Page 1

LIFEL

ONG LEARNING WEEK

2013

Koledar prireditev


0

2

1

3

18

13

20

699

1

:06

/13

es

pr

ati_

1

AM

12

2/11

plak

3_

te en an k perm e e e nj s g W ione ete ivlje nen z h nin er ear ll'istru ulás cilu L L n n e ng u e a o D t š l d Life mana tartó ku va iten r e ti g Set osszi ru ku begl enja th sk ns g u a e n Éle b vib s le otno Sika he de iv lo c Wo an cje d Tj e

C M Y

CM MY CY Y

CM

DE

K

TE

01

tvu2

df

s.p

N

E VS

IV

JA EN 3 U 01 A EG 9. 5. 2 K JS – 1 EN 13. J L


Prireditve TVU URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

OZRK Novo mesto

Mateja Šlajkovec (07/393 31 20), OZRK NM in CTD NM

krvodajalci

GRM Novo mesto –VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

ponedeljek, 13. 5. 2013 Splošna Bolnišnica Novo mesto – CTD, Šmihelska c. 1 Grm Novo mesto – center 07.30–10.15 Deutsch auf dem Bauernhof biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto 07.00–10.30

Krvodajalska akcija

predšolski Kulturni center Janeza 08.30–09.15 Glasbena pravljica Vitez Rudi Trdine Novo mesto, Novi Glasbena šola Petra Slak (031/671 433), otroci in Miro Saje Marjana Kozine osnovnošolci trg 5 09.00–10.00

Program za višjo kvaliteto življenja

09.00–12.00

Izvajanje in svetovanje o masažnih storitvah

09.45–10.30 Glasbena pravljica Vitez Rudi

Mirjana Šafran Blažič, Pot na Gorjance 5, Novo mesto

Center 4me Novo mesto

Mirjana Šafran Blažič (041/968 623

Salon masaže in Matjaž Bučar, Pugljeva Matjaž Bučar zdravja, Matjaž ulica 5, Novo mesto (040/719 214) Bučar Kulturni center Janeza Glasbena šola Petra Slak (031/671 433), Trdine Novo mesto, Miro Saje Marjana Kozine Novi trg 5

občani

občani predšolski otroci in osnovnošolci

3


URA

10.00–11.00

NASLOV PRIREDITVE

Pomen preventivnih pregledov

11.00–11.45 Glasbena pravljica Vitez Rudi

11.35–13.15

Izdelava videooglasa

12.00–14.00 Geometrijska telesa v gozdu 12.30–13.00 Dejavniki uspešnega učenja

KRAJ DOGAJANJA

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5 Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3 a, RU4 Ragov log

IZVAJALEC

Zdravstveni dom Novo mesto

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Darinka Petrič (07/391 67 35), Mojca Šenica

občani

Glasbena šola Petra Slak (031/671 433), Miro Saje Marjana Kozine EŠ VSŠ Novo mesto EŠ Novo mesto

Ljudska knjižnica Metlika, RIC Novo mesto Cesta bratstva in enotnosti 23

Sonja Kukman (041/601 706) Mojca Plut (031/345 175) Ana Granda Jakše (0590/75 710)

Šolski center Novo mesto, ŠC Novo Šegova 112, Hiška 1 mesto, Enota za Vesna Pirc (07/393 22 02), 16.00–19.00 Dan odprtih vrat – kozmetika (nasproti stavbe ŠC, pri Uršula Koblar izobraževanje šolskih igriščih) odraslih 16.00–19.00

