Outsourcing och partnerskap, Returlogistik/miljö samt Freight Management. – Alla dessa områden är oerhört spännande och de hänger dessutom ihop. Det övergripande temat är egent-


nska mässan, 7–8 maJ 2014

ytan

(kostnadsfritt)

Programmet uppdateras kontinuerligt här!

Allt om mässan och konferensen: www.logistik.to

Foto: Svenska Mässan

med Sonat ligen att det inom vart och ett av dessa områden har pratats väldigt mycket under lång tid, men att det nu sker en intensiv praktisk utveckling med påverkan på konkurrenskraft, lönsamhet och miljö. Onsdag den 7 maj kl 13.30– 15.00 och torsdag den 8 maj kl 13.00-14.30 på Aktivititesytan.

Kjell Rundqvist


Logistik Logistik && Transport, Transport, Svens Sven

Stora Logistik- och Transportpriset 2014 ◗ För sjätte året i rad delar Transport & Logistik iDag ut Stora

Logistik- & Transportpriset på Logistik & Transport. I år delas priset ut i de två kategorierna Årets Entreprenör och Årets Kvinnliga Förebild. Kategorin Årets Entreprenör tar fasta på att Sverige är fyllt av entreprenörer som har startat, drivit och utvecklat företag inom transport- och logistiksektorn på ett positivt sätt. För att nomineras ska man ha byggt upp, drivit och utvecklat företag inom transport- och/eller logistikbranschen på ett positivt sätt med hänsyn tagen till lönsamhet, kvalitet och miljö. Kategorin Årets Kvinnliga Förebild tar fasta på att det i en bransch som domineras av män, inte alltid är lätt att vara kvinna. Fördomar, föråldrade hierarkiska företagskulturer och gammal vana resulterar allt för ofta i att kvinnor inte får framträdande positioner branschen. Är trenden på väg att brytas? Det senaste året har det tillsatt kvinnliga vd:ar på ett betydande antal företag inom transport- och logistiksektorn. Nytt för i år är att det kommer att göras intervjuer med de tre finalisterna i respektive kategori. Intervjuerna är den 7 och 8 maj kl. 10.30 på Aktivitetsytan. Prisutdelningen är den 8 maj kl. 11.00 på Aktivitetsytan.

Conny Swahn, Svenska Retursystem, Roland Johansson, Börjes Logistik och Spedition, Tommy Spångberg, Eskilstuna Logistik samt Annika Hildemar, Widrikssons Åkeri AB var förra årets vinnare av Stora Logistik- och Transportpriset. Foto:Jorma Valkonen

Prisutdelning till Årets logistikkommun ◗ Under Logistik & Transport är det prisutdelning i Intelligent

Logistiks nya tävling, Årets Logistikkommun. Listan över Sveriges bästa logistiklägen har blivit en branschnorm. Kriterierna för Årets Logistikkommun är något annorlunda och vill stimulera ökad insikt om logistikens roll i hela samhället. Vinnare blir den kommun som under året gjort mest för att handel, godslogistik, citylogistik, persontransporter och arbetspendling ska fungera optimalt. Hur planeras för ny godslogistik? Hur fungerar kommunens egen varuförsörjning? Hur ser arbetspendlingen ut? Nomineringar och bedömningar sker i samarbete med sakkunniga från SKL, Sveriges kommuner och landsting och med akademisk expertis. Onsdag den 7 maj kl 15.30 på Aktivitetsytan.


