Båtmässan 2016, GP-bilaga 3 februari

Page 1

DE NNA

SI DA

ÄR

E N

ANNO NS

FR ÅN

B ÅTM Ä S S A N

6 – 14 FEBRUARI SVENSKA MÄSSAN GÖTEBORG ÖPPETTIDER

Lördag - söndag 6 - 7 feb 10-18 Måndag - torsdag 8 - 11 feb 12-20 Fredag - söndag 12 - 14 feb 10-18

GRATIS ENTRÉ

PARTNERS:

FÖR ALLA UPP TILL 16 ÅR* * I SÄLLSKAP MED VUVEN

DENNA SIDA ÄR PRODUCERAD AV BÅTMÄSSAN I SAMARBETE MED JUST RIVISTA. SVENSKA MÄSSAN, S-412 94 GÖTEBORG, TEL: 031-708 80 00, WWW.BATMASSAN.SE.

Välkommen ombord på Båtmässan

D

et är lika pirrigt och förväntansfullt varje år, så här dagarna innan Båtmässan kastar loss. För äntligen drar båtsäsongen igång och vi får vi lyfta på presenningen och börja förbereda vad som komma ska. Spännande långseglatser, fisketurer, familjesemester med motorbåten, båtbyggen, kanotäventyr eller en stilla tur med ekan. Vår paroll är ”Vattnet väntar!” och det gör det verkligen. Denna paroll präglar hela mäs�san men också årets högklassiga scenprogram som gästas av härliga profiler som inte inväntat vattnet, utan tagit det till sig och förverkligat sina drömmar på sjö och hav. Vi hoppas och tror att deras berättelser ska ge fler inspiration att göra mer av sitt båt- och vattenliv. Utöver inspiration, båtar av alla de sorter, tips och shopping finns en massa roliga aktiviteter att prova på i våra pooler- fiske, paddling, surfing eller matchracing med radiostyrda båtar. Passa på att göra Båtmässan till en riktig familjeangelägenhet, det är gratis inträde för barn upp till 16 år i vuxet sällskap. Vi är verkligen stolta över vårt breda program som vi fått ihop, mycket tack vare vår medarrangör Sweboat och våra Partners Atlantica och Audi. Så, hoppa ombord på Båtmässan. Vattnet väntar! BENGT WALLIN,

AFFÄRSANSVARIG BÅTMÄSSAN

DAGS FÖR SJÖSÄTTNING

Tätt mellan världspremiärerna DET FINNS MÅNGA anledningar att rulla ut röda mattan på Båtmässan som räknar med ett 50-tal världs- och Skandinavienpremiärer att visa upp. – Vi är glada och stolta över att så många båttillverkare väljer att lansera sina nyheter, nya modeller, varumärken och storlekar i samband med Båtmässan som är en populär arena och dessutom ligger bra i tiden, säger Jacob Ryder, biträdande affärsansvarig på Båtmässan. Alla premiärer märks upp tydligt med en särskild skylt så att besökarna lätt kan ta del av de allra senaste båtnyheterna.

Sommar på menyn i Gästhamnen GOD MAT och sommarliv vid vattnet hänger ihop. Därför har Båtmässan i år satsat på att göra restaurangerna på mässgolvet extra somriga. På restaurang Gästhamnen bjuds den populära västkustbuffén i härlig marin miljö. I Mässans A-hall finns en av Svenska Mässans vinleverantörer på plats och i G-hallen har Spendrups riggat en ölbar. Välkomna att smaka på sommaren!

Mässteamet fr v: Bengt Wallin, Jacob Ryder, Maja Törnquist och Johanna Carlsson.

Ren båtbotten och rent drev

– hela säsongen < SJÄLVPOLERANDE KOPPARBASERAD BOTTENFÄRG OCH DREVSPRAY < OPTIMALT SKYDD MOT BEVÄXNING < INGEN SKRAPNING ELLER SLIPNING < FÖR ALLA BÅTAR UPP TILL 50 KNOP < FÖR BÅDE ÖST- OCH VÄSTKUST Med över 80 års erfarenhet inom marinoch fartygsindustrin vet Jotun vad som krävs på sjön. Läs mer om båtvård på www.jotun.se

MONTER B02:32

Besök oss i vår monter G08:02


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.