4

Z angleščino v svet

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2

CIK Trebnje

Milena Hvastija (07/348 21 03), Maja Zajc Kalar

predšolski otroci in osnovnošolci dijaki dijaki občani

občani

občani


URA

NASLOV PRIREDITVE

16.00–19.00

16.30–18.00

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

Prodajni coaching

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Tit Turnšek

študentje, odrasli

Kako uvajati spremembe v življenje in preživeti v sodobnem svetu

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

MojStudio – za osebnostno rast

Mojca Saje (031/662 658), Ksenija Lapornik

občani

17.00–18.00

Predstavitev umetniške tržnice

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

17.00–19.00

Računalniško usposabljanje

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3 a, RU2

EŠ VSŠ Novo mesto

Zdenko Potočar (o41 726 620)

predavatelji ES NM, VSŠ

18.00–18.45

Kako razgradimo stres in najdemo stik s samim seboj

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Sandi Dolinar

Mojca Saje (031/662 658), Sandi Dolinar

občani

19.00–19.45

Meditacija s Sandijem

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Sandi Dolinar

Sandi Dolinar (041/635 160)

občani

Društvo za Polona Žalec spodbujanje (031 370 696), kreativnih indusIgor Papež, Nina Kolar, trij Rokoroki, Lea Povše Novo mesto

občani

5


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Drugačno sporazumevanje

Ekonomska šola Novo mesto, knjižnica, Ulica talcev 3 a

EŠ Novo mesto

Jasmina Berginc (07/393 32 83)

učitelji

08.00–13.00

Pohod: Dolž―Iglenik

Zbirno mesto: parkirišče ZNC v Žabji vasi pri Kmetijski zadrugi

08.40–09.25

Ogled Novega mesta z vodenjem v nemščini

URA

NASLOV PRIREDITVE

torek, 14. 5. 2013 07.00–08.00

09.30–10.15 Glasbena pravljica Vitez Rudi

10.00–11.00

Branje za duševno zdravje

10.00–11.30 Priporočila za aktivno iskanje zaposlitve

6

Novo mesto, zbor pri Ekonomski šoli Novo mesto, Ulica talcev 3 a Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Urad za delo Trebnje, Baragov trg 1

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 RIC Novo mesto 642), Joži Papež, Anica Škedelj

starejši

EŠ Novo mesto

Mojca Grmovšek Kastelic (031/580 587)

dijaki

Glasbena šola Marjana Kozine

Petra Slak (031/671 433), Miro Saje

predšolski otroci in osnovnošolci

OZARA Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja

Katja Strmole (070/550 701), Maša Ficko

občani

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

Alenka Stare Draginc (07/393 58 11), Polonca Lamovšek

študentje, občani, brezposelni


URA

NASLOV PRIREDITVE

10.00–12.00

Dan odprtih vrat

11.00–11.45 Glasbena pravljica Vitez Rudi

13.00–15.00

Sem in znam

13.30–17.30

Čemaž in jedi iz čemaža

16.00–17.00

Delavnica uporabe AED

16.00–17.00

Ali vemo, kaj jemo?

16.00–17.30

Trebušni ples

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

Zakonski in družinski inštitut, Ulica talcev 2, Novo mesto Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Zakonski in družinski inštitut Novo mesto

Melita Kramar (031/489 309)

Glasbena šola Marjana Kozine

Petra Slak (031/671 433), Miro Saje

Urad za delo Črnomelj, Zadružna c. 33

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

Alenka Stare Draginc (07/393 58 11)

Anica Možina Grm Novo mesto – center GRM Novo mes(07/393 47 17), Anica biotehnike in turizma, to – VSŠ Oblak Janko, Anica Pajer SŠGT, Ulica talcev 3 Humanitarni center RK, Ul. Slavka Gruma 54 a, Novo mesto

CILJNA SKUPINA predšolski otroci in osnovnošolci predšolski otroci in osnovnošolci študentje, občani, brezposelni občani

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26)

širša javnost

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Helena Mrzlikar

Helena Mrzlikar (07/393 45 66)

občani

OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 1, Šmarješke Toplice

OŠ Šmarjeta

Sabina Vene (07/384 41 97)

učenci OŠ, odrasli

7


URA

NASLOV PRIREDITVE

V življenju ne dobimo 16.00–18.00 tistega, kar hočemo, ampak tisto, kar skomuniciramo 16.00–19.00

