Körsång nr 1 2015

Page 1

Foto: ALEXANDER LAGERGREN

Körsång nummer 1 2015 | utges av sveriges körförbund

Voces Nordicae – kör i ständig utveckling

reportage: Musikens läkande egenskaper

Missa inte alla workshops på Körkraft


É

11-18 maj

GålöGården

– en lägergård i skärgårdsmiljö

THE ADOLF FREDRIK CHORAL FESTIVAL 2015

Let the Future Sing Adolf Fredriks musikklassers internationella körfestival med körer från Bulgarien, Finland, Filippinerna, ryssland, tjeckien och holland. Läs mer på afmusik.se

Söker ni en plats för ett körinternat? Då finns Gålögården lugnt och avskilt belägen endast 40 km från Stockholm C. Till gården hör Prins Oscars Kapell med en utmärkt akustik. Logi för upp till 64 personer i fyrbäddsrum med dusch och WC på varje rum samt storkök med rymlig matsal. För en mindre grupp finns möjlighet att hyra delar av gården. Boka genom Klubbensborg: tel 08 646 12 55 | www.klubbensborg.se

Är du BArn- eLLer ungdomSkörLedAre? Fredag 15 maj kan du följa med en hel dag på festivalen. du deltar på morgonsamling med 1400 sångare, lunchkonsert med gästande kör, seminarium, workshop och kvällskonsert med både skolans klasser och gästande kör. kostnad 800 kr inkl. lunch. Anmälan senast 15 april till: ordforande@afmu.nu

KÖRFESTIVAL BORNHOLM 22/5 - 25/5 2015 GEMENSAMMA KONSERTER. UPPTRÄD MED ER EGEN KÖR! www.korfestival-bornholm.se

Arrangör: Föreningen Adolf Fredriks musikklasser i samarbete med Adolf Fredriks musikklasser och Adolf Fredriks föräldraförening.

Group Bornholm A/S +45 5695 8506 info@groupbornholm.dk

PRENUMERERA PÅ 10TAL 10TAL är kulturtidskriften för dig som vill följa med i den nya litteraturen, konsten och samtidsdebatten. Teckna din prenumeration i dag, så skickar vi ditt första nummer inom en vecka. BESTÄLL PÅ BUTIK.10TAL.SE 4 NUMMER 360 KR

/

08-612 10 49

10TALs aktuella specialutgåva om ukrainsk litteratur är det första i sitt slag. Tjugofem av samtidens mest intressanta ukrainska författare, översättare och konstnärer gör sig hörda i numret. Vi presenterar dem i essäer, översiktsartiklar, intervjuer och med noveller, romanutdrag och poesi. Läs mer på www.10tal.se

2

128 sidor med texter, illustrationer och bildkonst. På omslaget: författaren Okskana Zabuzjko.


16 Redaktören tipsar: Musikens påverkan på hälsan är verkligen helt otrolig! Nu har jag fått lära mig att musik och körsång kan boosta immunförsvaret, sänka stressnivån, lindra orolig mage, depression och smärta men också användas i rehabilitering efter ­exempelvis stroke. Dessutom gör det oss smartare och bättre på matte och språk. Vilken mirakel­medicin! Läs mer på sidorna 18–21. Mia Malmstedt

8

10

Innehåll 5

6

Sveriges Körförbund byter adress

10 Distrikt: Sjung med proffs

We are Voice – nytt initiativ för Sveriges körsångare

10 Distrikt: Billigt att framträda

Dirigentkurser fortsätter i Malmö till 2017

12 Försommarfestivalen Körkraft –

i Helsingborg på Kvibergs kantin därför ska du gå på workshops

15 Amnestykören vill

lockar många

8

Startade kör i fem länder – över internet

16 Porträttet: Voces Nordicae

9

Sälj lotter – få bra extrainkomster till kören

18 Reportage: Körsång för hälsan 22 Hallå där: Gabriel Forss

Sveriges Körförbunds medlemstidning

kansliet arbetas för fullt med alla detaljer inför Försommarfestivalen Körkraft. Det är mycket att tänka igenom när man genomför ett så stort ­arrangemang. Att körsångare från hela landet är taggade och intresserade av att komma är ju väldigt roligt för styrelsen, och för alla som arbetar med projektet. Anmälningarna strömmar in via hemsidan. Vi ser fram emot tre fantastiska sångfyllda dagar i juni på Skeppsholmen.

Väldigt glädjande kan vi presentera två nya distriktsansvariga för Sveriges Körförbund. Kella Næslund i Västmanland presenterades redan i förra numret av tidningen, och nu kan vi meddela att vi även har en representant i Jämtland, Per Wiklander. Per är kantor och körledare i Åre. Honom får ni möta i nästa nummer. Våra distriktsansvariga arbetar för fullt med att planera årets konserter, workshops, kurser för våra medlemmar, men också för nya potentiella medlemmar. Hör gärna av dig till ”din” distriktsansvarige med tips och idéer. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i tidningen.

Tryck: Sörmlands Grafiska 2015 ISSN: 1401-498X Upplaga: 15 000 exemplar, utkommer fyra gånger per år. Prenumeration: 200 kr/kalenderår för ickemedlemmar (kontakta kansliet)

några veckar. Från och med slutet av februari är adressen Skeppsholmen. På ”kulturön” blir vi grannar med Moderna Museet och många mindre kulturorganisationer. Kansliet har arbetslokaler precis bredvid andra viktiga musikaktörer, som Eric Ericson International Choral Centre och Riksförbundet Unga Musikanter. Vi hoppas att många kreativa tankar och idéer kommer fram vid kaffeapparaten. Som ni märker är det fullt upp för oss när vi nu har vårt 90-årsjubileum!

förändra världen

Tidningen körsång Ansvarig utgivare: Eric Sjöström Redaktör: Mia Malmstedt, Just Rivista mia.malmstedt@justrivista.se Grafisk form: Susanne Nilsson, Just Rivista

N

eu längtar vi efter våren! På

Kansliet har annars packat flyttlådor i

7 Varannanveckaskören

Stora förväntningar på våren 2015

eric sjöström Ordförande

Annonsbokning och annonsmaterial: Evelina Karlsson, Just Media 031-708 66 98 evelina.karlsson@justmedia.se Annonsmaterial: annons@justrivista.se

Foto: petra westlin

4

Foto: THINKSTOCK, ALEXANDER LAGERGREN, Ingemar Johansson & PATTY SCHUMAN SCHAFFER

18

Ledare

Nästa nummer: utkommer 6 maj Materialstopp #2, bokade annonser: 13 april Sista bokningsdag: 8 april

RIVISTA

JUST RIVISTA AB

3


Sveriges Körförbund Linnégatan 14 114 47 STOCKHOLM Tel: 08-782 92 60 E-post: kansli@sverigeskorforbund.se www.sverigeskorforbund.se

Körsång är livet!

Sveriges Körförbund flyttar – får kör- och kulturgrannar Fakta Medlemsförmåner

Sveriges Körförbund flyttar och blir sambo med andra kör- och kulturorganisationer. – Vi får sitta i ett sammanhang som verkligen är helt rätt för oss, säger Ingrid Bond Österlind, kansliansvarig. Den 24 februari går flyttlasset. Sveriges Körförbunds kansli flyttar från nuvarande lo­ kaler på Linnégatan till Skeppsholmen. Där kommer förbundet att sitta i nära anslutning till Eric Ericsonhallen, med grannar som Eric Ericson International Choral Centre, Riksförbundet Unga Musikanter, Gospel­ verkstaden, Sveriges Kyrkosångsförbund och Svenska Arbetarsångarförbundet. – Det kommer att vara till nytta och glädje för oss att sitta tillsammans med alla dessa andra organisationer, som verkar inom samma sfär som vi själva, säger Ingrid Bond Österlind. – Dessutom innebär flytten att vi sänker våra kostnader vilket ju alltid är välkommet. På kansliet arbetar tre personer: Ingrid Bond Österlind, förbundsdirektör Kerstin Fondberg och Inga Cederberg som är ekono­ miansvarig. Den förstnämnda är förbundets främsta kontakt ut mot medlemmarna. – Det är till mig medlemmarna ringer med frågor som kan röra exempelvis körförbun­ dets medlemsförmåner, vårt nya återbä­ ringssystem, Folksams körförsäkring eller notbidraget som för 2014 ska sökas senast 31 mars. Man ska aldrig tveka att höra av sig. Jag hjälper gärna till.

