Page 1

LIFEL

ONG LEARNING WEEK

2013

Koledar prireditev


Nekaj županovih misli ob Tednu vseživljenjskega učenja in Paradi učenja 2013

Z velikim veseljem pozdravljam začetek letošnjega Tedna vseživljenjskega učenja in vse udeležence, ki si bodo vzeli čas in se udeležili kakšne od delavnic, ki so del programa, ki ga je pripravil Razvojno izobraževalni center Novo mesto. Ob prebiranju letošnjega napovednika dogodkov ugotavljam, da so vsebine zelo raznolike in pestre, namenjene različni starostni in izobrazbeni strukturi. Razvojno izobraževalni center Novo mesto projekt vseživljenjskega učenja že več let uspešno izvaja v naši občini in vsako leto je število udeležencev večje. Prav tako je nabor mentorjev različnih delavnic in dogodkov pester, navzoči mentorji pa so v slovenskem prostoru izjemno strokovno kredibilni in ugledni. V današnjem času, ko se še bolj kot v preteklosti zavedamo pomena znanja ter pridobivanja novih veščin in spoznanj, so takšni dogodki pozitiven prispevek k premiku družbenega zavedanja o pomenu znanja, kompetenc in kreativnosti. Tudi v prihodnje vam želim uspešno organizacijo dogodkov, povezanih s projektom vseživljenjskega učenja. Naj tudi takšni projekti vodijo našo občino k družbi znanja, inovacij, kakovosti in odgovornosti.

Alojzij MUHIČ, župan

Spoštovani, osemnajsto leto zapored smo za vas pripravili pester in zanimiv Teden vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto je že od vsega začetka eden najvidnejših izvajalcev tega projekta v državi, v domačem okolju pa smo že 15. leto koordinatorji projekta, spodbujevalci in povezovalci vseh zagovornikov in prijateljev vseživljenjskega učenja. Leta 1999 smo prvič povabili k sodelovanju še druge izvajalce – 22 se nam jih je pridružilo to prvo leto, skupaj smo izpeljali 91 dogodkov in zabeležili 7139 obiskovalcev. Vse od takrat naprej se v TVU povezujemo različni partnerji, partnerska mreža se spreminja, vsak pa v skupni projekt prispeva po svojih zmožnostih. Polnoletnost običajno prinese kakšno spremembo in tudi naš TVU s polnoletnostjo pridobiva nov zagon s parado učenja. Program TVU je pester in zanimiv, zato verjamemo, da vam bo omogočal užitek v učenju in druženju. Kolektiv RIC Novo mesto z izvajalci TVU 2013

2


V Tednu vseživljenjskega učenja 2013 sodelujejo: 1. Agencija Kompas 2. Agencija za šport Novo mesto 3. ANIMA-AUDIVA, Center za celostno učenje 4. BANKART, d. o. o., Ljubljana 5. Center 4me Novo mesto, Mirjana Šafran Blažič 6. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 7. Damjan Činkole 8. Dijaški in študentski dom Novo mesto 9. Dolenjski muzej Novo mesto 10. Dom Sreča 11. Dom starejših občanov Novo mesto 12. Društvo magičnost gibanja Novo mesto 13. Društvo revmatikov Slovenije – Podružnica Dolenjske in Bele krajine 14. Društvo upokojencev Dolenjske Toplice 15. Društvo upokojencev Novo mesto 16. Društvo upokojencev Straža 17. Društvo upokojencev Šentjernej 18. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 19. Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki 20. Ekonomska šola Novo mesto 21. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 22. Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 23. Gobarsko društvo Šentjernej 24. Gorazd Golob 25. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma – Višja strokovna šola

26. Helena Mrzlikar 27. HOP KLUB Novo mesto 28. Infomedia, d. o. o., Novo mesto 29. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 30. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – Krajevna knjižnica Šentjernej 31. Knjižnica Pavla Golie Trebnje 32. KORK Bršljin 33. KORK Bučna vas 34. Kozmetični salon, Franc Božjak, s. p. 35. Krajevna knjižnica Mokronog 36. Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej 37. Kulturni dom Šentrupert 38. Ljiljana Čuček 39. MojStudio – za osebnostno rast Novo mesto 40. Občina Črnomelj 41. Občina Dolenjske Toplice 42. Občina Mirna Peč 43. Občina Mokronog – Trebelno 44. Občina Novo mesto 45. Občina Semič 46. Občina Straža 47. Občina Šentjernej 48. Občina Šentrupert 49. Občina Škocjan 50. Občina Šmarješke Toplice 51. Občina Trebnje

3


4

52. Občina Žužemberk 53. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto 54. Osnovna šola Center Novo mesto 55. Osnovna šola Dolenjske Toplice 56. Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 57. Osnovna šola Otočec 58. Osnovna šola Prečna 59. Osnovna šola Šentjernej 60. Osnovna šola Šmarjeta 61. Osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč 62. Osnovna šola Žužemberk 63. OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja 64. OZRK – KORK Dolenjske Toplice 65. OZRK – KORK Gabrje 66. OZRK – KORK Mali Slatnik 67. OZRK – KORK Otočec 68. OZRK – KORK Regrča vas 69. OZRK – KORK Stopiče 70. OZRK – KORK Uršna Sela 71. Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto 72. Prodajalna PAPIN Novo mesto, Bojana Zupan, s. p. 73. Prostor ustvarjalnosti – Igor Papež 74. Razvojno izobraževalni center Novo mesto 75. Robert Turnšek 76. Salon masaže in zdravja, Matjaž Bučar, Novo mesto 77. Sandi Dolinar 78. Slovenija TRANSPLANT 79. Snježana Ristić 80. Sonja Križaj Zuhair 81. Splošna bolnišnica Novo mesto

82. Šolski center Novo mesto – Enota za izobraževanje odraslih 83. Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena šola 84. Tango Pika 85. Terme Krka, Šmarješke Toplice 86. TIC Dolenjske Toplice 87. Vanja Rotar, s. p., Ljubljana 88. Vertec Pedenjped Novo mesto – enota Sapramiška 89. Vojašnica Franca Uršiča Novo mesto 90. Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Metka 91. Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Ostržek 92. Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Metka 93. Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Videk 94. Vrtec Radovednež Škocjan 95. Yurena Novo mesto 96. Zakonski in družinski inštitut Novo mesto 97. Založba Goga 98. Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto 99. Zavod Vitazen 100. Zdravstveni dom Novo mesto


Prireditve TVU URA

NASLOV PRIREDITVE

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

OZRK Novo mesto

Mateja Šlajkovec (07/393 31 20), OZRK NM in CTD NM

krvodajalci

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Glasbena šola Marjana Kozine

Petra Slak (031/671 433), Miro Saje

predšolski otroci in osnovnošolci

KRAJ DOGAJANJA

ponedeljek, 13. 5. 2013 Splošna Bolnišnica 07.00–10.30 Novo mesto – CTD, Šmihelska c. 1 Grm Novo mesto – center 07.30–10.15 Deutsch auf dem Bauernhof biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto Krvodajalska akcija

