Electronic Environment nr 2 2013

Page 1

REGULATORY BATTERY requirements on an unregulated market

Accelererade STRESSTESTER

EMC-KRIMINALITET

ett växande hot KALENDARIUM SID 4

FÖRETAGSREGISTRET SID 35-39

»ÖGAT PÅ…« SID 8 >>>


Reflektioner

Ta möjligheterna till kompetensutveckling!

K

allt, kallt, kallt och sedan en explosion av sommarvärme. Att sommartider är på gång känns nu ordentligt, och det var väl på tiden kan man tycka. Electronic Environment 2013 som genomfördes i mitten av mars förlöpte som planerat. Sånär som på snökaoset, som vi nog alla kunde klarat oss utan.

J

ag vill passa på att tacka alla inblandade och delaktiga i evenemanget; programkommitté, föreläsare, ordförande, utställare, intresseorganisationer med flera – ni gjorde ett fantastiskt jobb! Resultatet blev riktigt bra och omdömena mycket positiva, mer om

detta kan du läsa på sidan 22. Planeringen av nästa konferens och mässa har redan börjat. Nästa gång Electronic Environment genomförs kan vi lova flera avgörande nyheter, både när det gäller genomförande, utseende och innehåll.

E

ftersom en produkts egenskaper inom elmiljö är en stor del av produktens kvalitet, krävs att de funktioner som kommer i beröring med utveckling, konstruktion, installation och underhåll har en grundläggande kunskap i elmiljöns olika förutsättningar, delmoment och grundkrav. Därtill kunskap om hur man uppnår

tillräckliga egenskaper inom exempelvis EMC eller miljötålighet. Kontinuerlig kompetensutveckling är därför en självklarhet, oavsett om man har arbetat med elmiljö ett tag, eller precis har börjat. Jag vill därför slå ett slag för utbildningsmöjligheterna inom våra elektronikområden. I kalendern på sidan 4 hittar du sommarens kursutbud och vidare inne i tidningen finner du flera företag med kursverksamhet. Ta möjligheterna till kompetensutveckling!

Ögat På förstås, vår serie sedan många år av Miklos Steiner, om vad alla bör känna till om EMC. Ett riktigt matigt nummer av Electronic Environment helt enkelt. Jag önskar er alla en trevlig läsning och en underbar sommar!

I

detta nummer kan du bland annat läsa om EMC-kriminalitet, accelererade stresstester och om de senaste standarderna. Och så

SkärmningSteknik Skärmprodukter » Skärmade rum » Skärmade lådor » Skärmväv » Skärmade tält » Filter

test & mät » Solid State Förstärkare 10kHz-6GHz 15-12000W » BCI-klampar » Antenner » LISN » Air interface Emulatorer » RF komponenter

Säkerhet & Avlyssning » Skärmade mötes rum » Skalskydd

tjänster

www.emp-tronic.se Electronic Environment ges ut av Just Media Sverige AB Linnégatan 30 413 04 Göteborg Tel: 031–775 03 90 Fax: 031–775 02 20 info@justmedia.se www.justmedia.se

www.scratch.se

» EMC lab för Pre-compliance testning » Certifiering för marknadstillträde » InSitu mätning » Mätning av skärmningseffektivitet » Konsultation EMP-Tronic AB – STOCKHOLM Centralvägen 3, SE-171 68 Solna Tel +46 727-23 50 60

Tekniska redaktörer: Mats Lindgren info@justmedia.se Karin Davidsson karin.davidsson@justmedia.se Peter Stenumgaard info@justmedia.se Dag Stranneby info@justmedia.se

Annonser: Peter Marchione peter.marchione@justmedia.se Ansvarig utgivare: Dan Wallander dan.wallander@justmedia.se

Adressändringar: info@justmedia.se

2

Emp-tronic AB – HELSINGBORG Box 13060, SE-250 13 Helsingborg Tel +46 42-23 50 60

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Layout: Just Design Sverige AB Omslagsfoto: Matton Tryck: Exakta, Malmö, 2013 Efterpublicering av redaktionellt material medges endast efter godkännande från respektive författare.

Electronic Environment #2.2013


Något ur innehållet Electronic Environment #2.2013

4 6 8

REGULATORY BATTERY

27

EE-kalendern Konferenser, kurser och annat aktuellt.

Ny el-standard Ögat på: Vad alla bör känna till om EMC EMC från bricka till bricka

12

EMC-kriminalitet

22

Electronic Environment 2013

30

Stressande provning

35

Företagsregister

Civil trådlös teknik är mycket känslig för störningssignaler och EMC-problem.

2013 års upplaga av Electronic Environment gick av stapeln den 19-20 mars på Stockholmsmässan, Älvsjö.

Accelererade stresstester hjälper till att säkra en produkts kvalitet, hållbarhet och tillförlitlighet

requirements on an unregulated market.

Panelen Våra teknikredaktörer Mats Lindgren

Peter Stenumgaard

Mats Lindgren är sektionschef för Miljötålighet inom enheten Elektronik vid SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Borås. Han har tidigare arbetat som chef för industrialisering och som teknikchef på Kitron AB. Dessförinnan var han industridoktorand inom termomekanisk tillförlitlighet av elektronik.

FOI Gick Teknisk Fysik och Elektroteknik LiTH -1988, Tekn. Dr. Radiosystemteknik, KTH 2001). Han arbetade fram till 1995 som systemingenjör på SAAB Military Aircraft, där han arbetade med elektromagnetiska störningarseffekter på flygplansystem. Peter är idag forskningschef på FOI i Linköping samt adjungerad professor vid avdelningen för Kommunikationssystem vid Linköpings Universitet. Han ärspecialiserad på elektromagnetiska störningars på verkan på trådlösa kommunikationssystem

info@justmedia.se

Dag Stranneby

Karin Davidsson

Dag Stranneby är utbildad på bland annat KTH och Chalmers. Genom åren har Dag arbetat med forskning och utbildning både inom den akademiska världen och näringslivet, och stått bakom en mängd publikationer inom ämnet. 2006 erhöll han Ångpanneföreningens forskningsstiftelses pris för framstående insatser inom teknisk utbildning. Dag Stranneby är professor i elektronikproduktion och undervisar samt forskar inom bland annat ESD.

Kari Davidsson är forsk-ningsledare för Batteri- och Hybridsystem på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. Hon har tidigare arbetat som teknikansvarig och gruppchef för alternativa drivlinor och bränslen på Semcon. Dessförinnan arbetade Karin som teknikansvarig och gruppchef för hybridfordon på Caran. Karin är doktor i industriell elektroteknik, med inriktning mot elhybridfordon, från Lunds Tekniska Högskola.

info@justmedia.se

info@justmedia.se

info@justmedia.se

Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

3


EE-kalendern

KONFERENSER & MÄSSOR INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY IEEE EMC2013 SYMPOSIUM August 5-9 Denver, Colorado, USA

KURSER EMC I FORDONSSYSTEM 11-12 juni, Mölndal www.emcservices.se HYBRIDFORDON OCH EMC 13 juni, Mölndal www.emcservices.se MEKANIKKONSTRUKTION OCH INSTALLATION FÖR GOD EMC 10-11 september, Mölndal www.emcservices.se ROHS OCH WEEE 18-19 september, Stockholm www.intertek.se CE- MÄRKNINGSPROCESSEN OCH PRODUKTSÄKERHETSKRAV 25 september, Göteborg www.nemkosweden.se/utbildning

JORDTAGSMÄTNING – JORDNING OCH JORDNINGSKONTROLL 7 oktober, Avesta www.stf.se EMC EXPRESS 10 oktober, Stockholm www.intertek.se TERMISK KONSTRUKTION AV ELEKTRONIK 10 oktober, Mölndal www.emcservices.se

SE RESPEKTIVE FÖRENINGS HEMSIDA: IEEE: WWW.IEEE.SE NORDISKA ESD-RÅDET: www.esdnordic.com SER: WWW.SER.SE SNRV: WWW.RADIOVETENSKAP. KVA.SE SEES: WWW.SEES.SE

POTENTIALUTJÄMNING & ÅSKSKYDD 17-18 oktober, Plats ej anvigen vid pressläggning www.stf.se NEUTRALPUNKTER OCH JORDFEL I ICKE DIREKTJORDADE SYSTEM 21-22 oktober, Stockholm www.stf.se

Vi tar tacksamt emot tips på kurser, föreningsmöten och konferenser om elsäkerhet, EMC (i vid bemärkelse), ESD, Ex, mekanisk, termisk och kemisk miljö samt angränsande områden. Publiceringen är kostnadsfri. Sänd upplysningar till: info@justmedia.se. Tipsa oss gärna även om andras evenemang, såsom internationella konferenser!

EMC INTRODUKTION E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik

CE-MÄRKNING EXPRESS 26 september, Stockholm www.intertek.se

EMC: STÖRNINGSKÄLLOR, STÖRNINGSOFFER OCH KOPPLINGSVÄGAR E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik

EUROPEISKA EMC-KRAV 2 oktober, Mölndal www.emcservices.se

ELEMENTÄR ELLÄRA E-utbildning www.justkompetens.se/elektronik

4

FÖRENINGSMÖTEN

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


Den kompletta test- & mätleverantören!

Hela HAMEG Instruments produktportfölj finns tillgänglig via Rohde & Schwarz Sverige AB. HAMEG spektrumanalysatorer och EMC-tillbehör - En revolution inom mätteknologin När spektrumanalysatorserien HMS introducerades, revolutionerade HAMEG Instruments dina möjligheter att ta med EMCaspekter i produktutvecklingen på ett tidigt stadium. För inte så länge sedan var denna mätteknik för dyr för de flesta användare. HAMEG Instruments sätter nu stopp för denna exklusivitet med HMS-serien. Sin vana trogen levererar HAMEG Instruments tysk kvalitet och prestanda till rimliga priser.

Models Base unit Frequency range DANL RBW Tracking generator Spectral purity Detectors Start price

HMS1000E

EMC P från 3 recomplian 4.500 k r! ce Set 36 må 990 kr naders leas /måna i d* ng: *

Rest v ärde 3.437 betal as vid kr at t av tals Kvart tiden alsvis s utg betal ång. ning.

HMS1000

HMS3000 100 kHz…3 GHz -135 dBm with preamp. option HO3011 100 Hz…1 MHz in 1–3 Steps, 200 kHz (-3 dB); additional, 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz (-6 dB) HMS1010 HMS3010 <-100 dBc/Hz (@ 100 kHz) Auto-, Min-, Max-Peak, Sample, RMS, Quasi-Peak 22.500 kr 29.600 kr

100 kHz…1.6 GHz -95 dBm, typ. -104 dBm 10kHz…1MHz in 1–3 Steps, 200kHz (-3dB) Auto-, Min-, Max-Peak, Sample, RMS 17.500 kr

HAMEG EMC Precompliance Set - 1 GHz eller 3 GHz Precompliance-paketet från HAMEG innehåller alla nödvändiga instrument och verktyg för att mäta upp typiska EMI-problem. I paketet ingår spektrumanalysatorn HMS, LISN-enheten HM6050-2, närfältsprobarna HZ5X0 samt PC-programvaran HM EMC PreCom för Windows. Välj mellan 1 GHz eller 3 GHz som övre gräns.

Kontakta oss gärna per telefon: E-post:

08 - 605 19 00 info.sweden @ rohde-schwarz.com

Great Value in Test & Measurement Se hela sortimentet på: www.hameg.com

Ta en titt i vår nätbutik: www.rohde-schwarz.se/surf-in


Ny el-standard SS-EN 50400, UTG 1:2006/A1:2013 – • EN 50400:2006/A1:2012 METODSTANDARD FÖR FASTSTÄLLANDE AV ÖVERENSSTÄMMELSE MED GRUNDLÄGGANDE BEGRÄNSNINGAR OCH REFERENSNIVÅER AVSEENDE ALLMÄNHETENS EXPONERING FÖR RADIOFREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT VID IDRIFTTAGANDE AV FAST RADIOTRANSMISSIONSUTRUSTNING (110 MHZ - 40 GHZ) I TRÅDLÖSA TELEKOMMUNIKATIONSNÄTVERK Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder Innehåller tillägg för Italien, Schweiz och Tyskland. SS-EN 60749-27, UTG 1:2006/A1:2013 IEC 60749-27:2006/A1:2012 • EN 60749-27:2006/A1:2012 HALVLEDARKOMPONENTER – MEKANISKA OCH KLIMATISKA PROVNINGSMETODER – DEL 27: KÄNSLIGHET FÖR ELEKTROSTATISKA URLADDNINGAR (ESD) – MASKINMODELL (MM) Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 27: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing – Machine model (MM) Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 47 Halvledarkomponenter SS-EN 61056-1, UTG 3:2013 IEC 61056-1:2012 • EN 61056-1:2012 VENTILREGLERADE MINDRE BLYBATTERIER FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING – DEL 1: ALLMÄNNA FORDRINGAR OCH KARAKTERISTISKA EGENSKAPER – PROVNINGSMETODER General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) – Part 1: General requirements, functional characteristics – Methods of test Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 21 Laddningsbara batterier I den nya utgåvan har främst nya beteckningar och regler för märkning tillkommit. SS-EN 61056-2, UTG 3:2013 IEC 61056-2:2012 • EN 61056-2:2012 VENTILREGLERADE MINDRE BLYBATTERIER FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING – DEL 2: MÅTT, POLER OCH MÄRKNING General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types) – Part 2: Dimensions, terminals and marking Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 21 Laddningsbara batterier

6

SS-EN 61182-2-2, UTG 1:2013 IEC 61182-2-2:2012 • EN 61182-2-2:2012 MÖNSTERKORT – BESKRIVNING OCH ÖVERFÖRING AV DATORLAGRAD INFORMATION – DEL 2-2: FORDRINGAR FÖR ANVÄNDNING AV DATA FÖR TILLVERKNING AV MÖNSTERKORT Printed board assembly products – Manufacturing description data and transfer methodology – Part 2-2: Sectional requirements for implementation of printed board fabrication data description Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 91 Elektronikmonteringsteknik SS-EN 61326-1, UTG 3:2013 IEC 61326-1:2012 • EN 61326-1:2013 ELEKTRISK UTRUSTNING FÖR MÄTNING, STYRNING OCH FÖR LABORATORIEÄNDAMÅL – EMC-FORDRINGAR – DEL 1: ALLMÄNNA FORDRINGAR Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements – Part 1: General requirements Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 65 Industriell processtyrning I den nya utgåvan har nivåerna för immunitetsprovning setts över, fordringarna för bärbar utrustning förtydligats och utökats, liksom beskrivningen av elmiljöer. Även de särskilda delarna SS-EN 61326-2-1, SS-EN 61326-2-2, SS-EN 61326-2-4 och SS-EN 61326-2-5 har reviderats. SS-EN 62282-3-300, UTG 1:2013 IEC 62282-3-300:2012 • EN 62282-3-300:2012 BRÄNSLECELLER – DEL 3-300: STATIONÄRA SYSTEM – INSTALLATION Fuel cell technologies – Part 3-300: Stationary fuel cell power systems – Installation Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 105 Bränsleceller SS-EN 62282-5-1, UTG 2:2013 IEC 62282-5-1:2012 • EN 62282-5-1:2012 BRÄNSLECELLER – DEL 5-1: FLYTTBARA SYSTEM – SÄKERHET Fuel cell technologies – Part 5-1: Portable fuel cell power systems – Safety Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 105 Bränsleceller Främst uppdaterad med nya värden, kriterier och gränser beträffande avgivna ämnen, lämplighet för inomhusbruk med mera, samt ändrade mekaniska fordringar. SS-EN 62282-6-100, UTG 1:2010/A1:2013 IEC 62282-6-100:2010/A1:2012 • EN 62282-6-100:2010/ A1:2012 BRÄNSLECELLER – DEL 6-100: MIKROBRÄNSLECELLSSYSTEM – SÄKERHET Fuel cell technologies – Part 6-100: Micro fuel cell power systems – Safety Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 105 Bränsleceller

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


Ny el-standard SS-EN 62282-6-200, UTG 2:2013 IEC 62282-6-200:2012 • EN 62282-6-200:2012 BRÄNSLECELLER – DEL 6-200: MIKROBRÄNSLECELLSSYSTEM – BESTÄMNING AV PRESTANDA Fuel cell technologies – Part 6-200: Micro fuel cell power systems – Performance test methods Fastställelsedatum: 2013-02-15 SEK TK 105 Bränsleceller SS-EN 50491-4-1, UTG 1:2013 – • EN 50491-4-1:2012 INSTALLATIONSBUSSAR (HBES) OCH SYSTEM FÖR BYGGNADSAUTOMATION (BACS) – ALLMÄNNA FORDRINGAR – DEL 4-1: ALLMÄNNA FORDRINGAR FÖR FUNKTIONSSÄKERHET FÖR PRODUKTER AVSEDDA ATT INGÅ I SYSTEM MED INSTALLATIONSBUSSAR OCH SYSTEM FÖR BYGGNADSAUTOMATION General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 4-1: General functional safety requirements for products intended to be integrated in Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) Fastställelsedatum: 2013-03-15 SEK TK 205 Installationsbussar och signalöverföring på elnät SS-EN 62061, UTG 1:2005/A1:2013 IEC 62061:2005/A1:2012 • EN 62061:2005/A1:2013 MASKINSÄKERHET – FUNKTIONSSÄKERHET HOS ELEKTRISKA, ELEKTRONISKA OCH PROGRAMMERBARA ELEKTRONISKA SÄKERHETSKRITISKA STYRSYSTEM Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems Fastställelsedatum: 2013-03-15 SEK TK 44 Elutrustning för maskiner

– • EN 50566:2013 PRODUKTSTANDARD FÖR FASTSTÄLLANDE AV HANDHÅLLNA OCH KROPPSBURNA TRÅDLÖSA KOMMUNIKATIONSENHETERS ÖVERENSSTÄMMELSE MED GRUNDLÄGGANDE BEGRÄNSNINGAR OCH REFERENSNIVÅER AVSEENDE ALLMÄNHETENS EXPONERING FÖR RADIOFREKVENTA ELEKTROMAGNETISKA FÄLT (30 MHZ - 6 GHZ) Product standard to demonstrate compliance of radio frequency fields from handheld and body-mounted wireless communication devices used by the general public (30 MHz - 6 GHz) Fastställelsedatum: 2013-04-12 SEK TK 106 Elektromagnetiska fält – Gränsvärden och mätmetoder SS-EN 62133, UTG 2:2013 IEC 62133:2012 • EN 62133:2013 LADDNINGSBARA ALKALISKA BATTERIER – SÄKERHETSFORDRINGAR PÅ BÄRBARA SLUTNA ALKALISKA LADDNINGSBARA CELLER OCH BATTERIER FÖR BÄRBARA TILLÄMPNINGAR Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes – Safety requirements for portable sealed secondary cells, and for batteries made from them, for use in portable applications Fastställelsedatum: 2013-04-12 SEK TK 21A Laddningsbara alkaliska batterier I den nya utgåvan har standarden främst utökats med särskilda avsnitt om konstruktion och provning av system med litiumbatterier och med en bilaga om säker laddning av litiumbatterier.