ska nska mässan, mässan,29–30 7–8 maJ maJ 2014 2013

symbol of safety

www.volvogroup.com


Logistik & Transport, Sven

anders ygeman

Karin Johansson

Foto: Snezana Vucetic Bohm/SR

Foto:Eva Quirbach

Foto: Atelje Uggla

Foto: Sveriges Riksdag

Konferens

Åsa lindell

eRik Blix

Onsdag 7 maj:  09.30–12.00 – samling med fika 09.00

Logistik och makt w Diskussionen handlar om de som har makt, de som haft makt och de som kommer att få makt. Makt att påverka svensk logistik, infrastruktur, industri och därmed svensk välfärd. Vi diskuterar frågor som: Är makten rätt fördelad mellan konsumenten, varuägaren, speditörsbolagen, transportbolagen, politiker, akademi, handeln, industrin, hamnar, sjöfart, järnväg etc.? Styr vi på rätt nivå; lokalt, regionalt, nationellt, EU och globalt? De som har makt, tar de sitt ansvar? Vi blandar den politiska diskussionen med case från AB Volvo, SSAB och Green Cargo. Detta blir en initierad diskussion om var vi är och vart vi är på väg. Bland andra medverkar: Trafikutskottet: Anders Ygeman (S), Ordförande International Transport Forum: José Viegas, Professor, SecretaryGeneral Svensk Handel: Karin Johansson, VD Tidigare VD på DB Schenker: Ingvar Nilsson AB Volvo: Niklas Gustavsson, Executive Vice President Sustainability & Public Affairs SSAB: Per Bondemark, vVD och produktionschef, Ordförande Näringslivets Transportråd Green Cargo: Jan Kilström, VD Moderatorer: Åsa Lindell, Erik Blix Programproducent: Johan Woxenius, Professor Handels­ högskolan vid Göteborgs universitet, Kungliga Ingenjörs­ vetenskapsakademien (IVA)


nska mässan, 7–8 maJ 2014

Foto:Skogsindustrierna

Foto: Högskolecentrum Bohuslän

sprogram

Karolina Boholm

Karin MalmCrona

Onsdag 7 maj: 13.30–16.00

Logistik och intermodala lösningar Sjöfart, Järnväg, Väg, Hamnar och andra noder: Vattenvägens Logistik går via Intermodalitet w Sjöfart en underutnyttjad resurs. Varför går så mycket av godset mellan norra Tyskland till Göteborg och Oslo på bil? Varför ­konkurrerar inte sjöfarten ut miljömässigt sämre billösningar? Logistikchefer fattar normalt sett inte beslut om sjöfartslösning som ett val mellan olika transportslag, de fattar beslut om ­logistiklösningar, där sjöfart mycket väl kan ingå. Ska sjöfarten jobba sig uppåt i näringskedjan måste instegströskeln sänkas, vilket innebär stora (kanske nya) krav på de intermodala punkterna. Vi diskuterar hur kravbilden ser ut. Vi diskuterar nya lösningar och idéer om kompetensförsörjningen. Lennart Karlsson logistikchef på Jula berättar om en intermodal lösning med både bättre miljöprofil och bättre ekonomi; ”humlan som verkligen kunde flyga”. Bland andra medverkar: • Hur ser kravbilden ut? Green Cargo: Jan Kilström, VD Skogsindustrierna: Karolina Boholm, Transportdirektör • Lösningar och idéer: Shortsea Promotion Center Norway: Hans Kristian Haram, VD. Nytt koncept inom kustsjöfart kan radikalt öka användbarheten av sjöfrakter. Högskolecentrum Bohuslän: Karin Malmcrona, MSc PhD. Hur löser vi framtidens kompetensförsörjning? Södertälje Hamn: Erik Froste, VD • Intelligent logistik i verkligheten: Jula: Lennart Karlsson, Logistikchef. En banbrytande intermodal lösning möjliggör Julas expansion. Moderator: Åsa Lindell Programproducent: Pär Sandström

