Page 1


Z NAMI NA POTI DO ZNANJA Pogosto smo na začetku nove sezone napovedali, da gre za prelomno leto, tokrat pa imamo vse razloge, da to ponovno napovemo. V januarju 2012 smo se preselili v rumeno hišo, ki ji prijazno rečemo Rumenjak, v ZTC Portoval v Novem mestu. Veseli smo odločitve naše ustanoviteljice Mestne občine Novo mesto, da nam dodeli več prostora za daljše obdobje, saj to pomeni, da bomo za nekaj let rešeni prostorskih skrbi. Dobri prostorski pogoji pa so za nas tudi zaveza, da še naprej širimo poti do znanja za vse občane, za vse generacije … Pri razvoju programske ponudbe smo v zadnji letih sledili možnostim, ki jih ponujajo sredstva Evropske unije, in tako omogočili mnogim brezplačno pot do znanja. Še naprej bo to naša usmeritev, saj se zavedamo, da je v času, ki ga živimo, za marsikoga to edina možnost, da stopi po poti znanja, razvija sebe in s tem krepi tudi celotno družbo. Leta 1996 je takratni predsednik Evropske komisije Jacques Delors pisal o štirih stebrih: učenje za znanje, za delo, za osebni razvoj in za miroljubno sožitje v skupnostih. Misli, ki so vse bolj aktualne, so tudi naše vodilo. V RIC-u se zavedamo, da je kakovost tista, ki vedno pogosteje vpliva na naše izbire. Vse bolj je pomemben človek, ki na drugi strani telefona, okenca ali vrat prijazno odgovori na vprašanje, si vzame dovolj časa za drugega, odgovorno in strokovno pristopa k svojemu delu … Zato kot RIC Novo mesto gradimo našo skupno in vsak zaposleni tudi svojo osebno kakovost. Pridružite se nam in našim zunanjih sodelavcem ter pri nas poiščite znanje.

Meta Gašperšič, direktorica RIC-a Novo mesto


Z NAMI NA POTI DO ZNANJA Pogosto smo na začetku nove sezone napovedali, da gre za prelomno leto, tokrat pa imamo vse razloge, da to ponovno napovemo. V januarju 2012 smo se preselili v rumeno hišo, ki ji prijazno rečemo Rumenjak, v ZTC Portoval v Novem mestu. Veseli smo odločitve naše ustanoviteljice Mestne občine Novo mesto, da nam dodeli več prostora za daljše obdobje, saj to pomeni, da bomo za nekaj let rešeni prostorskih skrbi. Dobri prostorski pogoji pa so za nas tudi zaveza, da še naprej širimo poti do znanja za vse občane, za vse generacije … Pri razvoju programske ponudbe smo v zadnji letih sledili možnostim, ki jih ponujajo sredstva Evropske unije, in tako omogočili mnogim brezplačno pot do znanja. Še naprej bo to naša usmeritev, saj se zavedamo, da je v času, ki ga živimo, za marsikoga to edina možnost, da stopi po poti znanja, razvija sebe in s tem krepi tudi celotno družbo. Leta 1996 je takratni predsednik Evropske komisije Jacques Delors pisal o štirih stebrih: učenje za znanje, za delo, za osebni razvoj in za miroljubno sožitje v skupnostih. Misli, ki so vse bolj aktualne, so tudi naše vodilo. V RIC-u se zavedamo, da je kakovost tista, ki vedno pogosteje vpliva na naše izbire. Vse bolj je pomemben človek, ki na drugi strani telefona, okenca ali vrat prijazno odgovori na vprašanje, si vzame dovolj časa za drugega, odgovorno in strokovno pristopa k svojemu delu … Zato kot RIC Novo mesto gradimo našo skupno in vsak zaposleni tudi svojo osebno kakovost. Pridružite se nam in našim zunanjih sodelavcem ter pri nas poiščite znanje.

Meta Gašperšič, direktorica RIC-a Novo mesto


vsebina

6 PREDSTAVITEV ZAVODA

25 GRUNDTVIG UČNA PARTNERSTVA – PROJEKT »EU TREASURE HUNT«

7 PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA PRI NAS

26 ET-STRUCT

49 PROGRAMI ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, STAREJŠE, ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI IN ROME

27 PREPREČEVANJE ODVISNOSTI MED MLADIMI ROMI (SRAP)

50 TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

28 USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II.

50 ŠTUDIJSKI KROŽKI

7 KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

48 KNJIGE SO ZAME

51 BORZA ZNANJA

8 PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN CERTIFIKATA

29 MODELI SVETOVANJA ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE

9 OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

30 UVAJANJE PRENOVLJENIH PROGRAMOV SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA (UNIP)

52 UNIVERZA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE (U3O)

31 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)

56 SAMOSTOJNO UČENJE

10 SREDNJA ŠOLA ZA ODRASLE 11 ŠTUDIJ NA DALJAVO (DOBA) 12 EVROPSKO SPRIČEVALO POSLOVNIH KOMPETENC (EBC*L)

13 UČENJE RAČUNALNIŠTVA 14 RAČUNALNIŠKI TEČAJI 15 RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO) 16 RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO)

32 Z ZNANJEM DO ZAPOSLITVE 33 NADALJNJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (GRUNDTVIG IST) 34 PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE (POKI)

35 USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU)

57 SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (EDUS) 58 SPLETNO UČENJE RAČUNALNIŠTVA

59 SVETOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO 62 PROGRAM JD POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI (PRPS)

36 BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (UŽU – BIPS)

17 JEZIKOVNI TEČAJI 18 TUJI JEZIKI 19 PROGRAM UČENJA SLOVENSKEGA JEZIKA

37 MOST DO IZOBRAZBE (UŽU – MI) 38 IZZIVI PODEŽELJA (UŽU – IP) 39 MOJ KORAK (UŽU – MK) 40 JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO (UŽU – MDM)

20 PROJEKTI

41 RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM (UŽU – RŽU)

21 CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA DOLENJSKA (CVŽU DOLENJSKA)

42 PROGRAMI ZA KVALITETO ŽIVLJENJA

22 DVIG RAVNI PISMENOSTI (DRP)

43 PROGRAMI SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

23 PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE (PUM)

48 BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO

64 GALERIJA RIC NOVO MESTO 66 ZA NAŠE UDELEŽENCE 70 ZAPOSLENI 72 FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV


vsebina

6 PREDSTAVITEV ZAVODA

25 GRUNDTVIG UČNA PARTNERSTVA – PROJEKT »EU TREASURE HUNT«

7 PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA PRI NAS

26 ET-STRUCT

49 PROGRAMI ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, STAREJŠE, ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI IN ROME

27 PREPREČEVANJE ODVISNOSTI MED MLADIMI ROMI (SRAP)

50 TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

28 USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II.

50 ŠTUDIJSKI KROŽKI

7 KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

48 KNJIGE SO ZAME

51 BORZA ZNANJA

8 PRIDOBITEV IZOBRAZBE IN CERTIFIKATA

29 MODELI SVETOVANJA ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE

9 OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

30 UVAJANJE PRENOVLJENIH PROGRAMOV SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA (UNIP)

52 UNIVERZA ZA 3. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE (U3O)

31 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)

56 SAMOSTOJNO UČENJE

10 SREDNJA ŠOLA ZA ODRASLE 11 ŠTUDIJ NA DALJAVO (DOBA) 12 EVROPSKO SPRIČEVALO POSLOVNIH KOMPETENC (EBC*L)

13 UČENJE RAČUNALNIŠTVA 14 RAČUNALNIŠKI TEČAJI 15 RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO) 16 RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO)

32 Z ZNANJEM DO ZAPOSLITVE 33 NADALJNJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (GRUNDTVIG IST) 34 PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE (POKI)

35 USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST (UŽU)

57 SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (EDUS) 58 SPLETNO UČENJE RAČUNALNIŠTVA

59 SVETOVALNO SREDIŠČE NOVO MESTO 62 PROGRAM JD POMOČ ROMOM PRI SOCIALIZACIJI (PRPS)

36 BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (UŽU – BIPS)

17 JEZIKOVNI TEČAJI 18 TUJI JEZIKI 19 PROGRAM UČENJA SLOVENSKEGA JEZIKA

37 MOST DO IZOBRAZBE (UŽU – MI) 38 IZZIVI PODEŽELJA (UŽU – IP) 39 MOJ KORAK (UŽU – MK) 40 JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO (UŽU – MDM)

20 PROJEKTI

41 RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM (UŽU – RŽU)

21 CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA DOLENJSKA (CVŽU DOLENJSKA)

42 PROGRAMI ZA KVALITETO ŽIVLJENJA

22 DVIG RAVNI PISMENOSTI (DRP)

43 PROGRAMI SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

23 PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE (PUM)

48 BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO

64 GALERIJA RIC NOVO MESTO 66 ZA NAŠE UDELEŽENCE 70 ZAPOSLENI 72 FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV


predstavitev zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto Topliška c. 2 8000 Novo mesto Telefon: 07 393 45 50 Faks: 07 393 45 67 e-pošta: ric@ric-nm.si www.ric-nm.si

Uradne ure: Razvojno izobraževalni center Novo mesto

od ponedeljka do petka: 9.00–18.00 Svetovalno središče

ponedeljek in četrtek: 8.00–11.00 torek in sreda: 13.00–18.00 Središče za samostojno učenje (EDUS)

od ponedeljka do petka: 8.00–19.00 (ponudba dejavnosti ob sobotah bo objavljena na spletni strani) 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) javni zavod za izobraževanje odraslih, ki ga je leta 1994 ustanovila Mestna občina Novo mesto, z namenom, da bi bilo učenje na voljo vsem ljudem v vseh življenjskih obdobjih. Vsem, ki želite pridobiti ali dopolniti svoje znanje, tako formalno kakor tudi neformalno, ponujamo celovito podporo vse od svetovanja do izvedbe izobraževanja. Organizacija dela v zavodu je zasnovana projektno, kar omogoča večjo fleksibilnost in hitrejše odzivanje na možnosti, ki jih na področju razvoja človeških virov ponujajo lokalna skupnost, regija, država in Evropska unija.

Pri nas lahko izbirate med programi osnovne in srednje šole za odrasle ter višjimi, visokošolskimi strokovnimi in magistrskimi študiji, v naši ponudbi so tečaji tujih jezikov in program učenja slovenskega jezika. Imamo bogato ponudbo programov za upokojene člane (Univerza za 3. življenjsko obdobje), pa tudi računalniške tečaje, študijske krožke ipd. Pohvalimo se lahko z izvajanjem številnih nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektov – Dvig ravni pismenosti (vključuje 10 podprojektov), Center vseživljenjskega učenja, Projektno učenje za mlajše odrasle, Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, Teden vseživljenjskega učenja, Grundtvig Učno partnerstvo, ET-struct, Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc (EBC*L) … Naše vsebine dopolnjujejo brezplačno informiranje in svetovanje, učenje v Središču za samostojno učenje (EDUS-u), posredovanje med ponudniki in iskalci znanja v Borzi znanja in še bi lahko naštevali. Verjamemo, da lahko vsakemu izmed vas ponudimo pestre in koristne izobraževalne vsebine.

PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA PRI NAS

KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Poslanstvo Z vseživljenjskih učenjem, izobraževanjem in svetovanjem razvijamo kulturo učenja za boljšo kakovost življenja. Vizija Vizija našega zavoda je postati eden ključnih nacionalnih akterjev vseživljenjskega učenja in evropsko prepoznavni center za usposabljanje ranljivih skupin. Prizadevamo si, da bi vsi, ki prihajate k nam, prepoznali naše delo kot strokovno in odgovorno ter priporočali RIC Novo mesto kot prijazno, zanesljivo, ustvarjalno in kakovostno hišo znanja. Potem bodo naše usmeritve in vrednote dobile pravo potrditev. Skrbno načrtujemo in nenehno izboljšujemo: • raznovrstne možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, • pestrost in aktualnost vsebin, • sodobne pedagoške pristope, • strokovno usposobljenost naših predavateljev,

V želji, da postane nenehno izboljševanje kakovosti stalnica pri našem delu v izobraževanju odraslih, smo se v obdobju 2005/2006 vključili v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Samoevalvacijo smo sprejeli kot stalni način dela in izhodišče za naslednje korake pri načrtovanju in vpeljevanju izboljšav v vseh procesih dela. Za kakovostno delo nam je Andragoški center Slovenije že tretjič priznal pravico do uporabe zelenega znaka POKI. V izobraževalni sezoni 2011/2012 še posebej pozorno spremljamo mnenja udeležencev naših programov in za njih pripravljamo gradiva za samostojno učenje v programih osnovne in srednje šole za odrasle. Skrbimo tudi za to, da bomo zaposleni in zunanji sodelavci strokovno usposobljeni za delo in izvajanje naših programov. Posebno skrb namenjamo razvoju kakovosti na področju poslovanja zavoda, saj se pripravljamo na pridobitev certifikata ISO 9001:2000. Hkrati pripravljamo smernice za strateški načrt zavoda za obdobje od 2012 do 2016.

• učno okolje in dostopnost za vse, • informiranje, svetovanje ter pomoč pri učenju in načrtovanju izobraževanja. 


predstavitev zavoda Razvojno izobraževalni center Novo mesto Topliška c. 2 8000 Novo mesto Telefon: 07 393 45 50 Faks: 07 393 45 67 e-pošta: ric@ric-nm.si www.ric-nm.si

Uradne ure: Razvojno izobraževalni center Novo mesto

od ponedeljka do petka: 9.00–18.00 Svetovalno središče

ponedeljek in četrtek: 8.00–11.00 torek in sreda: 13.00–18.00 Središče za samostojno učenje (EDUS)

od ponedeljka do petka: 8.00–19.00 (ponudba dejavnosti ob sobotah bo objavljena na spletni strani) 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) javni zavod za izobraževanje odraslih, ki ga je leta 1994 ustanovila Mestna občina Novo mesto, z namenom, da bi bilo učenje na voljo vsem ljudem v vseh življenjskih obdobjih. Vsem, ki želite pridobiti ali dopolniti svoje znanje, tako formalno kakor tudi neformalno, ponujamo celovito podporo vse od svetovanja do izvedbe izobraževanja. Organizacija dela v zavodu je zasnovana projektno, kar omogoča večjo fleksibilnost in hitrejše odzivanje na možnosti, ki jih na področju razvoja človeških virov ponujajo lokalna skupnost, regija, država in Evropska unija.

Pri nas lahko izbirate med programi osnovne in srednje šole za odrasle ter višjimi, visokošolskimi strokovnimi in magistrskimi študiji, v naši ponudbi so tečaji tujih jezikov in program učenja slovenskega jezika. Imamo bogato ponudbo programov za upokojene člane (Univerza za 3. življenjsko obdobje), pa tudi računalniške tečaje, študijske krožke ipd. Pohvalimo se lahko z izvajanjem številnih nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektov – Dvig ravni pismenosti (vključuje 10 podprojektov), Center vseživljenjskega učenja, Projektno učenje za mlajše odrasle, Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, Teden vseživljenjskega učenja, Grundtvig Učno partnerstvo, ET-struct, Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc (EBC*L) … Naše vsebine dopolnjujejo brezplačno informiranje in svetovanje, učenje v Središču za samostojno učenje (EDUS-u), posredovanje med ponudniki in iskalci znanja v Borzi znanja in še bi lahko naštevali. Verjamemo, da lahko vsakemu izmed vas ponudimo pestre in koristne izobraževalne vsebine.

PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA PRI NAS

KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

Poslanstvo Z vseživljenjskih učenjem, izobraževanjem in svetovanjem razvijamo kulturo učenja za boljšo kakovost življenja. Vizija Vizija našega zavoda je postati eden ključnih nacionalnih akterjev vseživljenjskega učenja in evropsko prepoznavni center za usposabljanje ranljivih skupin. Prizadevamo si, da bi vsi, ki prihajate k nam, prepoznali naše delo kot strokovno in odgovorno ter priporočali RIC Novo mesto kot prijazno, zanesljivo, ustvarjalno in kakovostno hišo znanja. Potem bodo naše usmeritve in vrednote dobile pravo potrditev. Skrbno načrtujemo in nenehno izboljšujemo: • raznovrstne možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, • pestrost in aktualnost vsebin, • sodobne pedagoške pristope, • strokovno usposobljenost naših predavateljev,

V želji, da postane nenehno izboljševanje kakovosti stalnica pri našem delu v izobraževanju odraslih, smo se v obdobju 2005/2006 vključili v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI). Samoevalvacijo smo sprejeli kot stalni način dela in izhodišče za naslednje korake pri načrtovanju in vpeljevanju izboljšav v vseh procesih dela. Za kakovostno delo nam je Andragoški center Slovenije že tretjič priznal pravico do uporabe zelenega znaka POKI. V izobraževalni sezoni 2011/2012 še posebej pozorno spremljamo mnenja udeležencev naših programov in za njih pripravljamo gradiva za samostojno učenje v programih osnovne in srednje šole za odrasle. Skrbimo tudi za to, da bomo zaposleni in zunanji sodelavci strokovno usposobljeni za delo in izvajanje naših programov. Posebno skrb namenjamo razvoju kakovosti na področju poslovanja zavoda, saj se pripravljamo na pridobitev certifikata ISO 9001:2000. Hkrati pripravljamo smernice za strateški načrt zavoda za obdobje od 2012 do 2016.

• učno okolje in dostopnost za vse, • informiranje, svetovanje ter pomoč pri učenju in načrtovanju izobraževanja. 


OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE So vam življenjske dogodivščine preprečile, da bi dokončali osnovno šolo? Še vedno imate priložnost in možnost. • • • •

Pri nas so metode in oblike dela prilagojene izobraževanju odraslih. V enem šolskem letu lahko opravite dva razreda. Program je brezplačen, financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpis in predavanja

• oktober–februar (1. semester) • februar–junij (2. semester)

Podrobnejše informacije na:

dobro je vedeti

pridobitev izobrazbe in certifikata

Vpis poteka celo leto. Predavanja so organizirana od ponedeljka do petka v popoldanskem času, v dveh semestrih: Za vsakega udeleženca pripravimo osebni izobraževalni načrt. Na izpit iz izbranega predmeta se lahko s pomočjo gradiv in vaj pripravljate doma. V pomoč so vam tudi pogovorne ure z učitelji in strokovnimi delavci.

kontakt: Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

................................................ Brigita Herženjak 05 907 57 14, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

www.ric-nm.si 


OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE So vam življenjske dogodivščine preprečile, da bi dokončali osnovno šolo? Še vedno imate priložnost in možnost. • • • •

Pri nas so metode in oblike dela prilagojene izobraževanju odraslih. V enem šolskem letu lahko opravite dva razreda. Program je brezplačen, financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.

Vpis in predavanja

• oktober–februar (1. semester) • februar–junij (2. semester)

Podrobnejše informacije na:

dobro je vedeti

pridobitev izobrazbe in certifikata

Vpis poteka celo leto. Predavanja so organizirana od ponedeljka do petka v popoldanskem času, v dveh semestrih: Za vsakega udeleženca pripravimo osebni izobraževalni načrt. Na izpit iz izbranega predmeta se lahko s pomočjo gradiv in vaj pripravljate doma. V pomoč so vam tudi pogovorne ure z učitelji in strokovnimi delavci.

kontakt: Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

................................................ Brigita Herženjak 05 907 57 14, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

www.ric-nm.si 


SREDNJA ŠOLA ZA ODRASLE

ŠTUDIJ NA DALJAVO (DOBA)

Si želite pridobiti poklic? Niste dokončali šolanja? Želite napredovati?

Si želite pridobiti nova znanja in višjo stopnjo izobrazbe? Veliko potujete ali pa imate družino in se ne želite odpovedati hobijem? Nimate časa obiskovati predavanj …?

Kaj vam nudimo:

Ne skrbite, vpišite se v študij na daljavo …

• POSLOVANJE (VS),

Potem je čas, da se vpišete v program TRGOVEC, EKONOMSKI TEHNIK ali EKONOMSKI TEHNIK (PTI). Vsi, ki imate zaključeno osnovno šolo, nižje poklicno šolo ali pa nedokončano katerokoli drugo srednjo šolo, imate možnost, da pridete do želene izobrazbe.

• Študij brez predavalnic, v virtualnem učnem okolju.

• Posebej za vas bomo naredili načrt izobraževanja.

• Optimalna združitev študija z družinskimi, službenimi obveznostmi in hobiji.

• Omogočili vam bomo elektronsko prijavo in odjavo od izpitov.

• Sodobna oblika študija, kjer večino študijskih obveznosti opravite v kraju in ob času po lastni izbiri.

• Imeli boste elektronski dostop do učnih gradiv.

• Pri študiju vas usmerja in motivira mentor.

• Ovrednotili bomo znanja, ki jih že imate.

• Študirate po sklopih (modularno), študijske obveznosti opravljate v skupini ali individualno.

• Rezultate izpitov boste spremljali v vaši elektronski redovalnici.

• Izpitne obveznosti potekajo v študijskih središčih po vsej Sloveniji, tudi v RIC-u Novo mesto.

• Lahko boste obiskovali predavanja ali konzultacije. • Z nami boste uspešno opravili poklicno maturo ali zaključni izpit.

Višješolske, visokošolske strokovne in magistrske programe:

• MARKETING (VS), • POSLOVNA ADMINISTRACIJA (VS), • ORGANIZIRANJE IN MENEDŽMENT SOCIALNIH DEJAVNOSTI (VS, MAG), • MENEDŽMENT VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA (VS, MAG), • MEDNARODNO POSLOVANJE (MAG), • POSLOVNI SEKRETAR, • EKONOMIST in • VELNES.

Vpis in predavanja Vpis poteka do 31. oktobra 2011, vpisujemo pa tudi med šolskim letom. Predavanja so organizirana od ponedeljka do petka v popoldanskem času.

dobro je vedeti

kontakt:

Podrobnejše informacije na:

Pri nas imate možnost, da opravljate predpreizkus poklicne mature.

kontakt:

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

................................................ Stanka Papež 05 907 57 14 stanka.papez@ric-nm.si

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

www.ric-nm.si 10

11


SREDNJA ŠOLA ZA ODRASLE

ŠTUDIJ NA DALJAVO (DOBA)

Si želite pridobiti poklic? Niste dokončali šolanja? Želite napredovati?

