Page 1

03 | PIEBALGA

ES ESMU STIRNU BUKS I n t e r v i j a s | A P S K AT I | s ac e n s ī ba s | r e z u ltāt i | ka r t e s 1


LATVIJAS VALSTS MEŽI

<

- S T A N O I P CEM

SKOLU JAUNIEŠIEM TAKU SKRĒJIENOS

Distance 14.04.

Tērvetes mežs

05.05. Zilie kalni

4-6 km visām vecuma grupām.

KUR un KAD?

09.06.

Piebalga

☺ Vertesana

18.08. 08.09. 29.09.

Šlokenbeka

Gaiziņkalns

Līgatne

Tiks vērtēti katra dalībnieka trīs labākie rezultāti.

*

Balvu fonds

28.07.

Kamparkalns

Tātad, lai kļūtu par čempionu, jāpiedalās vismaz trīs posmos, skrienot 4-6 km distances.

3 visvairāk pārstāvētās Skolu komandas tiks apbalvotas ar sporta inventāru,

attiecīgi 1000, 600 un 400 eur apmērā. (Balvu fondu nodrošina – Veikals SPORTLAND)

3

stiprākās komandas (skolas, sporta biedrības, draugu kopas un klubi - neatkarīgi no vecuma grupas), kuras sasniegs vislielāko punktu summu visos 7 Taku skriešanas čempionāta posmos, tiks apbalvotas ar sporta inventāru, attiecīgi 600, 400 un 250 eur apmērā. Vērtējumu noteiks katras Komandas 4 dalībnieku punktu summa, kuri attiecīgajā posmā uzrādījuši visaugstvērtīgākos rezultātus. (Balvu fondu nodrošina – Veikals SPORTLAND)

Dalíbas maksa

e z i n Orga 2 WWW.STIRNUBUKS.LV

~

4–6 eur/skolēns.


Medaļas vērtība

S

kienot es sajūtos brīvs un, ieskrienot smaržīgā pļavā, saplūstu ar kaut kādu pirmatnēju dabas spēku. Susurs manī gan nodomā, ka pietiks ar mazu gabaliņu, te pat gar meža malu. Spēka pilna, pirmo reizi nokļuvusi ārā - takās, meža burvībā, vāvere uzgavilē. Līkločiem vien, izskrienot tuvākās apkārtnes skaistākās vietas, aizcilpoju kā zaķis. Veikli, ar stirnu buka vieglumu, pārlecu nokritušam kokam un sajūtu sevī lūša varenumu, noskatos, kā saule laižas pār Piebalgas pauguriem. Mūsu skriešanas paaudze ir pieradināta, ka pat uzvara pār sevi ir medaļas vērta. Katrās sacensībās atliek vien finišēt un tev kaklā pakārs medaļu, gluži kā čempionam. Domāju, ka tā ir jādara, katrs ir pelnījis medaļu, jo ne visi mēs skrienam lai uzvarētu, bet visi kaut ko uzvaram. Pašam šajos desmit skriešanas gados ir daudz medaļu. Lielākā daļa gan nobāztas kastē, aizņem tik vietu, bet dažas ir īpašas. Ātrākā maratona medaļa,

kuru ieguvu pirms diviem gadiem Rīgā. Amerikas septiņu dienu izklaidēšanās medaļu ķēde, kur viens pieveikts maratons tiek ieāķēts iepriekšējā. Bet nu mana vērtīgākā medaļa ir cēlā tautu meita Milda ar vainadziņu un vārpām. Visas iepriekšējās medaļas esmu ieguvis pārvarot sevi, bet šo – kopā ar draugu. Visu maratonu noskrējām kopā, man divdesmittrešais, bet viņam - pirmais. Medaļas vērtība ir viņa paļaušanās uz mani un finišs ar smaidu. Stirnubuka medaļa ir īpaša. Lai arī tās visas izskatās līdzīgas, tomēr katra ir drusku savādāka. Tērvetes meža sūnas, Ogres Zilo kalnu egļu skujas, Piebalgas pļavās sapļautais. Veidojot trasi, mēs paņemam maisiņu ar smiltīm un iejaucam akmens masā, lai radītu dzirnakmens formas medaļu. Lai, jūs uzvarot, sajustu šo īpašo Latvijas simbolu un lepotos ar sevi un to, ka esat Stirnubuki. #esesmustirnubuks #esesmulatvietis Signis Vāvere, Žurnāla galvenais redaktors

#esesmustirnubuks Nr.3. Izdevējs: Biedrība “Engures sportam” Galvenais redaktors: Signis Vāvere Redaktori: Linda Beldava, Rimants Liepiņš Mākslinieks: Aldis Rocēns Fotogrāfi: Mareks Gaļinovskis, Andris Jermuts, Juris Dzenis, Roberts Ivanāns

Īpašs paldies

Korektore: Kristīne Kārkliņa Druka: Dardedze Hologrāfija Pārpublicējot materiālus, nepieciešama biedrības “Engures sportam” atļauja. Žurnālā izmantoti visit.jaunpiebalga.lv un talsi.lv informatīvie materiāli.

“Vanagkalns” saimniekam Raimondam Dombrovskim, atsaucīgajiem piebaldzēniem un Artim Ločmelim! 1


V

2

AL K G A AN

NS


PIEBALGAS

9.-10.

20 18.

JŪNIJS

V A N A G K A L N S j aun p iebalga

PASAKUMU programma 9. jūnijs, sestdiena 13:00 Sākas sacensību reģistrācija un numuru izņemšana. 15:00 Starts distances “Susurs” dalībniekiem 15:30 Starts LVM čempionāta taku skriešanā skolu jauniešiem un distances “Vāvere” dalībniekiem. 16:00 Starts distanču “Stirnu buks” un “Lūsis” dalībniekiem. 16:15 Starts distances “Zaķis” dalībniekiem. 20:00 Apbalvošanas ceremonija. Balvu izloze

10. jūnijs, svētdiena 18:00 Kino Garāža. A to B Rollerski / Stuck in Stikine 19:00 Zvans pie durvīm. RIGA Reggae 21:00 Kino Garāža. Multenes 22:00 Zvanga Piebalgas pļavās. Pokaiņu Elvis 22:15 Saulriets. Piebalgas saulriets 22:30 Ugunskura sarunas. Raimonds Dombrovskis / Andris Ronimoiss / Gints Konošonoks 22:30 Garāža Party. Klasiskās mūzikas diskotēka. 23:30 Vanagkalna mistērijas. Kārlis Kazāks 24:00 Kino Garāža. A to B Rollerski / Stuck in Stikine

9:00 Rīta kafija. Airstream Coffee Espresso 9:00 Brokastis. Vanagkalna restorāns un Latvian Catering Services 9:30 Pļavas joga. Agita, Fizio AZ 10:30 Koptreniņš ar Matīsu un Sigitu. VSK Noskrien 11:00 Kino Garāža. A to B Rollerski / Stuck in Stikine

3


Mazvieķi Vieķu pilsk. 182.1 Kalna Migļi

/D E Sila T KAR

Mazsveķi

CES N A T S I

Mauriņi Dariņi

Kalns

enerģijas zonas partnerI

Kāpurkalna ez. Kāp

Jaunvieķi Noras

pilsk.

V

Zosēnu krejotava

Stepeļi Zosēni

Silakalns 219.8

Rata k.

202.8

Celmi

Tulija

Ābelskalns

Skoliņa Sniegumi

Alupe Kalna Skrasti

Pieres k.

Jaunģeisti

Ezerkleiva Tulejas

208.6

Jaunjānēni

Vi e m ī te

219.8

Ģeistu k. Br i c i

nzie

Ģeisti

Vidus Jānēni

Kleivas

Lejas Vēķi Kalna Vēķi

Cebuļi Bricu ez.

224.2

LŪSIS Lejas Brici

STIRNU BUKS

~29 km

~23 km

2 V32

Stilveru k.

Rīgas k. ZAĶIS

VĀVERE

LVM Čempionāts

Jānēni ~12 km

~6 km Tulijas pilsk. SKOLU JAUN. ~6 km

Mazbrici

4

Kr Zeltiņi

Kartē izmantoti dati no: Ortofotokarte © Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2013-2016, Autoceļu dati © SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.


Tirguskalns

Mazskrāģi

Piekalnes

Vectirgskalns

Abru

purkalns

9 V2

9

Oškalns

197.1

Kāpurkalns Spundēni

Oškalns

Vīksnupe

a

Naukšēni Spundēni

Žore

200.2

Aplociņi Ošiņi

Ataugu k.

Jaunpentuļi

Lindas k. Pentuļi

Lejaspentuļi

Svēderi P3 3

as

Roci

Jaunzariņi

Kalna Zariņi

Pēterīši

F

Lāci

Tālzariņi

Kalna Vanagi

252.5

Vanagkalns

Jāņaskola

Dzirkstiņi

Lejas Kalna rogzemji Lāčplēši Lāčplēši Lejnieki

Dzirkstiņu k. Akmentiņi

Tīru

Vaskup īte

Gribi skatīt distanču kartes mobilajā telefonā, ielādē LVM GEO mobilo lietotni GooglePlay veikalā vai AppStore! Un tad meklē karti www.stirnubuks.lv

Tirza

S

Spolīškalns

V845

Zariņi

Ka l n u p e

240.5

Kalna Vītiņi

5

Tirzn


6


U

ALG B E I P TI

IS IEPAZ

FOTO: J. Šāvējs, V. Johansone, K. Pirktiņa, L. Petkēviča, A. Ošiņš

Iepazīsti Piebalgu visā tās krāšņumā

P

iebalgas vārds pirmoreiz vēsturē fiksēts 1244. gadā, kad Zobenbrāļu ordenis, sadalot Tālavas zemi, ieguva galvenos tirdzniecības ceļus gar Gaujas upi uz Tērbatas un Pleskavas pilsētām letgaļu valdnieka Tālivalža dēla Ramekas zemē. Pēdējos divus gadsimtus Piebalga ir vieta, ko var dēvēt par latviešu kultūras šūpuli, jo no tās nākusi liela daļa mūsu dižgaru, tomēr ne tikai patriotisks atskats vēsturē ir iemesls, lai Stirnu buki turp dotos šīs vasaras pilnbriedā! Jaunpiebalgas novads atrodas Vidzemes Centrālajā

augstienē ar Gauju, kalniem, lejām un līkumotiem ceļiem. Šeit Stirnu bukiem velti meklēt taciņas vai ierasto mežu, toties pakalni, ezeri, lauku sētas, ganības un ceļu tīklojums veido neaizmirstamu un īpaši Piebalgai raksturīgu ainavu. Nereti šķiet, ka atrodies lielā Brīvdabas muzejā! Ar Piebalgu nepiebaldzēni parasti saprot gan Vecpiebalgas novadu (apvienoti Inešu, Kaives, Taurenes, Dzērbenes un Vecpiebalgas pagasti), gan Jaunpiebalgas novadu (apvienoti Jaunpiebalgas un Zosēnu pagasti).

KO VĒL REDZĒT, IZJUST UN DARĪT PIEBALGĀ

Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskā baznīca Gaujas iela 23, Jaunpiebalga

Viena no skaistākajām Latvijas baznīcām ar ozolkoka altāri un kanceli. Te var klausīties vācu firmas “G.F. Steinmeyer” ērģeļu skanējumu, tās bērnībā spēlējis komponists Emīls Dārziņš. 2013. Gadā baznīca restaurēta. Pie baznīcas atrodas pēc tēlnieka K. Zāles meta veidots piemineklis un ozolu birzs Brīvības cīņās (1914-1920) kritušo draudzes locekļu piemiņai. Baznīcas apmeklējums par ziedojumiem.

Jaunpiebalgas novadpētniecības muzejs Gaujas iela 41, Jaunpiebalga

Ekspozīcija par jaunpiebaldzēniem senāk un tagad, izsūtījuma laiks, etnogrāfiskā daļa, par Jaunpiebalgas Svētā Toma baznīcu un mācītājiem, skolu vēsture. Iepriekš piesakoties, ir iespēja piedalīties aktivitātēs: sviesta kulšanā, rakstīšanā ar tinti.

7


8


U

IS

ALG B E I P TI

IEPAZ

Viensēta “Siliņi”, kupolmājas

GPS 57.1586, 26.0176, Jaunpiebalgas nov.

Jaunpiebalgas pagasta “Siliņi” ir atvērta, radoša un iedvesmojoša vieta pašrealizācijai un dzīvei laukos. Šīs viensētas teritorijā ir izveidotas kupolveida dzīvojamās mājas un radošā darbnīca, kas ir ļoti interesanti un iederīgi kā ainavas elementi. Kupolmājas ir vieta, kur nākt kopā, apgūt senās amatu prasmes un iemaņas, īstenot radošus kokapstrādes, metālapstrādes un keramikas projektus, saturīgi un jautri pavadīt laiku. https://www.facebook.com/DomeSociety

Viņķu kalns

Brežģa kalns

GPS 57.1471731, 26.0765153, Jaunpiebalgas nov.

GPS 57.1148764, 25.6933288, Vecpiebalgas nov

Elpu aizraujošs skats pāri Piebalgas ārēm Vidzemes augstienes kalnā, vietā, kur dzimis mākslinieks Kārlis Miesnieks. Izbaudi rāmu mieru saullēktā vai foto mirkļu cienīgu iedvesmu ar Piebalgas pakalnu saulrietiem.

Brežģa Kalna augstums 255 m v.jl., relatīvais augstums – 40 m, piknika un atpūtas vieta. 2017. gadā tika atklāts Brežģa kalna skatu tornis, kas ir 11 m augsts. Vieta kur ieraudzīt Alaukstu, Zobolu, Inesi, Elkas kalnu.

Porcelāna fabrika “Pils”, Inešu pag., Vecpiebalgas nov.

Ekskursija vienīgajā porcelāna ražotnē Latvijā (iepriekš piesakoties). Porcelāna izstrādājumi, suvenīri, apgleznošanas darbnīca (galerijas darba laiks no 01.06. līdz 31.08. 11:00-18:00, no 01.09. līdz 31.05. iepriekš piesakoties).

Kārļa Skalbes memoriālais muzejs „Saulrieti” GPS 57.0781, 25.8419, Vecpiebalgas nov.

K. Skalbes vasaras māja – neparasta arhitektūra, romantiska atmosfēra, iespēja pakavēties Skalbju dzimtas kapavietā Vaktskalnā no kura paveras neaizmirstams skats uz Alauksta ezeru. Piedāvā ekskursijas muzejā, tematiskus pasākumus, svinīgu rituālu kāzu godos.

9


CILT

10

S


Teksts: STIRNUBUKS.LV

Stirnu buka Pelēkais kardināls Viņam kūp galva! Ne tikai no rezultātu skaitīšanas Stirnu buka sacensību dienā, bet arī no ideju pārpilnības. Skrējieni, pasākumi, komandas, asprātīgi joki, tostarp arī šis žurnāls, ko turi rokās. Ja endorfīni būtu narkotikas, tad viņš būtu mafijas krusttēvs, kurš radījis atkarīgo impēriju. Un viņš jau ir. Pamanāmākais aizkadra Stirnu buka dīdītājs – Signis Vāvere.

Uzvārda izcelsme?

gana romantisks. Mežs ar taku ir mežs ar taku un pēc trīsdesmitā kilometra man ir vienalga, vai tur ir “senču Manam uzvārdam nav nekāda sakara ar VSK senās dabas svētvietas” vai Rīga-Valmiera šoseja. Šoko Noskrien Vāveres komandu un Stirnu buka Vāveres ir vīrs ar vārdu. Sakodīs zobus, norīs apvainojumu, bet distanci. Pirmā ir meiteņu komanda un otro skrien bērni izdarīs. Tāpat, lai kas ar mani notiktu un lai ko es pats un iesācēji. Bet, jā, esmu katru no Vāverēm nobučojis par to domātu, Gints pateiks kā ir – skarbi un patiesi. un mani aicina uz viņu ballītēm. Un Stirnu bukā Mūsu mākslinieki Mareks un Aldis. Lai arī ne vienmēr mans praktiskums saskan ar viņu visbiežāk esmu skrējis tieši Vāveres mākslu un lai arī nevaru ciest, trasi, jo man ir bērni un pats taku ka nenotiek pēc mana prāta, skriešanā esmu iesācējs. bet Stirnu buka bildes ir izcilas, Un tā jau mājas lapa, žurnāls, Stirnu buka Kā tevi izdevās pielikt pie nav nekāda krekli ir baudāmi, skaisti. Droši strādāšanas Stirnu buka sacensību vien neviens nezina, ka Mārtiņš laikā? strādāšana – bija tas, kurš Rimantam turēja Stirnu buks ir roku un iedrošināja, romantiskās Stirnu bukā nokļuvu, jo mācīju dzīves veids. vīzijas ielika plauktiņos; viņš spēj Rimantam taisīt web lapas un viņam visu pragmatiski noregulēt. Un tas diez ko labi nesanāca. Tāpēc visas Stirnu buka meitenes, kas pirmajā reizē vajadzēja palīdzēt ar ceļas kopā ar mums, palīdz visur, dalībnieku reģistrāciju. Un iedod kur var, dara lietas, ko ikdienā tik vellam mazo pirkstiņu. Rimants ir džeks ar vīziju, viņam ir izteikta uztvere par dabas nedara. Un tas arī piesaistīja Stirnu bukam, ka vari būt skaistumu un viņš katrā Latvijas nostūrī atradīs, ko daļa no kaut kā tik spēcīga, ka kopā ir sanākuši cilvēki, apbrīnot. Es nekad nespētu savirpināt teikumu – “izcili kas dažu gadu laikā kļūst par draugiem. Un tā jau nav ainaviskas vietas,” lai arī man pašam šķiet, ka esmu nekāda strādāšana – Stirnu buks ir dzīves veids.

