Assistans nr 2 2014

Page 1

Assistans TIDNINGEN

Nummer 2 • 2014

En tidning om assistan stjänster

Initiativtagarna summerar 20 år med assistansreformen Eva sa upp avtalet med assistansföretaget – behöll assistenterna Profilen Helene Ripa

”Jag vill visa att det går att leva normalt även med protes”

Sök stipendium och förverkliga dina drömmar


Aktivt liv C400 och C500 Corpus 3G Lowrider Det speciella med Lowrider är att du får en extra låg sitshöjd som gör att problem med att komma in under bord eller liknande är som bortblåsta. Stolen passar dessutom perfekt för dig som har bil. www.permobil.se

2

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


LEDAREN ■

Assistans TIDNINGEN

#2 2014 ISSN 1653-9095 Politiskt, fackligt och kommersiellt obunden tidning om assistanstjänster Ansvarig utgivare Dan Wallander Produktion Just Rivista Mässans gata 10 412 51 Göteborg info@rivista.se Redigering Thomas Glans Redaktör Petra Hansson Skribenter Mattias Hagberg Andreas Karlsson Annonser Sara Erkhagen Evelina Karlsson Tryckeri Billes Tryckeri 2014 Just Rivista AB www.rivista.se

En framgångsrik reform Tanken är egentligen ganska enkel. Det handlar om att ge alla människor, även de med svåra funktionsnedsättningar, en möjlighet att leva sina liv så bra som det går. Ingen ska förvandlas till en patient bara för att samhället inte är öppet och anpassat, ingen ska vara tvungen att sitta hemma och vänta på hjälp och omsorg och ingen ska begränsas i sin mänsklighet. Så tänkte pionjärerna bakom assistansreformen. Och så har det till stor del blivit. Visst, reformen har en del problem. Och visst, nu känns det som om vissa inslag i reformen är hotade. Men på det stora hela måste man ändå konstatera att reformen är och har varit mycket framgångsrik. Den har, på två decennier, förvandlat livet för människor med funktionsnedsättningar i grunden. Den har verkligen förflyttat människor från en position som enbart patienter till en position som medborgare. I det här numret har vi pratat med tre av de personer som gjorde mest för att assistansreformen skulle bli verklighet: Bengt Westerberg, Bengt Lindqvist och Adolf Ratzka. De är alla tre stolta och nöjda med vad de åstadkom den gången. Men, framför allt Bengt Lindqvist och Adolf Ratzka är också medvetna om att reformen ständigt måste försvaras. Den är, med andra ord, inte vunnen en gång för alla.

Så låt oss därför glädjas över att assistansreformen blivit en given del av det svenska samhället, samtidigt som vi är medvetna om att den alltid har väckt frågor och diskussion, och att den ständigt och jämt har fått politiker och tjänstemän att ställa mänskliga rättigheter mot krass ekonomi. Låt oss fira med att försvara assistansreformen! Dan Wallander Chefredaktör

MEDIA RIVISTA

JUST MEDIA AB

JUST RIVISTA AB

Lev väl Assistans AB Göteborg, Engelbrektsgatan 33 031-78 900 87 | Kiruna, Linbanevägen 2 0980-142 00 Hemsida: www.levval.se E-post: info@levval.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

3


■ INNEHÅLL

Något av innehållet i detta nummer

6 16

■ ASSISTENT IDAG Eva och hennes son Joel var nöjda med assistenterna men när det gällde kontakterna med assistansföretaget var det sämre. Det slutade med att familjen sa upp avtalet med assistansanordnaren – men behöll assistenterna. ■ Barnens assistans Stipendier öppnar möjligheter för barnfamiljer med särskilda behov att göra saker som är kostsamma, till exempel rekreationsresor. Assistans berättar hur det går till och var du kan hitta rätt stipendium.

14

■ profilen När Helene Ripa som 14-åring tvingades amputera ett ben raserades alla drömmar. Men tack vare goda förebilder insåg hon att det går att leva ett normalt liv även med protes. Nu vill hon själv vara just en sådan förebild. ■ Reportaget Assistansreformen är en viktig reform men också en omdiskuterad sådan. Vi låter några av initiativtagarna, Bengt Westerberg, Adolf Ratzka och Bengt Lindqvist ge sin syn på hur den idag 20-åriga reformen har utvecklats.

20

Vi är ett brukarstyrt kooperativ. Du har möjlighet att själv styra över din assistans inom ramarna för lagar, förordningar och kollektivavtal. Personalen på administrationen är alltid beredda att stödja dig. Vi har regelbundna utbildningar för dig och dina assistenter. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen, är IFA-godkända och medlemmar i Assistansanordnarna. Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen KFO. Vill du veta mer hittar du oss på www.koop-viol.se Du kan också ringa till Eva, 036-440 05 80 eller Margareta 036-440 05 81.

Dina kunskaper utgör grunden Som förälder eller nära anhörig till den som behöver personlig assistans, har du värdefull kunskap om brukarens behov. Tillsammans omvandlar vi detta till livskvalitet. Tel. 08-580 800 06 www.saxenaomsorg.se 4

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Personlig assistans sedan 2004

Tillsammans utformar vi assistansen efter dina önskemål och förutsättningar. Hög servicenivå och en personlig kontakt är våra ledord.

● ●

Tillstånd från Socialstyrelsen ●

10 år i branschen

Medlem i Vårdföretagarna

Kontor i Linköping och Stockholm ●

Dygnet runt jour

Kostnadsfri juridisk rådgivning

● ●

Webbaserat tidrapporteringsoch schemasystem

”Sen jag gick över till Foveo har det blivit som från natt till dag. Nu händer det saker direkt när man ber om det, men största skillnaden är att jag nu känner att jag är boss i mitt eget liv” Jan-Erik, brukare hos Foveo sedan två år tillbaka.

www.foveo.se

Kvalitetsledningssystem ●

Kompetensutveckling

Individuell lönesättning ●

Friskvårdsavtal

Kontakta oss för mer information och ett förutsättningslöst möte. Ring 013-31 06 02 eller skicka e-post: info@foveo.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

5


■ ASSISTENT idag

”Man ska inte kompromissa med kvaliteten” Eva sa upp avtalet med assistansbolaget men behöll assistenterna Som assistansanvändare kan man ställa höga krav på den assistansanordnare som man är kund hos. Allt fler inser också att om man inte är nöjd så går det utmärkt att byta anordnare. Att byta assistansanordnare kan kännas krångligt och som ett stort steg. Men faktum är att det inte alls är ovanligt att assistansanvändare byter anordnare. I den senaste genomgången som Försäkringskassan gjorde uppger nästan en tredjedel av brukarna att de någon gång har bytt bolag – de flesta en gång, men totalt nio procent hade bytt fler än en gång. Vad som ofta står i vägen för ett byte är ekonomiska frågor, inte minst risken att förlora undanlagda medel – det vill säga pengar som assistansanordnaren förvaltar för senare användning, exempelvis till assistanskostnader vid en resa. Grundregeln är att sådana undanlagda medel inte kan följa med till det nya bolaget. Företag kan inte skicka pengar hur som helst mellan sig utan att dessa blir skattepliktiga och om pengarna betalas tillbaka till brukaren så betraktas det som oanvänd assistansersättning vilket medför ett återbetalningsansvar. Däremot meddelar både Skatteverket och Försäkringskassan att det står parterna fritt att skriva ett avtal som går ut på att den tidigare assistansanordnaren fortsätter att betala för sin före detta kunds assistans hos den nya anordnaren med de undanlagda medlen, så länge dessa finns kvar. Detta måste då skrivas in i avtalet mellan anordnare och kund. En annan vanlig fråga vid byten mellan as-

sistansbolag är hur det blir med assistenterna. För hur gör man om man är missnöjd med sin assistansanordnare, men nöjd med sin personliga assistent (eller assistenter)? Kan man byta det ena men behålla det andra? Precis den sitsen var familjen Johansson i

6

för ett drygt år sedan. Sonen i familjen, Joel, har en grav psykisk funktionsnedsättning och han har assistanstimmar vilka delas mellan två assistenter. Joel och hans föräldrar är mycket förtjusta i båda assistenterna, men kontakten med assistenternas arbetsgivare däremot, assistansanordnaren, var det lite si och så med. Informationen fungerade inte som den skulle, schemaläggning och annan administration blev ofta fel och till slut tröttnade Joels föräldrar och bestämde sig för att byta bolag. Då uppstod problemet hur de skulle göra med assistenterna, som vid det laget hade jobbat i två respektive fyra år för Joel. För honom var kontinuiteten och vänskapen med assistenterna en viktig trygghet i vardagen, berättar hans mamma, och därför bestämde de sig för att fråga om assistenterna ville stanna kvar, trots bytet. – Vi satte oss helt enkelt ner med assistenterna en kväll och förklarade att vi inte var nöjda med assistansanordnaren, men att vi verkligen uppskattade deras arbete. Och vi frågade hur de skulle ställa sig till några olika alternativa lösningar som alla gick ut på att de fortsatte att arbeta för Joel, men med en annan arbetsgivare, säger Eva Johansson. Det visade sig att båda kunde tänka sig att fortsätta hos Joel om det gick att hitta en lösning. En av assistenterna arbetade inte för någon annan än Joel och den andra hade endast strötimmar för andra brukare. Båda hade de också samma känsla av att arbetsgivaren inte alltid skötte all planering på bästa sätt. – Så då började vi undersöka alternativen.

Mitt tips är att ta hjälp av en expert för att se till att avtalet i detalj täcker in vad som händer om endera parten vill avbryta samarbetet.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


XXXXXXXX ■

Vi pratade med några andra assistansanordnare, vi diskuterade att assistenterna skulle starta eget tillsammans med några andra kollegor, och vi pratade om att själva bli arbetsgivare. I slutändan blev det det sista alternativet och det var antagligen den bästa lösningen även om det innebar en del administrativt arbete för oss själva, säger Eva Johansson. Hon säger att i grund och botten är det en ganska enkel process: assistenterna säger upp sig och återanställs av den nya anordnaren, i det här fallet familjen själv. Däremot var det en hel del praktiska frågor att reda ut, som uppsägningstiden av assistenternas anställning och av avtalet mellan familjen och as-

sistansanordnaren. Assistenterna hade också en del lönetekniska frågor att reda ut, såsom innestående semesterersättning. – Tack och lov hade vi ett bra avtal med assistansbolaget, som i detalj reglerade båda parternas rättigheter och skyldigheter. Och vi hade inga innestående medel som det kunde bli bråk om. Jag har hört andra brukare som haft mycket sämre avtal och då har det blivit problem, så mitt tips är att ta hjälp av en expert för att se till att avtalet i detalj täcker in vad som händer om endera parten vill avbryta samarbetet. Att avtal mellan assistansanordnare och deras kunder skiljer sig mycket åt, styrks av

bland annat en genomgång som sajten Assistanskoll har gjort. Enligt den varierade exempelvis uppsägningstid och bindningstid stort, från att det inte finns någon alls, upp till omkring tre månader. – Att ha rätt assistansanordnare är oerhört viktigt för den egna tryggheten, så man ska inte kompromissa med kvaliteten. Med facit i hand så borde vi nog ha sagt upp avtalet tidigare, säger Eva Johansson. Andreas Karlsson

Fotnot: Eva och Joel Johansson heter egentligen något annat. De har bett att få vara anonyma för att inte peka ut assistansanordnaren eller assistenterna.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

7


■ tillgänglighet

Hit, men inte

Nytt förslag om diskrimineringslag döms ut: I början av mars presenterade regeringen ett efterlängtat lagförslag om att göra bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning till en ny form av diskriminering enligt diskrimineringslagen. ”Ett steg i rätt riktning”, tycker vissa – ”helt verkningslöst” anser andra. Det nya lagförslaget har låtit vänta på sig, främst för att detta är en fråga som har stötts inom regeringen under lång tid och där alliansens partier har haft svårt att komma överens. Ansvarig minister, integrationsminister Erik Ullenhag, har hela tiden velat se en tuffare lagstiftning på området. Moderaterna däremot, med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen, har argumenterat att det skulle bli för dyrt att med lagstadgat hot om diskrimineringsåtal tvinga fram tillgänglighet. Exempelvis antydde statsministern i en intervju i Svenska Dagbladet att han inte tror att tillgänglighetsanpassning är det samhällsekonomiskt bästa: – Att öka tillgängligheten för en stor

8

grupp av funktionshindrade är lätt att känslomässigt hålla med om men det är förknippat med stora resursbehov, sa han. Men redan för över ett år sedan, när frågan togs upp i riksdagen, kördes regeringen över av oppositionen, med resultatet att alliansregeringen fick krav på sig att ta fram ett lagförslag, något som alltså dröjt ända till nu. Enligt Erik Ullenhag innebär det nya lagförslaget ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor. Han säger att lagförslaget i grund och botten handlar om att öka friheten för den enskilde i det dagliga livet, genom att det ger funktions-

nedsatta ett verktyg att agera och driva igenom sina rättigheter. – Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors självbestämmande och delaktighet. Det nya diskrimineringsförbudet ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att driva den bristande tillgänglighet som de drabbas av i sin vardag till domstol, säger Erik Ullenhag. Och han tillägger: – Vi ska inte ha ett samhälle där människor med funktionsnedsättning utestängs på grund av att enkla åtgärder för tillgänglighet nonchaleras. Men även om förslaget innebär en möjlighet att anmäla någon för diskriminering baserat på bristande tillgänglighet, lämnar lagen också utrymme för tolkningar i varje enskilt fall, något som fått kritik från bland annat handikapprörelsen. Det handlar om brasklappar av typen att ”skäliga åtgärder” för bättre tillgänglighet ska ha vidtagits. Och att vad som är ”skäligt” ska bedömas med hänsyn tagen till bland annat ”ekonomiska och praktiska förutsättningar”. Lagen gör också ett antal undantag,

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


längre

”Helt verkningslöst” exempelvis för tillhandahållande av varor och tjänster om företaget har färre än 10 anställda, till exempel små butiker. Lagen ska inte heller gälla privatpersoner och undantag görs också för tillhandahållande av bostäder. Dessa tolkningsutrymmen och undantag har fått kritik av många av dem som sett fram emot lagen, bland annat alla de organisationer som deltagit i den så kallade Torsdagsaktionen utanför Riksdagshuset i Stockholm. I en gemensam debattartikel skriver företrädare för aktionen att de förhoppningar som funnits på det nya förslaget, dessvärre har förbytts i besvikelse, efter att detaljerna blivit kända. Det är särskilt två delar i förslaget som får kritik och som de anser reducerar förslaget till mer eller mindre verkningslös lag. Dels handlar det om undantaget för mindre företag, dels om att bedömningen av diskriminering ska ta hänsyn till så många olika faktorer – bland annat ekonomi och varaktigheten i relationen mellan kund och verksamhetsutövare – att kryphålen blir för många. ”Man kan bara ta en promenad genom vilken stadskärna som helst för att inse hur många kaféer, restauranger och butiker det är som inte behöver se till att alla gäster kan komma in i deras lokaler eller tillhandahålla menyer eller prisuppgifter på ett sätt så att alla kunder kan få del av informationen”, skriver debattörerna från Torsdagsaktionen.

Statistik från Statistiska centralbyrån backar upp påståendet. Enligt SCB har 92 procent av företagen inom handeln färre än tio anställda, för företag inom hotell och restaurang är siffran 89 procent, inom transport 90 procent, hälso- och sjukvård 93 procent, samt kultursektorn 99 procent. Sammantaget är det alltså endast en minoritet av svenska företag som faktiskt berörs av lagen, och företrädarna för Torsdagsaktionen påpekar att undantagets absurditet blir tydlig om man försöker föreställa sig det på något annat område: ”Skulle det någonsin vara acceptabelt att stänga ute en kvinna från kvarterspuben för att den har färre än tio anställda? Eller att hindra en person av utländsk härkomst från att köpa blommor från butiken på torget, eller en hbtq-person från att handla i livsmedelsbutiken på hörnet?” Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015 och lär diskuteras mycket fram till dess, närmast i riksdagen. Företrädarna för Torsdagsaktionen meddelar i sin debattartikel att de kommer fortsätta sin lobbyverksamhet och byta skepnad till en Tisdagsaktion, för att nå riksdagsledamöterna i samband med att de är på väg till sina utskottsmöten på tisdagsmorgnarna.

– Det nya diskrimineringsförbudet ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att driva den bristande tillgänglighet de drabbas av i sin vardag till domstol, säger Erik Ullenhag.

Andreas Karlsson

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

9


■ Assistent Granskar

köer till boenden skapar Konflikt Köerna till LSS-boenden är långa på många håll i landet. Assistans gjorde ett nedslag i Stockholm där konflikten om köer och boenden är skarp. Vem bär egentligen ansvaret för bristen på boende? Åsikterna går isär. De senaste fem åren har bostadssituationen varit problematisk i Stockholms kommun. Köerna till LSS-boenden är långa och bristen på platser påtaglig. Det har till och med gått så långt att kommunen flera gånger dömts att betala vite till staten för att man inte lever upp till lagstiftningens krav. I början av året fanns närmare åttio beslut som inte var verkställda. Christina Cedergren är VD för Cedergruppen, en privat anordnare inom LSS, och hon är mycket kritisk till Stockholms kommun. Hon menar att stadens politiker och tjänstemän medvetet har låtit köerna växa. – Vi vill gärna driva boenden. Men det går inte. Ersättningen från kommunen är för låg. Det går helt enkelt inte ihop. Christina Cedergren är inte ensam om

10

Stadsdelarna och staden tar hellre viten än ordnar boenden i tid. Det är billigare.

den inställningen. Många privata anordnare inom LSS är kritiska till de ersättningsnivåer som kommunen satt upp. Sedan 2009 är det LOV, Lagen om valfrihetssystem, som gäller för LSS i Stockholm. Det betyder att alla med rätt till boende eller annan verksamhet enligt LSS, till exempel dagligverksamhet, har rätt att välja själv. Det betyder att den som har rätt till boende eller dagligverksamhet, kan själv bestämma vem som skall utföra tjänsten. Det fungerar alltså lite som en marknad, men med den skillnaden att det är kommunen som betalar. Det är alltså kommunen som sätter priset. Och det är här problemen börjar, åtminstone om man ska tro Christina Cedergren. – Kommunen har medvetet satt ersätt-

ningen så lågt att ingen vill driva något boende. Stockholms stad önskar att det ska kosta mindre än det gör. Det är en ersättning som inte bara gäller för privata anordnare utan även för kommunens fjorton stadsdelar. – Kommunen betalar, men det är stadsdelarna eller vi privata anordnare som ska stå för bostäderna. Och eftersom stadsdelarna får samma låga ersättning som vi, så byggs det inget. Personligen tror hon, och många andra privata anordnare inom LSS, att kommunen medvetet skapat det här systemet. – Det handlar om att spara pengar. Stadsdelarna och staden tar hellre viten än ordnar boenden i tid. Det är billigare. Jag tycker att detta är fruktansvärt. Landets största kom-

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Problem på många håll Det är inte bara Stockholm som har problem att uppfylla lagens krav på boenden enligt LSS. Många kommuner runt om i landet lever inte upp till lagen. Malmö kommun fick betala 1,5 miljoner kronor i vite för 2012 och 2013. Och Uppsala kommun fick nyligen betala 2,8 miljoner kronor i vite eftersom kommunen inte ordnat boenden i tid. Året innan fick Uppsala kommun betala 5,2 miljoner i straffavgift.