08.30–09.15 Glasbena pravljica Vitez Rudi

09.00–10.00

Program za višjo kvaliteto življenja

Mirjana Šafran Blažič, Pot na Gorjance 5, Novo mesto

Center 4me Novo mesto

Mirjana Šafran Blažič (041/968 623)

občani

09.00–12.00

Izvajanje in svetovanje o masažnih storitvah

Matjaž Bučar, Pugljeva ulica 5, Novo mesto

Salon masaže in zdravja, Matjaž Bučar

Matjaž Bučar (040/719 214)

občani

09.45–10.30 Glasbena pravljica Vitez Rudi

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Glasbena šola Petra Slak (031/671 433), Marjana Kozine Miro Saje

predšolski otroci in osnovnošolci

5


URA

10.00–11.00

NASLOV PRIREDITVE

Pomen preventivnih pregledov

11.00–11.45 Glasbena pravljica Vitez Rudi

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

Razvojno izobraževalni Zdravstveni dom center Novo mesto, Novo mesto Topliška cesta 2 Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Glasbena šola Marjana Kozine

CILJNA SKUPINA

Darinka Petrič (07/391 67 35), Mojca Šenica

občani

Petra Slak (031/671 433), Miro Saje

predšolski otroci in osnovnošolci

11.00–16.00

Računalništvo za seniorje

Krajevna knjižnica Mokronog, Pod gradom 2, Mokronog

CIK Trebnje

Martina Podlesnik (07/348 21 04)

starejši

11.35–13.15

Izdelava videooglasa

Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3 a, RU4

EŠ VSŠ Novo mesto

Sonja Kukman (041/601 706)

dijaki

Ragov log

EŠ Novo mesto

12.00–14.00 Geometrijska telesa v gozdu

Šolski center Novo mesto, ŠC Novo Šegova 112, Hiška 1 mesto, Enota za 16.00–19.00 Dan odprtih vrat – kozmetika (nasproti stavbe ŠC, pri izobraževanje šolskih igriščih) odraslih 16.00–19.00

6

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

Z angleščino v svet

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2

CIK Trebnje

Mojca Plut (031/345 175) Vesna Pirc (07/393 22 02), Uršula Koblar Milena Hvastija (07/348 21 03), Maja Zajc Kalar

dijaki občani

občani


URA

NASLOV PRIREDITVE

16.00–19.00

Prodajni coaching

16.30–18.00

Kako uvajati spremembe v življenje in preživeti v sodobnem svetu

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Tit Turnšek

študentje, odrasli

MojStudio – za osebnostno rast Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki, Novo mesto

Mojca Saje (031/662 658), Ksenija Lapornik

občani

Polona Žalec (031 370 696), Igor Papež, Nina Kolar, Lea Povše

občani

17.00–19.00 Računalniško usposabljanje

EŠ VSŠ Novo mesto

Zdenko Potočar (o41 726 620)

predavatelji ES NM, VSŠ

18.00–18.45

Sandi Dolinar

Mojca Saje (031/662 658), Sandi Dolinar

občani

Sandi Dolinar

Sandi Dolinar (041/635 160)

občani

17.00–18.00

19.00–19.45

Predstavitev umetniške tržnice

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3 a, RU2 Razvojno izobraževalni Kako razgradimo stres in center Novo mesto, najdemo stik s samim seboj Topliška cesta 2 Meditacija s Sandijem

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

7


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Drugačno sporazumevanje

Ekonomska šola Novo mesto, knjižnica, Ulica talcev 3 a

EŠ Novo mesto

Jasmina Berginc (07/393 32 83)

učitelji

08.00–13.00

Pohod: Dolž―Iglenik

Zbirno mesto: parkirišče ZNC v Žabji vasi pri kmetijski zadrugi

RIC Novo mesto

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642), Joži Papež, Anica Škedelj

člani U3O, občani

08.00–13.00

Računalništvo za seniorje

08.40–09.25

Ogled Novega mesta z vodenjem v nemščini

URA

NASLOV PRIREDITVE

torek, 14. 5. 2013 07.00–08.00

09.30–10.15 Glasbena pravljica Vitez Rudi

10.00–11.00

8

Branje za duševno zdravje

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje Novo mesto, zbor pri Ekonomski šoli Novo mesto, Ulica talcev 3 a

CIK Trebnje

Martina Podlesnik (07/348 21 04)

starejši

EŠ Novo mesto

Mojca Grmovšek Kastelic (031/580 587)

dijaki

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Glasbena šola Marjana Kozine

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

OZARA Slovenija – Nacionalno združenje za kakovost življenja

predšolski Petra Slak (031/671 433), otroci in Miro Saje osnovnošolci Katja Strmole (070/550 701), Maša Ficko

občani


URA

NASLOV PRIREDITVE

10.00–11.30 Priporočila za aktivno iskanje zaposlitve 10.00–12.00

Dan odprtih vrat

11.00–11.45 Glasbena pravljica Vitez Rudi

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Urad za delo Trebnje, Baragov trg 1

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

Alenka Stare Draginc (07/393 58 11), Polonca Lamovšek

študentje, občani, brezposelni

Zakonski in družinski inštitut, Ulica talcev 2, Novo mesto Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Zakonski in družinski inštitut Novo mesto

Melita Kramar (031/489 309)

Glasbena šola Marjana Kozine

Petra Slak (031/671 433), Miro Saje

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

Alenka Stare Draginc (07/393 58 11)

študentje, občani, brezposelni

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Anica Oblak Janko, Anica Pajer

občani

13.00–15.00

Sem in znam

Urad za delo Črnomelj, Zadružna c. 33

13.30–17.30

Čemaž in jedi iz čemaža

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, SŠGT, Ulica talcev 3

16.00–17.00

Delavnica uporabe AED

16.00–17.00

Ali vemo, kaj jemo?

predšolski otroci in osnovnošolci predšolski otroci in osnovnošolci

Humanitarni center RK, OZRK Novo mesto Ul. Slavka Gruma 54 a, Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26)

širša javnost

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Helena Mrzlikar (07/393 45 66)

občani

Helena Mrzlikar

9


URA

16.00–17.30

NASLOV PRIREDITVE

Trebušni ples

KRAJ DOGAJANJA

OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 1, Šmarješke Toplice

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

OŠ Šmarjeta

Sabina Vene (07/384 41 97)

učenci OŠ, odrasli

Grm Novo mesto – center V življenju ne dobimo 16.00–18.00 tistega, kar hočemo, ampak biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto tisto, kar skomuniciramo

GRM Novo mesto – VSŠ

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto

GRM Novo mesto – VSŠ

16.00–19.00

Prodajni coaching

17.00–19.00

Srečanje starejših krajanov

18.00–18.45 Glasbena pravljica Vitez Rudi

Anica Možina (07/393 47 17), Tončka Godina Anica Možina (07/393 47 17), Tit Turnšek Jožica Mohar (031/230 298), KORK Mali Slatnik

občani

občani

Gostilna pri Štefanu, Mali Slatnik

OZRK Novo mesto, KORK Mali Slatnik

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Glasbena šola Marjana Kozine

