Körsång nr 3 2015

Page 1

Körsång NUMMER 3 2015 | UTGES AV SVERIGES KÖRFÖRBUND

MUSIKEN I CENTRUM

Foto: URZULA STRINER

FÖR MALMÖ KAMMARKÖR

INTERVJU: BENNY ANDERSSON OM UPPHOVSRÄTT

Festivalen Körkraft åter 2016!


RADIOKÖREN FIRAR 90 ÅR! Välkommen till Radiokörens jubileumshelg 20–21 nov, med bland annat tre uruppföranden. Läs mer på berwaldhallen.se Tel 08-784 18 00

2


Foto: Urszula Striner Mia Malmstedt, Mats Bäcker, Anna Synnerö

18

I det här numret vill jag främst tipsa om reportaget från Generationskören. Så fantastiskt – fast knappast oväntat – att körsång kan bygga broar från ung till gammal. Och apropå brobyggande: läs också om Körkraft 2016, körförbundets försommarfestival som kommer att låta integration finnas med som en röd tråd. Du kommer väl? Missa inte heller vår intervju med Benny Andersson. Finns på sidan 7!

12

MIA MALMSTEDT

16

INNEHÅLL Riksstämma samsas med Körkraft

11

5

Mer sång på Körkraft nästa år

12 Porträttet: Malmö Kammarkör

6

Upphovsrätt – så funkar det

15 Dirigentkurser en källa till

7

Körledarkonventet slog rekord

8

1 6 Reportage: Generationskören

ChoralAid utmanar körer att skänka pengar

9

Finland nästa för Nordklang 16

22 Skramla till körkassan med

4

10 Malmö bjuder in till gospelfest

Västmanland rivstartade köraktiviteterna

inspiration

Sveriges Körförbund finns till för medlemmarnas skull. Vi ska stärka körsången och bidra till utvecklingen av körlivet, och vi är måna om att du som körsångare ser nyttan av en nationell organisation som samlar det breda körutbudet. En av våra viktigaste insatser är större evenemang där körsång lyfts fram och körsångare får inspiration. Efter att i år ha arrangerat festivalen Körkraft och mötts av väldigt positiv respons från de hundratals som deltog, har vi beslutat att redan nästa år genomföra Körkraft igen. Den 27-29 maj fyller vi återigen Skeppsholmen i Stockholm, med Eric Ericsonhallen som naturligt nav, med de bästa föreläsarna, workshopledarna och konsertframträdanden. Under en av dagarna kommer även riksstämman äga rum. TANKEN ÄR ATT vi årligen ska göra en stor

festival, där våra medlemmar erbjuds det mesta av det bästa. Det är redan beslutat att vi 2018 ska göra den megastora satsningen Nordisk-Baltisk Körfestival, där tusentals sångare från Norden och Baltikum möts. Vi håller på att se över var och när detta kommer att äga rum och hoppas återkomma under våren med mer information. Vi vet också att våra medlemsförmåner, som rabatt på hotell och tryckeritjänster, är eftertraktade. Se alla fördelar du har av ditt medlemskap på sverigeskorforbund.se/ medlemsformaner. En av de viktigaste förmånerna är det nya återbäringssystemet där din kör kan få tillbaka en del av kostnaderna för STIM-avgift, inköp av noter, lokalhyra och arvodering av musiker, solister och gästdirigenter. Läs mer om det på nästa sida.

18 Storsuccé för Körkraft

ERIC SJÖSTRÖM Ordförande

julkalendern

för alla

TIDNINGEN Körsång SVERIGES KÖRFÖRBUNDS MEDLEMSTIDNING Ansvarig utgivare: Eric Sjöström Redaktör: Mia Malmstedt, Just Rivista mia.malmstedt@justrivista.se Grafisk form: My Bergström, Thomas Glans

B

ÄSTA MEDLEM!

REDAKTÖREN TIPSAR:

Vi ska finnas till för medlemmarna

Tryck: Arkitektkopia 2015 ISSN: 1401-498X Upplaga: Ca 14 000 exemplar, utkommer fyra gånger per år. Prenumeration: 200 kr/kalenderår för ickemedlemmar (kontakta kansliet)

Annonsbokning: Pär Axelsson, Just Media 0708-39 87 04 par.axelsson@justmedia.se Annonsmaterial: annons@justrivista.se Nästa nummer: 11 februari

Foto: PETRA WESTLIN

7

LEDARE

Materialstopp #1 2016, bokade annonser: 25 januari Sista bokningsdag: 19 januari

RIVISTA

JUST RIVISTA AB

3


Sveriges Körförbund Slupskjulsvägen 34 111 49 STOCKHOLM Tel: 0707–82 92 44 E-post: kansli@sverigeskorforbund.se www.sverigeskorforbund.se

Körsång är livet!

Riksstämma samsas med Körkraft I maj 2016 är det dags för Sveriges Körförbunds riksstämma. Där kan du som medlem direkt påverka förbundets arbete och riktning. Ta chansen att berätta vad du tycker!

i ordningen anordnas riksstämman, förbundets högsta beslutande organ. Varje medlem i körförbundet kan skicka ombud och motioner till stämman, vilket innebär en unik möjlighet att påverka. Riksstämman kommer att hållas på eftermiddagen den 28 maj, och samordnas därmed med Försommarfestivalen Körkraft som pågår i Stockholm 27–29 maj. – Vi tror att det kommer att ses som attraktivt av medlemmarna, att man kan delta i både Körkraft och riksstämman, säger Kerstin Fondberg, förbundsdirektör. FÖR TREDJE GÅNGEN

VARJE MEDLEM,

oavsett körtillhörighet, kan nominera ombud som för körsångarnas talan vid riksstämman. Ombudet ska vara medlem i körförbundet och bo i ditt eget

distrikt. Du kan också nominera dig själv som ombud. Alla medlemmar välkomnas dessutom att skicka in motioner med förslag och synpunkter direkt till stämman. Motioner ska lämnas in senast den 1 april. – Jag vill verkligen uppmuntra alla medlemmar att ta chansen att påverka. Som ombud behöver man inte ha några förkunskaper. Allt som behövs är engagemang, säger Kerstin Fondberg.

sker på körförbundets hemsida med hjälp av medlemmarnas personliga inloggning. När en person har nominerats tar kansliet kontakt för att förvissa sig om att personen ifråga accepterar nomineringen. Därefter sker omröstning på hemsidan. Sista dag för att nominera är den 1 mars och omröstningen pågår mellan 15 januari och 1 mars. – Det är viktigt att vi har ombud från alla distrikt, så att varje del av landet har någon som tar tillvara dess intressen och berättar vad de behöver. Vi vill veta vad

NOMINERINGAR AV OMBUD

medlemmarna tycker. Prioriterar vi rätt eller vill medlemmarna att vi ska arbeta på annat sätt? säger Kerstin Fondberg. – Alla synpunkter och typer av frågor, stora som små, välkomnas. ✦ TEXT MIA MALMSTEDT

Fakta RIKSSTÄMMAN ✦✦ Vid årsskiftet 2011–2012 omorganiserades Sveriges Körförbund. Tidigare var körerna anslutna till förbundet via sina regionförbund, som i sin tur var medlemmar i körförbundet. I och med omorganisationen blev varje enskild körsångare istället medlem. ✦✦ Det nya arbetssättet innebär att varje körsångare direkt kan påverka förbundet. Ett sätt är att nominera ombud, som för din talan vid riksstämman. Ett annat sätt är att skicka in motioner till stämman. Riksstämman hålls vartannat år. ✦✦ Vid riksstämman deltar ombuden, körförbundets styrelse, de distriktsansvariga och ett antal samarbetspartners.

