Assistans nr 1 2014

Page 1

Assistans TIDNINGEN

#1   2014

En hel tidning om assistanstjänster

UPPLEV NÅGON ANNANS VÄRLD Aktionen som har gett resultat

EFFEKTIV TERAPI PÅ HÄSTRYGGEN

EMMA HOLMÉR SUNDSTRÖM:

”I STALLET KÄNNER JAG MIG SOM ALLA ANDRA”


Ett aktivt liv När bilen är en del av resan skapar vi anpassningar för dig som vill köra eller åka bil, oavsett bilmärke eller behov. För oss är du unik. Kontakta oss för en visning eller utprovning nära dig! www.permobil.se

Permobil Handreglage

Permobil Sverige

2

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Assistans

LEDAREN ■

TIDNINGEN

#1 2014 ISSN 1653-9095 Politiskt, fackligt och kommersiellt obunden tidning om assistanstjänster Ansvarig utgivare Dan Wallander Produktion Just Rivista Mässans gata 10 412 51 Göteborg info@rivista.se Redigering Daniel Vandor Redaktör Petra Hansson Skribenter Mattias Hagberg Andreas Karlsson Annonser Sara Erkhagen Evelina Karlsson Tryckeri Billes Tryckeri 2014 Just Media Sverige AB www.justmedia.se

Mer än bara ord

LAGAR KAN GÖRA mycket för att förändra attityder och beteenden i ett samhälle. Ett populärt exempel är förbudet mot barnaga som infördes i Sverige 1979. Det innebar att våld riktat mot barn inte bara ansågs dåligt utan också straffbart. Samma sak gäller för sexköpslagen. Med den sände samhället en tydlig signal till alla sexköpare; det är inte okej i vårt samhälle att utnyttja andra människor. Allt fler röster höjs nu för en skarpare lagstiftning när det gäller diskriminering och tillgänglighet. Och vissa, som Ingrid Burman, vill att hetslagstiftningen förnyas så att även hets mot personer med funktionsnedsättning förs in i lagen. Mycket är vunnet med en skarpare lagstiftning. Samhället visar klart och tydligt vad som är okej och vad som inte är okej. Och i förlängningen kan mycket förändras om till exempel brister i tillgänglighet blir en grund för att åtala för diskriminering. PÅ ASSISTANS ÄR vi övertygade om att lagstiftning på de här områdena är viktig.

Samtidigt får man aldrig tro att lagar är några magiska trollformler som i ett slag förändrar samhället. Sexköpslagen är ett tydligt exempel på att så inte är fallet. Sexköpslagen har än så länge blivit något av en symbollagstiftning som sällan tillämpas i verkligheten. Få är intresserade av att anmäla och polisen verkar syssla med annat. För att ny och viktig lagstiftning inte bara skall bli papperstigrar krävs engagemang. Det krävs att lagarna ges ett sammanhang och resurser som gör att de kan implementeras. Därför måste lagstiftning mot otillgänglighet eller hets mot funktionsnedsatta följas av myndigheter och kontrollorgan som aktivt ser till att samhället förändras. ORD ÄR VIKTIGA. Men de är inte allt. I slutändan handlar det om resurser. Det får vi aldrig

glömma.

MEDIA RIVISTA

JUST MEDIA AB

DAN WALLANDER Chefredaktör

JUST RIVISTA AB

Lev väl Assistans AB Göteborg, Engelbrektsgatan 33 031-78 900 87 | Kiruna, Linbanevägen 2 0980-142 00 Hemsida: www.levval.se E-post: info@levval.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

3


■ INNEHÅLL

NÅGOT AV INNEHÅLLET I DETTA NUMMER: ■ ASSISTENT IDAG Sedan några år tillbaka finns en kognitions­ simulator på Hjälpmedelsinstitutets hemsida. Med den kan man enkelt förstå hur det är att leva med ADHD, autism eller dyslexi.

■ ASSISTENT GRANSKAR I två år har de samlats utanför Rosenbad för att visa regeringen att de menar allvar. Nu är en ny lag på gång och de engage­rade andas ut. Men kampviljan finns kvar.

6

10

■ PROFILEN Hårt prövad, men 22-åriga Elin Holmér Sund­ ström är en positiv tjej, full av tillförsikt inför framtiden. Själv menar Elin att livet i stallet är en stor anledning till den inre styrkan.

■ BARNENS ASSISTANS Ridterapi har blivit ett populärt inslag i rehabilitering och habilitering av barn och vuxna med funktionsnedsättning. Men Sverige ligger efter många andra länder.

16

22

För För ditt ditt

oberoende. oberoende. Turny Evo tar dig smidigt in i och ut ur bilen utan att äventyra säkerheten.

www.autoadapt.se info@autoadapt.se

Dina kunskaper utgör grunden Som förälder eller nära anhörig till den som behöver personlig assistans, har du värdefull kunskap om brukarens behov. Tillsammans omvandlar vi detta till livskvalitet. Tel. 08-580 800 06 www.saxenaomsorg.se 4

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Linnéa och Josef Carlssons stiftelse beslutar i juni 2014 om utdelning av bidrag.

Bidrag kan utgå till: Barn och ungdomar (enskilda personer) dock företrädesvis barn med CP, som pga. sitt funktionshinder är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning (även till föräldrarnas rekreation). Vetenskaplig forskning med ändamål att hos nämnda grupper förebygga, bekämpa och lindra sjukdomar, utvecklingsstörningar och skador av invalidiserande natur. Föräldralösa (helt föräldralösa), mindre bemedlade barns uppfostran och utbildning. Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige. Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles efter hänvändelse till stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg. OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller forskning. Tel. 042-21 70 19. Bidrag ges endast till personer under 25 år. Funktionshindret skall vara av neurologisk karaktär dvs. orsakad av funktionsnedsättning i hjärnan, ryggmärg, perifera nerver eller i musklerna. Bidrag ges inte till allergier, syn- eller hörselskador, reumatism eller diabetes om inte samtidigt neurologiskt funktionshinder finns. Vid prövning av ansökan tillämpas vissa inkomstgränser. Bidrag ges inte två år i följd och utgår endast under förutsättning att det användes efter tidpunkten för styrelsens beslut och full betalning gjorts först därefter. Läkarintyg och, i förekommande fall, datorintyg, skall insändas tillsammans med ansökan.

Bidrag ges endast till personer som vistas i Sverige. Upplysningar och ansökningsblanketter erhålles efter hänvändelse till stiftelsen, Kronborgsgatan 2 C, 252 22 Helsingborg. OBS! Ange om ansökan gäller för enskild eller forskning. Tel. 042-21 70 19. Ansökningsblankett finns även för nerladdning på www.carlssonsstiftelse.se Ansökan skall ha inkommit till stiftelsen senast den 31 mars 2014.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

5


■ ASSISTENT IDAG

KLIV IN I ETT ANNAT

MEDVETANDE Vi upplever alla världen på olika sätt. Sedan några år tillbaka finns en kognitionssimulator på Hjälpmedelsinstitutets hemsida. Med den kan man enkelt förstå hur det är att leva med till exempel ADHD, autism eller dyslexi. SOM PERSONLIG ASSISTENT ska man fungera som brukarens armar och ben, i vissa fall även syn, hörsel och intellekt. Då gäller det att kunna leva sig in i andra människor, att kunna förstå hur det är att leva med en kropp eller med en hjärna som fungerar på ett annat sätt. Hur upplever till exempel en person med diagnosen ADHD sin omvärld, eller en brukare med autism? På Hjälpmedelsinstitutet, HI, skapade man för några år sedan en kognitionssimulator som skulle hjälpa lärare och annan skolpersonal att förstå hur ett klassrum upplevs med olika typer av kognitiva funktionsnedsättningar. Simulatorn har sedan dess blivit ett populärt hjälpmedel för främst lärare. – Vi har fått mycket positiv respons. Det är många från landets skolor, framför allt lärare, som använder simulatorn, säger Erika Dahlin, kognitionsvetare på HI. Och det som funkar för skolpersonal funkar så klart lika bra för den som jobbar som assistent. – Alla som är intresserade av att få en större förståelse för hur det är att leva med en kognitiv funktionsnedsättning, som till exempel ADHD, kan ha nytta av simulatorn, säger Erika Dahlin. SIMULATORN ÄR ENKELT uppbyggd. Den visar, med datorsimuleringar, en klass som har lektion i svenska med diktamen och en övning i läsförståelse. Den som använder simulatorn kan påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet genom att aktivera olika ”filter”. – I ett första steg går användaren igenom lektionen utan något filter. Då upplever man lektionen och klassrummet på samma sätt som en elev utan kognitiva problem. Efter det kan man slå på olika filter och uppleva samma lektion och samma klassrum men ur ett annat kognitivt perspektiv. I simulatorn finns det filter för ADHD, autism, dyslexi,

6

auditiv perception, social interaktion och splittrat fokus. Simulatorn ger till exempel en känsla av hur det är att vara i ett klassrum när man har problem med att sålla ljud- och synintryck. Den visar hur svårt det är att koncentrera sig när alla intryck upplevs som lika viktiga. Simulatorn kan också förmedla en känsla av att tiden går väldigt snabbt eller att bokstäver och ljud flyter samman. SIMULATORN ÄR FRAMTAGEN i samarbete med olika brukarorganisationer för att ge ett så autentiskt intryck som möjligt. Framför allt kan simulatorn effektivt ge en känsla av hur det är att leva med problem att sålla syn och ljudintryck. Sämre är den på att simulera problem med social interaktion. – Där känns simulatorn lite omodern. En vit platta över ansiktena på klasskamrater och lärare skall symbolisera att man inte kan läsa av andras ansiktsuttryck. Det känns inte riktigt realistiskt. Då märker man att simulatorn har några år på nacken, säger Erika Dahlin och tillägger: – Det vi är mest nöjda med är att simulatorn finns överhuvudtaget. Som ett redskap för ökad förståelse och som ett underlag för diskussion tror jag att den kan vara väldigt viktig. Det är en stor och viktig skillnad på att teoretiskt försöka förstå hur någon annan upplever sin omvärld och på att faktiskt få en känsla för det på riktigt. MATTIAS HAGBERG

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


ASSISTENT IDAG ■

Det är en stor och viktig skillnad på att teoretiskt försöka förstå hur någon annan upplever sin omvärld och på att faktiskt få en känsla för det på riktigt ERIKA DAHLIN

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

7


■ ASSISTENT IDAG

ÅRETS ASSISTENT DAGS ATT NOMINERA TILL

Det har återigen blivit dags att inleda sökandet efter en personlig assistent någonstans i landet som förtjänar titeln Årets assistent. Välkommen att hjälpa oss att nominera värdiga kandidater.

ATT VARA PERSONLIG ASSISTENT innebär ofta att man arbetar i det tysta. Att man utför ett svårt, slitsamt och viktigt jobb, men som trots det ofta förknippas med låg status och omgärdas av fördomar. Därför är det särskilt roligt att återigen kunna öppna för nomineringar till Årets assistent, en utmärkelse som syftar till att lyfta fram och belöna goda exempel, och att fokusera på de positiva sidorna med personlig assistans. SÅ HÄR SA ÅRETS ASSISTENT 2013, Ida Ullvin i Köping, i samband med att hon tog emot utmärkelsen i höstas: – Som personlig assistent får jag komma in i olika människors liv och det är både en utmaning och en stor förmån, men också något som man måste ha stor respekt för. En av de saker jag verkligen uppskattar med det här yrket är just att få träffa så olika människor, och att det i sin tur gör att jag lär mig en hel

8

del om mig själv. Jag måste hela tiden utvecklas och det är fantastiskt, säger hon. NU ÄR DET ALLTSÅ dags att utse Ida Ullvins efterträdare och det är ni läsare som står för nominerandet. Har du en personlig assistent som är lyhörd, respektfull och professionell, en assistent som gör din vardag enklare och bättre och som kanske gör det där lilla extra inom ramen för sin yrkesutövning. I så fall tycker vi att du skall nominera honom eller henne till utmärkelsen Årets assistent. SKRIV NER NAMNET på din assistent och en beskrivning av varför du tycker att han eller hon bör utses till årets assistent. Ta hjälp av ledorden till höger i din motivering och förklara för oss på vilket sätt som just din assistans svarar upp mot dessa. Ida Ullvin från Köping fick priset som Årets assi­stent 2013.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


ASSISTENT IDAG ■ Lyhördhet, integritet, service­ känsla och öppenhet är några av de egenskaper som känne­ tecknar en bra personlig ass­i­stent.

Har du en personlig assistent som gör ett fenomenalt jobb och som stämmer in på ledorden här under? Då är det dags att nominera den personen till utmärkelsen Årets assistent 2014. ✔ LYHÖRDHET Ett ord som ständigt återkommer i diskussioner om personlig assis­ tans. Det handlar helt enkelt om förmågan att känna in och lyssna av andra människor. Att kunna läsa mellan raderna, om man så vill. ✔ INTEGRITET Det vill säga en förmåga att sätta gränser och förstå var det egna ansvaret börjar och slutar. Som personlig assistent befinner man sig ofta oerhört nära en annan människa, därför är det viktigt att visa integritet och förstå att man bara är ett ”redskap” i vissa situationer. ✔ RESPEKT Ett ord som fått lite olika betydelser under senare år, men här är det förstås i en mer ursprunglig bemärkelse. Att visa respekt är detsam­ ma som att behandla sina medmänniskor värdigt och som mogna självständiga individer. ✔ SERVICEKÄNSLA Det vill säga en vilja att ställa upp för andra och hjälpa till utan att bli ombedd.

✔ KUNSKAP Det vill säga kännedom om brukarens funktionshinder och om de lagar och regler som gäller kring jobbet som personlig assistent. Här gäller det som assistent att våga stå upp och kräva att man får den utbildning och den kunskap som behövs för att klara jobbet. ✔ PROFESSIONALITET Många föreställer sig att den personliga assistenten är en sorts kom­ pis. Och det kan säkert vara bra i vissa situationer, men som assistent är man aldrig först och främst kompis utan assistent. Det gäller att inse skillnaden och alltid ha sin profession i fokus. ✔ ÖPPENHET Som personlig assistent är det mycket viktigt att kunna kommunicera med sin brukare, med sina kollegor och med sin arbetsgivare. Om man saknar förmågan att kommunicera på ett bra sätt blir det lätt missförstånd och problem. Skicka din nominering till info@justmedia.se senast den 30 juni. Märk ditt mail med Årets assistent.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

9


■ ASSISTENT GRANSKAR

Sedan december 2011 har delar av handikapprörelsen samlats varje torsdag morgon utanför regeringskansliet vid Rosenbad. Aktionen, som initierades av förslag som presenterades i utredningen Bortom fagert tal 2010 ska bli verklighet. Regeringen har nu sagt att ett förslag kommer den 18 mars i år.

TORSDAGSAKTIONEN Varje torsdag i drygt två år har de samlats utanför Rosenbad för att visa regeringen att de

menar allvar. Nu är en ny lag på gång och de engagerade andas ut. Men kampviljan finns kvar. Blir det lagförslaget alltför urvattnat lär aktionerna fortsätta. KLOCKAN ÄR STRAX före åtta på morgonen när de första deltagarna börjar anlända. Det är knappt ljust och en kall och fuktig vind drar in från Riddarfjärden. Madde Palmgren från Neuroförbundet är först på plats. I mössa och tjock jacka svänger hon upp på trottoaren och parkerar. Hon är en av torsdagsaktionens mest ihärdiga deltagare. I stort sett alla torsdagar sedan aktionen startade har hon varit här, oavsett väder. – En torsdag förra året var det 18 minus. Det var jobbigt! Men då blev det tydligt att vi menar allvar. Hade vi missat en enda torsdag

10

Madde Palmgren, Nauroförbundet.

hade säkert någon sagt att vi inte var riktigt engagerade för tillgängligheten. Hon tycker att de har fått respekt från politikerna. Hon säger att många var skeptiska i början, men att de till slut förstått att torsdagsaktionen är allvar. – Särskilt när de har sett att vi står här oavsett väder. Nu hoppas hon att det lagförslag som regeringen ska presentera den 18 mars blir bra, och att det knyter an till utredningen Bortom fagert tal. Jag frågar vad som händer om lagförslaget blir en besvikelse.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


ASSISTENT GRANSKAR ■

Hallå där...

... INGRID BURMAN, ordförande i HSO, som vill att lagen om hets mot folkgrupp också ska omfatta personer med funktionsnedsättning.

organisationen DHR, har haft som mål att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering och att de Foto: MATTIAS HAGBERG

SNART I MÅL – Självklart är jag lite rädd att det ska bli urvattnat. Men jag hoppas verkligen på detta. Jag tror att det kan bli bra. Och blir det inte bra får vi kämpa vidare, säger hon och fortsätter: – Många verkar tro att vi vill riva upp hela samhället och bygga om allt. Men så är det inte. Jag menar, vi vill ju inte riva Gamla stan. Det enda vi vill är att det byggs rätt från början. Hon påpekar att det till syvende och sist handlar om mänskliga rättigheter, om allas möjlighet att leva ett självständigt liv. – Vi vill inte vara en särgrupp med särlösningar, vi vill vara medborgare på lika villkor. RUNT MADDE PALMGREN börjar de andra deltagarna sluta upp. Flygblad med texten ”33 dagar till lagförslag” börjar delas ut till

förbipasserande. Några ministrar anländer till regeringskansliet och vinkar igenkännande. Jag tar upp ett flygblad och läser: ”Regeringen har nu aviserat att den har för avsikt att lägga fram lagförslaget ’Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering’ den 18 mars, och därmed bekräfta att tillgänglighet är en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. Torsdagsaktionen tycker att det är glädjande att regeringen beslutat sig för att äntligen ta detta viktiga steg, men fortsätter tills vi sett att en proposition lagts fram. Bristande tillgänglighet är diskriminering!” Några minuter efter åtta kommer Rasmus Isaksson från DHR, organisationen som initierade torsdagsaktionen.

Varför behövs det en ny lagstiftning? – Därför att hetslagstiftningen omfattar andra utsatta grupper men inte personer med funktionsnedsättning. Vi har skydd för enskild, men inte för gruppen. Det betyder att man kan säga vad man vill om gruppen funktionsnedsatta utan att det är ett brott. Det tycker jag är fel. Varför? – Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Funktionsnedsättning är alltså en diskrimineringsgrund, precis som alla de andra. Men medan de flesta andra diskrimineringsgrunder kan söka skydd mot våld och kränkning i lagstiftningen om hets mot folkgrupp, saknas denna möjlighet för personer med funktionsnedsättning. Har du något exempel när lagen behövs? – Jag ser framför allt hur media ofta generaliserar och skriver förutfattat och nedsättande om människor med funktionsnedsättningar. Ett väldigt tydligt exempel var när psykiskt funktionsnedsatta ständigt beskrevs som våldsamma. Vad tror du att den här typen av lag kan få för betydelse? – Det viktigaste är att den skulle fungera normerande. En sådan här lag skulle sända en tydlig signal till hela samhället. Jag tror att den skulle få folk att reflektera över hur de uttrycker sig. Så tycker jag att hetslagstiftningen fungerat för andra grupper. Samhället behöver helt enkelt lite hjälp att se individer och inte grupper. Justitieminister Beatrice Ask (m) tror inte på ny lagstiftning på det här området. Enligt henne räcker den lagstiftning vi redan har. Vad tycker du om det? – Min inställning är att vi vet för lite. Med en ny lag skulle vi kunna lära oss mycket mer om detta. Då skulle vi få statistik över den här typen av brott. I dag kan vi bara ana att funktionsnedsatta är mer utsatta än många andra. MATTIAS HAGBERG

Fortsätter på nästa sida ›››

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

11


■ ASSISTENT GRANSKAR

Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den står det klart och tydligt att tillgänglighet är en förutsättning för att kunna leva ett liv som alla andra. ››› Fortsättning från föregående sida

– Man kan säga att det började 2010 när regeringen till slut presenterade utredningen Bortom fagert tal. Det var en väldigt tydlig utredning med många bra förslag om tillgänglighet och diskriminering. Men efterhand märkte vi att inget hände. Det kändes som om utredningen bara hamnade i skrivbordslådan. Då bestämde vi oss för att börja demonstrera. Och sedan var det många andra förbund som hängde på. Han tar en paus. Delar ut några flygblad och återvänder sedan till sitt resonemang. – Det här har blivit en unik aktion för oss inom handikapprörelsen. Det har aldrig hänt tidigare att vi gått ihop så många och drivit en enskild fråga så här systematiskt. Det har varit viktigt. Vad tror han då om det lagförslag som nu är på gång? – Vi får väl hoppas att det blir bra. Jag tror att det här är väldigt viktigt. Man ska komma ihåg att vi haft en bygglagstiftning sedan sextiotalet och en kollektivtrafiklag sedan sjuttiotalet. Men trots det har vi fortfarande stora problem med mycket som byggs. – Men, säger jag, alla som säger att det blir för dyrt, Moderaterna till exempel. Vad svarar ni dem?

