Electronic Environment nr 4 2014

Page 1

A PRIMER ON PIM

an interference problem in wireless systems

EM-SIMULATIONS OF ELECTRICAL VEHICLES built of Lightweight Materials

SMYGANDE EMC-PROBLEM DIFFUSA SYMTOM PÅ EMC-PROBLEM SOM ORSAKAR PÅVERKAN PÅ TRÅDLÖSA SYSTEM KALENDARIUM SID 6

FÖRETAGSREGISTRET SID 31–35

ÖGAT PÅ… SID 14 >>>Allt på sAmmA ställe  • Artiklar och nyheter • Tidigare utgåvor • Företagsguide

• Konferensinformation • e-kurser • Responsiv design 

För dator, platta och smartphone

electronic.nu


Reflektioner

Elektronik under granen, i år igen..! S

å var ännu ett år till ända och nu börjar det bli lite kyligare runt om i landet. Men än så länge verkar det bli en hyggligt grön jul. I alla fall på mina breddgrader. Det är alltså mer sannolikt att man kommer att möta joggare i löparspåret, än skidåkare i skidspåret under mellandagarna. Skall man tro Handelns Utredningsinstitut (HUI) så kommer många av motionärerna att bära Årets Julklapp; aktivitetsarmbandet. Alltså ytterligare en elektronikpryl som utnämns till just Årets Julklapp. Faktum är att de fem senaste årens Julklappar som HUI utnämnt, så innehåller fyra av dem någon form av elektronik. Den färdigpackade matkassen 2011 är undantaget.

F

ör 20 år sedan, 1994 för att vara exakt, utsåg samma institut mobiltelefonen till Årets Julklapp. För att ge en liten historisk tillbakablick så kan jag nämna att det var ungefär då som allt fler började upptäcka att sms var ett billigt sätt att snabbt förmedla konkret information, typ ”Blir 10 min sen, puss”. Varje mobilanvändare sände då i snitt 4,8 sms per år. Under 2014 beräknas det ha skickats 16,5 miljarder sms. Idag skickas det fler sms på 22 minuter än det skickades telegram under hela 1914.

E

lectronic Environment startades 1994 under namnet EMC Magazine. Jubileumet firar vi genom att lansera electronic.nu,

Electronic Environment online. Portalen samlar ihop våra tjänster, produkter och aktiviteter inom elektronikmiljö. På electronic.nu hittar du artiklar och nyheter, tidigare utgåvor av tidningen, vår företagsguide, konferenssidorna, våra e-kurser och mycket mera.

I

detta nummer presenterar Miklos Steiner del 8 av serien ”Från bricka till bricka”. Vi tittar på diffusa symtom när EMC-problem orsakar påverkan på trådlösa system, och EM-simuleringar av elektriska fordon byggda av lättviktsmaterial, med fokus på fordonsapplikationer. Vidare så fördjupar vi oss i PIM som är en akronym för passiv intermodulation, ett interferensproblem i trådlösa system – ett problem oftast

uppstår när det handlar om höga RF-strömmar i trånga utrymmen.

B

land all intressant läsning om elektronikmiljö, allt surfande på electronic.nu, kommande bokslut och Julklappsinköp, vill vi på Electronic Environment önska er alla en riktigt härlig och avkopplande Jul och ett Gott Nytt År! Trevlig läsning!

SkärmningSteknik Skärmprodukter » Skärmade rum » Skärmade lådor » Skärmväv » Skärmade tält » Filter

test & mät » Solid State Förstärkare 10kHz-6GHz 15-12000W » BCI-klampar » Antenner » LISN » Air interface Emulatorer » RF komponenter

Säkerhet & Avlyssning » Skärmade mötes rum » Skalskydd

tjänster

EMP-Tronic AB – STOCKHOLM Centralvägen 3, SE-171 68 Solna Tel +46 727-23 50 60

www.emp-tronic.se

RIVISTA

JUST RIVISTA AB

Electronic Environment ges ut av Just Rivista AB Mässans gata 14 412 51 Göteborg Tel: 031-708 66 80 info@rivista.se www.rivista.se Adressändringar: info@justmedia.se

4

www.scratch.se

» EMC lab för Pre-compliance testning » Certifiering för marknadstillträde » InSitu mätning » Mätning av skärmningseffektivitet » Konsultation

Tekniska redaktörer: Mats Lindgren info@justmedia.se Karin Davidsson info@justmedia.se Peter Stenumgaard info@justmedia.se Dag Stranneby info@justmedia.se

Emp-tronic AB – HELSINGBORG Box 13060, SE-250 13 Helsingborg Tel +46 42-23 50 60

Annonser: Stephan Lohmander stephan.lohmander@justmedia.se Ansvarig utgivare: Dan Wallander dan.wallander@justmedia.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Omslagsfoto: Thinkstock Tryck: Billes, Mölndal, 2014 Efterpublicering av redaktionellt material medges endast efter godkännande från respektive författare.


Något ur innehållet Electronic Environment #4.2014

6 8 10

EE-kalendern Konferenser, kurser och annat aktuellt.

Ny el-standard A primer on PIM Passive InterModulation.

14

Ögat på: Vad alla bör känna till om EMC

24

EM-Simulations of Electrical Vehicles

31

Företagsregister

EMC från bricka till bricka, del 8.

Built of Lightweight Materials

16

Smygande EMC-problem

Panelen Våra teknikredaktörer Mats Lindgren

Peter Stenumgaard

Dag Stranneby

Karin Davidsson

Mats Lindgren är sektionschef för Miljötålighet inom enheten Elektronik vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Borås. Han har tidigare arbetat som chef för industrialisering och som teknikchef på Kitron AB. Dessförinnan var han industridoktorand inom termomekanisk tillförlitlighet av elektronik.

FOI Gick Teknisk Fysik och Elektroteknik LiTH -1988, Tekn. Dr. Radiosystemteknik, KTH 2001). Han arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft, där han arbetade med elektromagnetiska störningarseffekter på flygplansystem. Peter är idag forskningschef på FOI. Han ärspecialiserad på elektromagnetiska störningars på verkan på trådlösa kommunikationssystem

Dag Stranneby är utbildad på bland annat KTH och Chalmers. Genom åren har Dag arbetat med forskning och utbildning både inom den akademiska världen och näringslivet, och stått bakom en mängd publikationer inom ämnet. 2006 erhöll han Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris för framstående insatser inom teknisk utbildning. Dag Stranneby är professor i elektronikproduktion och undervisar samt forskar inom bland annat ESD.

Kari Davidsson är forsk-ningsledare för Batteri- och Hybridsystem på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Hon har tidigare arbetat som teknikansvarig och gruppchef för alternativa drivlinor och bränslen på Semcon. Dessförinnan arbetade Karin som teknikansvarig och gruppchef för hybridfordon på Caran. Karin är doktor i industriell elektroteknik, med inriktning mot elhybridfordon, från Lunds Tekniska Högskola.

info@justmedia.se

info@justmedia.se

info@justmedia.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

info@justmedia.se

5


EE-kalendern

KONFERENSER & MÄSSOR

KURSER

EMBEDDED WORLD 2015 24-26 februari, Nürnberg, Tyskland

EMC I PRAKTIKEN 8 januari, Mölndal www.emcservises.se

MOBILE WORLD 2015 2-5 mars, Barcelona, Spanien EMBEDDED CONFERENCE SCANDINAVIA SYD 10-11 mars, Malmö ELEKTRONIK 2015 14-15 april, Göteborg ELEKTRONIK I FORDON 2015 22-23 april, Göteborg ELEKTRONIKEXPO 2015 22 maj, Västerås

FÖRENINGSMÖTEN SE RESPEKTIVE FÖRENINGS HEMSIDA: IEEE: www.ieee.se NORDISKA ESD-RÅDET: www.esdnordic.com SER: www.ser.se SNRV: www.radiovetenskap.kva.se SEES: www.sees.se

6

KABLAGETILLVERKNING 26 januari, Stockholm www.swentech.se ATT UTVECKLA PRODUKTER FÖR SMARTA ELNÄT ENLIGT IEC61850 17-18 februari, Stockholm www.intertek.se ELMASKINER/ELMOTORERASYNKRON/SYNKRON/SYNKRON RELUKTANS 26-27 februari, Stockholm www.stf.se REACH I PRAKTIKEN 4 mars, Stockholm www.intertek.se LEDNINGSDIMENSIONERING ENLIGT SS 424 14 05 11 mars, Stockholm www.stf.se

CE-MÄRKNING MED INRIKTNING PÅ ELEKTRISKA PRODUKTER 16 april, Stockholm www.intertek.se KVALITETSBEDÖMNING – AVSYNING AV KRETSKORT 20 april, Stockholm www.swentech.se KVALITETSBEDÖMNING – AVSYNING AV KABLAGE 23 april, Stockholm www.swentech.se EMC INTRODUKTION E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik EMC: STÖRNINGSKÄLLOR, STÖRNINGSOFFER OCH KOPPLINGSVÄNGAR E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik ELEMENTÄR ELLÄRA E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik

GRUNDKURS I EMC 19 mars, Stockholm www.intertek.se EMC I FORDONSSYSTEM 1-2 april, Mölndal www.emcservises.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Vi tar tacksamt emot tips på kurser, föreningsmöten och konferenser om elsäkerhet, EMC (i vid bemärkelse), ESD, Ex, mekanisk, termisk och kemisk miljö samt angränsande områden. Publiceringen är kostnadsfri. Sänd upplysningar till: info@justmedia.se. Tipsa oss gärna även om andras evenemang, såsom internationella konferenser!


¸ESR - den nya mätmottagaren för standard-compliant EMC test.

av EMC T&M

Spara tid ¸ESR- den tidsdomänscanner gör attförEMC mätningar går snabbare än ¸ESR nya mätmottagaren standard-compliant EMC test. någonsin, vilket ger dig mer tid åt din huvuduppgift. ❙❙ Hitta Sparaallt tid Realtidsspektrogrammet och gör “persistence mode” visargårsömlöst ¸ESR tidsdomänscanner att EMC mätningar snabbare än spektrumet så attgerdudig kanmer upptäcka ochhuvuduppgift. analysera sporadiska eller någonsin, vilket tid åt din dolda allt emissioner och deras orsak. ❙ Hitta och “persistence mode” visar sömlöst ❙ Realtidsspektrogrammet Arbeta flexibelt spektrumet du kan upptäcka och analysera sporadiskaspektrumeller ¸ESR ärsåenattkombinerad testmottagare och fullspäckad dolda emissioner och deras vilket orsak.ger analysator i ettnya instrument, alla verktyg du behöver ¸ESR - den mätmottagaren fördig standard-compliant EMC för test.dina - den nya mätmottagaren för standard-compliant EMC test. ❙¸ESR Arbeta flexibelt mätningar. ❙ Spara tid är en kombinerad testmottagare och fullspäckad spektrum¸ESR ❙¸ESR Förenkla den nya mätmottagaren standard-compliant EMC test. ❙ ¸ESR Spara tid- mätningar tidsdomänscanner gör attför EMC mätningar går snabbare analysator i ett instrument, vilket ger dig alla verktyg du behöver förän tidsdomänscanner göråtatt EMC går snabbare ändina ¸ESR funktionalitet med enmätningar tydlig struktur vilket ger någonsin, kombinerar vilket ger dig mer tid din huvuduppgift. mätningar. någonsin, dig mer tid åt din huvuduppgift. ❙ Hitta navigering på den bekväma pekskärmen. ❙ enkel Sparaallt tid vilket ger

Över 40 års erfarenhet Över 40 års erfarenhet av EMC T&M Över 40 års erfarenhet av EMC T&M

Smartare. Bäst Bäst på på EMC EMC test: test: Snabbare. Snabbare. Snabbare. Djupare insikt. Djupare insikt. Djupare insikt. Smartare. Smartare. Smartare. ❙

av EMC T&M

Hitta allt mätningar och “persistence mode” visar sömlöst ❙❙ Realtidsspektrogrammet Förenkla

¸ESR tidsdomänscanner gör attoch EMCanalysera mätningar gårsömlöst snabbare än Realtidsspektrogrammet och “persistence mode” visar spektrumet så att du kan upptäcka sporadiska ellerger ¸ESR kombinerar funktionalitet med en tydlig struktur vilket någonsin, vilket mer tid åt din spektrumet så attger dudig kan upptäcka ochhuvuduppgift. analysera sporadiska eller emissioner och deras orsak. Villdolda du veta mer? enkel navigering på den bekväma pekskärmen. dolda emissioner och deras orsak. Hitta allt ❙❙ Arbeta flexibelt Övertyga dig själv – titta in på www.rohde-schwarz.com/ad/esr ❙ ¸ESR Arbeta flexibelt är en kombinerad och fullspäckad spektrumRealtidsspektrogrammet ochtestmottagare “persistence mode” visar sömlöst Tel: 08 605 19 00 | info.sweden@rohde-schwarz.com ¸ESR är en kombinerad testmottagare och fullspäckad spektrumanalysator i ett instrument, vilket ger dig alla verktyg du behöver dina Villspektrumet du veta mer? så att du kan upptäcka och analysera sporadiska ellerför analysator i ett instrument, vilket ger dig alla verktyg du behöver för dina mätningar. Övertyga dig själv – och titta in på www.rohde-schwarz.com/ad/esr dolda emissioner mätningar. ❙ Förenkla mätningar deras orsak. Tel: 08 - 605 19 00 | info.sweden@rohde-schwarz.com ❙❙ ¸ESR Förenkla mätningar Arbeta flexibelt kombinerar funktionalitet med en tydlig struktur vilket ger ¸ESR kombinerar funktionalitet med enoch tydlig struktur vilket ger enkel navigering på den bekväma pekskärmen. ¸ESR är en kombinerad testmottagare fullspäckad spektrumenkel navigering på den bekväma pekskärmen.

analysator i ett instrument, vilket ger dig alla verktyg du behöver för dina

Vill du veta mer? Villmätningar. du veta Övertyga digmer? själv – titta in på www.rohde-schwarz.com/ad/esr Övertyga digmätningar själv titta in på www.rohde-schwarz.com/ad/esr ❙ Förenkla Tel: 08 - 605 19 00 –| info.sweden@rohde-schwarz.com Tel:¸ESR 08 - 605 kombinerar 19 00 | info.sweden@rohde-schwarz.com funktionalitet med en tydlig struktur vilket ger

enkel navigering på den bekväma pekskärmen. Vill du veta mer? Övertyga dig själv – titta in på www.rohde-schwarz.com/ad/esr Tel: 08 - 605 19 00 | info.sweden@rohde-schwarz.com

ESR annons Electronic Environment nr 4 2014.indd 1

2014-11-11 14:33:09

ESR annons Electronic Environment nr 4 2014.indd 1

2014-11-11 14:33:09


Ny el-standard

SS-EN 55016-1-2, UTG 2:2014 CISPR 16-1-2:2014 • EN 55016-1-2:2014 EMC – UTRUSTNING OCH METODER FÖR MÄTNING AV RADIOSTÖRNINGAR OCH IMMUNITET – DEL 12: KOPPLINGSNÄTVERK FÖR MÄTNING AV LEDNINGSBUNDNA STÖRNINGAR Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 12: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Coupling devices for conducted disturbance measurements Fastställelsedatum: 2014-11-19 SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

SS-EN 61850-3, UTG 2:2014 IEC 61850-3:2013 • EN 61850-3:2014 KOMMUNIKATIONSNÄT OCH SYSTEM FÖR KRAFTFÖRETAGSAUTOMATION – DEL 3: ALLMÄNNA FORDRINGAR Communication networks and systems for power utility automation – Part 3: General requirements Fastställelsedatum: 2014-11-19 SEK TK 57 Styrning av kraftsystem och tillhörande kommunikation Produktstandard. Överensstämmer nu med fordringarna i standarder för andra produkter för samma miljö, bl a är EMC-fordringar nu i linje med IEC TS 6100065. Behandlar också säkerhet, baserat på SSEN 6025527.