11


Stirnubuka laika ņemšanas komanda ar bosu

Tu paspēj gan pats mežā ielēkt, gan pastrādāt, lai citi lec?

Vai tu vari mierīgi laika ņēmēju komandu diriģēt, kamēr citi lec mežā?

Kopš Stirnu buks pats Pirmos gadus varēju arī pats nodrošina rezultātus, atkrīt skriet, bet, tā kā man skriešana pa jautājums – skriet vai neskriet. takām un pauguriem baigo baudu Viss laiks aiziet vērojot, kā skrien nesagādā, atradu arvien vairāk un Deviņās dienās četri tūkstoši buku un ka tik kāds vairāk lietu, kur iesaistīties. Šogad 170 km ar nepazūd. Lai visi Jāņi un Pēteri jau man piešķīra rāciju un austiņas, Manaslu bāzes būtu piereģistrēti kā puiši, vāveres un varu staigāt apkārt ļoti svarīgs. neskrietu Lūšu distanci, bet tik un Pagājušo gadu pārsvarā skrēju kopā nometnes tā mežā vienmēr kaut kas notiek. ar mazo bērnu, jo pirmie kilometri apmeklēšanu Kad nolēmām darīt paši, mums gāja diezgan raiti, bet pusceļā teica – problēmas būs, izdošanās kājiņas palika maziņas un vairāk 4800 m ir atkarīga no tā, cik labi būsiet nevarēja paskriet. Tagad esmu augstumā sagatavojušies tās risināt. Tā iesaistījis mammu, vēl dažus, kas nu tā Stirnu buka diena paiet un paskrien kopā ar bērnu. Bet pats un pārejas galu galā redzi tikai tos, kas ir jau smejos, mani bērni pa šiem šķērsošanu 5160 m uzvarējuši vai tos, kuriem nav gadiem jau tā iejutušies Stirnu augstumā. kaut kas sanācis un ir izstājušies. bukā, ka paši atbrauc un vakarā Bet man ir paveicies ar komandu. tikai jāatceras, cik tad no viņiem Reāli varu visu dienu sēdēt pie jāsavāc uz mājām. Piereģistrēsies, datora un darīt to, ko vislabāk atradīs, ar ko kopā skriet, noskries, dabūs ēst un pat dažreiz tiks pie bezmaksas saldējuma māku. Mārtiņš tiek galā ar visu tehniku, brauc uz mežu, gādā elektrību, sakarus, savelk vadus un puiši vai končām.

12


visu pieskata, un parūpējas par daudziem sīkumiem. Vēl neesmu apmierināts un tas arī motivē darboties, domāt un risināt. Kāda nākamā lielā avantūra ‘niez’? Himalaji rudenī. Man patīk formāts, kur katru dienu skrien saprātīgu distanci un galā tiec pie kaut kā liela. Un šāds risinājums ir izveidots Nepālā apkārt Manaslu virsotnei, kura ir pasaulē astotā augstākā. Deviņās dienās 170 km ar Manaslu bāzes nometnes apmeklēšanu 4800 m augstumā un pārejas šķērsošanu 5160 m augstumā. Gulēšana klosteros un aizskriešana līdz Tibetas robežai. No distances viedokļa nekas traks. Vairāk noskrēju septiņās dienās. Bet šeit būs nopietni kalni, visam jābūt līdzi, un nebūs veikali un internets. Tikai tu un tavs skrējiens. Un vēl Rimants. Tavi trīs sapņu skrējieni, pirms kļūt par vectētiņu? Nu, lai kļūtu par vectētiņu, ir deviņu mēnešu jautājums, un viss atkarīgs no Danielas, nevis no manis. Bet viņa ir prātīga, un man vēl ir kādi pieci gadi. Kad es skatījos filmu par Barkleja maratonu, domāju, ka tas ir kaut kas, kur es gribētu piedalīties. Skaidri zinu, ka nevaru to izdarīt, bet iekšā kņud. Negribētu tās mokas 60 h garumā, lai finišētu, un gadus pirms tam, lai satrenētos, bet piedalīties gribētu. Tas būtu viens labs sapņu mērķis. Otrs ir populārākais multi-stage Marathon des Sables. Viss pašam jānes līdzi; smiltis, karstums, hardcore. Es visādām tādām figņām neticu, bet, kad finišēju savā pirmajā šādā pasākumā Urālos un taisījāmies doties mājās, tad Permas lidostā bija izstāde par Marathon des Sables. Tāda kā norāde uz nākamo mērķi. Tur gan ir daži izpildāmi mājas darbi. KolkaDubulti un Rīga-Valmiera plāns man nedodas rokās. Bet tas tuksneša maratons ir otrs sapņu mērķis.

Vizītkarte SIGNIS VĀVERE sāka skriet - 01/04/2008 noskrieti - 9289 km, laiks - 1025:05:43 h kopā noskrietas 4 ultras labākais maratons - 3:54:54 (Lattelekom Rīgas maratons 15/05/2016) kopā noskrieti 23 maratoni labākais pusmaratons - 1:48:50 (Rīgas pusmaratons - 08/05/2011) kopā noskrieti 19 pusmaratoni

bet laikā. Skrienot maratonu, nevar gribēt izglābt darba incidentu, aizvest bērnus uz ballīti un nomazgāt traukus. Gribētu skriet maratonu katras brīvdienas, iemācīties labāk spēlēt bungas, rakstīt kulinārijas šoviem scenārijus, vairāk laika veltīt bērniem, ierīkot mazdārziņu, doties pārgājienos vai suni uztrenēt par cirkaču. Tai pašā laikā gribu neko nedarīt, klausīties dziesmas, skatīties seriālus, pētīt ēdienu vēsturi vai spēlēt videospēles ar bērniem.

Trešo man grūti izvēlēties. Biju dažus gadus atpakaļ izdomājis skriešanas projektu ar septiņiem dažādiem maratoniem tepat Latvijā – Lattelekom Rīgas maratonu svētdienā, Rīga-Sigulda pa šoseju pirmdienā, Serpentīna maratonu otrdienā, maratonu stadionā trešdienā, pa pludmali ceturtdienā, maratonu pa taisno no punkta A uz punktu B piektdienā un, izmantojot savu šarmu, – Stirnu buka Lūsi maratona garumā sestdienā. Vai arī izskriet maratona ceļazīmes. Ja kaut kur Latvijā un ceļa zīmes rakstīts “Valmiera 42” vai “Muļķu ciems 42”, tur ņemt un aizskriet. Bet vecums nenāk viens, idejas un sapņi ir lielāki par varēšanu. Bet tā ir laba atruna, jo esmu sasodīti slinks. Kārtīgi trenētos un noskrietu maratonu ātrāk par 3:15 kā nieku. Bet, ja jāizvēlas, tad finišēt Vilkaču maratonā. Ko tu ēd vai pīpē, lai visam ņemtu enerģiju? Man ļoti garšo pasta un alus. Bet būtu labi, ja tas tā nebūtu. Un bieži jau nevis enerģijā ir problēma,

13


Sometimes you eat the bear, and sometimes, well, he eats you

Kā sieva tevi iztur? Četri bērni, darbi, skriešana, skriešanas ceļojumi... Kāds ir laimīgas laulības dzīves noslēpums? Neiztur. Esmu neprecējies. Mazie bērni pusi laika dzīvo ar mani un mēģina mani izturēt. Bet nedomāju, ka bērni, darbi vai skriešana ir pie vainas. Laimīgas laulības dzīves noslēpums droši vien ir tur, ka tu to otru spēj izturēt tādu, kāds viņš ir. Un dikti mīli. Attiecības ir kā maratona skriešana. No sākuma pārķer startu

un viss liekas forši, skaisti, rozā brilles. Vienalga, ka asfalta maratonu esi sācis skriet ar treila apaviem un liekas nesvarīgi, ka nākamais dzeršanas punkts ir pēc mūžības. Svarīgs ir tikai tas otrs vai maratons. Pēc desmit kilometriem arī viss vēl ir labi. Varbūt dažas kilometru atzīmes, ka līdz finišam vēl 36 kilometri, ir likuši tev aizdomāties, ka nebūs nekāda pastaiga parkā, bet spēka daudz, viss patīk un tikai smaidi. Pusē jau ir nogurums, labāk gribētu alu iedzert, nevis saņemties un pamasēt mīļotai saskrietās kājas. Tālāk jau aiziet sevis žēlošana, kāpēc man vienmēr jāmazgā trauki, jādāvina puķes un jāizņem bērni no dārziņa, kāpēc dusmojies, ka atnāku no rīta mājās sapriecājies. Pēc trīsdesmitā kilometra jau besī viss – ne tā pielikts rāmītis, pārāk ziņkārīgi esi paskatījies uz māsu vai, kā es reiz dzirdēju, – tramvaja sliedēm grūti pārcelt kāju skrienot. Protams, ir arī laimīgie brīži un finišs, medaļa kaklā, glāze pelnīta alus. Vienīgi attiecības te nebeidzas un visu vajadzētu atkal no sākuma un tā, ka tie grūtie kilometri nav tik grūti, vai arī, ja ir grūti, tad domā par to sākuma eiforiju vai finiša baudu. Attiecības ir maratons, kas nekad nebeidzas. Neizstājies, kad grūti, un pēc finiša neieslīdi eiforijā, bet gatavojies nākamajam. Vai tici horoskopiem?

Rūpēs par mežu

14

Es zinu, ka esmu Jaunava, bet neticu viss. Tur jau nav īsti, kam ticēt. Cilvēka dzīvē viss notiek tā, kā tas cilvēks grib, lai notiek. Nav tādas laimīgās vai nelaimīgās dienas, kad veiksies mīlestībā vai kad neiet


no mājas ārā. Ir tādas, kad tu gribi, lai viss sanāk, un centies pielikt pūles tam, lai izdotos, un tādas, kur laid gar ausīm, nepievērs uzmanību vai dari pavirši. Bet saprotu, ka kaut kam ir jātic, uz kaut ko ir jāpaļaujas. Ja nevari uz sevi, tad uz ģimeni, reliģiju, dabas spēku, bet ne horoskopiem. Vai plāno atsākt rakstīt savu kulināro blogu? Es laikam nevarētu būt rakstnieks, jo nespēju sevi piespiest rakstīt rakstīšanas pēc. Ir brīži, kad gribu savas domas, sajūtas, pārdzīvojumus un piedzīvojumus uzrakstīt, un tad to daru. Droši vien sasniedzu sava kulinārā bloga kulmināciju ar ikmēneša slejām Dienas ēdiena lapā, un viss. Nevaru teikt, ka nekad vairs, bet ne tagad. Visas grāmatas gan vēl stāv centrālajā vietā dzīvoklī un pa retam kāda tiek beidzot izlasīta vai atdāvināta draugiem, kuri atver savus restorānus. Par ko gribētu blogot? Ja es par kaut ko gribētu blogot, es to darītu. Ja nenopietni, tad par to, kur labi maksā un nav jāiet uz darbu katru dienu. Bet tagad pa retam sajūtu prieku no tā, ka man ir ko uzrakstīt par skriešanu. Ka manis uzrakstītais ir kādu pavilcis kaut ko noskriet, saņemties un izdarīt vai vienkārši pasmaidīt. Stirnu buks paņem daudz brīvā laika un mēs paši šo Stirnu buka latiņu paceļam arvien augstāk un augstāk. Blogošanai jau vajag daudz laika, kad domām brīvi aizceļot, tā, ka droši vien neko vairāk par šo žurnālu no manis nesagaidīsiet.

Larry – 1700+ maratons, Signis – trīspadsmitais

Kāpēc tieši bīgli? Ir vairākas tādas lapas, kur tu saliec parametrus – dzīvoklis, daudz jāskrien, jāpatīk bērni un ārā iznāk bīgls. Nav tie paši gudrākie, vairāk klausa savam degunam un nevis tev, bet ļoti patīk skriet un var noskriet daudz, bērnus uzskata par saviem cilts brāļiem un ļoti mīlīgi izskatās. Ejot ar bīglu pa pilsētu, var dabūt ļoti daudz uzmanības. Nu vismaz bīgls.

Vakars Zilajos kalnos ar Gintu Konošonoku

Kāds bija tavs pirmais skrējiens un tieši kāpēc sāki skriet? Manuprāt, desmit reizes stāstīts stāsts. Šis mans skriešanas posms sākās pirms desmit gadiem. Pirms tam skrēju skolā, biju rajona čempions krosā, piedalījos orientēšanās sacensībās. Bet pirms desmit gadiem man vajadzēja kaut kādas pārmaiņas dzīvē. Ārsti nevarēja atrast, kur ir vaina manai biežai slimošanai, novēla visu uz slēpto stresu un ieteica vairāk uzturēties svaigā gaisā. Tā es sāku skriet. Bet skriet skriešanas pēc man trūka motivācijas un nolēmu trīs gados satrenēties uz maratonu, kā arī par visu to procesu rakstīt blogu. Tā pēc brīža radās VSK Noskrien, izveidojām labāko tempa turētāju komandu Baltijā, nostiprinājām skriešanas vīrusu Rimantam un, man šķiet, skrējēji no VSK Noskrien vēl aizvien ir vairākumā Stirnu bukā. Un tāpēc katrs Stirnu buks ir kā satikšanās ar labiem draugiem un veciem domubiedriem.

Skrienot Vilkaču maratonu

15


16


17


MU

IS A J SE

Kalnu karaliene 18


Teksts: Linda Beldava

Uzvarējusi trešdaļu no saviem skrietajiem Kalnu karaļiem (7 no 21), pārējos goda pjedestāla pakāpienus kļūst grūti saskaitīt. Vidējais punktu skaits posmā 279. Atrast savu lietu un to godam pārstāvēt – īstena Stirnu buka cienīgs uzdevums. Evija Melberga – Kalnu karaliene. Nu, sveika, Kalnu karaliene! Kāds ir tavs noslēpums, kā tik ātri tiec kalnā? Čau! Noslēpums? Nezinu, tāda nav! 

Kādi Kalnu karaļa posmi tev labāk patīk – īsie un stāvie vai garie un lēzenie? Man patīk īsie un stāvie, jo tad nav tik ilgi jāskrien, ātri augšā un viss. Garākajos posmos, kur kalns ir beigās, bieži vien sanāk pāriet soļos, tad jau tā ir ātrsoļošana pret kalnu.

Kā nonāci līdz atklāsmei, ka tev tas padodas un par savu kroņa numuru jāizvēlas tieši Kalnu karalis? Trīs gadus biji Stirnu buks, šogad Zaķis. Kas Pirmajā Stirnu buka posmā piedalījos 2015. gadā Garkalnē. Toreiz vēl neko nezināju par tādu sprinta mudināja mainīt distanci? Stirnu buks biju 19 posmus pēc kārtas! Distanci etapu. Atceros, ka toreiz sprinta sākumā bija smilšains noskrējiens uz leju un pēc tam tāds pats paugurs uz mainīju ceļgala traumas dēļ. Tas bija grūts lēmums, augšu. Noskrēju uz leju un augšā gāju, jo – kāpēc gan vai vispār šogad piedalīties sacensībās, jo visu ziemu sevi tā mocīt. Pēc tam uzzināju, ka tur atsevišķi uzņem nebiju skrējusi sāpju dēļ. Šobrīd vingroju un nodarbojos ar citām sportiskām aktivitātēm, pamazām attālinos no laiku, un apņēmos nākamajās reizēs neslinkot. Izrādījās, ka man tas itin viegli padodas, tāpēc skriešanas. arī turpināju neslinkot un sprinta Un pēc noskrietiem diviem etapu skriet no visas sirds. Papildu posmiem, kādas ir atklāsmes – motivācija 2015. gadā bija arī tas, kas ir vieglāk – skriet mazāk ka sezonas beigās apbalvoja Kalnu Vienmēr ir un ātrāk, vai vairāk un karali kopvērtējumā, kurā mēs ar nedaudz lēnāk? Martu Zumbergu sīvi cīnījāmies, patikusi tāllēkšana Ja netrenējās, abi ir grūti! tāpēc bija interesanti. Vēlāk jau un dažādi lēcieni, Protams, ka Stirnu buka izveidojās komandas, tad motivācija kas padodas bez distancē sanāk vairāk izbaudīt bija vākt punktus savas komandas trasi, tāpēc grūti pierast, ka SK Dzērvene interesēs. īpašiem treniņiem. distance daudz ātrāk beidzas un Zaķu starts vairs nav kopā Tev ir daudz pjedestālu Kalnu ar Lūšiem. karalī, tas nozīmē daudz alus, daudz balvu un trofeju. Vai tām Vai atmiņā ir palicis vieglākais un grūtākais ir kāda īpaša vieta? Kāds plaukts, kaste, vai arī posms? nekolekcionē tādas lietas? Vieglākais posms bija 2015. gadā Talsos, tas bija Neteiktu, ka kolekcionēju, vienkārši glabājas istabā ļoti īss un mazs pauguriņš. Grūtākais bija 2016. gadā uz skapja un augstākajos plauktos. Pirmajās sezonās Mākoņkalnā – garš kalns, kas bija jāveic pašā distances balvās bija dažādas glāzes, tās nu noder, kur ielikt beigu daļā. ziedus uz svētkiem. Koka un māla ripas kā paliktņi, no Kādam Kalnu karalim nevajadzētu būt? šķīvjiem var ēst... Izmantoju praktiski! Alus gan ilgi Bez kalniem! Jo dažādāki posmi, jo interesantāk. neglabājas, to ātri kāds palīdz izdzert. Nav forši, kad ir šauras taciņas, bet tas ir izaicinājums Vai tu tam kā īpaši trenējies vai vienkārši dabas izlavierēt starp cilvēkiem. Lai gan tādu kalnu mums nemaz Latvijā nav, to vajadzētu saukt par Pauguru dots talants? Regulāri skrienu uz sabiedrisko transportu pēdējā karali. brīdī! Domāju, ka man tas labi padodas tāpēc, ka esmu Ko Kalnu karaliene dara ikdienā? ļoti „atsperīga”, kas skrējienā pret kalnu varētu būt Kalnu karaliene ikdienā ārstē cilvēkus pēc smagām svarīgi. Vienmēr ir patikusi tāllēkšana un dažādi lēcieni, kas padodas bez īpašiem treniņiem. Senāk trenējos saslimšanām, kā arī piedalās vēl tikai topošo ārstu vieglatlētikā, kur pārsvarā skrēju īsās distances, taču mācīšanā par rehabilitāciju. Brīvajā laikā pavada nebiju pārāk ātra. Iepriekšējos gados kādu nedēļu pirms pēc iespējas vairāk laika pie dabas – strādājot dārzā, gaidāmā posma mežā atradu pauguriņu, kurā pāris makšķerējot, sēņojot, sportojot vai vienkārši atpūšoties ar saviem suņiem un kaķiem. reizes uzskrēju.

