__MAIN_TEXT__

Page 1

BOKMÄSSAN 2015 SEMINARIEPROGRAMMET

BOKMÄSSAN Seminarieprogrammet

mAsHA gessen

388

Seminarier

Ljusglimt i mörk tid

www.BOKMASSAN.SE

Antony Beevor / ArnALdur IndrIðAson / KerstIn eKmAn Conn IgguLden / CLArA Henry / IAn mCewAn / XIAoLu guo JonAs HAssen KHemIrI / PAuLA HAwKIns / Péter esterHázy  mILenA Busquets / JonAs JonAsson / tomAs BAnnerHed sALLy green / IAn BurumA / HAssAn BLAsIm / LAInI tAyLor ILon wIKLAnd / FredrIK reInFeLdt / KAroLInA rAmqvIst ALeX sCHuLmAn & sIgge  eKLund / mAgnus HärenstAm LIv strömquIst / AgnetA PLeIJeL / dAnIeL KeHLmAnn 24 – 27 september 2015 svenska mässan göteborg


T A T L U S E R T E T I L A V K

R Ä I R R A K Fredag 25/9

Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten?

kl 11.00-11.45

Jacob Möllstam, förstelärare, matte/NO-lärare Per Kornhall, författare, debattör och skolutvecklare Anna Ekström, generaldirektör Skolverket Johanna Jaara Åstrand, lärare och ordförande för Lärarförbundet Arrangör: Lärarförbundet i samarbete med Natur & Kultur

Fredag 25/9

Kvalitet i förskolan

kl 13.30-13.50

Marie Eriksson, förskollärare och pedagogisk ledare Karin Lager, Göteborgs universitet Arrangör: Lärarförbundet i samarbete med Lärarförlaget OBS! Seminariekort krävs vid båda seminarierna.


T T

8…

6…

Conn IGGULDEN

Auður Ava Ólafsdóttir

Péter esterházy

R

57…

innehåll 24–27 september 2015

69

Henrik Berggren

Information4 Ungern i fokus 6 Röster från Island 8 Global Free Speech 9 EUNIC9 Skolspåret10 SEMINARIER: Torsdag 24 september Fredag 25 september Lördag 26 september Söndag 27 september

12 28 44 60

Medverkande70

42

34… Henning Mankell

56

David lagercrantz

Xiaolu Guo

51

Karolina ramqvist Ansvarig utgivare: Maria Källsson RedaktION: Henriette Andersson, Anneli Jonasson, Johan Kollén, Annica Starfalk ProgramCHEF: Daniel Levin Grafisk form: Sandra Jonsson Omslag: Sandra Jonsson, foto: Pi Frisk/SvD/TT Grafisk produktion: Susanne Nilsson, Just Rivista AB och Helena Bäckhed Tryck: Stibo Graphic Papper: Arctic Silk Typsnitt: Archer, Charter, Akkurat Bok & Bibliotek i Norden AB, 412 94 Göteborg.

www.bokmassan.se

 @bokmassanGbg

 facebook.com/BokmassanGbg

 + 46 (0)31 - 708 84 00


information

Redaktionen på plats i soffan. Från vänster: Annica Starfalk, redaktör, Henriette Andersson, koordinator, Daniel Levin, programchef,  Anneli Jonasson, programkoordinator, och Johan Kollén, redaktör. 

Foto: OLA KJELBYE

TIDER / PRISER / SEMINARIELOKALER / övrig INFORMATION Öppettider

Torsdag 09.00–18.00 Fredag 09.00–19.00 Lördag 09.00–18.00 Söndag 09.00–17.00

Priser

(Priser inom parentes är exkl moms)

Beställ dina biljetter via www.bokmassan.se Sista dag för förköp är 17 september. Under mässdagarna kan du även köpa ­seminariekort på plats: plan 2, entré 5, huvud­entrén vid Korsvägen.

Boka senast den 9 augusti för att ta del av våra boka tidigt-rabatter!

4-dagars seminariekort: 3 250 kr (2 600) Dagkort torsdag: 1 600 kr (1 280) Dagkort fredag: 1 600 kr (1 280) Dagkort lördag: 1 025 kr (820) Söndag: 180 kr (144) kr (endast entrébiljett krävs)

Biljett till enstaka, valfritt seminarium: 675 kr (540) (entré till mässan ingår ej) Skolspåret – se sidan 10.

4-dagarskort gäller för samtliga seminarier torsdag t o m söndag. Entré till mässan ingår. Dagkort gäller för samtliga seminarier samt entré till mässan respektive dag. Du kan inte reservera plats på specifika seminarier.

4 dagar

Seminarier Bokmässan EntrébiljEtt 24–27 Göteborg Book Fair 24 – 27 september 2015

september 2015

EntrancE tickEt värde value SEk 240 Gäller för en person valfri dag. Biljetten medger endast ett inträde, vilket verifieras via automatisk avläsning av den tryckta streckkoden. Streckkoden accepteras endast en gång och anses alltså därefter förbrukad. En stämpel NamN NamE på handen möjliggör ut- och ingång under dagen. Valid for one person one day. This ticket is valid for a one-time entry, which will be verified by means of automatic scanning of the printed barcode. The barcode will FörEtag/org CompaNy/ be accepted only once and is then considered expended. org A hand stamp enables exit and re-entry throughout the whole day.

Kassen

Köper du ett 4-dagarskort får du årets version av den populära Bok­ mässekassen på köpet – en snygg och ­praktisk tygkasse som bl  a inne­håller antecknings­bok, ­penna och frukt. Kassen kan du även köpa på plats eller i webshopen för 120 kr + moms. Nr 2024

Seminarielokaler

Information om i vilken lokal respektive seminarium äger rum finns på w ­ ww.bokmassan.se och i Bokmässans app ca två veckor före mässan. Under mässdagarna finns listor över dagens seminarier och lokaler i informationsdiskarna. Där hittar du även karta över mässområdet.

Planera ditt besök

Ladda ner Bokmässans app eller gå in på www.bokmassan.se för att ­skapa ditt p ­ ersonliga schema.

arrangör Bok & Bibliotek i Norden AB, SE–412 94 Göteborg, tel 031-708 84 00, hej@bokmassan.se. Denna trycksak är miljöcertifierad och Svanenmärkt

4


Foto: OLA KJELBYE

Torsdag UngErn i25/9 fokus

Daniel Levin och Maria Källsson

Endre Kukorelly

Utan yttrandefrihet – ingen bokmässa Den digitala revolutionen medför både möjligheter och utmaningar. Möjligheter, då den gör vår värld mindre och på ett fantastiskt vis binder oss samman. Utmaningar, då offentligheten också glider isär – inte minst sociala medier leder till att vi allt mer talar med och till våra likar. Och oftast via mobilen. I en allt mer digital värld har Bokmässan en viktig funktion. Lite högtravande kan man säga att Bokmässan påminner om det antika torget: en mötes- och marknadsplats, en plats för kultur och politik, men också nöje och fest. En plats dit vi kommer av våra egna skäl, men förenade av att vi vill träffas, diskutera och ha kul – och samtidigt lära oss något nytt. Och inte minst: det sker öga mot öga. Årets seminarieprogram rymmer 389 punkter och gästerna kommer från inte mindre än 30 länder. Här trängs till exempel Péter E ­ sterházy från fokuslandet Ungern och ­Arnaldur Indriðason från Island med brittiska Paula Hawkins och rysk-amerikanska Masha Gessen. För att bara nämna några av alla de människor som gör oss otroligt stolta över programmet. Nästa år är det 250 år sedan Sverige fick sin första tryckfrihetsförordning. Vi går händelserna i förväg och inleder redan nu ett tvåårigt tema kring yttrandefrihet. Det märks på många ställen i programmet. Men inte minst när du i september kliver in på Svenska Mässan. För det är gans­ka enkelt: utan yttrandefrihet inga fria samtal och diskussioner, ingen litteratur som utmanar invanda föreställningar, ingen bokmässa. Inte ens i mobilen. Daniel LEvin,   programchef Maria Källsson, Mässansvarig

6

Katalin Ladik Ádám Bodor

Katalin Mezey

Världslitteratur Ett Nobelpris och f­ lera ­ lobala ­författare ­på den g ­litteraturscenen. Trots ett ­isolerat ­språkområde fortsätter den ungerska litteraturen att fascinera, skriver ­översättaren Daniel Gustavsson Pech. När Imre Kertész tilldelades Nobelpriset 2004 kompletterades den moderna ungerska litteraturen med en viktig pusselbit. Ungrarna hade själva varit medvetna om den egna litteraturens kvaliteter, liksom många utanför landet tack vare de författare som tagit sig över ungerskans tämligen höga språktrösklar mot omvärlden. Men på en turbulent litteraturscen som under 1900-talet gått från symbolism, expressionism och avantgarde till ironisk regim­kritik, samizdat och postmodernism, så hade ännu ingen ungersk författare tilldelats detta yttersta bevis på att landets litteratur också tillhör världslitteraturen.

Nu stod ju inte Kertész ensam i den ungerska samtidslitteraturen. Andra namn som kan klinga bekant är Péter Esterházy och Peter Nádas, eller nu senast László Krasznahorkai (ännu ett av de där oefterhärmliga ungerska efternamnen!) som fått stort genomslag i såväl Europa som USA. Ett Nobelpris och därutöver flera författare som tillhör den globala litteraturscenen måste ses som något av en litterär bragd för ett litet och därtill isolerat språkområde. Ungerska talas bara av cirka 15 miljoner människor och, till skillnad från till exempel svenskan, har det inga nära släktingar i dagens Europa. De litterära framgångarna har naturligtvis många skäl, i första hand individuella: det handlar helt enkelt om intressanta författarskap. Men en anledning är kanske just unger­ ska språkets egenartade karaktär, dess ord- och formrikedom och de möjligheter det ger för att skapa originell litteratur. Men nog kan även landets dramatiska och i många a ­ vseenden tragiska 1900-talshistoria anföras som ett tungt vägande skäl till de starka berättelser som Ungerns författare skapat och fortsätter skapa. Den moderna ungerska litteraturen har sin


Foto: Privat, Dévai Ákos, dombi aniko & alexander Lagergren, Dévai Ákos

MISSA INTE Seminarier  Torsdag

13.00–13.45

Gud, kommunisterna och melonfälten Medv: Péter Esterházy 16.00–16.45

Krisztina Tóth

Hur är det att vara kvinnlig författare i Ungern idag?

Medv: Noémi Szécsi, Krisztina Tóth, Anna Jókai, Ágnes Judit Kiss, Katalin Mezey Péter Esterházy

 fredag

10.00–10.45

1956

Medv: György Schöpflin, Katalin ­Mezey, Anna Jókai, Ádám Bodor, Ágnes Judit Kiss 14.00–14.45

Vad är unikt med nutida ungersk litteratur?

Endre Szkárosi

Foto: rafael andersson lipcsey

Medv: Ádám Bodor, Anna Jókai, Endre Kukorelly, Emőke Lipcsey, Noémi Szécsi, Ferenc Vincze

Noémi Szécsi

på eget språk förelöpare i det tidiga 1900-talets banbrytande författare som Ady Endre, Lajos Kassák och Dezső Kosztolányi. Under mellankrigstiden vidtog för tidigt bortryckta röster som Attila József, Miklós Radnóti och Antal Szerb (de två senare av judisk börd och mördade under krigets slutår) liksom den borgerliga romanens portalfigur Sándor Márai, som fick en internationell renässans under 2000-talet. Trots statssocialismens kvävande kulturklimat under efterkrigstiden skapade modernister som Gyula Illyés, Magda Szabó och Sándor Weöres bestående litterära verk. Under kommunistregimens nedgång och sedermera upplösning under 1970- och 80-talen blomstrade en ny generation i ett slags obändig, regimkritisk våg som tog sig många olika litterära uttryck, från sociografi till postmodernism. Utöver redan nämnda samtidsförfattare som alla debuterade under perioden kan även till exempel György Konrád och Miklós Vámos nämnas. Tiden efter murens fall skapade helt andra förutsättningar för litteraturen, med en fri förlagsvärld och avskaffad censur – författar­scenen växte radikalt. Författare som Attila Bartis,

Krisztina Tóth och György Dragomán har visat att den litterära tillväxten är god och att ungerska författare fortsätter korsa landets språkliga gränser, samtidigt som många fortfarande väntar på den ”stora ungerska romanen” om tiden under och efter systemskiftet 1989–90. I den politiskt turbulenta period som landet genomgår just nu fortsätter litteraturen att vara ett forum där samhället och samtiden sätts under kritisk lupp. Under årets bokmässa kommer ­förutom mäster Esterházy flera av de nya litterära ­rösterna att delta, till exempel Endre K ­ ukorelly och Dániel Varró. Och i ­samband med Bokmässans fokus på ungersk litteratur översätts även flera klassiker från 1900-talet, väl värda att upptäcka eller återupptäcka. Trots den språkliga ­klyftan ­fortsätter Ungerns författare att fascinera. Daniel Gustavsson Pech Översättare Not: Författarna som nämns i artikeln finns alla översatta till svenska, några utgivningar har några år på nacken, andra är helt färska. Den intresserade kan söka i bokhandel, på bibliotek eller antikvariat.

Emőke Lipcsey

16.00–16.45

Översättningens utmaningar

Medv: Béla Jávorszky, Ildikó Márky, Gunnar D Hansson, Maria Ortman, Katalin Mezey  lördag

10.00–10.45

I Europas hjärta

Medv: Péter Esterházy, Krisztina Tóth, András Török, Endre Kukorelly, Dániel Varró 14.00–14.45

Ett språk utan kön

Medv: Ádám Nádasdy, Noémi Szécsi, Tomas Riad  söndag

11.00–11.45

Det ungerska avantgardet

Medv: Endre Szkárosi, Katalin Ladik, Endre Kukorelly, Emőke Lipcsey


Torsdag 25/9 Röster från ISlAND MISSA INTE

Seminarier  Torsdag

11.00–11.45

Sagor för alla tider

Medv: Lars Lönnroth, Einar Kárason, Erik Andersson 15.00–15.45

Stor litteratur för de små

Medv: Áslaug Jónsdóttir, Þórarinn Leifsson, Bergrún Íris Sævarsdóttir

Litet land med sagolik utgivning

17.00–17.45

Kärleken segrar alltid Medv: Jónína Leósdóttir, Johanna Sigurdardottir  fredag

12.00–12.45

Island och kärleken

Medv: Auður Ava Ólafsdóttir, Jón Kalman Stefánsson 15.00–15.45

På Island har böcker varit en betydande exportprodukt sedan medeltiden. Förläggaren Sigurður Svavarsson skriver om en ö där litteraturen är en stor del av den nationella identiteten.

Det är något ruttet i konungariket Island

Medv: Einar Már Guðmundsson 17.00–17.45

Litterär standup på isländskt manér

Foto: PHILIPPE MATSAS

Medv: Andri Snær Magnason

Árni Þórarinsson  Lördag

10.00–10.45

Mord? På Island?

Medv: Arnaldur Indriðason 12.00–12.45

Brott i obygden

Medv: Monica Kristensen, Árni Þórarinsson

8

Böcker är en stor del av islänningarnas identitet. Landet kan inte berömma sig av stora byggnadsverk från antiken, palats, kyrkor eller fästningar, men har däremot lyckats ­bevara manuskript från 1200- och 1300-talen som skrevs på kalvskinn och innehöll sagor och berättelser. Under medeltiden var bokproduktionen så pass kraftfull att böcker blev en betydande exportprodukt. Författandet och bokproduktionen blommar fortfarande på Island. Även om befolkningen endast är 330 000 publiceras ungefär fem nya titlar per 1 000 invånare varje år. I ett så pass litet språkområde alstrar inte förlagsverksamhet några stora intäkter, där­emot stora upplagor med isländska mått mätt, i bästa fall runt 25 000 exemplar. Det är mycket vanligt att förstaupplagan är 1 000–1 500 exemplar. Eftersom marknadsområdet är så litet är det lätt att göra sig gällande med egenpublicering. Bland de isländska författare som kommer till Bokmässan finns just författare som påbörjat sin karriär genom egenpublicering. Det är viktigt för de författare som vill försörja sig på sitt skrivande att locka läsare i andra länder. Och det har faktiskt gått väldigt bra de senaste åren – böcker och författare har återigen blivit en exportvara. 2011 var Island hedersgäst på bokmässan i Frankfurt och i samband med detta gjordes stora insatser vad gäller försäljning av rättigheter, vilket bland annat ledde till att cirka 200 isländska boktitlar översattes till tyska. Man kan fort­ farande skönja effekten av denna insats och i fjol publicerades 115 isländska titlar på 20 språk.

De Röster från Island som kommer att höras på Bokmässan representerar flera olika genrer. Dels kommer deckarförfattare som Arnaldur Indriðason, den isländske författare som just nu säljer bäst utanför Island, och Árni Þ ­ órarinsson, dels skönlitterära författare som Auður Ava Ólafsdóttir, Einar Már ­Guðmundsson, Einar Kárason och Jón Kalman Stefánsson, dels poeter som Gerður Kristný och Sigurbjörg ­Þrastardóttir. Andri Snær Magnason, den ende författaren som fått det isländska litteraturpriset i samtliga kategorier, det vill säga skön-, fack- och barn­ litteratur, besöker också Göteborg. Bland barnboksförfattarna kommer till exempel Áslaug Jónsdóttir, Bergrún Íris ­Sævarsdóttir och Þórarinn Leifsson att synas på mässan. ­Jónína Leósdóttir, som skrivit en bok om sitt liv och äktenskap med Jóhanna S ­ igurðardóttir, världens första öppet homosexuella statsminister, är också en av rösterna från Island. De isländska sagorna kommer förstås också att ha sin plats på Bokmässan. Efter flera års intensivt arbete finns nu sagorna tillgängliga i modern nyöversättning på svenska, danska och norska. Fler än 50 översättare och redaktörer har varit engagerade i det nordiska översättningsprojektet. Vi hoppas att besökarna på Bokmässan kommer att bekanta sig med de isländska författarna så att deras röster i fortsättningen kommer att höras oftare och från fler håll i Sverige – de förtjänar det.  SigurðUr SVAVARSSON, Förläggare och projektledare Röster från Island


Global Free Speech – plattform för yttrandefrihet Göteborgs universitet kommer till årets bokmässa med frågor som rör yttrandefri­heten. Det gäller i år och än mer nästa, då den ­s venska Tryckfrihetsförordningen firar 250 år. Varje dag ser vi hot mot demokratin och ­kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Det gäller inte minst ­yttrandefriheten, som är en viktig del av demokratins praktik. Det är en universell men inte obegränsad rättighet, den medför ansvar och ömsesidig respekt. Diskussionen om var gränserna ska dras måste föras i det offentliga rummet.

Einar Már Guðmundsson

Arnaldur Indriðason

Áslaug Jónsdóttir

Auður Ava Ólafsdóttir

Andri Snær Magnason

Jón Kalman Stefánsson

Foto: Johann Pall valdimarsson, Ulla Montan, Einar Falur Ingólfsson, Elsa B Magnúsdóttir, anton brink, Christopher lund & sofia runarsdotter

Jónína Leósdóttir

Förutsättningarna för det offentliga samtalet har förändrats och utmaningarna kan stavas globalisering, digitalisering, kommer­sia­lisering, övervakning och ett förändrat medie­landskap. Nya sätt att tala om yttrandefrihet följer i spåren – ordet och bilden får nya betydelser. Det påverkar våra liv. För att konstruktivt möta dagens utmaningar krävs ökad kunskap, kunskap över traditionella ämnesgränser och samverkan mellan många olika delar av samhället. Därför har Göteborgs universitet tagit initiativ till plattformen Global Free Speech.

Europeiskt café på Bokmässan Samarbetsorganisationen EUNIC återkommer med sitt europeiska café även i år. På programmet står presentationer, läsningar, panelsamtal, monterseminarier och tävlingar. Man arrangerar även fem 45-minutersseminarier. EUNIC Stockholm (European U ­ nion National Institutes for Culture) är en plattform för samarbete mellan 16 europeiska kulturinstitut och ambassader i Sverige. EUNIC-montern/Europeiska caféet är ett samarbetsprojekt mellan Camões IP, Österrikes ambassad, Litauens ambassad, Schweiz ambassad, Institut Français de Suède, Goethe-Institut, Instituto Cervantes, Italienska Kulturinstitutet, Kroatiens Ambassad, Polska institutet, Rumänska kulturinstitutet, Svenska institutet och Tjeckiska Centret.

9


skolspåret

Att lära för livet Skolans uppgift är mycket större än att bara lära elever läsa, skriva och räkna. Inte minst handlar det om att föra vidare demokratiska grundvärderingar.

Många av seminarierna i Skolspåret behandlar i år skolans uppdrag i en vidare bemärkelse. Lärarnas betydelse för ett mänskligare samhällsklimat diskuteras av bland andra Mona Sahlin, Bengt Westerberg och ­Dilsa Demirbag-Sten i seminariet ”Yttrandefrihet och demokrati i skolan” (torsdag 13.00). Hur man kan använda sig av litteraturen för att skapa bra klassrumssamtal kring demokratins grundvärden är en fråga som författarna Gunnar Ardelius, Lawen Mohtadi med flera ställer sig på fredag 10.00. Och Skolinspektionens generaldirektör AnnMarie Begler talar om skolan som stark skyddsfaktor för att motverka utanförskap på torsdag 11.30. Digitaliseringens allt mer dominerande inflytande över det moderna livet är någonting

10

som också förändrar skolans villkor i grunden. Medieprofessorn Jesper Strömbäck, Skolverkets överdirektör Helén Ängmo och Nicklas Lundblad, samhällspolitisk chef på Google Europa, funderar kring hur skolan, massmedierna och beslutsfattarna har förlorat sitt sanningsmonopol och hur de som besitter digitala, kommunikativa färdigheter får ökat inflytande över dagordningen (fredag 15.00). Digitaliseringens inverkan på skolan och dess uppdrag är även ämnet för ett samtal mellan bland andra författaren och debattören ­Christer Sturmark och Ewa Thorslund, direktör för ­Staten Medieråd (fredag 13.00). I Skolspåret har vi samlat 38 av torsdagens och fredagens seminarier som på olika sätt vänder sig särskilt till pedagoger och andra som arbetar inom utbildningssektorn.

Skolspårskortet * Skolspårskortet kostar 720 kr/dag (exkl moms). * Grupp om minst tio personer: 620 kr/pers och dag (exkl moms). * Skolspårskortet beställs på www.bokmassan.se/biljetter * Skolspåret består av ett urval seminarier ur det ordinarie programmet. Ett 4-dagarskort eller seminariekort för torsdag alt fredag ger därmed tillträde även till Skolspårsseminarierna.

En mängd andra ämnen – som läsfrämjande, betygsättning och mobbning – tas upp i dessa inspirerande och tankeväckande samtal. En sammanställning över seminarier som ingår i Skolspåret hittar du på nästa sida och information om vårt ­Skolspårskort i fakta­rutan ovan. Välkommen att följa Skolspåret!


MISSA INTE Seminarier

14.00–14.20

11.00–11.20

 Torsdag

Medv: Angelica Ström, Anders Sparring

Medv: Magnus Ljunggren, Helena Bross, Ingela Korsell

Att läsa Katitzi i skolan

10.00–10.20

14.30–14.50

Medv: Sonja Sheridan, Anette Sandberg, Pia Williams

Medv: Carl-Johan Markstedt, Martin Sandberg

Förskollärarkompetens i förändring

Romanläsning, skrivande och existentiella samtal

Inspirationssamtal för lärare

11.00–11.45

Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten?

10.00–10.45

15.00–15.20

Medv: Jacob Möllstam, Per ­Kornhall, Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand

Medv: Caroline Dyrefors Grufman, Anna Karin ­Hildingson Boqvist, Bo Hejlskov Elvén, Matilda H ­ ellström, Emil Gustavsson

Medv: Madeleine ­Wallenius, Jesper Larsson

Hur får nyanlända elever en bra början?

Fyra av tio elever är rädda i skolan

10.00–10.45

Höstlov blir Läslov

Medv: Alice Bah Kuhnke, Gustav ­Fridolin, Johan Unenge, Katti Hoflin, Cassi Stankovyc 10.30–10.50

Tips och idéer för Ipad Medv: Curt Ekstedt 11.00–11.45

Kreativ marknadsföring av biblioteket

Medv: Sofia Malmberg, Kristoffer Schjött-Quist

Bibblans bästa boktips!

11.30–11.50

15.00–15.45

Medv: Tore Otterup

Språket lyfter undervisningen och eleverna

12.00–12.45

15.30–15.50

12.30–12.50

Medv: Judit Benyovszki, Barnabas ­Lipodi, Åsa Fahlén, Bo Jansson

Medv: Tûnde Puskas

Medv: Anna Ekström, Lotten Ekelund, Camilla Segertoft, Barbro Westlund

Vad vågar vi säga?

16.00–16.45

Lärande, undervisning och bedömning – hur hänger de ihop? Medv: Alli Klapp 16.30–16.50

Var är kvinnorna?

Medv: Mats Vänehem, Kristina ­Lindström, Yvonne Hirdman

Dilemman kring språklig mångfald i förskolan 13.00–13.20

Att skapa lust och kreativitet i skolan

Medv: Beppe Singer, Elin Ek 13.00–13.45

Digitaliseringen utmanar medier, makthavare och medborgare

Jag förstår inte vad det står!

Hur litteratur berikar och utvecklar språket

Medv: Christina Wahldén, Maria Agdler, Nesru Abdelkader

Medv: Christer Sturmark, Ewa Thorslund, Carl Heath, Karin Nygårds

11.00–11.45

17.00–17.45

13.30–13.50

Medv: Jonas ­Andersson, Michael ­Tengberg, Christina Olin-Scheller

Medv: David Lega, Anna Kern, Sven Hagströmer, Elin Annwall

Medv: Marie Eriksson, Karin Lager

11.00–11.45

Medv: Barbro Westlund, Maria Sundén Jelmini

Läsundervisning och lustläsning

11.30–11.50

Segregation och utanförskap i skolan

Medv: Ann-Marie Begler 12.00–12.20

SFI-undervisning med lättläst Medv: Sara Lövestam 12.00–12.45

Sociala medier och härskartekniker

Medv: Annakarin Nyberg, Mikael Wiberg, Clara Lidström 12.00–12.45

Dax för Läslovet

Medv: Karin Zetterberg, Karin Wahlén, Babek Toloe Shagar, Caroline Liberg, Hussein Alsaidan 12.30–12.50

Lärande på ett nytt sätt med serietidningen Bamse

Från stöd till glöd

 fredag

09.30–09.50

ASL – att skriva sig till läsning Medv: Eva Hultin 10.00–10.20

Hur hittar vi nästa generations digitala lärresurser och läromedel? Medv: Fredrik Paulsson 10.00–10.45

Har vi råd att vara utan skolbibliotek?

Medv: Niclas Lindberg, Catrin Eriksson, Johanna Lindbäck, Tobias Nielsén 10.00–10.45

Diskutera samhällsklimatet i klassrummet med litteraturens hjälp!

Medv: Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson, Linda Sikström

Medv: Gunnar Ardelius, Lawen Mohtadi, Jens Liljestrand, Ann-Sofie Lindholm

13.00–13.45

10.30–10.50

Medv: Mona Sahlin, Bengt Westerberg, Dilsa Demirbag-Sten, Lovisa Fhager Havdelin, Bo Jansson

Medv: Gunilla E Magnusson, Anita Varga, Lotta Brilioth

Yttrandefrihet och demokrati i skolan

Att skapa läsintresse genom Läslyftet

Kvalitet i förskolan 14.00–14.45

Så motverkar vi intolerans

Medv: Christer Mattsson, Helen Huledal, Mathias Demetriades, Lina Axelsson, Birgitta Hägg 15.00–15.45

Vad gör vi med medierna och vad gör de med oss?

Medv: Jesper Strömbäck, Johanna ­Frelin, Helén Ängmo, Nicklas Lundblad, Ewa Thorslund 16.00–16.45

Kampen mot mobbning på schemat

Medv: Marwa Karim, William Spetz, Annsofie Blixt, Jenny Lindström 16.30–16.50

Det muntliga berättandets kraft Medv: Micke Hermansson, Per Gustavsson, Mikael Thomasson

beställ dina ­biljetter här: www.bokmassan.se

!


MISSA INTE Seminarier  Torsdag

10.00–10.45

Höstlov blir Läslov

Medv: Johan Unenge, Katti Hoflin, Cassi Stankovyc 11.00–11.45

Jag förstår inte vad det står! Medv: Barbro Westlund, Maria Sundén Jelmini

Torsdag 24/9

Bokmässan är inte bara böcker, mingel och författarträffar. En stor del handlar också om läsning. I år läggs stort fokus på läs- och skrivförståelse.

11.00–11.45

Läsundervisning och lustläsning

Medv: Daniel Sjölin, Jonas ­Andersson, Michael Tengberg, ­Christina Olin-Scheller 11.00–11.45

Små böcker gör stor skillnad

Medv: Mathias Rosenlund, Anna Libietis, Astrid Frylmark, ­Gertrud Widerberg 12.00–12.45

Dax för Läslovet

Medv: Babek Toloe Shagar, Caroline Liberg, Karin Zetterberg, Karin Wahlén, Hussein Alsaidan 15.00–15.45

Språket lyfter undervisningen och eleverna

Medv: Anna Ekström, Lotten Ekelund, Camilla Segertoft, Barbro Westlund 16.30–16.50

Hur litteratur berikar och utvecklar språket

Medv: Christina Wahldén, Maria Agdler, Nesru Abdelkader  fredag

09.30–09.50

ASL – att skriva sig till läsning Medv: Eva Hultin 10.30–10.50

Att skapa läsintresse genom Läslyftet

Medv: Gunilla E Magnusson, Anita Varga, Lotta Brilioth 11.00–11.20

Inspirationssamtal för lärare

Medv: Magnus Ljunggren, Helena Bross, Ingela Korsell 11.00–11.45

Läsfrämjare i världsklass Medv: Daniel Goldin

12

När läsningen lyfter Många har säkert läst alarmerande rapporter om vad som händer med läsningen i Sverige och hur mycket, eller lite, barn och vuxna läser. Vad som inte uppmärksammas lika mycket är de åtgärder som görs för att stärka läskunskaperna. Tidigare i år sjösatte Skolverket satsningen Läslyftet, som är ett stort läsfrämjandeprojekt riktat till lärare. Anna Ekström, generaldirektör för Skolverket, ser fram emot Bokmässan och att berätta om satsningen. – Syftet är att utveckla undervisningen så att elevernas läskunskaper förbättras, också när det gäller faktatexter. Det blir särskilt viktigt att arbeta med ett utvecklat ämnesspråk. Genom PISA och andra studier ser vi att läsförståelsen bland svenska elever försämrats.

Läsning är central för nästan all annan inlärning så det är en allvarlig utveckling som måste vändas, säger hon. Anna Ekström berättar att Läslyftets idé är att lärare lär av varandra på plats i skolan med stöd av handledare. En metod som Skolverket tidigare använt i projektet Matematiklyftet. – Erfarenheterna därifrån är goda och många lärare är positiva så vi hoppas på samma gensvar i Läslyftet, säger hon. Flera av torsdagens programpunkter handlar också om läsning, Skolverkets egen är rubricerad ”Språket lyfter undervisningen och elever­na” och behandlar språket som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Så fungerar Läslyftet

  10.00

* Läslyftet pågår 2015–2018. I första ­omgången, läs­ året 2015/16, kommer ­Läslyftet att vända sig till lärare i den obligatoriska skolan (grundskola, grund­ särskola, specialskola, sameskola) samt lärare och förskollärare i för­ skoleklass. * Läsåret 2016/17 kommer Läs­lyftet även att vända sig till gymnasieskola och gymnasiesärskola. * Läslyftets fortbild­ ningsmodell utgår från att rektor schemaläg­ ger deltagande inom ordinarie arbetstid. * Skolor som deltar med stats­bidrag måste ge­ nomföra två moduler under ett läsår. Detta innebär att minst 30 timmar per termin bör avsättas för arbete med fortbildningen. * Skolor som tar del av Läslyftet utan stats­ bidrag har möjlighet att arbeta med en eller två moduler under ett läsår.  Källa: Skolverket

Alice Bah Kuhnke, Gustav F ­ ridolin, Johan Unenge, Katti Hoflin, Cassi Stankovyc

lättar lärandet  Syftet är att utveckla undervisningen så att elevernas läskunskaper förbättras, också när det gäller faktatexter.  Även Kulturrådet kommer till mässan, för att berätta om sin satsning Bokstart och för att diskutera strategier för att minska ­klyftor i läsning som orsakas av utbildningsnivå, socio­ ekonomisk bakgrund och kön. Fler spännande seminariepunkter arrangeras av läromedelsförlaget Gleerups, samt Hög-

skolan i Borås, som fått ett uppdrag av Skolverket att ta fram en av modulerna i Läslyftet. Modulen handlar om området ”Att skapa läsintresse” och vänder sig till såväl lärare som bibliotekarier. Anna Ekström hoppas på intressanta ­diskussioner kring läsning och Läslyftet och ser fram emot att både leda och medverka i seminarier på temat. – Bokmässan är ett myller, och en av poänger­na är att det kan hända vad som helst. Om litteraturen sätter gränserna så blir det verkligen gränslöst. Jag ser fram mot dagar med nya intryck, nya möten, nya kunskaper och nya insikter, säger hon. OLLE RÅDE

10.00–10.45 To1000.1 

 S 

Höstlov blir Läslov

I det moderna Sverige där språket och läsningen får allt större betydelse vill vi stimulera barns och ungas läslust – det är dags att Höstlovet förvandlas till Läslovet. Läslovet blir ett tillfälle – för både barn och vuxna – till nya upplevelser, till resor i fantasins värld, till umgänge och samtal. LOVET och LÄSANDET står i centrum. Under året etableras Läslovet som begrepp, med målet att det 2016 finns inskrivet i läroplanen vecka 44. Introduktionen sker på Bokmässan. Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Gustav ­Fridolin, utbildningsminister, Johan Unenge, Sveriges förste läsambassadör, nu läscoach och språkrör för satsningen Idrott och läsning, Katti Hoflin, stadsbibliotekarie i Stockholm, och Cassi ­Stankovyc, 16 år från Angered. Moderator: litteraturvetaren och före detta proffsboxaren Åsa Sandell. Arr: Läslovet vecka 44

10.00–10.45 To1000.2 Jan Guillou, Lisa Irenius, Anne Ramberg, Göran Rosenberg

Finns det en framtid för yttrandefriheten?

Att offentligheten rör sambandet mellan medier, demokrati och medborgerligt engagemang har länge varit en självklarhet. Men digitalisering och globalisering har ändrat villkoren för medier­nas roll i demokratin. Sociala medier och globala medieföretag skapar nya dilemman för yttrandefriheten. Vilken betydelse har ordet yttrandefrihet i dagens digitala offentliga samtal där det ofta brukas – eller missbrukas? Vilka blir konsekvenserna för en kvalificerad journalistik? Medverkande: Jan Guillou, journalist och författare, Lisa Irenius, kulturchef Svenska Dag­bladet, Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund, och Göran Rosenberg, journalist och författare. Moderator: Erik Blix, journalist. Arr: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

10.00–10.20 To1000.3

 S 

Sonja Sheridan, Anette Sandberg, Pia Williams

Förskollärarkompetens i förändring

Vi vet vad förskollärare förväntas göra och vilka aktiviteter som pågår i förskolan. Däremot är kunskapen om hur och varför förskollärare gör vad de gör begränsad. Ändå finns det en bred enighet bland praktiker, politiska beslutsfattare och forskare om att förskolans kvalitet och barnens lärande är beroende av välutbildad, erfaren och kompetent personal. Vad behöver man sikta in sig på i kompetensutvecklingen? Genom tydliga resonemang och tankeväckande exempel ger professorerna Sonja Sheridan, Anette Sandberg och Pia Williams fördjupad kunskap och förståelse av hur förskollärares kompetens kommer till uttryck i förskolans praktik, men också vad en genomgripande kompetensutveckling bör ta avstamp i. Arr: Studentlitteratur

13


10.30 Nina Larsdotter

10.00–10.20 To1000.4 

11.00 Magnus Linton

 B 

10.00–10.45 To1000.6

Eleonor Grenholm, Ann Östman, Lo Claesson, Sofia Malmberg

Wilhelm Widmark, Jonas Holm, Rickard Vinde, Mikaela Zabrodsky

Makerspace på bibliotek – hur funkar det?

Upphovsrätt och Open Access – en klurig ekvation

Hur kan biblioteken bli nav för kreativitet och lärande genom att använda sig av makerspacekonceptet? Författarna till två aktuella böcker diskuterar makerrörelsen och hur den skulle kunna förändra biblioteksverksamheten i grunden. Arr: BTJ

10.00–10.45 To1000.5 Charles Arthur, Anna-Maria Rimm

Författaren på den globala marknaden Om digitaliseringens möjligheter och hot Hur skulle det slå mot den svenska bokmarknaden om Amazon etablerade bokhandel i Sverige? AnnaMaria Rimms forskningsprojekt ”Villkor och överlevnad: förlagsstrategier och positionering på den svenska bokmarknaden” berör frågor om vertikal integration och vad som händer med bokmarknaden när ett stort internationellt företag som Amazon tar över och kontrollerar nästan alla led i bokkedjan. Vad händer med de andra förlagen på marknaden, vilka farhågor och förhoppningar finns? Vilka blir konsekvenserna för författarna? Medverkande: Anna-Maria Rimm, forskare i litteraturvetenskap med särskild inriktning på förlagsforskning, och Charles Arthur, brittisk teknologioch vetenskapsjournalist och författare till Digital Wars: Apple, Google, Microsoft and the battle for the Internet. Moderator: Gunnar Ardelius, författare och ordförande i Sveriges Författarförbund. Språk: engelska Arr: Sveriges Författarförbund

14

Foto: ALFONSO JARAmillo

Foto: BINGO RIMéR

Torsdag 24/9

 B  

Arr: Svensk biblioteksförening och Stockholms universitetsbibliotek

bokmassan.se

 S 

Caroline Dyrefors Grufman, Anna Karin Hildingson Boqvist, Bo Hejlskov Elvén, Matilda Hellström, Emil Gustavsson

Allt fler lärosäten och forskningsfinansiärer ställer krav på att forskning som producerats med offentliga medel också ska finnas fritt tillgänglig på nätet (Open Access). Detta hindras dock ofta av upphovsrättsliga regler. Hur skulle en upphovsrätt se ut som tar hänsyn till behovet av digital kunskapsspridning och samtidigt ger upphovspersonerna rimligt skydd och ersättningsmöjligheter? Borde inte forskning som finansierats med offentliga medel alltid göras fritt tillgänglig? Är det verkligen rimligt att samma upphovsrättsliga skydd gäller för enskilda som lever på att sälja sina produkter på en marknad som för heltidsanställda på till exempel universitet? Medverkande: Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek, Jonas Holm, jurist Stockholms universitetsbibliotek, R ­ ickard Vinde, vd Svenska läromedel, och Mikaela Zabrodsky, jurist, Svenska Förläggareföreningen. Moderator: Martin Wincent, kommunikationsstrateg på Stockholms universitetsbibliotek.

Uppdateringar och ändringar:

10.00–10.45 To1000.7 

!

Fyra av tio elever är rädda i skolan

Trots att det råder nolltolerans mot alla former av kränkningar i skolan är många barn och e­ lever rädda för att gå dit. Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen tar årligen emot en stor mängd anmälningar om kränkande behandling av barn och elever. Vilka krav gäller för skolan och vilket ansvar har skolan utanför skoltid och på internet? Hur får man en trygg skola som är fri från kränkningar och trakasserier? Medverkande: Caroline Dyrefors Grufman, barnoch elevombud, Anna Karin Hildingson Boqvist, program- och utbildningschef på Barnombudsmannen, Bo Hejlskov Elvén, psykolog och författare, Matilda Hellström, förbundsordförande Sveriges Elevråd SVEA, samt Emil Gustavsson, förbundsordförande Sveriges Elevkårer. Moderator: Anna Maria Böök, Skolinspektionen. Arr: Skolinspektionen och Barn- och elevombudet

  10.30 10.30–10.50 To1030.1 

 B 

Nina Larsdotter, Kristina Svensson, Anna Fogelberg

Hur ska biblioteken sortera bland egenutgivarna?

Boomen av böcker av indieförfattare med egna förlag ökar den litterära mångfalden men ger biblioteken huvudbry. Hur ska de prioritera inköp när förlagsloggan är okänd och kvaliteten varierar? Arr: LITET förlag


Foto: annika af klercker

Foto: MARY SAARITSA

Foto: OLA KJELBYE

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

11.00 Barbro Westlund

10.30 Lisbeth Larsson

11.00 Mathias Rosenlund

10.30–10.50 To1030.2

11.00–11.45 To1100.2

Lisbeth Larsson

Mathias Rosenlund, Anna Libietis, Astrid Frylmark, Gertrud Widerberg

Barbro Westlund, Maria Sundén Jelmini

Små böcker gör stor skillnad

Att förstå innebörden av en text är centralt för medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vad ­händer med barns och ungas läsning när det skrivna ordet får ökad konkurrens? Framför allt ställer faktatexter höga krav på läsarens f­ örmåga att hitta strategier för att förstå och reflektera över innehållet. Barbro Westlund, ­lektor i läsoch skrivutveckling, samtalar med Maria Sundén ­Jelmini, utbildningsreporter och engagerad i SvD Läs & Skriv, om hur man kan aktivera elevers läs­ engagemang så att de självständigt kan ta sig in i en text. Med hjälp av k ­ onkreta exempel på journalistiska texter diskuteras hur lärare och föräldrar kan stödja, utveckla och bedöma ­ungas förmåga att ta till sig fakta­texter.

En intensiv brevväxling

Den uppburna författaren Anna Brantings brev till den unge kritikern David Sprengel är hänsynslöst uppriktiga, en lång monolog om verklighetens brister, längtan och omöjliga drömmar i en tid då vårt samhälle tog form. Arr: Atlantis Bokförlag

10.30–10.50 To1030.3

 S 

Curt Ekstedt

Tips och idéer för Ipad

Använder du Ipad i undervisningen? Känner du till att den har funktioner som gör den mer tillgänglig för barn, elever och vuxna i behov av anpassade it-verktyg? Curt Ekstedt, rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om möjligheterna med Ipad och hur inställningarna i den kan anpassas med hänsyn till individuella behov av stöd. Arr: Specialpedagogiska skolmyndigheten

B

Det är aldrig för tidigt att läsa böcker. Tvärtom visar forskning att tidig språk- och lässtimulans har stor betydelse för att bli en aktiv läsare och för framtida skolresultat. Kulturrådets satsning Bokstart vänder sig till familjer med små barn, 0–3 år, och i tre utvalda kommuner, Göteborg, Landskrona och Södertälje, görs de första försöken med hembesök av biblioteket. I detta samtal om små barns böcker och språkutveckling diskuterar vi strategier för att minska de klyftor i läsning som påverkas av utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och kön. Är tidiga insatser lösningen? Medverkande: Mathias Rosenlund, ­författare, Anna Libietis, verksamhetsledare för Svenska med baby, Astrid Frylmark, logoped, och G ­ ertrud Widerberg, projektledare för Bokstart, Göteborgs Stad. Moderator: Nina Frid, bibliotekarie och handläggare för läsfrämjande, Kulturrådet. Arr: Kulturrådet

  11.00 11.00–11.20 To1100.1 Magnus Linton

Knark – en svensk historia

I sin nya reportagebok skildrar författaren ­Magnus Linton hur visionen om det narkotikafria samhället uppstod. Folkhemmet skulle till varje pris skyddas från missbrukaren. I samtal med Johan Hilton, förläggare. Arr: Bokförlaget Atlas

11.00–11.20 To1100.3 Mats Ahlsén

Axel var idiot

Han föddes 1903. Tillsammans med andra intellektuellt funktionshindrade utsattes han för olika experiment. De flesta blev tvångssteriliserade. Mats Ahlsén, författare och journalist, har grävt i gamla register. Samtal med Anette Nyman, förlagsredaktör. Arr: LL-förlaget, MTM

11.00–11.45 To1100.4

 S 

Jag förstår inte vad det står!

Arr: Natur & Kultur och Svenska Dagbladet

11.00–11.45 To1100.5 

 RI 

Lars Lönnroth, Einar Kárason, erik andersson

Sagor för alla tider

Efter åtta års intensivt arbete finns nu de samlade islänningasagorna tillgängliga i modern svensk, dansk och norsk översättning. Översättnings­ projektet har engagerat fler än 50 översättare och redaktörer. Det är många författare som genom åren har vittnat om hur de isländska sagorna har varit en viktig källa till inspiration för dem. Lars Lönnroth, professor emeritus och en av de ­svenska översättarna, samtalar med författarna Einar ­Kárason och Erik Andersson om de isländska sagornas tidlöshet och betydelse för nutida sagoberättande. Språk: skandinaviska Arr: Icelandic Literature Center och Saga förlag

15


Illustration: Jens Ahlbom

Torsdag 24/9

12.00 Varför en barnbok om ett världsarv? Illustration ur Pelle och världsarvet av Ann-Sofie Jeppson och Jens Ahlbom.  S 

11.00–11.45 To1100.6

Douglas Foley

Läsundervisning och lustläsning

Douglas Foley, välkänd ungdomsboksförfattare, bland annat till böckerna om Habib, berättar om döden och kärleken på tio olika sätt i sin nya, bisarra novellsamling för ungdomar. Bårhuset passar utmärkt för såväl storläsare som mer ovana läsare.