Prodajni coaching

17.00–19.00

Srečanje starejših krajanov

18.00–18.45 Glasbena pravljica Vitez Rudi

8

KRAJ DOGAJANJA

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Gostilna pri Štefanu, Mali Slatnik Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Tončka Godina

občani

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Tit Turnšek

občani

OZRK Novo mesto, KORK Mali Slatnik

Jožica Mohar (031/230 298), KORK Mali Slatnik

starejši

Glasbena šola Petra Slak (031/671 433), Miro Saje Marjana Kozine

občani


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

sreda, 15. 5. 2013 Kulturni center Janeza Glasbena šola Trdine Novo mesto, Marjana Kozine Novi trg 5 Grm Novo mesto – center GRM Novo mesbiotehnike in turizma, 07.30–09.10 Deutsch auf dem Bauernhof to – VSŠ Sevno 13, Novo mesto

09.30–10.15 Glasbena pravljica Vitez Rudi

Petra Slak (031/671 433), Miro Saje Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

predšolski otroci in osnovnošolci starejši

08.00–10.00

Trg dela in kompetence

Urad za delo Novo mesto, Mušičeva 15

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

08.00–13.00

Pohod na Mirno goro

Zbirno mesto: Gričice

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice

Jože Lukšič (041/794 670)

občani

09.00–11.00

Samopregledovanje dojk

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Zdravstveni dom Novo

Mojca Prah (07/391 68 88)

občani

09.00–14.00

Predstavitev Rdečega križa

Novi trg (pred Lekarno Novak), Novo mesto

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26)

občani

Alenka Žagar (041/228 598), otroci, strokovne delavke in starši otrok skupine Kapljice

zaključena skupina

10.00–20.00

Izlet v Kekčevo deželo

Vrtec Pedenjped – enota Sapramiška, Ul. Slavka Vrtec Pedenjped Gruma 63, Novo mesto

Alenka Stare Draginc (07/393 58 11), Zdenka Kristan

občani, brezposelni

9


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

CILJNA SKUPINA

10.00–11.45 Glasbena pravljica Vitez Rudi

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Novo mesto po poteh 12.30–14.00 dediščine v angleščini (Novo mesto Sightseeing)

Novo mesto

EŠ VSŠ Novo mesto

Damjana Možic (031/344 562)

dijaki

Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3 a, RU5

EŠ VSŠ Novo mesto

Marija Lekše (07/393 32 76)

študentje, brezposelni, bodoči podjetniki

Katja Strmole (070/550 701), Davorin Novak

občani

Barbara Ozimek (07/393 3126), Slovenija Transplant

občani

Vesna Pirc (07/393 22 02), Janko Grulja

občani

Vesna Pirc (07/393 22 02), Ljubinka Počrvina

občani

13.00–14.00

Telefonski pogovor z dolžnikom

Glasbena šola Petra Slak (031/671 433), Miro Saje Marjana Kozine

OZARA Slovenija ― Nacionalno 14.00–16.00 S športom za duševno zdravje Igrišče Loka, Novo mesto združenje za kakovost življenja 16.00–17.00

16.00–19.00

10

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

Predavanje o darovanju organov

Informatika za odrasle

Humanitarni center RK, Ul. Slavka Gruma 54 a, Novo mesto

OZRK Novo mesto

ŠC Novo Šolski center Novo mesto, mesto, Enota za Šegova ulica 112, učilnica izobraževanje za informatiko (MIC) odraslih

Šolski center Novo mesto – učilnica 215 16.00–19.00 Preventiva v zdravstveni negi (drugo nadstropje)

ŠC Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih

predšolski otroci in osnovnošolci


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

“Jezikamo” po angleško

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2

CIK Trebnje

Milena Hvastija (07/348 21 03), Lea Udovič

občani

Delavnica sproščanja – uvod v ZEN meditacijo

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Zavod Vitazen

Dušan Osojnik (041/469 000)

občani

18.00–19.00 HUBER, bolečine v hrbtenici

HOP KLUB Novo mesto, Podbevškova 11

HOP KLUB šport in rekreacija

Mateja Meglič (031/699 244), Aleš Berger

občani

Vrtec Ciciban Novo mesto (vhod 1), Ragovska ul. 18

Center 4me Novo mesto

Petra Jeretina (031/749 699)

občani

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Glasbena šola Marjana Kozine