SS-EN 60601-1, UTG 2:2006/A12:201X – • EN 60601-1:2006/A12:2014 ELEKTRISK UTRUSTNING FÖR MEDICINSKT BRUK – DEL 1: ALLMÄNNA FORDRINGAR BETRÄFFANDE SÄKERHET OCH VÄSENTLIGA PRESTANDA Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance Fastställelsedatum: 2014-11-19 SEK TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

SS-EN 61400-2:2014 IEC 61400-2:2013 • EN 61400-2:2014 VINDKRAFTVERK – DEL 2: SÄKERHET – SMÅ VINDKRAFTVERK Wind turbines – Part 2: Small wind turbines Fastställelsedatum: 2014-11-19 SEK TK 88 Säkerhet hos vindgeneratorer För aggregat med högst 200 m² svept area. Innehåller nu också informativ bilaga om EMC-mätningar.

SS-EN 62368-1, UTG 1:2014 IEC 62368-1:2014 (ändrad) • EN 62368-1:2014 IT- OCH MULTIMEDIA-UTRUSTNING – DEL 1: SÄKERHET Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements Fastställelsedatum: 2014-11-19 SEK TK 108 Säkerhet hos hemelektronik och IT-utrustning Avsedd att på sikt ersätta SS-EN 60065 för audio- och videoapparater och SSEN 609501 för IT-utrustning. Ingen övergångstid är dock ännu beslutad.

SS-EN 60974-10, UTG 3:2014 IEC 60974-10:2014 • EN 60974-10:2014 BÅGSVETSUTRUSTNING – DEL 10: EMC-FORDRINGAR Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements Fastställelsedatum: 2014-10-15 SEK TK 26 Elsvetsning

SAMMANSTÄLLNINGEN ÄR ETT URVAL AV NYA SVENSKA STANDARDER PÅ DET ELEKTROTEKNISKA OMRÅDET FASTSTÄLLDA AV SEK SVENSK ELSTANDARD DE SENASTE TRE MÅNADERNA. FÖR KOMPLETTERANDE INFORMATION: WWW.ELSTANDARD.SE

8

www.electronic.nu – Electronic Environment online


4EMPERATUR

&UKT

6IBRATION

5GNAR

,ABO4EST !" MARKNADSFyR OCH UNDERHkLLER UTRUSTNINGAR TILL LAB OCH PRODUKTIONSAVDELNINGAR INOM MILJyTkLIGHET TEST OCH ViRMEBEHANDLING

,ABO4EST !" WWW LABOTEST SE INFO LABOTEST SE


Electronic Environment #4.2014

For intermodulation to occur, two or more signals need to be multiplied. A common way to achieve this is to add the signals, and to pass the sum through a nonlinear device.

10

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #4.2014

A PRIMER ON PIM Background: PIM is an acronym for Passive InterModulation, an interference problem in wireless systems. The problem is not new, but has been known since long time back by designers of, for instance cell phone systems, space probes, connectors, coaxial cables, antennas and filters. The problem most frequently occurs, when dealing with high RF-currents in confined spaces. In this text, the basic theories behind PIM will be briefly discussed. INTERMODULATION Intermodulation is a process where two or more signals, having frequency components ƒ1 , ƒ2 , ... etc, are mixed in such a way, that new frequency components, not belonging to the initial set of frequencies, are created. In some applications, for instance amplifiers, intermodulation causes distortion of the signal, and is not a desired property. In mixers, modulators and demodulators however, intermodulation is used to shift signals from one frequency band to another. In this case, it is a desired feature.

Now, assume the input signal x(t) to the device consists of two cosine functions, with frequency ƒ1 and ƒ2 respectively: x(t) = cos(2πƒ 1 t)+cos(2πƒ 2 t) then, the output signal will be: y(t) = kx(t) = k cos(2πƒ 1 t)+k cos(2πƒ 2 t)

For intermodulation to occur, two or more signals need to be multiplied. A common way to achieve this is to add the signals, and to pass the sum through a nonlinear device. To illustrate the properties of a nonlinear device, let us start with the concept of linearity. Assume we have for instance an amplifier, with input signal x(t) and output signal y(t). The relation between the two signals can, in a linear case, be expressed as: y(t) = kx(t), where k is the gain, which is a constant. The linear amplifier is simply a perfect proportionality, as shown in figure 1. A straight line, passing thru the origin, where k is the slope of the line.

The output signal only contains frequencies ƒ1 , ƒ2 , ..., the same frequencies as in the input signal. Perfect!

Figure 1. The transfer curve of a linear device.

Figure 2. Example of transfer curve of a nonlinear device.

Now, for the nonlinear device, say for example that the transfer function of the amplifier is: y(t)=x3 (t), i.e. the output signal is the input signal raised to three. An example can be found in figure 2.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

11


Electronic Environment #4.2014

This is certainly NOT a straight line, and is therefore a nonlinear transfer function. The formal requirements of a linear transfer function are:

If the same input signal as above is applied to this nonlinear device, the output signal will be:

between two materials. For example, oxidation on a contact surface may contribute a MIM-diode. MIM stands for Metal-Insulator-Metal. This is a nonlinear quantum effect. MIM-diodes suffer from poor mechanical stability, but they can operate at very high frequencies, above 10 THz. They have also been considered for solar energy conversion. So, to avoid PIM problems, select materials carefully, and keep your connector surfaces clean from oxide and dirt. PIM IN PRACTICE We will use a typical GSM base station to illustrate the practical problems with PIM. The GSM system is a full duplex system, which implies that all transmitters and receivers will operate simultaneously. To avoid interference, different frequencies are used. In for instance the PGSM-900 band, an uplink band is defined between 890.0 - 915.0 MHz, and a downlink band between 935.0 - 960.0 MHz. The uplink is from the handset to the base station, and the downlink the other way round.

The four terms can be rewritten as:

Here it is obvious that a number of new frequency components have been created. If we examine the expression above, we find: ƒ1 , ƒ2 , are the original frequency components, no problem. The frequency components 2ƒ1+ƒ2 , 2ƒ2+ƒ1, 3ƒ1 ,3ƒ2 are quite high frequencies, compared to the desired ones, and can often be filtered out easily. But 2ƒ1 – ƒ2 and 2ƒ2 – ƒ1 pose problems, since they are close to the desired frequencies, and cannot be removed using filters. In this case, the nonlinearity had the exponent 3, and the frequency of the problematic intermodulation products were 2ƒ1 – ƒ2 and 2ƒ2 – ƒ1. If the exponent had been 5, the problematic frequencies would have been 3ƒ1 – 2ƒ2 and 3ƒ2 – 2ƒ1. For exponent 7, 4ƒ1 – 3ƒ2 and 4ƒ2 – 3ƒ1 would be created. In the general case, this group of intermodulation products, can be expressed as ƒIM = mƒ1 – nƒ2 , where m and n are integers. The order of the intermodulation products are obtained as m + n. So far, only odd exponents, i.e. intermodulation orders have been studied. It is an interesting fact, that even numbered orders never produce frequency components close to the desired, original frequencies, and therefore, in most cases do not present a problem. NONLINEARITIES The nonlinear mechanisms considered in this context are passive. Passive means that the device does not have a power supply. Examples: connectors, cables, antennas etc. It may even suggest that mechanical, non-electric parts, e.g. cable clamps, handles and bolts can act as passive nonlinearities. Nonlinearity often gets more pronounced at higher signal levels, i.e. strong RF-currents. There are basically two situations, where a part may carry strong RF-currents.

Typically, we will find a number of pretty strong radio transmitters transmitting in the downlink band, while a number of sensitive radio receivers operate in the uplink band. Obviously, we do not want any signals from the downlink to interfere with the delicate signals in the uplink. As long as everybody stays on their allocated frequency, all will work fine. However, intermodulation has the nasty effect of creating new frequencies that are not expected... The downlink band harbors 124 channels. If we transmit on p channels, there may occur p(p–1) problematic intermodulation products. This means that in worst-case, 15252 intermodulation products will be generated. This is a simplified example, in reality there are many more frequency components to take into account (due to the modulation of the signals). Often, the intermodulation products may not be experienced as discrete frequencies, but rather as a general increase in the noise floor. Where in the frequency band may the intermodulation products show up then? Doing some calculations, varying the transmitting frequencies ƒ1 and ƒ2 from the lower to the upper limit of the downlink, we can find the location of the intermodulation products. For third order products the frequency of the intermodulation products are given by 2ƒ1 – ƒ2 and 2ƒ2 – ƒ1 , for the fifth order by 3ƒ1 – 2ƒ2 and 3ƒ2 – 2ƒ1 and for the seventh order by 4ƒ1 – 3ƒ2 and 4ƒ2 – 3ƒ1. As can be seen in figure 3, the intermodulation products occur pair wise and symmetrically round the downlink band. Yellow is the downlink. Purple is the third order, blue fifth order and pink seventh order intermodulation products. (Only intermodulation products outside the downlink band shown).

The first case is conducted current. Current originating from e.g. a strong radio transmitter. A typical situation is RF-current flowing in cables, connectors, cable joints and antennas. If, for instance, a connector act nonlinearly, intermodulation products may be created. The second case is current induced by radiation. Metallic parts in the vicinity of a transmitter antenna, will pick up RF-power from the electromagnetic field and convert it into a RF-current in the part. If the part has a nonlinear behavior, intermodulation products may occur, which will then be reradiated as wireless interference. But why do metallic parts have nonlinear current behavior? There are mainly two mechanisms involved. The first one is the properties of the conducting material itself. For example, some magnetic materials may exhibit a nonlinear performance, due to the fact that the current causes magnetic fields, and that magnetization curves are nonlinear for strong currents. In other cases, the nonlinearity of a material may be caused by polarization issues. The second mechanism is caused by surface effects in the interface

12

Figure 3. Frequency ranges of uplink, downlink and intermodulation products outside the downlink.

The green band in figure 3 is the uplink. It is clear that the frequency range of the intermodulation products overlap considerably, and that the risk for interference is imminent. Raising the noise floor, in the sensitive uplink, degrades the performance of the radio links and the base station, thus reducing the revenue. So, at last, a word of wisdom: Stay linear! Dag Stranneby Dag is performing PIM studies at Campus Alfred Nobel, Örebro University, in collaboration with Nolato AB in Hallsberg, Sweden. More information can be found at: http://vimeo.com/dstranneby/pim

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Vi ska kunna se nästa generation i ögonen. Elektronikåtervinning med både hjärta och hjärna www.SimsRecycling.se

SP kan elektronik I unika labbmiljöer hjälper vi dig med robusta teknik- och processlösningar för dagens och framtidens komplexa miljöer. SP bedriver forskning, testar, provar och analyserar smarta, effektiva och hållbara lösningar. SP – Sveriges största forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern för forskning och innovation. Vi skapar värde i samverkan, vilket har avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på sp.se/elektronik

www.electronic.nu – Electronic Environment online

13


Electronic Environment #4.2014

Ögat på… Vad alla bör känna till om EMC: EMC: Störningsorsaker

Vad alla bör känna till om EMC:

EMC från bricka till Kabeldragning bricka, del 6 och utlägg EMC från bricka till bricka, del 8

Vi fortsätter att betrakta vår figur: ”EMC från bricka till E M C bricka” ESD och går vidare till apparatkonstruktion. Vi behandlar här bl a EMC-påverkan på olika nivåer i en konstruktion för att uppnå EMC på applikationsnivån (Figur 2). MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

EMC-egenskaperna hos våra produkter bestäms i stor utsträckning av MJUKVARA HÅRDVARA de inbördes förhållandena mellan olika elektronikkomponenter och enheter. På ett kretskort kan vi styra EMC-egenskaperna genom rätt komponentplacering och ledningsdragning och på apparatnivå genom att placera enheter och moduler på rätt sätt samt att ordna interna- och PROVNINGledningar UTBILDNING externa och kablar optimalt. Dessa förebyggande åtgärder kostar ofta inget i extra komponentkostnad på varje apparat. Möjligen kräver det bara lite extra tankemöda. Figur KEMISK K EMI2 SKvisar en sammanställning över möjlig EMC-påverkan på olika MILJÖ nivåer. EMC måste tas om hand i alla delar, elektriska som mekaniska och på alla nivåer i en utrustning på ett systematiskt och planerat sätt. Vi har tidigare behandlat KOMPONENTNIVÅ samt KRETSKORTSNIVÅ: Kretskortsutformning och mönsterkortsteknik, kretsval, val av gränssnitt och signalöverföringskretsar samt spänningsomvandlare. Konstruktörer av kretskort och bakplan är, i de flesta fall, väl medvetna om, att de genom att använda rätt teknik samt genomtänkt komponentval, utlägg och ledningsdragning, påverkar EMC-egenskaperna hos slutprodukten (förhoppningsvis till det bättre). APPARATNIVÅ Möjligheter att skapa goda EMC-egenskaper är även stor på apparatnivå. Apparater kan innehålla olika slags moduler, såsom okapslade kretskort, färdiga enheter för t. ex. motorstyrning, spänningsaggregat, elektromekaniska komponenter, såsom reläer, kontaktorer och ställdon samt intern ledningsdragning och eventuella filter. Apparathöljet ut-

