Billes 1 2017

Page 1

E N T I D N I N G F R Å N B I L L E S T RY C K E R I / W W W. B I L L E S . S E / 1 / 2 0 17

TEMA /

BUTIKSINREDNING ¢ Tradition möter framtid i MQ:s nya inredningskoncept ¢ Hestra har lyft butiker i 100 år

■ BILLES FÖRTSÄTTER VÄXA. Efter förvärvet

■ DR-MONITORN 2016. Digitalt i alla ära men det är

■ MILJÖ. I och med övergången till UV-teknik fortsät-

av Zetterqvist byggs en ny våning med plats för fortsatt expansion och fler digitala tryckpressar.

reklam i brevlådan som är effektivast om man frågar mottagarna. Och mäklarna. Och GöteborgsOperan.

ter Billes minska VOC-utsläppen. Bara den nya Planoprintern kapar utsläppen med flera ton per år.


*VALUE

IN PAPER

Multi™ – förstahandsvalet för 9 av 10 tryckjobb. Pappersserien Multi™ är framtagen för att göra pappersvalet enkelt och garantera tryckresultat du kan vara stolt över. Papperen i serien är precis vad du behöver 9 gånger av 10 – alltid rätt papper vid rätt tillfälle. By Billes är tryckt på MultiArt® Silk som ger både bildtryck i hög kvalitet och god läsbarhet, tack vare den unika glanskontrasten. Det är ett perfekt val för fina magasin som t ex arkitektur eller heminredning, och för visuellt krävande trycksaker såsom årsredovisningar som kombinerar imponerande bildmaterial med mycket text.


BY

BILLES

I DETTA NUMMER

14

20

04 09 REDAKTION

30 34 24

By Billes ges ut av Billes Tryckeri AB www.billes.se Ansvarig utgivare: Niklas Bille Produktion: just Rivista AB www.justrivista.se Projektledning: HÃ¥kan Linger Grafisk form: Thomas Glans Omslagsbild: Niklas Maupoix Typsnitt: Univers, Century Schoolbook, Gill sans. Papper: Multi Art silk Omslag: 200 g Inlaga: 150 g

3041 0129

Min 17 mm bred

3


BY

BILLES

NYTT

1

BILLES VÄXER

– tar över anrika Zetterqvist tryckeri

Billes tryckeri försätter växa genom förvärvet av Zetterqvist tryckeri AB. Affären innebär att Billes ökar sin omsättning till cirka 240 miljoner kronor. – Genom en rad stora investeringar har vi i dag överkapacitet i våra pressar, som vi nu får möjlighet att erbjuda Zetterqvists kunder, säger Niklas Bille, vd på Billes tryckeri.

startades 1886 och är ett av Sveriges äldsta verksamma tryckerier. I början av september undertecknades avtalet som innebär att Billes köper Zetterqvist. – Som en del av Billes får vi nu helt nya resurser och tillgång till ett av Nordens bredaste sortiment av tryckeritjänster. Det känns fantastiskt roligt att nu kunna erbjuda detta till våra kunder, säger Thomas Molin, fd vd för Zetterqvist tryckeri. ZETTERQVIST TRYCKERI

är att den grafiska branschen genomgår en snabb utveckling mot färre men större tryckerier. – Som ett mindre tryckeri i mellansegmentet har vi svårt att klara av den snabba utveckling och den investeringstakt som krävs för att hänga med på marknaden. Billes är en riktigt bra partner, både för våra kunder och för vår personal, säger Thomas Molin. Billes Tryckeri är i dag ett av de största tryckerierna i Sverige och har satsat kraftigt de senaste åren. Sedan 2014 har tryckeriet investerat en bit över 120 miljoner, i nya byggnader, nya maskiner och flera förvärv. – Vi har en tydlig tillväxtstrategi och vill växa. Zetterqvist passar perfekt in i vår verksamhet och kommer att ge oss en bra volymökning i vår moderna maskinpark, säger Niklas Bille. BAKGRUNDEN TILL AFFÄREN

HÅKAN LINGER

4


BY

BILLES

Ett ögonblick... THOMAS MOLIN... ... fd vd på ZetterQvist Tryckeri som nu blivit en del av Billes. I dag är du teamledare för Zetterqvists fyra säljare på Billes, hur känns det i den nya organisationen? – Det känns fantastiskt, vi är ett härligt gäng och har en bra produktionsapparat som slår det mesta på marknaden. Hur funkar försäljningen? – Mycket bra. Det är enklare att sälja när man har ett erbjudande i toppklass och dessutom ett helhetserbjudande, det är väldigt roligt. Vad tycker dina kunder? – De allra flesta har hängt med över till Billes och uppskattar verkligen den stora bredden vi nu kan erbjuda. Varför blev det just Billes? – Jag blev uppvaktad av några andra företag, men det kändes inte hundra. Billes kändes helt rätt både för oss och för den typen av produktion vi gör för våra kunder. Det är viktigt att vi kan upprätthålla den flexibilitet och servicegrad vi gjort oss kända för på Zetterqvist. – Här delar vi samma syn på kundvård och får utrymme för det. Är det mycket att göra? – Det är full fart varje dag och jag sitter nästan bara och lägger in order än så länge. Förra veckan la jag in ett 50-tal nya produktioner. FAKTA | BILLES TRYCKERI

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

Billes är ett av Sveriges största tryckerier. Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och erbjuder i dag ett av landets bredaste utbud av tryckeritjänster. Billes omsätter cirka 240 miljoner (inklusive förvärvet av Zetterqvist) och har cirka 125 anställda.

5


BY

BILLES

NYTT

BILLES VÄXER

2

– bygger ny våning för digitala satsningen För att en ny digital Plano-printer ska få plats måste Billes expandera. Den här gången blir det på höjden med ett nytt våningsplan. – Vi får cirka 500 nya kvadratmeter för vårt digitaltryck som växer snabbt, säger Anders Wackfeldt, produktionsansvarig på Billes.

Billes senaste stora investering in i hallarna, en digital Plano-printer på 13 x 4 meter. – Med den nya printern får vi en kraftigt ökad kapacitet för exempelvis butiksmaterial och kan trycka både stora och små upplagor på allt från skivor och kartong till kanalplast. Vi kan också erbjuda en större flexibilitet för små upplagor med varierande motiv på varje enhet till en bra ekonomi, säger Anders Wackfelt. VID ÅRSSKIFTET FLYTTAR

är 13 meter lång och kräver en del utrymme. Lösningen för Billes blev att bygge ett helt nytt vångsplan i sin stora offset-hall. Arbetet drog igång med pålning direkt efter semestern. Cirka 18 pelare pålades ner 20 meter i marken för att bilda ett stark underlag för den nya hallen. För att få plats för pålningen fick hela Billes papperslager flyttas. I januari ska hela bygget vara klart och den nya avdelningen inredas. – Vi flyttar bland annat upp vår stora tygprinter, våra latex-maskiner och en hel del efterarbete som symaskiner, roll-up-montering, ramning och sortering. I samma veva levereras den nya Plano-printern. – Den är elva meter lång vid leverans och vi sitter just nu och funderar på hur vi ska få in maskinen i hallarna. Vi har inga öppningar som är tillräckligt stora i dag. Kanske får vi riva en vägg. DEN NYA PRINTERN