Si želite pridobiti nova znanja in višjo stopnjo izobrazbe? Veliko potujete ali pa imate družino in se ne želite odpovedati hobijem? Nimate časa obiskovati predavanj …?

Kaj vam nudimo:

Ne skrbite, vpišite se v študij na daljavo …

• POSLOVANJE (VS),

Potem je čas, da se vpišete v program TRGOVEC, EKONOMSKI TEHNIK ali EKONOMSKI TEHNIK (PTI). Vsi, ki imate zaključeno osnovno šolo, nižje poklicno šolo ali pa nedokončano katerokoli drugo srednjo šolo, imate možnost, da pridete do želene izobrazbe.

• Študij brez predavalnic, v virtualnem učnem okolju.

• Posebej za vas bomo naredili načrt izobraževanja.

• Optimalna združitev študija z družinskimi, službenimi obveznostmi in hobiji.

• Omogočili vam bomo elektronsko prijavo in odjavo od izpitov.

• Sodobna oblika študija, kjer večino študijskih obveznosti opravite v kraju in ob času po lastni izbiri.

• Imeli boste elektronski dostop do učnih gradiv.

• Pri študiju vas usmerja in motivira mentor.

• Ovrednotili bomo znanja, ki jih že imate.

• Študirate po sklopih (modularno), študijske obveznosti opravljate v skupini ali individualno.

• Rezultate izpitov boste spremljali v vaši elektronski redovalnici.

• Izpitne obveznosti potekajo v študijskih središčih po vsej Sloveniji, tudi v RIC-u Novo mesto.

• Lahko boste obiskovali predavanja ali konzultacije. • Z nami boste uspešno opravili poklicno maturo ali zaključni izpit.

Višješolske, visokošolske strokovne in magistrske programe:

• MARKETING (VS), • POSLOVNA ADMINISTRACIJA (VS), • ORGANIZIRANJE IN MENEDŽMENT SOCIALNIH DEJAVNOSTI (VS, MAG), • MENEDŽMENT VSEŽIVLJENSKEGA IZOBRAŽEVANJA (VS, MAG), • MEDNARODNO POSLOVANJE (MAG), • POSLOVNI SEKRETAR, • EKONOMIST in • VELNES.

Vpis in predavanja Vpis poteka do 31. oktobra 2011, vpisujemo pa tudi med šolskim letom. Predavanja so organizirana od ponedeljka do petka v popoldanskem času.

dobro je vedeti

kontakt:

Podrobnejše informacije na:

Pri nas imate možnost, da opravljate predpreizkus poklicne mature.

kontakt:

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

................................................ Stanka Papež 05 907 57 14 stanka.papez@ric-nm.si

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

www.ric-nm.si 10

11


EVROPSKO SPRIČEVALO POSLOVNIH KOMPETENC (EBC*L) EBC*L je certifikat, namenjen predvsem neekonomistom, da pridobijo tisto ekonomsko znanje, ki je pomembno za razumevanje poslovnih odločitev. Tistim, ki že imate ekonomsko izobrazbo, EBC*L pomeni osvežitev znanja in prakse. Izhodišče EBC*L sistema je katalog učnih ciljev, ki so ga razvili strokovnjaki v Nemčiji, sedaj pa ga nadzorujejo strokovnjaki vseh EBC*L držav. EBC*L stopnja A zajema teme: • Razumevanje in branje finančnih poročil. • Oblikovanje in razumevanje poslovnih ciljev in kazalnikov uspešnosti. • Oblikovanje cen in razumevanje stroškovnega vidika poslovanja. • Oblike podjetij in načina delovanja posameznih organizacij. RIC Novo mesto je akreditiran izobraževalni in izpitni center za jugovzhodno regijo, tako da izvajamo priprave in izpite za pridobitev certifikata. Pričakujemo, da bomo lahko v tem letu ponudili tudi stopnjo B. Vabimo vas, da svoje predznanje preverite z elektronskim testom, ki vam ponuja hitro in preprosto samopreverjanje. Test je dosegljiv na www.ebcl.si/test/.

kontakt: Simona Gazvoda 07 393 45 51, 031 745 470 simona.gazvoda@ric-nm.si

................................................ Metod Pavšelj

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 12

05 907 57 11, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si

učenje računalništva


EVROPSKO SPRIČEVALO POSLOVNIH KOMPETENC (EBC*L) EBC*L je certifikat, namenjen predvsem neekonomistom, da pridobijo tisto ekonomsko znanje, ki je pomembno za razumevanje poslovnih odločitev. Tistim, ki že imate ekonomsko izobrazbo, EBC*L pomeni osvežitev znanja in prakse. Izhodišče EBC*L sistema je katalog učnih ciljev, ki so ga razvili strokovnjaki v Nemčiji, sedaj pa ga nadzorujejo strokovnjaki vseh EBC*L držav. EBC*L stopnja A zajema teme: • Razumevanje in branje finančnih poročil. • Oblikovanje in razumevanje poslovnih ciljev in kazalnikov uspešnosti. • Oblikovanje cen in razumevanje stroškovnega vidika poslovanja. • Oblike podjetij in načina delovanja posameznih organizacij. RIC Novo mesto je akreditiran izobraževalni in izpitni center za jugovzhodno regijo, tako da izvajamo priprave in izpite za pridobitev certifikata. Pričakujemo, da bomo lahko v tem letu ponudili tudi stopnjo B. Vabimo vas, da svoje predznanje preverite z elektronskim testom, ki vam ponuja hitro in preprosto samopreverjanje. Test je dosegljiv na www.ebcl.si/test/.

kontakt: Simona Gazvoda 07 393 45 51, 031 745 470 simona.gazvoda@ric-nm.si

................................................ Metod Pavšelj

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 12

05 907 57 11, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si

učenje računalništva


RAČUNALNIŠKI TEČAJI

RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO)

Potrebujete znanje katerega od računalniških programov?

Nekaj znanja o računalnikih že imate, drugi pa pravijo, da ga uporabljajo še za vse kaj drugega …

Pri nas lahko izbirate med naslednjimi plačljivimi tečaji:

Vključite se v tečaj in ugotovili boste, da vam računalnik prihrani veliko časa, da mobilni telefon ni namenjen samo pogovoru in bančni avtomat dvigu denarja, da so čakalne vrste preteklost …

• osnovni tečaj računalništva za začetnike (26 ur), • WORD – osnovni (26 ur),

V PROGRAMU BOSTE:

• WORD – nadaljevalni (26 ur),

• uporabljali internet,

• EXCEL – osnovni (26 ur),

• oblikovali digitalne fotografije,

• EXCEL – nadaljevalni (26 ur),

• izvedeli, kako deluje e-pošta, e-uprava,

• ACCESS – osnovni (26 ur),

• spoznali delovanje bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona …

• ACCESS – nadaljevalni (26 ur), • POWERPOINT – osnovni (14 ur),

Program zajema 50 ur. Za udeležence je brezplačen, ker ga v okviru projekta Dvig ravni pismenosti sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

• POWERPOINT – nadaljevalni (14 ur), • Internet in elektronska pošta (14 ur), • Elektronska pošta – OUTLOOK (14 ur),

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 8 skupin udeležencev.

• Izdelava spletne strani (14 ur), • 10-prstno slepo tipkanje (20 ur), • Učinkovito delo z EXCELOM in oblikovanje grafikonov (4 ure), • EXCEL – funkcije in analize podatkov z vrtilnimi tabelami (4 ure), • Poenostavimo vsakdanje delo z boljšim znanjem WORD-a (6 ur), • OUTLOOK – več kot le pripomoček za pošiljanje pošte (4 ure).

kontakt:

kontakt:

Tečaji potekajo v računalniški učilnici, ki je opremljena s sodobno programsko opremo. Programe izvajamo za zaključene skupine.

Gregor Sepaher

Gregor Sepaher

07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

Podrobnejše informacije dobite pri organizatorju. 14

15


RAČUNALNIŠKI TEČAJI

RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (RDO)

Potrebujete znanje katerega od računalniških programov?

Nekaj znanja o računalnikih že imate, drugi pa pravijo, da ga uporabljajo še za vse kaj drugega …

Pri nas lahko izbirate med naslednjimi plačljivimi tečaji:

Vključite se v tečaj in ugotovili boste, da vam računalnik prihrani veliko časa, da mobilni telefon ni namenjen samo pogovoru in bančni avtomat dvigu denarja, da so čakalne vrste preteklost …

• osnovni tečaj računalništva za začetnike (26 ur), • WORD – osnovni (26 ur),

V PROGRAMU BOSTE:

• WORD – nadaljevalni (26 ur),

• uporabljali internet,

• EXCEL – osnovni (26 ur),

• oblikovali digitalne fotografije,

• EXCEL – nadaljevalni (26 ur),

• izvedeli, kako deluje e-pošta, e-uprava,

• ACCESS – osnovni (26 ur),

• spoznali delovanje bankomata, parkirnih avtomatov, mobilnega telefona …

• ACCESS – nadaljevalni (26 ur), • POWERPOINT – osnovni (14 ur),

Program zajema 50 ur. Za udeležence je brezplačen, ker ga v okviru projekta Dvig ravni pismenosti sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

• POWERPOINT – nadaljevalni (14 ur), • Internet in elektronska pošta (14 ur), • Elektronska pošta – OUTLOOK (14 ur),

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 8 skupin udeležencev.

• Izdelava spletne strani (14 ur), • 10-prstno slepo tipkanje (20 ur), • Učinkovito delo z EXCELOM in oblikovanje grafikonov (4 ure), • EXCEL – funkcije in analize podatkov z vrtilnimi tabelami (4 ure), • Poenostavimo vsakdanje delo z boljšim znanjem WORD-a (6 ur), • OUTLOOK – več kot le pripomoček za pošiljanje pošte (4 ure).

kontakt:

kontakt:

Tečaji potekajo v računalniški učilnici, ki je opremljena s sodobno programsko opremo. Programe izvajamo za zaključene skupine.

Gregor Sepaher

Gregor Sepaher

07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

Podrobnejše informacije dobite pri organizatorju. 14

15


RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO) Ne znate uporabljati računalnika? Želite, da računalnik postane vaš spremljevalec? Ste že bili na tečaju in mislite, da ste vse pozabili? Vključite se v program in ugotovili boste, da uporaba računalnika le ni tako nemogoča, da je vedno pravi čas, da se ga naučite uporabljati. V PROGRAMU BOSTE: • spoznavali računalnik in njegovo delovanje, • naučili se, kako prilagoditi računalnik za enostavnejše delovanje, • ustvarjali, kopirali, prenašali in obnavljali datoteke ter mape, • v dokumente ustavljali tabele in slike, • izdelovali in oblikovali besedila, • naučili se iskati informacije preko interneta, • usvajali uporabo elektronske pošte. Program zajema 60 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. Za udeležence je brezplačen, ker ga v okviru projekta Dvig ravni pismenosti sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

dobro je vedeti

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 8 skupin udeležencev.