14

görs ofta av ett apparatskåp, som avses vara skärmande. Det finns en hel del att tänka på och jobba med, för att uppnå önskade EMC-egenskaper på apparatnivå. Risken för egenstörning bestäms bl.a. av de ingående modulernas EMCegenskaper samt deras inbördes placering och kablageutformning. Därför börjar vi med en genomtänkt placering av de olika modulerna och kretskorten som ingår. Placeringen skall utgå ifrån de olika modulernas EMC-egenskaper och skall underlätta zonindelning samt intern ledningsdragning. Ofta är det mekanikkonstruktörer, apparatkonstruktörer, skåpbyggare eller montörer som styr placeringen och sammankopplingen av olika apparater och enheter. Om vi betraktar de interna kablarna i figur 1 (märkt 9), kan vi se att deras dragning är osäker. Vi vet inte riktigt hur de kommer att hamna i varje enskild apparat och tillfälle. Kablarna kan hamna mycket nära kretskortet eller spänningsaggregatet. De aktiva komponenterna i kretskortet eller i spänningsaggregatet alstrar fält som avtar med avståndet. Fältet kan vara mycket kraftigt i omedelbar närhet av kretsen. Kabeln kan mycket väl hamna där och plocka upp fältet samt leda den vidare ut via anslutande kablar. Risken för egenstörning bestäms bl.a. av de ingående modulernas EMC-egenskaper samt deras inbördes placering och kablageutformning. NÅGRA ALLMÄNNA RÅD KAN UNDERLÄTTA Separera störande apparater från känsliga, så långt det är möjligt. Frekvensomriktare, switchande motorstyrenheter och spänningsomvandlare är mycket störande. De skall monteras med så låg impedans

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #4.2014

Figur 1.: EMC från bricka till bricka 1 2 3 4

Kristallmönster Köpans bendisposition Kretskortets utlägg Ledningarnas impedans och anpassning

5 6 7 8

Övergång mellan kretskort och bakplan Signalöverföring i bakplan Övergång mellan bakplan och kabel Stiftdisposition i anslutningsdon

9 K A F S PE

Kabeltyp och förläggning Kretsfamilj Avkoppling Filtrering Signalöverföringskretsar Skyddsledaranslutning

ev anslutning till struktur (jordning) D Spänningsdistribution O Spänningsomvandlare Elkvalitet SK Skärmning

Råd: • Anslutande kablage till ett kretskort med mer eller mindre tydliga zongränser eller till en apparat skall dras vinkelrätt bort från kretskortet eller apparaten. • Kablarna skall även fixeras i ett läge med minimal risk att de oavsiktligen hamnar i oönskad position, t. ex. över kretskortet. • Kablarna skall ligga så nära plåt, eller annan lågimpediv struktur, som möjligt som tjänar som referens och skärm. Närheten till plåt minskar fältkoppling till och från kabeln.

Figur 2. FEMC-påverkan på olika nivåer.

som möjligt till den gemensamma referensen, systemets referensplan maskinstrukturen. Skåpsdörren är inte det lämpligaste stället att montera störande apparater på. Beakta god EMC-installationsteknik vid intern ledningsdragning. Risk för överhörning i intern och extern kabeldragning är ofta en förbisedd källa till EMC-relaterade problem. De kan ge upphov till hög radiofrekvent emission och bristande tålighet. Konstruktionsunderlaget (ritningar och kopplingsanvisningar) är i många fall inte tillräckligt detaljerade för att kunna styra EMC-egenskaperna. Det saknas ofta anvisningar om var ledningarna skall placeras fysiskt och då kan de hamna nära mindre lämpliga ledningar eller kretskort. Ofta lämnas det över till montören vilken väg ledningarna skall dras. Monteringsanvisningarna anger alltför ofta bara, att plint Ax skall förbindas med plint By, med en ledning av given färg och dimension. Detta kan gälla inom ett apparatskåp eller i en större installation. Resultatet kan bli att störande ledningar och känsliga ledningar hamnar intill varandra med störande överhörning som följd. Olika individer av samma produkt kan få olika egenskaper, om olika montörer har olika praxis.

Beakta risken för överhörning och fältkoppling internt mellan olika moduler i apparatskåpet. Håll störande apparater borta från gränssnittskomponenter och kablage. Det är ingen bra installationspraxis att montera t. ex. motorstyrenheter eller frekvensomriktare på dörren av ett apparatskåp. En skåpdörr har i regel en del serieinduktanser till maskinstrukturen, på grund av bristfälligt utformad anslutning. Filtrering och skärmning påverkar också EMC-egenskaperna. Filtrering och skärmning går hand i hand. Filter förhindrar att oönskade signaler tar sig fram via ledningar genom en zongräns. Anslutning av filterhus till apparatskärmen skall ske med låg impedans! Ett filter skall alltid vara monterat i eller i omedelbar närhet av en zongräns. Ett apparatskåp kan utformas att vara skärmande, men ofta är det inte mödan värt att försöka göra det till en tät skärm. Se till att skåpet fungerar som en effektiv jordplan för alla moduler monterade i skåpet. Använd en galvaniserad omålad bottenplatta som lokalt jordplan. Anslut alla delar och plåtar med god metall-till-metall-kontakt i alla fästpunkter. Anslut vidare alla enheter med låg impedans till bottenplattan. Använd zonindelning med klassade kablar och ledningar. Konstruktören bör, genom t. ex. klassning, styra intern- och extern ledningsdragning på ett bättre sätt för EMC.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Miklos Steiner miklos@justmedia.se

15


Electronic Electronic Environment #4.2014

Smygande EMC-problem Somliga EMC-problem upptäcks när de orsakar tydliga symtom. Andra EMC-problem ger mer diffusa symtom som kan vara svåra att upptäcka. I denna artikel ges exempel på mer diffusa symtom på när EMC-problem orsakar påverkan på trådlösa system.

K

ranar som tappar sin last, skenande rullstolar eller låsningsfria bromsar som krånglar är exempel på när EMC-problem ger tydliga och mer eller mindre dramatiska symtom. I somliga fall är dock inte symtomen på EMC-problem lika tydliga vilket försvårar upptäckt och åtgärd i tid. I den här artikeln ska vi därför ge några exempel på mer diffusa smygande symtom som trådlösa system kan uppvisa om EMC-problem har uppstått. Trådlösa system är konstruerade för att fånga upp svaga elektromagnetiska signaler och reagerar därför tidigt på om det uppstår ett EMC-problem som orsakar strålade störningar i luften. Radiostörningsproblem är således något man alltid ska vara uppmärksam på då dessa kan vara indikationer på att EMCproblem uppstått i en konstruktion eller en miljö. Hela EMC-området uppstod just på grund av risken för radiostörningar när rundradiosändningar började för ca hundra år sedan. Då insåg man att oavsiktliga störningar från elektrisk utrustning i hemmen skulle kunna störa den nya tjänsten vilket fick till följd att standardiserade metoder för EMCmätningar började utvecklas. Det var i detta sammanhang som standardiseringorganet CISPR (International Special Committee on Radio Interference) grundades på initiativ av IEC (The International Electrotechnical Commission) och ITU (International Telecommunication Union). Det tydligaste symtomet på EMCproblem som orsakar radiostörningar är avbrott i den trådlösa förbindelsen. Fördelen med detta är att man då får en mycket tydlig signal om att ett problem uppstått. Det är dock långt ifrån alltid som EMC-problem visar sig på ett så tydligt sätt. EMC-problem kan också yttra sig på ett smygande sätt så att mer eller mindre diffusa symtom uppstår som exempelvis [1] • Minskad räckvidd • Uteblivna anrop • Ökad tidsfördröjning av data

16

• Minskat antal användare • Ökad känslighet mot tillfälliga störningssignaler • Förkortat upptäcktsavstånd för sensorsystem Vi ska behandla dessa olika symtom litet mer ingående nedan. MINSKAD RÄCKVIDD Om radiostörningar uppstår vid en radiomottagare så minskar omedelbart kommunikationsräckvidden för systemet. Enkelt beskrivet kan man se det som att grundbrusnivån i mottagaren höjts vilket måste

Figur 1: Om den ena mottagaren blir störd minskar kommunikationsräckvidden från den man kommunicerar med. Störningssignalen symboliseras i detta fall av oavsiktlig emission från en persondator.

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #4.2014

kompenseras med ökad insignal från den man kommunicerar med. För att bibehålla förbindelsen, – eller den räckvidd man har utan någon EMC-störning, – så måste avståndet mellan sändare och mottagare minskas, vilket samtidigt innebär att räckvidden förkortas, se Figur 1. Om man vid test eller användning av ett trådlöst system upptäcker att räckvidden är betydligt kortare än vad den borde vara, så ska man alltid ställa sig frågan om det kan bero på störningssignaler vid mottagaren. Ett ytterligare tecken i detta sammanhang är att om störningssignalen bara finns nära den ena mottagaren så kommer räckvidden till den man kommunicerar med i andra riktningen att vara oförändrad (den är ju inte störd), varför en assymmetrisk räckvidd är ytterligare ett tecken på att störningssignaler kan finnas. I Figur 2 [2] visas ett exempel på hur kommunikationsräckvidden påverkas när en störningskälla (representerad av en utrustning som tangerar emissionskravet i EN55022, Figur 2: Beräkning i GENESIS (FOI), där olika placeringsalternativ av en störningskälla som tangerar emissionskravet i EN 55022 Class B visas. Med störningskällan placerad i det gula området fungerar fortfarande Class B) står placerad i närheten av de samlokaliserade radiosystemen, men det gulmarkerade radiosystemet har fått en ca 12%-ig minskning av radioutrustning. På taket till den kommunikationsräckvidden. gröna containern finns tre stycken samlokaliserade radiosystem. Utan ytterligare störningssignaler än de som alstras av respektive radiosystem, så fungerar radioförbindelserna. Om däremot en ytterligare störningskälla tillkommer, här i form av en dator som tangerar emissionskravet, så blir den totala störningsmiljön för hög för att radiosystemen ska fungera med den täta samlokaliseringen. Placering i det gulmarkerade området innebär måttlig störningsrisk medan placering i det röda området innebär hög risk för att radiosystemen störs av den totala miljön. Ur figuren framgår även att kommunikationsräckvidden minskar med ca 12% på grund av störningskällan för just detta fall (visas som en röd liggande stapel och med texten ovanför ”Communication Range Reduction: 12 %”). Figur 2 är gjord i mjukvaruplattformen GENESIS (FOI) för telekonmånga passagerare ombord. Då kan fördröjningarna bli så stora att det fliktanalyser går betydligt snabbare att använda surfning via 3G-nätet. UTEBLIVNA ANROP MINSKAT ANTAL ANVÄNDARE Tillfälliga störningar på en kommunikationslänk innebär att räckvidSomliga trådlösa system begränsas av antalet användare i de fall använden kortas av och till. I ett sådant fall kan man missa viktiga anrop darnas signaler kan störa varandra. Ett typiskt exempel är mobilteleeller meddelanden under vissa tider medan det fungerar vid andra foni av typen 3G (UMTS), där alla användare signalerar samtidigt på tidpunkter. Tidigare i Electronic Environment har Elsäkerhetsverket samma frekvenser. Med denna metod kommer varje ny användare att skrivit om ett sådant fall då en elektronisk reklamskylt störde ut ratillföra en ökad störningsnivå för de andra användarna. Detta gör att diotrafiken mellan flygledare och pilot vid Vänersborgs/Trollhättans antalet möjliga användare är begränsat inom ett visst geografiskt omflygplats. råde. Om annan radiostörning tillförs, exempelvis beroende på EMCproblem, kommer detta således att minska antalet möjliga användare. TIDSFÖRDRÖJNINGAR AV DATA En del kommunikationssystem reagerar med tidsfördröjning av data ÖKAD KÄNSLIGHET MOT TILLFÄLLIGA STÖRNINGSSIGNALER när radiostörningar uppstår. Detta kan exempelvis ske genom att ett Trådlösa system konstrueras i somliga fall för att kunna tåla tillfälmeddelande sänds om ifall man inte fått en bekräftelse på att det komliga störningssignaler med inte alltför höga nivåer. Ett EMC-problem mit fram. Om det finns starka radiostörningar på länken kan man kan leda till att tåligheten mot dessa störningar i princip försvinner effå sända om så ofta att det visar sig som märkbara fördröjningar av tersom systemet redan måste hantera EMC-problemet. Det eventuella trafiken. Detta kan vara allvarligt om systemet arbetar med tidskritisk störskydd som finns reduceras av EMC-problemet så att skyddet mot information som exempelvis vid styrning och reglering av processer. de störningar man tänkt skydda sig mot försvinner. I ett sådant fall Lokala trådlösa nätverk, som exempelvis W-LAN (WiFi), är typiska upptäcker man inte att man har ett störningsproblem förrän ytterligare system som hanterar störningar genom att sända om informationen. någon störning uppstår, alternativt att insignalen minskar på grund Detta kan man märka av tydligt om man använder WiFi i en miljö av fysiska hinder. Då kan symtom som avbrott eller tidsfördröjning tillsammans med många andra användare. I dessa fall uppstår förkomma mycket abrupt utan synlig förvarning. I Figur 3 [2] visas tre dröjningarna på grund av att systemet måste ta hänsyn till när övriga stycken samlokaliserade radiosystem på taket till en container. Utan sänder. Ett praktiskt exempel är att använda WiFi på tåget då det är

Hela EMC-området uppstod just på grund av risken för radiostörningar när rundradiosändningar började för ca hundra år sedan.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

17


Electronic Environment #4.2014

Figur 3: Beräkning i GENESIS (FOI), där olika placeringsalternativ av en störningskälla som tangerar emissionskravet i EN 55022 Class B, visas. Rödmarkerat område innebär att de samlokaliserade radiosystemen på containerns tak inte fungerar tillsammans då den totala störningsmiljön blir för hög [2].