Ny läsform för unga

Vad säger forskningen och vad gör skolan? Man talar idag om en sjunkande läsförmåga bland unga. Men vad får unga att vilja läsa? Vilka faktorer påverkar inom och utanför skolan? Vilken betydelse har föräldrarnas inställning och vad kan läraren göra? Hur tolkar unga läsare olika texter och hur ser de själva på sin läsning? Författaren Daniel Sjölin samtalar med Jonas ­Andersson, forskare och författare till Kulturrådets kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, Michael Tengberg och Christina Olin-Scheller, docent respektive professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och som också är medförfattare och redaktörer till boken Svensk forskning om läsning och läsundervisning. Arr: Kulturrådet och Gleerups

11.00–11.45 To1100.7

 S   B 

Sofia Malmberg, Kristoffer Schjött-Quist

Kreativ marknadsföring av biblioteket

Barn och unga lever i ett myllrande medielandskap där biblioteket bara är en aktör bland många. Allt fler bibliotek vidgar synen på vad ett bibliotek är och omdefinierar sitt kulturbegrepp. Men hur marknadsför man egentligen ett bibliotek och dess verksamhet så att det når fram till rätt målgrupp? Ett samtal mellan skolbibliotekarien Sofia Malmberg, författare till boken H ­ appenings som arbetsmetod – Eller: Kom, vi drar till bibblan!, och marknadsföringsproffset ­Kristoffer Schjött-Quist från eventbyrån Eventyr. Presentatör: Eva Houltzén, Axiell Education & Media. Arr: Axiell Education & Media

16

11.00–11.20 To1100.8

Jonas Andersson, Michael Tengberg, Christina Olin-Scheller

Arr: Unga Lava

  11.30 11.30–11.50 To1130.1 Pia Laskar

Sexualitet som politik

När började sexualitet omtalas som en mänsklig rättighet och när blev sexualitet en fråga som ­diskuteras i FN:s säkerhetsråd? Vilka har drivit rättighetskravet och vilka underliggande antaganden ligger bakom ett sådant anspråk? Arr: Linköpings universitet

11.00–11.45 To1100.9 Giacomo Marramao, Fredrika Spindler

Makten och friheten

Ämnet Makt är tillbaka i filosofins mittpunkt efter att ha försummats under lång tid. Enligt den italienske filosofen Giacomo Marramao är maktens kärna – ”Mörkrets hjärta” – ett komplex, som sedan dess uppkomst är rotat i en förvrängning av identitetens logik. Denna förvrängning leder till en besatthet där man ser alla främlingar som ett hot och främlingens död eller förnedring som en källa till liv. Maktrelationens innersta natur är alltså att blockera och underkuva kreativiteten. Att motsätta sig och begränsa makten garanterar idag inte bara individers och samhällens rätt att omvandla sig, utan framför allt ökar detta deras förmåga att tänka och skapa nya världar som utgör ett alternativ till det nuvarande tillståndet. Giacomo Marramao, professor i teoretisk och politisk filosofi vid Roms universitet, samtalar med Fredrika Spindler, docent i filosofi vid Södertörns högskola, om maktens innersta väsen. Språk: engelska Arr: Italienska Ambassaden i Stockholm och Italienska Kulturinstitutet ”C.M. Lerici”

11.30–11.50 To1130.2 Andréa Räder

Varifrån kommer alla onda styvmödrar?

Hårdhjärtade och utan skrupler, så framställs ­styvmödrarna i bröderna Grimms sagor. Ändå bottnar sagorna i en kvinnlig berättartradition. Vilka spår har detta efterlämnat i sagorna, och ­vilka var kvinnorna som berättade om sagans utsatta hjältinnor? Arr: Lindskog Förlag

11.30–11.50 To1130.3

 S 

Ann-Marie Begler

Segregation och utanförskap i skolan

Skolan är en stark skyddsfaktor för att mot­ verka utanförskap bland barn och unga. Skol­ inspektionen har granskat hur skolor, kommuner och huvudmän arbetar med utbildning till asyl­ sökande och nyanlända elever, och barn som ­vistas i landet utan tillstånd. Vad har S ­ kolinspektionen sett? Och vad säger lagen? ­Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler berättar. Arr: Skolinspektionen


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: åsa liffner

11.30–11.50 To1130.4 Pia Hagmar, Erika Palmqvist, Carolina Lunde

Ridintresserade läsare och läsintresserade ryttare

Arr: B. Wahlströms

  12.00  B 

Vem älskar den svenska e-boken? – litet språkområde med stora frågor

Taiwanesisk ankodil tar priset

Arr: IBBY Sverige

11.30 Pia Hagmar Foto: åsa Liffner

Kristina Ahlinder, Gunnar Ardelius, Niclas Lindberg, Mats Malm

Chih-Yuan Chen, Mats Wänblad, Helena Bergendahl

Möt årets Peter Pan-pristagare ”Vi vet att du bor hos ankorna. Ta med dem till bron i morgon och träna dykning. Vi väntar därunder med vidöppna gap.” Så säger krokodilerna hotfullt till Guji-Guji i boken med samma namn. Taiwanesiske bilderboksskaparen ChihYuan Chens roliga och underfundiga berättelse om en ”ankodil” belönas med årets Peter Pan-pris, IBBY Sveriges och Bokmässans gemensamma pris. Chih-Yuan Chen samtalar med författaren Mats Wänblad och illustratören Helena ­Bergendahl om bild- och berättarspråket i boken, som låg på New York Times bästsäljarlista 2005. Bokmässans representant överlämnar prisdiplomet. En scen ur pjäsen Guji-Guji som bygger på boken framförs av Boulevardteatern. Språk: kinesiska som tolkas till svenska.

Ridsport är Sveriges näst största ungdomsidrott, men det finns aktiva inom alla åldrar. Det är ett intresse som verkligen ger utövaren en särskild identitet och livsstil. Hur påverkar denna livsstil, och dess kulturella uttryck, utövarnas självbild och inställning till livet? Paneldiskussion med författarna Pia Hagmar och Erika Palmquist, aktuell med faktaboken Börja rida, samt Carolina Lunde, doktor i psykologi, Göteborgs universitet. Samtalet leds av en förlagsrepresentant.

12.00–12.45 To1200.1

12.00–12.45 To1200.4

E-boken har länge setts som arvtagaren till den tryckta boken, men vi väntar ännu på genombrottet i Sverige. Samtidigt förändras människors läsoch medievanor, bokmarknaden globaliseras med konsekvenser för den svenska utgivningen. Vad betyder skönlitterär utgivning i e-boksform idag och de kommande åren? Riskerar bristande svensk utgivning att förskjuta läspraktiker mot engelskan? Hur tillvaratas äldre utgivning och hur kan e-boken finna sin plats i folkbibliotekens verksamhet? Medverkande: Kristina Ahlinder, vd Svenska Förläggareföreningen, Gunnar ­Ardelius, ­ordförande Sveriges Författarförbund, Niclas Lindberg, general­sekreterare Svensk Biblioteksförening, och Mats Malm, föreståndare för Litteraturbanken. Moderator: Skans Kersti Nilsson, forskare, Bibliotekshögskolan. Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och SOMinsitutet, Göteborgs universitet

12.00–12.45 To1200.5 Rana Mortaja, Haya Atatrah

Skriva för livet – unga skriver i Palestina

Tamer-institutet, som tilldelades Alma-priset 2009, arbetar med folkbildning och läsfrämjande bland unga i Palestina. Genom projektet ”Novell Gaza” vill institutet ge ungdomar från Gaza och Västbanken en intellektuellt stimulerande utmaning och samtidigt bygga en kreativ bro mellan Palestina och Sverige. Som en del av projektet skriver ungdomarna skönlitterära berättelser, som nu för andra gången ska samlas till en bok. Möt ungdomarna Rana Mortaja från Gaza och Haya Atatrah från Västbanken, som båda har deltagit i projektet, i ett samtal om unga palestiniers syn på nutiden och framtiden. Moderator: Göran Rosenberg, journalist och författare. Språk: engelska Arr: Diakonia, Studieförbundet Bilda, Se Människan/Svenska kyrkan, Stiftelsen Natur & Kultur och Svenska Postkod­lotteriet

12.00–12.20 To1200.2 Ann-Sofie Jeppson, Jens Ahlbom

Varför en barnbok om ett världsarv?

Foto: Hippo förlag:

Hur kan man långsiktigt inspirera kommande generationer till att bevara våra ståtliga hälsingegårdar? Ann-Sofie Jeppson och Jens ­Ahlbom berättar i ord och bild om hur man byggde de fantastiska träslotten och varför de är värda att bevara. Arr: Berghs Förlag

12.00–12.20 To1200.3 Torbjörn Forslid, Lisbeth Larsson, daniel sandström, Ann steiner

Litteraturens värden

Skönlitteraturen tillmäts generellt ett mycket stort samhälleligt, kulturellt och existentiellt värde. Varje år satsar staten stora belopp på att främja läsningen av den goda litteraturen. Ändå är det i många avseenden oklart vad litterärt värde egentligen är och framför allt hur det skapas eller konstrueras. Vi lever också i ett föränderligt litterärt landskap, där gränsen mellan ”hög” och ”låg” litteratur har blivit alltmer oskarp. I bokhandeln idag ligger Nobelpristagare och deckarförfattare sida vid sida. Arr: Lunds universitet och Göteborgs universitet

12.00–12.45 To1200.6

11.30 Erika Palmqvist

 S 

Annakarin Nyberg, Mikael Wiberg, Clara Lidström

Sociala medier och härskartekniker För dig som vill förstå vår digitala samtid En snabb kommentar, en gest eller bara en lite för lång konstpaus kan fullständigt omdefiniera det sociala rummet. Mellan två personer skapas en maktasymmetri där den ena parten använder tekniker för att ställa sig ovanför, vid sidan om eller på avstånd från den andra. Det sker subtilt men ändå så uppenbart. Vilka handlingsutrymmen och härskartekniker möjliggörs i de sociala medierna? Internetforskarna Annakarin Nyberg och Mikael Wiberg, författare till Sociala medier och härskartekniker, möter nätprofilen och bloggaren Clara ”Underbara Clara” Lidström som med 1,6 miljoner sidvisningar i månaden har skapat sig en stark röst och position i de sociala medierna. Arr: Studentlitteratur

12.00 Chih-Yuan Chen

17


Torsdag 24/9 12.00–12.45 To1200.7

12.30–12.50 To1230.2 

Lars Gustafsson, Sven Olov Karlsson

Jenny Esbjörnsdotter-Karlsson, Linda Sikström, Charlotta Borelius

Ack, Västmanland du sköna

Somliga författare och deras verk är så rotade i en specifik hembygd att platsen känns som en förutsättning för författarskapet. Västmanlänningar­ na Lars Gustafsson och Sven Olov ­Karlsson är båda utan tvekan djupt förankrade i sitt hemlän. I Doktor Wassers recept låter Gustafsson en förslagen Don Juan-figur från Norbergstrakten fira triumfer som falsk läkare. I sin nya novellsamling Västmanland skriver Sven Olov Karlsson om gubbarna som börjar missnöjesrösta, om avfolkning och det moderna folkhemmet. Och om Skogsbranden. Branden sommaren 2014 som var den största i Sverige i modern tid. Hur reagerar man som författare när scenen för författarskapet är hotad? Gunilla Kindstrand, kulturchef Mittmedia, leder detta samtal om förhållandet mellan skrivande och plats.

Lärande på ett nytt sätt med serietidningen Bamse

LÄSBORGARMÄRKET FÖR STOLTA LÄSARE! EDWIN, 11 ÅR, HAR TAGIT LÄSBORGARMÄRKET.

Ian McEwan

Moralfrågor som action

12.00–12.20 To1200.9 Mia Öström

Skuggsommar och gränsland

Mia Öström i samtal med redaktör Klara Bjelkenäs om sin nya bok Skuggsommar – en ungdomsroman som rör sig i gränslandet mellan barndom och vuxenblivande, verklighet och det övernaturliga. Men också i gränslandet mellan barnlitteratur och vuxenlitteratur, crossover och all­ åldersböcker.

12.00–12.45 To1200.11

 S   B 

Babek Toloe Shagar, Caroline Liberg, Karin Zetterberg, Karin Wahlén, Hussein Alsaidan

Dax för Läslovet

Nu förvandlas Höstlovet till Läslovet. Vi vill sporra barns och ungas lust till läsande, berättande och skrivande i alla dess former och på alla upptänkliga platser – över hela landet. Det kan vara genom bokbytardagar, skrivarverkstäder, idrottsklubbar eller via caféer, restauranger, filmver­sioner av böcker som visas på en fasad, undervattensläsning i simhallar, via kanaler som Youtube och P3, med rappartister eller … Endast fantasin sätter gränser. Kom och inspireras av vår erfarna och kunniga panel som ger en mängd exempel på hur man kan sprida läsglädje. Medverkande: Babek Toloe Shagar, biträdande verksamhetsledare Tensta Community Center, Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser Uppsala universitet, Karin Zetterberg, bibliotekschef Eskilstuna kommun, Karin Wahlén, kulturcoach Östersunds Fotbollsklubb, och Hussein Alsaidan, 18 år från Angered. Moderator: litteraturvetaren och före detta proffsboxaren Åsa Sandell. Arr: Läslovet vecka 44

Arr: Gilla Böcker

12.00–12.20 To1200.10 

 S 

  12.30

Sara Lövestam

12.30–12.50 To1230.1

SFI-undervisning med lättläst

Erik Åsard

Sara Lövestam är SFI-lärare och författare. Hennes nya roman om den papperslösa detektiven Kouplan ges även ut som lättläst. Samtal med redaktör Amalthea Frantz om att göra invecklade historier enkla, och om att använda lättläst inom SFI för att främja språkinlärning och läsintresse. Arr: LL-förlaget, MTM

Konspirationsteorierna och verkligheten

Vem angav Anne Frank? Vad orsakade Dag Hammarskjölds död? Och vilka låg egentligen bakom 9/11? Det är några av de historiska gåtor som fortfarande väcker debatt och ständigt ger upphov till nya konspirationsteorier. Statsvetaren Erik Åsard ställer teorierna mot verkligheten i syfte att klargöra de faktiska händelseförloppen. Arr: Historiska Media

18

Arr: Egmont Publishing

Marie Lundquist, Maria Söderberg, Kristina Henschen

I död poets sällskap ”... som en sträng på väg att brista” I fotspåren av en vacker poesi. Miklós Radnótis (1909–1944) liv är ett avtryck av Ungerns moderna historia. I hans vittnesmål spänns en sträng om vad mänskliga rättigheter ytterst handlar om. Medverkande: poeten Marie Lundquist och fotografen Maria Söderberg, som visar bilder från Ungern. Kristina Henschen, kanslichef för ­Union to Union, inleder.

12.00–12.45 To1200.8

Arr: Brombergs Bokförlag

– lärare berättar om 18 lektioner för åk 1–3 Serier har många pedagogiska fördelar. Två förste­ lärare har sammanställt 18 lektionsplaneringar för åk 1–3 som utgår från Bamse-serier. Lektionerna är kopplade till Lgr 11 och kursplanerna i svenska, bild och matematik. Här berättar lärarna om handledningen och gör en djupdykning i en av lektionerna.

12.30–12.50 To1230.3 Hämta ett läskort hos oss. Vi ses i monter A02:26!

Arr: Albert Bonniers Förlag och Natur & Kultur

Ian McEwan, en av vår tids stora brittiska romanförfattare, har en alldeles egen förmåga att koka ner moraliska frågor till både spännande och fartfyllda berättelser. I hans senaste roman Domaren ställs en hovrättsdomare inför ett svårt fall där ett sjukhus vill ha tillstånd att genomföra en blodtransfusion på ett barn, vars föräldrar motsätter sig det av religiösa skäl. McEwan, som debuterade som skönlitterär författare i mitten av 1970-talet, har nominerats till Man Booker Prize hela sex gånger och tilldelades det prestigefyllda priset 1998 för romanen Amsterdam. Flera av hans böcker har filmatiserats, bland annat den sjufaldigt Oscarsnominerade Försoning. Här samtalar Ian McEwan med litteraturvetaren ­Ingrid Elam om tro och förnuft och om att tvingas v­ älja mellan liv och död. Språk: engelska

 S 

Arr: Union to Union

12.30–12.50 To1230.4 Mårten Melin, Moni Nilsson

Snacka om läslust! Sex för unga läsare Många 11–13-åringar vill läsa om sex och lust – men är ofta hänvisade till berättelser för äldre. Mårten Melin och Moni Nilsson vill ändra på detta. Hör dem berätta om hur det är att skriva om sex för unga läsare – och varför det är så viktigt. Moderator: Cecilia Nilson, förläggare. Arr: Natur & Kultur och Rabén & Sjögren

  13.00 13.00–13.20 To1300.1 Grethe Rottböll, Måns Gahrton, Susanne Trydal, Yukiko Duke

Åldersnoja i barnboksvärlden!

Varför behöver vi ålderskategorier bland barnböcker i Sverige? I varken Danmark eller Norge delas böckerna in i åldersnivåer. Hur tänker förlagen, författarna och bokhandeln kring detta? När dök kategorierna upp, varför finns de? Medverkande: Grethe Rottböll från BULT, Måns ­Gahrton, författare och förläggare, Susanne Trydal, försäljningschef Bonnier Carlsen, före detta butikschef Akademibokhandeln, och Yukiko Duke, redaktör Vi Läser. Moderator: Ulrika Caperius, förläggare. Arr: Bonnier Carlsen och BULT – Författarförbundets barnoch ungdomslitterära sektion

13.00–13.20 To1300.2 Sara Kristofferson, Birgitta Rubin

Ikea: en kulturhistoria

Om hur ett varumärkes kulturella identitet kan skapa en enorm förmögenhet, nationell stolthet och kundlojalitet. Är det Ikea som behöver Sverige, eller Sverige som behöver Ikea? Arr: Atlantis Bokförlag


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: ANNA-lena ahlström

13.00–13.45 To1300.3 Wolfgang Streeck, Sverker Gustavsson

Demokrati och kapitalism – kan de förenas?

De första trettio åren efter andra världskriget rådde någorlunda maktbalans mellan demokrati och kapitalism. Men med avregleringen och nyliberali­ smen försköts makten till kapitalets fördel. Går det inte längre att förena dessa båda huvudprinciper? Professor Wolfgang Streeck, en av Tysklands ledande samhällsvetare, har skrivit flera böcker om demokratin, kapitalismen och följderna av eurokrisen, bland annat Köpt tid. Han medverkar också med flera uppsatser i nyutkomna Demokrati eller kapitalism?. S ­ verker ­Gustavsson, professor i statskunskap, har i en lång rad artiklar och böcker behandlat den europeiska demokratins läge, senast i Marknadens makt och demokratins möjligheter. Moderator: Carl Tham, ABF. Språk: engelska Arr: ABF Stockholm

13.00–13.20 To1300.4 Nils Uddenberg

Om lidande och läkedom

Augustprisvinnaren Nils Uddenbergs Lidande och läkedom är en komplett medicinhistoria i två illust­rerade band. Läkare har alltid behövt alternativ att erbjuda den som söker råd och hjälp. I äldre tider har det oftast handlat om behandlingar som vi idag skulle betrakta som magiska och den som tar del av medicinhistorien kan bli både förvånad och upprörd över de terapier som använts genom tiderna. Arr: Fri Tanke förlag

13.00–13.20 To1300.5 Att skriva utan pekpinnar

12.00 Sara Lövestam Foto: annalena mcafee

Hur skriver man för barn och unga om aktuella frågeställningar och värderingar utan att höja pekpinnen? Johanna Lindbäck är känd för att skildra spänningen i vardagen på ett igenkännande och humoristiskt sätt. Med nya boken Jan Svensson vänder hon sig åter till mellanåldern med en berättelse om vänskap och att våga stå för den man är.

Foto: mia carlsson

Johanna Lindbäck

Arr: Lilla Piratförlaget

13.00–13.45 To1300.6 Loka Kanarp, Jujja Wieslander, Fabian Göranson, Josefin Svenske

Den nya svenska barnserien

Mycket har hänt på den svenska seriefronten för unga och vuxna under de senaste decennierna, men nästan ingenting för barn. Nu inleds den största seriesatsningen på många år i Sverige, med förhoppning om en nytändning för svenska kvalitetsserier för de yngsta läsarna. Den nya satsningen vill hämta kraft och inspiration både ur arvet från den rika svenska barnlitteraturen och de senaste årens serieboom. Serieboksskaparna Loka Kanarp (­Katten & Ekorren på Sommarön) och Jujja ­Wieslander (Mamma Mu firar Kråkan) möter förläggarna Fabian Göranson och Josefin ­Svenske i ett samtal om den nya svenska barnserien. Moderator: Ann-Marie Rauer, journalist. Arr: Rabén & Sjögren

12.00 Ian McEwan

12.30 Moni Nilsson

19


Torsdag 24/9 Foto: johan carey

13.00–13.45 To1300.7 Antony Beevor, Peter Englund

Två krig, två perspektiv

Vilka olika bilder av världshistoriens två största krig träder fram i närbild respektive vidvinkel? I sin senaste bok Ardennerna 1944 skildrar ­Antony Beevor – en av vår tids ledande militärhistoriska författare med bästsäljare som Stalingrad, Berlin: slutstriden 1945 och D-dagen – dramatiskt och med djup kunskap slaget som skulle bli början till slutet för Hitler och Nazityskland. Ardenner­offensiven i december 1944 var Hitlers sista försök att vända krigslyckan. Beevors svenske motpart Peter ­Englund är framme vid år 1915 i sin serie om första världskriget, ett verk som är ett experiment i historieskrivning, där han utgår från enskilda, oftast okända människo­ öden snarare än att teckna de stora sammanhangen. Moderator: Görrel Espelund, journalist. Språk: engelska

Håkan Grissler, Lena Kallenberg, Cecilia Ranemo, Ann Steiner

13.00 Antony Beevor

  13.30 13.30–13.50 To1330.1 Sara Bergmark Elfgren, Emma Adbåge

Tankar om tid

13.00 Daniel Kehlmann Foto: allbright

Mona Sahlin, Bengt Westerberg, Dilsa Demirbag-Sten, Lovisa Fhager Havdelin, Bo Jansson,

Yttrandefrihet och demokrati i skolan

Arr: Lärarnas Riksförbund

20

Daniel Kehlmann, som gjorde världssuccé med Världens mått 2007 och belönades med PO Enquists pris 2008, beskriver i sin roman F en familj som kretsar kring illusioner och bedrägerier. På några få sidor avverkar Kehlmann flera generationer av familjen Friedlands historia för att fokusera på det läsaren vill ha: bokens hjältar. I den här sagan tre bröder: prästen som inte tror på Gud, konstnären som förfalskar och finansmannen som ägnar sig åt pyramidspel, samt deras far, en misslyckad författare som blir framgångsrik först när han börjar skriva skenfilosofiskt skräp. Författaren Daniel Sjölin talar med Daniel ­Kehlmann om illusioner, bedrägerier och antisläktromaner. Språk: engelska Arr: Albert Bonniers Förlag

Arr: Sveriges Författarförbunds biblioteksråd

Hur förhåller vi oss? Den svenska samhällskartan ritas om, precis som i övriga Europa. Lärare har stort inflytande över elevers kunskaper om normerna för hur vi uppfattar och bemöter varandra. Det gäller såväl språkbruk som respekt, tolerans och gränssättning samt en tydlighet såväl i skolan som utanför den. Bör skolan ges mer ansvar? Hur kan lärarnas roll och betydelse förstärkas? Ett samtal om yttrandefrihet, demokrati och värdegrundens betydelse för ett mänskligare samhällsklimat. Medverkande: Mona Sahlin, före detta partiledare och ­Nationella samordnaren mot ­våldsbejakande extremism, Bengt Westerberg, före detta partiledare, styrelse­proffs och debattör, Dilsa ­Demirbag-Sten, författare och debattör, Lovisa ­Fhager ­Havdelin, projektledare Teskedsorden, och Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund. Moderator: Sharon Jåma, journalist.

När kommunisterna tog makten i Ungern 1948 skickade de ut greve Esterházy och hans familj på landet för att plocka meloner på fält som hörde till de slott familjen en gång ägt. Nya tider, andra bullar. Vad hade Gud och/eller Jesus med den saken att göra, frågar sig Péter Esterházy i sin nya roman och i detta samtal med kulturjournalisten Per Svensson. Förläggaren Svante ­Weyler tolkar från tyska. Språk: tyska som översätts till svenska.

En släktroman för människor som inte tycker om släktromaner

Det likvärdiga biblioteket ska garantera alla tillgång till litteratur, information och medier. Hur går det ihop med alltmer användarstyrda och kommersiella principer för bibliotekens inköp och utlåning? Utgallringar tar fart på olika bibliotek liksom den osystematiska hanteringen av titlar som tilldelats statligt stöd. Hur går det ihop med den nya bibliotekslagen som gäller från 1 januari 2014 och som i princip ökar kraven på bibliotekens professionella arbete? Seminariet diskuterar bibliotekens ansvar och utglesningar och väger in pockettopp, mångkultur och kvalitetslitteratur. Medverkande: Håkan Grissler, bibliotekarie, Lena ­Kallenberg, författare, Cecilia Ranemo, statistikansvarig vid Kungliga biblioteket, och Ann ­Steiner, lektor i förlags- och bokmarknadskunskap. Moderator: Madeleine Hjort, ordförande i Författarförbundets biblioteksråd.

 S 

Gud, kommunisterna och melonfälten

Daniel Kehlmann

Vart är biblioteken på väg – kommersialisering slår ut likvärdighet?

13.00–13.45 To1300.9

Péter Esterházy

13.00–13.45 To1300.11

Foto: heji shin

 B 

 UF 

Arr: Balassi Institute och Weyler förlag

Arr: Historiska Media och Natur & Kultur

13.00–13.45 To1300.8

13.00–13.45 To1300.10

Varför är tiden så olika lång? Ibland rör den sig långsamt som en snigel och ibland fort som en gepard. Ett filosofiskt och tänkvärt samtal om tiden och litteraturen, både i samtiden och framtiden, med bilderboksaktuella Emma Adbåge (Nu är det sent!) och Sara Bergmark Elfgren (Just nu har vi varandra). Moderator: Moa Brunnberg, förläggare. Arr: Rabén & Sjögren

13.30–13.50 To1330.2 Ingmar Karlsson

Turkiet – ett land i fokus

Parlamentsvalet i Turkiet 2015 kommer att rikta världens blickar mot denna mångkulturella nation. Som före detta diplomat har I­ngmar Karlsson en bred erfarenhet från regionen. I ­Turkiets historia skildrar han landets spännande förflutna, från det mångkulturella Osmanska riket till dagens moderna Turkiet. Arr: Historiska Media

13.00 Dilsa Demirbag-Sten


13.30–13.50 To1330.3

14.00–14.45 To1400.4

Maggan Hägglund, Inger Lundin

Arabella Koopman, Thulile seleka, Elina Druker

Arr: Libris förlag

13.30–13.50 To1330.4 Lawen Mohtadi, Maja Hagerman, Elise Karlsson

Katarina Taikon – en människorättsikon

Katarina Taikons kamp lyfts sällan fram i officiella sammanhang. Vad beror det på? Ett samtal om Sveriges antirasistiska historia mellan Lawen Mohtadi, författare och förläggare, Maja ­Hagerman, författare, och Elise Karlsson, författare och litteraturkritiker. Arr: Natur & Kultur

  14.00 14.00–14.20 To1400.1 linnéa krylén, Pär Holmgren

Locka barn till klimatfrågan med molnens hjälp!

Vad är det som rör sig på himlen och vad kan det berätta för oss om klimatet? Linnéa Krylén, ­aktuell med Handbok för molnskådare, samtalar med meteorologen Pär Holmgren om moln, miljö och hur man kan molnskåda med barn. Arr: Bokförlaget Opal

14.00–14.45 To1400.2 Anna Höglund, Pija Lindenbaum

Flickor i barnlitteraturen

”Man föds inte till kvinna, man blir det” skrev filosofen Simone de Beauvoir. Stämmer det? Hur påverkas i så fall barn av den gällande normen? Och hur gestaltas det i barnlitteraturen? Bilderboksskaparna Anna Höglund och Pija ­Lindenbaum är båda aktuella med böcker om hur det är att vara flicka och hur flickor förväntas vara. Lindenbaums Doris drar är en mångbottnad bilderbok om kampen att få bestämma själv, trots att man är liten. I Höglunds Att vara jag får vi möta Rosa, 13 år, som betraktar sin omvärld. Hur ser den ut egentligen? Vad är det för känsla av skam som har kletat sig fast på hennes kropp? Och varför får killar göra fel – utan att vara fel? Moderator: Erik Titusson, förläggare. Arr: Lilla Piratförlaget

14.00–14.20 To1400.3 Lotte Möller

Smultron

Säg smultron och du får ett leende till svar. Men hur mycket mer vet vi om smultron än att de är doftande röda och smakar sommarlov? Till exempel att bäret som idag står för barndom och oskuld en gång symboliserade falskhet och förräderi? Lotte Möller har färdats längs smultronets revor i tid och rum och gjort en mängd märkliga upptäckter. Arr: Bokförlaget Arena

Läsglädje i Sydafrika Mottagare av Litteraturpriset till Astrid ­Lindgrens minne 2015 PRAESA ger unga i Sydafrika tillgång till litteratur på många olika språk. Kreativa läs- och berättarprojekt med läsglädjen i fokus berikar barns och ungdomars liv i utsatta områden. Möt Arabella Koopman och Thulile Seleka som ansvarar för bokutgivning och projektet Nal’ibali, en läsfrämjarkampanj med ett nätverk av läsklubbar. De samtalar med docent Elina Druker, medlem av juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Språk: engelska Arr: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA

14.00–14.45 To1400.5 Loretta Napoleoni, Patrick Cockburn

Islamiska Staten – en skrämmande framgångssaga

13.30 Lawen Mohtadi

Islamiska Staten (IS) har vuxit till en enorm verksamhet med många namn. Organisationen har ritat om gränserna i Mellanöstern och infört sin egen brutala tolkning av Sharialagarna i ett område större än Storbritannien. Den sekulära demokratiska politik som många hoppades skulle träda i förgrunden genom den arabiska våren har gått i graven med jihadisternas framgångar. Hur har IS kunnat växa sig så starka? Vilken roll har västmakternas politik spelat för organisationens framväxt? Detta diskuterar den italienska journalisten och terroristexperten Loretta Napoleoni, aktuell med boken Islamiska Staten, och The Independents Mellanösternkorrespondent Patrick Cockburn, som analyserar rörelsens framgångar i sin reportagebok ­Jihadisternas återkomst. Moderator: Cecilia Uddén, journalist. Språk: engelska

Foto: magnus liam karlsson

Det kommer att gå över är skriven för den som är deprimerad eller bara har tappat livsglädjen. Maggan Hägglund vill ge tröst och hopp, för hon vet vad det innebär att inte se någon utväg. Och hon vet att det kommer att gå över.

Arr: Celanders och Fri Tanke förlag

14.00–14.20 To1400.6

 S 

Angelica Ström, anders Sparring

Att läsa Katitzi i skolan

Den senaste läroplanen är den första som innehåller ett krav på att man i undervisningen ska behandla Sveriges nationella minoriteter. I samband med nyutgåvan av Katarina ­Taikons ­böcker om Katitzi görs en lärarhandledning och ett arbetsmaterial för låg- och mellanstadiet som visar hur man kan jobba med dessa frågor. A ­ ngelica Ström, specialpedagog och ­Katarina Taikons dotter, i samtal med Anders ­Sparring, författare.

13.30 Sara Bergmark Elfgren Foto: stefan tell

Det kommer att gå över

Foto: sofia runarsdotter

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Arr: Natur & Kultur

14.00–14.45 To1400.7 

 B 

Karin Linder

Förstår EU-parlamentet bibliotekens roll för yttrandefriheten?

Yttrandefriheten är på tillbakagång i Europa. Ett passivt EU ser på när allt fler länder inskränker det fria ordet i rädsla för radikalism och terror. DIK:s ordförande Karin Linder tillsammans med paneldeltagare, diskuterar vilka hot biblioteken står inför och vilken roll de har för informationsoch yttrandefriheten. Arr: DIK

14.00 Anna Höglund

21


Foto: privat

14.00 Álvaro Magalhães

14.00 Åsa Lind

14.00 Dave Goulson

14.00–14.45 To1400.8

14.00–14.45 To1400.10

Álvaro Magalhães, Sinziana Popescu, Åsa Lind

Gáspár Miklós Tamás, Andri Snær Magnason

  14.30

Får barn vara starka överallt – eller hur fri är barnlitteraturen?

Litteraturen för barn och unga visar vilken syn vi har på barn och deras förmågor. Det finns olika föreställningar om vad barnlitteraturen bör handla om. Vad vill och vad kan vi skriva om för barn i en europeisk kontext? Vad reagerar läsare på i olika länder, i ny och gammal litteratur? Medverkande: Álvaro Magalhães, Portugal, ­ inziana ­Popescu, Rumänien, och Åsa Lind, S Sverige. Moderator: Åsa Warnqvist, Svenska barnboksinstitutet. Språk: engelska Arr: EUNIC och Svenska barnboksinstitutet

14.00–14.45 To1400.9 Dave Goulson

Humlorna – små men viktiga

Dave Goulsons förkärlek för humlor har tagit honom från barndomens insekts- och djursamlande (inklusive mer eller mindre lyckade ­taxidermiska försök) till en professur i biologi vid University of Sussex. Sedan 2006 driver han Bumblebee Conservation Trust som arbetar för att bevara humlan i Storbritannien. Med engagemang och värme berättar Dave Goulson allt som är värt att veta om humlor (och lite till) i boken Galen i humlor. Här ryms också en större berättelse – hur humlorna mår säger nämligen det mesta om hur vår planet mår. Tillsammans med författaren och biologen Fredrik ­Sjöberg pratar G ­ oulson om det stora och det lilla – och då framförallt humlor. Språk: engelska Arr: Volante

22

Foto: leif hansén

Foto: PRIVAT

Torsdag 24/9

Översättning, nationalkänsla och yttrandefrihet

I såväl Ungern som på Island har översättningen av litterära verk och litteraturens inverkan på språket haft stor betydelse för den nationella identiteten. Processen har inte varit helt utan komplikationer. Utvecklingen har pendlat mellan en frigörande och inkluderande nationalkänsla och en mer begränsande och självförhärligande national­ ism. Samtidigt stärks litteraturen av att bli översatt och få respekt och fotfäste utanför det egna språkområdet. Hur har litteraturförmedlingen från och till det egna språket påverkat det kulturella och kulturpolitiska klimatet? Vilka likheter och skillnader finns det mellan den isländska och ungerska översättningshistorien? Medverkande: Gáspár Miklós Tamás, ungersk filosof och författare, och Andri Snær ­Magnason, isländsk författare. Moderator: John Swedenmark, översättare. Språk: engelska Arr: Översättarcentrum

14.00–14.20 To1400.11 Kerstin Lundberg Hahn

I författarens hjärna

Vi startar i läsupplevelsen och tar ytterligare ett steg. ­Kerstin Lundberg Hahn (bokjuryvinnarna Skuggan i väggen och Barnkolonin) möter varje år tusentals elever och modellerar skrivprocessen i en underhållande workshop som bjuder på såväl insikter som skratt och rysningar. Här visar hon hur. Arr: Rabén & Sjögren

14.30–14.50 To1430.1 

 B 

Eva Schwarz

Bibliotekariens praktiska kunskap – en central del av yrkeskompetensen

Vad är verklig kvalitet i biblioteksverksamhet? Eva Schwarz, lektor vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola, berättar om hur kursen ”Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet” utforskat ett nytt kunskapsområde. I fallbeskrivningar varvade med teori analyserades bibliotekariens professionella omdöme, handlingsfält och yrkeskunnande. Arr: Regionbibliotek Stockholm

14.30–14.50 To1430.2 

 S 

Carl-Johan Markstedt, Martin Sandberg

Romanläsning, skrivande och existentiella samtal

De nya kursplanerna i svenska är omfattande. Hur kan romanläsning fungera som utgångspunkt för såväl existentiella samtal som utredande skrivande och argumentation? Gymnasie­lärarna och läroboksförfattarna Carl-Johan Markstedt och ­Martin Sandberg diskuterar behovet av en litteratur­ undervisning som integreras i svenskämnets nya syn på skrivande och samtal. Arr: Sanoma Utbildning

Uppdateringar och ändringar: bokmassan.se


14.00 Kerstin Lundberg Hahn

14.30 Cilla Naumann

14.30–14.50 To1430.3

15.00–15.45 To1500.2 

Cilla Naumann

Anna Ekström, Lotten Ekelund, Camilla Segertoft, Barbro Westlund

Innovativa crossover-experiment

Cilla Naumann har i flera av sina böcker återkommit till en och samma karaktär. Det i sig är ingenting ovanligt, det som märker ut sig är att författaren rör sig mellan genrer. Karaktären Tom har figurerat i en bok för 9–12 år, två ungdomsromaner, en novellsamling och en vuxenroman. Cilla Naumann samtalar med förläggaren Lotta ­Lyssarides om vad Tom har betytt och hur det kommer sig att hon ständigt återkommer till honom. Arr: Alfabeta Bokförlag

14.30–14.50 To1430.4 Karin Bojs

Att släktforska sig ända till istiden

Vetenskapsjournalisten Karin Bojs har följt sina förfäder bakåt i tiden genom DNA-analyser. Hon berättar om jägare, bönder och vikingar, om grottmålningar, handelsvägar och Doggerland som sjönk i havet – allt utifrån sin egen släkts historia, som också är vår. DNA-trådarna förenar oss alla. Arr: Albert Bonniers Förlag

  15.00 15.00–15.20 To1500.1 Björn Elmbrant, Johan Hilton

Innan mörkret faller

I sin nya bok undersöker författaren Björn ­Elmbrant de politiska vägvalen i två extrema tider, 1930-talet och vår egen. En av dem slutade i katastrof. Den andra väntar fortfarande på sin upplösning.

15.00 Björn Elmbrant

 S 

Språket lyfter undervisningen och eleverna

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Språkets betydelse är därför av största vikt för elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Men vad innebär det i en praktisk undervisningssituation och hur gör man för att komma igång och språkutveckla sin egen undervisning? Hur står sig Sverige i jämförelse med andra länder och hur ser våra utmaningar ut? Medverkande: Anna Ekström, general­direktör, Lotten Ekelund, språk-, läs- och skrivutvecklare, Göteborg, Camilla Segertoft, SO-lärare Lundenskolan, Göteborg, Barbro Westlund, fil dr i didaktik och lektor i läs- och skrivutveckling, Stockholms universitet. Moderator: Anna Lindblom, undervisningsråd på Skolverket. Arr: Skolverket

15.00–15.20 To1500.3 Jo Salmson, Katarina Genar, Martin Widmark

Författarna som byter publik

Hur anpassar man bäst sitt skrivande för olika åldersgrupper? Vad har det för betydelse i skrivprocessen om texten är illustrerad eller inte? Och inte minst – hur skriver man för olika åldrar om samma fiktiva värld och karaktärer? Tre av våra populäraste barnboksförfattare samtalar med Ulrika Caperius, förläggare Bonnier Carlsen. Arr: Bonnier Carlsen

Foto: linus hallgren

Foto: christer ehrling

Foto: Linda Forsell

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

15.00–15.45 To1500.4 Helge Rønning, Ingrid Elam, Göran Larsson, Eva-Maria Svensson, Ulla Carlsson

Vad är yttrandefrihet – för medborgaren, staten och marknaden?

Yttrandefriheten är en universell men inte obegränsad rättighet, som medför ansvar och ömsesidig re­spekt. Diskussionen om var gränserna ska dras måste föras i det offentliga rummet. Globaliseringen och digitaliseringen med en tilltagande kommersialisering omskapar kommunikations­ systemet och det offentliga rummet. Nya sätt att tala om yttrandefrihet följer i spåren – ordet och bilden får nya betydelser. Vad innebär det för det offentliga samtalet när yttrandefrihet ständigt är på tal i många olika sammanhang? Och vad innebär det för konstens möjligheter att vara obekväm? Medverkande: Helge Rønning, professor Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, Ingrid Elam, professor Konstnärliga fakulteten, GU, Göran Larsson, professor Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, GU, EvaMaria ­Svensson, professor Rättsvetenskap, GU, Ulla Carlsson, professor UNESCO Chair in Freedom of Expression, Media Development and Global Policy, GU. Moderator: Björn Linnell, före detta ordförande ­Svenska PEN. Arr: Global Free Speech, Göteborgs universitet

bokmässan har en egen app

Arr: Bokförlaget Atlas

23


Torsdag 24/9 Foto: Kate Neil

15.00–15.45 To1500.5 Rum för de yngsta – barns delaktighet i kulturverksamheter

Hur kan man förstå barns delaktighet i kulturverksamheter från olika perspektiv och vilka konsekvenser får olika synsätt på delaktighet? Vilken betydelse har rummets och tingens utformning för att delaktighet ska bli möjlig? Ett samtal med utgångspunkt i boken Rum för de yngsta: barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter, som är baserad på projektet ”Barnens kulturrum” i Borås. Projektet resulterade i ”Knacka På!”, ett kulturrum på Borås stadsbibliotek för de allra minsta barnen. Medverkande: Frances ­Hultgren, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, ­Barbro Johansson, docent i etnologi, Lena Jonsson, projektledare för Barnens kulturrum/Knacka på!, Sofia Löwenmark, biblioteks­assistent, verksamhetsledare för Knacka På!, ­Amira Sofie S ­ andin, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, och Anna-Karin ­Albertsson, chef för Varbergs stadsbibliotek. Moderator: Karin Johansson, projektledare för Lilla Slottet, Malmö stadsbibliotek.

15.00–15.45 To1500.10 15.00 Paula Hawkins Foto: sara Mac Key

 S   B 

Har du kört fast? Behöver du inspiration? Kom och lyssna när bibliotekarierna ­Madeleine Wallenius och Jesper Larsson ger sina bästa boktips, samt tips på hur de presenterar böcker för barn och ungdomar. Bokcirklar, bokkaféer, bokfilmer – detta är bara några av de saker som kommer att belysas. Samtalet leds av Anna Hjerpe, litteraturpedagog och projektledare för Bokprat. Arr: Bokprat – Berghs Förlag, Natur & Kultur och Bokförlaget Opal

15.00–15.45 To1500.7

Stor litteratur för de små på Island

Barnlitteraturen blomstrar på Island! Vilken betydelse har böcker för barn och unga i ett litet språkområde som det isländska? Tre författare som alla är utbildade bildkonstnärer och som både skriver och illustrerar sina böcker representerar här den isländska barnlitteraturen. Áslaug ­Jónsdóttir illustrerar böckerna om Stora Monster och lilla monster och skriver texterna i samarbete med Rakel Hemsdal från Färöarna och Kalle ­Güettler från Sverige. Þórarinn Leifsson (Mannen som hatade barn) och Bergrún Íris Sævarsdóttir (Vinden – min vän) är båda nominerade till Nordiska rådets barnlitteraturpris 2015. Moderator: Katti Hoflin, författare och chef för Stockholms stadsbibliotek. Språk: engelska Arr: Icelandic Literature Center och Nordens hus i Reykjavik

Carola Hansson

  15.30

Leva med familjen Tolstoj

15.30–15.50 To1530.1 Malin Crona, Anna Maria Thunman

15.00 Carola Hansson Foto: Sandra qvist

Fler röster stärker demokratin

Trots dagens digitala lösningar har inte alla samma förutsättningar i det demokratiska samtalet. Lättlästa nyhetstidningen 8 sidor har tagit fram ett verktyg som gör det möjligt för alla att delta i samhällsdebatten. Hur kan medierna inkludera dem som inte förstår alla ord och har svårt att formulera sina tankar och känslor? Malin ­Crona, chef­redaktör 8 Sidor, och Anna Maria Thunman, redaktionschef UR, diskuterar.

Arr: Albert Bonniers Förlag

Arr: MTM och UR

15.00–15.20 To1500.8

15.30–15.50 To1530.2

Kerstin Ekman

Cilla Naumann

Kerstin Ekman om en undanskymd 1700-talsforskare

Vad är moderskap?

Kerstin Ekman, en av våra mest lästa författare, berättar i Då var allt levande och lustigt – Om Clas Bjerkander om bondsonen som studerade för Linné. Omständigheterna tvingade honom att bli präst men han förde under hela sitt liv dagbok över växter, insekter och väder och tog plats i Kungl. Vetenskapsakademien. Arr: Albert Bonniers Förlag

 RI 

Áslaug Jónsdóttir, Þórarinn Leifsson, Bergrún Íris Sævarsdóttir

Bibblans bästa boktips!

24

Fula, skitiga och elaka

Arr: Massolit

Madeleine Wallenius, Jesper Larsson

Hur såg livet ut för en ung kvinna i det sena 1800-talets Ryssland? Med romanen Masja avslutar Carola Hansson sin svit om familjen Tolstoj, den mäktiga triptyk som inleddes med Augustprisnominerade Andrej (1994). I centrum för den nya romanen står dottern Masja, det av barnen som stod den berömde författaren närmast. Det är en bred och levande skildring inte bara av människorna och livet på familjegodset utan också av tidens sociala förhållanden. Carola Hansson samtalar med journalisten Kerstin M Lundberg om ett gripande kvinnoöde och om hur det har varit att leva med familjen Tolstoj i över tjugo år.

Paula Hawkins

Den nya kvinnan i litteraturen Arbetslös, frånskild, alkoholiserad. Det växer fram en ny anti-hjältinna inom litteraturen, långt ifrån den behagliga, rättrådiga, lyxsökande och fysiskt attraktiva kvinnan som vi följt i böcker tidigare. Journalisten och thrillerdebutanten Paula Hawkins skildrar i Kvinnan på tåget tre kvinnor som alla visar tecken på mental obalans i något som liknar ett krigstillstånd. Är det ett tecken i tiden? Kvinnan på tåget toppade redan efter en vecka den amerikanska bästsäljarlistan och har fått många kritiker att jämföra henne med Gillian Flynn. Paula Hawkins delar sina tankar om den nya litterära anti-hjältinnan med journalisten och författaren Andres Lokko. Språk: engelska

Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås

15.00–15.20 To1500.6 

15.00–15.45 To1500.9

15.00 Kerstin Ekman

Att ge barnet liv, eller att ha varit med i barnets liv – vad är moderskap? I sin nya roman Bära barnet hem väver Cilla Naumann samman tre perspektiv: En mor och en adopterad son från Colombia. En kvinna i Colombia som saknar både mor och barn. En åldrad mor som är på väg att försvinna in i glömska och död. Hör Cilla Naumann i samtal med förläggaren Stephen Farran-Lee. Arr: Natur & Kultur


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: Johan Wingborg

15.30–15.50 To1530.3 Petrus Dahlin, Mårten Sandén, cecilia Nilsson

För pojkar i tiden

Efter oroväckande rapporter om svenska pojkars minskade läsförmåga har pojkars läsning blivit en het fråga. Möt författarna Petrus Dahlin (Jakten på den perfekta luggen) och Mårten Sandén (Petrinideckarna), vars mission är att skriva för alla de killar som riskerar att lämna skolan utan att kunna läsa. Arr: Rabén & Sjögren

15.30–15.50 To1530.4

 S 

Judit Benyovszki, Barnabas Lipodi, Åsa Fahlén, Bo Jansson

Vad vågar vi säga?