FAKTA Bortom fagert tal ■ Utredning som presenterades 2010. Föreslår att bristande tillgänglighet till offentli­ ga miljöer, som flerfamiljshus och affärer, för personer med funktionsnedsättning skall klassas som diskriminering och skrivas in i diskrimineringslagen. En sådan lagstiftning finns redan i flera andra länder.

– Vårt svar är enkelt. Vi har räknat på vad utanförskapet kostar. Brist på tillgänglighet gör att hjälpbehovet ökar och att arbetslösheten blir högre bland personer med funktionsnedsättning än den borde vara. Och han fortätter: – Men egentligen ska vi inte behöva prata ekonomi. Detta handlar om mänskliga rättigheter. Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den står det klart och tydligt att tillgänglighet är en förutsättning för att kunna leva ett liv som alla andra. MEDAN JAG PRATAR med Rasmus Isaksson svänger en av regeringens

Föreläsning Christian Wass

MED FRAMGÅNG GENOM FÖRÄNDRING.

Stockholm den 13 mars Mer information hittar ni på www.lystrapersonligassistans.se

Med jämna mellanrum behöver vi bli påminda om människans enorma kraft att kunna ta sig igenom även de tuffaste förändringar. Christian är ett levande exempel på detta och som åhörare får du med dig ett antal konkreta och lättillgängliga verktyg som hjälper till att utveckla och understödja den inneboende styrka vi alla bär på. Vi hälsar alla välkomna, kom gärna i tid för att få en så bra plats som möjligt. Vill du anmäla dig eller har frågor kontakta regionchef Louise Frei. Telefon 08-509 083 02 eller maila din anmälan till louise.frei@lystrapersonligassistans.se Välkomna!

12

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


ASSISTENT GRANSKAR ■ svarta bilar upp utanför Rosenbad och integrationsminister Erik Ullenhag, ansvarig för diskrimineringsfrågor, kliver ur. Han ber säpovakterna vänta medan han går bort och pratar med några av deltagarna i dagens demonstration. Jag går dit och frågar honom vad torsdagsaktionen haft för betydelse. Han svarar att den har gett ett extra tryck åt frågan. – Hur kommer lagförslaget att se ut, undrar jag. – Det kan jag inte svara på. Vi är Svenska integrationsminis­ inne i slutförhandlingar nu. Men vi tern Erik Ullenhag är överens om att det ska läggas ett förslag och det tycker jag är viktigt. Det här är ett principbeslut. Hur då? – Vi har inte haft den här typen av lagstiftning i Sverige tidigare. Det här kommer att betyda att enskilda individer kan driva brister i tillgänglighet som diskriminering. Det är helt nytt. I USA och Norge finns den här typen av lagstiftning, men inte här. Just det tycker jag är viktigt; att vi får en ny typ av lagstiftning. Men exakt hur det kommer se ut vet jag inte. – Regeringen har ju inte varit enig i den här frågan. Du, som folkpartist har varit för, medan moderaterna varit mot. Vad betyder det? – Det är ju ingen hemlighet att vi tycker olika. Men som sagt: det viktiga är att det här genombrottet kommer, säger han, tittar på klockan och säger att han måste iväg nu. En kort stund senare är dagens aktion över. Deltagarna packar ihop och ger sig iväg. Och Madde Palmgren konstaterar att det bara är en vecka kvar till nästa gång. MATTIAS HAGBERG

www.asalidassistans.se Åsalid Assistans jobbar för

Närhet Valfrihet Gemenskap Tel: 0515-68 55 70

info@asalidassistans.se 08-648 27 00

o R

Taktipro

ORIGINALMETODEN TAKTIL MASSAGE

Gård Stockholm

Lyhört bemötande och varsam beröring. Direkt användbar Taktipro - originalmetoden är spetskunskap för livets alla skeenden. Används i den nära kontakten mellan vårdtagare och personal. Ger yrkesstolthet, lugn, lindring och underlättar omtänksamt bemötande. Dokumenterat goda effekter på förhållningssätt och kroppsuppfattning, viktigt vid funktionshinder. Vi utbildar på många orter och på vår kursgård i Stockholm men undervisar också direkt på arbetsplatser. Godkänd assistent-omkostnad. Välkommen

.....aldrig överträffad

Se film på www.

taktil.se

När du behöver Ny Kraft i din assistans! Kom med oss, Ny Kraft Anna och Annika AB, Falkenberg. Vi har valt att satsa på ett kontor där det finns mycket kompetenta arbetsledare och löneadministratörer. Detta då vi ser att det som efterfrågas både av kunder och av personal är att planering, schemaläggning och löner ska fungera friktionsfritt. Vi ser också att service och hjälp med administration är viktiga delar samt att det faktiskt finns ett kontor som är bemannat på kontorstider dagligen. Viktigt för oss är därför att våra kunder bor så pass nära att det ska vara lätt att besöka oss när som helst detta behövs. Dock har vi fått förfrågningar från grannkommunerna och ser nu en möjlighet i att även bedriva assistans där. Vi är mycket måna om att ha goda och personliga kontakter med våra kunder så att vi kan fånga upp behov och önskemål på hur assistansen ska vara utformad, då detta är mycket individuellt. Vi är också övertygade om att vi för Sveriges bästa personalpolitik när det gäller assistansbolag, både vad det gäller att SE personalen och att anställa på bra villkor! Detta så klart för att i slutänden levererar assistans med hög kvallitet till kunden. Vi har mycket lång erfarenhet av att jobba med assistans, LSS lagen, ledarskap och administration. Ny Kraft har självklart all tillstånd för att bedriva assistans. Välkomna att kontakta oss för mer inforamtion. www.nykraftassistans.org Anna Badenfelt 0727299670

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Annika Hamarsten 0725434402

13


■ BARNENS ASSISTANS

SÅ UNDVIKER DU PROBLEM MED MYNDIGHETER

Som förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan livet snabbt förvandlas till en tids-

ödande kamp med myndigheter. Assistans träffade juristen Jennie Elfström för att få några tips. MÅNGA FÖRÄLDRAR TILL barn med – Är man påläst i mötet med funktionsnedsättning upplever att handläggare på kommunen eller alltför mycket tid och energi går försäkringskassan blir allt mycket åt till att tampas med handläggare lättare. Då förstår man hur det funpå kommun och försäkringskassa. kar, vad man kan begära och vad Många gånger kan små missförman inte kan begära. stånd leda till långa och komplicerade handläggningar. Något som i HENNES ANDRA RÅD är att gå med i förlängningen drabbar familjen och Jennie Elfström. någon intresseorganisation. barnet med behov av stöd och hjälp. – Det finns mängder med bruJennie Elfström är jurist och har speciali- karorganisationer som har mycket kunskap serat sig på frågor om funktionsnedsättning om allt från funktionsnedsättningen i sig och LSS. Sedan några år tillbaka driver hon till hur man skall bete sig i kontakten med en juristbyrå som bland annat hjälper föräld- myndigheter. Man kan få mycket matnytrar som fått problem i kontakten med myn- tig information och kunskap från det hållet. digheter. Dessutom har många förbund egna jurister – Jag jobbade på förvaltningsrätten och som man kan fråga om hjälp om det uppstår märkte att det fanns ett behov av jurister som problem. var inriktade på den här typen av frågor. I själva mötet med myndigheter är det allUnder åren har hon samlat på sig några tid viktigt att dokumentera så mycket som råd till föräldrar och andra som har mycket möjligt, menar Jennie Elfström. Hon tycker kontakt med myndigheter – särkilt när det att man alltid skall ta minnesanteckningar gäller LSS. från möten och telefonsamtal och att man – De här råden handlar om hur man skall skall spara alla dokument. undvika att hamna i en situation där man be– Ett enkelt sätt att få bra koll på komhöver söka hjälp hos sådana som mig. munikationen med myndigheter är att ta frågor via mail, som man sedan sparar. HENNES FÖRSTA TIPS är att man som förDå har man såväl frågor som svar på älder till ett barn med funktionsnedsättning papper. alltid skall skaffa sig kunskap om vad som står i lagen. Det handlar helt enkelt om att DESSUTOM, SÄGER ELFSTRÖM, är det ladda ner LSS-lagstiftningen från riksda- alltid viktigt att bevaka sitt ärende. gens hemsida och läsa igenom paragraferna Hon menar att man måste ligga på, noggrant. Kanske till och med skaffa sig följa upp och fråga, så att ens ärende någon handbok som går igenom vad lagen inte kommer längst ner i högen. innebär. – Men det gäller ju att inte bli för – Det kan vara svårt att ta till sig lagtext. påstridig. Utgångspunkten måste Men om man tar det lugnt och tar hjälp av vara att personen på andra sidan, lite bredvidläsning brukar det gå bra för de handläggaren, vill väl. Men de jobflesta, säger hon och fortsätter: bar med tajta budgetar och press.

14

Men även om man följer dessa råd blir det fel ibland. – Upplever man att ett ärende blivit felaktigt behandlat skall man anmäla. Och går det så långt att man hamnar i förvaltningsrätten, då skall man begära muntlig förhandling. Min erfarenhet är att det är mycket lättare att förklara sitt fall muntligt än skriftligt. MATTIAS HAGBERG

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


BARNENS ASSISTANS ■

FAKTA Några råd från juristen ■ Var påläst. Sätt dig in i LSS-lagen, det vill säga Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagen finns att ladda ner från riksdagens hemsida och har nummer SFS 1993:387 ■ Gå med i en intresseorganisation. Då kan du få mycket hjälp och råd i kontakten med myndig­ heter. ■ Dokumentera allt. Var noggrann och skriv upp alla samtal och möten, även om allt känns i sin ordning. Kan vara viktigt om det blir problem längre fram. ■ Tveka inte att kontakta tillsynsmyn­ dighet om något känns fel.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

15


■ PROFILEN

Elin Holmér Sundström till­ bringar mycket av sin fritid tillsammans med hästen Billy Ryan. Hon låter inte sitt handikapp stoppa henne. Foton ALEXANDER LAGERGREN

RIDNING Sveriges största handikappsport ■ I Sverige finns en omfattande verksamhet för ryttare och kuskar med funktionshinder. Cirka 4 000 ryttare med funktionshinder får genom ridsporten möjlighet till en meningsfull fritidssysselsättning. Ridningen är inte enbart fysisk träning utan också viktig ur ett socialt och psykiskt sammanhang. Rörelsen aktiverar en stor del av de muskelgrupper vi har, och många neurologiska funktioner börjar arbeta bättre. Det finns vetenskapliga bevis för att till och med talet blir bättre tack vare ridningen. Det går även att tävla i handikappridning där programmen är speciellt utformade för att passa olika grader av funktionsnedsättning.

16

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


PROFILEN ■

HANDIKAPPET

INGET HINDER FÖR ELIN Hårt prövad – ändå är 22-åriga Elin Holmér Sundström en positiv tjej, full av tillförsikt inför framtiden. Själv menar Elin att livet i stallet är en stor anledning till hennes inre styrka. ELIN HOLMÉR SUNDSTRÖM pysslar i spiltan hos Billy Ryan. Här i stallet som drivs av Vällingby Ridsällskap tillbringar hon mycket ledig tid. Hon borstar den mörkbruna hästen med långa, starka tag med vänsterhanden. Elin föddes med Goltz syndrom, en ovanlig sjukdom som kan yttra sig på många olika sätt. I Elins fall handlar det om att hon saknar höger hand och fot, hon har istället proteser. Hon är också döv på ena örat och blind på ett öga. Men det är inget som stoppar Elin från att göra det hon föresatt sig. – Jag tar en dag i sänder, och jag tänker inte ge upp i första taget! PÅ STALLET I VÄLLINGBY där Elin rider har man satsat extra på handikappverksamhet med ramper in i stallet och anpassade lektioner. Elin själv började med ridning som habilitering när hon var sju år, läkarna menade att det skulle vara bra för hennes kropp. Efter bara några få lektioner var hon fast. – Mamma var livrädd när jag red, men hon visade inte det utan hjälpte mig så att jag kunde fortsätta. Hon skjutsade mig varje vecka och ledde hästen på lektionerna. Elin red ett par år i en handikappgrupp,

tills en ridlärare såg hennes potential och föreslog att hon skulle rida i en vanlig grupp. – Eller vanlig och vanlig, det beror ju på hur man ser det, skrattar Elin. GRUPPBYTET BLEV EN viktig vändning för Elin. Förutom att hon kunde utveckla sin ridning och blev säkrare i sadeln fick hon också möjlighet att vara mer i stallet, och kunde därmed få starkare relationer med andra hästintresserade. – Jag fick riktiga kompisar här i stallet, och flera av dem har jag kvar än. Min bästa vän idag träffade jag då, berättar Elin. Det jag gillar med gemenskapen i stallet är att det inte spelar någon roll om man är olika. Saker som ålder, kön eller egenheter betyder inget när man har samma intresse. I stallet har jag också fått lov att känna mig som alla andra, och kunnat vara en del av gemenskapen här på ett naturligt sätt. Det har gjort att jag inte känt mig annorlunda eller utanför. Elin red två gånger i veckan och var i stallet nästan varje dag. Hon blev skötare och stallvärd och började hålla teorikurser och ponnylekis för de yngre. För drygt ett år sedan valdes hon till ordförande för distriktets ung-

domssektion i Stockholms Läns Ridsportförbund. Genom arbetet på distriktsnivå har hon också fått möjlighet att engagera sig i handikappfrågor inom ridsporten. Idag arbetar hon för att påverka andra med handikapp och tycker att det vore kul att se flera unga handikappade på aktiviteter och kurser. – Vi vill att fler rörelsehindrade ska få möjlighet att rida – och inte bara som sjukgymnastik utan som fritidssysselsättning, som jag gör nu. Att komma och ha lektioner när alla andra barn är här, hänga i stallet och vara del av gemenskapen, det vill vi se mer av. ELIN VILL OCKSÅ öka kunskapen om utbudet inom ridning för rörelsehindrade. – Jag funderade själv på att börja tävla för några år sedan, men det var till exempel väldigt svårt att söka och hitta information om vilken klassificering jag skulle ha, berättar hon. Det är viktigt att det finns rutiner och information att tillgå även för rörelsehindrade så att allt inte blir så komplicerat. Hon önskar också att det kom fler rullstolsbundna till förbundets aktiviteter. – Vi hade julshow förra året i stallet och jag blev så glad när jag såg att barn från handi-

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

17


■ PROFILEN

Elin Holmér Sundström läser till för­skollärare och är ordförande i Stockholms Läns Ridsportför­bunds ungdomssektion. Tiden i stallet, som ger avslappning och glädje, hjälper henne. Foto: ALEXANDER LAGERGREN

Jag tror inte att jag hade varit den jag är idag om jag inte haft ridningen. Jag vågar mer. Jag är trygg i mitt handikapp för jag vet att jag klarar ganska svåra saker, som till exempel att hantera en stor häst. kappgrupperna kom och tittade. Men samtidigt är det märkligt att jag över huvud taget reagerade så – det ska ju vara helt självklart att de känner sig välkomna. Tyvärr är vi inte riktigt där än, och det tycker jag är tråkigt. NÄR ELIN SITTER till häst får hon göra vissa anpassningar för att underlätta ridningen. Från början knöt hon en knut på tygeln för att korta den så att hon kunde använda en hand. Nu rider hon med ett handtag som hon fäster mellan tyglarna. Genom att hålla i handtaget och vicka åt höger och vänster så styr hon hästen dit hon vill. Numera har hon egna tyglar så hon slipper sätta på handtaget varje gång hon rider, utan byter hela tygeln. – Jag kommer på saker varje vecka som jag kan göra annorlunda eller bättre. ELIN MENAR SJÄLV att ridningen har påverkat henne mycket. – Jag tror inte att jag hade varit den jag är idag om jag inte haft ridningen. Jag vågar mer. Jag är trygg i mitt handikapp för jag vet att jag klarar ganska svåra saker, som till exempel att hantera en stor häst. Sedan har det givetvis varit dagar och veckor när jag känner att det är skitjobbigt att rida med mitt

18

FAKTA Elin Holmér Sundström Ålder: 22 år Familj: Mamma, pappa och lillebror Bor: Spånga, Stockholm Handikapp: Goltz syndrom Sysselsättning: Studerar. Elin läser tredje året till förskollärare på Stockholms universitet. Därför rider jag: ”Ridning är bra både för min kropp och knopp, jag kan inte tänka mig ett liv utan hästarna och ridning.” Favoritdisciplin: ”Jag är definitivt en dressyrknutte, det tycker jag är jättekul! Hoppning är roligt ibland men det är svårare för mig eftersom jag har lite svårt med balansen på grund av armen och benet.” På önskelistan: ”Jag skulle vilja se fler med funktions­ nedsättningar runt om på ridskolorna, på aktiviteter, kurser, lektioner och som ungdomsledare inom ridningen.”

handikapp. Jag vill vara som alla andra, men det går ju inte. Så då får man försöka göra det bästa av situationen helt enkelt, vara kreativ och hitta på nya lösningar. Hon menar också att hon har haft tur som fått rida för en duktig och engagerad ridlärare. – Jag har henne att tacka för mycket. Jag tror hon ser det lite som en utmaning att hjälpa mig att utvecklas precis som de andra i gruppen. IDAG LÄSER ELIN till förskollärare. Tillsammans med uppdraget som ordförande tar det mycket tid och hon har fått dra ner på ridningen och tillvaron i stallet. – När jag stod och ryktade nyss så kände jag att jag saknade att bara vara med hästarna. Att tillbringa tid i stallet är ett väldigt bra sätt att varva ner och slappna av för mig. Ridningen påverkar onekligen Elin i mångt och mycket. Hon berättar till exempel att nästa gång det är dags för en ny handprotes ska hon ha en annan variant än den hon har idag. – Jag behöver en protes med en hand som är lite mer stängd, så att man fästa ridspöet i den! MALIN HEFVELIN

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


Självständighet Självständighet Närhet Självständighet Närhet Delaktighet Närhet Delaktighet Delaktighet

Lokalkontor i Göteborg Kungsbacka Stenungssund

Verksamma sedan 2005 Lokalkontor i Göteborg Kungsbacka Stenungssund Kontakta vår grundare / V D Monika Y Wassberg på Verksamma sedan 2005 0707-­‐33 49 3i3 ller monika@optimalassistans.org Lokalkontor Geöteborg Kungsbacka Stenungssund

Kontakta vår grundare / VD Monika Y Wassberg på Verksamma sedan 2005 ! 0707-­‐33 49 33 Välkommen eller monika@optimalassistans.org

Kontakta vår grundare / VD Monika Y Wassberg på ! 0707-­‐33 49 33 Välkommen eller monika@optimalassistans.org

www.optimalassistans.org Välkommen ! www.optimalassistans.org www.optimalassistans.org

Skånes Nord Ost Kooperativ är en ekonomisk förening som finns i Kristianstad. Kooperativet arbetar enligt LSS och LASS och syftet är att få större möjlighet till att bestämma över den egna assistansen och arbetssituationen. Service som SNOK erbjuder.