ytterligare störningssignaler än de som alstras av respektive radiosystem fungerar radioförbindelserna utan problem. Om däremot en ytterligare störningskälla tillkommer blir den totala störningsmiljön för hög för att radiosystemen ska fungera med den täta samlokaliseringen. Störningskällan representeras av en utrustning som precis uppfyller emissionsnivåerna enligt EN55022, Class B. I figuren visas vilken placering av den störande utrustningen som fungerar utan att radiosystemet i mitten (gulmarkerat) på containerns tak får problem. Placering i det grönmarkerade området innebär låg störningsrisk medan placering i det röda området innebär hög risk för att radiosystemen störs av den totala miljön. Det gula området markerar övergångsområdet mellan grönt och rött. FÖRKORTAT UPPTÄCKTSAVSTÅND FÖR SENSORSYSTEM Trådlös teknik som används för att upptäcka föremål via exempelvis radarekon eller andra signaler får förkortat upptäcktsavstånd om mottagaren störs av EMC-problem. En sådan mottagare behöver ha ett visst minsta förhållande mellan målets signal och mottagarbruset för att kunna detektera ett föremål. Ett EMC-problem som leder till störningssignaler i mottagaren minskar således förhållandet mellan målets signal och mottagarbruset, vilket leder till att målet måste komma närmare för att kunna detekteras. Om den störande signalen är tillräckligt stark kan mottagaren blockeras helt och inte alls detektera något. Ett exempel är när smartphones stört ut larmbågar i butiker så att stöldlarm inte löst ut när varan passerat förbi [3]. Denna

teknik kan även användas avsiktligt som exempelvis när kriminella stör trådlösa billås eller sensorer i inbrottslarm genom att sända en stark störningssignal. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att trådlösa system tidigt reagerar på EMC-problem som alstrar störningssignaler i luften. Genom att vara vaksam på de mer eller mindre smygande symtom som vi beskrivit ovan kan en tidig indikation på EMC-problem fås. REFERENSER [1] Peter Stenumgaard ”Radiostörningar –ett växande hot”, Rapport nr FOI-R--3494—SE, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). (Finns att hämta på www.foi.se) [2] Wiklundh, K; Stenumgaard, P; Fors, K; Linder, S; Holm, P; Junholm, L, ”Scenario-Based Modeling for Electromagnetic Interference Analysis”, EMC Europe 2014, International Symposium on Electromagnetic Compatibility 1-4 Sept, pp. 1269-1274, Gothenburg [3] “Utslagna butikslarm oroar forskare” Sveriges Radio Nyheter P4, publicerat: måndag 7 oktober 2013. www.sr.se Peter Stenumgaard, Kia Wiklundh Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI)

STANDARDER FÖR FRAMTIDENS LÖSNINGAR Internationellt samarbete och kunskapsutbyte − för säkerhet, interoperabilitet och konkurrenskraft på den globala marknaden.

Svårt att hitta rätt standard? MED OCH SEK ”Preview” VAR underlättar i ditt PÅVERKA – Välkommen till SEK Svensk Elstandard! arbete – elstandard.se/shop SEK Svensk Elstandard

I

Box 1284, 164 29 Kista

I

Telefon: 08-444 14 00

I

E-post: sek@elstandard.se

I

www.elstandard.se

SEK Svensk Elstandard | Box 1284, 164 29 Kista | Tel: 08-444 14 00 | E-post: sek@elstandard.se | www.elstandard.se

18

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Fastställer all svensk standard inom elområdet Sveriges medlem i IEC sedan 1907

www.elstandard.se/shop

www.elstandard.se/shop


ALLA EMC-KOMPONENTER UNDER ETT TAK.

Nätfilter Skärmningslister Skärmburkar Mikrovågsabsorbenter Genomföringsfilter Ledande plast

Flexitron AB • Sidensvansvägen 8 • 192 55 Sollentuna • 08-732 85 60 • sales@flexitron.se • www.flexitron.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

19


Electronic Environment #4.2014

En redaktörs reflektioner

EMC-cirkeln är sluten

E

MC-området föddes för cirka hundra år sedan då rundradiosändningar började. I samma veva uppstod en oro för att elektromagnetiska störningssignaler från elektriska utrustningar i hemmen skulle kunna störa mottagningen av den nya tjänsten. Ett standardiseringsarbete inleddes där gränsvärden och mätmetoder för strålade störningar skulle utvecklas. Så småningom grundades standardiseringsorganet CISPR (Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques) inom vilket quasipeak detektorn och mätmetoder för oavsiktlig emission började utvecklas. Det var således radiostörningar som var grunden till att EMC-området föddes.

S

edan dess har området genomgått en stark utveckling där en stor mängd underdiscipliner utvecklats och området utgör idag ett helt eget vetenskapligt forskningsområde. Från att ha börjat som ett radiorelaterat område så kom radiofrågor så småningom att få mindre fokus i takt med att EMC-metoder anpassade för de analoga tjänsterna utvecklades och tillämpades.

F

rån mitten av 1990-talet påbörjade dock CISPR på nytt att fokusera på radiofrågor i takt med att digitala radiosystem blev allt vanligare. Det visade sig att de äldre mätmetoderna behövde vidareutvecklas för att kunna tillämpas för att skydda digitala tjänster från störningar. De senaste åren har vi kunnat se ett mycket snabbt införande av digitala trådlösa system inom ett brett område av produkter.

I

ntelligenta transportsystem, industristyrning, sensornätverk, larmoch övervakningssystem är bara några exempel. I takt med denna utveckling ser vi en tydlig ökning av EMC-frågeställningar som är kopplade till trådlös teknik, både på EMC-konferenser och i olika produktsammanhang.

B

egreppen ”Internet of things” och ”Machine-to Machine Communications (M2M)” används som övergripande begrepp där fjärrstyrning via digitala förbindelser görs. En allt växande del inom dessa tillämpningsområden görs med trådlös teknik vilket gör att EMC-frågor kommer i fokus för att säkra tillförlitligheten. Vi är alltså tillbaka till en liknande situation som när EMC-området föddes en gång i tiden.

N

u dock med den stora skillnaden att det är en betydligt större komplexitet av trådlösa tjänster som berörs än bara rundradio. Det är därför viktigt att inse att EMC-aspekter är en viktig förutsättning för att dessa snabbväxande områden ska präglas av tillförlitliga tillämpningar och inte dras med EMC-problem.

PETER STENUMGAARD info@justmedia.se

20

Information från svenska IEEE EMC Senaste IEEE EMC-mötet hade temat "Blixt – verkan och skydd" och arrangerades den 4 november på KTH och Elite Hotel Arcadia i Stockholm. Mötet var ett av våra sam-arrangemang, som vi ibland genomför tillsammans med SNRV/E. En mer detaljerad rapport från mötets tekniska program finns i en särskild artikel i detta nr av Electronic Environment. Jag vill tacka Professor Rajeev Thottappillil, som var värd för heldagsmötet. Under mötet presenterade Rajeev sin verksamhet på KTH och åhörarna fick även lyssna till presentationer av Karl Gunnar Lövstrand samt Jan-Olof Brink. Förutom presentationer genomförde vi även ett studiebesök i den gamla reaktorhallen på KTH. Jag hade själv inte möjligheten att vara med på mötet, men jag har bara fått positiva reaktioner om mötet i efterhand. Jag vill även rikta ett stort tack till Jan-Olof Brink, som ställde upp som ordförande på vårt årsmöte som också hölls under dagen, och till Mats Bäckström, ordförande för SNRV/E, som också höll i mötet. Under årsmötet fick vi en ny ordförande, Christer Karlsson, SP- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och jag vill välkomna honom till ett roligt uppdrag. Jag vill också passa på att tacka för mig! Det har varit två mycket trevliga och givande år och jag fortsätter som vice ordförande. Under året så har jag tillsammans med IEEE Sweden fått igång arbetet med att utveckla hemsidan. IEEE EMC, Swedish chapter kan i fortsättningen använda en egen flik för att placera mötesprotokoll och viktig information på IEEE Swedens hemsida.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Vi kan också glädjas åt nya medlemmar under året. Extra roligt att flera yngre medlemmar tillkommit. Jämfört med många andra svenska chapters har vi en stor andel medlemmar från industrin, vilket jag tror är bra för föreningen. För att stärka föreningen kommer vi att öka synligheten av föreingen. Vi kommer att fortsätta informationsspridningen via hemsidan och via branschtidningar, som Electronic Environment. Jag tror också att det är viktigt att ständigt se över och förbättra ”nyttan och nöjet” med att gå på mötena. Detta kan vi åstadkomma med intressanta presentationer och studiebesök, vilket gärna kan starta kvällen innan med en informell middag. Som sagt, detta liknar mycket av det vi redan gör! Har ni förbättringsförslag är ni mycket välkomna att höra av er. Jag vill också passa på att gratulera Professor Rajeev Thottappillil, som i dagarna har utnämnts till IEEE Fellow, vilket är en hedersbetygelse och som de skriver i utnämnandet ”for contributions to the understanding of lightning and electromagnetic interference”. Om du är intresserad av att delta på våra möten, hör dig av till vår sekreterare Åke Lindbeck, för mer information (ake.lindbeck@ saabgroup.com). Mer information om föreningen finns på hemsidan http://www.ieee.se/chapterindex. php?code=emc. Kia Wiklundh Avgående ordf. Swedish Chapter IEEE EMC


Electronic Environment #4.2014

Möte IEEE EMC och SNRV E på KTH Den 4 november hade IEEE EMC Swedish chapter och SNRV sektion E ett gemensamt möte på kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Det välbesökta mötets tema var ”Blixt – verkan och skydd” och bjöd på historik, forskning samt exempel på tillämpningar inom området. Deltagarna gjorde även ett mycket uppskattat besök i KTH:s reaktorhall R1.

M

ötena inom IEEE EMC Swedish chapter är sedan länge mycket välbesökta och de tillfällen man har ett gemensamt möte med SNRV sektion E så brukar det bli extra trångt. Mötena utgör såväl en populär mötesplats för nätverkande inom EMC-området såsom ett tillfälle för ytterligare förkovran via utvalda föredrag och studiebesök. Detta möte hade fokus mot blixt och inleddes av Prof. Rajeev Thottappillil, KTH, som med sitt föredrag “Lightning Properties and Protection” gav en sammanfattning av de fysikaliska grunderna för blixtnedslag samt några exempel på grundläggande principer för blixtskydd i konstruktioner. Bland annat visade han exempel på olika metoder att skydda rotorbladen på vindkraftverk mot blixtträff. Blixtnedslag är det i särklass kraftfullaste EMC-problemet med toppströmstyrkor på typiskt 2 – 200 kA, men där så

hög toppströmstyrka som 400 kA uppmätts vid enstaka blixturladdningar. Rajeev berättade också att ca 40% av alla blixtnedslag har mer än en kanal som laddar ur mot marken samtidigt. Avståndet mellan dessa kanaler kan vara från ca 10 meter upp till 7 km. Karl-Gunnar Lövstrand gav en historisk exposé med sitt föredrag ”Blixtskydd ur ett historiskt perspektiv” där vi bland annat fick veta att man funnit exempel på möjligt blixtskydd redan för ca 4000 år sedan i det gamla Mesopotamien (forskarna är dock inte eniga om ifall det handlade om medvetet konstruerade blixtskydd). Andra tidiga spår av blixtskydd finns även i Egypten från ca 1170 fKr hos farao Ramses III. Även Salomos tempel som byggdes för ca 3000 år sedan var försett med metalldelar som skyddade det mot blixtnedslag. Karl-Gunnar tog sedan åhörarna genom historien fram till idag

och han visade att det redan i slutet av 1800-talet fanns publikationer med detaljerade anvisningar om blixtskydd för olika konstruktioner. Jan-Olof Brink gav med sitt föredrag ”Blixtskydd i fartyg, en exposé över 30 års erfarenhet”, en rad exempel på hur man kan skydda fartyg byggda i trä, metall eller kolfiberkomposit mot blixtnedslag. Den svåraste utmaningen är ytfartyg av komposit som samtidigt har ett antal andra krav som måste uppfyllas och Jan-Olof gav exempel på flera principiella sätt att lösa sådana problem. Han visade flera intressanta praktikexempel på hur lösningarna kan se ut på svenska militära fartyg. På frågan om ubåtar och blixtnedslag så berättade Jan-Olof att ubåtar har visat sig vara ett mindre problem för blixtnedslag medan ytfartyg måste ha rigorösa skydd för att inte blixtnedslag ska skada personal och materiel.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Studiebesöket i KTH:s reaktorhall R1var mycket uppskattat och visade en bit svensk historia inom tidig kärnteknikforskning. R1 kördes från 13 juli 1954 fram till 6 juni 1970 på KTH:s campus i Stockholm. Reaktorn konstruerades och byggdes av dåvarande AB Atomenergi. Reaktoreffekten var ursprungligen 300 kW men höjdes senare till 1 MW. Då Sverige vid starttidpunkten för R1 inte hade någon egen uranbrytning så laddades R1 med tre ton uran som hade lånats från Frankrike. Idag används den före detta reaktorhallen som scen för bland annat opera, dans och teater. Lokalerna används även för somliga forskningsprojekt som exempelvis experiment för inomhuspositionering. Bokningsschemat för R1 är idag så fullt att mötet hade fått tid under lunchen för besöket. Peter Stenumgaard

21


% &) * $ ' '+$ % - & #% #'!( *('+"# % +

BOFORS TEST CENTER www.testcenter.se

,,, *('+"# % +

(14 #.. ;174 X *'4/#. #0& 5'#.+0) 51.76+105

-ROH[ $% 9lVWHUYLNVYlJHQ 9lUPG| 7HOHIRQ )D[ PDLO#MROH[ VH ZZZ MROH[ VH

22

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Branschnyheter

Electronic Environment #4.2014

MTT Skandinavisk distributör för Copper Mountain Technologies

Gratis uppslagsverk för Industriell Ethernet

MTT Design and Verification AB har utsetts till skandinavisk distributör för Copper Mountain Technologies PC-baserade nätverksanalysatorer, reflektometrar och tillbehör. Copper Mountain Technologies nätverksanalysatorer separerar RF-hårdvaran, som oftast har längst livslängd i en VNA, från PC, skärm, och hårddisk. Kopplad till en PC via USB-gränssnitt fås en högklassig VNA till en bråkdel av kostnaden för en traditionell analysator. Resultatet är en snabbare, mer effektiv testprocess som passar in i den moderna arbetsplatsen.