Alli Klapp

Lärande, undervisning och bedömning – hur hänger de ihop?

Elevers lärande och utveckling är ett centralt uppdrag för lärare. Samtidigt är en annan viktig uppgift att bedöma och i högre årskurser betygsätta elevernas kunskaper och förmågor. Hur får vi dessa olika uppdrag att fungera tillsammans? Utmaningen innebär att bedömning och betyg stimulerar vissa elever men minskar andra elevers motivation och försämrar deras prestationer. Hur kan lärare undervisa en klass för att maximera alla elevers lärande och prestationer och ändå bedöma och betygsätta? Alli Klapp har arbetat som lärare åk 6–9 och forskar nu om betyg och bedömning vid Göteborgs universitet och Columbia University.

16.00–16.45 To1600.4 Cecilia Lindqvist

16.00 Agnes Wold

Arr: Lärarnas Riksförbund och tidningen Skolvärlden

Ett annat Kina

  16.00 16.00–16.45 To1600.1 Agnes Wold, Sverker Sörlin, Johan Östling

Farväl till fri forskning?

Det är januari 1961, bara några år före Kultur­ revolutionen. När Cecilia Lindqvist kommer till Kina efter en lång resa på Transsibiriska järnvägen råder det djup svält i landet och det hårda politiska klimatet styr hennes liv som student. I En annan värld. Minnen från Kina 1961–62 berättar en av Sveriges främsta Kinakännare om sitt första, chockartade möte med världens folkrikaste land. Cecilia ­Lindqvists tidigare böcker Tecknens rike (1989) och Qin (2006) belönades båda med Augustpriset. Tillsammans med Johan Björkstén, författare, entreprenör och grundare av Svenska Handelskammaren i Kina, talar hon om det land hon mötte på 1960-talet och hur Kina har utvecklats sedan dess. Arr: Albert Bonniers Förlag

16.00–16.45 To1600.5 Roland Paulsen, Elise Karlsson, KG Hammar

Arbeta bör man annars dör man

16.00 Cecilia Lindqvist Foto: jessica segerberg

Svensk forskning står i dag inför en rad utmaningar: knivskarp global konkurrens, studenter med allt sämre förkunskaper och politiker som kräver mätbara, samhällsnyttiga resultat och innova­ tioner. Forskarna själva måste lägga mycket tid på att dra in pengar till verksamheten. Samtidigt tycks tankesmedjor och lobbyister ta över delar av forskarnas uppgifter inom kunskapsförsörjningen. Detta är några av utgångspunkterna för Riksbankens Jubileumsfonds nya årsbok ­Tänka vidare, om forskningens framtid. Agnes Wold, professor på Sahlgrenska, Sverker Sörlin, professor på KTH, och historikern Johan Östling, som alla skrivit kapitel i årsboken, ger egna exempel på forskningens ställning i dag, analyserar forskares arbetsvillkor och diskuterar om någon överhuvudtaget lyssnar på vetenskapen. Moderator: Sharon Jåma, vetenskapsjournalist.

 S 

Arr: Studentlitteratur

Foto: Ulla Montan

Var och på vilket sätt, om vad, när och hur kan vi tala fritt? Lärare från Ungern bjuds in och möter svenska lärare. De jämför sina möjligheter att arbeta i respektive land. Judit ­Benyovszki, grundoch gymnasielärare, Barnabas Lipodi, universitetslärare, Åsa Fahlén, adjunkt, samt Bo ­Jansson, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund, samtalar under ledning av Anna-Lena ­Hernvall, chefredaktör för tidningen Skolvärlden. Språk: engelska

16.00–16.45 To1600.3 

Arr: Riksbankens Jubileumsfond

16.00–16.20 To1600.2 Göran Collste

Samtidigt som fler ställs utanför arbetsmarknaden ingår arbete i vår idé om ett värdigt liv. I Vi bara lyder skriver Roland Paulsen om våra attityder till arbete och politik på arbetsmarknadsområdet och ifrågasätter idén om att alla måste jobba. Elise Karlsson skildrar i Linjen en kvinna som får chansen att jobba igen efter en tid som arbetslös, och kan tänka sig att offra allt för att hålla sig kvar på kontoret. Vilka etiska val ställer arbetet oss inför? Hur formar det oss som människor? Författarna och tidigare ärkebiskopen KG Hammar samtalar om synen på arbetets betydelse under ledning av Ann Ighe, doktor i ekonomisk historia och redaktör för tidskriften Ord&Bild. Arr: Se människan/Svenska kyrkan, Bokförlaget Atlas och Natur & Kultur

Historisk rättvisa?

Frågan om historisk rättvisa har på olika sätt aktualiserats på senare år (rasbiologisk forskning, koloniala övergrepp, slavhandel). Göran Collste, professor i etik, diskuterar krav på gottgörelse och förhållandet mellan kolonialism och dagens globala orättvisa.

16.00–16.20 To1600.6 Sofia Gydemo, Lillemor Torstensson

Bokprovning

Svenska barnboksinstitutet presenterar statistik över 2014 års barn- och ungdomslitteratur, följer upp tendenser och spanar efter vilka trender som redan nu går att urskilja i 2015 års utgivning. Medverkande: Sofia Gydemo och Lillemor ­Torstensson, Svenska barnboksinsitutet.

Arr: Linköpings universitet

16.00 Roland Paulsen

Arr: Svenska barnboksinstitutet

25


Torsdag 24/9  UF 

Foto: Dobos tamás

16.00–16.45 To1600.7 

Noémi Szécsi, Krisztina Tóth, Anna Jókai, Ágnes Judit Kiss, Katalin Mezey

Hur är det att vara kvinnlig författare i Ungern idag?

Vilken är kvinnans ställning och roll i det unger­ ska kulturlivet och i samtida ungersk litteratur? Finns det teman som bara kvinnliga författare skriver om? Ett samtal mellan fem tongivande ungerska författare: Noémi Szécsi, författare till bland annat romanen Finsk-ugrisk vampyr, Krisztina Tóth, aktuell med novellsamlingen Pixel, Anna Jókai, författare till Omättat liv och tidigare ordförande i ungerska författarförbundet, Ágnes Judit Kiss, poet och författare, aktuell med 24 dikter, samt Katalin Mezey, förläggare och poet. Moderator: Lena Ulrika Rudeke, litteraturvetare. Språk: engelska och ungerska som tolkas till ­engelska. Arr: Balassi Institute

16.00–16.45 To1600.8

 B 

Anders Rydell, Agneta Pleijel, Nick Jones

Där man bränner böcker bränner man snart även människor

Vad händer med biblioteken när det fria ordet hotas? Nazisterna brände inte bara böcker utan plundrade biblioteken av ideologiska skäl, i syfte att lägga under sig ett intellektuellt kulturarv. Hur kan dagens bibliotek skydda och bevara det fria ordet mot dagens allt mer framträdande antisemitism och främlingsfientlighet? Medverkande: Anders Rydell, författare till Boktjuvarna – jakten på de försvunna b ­ iblioteken och chefredaktör för Konstnären, Agneta ­Pleijel, författare, dramatiker, tidigare ordförande i Svenska PEN, och Nick Jones, bibliotekschef Huddinge. Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturchef Mittmedia. Arr: Kulturrådet

16.00–16.20 To1600.9 Maria Corell, Petra Löfstedt

Barns och ungas psykiska ohälsa fortsätter att öka

Resultat från studien Skolbarns hälsovanor visar att andelen flickor och pojkar med återkommande psykiska och somatiska besvär, som huvudvärk, nedstämdhet och sömnsvårigheter, fortsätter att öka. Ökad skolstress, ökade utbildningskrav och en tuffare arbetsmarknad för unga är några tänkbara orsaker bakom utvecklingen. Medverkande: utredarna Maria Corell och Petra Löfstedt från Folkhälsomyndigheten. Arr: Folkhälsomyndigheten

16.00–16.20 To1600.10 Sara Lövestam, Sebastian Lönnlöv, Erik Titusson

HBTQ i ungdomsboken

Vilken plats har HBTQ-personer i ungdomslitteraturen? Har vi kommit förbi komma ut-berättelserna? Sara Lövestam är aktuell med sin första ungdomsbok Som eld – om två unga tjejers förälskelse på en skärgårdsö. Sara Lövestam samtalar med Sebastian Lönnlöv som har skrivit boken HBTQ – böcker bortom normen, en genomgång av HBTQ-litteraturens historia. Arr: Lilla Piratförlaget och BTJ Förlag

26

16.00 Noémi Szécsi

16.30–16.50 To1630.2

  16.30 16.30–16.50 To1630.1 

 S 

Maria Agdler, Christina Wahldén, Nesru Abdelkader

Sharon Rider, Fanny Forsberg Lundell, Lars Anders Johansson

Humanisterna och näringslivet behöver varandra

Hur litteratur berikar och utvecklar språket

Hur kan nyanlända tillägna sig språket genom litteratur? Läraren Maria Agdler ger konkreta tips på hur man kan använda litteratur mer integrerat i undervisningen. Författaren Christina Wahldén berättar om hur hon som författare jobbar för att tillgängliggöra svåra och komplexa ämnen för en publik som är läsovan. Hur skriver man om svåra saker på ett enkelt och lättillgängligt sätt? Marias elev Nesru Abdelkader är en flitig läsare och medverkar i diskussionen. Moderator: Lovisa Fhager Havdelin, Teskeds­ orden.

I USA är en humanistisk utbildning minst lika lönsam för karriären som någon annan utbildning. Men i Sverige har en tredjedel av humanisterna inte etablerat sig på arbetsmarknaden efter fem år och var fjärde försörjer sig överhuvudtaget inte genom sysselsättning. Hur blev det så? Vilket ansvar har näringslivet för att ta vara på humanisterna och vad kan humanisterna själva göra? Samtal mellan Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, ­Fanny ­Forsberg Lundell, docent i franska vid Stockholms universitet, och Lars Anders Johansson, journalist, idéhistoriker och ansvarig för Timbros kulturprogram.

Arr: Nypon/Vilja förlag och Teskedsorden

Arr: Timbro


Foto: magnus liam karlsson

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

17.00–17.45 To1700.2

 RI 

Jónína Leósdóttir, Jóhanna Sigurðardóttir

Kärleken segrar alltid

Att komma ut som gay väcker knappast längre något större uppseende på Island, som har tillåtit registrerade partnerskap sedan 1996 och har en könsneutral äktenskapslagstiftning sedan 2010. Men när Jónína Leósdóttir och Jóhanna Sigurðardóttir gifte sig 2010 blev det en världsnyhet. Sigurðardóttir blev då världens första öppet homosexuella statsminister. När de först träffades 1983 var båda gifta mödrar och hade aldrig haft ett kärleksförhållande med en annan kvinna. De valde länge att hålla sitt förhållande hemligt på grund av fördomarna i samhället. Nu har journalisten, författaren och dramatikern Jónína ­Leósdóttir skrivit en öppenhjärtig bok, Við Jóhanna, om deras liv och äktenskap. De samtalar med kulturjournalisten Stefan Ingvarsson. Språk: engelska Arr: Icelandic Literature Center

Foto: emil malmborg

16.00 Agneta Pleijel

17.00 Joakim Palmkvist

17.00–17.45 To1700.3

 S 

David Lega, Anna Kern, Sven Hagströmer, Elin Annwall

Från stöd till glöd Så inspirerar vi skolor i utsatta områden När fritids- och ungdomsgårdar läggs ner och pedagogiska resurser försvinner drabbas barn och unga i utsatta områden särskilt hårt. De fysiska mötesplatserna är viktiga, liksom vuxna som har tid att lyssna och prata, för att hålla de unga borta från gatorna och hindra att de blir rekryteringsbas för kriminella och religiösa extremister. Vad gör vi när de offentliga resurserna inte ­räcker till? Vilka insatser kan alternativa krafter som till exempel Berättarministeriet, Läxhjälpen och Mattecentrum i skolan bidra med? Medverkande: David Lega, kommunalråd Göteborg, Anna Kern, rektor på Gårdstensskolan i Göteborg, Sven Hagströmer, finansman och ledamot i Berättarministeriets styrelse, och Elin ­Annwall, ansvarig för Kronprinsessparets stiftelse. Moderator: Dilsa Demirbag-Sten, författare, journalist och verksamhetsansvarig Berättar­ministeriet. Arr: Berättarministeriet

16.30–16.50 To1630.3 Joachim Östlund

Svenska slavar i Nordafrika

Historikern Joachim Östlund berättar om svenska slavar i Nordafrika. Under 1600- och 1700-talen tillfångatogs ett tusental svenska sjömän som var sysselsatta i den viktiga importen av salt till Sverige. Arr: Nordic Academic Press

16.30–16.50 To1630.4 Daniel Kehlmann

Den tyska litteraturens fixstjärna

Daniel Kehlmann slog igenom med den äventyrliga idéromanen Världens mått. Nu är han tillbaka med den annorlunda romanen F, om en misslyckad författare vars liv drastiskt förändras efter att han deltagit i en hypnosföreställning. F är en roman om illusioner och bedrägerier, skriven med mycket gott humör. Språk: engelska

  17.00 17.00–17.45 To1700.1 Joakim Palmkvist, Rakel Chukri

I huvudet på Peter Mangs

Peter Mangs blev känd som Serieskytten, som i sju år sköt och dödade människor med invandrarbakgrund i Malmö. Alltid i bakhåll. Under de sista kaotiska månaderna innan han greps höll han staden i skräck. Mangs nekade sig igenom rättsprocessen, men efter år av tystnad valde han slutligen att i detalj berätta om morden och attackerna för journalisten Joakim Palmkvist, som nu har skrivit Äventyr i Svenssonland om Mangs och hans dåd. Vem är egentligen mannen som nu avtjänar ett livstidsstraff, hur ser hans idévärld ut och varför tog det så lång tid att komma honom på spåren? Joakim Palmkvist och Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenskan, samtalar med Lena ­Sundström, journalist och författare, om hur skräcken påverkade en hel stad.

17.00–17.45 To1700.4 Taghreed Najjar, Yara Bamieh, Samar Mafouz Barraj

Arabisk barn- och ungdomslitteratur i dagens Mellanöstern

Den arabiska barn- och ungdomslitteraturen är på frammarsch, men är fortfarande okänd i Sverige. Möt författaren och förläggaren T ­ aghreed Najjar (Jordanien), författaren och illustratören Yara Bamieh (Palestina), och författaren S ­ amar Mafouz Barraj (Libanon). De samtalar med sin svenske kollega Mats Kempe om skrivande, kreati­vitet, barns läsvanor och synen på barnoch ungdomslitteratur i dagens Mellanöstern. Språk: engelska Arr: Internationella biblioteket med stöd från Svenska Institutet och i samarbete med Den Globala Skolan/Universitetsoch Högskoleverket och Bokförlaget Trasten

Arr: Albert Bonniers Förlag

Arr: Albert Bonniers Förlag

27


fredag 25/9 MISSA INTE

fredag 25/9

Seminarier  Torsdag

10.00–10.45

Finns det en framtid för yttrandefriheten?

Medv: Jan Guillou, Lisa Irenius, Anne Ramberg, Göran Rosenberg 13.00–13.45

Yttrandefrihet och demokrati i skolan

Medv: Mona Sahlin, Bengt ­Westerberg, Dilsa Demirbag-Sten, Lovisa Fhager Havdelin, Bo Jansson 15.00–15.45

Vad är yttrandefrihet – för medborgaren, staten och marknaden?

Medv: Helge Rønning, Ingrid Elam, Göran Larsson, Eva-Maria Svensson, Ulla Carlsson

Motståndets journalistik Trots dödshot kritiserar hon makten. Masha Gessen, en av Rysslands starkaste oppositionella röster, vägrar vara tyst. Nu gästar hon Bokmässan, som till hösten inleder ett tvåårigt tema om yttrandefrihet.

Makt och motstånd i Ungern Medv: Ágnes Heller, Per Magnus Johansson 12.00–12.45

Munkavle eller megafon?

Medv: Jesper Strömbäck, Lena Halldenius, Göran Rosenberg 15.00–15.45

Den relativa yttrandefriheten Medv: Masha Gessen, Ian Buruma 16.00–16.45

Fri marknad och yttrandefrihet – funkar det? Medv: Milena Busquets, András Visky, Paulina Ėgle Pukytė 17.00–17.45

Mediekrigens Ungern

Medv: Eszter Babarczy, Attila Mong, András Stumpf  lördag

10.00–1045

Frihet – fakta eller fiktion

Medv: Adam Zagajewski, Katja P ­ etrowskaja, Irena Brežná, Ola Larsmo 11.00–11.45

Ryssland och yttrandefriheten Medv: Anna-Lena Laurén, Lena Jonson, Bengt Jangfeldt 15.00–15.45

Oskrivna regler och gränser för humor

Medv: Olav Westphalen, Catherine Beaunez, Liv Strömquist

28

Den rysk-amerikanska journalisten och författaren Masha Gessen är en av Rysslands mest okuvliga och orädda oppositionella. Att hon också är en av Vladimir Putins mest ­skoningslösa kritiker vet alla som läst Mannen utan ansikte från 2012. En ny bok om den ryske presidenten, med arbetstiteln Putin’s War, är planerad att utges på svenska av Brombergs nästa år. Masha Gessen, som även är öppet lesbisk och en av de starkaste förkämparna för HBTQrättigheter i Ryssland, har kallat landet en av världens farligaste platser för journalister och har berättat att hon så gott som dagligen tar emot dödshot. Hon har i artiklar beskrivit en rysk mediesituation där oppositionella röster tystats och den offentliga debatten är närmast obefintlig. Hennes senaste bok på svenska är förra årets Ord kan krossa betong, om Pussy Riot. På engelska utkom i år The Brothers, om bröderna Tsarnajev som låg bakom Boston Marathon-bomberna. – Sådana som hon – modiga människor som vägrar hålla käft – är ljusglimtar i denna svåra tid för pressfriheten, säger Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN.

 Alla talar om yttrande-­ frihet och är positiva till den – så länge den inte kostar makt eller pengar. – Religiöst och politiskt förtryck, våld och hot från kriminella – alla sorters frihetsinskränkningar har blivit värre de senaste åren, oberoende av ideologisk eller politisk ursäkt. Den som kontrollerar informationen har också makten, det pågår bokstavligen ett informationskrig.

Ulla Carlsson och Ola Larsmo.

Om just press- och yttrandefrihet handlar två seminarier som arrangeras av Global Free Speech, ett initiativ från Göteborgs universitet. Drivande bakom projektet är meriterade medieforskaren Ulla Carlsson, som startade forskningscentret Nordicom och nu innehar världens första Unesco-professur i yttrande­ frihet, medieutveckling och internationell politik. – Den svenska tryckfrihetsförordningen är världens äldsta. Nästa år firar den 250 år, detta blir en tjuvstart. Yttrandefriheten är en fundamental rättighet och en förutsättning för demokrati, och universitetet spelar en viktig roll för kunskapsspridningen, säger Ulla Carlsson. Seminarierna kommer bland annat att ta upp vad det innebär för yttrandefrihetsbegreppet att det används i så olika sammanhang. – Alla talar om yttrandefrihet och är positiva till den – så länge den inte kostar makt eller pengar. Även den ibland förbisedda marknadsaspekten på pressfrihet kommer att tas upp: – Globalisering, digitalisering och kommer­ sialisering har förändrat kommunikationen. Företag som Google och Facebook är till nytta och nöje för många, men samlar också in mängder av information. Paradoxalt nog ökar det både friheten och övervakningen, säger Ulla Carlsson.  Ulf Benkel

Foto: CHRISTINE OLSSON

11.00–11.45

Foto: LARS LANHED

 fredag


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

  09.30 09.30–09.50 Fr0930.1 

 B 

Pia Borrman, Hanna Johansson, Britt Löfdahl

Hur vet vi att vi har kvalitet i bibliotekets tjänster?

Kungl. biblioteket har tagit fram en kvalitets­ modell som nu har testats på referenssamtal och sagostunder med hjälp av bibliotekarier i landet. Pia Borrman, Hanna Johansson och Britt ­Löfdahl, Regionbibliotek Stockholm, berättar om arbetsprocessen, resultaten samt om hur biblioteken själva kan använda modellen. Arr: Regionbibliotek Stockholm

09.30–09.50 Fr0930.2 Lars Nord

Masha Gessen

Milena Busquets

Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik

Lars Nord, professor i politisk kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall, presenterar skriften Drevjournalistikens drivkrafter och dynamik i ett samtal med en erfaren redaktör. Moderator: Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1. Arr: eddy.se i samarbete med Institutet för mediestudier

09.30–09.50 Fr0930.3 

 S 

Eva Hultin

ASL – att skriva sig till läsning

ASL används i den tidiga läs- och skrivundervisningen och där skrivandet sker på datorer eller lärplattor. Eva Hultin, docent i pedagogik, presenterar arbetet med ASL i Sandvikens kommun och ger en fördjupad reflektion kring vilka villkor för läs- och skrivundervisningen som digitaliseringen av klassrummet medför. Arr: Gleerups

Ian Buruma

09.30–09.50 Fr0930.4

Adam Zagajewski

Carin Bergström

Mitt i byn Med kyrkan som följeslagare genom Sveriges historia Det finns över 3 500 kyrkor i Sverige. Under nästan ett millennium har de spridit inte bara den kristna läran utan också nyheter, propaganda, lagar, konst, musik och kunskap. Carin ­Bergström i samtal med kulturskribenten Eric Schüldt. Arr: Natur & Kultur

09.30–09.50 Fr0930.5 Anna Ehn, Mia Öström, Andreas Palmaer

Hamstern i barnboken

Mona Sahlin

Jan Guillou

I många barnböcker spelar en hamster en avgörande roll. Varför? Ett samtal som utgår från detaljen hamstern – och varför det är så tacksamt och kul att skriva om just den – och utvidgar sig i frågor om hur man skriver en lockande berättelse. Arr: Bokförlaget Opal och Alfabeta Bokförlag

Foto: Caisa bromberg, gregory civera, MONIKA FRANZON, Johanna Helander, NIKLAS maupoix & peter knutson

29


fredag 25/9 10.00–10.20 Fr1000.4

  10.00 10.00–10.45 Fr1000.1

 S   B

Niclas Lindberg, Catrin Eriksson, Johanna Lindbäck, Tobias Nielsén

Har vi råd att vara utan skolbibliotek?

Skollagen säger att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek, och forskning visar att bemannade bibliotek lyfter studieresultat och andelen ut­examinerade. Ändå betraktar många skolor ­biblioteket enbart som en kostnad. Med utgångspunkt i en färsk dansk undersökning om folk­ bibliotekens samhällsekonomiska värde vill vi vända på frågan: Vad kostar det samhället att vara utan skolbibliotek? Vilka vinster i kompetens och tillväxt är det vi riskerar att gå miste om när skolan saknar denna viktiga resurs? Medverkande: Niclas Lindberg, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening, Catrin Eriksson, skolbibliotekschef Linköping, Johanna Lindbäck, författare, lärare och läsambassadör, och T ­ obias Nielsén, kulturekonom och förlagschef Volante. Moderator: Mårten Sandén, NSG och Svenska Barnboksakademin. Arr: Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) och Svensk Biblioteksförening

10.00–10.45 Fr1000.2 

 S 

Gunnar Ardelius, Lawen Mohtadi, Jens Liljestrand, Ann-Sofie Lindholm

Diskutera samhällsklimatet i klass­ rummet med litteraturens hjälp

Samhällsproblem som rasism, extremism och terrorism präglar inte bara vår omvärld utan påverkar också eleverna i skolan, direkt eller indirekt. Hur kan vi i klassrummet bemöta och hantera dessa viktiga frågor med litteraturen som verktyg? Hur skapar vi bra samtal kring demokratiska grundvärden? Vad händer med ­undervisningen när vissa böcker upplevs som provokativa och rent av olämpliga? Lyssna till en diskussion mellan författaren Gunnar Ardelius, journalisten och förläggaren Lawen Mohtadi, kulturskribenten och författaren Jens Liljestrand samt gymnasieläraren och läroboksförfattaren Ann-Sofie Lindholm. Moderator: Åsa Lundholm, litteraturpedagog. Arr: Natur & Kultur

10.00–10.45 Fr1000.3 Aris Fioretos, Norman Manea

Vad frihet får kosta?

I fria länder undrar man ofta hur förtryckarsystem fungerar, hur det kommer sig att ett helt folk accepterar maktmissbruk och orättvisor. Nyckeln är att med alla medel ”konvertera” de oliktänkande, särskilt de unga, inser huvudpersonen i Aris Fioretos roman Mary. Den unga kvinna som hålls fånge efter att ha protesterat mot militärjuntan i sitt hemland tvingas välja mellan att skydda sin älskare och att värna resultatet av deras kärlek som gror i hennes mage. Den judiske pojken i Norman Maneas novellsamling Oktober, klockan åtta vet inte heller vad han ska ta sig till – de första levnadsåren i ett arbetsläger följs av ett livtidsperspektiv i ”frälsarnas” kommunistiska fängelse till land. Kan en individ vinna kampen mot systemet, och i så fall till vilket pris? Moderator: Ulrika Knutson, litteraturkritiker och författare. Språk: engelska Arr: Rumänska kulturinstitutet, Norstedts och 2244

30

 S 

10.00–10.45 Fr1000.8

Fredrik Paulsson

Jonas Hassen Khemiri, Daniel Kehlmann

Hur hittar vi nästa generations digitala lärresurser och läromedel?

Ut i världen

För att kunna använda digitala lärresurser och läromedel måste vi först hitta dem. En självklarhet kan tyckas, men inte alltid trivialt. En grundläggande förutsättning är beskrivande information, metadata, av hög kvalitet och pedagogisk relevans. Fredrik Paulsson, CTO på Axiell Education & Media, berättar om nationella och internationella projekt vars mål är att skapa bra förutsättningar för att beskriva och katalogisera digitala lärresurser och läromedel på ett sätt som tar hänsyn till skolans pedagogiska behov och de behov som den pågående digitaliseringen skapar. Arr: Axiell Education & Media

10.00–10.45 Fr1000.5

UF

György SchÖpflin, Katalin Mezey, Anna Jókai, Ádám Bodor, Ágnes Judit Kiss

1956

Året 1956 är en vattendelare i ungersk historia. Varför talar man om tiden före och efter folkets resning mot den kommunistiska diktaturen? Efter revolten flydde många landet, inte minst författare. Hur påverkas identiteten i exil? Hur berikade exilförfattarna litteraturen i hemlandet? Vilket avtryck gör revolten 1956 i ungersk litteratur? Medverkande: György Schöpflin, EU-parlamentariker, historiker och statsvetare, Katalin Mezey, förläggare och författare, Anna Jókai, författare och tidigare ordförande i ungerska författarförbundet, Ádám Bodor, ungersk författare född och uppvuxen i Rumänien och aktiv motståndare mot Ceaușescu-regimens förtryck, samt Ágnes Judit Kiss, poet och författare. Moderator: Klas-Göran Karlsson, professor i historia. Språk: engelska och ungerska som tolkas till engelska Arr: Balassi Institute

10.00–10.20 Fr1000.6 Bortförda barn – projekt mot barn- och tvångsäktenskap

Efter sommarlovet står flera skolbänkar tomma. Vad har hänt med eleverna? Hur kan vi hjälpa de bortförda barnen hem igen och motverka tvångsäktenskap? Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) presenterar resultatet av projektet Bortförda barn. Arr: Riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime)

PO Enquists pris delas varje år ut ”till en yngre författare på väg ut i Europa”. Det har nu gått några år sedan Jonas Hassen Khemiri (2006) och Daniel Kehlmann (2008) fick priset, och deras väg har fortsatt långt utanför Europa. Jonas H ­ assen Khemiri är aktuell med Allt jag inte minns, en roman om kärlek och ekonomi, som handlar om Samuel som försöker fylla sitt liv med något beständigt, utan att riktigt lyckas. I sin roman F skriver Daniel Kehlmann om en familj som kretsar kring illusioner och bedrägerier. Ett samtal mellan två europeiska författarkollegor om ­autenticitet och förklädnader, om litteraturen som både förställningskonst och sanningsserum. Moderator: Lisa Irenius, kulturchef Svenska Dagbladet. Språk: engelska Arr: Albert Bonniers Förlag

10.00–10.20 Fr1000.9 Lena Ollmark, Niklas Krog

Skräck för unga

Skräck är populärt, speciellt bland unga läsare. Varför är det så? Hur har det sett ut tidigare? Hur förhåller sig skräckboken till samhället i stort? Fyller den en funktion utöver sitt underhållningsvärde? Författarna Lena ­Ollmark och Niklas Krog i samtal med Lotta Olsson, journalist. Arr: B. Wahlströms

10.00–10.45 Fr1000.10 Kerstin Ekman

Naturligt material till en biografi

Det är nog få av oss som nickar igenkännande när vi hör namnet Clas Bjerkander, men för K ­ erstin Ekman har den bortskymde 1700-talsforskaren och Linnélärjungen blivit föremål för en hel biografi, Då var allt levande och lustigt. Ömsint berättar hon om den begåvade bond­sonen som kom till Uppsala för att studera, men som på grund av fattigdom tvingades tillbaka till Väster­götland och till prästyrket. Tillsammans med sin likasinnade författarkollega Fredrik Sjöberg diskuterar Kerstin Ekman varför just bortglömda vetenskapsmän utgör ett så utmärkt biografi­stoff. Under hela sitt liv skrev Bjerkander ner sina observationer i naturen. Bidragen i Vetenskapsakademiens skrifter gjorde honom till ledamot, men till Stockholm hade den framstående botanisten och insektsforskaren aldrig råd att resa. Arr: Albert Bonniers Förlag

10.00–10.20 Fr1000.7 Anna Hjerpe, Moni Nilsson, Mattias Olsson

  10.30

Bakom kulisserna – en bok blir till

10.30–10.50 Fr1030.1

Som läsare ser man boken först när den är helt färdig. Men hur blir en bok till? Hur hittar författaren eller illustratören sin kreativitet? Är det svårt att hålla deadlines i kreativa processer? Vem är bäst lämpad att vara spindeln i nätet? Lyssna till ett samtal om den kreativa processen, om att bli redigerad och om att samarbeta med ett förlag. Arr: Bokprat – Berghs Förlag, Natur & Kultur och Bokförlaget Opal

Christer Sturmark

Upplysning i det 21:a århundradet

I Upplysning i det 21:a århundradet beskriver Christer Sturmark sin egen filosofiska utveckling och tar med sig läsaren på den färden. Avsikten är att alla som intresserar sig för frågor om sanning och lögn, själen, vetenskap, hokuspokus och meningen med livet ska få ta del av några verktyg som stärker förmågan att genomskåda bluff, vidskepelse och orimliga påståenden. Arr: Fri Tanke förlag


11.00 Niclas Hammarström och Magnus Falkehed

10.30–10.50 Fr1030.2

 S 

Illustration: Jujja Wieslander

Foto: peter jönsson

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

11.00 Det första regnet. Illustration ur Jujja Wieslanders Vina Vina springer fortare än flugan

10.30–10.50 Fr1030.4

11.00–11.20 Fr1100.2

Gunilla E Magnusson, Anita Varga, Lotta Brilioth Biörnstad

Erik Andersson

Tove Folkesson

Att skapa läsintresse genom Läslyftet

Jag ville jag vore i Indialand

Erik Andersson har gjort sig känd som den sparsmakade humorns mästare. Tidigare har han vandrat i den västgötska myllan, nu sänder han sin huvudperson – Ingvar Fransson – på en resa som går allt längre österut. I Indialänderna undersöker Andersson vårt förhållande till Österlandet. I samtal med förläggaren Daniel Sandström.

Audition till resten av ditt liv

Högskolan i Borås har fått ett uppdrag av Skolverket att ta fram en av modulerna som ska användas inom ramen för utbildningssatsningen Läslyftet. Modulen handlar om området ”Att skapa läsintresse” och vänder sig till såväl lärare som bibliotekarier. Här berättar forskare vid Högskolan i Borås hur man kan stimulera läsintresse och få till stånd stimulerande läsmiljöer. Kulturrådet informerar om den handlingsplan som nyligen tagits fram kring läsfrämjande åtgärder. G ­ unilla E ­Magnusson, ansvarig för Samverkan, innovation och nyttiggörande, Anita Varga, vetenskapligt ansvarig för modulframtagning inom Läslyftet och universitetslektor vid Högskolan i B ­ orås, samt Lotta Brilioth Biörnstad, koordinator barnoch ungdomskultur Kulturrådet, berättar om uppdraget. Arr: Högskolan i Borås och Kulturrådet

10.30–10.50 Fr1030.3 Åsa Lind, Grethe Rottböll

Rim som rockar, leker och lockar!

Ingen genre ställer så stora krav på författarens språkkänsla som den rimmade poesin. En fulländad rimberättelse kräver absolut gehör för ordens valör och ett intressant innehåll, till och med nonsensversen. Ett samtal om att skriva på rim med författarna Åsa Lind (Äskil äter träd) och Grethe Rottböll (Tio vilda hästar till toppen). Moderator: Suzanne Öhman, förläggare. Arr: Rabén & Sjögren

Arr: Albert Bonniers Förlag

  11.00

När vi är små förväntas vi vilja skapa, rita, sjunga, bygga upp lerfigurer och platta till igen. Sedan händer något i tidiga tonåren: plötsligt är det bara vissa speciella som förväntas skapa. Tove ­Folkesson, aktuell med romanen Sund, berättar hur hon upptäckte att leken var över, om en musikal­audition i sjuan där de speciella skulle väljas ut, om sorg och eufori och om att hitta nycklarna. Att våga gå in i mörka rum, med ficklampa och dåliga batterier, upptäcka sådant som glimmar, kanske värmer. Titta noga, lyssna.

11.00–11.45 Fr1100.1

Arr: Weyler förlag

Magnus Falkehed, Niclas Hammarström, Martin Schibbye, Cecilia Uddén

11.00–11.45 Fr1100.3

Journalistik till varje pris?

Som enda utländska journalister gav sig reportern Magnus Falkehed och fotografen Niclas ­Hammarström in i västra Syrien mitt under brinnande krig. På vägen ut, efter en knapp vecka av dramatiska reportage, greps de av beväpnade män och hölls som gisslan i 46 dagar. Det har nu gått över ett och ett halvt år sedan de blev frisläppta. Hur har vägen tillbaka sett ut och har händelsen förändrat deras syn på livet? Hur ser de på den ökade hotbilden mot journalister och på priset de riskerar att få betala? Magnus F ­ alkehed och Niclas Hammarström samtalar med k ­ ollegan Martin Schibbye, som satt 438 dagar i etiopiskt fängelse, och Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent SR. Moderator: Cecilia Bodström, journalist och utbudsdirektör SR. Arr: Norstedts

Emma Adbåge, Maria Nilsson Thore, Lotta Olsson, Jujja Wieslander

Det första regnet

Tänk dig att för allra första gången uppleva ett skyfall. Eller en helt ny smakupplevelse, som salt. Upplevelser som kan vara otroligt starka för barnen, men som glöms bort när vi utgår från vårt avförtrollade och förnuftiga vuxenperspektiv: ”Kom in, du blir blöt!” eller ”Salta inte, du får smaka först”. Hur gör man för att beskriva stora känslor och upplevelser för de allra minsta? Hur driver man en berättelse framåt med få och enkla ord? Om detta, och om konsten att gestalta barns otroligt starka första gången-upplevelser, talar några av våra bästa småbarnsförfattare: Emma Adbåge (Nu är det sent!), Maria ­Nilsson Thore (Alla tre), Lotta Olsson (Liten-sviten) och Jujja Wieslander (böckerna om Vina Vina). Moderator: Åsa Warnqvist, forskare vid Svenska Barnboksinstitutet. Arr: Rabén & Sjögren och Bonnier Carlsen

31


fredag 25/9 11.00–11.20 Fr1100.4

 S 

11.00–11.45 Fr1100.10

Magnus Ljunggren, Helena Bross, Ingela Korsell

Jacob Möllstam, Per Kornhall, Anna Ekström, Johanna Jaara Åstrand

Inspirationssamtal för lärare

Karriärvägar i skolan höjer elevresultaten?

Tre initierade författare pratar om att väcka skol­elevers läslust och hur man använder sig av skönlitteratur på bästa sätt i skolundervisningen. Magnus Ljunggren är författare till bland annat Riddar­skolan. Helena Bross är lärare i grunden och författare till bland annat Solgatan 1. ­Ingela Korsell är pedagogikforskare, lärare och medförfattare till bokserien PAX. Moderator: Eva Dahlin, litterär chef Bonnier Carlsen. Arr: Bonnier Carlsen

11.00–11.45 Fr1100.5 Ágnes Heller, Per Magnus Johansson

Makt och motstånd i Ungern

Ett samtal mellan den ungersk-amerikanska filosofen Ágnes Heller och psykoanalytikern och idé­ historikern Per Magnus Johansson. Samtalet kommer att ha som utgångspunkt de fundamentala begreppen frihet, förtryck, censur och drömmar. I samtalet aktualiseras vad som drev denna självständiga och intellektuella kvinna att lämna det kommunistiska Ungern för att söka sig en plats utanför Europa, till en början i Australien och därefter i New York. Vad var det sedan som gjorde att Ágnes Heller återvände till sitt ursprung och Budapest? Vad finns det för likheter respektive olikheter mellan det Ungern hon lämnade och det hon senare återvände till? Hur artikulerades motståndet under den kommunistiska diktaturen, och vilka former tar motståndet i dagens ungerska samhälle? Språk: engelska Arr: ARCHE /Freudianska föreningen

11.00–11.20 Fr1100.6 Anna Roosvall, Ester Pollack

Romer i medierna – hur har rapporteringen och debatten förändrats?

Hur har rapporteringen och debatten om romerna i svenska medier förändrats sedan EU-inträdet 1995? Anna Roosvall och Ester Pollack, docenter vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet, har genomfört en studie av hur romer skildrats i medier de senaste decennierna. De två forskarna presenterar studien tillsammans med deltagare med konkreta erfarenheter av mediebilden av romer. Moderator: Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1. Arr: eddy.se i samarbete med Institutet för mediestudier

11.00–11.20 Fr1100.7 Emma Virke, Bodil Alvarsdotter, Erik Titusson

Småbarnsboken – kan det vara litteratur?

Hur läser man med de allra minsta barnen? Vad uppfattar ett litet barn av ord och text? Emma Virke har med de två böckerna om Toto f­örnyat småbarnsboken. Här samtalar hon med Bodil ­Alvarsdotter, barnbibliotekskonsulent i Göteborg. Arr: Lilla Piratförlaget

Svenska Akademien delar ut två priser under Bok & Bibliotek i Akademiens monter B 01:01. Vid ceremonierna presenteras pristagarna. Svenska Akademiens bibliotekariepris Fredagen den 25 september kl 16.00 Svenska Akademiens svensklärarpris Lördagen den 26 september kl 14.00 Varmt välkomna att vara med, då Akademiens ständiga sekreterare överlämnar belöningarna!

11.00–11.45 Fr1100.8  Läsfrämjare i världsklass

Biblioteken har länge uppfattats som platser där kunskap och information samlas och sprids. ­Därigenom har de spelat en viktig roll för jämlik­ heten i samhället och för medborgarnas bildning. Men idag, när all information finns tillgänglig i närmaste mobiltelefon och ojämlikheten fortsätter att växa i samhället, behöver vi omdefiniera bibliotekens uppdrag. Daniel Goldin, chef för det hypermoderna Vasconcelos-biblioteket i M ­ exico City och en av världens främsta förespråkare för läsfrämjande, menar att biblioteken måste upp­ levas som radikalt gästfria platser, även för de ovana läsarna. Han talar här om vikten av att ­bjuda in människor till äkta, ostörd läsning för att få dem att upptäcka läsningens innersta kärna. Presentatör: Katti Hoflin, författare och chef för Stockholms stadsbibliotek. Språk: engelska Arr: Kulturrådet, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, ALMA

11.00–11.45 Fr1100.9 Sven-Eric Liedman

Marx i vår tid

Vad tänkte Karl Marx? Vad skrev han egentligen? Och vad har han att säga oss idag? Idéhistorikern Sven-Eric Liedman har skrivit åtskilligt om den tyske tänkaren genom åren, men nu kommer hans magnum opus. I Karl Marx – en ­biografi visar ­Liedman hur Marx lever vidare, inte som anfadern till kommunismen, utan som kapitalismens främste kritiker. Han sätter in Marx i sitt historiska sammanhang och klargör vad han faktiskt skrev. Sven-Eric Liedman talar med författaren och S-debattören Katrine Marçal om varför Karl Marx nu, snart 130 år efter sin död, kanske är mer aktuell än någonsin. Arr: Albert Bonniers Förlag

32

 B

Daniel Goldin

 S 

Nya karriärvägar i skolan ska öka lärarnas status och utveckla undervisningen. Hur påverkas verksamheten och lärarrollen av nya strukturer? Och hur kan nya strukturer i lärarkåren öka elevernas måluppfyllelse? Medverkande: Jacob ­Möllstam, förstelärare i Jonsereds skola, Per Kornhall, författare, debattör och skolutvecklare, Anna Ekström, generaldirektör Skolverket, och Johanna Jaara Åstrand, lärare och ordförande i Lärarförbundet. Moderator: Johanna Koljonen, journalist och författare. Arr: Lärarförbundet och Natur & Kultur

11.00–11.45 Fr1100.11 Karin Johannisson, Anna Jörgensdotter

Hur ser den kvinnliga galenskapen ut?

”Alla försök till stringenta definitioner av psykisk sjukdom har brottats med skillnader beroende på kön, etnicitet och socialt sammanhang”, menar idéhistorikern Karin Johannisson i Den sårade divan. Hon utgår från grundfrågan ”Hur ser den kvinnliga galenskapen ut?” och visar hur Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs förhöll sig till sina psykiatriska diagnoser på olika sätt. I Drömmen om Ester har Anna ­Jörgensdotter lånat konstnären Ester Hennings liv och verk för att skapa en poetisk romanfantasi. Henning läggs efter en alltför kort konstnärskarriär in på Katarina sjukhus 1916 och tillbringar därefter resten av sitt liv på olika inrättningar. Författarna samtalar om kreativa kvinnor på institution, gränserna för kvinnlig normalitet och om bilder av kvinnan under 1900-talets första hälft med Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning. Arr: Albert Bonniers Förlag

  11.30 11.30–11.50 Fr1130.1 Ann-Helen Meyer von Bremen, Anders Ingvarsson

Vem har makten över maten i ditt kylskåp?

Aldrig har intresset för vad vi äter varit större. Vi vet allt om köttmarmorering, kolhydratdieter och farorna med att äta fel, men inget om villkoren för vår matproduktion, dess konsekvenser och vilka faktorer som påverkar vad som hamnar i vår matkasse. Arr: Bokförlaget Arena

11.30–11.50 Fr1130.2 Clara Lidström, Annakarin Nyberg, Sofia Hahr

Odla barnens skaparglädje bortom skärmarna

Hur får man barnen att bli kreativa i vår digitala värld? Det vet Clara ”Underbara Clara” Lidström och internetforskaren Annakarin Nyberg, som har skrivit tre böcker i ämnet: Baka, Fixa och nu senast Odla. Duon har många fina tips på roliga och handfasta projekt som barn klarar galant på egen hand. Arr: Rabén & Sjögren


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: elin riismark

11.30–11.50 Fr1130.3 Martina Montelius, Johan Hilton

Oscar Levertins vänner

Med sin nya roman myntar författaren, dramatikern och teaterchefen Martina Montelius en ny genre: den erotiska kulturtantsthrillern. Vad har Oscar Levertin och den sexuellt omättliga 62-åringen Boel med varandra att göra? Arr: Bokförlaget Atlas

12.00–12.20 Fr1200.3 Lisa Hyder, Bengt-Erik Engholm

Att tänka som barn

Varför tänker barn och vuxna olika? Mår vi bättre av att tänka mer som barn eller gör vi rätt i att lämna det bakom oss? Barnboksförfattarna Bengt-Erik Engholm och Lisa Hyder pratar om hur barnperspektivet kan användas i både ­böcker och livet i stort. Arr: Bokförlaget Opal och Berghs Förlag

11.30–11.50 Fr1130.4

 S 

Tore Otterup

12.00–12.45 Fr1200.4

Hur får nyanlända elever en bra början?

Jonas Hassen Khemiri

Priset för att leva tillsammans

11.00 Emma Virke Foto: Thron ullberg

Forskning och beprövad erfarenhet för en lyckosam start Det är många faktorer som påverkar hur barns och ungdomars möte med ett nytt land, språk och skola blir. Vilka hänsyn bör man ta i mötet med eleverna? Hur kan skolan bli den arena och resurs som bäst tillgodoser de nyanlända elever­ nas behov? Tore Otterup, universitetslektor i svenska som andraspråk, bidrar med sina kunskaper om hur nyanlända elever får en bra och gynnsam start på sin språkutveckling och sin skoltid i Sverige. Arr: Studentlitteratur

  12.00 12.00–12.45 Fr1200.1

Jesper Strömbäck, Lena Halldenius, Göran Rosenberg

Munkavle eller megafon?

Litteraturen på undantag?

