Bok & Bibliotek 2013, nyhetsbrev söndag

Page 1

D a g l i g a u t s tä l l a r n y h e t e r f r å n B o k & b i b l i o t e k

29 september 2013

ÖNDAG S

Totalt Antal besökare

26–28 september (prel) 67 465

27 040 Antal besökare 28 sept

Anmälan

HalLå där …

2014

… Maria KällSson,

mässansvarig för Bokmässan.

Glöm inte att anmäla er till

Bokmässan 2014.
Vi bjuder på grundavgiften (3 500 kr) om ni anmäler er under mässdagarna.

Nästa år blir det brasilianskt tema på mässan. Berätta, vad kan vi se fram emot? – Vi ser naturligtvis fram emot att för första gången ha ett temaland från Sydamerika. Brasilien förutspås att under 2014 bli en av de fem största ekonomierna i världen och fattigdomen i landet minskar raskt. Jag tror vi får lära känna ett land som utvecklas enormt för varje dag med en stark vibrerande kultur och med många intressanta författarskap, både nya och välkända stora namn.

Mandela hyllas på Bokmässan Den 95-årige Nelson Mandela utgör än idag en samlande kraft i ett konfliktfyllt land. – Vi tycker att det känns rätt att avsluta årets program på Internationella Torget med en hyllning till Nelson ­Mandela, säger Jan-Erik Arvidsson på Sensus, en av ­arrangörerna av manifestationen. De medverkande kommer att diskutera hur ett positivt och levande arv efter Nelson Mandela kan säkerställas och vad som händer efter hans bortgång. Medverkar gör bland andra Sten Rylander, som skrivit biografin Nelson Mandela: tolerans och ledarskap, Brian Palmer som skrivit en bok om hjältar (varav Nelson Mandela är en) och journalisten Marika Griehsel som arbetat många år i Sydafrika. Görrel Espelund, journalist, är moderator. Manifestationen inleds med en bildvisning av fotografen Per-Anders Pettersson, sedan många år bosatt i Kapstaden. Hans bok Rainbow Transit är nominerad till Stora Fotobokspriset 2013.

Lilla scenen 15.30–16.00: Rainbow Transit Stora scenen 16.00–16.30: Manifestation för Nelson Mandela

FRÅgan Varför ska man besöka er monter på Bokmässan? Christer Valdeson, The English Bookshop, C04:23

Vilka författare är redan klara? – Vi avslöjar inga namn så här tidigt men förutom litteratur kommer vi att få ta del av många brasilianska uttryckssätt, det vågar jag lova.

Intresset för Rumäniens temamonter på Bokmässan har varit otroligt, säger Dan Shafran, direktör för Rumänska kulturinstitutet i Stockholm. Foto: ALEXANDER LAGERGREN

Rumänien har ordet på Bokmässan Med 17 författare , 50 programpunkter och en stor monter visar rumänsk kultur upp sig på årets bokmässa. – Jag hade väntat mig en viss medial uppmärksamhet i samband med vår temasatsning, men att den skulle bli så stor trodde jag aldrig, säger Dan Shafran, direktör för RKIS, Rumänska kulturinstitutet i Stockholm. Redan 2006 när RKIS bildades startade samarbetet med Bokmässan. 2008 gjordes en specialsatsning: Röster från Rumänien. – Då insåg vi att vi hade möjlighet att bli temaland, säger Dan Shafran. Fem år senare är Rumänien tillbaka – nu som ett land i fokus. Redan innan årets mässtart har ett rekord noterats: elva böcker översatta till svenska bara i år. – Vårt kortsiktiga mål är att göra rumänsk litteratur,

kultur och historia mer känt här i Sverige. Det har vi verkligen lyckats med, både genom media, men också här på mässan. Dan Shafran hoppas dock att detta bara är början på en bredare utgivning av rumänsk litteratur i Sverige. – Vi märker att alla våra böcker säljer och får bra recensioner, exempelvis Norman Manea, Mircea Cărtărescu, Daniela Crăsnaru och Catalin Dorian Florescu för att nämna några. Även författarna är förtjusta i Bokmässan i Göteborg som de tycker är lite annorlunda än andra bokmässor. – Det händer så mycket på Bokmässan i Göteborg och intresset från besökarna är otroligt. Kanske beror det på att Sverige, precis som Rumänien, är ett litet land med ett stort intresse för andra kulturer.