Kompendiet förklara på ett enkelt och pedagogiskt sätt de olika förkortningarna som används inom Industriell Ethernet med bl.a. Profinet, Ethernet-IP och IEC 61850. Kompendiet kan kostnadsfritt beställas på MNR numret 52003752/2014-05-27/03 och vänder sig till dig som konstruerar och planerar industriella nätverk.

Källa: Phoenix Contact AB

SGS testing for United Arab Emirates

Copper Mountain Technologies tillverkar PC-baserade vektornätverksanalysatorer med hög noggrannhet, stort dynamiskt omfång, ett välbekant gränssnitt och ett brett utbud av standardfunktioner. CMT nätverksanalysatorer ökar produktiviteten och sänker kostnaderna för test, kontroll och design genom att utnyttja den ständigt ökande prestandan i vanliga persondatorer. RF- och test-ingenjörer har framgångsrikt använt våra instrument till att minimera sin utrustning och samtidigt skapa en betydande produktivitetsvinst till en bråkdel av kostnaden för traditionella instrumentlösningar.

United Arab Emirates (UAE) Civil Defence has approved SGS Fimko Oy as an official safety testing laboratory and certification body. In UAE the approval process of safety authorities requires testing and certification by approved safety testing laboratory for products that are related to fire safety or personal safety. SGS can now grant the required Certificate of Compliance to the products in our scope of validity, based on the safety testing performed in our laboratory. Examples from the products requiring Certificate of Compliance are safety lighting, central battery systems and fire alert systems.

Källa: MTT Design & Verification

Källa: SGS

Hej! Vi vill bli din leverantör av utrustning och service inom EMC, elsäkerhet, givare, klimat och vibration. Kontakta oss redan idag! Vi diskuterar gärna dina specifika behov, lämnar ett förslag eller bokar in en demonstration. Thomas Lindell Försäljning 0141-20 96 52 thomas@proxitron.se

Rickard Elf Försäljning 0141-20 96 53 rickard@proxitron.se

Jonas Johansson Service 0141-20 96 55 jonas@proxitron.se

Proxitron AB – 0141-580 00 – info@proxitron.se – www.proxitron.se

www.electronic.nu – Electronic Environment online

23


Electronic Environment #4.2014

EM-Simulations of Built of Lightweight Crosstalk between cables and radiated emission from cables to antennas with the focus on vehicle applications has been investigated. In particular, the effect of using lightweight materials instead of metal in the vehicle chassis has been studied. Computer simulations of this were done in CST, and in the conclusion cable placement depending on material selection is discussed. Figure 1. Geometry for simulating crosstalk, seen from above.

INTRODUCTION Cables carrying time-varying electric currents will give rise to unwanted electromagnetic (EM) radiation that will couple to other cables, humans, and antennas nearby. The radiation can be reduced by shielding the cables, but since shielded cables are more expensive and heavier than unshielded cables they are not really a realistic choice for vehicle manufacturers. An alternative method is to place cables directly on a ground plane, such as a metal chassis, since this will lead to reduced radiation. Electrical vehicles demand large electric currents from the battery to the motor. Also, these vehicles may be constructed of lightweight materials (such as plastics, carbon fiber, etc), and this may further increase the unwanted radiation, since the shielding effect of the chassis is reduced. This motivates a special investigation of the EM fields for these types of vehicles so that the cable choice and routing can be chosen to reduce the unwanted radiation to an acceptable level. In the present paper we use CST Microwave Studio [1], a commercial software package based on the finite integration technique (FIT), to compute radiated electric fields from cables in the frequency range 5 MHz to 1 GHz. NUMERICAL SIMULATIONS First we consider crosstalk. Two pairs of wires are placed 10 mm over

24

Figure 2. Termination circuits for simulating crosstalk and definitions of transfer impedances.

www.electronic.nu – Electronic Environment online


Electronic Environment #4.2014

Electrical Vehicles Materials

www.electronic.nu – Electronic Environment online

25


Electronic Environment #4.2014

Figure 3. Geometry for simulation of radiated electric and magnetic fields, seen through a cross section.

Figure 5. Electric field around sheet made of PEC at 100 MHz.

Figure 4. Crosstalk in terms of transfer impedance in logarithmic scale [dBohm]. The frequency range is from 5 MHz to 1 GHz. The blue curve is the excitation signal (EXC) at 40 dBohm. The green curves are the near end cross talk (NEXT) and the red curves are the far end cross-talk (FEXT). Solid lines indicate that the sheet is electrically conducting (PEC and steel) and dashed lines indicate that the sheet is not conducting (plastic and vacuum).

a sheet as shown in Figure 1. The left pair of wires is the source wire with its return wire. The source wires are excited with a current generator with the amplitude 1 A. The wires to the right represent the victim cable. Here we will get induced currents due to (undesired) over-the-air coupling. Each wire pair is terminated with 100 ohm resistors in both ends. The terminations are illustrated in Figure 2. We define transfer impedances that will have simple relations to the induced currents, these expressions are also shown in Figure 2. Next, we consider the radiated fields. For this case we have removed the victim cable and placed the source cable in the center above the sheet. A cross-section of this geometry is shown in Figure 3.

Figure 6. Electric field around sheet made of steel at 100 MHz.

Electric field amplitudes for different materials of the sheet are compared in order to investigate the importance of material properties. We use a perfect electric conducting (PEC) sheet, a sheet of steel, a sheet of plastic material, and finally a sheet of free-space (in practice this corresponds to having no sheet). The steel sheet is modeled with a conductivity of 7.0×106 S/m and a relative permeability of µr = 500. The plastic material is modeled as lossless dielectric material with a relative permittivity of εr = 3. RESULTS The near end crosstalk (NEXT) and far end crosstalk (FEXT) are

SKRÄDDARSYDDA EMC-LÖSNINGAR KAMIC har 30 års erfarenhet av utveckling, produktion och installation av enheter och produkter inom elmiljöområdet. Vi hjälper idag ett hundratal enskilda kunder och större företag med vår kunskap och erfarenhet när det gäller frågor som rör EMC och förbättrad elmiljö. Välkommen att kontakta oss - vi lotsar dig fram till just din skräddarsydda lösning.

26

www.electronic.nu – Electronic Environment online

KAMIC Components Box 278, SE-651 07 Karlstad, Sweden Tel: 054-57 01 20, www.kamicemc.se


Branschnyheter

Electronic Environment #4.2014

Graham O’Hare, managing director of Roxtec UK

Cable seal specialist Roxtec Figure 7. Electric field around sheet made of plastic at 100 MHz.

upgrades UK nuclear site’s flood defences (WITH PIC) The UK subsidiary of global safety seal manufacturer Roxtec has provided cable and pipe sealing systems for a major flood protection project at a UK nuclear power station. Graham O’Hare, Managing Director of Roxtec’s UK arm, said the firm worked with EDF Energy which operates the Dungeness B nuclear power station on the coast of Kent, England. – Roxtec products were used to seal pipes and cables in existing underground trenches to protect the power station’s diesel generators. The generators are extremely important because they are needed to provide emergency back-up. Furthermore, the trenches go under bund walls, which provide an important secondary line of protection or containment, says Graham O’Hare. – Roxtec was chosen because our seals protect against multiple hazards. The penetration seals meet an IP67 rating for water ingress, H class fire rating and can protect against diesel splashes. Traditional sealants will only protect against one particular hazard and therefore could not meet the demands of this project.

Figure 8. Vertical cuts showing the electric field for the three previous figures.

shown in Figure 4 for the various materials of the sheets. We see that the material of the sheet will influence the transfer impedance. Nonconducting materials (plastic and vacuum) will increase the coupling with around 20 dB compared to electric conducting materials (PEC and steel), for the studied geometry. The electric field in the cross section (from Figure 3) is shown in Figure 5, 6, and 7 for a sheet made of perfect electric conductor (PEC), steel, and plastic, respectively. It is obvious from these figures that the electric field is reduced by a conducting sheet, especially below the sheet but also substantially above the sheet. In Figure 8 a vertical cut has been selected in the previous figures to illustrate this. It is clear that conducting material reduces the electric field and that PEC and steel behave approximately in the same way. The increase of electric field strength is around 24 dB one meter above the sheet if the sheet is made of plastic instead of metal. All curves show a 1/R-decay of the field amplitude for large distances, were R is the distance from the sheet (in Figure 8 R is equal to z). This is in agreement with theory. CONCLUSIONS A vehicle chassis made of electric conducting materials will act as a shield that reduces the electromagnetic fields from cables. When constructing vehicles using non-conducting materials, this must be taken into account and cable shielding may have to be introduced. Cable routing close to metals should be made if possible. REFERENCES [1] CST Microwave Studio http://www.cst.com/Content/Products/ TechnicalSpecification.aspx?product=CST%20MWS Ulf Carlberg, Peter Ankarson, Christer Karlsson, Jan Carlsson SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

As part of its service, Roxtec engineers visited and surveyed the Dungeness plant then came up with the required designs. Roxtec then manufactured retrofit products which mean they can seal around existing cables and pipes so as not to disturb the surrounding infrastructure. Construction of the Dungeness B power station began in 1965 and power generation started there in 1983. Today the site employs 550 full-time employees along with 200 full-time contractors. Its total supply to the UK’s national power grid is 1040MW. The Dungeness project comes as Roxtec, which has its UK arm based in Greater Manchester, recently reported 45 per cent growth in the past year as sales passed the £5m mark. Roxtec’s experience in the nuclear industry is the topic of a Continuous Professional Development (CPD) accredited seminar and is available to engineers working in the industry.

Källa: Roxtec

SEES är den Svenska branschföreningen för miljötålighetsteknik. Föreningen samlar Sveriges främsta experter inom miljötålighetsprovning med syftet att stötta utvecklingen av robusta produkter Välkommen att bli medlem! sees@tebab.com

www.electronic.nu – Electronic Environment online

tel: 08-782 08 50

27


Produktnyheter

Electronic Environment #4.2014

naler och upp till åtta externa ingångar kan med hög precision registrera ett brett spektra av mätvärden. Ställdon kan styras direkt från regulatorn genom olika utgångsvariabler i antingen analog eller digital form. Utgångarna kan utökas ytterligare via externa moduler. Olika gränssnitt finns tillgängliga för kommunikation med system på högre nivåer. Kommunikationen kan vara Modbus (master / slave), PROFIBUS-DP eller Ethernet med online-visualisering via webbservern.

Källa: JUMO

Infraröd termometer med automatisk bildtagningsfunktion

Mer än bara en touch ... Den universella process controllern JUMO DICON Touch förenklar drift och styrning av processer. Enhetlig reglering är nödvändig för att säkerställa hög kvalitet på en produkt. JUMO presenterar DICON Touch, en universell tvåkanals processoch programregulator. Båda kanalerna använder den väl beprövade styralgoritmen från JUMO, med två möjliga optimeringsalternativ för att passa processen och alla högt ställda krav. Detta gör uppstart enkel, översiktlig och tillförlitligt. Process- och programregulatorn hanterar multizon- och kaskadreglering och även andra komplexa och sammanhängande regleringsuppgifter med lätthet. Processen kan visualiseras på en levande TFT färgskärm. Pekskärmen säkerställer att driften är enkel och intuitiv, vilket i sin tur underlättar start-up och administration. Tack vare det modulära hårdvarukonceptet, har JUMO DICON Touch en hög grad av flexibilitet, vilket gör den lämplig för de flesta applikationer. Fyra universella analoga ingångar för anslutning av temperaturgivare, vanliga sig-

Temperaturhantering är en viktig faktor i industriell kvalitetssäkring. optris® CSvideo-serien består av optris® CSvideo 2M, optris® CTvideo 1M/2M och optris® CTvideo 3M. Medföljande mjukvaran i form av optris® Compact Connect software ingår. Den inbygga triggerfunktionen genererar automatiskt översiktsbilder vid specificerade intervaller, antingen tidskontrollerade, eller om förinställd temperatur uppnås. De genererade skärmdumparna kan sparas på valfri plats. Detta tillåter användaren att implementera kvalitetssäkring i varje steg av produktionsprocessen även vid massproduktion. – Den knivskarpa bilden med temperaturstämpel på varje enskild produkt är väldigt övertygande, säger Detlev Könecke från IRIS Infrared Systems.

ETT ANVÄNDBART VERKTYG INOM ALLA INDUSTRIER

Dessa strålningspyrometrar mäter inom intervallet 50 °C och 3000 °C, vilket innebär att de även kan användas i högtemperaturapplikationer. Det är även möjligt att integrera dem i höghastighetsprocesser, tack vare en låg responstid på 1ms. Den justerbara fokala linsen kan fokusera på avstånd så nära som 90mm. Markering av mätpunkter så små som 0,5mm är möjligt.

Källa: Micro-Epsilon Sensotest AB

Tillfälliga EMC-problem? Hyr vår EMC-scanner och se störningskällan.

See it before you

it!

q +46 280 41122 p +46 280 41169

info@detectus.com www.detectus.com

S. Hantverkargatan 38B 782 34 Malung


Visst är det smidigt med kompetensutveckling? Oavsett om du arbetat inom elmiljö ett tag eller precis har börjat är kompetensutveckling en viktig faktor för din fortsatta karriär. Genom våra e-utbildningar inom elmiljö håller du dig på ett tryggt och bekvämt sätt uppdaterad. Dessutom kan du gå utbildningen var du vill och när du vill – bara du har en internetuppkoppling och en webbläsare. www.justkompetens.se/elektronik

KVALIFICERADE E-KURSER

Justkompetens.se erbjuder, i samarbete med Electronic Environment, e-kurser inom elmiljö. Genom e-learning kompletterar och säkerställer man kunskapsnivån och bygger vidare på den befintliga kompetensen på ett enkelt sätt i ett trevligt och användarvänligt gränssnitt, när det passar respondenten bäst.


Produktnyheter

Electronic Environment #4.2014

6SigmaET version 9 innehåller ett nytt och revolutionerande rutnät och en lösare som är helt annorlunda än konkurrerande lösningar: verktyget tar sinnrikt bort bördan av att manuellt optimera nätet genom att assistera användaren i avvägningen mellan datorns prestanda och nätets upplösning för att ge optimal precision och prestanda. Den kraftfulla parallella lösaren i version 9 levererar banbrytande prestanda, hanterar komplexa geometrier och ger exakta och avancerade simuleringar. I många fall räknas simuleringstiden i minuter snarare än timmar. – Sedan lanseringen för fem år sedan, har 6SigmaET erkänts som det verktyg för elektronikkylning som är snabbast och enklast att använda, levererar betydande förbättringar i simuleringsprestanda, beräkningsteknik och effektivitet, säger Hassan Moezzi, VD på Future Facilities. – Den senaste versionen av verktyget integrerar en revolutionerande ny CFDlösare som möjliggör termisk analys på bråkdelen av den tid det tidigare tog och potentiellt upp till tio gånger snabbare, samt att komplexa termiska modeller nu kan lösas på mindre kraftfulla datorer. 6SigmaET är ett verktyg utformat för att tilltala både erfarna termiska ingenjörer och de med mindre specialistkunskaper.

