Assistans nr 3 2014

Page 1

Assistans TIDNINGEN

NUMMER 3 • 2014

En tidning om assistan stjänster

Efter CP-dockan och CP-ölet...

NU SATSAR ANDERS PÅ POLITIKEN Så planerar du för en

LYCKAD SEMESTER Tystnadsplikten

VAD FÅR EN ASSISTENT BERÄTTA?

SISTA CHANSEN ATT NOMINERA ÅRETS ASSISTENT!


Personlig assistans sedan 2004

Tillsammans utformar vi assistansen efter dina önskemål och förutsättningar. Hög servicenivå och en personlig kontakt är våra ledord.

● ●

Tillstånd från Socialstyrelsen ●

10 år i branschen

Medlem i Vårdföretagarna

Kontor i Linköping och Stockholm ●

Dygnet runt jour

Kostnadsfri juridisk rådgivning

● ●

Webbaserat tidrapporteringsoch schemasystem ●

”Sen jag gick över till Foveo har det blivit som från natt till dag. Nu händer det saker direkt när man ber om det, men största skillnaden är att jag nu känner att jag är boss i mitt eget liv” Jan-Erik, brukare hos Foveo sedan två år tillbaka.

www.foveo.se

Kvalitetsledningssystem ●

Kompetensutveckling

Individuell lönesättning ●

Friskvårdsavtal

Kontakta oss för mer information och ett förutsättningslöst möte. Ring 013-31 06 02 eller skicka e-post: info@foveo.se

VÄLKOM M E N TI LL

E N AKTIV FR ITID! Vill du börja spela golf och har någon funktionsnedsättning? Ta nu chansen att prova på golf då Svenska Golfförbundet startat ett rekryteringsprojekt för rörelsehindrade, utvecklingsstörda, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, döva, hörselskadade och synskadade. MER INFORMATION 08-622 15 07 eller helena.brobeck@golf.se

2

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Assistans TIDNINGEN

#3 2014 ISSN 1653-9095 Politiskt, fackligt och kommersiellt obunden tidning om assistanstjänster Ansvarig utgivare Dan Wallander Produktion Just Rivista Mässans gata 14 412 51 Göteborg 031–708 66 80 info@rivista.se Redigering Thomas Glans Redaktör Petra Hansson Skribenter Mattias Hagberg Andreas Karlsson Annonser Sara Erkhagen Evelina Karlsson Tryckeri Billes Tryckeri 2014 Just Rivista AB www.rivista.se

LEDAREN ■

Ännu ett parti DET FINNS EN OÄNDLIG mängd småpartier. Ni vet, sådana där partier som startats bara för att driva en enskild fråga. Det kan handla om trafik, om trängselskatt eller pensioner. Ja, ibland känns det nästan som att det kan handla om vad som helst. Behövs det fler sådana där enfrågepartier? Nej, för det mesta tycker jag inte det. Partier som bara tar avstamp i en fråga har en tendens att undergräva demokratin. De driver sin fråga med stort engagemang men glömmer att den parlamentariska demokratin bygger på engagemang i många frågor, inte bara på opinionsbildning kring en enskild sak. TROTS DETTA TYCKER jag att Normaldemokraterna har en funktion att fylla. Framför allt för att de tydligt påpekar att frågor kring funktionalitet och tillgänglighet inte är ett särintresse och en enskild fråga, utan något för hela samhället att engagera sig i. Nästan två miljoner svenskar har någon form av nedsättning i sin funktionalitet. Alltså problem att leva sina liv fullt ut för att kroppen säger nej och för att samhället är fullt av hinder. Två miljoner människor är ingen liten sak. KOMMER JAG ATT rösta på Normaldemokraterna? Nej, det kommer jag trots allt inte. Och jag tror inte många andra kommer göra det heller. Men jag tycker ändå att partiet fyller en funktion och är berättigat. Partiet lyfter en fråga som måste lyftas, en fråga som alltid har en tendens att glömmas bort. Tillgänglighet, personlig assistans och bemötande är inte frågor om socialpolitik, det är frågor om medborgarskap, om mänskliga rättigheter, om allas möjlighet att leva sitt liv fullt ut. Det är en insikt som vi alla måste kämpa för! DAN WALLANDER Chefredaktör

MEDIA RIVISTA

JUST MEDIA AB

JUST RIVISTA AB

Lev väl Assistans AB Göteborg, Engelbrektsgatan 33 031-78 900 87 | Kiruna, Linbanevägen 2 0980-142 00 Hemsida: www.levval.se E-post: info@levval.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

3


■ INNEHÅLL

NÅGOT AV INNEHÅLLET I DETTA NUMMER ■ TYSTNADSPLIKT Som personlig assistent omfattas man av tystnadsplikt. Men vad gäller egentligen?

16

6

■ BARNENS ASSISTANS Vad finns det för för- och nackdelar som förälder att vara personlig assistent åt sitt barn?

■ PROFILEN Öl, dockor och ett politiskt parti. Anders Westgerd omvandlar sin ilska till brinnande engagemang.

■ REPORTAGET Det finns många sätt att organisera sin personliga assistans. Jessica Smaaland valde att själv ta ansvaret.

Vi är ett brukarstyrt kooperativ. Du har möjlighet att själv styra över din assistans inom ramarna för lagar, förordningar och kollektivavtal. Personalen på administrationen är alltid beredda att stödja dig. Vi har regelbundna utbildningar för dig och dina assistenter. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen, är IFA-godkända och medlemmar i Assistansanordnarna. Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen KFO. Vill du veta mer hittar du oss på www.koop-viol.se Du kan också ringa till Eva, 036-440 05 80 eller Margareta 036-440 05 81.

Utbilda Dina assistenter! Sedan 2009 har vi utbildat hundratals assistenter i syfte att öka förståelsen för neurologiska funktionshinder. Det ger personliga assistenter trygghet i sin yrkesutövning. De får teoretisk utbildning och praktiska tips som ger dem kunskap som kan öka din livskvalitet.

Inerventions Education AB Ankdammsgatan 35, 171 67 SOLNA Tel: 08-41027701 • www.inerventions.se

4

12

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

22


Begagnade anpassade bilar till salu Är du också trött på att åka färdtjänst? Ett stort urval begagnade handikappanpassade bilar! Alltid 30 - 40 bilar att välja på Gratis leverans inom 50 mil från Malmö Försäljning till både privatpersoner och institutioner

Kundanpassat Alla våra bilar är lågmilare, nybesiktigade UA och med endast EN tidigare ägare Utrustade med ramp eller lyft Lättkörda, ekonomiska familjebilar

För mer information och bilder samt visning av bilarna, är ni välkomna att kontakta oss:

www.mobilina.se T. 0735 007 700 · mp@mobilina.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

5


■ ASSISTENT IDAG

§

TYSTNADSPLIKT VAD FÅR EN PERSONLIG ASSISTENT BERÄTTA – OCH FÖR VEM? DET ÄR LÄTT att känna sig ensam och utlämnad som personlig assistent. Innan man börjar sin anställning måste man normalt sett skriva på ett avtal om att respektera tystnadsplikten och därefter kan det kännas som om man inte får prata med någon om något som rör ens arbete. Staffan Olsson har skrivit boken Personlig assistans inom LSS – sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt. Han bekräftar att tystnadsplikten mycket riktigt är ett strängt regelverk och att det verkligen finns anledning att se upp. Man får inte föra vidare information om den person man arbetar för, inte ens vem han eller hon är – något som i praktiken gör det svårt att prata särskilt mycket om sitt arbete. Men det är en sanning med viss modifikation, säger han. – Jag tror att kunskaperna om sekretessregler är ganska dåliga hos personliga assistenter, men det får å andra sidan antagligen till följd att de är extra försiktiga. I praktiken får man exempelvis prata med kollegor om de har behov av informationen för sin uppgift och man får prata med sin chef som också omfattas av tystnadsplikten. Lite beroende på anställningsform så får man förstås även anmäla missförhållanden.

HAN FÖRTYDLIGAR att de som är offentliganställda omfattas av ett grundlagsstadgat skydd när det gäller möjligheten att lämna uppgifter om fel och brister. Privatanställda har däremot inte riktigt samma möjligheter. Men, säger Staffan Olsson, det verkar vara på gång. – Tanken är att all verksamhet som finansieras av offentliga medel ska omfattas av samma regler och det innebär att även privatanställda framöver skulle få samma möjlighet att under vissa förutsättningar bryta tystnadsplikten. Ett klassiskt dilemma för personliga assistenter är nämligen just det som kan upplevas som en konflikt mellan tystnadsplikten och en dräglig arbetsmiljö. För hur gör man om man om det inte fungerar som det ska på jobbet, men man samtidigt inte kan berätta om det för någon utan att röja var och för vem man arbetar? Marie Boström är ombudsman på Kommu-

6

Som personlig assistent omfattas man av strikta

regler för tystnadsplikt, något som både kan vara

svårt att ha koll på och förhålla sig

till. För vad gäller egentligen? Och

finns det situationer då tystnadsplikten inkräktar

på andra områden – exempelvis arbetsmiljön?

nals förbundskansli, och hon säger att det nog inte är en ovanlig fundering. Hon tror, till skillnad från Staffan Olsson, att assistenter generellt sett är ganska väl drillade i att respektera tystnadsplikten. Resultatet är däremot ungefär detsamma, nämligen att man vågar prata väldigt lite om sitt arbete. – Många av de assistenter som hör av sig till oss på Kommunal vill vara anonyma och vill inte säga var de arbetar. Jag tror att det beror på en stark lojalitet mot den brukare man arbetar för och det är naturligtvis bra. Samtidigt ska man förstås känna till att man faktiskt får lov att prata om missförhållanden. HON SÄGER ATT i första läget, är hennes rekommendation alltid att prata med sin chef. Men om så krävs så får man även vända sig till exempelvis sitt fackförbund eller en tillsynsmyndighet. – Seriösa arbetsgivare tar detta på allvar och ser till att deras anställda vet vad som gäller och att det finns kanaler för att diskutera brister. Min bild är att det här med tystnadsplikt och dess relation till arbetsmiljö inte är något stort problem; det finns sätt att lösa det utan att tulla på respekten för de inblandade. Men om man nu slarvar då? Vad händer om man bryter mot tystnadsplikten? Ja, i rent juridiska termer så spänner straffskalan från dagsböter till fängelse i upp till ett år. I praktiken ser det lite annorlunda ut. Staffan Olsson förklarar: – Ringa brott mot tystnadsplikten kan jämställas med tjänstefel. Man kan inte straffas juridiskt för det, men det kan förstås få konsekvenser för ens anställning. När det gäller grövre brott mot tystnadsplikten så finns det faktiskt bara ett enda fall som prövats i rätten och där blev det dagsböter. Han tillägger: – Så det är ganska uppenbart att det inte är stränga straff som ska förhindra brott mot tystnadsplikten, utan att det ligger på en annan nivå: det handlar om yrkesetik och respekt för den eller de personer man arbetar med.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

ANDREAS KARLSSON


XXXXXXXX ■

FAKTA/ Kom-ihåg-lista om tystnadsplikt Tystnadsplikten finns reglerad i LSS, 29§: ”Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han därvid erfarit om enskildas personliga förhållanden.” Det betyder bland annat: • Din tystnadsplikt gäller hela livet och avser både den assistans¬berättigade själv och dennes närstående. • Det är inte du som assistent som avgör vad som är känslig information, utan den som berörs av informationen. • Inte heller i kontakter med sjukvård, socialtjänst, färdtjänst eller liknande är det självklart att du kan prata öppet. Diskutera först med brukaren eller hens legala företrädare. • Exempel på uppgifter som omfattas av tystnadsplikten är sådana som gäller funktionshinder och hälsotillstånd, familjeförhållanden, yrkesverksamhet, ekonomi och sociala förhållanden i övrigt. Även var och för vem du arbetar faller under tystnadsplikten. • Genom samtycke från den som berörs upphävs tystnadsplikten. Det behöver inte vara ett skriftligt samtycke, men det måste vara otvetydigt att personen har givit samtycke och dessutom förstått innebörden av detta. • Du har rätt att prata med arbetskamrater om dessa behöver viss information för att fullgöra sitt arbete, men endast då. Samma sak gäller chefer/arbetsledare, vilka också omfattas av tystnadsplikten. • Som personlig assistent omfattas man i vissa fall av anmälningsplikt och rapporteringsskyldighet som upphäver tystnadsplikten. Det kan handla om en situation där du misstänker att ett barn far illa eller missförhållanden vid en LSS-insats. Detta regleras i Socialtjänstlagen (14:1) och LSS (24b§) • För personal vid privata assistansanordnare begränsar kollektivavtalsbestämmelser yttrandefriheten. Tystnadsplikten vid privat assistans gäller även känsliga förhållanden om arbetskamrater och om arbetsgivaren/företaget. När du som är privatanställd har kritiska synpunkter om verksamheten är det därför allra bäst att tala direkt med arbetsgivaren. Källa: ”Personlig assistans i LSS- sekretess, rapporterings- och anmälningsplikt” av Staffan Olsson

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

7


■ TILLGÄNGLIGHET

LYCKAD SEMESTER – då är noggrann planering ett måste

Många sitter just nu med planeringen av sommarens aktiviteter. Blir det en sommar på hemmaplan eller kanske en utlandsresa i år? Och kan man ens resa iväg på en längre resa om man har speciella behov när det gäller tillgänglighet? Ja, naturligtvis kan man det.

FAKTA/ Tips för en lyckad resa med speciella behov • Ställ krav, men inse att du kommer behöva göra en del jobb själv. Du har rätt att kräva att en resesäljare ska vara lyhörd för dina behov och göra vad som står i hens makt för att skaffa fram den information du behöver. Samtidigt kan det vara svårt att förstå dessa behov och att sätta sig in i alla detaljer om man inte är erfaren, så för att du ska bli helt nöjd kommer du antagligen att behöva göra kompletterande undersökningar på egen hand. • Dubbelkolla all information. Uppgifter som du fått från en resesäljare, på en hemsida eller i en katalog är inte nödvändigtvis korrekta. Mycket kan ha ändrats sedan de senast kontrollerades, så det bästa är att alltid själv höra av sig till ett hotell eller annan anläggning för att stämma av så att dörröppningar, hissar och annat fortfarande är som de sägs vara. • Det går ofta att hyra hjälpmedel på plats, så lägg lite tid på att höra dig för med hotell och researrangör.

8

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


M

edvetenheten om att rese- och turistbranschen inte är tillgänglig för alla börjar sakta få fäste och många företag och turistdestinationer har insett värdet av att anpassa sig till verkligheten. Samtidigt är det långt kvar innan alla kan resa på lika villkor, och inte minst gäller det tillgången på information och möjligheterna att i förväg planera sin resa. En rundringning till några av de stora resebyråerna visar att personalen generellt sett är hjälpsam, men att de ofta saknar detaljkunskaper om olika resmål. De vet inte hur det ser ut med trappor, entréer och så vidare. Men i de flesta fall är de som vi talat med villiga att kolla upp specifika frågor om tillgänglighet, efter att vi bett dem. Några resesäljare föreslår också att man själv kan ringa till hotell och restauranger för att få förstahandsinformation och kunna ställa följdfrågor om sina egna specifika behov. DET FINNS OCKSÅ ett antal webbaserade resebokningstjänster, bland annat booking.com, som låter dig filtrera sökresultatet utifrån tillgänglighetskrav. Detta kan vara ett bra verktyg för att skaffa sig en uppfattning om utbudet, även om vana resenärer generellt sett rekommenderar att man inte helt ska lita på andrahandsuppgifter utan alltid kolla själv. Så vart ska man då resa? Vilka resmål är bättre och vilka är sämre när det gäller tillgänglighet? Många resebyråer har ett par standardalternativ, ofta i form av klassiska semesteranläggningar som man vet uppfyller kraven, men att nöja sig med dessa begränsar urvalet kraftigt. Många vill kunna välja betydligt friare än så. EN STAD SOM gång på gång återkommer som ett föredöme på området är Barcelona. Och det finns en anledning till det. Som vi tidigare har skrivit om så har man i Barcelona arbetat hårt med tillgängligheten och fått mycket beröm för det, från såväl organisationer som enskilda resenärer. Kollektivtrafiken i den katalanska huvudstaden är helt anpassad för bland annat rullstolar, trottoarkanter har fasats av och nerfarterna till stränderna är breda och har en acceptabel lutning.

Därför toppar också Barcelona mångas lista över tillgängliga städer att resa till. Och faktum är att i undersökningar av resenärers upplevelse av tillgänglighet så dyker flera spanska resmål upp i toppen, bland annat Teneriffa och delar av Mallorca. MEN HUR ÄR det då med Sverige? Göteborg fick i slutet av förra året ta emot den europeiska utmärkelsen Access City Award, något som signalerar att staden borde ligga långt framme när det gäller tillgänglighet. Men utnämningen väckte omedelbart debatt och bland annat gick Anders Westgerd, verksamhetsledare på GIL och porträtterad på sidorna 16–19 i det här numret, ut och kal�lade det ett hån mot alla göteborgare med funktionsnedsättning att ge staden ett sådant erkännande. Han tar stadsplanerarnas förkärlek för gatsten och en dåligt anpassad kollektivtrafik som exempel. Samtidigt var det i Västsverige som den så kallade Tillgänglighetsdatabasen (www.t-d.se) föddes för ett par år sedan, ett initiativ som är tänkt att växa till en stor databas över tillgängliga anläggningar – i första hand offentliga miljöer, men i förlängningen också privata turistanläggningar, restauranger, kaféer och så vidare. FÖR NÄRVARANDE pågår en omarbetning av Tillgänglighetsdatabasen och från att ursprungligen ha omfattat endast Västsverige så har den nu vuxit till att täcka hela landet – åtminstone på pappret, eftersom kompletteringen av information fortfarande pågår. Och faktum är att om man vill turista på hemmaplan så finns det alltmer information att tillgå. Många turistområden har sammanställt information över tillgängliga resmål, men det kan ibland vara lite svårt att hitta den. Bland föredömena finns exempelvis Jämtland och Härjedalen, som på sin gemensamma turisthemsida (jamtland.se) listar tillgängliga sevärdheter, främst med fokus på naturupplevelser. För fler tips på tillgängliga besöksmål kan man bland annat besöka organisationen Equalitys hemsida (equality.se). Där listas svenska turistanläggningar som klarat en tillgänglighetsgranskning.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

ANDREAS KARLSSON

9


■ ASSISTENT GRANSKAR

STRID OM KÖ TILL BOENDEN När juristen Jennie Elfström skulle hjälpa en klient med boende i Stockholm upptäckte hon att kommunen hade ett särskilt kösystem till LSS-boenden. Nu har hon anmält systemet till statliga IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men på kommunen kan man inte förstå kritiken. – Det här är inte ens en kö, säger Kerstin Forsén, enhetschef på socialförvaltningen i Stockholms stad.