Ändringar i konferens­ programmet ­publiceras på: www.logistik.to


Logistik & Transport, Sven

Onsdag 7 maj: 13.30–16.00

Logistik och säkerhet – det bedrägliga hjulet w Seminariet speglar ett samhälle i förändring. Ett samhälle där kriminaliteten hittar nya vägar i takt med att kontanthanteringen minskar och där kontanter ersätts av attraktiva konsumentprodukter. E-handeln skapar nya utmaningar för alla delar av samhället. Trenden är tydlig, brottsligheten hittar nya vägar i det kontantlösa samhället. Kapade identiteter är vardagsmat och bedrägerierna ökar. Finns det någon gräns för vilka brott vi medborgare och företag kan utsättas för? Vad gör Polisen? Hur arbetar företagen, hur säkrar de sin del i kedjan och sker det något samarbete? Vilken kunskap är viktig, och varför, när utvecklingen går så snabbt? Vi ser ett ”bedrägligt hjul”, det vill säga hela processen. Hur resonerar teleoperatörer, betallösningsföretag och digitala handelsplatser? Vad gör ett logistikföretag, vilka initiativ tas för att skapa optimal säkerhet? Polisens del i det förebyggande arbetet? Om vi nu upplever en eskalerande brottslighet idag, hur ser det då ut i framtiden? Medverkande: Klarna: Fredrik Lennström, E-handelsrådgivare Tele 2: Pernilla Pelsenius, Bedrägeriutredare Blocket: Thomas Bäcker, Kundsäkerhetsansvarig Länskriminalpolisavdelningen Nationellt Bedrägericenter/NBC: Björn Seeth och Jan Olsson, Förundersökningsledare PostNord Logistics: Torbjörn Kaliff, Säkerhetschef

Foto: SEmilia Oije

Foto: Pär K Olsson

Foto: Sveries Riksdag

Karin Svensson Smith

Per Bondemark

Jan-Evert Rådhström

Onsdag 7 maj: 16.00–17.00

Logistik & Politik: Valdebatt w Det är valår och vi vill undersöka vad som händer med transport och infrastrukturfrågor om alliansen fortsätter regera eller om vi får ett regeringsbyte. Lyssna på diskussionen mellan två politiska aktörer och några nyckelpersoner inom svenskt näringsliv. Hur bör framtida banavgifter, fordonsskatt och övriga skatter och avgifter inom transportnäringen se ut? Vilka miljöåtgärder bör genomföras inom de olika transportslagen? Hur ska transporterna fungera med nya hårdare miljöåtgärder? Hur ser du på sambandet mellan ekonomisk tillväxt och behovet av transport av gods och människor. Kan man ha ekonomisk tillväxt utan att samtidigt fokusera på ökat transportbehov?

Jan kilström

Foto: Peter Lydén

Moderator: Markus Trautmann, PostNord Logistics Programproducent: Torbjörn Kaliff, PostNord Logistics


nska mässan, 7–8 maJ 2014

Onsdag 7 maj: 13.30–16.00

Hållbar Logistik Kan hållbar logistik utveckla ny affärslogik? w För att utveckla framtidens hållbara transportlogistik fordras förnyelse och framsteg. En del av dessa kommer att kunna ske relativt enkelt inom nuvarande affärslogik medan andra kommer att kräva mer omfattande förändring. Detta seminarium vill övergripande ge en allmän bild av utmaningarna internationellt för att därefter beskriva hur innovationer på området kan främjas som tar oss mot mera hållbara logistiklösningar. Därefter är målsättningen att konkret med olika företags erfarenheter redovisa hur aktörer faktiskt driver utvecklingen framåt. Vi utlovar en intressant inledningsföreläsare Tali Trigg, från International Energy Agency, Magnus Swahn från Conlogic som moderator kommer att beskriva hinder och möjligheter för innovationer inom transportlogistik. Därefter försöker vi omsätta teori till verklighet med några spännande fallstudier från olika företag och organisationer. Under seminariet kommer Magnus Blinge, från Chalmers att medverka och som forskare löpande ge sin syn på föredragen. • Vilka är de grundläggande energiutmaningarna för transport och logistik International Energy Agency/OECD: Tali Trigg – kommentarer Magnus Blinge • Vad kännetecknar innovation för en hållbar logistik och hur och var ska den genomföras: Conlogic, Magnus Swahn – kommentarer Magnus Blinge • Hur åstadkommer vi innovationer för hållbar logistik i praktiken, på temat ”behovet – uppfinningarnas moder”: Kallebäcks Transport AB: Mikael Carlsson – Effektivare vägtransporter med längre fordon Coop Logistik: Carl-Fredrik Bernmar – Intermodala transporter som möter kundens krav Stena Teknik: Lillie Marlén Lock – Alternativbränslet metanol inom sjöfart som möter svaveldirektivets krav Axfood: Åsa Domeij – Energieffektiva lager för livsmedels försörjningskedjor Teknikföretagen: Pär Hermerén – Vad kännetecknar det hållbara transportsystemet 2030 Diskussion Moderator: Magnus Swahn, Conlogic AB