19


20


21


K

22

ND A M O

A


Teksts: SIGNIS VĀVERE

No eksperimenta līdz komandai

J

au vairāk kā gadu Grauda Spēku var dēvēt par pirmo beķereju Pasaulē, kas atbalsta atlētus ar pilngraudu produkciju. Grauda Spēks maļ un ražo pilngraudu miltus, tāpēc tā saimniekam Raimondam, kuram Stirnu buks kļuva par skriešanas sezonas ikmēneša gaidītāko notikumu, šķita svarīgi saprast, kuri no viņa produktiem būtu noderīgi sportistiem, īpaši skrējējiem. Dažādos avotos var lasīt par pilngraudu produktu labo ietekmi, tomēr nebija īsti skaidrības, vai, ko un kad no pieejamā klāsta var un vajag lietot. Tāpēc Grauda Spēks uzsāka sadarbību ar vairākiem atlētiem, un šobrīd ir skaidrs, ko labāk lietot ikdienā, ko pirms starta sacensībās un ko - finišējot. Tas mums palīdz izprast atlētu vajadzības un tādējādi varam piedāvāt pašu labāko saviem klientiem.

Sapnis par pjedestālu un komanda Straujiem soļiem tuvojās jaunā, 2018. gada Stirnu buka sezona un, apzinot visu mūsu skrējēju sacensību plānus, nolēmām izveidot komandu un startēt zem Grauda Spēka vienotā karoga. Mūsu komandā ir Ilona Marhele, Inga Zālīte, Linda Boldāne, Pēteris Grīviņš, Baiba Vekša, Āris Kundziņš, Ieva Biedrīte, Krists Siņicins, Klinta Lauska un Andrejs Jesko. Sezonas laikā šis saraksts, iespējams, tiks papildināts. Uzdevums bija izskriet Tērveti, un tad jau būtu skaidrība, cik spēcīgi esam, kā izskatāmies uz pārējo fona. Tērvetē un Ogrē mūsu skrējēji kāpa uz goda pjedestāla, un komandu

ieskaitē pēc diviem posmiem ierindojāmies 5.vietā. Esam vairāk kā apmierināti par šādu rezultātu, jo mūsu atlētiem Stirnu buks nav galvenie sezonas starti, un uzskrienam, kā saka, komandas un prieka pēc. Mūsu mērķis ir sasniegt iespējami augstāko rezultātu un, protams, būtu patīkami sezonas noslēgumā atrasties starp sešām spēcīgākajām komandām. Vai izdosies? Laiks rādīs, jo sezona vēl pat nav pusē!

Neformālais kapteinis Lai cik dīvaini nešķistu, bet visus Grauda Spēka komandas organizatoriskos jautājumus risina Raimonds Biedrītis, kas ikdienā vada uzņēmu Grauda Spēks, cep maizi un aizvada trīs skriešanas treniņus nedēļā, lai uzturētu sevi formā – cilvēks no tautas. Pirms sezonas sākuma Grauda Spēka komanda sanāca kopā uz brīnišķīgu fotosesiju, kurā katrs varēja iejusties kādā no lomām - cepot pankūkas, vārot makaronus, mīcot mīklu, cepot maizi vai kaut ko ēdot. Lai arī šis ir bijis pirmais kopīgais pasākums, noteikti tas nebija pēdējais.

Kuriozi

“Sanāca kā parasti” - savlaicīgi pasūtījām komandai krekliņus, bet dienu pirms buka saņēmām ziņu, ka meitenēm XS izmēra vietā ir atsūtīts 126cm bērnu izmērs un citā tonī. Atrisinājām to vienkārši, apdrukājot parastos līdzīga toņa dzeltenus kokvilnas krekliņus. Uz Ogri jau visi bijām smuki – dzelteni kā cālēni.

23


24


25


26


NESKRIEN!

KĀ NESKRIET? JEB NESKRIEŠANA IR TIKPAT SVARĪGA KĀ SKRIEŠANA

KAD JĀATPŪŠAS?

Ja nesaproti, vai pašreiz vajadzīga atpūta, uzdod sev jautājumus:

1/ 2/

Vai mans pulss ir paātrināts, saglabājot to pašu tempu? Vai pēdējie treniņi man šķiet grūtāki, par spīti tam, ka temps un attālums bija ierastie?

3/ 4/

Vai man zūd motivācija?

Vai skriešana kļūst vairāk par pienākumu, nevis aktivitāte, ko izbaudu? Ja uz kādu jautājumu atbildēji ar JĀ, nepieciešams padomāt par atpūtu.

Vari skriet kā kāmis ritenī, bet šis ritenis tevi nekur neaizvedīs. Lai tiktu tālāk, ir jāapstājas.

KĀPĒC JĀATPŪŠAS? Uzsākot treniņus, der zināt, ka iesācējiem nav ieteicams skriet vairākas dienas pēc kārtas. Kāpēc? Jo neskriešana ir tikpat svarīga kā skriešana. Tieši šajā brīdī ķermenis (un gars) atjaunojas pēc fiziski smagā treniņu procesa un gatavojas nākamajai fiziskajai aktivitātei. Tieši atpūtā tas kļūst stiprāks, sadziedējot nelielus muskuļu savilkumus un mikrotraumas, ja tādas radušās. Cik labi tu atjaunojies, tik labi tavi muskuļi, tavas saites, sirds un tu pats būsi gatavs nākamajai slodzes devai. Ievēro atpūtas dienas, un tu būsi veselīgāks un fiziski spēcīgāks. Izlaid tās, un tu lēnām izdegsi un sabruksi.

CIK ILGI PĒC SKRĒJIENA ĶERMENIS ATLABST? Tas, cik ilgi ķermenim jāatjaunojas, katram ir ļoti individuāli. Lielu lomu spēlē gan fiziskā sagatavotība, gan vecums un treniņu intensitāte. Jo veselīgāks miega daudzums, kvalitatīvāka pārtika un labāka fiziskā sagatavotība, jo ātrāk ķermenī risinās atjaunošanās procesi.

CITUS INTERESANTUS FAKTUS UN STĀSTUS MEKLĒ ŽURNĀLĀ

27


TAKU

SA E I R K S

NA

Pasaules čempionāts taku ultramaratonā

Šogad Spānijā, Kastaljonas provincē, norisinājās jau astotais Pasaules čempionāts taku ultramaratonā, un ceturto reizi pēc kārtas tajā dalību ņēma arī Latvijas izlase. Pasaules čempionāts, ko sadarbībā ar Starptautisko vieglatlētikas savienību (IAAF) un Starptautisko taku skriešanas asociāciju (I-TRA) rīko Starptautiskā ultraskrējēju asociācija (IAU), šajā reizē pulcēja rekordskaitu dalībnieku no vairāk nekā 45 valstīm. 198 vīru konkurencē 11. vietu izcīnīja Andris Ronimoiss, bet 133 dāmu konkurencē pie 52. vietas tika Anete Švilpe.

Trase Spānija Latvijas izlases dalībniekus sagaidīja ar gaisa temperatūru nedaudz virs 20 grādiem, kas, pateicoties Vidusjūras klimatam, ir karstāk nekā izklausās. Uzreiz bija skaidrs, ka trasē būs karsts, un sacensību dienā tas arī apstiprinājās. Jau pirms starta bija iegūta informācija, ka trase ir ļoti akmeņaina un Latvijas izlases dalībnieki par to pārliecinājās dažās treniņu sesijās trasē. Kopumā savām acīm tika apskatīta vairāk nekā puse no trases, kas ļāva gan labāk saplānot skriešanas grafikus, gan būt

28

gataviem stāvajiem kāpumiem un noskrējieniem. Par kāpumiem sūdzēties nevarēja, jo, lai arī to bija daudz un kopsummā 87 kilometru trasē bija jāpieveic gandrīz 5000 augstuma metri, neviens kāpums nebija garāks par pāris kilometriem un tikai retais bija ļoti stāvs. Noskrējieni bija grūtāki – lai arī neviens nebija īpaši garš, daži bija ļoti stāvi un tehniski sarežģīti, radot problēmas pa līdzenumu skriet pieradušajai Latvijas izlasei. Jau pēc finiša Latvijas izlases dalībnieki trasi atzina par grūtu, ļoti tehnisku un tajā pašā laikā ne visai simpātisku. Tā teikt, bija forši paskriet, bet otrreiz šeit braukt negribētos. Trases


Teksts: Andris Ronimois | FOTO: Personiskais ARHĪVS

tehniskumu apstiprina arī daudzie savainojumi gan Latvijas izlasē, gan citu izlašu dalībniekiem.

Latvijas izlases sniegums

Latvijas izlase uz startu Kastaljonas pilsētā izgāja 11 dalībnieku sastāvā. Diemžēl jau pirms starta nopietnā savainojumā iedzīvojās izlases sastāvā pieteiktais Ģirts Dakša, kurš uz Spāniju tā arī neaizbrauca. Neveiksmes ar to nebeidzās, un dažus kilometrus pēc starta kritienu piedzīvoja Ilze Limanāne, kura vēlāk gūto savainojumu dēļ bija spiesta izstāties. Savainojuma dēļ līdz finišam

Andrim Ronimoisam izdevās finišā sasniegt 11. vietu, kas ir augstvērtīgākais rezultāts Latvijas taku skriešanas izlases vēsturē

netika arī Kristaps Broks un veselības problēmas trasē piemeklēja Lindu Boldāni. Divu dāmu izstāšanās nozīmēja, ka, lai iegūtu ieskaiti komandu kopvērtējumā, līdz finišam ir jātiek atlikušajām trīs Latvijas skrējējām. Visātrāk, neskatoties uz to, ka 35 kilometrus nācās skriet ar krietni izmežģītu un pamatīgi sapampušu potīti, finišu sasniedza Anete Švilpe, kura dāmu konkurencē ierindojās 52. vietā. Viņai sekoja pasaules čempionātu debitante

29


KĻŪSTAM PAR SĒRFERIEM

DODAMIES KANJONINGĀ UN KEIVINGĀ

MĀCĀMIES NESKRIET KĀ ARĪ: SKRIENAM AR SUŅIEM IZMĒĢINĀM TRIATLONU UZZINĀM SVARĪGĀKO PAR BURĀŠANU LAIŽAMIES AR 7 DAŽĀDIEM SKRITUĻSLIDU VEIDIEM 30


Vīrieši

Jolanta Krastiņa (76. vieta) un Viviana Kirilova (82. vieta), kuras abas sasniedza savu labāko rezultātu karjerā I-TRA kotācijas vērtējumā. Izlašu vērtējumā komandai tas deva 18. vietu 23 ieskaiti ieguvušo komandu konkurencē. Ņemot vērā apstākļus, sieviešu izlases sniegums vērtējams kā labs. Arī vīru izlasi trasē negaidīja viegla pastaiga. Jau no pirmajiem kilometriem līderu uzliktais temps bija ļoti augsts un tam līdzi netika Latvijas izlases labākie skrējēji. Andris Ronimoiss ļoti ilgi turējās trešajā desmitā un tikai tad, kad trase kļuva tehniski sarežģītāka un kalnaināka, viņam izdevās pakāpties augstāk un finišā sasniegt 11. vietu, kas ir augstvērtīgākais rezultāts Latvijas taku skriešanas izlases vēsturē. Kā otrs ātrākais starp latviešiem finišēja Didzis Glušņevs (71. vieta), kurš čempionātā tika pie sava labākā rezultāta karjerā I-TRA vērtējumā, bet komandas ieskaiti noslēdza Artūrs Vadzis (87. vieta), kurš lielu daļu trases noskrēja ar savainotu kājas muskuli. Komandu ieskaitē tas Latvijas izlasei deva 15. vietu 34 komandu ieskaitē, bet līdz cerētajam top 10 pietrūka nedaudz vairāk kā stunda. Bez komandas ieskaiti nesošajiem skrējējiem, finišu sasniedza arī Oskars Cimermanis (111. vieta) un Andris Ansabergs (122. vieta). Kopumā vīru sniegumu var vērtēt viduvēji, jo izlasei noteikti bija top 10 potenciāls. Par pasaules čempionāta uzvarētājiem kļuva nīderlandiete Ragna Debats un spānis Luis Alberto Hernando, bet komandu ieskaitē pārliecinoši uzvarēja abas Spānijas izlases.

1 2 3 4 5 11 71 87 111 122 DNF

Dalībnieks

Valsts

Luis Alberto Hernando Cristofer Clemente Thomas Evans Jonathan Albon Ludovic Pommeret Andris Ronimoiss Didzis Glušņevs Artūrs Vadzis Oskars Cimermanis Andris Ansabergs Kristaps Broks

ESP 08:38:35 ESP 08:46:19 GBR 08:49:35 GBR 08:53:41 FRA 08:58:12 LAT 09:16:34 LAT 10:43:17 LAT 11:12:14 LAT 12:00:27 LAT 12:27:29 LAT

Rezultāts

Sievietes 1 2 3 4 5 52 76 82 DNF DNF

Dalībnieks

Valsts

Ragna Debats Laia Canes Claire Mougel Gemma Arenas Maite Mayora Anete Švilpe Jolanta Krastiņa Viviana Kirilova Ilze Limanāne Linda Boldāne

NLD 09:55:00 ESP 10:11:11 FRA 10:15:23 ESP 10:25:58 ESP 10:28:20 LAT 12:21:12 LAT 13:12:50 LAT 13:24:32 LAT LAT

Rezultāts

Nākamais pasaules čempionāts 9. Pasaules čempionāts taku skriešanā norisināsies Portugālē, ceturtās lielākās pilsētas Koimbras tuvumā. Paredzams, ka čempionāts norisināsies 2019. gada 8. jūnijā, tā aptuvenais garums būs 50 kilometri ar aptuveni 2500 augstuma metriem. Piekto gadu pēc kārtas Pasaules čempionātā taku ultramaratonā plāno piedalīties arī Latvijas izlases skrējēji. Pirmās ceļazīmes uz Pasaules čempionātu tiks izcīnītas jau 2018. gada 6. oktobrī, kad Siguldas Kalnu Maratona ietvaros tiks noskaidroti Latvijas čempioni, kas ne tikai automātiski kvalificēsies dalībai Pasaules čempionātā, bet uz sacensību laiku iegūs arī Pasaules čempionāta organizatoru pilnībā apmaksātu viesnīcu. Pārējiem būs jāgaida pirmā atlases kārta, kas tiks veikta 2019. gada 15. janvārī. Lai kvalificētos Latvijas izlases kandidātos, ir nepieciešams I-TRA reitings, kas augstāks par 500 punktiem sievietēm un 640 punktiem vīriešiem. Papildus ir jābūt finišētām vismaz vienām sacensībām ar minimālo I-TRA izturības (endurance) līmeni 3, kas ir ekvivalents 50 km trasei ar 2000 augstuma metriem, bet ar noteikumu, ka sacensības ir notikušas pēdējo 3 kalendāro gadu laikā uz atlases brīdi. Sīkāku informāciju par atlases kārtību var atrast www.ultrataka.lv mājaslapā.