– Man ska besöka vår monter därför att den är ett paradis för bokälskare. En riktig bokhandel i miniformat mitt i mässvimlet. Vi har det bästa på engelska till mässerbjudandet 3 för 2 och dessutom författarsigneringar. Lasse Winkler, 450 Media, B04:46

– Man ska besöka oss för att vi kommer med en helt ny sorts tidning om böcker. Och det är första gången vi syns offentligt. Vi gör ett magasin för dem som vill följa diskussionen kring kommande bokutgivningar ur ett nytt perspektiv. Vi tycker inte att det skrivs om litteratur på ett tillräckligt intressant sätt och därför gör vi den tidning vi själva vill läsa – där vi skriver populärkulturellt, inte litterärt. Vi skriver journalistiskt om idéerna och teknikerna bakom böckerna och diskuterar samhällsfrågor, bland annat. Tyvärr har vi inte med oss något magasin eftersom vår första tidning kommer ut i mars, men vi har ett fullt monterprogram där vi har bjudit in författare, journalister, förläggare, bokhandlare för intressanta diskussioner.

tips

TWitter Eva Wissting @Evalinn9m “Most novels are smarter than their ­makers.” /Richard Ford #bokmassan

✦✦✦ Jakob Wiren @JakobWiren1h “Jag är inget söndagsbarn utan ett måndagsexemplar” - GW om vilken dag han eg föddes. #bokmässan

✦✦✦ Ylva Lagercrantz

@YlvaLagercrantz3m Caitlin Moran: gift med två barn men efter två glas är det förhandlingsbart .... #bokmassan ✦✦✦ Nene Ormes @lindorm9h På mässan har jag sett en stor mängd färgglada människor, då att boksverige skulle vars grått och svart torde vara överbevisat. #bokmassan

Slit dig loss och kom till Plats för

barn! i A-hallen, Läsrörelsens satsning på årets mässa. Gå tipspromenad i Kulturrådets utställning med illustrationer som även visats på barnboksmässan i Bologna där Sverige var huvudtema. Fina priser att vinna. I avdelningen Mat & Trädgård hämtar du inspiration från mat, litteratur och västkustträdgårdar. Slå dig ner, vila fötterna och insup doften av rosor, tång och tjära. Med Bokmässans app har du hela programmet lättillgängligt. Följ twitterflödet om Bokmässan på storbildskärmen i entré 5 och dela med dig av dina egna tweets, #bokmassan. Anneli Jonasson, programkoordinator Marie Kämpendahl , mässkoordinator

Populär signering Krönikören, författaren och tvkritikern Caitlin Moran skapade en lång kö när hon signerade böcker i kongressfoajén på Bokmässan.

Caitlin Moran nådde den bredare publiken med sin hyllande Konsten att vara kvinna (2012) och nu är hon Sverigeaktuell med senaste boken Mo-

Foto: NIKLAS MAUPOIX

rantologi. I boken granskar hon världen – i form av Twitter, Downton Abbey och Michael Jacksons begravning – genom sina vassa och roliga analyser.

Bra att veta Öppettider Torsdag 09–18 (främst branschbesökare) Fredag 09–14 (främst branschbesökare) 14–19 (alla) Lördag 09–18 (alla) Söndag 09–17 (alla)

Lunch Estrad – SÖN • Långbakad karré med bacon, smålök, potatismos och örtsmör • Estrads fisk- och skaldjursgryta med potatismos • Tortelloni fylld med riccota och spenat serveras med ruccola och parmesan

Transport Taxibilar finns utanför Hotel Gothias entré. I ­entré 5 finns en ­monitor med buss- och spårvagns­t ider från Kors­ vägen. Tidtabeller finns även på www.vasttrafik.se

Service Center Behöver du teknisk hjälp med din monter, vänd dig till After Sales i Service Center i D-hallen. Där finns även utställarsekretariatet som hjälper till med allmänna frågor. I mässlokalerna finns också sju informationsdiskar.

Pressmaterial Pressmaterial lämnas i Press Centre på plan 3. Pressmeddelanden kan läggas in via Utställar­ service online på vår hemsida www.bokmassan.se. Pressmeddelanden ska innehålla nyheter.