● ● ● ●

Utbildning Ansökningar Rekrytering Arbetsmiljöfrågor

Löneadministration ● Ekonomisk redovisning ● Övrig hjälp som du behöver i din arbetsroll. ●

Om du vill veta mera, kontakta oss gärna på

Skånes Nord Ost Kooperativ Almänvägen 20, Kristianstad Sara Hetzi, verksamhetsledare e-post: sara.snok@tele2.se Ring 044-10 31 14 eller 0703-111 676

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

19


■ RIDTERAPI

Markus Gullö tillsammans med ridterapeuten Johanna Pechmann i Järna. Pechmann upptäckte ridterapin när hon utbildade sig till sjukgymnast i Schweiz. Foto: ERIKA NILSSON

20

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


RIDTERAPI ■

Med hästen som

TERAPEUT Ridterapi har blivit ett populärt inslag i rehabilitering och

habilitering av barn och vuxna med funktionsnedsättning. Men Sverige ligger efter många andra länder. Här saknas en fast utbildning och evidensbaserad kunskap. DET BÖRJADE I SLUTET av 1950-talet när några sjukgymnaster insåg att ridning var ett bra sätt att rehabilitera barn som råkat ut för olyckor och vuxna patienter med neurologiska skador. Sedan dess har ridterapi varit en etablerad form av rehabilitering och habilitering. Framför allt har det visat sig att många barn och ungdomar med neurologiska funktionshinder har mått bra av mötet med hästar. Johanna Pechmann är ridterapeut och driver en egen hästgård med ridterapi i Järna utanför Stockholm. Hon upptäckte ridterapin när hon utbildade sig till sjukgymnast i Schweiz. – Halva tiden jobbade vi med klassisk sjukgymnastik och halva tiden med ridterapi. Jag jobbade med samma barn i sjukgymnastiken och ridterapin och jag såg hur mycket bättre ridterapin fungerade. Det fanns en lekfullhet och glädje i ridningen som jag saknade i den vanliga sjukgymnastiken. ENLIGT JOHANNA PECHMANN finns det en viktig skillnad mellan vanlig sjukgymnastik och ridterapi. Den vanliga sjukgymnastiken kräver motivation. Den kräver ofta att man vill och orkar nöta samma övningar om och om igen för ett mål som kanske ligger långt fram i tiden. – Det där är inte så lätt att förstå om man är liten eller har en intellektuell funktionsnedsättning. Det är svårt att förstå varför man skall göra samma tråkiga övningar om och om igen. Då är risken att det inte blir något, att patienten tröttnar. Men i ridterapin kommer rörelserna och övningarna automatiskt. Det är bara roligt. Vid sidan av denna uppenbara fördel med ridterapin finns det flera andra positiva effekter av rehabilitering och habilitering med hjälp av hästar. Ridning tränar koordination och balans, samtidigt som humör och självförtroende påverkas positivt. Dessutom ger ridningen en möjlighet att komma ut i skog och mark, något som kan verka läkande i sig.

Men trots att ridterapin är populär och uppskattad menar Johanna Pechmann, och många med henne, att ridterapin är lite eftersatt i Sverige. Här saknas en riktig utbildning och forskning. – Sverige är långt efter, särskilt om man jämför med Tyskland. Där tar man ridterapin på mycket större allvar. Där finns det till exempel en riktig utbildning till ridterapeut. Här i Sverige finns det bara några få kurser för den som är intresserad. ÄVEN FORSKNINGEN ÄR på efterkälken, något som påverkar möjligheten att få tillgång till ridterapi för den som är i behov av det. I Sverige behövs nämligen så kallad evidensbaserad forskning för att läkare eller sjukgymnaster skall ha möjlighet att ordinera en behandlingsform. När Assistans för några år sedan intervjuade sjukgymnasten och forskaren Margareta Håkanson konstaterade hon: – Bland sjukgymnaster och andra yrkesgrupper som jobbar praktiskt med rehabilitering och habilitering finns en stor tilltro till ridterapi. Men det är en sorts tyst kunskap. Det saknas evidensbaserade undersökningar som visar vad som är bra med ridterapi och varför. Då hade Margareta Håkanson nyligen inlett ett forskningsprojekt för att närmare undersöka vad som var så bra med ridterapi. Men det projektet blev aldrig färdigt. – Det är svårt att få finansiering för den här typen av forskning, säger hon i dag. Det berodde på många olika saker, mycket på grund av hur finansieringen av forskning ser ut rent administrativt. Men också så klart på intresse från forskarvärlden i övrigt. Däremot pågår just nu ett nytt projekt vid Ersta Sköndal Högskola med namnet Hästen, hunden och den mänskliga hälsan där forskare undersöker ridterapi. Men det projektet är inte färdigt än, och det återstår alltså att se var det projektet landar.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

MATTIAS HAGBERG

21


■ VALET

”Myndigheter behöver föregå med gott exempel” Har svenska myndigheter ett särskilt ansvar när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning – för att öka graden av sysselsättning inom denna grupp? Det anser Handisam, och det är de politiska partierna överens om. PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

är underrepresenterade i arbetslivet, det visar i stort sett varje undersökning på området. Statistik från bland annat Handisam visar att endast omkring 44 procent av alla personer i arbetsför ålder och med någon form av funktionsnedsättning, har ett arbete – trots att det i många fall skulle vara fullt möjligt för dem att delta i arbetslivet. För att komma tillrätta med problemet fick Arbetsförmedlingen ifjol i uppdrag av regeringen att skapa fler arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning, genom att erbjuda praktikplatser. Tanken är att alla myndigheter ska teckna en överenskommelse om att inventera, kartlägga och anmäla lediga praktikplatser till Arbetsförmedlingen. Ett par månader in på 2014 visar det sig att bara omkring var femte myndighet har skrivit på överenskommelsen. DETTA HAR FÖRANLETT en hel del kritik, inte minst från Handisam som nyligen gick ut med en uppmaning om att det offentliga måste bli bättre på att skapa förutsättningar för att alla ska kunna delta i arbetslivet. Myn-

digheter måste tjäna som förebild och visa på möjligheterna när det gäller anställning av personer med funktionsnedsättning, hette det. ”En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna vara delaktig i samhället är att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning. Men av dem med nedsatt arbetsförmåga har inte ens hälften ett arbete, att jämföra med två tredjedelar när det gäller resten av befolkningen”, konstaterar Handisams generaldirektör Carl Älfvåg i en debattartikel. Han säger att Handisams gransking av Sveriges kommuner visar att drygt fyra av tio svenska myndigheter har gjort generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få en anställning. Det handlar då i första hand om förbättringar av den fysiska miljön, för att exempelvis underlätta framkomlighet för personer med rullstol. Granskningen visar också att även om nästan nio av tio myndigheter nyanställde under 2013, så var det bara 16 procent som anställde en person med funktionsnedsättning och särskilt behov av stöd och anpassning.

FRÅGAN HAR ÄVEN kommit att uppmärksammas internationellt. Sverige har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där bland annat just frågan om möjlighet till arbete är en del. Och som en direkt följd av detta har FN nu beslutat sig för att granska hur bland annat Sverige sköter sig på den här punkten, genom att skicka en lista med frågor till den svenska regeringen, inför den utfrågning som är planerad till april i år. FN vill exempelvis att regeringen ska förklara varför personer med funktionsnedsättning har så svårt att få arbete i Sverige, samt vad regeringen vidtar för åtgärder för att komma till rätta med problemet. ”Detta bådar inte gott inför framtiden. För att klara av framtidens utmaningar måste alla människors kompetens tas tillvara. Sverige åldras. En större del av befolkningen ska försörjas av en allt mindre del. Därför är det viktigt att staten visar vägen och föregår med gott exempel och anställer personer med funktionsnedsättning”, anser Carl Älfvåg. ANDREAS KARLSSON

SÅ SÄGER DE POLITISKA PARTIERNA Inför höstens val bad vi samtliga regeringspartier att ge sin syn på frågan om myndigheter borde föregå med gott exempel när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning – något det visar sig råda stor enighet om. Så här säger de partier som valde att svara på vår fråga. Assistans: Anser ni att myndigheter har ett ansvar att föregå med gott exempel när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning, och hur ska en sådan utveckling i så fall stimuleras? ■ SOCIALDEMOKRATERNA ”För oss handlar tillgänglighet om att vi vill forma ett samhälle där alla platsar och där alla behövs. Personer med funktionsnedsättning ska inte hindras att delta i samhällets olika delar, vilket inkluderar arbetslivet. Socialdemokraterna har bland annat fört fram förslag om extratjänster. En del av en fungerande arbetslinje handlar om hur de som står längst från arbetsmarknaden ska ges möjligheter att försörja sig på eget arbete utifrån de egna förutsättningarna. Här måste alla - också myndigheter bidra. Vi socialdemokrater menar att de arbetsmarknadspolitiska programmen som riktar sig till personer med funktionsnedsättning, liksom Arbetsförmedlingens tillämpning av dessa, i för stor utsträckning tar fasta på

22

individens begränsningar. Individens resurser måste hamna mer i fokus och större uppmärksamhet behöver riktas mot arbetsplatsers olika miljöer.” Kerstin Nilsson, ledamot av arbetsmarknadsutskottet ■ MODERATERNA ”Ja, vi tycker att det är mycket viktigt att myndigheter föregår med gott exempel och anställer personer med funktionsnedsättning. Genom regeringens strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2016, har Handi­ sam fått i uppdrag att se till att myndigheter tar sitt ansvar. Arbetsförmedlingen har även fått uppdrag av regeringen att skapa fler arbetstillfällen inom den statliga sektorn för personer med funktionsnedsättning genom att erbjuda praktikantplatser. Tyvärr går utvecklingen för långsamt och allt för få myndigheter föregår med gott exempel. Vi vill se bättre uppföljning och att hårdare krav ställs mot de statliga myndigheterna.” Fredrik Borelius, socialpolitisk handläggare ■ CENTERPARTIET ”Ja, statliga myndigheter har ett särskilt ansvar att anställa personer med funktionsnedsättning, dels utifrån de regler som finns i lagen om

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


VALET ■

”Av dem med nedsatt arbets­ förmåga har inte ens hälften ett arbete, att jämföra med två tredjedelar när det gäller resten av befolkningen”, skri­ ver Handisams generaldirektör Carl Älfvåg i en debattartikel.

offentlig anställning, som anger att myndigheter enbart ska utgå från förtjänst och skicklighet vid anställning, dels diskrimineringslagstiftningen, som anger att den som har en funktionsnedsättning inte ska diskrimineras i till exempel anställningsförfaranden. Centerpartiet har drivit på den översyn av Arbetsförmedlingen, som regeringen fattat beslut om, där utredningen bland annat kommer att se över hur de verktyg som Arbetsförmedlingen har för att stötta personer med funktionshinder används och hur de kan bli bättre.” Mattias Danielsson, politiskt sakkunnig ■ VÄNSTERPARTIET ”Ja, myndigheter har ett särskilt ansvar att anställa personer med funktionsnedsättning. Delaktighet för alla är en viktig demokratifråga och det är naturligt att just myndigheterna måste sträva efter att spegla befolkningen i sammansättningen av sina anställda. Det är också ett sätt för myndigheterna att bredda sin rekrytering och förbättra möjligheterna att hitta anställda med rätt kompetens. Personer med funktionsnedsättning är förstås inte en homogen grupp och därför måste metoderna se olika ut. Men alla myndigheter bör göra det på ett mer aktivt och målmedvetet sätt än idag. Myndigheterna bör ta fram mätbara mål, vilket kan leda till ett mer aktivt arbete och inte bara vackra ord. Det måste också finnas kunskaper och ett aktivt arbete på ledningsnivå.” Johannes Kindstedt, politisk sekreterare

■ FOLKPARTIET ”Ja, offentliga arbetsgivare har ett särskilt ansvar. Redan idag finns ett särskilt stöd riktat till myndigheter som anställer personer med funktionsnedsättningar. Arbetsförmedlingen hjälper med matchning av lämpliga praktikanter som får arbetslöshetsersättning och ger stöd under hela praktikperioden i form av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och psykologer. Om praktiken följs av en anställning finns flera olika formera av ekonomisk ersättning att få. Ett antal myndigheter har nu påbörjat ett samarbete med Arbetsförmedlingen, ofta med positiva resultat. För arbetsgivare, oavsett om de är offentliga eller privata, handlar det ofta om okunskap. Vi vill därför underlätta för jobbsökande att på ett tydligare sätt visa på vilka stöd han eller hon är berättigad till i form av jobbcheckar. Vi vill även reformera lönebidraget så att det blir mer flexibelt och mer i stil med det danska systemet med flexjobb.” Niklas Englund, politisk sekreterare ■ MILJÖPARTIET “Ja, absolut! Vi ser det som helt nödvändigt. Vi har dock inte landat i vilken typ av styrmedel som är optimalt diskutera frågan med brukarorganisationer.” Anna-Klara Müntzing, socialpolitisk sekreterare

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

23


■ TILLGÄNGLIGHET

GÖTEBORG ett föredöme i tillgänglighet?

Göteborg belönades nyligen med EU:s Access City

Nyligen utsågs Göteborg till mottagare av EU:s utmärkelse, Access City Award, och staden lyftes fram som ett internationellt föredöme när det gäller tillgänglighet i bland annat offentliga miljöer. På kommunen gläds man förstås åt priset, men samtidigt har kritiska röster höjts för att Göteborg inte alls förtjänar titeln. DET VAR I KONKURRENS med 102 städer från hela Europa som Göteborg till slut kammade hem den prestigefyllda utmärkelsen, som delades ut för fjärde gången. Utnämningen har föregåtts av en lång nomineringsprocess och en ingående granskning av kandidaterna. På pallplatserna, strax bakom Göteborg, hamnade franska Grenoble och polska Poznan. I samband med att juryn presenterade sitt val av Göteborg som mottagare av Access City Award, så passade EU:s kommissionär för rättsliga frågor, Viviane Reding, på att hylla staden som ett föredöme: – ”En stad för alla” är Göteborgs slogan. När Göteborg nu vinner årets Access Citypris visar det att det inte bara är tomma ord. Stadens strävan att integrera personer med alla typer av funktionshinder i samhället har gjort Göteborg till årets vinnarstad. Personer med funktionshinder möter fortfarande alldeles för många hinder i sin vardag, men

24

städer som Göteborg visar att det går att öka tillgängligheten för alla, sa hon. I sin motivering lyfter juryn bland annat fram Göteborgs engagemang för att öka tillgängligheten i samband med transporter, bostäder, arbete och sysselsättning och konstaterar att den är ett gott föredöme för andra europeiska städer. Juryn skriver att personer med funktionshinder får förtur när lämpliga bostäder blir lediga, att omkring 300 arbetsplatser utrustas med hjälpmedel varje år, samt att Göteborg ”systematiskt arbetar med att förbättra offentliga anläggningar och vidtar konkreta åtgärder för att göra nöjesfält, lekplatser och universitet mer tillgängliga”. THOMAS MARTINSSON, KOMMUNALRÅD i Göteborg med ansvar för bland annat frågor som rör funktionsnedsättning, säger att det är en betydelsefull utmärkelse och en uppmuntran till alla de som sätter frågan om till-

gänglighet högst på dagordningen. – Juryn har gjort en bedömning av Göteborgs arbetsmetoder på ett antal områden och resultatet signalerar till oss att våra redskap och arbetssätt pekar i rätt riktning. Enligt juryn arbetar Göteborg med tillgänglighetsfrågorna på ett flertal plan, som i fysisk miljö i gaturummet och offentliga platser, arbetsmarknadspolitik, det kommunalt ägda lägenhetsbeståndet, information och service via elektronisk väg och genom människomöten, förnyat samrådsarbete med handikapporganisationerna, kollektivtrafik och hållplatser. Thomas Martinsson säger att han tycker att tillgänglighetsfrågor har hög status i Göteborg men medger också att det kan vara ett svårt och tidsödande arbete innan resultaten syns, något som bland annat märks i att undanröjandet av så kallat enkelt avhjälpta hinder inte har hunnit bli klart inom de uppsatta

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


TILLGÄNGLIGHET ■

Award för tillgängligheten i staden. Alla håller dock inte med om att Göteborg är välförtjänt av priset.

Foto: GOTEBORG.COM/BERNSTONE FOTOGRAFI

tidsramarna. Han konstaterar att utmärkelsen ger styrka och inspiration i det fortsatta inventerings- och förbättringsarbetet.

heller inte nöjd, men jag tänker glädja mig över utmärkelsen för den signalerar att vi är på rätt väg.

MEN ALLA HÅLLER inte med om bilden av Göteborg som en tillgänglig stad. Anders Westgerd, verksamhetsledare på organisationen GIL, säger att det ger en besk smak i munnen att höra att Göteborg skulle vara ett föredöme när det gäller tillgänglighet. – Jag vågar inte tänka på hur usla de andra kandidaterna måste ha varit om man bestämmer sig för att Göteborg är bäst av alla som deltog i tävlingen. Jag lever själv i Göteborg och möter dagligen stora begränsningar i hur jag kan röra mig och vad jag kan göra. Han säger att han inte upplever att det finns något större intresse för tillgänglighetsfrågor i Göteborgs kommun. Utmärkelsen tror han har delats ut baserat på luddiga strategier och policybeslut, snarare än konkreta resultat. – Ett exempel är Göteborgs stadsplanerares förkärlek för gatsten, något som är helt förkastligt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Och kollektivtrafiken är ännu värre. Så som spårvagnsparken ser ut för tillfället så är ungefär hälften av vagnarna av en modell där vi med rullstol helt enkelt inte får åka med.

ANDERS WESTGERD PÅ GIL tycker däremot att det finns betydligt bättre städer att lyfta fram, om man nu vill ha föredömen. Han nämner bland annat Barcelona – som ofta hyllas för sin tillgänglighet, men som aldrig har fått utmärkelsen Access City Award – och han berättar att när han själv var där nyligen så var det få offentliga platser som han inte kunde besöka på egen hand. – Sedan ska man komma ihåg att tillgänglighet handlar om mer än fysiska hinder. Det handlar om attityder. Jag är övertygad om att den dag som alla människors intressen värderas lika högt, det vill säga även personer med funktionsnedsättning, så kommer tillgänglighetsfrågan snart att lösa sig av sig självt. Han tillägger: – Man kan förstås hoppas att den här utmärkelsen blir en blåslampa på politikerna att prioritera de här frågorna, men dessvärre är jag orolig att det kommer att få motsatt effekt: att de lutar sig tillbaka och känner sig nöjda med vad de har åstadkommit och då kommer inte mycket att hända.

Thomas Martinsson, kommunalråd

Anders Westgerd, GIL.