HÅKAN LINGER

6


BY

BILLES ... säger att postlådan är den bästa kanalen om ett företag vill ha deras uppmärksamhet. Det är den högsta siffran av alla kanaler. Källa: DR-monitorn 2016

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

7


BY

BILLES

Billes kapar VOC-utsläppen Tack vare nya tryckpressar fortsätter Billes minska sina utsläpp av VOC. Bara den senaste investeringen av en ny Planoprinter ger en minskning med två ton per år. – Övergången till UV-teknik betyder att vi kraftigt minskar användningen av VOC, säger Per Andersson, miljöansvarig på Billes.

nya digitala Plano-printern Inca Onset X2 vid årsskiftet innebär inte bara en kraftig kapacitetsökning vad gäller storformat. Den betyder också en väsentlig miljöförbättring. Utsläppen förväntas minska med drygt två ton per år och ännu mer framöver när produktionen ökar. – Genom denna investering byter vi ut traditionell tryckteknik mot UVteknik. Det betyder att lösningsmedlen är borta i färgerna, som istället för att innehålla en flyktig pigmentbärare, nu härdar när den belyses med UVljus, säger Per Andersson, miljöansvarig på Billes. Tryckeribranschen har under lång tid använt rengöringsmedel och färger för offset och digitaltryck som varit baserade på organiska lösningsmedel. (VOC) Nu pågår en succesiv utfasning av dessa produkter. INSTALLATION AV DEN

– Billes ledning fattade tidigt beslut att vi måste minska användningen av VOC. Investeringar i ny teknik är en viktig metod för att lyckas, säger Per Andersson Per Andersson att det är svårt att minska den totala volymen när verksamheten växer kraftigt. Sedan Billes började arbeta aktivt med miljöfrågorna 2003 har omsättningen fördubblats och det innebär naturligtvis en större miljöbelastning totalt sett. – I dag arbetar vi med två nyckeltal, ett för offset och ett för digitaltryck, där vi ser på våra utsläpp utifrån SAMTIDIGT MENAR

tryckt volym. Då kan vi se att vi har en långsam men stadig minskning av våra utsläpp av VOC. i sig är en positiv utveckling, menar Per Andersson. I takt med att Billes köpt upp mindre tryckerier har tryckningarna förflyttats till modernare och mer miljövänliga tryckpressar. Det kommer successivt att ge en minskning av utsläppen. De utsläpp som orsakas av Billes och som varit på väg ner de senaste 20 åren sett i relation till produktionsvolymen påverkar framför allt marknära ozon. MEN VOLYMÖKNINGEN

HÅKAN LINGER

FAKTA VOC • VOC (Volatile Organic Compounds) lättflyktiga organiska föreningar som lätt förångas i rumstemperatur. VOC bidrar till bildning av marknära ozon som är skadligt för människan och för växter och djur. • VOC-direktivet, eller färgdirektivet, syftar till att begränsa utsläppen av ämnen som bidrar till ökad bildning av marknära

8

ozon inom Europa och dess medlemsländer. Direktivet reglerar utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom att begränsa innehållet av sådana ämnen i vissa färger och lacker samt i produkter för reparationslackering av vägfordon.


BY

BILLES

FOTO: J ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

FAKTA NÅGRA AV PICLERS NYA KUNDER • Kinnarps • Polfärskt Bröd • Grand Hotel • Alvhem Fastighetsmäklare
 • Under Armour • Holmens Herr • Stendahls Bil
 • Svenska Kyrkan

Nya skärmar välkomnar gästen på Grand Hôtel Med tio digitala skärmar tar Grand Hotel i Stockholm emot sina konferensgäster. Lösningen kommer från Picler, där Billes är delägare. – Vi körde igång systemet i augusti och kunden är helnöjd, säger Dan Lundgren. DAN LUNDGREN KOMMER från

mjukvarubranschen och har nyligen börjat jobba som försäljningsansvarig på Picler. Företaget, som startade för ett år sedan, säljer display-lösningar, det vill säga digitala skärmar och tillhörande mjukvara för att styra skärmarna. Och affärerna går bra. – Vi har fått in många spännande jobb som vi nu kan visa upp som referenser och vi möter ett stort intresse på marknaden, säger Dan Lundgren.

En av de senaste installationerna är anrika Grand Hotel i Stockholm, som installerat tio skärmar i sin konferensanläggning. Skärmarna innebär ett helt nytt sätt att arbeta. – Tidigare var det en konferensvärdinna som tog emot gäster, nu möts man av välkomnande skyltar som lotsar rätt. Och när man väl är framme vid rätt lokal presenteras dagens agenda med hålltider på en skärm. Personalen på Grand Hotel lägger enkelt in informationen i mjukvaran som sedan skjuts ut på skärmarna. Ett både trevligt, funktionellt och kostnadseffektivt sätt att möta sina gäster. spännande kund är Stendahls Bil som köpt en skärmvägg med fyra synkroniserade skärmar samt ytterligare EN ANNAN

sex skärmar, en för varje bilmärke som företaget säljer. – Skärmarna sitter placerade vid de olika bilmärkena och fungerar som säljstöd för säljarna. Här kan man lyfta fram nya modeller eller något speciellt som är kopplat till respektive bilmärke. displaylösningar är stort, berättar han, och det är lätt att boka in möten, men beslutsvägen kan ibland vara lite lång, då gäller det att kunna lyfta fram helhetstänket i lösningen. – Fördelen är att vi har hela paketet med de fysiska skärmarna och mjukvara att styra dem. Tillsammans med Billes kan vi även erbjuda den grafiska utformningen av innehållet. Det gör att vi kan leverera hela lösningen. INTRESSET FÖR

HÅKAN LINGER

9


NYA MEDARBETARE SNABBFAKTA ANDERS GREVEBY Ålder: 44 år Bor: I Vallda med fru och två tonårssöner Dold talang: Är ett levande sjökort över västkusten!

”Billes har verkligen kapacitet att erbjuda helhetslösningar”

”Jag gillar att få människor runt omkring mig på gott humör”

vuxna liv har Anders Greveby jobbat med tryck, förutom några få år som elverktygsförsäljare. – Jag började på SG Tryck, pappas tryckeri, och gillade verkligen jobbet, säger han. Att börja arbeta på Billes tycker han känns väldigt bra och han ser att nya möjligheter öppnar sig. – Här ser jag potential. Som säljare har man ju stort ansvar för de befintliga kunderna och ska se till att det är ordning och reda i planering och upplägg. Vad gäller nya kunder tänker jag att här kan man jaga hur stora projekt som helst, Billes har verkligen kapaciteten att erbjuda riktiga helhetslösningar. De ska bli enormt roligt, säger Anders Greveby. På fritiden snickrar Anders på huset i Vallda och drömmer om att skaffa båt igen. – Visst har vi en liten badbåt och det är jättebra, men jag längtar efter något större att ge sig ut på havet i.