Källa: Mtt Design and Verification AB

Ny version av 6SigmaET Future Facilities meddelar att version 9 av simuleringsprogrammet 6SigmaET som möjliggör snabb och korrekt termisk analys för att minska utvecklingstiden för elektroniska produkter. I den nya versionen av värmemodelleringsverktyg et introduceras nya CFD-lösare och ytterligare förbättrad funktionalitet och ett förbättrat användargränssnitt, vilket ytterligare ökar produktiviteten för konstruktören. Future Facilities tillkännagav nyligen en betydande uppdatering av 6SigmaET, företagets kraftfulla, intuitiva och lättanvända termiska simuleringsverktyg som vänder sig till konstruktörer av elektronikkomponenter och produkter. Version 9 av 6SigmaET integrerar en ny CFD (Computational Fluid Dynamics) -lösare som radikalt snabbar upp den termiska simuleringen, samt inför ett antal förbättringar i verktygets funktionalitet och användargränssnitt.

Grunder i industriell fjärrkommunikation Phoenix Contact AB erbjuder nu en kostnadsfri bok som skrivits för att förklara möjligheterna och samtidigt begränsningarna med fjärruppkopplingar över mobilnäten som finns tillgängliga idag runt i världen. Ett extremt aktuellt tema då större och större krav ställs på leverantörer av industriell utrustning då ev. felsökning och support blir ett allt viktigare beslutskriterium för slutkunderna. Handboken kan kostnadsfritt beställas med MNR 52000746 från Phoenix Contact AB

Rätt mätt genom en kombination av högkvalitativ utrustning och hög kompetens! • Standardenlig mäthall, upp till 18 GHz. Uppmätt NSA samt Svswr 1-6 GHz. • EMC-provning (bl.a. fordonskomponenter), radiomätning. • Certifiering, förtest, konstruktionsprovning. Allt vad du som kund kan behöva! • Ny mätmottagare: Rohde & Schwarz ESU 26. �

www.janlinders.com, 031-744 38 80, info@janlinders.com

30

Jan Linders ��������� ��������� ��� �� EMC-provning

��������� �� ������� ��� ��

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Källa: Phoenix Contact


Electronic Environment #4.2014

Branschnyheter

Företagsregister Acal AB Solna Strandväg 21 171 54 Solna Tel: 08-546 565 00 Fax: 08-546 565 65 info@acal.se www.acal.se Acte Supply AB Box 4115 171 04 Solna Tel: 08-445 28 00 Fax: 08-98 26 19 www.acte.se Adopticum Gymnasievägen 34 Leveransadress: Anbudsgatan 5 931 57 Skellefteå Tel: 0910-288 260 info@adopticum.se www.adopticum.se Ageto MTT AB Propellervägen 6 B 183 62 Täby Tel: 08-446 77 30 www.agetomtt.com Agilent Techologies Sweden AB Kronborgsgränd 23 164 94 Kista Tel: 0200-88 22 55 Aleba AB Västberga allé 1 126 30 Hägersten Tel: 08-19 03 20 Fax: 08-19 35 42 www.aleba.se

22 000 ton batterier och elprylar ligger och skräpar i de svenska hemmen Svenska privatkonsumenter förvarar 4 000 ton förbrukade batterier och 18 000 ton uttjänta batteridrivna elprylar i hemmen. Det visar en beräkning som Batteriåtervinningen har gjort. Nu uppmanas alla konsumenter att göra ett elektriskt rens hemma och lämna in batterier och elprylar till återvinning så att de kommer tillbaka in i kretsloppet. – Svenskarna är duktiga på återvinning men behöver bli bättre. Mer än en tredjedel av de batterier och elprylar som säljs blir liggande i hemmen när de inte används längre, säger Micaela Westerberg, kommunikationsansvarig på Batteriåtervinningen. Dagens insamlingsmål är 65 procent vilket motsvarar ungefär vad vi samlar in, men från 2016 höjs insamlingsmålet till 75 procent. – Batterier och små elprylar innehåller mineraler och metaller som inte finns i oändliga mängder. När vi återvinner för vi tillbaka metallerna i kretsloppet igen och vi slipper bryta nya, på så sätt sparar vi på jordens resurser, en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta konsumera elektronik och batterier, säger Micaela Westerberg I de förbrukade batterierna och elprylarna finns lika mycket stål som i Globen och tillräckligt med metaller för att tillverka 290 000 cyklar eller 130 miljoner nya mobiltelefoner. ­– I genomsnitt finns 5 kilo elektronik och batterier i varje svenskt hushåll som inte används längre. Man kan faktiskt säga att de svenska hemmen lider av batteri- och elprylsövervikt, som skulle må bra av att bantas bort. Det skulle gynna miljön och många skulle nog tycka att det vore skönt att bli av med en massa gamla prylar och batterier som bara ligger och skräpar i byrålådorna, säger Micaela Westerberg.

Alelion Batteries Flöjelbergsgatan 14c 431 37 Mölndal Tel: 031-86 62 00 info@alelion.com www.alelion.com/sv AMB Industri AB 361 93 Broakulla Tel: 0471-485 18 Fax: 0471-485 99 Amska Amerikanska Teleprodukter AB Box 88 155 21 Nykvarn Tel: 08-554 909 50 Kontaktperson: Kees van Doorn www.amska.se

Alpharay Teknik AB Runnabyvägen 11 705 92 Örebro Tel: 019-26 26 20 mail@alpharay.se www.alpharay.se Kontaktperson: Mats Egeryd Produkter och tjänster: ESD-skydd. Alpharay Teknik marknadsför NRD nukleära jonisatorer – stavjonisatorer, fläktar, handblåspistoler m m. Tryckluftsprodukter från EXAIR, tex. luftknivar och kylare för elkapslingar samt Static String antistakabel.

Anritsu AB Borgarfjordsgatan 13 A 164 26 Kista Tel: 08-534 707 00 Fax: 08-534 707 30 www.eu.anritsu.com ANSYS Sweden Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-588 370 60 Vestagatan 2 B 416 64 Göteborg Tel: 031-771 87 80 info-se@ansys.com www.ansys.com Armeka AB Box 32053 126 11 Stockholm Tel: 08-645 10 75 Fax: 08-19 72 34 www.armeka.se Axiom EduTech Gjuterivägen 6 311 32 Falkenberg Tel: 0346-71 30 30 Fax: 0346-71 33 33 www.axiom-edutech.com

BK Services Westmansgatan 47 A 582 16 Linköping Tel: 013–21 26 50 Fax: 013–99 13 025 johan@bk-services.se www.bk-services.se Kontaktperson: Johan Bergstrand Produkter och Tjänster: BK Services erbjuder elsäkerhetsgranskningar (LVD), för- och sluttester av din produkts EMCegenskaper, hjälp med CE-märkning, klimat- och vibrationstester samt akustikmätningar. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster med korta ledtider, problemlösningshjälp och vänligt bemötande.

Berako AB Regulatorv 21 14149 Huddinge Tel: 08-774 27 00 Fax: 08-779 85 00 www.berako.se Bodycote Ytbehandling AB Box 58 334 21 Anderstorp Tel: 0371-161 50 Fax: 0371-151 30 www.bodycote.se Bofors Test Center AB Box 418 691 27 Karlskoga Tel: 0586-84000 www.testcenter.se Bomberg EMC Products Aps Gydevang 2 F DK 3450 Alleröd Danmark Tel: 0045-48 14 01 55

Källa: Batteriåtervinningen www.electronic.nu – Electronic Environment online

31


Företagsregister Bonab Elektronik AB Box 8727 402 75 Göteborg Tel: 031-724 24 24 Fax: 031-724 24 31 www.bonab.se BRADY AB Vallgatan 5 170 69 Solna Tel: 08-590 057 30 Fax: 08-590 818 68 cssweden@bradyeurope.com www.brady.se www.bradyeurope.com Bromanco Björkgren AB Rallarvägen 37 184 40 Åkersberga Tel: 08-540 853 00 Fax: 08-540 870 06 info@bromancob.se www.bromancob.se Båstad Industri AB Box 1094 269 21 Båstad Tel: 0431-732 00 Fax: 0431-730 95 www.bastadindustri.se CA Mätsystem Sjöflygsvägen 35 183 62 Täby Tel: 08-505 268 00 Fax: 08-505 268 10 www.camatsystem.se Cadputer AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby Tel: 08-590 752 30 Fax: 08-590 752 40 www.cadputer.se Caltech AB Fågelviksvägen 7 145 53 Norsborg Tel: 08-534 703 40 Fax: 08-531 721 00 www.caltech.se

Electronic Environment #4.2014 Emka Scandinavia Box 3095 550 03 Jönköping Tel: 036-18 65 70 Dectron AB Thörnbladsväg 6 386 90 Färjestaden Tel: 0485-56 39 00 gorantordsson@kemet.com tobiasharlen@kemet.com ulfheiding@kemet.com www.dectron.se Produkter och Tjänster: EMC Dectron har ett välutrustat och ackrediterade EMC-labb där vi utför provning enligt de vanligast förekommande standarderna inom EMC området. Vi är experter på att avhjälpa störningsproblem och apparater som inte kan flyttas till labbet kan vi prova på plats. LVD Vi utför elsäkerhetsgranskningar inom de flesta områden, många gånger i samband med EMC-provning. Apparater som inte kan flyttas till labbet kan vi granska på plats. Miljöprovning Vi har utrustning och kunskap för provning av vibration, skak, chock, snabb temperaturväxling, kyla värme och fuktighet.

Compomill AB Box 4 194 21 Upplands Väsby Tel: 08-594 111 50 Fax: 08-590 211 60 www.compomill.se

CCC Solutions/Carpatec Högbackavägen 6 184 37 Åkersberga, Tel: 08-540 888 45 www.cccsolutions.eu

EG Electronics AB Grimstagatan 160 162 58 Vällingby Tel: 08-759 35 70 Fax: 08-739 35 90 www.egelectronics.com

CE-BIT Elektronik AB Box 7055 187 11 Täby Tel: 08-735 75 50 Fax: 08-735 61 65 info@cebit.se www.cebit.se

Elastocon AB Göteborgsvägen 99 504 60 Borås Tel: 033-22 56 30 Fax: 033-13 88 71 www.elastocon.se

CLC SYSTEMS AB Nygård Torstuna 740 83 Fjärdhundra Tel: 0171-411030 Fax: 0171-411090 info@clcsystems.se www.clcsystems.se Combinova Marketing AB Box 200 50 161 02 Bromma Tel: 08-627 93 10 Fax: 08-29 59 85 sales@combinova.se www.combinova.se Combitech AB Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 Fax: 013-18 51 11 emc@combitech.se www.combitech.se

32

Eldonvasa AB Egnahemsgatan 39 571 83 Nässjö Tel: 0380-762 00 Fax: 0380-158 00 www.eldon-enclosures.com ElektronikBolaget Orbis Ekbacksvägen 28 168 69 Bromma Tel: 08-555 36 360 Fax: 08-555 36 369 www.orbis.eu/swe

DELTA Development Technology AB Finnslätten, Elektronikgatan 47 721 36 Västerås Tel: 021-31 44 80 Fax. 021-31 44 81 info@delta-dt.se www.delta-dt.se Kontaktperson: Ulf Bjerke Produkter och Tjänster: Ackrediterad EMCmätning, elsäk- och EMC rådgivning, problemlösning, utbildning, CEmärkning. DELTA hjälper svensk industri att utveckla miljötåliga och störningståliga produkter och elektronik samt vid e-, FCC, CE, VCCI-märkning etc – även ute på företag. Vi arbetar med test och rådgivning inom EMC, LVD, MD, akustik och optik samt mekanik- och klimattest. DELTA är SWEDAC-ackr för EMC.

Detectus AB Hantverkargatan 38 B 782 34 Malung Tel: 0280-411 22 Fax: 0280-411 69 jan.eriksson@detectus.se www.detectus.se

ESD-Center AB Ringugnsgatan 8 216 16 Malmö Tel: 040-36 32 40 Fax: 040-15 16 83 www.esd-center.se Eurodis Electronics 194 93 Stockholm Tel: 08-505 549 00 Exapoint Svenska AB Box 195 24 104 32 Stockholm Tel: 08-501 64 680 www.exapoint.se ExCal AB Bröksmyravägen 43 826 40 Söderhamn Tel: 0270-28 87 60 Fax: 0270-28 87 70 info@excal.se www.excal.se Farnell Skeppsgatan 19 211 19 Malmö Tel: 08-730 50 00 www.farnell.se Ferner Elektronik AB Box 600 175 26 Järfälla Tel: 08-760 83 60 www.ferner.se Flexitron AB Tumstocksvägen 11 A Box 7117 187 12 Täby Tel: 08 - 732 85 60 sales@flexitron.se www.flexitron.se FMV 115 88 Stockholm Tel: 08-782 40 00 Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se

Kontaktperson: Jan Eriksson Produkter och Tjänster: Instrument, provning. Detectus AB utvecklar, producerar och säljer EMC-testsystem på världsmarknaden. Företaget erbjuder också hyra och leasing av mätsystemet. Detectus har möjlighet att utföra konsultmätningar (emission) på konsultbasis i egna lokaler.