Komandu ieskaite Vīrieši 1 2 3 4 5 15

Sievietes

Valsts

Rezultāts

ESP GBR FRA USA GER LAT

26:45:08 27:09:06 27:44:52 28:06:34 29:07:06 31:12:05

1 2 3 4 5 18

Valsts

Rezultāts

ESP FRA USA GBR SWE LAT

31:05:29 31:37:33 32:01:44 32:28:59 33:27:00 38:58:34

31


32


33


RADI SAVU STĀSTU ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS STIRNUBUKA DALĪBNIEKIEM. PĒRKOTSAVU GOPRO HERO5STĀSTU VAI HERO6 BLACK RADI ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS STIRNUBUKA DALĪBNIEKIEM. SAŅEMAT DĀVANU 200 EUR VĒRTĪBĀ. ĪPAŠS PIEDĀVĀJUMS STIRNUBUKA DALĪBNIEKIEM. PĒRKOT GOPRO HERO5 VAI HERO6 BLACK

APSKATĪT PIEDĀVĀJUMU bit.ly/stirnubuks PĒRKOTPIEDĀVĀJUMU GOPRO HERO5 VAI HERO6 BLACK, APSKATĪT PIEDĀVĀJUMUAPSKATĪT bit.ly/stirnubuks

34

SAŅEMAT DĀVANU VĒRTĪBĀ. SAŅEMSIET DĀVANU 200200 EUR EUR VĒRTĪBĀ. bit.ly/stirnubuks


SK U K A T

NA RIESA

Teksts: Māris Berķis, pulsometrs.lv

Ieskrien mežā ar mūsdienu tehnoloģijām Ieskrienot mežā mēs kļūstam labāki un stiprāki, elpojam svaigu gaisu un kļūstam tuvāki dabai. Bet tas nebūt nenozīmē, ka mūsdienu tehnoloģijas mums jāatstāj mājās. GPS pulkstenis uz rokas, pulsa josta ap ap krūtīm un mežā iekšā! Kāda šīm ierīcēm jēga, kādas ir priekšrocības - par to šajā rakstā!

Par GPS un failu ielādi

Mūsdienīgs pulsometrs, kas aprīkots ar GPS, ļaus skriešanas laikā redzēt skriešanas tempu un noskrieto distanci, bet dažiem modeļiem varam ielādēt arī maršruta .gpx failu. Jau izsenis Stirnubuks mājas lapā pirms katra posma ir iespējams lejupielādēt trases .gpx maršrutu, kuru Tu vari ielādēt savā pulsometrā, ja tas atbalsta šādu funkcionalitāti.

distances beigām. Arī šī informācija var labi noderēt, ja domā vai dzirdināšanas punktā ņemt vienu šampanieti vai divus. Kā vēl ļoti labi izmantot ielādējamos maršrutus? Treniņiem! Vai Tu zini, kur ir forša distance, kur var izskriet 20km pa mežu? Es zinu - visur, kur ir bijis Stirnubuks posms! Ielādēju aizvadītā posma .gpx failu pulsometrā un zinu, ka būs lielisks treniņš pa takām, kur iepriekš skrējuši buki, lūši, zaķi un vāveres.

Skienot sekot pulsam Ja Tavs mērķis ir skriet ne tikai šodien, bet visu sezonu un vēl daudzus gadus uz priekšu, tad seko pulsam un plāno atjaunošanos - būt piesardzīgam ir lieliska ideja. Cilvēki mēdz teikt, ka sacensībās pulss nav jāskatās, jo sacensībās tāpat jāskrien ar gāzi grīdā. Nekā nebija! Pulsa josta jāliek ap krūtīm vai vismaz jāseko līdzi pulsometram, kas mēra pulsu no plaukstas locītavas! Lūk kapēc:

Tam ir vairākas priekšrocības: ja skrien pirmais, tas palīdzēs nenoskriet no īstās takas, un, ja aizskriesi pa nepareizo maršrutu pulsometrs uzreiz ziņos, ka esi novirzījies. Daudziem pulsometriem varēsi redzēt arī distances augstumlīkni, kas ļaus redzēt, vai priekšā vēl kalni vai pēc Kalnu Karaļa atlikušā distance ir līdzena. Dažreiz ļoti noder, lai pietaupītu spēkus trases beigu galam. Skrienot vienmēr varēsi redzēt cik atlicis līdz

• Daudzi pulsometri nosaka atjaunošanās ilgumu un pēc lielām slodzēt atjaunoties ir ļoti svarīgi. Lietojot pulsometru, sāksi labāk apzināties, ka atpūta ir daļa no treniņu procesa. • Regulāri lietojot pulsometru iepazīsi savu sirdi un, ja distancē redzēsi, ka pulss ir augstāks nekā parasti, tad zināsi, ka varbūt vērts sevi pietaupīt. • Ja Tu izmanto mūsdienīgu pulsometru, kas saglabā datus mākonī, laika gaitā Tev būs uzkrāti dati, varēsi salīdzināt kā Tava sagatavotība mainījusies no gada uz gadu. • Ja Tu uztver skriešanu nopietni, padomā par treneri! Gudram trenerim noteikti interesēs Tavi sirds ritma dati!

35


36


Aktuālie modeļi

Polar V800, bet Polar M430 un Polar M400 ir ļoti Uz augstākā plauktiņa no Garmin šobrīd aktuālākie racionāli, labi pulsometri, ja vēlamies skrienot redzēt modeļi ir Garmin Fenix 5, Fenix 5X, Fenix 5S, kā arī ātrumu, veikto distanci un sekot līdzi pulsam. TomTom pulsometri ir Forerunner 935. Visi šie modeļi ekonomiski pievilcīgākie, ja pildīs visas aktuālās funkcijas vēlamies ielādēt maršrutu. - tiem ir ielādējami maršruti, TomTom modeļi pieejami arī ar barometriskais altimetrs, bet Fenix Skrienam kopā ielādējamu mūziku un bluetooth 5X mācēs parādīt arī vizuālas ar mūsdienu austiņām komplektā, bet vai kartes. Visiem šiem modeļiem ir skrienot sacensībās vajadzētu ļoti spēcīgas baterijas, kas ļaus GPS tehnoģijām, bet klausīties mūziku? Diez vai! režīmā tikt galā gan ar Lūsi, gan neļaujam tām sev Baudam dabu, esam pie dabas, stirpi garākiem skrējieniem. traucēt! esam mežā - skrienam kopā ar Maršrutu ielāde būs aktuāla arī mūsdienu tehnoģijām, neļaujam Suunto Spartan Sport un Suunto tām sev traucēt! Spartan Trainer modeļiem, bet Suunto Spartan Ultra un Spartan Par visiem modeļiem vairāk mācēs pastāstīt cilvēki Sport Wrist HR Baro būs precīzāki attēlota augstuma pulsometrs.lv teltī katrās Stirnubuks sacensībās. līkne, jo šajos modeļos ir barometriskais altimetrs. No Polar maršrutam ļaus sekot līdzi vienīgi Tiekamies!

37


38


39


40


IESAKA: Juris dzenis

L U A S PA

E

TOP 5

Taku skrējējs

Š

oreiz ne par UTMB, TDS vai CCC, ko ikviens reiz ir dzirdējis vai Chamonix tuvumā pabijis kaut sapņos. Vēlējos pārādīt vēl citus mazāk zināmus taku skrējienus, kas notiek ārpus Latvijas. Protams, ir vēl daudz un dažādi un katram tie būs citi, ar ko vēlamies padalīties. Bet ceru ar šo TOP5 vēl kādu no Latvijas pavelkamies un noskrienam, jo manuprāt galvenais ir dabas baudījums vēl iepriekš nezināmās vietās un takās, kas spēj ieraut un aizraut ik uz soļa.

1.

Salomon Glen Coe Skyline

52 km, 4750 m+ Septembris / Kinlochleven, Skotija

www.skylinescotland.com

2.

Buff Epic Trail

105 km, 5600 m+ Jūlijs / Barruera, Spānijja

www.buffepictrail.com Pireneji un Sant Maurici ezeru  nacionālais parks. Ļoti neskartas dabas zonas, kur liela daļa no maršruta ved pa maz iemītām takām vai bez takām - pa taisno. Visi kāpieni un noskrējieni ir ļoti tehniski un stāvi. Lieliski organizētas sacensības un ikviens no skrējējiem katrā no punktiem tiek sagaidīts kā savs līderis.

Viens no iespaidīgājiem skrējieniem tieši tehniskajā ziņā un neprognozējamiem laika apstākļiem. Galvenais un izaiciniošākais ir pēc 10km kāpiens Stob Dearg, pēc kura tā pa īstam saproti uz ko esi parakstījies. Protams, neskaitāmi noskrējieni pa akmeņainām pļavām un nobirām liek skatīties uz katru soli dubultā. Izaicinājums ikvienam ir Aonach Eagach grēda, pa kuras kori vienatnē ir vairāk nekā 2 km jācīnās bez jebkādiem papildus drošināšanas līdzekļiem. Protams, ikvienam skrējējam ir jābūt pieredzei klinšu kāpšanā, ko reģistrējot ļoti stingri pārbauda.

41


42


L U A S PA

E

4.

Festival des Templiers

61 km / 2900 m+ Oktobris / Millau, Francija

www.festivaldestempliers.com

3.

Salomon Ultra Pirineu

110 km / 6800 m+ Septembris / Baga, Spānija

www.ultrapirineu.com

Lielākais no izaicinājumiem ir pirmie 15km, kura laikā kopā tiek pavarēti vairāk nekā 2000 augstuma metru, pēc kuriem tikai sākas skriešana īstā nozīmē. Ļoti gleznains un leģēndām apvīts Pireneju apvidus, kur jaunībā skrējis un no kura apvidus nāk viens no pazīstamākajiem taku skrējējiem pasaulē - Kilian Jornet. Skrejienā ir izteikti daudz biezu mežu ielejās un atklātas klintis uz kalnu pārejām.

Skrējienu festivāls visai ģimenei, kur šobrīd jau tiek piedāvātas vairāk kā 15 dažādas distances 3 dienu garumā. Šeit skrējēji ierodas ar teltīm un kemperiem un dzīvo pat veselu nedēļu. Tā kā distances ir dažādas, tad pēc distances profila katrs var atrast sev vēlamo. Visi augstākie punkti ir ap 1000 m virs jūras līmeņa, tāpēc laika apstākļiem nav iespēja pārsteigt nesagatavotus. 

5.

Vaarojen Maraton

86 km, 3200 m+ Oktobris / Koli, Somija

www.vaarojenmaraton.fi

Somijas un Koli dabas parka pērle un viens no pirmajiem skrējieniem ārpus Latvijas. Distance šobrīd ir pagarināta virs 100km, bet princips ar diviem apļiem ir saglabāts. Iespējamība, ka rudenī sastapsies ar sniegu un salu šeit ir diezgan liela. Dabas skati un plašumi ar ezeriem, kā arī mazs posms ar laivu vai plostu distances vidū, ikvienam iedos otru elpu. Finišā, līdzīgi kā Siguldas kalnu maratonā, jāpieveic slēpošanas kalns, tikai citos izmēros :)

43


DĀ N E L KA

RS

IESAKA: rimants liepiņš

JŪNIJS P

O

T

C

P

sestdiena

svētdiena

1

2

3

3

4

5

6

7

8

9

Piebalgas STIRNU BUKS Laulasmaa ultra

10

11

12

13

14

15

16

EcoTrail Stockholm

17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

9

16

23 Skrējiensoļojums

Nakts taku skrējiens Zilonis Babītē

Ventspils maratons

24

Rīga – Valmiera

29

30 30

P

sestdiena

svētdiena 1 8

Vilkaču maratons, Tukuma novads

JŪLIJS P

O

T

C

2

3

4

5

6

7

7

Zermatt Marathon

9

10

11

12

13

13

14

14

Laukinis Trail Kintai Jelgavas pusmaratons

16

17

18

19

20

20

21

20.-22.07. Etna Trail

23

24

25

26

27

30

27

21

28 KAMPARKALNA

28

STIRNU BUKS

15

15

22

Rõuge Trail Run

Vivobarefoot baskāju rogainings

22

Sveikuļu rogainings

29

27.-29.07. Swiss Alpine Irontrail

29

31

AUGUSTS P

44

O

T

C

P

sestdiena

svētdiena

1

2

3

4

Cēsis ECO Trail

5

2

4

6

7

8

9

10

11

11

Kuldīgas pusmaratons

12

13

14

15

16

17

18

18

Šlokenbekas Stirnu buks Laukinis trail

19

20

21

22

23

24

25

25

Baltijas Baso pēdu ultramaratons

26

27

28

29 29

30 30

31 31

Ultra-Trail du Mont-Blanc®


16. JŪN.

EcoTrail Stockholm Zviedrija. Taku skrējiens pilsētvidē. stockholm.ecotrail.com 8 / 16 / 45 / 80 km

7.

JŪL.

Zermatt Marathon. Šveice. Materhorns. Šveices Itālijas pierobežā. zermatt.ch 21.1 / 42.2 / 45.6 km

15. JŪL.

15.07. Vivobarefoot baskāju rogainings Saulkrasti rogaining.lv 3/4h

28. JŪL.

Kamparkalna STIRNU BUKS Talsu novads. stirnubuks.lv 5 / 11 / 22 / 31 km

18.

AUG.

ŠLOKENBEKAS STIRNU BUKS Talsu novads. stirnubuks.lv 5 / 11 / 22 / 31 km

17.

JŪN.

23. JŪN.

Ventspils maratons Skrien Latvija! bigbankskrienlatvija.lv

Rīga – Valmiera Skrējiensoļojums

5 / 10 / 21.1 / 42 km

107 km

13. JŪL.

13.-15.07. Rõuge Trail Tour / Rõuge Trail Run Igaunija. 3 dienu taku skrējiens. trailrun.ee 8 / 21 / 42.2 / 84.4 km

20. JŪL.

20.-22.07. Etna Trail. Itālija. Joprojām aktīva vulkāna piekājē! Sicīlija. etnatrail.it 12 / 24 / 52 / 94 km

2.

AUG.

“S!-Skrien 2018” Fischer Slēpošanas centrs, Sigulda 4.posms

18.

AUG.

18.08. Laukinis trail Vilniaus nakties miškas Lietuva. laukinistrail.weebly.com/ 6 / 14 / 26 km

14. JŪL.

Laukinis Trail Kintai. Lietuva. Taku skrējienu seriāls. laukinistrail.weebly.com 8 / 16 / 30 km.

22. JŪL.

21.-22.07. Sveikuļu rogainings. Tukums. coksilva.lv 3 / 6 / 24 h

4.

AUG.

04.08. Cēsis ECO Trail cet.lv 16 / 80 km

25. AUG.

25.08. Baltijas Baso pēdu ultramaratons Mazirbe, Kolka, Ģipka, Roja bbultramarathon.com 11 / 34 / 53 km

30. JŪN.

Vilkaču maratons

Iespējams, grūtākais maratons Latvijā. vilkacumaratons.lv 42.2 km

14. JŪL.

Jelgavas nakts pusmaratons. Skrien Latvija! bigbankskrienlatvija.lv 5 / 10 / 21.1 km

27. JŪL.

27.-29.07. Swiss Alpine Irontrail. Šveice. DavosaSanktmorica. Šveices glamūrs un šarms. swissalpine.ch 12 distances: 12 - 127 km

11.

AUG.