Foto: caroline andersson

12.00 Jonas Hassen Khemiri

Vad händer med yttrandefriheten när den krockar med andra grundläggande fri- och rättigheter? Hur påverkas demokratin när extrema åsiktsyttringar begränsas? Hoten mot såväl konstnärer och författare som medier och politiker ökar i dag. Hur påverkar det självcensuren? Vågar vi säga vad vi tycker? Eller riskerar demokratin att sätta munkavle på sig själv? Medverkande: ­Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi och professor i mänskliga rättigheter, och Göran Rosenberg, journalist och författare. Moderator: Anders Rydell, chefredaktör tidningen Konstnären. Arr: UR, Riksbankens Jubileumsfond och Kulturrådet

12.00–12.45 Fr1200.6

RI 

Jón Kalman Stefánsson, AuÐur Ava Ólafsdóttir,

Island och kärleken

Arr: Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås; Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, och Makadam förlag

I centrum för Jón Kalman Stefánssons Fiskarna har inga fötter och Auður Ava Ólafsdóttirs Rosa candida står kärleken, och romanerna har väckt läsares förtjusning i hela Europa, från norr till söder. För att de är exotiska? För att författarna vet något som man bara vet på Island? För att kärleken avtecknar sig på ett annat sätt mot lava och vindpinade hedar? Här svarar de i ett samtal med Mats Almegård, journalist. Språk: engelska

12.00–12.20 Fr1200.2 Maja Hjertzell, Martin Jern, Anna Danielsson Levin

Country noir

Marginaliserade samhällen, socialt arv, rykten och familjehemligheter. Hur skildras den svenska glesbygden i ungdomslitteraturen? Finns det risk för stereotyper? Maja Hjertzell (Vad gör man inte) och Martin Jern (Svensk synd) samtalar om sitt skrivande och om country noir som genre. Arr: Gilla Böcker

Arr: Albert Bonniers Förlag

12.00–12.45 Fr1200.5

Skans Kersti Nilsson, Torsten Pettersson, Maria Wennerström Wohrne, Sara Bergmark Elfgren

Vad säger forskningen om dagens unga vuxna som litteraturläsare? Dagens unga vuxna har formats av internetsamhällets obegränsade möjligheter till kommunikation via sociala medier. Detta har gett upphov till frågor om de ungas lust och förmåga att läsa skönlitteratur: Bryr de sig alls om de särskilda upplevelser och värden som litteraturen erbjuder? Kan de växla från surfandets snabba hopp till den koncentration som romanläsandet kräver? Föredrar de tryckta böcker eller digital förmedling såsom läsplattor? Detta har undersökts i ett mångårigt forskningsprojekt som nu har utmynnat i boken Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens S ­ verige. Medverkande: Skans Kersti N ­ ilsson, forskare vid Bibliotekshögskolan, ­Torsten ­Pettersson, professor i litteraturvetenskap, Maria ­Wennerström ­Wohrne, filosofie doktor i litteraturvetenskap, och Sara ­Bergmark Elfgren, författare. Moderator: Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur.

”Vi lyssnade till varandras hjärtljud. För första gången i livet kände vi oss lite, bara lite m ­ indre ensamma.” När Jonas Hassen Khemiri gör efterlängtad comeback som romanförfattare med Allt jag inte minns handlar det om Samuel, Laide och Vandad. Om kärlek, ekonomi och vänskap, om känslor och öden som krockar med v­ arandra i dagens Stockholm. Jonas Hassen Khemiri – vars tidigare romaner Ett öga rött, Montecore och Jag ringer mina bröder har översatts till ett femtontal språk – samtalar med kulturjournalistsen Eric Schüldt om sitt författarskap och om priset vi människor betalar för att leva tillsammans.

Arr: Icelandic Literature Center och Weyler förlag

12.00 Göran Rosenberg

33


foto: edvard björkqvist

12.00 Henning Mankell

12.00 Kristina Lindström

12.30 Joanna Björkqvist

12.00–12.45 Fr1200.7

12.00–12.20 Fr1200.9

12.30–12.50 Fr1230.3

Henning Mankell

Wilhelm Agrell

Ulf Stark, Lotta Olsson

Vem kan man lita på?

Delad läsning är dubbel glädje!

Arr: Historiska Media

Arr: Rabén & Sjögren

  12.30

12.30–12.50 Fr1230.4

Ett skrivande liv

”Jag har en kalvinistisk attityd till arbete”, hävdar Henning Mankell som sedan författardebuten 1973 har skrivit fler än 40 böcker. ­Framgången har varit monumental: över 40 miljoner sålda exemplar och översättningar till drygt 40 språk. Hur har skrivandet påverkat hans liv? Och hur har livet påverkat skrivandet? Henning Mankell samtalar med podcastprofilen Kristoffer Triumf (Värvet) om livet, skrivandet och senaste boken, ­Svenska gummistövlar, en roman om kärlek, svek och att åldras. Arr: Leopard förlag

12.00–12.45 Fr1200.8 

Var är kvinnorna?

 S 

En undersökning som presenterades i Dagens Nyheter i januari 2015 visar att kvinnor lyser med sin frånvaro i skolans historieböcker. Varför är det fortfarande så 2015? Vad krävs för att kvinnorna ska få sin rättmätiga plats i historieskrivningen? I sin faktabok Vikingar ger arkeologen, illustratören och författaren Mats ­Vänehem skildringen av kvinnornas vikingatid lika stor plats som männens. Journalisten och filmaren ­Kristina ­Lindström är aktuell med Flickornas historia – världen, del tre i en serie som skildrar flickors liv genom historien. Yvonne Hirdman, tidigare professor i kvinno­historia och genushistoria, har skrivit sin egen ego-historia från 1900-talet: Medan jag var ung. Moderator: Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap. Arr: Bonnier Carlsen, Rabén & Sjögren och Ordfront förlag

Efter Edward Snowdens avslöjanden matas vi regelbundet med nyheter om övervakning och underrättelsetjänster. Hur har detta globala övervakningsnät vuxit fram? Och hur har det nått en så svindlande omfattning? Wilhelm Agrell skildrar den högaktuella utvecklingen både i ett globalt och ett svenskt perspektiv.

Kvinnan på tåget

Joanna Björkqvist, Elisabeth Lindström

Våra älskade orkade inte leva

I reportageboken Våra älskade orkade inte leva har Joanna Björkqvist intervjuat personer vars nära anhöriga tagit sitt liv. Hur möts journalisten och intervjupersonen för att kunna tala om självmord i familjen? Om man inte känner varandra? Hur byggs ett förtroende upp? Och i slutänden, hur upplevs mötet av läsarna? Arr: Grim förlag

12.30–12.50 Fr1230.2

 S 

I Sverige har drygt vart fjärde barn i förskolan en annan språklig bakgrund än svensk och det finns över hundra språk som har fler än tvåhundra användare. Universitetslektor Tûnde Puskas diskuterar dilemman kring barns flerspråkighet. Arr: Linköpings universitet

Paula Hawkins är brittisk journalist och nu uppmärksammad för sin genombrottsroman Kvinnan på tåget. Utifrån tre olika kvinnors röster, med thrillern som genre, får vi ta del av deras trasiga drömmar och insikter om hur lite vi vet om vår omgivning, där en vardaglig händelse plötsligt kan bli livshotande. I ett samtal med journalisten Tara Moshizi. Språk: engelska Arr: Massolit

Tûnde Puskas

Dilemman kring språklig mångfald i förskolan

Högläsning ger en gemensam upplevelse. Här börjar resan mot det egna uttrycket och en egen språklig identitet. Lotta Olsson (Världen på vinden) och Ulf Stark (Sommar i Stora Skogen, Göran och draken) möts i ett samtal om högläsningens kraft. Moderator: Suzanne Öhman, förläggare.

Paula Hawkins

12.30–12.50 Fr1230.1

Mats Vänehem, Kristina Lindström, Yvonne Hirdman

34

foto: magnus liam karlsson

foto: lina ikse

fredag 25/9

  13.00 13.00–13.20 Fr1300.1 Kristina Appelqvist

Feelgood-deckare från Sveriges svar på Agatha Christie

En tysk professor från det forna DDR ska utses till hedersdoktor på Västgöta universitet. Ceremonin slutar i en oväntad mardröm fylld av ond bråd död. Kristina Appelqvist om Flickan framför muren. Arr: Piratförlaget


13.00 Siri Pettersen

13.00 Kristina Appelqvist

13.00–13.45 Fr1300.2

foto: lars myhren holand

foto: anna-lena ahlström

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

B

13.00–13.20 Fr1300.4 

 S 

Randi Myhre, Gülüzar Tuna, Olivera Djudja, Ewa Skogslund

Beppe Singer, Elin Ek

Folkets bibliotek och professionens ansvar

Hur väcker vi elevernas kreativitet och skaparlust? Beppe Singer och Elin Ek, välkända ansikten från SVT som nu är aktuella med Beppe testar respektive Jag grejar alltså finns jag, om att skapa lust och kreativitet i skolan – oavsett om det är för syslöjd, kemi eller fysik. I samtal med Jeanna Eklund, redaktör.

Brukarmedverkan, volontärarbete och bibliotekets plats och engagemang i lokalsamhället är allt mer i fokus i många stadsdelar. Vilka insatser kan enskilda och föreningar göra på och för biblio­teket? Hur resonerar man från bibliotekets och från volontärernas sida om vad man kan tänka sig att göra? Vilka krav ställer man på varandra och hur görs avgränsningen gentemot det professionella arbetet? Randi Myhre och G ­ ülüzar Tuna, Biblioteksvännerna i Biskopsgården, O ­ livera Djudja, bibliotekschef Biskopsgården, och Ewa ­Skogslund, bibliotekarie Rosengård, reflekterar med utgångspunkt från egna erfarenheter. Moderator: Ulla Forsén, Folkbibliotekens vänner. Arr: Bibliotek i Samhälle. Biblioteksvännerna i Biskopsgården och Folkbibliotekens Vänner i Göteborg

13.00–13.20 Fr1300.3 Siri Pettersen

Från okänd debutant till älskad författare

Debuterande Siri Pettersens Odinsbarn och Röta har tagit både norska och svenska läsare med storm. Hur går man från att i ensamhet fila på ett manus i tio år till att ha horder med ivriga läsare som väntar på en fortsättning? Författaren i samtal med böckernas svenska förläggare Maja Lindqvist. Arr: B. Wahlströms

Att skapa lust och kreativitet i skolan

Arr: Bonnier Carlsen

13.00–13.45 Fr1300.5 Jens Andersen, Karin Nyman, Kerstin Ekman

Hela världen brinner – Astrid Lindgrens 40-tal

I år är det 70 år sedan andra världskriget tog slut. Under hela kriget skrev Astrid Lindgren dagbok där hon berättade om vardagen i Stockholm, om det som hände i världen och om Sveriges agerande under kriget. Krigsdagböckerna 1939– 1945, som nu utkommer i bokform, är en personlig skildring av hur dramatiska världshändelser påverkar oss alla. Kriget utgjorde också fonden för Astrid Lindgrens begynnande författarskap, 1944 debuterade hon och 1945 gavs den första boken om Pippi Långstrump ut. I Jens Andersens biografi Denna dagen, ett liv får vi genom aldrig tidigare publicerade brev, dagböcker och fotografier möta nya sidor av Astrid Lindgren: författaren, mamman, hustrun, pacifisten och humanisten. Här samtalar Astrid Lindgrens dotter Karin Nyman med Kerstin Ekman och Jens Andersen. Moderator: Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter. Arr: Salikon förlag, Saltkråkan, Rabén & Sjögren och ­Norstedts

13.00–13.45 Fr1300.6

 S 

Christer Sturmark, Carl Heath, Karin Nygårds, Ewa Thorslund

Digitaliseringen utmanar medier, makthavare och medborgare

Inte sedan boktryckarkonstens genombrott har ett teknikskifte så som digitaliseringen utmanat maktstrukturer och förändrat vårt sätt att leva, kommunicera – och lära. Kodning och kunskap om den nya digitala tidsåldern är en angelägenhet för alla som vill förstå de algoritmer som styr mycket av vår verklighet. Storfilmen The Imitation Game har väckt ett intresse för den engelske matematikern Alan ­Turing, med banbrytande idéer om programmerade ”tänkande maskiner”. I höst kommer Andrew Hodges biografi om Turing på svenska. ­Digitaliseringen vidgar nu perspektiven för skolan och dess uppdrag. Ett samtal kring Alan Turing, digitalisering och kodning, medier, skola och demokrati. Medverkande: ­Christer Sturmark, förläggare, författare, och tidigare it-entreprenör, Carl Heath, forskare och utvecklare vid Interactive Institute, Karin Nygårds, lärare i Stockholms stad med uppdrag att utveckla programmering på schemat, och Ewa ­Thorslund, direktör för Statens medieråd. Moderator: Peter Becker, ordförande, Stiftelsen DIU. Arr: Stiftelsen DIU, Fri Tanke förlag och Statens medieråd

13.00–13.20 Fr1300.7 Bengt Brülde, Göran Duus-Otterström

Klimatetik

Författarna till boken Klimatetik, en filosof och en statsvetare, diskuterar vad vi kan och bör göra åt den globala uppvärmningen. Vem har ansvaret för att någonting görs och hur kan bördorna fördelas rättvist? Arr: Bokförlaget Thales

35


13.00–13.45 Fr1300.8

13.00–13.45 Fr1300.11

Anna-Lena Lodenius, Alice Petrén, Gabriel Byström

Anders Olsson, Mikael van Reis, Linda Östergaard

Europa på väg över högerkanten

Den siste poeten

Arr: Atlantis Bokförlag, Bokförlaget Atlas och Ordfront förlag

13.00–13.45 Fr1300.9 Cilla Benkö, Nils Erik Forsgård, Helena Sundén

Offentlighetsprincip och granskande medier

Nästa år firar offentlighetsprincipen 250 år och en bärande tanke när den infördes var att bekämpa korruption. Genom att möjliggöra för var och en att ta del av regeringens beslut skulle misshushållningen med statens resurser upphöra. Från detta växte idén om granskande massmedier fram. Många journalister menar nu att offentlighetsprincipen försvagas samtidigt som antalet granskande journalister minskar. Frågan är vad detta får för konsekvenser i det långa loppet. I ett samtal diskuteras offentlighetsprincipens betydelse för det öppna samhället och korruptionsbekämpningen. Panel: Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Nils Erik Forsgård, historiker och författare, och Helena Sundén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor. Moderator: Mats Olin, Timbro Medieinstitut. Arr: Timbro

Paul Celan – som föddes av judiska föräldrar i Czernowitz i rumänska Bukovina 1920 och begick självmord i Paris 1970 – räknas som en av 1900-talets allra främsta poeter. Förintelsen spelar en avgörande roll i författarskapet – Celan klarade sig med en hårsmån undan nazisterna – men det handlar inte ”om” Förintelsen, utan om hela livssammanhanget av kärlek och natur, politik och öde efter Katastrofen. Själv menade sig Celan skriva som vore han den siste poeten. I år har Celan aktualiserats med två böcker, diktsamlingen Andningsvändning i översättning av litteraturvetaren och poeten Anders Olsson, och essän Den siste poeten av litteraturkritikern Mikael van Reis. Anders Olsson, Mikael van Reis och översättaren Linda Östergaard låter oss möta Celan som författare och människa i ett samtal om poesi vid gränsen till det som låter sig uttryckas. Moderator: Jonas Ellerström, förläggare och poet.

14.00 Anna Jókai

Arr: Bokförlaget Daidalos, Lublin Press och Rumänska ­kulturinstitutet

Foto: rafael andersson lipcsey

Högerpopulismen breder ut sig i Europa. Även i ekonomiskt välmående länder tar dessa partier numera plats i parlamenten, partier som går till val på ett budskap med udden riktad mot bland andra muslimer, homosexuella och de traditionella partierna. Anna-Lena Lodenius Vi säger vad du tänker är ett reportage från den europeiska politikens skuggsida, med fokus på de partier som slår mynt av människors oro. I Made in France undersöker Alice Petrén nationalismen i Frankrike och belyser elitismen och den grandiosa självbilden ur olika synvinklar. I Tystnadens triumf tecknar journalisten Gabriel Byström bakgrunden till det som händer i Ungern, där högerextrema Jobbik är på frammarsch, och hur utvecklingen där ska förstås i ett större sammanhang. Under författaren och journalisten Lena Sundströms ledning diskuterar författarna orsakerna till och konsekvenserna av Europas högersväng.

Foto: PRIVAT

fredag 25/9

  13.30 13.30–13.50 Fr1330.1 Bella Linde, Vanja Sandgren

Lilla Grönsakslandet Barn + Odling = Framtiden Det är roligt att odla. Och härligt att skörda. Men odling är också en handling för framtiden. Barn som lär sig odla egna ekologiska grönsaker får kunskaper som gör att de är fria att välja vilken mat de vill äta – och hur de vill behandla vår miljö. Systrarna Bella Linde och Vanja Sandgren talar om sin bok Lilla Grönsakslandet – odla skörda äta. Ett samtal om hur man odlar ihop med barnen, om de bästa odlingstricken och inte minst om vikten av att ge våra barn möjlighet att ta makten över maten. Arr: Alfabeta Bokförlag

13.30–13.50 Fr1330.2

14.00 Emőke Lipcsey

13.00–13.45 Fr1300.10 Karin Bojs, Lasse Berg

Vårt gemensamma ursprung

Sedan ett par år tillbaka går det att analysera en människas fullständiga arvsmassa på några få timmar. Tekniken har börjat spridas utanför de professionella forskarnas värld, till och med släktforskare har börjat använda DNA som verktyg. Det går att hitta släktingar som levde för m ­ ycket länge sedan – under den senaste istiden och ännu längre tillbaka. I sin bok Min familjs historia de senaste 54 000 åren försöker vetenskapsjournalisten Karin Bojs knyta ihop trådarna: forskarnas senaste rön och hennes egen privata släkthistoria. Karin Bojs diskuterar allas vårt gemensamma ursprung med journalisten och författaren L ­ asse Berg, aktuell med Vårt inre Afrika, en film- och fotoexpedition genom Afrika i den mänskliga evolutionens spår. Arr: Albert Bonniers Förlag och Ordfront förlag

Bara för dig!

Livet på lågstadiet och livet på mellanstadiet – båda är egna världar som ropar efter skildring i bokform. I två nya antologier samlas berättelser som lyfter fram allt det som är specifikt för tiden när man varken är stor eller liten: r­ ädslorna, glädjen och pinsamheterna i skolan, med familj och kompisar. Arr: Rabén & Sjögren

13.30–13.50 Fr1330.3 Anna Jörgensdotter

Drömmen om Ester – en roman om konstnären Ester Hennings liv och verk Anna Jörgensdotters nya roman Drömmen om Ester är en poetisk fantasi, löst spunnen kring konstnären Ester Hennings liv, från barndomen i Mora till konststudierna i Stockholm och de många år hon kom att tillbringa på olika sinnessjukhus. Arr: Albert Bonniers Förlag

36

Foto: viktor gårdsäter

Kerstin Lundberg Hahn, Mårten Melin

14.00 Klas Östergren


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

13.30–13.50 Fr1330.4 

 S 

14.00–14.45 Fr1400.4

14.00–14.20 Fr1400.8

Marie Eriksson, Karin Lager

Frank Westerman

Pija Lindenbaum, ingrid olsson

Kvalitet i förskolan

Utredning av mystisk massdöd

Arga flickor i bilderboken

Alla förskolor har en skyldighet att arbeta med kvalitetsfrågor. Det handlar om att omsätta förskolans läroplan i praktiken och att kunna styrka det genom att visa hur det vi åstadkommit har gjort skillnad. I sin bok Med luppen på verksamheten visar Marie Eriksson hur man konkret kan arbeta med kvalitetsfrågorna i verksamheten. Medverkande: Marie Eriksson, förskollärare och pedagogisk ledare, och Karin Lager, verksam vid Göteborgs universitet. Arr: Lärarförbundet i samarbete med Lärarförlaget

  14.00 14.00–14.45 Fr1400.1 

 S 

En augustinatt 1986 släcks allt liv i en otillgänglig dalgång i Kamerun. Nära 2 000 människor ligger döda på marken, liksom deras djur. Men hyddorna står kvar där de alltid stått och träden är helt intakta. Vad hände? Alla förklaringar som uppkommit under åren har skapat nya myter kring vad som egentligen skedde. I Dödens dal undersöker den holländske författaren och journalisten Frank Westerman varje aspekt av mysteriet. Westerman, vars böcker har översatts till 15 språk, jämförs med storheter som Bruce Chatwin och Ryszard Kapuściński. Han samtalar med ­Cecilia Uddén, journalist, om hur sägner och berättelser uppstår och hur en gåta kan ha flera svar. Språk: engelska

Christer Mattsson, Helen Huledal, Mathias Demetriades, Lina Axelsson Kihlblom, Birgitta Hägg

Arr: Leopard förlag

Så motverkar vi intolerans

Arne Norlin

Hur kan vi tillsammans arbeta mot rasism och intolerans i och utanför skolans värld? De medverkande delar med sig av sina erfarenheter och berättar om väl beprövade modeller. Panel: ­Christer ­Mattsson, författare och föreläsare, Helen ­Huledal, skolansvarig, FN-förbundet, Mathias Demetriades, lärarutbildare, Den Globala Skolan, Lina Axelsson Kihl­ blom, grundskolechef, Haninge, och Birgitta Hägg, verksamhetschef, New Connexion. Moderator: Sharon Jåma, journalist. Arr: Lärarnas Riksförbund och Den Globala Skolan/­ Universitets- och Högskolerådet

14.00–14.20 Fr1400.2 Jan Hellgren, Jonas Ellerström

Bo Carpelan och ordens arkitektur

Litteraturforskaren Jan Hellgren och förläggaren Jonas Ellerström möts i ett samtal om vidden av Bo Carpelans speciella känsla för plats och rum, och om vikten av rumslighet för litteraturen och för våra liv. Arr: Svenska litteratursällskapet i Finland

14.00–14.45 Fr1400.3 Dorthe Nors, Klas Östergren, Åsa Foster

Konsten att sätta punkt

Är det svårare att skriva kort än långt? Den danska författaren Dorthe Nors hade skrivit flera romaner när hon på uppmaning av en vän utmanade sig själv med att skriva kortnoveller. Nu slår hon ­igenom världen över med novellsamlingen Kantslag och hon belönades med PO Enquists pris 2014. Klas Östergren har mest förknippats med sina romaner såsom Gentlemen, Gangsters och senast Twist men har hela tiden också skrivit prosa i det korta formatet. I Samlade noveller visar han att han är lika mycket ögonblickets mästare, som den intrikat byggda intrigens. Åsa ­Foster debuterade 2014 med novellsamlingen Man måste inte alltid tala om det. Den fick strålande recensioner och nominerades till Borås Tidnings debutantpris. Nu är hon aktuell med novellsamlingen Förresten gör folk så märkliga saker nuförtiden. Under ledning av Stefan Eklund, chefredaktör Borås Tidning, diskuterar författarna novellen som form. Arr: Ordfront förlag, Bokförlaget Forum och Natur & Kultur

14.00–14.20 Fr1400.5 Familjen Bernadotte

Sveriges över tvåhundra år av fred inleddes av Karl XIV Johan, Jean Bernadotte, son till en enkel fransk skrivare. Sex kungar har följt efter honom. Vad har släkten Bernadotte betytt för Sverige, politiskt, ekonomiskt och kulturellt? Arr: Lind & Co

14.00–14.45 Fr1400.6 Karl Eder, Moni Nilsson

De 7 vuxensynderna

Vad kan vuxna och barn lära sig om relationer och barnuppfostran genom att läsa tillsammans? Ofta är det bristen på barnperspektiv som ligger bakom bråk i familjen, menar barnpsykologen Karl Eder, aktuell med De 7 vuxensynderna. Moni Nilsson, författare till bland annat böckerna om Tsatsiki och Semlan och Gordon, har en särskild förmåga att se dessa brister och oförmågor och skildra dem ur barnets synvinkel. Författarna samtalar om tankefel hos vuxna som skapar frustration och konflikter med barnen. Kan läsning av barnlitteratur som berör konfliktämnen vara en väg framåt, för att skapa gemensam förståelse? Moderator: Jenny Jägerfeld, psykolog och författare. Arr: Natur & Kultur

14.00–14.45 Fr1400.7

 UF 

Ádám Bodor, Anna Jókai, Endre Kukorelly, EmŐke Lipcsey, Noémi Szécsi, Ferenc Vincze

Vad är unikt med nutida ungersk litteratur?

Finns det några drag som är helt unika för den nutida ungerska litteraturen? Teman som bara ungerska författare tar sig an? Ett samtal mellan författarna Ádám Bodor (Sinistra distriktet), Anna Jókai (Omättat liv), Endre Kukorelly (Tusen och 3), Emőke Lipcsey (taurus blogg), Noémi ­Szécsi (Finsk-ugrisk vampyr) och Ferenc Vincze (Desertum). Moderator: Ingrid Elam, litteraturvetare. Språk: engelska och ungerska som tolkas till engelska. Arr: Balassi Institute

Får flickor vara arga? Hur yttrar sig deras ilska? Och hur bemöts den av vuxenvärlden? Pija ­Lindenbaum är aktuell med Doris drar, där familjen försöker få Doris att anpassa sig till konventioner, men Doris bjuder motstånd. Ingrid Olsson debuterar som bilderboksförfattare med Åse och grodan. Åse hittar en död groda som hon bara måste visa för vännen Malte. Men mamma säger ”sen”. Sen – ett ord man vill sparka på! Arr: Lilla Piratförlaget

14.00–14.45 Fr1400.9 Rasmus Fleischer, Lotten Skeppstedt, Miriam Nauri

Egenutgivningsboom – när yttrandefriheten söker nya vägar

Den växande egenutgivningen utmanar inte bara föreställningen om den tryckta bokens död – den utmanar också de traditionella förlagen. Men vilka är egenutgivningens drivkrafter och vad publiceras som inte ryms inom förlagen? Vilka är de internationella trenderna? Hur får man överblick över utgivningen när den blir mer diversifierad? Ett samtal om hur de ökade möjligheterna till självpublicering utmanar branschen, kulturarvsinstitutionerna – och läsarna. Medverkande: ­Rasmus Fleischer, forskare på ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, Lotten Skeppstedt, produktansvarig på Bonnierförlagens nya självpubliceringstjänst Type & Tell och Miriam Nauri, enhetschef på Kungliga biblioteket. Moderator: Gunilla Kindstrand, kulturchef Mittmedia. Arr: Kungl. biblioteket

14.00–14.45 Fr1400.10 Josef Winkler, Iva Pekarkova, Melania Mazzucco

Att bryta sig loss från familje- och könsroller

Med dominanta sociala strukturer som patriarkat, familj och religion i åtanke kan vi fråga oss: är vi verkligen fria? Eller är det bara en illusion? I tider av globalisering och öppenhet; kan vi ­bryta stereo­typerna och vara helt fria från sociala begränsningar? Eller behöver vi sociala roller för att känna att vi är del av en gemenskap? Tre författare med olika bakgrund ger sig på att beskriva den moderna människans kamp för att nå frihet: Josef Winkler, Österrike, Iva Pekar­ kova, Tjeckien, och Melania Mazzucco, Italien. Moderator: Johanna Koljonen, journalist. Språk: engelska Arr: EUNIC

14.00–14.20 Fr1400.11 Per Wästberg

Lyckan är att läsa

Akademiledamoten Per Wästbergs Mellanblad rymmer tankar om liv och litteratur, hågkomster, möten och infall. Här berättar han om sin livslånga lust till läsandet och skrivandet, med nyfikenhet som ständig inspiration. Arr: Wahlström & Widstrand

37


14.30 Kristina Ohlsson

15.00 Ian Buruma

15.00 Mats Jonsson

  14.30

14.30–14.50 Fr1430.4

15.00–15.20 Fr1500.2

Sólrún Michelsen, Anna Mattsson

Sara Lövestam

En poetisk berättelse om att åldras

Den ovanlige deckarhjälten

14.30–14.50 Fr1430.1 Sten Björnulfson

I skogsland – med adress utan brevlåda

Rösterna i skogen innehåller berättelser och röster från ett skogssverige som har glömts bort. Utgångspunkten är Bergslagen där skogsavverkningarna förändrar landskapet i grunden. Snart finns ingen avverkningsbar skog kvar. Författaren Sten ­Björnulfson samtalar med sin förläggare Håkan Olsson om en glesbygd som monteras ned, och vad detta gör med dess invånare. Om människor som berövas skogen som sitt kollektiva minne.

Sólrún Michelsens roman Hinumegin er mars [På andra sidan finns mars] nominerad till Nordiska Rådets Litteraturpris, är en villkorslös kärleksförklaring till berättarens dementa mor. Det är en blandning av fakta och fiktion, en livsbejakande skildring av sorgen i att se livet ebba ut. Språk: danska och svenska. Arr: FarLit

 S 

14.30–14.50 Fr1430.2

Jesper Strömbäck, Johanna Frelin, Helén Ängmo, Nicklas Lundblad, Ewa Thorslund

I jakten på sanningen dras advokaten Martin Benner in i ett spel med så höga insatser att han till sist står inför den mest mardrömslika av situationer. Hör författaren berätta om Lotus blues och Mios blues. Arr: Piratförlaget

14.30–14.50 Fr1430.3 Tomas Sjödin

Det är mycket man inte måste

Att avstå, säga nej, sovra bland önskningarna är att ge rymd och växtplats för något större. För det är mycket man inte måste. Eller ens behöver. Tomas Sjödin har i sin nya bok samlat 77 av sina populära krönikor. Arr: Libris förlag och Studieförbundet Bilda

Vad gör vi med medierna och vad gör de med oss?

Det privata och det offentliga flyter samman allt mer. Vi lever i större utsträckning våra liv on­line, där det skapas nya digitala gemenskaper. Skolans, massmediernas och beslutsfattarnas tidigare sanningsmonopol har ersatts av en närmast oändlig mängd ofta motstridig information. Den som besitter digitala, kommunikativa färdigheter får en maktställning och sätter dagordningen. Ett samtal om vad vi gör med medierna och vad medierna gör med oss. Medverkande: Jesper Strömbäck, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, J­ ohanna Frelin, vd Hyper Island, Helén Ängmo, överdirektör Skolverket, Nicklas Lundblad, samhällspolitisk chef Google Europa, och Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd. Moderator: Katti Hoflin, författare och chef för Stockholms stadsbibliotek. Arr: Statens medieråd

Arr: Piratförlaget

15.00–15.45 Fr1500.3 Den relativa yttrandefriheten

  15.00 15.00–15.45 Fr1500.1 

Kristina Ohlsson om sin nya thrillerserie

Kouplan är papperslös och ständigt rädd. För att försörja sig blir han privatdetektiv. Sara Lövestam testar i serien om Kouplan gränserna för deckargenren. Hör henne berätta om sin nya romanserie.

Masha Gessen, Ian Buruma

Arr: Bokförlaget Mormor

Kristina Ohlsson

38

Foto: Idha Lindhag

Foto: monika franzon

Foto: thron ullberg

fredag 25/9

”Trots de ganska hysteriska utfästelserna efter förra veckans hemska mord, är det fria ordet inte absolut.” skrev Ian Buruma efter Charlie Hebdo-­ attentatet i januari 2015. Buruma, nederländskamerikansk professor i mänskliga rättigheter och journalistik vid Bard College, har tidigare bland annat skrivit om filmskaparen Theo van Gogh, som mördades på öppen gata i Amsterdam 2004. Den rysk-amerikanska journalisten och författaren Masha Gessen, som fick Svenska PEN:s ­Tucholskypris 2013, har ägnat flera år åt att ­bevaka Putin-rege­ringen. Hennes bok om Pussy Riot, Ord kan krossa betong, fick mycket uppmärksamhet och hon är även djupt engagerad i homosexuellas rättigheter i Ryssland. Hur ser Ian Buruma och Masha Gessen på tillståndet för yttrandefriheten i världen 2015? Vilka är utmaningarna, hoten och möjligheterna? Moderator: Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter. Språk: engelska Arr: Brombergs Bokförlag och Natur & Kultur


Foto: Mikale rutberg

Foto: sara mac key

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

15.00 Aris Fioretos

15.00 Celia B Dackenberg

15.00–15.45 Fr1500.4

15.00–15.20 Fr1500.6

15.00–15.20 Fr1500.8

Susanna Alakoski, Mats Jonsson

Göran Gademan, Camilla Lundberg

Celia B Dackenberg

Klass och uppväxtmiljö i barnböcker

Operahistoria

Stormtröjan, ullstrumpan och den lilla lilla koftan

Varför är medelklassen så välrepresenterad i barnböcker? Hur påverkar det berättelserna och vad gör det med läsaren? Susanna Alakoski och Mats Jonsson har på olika sätt skildrat klass. Med avstamp i personliga erfarenheter har de satt fingret på större politiska frågor och är nu aktuella med böcker för barn – Hej kungen! respektive Emelie Nicklasson och jag – där klasskillnader är ett tydligt tema. Moderator: Annica Carlsson Bergdahl, journalist. Arr: Alfabeta Bokförlag

15.00–15.45 Fr1500.5 Aris Fioretos, Agneta Pleijel

Drömmen om romanen

Allt oftare sägs romaner bygga på verkliga händelser. I vilken utsträckning har författaren ansvar inte bara för vad som berättas, utan också för personerna vars historia det ursprungligen är? Utgör romanen en självständig kunskapsform? Hur kommer den tillrätta med en verklighet som för länge sedan blivit oöverskådlig? Finns det ämnen som är särskilt angelägna idag? Och förresten: hur ser önskedrömmens roman ut? ­Agneta Pleijel och Aris Fioretos, aktuella med Spådomen respektive Mary, samtalar med litteraturkritikern Malin Ullgren. Arr: Norstedts

Musikkritikern Camilla Lundberg samtalar med Göran Gademan om hans bok om operahistoria, den första på svenska av denna omfattning på femtio år. Hur gör man urvalet för ett sådant översiktsverk, en internationell historia som sträcker sig över mer än fyra sekler? Arr: Gidlunds förlag

Svensk bilderbokstradition erbjuder en rik skattkista för generationer att mötas kring. Celia B Dackenberg lyfter fram de stickade plagg som klär våra älskade barnbokskaraktärer och samtalar med förläggaren Cecilia Kerstell om vikten av högläsning och kärleken till stickat. Arr: Norstedts

15.00–15.45 Fr1500.7 Armeniska folkmordet 1915 Nutidsperspektiv och analys Folkmordet 1915 i dåvarande Osmanska imperiet krävde nära 1,5 miljon armeniers och ytterligare en halv miljon andra kristnas liv. Trots att det idag räknas, näst efter Förintelsen, som det mest utforskade fallet av folkmord har endast ett tjugotal länder officiellt erkänt armeniska folkmordet. Skuldfrågan är inte bara känslig för offrens ättlingar, utan skapar ständigt spänningar mellan dagens Turkiet – där det som skedde 1915 inte erkänns som ett folkmord – och andra stater. Vad vet vi idag om händelserna? Varför orsakar en sekelgammal fråga sådana känslor och konfrontationer? Vad skulle ett erkännande betyda? Medverkande: Klas-Göran Karlsson, professor i historia och författare till De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon, Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt och författare till De mänskliga rättigheternas väg, och Göran ­Gunner, docent i missionsvetenskap (doktor i religionshistoria) som skrivit Folkmordet på armenier. Moderator: Janne Carlsson, författare till Tiga kan jag inte.

15.00–15.45 Fr1500.9

 RI 

Einar Már GuÐmundsson

Det är något ruttet i konungariket Island

Den rika och mäktiga familjen Knudsen har styrt kuststaden Tangavík i två århundraden, byggt imperier och förlorat dem, försvunnit och återkommit. Einar Már Guðmundssons svarta komedi Kungar av Island är en underhållande och intensiv roman om den isländska överklassen, eller för att citera en isländsk recensent: ”en lekfull kritik av det isländska samhälle som är ruttet ända in i märgen”. Under finanskrisen 2008 trädde författaren fram som en av de främsta kritikerna till den nyliberala politik som skapade ekonomiskt kaos på Island. Einar Már Guðmundsson, som bland annat tilldelats Nordiska rådets litteraturpris (1995) och Svenska Akademiens litteraturpris (2012), samtalar med Yukiko Duke, redaktör för Vi Läser, om hans verk, den isländska samtidslitteraturen och politik i sagornas hemland. Språk: skandinaviska. Arr: Icelandic Literature Center, Natur & Kultur

Arr: Ministry of Culture of the Republic of Armenia

39


fredag 25/9 Joakim Zander, Thomas Engström

Om terror och politiskt maktspel i thrillerform

foto: peter knutson

foto: privat

15.00–15.20 Fr1500.10

Joakim Zander och Thomas Engström, båda med en bakgrund inom juridiken, har på kort tid seglat upp som kritikerrosade spänningsförfattare. Vad kan thrillern säga om den värld vi lever i idag, där terrorhot och politiskt maktspel blivit vardag? I samtal med förläggare Helene Atterling. Arr: Wahlström & Widstrand och Albert Bonniers Förlag

15.00–15.45 Fr1500.11 Beatrice Alemagna, Laura Carlin, Mari Kanstad Johnsen

Tre bilderboksskapare, tre länder

Beatrice Alemagna (Frankrike/Italien), ­Laura Carlin (Storbritannien) och Mari Kanstad ­Johnsen (Norge) har alla hyllats för sina konstnärligt nyskapande bilderböcker och personliga bildspråk. De tillhör en ny generation bildberättare som arbetar med bilderboken som ett konstverk för barn. Humorn i bildspråket, estetiken och skildringarna av vuxna och samhället i stort, ligger på en nivå där både små och stora har något att hämta. Det är tillgängligt, allmänmänskligt och dessutom radikalt – i den absoluta fram­kanten. Moderator: Sara Teleman, illustratör och skribent. Språk: engelska

16.00 Fredrik Reinfeldt

15.30–15.50 Fr1530.4

16.00–16.20 Fr1600.3

Annica Wennström, Cecilia Nilson

Marit Sahlström, Doris Dahlin, Pelle Andersson

Bänkad!

Himlen bar inga moln

15.30–15.50 Fr1530.1

Vem vill bli fotbollsproffs? Pappan på bänken eller killen på planen? Ett samtal om överkrav i idrottsvärlden med utgångspunkt i Annica Wennströms bok Bänkad, om Sebastian i nian som snitslar sin egen väg mellan krav och drömmar. Vad har gått fel när spelglädjen försvinner, och vem bär ansvaret?

Horace Engdahl, Lars Burman

Arr: Rabén & Sjögren

Arr: Ordfront förlag

  16.00

16.00–16.45 Fr1600.4

16.00–16.20 Fr1600.1

Milena Busquets, András Visky, Paulina EglĖ PukytĖ

Arr: Rabén & Sjögren

  15.30

Skogekär Bergbo: Wenerid

I år ger Svenska Akademien ut Skogekär Bergbos klassiker Wenerid. Ledamoten Horace ­Engdahl har skrivit förord och litteraturvetaren Lars ­Burman textkommentar. De berättar om ett verk, som för de flesta är okänt. Arr: Svenska Akademien

15.30–15.50 Fr1530.2 Lars Björklund

Det som ger hoppet liv

Den tidigare sjukhusprästen Lars Björklund har träffat många människor då de har befunnit sig i livskriser. Vad är det som gör att man kan tro på en framtid trots upplevda livskatastrofer? Vilka är hoppets förutsättningar? Arr: Libris förlag

15.30–15.50 Fr1530.3 Jan Mårtenson

Mord i Toscana

Vackra Toscana är skådeplatsen för Jan Mårten­ sons senaste deckare med Johan Kristian Homan i huvudrollen. Här samtalar författaren med förläggare Sara Nyström om Florens konstskatter, det italienska köket – och ja, om ett och annat mord. Arr: Wahlström & Widstrand

40

16.00 Owen Jones

Anders Bergman

365 dagar – dagbokens fascinerande historia

Det är något lockande och förbjudet över att läsa andras dagböcker. Att få ta del av någon annans innersta tankar. Hur ser dagboksskrivandet ut i ett historiskt perspektiv? Anders Bergman berättar om hur renässansens kassabok utvecklades till vår allra mest privata dagbok – som sedan tog klivet ut på internet och sociala medier. Arr: Historiska Media

16.00–16.20 Fr1600.2 Henrik Ekman

Utsikt från ett torp

Naturfotografen Henrik Ekman har länge hyrt en stuga mitt i Sörmland. Genom hans ögon blir naturen runt torpet en skådeplats för stora och små dramer. Henrik Ekman berättar om livet kring torpet och visar bilder. Arr: Norstedts

Debutanten Marit Sahlström (Och runt mig faller världen) samtalar med Doris Dahlin (Himlen bar inga moln) om skönlitteratur som terapi, om att vara anhörig när sorgen slår till och om att själv drabbas av det värsta.

Fri marknad och yttrandefrihet – funkar det?

Idag är yttrandefrihet en självklarhet inom litterärt skapande nästan överallt i Europa. Politisk censur har avlösts av en i stort sett fri kulturmarknad. Men vilken litteratur efterfrågas när mindre förlag uppgår i multinationella medieföretag och den växande egenutgivningen kringgår de klassiska förlagen? Begränsas kreativiteten och kvaliteten om författare fokuserar på att skriva för marknaden? Den spanska författaren och publicisten Milena Busquets kommer från en förläggar­familj vars förlag såldes till Random House. Den rumänska lyrikern, essäisten och dramatikern András Visky tillhör den ungerska minoriteten i Rumänien och har som Busquets grundat ett eget förlag. Konstnären, författaren och kulturdebattören Paulina Egle Pukyte, Litauen, gör insiktsfulla analyser av dagens globaliserade kultur. Här diskuterar de yttrandefrihet och den fria marknadens förutsättningar med den svenske förläggaren Svante Weyler. Språk: engelska Arr: EUNIC och Massolit


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

16.00–16.45 Fr1600.5

16.00–16.20 Fr1600.10

Karolina Ramqvist, Gunilla Boëthius, Lena Andersson

Johan Hilton, Kristofer Folkhammar, Annina Rabe

Oförnuft och känsla

Perversa mördare och pilska magistrar

Vilka val gör vi i kärlekens namn och vilka blir konsekvenserna? När omvandlas passionens positiva laddning till negativa krafter som besatthet, beroende och ägandebegär? Och när blir relationen plötsligt ojämlik? Karolina Ramqvist återvänder i Den vita staden till Karin från den prisbelönta romanen Flickvännen. Hennes gangsterman är nu borta. Vem ska skydda henne? Vart ska hon och hennes dotter ta vägen? I Gunilla Boëthius Ofri – en passion från 70-talet blir Anna, som vuxit upp i 1950-talets stränga moral, våldsamt förälskad i en man med helt annan klassbakgrund. Deras olika erfarenheter gör att de ständigt hamnar i konflikt, men passionens dragningskraft är stark. Lena Andersson har framgångsrikt studerat dessa ämnen i sina två romaner om Ester Nilsson. De tre författarna samtalar om besatthet, makt och beroendeställning. Moderator: Stefan Ingvarsson, kulturjournalist.

Ett samtal om bögar och film med Johan Hilton, vars Monstret i garderoben är en analys av Hitchcocks Psycho, och Kristofer Folkhammar – aktuell med Magisterlekarna, en sodomitisk melodram om intrigerna på ett läroverk. Moderator: Annina Rabe, litteraturkritiker och kulturjournalist.

LÄSBORGARMÄRKET FÖR STOLTA LÄSARE!

Arr: Natur & Kultur MOA, 10 ÅR, HAR TAGIT LÄSBORGARMÄRKET.

Fredrik Reinfeldt Hämta ett läskort hos oss. Vi ses i monter A02:26!

Arr: Norstedts, Natur & Kultur och Wahlström & Widstrand

16.00–16.45 Fr1600.6 Maja Hagerman, Antje Jackelén, Katarina Pirak Sisu

16.00–16.45 Fr1600.8 

Samerna och den svenska rasismen

Riksdagens andre vice talman Björn Söder (SD) uttryckte för en tid sedan åsikten att samer inte är riktiga svenskar – en rasistiskt färgad föreställning som också återfinns i tankegodset hos den svenske rasbiologen Herman Lundborg. Maja Hagerman har skrivit den första biografin över Lundborg, vars studier av bland annat samer nådde långt utanför Sveriges gränser. Hans metoder för rasundersökningar inspirerade nazisterna och användes av SS. I höst utkommer också Svenska kyrkans Vitbok som lyfter fram kyrkans del i förtrycket av samer i Sverige. Ärkebiskop Antje Jackelén samtalar med Maja Hagerman och med den samiska konstnären Katarina Pirak Sisu, som intresserat sig för den institutionaliserade rasismen, inte minst för de fotografier av samer som togs för Rasbiologiska institutet. Moderator: Elisabeth Åsbrink, författare och journalist. Arr: Se människan/Svenska kyrkan och Norstedts

16.00–16.45 Fr1600.7

 S 

Hur blir man statsminister?