även förbindelse­ länk gentemot distriktsansvariga och

✦ Regionala utvecklingspengar: medel som ska användas av de distriktsansvariga för att initiera samarbeten, utbildningar och körprojekt. ✦ Återbäring / bidrag till ­enskilda körer: pengar att söka för att täcka delar av körens kostnader för exempelvis noter, lokalhyra och STIM-avgifter. ✦ Rabatt på nationella ­evenemang, som exempelvis Försommarfestivalen Körkraft i juni. ✦ Automatisk STIM-licensiering av alla medlemmar. ✦ Tidningen Körsång och de digitala nyhetsbreven med nyheter från förbundet och körvärlden. Ingrid Bond Österlind, kansliansvarig på Sveriges Körförbund.

styrelse, och stöttar dem i deras arbete. En annan stor uppgift är att se till att medlems­ registret hålls ständigt uppdaterat. Hon vill gärna rikta en uppmaning till medlemmarna: – Om du märker att du inte får vår tidning eller våra nyhetsbrev, som går ut via e-post, så hör av dig. Då har vi troligen fel uppgifter till dig och behöver rätta till något! Du har nu jobbat på körförbundet i ett halvår. Hur trivs du? – Som fisken i vattnet! Det här är verkligen ett superkul arbete. Jag är ju själv körsånga­ re och känner mig hemma i de här frågorna.

Ingrid Bond Österlind är

4

Text Mia malmstedt Foto kerstin fondberg

✦ Förmånlig försäkring från Folksam, innefattar bland annat olycksfalls-, rese- och egendomsförsäkring. ✦ Möjlighet till att dryga ut körkassan genom att sälja Folkspels lotter. ✦ Rabatt på Nordic Choice ­Hotels och på trycksaker hos Arkitektkopia. Båda dessa ­förmåner kan utnyttjas av kören, men också av varje medlem privat. ✦ Rabatt på SF Bios live­ sändningar av opera och balett från Royal Opera House i London.

Notbidrag för 2014

Återbäring att hämta

Gilla oss på Facebook

✦ Du vet väl om att kören kan få bidrag för noter inköpta under förra året? Notbidraget ska sökas senast 31 mars.

✦ Körförbundet inför ett nytt åter­ bäringssystem. Spara körens kvitton. Återbäring för 2015 ges i början av 2016.

✦ Sveriges Körförbund finns på ­Facebook. Där hittar du nyheter, klipp och intressant information. Gilla oss!


Hellmans Drengar fyller 20 – firar med boksläpp Hellmans Drengar är normkritiska och ifrågasätter den traditionella mansrollen. Det innebär också att kören har ett ständigt pågående mansarbete, där de 60 medlemmarna delar tankar, känslor, rädslor och förhoppningar.

Foto: PÄR OLSSON

✦ Göteborgskören Hellmans Drengar, som vill vara Sveriges modigaste manskör, fyller 20 år. Det firas med jubileumsshow på Lorensbergsteatern vid tre tillfällen i april. Kören har dessutom gett ut en bok, Drengaland.

We are Voice samlar Körsverige Martin Rolinski: Vi kräver ingenting av körsångarna, vi bara erbjuder Sveriges körsångare är organiserade i ett antal olika förbund. Men vad skulle hända om alla samlades? Med den tanken startar We are Voice, som vill ge mervärde till körsången. är ett nystartat initiativ, som helt enkelt vill få folk att sjunga mer. – Det ska vara roligt och enkelt att sjunga i kör, säger initiativtagaren Martin Rolinski. På hemsidan, som lanseras under våren, kommer körsångarna att hitta nyheter, förmåner och tjänster. Med hjälp av dessa ska fler medlemmar genereras till Sveriges olika körförbund och körorganisationer. Dessutom arbetar We are Voice med ett event där körsångarna får sjunga fyrstämmigt tillsammans med Jag tror att kända namn, i en vi kan få ut ännu Scandinavium­ konsert där alla mer av sången är medverkande. Eventet ska om vi går ihop också utvecklas och förenar våra till att omfatta en mässa med körrela­ krafter. terade aktiviteter. We are Voice

»

«

Förhoppningen är att We are Voice-hemsidan ska fungera som en samlingspunkt för körsverige. – Vi vill att We are Voice ska växa fram, och tror att det kommer att bli väldigt spännande, säger Martin Rolinski, som själv blev biten av körsång när han med­ verkade som körledare i TV4:s Körslaget. – Körsång har en enorm kraft och energi. Personligen tror jag att vi kan få ut ännu mer av sången om vi går ihop och förenar våra krafter. har alla fått förfrågan om ett samarbete med We are Voice. Hemsidans olika tjänster – som notbibliotek, möjlighet att marknadsföra och ta betalt för sin konsert samt ett antal

Sveriges olika körorganisationer

Artisten Martin Rolinski står bakom We are Voice, som snart lanserar sin hemsida.

rabatter – går bara att nå om du loggar in. Och för att logga in måste du vara medlem i ett anslutet körförbund, studieförbund eller en större projektkör. – För våra medlemmar blir det alltså ett sätt att ytterligare ladda medlemskapet med värde, säger Sveriges Körförbunds ordförande Eric Sjöström, som tidigt tackade ja till ett samarbete. – Vi tycker att det är fantastiskt med ett helt nytt initiativ som omfattar hela körli­

vet. Självklart är det positivt med allt som kan ge en extra kick att sjunga ännu mer, och få mer ut av det. alla kontaktade varit intresserade och positivt inställda till We are Voice. – Egentligen är det mycket enkelt. Vi kräver ingenting av körsångarna, vi bara erbjuder. Text Mia malmstedt

Martin Rolinski konstaterar att

Foto RICHARD FRANTZEN

5


Medlemserbjudande: Föreställning och middag på OperaGala ✦ Gå billigare på OperaGala? Ja, som medlem i Sveriges Körförbund. I början av februari hade OperaGala på Bryggarsalen i Stockholm premiär. Konceptet innehåller tre rätters middag samt en operaföreställning med musik av bland

annat Strauss, Mozart och Puccini. Sångarna agerar ute bland publiken, som blir statister och levande scenografi. Publiken får dessutom vara med och sjunga. Medlemmar i körförbundet kan gå in på tickster.com och köpa biljett, och

Missa

inte! ange koden OperaGala15 för att få 100 kronors rabatt (ordinarie pris 795 kronor). Föreställningen körs sammanlagt 16 gånger under våren. Rabatten gäller dock föreställningar under februari och mars.

Dags för anmälan till dirigentkurser Nu är det åter dags att anmäla sig till Sveriges Körförbunds populära dirigentkurser. Ett nytt treårsavtal garanterar att kurserna blir kvar i Malmö till och med 2017. Årets upplaga av dirigentkurser­ na, som anordnas av körförbundet tillsammans med Körcentrum Syd, innehåller sex spår: dirigering på elementär, fortsättnings- och avancerad nivå, barnkör- och gospelkörledning samt nyheten ungdomskörledning. Kurserna hålls på Malmö högskola den 10–17 augusti. Genomgången kurs ger 7,5 högskolepoäng.

– Vi är naturligtvis väldigt glada för det stora gensvaret som de här kurserna får, säger körförbundets ordförande Eric Sjöström. – Sveriges Körförbund, För­ eningen Sveriges Körledare, UNGiKÖR och Sveriges Kyrko­ sångsförbund – som tillsammans står bakom kurserna – har en samsyn om hur viktiga de här utbildningarna är för återväxten. I vårt samarbete får vi dessutom del av varandras kompetens och erfarenheter från olika delar av körlivet. Ett nytt treårsavtal mellan

körförbundet och Körcentrum Syd garanterar att kurserna kommer att anordnas i Malmö minst till och med 2017.

– Vi har stort förtroende för hur Körcentrum Syd genomför arrang­ emanget, säger Eric Sjöström. körcentrumets föreståndare, poängterar att diri­ gentkursernas deltagare brukar vara mycket nöjda. – Det visar våra utvärderingar. Dessutom utvecklar vi kurserna kontinuerligt, de ska inte se exakt likadana ut från år till år. Jag tror att årets nyhet, ungdomskörled­ ning, blir ett bra tillskott som lockar många. Till kurserna kommer deltagare från hela landet. Särskilt resebi­ drag finns att söka från Sveriges Körförbund. Anmälan till kurserna ska vara inne den 16 mars.

Lena Ekman Frisk,

Fakta LÄRARE ✦ Dirigentkurs elementär: Björn Johansson ✦ Dirigentkurs fort­ sättning: Fredrik Winberg ✦ Dirigentkurs avancerad: Jan Yngwe ✦ Barnkörledning: Anna Högberg ✦ Att leda gos­ pelkör: Maria Nordenback-Kress ✦ Ungdomskörled­ ning: Alexander Einarsson

Text Mia Malmstedt

Vokalgruppen med nytillskott längst till vänster.

Vocal Six satsar på nystart – och en ny medlem Vocal Six har fått en ny medlem för fjärde gången sedan starten. – Svårt och fantastiskt roligt, sammanfattar Tommy Wallström.