Nu vill vi ha dina synpunkter I nästa nummer fortsätter vi att titta närmare på köerna till LSS-boenden. Hur ser det ut där du bor? Har du drabbats av bristen på bostäder? Eller har du synpunkter på bristen på boenden? Hör gärna av dig till oss på Assistans. (mailadress)

mun underlåter att verkställa beslut som har stöd i lagen. Det är en kritik som Fredrik Jurdell, avdelningschef på socialförvaltningen i Stockholm och ansvarig för utbyggnaden av LSSbostäder, tycker är orättvis. Han medger att det finns stora problem, men att frågan är betydligt mer komplex än vad många privata anordnare inom LSS tycks tro. – Det är för enkelt att bara skylla på LOV och på ersättningsnivåerna. Systemet funkar bra när det gäller andra verksamheter. Framför allt måste man komma ihåg hur boendesituationen i Stockholm ser ut i stort. Vi har en svår situation och det märks även på detta område. Samtidigt håller han med om att proble-

men började i samband med att LOV infördes i Stockholm. – Vi har inte fått in tillräckligt många privata anordnare för att systemet ska fungera. Tanken var ju att detta skulle lösa boendefrågan och ge mer valfrihet. Men så har det alltså inte blivit, säger han och fortsätter: – För att detta ska fungera behöver vi en överkapacitet. Annars blir det inte en fungerande marknad där brukarna kan byta. Jag tror att incitamenten för att driva boenden är för komplicerade. Det är dyrt med boenden och därmed blir det ett stort risktagande. Trots det tror han inte att högre ersättningsnivåer är lösningen. – Nivåerna på ersättningen är ett politiskt beslut. Skulle vi få in fler utförare om vi höjde

nivåerna? Kanske. Men det är många andra saker som spelar in. Dagens nivåer är satta i jämförelse med andra kommuner. Vissa har högre och vissa har lägre. Tidigare i år höjde vi ersättningarna med 1,5 procent. Men vi märkte ingen skillnad. Fredrik Jurell är noga med att påpeka att kommunen nu har en utbyggnadsplan och att 500 nya bostäder ska byggas på fem år. – Det är också viktigt att komma ihåg att ingen hamnar på gatan. Vi hittar alltid lösningar. Men kanske inte förstahandslösningen för brukaren. Och, säger han, då blir det ofta dyrt för kommunen. Många gånger får vi såväl betala dyrt boende som vite. Så att påstå att vi hellre betalar vite än ser till att det finns bostäder åt alla är fel.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Mattias Hagberg

11


■ valet

Så ska fler speciallärare Det råder brist på speciallärare. På landets lärarhögskolor har man svårt att fylla platserna på påbyggnadsutbildningen till speciallärare och över hälften av alla som idag undervisar barn och ungdomar med speciella behov saknar formell kompetens. Därmed beskrivs också speciallärarbristen som ett hot mot hela särskolan. Inför höstens val frågade vi riksdagspartierna om vad de vill göra för att säkra lärartillgången framöver. Samtliga åtta riksdagspartier fick möjlighet att svara, nedan redovisas svar från dem som valt att medverka.

Hur ser ni på personalförsörjningen inom särskolan och hur ska tillgången på kompetenta speciallärare säkras?

Vänsterpartiet Rossana Dinamarca, skolpolitisk talesperson

Personalförsörjningen är bekymmersam för lärarkåren som helhet. Skolan måste ges resurser och förutsättningar att ge eleverna det stöd de behöver utifrån sina behov. Lärare måste känna att de har möjlighet att utföra sitt uppdrag, arbetssituationen måste vara rimlig för att man ska vilja jobba som speciallärare.

Miljöpartiet Rekryteringen till speciallärar- och specialpedagogutbildningarna sker inom den befintliga lärarkåren. Därmed är en grundläggande åtgärd för att säkra tillgången på kompetenta speciallärare att permanent förbättra villkoren för lärarkåren som helhet. När fler vill bli lärare ökar rekryteringsunderlaget också för speciallärare. Sedan behöver vidareutbildningen till speciallärare/-

pedagog subventioneras ytterligare så att den enskilde läraren inte måste bekosta det själv i lika stor utsträckning. Att få behålla större del av lönen och därmed kunna läsa in utbildningen på arbetstid tror vi skulle möjliggöra för fler att ta ett sådant karriärsteg. Att läsa till speciallärare måste sen också ge resultat i lönekuvertet. Vi vet att rekryteringsbehovet av speciallärare är över 1 000 per år de kommande åren så ovanstående åtgärder måste komma skyndsamt.

Socialdemokraterna Forskning och internationella erfarenheter visar att tidiga insatser i skolan är mycket betydelsefulla. Vi vill därför att elever tidigt ska få särskilt stöd i skolan och den vänta-och-se-mentalitet som finns, behöver ändras. Så snart behov och svårigheter upptäcks ska stöd sättas in. Tidiga insatser främjar också en inkluderande skola. Särskolan är och ska vara ett

alternativ av hög kvalitet för de barn och unga som har behov av särskolan som skolform. För att möta den akuta bristen av speciallärare och specialpedagoger i den svenska skolan i allmänhet och för att säkra personalförsörjningen inom särskolan är det tydligt att det behöver utbildas fler. Vi vill att 1 000 nya specialpedagoger och speciallärare utbildas och anställs.

Kristdemokraterna Annika Eclund, skolpolitisk talesperson

Särskolans lärare ska vara utbildade speciallärare och specialpedagoger. Små klasser och specialutbildad personal behövs för att undervisningssituationen ska kunna anpassas till varje elev. Vi anser att det krävs en nationell satsning inom det specialpedagogiska området för att kunna täcka framtida behov av speciallärare. Ett stort antal kommuner kommer att stå inför problem med att rekrytera behöriga speciallä-

PERSONLIG ASSISTANS På C J Advokatbyrå är vi specialiserade inom området personlig assistans. Vi har många års erfarenhet av biträde i rättsliga processer och rådgivning. Vi företräder både assistansanordnare och enskilda i frågor som rör allt från den enskildes rätt till insatser till frågor om tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans.

Ring advokat Sofia Tedsjö eller advokat Adam Grabavac, på 08 411 22 52 så berättar vi gärna mer.

Personlig assistans Förverkliga dina drömmar! Hos oss får du personlig assistans som är anpassad efter dina önskemål och förutsättningar. Ring oss och berätta hur du vill ha det: 08-511 744 40. Välkommen!

www.cjadvokat.se 12

NÄRA AB, Smidesvägen 5, 186 26 Vallentuna.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

www.nara.nu


rekryteras rare och specialpedagoger till sin särskoleverksamhet och det gäller alla nivåer och åldersgrupper. Kristdemokraterna och allianspartierna satsar nu på att bygga ut 10 000 högskoleplatser och huvuddelen av dem kommer att vara olika typer av lärarutbildningar. Kristdemokraterna vill inrätta ett särskilt speciallärarlyft för lärare som vill vidareutbilda sig till speciallärare. Vi vill att studerande på de specialpedagogiska utbildningarna ges en studielön på 10 000 kr/ mån (inte pensionsgrundande), ca 160 000 kr/student beräknat på en studietid om 16 månader, för att öka tillgången på speciallärare.

Folkpartiet Tack vare Folkpartiet görs nu stora satsningar för att komma till rätta med den brist på speciallärare som råder idag. Ett stort problem är att det under några år inte utbildades några speciallärare alls, eftersom den dåvarande regeringen på

1990-talet avvecklade speciallärarutbildningen. Prognoser visar att behovet kommer att öka, dels för att fler elever behöver stöd, dels på grund av pensionsavgångar de närmaste åren. Folkpartiet var pådrivande för att återinföra speciallärarutbildningen 2008 och att utöka den 2011 med specialiseringar bland annat för de behov som finns bland elever i särskolan. Den som är anställd i särskolan kan läsa in hela eller delar av speciallärarutbildningen inom ramen för Lärarlyftet II. I årets vårbudget aviserar regeringen en kraftig utbyggnad av speciallärarutbildningen. Den innebär att antalet platser mer än fördubblas. Satsningen innebär också att det inrättas en skattefri examenspremie om 50 000 för dem som utbildar sig till speciallärare eller specialpedagog, för att få fler sökande.

Skånes Nord Ost Kooperativ är en ekonomisk förening som finns i Kristianstad. Kooperativet arbetar enligt LSS och LASS och syftet är att få större möjlighet till att bestämma över den egna assistansen och arbetssituationen. Service som SNOK erbjuder.

● ● ● ●

Utbildning Ansökningar Rekrytering Arbetsmiljöfrågor

Löneadministration Ekonomisk redovisning Övrig hjälp som du behöver i din arbetsroll.

● ● ●

Om du vill veta mera, kontakta oss gärna på

Skånes Nord Ost Kooperativ Almänvägen 20, Kristianstad Sara Hetzi, verksamhetsledare e-post: sara.snok@tele2.se Ring 044-10 31 14 eller 0703-111 676

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

13


■ barnens assistans

Kronprinsessan Victorias Fond är en av dem som delar ut stipendier till barn och ungdomar. Foto: Blomsterfrämjandet/Kronprinsessan Victorias Fond

14

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Sök stipendium och förverkliga din dröm Att söka ett stipendium kan vara ett sätt att förverkliga drömmen om att få sätta lite guldkant på tillvaron – inte minst för familjer med barn med särskilda behov. Kanske en resa, kanske en underlättad vardag. Men att hitta till rätt stipendier och sedan skriva en framgångsrik ansökan kan vara en utmaning. Här är några tips. Det finns en lång rad stipendier som specifikt vänder sig till personer med funktionsnedsättning och många är avsedda för barn och familjer. Ofta handlar de om att ge möjligheter att göra saker som annars kan vara svåra att genomföra, till exempel resor eller annan rekreation, som att vara med på läger. Bakom ett stipendium står generellt sett en fond, det vill säga en slags filantropisk organisation som förvaltar en summa pengar och som har grundarnas uppdrag att dela ut dessa pengar enligt vissa specifika regler, stadgar. Många fonder har sitt ursprung i arv efter personer som har velat stödja sina särskilda intressen även efter sin död. Dessvärre finns ingen riktigt bra, heltäckande och sökbar förteckning över fonder och stipendier. Det beror bland annat på att de är så olika i sin karaktär och verksamhet att det är svårt att sammanställa dem på ett överskådligt sätt. Däremot finns vissa någorlunda bra översikter för vissa specifika stipendieområden (se faktarutan här intill). När det gäller stipendier för personer med funktionsnedsättning, finns det de som delar ut stipendier till enskilda personer och familjer, men många väljer också att slussa stipendierna via en förening, alternativt ge pengar till specifika projekt. Det kan exempelvis vara lägerverksamhet, eller en grupp personer som vill arrangera en studieresa.

Tänk på det här

Här gäller det att vara noggrann och göra sin hemläxa ordentligt om man ska ha en chans att få del av en fonds pengar. Olika fonder har nämligen olika kriterier för vem som kan söka stipendier. Det finns breda fonder som nästan vem som helst kan söka från och det finns en mängd små specialiserade fonder, till exempel för personer med vissa specifika diagnoser, personer som bor på vissa platser i landet, har en särskild utbildning eller yrke och så vidare. Normalt sett har fonderna även av-

gränsande regler för vad man kan söka medel för – eller vad man inte kan söka för. Du kanske exempelvis bara kan söka pengar för utlandsresor – eller så kan du söka medel för det mesta men absolut inte utlandsresor. Reglerna varierar och det är viktigt att noga läsa igenom kriterierna och förvissa sig om att man har förstått dem. Många fonder får en stor mängd ansökningar och de som på minsta sätt hamnar utanför riktlinjerna går ofta direkt i papperskorgen. Oavsett om din ansökan är oerhört behjärtansvärd, så är reglerna för en stiftelse stränga och den lyder under stadgar som reglerar verksamheten. Dessa måste stiftelsens styrelse kunna visa upp att man har följt och därför finns det inget utrymme för att göra undantag. Andreas Karlsson

• Undvik att ödsla tid på ansökningar om du vet att du inte till punkt och pricka uppfyller en fonds kriterier för vem som kan söka och till vad. Sannolikt kommer den inte ens att bli läst. • Koncentrera dig istället på fonder som har kriterier som du och din planerade aktivitet uppfyller. • Du kan normalt sett inte söka retroaktivt, det vill säga för redan genomförda aktiviteter. • Gör en noggrann och ärlig beskrivning av både dig själv och anledningen till att du söker stipendiet. Ett vanligt villkor för att få stipendiet är att man i efterhand författar en kort rapport om hur man använt pengarna och då kan problem uppstå om inte allt har varit sanningsenligt. • Var ute i god tid. En bra stipendieansökan författas aldrig kvällen innan ansökningstiden går ut. Skriv ansökan så långt i förväg som möjligt och ta dig sedan tid att fila på den innan du skickar in den.

Fonder och stipendier Några exempel på fonder och stipendier för barn och ungdomar: • Kronprinsessan Victorias fond (administreras av radiohjälpen): www.radiohjalpen.se • Prins Carl Gustafs Stiftelse: www.kungahuset.se/hovstaterna/kungligastiftelser/ prinscarlgustafsstiftelse • Kungaparets bröllopsfond: http://www.kungahuset.se/hovstaterna/ kungligastiftelser/kungafamiljensstiftelser/kungaparetsbrollopsfond.4.292a62ce1 3848168ac539b2.html • Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne: www.bangs-stiftelse.se • Anérstiftelsen: www.anerstiftelsen.com • Jerringfonden: www.jerringfonden.org • DHR:s Bidragsstiftelse: bidragsstiftelsen.se • Gålöstiftelsen: www.galostiftelsen.se Ytterligare förteckningar över fonder och stipendier finns bland annat här: • Arvsfonden: www.arvsfonden.se/Pages/ SectionSubPage____38117.aspx • Göteborgs universitet: http://www.gu.se/ forskning/stipendier/stipendielankar/ funktionshindrade/

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

15


■ profilen

Helene RIPA ”Jag vill visa att det går att ha ett normalt liv även med protes” Helene Ripa är skidåkaren på allas läppar efter en enastående prestation under Paralympics i Ryssland. Själv ser hon på sitt nya liv i offentligheten som ett sätt att visa att funktionsnedsättning inte behöver vara ett hinder. Paralympics i ryska Sotji blev en stor svensk framgång, inte minst för skidåkarna, som bärgade ett guld, två silver och ett brons. Zebastian Modin och Helene Ripa delade medaljskörden mellan sig varav en medalj vanns gemensamt, i den mixade stafetten. Men den ädlaste valören var det Helene Ripa som lyckades vinna, i 15 km stående. Det var det första svenska Paralympics-guldet sedan Lillehammer 1994. Själva loppet var en dramatisk historia. Helene Ripa beskriver hur den positiva känslan infann sig redan dagen innan loppet, då hon kände på banan och kunde inspireras av Zebastian Modins första medalj. Men när startskottet gick så var det inledningsvis ukrainskan Iuliia Batenkova som tog kommandot. Helena Ripa hade sin strategi klar redan från början: att öppna i ett förhållandevis lugnt tempo, att hålla god fart, men att framförallt ha krafter kvar till avslutningen, som hon visste passade henne bra. Det var också på sista varvet som tätstriden avgjordes. Ukrainskans avstånd minskade steg för steg och med en mäktig avslutning från sista backen och in mot mål lyckades Helene Ripa ta sig förbi och till slut vinna med knappt fyra sekunder. – Det är oerhört inspirerande att höra att man tar in på den som ligger framför. Höra hur sekunderna hela tiden

16

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


”Det är oerhört inspirerande att höra att man tar in på den som ligger framför. Höra hur sekunderna hela tiden blir färre och färre.”

Foto: DANIEL NILSSON / BILDBYRÅN

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

17


■ profilen

blir färre och färre. Det tillsammans med att jag visste att jag skulle vara stark på slutet var det som förbytte en stabil silvermedalj till ett guld, förklarade hon efter loppet. Helene Ripa har väckt en hel del uppmärksamhet även vid sidan av skidspåret. Det handlar inte minst om hennes naturliga och öppna förhållningssätt när det gäller hennes benprotes. I vardagen, på bilder och i exempelvis den reklamfilm för Ica som hon medverkat i, så är hon noga med att protesen ska synas. – Jag vill visa att det går att ha ett normalt liv även med protes. Om jag kan vara en förebild som inspirerar andra så vill jag gärna vara det. Jag vill inte att någon ska känna att man inte kan lyckas bara för att man har ett handikapp.