16

Računalništvo se brezplačno lahko učite - s programi v spletni učilnici (spletno učenje računalništva), sami ali z asistentom na Točkah vseživljenjskega učenja in v Središču za samostojno učenje (EDUS-u).

kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

................................................ Nina Novak 05 907 57 12 nina.novak@ric-nm.si

jezikovni tečaji


RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO) Ne znate uporabljati računalnika? Želite, da računalnik postane vaš spremljevalec? Ste že bili na tečaju in mislite, da ste vse pozabili? Vključite se v program in ugotovili boste, da uporaba računalnika le ni tako nemogoča, da je vedno pravi čas, da se ga naučite uporabljati. V PROGRAMU BOSTE: • spoznavali računalnik in njegovo delovanje, • naučili se, kako prilagoditi računalnik za enostavnejše delovanje, • ustvarjali, kopirali, prenašali in obnavljali datoteke ter mape, • v dokumente ustavljali tabele in slike, • izdelovali in oblikovali besedila, • naučili se iskati informacije preko interneta, • usvajali uporabo elektronske pošte. Program zajema 60 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. Za udeležence je brezplačen, ker ga v okviru projekta Dvig ravni pismenosti sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

dobro je vedeti

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 8 skupin udeležencev.

16

Računalništvo se brezplačno lahko učite - s programi v spletni učilnici (spletno učenje računalništva), sami ali z asistentom na Točkah vseživljenjskega učenja in v Središču za samostojno učenje (EDUS-u).

kontakt: Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

................................................ Nina Novak 05 907 57 12 nina.novak@ric-nm.si

jezikovni tečaji


TUJI JEZIKI

PROGRAM UČENJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Vas mika, da bi potovali, spoznavali nove ljudi? Ste se priselili v Slovenijo in bi radi dobro govorili slovensko? Iščete zaposlitev v tujini, pa vam manjka znanje katerega od tujih jezikov?

Ste se pravkar priselili v Slovenijo? Vam uporaba slovenščine povzroča težave? Bi se želeli naučiti slovensko? Nič lažjega, pridite k nam.

Vpis in trajanje:

Na RIC-u Novo mesto se lahko državljani tretjih držav brezplačno vključite v tečaj učenja slovenščine.

Kaj morate vedeti pred vključitvijo v tečaj?

• ITALIJANŠČINO,

Komu je tečaj namenjen?

• FRANCOŠČINO,

Tistim, ki:

Oglasite se na najbližji upravni enoti, kjer boste oddali zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu.

Pri nas se lahko naučite: • ANGLEŠČINO, • NEMŠČINO,

• RUŠČINO in • SLOVENŠČINO.

• imate dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo najmanj enega leta,

Izbirate lahko med različnimi oblikami učenja:

• zadnje leto prebivate v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje z veljavnostjo enega leta,

• splošni tečaji (tudi po javnoveljavnih programih),

• imate dovoljenje za stalno prebivanje,

• tečaji konverzacije,

• ste družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov evropskega gospodarskega prostora.

• tečaji za zaključene skupine (upokojenci, študenti, gostinci, prevozniki …),

V tečaj se lahko vpišete osebno na RIC-u. Tečaj traja 60 oziroma 180 ur, odvisno od izpolnjevanja zahtevanih pogojev. Udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

Kaj vam program omogoča? Spoznavali boste slovenski jezik skozi različna tematska področja: osebna identiteta, dom in družina, izobraževanje in zaposlovanje, turizem in prosti čas, družba in kultura, hrana, zdravje … Tečaj vam nudi podlago za uspešnejše opravljanje izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni.

• poslovnimi tečaji in • tečaji za osvežitev tujega jezika.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 18

Tuje jezike se lahko učite tudi brezplačno - z asistentom ali sami v Središču za samostojno učenje (EDUS-u), preko ponudnikov v Borzi znanja …

dobro je vedeti

dobro je vedeti

kontakt:

Brigita Herženjak 05 907 57 14, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

Tečaj izvajamo le še do 30. 6. 2012. V kolikor ga boste redno obiskovali, vam bo Ministrstvo za notranje zadeve omogočilo brezplačen izpit. Uspešno opravljen izpit iz osnovnega znanja slovenščine je tudi pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva.

kontakt:

Danica Ćućić 05 907 57 13, 031 745 470 danica.cucic@ric-nm.si

www.ric-nm.si 19


TUJI JEZIKI

PROGRAM UČENJA SLOVENSKEGA JEZIKA

Vas mika, da bi potovali, spoznavali nove ljudi? Ste se priselili v Slovenijo in bi radi dobro govorili slovensko? Iščete zaposlitev v tujini, pa vam manjka znanje katerega od tujih jezikov?

Ste se pravkar priselili v Slovenijo? Vam uporaba slovenščine povzroča težave? Bi se želeli naučiti slovensko? Nič lažjega, pridite k nam.

Vpis in trajanje:

Na RIC-u Novo mesto se lahko državljani tretjih držav brezplačno vključite v tečaj učenja slovenščine.

Kaj morate vedeti pred vključitvijo v tečaj?

• ITALIJANŠČINO,

Komu je tečaj namenjen?

• FRANCOŠČINO,

Tistim, ki:

Oglasite se na najbližji upravni enoti, kjer boste oddali zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v programu.

Pri nas se lahko naučite: • ANGLEŠČINO, • NEMŠČINO,

• RUŠČINO in • SLOVENŠČINO.

• imate dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo najmanj enega leta,

Izbirate lahko med različnimi oblikami učenja:

• zadnje leto prebivate v Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje z veljavnostjo enega leta,

• splošni tečaji (tudi po javnoveljavnih programih),

• imate dovoljenje za stalno prebivanje,

• tečaji konverzacije,

• ste družinski člani slovenskih državljanov ali državljanov evropskega gospodarskega prostora.

• tečaji za zaključene skupine (upokojenci, študenti, gostinci, prevozniki …),

V tečaj se lahko vpišete osebno na RIC-u. Tečaj traja 60 oziroma 180 ur, odvisno od izpolnjevanja zahtevanih pogojev. Udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

Kaj vam program omogoča? Spoznavali boste slovenski jezik skozi različna tematska področja: osebna identiteta, dom in družina, izobraževanje in zaposlovanje, turizem in prosti čas, družba in kultura, hrana, zdravje … Tečaj vam nudi podlago za uspešnejše opravljanje izpita iz znanja slovenščine na osnovni ravni.

• poslovnimi tečaji in • tečaji za osvežitev tujega jezika.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 18

Tuje jezike se lahko učite tudi brezplačno - z asistentom ali sami v Središču za samostojno učenje (EDUS-u), preko ponudnikov v Borzi znanja …

dobro je vedeti

dobro je vedeti

kontakt:

Brigita Herženjak 05 907 57 14, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

Tečaj izvajamo le še do 30. 6. 2012. V kolikor ga boste redno obiskovali, vam bo Ministrstvo za notranje zadeve omogočilo brezplačen izpit. Uspešno opravljen izpit iz osnovnega znanja slovenščine je tudi pogoj za pridobitev slovenskega državljanstva.

kontakt:

Danica Ćućić 05 907 57 13, 031 745 470 danica.cucic@ric-nm.si

www.ric-nm.si 19


CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA DOLENJSKA (CVŽU DOLENJSKA) Projekt omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na neformalnem učenju v celotni jugovzhodni regiji. S pomočjo sredstev iz Evropskih strukturnih skladov bo projekt potekal do konca leta 2013. Vse dejavnosti Centra so brezplačne in dostopne vsem, ki si želite pridobiti določena znanja. V projektu potekajo naslednje aktivnosti: • informiranje in svetovanje za izobraževanje (Svetovalno središče Novo mesto), • učenja na Točkah vseživljenjskega učenja (delavnice in predavanja v različnih krajih v regiji), • spletno učenje računalništva, • vrednotenje neformalno pridobljenih znanj.

Partnerji v projektu so: • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, • Ljudska univerza Kočevje, • LokalPatriot.

dobro je vedeti

projekti

RIC Novo mesto že vrsto let kot nosilec ali kot projektni partner uspešno sodeluje v nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektih. Takšna naravnanost zavoda postaja prevladujoča, kar prispeva k širši prepoznavnosti RIC-a Novo mesto, k oblikovanju različnih partnerstev in k dobrim referencam za kandidiranje na različnih razpisih. Na to smo še posebej ponosni, saj je danes brezplačnost programov za marsikoga med nami edina priložnost za vseživljenjsko učenje. Ves čas prizadevno iščemo nove priložnosti za izvajanje projektov in različna partnerstva, snujemo ideje in pripravljamo podlage za nove programe. Z razvojno naravnanostjo in usposabljanjem vseh zaposlenih ustvarjamo trden temelj izobraževanja odraslih v našem okolju.

Vzpostavili smo portal www.cvzu-dolenjska.si, ki članom mreže in vsem uporabnikom omogoča uporabo baz podatkov in gradiv za samostojno učenje, promovira vseživljenjsko učenje in olajša dostop do informiranja in svetovanja. Na spletnem portalu najdete ponudbo izobraževalnih programov v jugovzhodni regiji.

kontakt:

Metod Pavšelj 05 907 57 11, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si

21


CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA DOLENJSKA (CVŽU DOLENJSKA) Projekt omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na neformalnem učenju v celotni jugovzhodni regiji. S pomočjo sredstev iz Evropskih strukturnih skladov bo projekt potekal do konca leta 2013. Vse dejavnosti Centra so brezplačne in dostopne vsem, ki si želite pridobiti določena znanja. V projektu potekajo naslednje aktivnosti: • informiranje in svetovanje za izobraževanje (Svetovalno središče Novo mesto), • učenja na Točkah vseživljenjskega učenja (delavnice in predavanja v različnih krajih v regiji), • spletno učenje računalništva, • vrednotenje neformalno pridobljenih znanj.

Partnerji v projektu so: • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, • Ljudska univerza Kočevje, • LokalPatriot.

dobro je vedeti

projekti

RIC Novo mesto že vrsto let kot nosilec ali kot projektni partner uspešno sodeluje v nacionalnih, mednarodnih in evropskih projektih. Takšna naravnanost zavoda postaja prevladujoča, kar prispeva k širši prepoznavnosti RIC-a Novo mesto, k oblikovanju različnih partnerstev in k dobrim referencam za kandidiranje na različnih razpisih. Na to smo še posebej ponosni, saj je danes brezplačnost programov za marsikoga med nami edina priložnost za vseživljenjsko učenje. Ves čas prizadevno iščemo nove priložnosti za izvajanje projektov in različna partnerstva, snujemo ideje in pripravljamo podlage za nove programe. Z razvojno naravnanostjo in usposabljanjem vseh zaposlenih ustvarjamo trden temelj izobraževanja odraslih v našem okolju.