SS-EN 50566, UTG 1:2013

SAMMANSTÄLLNINGEN ÄR ETT URVAL AV NYA SVENSKA STANDARDER PÅ DET ELEKTROTEKNISKA OMRÅDET FASTSTÄLLDA AV SEK SVENSK ELSTANDARD DE SENASTE TRE MÅNADERNA. FÖR KOMPLETTERANDE INFORMATION: WWW.ELSTANDARD.SE

Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

7


Ögat på… EMC: Störningsorsaker

Vad alla bör känna till om EMC:

EMC från bricka till bricka För att framgångsrikt kunna hantera EMC-arbetet i ett företag E M C eller E S D organisation behöver man hålla fokus på att EMC-verksamheten genomsyrar hela organisationen. I stort sätt alla delar av konstruktionen påverkar produktens EMC-egenskaper. MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

FÖLJANDE EXEMPEL KAN MJUKVARA HÅRDVARA ILLUSTRERA DETTA: Figur 1 illustrerar ett typfall där två apparater innehållande elektronik samarbetar i ett system för PROVNINGbestämda UTBILDNING att utföra uppgifter. Utifrån bilden kan vi beskriva stora delar av EMC-problematiken och hitta de påverkande faktorerna. KEMISK K EMISK

BådaMILJÖ apparaterna är snarlikt uppbyggda: • Inneslutna i en skärmande metallåda (SK). • Metallådorna är anslutna till metallstomme, struktur (när- maste jordplan). • Båda apparaterna får sin strömförsörjning (i detta fall) från det allmänna lågspän- ningsnätet (230 VAC) via var sin nätanslutningskabel. • Därmed är de även anslutna (via nätkabeln) till skyddsjord (PE). • Båda apparaterna är försedda med nätfilter.

8

• Båda apparaterna har en sig- nalanslutningskontakt (8) och via dessa är de förbundna med varandra via en signal- kabel (9). • Signal-anslutningskontak- terna är försedda med var sitt filter.

Den interna uppbyggnaden är som följer: • Spänningsomvandlare (O). • Logikkort. • Bakplan (6). • Intern kablage från bakplan till anslutningsdon. Det är en mängd olika faktorer som måste tas i beaktande för att uppnå önskade EMC-egenskaper. Vi listar dessa här och återkommer med mera detaljer i kommande artiklar: Val av IC-kretsar – kretsfamilj (K) Val av IC-kretsar – kristallmönster (1) Val av IC-kretsar – bendisposition (2)

Kretskortsutlägg – ledningsdragning (3) Kretskortsutlägg – avkoppling (A) Kretskort – ledningarnas impedans och anpassning (4) Övergång mellan kretskort och bakplan (5) Signalöverföring i bakplan (6) Övergång mellan bakplan och kabel (7) Stiftdisposition i anslutningsdon (8) Kabeltyp och förläggning (9) Filtrering (F) Signalöverföringskretsar (S) Skyddsledaranslutning (PE) Anslutning till struktur (att ”jorda” eller inte ”jorda”?) Spänningsdistribution (D) Spänningsomvandlare (O) Elkvalitet (Lågspänningsnät, 230 VAC) Skärmning (SK) VAL AV IC-KRETSAR Som kretskortskonstruktör har man ingen möjlighet att påverka IC-kretsarnas interna utförande, däremot skall man i möjligaste

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

mån välja kretsar med välkända bra EMC-egenskaper. Följande egenskaper skall man ta i beaktande vid kretsval: • Dynamiska parametrar: ström, spänning och omslags- tider. • Emissionsprofil: en långsam- mare krets med en ”svagare” utgång oftast gynnsammare av seende emission. • Kapselutförande. • Tålighetsegenskaper. ALLMÄNNA RIKTLINJER Omslagstider Välj så långsamma kretsar som möjligt (kretsar med snabba omslagstider kan emittera mer och högre upp i frekvensspektret). Vissa fabrikat av ASIC-kretsar (t. ex. XILINX) har kretskortskonstruktören själv möjlighet att välja eller ställa omslagstiderna på dess utgångar. DRIVFÖRMÅGA Välj kretsar med begränsad (men

Electronic Environment #2.2013


EMC

ESD

MEKANISK MILJĂ–

TERMISK MILJĂ–

MJUKVARA

HĂ…RDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJĂ–

Fig 1: EMC frĂĽn bricka till bricka

tillräcklig) drivfĂśrmĂĽga. Effektkretsar med stor drivfĂśrmĂĽga har i allmänhet korta omslagstider, vilka kan Ăśka RF-emissionen. KRISTALLMĂ–NSTER Ekvivalenta kretsar med samma beteckning, men olika tillverkare, kan ha helt olika EMC-egenskaper, pĂĽ grund av olika interna ledningsmĂśnster pĂĽ chipsnivĂĽ. OBS inkĂśpare! Byte av fabrikat kan ge oväntade effekter pĂĽ EMC-egenskaperna. Det är hart när omĂśjligt att läsa sig till frĂĽn datablad. Min rekommendation är att testa innan bytet är godkänt! BENDISPOSITION Gamla IC-kretsar har ofta sina spänningsmatningsben (Vcc, Vdd) utspridda pĂĽ kapseln, längst bort frĂĽn varandra. Detta kan orsaka att mĂśnsterkortslayoutens matningsslinga blir Ăśppnare och arean pĂĽ matningsslingan stĂśrre, med sämre EMC-egenskaper som fĂśljd. Modernare kretsar har oftare sina spänningsmatningsben placerade intill varandra, vilket främjar mĂśjligheterna till god layout.

Electronic Environment #2.2013

Fig 2: EMC pĂĽverkan pĂĽ olika nivĂĽer

Komplexare kretsar har ofta flera nollvoltsanslutningsben, som kan bidra till att minska s k â€?ground bounceâ€? och bidra till bättre EMCegenskaper.

Ă–VRIGT Inbyggd kapacitans: Vissa mikroprocessorer och andra komplexa kretsar innehĂĽller idag integrerade avkopplingskondensatorer, vilka minskar den utstrĂĽlade energin. Klocksignal drivers: Klockkretsen pĂĽ ett mikroprocessorkort är vanligen extra kritisk fĂśr korrekt systemfunktion. FĂśljande parametrar är viktiga vid val av klockdriver: LĂĽg effektfĂśrbrukning, detta emedan denna krets arbetar vid den hĂśgsta frekvensen i hela systemet. UtgĂĽngens drivfĂśrmĂĽga mĂĽste vara tillräcklig fĂśr att driva lasten eller transmissionsledningen med tillräckligt snabba flanker, men inte sĂĽ snabbt att de genererar Ăśver- och underslängar. Nästa gĂĽng fortsätter vi med att beta av listan Ăśverst i artikeln. Miklos Steiner miklos@justmedia.se

Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ w ww.ee-guiden.se

% &) * $ ' '+$ % - & #% #'!( *('+"# % + ,,, *('+"# % +

9


En redaktörs reflektioner EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

Gemensamma EMC-utmaningar MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

E

MC-Sverige karakteriseras av att personer med EMC-ansvar oftast utgörs av en-två personer per företag/myndighet. Detta leder till att det ibland är svårt att finna kollegor som man kan diskutera svårare EMC-problem med när sådana situationer uppstår. Behovet av mötesplatser för att kunna göra detta är stort. En sådan mötesplats är de regelbundna mötena inom IEEE EMC Swedish Chapter. KEMISK K EMISK MILJÖ

E

n annan är Electronic Environment som nyligen gick av stapeln i Älvsjö. Ett av inslagen var en gemensam paneldiskussion som handlade om problemet med att utifrån EMC-krav på enskilda komponenter/apparater få ihop en integrerad systemlösning som klarar EMCkraven. IEEE EMC Swedish chapters ordförande Kia Wiklundh ledde paneldiskussionen som var mycket aktiv. Även publiken bidrog med många intressanta inspel som visade att många inom EMC-området kämpar med mycket likartade principiella EMC-problem i sin vardag.

D

et visar sig att oavsett om vi arbetar med exempelvis flyg, ubåtar, fordon eller andra elektronikprojekt så är EMC-problemen oftast likartade och ställer oss inför samma slags utmaningar. Av det skälet är mötesplatser där vi kan få diskutera och dela erfarenheter med varandra en mycket viktig del för EMC-ansvariga.

EMC

ESD

Information från svenska IEEE EMC MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

I mars hade vi ett IEEE EMC-möte i anslutning till Electronic Environment 2013 i Älvsjö. På mötet planerade vi bland annat nästa möte och fick information av medlemmarna. Konferensen Electronic Environment var som vanligt väldigt trevlig. Vi kunde ta del av många intressanta bidrag och det var en mycket trevlig middag efter första konferensdagen. Den 29 maj kommer vi att ha nästa möte. Det sker på Onsala rymdobservatorium utanför Göteborg. Utöver presentationer från medlemmarna kommer vi även att få en guidning på observatoriet och en separat presentation av prof. Jan Johansson som arbetar både på SP och Onsala. Till hösten är planen att ha ett gemensamt möte med SNRV på ABB i Västerås med temat Smarta elnät: Framtida elförsörjning och EMC. Om du är intresserad av att delta på mötena, hör av dig till mig eller vår sekreterare Åke Lindbeck, för mer information (kia.wiklundh@foi.se och ake.lindbeck@saabgroup.com). Kia Wiklundh Ordf. Swedish Chapter IEEE EMC

J

ag vill tipsa dig som ännu inte upptäckt möjligheten till att träffa andra EMC-specialister via exempelvis IEEE EMC-möten att prova delta på något möte, både i syfte att få del av andras erfarenheter och att bidra med tips och idéer. Alla behövs!

PETER STENUMGAARD info@justmedia.se

Mobiltelefoner och flygplan Frågan om huruvida mobiltelefoner kan störa flygplan uppmärksammas med jämna mellanrum i media. 16 maj kom en artikel i Svenska Dagbladet som i sin tur refererade till en artikel från nyhetsbyrån Bloomberg News. I artikeln hänvisas bland annat till en incident från 2003 då en mobiltelefon uppges ha stört ut ett mindre flygplans samtliga tre GPS-mottagare. Den efterföljande utredningen gjordes av rymdstyrelsen NASA och visade att telefonen uppfyllde gällande gränsvärden för elektromagnetisk emission. Med tanke på de felmarginaler som var involverade i testerna så skriver NASA att det inte går att utesluta att störningsnivåerna från mobilen skulle kunna störa en närbelägen GPS-mottagare. Det förekommer av och till rapporter om att mobiltelefoner eller annan buren elektronik har påverkat flygplans radio- och/eller navigationssystem. Trots att misstänkta produkter i vissa fall använts för efterföljande kontrollerade tester så har det visat sig mycket svårt att reproducera en upplevd störningsincident. Detta har gjort att flygbolag ofta väljer det säkra före det osäkra och förbjuder användning av mobiltelefoner ombord på flygplan. Det finns ingen flygplansolycka som kunnat bevisas bero på en påslagen mobiltelefon varför de restriktioner som finns kan betraktas som att man tar det säkra före det osäkra till dess tydliga reproducerbara bevis finns för att mobiltelefoner kan orsaka flygsäkerhetskritiska incidenter. Sveriges Radios program ”Detektor” gjorde för ca ett år sedan ett reportage om detta och för den som vill lyssna på det så finns det på: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/47966?programid=4300 Peter Stenumgaard

10

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


(14 #.. ;174 X *'4/#. #0& 5'#.+0) 51.76+105

-ROH[ $% 9lVWHUYLNVYlJHQ 9lUPG| 7HOHIRQ )D[ PDLO#MROH[ VH ZZZ MROH[ VH

Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantรถr inom elmiljรถ pรฅ www.ee-guiden.se

11


EMC

ESD

EMC-kriminalitet – MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

Antalet mobilabonnemang i världen passerade 6 miljarder under 2012, och 2010 hade Sverige fler mobila än fasta bredbandsabonnemang. Den snabbt ökande användningen av trådlös teknik sker även inom kritiska samhällsfunktioner som energiproduktion, transporter, logistik, bankoch finanssystem, industri- och säkerhetstillämpningar. Detta trots att civil trådlös teknik är mycket känslig för störningssignaler och EMC-problem.

D

enna känslighet utnyttjas redan idag exempelvis genom att störsändare börjat användas för att slå ut vitala kommunikations-, positionerings-och larmsystem i samband med exempelvis upplopp och organiserad brottslighet. Förmågan att effektivt utnyttja denna sårbarhet har tidigare enbart funnits hos militära aktörer men sprider sig bland civila aktörer, tack vare att avancerade störutrustningar nu säljs öppet och till låg kostnad via Internet. SNABBT ÖKANDE ANVÄNDNING AV ELEKTRONISK OCH TRÅDLÖS KOMMUNIKATION Användandet av trådlös teknik har ökat explosionsartat de senaste decennierna och har lett till att de flesta privatpersoner idag använder sådan teknik i någon form. I figur 1 visas hur antalet mobiltelefoniabonnemang ökat de senaste tio åren och antalet förväntas växa ytterligare de närmaste åren. Idag finns det i stort sett lika många mobilabonnemang som det finns människor på jorden. Den ökande användningen av trådlös teknik sker dock inte enbart hos privatpersoner utan är en generell trend inom hela samhället. Kommunikation mellan olika system brukar benämnas Machine-toMachine (M2M) och kan exempelvis kan vara kommunikation mellan olika sensorer till datorsystem inom övervakning och styrning. M2M-marknaden växer mycket snabbt och den trådlösa delen inom M2M växte med 37% under 2011

12

och fortsätter växa de närmaste åren enligt de prognoser som görs. Vi kan se en snabbt ökande användning av trådlös teknik inom kritiska samhällsfunktioner som energiproduktion, transporter, logistik, bank-och finanssystem, industri- och säkerhetstillämpningar. Inom industrin används trådlös teknik i allt större utsträckning för övervakning och realtidsstyrning av processer och maskiner. Trådlös teknik är även vanlig inom olika typer av larmsystem som exempelvis villalarm, butikslarm och larmsystem för värdetransporter. Inom luftfarten används trådlös teknik för exempelvis talkommunikation, identifiering, navigering och luftövervakning. Till sjöss används trådlös teknik för exempelvis talkommunikation, navigering, identifiering och övervakning av fartygsrutter. TRÅDLÖS TEKNIK NÖDVÄNDIG För somliga aktiviteter är trådlös teknik en nödvändighet. I militära operationer är fungerande trådlös teknik en grundförutsättning för att kunna genomföra insatser. På samma sätt är fungerande trådlös teknik ofta en avgörande nyckelfaktor vid insatser där polis, räddnings- och sjukvårdspersonal är inblandade. Det finns flera exempel på mycket allvarliga konsekvenser om radiokommunikationen blir störd i sådana sammanhang. Rökdykning är ett exempel på då trådlös kommunikation är helt avgörande för möjligheten att genomföra en insats.

I ett exempel från 2010 i Cincinnati, USA, omkom två brandmän i en våldsam brand och efterföljande utredning visade att brandmännen vid upprepade tillfällen sänt ett ”Mayday”-meddelande från sina radioterminaler. Inget av dessa meddelanden hade nått räddningsledaren. Flera liknande incidenter har lett till att The International Association of Fire Chiefs har publicerat en särskild rapport som rör sårbarheten hos radioteknik i samband med räddningsinsatser1. I samband med händelserna vid norska Utöya 2011 ledde radiokommunikationsproblem till att polisinsatsen fördröjdes. Orsaken var att anländande enheter använde det nya nationella radiosystemet som dock inte hade tillräcklig täckning vid Utöya 2,6 . Detta ledde

till att anländande enheter inte omedelbart kunde kommunicera med den personal som redan fanns på plats varför insatsen fördröjdes ytterligare. I samband med Göteborgskravallerna år 2001 orsakade demonstranterna störningar i polisens radiosystem vilket bidrog till den kaosartade situation som uppkom och med rättsliga efterspel som följd. Ett annat viktigt exempel på vital trådlös teknik är GPS som både används för navigering och positionering av personal och enheter, men även som noggrann tidssignal till bland annat telekommunikationsnät. Ett exempel på vital användning är att via GPS-signalen se till att världens börsmarknader har gemensam tid så att inte någon aktör som använder robothandel kan ut-

Figur 1. Utvecklingen av antal mobilabonnemang per år. (Källa: Internationella Teleunionen, ITU)

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


– ett växande hot

Under 2012 passerade antalet mobilabonnemang i världen 6 miljarder, alltså ungefär lika många som antalet människor. Det trådlösa samhället nödvändigt men ofta kritiskt. Avancerade störutrustningar säljs öppet på Internet. Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

13


EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

Figur 2: Exempel på störningshot mot trådlösa system.

KEMISK K EMISK MILJÖ

nyttja om tidssignalen skulle skilja sig mellan två aktiebörser. GPSmottagare är dock mycket lätta att störa på grund av att den mottagna satellitsignalen är mycket svag. Detta i kombination med det snabbt ökande GPS-beroendet i kritiska säkerhetstillämpningar öppnar för stor sårbarhet mot avsiktlig störningssändning. Royal Academy of Engineering i Storbritannien gav 2010 ut en särskild rapport där denna ökade sårbarhet uppmärksammas3. VARFÖR ÄR TRÅDLÖS TEKNIK KÄNSLIG FÖR EMC-PROBLEM? All trådlös teknik är byggd för att fånga upp radiosignaler i luften. Problemet är att andra signaler som finns i luften kan komma in i mottagaren som då blir störd. EMC-problem kan oftast visa sig såsom radiostörningar om det finns trådlösa system i närheten. Problem med trådlösa system kan därför fungera som en första varning på att man har ett EMCproblem någonstans i närheten. Som vardagskonsumenter slutar vi inte använda mobiltelefoner även om samtalet ofta bryts när vi exempelvis åker tåg. Inte heller slutar vi använda trådlöst Internet även om vi ibland inte får kontakt eller upplever att förbindelsen tidvis går långsamt. Om vi däremot hade en personbil som hade motsvarande tillförlitlighet som trådlös konsumentteknik har, så skulle nog de flesta av oss försöka sälja den fortast möjligt. När det gäller trådlös teknik så har vi dock accepterat att tillförlitligheten och tillgängligheten varierar. Denna acceptans mot

14

störningar beaktas vid prioriteringar av tekniska egenskaper vid utvecklingen av trådlös teknik för vardagskonsumenter. Hög störtålighet mot störningar kostar nämligen alltid kapacitet i form av datatakt (antal bitar per sekund) eller antal samtidiga användare i ett visst system4. I civila trådlösa system prioriteras alltid kapacitet före störtålighet av rent kommersiella skäl. I militära trådlösa kommunikationssystem, såväl som i rymdtillämpningar och vissa industritillämpningar, brukar man istället prioritera störtålighet då det är viktigt att man alltid har kontakt. Detta har man lärt sig av erfarenhet då störningsproblem kan orsaka både materiel- och personförluster. RADIOSTÖRNINGAR Problem med radiostörningar orsakade av oavsiktliga störningssignaler från elektroniska system har varit kända sedan radions barndom och hamnade i fokus när rundradiosändningar startade för nästan 100 år sedan. Då uppmärksammades att elektriska system i hemmen kunde störa den mottagna radiosignalen vilket föranledde att standardiserade gränsvärden för maximal utsänd radiostörning utarbetades för elektrisk utrustning. Radiostörningsproblem var starten på hela EMC-området som idag växt och omfattar en rad underdiscipliner. Radiostörningar har olika ursprung, se figur 1. Begreppet ”man–made noise” brukar användas för den allmänna störningsmiljö som alstras i tätorter, nära industrier mm. Gemensamt är att störningarna alstras av olika

verksamheter och processer som involverar elektronisk utrustning. Lokalt alstrade störningssignaler kommer från olika elektroniska system som finns i närheten av en radiomottagare. Utrustning som genererar höga radiostörningsnivåer är exempelvis persondatorer, laddningsutrustning för batteridrivna produkter, mikrovågsugnar och lågenergilampor. Lokalt alstrade störningar är ett ständigt växande problem som ökar i takt med mängden elektronisk utrustning som används både i privat och kommersiell verksamhet. Mer eller mindre alvarliga incidenter orsakade av oavsiktliga störningar rapporteras regelbundet i olika sammanhang. Ett aktuellt svenskt exempel är när en stor elektronisk reklamskylt störde ut flygradion vid start och landning på Trollhättans flygplats9. Den tredje gruppen av störningssignaler i figur 2 kommer från störsändning där någon avsiktligt sänder en störande radiosignal i syfte att försvåra eller helt blockera trådlös kommunikation. Störsändare används civilt i speciella situationer. Som exempel har man börjat installera störsändare i Sixtinska kapellet i Rom för att

förhindra kommunikation mellan kardinaler och omvärlden i samband med val av ny påve. MILITÄR FÖRMÅGA SPRIDER SIG CIVILT I militära operationer har det alltid varit ett välkänt faktum att fungerande trådlös kommunikation är en förutsättning för att kunna leda insatser. Av det skälet är störning av radiokommunikation en sedan gammalt välkänd metod för att effektivt nedsätta en motståndares förmåga att leda sina förband. Taktisk störsändning mot radiosystem har historiskt, med ett fåtal undantag, varit en rent militär förmåga. Idag har den förmågan långsamt börjat sprida sig bland illegala aktörer i samhället vilket innebär ett snabbt växande hot mot kritisk trådlös kommunikation för exempelvis polis, räddningstjänst, trådlösa larm- och övervakningssystem etc. Förmågan sprider sig i takt med att störutrustning idag säljs till låg kostnad via Internet, se figur 3, och 4. Att användning och innehav av störsändare är förbjuden har inte hindrat marknaden för dessa att växa snabbt de senaste åren. En aktör som vill använda störnings-

Figur 3. Bärbar GPS-störsändare som säljs via Internet. Foto: Mikael Alexandersson FOI.