Vilka åtgärder vill du se sätta in under kommande mandat­ period? Ska man släppa det fritt i hela Europa eller ska man ha en hårdare reglering? Bland andra medverkar: Miljöpartiet: Karin Svensson Smith, Klimat och transportansvarig Moderaterna: Jan-Evert Rådhström, Vice ordförande i trafikutskottet Green Cargo: Jan Kilström, VD SSAB, Näringslivets Transportråd: Per Bondemark, vVD och produktionschef SSAB, Ordförande Näringslivets Transportråd Transportgruppen: Maria Nygren, vVD Moderatorer: Åsa Lindell, Eric Blix Programproducent: Ankie Hvittfeldt, Hvittfeldt Invest AB


Logistik & Transport, Sven

Torsdag 8 maj: 09.00–11.30

E-handel – vår tids Klondyke? w Seminariet ställer våra traditionella affärsförutsättningar på sin spets mot den framrusande näthandeln – allt är bara en knapptryckning bort. Hur kommer flödeskedjorna/supply chain att förändras och hur ser de ut i framtiden? Hur resonerar en entreprenör, en riskkapitalist och en logistikkonsult i en tillväxt av tvåsiffriga tal, en tillväxt som vi aldrig sett maken till i modern tid? Vilka är de strategiska besluten att hålla ögonen på? Vad är det egentligen man vill syna i sömmarna? Vilka är fallgroparna och utmaningarna? Kom och lyssna då vi låter personer från olika infallsvinklar i olika branscher tar sig an ”e-handel – vår tids Klondyke”. E-handeln förändrar allas vår vardag, ett fenomen i kraftig tillväxt – inte utan utmaningar för e-handlarna själva – eller för konsumenterna, vi är alla en del av denna logistikrevolution. En sak är säker, det du vet idag – stämmer inte imorgon! Bland andra medverkar: PostNord: Arne Andersson, e-handels expert Tonerlagret: Rikard Westberg, VD Verdane Capital Advisors: Staffan Mörndal, Partner Proflow: Tommy Högberg, VD

Jan Olhager

Anna Dubois

Torsdag 8 maj: 09.00–11.30

Logistik: Forskning & Framtid w För dig som vill hålla din logistikkedja på topp även i framtiden, måste veta vart utvecklingen är på väg. Fem lärosäten berättar om sina mest spännande forskningsprojekt inom logistik! Det kan handla om transportupphandling, vårt sätt att organisera globala försörjningskedjor, ny teknik, effekten av modularisering, den mänskliga faktorn och mycket annat. Vi diskuterar vad effekten blir för vår framtida logistiska vardag. Vi debatterar om forskningen bör vara fri från krav på konkret kortsiktig nytta, för att visionerna inte ska begränsas. Seminariet riktar sig till visionära varuägande logistikchefer som vill se framtidens möjligheter i förväg. Medverkande: 6 ”spanare” Lunds universitet: Jan Olhager, Professor Linköpings universitet: Mats Abrahamsson, Professor Linnéuniversitetet: Helena Forslund, Professor Göteborgs universitet: Johan Woxenius, Professor Chalmers tekniska högskola: Anna Dubois, Professor Trafikverket: Rickard Engström, Ph D, Development Strategist Moderator: Åsa Lindell Programproducent: Pär Sandström, PSandström Logistics AB

Helena Forslund Mats Abrahamsson

Foto: Chalmers

Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Foto: Linköpings universitet