11.08. Kuldīgas pusmaratons Skrien Latvija! bigbankskrienlatvija.lv 5 / 10 / 21.1 km

29. AUG.

29.-31.08. Ultra-Trail du Mont-Blanc® Courmayeur, Chamonix utmbmontblanc.com 55 / 101 / 119 / 171 km

45


46


47


PA

EZA M S MANIT

Stirnu buks tika radīts kā sacensības, kurās pašiem gribētos piedalīties. Mums visiem organizatoriem ir lielākas vai mazākas ģimenes un patiesi priecājamies redzēt, ka mūsējie skrien. Mammas, tēti, otras puses un gandrīz visi bērni. Tāpēc ir forši, ka mežā nokļūst arī citas ģimenes un skrien visi kā viens. Tādi ir Pētersoni. Ļoti sportiska ģimene un ļoti uzticīgi Stirnu bukam. 48


Teksts: Signis Vāvere

Pētersonu ģimene Sietiņiezis un atsaucīgi sporta dzīves organizētāji. Otra Kā nokļuvāt līdz skriešanai mežā? 2015. gada rudenī bijām aizvadījuši savus pirmos vieta varētu būt Mazsalaca ar Skaņākalna dabas parku. skrējienus un “saslimuši” ar skriešanu. 2016. gada Kas visvairāk patīk trasē? sezonu jau plānojām aizvadīt daudz “skrienošāk”. Kā Visvairāk patīk atmosfēra! Jāatzīst, lai arī Stirnu prioritāti izvirzījām piedalīties lielākajos skriešanas seriālos – Big Bank Skrien Latvija posmos, un internetā buks šogad ir palicis daudz lielāks apmeklētāju skaita pieejamie iepriekšējās sezonas video raisīja neviltotu ziņā, tas nav bijis par pamatu Stirnu bukam zaudēt savu interesi par Stirnu buku. Atzīsimies, ka klātienē Stirnu kvalitāti un īpašo atmosfēru. Mums kā ģimenei patīk, buks izrādījās vēl aizraujošāks – ar savu lielisko un ka Stirnu buks ir ģimenei draudzīgs, ir padomāts par neatkārtojamo auru, kas savijās gan ar skriešanu, gan bērniem – ir savs skrējiens, savas sacensības atbilstoši savam vecumam, kā arī bērnu stūrītis, kur pavadīt interesanti pavadītu laiku un ballīti vienlaicīgi. Pirmais Stirnu buks, ko mēs aizvadījām, bija 2016. laiku, kamēr vecāki ir trasē. Tāpat ļoti patīk lieliskā gada karstais Ventas ielejas posms Kuldīgā. Ne visiem un draudzīgā atmosfēra pēc skrējiena – ar daudziem ģimenes locekļiem tas bija veiksmīgs un iedvesmojošs apmierinātiem skrējējiem un, protams, ar kādas meža taku skrējiens. Bērni – Marta Luize un Dominiks lieliskas muzikālās apvienības uzstāšanos. aizvadīja savus pirmos Susuru skrējienus, bija ļoti Kas Stirnu bukam pietrūkst? apmierināti ar saviem skrējieniem, Marta Luize pat Grūti iedomāties, kas Stirnu bukam pietrūkst, jo par iemanījās kāpt uz pjedestāla. Arī tētim Kasparam karstums netraucēja aizvadīt lielisku skrējienu, ar kuru visu ir padomāts.... varbūt vienmēr saulains laiks! pats bija apmierināts. Taču mammai Laurai Kuldīgas Otra foršākā lieta pēc taku skriešanas? posms (kad nācās pamosties Kuldīgas slimnīcā, lai Otra foršākā lieta mūsu ģimenei ir sniegota un atgūtos pēc dehidratācijas) bija nopietns mācību pietiekami auksta ziema, kuru posms, kas lika mācīties ambīcijas varam pavadīt uz kalna, – lai Marta saskaņot ar realitāti – izvērtēt Luize un Kaspars varētu snovot, savas skriešanas spējas, treniņu Ļoti patīk lieliskā savukārt Dominiks un Laura, kas procesu un prasmi ieklausīties un draudzīgā jūtas stabilāki un veiklāki uz divām savā ķermenī. Liels paldies jāsaka nesasprādzētām kājām, – slēpot ar atsaucīgajiem skrējējiem, kas atmosfēra kalnu slēpēm. nesavtīgi sniedza savu atbalstu ar daudziem trasē šādam neapdomīgam un maz Kam vajadzētu uzstāties uz pieredzējušam skrējējam. Bet, lai apmierinātiem Stirnu buka skatuves? kā arī mums nebūtu gājis, – Stirnu skrējējiem. Mēs kā Valmieras puses patrioti buku mēs iemīlējām, un pēc tam esam par Age Of Stones. esam apmeklējuši visus turpmākos posmus. Cik Stirnu bukos esat piedalījušies? Esam pabijuši 13 Stirnu buka posmos, bet kopā Kuri no Stirnu buka zvēriem esat jūs? Dominiks jau trešo sezonu ir Susurs un šogad esam skrējuši 49 distancēs, jo Kaspars izlaida Kornetu distanci veic viens pats. Marta Luize no Lielā susura posmu ar attaisnojumu, ka tajā dienā piedalījās pirmajā ir kļuvusi par Vāveri un startē skolu čempionātā. Laura Latvijas čempionātā Half Ironman stafetē vīriešiem, un no Zaķa ir “izaugusi” par Stirnu buku. Kaspars savās Marta Luize un Dominiks izlaida Madonas Smeceres ambīcijās no Zaķa izauga līdz Lūsim, bet saprata, ka sila posmu, jo bija puķu bērni tantes kāzās. fiziski gatavāks ir Stirnu bukam. Katrai distancei savs Kā jūs sauc un kura ir jūsu komanda? laiks. Sirdī esam VSK Noskrien biedri un tādi arī būsim. Bet šobrīd cenšamies ar savu piemēru un aizrautību Jūsu labākais Stirnu buka posms? Mūsu ģimenes vairākums nobalsoja, ka visvairāk popularizēt skriešanu savā dzimtajā novadā un esam patika Liepājas Karostas Stirnu buks. Jo tā mums priecīgi, ka Kocēnu novads beidzot no savas puses visiem bija pirmā nopietnā ciemošanās Liepājā, un iesaistās, lai arī cik skeptiski uz mums sākotnēji trase bija lieliska ekskursija pa šīs pilsētas tūristu skatījās, un beidzot izrāda iniciatīvu, apvienojot novada skrienošos iedzīvotājus savā Kocēnu novada komandā, iecienīto Karostu, jūras krastu, molu. bet vēl tāls ceļš ejams! Ceram, ka vietējie sporta skolotāji un sporta skolas treneri būs daudz atsaucīgāki Kur būtu Stirnu bukam jālec? Protams, ka Stirnu bukam ir jālec Ziemeļvidzemē – un beidzot spēs izveidot kārtīgu Kocēnu novada bērnu Kocēnu novadā, kur ir lieliski priežu meži un meža takas, un jauniešu komandu.

49


50


51


PIE

52

OJ U V I Z D

MS


Teksts: Inta Amoliņa, pārpublicēts no www.noskrien.lv

Tikšanās ar Lūsi T

ērvetē, skrienot Buka distanci sacensībās “Stirnu ne noķert, tad vismaz pakritīšu viņam uz nerviem. buks”, bija tik grūti, ka apsvēru domu turpmāk Tikmēr kritu viņam uz nerviem, kamēr esam blakus. pāriet uz Zaķa distanci. Bet, reģistrējoties uz Ko nu? Man negribas skriet pa priekšu, bet nesākšu tak Ogres Zilajiem kalniem, roka paslīd un nospiež Lūša bremzēt! Lieku garām, bet priekšā kalniņš. Nevaru tak distanci. Liela loma tur atkal ir meitai Guntai, kura sevi apkaunot un uzreiz pēc apdzīšanas pāriet soļos! apgalvo, ka man vajagot beidzot noskriet ko garāku Gribi vai negribi, jāskrien! Grūti. Bet man vajadzētu un ka Lūša distancē mazāka konkurence uz pjedestālu pazust no viņa redzesloka, lai viņam negribētos mani manā vecuma grupā. Vārdiņam “pjedestāls” ir liels apdzīt. Domājams, ka viņu nokaitināju. Skatos, priekšā zīme, ka tūlīt dzeršanas punkts. Ļoti spēks, dikti jau gribētos pacīnīties par kādu trešo vietu! labi, bet kas tad nu – priekšā kaut kāda dubļu zampa. Bet par baltu velti to šoreiz nevarēs dabūt, būs jācīnās. Starta koridorā stāvot, atkal nāk virsū šaubas – ko Vai tiešām organizatoriem ir tik laba humora izjūta? Bet es te daru? Mana vieta ir uz dīvāna – zeķes adīt! Saku nē, kalniņā ir redzams arī dzirdināšanas punkts. Fū! 20 km aiz muguras, un kontrolpunktā Guntai, ka laikam sāp ceļgals un mani sagaida ar Latvijas himnu. slikta dūša metas. Gunta nosaka, ka Nez, tas man, vai arī tā sagaida tas ir tikai galvā. Nu labi, ja galvā, visus? Tas tomēr nav man, bet par tad galvā! Nesāp man nekāds ceļgals Pēc dažiem godu Latvijas hokejistiem. Nu labi. un nav nekādas sliktas dūšas. Tās ir metriem mani Te mani noķer arī dzeltenais krekls tikai atrunas. Mani mierina doma, un saka, ka knapi mani panācis. ka pārgājiens arī ir labs sporta pārņem maģiska Saku, ka varu paturēt tempu – veids. Ieraugu Rimantu un saku, lai sajūta. Tā, tas lai ķer mani! Un prom esmu. Tā uz loteriju mani negaida, ka būšu nu mēs tur visu laiku skrienam vēl mežā. ir Lūsis! Apkārt blakus. Kalniņā man garām. No Starts. Skrienas normāli, nākas iestājas klusums. kalniņa es garām. Sākam pļāpāt un pat sevi piebremzēt, jo, vadoties aizrunājamies par Rīga – Valmiera. pēc tempa, esmu sākumam par ātru. Izrādās, esam tikušies Rubenē. Nu Skrienu burzmā, apkārt čaloņa, un man jau liekas normāli, ka skrienu klāt ir vieta, kur buki aiziet pa labi. Tā vien gribētos kopā ar visiem virzīties uz finiša pusi, līdzīgi ar ultramaratonistu. Mums abiem iet grūti, jo negribu un negribu atpalikt. Tad mums pietuvojas bet man vēl priekšā Lūša cilpa. Pēc dažiem metriem mani pārņem maģiska sajūta. arī visātrākais, sirdī jaunais nūjotājs (pēc jaunajiem Tā, tas ir Lūsis! Apkārt iestājas klusums. Čalotāji likumiem nevienu jau vārdā nedrīkst saukt). Tā nu abi devušies uz finišu. Klusums relatīvs, jo mežs sāk ar tevi ar dzelteno kreklu prātojam, ko tie nūjotāji lieto. Pēdējie runāt. Putniņi vītero, lapiņas plaukst. Ievu krūms apņem kilometri tā arī paiet, trijatā pļāpājot. Uz beigām gan es tevi ar mīkstu, smaržīgu pēli un aicina uzkavēties. padodos un palieku viena. Nu, ko, līdz galam jātiek! Ak, šīs ievas! Nekādas ievas – skrien! Tālumā, aiz Paldies Vāverei ar visskaistākajiem matiem, ka neļāva pagrieziena pazūd jauneklis dzeltenā kreklā, un es man soļot pie paša finiša! Un tiešām, es to paveicu! Pēc finiša pateicos saviem tempa turētājiem. Drīz palieku viena ar savu Lūsi. Biju nolēmusi, ka tad, kad palikšu viena, varēšu jau arī apbalvošana. Ļoti cerēju, ka esmu trešā. Bet mierīgi, baudot mežu, pāriet soļos, bet padomājot nē – trešā vieta citai. Nu, kad nav, tad nav! Bet, kad saprotu, ka nekas taču nesāp un nav nekāda iemesla izsauca mani uz pirmo vietu – neticēju savām ausīm! soļot. Skrienu tik tālāk. Atkal ievas. Nē. Nekādas ievas. Šitās emocijas! Neliegšos, tas ir patīkami un forši. Paldies foršajām Vāverēm un lieliskajiem Riekstiem Skrien! Lūša cilpā notiek visādas dīvainas lietas. Izturības par vētrainajiem apsveikumiem! Viena no Vāverēm kontrolpunktā strauji tuvojas vīrietis ar kaut kādu pieprasa stāstu. Lūdzu! Paldies ģimenei! Bet vislielākais dīvainu aparātu. Izskatās, ka grib man to iedot. Kas paldies Guntai par iedvesmošanu! Apskāviens pirms man tagad būtu jādara? Es negribu skriet tālāk ar kaut starta – tas lika saņemties! Pēc apbalvošanas saku Guntai, ka man šodien kādu aparātu rokā. Ak, nē, paldies Izturībai, tā ir tikai baltā svītra, ka loterijā laimēšu pulsometru, kaut man laika kontrole! nevajag. Atdošu Guntai. Darīts! Guntai beidzot ir Ievas! Nē! Pēkšņi ieraugu sev priekšā dzeltenā krekla pulsometrs! Paldies pacietīgajiem lasītājiem, ja jums interesēja, īpašnieku. Ko tas nozīmē? Es viņam tuvojos? Tad taču tas ir cērtams kociņš! Mēģināšu noķert. Nu, ja ko sacensībās domā lēnais gals!

53


54


55


PIE

56

OJ U V I Z D

MS


TEKSTS: Irēna Gedroviča, Liene Piķe

Viens mācību gads kā viens Stirnu buka posms “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”, škiet, šo teicienu zina visi. Un šajā teicienā ir liela patiesība. Ceļš uz panākumiem nekad nav viegls. Ikvienā vecumposmā ir savas augšanas grūtības. Īpaši pusaudžu vecumā. Kāds savu individualitāti atrod caur hobijiem, kāds klusībā mājas sienās, bet kādam gribas iziet dažādus maldu ceļus pirms atrast savējo.

G

ribam pastāstīt par Alekša pieredzi, lai, saglabāt vienmērīgas sekmes visu mācību gadu. Liene, Aleksis un puiša klasesbiedrs noslēdza iespējams, palīdzētu kādam citam jaunietim atrast savu ceļu – veselīgāku, mērķtiecīgāku un savstarpēju vienošanos, ka tas puisis, kuram būs labāka vidējā atzīme (pie nosacījuma, ka visas atzīmes ar jaunu spēku doties augšup un augšup. Aleksis ir jauns, foršs un zinātkārs čalis, kuram patīk ir sekmīgas) tiks pie balvām – kino biļetes un “Jump skriet un skatīties anime jeb Japānas animācijas filmas. Space” apmeklējuma. Paralēli sacensībai Liene visu Pirms kāda laika Aleksim bija grūtības iedzīvoties mācību gadu reizi nedēļā ar abiem puišiem tikās klasē un, lai aizstāvētu sevi viņš izmantoja sabiedrības skolā, lai kopā uzspēlētu kādu galda spēli, runātos vairākumam nepieņemas tehnikas. Skolas vidē viņš par dzīvi un mācību sasniegumiem. Rezultātā abi puiši visos priekšmetos ieguva netika atbalstīts un pamācīts, kā sekmīgas atzīmes, kā arī uzslavas šādās situācijās rīkoties citādāk. no skolotājiem par sasniegumiem Tādēļ Aleksis nomainīja skolu, mācībās. kurā sākās un vēl joprojām turpinās Esiet citādi! Kad taujājām Lienei, kā viņai pārmaiņu process ar augšupejošu ienāca prātā salīdzināt mācību līkni, jo puisis ir iemācījies, kā Esiet drosmīgi! procesu ar Stirnu buka skrējienu, veselīgā veidā sevi aizstāvēt, ir Nedariet visu viņa saka: ”Tas bija spontāns nostiprinājusies viņa pašapziņa. tā, kā tas darīts “klišķis”, kad pēc kāda skrējiena Viens no atspēriena punktiem kopā ar Aleksi pārrunājām Stirnu Alekša pārmaiņu procesā bija vienmēr! buka Vāveres trasē piedzīvoto”. iesaistīšanās Rīgas SOS ģimeņu Liene pati savas skriešanas atbalsta centra pusaudžu atbalsta gaitas uzsāka 2013. gadā, kad programmā “Pārinieks”. piekritusi kopā ar tā brīža kolēģiem Programmas ietvaros Aleksis kopā ar programmas “Pārinieks” pusaudžu atbalsta un jauniešiem no biedrības “Asociācija Dzīvesprieks” personu Lieni Piķi skrēja 2017. gada sezonas Stirnu piedalīties “Stipro skrējienā”. Pēc šī lēmuma nekas buka posmos. Skrienot kopā, viņi abi nonāca pie cits neatlika kā sākt trenēties, lai gan jau kopš skolas atklāsmes, ka veids, kā Aleksis skrien katru Stirna buka laikiem sports nebija mīļākais priekšmets. Šajā gadā posmu, ir ļoti līdzīgs veidam kā viņš mācās – viens Liene pieteica savu dalību programmā “Mans pirmais Stirnu buka posms līdzinājās Alekša uzvedībai mācību maratons”, bet diemžēl programmā netika uzņemta. Par gada laikā. Aleksim patīk paskriet sprintu un tad spīti tam Liene saviem spēkiem šogad noskrēja pirmo atpūsties, tad atkal “uzsprintot” un atkal atpūsties. Tieši pusmaratonu, kas kādreiz šķita neiespējami.. Liene, diplomēta psiholoģe un sociālā darbiniece, tas pats notika mācību procesā, kas neveicināja labas sekmes. Liene kopā ar Aleksi atrada risinājumu – tāpat savā darbā iedvesmojusies no amerikāņu skolotāja kā skrējienā labāk saglabāt vienmērīgu tempu visu Rona Klārka grāmatas “Nost ar garlaicīgām mācību laiku, arī mācībās viņi meklēja motivāciju, lai censtos stundām”, kas ir veidojis citādu pieeju darbā ar

57


KĀ AUG MEŽS

1 m³ 1,3

O2

SEKUNDĒS

LAI IZAUGTU 1 m³ KOKSNES, NEPIECIEŠAMA 1 TONNA CO2

CO2

KOKS – PIESAISTĪTĀJS, OGLEKLIS PALIEK NOGLABĀTS ARĪ VISOS KOKSNES PRODUKTOS

1 m³ KOKSNES LATVIJAS MEŽĀ IZAUG VIDĒJI 1,3 SEKUNŽU LAIKĀ

6–8 m³

VIDĒJAIS PIEAUGUMS GADĀ (CIK MEŽAUDZE SARAŽOJUSI

VIDĒJI LATVIJĀ

KOKSNI UZ 1 ha):