Reklam Utställare får dela ut information i egen monter, men inte i gångarna och entréerna. Toaletter För att hitta närmaste toalett se kartan i Mässkatalogen.

Bankomat Det finns en bankomatbuss utanför D-porten, plan 1, samt två bankomater utanför entré 5.

Anmälan till 2014 Vi bjuder på grundavgiften (3 500 kr) om ni anmäler er till Bokmässan 2014 under mässdagarna. Produktion Rivista AB


D A i ly Fa i r N e w s f r o m G ö t e b o r g B o o k Fa i r

september 29 2013

unDAy S

Total number of visitors

septEMBER 26–28 (prel) 67 465

27 040 Number of visitors sept 28

Registration For 2014

Hello there... … Maria KällSson,

Don’t forget to register

Book Fair Director

for the 2014 Book Fair. We will cover your costs for the basic fee (SEK 3,500) if you register during this year’s fair.

Next year’s fair will have a Brazilian theme. What can we look forward to? “We’re obviously looking forward to have a South American theme country. In 2014, Brazil is expected to become one of the world’s five largest economies, and there’s a rapid decrease in poverty in the country. I think that we will get to know a country that develops greatly each day, that has a strong, vibrant culture and many interesting authors – both new and well-reputed.”

NElson Mandela celebrated at the Fair 95-year-old Nelson Mandela remains the uniting force of a conflict-ridden country. ”We feel it’s the right thing to do, to close this year’s programme at the International Square with a celebration to Nelson Mandela,” says one of the organisers of the manifestation, Jan-Erik Arvidsson at Sensus. The participants will be discussing how to ensure a positive and vibrant heritage of Nelson Mandela and the likely turn of events following his death. Participants include Sten Rylander, author of the ­b iography Nelson Mandela: tolerans och ledarskap [­N elson Mandela: tolerance and leadership], Brian Palmer, who has written a book about heroes (one of them being Nelson Mandela) and Swedish journalist Marika Griehsel who has spent many years working in South Africa. The event will be moderated by journalist Görrel Espelund. The manifestation will begin with a slideshow by photographer Per-Anders Pettersson, a long-time resident of Cape Town. His book Rainbow Transit is one of the nominees for Stora Fotobokspriset 2013 (the Big Photo-book Award 2013).

Small stage 3.30pm–4pm: Rainbow Transit Big stage 4pm–4.30pm: Manifestation for Mandela

Question

to two exhibitors

Why should people visit your stand at the Book Fair? Christer Valdeson, The English Bookshop, C04:23

Which authors are ready so far? “We won’t be revealing any names at this early stage. But I can promise you that we will be able to take part in a lot of Brazilian forms of expression, besides literature.”

”There has been an amazing interest in the Romanian theme monter at the Book Fair”, says Dan Shafran, Director of the Romanian Cultural Institute in Stockholm. Photo: Alexander Lagergren

Romania in focus at Göteborg Book Fair 50 individual programmes and a large stand Romanian culture truly presents itself at this year’s Book Fair. “I was expecting some media attention in connection with our theme initiative, but I could never have dreamed about this impact,” says Dan Shafran, Director of RKIS, the Romanian Cultural Institute in Stockholm. Its collaboration with the Göteborg Book Fair dates back as far as 2006 when RKIS was formed. In 2008 there was a special initiative, called Voices from Romania. “We then realised that we had a chance to be chosen as the theme country,” says Dan Shafran. Five years later Romania is back, now as a focal country. A record was set already before the Book Fair, with eleven books translated into Swedish only this year. “Our short-term objective is to make Romanian literaWith 17 authors,

ture, culture and history more known in Sweden. In that sense we have been very successful through the media, but also here at the Book Fair where we’ve received a lot of attention.” But Dan Shafran hopes that this is only the start of a more extensive publication of Romanian literature in Sweden. “We can see how all of our books sell and are well received, for instance Norman Manea, Mircea Cărtărescu, Daniela Crăsnaru and Catalin Dorian Florescu.” The authors also love the Göteborg Book Fair, which is a little different to other book fairs. “There’s so much going on at the Göteborg Book Fair, and there’s an amazing interest from the visitors. Perhaps this is because Sweden, just like Romania, is a small country with an interest in other cultures. “

TWEETS

(translated from Swedish) Eva Wissting @Evalinn9m “Most novels are smarter than their ­makers.” /Richard Ford #bokmassan ✦✦✦ Jakob Wiren @JakobWiren1h