JENNIE ELFSTRÖM ÄR mycket kritisk. Hon menar att Stockholms stad medvetet försökt kringgå de regler som gäller för ansökan om LSS-boende. Enligt henne har Stockholms stad inrättat en kö till boenden med målsättningen att fördröja processen och kringgå förvaltningslagen. – Normalt ska kommunen ta emot en ansökan och behandla den inom tre månader. Ansökan ska beviljas eller avslås. Det ska alltså bli ja eller nej. Men i Stockholm har man satt det systemet ur spel. Där finns det en väntelista och där kan man stå mycket länge. Hon upptäckte väntelistan, eller kön som hon kallar den, i slutet av förra året när hon skulle hjälpa en klient att göra en ansökan till ett boende. – Jag fick ett mail från LSS-handläggaren där hon skrev att det inte behövdes någon ansökan eftersom min klient redan stod i kö, att hon var uppsatt på väntelistan. Då blev jag förvånad och nyfiken. Jag tyckte det lät konstigt. Därför begärde hon att få ta del av listan och

10

”Så som jag uppfattat den här listan så sätter den såväl förvaltningslagen som LSSlagen ur spel” Jennie Elfström, jurist

att få en beskrivning av hur den används. Men det satt långt inne. Först efter flera påtryckningar och lång väntan fick Jennie Elfström ut själva listan och instruktionerna till handläggarna på kommunen. Det var en lista med över 500 namn. Många hade stått på listan i flera år trots att deras fall var markerade som ”akuta”. ENLIGT JENNIE ELFSTRÖM är det mycket tveksamt om väntelistan verkligen är förenlig med lagen.

– Så som jag uppfattat den här listan så sätter den såväl förvaltningslagen som LSSlagen ur spel. Den som är intresserad av bostad får inget beslut utan sätts upp på listan. Därmed går det inte att överklaga eftersom det inte finns något verkställt beslut. Jennie Elfström berättar att hon upprepade gånger frågat tjänstemännen på Stockholms stad varför de har den här listan. Men hon säger att hon inte fått något svar. NÄR ASSISTANS VÄNDER sig till den ansvarige tjänstemannen, Kerstin Forsén enhetschef på socialförvaltningen i Stockholm, blir svaret att listan inte är någon kö och att den absolut inte har med själva ansökan till LSSboende att göra. – Detta är inget kösystem utan en intresseanmälan. Handläggarna i stadsdelen gör en intresseanmälan om brukaren anger att han eller hon vill byta boende eller kommer vara i behov av boende i framtiden. På så sätt kan vi lättare planera för behovet av olika boenden.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Så skriver Stockholm stad i sitt interna dokument ”Förmedling av boende”

En intresseanmälan är en hjälp till den enskilde att så noggrant som möjligt få ge uttryck för sina önskningar och behov när det gäller det egna valet. [---] Det ska framgå av intresseanmälan inom vilken tidsperiod behovet är aktuellt. Om behovet av till exempel bostad är akut eller nära förestående inkommer den enskilde även med en formell ansökan.

I de fall den enskildes intresseanmälan inte kan matchas till ett erbjudande är det viktigt att handläggaren bevakar sina intresseanmälningar då efterfrågan på bostäder är mycket större än tillgången. När en intresseanmälan inte kan matchas till ett erbjudande inom önskad tid kan handläggaren behöva se över och uppdatera intresseanmälan samt söka alternativa lösningar som den enskilde kan acceptera.

Men många har ju stått på listan i flera år trots att de har ett ”akut” behov av bostad? – Men det beror inte på listan. Det beror på bostadsbristen. Eftersom bristen på boenden är så stor blir vissa personer kvar på listan fast de är i behov av bostad. Dessa personer har alltså även gjort en riktig anmälan. KAN DU FÖRSTÅ att ert register över intresseanmälningar kan uppfattas som en väntelista? – Nej, det kan jag inte förstå. Det här är två helt olika saker. Intresseanmälan är bara till för att vi ska få koll på det kommande behovet. Den har inget med ansökningar att göra. Det är inte så att intresseanmälan ska ersätta den formella ansökan om bostad. Men det finns uppgifter om att handläggare sagt att en ansökan inte behövs eftersom klienten redan står på väntelistan. Vad säger du om det? – Det har jag aldrig stött på. Det är i så

”Detta är inte någon kö och den har absolut inte med själva ansökan till LSS-boende att göra” Kerstin Forsén enhetschef på socialförvaltningen i Stockholm

fall helt fel. Så ska det inte fungera. Men jag har inte hört om några sådana fall. ÖVER 500 PERSONER står på listan. Många av dem är i behov av bostäder nu. Varför får de inget boende? – Det beror inte på listan. Det beror på bostadsbristen. Hade det funnits bostäder hade det inte varit några problem. Men listan är ju till för att underlätta för er att bedöma det framtida behovet och se till

att det finns bostäder. Varför funkar det inte? – Det byggs inte tillräckligt. Varför? – Det är för dyrt. Jag kan inte se några andra förklaringar. Det kostar för mycket. Men Jennie Elfström tycker inte att svaren från kommunen duger. – Jag håller för osannolikt att listan används på det sättet som Kerstin Forsén uppger. I dokumentet ”Förmedling av boende” finns en ingående beskrivning av hur systemet är tänkt att fungera. Den enskilde gör en intresseanmälan som sedan ges en viss prioritering av handläggaren. Det är enheten för bedömning och förmedling som sedan gör matchningen. Det står också att om behovet är akut inkommer den enskilde även med en formell ansökan. Det är mycket tveksamt om detta system är förenligt med LSS. Hon har nu gjort en anmälan till statliga IVO, Inspektionen för vård och omsorg. – Nu avvaktar jag deras bedömning.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

MATTIAS HAGBERG

11


■ BARNENS ASSISTANS

Förälder och assistent Bör man som förälder vara personlig assistent åt sitt barn? Vad finns det för för- och nackdelar med att ha en utomstående assistent? Frågorna dyker då och då upp i debatten och som alltid när det handlar om föräldraskap väcker de starka känslor. 12

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Det finns farhågor om att det skulle hämma barns utveckling att inte ha en utomstående assistent, men jag tror att både barn och föräldrar har en känsla för detta och klarar att hitta en bra balans I SOCIALSTYRELSENS RAPPORT Barn med personlig assistans som kom tidigare i år slås det tydligt fast att den kombinerade rollen som förälder och personlig assistent är problematisk: ”Socialstyrelsen anser att flertalet ungdomar som enbart har anhöriga som assistenter skulle gagnas av att även ha externa assistenter för att uppnå ökad självständighet.” Man beskriver detta som en ”relativt samstämmig bild” som växer fram när nyckelpersoner och -funktioner, samt intresseorganisationer ger sin bild. Utöver sin rapport vill Socialstyrelsen inte kommentera sina slutsatser utan hänvisar vidare till uppdragsgivaren, det vill säga regeringen. Och på Socialdepartementet svarar man att man håller på att titta på rapporten och att man i nuläget inte har någon ytterligare kommentar. MEN KLART ÄR att frågan om i vilken utsträckning man som förälder kan, eller bör, vara assistent åt sitt barn är känslig. Karin Boskovic på Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, har bland annat inom ramen för projektet Lyssna! intervjuat barn och ungdomar om deras personliga assistans och hon säger att i de allra flesta fallen så verkar såväl barn och ungdomar som deras föräldrar inse värdet av att ha utomstående assistenter. – Det vanligaste är nog att föräldrar till assistansberättigade barn i någon utsträckning kombinerar föräldrarollen med att också vara assistent. Men oftast finns också inslag av utomstående assistans. Jag tror att barn mår bra av att ha en balans; föräldrar ger trygghet, men för lite äldre barn och ungdomar så underlättar externa assistenter frigörelsen från föräldrarna.

– en fråga som väcker starka känslor

HON SÄGER ATT det är en känslig fråga eftersom det är så mycket känslor förbundna med föräldrarollen. Många föräldrar vill inte vara assistenter, utan helt kunna koncentrera sig på att vara just föräldrar, men Karin Boskovic säger att hon också tror att en del föräldrar upplever det som ett slags misslyckande att inte själv kunna ta hand om sitt barn. – Om man känner så, så innebär det att stödet och informationen till föräldrar till assistansberättigade barn inte har fungerat. Föräldrar har rätt att bara vara föräldrar

och de måste förstå att det inte är ett misslyckande att ta hjälp av assistenter. De behöver tillfällen att diskutera och reflektera över sin föräldraroll och det är något som jag hoppas kommer att bli bättre framöver. UNGEFÄR SAMMA BILD ger Per Frykman, verksamhetsansvarig på Assistansanordnarna. Han säger att föräldrar sällan är heltidsassistenter, men att många hoppar in som assistent för att hjälpa till att belägga de pass då det kan vara svårt att få någon annan att jobba, exempelvis kvällar och helger. Och han konstaterar att det verkar finnas en snedvriden bild av hur föräldrar till assistansberättigade barn tänker och agerar. – Beslutsfattarna tycks tro att föräldrar sitter och tjuvhåller på sina barn och att de har ekonomiska motiv för det. Det går förstås inte att säga att detta inte förekommer överhuvudtaget, men generella sett är det en fullständigt felaktig och mycket cynisk bild. HAN SÄGER ATT i grund och botten tror han inte att förhållandet mellan föräldraskap och assistansskap är något stort problem, utan att det har förstorats upp av den här typen av felaktiga föreställningar. – Att som förälder vara personlig assistent har helt klart sina fördelar. Det har exempelvis visat sig att föräldrar är bra med sina barn också i rollen som personlig assistent. Det finns farhågor om att det skulle hämma barns utveckling att inte ha en utomstående assistent, men jag tror att både barn och föräldrar har en känsla för detta och klarar att hitta en bra balans. HAN TILLÄGGER ATT problemet snarare är det omvända: att det utförs alldeles för mycket oavlönat frivilligarbete på det här området. Och han får stöd i sin uppfattning av en rapport från Riksrevisionen nyligen. I rapporten Stödet till anhöriga vårdgivare görs en övergripande genomgång av anhörigas omsorgsinsatser och Riksrevisionen konstaterar att många anhöriga tvingas ta ett större ansvar än de orkar med och att de inte får det stöd från det offentliga som de behöver. – Jag hoppas att staten tar till sig av den här kritiken och ser över stödet till anhöriga vårdgivare, säger Per Frykman.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

ANDREAS KARLSSON

13


Närhet-Förtroende-Respekt

Furuboda Assistans ägs av den ideella Föreningen Furuboda, tillsammans skapar vi mervärde för dig. Tel: 044-781 48 50 assistans.furuboda.org E-post: Info@furubodaassistans.se

Personlig assistans Förverkliga dina drömmar! Hos oss får du personlig assistans som är anpassad efter dina önskemål och förutsättningar. Ring oss och berätta hur du vill ha det: 08-511 744 40. Välkommen! NÄRA AB, Smidesvägen 5, 186 26 Vallentuna.

Skånes Nord Ost Kooperativ är en ekonomisk förening som finns i Kristianstad. Kooperativet arbetar enligt LSS och LASS och syftet är att få större möjlighet till att bestämma över den egna assistansen och arbetssituationen. Service som SNOK erbjuder.

● ● ● ●

Utbildning Ansökningar Rekrytering Arbetsmiljöfrågor

● ● ●

Löneadministration Ekonomisk redovisning Övrig hjälp som du behöver i din arbetsroll.

Om du vill veta mera, kontakta oss gärna på

Skånes Nord Ost Kooperativ Almänvägen 20, Kristianstad Sara Hetzi, verksamhetsledare e-post: sara.snok@tele2.se Ring 044-10 31 14 eller 0703-111 676

14

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

www.nara.nu


VALET ■

HUR VILL NI LÖSA BOSTADSFRÅGAN? I vår granskning av de politiska partiernas handikappolitiska åsikter inför valet har vi kommit fram till bostadsfrågan. Många personer med rätt till stöd enligt LSS vittnar om svårigheter med att få tillgång till rätt typ av boende. Så frågan är vad partierna vill göra för att förbättra situationen. Samtliga åtta riksdagspartier har tillfrågats och här redovisas svar från dem som valt att delta.

Vänsterpartiet

Folkpartiet

En av grundtankarna med LSS är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som personer utan funktionsnedsättning att få leva det liv som de vill leva. Rätten till bostad omfattar alla människor och därför vill vi införa ett statligt investeringsstöd till bostadsbyggande samt förtydliga kommunernas ansvar att tillhandahålla bostäder. Bostadsmarknaden ska inte undantas från kravet på tillgänglighet och en fastighetsägare ska inte kunna neka den som vill tillgänglighetsanpassa.

Vi menar att LSS inte längre fungerar så som vi avsåg när reformen drevs igenom. Det görs allt snålare bedömningar. Vi driver därför på inom regeringen att lagen behöver ses över. LSS-boende är kommunernas ansvar, och Folkpartiet verkar i många kommuner för att det ska finnas tillräckligt många platser, bra innehåll i verksamheten och valfrihet mellan flera olika aktörer. Vi vill att den enskilde ska kunna välja det boende som bäst passar dennes behov, även om boendet ligger i en annan kommun.

Socialdemokraterna

Moderaterna

Syftet med LSS är att den ska bygga på den enskildes specifika behov och att insatserna därför ska kunna se olika ut. Därför behöver det finnas flera olika boendealternativ. För att klara detta behöver kommunerna ha en aktiv bygg- och planpolitik. Lagstiftningen är väldigt tydlig att kommunerna har ett ansvar att tillgodose hela befolkningens behov. Vi vill prioritera satsningar på kommunerna framför fortsatta statliga skattesänkningar och då får kommunerna ökade möjligheter att klara sina åtaganden.

Rätt typ av boende är en central del i välbefinnandet för personer med funktionsnedsättning. Därför är det mycket viktigt att kommunerna ser till att det finns boenden som passar de olika behoven. Både behov och utbud av bostäder ser olika ut runt om i landet. Därför ser vi fram emot det uppdrag Socialstyrelsen fått av regeringen om att kartlägga hur stödinsatserna inom LSS fungerar, med tonvikt på bostäder med särskild service, avlösarservice och korttidsvistelse samt ledsagarservice. Uppdraget ska redovisas senast den 15 februari 2015.

Centerpartiet

Sverigedemokraterna

De ekonomiskt mest utsatta ska ges särskilt stöd genom trygghetssystemen. Subventioner av byggandet bör användas i undantagsfall, till exempel för studentbostäder, särskilda boenden för äldre och personer med funktionshinder. Med skattesänkningar, regelförenklingar och byggkrav som möjliggör industriellt byggande kan vi åstadkomma fler hyresrätter till en lägre kostnad.

Det är viktigt att kommunerna avsätter resurser och mark för LSS-boenden, men också att man tar fram en kommunövergripande strategi som säkerställer bostadssituationen för personer med funktionsnedsättning som regelbundet följs upp i kommunfullmäktige.

Fotnot: Miljöpartiet och Kristdemokraterna har inte haft möjlighet att medverka. HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

15


■ PROFILEN

”Jag drivs rätt mycket av min ilska” Efter CP-dockan och CP-ölet – nu satsar Anders Westgerd på nystartade partiet Anders Westgerd är arg. Han är trött på att frågor om mänskliga rättigheter hela tiden glöms bort när funktionsnedsättningar diskuteras. Men han håller inte ilskan inom sig. Han förvandlar den till ett brinnande engagemang. NÄR VI TRÄFFAR Anders Westgerd är han lite trött. Dagarna innan har han varit i Stockholm på fest med hela den svenska reklambranschen. Det har varit utdelning av Guldägget, reklambranschens egen Oskar, och Anders Westgerd och GIL har vunnit ett Silverägg i klassen alternativ media. – Vi fick ägget för vår kampanj för CP-ölet. Det känns väldigt roligt. Men vi hade ju hoppats på ett guldägg. Vi var även nominerade i klassen PR, men där blev det inget. På rösten låter han lite besviken. Men innerst inne är han mycket nöjd. Med de socialpolitiska kampanjerna kring CP-dockan och CP-ölet har Anders Westgerd och hans arbetskamrater nått långt utanför handikapprörelsen med sina tankar och idéer. Kampanjerna har uppmärksammats stort i hela landet och satt en ny standard för hur man kan bedriva handikappolitik. – Vi ser på de här kampanjerna lite som konstnärliga interventioner, en intervention som sätter fokus på maktförhållanden och samtidigt medverkar till att förändra världen. En sorts konstaktivism, om man så vill. Till sommaren lovar han mer aktioner av samma slag. Men då kommer det att ske inom ramen för det nystartade lokalpartiet Normaldemokraterna.