6–8 m³ KOKSNES UZ 1 ha GADĀ

15 m³ 3 m³ JAUNAUDZEI

LĪDZ 15 m³ KOKSNES UZ 1 ha GADĀ 58

KOKSNE • STĀDI • ATPŪTA

VECAM MEŽAM

AP 3 m³ KOKSNES UZ 1 ha GADĀ


pusaudžiem un jauniešiem. Viņas mīļākais citāts no grāmatas ir: “Esiet citādi! Esiet drosmīgi! Nedariet visu tā, kā tas darīts vienmēr! Nevis kāpiet lejā pa kāpnēm kā visi citi, bet slīdinieties! Rīkojieties un dzīvojiet bez bailēm”. Par pusaudžu atbalsta programmu “Pārinieks”. Programmā sadarbojamies ar ģimenēm ar bērniem, kuru uzvedība ir novedusi vai var novest pie prettiesiskām darbībām. Programmā tiek veicināta pusaudža individuālā izaugsme un sociālās prasmes, kā arī tiek atbalstīta izglītības ieguve un nodarbinātība. Programmas pamatprincips ir līdzdalība – “aktīva, apzināta un brīvprātīga iesaistīšanās lēmumu pieņemšanā”, jo kopā ar vecākiem un pusaudzi tiek meklēts veids, kā veicināt viņa personības individuālo izaugsmi, domājot par izglītības ieguvi, brīvā laika pavadīšanu, nodarbinātību, sociālajām un pašaprūpes prasmēm un veselību. Tas tiek īstenots tiekoties individuālajās un grupu nodarbību tikšanās reizēs. Programmu realizē psihologi - pusaudžu atbalsta personas, sadarbībā ar ģimenes sociālo darbinieku. Pēc nepieciešamības sadarbībā tiek iesaistīti citi speciālisti: psihologs, psihoterapeits, psihiatrs, narkologs, jurists, ģimenes asistents. Ja arī Jūsu ģimenes vai paziņu lokā ir kāds bērns vai pusaudzis, kam noderētu palīdzība, aicinām Jūs taujāt Rīgas Sociālajā dienestā pēc nosūtījuma uz SOS Bērnu ciematu asociācijas īstenoto “Pārinieka” programmu. Iesaistītajiem bērniem un ģimenēm programma “Pārinieks” ir bez maksas. Lielu daļu programmas izmaksu sedz Rīgas pašvaldība, taču papildus aktivitātēm - nometnēm, inventāram, dalības maksu segšanai dažādos pasākumos nepieciešams labas

Esiet citādi! Esiet drosmīgi! Nedariet visu tā, kā tas darīts vienmēr! gribas cilvēku un uzņēmumu atbalsts. Ja arī Jūs vēlaties sniegt palīdzību jauniešiem, kuri saskārušies ar grūtībām, Jūs varat iesaistīties programmas atbalstīšanā, ziedojot tai savu brīvo laiku (piemēram, iesaistot kādu no programmas jauniešiem skriešanas treniņu procesā) vai ziedojot programmai finanšu līdzekļus. Ziedot var mājas lapā www.sosbernuciemati.lv vai uz kādu Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas (reģ. nr. 40008029381) ziedojumu kontiem: SEB bankā LV56UNLA0050011994184 Swedbank LV65HABA0551033254521 Nordea bankā LV44NDEA0000083612402 kontakti saziņai par brīvprātīgo iesaisti jauniešu aktivitātēs - Liene Piķe, T. +371 26382133, E-pasts Liene.Pike@sosbca.lv Vēlamies teikt sirsnīgu paldies visai Stirnu buka komandai un personīgi Rimantam Liepiņam par sniegto iespēju SOS ciematu ģimenēs augošajiem bērniem un atbalsta programmu jauniešiem bez maksas startēt Stirnu buka skrējienos!

59


60


61


REZ

AT T L U

I

LVM čempionāta taku skriešanā

Zēni U10 Dalībnieks

Meitenes U10 Skola

Skola

Rezultāts

1

Ginters Bērziņš

Madonas pilsētas 1. vidusskola

00:31:35

1

Annika Zālīte

Ulbrokas vidusskola

2

Martins Stūrītis

Siguldas 1. pamatskola/ Siguldas Sporta skola

00:31:38

2

Keita Zviedre

Ikšķiles vidusskola

00:34:32

3

Leo Bilāns

Laurenču sākumskola/ Siguldas sporta skola

00:32:21

3

V. Bogdanova

Aizputes vidusskola/ Maratona klubs / Firma L4

00:35:00

4

M. O. Zvirbulis

Zemgales vidusskola/SK SLAMPE / ZEVID

00:33:35

4

Marta Ļaudama

Aizputes vidusskola/ Liepājas rajona sporta skola

00:35:32

5

Dāvis Bartuševics

Jelgavas 4. vidusskola

00:34:35

5

Elīza Ērenfrīde

Rīgas 84. vidusskola

00:35:56

6

Jurģis Cakuls

Pamatskola "Rīdze"/ Pamatskola "Rīdze"

00:36:24

6

Katrīna Gedroviča

Jaunmārupes pamatskola

00:38:47

7

Miks Toms Janševskis

Mežinieku pamatskola/ Mežinieku pamatskola

00:36:45

7

Elza Černuho

Jelgavas 4. vidusskola

00:39:04

8

Roberts Kangizeris

Jaunmārupes pamatskola

00:36:46

8

Anastasija Balode

Salacgrīvas vidusskola/ Salacgrīvas vidusskola

00:39:22

9

Toms Saulīte

Jelgavas 4. vidusskola

00:36:48

9

Melānija Čudare

Jelgavas 4. vidusskola/ Upes vēji

00:40:21

Engures vidusskola

00:37:05

10 Anete Kaļva

Ķeguma komercnovirziena vidusskola

00:42:28

10 Ralfs Misjuro

Zēni U12 Dalībnieks 1

Emìls M. Reinfelds

00:31:30

Meitenes U12 Skola Rīgas 69. vidusskola

Dalībnieks

Rezultāts 00:27:33

1

Skola

Rezultāts

V. Bogdanova

Aizputes vidusskola/ Maratona klubs / Firma L4

00:26:58 00:29:40

Mazzalves pamatskola/ Mazzalves pamatskola

00:27:53

2

Melānija Zālīte

Ķekavas vidusskola/ Baldones vieglatlētikas nodaļa

Ralfs Dzosens

Ikšķiles vidusskola

00:28:00

3

Keita Marcinkeviča

Laurenču sākumskola/ Siguldas sporta skola

00:29:47

4

Valters Jonass

Aizputes vidusskola/ Liepājas rajona sporta skola

00:28:30

4

M. L/ Pētersone

Valmieras Pārgaujas sākumskola/VSK Noskrien

00:30:36

5

Arno Pušņins

Laurenču sākumskola/ Siguldas Sporta skola

00:28:44

5

Nikija Mikāle

Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads

00:31:38

6

Toms Kārlis Auziņš

Rīgas Katoļu ģimnāzija/ Sporta skola Arkādija

00:28:55

6

Loreta Zālīte

Ulbrokas vidusskola

00:33:17

7

Kārlis Bartuševics

Jelgavas 4. vidusskola

00:29:19

7

Inguna Sakne

Mazzalves pamatskola/ Mazzalves pamatskola

00:33:36

8

Ričards Čudnovs

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

00:29:35

8

Adele Balanasa

Siguldas pilsētas vidusskola/Siguldas sporta skola

00:33:42

9

Bruno Bilāns

Laurenču sākumskola/ Siguldas sporta skola

00:29:38

9

Anna N. Berkolde

Lejasciema vidusskola/ SK,,Lejasciems"

00:34:46

Bauskas sākumskola/ Bauskas sākumskola

00:30:42

10 Evelīna Misāne

Ādažu vidusskola

00:35:30

2

Rauls Sakne

3

10 Henrijs Bušs

Zēni U14 Dalībnieks

Meitenes U14 Skola

Dalībnieks

Rezultāts

1

Gustavs Auziņš

Laurenču sākumskola/ Siguldas sporta skola

00:26:26

2

Artūrs F. Igaviņš

Lejasciema vidusskola/ SK,,Lejasciems"

00:27:03

3

Ernests Gūtmanis

Engures vidusskola/ Engures sportam

4

Lukass Pušņins

5 6

Skola

Rezultāts

I. Bogdanova

Aizputes vidusskola/ Maratona klubs / Firma L4

00:26:56

2

Ieva Pūpola

Aizputes vidusskola/ Maratona klubs/Liepājas rajona sporta skola

00:28:52

00:27:40

3

Estere Volfa

Cēsu 1. pamatskola/Cēsis

00:29:24

Laurenču sākumskola/ Siguldas Sporta skola

00:27:53

4

Indra Mackeviča

Ikšķiles vidusskola/Ogres NSC

00:30:15

Jānis Stūrītis

Siguldas 1. pamatskola/ Siguldas Sporta skola

00:29:17

5

Zanda Zariņa

Mazzalves pamatskola/ Mazzalves pamatskola

00:30:20

Rainers Balodis

Talsu 2. vidusskola/Talsu novada sporta skola

00:29:17

6

Elizabete Galvane

Lejasciema vidusskola/ SK,,Lejasciems"

00:30:36

7

Jānis Kravalis

Siguldas pilsētas vidusskola/Siguldas sporta skola

00:29:18

7

Keita Upeniece

00:30:44

8

Mārcis Millers

Engures vidusskola

00:29:41

8

Linda Auziņa

Aizputes vidusskola/ Liepājas rajona sporta skola Nacionālā Mākslu vidusskola/Sporta skola Arkādija

9

Nikita Bondarevs

/BALTAIS

00:30:20

9

Nora Veismane

Mazzalves pamatskola/ Mazzalves pamatskola

00:32:41

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"

00:30:55

10 Zaiga Paegle

Jelgavas 4. vidusskola

00:33:28

10 Kristiāns Ligeris

62

Dalībnieks

Rezultāts

1

00:32:15


skolu jauniešiem labākie rezultāti ZILO KALNU STIRNU BUKS Zēni U16 Dalībnieks

Meitenes U16 Skola

Dalībnieks

Rezultāts

Skola

Rezultāts

1

Markuss Kurašovs

Preiļu 1. pamatskola/Preiļu 1.pamatskola

00:26:01

1

Jolanta Pence

Lejasciema vidusskola/ SK,,Lejasciems"

2

Gints Zilpuris

Bauskas sākumskola/ Bauskas sākumskola

00:26:05

2

Līva Skoreja

Aizputes vidusskola/ Liepājas rajona sporta skola

00:28:50

3

Lauris Kaparkalējs

Madonas Valsts ģimnāzija/ Madonas BJSS

00:26:31

3

Līva Šahno

Madonas Valsts ģimnāzija

00:29:18

4

Gustavs Galvans

Lejasciema vidusskola/ SK,,Lejasciems"

00:26:56

4

Līna Gaile

Siguldas Valsts ģimnāzija/ Siguldas Sporta skola

00:29:51

5

Nils Jurkovskis

Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads

00:27:29

5

Una Kraupša

Preiļu Valsts ģimnāzija/ Preiļu novada BJSS

00:30:50

6

Raivo Liekmanis

Nīkrāces pamatskola

00:28:10

6

Emīlija Upmale

Jelgavas Valsts ģimnāzija

00:31:22

7

Rūdis Liepiņš

Aizupes pamatskola/ Grauda Spēks

00:28:25

7

Līva Ašmane

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija/VSK Noskrien

00:31:27

8

K. Kalašņikovs

Pastendes pamatskola/ Hop hop Pastende

00:28:37

8

Katrīna Bērziņa

Madonas pilsētas 1. vidusskola

00:31:48

9

Ralfs Sirmelis

Ķekavas vidusskola

00:29:05

9

Marta Matisova

Piltenes vidusskola/MRC

00:32:32

Liepājas Valsts 1. ģimnāzija/Matisons Runner's Club

00:32:39

10 Niks Balgalvis

Rubenes pamatskola

00:29:22

Zēni U18 Dalībnieks

10 Rēzija G. Štrausa

00:28:45

Meitenes U18 Skola

Dalībnieks

Rezultāts

Skola

Rezultāts

1

Niks Zauls

Limbažu novada ģimnāzija/Limbažu un Salacgrīvas sporta skola

2

Ingus Bogdanovs

Aizputes vidusskola/ Maratona klubs / Firma L4

00:26:09

2

Ilze Borbale

Preiļu Valsts ģimnāzija/ Preiļu novada BJSS

00:30:53

3

Emīls Kravalis

Siguldas pilsētas vidusskola/Siguldas sporta skola

00:26:17

3

Kristiāna L. Penka

Tukuma 2. vidusskola

00:33:10

4

Dāniels Eglītis

Rīgas Tehniskā koledža/ KSMR Fitness

00:26:22

4

Renāte Medvedeva

Mežinieku pamatskola/ Mežinieku pamatskola

00:33:53

5

Edijs Valainis

Preiļu Valsts ģimnāzija

00:26:23

5

Laura Dzepuka

Jelgavas Spīdolas ģimnāzija/Zemgales Ziņas

00:35:25

6

Ričards Briedis

Rīgas Tehniskā koledža/ KSMR Fitness

00:26:36

6

Santa Smirnova

Rubenes pamatskola

00:35:53

7

Edgars Pastors

Preiļu Valsts ģimnāzija/ Preiļu novada BJSS

00:26:42

7

Anda Gribonika

Preiļu Valsts ģimnāzija/ Preiļu novada BJSS

00:37:06

8

Markus Dzintars

Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads

00:27:37

8

Marta Paula Rāzna

Rīgas 49. vidusskola

00:37:19

Līga Balode

Valmieras Viestura vidusskola/Kocēnu sporta skola

00:38:40

Rīgas 41. vidusskola/ Sporta klubs "Vēsma"

00:38:42

9

Artūrs Jānis Karss

10 Edijs Vaivods

00:24:06

1

00:29:41

Rīgas Valsts vācu ģimnāzija

00:27:39

9

Preiļu 1. pamatskola/Preiļu 1.pamatskola

00:27:52

10 Adriāna Vēsma

Zēni U20 Dalībnieks

D. D. Brūvere

Priekuļu vidusskola

Meitenes U20 Skola

Dalībnieks

Rezultāts

1

Artūrs N. Medveds

Aizputes vidusskola/ Liepājas rajona sporta skola

00:21:01

2

Rainers Trubačs

Preiļu Valsts ģimnāzija/ Preiļu novada BJSS

00:23:10

3

Mārcis Adamovičs

Preiļu Valsts ģimnāzija/ Preiļu novada BJSS

00:23:31

Skola

Rezultāts

Eva Bērziņa

Lejasciema vidusskola/ SK,,Lejasciems"

00:30:38

2

Santa Zemture

Aizputes vidusskola/ Liepājas rajona sporta skola

00:32:35

3

Mērija A. Meiberga

Rīgas Valsts 3. ģimnāzija

00:33:05 00:34:25

1

Smiltenes vidusskola

00:23:48

4

Sindija Zaula

Limbažu novada ģimnāzija/Limbažu un Salacgrīvas sporta skola

Mareks Ņikiforovs

Nīkrāces pamatskola

00:24:34

5

Samanta Ratniece

Engures vidusskola

00:37:20

6

Valters Klaucāns

Rīgas Tehniskā koledža/ KSMR Fitness

00:25:40

6

Amanda Bizauska

Mežinieku pamatskola/ Mežinieku pamatskola

00:38:42

7

Kalvis K. Krīgers

Madonas pilsētas 1. vidusskola

00:27:20

7

Līga Klibā

Preiļu Valsts ģimnāzija/ Preiļu novada BJSS

00:39:17

8

Mārcis Bogdānovs

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

00:27:54

8

Krista Lukjanska

Engures vidusskola

00:39:43

9

Mārtiņš Matvejevs

Rīgas Tehniskā koledža/ KSMR Fitness

00:28:18

9

Alise Evardsone

Engures vidusskola

00:41:12

Jelgavas Valsts ģimnāzija

00:28:25

10 Katrīna Prāne

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija

00:41:34

4

Jānis Gailītis

5

10 Tomass Neuss-lucs

63


REZ

AT T L U

I

VĀVERE skrējiena labākie rezultāti

Vīrieši Dalībnieks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

64

Artis Dude Janeks Rumbergs Artūrs Āboltiņš Jānis Domburs Mairis Pētersons Kristaps Upens Pēteris Ervalds Jānis Rudzītiis Kārlis Stonka Artūrs Krūmiņš Mārtiņš Sapats Haralds Jansons Roberts Šveicers Edgars Drekslers Uldis Kuplais Lauris Zālītis Mārcis Lukaševics Kaspars Sidorovs Svens Spēks Renārs Reklaitis Aivars Rubulis Andris Bukovskis Ivars Naglis Juris Brēdiķis Nikolajs Vladimirovs Ralfs Zvilna Krišs Ādolfs Antans Rainers A. Andrejevskis Emīls Gustavs Jazņevičs Kārlis Čaupals Ainārs Andžāns Andis Miezītis Mārtiņš Brenčs Mārtiņš Terehovičs Oskars Briņķis Kaspars Grenevics Daniels Rēķis Jānis Ķīkulis Jānis Rozenblats Ainars Vītoliņš Māris Mozga Max Gorbach Aldis Jirgensons Jānis Irmejs Justs Zeihmanis

Sievietes Rezultāts

V+S

00:24:11 00:24:30 00:27:08 00:27:21 00:27:34 00:27:54 00:27:57 00:28:36 00:28:41 00:29:03 00:29:40 00:29:54 00:30:04 00:31:10 00:31:17 00:31:30 00:31:34 00:31:44 00:32:12 00:32:14 00:32:31 00:32:34 00:32:37 00:32:46 00:33:02 00:33:06 00:33:17 00:33:19 00:33:27 00:33:40 00:33:48 00:34:06 00:34:06 00:34:12 00:34:21 00:34:29 00:34:40 00:34:48 00:34:51 00:34:59 00:35:09 00:35:10 00:35:15 00:35:20 00:35:25

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 19 20 22 24 25 26 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 41 43 44 46 47 48 49 51 52 53 55 56 57 58 60