Ana Arh (040/517 847), učitelji in učenci glasbene šole

občani

URA

NASLOV PRIREDITVE

16.00–19.00

17.00–18.30

19.00–20.00

Metoda Feldenkrais

19.00–21.00

Javni zaključni nastop učencev Glasbene šole Marjana Kozine

11


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

četrtek, 16. 5. 2013 08.00–12.00

Razvojno izobraževalni Portfolio – orodje, s katerim Tea Sulič (07/393 45 52, center Novo mesto, Topliš- RIC Novo mesto postane moje znanje vidno 031/746 005) ka cesta 2 RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Marjeta Gašperšič

RIC Novo mesto

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642), Anton Komat

občani

Mestni lov na zaklad (zakl- RIC Novo mesto, Topliška 10.00–14.00 juček projekta Grundtvig UP cesta 2, center Novega RIC Novo mesto mesta (terensko delo) – EU Treasure Hunt)

Rok Vukčevič (0590/75 709, 051/389 298)

občani

Maja Regina, Rok Vukčevič (07/ 393 45 69, 051/389 298)

udeleženci PUM-a (NM, Zagorje, dijaki OŠ, SŠ)

Svečana otvoritev in nastop 10.00–10.10 HIP HOP skupine

10.00–11.30

10.00–14.00

12

občani

Kako si s sodobno hrano uničujemo zdravje?

Mestni lov na zaklad

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Zbirno mesto na terasi RIC-a Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

občani


VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

10.30–12.00

Novo mesto po poteh dediščine v nemščini (Stadtbesichtigung Novo mesto)

Novo mesto

EŠ VSŠ Novo mesto

12.25–14.00

Vrednote pri mladostnikih

Ekonomska šola Novo mesto – knjižnica

Klavdija Giodani EŠ Novo mesto (07/393 32 72), Vladimira Šušteršič, Toni Kočevar

dijaki

16.00–17.00

Starševstvo – lepo, a odgovorno poslanstvo

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Mateja Petric (041/868 123)

starši

Tečaj v Angliji in Avstriji

Yurena Novo mesto, šola tujih jezikov, Glavni trg 11

Yurena Novo mesto

Katica Golobič (031/300 402)

osnovnošolci, dijaki, študenje, odrasli

Demenca v družini

Dom starejših občanov, Šmihel 1, Novo mesto

DSO Novo mesto

Jolanda Švent (07/371 99 29), Peter Kapš, Alenka Vidmar Bangiev, Krka, d. d.

odrasli, starejši

URA

NASLOV PRIREDITVE

RIC PLAC: Tržnica brezplačne izmenjave predmetov: 10.00–18.00 Prinesi, menjaj, odnesi

16.00–17.00

16.00–17.00

Zvonka Potočar (07/393 45 56, 031/305 522) Erika Medle Semec (031/354 541)

občani

dijaki

13


IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

S skupino Lilith po lilije

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56, 031/746 001), Dekliška vokalna skupina Lilith

udeleženci skupine UŽU MDM in zaposleni v podjetju SEP

16.30–17.30

Rokomet

OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 1, Šmarješke Toplice

OŠ Šmarjeta

Silva Mesojedec (07/384 41 97)

učenci OŠ, odrasli

16.00–18.00

Karierni načrt

Anica Možina (07/393 47 17), Marija Turnšek Mikačić

študentje, odrasli

OZARA Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja

Katja Strmole (070/550 701), Maša Ficko

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Tončka Jankovič

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Gabi Ogulin Počrvina (0590/75 712, 031/746 003)

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Gregor Sepaher (07/393 45 54)

občani

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

16.00–17.30

URA

16.30–18.00 Reciklirajmo sami, izdelajmo torbice

16.30–18.00

Z ovčjo volno do čudovitih izdelkov

Strokovni dogodek projekta 16.30–18.15 Dvig ravni pismenosti

14

17.00–18.00

Delavnica Z miško v roki

Grm Novo mesto – center GRM Novo mesbiotehnike in turizma, to – VSŠ Sevno 13 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2


URA

NASLOV PRIREDITVE

17.00–18.00 Delavnica Naša četica koraka

17.00–18.00

Delavnica Pada globoko, skoči visoko

17.00–18.00

Delavnica Ustvarjalnost nas povezuje

17.00–18.00 Delavnica Mizica, pogrni se

17.00–18.30

17.00–18.30

Z lesenimi igračami v pravljični svet

Čistim, torej sem!