Dags för körer att söka återbäring Du vet väl att din kör kan söka återbäring från körförbundet? På så sätt ersätts kören för delar av de vardagliga utgifterna. Återbäring för 2015 söks senast 15 januari. i år infört en så kallad återbäring. Det innebär att varje ansluten kör kan söka bidrag för att täcka delar av körens kostnader. Exempelvis kan det röra sig om utgifter för STIM-avgifter, inköp av noter, lokalhyra eller arvode SVERIGES KÖRFÖRBUND HAR

Lättare uppdatera

✦ Nu kan du som är kontaktperson i din kör gå in i körförbundets register och uppdatera uppgifter för alla körmedlemmar!

4

till professionella musiker, solister och gästdirigenter. – Vi försöker ständigt utveckla och förbättra förbundets medlemsförmåner. Tidigare ingick STIM-avgifterna i medlemsavgiften till körförbundet, men efter att avtalet med STIM sades upp har vi försökt bredda vad man kan få bidrag för, säger Ingrid Bond Österlind, förbundets kansliansvariga, och fortsätter: – Alla körer har inte konserter som genererar STIM-avgifter, men man kan ha andra kostnader som man behöver bidrag för. Vi hoppas att återbäringen ska kännas attraktiv för våra medlemskörer.

FÖR ATT MAN SKA KUNNA söka

återbäring måste samtliga medlemmar i kören vara medlemmar i Sveriges Körförbund. Återbäring kan sökas en gång per år. Kostnaderna ska kunna styrkas med hjälp av kvitto, fakturakopia eller liknande. Ansökningsblanketten laddas ner från körförbundets hemsida. Blankett och bilagor går att skicka antingen via e-post eller per brev, och ska vara inne senast 15 januari 2016 för kostnader som hör till 2015. Beviljad återbäring betalas ut under februari. Bidraget täcker max tio procent av de kostnader man söker återbäring för. ✦

Stor festival 2018

Tips till kalendariet?

✦ Sveriges Körförbund har tagit över värdskapet för Nordisk-Baltisk kör­ festival 2018. Tusentals sångare väntas komma! Mer information kommer i vår.

✦ Har din kör något kul på gång? Vill ni synas i körförbundets kalendarium på webben? Maila kort information till kansli@sverigeskorforbund.se.


Zero8 vann i Rimini ✦ Zero8 vann guld i klassen Folk/Spiritual vid körtävlingen International Choral Competition i Rimini, Italien. Manskören är inte helt ovan vid utmärkelser; Zero8 kan bland annat titulera sig nordiska och

europeiska mästare i barbershop. På plats i Italien fanns 23 av körens sångare, och dirigent var Rasmus Krigström.

Körkraft återvänder med mer sång Efter sommarens succé står det klart: festivalen Körkraft, med workshops och konserter, återkommer i utvecklat format redan nästa år. Nu laddar körförbundet för fler körsångare! – VI ÄR SÅ OERHÖRT glada över responsen

från årets körfestival, så vi tycker att det är givet att vi gör en ny festival nästa vår. Det blir ett fantastiskt tillfälle till inspiration och energigivande möten för alla körsångare, säger förbundsordförande Eric Sjöström. Försommarfestivalen Körkraft, som 2016 äger rum 27–29 maj, huserar även denna gång på Skeppsholmen i Stockholm, med den vackra Eric Ericsonhallen som nav. – Denna gång kan vi utveckla lokalerna och logistiken eftersom vi vet precis hur det fungerar, säger Kerstin Fondberg, förbundsdirektör. INREGISTRERING SKER under eftermiddagen

på fredagen. Festivalen invigs sedan med konsert, och avslutas också med konsert på söndagens eftermiddag. Däremellan blir det fullt med sång, workshops och seminarier. – Festivalen ska presentera ett smörgåsbord från det rika körliv vi har, och så ska körsångarna naturligtvis ges tillfälle att umgås, säger Kerstin Fondberg. – Dessutom vill vi presentera nya spännande integrationsprojekt som är på gång.

Vi vill gärna hjälpa till att integrera de nya svenskarna, och få mixa deras erfarenheter, kulturer och körklanger med vår befintliga svenska körkultur.

morgonsång både lördag och söndag. En annan synpunkt var att det kändes lite stressigt. Seminarierna ska därför vara något längre.

efter årets Körkraft visar att deltagarna var mycket nöjda; Två av tre gav festivalen betyget ”mycket bra”. Kerstin Fondberg benämner festivalen som lyckosam och uppskattad. – Sedan har deltagarna önskat mer sång, så det blir det 2016. Vi ska exempelvis ha

MER INFORMATION

UTVÄRDERING GJORD

om innehåll och program kommer i nyhetsbrev under slutet av hösten. – Håll ögonen öppna! Vi har ett begränsat antal platser men hoppas att vi kan växa och locka fler än 2015, säger Kerstin Fondberg. ✦

TEXT & FOTO MIA MALMSTEDT

Vinn biljetter till På Sicilien/Pajazzo på bio! Den 10 december direktsänder SF Bio kortoperorna På Sicilien och Pajazzo. Helena Eklund, marknadschef, varför gör ni livesändingar? – Det är en helt unik och speciell känsla att få vara en del av något direktsänt. Det är så här nära man kan komma operavärldens stjärnor utan att vara på plats. Vad kommer på programmet framöver? – Under säsongen 2015/2016 kommer vi att visa sex operor och sex baletter, bland annat

Giselle, Nötknäpparen, Frankenstein, La Traviata och Lucia Di Lammermoor. Som medlem i Sveriges Körförbund kan du vinna biljetter till På Sicilien/Pajazzo. Sex biljetter ligger i potten. Du tävlar genom att besvara: 1. Vilket operahus sänder SF Bio live från? 2. Vem har skrivit musiken till På Sicilien? Svaren mailas till kansli@sverigeskorforbund.se, märk mailet ”På Sicilien”. De tre som först inkommer med rätt svar vinner två biljetter vardera. Sista svarsdatum: 9 november 5


✦ I mitten av september firades Örebros 750-årsjubileum med körfestivalen Musikfest 2015. Workshops, konserter och gatuorgelmaraton samsades i det tre dagar långa programmet. Gästade gjor-

Foto: Ulla-Carin Ekblom

Örebro firade 750-årsjubileum med körfestival de prisbelönta Voces8. Vid jubileumskonserten, som avslutade festivalen, sjöng 750 körsångare i alla åldrar. Även här medverkade Voces8, som både sjöng själva och tillsammans med barnkörerna.