Strax efter sin fyrtioårsdag blev Fredrik Reinfeldt Sveriges yngste statsminister i modern tid. Efter valnederlaget förra hösten, åtta år och två mandatperioder senare, avgick han som Moderaternas partiordförande och lämnade politiken. I Halvvägs gör Reinfeldt bokslut över ett kvarts sekel i svensk och internationell politik. Han tar oss med på resan till Rosenbad, skriver om skapandet av Nya Moderaterna och berättar hur Alliansen lycka­des hålla ihop. Fredrik Reinfeldt samtalar med Eva Hamilton, tidigare vd för SVT, om makt och vardagsliv, roliga situationer, svåra beslut – och om hur livet ser ut för en före detta statsminister. Arr: Albert Bonniers Förlag

Översättningens utmaningar

Under kommunisttiden spelade den översatta litteraturen (från och till ungerska) en viktig roll för den nationella och kulturella identiteten i U ­ ngern. Vilken roll spelar översättningar idag? Vad händer med litteraturen när den översätts från två språk som är så olika som ungerska och svenska? Påverkar förutsättningarna i olika språk översättningens karaktär? Medverkande: Béla Jávorszky, som översatt svensk poesi och prosa till ungerska, Péter Esterházys svenska översättare Ildikó Márky och ­Gunnar D Hansson, Maria Ortman som bland annat översatt Péter Nádas till svenska, och ­Katalin Mezey, poet och förläggare som ger ut nordisk litteratur i Ungern. Moderator: Johan Öberg, översättare och kritiker. Språk: svenska och ungerska som tolkas till svenska. Arr: Balassi Institute

16.00–16.45 Fr1600.9

Kampen mot mobbning på schemat

Etablissemanget – de dolda makthavarna

Arr: Svenska Hjältar

 UF 

Béla Jávorszky, Ildikó Márky, Gunnar D Hansson, Maria Ortman, Katalin Mezey

Marwa Karim, Annesofie Blixt, Jenny Lindström, William Spetz

Svenska Hjältar för första gången på Bokmässan De är vanliga ungdomar som gjort fantastiska saker för sina medmänniskor – och för detta fått utmärkelsen Svensk Hjälte: Marwa Karim, som mobbades under hela sin skolgång men i dag har kraft att hjälpa andra, och Annesofie Blixt och Jenny Lindström från föreningen Tilia, som hjälper unga med psykisk ohälsa. De berättar om sina hjältedåd och varför det är så viktigt att stå upp för det goda i en allt tuffare värld. M ­ ark ­Levengood leder detta seminarium om mobbning, mod och civilkurage och har sällskap av bloggaren och komikern William Spetz samt ytterligare medlemmar ur den namnkunniga juryn.

16.00–16.45 Fr1600.11

Owen Jones

Owen Jones är den brittiska samhällskritikens nya stjärna. I den uppmärksammade boken Etablissemanget, som nu kommit på svenska, skildrar han de ekonomiska makthavarna som får allt större inflytande över politiken vilket skakar om det demokratiska systemet rejält. Samma utveckling som sker i Storbritannien sker också i Sverige, något som journalisten Katrine Marçal uppmärksammat. Här diskuterar hon Etablissemanget med Owen Jones – hur makthavarna verkar och hur de kommer undan med allt. Det är dags att rikta blicken uppåt mot de som verkligen sitter på makten. Språk: engelska Arr: Ordfront förlag

  16.30 16.30–16.50 Fr1630.1 Otto Ozols, Andris Kangeris

Letternas revansch

I Letternas revansch har författaren Otto Ozols på ett intressant och nyskapande sätt lyckats blanda en spännande thrillerhistoria med djupgående historiska inblickar som ger läsaren insikter i händelser som format den samtida världshistorien. Språk: svenska och engelska. Arr: Latvian Literature Centre och Lava Förlag

16.30–16.50 Fr1630.2 Agneta Pleijel

Agneta Pleijel om en ung flicka som en gång var hon

Spådomen är en laddad uppväxtskildring av en av våra främsta författare. Det är en roman om en ung kvinnas väg in i vuxenlivet, och om att vilja tre saker: bli fri, skriva och få orgasm. A ­ gneta Pleijel samtalar med sin förläggare Eva Gedin. Arr: Norstedts

16.30–16.50 Fr1630.3 Carola Hansson

I skuggan av Tolstoj

I romanen Masja berättar Carola Hansson om Lev Tolstojs femte barn, dottern Masja. Hon stod den oerhört hyllade fadern nära och delade i mycket hans asketiska ideal och livssyn. Därför blev hon också som mest utsatt för hans patriarkala maktutövning. Detta är Carola Hanssons tredje och avslutande bok om familjen Tolstoj. Arr: Albert Bonniers Förlag

41


fredag 25/9 16.30–16.50 Fr1630.4

 S 

17.00–17.45 Fr1700.2

17.00–17.20 Fr1700.4

Micke Hermansson, Per Gustavsson, Mikael Thomasson

Caroline Engvall, Anna Jansson

Bengt Ericson, Kristoffer Lind

Det muntliga berättandets kraft

Offentlighetens baksida

Dagligen översköljs vi av sexualiserade bilder, filmer, texter och meddelanden på nätet. Och mest utsatta är de unga. Med ett enkelt klick kan en privat hemlighet hamna i offentligheten. I ­Caroline Engvalls reportage Virtuell våldtäkt. Om unga och sexbilder på nätet berättar unga kvinnor och män om sina erfarenheter av ofrivilligt spridda sexuella bilder och filmer. Vilket stöd kan vuxenvärlden och rättsväsendet ge de utsatta? Anna Janssons kriminalroman Alla kan se dig! skildrar vad som sker när det mest personliga riskerar att hängas ut på nätet. Anna Jansson och Caroline Engvall samtalar om stalking, nättrakasserier och g ­ rooming och vad som händer när våra mest privata bilder hamnar i offentligheten. Vad är vi beredda att göra för att slippa skammen? Moderator: Kattis Ahlström, ­generalsekreterare BRIS.

Den härskande klassen

Mikrolektioner kallade ”grej of the day” har blivit ett fenomen. Grundare är läraren Micke ­Hermansson som hävdar att en del av framgången är kraften i det muntliga berättandet. Här diskuterar han det muntliga berättandets kraft med författarna bakom Värdefulla sagor – lyft värdegrunden genom berättande, Per Gustavsson och Mikael Thomasson. Arr: Natur & Kultur

  17.00 17.00–17.45 Fr1700.1 Eszter Babarczy, Attila Mong, András Stumpf

Mediekrigens Ungern

Mediesituationen i Ungern har varit ständigt omdebatterad sedan nationalkonservativa Fidesz vann valet 2010. Det har rapporterats om självcensur, central styrning av public service och hårdare lagar för fria medier. Samtidigt finns en mängd vitala alternativa och oppositionella ­medier, och i vintras gick den tidigare Fidesz­ anknutne ägaren till en av landets största medie­ koncerner i öppet krig mot regeringen. Vad ligger bakom striderna om medierna? Vad är sanning och vad är lögn i kriget om det offentliga samtalet? Medverkande: Eszter Babarczy, filosof, historiker, medieforskare och en av initiativtagarna till pressfrihetsdemonstrationerna 2011, ­Attila Mong, som sparkades från ungerska stats­ radion när han protesterade mot medielagen 2010 och idag är ­biträdande chefredaktör för Atlatszo.hu, och A ­ ndrás Stumpf, journalist på ­nättidningen  Mandiner. Moderator: Gabriel Byström, författare till Tystnadens triumf. Språk: engelska Arr: Svenska PEN

Bengt Ericson har skrivit en underhållande bok om Sveriges politiska elit som skildrar en samförståndskultur där de olika lägren har mer gemensamt med varandra än med de väljargrupper som de påstår sig företräda. Arr: Lind & Co

17.00–17.20 Fr1700.5 Fredrik Nilsson, Johan A. Lundin

The Vodka Sea – om spritsmuggling på 1920-talet Under denna dramatiska epok var spritsmugglingen så stor att Östersjön informellt kallades The ­Vodka Sea. Johan A. Lundin, historiker, och ­Fredrik Nilsson, etnolog, dekonstruerar den populärkulturella mytbildningen kring de kriminella nätverken. Arr: Makadam förlag och Centrum för Öresundsstudier

Arr: Norstedts och Kalla Kulor

17.00–17.45 Fr1700.3 Irena BreŽná, Katja Petrowskaja, Josef Winkler

Familjen som trend i tyskspråkig litteratur

Familjen är ett återkommande tema i den aktuella tyskspråkiga litteraturen och har präglat sina berättare. Det litterära sökandet efter de egna rötterna och tryggheten å ena sidan, och litteraturen som frigörelse från språklöshet och förtryckan­ de familjestrukturer å andra sidan. Författarna ­Irena Brežná, Schweiz, Katja Petrowskaja, Tyskland, och Josef Winkler, Österrike, utgår från detta spänningsfält i sitt samtal om återkomsten av familjen, om tillhörighet och hem som komplexa och oundvikliga delar i den personliga historieskrivningen och det litterära skrivandet. Moderator: Mats Almegård, journalist. Språk: tyska Arr: Tre länder – ett språk, Goethe-Institut Stockholm, Schweiz ambassad och Österrikes ambassad

17.00–17.20 Fr1700.6 Xiaolu Guo

Det filmiska berättandet

”Jag lärde mig berättelsekonst från filmen, inte genom att läsa”, har den kinesiska författaren och filmskaparen Xiaolu Guo berättat. Hon upptäckte tidigt att hon var mer intresserad av att konstruera fantasivärldar än av att leva i den verkliga. Hennes nya roman Jag är Kina är en vindlande berättelse som sträcker sig över kontinenter och årtionden. Xiaolu Guo pratar med Yukiko Duke, redaktör för Vi Läser, om det filmiska berättandet, om att växla mellan skrivande och film och om självcensuren, som hon menar att hon slipper idag, när hon inte längre skriver på kinesiska. Språk: engelska Arr: Alfabeta Bokförlag

17.00–17.20 Fr1700.7 Emma Hamberg

Vårjakt i Rosengädda

I byn Rosengädda nära Kinnekulle kretsar livet kring mat, kärlek och passion. Och vänskapen som råder i ett gammalt stationshus. Hör journalisten och författaren Emma Hamberg berätta om sin oemotståndliga feelgood-serie om Rosengädda. Arr: Piratförlaget

Scanprint – det säkra och professionella valet vid produktion av din nästa trycksak. Kontakta oss och hör vad vi kan göra för dig.

Scanprint Landskronavägen 25 B 252 32 Helsingborg Tfn.: 0728-57 59 94 www.scanprint.se Scanprint är en del av Stibo Printing Solutions

42

Bogmesse_SV_185x63.indd 2

28/04/15 14.02


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: jenny grimsgård

17.00–17.45 Fr1700.8 Hassan Blasim, Jerker Virdborg

När det värsta redan har hänt – om våldet och litteraturen

Andri Snær Magnason

Litterär standup på isländskt manér

Andri Snær Magnason är den ende författaren som fått Isländska litteraturpriset i alla tre kategorier: skönlitteratur, facklitteratur och barnlitteratur. Han har blivit känd för sitt stora engagemang för att bevara den isländska naturen och sin starka kritik mot etableringen av utländska industrier på Island, vilket han gav uttryck för i Draumalandið [Drömland]. I sina populära föreläsningar väver Magnason samman olika delar av sina böcker och visar hur konstnärerna är viktiga aktörer i samhället. Välkomna till en litterär standup-show om hur science fiction kan bli fakta och om hur idéer sprids – och dör. Språk: skandinaviska Arr: Icelandic Literature Center

  17.30 17.30–17.50 Fr1730.1

17.00 Emma Hamberg

Árni Þórarinsson Foto: Heike Steinweg

När det otänkbara händer, när det absurda känns som realism. Novellisterna Hassan Blasim och Jerker Virdborg förenas i sina absurda ­skildringar av dagens krigshärjade värld, och riktar med sina berättelser läsarens blick mot vår tids mörkaste fasor. Prisbelönte Hassan Blasim skildrar det infernaliska tillståndet i dagens Irak, och har från sitt nya hemland Finland revolutionerat den arabiska litteraturen. De råa och ibland svart humoristiska novellerna i samlingen Irakisk Kristus för tankarna till magisk realism, till Kafka och Borges, men också till den arabiska sagotraditionen. Hassan Blasim, född 1973 i Irak, är utbildad filmare och bor sedan 2004 i Finland. I sin hyllade novellsamling Skyddsrummet Luxgatan skildrar Jerker Virdborg ett Sverige i krig. Det är berättelser där det välbekanta har invaderats, en världsbild har gått itu och tryggheten blivit en lyx. De båda författarna samtalar om våldets logik och litteraturen som motkraft. Moderator: Karin Olsson, kulturchef Expressen. Språk: engelska Arr: Albert Bonniers Förlag

17.00–17.45 Fr1700.9 Anders Olsson, Kjell Espmark

Gunnar Ekelöfs samlade dikter

Få författare har en så självklar plats i vår litteratur som Gunnar Ekelöf. I år ger Svenska Akademien ut hans samlade dikter i klassikerserien. Ledamöterna Anders Olsson, som skrivit förordet, och Kjell Espmark samtalar om en av vår tids stora diktare med litteraturvetaren och förläggaren Daniel Sandström.

Kan en hårdkokt deckare komma från Island?

Böckerna om Einar har lett till stora utländska framgångar för Árni Þórarinsson. Från början var tanken att skapa en slags bildningsroman kring genrens hårdkokta privatdetektiv men i de isländska naturmiljöerna istället för de amerikanska skuggkvarteren. Ett samtal kring hur förutsättningarna skapar deckaren – eller tvärtom? Moderator: Maria Neij, journalist. Språk: engelska Arr: Bazar Förlag

17.30–17.50 Fr1730.2 Guadalupe Nettel

Arr: Svenska Akademien

Mexiko, våldet och litteraturen

Med utgångpunkt i Guadalupe Nettels Kroppen jag föddes i, som skildrar Mexiko under sjuttiooch åttiotalen, diskuterar Nettel och journalisten Erik de la Reguera hur man med hjälp av litteraturen kan förstå de mekanismer som ligger bakom våldet och korruptionen i landet. Språk: engelska

17.00–17.45 Fr1700.10 Märta Tikkanen, Predrag Petrović, Eva Funck

I känslornas värld

17.00 Katja Petrowskaja Foto: Jerry Bauer

För de flesta författare är känslorna ett omistligt arbetsmaterial, själva grunden för deras verk. Men varför är känslor så viktiga och vad är de egentligen bra för? Författaren Märta Tikkanen, vars moderna klassiker Århundradets kärleks­saga nu kommer i nyutgåva, samtalar med hjärnforskaren Predrag Petrović (Känslostormar) och programledaren Eva Funck (Åh!), som båda är aktuella med böcker där de djupdyker i känslornas värld. Predrag Petrović är läkare och forskar inom kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Eva Funck har bland annat varit programledare för SVT:s Evas känslokoll och vann 2010 Kunskapspriset i kategorin ”Svenska folkets kunskapsspridare”. Moderator: Ann Lagerström, författare och journalist.

Arr: Natur & Kultur

17.30–17.50 Fr1730.3 Ronald Fagerfjäll

Peter Wallenberg

Under 33 år var Peter Wallenberg makthavare i familjedynastin. Ekonomijournalisten och företagsanalytikern Ronald Fagerfjäll träffade honom under mer än 100 intervjutimmar och skildrar hans liv i boken Den förlorade sonens återkomst. Arr: Ekerlids Förlag

Arr: Natur & Kultur, Fri Tanke förlag och Schildts & Söderströms

bokmässan har en egen app

 RI 

17.00–17.45 Fr1700.11

!

Uppdateringar och ändringar: bokmassan.se 17.00 Josef Winkler

! 43


lördag 26/9 MISSA INTE

lördag 26/9

Seminarier  Torsdag

Gud, kommunisterna och melonfälten Medv: Péter Esterházy 17.00–17.45

Kärleken segrar alltid Medv: Jónína Leósdóttir, Johanna Sigurdardottir  fredag

11.00–11.20

Audition till resten av ditt liv Medv: Tove Folkesson 12.00–12.45

Hur blir man statsminister? Medv: Fredrik Reinfeldt 15.00–15.45

Drömmen om romanen

Medv: Aris Fioretos, Agneta Pleijel  lördag

10.00–10.45

Nujävlarskanifåsepåfan Medv: Yvonne Hirdman, Liv Strömquist 12.00–12.45

Svenskens mörka hemlighet Medv: Susanna Alakoski, Sanna Lundell 13.00–13.45

Barnen och Europas mörka historia Medv: Carmen Bugan, Astrid Seeberger 14.00–14.45

Ett konstnärsliv

Medv: Marie-Louise Ekman, Klas Gustafson 14.00–14.45

Hur nära sig själv kan man gå? Medv: Guadalupe Nettel, Milena Busquets  söndag

11.00–11.45

Vem är Magnus Härenstam? Medv: Magnus Härenstam 13.00–13.45

Farligt gift?

Medv: Anna Mannheimer, Peter Apelgren 14.00–14.45

Förenade i förorten

Medv: Kjell Bergqvist, Sebbe Staxx 15.00–15.45

Djupdykning i ämnet motivation Medv: Louise Hoffsten, Annelie Pompe

44

Här har jag mitt liv Två kvinnliga uppväxtskildrare. Från helt olika generationer. Men i både Yvonne Hirdmans och Tove Folkessons livsberättelser finns ifrågasättandet av rådande hierarkier. Varför är vissa minnen nästan borta m ­ edan andra är knivskarpa? Det har historieprofessorn och författaren Yvonne Hirdman funderat över under arbetet med boken Medan jag var ung – som hon inte kallar självbiografi utan ”ego-historia”. – Minnet är fascinerande. Varför har jag en tydlig bild av baksidan på en lekkamrats hus, medan betydligt mer dramatiska händelser knappt finns kvar? Yvonne Hirdman är en förgrunds­person inom svensk feminism, professor i kvinno- och genushistoria och den som utvecklade begreppet genusordning. Boken omfattar förstås denna akademiska karriär, men också 1900-talets samhällsutveckling, drömmarna, kampen, kärleken och livet som ung ensamstående tvåbarnsmamma. – Jag har försökt ha en viss professionell distans, men det är påfrestande att skriva om sig själv. Att läsa gamla dagböcker har ibland varit plågsamt, men också intressant – jaha, tänkte jag så? Jag känner stor ömhet för mitt yngre jag, som ofta gjorde livet onödigt krångligt, säger Yvonne Hirdman. I egenskap av, som hon själv säger, ”sträng professor” är hon kritisk till delar av dagens feministiska debatt. Till exempel när det hävdas att ingenting har hänt på jämställdhetsområdet. – Jämfört med det hemska 1950-talet har det hänt massor. Men mycket är förstås fortfarande förfärligt. Författaren Tove Folkesson, född på 1980-talet, är en av de många yngre feminister som betonar hur mycket de har förra århundradets pionjärer att tacka för: – Jag har sådan respekt för alla som kämpade för den frihet vi har idag. Tove Folkessons delvis självbiografiska romaner Kalmars jägarinnor och Sund skildrar unga kvinnors liv och identitetssökande, och har en tydlig feministisk underton.

Foto: SOFIA RUNARSDOTTER

13.00–13.45

Tove Folkesson * Född 1981 * Författare, poet, musiker. * Romanerna Kalmars jägarinnor och Sund (båda Weyler förlag) är delar i en trilogi vars ­avslutande del ska heta Ölandssången. * En kortfilm om huvudpersonerna i Kalmars ­jägarinnor är under inspelning, med Ann Petrén, Gunilla Röör och Lotta Tejle i rollerna.

– Kanske främst för att huvudpersonerna inte accepterar rådande hierarkier. De tonåriga jägarinnorna skapar en enklav, ett eget värde­ system, och Eva Zackrisson, som står i centrum i Sund, försöker hitta kryphål i strukturerna. De går inte med på det som gäller utan testar en annan värld, säger Tove Folkesson, som hyllats för sin precision i ord och detaljer. – Jag har alltid varit vad man numera kallar ”högkänslig”. Det kan vara jobbigt, men jag har vänt det till min fördel och känner en lycka i att beskriva noga. Det är ju det slarviga sättet att se på världen som leder till klichéer och fördomar. Tove Folkesson menar också att det är just det specifika som gör historierna intressanta för så många. – Jag vet 60-åriga män som förvånats över att de kunnat identifiera sig med jägarinnorna. Men det man känner igen är ju känslan av att vilja leva. Ulf Benkel


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

  10.00 10.00–10.45 Lö1000.1 Adam Zagajewski, Katja Petrowskaja, Irena BreŽná, Ola Larsmo

Frihet – fakta eller fiktion?

Yttrandefrihet brukar beskrivas som en förutsättning för demokrati. Hur påverkas yttrandefriheten när Europas politiska karta ritas om i allt snabbare takt? Har hotet mot yttrandefriheten förändrats? Och vilka nya utmaningar står i så fall dagens författare inför jämfört med hur Europa såg ut för 25 år sedan? Ett samtal om yttrandefrihetens gränser med den polske poeten Adam Zagajewski, som 1987 belönades med Svenska PEN:s Tucholsky-stipendium, den ukrainsk-tyska författaren Katja Petrowskaja och den schweiziska författaren och människorättsaktivisten I­rena Brežná samt Ola Larsmo, författare och ordförande för Svenska PEN. Moderator: Per Svensson, författare och kulturjournalist. Språk: engelska Arr: EUNIC och Svenska PEN

10.00–10.20 Lö1000.2 Kim M Kimselius, Lennart Guldbrandsson, Kristina Svensson

Din egenutgivning – tre skrivproffs ger sina bästa tips

Kan man försörja sig på egenutgivning? Javisst! Kim M Kimselius berättar hur man säljer tusentals exemplar. Lennart Guldbrandsson visar hur amatörer kan använda samma metoder som proffsen och Kristina Svensson ger råd om hur man gör sig hörd i bruset. Arr: Roslagstext

10.00–10.45 Lö1000.3

 UF 

Péter Esterházy, Krisztina Tóth, András Török, Endre Kukorelly, Dániel Varró

I Europas hjärta

Yvonne Hirdman är aktuell med Medan jag var ung, en bok hon själv beskriver som en historia med egot i centrum.  Foto: LOTTA TÖRNROTH

Yvonne Hirdman * Född 1943 * Historiker, professor, författare. * Pionjär inom kvinnoforskningen och etableringen av begreppet genus i Sverige. Har skrivit ett flertal böcker om historia och feminism.

* Aktuell med Medan jag var ung: Ego-historia från 1900-talet (Ordfront). Boken Den röda grevinnan (Ordfront), om mamman Charlotte Hirdman, belönades med Augustpriset 2010.

Budapest kallas ibland Europas hjärta, men den ungerska huvudstaden är inte bara en geografisk mittpunkt. Det är en plats som människor genom historien har sökt sig till och som alltid har präglats av influenser utifrån. Vad har mångfalden betytt för stadens och landets kultur och litteratur? Hur yttrar sig mångfalden idag? Ett samtal mellan Péter Esterházy, författare aktuell med romanen Markus-versionen, Krisztina Tóth, författare och poet som i år kommer med novellsamlingen Pixel på svenska, András Török, kulturhistoriker, journalist och översättare, Endre ­Kukorelly, författare och poet, samt poeten Dániel Varró, aktuell på svenska med diktsamlingen 23 dikter. Moderator: Ingrid Elam, litteraturvetare. Språk: engelska och ungerska som tolkas till engelska. Arr: Balassi Institute

45


lördag 26/9 Foto: peter knutsson

10.00–10.45 Lö1000.4 Yvonne Hirdman, Liv Strömquist

Nujävlarskanifåsepåfan Ett egosamtal mellan genierna Yvonne Hirdman och Liv Strömquist Får kvinnor skriva egohistoria? Yvonne Hirdman menar att det är bland det mest tabubelagda man som kvinna kan göra i Sverige idag. Vara självupptagen. Under våren kom hennes uppmärksammade och rosade självbiografi Medan jag var ung: Egohistoria från 1900-talet. En historia om ­Yvonne Hirdmans liv men också om Sverige från 1940-tal till 90-tal. Ett Sverige där kvinnors liv förändrades radikalt både till det bättre och till det sämre. Nu läggs alla korten på bordet och Sveriges mest kända kvinnohistoriker frågas ut om sin livshistoria av självaste Liv Strömquist som gjort det till sin livsstil att skriva och teckna kvinnliga genier och annat tabubelagt.

Att skriva om sorgen

Foto: caroline andersson

I sin nya serie kriminalromaner skriver Mari Jungstedt och Ruben Eliassen om Gran Canaria, där journalisten Sara Moberg och den före detta polisen Kristian Wede löser brott tillsammans. Hör författarparet berätta om En mörkare himmel och om den gemensamma skrivprocessen. I samtal med förläggaren Helena Ljungström.

”Tvärtemot vad folk säger, lär man sig inget av den förutom mörker.” När författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli skriver om Döden i hennes och Liv Strömquists bok Kära Liv och Caroline är det ett ämne hon känner alltför väl till: hennes bror blev bara 18 år gammal. Förlusten av någon man älskar är en erfarenhet hon delar med författaren Tom Malmquist. I memoaren I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv skriver han om hur liv och död möttes på ett mardrömslikt sätt när hans fru dog i samband med deras dotters födelse, men också om hur livet går vidare fast på ett nytt sätt. Författarna samtalar med ­Caroline Krook, biskop i Svenska kyrkan, om att skriva om sorg. Arr: Natur & Kultur och Se människan/Svenska kyrkan

10.00–10.45 Lö1000.10 Håkan Nesser, Gunilla Jensen

Arr: Albert Bonniers Förlag

Mitt i berättelsen – till skrönornas lov

10.00–10.20 Lö1000.6 Janne Carlsson, Magnus Stenberg

Vittne till folkmord

I år uppmärksammas 100-årsminnet av folkmordet på armenierna. I boken Tiga kan jag inte berättar Janne Carlsson historien om den svenska missionären Alma Johansson, som blev vittne till folkmordet. Vad fick henne att resa ut som missionär bland armenierna i det osmanska riket? Och varför stannade hon så länge? Arr: Artos & Norma och Studieförbundet Bilda

 RI 

10.00 Håkan Nesser Foto: johann pall valdimarsson

Arnaldur IndriÐason

Mord? På Island?

Varifrån kan man hämta inspiration som deckarförfattare på Island, ett land med en brottsstatistik som tillhör den lägsta i världen? Det går uppenbarligen. För Arnaldur Indriðason riktigt bra till och med. Hans prisade böcker om kriminalpolisen Erlendur Sveinsson finns utgivna i fler än 30 länder och har sålt i miljontals exemplar. I hans senaste bok, Den som glömmer, hittas en kropp i närheten av en amerikansk militärbas. Ensamvargen Erlendur kan inte släppa känslan av att fallet har något att göra med en ung flicka som försvann för tio år sedan. I samtal med Yukiko Duke, redaktör för Vi Läser, berättar Arnaldur Indriðason om sitt författarskap och om de specifika utmaningar som en isländsk spänningsförfattare ställs inför. Språk: engelska

Elva dagar i Berlin är berättelsen om Arne Murberg, en god människa som får ett uppdrag av sin döende far. Uppdraget för honom till Berlin där hans snirklande väg korsas av både onda och goda krafter. Håkan Nessers bok har en tydlig doft av Lars Molin-skröna. I Lars Molin – mitt i berättelsen skildrar författaren och journalisten Gunilla ­Jensen personligt den folkkäre berättarens intensiva och alltför korta liv. Han var regissören och arbetarförfattaren som gjorde en klassresa och blev berömd för sina varma, vemodiga och humoristiska historier. Vilket berättararv har Lars Molin lämnat efter sig? Håkan Nesser och Gunilla Jensen berättar här varför vi aldrig får stänga dörren till sagornas värld. Moderator: Jannike Åhlund, journalist och filmkritiker. Arr: Albert Bonniers Förlag och Piratförlaget

  10.30 10.30–10.50 Lö1030.1 Linda Olsson, Tom Sainsbury

Ingenting är glömt

Arr: Icelandic Literature Center och Norstedts

10.00 Arnaldur Indriðason

46

Upptäcktsresande Lasse Berg berättar utifrån Carl Douglas bilder i nya boken Vårt inre Afrika om sina upplevelser och resor i Afrika och hur dessa lade grunden till de älskade Kalahari-böckerna.

Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Tom Malmquist

Par i brott på Gran Canaria

10.00–10.45 Lö1000.7 

Allas vår Lasse Berg om vårt inre Afrika

10.00–10.45 Lö1000.9

10.00 Gunilla Jensen

Mari Jungstedt, Ruben Eliassen

Lasse Berg

Arr: Ordfront förlag

Arr: Ordfront förlag

10.00–10.20 Lö1000.5

10.00–10.20 Lö1000.8

Bakom namnet Adam Sarafis döljer sig en ny spännande författarduo: Linda Olsson (hyllad författare till bland annat Nu vill jag sjunga dig milda sånger) och Thomas Sainsbury (manusförfattare och programledare på Nya Zeeland) har skrivit en politisk spänningsroman om internationell köttindustri. Här berättar de om hur de beslöt sig för att skriva tillsammans, hur de hittade det spännande ämnet för sin första gemensamma bok och de avslöjar vad som inte kom med i boken. Moderator: Maria Neij, journalist. Språk: engelska Arr: Massolit


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

10.30–10.50 Lö1030.2 Sture Allén, Tomas Riad, Sven-Göran Malmgren

Besök våra seminarier

Frågor och svar om språket

CeCilia Zadig Lördag kl 13* Färre stressrelaterade sjukskrivningar med kvinnor i ledningen.

Den populära språkliga frågelådan från förra årets bokmässa återkommer även detta år. Svaren ges av akademiledamöterna Sture Allén och Tomas Riad samt av professor Sven-Göran Malmgren vid Göteborgs universitet. Arr: Svenska Akademien

10.30–10.50 Lö1030.3 Elisabeth Tarras-Wahlberg, Bertil Ekerlid

Journalister är också människor

Under mer än 30 år arbetade Elisabeth TarrasWahlberg med press- och mediefrågor för kungahuset. I sin nya bok berättar hon om hur det är att vara utsatt för drev och ger tio gyllene råd för olika mediesituationer. Arr: Ekerlids Förlag

10.30–10.50 Lö1030.4

annika CreutZer Söndag kl 12 Pensionspusslet – så lägger du det på bästa sätt! Möt även föreläsarna i monter E03:10 Där träffar du också Kristin Kaspersen, Ann Söderlund, Sanna Lundell, Josefine Sundström, Annika Sjöö, Caroline Engvall mfl. Se hela programmet på www.kvinnligatalare.se

Jesper Weithz, Elise Karlsson,

* seminariekort krävs

Hur skildras arbetet i litteraturen idag?

Ett samtal utifrån två aktuella arbetsplatsskildringar: Jesper Weithz Vintersystrar där fackliga strider på sjukhuset kommer emellan två barndomsvänner, och Elise Karlssons Linjen om en ung kvinna som offrar allt för jobbet. Samtalsledare: Mireya Echeverría Quezada. Arr: Natur & Kultur

10.30–10.50 Lö1030.5 Kjell Aleklett

En värld drogad av olja

En värld drogad av olja är en svensk version av Kjell Alekletts Peeking at Peak Oil, en populär­ vetenskaplig sammanfattning av tio års forskning i globala energisystem. Aleklett, professor vid Uppsala universitet som år 2000 var med och myntade uttrycket ”peak oil”, beskriver i boken hur världens oljeproduktion snart når maximal utvinning, för att sedan minska, och hur detta kommer att påverka vår ekonomi och vårt klimat. Ett komplext ämne som här görs tillgängligt för fler, inte minst genom Olle Qvennerstedts drygt 100 illustrationer. Arr: Exergena

  11.00 11.00–11.45 Lö1100.1 Siri Pettersen, Elisabeth Östnäs

Vurm för vikingar

Vikingar och fornnordisk mytologi intresserar som aldrig förr! Siri Pettersen är aktuell med Odinsbarn och Röta, de två första delarna i Korp­ ringarna, en spektakulär fantasytrilogi med rötter i den nordiska mytologin. Böckerna har gjort succé i hemlandet Norge där de hyllats för sin originalitet, sitt språk och sin intrig. Elisabeth Östnäs gör sin debut som ungdomsboksförfattare med Kungadottern, första delen i en nervkittlande trilogi som utspelar sig på vikingatiden. Författarna samtalar om sin fascination för ­vikingar och mytologi med journalisten Lotta Olsson. Arr: B. Wahlströms och Berghs Förlag

11.00–11.45 Lö1100.4 Anna-Lena Laurén, Lena Jonson, Bengt Jangfeldt

Ryssland och yttrandefriheten Vad vet vi, vad vill vi, vad kan vi göra? Den finländska Rysslandsjournalisten Anna-Lena Laurén, författare till reportageboken Ukraina – Gränslandet, Bengt Jangfeldt, journalist, slavist och författare, aktuell med En rysk historia, och Lena Jonson, chef för Rysslandsprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, diskuterar yttrandefrihetsläget i Ryssland, och om hur Sverige och Finland påverkas av förändringarna. Vilka konsekvenser får den nya ryska kulturpolitiken? Vilka röster har tystats och vad kan vi tro på av dem vi hör? Moderator: Henrik Huldén, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. Arr: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Wahlström & Widstrand och Atlantis Bokförlag

11.00–11.45 Lö1100.5 Doris Dahlin, Olivia Bergdahl, Maria Sveland

Skulden, skammen och hämnden

11.00–11.45 Lö1100.2 Xiaolu Guo, Hassan Blasim

Fjärran, så nära

Hur påverkar exilen en människas syn på sitt hemland? Författaren och filmskaparen Xiaolu Guo är född i en kinesisk fiskeby men bor sedan tretton år tillbaka i London. Hennes böcker, bland annat succén Kortfattad kinesisk-engelsk ordbok för älskande, finns översatta till fler än 20 språk och den senaste romanen, Jag är Kina, är en vindlande berättelse som tar sin början i slutet av 1980-talet och fortsätter tjugo år framåt i tiden. Hassan ­Blasim, också filmare och författare, flydde från sitt hemland Irak och bor sedan 2004 i Finland. Blasim, som av brittiska The Guardian har utropats till ”den kanske främste nu levande författaren av skönlitteratur på arabiska”, utkommer i år på svenska med novellsamlingen Irakisk Kristus, där kriget utgör berättelsernas fond. Vad fäster författarna ögonen på från sin fjärran position i exil? Hur mycket av filmarens blick har de tagit med sig in i skrivandet? Moderator: Roger Wilson, kulturjournalist. Språk: engelska Arr: Alfabeta Bokförlag och Albert Bonniers Förlag

11.00–11.45 Lö1100.3 Agneta Pleijel, Astrid Seeberger

Kan man ärva sorg och förtvivlan?

Agneta Pleijel, välkänd för en stor publik, och Astrid Seeberger, skönlitterär debutant, har båda gett ut uppmärksammade självbiografiska romaner. Astrid Seebergers Nästa år i Berlin handlar om en mor som fick ett flyktingansikte av sina upplevelser under andra världskriget. Agneta ­Pleijels Spådomen berättar om en flickas uppbrott ur en familj i sönderfall. Båda berättelserna kretsar kring kärlek, svek och förtvivlan. Hur handskas man med sina föräldrars historia? Moderator: Marianne Rundström, journalist. Arr: Norstedts och Weyler förlag

Släpper skammen och skulden någonsin taget om den som blivit utsatt för övergrepp? Hur kommer man vidare, var finns vägarna framåt? Doris ­Dahlins Himlen bar inga moln är en historia om vänskap och kärlek men också om hur övergrepp och skam formar oss och våra relationer. Olivia Bergdahls kritikerrosade romandebut Efter ekot är en smärtsam berättelse om den första förälskelsen som långsamt, knappt märkbart förvandlas till något annat. I Maria Svelands nya roman Befrielsen väljer en grupp kvinnor att ta lagen i egna händer och slå tillbaka i protest mot en serie brutala överfallsvåldtäkter. Under ledning av kulturjournalisten Stefan Ingvarsson diskuterar författarna varför det är så skambelagt att prata om övergrepp och misshandel och om det någonsin är rätt att hämnas. Arr: Ordfront förlag och Leopard förlag

11.00–11.45 Lö1100.6 Christoffer Carlsson, Thomas Engström, Anders de la Motte

Det våras för den politiska thrillern

I takt med att den politiska kartan ritas om radikalt både på hemmaplan och ute i världen har det skapats en helt ny, och synnerligen bördig, jordmån för den politiska thrillern. Vi låter tre av Sveriges främsta författare i genren fundera kring vad de omvälvande rörelserna i politiken betyder för deras skrivande. Christoffer ­Carlsson, aktuell med Mästare, väktare, lögnare, vän, hyllas för sina starka skildringar av samtiden och för sin blick på hur klass och uppväxt påverkar människor. I ­Thomas Engströms Norr om paradiset dras den gamle Stasiveteranen, krögaren och problemlösaren Ludwig Licht in i en mörk konspiration med förgreningar femtio år bakåt i tiden. Anders de la Mottes UltiMatum är en laddad politisk thriller om ett Stockholm och Sverige där ingenting är vad det verkar, där alla medel är tillåtna för att nå makten. Moderator: Camilla Kvartoft, journalist. Arr: Bokförlaget Forum, Piratförlaget och Albert Bonniers Förlag

47


Foto: opal förlag

Foto: christer olsson

lördag 26/9

11.00 Lisa Hyder

11.00 Christer Lundberg

11.00–11.20 Lö1100.7

11.00–11.20 Lö1100.10

Panu Pulma, John Chrispinsson

Christer Lundberg

Romernas historia i Finland

Bläckfisken

Romer har funnits i Norden i 500 år men det är ändå förvånansvärt lite som skrivits om deras historia och kultur. Hur har romerna kunnat bevara sin starka identitet i ett samhälle som inte alltid varit särskilt gästvänligt? Arr: Svenska litteratursällskapet i Finland

11.00–11.20 Lö1100.8 Lisa Hyder

Polisanställd skriver om listiga kupper för barn

Lisa Hyder är blivande jurist och jobbar på Rikskriminalpolisen, men i sina böcker skriver hon om de som begår brott istället för de som löser mysterier. Varför? Och hur förhåller hon sig till det när hon riktar sig till barn? Arr: Bokförlaget Opal

11.00–11.20 Lö1100.9 Karin Wahlberg

Livet går vidare

I Livet går vidare, andra delen i Karin Wahlbergs romanserie, får läsarna åter träffa människorna kring lasarettet i 1950-talets Ekstad. Hör henne berätta om en småstadsvardag fylld av spänning, allvar, glädje och sorg, skildrad med ett stort mått av nostalgi. I samtal med Christian Manfred, förläggare. Arr: Wahlström & Widstrand

48

  11.30 11.30–11.50 Lö1130.1

Jimmy har förlorat sin bästa vän och är fast i det förflutna. Han kan knappt ta hand om sig själv, men pysslar ömt om den bläckfisk han får i sin vård. Den är dock inte så söt och oskyldig som Jimmy tror … På sitt alldeles egna sätt förenar Christer Lundberg – radioprofilen från ”Christer och Morgan rapporterar” – det vardagliga med det galna och bisarra, vilket gör Bläckfisken till en roman utöver det vanliga. Arr: Telegram

11.00–11.20 Lö1100.11 Pia Dellson, Ann Lagerström

Väggen – från utbrändhet och tillbaka

Överläkaren Pia Dellson arbetade med patienter med utmattningssyndrom. Men hon missade tecknen på att hon själv var på väg in i väggen. Hur tar man sig vidare och hur kan man hantera de känslor av skam och skuld som sjukdomen innebär? Pia Dellson, aktuell med böckerna ­Väggen och Sovsjuk, har suttit både på läkarens och patientens stol. Arr: Natur & Kultur

bokmässan har en egen app

!

Laini Taylor, Lena Karlin

Valet av ord – en författare och hennes översättare

Amerikanska Laini Taylor har fått fans över hela världen med sin trilogi: Mörk ängel, Blod & stjärnstoft och Gudar & monster. Översättaren Lena ­Karlin har flera gånger uppmärksammats för sina insatser. Samtal med en hyllad författare och hennes översättare i en miljö där publiken inbjuds att delta med frågor och funderingar – helt i stil med Laini Taylors interaktiva förhållningssätt till sina läsare. Moderator: Ika Johannesson, journalist med fötterna fast förankrade i populärkulturmyllan. Språk: engelska Arr: Bazar Förlag

11.30–11.50 Lö1130.2 Herman Lindqvist

Sveriges kolonier

Historien om Sveriges kolonier handlar om makt och prestige, drömmar om guld och elfenben, exotiska kryddor, socker och tobak. Slavhandel i svensk regi där svenskt järn byttes mot slavar. Herman Lindqvist berättar om kolonierna Nya Sverige i Amerika, Cabo Corso i Afrika och SaintBarthélemy i Västindien – och koloniala drömmar som dog. Arr: Albert Bonniers Förlag


Foto: tor lindseth

Foto: gabriel liljevall

Foto: anna-lena ahlström

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

11.00 Karin Wahlberg

12.00 Sara Olausson

12.00 Monica Kristensen

11.30–11.50 Lö1130.3

12.00–12.45 Lö1200.2

12.00–12.20 Lö1200.4

Anna Fredriksson, Katarina Bivald

Sara Olausson, Stefan Gurt, Ann Heberlein

Fredrik Reinfeldt

Var får du allt ifrån?

Det kunde varit jag

Hur blir man statsminister?

Är en av de vanligaste frågorna en författare får. Idéer är det ingen brist på. Det svåra är utförandet. Två författare i samspråk om kreativitet och idéskapande och om vad som inte är en bra romanidé. Arr: Bokförlaget Forum

11.30–11.50 Lö1130.4 Johan Höglund, Niklas Hållén, Katarina Gregersdotter

Rädd för djur – om kampen mellan djur och människa på film I filmer som Hajen, Fåglarna och Sharknado ersätter djur klassiska filmmonster som zombier och vampyrer. Varför är djurskräckfilmer så populära? Vad är det vi egentligen är rädda för? Arr: Linnéuniversitetet

– tiggarna som blivit en del av vår vardag Att människor idag tigger på gatorna där vi bor väcker frågor om hur man är en bra medmänniska i en tillsynes omöjlig situation. Vad kan och bör vi göra när vi ställs inför en nöd som verkar vara utan slut och när den politiska viljan att göra något åt grundproblemen lyser med sin frånvaro? Serietecknaren Sara Olausson satte sig en dag på trottoaren bredvid Felicia som tiggde utanför mataffären. De blev vänner och nu har deras berättelse blivit boken Det kunde varit jag. I Ni inger dessa människor hopp berättar författaren Stefan Gurt om människor som arbetar för att ge tiggare en drägligare tillvaro och funderar på vad som är medmänskligt och rätt. De samtalar med Ann Heberlein, författare och etiker. Moderator: Aaron Israelson, Faktums avgående chefredaktör, som ska starta gatutidning för romer i Rumänien. Arr: Kartago, Se människan/Svenska kyrkan och Wahlström & Widstrand

 12.00 12.00–12.20 Lö1200.1 Merete Mazzarella, Janina Orlov

12.00–12.20 Lö1200.3 Emelie Schepp, Camilla Grebe

Hjältinnor med mörkt förflutet

Merete Mazzarella skriver om att leva i en otrygg värld, lyckligt omfamnad av den sena kärleken. Hon resonerar kring ”det framgångsrika åldrandet”, svek och trohet, generationsväxlingar och följer världshändelserna med stigande oro.

Emelie Schepp och Camilla Grebe, båda framgångsrika författare i spänningsgenren, samtalar här om hur de skrivit fram sina kvinnliga hjältinnor. Hur skapar man en huvudkaraktär av kött och blod och varför är det så spännande med psykologin bakom? I samtal med förläggare Helene Atterling.

Arr: Schildts & Söderströms och Bokförlaget Forum

Arr: Wahlström & Widstrand

Solkattens år

Han skapade Nya Moderaterna, tog initiativ till Alliansen och var Sveriges yngste statsminister i modern tid. Halvvägs är Fredrik Reinfeldts egna ord om en makalös politisk karriär, om drivkrafter och svårigheter, om vad som krävs av den som är vald för att leda ett land. I samtal med Albert Bonnier, förläggare. Arr: Albert Bonniers Förlag

12.00–12.45 Lö1200.5 

 RI 

Monica Kristensen, Árni Þórarinsson

Brott i obygden

Vad händer i ett litet slutet samhälle där alla känner alla, när illdåd plötsligt kastar mörka skuggor över lugnet och friden? Monica Kristensen och Árni Þórarinsson har i sina senaste spänningsromaner begett sig till avlägsna trakter för att undersöka brottets inverkan på isolerade invånare. I Kristensens Kolbarnet försvinner en fem­ årig flicka spårlöst på Svalbard, och i Þórarinssons Den sjunde sonen hamnar en kvällstidningsreporter, som skickas iväg till det avlägsna Vestfirðir, i märkliga förvecklingar. Monica Kristensen, en av Norges främsta polarforskare, har hittills skrivit fyra kriminalromaner som utspelar sig på Svalbard. Árni Þórarinsson är en av Islands mest välkända författare med ett förflutet som journalist. Moderator: Maria Neij, journalist. Språk: engelska Arr: Icelandic Literature Center, Leopard förlag och Bazar Förlag

49


lördag 26/9 12.00–12.45 Lö1200.6

12.00–12.45 Lö1200.8

12.00–12.20 Lö1200.11

Helena Willis, Sarah Sheppard, Henrik Jonsson

Susanna Alakoski, Sanna Lundell

Dan Höjer

Digital konstvandring

Svenskens mörka hemlighet

Med April i Anhörigsverige fortsätter Susanna ­Alakoski där Oktober i Fattigsverige slutade, och skriver om och för alla dem som har levt med tillits­ brist, förnekelse, rädsla, gränslöshet och otrygghet. Sanna Lundells och Ann Söderlunds tv-serie Djävulsdansen fick ett stort genomslag under hösten 2014. Plötsligt var ordet medberoende på allas läppar. Nu har de skrivit en bok med samma namn som tv-serien, en vägledning för att ta sig ur medberoende. Susanna Alakoski och Sanna Lundell samtalar om medberoende och anhörigsorg. Moderator: Ann Lagerström, författare och journalist.