TONY JOHANSSON HAR

I HELA SITT

10

Ålder: 50 Bor: Hemma hos 25-årige sonen på Linnégatan. Bygger hus i Kullavik. Dold talang: Är en jäkel på skateboard! Det är helt sant!

alltid jobbat med sälj, tryck och grafik. Nu bär det av till Billes i Mölndal. – Det ska bli spännande. Billes är så stort och med en otroligt bred kapacitet. Att kunna erbjuda hela paketet innebär en möjlighet att göra större affärer med globala kunder och så har vi allt under samma tak. Tony ska jobba med projektledning och som säljare och vet sedan tidigare vad den rollen innebär. – Det jag tycker om är att få vara med under hela processen, från att kläcka idéer till leverans. Man lär sig nytt hela tiden och varje lösning som rors i hamn gör att jag blir bättre på mitt jobb. Tony är en glad och ganska högröstad göteborgare som känner sig mycket yngre än sina femtio år. – Jag har väl alltid varit lite av klassens clown. Jag gillar att skoja till det, det får både mig och människorna runt mig på gott humör.

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

SNABBFAKTA TONY JOHANSSON


SNABBFAKTA HÅKAN KARLSTRÖM Ålder: 52 Bor: I Villa i Jörlanda tillsammans med de sjuttonåriga tvillingsönerna och sambon Ann Dold talang: Ja, tro det eller ej, men jag har faktiskt varit en riktig hejare på limbo!

SNABBFAKTA ROBERT STRIGE

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

Ålder: 49 år Bor: Hisings Kärra Dold talang: Tja, om jag får säga det själv är jag faktiskt grym på att grilla! En riktig grillmästare...

”Att ha provat olika delar av tryckeribranschen har gett mig värdefull erfarenhet”

”Tro det eller ej, men jag har faktiskt varit en hejare på Limbo”

som tryckarlärling redan i mitten på 80-talet på sin pappas arbetsplats, Scan-Figus. Att börja på Billes tycker han ska bli en fantastiskt rolig utmaning. – Som säljare är man ju den som drar in jobben och på en så stor och välrenommerad firma som Billes känns det jätteroligt och inspirerande, säger han. Robert Strige kommer närmast från Zetterqvist tryckeri i Göteborg, där han jobbade som säljare och projektledare. Men han har en längre historia än så inom den grafiska branschen. Sedan tiden på Scan-Figus har han bland annat arbetat som repromontör, avdelningsansvarig och produktionschef. – Att ha provat på flera olika delar av tryckeribranschen har gett mig värdefull erfarenhet som ger förståelse som ofta kommer till nytta i arbetsprocessen. Robert är sportintresserad och tränar gärna. Även fiske är en favoritsyssla.

HÅKAN KARLSTRÖM SER

ROBERT STRIGE BÖRJADE

stora möjligheter med att jobba som säljare och projektledare på ett förtag som Billes. – Det ska bli roligt att jobba med större projekt, Billes har musklerna för att möjliggöra det, säger han. – Jag har ju liksom mina tidigare kolleger jobbat på Zetterqvist tryckeri och har trivts väldigt bra. Skillnaden mellan Billes och Zetterqvist är storleken. Det blir spännande att arbeta på ett ställe där man utan vidare kan ta sig an större uppgifter. Håkan säger att alla säljare har en Ten Most Wanted lista, även om de inte talar om det. – Min dröm är att få Läkemedelsföretaget Oriola AB som kund, det skulle innebära ett stort konto och förtroende att förvalta. På fritiden är Håkans största intresse veteranbilar och hemma i garaget har han både pärlor och renoveringsobjekt. På vintern åker han gärna skidor.

11


NYA MEDARBETARE

SNABBFAKTA HENRIK FALK Ålder: 49 år Bor: På Essingen i Stockholm Dold talang: Jag har alltid tyckt om att fågelskåda, det är väldigt intressant och rofyllt.

”Det känns fantastiskt roligt att börja som säljare på Billes i Stockholm”

”Materialvalet är A och O för att lyckas med sin marknadsföring”

jobbar Henrik Falk som säljare tillsammans med kollegan Peder. Mitt i city, på Sankt Eriksgatan, har de ett showroom, möteslokaler och sina kontor och de trivs väldigt bra. – Det känns fantastiskt roligt att börja som säljare på Billes i Stockholm. Min uppgift kommer främst att vara att söka upp och etablera kontakt med potentiella nya kunder, men även utarbeta utvecklingsplaner och strategier för våra befintliga. Henrik har tidigare arbetat som säljare och projektledare på företaget 845 i Stockholm. Innan det jobbade han på reprosidan och har arbetat många år i den grafiska branschen. – Det är en spännande bransch och jag har erfarenhet av flera olika områden, bland annat av att trycka dagspress på rulle, samt stora upplagor av magasin och pocketböcker, säger han.

MARIA ERSMAN FORSSELL

PÅ STOCKHOLMSKONTORET

12

Ålder: 37 Bor: I Askim med katten Jason. Cykelavstånd till nya jobbet på Billes. Dold talang: Spela en mellolåt och hon kan den garanterat! FOTO: NIKLAS MAUPOIX

FOTO: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

SNABBFAKTA MARIA ERSMAN FORSSELL

är KY-utbildad i Event marketing och evenemangsledning och kan det här med storformat. – Att välja rätt materal till din marknadsföring är grunden, det är då du når ut på riktigt, säger hon. Att börja på Billes tycker hon ska bli kul och lärorikt. – Här finns stora möjligheter att få lära mig om en mängd material som jag inte hunnit arbeta med än och kan även ge mitt bidrag genom mina kunskaper om material inom storformat, säger Maria Ersman Forssell. Maria ska vara projektledare och säljsupportspecialist. Hon ska ge råd och informera säljare och kunder om material och jobba med att utveckla idéer från grunden. På fritiden är det ishockey som gäller och hennes hjärta klappar för Frölunda. – Hockey är så himla kul, jag har alltid älskat det och varit och tittat sen barnsben tillsammans med min kusin.


BY

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

BILLES

Ola Lauritsen på Billes fick ta emot 3M-certifikatet från Lennart Källman på 3M.

Billes MCS-certifierat

Klart för vinyl- och foliesatsning I börja av december tog Billes emot en MCS-certifiering. Det innebär att tryckeriet nu är certifierade av 3M för att trycka och applicera deras foliematerial och andra dekorlösningar. – Vi ser att detta är ett segment som växer och kommer att satsa mer på detta, säger Ola Lauritsen, på Billes tryckeri.

bolaget 3M är ett av de ledande företagen inom den grafiska branschen för dekorlösningar. Företaget är känt för hög kvalitet och en mycket bred produktportfölj, även inom innovativa och miljömässigt hållbara material. DET AMERIKANSKA

– MCS-certifieringen innebär att vi nu har kompetensen att leverera dekor och grafisk kommunikation i enlighet med 3M:s garantiprogram, säger Ola Lauritzen. certifieringen krävs både utbildning och genomgång av tryckeriets utrustning. – Vi har en grundutbildning i ”Sign & Graphics” med olika 3M-tekniker samt användning av olika 3M-folier, som man sedan bygger på med olika inriktningar som exempelvis, skyltindustri eller fordonsdekor. Vi går också igenom företagets printrar och godkänner bläcket, berättar Glenn Börjesson från Schneidler Grafiska/

Spandex, som säljer 3M:s foliematerial i Sverige. I och med certifieringen är tre latexprintrar godkända för 3M:s foliematerial och Billes är ett av cirka tio tryckerier i Sverige som klarar kraven.