16

– Det är vårt senaste projekt. Vi har startat ett parti, säger han och visar upp sin tröja med en röd figur i rullstol och texten ”Rösta normalt”. – Men, tillägger han, partiet är ingen konstintervention. Det är på riktigt. Vi vill påverka politiken och andra partier. FRAMFÖR ALLT ÖNSKAR han att partiet, som än så länge

bara finns i Göteborg, ska påverka de befintliga partierna att bry sig mer om frågor kring funktionsnedsättningar och hinder i samhället. – Det finns faktiskt nästan två miljoner människor i det här landet som har en eller annan funktionsnedsättning som gör deras vardag problematisk. Trots det pratas det väldigt lite om de här frågorna. Det är lite märkligt. I år är siktet inställt på kommunfullmäktige i Göteborg. Och i partiets manifest skriver Normaldemokraterna att de vill verka för att accelerera processer som leder till att Göteborg blir en stad för alla. I sitt valprogram listar partiet tre rättighetsfrågor där man anser att Göteborg måste rycka upp sig: tillgänglighet, rätten till assistans och rätten till ett fördomsfritt bemötande. – Men vi är inget missnöjesparti. Det är viktigt. Vi är ett upplysningsparti. Vi vill få alla att förstå att detta

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Den där fördomsfulla snällheten gör mig så less. Jag är ingen vårdtagare som ska ömkas. Jag är en människa. Foto: Carina Gran

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

17


■ PROFILEN

När jag råkade ut för skidolyckan tyckte jag att det var mitt fel. Därför såg jag det som naturligt att samhället inte var tillgängligt. Jag fick skylla mig själv. Men sen insåg jag att det var samhället som var begränsande. Då vaknade mitt engagemang. handlar om mänskliga rättigheter, om allas rätt att leva ett fullvärdigt liv. I grund och botten handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Vill vi ha ett samhälle där vi tar tillvara på alla människors förmågor? Den dagen andra partier förstår detta, då lägger vi ner partiet. Än så länge har partiet ingen ordentlig organisation och mycket befinner sig på projektstadiet, och ambitionen är inte så mycket att bedriva kommunalpolitik som att bedriva opinion. Men, funderar Anders Westgerd, det blir kanske som med CP-ölet. – Det var bara tänkt som en engångsgrej, en kampanj. Men efterfrågan var så stor att vi bestämde oss för att göra ölet permanent. Just nu väntar vi på en stor leverans från bryggeriet i Belgien och förhoppningen är att få in ölet i Systembolagets ordinarie sortiment. DET GÅR INTE att ta miste på Anders Westgerds engagemang. Trots att han är lite sliten efter reklamfesten glöder det om honom. Han är upprörd, arg. Han vill förändra. – Ja, jag drivs rätt mycket av ilska. Men vad ska man göra när man dagligen möter fördomar och hinder? Jag ser ju hur många av de som tillhör GIL känner sig och hur de behandlas av samhället. Det gör mig arg. Och han fortsätter: – Jag råkade ut för en skidolycka när jag var tjugo år. Jag har alltså levt i båda världarna. Därför vet jag vilken skillnad det är. Man blir förminskad. Den där fördomsfulla snällheten gör mig så less. Jag är ingen vårdtagare som ska ömkas. Jag är en människa. Han tystnar. Tittar ut genom fönstret. Tänker efter.

18

– Många har svårt att tala om de här sakerna. Många vill inte ens tänka på funktionsnedsättningar. Det är för hemskt. Det påminner dem om döden. Jag tänker att rullstolen för många är en symbol för döden. Många tror att livet är slut om man hamnar i en rullstol. Därför vill man helst gömma undan oss och glömma oss. Folk vill se på oss som passiva vårdtagare. HAN SÄGER ATT hans liv till stor del kretsar kring den

här typen av frågor; att han tänker på och jobbar med socialpolitiska frågor stora delar av dygnet. – Jag hinner inte så mycket annat om jag ska vara ärlig. Jag träffar kompisar, lyssnar på musik och så har jag ett stort intresse för skor. Han skrattar lite lätt. – Jag vet att det låter ironiskt. Jag sitter i rullstol och gillar skor. Men så är det. Jag har alltid gillat skor. Jag tänker att skor är lite som konstverk. Riktiga skor alltså. Handgjorda och designade. Just nu finns det en spansk designer som jag gillar mycket. Han gör väldigt speciella skor. Anders Westgerd säger några korta ord om sina skor. Men sen är han tillbaka i politiken och samhällsfrågorna. De vill inte riktigt släppa taget om hans sinne. – När jag råkade ut för skidolyckan tyckte jag att det var mitt fel. Därför såg jag det som naturligt att samhället inte var tillgängligt. Jag fick skylla mig själv. Men sen insåg jag att det var samhället som var begränsande. Då vaknade mitt engagemang.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

ANDREAS KARLSSON


FAKTA/Anders Westgerd Namn: Anders Westgerd Ålder: 40 Bor: Göteborg Arbete: Verksamhetsledare på GIL Aktuell: Som partiledare för nystartade Normaldemokraterna Udda talang: Kan mycket om skor

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

19


■ NOTISER

130 000

...personer använder rullstol i Sverige. Källa: Funka Nu

Akupunktur och samtal effektiv terapiform Akupunktur tillsammans med terapeutiska samtal kan vara ett effektivt sätt att behandla stressrelaterad psykisk ohälsa. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Doktoranden Tina Arvidsdotter har i sin avhandling studerat 120 patienter mellan 22 och 55 år som sökt sig till två offentliga och två privata vårdcentraler i Västra Götaland för stressrelaterade hälsobesvär. I studien erbjöds patienterna behandling med akupunktur integrerat med samtal, utfört av en sjuksköterska. En enkätuppföljning efter åtta veckor visade att patienterna som fick akupunktur integrerat med terapeutiska samtal rapporterade mindre ångest och depression, ett större mentalt välbefinnande och bättre hantering av stress jämfört med patienter som fick sedvanlig behandling.

Socialstyrelsen rekommenderar Nyligen släppte Socialstyrelsen nya rekommendationer för vilken kompetens som behövs inom omsorgsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. I inledningen konstaterar Socialstyrelsen att ”en viktig uppgift för arbetsgivare är att avgöra vilken kompetens som behövs i den verksamhet som de ansvarar för. De nya allmänna råden bör vara ett bra stöd i det arbetet, skriver Socialstyrelsen.” Råden beskriver vilka kunskaper som personalen bör ha för att ge stöd inom många områden, exempelvis assistans och daglig verksamhet. För att underlätta tipsar Socialstyrelsen även om vilka kurser inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram eller barnoch fritidsprogram som är lämpliga för att få rätt kunskap.

Omkring 50 procent av patienterna uppgav vid uppföljningen att metoden lett till minskad ångest, att jämföra med 10 procent bland de som fick sedvanlig behandling. Samma mönster visade sig för depression. Förbättringen var kvarstående även sex månader senare.

www.asalidassistans.se Åsalid Assistans jobbar för

Självständighet Närhet Självständighet Delaktighet Närhet Delaktighet

20

Tel: 0515-68 55 70

info@asalidassistans.se 08-648 27 00

Lokalkontor i Göteborg Kungsbacka Stenungssund

Närhet Valfrihet Gemenskap

Verksamma sedan 2005

Kontakta vår ig Grundare D Monika YS tenungssund Wassberg på Lokalkontor öteborg / KVungsbacka 0707-­‐33 49 33 eller monika@optimalassistans.org Verksamma sedan 2005 Välkommen !

Kontakta vår grundare / VD Monika Y Wassberg på 0707-­‐33 49 33 eller monika@optimalassistans.org

www.optimalassistans.org Välkommen !

www.optimalassistans.org

o R

Taktipro

ORIGINALMETODEN TAKTIL MASSAGE

underlätta med stärkt kroppsuppfattning Dokumenterat goda effekter på kontakt, förhållningssätt och kroppsuppfattning, viktigt vid funktionshinder. Taktipro - originalmetoden, är spetskunskap för livets alla skeenden. Kompetensutveckling som ger stolthet, lugn, lindring och underlättar omtänksamt bemötande. Lär dig på vår unika kursgård i Stockholm eller på hemmaplan. Godkänd assistent omkostnad. Vi utbildar gärna på er arbetsplats.

...aldrig överträffad Läs mer, se film på. HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

taktil.se


Ny diagnos sätter fart på ADHD-debatten Debatten har pågått i över ett årtionde. Såväl i Sverige som i övriga västvärlden. Det handlar om ADHD och om vem som egentligen har rätt att stämpla en annan människa som avvikande. Nu har en ny diagnos, SCT, börjat diskuteras i USA, en diagnos som håller på att sätta ny fart på debatten.

en ny form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hur den i så fall ska betraktas. Flera namnkunniga amerikanska psykiatriker jobbar nu hårt för att diagnosen ska erkännas och få en plats i den diagnosmall som läkare och psykiatriker använder över hela världen. I så fall kommer SCT att bli en systerdiagnos till ADHD, en diagnos som tar sikte på uppmärksamhets- och koncentrationsstörningar.

DEN NYA DIAGNOSEN förkortas SCT, vilket står för Sluggish Cognitive Temp. Alltså ungefär långsam eller trög. Det är en diagnos som diskuterats under en tid i USA och som i vår fått stor uppmärksamhet bland läkare, psykiatriker och psykologer, särskilt efter att den prestigefyllda vetenskapliga tidskriften Journal of Abnormal Child Psychology ägnat ett helt nummer åt SCT. Enligt förespråkarna för SCT handlar det om barn och unga som ägnar sig ”för mycket” åt dagdrömmar och som omgivningen uppfattar som långsamma och okoncentrerade, så långsamma och okoncentrerade att det blir handikappande. Frågan gäller närmast om SCT ska ses som

FORSKARNA I USA menar att så många som en tredjedel av alla amerikanska barn som fått diagnosen ADHD i själva verket lider av SCT. Alltså ungefär två miljoner barn. Samma forskare menar dessutom att ytterligare två miljoner barn som lider av SCT är odiagnostiserade, bara i USA. De anser att det här är barn som inte har gett sina föräldrar särskilt mycket problem och att de därför är lätta att missa. Många av forskarna som deltar i debatten kring diagnosen hävdar att det nu är dags att uppmärksamma och hjälpa dessa barn. Men alla är inte lika positiva. I debatten i USA finns många röster som framhåller att

detta endast är ett nytt sätt att sjukförklara unga enbart för att de inte lever upp till skolans och samhällets krav. Många menar att såväl medicineringen av barn med diagnosen ADHD som denna nya diagnos är ett storskaligt och farligt folkhälsoexperiment med miljontals barn över hela världen. En artikel i New York Times visade dessutom nyligen på starka kopplingar mellan flera av experterna som nu hävdar att SCT är en behandlingsbar sjukdom, och den läkemedelsindustri som tillverkar medicin mot ADHD. MATTIAS HAGBERG

Fakta | SCT SCT står för Sluggish Cognitive Temp och betyder att den drabbade har en kognitionsnivå som präglas av tröghet och dagdrömmar. Diagnosen är inte allmänt vedertagen, men flera namnkunniga amerikanska psykiatriker arbetar just nu för att den ska ta plats i den inflytelserika diagnosmallen, DSM, som det amerikanska psykiatriska sällskapet ger ut. De menar att SCT är ett kognitivt handikapp jämförbart med ADHD.

Çrona Rapportera LSS

Tidrapport till Crona Lön LSS och FK3059  Fånga dina assistenters närvaro- och frånvarotider  Utskrift och elektronisk signering av blankett FK3059  Assistenten kan själv registrera sina utlägg All information överförs enkelt till Crona Lön LSS

Tel: 0322-67 07 00 • Fax: 0322-67 07 01 info@datavara.se • www.datavara.se

För ditt

För ditt

oberoende.

oberoende. Turny Evo tar dig smidigt in i och ut ur bilen utan att äventyra säkerheten.

www.autoadapt.se info@autoadapt.se

autoadapt_188x61.5_Assistans.indd 1

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

21

5/23/2014 3:32:20 PM


■ REPORTAGET

Jessica blev sin egen Det finns många sätt att organisera personlig assistans. Som berättigad kan du låta kommunen ta hand om allt. Eller så kan du välja ett företag eller kooperativ. Dessutom kan du ta allt ansvar själv. Det valde Jessica Smaaland att göra. 22

JESSICA SMAALAND KÄNDE att hon ville ha mer självbestämmande och större kontroll över sin egen assistans. Framför allt över hur resurserna användes. Därför bestämde hon sig för att bli arbetsgivare åt sina egna assistenter. Ett val hon inte ångrar. – Det är bra på många sätt. Jag får en mycket mer direkt kontakt med mina assistenter. Är det något kan jag svara med en gång. Alla problem kan vi diskutera och lösa på plats. Dessutom känner jag att jag har mer kontroll över mitt liv. Det är skönt. Samtidigt som hon upplever rollen som arbetsgivare som mycket positiv vill hon inte sticka under stol med att det finns nackdelar. – Det blir mycket jobb och ansvar. Jag är aldrig riktigt ledig. Jag är arbetsgivare 24

timmar om dygnet. Men jag ångrar mig inte. Jag är väldigt glad att jag tog det här steget. JESSICA SMAALAND BERÄTTAR att jobbet som arbetsgivare åt sina egna assistenter kräver en hel del kunskap och kontroll. – Jag har ju en klar fördel. Jag är utbildad ekonom och har även pluggat en del juridik. Dessutom jobbar jag intressepolitiskt med assistansfrågan. Därför kan jag mycket om lagar och regler. Det har underlättat. Men, påpekar hon, fördelarna överväger nackdelarna. – Jag kan verkligen rekommendera detta. Man ska vara medveten om att det krävs mycket arbete och engagemang. Och man bör tänka igenom beslutet noga innan man be-

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Foto: Alexander Lagergren

arbetsgivare stämmer sig. Men man ska också komma ihåg att det finns mycket hjälp att få. NÄR MAN VÄL tagit beslutet är det viktigt att jobba strukturerat och genomtänkt, tycker Jessica Smaaland. Hon lyfter särskilt fram rekryteringen av assistenter. – Det är viktigt med en bra arbetsgrupp. De ska fungera ihop med varandra och med dig. Och det är du som har ansvaret för att samarbetet fungerar. Det blir mycket jobb om assistenterna slutar hela tiden. Själv har hon lagt ner mycket tid och energi på rekryteringen. – På arbetsförmedlingen är annonserna korta. Så jag satte upp en hemsida som jag hänvisade till i min annons. Där skrev jag

om min syn på assistans och på jobbet som personlig assistent. Sen kunde jag se i ansökningsbreven om de som var intresserade hade läst och förstått. HON SÄGER OCKSÅ att det är viktigt att inte bara ta första bästa som kommer på intervju. – Ha tålamod. Träffa gärna de som du tycker verkar intressanta flera gånger. Jag hade dessutom en mall med frågor som jag följde i mina intervjuer. Förutom rekryteringen påpekar Jessica att det är viktigt att komma ihåg att kommunikation är grunden till allt bra ledarskap. – Det är viktigt att vara tydlig och att lyssna. Då undviker man missförstånd och konflikter. MATTIAS HAGBERG

FAKTA/ Jessicas tips till den som vill bli egen arbetsgivare • Var noggrann med rekryteringen. Låt den ta tid. • Var noggrann med hur du kommunicerar med dina assistenter. Tänk på arbetsmiljön. • Viktigt att ha ork och kunskap. Men glöm inte att många delar av jobbet går att lägga ut på konsulter, som bokföring och löneadministration. • Skaffa rutiner. Det finns många bra dataprogram för schemaläggning, löner med mera som hjälper dig att bli en bra arbetsgivare. • Ta kontakt med organisationer som kan hjälpa dig. Det finns mycket stöd att få och mycket bra material som kan hjälpa dig. • Kommunicera viktiga saker via mail så att informationen finns nedskriven.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

23


■ ASSISTANSTIPS

PA-tips Assistanstips är ett projekt som drivs av Independent Living Institute med medel från Allmänna arvsfonden. På hemsidan PA-tips.se och på Facebook delar assistansanvändare med sig av sina egna idéer och lösningar på olika problem.

Lämna tips! Har du också tips att dela med dig av? Maila då: susanne@patips.se. Eller ring: 072 - 556 93 76 Eller skicka meddelande via Facebook. Du väljer hur mycket du vill berätta. Du väljer också om du vill synas i text och bild eller om du vill vara anonym.

Assistent och vän eller bara professionell? Många PA-tips handlar om arbetsledarrollen De assistansanvändare som har dubbla roller, som alltså är både arbetsledare och användare får en mer komplex relationen till assistenten. Rollerna som ”arbetsledare och professionell” eller ”assistansanvändare och vän” tillför relationen en extra dimension. Samvaron blir inte alltid enkel och självklar utan kan pendla mellan de olika perspektiven beroende på situation. MÅNGA AV DE tips som strömmat in handlar om arbetsledarrollen. I vilken mån man kan vara ”kompis” med assistenten. Tipsen varierar allt ifrån att å ena sidan hålla sig till en strikt professionell relation till att å andra sidan sträva efter vänskapsrelationer. Anna, som i verkligheten heter något annat, säger uttryckligen i tipset En väg till professionell relation att hon inte vill umgås med sina assistenter. När hon anställer nya assistenter väljer hon dem inte utifrån vilka som verkar trevligast utan frågar sig istället vilka som hon tror kan ge bra service på ett professionellt sätt. Redan i ett tidigt skede säger hon till assistenten att det är viktigt för henne att inte prata så mycket. Anna säger att hon inte vill bli privat med sina assistenter och ju mer man pratar desto större är risken att man kommer nära varandra. Så när hon och assistenterna pratar undviker de privata ämnen och pratar mest om jobbet, om hur hon vill ha sin assistans. I tipset En professionell relation säger hon att steget mellan att vara kompis och arbetsledare är för långt för att de ska kunna kombineras, och att hon i mesta möjliga mån försöker axla rollen som arbetsledaren och se assistenten som hennes ”redskap” att leva ett normalt liv. JOHAN DÄREMOT SÄGER att han gärna blir vän med assistenten. I tipset ”Vän med assistenten” säger han att det skulle kännas ”onaturligt” att undvika en vänskapsrelation och för honom är det viktigt att ha

socialt utbyte av assistenterna. De pratar mycket, om vädret, politik, musik, film… Han tycker det är viktigt att man kan diskutera när man umgås så många timmar i sträck. Johan säger att han har haft assistenter som han inte haft socialt utbyte av och att han tycker att det är hemskt. Johan och hans assistenter pratar även om deras inbördes relation och han säger i ett annat tips, Dialog om arbetet med assistenten, att nyckeln till att assistenten trivs och upplever en god arbetsmiljö är att ha en dialog om arbetet. Bland annat pratar han mycket med sina assistenter om deras roller som assistent respektive assistansanvändare. Han anser att man, som i alla relationer, måste ge och ta. ”Om mina assistenter mår bra, mår jag bra” resonerar han. EN MELLANVÄG KAN man säga att Erik hittat. I tipset ”Avspänd men professionell relation till assistenten” säger han att han vill ha en viss professionell distans till sina assistenter. Han menar att det gäller att hitta en balans: att kunna skämta och vara öppen men ändå med en ”professionell touch”. Å ena sidan finns en risk att komma varandra för nära så att assistentens yrkesroll suddas ut. Assistenten ska inte ersätta en vän, resonerar han, i så fall blir det som att man köper sina vänner. Han säger även att risken finns att man ”lägger sig i varandras liv och det egna beslutet försvinner utan att man märker det”. Å andra sidan menar han att det inte får vara stelt, med bara regler och strama strukturer. ERIK TILLANDER

FAMILJEFÖRETAGET INFORMERAR Vi är glada att kunna berätta för er äldre i Ale, att vi är godkända av kommunen för att utföra hemtjänst från den 1 Mars. Vi har en lång erfarenhet av vårdarbete och personlig assistans, med tillstånd från socialstyrelsen. Vi hjälper dig utifrån dina behov och önskemål, så att du känner trygghet. Vi är måna om ditt välbefinnande och vill att du bestämmer hur vi ska hjälpa dig.