Dalībnieks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Laura Čakle Jana Jansone Laura Kazāka Maija Pūpola Anna Freimane Tianna Hearn Elīza Paveļjeva Madara Nagle Daina Stonka Linda Mihno Zita Zariņa Linda Berga Guna Kuprovska Ilze Miklaševica Arta Spridzāne Amanda Miltiņa Evita Frančenko Daiga Ribikauska Iveta Niedre Elīza Kaņepe Signija Vītola Evita Sapate Diāna Ramka I. Didrihsone-Tomaševska Kristīne Gelvere Ieva Livčāne Inita Jankeviča Inga Krūmiņa Gita Jurševska Aija Bērziņa Indra Krēgere Gunita Ķelpa Rebeka Zekante Ketlīna Štarka NadĪna Jurgenberga Gunita Miteniece Inga Dzene Toms Stonkus Irina Tikāne-millere Katrīna Jansone Laima Pēce Agnese Zīlīte Rita Jansone Laura Mazule Elvita Keita Ķikute

Rezultāts

V+S

00:27:27 00:29:20 00:30:14 00:31:17 00:31:32 00:31:36 00:32:18 00:33:10 00:33:12 00:33:43 00:33:54 00:34:09 00:34:46 00:35:02 00:35:22 00:35:32 00:35:39 00:35:44 00:35:48 00:35:54 00:36:06 00:36:10 00:36:19 00:36:23 00:36:36 00:37:00 00:37:03 00:37:12 00:37:15 00:37:37 00:37:49 00:37:57 00:38:05 00:38:09 00:38:20 00:38:23 00:38:25 00:38:27 00:38:29 00:38:42 00:38:42 00:38:48 00:38:50 00:38:51 00:39:00

5 12 16 18 21 23 27 34 35 40 42 45 50 54 59 63 64 65 68 70 73 74 76 77 79 85 86 89 92 94 96 98 101 103 105 106 107 108 109 116 117 119 122 123 126


ZAĶIS skrējiena labākie rezultāti ZILO KALNU STIRNU BUKS Vīrieši Dalībnieks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Kristaps Bērziņš Edgars Bertuks Dainis Stepe Armands Bušs Krišs Jānis Mežiels Jānis Vītiņš Edijs Dzalbs Santis Setkovskis Artūrs Leitlands Dzintars Skrundenieks Agris Krūmiņš Gatis Kveders Gints Jakovels Nauris Spalviņš Raitis Grablovskis Dins Vecāns Reinis Korsūnovs Artūrs Kārkliņš Pēteris Lazdiņš Mazvydas Bartasius Agnis Stulpinskis Elvis Veisbergs Andrejs Bondrevs Andris Ponomarenko Matīss Bajārs Maksims Novaks Dāvis Dambergs Edijs Eiduks Viktors Saveļjevs Jānis Krastiņš Jānis Liepiņš Uģis Kronbergs Vents Lupkins Gatis Štulbergs Jānis Kozlovskis Jānis Veļķeris Konstantīns Grišulis Dāvis Lapiņš Mārtiņš Vižla Jānis Znotiņš Gunārs Ozoliņš Sandis Āboliņš Artūrs Jansons Atis Sīlis Aino Gošs

Sievietes Rezultāts

00:46:15 00:47:11 00:48:34 00:50:39 00:51:18 00:51:19 00:52:08 00:52:10 00:52:29 00:52:45 00:53:10 00:53:25 00:54:10 00:54:14 00:54:18 00:54:27 00:54:29 00:54:34 00:54:39 00:54:41 00:54:48 00:54:50 00:55:00 00:55:14 00:55:41 00:55:52 00:55:56 00:56:01 00:56:05 00:56:07 00:56:17 00:56:22 00:56:29 00:56:47 00:57:07 00:57:07 00:57:37 00:57:45 00:57:53 00:58:13 00:58:18 00:58:20 00:58:45 00:59:18 00:59:23

Grup Punkti

VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ2 VZ3 VZ2 VZ2 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ2 VZ3 VZ3 VZ2 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ1 VZ2 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ3 VZ2 VZ3 VZ2 VZ3 VZ3 VZ3 VZ2 VZ3 VZ3 VZ3

1214 1168 1188 1116 1102 1145 1082 1068 1074 1097 1075 1066 1128 1089 1121 1093 1133 1061 1030 1023 1104 1027 1058 1097 1017 992 1017 1034 1099 1024 1010 1029 1075 1028 989 981 1032 1045 999 1023 1001 986 1004 959 976

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Dalībnieks

Rezultāts

Grup Punkti

Patrīcija Eiduka Baiba Ažušele Ināra Lūse Diāna Jakubjaņeca Inga Zālīte Baiba Vekša Liene Blumbeka Laura Ābeltiņa Ginta Valtere Ginta Bogdanova Zane Apse Zane Kaspere Megija Stalberga Anda Zandberga Lāsma Turkopole Ilze Leščinska Simona Birkenberga Agnese Ulanova Elīna Barone Elīna Aģe Ingūna Gailīte Zane Tilta-Kūma Aiga Paegle Inga Kāpiņa Paula Rozenvalde Dārta Otomere Gita Karlsone Aija Ungure Ieva Rogāle Madara Ozola Dace Pauriņa Ilga Ozoliņa Sintija Langenfelde Inga Kronberga Monika Sarva Ieva Freidenfelde Sintija Gertāne Inese Macuka Līga Bitmane Džanita Freija Ilze Volframa Evija Līviņa Līga Rone Ieva Marta Gintere Sanda Terela

00:56:41 00:56:48 00:57:17 00:57:44 00:57:48 00:59:21 01:00:07 01:02:13 01:02:16 01:03:17 01:04:32 01:04:44 01:05:04 01:05:12 01:05:26 01:05:49 01:06:08 01:06:12 01:06:50 01:07:29 01:07:31 01:07:45 01:07:56 01:08:19 01:08:28 01:09:23 01:09:30 01:09:55 01:09:58 01:10:06 01:10:09 01:10:20 01:10:25 01:10:49 01:10:51 01:10:56 01:10:58 01:11:36 01:11:52 01:11:58 01:11:59 01:12:04 01:12:05 01:12:16 01:12:17

SZ2 SZ2 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ2 SZ3 SZ3 SZ2 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ3 SZ2 SZ3

1265 1298 1207 1211 1203 1227 1192 1093 1178 1085 1080 1095 1111 1118 1098 1059 1053 1066 1044 1057 1086 1004 1018 1030 1020 991 1065 1024 1016 991 1037 997 1005 984 977 1012 988 954 963 992 970 985 971 937 960

65


REZ

AT T L U

I

STIRNU BUKS labākie rezultāti

Vīrieši 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

66

Sievietes

Dalībnieks

Rezultāts

Grup Punkti

Kristaps Magone Didzis Glušņevs Gints Lūsis Dainis Limanāns Jānis Gailis Mārtiņš Skujenieks Kaspars Kārkliņš J. Ručevskis-Rucevics Juris Damškalns Andrejs Jesko Kaspars Adijāns Nauris Aukmanis Voldemārs Lejnieks Āris Kundziņš Daniels Buko Edgars Sprūds Salvis Brasavs Roberts Sukonovs Reinis Spaile Jānis Naglis Aigars Silkalns Alvis Danovskis Miks Pētersons Aldis Bušs Uldis Raipalis Lauris Repša Artūrs Šits Raitis Jirgensons Helmuts Knopkens Uģis Reveliņš Gunārs Bidiņš Arvis Stivriņš Toms Pastars Zigmunds Zauls Armands Zvejnieks Valdis Bogdanovs Kaspars Ušpelis Daumants Putnis Rihards Petkevičs Kristaps Pilskalns Jānis Mežiels Raimonds Vasiljevs Artūrs Rukkalns Mārtiņš Dīcis Gatis Barons

01:24:33 01:24:42 01:24:44 01:26:00 01:28:24 01:28:45 01:31:46 01:32:45 01:32:53 01:33:57 01:35:34 01:35:48 01:36:47 01:36:56 01:37:06 01:37:15 01:37:18 01:38:03 01:38:39 01:38:52 01:39:27 01:40:13 01:40:45 01:40:58 01:41:00 01:42:01 01:42:05 01:42:06 01:42:15 01:43:11 01:43:26 01:43:28 01:43:36 01:43:40 01:43:59 01:44:05 01:44:06 01:44:15 01:44:31 01:45:06 01:45:23 01:45:38 01:45:47 01:45:59 01:46:17

VB2 VB2 VB2 VB2 VB3 VB2 VB3 VB2 VB2 VB2 VB2 VB2 VB2 VB3 VBJ VB2 VB3 VB2 VB2 VB3 VB2 VB2 VB2 VB2 VB2 VB2 VB2 VB2 VB3 VB3 VB2 VB2 VB2 VB3 VB2 VBJ VB2 VB3 VB2 VB2 VB4 VB3 VB2 VB2 VB2

1244 1258 1277 1252 1164 1146 1129 1097 1189 1075 1133 1143 1148 1080 1079 1121 1089 1088 1071 1039 1086 1067 1059 1030 1057 1000 1031 1064 1044 1007 981 1040 987 991 999 996 1002 1040 988 997 956 961 992 1001 1015

Dalībnieks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

K. Helmane-Soročenkova Zanda Ulanova Kitija Valtere Anete Švilpe Iveta Pūpola D. Banga-Hodžajeva Kaidi Keir Kukk Aiga Taulīna L. Avotiņa-Žaglova Indra Zvejsalniece Laura Pētersone Ieva Pūce Ilze Sermolīte Agnese Meikšāne Zanda Kārkliņa Agnese Sperga Alise Putraima Sandra Vesere Gunta Blūmiņa Marta Lapiņa Evija Vate Krista Hartmane Kristīne Slikšāne Inga Mauliņa Dace Spalva Laura Davidauska Elita Zālīte Linda Beldava Ivita Šale Līga Līdumniece Lita Dzelme Lauma Čerņevska Natālija Joničenko Agate Kristapsone Anita Saulīte Aiva Liepiņa Lāsma Zebuliņa Zane Fricberga Egita Uzule Aija Rogāle Aija Freiberga Agita Gritāne Ina Balgalve Kristīne Slaidiņa Nora Vrubļevska

Rezultāts

01:38:56 01:39:08 01:41:01 01:44:15 01:46:39 01:47:24 01:50:40 01:54:35 01:55:34 01:55:39 01:56:06 01:57:52 01:59:08 01:59:17 02:00:32 02:00:51 02:02:21 02:03:09 02:03:17 02:03:22 02:03:34 02:03:41 02:04:00 02:04:41 02:05:50 02:06:40 02:06:48 02:06:50 02:07:01 02:07:18 02:07:21 02:08:46 02:09:27 02:09:52 02:09:58 02:10:25 02:10:29 02:10:52 02:11:31 02:11:56 02:12:06 02:12:44 02:14:06 02:14:44 02:14:47

Grup Punkti

SB2 SB2 SB2 SB2 SB3 SB2 SBJ SB2 SB2 SB2 SB2 SB3 SB3 SB2 SB3 SB2 SB2 SB2 SB2 SB2 SB2 SB2 SB3 SB2 SB2 SBJ SB3 SB2 SB2 SB2 SB3 SB2 SB3 SB2 SB3 SB2 SB3 SB2 SB3 SB3 SB2 SB3 SB3 SB2 SB2

1272 1213 1279 1207 1162 1153 1096 1125 1069 1071 1117 1073 1032 829 1003 1087 1046 1005 1103 991 1073 985 1015 985 1008 1015 969 988 1003 1032 958 987 962 970 955 953 982 919 933 919 938 910 940 938 882


LŪSIS skrējiena labākie rezultāti ZILO KALNU STIRNU BUKS Vīrieši 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Sievietes

Dalībnieks

Rezultāts

Grup Punkti

Uldis Kļaviņš Jānis Kūms Valdis Ņilovs Kristaps Broks Raimonds Siliņš Pēteris Grīviņš Uldis Klepers Kārlis Vanags Andis Dēze Reinis Tops Artis Krievāns Sergejs Ļeta Ivo Rudinskis Jānis Šņoriņš Artūrs Blūmiņš K. Biktimirovs Matīss Haritonovs Arturs Onzuls Raivis Reinfelds Andris Seipulis Aivars Bondars J. Gudēvics - Liepiņš Gatis Pūcītis Ainārs Kumpiņš Mārtiņš Plaudis Andis Gailis Mareks Zālītis Juris Jeļņikovs Jevgeņijs Stepanovs Mārtiņš Fārenhorsts Artis Maksims Jānis Actiņš Jānis Teteris Sergejs Bogdanovs Ritvars Kalniņš Igors Morgunovs Juris Šehtels Kristaps Ceriņš Ruslans Šuļga Raimondas Kondrotas Andris Ludriks Toms Biders Deniss Dovbišs Māris Ozols Pāvels Baikovs

01:50:29 01:53:13 01:54:08 01:56:15 01:57:49 01:57:54 01:59:13 02:00:14 02:00:48 02:01:18 02:02:04 02:03:48 02:03:52 02:03:59 02:04:55 02:06:02 02:06:20 02:06:44 02:07:05 02:07:45 02:08:19 02:08:19 02:08:36 02:09:15 02:09:17 02:09:18 02:09:26 02:09:45 02:10:45 02:10:46 02:10:51 02:12:12 02:13:19 02:13:40 02:14:09 02:14:36 02:14:43 02:14:55 02:15:26 02:15:30 02:15:56 02:16:18 02:16:24 02:17:12 02:17:17

VL2 VL2 VL3 VL2 VL3 VL2 VL2 VL2 VL2 VL2 VL3 VL2 VL2 VLJ VL2 VL2 VL2 VL2 VL2 VL2 VL3 VL2 VL2 VL2 VL2 VL3 VL2 VL2 VL2 VL2 VLJ VL3 VL3 VL3 VL3 VL2 VL4 VL2 VL2 VL4 VL3 VL2 VL2 VL2 VL2

1284 1209 1197 1179 1171 1142 1183 1171 1132 1090 1128 1128 1136 1191 1128 1117 1049 1124 1129 1101 1051 1101 1088 1084 1081 1055 1083 1023 1129 1101 1077 1009 1040 1020 1010 1029 1025 1075 993 1001 1036 1044 978 1002 1025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Dalībnieks

Rezultāts

Grup Punkti

Anita Kažemāka Jekaterina Sokunova Jolanta Krastiņa Linda Boldāne Viviana Kirilova Dana Mačtama Monta Ločmele Ilze Limanāne Sigita Vāce Jolanta Ivanova Inese Otomere Dace Veipa Ruta Šķipare Anda Valtere Daina Jurķe Olga Maloļetņikova Agita Grizāne Ludmila Joce Žanete Leimane Zane Dziļuma Māra Braslava Līga Irbe Kristīne Leja Iveta Leja Antra Dumbrovska Zane Muceniece Līga Rukšāne Madara M. Muižniece Ilze Runce Elīna Kabaļina Gunta Neija Anastasija Rjabuha Ilva Kārkliņa Alīna Jakovicka Maija Sulojeva Dace Hartmane Elīna Jokuma Natālija Treulande Dace Blūma Daiga Greiškāne Ieviņa Gaiziņa Daiga Vilkaste Sabīne Bunere Jana Puze Ieva Upmace-Grīviņa

02:09:41 02:14:59 02:17:24 02:21:08 02:21:51 02:22:59 02:23:51 02:25:29 02:26:19 02:27:42 02:36:41 02:37:57 02:38:17 02:38:48 02:40:45 02:41:55 02:42:03 02:42:56 02:44:20 02:44:27 02:45:15 02:46:17 02:48:02 02:48:47 02:49:11 02:50:22 02:50:23 02:50:50 02:53:51 02:55:11 02:58:17 02:58:53 02:59:05 02:59:06 02:59:06 03:00:17 03:01:04 03:02:52 03:04:48 03:06:12 03:06:36 03:08:52 03:10:00 03:10:56 03:12:53

SL2 SL2 SLJ SL2 SL3 SL2 SL2 SL3 SL2 SL2 SL2 SL2 SL3 SL3 SL2 SL2 SL3 SL3 SL3 SL2 SL2 SL3 SL2 SL3 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL2 SL3 SL2 SL3 SL3 SL2 SL2 SL2 SL3 SL3 SL3 SL2 SL2 SL2

1204 1190 1148 1143 1131 1147 1154 1125 1108 1102 1074 1027 1019 983 1034 1016 989 1030 1008 999 969 1017 974 955 1028 978 916 1014 913 881 909 895 903 932 908 923 916 879 855 863 869 842 836 855 838

67


68


ZILO KALNU STIRNU BUKS

Skolu labākie rezultāti Visvairāk pārstāvētās skolas Skola

Ātrākās skolas (vismaz 6 skrējēji) Skola

Punkti

1

Jelgavas 4. vidusskola

Dalībn. 101

1

Preiļu Valsts ģimnāzija

848.5455 (11)

2

Engures vidusskola

86

2

Lejasciema vidusskola

846.1429 (14)

3

Bauskas sākumskola

56

3

Madonas pilsētas 1. vsk

828.4286 (7)

4

Zemgales vidusskola

37

4

Laurenču sākumskola

818.8333 (12)

5

Tukuma 2. vidusskola

32

5

Pastendes pamatskola

807.1667 (6)

6

Smārdes pamatskola

29

6

Aizputes vidusskola

792.5926 (27)

7

Aizputes vidusskola

27

7

Priekules vidusskola

761.0000 (15)

8

Ikšķiles vidusskola

26

8

"Salaspils 1. vidusskola"

750.2222 (9)