Petra Slak (031/671 433), Miro Saje

občani

CIK Trebnje

Milena Hvastija (07/348 21 03)

vsi

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

starejši

sreda, 15. 5. 2013

10

07.00–19.00

Center za izobraževanje Pohod po Soški poti od Loga in kulturo Trebnje, do Kršovca Kidričeva ulica 2, Trebnje

07.30–09.10

Deutsch auf dem Bauernhof

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13, Novo mesto


URA

NASLOV PRIREDITVE

09.30–10.15 Glasbena pravljica Vitez Rudi

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Glasbena šola Marjana Kozine

Petra Slak (031/671 433), Miro Saje

predšolski otroci in osnovnošolci

Alenka Stare Draginc (07/393 58 11), Zdenka Kristan

občani, brezposelni

08.00–10.00

Trg dela in kompetence

Urad za delo Novo mesto, Mušičeva 15

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

08.00–13.00

Pohod na Mirno goro

Zbirno mesto: Gričice

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice

09.00–11.00

Samopregledovanje dojk

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Zdravstveni dom Novo mesto

09.00–14.00

Predstavitev Rdečega križa

Novi trg (pred Lekarno Novak), Novo mesto

10.00–20.00

Izlet v Kekčevo deželo

Vrtec Pedenjped – enota Sapramiška, Ul. Slavka Gruma 63, Novo mesto

10.00–11.45

Glasbena pravljica Vitez Rudi

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Jože Lukšič (041/794 670)

občani

Mojca Prah (07/391 68 88)

občani

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26)

občani

Vrtec Pedenjped

Alenka Žagar (041/228 598), otroci, strokovne delavke in starši otrok skupine Kapljice

zaključena skupina

Glasbena šola Petra Slak (031/671 433), Miro Saje Marjana Kozine

predšolski otroci in osnovnošolci

11


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Novo mesto

EŠ VSŠ Novo mesto

Damjana Možic (031/344 562)

dijaki

13.00–14.00

Telefonski pogovor z dolžnikom

Ekonomska šola Novo mesto, Ulica talcev 3 a, RU5

EŠ VSŠ Novo mesto

Marija Lekše (07/393 32 76)

študentje, brezposelni, bodoči podjetniki

13.00–18.00

Računalništvo za seniorje

Kulturni dom Šentlovrenc, Šentlovrenc 17, Velika Loka

CIK Trebnje

Martina Podlesnik (07/348 21 04)

starejši

14.00–16.00

S športom za duševno zdravje

Katja Strmole (070/550 701), Davorin Novak

občani

16.00–17.00

Predavanje o darovanju organov

Barbara Ozimek (07/393 3126), Slovenija Transplant

občani

Vesna Pirc (07/393 22 02), Janko Grulja

občani

URA

NASLOV PRIREDITVE

Novo mesto po poteh 12.30–14.00 dediščine v angleščini (Novo mesto Sightseeing)

16.00–19.00

12

Informatika za odrasle

OZARA Slovenija – Nacionalno Igrišče Loka, Novo mesto združenje za kakovost življenja Humanitarni center RK, Ul. Slavka Gruma 54 a, Novo mesto

OZRK Novo mesto

ŠC Novo Šolski center Novo mesto, mesto, Enota za Šegova ulica 112, učilnica izobraževanje za informatiko (MIC) odraslih


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

ŠC Novo Šolski center Novo mesto mesto, Enota za – učilnica 215 16.00–19.00 Preventiva v zdravstveni negi izobraževanje (drugo nadstropje) odraslih Kvačkamo nakit

OŠ Krmelj, Krmelj 104, Krmelj

16.00–19.00

“Jezikamo” po angleško

17.00–18.30

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Vesna Pirc (07/393 22 02), Ljubinka Počrvina

občani

CIK Trebnje

Kristina Jerič (07/348 21 08)

vsi

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2

CIK Trebnje

Milena Hvastija (07/348 21 03), Lea Udovič

občani

Delavnica sproščanja – uvod v ZEN meditacijo

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Zavod Vitazen

Dušan Osojnik (041/469 000)

občani

18.00–19.00 HUBER, bolečine v hrbtenici

HOP KLUB Novo mesto, Podbevškova 11

HOP KLUB šport in rekreacija

Mateja Meglič (031/699 244), Aleš Berger

občani

Vrtec Ciciban Novo mesto (vhod 1), Ragovska ul. 18

Center 4me Novo mesto

Petra Jeretina (031/749 699)

občani

Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Novi trg 5

Glasbena šola Marjana Kozine

Ana Arh (040/517 847), učitelji in učenci glasbene šole

občani

16.00–19.00

19.00–20.00

Metoda Feldenkrais

19.00–21.00

Javni zaključni nastop učencev Glasbene šole Marjana Kozine

13


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

Portfolio – orodje, s katerim postane moje znanje vidno

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Tea Sulič (07/393 45 52, 031/746 005)

Svečana otvoritev in nastop 10.00–10.10 HIP HOP skupine

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

URA

NASLOV PRIREDITVE

CILJNA SKUPINA

občani

četrtek, 16. 5. 2013 08.00–12.00

10.00–11.30

Kako si s sodobno hrano uničujemo zdravje?

RIC Novo mesto, Topliška Mestni lov na zaklad 10.00–14.00 (zaključek projekta Grundtvig cesta 2, center Novega mesta (terensko delo) UP – EU Treasure Hunt)

10.00–14.00

14

Mestni lov na zaklad

Zbirno mesto na terasi RIC-a Novo mesto, Topliška cesta 2

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Marjeta Gašperšič Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642), Anton Komat

občani

občani

RIC Novo mesto

Rok Vukčevič (0590/75 709, 051/389 298)

občani

RIC Novo mesto

Maja Regina, Rok Vukčevič (07/ 393 45 69, 051/389 298)

udeleženci PUM-a (NM, Zagorje, dijaki OŠ, SŠ)


VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

10.00–18.00

RIC PLAC: Tržnica brezplačne izmenjave predmetov: Prinesi, menjaj, odnesi

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

10.30–12.00

Novo mesto po poteh dediščine v nemščini (Stadtbesichtigung Novo mesto)

Novo mesto

EŠ VSŠ Novo mesto

Erika Medle Semec (031/354 541)

dijaki

11.00–13.00

Kako poiskati informacije na internetu

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje

CIK Trebnje

Patricija Pavlič (07/348 21 00)

pripadniki romske skupnosti

12.25–14.00

Vrednote pri mladostnikih

Ekonomska šola Novo mesto – knjižnica

16.00–17.00

Starševstvo – lepo, a odgovorno poslanstvo

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Tečaj v Angliji in Avstriji

Yurena Novo mesto, šola tujih jezikov, Glavni trg 11

URA

16.00–17.00

Zvonka Potočar (07/393 45 56, 031/305 522)