Vändningen kom till slut genom just förebilder; andra människor som hon träffade och som visade att det gick att lyckas och leva normalt även med protes. Annat var det i början. Helene Ripa drabbades 14 år gammal av cancer. Det började som smärtor i höger knä – smärtor som skolsystern viftade bort som överansträngningar, men som sex månader senare visade sig ha gått så långt att läkarna tvingades amputera hennes ben. Det var inte precis vad en ung tjej alldeles i början av tonåren ville vara med om och hon beskriver hur allting svartnade för henne. Alla drömmar och förhoppningar raserades. Hon fick en protes och skulle lära sig att gå med den, men ville inte veta av sitt nya hjälpmedel. Vändningen kom till slut genom just förebilder; andra människor som hon träffade och som visade att det gick att lyckas och leva normalt även med protes. Vägen in i idrotten gick via simbassängen. Hon berättar att en sjukgymnast tog henne med på

18

simträning och det kom att bli början på en framgångsrik idrottskarriär, där hon bland annat deltog i Paralympics i Barcelona 1992. Det blev också ett antal europamästerskap, innan skador tvingade henne att sluta med simningen. Istället hittade hon andra former av aktiviteter och hon beskriver sin man, Ronnie, som en viktig hjälp och inspiration. – Han har gjort så att jag börjat med nya sporter. Som mountainbike, orientering, alpint och skidåkning. Han hittade tekniska lösningar och visade att inget var omöjligt. Längdåkning har Helene Ripa faktiskt bara hållit på med i fyra år, och den helhjärtade elitsatsningen har hon bara hållit på med i två år. Trots det är hon regerande världsmästare och nu alltså även paralympisk mästare. Betydelsen av segern sum-

merade hon själv efter målgången: – Det här är om något ett bevis på att man inte behöver låta sig begränsas av ett handikapp utan att allt är möjligt. Protesen styr inte min vardag och nu står jag här med en guldmedalj. Men om det blir en fortsatt satsning mot nya guld i stora mästerskap är än så länge oklart. Hon har fått frågan i varenda intervju sedan guldet i Sotji, men upprepar gång på gång att motivationen kommer att styra. Kanske satsar hon vidare på skidåkningen, men kanske blir det något annat. – Men en elitsatsning är krävande och även om jag har haft en väldigt förstående arbetsgivare, så skulle det bli jobbigt att göra en ny satsning i fyra år, konstaterar hon. Andreas Karlsson

FAKTA/Helene Ripa Född: 22 augusti 1971 Bor: Tungelsta utanför Stockholm Gren: Längdskidor Tävlar för: Haninge SOK och Nacka HI. Funktionsnedsättning: Lårbensamputerad, höger ben. Meriter: Guld i Paralympics 2014, VM-guld i sprint 2013, världscupseger i mixedstafett (med Zebastian Modin) 2012. Aktuell: Blev på måndagen Sveriges första guldmedaljör i Paralympics vintertävlingar på 20 år.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Alla vallokaler ska vara tillgängliga

www.asalidassistans.se

■ Handisam har fått i uppdrag att kartlägga tillgängligheten i valoch förtidsröstningslokaler. Uppdraget kommer från demokratiminister Birgitta Ohlsson och syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, inför supervalåret 2014. Tanken är också att kartläggningen ska belysa konsekvenserna av den borttagna dispensen som kommuner tidigare har haft när det gäller vissa vallokaler. Studien kommer att omfatta lokaler som används både vid Europaparlamentsvalet och vid de nationella valen i höst. Ambitionen är även att studera vilka andra åtgärder som kan underlätta röstningsförfarandet för personer med funktionsnedsättning.

Arbetsterapeut ger fler godkända läkarintyg

Åsalid Assistans jobbar för

Närhet Valfrihet Gemenskap Tel: 0515-68 55 70

■ Genom att låta arbetsterapeuter hjälpa till med bedömning av sjukskrivnas aktivitets- och arbetsförmåga har antalet godkända läkarintyg till Försäkringskassan ökat med 62,9 procent. Det visar resultatet av ett förbättringsarbete inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sjukintyg som inte godkänns är ett nationellt problem. Endast hälften av läkarintygen i landet klarar godkänd nivå. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man därför prövat om en arbetsterapeuts kunskap och kompetens att bedöma och beskriva aktivitets- och arbetsförmåga kunde leda till fler godkända intyg. – Resultatet blev över all förväntan. Efter ett år hade andelen godkända läkarintyg ökat till hela 98,6 procent. Detta var en stor förbättring även jämfört med en kontrollgrupp där andelen godkända läkarintyg låg på 71,4 procent, säger Christina Andersson, projektledare och arbetsterapeut på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Plugga i höst? Bli Personlig Assistent! 1-årig yrkesutbildning med sex veckors praktik. Du kan bo på skolan. Se vidare på hemsidan: www.fristads.fhsk.se tel: 033-236800

Ansök senast 15 maj. Välkommen!

info@asalidassistans.se

Självständighet Närhet Självständighet Delaktighet Närhet Delaktighet

Lokalkontor i Göteborg Kungsbacka Stenungssund

Verksamma sedan 2005

Kontakta vår ig Grundare D Monika YS tenungssund Wassberg på Lokalkontor öteborg / KVungsbacka 0707-­‐33 49 33 eller monika@optimalassistans.org Verksamma sedan 2005 Välkommen !

Kontakta vår grundare / VD Monika Y Wassberg på 0707-­‐33 49 33 eller monika@optimalassistans.org

www.optimalassistans.org Välkommen !

www.optimalassistans.org

Utbilda Dina assistenter! Sedan 2009 har vi utbildat hundratals assistenter i syfte att öka förståelsen för neurologiska funktionshinder. Det ger personliga assistenter trygghet i sin yrkesutövning. De får teoretisk utbildning och praktiska tips som ger dem kunskap som kan öka din livskvalitet.

Inerventions Education AB Ankdammsgatan 35, 171 67 SOLNA Tel: 08-41027701 • www.inerventions.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

19


■ Reportaget

Hyllad och Initiativtagarna summerar 20 år med assistansreformen Assistansreformen är här för att stanna. Efter tjugo år har den blivit en naturlig del av den svenska välfärden. Samtidigt är reformen mer omdiskuterad i dag än någonsin. Assistans tog kontakt med några av personerna bakom reformen för att få deras syn på utvecklingen.

20

Fakta | Adolf Ratzka

Fakta | Bengt Lindqvist

Grundare av Independet Living-rörelsen i Sverige. Pådrivande bakom assistansreformen.

Socialdemokrat och handikappminister 1985-91. Innan dess ordförande för Synskadades riksförbund. Ansvarig för Handikapputredningen som låg till grund för assistansreformen.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


kritiserad Fakta | Bengt Westerberg Folkpartist och socialminister 1991-94. Ansvarig fรถr det lagfรถrslag om personlig assistans som las fram fรถr riksdagen 1993 och som genomfรถrdes 1994.

Foto: Carina Gran

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE Pร WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

21


■ Reportaget

”Reformen är här för att stanna. Och på det stora hela tycker jag att den har fungerat bra” Bengt Westerberg

För tjugo år sedan infördes Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det var en seger för handikapprörelsen och ett helt nytt inslag i den svenska välfärdspolitiken. Aldrig tidigare hade en omsorgsreform fört makt från det offentliga till brukarna på samma sätt som nu skedde. Året innan, när Bengt Westerberg presenterade lagförslaget för riksdagen, slog han fast att ett av de viktigaste motiven till reformen var att människor med omfattande eller livslånga funktionsnedsättningar skulle få möjlighet att leva sina liv som alla andra. – Många människor lever med sådana funktionshinder som leder till stora beroendeförhållanden till omgivningen. Deras möjligheter till inflytande och ansvar är ofta begränsade, liksom deras möjligheter att skapa sig en självständig tillvaro. Av Handikapputredningens kartläggningsbetänkande framgår exempelvis att endast åtta procent av de svårt funktionshindrade personer som erhöll hemtjänst vid en viss tidpunkt kunde bestämma vem som skulle ge hjälpen. Och han fortsatte: – Jag anser mot denna bakgrund att det behövs kraftfulla åtgärder för att möjliggöra att personer som dagligen är mycket beroende av olika stödinsatser får ett reellt inflytande över sin egen livssituation. Personer som behöver mycket omfattande hjälp eller hjälp av mycket privat karaktär bör enligt min mening ges ett avgörande inflytande på vem som ska ge hjälpen. Jag anser också att antalet personer som ger sådan hjälp ska kunna begränsas och att den enskilde själv ska kunna avgöra på vilket sätt och i vilka situationer som hjälpen ska ges. Han framhöll vad många i dag anser är själva reformens kärna: – Hjälpinsatsen bör därför vara knuten till den enskilde personen och inte till olika myndigheter som var för sig ansvarar för vissa insatser. När Bengt Westerberg i dag ser tillbaka på

reformen tycker han att det i huvudsak har blivit som han tänkte sig då. – I allt väsentligt tycker jag att det blev som vi trodde. Reformen är här för att stanna. Och på det stora hela tycker jag att den har fungerat bra. Assistansreformen har inneburit att en massa människor i det här landet har fått ökade livschanser. Det ska vi vara stolta över. Det enda som inte stämde med våra prognoser

22

har varit kostnadsutvecklingen. Fler har fått assistans än vi räknade med. Och de flesta har också fått fler timmar än vi trodde. Just kostnadsutvecklingen har varit ett hett diskussionsämne sedan reformen genomfördes. Under senare år har den diskussionen dessutom fått förnyat bränsle av flera uppmärksammade härvor med fusk. – Jag tror alltid att vi kommer att ha en diskussion om kostnaderna. Det blir så med den här typen av insatser som bygger på behovsprövning. Det blir alltid en gränsdragning och en debatt om vilka som ska ha ersättning och hur mycket de som är berättigade ska få. Men han tycker inte att reformen är hotad av den typen av diskussioner eller av de nya regler som införts kring behovsprövningen. – Nej, jag kan inte se att reformen är hotad. Inte på det stora hela. Det har funnits diskussioner om detta sedan riksdagen klubbade lagen och det har hela tiden pågått ett arbete med att strama upp lagstiftningen så att kostnaderna inte ska skena. Men jag kan inte se att det är ett hot mot reformen i sig.

”Har det verkligen blivit dyrare? Nej, skillnaden är bara att kostnaderna idag ligger någon annanstans än innan reformen” Adolf Ratzka Det är en bild av utvecklingen som Adolf Ratzka inte håller med om. Han var drivande bakom reformen och kanske den person som gjorde mest för att tankar om självbestämmande och medborgerliga rättigheter skulle få genomslag i handikappolitiken. – Om man betraktar assistansreformen som en rättighetslagstiftning, som en lag som handlar om att vi med funktionsnedsättningar ska få makt över våra egna liv, då finns det problem. Jag tycker att vårt självbestämmande successivt blivit beskuret. Ansvaret har flyttats från brukaren till assistansanordnaren, och då är vi på väg tillbaka till en situation där vi ses som hjälpbehövande och inte som individer. Adolf Ratzka menar att det pågår ett omyndigförklarande av personer med funktionsnedsättning. – Det verkar som om gamla fördomar om människor med funktionsnedsättningar är på väg tillbaka. Allt fler verkar tro att vi inte klarar oss själva. Han är också skeptisk till allt prat om skenande kostnader och behov av besparingar. – Det är viktigt att se reformen i ett historiskt perspektiv. Har det verkligen blivit dyrare? Nej, skillnaden är bara att kostnaderna idag ligger någon annanstans än innan refor-

men och då kan det se ut som att det har blivit dyrare. Tidigare betalade kommunen, våra anhöriga och vi själva i form av begränsade livsmöjligheter. Han menar till och med att assistansreformen är en besparing, att det är nonsens när politiker och utredare säger att kostnaderna skenat. Även Bengt Lindqvist, socialdemokrat, före detta handikappminister och den som ursprungligen tog initiativet till assistansreformen i slutet av åttiotalet, är precis som Adolf Ratzka besviken på hur reformen utvecklats. – Det har inte blivit som vi tänkte. Nu ska allt kontrolleras in i minsta detalj. Det är fel. Assistansreformen bygger på förtroende och generositet. Om intentionerna i lagen ska bli verklighet krävs det att myndigheterna litar på brukarna. Han tycker helt enkelt att reformen har reglerats på ett sätt som aldrig var tanken, och att den personliga friheten därför kommit bort. – Politikerna och myndigheterna är på fel väg. Om jag fick bestämma så skulle man tillsätta en utredning med ett mycket stort brukarinflytande. Politikerna måste ta tillvara de erfarenheter som finns bland brukarna. Tillsammans tror jag att man skulle kunna skapa ett robust system som uppfyller de ursprungliga intentionerna. Samtidigt som såväl Bengt Lindqvist som Adolf Ratzka är kritiska till utvecklingen är de noga med att påpeka att reformen i sig är väldigt betydelsefull. Särskilt Adolf Ratzka menar att man aldrig får glömma hur det såg ut innan reformen var på plats. – Egentligen är det nästan för bra för att vara sant. Åtminstone om man jämför med hur det såg ut innan 1994. Då var man hänvisad till hemtjänsten och levde nästan som i husarrest. Man kunde absolut inte leva ett liv som andra, utan man fick snällt acceptera att det inte fanns några val. Han menar att de som inte upplevt tiden innan reformen kan ha svårt att förstå vilken enorm skillnad den gjort. – Det där får vi inte glömma. I grund och botten är assistansreformen något väldigt bra. Men nu gäller det att försvara de grundläggande principerna. Och då handlar det om mänskliga rättigheter och frihet, och om allas rätt att leva ett fullvärdigt liv. Mattias Hagberg

”Om intentionerna i lagen ska bli verklighet krävs det att myndigheterna litar på brukarna.”

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Bengt Lindqvist


HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

23


■ Assistanstips

Independent Living Institute Independent Living Institute är en ideell stiftelse som bildades 1993 av STIL, Stockholmskooperativet for Independent Living, och GIL, the Gothenburg Independent Living kooperativ. ILI arbetar för att främja möjligheterna för människor med funktionsnedsättning till mer personlig och politisk makt, självbestämmande, full delaktighet och jämlikhet genom information, utbildning, konsultinsatser och utvecklingsprojekt.

PA-tips (Personlig assistans-tips) Assistanstips är ett projekt som drivs av Independent Living Institute med medel från Allmänna arvsfonden. På hemsidan PA-tips. se och på Facebook delar assistansanvändare med sig av sina egna idéer och lösningar på olika problem. Tipsen presenteras i form av text, bild och video, där den som ger tipset själv berättar. Cirka ett nyhetsbrev i månaden är under planering.

Lämna tips! Har du också tips att dela med dig av? Eller känner du någon som du tror vill göra det? Skicka då ett e-mail till susanne@patips.se. Det går också bra att ringa på 072 - 556 93 76 eller skicka meddelande via Facebook. Tipsen samlas in och dokumenteras via telefon, e-post eller hemma hos dig och du väljer hur mycket du vill berätta. Du väljer också om du vill synas i text och bild eller om du vill vara anonym. Kontakter Nina Muhonen 073-322 66 41 nina@patips.se Susanne Sundberg 072-556 93 76 susanne@patips.se Erik Tillander 070-408 50 97 erik@patips.se

24

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Foto: ALEXANDER LAGERGREN


Assistans och PA-tips inleder samarbete Assistansberättigade och assistenter är själva de bästa experterna. Det är tanken bakom sajten PA-tips. Från och med detta nummer kommer en del av deras texter att finnas med här i Assistans. I början av förra året drog Independent Living Institute igång sajten PA-tips med pengar från Allmänna arvsfonden. Tanken är att samla tips, knep och idéer från assistansberättigade och assistenter på ett och samma ställe för att goda exempel ska få spridning. Nina Muhonen är projektledare för PA-tips och den som leder arbetet med sajten. I praktiken är det en liten redaktion med tre personer som samlar, dokumenterar och sprider bra idéer. – Folk hör av sig till oss med sina tips. Om vi tycker att det låter bra åker vi ut och träffar dem och gör intervjuer och även filmer. Dessa sprider vi sedan via vår sajt. Nina Muhonen berättar att själva tanken med PA-tips är att alla människor är olika och att det därför finns flera olika sätt som ett och samma problem kan lösas på. – Det bästa med vår sajt är bredden. Här kan man få många olika tips inom ett och samma område. Dessutom täcker vi det mesta som har

med personlig assistans att göra, från rent praktiska småsaker till frågor som handlar om relationer och arbetsledning. Vår förhoppning är att PA-tips ska bli den naturliga platsen att leta tips på. Eftersom PA-tips bygger helt och hållet på idéer utifrån är det väldigt viktigt för projektet att många hör av sig. Än så länge är det framför allt assistansanvändare som hör av sig till Nina Muhonen och hennes kollegor, men förhoppningen är att även assistenter ska bidra med tips. – Fast då är det viktigt att assistenten har förankrat det hela hos den assistansberättigade innan vi gör något och lägger ut. Hittills tycker Nina Muhonen att intresset har varit stort, framför allt från assistansberättigade. Men förhoppningen är att många ska komma att använda sajten. Inte bara assistansberättigade och deras assistenter utan även tjänstemän i kommun och landsting, fackföreträdare och omsorgspersoMattias Hagberg nal.

Folk hör av sig till oss med sina tips. Om vi tycker att det låter bra åker vi ut och träffar dem och gör intervjuer och även filmer. Dessa sprider vi sedan via vår sajt.

Exempel på tips från PA-tips PA-tips är tänkt att erbjuda en stor variation av tips, allt ifrån praktiska hjälpmedel till hur man kan hantera olika situationer och relationen mellan assistent och assistansberättigade. Här är ett axplock av tipsen i korta sammanfattningar som kommit in under den senaste tiden. Medarbetarsamtal med assistent Johanna har medarbetarsamtal med sina assistenter. Det är ett planerat och förberett möte som blickar både bakåt och framåt. Med utgångspunkt ifrån hur assistenten trivs har Johanna en lista på punkter som hon brukar gå igenom. På mötet diskuterar de även utbildning och aktuella kurser eller föreläsningar.

Rutiner för nya assistenter Sophie berättar i en videofilm att det är bra att få in rutiner hos sina assistenter redan från början. Under årens lopp har hon själv lärt sig av sina olika assistenter vad som fungerar bäst för att få hennes vardag och rutiner att flyta på bra. Det är en process som delvis bygger på att alla assistenter är olika, exempelvis på hur noggranna de är.

För höjning av sängar i flera olika höjdpositioner Jessica tycker om att resa men det kan vara besvärligt med den låga sänghöjden på hotell. För att assistenterna ska kunna arbeta i lagom höjd har hon köpt stadiga förhöjningsklossar från Handicare. De är bra eftersom de fungerar till sängar med ben, socklar eller medar. Genom att vända klossarna kan de bli högre eller lägre.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Assistans på mitt sätt I en videofilm betonar Jonas vikten av att få sakerna gjorda på sitt sätt, även om det skulle gå fortare för assistenterna att göra en uppgift på deras sätt. För honom är det viktigare att uppgiften utförs så som han själv hade gjort om han hade kunnat. Att kunna bestämma över sig själv och sitt liv ger en ökad livskvalitet.

25


■ RECENSION 08-648 27 00

o R

Taktipro

ORIGINALMETODEN TAKTIL MASSAGE

Lär dig Lyhört bemötande med varsam beröring Taktipro - originalmetoden, är spetskunskap för livets alla skeenden. Dokumenterat goda effekter på kontakt, förhållningssätt och kroppsuppfattning, viktigt vid funktionshinder. Kompetensutveckling som ger stolthet, lugn, lindring och underlättar omtänksamt bemötande. Nu nya tillfällen i höst på många orter och på vår kursgård i Stockholm. Godkänd assistent omkostnad. Vi undervisar också på arbetsplatser.

...aldrig överträffad Läs mer, se film på.

taktil.se

TotalAssist är en helt webbaserad tjänst för personlig assistans. Det är enkelt att komma igång med schemaläggning, tidrapportering och elektronisk signering.