Vzpostavili smo portal www.cvzu-dolenjska.si, ki članom mreže in vsem uporabnikom omogoča uporabo baz podatkov in gradiv za samostojno učenje, promovira vseživljenjsko učenje in olajša dostop do informiranja in svetovanja. Na spletnem portalu najdete ponudbo izobraževalnih programov v jugovzhodni regiji.

kontakt:

Metod Pavšelj 05 907 57 11, 031 305 750 metod.pavselj@ric-nm.si

21


DVIG RAVNI PISMENOSTI (DRP)

PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE (PUM) Program PUM kot projekt poteka v RIC-u od leta 2005. V tem obdobju ga izvajamo od septembra 2010 do konca avgusta 2013.

Gospodarski, tehnološki in družbeni razvoj ter obdobje recesije zahtevajo od posameznika vse več znanja, tako v okviru formalne kot neformalne izobrazbe. Znanja in spretnosti za reševanje vsakodnevnih situacij, boljšo kakovost življenja in večjo konkurenčnost na trgu delovne sile spodbujajo tudi nacionalne in evropske politike.

Fantje in dekleta, stari 15 do 25 let, ki želite biti aktivni, pa še niste dokončali šole ali se zaposlili … Iščete svojo priložnost v izobraževanju, pri iskanju zaposlitve ali za odkrivanje svojih interesnih področij?

V okviru projekta Dvig ravni pismenosti smo za obdobje od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 pridobili sredstva za izvajanje brezplačnih programov, namenjenih usposabljanju za življenjsko uspešnost (krajše UŽU) in računalniškemu opismenjevanju:

Pridite v PUM. To je brezplačni motivacijski program, ki ima javno veljavo in dolgoletno tradicijo. V njem se je družilo, učilo in ustvarjalo na različnih področjih že preko 120 mladih iz naše regije. Udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo, ki vam kot referenca lahko pomaga pri iskanju zaposlitve in vključitvi v izobraževanje.

• UŽU - Beremo in pišemo skupaj: 7 skupin • UŽU - Most do izobrazbe: 8 skupin • UŽU - Izzivi podeželja: 6 skupin

Zakaj v PUM?

• UŽU - Moj korak: 8 skupin

• Vrata PUM-a so za vas odprta vse leto, zato se vanj lahko vključite kadarkoli.

• UŽU - Jaz in moje delovno mesto: 3 skupine

• Srečujemo se vsak dan med 8.30 in 13.30 uro od sredine septembra do konca junija, ko poteka organizirano delo v skupini.

• UŽU - Razgibajmo življenje z učenjem: 2 skupini • Branje za znanje in branje za zabavo: 5 skupin

• Za dobro počutje, ustvarjalno delo in možnosti učenja skrbi ekipa usposobljenih mentoric in zunanjih sodelavcev.

• Knjige so zame: 1 skupina • Računalniška pismenost za odrasle: 25 skupin • Računalniško in digitalno opismenjevanje: 24 skupin Delo v programih običajno poteka v obliki projektnega učenja, v skupinah pa je od 12 do 15 udeležencev. Vsebina in cilji javnoveljavnih programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost so podrobneje opisani na spletni strani Andragoškega centra Slovenije:

• Mladi v PUM-u lahko ustvarjate raznovrstne izdelke, sodelujete pri izvedbi izbirnih in produkcijskih učnih projektov.

kontakt:

• Poleg dela in učenja v skupini boste sledili tudi svojim osebnim ciljem.

http://pismenost.acs.si/projekti/uzu/. V vseh javnoveljavnih programih pridobite potrdilo, ki ima veljavo na trgu delovne sile ali pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje. Vsi navedeni programi so brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

22

• Lahko boste posneli svoj film, delali z računalnikom, plesali in se sproščali, igrali na instrumente in peli, slikali in izdelali svoj strip, bili športno aktivni in se družili.

mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

• Vsebine v programu načrtujemo in izvajamo v sodelovanju z vami, vašimi interesi in pričakovanji.

23


DVIG RAVNI PISMENOSTI (DRP)

PROJEKTNO UČENJE ZA MLAJŠE ODRASLE (PUM) Program PUM kot projekt poteka v RIC-u od leta 2005. V tem obdobju ga izvajamo od septembra 2010 do konca avgusta 2013.

Gospodarski, tehnološki in družbeni razvoj ter obdobje recesije zahtevajo od posameznika vse več znanja, tako v okviru formalne kot neformalne izobrazbe. Znanja in spretnosti za reševanje vsakodnevnih situacij, boljšo kakovost življenja in večjo konkurenčnost na trgu delovne sile spodbujajo tudi nacionalne in evropske politike.

Fantje in dekleta, stari 15 do 25 let, ki želite biti aktivni, pa še niste dokončali šole ali se zaposlili … Iščete svojo priložnost v izobraževanju, pri iskanju zaposlitve ali za odkrivanje svojih interesnih področij?

V okviru projekta Dvig ravni pismenosti smo za obdobje od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 pridobili sredstva za izvajanje brezplačnih programov, namenjenih usposabljanju za življenjsko uspešnost (krajše UŽU) in računalniškemu opismenjevanju:

Pridite v PUM. To je brezplačni motivacijski program, ki ima javno veljavo in dolgoletno tradicijo. V njem se je družilo, učilo in ustvarjalo na različnih področjih že preko 120 mladih iz naše regije. Udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo, ki vam kot referenca lahko pomaga pri iskanju zaposlitve in vključitvi v izobraževanje.

• UŽU - Beremo in pišemo skupaj: 7 skupin • UŽU - Most do izobrazbe: 8 skupin • UŽU - Izzivi podeželja: 6 skupin

Zakaj v PUM?

• UŽU - Moj korak: 8 skupin

• Vrata PUM-a so za vas odprta vse leto, zato se vanj lahko vključite kadarkoli.

• UŽU - Jaz in moje delovno mesto: 3 skupine

• Srečujemo se vsak dan med 8.30 in 13.30 uro od sredine septembra do konca junija, ko poteka organizirano delo v skupini.

• UŽU - Razgibajmo življenje z učenjem: 2 skupini • Branje za znanje in branje za zabavo: 5 skupin

• Za dobro počutje, ustvarjalno delo in možnosti učenja skrbi ekipa usposobljenih mentoric in zunanjih sodelavcev.

• Knjige so zame: 1 skupina • Računalniška pismenost za odrasle: 25 skupin • Računalniško in digitalno opismenjevanje: 24 skupin Delo v programih običajno poteka v obliki projektnega učenja, v skupinah pa je od 12 do 15 udeležencev. Vsebina in cilji javnoveljavnih programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost so podrobneje opisani na spletni strani Andragoškega centra Slovenije:

• Mladi v PUM-u lahko ustvarjate raznovrstne izdelke, sodelujete pri izvedbi izbirnih in produkcijskih učnih projektov.

kontakt:

• Poleg dela in učenja v skupini boste sledili tudi svojim osebnim ciljem.

http://pismenost.acs.si/projekti/uzu/. V vseh javnoveljavnih programih pridobite potrdilo, ki ima veljavo na trgu delovne sile ali pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje. Vsi navedeni programi so brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

22

• Lahko boste posneli svoj film, delali z računalnikom, plesali in se sproščali, igrali na instrumente in peli, slikali in izdelali svoj strip, bili športno aktivni in se družili.

mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

• Vsebine v programu načrtujemo in izvajamo v sodelovanju z vami, vašimi interesi in pričakovanji.

23


GRUNDTVIG UČNA PARTNERSTVA - PROJEKT » EU TREASURE HUNT « Si želiš potovati po Evropi in skupaj z nami odkrivati njene zaklade? V mednarodnem projektu »EU Treasure Hunt« raziskujemo evropske zaklade, širimo svoja obzorja in spoznavamo nove ljudi iz različnih evropskih držav. Poleg RIC-a in z njim program PUM, kot glavna koordinatorja, v projektu sodelujejo tudi partnerske organizacije iz Avstrije, Cipra, Italije, Španije in Velike Britanije. Projekt poteka od avgusta 2011 do julija 2013. Oktobra 2011 smo na uvodnem srečanju v Novem mestu že gostili partnerske organizacije. Srečanje smo namenili medsebojnemu spoznavanju in operativnemu načrtovanju projekta. V dvoletnem projektu bomo mentorji in udeleženci programa PUM obiskali vse partnerske organizacije sodelujočih držav. V letu 2012 je načrtovan obisk Cipra, Avstrije in Španije, v prihodnjem letu pa še obisk Velike Britanije in Italije. Ob prvem obisku na Cipru bomo odkrivali zaklade na temo umetnosti. V naslednjih srečanjih pa bomo iskali in spoznavali še zaklade s področja zgodovine, arhitekture in kulinarike. V času trajanja projekta bomo izpeljali 24 mobilnosti, kar pomeni, da bo 16 različnih udeležencev programa PUM imelo možnost obiskati eno od partnerskih držav, preostalih osem mobilnosti pa bodo na potovanjih zasedli mentorji. Skupaj se bodo pripravljali in izpeljali vsako posamezno srečanje z udeleženci iz držav, vključenih v projekt.

kontakt: PUM s posameznimi ukrepi podpirajo območne enote Zavoda RS za zaposlovanje in centri za socialno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Podrobnejše informacije na: www.pum-nm.si 24

Grundtvig Učna partnerstva so namenjena učečim se odraslim, ki z vključitvijo v mednarodni projekt pridobivajo neformalne učne izkušnje in odkrivajo pestrost različnih kultur. Projekt »EU Treasure Hunt« finančno podpira in omogoča Evropska unija v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

kontakt:

Maruša Bajt

Maja Regina

05 907 57 09, 051 389 298 marusa.bajt@ric-nm.si

07 393 45 69, 051 389 298 maja.regina@ric-nm.si

Zvonka Potočar

Mojca Zrimšek

Maruša Bajt

07 393 45 56, 031 305 522 zvonka.potocar@ric-nm.si

07 393 45 69, 051 389 298 mojca.zrimsek@ric-nm.si

05 907 57 09, 051 389 298 marusa.bajt@ric-nm.si

................................................

................................................

Mednarodna učna izkušnja, ki vam jo ponujamo, je še dodaten razlog, da se nam pridružite v programu PUM.