Foto: Linnéuniversitetet

Moderator och programproducent: Arne Andersson, PostNord, e-handels expert


nska mässan, 7–8 maJ 2014

Torsdag 8 maj: 09.00–11.30

Logistik & “Emerging technologies” w Detta seminarium kommer inte att ge några svar. Däremot kommer det förhoppningsvis att få dig som åhörare att ställa lite nya frågor. Digitaliseringen av vår värld har gått från att vara något som bara “IT-folk” sysslade med till att bli en av mänsklighetens i särklass mest omvälvande förändringar. Om två år kommer vi kanske att se produkter och tjänster på marknaden som vi idag skulle betrakta som science fiction. Vi har sedan länge digitaliserat affärsdata, främst på grund av att vi vill effektivisera administrationen. Nu står vi inför ett läge där vi har enorma mängder högkvalitativ, detaljerad digital data om våra verksamheter. Vad kan vi göra med den? Vi har på allvar börjat digitaliseringen av den fysiska produktionen. 3D-printing separerar design från produktion på samma sätt som telegrafin separerade meddelandet från det fysiska brevet. Vad innebär detta för oss i framtiden? Ett annat område som är högaktuellt handlar om hur vi som människor blir en alltmer naturlig del i den digitala världen. Med smarta glasögon eller andra klädesplagg kommer vi att på ett fysiskt plan kunna interagera med det “digitala ekosystemet”. Även på jobbet. Vad kan ett företag använda sådan teknologi till? Bland andra medverkar: Chalmers: Per Olof Arnäs – Transportbranschens tre realtidsutmaningar – olösta problem Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Johan Magnusson, föreståndare Centrum för Affärssystem – Big Data Textilhögskolan i Borås: Lena Berglin – Wearable Technology Interactive Institute Swedish ICT AB: Carl Heath, Researcher & Designer – 3D-Printing Moderatorer och programproducenter: Erik Behm, Business Region Göteborg och Per Olof Arnäs, Chalmers

Torsdag 8 maj: 13.00–15.00

Logistik & Juridik

Juridiska effekter i digitala försörjningskedjor w Med effektivitet och spårbarhet i fokus digitaliseras våra försörjningskedjor och våra transportsystem. De administrativa fördelarna är påtagliga och det är idag naturligt att det alltid ska finnas digitalt tillgänglig aktuell information om transporter och flöden. Den digitala utvecklingen får däremot effekter på det juridiska planet. Sjötransporter står inför stora utmaningar med att hitta moderna alternativ till de traditionella, pappersbaserade, metoderna för transaktionshantering som fortfarande är i det närmaste allenarådande. Denna session syftar till att belysa de (juridiska) problem och möjligheter som digitala system medför i försörjningskedjor. Bland andra medverkar: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet: Abhinayan Basu Bal, Postdoktor (på engelska) Transportindustriförbundet: Tommy Pilarp, Branschchef och Förbundsjurist Samt en praktiserande jurist Moderator: Professor Lars-Göran Malmberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Programproducenter: Per Olof Arnäs, Chalmers, Lars-Göran Malmberg, Handelshögskolan samt Erik Behm, Business Region Göteborg


Foto: Privat

Logistik & Transport, Sven

Anders Linnarsson

Gustaf Hermelin

Torsdag 8 maj: 13.00–15.00

Logistikbeslutet, 3PL eller eget? w Hur ska man driva sitt lager; själv eller lägga ut det på en tredjepartsoperatör? Här finns falangen som säger att man måste driva lagret i egen regi. ”Logistik är avgörande för oss och vi kan inte outsourca till någon som bara skär emellan”. ”Företagsandan och hög lojalitet kan man bara få om man driver verksamheten själv”. ”Jag måste kunna gå ner på lagergolvet en fredagseftermiddag och få en snabb bild över läget”. Medan 3PL-företagen säger; ”Vi tillför värde, skapar synergi mellan olika företag och olika flöden”. ”Vi är proffs på logistik, detta är vår core business”. ”Vi investerar i WMS-system och utvecklar processer och effektivitet på högsta nivå”. Hur ska en logistikchef resonera och veta vilken som är den bästa strategin i olika faser? Hur fattar man dessa strategiska beslut? Vad är det egentligen som ska outsourcas till tredje part: personal, system, lokal, management, inköp av material eller rent av lagerstyrning? Hur kommer det sig till exempel att de med mest expansiv och föränderlig verksamhet och kanske med minst erfarenhet av logistik – e-handelsföretagen – så ofta vill driva lagret i egen regi? Medverkande: Apoteket Hjärtat AB: Jostein Lønberg, vVD, Chef Sortiment och Inköp Nestlé SA: Sergei Alipov, European Distribution and Transport ­Manager Indiska Magasinet AB: Anders Linnarsson, Logistikchef Catena AB: Gustaf Hermelin, VD Knapp AB: Benny Thögersen, VD KappAhl AB: Johan Engen, Logistic Manager PostNord Logistics: Anders Larsson, Försäljningschef Moderator: Åsa Lindell Programproducent: Anders Larsson, PostNord Logistics