FÖR ATT KLARA

vi får allt fler butikskedjor är det här ett naturligt steg i vår utveckling. Nu är vi helhetsleverantör även inom 3M och kan satsa mer på vinyler och folier, ett område som växer, säger Ola Lauritsen. Det finns också förhoppningar om att få en viss merförsäljning från 3M eftersom Billes nu är listade på 3M:s hemsida, som en godkänd leverantör. – TACK VARE ATT

HÅKAN LINGER

13


BY

BILLES

14


Johan Petersson, vd på Hestra, om

KONSTEN ATT INREDA EN BUTIK

FOTO: HESTRA

Att inreda butiker är en konst, en skön konst. På Hestra behärskar man den till fulländning. Det familjeägda företaget, med sekellånga traditioner, är Nordens ledande inom butiksinredning. − Små medel, en färgklick här, en spotlight där, kan lyfta en hel butik, säger Johan Petersson, 42, vd.

15


BY

BILLES

Elon, Byggmax och Synoptik. Är det olika tänk inom olika branscher? − Grunden är densamma. Vi planerar butiken, skapar ett ”kundvarv” I en layout som vi tar fram digitalt i både 2D och 3D. Vi jobbar även med virtual reality. Du kan då ta en promenad I butiken och få en känsla för den innan vi börjar producera den fysiskt. Brukar ni först inspektera lokalen? − Inte alltid. Antingen är vi där och tar kontrollmått själva eller så jobbar vi utifrån en ritning. Sedan bollar vi idéer med kunden och tar fram layouten. − Viktiga frågor att ta ställning till är hur personalen ska få bästa överblick över butiken och hur vi ska styra kunden i rätt varv. Alltså hur kunderna ska HESTRA Inredningströmma igenom ar hade redan då butiken på ett, ett försprång på för vår kund, så sina konkurrenter, effektivt sätt som vilket man behålmöjligt. lit genom åren. Man har ju Nästa generation, hört talas om Johans pappa det där med och farbröder, mjölken längst in utvecklade verki butiken… samheten. Idag är − Jo, men så företaget ledande är det. Alla brani Norden. scher har sina − Vi inreder mjölkdiskar. mängder av Får ni helt butiker varje år. Johan Petersson, vd på Hestra. fria händer av Framförallt i de era uppdragsginordiska länderna, vare? men även i länder − Det är väldigt olika. En del som Tyskland, Polen, Sydafrika och lämnar allt till oss, med andra är det Malaysia, säger Johan. ett samspel. Och samtidigt som man ritar och − Vi funderar alltid kring vad det är designar nya butiker så tillverkar man för typ av butiksinredning. För större fortfarande de flesta inredningsdetalkedjor handlar det i regel om skrädjerna själva. darsydda koncept, en profil som ska − I regel installerar vi dem också. kännas igen i alla butiker. En fråga vi Vi har ständigt folk ute på fältet som alltid ställer är: vem är kunden? jobbar kundnära och hands-on. Menar du att butiksinredningen skiljer sig åt om den typiske kunden KUNDKRETSEN BESTÅR både av är en 22-årig tjej eller en 57-årig små och stora butiker. Bland annat man? välkända affärskedjor som Stadium, − Just det, då blir det ofta olika. Vi Interflora, Kjell & Company, City Gross, ”SHOPFITTINGS SINCE 1900” står

det i företagets logga. Då, alltså för 116 år sedan, startades firman av Johans farfarsfar Natanael Petersson i det lilla samhället Hestra i västligaste Småland, på gränsen mot Västergötland. − Han började snickra ihop dörrar, fönster, möbler − allt vad bygden behövde, berättar Johan Petersson. Allt gjordes helt manuellt, i liten skala. Kundkretsen, som i början var väldigt lokal, vidgades efterhand. − På 1940-talet hade hans söner tagit över och då utvecklade vi det första standardiserade systemet för butiksinredning i Norden. Faktum är att delar av de måttstandarderna hänger kvar än idag. Det har blivit branschstandard.

16

FAKTA/ HESTRA INREDNINGAR Huvudkontor: i Hestra, Småland Grundat: år 1900 Ägare: familjen Petersson Anställda: 140 Omsättning: 390 Mkr


17

FOTO: HESTRA


FOTO: HESTRA

bygger konceptet utifrån de önskemål och köpvanor den tänkte kunden har. − Sedan tänker vi mycket kring vilka material vi ska använda. Är det en butik i en bransch där inredningen ska leva länge eller tänker man byta efter fem år? Då får kanske estetiken företräde framför hållbarheten. Hur ofta brukar inredningen bytas? − I konfektionsbranschen är det vanligt med ett intervall på fem till åtta år. Andra butiker kan behålla sin inredning i 20 år eller mer. Butikens profil − hur mycket betyder den? − Den ska spela en roll i bakgrunden och lyfta intrycket, typ: oj, det här var en mysig butik, det kändes trevligt här inne. Men den får inte ta över. − Vi får inte vara supertrendiga och satsa på ett material eller en färg som är jättehäftig just nu. De kan vara helt ute efter ett och ett halvt år. Istället använder vi basfärger − ofta vitt,

18

grått och svart − med en del attribut, som kan sticka ut. Tänker ni på hur varorna ska säljas när ni skapar inredningen? − Ja, man måste till exempel ha en inredning som tillåter och underlättar för tillbehörsförsäljning och sambandsförsäljning. Klassikern är att om du säljer ficklampor ska du ha en liten korg intill för batterierna. Några andra säljknep? − Ja, det gäller att tänka till kring gondolerna, alltså hyllsystemen som står ute på butiksgolvet. Gavlarna på dem är speciellt viktiga: det som exponeras där säljer i regel fyra gånger mer än det som finns på hyllorna inne i gondolen. Och motsatsen: finns det några riktiga fällor? − Man ser ibland butiker som flyttat om inredningen utan att tänka på att samtidigt ändra belysningen. Det kan bli totalt fel. Varorna måste synas, gärna belysas med en spotlight. I vår

layout ingår ofta en belysningsplan. − Ett annat vanligt fel är att inte börja planera i tid. Alltså att det blir knappt med tid för projektplanen, ihop med oss. Har butiksägaren för bråttom, menar du? − Det händer att vi får ett samtal: nu öppnar vi om fyra veckor, kan ni hjälpa oss? Och det kan vi under rätt förutsättningar. Men då säger vi: vi gör ett förslag nu som du måste acceptera i morgon. − För oss är det inget problem, men handlaren vill ju ofta fundera lite fram och tillbaka, vilket är en viktig del av processen för en ovan kund. Resultatet blir alltså bättre om man planerar i god tid? − Generellt, ja. Men man ska inte börja alltför tidigt heller. Max ett halvår innan. Är man ute tidigare än så hinner kunden tänka för mycket. Då kanske vi får göra om allting från början… BJÖRN HULTMAN


BY

BILLES

JOHANS TIPS FÖR EN BÄTTRE BUTIKSINREDNING TIDSPLANEN

1 2

Räkna bakifrån: när ska butiken öppna? Hur mycket tid behöver jag för varuplacering? Hur mycket tid krävs för montage av butiksinredning? När måste jag beställa inredningen, när måste layouten vara klar? På så sätt får du fram den tid du behöver för att genomföra konceptet.