Herrarna i Vocal Six laddar redan inför sitt 30-årsjubileum 2018. De satsar också på nystart med ny hemsida och nya kläder av modernare snitt. Ny i gruppen är också musikläraren och musikalsångaren Tommy Wallström, som har ersatt Niclas Kåse som tenor.

6

– Jag tycker om att synas och det får man i Vocal Six. Samtidigt får jag utveckla ensemblesången, som jag inte hållit på med så mycket tidigare, säger han. – Det är lite svårare än jag trodde. Men också mycket roligare.

Den första tiden bjöd på workshops med

blivande operasångare i Tyskland, fram­ trädande på barbershopkonvent i England samt konserter och coaching runt om i Sverige. – Vi får träffa så många andra dedike­

rade sångare, det finns så mycket talang, säger Tommy Wallström och berättar att gruppen nu repar in nytt material inför turnéer både hemma och utomlands, samt julshow i samarbete med körer. – Jag fick en knapp månad på mig att lära in hela repertoaren. Det var tufft! Nu satsar vi på nya grejer, vi har mycket roligt framför oss och lägger redan upp planen för vad som komma skall med sikte på jubileet om tre år. Text Mia Malmstedt Foto Jan Tennek


Foto: Jessica Lagerström

Ett körliv passerar revy ✦ Örjanskören fyller 80 år. Det firas med en jubileumskonsert den 10 maj i Eric Ericsonhallen, samt ytterligare en i höst eller vinter. Konsertidéer inför jubileumsåret finns det gott om. Kanske kommer körens musikal, Life of Örjan,

i repris. Kanske blir det filmvisning med En kille och en tjej, där Örjanskören spelade kyrkokör. Kanske en ny revy? Eller sånger från de många länder kören besökt? Mer information kommer på hemsidan, hälsar Örjanskören.

Ont om tid? Bättre att sjunga mer sällan än inte alls!

Sjunger bara på jämna veckor

Småbarnsföräldrar, heltidsjobbare och andra med brist på tid vägrar att ge upp körsången för livspusslet. I Varannanveckaskören samlas 70 sångentusiater på måndagar – men bara jämna veckor. För tre år sedan

stod sångpedagogen Maria Peters inför en utmaning som är välbekant för många: att dela tiden mellan jobb och familjeliv. Hon ville starta en ny kör men var ensam med tvååriga dottern varannan vecka. Som en lösning på proble­ met föddes Varannanveckaskören. – Första gången kom det 20 stycken. Sedan har det successivt ökat. Idag är det till och med kö för att få vara med, men vi kan inte vara fler än 70 som vi är nu, säger Maria Peters och funderar över vad det är som lockar så många till körsång varannan vecka. – För vissa är det nog just upplägget med

den, att man ställer upp för någon annan. I raderna av sångare är det blandade åld­ rar, med de flesta i spannet mellan 30–-50 år. Ett fåtal män, sex, sju stycken, komplet­ terar sången med sina mörkare röster. En Förra sommarens storA hit, Din Soldat herrstämma skulle det kunna bli om fler av Albin, sjungs tvåstämmigt i Sångbo­ manliga körsångare skulle lagets lokal i södra hit, och det är precis Stockholm när kören Terminen för oss hitta vad Maria Peters och kören startar för terminen. Pop och soul är en del blir ganska kort, så önskar. av körens inriktning det gäller att inte och varje termin följer När Varannanveckaskören ett tema som avslutas traggla för mycket drar igång på årets första med en konsert. sångmåndag är femton av innan musik uppstår.  sångarna nykomlingar. Snart – Det är kul att jobba utifrån tema, kommer de att märka den och ibland uppstår själva temat efter hand. goda sammanhållningen som finns i gänget. Terminen för oss blir ganska kort, så det – Det är alltid socialt att sjunga, men gäller att inte traggla för mycket innan när medlemmarna kommer hit, börjar ­musik uppstår. Den här terminen känns prata och krama varandra då känner jag temat fortfarande lite luddigt, men jag att kören har gått åt rätt håll, säger Maria tror det kommer att handla om arbete och Peters och slår sig ner vid tangenterna för strid, att kämpa för något. Där passar Din att ta ton. Soldat in. Det är ett positivt budskap i Text & Foto PETRa WEstlin varannan vecka som passar. För andra är det att de trivs med kören och mig som körledare.

»

«

7


Fakta ACCENT Tenorer: Jean-Baptiste Craipeau (Frankrike), Simon Åkesson (Sverige), Danny Fong (Kanada) och Andrew Kesler (Kanada) Baryton: James Rose (England) Bas: Evan Sanders (USA)

Medlemmarna i Accent började sjunga ihop 2012, men det var först sommaren 2014 – på deras första konsert – som de möttes.

De sjöng ihop utan att träffas Sex killar från fem länder i två världsdelar. Tillsammans är de Accent, en världsunik vokalgrupp som sedan drygt två år tillbaka sjunger på nätet. I somras träffades de för första gången.

Han bjöd hem kören till sin hemstad Skellefteå för att de skulle sjunga ihop sig. – Jag var lite orolig för om alla var lika duktiga på riktigt eller om de satt hemma och gjorde hur många omtagningar som helst. Men redan första gången vi sjöng lät det otroligt bra, säger han.

profes­ sionella musiker, fyra på heltid och två på deltid. Men Accent är en fritidssyssla som är ungefär så alla Accents YouTubeklipp de sköter via en privat Facebook­ ser ut. Sedan 2012 har vokalgruppen grupp. laddat upp sina klipp med a cap­ – Där kan man komma pella- och jazzsång efter att ha Jag var lite med förslag på vad vi borde lagt sina stämmor var och en orolig för om göra, antingen genom att hemma vid datorn. Det var presentera noter eller med först i somras under Umeås alla var lika halvslarviga sångklipp. internationella körfestival som duktiga på Därefter bestämmer de en de uppträdde tillsammans. ordning för hur stämmorna – Det var en ganska märk­ riktigt.  ska läggas, antingen från basen lig upplevelse, men det kändes och upp eller från toppstämman ändå naturligt eftersom vi pratat så och ner. mycket via Facebook, säger den svenske – När alla stämmor är inne lägger basen medlemmen Simon Åkesson. Körmedlemmarna arbetar som

Sex ansikten, alla i var sin fyrkant. Det

»

«

8

Evan Sanders ihop dem. Sedan skickar han en fil till vår Dropbox så att alla kan tycka till. Simon Åkesson ser flera fördelar med arbetssättet. Förutom att de slipper hyra dyr studiotid har de en enorm flexibilitet. – Man kan ta det väldigt lugnt utan att stressa igenom något i en studio. Vi kan spela in våra stämmor mitt i natten om det är så. Umeå har Accent både hunnit släppa sitt första album och setts ytterligare en gång för två konserter i London. Men trots framgång­ arna tänker de inte överge sitt digitala arbetssätt. – Självklart vill vi ha fler gig, men vi kommer inte släppa konceptet som vi startade med. I alla fall inte så länge vi bor i olika länder, säger Simon Åkesson.

Sedan sommarens konsert i

Text Christopher Kullenberg Rothvall Foto Ingemar Johansson


Lotter – bra sätt att få extrainkomst till kören Få extra klirr i kassan med hjälp av lottförsäljning. Låter det udda? Det behöver det inte. Körer har alla möjligheter att få extrainkomsten som idrottsföreningar länge tagit tillvara. ideell organisation, med 70 organisationer som medlemmar. En av dem är Sveriges Körförbund. Det innebär att alla Sveriges Körförbunds anslutna körer har möjlighet att sälja Folkspels pro­ dukter, och på så sätt få en extra inkomst till körkassan. – Tillskottet kan ge körerna växtkraft och ger dem möjlighet att finansiera ex­ empelvis körresor eller gage till musiker, säger Helen Eriksson på Folkspel. Folkspel är en

De två mest kända av Folkspels produkter är BingoLotto och Sverigelotten. För varje såld Sverigelott tjänar kö­ ren mellan åtta och elva kronor. På BingoLot­ to är förtjänsten 13, 15 eller 18 kronor per lott. Under de 25 år som Folkspel funnits har 15,8 miljarder kronor genererats till förenings­ livet. Allt överskott från

lottförsäljningen går direkt till förening­ arna, och i december 2014 uppgick detta överskott till hela 60 miljoner kronor tack vare bland annat BingoLottos uppesittar­ kväll och julkalendrar. Idag är 34 körer registrerade som lott­ försäljare hos Folkspel. – De fem bästsäljande körerna 2014 fick drygt 10 000 kronor i behållning per kör, säger Helen Eriksson. – Men det är få körer som hittat till oss. Idrottsföreningarna står för 85 procent av våra föreningar, och vi har många som tjänar väldigt mycket mer än vad körerna gjort. behöver inte vara svårt och innebär ingen risk; osålda lotter returneras till Folkspel. Produkterna är lättsålda och kan exempelvis säljas vid konserter. De har lång säljtid och tar heller ingen plats, till skillnad från andra produk­ ter som är populära att sälja hos ideella föreningar. Hur gör man då om man vill börja sälja Folkspels produkter? – Då ringer man till vårt kundcenter på 0771-440 440, får ett kundnum­ mer och produk­ terna kommer på posten inom ett par dagar!