TotalAssist ger en effektiv och säker administration för assistansföretaget med avseende på lagar och regler enligt Försäkringskassan, ATL, etc.

info@totalassist.se

www.totalassist.se

Aros Circle AB, 021-448 49 50

Närhet-Förtroende-Respekt

Furuboda Assistans ägs av den ideella Föreningen Furuboda, tillsammans skapar vi mervärde för dig. Tel: 044-781 48 50 assistans.furuboda.org E-post: Info@furubodaassistans.se

26

Smart introduktion till svårt ämne Den juridiska snårskogen är en minst sagt svår terräng. Det är lätt att gå vilse bland alla paragrafer. Som brukare eller anhörig finns det en uppsjö av lagar, förordningar och regler att förhålla sig till. För den som känner ett behov av att hitta lättare i den där snårskogen finns det nu en bra handbok i juridik, Minilagbok för människor med funktionsnedsättning och anhöriga till dem, skriven av Olle Vejde, författare, och Lena Olofsson, tjänsteman vid Försäkringskassan. Boken är en enkel, översiktlig och kortfattad introduktion till hela det handikappolitiska fältet. Här kan man lära sig allt från hur man överklagar ett beslut till hur LSS-lagen är uppbyggd. Egentligen är det rätt märkligt att det inte redan finns en sådan bok. Särskilt med tanke på hur många brukare och anhöriga som upplever att kontakten med myndigheter är tidskrävande och snårig. Varför har inget stort förlag sett det här behovet? Varför har ingen uppmärksammat alla de BOK brukare och anhöriga som har Minilagbok svårt att få någon överblick för människor med funktions-nedsättning och anhöriga till dem över juridik och myndigheter? Svaret är förmodligen lika Författare: Olle Vejde och Lena enkelt som tragiskt. Frågor Olofsson kring funktionsnedsättning är Förlag: Olle Vejde förlag marginaliserade. De stora och tunga förlagen ser inte behovet. Olle Vejde och Lena Olofsson har alltså gjort en pionjärinsats. Deras minilagbok är den första som tar ett helhetsgrepp om handikappolitiken ur den här handfasta vinkeln. På knappt två hundra sidor lyckas de täcka in allt som behövs för att klara kontakten med myndigheter i dagens Sverige. Så långt allt gott. Minilagboken är ett bra verktyg för alla som vill känna sig trygga. Men tyvärr rör sig Olle Vejde och Lena Olofsson fortfarande i marginalen. Deras handbok är utgiven på ”eget förlag”, som det heter. Det betyder att formgivningen är lite tafflig och sättningen ibland känns opedagogisk. Som läsare hade jag önskat att den här boken kommit ut på ett förlag med lite större ekonomisk muskler. Då hade boken fått bättre spridning och en mer gedigen och trovärdig formgivning. Som det är nu ger Minilagbok för människor med funktionsnedsättning och anhöriga till dem tyvärr ett lite oseriöst intryck. Den känns lite som ett häfte som någon suttit hemma och knåpat ihop. Formen skymmer innehållet. Och det är synd, eftersom innehållet är mycket gediget. Hur ska man då använda minilagboken? Jo, som en handbok så klart, som en bok att ta fram när man behöver slå upp något man inte förstår eller behöver sätta sig in i ett myndighetsbeslut man inte tycker stämmer. Men faktum är att man även kan läsa den från pärm till pärm, som en karta över handikappolitiken. Då ger den kunskap och överblick. Då behöver man inte plocka fram den varje gång man gått vilse och behöver hitta rätt, för då har man förhoppningsvis inte gått fel från första början.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Mattias Hagberg


Notiser ■

Orättvis habilitering kritiseras av Socialstyrelsen ■ Socialstyrelsen är kritisk till de stora regionala skillnaderna inom habiliteringen för barn och unga. Även om behoven kan se olika ut i olika delar av landet tror Socialstyrelsen att skillnaderna också beror på regionala prioriteringar och

resurstilldelningar. Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport 2014 för vården och socialtjänsten. Socialstyrelsen betonar även att vuxenhabiliteringen är alltför dåligt utbyggd trots att ungas behov av habilitering ofta kvarstår i vuxen ålder.

Vanligt med läkemedelssjukdom ■ Minst tolv procent av den vuxna befolkningen i Sverige har haft en sjuklighet som kan relateras till läkemedelsanvändning. I fyra av tio fall hade de oönskade effekterna kunnat förhindras. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin. Med hjälp av enkäter till 7 099 vuxna i Sverige och uppgifter ur medicinska journaler från 4 970 vuxna i Östergötland har forskare kartlagt den läkemedelsrelaterade sjukligheten. Det handlar om biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende, otillräckliga effekter av läkemedel och avsaknad av läkemedelsbehandling. Studierna visar att 19 procent av alla vuxna i

Sverige själva rapporterar någon form av läkemedelsrelaterad sjuklighet, och att 12 procent haft detta enligt studier av sjukvårdsjournalerna. Den sjuklighet som rapporterades oftast var läkemedelsbiverkningar och att det använda läkemedlet haft otillräcklig effekt. Samtidigt ansåg var femte deltagare i enkätstudien att antingen de själva, vårdpersonal eller anhöriga kunde ha förhindrat just denna sjuklighet. Kliniska experter som granskat den läkemedelsrelaterade sjuklighet som beskrevs i journalerna drog också slutsatsen att 39 procent, eller fyra av tio fall, hade kunnat förebyggas.

Det finns anledning att ifrågasätta om behoven av vuxenhabilitering tillgodoses idag, skriver Socialstyrelsen. Även när det gäller beslut om insatser till personer med funktionsnedsättningar är skillnaderna stora mellan olika landsändar.

Konferens i Stockholm om rätt stöd till arbete ■ Handikappförbunden anordnar en konferens som ska inspirera arbetsgivare, arbetssökande och andra berörda att hitta anställningar för personer med funktionsnedsättningar. Vilka är vinsterna med att anställa människor med funktionsnedsättningar och vilket stöd kan arbetsgivarna få? Dessa frågor besvaras på konferensen och där presenteras också arbetsgivare som tänker utanför ramarna och tjänstemän som vet vilket stöd som behövs. Deltagarna får träffa människor med funktionsnedsättningar som trivs på sina jobb. Konferensen riktar sig till arbetsgivare, kommunala handläggare och andra som jobbar med stöd till arbete, arbetssökande, funktionshinderföreningar, fackförbund, politiker och journalister. Konferensen anordnas på Clarion Hotel i Stockholm den 14 maj mellan 09:30 - 16:00 och är kostnadsfri.

När du väljer AGENSA att anordna din personliga assistans får du: • Närhet och omtanke - vi finns om och när du behöver oss! • Ärlighet och öppenhet - direkt i mötet med dig! • Ordning och reda - skapar förtroende!

Välkom att kon men takt Mer in a oss! www.a fo på gensa.c om

Verksamma sedan 2003 Agensa AB I Villavägen 2 Valje I 294 77 Sölvesborg I Tel: 044-12 58 00 I www.agensa.com

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

27


■ forskning

”Mångfalden är det nya normala” Vi lever i en tid som premierar mångfald, en tid där ord och begrepp som normal och onormal håller på att försvinna. Åtminstone om vi ska tro den amerikanske forskaren Lennard Davis. Men är det bara av godo? Mångfald, diversity, är ett av det senaste

decenniets riktigt trendiga begrepp, ett ord som används i alla möjliga sammanhang för att signalera att vi nu lever i en tid när ras, sexualitet, kön, ålder och livsstil inte har någon betydelse. – Detta är på många sätt en viktig utveckling. Föreställningen om det normala, om normaliteten, har gjort mycket skada. Konstruktionen av normaliteten var en del av det västerländska kapitalistiska systemet. Det var ett system som placerade den vite, heterosexuelle mannen i toppen och som byggde på en idé om att denne ”man” var mer mänsklig än alla andra människor. Det säger Lennard Davis, amerikansk akademiker och en av de mest namnkunniga företrädarna för det som på engelska kallas disability studies, ungefär kritiska handikappstudier. Och han fortsätter: – Normaliteten är ett begrepp som vi bör överge. Det är bra. Men jag tycker att det är viktigt att kritiskt granska vad vi har fått i dess ställe. Vad innebär mångfald, diversity, egentligen? I sin nya bok The End of Normal försöker han reda ut just detta. Han menar att mångfald i viss mån blivit det nya normala. ”Diversity is the new normal.” – Det är viktigt att understryka att det är bra att vi går mot ett samhälle som värdesätter mångfald istället för att normalitet. Det är både ett politiskt och socialt framsteg. Men vi får inte vara så naiva att vi tror att dagens buzzwords inte bär med sig element av kategorisering och kontroll.

28

Lennard Davis menar att detta blir tydligt om man betraktar föreställningen om mångfald, diversity, ur ett funktionshinderperspektiv. Då ser man nämligen att mångfalden bär tydliga spår av det den försöker ersätta. – Jag menar att den kropp och den identitet som ”mångfalden” premierar är den hälsosamma och icke funktionsnedsatta kroppen. Funktionsnedsättningen finns alltså kvar som en gräns, som något som fortfarande ses

ler upp sig själva. Kroppens funktionalitet lever kvar i den gamla världen där normalt och onormalt är viktigt. Han skriver om en sorts ”hypermarginalisering” av personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning blir på så sätt ”den ultimata andra”, den mot vilken alla kontrasterar sig. – Inom det medicinska området lever föreställningar om normalt och onormalt kvar. Och därför finns det kvar som en oönskad

”Vad vi nu måste förstå är att alla inte kommit med på tåget. Det finns fortfarande normer att kämpa mot” som onormalt. Lennard Davis menar att reklamen är ett bra område att få syn på detta. Under många år har företag försökt visa att de är öppna och moderna genom att lyfta fram människor av ”olika sorter”. – Men det handlar alltid om ”friska” och ”vackra” människor. Den typen av reklam bryter en typ av fördomar, samtidig som den befäster andra. Fortfarande är det bara en del av mänskligheten som får ta plats. Utseende och funktionalitet är fortfarande en gräns. Enligt Lennard Davis är funktionsnedsättning den kategori mot vilken alla andra stäl-

kategori för människor med funktionsnedsättningar. Den uppenbara följden av detta är, enligt Lennard Davis, att människor med funktionsnedsättning inte blir en del av den breda rörelse som sett till att föreställningar om normalitet övergetts till förmån för mångfald. Snarare tvärtom. – Men, påpekar han än en gång, det handlar inte om att överge föreställningen om mångfald, diversity. Kvinnorörelsen, gayrörelsen och medborgarrättsrörelsen har alla gjort ett viktigt jobb för att bryta normer. Vad vi nu måste förstå är att alla inte kommit med på tåget. Det finns fortfarande normer

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


MER ÄN BARA PERSONLIG ASSISTANS Personlig Assistans, Daglig Verksamhet, Lägenheter och Friskvårdscenter utan externt vinstintresse 7H Assistans ägs av en ekonomisk förening och har därmed inte något externt vinstintresse. För oss är det brukaren som är i centrum och eventuellt överskott kommer alltid användas för att öka kvaliteten i våra brukares vardag.

7H Assistans erbjuder bland annat: -

Personlig Assistans Daglig Verksamhet Lägenheter Juridiskt grundstöd Friskvårdscenter med bland annat: • Yoga i olika former • Massage • Samtalsverksamhet • Taktil stimulering • Frisör

“7H Assistans lyssnar på både brukarna och assistenterna. De är måna om att alla ska ha det bra. Jag känner mig trygg med 7H Assistans som assistansanordnare.” - brukare

Besöksadress: Moldegatan 9, 504 32 Borås Tel vxl.: 033 - 48 03 40 • Mail: info@7hassistans.se Web: www.7hassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

29


■ NOTISER

Assistansutbildning för arbetsledaransvar ■ Hösten 2014 startar Vuxenutbildningen och Folkuniversitetet en ny yrkeshögskoleutbildning i Södertälje. Den är framtagen i samarbete med arbetsgivare och är en vidareutbildning för undersköterskor. Utbildningen, som ges på halv-

fart under två år, är framtagen i nära samarbete med näringslivet. – Vi är jätteglada att få denna utbildning till Södertälje. Arbetsgivarna har svårt att hitta personer med rätt kompetens, säger Roswitha Rieder, rektor på Vuxenutbild-

ningen i Södertälje kommun. Behovet av utbildade arbetsledare inom assistans, vård och omsorg växer i takt med att gruppledaransvaret i allt högre grad tas över av undersköterskor. YH-utbildningen är en kostnads-

fri eftergymnasial utbildning, där den som studerar är berättigad medel från CSN. Det finns plats för 30 studenter och den kommer att ges i Södertälje.

Tillgängligt kulturliv med digitalisering

Sämre tandhälsa hos funktionsnedsatta

■ Digitaliseringen kan på ett utmärkt sätt öka tillgängligheten till kulturlivet. Den slutsatsen dras i Kulturrådets rapport ”Digitalisering och Tillgänglighet” som nyligen presenterades. Kulturrådet fick i fjol i uppdrag av regeringen att kartlägga hur digitala lösningar kan användas för att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Svaret blev att det kan ske på många sätt; till exempel kan personer med synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter, med hjälp av syntolkningsljudspår och uppläst textremsa, få en mer tillgänglig bioupplevelse. Ett annat exempel är att digitaliseringen möjliggör nya sätt för distribution av kultur, till exempel att kunna ta del av en pjäs genom en play-tjänst på internet. Det finns i dag en rad positiva exempel på hur nationella stödinsatser har bidragit till att möjliggöra utvecklingen av digitala lösningar och metoder för att använda dessa.

■ Dålig tandhälsa är dubbelt så vanligt bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övriga befolkningen. Avsevärt vanligare är det också med nedsatt psykiskt välbefinnande bland personer med funktionsnedsättning. Svår stress, svåra sömnbesvär, svår trötthet samt svår huvudvärk, annan svår värk eller svåra besvär med smärtor är också vanligare. Ett liknande mönster framträder för föräldrar med funktionsnedsättning i jämförelse med föräldrar utan funktionsnedsättning, skriver Folkhälsomyndigheten.

Personlig assistans hos oss är ett personligt utformad stöd

som passar Dina behov. Du har rätt till ett bra liv där du känner delaktighet och inflytande. Vårt mål är att Du ska leva ett så självständigt liv som möjligt. Din känsla av trygghet och delaktighet står i fokus. Som kund

hos oss har du din egen grupp av assistenter. Adena är godkänd av Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Tag gärna kontakt med oss! Adena Personlig omsorg Skytteholmsv 2, 171 27 Solna Tel: 08-735 53 30 www.adena-assistans.se

Adena kvartssida 180x62 fk1301.indd 1

2012-12-12 14:20

JA, TACK. JAG BESTÄLLER UTBILDNINGSKATALOGEN FÖR 2014. Skickas till:

Utbildningscenter Autism Åkerssjövägen 10 461 53 Trollhättan tel 0520-48 00 86 e-post: agnetha.bergh@autism.se

NAMN

UTBILDNINGA

ADRESS

om Autism och UTBILDNINGSCENTER AUTISM www.autism.se

POSTNR

ORT

Ja, jag vill ha utbildningskatalogen skickad till mig som pdf. E-POSTADRESS

30

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

R 2014

Aspergers syndro

m


Hos oss på Permobil erbjuder vi dig helhetslösningar för både bil, elrullstol och manuell stårullstol.

Möt oss på vårens mässor! Funka för livet, Växjö 8-9 maj Hjälpmedelsmässa, Lund 14-15 maj Hjultorget, Kista 20-21 maj

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM Permobil Sverige

31


■ notiser

3

... av 10 svenskar över 60 år och varannan svensk över 70 år har nedsatt hörsel. 800 000 svenskar i arbetsför ålder (15-64 år) har nedsatt hörsel.

Källa: Comfort Audio

Kritisk rapport från Barnombudsmannen

Anders Westgerd partiordförande för Normaldemokraterna.

Nytt politiskt parti brinner för tillgänglighet ■ Göteborgspolitiken har sedan mars i år ett nytt parti: Normaldemokraterna. I partiets manifest skriver Normaldemokraterna att de vill verka för att accelerera processer som leder till att Göteborg blir en stad som inkluderar alla. Inledningsvis kommer de endast att kandidera i kommunfullmäktigevalet i Göteborg. Men partiet ser gärna att intresserade personer sätter upp egna lokalavdelningar som representerar Normaldemokraterna.

– Den dag våra etablerade partier har en tydlig och prioriterad politik för att normalisera funktionsvariationer är Normaldemokraterna klara. Då kan vi med gott samvete avveckla partiet, kommenterar Anders Westgerd partiordförande för Normaldemokraterna. Partiet listar tre tydliga rättighetsfrågor i sitt valprogram där man anser att Göteborg måste rycka upp sig. Tillgänglighet, rätten till assistans och rätten till ett fördomsfritt bemötande.

■ Barnombudsmannen har under 2013 granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Nyligen kom årsrapporten Bryt tystnaden som belyser de problem som finns inom den psykiatriska vården. – En viktig slutsats är att barnrättsperspektivet måste stärkas i den psykiatriska vården för att Sverige ska leva upp till de krav barnkonventionen ställer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. I mötet med vården kan brister i lyhördhet och dialog leda till att vårdinsatser aldrig påbörjas eller avbryts i förtid. Det kan leda till farliga situationer som förvärrat självskadebeteende och självmordsförsök, berättar barn och unga i rapporten. Barnombudsmannen har också tittat på hur barns röster återges i domar om tvångsvård, och hur vårdenheterna dokumenterar och motiverar beslut om tvångsåtgärder. Tvångsvård handlar om ett stort ingrepp i den personliga integriteten som förutsätter tydlig lagstiftning, insyn och tillsyn. Men Barnombudsmannens granskning visar på brister i skyddet av tvångsvårdade barns rättigheter. – Enbart i vårt urval kan vi räkna till fler bältningar på ett halvår än vad som finns rapporterat till Socialstyrelsens patientregister på ett helt år. Vi kan också konstatera att dokumentationen ibland är mycket bristfällig trots att det handlar om långtgående tvångsåtgärder riktade mot barn, säger Fredrik Malmberg.