PERSONLIGT NÄRVARANDE FLEXIBELT Med omtanke i fokus anpassar vi assistansen efter dig och dina behov. Vi gör det som krävs för att Du ska känna dig trygg.

Du får bl.a: Fast, duktig och utbildad personal. Gratis fotvård en gång /månad. Juridisk och annan praktisk hjälp med t.ex. ditt hemtjänstbeslut. Skräddarsydd hjälp så att det passar dina behov. Vi talar flera olika språk. Vi kan även arbeta som personliga assistenter.

Hösten sägs symbolisera ålderns tid. Vi vill att du ska uppleva sommartid tillsammans med oss. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Ring så berättar vi mer Flexi Assistans Göteborg AB

Flexiassistans Göteborg AB Angeredsvinkeln Adress: Angeredsvinkeln 99 424424 67 Angered 67 Angered

24

Telefon:031- 789 09 90 40

Webbplats: www.flexiassistans.se Mobil: 073-504 18 E-post: flexiassistans@hotmail.se Telefon: 031-789 09 90

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

www.flexiassistans.se flexiassistans@hotmail.se


Foto: Alexander Lagergren

Fler tips från PA-tips Ergonomisk arbetsstol för assistenten Jessica har köpt en Sitt-upp, som är en arbetsstol för höga arbetsställningar. Den har en hästsadelformad ergonomiskt utformad sits. Foten har ett brett 5–fotskryss för att få stabilitet och stora hjul för att enkelt kunna rullas. Arbetshöjden är upp till 80 cm. Den är användbar till mycket säger Jessica, till exempel då hon ska fixa naglarna och assistenten behöver komma nära för att nå.

Byrå för assistenternas personliga tillhörigheter Hos Lotta, i assistentrummet, har assistenterna en byrå med varsin låda där de kan förvara sina personliga tillhörigheter, och alltså slippa att bära dessa fram och tillbaka. Varje låda går att låsa. För att slippa ”institutionskänslan” som uppstår när man märker varje låda med namn har assistenterna i stället varsin snygg nyckelring med namnet på.

Välja handikappanpassat hotell Lotta ringer ibland hotellet och ber dem skicka bilder på hur det ser ut. De svarar ofta att det är handikappanpassat men det stämmer inte alltid. Hennes erfarenheter av bemötandet när hon ringer är positiva och hon får de bilder hon ber om. Det som är viktigt att veta är att det finns utrymme för assistenten att kunna utföra sitt arbete och att de hjälpmedel som behövs, får plats.

Dina kunskaper utgör grunden Som förälder eller nära anhörig till den som behöver personlig assistans, har du värdefull kunskap om brukarens behov. Tillsammans omvandlar vi detta till livskvalitet. Tel. 08-580 800 06 www.saxenaomsorg.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

25


■ RECENSION

höstens konferenser för dig Chefsdagarna Personlig assistans 9-10 september 2014

Nya arbetssätt som effektiviserar och kvalitetssäkrar den många gånger utmanande sociala dokumentationen. Sveriges främsta experter ger dig tips på hur du kan förbättra ditt ledarskap på distans.

lss-dagarna 2014 19-20 november 2014

Juridiska uppdateringar, hantering av komplexa diagnoser och chans att skräddarsy din konferens efter din roll som handläggare respektive chef.

individanPassad daglig verksamhet 26-27 november 2014

Sveriges främsta mötesplats inom DV. Förnya din verksamhet – brukarens intresse och behov i fokus. Försäkringskassan finns på plats på alla tre konferenser för att svara på frågorna du brottas med i din verksamhet! Scanna QR-koderna ovan för att läsa mer eller gå in på www.conductive.se

Hawking är främst vetenskapsman FYSIKERN STEPHEN HAWKING har trollbundit läsare över hela världen med sina populärvetenskapliga böcker om universum. Framför allt hans bok Kosmos – en kort historia från slutet av åttiotalet blev något av en global sensation. På bara några år sålde boken över tio miljoner exemplar och förvandlade Stephen Hawking till världens mest kända fysiker. Hans namn nämns ofta tillsammans med storheter som Newton och Einstein, fast hans insatser som forskare inte varit BOK lika betydande. Nej, det är som Min historia populärvetenskaplig författare Författare: Stephen Hawking han har blivit världsberömd. Förlag: Norstedts Hans belackare påstår ofta att bokförlagen cyniskt utnyttjat det faktum att Stephen Hawking sedan tjugoårsåldern är svårt funktionsnedsatt som en följd av nervsjukdomen ALS. Men i själva verket är det tvärt om. Stephen Hawking har inte vunnit sin framgång tack vare sin sjukdom – utan trots den. DEN SOM TVIVLAR kan med fördel läsa hans självbiografi som nu finns i svensk översättning. Det är en bok som framför allt handlar om ett passionerat förhållande till fysik och en längtan efter att göra allt det som kosmologerna lärt sig genom åren tillgängligt för en bred allmänhet. Faktum är att passionen för det naturvetenskapliga är så stor att självbiografin många gånger förvandlas till vanlig populärvetenskap. Visst, den som vill lära känna mannen bakom de bästsäljande böckerna har en del att hitta här, men det mesta blir tyvärr osagt. Stephen Hawking redogör kort och koncentrerat för sitt liv, men som läsare kommer man aldrig riktigt bakom den raka uppräkningen. Det blir lite som ett fruktansvärt långt CV kryddat med en del personliga detaljer. Det är synd, för Stephen Hawking har onekligen en historia att berätta. Som läsare vill man veta mer om det brinnande intresset för fysik, ett intresse som uppenbarligen fått honom att trotsa alla hinder. Ja, till och med att leva längre än vad som verkar möjligt. SÅ, SAMTIDIGT SOM frånvaron av djupare inblickar i Stephen Hawkins liv med ALS är bokens stora brist är det också bokens stora tillgång. Stephen Hawking vägrar att reducera sig själv till sin sjukdom och till sina fysiska begränsningar. Han är, först som sist, forskare. Han drivs av en stark längtan att förstå hur universum hänger samman, hur vårt märkliga kosmos är möjligt. Ja, det är nog så att passionen för fysik överskuggar allt annat i Stephen Hawkings liv. Den passionen är en fantastisk tillgång som forskare och som populärvetenskaplig författare – hans engagemang smittar helt enkelt av sig. Men det är en stor brist när man vill skriva sina memoarer. Stephen Hawking är, kort och gott, inte tillräckligt intresserad av sig själv för att skriva om sig själv. Så, den som är intresserad av Stephen Hawking gör nog bäst i att läsa någon av hans böcker om universum. Där kommer han till sin rätt. MATTIAS HAGBERG

26

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


NOTISER ■

Uppsving för mässor om funktionsnedsättning Det är populärt att arrangera mässor, kongresser och mötesplatser kring funktionsnedsättning. Så populärt att de etablerade mässorna hela tiden utmanas av nykomlingar som pockar på uppmärksamhet och vill vara med och konkurrera om besökarnas intresse. LEVA & FUNGERA som arrangeras vartannat år i Göteborg dominerar utbudet. Mässan har gått från att vara en produktutställning till att bli mer av en samlingsplats för branschfolk och andra intresserade. Förra året besöktes den av närmare 13 000 pesoner. När vi inför senaste upplagan av Leva och Fungera träffade mässgeneralen Maria Nilsson förklarade hon sina ambitiösa planer:

– Jag vill att Leva & Fungera ska ses som den naturliga plattformen när det gäller funktionsnedsättning, tillgänglighet och angränsande områden. Det ska kännas självklart att arrangera möten och konferenser i anslutning till mässan, att min vision är att hela Göteborg ska kännas som det givna valet för aktiviteter inom det här området. RIKTIGT DÄR ÄR vi inte än, men

allt fler i branschen ser just Leva och Fungera som en av årets viktiga mötesplatser, med både utställnings- och konferensdel. Men bland utmanarna – eller komplementen, beroende på hur man väljer att se på det – finns ett antal initiativ kring frågor som rör funktionsnedsättning, tillgänglighet och personlig assistans, som håller på att vinna mark. I Göteborg arrangerar även

Göteborgsregionen ett återkommande event med titeln Mötesplats Funktionshinder, i år för sjätte gången. Och på Kistamässan i Stockholm arrangeras i maj hjälpmedelsmässan Hjultorget, som har varit med betydligt längre än så. Funka för livet i Växjö arrangeras också den under maj

och bjuder på en kombination av utställningar och seminarier. Och i betydligt mindre skala, med fokus riktat mot brukare och anhöriga finns exempelvis LSS-mässan, som Socialtjänsten i Uddevalla arrangerar ihop med Bohusläns museum. ANDREAS KARLSSON

TotalAssist är en helt webbaserad tjänst för personlig assistans. Det är enkelt att komma igång med schemaläggning, tidrapportering och elektronisk signering.

TotalAssist ger en effektiv och säker administration för assistansföretaget med avseende på lagar och regler enligt Försäkringskassan, ATL, etc.

info@totalassist.se

www.totalassist.se

Aros Circle AB, 021-448 49 50

Frihet

När bilen är en del av resan skapar vi anpassningar för dig som vill köra eller åka bil, oavsett bilmärke eller behov. Kontakta oss för en visning eller utprovning nära dig!

permobil.se

Permobil Sverige

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

27


■ FORSKNING

Snabb ökning av autismdiagnoser Allt fler barn och unga får diagnoser inom autismspektrumet. Det visar en undersökning från Stockholms läns landsting. Enligt den har antalet fall ökat med 75 procent mellan 2007 och 2011. 2007 HADE NÄSTAN 4000 barn och

unga i Stockholms län diagnosen autismspektrumtillstånd, AST. Fyra år senare hade den siffran stigit till nästan 7000 barn och unga. Det är en kraftig ökning på bara några få år, och forskarna som genomförde studien blev själva överraskade. – Vi hade väntat oss en ökning. Men inte så här stor. Senast vi gjorde den här typen av undersökning hade 1,5 procent av barn och unga i Stockholms län en diagnos inom AST. Nu är det så många som 2,6 procent. Det säger Selma Idring, barnpsykiatriker, doktorand vid Karolinska institutet och en av författarna till den nya rapporten. Och hon fortsätter: – Vi ville undersöka om vi hade samma typ av ökning som man kunnat se i andra länder, till exempel USA. EXAKT VAD SOM ligger bakom den kraftiga ökningen är inte klarlagt. Men forskarna tror att det framför allt handlar om ett ökat antal utredningar. – Letar man efter de här tillstånden så hittar man fler helt enkelt. Sedan 2006 har landstinget satsat mer på utredningar än tidigare.

28

Samtidigt är hon noga med att på– Vi hoppas att fler aktörer i samhälpeka att hon inte kan utesluta en faktisk let ska inse att AST är vanligt förekomökning. mande, att man ska förstå att detta är – Vi har inte undersökt de direkta orstörre än vi trott. Och att det ska leda sakerna. Så det är svårt att säga vad ökfram till en diskussion om hur till exningen beror på. Men vi har indikatorer empel skola och socialtjänst på bästa som pekar på att det främst handlar om sätt kan bistå de här barnen och ungdofler utredningar som ger fler diagnoser. marna, och även vuxna. Det kan handI er rapport skriver ni att det finns en la om vilken skolgång som är lämplig ”ökad efterfrågan” på den här typen av eller om det behövs insatser enligt LSS. diagnoser. Vad menar ni med det? – Det är min erfarenhet när jag jobMEN, PÅPEKAR SELMA IDRING, man bat kliniskt med den här typen av diagfår inte glömma att AST är ett väldigt noser, och jag vet att jag brett spektrum av didelar den erfarenheten agnoser. FAKTA med många andra. Det – Det går inte att finns en efterfrågan på klumpa ihop alla dessa Autismspektrumtillstånd, AST Autismspektrumtillstånd är ett samlingsbede här diagnoserna efterbarn och unga. Man grepp för en heterogen grupp neuropsykiasom de ofta är kopplade måste alltid se till den triska tillstånd som kännetecknas av funktionstill insatser. På många enskilda individen och nedsättningar inom kommunikation, socialt håll inom skola och socitill hans eller hennes samspel och föreställningsförmåga. Symtomen altjänst är det lättare att behov. och graden av funktionsnedsättning varierar få stöd om man har en Er studie handlar starkt mellan individer och samsjuklighet med andra neuropsykiatriska tillstånd förekommer diagnos. Det är lite oturom Stockholms län. ofta. Flera studier har visat att förekomsten av ligt. Skolan ska egentliHur ser det ut i resten AST ökat under senare år. gen ge stöd till alla elever av landet? efter behov, inte efter – Förmodligen finns diagnos. det fler barn som inte är diagnostiserade Vad hoppas ni att er studie ska leda även i övriga landet. Det tror vi. fram till? MATTIAS HAGBERG

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


OAVSETT.

Ö ÅR F R T RO F I

EN

V

Vi erbjuder personlig assistans som du vill ha den. Antingen vill du att vi tar ett helhetsgrepp om din assistans eller så vill du sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare för dina personliga assistenter och vi finns nära dig med våra lokala assistanskontor.

DE FÖR AT T

Hos oss får du också till gång till en rad fördelar som: • Juridiskt stöd och hjälp med ansökningar och omprövningar • Kundombudsman • Vi har lokala assistanskontor i hela Sverige …och mycket annat. Läs mer på frosunda.se

KOnTAKTA OSS Om pErSOnlig ASSiSTAnS 0771-FRÖSUNDA (37 67 86 32) kundkontakt@frosunda.se Transparens och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende. på frosunda.se kan du ta del av vår Förtroenderedovisning som visar vår syn på kvalitet, vad vi har gjort 2013 och vad vi tänker göra 2014.

VI

AN S V AR TAR


■ NOTISER

IT-stöd till personer med funktionsnedsättning REGERINGEN HAR GETT Post- och telestyrelsen i uppdrag att se över möjligheterna för att inrätta en permanent IT-supporttjänst för personer med funktionsnedsättning. Idén bygger på den försöksverksamhet som bedrivits sedan

2009 och som gjort det möjligt för äldre och personer med funktionsnedsättning i utvalda kommuner att få hjälp med IT-relaterade problem i hemmet. – Alliansregeringens mål är att alla som vill ska

FRAMSTEG I AUTISMFORSKNINGEN I EN ARTIKEL i tidskriften Nature Medi-

cine presenterade nyligen ett forskningslag bestående av svenska och franska forskare, nya rön som kan vara början till att lösa gåtan med autism. – Försök på både djur och människor med autism visar att man inte får den ”uppkoppling” i hjärnan som man förväntar sig. Det är som att man ska surfa på internet med datorn, men bara kommer in på en enda webbsajt, man kommer inte vidare ut på nätet, säger Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri, i en intervju med Expressen. Han berättar att det är svårt att reparera genförändringar och att forskarna därför riktar in sig på att hitta medel som reparerar det som genförändringen har skadat, som felfunktioner i kroppens proteiner. Och en sådan behandling är man nu på god väg att utveckla. – På så sätt kan man reversera, backa,

processen. Man får slut på det som skadar hjärnans nervsystem. Autismbilden går tillbaka och man fungerar mer normalt, säger Christopher Gillberg. Studier på både möss och nyligen också människor, har visat att autismsymtomen kan försvinna hos både barn och vuxna med den här typen av behandling, något som Gillberg beskriver som revolutionerande.

kunna vara digitalt delaktiga. För att den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara det kan man behöva få stöd att använda olika typer av ITrelaterade produkter, säger IT- och energiminster Anna-Karin Hatt, i ett pressmeddelande.

Sverige får kritik från FN FN-KOMMITTÉN som övervakar hur Sverige följer konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning kom nyligen med sin första delrapport. I den riktas hård kritik mot Sverige på flera punkter, alltifrån generella synpunkter till konkreta påpekanden. Kritiken handlar bland annat om att konventionen inte är svensk lag och därmed frivillig att implementera på kommunal nivå, samt att det finns för få indikatorer hur väl Sverige följer konventionen. Sverige uppmanas ompröva lagförslaget om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering, eftersom det strider mot artikel 5 i konventionen om jämlikhet och ickediskriminering, och rapportförfattarna tar som exempel att lagförslaget inte omfattar företag med mindre än tio anställda. Kommittén är också bekymrad över att många människor har mist sin personliga assistans sedan 2010 och att många andra har fått neddragningar.

När du väljer AGENSA att anordna din personliga assistans får du: • Närhet och omtanke - vi finns om och när du behöver oss! • Ärlighet och öppenhet - direkt i mötet med dig! • Ordning och reda - skapar förtroende!

Välkom att kon men takt Mer in a oss! www.a fo på gensa.c om

Verksamma sedan 2003 Agensa AB I Villavägen 2 Valje I 294 77 Sölvesborg I Tel: 044-12 58 00 I www.agensa.com 30

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


MER ÄN BARA PERSONLIG ASSISTANS Personlig Assistans, Daglig Verksamhet, Lägenheter och Friskvårdscenter utan externt vinstintresse 7H Assistans ägs av en ekonomisk förening och har därmed inte något externt vinstintresse. För oss är det brukaren som är i centrum och eventuellt överskott kommer alltid användas för att öka kvaliteten i våra brukares vardag.