Fakta KORT OM UPPHOVSRÄTT ✦ Den som har skapat musik eller text har rätt att bestämma hur denna används. Upphovsrätten varar i 70 år efter upphovsmannens död. Musikskaparen har alltid rätt till ersättning när musiken spelas offentligt, spelas in eller kopieras. Därför är det olagligt att kopiera noter, och kören måste rapportera in sina konserter till STIM.

”Många tror att bara de blandar in annan musik så är det ok, eftersom man inte framför hela musikalen. I själva verket blir det ju bara värre.”

✦ Man får inte ändra i upphovsrättsskyddad musik, och ska också ange upphovsrättsmannens namn. Den som gör ett arrangemang av ett skyddat verk måste söka tillstånd från musikskaparen eller musikförlaget. Arrangören har därefter upphovsrätt till själva arrangemanget. Vissa enklare saker – som ackordanalyser, tonartsbyten och transkriptioner – får man göra utan tillstånd. ✦ Vill kören sätta upp exempelvis en musikal eller en opera måste tillstånd sökas från musikförlaget som förvaltar rättigheterna.

Maria Ylipää och Robert Noack i Kristina från Duvemåla som just nu spelas på Cirkus.

Foto: Mats Bäcker

Upphovsrätt – så funkar det Abba, Chess och Kristina från Duvemåla. Att sjunga Benny Andersson-musik är minst sagt populärt. Oftast går det bra – men ibland blir det upphovsrättsligt helt uppåt väggarna. tokigt ibland. Så säger Lotta Lillieström Stenberg, musikadministratör på Mono Music som har hand om rättigheterna till en del av Benny Anderssons musik. – Vi får in pressklipp och kan se att körer till exempel kallar en föreställning Katarina från Duvemåla, och blandar Duvemålamusiken med marschmusik. Så får man naturligtvis inte göra, förklarar hon. – Många tror att bara de blandar in annan musik så är det ok, eftersom man inte DET BLIR SÅ

6

framför hela musikalen. I själva verket blir det ju bara värre. Ett annat vanligt problem är att man plockar bilder på Helen Sjöholm i gungan eller Benny Andersson till affischen. Det ger publiken en bild av att de ska medverka, vilket inte alls är fallet. arbete syftar till att säkerställa att Benny Anderssons musik används på ett etiskt och korrekt sätt. Målet är inte att förhindra att musiken spelas eller sjungs, understryker hon, utan att se till att den används som kompositören vill i stort och smått. Vad får man då göra? Cirka 4-5 låtar, eller 30 minuter, ur varje musikal är okej i en konsert med blandad repertoar. Arrangemangen ska vara godkända, och egna arrangemang ska skickas in för bedömning. En tumregel är också att ju närmare i LOTTA LILLIESTRÖM STENBERGS

tid musiken ligger, desto känsligare är det. Abbas låtar är därför mer fria att bearbeta än till exempel Kristina-musiken. populärt att sjunga musik av Benny. Både körer och publik älskar den och det är ju viktigt och roligt. Vi ser att vi behöver ge något tillbaka. Därför ger vi ut allt fler notutgåvor med körarrangemang som har godkänts av oss, säger Lotta Lillieström Stenberg. – Allra viktigast är att höra av sig till oss och fråga om man undrar något. Vi tycker ju bara att det är kul, och svarar gärna! ✦ – DET ÄR OTROLIGT

TEXT MIA MALMSTEDT

Fotnot: Mono Music har hand om rättigheterna till Benny Anderssons musik inklusive Kristina från Duvemåla – dock inte Abba eller Chess som istället hanteras av Universal/Union Songs Musikförlag (kontakt rebecca.edwards@umusic.com).


Foto: Andreas Paulsson

Foto: Michel Thomas

✦ Husets kör i Malmö medverkade i somras i Kammaropera Syds uppsättning av Läderlappen, med regi av operasångaren Rickard Söderberg. Kören arbetar mycket sceniskt och är vana att röra på sig på scen. Därför passade en föreställning med minst lika mycket teater som sång bra.

Kör sjöng Läderlappen

Hallå där...

– Jag omfattar det intellektuellt, men det är svårt att säga hur det känns. Jag känner inte att det är min musik. Det finns en känsla när jag skriver det, men sedan blir man istället så engagerad i människorna som framför musiken. Jag släpper det, och det blir någon annans. Hur ser du då på att musiken framförs?

– Jag är inte särskilt ”protective”, så gärna för mig. Men det ska göras med omtanke. Din musik har precis kommit ut på skiva med Gustaf Sjökvists Kammarkör. Kan du berätta?

– Ja, Gustaf Sjökvist kom till mig efter att jag gjort Vilar glad i din famn till kronprinsessbröllopet. Han tyckte att vi skulle göra en cd med min körmusik och det var en fin idé. Jag har haft det i tankarna, och nu blev det en körskiva med musik från olika sammanhang. Det är första gången det ges ut en cd med bara min körmusik. Kan det komma ut fler?

– Det förutsätter ju att jag skriver lite nytt som är explicit för kör. Det är roligt, men roligare om det är i ett sammanhang som i Kristina från Duvemåla till exempel. Jag har mycket annat som ska göras. Men om vi framöver gör något större som omfattar kör så är det bara roligt. Kan vad som helst sjungas i kör?

– Ja, det tycker jag, om man har en bra arrangör. När jag blev hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet så framfördes en körversion av Mamma Mia, det var ett skitkul arr. Vad tycker du själv om körmusik?

– Jag har ju ett favoritögonblick: en valborgseld, i regn och blåst, det är dåligt ljud och kören sjunger och det är alldeles underbart! Vilka är dina favoritlåtar, av de du själv komponerat?

– Det är några av de som är med på cd:n med kammarkören, Vilar glad i din famn till exempel. Sedan tycker jag mycket om flera körstycken från Kristina från Duvemåla, som Kom till mig alla. Men där ingår musiken i ett flöde, det är svårt att plocka loss körstyckena. Varför tror du att körsång är så populärt i Sverige?

– Jag vet faktiskt inte. Men det måste väl bero på att det funnits människor som ägnat sitt liv åt detta, människor som brinner. Stjärnor som exempelvis Eric Ericson och Gustaf Sjökvist. ✦ TEXT MIA MALMSTEDT

Palaestra Vokalensemble från Lunds universitet framförde en cirkusföreställning med barockopera.

Körledarkonventet slog rekord Rekordmånga deltagare, ett fint danskt-svenskt samarbete och körer på allra högsta nivå. Så sammanfattas Föreningen Sveriges Körledares konvent, som hölls i början av oktober. nio år i FSK:s styrelse är detta rekord! Konventet lockade 350 deltagare, och där fick vi sätta stopp, säger Lena Ekman Frisk, föreningens ordförande. Konventet innehöll workshops, samtal, presentation av ny körmusik och inte minst konserter. Lena Ekman Frisk nämner den danska jazzkören Touché, som stod för avslutningskonserten. – De var fruktansvärt bra, det var Jan Yngwe. verkligen roligt att kunna ha med dem. Många av de svenska kollegorna hade dessutom inte hört kören förut, så det var extra kul, säger hon. – Jag var också väldigt stolt över Palaestra Vokalensemble från Lunds universitet, de framförde en cirkusföreställning med barockopera. Något helt annorlunda! – UNDER MINA

Foto: Leif Johansson

Hur känns det för dig att så många människor vill sjunga din musik, att många nästan ser den som sin egen?