Preizkusite se v igranju na 17.30–19.00 didgeridoo, gonge in pojoče sklede

KRAJ DOGAJANJA Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56), Nena Dautanac

občani

RIC Novo mesto

Alenka Knez, Darja Brezovar

občani

Zvonka Potočar (07/393 45 56), Polonca RIC Novo mesto Tratar Božič, Janja Bučar RIC Novo mesto

Gabi Ogulin Počrvina (0590/75 712), Zorica Todić

Tina Strnad (0590/75 718, RIC Novo mesto 031/701 191), Marija in Matjaž Kapun

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Suzana Plut Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Dušan Mamut Badovinac Zupanjič

starši, otroci občani

občani, otroci

občani

učenci OŠ, odrasli

15


NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

18.30–19.30

Poslikava majice z barvami My style – ustvarjalna delavnica

Prodajalna Papin, Ljubljanska c. 22, Novo mesto

Biro – B, Bojana Zupan, s. p.

Bojana Zupan (07/373 16 67), obvezne prijave - s seboj prinesite majico

otroci in odrasli

19.00–20.00

Predstavitev knjige Zahod jame, pogovor z avtorjem Petrom Rezmanom

Terasa knjigarne Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

občani

19.00–21.00

Srečanje izvajalcev in partnerjev – Na Krki kot včasih

Loka, Splav na reki Krki

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Marjeta Gašperšič

občani

URA

petek, 17. 5. 2013

16

09.00–11.00

Ko me strese stres

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Zdravstveni dom Novo mesto

Dejan Sotirov (07/391 67 00)

občani

13.00–15.00

Srečanje starejših krajanov

Dom krajanov Regrča vas

OZRK Novo mesto, KORK Regrča vas

Ljudmila Zupančič (040/530 139), KORK Regrča vas

starejši

16.00–18.00

Karierni coaching

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Marija Turnšek Mikačić

študentje, odrasli


URA

NASLOV PRIREDITVE

17.00–18.00

Spoznavna delavnica s smovey obroči

17.00–19.00

“Porod ― vir ženske moči”

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Vanja Rotar, s. p.

Vanja Rotar (041/901 973)

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Maša Bučar (0590/75 716), Andreja Kolenc

občani

OZRK Novo mesto, KORK Dolenjske Toplice

Ivana Pelko (031/677 979), KORK Dolenjske Toplice

starejši

17.00–19.00

Srečanje starejših krajanov

Dom krajanov Dolenjske Toplice

18.00–19.30

Kako prihraniti denar?

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Damjan Činkole

Damjan Činkole (051/801 200)

občani

Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej, Trubarjeva c. 13

INFOMEDIA, d. o. o.

Robert Grubar (041/768 612)

širša javnost

18.30–20.00 Koncert glasbene delavnice INFO MEDIA

17


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

sobota, 18. 5. 2013 07.00–15.00

Pohod “treh generacij” na Javorovico

OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 1, Šmarješke Toplice

OŠ Šmarjeta

Milena Vene (07/384 41 97), Anita V. Slana , Stane Černe

učenci OŠ, občani

08.00–15.00

Motivacijski dan in usposabljanje

Zbirno mesto: Jugorje

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26)

mentorji za letovanje

09.00–17.00

Mednarodni dan muzejev

Dolenjski muzej Novo mesto, Muzejska ulica 7

Dolenjski muzej Novo mesto

Lavra Fabjan (07/373 11 17)