Foto: Stefan Bohlin

Foto: Janne Höglund

nska mässan, 7–8 maJ 2014

Jostein Lønberg

Torsdag 8 maj: 13.00–15.00

Logistik & Produktion Behovsstyrda försörjningskedjor – Fördelar och goda exempel w Materialflöden är den del av vår vardag. En mängd materialflöden kan byggas samman i försörjningskedjor för att försörja eller distribuera allt från råvaror till färdiga produkter. I Sverige är försörjningskedjorna ofta ineffektiva med stor resursförbrukning och långa genomloppstider. Internationellt finns det omfattande praktisk erfarenhet och forskning som visar på fördelar med att knyta samman produktionsnätverk med försörjningskedjor som är styrda utifrån förbrukning och där transporter sker av små partier. Vid detta seminarium kommer vi att diskutera fördelar med ­behovsstyrda försörjningskedjor, vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid utormning, implementering och drift av dessa. Hur ser dessa flöden ut? Hur påverkar behovsstyrning flödenas effektivitet? Ericsson i Borås är världsledande tillverkare av MINILINK. Kundordervinnare i den branschen är kostnad och ledtid. Ericsson har därför tagit fram ett program, Responsivness, där de tillsammans med sina nyckelleverantörer arbetar med att sänka ledtiden i den totala försörjningskedjan. Vid seminariet kommer två exempel visa på potentialen att arbete från ax till limpa i förbättringsarbetet. Ett mindre verkstadsföretag som utvecklar och tillverkar skruvsäkringssystem, har infört behovsstyrning av råmaterial från sin leverantör av stål. Vi kommer att visa hur man utformade och införde sin nya effektiva försörjningskedja. Dessutom klargörs vinster och fördelar. Medverkande: Chalmers och SSPA: Christian Finnsgård, forskare Ericsson Microwave: Andréas Malmstedt, Inköpschef Ericsson Microwave: Ulf Johansson, Produktionschef iTid: Anders Sörqvist, seniorkonsult samt coach inom Produktionslyftet Moderator och programproducent: Mats Johansson och Lars Medbo, forskare, Chalmers


Allt om mässan och konferensen: www.logistik.to

Anmälan och avgifter till konferensen Konferensavgifter exkl. moms – anmälan t.o.m. 14 april ½ konferensdag 1 495 kr 1 konferensdag 2 395 kr 2 konferensdagar 3 395 kr 2 konferensdagar för student 275 kr Räkfrossa 495 kr Konferensavgifter exkl. moms – anmälan fr.o.m. 15 april ½ konferensdag 1 945 kr 1 konferensdag 2 845 kr 2 konferensdagar 3 845 kr 2 konferensdagar för student 275 kr Räkfrossa 495 kr Konferensavgifter innefattar • Kaffe/te med tilltugg under pauser • Lätt, stående lunch (lunch ingår inte i student­avgiften) • Biljett till mässan Logistik & Transport 2014 Betalning Betalning kan ske via faktura eller kreditkort. Se anmälningsformuläret under Konferens/Anmälan på www.logistik.to Sekretariat För frågor kring registrering, vänligen kontakta: Kongressadministration i Norden AB, 412 94 Göteborg. Tel 031-708 84 06. E-post: info@kongressadministration.se Bindande anmälan Anmälan är bindande men kan vid förhinder­överföras till annan person. Vänligen meddela namnändring till Kongress­administration.