ERGONOMI

6

LAYOUTEN

SÄLJTRYCK

Ta hjälp av en professionell butiksinredare, speciellt då det gäller möbleringen av lokalen. Vi bygger ett par, tre butiker om dagen, varje dag på året. En enskild butiksägare gör det kanske en gång vart 15:e år. Vi har en helt annan erfarenhet.

Det ska vara ordentligt med varor på hyllorna, åtminstone ska det upplevas så för kunden. Forskning visar att du köper mer från en full hylla än från en halvtom. Det kan man fixa på ett enkelt sätt: ta inte djupare hyllplan än vad du behöver.

7

MATERIALVAL

3

Vad ska du ha för hyllplan? Vill du ha en lite mjukare känsla kan trä passa bra. Räknar du med högre belastning väljer du ett hårdare material, någon metall. På horisontella ytor krävs mer stryktålighet än på vertikala. Vill man ha en elegantare look kanske man väljer glas eller corian.

NAVIGERING

8

FÄRGSÄTTNING

4 5

Nästan alla kontor har idag höj- och sänkbara skrivbord. Vi gör motsvarande kassadiskar, men de är fortfarande ovanliga i butiker. Ena dagen jobbar en kille på 1.92 i kassan, nästa dag en tjej på 1.56. En viktig sak att tänka på, då det är en arbetsplats där man står många timmar.

Butiksinredningen ska inte ta över. Använd neutrala basfärger och lägg på profilerade konceptartiklar där det behövs: vid kassan, kanske på någon gavel. En accent, en färgklick kan göra mycket. Men var försiktig, kladda inte med för mycket färger.

Många butiker är dåliga på skyltning. Idag finns oftast inte mycket personal ute i butiken, därför blir upptryckt information extra viktig. Du ska lätt kunna navigera, snabbt hitta vad som är ”herr” respektive ”dam”. Direkt kunna se vilken målarfärg som är för innebruk, utomhusbruk, etc.

MERFÖRSÄLJNING

9

Väldigt många produkter kopplas samman med tillbehörsförsäljning. Det gäller att skapa en inredning som funkar för det. Likadant med lösningar för varor som köps medan man väntar i kön till kassan, till exempel tidningar och godis.

FLEXIBILITET

BELYSNING

Jobba med hyllsystem där du lätt och smidigt, utan att använda verktyg, ska kunna flytta de olika hyllplanen. Du vet aldrig hur det blir i framtiden: produkter ändrar form och storlek, du måste kunna bygga om på ett enkelt sätt.

Ljuset är en av butikens främsta försäljare. Det gäller att highlighta produkter på rätt sätt. När vi ljussätter bestämmer vi exakt var spottarna ska sitta, åt vilket håll de ska vara riktade för att accentuera vissa objekt. Rätt utnyttjat skapar det en dynamik i butiken.

10

19


BY

BILLES

MQ flirtar med tradition och framtid i konceptbutiken i Nordstan i Göteborg Agneta Tjust, concept manager på modekedjan MQ, har fått ta emot mycket beröm för konceptbutiken i Nordstan i Göteborg. Butiken var även nominerad till ”Årets inredningskoncept” av branschtidningen Habit. − Det känns väldigt smickrande att vara nominerad till ett så fint pris!

20


21

FOTO: NIKLAS MAUPOIX


BY

BILLES

största modebranschtidning och höll sin årliga modegala 11 november på Münchenbryggeriet i Stockholm. MQ hade nominerats till titeln, tillsammans med två andra kedjor, Monki (som vann) och Rodebjer. − Fantastiskt roligt, säger Agneta Tjust, som ligger bakom det nya konceptet. Företaget MQ startade i Göteborg 1957, då som Man & Qvinny. − För att utveckla ett nytt koncept började vi en resa, där vi först tog oss tillbaka till företagets start och därifrån till den plats vi är idag, säger hon. MQ-butiken i Femman hade ett tidigare koncept från 2012, så det var tid för förnyelse. HABIT ÄR SKANDINAVIENS

den nyinredda butiken, där Billes är leverantör av MQ:s marknadsmaterial. En röd tråd i butiksinredningen handlar om den personliga garderoben. − Vi vill att det ska upplevas som att kliva in i sin alldeles egen walk in-closet. − Inredningen ska inge förtroende och tradition, men också spegla framtid och mode. Våra varumärken ska tillsammans upplevas som en noga utvald mix, det bästa och det mest stilsäkra. I VÅRAS ÖPPNADES

som en flirt med tradition och framtid. − Det lilla bordet i bordsgruppen har till exempel designrötter i art deco. Det stora skåpet skulle kunna vara en garderob från början av 1900-talet. De står i kontrast till de nya garderoberna i metall som är mer här och nu. Öppenheten, kundvarvet och rumskänslan gör det lätt att botanisera bland olika varumärken. − Varje varumärke får plats att leva ut sitt eget DNA, säger Agneta. HON BESKRIVER KONCEPTET

och franska fönster från golv till tak blandas med svart och vitt stål och klädställ i lackad metall. − Vi blandar olika träslag och leker med konstraterande material. Att blanda traditionella träskåp med moderna skåp är själva essensen i konceptet. Butikskedjan har många trogna kunder, vana vid personlig service. Därför ville Agneta inte göra alltför drastiska förändringar. − Vi gör en förflyttning, men man ska samtidigt känna igen sig som kund. − De kundrelationer vi byggt är vi måna om att vårda. Men samtidigt vill vi att nya kunder upptäcker oss, på så sätt vill vi skapa nya relationer. RIBBTAK, STORA VÄXTER

BJÖRN HULTMAN

22

”Vi vill att det ska upplevas som att kliva in i sin alldeles egen walk in-closet”


23

FOTO: DEJAN SOKOLOVSKI

FOTO: DEJAN SOKOLOVSKI

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

FOTO: NIKLAS MAUPOIX


IDNETS VÄRLD BLEV EN STAD

Billes har byggt en hel stad. I miniatyr, ska sägas. I en monter, på en mässa. − Det blev fantastiskt lyckat, säger Christina Befwe, kundupplevelseansvarig på Idnet.

24


25

FOTO: NIKLAS MAUPOIX


BY

BILLES

”När vi bestämde oss för att vara med på mässan ville vi satsa ordentligt och göra något annorlunda” Göteborgsbaserat företag som jobbar med logistikkedjor och lagersystem, inriktat på IT-lösningar. I november 2016 ställde man ut under Logistik & Transport på Svenska Mässan. − När vi bestämde oss för att vara med på mäs�san ville vi satsa ordentligt och göra något annorlunda, berättar Christina. Resultatet blev en monter på 56 kvadratmeter, utformad som en stad. − Det visar bredden i det vi gör och var vi finns någonstans: i köpcentra, fabriker, skolor, sjukhus, polisväsende, banker, biosalonger, apotek…våra lager- och flödeslösningar finns i väldigt många samhällsfunktioner. IDNET ÄR ETT

fungerade också som en informationsvägg, där det bland annat visades filmer kring logistikprocesser. En annan, en lagerlokal, blev en bardel, med pallar kring. Dessutom en miniscen där Idnets partners och kunder höll anföranden. Högt över montern svävade en jordglob med texten ”Idnet makes the world go around”. − Det är vår vision: att logistik styr världen och vi styr logistik, säger Christina. EN AV BYGGNADERNA

den visionen som inspirerade Björn Eklind, AD på reklambyrån Sturm & Drang, som anlitades för att utforma montern. − Vi utgick från den. Men vi behövde koka ner världen till en stad, där det är som mest intensivt med logistiklösningar för olika verksamheter. Då blev det enklare för Idnet att visa vad de sysslade med, säger han. − Därför är hela montern uppbyggd av typiska byggnader i och kring en stad. DET VAR OCKSÅ