Elrond Komponent AB Box 1220 141 25 Huddinge Tel: 08-449 80 80 Fax: 08-449 80 89 www.elrond.se

Elis Elektro AS Jerikoveien 16 N-1067 Oslo Tel: +47 22 90 56 70 Fax: + 47 22 90 56 71 www.eliselektro.no

Eltech Electronics AB Björnavägen 74 891 42 Örnsköldsvik Tel: 0660-29 98 50 www.eltech.se

ELKUL Kärrskiftesvägen 10 291 94 Kristianstad Tel: 044-22 70 38 Fax: 044-22 73 38 www.elkul.se

EMC Väst AB Bror Nilssons Gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-51 58 50 Fax: 031-51 58 50 www.emcvaest.se

EMC Services Box 30 431 21 Mölndal Besöksadress: Bergfotsgatan 4 Tel: 031-337 59 00 www.emcservices.se Kontaktperson: Tony Soukka tony@emcservices.se EMC Services erbjuder provning, rådgivning, problemlösning och utbildning inom EMCområdet. I vårt EMClaboratorium i Mölndal utför vi EMC-mätningar på alla möjliga produkter och kan även ta in större objekt som t.ex. bilar. Vi har utrustning för att utföra mätningar på plats hos kund och kan även erbjuda miljö- och vibrationsprovning. EMC Services ingår i försvarskoncernen Saab.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Emicon AB Head office: Briggatan 21 234 42 Lomma Branch office: Luntmakargatan 95 113 51 Stockholm Tel: 040-41 02 25 or 073-530 71 02 sven@emicon.se www.emicon.se Contact: Sven Garmland Need Help With Your Electromagnetic Environment? Products and Services: We have more than 30 years of experience from research and development in the field of electromagnetic interference. We can help you with: • Interference control • Advice • Specifications • Testing for EMC, EMP, HPEM and lightning • Field tests, current injection and coupling measurements • Electromagnetic simulations • Analysis and measurements on small and large-scale systems, anything from circuit boards to complex facilities. • Measurement and test system integration • Software for EM simulations, measurements and instrument control • Shielding and Grounding Visit www.emicon.se for further information.

ERDE-Elektronik AB Spikgatan 8 235 32 Vellinge Tel: 040-42 46 10 Fax: 040-42 62 18 info@erde.se web: www.erde.se Kontaktperson: Ralf Danielsson Produkter och Tjänster: Skandinavisk representant för schweiziska EMC-Partner AG. Vi har provutrustning för IEC, EN, ISO, MIL mfl standarder samt för harmonics, flicker, emission och immunitet. Transientgeneratorer för bla immunitets- och komponentprovning samt blixtprovning av flygplans-, telekom- och militärutrustning.


Företagsregister

Electronic Environment #4.2014 Garam Elektronik AB Box 5093 141 05 Huddinge Tel: 08-710 03 40 Fax: 08-710 42 27 EMP-Tronic AB Box 130 60 250 13 Helsingborg Tel: 042-23 50 60 Fax: 042-23 51 82 www.emp-tronic.se

Glenair Nordic AB Box 726 169 27 Solna Tel: 08-505 500 00 Fax: 08- 505 500 00 www.glenair.com

Kontakt person: Lars Günther

Gore & Associates Scand AB Box 268 431 23 Mölndal Tel: 031-706 78 00 www.gore.com

Emp-tronic AB är specialiserat på Elmiljö- och EMC-teknik. Produkter och Tjänster: Vi har levererat skärmade anläggningar i över 25 år till bl.a. försvaret och myndigheter som skydd för EMP, RÖS, HPM med kontorsmiljö. Vi levererar även utrustning och skärmrum för EMC-mätning, elektronikkalibrering eller antennmätning, även med modväxelteknik. I vårt fullutrustade EMC-lab kan vi erbjuda verifierad provning för CE-märkning.

Frendus AB Strandgatan 2 582 26 Linköping Tel: 013-12 50 20 info@frendus.com www.frendus.com Kontaktperson: Stefan Stenmark

HCM Elektronik Sockenvägen 428 122 63 Enskede Tel: 08-659 99 15 Fax: 08-556 103 78 www.hcm.se Helukabel AB Spjutvägen 1 175 61 Järfälla Tel: 08-557 742 80 Fax: 08-621 00 59 www.helukabel.se High Voltage AB Änggärdsgatan 12 721 30 Västerås Tel: 021-12 04 05 Fax: 021-12 04 09 www.highvoltage.se Industrikomponenter AB Gårdsvägen 4 169 70 Solna Tel: 08-514 844 00 Fax: 08-514 844 01 www.inkom.se Infineon Technologies Sweden AB Isafjordsgatan 16 164 81 Kista Tel: 08-757 50 00 www.infineon.com Ing. Firman Göran Gustafsson Asphagsvägen 9 732 48 Arboga Tel: 0589-141 15 Fax: 0589-141 85 www.igg.se

Produkter och Tjänster: INNVENTIA AB är ett certifierat laboratorium, som arbetar med miljötålighets- och förpackningsprovning. Vi fastställer att produkt och förpackning klarar de mekaniska samt de klimatologiska påkänningar, som uppstår under transport och i produktens användarmiljö. Vi kan även utveckla optimala förpackningar med anpassade stöt- och vibrationsdämpningsegenskaper. INNVENTIA AB är certifierat av SWEDAC och ISTA.

Instrument-Mäklaren Pyramidbacken 6 141 75 Kungens Kurva Tel: 08-710 58 47 info@instrument-maklaren.se www.instrument-maklaren.se Kontaktperson: Per-Arne Andersson Instrumentcenter Folkkungavägen 4 Box 233 611 25 Nyköping Tel: 0155-26 70 31 Fax: 0155-26 78 30 info@instrumentcenter.se www.instrumentcenter.se Intertechna AB Kvarnvägen 15 663 40 Hammarö Tel: 054-52 10 00 Fax: 054-52 22 97 www.intertechna.se Intertek Torshamnsgatan 43 Box 1103 164 22 Kista Tel: 08-750 00 00 Fax: 08-750 60 30 Info-sweden@intertek.com www.intertek.se Jontronic AB Centralgatan 44 795 30 Rättvik Tel: 0248-133 34 info@jontronic.se www.jontronic.se Kitron AB 691 80 Karlskoga Tel: 0586-75 04 00 Fax: 0586-75 05 90 www.kitron.com

Jan Linders EMC-provning Bror Nilssons gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-744 38 80 Fax: 031-744 38 81 info@janlinders.com www.janlinders.com

INNVENTIA AB Torshamnsgatan 24 B 164 40 Kista Tel: 08-67 67 000 Fax: 08-751 38 89 www.innventia.com Kontaktperson: Torben Jacobson

Ingenjörsfirman Gunnar Petterson AB Ekebyborna 254 591 95 Motala Tel: 08-93 02 80 Fax: 0141-711 51 hans.petterson@igpab.se www.igpab.se

HP Etch AB 175 26 Järfälla Tel: 08-588 823 00 www.hpetch.se Produkter och Tjänster: HP-Etch AB offers customized EMC-shields in thin metal. We can suggest technical designs or manufacture according to your drawings. Thanks to our flexible etching method your shields can have logos, product codes and bending lines at no extra cost. Fast prototypes up to midrange volumes are produced in our own factory in Sweden. We can also provide high volumes in Tape & Reel or trays.

Kontaktperson: Jan Linders Produkter och tjänster: EMC-provning, elektronik och EMC, utbildning, EMIanalys, allmän behörighet. Jan Linders Ingenjörsfirma har mångårig erfarenhet inom EMCområdet och har allmän behörighet upp till 1 000 V. Bland vårt utbud märks ce-märkning, prototypprovning samt mätning och provning hos kund. Vi utför EMC-styling dvs förbättrar produkters EMC-egenskaper, ger råd och hjälp om standarder m m. Med vår nya EMCtjänst tar vi totalansvar för er EMC-certifiering.

Jolex AB Västerviksvägen 4 139 36 Värmdö Tel: 08-570 229 85 Fax: 08 570 229 81 mail@jolex.se www.jolex.se Kontaktperson: Mikael Klasson Produkter och Tjänster: EMC, termiska material och kylare Jolex AB har mångårig erfarenhet inom EMC och termiskt. Skärmningslister/kåpor, mikrovågsabsorbenter, icke ledande packningar, skärmande fönster/glas/rum/dörrar, genomföringskondensatorer, kraftfilter, data-, telekom-, utrustningsoch luftfilter, ferriter, jordflätor, termiska material och kylare etc. Vi kundanpassar produkter och volymer.

LAI Sense Electronics Rördromsvägen 12 590 31 Borensberg Tel: 0703-45 55 89 Fax: 0141-406 42 www.laisense.com

justkompetens.se Mässans gata 14 412 51 Göteborg Tel: 031-708 66 80 info@justevent.se www.justkompetens.se/ elektronik Produkter och tjänster: Då en produkts egenskaper inom elmiljö är en stor del av produktens kvalitet, krävs att de funktioner som kommer i beröring med utveckling, konstruktion, installation och underhåll har en grundläggande kunskap i elmiljöns olika förutsättningar, delmoment och grundkrav. Därtill kunskap om hur man uppnår tillräckliga egenskaper inom exempelvis EMC, ESD, elsäkerhet och miljötålighet. Vi vill ge dig en möjlighet att på ett effektivt och kvalitativt sätt komplettera och säkerställa din kompetens för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt i ditt yrke – Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man helt enkelt skaffa ny. Då är e-learning ett optimalt verktyg att använda sig utav.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Kamic Installation AB Box 278 651 07 Karlstad Tel: 054-57 01 20 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se Kontaktperson Karlstad: Bo Janson Produkter och Tjänster: Komponenter, ledande packningar & lister, skärmade rum (RÖS/EMP). KAMIC erbjuder ett brett program av elmiljöprodukter omfattande allt från komponenter till kompletta system. Lösningarna för skalskydd omfattar lådor, skåp och rum för EMI-, EMP- och RÖS-skydd. Systemlösningar som uppfyller MILSTD 285 och är godkända enligt skalskyddsklasserna SS1 och SS2.

LeanNova Engineering AB Flygfältsvägen 7 461 38 Trollhättan Tel: 072-370 07 58 info@leannova.se www.leannova.se

LaboTest AB Datavägen 57 B 436 32 Askim Tel: 031-748 33 20 Fax: 031-748 33 21 info@labotest.se www.labotest.se Produkter och Tjänster: LaboTest AB marknadsför och underhåller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom miljötålighet och test. Vårt huvudkontor finns i Askim och vårt filialkontor i Sollentuna. Våra huvudleverantörer är Vötsch och Heraeus. Båda har en världsomspännande organisation och är marknadsledande inom sina respektive produktområde. Vår verksamhet fokuseras främst kring följande produktområden: Värmeskåp, Torkugnar, Vakuumtorkskåp, Temperatur-, Klimattestkammare, Chocktest- kammare, Sol/ Vädertestkammare, Vibrationstestkammare, Klimatiserade rum, Saltspraytestkammare, HALT/ HASS-kammare.

33


Företagsregister LINDH Teknik Granhammar 144 744 97 Järlåsa Tel: 018-444 33 41 Mobil: 070-664 99 93 kenneth@lindhteknik.se www.lindhteknik.se Lintron AB Box 1255 581 12 Linköping Tel: 013-24 29 90 Fax: 013-10 32 20 www.lintron.se LTG Keifor AB (KAMIC) Box 8064 163 08 Spånga Tel: 08-564 708 60 Fax: 08-760 60 01 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se Lundinova AB Dalbyvägen 1 224 60 Lund Tel: 046-37 97 40 Fax: 046-15 14 40 www.lundinova.se Magnab Eurostat AB Pontongatan 11 611 62 Nyköping Tel: 0155-20 26 80 www.magnab.se Megacon AB Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 Fax: 08-581 653 00 www.megacon.se Mentor Graphics Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-632 95 00 www.mentor.com Metric Teknik Box 1494 171 29 Solna Tel: 08-629 03 00 Fax: 08-594 772 01 Mikroponent AB Postgatan 5 331 30 Värnamo Tel: 0370-69 39 70 Fax: 0370-69 39 80 www.mikroponent.se

Electronic Environment #4.2014 Nelco Contact AB Box 7104 192 07 Sollentuna Tel: 08-754 70 40 Nemko Sweden Enhagsslingan 23 187 40 Täby Tel: 08-47 300 30 www.nemko.no Nohau Solutions AB Derbyvägen 4 212 35 Malmö Tel: 040-59 22 00 Fax: 040-59 22 29 www.nohau.se Nolato Silikonteknik AB Bergmansvägen 4 694 91 Hallsberg Tel: 0582-889 00 Nortelco AS Ryensvingen 3 N-0680 Oslo Tel: +47 22576100 Fax: +47 22576130 elektronikk@nortelco.no www.nortelco.no Nortronicom AS Ryensvingen 5 Postboks 33 Manglerud N-0612 Oslo Tel: +47 23 24 29 70 Fax: +47 23 24 29 79 www.nortronicom.no Nässjö Plåtprodukter AB Box 395 571 24 Nässjö Tel: 031-380 740 60 www.npp.se OBO Bettermann AB Florettgatan 20 254 67 Helsingborg Tel: 042-38 82 00 Fax: 042-38 82 01 www.obobettermann.se OEM Electronics AB Box 1025 573 29 Tranås Tel: 075-242 45 00 www.oemelectronics.se

Miltronic AB Box 1022 611 29 Nyköping Tel: 0155-777 00 MJS Electronics AB Box 11008 800 11 Gävle Tel: 026-18 12 00 Fax: 026-18 06 04 www.mjs-electronics.se MPI Teknik AB Box 96 360 50 Lessebo Tel: 0478-481 00 Fax: 0478-481 10 www.mpi.se NanoCal AB Lundbygatan 3 621 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se Nefab Packaging AB 822 81 Alfta Tel: 0771-59 00 00 Fax: 0271-590 10 www.nefab.se

34

Prevas AB Hammarby Fabriksväg 21 A, 6 trp 120 30 Stockholm Tel: 08-644 14 00 maria.mansson@prevas.se www.prevas.se Kontaktperson: Maria Månsson Produkter: Utveckling Produkter och Tjänster: Spetskompetens inom elektronikutveckling: Analog och digital elektronik, EMC-teknik (rådgivning och eget pre-compliance EMC-lab), inbyggda system, samt programmering. Regulativa krav som EMC-, MD- RoHS- och WEEE- EUP-direktiven. "Lean Design" med fokus på kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, producerbarhet och säljbarhet.

PROXITRON AB Box 324 591 24 Motala Tel: 0141-580 00 Fax: 0141-584 95 info@proxitron.se www.proxitron.se Kontaktperson: Rickard Elf Produkter och Tjänster: INSTRUMENT. Proxitron AB arbetar med försäljning och service inom elektronikbranschen. Vi samarbetar med en rad ledande internationella tillverkare inom områdena; Klimat/Vibration, EMC, Givare, Komponenter, Högspänning och Elsäkerhet. Våra kunder finns över hela Skandinavien och representerar forskning/utveckling, produktion, universitet och högskolor.