Att sälja lotter

Text Mia Malmstedt

Några av världens bästa barn- och ungdomskörer kommer till Stockholm i maj.

Musikaliska möten på Let the Future Sing! Den 11–18 maj är det åter dags för den internationella körfestivalen Let the Future Sing! Adolf Fredriks musikklasser har bju­ dit in körer från Bulgarien, Finland, Filippinerna, Ryssland, Tjeckien och Holland. De gästande körerna är några av världens allra bästa barn- och ungdomskörer, och en mängd offentliga konserter kommer att ges i Konserthuset, Berwaldhal­ len, Filadelfiakyrkan, Adolf Fredriks kyrka, Gustav Vasa kyrka och på Musikaliska.

att ge plats för musikaliska möten på hög nivå, men också till att skapa förståelse och kunskap för olika kulturer. Gästerna kommer att bo hemma hos Adolf Fredriks elever; barnen ska alltså äta, sjunga och sova tillsammans. Let the Future Sing! anordnas för tredje gången. Tidigare år var 2009 och 2012. Läs mer på www.afmusik.se. Festivalen syftar till

Text MIA MALMSTEDT Foto Kjell Jehrlander

Å CAPPELLA KÖR KICK-OFF! Följ med på kör kick-off till vackra Åland med

THE REAL GROUP (Sverige) och RAJATON (Finland) 15-16 augusti 2015. Ta med hela din kör eller kom själv. I kick-offen ingår workshops, sjunga i storkör tillsammans med Rajaton och The Real Group, konsert på kvällen och körfest med sångare från Norden och Europa.

INSPIRATIONSDAG FÖR KÖRSÅNGARE med Merel Martens (Holland) och Peder Karlsson. 14 mars 2015 på Skeppsholmen, Stockholm Kom och pröva på rytmisk körsång i ett avspänt, kul och trevligt format. Vi lär ut allting på gehör. Delar av workshopen kommer vara på engelska.

Läs mer på www.therealgroupacademy.se

9


Distrikt

Pearls of the Sound…

…Helsingborgs Konsertkör…

…och One Nation medverkar.

Göteborgskörer sjunger billigt i Kvibergs kantin Hyra av konsertlokal, ljud och ljus för bara 500 kronor. Oslagbart billigt blir det när Västra Götalandsdistriktet drar igång Körkalas på Kviberg. Göteborgsregionen har ett stort behov av konsertlokaler som rymmer ett par hundra personer, och som inte är ett kyrkorum.

10

Det menar Fredrik Berglund, distrikts­ ansvarig för Sveriges Körförbund i Västra Götaland, som med sin egen kör Möln­ dals Kammarkör haft konsert i Kvibergs Kantin. – Det är en trevlig lokal som fungerar som bäst för mellan 50 och 200 personer. Akustiken är helt ok, säger han. I samarbete med ägaren av kantinen, Anders Wattström, presenterar körförbun­

det nu Körkalaskonceptet: två körer – som båda är anslutna till Sveriges Körförbund – erbjuds att för endast 500 kronor per kör hyra Kvibergs Kantin för gemensam konsert. I priset ingår enklare ljud och ljus samt tillgång till lokalen fyra timmar innan konserten. – Det är mycket förmånligt. Körerna får sedan del av biljettintäkterna; konserten


Sjung med proffs i Helsingborg Vill du sjunga med Helsingborgs Konserthuskör? Eller en VM-vinnande barbershopkör? Kanske prova på gospel med riktiga proffs? Då ska du haka på den 22 april. Många körsångare har säkert drömt om

sångare också naturligtvis – ska kunna kom­ ma hit istället för till sin vanliga repetition. Man väljer vilken ensemble man vill repa med, och så genomförs tre repetitioner pa­ rallellt, i tre olika lokaler. Övningarna pågår i cirka en timme, förklarar Jonas Engström. – Därefter blir det samling i stora salen där körerna ger konsert, och deltagarna sjunger med från publikplats.

att få sjunga med en ensemble på riktigt hög nivå. Andra känner sig kanske sugna på att Syftet med evenemanget är inte bara att ge testa en genre de aldrig förut sjungit inom. körsångarna chansen att prova på något Därför arrangerar Sveriges Körförbund nytt. Det är också att visa upp den i Skåne en öppen repetition, med bredd som körsång kan erbjuda, möjlighet att träffa tre ensembler för allmänhet och lokala – Helsingborgs Konserthuskör, påverkare. Pearls of the Sound och One ✦ Att delta i Helsingborg sjunger Evenemanget anordnas i Nation – under en kväll som kostar 100 kronor. år för första gången, men det utmynnar i en konsert. Mer information om tider och finns redan tydliga planer på Initiativtagare till kvällen, hur du anmäler dig finns på en fortsättning. som går under namnet Helsing­ www.helsingborgsjunger.se. – Vi ser det här som ett Först till kvarn gäller! borg sjunger, är Jonas Engström. pilotprojekt. Dels finns det Han är styrelseledamot i Sveriges tankar lokalt om att kunna utöka Körförbund och själv körledare för den arrangemanget så att man håller exempelvis vokalbaserade gospelkören One Nation. workshops och seminarium under dagen. – Det är spännande att möta andra kör­ Dels finns det också en ambition och en vilja genrer, och det är också därför jag brinner från andra orter att haka på nästa år, berät­ för körförbundet som är genreöverskridande tar Jonas Engström. och öppet för alla. Där kan man inspirera – Sveriges Körförbunds styrelse vill och inspireras av olika klanger och genrer, gärna satsa på att utveckla konceptet 2016. säger han. Kanske kan man på så sätt lyfta och visa upp körsången nationellt under en dag, utan att Körförbundet, Helsingborgs Konserthus och körsångarna behöver resa. Körcentrum Syd står gemensamt för evene­

Mer info!

manget som äger rum en onsdag i samband med Världsröstdagen, World Voice Day. – Tanken är att hela körer – och enskilda

skulle alltså kunna innebära ett ordent­ ligt tillskott till körkassan, säger Fredrik Berglund. – Kviberg tillhör ett av de områden i Gö­ teborg som expanderar mest. Lokalen har därför dessutom ett väldigt spännande läge. servering, och om körerna önskar finns möjlighet att erbjuda lunch eller fika i anslutning till konserten.

Kvibergs Kantin har

Text Mia Malmstedt Foto Patty schumann schaffer, Morgan Pålsson & MATTIS SJÖDAHL

Distrikt

Kör- och visfestival i Karlsborg Den 14 juni blir det Köroch visfestival i Karlsborg, med trubadurer, storkör och allt däremellan. Dagen inleds av Fahlköpings

Manskör. Medverkar gör också bland annat Almakören från Göteborg, de båda körledarna och artisterna Simon Ljungman och Fredrik Berglund – som också är distriktsansvariga för Sveriges Körförbund i Västra Götaland – samt musikerna Björn Hedén och Maketta Franssila. Körer, mindre sånggrupper och trubadurer får alla plats på festivalen. Tillresta körsångare kan få notmaterial i förväg för att sedan medverka i en storkör. Allt del­ tagande – för körsångare så väl som publik – är gratis. Festivalen arrangeras av Västergötlands Köroch visfestival i s­ amarbete med Sveriges Körförbund.

Par-i-kör-konserter i Stockholm ✦ I Stockholmsdistriktet anordnas under våren par-i-kör-konserter i Eric Ericsonhallen. Den 15 mars sjunger Akademiska kören och Illustrakören, den 26 april sjunger Sunlight Chorus och Stockholms Gaykör. Båda konserterna är 16.00. Vill din kör dela en konsert i höst? Ta kontakt med distriktsansvarige Tony Margeta. Kontaktvägar finns på körförbundets hemsida.

Tänkta datum för Körkalas på Kviberg är 22 februari, 8 mars, 29 mars, 12 april och 17 maj. Intresserade körer kan höra av sig till Fredrik Berglund, fredrik.berglund@ sverigeskorforbund.se. – Har man ingen kör att para ihop sig med så kan vi på körförbundet hjälpa till, säger han. Text Mia Malmstedt Foto Camilla MAdsen

Mölndals Kammarkör i kantinen.