širša javnost

10.00–12.00

Srečanje starejših krajanov

Osnovna šola Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, Novo mesto

OZRK Novo mesto, KORK Bršljin

Anica Pleško Retelj (041/791 450), KORK Bršljin

starejši

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

10.00–12.00 Pravljična sobota: Zverjasec

18

10.00–12.00

Pravljična sobota: Zmaj Direndaj

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

10.00–15.00

Dobrodelni tek

Vojašnica Franca Uršiča NM, Straška cesta 26

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26), Vojašnica Franca Uršiča NM

občani


URA

NASLOV PRIREDITVE

10.00–19.00

Dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1

CIK Trebnje

Andrejka Vabič Nose (07/348 21 06)

občani

Splošna bolnišnica Novo mesto – CTD, Šmihelska c.1

OZRK Novo mesto

Mateja Šlajkovec (07/393 31 20), CTD NM

krvodajalci

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

KRAJ DOGAJANJA

ponedeljek, 20. 5. 2013 07.00–10.30

Krvodajalska akcija

07.30–10.15 Deutsch auf dem Bauernhof

09.00–10.30 Kako pripravim zbirno mapo za NPK Si želite virtualno obiskati bančni avtomat, odkriti 10.00–11.00 možnosti in spoznati prednosti, ki vam jih ponuja? 07.00–10.30

Kako se predstaviti delodajalcu

Grm Novo mesto – center GRM Novo mesbiotehnike in turizma, to – VSŠ Sevno 13 Občina Žužemberk, sejna soba

RIC Novo mesto

Tina Strnad (0590/75 718, 031/701 191)

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Bankart, d.o.o. , Melita Hrovat

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642)

občani

Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2

RIC Novo mesto

Tina Strnad (0590/75 718, 031/701 191)

občani

19


URA

18.00–19.00

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

Predstavitev argentinskega tanga

Hostel Situla, Dilančeva ulica 1, Novo mesto

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Tango Pika

Polona Žalec (031/370 696), Roman Mohar, Vlasta Veselko, Andro Goblon

občani

OZRK Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56, 031/746 001), Helena Mrzlikar

udeleženci skupine UŽU, MDM in zaposleni v podjetju SEP

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Irena Mohorovič (051/246 458)

osnovnošolci

torek, 21. 5. 2013 12.00–16.00

20

Razvojno izobraževalni S sadjem do boljšega zdravja center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2 Osnovna šola Center Novo mesto, Seidlova cesta 7

13.00–14.30

Razvijanje ustvarjalnega mišljenja (za nadarjene učence)

17.00–18.00

Reklamni oglas zame

Dijaški in študentski dom Novo mesto – knjižnica, Šegova ulica 115

Dijaški in študentski dom Novo mesto

Jasmina Rastoder Kafol (031/777 085)

dijaki

17.00–18.30

Igralni dan

Krajevna knjižnica Šentjernej, Trubarjeva cesta 13

Krajevna knjižnica Šentjernej

Sabina Jordan (07/393 13 72)

predšolski otroci in osnovnošolci

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Franc Božjak

Franc Božjak (05/654 9245, 041/685 449)

občani

19.00–21.00

Klic k spremembi, bolezen ni poraz


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

Grm Novo mesto –center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

sreda, 22. 5. 2013 07.30–09.10 Deutsch auf dem Bauernhof

Anica Možina (07/393 47 17), prof. Jožica Cerovšek Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721)

RIC Novo mesto Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 č Tinka Fric Osnovna šola Žužemberk, OŠ Žužemberk (07/308 70 22), Andreja Baragova 1 Šercer Robič

09.00–12.15

Ustvarjalnost nima meja

15.00–17.00

Delo z računalnikom

16.00–17.00

Učne težave pri branju in pisanju

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

16.00–18.00

Osnove grafičnega oblikovanja s programom GIMP

17.00–20.00

18.00–19.00

občani društvo paraplegikov starejši

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Nina Žnidaršič (031/618 802)

starši

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Andrej Kapš (0590/75 711), Simona Pavlin

vsi z osnovnim predznanjem dela z računalnikom

Izklopimo zaslone, slikajmo vsakdanjost

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Prostor ustvarjalnosti, Igor Papež

Igor Papež (031/729 355)

občani

Odprtje razstave učencev OŠ Šentjernej

Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej, Trubarjeva c. 13

OŠ Šentjernej

Darja Kovačič (031/744 424)