Klavdija Giodani EŠ Novo mesto (07/393 32 72), Vladimira Šušteršič, Toni Kočevar Posvetovalnica Mateja Petric za učence in (041/868 123) starše Novo mesto Yurena Novo mesto

Katica Golobič (031/300 402)

občani

dijaki

starši osnovnošolci, dijaki, študenje, odrasli

15


URA

NASLOV PRIREDITVE

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

DSO Novo mesto

Jolanda Švent (07/371 99 29), Peter Kapš, Alenka Vidmar Bangiev, Krka, d. d.

odrasli, starejši udeleženci skupine UŽU MDM in zaposleni v podjetju SEP

Demenca v družini

Dom starejših občanov, Šmihel 1, Novo mesto

16.00–17.30

S skupino Lilith po lilije

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56, 031/746 001), Dekliška vokalna skupina Lilith

16.30–17.30

Rokomet

OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 1, Šmarješke Toplice

OŠ Šmarjeta

Silva Mesojedec (07/384 41 97)

učenci OŠ, odrasli

16.00–18.00

Karierni načrt

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Marija Turnšek Mikačić

študentje, odrasli

16.00–17.00

Reciklirajmo sami, izdelajmo 16.30–18.00 torbice

16

KRAJ DOGAJANJA

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

16.30–18.00

Z ovčjo volno do čudovitih izdelkov

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

16.30–18.15

Strokovni dogodek projekta Dvig ravni pismenosti

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Ana Granda Jakše (0590/75 710), Nežka But, Marinka Starc Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Tončka Jankovič Gabi Ogulin Počrvina (0590/75 712, 031/746 003)

občani

občani

občani


URA

NASLOV PRIREDITVE

17.00–18.00

Delavnica Z miško v roki

17.00–18.00 Delavnica Naša četica koraka

17.00–18.00

Delavnica Pada globoko, skoči visoko

17.00–18.00

Delavnica Ustvarjalnost nas povezuje

17.00–18.00 Delavnica Mizica, pogrni se

17.00–18.30

17.00–18.30

Z lesenimi igračami v pravljični svet

Čistim, torej sem!

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Gregor Sepaher (07/393 45 54)

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56), Nena Dautanac

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Alenka Knez, Darja Brezovar

občani

RIC Novo mesto

Zvonka Potočar (07/393 45 56), Polonca Tratar Božič, Janja Bučar

starši, otroci

RIC Novo mesto

Gabi Ogulin Počrvina (0590/75 712), Zorica Todić

občani

RIC Novo mesto

Tina Strnad (0590/75 718, 031/701 191), Marija in Matjaž Kapun

občani, otroci

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Suzana Plut

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

17


URA

17.30–19.00

NASLOV PRIREDITVE

Preizkusite se v igranju na didžeridu, gonge in pojoče sklede

KRAJ DOGAJANJA

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Dušan Mamut Badovinac Zupanjič

občani

Knjižnica Mirana Jarca

Maja Arsovska (07/393 4613), Janez Božič

odrasli

18.00–19.00

Uvod v permakulturo

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – Trdinova čitalnica, Rozmanova ul. 26

18.30–19.30

Poslikava majice z barvami My style – ustvarjalna delavnica

Prodajalna Papin, Ljubljanska c. 22, Novo mesto

Biro – B, Bojana Zupan, s. p.

Bojana Zupan (07/373 16 67), obvezne prijave – s seboj prinesite majico

otroci in odrasli

19.00–20.00

Predstavitev knjige Zahod jame, pogovor z avtorjem Petrom Rezmanom

Terasa knjigarne Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

občani

19.00–21.00

Srečanje izvajalcev in partnerjev – Na Krki kot včasih

Loka, Splav na reki Krki

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Marjeta Gašperšič

zaključena skupina

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Zdravstveni dom Novo mesto

Dejan Sotirov (07/391 67 00)

občani

petek, 17. 5. 2013 09.00–11.00

18

Ko me strese stres


URA

NASLOV PRIREDITVE

13.00–15.00

Srečanje starejših krajanov

16.00–18.00

Karierni coaching

16.00–18.00

Kulturna dediščina slovenskega prostora

17.00–18.00

Spoznavna delavnica s smovey obroči

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

17.00–19.00

“Porod ― vir ženske moči”

17.00–19.00

KRAJ DOGAJANJA

Dom krajanov Regrča vas Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13 Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

OZRK Novo mesto, KORK Regrča vas

Ljudmila Zupančič (040/530 139), KORK Regrča vas

starejši

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Marija Turnšek Mikačić

študentje, odrasli

CILJNA SKUPINA

Kristina Jerič (07/348 21 08)

vsi

Vanja Rotar, s. p.

Vanja Rotar (041/901 973)

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Maša Bučar (0590/75 716), Andreja Kolenc

občani

Srečanje starejših krajanov

Dom krajanov Dolenjske Toplice

OZRK Novo mesto, KORK Dolenjske Toplice

Ivana Pelko (031/677 979), KORK Dolenjske Toplice

starejši

18.00–19.30

Kako prihraniti denar?

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Damjan Činkole

Damjan Činkole (051/801 200)

občani

18.30–20.00

Koncert glasbene delavnice INFO MEDIA

Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej, Trubarjeva c. 13

INFOMEDIA, d. o. o.

Robert Grubar (041/768 612)

širša javnost

CIK Trebnje

19


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

sobota, 18. 5. 2013 07.00–15.00

Pohod “treh generacij” na Javorovico

OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 1, Šmarješke Toplice

OŠ Šmarjeta

Milena Vene (07/384 41 97), Anita V. Slana , Stane Černe

učenci OŠ, občani

08.00–15.00

Motivacijski dan in usposabljanje

Zbirno mesto: Jugorje

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26)

mentorji za letovanje

09.00–17.00

Mednarodni dan muzejev

Dolenjski muzej Novo mesto, Muzejska ulica 7

Dolenjski muzej Novo mesto

Lavra Fabjan (07/373 11 17)

širša javnost

10.00–12.00

Srečanje starejših krajanov

Osnovna šola Bršljin, Kočevarjeva ulica 40, Novo mesto

OZRK Novo mesto, KORK Bršljin

Anica Pleško Retelj (041/791 450), KORK Bršljin

starejši

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

10.00–12.00 Pravljična sobota: Zverjasec

20

10.00–12.00

Pravljična sobota: Zmaj Direndaj

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

10.00–15.00

Dobrodelni tek

Vojašnica Franca Uršiča NM, Straška cesta 26

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26), Vojašnica Franca Uršiča NM

občani


URA

NASLOV PRIREDITVE

10.00–19.00

Dan odprtih vrat Galerije likovnih samorastnikov Trebnje

KRAJ DOGAJANJA

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1

IZVAJALEC

CIK Trebnje

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Andrejka Vabič Nose (07/348 21 06)

občani

ponedeljek, 20. 5. 2013 Splošna bolnišnica Novo mesto – CTD, Šmihelska c.1

OZRK Novo mesto

Mateja Šlajkovec (07/393 31 20), CTD NM

krvodajalci

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

Občina Žužemberk, sejna soba

RIC Novo mesto

Tina Strnad (0590/75 718, 031/701 191)

občani

10.00–11.00

Si želite virtualno obiskati bančni avtomat, odkriti možnosti in spoznati prednosti, ki vam jih ponuja?