Foto: Mats Bäcker

Benny Andersson

delades som vanligt stipendiet Årets Körledare ut. Denna gång gick utmärkelsen till Jan Yngwe, professor i körsång och dirigering vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han prisades för att länge varit tongivande i svenskt och internationellt körliv, uppskattad inte minst för sin höga konstnärliga kvalitet. – Jag bär en stor härlig känsla av tacksamhet och jag känner mig mycket hedrad och inspirerad. Jag är tacksam för att mitt arbete som dirigent, inte minst tillsammans med Vocal Art Ensemble of Sweden och som professor, sätter avtryck, säger pristagaren. – Det här ger ny kraft och är en inspirationskälla för fortsatt arbete för musik i tiden. ✦ UNDER KONVENTET

TEXT MIA MALMSTEDT

7


Gustaf Sjökvists Kammarkör ser möjligheten att kanalisera körsångens energi för goda ändamål.

ChoralAid utmanar körer att skänka pengar Körsång får människor att må bättre. Kanske kan den också ge människor på flykt en liten lättnad? Med den tanken startades insamlingen ChoralAid. GUSTAF SJÖKVISTS KAMMARKÖR stod

inte ut med känslan av vanmakt inför alla nyhetsbilder från flyktingkrisen. De startade ChoralAid, kampanjen där alla körer utmanas att skänka 100 kronor per körmedlem. Vid denna tidnings pressläggning hade över 214 000 kronor samlats in, pengar som går till FN:s flyktingorgan UNHCR. – Min fru, som även hon sjunger i kör, kom på idén. Vi vet båda att det finns en kraft, en energi i körsång. Kanske kunde man samla den kraften? säger Joel Ydring, initiativtagare från Gustaf Sjökvists Kammarkör. – Det finns en poäng med att lyfta tyngden från individens axlar och lägga den på kollektivet, på kören. Då kopplas hjälpen till något positivt. I vår kör fanns det inga tvivel; alla var för att lämna ett bidrag ur körkassan. initiativtagarna sammanlänka och motivera körerna i möjlig­ MED CHORALAID VILLE

8

heten att direkt se hur den insamlade summan stiger. Dessutom med en koppling till det gemensamma intresset; körsången.

via ChoralAid, så att vi alla får se den ackumulerade kraften! INSAMLINGEN PÅGÅR TILL NYÅR,

»Det finns en poäng med att lyfta tyngden från individens axlar och lägga den på kollektivet, på kören. Då kopplas hjälpen till något positivt.« – Glädjen i sången spiller över på de som verkligen behöver det. En del körer har skänkt i andra kanaler. Andra anordnar konserter – på egen hand eller med andra – till förmån för olika hjälporganisationer. Och Joel Ydring applåderar självklart alla sätt att hjälpa till. – Sedan vore det extra roligt om de körer som gör egna insamlingar vill skänka

och målet är satt till en miljon kronor. – Jag tror att det tar ett tag för körerna att fatta beslut. Har man en begränsad körkassa vill man kanske ordna konsert först. Förhoppningsvis har vi mycket mer att vänta, säger Joel Ydring. – Det känns fantastiskt att det gått så bra så här långt. Möjligen överraskar det mig att den gnista vi fick förmånen att tända har tagit sådan fart, men att Körsverige finns där och sluter upp förvånar mig inte! ✦ TEXT MIA MALMSTEDT FOTO RYNO QUANTZ

Vill din kör skänka pengar till ChoralAid? Gå in på se.betternow.org och sök på insamlingens namn.


Finland nästa för Nordklang

sångare från hela Norden förväntas komma till Åbo för att delta i Nordklang 16 den 3–7 augusti. Programmet är uppbyggt runt en mängd workshops, under olika rubriker: Klassiska toner, Nya toner, Rytmiska toner, Ungdoms-, Mans- och Damkör samt Dirigenter. Därmed understryker också arrangörerna att de vänder sig till alla typer av körsångare, från alla sorters körer och med olika förkunskaper. – Nordklang 16 är definitivt inte bara för expertsångare. Om du har MER ÄN TUSEN

erfarenhet av körsång, har en fin röst, är beredd att förbereda dig inför dina workshops och inte har något emot att jobba hårt, så kommer du att klara dig fint, säger festivalens konstnärliga ledare Kari Turunen. FESTIVALDAGARNA BÖRJAR med

morgonsång. Vid 10.00 startar workshops, som pågår till 17.00 med paus för lunch och fika. På kvällarna bjuds konserter, kvällssång och middag. Sista dagen avslutas med en gala. Organisationen Nordisk Korforum står bakom festivalen Nordklang, och delegerar ansvaret för festivalen till de olika nordiska ländernas körorganisationer. Nästa år arrangas Nordklang av Finnish Amateur Musicians Association. Det går att anmäla sig till Nordklang redan nu. Fram till 31 oktober gäller rabatterat pris. Sista datum för anmälningar är den 1 maj. ✦ TEXT MIA MALMSTEDT

Foto: Urban Wedin

Festivalen Nordklang hamnar nästa år i Finland, närmare bestämt i Åbo. Under fem augustidagar får deltagarna fördjupa sig i den körsång som tilltalar mest.

✦ Romeo & Julia-kören medverkar den 2 november i En kväll för barn på flykt, med undertiteln ”Varm humor som ger mer än bara skratt”, på Boulevardteatern i Stockholm. Andra medverkande är bland andra komiker som Johan Glans och Ann Westin samt Clowner utan gränser. Alla intäkter från kvällen går till UNICEF.

Rofylld miljö, god mat, bra boende & fin akustik! Tvådagars körläger med julbord fr 1 295 kr Konferens, boende eller fest? Vi har något för varje gäst! 0281-240 80 | www.snoaresort.se | DALA-JÄRNA

NYHET! Fler titlar Större Play-bibliotek Gruppköpsfunktion Bättre delningsfunktion

Sopran

Alt

Tenor

Bas

Komp

Hej. Nu kan din kör köpa, ladda ner och dela digitala noter till alla körmedlemmar.

ScorX är utvecklat för körsångare - av körsångare. Nu är den digitala plattformen för Sveriges körer ännu bättre. Fr.o.m nu kan körer köpa digitala noter till hela kören och fördela ut dem till alla eller utvalda körmedlemmar. Det förenklar nothanteringen och ger varje medlem ett eget notbibliotek. Registrera dig på www.scorx.org och anslut dig till din kör redan idag. Det är gratis. Enkelt, revolutionerande och kul!

www.scorx.org

9


DISTRIKT

Malmö bjuder in till gospelfest för alla Sugen på gospel? Häng på i januari, när körsångare samlas i Malmö Live för att sjunga och ge konsert. – Det är kul att satsa stort, säger arrangören Jonas Engström. Malmös nya konserthus med plats för 1600 i konsertsalen. Redan i våras bokade Jonas Engström, styrelsemedlem i Sveriges Körförbund, huset för Gospelfest 2016 den 30 januari. – Vi repeterar under dagen och ger konsert på kvällen, berättar han. – Det känns spännande med Malmö Live, en fantastisk konsertsal med stor flexibilitet. Och jag vet att körsångarna tycker att det är häftigt att få sjunga i det nya huset. I AUGUSTI INVIGDES

körledaren Gerald T Smith från Washington samt solisten GOSPELDAGEN GÄSTAS AV

10

Aaron Marcellus, sångare och röstcoach från New York. – Gerald T Smith är fantastisk, tydlig och karismatisk. Han har varit mycket i Europa och har koll på hur vi sjunger här. Det gör att han kan utmana oss men också anpassa sig till vår körtradition, säger Jonas Engström.