Och i resten av vagnarna är det ofta problem med ramperna. I bästa fall får två rullstolar åka med. Vilken annan grupp i samhället hade accepterat en sådan begränsning? Thomas Martinsson säger att han håller med GIL om att Göteborg inte är en tillgänglig stad och påpekar att det inte är därför man har fått priset. – Vi tolkar priset som att Access City Award ser att de verktyg vi använder oss av är vettiga och verkningsfulla och att arbetssätten ger resultat på vår väg mot ett tillgängligare samhälle. Eftersom vi inte är klara är jag

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

ANDREAS KARLSSON

25


■ RECENSION

Birgitta von Otter och Kjell-Olof Feldt har tillsammans skrivit boken Barnläkarfallet om fallet med läkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus som greps av polisen och anklagades för mord. Foto: ANNA-LENA AHLSTRÖM

En förnekad rättsskandal DEN ANDRA MARS 2009 kliver fyra poliser in på intensivvårdsavdelningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och griper överläkaren Viveka Lindén mitt under ronden. Hon förs till polishuset i Solna, hon visiteras, blir av med sina tillhörigheter och blir inlåst i en cell. Hon anklagas för mord. Enligt polisen och åklagaren skall hon medvetet ha förkortat livet på en tre månader gammal och svårt funktionsnedsatt flicka. Motivet skall enligt polis och åklagare vara barmhärtighet. Viveka Lindén ville helt enkelt bespara flickan och hennes föräldrar en massa onödigt lidande. Beviset är ett blodprov från flickan som i Rättsmedicinalverkets analys visat sig innehålla en dödlig dos av narkosmedlet Tiopental. Drygt två år senare, efter en rad utredningar, frias Viveka Lindén från alla anklagelser. Tingsrätten i Solna underkänner hela åtalet och går helt på Viveka Lindéns och försvarets linje. Enligt domstolen finns inga som helst bevis för att Viveka Lindén skulle ha begått något misstag – än mindre gjort något brottsligt. Istället verkar hela åtalet bygga på ett missförstånd från polisens och åklagarens sida. Domen är en senkommen upprättelse. Men Viveka Lindéns liv är redan förstört. Hon har förlorat sitt arbete, hon har tvingats flytta från Stockholm och hon känner

26

BOK Barnläkarfallet Författare: Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter Förlag: Albert Bonniers Förlag

sig förföljd och illa behandlad – inte bara av rättsväsendet utan lika mycket av sin gamla arbetsplats. Det handlade aldrig om barmhärtighetsmord, det handlade om grova misstag från polisen och åklagarens sida. Om denna process – som i media snabbt fick namnet barnläkarfallet – har Kjell-Olof Feldt och Birgitta von Otter skrivit en angelägen bok. MEN VI TAR det från början. Varför skriver en före detta finansminister och hans fru en bok om just detta? Svaret är lika enkelt som banalt. De bodde granne med en kollega till Viveka Lindén. Och när grannen berättade om sin arbetskamrat och den märkliga processen mot henne blev Feldt och von Otter intresserade. Vad var det egentligen som hade hänt? Det initiala intresset växte sedan snabbt. Snart var Feldt och von Otter närmast besatta av historien. De bestämde sig för att gå

till botten med vart enda dokument, varenda utredning, varenda rapport och vart enda utlåtande som hade med rättsprocessen att göra. Deras bok bygger på en närläsning av allt detta material. Och det vill inte säga lite; förundersökningen och processen mot Viveka Lindén är en labyrint av medicinska utlåtanden och vetenskapliga rapporter. I boken följer vi alla dessa dokument och utlåtanden i kronologisk ordning genom åren. Det är överskådligt och pedagogiskt, men tyvärr ganska tråkigt.

NEJ, NÅGON LÄSUPPLEVELSE är Barnläkarfallet inte. Men det är ett viktigt inlägg i en brännande diskussion om det svenska rättsväsendets vacklande hälsa. Men det är också en viktig påminnelse om den debatt som snabbt blossade upp i samband med gripandet av Viveka Lindén – debatten om dödshjälp. Feldts och von Otters bok visar nämligen med all önskvärd tydlighet att den hemliga dödshjälp som polisen och åklagaren trodde pågick vid svenska sjukhus bara var hjärnspöken. Barnläkarfallet var ”bara” en rättsskandal och hade inget med barmhärtighetsmord att göra. Dödshjälp är en brännande fråga och debatten kring vård i livets slutskede lär fortsätta. Men barnläkarfallet har inget med den diskussionen att göra. MATTIAS HAGBERG

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


NOTISER ■

Bristande tillgänglighet i vallokaler inför supervalåret ■ Den 25 maj är det val till Europaparlamentet, och den 14 september är det val till riksdagen. Inför detta så kal�­ lade supervalår har regeringen krävt att kommunerna ska garantera att samtliga vallokaler är tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga. För att sätta press på kom­

munerna ändrades också nyligen vallagen, så att det inte längre är möjligt för kommunerna att söka dispens för att använda otillgängliga vallokaler. Detta skulle ha varit klart vid månadsskiftet januari-februari, men rapporter säger att det fortfarande inte är klart på alla håll i landet.

Dubbla budskap om åldersgräns för assistans ■ Uppgiften om att mode­ Många reagerade omedelbart raterna vill införa en övre och tog avstånd från uttalandet, åldersgräns, 65 år, för personlig däribland DHR som i en artikel assistans, skapade nyligen stor skarpt kritiserade en sådan be­ uppmärksamhet. Uppgiften gränsning. Men enligt Margaretha kom från en intervju med mo­ B Kjellin så har hon aldrig uttryckt deraten Margaretha B Kjellin, sig så som Per Frykman påstår, gjord av Per Frykman på webb­ även om hon medger att de pra­ platsen Assistanskoll. Enligt tade om frågan. Där står nu ord Frykman öppnade Kjellin ”för mot ord eftersom Per Frykman att se över 65-årsgränsen och vidhåller att Kjellin sa just så som ifrågasatte om personer över han citerade henne. Från mode­ Ord står mot ord. Sa Mar­ 65 verkligen skulle få behålla raterna kommer däremot tydligt garetha B Kjellin det hon sin assistans”. Enligt uppgift besked om att oavsett vad som uppges ha sagt? skulle en sådan begränsning har sagts i den känsliga frågan innebära miljardbesparingar eftersom den så står partiet inte bakom en åldersgräns för skulle drabba var tionde assistansberättigad. personlig assistans.

”Journaler bör finnas på nätet” ■ Sveriges Kommuner och Landsting bör snarast formulera en tidsplan för när sjukvårdens journaler ska vara tillgäng­ liga för patienten på nätet. Det anser Handikappförbunden och Reumatiker­ förbundet i ett gemensamt uttalande. – Det är oacceptabelt att detta dröjer när vi vet att ökad information förbättrar patientens möjlighet att vara delaktig i besluten om sin egen vård, säger Ingrid Burman, Handikappförbunden. Det har länge varit en lagstadgad rätt för patienter att få tillgång till sin journal i papperskopia, ofta en ganska byrå­ kratisk procedur som också är tidskrä­ vande. Nu hävdar Handikappförbunden och Reumatikerförbundet att det med dagens moderna teknik borde vara självklart att alla som vill skall ha tillgång till journalen på nätet.

Specialassistent utbildning

Inriktning autism, Aspergers syndrom & ADHD

Elvakaffe Att bygga en fungerande vardag. Det är vad personlig assistans handlar om. Varje dag. Dygnet runt. Vi ser möjligheter istället för hinder. Vad ser du?

En två veckors utbildning som ger dig en bred kunskap om funktionsnedsättningarna autism, Aspergers syndrom och ADHD. I Kursen går vi igenom funktionsnedsättningar, bemötande, kommunikation och andra praktiska redskap som stödjer utvecklingen av personer med neuropsykiatriska svårigheter. • • • • • • • • •

Utredning Tydliggörande miljö Kommunikation Kurstillfälle 1 7-11 april Tilläggsproblematik Kurstillfälle 2 12-16 maj Bemötande Studio III Bedömningar/observationer Lösningsinriktat förhållningssätt Fritid

A

S

IS

D

E

R

AS

GRUPPE SE N ES

IN TR

För mer information om kursen och vårt övriga kursutbud, vänligen besök vår hemsida.

TA IG NS B E R Ä T T

IfA godkänd assistansanordnare

08-768 20 26 info@enigmaeducation.se www.enigmaeducation.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

www.enigmaomsorg.se

27


■ KULTUR

Peter Sundén spelar Trollkarlen från Oz när Glada Hudik-teatern åker på turné under året. Totalt besöks tolv svenska städer.

Foto: PER TRANÉ

GLADA HUDIK SPELAR

TROLLKARLEN FRÅN OZ Under våren beger sig hyllade Glada Hudik-teatern åter ut på en Sverigeturné. Den här gången med sin egen tolkning av Trollkarlen från Oz. SENAST GLADA HUDIK-TEATERN turnerade i landet var med föreställningen Elvis, en uppsättning som sågs av över 170 000 personer. Då som nu består ensemblen av en blandning av ”utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare”, för att använda teaterns egna uttryck. I Glada Hudik-teaterns tappning får den klassiska berättelsen en tydlig samtidsprägel. Där finns rockande fågelskrämmor, en hund med Hollywooddrömmar och en klimat­ smart tjej med hundratals vänner – men bara på Facebook. Oz är ett drömland skapat av ett tvillingpar som på 50-talet sattes på institution för att de inte var som oss andra.

28

I landet Oz får alla vara på sitt sätt och ingen dömer fel från rätt. Det är ett land fyllt av fantasi, magi och musik – en musik som har specialskrivits för Glada Hudik-teatern av Salem Al Fakir och Pontus de Wolfe. I CENTRUM FÖR historien står Dorothy, som är trött på att aldrig duga, att aldrig riktigt räcka till. I landet Oz däremot verkar allting vara annorlunda och hon beger sig dit, tillsammans med sin syster Alice. På vägen träffar de på den ena märkliga figuren efter den andra och alla vittnar de om att livet i landet Oz kanske inte riktigt är så bra som ryktet säger. Dorothy och Alice fortsätter trots detta,

fast beslutna att finna lyckan, och deras innerliga längtan efter att verkligen hitta den visar sig få oanade konsekvenser. – Trollkarlen från Oz passar oss i Glada Hudik-teatern väldigt bra. Resan och karaktärernas möten med varandra leder till insikter om vad som är viktigt i livet och att samhället blir bättre om vi ser människor som tillgångar och inte belastningar, säger Pär Johansson, verksamhetsledare på Glada Hudik-teatern. TURNÉN STARTADE PÅ hemmaplan i Hudiksvall i februari och besöker mellan april och november i år tolv svenska städer.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


25

NOTISER ■

procent. Ungefär så många av landets assistansberättigade förlorar varje år sin personliga assistans. De allra flesta beviljas inga andra insatser i assistansens ställe. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin lägesrapport för 2014. Enligt granskningen har ett mindre antal av de som förlorat sin assistans fått hemtjänst och ytterligare några har fått andra insatser enligt LSS. Socialstyrelsen slår dock fast att dessa åtgärder – i synnerhet hemtjänst – kan jämställas med personlig assistans och att det därför inte är oroande att antalet som förlorar sin assistans är så högt.

Kommuner saknar strategi för äldreboende ■ Bristen på platser vid äldreboenden har stadigt blivit allt värre under det senaste de­ cenniet. Så många som 20 procent, eller totalt cirka 25 000, av platserna har försvunnit och i en ny undersökning som Humana nyligen presenterade uppger två av tre personer i åldern 55–65 år att de tror sig komma att be­ höva hjälp av anhöriga för att få den omsorg de behöver. Men trots underskottet, så visar undersök­ nigen också att omkring 60 procent av landets kommuner saknar en strategi för hur man ska tillgodose behovet av äldreomsorg de kom­ mande tio åren. – Resultaten visar att många kommuner inte arbetar strategiskt med att tillgodose behoven av platser på äldreboenden, trots att

Anders Westgerd och cp-ölet.

GIL får pris för sitt CP-öl

utmaningarna är väl kända. Om inte åtgärder vidtas riskerar skillnaderna mellan olika kom­ muner att öka än mer, och fler kommer att stå utan plats och därmed vara beroende av att anhöriga tar ansvar, säger Eva- Lotta Sand­ berg, tf Affärsområdeschef på Humana.

Personlig assistans Förverkliga dina drömmar! Hos oss får du personlig assistans som är anpassad efter dina önskemål och förutsättningar. Ring oss och berätta hur du vill ha det: 08-511 744 40. Välkommen! NÄRA AB, Smidesvägen 5, 186 26 Vallentuna.

www.nara.nu

■ Nöjesguidens ”Göteborgspriset 2013: Glädjespridaren” gick nyligen till GIL och deras satsning på ett eget öl: ”cp-öl”. Man får priset för att man ”med lika enkel som självklar provokation lyckas belysa och strida för handikappades lika rätt till det offentliga rummet”. Anders Westgerd, verksamhetsle­ dare på GIL, säger att utmärkelsen är glädjande och ett bevis på att man gjort något rätt i sin kamp för bättre tillgäng­ lighet. Ölet får bara säljas på krogar som uppfyller GIL:s krav på tillgänglighet.

Närhet-Förtroende-Respekt

Furuboda Assistans ägs av den ideella Föreningen Furuboda, tillsammans skapar vi mervärde för dig. Tel: 044-781 48 50 assistans.furuboda.org E-post: Info@furubodaassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

29


■ FORSKNING

När det eviga BARNET blir VUXET

I samhället finns en föreställning om att personer med intellektuella funktionsnedsättningar är som stora barn. En föreställning som påverkar livet för många människor i vårt land. VAD INNEBÄR DET att vara vuxen? Frågan är inte helt lätt att besvara, men de flesta skulle nog säga att vuxenskap är detsamma som att bestämma över sig själv, att vara herre över sitt eget liv. Men hur är det att vara vuxen om man har ett intellektuellt funktionshinder? Den frågan bestämde sig Veronica Lövgren att gå till botten med. Hennes svar blev en avhandling i socialt arbete, Villkorat vuxenskap. – När jag började forska hade jag jobbat inom handikappomsorgen i många år. Jag hade funderat mycket över hur livet var för den här gruppen. Vilken betydelse hade kön och ålder för människor med intellektuella funktionsnedsättningar? För att ta reda på detta intervjuade hon 16 personer i åldern 25 till 60 år. Alla utom en hade daglig verksamhet enlig LSS. Hon besökte också ett flertal daliga verksamheter och gruppbostäder. – De flesta beskrev sina liv med positiva ord. De var nöjda och kände sig vuxna. Och de var noga med att betona att de hade en daglig verksamhet, ett arbete, som var viktigt för dem. MEN I INTERVJUERNA skymtade också något annat fram. Outtalade regler och händelser som begränsade livet. Det kunde handla om ett giftermål eller en resa som aldrig blev av, eller om samtal kring allvarliga saker i livet som inte kom till stånd.

30

FAKTA Villkorat vuxenskap Veronica Lövgrens (bilden) avhandling heter Villkorat Vuxenskap: levd erfarenhet av intellektuellt funktionshinder, kön och ålder. Den går att ladda ner från Umeå universi­ tets hemsida.

En av personerna som Veronica Lövgren intervjuade berättade att han och hans flickvän aldrig gift sig, fast att de ville det och fast de varit ett par i 25 år. – Det hade aldrig blivit av. Han beskrev det själv som att de haft sådan ”otur”. Det hade varit oklart om det var tillåtet. Sedan hade föräldrarna varit tveksamma. Paret hade uppenbarligen inte fått det stöd de behövde för att göra det de ville. I någon mån hade deras liv blivit begränsat av andra. Flera av de andra som Veronica Lövgren intervjuade beskrev liknande upplevelser. Deras liv som vuxna hade helt enkelt begränsats av andras välvilja. Något som framför allt blev tydligt när det gällde samtal om svåra saker i livet, som åldrande, sexualitet eller den egna funktionsnedsättningen. – Det är som om människor runt mina intervjupersoner inte velat ta upp svåra samtalsämnen. Det skulle kunna handla om att

man vill skydda eller inte inser vilka konsekvenser det får. Veronica Lövgren menar att det är synd och onödigt. – Jag tycker att man ska prata om allt. Man behöver inte vara rädd för det smärtsamma. Det är viktigt för alla människor att bli medveten om livets alla sidor. BAKOM DETTA VILLKORADE vuxenskap, som Veronica Lövgren kallar det, finns förmodligen en underliggande föreställning om vissa funktionsnedsatta som eviga barn. – Den här gruppen blir inte betraktade som vuxna på riktigt. I grund och botten handlar allt detta om mänskliga rättigheter. – Om vi har bestämt att alla människor ska ha rätt att leva ett liv där självbestämmande respekteras, så måste vi också leva upp till det. Vissa behöver stöd och hjälp för att kunna leva det där livet. Men stöden och hjälpen får inte bli en begränsning. Då är det ju inget stöd eller någon hjälp, då är det något annat. Med detta sagt påpekar Veronica Lövgren att framtiden mycket väl kan bli bättre. – Den yngre generationen, de som brukar kallas ”den nya särskolegenerationen”, verkar ha ett annat förhållande till detta med rättigheter. Många är mer medvetna om vad de kan kräva av livet.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

MATTIAS HAGBERG


TotalAssist är en helt webbaserad tjänst för personlig assistans. Det är enkelt att komma igång med schemaläggning, tidrapportering och elektronisk signering.

TotalAssist

Högskoleutbildning i LSS

ger en effektiv och säker administration för assistansföretaget med avseende på lagar och regler enligt Försäkringskassan, ATL, etc.

info@totalassist.se

www.totalassist.se

Aros Circle AB, 021-448 49 50

7,5 högskolepoäng Det krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver verksamhet enligt LSS. Denna uppdragsutbildning vid Ersta Sköndal högskola skapar meriterande kunskap inför tillståndsprövning. Mer information: www.esh.se/uppdrag, 08-555 051 19

Vi är ett brukarstyrt kooperativ. Du har möjlighet att själv styra över din assistans inom ramarna för lagar, förordningar och kollektivavtal. Personalen på administrationen är alltid beredda att stödja dig. Vi har regelbundna utbildningar för dig och dina assistenter. Vi har tillstånd från Socialstyrelsen, är IFA-godkända och medlemmar i Assistansanordnarna. Vi är anslutna till arbetsgivarorganisationen KFO. Vill du veta mer hittar du oss på www.koop-viol.se Du kan också ringa till Eva, 036-440 05 80 eller Margareta 036-440 05 81.

Utbilda Dina assistenter! Sedan 2009 har vi utbildat hundratals assistenter i syfte att öka förståelsen för neurologiska funktionshinder. Det ger personliga assistenter trygghet i sin yrkesutövning. De får teoretisk utbildning och praktiska tips som ger dem kunskap som kan öka din livskvalitet.

Inerventions Education AB Ankdammsgatan 35, 171 67 SOLNA Tel: 08-41027701 • www.inerventions.se

Çrona Rapportera LSS

Tidrapport till Crona Lön LSS och FK3059  Fånga dina assistenters närvaro- och frånvarotider  Utskrift och elektronisk signering av blankett FK3059  Assistenten kan själv registrera sina utlägg All information överförs enkelt till Crona Lön LSS

Tel: 0322-67 07 00 • Fax: 0322-67 07 01 info@datavara.se • www.datavara.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

31


■ NOTISER

8,5

miljoner kronor, så mycket delar Specialpedagogiska skolmyndigheten i år ut för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 19 projekt i Jönkö­ pings, Hallands och Västra Götalands län. SIS-medlen ska finansiera ut­ vecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i skolan.

Utbildningsdag för elevassistenter

Konferensen sätter fokus på hur skolorna kan koppla ihop lärande, likabehandling och tillgänglighet.