Podrobnejše informacije na: eutreasurehunt.blogspot.com

25


GRUNDTVIG UČNA PARTNERSTVA - PROJEKT » EU TREASURE HUNT « Si želiš potovati po Evropi in skupaj z nami odkrivati njene zaklade? V mednarodnem projektu »EU Treasure Hunt« raziskujemo evropske zaklade, širimo svoja obzorja in spoznavamo nove ljudi iz različnih evropskih držav. Poleg RIC-a in z njim program PUM, kot glavna koordinatorja, v projektu sodelujejo tudi partnerske organizacije iz Avstrije, Cipra, Italije, Španije in Velike Britanije. Projekt poteka od avgusta 2011 do julija 2013. Oktobra 2011 smo na uvodnem srečanju v Novem mestu že gostili partnerske organizacije. Srečanje smo namenili medsebojnemu spoznavanju in operativnemu načrtovanju projekta. V dvoletnem projektu bomo mentorji in udeleženci programa PUM obiskali vse partnerske organizacije sodelujočih držav. V letu 2012 je načrtovan obisk Cipra, Avstrije in Španije, v prihodnjem letu pa še obisk Velike Britanije in Italije. Ob prvem obisku na Cipru bomo odkrivali zaklade na temo umetnosti. V naslednjih srečanjih pa bomo iskali in spoznavali še zaklade s področja zgodovine, arhitekture in kulinarike. V času trajanja projekta bomo izpeljali 24 mobilnosti, kar pomeni, da bo 16 različnih udeležencev programa PUM imelo možnost obiskati eno od partnerskih držav, preostalih osem mobilnosti pa bodo na potovanjih zasedli mentorji. Skupaj se bodo pripravljali in izpeljali vsako posamezno srečanje z udeleženci iz držav, vključenih v projekt.

kontakt: PUM s posameznimi ukrepi podpirajo območne enote Zavoda RS za zaposlovanje in centri za socialno delo. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Podrobnejše informacije na: www.pum-nm.si 24

Grundtvig Učna partnerstva so namenjena učečim se odraslim, ki z vključitvijo v mednarodni projekt pridobivajo neformalne učne izkušnje in odkrivajo pestrost različnih kultur. Projekt »EU Treasure Hunt« finančno podpira in omogoča Evropska unija v okviru programa Vseživljenjsko učenje.

kontakt:

Maruša Bajt

Maja Regina

05 907 57 09, 051 389 298 marusa.bajt@ric-nm.si

07 393 45 69, 051 389 298 maja.regina@ric-nm.si

Zvonka Potočar

Mojca Zrimšek

Maruša Bajt

07 393 45 56, 031 305 522 zvonka.potocar@ric-nm.si

07 393 45 69, 051 389 298 mojca.zrimsek@ric-nm.si

05 907 57 09, 051 389 298 marusa.bajt@ric-nm.si

................................................

................................................

Mednarodna učna izkušnja, ki vam jo ponujamo, je še dodaten razlog, da se nam pridružite v programu PUM.

Podrobnejše informacije na: eutreasurehunt.blogspot.com

25


ET-STRUCT

PREPREČEVANJE ODVISNOSTI MED MLADIMI ROMI (SRAP)

Projekt Et-struct predstavlja odgovor na pobudo Evropske komisije »Nova znanja za nova delovna mesta« in sledi cilju, da bi uravnotežili znanja in spretnosti s potrebami na trgu dela. Poteka v okviru programa Srednja Evropa, ki ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt SRAP povezuje 11 partnerjev iz sedmih evropskih držav (Bolgarija, Francija, Italija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija).

Skupaj s partnerji smo razvili spletni portal Et-LearnTrain, kjer lahko brezplačno dostopate do različnih učnih gradiv: •

Osnovne podjetniške veščine - je skupno delo vseh projektnih partnerjev in zajema teme: Poslovna ideja, Organizacija podjetja, Trženje, Financiranje podjetja ter EU in moje podjetje (v angleščini).

Medkulturna komunikacija - gradivo smo razvili v RIC-u in zajema module Komunikacija, Medkulturnost v poslovnem svetu, Poslovni bonton, Pisanje dopisov v slovenščini in angleščini.

SKOZI PROJEKT ŽELIMO: • izboljšati razumevanje načina življenja mladih Romov in posebnosti pri uporabi drog, • spodbuditi razvoj raziskav in novih pristopov pri preprečevanju uživanja drog med mladimi Romi, • povečati občutljivost zdravstvenih delavcev za delo z njimi, • ozavestiti strokovno javnost in lokalno skupnost o odnosu mladih Romov do drog.

• Na voljo so še druga gradiva, ki so jih pripravili naši projektni partnerji.

Med mladimi Romi želimo širiti znanja o zdravem načinu življenja, njih in njihove starše informirati o preventivi in zdravljenju odvisnosti ter jih motivirati za dejavno vključevanje v preventivne in socialno podporne aktivnosti.

Da bi vam vsebino čim bolj približali in učenje naredili čim bolj zabavno, smo poskrbeli za interaktivno gradivo, praktične primere, kvize, animacije in filmske nasvete.

Projekt vodi občina Bologna iz Italije. Zaključil se bo julija 2013. Financiranje je iz evropskega programa Zdravje (Health Programme), ki ga sofinancirajo Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Mestna občina Novo mesto in RIC Novo mesto.

Vstopite v naš spletni portal Et-LearnTrain prek spletne strani www.etstruct.eu in se poizkusite v samostojnem učenju kar iz svojega fotelja!

kontakt:

kontakt:

Andreja Rezelj

Tea Sulič

07 393 45 55, 031 337 758 andreja.rezelj@ric-nm.si

05 907 57 15, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na: www.srap-project.eu in www.ric-nm.si

26

27


ET-STRUCT

PREPREČEVANJE ODVISNOSTI MED MLADIMI ROMI (SRAP)

Projekt Et-struct predstavlja odgovor na pobudo Evropske komisije »Nova znanja za nova delovna mesta« in sledi cilju, da bi uravnotežili znanja in spretnosti s potrebami na trgu dela. Poteka v okviru programa Srednja Evropa, ki ga delno financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

Projekt SRAP povezuje 11 partnerjev iz sedmih evropskih držav (Bolgarija, Francija, Italija, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija).

Skupaj s partnerji smo razvili spletni portal Et-LearnTrain, kjer lahko brezplačno dostopate do različnih učnih gradiv: •

Osnovne podjetniške veščine - je skupno delo vseh projektnih partnerjev in zajema teme: Poslovna ideja, Organizacija podjetja, Trženje, Financiranje podjetja ter EU in moje podjetje (v angleščini).

Medkulturna komunikacija - gradivo smo razvili v RIC-u in zajema module Komunikacija, Medkulturnost v poslovnem svetu, Poslovni bonton, Pisanje dopisov v slovenščini in angleščini.

SKOZI PROJEKT ŽELIMO: • izboljšati razumevanje načina življenja mladih Romov in posebnosti pri uporabi drog, • spodbuditi razvoj raziskav in novih pristopov pri preprečevanju uživanja drog med mladimi Romi, • povečati občutljivost zdravstvenih delavcev za delo z njimi, • ozavestiti strokovno javnost in lokalno skupnost o odnosu mladih Romov do drog.

• Na voljo so še druga gradiva, ki so jih pripravili naši projektni partnerji.

Med mladimi Romi želimo širiti znanja o zdravem načinu življenja, njih in njihove starše informirati o preventivi in zdravljenju odvisnosti ter jih motivirati za dejavno vključevanje v preventivne in socialno podporne aktivnosti.

Da bi vam vsebino čim bolj približali in učenje naredili čim bolj zabavno, smo poskrbeli za interaktivno gradivo, praktične primere, kvize, animacije in filmske nasvete.

Projekt vodi občina Bologna iz Italije. Zaključil se bo julija 2013. Financiranje je iz evropskega programa Zdravje (Health Programme), ki ga sofinancirajo Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Mestna občina Novo mesto in RIC Novo mesto.

Vstopite v naš spletni portal Et-LearnTrain prek spletne strani www.etstruct.eu in se poizkusite v samostojnem učenju kar iz svojega fotelja!

kontakt:

kontakt:

Andreja Rezelj

Tea Sulič

07 393 45 55, 031 337 758 andreja.rezelj@ric-nm.si

05 907 57 15, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na: www.srap-project.eu in www.ric-nm.si

26

27


USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II.

MODELI SVETOVANJA ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE V mesecu decembru 2011 smo zaključili z uspešnim projektom Razvoj modelov svetovanja za ranljive ciljne skupine.

Kaj bomo v projektu delali in komu je namenjen?

V sklopu projekta smo razvili tri inovativne modele svetovanja, in sicer:

V okviru projekta bomo pripravili in pilotno izvedli program usposabljanja romskih pomočnikov, v katerem bodo razširili svoja znanja za delo v vrtcu in osnovni šoli. Pripravili bomo tudi model načrta osnovne šole in vrtca za učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo.

• za ciljno skupino oseb s posebnimi potrebami in

SODELOVALI BOMO:

• za ciljno skupino starejših odraslih.

• s starši otrok Romov,

Modeli so nam bili podlaga za izvedbo svetovanja na terenu.

• spoznavali romsko kulturo ter identiteto,

Pomembna izkušnja RIC-a Novo mesto je bila vključitev prostovoljcev v projekt, kar se je izkazalo kot primer dobre prakse. Ocenjujemo, da je bil projekt uspešen, saj ranljive ciljne skupine pogosto ne znajo poiskati pomoči za svoje potrebe.

• za ciljno skupino Romov,

• odpravljali stereotipe in predsodke. Nadgradili bomo model mobilne svetovalne službe za Rome in ga pilotno izvedli. Projekt bomo izvajali od 1. 11. 2011 do 31. 8. 2014, sofinancirata pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

kontakt: Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

kontakt:

................................................ Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................ Danica Ćućić

Danica Ćućić

05 907 57 13, 031 745 470 danica.cucic@ric-nm.si

05 907 57 13, 031 745 470 danica.cucic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si

28

29


USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II.

MODELI SVETOVANJA ZA RANLJIVE CILJNE SKUPINE V mesecu decembru 2011 smo zaključili z uspešnim projektom Razvoj modelov svetovanja za ranljive ciljne skupine.

Kaj bomo v projektu delali in komu je namenjen?

V sklopu projekta smo razvili tri inovativne modele svetovanja, in sicer:

V okviru projekta bomo pripravili in pilotno izvedli program usposabljanja romskih pomočnikov, v katerem bodo razširili svoja znanja za delo v vrtcu in osnovni šoli. Pripravili bomo tudi model načrta osnovne šole in vrtca za učinkovitejše vključevanje Romov v predšolsko vzgojo in osnovno šolo.

• za ciljno skupino oseb s posebnimi potrebami in

SODELOVALI BOMO:

• za ciljno skupino starejših odraslih.

• s starši otrok Romov,

Modeli so nam bili podlaga za izvedbo svetovanja na terenu.

• spoznavali romsko kulturo ter identiteto,

Pomembna izkušnja RIC-a Novo mesto je bila vključitev prostovoljcev v projekt, kar se je izkazalo kot primer dobre prakse. Ocenjujemo, da je bil projekt uspešen, saj ranljive ciljne skupine pogosto ne znajo poiskati pomoči za svoje potrebe.

• za ciljno skupino Romov,

• odpravljali stereotipe in predsodke. Nadgradili bomo model mobilne svetovalne službe za Rome in ga pilotno izvedli. Projekt bomo izvajali od 1. 11. 2011 do 31. 8. 2014, sofinancirata pa ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

kontakt: Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

kontakt:

................................................ Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................ Danica Ćućić

Danica Ćućić

05 907 57 13, 031 745 470 danica.cucic@ric-nm.si

05 907 57 13, 031 745 470 danica.cucic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si

28

29


UVAJANJE PRENOVLJENIH PROGRAMOV SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA (UNIP)

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je že vrsto let najvidnejša promocijska akcija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt poteka vse od 1. maja do 30. junija 2012, osrednji teden TVU-ja pa je od 14. do 20. maja 2012. Nosilna tema letošnjega, že sedemnajstega po vrsti, je Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Temeljni namen projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje.