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Bankart, d. o. o., Melita Hrovat

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642)

občani

13.00–14.30

Kako se predstaviti delodajalcu

Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Kidričeva ulica 2

RIC Novo mesto

Tina Strnad (0590/75 718, 031/701 191)

občani

07.00–10.30

Krvodajalska akcija

07.30–10.15 Deutsch auf dem Bauernhof

09.00–10.30 Kako pripravim zbirno mapo za NPK

21


URA

18.00–19.00

NASLOV PRIREDITVE

Predstavitev argentinskega tanga

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Tango Pika

Polona Žalec (031/370 696), Roman Mohar, Vlasta Veselko, Andro Goblon

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56, 031/746 001), Helena Mrzlikar

udeleženci skupine UŽU, MDM in zaposleni v podjetju SEP

Osnovna šola Center Novo mesto, Seidlova cesta 7

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Irena Mohorovič (051/246 458)

osnovnošolci

Jasmina Rastoder Kafol (031/777 085)

dijaki

KRAJ DOGAJANJA

Hostel Situla, Dilančeva ulica 1, Novo mesto

torek, 21. 5. 2013 12.00–16.00

13.00–14.30

Razvijanje ustvarjalnega mišljenja (za nadarjene učence)

17.00–18.00

Reklamni oglas zame

17.00–18.30

Igralni dan

19.00–21.00

22

S sadjem do boljšega zdravja

Klic k spremembi, bolezen ni poraz

Dijaški in študentski dom Dijaški in Novo mesto – knjižnica, študentski dom Šegova ulica 115 Novo mesto Krajevna knjižnica Šentjernej, Trubarjeva cesta 13

Krajevna knjižnica Šentjernej

Sabina Jordan (07/393 13 72)

predšolski otroci in osnovnošolci

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Franc Božjak

Franc Božjak (05/654 9245, 041/685 449)

občani


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

sreda, 22. 5. 2013 07.30–09.10 Deutsch auf dem Bauernhof

Anica Možina (07/393 47 17), prof. Jožica Cerovšek Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721)

občani

09.00–12.15

Ustvarjalnost nima meja

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

15.00–17.00

Delo z računalnikom

Osnovna šola Žužemberk, Baragova 1

OŠ Žužemberk

Tinka Fric (07/308 70 22), Andreja Šercer Robič

starejši

15.00–18.00

Slovenščina za tujce

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje

CIK Trebnje

Milena Hvastija (07/348 21 03)

tujci

16.00–17.00

Učne težave pri branju in pisanju

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Nina Žnidaršič (031/618 802)

starši

16.00–18.00

Osnove grafičnega oblikovanja s programom GIMP

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Andrej Kapš (0590/75 711), Simona Pavlin

vsi z osnovnim predznanjem dela z računalnikom

17.00–20.00

Izklopimo zaslone, slikajmo vsakdanjost

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Prostor ustvarjalnosti, Igor Papež

Igor Papež (031/729 355)

občani

društvo paraplegikov

23


URA

18.00–19.00

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Odprtje razstave učencev OŠ Šentjernej

Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej, Trubarjeva c. 13

OŠ Šentjernej

Darja Kovačič (031/744 424)

širša javnost

četrtek, 23. 5. 2013 10.00–11.00

Povabilo v življenje

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Robert Turnšek

Robert Turnšek (051/452 526)

občani

10.00–11.30

Spoznajmo Poljsko v angleškem jeziku

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Gabi Ogulin Počrvina (0590/75 712, 031/746 003)

občani

S prehranskimi zamenjavami do boljšega zdravja

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56, 031/746 001), Helena Mrzlikar

16.00–17.00

Kitajščina v Novem mestu

Yurena Novo mesto, šola tujih jezikov, Glavni trg 11

Yurena Novo mesto

Katica Golobič (031/300 402)

16.00–17.00

Poletna jezikovna šola

Yurena Novo mesto, šola tujih jezikov, Glavni trg 11

Yurena Novo mesto

Katica Golobič (031/300 402)

12.00–16.00

24

udeleženci skupine UŽU MDM in zaposleni v podjetju SEP osnovnošolci, dijaki, študenje, odrasli osnovnošolci, dijaki, študenje, odrasli


URA

16.00–17.30

NASLOV PRIREDITVE

Varnost na internetu

18.00–19.00 Oskarjeva potovalna filozofija

18.00–19.30

Projekcija filma Happy

18.00–20.00

Otvoritev razstave Polde Mihelič – V iskanju pozabljenih trenutkov

Predstavitev knjige Slovenska glasba 1848–1918 19.00–20.00 ter Slovenska glasba 1918–1991 dr. Darje Koter

20.00–21.00

Predstavitev argentinskega tanga

KRAJ DOGAJANJA

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – Trdinova čitalnica, Rozmanova ul. 26 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1 Terasa knjigarne Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Klub Lokal Patriot, Glavni trg 11, Novo mesto

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

RIC Novo mesto

Andrej Kapš (0590/75 711)

vsi z osnovnim predznanjem dela z računalnikom

Knjižnica Mirana Jarca

Maja Arsovska (07/393 46 13)

odrasli

MojStudio – za osebnostno rast

Mojca Saje (031/662 658)

občani

CIK Trebnje

Patricija Pavlič, Andrejka Vabič Nose (07/348 21 06)

občani

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02), Študentska založba, Glasbena šola Marjana Kozine

občani

Tango Pika

Polona Žalec (031/370 696), Roman Mohar, Vlasta Veselko, Andro Goblon

občani

IZVAJALEC

25


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

občani

petek, 24. 5. 2013 08.00–24.00

Mali festival velikih vin

Terasa knjigarne Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Meta Kocjan (031/854 421), Malamačka, Mediodrom

09.00–11.00

Delavnica nordijske hoje

Zbirno mesto: DU Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54), Urška Murn

člani DU, občani

Penzion Sreča, d. o. o., Orešje 51

OŠ Šmarjeta

Milena Vene (07/384 41 97), Irena Zupančič

učenci OŠ in varovanci doma

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51

OŠ Frana Metelka

Milan Pavlič (07/384 66 00)

učenci, starši

RIC Novo mesto

Gabi Ogulin Počrvina (0590/75 712, 031/746 003), Frane Umek, Nada Jakše

občani

10.00–11.00

Obisk doma Sreča

18.00–19.00 Revija šolskih pevskih zborov

Srečanje poljsko-slovenske 18.30–20.00 kulture

26

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Založba Goga

Meta Kocjan (031/854 421), Malamačka, Mediodrom

občani

ŠKD Sokol

Zdravko Vidic (041/657 489

vsi

sobota, 25. 5. 2013 08.00–24.00

Mali festival velikih vin

08.30–13.00 Pohod po Kočevskem rogu

15.00–19.00

Srečanje prostovoljcev

Terasa knjigarne Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Parkirišče pri Bazi 20 Jasa, Dolenjske Toplice