Konferens i Stockholm om en mer tillgänglig skola ■ En tillgänglig skola utgår från elevernas behov och ger alla en chans att trivas och lyckas. Till det behövs verktyg som fungerar i praktiken. Ett helt paket med sådana verktyg presenteras under Specialpedagogiska skolmyndighetens och Handikappförbundens gemensamma konferens Tillgänglighet får skolan att funka, den 3 april i Stockholm. – Konferensen fokuserar på hur vi kan hjälpa skolor att koppla ihop lärande, lika­ behandling och tillgänglighet. Målgruppen är bred – pedagoger, elevhälsan, skolledare, förskolechefer samt skolhuvudmän, berättar Catrin Tufvesson, nationell samordnare till­

gänglighet på Specialpedagogiska skolmyn­ digheten. – Vi är glada över att kunna presentera ett gemensamt tillgänglighetspaket med fylligt innehåll: Ett elevbaserat lärmaterial om mötet mellan elev och skolmiljö, ett värderingsverk­ tyg för tillgänglig utbildning och en distans­ kurs om att leda och planera tillgänglighets­ arbete, säger Peter Westerdahl, projektledare för DATE på Handikappförbunden. Mellan föreläsningar och panelsamtal på konferensen deltar barn och ungdomar från DATE-projektet med egna filmer. Tv-profilen Niklas Källner leder det avslutande samtalet.

Sämre ersättning kan sänka ambitionsnivån ■ Agneta Rönn har presenterat en utredning om en förändrad assistanser­ sättning för barn- och äldreminister Maria Larsson. Utredningen framhäver olika aspekter och brister i det nuvarande systemet. – Tyvärr innehåller även utredningen ett förslag på en tydlig sänkning av ambitionsnivån, säger Fredric Käll ordförande i Bransch personlig assistans, Vårdföretagarna. – Genomförs utredningens förslag kommer det innebära att alla anordnare som bedriver assistans på en kvalitativt hög nivå måste sänka sin ambitions­ nivå. Detta kommer slå hårt mot små och medelstora anordnare men framför allt mot den enskilde brukaren som kommer få mindre stöd och hjälp.

32

Fredric Käll.

■ Läroverket och PFL (Psykologi för lärande) genomför en komptensutveck­ lingsdag för elevassistenter, en “PFL assi­ stent grundkurs” på Vittra Södermalm i Stockholm den 25 april. Dagen syftar till att på ett konkret och metodiskt sätt öka assistenternas repertoar och verktygs­ låda i arbetet som ”excellent assistent”. Arbetsuppgifterna för elevassistenter varierar både mellan och inom skolor beroende på såväl elevers behov av stöd och stimulans som skolans organisation. Gemensamt för alla som arbetar med pedagogik och lärande är likväl att ju mer de breddar sin didaktiska kompe­ tens och verktygslåda av metoder, desto mer framgångsrika blir de att möta varje elevs behov. Excellent assistent är en grundutbild­ ning som riktar sig till elevassistenter som främst arbetar med elever med neuropsykiatriska handikapp, vilka kan ta sig i uttryck på exempelvis utagerande sätt och genom att barnen lätt känner sig frustrerade. Utöver arbetet under dagen och ett utökat nätverk med andra elevas­ sistenter, ger utbildningen också en konkret metodbok att ta med hem och använda direkt i det vardagliga arbetet.

En stum och förlamads fotoperspektiv på livet ■ För fyra år sedan, fick David Thulin två massiva strokar och har sedan dess varit rullstolsbunden och stum. Idag har han kunnat publicera fotografiböcker med motiv från hans favoritmiljö; flygplat­ ser. Med hjälp av lättviktskameror med pekskärm har han kunnat börja ta bilder även med sitt handikapp. Tillsammans med Vulkan publicerar han nu sina vackra fotografier av två internationella flygplatser, Arlanda och San Diego. Han har levt nära båda flygplatserna och beskriver dem som ”en handikappads dröm” med tillgänglighet överallt. I en miljö där människor ofta har bråttom till sina flyg, kan David ta det lugn och fotografera de vackra miljöerna som alla andra missar. Böckerna är fotografiska utforskningar från hans unika, låga perspektiv. Han noterar små detaljer och försöker lyfta upp designelement många missar.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM


ASSISTANSGUIDEN ■ RIKSTÄCKANDE 4YOU-Personlig Assistans Fabriksgatan 8 691 41 Karlskoga 073-5544505 www.4youab.se

A-Assistans Sjötullsgatan 9 824 50 Hudiksvall 0650-541550 info@a-assistans.se www.a-assistans.com A-Assistans är ett privat företag som anordnar personlig assistans av hög kvalitet för dig som vill leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi är alternativet för dig som vill bestämma över ditt eget liv och samtidigt ha en trygg och pålitlig partner vid din sida. Vi utgår från dina unika behov och önskemål när vi utformar din personliga assistans och du får själv vara delaktig när virekryterar dina assistenter. A-Assistans har drygt 500 personliga assistenter anställda runt om i landet. På huvudkon­ toret i Hudiksvall arbetar 13 personer. A-Assistans är IfA-godkända och har anordnat personlig assistans åt nöjda kunder sedan 1994. ACA Assistans AB Metallvägen 5 453 53 Mölnlycke 031-987330 www.aca.se AGENSA AB Villavägen 2 Valje 294 77 Sölvesborg 044-125800 info@agensa.com www.agensa.com Aktiv Assistans Tillsammans Radiatorvägen 17 702 27 Örebro 019-6037700 info@assistanstillsammans.se www.assistanstillsammans.se Almen Care Junogatan 9 451 42 Uddevalla 076-3180052 info@almencare.se www.almencare.se Assistans i Balans Drottningholmsvägen 7 112 42 Stockholm 08-50387242 info@assistansibalans.se www.assistansibalans.se Assistansbolaget i Sverige AB Aspholmsvägen 12A 702 27 Örebro 020-244344 info@assistansbolaget.se www.assistansbolaget.se AssistansLotsen AB Prästgatan 51 831 34 Östersund 063-3910100 www.assistanslotsen.com AssistansPoolen AB Storgatan 43 386 23 Färjestaden 0485-30377 info@assistanspoolen.se www.assistanspoolen.se Bonitas AB Box 38114 100 64 Stockholm 08-52227030 www.bonitas.se Borås Assistans AB Sandgärdsgatan 28 503 34 Borås 033-5555008 info@boras-assistans.se www.boras-assistans.se

DVT Assistans AB Kungsgatan 96 632 21 Eskilstuna 016-131460 www.dvtassistans.se Blå Assistans Östra Boulevarden 40 291 31 Kristianstad 044-7815155 info@blaa.se www.blassistans.se Blå Assistans är en ideell, brukarstyrd förening utan vinstintresse med erfarenhet av personlig assistans sedan 1994. Vi arbetar rikstäckande och Du är välkommen oav­sett var i landet Du bor. Vi har kontor i Kristianstad och Uppsala. Blå Assistans är beviljade tillstånd att anordna personlig assistans till barn och vuxna och vår verksamhet är IfA-godkänd. Blå Assistans är arbetsgivare för personliga assistenter och administrerar löner, skatter, försäkringar och annan redovisning som krävs. Du får hjälp med att utforma ansökningar, yttranden och överklag­ ningar som gäller personlig assistans.För oss är det självklart att Du är arbetsledare för Dina personliga assistenter och att Du själv väljer vilka Du vill anställa. Du kan själv utse en biträdande arbetsledare. Blå Assistans anordnar utbildningar både till Dig som arbetsledare och till Dina personliga assistenter. Välkommen till Blå Assistans! Brukarkooperativet JAG Box 161 45 103 23 Stockholm 08-7893000 www.jag.se Cederbonds Assistans AB Slottsmöllan 10 B 302 31 Halmstad 0733-999595 info@cederbonds.com www.cederbonds.com CL Assistans AB Forelltorget 2 141 47 Huddinge 08-53117070 info@classistans.se www.classistans.se

Clara Assistans AB Lindormsgatan 37 506 44 Borås 0705-194192 www.claraassistans.se Clara Assistans startade 2005 med målsättning att du som har personlig assistans ska kunna leva på dina egna villkor. Hos oss är en god livskvalité din självklara rättighet. Med flexibla lösningar skräddarsyr vi din assistans och hittar tillsammans de individuellt anpassade lösningarna som passar just dig. Vi ger dig trygghet med en unik tillgänglighet, vi har inga telefontider utan du når oss alla veckans dagar, dygnet runt. Valfri avtals- och/eller uppsägningstid. Välkommen att kontakta oss! Claras Assistanstjänst AB Maskrosvägen 1 518 40 Sjömarken 033-130214 www.clarasassistanstjanst.se

Enigheten Personlig Häradsvägen 19 784 34 Borlänge 0243-229622 www.enigheten.se ENKV/ASSISTANS Skärsnäsvägen 20 182 63 Djursholm 020-504000 carl@enkv.se www.enkv.se FMF Assistans AB Gamla Kungsvägen 54 541 32 Skövde 019-6090420 Kontor@fmfassistans.se www.fmfassistans.se Foveo AB Box 597 581 07 Linköping 013-310602 www.foveo.se

Freja Assistanstjänst AB Viveka Trolles Gränd 8 165 54 Hässelby 08-389820 www.frejaab.se Freja Assistanstjänst AB erbjuder individuellt anpassat stöd som personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Våra kunder är barn, ungdomar och vuxna. Utgångspunkten för vårt arbete är alltid dina önskemål, tankar, behov och förväntningar. Kontakta oss för personlig rådgivning och stöd vid behov av assistansservice.

Frösunda LSS AB Frösundaviks Allé 15 169 70 Solna 08-50523500 www.frosunda.se Personlig assistans som du vill ha den. Oavsett. Vi vet att alla är unika. Därför erbjuder vi personlig assistans över hela landet som ska passa dig och det du behöver. Antingen önskar du att vi tar ett helhetsgrepp om din personliga assistans, eller så vill du sköta den mer självständigt. • Personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna • Garanterar kundens assistans • Plusprogram, erbjudande om lärorika och stimulerande aktiviteter • Utbildar, utvecklar och arbetsleder assistenter • Totalt och professionellt arbetsgivaransvar Hela Sveriges Assistans AB Svärdvägen 19 182 33 Danderyd 08-55771900 www.hsaab.se Jeta Jon AB Järnvägsgatan 34 703 62 Örebro 0512-302022 info@jetajon.com www.jetajon.com Kooperativet Viol Villa Lübeck 566 31 Habo 036-41187 www.koop-viol.se

GIL – Göteborgskooperativet för Independent Living Jaegerdorffsplatsen 3 414 51 Göteborg 031-636480 www.gil.se Vi betonar varje människas rätt att välja själv. Vi är en ideell organisation utan vinstintresse som sedan styrs av medlemmarna. Våra drivkrafter är möjligheter, jämlikhet och individuella behov. Hos oss kan du själv skapa en egen personligt utformad assistans, som hjälper dig att få just det liv du vill ha.

Livsanda assistans Gruvgatan 19 421 30 Västra Frölunda 031-7111550 maja@livsanda.se www.livsanda.se Vår ambition är att vara mer än ett företag. Att alltid vara lite bättre imorgon än vad vi är idag. Vår filosofi bygger på att det är Livsanda som finns till för kunden och det är vi som företag som skall visa ett stort mått på flexibilitet och anpassningsförmåga, inte kunden. Därför heter vi Livsanda – assistans med livsglädje. LSS-Partner AB Box 9161 400 94 Göteborg 031-689490 www.lss.se

Humana AB Fabriksgatan 22, 5 tr 701 43 Örebro 020-303100 info@humana.se www.humana.se Humana är Sveriges största företag inom personlig assistans. 1 800 kunder har valt Humana, hälften är barn och ungdomar. Det är kundernas fria val som gjort oss störst. Det säger väl en del om kvalitet? Vi har 7 000 medarbetare varav 20 jurister över hela landet. Kan det bli tryggare än så? Alla arbetar efter samma vision. Alla har rätt till ett bra liv. Med storlek följer också resurser. För att utveckla vår personal. För att driva frågor i samhället och branschen. För att göra det bästa för dig som kund. Välkommen till Humana!

Lev väl Assistans AB Engelbrektsgatan 33 BV 411 37 Göteborg 031-7890087 www.levval.se Personlig assistans som tanken var från början; att du själv bestämmer över din egen assistans. Vår styrka ligger i det personliga engagemanget och vår lyhördhet inför varje individs vilja och behov. Tillsammans ser vi till att just Din personliga assistans blir precis som Du själv vill ha den. Det är hela grunden i vår verksamhet. Du bestämmer och vi gör. Personlig Assistans som den egentligen borde vara. Kontor i Göteborg och Kiruna. Verksamma där vi behövs. Livihop AB Sturegatan 58 114 36 Stockholm 08-41043292 info@livihop.se www.livihop.se LSS Assistans Johan på Gårdas gata 5 A 412 50 Göteborg 031-833650 info@lssassistans.se www.lssassistans.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

LSSGS AB Gruvgatan 8 421 30 Västra Frölunda 031-7881280 info@lssgs.se www.lssgs.se MBK Assistans AB Sven Jonsons Gata 2 E 302 27 Halmstad 035-156595 www.mbkassistans.se Nordica Assistans AB Drakenbergsgatan 1 C 702 19 Örebro 019-6110050 info@nordicaassistans.se www.nordicaassistans.se

Nordström Assistans AB Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 020-809090 www.nordstromassistans.se Vi har sedan 1998 bedrivit personlig assistans med fokus på kunden och deras situation. Utifrån de möjligheter LSS ger erbjuder vi en rättvis personlig assistans. Självklart har vi av socialstyrelsen utfärdat tillstånd att bedriva personlig assistans. Vi har kunder i hela landet och finns lokalt i Stockholm, Malmö och Gällivare. Novasisv AB Box 1112 721 28 Västerås 021-303490 www.novasis.se Olivia Personlig Assistans Vendevägen 85 A 182 91 Danderyd 08-51420150 www.oliviapersonligassistans.nu OmsorgsCompagniet Edövägen 2 132 30 Saltsjö-Boo 08-6495900 info@oc.se www.oc.se Optimal Assistans Lotsgatan 1 414 58 Göteborg 031-241542 www.optimalassistans.org P.ass.FORM AB Vendelsövägen 26 135 51 Tyresö 08-7125254 pass.form@passform.se www.passform.se

33


■ ASSISTANSGUIDEN PASAB – Persona Assistans Funkabotorget 3 393 52 Kalmar 0480-491419 www.pasab.se PBA Assistans AB Nygatan 20 B 702 11 Örebro 019-184184 www.brukare.nu Primacura AB Knallerian/Skaraborgsv. 62-64 506 30 Borås 033-128129 www.primacura.se Rik Assistans AB Norra kyrkogatan 15 871 30 Härnösand 0611-811010 info@rikassistans.se www.rikassistans.se

Saxena Omsorg AB Centrumslingan 51 171 45 Solna 08-58080006 info@saxenaomsorg.se www.saxenaomsorg.se Dina kunskaper utgör grunden. Som förälder eller nära anhörig till den som behöver personlig assistans, har du värdefull kunskap om brukarens behov. Tillsammans omvandlar vi detta till livskvalitet. Det är vårt ansvar att se till att alla människors lika rätt och värde tillgodoses. Därför tar vi reda på kundens önskemål och värderingar tillsammans med dig och anpassar assistansen individuellt. Kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning om hur vi kan hjälpa just dig. Schwanborgs Assistans AB Norra Ramsingegården 273 97 Tomelilla 0417-42140 www.schwanborg.se

Sirius Assistans AB Tegelviksgatan 12 116 41 Stockholm 08-7453300 www.siriusomsorg.se Hos oss väljer du ditt upplägg själv, antingen tar vi hand om allt eller så väljer du vilka delar du vill ansvara för och vi sköter resten. Du är delaktig och medveten genom hela processen så du får din assistans precis som du vill ha den. Vi finns alltid nära och gör det lilla extra för dig! Med omtanke skapar vi möjligheter till ett innehållsrikare liv! Sjuhäradsbygdens Assistansservice AB Moldegatan 9 504 32 Borås 033-480340 www.shsboras.se Stiftelsen Assistansen Box 24 610 70 Vagnhärad 0155-226148 www.assistansen.se

34

Sydassistans AB Limhamnsvägen 128 216 12 Limhamn 040-160500 assistans@sydassistans.se www.sydassistans.se Vivida Assistans Elementvägen 14 702 27 Örebro 019-5554300 vivida@vivida.se www.vivida.se STIL – Stiftarna av Independent Living i Sverige Storforsplan 36, 10 tr 123 47 Farsta 08-50622150 info@stil.se www.stil.se STIL erbjuder personlig assistans med hög kvalitet. Hos oss styr inte vinstintresset. Istället går pengarna till att utveckla assistansreformen och förbättra villkoren för våra medlemmar. Vårt fokus ligger på självbestämmande och på att du som medlem ska kunna leva det liv du vill. Vi ger dig juridisk rådgivning, en unik assistansgaranti och fortlöpande utbildning till dig och dina assistenter. Dessutom bedriver vi påverkansarbete för att förbättra tillgängligheten i samhället. För alla.

Särnmark Smidesvägen 7, 3 tr 171 41 Solna 08-50592000 info@sarnmark.se www.sarnmark.se Att bestämma över sitt liv är en rättighet, därför tror vi på en individuell lösning där du gör valen. Särnmark Assistans startades 1992 av Cecilia Ekholm och Mikael Särnmark som själv har en funktionsnedsättning. Besök oss på: www.sarnmark.se eller ring 08-505 920 00 så berättar vi mer om vad vi kan göra för dig! Team Assistans i Göteborg Herkulesgatan 36 417 01 Göteborg 031-222050 www.teamassistans.se Telge Assistans AB Dalhagavägen 56 151 55 Södertälje 08-55039500 www.telgeassistans.se

VIVIDA Assistans AB arbetar för assistansberättigade i hela landet. Vivida grundades 2004 och i dag är vi närmare 1000 medarbetare. Vår verksamhets syfte och mål kännetecknas av en stark värdegrund med ett tydligt fokus på kvalitet. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Att vara Sveriges ärligaste assistanssamordnare innebär öppenhet i organisationens alla delar och det är vi i dagsläget ensamma om. Syna oss gärna i sömmarna! SÖDRA SVERIGE A-bas Malmö HB Spånehusvägen 83 214 39 Malmö 040-214082 mm@a-bas.se www.a-bas.se Acepto Assistans AB Gustav Adolfs torg 47 211 39 Malmö 040-6114255 info@acepto.se www.acepto.se Adium Omsorg AB Nybrogatan 2 262 63 Ängelholm 0431-10880 pernilla.adiumomsorg@telia.com www.adiumomsorg.se Albatross S:t Lars väg 42 A 222 70 Lund 046-2610170 info@albatross-pa.se www.albatross-pa.se ALOIS assistans Järnvägsgatan 11 262 32 Ängelholm 042-207850 info@aloisassistans.se www.aloisassistans.se Anemon Personlig Assistans Dag Hammarskjölds väg 2 224 64 Lund 046-122110 www.anemon.se Animo Assistans AB Norregatan 4B 211 27 Malmö 040-6313090 morgan@animoassistans.se www.animoassistans.se

Tibble Konsult Biblioteksgången 2 183 70 Täby 08-7588537 www.tibblekonsult.se

Assist Kompaniet Svea AB Södra Storgatan 11-13 252 23 Helsingborg 076-2491999 kassem@assistkompaniet.se www.assistkompaniet.se

VH assistans VH kids Åsgatan 12 791 71 Falun 023-29299 www.vhassistans.se

Assistans Arken AB Bofinksgatan 30 235 36 Vellinge 040-426350 info@assistansarken.se www.assistansarken.se

Vägen till bättre liv Mona Thomassen AB Stora Nygatan 72 211 37 Malmö 040-236240 www.vagentillbattreliv.se Ågrenska Assistans Lilla Amundön 436 58 Hovås 031-7509100 www.agrenska.se

Assistans Dalby Magistratsvägen 37 D 226 43 Lund 046-200828 info@assistansdalby.se www.assistansdalby.se Assistans i Halmstad AB Brogatan 52 A, 3tr 302 95 Halmstad 073-2262131 frederiksen.helle@hotmail.com www.assistansihalmstad.se

Assistansfirman ADL AB Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-212100 assistansfirman@hotmail.com www.assistansfirman.se

Empathy Systems Drottningtorget 1 211 25 Malmö 070-8114417 josephine@empathysystems.net www.empathysystems.net

Assistanslinan AB 252 25 Helsingborg 042-160200 info@assistanslinan.se www.assistanslinan.se

ES Assistans AB Carlsgatan 12 A 211 20 Malmö sanel.sitarevic@esassistans.se www.esassistans.se

Assistansportalen AB Polluxvägen 17 312 72 Skummelövsstrand 0430-799070 daniel.jacobsson@assistansportalen.com www.assistansportalen.com

Fixa Assistans AB Kungsgatan 32 374 35 Karlshamn 0454-39725

Attendo LSS AB Kattsundsgatan 16 211 26 Malmö 0730-739073 niklas.mandin@attendo.se www.attendo.se Axhorn Assistans AB Ängsklockevägen 5 439 62 Frillesås 0340-652566 info@axhornassistans.se www.axhornassistans.se Barn- och Ungdomsassistans Höjdrodergatan 15 212 39 Malmö 040-213266 anne@barnoungdomsassistans.se www.barnoungdomsassistans.se Björka assistans Tvärvägen 4 237 41 Bjärred 046-5409596 info@bjorka-assistans.se www.bjorka-assistans.se Blekingeakademin AB Skärvaboda 204 370 30 Rödeby 0708-209268 lena@blekingeakademin.se www.blekingeakademin.se Blåvingen Personlig Gillekroken 24 221 00 Lund 046-399511 www.blavingen.se Brukartorget Storgatan 6 386 30 Färjestaden 0485-41557 www.brukartorget.se Cia Assistans AB Algatan 70 231 42 Trelleborg 0410-10213 leila.kokay@ciaassistans.se www.ciaassistans.se COOL (Cooperativet Oberoende Liv) Box 147 263 22 Höganäs 042-331250 www.coolhoganas.se Din Personliga Assistans AB Tranestigen 6 289 32 Knislinge 0733-030333 www.dinpersonligaassistans.se www@fixaassistans.se

Ekens Assistans AB Vikengatan 5 244 65 Furulund 046-730090 info@ekensassistans.se www.ekensassistans.se Närhet, medbestämmande och integritet är nyckelord i vår verksamhet. Vi vill ge dig en assistans där du ställer kraven och vi arbetar för att tillgodose dina önskemål och behov för att du skall få största möjliga frihet och glädje i livet. Vi hjälper även till med ansökan, utredningar och överklagan.