11


försommarfestivalEN körkraft

Försommarfestivalen Körkraft, som äger rum i Stockholm den 5–7 juni, presenterades i sin helhet på förbun­ dets hemsida i januari. Totalt 12 work­ shops, fyra storkörstillfällen, körmara­ ton, körpub och ett antal konserter ger ett späckat program. Redan under första veckan kom ett femtiotal anmälningar in till förbundet. – Många körer planerar att komma, och vi har fått reaktioner på att det är ett bra initiativ med att erbjuda, sä­ Tänk på mycket ger Kerstin Fondberg. – Jag vill verkli­ att det är gen uppmana alla först till kvarn att tänka på att det är först till kvarn som gäller på som gäller på våra våra work­ workshops. Men samtidigt är det upp­ shops. lagt så att om du inte får plats på ditt förstahandsval, ska det finnas gott om andra alternativ som också är lockande. Du ska inte komma hit och gå sysslolös!

Körsång frågade några av workshopledarna på Körkraft: 1. Varför ska man gå på din workshop? 2. Vad hoppas du att deltagarna får med sig därifrån? 3. Vad intresserar dig på Försommarfestivalen Körkraft?

3. Det finns så otroligt många härliga och inspire­ rande punkter att det inte går att plocka ut något enskilt. Jag hoppas hinna besöka flera workshops under helgen!

Rickard Åström: Sjung av hjärtat sjung 1. Därför att man blir inspirerad och får med sig nya rön, och kan övertyga andra om hur bra det är att sjunga i kör. 2. En glad känsla och kunskap, samt praktisk erfarenhet av den senaste forskningen inom musik och hälsa.

«

Text Mia Malmstedt

12

3. Sång för män med Robert Sund, Sång och din hälsa med Töres Theorell. Och Anci Hjulström förstås!

Foto: BRITTA-KARIN STAFFANSDOTTER

mer att få möjlighet att göra det under det körmaraton som planeras till Eric Ericsonhallen under lördagen. Varje kör framträder i 10–15 minuter. Mer information om hur man anmäler sig finns snart på körförbundets hemsida. – Intresset för körmaraton är stort, det har vi redan märkt. Vi kommer med mer information så fort vi kan, lovar Kerstin Fondberg. Att delta i hela festivalen kostar en­ dast 400 kronor. Körförbundets rabatt på Nordic Choice Hotels gör också att boende kan bokas med 20 procents rabatt.

1. Har man ett intresse av hur man kan bygga klang i en kör eller optimera körsångarnas röstresurser, så är detta en bra workshop. Ibland känner sig körsångare slitna i rösten efter rep, vilket kan bero på att man sitter bland ickematchande rösttyper. Sådant går jag igenom. 2. En förståelse för hur placeringen av röster kan förbättra och förändra klangen och det egna sjung­ andet.

»

De körer som själva vill framträda kom­

Tony Margeta: Röstplacering

Irene Perdahl: Sångteknik för mogna röster 1. Vi är många som vill fortsätta sjunga trots stigande ålder, men rösten förändras. Det är viktigt att vårda sin röst så att man är beredd på att fortsätta sjunga så länge man lever. 2. Jag vill kunna ge tips och idéer som deltagarna får med sig, både i minnet och på papper. Handfasta råd som man kan praktisera när man kommer hem till sin egen kör igen. 3. Försommarfestivalen Körkraft innehåller helt säkert en massa intressant. Särskilt fastnade jag för work­ shopen med Tony Margeta, om hur körsångarna ska placeras i kören och hur det påverkar klang och sång.

Foto: ANDERS JORULF

Nu laddar körförbundet för Försommarfestivalen Körkraft. Och intresset är stort; anmälningarna började strömma in direkt. – Vi får massor av positiva kommentarer, säger förbundsdirektör Kerstin Fondberg.

Därför ska du gå på Foto: PRIVAT

Stort intresse för festivalen Körkraft


Foto: PATRIK GUNNAR HELIN

Foto: STEWEN QUIGLEY

å Körkrafts workshops Karin Eklundh: Sång för kvinnor 1. Man ska komma om man är nyfiken på kvinnoröstens potential och olika klanger. Efter 20 år som dirigent för damkören La Cappella har jag insett att möjligheterna till uttryck i kvinnorösten är hisnande många och att damkören som instrument är fantastiskt. 2. En lust att pröva sina vingar och tänja sina egna gränser för vad rösten kan gestalta, som korister och dirigenter. Samt förhoppningsvis några goda skratt och ett fördjupat intresse för kvinnorösten.

Bim de Verdier: Att memorera texter 1. Körsångare kommunicerar med toner men också med ord. Att använda teaterns metoder för att lära sig sångtexten och fördjupa ordens innebörd ger sångaren scenisk säkerhet och nya uttrycksmöjligheter. Utöver att det blir lättare att memorera så frigör det sångaren på många plan, kontakten med publik och medsångare kan förstärkas, och gester och kroppsspråk utvecklas. Att vara säker på texten är en nödvändighet för sceniska körer, men också för alla som vill lyfta blicken. 2. En rad övningar och metoder som de kan använda för att lära sig sångtexter, plus en vilja att befria sig från att titta på textraderna medan de sjunger.

Foto: MATTIAS SJÖDAHL

3. Det är ett program med en massa spännande programpunkter!

Jonas Engström: Gospel – sång som bär 1. För att upptäcka energin och styrkan i gospelmusiken och se hur den kan berika mitt sjungande eller dirige­ rande. 2. En förståelse för gospelns tradition, varför den berör och vad den har betytt för människor och mycket av den musik vi hör runt omkring oss idag. Samt nya sånger och tips att använda i kören. 3. Jag vet att jag kommer att upptäcka flera nya favoriter under festivalen. Men för tillfället ser jag fram emot jubileumskonserten, och att höra Robert Sund och Anci Hjulström; kreativitet och erfarenhet på högsta nivå.

Foto: PRIVAT

3. Massor! Förutom alla intressanta workshops och roliga programpunkter ser jag extra mycket fram emot att lyssna till min tidigare kör La Cappella som tillsammans med OD framträder i jubileumskonserten på söndagen.

Anci Hjulström: Scenisk kör och kommunikation 1. För att få verktyg för att jobba med det sceniska uttrycket, och för att bli påmind om vilka enorma möjligheter man har, som enskild körsångare och som kör, att beröra sin publik. För att upptäcka vad som händer när vi tar bort det som är i vägen för musiken. Musik kan göra skillnad på många plan om vi tar steget in i närvaron och riktar det från hjärtat. 2. Insikt i vilken enorm skaparkraft det finns i en kör. Att vi inte ska jämföra oss så mycket utan inse varje körs unika förmåga att göra en konsert på sitt sätt. Att en kör kan göra skillnad eftersom musik och scenisk verksamhet kan vara så kraftfull. 3. Det är en väldigt bra bredd på festivalen. Jag ser fram emot Sång och din hälsa med Töres Theorell och Living breathing singing med Kevin Smith.

Mer info! ✦ Mer information om anmälan och festivalen finns på hemsidan www.sverigeskorforbund.se

»» 13


försommarfestivalEN körkraft

Program 5–7 juni Fredag 5 juni

Lördag 6 juni

Söndag 7 juni

13.00

09.00–12.00

09.00–11.00

Registrering och utställningar i Eric Ericsonhallen öppnar

Workshop: Scenisk kör och musikalisk kommunikation, Anci Hjulström (och Rickard Åström)

Storkörsrepetition för körer som ska delta i Nordisk/Baltisk Körfestival i Riga

10.00–11.15

Workshop: Gospel – sång som bär, Jonas Engström

14.00

Invigning i Kungsträdgården, allsång under ledning av Martin Rolinski, framträdanden

Workshop: Jojkens tonvärld, Åsa Simma

09.00–11.00

16.00–17.15

09.00–11.00

Konsert: Lyssna på körer från andra länder, samt hälsokörer

Workshop: Living breathing singing, Kevin Smith

16.00–17.15

12.15–13.15

Föreläsning: Sång och din hälsa, Töres Theorell

Workshop: Röstplacering – om din plats i kören, Tony Margeta

16.00–17.15

12.30–14.30

Workshop: Sånger och sångteknik för mogna röster, Irene Perdahl

Workshop: Gospel – sång som bär, Jonas Engström

16.00–17.15

Workshop: Meddelas senare (workshop med Incca Rasmusson utgår) Åsa Simma

Foto: ANNETTE NANTELL

10.00–11.15

Workshop: Folklig sång och sångstil, Carl-Erik Carlsson 10.00–11.30

La Cappella

Workshop: Sång för kvinnor, Karin Eklundh

15.00

10.00–11.15 Robert Sund

Foto: NILS NORDLING

18.00–19.00

Storkörsrepetition med Robert Sund inför konserten på nationaldagen

Workshop: Att memorera texter, Bim de Verdier

Foto: ALLAN HEDIN

Jubileumskonsert, Sveriges Körförbund 90 år, La Cappella och en ensemble ur Orphei Drängar. Entré 80 kronor för festivaldeltagare (ordinarie pris 160 kronor).