7H Assistans erbjuder bland annat: -

Personlig Assistans Daglig Verksamhet Lägenheter Juridiskt grundstöd Friskvårdscenter med bland annat: • Yoga i olika former • Massage • Samtalsverksamhet • Taktil stimulering • Frisör

“7H Assistans lyssnar på både brukarna och assistenterna. De är måna om att alla ska ha det bra. Jag känner mig trygg med 7H Assistans som assistansanordnare.” - brukare

Besöksadress: Moldegatan 9, 504 32 Borås Tel vxl.: 033 - 48 03 40 • Mail: info@7hassistans.se Web: www.7hassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

31


■ ASSISTANSGUIDEN RIKSTÄCKANDE 4YOU-Personlig Assistans Fabriksgatan 8 691 41 Karlskoga 073-5544505 www.4youab.se

A-Assistans Sjötullsgatan 9 824 50 Hudiksvall 0650-541550 info@a-assistans.se www.a-assistans.com A-Assistans är ett privat företag som anordnar personlig assistans av hög kvalitet för dig som vill leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi är alternativet för dig som vill bestämma över ditt eget liv och samtidigt ha en trygg och pålitlig partner vid din sida. Vi utgår från dina unika behov och önskemål när vi utformar din personliga assistans och du får själv vara delaktig när virekryterar dina assistenter. A-Assistans har drygt 500 personliga assistenter anställda runt om i landet. På huvudkon­toret i Hudiksvall arbetar 13 personer. A-Assistans är IfA-godkända och har anordnat personlig assistans åt nöjda kunder sedan 1994. ACA Assistans AB Metallvägen 5 453 53 Mölnlycke 031-987330 www.aca.se AGENSA AB Villavägen 2 Valje 294 77 Sölvesborg 044-125800 info@agensa.com www.agensa.com Aktiv Assistans Tillsammans Radiatorvägen 17 702 27 Örebro 019-6037700 info@assistanstillsammans.se www.assistanstillsammans.se Almen Care Junogatan 9 451 42 Uddevalla 076-3180052 info@almencare.se www.almencare.se Assistans i Balans Drottningholmsvägen 7 112 42 Stockholm 08-50387242 info@assistansibalans.se www.assistansibalans.se Assistansbolaget i Sverige AB Aspholmsvägen 12A 702 27 Örebro 020-244344 info@assistansbolaget.se www.assistansbolaget.se AssistansLotsen AB Prästgatan 51 831 34 Östersund 063-3910100 www.assistanslotsen.com AssistansPoolen AB Storgatan 43 386 23 Färjestaden 0485-30377 info@assistanspoolen.se www.assistanspoolen.se Bonitas AB Box 38114 100 64 Stockholm 08-52227030 www.bonitas.se Borås Assistans AB Sandgärdsgatan 28 503 34 Borås 033-5555008 info@boras-assistans.se www.boras-assistans.se

32

Blå Assistans Östra Boulevarden 40 291 31 Kristianstad 044-7815155 info@blaa.se www.blassistans.se Blå Assistans är en ideell, brukarstyrd förening utan vinstintresse med erfarenhet av personlig assistans sedan 1994. Vi arbetar rikstäckande och Du är välkommen oav­sett var i landet Du bor. Vi har kontor i Kristianstad och Uppsala. Blå Assistans är beviljade tillstånd att anordna personlig assistans till barn och vuxna och vår verksamhet är IfA-godkänd. Blå Assistans är arbetsgivare för personliga assistenter och administrerar löner, skatter, försäkringar och annan redovisning som krävs. Du får hjälp med att utforma ansökningar, yttranden och överklag­ningar som gäller personlig assistans. För oss är det självklart att Du är arbetsledare för Dina personliga assistenter och att Du själv väljer vilka Du vill anställa. Du kan själv utse en biträdande arbetsledare. Blå Assistans anordnar utbildningar både till Dig som arbetsledare och till Dina personliga assistenter. Välkommen till Blå Assistans! Brukarkooperativet JAG Box 161 45 103 23 Stockholm 08-7893000 www.jag.se Cederbonds Assistans AB Slottsmöllan 10 B 302 31 Halmstad 0733-999595 info@cederbonds.com www.cederbonds.com CL Assistans AB Forelltorget 2 141 47 Huddinge 08-53117070 info@classistans.se www.classistans.se

Clara Assistans AB Lindormsgatan 37 506 44 Borås 0705-194192 www.claraassistans.se Clara Assistans startade 2005 med målsättning att du som har personlig assistans ska kunna leva på dina egna villkor. Hos oss är en god livskvalité din självklara rättighet. Med flexibla lösningar skräddarsyr vi din assistans och hittar tillsammans de individuellt anpassade lösningarna som passar just dig. Vi ger dig trygghet med en unik tillgänglighet, vi har inga telefontider utan du når oss alla veckans dagar, dygnet runt. Valfri avtals- och/eller uppsägningstid. Välkommen att kontakta oss!

ENKV/ASSISTANS Skärsnäsvägen 20 182 63 Djursholm 020-504000 carl@enkv.se www.enkv.se FMF Assistans AB Gamla Kungsvägen 54 541 32 Skövde 019-6090420 Kontor@fmfassistans.se www.fmfassistans.se Foveo AB Box 597 581 07 Linköping 013-310602 www.foveo.se

Freja Assistanstjänst AB Viveka Trolles Gränd 8 165 54 Hässelby 08-389820 www.frejaab.se Freja Assistanstjänst AB erbjuder individuellt anpassat stöd som personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Våra kunder är barn, ungdomar och vuxna. Utgångspunkten för vårt arbete är alltid dina önskemål, tankar, behov och förväntningar. Kontakta oss för personlig rådgivning och stöd vid behov av assistansservice.

Enigheten Personlig Häradsvägen 19 784 34 Borlänge 0243-229622 www.enigheten.se

Humana AB Fabriksgatan 22, 5 tr 701 43 Örebro 020-303100 info@humana.se www.humana.se Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. 1 800 kunder har valt Humana, hälften är barn och ungdomar. Det är kundernas fria val som gjort oss störst. Det säger väl en del om kvalitet? Vi har 7 000 medarbetare varav 20 jurister över hela landet. Kan det bli tryggare än så? Alla arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Med storlek följer också resurser. För att utveckla vår personal. För att driva frågor i samhället och branschen. För att göra det bästa för dig som kund. Välkommen till Humana!

LSS-Partner AB Box 9161 400 94 Göteborg 031-689490 www.lss.se LSSGS AB von Utfallsgatan 1 415 05 Göteborg 010-7881280 info@lssgs.se www.lssgs.se

MBK Assistans AB Sven Jonsons Gata 2 E 302 27 Halmstad 035-156595 www.mbkassistans.se Personlig assistans på dina vilkor Nordica Assistans AB Drakenbergsgatan 1 C 702 19 Örebro 019-6110050 info@nordicaassistans.se www.nordicaassistans.se

Nordström Assistans AB Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 020-809090 www.nordstromassistans.se Frösunda LSS AB Frösundaviks Allé 15 169 70 Solna 08-50523500 www.frosunda.se Personlig assistans som du vill ha den. Oavsett. Vi vet att alla är unika. Därför erbjuder vi personlig assistans över hela landet som ska passa dig och det du behöver. Antingen önskar du att vi tar ett helhetsgrepp om din personliga assistans, eller så vill du sköta den mer självständigt. • Personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna • Garanterar kundens assistans • Plusprogram, erbjudande om lärorika och stimulerande aktiviteter • Utbildar, utvecklar och arbetsleder assistenter • Totalt och professionellt arbetsgivaransvar Hela Sveriges Assistans AB Svärdvägen 19 182 33 Danderyd 08-55771900 www.hsaab.se Jeta Jon AB Järnvägsgatan 34 703 62 Örebro 0512-302022 info@jetajon.com www.jetajon.com

Lev väl Assistans AB Engelbrektsgatan 33 BV 411 37 Göteborg 031-7890087 www.levval.se Personlig assistans som tanken var från början; att du själv bestämmer över din egen assistans. Vår styrka ligger i det personliga engagemanget och vår lyhördhet inför varje individs vilja och behov. Tillsammans ser vi till att just Din personliga assistans blir precis som Du själv vill ha den. Det är hela grunden i vår verksamhet. Du bestämmer och vi gör. Personlig Assistans som den egentligen borde vara. Kontor i Göteborg och Kiruna. Verksamma där vi behövs. Livihop AB Sturegatan 58 114 36 Stockholm 08-41043292 info@livihop.se www.livihop.se LSS Assistans Johan på Gårdas gata 5 A 412 50 Göteborg 031-833650 info@lssassistans.se www.lssassistans.se

Kooperativet Viol Villa Lübeck 566 31 Habo 036-41187 www.koop-viol.se Livsanda assistans Gruvgatan 19 421 30 Västra Frölunda 031-7111550 maja@livsanda.se www.livsanda.se

Claras Assistanstjänst AB Maskrosvägen 1 518 40 Sjömarken 033-130214 www.clarasassistanstjanst.se DVT Assistans AB Kungsgatan 96 632 21 Eskilstuna 016-131460 www.dvtassistans.se

nisation utan vinstintresse som sedan styrs av medlemmarna. Våra drivkrafter är möjligheter, jämlikhet och individuella behov. Hos oss kan du själv skapa en egen personligt utformad assistans, som hjälper dig att få just det liv du vill ha.

GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living Jaegerdorffsplatsen 3 414 51 Göteborg 031-636480 www.gil.se Vi betonar varje människas rätt att välja själv. Vi är en ideell orga-

Vår ambition är att vara mer än ett företag. Att alltid vara lite bättre imorgon än vad vi är idag. Vår filosofi bygger på att det är Livsanda som finns till för kunden och det är vi som företag som skall visa ett stort mått på flexibilitet och anpassningsförmåga, inte kunden. Därför heter vi Livsanda – assistans med livsglädje.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Vi har sedan 1998 bedrivit personlig assistans med fokus på kunden och deras situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder vi en rättvis personlig assistans. Självklart har vi av socialstyrelsen utfärdat tillstånd att bedriva personlig assistans. Vi har kunder i hela landet och finns lokalt i Stockholm, Malmö och Gällivare. Novasisv AB Box 1112 721 28 Västerås 021-303490 www.novasis.se Olivia Personlig Assistans Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 08-51420150 www.oliviapersonligassistans.nu OmsorgsCompagniet Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo 08-6495900 info@oc.se www.oc.se Optimal Assistans Lotsgatan 1 414 58 Göteborg 031-241542 www.optimalassistans.org P.ass.FORM AB Vendelsövägen 26 135 51 Tyresö 08-7125254 pass.form@passform.se www.passform.se PASAB – Persona Assistans Funkabotorget 3 393 52 Kalmar 0480-491419 www.pasab.se PBA Assistans AB Nygatan 20 B 702 11 Örebro 019-184184 www.brukare.nu Primacura AB Knallerian/Skaraborgsv. 62-64 506 30 Borås 033-128129 www.primacura.se


ASSISTANSGUIDEN ■ Rik Assistans AB Norra kyrkogatan 15 871 30 Härnösand 0611-811010 info@rikassistans.se www.rikassistans.se

STIL erbjuder personlig assistans med hög kvalitet. Hos oss styr inte vinstintresset. Istället går pengarna till att utveckla assistansreformen och förbättra villkoren för våra medlemmar. Vårt fokus ligger på självbestämmande och på att du som medlem ska kunna leva det liv du vill. Vi ger dig juridisk rådgivning, en unik assistansgaranti och fortlöpande utbildning till dig och dina assistenter. Dessutom bedriver vi påverkansarbete för att förbättra tillgängligheten i samhället. För alla.

Saxena Omsorg AB Centrumslingan 51 171 45 Solna 08-58080006 info@saxenaomsorg.se www.saxenaomsorg.se Dina kunskaper utgör grunden. Som förälder eller nära anhörig till den som behöver personlig assistans, har du värdefull kunskap om brukarens behov. Tillsammans omvandlar vi detta till livskvalitet. Det är vårt ansvar att se till att alla människors lika rätt och värde tillgodoses. Därför tar vi reda på kundens önskemål och värderingar tillsammans med dig och anpassar assistansen individuellt. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur vi kan hjälpa just dig. Schwanborgs Assistans AB Norra Ramsingegården 273 97 Tomelilla 0417-42140 www.schwanborg.se

Särnmark Smidesvägen 7, 3 tr 171 41 Solna 08-50592000 info@sarnmark.se www.sarnmark.se Att bestämma över sitt liv är en rättighet, därför tror vi på en individuell lösning där du gör valen. Särnmark Assistans startades 1992 av Cecilia Ekholm och Mikael Särnmark som själv har en funktionsnedsättning. Besök oss på: www.sarnmark.se eller ring 08-505 920 00 så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig! Team Assistans i Göteborg Herkulesgatan 36 417 01 Göteborg 031-222050 www.teamassistans.se Telge Assistans AB Dalhagavägen 56 151 55 Södertälje 08-55039500 www.telgeassistans.se

Sirius Assistans AB Tegelviksgatan 12 116 41 Stockholm 08-7453300 www.siriusomsorg.se Hos oss väljer du ditt upplägg själv, antingen tar vi hand om allt eller så väljer du vilka delar du vill ansvara för och vi sköter resten. Du är delaktig och medveten genom hela processen så du får din assistans precis som du vill ha den. Vi finns alltid nära och gör det lilla extra för dig! Med omtanke skapar vi möjligheter till ett innehållsrikare liv! Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB Moldegatan 9 504 32 Borås 033-480340 www.shsboras.se

Tibble Konsult Biblioteksgången 2 183 70 Täby 08-7588537 www.tibblekonsult.se VH assistans VH kids Åsgatan 12 791 71 Falun 023-29299 www.vhassistans.se Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB Stora Nygatan 72 211 37 Malmö 040-236240 www.vagentillbattreliv.se Ågrenska Assistans Lilla Amundön 436 58 Hovås 031-7509100 www.agrenska.se

Stiftelsen Assistansen Box 24 610 70 Vagnhärad 0155-226148 www.assistansen.se Sydassistans AB Limhamnsvägen 128 216 12 Limhamn 040-160500 assistans@sydassistans.se www.sydassistans.se

STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige Storforsplan 36, 10 tr 123 47 Farsta 08-50622150 info@stil.se www.stil.se

Vivida Assistans Elementvägen 14 702 27 Örebro 019-5554300 vivida@vivida.se www.vivida.se VIVIDA Assistans AB arbetar för assistansberättigade i hela landet. Vivida grundades 2004 och i dag är vi närmare 1000 medarbetare. Vår verksamhets syfte och mål kännetecknas av en stark värdegrund med ett tydligt fokus på kvalitet. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Att vara Sveriges ärligaste assistanssamordnare innebär öppenhet i organisationens alla delar och det är vi i dagsläget ensamma om. Syna oss gärna i sömmarna!

SÖDRA SVERIGE A-bas Malmö HB Spånehusvägen 83 214 39 Malmö 040-214082 mm@a-bas.se www.a-bas.se Acepto Assistans AB Gustav Adolfs torg 47 211 39 Malmö 040-6114255 info@acepto.se www.acepto.se Adium Omsorg AB Nybrogatan 2 262 63 Ängelholm 0431-10880 pernilla.adiumomsorg@telia.com www.adiumomsorg.se Albatross S:t Lars väg 42 A 222 70 Lund 046-2610170 info@albatross-pa.se www.albatross-pa.se ALOIS assistans Järnvägsgatan 11 262 32 Ängelholm 042-207850 info@aloisassistans.se www.aloisassistans.se Anemon Personlig Assistans Dag Hammarskjölds väg 2 224 64 Lund 046-122110 www.anemon.se Animo Assistans AB Norregatan 4B 211 27 Malmö 040-6313090 morgan@animoassistans.se www.animoassistans.se Assist Kompaniet Svea AB Södra Storgatan 11-13 252 23 Helsingborg 076-2491999 kassem@assistkompaniet.se www.assistkompaniet.se Assistans Arken AB Bofinksgatan 30 235 36 Vellinge 040-426350 info@assistansarken.se www.assistansarken.se Assistans Dalby Magistratsvägen 37 D 226 43 Lund 046-200828 info@assistansdalby.se www.assistansdalby.se Assistans i Halmstad AB Brogatan 52 A, 3tr 302 95 Halmstad 073-2262131 frederiksen.helle@hotmail.com www.assistansihalmstad.se Assistansfirman ADL AB Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-212100 assistansfirman@hotmail.com www.assistansfirman.se Assistanslinan AB 252 25 Helsingborg 042-160200 info@assistanslinan.se www.assistanslinan.se Assistansportalen AB Polluxvägen 17 312 72 Skummelövsstrand 0430-799070 daniel.jacobsson@assistansportalen.com www.assistansportalen.com Attendo LSS AB Kattsundsgatan 16 211 26 Malmö 0730-739073 niklas.mandin@attendo.se www.attendo.se Axhorn Assistans AB Ängsklockevägen 5 439 62 Frillesås 0340-652566 info@axhornassistans.se www.axhornassistans.se Barn- och Ungdomsassistans Höjdrodergatan 15 212 39 Malmö 040-213266 anne@barnoungdomsassistans.se www.barnoungdomsassistans.se

Björka assistans Tvärvägen 4 237 41 Bjärred 046-5409596 info@bjorka-assistans.se www.bjorka-assistans.se

HadiCare AB 200 10 Malmö 040-979159 info@hadicare.com www.hadicare.com

Blekingeakademin AB Skärvaboda 204 370 30 Rödeby 0708-209268 lena@blekingeakademin.se www.blekingeakademin.se

Harmoniassistans AB Silvåkragatan 67 254 58 Helsingborg 077-4447777 silvana.mustafa@harmoniassistans.se www.harmoniassistans.se

Blåvingen Personlig Gillekroken 24 221 00 Lund 046-399511 www.blavingen.se

HIL Assistans AB Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-127472 www.hil.se

Brukartorget Storgatan 6 386 30 Färjestaden 0485-41557 www.brukartorget.se Cia Assistans AB Algatan 70 231 42 Trelleborg 0410-10213 leila.kokay@ciaassistans.se www.ciaassistans.se COOL (Cooperativet Oberoende Liv) Box 147 263 22 Höganäs 042-331250 www.coolhoganas.se Din Personliga Assistans AB Tranestigen 6 289 32 Knislinge 0733-030333 www.dinpersonligaassistans.se www@fixaassistans.se

Iki Assistans S. Förstadsgatan 22 211 43 Malmö 040-6655850 www.ikiassistans.se Jelia Care AB Hemtjänst & personlig assistans Ryttarevägen 18 B 302 62 Halmstad 0735-113643 info@jeliacare.se www.jeliacare.se Jengla Omsorg AB 236 42 Höllviken 070-2520595 linda@jengla.se www.jengla.se KIL i Helsingborg AB Karlsgatan 10 252 24 Helsingborg 042-215370 kil@telia.com www.kooperativetkil.se Kooperativet Castor Södra Lundavägen 10 245 32 Staffanstorp 046-256021 www.kooperativet-castor.nu

Ekens Assistans AB Vikengatan 5 244 65 Furulund 046-730090 info@ekensassistans.se www.ekensassistans.se

Kooperativet EILA Kuvettgatan 2 262 71 Ängelholm 0431-418156 kristina.petersson@lrfkonsult.se www.eila.se

Närhet, medbestämmande och integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vi vill ge dig en assistans där du ställer kraven och vi arbetar för att tillgodose dina önskemål och behov för att du skall få största möjliga frihet och glädje i livet. Vi hjälper även till med ansökan, utredningar och överklagan. Empathy Systems Drottningtorget 1 211 25 Malmö 070-8114417 josephine@empathysystems.net www.empathysystems.net