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


sändning kan redan idag för ett par tusenlappar köpa störningssändare anpassade mot samtliga existerande civila trådlösa system. Idag begränsas förmågan att använda dessa störsändare till enstaka händelser i samband med upplopp och brottslig verksamhet. Mycket tyder dock på att förmågan utvecklas i riktning mot ökad förståelse för hur denna teknik kan användas även som ett taktiskt delmoment för att effektivt slå ut vitala system för tal, larm och övervakning i samband med upplopp och organiserad brottslighet 5,7,15. EXEMPEL PÅ EMC-KRIMINALITET Störningar mot polisens radiosystem började förekomma i början av 2000-talet i samband med demonstrationer och upplopp. Exempel på när detta uppmärksammats i media är: • Världsbanksmötet i Prag 2000 • EU-toppmötet 2001 (Göte- borgskravallerna) • Upplopp i Sydney (Cronulla and Brighton le Sands) 2005 Vid dessa händelser förekom an-

tingen ren störningssändning och/ eller sändning av falska anrop för att åstadkomma förvirring i polisinsatsen. I svensk och internationell media rapporteras regelbundet om hur störningssändning används i samband med stölder och inbrott. Några exempel visas i Tabell 1 på sidan 16. KONSEKVENSER UR SVENSKT PERSPEKTIV Sverige tillhör de länder i världen som varit tidigt med att införa trådlös teknik i många tillämpningar som påverkar samhällssäkerhet och krisberedskap. Detta är naturligt då vi i Sverige länge haft en ledande roll inom telekommunikationsområdet och varit tidiga med att använda trådlös teknik både i vardagslivet och andra til�lämpningar. Baksidan med detta är att den sårbarhet som trådlös teknik utgör sprider sig snabbare i Sverige än i andra länder där användningen av trådlös teknik ännu inte fått samma breda genomslag. Som en följd av detta finns det idag gott om svenska exempel då kriminella använder störningssändare mot larmsystem,

EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

Figur 4. GPS-störsändare för montering i cigarettuttaget i bilar. Foto: Peter Joansson FOI.

See it before you CE it! See it before you CE it!

4-axlig EMC-Scanner för emissionsoch immunitetsmätningar 4-axlig EMC-Scanner för emissionsSluta gissa! och immunitetsmätningar

Electronic Environment #2.2013

Gör objektiva jämförande Sluta gissa!och se dina störmätningar Gör objektiva källor som 2D jämförande och 3D bilder. mätningar och se dina störkällor som 2D och 3D bilder. Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

15

Detectus AB - Hantverkargatan 38B, 782 34 Malung - Tel: +46 280 41122 - Fax: +46 280 41169 - Web: www.detectus.se


EMC

ESD

MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

VERKSAMHET

TEKNIK

Bilinbrott

Blockering av billås; störsändare placeras på parkeringsplatser till större köpcentra vilket hindrar bilens ägare från att låsa bilen med den trådlösa nyckeln. 14

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

Stöld av butiksvaror

Störning av larmbågar i butiker 13 Bärbara störsändare som ryms i fickan används för att slå ut larmbågarnas funktion.

Ta sig in på tillträdesskyddade områden.

Slå ut larm- och övervakningssystem genom att använda EM-störning15 (Ryssland)

Sabotage mot telefonväxel

Injicering av störsignal i kablar 15 (Moskva)

Rån mot limousiner

Störning av limousinernas överfallslarm15 (Berlin m fl)

Sabotage av polisens kommunikationer

Störsändare mot polisens radiosystem15. (Kizlyar, Dagestan, Ryssland)

Manipulation av spelautomater för att vinna.

Störningssignal mot spelmaskinens dator 15. (Japan)

Villainbrott

Störning genom blockering av larmsystemets centralenhet och/eller länken från larmsystemet till mobilnätet 7.

Värdetransportrån

Störning av länken från larmsystemet till mobilnätet 12.

Butiksinbrott

Störning av länken från larmsystemet till mobilnätet 7 ( t ex juvelerarbutiker, bensinstationer)

Slå ut GPS-baserad loggning av fordons färdrutt.

Störning av GPS-mottagare i fordonet. Har bland annat lett till att GPS-mottagare samtidigt blivit störda på flygplats 5.

Undkomma GPS-baserade vägtullar.

Störning av fordonets GPS-mottagare5,12.

Dölja stöldgods

Störning av GPS-mottagare som placerats på varor för att kunna följa dem 5,10.

Störning av flygplans GPS-mottagare.

Störning av flygburna GPS-mottagare vid Nordkoreas gräns 10

KEMISK K EMISK MILJÖ

billås och butikers stöldskyddssystem. Att icke-militära aktörer börjat skaffa sig förmåga att använda störningssändning innebär även ett växande hot mot förmågan att upprätthålla kritisk kommunikation vid insatser av olika slag. Göteborgskravallerna visade tydligt att störning mot polisens radiokommunikation snabbt kan leda till att en situation blir kaosartad och svår att kontrollera. GPS används i mycket stor utsträckning i Sverige, och då både för positionering och för tidgivning åt radionät. En fortsatt ökad användning av störningskänslig trådlös teknik i kritiska samhällsfunktioner ökar

16

dramatiskt sårbarheten både mot oavsiktlig och avsiktlig störning. I takt med att förmågan att använda störsändning ökar bland civila aktörer är detta mycket viktigt att beakta de närmaste åren i alla situationer då trådlös teknik övervägs för kritiska samhällsfunktioner. En aningslös tilltro till trådlös teknik, kombinerat med avsaknad av kvalificerat EMC-arbete leder till ett mycket sårbart samhälle. FÖR VIDARE LÄSNING 1 International Association of Fire Chiefs [2008]. Interim Report and Recommendations: Fireground Noise and Digital Ra-

dio Transmissions, http://www. iafc.org/associations/4685/files/ digProj_DPWGinterimReport. pdf, Accessed June 3, 2009. 2 Police operation to rescue Norway terror attack victims hampered by communications blunder. Ryan Parry, Daily Mirror 2/08/2011 3 Global Navigation Space Systems: reliance and vulnerabilities, Report issued by the Royal Academy of Engineering, March 2011. 4 Peter Stenumgaard ”Störningskänslighet hos civil trådlös konsumentteknik”, Rapport nr FOI-R—3216-SE, Totalförsvarets

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

forskningsinstitut (FOI). 5 No jam tomorrow, The Economist March 10, 2011. 6 NOU 2012: 14 Rapport fra 22 juli-kommisjonen. Oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. august 2011 for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. 7 Tjuvarnas nya metod gör dyra larm värdelösa, Dagens Nyheter 22 augusti 2012 8 TV-inspelning från seminariet kan ses på: http://bambuser. com/v/2804272 9 Henrik Olsson, ”Radiostörningar från reklamskyltar i Vänersborg”, 2011-12-16, Elsäkerhetsverket Dnr 11EV4910. 10 Störningssändare skulle skydda stöldgods, Halmstadsposten 4 januari 2012. 11 GPS utslaget hos sydkoreanska flyg, Svenska Dagbladet 3 maj 2012. 12 Gangs using jammers to deactivate alarms, John Mooney, Sunday Times April 25, 2010. 13 Störsändare tystar butikslarm, Trelleborgs Allehanda, 29 november 2007. 14 Bilar plundras med hjälp av sändare, Svenska Dagbladet, 22 juni 2008. 15 Frank Sabath, “Threat of Electromagnetic Terrorism – Lessons Learned from Documented IEMI Attacks”, Proceedings of EUROEM 2012, pp. 17, July 2-6,2012, Toulouse, France.

Peter Stenumgaard Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Adjungerad professor Linköpings Universitet (LiU)

Electronic Environment #2.2013


Intertek Semko AB - din partner inom EMC - och mycket mer! Intertek är experter pĂĽ att se till att dina produkter, processer och system uppfyller bĂĽde marknadens fĂśrväntningar och regulatoriska krav. Intertek hjälper dig i din produkts alla faser med allt frĂĽn rĂĽdgivning, granskning och inspektion till provning, kvalitetssäkring och certiďŹ ering. Vi tillhandahĂĽller även utbildningar.

Intertek Semko AB Tel +46 8-750 00 00 info-sweden@intertek.com

www.intertek.se

Med hjälp av vür expertis für du ut dina produkter pü de marknader du Ünskar pü snabbast mÜjliga sätt. Kontakta oss idag!

4EMPERATUR

&UKT

6IBRATION

5GNAR

,ABO4EST !" MARKNADSFyR OCH UNDERHkLLER UTRUSTNINGAR TILL LAB OCH PRODUKTIONSAVDELNINGAR INOM MILJyTkLIGHET TEST OCH ViRMEBEHANDLING

,ABO4EST !" WWW LABOTEST SE INFO LABOTEST SE


Produktnyheter

HAMEG Instruments introduces its new HMO3000 Mixed Signal Oscilloscope Series with up to 500MHz bandwidth at the embedded world Exhibition & Conference Instrumentcenter AB och tyska Aaronia AG tecknar samarbetsavtal in Nuremberg The new HMO3000 series by HAMEG Instruments offers the familiar excellent performance at an attractive price. The 6 new model variants are available in a bandwidth of 300MHz to 500MHz with 2 or 4 channels. The standard MSO functionality allows you to analyze the analog channels plus up to an additional 16 digital channels. Aside from the increased bandwidth, the most significant difference to the previous series is the memory depth of 8MB which offers twice the capacity, and is now adjustable both manually and automatically. Another new feature is an upgrade possibility which allows all models of the HMO3000serieswith300MHzor400MHztobeexpandedtoabandwidthof500MHz: For 300MHz models with the options HOO352 (2 channels) and HOO354 (4 channels), and for 400MHz models with the options HOO452 (2 channels) and HOO454 (4 channels). As an introductory offer all oscilloscopes of the HMO3000 series will be shipped with the logic probe HO3508 included at no extra cost. This offer is valid until the 31st of October 2013.

Källa: Hameg Instruments

SEES är den Svenska branschföreningen för miljötålighetsteknik. Föreningen samlar Sveriges främsta experter inom miljötålighetsteknik och miljötålighetsprovning.

Välkommen att bli medlem! sees@teknikforetagen.se

18

tel: 08-782 08 78

fax: 08-660 33 78

Det tyska företaget Aaronia AG, som är mest känt för att utveckla och tillverka handhållna Spektrumanalysatorer och antenner för LF-, HF- och EMC mätningar, har i april 2013 utsett Instrumentcenter AB som distributör av deras produkter till kunder i Norden. Under 2008 lanserades Aaronia´s generation av SPECTRAN Spektrumanalysatorer, V4-serien, som spräckte ett världsrekord i känslighet av hela – 170dBm DANL. 2013 tillverkar Aaronia ett brett sortiment av portabla Spektrumanalysatorer upp till 9,6 GHz, antenner för EMC & EMI, riktantenner, närfältsantenner och produkter för olika avskärmningsändamål.

Källa Iinstrumentcenter AB

Säkerhet på befintliga fältbussar utan säkerhets PLC enligt ISO 13849 PLe Den nya distribuerade säkerhets I/O-lösningen kallad ”Safety Bridge” från Phoenix Contact erbjuder användaren en fältbussoberoende lösning för att uppfylla de nya kraven som ställs enligt maskindirektivet enligt ISO13849 PL e resp SIL3. Det unika med SafetyBridge är möjligheten att integrera personsäkerheten utan att ta den stora kostnaden som en separat säkerhets PLC innebär. En säkerhetslösning med ”SafetyBridge” teknologin kan bestå av 32 st säkerhetsöar med upptill 15 distribuerad säkra I/O ”Satelliter” (upptill 16-kanaler på varje satellit) för t.ex. insamling av nödstopp, 2-handsdon, ridåer, säkerhetsdörrar, muting etc. Kommunikation mellan säkerhetsöarna är möjlig med den nya generationen SafetyBridge på ett enkelt och överskådligt sätt. Detta gör konceptet attraktivt även för större fabrikslösningar. Säkerhetslösningen kan med fördel blandas med befintliga ”icke” säkra signaler och kan enkelt inplementeras på de flesta på marknaden förekommande fältbussar som Profibus, Modbus, Ethernet IP,Profinet, Sercos, DeviceNet etc.Detta gör det möjligt att uppgradera äldre maskiner till det nya maskindirektivets krav.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Källa: Phoenix Contact

18 Electronic Environment #2.2013


Produktnyheter

Optical wavelength meters combine speed and accuracy for measurements in 1270-1650 nm range The new Yokogawa AQ6150 and AQ6151 optical wavelength meters are fast, accurate and cost-effective instruments for carrying out measurements in the telecommunications wavelength range from 1270 to 1650 nm. They are the latest additions to the company’s market-leading range of optical test instruments, and have many features in common with Yokogawa’s highly successful AQ6370 family of optical spectrum analysers. They feature a high wavelength accuracy (Âą1 pm for the AQ6150 and Âą0.3 pm for the AQ6151), and can carry out simultaneous measurements on up to 1024 channels. They maintain this high performance even in low-level input, and can cope with modulated light and optical filter measurement. The high acquisition and measurement speed of the new instruments makes them particularly suited to the production testing of active optical devices such as tunable lasers for telecommunications applications. Typical acquisition time is 0.3 sec, and up to five measurements per second can be carried out in repeat mode. GPIB and Ethernet interfaces are supported, and the meters are SCPI compatible. The enhanced throughput resulting from improved measurement speed leads to a reduction in lifetime costs for production test set-ups by extending the reference laser replacement cycle and reducing replacement costs. User-friendly operation results from proven design and operability fea-

tures inherited from Yokogawa’s established range of optical spectrum analysers. The AQ6150 and AQ6151 feature an easy-to-view, 5.7-inch bright colour LCD display with a variety of viewing modes including single, multiple or delta wavelength modes and an optical spectrum display. USB Ports are provided for data storage devices, mouse and keyboard. Direct operation can be carried out with a mouse, and data access is possible via the LAN interface. Efficient built-in measurement and analysis functions include drift analysis, Fabry-Perot laser analysis and average measurements. Target market sectors include manufacturers of optical active devices, optical subsystems and transmission systems, as well as universities, institutes and R&D departments researching topics associated with these products.

Källa: Yokogawa

Bofors Test Center

En kvalificerad resurs fÜr avancerad produktion TrüdlÜs tryckgivare frün JUMO JUMO Wtrans p, är utformad fÜr applikationer i anläggningar, mobila system eller omrüden med svür ütkomst och minimerar installationstiden som krävs fÜr montering. Sändarna använder det licensfria och stÜrokänsliga frekvensbandet 868,4MHz. Det inbyggda batteriet i sändaren har lüng hüllbarhet och den kompakta sändare hÜg vibrationstülighet. Man kan fü sändarna i EHEDG version fÜr hygieniska installationer.. Maximalt kan 16 sändare kopplas till en mottagare via det trüdlÜsa gränssnittet. Andra mätvärden som temperatur, resistans eller spänning kan ocksü ÜverfÜras. Utsignal ifrün mottagaren kan sedan väljas som mA, volt, relä och/eller RS485 (Modbus)

Testa din produkt under utvecklings- och tillverkningsprocessen. Vi provar allt frün komponenter till kompletta system. Vi verifierar egenskaper som funktion, prestanda, underhüllsmässighet och stÜrning pü omgivningen. MiljÜtülighetsprovning Klimatisk och mekanisk stress, vibrationer, salt- och sanddimma. Kontakta oss fÜr verifierad kvalitetssäkring. 7 ( 6 7 7 2 % ( % ( 6 7 7HO LQIR# WHVWFHQWHU VH

ZZZ WHVWFHQWHU VH

Källa: Jumo

Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ www.ee-guiden.se

19


EMC

ESD

EMC – vad är det vi vill uppnå? MEKANISK MILJÖ

TERMISK MILJÖ

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

EMC, det vill säga att elektriska komponenter skall kunna arbeta i närheten av varandra utan att störa eller störas av varandra, är något vi alla strävar efter. Men när har vi uppnått det? Är det när produkten klarar alla tester? Kan man vara säker då, och hur gör man egentligen om själva slutprodukten är så beskaffad att det är omöjligt att få in den i en mätkammare? Vad reglerar då hur det skall testas? Nedanstående artikel tar upp ett testobjekt som är för stort och tungt för en mätkammare, som kräver ett oändligt jordplan omkring sig och som vid vissa deltest måste befinna sig under vatten. Häng med på hur man testar en ubåt!

E

n ubåt är ett komplext system bestående av många delsystem som alla är monterade i en relativt liten volym som utgörs av ett tryckskrov och ett formskrov. Det är många system som skall samsas inom en begränsad volym. För att man skall kunna försäkra sig om att systemen ombord blir elektromagnetiskt kompatibla med varandra får man dels ta stöd i EMC-tester mot standard, men också se till att bygga hela plattformen enligt metoden för behärskad elektromagnetisk topologi. En ubåt har intresse i frekvensområden där det på den civila standardsidan inte finns några gränsvärden, den bäst lämpade standarden att luta sig mot är därför en av de militära standarder som finns, som till exempel MIL-STD 461. MIL-STD 461 är en standard som ställer krav på komponenter, inte hela system. Att ett system klarar tester enligt MIL-STD 461 tyder på en robusthet hos systemet, men är trots det ingen garanti för

20

Teckning: Claes Lindskog

att plattformen som helhet kommer att uppnå EMC. Vad gäller båten som helhet finns det standarder för hela plattformar, vilket i ubåtens fall kan vara MIL-STD 464. I MIL-STD 464 tas det upp vilka totala elektromagnetiska miljöer (strömmar

och fält) man kan förvänta sig inom- och utombords, vilka effekter man kan förvänta sig av ett åsknedslag, ett HPM (high power micowave) vapen och en elektromagnetisk puls (EMP). MIL-STD 464 anger också referenser till andra mer specialiserade standarder

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

på mer grundläggande nivåer som rör exempelvis jordning. Standarden anger också att provning av intra-EMC mellan system och inter-EMC mellan system och plattform. Dock står det inte i detalj hur dessa tester skall utföras. Oavsett standarduppfyllnad så

20 Electronic Environment #2.2013


Produktnyheter När vatten tillsätts omvandlar laddaren MyFC PowerTrekks bränslecell väte till elektricitet och ånga, i lagom mängd för att ladda en smartphone.