ONE Nordic AB Box 50529 202 50 Malmö Besöksadress: Arenagatan 35 215 32 Malmö Tel: 0771-33 00 33 Fax: 0771-33 00 34 info@one-nordic.se Ornatus AB Stockholmsvägen 26 194 54 Upplands Väsby Tel: 08-444 39 70 Fax: 08-444 39 79 www.ornatus.se Para Tech Coating Scandinavia AB Box 567 175 26 Järfälla Besök: Elektronikhöjden 6 Tel: 08-588 823 50 info@paratech.nu www.paratech.nu

Profcon Electronics AB Hjärpholn 18 780 53 Nås Tel: 0281-306 00 Fax: 0281-306 66 www.profcon.se Proxy Electronics AB Box 855 391 28 Kalmar Tel: 0480-49 80 00 Fax: 0480 49 80 10 www.proxyelectronics.com RF Partner AB Flöjelbergsgatan 1 C 431 35 Mölndal Tel: 031-47 51 00 Fax: 031-47 51 21 info@rfpartner.se www.rfpartner.se Rifa AB Box 945 391 29 Kalmar Tel: 0480-616 61 www.rifa.se Rittal Scandinavian AB Månskärsgatan 7 141 71 Huddinge Tel: 08-680 74 08 Fax: 08-680 74 06 www.rittal.se Rohde & Schwarz Sverige AB Flygfältsgatan 15 128 30 Skarpnäck Tel: 08-605 19 00 Fax: 08-605 19 80 info.sweden@rohdeschwarz.com www.rohde-schwarz.se Roxtec International AB Box 540 371 23 Karlskrona Tel: 0455-36 67 23 www.roxtec.se

Processbefuktning AB Pilotgatan 17 128 32 Skarpnäck Tel: 08-659 01 55 Fax: 08-659 01 58 www.processbefuktning.se Procurator AB Box 9504 200 39 Malmö Tel: 040-690 30 00 Fax: 040-21 12 09 www.procurator.se

Kontaktperson: Marcus Helander Produkter och Tjänster: Vi erbjuder ackrediterad EMC-provning enligt ett flertal kommersiella och militära standarder samt standarder för civil luftfart. Vi erbjuder även kvalificerad konstruktionsgranskning och rådgivning avseende EMC vid produktutveckling, problemlösning, diagnostisk provning m.m.

RTK AB Box 7391 187 15 Täby Tel: 08-510 255 10 Fax: 08-510 255 11 info@rtk.se www.rtk.se RUTRONIK Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-505 549 00 Fax: 08-505 549 50 www.rutronik.se

RS Components AB Box 21058 200 21 Malmö Tel: 08-445 89 00 Fax:08-687 11 52 www.rsonline.se

SEK Svensk Elstandard Box 1284 164 29 KISTA Tel: 08-444 14 00 sek@elstandard.se www.elstandard.se Shop.elstandard.se

Phoenix Contact AB Linvägen 2 141 44 Huddinge Tel: 08-774 06 30 Fax: 08-774 15 93 www.phoenixcontact.se Polystar Testsystems AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta Tel: 08-506 006 00 Fax: 08-506 006 01 www.polystartest.com

Saab AB, Support and Services, EMC-labbet Box 360 831 25 Östersund Tel: 063-15 60 00 Fax: 063-15 61 99 www.emcinfo.se www.saabgroup.com

Ronshield AB Klamparbacken 5 122 64 Enskede Tel: 08-722 71 20 Fax: 08 556 720 56 info@ronshield.se www.ronshield.se Kontaktpersoner: Ronald Brander Produkter och Tjänster: Produkter: Kompletta EMC-mätplatser/hallar, absorbenter, ferriter, vridbord, antenner, antennmaster, TEM-Cell, Strip­ lines, EMC-Mätinstrument och system, Audio-video system, fiberoptiska styrningar, EMC-­Filter, RÖS-Rum, EMP-Skydd/ Filter, Utbildning.

www.electronic.nu – Electronic Environment online

Du kan genom deltagande i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen vara med och påverka framtidens standarder samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, www.elstandard.se/shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder. Läs mer på www. elstandard.se.


Företagsregister

Electronic Environment #4.2014

Sims Recycling Solutions AB Karosserigatan 6 641 51 Katrineholm Tel: 0150-36 80 30 www.SimsRecycling.se SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857 501 15 Borås Tel: 010-516 50 00 Fax: 033-13 55 02 info@sp.se www.sp.se Kontaktperson: Christer Karlsson Produkter och tjänster: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Inom elektronik-området bedriver vi forskning, test och utvärdering inom bl.a. EMC, radio, miljötålighet, IP-klassning, elsäkerhet, explosionsskydd, ESD och funktionssäkerhet. I våra laboratorier i Borås och Köpenhamn erbjuder vi allt från utvecklingsprovning till ackrediterade prov inom de flesta av våra teknikområden. Vi kan även hjälpa till med avancerad felsökning.

Saab AB, Aeronautics, EMC-labbet Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 tony.nilsson@saabgroup.com

Tjänster: Elektronikåtervinning med Sims Recycling Solutions. Vi skapar effektiva återvinningslösningar för att hantera elektronikavfall/elskrot, som exempelvis IT- och telekomutrustning, medicinsk utrustning, datorer och annan elektronik, som tagits ur bruk. Välkommen att kontakta oss på Sims Recycling Solutions.

Schaffner EMC AB Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90 Schroff Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarp näck Tel: 08-683 61 00 Schurter Nordic AB Sandborgsvägen 50 122 33 Enskede Tel: 08-447 35 60 Fax: 08-605 47 17 www.schurter.se

SEBAB AB Sporregatan 12 213 77 Malmö Tel: 040-601 05 00 Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se

Tesch System AB Märstavägen 20 193 40 Sigtuna Tel: 08-594 80 900 order@tufvassons.se www.tesch.se

SGS Fimko AB Mörtnäsvägen 3 (PB 30) 00210 Helsingfors Finland www.sgs.fi

Testhouse Nordic AB Österögatan 1 164 40 Kista Landskronavägen 25 A 252 32 Helsingborg Tel: 08-501 260 50 Fax: 08-501 260 54 info@testhouse.se www.testhouse.se

Shortlink AB Stortorget 2 661 42 Säffle Tel: 0533-468 30 Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se STF Ingenjörsutbildning AB Malmskillnadsgatan 48 Box 1419 111 84 Stockholm Tel: 08-613 82 00 Fax: 08-21 49 60 www.stf.se Stigab Box 5085 141 05 Huddinge Tel: 08-97 09 90 Fax: 08-97 65 90 Swentech Utbildning AB Box 180 161 26 Bromma Tel: 08-704 99 88 www.swentech.se Swerea KIMAB AB Box 55970 102 16 Stockholm Tel: 08-440 45 00 www.swerea.se Technology Marketing Möllersvärdsgatan 5 754 50 Uppsala Tel: 018-18 28 90 Fax: 018-10 70 55 www.technologymarketing.se

Tormatic AS Skreppestad Naringspark N-3261 Larvik Tel: +47 33 16 50 20 Fax: +47 33 16 50 45 www.tormatic.no Trafomo AB Box 412 561 25 Huskvarna Tel: 036-38 95 70 Fax: 036-38 95 79 www.trafomo.se Treotham AB Box 11024 100 61 Stockholm Tel: 08-555 960 00 Fax: 08- 644 22 65 www.treotham.se TRESTON GROUP AB Tumstocksvägen 9 A 187 66 Täby Tel: 08-511 791 60 Fax: 08-511 797 60 Bultgatan 40 B 442 40 Kungälv Tel: 031-23 33 05 Fax: 031-23 33 65 info.se@trestoncom www.treston.com

Trinergi AB Halltorpsvägen 1 702 29 Örebro Tel: 019-18 86 60 Fax: 019-24 00 60 UL International (Sweden) AB An affiliate of Underwriters Laboratories Inc. Stormbyvägen 2-4 163 29 Spånga Tel: 08-795 43 70 Fax: 08-760 03 17 www.ul-europe.com Weidmüller AB Box 31025 200 49 Malmö Tel: 0771-43 00 44 Fax: 040-37 48 60 www.weidmuller.se Wretom Consilium AB Olof Dalins Väg 16 112 52 Stockholm Tel: 08-559 265 34 info@wretom.se www.wretom.se Würth Elektronik Sweden AB Annelundsgatan 17 C 749 40 Enköping Tel: 0171-41 00 81 eiSos-sweden@we-online. com www.we-online.se Kontaktperson: Martin Danielsson Yokogawa Measurement Technologies AB Finlandsgatan 52 164 74 Kista Tel: 08-477 19 00 Fax: 08-477 19 99 www.yokogawa.se Österlinds El-Agentur AB Box 96 183 21 Täby Tel: 08-587 088 00 Fax: 08-587 088 02 www.osterlinds.se

Saab EDS Nettovägen 6 175 88 Järfälla Tel: 08-580 850 00 www.saabgroup.com

SavenHitech AB Box 504 Enhagsvägen 7 183 25 Täby Tel: 08-505 641 00 Fax: 08-733 04 15 www.savenhitech.se Scanditest Sverige AB Box 182 184 22 Åkersberga Tel: 08-544 019 56 Fax: 08-540 212 65 www.scanditest.se info@scanditest.se

Allt på sAmmA ställe 

 • Artiklar och nyheter • Tidigare utgåvor • Företagsguide

• Konferensinformation • e-kurser • Responsiv design 

Sansafe AB Box 120 597 23 Åtvidaberg Tel: 0120-137 08 hakan.sander@sansafe.se

För dator, platta och smartphone

Scandos AB Varlabergsvägen 24 B 434 91 Kungsbacka Tel: 0300-56 45 30 Fax: 0300-56 45 31 www.scandos.se electronic.nu

www.electronic.nu – Electronic Environment online

35


POSTTIDNING B  Returer till: Just Rivista Mässans gata 14 512 51 Göteborg

EMC-TESTUTRUSTNING EMC-TESTUTRUSTNING Radifield Radifield DARE Instruments har utvecklat ett helt nytt nytt koncept för att homogent fält vid DARE Instruments har utvecklat ett helt koncept förskapa att skapa homogent fält vid immunitetsmätningar Koppla barabara till Er signalgenerator. Område 1GHz1GHz upp upp till till immunitetsmätningar Koppla tillegna Er egna signalgenerator. Område 6GHz6GHz , 10V/m vid 3 metersträcka. , 10V/m vid 3 metersträcka.

fair-Rite material 75 75 fair-Rite material Fair-Rite material 75 är75ett nytt nytt ferritmaterial speciellt framtaget för att Fair-Rite material ärhelt ett helt ferritmaterial speciellt framtaget för att dämpa i det lägre frekvensområdet mellan 200kHz till 5MHz dämpa i det lägre frekvensområdet mellan 200kHz till 5MHz PMM9010 ffT-baSERad MäTMoTTaGaRE CISPR 30 Mhz “SNabb” PMM9010 ffT-baSERad MäTMoTTaGaRE CISPR 30 Mhz “SNabb” Mättid <25 s<25 förs“full compliance” 9 kHz till 30 medmed samtliga detektorer Mättid för “full compliance” 9 kHz tillMHz 30 MHz samtliga detektorer Expansionsenhet 18 Ghz Expansionsenhet 18 Ghz Fiberoptisk expansionsenhet till mätmottagare till 18 Fiberoptisk expansionsenhet till mätmottagare tillGHz 18 GHz CLICK 4E KLickmätning CLICK 4E KLickmätning Enhet för att mätmottagare medmed CLICK option kunna klickmäta på 4på frekvenser Enhet förmed att med mätmottagare CLICK option kunna klickmäta 4 frekvenser samtidigt. samtidigt.

PMMPMM antennset antennset PMMPMM antennset från från 30 MHz till 6till GHz antennset 30 MHz 6 GHz

RadiPower RPR3006W Effektmäthuvud RadiPower RPR3006W Effektmäthuvud Speciellt utvecklat för trådlösa nätverk. Mätområde 10MHz–6GHz Speciellt utvecklat för trådlösa nätverk. Mätområde 10MHz–6GHz

daRE RPR2006P Effektmäthuvud 6 Ghz Puls/burst daRE RPR2006P Effektmäthuvud 6 Ghz Puls/burst Effektmäthuvud för mätning på puler och burstsignaler. Effektmäthuvud för mätning på puler och burstsignaler. Frekvensområde från från 9 kHz till 6till GHz. Mätområde från från ´55 till Frekvensområde 9 kHz 6 GHz. Mätområde ´55+10 till dBm +10 dBm

PMM3030 Signalgenerator PMM3030 Signalgenerator PMM3030 Signalgenerator från från 9 kHz till 3till 3 GHz GHz PMM3030 Signalgenerator 9 kHz

INSTRUMENT föRföR UThyRNING INSTRUMENT UThyRNING Ett alternativ till att kan kan varavara att hyra. Kanske behöver du ett instrument under en kortare tid ex tidentiden er egen Ett alternativ tillköpa att köpa att hyra. Kanske behöver duviss ett viss instrument under en kortare tidunder ex under er egen utrustning är påärkalibrering. Vår hyreslösning är ett sätt sätt att fåattdefåtestoch och mätinstrument somsom du behöver, utrustning på kalibrering. Vår hyreslösning ärkostnadseffektivt ett kostnadseffektivt de testmätinstrument du behöver, utanutan den den högahöga investeringskostnaden för köp och och intstrumentunderhåll. CE-BIT har en olikaolika instrument somsom vi nuvihar investeringskostnaden för köp intstrumentunderhåll. CE-BIT harmångd en mångd instrument nu har möjlighet att kunna hyra ut. För mer information besök vår hemsida cebit.se möjlighet att kunna hyra ut. För mer information besök vår hemsida cebit.se

PRöva oSS oCh PRova hoS oSS – dET LöNaR SIG! PRöva oSS oCh PRova hoS oSS – dET LöNaR SIG! CE-BIT – Box 7055, 187 187 11 Täby, Sweden – Tel: +46 +46 8-735 75 50 Fax. +46 +46 8-735 61 65 info@cebit.se – www.cebit.se CE-BIT – Box 7055, 11 Täby, Sweden – Tel: 8-735 75-50 - Fax. 8-735 61 –65E-Mail: – E-Mail: info@cebit.se – www.cebit.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.