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Furuboda Assistans Furubodavägen 247 296 86 Åhus 044-7814600 www.furuboda.se NÄRHET, FÖRTROENDE, RESPEKT. Du som är berättigad till personlig assistans i din vardag, ta kontakt med oss. Vi har en omfattande kompetens inom området assistans och i frågor kring LSS. Vårt unika samarbete med Furuboda ger mervärde för dig. GiVa Assistans Box 38114 570 82 Målilla 495-20041 www.giva.se HadiCare AB 200 10 Malmö 040-979159 info@hadicare.com www.hadicare.com Harmoniassistans AB Silvåkragatan 67 254 58 Helsingborg 077-4447777 silvana.mustafa@harmoniassistans.se www.harmoniassistans.se HIL Assistans AB Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-127472 www.hil.se Iki Assistans S. Förstadsgatan 22 211 43 Malmö 040-6655850 www.ikiassistans.se Jelia Care AB Hemtjänst & personlig assistans Ryttarevägen 18 B 302 62 Halmstad 0735-113643 info@jeliacare.se www.jeliacare.se Jengla Omsorg AB 236 42 Höllviken 070-2520595 linda@jengla.se www.jengla.se KIL i Helsingborg AB Karlsgatan 10 252 24 Helsingborg 042-215370 kil@telia.com www.kooperativetkil.se Kooperativet Castor Södra Lundavägen 10 245 32 Staffanstorp 046-256021 www.kooperativet-castor.nu Kooperativet EILA Kuvettgatan 2 262 71 Ängelholm 0431-418156 kristina.petersson@lrfkonsult.se www.eila.se Kooperativet Frihet Höstbruksvägen 12 226 60 Lund 046-150612 www.kooperativetfrihet.se


ASSISTANSGUIDEN ■ Kooperativet Hand i Hand Idévägen 10 312 96 Laholm 0430-21032 www.handihand.se Kooperativet Helsingborg Södergatan 41 252 25 Helsingborg 042-127472 www.hil.se Kooperativet Lila Höstbruksvägen 12 B 226 60 Lund 046-130680 www.kooperativetlila.se Kooperativet Lotsen Postgatan 14 D 571 31 Nässjö 0380-74919 www.lotsen.org Kooperativet Vilja Satellitvägen 1 245 34 Staffanstorp 046-257076 www.kooperativet-vilja.nu Kronan Assistans HB Tränggatan 1 261 39 Landskrona 0418-499081 kristian@kronanassistans.se www.kronanassistans.se Kvalitea Assistans Blekinge Kungsmarksv. 21 A 371 44 Karlskrona 0763-375838 elin@kvalitea.se www.kvalitea.se Lyckå Assistans AB Lumavägen 1 371 47 Karlskrona 0455-619816 kerstin@lyckass.se www.lyckass.se Lövets personlig Assistans, Massage & Service AB Ringarevägen 2 241 36 Eslöv 0413-15713 monica.strom@lovet.se www.lovet.se Max assistans Ranarpsvägen 54 269 92 Båstad 0431-362340 www.maxassistans.se Maxistans AB Fjallers väg 16 246 36 Löddeköpinge 0707-157844 info@maxistans.se www.maxistans.se MejDej Kooperativet Box 503 291 25 Kristianstad 044-781 51 00 info@mejdej.se www.mejdej.se MKEF 532 37 Växjö 0470-347101 yesab@mkef.se www.mkef.se Näsets Omsorgs Assistans Box 225 294 25 Sölvesborg 0456-70070 info@noass.se www.noass.se Omtanken i Skåne AB Villavägen 5 240 14 Veberöd 046-80910 www.omtankeniskane.se Personlig Assistans i Trelleborg Altonavägen 2 231 92 Trelleborg 0410-46040 www.pait.se PM Carpe Diem AB Götagatan 17 432 42 Varberg 0340-83227 petra.vbg@hotmail.se www.pmcarpediem.se Poolarna AB Mäster Johansgatan 11 211 21 Malmö 040-6615695 www.poolarna.se

Rami Care i Sverige AB Flaggskeppsgatan 6 213 66 Malmö 040-238989 info@ramicare.se www.ramicare.se Rosassistans Mölledalsvägen 31 212 40 Malmö 040-938501 info@rosassistans.se www.rosassistans.se

Radix Assistans AB 212 25 Malmö 010-3300401 ingrid.olsen@radixassistans.se www.radixassistans.se Radix Assistans är ett svenskägt företag utan externa vinstintressen. Vi anordnar personlig assistans och därmed knutna uppdrag till både vuxna och barn. Men vi kan så mycket mer! Företagsledningen har lång erfarenhet inom både omsorg, vård, skola och arbetsmarknads-politiska program. Vi tror på alla människors möjlighet att växa och utvecklas. Vi har ett stort nätverk med många kontakter inom arbetslivet och jobbcoacher som kan leda dig till praktik och jobb. Det är du som väljer vad kvalitet och trygghet är för dig. Det är vårt jobb att leva upp till ditt val. Det betyder rätt och slätt att det är du som bestämmer hur saker och ting ska vara och att vi ser till att du har full insyn och kontroll på din assistans. Så som du vill ha det. Alla som arbetar hos oss certifieras inom sina specialområden. Det betyder att hela ditt team har grundläggande kunskaper inom LSS och assistans. Välkommen att kontakta oss! Skånska Assistanshuset AB Norretullsvägen 15 291 32 Kristianstad 044-217029 www.skanskaassistanshuset.se Spektra Assistans AB Bagaregatan 3 371 39 Karlskrona 072-3328555 pertti.klem@spektraassistans.se www.spektraassistans.se Stand By Me AB Box 16 260 43 Arild 042-352050 www.standbyme.se Strandbergs Personliga assistans AB Bertha Nordqvists gata 3 218 37 Bunkeflostrand 040-6085600 www.strandbergs-assistans.se Svenska Vårdgruppen Stadiongatan 65 217 62 Malmö 040-88606 www.vardgruppen.se TEBY Assistans AB Bronsgatan 14 253 61 Helsingborg 042-298400 teby@teby.se www.teby.se Tindra personlig assistans Bryggerigatan 2 264 33 Klippan 0435-15730 tindra@tindra-ab.se www.tindra-ab.se

Trollebo Assistans HB Kaprifolievägen 16 227 38 Lund 046-123002 www.trollebo-assistans.com TRS-Assistans AB Remmarlövsvägen 52 241 35 Eslöv 0413-15847 info@trs-assistans.se www.trs-assistans.se VårOmtanke AB Höjdrodegatan 15 212 39 Malmö 040-213266 www.varomtanke.se Örbäck Assistans AB Rönnviksgatan 13 213 74 Malmö 040-6853030 kalle@orbackassistans.se www.orbackassistans.se Österlen Assistans Ravlunda Byaväg 12 277 35 Ravlunda 0414-74385 info@osterlenassistans.se www.osterlenassistans.se Österlen Närvård Lunnarp 209 273 96 Tomelilla 0417-31212 osterlen.narvard@ymail.com www.osterlennarvard.com VÄSTRA SVERIGE Aagave Teknikgatan 14 434 37 Kungsbacka 0300-541200 www.aagave.se Allas Assistans Industrivägen 55 433 61 Sävedalen 031-7881350 info@allasassistans.se www.allasassistans.se Amanda Assistans Odengatan 24 521 43 Falköping 0515-14455 www.amandas.se Anja Assistans AB Halssmyckevägen 7D 443 36 Lerum 0302-666800 office@anja-assistans.se www.anja-assistans.se Assistans Care Närke AB 702 11 Örebro 070-4211978 salar@assistans-care.se www.assistans-care.se Assistans Minan i Närke AB Ekersgatan 17 A 703 42 Örebro 019-6114620 assistansminan@hotmail.com www.assistansminan.se Assistans STHLM AB Köpmangaran 49 702 23 Örebro 0709-909093 info@assistans-sthlm.se www.assistans-sthlm.se Assistanskompetens i Sverige AB Mellringevägen 120 E 703 53 Örebro 020-202085 wallin@assistanskompetens.se www.assistanskompetens.se Assistansvalet Na AB Box 189 701 43 Örebro 070-2516219 ninewahankido@hotmail.com www.assistansvalet.se Autismgruppen i Äspered AB Lilla Äspered Ekhaga 516 92 Äspered 070-3056099 autismkonsulten@aspereds.se www.aspereds.se Björkö Assistans Platensgatan 3 582 20 Linköping 013-103990 www.bjorkoassistans.se

Bra Assistans i Örebro Box 61 701 41 Örebro 019-102575 info@bra-assistans.se www.bra-assistans.se Bärkraft Assistans AB 511 02 Skene 0320-47930 lennart@barkraft.se www.barkraft.se Curere Härtsöga 223 655 91 Karlstad 0736-431320 info@curere.se www.curere.se Din Assistans i Väst AB Sparvvägen 6 305 70 Haverdal 035-51157 kontakt@assistansivast.se www.assistansivast.se Disa Assistans AB Mas August väg 1 702 21 Örebro 019-360690 info@disaassistans.se www.disaassistans.se Ekonomibyrån i Wermland Västra Hamngatan 21 411 17 Göteborg 019-7608600 info@assistansia.se www.assistansia.se Exter Assistans AB Mellbygatan 9 531 31 Lidköping 0510-20984 info@exter.se www.exter.se Feel Well-Varberg AB Magasingatan 17 432 40 Varberg 0340-13060 www@feelwell.nu Flexi Assistans Göteborg AB Angeredsvinkeln 9 424 67 Angered 0735-041840 www.flexiassistans.se Frej Assistans AB Inga-Karlsväg 6A 541 48 Skövde 0500-429144 info@frejassistans.se www.frejassistans.se Fröken Fridas Assistans AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg 031-3832640 info@frokenfridas.se www.frokenfridas.se Göteborgs Assistansbyrå Lysbojsvägen 36 423 39 Torslanda 031-920517 gbassistans@glocalnet.net www.gbasistans.se Handen i Borås AB Månvarvsgatan 11 507 40 Borås 0766-107154 www.handen.nu HemAssistans i Varberg Drottninggatan 41 432 44 Varberg 0340-12225 hemassistans@telia.com www.hemassistans.com Hemmalaget Assistans AB Box 25 441 21 Alingsås 0768-695000 www.hemmalaget.se HPL Assistans AB Örnsrogatan 29 702 32 Örebro 019-222201 info@hpla.se www.hpla.se Jakobsdal Vård & Omsorg Stampgatan 15 416 64 Göteborg 031-400680 info@jakobsdal.com www.jakobsdal.com

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Jevia Assistans S:t Olofsgatan 56 731 31 Köping 0221-12309 www.jevia.se Kompis Assistans EK Västerlånggatan 1 780 50 Vansbro 0281-595160 www.kompisassistans.se Kooperativet Frej i Skövde Ekonomisk Förening Inga-Karlsväg 6 A 541 48 Skövde 050-429144 www.frej.info Kooperativet O.l.g.a Slätharvsgatan 3 431 47 Mölndal 031-871030 info@kooperativetolga.se www.kooperativetolga.se Kooperativet Olja Slottsgatan 14 553 22 Jönköping 036-387090 www.kooperativet-olja.se Kooperativet Optime Advokatvägen 23 541 54 Skövde 0500-484940 info@kooptime.se www.kooptime.se Kungsängen i Nora AB 713 22 Nora 0587-15560 roger@kungsangensgruppboende.se www.kungsangensgruppboende.se Lyckorummet Assistans AB 681 51 Kristinehamn 0550-10686 granlund37@hotmail.com www.lyckorummetassistans.se

Lystra personlig assistans Kristinegatan 21 791 60 Falun 023-3831400 mitt@lystrapersonligassistans.se www.lystrapersonligassistans.se LYSTRA personlig assistans vill värna om LSS-reformen. Vi tror på att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som ska styra sådan verksamhet. Vi tror inte på nödvändigheten av lagändringar, nya utredningar och kostnadsdämpande åtgärder som alltmer inkräktar på den assistansberättigades ofta redan utsatta integritet. Vi tror på LSS – som det var tänkt från början. Marcus Assistans AB 701 16 Örebro 019-333078 marcus_assistans@telia.com www.marcusassistans.se Move & Walk Assistans i Sverige AB Lillhagsparken 8 422 50 Hisings Backa 031-558427 assistans@movewalk.se www.movewalk.se MPA Göteborg AB Mässans gata 18 402 24 Göteborg 0733-208440 info@mpagoteborg.se www.mpagoteborg.se Noah Assistant Invest Skövde AB Uddabergsvägen 14 541 47 Skövde 073-8368332 info@noahassistans.se www.noahassistans.se Ny Kraft assistans Anna & Annika AB 311 42 Falkenberg 072-7299670 badenfelt@telia.com www.nykraftassistans.org

35


■ ASSISTANSGUIDEN Orust Assistans Tegneby-Stala 525 474 96 Nösund 0304-20019 pjmartina@pray.se www.orustassistans.com

Passal Skeppet Ärans väg 19 426 71 Västra Frölunda 010-7077800 info@passal.se www.passal.se Passal bedriver en modern assistans för ökad frihet. Friheten följer med självständighet. Passal tror på det salutogena där människan växer och vidareutvecklas. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen. Pater Assistans AB Skarviksvägen 12 430 94 Bohus Björkö 031-969410 www.pater.se Personlig Assistans i Göteborg AB Sofiagatan 47 416 72 Göteborg 031-219940 www.personligassistansgbg.se Rullarnas Personliga Assistans S:a Industrigatan 8 685 34 Torsby 0560-10313 www.rullarnas.se Rätt Personlig Assistans AB 703 74 Örebro 019-6110056 info@rpassistans.se www.rpassistans.se Sandys Assistans AB Norra Ågatan 10 416 64 Göteborg 031-3157752 www.sandysassistansab.se Sju Skepp AB Gryssebergsvägen 42 430 83 Vrångö 070-4269100 robert@sjuskepp.se www.sjuskepp.se SK Assistans AB 416 64 Göteborg 031-850255 info@sk-assistansbyra.se www.sk-assistansbyra.se SkaraborgsAssistans ek. förening Hammarsmedsgatan 5 542 35 Mariestad 0501-70707 www.skaraborgsassistans.com Skåne Assistans AB Ekersgatan 17 A 703 42 Örebro 019-6114620 skaneassistans@hotmail.com www.skaneassistans.se

Tegelbruket 56 ek.förening Sveagatan 7 534 31 Vara 0733-837222 www.tegelbruket56.se Trygg i Hemmet Partille AB Oluff Nilssons väg 20 433 36 Partille 031-407221 www.tihp.se Unik Assistans Lummervägen 5 302 40 Halmstad 035-186930 www.unikassistans.com Vi Assistans AB Box 1575 711 41 Göteborg 0302-666800 peter@viassistans.com www.viassistans.com Villa Skogshyddan AB Sturegatan 10 A 523 24 Ulricehamn 0321-12424 info@villaskogshyddanab.se www.villaskogshyddan.eu Wiwan AB Katrinedalsgatan 1 504 51 Borås 033-106310 www.wiwan.se Åsalid Gruppen AB Åsalid Marka 521 92 Falköping 0515-685570 www.asalidassistans.se ÖSTRA SVERIGE 1:a Assistanskompaniet AB Karlsrovägen 2 A 182 12 Danderyd 08-53332543 info@assistanskompaniet.se www.assistanskompaniet.se AB Brage Omsorg i Sverige 125 34 Älvsjö 08-51512800 info@brageomsorg.se www.brageomsorg.se AB MTG-Humanus Omsorg Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen 08-7794090 info@mtghumanus.se www.mtghumanus.se AB Wintergreen 195 70 Rosersberg 08-911888 info@wintergreen.se www.wintergreen.se Accresco Assistans AB 722 10 Västerås 0706-874209 info@accresco.nu www.accresco.nu Adela Omsorg AB Erik Sandbergs gata 24 169 34 Solna 08-52292112 susanne@adelaomsorg.se www.adelaomsorg.se Adena Personlig Assistans Skytteholmsvägen 2 171 27 Solna 08-7355330 kattis@adena-assistans.se www.adena-assistans.se

Solhaga assistans 532 41 Taberg 036-64027 info@bergshyddan.se www.bergshyddan.se

Adulis Omsorg AB Klarabergsgatan 35, 2tr 111 21 Stockholm 08-105588 info@adulisomsorg.se www.adulisomsorg.se

Sunnanvind Personlig Assistans AB Fjällglimmen 1 424 49 Angered 0709-732330 info@sunnanvindassistans.se www.sunnanvindassistans.se

Agneta Assistans AB Nejlikevägen 3 A 146 50 Tullinge 08-7780600 info@agneta-assistans.se www.agneta-assistans.se

T.S Assistans AB Blåsbackegatan 10 302 47 Halmstad 0704-339066 www.tsassistansab.com

36

Aido Care AB Frihetsvägen 39 177 53 Järfälla 073-9996368 info@aidocare.se www.aidocare.se