Otvoritev TVU-ja 2012 bo za nas še posebej slovesna, saj je med dobitniki priznanja Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja v kategoriji »učeči se posamezniki« naš udeleženec neformalnih programov Jože Pirh.

V sklopu projekta smo zagotovili kakovostna znanja in strokovne prijeme pri uporabi in načrtovanju različnih protokolov, ki so v podporo odraslim pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, pri priznavanju predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter pri izvedbenem načrtovanju izobraževanja odraslih.

Vse, ki bi se želeli predstaviti na TVU-ju, vabimo, da se nam pridružite v vlogi organizatorjev dogodkov, saj je TVU priložnost za predstavitev dejavnosti, informiranje javnosti, motiviranje posameznikov ali skupin, vključevanje v različne oblike delovanja in programe, ki jih izvajate. Prireditve TVU-ja so vsako leto odmevne in dobro obiskane.

Prav tako smo usposobili strokovnjake, ki prenašajo nova znanja na ostale uporabnike v izobraževalne ustanove ter razvili IKT orodje in informacijsko bazo za podporo pri vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov, ki nam bo v pomoč pri organizaciji izobraževanj za odrasle.

»V RIC-u se počutim zelo dobro. Tu sem dobil veliko znanja. Na sploh je RIC zelo dobra organizacija, zato vsem vam priporočam, da se oglasite pri njih. Zame je bila to zelo pozitivna izkušnja. Prijetni so tudi ambient, vzdušje in osebe, ki tu delajo.« Jože Pirh, prejemnik priznanja posamezniku za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja za leto 2011.

kontakt:

kontakt:

Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................ Nada Jakše

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

Koledar prireditev TVU 2012 ter podrobnejše informacije bodo v maju objavljene na:

07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si

www.acs.si in www.ric-nm.si 30

31


UVAJANJE PRENOVLJENIH PROGRAMOV SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA (UNIP)

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je že vrsto let najvidnejša promocijska akcija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt poteka vse od 1. maja do 30. junija 2012, osrednji teden TVU-ja pa je od 14. do 20. maja 2012. Nosilna tema letošnjega, že sedemnajstega po vrsti, je Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.

Temeljni namen projekta, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje.

Otvoritev TVU-ja 2012 bo za nas še posebej slovesna, saj je med dobitniki priznanja Andragoškega centra Slovenije za promocijo učenja in znanja v kategoriji »učeči se posamezniki« naš udeleženec neformalnih programov Jože Pirh.

V sklopu projekta smo zagotovili kakovostna znanja in strokovne prijeme pri uporabi in načrtovanju različnih protokolov, ki so v podporo odraslim pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, pri priznavanju predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter pri izvedbenem načrtovanju izobraževanja odraslih.

Vse, ki bi se želeli predstaviti na TVU-ju, vabimo, da se nam pridružite v vlogi organizatorjev dogodkov, saj je TVU priložnost za predstavitev dejavnosti, informiranje javnosti, motiviranje posameznikov ali skupin, vključevanje v različne oblike delovanja in programe, ki jih izvajate. Prireditve TVU-ja so vsako leto odmevne in dobro obiskane.

Prav tako smo usposobili strokovnjake, ki prenašajo nova znanja na ostale uporabnike v izobraževalne ustanove ter razvili IKT orodje in informacijsko bazo za podporo pri vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov, ki nam bo v pomoč pri organizaciji izobraževanj za odrasle.

»V RIC-u se počutim zelo dobro. Tu sem dobil veliko znanja. Na sploh je RIC zelo dobra organizacija, zato vsem vam priporočam, da se oglasite pri njih. Zame je bila to zelo pozitivna izkušnja. Prijetni so tudi ambient, vzdušje in osebe, ki tu delajo.« Jože Pirh, prejemnik priznanja posamezniku za posebne dosežke na področju vseživljenjskega učenja za leto 2011.

kontakt:

kontakt:

Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................ Nada Jakše

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

Koledar prireditev TVU 2012 ter podrobnejše informacije bodo v maju objavljene na:

07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si

www.acs.si in www.ric-nm.si 30

31


Z ZNANJEM DO ZAPOSLITVE

NADALJNJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (GRUNDTVIG IST)

RIC Novo mesto od januarja 2011 s Hrvaškim zavodom za zaposlovanje, Območno enoto Karlovac sodeluje v enoletnem projektu »Z znanjem do zaposlitve«. Projekt je financiran iz programa Evropske unije za Hrvaško IPA in se je zaključil 31. 1. 2011.

Na RIC-u Novo mesto veliko pozornost namenjamo stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju naših zaposlenih. Še posebej dragocena so usposabljanja v tujini, kjer poleg novega znanja zaposleni pridobijo neprecenljivo izkušnjo mobilnosti, priložnost dela v večnacionalni skupini in izmenjavo izkušenj s strokovnjaki iz tujine.

Splošni cilj projekta je povezan s promocijo vseživljenjskega izobraževanja, in sicer z namenom izboljšanja zaposljivosti v Karlovški županiji. V mreži članov projekta smo skupaj z zunanjimi partnerji izvedli različne predstavitve dobrih praks, primere uspešnih črpanj sredstev iz evropskih razpisov ter delavnice, s katerimi smo motivirali javne in zasebne izobraževalne institucije županije Karlovec za aktivnejšo vlogo na področju izobraževanja odraslih.

Zaposleni v našem zavodu se redno prijavljamo na strokovna usposabljanja v okviru programa Vseživljenjsko učenje Grundtvig (Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja - IST). Na razpisu v letu 2011 sta bili s svojima prijavama uspešni dve sodelavki, ki sta se oz. se bosta udeležili enotedenskega izobraževanja, in sicer na temo »Uspešno načrtovanje in vodenje evropskih izobraževalnih projektov« (Ciper) ter »Akcijske metode, ki zvišujejo motivacijo v učnih okoljih« (Portugalska).  

Naš zavod se je v Karlovcu uspešno predstavil tudi na sejmu vseživljenjskega učenja, kjer smo obiskovalce obveščali in jih osveščali o vse večjem pomenu vseživljenjskega izobraževanja ter možnostih čezmejnega sodelovanja.

Akcija Grundtvig IST je namenjena formalnim oblikam izobraževanja in usposabljanja posameznikov s področja izobraževanja odraslih. Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja se odvijajo v tujini, trajajo pa od 5 dni do 6 tednov. Razpisani roki za prijavo ter katalog izobraževanj so objavljeni na: www.cmepius.si/vzu/grundtvig/mobilnost.aspx Informacije in pomoč pri prijavi na izobraževanja dobite tudi pri nas.

kontakt:

kontakt: Andreja Rezelj 07 393 45 55, 031 337 758 andreja.rezelj@ric-nm.si

................................................ Tea Sulič

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 32

Tina Strnad

05 907 57 15, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

07 393 45 52, 031 701 191 tina.strnad@ric-nm.si

www.ric-nm.si 33


Z ZNANJEM DO ZAPOSLITVE

NADALJNJA IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH (GRUNDTVIG IST)

RIC Novo mesto od januarja 2011 s Hrvaškim zavodom za zaposlovanje, Območno enoto Karlovac sodeluje v enoletnem projektu »Z znanjem do zaposlitve«. Projekt je financiran iz programa Evropske unije za Hrvaško IPA in se je zaključil 31. 1. 2011.

Na RIC-u Novo mesto veliko pozornost namenjamo stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju naših zaposlenih. Še posebej dragocena so usposabljanja v tujini, kjer poleg novega znanja zaposleni pridobijo neprecenljivo izkušnjo mobilnosti, priložnost dela v večnacionalni skupini in izmenjavo izkušenj s strokovnjaki iz tujine.

Splošni cilj projekta je povezan s promocijo vseživljenjskega izobraževanja, in sicer z namenom izboljšanja zaposljivosti v Karlovški županiji. V mreži članov projekta smo skupaj z zunanjimi partnerji izvedli različne predstavitve dobrih praks, primere uspešnih črpanj sredstev iz evropskih razpisov ter delavnice, s katerimi smo motivirali javne in zasebne izobraževalne institucije županije Karlovec za aktivnejšo vlogo na področju izobraževanja odraslih.

Zaposleni v našem zavodu se redno prijavljamo na strokovna usposabljanja v okviru programa Vseživljenjsko učenje Grundtvig (Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja - IST). Na razpisu v letu 2011 sta bili s svojima prijavama uspešni dve sodelavki, ki sta se oz. se bosta udeležili enotedenskega izobraževanja, in sicer na temo »Uspešno načrtovanje in vodenje evropskih izobraževalnih projektov« (Ciper) ter »Akcijske metode, ki zvišujejo motivacijo v učnih okoljih« (Portugalska).  

Naš zavod se je v Karlovcu uspešno predstavil tudi na sejmu vseživljenjskega učenja, kjer smo obiskovalce obveščali in jih osveščali o vse večjem pomenu vseživljenjskega izobraževanja ter možnostih čezmejnega sodelovanja.

Akcija Grundtvig IST je namenjena formalnim oblikam izobraževanja in usposabljanja posameznikov s področja izobraževanja odraslih. Nadaljnja izobraževanja in usposabljanja se odvijajo v tujini, trajajo pa od 5 dni do 6 tednov. Razpisani roki za prijavo ter katalog izobraževanj so objavljeni na: www.cmepius.si/vzu/grundtvig/mobilnost.aspx Informacije in pomoč pri prijavi na izobraževanja dobite tudi pri nas.

kontakt:

kontakt: Andreja Rezelj 07 393 45 55, 031 337 758 andreja.rezelj@ric-nm.si

................................................ Tea Sulič

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 32

Tina Strnad

05 907 57 15, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

07 393 45 52, 031 701 191 tina.strnad@ric-nm.si

www.ric-nm.si 33


PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE (POKI)

V RIC-u smo med drugim verificirani izvajalci programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), ki potekajo v obliki projektnega učenja (skupine od 12 do 15 udeležencev). V okviru projekta Dvig ravni pismenosti izvajamo šest brezplačnih programov usposabljanj za različne ciljne skupine: starše z otroki, brezposelne ali že zaposlene, odrasle s posebnimi potrebami, prebivalce s podeželja, starejše odrasle, pa tudi zapornike in vse ostale, ki ste željni novih znanj oziroma veščin.

V letu 2012 bomo ponovno sodelovali v projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. V projektu se bodo novi člani projektne skupine usposobili za uporabo modela samoevalvacije POKI in se tako pridružili skupini za kakovost v RIC-u Novo mesto, ki si že od leta 2005 po istem modelu prizadeva za sistematični in poglobljeni razvoj kakovosti. Usposabljanje bo predvidoma trajalo do konca leta 2013. V tem obdobju se bomo osredotočili na presojanje kakovosti dela z udeleženci in učitelji naših programov, vpeljevali izboljšave v obliki akcijskega načrta in ponovno ovrednotili naše delo. Končni izdelek bo samoevalvacijsko poročilo, ki bo predstavilo naša prizadevanja na področju presojanja in razvijanja kakovosti.

kontakt:

Meta Gašperšič

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 34

07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU)


PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE (POKI)

V RIC-u smo med drugim verificirani izvajalci programov Usposabljanja za življenjsko uspešnost (UŽU), ki potekajo v obliki projektnega učenja (skupine od 12 do 15 udeležencev). V okviru projekta Dvig ravni pismenosti izvajamo šest brezplačnih programov usposabljanj za različne ciljne skupine: starše z otroki, brezposelne ali že zaposlene, odrasle s posebnimi potrebami, prebivalce s podeželja, starejše odrasle, pa tudi zapornike in vse ostale, ki ste željni novih znanj oziroma veščin.