Çrona Rapportera LSS

Tidrapport till Crona Lön LSS och FK3059  Fånga dina assistenters närvaro- och frånvarotider  Utskrift och elektronisk signering av blankett FK3059  Assistenten kan själv registrera sina utlägg All information överförs enkelt till Crona Lön LSS

Tel: 0322-67 07 00 • Fax: 0322-67 07 01 info@datavara.se • www.datavara.se

32

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Assistansguiden ■ RIKSTÄCKANDE 4YOU-Personlig Assistans Fabriksgatan 8 691 41 Karlskoga 073-5544505 www.4youab.se

A-Assistans Sjötullsgatan 9 824 50 Hudiksvall 0650-541550 info@a-assistans.se www.a-assistans.com A-Assistans är ett privat företag som anordnar personlig assistans av hög kvalitet för dig som vill leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi är alternativet för dig som vill bestämma över ditt eget liv och samtidigt ha en trygg och pålitlig partner vid din sida. Vi utgår från dina unika behov och önskemål när vi utformar din personliga assistans och du får själv vara delaktig när virekryterar dina assistenter. A-Assistans har drygt 500 personliga assistenter anställda runt om i landet. På huvudkon­ toret i Hudiksvall arbetar 13 personer. A-Assistans är IfA-godkända och har anordnat personlig assistans åt nöjda kunder sedan 1994. ACA Assistans AB Metallvägen 5 453 53 Mölnlycke 031-987330 www.aca.se AGENSA AB Villavägen 2 Valje 294 77 Sölvesborg 044-125800 info@agensa.com www.agensa.com Aktiv Assistans Tillsammans Radiatorvägen 17 702 27 Örebro 019-6037700 info@assistanstillsammans.se www.assistanstillsammans.se Almen Care Junogatan 9 451 42 Uddevalla 076-3180052 info@almencare.se www.almencare.se Assistans i Balans Drottningholmsvägen 7 112 42 Stockholm 08-50387242 info@assistansibalans.se www.assistansibalans.se Assistansbolaget i Sverige AB Aspholmsvägen 12A 702 27 Örebro 020-244344 info@assistansbolaget.se www.assistansbolaget.se AssistansLotsen AB Prästgatan 51 831 34 Östersund 063-3910100 www.assistanslotsen.com AssistansPoolen AB Storgatan 43 386 23 Färjestaden 0485-30377 info@assistanspoolen.se www.assistanspoolen.se Bonitas AB Box 38114 100 64 Stockholm 08-52227030 www.bonitas.se Borås Assistans AB Sandgärdsgatan 28 503 34 Borås 033-5555008 info@boras-assistans.se www.boras-assistans.se

DVT Assistans AB Kungsgatan 96 632 21 Eskilstuna 016-131460 www.dvtassistans.se Blå Assistans Östra Boulevarden 40 291 31 Kristianstad 044-7815155 info@blaa.se www.blassistans.se Blå Assistans är en ideell, brukarstyrd förening utan vinstintresse med erfarenhet av personlig assistans sedan 1994. Vi arbetar rikstäckande och Du är välkommen oav­sett var i landet Du bor. Vi har kontor i Kristianstad och Uppsala. Blå Assistans är beviljade tillstånd att anordna personlig assistans till barn och vuxna och vår verksamhet är IfA-godkänd. Blå Assistans är arbetsgivare för personliga assistenter och administrerar löner, skatter, försäkringar och annan redovisning som krävs. Du får hjälp med att utforma ansökningar, yttranden och överklag­ ningar som gäller personlig assistans.För oss är det självklart att Du är arbetsledare för Dina personliga assistenter och att Du själv väljer vilka Du vill anställa. Du kan själv utse en biträdande arbetsledare. Blå Assistans anordnar utbildningar både till Dig som arbetsledare och till Dina personliga assistenter. Välkommen till Blå Assistans! Brukarkooperativet JAG Box 161 45 103 23 Stockholm 08-7893000 www.jag.se Cederbonds Assistans AB Slottsmöllan 10 B 302 31 Halmstad 0733-999595 info@cederbonds.com www.cederbonds.com CL Assistans AB Forelltorget 2 141 47 Huddinge 08-53117070 info@classistans.se www.classistans.se

Clara Assistans AB Lindormsgatan 37 506 44 Borås 0705-194192 www.claraassistans.se Clara Assistans startade 2005 med målsättning att du som har personlig assistans ska kunna leva på dina egna villkor. Hos oss är en god livskvalité din självklara rättighet. Med flexibla lösningar skräddarsyr vi din assistans och hittar tillsammans de individuellt anpassade lösningarna som passar just dig. Vi ger dig trygghet med en unik tillgänglighet, vi har inga telefontider utan du når oss alla veckans dagar, dygnet runt. Valfri avtals- och/eller uppsägningstid. Välkommen att kontakta oss! Claras Assistanstjänst AB Maskrosvägen 1 518 40 Sjömarken 033-130214 www.clarasassistanstjanst.se

Enigheten Personlig Häradsvägen 19 784 34 Borlänge 0243-229622 www.enigheten.se ENKV/ASSISTANS Skärsnäsvägen 20 182 63 Djursholm 020-504000 carl@enkv.se www.enkv.se FMF Assistans AB Gamla Kungsvägen 54 541 32 Skövde 019-6090420 Kontor@fmfassistans.se www.fmfassistans.se Foveo AB Box 597 581 07 Linköping 013-310602 www.foveo.se

Freja Assistanstjänst AB Viveka Trolles Gränd 8 165 54 Hässelby 08-389820 www.frejaab.se Freja Assistanstjänst AB erbjuder individuellt anpassat stöd som personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Våra kunder är barn, ungdomar och vuxna. Utgångspunkten för vårt arbete är alltid dina önskemål, tankar, behov och förväntningar. Kontakta oss för personlig rådgivning och stöd vid behov av assistansservice.

GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living Jaegerdorffsplatsen 3 414 51 Göteborg 031-636480 www.gil.se Vi betonar varje människas rätt att välja själv. Vi är en ideell organisation utan vinstintresse som sedan styrs av medlemmarna. Våra drivkrafter är möjligheter, jämlikhet och individuella behov. Hos oss kan du själv skapa en egen personligt utformad assistans, som hjälper dig att få just det liv du vill ha.

Hela Sveriges Assistans AB Svärdvägen 19 182 33 Danderyd 08-55771900 www.hsaab.se Jeta Jon AB Järnvägsgatan 34 703 62 Örebro 0512-302022 info@jetajon.com www.jetajon.com Kooperativet Viol Villa Lübeck 566 31 Habo 036-41187 www.koop-viol.se

Vår ambition är att vara mer än ett företag. Att alltid vara lite bättre imorgon än vad vi är idag. Vår filosofi bygger på att det är Livsanda som finns till för kunden och det är vi som företag som skall visa ett stort mått på flexibilitet och anpassningsförmåga, inte kunden. Därför heter vi Livsanda – assistans med livsglädje. LSS-Partner AB Box 9161 400 94 Göteborg 031-689490 www.lss.se

Humana AB Fabriksgatan 22, 5 tr 701 43 Örebro 020-303100 info@humana.se www.humana.se Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. 1 800 kunder har valt Humana, hälften är barn och ungdomar. Det är kundernas fria val som gjort oss störst. Det säger väl en del om kvalitet? Vi har 7 000 medarbetare varav 20 jurister över hela landet. Kan det bli tryggare än så? Alla arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Med storlek följer också resurser. För att utveckla vår personal. För att driva frågor i samhället och branschen. För att göra det bästa för dig som kund. Välkommen till Humana!

Frösunda LSS AB Frösundaviks Allé 15 169 70 Solna 08-50523500 www.frosunda.se Personlig assistans som du vill ha den. Oavsett. Vi vet att alla är unika. Därför erbjuder vi personlig assistans över hela landet som ska passa dig och det du behöver. Antingen önskar du att vi tar ett helhetsgrepp om din personliga assistans, eller så vill du sköta den mer självständigt. • Personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna • Garanterar kundens assistans • Plusprogram, erbjudande om lärorika och stimulerande aktiviteter • Utbildar, utvecklar och arbetsleder assistenter • Totalt och professionellt arbetsgivaransvar

Livsanda assistans Gruvgatan 19 421 30 Västra Frölunda 031-7111550 maja@livsanda.se www.livsanda.se

Lev väl Assistans AB Engelbrektsgatan 33 BV 411 37 Göteborg 031-7890087 www.levval.se Personlig assistans som tanken var från början; att du själv bestämmer över din egen assistans. Vår styrka ligger i det personliga engagemanget och vår lyhördhet inför varje individs vilja och behov. Tillsammans ser vi till att just Din personliga assistans blir precis som Du själv vill ha den. Det är hela grunden i vår verksamhet. Du bestämmer och vi gör. Personlig Assistans som den egentligen borde vara. Kontor i Göteborg och Kiruna. Verksamma där vi behövs. Livihop AB Sturegatan 58 114 36 Stockholm 08-41043292 info@livihop.se www.livihop.se LSS Assistans Johan på Gårdas gata 5 A 412 50 Göteborg 031-833650 info@lssassistans.se www.lssassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

LSSGS AB Gruvgatan 8 421 30 Västra Frölunda 031-7881280 info@lssgs.se www.lssgs.se MBK Assistans AB Sven Jonsons Gata 2 E 302 27 Halmstad 035-156595 www.mbkassistans.se Nordica Assistans AB Drakenbergsgatan 1 C 702 19 Örebro 019-6110050 info@nordicaassistans.se www.nordicaassistans.se

Nordström Assistans AB Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 020-809090 www.nordstromassistans.se Vi har sedan 1998 bedrivit personlig assistans med fokus på kunden och deras situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder vi en rättvis personlig assistans. Självklart har vi av socialstyrelsen utfärdat tillstånd att bedriva personlig assistans. Vi har kunder i hela landet och finns lokalt i Stockholm, Malmö och Gällivare. Novasisv AB Box 1112 721 28 Västerås 021-303490 www.novasis.se Olivia Personlig Assistans Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 08-51420150 www.oliviapersonligassistans.nu OmsorgsCompagniet Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo 08-6495900 info@oc.se www.oc.se Optimal Assistans Lotsgatan 1 414 58 Göteborg 031-241542 www.optimalassistans.org P.ass.FORM AB Vendelsövägen 26 135 51 Tyresö 08-7125254 pass.form@passform.se www.passform.se

33


■ Assistansguiden PASAB – Persona Assistans Funkabotorget 3 393 52 Kalmar 0480-491419 www.pasab.se PBA Assistans AB Nygatan 20 B 702 11 Örebro 019-184184 www.brukare.nu Primacura AB Knallerian/Skaraborgsv. 62-64 506 30 Borås 033-128129 www.primacura.se Rik Assistans AB Norra kyrkogatan 15 871 30 Härnösand 0611-811010 info@rikassistans.se www.rikassistans.se

Saxena Omsorg AB Centrumslingan 51 171 45 Solna 08-58080006 info@saxenaomsorg.se www.saxenaomsorg.se Dina kunskaper utgör grunden. Som förälder eller nära anhörig till den som behöver personlig assistans, har du värdefull kunskap om brukarens behov. Tillsammans omvandlar vi detta till livskvalitet. Det är vårt ansvar att se till att alla människors lika rätt och värde tillgodoses. Därför tar vi reda på kundens önskemål och värderingar tillsammans med dig och anpassar assistansen individuellt. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur vi kan hjälpa just dig. Schwanborgs Assistans AB Norra Ramsingegården 273 97 Tomelilla 0417-42140 www.schwanborg.se

Sirius Assistans AB Tegelviksgatan 12 116 41 Stockholm 08-7453300 www.siriusomsorg.se Hos oss väljer du ditt upplägg själv, antingen tar vi hand om allt eller så väljer du vilka delar du vill ansvara för och vi sköter resten. Du är delaktig och medveten genom hela processen så du får din assistans precis som du vill ha den. Vi finns alltid nära och gör det lilla extra för dig! Med omtanke skapar vi möjligheter till ett innehållsrikare liv! Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB Moldegatan 9 504 32 Borås 033-480340 www.shsboras.se Stiftelsen Assistansen Box 24 610 70 Vagnhärad 0155-226148 www.assistansen.se

34

Sydassistans AB Limhamnsvägen 128 216 12 Limhamn 040-160500 assistans@sydassistans.se www.sydassistans.se Vivida Assistans Elementvägen 14 702 27 Örebro 019-5554300 vivida@vivida.se www.vivida.se STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige Storforsplan 36, 10 tr 123 47 Farsta 08-50622150 info@stil.se www.stil.se STIL erbjuder personlig assistans med hög kvalitet. Hos oss styr inte vinstintresset. Istället går pengarna till att utveckla assistansreformen och förbättra villkoren för våra medlemmar. Vårt fokus ligger på självbestämmande och på att du som medlem ska kunna leva det liv du vill. Vi ger dig juridisk rådgivning, en unik assistansgaranti och fortlöpande utbildning till dig och dina assistenter. Dessutom bedriver vi påverkansarbete för att förbättra tillgängligheten i samhället. För alla.

Särnmark Smidesvägen 7, 3 tr 171 41 Solna 08-50592000 info@sarnmark.se www.sarnmark.se Att bestämma över sitt liv är en rättighet, därför tror vi på en individuell lösning där du gör valen. Särnmark Assistans startades 1992 av Cecilia Ekholm och Mikael Särnmark som själv har en funktionsnedsättning. Besök oss på: www.sarnmark.se eller ring 08-505 920 00 så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig! Team Assistans i Göteborg Herkulesgatan 36 417 01 Göteborg 031-222050 www.teamassistans.se Telge Assistans AB Dalhagavägen 56 151 55 Södertälje 08-55039500 www.telgeassistans.se

VIVIDA Assistans AB arbetar för assistansberättigade i hela landet. Vivida grundades 2004 och i dag är vi närmare 1000 medarbetare. Vår verksamhets syfte och mål kännetecknas av en stark värdegrund med ett tydligt fokus på kvalitet. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Att vara Sveriges ärligaste assistanssamordnare innebär öppenhet i organisationens alla delar och det är vi i dagsläget ensamma om. Syna oss gärna i sömmarna! SÖdra sverige A-bas Malmö HB Spånehusvägen 83 214 39 Malmö 040-214082 mm@a-bas.se www.a-bas.se Acepto Assistans AB Gustav Adolfs torg 47 211 39 Malmö 040-6114255 info@acepto.se www.acepto.se Adium Omsorg AB Nybrogatan 2 262 63 Ängelholm 0431-10880 pernilla.adiumomsorg@telia.com www.adiumomsorg.se Albatross S:t Lars väg 42 A 222 70 Lund 046-2610170 info@albatross-pa.se www.albatross-pa.se ALOIS assistans Järnvägsgatan 11 262 32 Ängelholm 042-207850 info@aloisassistans.se www.aloisassistans.se Anemon Personlig Assistans Dag Hammarskjölds väg 2 224 64 Lund 046-122110 www.anemon.se Animo Assistans AB Norregatan 4B 211 27 Malmö 040-6313090 morgan@animoassistans.se www.animoassistans.se

Tibble Konsult Biblioteksgången 2 183 70 Täby 08-7588537 www.tibblekonsult.se

Assist Kompaniet Svea AB Södra Storgatan 11-13 252 23 Helsingborg 076-2491999 kassem@assistkompaniet.se www.assistkompaniet.se

VH assistans VH kids Åsgatan 12 791 71 Falun 023-29299 www.vhassistans.se

Assistans Arken AB Bofinksgatan 30 235 36 Vellinge 040-426350 info@assistansarken.se www.assistansarken.se

Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB Stora Nygatan 72 211 37 Malmö 040-236240 www.vagentillbattreliv.se Ågrenska Assistans Lilla Amundön 436 58 Hovås 031-7509100 www.agrenska.se

Assistans Dalby Magistratsvägen 37 D 226 43 Lund 046-200828 info@assistansdalby.se www.assistansdalby.se Assistans i Halmstad AB Brogatan 52 A, 3tr 302 95 Halmstad 073-2262131 frederiksen.helle@hotmail.com www.assistansihalmstad.se

Assistansfirman ADL AB Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-212100 assistansfirman@hotmail.com www.assistansfirman.se

Empathy Systems Drottningtorget 1 211 25 Malmö 070-8114417 josephine@empathysystems.net www.empathysystems.net

Assistanslinan AB 252 25 Helsingborg 042-160200 info@assistanslinan.se www.assistanslinan.se

ES Assistans AB Carlsgatan 12 A 211 20 Malmö sanel.sitarevic@esassistans.se www.esassistans.se

Assistansportalen AB Polluxvägen 17 312 72 Skummelövsstrand 0430-799070 daniel.jacobsson@assistansportalen.com www.assistansportalen.com

Fixa Assistans AB Kungsgatan 32 374 35 Karlshamn 0454-39725

Attendo LSS AB Kattsundsgatan 16 211 26 Malmö 0730-739073 niklas.mandin@attendo.se www.attendo.se Axhorn Assistans AB Ängsklockevägen 5 439 62 Frillesås 0340-652566 info@axhornassistans.se www.axhornassistans.se Barn- och Ungdomsassistans Höjdrodergatan 15 212 39 Malmö 040-213266 anne@barnoungdomsassistans.se www.barnoungdomsassistans.se Björka assistans Tvärvägen 4 237 41 Bjärred 046-5409596 info@bjorka-assistans.se www.bjorka-assistans.se Blekingeakademin AB Skärvaboda 204 370 30 Rödeby 0708-209268 lena@blekingeakademin.se www.blekingeakademin.se Blåvingen Personlig Gillekroken 24 221 00 Lund 046-399511 www.blavingen.se Brukartorget Storgatan 6 386 30 Färjestaden 0485-41557 www.brukartorget.se Cia Assistans AB Algatan 70 231 42 Trelleborg 0410-10213 leila.kokay@ciaassistans.se www.ciaassistans.se COOL (Cooperativet Oberoende Liv) Box 147 263 22 Höganäs 042-331250 www.coolhoganas.se Din Personliga Assistans AB Tranestigen 6 289 32 Knislinge 0733-030333 www.dinpersonligaassistans.se www@fixaassistans.se

Ekens Assistans AB Vikengatan 5 244 65 Furulund 046-730090 info@ekensassistans.se www.ekensassistans.se Närhet, medbestämmande och integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vi vill ge dig en assistans där du ställer kraven och vi arbetar för att tillgodose dina önskemål och behov för att du skall få största möjliga frihet och glädje i livet. Vi hjälper även till med ansökan, utredningar och överklagan.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Furuboda Assistans Furubodavägen 247 296 86 Åhus 044-7814600 www.furuboda.se NÄRHET, FÖRTROENDE, RESPEKT. Du som är berättigad till personlig assistans i din vardag, ta kontakt med oss. Vi har en omfattande kompetens inom området assistans och i frågor kring LSS. Vårt unika samarbete med Furuboda ger mervärde för dig. GiVa Assistans Box 38114 570 82 Målilla 495-20041 www.giva.se HadiCare AB 200 10 Malmö 040-979159 info@hadicare.com www.hadicare.com Harmoniassistans AB Silvåkragatan 67 254 58 Helsingborg 077-4447777 silvana.mustafa@harmoniassistans.se www.harmoniassistans.se HIL Assistans AB Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-127472 www.hil.se Iki Assistans S. Förstadsgatan 22 211 43 Malmö 040-6655850 www.ikiassistans.se Jelia Care AB Hemtjänst & personlig assistans Ryttarevägen 18 B 302 62 Halmstad 0735-113643 info@jeliacare.se www.jeliacare.se Jengla Omsorg AB 236 42 Höllviken 070-2520595 linda@jengla.se www.jengla.se KIL i Helsingborg AB Karlsgatan 10 252 24 Helsingborg 042-215370 kil@telia.com www.kooperativetkil.se Kooperativet Castor Södra Lundavägen 10 245 32 Staffanstorp 046-256021 www.kooperativet-castor.nu Kooperativet EILA Kuvettgatan 2 262 71 Ängelholm 0431-418156 kristina.petersson@lrfkonsult.se www.eila.se Kooperativet Frihet Höstbruksvägen 12 226 60 Lund 046-150612 www.kooperativetfrihet.se