Fakta GOSPELFEST 2016

✦ Att delta under gospeldagen den 30 januari kostar 250 kronor som del i en kör, och 390 kronor som enskild sångare. I det högre priset ingår noter och övningscd. Vill man som hel kör beställa noter så görs det separat. Att ha övat innan är en förutsättning för att dagen ska bli så bra som möjligt. ✦ Anmälan ska ske så snart som möjligt, men senast 1 december. Först till kvarn gäller. ✦ Körer anmäler sig via eposten info@soulfulmusic.se. Ange körens namn, kontaktperson och ungefärligt antal körsångare. Enskilda sångare kan läsa mer om anmälan på hemsidan www.gospelfest.se.

– Aaron Marcellus har varit med i American Idol och är medlem i Stomp NY. Han får jobba med sound och uttryck. till kördagen – van som ovan körsångare, enskilda eller hela körer. Och redan inledningsvis har flera körer visat intresse för att delta. – Ja, vi har fått väldigt bra respons. Och alla kan vara med. Någon kan vara duktig på att sjunga soul eller gospel, men aldrig ha sjungit i kör. En annan kan vara van körsångare, men inte ha någon gospelvana. Om vi blir många så bidrar alla med sitt, säger Jonas Engström, och tillägger att repetitionerna under dagen kommer att ske både i storkör och i mindre grupper. Gospelfest 2016 arrangeras av Soulful Music med stöd av Sveriges Körförbund, Bilda, Sensus och Svenska Gospelverkstaden. ✦ ALLA ÄR VÄLKOMNA

TEXT MIA MALMSTEDT FOTO MATTIAS SJÖDAHL, ANDERS ROOS, CARL JONSSON


Foto: Peter Krüger

Västerås Folkkör medverkade vid både körstafett och workshopdag.

Västmanland rivstartade köraktiviteterna Körförbundets distrikt i Västmanland har rivstartat hösten med både körstafett och workshopdag. Allt efter önskemål från förbundets medlemmar! DEN 10 OKTOBER var

det kördag i Västerås Konserthus, i regi av Sveriges Körförbund och med ekonomiskt stöd av Västmanlandsmusiken. – Vid ett uppstartmöte i våras diskuterade vi vad medlemmarna ville göra. Vi valde att komma igång med en kursdag som inte krävde några förberedelser från körsångarnas sida. Körerna har också uttryckt en vilja att göra storkörskonserter

SFBio_BalettOpera_2015_2016.indd 1

tillsammans, men svårigheten är att det tar tid från deras ordinarie verksamhet. Därför var det här en bra start, säger distriktsansvarige Kella Næslund. workshops i marknadsföring, röst och scenisk framställning. Deltagarna delades in i tre grupper som i tur och ordning besöker de olika workshopledarna. Sångpedagogen Kerstin Sonnbäck, distriktsansvarig i Dalarna, behandlade rösten som instrument. Kommunikatören Susanne Widsell gav tips om nya vägar till marknadsföring av körens konserter. Maria Hammarlund, frilansande koreograf, genomförde praktiska övningar med fokus på scenisk framställning.

– Till denna workshop fick körerna välja ut en låt som de kan utantill. De skickade in noter och en ljudfil, och inför kördagen arbetade Maria sceniskt med just de här låtarna, förklarar Kella Næslund.

UNDER DAGEN HÖLLS

genomförde distriktet även en körstafett. Stafetten var en del av Kulturnatten i Västerås den 19 september, som varje år lockar många att besöka kulturinstitutionerna. Sammanlagt sex körer sjöng i Västerås Konserthus från 18.00 till strax före 21.00. – Och det var oftast så proppfullt med folk att delar av publiken tyvärr fick stå utanför, berättar Kella Næslund. ✦ TIDIGARE I HÖSTAS

TEXT MIA MALMSTEDT

2015-10-05 15:00:30

11


PORTRÄTTET MALMÖ KAMMARKÖR

Klassisk kör med höga ambitioner En klassisk kör med höga ambitioner där musiken är det centrala. Det är grunden i Malmö Kammarkör, en ensemble som firar 40 år i år. Till deras jubileumsfest återvände sångare från hela världen.

12


» Vi har roligt till-

sammans genom att vi gör musik som är lite krävande, då blir vi tillfredsställda. «

D

et är en intensiv period för Malmö Kammarkör just nu. Under hösten avlöser jubileumskonserterna varandra eftersom det nu är 40 år sedan kören startades av professor Dan-Olof Stenlund, dirigent än i dag. Totalt består kören av ett fyrtiotal personer som repeterar en gång i veckan. Genom åren har över 200 medlemmar kommit och gått, vilket uppmärksammades den 19 september då kören hade sin stora jubileumsfest i S:t Andreas kyrkas församlingssal i Malmö. Alla som varit med tidigare i kören blev inbjudna till festen, där de både åt middag och sjöng tillsammans. – Det var helt fantastiskt, vi blev 120 personer. Det var många man inte sett på massor av år och som kom till Malmö från olika delar av världen bara för detta, säger Göran Levin, en av få medlemmar som varit med sedan starten 1975. startades som en elitkör som sjöng på hög nivå både i Sverige och internationellt. – Fortfarande i dag försöker vi ligga på en så kvalitativt god nivå som möjligt. Vi vill lyfta musikens kraft genom den klassiska utformningen även om det kanske inte alltid ger den största publiken, säger Göran Levin. Malmö Kammarkörs grundtanke är att musiken själv ska tala. De vill skapa körmusik på ett såMALMÖ KAMMARKÖR

Dan-Olof Stenlund, körens dirigent.