širša javnost

21


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

četrtek, 23. 5. 2013

22

10.00–11.00

Povabilo v življenje

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Robert Turnšek

Robert Turnšek (051/452 526)

občani

10.00–11.30

Spoznajmo Poljsko v angleškem jeziku

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Gabi Ogulin Počrvina (0590/75 712, 031/746 003)

občani

12.00–16.00

S prehranskimi zamenjavami do boljšega zdravja

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56, 031/746 001), Helena Mrzlikar

udeleženci skupine UŽU MDM in zaposleni v podjetju SEP

16.00–17.00

Kitajščina v Novem mestu

Yurena Novo mesto, šola tujih jezikov, Glavni trg 11

Yurena Novo mesto

Katica Golobič (031/300 402)

osnovnošolci, dijaki, študenje, odrasli

16.00–17.00

Poletna jezikovna šola

Yurena Novo mesto, šola tujih jezikov, Glavni trg 11

Yurena Novo mesto

Katica Golobič (031/300 402)

16.00–17.30

Varnost na internetu

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Andrej Kapš (0590/75 711)

osnovnošolci, dijaki, študenje, odrasli vsi z osnovnim predznanjem dela z računalnikom


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

18.00–19.00 Oskarjeva potovalna filozofija

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – Trdinova čitalnica, Rozmanova ul. 26

Knjižnica Mirana Jarca

Maja Arsovska (07/393 46 13)

odrasli

18.00–19.30

Projekcija filma Happy

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

MojStudio – za osebnostno rast

Mojca Saje (031/662 658)

občani

18.00–20.00

Otvoritev razstave Polde Mihelič – V iskanju pozabljenih trenutkov

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1

CIK Trebnje

Patricija Pavlič, Andrejka Vabič Nose (07/348 21 06)

občani

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02), Študentska založba, Glasbena šola Marjana Kozine

občani

Tango Pika

Polona Žalec (031/370 696), Roman Mohar, Vlasta Veselko, Andro Goblon

občani

URA

NASLOV PRIREDITVE

Predstavitev knjige Slovenska glasba 1848 – 1918 19.00–20.00 ter Slovenska glasba 1918 – 1991 dr. Darje Koter

20.00–21.00

Predstavitev argentinskega tanga

Terasa knjigarne Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Klub Lokal Patriot, Glavni trg 11, Novo mesto

23


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

občani

petek, 24. 5. 2013 08.00–24.00

Mali festival velikih vin

Terasa knjigarne Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Meta Kocjan (031/854 421), Malamačka, Mediodrom

09.00–11.00

Delavnica nordijske hoje

Zbirno mesto: DU Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54), Urška Murn

člani DU, občani

10.00–11.00

Obisk doma Sreča

Penzion Sreča, d. o. o., Orešje 51

OŠ Šmarjeta

Milena Vene (07/384 41 97), Irena Zupančič

učenci OŠ in varovanci doma

Milan Pavlič (07/384 66 00)

učenci, starši

Gabi Ogulin Počrvina (0590/75 712, 031/746 003), Frane Umek, Nada Jakše

občani

Osnovna šola Frana 18.00–19.00 Revija šolskih pevskih zborov Metelka Škocjan, Škocjan 51 18.30–20.00

24

Srečanje poljsko-slovenske kulture

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

OŠ Frana Metelka

RIC Novo mesto


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

Založba Goga

OZRK Novo mesto

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

sobota, 25. 5. 2013 08.00–24.00

Mali festival velikih vin

Terasa knjigarne Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

15.00–19.00

Srečanje prostovoljcev

Jasa, Dolenjske Toplice

Meta Kocjan (031/854 421), Malamačka, Mediodrom Barbara Ozimek (07/393 3126)

občani

prostovoljci OOZRK

25


Vse prireditve so brezplačne, program sofinancirajo izvajalci in:

Izdajatelj: Razvojno izobraževalni center Novo mesto Zanj: Marjeta Gašperšič Avtorji: Strokovni sodelavci RIC Novo mesto Tehnična izvedba: Anita Jakše, Simona Pavlin Fotografije: dogodki TVU 2012 Oblikovanje: Simona Pavlin Novo mesto, maj 3013

TVU koledar prireditev 2013  

TVU koledar prireditev 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you