Assistansguiden ■ Kooperativet Hand i Hand Idévägen 10 312 96 Laholm 0430-21032 www.handihand.se Kooperativet Helsingborg Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-127472 www.hil.se Kooperativet Lila Höstbruksvägen 12 B 226 60 Lund 046-130680 www.kooperativetlila.se Kooperativet Lotsen Postgatan 14 D 571 31 Nässjö 0380-74919 www.lotsen.org Kooperativet Vilja Satellitvägen 1 245 34 Staffanstorp 046-257076 www.kooperativet-vilja.nu Kronan Assistans HB Tränggatan 1 261 39 Landskrona 0418-499081 kristian@kronanassistans.se www.kronanassistans.se Kvalitea Assistans Blekinge Kungsmarksv. 21 A 371 44 Karlskrona 0763-375838 elin@kvalitea.se www.kvalitea.se Lyckå Assistans AB Lumavägen 1 371 47 Karlskrona 0455-619816 kerstin@lyckass.se www.lyckass.se Lövets personlig Assistans, Massage & Service AB Ringarevägen 2 241 36 Eslöv 0413-15713 monica.strom@lovet.se www.lovet.se Max assistans Ranarpsvägen 54 269 92 Båstad 0431-362340 www.maxassistans.se Maxistans AB Fjallers väg 16 246 36 Löddeköpinge 0707-157844 info@maxistans.se www.maxistans.se MejDej Kooperativet Box 503 291 25 Kristianstad 044-781 51 00 info@mejdej.se www.mejdej.se MKEF 532 37 Växjö 0470-347101 yesab@mkef.se www.mkef.se Näsets Omsorgs Assistans Box 225 294 25 Sölvesborg 0456-70070 info@noass.se www.noass.se Omtanken i Skåne AB Villavägen 5 240 14 Veberöd 046-80910 www.omtankeniskane.se Personlig Assistans i Trelleborg Altonavägen 2 231 92 Trelleborg 0410-46040 www.pait.se PM Carpe Diem AB Götagatan 17 432 42 Varberg 0340-83227 petra.vbg@hotmail.se www.pmcarpediem.se Poolarna AB Mäster Johansgatan 11 211 21 Malmö 040-6615695 www.poolarna.se

Rami Care i Sverige AB Flaggskeppsgatan 6 213 66 Malmö 040-238989 info@ramicare.se www.ramicare.se Rosassistans Mölledalsvägen 31 212 40 Malmö 040-938501 info@rosassistans.se www.rosassistans.se

Radix Assistans AB 212 25 Malmö 010-3300401 ingrid.olsen@radixassistans.se www.radixassistans.se Radix Assistans är ett svenskägt företag utan externa vinstintressen. Vi anordnar personlig assistans och därmed knutna uppdrag till både vuxna och barn. Men vi kan så mycket mer! Företagsledningen har lång erfarenhet inom både omsorg, vård, skola och arbetsmarknads-politiska program. Vi tror på alla människors möjlighet att växa och utvecklas. Vi har ett stort nätverk med många kontakter inom arbetslivet och jobbcoacher som kan leda dig till praktik och jobb. Det är du som väljer vad kvalitet och trygghet är för dig. Det är vårt jobb att leva upp till ditt val. Det betyder rätt och slätt att det är du som bestämmer hur saker och ting ska vara och att vi ser till att du har full insyn och kontroll på din assistans. Så som du vill ha det. Alla som arbetar hos oss certifieras inom sina specialområden. Det betyder att hela ditt team har grundläggande kunskaper inom LSS och assistans. Välkommen att kontakta oss! Skånska Assistanshuset AB Norretullsvägen 15 291 32 Kristianstad 044-217029 www.skanskaassistanshuset.se Spektra Assistans AB Bagaregatan 3 371 39 Karlskrona 072-3328555 pertti.klem@spektraassistans.se www.spektraassistans.se Stand By Me AB Box 16 260 43 Arild 042-352050 www.standbyme.se Strandbergs Personliga assistans AB Bertha Nordqvists gata 3 218 37 Bunkeflostrand 040-6085600 www.strandbergs-assistans.se Svenska Vårdgruppen Stadiongatan 65 217 62 Malmö 040-88606 www.vardgruppen.se TEBY Assistans AB Bronsgatan 14 253 61 Helsingborg 042-298400 teby@teby.se www.teby.se Tindra personlig assistans Bryggerigatan 2 264 33 Klippan 0435-15730 tindra@tindra-ab.se www.tindra-ab.se

Trollebo Assistans HB Kaprifolievägen 16 227 38 Lund 046-123002 www.trollebo-assistans.com

VårOmtanke AB Höjdrodegatan 15 212 39 Malmö 040-213266 www.varomtanke.se

Bra Assistans i Örebro Box 61 701 41 Örebro 019-102575 info@bra-assistans.se www.bra-assistans.se Bärkraft Assistans AB 511 02 Skene 0320-47930 lennart@barkraft.se www.barkraft.se Curere Härtsöga 223 655 91 Karlstad 0736-431320 info@curere.se www.curere.se

Örbäck Assistans AB Rönnviksgatan 13 213 74 Malmö 040-6853030 kalle@orbackassistans.se www.orbackassistans.se Österlen Assistans Ravlunda Byaväg 12 277 35 Ravlunda 0414-74385 info@osterlenassistans.se www.osterlenassistans.se Österlen Närvård Lunnarp 209 273 96 Tomelilla 0417-31212 osterlen.narvard@ymail.com www.osterlennarvard.com

Din Assistans i Väst AB Sparvvägen 6 305 70 Haverdal 035-51157 kontakt@assistansivast.se www.assistansivast.se Disa Assistans AB Mas August väg 1 702 21 Örebro 019-360690 info@disaassistans.se www.disaassistans.se Ekonomibyrån i Wermland Västra Hamngatan 21 411 17 Göteborg 019-7608600 info@assistansia.se www.assistansia.se

TRS-Assistans AB Remmarlövsvägen 52 241 35 Eslöv 0413-15847 info@trs-assistans.se www.trs-assistans.se

Västra sverige Aagave Teknikgatan 14 434 37 Kungsbacka 0300-541200 www.aagave.se Allas Assistans Industrivägen 55 433 61 Sävedalen 031-7881350 info@allasassistans.se www.allasassistans.se Amanda Assistans Odengatan 24 521 43 Falköping 0515-14455 www.amandas.se Anja Assistans AB Halssmyckevägen 7D 443 36 Lerum 0302-666800 office@anja-assistans.se www.anja-assistans.se Assistans Care Närke AB 702 11 Örebro 070-4211978 salar@assistans-care.se www.assistans-care.se Assistans Minan i Närke AB Ekersgatan 17 A 703 42 Örebro 019-6114620 assistansminan@hotmail.com www.assistansminan.se Assistans STHLM AB Köpmangaran 49 702 23 Örebro 0709-909093 info@assistans-sthlm.se www.assistans-sthlm.se Assistanskompetens i Sverige AB Mellringevägen 120 E 703 53 Örebro 020-202085 wallin@assistanskompetens.se www.assistanskompetens.se Assistansvalet Na AB Box 189 701 43 Örebro 070-2516219 ninewahankido@hotmail.com www.assistansvalet.se Autismgruppen i Äspered AB Lilla Äspered Ekhaga 516 92 Äspered 070-3056099 autismkonsulten@aspereds.se www.aspereds.se Björkö Assistans Platensgatan 3 582 20 Linköping 013-103990 www.bjorkoassistans.se

Exter Assistans AB Mellbygatan 9 531 31 Lidköping 0510-20984 info@exter.se www.exter.se Feel Well-Varberg AB Magasingatan 17 432 40 Varberg 0340-13060 www@feelwell.nu Flexi Assistans Göteborg AB Angeredsvinkeln 9 424 67 Angered 0735-041840 www.flexiassistans.se Frej Assistans AB Inga-Karlsväg 6A 541 48 Skövde 0500-429144 info@frejassistans.se www.frejassistans.se Fröken Fridas Assistans AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg 031-3832640 info@frokenfridas.se www.frokenfridas.se Göteborgs Assistansbyrå Lysbojsvägen 36 423 39 Torslanda 031-920517 gbassistans@glocalnet.net www.gbasistans.se Handen i Borås AB Månvarvsgatan 11 507 40 Borås 0766-107154 www.handen.nu HemAssistans i Varberg Drottninggatan 41 432 44 Varberg 0340-12225 hemassistans@telia.com www.hemassistans.com Hemmalaget Assistans AB Box 25 441 21 Alingsås 0768-695000 www.hemmalaget.se

Jevia Assistans S:t Olofsgatan 56 731 31 Köping 0221-12309 www.jevia.se Kompis Assistans EK Västerlånggatan 1 780 50 Vansbro 0281-595160 www.kompisassistans.se Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening Inga-Karlsväg 6 A 541 48 Skövde 050-429144 www.frej.info Kooperativet O.l.g.a Slätharvsgatan 3 431 47 Mölndal 031-871030 info@kooperativetolga.se www.kooperativetolga.se Kooperativet Olja Slottsgatan 14 553 22 Jönköping 036-387090 www.kooperativet-olja.se Kooperativet Optime Advokatvägen 23 541 54 Skövde 0500-484940 info@kooptime.se www.kooptime.se Kungsängen i Nora AB 713 22 Nora 0587-15560 roger@kungsangensgruppboende.se www.kungsangensgruppboende.se Lyckorummet Assistans AB 681 51 Kristinehamn 0550-10686 granlund37@hotmail.com www.lyckorummetassistans.se

Lystra personlig assistans Kristinegatan 21 791 60 Falun 023-3831400 mitt@lystrapersonligassistans.se www.lystrapersonligassistans.se LYSTRA personlig assistans vill värna om LSS-reformen. Vi tror på att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som ska styra sådan verksamhet. Vi tror inte på nödvändigheten av lagändringar, nya utredningar och kostnadsdämpande åtgärder som alltmer inkräktar på den assistansberättigades ofta redan utsatta integritet. Vi tror på LSS – som det var tänkt från början. Marcus Assistans AB 701 16 Örebro 019-333078 marcus_assistans@telia.com www.marcusassistans.se Move & Walk Assistans i Sverige AB Lillhagsparken 8 422 50 Hisings Backa 031-558427 assistans@movewalk.se www.movewalk.se MPA Göteborg AB Mässans gata 18 402 24 Göteborg 0733-208440 info@mpagoteborg.se www.mpagoteborg.se

HPL Assistans AB Örnsrogatan 29 702 32 Örebro 019-222201 info@hpla.se www.hpla.se

Noah Assistant Invest Skövde AB Uddabergsvägen 14 541 47 Skövde 073-8368332 info@noahassistans.se www.noahassistans.se

Jakobsdal Vård & Omsorg Stampgatan 15 416 64 Göteborg 031-400680 info@jakobsdal.com www.jakobsdal.com

Ny Kraft assistans Anna & Annika AB 311 42 Falkenberg 072-7299670 badenfelt@telia.com www.nykraftassistans.org

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

35


■ Assistansguiden Orust Assistans Tegneby-Stala 525 474 96 Nösund 0304-20019 pjmartina@pray.se www.orustassistans.com

Passal Skeppet Ärans väg 19 426 71 Västra Frölunda 010-7077800 info@passal.se www.passal.se Passal bedriver en modern assistans för ökad frihet. Friheten följer med självständighet. Passal tror på det salutogena där människan växer och vidareutvecklas. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen. Pater Assistans AB Skarviksvägen 12 430 94 Bohus Björkö 031-969410 www.pater.se Personlig Assistans i Göteborg AB Sofiagatan 47 416 72 Göteborg 031-219940 www.personligassistansgbg.se

Tegelbruket 56 ek.förening Sveagatan 7 534 31 Vara 0733-837222 www.tegelbruket56.se Trygg i Hemmet Partille AB Oluff Nilssons väg 20 433 36 Partille 031-407221 www.tihp.se Unik Assistans Lummervägen 5 302 40 Halmstad 035-186930 www.unikassistans.com Vi Assistans AB Box 1575 711 41 Göteborg 0302-666800 peter@viassistans.com www.viassistans.com Villa Skogshyddan AB Sturegatan 10 A 523 24 Ulricehamn 0321-12424 info@villaskogshyddanab.se www.villaskogshyddan.eu Wiwan AB Katrinedalsgatan 1 504 51 Borås 033-106310 www.wiwan.se Åsalid Gruppen AB Åsalid Marka 521 92 Falköping 0515-685570 www.asalidassistans.se Östra sverige

Rullarnas Personliga Assistans S:a Industrigatan 8 685 34 Torsby 0560-10313 www.rullarnas.se

1:a Assistanskompaniet AB Karlsrovägen 2 A 182 12 Danderyd 08-53332543 info@assistanskompaniet.se www.assistanskompaniet.se

Rätt Personlig Assistans AB 703 74 Örebro 019-6110056 info@rpassistans.se www.rpassistans.se

AB Brage Omsorg i Sverige 125 34 Älvsjö 08-51512800 info@brageomsorg.se www.brageomsorg.se

Sandys Assistans AB Norra Ågatan 10 416 64 Göteborg 031-3157752 www.sandysassistansab.se

AB MTG-Humanus Omsorg Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen 08-7794090 info@mtghumanus.se www.mtghumanus.se

Sju Skepp AB Gryssebergsvägen 42 430 83 Vrångö 070-4269100 robert@sjuskepp.se www.sjuskepp.se

AB Wintergreen 195 70 Rosersberg 08-911888 info@wintergreen.se www.wintergreen.se

SK Assistans AB 416 64 Göteborg 031-850255 info@sk-assistansbyra.se www.sk-assistansbyra.se

Accresco Assistans AB 722 10 Västerås 0706-874209 info@accresco.nu www.accresco.nu

SkaraborgsAssistans ek. förening Hammarsmedsgatan 5 542 35 Mariestad 0501-70707 www.skaraborgsassistans.com

Adela Omsorg AB Erik Sandbergs gata 24 169 34 Solna 08-52292112 susanne@adelaomsorg.se www.adelaomsorg.se

Skåne Assistans AB Ekersgatan 17 A 703 42 Örebro 019-6114620 skaneassistans@hotmail.com www.skaneassistans.se

Adena Personlig Assistans Skytteholmsvägen 2 171 27 Solna 08-7355330 kattis@adena-assistans.se www.adena-assistans.se

Solhaga assistans 532 41 Taberg 036-64027 info@bergshyddan.se www.bergshyddan.se

Adulis Omsorg AB Klarabergsgatan 35, 2tr 111 21 Stockholm 08-105588 info@adulisomsorg.se www.adulisomsorg.se

Sunnanvind Personlig Assistans AB Fjällglimmen 1 424 49 Angered 0709-732330 info@sunnanvindassistans.se www.sunnanvindassistans.se

Agneta Assistans AB Nejlikevägen 3 A 146 50 Tullinge 08-7780600 info@agneta-assistans.se www.agneta-assistans.se

T.S Assistans AB Blåsbackegatan 10 302 47 Halmstad 0704-339066 www.tsassistansab.com

36

Aido Care AB Frihetsvägen 39 177 53 Järfälla 073-9996368 info@aidocare.se www.aidocare.se

Akedo Omsorg AB Sjöängsvägen 17 192 72 Sollentuna 08-6262000 info@akedoomsorg.se www.akedoomsorg.se Akiko AB Svalgången 1 724 81 Västerås 021-124080 info@akiko.se www.akiko.se Akta Assistans AB 100 55 Stockholm 08-307781 info@akta-assistans.se www.akta-assistans.se Alerta Omsorg AB Norgegatan1, 2tr 164 32 Kista 08-7956406 info@alerta.se www.alerta.se Allians Assistans AB Stralsundsgatan 45 122 37 Enskede 08-6003250 www.alliansassistans.se Allita Care AB Gjutargatan 10 112 48 Stockholm 08-56259801 info@allitacare.se www.allitacare.se Alma Assistans AB Kungsängsvägen 29 753 23 Uppsala 018-500780 info@almaassistans.se www.almaassistans.se Lilla Berga 179 75 Skå 070-6969128 marielindgren@telia.com www.alnaset.se Aman Care AB Isafjordsgatan 30 c 164 40 Kista 08-369050 nasra.botan@amancare.se www.amancare.se Ambass AB Bandygränd 2 603 74 Norrköping 011-133316 ambass@telia.com www.ambass.se Anessis AB Hornsbergs Strand 27 C 112 17 Stockholm 08-41001311 info@anessis.se www.anessis.se Anlita Assistans Betsövägen 4 132 30 Saltsjö-Boo 08-7153056 info@socialomsorgspedagogen.se www.socialomsorgspedagogen.se Annalunda AB Näsby Allé 21 G 183 55 Täby 0760-123333 anna@annalundaassistans.se www.annalundaassistans.se Annas Assistans AB Surbrunnsgatan 43A 113 48 Stockholm 010-3333900 info@annasassistans.se www.annasassistans.se Anovia Assistans AB Gjörwellsgatan 15, 1 tr 112 60 Stockholm 073-9816765 daniel.wikstrom@anoviaassistans.se www.anoviaassistans.se Apona AB Karlavägen 21 181 32 Lidingö 08-55003470 anna@apona.se www.apona.se Aroskooperativet Iggebygatan 8 722 20 Västerås 021-413700 www.aroskooperativet.se

Assistans för Adam och Eva Tomtebogatan 23 Bv 113 39 Stockholm 08-6600140 www.adameva-center.com Assistans för Dig Gumshornsgatan 15 114 60 Stockholm 08-6677980 www.assistansfordig.se Assistans på Gotland AB Hyvelgatan 5 621 41 Visby 0498-218910 kontakt@assistanspagotland.se www.assistanspagotland.se Assistansgruppen Sverige AB Kastvindsvägen 32 582 74 Linköping 013-4732711 alex@assistansgruppen.se www.assistansgruppen.se Assistansservice i Östergötland AB Bielkegatan 1 A 582 21 Linköping 013-132510 info@assistansserviceab.se www.assistansserviceab.se Assistenterna Magnus & Håkan AB Fogdevägen 45 128 41 Bagarmossen 070-7609313 info@assistenterna.se www.assistenterna.se Assisticum AB Rommehedslägret 8 741 22 Knivsta 0706-035553 info@assisticum.se www.assisticum.se Atlas assistans Upplagsvägen 1 117 43 Stockholm 08-40020022 www.atlasassistans.se B1 Team AB Skeppsbrogatan 47 392 31 Kalmar 0480-56770 kontakt@beoneteam.se www.beoneteam.se Backup AB 172 65 Sundbyberg 08-4570470 backup@backup.se www.backup.se