13.00–14.30

Workshop: Sång för män, Robert Sund 13.00–14.30

21.00–22.00

Sjung med! Festivaldeltagarna sjunger kända körsånger under ledning av Gary Graden i S:t Jacobs kyrka, Kungsträdgården

Workshop: Sång för kvinnor, Karin Eklundh 13.00–14.30

Workshop: Sjung av hjärtat sjung, Rickard Åström (och Anci Hjulström) 13.00–14.15

Workshop: Att memorera texter, Bim de Verdier 15.00–15.30

Nationaldagskonsert med storkör, dirigent Robert Sund, hemlig talare 16.00–20.00 Gary Graden

14

Foto: MAURO PUCCI

Körmaraton Kvällstid: Körpub (lokal meddelas senare)

Missa inte!

Foto: Kella NÆSLUND

✦ Under hela festivalen pågår

utställning i Eric Ericsonhallen.


Kören som vill förändra världen Att med sång förändra världen – det är ambitionen för Stockholms Amnestykör. Med en mix av sydafrikanska kampsånger och svenska folkvisor vill de få kampen för rättvisa att kännas lättare.

som kan vara otroligt tungt, berättar hon. Alla som går med i kören blir också med­ lemmar i Amnesty. Skapandet av kören har gjort det möjligt att vara aktiv på annat sätt än att till exempel samla in namnunder­ skrifter. Energin från sången sprids även till organisationens andra medlemmar ge­ nom att kören besöker aktioner och stöttar grupperna med sin sång.

intresse för mänskliga Svårare är det för kören att sprida sin rättigheter träffas 25 personer, mellan 20 sång direkt till de som drabbas av brott och 67 år, på torsdagar för att skapa energi mot mänskliga rättigheter. och hopp genom sin sång. Kända sånger – I många situationer är människor från medborgarrättsrörelsen mot apartheid ingår i repertoaren, tillsammans med I natt helt isolerade så det är väldigt knepiga situationer, men det finns jag drömde och Vinterpolitiska fångar som har fått polskan. Människor ­länkas hopp genom vetskapen att Det har gått tre år sedan finns, och att vi uppmärk­ musikläraren Eva-Maria samman ­genom vi sammar deras situation. Vår Munck startade Stock­ melodin, och det roll handlar mycket om att holms Amnestykör. uppmärksamhet till – Jag hade skrivit min ger dem hopp och generera Amnesty. uppsats utifrån Thai­ Desto lättare har det varit framtidstro.  land och Burma och sett för Stockholms Amnestykör hur viktigt det var med att finnas med på den politiska arenan. En körsång bland den etniska minoriteten ka­ egenkomponerad sång om Fairtrade har renerna i flyktingläger. Människor länkas sjungits för kaffedrickande åhörare, och un­ samman genom melodin, och det ger dem der politikerveckan i Almedalen kunde man hopp och framtidstro. Sång är ett språk höra kören framföra Det här är ditt land, som inte behöver ersättas. Det bidrar med energi till arbetet för mänskliga rättigheter, det här är mitt land (Tom Lehrers ”This

Med ett särskilt

»

«

Fakta Stockholms Amnestykör ✦ Stockholms Amnestykör har Sing-along en gång i månaden. Det är öppna övningar dit medlemmarna kan ta med sig exempelvis vänner, föräldrar och grannar. Inga särskilda sångkunskaper krävs. Arrangemangen annonseras på körens Facebooksida.

land is your land”, översatt av Mikael Wiehe). Amnesty ville då, tillsammans med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, upplysa om den svenska vapenexporten. – Även i sommarsköna Visby ska man vara medveten om att Sverige är ett av de länder i världen som exporterar mest vapen per capita. I februari väntar något

som kören ser som ett riktigt hedersuppdrag. Den turkiska kören The Civilization Choir of Antakya kommer till Stockholm för att ha konsert på Nybrokajen. – Det är en interreligiös kör som vill sprida budskapet om fred och försoning genom musik. Vi ska få vara deras paus­ fåglar och det känns väldigt inspirerande, säger Eva-Maria Munck, som hoppas att det startas Amnestykörer i fler städer.

Text Petra Westlin Foto Privat

15


porträttet Voces Nordicae

Voces Nordicae under en fredagsrepetition på Musikaliska. Längst till vänster i grönt ses Lone Larsen. Sopransaxofonisten heter Anders Paulsson.

Voces Nordicae jagar Att publiken kan påverka en konsert genom att skicka sms är inget som hör till vanligheterna. Men för vokalensemblen Voces Nordicae handlar det om ett i raden av experimentella uttryck för att beröra. Det mellanmänskliga mötet är ett tema som ofta genomsyrat de uppsättningar som Stockholmsbaserade Voces Nordicae satt upp. Ensemblen består av 15 yrkes­ verksamma sångare, och bildades 1999 av dirigenten Lone Larsen. – Det som kännetecknar Voces Nordi­ cae är en vilja att ständigt utvecklas och att experimentera. Utgångspunkten är att det vi gör ska beröra och betyda något

16

för publiken, samtidigt som det också ska utmana oss själva, säger hon. Basen för Voces Nordicae är en klassisk a cappella-repertoar som de ofta förenar med andra genrer. Deras framträdanden bygger på ett genomtänkt sceniskt arbete. – Alla körer är egentligen sceniska eftersom alla ger ett visuellt uttryck. Men vi har valt att utveckla det eftersom synen är ett av våra allra starkaste sinnen. Vi använder det sceniska för att underbygga musiken. Genom de 15 år som Voces Nordicae funnits har de hunnit experimentera med många olika uttryck. Det började med att Lone Larsen köpte in pärmar i olika färger som sångarna satte sina texter i, men numera är de ett minne blott. Allt sjungs utantill samtidigt som körens uttryck


Reportage El sistema

ständigt nya uttryck utvecklats genom olika typer av samar­ beten med koreografer, regissörer och improvisatörer. – Musiken är alltid utgångspunkten, men utifrån den försöker vi alltid hitta ett ärligt uttryck utifrån oss själva. Det handlar inte om att vi ska bli skådespelare eller dansare, vi är vanliga människor som är bra på att sjunga, säger Lone Larsen. en aktiv kommunika­ tion gentemot publiken. Ibland bjuder de upp människor på scenen, andra gånger improviserar de efter publikens vilja. – I vår senaste konsert Öppen planlösning ber vi publiken att skicka sms till oss, med svar på frågor som vi ställt. Det skapar en känsla av något som händer här och nu, men aldrig mer, säger Lone Larsen.

Kören jobbar med

Hon menar att improvisationen skapar att stå väldigt nära varandra och sjunga. en helt annan typ av frihet, långt borta För att uppnå målet om en ständig från gamla traditioner av rätt och fel. utveckling är det sällan som körens – Jag har vuxit upp med att uppsättningar liknar varandra. Att ta antingen låter det rätt, eller ut svängarna och överraska är ett så sjunger man fel. För ­givet signum för Voces Nordi­ Fakta mycket av den inställ­ cae. Voces Nordicae ningen kan göra att man – Det låter kanske jät­ ✦ År 2008 blev blir spänd och inte alls tekonstigt, men i mars ska vi Voces Nordicae utsedda sjunger bra, säger hon. ta bort de visuella uttrycken till Årets kör. helt. I samband med Earth ✦ Samma år blev Hour ska vi göra en k ­ onsert För att det ska gå att Lone Larsen helt i mörker eftersom det improvisera inför publik Årets körledare. egentligen är först när vi krävs att alla i ensemblen blundar som vi lyssnar riktigt känner en trygghet och tillit ordentligt. En idé klippt och skuren till att det alltid finns någon an­ för vår ensemble, säger Lone Larsen. nan som tar vid i nästa ton. – Därför har vi jobbat otroligt mycket med att lära känna varandra, exempelvis Text Christopher Kullenberg Rothvall Foto ALexander lagergren genom att kräla på golvet, beröring och 17


Reportage körsång & Hälsa

» Musiken styr tankarna och det här, i kombination med de farmakologiska effekterna av signalsubstanserna, kan utnyttjas «

18


Är musik som FASS, en uppslagsbok med olika mediciner för olika sjukdomar? Att musiken påverkar oss starkt är helt klart. Faktiskt kan dopaminfrisättningen när vi sjunger uppnå samma halter som vid en orgasm. – Vi har bara gläntat på dörren till kulturens enorma potential, säger professor Gunnar Bjursell.