Arkeologdeckarna

Hur ser illustratörer på sina bilder och vad tror de att läsarna ser? Vilka bilder har de själva inspirerats av? Henrik Jonsson har tecknat för kultklassade serieförlaget DC Comics i serier som Batman och Suicide Squad. Nu är han aktuell som illustratören bakom fantasy-serien PAX. Av de karaktärer som Helena Willis skapat är Lasse och Maja de mest kända. Hennes roliga och skruvade bilder guidar läsaren genom alla de mysterier som LasseMajas detektivbyrå tar sig an. Efter en kurs i paleontologi blev Sarah Sheppard dinosauriefantast och slog ihop sina kunskaper som illust­ ratör med sin passion för urtidsdjur i Massor av dinosaurier, den första i en rad underhållande och annorlunda faktaböcker för barn. Sara Teleman, illustratör och skribent, leder vandringen genom tre olika bildvärldar. Arr: Bonnier Carlsen

12.00–12.45 Lö1200.7 Anna Laestadius Larsson, My Hellsing, Karin Tegenborg Falkdalen

Historien om det andra könet

Kvinnornas berättelser har genom historien mest stått att läsa mellan raderna, men idag gör allt fler författare det till sin uppgift att kasta ljus över denna enorma, osynliga del av historien. Anna Laestadius Larsson har tagit hjälp av drottning Hedvig Elisabeth Charlottes dagböcker i sin romantrilogi om villkoren för kvinnor i Gustav III:s Sverige. Hedvig Elisabeth Charlotte* (1759– 1818) – som skrev närmare 5 000 sidor om sitt liv vid hovet – är även föremål för My Hellsings nya biografi, som visar att drottningen inte bara var ett tidsvittne utan också en betydande politisk aktör. Vasadrottningen är Karin Tegenborg Falkdalens fängslande berättelse om Katarina Stenbocks (1535–1621) långa och innehållsrika liv, Stenbock som endast sjutton år gammal blev bortgift med Gustav Vasa. Författarna samtalar med journalisten Görrel Espelund om att skriva fram kvinnorna ur historiens skuggor. * Stavas även Hedvig Elisabeth Charlotta. Arr: Piratförlaget, Atlantis Bokförlag och Historiska Media

Arr: Albert Bonniers Förlag och Bladh by Bladh

Arr: Semic

 12.30

12.00–12.20 Lö1200.9

12.30–12.50 Lö1230.1

Ove Bring

Jenny Jägerfeld, Malin Stehn

Kampen om kulturskatterna

Grekland vill ha Parthenonfrisen åter från British Museum. Sverige vägrar släppa ifrån sig Silverbibeln. Hur kom Nefertiti till Berlin, egentligen? Vem äger det förflutna – en het fråga både politiskt och diplomatiskt. Arr: Atlantis Bokförlag

12.00–12.45 Lö1200.10 Ian Buruma

Var det verkligen fred?

Dan Höjer lär vara den svenska författare som är ute mest och pratar i skolor. Med sin bakgrund från Kamratposten är han lyhörd för barns funderingar och skriver böcker som med humor ­väcker läs- och lärlust. Många har trollbundits av ­cirkusartisterna Kaspar och Katinka som i (hittills) 13 böcker löst deckargåtor och genomfört akrobattrick. Hör Dan Höjer berätta om den nya serien Arkeologdeckarna där vi får lära känna de unga detektiverna Marvin, Ramses och Neffi som med sin excentriska farbror Valdemar ger sig ut på skattjakt i djungeln.

Den här sommaren kan bli min död

Fanny är tolv år och rädd för nästan allt: för att sova borta, för döden, för sjukdomar och för killar. Vilka råd hade Fanny fått hos psykologen? Jenny Jägerfeld, författare och psykolog, har läst Malin Stehns nya och delvis självbiografiska bok för slukaråldern, Den här sommaren kan bli min död. Hör dem båda i ett samtal om att ta ungas oro på allvar. Arr: Bokförlaget Opal

Våren 1945 kunde hela världen dra en suck av lättnad, men fortfarande 70 år efter andra världskrigets slut återstår många frågor kring olika länders agerande under krigsslutet och när freden väl var ett faktum. Nyligen höjdes tonläget på svenska kultursidor kring Sovjets och Stalins roll. I sin nya bok År noll påminner Ian Buruma om hur franska, brittiska och nederländska trupper när kriget var slut hänsynslöst försökte återupprätta den koloniala ordningen i Algeriet, Vietnam och nuvarande Indonesien. Ian Buruma, professor i mänskliga rättigheter och journalistik vid Bard College, samtalar med Björn Linnell, senior advisor Natur & Kultur, om en fred som var mycket mer brutal än många vill erkänna. Språk: engelska

12.30–12.50 Lö1230.2 Niklas Bernsand, Adam Cwejman

Ukraina och kultursidorna

Kriget om Ukraina har skapat hetsig debatt även på svenska kultursidor. Hur ska man förstå konfliktlinjerna? Finns det överhuvudtaget intresse för och kunskap om krigets realitet eller ska Ukraina snarare betraktas som en projektionsyta för svenska intellektuella? Samtal mellan ­Niklas Bernsand, Ukraina-kännare vid Lunds universitet, och Adam Cwejman, ledarskribent vid Göteborgs-Posten. Arr: Timbro

Arr: Natur & Kultur

Läslust för alla. Besök oss i våra montrar B04:40 och C02:40.

50

VÄLKOMMEN TILL VÅRA

fantastis ka

MONTERSEMINARIER!

B 06:59


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: jasmin storch

12.30–12.50 Lö1230.3 Karolina Ramqvist

Den vita staden

Den vita staden är den fristående fortsättningen på Karolina Ramqvists genombrottsroman ­Flickvännen. Om en ung kvinna som är på väg att förlora allt, en stark skildring av utsatthet och behov. Författaren samtalar med sin förläggare Eva Gedin om varför en fortsättning var nödvändig.

12.30–12.50 Lö1230.4 Peter Källviks, Carina Söderberg

NUDÅ! Göteborg

100-tals bilder från Göteborg jämför livet förr och nu. Två foton med text ställs mot varandra – gammalt och nytt. Författarna visar med bildspel hur häpnadsväckande skillnaderna kan vara. En träkåk är ersatt med ett 1960-talshus, en kanal har blivit en gata ...

Typiskt killar … eller?

Arr: Bonnier Carlsen och Bokförlaget Opal

13.00–13.20 Lö1300.4 Leif GW Persson

Bombmakaren och hans kvinna

Arr: Ordalaget Bokförlag

12.30 Karolina Ramqvist Foto: thron ullberg

12.30–12.50 Lö1230.5 Helena von Zweigbergk

Boken om Marie Fredriksson

Kärleken till livet är titeln på boken om Marie ­Fredriksson, skriven tillsammans med Helena von Zweigbergk. Det är en berättelse om stor kärlek, om sorg, om framgång och revansch mot alla odds.

Leif GW Persson, författare och professor i ­kriminologi, berättar om sin efterlängtade nya kriminalroman Bombmakaren och hans kvinna. Arr: Albert Bonniers Förlag

13.00–13.45 Lö1300.5 Liv Strömquist, Caroline Ringskog Ferrada-Noli, Martin Luuk

Att leva i och spegla sin omvärld

Arr: Piratförlaget

 13.00 13.00–13.45 Lö1300.1 Ebba Witt-Brattström, Tove Folkesson, Märta Tikkanen

Stå i bredd

Foto: sara mac key

13.00 Leif GW Persson

Hur ska man leva sitt liv? Serieskaparen Liv Strömquist och författaren och producenten Caroline Ringskog Ferrada-Noli har en av Sveriges mest populära podcasts, dit lyssnarna ­skickat sina små (”Varför älskar alla svenskar Will ­Ferrell?”) och stora (”Finns kärlek?”) f­ rågor. I boken Kära Liv och Caroline resonerar sig Liv och Caroline fram till sina svar, och diskussionen blir en spegling av vår samtid. M ­ artin Luuk romandebuterar med den tragikomiska Gud har för ­mycket tid, historien om Johanna och ­Gabriella som när de möts sju år gamla inleder en livslång vänskap. De tre författarna samtalar om tillståndet i tillvaron. Hur ska man bära sig åt för att leva i en värld som ömsom hyllar dig, ömsom trycker ner dig? Och är skillnaden egentligen så stor? ­Samtalsledare är Malin Ullgren, litteraturkritiker. Arr: Natur & Kultur

13.00–13.45 Lö1300.6 Carmen Bugan, Astrid Seeberger

Barnen och Europas mörka historia

Carmen Bugan och Astrid Seeberger har skrivit hyllade debutromaner med utgångspunkt i den egna barndomen. Hur påverkar de vuxnas dramatiska erfarenheter barnen? Carmen Bugans Den begravda skrivmaskinen handlar om uppväxten i Ceaușescus Rumänien och de ständiga trakasserierna och förhören som familjen utsattes för efter att fadern öppet protesterat mot diktaturen. Astrid Seebergers Nästa år i Berlin kretsar kring en mor som fick ett flyktingansikte av sina upplevelser under andra världskriget och hennes familj i DDR som får sina drömmar krossade gång på gång. Moderator: Henrik Berggren, journalist och författare. Språk: engelska

Arr: Norstedts, Weyler förlag och Schildts & Söderströms

13.00–13.20 Lö1300.2 Jörn Lier Horst

Nordisk deckarstjärna

Jörn Lier Horst är polisutredaren som på kort tid seglat upp som en av de stora nordiska deckarförfattarna. Hör honom berätta om hur han inspirerats av svenska författare som Sjöwall/Wahlöö och om erfarenheterna från sitt polisarbete. Språk: norska Arr: Lind & Co

Alex Haridi, Staffan Cederborg, MarieChantal Long, Mattias Edvardsson

Idag möts vi av många insatser för att få ungdomar att läsa mer, åtskilliga av dessa insatser riktas specifikt mot killar. Hur gör man som författare för att närma sig dagens tonårskillar? Hur tänker man kring språk, tematik och karaktärsteckning? Detta frågar sig Alex Haridi (Huset mitt­emot), Staffan Cederborg (Kickar), Marie-­ Chantal Long (Den blomstertid nu kommer) och Mattias Edvardsson (April, April) som alla har skrivit ungdomsböcker med var sin tonårskille i huvudrollen. Moderator: Yukiko Duke, redaktör Vi Läser.

Arr: Norstedts

Att ”stå i bredd” var Märta Tikkanens beteckning på 70-talsfeminismens dröm om jämlika kärleksförhållanden, det som var själva förutsättningen för ett samtal på (nästan) lika villkor. Stå i bredd är också titeln på Ebba Witt-Brattströms bok om 70-talets litteratur. Hon visar att decenniet, till skillnad från den gängse uppfattningen om en tid av plakat- och bekännelselitteratur, tvärtom var banbrytande och litterärt innovativt. Upp på scenen klev vardagskvinnan som hjältinna i sitt eget liv, men där fanns också en ny manstyp som drömde om befrielse från könskriget. Ebba Witt-Brattström samtalar om 70-talet, litteratur, drömmar och fördomar med författarna Tove ­Folkesson, aktuell med romanen Sund, och Märta Tikkanen, vars moderna klassiker Århundradets kärlekssaga nu kommer i nyutgåva. Moderator: Ulrika Knutson, litteraturkritiker och författare.

13.00–13.45 Lö1300.3

13.00 Ebba Witt-Brattström

Arr: Rumänska kulturinstitutet, Weyler förlag och 2244

51


Foto: andreas bardell

Foto: jo michael

lördag 26/9

13.00 Carina Bergfeldt

13.30 Even Holt och Anne Holt

13.00–13.20 Lö1300.7

13.00–13.45 Lö1300.9

Carina Bergfeldt

Sture Allén, Bo Ralph, Sven-Göran Malmgren, Sture Berg, Louise Holmer

13.30–13.50 Lö1330.1

Med SAOL in i framtiden

Anders Björnsson, Staffan Vahlquist

Inifrån dödscellen

USA är den demokratiska nation som avrättar flest människor. Prisbelönta journalisten Carina Bergfeldt åkte till Texas och träffade dödsdömde Vaughn Ross. Hör hennes berättelse om människorna i skuggan av dödsstraffet. Arr: Norstedts

52

Med anledning av att fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista utkommit under våren samtalar akademiledamöterna Sture Allén och Bo Ralph med Sven-Göran Malmgren, ­Sture Berg och Louise Holmer från redaktionen för SAOL 14 om nya upplagan.

13.00–13.45 Lö1300.8

Arr: Svenska Akademien

Kalle Kniivilä, Anna-Lena Laurén, Peter Johnsson

13.00–13.20 Lö1300.10

Vad är det som händer i Ukraina?

Cecilia Zadig

Det som idag utvecklats till regelrätt krig började med omfattande demonstrationer och ett blodbad i Kiev. Ukraina har blivit en vattendelare, den slutgiltiga utlösaren av en djup kris mellan Ryssland och väst. Kalle Kniivilä (Krim tillhör oss. Imperiets återkomst) har rest på ett splittrat Krim och träffat människor som ser Ryssland antingen som ett hot eller en möjlighet. Anna-Lena ­Laurén (Ukraina – Gränslandet) har varit på plats i Kiev, på Krim och i östra Ukraina ända sedan konfliktens början. Peter Johnsson (Ukraina i historien) beskriver landets historia från äldsta tider till och med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska konfliktens utbrott 2014. Författarna diskuterar utvecklingen i Ukraina, vilka historiska orsaker som finns till konflikten och hur framtiden ser ut för Europas näst största land. Moderator: Stig Fredrikson, författare och journalist.

Färre stressrelaterade sjukskrivningar med kvinnor i ledningen

Arr: Atlantis Bokförlag, Bokförlaget Atlas, Schildts & Söderströms och Carlsson Bokförlag

Kvinnor och ledarskap är i fokus när Cecilia Zadig, ledarskapsutvecklare, författare och journalist, plockar några guldkorn ur sin senaste bok Kvinnor och ledarskap i svenska medier. Boken bygger på en studie kring 208 kvinnliga chefers vardag i en turbulent och stressad medievärld. Arr: Cecilia Zadig och Kvinnliga talare

 13.30

Joseph Roth och en världs sönderfall

Mellankrigstidsförfattaren Joseph Roth har fått förnyad aktualitet med sina vemodiga s­ kildringar av ett gånget Östeuropa i sönderfall. Anders Björnsson, som 2014 utgav den första svenska Rothbiografin, och Staffan Vahlquist, som tidigare i år publicerat en översättning av romanen Kapucinerkryptan, samtalar. Arr: Svenska Humanistiska Förbundet och Ruin Förlag

13.30–13.50 Lö1330.2 Anne Holt, Even Holt

Sudden death

En fotbollsspelare faller ihop vid matchslut på Wembley, men räddas till livet av läkaren Sara Zuckerman. Händelsen blottlägger hur spelarna blivit brickor i ett cyniskt maktspel. Syskonparet Anne Holt och Even Holt om nya thrillern. Språk: norska Arr: Piratförlaget

13.00–13.20 Lö1300.11 Tore Renberg

13.30–13.50 Lö1330.3

Attack från alla håll

Claes Malmberg, Petter Karlsson

Arr: Bokförlaget Atlas

Musikalstjärna, raggarhjälte, knarkare, skådespelare, ståuppkomiker, bråkstake och buddhist. I en ny bok berättar den alkoholiserade operasångarens grabb, Claes Malmberg, öppenhjärtigt om ett liv som inte liknat något annat.

Den norske författaren Tore Renberg är tillbaka med uppföljaren till kritikerrosade Vi ses i morgon. Hör honom berätta om gangsters som röstar på Kristelig Folkeparti och om parallellerna till Balzac. I samtal med Johan Hilton, förläggare.

Mysteriet Claes Malmberg

Arr: Ekerlids Förlag


Foto: mia ajvide

Foto: andre løyning

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

13.00 Tore Renberg

13.30 John Ajvide Lindqvist

13.30–13.50 Lö1330.4

14.00–14.45 Lö1400.2

14.00–14.45 Lö1400.4

John Ajvide Lindqvist

Ulf Stark, Stina Wirsén, Annika Thor, Marian Cabrejas

Guadalupe Nettel, Milena Busquets

Med en lapp om halsen – om barn på flykt

Var går gränsen mellan fiktionen och det självupplevda? Guadalupe Nettels roman Kroppen jag föddes i är en utlämnande autofiktiv roman om författarens uppväxt i en dysfunktionell familj, med föräldrar som lever ut 1970-talets progressiva ideal. Milena Busquets Även detta går över är en lång och intensiv uppgörelse med en bortgången mor. Ansedda litteraturtidskriften Granta utsåg för några år sedan mexikanska G ­ uadalupe Nettel till en av de främsta oöversatta författarna i världen. Spanska Milena Busquets har ­kallats för en 2000-talets Françoise Sagan. Författarna samtalar om sina romaner, nu aktuella på svenska, och om hur nära verkligheten man kan gå i sitt skrivande. Moderator: Stefan Ingvarsson, kulturjournalist. Språk: engelska

Lyssna på Rörelsen

John Ajvide Lindqvists nya roman Rörelsen är den fristående fortsättningen på Himmelstrand och handlar om att vara ung, om 1980-talet, om Palme­mordet, om John själv och om att vara praktiskt utövande magiker av det slag han själv var en gång. Arr: Ordfront förlag

13.30–13.50 Lö1330.5 Staffan Götestam

Bra för barn att möta sina rädslor

Hur kan sagor hjälpa barn att utmana sina rädslor och samtidigt stimulera deras fantasi? Här berättar regissören och grundaren av Juni­backen ­Staffan Götestam om sin debutbok M ­ agiska ­fingrar, tre magiskt realistiska berättelser om flickan Funny som ger sig ut på äventyr. Arr: Unga Lava

Vad kan fantasins ord och bilder berätta om flykting- och krigsbarnens erfarenheter som inte medierna kan förmedla? Kan fiktionen bidra till ökad förståelse för dem som tvingas lämna sina hem och samtidigt lära oss något om hur vi bemöter våra medmänniskor? Ulf Stark och ­Stina ­Wirsén är aktuella med barnboken Systern från havet, om de barn som kom till Sverige som krigsbarn från Finland under andra världskriget. Annika Thors rosade bilderbok Flickan från långt ­borta handlar om att våga öppna dörren och släppa in den som behöver en trygg hamn. Författarna samtalar med Marian Cabrejas, psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av att arbeta med traumatiserade flyktingar. Moderator: Kicki Byström, informatör Bergsjöns församling Göteborg.

Hur nära sig själv kan man gå?

Arr: Natur & Kultur och Massolit

Arr: Bonnier Carlsen och Se människan/Svenska kyrkan

 14.00 14.00–14.20 Lö1400.1 Unni Lindell

Brudkistan

Unni Lindells senaste deckare är full av villospår som vilseleder läsaren in i det sista. Boken har toppat de norska bästsäljarlistorna i år. Hör henne berätta om Brudkistan. Språk: norska/svenska Arr: Piratförlaget

14.00–14.20 Lö1400.3 Bengt-Erik Engholm, Jonna Björnstjerna, Lena Andersson

Att stjäla sina minnen

Två bilderboksmakare om att utnyttja sina minnen i skapandet. Hur ens eget liv blir ett arkiv där man kan plocka situationer, karaktärer och känslor. Men finns risken att man skapar om sina upplevelser? Arr: Berghs Förlag

Och läslovet introduceras på Bokmässan …

! 53


lördag 26/9  UF 

14.00–14.45 Lö1400.5

14.00–14.20 Lö1400.8

14.00–14.45 Lö1400.11

Ádám Nádasdy, Noémi Szécsi, Tomas Riad

Mats Strandberg, Sara Bergmark Elfgren

Marie-Louise Ekman, Klas Gustafson

Ett språk utan kön

Monster i folkhemmet

Ett konstnärsliv

Tänk er ett språk som saknar orden ”hon” och ”han” och där genus helt lyser med sin frånvaro. Voilà, där har ni en av det ungerska språkets egenheter. Men ungerskan är ett språk som avviker även på andra områden. Kring dessa och andra språkrelaterade frågor resonerar poeten och lingvisten Ádám Nádasdy, som bland annat har översatt Shakespeares verk till ungerska, författaren Noémi ­Szécsi, som i sin roman Finsk-ugrisk vampyr har utnyttjat modersmålets könsneutralitet, samt den svenske språkvetaren och akademi­ledamoten Tomas Riad. Språk: engelska

Mats Strandberg är aktuell med skräckromanen Färjan, där det socialrealistiska möter det övernaturliga. Själv har han kallat romanen för ­”Stephen King till sjöss”. Här samtalar han med Sara Bergmark Elfgren om att förlägga skräcken till en typiskt svensk miljö. Vad händer när man byter gotiska slott mot en Finlandsfärja? Arr: Norstedts

14.00–14.45 Lö1400.9 Kristina Ohlsson, Åsa Anderberg Strollo, Åsa Larsson

Arr: Balassi Institute

Spänning för unga

I snart femtio år har Marie-Louise Ekman varit en viktig del av svenskt kulturliv. I sin konst har hon varit både provocerande och roande, i sina filmer och teaterpjäser upprorisk och lekfull. Karriären har krönts av tiden som hyllad Dramatenchef (2009–2014) och uppskattad rektor för Konsthögskolan (1999–2008), men vägen till kramad kulturpersonlighet har varit krokig. I Klas Gustafsons biografi Marie-Louise Ekmans två liv följer vi henne från en komplicerad uppväxt genom misslycka­de skolår mot sökandet efter en identitet som konstnär. Marie-Louise Ekman samtalar om sitt liv och sin konst med Klas Gustafson och J­ annike Åhlund, journalist och filmkritiker.

Tomas Bannerhed har inte lämnat fåglarna bakom sig efter framgångarna med Korparna. Tvärtom. Arbetet med den Augustprisade romanen gjorde fågelälskare av författaren, som nu både är aktuell med eget program i radio och boken I ­starens tid som han skapat i samarbete med ­Brutus Östling, vars böcker med bilder på all världens fåglar förnyat fågelfotografiet. De samtalar med den världsberömde fågelkonstnären Lars Jonsson, aktuell med boken Vinterfåglar, som sammanfattar sitt konstnärskap med orden: ”Jag målar det jag ser, inte det jag vet.” Ett samtal om deras passion för bevingade vänner och hur de ger utlopp för den i ord, målning och fotografi. Moderator: Ingvar Storm, journalist.

Hur skapar man som författare spänning som går hem hos de unga läsarna? Finns det något universalrecept? Kristina Ohlsson fortsätter i Stenänglar att berätta om barnen i Åhus: Simona ser fram emot att tillbringa en vecka med sin mormor. Men något är fel. Knarrande steg hörs från Suckarnas rum, stenstatyer flyttar sig i trädgården och från gamla kassettband hörs mystiska röster. I Svart sommar, Åsa Anderberg Strollos första bok för 9–12-åringar, bestämmer sig Annie för att ta reda på sanningen om familjens sommartorp och de som bodde där tidigare. Aldrig kunde hon ana vad som är torpets mörka hemlighet. Med PAX har spänningsförfattaren Åsa Larsson skapat sin första bokserie för unga läsare: ett urban fantasyepos fyllt med drama, magi och action som utspelar sig mitt i dagens Mariefred. De tre författarna berättar om hur de tänker och hur de arbetar för att få sina unga läsare att bita på naglarna. Moderator: Lotta Olsson, journalist.

Arr: Bonnier Fakta och Weyler förlag

Arr: Alfabeta Bokförlag, Bonnier Carlsen och Lilla Piratförlaget

14.00–14.20 Lö1400.7

14.00–14.20 Lö1400.10

Kaj Korkea-aho

Sture Hegerfors, Johanna Koljonen, Lasse Åberg

Per Schlingmann förklarar hur det nya kommunikationslandskapet fungerar, och hur du kan bli framgångsrik genom att använda dig av nutidens mest effektiva vapen – berättelsen.

Oops! Svenska Serieakademin 50 år

Arr: Bokförlaget Forum

14.00–14.45 Lö1400.6 Lars Jonsson, Tomas Bannerhed, Brutus Östling

Bevingade ord och bilder

Den magiska verkligheten

En kombination av svidande realism och det övernaturliga. Sårig kärlek och självdestruktivitet men också livets absurditet och oförutsägbarhet. I Kaj ­Korkea-ahos Onda boken rör sig handlingen bland litteraturstudenter och kring ett livsfarligt manuskript. Moderator: Katarina Gäddnäs, journalist och författare.

Arr: Leopard förlag

 14.30 14.30–14.50 Lö1430.1 Henrik Lange, Ola Nilsson

Klassiker och myter som lever vidare

Antikens myter ekar fortfarande genom litteraturen. Serietecknaren Henrik Lange ritar biografier om världslitteraturens största, och författaren Ola Nilsson är aktuell med romanen Isidor och P ­ aula som är en vidarediktning av myten om Orfeus och Eurydike. Hör dem i samtal med förläggare ­Stephen Farran-Lee om varför 2000 år gamla motiv fortfarande väcker fascination. Arr: Natur & Kultur

14.30–14.50 Lö1430.2 Per Schlingmann

Så vinner du kommunikationskriget!

Blah blah, hmmm (sigh). Sniff. Crack crunch (burp). Smack zap giggle snap oomph bam boom eeeeek oooh aaugh! Zzzzzz, snarl. Slam! Vrooom honk honk pow spoing screech crash! Sob. Arr: Svenska Serieakademin

Arr: Schildts & Söderströms

1,6 & 2,6miljonerklubben för alla kvinnors hälsa Välkomna till vår monter B04:27

torsdag 16.00 Farväl till fri forskning? sverker sörlin, agnes Wold och Johan Östling diskuterar forskningens villkor i dagens sverige.

fredag 12.00 Munkavle eller megafon?

Ni kan även träffa oss på Forskartorget, Hälsa & Livsstil och Bibliotek och berättarscenen.

Lena Halldenius, Göran rosenberg och Jesper strömbäck diskuterar yttrandefrihet och demokrati.

Medverkande på olika scener: Alexandra Charles, Annette Lefterow, Mai-Lis Hellenius och Mattias Lorentzson.

· seminariekort krävs ·

m

a kv

ls

a

r

ls

lu

n

n

2,6

m

erk

be

be

1,6

jon

b

ä innors h

r

kv

il

jonerklu

BLI MEDLEM NU!

il

b

Se hela programmet: www.1.6miljonerklubben.com

54

forskarseminarier på bokmässan

ä innors h


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: privat

14.30–14.50 Lö1430.3 Anna Lihammer, Set Mattsson

Historiedeckarna – en ny svensk deckartrend?

Arr: Historiska Media

14.30–14.50 Lö1430.4 Kristina Sandberg, Eva Gedin

Med Maj som följeslagare

Det tog Kristina Sandberg över sex år att skriva romanerna om hemmafrun Maj. De har kallats moderna klassiker och belönats med både läsarnas kärlek och Augustpris. Hur var det att umgås med Maj under så lång tid? Och hur känns det nu? Arr: Norstedts

15.00 Catherine Beaunez Foto: ali smith

Anna Smedberg Bondesson, Hanne Sanders

Ditt språk i min mun – grannspråkets glädje och gagn

En danska och en svenska, båda med långvarig erfarenhet av att arbeta i den andras hemland, diskuterar problemen med och glädjen i att leva och verka omgiven av ett annat språk.

Ralf Novák-Rosengren, Anita Santesson, Lawen Mohtadi, Panu Pulma

Romer har funnits i Norden i över 500 år men ändå har förvånansvärt lite skrivits om deras historia, kultur och betydelse i samhället. I skönlitteraturen har romernas plats varit försvinnande liten. Katarina Taikons banbrytande böcker om Katitzi, som nu ges ut på nytt, är ett strålande undantag. Liksom Ralf Novák-­Rosengrens och Anita ­Santessons prisade ungdomsbok 5768 ­visningar på Youtube, som visar, precis som ­Katitzi-böckerna, hur svårt det är för en romsk flicka att bli accepterad. Författarna samtalar med Lawen Mohtadi, som har redigerat texterna i K ­ atitzi-böckerna, och socialhistorikern Panu ­Pulma, redaktör till antologin De finska r­ omernas historia, om romernas undanskymda plats i samhället och litteraturen, i historien och idag. Moderator: Ulrika Knutson, litteraturkritiker och författare.

 15.00 15.00–15.20 Lö1500.1 Martin Widmark

Berättelserna bakom berättelserna

Illustratör: Lasse & Max Åberg

15.00 Laini Taylor

Arr: Bonnier Carlsen

15.00–15.45 Lö1500.2 Olav Westphalen, Catherine Beaunez, Liv Strömquist

Arr: EUNIC

15.00–15.45 Lö1500.4

Romsk nu och då

Arr: Makadam förlag och Centrum för Öresundsstudier

SVENSKA SERIEAKADEMIN SKÄMT OCH AL LVAR

SVENSKA SERIEAKADEMIN SKÄMT OCH AL LVAR

FORM: LASSE & MAX ÅBERG

Hur uttrycks kulturella tabun i tecknade ­serier och illustrationer? Och i vilket syfte? Är det något särskilt med den grafiska formen som kanal för kulturell och politisk kritik? Finns det en viss gräns som inte bör överträdas? Som måste korsas? Mot bakgrund av de sorgliga händelserna i Paris i janua­ri är dessa frågor mer relevanta än någonsin. Tecknare ur olika kulturella sammanhang diskuterar outtalade regler i sitt arbete samt om det finns eller bör finnas gränser för humor. Deltagare: Olav Westphalen, Tyskland, Catherine Beaunez, Frankrike, och Liv Strömquist, Sverige. Moderator: Fredrik Strömberg, Seriefrämjandet. Språk: engelska

Feminism, framgång … och fantasy!

Arr: Bazar Förlag

14.30–14.50 Lö1430.5

Oskrivna regler och gränser för humor

Laini Taylor

Amerikanska Laini Taylor har fått en stark fan­ skara, inte minst i bloggosfären, för sina böcker om Karou, önskemånglarens dotter. I trilogin möter vi en stark och självständig hjältinna med blått hår som talar en mängd språk – varav inte alla är mänskliga. Men i en genre – Young Adult – som växer stort är Laini Taylor inte bara ett föredöme i sitt sätt att teckna starka kvinnliga karaktärer, utan även i sitt förhållningssätt till vem hon skriver för. Själv anser hon att skillnaden mellan ungdom och vuxen är att vuxna ”tenderar att vara lite större och hårigare än barn. Men inte alltid.” Möt en modern, frispråkig författare i ett spännande samtal om såväl fantasy, skrivteknik och framtidsvisioner som böckerna Mörk ängel, Blod & stjärnstoft och Gudar & monster. Moderator: Ika Johannesson, kulturjournalist med fötterna fast förankrade i populärkulturmyllan. Språk: engelska

Nu är det dags för nästa deckartrend: historisk krim! Anna Lihammer belönades med Deckar­ akademins debutpris 2014, Set Mattsson hyllas av kritikerna. De står för en genre som lockar allt fler: stämningsfulla deckare om ett Sverige i dåtid, med intriger som känns rykande aktuella i nutid.

”Var får du dina idéer ifrån?” är en fråga som ­Martin Widmark, författare till bland annat ­böckerna om LasseMajas Detektivbyrå, ofta får. Nästan alltid finns det en händelse som blir upprinnelsen till en bok. Här berättar en av Sveriges mest lästa och älskade barnboksförfattare om berättelserna bakom berättelserna och om personerna bakom karaktärerna. I samtal med Ulrika ­Caperius, förläggare.

15.00–15.45 Lö1500.3

Arr: Natur & Kultur, Bokförlaget Opal och Svenska Litteratursällskapet i Finland

15.00–15.45 Lö1500.5 Jerker Virdborg, Kristoffer Leandoer, Malin Ullgren,

Bästsäljare efter sin död

50 år efter att John Williams skrev Stoner blev boken lika plötsligt som oväntat en bästsäljare. Hur kunde den bortglömda romanen om en akademiker vars liv var fullt av besvikelser bli romanen på allas läppar? I år kommer nästa bok av John ­Williams på svenska, Butcher’s crossing, en bok om den amerikanska Västern. Hur kommer det sig att John Williams böcker har fått en renässans efter 50 år? Vad är det i hans sätt att skriva som fäster hos läsarna? Vad är det för konjunktur som styr klassiker? Det är frågor som reds ut av författarna Jerker Virdborg, Kristoffer Leandoer och litteraturkritikern Malin Ullgren. Moderator: Stephen Farran-Lee, förläggare. Arr: Natur & Kultur

14.00 Oops! Svenska Serieakademin 50 år

55


lördag 26/9 Foto: sara mac key

15.00–15.20 Lö1500.6 Jan Guillou

Guillou tillbaka i spiongenren

Blå stjärnan är ett gästspel i Jan Guillous mästargenre – spionromanen. Hör honom berätta om den femte delen i serien om det stora århundradet. Arr: Piratförlaget

15.00–15.45 Lö1500.7 Kirmen Uribe, Harkaitz Cano

Att skriva i marginalen Erfarenheter från Baskien I områden där ett språk dominerar kraftigt hamnar ofta minoritetsspråkens litteratur i marginalen. De begränsade möjligheterna att nå en större läsekrets och synas på den globala arenan har mer med tillgänglighet och mindre med kvaliteten på litteraturen att göra. Med utgångspunkt i situationen för den baskiska litteraturen reflekterar de båda baskiska författarna Kirmen ­Uribe och ­Harkaitz Cano kring vad det innebär att skriva på ett minoritetsspråk, och vilka nya vägar det finns för det lilla språkets litteratur att ta sig ut i världen. Moderator: Andreas Ekström, journalist. Språk: engelska Arr: The Etxepare Basque Institute

15.00–15.45 Lö1500.8 David Lagercrantz, Cathrine Bakke Bolin, Hans Rosenfeldt

Millenniumsagan fortsätter

Det har gått tio år sedan Män som hatar kvinnor, första delen i Millenniumserien, utkom. Stieg Larssons böcker om Blomkvist och Salander är utgivna i över 50 länder och har sålt mer än 80 miljoner exemplar. Nu har författaren David Lagercrantz skrivit den fristående fjärde delen i serien, Det som inte dödar oss, som utkommer i minst 25 länder i augusti. Vad har Millenniumserien betytt för synen på Sverige och hur har den påverkat litteratur och film? Vad har Lisbeth Salander betytt för den kvinnliga hjälterollen i fiktionen? Och hur gör man när man ska ta över stafettpinnen och skriva en fristående fortsättning på Millenniumserien? Medverkande: författaren David Lagercrantz, förläggaren Cathrine Bakke Bolin, redaktionschef för översatt litteratur på Gyldendal Norsk Forlag, och Hans Rosenfeldt, författare och manusförfattare. Moderator: Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter. Arr: Norstedts

15.00 Susanna Alakoski

15.00–15.20 Lö1500.10 Susanna Alakoski

Där Fattigsverige slutar tar Anhörigsverige vid

Missbruk går i arv. Det gör även anhörigsorgen. Efter en generation kommer nästa, som skäms. Men nu träder alkoholistbarn och andra anhöriga fram och vittnar om en totalt skoningslös tillvaro. Susanna Alakoski berättar i sin nya bok April i Anhörigsverige om tillitsbrist, förnekelse, rädsla, gränslöshet och otrygghet.

 15.30 15.30–15.50 Lö1530.1 Karin Waller, Nene Ormes

Sagor i ny tappning

Snövit är vice borgmästare i New York, Askungen är en cyborg, den elaka häxan är trött på att bli förtalad – idag får sagorna moderna kläder. Karin Waller och Nene Ormes guidar oss genom genren ”retold fairytales”, där inget är som en gång för länge sedan. Arr: SF-Bokhandeln

Arr: Albert Bonniers Förlag

15.00–15.20 Lö1500.9 Tom Malmquist, Kristofer Folkhammar

15.00–15.20 Lö1500.11

Poesin i romanen

Erik Petersson

Två poeter som båda är aktuella med romaner samtalar om språk. Tom Malmquist romandebuterar med I varje ögonblick är vi fortfarande vid liv och Kristofer Folkhammar är aktuell med romanen Magisterlekarna. Hur är det att skriva prosa i jämförelse med att skriva poesi? Samtalsledare är Annina Rabe, litteraturkritiker och kulturjournalist. Arr: Natur & Kultur

Sårade soldater

Under 1500- och 1600-talen blev krigen längre och blodigare än tidigare. Krigets offer har dock alltid stått i skymundan. Vad hände med de sårade soldaterna när de återvände hem till Sverige från slagfälten under stormaktstiden? Hör författaren Erik Petersson berätta om sin nya bok. Arr: Linköpings universitet

15.30–15.50 Lö1530.2 Lena Jonson, Stig Fredrikson, Artemij Troitskij

Det fria ordet och Putin

Demonstranter hotas och fängslas, statlig propaganda styr medielandskapet och det blir allt svårare för konstnärer och journalister att uttrycka sig fritt. Ett samtal om yttrandefriheten i Ryssland med Lena Jonson, Utrikespolitiska Institutionen, Stig Fredrikson, Rysslandsexpert, och A ­ rtemij Troitskij, känd musikjournalist från Ryssland. Moderator: Anna Wigenmark, föreningen Ordfront. Arr: Föreningen Ordfront

56


15.30 Kjell Eriksson

Foto: ben gold

Foto: idha lindhag

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

16.00 Lena Matthijs

Foto: c sturmark

Foto: jan töve

15.30 Conn Iggulden

16.00 P C Jersild

15.30–15.50 Lö1530.3

15.30–15.50 Lö1530.5

16.00–16.20 Lö1600.2

Christina Andersson, Ann Lagerström

Conn Iggulden

P C Jersild

Att utveckla självtillit och inre trygghet

Den historiska romanens mästare

Den stökiga svenska psykiatrin

Arr: Albert Bonniers Förlag

Arr: Fri Tanke förlag

 16.00

16.00–16.20 Lö1600.3

Vi pressar oss hårt idag, jämför oss på sociala medier och är rädda att inte duga. Vid kriser och svårigheter i livet är det lätt att hamna i självkritik eller krav på prestation. Med compassion, självmedkänsla, kan vi bemöta oss själva och andra med värme, vänlighet och förståelse. Och det går att öva upp den förmågan. Christina Andersson, leg psykolog och forskare vid Karolinska Institutet, berättar hur.

Conn Iggulden har nått många läsare med sina fartfyllda historiska romanserier, först om J­ ulius Caesar och därefter om Djingis Khan. Nu är han aktuell med en ny serie om Rosornas krig, det blodiga inbördeskriget i England i mitten av 1400-talet då ätterna Lancaster och York stred om kungakronan. Språk: engelska

I Den stökiga psykiatrin får vi följa P C Jersild på en resa genom den svenska psykiatrin, en krokig väg som formats av trender, politik och ideologier. Psykiatrin har länge varit den svenska sjukvårdens särskilda sorgebarn, drabbat av konflikter och dåliga resurser. Hur kan det komma sig att en så viktig del av sjukvården tillåts vara dysfunktionell och aldrig verkar komma på fötter?

Arr: Natur & Kultur

15.30–15.50 Lö1530.4 Kjell Eriksson

Att skjuta hästar

För snart 80 år sedan utbröt spanska inbördes­ kriget. Kjell Eriksson berättar utifrån sin nya roman Att skjuta hästar om detta krig som visar hur mycket människor kan vara beredda att offra och vad vi kan göra i solidaritet med varandra – om vi bestämmer oss för det. Arr: Ordfront förlag

16.00–16.20 Lö1600.1 Lena Matthijs

Polischef & kriminalförfattare

Lena Matthijs är en författare som i sitt dagliga liv som polismästare och polisområdeschef i Älvsborg och Borås arbetar mitt i det hon skriver om. Efter 28 år inom polisen och med en juristexamen har hon en rik källa att hämta intriger och karaktärer ur. Arr: Lind & Co

erik helmerson, Einar Már GuÐmundsson

Gick den isländska finanskrisen att förutspå?

Journalisten Erik Helmerson och Einar Már ­Guðmundsson i samtal om den isländska finanskrisen. Vad orsakade krisen på Island? Einar Már Guðmundsson skildrar i sin senaste roman det isländska samhällets utveckling genom en släktkrönika. Hur kan den isländska historien hjälpa oss att bättre förstå de mekanismer som föranledde raset 2008? Språk: skandinaviska och engelska. Arr: Natur & Kultur

57


lördag 26/9 16.00–16.20 Lö1600.4

 16.30

Bengt Jangfeldt

16.30–16.50 Lö1630.1

En rysk historia

Personligt och öppenhjärtigt berättar här Bengt Jangfeldt – slavist, författare, översättare, journalist och redaktör – om ett intresse för den ryska kulturen och det ryska språket som har följt honom genom hela hans yrkesbana. Han tar avstamp i sin bok En rysk historia. Arr: Wahlström & Widstrand

16.00–16.45 Lö1600.5 Jonas Jonasson

Vågar en författare skämta om allt?

Mördar-Anders och hans vänner (samt en och annan ovän) är Jonas Jonassons nya roman, skriven i samma omisskännliga ton som läsarsuccéerna Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann och Analfabeten som kunde räkna. Här får vi möta en trio som bildar en ohelig allians och ger sig in i näringsverksamheter med mycket måttlig moralisk bärighet. Journalisten ­Marianne Rundström samtalar med författaren om att skämta friskt med kristendomen, men att vara försiktigare med andra religioner. Om att visa religionen vederbörlig respekt, men gå hårt åt Bibeln. Om humor i litteraturen och om gränserna för vad man vågar skämta om.

Joachim Petterson

Bisyssla

– mötesplatsen för mediefrågor 7–8 april 2016 Svenska Mässan i Göteborg

www.meg.se Följ oss på Facebook för senaste nytt facebook.com/Mediedagarna

Från bröderna Grimm till Stephen King och ­Fredagen den 13 – historier om skräck och våld har alltid fascinerat oss människor. Varför är vi så förtjusta i att självmant utsätta oss för det otäcka? Och finns det rent av en terapeutisk poäng i att läsa om ställföreträdande våld? Psykologen och författaren Jenny Jägerfeld samtalar med några av den svenska litteraturens skräck- och splatterspecialister om tjusningen med att skrämma livet ur sina läsare. Mats Strandberg följer upp kritiker- och läsarsuccén Engelsfors-trilogin med skräckromanen Färjan och John Ajvide Lindqvist förra årets gastkramare Himmelstrand med Rörelsen, där författaren skriver in sig själv i en berättelse om vår relation till ”det andra”. Jenny Milewski debuterade med splatterromanen Skalpelldansen och är aktuell med Yuko, om ett japanskt hämndspöke på jakt efter offer i en svensk studentkorridor. Arr: Norstedts, Ordfront förlag och Styxx Fantasy

16.00–16.45 Lö1600.7 Ann Heberlein, Caroline Krook

Gud, ska vi ta vår relation vidare eller bryta här?

58

16.30–16.50 Lö1630.2 Hans-Erik Lindström, Lisbeth Gustafsson

Pilgrimens sju nyckelord

Intresset för pilgrimsvandringar växer i Skandinavien. Pilgrimsprästen Hans-Erik Lindström utvecklar i sin bok pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande.

16.30–16.50 Lö1630.3 Kerstin Norborg

I skuggan av Carl Fredrik Hill

16.00–16.45 Lö1600.6

Skräckens psykologi

Arr: Bonnier Fakta

Arr: Libris förlag, Studieförbundet Bilda och Pilgrimscentrum

Arr: Piratförlaget

Mats Strandberg, John Ajvide Lindqvist, Jenny Milewski

Bi-trenden är stark. I takt med att intresset för odling och självhushållning växer dyker bikupor upp på allt fler ställen, även mitt i stan. Bin hör till våra bästa vänner och utför ett livsnödvändigt arbete för oss människor. En service som är helt gratis. Samtidigt får bina allt svårare i den värld de delar med oss. I Bisysslor berättar Joachim Petterson hur man kan ta hand om vilda bin, om biodlaråret och om honungsbinas liv i kuporna.

16.00–17.00 Lö1600.8 Ann Sköld Nilsson, Eva Dahlin, Gunnar ­Ardelius, Alle Eriksson, Qaisar Mahmood

Konsten att uppdatera en klassiker

I den nya, reviderade utgåvan av Pippi Långstrump är Pippis pappa söderhavskung och inget annat. Världen – och språkbruket – förändras. Viss litteratur dateras med tiden och kan i ett modernt sammanhang framstå som svårbegriplig, rasistisk eller sårande. Böckerna om Pippi, Barna Hedenhös och Ture Sventon är exempel på böcker med formuleringar som skulle vara otänkbara om de skrevs idag. Får man ändra i texter när författaren inte längre lever? Hur i så fall? Skriva om eller förklara, ta bort eller spara? Medverkande: Ann Sköld Nilsson, förlagschef Rabén & Sjögren, Eva Dahlin, litterär chef ­Bonnier Carlsen, Gunnar Ardelius, ordförande Sveriges Författarförbund, Alle Eriksson, förläggare Rabén & Sjögren, och Qaisar Mahmood, författare. Moderator: Lotta Olsson, journalist. Arr: Bonnier Carlsen och Rabén & Sjögren

16.00–16.45 Lö1600.9 Leif GW Persson

Leif GW Persson – författare och professor i kriminologi

Ann Heberlein, teologie doktor i etik, har skrivit Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig, en bok där hon konfronterar sina idéer om vem Gud är, en personlig och svidande vidräkning med de klassiska teologiska frågorna. Hon möter Caroline Krook, biskop i Svenska kyrkan, i ett samtal om att våga pröva sin tro och vad som blir kvar efter brottningen med Gud.

Författaren och tillika professorn i kriminologi Leif GW Persson är en av Sveriges mest folkkära personligheter och skarpsinnigaste samtidskommentatorer. Med kriminalromanen ­Bombmakaren och hans kvinna är han uppe i det jämna ­dussinet skrivna böcker. Vilka har varit roligast, smärt­ sammast, konstigast att skriva? Har hans berättelser och karaktärer utvecklats parallellt med samhället?

Arr: Albert Bonniers Förlag och Se människan/Svenska kyrkan

Arr: Albert Bonniers Förlag

Marie-Louise Hill var syster till konstnären Carl Fredrik Hill. I ungdomen delade de intresset för måleriet, men systern kom att leva i skuggan av sin bror och hans psykiska sjukdom. Kerstin ­Norborg samtalar med sin förläggare Eva Gedin. Arr: Norstedts

16.30–16.50 Lö1630.4 Anne-Cathrine Riebnitzsky

Tyrannens barn

Prisbelönade danska Anne-Cathrine Riebnitzsky är författare och officer. I Tyrannens barn beskrivs fyra syskon som i nu- och dåtid gör allt för att skydda varandra i ett hem fyllt av hot och våld. Det är en brutal uppväxtskildring med verklighetsförankring, som kunde publiceras först efter att författarens far avlidit. Arr: Massolit

16.30–16.50 Lö1630.5 Ninni Schulman, Anders de la Motte, Stefan Ahnhem

Varför går vi igång på ond bråd död?