13


PORTRÄTTET MALMÖ KAMMARKÖR dant sätt att texterna når fram till publiken utan annat som stjäl uppmärksamhet. – Vi är inte den typen av kör som gestaltar musiken med dans eller kläder i olika färger. Vi är en ensemble med ett mer klassiskt uttryck med mörka kostymer och vinröda klänningar. som oftast Malmö Kammarkörs scener. Genom åren har de turnerat över hela världen och sjungit i fullsatta kyrkor i allt från Washington och Berlin till Luzern och St Petersburg. – Kyrkorummet är väldigt härligt att sjunga i, men vi sjunger även i konsertsalar. Exempelvis har vi vår stora jubileumskonsert den 18 november i Malmö Live som är det nybyggda konserthuset här, säger Göran Levin. De vänder sig till en publik som ställer krav på den musikaliska upplevelsen, men som också ofta återkommer till körens konserter. – Det är en publik som vill ha en djupare upplevelse av den klassiska musiken. KYRKOR UTGÖR ALLT

som styr körens repertoar. Han har haft stor betydelse för körens musikaliska utveckling och bygger i dag upp konserterna med klassisk musik från olika tidsepoker, exempelvis från Johann Sebastian Bach, Max Reger och den lite mer moderna svenska tonsättaren Ingvar Lidholm. Det är också Dan-Olof Stenlund som är förklaringen till att medlemmarna finns spridda över hela världen. När han bedrev undervisning som professor vid Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn lockade han över många av eleverna till Malmö. – Många har flyttat utomlands när de blivit klara med utbildningen. På festen hade vi exempelvis gamla medlemmar från USA, England och Tyskland, säger Göran Levin. SOM KÖRMEDLEM upplever Göran Levin att den största tjusningen med att sjunga i Malmö Kammarkör ligger i den höga ambitionen. – Vi har roligt tillsammans genom att vi arbetar med musiken på ett så fördjupat sätt, då blir vi tillfredsställda. De många konserterna varje år är höjdpunkter. Det är då koncentrationen är som störst. DET ÄR DAN-OLOF STENLUND

14

» Vi är inte den typen av

kör som gestaltar musiken med dans eller kläder i olika färger. Vi är en ensemble med ett mer klassiskt uttryck med mörka kostymer och vinröda klänningar.«

– Kören kan bli som en gemensam kropp tillsammans med dirigenten och det är då man riktigt kan se hur publiken tar emot musiken. Bara för att kören nått milstolpen 40 år är det inte slut på planer inför framtiden. – Närmast ligger en resa till norra Tyskland, där finns det många som känner till oss samtidigt som det finns fantastiska katedraler att sjunga i, säger Göran Levin. ✦ TEXT CHRISTOPHER KULLENBERG ROTHVALL FOTO URSZULA STRINER


A capella – ny bok om livet som körledare ✦ I en ny intervjubok talar professor Karin Johansson med 25 körledare, som delar med sig av sina funderingar kring yrket, körlivet, utmaningar och

glädjeämnen samt behov av forskning och utbildning. Boken ges ut på Bo Ejeby förlag och heter A capella – Tjugofem körledares röster.

13–14 november…

… arrangeras ett körforskningssymposium på Linnéuniversitetet, i samarbete med Körcentrum Syd.

Dirigentkurser

– en källa till inspiration Ett fantastiskt forum, bra upplägg och en källa till inspiration. Så beskriver körledaren och sångerskan Helene Ranada Matstoms dirigentkurserna i Malmö. Sveriges Körförbunds dirigentkurser, som i flera år genomförts i samarbete med Föreningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR och Sveriges Kyrkosångsförbund. Helene Ranada Matstoms, organist och körledare i Slaka-Nykils pastorat, deltog för andra gången. Förra året gick hon Dirigentkurs C – avancerad nivå, denna gång blev det Ungdomskörledning. – Jag tycker att upplägget med en intensivvecka är så bra. Det är tilltalande att stänga ute allt annat, bara grotta ner sig i slagteknik och annat, säger hon, och berättar att hon i år fått med sig fyra kollegor till kurserna. I AUGUSTI ANORDNADES

ägnade sig deltagarna en hel del åt diskussioner. Hur rekryterar man? Vilka förutsättningar finns, vad händer i övrigt i ungdomars liv? Vilken repertoar är lämplig? Helene Ranada Matstoms rekommenderar kurserna varmt: – Alla borde ta möjligheten att vara med, alla behöver stimuleras. Man lär sig alltid något i mötet med andra. Kerstin Fondberg, Sveriges Körförbunds förbundsdirektör, ser flera fördelar med dirigentkurserna. – Dels är de viktiga för vårt samarbete med de andra körorganisationerna. Det är en styrka att vi kan samarbeta och jag önskar att vi ska göra det mycket mer framöver, säger hon. – Sedan håller kurserna en mycket hög kvalitet med de bästa lärarna i landet. ✦ I SPÅRET UNGDOMSKÖRLEDNING

TEXT MIA MALMSTEDT FOTO LENA EKMAN FRISK

Lärarna: Fredrik Winberg, Alexander Einarsson, Björn Johansson, Anna Högberg, Jan Yngwe och Maria Nordenback-Kress.

GålöGården

– en lägergård i skärgårdsmiljö Söker ni en plats för ett körinternat? Då finns Gålögården lugnt och avskilt belägen endast 40 km från Stockholm C. Till gården hör Prins Oscars Kapell med en utmärkt akustik. Logi för upp till 64 personer i fyrbäddsrum med dusch och WC på varje rum samt storkök med rymlig matsal. För en mindre grupp finns möjlighet att hyra delar av gården. Boka genom Klubbensborg: tel 08 646 12 55 | www.klubbensborg.se

15


REPORTAGE GENERATIONSKÖREN

Från 3 3 till 77 77 I Generationskören möts alla åldrar – Lite gladare! ropar körledaren Anne Lätt Nyboe med ett stort leende. På bråkdelen av en sekund händer något i luften och alla röster lyfter. Det är första träningen för hösten, men låter som om det vore avslutningskonsert. Så stort att åldersspannet på deltagarna i Generationskören i Göteborg. En annorlunda musikalisk utmaning där både den unga och den seniora rösten ska tas tillvara och intresset hållas uppe på deltagare i alla åldrar. – Jag älskar musik och den här kören ger mersmak, säger Benny Dahlgren, som är äldst. – Det är så härligt att sjunga, jag är glad när jag går härifrån, säger Turid Mathiasen, 68 år. FRÅN TRE TILL 77 ÅR.

GENERATIONSKÖREN ÄR ETT projekt som drivs

av Göteborgs Stad Centrum och ingår i en större satsning som kallas Generationsmöten. Tanken är att ge ett medmänskligare samhälle med ökad tolerans och omtanke över generationsgränserna. – Här i kören möts olika åldrar genom musiken. Alla har något att bidra med och alla får vara med och välja låtar. Alla är lika betydelsefulla oberoende av ålder, berättar Anne Lätt Nyboe, som är körledare. Är det lite mycket text i en sång, så att någon får svårt att komma ihåg, så lägger hon in en ”o-stämma”. – Men i tonarten utgår jag alltid från barnen, sedan får de äldre hänga på. Går inte det lägger jag på en stämma eller så får man sjunga olika delar av sången, antingen de ljusa eller de mörka. Att rösterna är olika skapar bara möjligheter. är inte bara musikalisk. För att hålla intresset uppe stoppar Anne Lätt Nyboe in lite annat kul mellan låtarna. Som applådpennan. När Polly af Wåhlberg, som bara är tre år, får UTMANINGEN FÖR KÖRLEDAREN