Svečana otvoritev TVU 2001 s Pihalnim orkestrom Krka

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 3126)

prostovoljci OOZRK

27


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Splošna Bolnišnica Novo mesto – CTD, Šmihelska c.1

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26), Mateja Šlajkovec

krvodajalci

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

ponedeljek, 27. 5. 2013 07.00–10.30

Krvodajalska akcija

07.30–10.15 Deutsch auf dem Bauernhof

10.00–11.00

Življenje po moji meri – Zakaj so 60-ta leta odlična za novi začetek

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Snježana Ristić

Snježana Ristić, Nada Jakše (07/393 45 66)

občani

16.00–18.00

Šole za samooskrbo

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Marija Turnšek Mikačić

dijaki, študenje, odrasli

18.00–19.00

Predstavitev argentinskega tanga

Kavarna Tratnik, Glavni trg 11, Novo mesto

Tango Pika

Polona Žalec (031/370 696), Roman Mohar, Vlasta Veselko, Andro Goblon

občani

Terme Krka Šmarješke Toplice – v parku

Društvo magičnost gibanja

Julijana Rakar (040/414 460)

občani

18.00–19.30 Delavnica Magičnost gibanja

28


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

08.00–12.00 Pohod: Gradišče – učna pot

Zbirno mesto: parkirišče ZNC v Žabji vasi pri kmetijski zadrugi

RIC Novo mesto

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642)

člani U30, občani

08.30–10.30 Pohod po gradiški učni poti

Zbirno mesto: kmečki turizem Gor. Gradišče 7

Društvo upokojencev Šentjernej

Milena Cekuta (031/415 388), Anica Škedelj

občani

09.00–12.00 Ustvarjalna delavnica – situle

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Maja Regina, Rok Vukčevič (07/ 393 45 69, 051/389 298)

udeleženci PUM-a in udeleženci iz Poljske

URA

NASLOV PRIREDITVE

torek, 28. 5. 2013

10.00–11.30

Ustvarjalna delavnica Čisto moje …

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721)

udeleženci PUM-a, občani

10.00–12.00

Zdravstvene meritve

Humanitarni center RK, Ul. Slavka Gruma 54 a, Novo mesto

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 3126)

občani

13.00–15.00

Akcijski načrt

Urad za delo Črnomelj, Zadružna c. 33

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

Alenka Stare Draginc (05/335 02 28), Vesna Irt

študentje, občani, brezposelni

10.00–18.00

RIC PLAC: Tržnica brezplačne izmenjave predmetov: Prinesi, menjaj, odnesi

Razvojno izobraževalni center Novo mesto – terasa, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Zvonka Potočar (07/393 45 56, 031/305 522)

občani

29


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna 14.30–17.30 Računalniško usposabljanje šola, Ulica talcev 3 a, RU1 Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Slepo tipkanje 16.00–19.00 Kidričeva ulica 2, Trebnje 18.00–19.00

Predstavitev zbornika Društva upokojencev Novo mesto

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ― Trdinova čitalnica, Rozmanova ul. 26

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

EŠ VSŠ Novo mesto

Zdenko Potočar (041 726 620)

predavatelji ES NM, VSŠ

CIK Trebnje

Milena Hvastija (07/348 21 03)

vsi

Knjižnica Mirana Jarca

Maja Arsovska (07/393 4613), Društvo upokojencev Novo mesto

odrasli

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

RIC Novo mesto

Petra Piletič (07/393 45 69, 051/ 389 298)

udeleženci PUM-a, udeleženci iz Poljske

IZVAJALEC

sreda, 29. 5. 2013 07.30–09.10 Deutsch auf dem Bauernhof

09.00–12.00

30

Punčka iz cunj

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

četrtek, 30. 5. 2013

CILJNA SKUPINA

08.00–12.00

Kompetence – že nekoč vedeno, le postati mora videno

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Tea Sulič (07/393 45 52, 031/746 005)

občani

09.00–10.00

Okrogla miza Sprejemamo različnost

Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Tina Cigler (041/636 404)

dijaki

10.00–12.00

Reciklirajmo, ustvarjajmo in dekorirajmo

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Ljiljana Čuček

Ljiljana Čuček (041/581 659)

občani

13.00–15.00

Zaključimo skupaj (delavnica za prostovoljce)

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena šola

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Sabina Dogenik (07/393 44 25)

dijaki

15.30–17.30

Prijava na zavod za zaposlovanje in aktivnosti brezposelne osebe

ZPKZ Dob, Slovenska vas 14, Mirna

CIK Trebnje

Martina Podlesnik (07/348 21 04 )

zaporniki

16.00–18.00

Delavnica Kako načrtovati in izvesti zanimivo učno uro

CIK Trebnje

Kristina Jerič (07/348 21 08)

vsi

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje

31


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Urška Murn

člani DU, občani

petek, 31. 5. 2013 09.00–11.00

Delavnica nordijske hoje

Zbirno mesto: DU Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8

17.00–18.00

Podelitev priznanj krvodajalcem

Občina Straža

OZRK Novo mesto

Mateja Šlajkovec (07/393 31 20), KORK Straža

krvodajalci, občani

18.00–21.00

Nastop pevcev

Kulturni dom Straža

Društvo upokojencev Straža

Rozina Kum (031/293 626)

širša javnost

Dolenjski muzej Novo mesto

Lavra Fabjan (07/373 11 17)

širša javnost

sobota, 1. 6. 2013

32

09.00–20.00

Dan Dolenjskega muzeja Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto, Muzejska ulica 7

09.00–21.00

Državno prvenstvo v Samsungovi ulični košarki

Športni park Loka Novo mesto

10.00–12.00

Pravljična sobota: Živalska abeceda

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Matjaž Kuzma Agencija za šport (07/393 2930), Športno društvo Ekstrem KošarkNovo mesto arska zveza Slovenije Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

občani predšolski otroci in osnovnošolci


IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Loka, Novo mesto

Vrtec Pedenjped

Helena Šulc (040/937 406), Jožica Primc in agencija Kompas

zaključena skupina

70 let Baze 20

Baza 20

TIC Dolenjske Toplice

Primož Primec (051/305 259)

vsi

Koncert zasedbe Rockdefect

Ploščad pred KKC-jem Dolenjske Toplice

TIC Dolenjske Toplice

Primož Primec (051/305 259)

vsi

Zbirno mesto: trgovski center Qlandia

RIC Novo mesto

Maja Regina, Rok Vukčevič (07/ 393 45 69, 051/389 298)