Kooperativet Frihet Höstbruksvägen 12 226 60 Lund 046-150612 www.kooperativetfrihet.se Kooperativet Hand i Hand Idévägen 10 312 96 Laholm 0430-21032 www.handihand.se Kooperativet Helsingborg Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-127472 www.hil.se Kooperativet Lila Höstbruksvägen 12 B 226 60 Lund 046-130680 www.kooperativetlila.se Kooperativet Lotsen Postgatan 14 D 571 31 Nässjö 0380-74919 www.lotsen.org Kooperativet Vilja Satellitvägen 1 245 34 Staffanstorp 046-257076 www.kooperativet-vilja.nu Kronan Assistans HB Tränggatan 1 261 39 Landskrona 0418-499081 kristian@kronanassistans.se www.kronanassistans.se Kvalitea Assistans Blekinge Kungsmarksv. 21 A 371 44 Karlskrona 0763-375838 elin@kvalitea.se www.kvalitea.se

ES Assistans AB Carlsgatan 12 A 211 20 Malmö sanel.sitarevic@esassistans.se www.esassistans.se Fixa Assistans AB Kungsgatan 32 374 35 Karlshamn 0454-39725

Furuboda Assistans Furubodavägen 247 296 86 Åhus 044-7814600 www.furuboda.se NÄRHET, FÖRTROENDE, RESPEKT. Du som är berättigad till personlig assistans i din vardag, ta kontakt med oss. Vi har en omfattande kompetens inom området assistans och i frågor kring LSS. Vårt unika samarbete med Furuboda ger mervärde för dig. GiVa Assistans Box 38114 570 82 Målilla 495-20041 www.giva.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Lyckå Assistans AB Lumavägen 1 371 47 Karlskrona 0455-619816 kerstin@lyckass.se www.lyckass.se

33


■ ASSISTANSGUIDEN Lövets personlig Assistans, Massage & Service AB Ringarevägen 2 241 36 Eslöv 0413-15713 monica.strom@lovet.se www.lovet.se Max assistans Ranarpsvägen 54 269 92 Båstad 0431-362340 www.maxassistans.se Maxistans AB Fjallers väg 16 246 36 Löddeköpinge 0707-157844 info@maxistans.se www.maxistans.se MejDej Kooperativet Box 503 291 25 Kristianstad 044-781 51 00 info@mejdej.se www.mejdej.se MKEF 532 37 Växjö 0470-347101 yesab@mkef.se www.mkef.se Näsets Omsorgs Assistans Box 225 294 25 Sölvesborg 0456-70070 info@noass.se www.noass.se Omtanken i Skåne AB Villavägen 5 240 14 Veberöd 046-80910 www.omtankeniskane.se Personlig Assistans i Trelleborg Altonavägen 2 231 92 Trelleborg 0410-46040 www.pait.se PM Carpe Diem AB Götagatan 17 432 42 Varberg 0340-83227 petra.vbg@hotmail.se www.pmcarpediem.se Poolarna AB Mäster Johansgatan 11 211 21 Malmö 040-6615695 www.poolarna.se Rami Care i Sverige AB Flaggskeppsgatan 6 213 66 Malmö 040-238989 info@ramicare.se www.ramicare.se Rosassistans Mölledalsvägen 31 212 40 Malmö 040-938501 info@rosassistans.se www.rosassistans.se

Radix Assistans AB 212 25 Malmö 010-3300401 ingrid.olsen@radixassistans.se www.radixassistans.se Radix Assistans är ett svenskägt företag utan externa vinstintressen. Vi anordnar personlig assistans och därmed knutna uppdrag till både vuxna och barn. Men vi kan så mycket mer! Företagsledningen har lång erfarenhet inom både omsorg, vård, skola och arbetsmarknadspolitiska program. Vi tror på alla människors möjlighet att växa och utvecklas. Vi har ett stort nätverk med många kontakter inom arbetslivet och jobbcoacher som kan leda dig till praktik och jobb. Det är du som väljer vad kvalitet och trygghet är för dig. Det är vårt jobb att leva upp till ditt val. Det betyder rätt och slätt att det är du som bestämmer hur saker och ting

34

ska vara och att vi ser till att du har full insyn och kontroll på din assistans. Så som du vill ha det. Alla som arbetar hos oss certifieras inom sina specialområden. Det betyder att hela ditt team har grundläggande kunskaper inom LSS och assistans. Välkommen att kontakta oss! Skånska Assistanshuset AB Norretullsvägen 15 291 32 Kristianstad 044-217029 www.skanskaassistanshuset.se Spektra Assistans AB Bagaregatan 3 371 39 Karlskrona 072-3328555 pertti.klem@spektraassistans.se www.spektraassistans.se Stand By Me AB Box 16 260 43 Arild 042-352050 www.standbyme.se Strandbergs Personliga assistans AB Bertha Nordqvists gata 3 218 37 Bunkeflostrand 040-6085600 www.strandbergs-assistans.se Svenska Vårdgruppen Stadiongatan 65 217 62 Malmö 040-88606 www.vardgruppen.se TEBY Assistans AB Bronsgatan 14 253 61 Helsingborg 042-298400 teby@teby.se www.teby.se Tindra personlig assistans Bryggerigatan 2 264 33 Klippan 0435-15730 tindra@tindra-ab.se www.tindra-ab.se Trollebo Assistans HB Kaprifolievägen 16 227 38 Lund 046-123002 www.trollebo-assistans.com TRS-Assistans AB Remmarlövsvägen 52 241 35 Eslöv 0413-15847 info@trs-assistans.se www.trs-assistans.se VårOmtanke AB Höjdrodegatan 15 212 39 Malmö 040-213266 www.varomtanke.se Örbäck Assistans AB Rönnviksgatan 13 213 74 Malmö 040-6853030 kalle@orbackassistans.se www.orbackassistans.se Österlen Assistans Ravlunda Byaväg 12 277 35 Ravlunda 0414-74385 info@osterlenassistans.se www.osterlenassistans.se Österlen Närvård Lunnarp 209 273 96 Tomelilla 0417-31212 osterlen.narvard@ymail.com www.osterlennarvard.com

VÄSTRA SVERIGE Aagave Teknikgatan 14 434 37 Kungsbacka 0300-541200 www.aagave.se Allas Assistans Industrivägen 55 433 61 Sävedalen 031-7881350 info@allasassistans.se www.allasassistans.se Amanda Assistans Odengatan 24 521 43 Falköping 0515-14455 www.amandas.se

Anja Assistans AB Halssmyckevägen 7D 443 36 Lerum 0302-666800 office@anja-assistans.se www.anja-assistans.se

Frej Assistans AB Inga-Karlsväg 6A 541 48 Skövde 0500-429144 info@frejassistans.se www.frejassistans.se

Assistans Care Närke AB 702 11 Örebro 070-4211978 salar@assistans-care.se www.assistans-care.se

Fröken Fridas Assistans AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg 031-3832640 info@frokenfridas.se www.frokenfridas.se

Assistans Minan i Närke AB Ekersgatan 17 A 703 42 Örebro 019-6114620 assistansminan@hotmail.com www.assistansminan.se Assistans STHLM AB Köpmangaran 49 702 23 Örebro 0709-909093 info@assistans-sthlm.se www.assistans-sthlm.se Assistanskompetens i Sverige AB Mellringevägen 120 E 703 53 Örebro 020-202085 wallin@assistanskompetens.se www.assistanskompetens.se Assistansvalet Na AB Box 189 701 43 Örebro 070-2516219 ninewahankido@hotmail.com www.assistansvalet.se

Göteborgs Assistansbyrå Lysbojsvägen 36 423 39 Torslanda 031-920517 gbassistans@glocalnet.net www.gbasistans.se Handen Assistans Fritslavägen 42 511 57 Kinna 0320-12320 www.handenassistans.se HemAssistans i Varberg Drottninggatan 41 432 44 Varberg 0340-12225 hemassistans@telia.com www.hemassistans.com Hemmalaget Assistans AB Box 25 441 21 Alingsås 0768-695000 www.hemmalaget.se

Autismgruppen i Äspered AB Lilla Äspered Ekhaga 516 92 Äspered 070-3056099 autismkonsulten@aspereds.se www.aspereds.se

HPL Assistans AB Örnsrogatan 29 702 32 Örebro 019-222201 info@hpla.se www.hpla.se

Björkö Assistans Platensgatan 3 582 20 Linköping 013-103990 www.bjorkoassistans.se

Jakobsdal Vård & Omsorg Stampgatan 15 416 64 Göteborg 031-400680 info@jakobsdal.com www.jakobsdal.com Jevia Assistans S:t Olofsgatan 56 731 31 Köping 0221-12309 www.jevia.se Kompis Assistans EK Västerlånggatan 1 780 50 Vansbro 0281-595160 www.kompisassistans.se Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening Inga-Karlsväg 6 A 541 48 Skövde 050-429144 www.frej.info Kooperativet O.l.g.a Slätharvsgatan 3 431 47 Mölndal 031-871030 info@kooperativetolga.se www.kooperativetolga.se Kooperativet Olja Slottsgatan 14 553 22 Jönköping 036-387090 www.kooperativet-olja.se Kooperativet Optime Advokatvägen 23 541 54 Skövde 0500-484940 info@kooptime.se www.kooptime.se Kungsängen i Nora AB 713 22 Nora 0587-15560 roger@kungsangensgruppboende.se www.kungsangensgruppboende.se Luna Care Box 6214 400 60 Göteborg 031-7880801 info@lunacare.se www.lunacare.se Lyckorummet Assistans AB 681 51 Kristinehamn 0550-10686 granlund37@hotmail.com www.lyckorummetassistans.se

Bra Assistans i Örebro Box 61 701 41 Örebro 019-102575 info@bra-assistans.se www.bra-assistans.se Bärkraft Assistans AB 511 02 Skene 0320-47930 lennart@barkraft.se www.barkraft.se Curere Härtsöga 223 655 91 Karlstad 0736-431320 info@curere.se www.curere.se Din Assistans i Väst AB Sparvvägen 6 305 70 Haverdal 035-51157 kontakt@assistansivast.se www.assistansivast.se Disa Assistans AB Mas August väg 1 702 21 Örebro 019-360690 info@disaassistans.se www.disaassistans.se Ekonomibyrån i Wermland Västra Hamngatan 21 411 17 Göteborg 019-7608600 info@assistansia.se www.assistansia.se Exter Assistans AB Mellbygatan 9 531 31 Lidköping 0510-20984 info@exter.se www.exter.se Feel Well-Varberg AB Magasingatan 17 432 40 Varberg 0340-13060 www@feelwell.nu Flexi Assistans Göteborg AB Angeredsvinkeln 9 424 67 Angered 0735-041840 www.flexiassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Lystra personlig assistans Kristinegatan 21 791 60 Falun 023-3831400 mitt@lystrapersonligassistans.se www.lystrapersonligassistans.se LYSTRA personlig assistans vill värna om LSS-reformen. Vi tror på att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som ska styra sådan verksamhet. Vi tror inte på nödvändigheten av lagändringar, nya utredningar och kostnadsdämpande åtgärder som alltmer inkräktar på den assistansberättigades ofta redan utsatta integritet. Vi tror på LSS – som det var tänkt från början. Marcus Assistans AB 701 16 Örebro 019-333078 marcus_assistans@telia.com www.marcusassistans.se Move & Walk Assistans i Sverige AB Lillhagsparken 8 422 50 Hisings Backa 031-558427 assistans@movewalk.se www.movewalk.se MPA Göteborg AB Mässans gata 18 402 24 Göteborg 0733-208440 info@mpagoteborg.se www.mpagoteborg.se Noah Assistant Invest Skövde AB Uddabergsvägen 14 541 47 Skövde 073-8368332 info@noahassistans.se www.noahassistans.se Ny Kraft assistans Anna & Annika AB 311 42 Falkenberg 072-7299670 badenfelt@telia.com www.nykraftassistans.org Orust Assistans Tegneby-Stala 525 474 96 Nösund 0304-20019 pjmartina@pray.se www.orustassistans.com

Passal Skeppet Ärans väg 19 426 71 Västra Frölunda 010-7077800 info@passal.se www.passal.se Passal bedriver en modern assistans för ökad frihet. Friheten följer med självständighet. Passal tror på det salutogena där människan växer och vidareutvecklas. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen. Pater Assistans AB Skarviksvägen 12 430 94 Bohus Björkö 031-969410 www.pater.se Personlig Assistans i Göteborg AB Sofiagatan 47 416 72 Göteborg 031-219940 www.personligassistansgbg.se Rullarnas Personliga Assistans S:a Industrigatan 8 685 34 Torsby 0560-10313 www.rullarnas.se


ASSISTANSGUIDEN ■ Rätt Personlig Assistans AB 703 74 Örebro 019-6110056 info@rpassistans.se www.rpassistans.se

AB Brage Omsorg i Sverige 125 34 Älvsjö 08-51512800 info@brageomsorg.se www.brageomsorg.se

Sandys Assistans AB Norra Ågatan 10 416 64 Göteborg 031-3157752 www.sandysassistansab.se

AB MTG-Humanus Omsorg Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen 08-7794090 info@mtghumanus.se www.mtghumanus.se

Sju Skepp AB Gryssebergsvägen 42 430 83 Vrångö 070-4269100 robert@sjuskepp.se www.sjuskepp.se SK Assistans AB 416 64 Göteborg 031-850255 info@sk-assistansbyra.se www.sk-assistansbyra.se SkaraborgsAssistans ek. förening Hammarsmedsgatan 5 542 35 Mariestad 0501-70707 www.skaraborgsassistans.com Skåne Assistans AB Ekersgatan 17 A 703 42 Örebro 019-6114620 skaneassistans@hotmail.com www.skaneassistans.se Solhaga assistans 532 41 Taberg 036-64027 info@bergshyddan.se www.bergshyddan.se Sunnanvind Personlig Assistans AB Fjällglimmen 1 424 49 Angered 0709-732330 info@sunnanvindassistans.se www.sunnanvindassistans.se T.S Assistans AB Blåsbackegatan 10 302 47 Halmstad 0704-339066 www.tsassistansab.com Tegelbruket 56 ek.förening Sveagatan 7 534 31 Vara 0733-837222 www.tegelbruket56.se

AB Wintergreen 195 70 Rosersberg 08-911888 info@wintergreen.se www.wintergreen.se Accresco Assistans AB 722 10 Västerås 0706-874209 info@accresco.nu www.accresco.nu Adela Omsorg AB Erik Sandbergs gata 24 169 34 Solna 08-52292112 susanne@adelaomsorg.se www.adelaomsorg.se Adena Personlig Assistans Skytteholmsvägen 2 171 27 Solna 08-7355330 kattis@adena-assistans.se www.adena-assistans.se Adulis Omsorg AB Klarabergsgatan 35, 2tr 111 21 Stockholm 08-105588 info@adulisomsorg.se www.adulisomsorg.se Agneta Assistans AB Nejlikevägen 3 A 146 50 Tullinge 08-7780600 info@agneta-assistans.se www.agneta-assistans.se Aido Care AB Frihetsvägen 39 177 53 Järfälla 073-9996368 info@aidocare.se www.aidocare.se Akedo Omsorg AB Sjöängsvägen 17 192 72 Sollentuna 08-6262000 info@akedoomsorg.se www.akedoomsorg.se

Trygg i Hemmet Partille AB Oluff Nilssons väg 20 433 36 Partille 031-407221 www.tihp.se

Akiko AB Svalgången 1 724 81 Västerås 021-124080 info@akiko.se www.akiko.se

Unik Assistans Lummervägen 5 302 40 Halmstad 035-186930 www.unikassistans.com

Akta Assistans AB 100 55 Stockholm 08-307781 info@akta-assistans.se www.akta-assistans.se

Vi Assistans AB Box 1575 711 41 Göteborg 0302-666800 peter@viassistans.com www.viassistans.com

Alerta Omsorg AB Norgegatan1, 2tr 164 32 Kista 08-7956406 info@alerta.se www.alerta.se

Villa Skogshyddan AB Sturegatan 10 A 523 24 Ulricehamn 0321-12424 info@villaskogshyddanab.se www.villaskogshyddan.eu

Allians Assistans AB Stralsundsgatan 45 122 37 Enskede 08-6003250 www.alliansassistans.se

Wiwan AB Katrinedalsgatan 1 504 51 Borås 033-106310 www.wiwan.se Åsalid Gruppen AB Åsalid Marka 521 92 Falköping 0515-685570 www.asalidassistans.se

ÖSTRA SVERIGE 1:a Assistanskompaniet AB Karlsrovägen 2 A 182 12 Danderyd 08-53332543 info@assistanskompaniet.se www.assistanskompaniet.se

Allita Care AB Gjutargatan 10 112 48 Stockholm 08-56259801 info@allitacare.se www.allitacare.se Alma Assistans AB Kungsängsvägen 29 753 23 Uppsala 018-500780 info@almaassistans.se www.almaassistans.se Alnäset Medicinska AB Lilla Berga 179 75 Skå 070-6969128 marielindgren@telia.com www.alnaset.se

Aman Care AB Degerby Gränd 33 163 72 Spånga Tel: 08-36 90 50 nasra.botan@amancare.se www.amancare.se

B1 Team AB Skeppsbrogatan 47 392 31 Kalmar 0480-56770 kontakt@beoneteam.se www.beoneteam.se

Carritas proffs Assistans HB Starrängsringen 63 115 50 Stockholm 08-313605 kontakt@carritas.se www.carritas.se

Ambass AB Bandygränd 2 603 74 Norrköping 011-133316 ambass@telia.com www.ambass.se

Backup AB 172 65 Sundbyberg 08-4570470 backup@backup.se www.backup.se

CURA Assistans AB 117 59 Stockholm 0735-444310 info@cura-care.se www.cura-care.se

Bambi Assistans Söder Mälarstrand 13 118 20 Stockholm 08-7042559 info@bambi.se www.bambi.se

CW Personlig Assistans & Coaching AB Per Lindeströmsväg 93 A 121 46 Johanneshov 0736-191100 cw@cwpa.se www.cwpa.se