Tre populära deckarförfattare talar ut om varför de valt att skriva om ondska och olycka, ämnen som de flesta av oss flyr i vanliga livet. Och om varför vi läsare älskar denna våldsamma genre. Arr: Bokförlaget Forum

beställ dina ­biljetter här: www.bokmassan.se


Foto: sara arnland

Foto: roland persson

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: sofia runarsdotter

16.00 Jonas Jonasson

17.00 Jerker Virdborg

16.30 J0achim Petterson

 17.00

17.00–17.20 Lö1700.3

17.00–17.20 Lö1700.5

17.00–17.20 Lö1700.1

Jerker Virdborg

Carl-Michael Edenborg, Jenny Högström

Karin Volo, Bertil Ekerlid

I Jerker Virdborgs författarskap finns ofta en känsla av hot, och i den nya kritikerrosade boken Skyddsrummet Luxgatan är hotet både existen­ tiellt och politiskt. Här skildras ett Sverige märkt av flygräder, brutala militärer och en konstant känsla av fara. Landet vi möter är både främmande och välbekant.

Från galler till glädje

Karin Volo satt oskyldigt häktad i USA under 1 352 dagar. Hon fick inte träffa sina barn på närmare fyra år. Hon berättar i sin bok hur hon överlevde utmaningarna och nu försöker vara till inspiration och glädje för andra. Arr: Ekerlids Förlag

Laddade noveller

Arr: Albert Bonniers Förlag

17.00–17.20 Lö1700.2

17.00–17.20 Lö1700.4

Fredde Granberg

Karl G. Fredriksson, Lilian Fredriksson, Johan Wopenka

Dr Mugg: Dasspappersplaneten

Kungen av bajshumor har skrivit en riktig skitbok. Den här gången är det inte bara den lilla staden Dasseborg som är i fara. Hela planeten jorden riskerar att gå under om inte världens toalettillverkare lägger ner produktionen av vanliga toaletter och istället börjar tillverka Dr Muggs uppfinning Pruttomobilen. Kom och lyssna när skaparen av Dr Mugg, Fredde Granberg, sprutar ur sig bajshumor.

Årets deckare på svenska

Vad är bäst och vad är mest annorlunda i årets svenska deckarflora? Karl G. Fredriksson, Lilian Fredriksson och Johan Wopenka från Svenska Deckarakademin berättar om deckar­utgivningen i Sverige 2015.

Erotisk litteratur i Sverige

Från giftskåpet till nattduksbordet, från biktbås och divan till middagsbjudning och från 1960-talets sexuella revolution till 2000-talets digitala masskultur. Den erotiska litteraturen har många liv och uttryck, och är idag kanske mer gränsöverskridande än någonsin. Men framför allt har den en funktion: upphetsning. Så vad är då skillnaden mellan att läsa den – och att skriva den? Om dessa favoritämnen samtalar CarlMichael ­Edenborg, förläggare, Augustprisnominerad författare, aktuell med den erotiska novellsamlingen Över gränsen, och Jenny Högström, kritiker och författare till den illustrerade erotiska berättelsen Achtung Blitzkrieg. Moderator: Åsa Linderborg, kulturchef Aftonbladet. Arr: Apart förlag och Lind & Co

Arr: Svenska Deckarakademin

Arr: Semic

59


söndag 27/9 MISSA INTE

söndag 27/9

Seminarier  Torsdag

12.00–12.20

Skuggsommar och gränsland Foto: ola kjelbye

Medv: Mia Öström

Mia Öström

Ett England styrt av ett hemligt häxråd och en vikingavärld där människor är det mest onormala man kan tänka sig. Fantasy är inte längre bara drakar och demoner och flera ­författare kommer till mässan med hyllade böcker i bagaget. Brittiska Sally Green och norska Siri Pettersen är två av dem.

 fredag

13.00–13.20

Från okänd debutant till älskad författare Medv: Siri Pettersen  lördag

11.30–11.50

Valet av ord – en författare och hennes översättare

Medv: Laini Taylor, Lena Karlin 11.00–11.45

Vurm för vikingar Medv: Siri Pettersen, Elisabeth Östnäs 14.00–14.45

Spänning för unga

Medv: Kristina Ohlsson, ­ Åsa Anderberg Strollo, Åsa Larsson 15.00–15.45

Feminism, framgång … och fantasy! Foto: ULRIKA WILDERÄNG

Medv: Laini Taylor

Lars Wilderäng  söndag

11.00–11.45

Apokalyps wow!

Medv: Anders Fager, Caroline L Jensen, Lars Wilderäng 12.00–12.20

Fantastik för barn och unga

Medv: Susanne Trydal, Daniel Åhlin 13.00–13.45

Fantastisk bok satte nytt rekord Medv: Sally Green

60

Fantasy speglar verkligheten

Föreställ dig en värld där alla bär svans och tillber en gigantisk korp och en magisk kraft genomsyrar både invånare och omgivning. Krydda med nordisk mytologi och en 15-årig svanslös hjältinna och du har Siri Pettersens debut Odinsbarn. Boken har precis kommit ut på svenska och fått strålande recensioner. – När jag skrev boken hade jag aldrig trott att den skulle bli så väl mottagen. En 600-sidors tegelsten i en smal genre är ett recept på att snabbt bli bortglömd. Det visade sig att fantasy inte längre bara är för en mindre grupp, ­läsarna slukade boken och mottagandet har varit helt fantastiskt, säger Siri Pettersen. Hon håller just på att skriva färdigt manuset till den tredje och avslutande delen i serien som startar med Odinsbarn. Vad som uppmärksammats i boken är att den bryter många klassiska mönster i fantasy-genren. Inte minst genom att låta historien berättas ur den 15-åriga Hirkas perspektiv. Siri Pettersen berättar att hon tror att det finns ett sug efter nya hjälteroller inom både fantasy och i serier. – Det amerikanska serieförlaget Marvel lanserade nyss Khamala Khan som är en ung kvinnlig muslim och i Norge har vi fått vår första svarta superhjälte i The Urban Legend. Minoriteter blir mer och mer synliga i genren och jag tror att även fantasy är på väg åt samma håll, säger hon. Inspirationen till Odinsbarn fick hon från sin uppväxt på 1980- och 90-talet. Med rollspel som Dungeons and Dragons, datorspel som Myst och böcker av Tad Williams. Boken har också inslag av nordisk mytologi och ortnamn som verkar tagna ur vilken vikinga­saga som helst. Siri Pettersen berättar att hon beskrivit en helt fiktiv värld, men att boken, precis som fantasy i allmänhet, kan säga något om världen utanför boken.

Siri Pettersen * Bor: Søgne, nära Kristian­sand * Gör: Författare, serietecknare, och jobbade som art director innan hon skrev Odinsbarn. * Aktuell: Odinsbarn, första delen av trilogin Korpringarna. Andra delen, Röta, kommer på svenska i höst.

– Alla böcker är en produkt av sin tid och säger något om sin samtid vare sig man vill eller inte. Jag har inte haft som utgångspunkt att skriva om någon kärnfråga som till exempel religion, men fantasy är ett fantastiskt sätt att berätta något om verkligheten för läsaren utan förutfattad mening. Om man till exempel skriver en bok om en konflikt i Mellan­östern kan man vara säker på att läsaren redan har en uppfattning, men om det är en konflikt mellan fiktiva städer, då har ingen en förutfattad mening. Engelska Sally Green har gjort precis tvärtom. Hennes debut, Half Bad – ondskans son, utspelar sig i 2010-talets England. ”Twisten” är att en stor del av befolkningen består av ­häxor, som lever mitt ibland oss vanliga människor, lyckligt ovetande om allt vad magi heter. – Eftersom jag saknade självförtroendet att skapa en helt fiktiv värld så kändes det ­enklare att placera handlingen i nutida England. Jag har använt mig av platser jag känner till, som Wales, Liverpool och London, men jag upptäckte att de passade historien perfekt och bidrog med en samtida stämning till fantasy­elementet, säger hon.


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Söndags­ seminarierna ingår i entré­ biljetten!

 Alla böcker är en produkt av sin tid och säger något om sin samtid vare sig man vill eller inte.

Siri pettersen

  10.30 10.30–10.50 Sö1030.1 Sebbe Staxx

Sebbe Staxx – en revansch

I november 2013 satt Sebbe Stax med fotboja och blickade tillbaka på sitt liv. Han avtjänade sitt tredje straff på sju år. Nu fick det räcka. Hör honom berätta om kriminaliteten och drogerna, om kreativiteten och musiken och om den långa resan bort från det destruktiva livet. Arr: Norstedts

10.30–10.50 Sö1030.2 Katarina Bivald

Livet, motorcyklar och andra omöjliga projekt

Feelgoodförfattaren och boknörden Katarina Bivald guidar oss genom engelska boklådor och ger råd om hur man gör när bokhyllorna inte vill räcka till. Och berättar om sin nya roman förstås! Arr: Bokförlaget Forum

I Siri Pettersens serie Korpringarna får läsarna följa den kvinnliga hjälten ”Hirka den svanslösa” i ­hennes våldsamma värld, där korpen tillbeds och magin genomsyrar allt.

Två hyllade debutanter alltså, som också gör debut på Bokmässan. Sally Green bekänner att hon inte ens varit i Sverige tidigare, men

Mikaela Strömberg

Sally Green * Bor: Nordvästra England * Gör: Är stolt att titulera sig författare på heltid efter att ha slagit igenom med sin debutbok som sålts till över 60 länder och tävlar med Harry Potter och de vises sten om att vara den mest framgångsrika ­­fantasydebuten någonsin. * Aktuell: Första delen av Greens trilogi, Half Bad – ondskans son. Andra delen, Half Wild kom ut i England i våras och ges ut på svenska i höst.

att hon ser fram emot både att besöka mässan och att delta i seminarier. – Det ska bli spännande att träffa folk som älskar böcker och höra hur mina böcker har tagits emot i Sverige.  Olle råde

Sophie, ett fascinerande livsäventyr Foto: MArk allen

Även i Sally Greens värld är det konflikten mellan ont och gott som utgör handlingen. Gott i form av vita häxor och ont i form av ­svarta. Bokens huvudperson, 17-årige Nathan, är den enda som är en blandning av både svart och vit. Han är d ­ essutom son till en av de mest hänsynslösa svarta häxor som någonsin vandrat på brittisk mark. – En tanke som jag lekte med när jag skrev boken är att det finns inget som är genuint ont eller gott, det blir det i andras ögon. De vita häxorna ser Nathan och hans far som onda, medan det finns många vita häxor som också kan ses som onda. En sak som intresserat mig är hur samhället ofta tycker att det har rätt och andra har fel i en konflikt. Bristen på k ­ ommunikation är det som skapar problem.

10.30–10.50 Sö1030.3

Romanen om Sophie Bese är baserad på en sann historia. Sophies väg går från hovet i S:t Petersburg till frånskild jordemor och självständig bonde på den finska landsbygden. Mikaela Strömberg och Mats Söderlund i ett samtal om att skriva om levda liv. Arr: Schildts & Söderströms

10.30–10.50 Sö1030.4 Ola Ringdahl

Att stå bredvid cancer

När någon närstående blir sjuk i cancer drabbas man av sjukdom – trots att man själv inte är sjuk. Går det att vara stark för en människa man älskar, och samtidigt hantera sin egen oro, stress och sorg? Ola Ringdahl, aktuell med boken Att stå bredvid cancer samtalar med Ann Lagerström om hur man kan ta hand om sig själv – så att man orkar stötta den som är sjuk. Arr: Natur & Kultur

61


Foto: karin törnblom

söndag 27/9   11.00 11.00–11.20 Sö1100.1 Jonathan Lindström

Verklighetens Arn

Författaren och arkeologen Jonathan Lindström berättar historien om en av Nordens viktigaste medeltidsgestalter, ärkebiskop Andreas Sunesson. Han spred ivrigt det kristna fredsbudskapet och räddade själar med svärd, blod och tvång. Arr: Norstedts

11.00–11.45 Sö1100.2

 UF 

Endre Szkárosi, Katalin Ladik, Endre Kukorelly, EmŐke Lipcsey

Det ungerska avantgardet

11.00–11.20 Sö1100.3 Marit Larsdotter, Erik Mattsson, Fredrik Mattsson, Ulf Schönberg

Skrivarkokboken – konsten att skriva så att andra vill läsa

Anders Fager, Caroline L Jensen, Lars Wilderäng

Apokalyps wow!

Undergången och dess efterbörd, post-apokalypsen, upphör inte att fascinera. Världen som vi känner den rasar samman av epidemier, zombie­ attacker eller varför inte massiva terrorist­angrepp, och ut ur spillrorna kommer överlevarna stapplande och försöker bygga en ny värld. Vad är det som lockar oss med detta? Är det undergången, tjusningen att se vår trygga värld rasa samman, eller kanske den kittlande frågan ”Hur skulle jag klara mig?”. Ett samtal om varför vi vill se precis allt gå åt helvete mellan några av Sveriges ledande feel bad-författare: Anders Fager (Sagor från Zonen), Caroline L Jensen (Demonologi och Rovdjur) och Lars Wilderäng (Stjärnfall). Moderator: Johanna Koljonen, journalist och författare.

11.00–11.45 Sö1100.7 Hans Gunnarsson, Ruben Östlund, Helena von Zweigbergk Foto: martin stenmark

11.00 Marie Rådbo

11.00–11.45 Sö1100.4 Magnus Härenstam

Vem är Magnus Härenstam?

Avantgarde inom svensk underhållning och barnprogram på 1970-talet, folkkär och närmast ikonisk på 1980-talet, och till sist en del av det svenska vardagsrummet som programledare för Jeopardy. Magnus Härenstams själv­ biografi M ­ orsning & Goodbye är berättelsen om en ­karriär i tv-rutan som måste klassas som unik, men också om ett privatliv som präglats av en kärlekslös barndom, förlusten av en älskad hust­ ru och beskedet om obotlig cancer. Här samtalar han med journalisten Marianne Rundström om sitt liv, sin ­karriär och om vem personen bakom masken egentligen är.

62

Idén om svarta hål formulerades redan på 1700-talet, men fick sin vetenskapliga grund först med relativitetsteorin. 2015 fyller allmänna relativitetsteorin 100 år, vilket naturligtvis måste firas! Det gör vi med ett spännande samtal om rymden med tre experter som alla är aktuella med nya böcker om universum. Bengt Gustafsson, professor emeritus i astronomi, har skrivit en bok om just de svarta hålens historia, Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, skriver i Mörkret vid tidens ände om universums mörka materia och energi, och den folkkära astronomen Marie ­Rådbos Stjärnhimlen är en handbok för alla som vill lära sig mer om rymden. Moderator: Karin Bojs, vetenskapsjournalist.

Arr: SF-Bokhandeln

Arr: Ordrum

Arr: Bokförlaget Forum

Rymden på tre olika sätt

11.00–11.45 Sö1100.6

11.00 Magnus Härenstam

Arr: Balassi Institute

Att kunna formulera sig väl i skrift är allt oftare ett grundkrav i arbetslivet. I Skrivarkok­boken – att skriva effektivt i jobbet finns mallar och modeller för ett stort antal vanliga texttyper. Boken innehåller också resonemang kring stil och tilltal, skrivprocessen, struktur samt språkriktighet. Ett samtal mellan bokens författare Marit Larsdotter, Erik Mattsson, ­Fredrik ­Mattsson och Ulf Schönberg.

Bengt Gustafsson, Ulf Danielsson, Marie Rådbo

Arr: Fri Tanke förlag

Foto: opal förlag

Avantgardismen har länge haft en stark ställning i Ungern: performance, dadaism, visuell poesi, ljudpoesi. Vilka beröringspunkter finns det mellan dessa begrepp? Vilken betydelse hade avantgardismen under kommunisttiden? Ett samtal som ger oss en inblick i det ungerska avantgardet. Medverkande: ljud- och performancekonstnären och docenten Endre Szkárosi, som även har varit engagerad i experimentell teater sedan tidigt 1970-tal, Katalin Ladik, performanceartist och poet känd för sina surrealistiska och erotiska dikter som översatts till ett tiotal språk, poeten Endre Kukorelly samt författaren Emőke Lipcsey, som inledde sin litterära bana som avantgardepoet med lyriska texter och visuella och ljud­poetiska verk. Moderator: Jonas Ingvarsson, biträdande professor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Skövde. Språk: engelska och svenska

11.00–11.45 Sö1100.5

Semester – himmel eller helvete?

Semestern är äntligen här med löften om sol, bad och avkoppling! Men det är också en tid som bär på outtalade förväntningar och ett tillfälle då olösta familjekonflikter kan drivas till sin spets. I sin kollektivroman All inclusive synar Hans ­Gunnarsson charterturismens ljusa och mörka sidor i sömmarna. Med humor och svärta berättar han om en värld i miniatyr där allt verkar vara tillåtet, men där efterräkningarna blir svåra. Ruben Östlund hade som målsättning att ta ”ett strypgrepp på den nordiska folksjälen” med sitt prisade drama Turist, som han även skrivit som bok, där en skidsemestrande familj hamnar i kris när mannen inte lever upp till förväntade ideal. Ett samtal om semesterns himmel och helvete med journalisten och författaren Helena von ­Zweigbergk som samtalsledare. Arr: Albert Bonniers Förlag

11.00 Hans Gunnarsson


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: magnus liam karlsson

11.00–12.00 Sö1100.8 Svåra frågor har sällan enkla svar Litterär gudstjänst Även om vi sällan får tydliga svar på livets svåra frågor så hjälper de oss att bearbeta det som gnager och oroar, livets tyngd och själens oro. H ­ enning Mankell läser i den litterära gudstjänsten om kampen för livet i relief mot svek, död och kärlek och Ann Heberlein frågar Gud varför Gud inte svarar henne när hon behöver Gud som bäst. Författarnas texter, musikernas tolkningar och kyrkans språk och rit skapar i denna gudstjänst en helhet tillsammans, utan att säga samma sak. Medverkar gör författarna Ann ­Heberlein och ­Henning Mankell. Musikerna Irma Schultz ­Keller, Hans Kennemark, S ­ tefan ­Wingefors samt ­Härlanda kammarkör under ledning av David Molin. Gudstjänsten leds av prästen ­ irgitta ­Westlin och sänds i Sveriges Radio P1. B

Fantastik för barn och unga

11.30 David Lagercrantz

Arbetet bakom Millennium 4

Ytterst få fick läsa manus under arbetets gång. Sekretessen var monumental. David Lagercrantz och hans förläggare Susanna Romanus samtalar om hur de arbetade med del 4 i Millennium­ serien. Vilka var utmaningarna? Vad var roligast?

En kejserlig berättare

Richard Tellström

Hunger och törst

Vår svenska vardagsmatkultur, från småhärsket fläsk till tacopaj, om måltidens betydelse för våra relationer. Mannen bakom de mathistoriska kunskaperna i Historieätarna och Landet Brunsås berättar om resan som gjort oss till homo gastronomicus. Arr: Bokförlaget Forum

11.30–11.50 Sö1130.3 12.00 Jens Andersen Foto: Gabriel Liljevall

– en saga för barn över 18 Arne Murberg befinner sig i Berlin på uppdrag av sin döende far. Han är ingen van resenär och hans tyska är inte särskilt god, men med karta och goda förberedelser tar han sig fram och möter längs vägen en galen professor, en kvinna i rullstol och hamnar dessutom mitt i en häxprocess. Håkan Nesser berättar om sin nya roman Elva dagar i Berlin.

Conn Iggulden är den brittiske före detta läraren som fick ett sensationellt genombrott med serien Kejsaren, fem historiska romaner om den unge Gajus Julius Caesars liv. I år är britten Sverige­aktuell med Solvarg, del två av romanerna om det mytomspunna och blodiga inbördeskriget Rosornas krig som skakade England åren 1455–1485. Conn Iggulden berättar underhållande om ­historieberättandet som gått i arv från hans irländska mamma; om hans farfars far den skotske barden; om pappan som var bombflygare ... Och så förklarar han hur man skriver historisk fiktion baserad på fakta. Moderator: Peter Whitebrook, journalist. Språk: engelska Arr: Albert Bonniers Förlag

12.00–12.45 Sö1200.5 Ernst Kirchsteiger, Niklas Källner

Livet, vad går det ut på?

Arr: Albert Bonniers Förlag

  12.00 12.00–12.20 Sö1200.1 Jens Andersen

Den okända Astrid Lindgren

Arr: Norstedts

Arr: Hoi Förlag

Conn Iggulden

11.30–11.50 Sö1130.2

Denna dagen, ett liv är den första Astrid Lindgren-biografin på fyrtio år. Den bygger på en mängd okända, aldrig tidigare publicerade brev, dagböcker och fotografier, samt på samtal med ­Astrid Lindgrens dotter. Jens Andersen samtalar med sin förläggare Stefan Hilding.

Att skriva berättelser baserade på Nordens skogar och natur och nordisk mytologi och väsen för barn och unga är en trend som börjar ta ordentlig fart. Författarparet Susanne Trydal och Daniel Åhlin i samtal om sina tankar kring litteratur för barn och unga med våra gamla sagor som bas. Hur håller dessa för 2015 års krav? Vilka begränsningar finns? Och vilka möjligheter? Moderator: Marthina Elmqvist, Hoi Förlag.

12.00–12.45 Sö1200.4

Arr: Norstedts

Oväntade möten på okänd mark

Annika Creutzer, privatekonomisk expert som bland annat hörs i Plånboken i P1, har skrivit Dags att lägga pensionspusslet, en efterlängtad och nyttig bok. Boken ger hjälp och råd kring de många beslut var och en av oss måste fatta när det är dags att lämna yrkeslivet, men vill också inspirera till att hitta nya vägar. Det handlar helt enkelt om att göra livet på äldre dagar rikare – inte bara ekonomiskt.

Susanne Trydal, Daniel Åhlin

David Lagercrantz

Håkan Nesser

Pensionspusslet – så lägger du det på bästa sätt!

12.00–12.20 Sö1200.3

Foto: robin skjöldborg

11.30–11.50 Sö1130.1

Annika Creutzer

Arr: KPA Pension

Arr: Se Människan/Svenska kyrkan, Albert Bonniers Förlag, Leopard förlag, Katarina Församling och Blå Rymd

  11.30

12.00–12.20 Sö1200.2

12.00 Niklas Källner

Vem är den enda människan i världen som kan slänga ur sig ”En vanlig sketen tisdag kan bli bra!” Och ”Alla kan bli en parabol för lycka!” Rätt gissat: Ernst Kirchsteiger. I sin personliga tankebok Lyckan i det lilla berättar den folkkäre tv-profilen om hur vi kan finna mer lycka i vardagen och upptäcka det som är vackert. En annan som behärskar konsten att zooma in livets kärnfrågor är journalisten Niklas Källner, mannen bakom de kluriga och tankeväckande intervjuinslagen i Skavlan. I Tills man dör lever man pratar han med människor han möter om det som kallas livet. Här möts de båda i en gemensam filosofistund kring ämnen som lycka, kärlek, svartsjuka, drömmar, vardag, vänskap, döden och allt däremellan, under ledning av Anna Lindman, journalist och författare. Arr: Bokförlaget Forum och Bonnier Fakta

63


söndag 27/9 12.00–12.45 Sö1200.6

13.00–13.45 Sö1300.2

Ilon Wikland, Mark Levengood

Soraya Post, Lilian Thuram, Staffan Tapper, Lovisa Fhager Havdelin

Om vänskapen och skapandet

Ilon Wikland och Mark Levengood har sina rötter i andra länder, men båda har på sina egna vis varit med och definierat Sveriges självbild. Estlandsfödda Ilon Wiklands konstnärskap spänner över sju decennier och barn världen över har ­vuxit upp med hennes bilder, inte minst tack vare det mångåriga samarbetet med Astrid Lindgren. Under de senaste åren har hon illustrerat flera av Finlandsbördige vännen Mark Levengoods ­böcker. Till deras femte gemensamma bokprojekt har Ilon Wikland skapat en unik bildvärld till Sergej Prokofjevs klassiska musiksaga Peter och vargen. I höst är de även aktuella med Solblekt av livet, som är Marks humoristiska betraktelser över livet. Ett samtal om vänskap, samarbete och om att representera det svenskaste av det svenska, och samtidigt ha en utifrånblick. Arr: Lilla Piratförlaget och Piratförlaget

Mästerlig kamp mot fördomar

Om barns läsning! Samtal mellan Åsa Larsson, Ingela Korsell och Henrik Jonsson. Fredag 25/9 10.00, i monter A02:26.

erg Fotograf: Thron Ullb

12.00–12.45 Sö1200.7 Alex Schulman, Sigge Eklund, Hannah Widell, Amanda Schulman

Alex & Sigges tankar om tid

Alex Schulman och Sigge Eklund når en halv miljon lyssnare varje vecka med sin podcast vilket gör den till Sveriges största. De har var för sig skrivit böcker, och tillsammans turnerat runt Sverige med en utsåld scenshow. För första gången skriver Alex och Sigge nu gemensamt en bok där de tar sig an ett tema som de flesta någon gång funderat över – tiden. Medieentreprenörerna ­Hannah Widell och Amanda Schulman, som driver Sveriges näst största podcast, intervjuar Alex och Sigge om boken. Och de kommer att genomföra intervjun på sitt säregna sätt, med mycket skratt, svärta och humor. Arr: Bookmark Förlag

  12.30 12.30–12.50 Sö1230.1 Gunilla Jensen

Om Lars Molin

Dramaturgen Gunilla Jensen arbetade i många år nära författaren och regissören Lars Molin. I Lars Molin – mitt i berättelsen skildrar hon hans liv och verk från tv-debuten Badjävlar till arbetet med succéer som Tre kärlekar och Saxofonhallicken. Arr: Piratförlaget

12.30–12.50 Sö1230.2 Jesper Weithz, Kristina Sandberg

Klassresans pris

Klassresan må ses som eftersträvansvärd på många sätt, men den kan också vara skör och fylld av konflikter. Kristina Sandberg har i sin trilogi om hemmafrun Maj skildrat en kvinnas livsresa i Folkhemssverige. Genom sitt giftermål kastas Maj abrupt in i ett nytt socialt sammanhang. I Jesper Weithz Vintersystrar leder skilda livsval till att en spricka uppstår mellan två nära vänner. Vad är ett helt livs systerskap värt, när man erbjuds en väg ut? Björn Linnell, senior advisor Natur & Kultur, möter två författare som skildrar klassresor under olika epoker. Arr: Natur & Kultur och Norstedts

Arr: Norstedts, Teskedsorden och Vaktel förlag

12.30–12.50 Sö1230.3 Milena Busquets

Även detta går över

Blanca har just begravt sin mamma och flyr till familjens sommarhus tillsammans med barn, exmän, älskare och vänner för tröst, men också vibrerande livsglädje. Milena Busquets, från en känd spansk förläggarfamilj, har blivit internationellt uppmärksammad för debutromanen Även detta går över och kallas 2000-talets Françoise Sagan. Här i samtal med författaren och litteratur­ kritikern Kristoffer Leandoer om familjeband i allmänhet och mammor i synnerhet. Språk: engelska Arr: Massolit

12.30–12.50 Sö1230.4 Tomas Bannerhed

Älskade fåglar

Hur vet en gök att den är gök? När infaller starens tid? Borde inte Ikea tacka taltrasten för spånskivan och vad visste egentligen Linné om fåglar? Tomas Bannerhed kryssar inte bara för de arter han får syn på och beskriver deras färger och läten, han vet något om fåglarnas plats i våra liv. I en rad personliga och smått lyriska avsnitt skildrar Tomas Bannerhed sin kärlek till våra vänner fåglarna i nya boken I starens tid som han gör tillsammans med Sveriges kanske främste fågel­fotograf Brutus Östling. I samtal med S ­ vante ­Weyler, förläggare. Arr: Weyler förlag

  13.00 13.00–13.20 Sö1300.1 Katerina Janouch

Barfotaflickan

Katerina Janouch berättar om den senaste romanen i hennes mycket populära serie om barnmors­ kan Cecilia Lund och hennes stora familj. Arr: Piratförlaget

64

Vi lever i en tid när främlingsfientliga slagord åter ekar i Europa och i Sverige, när flyktingströmmarna växer och romer tigger i gathörnen. Polariseringen ökar. Inkludering står mot exkludering. Europaparlamentarikern Soraya Post är en av författarna i Teskedsordens antologi Inte en främling, en bok som hyllar mångfalden och lyfter fram personer som har erfarenhet av utanförskap. Lilian Thuram var med i Frankrikes fotbollslandslag som vann VM 1998 och EM 2000. Efter fotbollskar­ riären arbetar han helhjärtat mot fördomar kring etnicitet och ursprung i skolan genom sin stiftelse Fondation Lilian Thuram – Éducation contre le racisme och är nu aktuell med boken Mina svarta stjärnor: Från Lucy till Barack Obama. De båda samtalar om identitet, främlingsfientlighet och hur vi kan främja positiva attityder i samhället med Staffan Tapper, ansvarig för Malmö FF:s projekt Fotboll mot Rasism, och ­Lovisa Fhager Havdelin, projektledare Teskedsorden. Språk: svenska och franska som tolkas till svenska.

13.00–13.20 Sö1300.3 Daniel Västfjäll

Hur fattar vi egentligen beslut?

Länge har man sett bra beslutsfattande som en rationell process. Samtida forskning visar dock att i de flesta situationer fattar vi bättre beslut med hjälp av förenklade känslo- och vanemässiga beslutsstrategier. Arr: Linköpings universitet

13.00–13.45 Sö1300.4 Mikael Bergstrand, Catharina Ingelman-Sundberg, Anna Jansson

Vår längtan efter feelgood

Vem trodde att det skulle bli böcker med humor och värme som skulle komma att hota deckar­ dominansen på topplistorna? Nu slukar vi b ­ öcker om manliga losers, pensionärer som rånar banker och hårfrisörskor som agerar äktenskaps­ mäklerskor. Mikael Bergstrand, aktuell med en ny och efterlängtad roman om den bittre och misslyckade Göran Borg, samtalar med ­Catharina ­Ingelman-Sundberg, som har gjort internationell succé med sina romaner om pensionärsligan, och Anna Jansson, som förra året bytte genre och påbörjade serien om Ödesgudinnan på Salong d’amour, om vårt behov av eskapism och skratt och ifall den allt blodigare kriminalgenren fått oss att längta efter feelgood. Moderator: Andreas Ekström, journalist. Arr: Norstedts och Bokförlaget Forum

13.00–13.20 Sö1300.5 Claes Andersson, Bengt Berg

Det underfundiga åldrandet

Claes Anderssons nya diktsamling beskriver sorgen i att leva och åldras men på ett så underfundigt och ofta humoristiskt träffande sätt att man lika gärna kan säga att det handlar om glädjen i att leva och åldras. Arr: Schildts & Söderströms


Foto: stefan tell

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: amelia widell

Foto: stefan tell

12.00 Mark Levengood och Ilon Wikland

13.00 Jan Lööf

12.00 Sigge Eklund och Alex Schulman

13.00–13.45 Sö1300.6

13.00–13.45 Sö1300.7

13.00–13.45 Sö1300.8

Sally Green

Anna Mannheimer, Peter Apelgren

Jan Lööf

Fantastisk bok satte nytt rekord

Farligt gift?

Att både leva och arbeta tillsammans med någon man är gift med, det är en svår konst. I synnerhet om man är lika omaka som Ernst Kirchsteiger och Elfriede Jelinek. Där den ene ser humor, utmaningar och skönhet, ser den andra smuts, meningslöshet och död. Den ene är en glad spontanmänniska, den andra är inte så glad och uppskattar fasta rutiner. Anna Mannheimer, komiker, journalist och slängare, och Peter Apelgren, komiker och samlare, har försökt bemästra den konsten i ett decennium. Nu har Jelinekhalvan (Mannheimer) skrivit en bok, Mitt liv som gift, där hon förklarar hur sjutton ett sådant par får livet att funka. Här hör ni dem båda resonera om saken.

Vi firar Jan Lööf 75 år – med hemlig gäst!

I år fyller den folkkäre barnboksförfattaren Jan Lööf 75 år. Det firar han med att ge ut en ny barnbok, När Felix blev stor, som handlar om när Felix kliver ut ur den tecknade serien om honom själv och går ut i verkligheten där han plötsligt visar sig vara en jätte. Dessutom kommer praktverket Jan Lööf 75 år, som handlar om Jan Lööfs liv och de filmer, affischer, tecknade serier och allt annat han hunnit med under sin långa karriär. Vad är det som krävs för att stanna kvar i den svenska tecknareliten decennium efter decennium? I ett samtal med författaren Jonathan Lindström filosoferar han här över skapandet och människans villkor. Seminariet innehåller även en del musikaliska inslag.

Arr: Semic

Arr: Brombergs Bokförlag

Arr: Bonnier Carlsen och Kartago

Det finns många sätt att hamna i Guinness rekordbok. Den brittiska fantasyförfattaren Sally Green stod för ett av de mer imponerande när hennes debutbok Half bad – Ondskans son översattes till hela 45 språk – redan innan den hade publicerats. I detta mörka, magiska äventyr kämpar Nathan för att behärska sin medfödda superkraft, lika monstruös som kraftfull. Hans mor är en vit häxa och hans far en svart; Nathan slits mellan de båda sidorna, det onda och det goda. Sally Green, nu aktuell med andra delen: Half bad – Det mörka ödet, samtalar med Johanna Koljonen om sin planerade trilogi, som av många spås bli nästa Twilight. Språk: engelska

65


Foto: kartago

Foto: mia carlsson

söndag 27/9

14.00 Lina Neidestam

  13.30 13.30–13.50 Sö1330.1 Laila Dahl, Magnus Sundell

Att gå sönder och bli hel igen

Efter att par- och relationsterapeuten Laila Dahl själv drabbats av otrohet beslöt hon sig för att skriva den bok hon inte kunde hitta när hon själv hade behövt den. Hennes budskap är tydligt: Det går att bli hel igen.

14.00 Erik Matton

13.30–13.50 Sö1330.3 Clara Henry

Ja, jag har mens hur så?

Komikern och Youtube-fenomenet Clara Henry, med den unika och underhållande rösten, delar med sig av egna erfarenheter, berättar om den historiska behandlingen av mens i olika samhällen och religioner och om sambandet mellan mens och jämställdhet. Arr: Bokförlaget Forum

Arr: Libris förlag och Studieförbundet Bilda

13.30–13.50 Sö1330.2 Katarina Mazetti

När livet var en revolution

Katarina Mazetti är tillbaka med en underhållande roman om 68-generationen. En livsbejakande berättelse om fyra unga lyckliga vänner som har gruppförlovat sig och bor tillsammans i ett kollektiv i 1970-talets Umeå. Demonstrationer och fester avlöser varandra, livet är en revolution och ingen kan ana att två av dem inte har mer än några år kvar i livet. Snö kan brinna är en lika rolig och lättsam, djupsinnig och genomskådande berättelse som Grabben i graven bredvid. Arr: Alfabeta Bokförlag

66

13.30–13.50 Sö1330.4 Ann Heberlein

Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig

Ann Heberlein söker svar på de klassiska teologiska frågorna – om Guds väsen, om allmakten och ondskan – och ifrågasätter religionens patriarkala ordning. Svaren hon finner överraskar. Gud visar sig vara någon annan än den hon föreställt sig. Arr: Albert Bonniers Förlag

  14.00 14.00–14.45 Sö1400.1 Lina Neidestam, Ellen Ekman

Kvinnorna som tar över i serievärlden – skaparna bakom Zelda och Lilla Berlin Idag har Lina Neidestam och Ellen Ekman en given plats i den svenska serievärlden. Även om det har gått relativt fort för dem att etablera sig, hur har de upplevt skillnaderna från då och nu? Lina Neidestams första bok om Zelda, den energiska feministen som slits mellan ideologi och praktik, kom 2009 och publiceras i Aftonbladet, tidskrifter och i flera norska dagstidningar. 2013 skapade Ellen Ekman en serie om storstadshipsters med livsbryderier: Lilla Berlin, som vuxit explosionsartat, publiceras dagligen i Metro och har fått sitt eget mikrobryggeri-öl. De två serieskaparna berättar i ett samtal med kulturjournalisten och författaren Ika Johannesson om hur de skapat några av Sveriges idag främsta och mest intressanta serier. Arr: Kartago förlag och Kolik förlag


Foto: leif hansen

Foto: ola kjelbye

 UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

14.00 Lisa Bjärbo

14.00 Jessica Schiefauer

14.00–14.20 Sö1400.2

14.00–14.45 Sö1400.4

14.00–14.20 Sö1400.5

Gunnar Wall

Lisa Bjärbo, Salla Simukka, Jessica Schiefauer, Marta Söderberg

Lena Friblick, Anneli Evers, adam smolak

Konspiration Olof Palme

Palmemordet har i snart 30 år framstått som en olöslig gåta. Men journalisten Gunnar Wall pekar i sin nya bok på att lösningen kan ligga närmare än vad vi tror. Han har fått kontakt med flera personer som valt att till sist berätta om vad de själva upplevt. Enligt Gunnar Wall pekar mycket på att statsministern föll offer för ett väl planerat politiskt attentat – och att utredningen under de första åren var ett spel för gallerierna. Arr: Semic

14.00–14.20 Sö1400.3 Erik Matton

”Jag kan flyga, jag är inte rädd”

Tycker du att det är obehagligt att flyga? Den känslan delar du med ungefär en fjärdedel av alla svenskar. KBT-psykologen Erik Matton, ­aktuell med boken Den skräckslagne psykologen, var länge en av dem. Men när flygrädslan till slut begränsade hans liv alltför mycket bestämde han sig för att utöva sina yrkeskunskaper på sig själv; att bota rädslan med KBT. Hör honom berätta om hur man gör för att våga flyga. Arr: Natur & Kultur

Hur mörkt får det bli?

Brott, död, sorg, våld, depressioner och dystopiska framtidsscenarier. Hur nattsvart får det bli i ungdomslitteraturen? Samtiden är mörkare än på länge med dagliga nyhetsrapporter om klimathot, främlingsfientlighet, krig, ekonomiska kollapser och psykisk ohälsa bland unga. Hur påverkar det författarskapen för dem som skriver för unga och unga vuxna? Hur navigerar man i mörkret? Vad väljer man att skriva om? Och har man något ansvar som författare att förmedla något slags hopp till läsaren? Medverkande: Lisa ­Bjärbo (Djupa Ro), Salla Simukka (Röd som blod, Vit som snö, Svart som ebenholts), Jessica Schiefauer (När hundarna kommer) och Marta Söderberg (Athena). Moderator: Annica Carlsson Bergdahl, journalist och författare. Arr: Bonnier Carlsen, Gilla Böcker och Rabén & Sjögren

Minnenas arv

Om du har upplevt det värsta en människa kan utsättas för – hur går du vidare? I Minnenas arv möter du judiska överlevande som varit med om andra världskriget och suttit i koncentrations­ läger. Hur har de valt att föra vidare sina upplevelser, och hur har familjen tagit emot dem? I boken möter du överlevande, deras barn och barnbarn. Minnenas arv finns på flera platt­formar, bland annat som bok, utställning och pedagogiskt arbete mot skolor. Journalisterna Lena Friblick och Anneli Evers i samtal med Adam Smolak, tredje generationens överlevande. Arr: Xenofilia

beställ dina ­biljetter här: www.bokmassan.se

! 67


Foto: bingo rimér

Foto: hans CHristiansen

söndag 27/9

Foto: linda alvegren

14.00 Kjell Bergqvist

14.30 Ebba von Sydow

14.00 Sebbe Staxx

14.00–14.45 Sö1400.6

14.00–14.45 Sö1400.7

Kjell Bergqvist, Sebbe Staxx

Jesper Svenbro, Gunnel Ekroth, Ingela Nilsson

Förenade i förorten

Kjell Bergqvists och Sebbe Staxx självbiografier, Kjelle Berka från Högdalen och Musiken, Brotten, Beroendet, är två tillsynes mycket olika berättelser, men när man tittar närmare ser man att de har mycket gemensamt. Kjell Bergqvist växte upp i Högdalen där nya halvsyskon dök upp med jämna mellanrum. Familjen var stor, kärleksfull och brokig. Där föddes engagemanget för utsatta, framförallt för kvinnor och barn. Sebbe Staxx växte upp i Bagarmossen, en förort inte långt därifrån, men i en annan tid och i en verklighet fylld av mobbing och oförstående vuxna. Det blev en uppväxt med grov kriminalitet och droger, och en lång väg för att bli ren. Idag förenas de i kampen mot främlingsfientlighet. Moderator: Belinda Olsson, journalist och författare. Arr: Norstedts

68

Sapfo – en kärlekshistoria

I över ett halvt sekel har Jesper Svenbro intresserat sig för Sapfo, ”den tionde musan”. När flera papyrusfynd gjordes på 2000-talet förändrades det tidigare tolkningsläget drastiskt. I den nya boken Sapfo har lämnat oss uppdaterar Svenbro därför sitt förhållande till ”den lesbiska visan”. Möt honom i ett samtal om Sapfo, med utgångspunkt i boken, en intellektuell självbiografi där Sapfos diktning blir prismat för marxism, feminism, oral poetry, metapoesi, kulturantro­pologi, idéhistoria och filosofi. Medverkande: ­Jesper Svenbro, poet, antikforskare och akademiledamot, Gunnel Ekroth, professor i antikens kulturoch samhällsliv, och Ingela Nilsson, professor i grekiska. Arr: ellerströms förlag

  14.30 14.30–14.50 Sö1430.1 Ebba von Sydow, Emilia de Poret

Säker stil – så bygger du den perfekta basgarderoben Massor med kläder men inget att ta på dig? Trött på att jaga trender – och osäker på vad som passar dig? Författarna och modejournalisterna Ebba von Sydow och Emilia de Poret har skrivit handboken Säker stil som hyllar vårt bärbara nordiska mode ”skandi-chic”. De guidar dig, steg för steg, till den perfekta basgarderoben som fungerar i alla lägen, oavsett ålder och storlek. Arr: Bonnier Fakta


UF  Ungern i Fokus     S  Skolspåret     RI  Röster från island     B  Bibliotek 

Foto: bladh by bladh

14.30–14.50 Sö1430.2 Ulf Ellervik

Den svåra konsten att leva

Hur uppstår liv? Och vad händer när vi dör? Ulf Ellervik tar sig an två av vetenskapens största frågor i uppföljaren till hyllade Ond kemi och Njutning. Med glimten i ögat och en vass penna beskriver Ellervik de kemiska processerna vid livets början och slut. En resa genom både livets historia och vetenskapshistorien – kemi, biologi och ­medicin, samt som vanlig mycket konst, litteratur och populärkultur. Arr: Fri Tanke förlag

14.30–14.50 Sö1430.3 Sanna Lundell, Ann Söderlund

Djävulsdansen – bli fri från medberoende

15.00–15.20 Sö1500.1

Djupdykning i ämnet motivation

Tilde de Paula Eby

Att finna sina rötter

Som ettåring kom Tilde de Paula Eby som flykting från Chile. I Tiden läker inga sår berättar hon sin dramatiska historia och hur hennes ”förmödrar” präglat henne. Fem generationer kvinnor som skapat en framtid i olika delar av världen. Arr: Bokförlaget Forum

15.00–15.20 Sö1500.2 Martin Berg, Lina Wejdmark

Mat, demokrati och konsumentkraft

Gränsen för vad du kan prestera går oftast någon helt annanstans än du tror. Det handlar om motivation. När Louise Hoffsten först fick diagnosen MS trodde hon att allt var kört. Idag, nästan tjugo år senare, har hon barn och är fortfarande aktiv som sångerska, låtskrivare och föredragshållare. I En näve grus berättar den folkkära bluessångerskan för första gången hela sin dramatiska historia och om sina två ständiga följeslagare i livet: familjen och musiken. Bergsklättraren och fri­dykaren Annelie Pompe vet det mesta om att övervinna sina begränsningar. Den 5 oktober 2010 slog hon världsrekordet i fridykning med variabla vikter och tog sig på ett enda andetag ner till 126 meters djup. I sin bok Otroligt högt och extremt djupt skildrar Pompe sina äventyr och visar hur vi kan inspireras och utmanas i vår vardag, skapa egna mål och finna vår inre styrka. Under ledning av journalisten och författaren Anna ­Lindman samtalar de om motivation och om att övervinna sig själv. Arr. Bokförlaget Forum och Bonnier Fakta

  16.00 Foto: pia landin

15.00 Louise Hoffsten

Arr: Studiefrämjandet i Göteborg

15.00–15.45 Sö1500.3 Moa Svan

Det riktiga landslaget

Arr: Leopard förlag

Det brukar sägas att högern inte har någon humor och att vänstern har de bästa festerna. Men är högerns humorlöshet sanning eller myt? Författaren, skribenten och komikern Kalle Lind har grävt ned sig i den svenska högerhumorns historia. Han hittar allt från 1980-talets tv-program som Helt Apropå och Sånt är livet till den svenska bondkomiktraditionen. Är högerns och vänsterns humor egentligen så olik varandra? Har de olika funktioner? Hur skiljer sig en skämtteckning om bankernas makt över våra pengar från skämt om sosseri och förmyndarfasoner? Tillsammans med Sara Granér, en av landets populäraste seriekonstnärer och satiriker, lyfts frågan hur den politiska humorn egentligen mår.

Louise Hoffsten, Annelie Pompe

14.30 Ann Söderlund och Sanna Lundell

  15.00

I sommar äger fotbolls-VM rum i ­Kanada. Sveriges landslag har några av världens bästa spelare och har rönt stora framgångar de senaste åren – trots att herrfotbollen ständigt prioriteras. Ofta kallas de för damlandslaget. Moa Svan kallar dem för det riktiga landslaget. Vad ligger bakom framgångarna och hur tog sig laget dit de är idag? Och varför får det riktiga landslaget alltid frågor om Zlatan? Moa Svan, författare till Det riktiga landslaget, är fotbollsskribent, programledare, ståuppare och talkshow-värd, och hon älskar fotboll. Tillsammans med spelare från landslaget talar hon med journalisten Anna ­Brolin om fotboll, fanatism och feminism.