PUM-ovci

Društvo paraplegikov Novo mesto in okolica

RIC Novo mesto

Zvonka Potočar (07/393 45 56, 031/305 522), Alenka Knez, Damjana Slajnik

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3 a, P3

EŠ VSŠ Novo mesto

Blažena Košmerl (041/839 177), Iris Fink Grubačević

URA

NASLOV PRIREDITVE

10.30–16.00

Izlet z Rudolfovim splavom po reki Krki

12.00–15.00 20.00–23.00

KRAJ DOGAJANJA

ponedeljek, 3. 6. 2013 09.00–12.00 Pohod: S PUM-om na Trško goro 10.00–11.00

16.00–18.00

Fotovtisi našega življenja

Od ideje do predstavitve poslovnega načrta

občani, udeleženci programa UŽU MK študentje, brezposelni, zaposleni, bodoči podjetniki

33


URA

18.00–19.00

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

V objemu ritma argentinskega tanga

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Trdinova čitalnica

Knjižnica Mirana Jarca

Maja Arsovska (07/393 46 13), Polona Žalec, plesalca Roman Mohar in Vlasta Veselko

odrasli

Zbirno mesto pred društvenimi prostori, Zdraviliški trg 8

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice

Antonija Avguštin (041/666 341)

občani

Prostori vrtca Videk, Foersterjeva 12, Novo mesto

Vrtec Pedenjped

Janja Tolar (051/383 161), delavke vrtca Videk in otroci

zaključena skupina

RIC Novo mesto

Nada Jakše člani bralnega (07/393 45 66, krožka, 051 670 642), Elizabeta občani Vardijan, Marica Šramel

torek, 4. 6. 2013 08.30–11.00

Lažji pohod – okolica Dolenjskih Toplic

Delavnice v okviru 10. obletnice Vrtca 09.00–10.00 Pedenjped in 40. obletnice Janka in Metke 18.00–21.00

Beremo skupaj

11.30–13.30

Ogled Novega mesta z vodenjem v nemščini

16.00–17.00

34

Kitajščina v Novem mestu

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 30 (čitalnica za odrasle) Novo mesto, zbor pri Ekonomski šoli Novo mesto, Ulica talcev 3 a Yurena Novo mesto, šola tujih jezikov, Glavni trg 11, Novo mesto

EŠ Novo mesto

Jasna Balant (031/875 583)

dijaki

Yurena Novo mesto

Katica Golobič (031/300 402)

osnovnošolci, dijaki, študenje, odrasli


URA

16.00–17.00

NASLOV PRIREDITVE

Poletna jezikovna šola

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Yurena Novo mesto, šola tujih jezikov, Glavni trg 11, Novo mesto

Yurena Novo mesto

Katica Golobič (031/300 402)

osnovnošolci, dijaki, študenje, odrasli

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56, 031/746 001), Andreja Rezelj

udeleženci projekta SNIO, občani

sreda, 5. 6. 2013 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

08.00–11.15

Razmišljajmo kot podjetniki

10.00–11.30

Ustvarjalna delavnica Prikupne Angelce

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721)

udeleženci PUM-a, občani

17.00–18.30

Šola življenja – Medsebojni odnosi – predavanje in delavnica za otroke in mladostnike

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Anima–Audiva; Psihosocialna pomoč, svetovanje in terapije

Amina Mehanović Vimpolšek (031/229 259)

osnovnošolci, dijaki, študenje

35


URA

NASLOV PRIREDITVE

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Meta Potočnik Vrtec Pedenjped – igrišče (07/371 82 52), za enoto Metka, Kettejev Vrtec Pedenjped zaposleni Vrtca drevored 5, Novo mesto Pedenjped Novo mesto, zunanji sodelavci

predšolski otroci, občani

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

četrtek, 6. 6. 2013 17.00–19.00

Jubilejno praznovanje – 10 let Vrtca Pedenjped Novo mesto

17.00–20.00 Partnerski odnos po metodi IMAGO

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Anima–Audiva; Psihosocialna pomoč, svetovanje in terapije

Amina Mehanović Vimpolšek (031/229 259)

občani

Javni zaključni nastop 18.30–20.00 učencev Glasbene šole NM – oddelek Šentjernej

Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej, Trubarjeva cesta 13

KC Primoža Trubarja

Petra Slak (031/671 433)

širša javnost

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51

OŠ Frana Metelka

Marinka Cerinšek (07/384 66 08)

učenci OŠ in varovanci doma

OŠ Šmarjeta

Milena Vene (07/384 41 97), Irena Zupančič

učenci OŠ in varovanci doma

petek, 7. 6. 2013 08.00–08.20 Metelkov dan ― šolski radio

10.00–11.00

36

Druženje s starejšimi

Penzion Sreča, d. o. o., Orešje 51


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

Urad za delo Novo mesto, Mušičeva 15

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

Alenka Stare Draginc (07/393 58 11), Majda Hostnik – CS ZRSZ, info točka za tujce

občani

RIC Novo mesto

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642), Anica Mušič

člani U30, občani

sobota, 8. 6. 2013 10.00–12.00

Pravljična sobota: Šivilja in škarjice

ponedeljek, 10. 6. 2013 10.00–12.00

Dobrodošli v Sloveniji

torek, 11. 6. 2013 08.00–13.00

Pohod: Luknja

Zbirno mesto: parkirišče ZNC v Žabji vasi pri kmetijski zadrugi

08.00–13.00

Pohod na Sv. Peter

Podhosta

Društvo upokojencev Dolenjske Toplice

Jože Lukšič (041 794 670)

občani

09.30–11.00

Ustvarjajmo z Anjo Kordiš

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Petra Piletič (07/393 45 69, 051/ 389 298)

PUM-ovci

37


URA

18.00–19.00

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

Biseri kulturne dediščine Slovenije

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Trdinova čitalnica

Knjižnica Mirana Jarca

Maja Arsovska (07/393 4613), Franci Horvat

odrasli

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Anima–Audiva; Psihosocialna pomoč, svetovanje in terapije

Amina Mehanović Vimpolšek (031/229 259)

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Gorazd Golob

Gorazd Golob (031/329 667)

občani

Parkirni prostor pri dvorani Leona Štuklja, Šegova ulica 112, Novo mesto

ŠC Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih

Vesna Pirc (07/393 22 02), ŠC Novo mesto – Srednja strojna šola, Andrej Tomc in Alenka Brežnjak

občani

CILJNA SKUPINA

sreda, 12. 6. 2013 Šola za starše: Stiska otroka 18.00–20.00 ali mladostnika – Ali jo starši znamo zares prepoznati?