Anessis AB Hornsbergs Strand 27 C 112 17 Stockholm 08-41001311 info@anessis.se www.anessis.se Anlita Assistans Betsövägen 4 132 30 Saltsjö-Boo 08-7153056 info@socialomsorgspedagogen.se www.socialomsorgspedagogen.se Annalunda AB Näsby Allé 21 G 183 55 Täby 0760-123333 anna@annalundaassistans.se www.annalundaassistans.se Annas Assistans AB Surbrunnsgatan 43A 113 48 Stockholm 010-3333900 info@annasassistans.se www.annasassistans.se Anovia Assistans AB Gjörwellsgatan 15, 1 tr 112 60 Stockholm 073-9816765 daniel.wikstrom@anovia-assistans.se www.anoviaassistans.se Apona AB Karlavägen 21 181 32 Lidingö 08-55003470 anna@apona.se www.apona.se Aroskooperativet Iggebygatan 8 722 20 Västerås 021-413700 www.aroskooperativet.se Assistans för Adam och Eva Tomtebogatan 23 Bv 113 39 Stockholm 08-6600140 www.adameva-center.com Assistans för Dig Gumshornsgatan 15 114 60 Stockholm 08-6677980 www.assistansfordig.se Assistans på Gotland AB Hyvelgatan 5 621 41 Visby 0498-218910 kontakt@assistanspagotland.se www.assistanspagotland.se Assistansgruppen Sverige AB Kastvindsvägen 32 582 74 Linköping 013-4732711 alex@assistansgruppen.se www.assistansgruppen.se Assistansservice i Östergötland AB Bielkegatan 1 A 582 21 Linköping 013-132510 info@assistansserviceab.se www.assistansserviceab.se Assistenterna Magnus & Håkan AB Fogdevägen 45 128 41 Bagarmossen 070-7609313 info@assistenterna.se www.assistenterna.se Assisticum AB Rommehedslägret 8 741 22 Knivsta 0706-035553 info@assisticum.se www.assisticum.se Atlas assistans Upplagsvägen 1 117 43 Stockholm 08-40020022 www.atlasassistans.se

BAMBOO Care team AB Storholmsbackarna 44 127 43 Skärholmen 08-7100381 red2617@hotmail.com www.bamboo-care.com Barnards Assistans AB Hyvelgatan 12 621 41 Visby www.barnardsassistans.se Barnassistans i Sverige AB 167 39 Bromma 0735-636000 kontakt@barnassistans.nu www.barnassistans.nu Beas Omsorg och Assistans Järnagatan 16 151 73 Södertälje 0739-158506 beasassistans@hotmail.com www.beasassistansab.se Bella Care BF HB Farkostvägen 11 181 35 Lidingö 08-7310852 bella.farber@gmail.com www.bellacare.se Blessing Hand AB 163 08 Spånga 076-3932900 amar.kamil@hotmail.com www.blessinghand.se BonZi personligt stöd AB Skarpnäcks AllÉ 60 128 33 Skarpnäck 08-58892600 ulrica.bonaguidi@bonzi.se www.bonzi.se Bra Assistans i Mälardalen Fristadstorget 8 A 632 20 Eskilstuna 016-146737 www.braassistans.se Brukarassistans Uppland AB Fyrislundsgatan 81 751 54 Uppsala 018-603390 info@brukarass.com www.brukarass.com by:jessma, AB Sibyllegatan 8, 4tr 114 42 Stockholm 070-765716 info@byjessma.info www.byjessma.info Care Allomsorg AB Brännkyrkagatan 135 117 28 Stockholm 08-6586400 care.allomsorg@gmail.com www.careallomsorg.se Care Rent International AB Västra Vägen 5A 169 61 Solna 08-282263 carerent@carerent.com www.carerent.com Carema Care AB Box 1565 171 29 Solna 08-57870000 maria.myhrer@carema.se www.caremacare.se Carema Äldreomsorg AB Box 1565 171 29 Solna 08-57870000 charlotta.wallstrom@carema.se www.caremacare.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Dedicare Assistans AB Ellipsvägen 10 141 75 Kungens kurva 08-4466060 omsorg@dedicare.se www.dedicare.se Dedicare Omsorg AB Kungsholms Strand 147 112 48 Stockholm 08-4466060 www.stockholm.se Destinys Care AB Postgårdsvägen 1 196 34 Kungsängen 070-4976288 info@destinyscare.se www.destinyscare.se Diro Omsorg AB 126 51 Hägersten 0736-107779 jenny.morales@diro.se www.diro.se Dulcecare AB 134 42 Gustavsberg 070-4264615 raul@dulcecare.se www.dulcecare.se E.K.A Assistans & Utbildning AB Hyttvägen 2 733 38 Sala 0224-13738 www.ekaassistans.se ELFA Assistans Storgatan 49 171 52 Solna 08-7002060 www.elfa-assistans.se Elma Personlig Assistans AB Karlslundsgatan 6 151 35 Södertälje 08-55063445 www.elma-pa.se Enigma Omsorg AB Enhagsslingan 21 B 187 40 Täby 08-7682000 www.enigmaomsorg.se Enklare Vardag Sverige AB Skeppargatan 7 114 52 Stockholm 08-12200430 info@enklarevardag.se www.enklarevardag.se EVVIVA AB Drottninggatan 55 111 21 Stockholm 08-212111 kontakt@evviva.se www.evviva.se Falks Mark & Asfalt AB Bergsgatan 6 734 51 Kolbäck 022-40100 jesper@falks.se www.falks.se Ferla AB Lundagatan 36 117 27 Stockholm 08-6691036 www.ferla.se Fokus Assistans Enrisvägen 2 702 34 Örebro 0739-710940 www.fokusassistans.se Framtida Assistans i Sverige Gustafsvägen 2 633 46 Eskilstuna 016-5414022 jonas@framtida.eu www.framtida.eu

35


■ ASSISTANSGUIDEN Funkisgruppen AB 171 06 Solna 08-52250160 info@funkisgruppen.se www.funkisgruppen.se

Kooperativet EMIL 633 46 Eskilstuna 016-147064 info@kooperativetemil.se www.kooperativetemil.se

MVP Assistans Ab 170 64 Solna 08-50091993 mvp_assistans@yahoo.se www.mvpassistans.se

Grisslehamns Assistans AB Högbergsvägen 3 760 45 Grisslehamn 070-8934267 maria.lindberg@grisslehamnsassistans.se

Kvalita Funktionshinder AB Parklyckevägen 13 702 28 Örebro 070-0809930 augin.tekin@kvalitaassistans.se www.kvalitaassistans.se

N.A. Care AB Tjärhovsgatan 56 116 28 Stockholm 08-4520655 info@nazareth.se www.nazareth.se

LaVita Assistans Riddarplatsen 36, 3 tr 177 30 Järfälla 08-58019980 www.lavita.nu

New Life Assistans AB Lågskärsvägen 4 121 55 Johanneshov 08-68428804 info@newlifeassistans.se www.newlifeassistans.se

Gurras Assistans AB Norbyvägen 21 752 36 Uppsala 0708-177474 carin@gurrass.se www.gurrass.se Hammarstrands Assistans AB Sånggatan 4 592 30 Vadstena 070-5783437 www.hammarstrandsassistans.se Hand i Hand Assistans Dalgatan 4 597 32 Åtvidaberg 0120-10466 www.handihandassistans.se

Ledsagaren Assistans i Sverige AB 128 06 Sköndal 0708-173504 info@ledsagaren.se www.ledsagaren.se Léuropé Assistans Partner 181 59 Lidingö 070-7674479 info@assistanspool.se www.assistanspartner.eu

Human Assistans Sverige AB Kammakargatan 7 111 40 Stockholm 08-6676790 www.humanassistans.se

Leva Livet Personlig Assistans 721 30 Västerås 021-800025 info@leva-livet.se www.leva-livet.se

Human Resources Scandinavia AB Dag Hammarskjölds väg 10 B 751 83 Uppsala 018-4304440 www.hrscandinavia.se

LifeStyle Assistans Fuxvägen 2 352 55 Växjö 0470-757643 lifestyle@mtnab.com www.lss.nu

Human Touch Blekingegatan 3 371 34 Karlskrona 0455-21180 www.personlig-assistent.nu Humana AB Warfvinges väg 39, plan 7 112 51 Stockholm 08-59929900 info@humana.se www.humana.se I Care Assistance by A-M AB Husingeplan 14 kv 163 63 Spånga 0704-970447 maria@icareassistance.se www.icareassistance.se IGS Assistans Arenavägen 27 plan 6 121 25 Stockholm 08-556 803 87 info@igsassistans.se www.igsassistans.se

Liinq Assistans AB Artemisgatan 19 115 42 Stockholm 0701-465004 lisbeth@liinqassistans.se www.liinqassistans.se Livis Omsorg AB 114 45 Stockholm 08-40025447 kontoret@livis.se www.livis.se Medi Mentor AB Hjärtevägen 19 142 66 Trångsund 070-6927588 alice.ekeberg@medimentor.se www.medimentor.se Medihem AB 171 29 Solna 08-57870000 charlotta.wallstrom@carema.se www.caremacare.se

Independencia AB Drakflygargatan 2 128 36 Skarpnäck 0708-946106 info@independencia.se www.independencia.se

Mellanhanden AB Skälbyallén 6 392 38 Kalmar 070-7270349 lena@mellanhanden.se www.mellanhanden.se

Inleva AB 111 20 Stockholm 010-3303077 info@inleva.se www.inleva.se

Metropol Personlig Assistans Nygatan 18-20, 152 71 Södertälje Tel: 08-510 515 51 info@metropolassistans.se www.metropolassistans.se

Jessys Assistans, AB Varuvägen 9, 5 tr 125 30 Älvsjö 08-7714605 info@jessysassistans.com www.jessysassistans.com Jome Omvårdnad HB c/o Gunduz Västra Kanalgatan 7 151 72 Södertälje 073-0723375 silva.gunduz@jomeomvardnad.se www.jomeomvarnad.se

Mimer Assistans AB Mossvägen 20 178 38 Ekerö 08-56034635 per@darnell.se www.mimer.in MiVida Personlig Assistans 174 56 Sundbyberg 073-2544915 info@mivida.se www.mivida.se

Just Maid It AB 641 34 Katrineholm 0150-59100 info@justmaidit.se www.justmaidit.se

Modern assistans HB Spelmansvägen 9 136 75 Vendelsö 08-7762835 info@modernassistans.se www.modernassistans.se

Kavon Care AB Skattetorpsvägen 14 174 62 Sundbyberg 070-7349759 info@kavoncare.se www.kavoncare.se

Mogoni Omsorg Tallsättravägen 63 184 61 Åkersberga 070-6098854 info@mogoni.se www.mogoni.se

36

Nordic Senior Services AB Östermalmsgatan 58 114 50 Stockholm 08-6459890 www.nssnordic.se Nordisk LSS Assistans Fräsarvägen 7 142 50 Skogås 08-7715990 www.nordiskassistans.se Novum Assistans AB Surbrunnsgatan 74 702 28 Örebro 073-6998579 kontakt@novumassistans.se www.novumassistans.se Nära AB Box 1054 186 26 Vallentuna 08-51174440 www.nara.nu Omnia Personlig Assistans AB Vikdalsgränd 10 B 131 40 Nacka 08-4423457 www.omniaab.se OmsorgsCompagniet i Jönköping, AB Vikstensvägen 18 121 55 Johanneshov 08-6495990 info@oc.se www.oc.se Omsorgsgruppen IN AB 603 56 Norrköping 011-166357 peter.warma@omsorgsgruppen.se www.omsorgsgruppen.se Omsorgshuset Prästgårdsgränd 2 125 44 Älvsjö 08-7443100 www.omsorgshuset.se Omsorgsjouren Sverige AB 126 48 Skärholmen 08-51512251 info@omsorgsjouren.se www.omsorgsjouren.se Omsorgskraft Sverige AB 127 48 Skärholmen 08-7406060 info@omsorgskraft.se www.omsorgskraft.se Omtanken i Dalarna AB Box 103 771 23 Ludvika 0240-15566 www.omtankendalarna.se OptoRete AB 163 43 Spånga 0701-491062 info@optorete.se www.optorete.se Orrens Vård & Omsorg AB Baggensvägen 1 132 36 Saltsjö-Boo 08-7186160 bodil@orrens.se www.orrens.se PA Care AB Hornsgatan 24 103 95 Stockolm 08-6627662 info@pacare.se www.pacare.se Pafa Personlig Assistans AB Lösingsgatan 3, 3 tr 602 44 Norrköping 0709-308453 www.pafa-assistans.se

Peis AB Rösjövägen 35 187 43 Täby 073-9965929 pelle@peis.se www.peis.se PerformIQ Care AB 114 29 Stockholm 08-41057500 goran.soderholm@performiq.se www.performiq.se/care Personlig Assistans Stockholm AB Föreningsvägen 12 132 37 Saltsjö-Boo 073-9965929 info@pastockholm.se www.pastockholm.se Personstöd Mälardalen AB Hörntorpsvägen 2 724 71 Västerås 021-4757200 www.personstod.se Plusfamiljen AB Torsgatan 7 C 111 23 Stockholm david.soderlund@plusfamiljen.se www.plusfamiljen.se Poppelstadens Omsorgsförvaltning AB Box 321 591 24 Motala 0141-239644 www.poppelstaden.se ProVerde Assistans AB Fredsgatan 15 C 641 30 Katrineholm 0150-12007 www.proverde.se Ramp Personlig Assistans AB Tantogatan 31 118 42 Stockholm 08-6421060 www.rampassistans.se Real Omsorg i Stor Stockholm AB Spångavägen 399 163 55 Spånga 08-6090533 www.realomsorg.se Rebecca Hellgren AB Franzéngatan 39 112 16 Stockholm 0730-666837 info@rebeccasassistans.se www.rebeccasassistans.se Redvisa AB Vasagatan 16 602 41 Norrköping 0760-166927 www.redvisa.se Reha Personlig Assistans AB Heimdals väg 14 145 70 Norsborg 0704-435371 www.reha.se

Rehab Station Stockholm AB Frösundaviks allé 13 169 89 Solna 08-55544000 info.assistans@rehabstation.se www.rehabstationassistans.se Utgångspunkten för Rehab Station Assistans är att alla människor har rätt till ett bra liv. Vår verksamhet bygger på den kunskap och långa erfarenhet som vi har på Rehab Station Stockholm av att bedriva framgångsrik rehabilitering. Våra kvalificerade teamchefer arbetar nära kunden och assistenterna. Vi har förebilder med egna erfarenheter av funktionshinder. Vi ger skräddarsydda utbildningar för våra kunder och assistenter. Vi står för engagemang, kompetens, nytänkande och bra bemötande! RO Omsorg AB Sågvägen 12 184 40 Åkersberga 08-54023099 www.roomsorg.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

RTFL Care AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen 08-7114000 info@rtfl.se www.rtfl.se Rut Assistans Bomhults Gård 590 22 Väderstad 0144-12106 www.rutassistans.se Råhlander Assistans AB Rospiggsvägen 14 183 63 Täby 0705-562219 www.rahlander.se Salbohed personliga assistans Kopparbergsvägen 41 730 71 Salbohed 0224-56600 info@salbohedskolan.se www.salbohedskolan.se Serv-U 127 31 Stockholm 08-6461169 fanny.blas@hotmail.com www.servu.com She Assistans AB Box 7019 187 11 Täby 08-7582412 info@sheassistans.se www.sheassistans.se SignCare AB Sockerbruksvägen 20, BV 118 42 Stockholm 0763-104106 www.signcare.se Sigtuna Brukar Assistans AB Karlsborgsvägen 215 195 33 Märsta 08-59120511 www.sigtunabrukarassistans.se Sitria Assistans Box 22024 702 02 Örebro 08-52215141 www.sitriaassistans.se Skandic Personlig Assistans Hökarängsplan 5 123 56 Farsta 08-43761650 www.skandic-spa.se SkyddsEngeln Personlig Assistans & Service Rådjursvägen 303 174 34 Tumba 070-7529311 katja.marsch@skyddsengeln.se www.skyddsengeln.se SLA AB Horisontvägen 39 128 34 Skarpnäck 070-7287297 stefan@slaab.se www.slaab.se Smart Assistans 182 12 Danderyd 08-6535200 solweig.gejler@smartassistans.se www.smartassistans.se Stockholms Vårdpool AB 187 32 Täby 08-7683232 info@stockholmsvardpool.se www.stockholmsvardpool.se Stora Sjögestad Gård 590 76 Vreta Kloster 013-66090 www.sjogestad.com Svanen Hemtjänst AB Kungsklippan 18 112 25 Stockholm 08-7175700 www.svanenhemtjanst.se Svensk Personlig Assistans Solnavägen 100 169 51 Solna 08-7358686 info@svenskassistans.se www.svenskpersonligassistans.se Södertälje Assistans Östergatan 4 A 152 43 Södertälje 08-55099905 www.sodertaljeassistans.se


ASSISTANSGUIDEN ■ Tamburinen Omsorg AB Enhagsslingan 2 187 40 Täby 010-7075607 gunilla.pettersson@solhagagruppen.se www.solhagagruppen.se TioHundra AB 761 29 Norrtälje 0176-10100 registrator@tiohundra.se www.tiohundra.se Together HB Vallavägen 51 136 41 Handen 08-7413980 www.togetherpersonligassistans.se Trea Assistans Stockholm AB Brunnsgatan 7 111 38 Stockholm 08-40025888 info@trea.se www.treaassistans.se

Täby kommun/ Personlig Assistans Kanalvägen 15, plan 3 183 38 Täby 08-55 55 75 03 kerstin.torkelsson@taby.se www.taby.se/ tabypersonligassistans

Amdic AB 831 34 Östersund 063-109085 kontoret@amdic.com www.amdic.com Assistans & Redovisning i Eskilstuna AB Munktell Science Park Portgatan 3 633 42 Eskilstuna 0730-489649 www.assistansochredovisning.se Assistans Unionen Ekonomisk förening Box 22 780 50 Vansbro 0730-464924 info@assistansunionen.se www.assistansunionen.se Assistans ViKan AB Ölandsgatan 6 791 60 Falun 072-5308910 info@assistansvikan.se www.assistansvikan.se Assistansloket AB Fröjavägen 4 A 832 47 Frösön 070-6817401 nils@assistansloket.se www.assistansloket.se AssistansPartner AB Nobelvägen 2 802 67 Gävle 026-120012 www.assistanspartner.se

Som brukare ska du känna dig trygg när vi stödjer dig. Du ska känna att du har inflytande samt får vara med och påverka. Du ska bli bemött med respekt. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av att ge individuellt stöd till barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten startade 1994. Törnrosen Assistans AB Emausvägen 6 734 37 Hallstahammar 0220-14153 www.tornrosen.nu V.A. Assistans AB Solanumvägen 20 611 47 Nyköping 0155-287761 www.visionassistans.se