26

idén, blev därmed ”stadsarkitekt” och började leta efter en ”byggentrepenör”. Han behövde inte leta länge. − Det visade sig att Billes hade ett enkelt system att jobba med. Från början hade vi tankar på att bygga i plywood och måla, men det hade blivit för mycket snickeri och mycket dyrare. Tillsammans med Andreas Lilja, projektledare på Billes, kom man fram till att bygga staden i reboard, ett 16-millimeters tryckbart kartongmaterial. − Ett bra material för självbärande konstruktioner, säger Andreas. − Det ger stora möjligheter. En annan gång använde vi till exempel reboard för att göra en bil för Toyota i skala 1:1. BJÖRN, SOM KLÄCKT

materialet är att det är ganska enkelt att trycka, i valfria färger. − I det här fallet använde vi inte standardlösningen med plasthörn etc, utan hittade på en egen variant, skräddarsydd åt kunden. Andreas såg också till att hela staden monterades, på plats i montern. − Redan när jag såg skisserna kände jag att detta var ett projekt jag ville hitta en lösning på. Det är alltid lika inspirerande att hjälpa kunderna att förverkliga sina idéer, att hitta lösningar som ger den produkt de vill ha. EN FÖRDEL MED

BJÖRN HULTMAN


27

FOTO: NIKLAS MAUPOIX


BY

BILLES

DR-MONITORN 2016

Och vinnaren är... Vilken kanal är mest effektiv för att få ut sitt budskap? Rätt svar: vanlig post i brevlådan. Men frågan är egentligen fel ställd. − Det verkligt heta just nu är att leta efter den mest optimala kombinationen av kanaler, säger Lina Forsström, chef affärsanalys på PostNord. POSTNORD GENOMFÖR

med hjälp av Sifo varje ”Vi märker att den år undersökningen DRmonitorn, om svenskardigitala brevlådan nas attityder till reklam i blivit väldigt allmänhet och direktreklam i synnerhet. överhettad. Du I 2016 års mätning får väldigt många svarade 1 664 personer i åldrarna 16−80 erbjudanden och år. Viktigt att notera: fler och fler av oss i svarsgruppen ingick även de som märkt sin klickar bort dem” brevlåda med “nej tack till reklam”. − Vi vet att de utgör ungefär en tredjedel av hushållen, säger Lina Forsström. Resultatet av undersökningen blev ändå väldigt smickrande för traditionell post: 39% av de svarande angav brevlådan som den bästa kanalen om ett företag vill nå deras uppmärksamhet. Det är den högsta siffran av alla kanaler. E-post låg till exempel betydligt lägre med 24%, TV med 17%, sociala medier 14% och SMS 12%. Att de digitala medierna inte ligger högre kanske förvånar någon. − När vi ställer de här frågorna märker vi att den digitala brevlådan blivit väldigt överhettad. Du får väldigt många erbjudanden och fler och fler av oss klickar bort dem utan att läsa dem överhuvudtaget, konstaterar Lina.

övertag blir ännu större om man enbart skulle se på personligt adresserade brev. − Vi har inte mätt just det i den här undersökningen. Men erfarenhetsmässigt vet vi att det är så, säger Lina. Faktum är att ”snigelpostens” topposition varit stabil i en följd av år, trots den ökade konkurrensen från digitala medier. − Men den växande och verkligt intressanta trenden är vad som händer när man kombinerar budskap i brevlådan med andra kanaler, säger Lina. ”Attribution” är den engelska benämningen på det kometliknande fenomenet, som kan bli en ren guldgruva när det används optimalt. − Idag är det svårt att få riktigt bra effekt om man bara använder en kanal. Men i kombination med Lina Forsström, chef affärsanalys andra händer något. Exakt på PostNord. vilken kanal som är avgörande för köpet vet man inte. Men genomslaget är häpnadsväckande. DEN TRADITIONELLA POSTENS

det sig att närmare hälften (41% till 48%) av de tillfrågade köper något i butik minst en gång i månaden om erbjudandet i brevlådan kombineras med reklam i till exempel dagstidning, e-post eller SMS. De olika kanalernas egenskaper, ”push” respektive ”pull” spelar in. Lina Forsström ser den traditionella posten som ett typiskt pullmedium: − Jag tömmer brevlådan när jag vill, jag läser när jag vill. Posten stör inte, blir inte påträngande. Medan ett ogenomtänkt push-meddelande i mobilen kan ge jättedålig, kanske till och med omvänd, effekt. I SIFO-MÄTNINGEN VISADE

BJÖRN HULTMAN

HÄR ÄR DET LÄTTAST FÖR FÖRETAG ATT NÅ SVENSKA KONSUMENTER

f 28

BREVLÅDAN

ANNONSER I TIDNING

E-POST

BILAGA I TIDNING

REKLAM I BUTIK

TV

SOCIALA MEDIAER

SMS

39%

31%

24%

21%

21%

17%

14%

12%


BY

BILLES

FAKTA BREVLÅDANS GENOMSLAG

48% Så många egerar på reklam i postlådan när den kombineras med reklam itidningar.

92% tar del av sin post varje vardag 81% av dem som får erbjudanden köper något 54% har inget emot att få mer reklam i sin brevlåda 39% uppmärksammar budskapet 37% vill helst få reklam via brevlådan, högre än alla andra kanaler

DATOR

MOBIL

BIOREKLAM

RADIO

SURFPLATTA

BANNERS

11%

9%

7%

6%

3%

3%

Här kan du se studien: http://pages.postnord. com/dr-monitorn_2016. html?_ga=1.180272164.1 052387889.1479383958

f TELEFONVILL INTE BLI FÖRSÄLJNING KONTAKTAD

0,7%

23% 29


BY

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

BILLES

DR ÄR BÄST när mäklarna vill få nya uppdrag Tolv miljoner DR-lappar på ett år! Så mycket trycker Billes åt fastighetsmäklare landet runt. – Det växer lavinartat. Lokala direktutskick i brevlådan har visat sig klart mest effektivt när mäklare vill få in nya kunder, säger Fredrik Jonson på Webtop Solutions, som tagit fram ett smart verktyg för branschen.

introducerade 2009 ett produktionsverktyg för mäklare som gjort stor succé och vuxit kraftigt år för år. Idag används det av närmare 3 500 fastighetsmäklare i Sverige. – Vi har tagit fram mallar på hur en trycksak kan se ut. Och vi levererar tjänsten i nära samarbete med Billes, förklarar Fredrik Jonson. Tempot är minst sagt intensivt: i genomsnitt trycks 250 000 DR-lappar i veckan. Ändå finns fortfarande mäklare som inte börjat använda verktyget.