Mobilladdaren som aktiveras med vatten Den första mobilladdaren i världen som aktiveras med vanligt vatten är baserad på bränslecellsteknik från KTH. skall alla plattformar fungera så som det är tänkt, i sin operativa miljö. För en personbil gäller detta även nära markradarn på en flygplats, ett flygplan skall kunna ha kontakt med marken trots atmosfäriskt brus och en ubåt skall kunna se och höra långt nere i djupet. Det finns ingen möjlighet att ha en standard som testar alla oberäkneliga och frekvensmässigt spridda störningar samtidigt som plattformen är operativ i olika körfall. För den som vill vässa sin produkt ur ett EMC-perspektiv samt försäkra sig om att EMC-kravet är uppfyllt även ute i fält kan det därför vara en god idé att skapa egna testprocedurer där man verkligen pressar plattformen att visa upp eventuella svaga sidor. I den brittiska standarden, DEFSTAN 59-411 Part 4, “Electromagnetic Compatibility Part 4 Platform and System Test and Trials” tas det upp exempel på hur man kan testa olika militära farkoster. Standarden föreslår att man delar upp EMC-testerna i två delar. En del till kaj innan båten överhuvudtaget går ut på sjöprov och ett till sjöss i undervattensläge efter det att alla system är driftsatta och utprovade. Syftet med det första provet är att försäkra sig om att säkerhetskritiska system inte har oacceptabla prestandanedsättningar på grund av störningar och det andra testet är till för att verifiera systemens elektromagnetiska prestanda när hela båten är driftsatt. Båda testerna delas in i lite olika delar; Då ubåten bär några former av radiosändare är det oftast relativt enkelt att pressa systemen för att se vad de klarar av. Ett test kan då vara att sända med full effekt med de olika radiosystemen. De system som eventuellt påverkas av detta bör man studera närmare för att se om det går att minska störningens påverkan. Ett annat sätt att mäta prestanda Electronic Environment #2.2013

hos en ubåt är att studera ubåtens sensorer under tiden man slår till och från olika laster ombord för att se om någon sensor påverkas. De laster som bidrar till en prestandaförsämring bör man överväga att göra något åt. Något man heller inte får glömma bort är mätningar av elektromagnetiska fält ur ett personsäkerhetsperspektiv. Besättningen ombord skall kunna vara konfident med den miljö där de arbetar och lever. En av utmaningarna under dessa tester är att se till att inga elektriska laster opereras utan testledarens vetskap samt att bevaka alla system under hela testet. Testerna är både tids- och resurskrävande, men är i slutändan det enda sättet man kan ta reda på om produkten verkligen uppfyller alla krav och se till att vässa den elektroniskt. REFERENSER [1] AMSC F7352, Department Of Defense Interface Standard, ”Requirements For The Control Of Electromagnetic Interference Characteristics Of Subsystems And Equipment”, MIL-STD461F 10 DECEMBER 2007 [2] AMSC F7489, Department Of Defense Interface Standard, ”Electromagnetic Environmental Effects Requirements For Systems”, MIL-STD-464C 1 December 2010 [3] DEF STAN 59-411 Part 4 Issue 1 Amdt 1, Ministry of Defence, ”Electromagnetic Compatibility, Part 4, Platform and System Test and Trials”, Defence Standard 59-411 Part 4, 23 January 2007 Sabine Alexandersson sabine.alexandersson@kockums.se

– Man kan säga att laddaren MyFC PowerTrekk drivs av vatten, luft och bränslepuck. Vattnet behöver inte ens vara helt rent, sjövatten går exempelvis bra att använda, säger Anders Lundblad, forskare och grundare till MyFC, innovationsföretaget som utvecklat laddaren. Tack vare svenskproducerade mikrobränsleceller är det möjligt att ladda mobilen även i områden där det saknas ström. Den bärbara laddaren MyFC PowerTrekk ansluts helt enkelt till mobiltelefonen via USB-uttaget, och i samma ögonblick som vanligt vatten tillsätts startar den alternativa processen för strömförsörjning. – Vår uppfinning har stor potential att påskynda samhällsutvecklingen i tredje världen. Där saknas elnät i stora områden, samtidigt som mobiltelefonen i de länderna fyller allt fler livsviktiga funktioner för befolkningen – smartphonen används ofta som betalningsinstrument, eller som informationskälla för väderförhållanden, säger Anders Lundblad. Han har forskat kring mikrobränsleceller, små platta PEM-bränsleceller (Proton Exchange Membrane) och andra bränsleceller i över 15 år på KTH, avdelning för tillämpad elektrokemi. Företaget MyFC har vidareutvecklat teknologin och tagit flera patent löpande. Affärsvisionen är enligt Anders Lundblad att kommersialisera bränslecellsteknologin och bidra till en utveckling av framtidens miljöteknik. – Vår lansering av laddaren kan ses som ett strategiskt steg för att öka acceptansen för användning av bränsleceller i samhället i stort. Vår laddare kan betraktas som dyr nu, men kan gå ner i pris i ett längre perspektiv, vid massproduktion, säger han. Bränsleceller används i dag bland annat inom fordonsindustrin, till elbilar, lastbilar och bussar, och till backupsystem för elförsörjning av sjukhus och kraftvärmeanläggningar. En bränslecell fungerar genom att ombilda vätgas, alltså kemisk energi, till elektrisk energi. Processen betraktas som säker och miljövänlig, och den enda biprodukten från bränslecellen är vattenånga. Bränslecellens system är passivt och innehåller inga fläktar eller pumpar, bara ett membran för protonutväxling när väte och vatten blandas och resulterar i elektrisk laddning. – Det här är en miljöteknik. Jämfört med solenergi laddare är bränslecellsladdaren dessutom snabbare och mer tillförlitlig. Till de främsta målgrupperna för MyFC PowerTrekk hör personer som reser eller lever i svårtillgängliga områden i världen, som friluftsentusiaster och biståndsarbetare, säger Anders Lundblad. MyFC Powertrekk-laddaren startas när vatten hälls på en så kallad MyFC Powertrekk-puck, så vätgas frigörs. Energin räcker till nästan en hel laddning av en iPhone (från 25 procent till 100 procent). Varje puck används bara en gång och sopsorteras sedan som metall eller hushållssopor – tekniken innehåller inga tungmetaller eller andra farliga ämnen. MyFC PowerTrekk-laddaren är både en bränslecell och ett bärbart batteri; alltså såväl en färdig, direktverkande kraftkälla som en lagringsbuffert för bränsle. Laddningsmöjligheterna gäller lättare elektronisk utrustning som mobiltelefoner, GPS-enheter och kameror, men MyFC PowerTrekk-enheten är ännu inte tillräckligt stark för att räcka till laddning av en laptop. – Laddaren kan ses som ett första steg mot målet att bygga in bränsleceller direkt i bärbara datorer, säger Anders Lundblad. MyFC ska under våren 2013 öppna en webbshop för försäljning av bland annat MyFC PowerTrekk även i Sverige. Redan i dag säljs tekniken till användare i Kina, Japan, USA och i stora delar av Europa.

Katarina Ahlfort Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

21


Electronic Env 2013 2013 års upplaga av Electronic Environment gick av stapeln den 19-20 mars på Stockholmsmässan, Älvsjö. Evenemanget blev väldigt lyckat och fick övervägande positiv respons och höga betyg i utvärderingarna. Bland annat togs det nya upplägget i konferensprogrammet mycket väl emot. – Jag vet att många kom hit och gjorde såväl stora som små affärsöverenskommelser. Det i kombination med kompetens- och erfarenhetsutbytet mellan företag, myndigheter och den akademiska världen är i huvudsak de ingredienser som får den här grytan att sjuda, säger Dan Wallander, projektledare för Electronic Environment Konferens & Mässa. Det totala helhetsintrycket av EE2013, baserat på svar från samtliga respondenter, visar att hela 79,5% gav betyget 3 eller bättre på en skala 1 – 5. Och 57,5% gav betyget 4 eller bättre. UPPSKATTAD FÖRÄNDRING Årets konferensprogram fick ett mycket gott betyg. 66% av konferensdeltagarna gav programmet en 4 eller bättre på en skala 1 – 5, vilket är ett ännu bättre utfall än EE2011. Under EE2013 genomfördes flera föreläsningar inom det nya området energilagring, vilket togs emot mycket positivt. Kommentarer om att man önskade fler föreläsningar inom just detta område förekom inte sällan i utvärderingarna. Området EMC var som tidigare dominerande i programmet, vilket också var konferensdeltagarnas primära intresseområde.

22

Konferensprogrammets nya upplägg, med övergripande temaområden och med föreläsningar från respektive elektronikområde inom respektive tema, var mycket uppskattat. Samtliga av respondenterna gav betyget “Godkänt” eller bättre. 78% gav omdömena “Bra” eller “Mycket bra”, alltså betyget 4 eller 5. – Det är kul att få bekräftelse på att en idé var helt rätt, säger Dan Wallander och fortsätter; Vi lade väldigt mycket tid på att få ihop föreläsningspusslet, så det känns extra bra att det blev så uppskattat. En annan mycket uppskattad och välbesökt punkt i programmet var paneldebatten som i år hade rubriken ”Är provning på apparat-/ delsystemsnivå tillräcklig för att en slutintegration till färdig produkt skall kunna genomföras?” Moderator var Kia Wiklund från IEEE EMC Swedish Chapter, övriga deltagare var Roger Källberg, Intertek, Maria Månsson, Svensk Elektronik, Barbro Nordström, FMV samt Henrik Olsson från Elsäkerhetsverket. Diskussionen kom snabbt igång och hos åhörarna saknades det inte idéer i ämnet. HÖG KVALITÉ PÅ FACKMÄSSAN När det gäller uppfattningen om utbudet hos de utställande företagen så blir även här resultatet övervägande mycket positivt. Hela 88% av de svarande gav betyget godkänt eller bättre. Utställarnas bedömning av kvalitén på besökarna visar att 67% av besökarna var av hög eller mycket hög kvalitet, alltså betyget 4 eller bättre. Antalet mässbesökare minskade dock något i jämförelse med EE2011. KONTINUERLIG UTVECKLING Utvärderingarna visar också på en positiv attityd när det gäller uppfattningen om att medverka vid nästa omgång av Electronic Environment, främst hos konferensdelegaterna där mer än hälften ser det som sannolikt eller mycket sannolikt att de kommer att medverka under EE2015. Antalet konferensdelegater 2013 var likvärdigt med år 2011 och flera nya branscher var representerade. – Vi som arrangörer är redan i planeringsstadiet för nästa upplaga av Electronic Environment, EE15. Då kommer flera stora nyheter att presenteras, både när det gäller upplägget, innehållet och genomförandet. Genom att kontinuerligt utveckla samspelet mellan konferensen och utställningen vill vi även fortsättningsvis vara en självklar mötesplats för våra elektronikområden, avslutar Dan Wallander.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

22 Electronic Environment #2.2013


ironment 2013

Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantรถr inom elmiljรถ pรฅ www.ee-guiden.se

23


Produktnyheter

Branschnyheter

Delta i PTS innovationstävling Leka, lära, leva Missa inte vårens innovationstävling ”Leka, lära, leva – it för barn och unga med funktionsnedsättning” som startar 6 maj. PTS söker denna gång lösningar som ger målgruppen bättre möjligheter till en utvecklande skolgång och en aktiv fritid. Ansök senast 17 juni.

CRIMPHANDY – Den minsta skal- och crimpautomaten på marknaden Phoenix Contact lanserar nu ett nytt verktyg för snabb hantering av trådändhylsor – CRIMPHANDY. Ledaren skalas, trådändhylsa monteras och pressas på ledaren i ett moment. Alltihop tar inte mer än 2 sekunder. Automatisk kontroll av ledararea, tillsammans med en robust konstruktion säkerställer att varje pressning klarar och till och med överträffar gällande krav. Bandade trådändhylsor matas fram
automatiskt ifrån det inbyggda magasinet. Handhavandet är enkelt: tre LED’er ger hela tiden information om driftstatus. Litiumjonbatteriet har en kapacitet för 2000 kontaktpressningar och kan laddas fullt inom en timme med den medföljande
laddaren. CRIMPHANDY är inte större än en batteriskruvdragare och väger bara 430 gram. En avtagbar behållare för avisoleringsrester ger en ren arbetsmiljö och möjliggör användning av verktyget även inuti apparatskåp.

Källa: Phoenix Contact

BINDER – ny agentur hos Proxitron Proxitron samarbetar nu med BINDER, en av världen största tillverkare av innovativ laboratorieutrustning. Tillsammans erbjuder Proxitron och Binder kompletta lösningar: • Ugnar av alla typer • Inkubatorer av alla typer • Materialprovningkammare • Växtkammare med belysning • Kammare för konstanttemperatur och klimat • Kammare för temperatur och fuktcykling • Konsultation vid dimensionering och val av utrustning • Kundanpassade lösningar

Den digitala teknikutvecklingen innebär stora möjligheter för barn och unga att ta till sig kunskap och möta nya vänner som delar samma intressen. Allt fler förskolor och skolor använder exempelvis surfplattor i verksamheten som komplement till böcker, papper och pennor. Om barn och unga som har en funktionsnedsättning inte får rätt stöd kan den här utvecklingen innebära att de hamnar i ett digitalt utanförskap. Får målgruppen däremot tillgång till rätt program och tjänster kan hinder undvikas och de kan delta på lika villkor som andra. – Vår förhoppning är att vi ska få många intressanta förslag på it-lösningar som kan bidra till en mer utvecklande skolgång och meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning. Vi välkomnar också förslag som kan stärka målgruppens trygghet på internet, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

RÄTT IT-LÖSNINGAR KAN PÅVERKA SKOLRESULTATET

Det finns ingen absolut statistik för hur stor andel av barn och unga som har en funktionsnedsättning. Siffror från Funka Nu visar att det rör sig om nästan 8 procent i åldersgruppen 0-16 år. Bland ungdomar i åldrarna 16-25 år uppger 15,9 procent att de har någon funktionsnedsättning enligt Skolstyrelsens ungdomsenkät 2012. Flera studier som PTS tagit del av pekar på att en hög tillgänglighet och aktiv it-användning påverkar elevers skolresultat på ett positivt sätt. Genom att barn tidigt får möjlighet att använda it vid leksituationer grundläggs både en digital vana och motivation till fortsatt lärande i skolan.

UPPMUNTRA TILL RÖRELSE

I denna tävling söker PTS it-lösningar för barn och unga med funktionsnedsättning, upp till 25 år, som gör att de bättre kan tillgodogöra sig utbildning, delta i sociala sammanhang, ha en aktiv fritid samt förbereda sig för arbetslivet. PTS söker även förslag som bidrar till en ökad trygghet på internet. Dessutom välkomnas också lösningar som uppmuntrar till rörelse för målgruppen som kan ha svårt att delta i fysiska aktiviteter. I rapporten Fokus 12 beskriver Ungdomsstyrelsen levnadsvillkoren för unga med funktionsnedsättning inom områdena utbildning, arbete, hälsa, inflytande, kultur, fritid och föreningsliv. E-hälsa är inte en del av denna tävling.

ANSÖK SENAST 17 JUNI

Tävlingen startar den 6 maj 2013 och ansökan ska vara inne senast den 17 juni.
När tiden har löpt ut kommer PTS att utvärdera samtliga ansökningar och välja vilka projekt som får finansiering från myndigheten.

MER INFORMATION OM TEMAT OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR.

Precis som i de tidigare tävlingarna inom Innovation för alla efterlyser PTS särskilt förslag på it-lösningar som kan användas av så många som möjligt – oavsett funktionsförmåga. Sedan starten av Innovation för alla, 2010, har PTS genomfört fem tävlingar och finansierat 47 projekt för totalt 65 miljoner kronor.

 För mer information: E-post: innovation@pts.se 
 PTS kontakttelefon för innovationstävlingen, tel. 08-678 55 52
 PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Källa: Proxitron

24

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


Branschnyheter

NASA väljer teknik från KTH Efter en tuff urvalsprocess med konkurrenter som bland annat Space Sciences Laboratory vid University of California, Berkeley, gav NASA slutligen grönt ljus för instrumentförslaget SMART, där KTH-gruppen ingår som samarbetspartner. Ingenjörerna på enheten för rymdoch plasmafysik vid KTH har arbetat på högvarv med instrumentbyggandet och kan nu äntligen börja andas ut i och med att leveranserna av flyghårdvaran snart är avklarad.

Ny statistik för elektronikåtervinningen i Sveriges kommuner under 2012

Tydligt förändrad återvinningstrend i Sverige

Ny statistik från El-Kretsens återvinningssystem visar att svenskarna fått ett nytt återvinningsbeteende under 2012. Kylskåp och TV-apparater är fortfarande vanliga men nu återvinns också allt fler små och medelstora hushållsapparater, lampor och batterier. Elektronikåtervinning engagerar och under 2012 samlade Sverige in drygt 147 684 ton. Det motsvarar 15,47 kg/invånare, att jämföra med EU:s direktiv på 4 kg/invånare. Antalet återvunna produkter består, även om årets resultat viktmässigt är en minskning mot föregående år. Viktminskningen är en följd av att våra produkter med tiden blivit lättare. Den nya statistiken visar tydligt att alltmer elektronik följer med på återvinningsturerna. Under 2012 återvanns 13 procent fler små och medelstora hushållsapparater så som vattenkokare och symaskiner, 12 procent fler telefoner, 13 procent fler batteridrivna lampor så som ficklampor, pannlampor och ljusslingor, 18 procent fler fjärrkontroller och 14 procent fler portabla verktyg. Kring ljuskällorna syns skiftet från glödlampor till lågenergi- och LED-lampor tydligt. Glödlamporna blir färre och ersättarna dyker upp allt oftare, dock i lägre takt då dessa har längre livslängd. – Jag imponeras av svenskarnas engagemang kring återvinning, och är glad över att vi nu också får med oss de mindre elektronikprodukterna från hemmen. Men samtidigt vet vi också att det är många produkter som aldrig når återvinningsplatserna. De skulle göra sig så mycket bättre i nya produkter, i form av återvunnet råmaterial, än i våra byrålådor, säger Ulrika Eliason, informationschef på El-Kretsen.

STÖRRE ÅTERVINNINGSMÖJLIGHETER

Parallellt med stigande återvinning ökar också antalet produkter i hemmen. En gammal spis byts mot en ugn och en häll, och en espressomaskin tar plats bredvid kaffebryggaren. I varje hem finns i snitt 42 ljuskällor och ny teknik för media och kommunikation blir allt fler. Genom mobilapplikationen Återvinn kan allmänheten lära sig mer om återvinning och få vägbeskrivning till sin närmsta insamlingsplats.