Akedo Omsorg AB Sjöängsvägen 17 192 72 Sollentuna 08-6262000 info@akedoomsorg.se www.akedoomsorg.se Akiko AB Svalgången 1 724 81 Västerås 021-124080 info@akiko.se www.akiko.se Akta Assistans AB 100 55 Stockholm 08-307781 info@akta-assistans.se www.akta-assistans.se Alerta Omsorg AB Norgegatan1, 2tr 164 32 Kista 08-7956406 info@alerta.se www.alerta.se Allians Assistans AB Stralsundsgatan 45 122 37 Enskede 08-6003250 www.alliansassistans.se Allita Care AB Gjutargatan 10 112 48 Stockholm 08-56259801 info@allitacare.se www.allitacare.se Alma Assistans AB Kungsängsvägen 29 753 23 Uppsala 018-500780 info@almaassistans.se www.almaassistans.se Lilla Berga 179 75 Skå 070-6969128 marielindgren@telia.com www.alnaset.se Aman Care AB Isafjordsgatan 30 c 164 40 Kista 08-369050 nasra.botan@amancare.se www.amancare.se Ambass AB Bandygränd 2 603 74 Norrköping 011-133316 ambass@telia.com www.ambass.se Anessis AB Hornsbergs Strand 27 C 112 17 Stockholm 08-41001311 info@anessis.se www.anessis.se Anlita Assistans Betsövägen 4 132 30 Saltsjö-Boo 08-7153056 info@socialomsorgspedagogen.se www.socialomsorgspedagogen.se Annalunda AB Näsby Allé 21 G 183 55 Täby 0760-123333 anna@annalundaassistans.se www.annalundaassistans.se Annas Assistans AB Surbrunnsgatan 43A 113 48 Stockholm 010-3333900 info@annasassistans.se www.annasassistans.se Anovia Assistans AB Gjörwellsgatan 15, 1 tr 112 60 Stockholm 073-9816765 daniel.wikstrom@anoviaassistans.se www.anoviaassistans.se Apona AB Karlavägen 21 181 32 Lidingö 08-55003470 anna@apona.se www.apona.se Aroskooperativet Iggebygatan 8 722 20 Västerås 021-413700 www.aroskooperativet.se

Assistans för Adam och Eva Tomtebogatan 23 Bv 113 39 Stockholm 08-6600140 www.adameva-center.com Assistans för Dig Gumshornsgatan 15 114 60 Stockholm 08-6677980 www.assistansfordig.se Assistans på Gotland AB Hyvelgatan 5 621 41 Visby 0498-218910 kontakt@assistanspagotland.se www.assistanspagotland.se Assistansgruppen Sverige AB Kastvindsvägen 32 582 74 Linköping 013-4732711 alex@assistansgruppen.se www.assistansgruppen.se Assistansservice i Östergötland AB Bielkegatan 1 A 582 21 Linköping 013-132510 info@assistansserviceab.se www.assistansserviceab.se Assistenterna Magnus & Håkan AB Fogdevägen 45 128 41 Bagarmossen 070-7609313 info@assistenterna.se www.assistenterna.se Assisticum AB Rommehedslägret 8 741 22 Knivsta 0706-035553 info@assisticum.se www.assisticum.se Atlas assistans Upplagsvägen 1 117 43 Stockholm 08-40020022 www.atlasassistans.se B1 Team AB Skeppsbrogatan 47 392 31 Kalmar 0480-56770 kontakt@beoneteam.se www.beoneteam.se Backup AB 172 65 Sundbyberg 08-4570470 backup@backup.se www.backup.se

BonZi personligt stöd AB Skarpnäcks AllÉ 60 128 33 Skarpnäck 08-58892600 ulrica.bonaguidi@bonzi.se www.bonzi.se Bra Assistans i Mälardalen Fristadstorget 8 A 632 20 Eskilstuna 016-146737 www.braassistans.se Brukarassistans Uppland AB Fyrislundsgatan 81 751 54 Uppsala 018-603390 info@brukarass.com www.brukarass.com by:jessma, AB Sibyllegatan 8, 4tr 114 42 Stockholm 070-765716 info@byjessma.info www.byjessma.info Care Allomsorg AB Brännkyrkagatan 135 117 28 Stockholm 08-6586400 care.allomsorg@gmail.com www.careallomsorg.se Care Rent International AB Västra Vägen 5A 169 61 Solna 08-282263 carerent@carerent.com www.carerent.com Carema Care AB Box 1565 171 29 Solna 08-57870000 maria.myhrer@carema.se www.caremacare.se Carema Äldreomsorg AB Box 1565 171 29 Solna 08-57870000 charlotta.wallstrom@carema.se www.caremacare.se Carritas proffs Assistans HB Starrängsringen 63 115 50 Stockholm 08-313605 kontakt@carritas.se www.carritas.se CURA Assistans AB 117 59 Stockholm 0735-444310 info@cura-care.se www.cura-care.se

Bambi Assistans Söder Mälarstrand 13 118 20 Stockholm 08-7042559 info@bambi.se www.bambi.se

CW Personlig Assistans & Coaching AB Per Lindeströmsväg 93 A 121 46 Johanneshov 0736-191100 cw@cwpa.se www.cwpa.se

BAMBOO Care team AB Storholmsbackarna 44 127 43 Skärholmen 08-7100381 red2617@hotmail.com www.bamboo-care.com

Dedicare Assistans AB Ellipsvägen 10 141 75 Kungens kurva 08-4466060 omsorg@dedicare.se www.dedicare.se

Barnards Assistans AB Hyvelgatan 12 621 41 Visby www.barnardsassistans.se

Dedicare Omsorg AB Kungsholms Strand 147 112 48 Stockholm 08-4466060 www.stockholm.se

Barnassistans i Sverige AB 167 39 Bromma 0735-636000 kontakt@barnassistans.nu www.barnassistans.nu Beas Omsorg och Assistans Järnagatan 16 151 73 Södertälje 0739-158506 beasassistans@hotmail.com www.beasassistansab.se Bella Care BF HB Farkostvägen 11 181 35 Lidingö 08-7310852 bella.farber@gmail.com www.bellacare.se Blessing Hand AB 163 08 Spånga 076-3932900 amar.kamil@hotmail.com www.blessinghand.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Destinys Care AB Postgårdsvägen 1 196 34 Kungsängen 070-4976288 info@destinyscare.se www.destinyscare.se Diro Omsorg AB 126 51 Hägersten 0736-107779 jenny.morales@diro.se www.diro.se Dulcecare AB 134 42 Gustavsberg 070-4264615 raul@dulcecare.se www.dulcecare.se E.K.A Assistans & Utbildning AB Hyttvägen 2 733 38 Sala 0224-13738 www.ekaassistans.se


ASSISTANSGUIDEN ■ ELFA Assistans Storgatan 49 171 52 Solna 08-7002060 www.elfa-assistans.se Elma Personlig Assistans AB Karlslundsgatan 6 151 35 Södertälje 08-55063445 www.elma-pa.se Enigma Omsorg AB Enhagsslingan 21 B 187 40 Täby 08-7682000 www.enigmaomsorg.se Enklare Vardag Sverige AB Skeppargatan 7 114 52 Stockholm 08-12200430 info@enklarevardag.se www.enklarevardag.se EVVIVA AB Drottninggatan 55 111 21 Stockholm 08-212111 kontakt@evviva.se www.evviva.se Falks Mark & Asfalt AB Bergsgatan 6 734 51 Kolbäck 022-40100 jesper@falks.se www.falks.se Ferla AB Lundagatan 36 117 27 Stockholm 08-6691036 www.ferla.se Fokus Assistans Enrisvägen 2 702 34 Örebro 0739-710940 www.fokusassistans.se Framtida Assistans i Sverige Gustafsvägen 2 633 46 Eskilstuna 016-5414022 jonas@framtida.eu www.framtida.eu Funkisgruppen AB 171 06 Solna 08-52250160 info@funkisgruppen.se www.funkisgruppen.se Glamocki Personlig Assistans & Hemtjänst AB Nygatan 18-20 151 72 Södertälje 08-55076039 djole@glamocki.se www.glamocki.se Grisslehamns Assistans AB Högbergsvägen 3 760 45 Grisslehamn 070-8934267 maria.lindberg@grisslehamnsassistans.se Gurras Assistans AB Norbyvägen 21 752 36 Uppsala 0708-177474 carin@gurrass.se www.gurrass.se Hammarstrands Assistans AB Sånggatan 4 592 30 Vadstena 070-5783437 www.hammarstrandsassistans.se Hand i Hand Assistans Dalgatan 4 597 32 Åtvidaberg 0120-10466 www.handihandassistans.se Human Assistans Sverige AB Kammakargatan 7 111 40 Stockholm 08-6676790 www.humanassistans.se Human Resources Scandinavia AB Dag Hammarskjölds väg 10 B 751 83 Uppsala 018-4304440 www.hrscandinavia.se Human Touch Blekingegatan 3 371 34 Karlskrona 0455-21180 www.personlig-assistent.nu

Humana AB Warfvinges väg 39, plan 7 112 51 Stockholm 08-59929900 info@humana.se www.humana.se I Care Assistance by A-M AB Husingeplan 14 kv 163 63 Spånga 0704-970447 maria@icareassistance.se www.icareassistance.se IGS Assistans Arenavägen 27 plan 6 121 25 Stockholm 08-556 803 87 info@igsassistans.se www.igsassistans.se Independencia AB Drakflygargatan 2 128 36 Skarpnäck 0708-946106 info@independencia.se www.independencia.se Inleva AB 111 20 Stockholm 010-3303077 info@inleva.se www.inleva.se Jessys Assistans, AB Varuvägen 9, 5 tr 125 30 Älvsjö 08-7714605 info@jessysassistans.com www.jessysassistans.com Jome Omvårdnad HB c/o Gunduz Västra Kanalgatan 7 151 72 Södertälje 073-0723375 silva.gunduz@jomeomvardnad.se www.jomeomvarnad.se Just Maid It AB 641 34 Katrineholm 0150-59100 info@justmaidit.se www.justmaidit.se Kavon Care AB Skattetorpsvägen 14 174 62 Sundbyberg 070-7349759 info@kavoncare.se www.kavoncare.se

Livis Omsorg AB 114 45 Stockholm 08-40025447 kontoret@livis.se www.livis.se

Omsorgsgruppen IN AB 603 56 Norrköping 011-166357 peter.warma@omsorgsgruppen.se www.omsorgsgruppen.se

Medi Mentor AB Hjärtevägen 19 142 66 Trångsund 070-6927588 alice.ekeberg@medimentor.se www.medimentor.se

Omsorgshuset Prästgårdsgränd 2 125 44 Älvsjö 08-7443100 www.omsorgshuset.se

Medihem AB 171 29 Solna 08-57870000 charlotta.wallstrom@carema.se www.caremacare.se Mellanhanden AB Skälbyallén 6 392 38 Kalmar 070-7270349 lena@mellanhanden.se www.mellanhanden.se Mimer Assistans AB Mossvägen 20 178 38 Ekerö 08-56034635 per@darnell.se www.mimer.in MiVida Personlig Assistans 174 56 Sundbyberg 073-2544915 info@mivida.se www.mivida.se Modern assistans HB Spelmansvägen 9 136 75 Vendelsö 08-7762835 info@modernassistans.se www.modernassistans.se Mogoni Omsorg Tallsättravägen 63 184 61 Åkersberga 070-6098854 info@mogoni.se www.mogoni.se MVP Assistans Ab 170 64 Solna 08-50091993 mvp_assistans@yahoo.se www.mvpassistans.se

Kooperativet EMIL 633 46 Eskilstuna 016-147064 info@kooperativetemil.se www.kooperativetemil.se

N.A. Care AB Tjärhovsgatan 56 116 28 Stockholm 08-4520655 info@nazareth.se www.nazareth.se

Kvalita Funktionshinder AB Parklyckevägen 13 702 28 Örebro 070-0809930 augin.tekin@kvalitaassistans.se www.kvalitaassistans.se

New Life Assistans AB Lågskärsvägen 4 121 55 Johanneshov 08-68428804 info@newlifeassistans.se www.newlifeassistans.se

LaVita Assistans Riddarplatsen 36, 3 tr 177 30 Järfälla 08-58019980 www.lavita.nu

Nordic Senior Services AB Östermalmsgatan 58 114 50 Stockholm 08-6459890 www.nssnordic.se

Ledsagaren Assistans i Sverige AB 128 06 Sköndal 0708-173504 info@ledsagaren.se www.ledsagaren.se Léuropé Assistans Partner 181 59 Lidingö 070-7674479 info@assistanspool.se www.assistanspartner.eu Leva Livet Personlig Assistans 721 30 Västerås 021-800025 info@leva-livet.se www.leva-livet.se LifeStyle Assistans Fuxvägen 2 352 55 Växjö 0470-757643 lifestyle@mtnab.com www.lss.nu Liinq Assistans AB Artemisgatan 19 115 42 Stockholm 0701-465004 lisbeth@liinqassistans.se www.liinqassistans.se

Nordisk LSS Assistans Fräsarvägen 7 142 50 Skogås 08-7715990 www.nordiskassistans.se Novum Assistans AB Surbrunnsgatan 74 702 28 Örebro 073-6998579 kontakt@novumassistans.se www.novumassistans.se Nära AB Box 1054 186 26 Vallentuna 08-51174440 www.nara.nu Omnia Personlig Assistans AB Vikdalsgränd 10 B 131 40 Nacka 08-4423457 www.omniaab.se OmsorgsCompagniet i Jönköping, AB Vikstensvägen 18 121 55 Johanneshov 08-6495990 info@oc.se www.oc.se

Omsorgsjouren Sverige AB 126 48 Skärholmen 08-51512251 info@omsorgsjouren.se www.omsorgsjouren.se Omsorgskraft Sverige AB 127 48 Skärholmen 08-7406060 info@omsorgskraft.se www.omsorgskraft.se Omtanken i Dalarna AB Box 103 771 23 Ludvika 0240-15566 www.omtankendalarna.se OptoRete AB 163 43 Spånga 0701-491062 info@optorete.se www.optorete.se Orrens Vård & Omsorg AB Baggensvägen 1 132 36 Saltsjö-Boo 08-7186160 bodil@orrens.se www.orrens.se PA Care AB Hornsgatan 24 103 95 Stockolm 08-6627662 info@pacare.se www.pacare.se Pafa Personlig Assistans AB Lösingsgatan 3, 3 tr 602 44 Norrköping 0709-308453 www.pafa-assistans.se Peis AB Rösjövägen 35 187 43 Täby 073-9965929 pelle@peis.se www.peis.se PerformIQ Care AB 114 29 Stockholm 08-41057500 goran.soderholm@performiq.se www.performiq.se/care Personlig Assistans Stockholm AB Föreningsvägen 12 132 37 Saltsjö-Boo 073-9965929 info@pastockholm.se www.pastockholm.se Personstöd Mälardalen AB Hörntorpsvägen 2 724 71 Västerås 021-4757200 www.personstod.se Plusfamiljen AB Torsgatan 7 C 111 23 Stockholm david.soderlund@plusfamiljen.se www.plusfamiljen.se Poppelstadens Omsorgsförvaltning AB Box 321 591 24 Motala 0141-239644 www.poppelstaden.se ProVerde Assistans AB Fredsgatan 15 C 641 30 Katrineholm 0150-12007 www.proverde.se Ramp Personlig Assistans AB Tantogatan 31 118 42 Stockholm 08-6421060 www.rampassistans.se Real Omsorg i Stor Stockholm AB Spångavägen 399 163 55 Spånga 08-6090533 www.realomsorg.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Rebecca Hellgren AB Franzéngatan 39 112 16 Stockholm 0730-666837 info@rebeccasassistans.se www.rebeccasassistans.se Redvisa AB Vasagatan 16 602 41 Norrköping 0760-166927 www.redvisa.se Reha Personlig Assistans AB Heimdals väg 14 145 70 Norsborg 0704-435371 www.reha.se

Rehab Station Stockholm AB Frösundaviks allé 13 169 89 Solna 08-55544000 info.assistans@rehabstation.se www.rehabstationassistans.se Utgångspunkten för Rehab Station Assistans är att alla människor har rätt till ett bra liv. Vår verksamhet bygger på den kunskap och långa erfarenhet som vi har på Rehab Station Stockholm av att bedriva framgångsrik rehabilitering. Våra kvalificerade teamchefer arbetar nära kunden och assistenterna. Vi har förebilder med egna erfarenheter av funktionshinder. Vi ger skräddarsydda utbildningar för våra kunder och assistenter. Vi står för engagemang, kompetens, nytänkande och bra bemötande! RO Omsorg AB Sågvägen 12 184 40 Åkersberga 08-54023099 www.roomsorg.se RTFL Care AB Oxholmsgränd 1 127 48 Skärholmen 08-7114000 info@rtfl.se www.rtfl.se Rut Assistans Bomhults Gård 590 22 Väderstad 0144-12106 www.rutassistans.se Råhlander Assistans AB Rospiggsvägen 14 183 63 Täby 0705-562219 www.rahlander.se Salbohed personliga assistans Kopparbergsvägen 41 730 71 Salbohed 0224-56600 info@salbohedskolan.se www.salbohedskolan.se Serv-U 127 31 Stockholm 08-6461169 fanny.blas@hotmail.com www.servu.com She Assistans AB Box 7019 187 11 Täby 08-7582412 info@sheassistans.se www.sheassistans.se SignCare AB Sockerbruksvägen 20, BV 118 42 Stockholm 0763-104106 www.signcare.se Sigtuna Brukar Assistans AB Karlsborgsvägen 215 195 33 Märsta 08-59120511 www.sigtunabrukarassistans.se Sitria Assistans Box 22024 702 02 Örebro 08-52215141 www.sitriaassistans.se

37


■ ASSISTANSGUIDEN Skandic Personlig Assistans Hökarängsplan 5 123 56 Farsta 08-43761650 www.skandic-spa.se SkyddsEngeln Personlig Assistans & Service Rådjursvägen 303 174 34 Tumba 070-7529311 katja.marsch@skyddsengeln.se www.skyddsengeln.se SLA AB Horisontvägen 39 128 34 Skarpnäck 070-7287297 stefan@slaab.se www.slaab.se Smart Assistans 182 12 Danderyd 08-6535200 solweig.gejler@smartassistans.se www.smartassistans.se Stockholms Vårdpool AB 187 32 Täby 08-7683232 info@stockholmsvardpool.se www.stockholmsvardpool.se Stora Sjögestad Gård 590 76 Vreta Kloster 013-66090 www.sjogestad.com Svanen Hemtjänst AB Kungsklippan 18 112 25 Stockholm 08-7175700 www.svanenhemtjanst.se Svensk Personlig Assistans Solnavägen 100 169 51 Solna 08-7358686 info@svenskassistans.se www.svenskpersonligassistans.se Södertälje Assistans Östergatan 4 A 152 43 Södertälje 08-55099905 www.sodertaljeassistans.se Tamburinen Omsorg AB Enhagsslingan 2 187 40 Täby 010-7075607 gunilla.pettersson@solhagagruppen.se www.solhagagruppen.se TioHundra AB 761 29 Norrtälje 0176-10100 registrator@tiohundra.se www.tiohundra.se Together HB Vallavägen 51 136 41 Handen 08-7413980 www.togetherpersonligassistans.se Trea Assistans Stockholm AB Brunnsgatan 7 111 38 Stockholm 08-40025888 info@trea.se www.treaassistans.se Törnrosen Assistans AB Emausvägen 6 734 37 Hallstahammar 0220-14153 www.tornrosen.nu V.A. Assistans AB Solanumvägen 20 611 47 Nyköping 0155-287761 www.visionassistans.se

Wisby Assistans AB Herkulesvägen 9 621 41 Visby 0498-211095 www.wisbyassistans.se

Hedemora Assistansservice Landsgatan 26 776 30 Hedemora 0225-774202 www.hass.nu

Ängla Omsorg Rösvägen 5-7 151 53 Södertälje 08-55033300 www.anglaomsorg.se

Hjärnstyrkan Assistans AB Öneslingan 11 832 52 Frösön 063-128900 info@hjarnstyrkan.se www.hjarnstyrkan.se