9

Mežinieku pamatskola

25

9

Ādažu vidusskola

25

10 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

10 Nīkrāces pamatskola

735.6667 (6) 730.6000 (10)

Komandu labākie rezultāti Komanda

Punkti

Komanda

Punkti 6864

1

Talsu Pakalnu Sporta Klubs

7259

6

PATRIA SPORTLAND

2

RIEKSTI

7217

7

SPB RUN/Asics

6748

3

Līvānu VK/BALTAIS

7211

8

Virsotne/MARMOT

6615

4

Moller Auto Ventspils / MRC

7015

9

Kocēnu novads

5

Grauda Spēks

6870

10 VSK Noskrien Vāveres

6528 6496

Kalnu karalis labākie rezultāti Vīrieši 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sievietes

Dalībnieks

Grup

Jānis Šņoriņš Uldis Kļaviņš Reinis Korsūnovs Jevgeņijs Stepanovs Aksels Bresme Gints Lūsis Juris Damškalns Mārtiņš Zemturis Gints Jakovels Viktors Saveļjevs Voldemārs Lejnieks Dainis Limanāns Eduards Pāķis Raitis Grablovskis Dāvis Poliņš

VLJ VL2 VZ3 VL2 VZ2 VB2 VB2 VL2 VZ3 VZ3 VB2 VB2 VZ3 VZ3 VL2

Rezultāts Punkti

00:00:52 00:00:54 00:00:55 00:00:55 00:00:56 00:00:56 00:00:56 00:00:56 00:00:57 00:00:57 00:00:57 00:00:58 00:00:58 00:00:58 00:00:59

300 284 284 284 279 279 279 279 274 274 274 269 269 269 264

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dalībnieks

Grup

Rezultāts Punkti

Gunta Blūmiņa Kitija Valtere Baiba Ažušele Baiba Vekša Evija Vate K. Helmane-Soročenkova Agnese Sperga Evija Melberga Ginta Valtere Laura Pētersone Patrīcija Eiduka Aiga Taulīna Antra Dumbrovska Anete Švilpe Ieva Jurēvica

SB2 SB2 SZ2 SZ3 SB2 SB2 SB2 SZ3 SZ3 SB2 SZ2 SB2 SL2 SB2 SBJ

00:01:07 300 00:01:07 300 00:01:08 300 00:01:15 272 00:01:15 272 00:01:15 272 00:01:16 268 00:01:16 268 00:01:16 268 00:01:17 265 00:01:17 265 00:01:18 262 00:01:18 262 00:01:19 258 00:01:19 258

69


70


ZILO KALNU STIRNU BUKS

Kopvērtējums Zaķis Vīrieši Dalībnieks

Sievietes Punkti

Dalībnieks

Punkti

1

Dainis Stepe

2382

1

Baiba Ažušele

2485

2

Raitis Grablovskis

2217

2

Ginta Valtere

2314

3

Reinis Korsūnovs

2185

3

Liene Blumbeka

2312

4

Dins Vecāns

2153

4

Inga Zālīte

2282

5

Artūrs Leitlands

2151

5

Lāsma Turkopole

2124

6

Dzintars Skrundenieks

2145

6

Megija Stalberga

2115

Stirnu Buks Vīrieši Dalībnieks

Sievietes Punkti

Dalībnieks

Punkti

1

Dainis Limanāns

2417

1

Kitija Valtere

2510

2

Didzis Glušņevs

2381

2

Karīna Helmane-Soročenkova

2445 2358

3

Kristaps Magone

2381

3

Zanda Ulanova

4

Juris Damškalns

2321

4

Anete Švilpe

2316

5

Jānis Gailis

2246

5

Iveta Pūpola

2292

6

Voldemārs Lejnieks

2217

6

Dace Banga-Hodžajeva

2247

Lūsis Vīrieši Dalībnieks

Sievietes Punkti

Dalībnieks

Punkti

1

Uldis Kļaviņš

2493

1

Jekaterina Sokunova

2376

2

Jānis Kūms

2412

2

Dana Mačtama

2309

3

Jānis Šņoriņš

2338

3

Monta Ločmele

2248

4

Uldis Klepers

2301

4

Viviana Kirilova

2240

5

Kristaps Broks

2284

5

Linda Boldāne

2234

6

Konstantīns Biktimirovs

2229

6

Sigita Vāce

2183

Komandas Komanda

Punkti

Komanda

Punkti

1

Līvānu VK/BALTAIS

14174

8

Virsotne/MARMOT

12891

2

RIEKSTI

14152

9

Kocēnu novads

12722

10 VSK Noskrien Vāveres 11 SK Dzērvene I

12579 12417 11889

3

Talsu Pakalnu Sporta Klubs

13936

4

PATRIA SPORTLAND

13729

5

Grauda Spēks

13505

6

SPB RUN/Asics

13233

12 Saldus Boksa klubs 13 Izturība

7

Moller Auto Ventspils / MRC

12916

14 SSK Bebra 1

12516 12157

71


KAM

LN A K R PA

S

KAMPARKALNS BUS MUMS PA SPEKAM! 72


KAMPARKALNA 28. 07.

20 18.

TAKU SKREJIENU SERIALS

sacensibu programma Starta/finiša zona:

Kamparkalns, Talsu novads

10:00 Sākas sacensību reģistrācija un numuru izņemšana. 12:00 Starts distances “Susurs” dalībniekiem 12:45 Starts LVM čempionāta taku skriešanā skolu jauniešiem un distances “Vāvere” dalībniekiem. 13:00 Starts distanču “Stirnu buks” un “Lūsis” dalībniekiem. 13:30 Starts distances “Zaķis” dalībniekiem. 16:00 ~16:30 ~ 17:00

Apbalvošana LVM čempionāta taku skriešanā skolu jauniešiem dalībniekiem. Apbalvošana distanču “Zaķis”, “Stirnu buks”, “Lūsis” un sprinta etapa “Stirnu buka Kalnu karalis/karaliene” uzvarētājiem vecumā grupās un sacensību kopvērtējumā. Balvu izloze [kad finišējis pēdējais sacensību dalībnieks] un sacensību noslēgums.

No 11:00 Sacensību ekspo, radošās darbnīcas, rotaļas, mūzika un citas aktivitātes visas dienas garumā.

73


a-Pu

š kai

Druviņas

ša ie la

Talsi as

at la

Dzintari

Sukturu kapi

Sukturi

St

lu m a B b aha

Ārieši

Mūrnieki

Velna acs

Krikāji Doņi

Ābeļi Ābelītis

LŪSIS Rūķīši

Kalnozoli Bezdubeņi Kalnmuiža

Salmiņi

P12 0

~31 km Robežnieki

Vīceži Zemītes

~22 km

174.6

Kamparkalns

Bērzene

Lindskalni Ratkalni Potas

Maķīškalns LVM Čempionāts Celmlejas

Zemzari

Šķepasti

161.1

Lejaslāču kapi

Krūmiņi

Maķīši

Krastkalni

Kapteiņi Jaunsētas

Jāņkalni

Linejciema enerģijas zonas partnerI Kalnkalēji Lineji

Veckaimiņi

116.5

SKOLU JAUN. ~5 km Mācītājmāja

Oškalni 5 V140

~5 km

74

Palejas

F

Kalnezers Lejaslāči

Kāravkalns

Pļavnieki

A10

Grebji

Vēzene

~11 km

0.5

Lejaslabiņi Lejaslabiņu ez.

Kalnlīči

129.5

Ozoliņu kapi VĀVERE

Cildiņi

S

Jāņkalns Vēveri

Runči

Dziļlejas

Mundigezers

ZAĶIS

Plēsums

Lejaslabiņi

Kampari

Mundigciems

Vīcežu Ozoliņi

Jaunozoliņi

Anužu Anuži kapi

Vanagkalns Mundigas

Zaļkalni 110.8

Bēķu kapi

Ozoliņi Rudzīši

Kamparezers

147.1

Ieleja

Jauklejas Palejas

Bezdubeņu ez.

Dzīpari

Strautiņi DārziņiSTIRNU BUKS

iteņkalni

Čumals Izsuši

Nākotne

Smildzēji

Ozolkrogs

Jorēni

Čumalas Jaunčumalas

Jauviņas

Novadnieki

Jūkas

Vīnleja

Āžkalns

Meža Jauviņu kapi kapi

Saulaines

Novadiņi

Āži Damalas

iela

Jaunzemji

Putniņi

Bienandi

Milzukalns

Sirdsezers

Frič

Ratnieki

ozītes

Dižģirti

Maķu kapi

Stūrīši

Mācītājmuiža

Mācītājmājas ez.

Jākuļi V1407

Sapņezers

Vecleiši Medņi

Antiņu kapi

de

ie l a

Mācītājmāja

s

ie

S au le s

en

a ha

Maķi

Bezdibeņezers

ne

s

ļa Mī

b le n

Sauleskalns

un

a

Ja

Miera

ie l

a

ie la

iel

as

Jaunie kapi

i el a

Kār

Klintis

Baloži

Ebreju kapi

Daģukalns

Talsu pilsk.

Talsu ez.

ik

īb

Kraujas kapi

i el a

la

īv

br

R īg a s

ie

Fa

Br

ie l a

Lerh

Salmiņi

Līči

Vilkmuižas ez.

nša

Ziemeļi

Birznieki

Linejciems

Dārznieki

Dridrankas Kaziņas

Vintari

Mazlukstkalni Lukstkalni

Putniņ


75


SI L A T

76


IESAKA: rimants liepiņš

Ko darīt Talsos Radošā sēta

Lielā iela 19/21, Talsi, 29488242, talsutautasnams.lv

Talsu ezera promenāde un aktīvās atpūtas centrs “Pakalnu pogas” Lielā iela 31, Talsi, 28669567

Talsu ezera promenāde ir labiekārtota pastaigu vieta senajā pilsētas daļā, no kuras paveras lielisks skats uz Talsu vecpilsētu. Promenādē atrodas arī aktīvās atpūtas centrs “Pakalnu pogas” ar dažādu braucamrīku – velosipēdu, velokartu, katamarānu – nomas piedāvājumu un spēlēm Talsu pilsētā.

“Ciparnīca” Tals’ keramik’ Lielā iela 30, Talsi, 22429527

Ķēniņkalna pakājē lepni slejas baltais Talsu tautas nams (Lielā iela 19/21). Tā iekšpagalmā iekārtota moderna Radošā sēta (2013), kuru apdzīvo amatnieki, fotogrāfi, mūziķi un mākslinieki. Apmeklētājiem pieejamas audēju, ādas amatnieku darbnīcas un radošā telpa „Patrepe”.

„Māksla uzzied Talsos”

Talsu vecpilsēta, 26469057, talsitourism.lv

Keramiķu darbnīcā ir iespēja apskatīt un tuvāk iepazīt podnieka darbu, vērojot, kā no vienkāršas māla pikas top dažādi sadzīvē noderīgi trauki. Galerijā iespējams apskatīt un iegādāties jau gatavus Talsiem un Kurzemei raksturīgus māla traukus, kas būs arī oriģinālā dāvana. Bērniem draudzīgs un iemīļots objekts.

Deviņkalnu disku golfa parks Jaunatnes iela 7, Talsi, 26289901

Talsi ar gleznainām ainavām vienmēr iedvesmojuši radošus cilvēkus. Latvijā pazīstami mākslinieki un Talsu vecmeistari cauri laikiem radījuši brīnišķīgas Talsu ainavas. Maršrutā „Māksla uzzied Talsos” gleznu reprodukcijas ir novietotas blakus uzgleznotajai ainavai dabā. Pieci mākslas darbi piedzīvojuši „atdzīvināšanu”, un, noskenējot QR kodu, savā viedierīcē var apskatīt gleznas vizualizāciju video formātā.

Disku golfa entuziasti izveidojuši aktīvās atpūtas vietu pilsētā – Deviņalnu disku golfa parku. Latvijas Kausa disku golfā čempione Anna Riekstiņa novērtējusi šo trasi kā vienu no interesantākajām, kādā viņa līdz šim ir spēlējusi. Trasē brīvi pieejami 19 grozi, pieejama inventāra noma.

77


SI L A T

Ko darīt Talsu apkārtnē Kamparkalna skatu tornis

Lībagu pagasts, GPS [57.214287 22.642994]

Kamparkalns ir Ziemeļkurzemes augstākā vieta (174 m vjl.), tās virsotnē ir uzbūvēts VAS „Latvijas Valsts meži” skatu tornis 28 m augstumā. No torņa visos gadalaikos var vērot gan Talsu pauguraines mežu, pakalnu ainavas un ezerus, gan arī tālākus pagastus un objektus, kuru atrašanās vietu dabā palīdz saskatīt torņa skatu platformā uzstādītie attēli.

Mundigu ezers

Mini Zoo “Rančo”

“Saules”, Lībagu pagasts, GPS [57.196598 22.661190], 26479669

Lieliska atpūtas vieta ģimenēm, kur iespējams iepazīties ar eksotiskiekm mājdzīvniekiem.  Šeit sastopami ķenguri, pāvi, ēzelītis, jenots, savvaļas zirgs, poniji, nūtrijas, burunduki, pundurkaziņas, punduraitiņas, angoras un pundurtrusīši, pundurpīlītes, pundurvistiņas, fazāni, tītari, paipalas, dekoratīvie baloži un citi eksotiskie putni un dzīvnieki.

Dabas atpūtas parks “Laumas” Īves pagasts, 26403240, laumas.lv

Mundigciems, Lībagu pagasts, GPS [57.216129 22.603266]

Labiekārtota teritorija pie Mundigu ezera – apmeklētāju ērtībām izgatavoti un uzstādīti masīvkoka soli, galds, saulessargi, atkritumu urnas, pārģērbšanās kabīnes, bērnu rotaļu kuģis, āra trenažieri un velosipēdu novietne.

Iepriecini savus bērnus, ģimeni, draugus, kolēģus – dodies uz Laumu dabas parku! Izzini bišu un putnu dzīves noslēpumus, priecājies par ūdensrožu skaistumu, nogaršo Laumiņu pankūkas un medu, sarīko pikniku Ugunskura namiņā, izlej savu vaska svecīti, izmēģini roku disku golfa spēlē, atpūties Laumiņu pirtī un redzi krāsainus sapņus viesu nama Laumiņu istabās!

78


Sasmakas ezera peldvieta

Sasmakas ezers, Valdemārpils, GPS [57.367275 22.606945]

Lielzeltiņu observatorija ir piemērotākā vieta Latvijā, kur sākt jūsu zvaigžņu ceļojumu. Tās iniciators ir Sergejs Kļimanskis, uzņēmējs no Rīgas, kam astronomija ir vaļasprieks jau no skolas gadiem. Šeit var sajust debess juma varenību un apzināties, ka cilvēce tikai tāds niecīgs puteklītis vien ir. Darba laiks S: 12:00 – 24:00.

Peintbols pie Jāņiem

Darbnīcas-Pastari, Balgale, GPS [57.153561 22.882977], 28886718, paintballjani.lv

Viena no skaistākajām un labiekārtotākajām peldvietām Talsu novadā. Apmeklētājiem pieejami futbola, volejbola un basketbola laukumi, āra trenažieri, bērnu rotaļu laukums, piknika un telšu vietas.

Dienliliju dārzs Laucienē

“Mierkalni”, Laucienes pagasts, 29422006, daylilie.lv

Mežs, svaigs gaiss, adrenalīns, aktīvi pavadīts laiks – viss, kas nepieciešams peintbola kaujai. Dabiskā meža vidē izveidoti šķēršļi no automašīnām, riepām un citiem otrreiz izmantojamiem materiāliem. Visa pamatā ir drošība un uzmanība. Peintbols pie Jāņiem ir tikai par pozitīvām emocijām, tieši tāpēc piedāvā aizsargvestes gan daiļajam dzimumam, gan mazajiem kareivjiem! Katra ieroča stiprumu ir iespējams regulēt, līdz ar to - bumbiņas sitiens nebūs stiprāks par mazas bites dzēlienu.

Sabiles Vīna svētki sabile.lv

Dienliliju dārzā jūlijā un augustā var apskatīt Austrumeiropā lielāko, galvenokārt, Latvijā selekcionēto dienliliju (Hemerocallis) kolekciju.

Lielzeltiņu observatorija

“Lielzeltiņi”, Balgales pagasts, GPS [57.147472 22.909227], 29209002

Godinot Sabiles simbolu – Vīna kalnu – no 25.–29. jūlijam tiks svinēti Sabiles Vīna svētki, kas vienlaikus ir arī Latvijas vīndaru saiets un grandioza vīna degustācija, kuras centrā ir vīns, kas darināts no Sabiles Vīna kalna ražas un pieejams tikai nelielā apjomā. Neiztrūkstoša svētku tradīcijas ir arī teatralizētais svētku gājiens, vīngliemežu sacensības, nošļūciens pa vīna putām un uguns skulptūras aizdegšana. Unikāls kalns, unikāls vīns, unikāli svētki, ko ir vērts apmeklēt! Tiekamies pilsētā ar odziņu!

79


#ESESMUStirnubuks 80


STIRNU BUKA PARTNERI

TEHNISKAIS UN SERVISA NODROŠINĀJUMS

ATBALSTA

VIETAS


82

Profile for Stirnubuks.lv

Es esmu Stirnu buks I 03 Piebalga I 2018.  

Es esmu Stirnu buks I 03 Piebalga I 2018.  

Advertisement