”I wasn’t born on a Sunday, I’m more of a ‘Friday‘ product – GW on which day he was really born. #bokmassan ✦✦✦ Ylva Lagercrantz @YlvaLagercrantz3m Caitlin Moran: married with two children, although that’s negotiable after a couple of drinks.... #bokmassan ✦✦✦ Nene Ormes @lindorm9h I’ve seen a large number of colourful people at the fair, thus proving ­people wrong that call literary ­sweden grey and dull. #bokmassan

”You should visit our stand because it’s a paradise for book lovers. A real miniature book shop right here in the crowds at the fair. During the fair we also offer the best Englishlanguage literature at 3 for 2, and book signings.” Lasse Winkler, 450 Media, B04:46

“You should visit us because we are publishing a brand new type of magazine about books. And it’s our first public appearance. We are making a magazine for people who would like to follow discussions on future book publications from a new perspective. We feel that what is written about literature simply isn’t very interesting, so we’re producing a magazine that we would like to read ourselves – in a style closer to pop-culture than to literature. With a journalistic approach we cover the ideas and techniques behind the books and discuss topics such as social issues. Sadly we have no magazine with us, since our first issue is due out in March. But at our stand we will be offering a comprehensive programme with specially invited authors, journalists, pub­ lishers and booksellers engaging in interesting discussions.”

Useful Information Opening Hours Thursday 09–18 open for trade visitors Friday 09–14 open for trade visitors 14–19 open to the general public Saturday 09–18 open to the general public Sunday 09–17 open to the general public

Lunch menu Estrad –SUNDAY

• Long baked loin of pork with bacon, onions, mashed potatoes and herb butter • Estrad’s fish and seafood stew with mashed potatoes • Tortelloni filled with riccota and spinach served with ­arugula and parmesan cheese

come to Plats för barn! (Room for children) in the A Hall, an Book initiative by the non-profit organisation Fair tips Läsrörelsen at this year’s fair. Take part in a quiz walk at the Swedish Arts Council’s exhibition of illustrations, previously displayed at the Bologna Children’s Book Fair where Sweden was the main theme. Great prizes to be won. At the Food & Garden section you will find inspiration from food, literature and west coast gardens. Sit down, rest your feet and drink in the scent of roses, kelp and tar. With the Book Fair app the entire programme is easily available. Follow the Book Fair twitter feed on the large monitor in Entrance 5 and share your own tweets, #bokmassan.” Anneli Jonasson, Programme Coordinator International Relations Manager Marie Kämpendahl, Exhibition Coordinator ”Free yourself and

Taxi There is a taxi rank outside the entrance of the Hotel ­Gothia Towers. Timetables A monitor at Entrance No. 5 displays up-to-date time­ tables for buses and trams from Korsvägen. You can also find timetables online at www.vasttrafik.se

Service Center If you need help with technical or other equipment on your stand you can consult the After Sales in our Service Center in Hall D. The exhibitors’ office is also there to help you with general questions regarding the exhibition and stands.

Popular book signing The queue was long to see columnist, author and tv-critic Caitlin Moran during her book signing in the Congress Foyer at the Book Fair.

Caitlin Moran became known to a wider audience with her critically acclaimed How to be a woman (2011), and has recently come out with her latest book, Morantho-

Photo: NIKLAS MAUPOIX

logy, in Sweden. In this book she s­ crutinizes the world – by way of Twitter, Downton Abbey and ­Michael Jackson’s funeral – through her sharp and witty analyses.

Information desks There are seven staffed information desks located through­out the exhibition and at several of the entrances.

formation. Press information can also be entered online at Exhibitors Online on the website: w w w.goteborgbookfair.com

PUBLIC toilets Look at the map in the Fair Magazine or the Fair Guide to see where the public toilets are located.

Press Material Press releases and other information can be left with the staff at the Press Centre on Level 3. The press information must include new in-

Advertising Exhibitors may hand out information about their exhibition only at their own stands.

Cash Machines There is a cash machine ­a vailable outside Gate D, ­l evel 1, and there are two cash machines outside Entrance No. 5.

Apply for 2014 Don’t forget to apply for the Book Fair in 2014. We waive the basic fee of SEK 3,500 if you apply during this year’s Book Fair.

Production Rivista AB


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.