MELLERSTA SVERIGE AB Assistansbyrån Vilja Garluö 5 824 93 Hudiksvall 070-4440190 info@abvilja.se www.abvilja.se Active Life Assistans Swe AB Box 9051 850 09 Sundsvall 060-612960 info@activelifeassistans.se www.activelifeassistans.se Amdic AB 831 34 Östersund 063-109085 kontoret@amdic.com www.amdic.com Assistans & Redovisning i Eskilstuna AB Munktell Science Park Portgatan 3 633 42 Eskilstuna 0730-489649 www.assistansochredovisning.se Assistans Unionen Ekonomisk förening Box 22 780 50 Vansbro 0730-464924 info@assistansunionen.se www.assistansunionen.se Assistans ViKan AB Ölandsgatan 6 791 60 Falun 072-5308910 info@assistansvikan.se www.assistansvikan.se Assistansloket AB Fröjavägen 4 A 832 47 Frösön 070-6817401 nils@assistansloket.se www.assistansloket.se AssistansPartner AB Nobelvägen 2 802 67 Gävle 026-120012 www.assistanspartner.se

Höga Kusten Personlig Assistans AB Skulnäs 218 893 91 Bjästa 070-5636919 annica@hkassistans.se www.hogakustenassistans.se JA-assistans AB Hamrångevägen 4 816 31 Ockelbo 0297-41170 info@ja-assistans.se www.ja-assistans.se JS Assistanskonsult AB Fiskekroken 18 871 40 Härnösand 0611-555858 info@jsassistans.se www.jsassistans.se Kompis Utvecklings AB 780 50 Vansbro 0281-595160 info@kompisassistans.se www.kompisassistans.se Libra Assistans Kaserngården 4 791 40 Falun 023-703170 www.libraassistans.se Lystra personlig assistans Kristinegatan 21 791 60 Falun 023-3831400 mitt@lystrapersonligassistans.se www.lystrapersonligassistans.se MG Assistans AB Trädgårdsgatan 14 852 29 Sundsvall 060-560165 kansliet@mgassistans.se www.mgassistans.se ML Omsorgsspecialisten AB Strömsbruksvägen 21 820 75 Harmånger 0722-315370 www.mittliv.eu

Vivant Assistans AB Box 1324 751 43 Uppsala 018-4440290 www.vivantassistans.se

Fram Assistans ek. för. Konstnärsvägen 32 724 71 Västerås 021-356921 www.framassistans.com

OP Assistans Södra Åsgatan 11 816 30 Ockelbo 0297-42620 www.opassistans.se PASS-team AB Nygatan 50 821 42 Bollnäs 0278-511200 www.passteam.se Rehabassistans AB Brunnshusgatan 19 871 32 Härnösand 0611-22101 www.rehabassistans.se Stora Skedvi Naturgård AB Murmästarbo 16 783 92 Stora skedvi 070-5676916 info@aturgard.se www.naturgard.se Storjöbygdens Personliga assistans AB Öneslingan 5 832 51 Frösön 063-130146 www.spaab.se Stugknuten ekonomisk förening Sturegatan 1 784 31 Borlänge 0243-219955 www.stugknuten.se

Vård & Omsorgsteamet i Norden AB Telefonstigen 2 131 39 Nacka 08-7182950 lotta.granqvist@omsorgsteamet.se www.omsorgsteamet.se

Fyrklöverns Assistans i Dalarna AB Storgatan 19 771 30 Ludvika 076-7970910 marie@fyrklovernsassistans.se www.fyrklovernsassistans.se

Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB Box 975 801 33 Gävle 070-9963556 andreas.obenius@ta-verens.se www.ta-verens.se

Vionord Omsrog & Service Rosvalla Eventcenter 611 62 Nyköping 0155-606090 info@vionord-omsorg.se www.vionord.se

38

AssRe Service AB Box 21 792 21 Mora 0250-38601 info@assre.se www.assre.se Barken Assistans AB Vasagatan 34 777 30 Smedjebacken 070-6146673 info@barkenassistans.se www.barkenassistans.se CORAB Assistans AB Ängebyvägen 10 820 77 Gnarp 0652-20020 anette@corabassistans.se www.corabassistans.se Din Assistans i Östersund AB Postgränd 8 A 831 30 Östersund 0200-125145 www.dinassistans.com

Östersunds Assistans­ förmedling AB Odenskogsvägen 27 831 48 Östersund 063-131414 www.ostersundsassistansformedling.se NORRA SVERIGE Aktiv Assistans i Norr AB Mjölnarvägen 2 904 40 Röbäck 076-8771130 Info@aktivassistans.nu www.aktivassistans.nu Aktiv Omsorg i Piteå AB Valhallavägen 47 941 65 Piteå 0911-537120 info@aktivomsorg.se www.aktivomsorg.se Alpha Personlig Assistans Björnvägen 15 906 40 Umeå 090-123735 www.alpha-assistans.se Anoma Personlig Assistans AB Brogatan 1 903 25 Umeå 070-2481156 anna@anomaassistans.se www.anomaassistans.se Arbetsterapeut assistans i norr Rökvägen 35 973 42 Luleå 076-7657785 at-rehab@telia.com www.atassistans.se Arctic Care Kottvägen 40 983 34 Malmberget 070-3959956 info@arcticcare.com www.arcticcare.com Brukarkooperativet i Umeå Ekonomstråket 11 907 30 Umeå 090-127874 www.brukarkooperativet.se Cogni Care Skolgatan 91 903 04 Umeå 090-139140 info@cognicare.se www.cognicare.se Deius Personlig Assistans AB 901 30 Umeå 070-4052288 peter@deiusassistans.se www.deiusassistans.se Din Assistanspartner i Malmfälten AB Föreningsgatan 9 981 31 Kiruna 0980-12713 info@dinassistanspartner.se www.dinassistanspartner.se Din Förlängda Arm i Norr AB Skutgatan 2 973 41 Luleå 0920-15510 info@dfarm.se www.dfarm.se Din Samarbetspartner i Malmfälten AB Steinholtzsgatan 26 981 32 Kiruna 0980-12713 info@dinsamarbetspartner.se www.dinsamarbetspartner.se Forsetco AB Parakka 4948 980 10 Vittangi 070-2942056 forsetco@linnea.com www.forsetco.se Inre Kraft i Sverige AB Grangatan 19 961 37 Boden 0921-66430 info@inrekraft.se www.inrekraft.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

Lapp på Lapp AB Kungsvägen 8 918 31 Sävar 090-50175 info@lapppalapp.se www.lapppalapp.se LOA Assistans Kalix AB 952 34 Kalix 070-9804660 info@loa-assistans.se www.loa-assistans.se Mary Assistans AB 930 47 Byske 070-3488969 maryassistansab@spray.se www.maryassistans.se Medarbetare Norr AB 961 35 Boden 0921-56333 info@medarbetarenorr.se www.medarbetarenorr.se My Life Sweden AB Varvsgatan 49 972 33 Luleå 0920-12626 info@mylife.se www.mylife.se N-Bolagen i Luleå AB 973 41 Luleå 0920-15510 ann-cathrine.sandberg@ dfarm.se www.dfarm.se Prima Assistans Norr AB Väderleden 3 B 976 33 Luleå 0920-267760 www.primaassistans.se RG Assistans Gammelgården 210 952 92 Kalix 0703-207726 www.rg-assistans.se Trygg Assistans AB Box 4007 904 02 Umeå 0771-514514 www.barnardsassistans.se ÖVRIG VERKSAMHET

Activa Landbotorpsallén 25A 702 02 Örebro 019-209600 info@s-activa.se www.s-activa.se Vill du också lyckas att ge människor med en funktionsnedsättning en anställning på öppna arbetsmarknaden? Gör som många av våra nöjda kunder, gå vår utbildning i SE - Supported Employment / IPS – Individual Placement and Support som bevisat leder till ett lyckat resultat. Vill du även förena nytta med nöje, allvar med humor - erbjuder vi dig ett unikt tillfälle till detta, då Activas Rikskonferens firar 10 års jubileum den 19 – 20 november! Årets tema är Empowerment och många kända duktiga föreläsare som John Steinberg, Margot Wallström, Paolo Roberto finns på plats. Kvällen avslutas med mingelmiddag och show med Martin Stenmarck. Läs mer på vår hemsida, www.s-activa.se Ambass AB Bandygränd 2 603 74 Norrköping 011-133316 www.ambass.se AQUA Produkter AB Häradsudden 742 91 Östhammar 073-70200 www.aquaprodukter.se


ASSISTANSGUIDEN ■ CareOf Utbildning AB Vassbo Herrgård 791 93 Falun 0243-217060 www.careofutbildning.se

GreppEtt Box 19003 152 25 Södertälje 0704-4416144 www.greppett.se

CJ Advokatbyrå Cardellgatan 1 114 36 Stockholm 08-4112252 www.cjadvokat.se

Grimslövs folkhögskola 340 32 Grimslöv 0470-763700 fh-grimslov@ltkronoberg.se www.grimslovsfolkhogskola.se

Decon Wheel AB Landerydsvägen 314 33 Hyltebruk 0345-40880 www.deconwheel.se Durewall Institutet Mölndalsvägen 77, 4 tr 412 21 Göteborg 031-200700 info@durewall.se www.durewall.se

Justkompetens.se erbjuder, i samarbete med Electronic Environment, e-kurser inom elmiljö. Genom e-learning kompletterar och säkerställer man kunskapsnivån och bygger vidare på den befintliga kompetensen på ett enkelt sätt i ett trevligt och användarvänligt gränssnitt, när det passar respondenten bäst.

Göteborgs Folkhögskola Galileis gata 34 415 17 Göteborg 031-632100 info@gbg.fhsk.se www.gbg.fhsk.se Humana akademin Box 184 701 43 Örebro www.humanaakademin.se

Durewall Institutet Box 16003 412 21 Göteborg www.durewall.se Equimate AB Tenngatan 2 234 35 Lomma 040-410780 www.equimate.com Ergomera AB Askums-Anneröd 2 456 93 Hunnebostrand 070-8655896 birgitta.cederberg@ergomera.se www.ergomera.se

Ersta Sköndal högskola Uppdragsutbildningen 128 06 Sköndal 08-555 051 19 www.esh.se/uppdrag Ersta Sköndal högskola erbjuder fort- och vidareutbildningar för yrkesverksamma inom en rad människovårdande professioner. Högskolans uppdragsutbildningsenhet ger varje termin utbildning i LSS riktad till yrkesverksamma som förestår eller är anställda i verksamhet inom LSS-området. Det krävs tillstånd för bolag, stiftelser och andra privata aktörer som driver sådan verksamhet, för att erhålla tillstånd krävs bland annat adekvat utbildning. För mer information se länken: www. esh.se/lss Fellingsbro Folkhögskola Bergsvägen 2 710 41 Fellingsbro 0581-89100 fellingsbro.fhsk@folkbildning.net www.fellingsbro.fhsk.se Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-51241803 info@flexenita.se www.flexenita.se Framnäs Adrian Wennströms väg 15 943 33 Öjebyn 0911-231100 reception@framnas.nu www.framnas.nu Fristads Folkhögskola Folkhögskolevägen 7 513 32 Fristad 033-236800 exp@fristads.fhsk.se www.fristads.fhsk.se Furuboda Folkhögskola Furubodavägen 247 296 86 Åhus 044-7814600 info@furuboda.se www.furuboda.se

KVALIFICERADE E-KURSER

justkompetens.se Linnégatan 30 413 04 Göteborg 031-7750390 info@justevent.se www.justkompetens.se/lss

Inerventions AB Ankdammsgatan 35 171 67 Solna 08-41027701 info@inerventions.se www.inerventions.se Inerventions är företaget som tagit fram Mollii (fd Elektrodress), det nya greppet inom neurorehabilitering som många väntat på. Mollii är en ny typ av hjälpmedel som ger möjlighet till avslappning för spastiska, stela och värkande muskler och används av personer som har cerebral pares, stroke, MS, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskada samt förvärvad hjärnskada. Det bygger på skräddarsydd rehabilitering i form av ett plagg med elektroterapi som programmeras efter individens behov.

Inerventions Education AB Ankdammsgatan 35 171 67 Solna 08-41027701 info@inerventions.se www.inerventions.se Sedan 2009 har vi utbildat hundratals assistenter i syfte att öka förståelse för neurologiska funktionshinder. Vår ambition är att genom utbildning höja kompetensnivån hos assistenter får att se till att varje person får bästa möjliga omhändertagande. Våra utbildningar ger personliga assistenter trygghet i sin yrkesutövning. De personliga assistenterna får teoretisk utbildning och praktiska tips som ger dem kunskap för att kunna ge brukaren en bättre vardag och en högre livskvalitet. Informationscentrum för ovanliga diagnoser Sahlgrenska Akademin 405 30 Göteborg 031-7865590 www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser June folkhögskola Västra Storgatan 14 553 15 Jönköping 036-374800 info@junefolkhogskola.se www.junefolkhogskola.se

Personlig assistent är ett mycket ansvarsfullt och flexibelt yrke, där man ofta får arbeta med en mängd olika uppgifter. Som personlig assistent arbetar man alltid nära en annan människa och därför behövs kunskap och stor social kompetens. I och med att man kan ställas inför många omväxlande och ibland svåra situationer är arbetet också väldigt ut­ vecklande. Vi vill ge dig en möjlighet att på ett effektivt och kvalitativt sätt komplettera och säkerställa din kom­petens för att ge dig så bra förutsättningar som möjligt i ditt yrke ñ Ibland behöver man uppdatera sin kunskap och ibland behöver man helt enkelt skaffa ny. Då är e-learning ett optimalt verktyg att använda sig utav.

Järven Health Care Bromsvägen 3 891 60 Örnsköldsvik 0660-222 853 andreas.wiklund@jarven.se www.jarven.se Järven Health Cares produkter bygger på en kombination av vår mer än 30-åriga erfarenhet av sjukvårdens krav och de senaste rönen inom forskning och utveckling. Vi är en av Skandinaviens största tillverkare av madrasser till sjukvårdssektorn. Vår ambition är att erbjuda högsta möjliga liggkomfort för patienten genom hela vårdkedjan i kombination med bästa möjliga hygien, kvalitet och säkerhet. Kjesäters Folkhögskola 643 92 Vingåker 0151-518600 info@ledarskapsakademi. scout.se www.kjesater.se KLAR Scandinavia AB Skånegatan 85 116 35 Stockholm 08-7982405 www.klardesign.se Klarälvdalens Folkhögskola 680 51 Stöllet 0563-25200 klaralv@klaralv.se www.klaralv.com Klädvalet Sverige Jonasborgsvägen 9 723 41 Västerås 021-62015 www.kladvalet.se KompetensUtvecklarna Gustavsgatan 34 216 11 Malmö 040-163646 www.kerstin-kerstin.se LaSSe Brukarstödcenter Vestagatan 2 416 64 Göteborg 031-841850 www.lassekoop.se

LegaTravel.se Kungsportsavenyn 21 411 36 Göteborg 031-7191080 www.legatravel.se Media Emporia / TV EARS Karlaplan 19 A 115 20 Stockholm 08-559 230 16 info@mediaemporia.com www.mediaemporia.com MedLearn AB Drottninggatan 83 111 60 Stockholm 08-6628450 info@medlearn.se www.medlearn.se MedNet Drottninggatan 111 281 48 Hässleholm 0451-40890 www.mednet.se Mullsjö Folkhögskola Björksätersvägen 4-8 565 21 Mullsjö 0392-37400 www.mullsjofolkhogskola.nu Mun-H-Center, Ågrenska Box 2046 436 02 Hovås 031-7509200 www.mun-h-center.se Mälarhem Service Skultunavägen 1 722 17 Västerås 021-4757222 www.malarhemservice.se Oskarshamns Folkhögskola Axel Munthes stig 1 572 32 Oskarshamn 0491-768100 oskarshamns.folkhogskola @folkbildning.net www.oskarshamnsfolkhogskola.se Permobil Car Adaptation AB Ivarshyttevägen 7 A 776 33 Hedemora 0225-774000 info@hedemoraanpassning.se www.hedemoraanpassning.se

Stöd & Resursteamet Gustav Mattssons väg 2 450 51 Uddevalla 0522-98088 www.stodochresurs.se Sundsgårdens Folkhögskola Örbyvägen 10 255 92 Helsingborg 042-193800 info@sundsgarden.se www.sundsgarden.se SVART PÅ VITT Box 4067 443 12 Gråbo 0302-46840 www.lattalyft.se Sällsynta diagnoser Box 136 172 27 Sundbyberg 08-7644999 www.sallsyntadiagnoser.se Taktil Utbildning Odelbergsvägen 41 120 47 Enskede Gård 08-6482700 info@taktil.se www.taktil.se TomTom creating beauty Suddeviksvägen 16 430 94 Bohus-Björkö 0732-526582 www.tomtomsweden.se Tuwa Vård & Omsorg Rausvägen 687 260 33 Påarp 042-453534 www.tuwa.se Valjensa Bergsvägen 50 294 77 Sölvesborg 0456-444000 www.vanjensa.se Viebäcks folkhögskola 571 91 Nässjö 0380-575500 vieback@crossnet.se www.vieback.nu

Primed AB Industrivägen 1 302 41 Halmstad 035-178285 www.primed.se

Värnamo Folkhögskola Västhorjavägen 9 331 35 Värnamo 0370-379010 www.varnamo.fhsk.se

Runö Folkhögskola Näsvägen 100 184 92 Åkersberga 08-55538000 run@runo.se www.runo.se

Västanviks folkhögskola Winterommes väg 5 793 92 Leksand 0247-64130 vastanvik@sdrf.se www.vastanviksfhs.se

Solviks Folkhögskola Frostkåge 105 934 92 Kåge 0910-732000 exp@solvik.fhsk.se www.solvik.fhsk.se STUDIO III Enhagsslingan 21 B 187 40 Täby 08-7682026 info@enigmaeducation.se www.enigmaeducation.se

Västerhav Grötö 430 90 Öckerö 031-965649 www.vasterhav.nu Ädelfors Folkhögskola Kunskapens väg 3 570 15 Holsbybrunn 0383-57100 info@adelfors.nu www.adelfors.nu

Det sker kontinuerligt förändringar inom utbudet av assistanstjänster. För uppdaterad sammanställning av assistansföretag hänvisar vi till www.assistansguiden.com. Saknas ditt assistansföretag? Skicka företagets basupp­gifter till info@justmedia.se

HITTA DIN ASSISTANSANORDNARE PÅ WWW.ASSISTANSGUIDEN.COM

39


POSTTIDNING B Returer till: Just Media Sverige AB Box 310 19, 400 32 Göteborg

Välkommen till Mötesplats Funktionshinder 2–3 april 2014 i Eriksbergshallen, Göteborg! Inspiration och utbyte av kunskap och erfarenheter – nu större än någonsin! Nu är det dags igen, för sjätte gången i ordningen! Vi ska lära av varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka kompetensen och knyta nya kontakter. I Eriksbergshallen kan du besöka utställare från flera olika verksamheter och ta del av kortseminarier och speakers’ corner. Utställningsdelen är gratis och öppen för allmänheten. Program och mer information om Mötesplats Funktionshinder 2014 finns på www.grkom.se/ motesplatsfunktionshinder. Du kan också diskutera mötesplatsen på www.facebook.com/ motesplatsfunktionshinder och följa oss på Twitter, @mpfh2014.

Väl mött i Eriksbergshallen 2–3 april!

Mötesplats Funktionshinder är ett arrangemang i regi av

Göteborgsregionens kommunalförbund Besök Gårdavägen 2 | Post Box 5073, 402 22 Göteborg | Tel 031–335 50 00 | e-post gr@grkom.se | www.grkom.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.