– Ja, men andelen bara växer och växer. Alltfler mäklarfirmor minskar sin tidningsannonsering, eller tar bort den helt, och väljer DR istället. – Anledningen är enkel: det mäklaren är intresserad av är att få nya uppdrag. Och det får de ofta enklast genom lokala DRutskick i de områden där bostadsobjekt är till salu eller nyligen har sålts.

WEBTOP SOLUTIONS

30

ögonen för värdet på sin egen bostad när man ser att grannen sålt för si och så många miljoner. MÅNGA FÅR UPP

Fredrik Jonson, Webtop Solutions.


31

FOTO: NIKLAS MAUPOIX


BY

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

BILLES

”Allt fler mäklarfirmor minskar sin tidningsannonsering, eller tar bort den helt, och väljer DR istället” – Man reagerar på lappen i brevlådan: jaha, nu ska de sälja. Eller nu ska de flytta. Och hur mycket sålde de för? Det hade jag ingen aning om. Det här läser man med stort intresse, säger Fredrik. – De som börjar fundera på att sälja vänder sig ofta till just den mäklare som upplevs som mest aktiv i närområdet. DET VERKTYG Webtop

Solutions erbjuder mäklare är kopplat till mäklarfirmornas egna affärssystem, där all information om aktuella bostadsobjekt finns. När en DR-trycksak ska tas fram importerar man den informationen. – Man behöver inte skriva något, allt kommer automatiskt upp: firmans logga, beskrivning och bilder av den

32

aktuella bostaden, visningstid, pris, adress, osv. – Allt som krävs är lite småredigering: om man vill beskära en bild, till exempel. MÄKLAREN SJÄLV AVGÖR vilka som ska ha DR-utskicket. Vanligen väljer man mellan 300 till 500 mottagare som bor i närheten av det objekt som ska säljas eller nyligen sålts. Urvalet görs i verktyget, på en karta som kommer upp. – Man markerar det område som DR-lappen ska delas ut i. Genom att trycka ”sök” ser man hur många mottagare som finns i det valda området. Mottagarna kan också selekteras utifrån typ av boende, kön och ålder. – Sedan väljer man vem som ska dela ut, Bring eller PostNord. När det är klart trycker man på ”beställ”. Då

mejlas en PDF-fil iväg till Billes, tillsammans med adressfilen. Hela processen tar cirka fyra minuter. beställningen trycks lapparna upp. Tre dagar senare delas de ut i brevlådorna hos de mottagare mäklaren valt. – Enklare kan det knappast bli, säger Fredrik. Han menar att resultatet av utskicket kan förstärkas ytterligare genom att kombineras med webbaktiviteter, bannerannonser eller telemarketing. – Väljer man telemarketing blir de personer som fått DR-utskicket uppringda och får svara på om de också funderar på att sälja. På så sätt kan mäklarfirman direkt mäta effekten av de insatser man gör. NÄR BILLES FÅR

BJÖRN HULTMAN


BY

BILLES

Kuvert som väcker lite extra uppmärksamhet – De är jättesnygga! Och ingen lär missa kuvertet i posten… Charlott Moberg, marknadskoordinator på GöteborgsOperan, är förtjust i de anslående kuverten från Billes med utfallande bildtryck i fyrfärg.

kuverten, som trycks i en ny digital printer med Memjet-teknik, är att de går att få i vilket utförande man vill. – Vi kan trycka utfallande bild/text i fyrfärg över hela kuvertet om kunden så vill, förklarar Joakim Östman, chef för digitalt tryck på Billes. Man kan också trycka adressen direkt på kuvertet, tillsammans med frankeringsuppgifter och avsändarens logga, till exempel. – Tekniken gör det också möjligt att trycka upp helt individuella kuvert i mindre serier, förklarar Joakim. – Då kan vi byta motiv från kuvert till kuvert och lägga in personliga hälsningar, typ ”Hej, Anders!”. DET FINA MED

en av de kunder som provat det kuverttrycket. – Vi skulle gå ut med ett program kring kommande premiärer till våra prenumeranter och ville göra några extra. Valet föll på ett kuvert som stack ut, berättar Charlott Moberg. Motivet var självklart: operahusets pampiga, arkitektoniskt intressanta entré. I den första omgången C5-kuvert trycktes motivet över hela framsidan. I två uppföljande beställningar av C4-kuvert upptar motivet halva framsidan. – De mindre kuverten använder vi när vi gör inbjudningar, kommunicerar med sponsorer, med mera. Vi har fått en väldigt bra respons: mottagarna tycker att kuverten är snygga och man ser dem direkt, säger Charlott. – Vi använder förstås vanliga kuvert också. De lite mer exklusiva sparar vi till speciella tillfällen. På så vis får vi större uppmärksamhet när vi väl skickar ut dem.

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

GÖTEBORGSOPERAN ÄR

BJÖRN HULTMAN

33


”Vi kan även låta en mindre drönare sväva inomhus där det är högt i tak, till exempel på en mässa. Vi håller på att titta på det just nu”

34


Alla har väl sett flygplan med reklambudskap fladdrande efter på släp. Nu kommer den nya tidens flygande reklam: via drönare! − Vi märker ett enormt intresse, säger Tim Larsson, som dragit igång företaget Flygannons.se i Göteborg. AFFÄRSIDÉN BYGGER PÅ att låta en drönare sväva i luften och lyfta en banderoll med ett visst budskap, till exempel reklam. − Vad jag vet är vi först ut i Sverige. Åtminstone hade inte Transportstyrelsen, där vi fick tillstånd till verksamheten, behandlat någon ansökan tidigare, berättar Tim. Möjligheterna att filma och fotografera med drönare begränsades nyligen av Högsta Förvaltningsdomstolen, p g a integritetsskäl. Men det finns inget som hindrar att flyga drönare i reklamsyfte.

Drönare tar reklamen till nya höjder

rad användningsområden: vid idrottsevenemang, invigningar, konserter, företagsevent av olika slag. Överhuvudtaget då mycket folk samlas på ett ställe. Och det behöver inte nödvändigtvis vara utomhus. − Vi kan även låta en mindre drönare sväva inomhus där det är högt i tak, till exempel på en mässa. Vi håller på att titta på det just nu, säger Tim. Man har precis kört igång verksamheten efter en rad provflygningar, där man testat olika banderoller. − Med hjälp av Billes har vi provat storlekar och material. Tyget ska vara så lätt att luften passerar igenom utan problem. TIM SER EN

laddas drönarens batterier ur snabbare. Ju tyngre banderoll desto mindre tid i luften, alltså. Normalt kan drönaren vara i luften i 30 minuter åt gången, sedan krävs en omladdning som tar cirka 10 minuter. Att trycka reklambudskapet blir inga problem, enligt Hans Larsson, som jobbar med original och layout på Billes: − Vi trycker bland annat upp banderoller, vepor och beachflaggor på en mängd olika material. De banderoller som används till drönare uppfyller alla krav för utomhusbruk och trycket är både ljusbeständigt och tål väta.