Musikens F

läkande egenskaper

sjunger i kör är det självklart. Vi har alla kom­ mit till en repetition trötta och håglösa, för att kliva ut två timmar senare pigga och glada. Vad beror det på? Är det det sociala sammanhanget? Är det klangerna och harmo­ nierna? Är det kanske vårt fokuserade arbete med att läsa noter och lära nytt? ör oss som

Sanningen är att det är en kombination. Att musiken i sig har rent häpnadsväck­ ande effekter på hjärnan står allt mer klart för forskarvärlden. Musicerande eller musiklyssning kan rent av ha läkande funktioner. – Hjärnan är plastisk och påverkas av allt vi gör. Musik och sång är viktiga för uppbyggnaden av vissa funktioner, förklarar Gunnar Bjursell, professor i molekylär genetik och biologi samt grundare av den akademiska webbplat­ sen Den kulturella hjärnan. När vi sjunger eller spelar frigörs också olika signalsubstanser i hjärnan, bland an­ nat så mycket dopamin att det går att jämföra med att medicinera. Vid så kallad ”peak emotion” till den musikaliska upplevelsen kan vi till och med uppnå dopa­ minnivåer i höjd med en orgasm. Musiken verkar alltså i hjärnan på olika sätt; dels genom att utveckla och förbättra hjärnan och dess synapser, dels genom att ge oss signalsubstanser och hormonpåslag som vi behöver för att må bra. Barn som får musicera eller sjunga presterar bättre i skolan. Förra året presenterades anledningen när en svensk studie visade att musikträning stärker barnens arbetsminne. Och ju bättre arbetsminne, desto lättare att lära sig läsa, räkna, memo­ rera fakta, förstå samband eller se mönster. – Därför är det så viktigt att barn får ägna sig åt musik. Att lyssna är också viktigt, men att få träna på att sjunga eller spela utmanar hjärnan och ger större effekt. Forskarna har dessutom kunnat visa att den effekt man får på hjärnan hos barnen kvar­ står ända upp i 70-årsåldern, säger Gunnar Bjursell. Musik blir också en allt mer betydelsefull komponent i ­rehabilitering. En finsk studie visar att de som fått lyssna på ­musik de tycker om, snabbare återhämtar sig efter en stroke.

Den kognitiva förmågan förbättras, liksom deras humör. Faktiskt sägs musik kunna påverka förlopp eller ge snabbare återhämtning vid så skilda tillstånd som MS, demens, irriterad tarm och olika smärttillstånd. Ett tydligt samband finns mellan stress och inflammationsprocesser i kroppen, vilket kan innebära att musik och sång – som ju sänker stressni­ vån – kan verka lindrande på inflammationer. – Hjärnan verkar vara också mer central än vi tidigare trott. Man tror nu att immunreglerande funktioner påverkas i hjärnan. allt är kanske betydelsen av musik för att bekämpa psykisk ohälsa. – Vi har nått en punkt då vi inte blir fysiskt sjuka på allvar förrän vi blir gamla. Men vi har förfärande siffror på psykisk ohälsa. En tysk rapport från 2010 visade att den psykiska ohälsan kostade sjukvården i västvärlden mer att bekämpa än alla andra sjukdomar sammantaget, säger Gunnar Bjursell. – Musiken har en förmåga att ta över oss. Vi kan gå på konsert, trötta och slitna, och komma ut pig­ ga och ha glömt vår ångest. Musiken styr tankarna och det här, i kombination med de farmakologiska effekterna av signalsubstanserna, kan utnyttjas. Men viktigast av

också bland annat på hur känslor som rädsla eller välbehag manifesteras i hjärnan. Tydligt är att man måste lyssna på musik som man bryr sig om för att få effekt av sin lyssning. Känslor påverkas inte av vilken hissmusik som helst. Gunnar Bjursell är själv mest nyfiken på att utvidga studierna till att titta på hur musik påverkar våra negativa känslor. – Eller begreppet motivation, vad innebär det? Det kan vara väldigt svårt att motivera folk att ta tag i sina liv, kan vi använda musik här? Eller kan musiken bygga upp en mer motståndskraf­ tig hjärna? Hjärnforskningen får just nu stora anslag, inte minst i USA. Gunnar Bjursell är övertygad om att forskningen om kultur och hälsa – som för bara tio år sedan sågs som ytterst tveksam – kommer att gå framåt med stora steg. – Vi står nog på helt annan mark om fem-tio år än vi gör idag.

Forskningen idag tittar

Text Mia MAlmstedt Foto Kari Kohvakka

19


Reportage Körsång & Hälsa

Sjung – för hjärtats skull Två av programpunkterna på körförbundets Försommarfestival kommer att beröra sångens påverkan på vår kropp. Töres Theorell visar hur hjärtat påverkas, och i sin tur nervositeten. Vår andning påverkar hjärtfrekvensen

och hjärtfrekvensvariabiliteten. – När du andas in djupt slår hjärtat fortare, och när du andas ut slår det långsammare. Det tyder på att du är frisk. Ju mer variation desto friskare, säger Töres Theorell, professor emeritus vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och känd för sin bok Noter om musik och hälsa. – Med djup bukandning kan man på­ verka variabiliteten. Våra studier visar att den sångare eller musiker som inte sköter detta, utan går ner i variabilitet när de ska sjunga, är mer nervösa. Att få ”flow” innebär att ha en hög akti­ veringsnivå och hög puls, samtidigt som man upplever att man klarar av något och får en lyckokänsla. Töres Theorell refere­ rar till en studie där duktiga pianister fick spela ett självvalt stycke flera gånger, och skatta sin känsla av ”flow”. – När de själv tyckte att det var bäst

kunde man se att de hade hög puls, en känsla av lust, men också att skratt­ muskeln var aktiverad, pannan slät och andningen djupare. Som stressforskare har Theorell

fram­ för allt ägnat sig åt musiken som just stresslösare. Alla människor fungerar inte likadant, men generellt kan sägas att forsk­ ning visar att den som sjunger i kör mår bättre, blir avslappnad och piggare. Musik kan också framkalla alla möjliga typer av känslor: – I musikterapin arbetar man med detta. Men att säga ”man blir frisk för att man blir lugn” är alldeles för enkelt. Behöver man bli ledsen så spelar man sådant som passar. Många använder också musik i up�­ piggande syfte.

Musikens mer långsiktiga hälsoeffekter är svårare att mäta. Exempelvis kan det tänkas att den som blir sjuk slutar sjunga i kör, vilket innebär att gruppen körsångare är ett urval av friska. Men det finns en studie från ett amerikanskt äldreboende, som visar att de som ville sjunga i kör, och slumpats till att få börja med det en gång i veckan under ett par år, mådde bättre än de som fick vänta under samma tid. Att körsångarna fick något roligt och estetiskt tilltalande att se fram emot kan göra kör­ sången gynnsam för hälsan. – Men det finns många faktorer i detta; det blir andningsträning, stimulering av hjärtat, träning för stora muskelgrupper. Vi vet också att det stimulerar kemiska processer, som produktionen av oxytocin. En annan studie visar

att musik som spelas efter en operation – musik som patienten fått välja i förväg – ger lägre puls och verkar smärtstillande. Även förloppet vid depression verkar kunna förkortas med musik. – Musik vi känner igen går direkt in, det påverkar känslohjärnan som är snabbare än förnuftet. Det är en grundbult i den konstnärliga upplevelsen. Sedan kommer förnuftet ikapp, men då har vi redan börjat tänka annorlunda.

Text Mia MAlmstedt Foto Privat

20


Forskaren:

Kultur på recept helt rätt Christina Grape Viding är övertygad: sång tillhör folkhälsan. – Mer studier behövs, men jag välkomnar absolut kultur på recept, säger hon. är doktorand vid Insti­ tutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Hon har funderat mycket över vad det är i just sången som är så bra. – Och hur använder vi det på bästa sätt? Man kan ju inte tvinga någon att sjunga, säger hon. – Som körsångare är huvudsaken att man har kul. Prestationskrav är aldrig bra.

Christina Grape Viding

Själv har hon med sin forskargrupp studerat körsång för patienter med IBS, irriterad tarm. Patienterna delades i två grupper, där den ena fick körsång och den andra fick diskussioner och förläsningar. – Testosteronnivån ökade hos körsångarna under första halvåret, för att däref­ ter plana ut. Testosteron är ett uppbyggande hormon som motverkar stressens nedbry­ Immun­ tande egenskaper, berättar systemet hon. Resultatet av studien verkar blev att körsångarnas boostas av immunsystem utvecklas bättre och de fick mindre sången. ont. – Immunsystemet verkar boostas av sången, säger Christina Grape Viding, som också trycker på andra ef­ fekter: – Lungor och hjärta får motion. Våra tarmar hänger på bukhinnan, och när vi sjunger så mas­ serar diafragman tarmarna.