BonZi personligt stöd AB Skarpnäcks AllÉ 60 128 33 Skarpnäck 08-58892600 ulrica.bonaguidi@bonzi.se www.bonzi.se Bra Assistans i Mälardalen Fristadstorget 8 A 632 20 Eskilstuna 016-146737 www.braassistans.se Brukarassistans Uppland AB Fyrislundsgatan 81 751 54 Uppsala 018-603390 info@brukarass.com www.brukarass.com by:jessma, AB Sibyllegatan 8, 4tr 114 42 Stockholm 070-765716 info@byjessma.info www.byjessma.info Care Allomsorg AB Brännkyrkagatan 135 117 28 Stockholm 08-6586400 care.allomsorg@gmail.com www.careallomsorg.se Care Rent International AB Västra Vägen 5A 169 61 Solna 08-282263 carerent@carerent.com www.carerent.com Carema Care AB Box 1565 171 29 Solna 08-57870000 maria.myhrer@carema.se www.caremacare.se Carema Äldreomsorg AB Box 1565 171 29 Solna 08-57870000 charlotta.wallstrom@carema.se www.caremacare.se Carritas proffs Assistans HB Starrängsringen 63 115 50 Stockholm 08-313605 kontakt@carritas.se www.carritas.se CURA Assistans AB 117 59 Stockholm 0735-444310 info@cura-care.se www.cura-care.se

Bambi Assistans Söder Mälarstrand 13 118 20 Stockholm 08-7042559 info@bambi.se www.bambi.se

CW Personlig Assistans & Coaching AB Per Lindeströmsväg 93 A 121 46 Johanneshov 0736-191100 cw@cwpa.se www.cwpa.se

BAMBOO Care team AB Storholmsbackarna 44 127 43 Skärholmen 08-7100381 red2617@hotmail.com www.bamboo-care.com

Dedicare Assistans AB Ellipsvägen 10 141 75 Kungens kurva 08-4466060 omsorg@dedicare.se www.dedicare.se

Barnards Assistans AB Hyvelgatan 12 621 41 Visby www.barnardsassistans.se

Dedicare Omsorg AB Kungsholms Strand 147 112 48 Stockholm 08-4466060 www.stockholm.se

Barnassistans i Sverige AB 167 39 Bromma 0735-636000 kontakt@barnassistans.nu www.barnassistans.nu Beas Omsorg och Assistans Järnagatan 16 151 73 Södertälje 0739-158506 beasassistans@hotmail.com www.beasassistansab.se Bella Care BF HB Farkostvägen 11 181 35 Lidingö 08-7310852 bella.farber@gmail.com www.bellacare.se Blessing Hand AB 163 08 Spånga 076-3932900 amar.kamil@hotmail.com www.blessinghand.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Destinys Care AB Postgårdsvägen 1 196 34 Kungsängen 070-4976288 info@destinyscare.se www.destinyscare.se Diro Omsorg AB 126 51 Hägersten 0736-107779 jenny.morales@diro.se www.diro.se Dulcecare AB 134 42 Gustavsberg 070-4264615 raul@dulcecare.se www.dulcecare.se E.K.A Assistans & Utbildning AB Hyttvägen 2 733 38 Sala 0224-13738 www.ekaassistans.se


Assistansguiden ■ ELFA Assistans Storgatan 49 171 52 Solna 08-7002060 www.elfa-assistans.se Elma Personlig Assistans AB Karlslundsgatan 6 151 35 Södertälje 08-55063445 www.elma-pa.se Enigma Omsorg AB Enhagsslingan 21 B 187 40 Täby 08-7682000 www.enigmaomsorg.se Enklare Vardag Sverige AB Skeppargatan 7 114 52 Stockholm 08-12200430 info@enklarevardag.se www.enklarevardag.se EVVIVA AB Drottninggatan 55 111 21 Stockholm 08-212111 kontakt@evviva.se www.evviva.se Falks Mark & Asfalt AB Bergsgatan 6 734 51 Kolbäck 022-40100 jesper@falks.se www.falks.se Ferla AB Lundagatan 36 117 27 Stockholm 08-6691036 www.ferla.se Fokus Assistans Enrisvägen 2 702 34 Örebro 0739-710940 www.fokusassistans.se Framtida Assistans i Sverige Gustafsvägen 2 633 46 Eskilstuna 016-5414022 jonas@framtida.eu www.framtida.eu Funkisgruppen AB 171 06 Solna 08-52250160 info@funkisgruppen.se www.funkisgruppen.se Glamocki Personlig Assistans & Hemtjänst AB Nygatan 18-20 151 72 Södertälje 08-55076039 djole@glamocki.se www.glamocki.se Grisslehamns Assistans AB Högbergsvägen 3 760 45 Grisslehamn 070-8934267 maria.lindberg@grisslehamnsassistans.se Gurras Assistans AB Norbyvägen 21 752 36 Uppsala 0708-177474 carin@gurrass.se www.gurrass.se Hammarstrands Assistans AB Sånggatan 4 592 30 Vadstena 070-5783437 www.hammarstrandsassistans.se Hand i Hand Assistans Dalgatan 4 597 32 Åtvidaberg 0120-10466 www.handihandassistans.se Human Assistans Sverige AB Kammakargatan 7 111 40 Stockholm 08-6676790 www.humanassistans.se Human Resources Scandinavia AB Dag Hammarskjölds väg 10 B 751 83 Uppsala 018-4304440 www.hrscandinavia.se Human Touch Blekingegatan 3 371 34 Karlskrona 0455-21180 www.personlig-assistent.nu

Humana AB Warfvinges väg 39, plan 7 112 51 Stockholm 08-59929900 info@humana.se www.humana.se

Livis Omsorg AB 114 45 Stockholm 08-40025447 kontoret@livis.se www.livis.se

Omsorgsgruppen IN AB 603 56 Norrköping 011-166357 peter.warma@omsorgsgruppen.se www.omsorgsgruppen.se

I Care Assistance by A-M AB Husingeplan 14 kv 163 63 Spånga 0704-970447 maria@icareassistance.se www.icareassistance.se

Medi Mentor AB Hjärtevägen 19 142 66 Trångsund 070-6927588 alice.ekeberg@medimentor.se www.medimentor.se

Omsorgshuset Prästgårdsgränd 2 125 44 Älvsjö 08-7443100 www.omsorgshuset.se

IGS Assistans Arenavägen 27 plan 6 121 25 Stockholm 08-556 803 87 info@igsassistans.se www.igsassistans.se

Medihem AB 171 29 Solna 08-57870000 charlotta.wallstrom@carema.se www.caremacare.se

Independencia AB Drakflygargatan 2 128 36 Skarpnäck 0708-946106 info@independencia.se www.independencia.se

Mellanhanden AB Skälbyallén 6 392 38 Kalmar 070-7270349 lena@mellanhanden.se www.mellanhanden.se

Inleva AB 111 20 Stockholm 010-3303077 info@inleva.se www.inleva.se

Mimer Assistans AB Mossvägen 20 178 38 Ekerö 08-56034635 per@darnell.se www.mimer.in

Jessys Assistans, AB Varuvägen 9, 5 tr 125 30 Älvsjö 08-7714605 info@jessysassistans.com www.jessysassistans.com Jome Omvårdnad HB c/o Gunduz Västra Kanalgatan 7 151 72 Södertälje 073-0723375 silva.gunduz@jomeomvardnad.se www.jomeomvarnad.se Just Maid It AB 641 34 Katrineholm 0150-59100 info@justmaidit.se www.justmaidit.se Kavon Care AB Skattetorpsvägen 14 174 62 Sundbyberg 070-7349759 info@kavoncare.se www.kavoncare.se

MiVida Personlig Assistans 174 56 Sundbyberg 073-2544915 info@mivida.se www.mivida.se Modern assistans HB Spelmansvägen 9 136 75 Vendelsö 08-7762835 info@modernassistans.se www.modernassistans.se Mogoni Omsorg Tallsättravägen 63 184 61 Åkersberga 070-6098854 info@mogoni.se www.mogoni.se MVP Assistans Ab 170 64 Solna 08-50091993 mvp_assistans@yahoo.se www.mvpassistans.se

Kooperativet EMIL 633 46 Eskilstuna 016-147064 info@kooperativetemil.se www.kooperativetemil.se

N.A. Care AB Tjärhovsgatan 56 116 28 Stockholm 08-4520655 info@nazareth.se www.nazareth.se

Kvalita Funktionshinder AB Parklyckevägen 13 702 28 Örebro 070-0809930 augin.tekin@kvalitaassistans.se www.kvalitaassistans.se

New Life Assistans AB Lågskärsvägen 4 121 55 Johanneshov 08-68428804 info@newlifeassistans.se www.newlifeassistans.se

LaVita Assistans Riddarplatsen 36, 3 tr 177 30 Järfälla 08-58019980 www.lavita.nu

Nordic Senior Services AB Östermalmsgatan 58 114 50 Stockholm 08-6459890 www.nssnordic.se

Ledsagaren Assistans i Sverige AB 128 06 Sköndal 0708-173504 info@ledsagaren.se www.ledsagaren.se

Nordisk LSS Assistans Fräsarvägen 7 142 50 Skogås 08-7715990 www.nordiskassistans.se

Léuropé Assistans Partner 181 59 Lidingö 070-7674479 info@assistanspool.se www.assistanspartner.eu Leva Livet Personlig Assistans 721 30 Västerås 021-800025 info@leva-livet.se www.leva-livet.se LifeStyle Assistans Fuxvägen 2 352 55 Växjö 0470-757643 lifestyle@mtnab.com www.lss.nu Liinq Assistans AB Artemisgatan 19 115 42 Stockholm 0701-465004 lisbeth@liinqassistans.se www.liinqassistans.se

Novum Assistans AB Surbrunnsgatan 74 702 28 Örebro 073-6998579 kontakt@novumassistans.se www.novumassistans.se Nära AB Box 1054 186 26 Vallentuna 08-51174440 www.nara.nu Omnia Personlig Assistans AB Vikdalsgränd 10 B 131 40 Nacka 08-4423457 www.omniaab.se OmsorgsCompagniet i Jönköping, AB Vikstensvägen 18 121 55 Johanneshov 08-6495990 info@oc.se www.oc.se

Omsorgsjouren Sverige AB 126 48 Skärholmen 08-51512251 info@omsorgsjouren.se www.omsorgsjouren.se Omsorgskraft Sverige AB 127 48 Skärholmen 08-7406060 info@omsorgskraft.se www.omsorgskraft.se Omtanken i Dalarna AB Box 103 771 23 Ludvika 0240-15566 www.omtankendalarna.se OptoRete AB 163 43 Spånga 0701-491062 info@optorete.se www.optorete.se Orrens Vård & Omsorg AB Baggensvägen 1 132 36 Saltsjö-Boo 08-7186160 bodil@orrens.se www.orrens.se PA Care AB Hornsgatan 24 103 95 Stockolm 08-6627662 info@pacare.se www.pacare.se Pafa Personlig Assistans AB Lösingsgatan 3, 3 tr 602 44 Norrköping 0709-308453 www.pafa-assistans.se Peis AB Rösjövägen 35 187 43 Täby 073-9965929 pelle@peis.se www.peis.se PerformIQ Care AB 114 29 Stockholm 08-41057500 goran.soderholm@performiq.se www.performiq.se/care Personlig Assistans Stockholm AB Föreningsvägen 12 132 37 Saltsjö-Boo 073-9965929 info@pastockholm.se www.pastockholm.se Personstöd Mälardalen AB Hörntorpsvägen 2 724 71 Västerås 021-4757200 www.personstod.se Plusfamiljen AB Torsgatan 7 C 111 23 Stockholm david.soderlund@plusfamiljen.se www.plusfamiljen.se Poppelstadens Omsorgsförvaltning AB Box 321 591 24 Motala 0141-239644 www.poppelstaden.se ProVerde Assistans AB Fredsgatan 15 C 641 30 Katrineholm 0150-12007 www.proverde.se Ramp Personlig Assistans AB Tantogatan 31 118 42 Stockholm 08-6421060 www.rampassistans.se Real Omsorg i Stor Stockholm AB Spångavägen 399 163 55 Spånga 08-6090533 www.realomsorg.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Rebecca Hellgren AB Franzéngatan 39 112 16 Stockholm 0730-666837 info@rebeccasassistans.se www.rebeccasassistans.se Redvisa AB Vasagatan 16 602 41 Norrköping 0760-166927 www.redvisa.se Reha Personlig Assistans AB Heimdals väg 14 145 70 Norsborg 0704-435371 www.reha.se

Rehab Station Stockholm AB Frösundaviks allé 13 169 89 Solna 08-55544000 info.assistans@rehabstation.se www.rehabstationassistans.se Utgångspunkten för Rehab Station Assistans är att alla människor har rätt till ett bra liv. Vår verksamhet bygger på den kunskap och långa erfarenhet som vi har på Rehab Station Stockholm av att bedriva framgångsrik rehabilitering. Våra kvalificerade teamchefer arbetar nära kunden och assistenterna. Vi har förebilder med egna erfarenheter av funktionshinder. Vi ger skräddarsydda utbildningar för våra kunder och assistenter. Vi står för engagemang, kompetens, nytänkande och bra bemötande! RO Omsorg AB Sågvägen 12 184 40 Åkersberga 08-54023099 www.roomsorg.se RTFL Care AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen 08-7114000 info@rtfl.se www.rtfl.se Rut Assistans Bomhults Gård 590 22 Väderstad 0144-12106 www.rutassistans.se Råhlander Assistans AB Rospiggsvägen 14 183 63 Täby 0705-562219 www.rahlander.se Salbohed personliga assistans Kopparbergsvägen 41 730 71 Salbohed 0224-56600 info@salbohedskolan.se www.salbohedskolan.se Serv-U 127 31 Stockholm 08-6461169 fanny.blas@hotmail.com www.servu.com She Assistans AB Box 7019 187 11 Täby 08-7582412 info@sheassistans.se www.sheassistans.se SignCare AB Sockerbruksvägen 20, BV 118 42 Stockholm 0763-104106 www.signcare.se Sigtuna Brukar Assistans AB Karlsborgsvägen 215 195 33 Märsta 08-59120511 www.sigtunabrukarassistans.se Sitria Assistans Box 22024 702 02 Örebro 08-52215141 www.sitriaassistans.se

37


■ Assistansguiden Skandic Personlig Assistans Hökarängsplan 5 123 56 Farsta 08-43761650 www.skandic-spa.se SkyddsEngeln Personlig Assistans & Service Rådjursvägen 303 174 34 Tumba 070-7529311 katja.marsch@skyddsengeln.se www.skyddsengeln.se SLA AB Horisontvägen 39 128 34 Skarpnäck 070-7287297 stefan@slaab.se www.slaab.se Smart Assistans 182 12 Danderyd 08-6535200 solweig.gejler@smartassistans.se www.smartassistans.se Stockholms Vårdpool AB 187 32 Täby 08-7683232 info@stockholmsvardpool.se www.stockholmsvardpool.se Stora Sjögestad Gård 590 76 Vreta Kloster 013-66090 www.sjogestad.com Svanen Hemtjänst AB Kungsklippan 18 112 25 Stockholm 08-7175700 www.svanenhemtjanst.se Svensk Personlig Assistans Solnavägen 100 169 51 Solna 08-7358686 info@svenskassistans.se www.svenskpersonligassistans.se Södertälje Assistans Östergatan 4 A 152 43 Södertälje 08-55099905 www.sodertaljeassistans.se Tamburinen Omsorg AB Enhagsslingan 2 187 40 Täby 010-7075607 gunilla.pettersson@solhagagruppen.se www.solhagagruppen.se TioHundra AB 761 29 Norrtälje 0176-10100 registrator@tiohundra.se www.tiohundra.se Together HB Vallavägen 51 136 41 Handen 08-7413980 www.togetherpersonligassistans.se Trea Assistans Stockholm AB Brunnsgatan 7 111 38 Stockholm 08-40025888 info@trea.se www.treaassistans.se

Täby kommun Kanalvägen 15, plan 3 183 38 Täby 08-55 55 75 03 08-55 55 76 18 kerstin.torkelsson@taby.se www.taby.se/ tabypersonligassistans Som brukare ska du känna dig trygg när vi stödjer dig. Du ska känna att du har inflytande samt får vara med och påverka. Du ska bli bemött med respekt. Vi som arbetar här har lång erfarenhet av att ge individuellt stöd till barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar. Verksamheten startade 1994.