FOTO: NIKLAS MAUPOIX

BLIR DET FÖR tungt

BJÖRN HULTMAN

35


BY

BILLES

INSPIRATION HAIR FÖR GÖTEBORGSOPERAN UPPDRAGSGIVARE: GöteborgsOperan PRODUKT: Program Hair TRYCKMETOD: Offset OMSLAG: Invercote G 240 g INLAGA: Amber Graphic 130 g, EFTERBEARBETE: Limbindning

NOTES FÖR STENDAHLS UPPDRAGSGIVARE: Stendahls PRODUKT: Vändbart anteckningsblock, 50 blad/block TRYCKMETOD: 2+0 färger på omslag och 1+0 på inlaga. EFTERBEARBETE: Softtoch laminat på utsida och wire-o inbindning

HYLLVIPPA FÖR CCS UPPDRAGSGIVARE: Infobahn. PRODUKT: Hyllvippa TRYCKMETOD: Digitaltryckt 4+0 färger på Invercote Creato 300gr UPPLAGA: 1000ex. EFTERARBETE: Softtouchlaminerad och guldfolierad.

36


BY

BILLES

VINYLVÄGG FÖR JEPPESEN PRODUKT: Vikvägg bestående av 11 delar i format 9,7x2,3 meter. TRYCKMETOD: Latexprintad på 300 gr Avery printvinyl.

BOX FÖR SIGMA PRODUKT: Förpackning för Sigmas kundaktivitet. TRYCKMETOD: Tryckt på miniwell, 4+0 färger. UPPLAGA: 300 ex.

BOLLPLANK FÖR CUF UPPDRAGSGIVARE: centerpartiets ungdomsförbund, CUF PRODUKT: Bollplank med konturskurna hål och hjärtstöd. TRYCKMETOD: Uv-printad på 600 gr Akylite. EFTERARBETE: Bigad på mitten för enklare transport. Format: 60x40 cm.

37


BY

BILLES

INSPIRATION

VISNINGSBOD MED WINDOWVISION UPPDRAGSGIVARE: Veidekke, som bygger 140 Svanenmärkta lägenheter intill Flatåsparken, Högsbo. TRYCKMETOD: WindowVison samt Vinylprint 4+0 samt laminering. STANSAD FOLDER UPPDRAGSGIVARE: Lion Alpin. PRODUKT: 6-sidig folder. UPPLAGA:12 000 ex. TRYCKMETOD: tryck på 170gr Maxioffset. EFTERBEARBETE: figurstansad och bigad. GUIDEBOK UPPDRAGSGIVARE: Studio

Styrsö FORMAT: 125x220mm.

250gr Algro Design Duo och 130gr MultiArt Silk. 182 sidor med 6-sidigt omslag. EFTERBEARBETE: Linnetrådsbunden i 5000 ex. PAPPER:

KATALOG FÖR SPECSAVERS UPPDRAGSGIVARE: Specsavers Nordic. Produkt: Katalog Osiris. TRYCKMETOD: Offset PAPPER: Omslag 5+5, MultiDesign Original White 240 g, Digitaltryck Inlaga 4+4, MultiDesign 200 g. EFTERBEARBETE: Limbindning.

38


BY

BILLES

6-SIDING FÖR BRAVE UPPDRAGSGIVARE: Brave. PRODUKT: 6-siding. TRYCKMETOD: Indigo 10000. FORMAT: 240x250mm. PAPPER: 240 gr MultiDesign Smooth White. UPPLAGA: 100 ex.

MONTER FÖR HEXPOL UPPDRAGSGIVARE: Amino Expo. PRODUKT: Väggar printade på 3 mm Forex. TRYCKMETOD: UV printat 4+0. EFTERBEARBETE: Väggpanlerna är delade i sektioner för lättare och billigare transportkostnader. PRODUKT: Takmobiler. TRYCKMETOD: UV

print på 16 mm Reboard. Vita kantlister limmade för att täcka rekordens kärna. Upphänging med hängöglor samt vinkellister som att sammanfoga skyltarna.

PROSPEKT BIBLIOTEKET NO5 UPPDRAGSGIVARE: Glommen Lindberg. FORMAT: 250x360mm. 72 sidor 250 ex. Omslag tryck PMS 1+1 på 350gr Scandia 2000 vit. Inlaga tryckt 4+4 på 150gr Scandia 2000 Smooth Naturvit. Präglat omslag.

KUVERT FÖR UNIVERSITETET DR HANDELSHÖGSKOLAN UPPDRAGSGIVARE: Frank & Earnest. TRYCKMETOD: Digitaltryck. PAPPER: Multi Design. UPPLAGA: 320 ex.

39


öpare.

A R D I B H C O D E VILL DU VARA M ? T E L Å M T A M I L K TILL ATT NÅ

al Till Sveriges

la trycksaksk

minska klimat erens om att öv it m m ko vs r itike t det behö rldens toppol t övertygad at ket över att vä g är samtidig ja en M . Jag gläds myc rd h företagare jo oc människor ppen på vår a lä ts ild -u sk en CO m h 2 n. Vi har inst att vi so påverkan oc strå till stacke åttom. Inte m rt br vå a är t dr ll de vi ch a med vi på Billes mer än så. O började vi jobb sammanhang i Köpenhamn et är i detta et D . öt m nu retag at fö ar im lt er ag imatneutra Redan vid kl ra. Vi är ett kl bit på vägen. a gö br n ka are en ri it öp m ke kom trycksaksk m ett tryc ar vi dig som ån vad man so åg fr ifr r ut fö an är D åg . fr a steg klimat steg: gs att ta näst slår tre enkla Nu är det da ålet? Jag före m at im kl sedan 2011. nå t a till at med och bidr om du vill vara imatAnvänd ett kl keri. neutralt tryc ett klimatVi på Billes är eri. Det har neutralt tryck t faktiskt går visat sig att de initiativ göra att med små Vi har på fyra stor skillnad. ra CO 2-utsläpp år minskat vå and annat med 75 %. Bl ön el och grön använder vi gr r de utsläpp fjärrvärme. Fö klimatkomsom återstår r verksamhet vå penserar vi rona som genom Trico -godkänd FN levererar nsation. pe klimatkom

1

2

nsera Klimatkompe ycktr l til t pappre per. kö du a sakern

kompensera För att klimat empel en ex l pappret i til sidor A4 i 32 broschyr på r en utom10.000 ex, elle med 2.500 huskampanj 100.000 brev affischer eller r utskick betala i kundklubbs na ar ng or. Pe du ca 200 kron steringar ve in r ra ie finans r energi, till i förnyelseba ggnad av vindexempel utby er. vecklingsländ kraftverk i ut

3

företag Visa att ditt svar. tar klimatan

rlden att nå Hjälper du vä nom att anlita klimatmålet ge ralt tryckeri ett klimatneut mpensering och klimatko ärk då dessa av papper. M taloger, broschyrer, ka r, brev, he böcker, affisc ed m l butiksmateria cksak” try l ”Klimatneutra icoronas Tr l pe eller till exem visa att ni är logotyp. Och svar för an r med och ta n. ga klimatfrå

imatmålet? a till att nå Kl dr bi h oc ed m att producera m du vill vara hjälper vi dig så , re Känns det so lja sä och gon av våra ntaktuppgifter a mig eller nå illes.se för ko .b w w Kontakta gärn w på Gå in la trycksaker. klimatneutra iljöarbete. m ion om vårt at rm fo in er m

2015

Niklas Bille


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.