– Det vetenskapliga syftet med MMS är att klarlägga ett grundläggande fysikaliskt fenomen som har en nyckelroll för hur solen växelverkar med jorden och andra planeter. Fenomenet kallas ”reconnection”, och handlar om energiöverföring mellan partiklar och elektromagnetiska fält. Processen driver fenomen som norrsken och tros även ligga bakom soleruptioner och många astrofysikaliska fenomen, säger Göran Marklund, professor i rymdoch plasmafysik på KTH. KTH:s bidrag till NASA-projektet består av olika delar (både mekanik och elektronik) till det experiment som ska mäta det elektriska fältet, som i sin tur spelar en nyckelroll i fenomenet reconnection. Hit hör en ny mekanism för att fälla ut trådbommar som håller mätsonderna långt ifrån satellitkroppen. En prototyp utvecklades vid KTH och vidareutvecklades och tillverkades i 16 exemplar vid University of New Hampshire. KTH:s mätsonder sitter längst ut på de 60 meter långa trådbommarna, fyra på varje satellit. Spänningen mäts mellan motstående sonder, i tre mot varandra vinkelräta sondpar, vilket ger det elektriska fältet. – Sonderna och sondmekaniken har tagits fram i samarbete med Institutet för rymdfysik i Uppsala samt Oulu universitet. Vårt största bidrag var att designa all elektronik till elfältsexperimenten och kraftförsörjningen av andra vetenskapliga instrument, säger Göran Marklund. Han fortsätter med att berätta varför denna grundforskning är viktig inför framtiden. – I samband med solstormar och rymdoväder träffas jordatmosfären av intensiva partikelflöden som utöver att alstra intensiva norrsken också kan slå ut satelliter, ge störningar eller avbrott i elkraftsnätet, försvåra GPSnavigering och radiovågsutbredning, samt generera kraftiga jordströmmar som får pipelines att rosta snabbare, säger Göran Marklund. I förlängningen kan alltså forskningen som Göran Marklund och hans team av rymdfysiker vid KTH gör bidra till en hel del lösningar just runt dessa problem. – I normala fall sker inga större störningar på elnätet, men ibland kan störningarna få ödesdigra konsekvenser. Som i Quebec, Kanada, 1989, där sex miljoner människor blev strömlösa under nio timmar. Detta kan ske igen, när som helst, säger Göran Marklund. De mest kostsamma följderna av rymdoväder är troligtvis då satelliter slås ut, tillägger han. Detta är allvarligt då satelliter betjänar oss människor på en mängd olika sätt. Från jordövervakning, väderprognoser, tele- och datakommunikation, tv-sändningar till att vara en komponent i dagens och framtida trafiksystem. – Fram till idag, då våra leveranser i princip är avklarade, har vi lagt ner minst 10 manår för ingenjörsarbetet. Efter uppsändningen nästa år då våra instrument på de fyra satelliterna kommer att göra sina mätningar under en nominell period av 2 år (men troligtvis mycket längre), kommer KTH:s forskningsinsats att bli mycket intensiv. Den kommer att kräva minst lika många manår som ingenjörsarbetet, säger Göran Marklund.

För mer detaljerad återvinningsstatistik indelad i län och kommuner, se bilaga. Ulrika Eliason från El-Kretsen finns tillgänglig för intervjuer. På www. el-kretsen.se finns mer information om elektronikåtervinningen i Sverige.

NASA är ansvarig för att bygga satelliterna och koordinera instrumenten ombord, men också att samordna forskningsuppdraget, att analysera och tolka de data som samlas in, vilket görs av de främsta forskarna på området. Det svenska bidraget till forskningsprojektet MMS finansieras av externa anslag från Rymdstyrelsen, men även av fakultetsanslag vid KTH och Institutet för rymdfysik, Uppsala.

Källa: El-Kretsen

Källa: KTH

Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

25


Annons

Bred kompetens för säkra provningar av ny teknik Strävan efter att minska koldioxidutsläppen driver på forskningen inom energilagring, och utvecklingen sker i en rasande takt. När energitäta batterier nu får nya användningsområden, till exempel inom elhybridsfordon, ställs höga krav på säkra provningar. – Ett batteri går ju inte att stänga av vid händelse av en kraftig olycka. Vad får hända vid en krock? Vad händer om det börjar brinna? säger Lars Hoffmann, på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. På SP drivs flera forskningsprojekt kring batteri- och hybridsystem, och på SP:s anläggning i Borås finns laboratoriehallar för att utföra en rad olika provningar. Här finns bland annat en brandhall och en helt radiotyst EMC-hall. – Här kan vi prova allt från celler till en eltandborste till celler till en elhybrid-lastbil, säger Lars Hoffmann. På SP finns experter inom bland annat brandsäkerhet, EMC, kemi och elsäkerhet. Av cirka 1250 anställda ingenjörer och experter är över 200 forskare. – Vi är en tvärfunktionell organisation, med många olika specialistkunskaper samlat i huset. När vi arbetar med exempelvis provning eller uppdragsforskning inom elektrokemisk energilagring, arbetar vi i grupp med kompetens från våra olika avdelningar. Det är till exempel nödvändigt att kemiingenjören, elingenjören och mekanikingenjören har förståelse för varandras arbete, alla komponenter är lika viktiga, säger Lars Hoffmann. – Tack vare våra avancerade hallar för provning och att vi har expertkompetens inom så många olika områden, är vi en väldigt stark och kompetent partner för utveckling av nya produkter för både små och stora företag.

26

SP genomför provningar enligt en mängd olika standarder och certifieringar. Dessutom är SP certifierande organ, och deltar i världsomspännande konsortier för nya standarder. – En av våra viktigaste uppgifter är att förmedla kunskap till producerande företag så att de kan jobba säkert. Det finns en jätteflora av regler, men tack vare att vi är med och sätter många nya standarder, kan vi hjälpa våra kunder att förstå och tolka de förordningar som finns idag, säger Lars Hoffmann.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 010-516 50 00 www.sp.se

Lars Hoffmann lars.hoffmann@sp.se

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


+

-

ENERGILAGER

Regulatory battery requirements on an unregulated market

Therese Danielsson, PhD Etteplan Battery Technologies

A

s a producer of battery driven products you need to be aware of battery related risks, liability responsibilities, regulatory requirements and applicable standards. Today advanced batteries such as lithium ion batteries are being introduced in traction, industrial and medical markets besides the automotive segment. The high energy density and flammable electrolyte of these batteries compared to traditional battery technologies imply new safety risks. Present legislation and standards are unable to keep pace with the rate of market acceptance. Hence there are gaps between regulation and the state-of-the-art technology, which product owners need to be aware of and find ways to manage in order to ensure a safe and reliable product. REGULATORY AND STANDARD REQUIREMENTS Regulatory requirements are mandatory and are a response to e.g. known safety risks and environmental risks for users, handlers, employers and employees. Examples of such regulations are the Europe-

Electronic Environment #2.2013

an EU Battery Directive 2006/66/ EC, REACH, RoHS, Product safety directive, UNECE transport regulations, UNECE Vehicle R100 regulations, waste regulations and work regulations. There are also industry standard guidelines and recommendations, mainly on product safety, test methods and general technical specifications. If not pointed at by regulators and directives, standards are of a more normative and “best practice” character. Standards for batteries are often developed by the industry, including both battery and product (application) manufacturers. Examples of organizations that publish standards include IEC, UL, ANSI, JIS, IEEE, CEN, Cenelec, ISO and SAE. Some of them are more applicable in certain markets such as JIS in Japan and UL in USA. IEC and ISO are international standards; IEC cover mostly cell and component requirements, while ISO focus more on system requirements and large scale batteries. MANAGING THE GAPS IN STANDARDS AND REGULATIONS If batteries are not your core business it can be a challenge to stay up-to-date with the multitude of regulations, standards and the differing requirements for different battery chemistries, products and markets. Furthermore, the gaps between available standards and regulations which have arisen for e.g. new use of lithium ion batteries place a burden on the product manufacturers to create their own methods of ensuring safe and reliable products. Based on battery expertise and experience from integrating batteries in products, existing gaps in regulations and standards can be overcome. A useful approach can be to make relevant comparisons with available standards for other battery technologies and applications,

adapting applicable requirements and identifying critical areas without guidance. Here battery experts with overview of regulations and standards can help you with a structured approach at establishing relevant requirements for

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

your product and advice on managing the gaps. This is essential for a safe, reliable product with the right performance. Therese Danielsson, PhD Etteplan Battery Technologies

27


Nyheter

Transformatorns tomgångsförluster kan kosta miljoner i böter Tomgångsförluster i transformatorer är inte bara ett tekniskt problem. – Är förlusterna för stora kan det kosta miljoner i böter, säger Claes Hugoson på Elektrisk Drivteknik AB.

BIOMASS använder så kallad syntetisk aperturradar (SAR) på P-band (435 MHz) som bland annat bygger på FOI:s forskning och som används i svenska radarsystem för att hitta dolda föremål i terrängen. Det är första gången som denna teknik kommer att användas från rymden. – För att kunna göra bra prognoser för klimatet är det viktigt att veta hur skogskövlingen inverkar. Hittills har man inte haft något bra sätt att studera globala förändringar i skogen. BIOMASS kommer att med hög noggrannhet mäta hur mycket kol som är bundet i framför allt de tropiska skogarna, där bristen på data är stor. Projektet är också ett bra exempel där teknik som vi har utvecklat för militär tillämpning nu kommer till civil nytta, säger Lars Ulander. Den 1,2 ton tunga satelliten ska sändas upp med ESAs VEGA-raket år 2020.

Claes Hugoson åker världen runt, bygger provrum för transformatorturbiner och utför mätningar – Mätnoggrannhet är en av de viktigaste faktorerna idag. Tillverkarna av krafttransformatorer har ofta en vitesklausul i sina avtal om förlusternas nivå. De riskerar dryga böter om tomgångsförlusterna är för stora. Det kan kosta 100 000 kronor per förlorad kilowatt. Då gäller att det att kunna mäta med stor precision, kommenterar Claes Hugoson. Tomgångsförluster uppstår alltid i en transformator oavsett om det tas ut någon effekt ur den. En del av förlusterna går åt till magnetiseringen av transformatorn, andra orsakas av själva järnkärnan beroende på inspänningen. Resistiva strömvärmeförluster i primärlindningarna samt reaktiva läckflöden bidrar också till tomgångsförlusterna. Hela mätsystemet, det vill säga effektmätare och mätvärdesomvandlare för ström och spänning styr resultatet. – De aktiva tomgångsförlusterna är ungefär en procent av de reaktiva, så det är ytterst noga att man mäter rätt med hög precision och stor repeternoggrannhet. Man måste kunna lita på instrumenten. Ett litet mätfel kan få enormt stora konsekvenser, påpekar Claes Hugoson. Det finns tre tillverkare i världen av den här typen av instrument. Claes Hugoson valde Yokogawas WT3000 när han drog igång sitt eget bolag. – Jag hade lite tur när jag efter 25 års anställning startade eget för ett år sedan. Och fick direkt ett par projekt för ABB som gick bra, säger han anspråkslöst. Nu är just ABB Claes Hugosons största uppdragsgivare vilket innebär resor kors och tvärs över världen. Han tar ett helhetsansvar för mätningarna av nya krafttransformatorer. – Jag ser till att det uppförs ett provrum där vi kan testa transformatorn innan den installeras hos kunden, hjälper till att trimma in all utrustning och att utbilda personalen i mättekniken. Till min hjälp har jag en konsult som tar hand om mätningarna av stötspänning och glimning (partiella urladdningar). I vissa fall krävs det att man sätter in en mättransformator mellan mätinstrument och den aktuella transformatorn beroende på hur hög spänningen är. Mättransformatorn omvandlar spänningen eller strömmen till en nivå som kan hanteras av mätutrustningen. Claes Hugoson står även för den delen, det vill säga han säljer såväl mättransformatorer som WT3000. – Det är en förtroendefråga när jag förhandlar med mina kunder att jag har samma instrument i mina egna instrumentskåp som de har i sina anläggningar.

Källa: FOI

Mats Ahlstedt

Avancerad radarteknik ska övervaka skogen via satellit ESA, Europeiska Rymdstyrelsen har nu valt satelliten BIOMASS som ska skickas upp för att övervaka klimatförändringar från rymden. FOI leder det svenska arbetet och utvecklar BIOMASS tillsammans med forskare från sex europeiska länder. – Det är oerhört glädjande att vi nu fått finansiering för BIOMASS, säger Lars Ulander, radarforskare vid FOI som suttit med i den internationella grupp som framgångsrikt lotsat projektet fram till ESAs beslut. Det är också ett kvitto på att Sverige och FOI både ligger i forskningens absoluta framkant och att vi förmår vidareutveckla spetsteknik så att den blir användbar för avancerad miljöövervakning.

Rätt mätt genom en kombination av högkvalitativ utrustning och hög kompetens! •

Standardenlig mäthall, upp till 18 GHz. Uppmätt NSA samt Svswr 1-6 GHz.

EMC-provning (bl.a. fordonskomponenter), radiomätning.

Certifiering, förtest, konstruktionsprovning. Allt vad du som kund kan behöva!

Ny mätmottagare: Rohde & Schwarz ESU 26. �

www.janlinders.com, 031-744 38 80, info@janlinders.com

28

Jan Linders ��������� ��������� ��� �� EMC-provning

��������� �� ������� ��� ��

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


Visst är det smidigt med kompetensutveckling? Oavsett om du arbetat inom elmiljö ett tag eller precis har börjat är kompetensutveckling en viktig faktor för din fortsatta karriär. Genom våra e-utbildningar inom elmiljö håller du dig på ett tryggt och bekvämt sätt uppdaterad. Dessutom kan du gå utbildningen var du vill och när du vill – bara du har en internetuppkoppling och en webbläsare. www.justkompetens.se/elektronik

KVALIFICERADE E-KURSER

Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Justkompetens.se erbjuder, i samarbete med Electronic Environment, e-kurser inom elmiljö. Genom e-learning kompletterar och säkerställer man kunskapsnivån och bygger vidare på den befintliga kompetensen på ett enkelt sätt i ett trevligt och användarvänligt gränssnitt, när det passar respondenten bäst.

29


MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

Provning som stressar livet ur produkten KEMISK K EMISK MILJÖ

Accelererade stresstester hjälper till att säkra produktens kvalitet, hållbarhet och tillförlitlighet. Hans Svensson, laboratorieledare inom miljötålighetsprovning, berättar hur.

P

rodukter som går sönder ”på fältet” kostar stora pengar. Produkterna måste kanske repareras, eller till och med dras tillbaka, och företagets anseende kan skadas avsevärt. Genom att ett fel upptäcks i konstruktionsstadiet snarare än på fältet kan besparingspotentialen vara så hög som 1 till 20 000. Denna siffra presenterades redan 1998 av Hiroshi Hamada, då ordförande i styrelsen för skrivar- och faxtillverkaren Ricoh. I dagens penningvärde ser Hiroshi Hamadas uppställning av hur kostnaderna ökar lavinartad ju senare i processen felet upptäcks ut så här (1): • Tidig konstruktionsfas – 46 dollar • Innan inköp av komponenter – 228 dollar • Före produktionsstart – 480 dollar • Före första skeppning – 22 000 dollar • På fältet – 900 000 dollar Det finns ett stort antal metoder för att tidigt i konstruktionsstadiet prova och verifiera att problem på fältet kan undvikas. En typ av tillförlitlighetsprovning som vinner mark inom flera branscher, framförallt i USA, är HAST, eller Highly Accelerated Stress Tests. Med hjälp av den här typen av provning stressas komponenter, delar av produkter eller hela produkter bortom normal användning för att hitta dolda konstruktions- eller materialfel. Det vanligaste användningsområdet för metoden är för att testa hållbarheten hos elektronik som exempelvis givare, kretskort och komponenter, där den visat mycket goda resultat.

Bild 1: I en såkallad HAST-kammare kan provobjektet utsättas för temperaturer från -100 C till +200 C.

30

VAD ÄR HAST? I ett HAST-prov (Highly Accelerated Stress Test) tar man snabbaste vägen till utfall, det vill säga stressar provobjektet på olika sätt tills det slutar fungera. Tanken är inte att stressen provobjektet utsätts för ska simulera verkliga förhållanden. Det man vill uppnå är i stället att hitta konstruktionens svaga länkar genom att endast prova ett litet antal objekt under en kort tid. Därför stressar man objektet långt bortom förväntade fältförhållanden för att sedan analysera utfallet och göra de konstruktionsförbättringar som bedöms nödvändiga. HAST-prov ses av många som ett paradigmskifte. Metoden kräver en vilja att finna fel, snarare än att från början konstruera något som klarar

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


provningen galant. En HALT-provning görs för att finna fel, för att man sedan ska kunna rätta till orsakerna till dem. I sin bok Accelerated Reliability Engineering skriver Gregg K. Hobbs att vanliga invändningar mot metoden som ”Det är klart den gick sönder, den är inte konstruerad för det här.”, eller ”Det är klart den gick sönder, du har stressat den bortom specifikationerna.” har missat poängen med HAST. ”Erfarenheter med metoden sedan 1969 har visat att man när man stressar konstruktionen till dess yttersta gräns närmast undantagslöst producerar relevanta fel.”, skriver han.

MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

KEMISK K EMISK MILJÖ

HUR FUNKAR DET? Provningen utförs i en så kallad HAST-kammare som vid behov kan utsätta provobjektet för temperaturer ned till -100 C och upp till +200 C. Dessutom kan objektet stressas ytterligare genom temperaturramper, det vill säga snabba växlingar mellan varmt och kallt, och vibration. Under provningen kan man också, beroende på vad som är relevant, utsätta objektet för andra miljöfaktorer såsom elektrisk spänning och fukt. En fördel med den här typen av utrustning är att provobjektet kan utsättas för både vibration och exempelvis temperaturväxlingar samtidigt. Allt för att simulera de påfrestningar objektet kan komma att utsättas för under en hel livstid – i expressfart. Kombinationen av de olika miljöfaktorerna kan alltså ge utfall som man inte skulle kunna få fram med provning av en faktor i taget. Det finns ingen standard för HAST-provning, men normalt stressar man provobjektet under kontinuerlig övervakning av dess funktion till dess att det slutar fungera genom: • Stegvis temperatursänkning • Stegvis temperaturhöjning. • Stegvis allt tuffare temperaturväxlingar • Stegvis höjning av vibrationsfrekvensen • En kombination av temperatur- och vibrationsstress. När ett fel uppstår och objektet slutar fungera görs en analys av orsaken och felet kan sedan rättas till i nästa konstruktionsfas. Temperaturproverna ska ge svar på vilken temperatur som är den högsta respektive den lägsta temperaturen, samt vilken gradient (hur snabbt temperaturen ökar eller minskar) provobjektet tål. Detta gör man genom att långsamt sänka respektive höja temperaturen tills objektet slutar fungera. På samma sätt höjs gradienten långsamt tills objektet slutar fungera. Värme är ofta den parameter som sätter tidsgränsen eftersom materialegenskaperna förändras med temperaturen. Utrustningens vibrationer genereras av fem tryckluftshammare på undersidan av bordet, vilket ger sex frihetsgrader (X, Y och Z kombinerat med rotation i tre olika riktningar) och hög frekvens. Utrustningen kan alltså stressa produkten på ett sätt ingen annan typ av provning klarar och under kort tid hitta fel och brister som normalt tar betydlig längre tid att få fram.