16

hålla i pennan blir ögonen stora som tefat och hon sitter alldeles stilla på golvet. Hon lyfter pennan sakta upp i luften och applåderna ökar, hon sänker den igen och applåderna avtar. Upp och ner. Upp och ner. – Det måste finnas en dynamik genom lektionen. Gärna några övningar så att det händer något. Applådpennan är också en bra fokuseringsövning både för barn och vuxna. Generationskören startade i november förra året. Idag består den av ungefär 20 personer. Redan i mars uppträdde kören på ett av Göteborg Stad Centrums nämndmöten. I höst tränar den för en konsert i december. – Det är jättekul. Det är så roligt att redan från början ha något att öva för, säger Anne Lätt Nyboe. startar ska kroppar och stämband värmas upp. Först roliga rörelser där alla får berätta vad de gillar att göra. Någon gillar att springa, och alla springer på stället, en annan tycker om att måla, och alla sveper med armarna mot en osynlig tavla. Så följer stämbanden. Rullande rrrrrrr och hoppande o och så det där svischandet som låter som vindens sus. – Vad vill ni börja sjunga idag? Jag och min kompis, Höstinato eller något annat? Efter lite konfererande enas kören om Jag och min kompis. Körledaren sjunger före rad för rad, deltagarna hänger på. Säkrare och säkrare. Anne Lätt Nyboe applåderar. – Vilken kör! skrattar hon, och föreslår att sången ska sjungas i kanon. Kören delas upp i två grupper och startar lite trevande. Men snart är alla igång och när sista tonen klingar ut känns glädjen och självförtroendet i luften. – Att börja med kanon är en bra start till stämsång. Mitt mål är att alla ska känna sig glada och trygga och kunna utvecklas i kören. Det blir så annorlunda med olika åldrar. Det händer något hela tiden och ger en härlig sångglädje. ✦ MEN INNAN SÅNGÖVNINGARNA

TEXT MARI DAHL FOTO ANNA SYNNERÖ

» Här i kören möts olika åldrar genom musiken. Alla har något att bidra med och alla får vara med och välja låtar. Alla är lika betydelsefulla oberoende av ålder. «


Fakta GENERATIONSMÖTEN I GÖTEBORG Generationsmöten inom Göteborg Stad Centrum startade 2012 och ingår i en satsning som i uppstarten delfinansieras till 50 procent av Statens kulturråd. Satsningen heter "Kultur utan gränser" och innebär att barn, ungdomar och äldre träffas i olika aktiviteter på förskolor, skolor, träffpunkter och äldreboenden. Just nu finns runt 40 olika aktiviteter.

17


FÖRSOMMARFESTIVALEN KÖRKRAFT

Storsuccé för Körkraft Körsång, silly walks och sångglädje på Skeppsholmen under försommarfestivalen Försommarfestivalen Körkraft blev en tre dagar lång succé. Det intygar deltagarna, som gav festivalen fina betyg och därmed inspirerade förbundet att arrangera en ny festival redan 2016. SOLINDRÄNKT KÖRSÅNG. Nationaldagskon-

sert med 200 körsångare. Workshops om allt från jojk till scenisk kör, kryddat med välrenommerade körer som La Cappella, Radiokören och en ensemble ur OD. Nästan 400 körsångare deltog under Körkraft den 5–7 juni. Och de var minst sagt nöjda efteråt. Två av tre gav festivalen betyget ”mycket bra”. Ännu fler gav samma betyg till Skeppsholmen som festival­ område. Nästan alla kan tänka sig komma tillbaka, och så gott som alla deltagare gav innehållet i workshops och föreläsningar omdömet ”bra” eller ”mycket bra”. verkligen från sin allra bästa sida när Körkraft invigdes med storkörssång i Kungsträdgården. Ordförande Eric Sjöström invigde försommarfestivalen och hälsade sångare och publik välkomna. Fredagseftermiddagen bjöd på workshops om åldrande röster, den perfekta kroppshållningen och forskning. Vid 18.00 samlades festivalens storkör, med

drygt 200 sångare, för att repetera inför nationaldags­konserten tillsammans med kör­nestorn Robert Sund. Två timmar senare var det Radiokörens tur att äntra scenen för att bland annat uruppföra verk av unga elever på mastersprogrammet i komposition, dirigerade av studenter från Kungliga Musikhögskolan. Kvällen avslutades klockan 21.00 med en välbesökt sjung-med-stund i S:t Jacobs kyrka, under ledning av Gary Graden. – Ja välkomna alla, det kan komma att droppa in fler när Radiokörens konsert är slut, och det är helt okej för jag tänkte att vi skulle hålla på i tre timmar! skojade han.

STOCKHOLM VISADE SIG

18

PÅ LÖRDAGEN HÖLLS hela

sju workshops. De behandlade jojk, folklig sång, text­ memorering, musikalisk kommunikation, manskör, kvinnors sång och scenisk kör. De två sistnämnda hölls av Karin Eklund respektive Anci Hjulström och var mycket välbesökta. Hjulströms workshop avslutades med en mini-show med utomjordingar, nyhetsupplösning, silly walks och sång.

Karin Eklundh uppmanade de 130 kvinnorna att sjunga Vem kan segla förutan vind, först som treåringar och sedan som operasångerskor. Vilken skillnad! – Vi kan sjunga och tänka: ”Så här låter jag”. Ja, jo, det gör du ju. Men du kan ju låta på så otroligt många andra sätt! Din vanliga sångröst är bara en av alla klangfärger som du har i dig, sade hon.


Dirigenten Tony Margeta framför La Cappella och en ensemble ur OD vid avslutningskonserten.

Foto Ingrid Bond Österlind

» Vi kan sjunga och tänka: ”Så här låter jag”. Ja, jo, det gör du ju. Men du kan ju låta på så otroligt många andra sätt! Din vanliga sångröst är bara en av alla klangfärger som du har i dig. «

19


Radiokören.

eftermiddagen var en av festivalens höjdpunkter. Storkören framförde ett antal svenska klassiker och nationaldagstalaren Dogge Doggelito tillägnade morfar sitt tal. Det var morfar som fick in honom på musikens bana, berättade han. – Morfar ansåg att rösten var det bästa instrumentet. Och det är tillsammans med andra som våra själar möts i körsång, sade han, och menade att musiken faktiskt räddat hans liv. – Morfar sade alltid att om det spelas musik i himlen så är det nog Mozart, och kanske Bach. Kanske tittar han ner på mig nu och är stolt när jag håller mitt tal. Thank you for the music, morfar. NATIONALDAGSKONSERTEN PÅ

Adolf Fredriks flickkör.

20

gospel, röstplacering och textning. Sedan var det dags för nästa höjdpunkt; den avslutande Jubileumskonserten med La Cappella och en ensemble ur OD, ledda av Tony Margeta respektive Cecilia Rydinger Alin. De båda körerna sjöng var för sig men också tillsammans. Körer såväl som dirigenter fick stående ovationer av publiken, som fyllde hela Eric Ericsonhallen. Nöjda och glada lämnade såväl kör­ förbundsrepresentanter som deltagare Körkraft för denna gång. Och efter bara några veckor kom beskedet: Vi ses igen i Stockholm i maj 2016! ✦ SÖNDAGEN BJÖD PÅ

» Morfar ansåg att rösten var det bästa instrumentet. Och det är tillsammans med andra som våra själar möts i körsång. «

TEXT & FOTO MIA MALMSTEDT

Anci Hjulström och Rickard Åström.