38

Törnrosen Assistans AB Emausvägen 6 734 37 Hallstahammar 0220-14153 www.tornrosen.nu V.A. Assistans AB Solanumvägen 20 611 47 Nyköping 0155-287761 www.visionassistans.se Vionord Omsrog & Service Rosvalla Eventcenter 611 62 Nyköping 0155-606090 info@vionord-omsorg.se www.vionord.se Vivant Assistans AB Box 1324 751 43 Uppsala 018-4440290 www.vivantassistans.se Vård & Omsorgsteamet i Norden AB Telefonstigen 2 131 39 Nacka 08-7182950 lotta.granqvist@omsorgsteamet.se www.omsorgsteamet.se Wisby Assistans AB Herkulesvägen 9 621 41 Visby 0498-211095 www.wisbyassistans.se Ängla Omsorg Rösvägen 5-7 151 53 Södertälje 08-55033300 www.anglaomsorg.se mellersta sverige AB Assistansbyrån Vilja Garluö 5 824 93 Hudiksvall 070-4440190 info@abvilja.se www.abvilja.se Active Life Assistans Swe AB Box 9051 850 09 Sundsvall 060-612960 info@activelifeassistans.se www.activelifeassistans.se Amdic AB 831 34 Östersund 063-109085 kontoret@amdic.com www.amdic.com Assistans & Redovisning i Eskilstuna AB Munktell Science Park Portgatan 3 633 42 Eskilstuna 0730-489649 www.assistansochredovisning.se Assistans Unionen Ekonomisk förening Box 22 780 50 Vansbro 0730-464924 info@assistansunionen.se www.assistansunionen.se Assistans ViKan AB Ölandsgatan 6 791 60 Falun 072-5308910 info@assistansvikan.se www.assistansvikan.se Assistansloket AB Fröjavägen 4 A 832 47 Frösön 070-6817401 nils@assistansloket.se www.assistansloket.se AssistansPartner AB Nobelvägen 2 802 67 Gävle 026-120012 www.assistanspartner.se AssRe Service AB Box 21 792 21 Mora 0250-38601 info@assre.se www.assre.se

Fram Assistans ek. för. Konstnärsvägen 32 724 71 Västerås 021-356921 www.framassistans.com

Rehabassistans AB Brunnshusgatan 19 871 32 Härnösand 0611-22101 www.rehabassistans.se Stora Skedvi Naturgård AB Murmästarbo 16 783 92 Stora skedvi 070-5676916 info@aturgard.se www.naturgard.se Storjöbygdens Personliga assistans AB Öneslingan 5 832 51 Frösön 063-130146 www.spaab.se Stugknuten ekonomisk förening Sturegatan 1 784 31 Borlänge 0243-219955 www.stugknuten.se

Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB Storgatan 19 771 30 Ludvika 076-7970910 marie@fyrklovernsassistans.se www.fyrklovernsassistans.se

Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB Box 975 801 33 Gävle 070-9963556 andreas.obenius@ta-verens.se www.ta-verens.se

Hedemora Assistansservice Landsgatan 26 776 30 Hedemora 0225-774202 www.hass.nu

Östersunds Assistans­ förmedling AB Odenskogsvägen 27 831 48 Östersund 063-131414 www.ostersundsassistansformedling.se

Barken Assistans AB Vasagatan 34 777 30 Smedjebacken 070-6146673 info@barkenassistans.se www.barkenassistans.se CORAB Assistans AB Ängebyvägen 10 820 77 Gnarp 0652-20020 anette@corabassistans.se www.corabassistans.se Din Assistans i Östersund AB Postgränd 8 A 831 30 Östersund 0200-125145 www.dinassistans.com

Hjärnstyrkan Assistans AB Öneslingan 11 832 52 Frösön 063-128900 info@hjarnstyrkan.se www.hjarnstyrkan.se Höga Kusten Personlig Assistans AB Skulnäs 218 893 91 Bjästa 070-5636919 annica@hkassistans.se www.hogakustenassistans.se JA-assistans AB Hamrångevägen 4 816 31 Ockelbo 0297-41170 info@ja-assistans.se www.ja-assistans.se JS Assistanskonsult AB Fiskekroken 18 871 40 Härnösand 0611-555858 info@jsassistans.se www.jsassistans.se Kompis Utvecklings AB 780 50 Vansbro 0281-595160 info@kompisassistans.se www.kompisassistans.se

Norra sverige Aktiv Assistans i Norr AB Mjölnarvägen 2 904 40 Röbäck 076-8771130 Info@aktivassistans.nu www.aktivassistans.nu Aktiv Omsorg i Piteå AB Valhallavägen 47 941 65 Piteå 0911-537120 info@aktivomsorg.se www.aktivomsorg.se Alpha Personlig Assistans Björnvägen 15 906 40 Umeå 090-123735 www.alpha-assistans.se Anoma Personlig Assistans AB Brogatan 1 903 25 Umeå 070-2481156 anna@anomaassistans.se www.anomaassistans.se

Libra Assistans Kaserngården 4 791 40 Falun 023-703170 www.libraassistans.se

Arbetsterapeut assistans i norr Rökvägen 35 973 42 Luleå 076-7657785 at-rehab@telia.com www.atassistans.se

Lystra personlig assistans Kristinegatan 21 791 60 Falun 023-3831400 mitt@lystrapersonligassistans.se www.lystrapersonligassistans.se

Arctic Care Kottvägen 40 983 34 Malmberget 070-3959956 info@arcticcare.com www.arcticcare.com

MG Assistans AB Trädgårdsgatan 14 852 29 Sundsvall 060-560165 kansliet@mgassistans.se www.mgassistans.se

Brukarkooperativet i Umeå Ekonomstråket 11 907 30 Umeå 090-127874 www.brukarkooperativet.se

ML Omsorgsspecialisten AB Strömsbruksvägen 21 820 75 Harmånger 0722-315370 www.mittliv.eu OP Assistans Södra Åsgatan 11 816 30 Ockelbo 0297-42620 www.opassistans.se PASS-team AB Nygatan 50 821 42 Bollnäs 0278-511200 www.passteam.se

Cogni Care Skolgatan 91 903 04 Umeå 090-139140 info@cognicare.se www.cognicare.se Deius Personlig Assistans AB 901 30 Umeå 070-4052288 peter@deiusassistans.se www.deiusassistans.se Din Assistanspartner i Malmfälten AB Föreningsgatan 9 981 31 Kiruna

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

0980-12713 info@dinassistanspartner.se www.dinassistanspartner.se Din Förlängda Arm i Norr AB Skutgatan 2 973 41 Luleå 0920-15510 info@dfarm.se www.dfarm.se Din Samarbetspartner i Malmfälten AB Steinholtzsgatan 26 981 32 Kiruna 0980-12713 info@dinsamarbetspartner.se www.dinsamarbetspartner.se Forsetco AB Parakka 4948 980 10 Vittangi 070-2942056 forsetco@linnea.com www.forsetco.se Inre Kraft i Sverige AB Grangatan 19 961 37 Boden 0921-66430 info@inrekraft.se www.inrekraft.se Lapp på Lapp AB Kungsvägen 8 918 31 Sävar 090-50175 info@lapppalapp.se www.lapppalapp.se LOA Assistans Kalix AB 952 34 Kalix 070-9804660 info@loa-assistans.se www.loa-assistans.se Mary Assistans AB 930 47 Byske 070-3488969 maryassistansab@spray.se www.maryassistans.se Medarbetare Norr AB 961 35 Boden 0921-56333 info@medarbetarenorr.se www.medarbetarenorr.se My Life Sweden AB Varvsgatan 49 972 33 Luleå 0920-12626 info@mylife.se www.mylife.se N-Bolagen i Luleå AB 973 41 Luleå 0920-15510 ann-cathrine.sandberg@ dfarm.se www.dfarm.se Prima Assistans Norr AB Väderleden 3 B 976 33 Luleå 0920-267760 www.primaassistans.se RG Assistans Gammelgården 210 952 92 Kalix 0703-207726 www.rg-assistans.se Trygg Assistans AB Box 4007 904 02 Umeå 0771-514514 www.barnardsassistans.se ÖVRIG VERKSAMHET

Activa Landbotorpsallén 25A 702 02 Örebro 019-209600 info@s-activa.se www.s-activa.se Vill du också lyckas att ge människor med en funktionsnedsättning en anställning på öppna arbetsmarknaden? Gör som många av våra nöjda kunder, gå vår


Assistansguiden ■ Annons_la?rande:Layout 1

utbildning i SE - Supported Employment / IPS – Individual Placement and Support som bevisat leder till ett lyckat resultat. Vill du även förena nytta med nöje, allvar med humor - erbjuder vi dig ett unikt tillfälle till detta, då Activas Rikskonferens firar 10 års jubileum den 19 – 20 november! Årets tema är Empowerment och många kända duktiga föreläsare som John Steinberg, Margot Wallström, Paolo Roberto finns på plats. Kvällen avslutas med mingelmiddag och show med Martin Stenmarck. Läs mer på vår hemsida, www.s-activa.se Ambass AB Bandygränd 2 603 74 Norrköping 011-133316 www.ambass.se AQUA Produkter AB Häradsudden 742 91 Östhammar 073-70200 www.aquaprodukter.se CareOf Utbildning AB Vassbo Herrgård 791 93 Falun 0243-217060 www.careofutbildning.se CJ Advokatbyrå Cardellgatan 1 114 36 Stockholm 08-4112252 www.cjadvokat.se Decon Wheel AB Landerydsvägen 314 33 Hyltebruk 0345-40880 www.deconwheel.se Durewall Institutet Mölndalsvägen 77, 4 tr 412 21 Göteborg 031-200700 info@durewall.se www.durewall.se Durewall Institutet Box 16003 412 21 Göteborg www.durewall.se Equimate AB Tenngatan 2 234 35 Lomma 040-410780 www.equimate.com Ergomera AB Askums-Anneröd 2 456 93 Hunnebostrand 070-8655896 birgitta.cederberg@ergomera.se www.ergomera.se

Ersta Sköndal högskola Uppdragsutbildningen 128 06 Sköndal 08-555 051 19 www.esh.se/uppdrag Ersta Sköndal högskola erbjuder fort- och vidareutbildningar för yrkesverksamma inom en rad människovårdande professioner. Högskolans uppdragsutbildningsenhet ger varje termin utbildning i LSS riktad till yrkesverksamma som förestår eller är anställda i verksamhet inom LSS-området. Det krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver sådan verksamhet, för att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. För mer information se länken: www.esh.se/lss

12-03-21

11.01

Sida 1

Fellingsbro Folkhögskola Bergsvägen 2 710 41 Fellingsbro 0581-89100 fellingsbro.fhsk@folkbildning.net www.fellingsbro.fhsk.se

rologiska funktionshinder. Vår ambition är att genom utbildning höja kompetensnivån hos assistenter får att se till att varje person får bästa möjliga omhändertagande. Våra utbildningar ger personliga assistenter trygghet i sin yrkesutövning. De personliga assistenterna får teoretisk utbildning och praktiska tips som ger dem kunskap för att kunna ge brukaren en bättre vardag och en högre livskvalitet.

Visst är det smidigt med kompetensutveckling?

Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby Oavsett om du arbetat inom elmiljö ett tag eller 08-51241803 precis har börjat är kompetensutveckling en viktig faktor för din fortsatta karriär. Genom info@flexenita.se våra e-utbildningar inom elmiljö håller du dig www.flexenita.se på ett tryggt och bekvämt sätt uppdaterad. Dessutom kan du gå utbildningen var du vill

Framnäs och när du vill – bara du har en internetuppkoppling och en webbläsare. Adrian Wennströms väg 15 www.justkompetens.se/elektronik 943 33 Öjebyn 0911-231100 reception@framnas.nu www.framnas.nu Fristads Folkhögskola Folkhögskolevägen 7 513 32 Fristad 033-236800 exp@fristads.fhsk.se www.fristads.fhsk.se Furuboda Folkhögskola Furubodavägen 247 296 86 Åhus 044-7814600 info@furuboda.se www.furuboda.se GreppEtt Box 19003 152 25 Södertälje 0704-4416144 www.greppett.se

Informationscentrum för ovanliga diagnoser Sahlgrenska Akademin 405 30 Göteborg 031-7865590 www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser June folkhögskola Västra Storgatan 14 553 15 Jönköping 036-374800 info@junefolkhogskola.se www.junefolkhogskola.se

KVALIFICERADE E-KURSER

Göteborgs Folkhögskola Galileis gata 34 415 17 Göteborg 031-632100 info@gbg.fhsk.se www.gbg.fhsk.se Humana akademin Box 184 701 43 Örebro www.humanaakademin.se

Inerventions AB Ankdammsgatan 35 171 67 Solna 08-41027701 info@inerventions.se www.inerventions.se Inerventions är företaget som tagit fram Mollii (fd Elektrodress), det nya greppet inom neurorehabilitering som många väntat på. Mollii är en ny typ av hjälpmedel som ger möjlighet till avslappning för spastiska, stela och värkande muskler och används av personer som har cerebral pares, stroke, MS, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada samt förvärvad hjärnskada. Det bygger på skräddarsydd rehabilitering i form av ett plagg med elektroterapi som programmeras efter individens behov.

Inerventions Education AB Ankdammsgatan 35 171 67 Solna 08-41027701 info@inerventions.se www.inerventions.se Sedan 2009 har vi utbildat hundratals assistenter i syfte att öka förståelse för neu-

Solviks Folkhögskola Frostkåge 105 934 92 Kåge 0910-732000 exp@solvik.fhsk.se www.solvik.fhsk.se

Klarälvdalens Folkhögskola 680 51 Stöllet 0563-25200 klaralv@klaralv.se www.klaralv.com

STUDIO III Enhagsslingan 21 B 187 40 Täby 08-7682026 info@enigmaeducation.se www.enigmaeducation.se

Klädvalet Sverige Jonasborgsvägen 9 723 41 Västerås 021-62015 www.kladvalet.se KompetensUtvecklarna Gustavsgatan 34 216 11 Malmö 040-163646 www.kerstin-kerstin.se LaSSe Brukarstödcenter Vestagatan 2 416 64 Göteborg 031-841850 www.lassekoop.se LegaTravel.se Kungsportsavenyn 21 411 36 Göteborg 031-7191080 www.legatravel.se

justkompetens.se Linnégatan 30 413 04 Göteborg 031-7750390 info@justevent.se www.justkompetens.se/lss

Media Emporia / TV EARS Karlaplan 19 A 115 20 Stockholm 08-559 230 16 info@mediaemporia.com www.mediaemporia.com

Personlig assistent är ett mycket ansvarsfullt och flexibelt yrke, där man ofta får arbeta med en mängd olika uppgifter. Som personlig assistent arbetar man alltid nära en annan människa och därför behövs kunskap och stor social kompetens. I och med att man kan ställas inför många omväxlande och ibland svåra situationer är arbetet också väldigt ut­vecklande. Vi vill ge dig en möjlighet att på ett effektivt och kvalitativt sätt komplettera och säkerställa din kom­ petens för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt i ditt yrke ñ Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man helt enkelt skaffa ny. Då är elearning ett optimalt verktyg att använda sig utav.

MedLearn AB Drottninggatan 83 111 60 Stockholm 08-6628450 info@medlearn.se www.medlearn.se

Justkompetens.se erbjuder, i samarbete med Electronic Environment, e-kurser inom elmiljö. Genom e-learning kompletterar och säkerställer man kunskapsnivån och bygger vidare på den befintliga kompetensen på ett enkelt sätt i ett trevligt och användarvänligt gränssnitt, när det passar respondenten bäst.

Grimslövs folkhögskola 340 32 Grimslöv 0470-763700 fh-grimslov@ltkronoberg.se www.grimslovsfolkhogskola.se

KLAR Scandinavia AB Skånegatan 85 116 35 Stockholm 08-7982405 www.klardesign.se

Järven Health Care Bromsvägen 3 891 60 Örnsköldsvik 0660-222 853 andreas.wiklund@jarven.se www.jarven.se Järven Health Cares produkter bygger på en kombination av vår mer än 30-åriga erfarenhet av sjukvårdens krav och de senaste rönen inom forskning och utveckling. Vi är en av Skandinaviens största tillverkare av madrasser till sjukvårdssektorn. Vår ambition är att erbjuda högsta möjliga liggkomfort för patienten genom hela vårdkedjan i kombination med bästa möjliga hygien, kvalitet och säkerhet. Kjesäters Folkhögskola 643 92 Vingåker 0151-518600 info@ledarskapsakademi. scout.se www.kjesater.se

MedNet Drottninggatan 111 281 48 Hässleholm 0451-40890 www.mednet.se Mullsjö Folkhögskola Björksätersvägen 4-8 565 21 Mullsjö 0392-37400 www.mullsjofolkhogskola.nu Mun-H-Center, Ågrenska Box 2046 436 02 Hovås 031-7509200 www.mun-h-center.se Mälarhem Service Skultunavägen 1 722 17 Västerås 021-4757222 www.malarhemservice.se Oskarshamns Folkhögskola Axel Munthes stig 1 572 32 Oskarshamn 0491-768100 oskarshamns.folkhogskola @folkbildning.net www.oskarshamnsfolkhogskola.se Permobil Car Adaptation AB Ivarshyttevägen 7 A 776 33 Hedemora 0225-774000 info@hedemoraanpassning.se www.hedemoraanpassning.se Primed AB Industrivägen 1 302 41 Halmstad 035-178285 www.primed.se Runö Folkhögskola Näsvägen 100 184 92 Åkersberga 08-55538000 run@runo.se www.runo.se

Stöd & Resursteamet Gustav Mattssons väg 2 450 51 Uddevalla 0522-98088 www.stodochresurs.se Sundsgårdens Folkhögskola Örbyvägen 10 255 92 Helsingborg 042-193800 info@sundsgarden.se www.sundsgarden.se SVART PÅ VITT Box 4067 443 12 Gråbo 0302-46840 www.lattalyft.se Sällsynta diagnoser Box 136 172 27 Sundbyberg 08-7644999 www.sallsyntadiagnoser.se Taktil Utbildning Odelbergsvägen 41 120 47 Enskede Gård 08-6482700 info@taktil.se www.taktil.se TomTom creating beauty Suddeviksvägen 16 430 94 Bohus-Björkö 0732-526582 www.tomtomsweden.se Tuwa Vård & Omsorg Rausvägen 687 260 33 Påarp 042-453534 www.tuwa.se Valjensa Bergsvägen 50 294 77 Sölvesborg 0456-444000 www.vanjensa.se Viebäcks folkhögskola 571 91 Nässjö 0380-575500 vieback@crossnet.se www.vieback.nu Värnamo Folkhögskola Västhorjavägen 9 331 35 Värnamo 0370-379010 www.varnamo.fhsk.se Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand 0247-64130 vastanvik@sdrf.se www.vastanviksfhs.se Västerhav Grötö 430 90 Öckerö 031-965649 www.vasterhav.nu Ädelfors Folkhögskola Kunskapens väg 3 570 15 Holsbybrunn 0383-57100 info@adelfors.nu www.adelfors.nu

Det sker kontinuerligt förändringar inom utbudet av assistanstjänster. För uppdaterad sammanställning av assistansföretag hänvisar vi till www.assistansguiden.com. Saknas ditt assistansföretag? Skicka företagets basupp­gifter till info@ justmedia.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

39


POSTTIDNING B Returer till: Just Rivista AB Mässans gata 14 412 51 Göteborg

OAVSETT. Vi erbjuder personlig assistans som du vill ha den. Antingen vill du att vi tar ett helhetsgrepp om din assistans eller så vill du sköta den mer självständigt. Oavsett, vi är en trygg arbetsgivare för dina personliga assistenter och vi finns nära dig med våra lokala assistanskontor. Hos oss får du också till gång till en rad fördelar som: • Juridiskt stöd och hjälp med ansökningar och omprövningar • Kundombudsman • Vi har lokala assistanskontor i hela Sverige …och mycket annat. Läs mer på frosunda.se

Kontakta oss om personlig assistans 0771-FRÖSUNDA (37 67 86 32) kundkontakt@frosunda.se

Transparens och öppenhet är vårt sätt att bygga förtroende. På frosunda.se kan du ta del av vår Förtroenderedovisning som visar vår syn på kvalitet, vad vi har gjort 2013 och vad vi tänker göra 2014.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.