Bild 2: Vibrationerna i kammaren genereras av fem tryckluftshammare på undersidan av bordet, vilket ger vibrationer med mycket hög frekvens i sex frihetsgrader.

EFFEKTER AV OLIKA TYPER AV MILJÖPÅVERKAN

Hög temperatur

Parametrar som motstånd, induktans, kapacitans, effekt och dielektricitetskonstant kan variera, isoleringsmaterial kan mjukna, rörliga delar kan fastna p ga materialet expanderar och ytbehandlingar kan få blåsor. Oxidering och andra kemiska reaktioner kan påskyndas, materialens viskositet kan minska, strukturell överbelastning kan ske p ga expansion av olika material och kemikalier som exempelvis smörjmedel kan avsdunsta.

Låg temperatur

Elektriska konstanter varierar. Plast- och gummimaterial blir spröda, den elektriska konstansen varierar, om det finns fukt i materialet kan is bildas, smörjmedel och geler får ökad viskositet, ytbehandlingar spricker och strukturell överbelastning kan ske p ga material drar ihop sig.

Temperaturramper

Material kan snabbt bli överbelastade och spricka eller orsaka mekaniska fel. Elektriska egenskaper kan förändras permanent. Lamineringar kan krackelera och förseglingar kan brista.

Vibration

De mekaniska egenskaperna kan försämras, elektriska signaler kan bli felmodulerade, material och strukturer kan spricka eller skakas loss från sina fästen och den mekaniska funktionen kan försämras.

Källa 3. Calce Electronic Packaging Research Center, University of Maryland, 1995. www.thermotron.com/resources/ast-handbook Electronic Environment #2.2013

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

31


MJUKVARA

HÅRDVARA

PROVNING

UTBILDNING

VARFÖR HAST? Om en produkt har en inneboende svaghet kommer daglig användning förr eller senare att göra att den går sönder. Genom att successivt stressa produkten hårdare, minskar den tid det tar för felet att uppträda dramatiskt. I en ofta citerad studie (2) från 1990-talet provades 49 produkter från 19 olika branscher för att se var i provningsprocessen felen hittades. Så här ser resultatet ut:

KEMISK K EMISK MILJÖ

• Stegvis temperatursänkning: 14% • Stegvis temperaturhöjning: 17% • Snabba temperaturväxlingar: 4% • Vibration i sex frihetsgrader: 45%

Ahmad Reyhanian

Mikko Salomäki

Hans Svensson

Hans Svensson arbetar som provningsledare på Intertek och har mer än 20 års erfarenhet av provning inom industrin.

En kombination av snabba temperaturväxlingar och vibration: 20% Utan vibration i sex frihetsgrader hade alltså 65% av felen inte upptäckts utan gått vidare till produktion och eventuellt nått ut i kundens verksamhet. HAST är alltså en metod som används i konstruktionsfasen av en ny produkt för att validera hur robust konstruktionen är. Att tidigt upptäcka och åtgärda svaga punkter i produktens konstruktion gör exempelvis att marginalerna i produktionen kan ökas. En produkt som till exempel klarar +80 grader i stället för +40 är betydligt enklare att hantera i produktionsprocessen. HAST är också en bra metod för att utvärdera alternativa lösningar på konstruktionsproblem. De olika lösningarna provas då parallellt och man kan välja den som håller längst. Eftersom provet normalt inte tar så lång tid är detta ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att arbeta med konstruktionsförbättringar. En fråga många ställer i det här sammanhanget är om inte detta är överprovning. Mitt svar är att om man kan hitta och rätta till ett enda fel som annars inte skulle upptäckts förrän efter tre år i daglig användning är det inte överprovning, det är snarare helt rätt. Källor: Källa 1. www.qualmark.com/technical-halt-hass Källa 2. Summary of HALT and HASS results at an accelerated reliability test center – Mike Silverman, Ops a la carte.

ALLA

EMC-KOMPONENTER FRÅN EN LEVERANTÖR

NÅGRA SVENSKA RÖSTER OM HAST-PROVNING Mikko Salomäki, Field Application Engineer, på Data Respons, som säljer och utvecklar inbyggda system:

Vi har kört HALT-provning (en variant av HAST – red) vid ett tillfälle då vi hade problem med stabiliteten hos en produkt. Vi ville då stressa produkten till dess att samtliga system havererade för att härleda vad som orsakade den instabiliteten. Beroende på typ av produkt gör vi vanligtvis enklare mijlötålighetsprov där vi kör enbart temperatur eller vibration och heller inte så höga temperaturer som i HALT-provning. Jag ser dock en anledning att använda den här typen av provning för produkter som ska tåla mer extrema miljöer.

Ahmad Reyhanian, konstruktions- och provningsingenjör på Kollmorgen, som bland annat utvecklar hybrid drive-system för tunga fordon och gaffeltruckar:

” www.stigab.se E-post: info@stigab.se Tel: +46 8 97 09 90

32

Vi väljer ibland att göra HAST-prov i design/prototypfasen av ett produktutvecklingsprojekt, främst för att hitta eventuella svagheter i de ingående materialen. Det är viktigt att göra provningen så tidigt som möjligt i projektet, ju senare i processen svagheter och problem upptäcks och åtgärdas, desto dyrare blir det. Anledningarna till att vi väljer att köra HAST i ett visst projekt kan variera, men ofta handlar det om produkter som måste klara lite tuffare miljöer.

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


Branschnyheter

Miljonorder på frekvensomriktare från Tyskland NFO Drives har fått en stor order från Tyskland på frekvensomriktare NFO Sinus avsedda för en större pumpanläggning. Värdet på ordern uppgår till drygt 2 miljoner kronor och leverans planeras till mitten av augusti. Affären har tagits hem av bolagets tyska återförsäljare NFO Drives Germany. I den aktuella anläggningen ingår ett stort antal dränkbara pumpar som ska varvtalsregleras med frekvensomriktare i flera olika effektstorlekar från 0,75 kW upp till 15 kW. Enligt kundens tekniska krav ska omriktarna av säkerhetsskäl kunna installeras med jordfelsbrytare. Omriktaren NFO Sinus är störningsfriEE2013-2.pdf och ger inga jordströmmar kan därmed installeras i anläg1 2013-05-23och11:58:58

gningar med jordfelsbrytare även för personskydd. Vid val av omriktare var detta till stor fördel för NFO Sinus. Det känns mycket bra att vår tyska återförsäljare nu lyckats ta hem en så här stor affär, säger Johan Johansson, VD på NFO Drives AB. – Vi jobbar med att stärka våra återförsäljare och denna affär ligger helt i linje med vår strategiska satsning på Europa med fokus på Tyskland.

Källa: NFO Drives

A SAAB GROUP COMPANY

EMC-provning utan livlina?

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EMC-provning med rådgivning Vi utför EMC-provning och hjälper till med åtgärder och åtgärdsförslag för att klara kraven. Provar ni efter rätt standard? Behövs provning efter omkonstruktion? Vi har svaren och hjälper dig gärna.

EMC SERVICES we create EMC.

info@emcservices.se | www.emcservices.se

Skräddarsydda EMC-lösningar KAMIC har mer än 25 års erfarenhet av utveckling, produktion och installation av enheter och produkter inom elmiljöområdet. Vi hjälper idag ett hundratal enskilda kunder och större företag med vår kunskap och erfarenhet när det gäller frågor som rör EMC och förbättrad elmiljö. Välkommen att läsa mer om kompletta EMC-lösningar på www.kamic.se eller ring 054- 57 01 20 för mer information. Vår personal lotsar dig fram till just din skräddarsydda lösning.

KAMIC GROUP COMPONENTS

Electronic Environment #2.2013

KAMIC Karlstad Automatic AB • 054-57 01 20 • www.kamic.se

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

33


Branschnyheter

SER-Prize

Felbeteende vanligaste orsaken vid elolyckor

De första vinnarna är utsedda!

Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor visar att tre av fyra elolyckor uppkommer i samband med ett felbeteende vid elarbete. Men det totala antalet elolyckor visar en positiv trend och har mer än halverats på trettio år. Elsäkerhetsverkets preliminära rapport i januari visade att elolyckor med dödlig utgång var rekordlågt 2012. Antalet som förolyckades stannade på en person vilket är den lägsta siffran på 110 år. Den slutliga rapporten som kom nu i maj bekräftar den trend som visar att allt färre dödsolyckor beror på elolycksfall. Under 2012 har 340 elolyckor och 209 tillbud kommit till myndighetens kännedom. 2011 var siffrorna 438 olyckor och 178 tillbud.

ELOLYCKOR OCH YRKESMÄN

Elyrkesmännen har blivit bättre på att anmäla elolyckor även om mörkertalet fortfarande är stort. De senaste tio åren har anmälningarna fördubblats. Inom industri och gruvor har elolyckor minskat kraftigt under 2012. De flesta olyckorna sker inom verksamhetsområdet elnät och energiförsörjning. Rapporten visar att tre av fyra elolyckor som medförde sjukdagar för elyrkesmän (2000-2012) har orsakats av ett arbetsfel. – För de yrkesmän som jobbar med el beror de flesta elolyckorna på att starkströmsanläggningen inte frånkopplats som planerats. Det brister i kontrollen av att driftspänningen är frånkopplad i rätt anläggning, säger KlasGöran Sundvall teknisk expert vid Elsäkerhetsverket och ansvarig för rapporten.

ELOLYCKOR OCH LEKMÄN

Den vanligaste orsaken till en elolycka hos lekmän under arbetet är strömgenomgång i kroppen. Olyckan beror i de allra flesta fall på ett tekniskt fel. I så många som 40 procent av dessa fall är orsaken en felaktig anslutningskabel. – Vi har följt elolycksfallsstatistiken sedan 1940-talet och den långsiktiga trenden har varit ständigt färre omkomna, säger Klas-Göran Sundvall. Men vi har ett stort mörkertal bland privatpersoner eftersom det inte finns någon skyldighet för dem att anmäla.

FAKTA:

Elsäkerhetsverket får kännedom om elolyckor genom • anmälningar från Arbetsmiljöverket (så kallade paragraf 2-anmälningar) • anmälningar avseende olycksfall som inträffat och som drabbat en arbetstagare • anmälningar till Elsäkerhetsverket via verkets webbplats eller via telefon • anmälningar och rapporter från innehavare av en nätkoncession • anmälningar och rapporter från innehavare av en starkströmsanläggning • anmälningar för spårburen trafik eller trådbuss • mediebevakning.

BEGREPPSFÖRKLARING:

Lekman: person som inte är fackkunnig. Lekman i arbete: person som inte är elyrkesman men som är i arbete, till exempel sjuksköterska, skolelev eller industriarbetare. Elsäkerhetsverkets elolycksfallsrapport för 2012 finns att ladda ner på www.elsakerhetsverket.se/sv/Publikationer/Publikationsshop/

Källa: Elsäkerhetsverket

34

SER, Svenska Elektro- och Dataingenjörers riksförening, delar i år för första gången ut sitt nyinstiftade pris SER-Prize för att uppmärksamma de svenska Elektro- och Dataingenjörernas viktiga roll för en smart och hållbar samhällsutveckling. SER-Prize delas ut i två kategorier: Dels det ”stora priset”, SER-Prize, som tilldelas den individ eller grupp som stått bakom de senaste årens mest intressanta genombrott inom smart och hållbar samhällsutveckling, och dels SER-Junior Prize som tilldelas bästa examensarbete eller doktorsavhandling inom samma område. Pristagarna utses av SERs Jury, som består av 8 namnkunniga personer, representerande såväl SER, som Näringsliv och Akademia.

SER-PRIZE 2013

Tilldelas i år ”Nätverkskameran - Axis” Gruppen bakom den framgångsrika utvecklingen av Axis nätverkskamera är Carl-Axel Alm, Gunnar Dahlgren, Martin Gren, Per Kannermark och Stefan Lundberg. Alla fortfarande verksamma på företaget Axis i Lund. Motivering: Axis nätverkskamera var först i sitt slag i världen och är idag en unik och världsledande produkt skyddad av ett stort antal patent. Företaget bakom Axis är också mycket framgångsrikt och sysselsätter idag c:a 500 ingenjörer i Lund. En bra och inspirerande rollmodell för svenska elektro- och dataingenjörer!

SER-JUNIOR PRIZE 2013

Tilldelas i år examensarbetet ”Efficient Volume Rendering on the Face Centered and Body Centered Cubic Grids”. Examensarbetet handlar om optimering av samplingsstrukturer för volymbilder (3D) för vidareutveckling av verktyget Voreen. Arbetet har utförts av Max Morén på Centre for Image Analysis i Uppsala. Motivering: Examensarbetet handlar om optimering och visualisering av volymbilder, en spännande ny teknik som kommer att få stort genomslag inom hälso- och sjukvården och som pedagogiskt hjälpmedel. Tekniken sänker bandbreddskrav och kostnader för dataöverföring, lagring och bearbetning vilket även bidrar till att göra användningen av volymbilder tillgänglig i alla delar av världen!

PRISUTDELNINGEN SKER PÅ SERS ÅRSMÖTE, PÅ KTH I STOCKHOLM, TORSDAGEN DEN 18 APRIL, MED START KL 18.00

Pristagarna får förutom äran och en statyett, en kontantsumma på 20 000 respektive 10 000 kronor. Vinnarna bjuds även in till SERs årsmöte för att, förutom själva prisutdelningen, presentera sina arbeten för årsmötets deltagare. Kvällen avslutas sedan med en prismiddag där vinnarna får möta representanter för SER-styrelsen och SER-Prize Juryn. – Att utveckla lösningar för en smart och hållbar samhällsutveckling är både nödvändigt och en fantastisk affärsmöjlighet. Vi måste redan nu bädda för en framtid där 9 miljarder människor ska kunna leva hållbart och med god livskvalitet. Enligt experterna ligger denna utmanande framtid bara 3040 år bort. För att klara det krävs att vi tänker globalt och långsiktigt och att vi skapar s.k. transformativa lösningar där bland annat IT har en central roll. Vi menar att SERs ingenjörer har möjlighet att ta täten och bidra med just detta och att Sverige är en bra utgångspunkt! Det är detta vi vill slå ett slag för och uppmärksamma med hjälp av SER-prize, säger Sten Jacobson, prisansvarig i SERs styrelse.

För mer information kontakta Sten Jacobson, 0708-337 295 sten.jacobson@ser.se

Hitta din leverantör inom elmiljö på w ww.ee-guiden.se

Electronic Environment #2.2013


Branschnyheter

Företagsregister 4TEST AS Fjordveien 1 N-1363 Høvik, Norge Tel: +47 67 10 10 80 Fax: +47 67 10 10 81 www.4test.no

Ny utbildning om hybridfordon och EMC EMC Services har tagit fram en ny utbildning som är inriktad på de nya störningsproblem som kan uppstå i hybridfordon. Med ny teknik i fordon ändras kraven och nya problem uppstår, kursen ger svar på hur man hanterar detta. Kursen kommer hållas för första gången i Mölndal den 13 juni 2013. ”Med ny hybridteknik har fordonsindustrin börjat använda tekniska konstruktioner som man tidigare inte har behövt hantera. Från att använda 12/24V DC-system går man nu till högspänd batteridrift som även kan kopplas mot elnätet. Detta medför nya utmaningar och risker när det gäller EMC” säger Lennart Hasselgren, kursansvarig på EMC Services. Kursen vänder sig till de som konstruerar och arbetar med hybridfordon. Kursen ger svar på vad som skiljer de olika typer av hybridfordon när det gäller EMC och de nya utmaningar som detta ger. I kursen går man igenom de nya lagkraven, vilka nya störningsrisker som kan uppstå och kursledaren tar upp hur man kan konstruera för att klara dessa krav och störningsrisker. Kursen är en endagskurs och första tillfället är den 13 juni 2013 i Mölndal. Kursen går även att kombinera med kursen EMC i fordonssystem som går den 11-12 juni och som är inriktad på konventionella motorfordon.

Källa: EMC Services

Grafen + molekylär spinntronik – en hybrid för framtidens elektronik?

Acal AB Solna Strandväg 21 171 54 Solna Tel: 08-546 565 00 Fax: 08-546 565 65 info@acal.se www.acal.se Acte Supply AB Box 4115 171 04 Solna Tel: 08-445 28 00 Fax: 08-98 26 19 www.acte.se Adopticum Gymnasievägen 34 Leveransadress: Anbudsgatan 5 931 57 Skellefteå Tel: 0910-288 260 info@adopticum.se www.adopticum.se Agilent Techologies Sweden AB Kronborgsgränd 23 164 94 Kista Tel: 0200-88 22 55 Aleba AB Västberga allé 1 126 30 Hägersten Tel: 08-19 03 20 Fax: 08-19 35 42 www.aleba.se

Vilket material ska man satsa på för framtidens teknologi? Organiska molekyler med sina utmärkta magnetiska egenskaper, eller kanske grafen som kan ge mångdubbelt snabbare transistorer? Forskare från Uppsala och Berlin visar nu i den ansedda tidskriften Advanced Materials att bägge material kan kombineras för att skapa det bästa av två världar.

AMB Industri AB 361 93 Broakulla Tel: 0471-485 18 Fax: 0471-485 99

Organiska molekyler som t ex järnporfyrin har utmärkta magnetiska egenskaper som gör att de ansesvara särskilt lämpliga för framtidens molekylära spinntransistorer. Grafen är ett annat material som har andra attraktiva egenskaper; hög hastighetselektrisk transport som gör att transistorer baserade på grafen kan vara flera storleksordningar snabbare än befintlig teknologi.

Anritsu AB Borgarfjordsgatan 13 A 164 26 Kista Tel: 08-534 707 00 Fax: 08-534 707 30 www.eu.anritsu.com

Grafen är ett kolbaserat material som är bara ett atomskikt tjock. Elektrisk transport genom grafen sker på ett sätt som gör den mycket snabbare än i befintliga halvledare. Inom molekylär spinntronik ligger fokus på att bygga de minsta spinntransistorerna, bestående av endast en eller några molekyler. Dessa kan transportera ström baserat på molekylens magnetiska spinnmoment. Att kombinera bägge material skulle kunna öppna dörren för nya teknologiska möjligheter. Forskare från Uppsala universitet och Berlins Fria universitet visar nu att organiska magnetiska molekyler kan kombineras med grafen. Forskarna använde metallporfyrin-molekyler liknande järnporfyrin, som bland annat naturligt aktivt i hemoglobinets syretransport i blodet. Metallporfyrin-molekylen adsorberades på grafen placerad ovanpå nickel. Med hjälp av detaljerade magnetiska mätningar kunde gruppen i Berlin konstatera att metallporfyrin-molekylen på grafen behöll sina särskilda spinnegenskaper, som nu även kan styras av magnetisering i nickelskiktet. Uppsalaforskarna kunde sedan visa att det är just grafen gav den viktiga magnetiska kopplingen mellan porfyrinen och nickelskiktet. Genom noggrann datorsimulation klargjorde de att grafen överför spinninformationen mellan nickellager och metallporfyrin och att även grafen själv blir magnetiskt. – Vår upptäckt pekar på att det är möjligt att konstruera nya hybridmaterial som kombinerar de unika egenskaper av grafen och metallorganiska molekyler. Detta kan utvecklas vidare och bana väg för förverkligandet av hybrid-elektronik i framtiden, säger professor Peter Oppeneer, som lett projektet tillsammans med professor Wolfgang Kuch i Berlin.