AssRe Service AB Box 21 792 21 Mora 0250-38601 info@assre.se www.assre.se

Vionord Omsrog & Service Rosvalla Eventcenter 611 62 Nyköping 0155-606090 info@vionord-omsorg.se www.vionord.se

Din Assistans i Östersund AB Postgränd 8 A 831 30 Östersund 0200-125145 www.dinassistans.com

Vivant Assistans AB Box 1324 751 43 Uppsala 018-4440290 www.vivantassistans.se Vård & Omsorgsteamet i Norden AB Telefonstigen 2 131 39 Nacka 08-7182950 lotta.granqvist@omsorgsteamet.se www.omsorgsteamet.se Wisby Assistans AB Herkulesvägen 9 621 41 Visby 0498-211095 www.wisbyassistans.se Ängla Omsorg Rösvägen 5-7 151 53 Södertälje 08-55033300 www.anglaomsorg.se

MELLERSTA SVERIGE AB Assistansbyrån Vilja Garluö 5 824 93 Hudiksvall 070-4440190 info@abvilja.se www.abvilja.se Active Life Assistans Swe AB Box 9051 850 09 Sundsvall 060-612960 info@activelifeassistans.se www.activelifeassistans.se

Barken Assistans AB Vasagatan 34 777 30 Smedjebacken 070-6146673 info@barkenassistans.se www.barkenassistans.se CORAB Assistans AB Ängebyvägen 10 820 77 Gnarp 0652-20020 anette@corabassistans.se www.corabassistans.se

Fram Assistans ek. för. Konstnärsvägen 32 724 71 Västerås 021-356921 www.framassistans.com Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB Storgatan 19 771 30 Ludvika 076-7970910 marie@fyrklovernsassistans.se www.fyrklovernsassistans.se Hedemora Assistansservice Landsgatan 26 776 30 Hedemora 0225-774202 www.hass.nu Hjärnstyrkan Assistans AB Öneslingan 11 832 52 Frösön 063-128900 info@hjarnstyrkan.se www.hjarnstyrkan.se Höga Kusten Personlig Assistans AB Skulnäs 218 893 91 Bjästa 070-5636919 annica@hkassistans.se www.hogakustenassistans.se JA-assistans AB Hamrångevägen 4 816 31 Ockelbo 0297-41170 info@ja-assistans.se www.ja-assistans.se

JS Assistanskonsult AB Fiskekroken 18 871 40 Härnösand 0611-555858 info@jsassistans.se www.jsassistans.se

Anoma Personlig Assistans AB Brogatan 1 903 25 Umeå 070-2481156 anna@anomaassistans.se www.anomaassistans.se

Kompis Utvecklings AB 780 50 Vansbro 0281-595160 info@kompisassistans.se www.kompisassistans.se

Arbetsterapeut assistans i norr Rökvägen 35 973 42 Luleå 076-7657785 at-rehab@telia.com www.atassistans.se

Libra Assistans Kaserngården 4 791 40 Falun 023-703170 www.libraassistans.se Lystra personlig assistans Kristinegatan 21 791 60 Falun 023-3831400 mitt@lystrapersonligassistans.se www.lystrapersonligassistans.se MG Assistans AB Trädgårdsgatan 14 852 29 Sundsvall 060-560165 kansliet@mgassistans.se www.mgassistans.se ML Omsorgsspecialisten AB Strömsbruksvägen 21 820 75 Harmånger 0722-315370 www.mittliv.eu OP Assistans Södra Åsgatan 11 816 30 Ockelbo 0297-42620 www.opassistans.se PASS-team AB Nygatan 50 821 42 Bollnäs 0278-511200 www.passteam.se Rehabassistans AB Brunnshusgatan 19 871 32 Härnösand 0611-22101 www.rehabassistans.se Stora Skedvi Naturgård AB Murmästarbo 16 783 92 Stora skedvi 070-5676916 info@aturgard.se www.naturgard.se Storjöbygdens Personliga assistans AB Öneslingan 5 832 51 Frösön 063-130146 www.spaab.se Stugknuten ekonomisk förening Sturegatan 1 784 31 Borlänge 0243-219955 www.stugknuten.se Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB Box 975 801 33 Gävle 070-9963556 andreas.obenius@ta-verens.se www.ta-verens.se Östersunds Assistans­ förmedling AB Odenskogsvägen 27 831 48 Östersund 063-131414 www.ostersundsassistansformedling.se

NORRA SVERIGE Aktiv Assistans i Norr AB Mjölnarvägen 2 904 40 Röbäck 076-8771130 Info@aktivassistans.nu www.aktivassistans.nu Aktiv Omsorg i Piteå AB Valhallavägen 47 941 65 Piteå 0911-537120 info@aktivomsorg.se www.aktivomsorg.se Alpha Personlig Assistans Björnvägen 15 906 40 Umeå 090-123735 www.alpha-assistans.se

Arctic Care Kottvägen 40 983 34 Malmberget 070-3959956 info@arcticcare.com www.arcticcare.com Assistera Skandinavien AB Måttgränd 74 906 24 Umeå Tel: 090-18 60 02 kontor@assisteraab.se www.umeassistansservice.se Brukarkooperativet i Umeå Ekonomstråket 11 907 30 Umeå 090-127874 www.brukarkooperativet.se Cogni Care Skolgatan 91 903 04 Umeå 090-139140 info@cognicare.se www.cognicare.se Deius Personlig Assistans AB 901 30 Umeå 070-4052288 peter@deiusassistans.se www.deiusassistans.se Din Förlängda Arm i Norr AB Skutgatan 2 973 41 Luleå 0920-15510 info@dfarm.se www.dfarm.se Din Samarbetspartner i Malmfälten AB Steinholtzsgatan 26 981 32 Kiruna 0980-12713 info@dinsamarbetspartner.se www.dinsamarbetspartner.se Forsetco AB Parakka 4948 980 10 Vittangi 070-2942056 forsetco@linnea.com www.forsetco.se Inre Kraft i Sverige AB Grangatan 19 961 37 Boden 0921-66430 info@inrekraft.se www.inrekraft.se Lapp på Lapp AB Kungsvägen 8 918 31 Sävar 090-50175 info@lapppalapp.se www.lapppalapp.se LOA Assistans Kalix AB 952 34 Kalix 070-9804660 info@loa-assistans.se www.loa-assistans.se Mary Assistans AB 930 47 Byske 070-3488969 maryassistansab@spray.se www.maryassistans.se Medarbetare Norr AB 961 35 Boden 0921-56333 info@medarbetarenorr.se www.medarbetarenorr.se My Life Sweden AB Varvsgatan 49 972 33 Luleå 0920-12626 info@mylife.se www.mylife.se N-Bolagen i Luleå AB 973 41 Luleå 0920-15510 ann-cathrine.sandberg@dfarm. se www.dfarm.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Prima Assistans Norr AB Väderleden 3 B 976 33 Luleå 0920-267760 www.primaassistans.se RG Assistans Gammelgården 210 952 92 Kalix 0703-207726 www.rg-assistans.se Trygg Assistans AB Box 4007 904 02 Umeå 0771-514514 www.barnardsassistans.se Umeå Assistansservice AB Måttgränd 74 906 24 Umeå Tel: 090-18 60 00 uass@ersboda.ac

ÖVRIG VERKSAMHET

Activa Landbotorpsallén 25A 702 02 Örebro 019-209600 info@s-activa.se www.s-activa.se Vill du också lyckas att ge människor med en funktionsnedsättning en anställning på öppna arbetsmarknaden? Gör som många av våra nöjda kunder, gå vår utbildning i SE - Supported Employment / IPS – Individual Placement and Support som bevisat leder till ett lyckat resultat. Vill du även förena nytta med nöje, allvar med humor - erbjuder vi dig ett unikt tillfälle till detta, då Activas Rikskonferens firar 10 års jubileum den 19 – 20 november! Årets tema är Empowerment och många kända duktiga föreläsare som John Steinberg, Margot Wallström, Paolo Roberto finns på plats. Kvällen avslutas med mingelmiddag och show med Martin Stenmarck. Läs mer på vår hemsida, www.s-activa.se Ambass AB Bandygränd 2 603 74 Norrköping 011-133316 www.ambass.se AQUA Produkter AB Häradsudden 742 91 Östhammar 073-70200 www.aquaprodukter.se CareOf Utbildning AB Vassbo Herrgård 791 93 Falun 0243-217060 www.careofutbildning.se CJ Advokatbyrå Cardellgatan 1 114 36 Stockholm 08-4112252 www.cjadvokat.se Decon Wheel AB Landerydsvägen 314 33 Hyltebruk 0345-40880 www.deconwheel.se Durewall Institutet Mölndalsvägen 77, 4 tr 412 21 Göteborg 031-200700 info@durewall.se www.durewall.se Durewall Institutet Box 16003 412 21 Göteborg www.durewall.se Equimate AB Tenngatan 2 234 35 Lomma 040-410780 www.equimate.com

37


■ ASSISTANSGUIDEN Ergomera AB Askums-Anneröd 2 456 93 Hunnebostrand 070-8655896 birgitta.cederberg@ergomera.se www.ergomera.se

Ersta Sköndal högskola Uppdragsutbildningen 128 06 Sköndal 08-555 051 19 www.esh.se/uppdrag Ersta Sköndal högskola erbjuder fort- och vidareutbildningar för yrkesverksamma inom en rad människovårdande professioner. Högskolans uppdragsutbildningsenhet ger varje termin utbildning i LSS riktad till yrkesverksamma som förestår eller är anställda i verksamhet inom LSS-området. Det krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver sådan verksamhet, för att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. För mer information se länken: www.esh.se/lss Fellingsbro Folkhögskola Bergsvägen 2 710 41 Fellingsbro Annons_la?rande:Layout 1 12-03-21 11.01 Sida 1 0581-89100 fellingsbro.fhsk@folkbildning.net www.fellingsbro.fhsk.se Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-51241803 info@flexenita.se www.flexenita.se

Inerventions AB Ankdammsgatan 35 171 67 Solna 08-41027701 info@inerventions.se www.inerventions.se

Järven Health Care Bromsvägen 3 891 60 Örnsköldsvik 0660-222 853 andreas.wiklund@jarven.se www.jarven.se

Inerventions är företaget som tagit fram Mollii (fd Elektrodress), det nya greppet inom neurorehabilitering som många väntat på. Mollii är en ny typ av hjälpmedel som ger möjlighet till avslappning för spastiska, stela och värkande muskler och används av personer som har cerebral pares, stroke, MS, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada samt förvärvad hjärnskada. Det bygger på skräddarsydd rehabilitering i form av ett plagg med elektroterapi som programmeras efter individens behov.

Järven Health Cares produkter bygger på en kombination av vår mer än 30-åriga erfarenhet av sjukvårdens krav och de senaste rönen inom forskning och utveckling. Vi är en av Skandinaviens största tillverkare av madrasser till sjukvårdssektorn. Vår ambition är att erbjuda högsta möjliga liggkomfort för patienten genom hela vårdkedjan i kombination med bästa möjliga hygien, kvalitet och säkerhet.

Inerventions Education AB Ankdammsgatan 35 171 67 Solna 08-41027701 info@inerventions.se www.inerventions.se Sedan 2009 har vi utbildat hundratals assistenter i syfte att öka förståelse för neurologiska funktionshinder. Vår ambition är att genom utbildning höja kompetensnivån hos assistenter får att se till att varje person får bästa möjliga omhändertagande. Våra utbildningar ger personliga assistenter trygghet i sin yrkesutövning. De personliga assistenterna får teoretisk utbildning och praktiska tips som ger dem kunskap för att kunna ge brukaren en bättre vardag och en högre livskvalitet.

Visst är det smidigt med kompetensutveckling?

Framnäs Oavsett om du arbetat inom elmiljö ett tag eller Adrian Wennströms 15 precis har börjat är väg kompetensutveckling en viktig faktor för din fortsatta karriär. Genom 943 33 Öjebyn våra e-utbildningar inom elmiljö håller du dig 0911-231100 på ett tryggt och bekvämt sätt uppdaterad. Dessutom kan du gå utbildningen var du vill reception@framnas.nu och när du vill – bara du har en internetuppwww.framnas.nu koppling och en webbläsare. www.justkompetens.se/elektronik Fristads Folkhögskola Folkhögskolevägen 7 513 32 Fristad 033-236800 exp@fristads.fhsk.se www.fristads.fhsk.se

Furuboda Folkhögskola Furubodavägen 247 296 86 Åhus 044-7814600 info@furuboda.se www.furuboda.se GreppEtt Box 19003 152 25 Södertälje 0704-4416144 www.greppett.se Grimslövs folkhögskola 340 32 Grimslöv 0470-763700 fh-grimslov@ltkronoberg.se www.grimslovsfolkhogskola.se

Informationscentrum för ovanliga diagnoser Sahlgrenska Akademin 405 30 Göteborg 031-7865590 www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser June folkhögskola Västra Storgatan 14 553 15 Jönköping 036-374800 info@junefolkhogskola.se www.junefolkhogskola.se

KVALIFICERADE E-KURSER

justkompetens.se Linnégatan 30 413 04 Göteborg 031-7750390 info@justevent.se www.justkompetens.se/lss

Justkompetens.se erbjuder, i samarbete med Electronic Environment, e-kurser inom elmiljö. Genom e-learning kompletterar och säkerställer man kunskapsnivån och bygger vidare på den befintliga kompetensen på ett enkelt sätt i ett trevligt och användarvänligt gränssnitt, när det passar respondenten bäst.

Göteborgs Folkhögskola Galileis gata 34 415 17 Göteborg 031-632100 info@gbg.fhsk.se www.gbg.fhsk.se Humana akademin Box 184 701 43 Örebro www.humanaakademin.se

38

Personlig assistent är ett mycket ansvarsfullt och flexibelt yrke, där man ofta får arbeta med en mängd olika uppgifter. Som personlig assistent arbetar man alltid nära en annan människa och därför behövs kunskap och stor social kompetens. I och med att man kan ställas inför många omväxlande och ibland svåra situationer är arbetet också väldigt ut­vecklande. Vi vill ge dig en möjlighet att på ett effektivt och kvalitativt sätt komplettera och säkerställa din kom­petens för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt i ditt yrke ñ Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man helt enkelt skaffa ny. Då är e-learning ett optimalt verktyg att använda sig utav.

Oskarshamns Folkhögskola Axel Munthes stig 1 572 32 Oskarshamn 0491-768100 oskarshamns.folkhogskola @folkbildning.net www.oskarshamnsfolkhogskola. se Permobil Car Adaptation AB Ivarshyttevägen 7 A 776 33 Hedemora 0225-774000 info@hedemoraanpassning.se www.hedemoraanpassning.se Primed AB Industrivägen 1 302 41 Halmstad 035-178285 www.primed.se Runö Folkhögskola Näsvägen 100 184 92 Åkersberga 08-55538000 run@runo.se www.runo.se

Kjesäters Folkhögskola 643 92 Vingåker 0151-518600 info@ledarskapsakademi. scout.se www.kjesater.se

Solviks Folkhögskola Frostkåge 105 934 92 Kåge 0910-732000 exp@solvik.fhsk.se www.solvik.fhsk.se

KLAR Scandinavia AB Skånegatan 85 116 35 Stockholm 08-7982405 www.klardesign.se

STUDIO III Enhagsslingan 21 B 187 40 Täby 08-7682026 info@enigmaeducation.se www.enigmaeducation.se

Klarälvdalens Folkhögskola 680 51 Stöllet 0563-25200 klaralv@klaralv.se www.klaralv.com

Stöd & Resursteamet Gustav Mattssons väg 2 450 51 Uddevalla 0522-98088 www.stodochresurs.se

Klädvalet Sverige Jonasborgsvägen 9 723 41 Västerås 021-62015 www.kladvalet.se KompetensUtvecklarna Gustavsgatan 34 216 11 Malmö 040-163646 www.kerstin-kerstin.se LaSSe Brukarstödcenter Vestagatan 2 416 64 Göteborg 031-841850 www.lassekoop.se LegaTravel.se Kungsportsavenyn 21 411 36 Göteborg 031-7191080 www.legatravel.se Media Emporia / TV EARS Karlaplan 19 A 115 20 Stockholm 08-559 230 16 info@mediaemporia.com www.mediaemporia.com MedLearn AB Drottninggatan 83 111 60 Stockholm 08-6628450 info@medlearn.se www.medlearn.se MedNet Drottninggatan 111 281 48 Hässleholm 0451-40890 www.mednet.se Mullsjö Folkhögskola Björksätersvägen 4-8 565 21 Mullsjö 0392-37400 www.mullsjofolkhogskola.nu Mun-H-Center, Ågrenska Box 2046 436 02 Hovås 031-7509200 www.mun-h-center.se Mälarhem Service Skultunavägen 1 722 17 Västerås 021-4757222 www.malarhemservice.se

Värnamo Folkhögskola Västhorjavägen 9 331 35 Värnamo 0370-379010 www.varnamo.fhsk.se Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand 0247-64130 vastanvik@sdrf.se www.vastanviksfhs.se Västerhav Grötö 430 90 Öckerö 031-965649 www.vasterhav.nu Ädelfors Folkhögskola Kunskapens väg 3 570 15 Holsbybrunn 0383-57100 info@adelfors.nu www.adelfors.nu

Sundsgårdens Folkhögskola Örbyvägen 10 255 92 Helsingborg 042-193800 info@sundsgarden.se www.sundsgarden.se SVART PÅ VITT Box 4067 443 12 Gråbo 0302-46840 www.lattalyft.se Sällsynta diagnoser Box 136 172 27 Sundbyberg 08-7644999 www.sallsyntadiagnoser.se Taktil Utbildning Odelbergsvägen 41 120 47 Enskede Gård 08-6482700 info@taktil.se www.taktil.se TomTom creating beauty Suddeviksvägen 16 430 94 Bohus-Björkö 0732-526582 www.tomtomsweden.se Tuwa Vård & Omsorg Rausvägen 687 260 33 Påarp 042-453534 www.tuwa.se Valjensa Bergsvägen 50 294 77 Sölvesborg 0456-444000 www.vanjensa.se Viebäcks folkhögskola 571 91 Nässjö 0380-575500 vieback@crossnet.se www.vieback.nu

Det sker kontinuerligt förändringar inom utbudet av assistanstjänster. För uppdaterad sammanställning av assistansföretag hänvisar vi till www.assistansguiden.com. Saknas ditt assistansföretag? Skicka företagets basupp­gifter till info@ justmedia.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COMPOSTTIDNING B Returer till: Just Rivista AB Mässans gata 14 412 51 Göteborg


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.