Dogge Doggelito.


ร verst Robert Sund, nederst Karin Eklundh.

Vi ses ig en Stockho i lm i maj 201 6!

Workshop i scenisk kรถr till publikens fรถrtjusning!

21


Foto: Allan Rieck

KÖRFESTIVAL BORNHOLM 2016

Skramla till körkassan med julkalendern

GEMENSAMMA KONSERTER. UPPTRÄD MED EGEN KÖR!

Tomt i körkassan? Nu finns chansen att sälja Bingolottos julkalender. Kören tjänar minst 40 kronor per såld kalender, och riskerar ingenting. ALLA SVERIGES KÖRFÖRBUNDS anslutna

www.korfestival-bornholm.se Group Bornholm A/S +45 5695 8506 info@groupbornholm.dk

körer har möjlighet att dryga ut kassan genom att sälja Folkspels produkter. Under oktober-december säljs den populära julkalendern, som kostar 100 kronor ut till konsument. Förtjänsten per såld kalender är minst 40 procent. – Julkalendern brukar vara populär hos föreningarna. De behåller en ovanligt stor del av pengarna, säger Helen Eriksson på Folkspel.

JULTRAD-I-TRION

TRADITIONELLT ÄR idrottsföreningar

Fakta BINGOLOTTOS JULKALENDER ✦ Chans att vinna upp till hela 24 miljoner kronor ✦ Kören tjänar minst 40 kronor per kalender ✦ Köparna ser direkt om de vunnit ✦ Lätt att sälja och administrera ✦ Säljes från oktober till 23 december

duktiga på att sälja Folkspels produkter. Körerna har däremot haft svårare att hitta till Folkspel och Helen Eriksson vill gärna locka fler. – Det finns en stor outnyttjad potential här. Och det är enkelt att sälja: man beställer hem lotterna eller kalendrarna och returnerar de man inte sålt.

EN JULSHOW FÖR HELA FAMILJEN!

Musikal av Tobias Ahlsell, David Lundqvist och Anders Wängdahl Köp biljetter och boka GöteborgsOperans Restaurang www.opera.se, 031-13 13 00.

Fotograf Gabriel Henningson

Fotnot: Vill ni sälja? Kontakta Kundcenter på 0771-440 440 ✦

Ta ton i Dublin Gå in på

eurotravel.se

Frågor? Ring 033-25 81 50 eller maila info@eurotravel.se

22

Annons_korsang_150121.indd 1

2015-01-22 15:13


Besöks- och postadress: Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm Tel: 0707–82 92 44 E-post: kansli@sverigeskorforbund.se Hemsida: www.sverigeskorforbund.se Kansli: Ingrid Bond Österlind, 0707–82 92 44, kansli@sverigeskorforbund.se (medlemsservice, projektledning) Inga Cederberg, 0705-85 69 30, ekonomi@sverigeskorforbund.se (ekonomi) Förbundsdirektör Kerstin Fondberg,0702–89 90 10, kerstin.fondberg@sverigeskorforbund.se

STYRELSE Ordförande: Eric Sjöström, 0721-80 79 09, eric.sjostrom@sverigeskorforbund.se Vice ordf: Christel Larsson Lunderquist, 040-13 78 55, 0701-90 17 53, cll@sverigeskorforbund.se Sekreterare: Fredrik Bergh, 08-93 70 38, fredrik.bergh@sverigeskorforbund.se Skattmästare: Elisabet Hamrén, elisabet.hamren@sverigeskorforbund.se Ledamöter: Jonas Engström, 0703-30 87 93, jonas.engstrom@sverigeskorforbund.se, Anders Jalkéus, 0705-14 98 69, anders.jalkeus@sverigeskorforbund.se, Linda Alexandersson, 0736-13 77 17, linda.alexandersson@sverigeskorforbund.se DISTRIKT Dalarnas län: Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt, 0702-42 21 22, kerstin.sonnback@sverigeskorforbund.se Gotlands län: Maria Wessman Klintberg, 0737-65 92 03, maria.wessman@sverigeskorforbund.se Gävleborgs län: Kontakta kansliet Hallands län: Mats Börjesson 0703-79 22 83 mats.borjesson@sverigeskorforbund.se Jämtlands län: Per Wiklander, 0706-88 53  87, per.wiklander@sverigeskorforbund.se Norrbottens län: Kia Karlman, 0725-11 35 14, kia.karlman@sverigeskorforbund.se Skåne och Blekinge län: Emma Eriksson, 0709-56 31 39, emma.eriksson@sverigeskorforbund.se Småland: Kontakta kansliet Stockholms län: Tony Margeta, 0702-78 75 39, tony.margeta@sverigeskorforbund.se Södermanlands län: Kontakta kansliet Uppsala län: Katarina Reineck, 0767-98 30 97, katarina.reineck@sverigeskorforbund.se Värmlands län: Erik Rynefors, 0706-59 72 90, erik.rynefors@sverigeskorforbund.se ­ Västernorrlands län: Kontakta kansliet Västmanlands län: Kella Næslund, 0706-03 57 69, kella.naeslund@sverigeskorforbund.se Västra Götaland: Simon Ljungman, 0707-72 11 59, samt Fredrik Berglund, fredrik.berglund@sverigeskorforbund.se Örebro län: Krister Kallin, 0704-18 44 83, krister.kallin@sverigeskorforbund.se Östergötlands län: Kontakta kansliet

VILL DU SYNAS I KÖRSÅNG? Kontakta Just Media för information och annonsbokning Pär Axelsson: 0708-39 87 04, par.axelsson@justmedia.se

23


Posttidning B

Begränsad eftersändning

Retur till Sveriges Körförbund Slupskjulsvägen 34, 111 49 Stockholm

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adresssidan)

Adressändring görs på www.sverigeskorforbund.se, alternativt via kansliet

NU HAR VI SLÄPPT BILJETTERNA TILL VÅRENS FÖRESTÄLLNINGAR

MEDEA

UPREMIÄR 23 JANUARI MUSIK Daniel Börtz DIRIGENT Patrik Ringborg REGI Stefan Larsson

PELLÉAS & MÉLISANDE

PREMIÄR 19 MARS MUSIK Claude Debussy DIRIGENT Franck Ollu REGI Keith Warner Figaros bröllop, La Bohème, Falstaff, Parsifal, Don Giovanni Turandot & Madama Butterfly

KUNGLIGA BALETTEN

KÖRPER

PREMIÄR 19 FEBRUARI KOREOGRAFI & REGI Sasha Waltz

ALICE I UNDERLANDET

PREMIÄR 6 MAJ KOREOGRAFI Christopher Wheeldon Julia & Romeo

UNGA PÅ OPERAN

VÄGEN HEM

MUSIK Joanna Lee DIRIGENT Mattias Böhm REGI Katie Mitchell PREMIÄR 14 MAJ Gästspel på Orionteatern www.operan.se

VÅREN

Stolta partners till Kungliga Operan

KPMG MasterCard Nordea Samarbetspartner

Savana

på Kungliga Operan


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.