Källa: Uppsala universitet Electronic Environment #2.2013

Amska Amerikanska Teleprodukter AB Box 88 155 21 Nykvarn Tel: 08-554 909 50 Kontaktperson: Kees van Doorn www.amska.se

Ageto MTT AB Propellervägen 6 B 183 62 Täby Tel: 08-446 77 30 Fax: 08-446 77 45 www.agetomtt.com Kontaktperson: Mikael Lundgren mikael.lundgren@ agetomtt.com Produkter och Tjänster: EMC-testinstrument för emission och immunitet, ledningsbundet, RF och ESD. Absorbenter , skärmrum, hel och halvdämpade kammare samt nyckelfärdiga system. Kalibrering och service av instrument. För övrigt produktutbud se vår hemsida.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Alpharay Teknik AB Skraggevägen 7 663 41 Hammarö Tel: 054-52 12 05 Fax: 054-52 12 05 mail@alpharay.se www.alpharay.se Kontaktperson: Lars Larsson Produkter och tjänster: ESD-skydd Alpharay Teknik marknadsför NRD nukleära jonisatorer – stavjonisatorer, fläktar, hand­blåspistoler m m. Samt tryckluftsprodukter från EXAIR, t ex kylare för elkapslingar.

ANSYS Sweden Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-588 370 60 Vestagatan 2 B 416 64 Göteborg Tel: 031-771 87 80 info-se@ansys.com www.ansys.com Armeka AB Box 32053 126 11 Stockholm Tel: 08-645 10 75 Fax: 08-19 72 34 www.armeka.se Axiom EduTech Gjuterivägen 6 311 32 Falkenberg Tel: 0346-71 30 30 Fax: 0346-71 33 33 www.axiom-edutech.com Berako AB Regulatorv 21 14149 Huddinge Tel: 08-774 27 00 Fax: 08-779 85 00 www.berako.se

Bromanco Björkgren AB Rallarvägen 37 184 40 Åkersberga Tel: 08-540 853 00 Fax: 08-540 870 06 info@bromancob.se www.bromancob.se Produkter och tjänster: Produkter, lösningar och konsultation för värmehantering i elektronik. Bromanco Björkgren AB representerar ett världsledande sortiment av produkter för värmehantering i elektronik. Sortimentet består bla av: värmeledande kontaktmaterial, Peltier-element, kylprofiler, fläktar, heat pipes, värme-spridare i graftit m m. Besök vår hemsida för mer info. om värmehantering och vårt övriga sortiment.

35


Företagsregister

BK Services Datalinjen 5A 583 30 Linköping Tel: 013–21 26 50 Fax: 013–99 13 025 johan@bk-services.se www.bk-services.se Kontaktperson: Johan Bergstrand Produkter och Tjänster: BK Services erbjuder elsäkerhetsgranskningar (LVD), för- och sluttester av din produkts EMCegenskaper, hjälp med CE-märkning, klimat- och vibrationstester samt akustikmätningar. Vi erbjuder högkvalitativa och priseffektiva tjänster med korta ledtider, problemlösningshjälp och vänligt bemötande.

CCC Solutions/Carpatec Högbackavägen 6 184 37 Åkersberga, Tel: 08-540 888 45 www.cccsolutions.eu Kontaktperson: Henry Laine, vd: hl@cccsolutions.eu Produkter och Tjänster: Stort utbud av EMC-testinstrument för kompletta mätningar inom emission och immunitet (även RF kammare och ESD-simulering). Komponent/modul- lösningar (absorbenter, hel och halvdämpade kammare, EMC lådor och tätningslösningar). Vi representerar även tillverkande företag inom RF/MW, Testantenn och Fiberoptik.

BFI Optilas Portalgatan 2 B 754 23 Uppsala Tel: 018-56 58 30 Fax: 018-69 66 66 www.bfioptilas.se

Caltech AB Fågelviksvägen 7 145 53 Norsborg Tel: 08-534 703 40 Fax: 08-531 721 00 www.caltech.se

Bodycote Ytbehandling AB Box 58 334 21 Anderstorp Tel: 0371-161 50 Fax: 0371-151 30 www.bodycote.se

CE-BIT Elektronik AB Box 7055 187 11 Täby Tel: 08-735 75 50 Fax: 08-735 61 65 info@cebit.se www.cebit.se

Bofors Test Center AB Box 418 691 27 Karlskoga Tel: 0586-84000 www.testcenter.se Bomberg EMC Products Aps Gydevang 2 F DK 3450 Alleröd Danmark Tel: 0045-48 14 01 55 Bonab Elektronik AB Box 8727 402 75 Göteborg Tel: 031-724 24 24 Fax: 031-724 24 31 www.bonab.se BRADY AB Vallgatan 5 170 69 Solna Tel: 08-590 057 30 Fax: 08-590 818 68 cssweden@bradyeurope.com www.brady.se www.bradyeurope.com Båstad Industri AB Box 1094 269 21 Båstad Tel: 0431-732 00 Fax: 0431-730 95 www.bastadindustri.se CA Mätsystem Sjöflygsvägen 35 183 62 Täby Tel: 08-505 268 00 Fax: 08-505 268 10 www.camatsystem.se Cadputer AB Kanalvägen 12 194 61 Upplands Väsby Tel: 08-590 752 30 Fax: 08-590 752 40 www.cadputer.se

36

CLC SYSTEMS AB Nygård Torstuna 740 83 Fjärdhundra Tel: 0171-411030 Fax: 0171-411090 info@clcsystems.se www.clcsystems.se Combinova Marketing AB Box 200 50 161 02 Bromma Tel: 08-627 93 10 Fax: 08-29 59 85 sales@combinova.se www.combinova.se

Dectron AB Törnbladväg 6 386 90 Färjestaden Tel: 0485-56 39 00 (vxl) Fax: 0485-358 07 (emc) goran.tordsson@ kemet. com, ulf.heiding@ kemet. com, tobias.gustavsson @ kemet.com www.dectron.se Produkter och Tjänster: Provning, komponenter. I Dectrons välutrustade ackredi­terade EMClaboratorium arbetar personal som är experter på att avhjälpa störnings­problem. Vi testar enligt de vanligast förekommande standarderna inom EMC området. Utrustningar och anläggningar som inte kan flyttas till labbet, kommer vi ut och kontrollerar på plats.

DELTA Development Technology AB Finnslätten, Elektronikgatan 47 721 36 Västerås Tel: 021-31 44 80 Fax. 021-31 44 81 info@delta-dt.se www.delta-dt.se Kontaktperson: Ulf Bjerke Produkter och Tjänster: Ackrediterad EMCmätning, elsäk- och EMC rådgivning, problemlösning, utbildning, CEmärkning. DELTA hjälper svensk industri att utveckla miljötåliga och störningståliga produkter och elektronik samt vid e-, FCC, CE, VCCI-märkning etc – även ute på företag. Vi arbetar med test och rådgivning inom EMC, LVD, MD, akustik och optik samt mekanik- och klimattest. DELTA är SWEDAC-ackr för EMC.

Detectus AB Hantverkargatan 38 B 782 34 Malung Tel: 0280-411 22 Fax: 0280-411 69 jan.eriksson@detectus.se www.detectus.se Kontaktperson: Jan Eriksson Produkter och Tjänster: Instrument, provning. Detectus AB utvecklar, producerar och säljer EMC-testsystem på världsmarknaden. Företaget erbjuder också hyra och leasing av mätsystemet. Detectus har möjlighet att utföra konsultmätningar (emission) på konsultbasis i egna lokaler.

Combitech AB Gelbgjutaregatan 2 581 88 Linköping Tel: 013-18 00 00 Fax: 013-18 51 11 emc@combitech.se www.combitech.se Compomill AB Box 4 194 21 Upplands Väsby Tel: 08-594 111 50 Fax: 08-590 211 60 www.compomill.se Elastocon AB Göteborgsvägen 99 504 60 Borås Tel: 033-22 56 30 Fax: 033-13 88 71 www.elastocon.se

Eldonvasa AB Egnahemsgatan 39 571 83 Nässjö Tel: 0380-762 00 Fax: 0380-158 00 www.eldon-enclosures.com

ELKUL Kärrskiftesvägen 10 291 94 Kristianstad Tel: 044-22 70 38 Fax: 044-22 73 38 www.elkul.se

ElektronikBolaget Orbis Ekbacksvägen 28 168 69 Bromma Tel: 08-555 36 360 Fax: 08-555 36 369 www.orbis.eu/swe

Elrond Komponent AB Box 1220 141 25 Huddinge Tel: 08-449 80 80 Fax: 08-449 80 89 www.elrond.se

Elis Elektro AS Jerikoveien 16 N-1067 Oslo Tel: +47 22 90 56 70 Fax: + 47 22 90 56 71 www.eliselektro.no

Eltech Electronics AB Björnavägen 74 891 42 Örnsköldsvik Tel: 0660-29 98 50 www.eltech.se

EG Electronics AB Grimstagatan 160 162 58 Vällingby Tel: 08-759 35 70 Fax: 08-739 35 90 www.egelectronics.com Produkter och Tjänster: EG Electronics is one of the leading distributors on the Nordic electronic market. We offer selected components and systems with a high technical content, requiring both indepth technical expertise and knowledge about the customer´s operations, as well as reliable and efficient logistic. EG Electronics has operations in seven countries in Europe and Asia, with local sales offices in Stockholm, Gothenburg, Oslo, Copenhagen, Helsinki, Ditchling, Frankfurt, Shanghai and Bangalore.

EMC Services Box 30 431 21 Mölndal Besöksadress: Bergfotsgatan 4 Tel: 031-337 59 00 www.emcservices.se Kontaktperson: Tony Soukka tony@emcservices.se EMC Services erbjuder provning, rådgivning, problemlösning och utbildning inom EMCområdet. I vårt EMClaboratorium i Mölndal utför vi EMC-mätningar på alla möjliga produkter och kan även ta in större objekt som t.ex. bilar. Vi har utrustning för att utföra mätningar på plats hos kund och kan även erbjuda miljö- och vibrationsprovning. EMC Services ingår i försvarskoncernen Saab.

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

EMC Väst AB Bror Nilssons Gata 4 417 55 Göteborg Tel: 031-51 58 50 Fax: 031-51 58 50 www.emcvaest.se

ERDE-Elektronik AB Spikgatan 8 235 32 Vellinge Tel: 040-42 46 10 Fax: 040-42 62 18 info@erde.se web: www.erde.se Kontaktperson: Ralf Danielsson Produkter och Tjänster: Skandinavisk representant för schweiziska EMC-Partner AG. Vi har provutrustning för IEC, EN, ISO, MIL mfl standarder samt för harmonics, flicker, emission och immunitet. Transientgeneratorer för bla immunitets- och komponentprovning samt blixtprovning av flygplans-, telekom- och militärutrustning.

EMP-Tronic AB Box 130 60 250 13 Helsingborg Tel: 042-23 50 60 Fax: 042-23 51 82 www.emp-tronic.se Kontakt person: Lars Günther Emp-tronic AB är specialiserat på Elmiljö- och EMC-teknik. Produkter och Tjänster: Vi har levererat skärmade anläggningar i över 25 år till bl.a. försvaret och myndigheter som skydd för EMP, RÖS, HPM med kontorsmiljö. Vi levererar även utrustning och skärmrum för EMC-mätning, elektronikkalibrering eller antennmätning, även med modväxelteknik. I vårt fullutrustade EMC-lab kan vi erbjuda verifierad provning för CE-märkning. Electronic Environment #2.2013


FÜretagsregister Emicon AB MÜllebacken 8 226 50 Lund Tel: 046 307100 www.emicon.se Emka Scandinavia Box 3095 550 03 JÜnkÜping Tel: 036-18 65 70 ESD-Center AB Ringugnsgatan 8 216 16 MalmÜ Tel: 040-36 32 40 Fax: 040-15 16 83 www.esd-center.se Eurodis Electronics 194 93 Stockholm Tel: 08-505 549 00 Exapoint Svenska AB Box 195 24 104 32 Stockholm Tel: 08-501 64 680 www.exapoint.se ExCal AB BrÜksmyravägen 43 826 40 SÜderhamn Tel: 0270-28 87 60 Fax: 0270-28 87 70 info@excal.se www.excal.se

4EMPERATUR

Instrumentcenter Folkungavägen 4 Box 233 611 25 NykĂśping Tel: 0155-26 70 31 Fax: 0155-26 78 30 info@instrumentcenter.se www.instrumentcenter.se Produkter och Tjänster: • FĂśrsäljning • Kalibrering • Uthyrning INSTRUMENTCENTER erbjuder fĂśrsäljning, kali-brering och uthyrning av, instrument, utvecklingshjälpmedel och strĂśmfĂśrsĂśrjning. Hos oss hittar du bl.a. instrument fĂśr EMC, RF, Audio, Installation, Elkvalitet, Service, MiljĂś, Elsäkerhet, och ESD-mĂśbler samt programmeringsutrustning mm. Ă„ven begagnade instrument kĂśps och säljs med garanti.

Farnell Skeppsgatan 19 211 19 MalmĂś Tel: 08-730 50 00 www.farnell.se

INNVENTIA AB Torshamnsgatan 24 B 164 40 Kista Tel: 08-67 67 000 Fax: 08-751 38 89 www.innventia.com Kontaktperson: Torben Jacobson Produkter och Tjänster: INNVENTIA AB är ett certifierat laboratorium, som arbetar med miljÜtülighets- och fÜrpackningsprovning. Vi fastställer att produkt och fÜrpackning klarar de mekaniska samt de klimatologiska pükänningar, som uppstür under transport och i produktens användarmiljÜ. Vi kan även utveckla optimala fÜrpackningar med anpassade stÜt- och vibrationsdämpningsegenskaper. INNVENTIA AB är certifierat av SWEDAC och ISTA.

Electronic Environment #2.2013

Kontaktpersson: Christian Persson Terrytory Sales Manager Nordic & Baltic DistributÜrer: Scapro (SE),Stigab (SE),Notron (N),IT-Tronic (DK),Matronic (Fin), Q-Flex (FIN) Produkter och Tjänster: Laird Technologies är en global ledare av EMI (Electromagnetic Interference ),signal integrity (ferrit material fd Steward), Termokonduktiva material, antenner, inom omrüden som infrastruktur, M2M, trüdlÜsa system. Vi erbjuder spetskompetens inom design och tillverkning fÜr dessa produktomrüden. Vürt breda produktprogram och globala närvara gÜr att vi kan erbjuda globala lÜsningar med lokal support. FMV 115 88 Stockholm Tel: 08-782 40 00 Fax: 08-667 57 99 www.fmv.se

Ferner Elektronik AB Box 600 175 26 Järfälla Tel: 08-760 83 60 www.ferner.se Flexitron AB Tumstocksvägen 11 A Box 7117 187 12 Täby Tel: 08 - 732 85 60 sales@flexitron.se www.flexitron.se

Laird Technologies Box 1146 164 22 Kista Tel: 08-555 723 01 Fax: 08-555 722 10 www.lairdtech.com

Intertek Semko AB Torshamnsgatan 43 Box 1103 164 22 Kista Tel: 08-750 00 00 Fax: 08-750 60 30 info-sweden@intertek.com www.intertek.se Produkter och Tjänster: Intertek Semko AB är en ledande leverantĂśr av kvalitets- och säkerhetslĂśsningar och arbetar med en mängd olika branscher. FĂśretaget finns i alla världsdelar med Ăśver 1 000 laboratorier och kontor och
26 000 medarbetare i mer än 100 länder. Tack vare den globala sĂĽväl som lokala närvaron kan Intertek bistĂĽ sina kunder i allt frĂĽn granskning och inspektion till provning, kvalitetssäkring och certifiering och ge dem ett snabbt och smidigt marknadstillträde. Interteks division Commercial & Electrical utfĂśr provnings- och certifieringsuppdrag, däribland provning och certifiering av produktsäkerhet, provning av elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), prestandaprovning, kalibrering och certifiering av ledningssystem.
GĂĽ in pĂĽ www.intertek.se fĂśr ytterligare information. Vill du pĂĽbĂśrja ett projekt, mejla oss pĂĽ: info-sweden@intertek.com

Frendus AB Strandgatan 2 582 26 LinkĂśping Tel: 013-12 50 20 info@frendus.com www.frendus.com Kontaktperson: Stefan Stenmark Garam Elektronik AB Box 5093 141 05 Huddinge Tel: 08-710 03 40 Fax: 08-710 42 27 Glenair Nordic AB Box 726 169 27 Solna Tel: 08-505 500 00 Fax: 08- 505 500 00 www.glenair.com Gore & Associates Scand AB Box 268 431 23 MĂślndal Tel: 031-706 78 00 www.gore.com HCM Elektronik Sockenvägen 428 122 63 Enskede Tel: 08-659 99 15 Fax: 08-556 103 78 www.hcm.se Helukabel AB Spjutvägen 1 175 61 Järfälla Tel: 08-557 742 80 Fax: 08-621 00 59 www.helukabel.se High Voltage AB Ă„nggärdsgatan 12 721 30 VästerĂĽs Tel: 021-12 04 05 Fax: 021-12 04 09 www.highvoltage.se

Jolex AB Västerviksvägen 4 139 36 VärmdĂś Tel: 08-570 229 85 Fax: 08 570 229 81 mail@jolex.se www.jolex.se Kontaktperson: Mikael Klasson Produkter och Tjänster: EMC, termiska material och kylare Jolex AB har mĂĽngĂĽrig erfarenhet inom EMC och termiskt. Skärmningslister/kĂĽpor, mikrovĂĽgsabsorbenter, icke ledande packningar, skärmande fĂśnster/glas/rum/dĂśrrar, genomfĂśringskondensatorer, kraftfilter, data-, telekom-, utrustningsoch luftfilter, ferriter, jordflätor, termiska material och kylare etc. Vi kundanpassar produkter och volymer. HP Etch AB Box 567 175 26 Järfälla Tel: 08-588 823 00 Fax: 08-580 261 06 www.hpetch.se Industrikomponenter AB GĂĽrdsvägen 4 169 70 Solna Tel: 08-514 844 00 Fax: 08-514 844 01 www.inkom.se Infineon Technologies Sweden AB Isafjordsgatan 16 164 81 Kista Tel: 08-757 50 00 www.infineon.com

Jan Linders IngenjÜrsfirma Bror Nilssons gata 4 417 55 GÜteborg Tel: 031-744 38 80 Fax: 031-744 38 81 info@janlinders.com www.janlinders.com Kontaktperson: Jan Linders Produkter och tjänster: EMC-provning, elektronik och EMC, utbildning, EMIanalys, allmän behÜrighet. Jan Linders IngenjÜrsfirma har müngürig erfarenhet inom EMComrüdet och har allmän behÜrighet upp till 1 000 V. Bland vürt utbud märks ce-märkning, prototypprovning samt mätning och provning hos kund. Vi utfÜr EMC-styling dvs fÜrbättrar produkters EMC-egenskaper, ger rüd och hjälp om standarder m m. Med vür nya EMCtjänst tar vi totalansvar fÜr er EMC-certifiering.