Högerns och vänsterns humor

15.00–15.45 Sö1500.5

Arr: Bladh by Bladh

Andelsjordbruk som en politisk handling Maten vi äter produceras allt längre bort från tallriken, osynligt för konsumenten. Det lokala, småskaliga lantbruket hotas av ständig prispress. Men det finns sätt för dig som konsument att göra skillnad, till exempel genom att starta eller stötta ett andelsjordbruk nära dig. Martin Berg, Fastighetskontoret Göteborgs Stad, och Lina Wejdmark, Länsstyrelsen Västra Götaland, berättar hur.

Kalle Lind, Sara Granér

Arr: Galago

Foto : anna-lena ahlström

Boken Djävulsdansen är hands-on, personligt engagemang, humor, hopp, lättförståelig vägledning och enkla verktyg för att ta sig ur medberoende. Författarnas egna upplevelser ligger till grund för det brinnande engagemang som skapade tv-serien med samma namn som den aktuella boken.

15.00–15.45 Sö1500.4

16.00–16.45 Sö1600.1 Henrik Berggren, Pia Landin

Samtal med Broder Daniel

Biografin om indiebandet Broder Daniel är en klassisk underdog-saga. Den tar sin början i det tidiga 1990-talets Göteborg, under rasande finanskris. Här finns utanförskapet, maktlösheten och desperationen. Musiken blir på liv och död. ­Henrik ­Berggrens originella låtar – med sorgliga texter och vackra melodier – hänför en liten, växande skara fans. Men branschen dömer ut dem. Det är en tragikomisk ­historia om ett kamratgängs frihetslängtan och självdestruktiva leverne – i sökandet efter en meningsfull tillvaro. Dystopisk romantik utgör ledstjärnan. Hela livet ska vara ett konstverk. Och med låten ­Shoreline tar de revansch. Detta är berättelsen om något extra­ ordinärt som bara händer en gång per decennium. Musikjournalisten Per ­Sinding-Larsen samtalar med sångaren och låtskrivaren Henrik Berggren, andra medlemmar ur bandet och med författaren Pia Landin som skrivit Broder Daniel-biografin. Arr: Eldscript

16.00 Henrik Berggren

69


medverkande A

Lö1000.8

Lö1500.1

Ekman, Marie-Louise

Berg, Martin

Sö1500.2

Carlin, Laura

Fr1500.11

Ekroth, Gunnel

Carlsson Bergdahl, 

Fr1500.4,

Ekstedt, Curt

To1030.3

Sö1400.4

Ekström, Andreas

Lö1500.7,

Abdelkader, Nesru

To1630.1

Berg, Sture

Lö1300.9

Adbåge, Emma

To1330.1,

Bergdahl, Olivia

Lö1100.5

Sö1400.7

Fr1100.3

Bergendahl, Helena

To1200.4

Carlsson, Christoffer

Lö1100.6

Sö1300.4

Agdler, Maria

To1630.1

Bergfeldt, Carina

Lö1300.7

Carlsson, Janne

Fr1500.7,

Ekström, Anna

Agrell, Wilhelm

Fr1200.9

Berggren, Henrik

Lö1300.6Lö1000.6

Fr1100.10

Ahlbom, Jens

To1200.2

Berggren, Henrik

Sö1600.1

Carlsson, Ulla

To1500.4

Elam, Ingrid

Ahlinder, Kristina

To1200.1

Bergman, Anders

Fr1600.1

Cederborg, Staffan

Lö1300.3

To1500.4,

Ahlsén, Mats

To1100.3

Bergmark Elfgren, Sara

To1330.1,

Chen, Chih-Yuan

To1200.4

Fr1400.7,

Ahlström, Kattis

Fr1700.2

Fr1200.1,

Chrispinsson, John

Lö1100.7

Lö1000.3

Ahnhem, Stefan

Lö1630.5

Lö1400.8

Chukri, Rakel

To1700.1

Eliassen, Ruben

Ajvide Lindqvist, John

Lö1330.4,

Bergqvist, Kjell

Sö1400.6

Claesson, Lo

To1000.4

Ellerström, Jonas

To1500.2, To1200.8,

Lö1000.5 Fr1300.11,Lö1600.6

Bergstrand, Mikael

Sö1300.4

Cockburn, Patrick

To1400.5

Fr1400.2

Alakoski, Susanna

Fr1500.4,

Bergström, Carin

Fr0930.4

Collste, Göran

To1600.2

Ellervik, UlfLö1200.8,

Bernsand, Niklas

Lö1230.2

Corell, Maria

To1600.9

Elmbrant, Björn

To1500.1

Lö1500.10

Bivald, Katarina

Lö1130.3,

Creutzer, Annika

Sö1200.2

Elmqvist, Marthina

Sö1200.3

Albertsson, Anna-Karin

To1500.5Sö1030.2

Crona, Malin

To1530.1

Engdahl, Horace

Aleklett, Kjell

Lö1030.5

Bjelkenäs, Klara

To1200.9

Cwejman, Adam

Lö1230.2

Engholm, Bengt-Erik

Alemagna, Beatrice

Fr1500.11

Bjärbo, Lisa

Sö1400.4

Allén, Sture

Lö1030.2,

Björklund, Lars

Fr1530.2

Lö1300.9

Björkqvist, Joanna

Fr1230.1

Almegård, Mats

Björkstén, Johan

To1600.4

Fr1700.3

Björnsson, Anders

Lö1330.1

Alsaidan, Hussein

To1200.11

Björnstjerna, Jonna

Lö1400.3

Alvarsdotter, Bodil

Fr1100.7

Björnulfson, Sten

Fr1430.1

Anderberg Strollo, Åsa

Lö1400.9

Blasim, Hassan

Fr1700.8,

Fr1300.5,Lö1100.2

Sö1200.1

Blix, Erik

To1000.2

Andersson, Christina

Lö1530.3

Blixt, Annsofie

Fr1600.7

Andersson, Claes

Sö1300.5

Bodor, Ádám

Fr1000.5,

To1100.5

Fr1400.7

Andersen, Jens

Andersson, Erik

Fr1200.6,

Fr1030.4

Bodström, Cecilia

Andersson, Jonas

To1100.6

Boëthius, Gunilla

Fr1600.5

Andersson, Lena

Fr1600.5

Bojs, Karin

To1430.4,

Andersson, Lena

Lö1400.3

Fr1300.10,

Andersson, Pelle

Fr1600.3

Sö1100.5

Annwall, Elin

To1700.3

Bonnier, Albert

Lö1200.4

Apelgren, Peter

Sö1300.7

Borelius, Charlotta

To1230.2

Appelqvist, Kristina

Fr1300.1

Borrman, Pia

Fr0930.1

To1000.5,

Brežná, Irena

Fr1700.3,

Ardelius, Gunnar

Fr1100.1

To1200.1,

Lö1000.1

Fr1000.2,

Brilioth Björnstad, Lotta

Fr1030.2

Lö1600.8

Bring, Ove

Fr1500.7,

Arthur, Charles

To1000.5

Lö1200.9

Atatrah, Haya

To1200.5

Brolin, Anna Bross, Helena

To1330.1

Atterling, Helene

Fr1500.10,

Englund, Peter

Dackenberg, Celia B

Fr1500.8

Dahl, Laila

Sö1330.1

Dahlin, Doris

Fr1600.3,

Lö1100.5 Fr1100.4,

Lö1600.8 Dahlin, Petrus

To1530.3

Danielsson Levin, Anna

Fr1200.2

Danielsson, Ulf Dellson, Pia

Sö1100.5 Lö1100.11

Demetriades, Mathias

Fr1400.1

Demirbag-Sten, Dilsa

To1300.9,

To1700.3 Djudja, Olivera

Fr1300.2

Druker, Elina

To1400.4

Duke, Yukiko

To1300.1,

Fr1500.9, 

Fr1700.6,

Engström, Thomas Engvall, Caroline

Fr1700.4 Lö1600.8

Eriksson, Catrin

Fr1000.1

Eriksson, Kjell

Lö1530.4

Eriksson, Marie

Fr1330.4

Esbjörnsdotter Karlsson, To1230.2 Jenny Espelund, Görrel Espmark, Kjell Esterházy, Péter Evers, Anneli

Fr1300.7 Lö1300.6

Burman, Lars

Fr1530.1 Fr1500.3,

Babarczy, Eszter

Fr1700.1

Bah Kuhnke, Alice

To1000.1

Busquets, Milena

Fr1600.4,

Bakke Bolin, Cathrine

Lö1500.8Lö1400.4,

Bamieh, Yara

To1700.4

Sö1230.3

Lö1200.10

Bannerhed, Tomas

Lö1400.6,

Byström, GabrielSö1230.4Fr1700.1

Beaunez, Catherine

Lö1500.2

Byström, Kicki

Lö1400.2

Becker, Peter

Fr1300.6

Böök, Anna Maria

To1000.7

Beevor, Antony

To1300.7

Begler, Ann-Marie

To1130.3

Benkö, Cilla

Fr1300.9

C

Benyovszki, Judit

To1530.4

Cabrejas, Marian

Lö1400.2

Berg, Bengt

Sö1300.5

Cano, Harkaitz

Lö1500.7

Berg, Lasse

Fr1300.10,

Caperius, Ulrika

To1300.1,

Fr1300.8,

Lö1000.7,

Fager, Anders

Lö1300.3

Fagerfjäll, Ronald

Fr1730.3

Duus-Otterström, Göran

Fahlén, Åsa

To1530.4

Fr1300.7

Lö1030.4

Mireya Edenborg, Carl-Michael

Lö1700.5

Eder, Karl

Fr1400.6

Edvardsson, Mattias

Lö1300.3

Eglė Pukytė, Paulina

Fr1600.4

Ehn, Anna

Fr0930.5

Ek, Elin

Fr1300.4

Ekelund, Lotten Ekerlid, Bertil

To1500.2 Lö1030.3,

Lö1700.1 Eklund, Jeanna

Sö1100.6

Fr1100.1 To1530.2,

Lö1430.1,

Fr1300.4

Eklund, Sigge

Sö1200.7

Eklund, Stefan

Fr1100.11,

Fr1400.3

To1500.3,

Sö1400.5

F

Echeverría Quezada, 

Bugan, Carmen

Fr1700.9 To1300.10,

Lö1000.3

E

Brülde, Bengt

To1300.7,

Lö1200.7

Fr1100.4

Fr1400.1

Fr1700.2

Eriksson, Alle

Sö1500.3

Axelsson Kihlblom, Lina

To1300.7 Fr1500.10,

Ericson, Bengt

Farran-Lee, Stephen

Brunnberg, Moa

Fr1530.1 Fr1200.3,

Lö1100.6

Falkehed, Magnus

Lö1200.3

Buruma, Ian

D

Dahlin, Eva

Sö1430.2

Lö1400.3

Dyrefors Grufman, Caroline To1000.7B

70

Annica

Lö1400.11

Ekman, Ellen

Sö1400.1

Ekman, Henrik

Fr1600.2

Ekman, Kerstin

To1500.8,

Fr1000.10, Fr1300.5

Lö1500.5 Fhager Havdelin, Lovisa

To1300.9To1630.1,

Sö1300.2 Fioretos, Aris

Fr1000.3,

Fr1500.5 Fleischer, Rasmus

Fr1400.9

Fogelberg, Anna

To1030.1

Foley, Douglas

To1100.8

Folkesson, Tove

Fr1100.2,

Lö1300.1 Folkhammar, Kristofer

Fr1600.10,

Lö1500.9 Forsberg Lundell, Fanny

To1630.2

Forsén, Ulla

Fr1300.2

Forsgård, Nils Erik

Fr1300.9

Forslid, Torbjörn

To1200.3

Foster, Åsa

Fr1400.3

Frantz, Amalthea Fredrikson, Stig

To1200.10 Lö1300.8

Lö1530.2


bokmässan 2015

Fredriksson, Anna

Lö1130.3

Haridi, Alex

Lö1300.3

Indriðason, Arnaldur

Lö1000.7

Fredriksson, Karl G.

Lö1700.4

Hassen Khemiri, Jonas

Fr1000.8,

Ingelman-Sundberg, 

Sö1300.4

Fredriksson, Lilian

Lö1700.4

Fr1200.4

Frelin, Johanna

Fr1500.1

Hawkins, Paula

Friblick, Lena

Sö1400.5

Frid, Nina

Catharina

K Kallenberg, Lena

To1300.8

Ingvarsson, Anders

Fr1130.1

Kanarp, Loka

To1300.6

Fr1230.4

Ingvarsson, Jonas

Sö1100.2

Kangeris, Andris

To1100.2

Heath, Carl

Ingvarsson, Stefan

To1700.2,

Kanstad Johnsen, Mari

Fridolin, Gustav

To1000.1

Heberlein, Ann

Lö1200.2,

Fr1600.5,

Kárason, Einar

To1100.5

Frylmark, Astrid

To1100.2

Lö1600.7,

Lö1100.5,

Karim, Marwa

Fr1600.7

Fr1700.10

Sö1100.8,

Lö1400.4

Karlin, Lena

Irenius, Lisa

Karlsson, Elise

Funck, Eva

Fr1300.6

Sö1330.4

G

Hegerfors, Sture

Gademan, Göran

Fr1500.6

Gahrton, Måns

To1300.1

Gedin, Eva

To1500.9,

Fr1630.2,

Lö1230.3, Lö1430.4, Lö1630.3 Genar, Katarina

To1500.3

Gessen, Masha

Fr1500.3

Goldin, Daniel

Fr1100.8

Goulson, Dave

To1400.9

Lö1400.10

To1600.5,

Israelson, Aaron

Lö1030.4

To1000.7

Heller, Ágnes

Fr1100.5

Hellgren, Jan

Fr1400.2

Hellsing, My

Lö1200.7

J

Hellström, Matilda

To1000.7

Jaara Åstrand, Johanna

Helmerson, Erik

Lö1600.3

Jackelén, Antje

Fr1600.6

Henry, Clara

Sö1330.3

Karlsson, Sven Olov

Jangfeldt, Bengt

Lö1100.4,

Kehlmann, Daniel

Lö1200.2

Karlsson, Ingmar Karlsson, Klas-Göran Fr1100.10

To1330.2 Fr1000.5,

Fr1500.7 Karlsson, Petter

Lö1330.3 To1200.7 To1300.11,

Henschen, Kristina

To1230.3

Lö1600.4

Hermansson, Micke

Fr1630.4

To1630.4,

Janouch, Katerina

Sö1300.1

Hernvall, Anna-Lena

To1530.4

Fr1000.8

Jansson, Anna

Fr1700.2,

Hilding, Stefan

Sö1200.1

Kempe, Mats

To1700.4

Sö1300.4

Hildingson Boqvist, 

To1000.7

Kennemark, Hans

Sö1100.8

Jansson, Bo

Granberg, Fredde

Lö1700.2 Sö1500.4

Grebe, Camilla

Lö1200.3

Hilton, Johan

Green, Sally

Sö1300.6

To1500.1,

Gregersdotter, Katarina

Lö1130.4Grenholm, Eleonor

To1000.4

Fr1600.10,

Grissler, Håkan

To1300.8

Lö1300.11

Anna Karin To1100.1, Fr1130.3,

Guðmundsson, Einar Már Fr1500.9,

Hirdman, Yvonne

Lö1600.3

Lö1000.4

Guillou, Jan

Hjerpe, Anna

To1000.2,

Lö1130.1 To1330.4,

Fr1000.8

Hejlskov Elvén, Bo

Granér, Sara

Lö1500.6

To1000.2,

Fr1630.1 Fr1500.11

Fr1200.8, To1500.6,

Fr1000.7

Guldbrandsson, Lennart

Lö1000.2

Hjertzell, Maja

Fr1200.2

Gunnarsson, Hans

Sö1100.7

Hjort, Madeleine

To1300.8

Gunner, Göran

Fr1500.7

Hoffsten, Louise

Sö1500.5

Guo, Xiaolu

Fr1700.6,

Hoflin, Katti

To1000.1,

To1300.9,

Kern, Anna

To1700.3

To1530.4

Kerstell, Cecilia

Fr1500.8

Jávorszky, Béla

Fr1600.8

Kimselius, Kim M

Lö1000.2

Jensen, Caroline L

Sö1100.6

Kindstrand, Gunilla

To1200.7,

Jensen, Gunilla

Lö1000.10,

To1600.8,

Sö1230.1Fr1400.9

Jeppson, Ann-Sofie

To1200.2

Kirchsteiger, Ernst

Sö1200.5

Jern, Martin

Fr1200.2

Kiss, Ágnes Judit

To1600.7,

Jersild, P C

Lö1600.2

Fr1000.5

Johannesson, Ika

Lö1130.1,

Klapp, Alli

To1600.3

Lö1500.3,

Kniivilä, Kalle

Lö1300.8

Sö1400.1

Knutson, Ulrika

Fr1000.3,

Johannisson, Karin

Fr1100.11

Lö1300.1,

Johansson, Barbro

To1500.5

Lö1500.4

Fr0930.1

Koljonen, Johanna

Fr1100.10,

To1500.10,

Johansson, Hanna

Lö1200.2

Fr1100.8

Johansson, Karin

To1500.5

Fr1400.10,

Lö1400.11

Fr1500.1

Johansson, Lars Anders

To1630.2

Lö1400.10,

Sö1100.5

Holm, Jonas

To1000.6

Johansson, Per Magnus

Fr1100.5

Sö1100.6,

Gustafsson, Lars

To1200.7

Holmer, Louise

Lö1300.9

Johnsson, Peter

Lö1300.8

Sö1300.6

Gustafsson, Lisbeth

Lö1630.2

Holmgren, Pär

To1400.1

Jókai, Anna

To1600.7,

Koopman, Arabella

To1400.4

Gustavsson, Emil

To1000.7

Holt, Anne

Lö1330.2

Fr1000.5,

Korkea-aho, Kaj

Lö1400.7

Gustavsson, Per

Fr1630.4

Holt, Even

Lö1330.2

Fr1400.7

Kornhall, Per

Fr1100.10

Horst, Jörn Lier

Lö1300.2

Jonasson, Jonas

Lö1600.5

Korsell, Ingela

Fr1100.4

To1600.8

Kristensen, Monica

Lö1200.5

Lö1100.2 Gurt, Stefan Gustafson, Klas Gustafsson, Bengt

Gustavsson, Sverker

To1300.3

Gydemo, Sofia

To1600.6

Houltzén, Eva

To1100.7

Jones, Nick

Gäddnäs, Katarina

Lö1400.7

Huldén, Henrik

Lö1100.4

Jones, Owen

Göranson, Fabian

To1300.6

Huledal, Helen

Fr1400.1

Jónsdóttir, Áslaug

Götestam, Staffan

Lö1330.5

Hultgren, Frances

To1500.5

Jonson, Lena

H Hagerman, Maja

To1330.4,

Fr1600.6 Hagmar, Pia

To1130.4

Hagströmer, Sven

To1700.3

Hahr, Sofia

Fr1130.2,

Fr1330.2 Halldenius, Lena

Fr1200.5

Hamberg, Emma

Fr1700.7

Hamilton, Eva

Fr1600.11

Hammar, KG

To1600.5

Hammarström, Niclas

Fr1100.1

Hansson, Carola

To1500.7,

Lö1100.4

Hultin, Eva

Fr0930.3

Lö1530.2

Hyder, Lisa

Fr1200.3,

Jonsson, Henrik

Lö1200.6

Lö1100.8

Jonsson, Lars

Lö1400.6

Hållén, Niklas

Lö1130.4

Jonsson, Lena

To1500.5

Hägg, Birgitta

Fr1400.1

Jonsson, Mats

Fr1500.4

Jungstedt, Mari

Lö1000.5

Jåma, Sharon

To1300.9,

Hägglund, Maggan

To1330.3

Härenstam, Magnus

Sö1100.4

Höglund, Anna

To1400.2

Höglund, Johan

Lö1130.4

Högström, Jenny

Lö1700.5

Höjer, Dan

Lö1200.11

I Iggulden, Conn

Lö1530.5,

Fr1630.3

Sö1200.4

Hansson, Gunnar D

Ighe, Ann

Fr1600.8

Fr1600.9 To1500.10

To1600.1, Fr1400.1 Jägerfeld, Jenny

Fr1400.6,

Kristofferson, Sara

To1300.2

Krog, Niklas

Fr1000.9

Krook, Caroline

Lö1000.9,

Lö1600.7 Krylén, Linnéa

To1400.1

Kukorelly, Endre

Fr1400.7,

Lö1000.3, Sö1100.2 Kvartoft, Camilla

Lö1100.6

Källner, Niklas

Sö1200.5

Källviks, Peter

Lö1230.4

L

Lö1230.1,

Ladik, Katalin

Lö1600.6

Laestadius Larsson, Anna Lö1200.7

Jörgensdotter, Anna

Lager, Karin

Fr1100.11,

Fr1330.3

Lagercrantz, David

Sö1100.2 Fr1330.4 Lö1500.8,

Sö1130.1

To1600.5

71


medverkande Lipodi, Barnabas

To1530.4

Melin, Mårten

Lö1100.11,

Ljunggren, Magnus

Fr1100.4

Fr1330.2

O

Lö1200.8,

Ljungström, Helena

Lö1000.5

Meyer von Bremen, 

Ohlsson, Kristina

Lö1530.3,

Lodenius, Anna-Lena

Fr1300.8

Sö1030.4

Lokko, Andres

To1500.9

Mezey, Katalin

Ólafsdóttir, Auður Ava

Fr1200.6

Landin, Pia

Sö1600.1

Long, Marie-Chantal

Lö1300.3

Fr1000.5,

Olausson, Sara

Lö1200.2

Lange, Henrik

Lö1430.1

Lundberg Hahn, Kerstin To1400.11,

Fr1600.8

Olin-Scheller, Christina

To1100.6

Larsdotter, Marit

Sö1100.3

Fr1330.2

Michelsen, Sólrún

Fr1430.4

Olin, Mats

Fr1300.9

Larsdotter, Nina

To1030.1

Lundberg, Camilla

Fr1500.6

Milewski, Jenny

Lö1600.6

Ollmark, Lena

Fr1000.9

Larsmo, Ola

Lö1000.1

Lundberg, Christer

Lö1100.10

Mohtadi, Lawen

To1330.4,

Olsson, Anders

Fr1300.11,

Lagerström, Ann

Fr1700.10,

Fr1130.1

Ann-Helen

Fr1430.2,

Lö1400.9 To1600.7,

Larsson, Göran

To1500.4

Lundberg, Kerstin M

To1500.7

Fr1000.2,

Fr1700.9

Larsson, Jesper

To1500.6

Lundblad, Nicklas

Fr1500.1

Lö1500.4

Olsson, Belinda

Larsson, Lisbeth

To1030.2,

Lunde, Carolina

To1130.4

Molin, David

Sö1100.8

Olsson, Håkan

Fr1430.1

To1200.3,

Lundell, Sanna

Lö1200.8

Mong, Attila

Fr1700.1

Olsson, Ingrid

Fr1400.8

Fr1200.8

Sö1430.3

Montelius, Martina

Fr1130.3

Olsson, Karin

Fr1700.8

Larsson, Åsa

Lö1400.9

Lundholm, Åsa

Fr1000.2

Mortaja, Rana

To1200.5

Olsson, Linda

Lö1030.1

To1130.1

Olsson, Lotta

Fr1000.9,

Laskar, Pia

Lundin, Inger

To1330.3

Moshizi, Tara

Lundin, Johan A.

Fr1700.5

Motte, Anders de la

Lö1100.6,

Lö1100.1,

Lö1300.8

Lundquist, Marie

To1230.3Lö1630.5

Lö1400.9,

Leandoer, Kristoffer

Luuk, Martin

Lö1300.5

Myhre, Randi

Fr1300.2

Lö1600.8

Sö1230.3

Lyssarides, Lotta

To1430.3

Mårtenson, Jan

Fr1530.3

Olsson, Lotta

Lega, David

Löfdahl, Britt

Fr0930.1

Möller, Lotte

To1400.3

Fr1230.3

To1600.9

Möllstam, Jacob

Lö1500.5, To1700.3

Leifsson, Þórarinn

To1500.10

Leósdóttir, Jónína

To1700.2

Löfstedt, Petra Lönnlöv, Sebastian

Levengood, Mark

Fr1600.7,

Lönnroth, Lars

Sö1200.6

Löwenmark, Sofia

Liberg, Caroline

Lövestam, Sara

Libietis, Anna Lidström, Clara

To1200.11 To1200.6,

Fr1500.2 Lööf, Jan

Fr1100.9

Lihammer, Anna

Lö1430.3

Liljestrand, Jens

Fr1000.2

M

Lind, Kalle

Sö1500.4

Lind, Kristoffer

Fr1700.4 To1400.8,

Fr1030.3 To1200.1,

Fr1000.1 Lindblom, Anna

To1500.2

Lindbäck, Johanna

To1300.5,

Fr1000.1 Linde, Bella

Fr1330.1

Lindell, Unni

Lö1400.1

Lindenbaum, Pija

To1400.2,

Fr1400.8 Linder, Karin

To1400.7

Linderborg, Åsa

Lö1700.5

Lindholm, Ann-Sofie

Fr1000.2

Lindman, Anna

Sö1200.5,

Sö1500.5 Lindqvist, Cecilia

To1600.4

Lindqvist, Herman

Lö1130.2

Lindqvist, Maja

Fr1300.3

Lindström, Elisabeth

Fr1230.1

Lindström, Hans-Erik

Lö1630.2

Lindström, Jenny

Fr1600.7

Lindström, Jonathan

Sö1100.1,

Sö1300.8 Lindström, Kristina Linnell, Björn

Fr1200.8 To1500.4,

Lö1200.10, Sö1230.2 Linton, Magnus

To1500.5 To1200.10,

To1600.10,

Liedman, Sven-Eric

Lindberg, Niclas

To1100.5

To1100.2

Fr1130.2

Lind, Åsa

To1600.10

To1100.1

Lipcsey, EmőkeFr1400.7, Sö1100.2

Sö1300.8

Fr1230.4

Sö1400.6

Lö1100.4,

Laurén, Anna-Lena

72

To1230.4,

Fr1100.10

N Nádasdy, Ádám

Lö1400.5

Najjar, Taghreed

To1700.4

Napoleoni, Loretta

To1400.5

Naumann, Cilla

To1430.3,

Olsson, Mattias

Fr1100.3, Fr1000.7

Orlov, Janina

Lö1200.1

Ormes, Nene

Lö1530.1

Ortman, Maria

Fr1600.8

Otterup, Tore

Fr1130.4

Ozols, Otto

Fr1630.1

To1530.2

P

Nauri, Miriam

Fr1400.9

Palmaer, Andreas

Fr0930.5

Neidestam, Lina

Sö1400.1

Palmkvist, Joakim

To1700.1

Fr1730.1,

Palmqvist, Erika

To1130.4 Sö1500.1

Mafouz Barraj, Samar

To1700.4

Neij, Maria

Magalhães, Álvaro

To1400.8

Lö1030.1,

Paula Eby, Tilde de

Magnusson, Gunilla E

Fr1030.2

Lö1200.5

Paulsen, Roland

To1600.5

Mahmood, Qaisar

Lö1600.8

Nesser, Håkan

Paulsson, Fredrik

Fr1000.4

Malm, Mats

To1200.1

Sö1130.3

Pekarkova, Iva

Fr1400.10

Malmberg, Claes

Lö1330.3

Nettel, Guadalupe

Persson, Leif GW

Lö1300.4,

Malmberg, Sofia

To1000.4,

Lö1400.4

Lö1600.9

To1100.7

Nielsén, Tobias

Fr1000.1

Petersson, Erik

Malmgren, Sven-Göran

Nilson, Cecilia

To1230.4,

Lö1030.2,

Lö1000.10, Fr1730.2,

Petrén, Alice

Lö1500.11 Fr1300.8

Lö1300.9

To1530.3,

Petrović, Predrag

Fr1700.10

Malmquist, Tom

Fr1700.3,

Fr1530.4

Petrowskaja, Katja

Lö1500.9

Nilsson Thore, Maria

Fr1100.3

Lö1000.1

Manea, Norman

Fr1000.3

Nilsson, Fredrik

Fr1700.5

Pettersen, Siri

Manfred, Christian

Lö1100.9

Nilsson, Ingela

Sö1400.7

Lö1100.1

Mankell, Henning

Fr1200.7,

Nilsson, Moni

Lö1000.9,

Fr1300.3,

To1230.4,

Petterson, Joachim

Sö1100.8

Fr1000.7,

Pettersson, Torsten

Fr1200.1

Mannheimer, Anna

Sö1300.7

Fr1400.6

Pirak Sisu, Katarina

Fr1600.6

Marçal, Katrine

Fr1100.9,

To1600.8,

Lö1630.1

Nilsson, Ola

Lö1430.1

Pleijel, Agneta

Fr1600.9

Nilsson, Skans Kersti

To1200.1,

Fr1500.5,

Markstedt, Carl-Johan

To1430.2

Fr1200.1

Fr1630.2,

Márky, Ildikó

Fr1600.8

Norborg, Kerstin

Lö1630.3

Lö1100.3

Marramao, Giacomo

To1100.9

Nord, Lars

Fr0930.2

Pollack, Ester

Fr1100.6

Matthijs, Lena

Lö1600.1

Norlin, Arne

Fr1400.5

Pompe, Annelie

Sö1500.5

Matton, Erik

Sö1400.3

Nors, Dorthe

Fr1400.3

Popescu, Sinziana

To1400.8

Mattsson, Anna

Fr1430.4

Novák-Rosengren, Ralf

Lö1500.4

Poret, Emilia de

Sö1430.1

Mattsson, Christer

Fr1400.1

Nyberg, Annakarin

To1200.6,

Post, Soraya

Sö1300.2

Mattsson, Erik

Sö1100.3

Fr1130.2

Pulma, Panu

Lö1100.7,

Mattsson, Fredrik

Sö1100.3

Nygårds, Karin

Fr1300.6

Lö1500.4

Mattsson, Set

Lö1430.3

Nyman, Anette

To1100.3

Puskas, Tûnde

Mazetti, Katarina

Sö1330.2

Nyman, Karin

Fr1300.5

Mazzarella, Merete

Lö1200.1

Nyström, Sara

Fr1530.3

Mazzucco, Melania

Fr1400.10

McEwan, Ian

To1200.8

Fr1230.2


bokmässan 2015

R

S

Sikström, Linda

To1230.2

Stumpf, András

Fr1700.1

Simukka, Salla

Sö1400.4

Sturmark, Christer

Fr1030.1,

Sævarsdóttir, Bergrún Íris To1500.10

Sinding-Larsen, Per

Sö1600.1

Fr1300.6

Lö1500.9

Sahlin, Mona

To1300.9

Singer, Beppe

Fr1300.4

Sundell, Magnus

Ralph, Bo

Lö1300.9

Sahlström, Marit

Fr1600.3

Sjöberg, Fredrik

To1400.9,

Sundén Jelmini, Maria

To1100.4

Ramberg, Anne

To1000.2

Sainsbury, Thomas

Lö1030.1

Fr1000.10

Sundén, Helena

Fr1300.9

Ramqvist, Karolina

Fr1600.5,

Salmson, Jo

To1500.3

Sjödin, Tomas

Fr1430.3

Sundström, Lena

To1700.1,

Sjölin, Daniel

To1100.6,

Fr1300.8

Rabe, Annina

Fr1600.10,

Sö1330.1

Lö1230.3

Sandberg, Anette

To1000.3

Ranemo, Cecilia

To1300.8

Sandberg, Kristina

Lö1430.4,

To1300.11

Svan, Moa

Sö1500.3

Rauer, Ann-Marie

To1300.6

Sö1230.2

Skeppstedt, Lotten

Fr1400.9

Swedenmark, John

To1400.10

Reinfeldt, Fredrik

Fr1600.11,

Sandberg, Martin

To1430.2

Skogslund, Ewa

Fr1300.2

Sveland, Maria

Lö1100.5

To1000.1,

Sköld Nilsson, Ann

Lö1600.8

Svenbro, Jesper

Sö1400.7

Smedberg Bondesson,

Lö1430.5

Svenske, Josefin

To1300.6

Svensson, Eva-Maria

To1500.4

Svensson, Kristina

To1030.1,

Lö1200.4

Sandell, Åsa

Reis, Mikael van

Fr1300.11

To1200.11

Renberg, Tore

Lö1300.11

Sandén, Mårten

Riad, Tomas

Lö1030.2,

Fr1000.1

Smolak, Adam

Lö1400.5

Sanders, Hanne

Lö1430.5

Snær Magnason, Andri

Rider, Sharon

Sandgren, Vanja

Fr1330.1

Fr1700.11

Svensson, Per

Sandin, Amira Sofie

To1500.5

Sparring, Anders

To1400.6

Lö1000.1

Sandström, Daniel

To1200.3,

Spetz, William

Fr1600.7

Sydow, Ebba von

Sö1430.1

To1100.9

Szécsi, Noémi

To1600.7,

To1630.2

Riebnitzsky,Lö1630.4 Anne-Cathrine

To1530.3,

Anna Sö1400.5 To1400.10,

Lö1000.2 To1300.10,

Rimm, Anna-Maria

To1000.5

Fr1030.4,

Spindler, Fredrika

Ringdahl, Ola

Sö1030.4

Fr1700.9

Stankovyc, Cassi

To1000.1

Fr1400.7,

Ringskog Ferrada-Noli, 

Lö1000.9,

Santesson, Anita

Lö1500.4

Stark, Ulf

Fr1230.3,

Lö1400.5

Lö1300.5

Schepp, Emelie

Lö1200.3

Lö1400.2

Szkárosi, Endre

Sö1100.2

Romanus, Susanna

Sö1130.1

Schibbye, Martin

Fr1100.1

Staxx, Sebbe

Söderberg, Carina

Lö1230.4

Roosvall, Anna

Fr1100.6

Schiefauer, Jessica

Sö1400.4

Sö1400.6

Söderberg, Maria

To1230.3

Schjött-Quist, Kristoffer

To1100.7

Stefánsson, Jón Kalman

Fr1200.6

Söderberg, Marta

Sö1400.4

Schlingmann, Per

Lö1430.2

Stehn, Malin

Lö1230.1

Söderlund, Ann

Sö1430.3

To1200.3,

Söderlund, Mats

Sö1030.3 To1600.1

Caroline

Rosenberg, Göran

To1000.2,

To1200.5,

Sö1030.1,

Fr1200.5

Schulman, Alex

Sö1200.7

Steiner, Ann

Rosenfeldt, Hans

Lö1500.8

Schulman, Amanda

Sö1200.7

To1300.8

Sörlin, Sverker

Rosenlund, Mathias

To1100.2

Schulman, Ninni

Lö1630.5

Stenberg, Magnus

Rottböll, Grethe

To1300.1,

Schultz Keller, Irma

Sö1100.8

Storm, Ingvar

Lö1400.6

Strandberg, Mats

Lö1400.8,

T

Lö1000.6

Fr1030.3

Schwarz, Eva

To1430.1

Rubin, Birgitta

To1300.2

Schüldt, Eric

Fr0930.4,

Rudeke, Lena Ulrika

To1600.7

Fr1200.4

Streeck, Wolfgang

To1300.3

Schönberg, Ulf

Sö1100.3

Ström, Angelica

To1400.6

Schöpflin, György

Fr1000.5

Strömberg, Fredrik

Lö1500.2

Sö1100.4

Seeberger, Astrid

Lö1100.3,

Strömberg, Mikaela

Sö1030.3

Rydell, Anders

Lö1300.6

Strömbäck, Jesper

Fr1200.5,

Fr1200.5

Segertoft, Camilla

To1500.2

Fr1500.1

Rådbo, Marie

Sö1100.5

Seleka, Thulile

To1400.4

Strömquist, Liv

Räder, Andréa

To1130.2

Sheppard, Sarah

Lö1200.6

Lö1300.5,

Rønning, Helge

To1500.4

Sheridan, Sonja

To1000.3

Lö1500.2

Sigurðardóttir, Jóhanna

To1700.2

Rundström, Marianne

Lö1100.3,

Lö1600.5, To1600.8,

Lö1600.6

Lö1000.4,

Tamás, Gáspár Miklós

To1400.10

Tapper, Staffan

Sö1300.2

Tarras-Wahlberg, Elisabeth Lö1030.3 Taylor, Laini

Lö1130.1,

Lö1500.3 Tegenborg Falkdalen, Karin Lö1200.7 Teleman, Sara

Fr1500.11,

Lö1200.6 Tellström, Richard

Sö1130.2

Tengberg, Michael

To1100.6

Tham, Carl

To1300.3

Ett Stort Tack! Bokmässan riktar ett varmt tack till alla utställare, förlag, institut och organisationer som bidragit till att skapa årets seminarieprogram. Ett särskilt tack riktas till vår huvudpartner kring det ungerska temat på årets bokmässa: Balassi Institute, ­National Cultural Fond of Hungary, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Ministry of Human Capacities, Embassy of Hungary in Stockholm. Ett stort tack riktas också till Icelandic Literature Center, Ministry of Culture and Education, Icelandic Publishers Association och Promote Iceland som presenterar Röster från Island!

73


medverkande Thomasson, Mikael

Fr1630.4

Thor, Annika

Lö1400.2

V,W

Þórarinsson, Árni

Fr1730.1

Wahlberg, Karin

Lö1200.5

Wahldén, Christina

Thorslund, Ewa

Wahlén, Karin

Fr1300.6,

Wigenmark, Anna

Lö1530.2

Zetterberg, Karin

To1200.11

Wikland, Ilon

Sö1200.6

Zweigbergk, Helena von

Lö1230.5,

Lö1100.9

Wilderäng, Lars

Sö1100.6

Sö1100.7

Å

To1630.1

Williams, Pia

To1000.3

To1200.11

Willis, Helena

Lö1200.6

Fr1500.1

Vahlquist, Staffan

Lö1330.1

Wilson, Roger

Lö1100.2

Thunman, Anna Maria

To1530.1

Wall, Gunnar

Sö1400.2

Wiman, Björn

Fr1300.5,

Thuram, Lilian

Sö1300.2

To1500.6

Fr1500.3,

Tikkanen, Märta

Fr1700.10,

Wallenius, Madeleine Waller, Karin

Lö1530.1

Lö1500.8

Lö1300.1

Varga, Anita

Fr1030.2

Wincent, Martin

Titusson, Erik

Warnqvist, Åsa

To1400.2,

To1000.6

To1400.8,

Vincze, Ferenc

Fr1400.7

To1600.10,

Fr1100.3

Vinde, Rickard

To1000.6

Fr1100.7

Varró, Dániel

Lö1000.3

Wingefors, Stefan

Toloe Shagar, Babek

Weithz, Jesper

Lö1030.4,

Winkler, Josef

To1200.11

Sö1100.8 Fr1400.10,

Torstensson, Lillemor

To1600.6

Sö1230.2

Fr1700.3

Tóth, Krisztina

To1600.7,

Wejdmark, Lina

Sö1500.2

Virdborg, Jerker

Wennerström Wohrne,

Fr1200.1

Lö1500.5,

Lö1000.3 Triumf, Kristoffer

Fr1200.7

Fr1700.8,

Åberg, Lasse Åhlin, Daniel Åhlund, Jannike

Sö1200.3 Lö1000.10,

Lö1400.11 Åsard, Erik

To1230.1

Åsbrink, Elisabeth

Fr1600.6

Ä Ängmo, Helén

Fr1500.1

Lö1700.3

Ö

Fr1530.4

Virke, Emma

Fr1100.7

Öberg, Johan

Fr1600.8

Lö1400.2

Öhman, Suzanne

Fr1030.3,

Maria

Troitskij, Artemij

Lö1530.2

Truedson, Lars

Fr0930.2,

Westerberg, Bengt

To1300.9

Wirsén, Stina

Fr1100.6

Westerman, Frank

Fr1400.4

Visky, András

Fr1600.4

Fr1230.3

Trydal, Susanne

Westlin, Birgitta

Sö1100.8

Witt-Brattström, Ebba

Fr1200.1,

Östergaard, Linda

To1300.1,

Sö1200.3

Wennström, Annica

Westlund, Barbro

To1100.4,

Fr1300.11

Lö1300.1

Östergren, Klas

Fr1400.3

To1600.1

Östling, Brutus

Lö1400.6

Tuna, Gülüzar

Fr1300.2

To1500.2

Wold, Agnes

Török, András

Lö1000.3

Westphalen, Olav

Volo, Karin

Lö1700.1

Östling, Johan

To1600.1

Wopenka, Johan

Lö1700.4

Östlund, Joachim

To1630.3

u

Weyler, Svante

Uddén, Cecilia

To1400.5,

Fr1100.1, Fr1400.4 Uddenberg, Nils

To1300.4

Ullgren, Malin

Fr1500.5,

Lö1300.5, Lö1500.5 Unenge, Johan

To1000.1

Uribe, Kirmen

Lö1500.7

Lö1500.2 To1300.10,

Fr1600.4,

Wänblad, Mats

To1200.4

Östlund, Ruben

Sö1100.7

Sö1230.4

Vänehem, Mats

Fr1200.8

Östman, Ann

To1000.4

Whitebrook, Peter

Sö1200.4

Wästberg, Per

Fr1400.11

Östnäs, Elisabeth

Wiberg, Mikael

To1200.6

Västfjäll, Daniel

Sö1300.3

Öström, Mia

Widell, Hannah

Sö1200.7

Widerberg, Gertrud Widmark, Martin

To1100.2 To1500.3,

Lö1500.1 Widmark, Wilhelm

To1000.6

Wieslander, Jujja

To1300.6,

Fr1100.3

Z Zabrodsky, Mikaela Zadig, Cecilia Zagajewski, Adam Zander, Joakim

To1000.6 Lö1300.10 Lö1000.1 Fr1500.10

– och beställ biljetter Hela seminarieprogrammet finns också i Bokmässans app och på hemsidan, www.bokmassan.se. Här hittar du även allt annat som händer på mässan, i form av program på scener och i montrar. Med totalt över 3 000 programpunkter är det inte alltid så lätt att hålla reda på allt man vill hinna med under Bokmässan. Ladda ner vår nya app och använd den för att planera din mässa, botanisera i programmet och favoritmarkera intressanta programpunkter. Du kan också göra detta via hemsidan.

Lö1100.1 To1200.9,

!

Fr0930.5

Planera DIN mässa

74

Lö1400.10

Seminariekort köper Du enklast via Bokmässans hemsida, www.bokmassan.se/biljetter. Där kan du välja det kort som passar dig bäst: helkort som gäller alla fyra dagarna eller endagskort. Du kan också beställa vårt ­särskilda kort till Skolspåret.


Skolledarnas viktigaste mötesplats 15–16 mars 2016

SVERIGES NYA DECK ARFESTIVAL

GotLanD DE NISE MINA U K ROGE R HOBBS U S ANNE HOLT N O L ARS KE PLE R BE LINDA BAUE R U K JE NS L APIDUS JUSSI ADLE R- OL SE N D K HÅK AN NESSE R ÅSA L ARSSON • TOVE AL STE RDAL

ALE X MARWOOD U K MARTI N WI DMAR K • VIVECA STE N K ATAR I NA WE N N STAM • MON S K ALLE NTOF T M E R ÄN 40 M E DVE R K AN DE FÖR FAT TAR E !

ÖV PRO E R 60 G PUN RAM – BO K T E R KA N U! SAMTAL • FILM • SEMINARIER • SKRIVARSKOLA DECKARDRINKAR • MORDVANDRINGAR • QUIZ BARN- & FAMILJESCEN

www.skolledarexpo.se

Välkommen

C02:21 TILL FINLANDSMONTERNS ARENA

DÄR MÖTER DU BL.A.:

CLAES ANDERSSON PATRICIA BERG NILS ERIK FORSGÅRD JOHANNA HOLMSTRÖM KAJ KORKEA-AHO ANNA-LENA LAURÉN MERETE MAZZARELLA PANU PULMA MATHIAS ROSENLUND MIKAELA STRÖMBERG MÄRTA TIKKANEN EBBA WITT-BRATTSTRÖM Produktion: SVENSKA LITTERATURSÄLLSKAPET I FINLAND

V IS BY 13 – 1 6 AUg UST I BIL JETTER OCH MER INFO

W W W.C R I M E TI M EG OT L A N D. S E Presenteras av Books & Dreams, Blixten & Co och Region Gotland

Pocketserien om hållbar utveckling Formas Fokuserar är pocketserien som har 23 intressanta titlar om miljö och hållbarhet. Forskare klargör kunskapsläget och ger sina olika perspektiv i varje bok. SPECIALPRIS: en bok för 30 kr – fyra för 100 kr under hela Bokmässan!

Välkommen till vår monter!

Formas Fokuserar ges ut av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas.


Avsändare: Bok & Bibliotek i Norden AB SE-412 94 Göteborg

Porto betalt

Bloggare • Lärarpoddar • Inspiratörer • Författare Lärare • Forskare • Café • Ladda batterierna

Möt Lärarnas Riksförbund i Molnet – Här utvecklas skola och lärande

Vi finns i Molnet på plan 2 tillsammans med andra ledande organisationer och företag som delar med sig av goda exempel inom lärande och digitaliseringen av skolan.

...och på golvet Skolans topp tio-frågor i vår monter Besök Lärarnas Riksförbunds monter C 04:20 för att prata om dina yrkesfrågor och lyssna på samtal om skolans topp tio-frågor. Provläs våra tidningar och böcker och ta del av våra mässerbjudanden. Tors–lör kl 14:00 Chefredaktörerna för tidningarna Forskning & Framsteg, Språktidningen och Modern Filosofi berättar om myter som påverkar skolan och språket.

Yttrandefrihet och demokrati — högaktuella seminarier i Skolspåret Missa inte våra temaseminarier med några av landets mest namnkunniga författare, debattörer och politiker. Seminariekort krävs.

Se hela vårt program på lr.se/bokochbibliotek

Profile for Content Avenue AB

Bokmässan seminarieprogram 2015  

Edition 1

Bokmässan seminarieprogram 2015  

Edition 1

Advertisement