četrtek, 13. 6. 2013 10.00–11.30

Fotografsko popotovanje po parkih JAR, Zambije in Namibije

petek, 14. 6. 2013 14.00–17.00

38

Predstavitev projektnih nalog s področja strojništva


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

sobota, 15. 6. 2013 10.00–12.00

Pravljična sobota: Zgodbe iz želodjega gozda

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

18.00–23.00

Otvoritev 46. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1, Trebnje

CIK Trebnje

Patricija Pavlič, Andrejka Vabič Nose (07/348 21 06)

občani

16.00–17.00

Poletna muzejska noč

Baza 20, Dolenjski muzej Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto

Lavra Fabjan (07/373 11 17)

širša javnost

21.00–21.30

9. novomeški likovni dnevi

Jakčev dom Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto

Lavra Fabjan (07/373 11 17), Zdenko Picelj

širša javnost

ponedeljek, 17. 6. 2013 Ivanka Markelj (07/371 82 54), Elizabeta Zbirno mesto: enota 08.45–12.15 Izlet z avtobusom v Šentjurij Ostržek, Danila Bučarja 2, Vrtec Pedenjped Bojanc, Saša Dular, Katja Mohar, Mojca Derčar, Novo mesto Romana Gril 10.00–11.30

Ples v naravi

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Zvonka Potočar (07/393 45 56, 031/305 522)

zaključena skupina občani, udeleženci programov DRP

39


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Zbirno mesto: Javorovica pri spomeniku

Društvo upokojencev Šentjernej

Milena Cekuta (031/415 388)

starejši

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Maša Bučar (05/ 907 57 16), David Ivanetič

občani

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Anima–Audiva; Psihosocialna pomoč, svetovanje in terapije

Amina Mehanović Vimpolšek (031/229 259)

občani

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51

OŠ Frana Metelka

Mateja Korenič (07/384 66 00)

učenci, starši

torek, 18. 6. 2013 08.30–11.30

Pohod in spoznavanje zdravilnih zelišč

sreda, 19. 6. 2013 17.00–19.00

Gremo na počitnice

četrtek, 20. 6. 2013 Spopadanje s stresom skozi 18.00–20.00 meditacijo, tibetanske vaje in avtogeni trening

petek, 21. 6. 2013 08.00–09.30

40

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

sobota, 22. 6. 2013 10.00–12.00

Pravljična sobota: Medvedek Radovedek

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

11.00–13.00

Zaključek 46. mednarodnega tabora likovnih samorastnikov

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1, Trebnje

CIK Trebnje

Patricija Pavlič, Andrejka Vabič Nose (07/348 21 06)

občani

Kulturna enolončnica

Kulturni center Janeza Trdine, Novi trg 5, Novo mesto

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Tina Cigler (041/636 404)

širša javnost

Osnovna šola Frana Metelka Škocjan, Škocjan 51

OŠ Frana Metelka

Vesna Voglar (07/384 6613)

učenci

RIC Novo mesto

Brigita Herženjak (07/393 45 56, 031/746 001), Sonja Križaj Zuhair

udeleženci UŽU MI, občani

18.00–19.30

ponedeljek, 24. 6. 2013 08.00–11.30

Pozdrav počitnicam

sreda, 26. 6. 2013 08.00–14.00

Za naše boljše vsakodnevno počutje

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

41


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

RIC Novo mesto

Zvonka Potočar (07/393 45 56, 031/305 522)

občani, udeleženci programa UŽU MI

Sonja Križaj Zuhair

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642), Sonja Križaj Zuhair

občani

četrtek, 27. 6. 2013

42

09.00–11.00

Zdravilna (čistilna) moč špargljev ali belušev

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2 (PUM-kuhinja)

09.00–14.00

Naravna kozmetika – sami poskrbimo za svoj zdrav in mladosten videz

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2


URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Cecilija Šutar (07/384 66 23)

otroci, starši

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

petek, 28. 6. 2013 17.00–18.30

Živ žav

Osnovna šola Frana OŠ Frana Metelka Metelka Škocjan in Vrtec in Vrtec Radovednež Škocjan, Radovednež Škocjan 51

sobota, 29. 6. 2013 10.00–12.00

Pravljična sobota: Uganke

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

Založba Goga

Uradni zaključek TVU 2010 s plesalci Plesnega kluba novo mesto

43


Prireditve, ki trajajo več dni URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Matjaž Kuzma (07/393 29 30)

odrasli

13. 5.–13. 6. 2013 16.00–20.00

Novo mesto (točne Delavske športne igre 2013 – lokacije na spletni pomladanski del strani Agencije za šport)

Agencija za šport Novo mesto

13. 5.–19. 5. 2013 07.00–19.00

Razstava izdelkov udeležencev programa Predšolska vzgoja

Šolski center Novo mesto (avla – prvo nadstropje)

ŠC Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih

Vesna Pirc (07/393 22 02)

občani

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1, Trebnje

CIK Trebnje

Patricija Pavlič, Andrejka Vabič Nose (07/348 21 06)

občani

16. 6.–21. 6. 2013 09.00–12.00

44

46. mednarodni tabor likovnih samorastnikov


NASLOV PRIREDITVE

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Trgovina Mercator, TUŠ

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26)

vsi

Jakčev dom Novo mesto, Sokolska ul. 3

Dolenjski muzej Novo mesto

Lavra Fabjan (07/373 11 17), Zdenko Picelj

širša javnost

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Nina Novak, Damjana Fink

širša javnost

KRAJ DOGAJANJA

URA

3. 5.–31. 5. 2013 08.00–21.00

Košarica RK

6. 5.–10. 5. 2013 10.00–13.00

9. novomeški likovni dnevi

16. 5.–30. 6. 2013 08.00–19.00

Razstava fotografij projekta Dvig ravni pismenosti

45


f

press.pd

plakati_

tvu2013_

1

2/11/13

Naši nagrajenci za dosežke na področju TVU

12:06 AM

2 0 1 3

18

013 1996 -2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

E TED

N VS

EŽIVL J

ENJSKEGA UČENJA 13. – 19. 5. 2013

Jože Pirh iz Novega mesta: dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2011

David Pavlič iz Šentjerneja: dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2010

Pavel Novak iz Gornje Gomile pri Šentjerneju: dobitnik priznanja ACS 2007

RIC Novo mesto: dobitnik priznanja ACS 2000

Lifelong Learning Week te Settimana Dell'istruzione permanen Élethosszig tartó tanulás hete je Sikavibnaskru kurku vašu cilu življen ens Woche des lebensbegleitenden Lern Tjedan cjeloživotnog učenja


Vse prireditve so brezplačne in jih sofinancirajo izvajalci in:

Koordinacija projekta TVU 2013: Anita Jakše, Nada Jakše Nacionalni koordinator projekta TVU: Andragoški center Slovenije, http://tvu.acs.si/ Izdajatelj: Razvojno izobraževani center Novo mesto Zanj: Marjeta Gašperšič Avtorji: Strokovni delavci RIC Novo mesto Tehnična izvedba: Anita Jakše, Nada Jakše, Ana Kužnik Jezikovno pregledala: Lucija Rap Fotografije: arhiv RIC-a Novo mesto Oblikovanje: Simona Pavlin Novo mesto, maj 2013

Teden vseživljenjskega učenja 2013  

Koledar prireditev 2013

Advertisement