Hitta din leverantĂśr inom elmiljĂś pĂĽ www.ee-guiden.se

&UKT

6IBRATION

5GNAR

LaboTest AB Datavägen 57 B 436 32 Askim Tel: 031-748 33 20 Fax: 031-748 33 21 info@labotest.se www.labotest.se

,ABO4EST !" MARKNADSFyR OCH UNDERHkLLER UTRUSTNINGAR TILL LAB OCH PRODUKTIONSAVDELNINGAR INOM MILJyTkLIGHET TEST OCH ViRMEBEHANDLING

,ABO4EST !" WWW LABOTEST SE INFO LABOTEST SE

Produkter och Tjänster: LaboTest AB marknadsfÜr och underhüller utrustningar i Sverige till lab och produktionsavdelningar inom miljÜtülighet och test. Vürt huvudkontor finns i Askim och vürt filialkontor i Sollentuna. Vüra huvudleverantÜrer är VÜtsch och Heraeus. Büda har en världsomspännande organisation och är marknadsledande inom sina respektive produktomrüde. Vür verksamhet fokuseras främst kring fÜljande produktomrüden: Värmesküp, Torkugnar, Vakuumtorksküp, Temperatur-, Klimattestkammare, Chocktest- kammare, Sol/ Vädertestkammare, Vibrationstestkammare, Klimatiserade rum, Saltspraytestkammare, HALT/ HASS-kammare. Ing. Firman GÜran Gustafsson Asphagsvägen 9 732 48 Arboga Tel: 0589-141 15 Fax: 0589-141 85 www.igg.se IngenjÜrsfirman Gunnar Petterson AB Ekebyborna 254 591 95 Motala Tel: 08-93 02 80 Fax: 0141-711 51 hans.petterson@igpab.se www.igpab.se Instrument-Mäklaren Pyramidbacken 6 141 75 Kungens Kurva Tel: 08-710 58 47 info@instrument-maklaren.se www.instrument-maklaren.se Kontaktperson: Per-Arne Andersson Intertechna AB Kvarnvägen 15 663 40 HammarÜ Tel: 054-52 10 00 Fax: 054-52 22 97 www.intertechna.se Kitron AB 691 80 Karlskoga Tel: 0586-75 04 00 Fax: 0586-75 05 90 www.kitron.com LAI Sense Electronics RÜrdromsvägen 12 590 31 Borensberg Tel: 0703-45 55 89 Fax: 0141-406 42 www.laisense.com LINDH Teknik Granhammar 144 744 97 Järlüsa Tel: 018-444 33 41 Mobil: 070-664 99 93 kenneth@lindhteknik.se www.lindhteknik.se

37


Företagsregister

justkompetens.se Andra Långgatan 19 400 32 Göteborg Tel: 031-775 03 90 info@justevent.se www.justkompetens.se/ elektronik Produkter och tjänster: Då en produkts egenskaper inom elmiljö är en stor del av produktens kvalitet, krävs att de funktioner som kommer i beröring med utveckling, konstruktion, installation och underhåll har en grundläggande kunskap i elmiljöns olika förutsättningar, delmoment och grundkrav. Därtill kunskap om hur man uppnår tillräckliga egenskaper inom exempelvis EMC, ESD, elsäkerhet och miljötålighet. Vi vill ge dig en möjlighet att på ett effektivt och kvalitativt sätt komplettera och säkerställa din kompetens för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt i ditt yrke – Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man helt enkelt skaffa ny. Då är e-learning ett optimalt verktyg att använda sig utav.

Lundinova AB Dalbyvägen 1 224 60 Lund Tel: 046-37 97 40 Fax: 046-15 14 40 www.lundinova.se Magnab Eurostat AB Pontongatan 11 611 62 Nyköping Tel: 0155-20 26 80 www.magnab.se Megacon AB Box 63 196 22 Kungsängen Tel: 08-581 610 10 Fax: 08-581 653 00 www.megacon.se Mentor Graphics Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-632 95 00 www.mentor.com Metric Teknik Box 1494 171 29 Solna Tel: 08-629 03 00 Fax: 08-594 772 01

Kontaktperson Karlstad: Bo Janson Produkter och Tjänster: Komponenter, ledande packningar & lister, skärmade rum (RÖS/EMP). KAMIC erbjuder ett brett program av elmiljöprodukter omfattande allt från komponenter till kompletta system. Lösningarna för skalskydd omfattar lådor, skåp och rum för EMI-, EMP- och RÖS-skydd. Systemlösningar som uppfyller MILSTD 285 och är godkända enligt skalskyddsklasserna SS1 och SS2.

Miltronic AB Box 1022 611 29 Nyköping Tel: 0155-777 00

MPI Teknik AB Box 96 360 50 Lessebo Tel: 0478-481 00 Fax: 0478-481 10 www.mpi.se NanoCal AB Lundbygatan 3 621 41 Visby Tel: 0498-21 20 05 www.nanocal.se Nefab Packaging AB 822 81 Alfta Tel: 0771-59 00 00 Fax: 0271-590 10 www.nefab.se Nelco Contact AB Box 7104 192 07 Sollentuna Tel: 08-754 70 40 Nemko Sweden Enhagsslingan 23 187 40 Täby Tel: 08-47 300 30 www.nemko.no

Lintron AB Box 1255 581 12 Linköping Tel: 013-24 29 90 Fax: 013-10 32 20 www.lintron.se

Nohau Elektronik AB Derbyvägen 4 212 35 Malmö Tel: 040-59 22 00 Fax: 040-59 22 29 www.nohau.se

LTG Keifor AB (KAMIC) Box 8064 163 08 Spånga Tel: 08-564 708 60 Fax: 08-760 60 01 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se

Nolato Silikonteknik AB Bergmansvägen 4 694 91 Hallsberg Tel: 0582-889 00

38

Kontaktperson: Maria Månsson Produkter: Utveckling Produkter och Tjänster: Spetskompetens inom elektronikutveckling: Analog och digital elektronik, EMC-teknik (rådgivning och eget pre-compliance EMC-lab), inbyggda system, samt programmering. Regulativa krav som EMC-, MD- RoHS- och WEEE- EUP-direktiven. "Lean Design" med fokus på kvalitet, effektivitet, tillförlitlighet, producerbarhet och säljbarhet.

Mikroponent AB Postgatan 5 331 30 Värnamo Tel: 0370-69 39 70 Fax: 0370-69 39 80 www.mikroponent.se

MJS Electronics AB Box 11008 800 11 Gävle Tel: 026-18 12 00 Fax: 026-18 06 04 www.mjs-electronics.se Kamic Karlstad Automatic AB Box 278 651 07 Karlstad Tel: 054-57 01 20 kamic.karlstad@kamic.se www.kamic.se

Prevas AB Box 4617 116 91 Stockholm Tel: 08-644 14 00 Fax: 08-644 25 25 www.prevas.se

Box 324, 591 24 Motala Tel: 0141-580 00 Fax: 0141-584 95 E-post: info@proxitron.se www.proxitron.se Kontaktperson: Rickard Elf Produkter och Tjänster: INSTRUMENT. Proxitron AB arbetar med försäljning och service inom elektronikbranschen. Vi samarbetar med en rad ledande internationella tillverkare inom områdena; Klimat/Vibration, EMC, Givare, Komponenter, Högspänning och Elsäkerhet. Våra kunder finns över hela Skandinavien och representerar forskning/utveckling, produktion, universitet och högskolor.

Nortelco AS Ryensvingen 3 N-0680 Oslo Tel: +47 22576100 Fax: +47 22576130 elektronikk@nortelco.no www.nortelco.no Nortronicom AS Ryensvingen 5 Postboks 33 Manglerud N-0612 Oslo Tel: +47 23 24 29 70 Fax: +47 23 24 29 79 www.nortronicom.no Nässjö Plåtprodukter AB Box 395 571 24 Nässjö Tel: 031-380 740 60 www.npp.se OEM Electronics AB Box 1025 573 29 Tranås Tel: 075-242 45 00 www.oemelectronics.se

RF Partner AB Flöjelbergsgatan 1 C 431 35 Mölndal Tel: 031-47 51 00 Fax: 031-47 51 21 info@rfpartner.se www.rfpartner.se Kontaktperson: Tomas Ornstein Produkter och Tjänster: RF Partner AB är din leverantör inom RF och mikrovågsteknik. Vi har mångårig erfarenhet av effektiva test och mätlösningar och levererar kompletta system, instrument, komponenter och konsultuppdrag. Vi levererar aktiva och passiva produkter i området 100 MHz-100 GHz, bland annat EMC/EMI Filter, Oscillatorer, Förstärkare, Switchboxar, och Mätinstrument. Mätinstrument av alla fabrikat finns även för uthyrning.

Ronshield AB Klamparbacken 5 122 64 Enskede Tel: 08-722 71 20 Fax: 08 556 720 56 info@ronshield.se www.ronshield.se Kontaktpersoner: Ronald Brander Produkter och Tjänster: Produkter: Kompletta EMC-mätplatser/hallar, absorbenter, ferriter, vridbord, antenner, antennmaster, TEM-Cell, Strip­ lines, EMC-Mätinstrument och system, Audio-video system, fiberoptiska styrningar, EMC-­Filter, RÖS-Rum, EMP-Skydd/ Filter, Utbildning.

Ornatus AB Överby Gård 192 77 Sollentuna Tel: 08-444 39 70 Fax: 08-444 39 79 www.ornatus.se Para Tech Coating Scandinavia AB Box 567 175 26 Järfälla Besök: Elektronikhöjden 6 Tel: 08-588 823 50 info@paratech.nu www.paratech.nu Phoenix Contact AB Linvägen 2 141 44 Huddinge Tel: 08-774 06 30 Fax: 08-774 15 93 www.phoenixcontact.se Polystar Testsystems AB Mårbackagatan 19 123 43 Farsta Tel: 08-506 006 00 Fax: 08-506 006 01 www.polystartest.com Processbefuktning AB Pilotgatan 17 128 32 Skarpnäck Tel: 08-659 01 55 Fax: 08-659 01 58 www.processbefuktning.se Procurator AB Box 9504 200 39 Malmö Tel: 040-690 30 00 Fax: 040-21 12 09 www.procurator.se Profcon Electronics AB Hjärpholn 18 780 53 Nås Tel: 0281-306 00 Fax: 0281-306 66 www.profcon.se Proxy Electronics AB Box 855 391 28 Kalmar Tel: 0480-49 80 00 Fax: 0480 49 80 10 www.proxyelectronics.com

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

Saab AB, Support and Services, EMC-labbet Box 360 831 25 Östersund Tel: 063-15 60 00 Fax: 063-15 61 99 www.emcinfo.se www.saabgroup.com Kontaktperson: Marcus Helander Produkter och Tjänster: Vi erbjuder ackrediterad EMC-provning enligt ett flertal kommersiella och militära standarder samt standarder för civil luftfart. Vi erbjuder även kvalificerad konstruktionsgranskning och rådgivning avseende EMC vid produktutveckling, problemlösning, diagnostisk provning m.m.

Saab AB, Saab Avitronics Miljö och Analys labbet Nettovägen 6 175 88 Järfälla Tel: 08-580 850 00 www.saabgroup.com Kontaktperson: Anders Ericsson Produkter och Tjänster: Miljö och analys lab, rådgivning vid produktframtagning och ansvarig för materialval.

Electronic Environment #2.2013


Företagsregister Rifa AB Box 945 391 29 Kalmar Tel: 0480-616 61 www.rifa.se Rittal Scandinavian AB Månskärsgatan 7 141 71 Huddinge Tel: 08-680 74 08 Fax: 08-680 74 06 www.rittal.se Rohde & Schwarz Sverige AB Flygfältsgatan 15 128 30 Skarpnäck Tel: 08-605 19 00 Fax: 08-605 19 80 info.sweden@rohdeschwarz.com www.rohde-schwarz.se Roxtec International AB Box 540 371 23 Karlskrona Tel: 0455-36 67 23 www.roxtec.se RS Components AB Box 21058 200 21 Malmö Tel: 08-445 89 00 Fax:08-687 11 52 www.rsonline.se RTK AB Box 7391 187 15 Täby Tel: 08-510 255 10 Fax: 08-510 255 11 info@rtk.se www.rtk.se RUTRONIK Nordic AB Kista Science Tower Färögatan 33 164 51 Kista Tel: 08-505 549 00 Fax: 08-505 549 50 www.rutronik.se Sansafe AB Box 120 597 23 Åtvidaberg Tel: 0120-137 08 hakan.sander@sansafe.se SavenHitech AB Box 504 Enhagsvägen 7 183 25 Täby Tel: 08-505 641 00 Fax: 08-733 04 15 www.savenhitech.se Scanditest Sverige AB Box 182 184 22 Åkersberga Tel: 08-544 019 56 Fax: 08-540 212 65 www.scanditest.se info@scanditest.se Scandos AB Varlabergsvägen 24 B 434 91 Kungsbacka Tel: 0300-56 45 30 Fax: 0300-56 45 31 www.scandos.se Schaffner EMC AB Turebergstorg 1 191 86 Sollentuna Tel: 08-579 211 22 Fax: 08-92 96 90 Schroff Skandinavia AB Box 2003 128 21 Skarp näck Tel: 08-683 61 00

Electronic Environment #2.2013

TRESTON GROUP AB Tumstocksvägen 9 A 187 66 Täby Tel: 08-511 791 60 Fax: 08-511 797 60 Bultgatan 40 B 442 40 Kungälv Tel: 031-23 33 05 Fax: 031-23 33 65 info.se@trestoncom www.treston.com Kontaktperson: Johnny Lehmann Produkter: ESD-skyddade Industrimöbler och Förvarings­lösningar Produkter och Tjänster: TRESTON GROUP säljer tekniska möbler, förvaringslösningar och verktygshurtsar av fabrikaten TRESTON och SOVELLA. Våra produkter finns både i standardutförande och ESD-skyddade för säker hantering av elektronik. För kunder med speciella behov tar vi fram unika lösningar.

Schurter Nordic AB Sandborgsvägen 50 122 33 Enskede Tel: 08-447 35 60 Fax: 08-605 47 17 www.schurter.se SEBAB AB Sporregatan 12 213 77 Malmö Tel: 040-601 05 00 Fax: 040-601 05 10 www.sebab.se Shortlink AB Stortorget 2 661 42 Säffle Tel: 0533-468 30 Fax: 0533-468 49 info@shortlink.se www.shortlink.se SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857 501 15 Borås Tel: 010-516 50 00 Fax: 033-13 55 02 www.sp.se STF Ingenjörsutbildning AB Malmskillnadsgatan 48 Box 1419 111 84 Stockholm Tel: 08-613 82 00 Fax: 08-21 49 60 www.stf.se Stigab Box 5085 141 05 Huddinge Tel: 08-97 09 90 Fax: 08-97 65 90 Swentech Utbildning AB Box 180 161 26 Bromma Tel: 08-704 99 88 www.swentech.se Swerea KIMAB AB Box 55970 102 16 Stockholm Tel: 08-440 45 00 www.swerea.se

Technology Marketing Möllersvärdsgatan 5 754 50 Uppsala Tel: 018-18 28 90 Fax: 018-10 70 55 www.technologymarketing.se Tesch System AB Box 21196 100 31 Stockholm Tel: 08-441 56 00 Fax: 08-441 56 19 Testhouse Nordic AB Österögatan 1 164 40 Kista Landskronavägen 25 A 252 32 Helsingborg Tel: 08-501 260 50 Fax: 08-501 260 54 info@testhouse.se www.testhouse.se Tormatic AS Skreppestad Naringspark N-3261 Larvik Tel: +47 33 16 50 20 Fax: +47 33 16 50 45 www.tormatic.no

Söker du tjänster eller produkter inom EMC, ESD, Elsäkerhet, Söker du tjänster eller Mekanisk miljö produkter inom eller EMC, ESD, Elsäkerhet, Mekaniskmiljö? miljö Termisk eller Termisk miljö?

Trafomo AB Box 412 561 25 Huskvarna Tel: 036-38 95 70 Fax: 036-38 95 79 www.trafomo.se Treotham AB Box 11024 100 61 Stockholm Tel: 08-555 960 00 Fax: 08- 644 22 65 www.treotham.se Trinergi AB Halltorpsvägen 1 702 29 Örebro Tel: 019-18 86 60 Fax: 019-24 00 60 UL International (Sweden) AB An affiliate of Underwriters Laboratories Inc. Stormbyvägen 2-4 163 29 Spånga Tel: 08-795 43 70 Fax: 08-760 03 17 www.ul-europe.com Weidmüller AB Box 31025 200 49 Malmö Tel: 0771-43 00 44 Fax: 040-37 48 60 www.weidmuller.se Würth Elektronik Sweden AB Annelundsgatan 17 C 749 40 Enköping Tel: 0171-41 00 81 eiSos-sweden@we-online.com www.we-online.se Kontaktperson: Martin Danielsson Yokogawa Measurement Technologies AB Finlandsgatan 52 164 74 Kista Tel: 08-477 19 00 Fax: 08-477 19 99 www.yokogawa.se Österlinds El-Agentur AB Box 96 183 21 Täby Tel: 08-587 088 00 Fax: 08-587 088 02 www.osterlinds.se

ESöker MC ESD du tjänster eller produkter inom EMC, ESD, Elsäkerhet, Mekanisk miljö eller Termisk miljö? MEKANISK MILJÖ

EMC MJUKVARA MEKANISK MILJÖ

PROVNING

MJUKVARA

TERMISK MILJÖ

ESD HÅRDVARA TERMISK MILJÖ

UTBILDNING

HÅRDVARA

Vi gör det lättare för dig att Vihitta gör rätt detleverantör! lättare KEMISK PROVNING

UTBILDNING

MILJÖ för dig att hitta Vi gör det lättare för dig rätt leverantör! att hitta rätt leverantör!

ee-guiden.se KEMISK MILJÖ

ee-guiden.se

Hitta din leverantör inom elmiljö på www.ee-guiden.se

39


POSTTIDNING B  Returer till: Just Media Sverige AB Box 31019, 400 32 GÖTEBORG

EMC-TESTUTRUSTNING PMM AS-02 Antennset med individuellt kalibrerade antenner BC-01 bikonisk antenn 30-200MHz, LP-02 logperiodisk 200MHz-3GHz samt tripod TR-01 och väska. PMM 7010 Förtestsystem för utstrålad och ledningsbunden emission 150kHz till 1GHz. Inbyggd 16A LISN. Levereras med RS232 interface och programvara.

DARE RadiCenter Ett ”plug and play” styrsystem för att kunna göra EMC mätningar helt automatiserade.Klarar att styra upp till 8 enheter samtidigt. Systemet kan med fördel användas tillsammans med programvara RadiMation, men även kofigureras via dess TFT touch screen. DMAS (Dutch Microwave Absorber Solutions) EMC Hybrid Polystyren Absorbent EHPA-612-T45 En Europeiskt tillverkad absorbent av polystyren med frekvensområde 30 MHz – 40 GHz, även anpassad för att monteras med ferritplattor för de lägre frekvensområdena. Konerna monteras asymmetrisk för att bättre efterlikna verkligheten. DMAS är självklart både REACH och ROHS godkänd.

Kalibrering Mäter du rätt? CE-BIT samarbetar med DARE Calibration för certifierad kalibrering av antenner, fältprobar, generatorer , spektrumanalysatorer, mottagare etc från DC – 40GHz.

Begagand GTEM CELL modell 5317 till salu CE-BIT har förnärvarande 1 st begagnad GTEM Cell till salu med data enligt nedan, mer information och fler begagnade instrument finns på vår hemsida. Storlek modell 5317: 7,7 x 4,1 x 3,1m (l x b xh). Max test volym: 1321 x 1321 x 1166mm (l xb xh). Max last 1500kg

PRÖVA OSS OCH PROVA HOS OSS – DET LÖNAR SIG! CE-BIT - Box 7055, 187 11 Täby, Sweden - Tel: +46 8-735 75 50 - Fax. +46 8-735 61 65 - E-Mail: info@cebit.se - www.cebit.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.