»

«

av det vi tycker om att göra är ”klart som korvspad” säger Grape Viding. Men hon anser att sången är speciell. Intrycken kom­ mer via ögon och öron, och man får energi. – Jag är pro-sång. Vi kommer åt vår kärna av kraft, och blir glada. Glädje är en stark kraft. Allt fler jobbkörer startas i takt med att fler upptäcker sångens möjligheter, inte minst som stresslösare. Själv vill Christina Grape Viding gå vidare med att titta på bland annat sång för patienter som genomgått bukoperationer. – Lungorna behöver ventileras. Dessutom blir det nästan alltid sammanväxningar vid bukope­ rationer – kan man motverka det med sång?

Att vi påverkas

Text Mia MAlmstedt

21


Hallå där.... Gabriel Forss, körledaren bakom kören Du kan sjunga gospel. Hur kom det sig att du började leda gospelkör?

– Jag halkade in på ett bananskal. Min körledare i Katrineholm, där jag växte upp, skulle sluta och jag blev tillfrågad att ta över – då var jag 19 år. Jag tyckte att det var kul och till min stora förvå­ ning gick det ganska bra! Idén till Du kan sjunga gospel-kören växte fram efter att jag jobbat som sångcoach i Fame Factory på TV3. Jag kände att det var dags att dra igång en kör där alla fick vara med. Förra året firade ni tioårsjubileum med Du kan sjunga gospel och finns nu både i Stockholm, Göteborg och Malmö. Varför är det så populärt med gospel?

– Gospel betyder glädje och på något sätt smittar glädjen av sig när man sjunger. Vi blandar friskt mellan pop, soul, schlager och gospel. ✦ Den som vill kan Men jag tar fasta på sjunga gospel med glädjen och försö­ ­Gabriel Forss på mån­ ker ”gospla” till vår dagar i Stockholm, tisdagar i Göteborg och repertoar. onsdagar i Malmö. Vår­ terminen startar första veckan i mars.

Vem kan vara med?

– Alla får vara med! Det behövs inga förkunskaper. Om man är en ovan sångare kan man välja att sjunga i melodistämman, vill man ha mer utmaning så väljer man sopran- eller tenorstämman.

Är det vanligast att man går en hel ter­

NYHET! Fler titlar Större Play-bibliotek Gruppköpsfunktion Bättre delningsfunktion

min eller att man dyker upp vid enstaka tillfällen?

– Vanligast är att man går en hel termin, många fortsätter år efter år. Från början, när vi drog igång Du kan sjunga gospel i Stockholm, hade vi klippkort och det har hängt kvar där. Men annars har vi terminskort och årskort. Vad vill du att deltagarna ska få ut av att sjunga med dig?

– Jag vill att de ska få en energikick och att de ska känna att de utvecklas både med sången och självförtroendet. Mycket

Sopran

Alt

Tenor

Bas

Komp

ScorX är utvecklat för körsångare - av körsångare. Nu är den digitala plattformen för Sveriges körer ännu bättre. Fr.o.m nu kan körer köpa digitala noter till hela kören och fördela ut dem till alla eller utvalda körmedlemmar. Det förenklar nothanteringen och ger varje medlem ett eget notbibliotek. Registrera dig på www.scorx.org och anslut dig till din kör redan idag. Det är gratis. Enkelt, revolutionerande och kul!

www.scorx.org

22

av ens personlighet finns i rösten och om man bygger upp den så är det lättare att sträcka på ryggen och våga ta mer plats. Vad ger det dig att leda körerna?

– Jag älskar mötet med människor och jag älskar känslan som infinner sig när vi har övat in ett arrangemang och allt bara stämmer med hur jag hade tänkt i mitt huvud. Klangen som uppstår när så många människor sjunger tillsammans ger mig gåshud. Text Lina Norman Foto ANNA LUNDELL

Hej. Nu kan din kör köpa, ladda ner och dela digitala noter till alla körmedlemmar.


Besöks- och postadress: Linnégatan 14, 114 47 Stockholm Tel: 08-782 92 60 E-post: kansli@sverigeskorforbund.se Hemsida: www.sverigeskorforbund.se Kansli: Ingrid Bond Österlind, 08-782 92 60, kansli@sverigeskorforbund.se (medlemsservice, projektledning) Inga Cederberg, 0705-85 69 30, ekonomi@sverigeskorforbund.se (ekonomi) Förbundsdirektör Kerstin Fondberg, 08-782 92 63, kerstin.fondberg@sverigeskorforbund.se

Styrelse Ordförande: Eric Sjöström, 0721-80 79 09, eric.sjostrom@sverigeskorforbund.se Vice ordf: Christel Larsson Lunderquist, 040-13 78 55, 0701-90 17 53, cll@sverigeskorforbund.se Sekreterare: Fredrik Bergh, 08-93 70 38, fredrik.bergh@sverigeskorforbund.se Skattmästare: Johan Broman, 0765-27 83 04, johan.broman@sverigeskorforbund.se Ledamöter: Jonas Engström, 0703-30 87 93, jonas.engstrom@sverigeskorforbund.se, Anders Jalkéus, 0705-14 98 69, anders.jalkeus@sverigeskorforbund.se, Linda Alexandersson, 0736-13 77 17, linda.alexandersson@sverigeskorforbund.se

Fotograf Gabriel Henningson

Distrikt Dalarnas län: Kerstin Sonnbäck-Hagfeldt, 0702-42 21 22, kerstin.sonnback@sverigeskorforbund.se Gotlands län: Maria Wessman Klintberg, 0737-65 92 03, maria.wessman@sverigeskorforbund.se Gävleborgs län: Kontakta kansliet Hallands län: Mats Börjesson 0703-79 22 83 mats.borjesson@sverigeskorforbund.se Jämtlands län: Kontakta kansliet Norrbottens län: Kia Karlman, 072-511 35 14, kia.karlman@sverigeskorforbund.se Skåne och Blekinge län: Emma Eriksson, 0709-56 31 39, emma.eriksson@sverigeskorforbund.se Småland: Kontakta kansliet Stockholms län: Tony Margeta, 0702-78 75 39, tony.margeta@sverigeskorforbund.se Södermanlands län: Kontakta kansliet Uppsala län: Katarina Reineck, 0767-98 30 97, katarina.reineck@sverigeskorforbund.se Värmlands län: Erik Rynefors, 0706-59 72 90, erik.rynefors@sverigeskorforbund.se ­ Västernorrlands län: Kontakta kansliet Västmanlands län: Kella Næslund, 0706-03 57 69, kella.naeslund@sverigeskorforbund.se Västra Götaland: Simon Ljungman, 0707-72 11 59, samt Fredrik Berglund, fredrik.berglund@sverigeskorforbund.se Örebro län: Krister Kallin, 0704-18 44 83, krister.kallin@sverigeskorforbund.se Östergötlands län: Kontakta kansliet

Ta ton i Dublin Gå in på

eurotravel.se

Frågor? Ring 033-25 81 50 eller maila info@eurotravel.se

INTERNATIONAL

Annons_korsang_150121.indd 1

2015-01-22 15:13

KÖRFESTIVAL BLOKHUS

30 APRIL - 3 MAJ 2015 Kom och delta i en festlig körfestival med konserter, utflykter och mycket mer!

RMATION:

FÅ MER INFO

al-blokhus.dk www.korfestiv9811 3400 5 Tel.: +4 k ist.d info@eurotour erbjudande! t et få h oc Ring

gRuppRESOR ÄR VÅR SpECIALITET Vi ger er gärna en offert till er nästa resa med kören

TEL.: +45 98113400

www.eurotourist.dk  info@eurotourist.dk

23


Posttidning B

Begränsad eftersändning

Retur till Sveriges Körförbund Linnégatan 14, 114 47 Stockholm

Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med den nya adressen på baksidan (ej adresssidan)

Adressändring görs på www.sverigeskorforbund.se, alternativt via kansliet

Du kommer väl på sommarens körfest? Sveriges Körförbund fyller 90 år och bjuder in till tre dagars födelsedagskalas.

FÖRSOMMARFESTIVALEN

KÖRKRAFT

Workshops

Konserter

Storkör

Utställningar

Ensemble ur Orphei Drängar, Cecilia Rydinger Alin, Robert Sund, Martin Rolinski, Anci Hjulström, La Cappella och många fler. Stockholm den 5–7 juni Läs mer på Sveriges Körförbunds hemsida

Försommarfestival – Körkraft Stockholm 5–7 juni 2015 LYSSNA OCH DELTA

!

Konserter Workshops Körmaraton Storkörssång

90 år 2015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.