V letu 2012 bomo ponovno sodelovali v projektu Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI, ki ga izvaja Andragoški center Slovenije. V projektu se bodo novi člani projektne skupine usposobili za uporabo modela samoevalvacije POKI in se tako pridružili skupini za kakovost v RIC-u Novo mesto, ki si že od leta 2005 po istem modelu prizadeva za sistematični in poglobljeni razvoj kakovosti. Usposabljanje bo predvidoma trajalo do konca leta 2013. V tem obdobju se bomo osredotočili na presojanje kakovosti dela z udeleženci in učitelji naših programov, vpeljevali izboljšave v obliki akcijskega načrta in ponovno ovrednotili naše delo. Končni izdelek bo samoevalvacijsko poročilo, ki bo predstavilo naša prizadevanja na področju presojanja in razvijanja kakovosti.

kontakt:

Meta Gašperšič

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 34

07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

usposabljanje za življenjsko uspešnost (UŽU)


BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (UŽU – BIPS)

MOST DO IZOBRAZBE (UŽU – MI)

Ste starši otroka, ki obiskuje prvo triletje osnovne šole in mu želite pomagati pri osvajanju osnov pismenosti, šolskem delu in učenju?

Ste radovedni, bi se radi vključili v nadaljnje izobraževanje ali pa bi radi zvišali svoje zaposlitvene možnosti?

Pridite v program in se obogatite z novim znanjem, informacijami in nasveti.

Vključite se v program in poskrbite za svojo konkurenčnost na trgu delovne sile.

V PROGRAMU BOSTE:

V PROGRAMU BOSTE:

• skozi igro in zanimive aktivnosti razvijali temeljne spretnosti pri otrocih,

• osvežili ali na novo pridobili uporabna znanja za boljšo kvaliteto življenja (računalništvo, tuji jeziki, komunikacija, bonton, zdrava prehrana, države EU …),

• spoznavali, kaj nam prinese veselje do branja,

• razvijali in obnavljali učne tehnike in spretnosti za ponoven vstop v izobraževanje,

• ugotovili, zakaj so računalniška znanja pomembna za otroke in odrasle,

• spoznavali strategije iskanja zaposlitve in iskali zaposlitvene možnosti (pisanje prošenj oz. vlog za zaposlitev ter življenjepisa) ...

• vadili dobro komunikacijo v šoli in družini, • spoznavali, kako lahko pomagamo otrokom pri učenju …

Program zajema 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

Program zajema 75 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

kontakt:

kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina

mag. Gabi Ogulin Počrvina

05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

www.ric-nm.si 36

37


BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ (UŽU – BIPS)

MOST DO IZOBRAZBE (UŽU – MI)

Ste starši otroka, ki obiskuje prvo triletje osnovne šole in mu želite pomagati pri osvajanju osnov pismenosti, šolskem delu in učenju?

Ste radovedni, bi se radi vključili v nadaljnje izobraževanje ali pa bi radi zvišali svoje zaposlitvene možnosti?

Pridite v program in se obogatite z novim znanjem, informacijami in nasveti.

Vključite se v program in poskrbite za svojo konkurenčnost na trgu delovne sile.

V PROGRAMU BOSTE:

V PROGRAMU BOSTE:

• skozi igro in zanimive aktivnosti razvijali temeljne spretnosti pri otrocih,

• osvežili ali na novo pridobili uporabna znanja za boljšo kvaliteto življenja (računalništvo, tuji jeziki, komunikacija, bonton, zdrava prehrana, države EU …),

• spoznavali, kaj nam prinese veselje do branja,

• razvijali in obnavljali učne tehnike in spretnosti za ponoven vstop v izobraževanje,

• ugotovili, zakaj so računalniška znanja pomembna za otroke in odrasle,

• spoznavali strategije iskanja zaposlitve in iskali zaposlitvene možnosti (pisanje prošenj oz. vlog za zaposlitev ter življenjepisa) ...

• vadili dobro komunikacijo v šoli in družini, • spoznavali, kako lahko pomagamo otrokom pri učenju …

Program zajema 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

Program zajema 75 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

kontakt:

kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina

mag. Gabi Ogulin Počrvina

05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

www.ric-nm.si 36

37


IZZIVI PODEŽELJA (UŽU – IP)

MOJ KORAK (UŽU – MK)

Ste željni novih znanj in spretnosti, s katerimi boste lažje prepoznavali lastne potenciale in priložnosti, ki vam jih ponuja podeželsko okolje?

»Učili smo se to, kar se nam dogaja v življenju« in »dobro je bilo, ker smo bili med drugimi« sta samo dve izjavi odraslih s posebnimi potrebami, ki sta bili v programu Moj korak.

Vključite se v program in postanite so(ustvarjalci) svoje in podeželske prihodnosti.

V PROGRAMU BOSTE:

V PROGRAMU BOSTE:

• raziskovali naravo in spoznavali institucije v svoji okolici,

• pridobivali znanja s področja komuniciranja v maternem in tujem jeziku,

• obnavljali bralne, pisalne, računske in pripovedne spretnosti,

• odkrivali spretnosti trženja in promocije, podjetništva na podeželju, računalništva, ekološkega kmetovanja,

• vadili orientacijo v času, koledarju, letu in letnih časih, • spoznavali dejavnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa,

• spoznavali zdravilna zelišča, zdravo prehrano, ljudsko izročilo ...

• odkrivali pomen zdrave prehrane in gibanja,

Program zajema 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

• pripraviljali uravnotežene obroke …

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

Program zajema 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

dobro je vedeti

kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 38

05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

Če želite sodelovati v programu, se nam pridružite. Če poznate osebo, za katero menite, da bi ji sodelovanje v programu obogatilo njen vsakdan, jo pospremite k nam.

kontakt:

Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

www.ric-nm.si 39


IZZIVI PODEŽELJA (UŽU – IP)

MOJ KORAK (UŽU – MK)

Ste željni novih znanj in spretnosti, s katerimi boste lažje prepoznavali lastne potenciale in priložnosti, ki vam jih ponuja podeželsko okolje?

»Učili smo se to, kar se nam dogaja v življenju« in »dobro je bilo, ker smo bili med drugimi« sta samo dve izjavi odraslih s posebnimi potrebami, ki sta bili v programu Moj korak.

Vključite se v program in postanite so(ustvarjalci) svoje in podeželske prihodnosti.

V PROGRAMU BOSTE:

V PROGRAMU BOSTE:

• raziskovali naravo in spoznavali institucije v svoji okolici,

• pridobivali znanja s področja komuniciranja v maternem in tujem jeziku,

• obnavljali bralne, pisalne, računske in pripovedne spretnosti,

• odkrivali spretnosti trženja in promocije, podjetništva na podeželju, računalništva, ekološkega kmetovanja,

• vadili orientacijo v času, koledarju, letu in letnih časih, • spoznavali dejavnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa,

• spoznavali zdravilna zelišča, zdravo prehrano, ljudsko izročilo ...

• odkrivali pomen zdrave prehrane in gibanja,

Program zajema 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

• pripraviljali uravnotežene obroke …

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

Program zajema 120 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo. V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 3 skupine udeležencev.

dobro je vedeti

kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 38

05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

Če želite sodelovati v programu, se nam pridružite. Če poznate osebo, za katero menite, da bi ji sodelovanje v programu obogatilo njen vsakdan, jo pospremite k nam.

kontakt:

Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

www.ric-nm.si 39


JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO (UŽU – MDM)

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM (UŽU – RŽU)

Se bo vaše delovno mesto ukinilo zaradi sprememb tehnologij in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo? Si želite pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo ali zgolj poskrbeti za svojo osebno rast?

Ste starejši oz. upokojeni in vas zanima aktivno preživljanje prostega časa? Pridite v program in z učenjem razgibajte svoje življenje. V PROGRAMU BOSTE:

Vabimo vas v program Moje delovno mesto.

• razvijali osebne interese, za katere do sedaj niste imeli dovolj časa,

V PROGRAMU BOSTE:

• poglabljali znanja, kako skrbeti za svoje zdravje, boljše medgeneracijske odnose, varovanje okolja,

• odkrivali in utrjevali računalniške vsebine, • pridobivali veščine nastopanja na trgu delovne sile,

• osvajali računalniška in druga digitalna znanja,

• preizkusili sposobnosti dela v timu, •

• spoznavali dejavnosti za bolj kakovostno preživljanje prostega časa …

spoznavali veščine za samostojno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinašata razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe),

Program zajema 120 ur. V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

• poskrbeli za odkrivanje osebnih interesov in hobijev, ki nas krepijo, • po potrebi pridobili in obnovili vsebine posameznih predmetov osnovnošolskega in poklicnega izobraževanja ... Program skupaj s samostojnim delom zajema 350 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 40

Program udeležencem omogoča pridobivanje splošnoizobraževalnih znanj, ki se lahko delno priznajo ob vključitvi v program osnovne šole za odrasle ali v nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje poteka praviloma v prostorih podjetja, v katerem so zaposleni udeleženci programa.

kontakt:

dobro je vedeti

dobro je vedeti

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

Za kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju tudi starejši potrebujejo nova znanja, ki jih pogojuje napredek in tempo življenja. Če se nam želite pridružiti ali pa poznate osebo, ki bi ji udeležba v programu obogatila njen vsakdan, jo napotite k nam.

kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

www.ric-nm.si 41


JAZ IN MOJE DELOVNO MESTO (UŽU – MDM)

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM (UŽU – RŽU)

Se bo vaše delovno mesto ukinilo zaradi sprememb tehnologij in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo? Si želite pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo ali zgolj poskrbeti za svojo osebno rast?

Ste starejši oz. upokojeni in vas zanima aktivno preživljanje prostega časa? Pridite v program in z učenjem razgibajte svoje življenje. V PROGRAMU BOSTE:

Vabimo vas v program Moje delovno mesto.

• razvijali osebne interese, za katere do sedaj niste imeli dovolj časa,

V PROGRAMU BOSTE:

• poglabljali znanja, kako skrbeti za svoje zdravje, boljše medgeneracijske odnose, varovanje okolja,

• odkrivali in utrjevali računalniške vsebine, • pridobivali veščine nastopanja na trgu delovne sile,

• osvajali računalniška in druga digitalna znanja,

• preizkusili sposobnosti dela v timu, •

• spoznavali dejavnosti za bolj kakovostno preživljanje prostega časa …

spoznavali veščine za samostojno opravljanje delovnih nalog in zahtev, ki jih prinašata razvoj dela in delovnega mesta (razvoj tehnologije, organizacijske spremembe, poslovne spremembe),

Program zajema 120 ur. V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

• poskrbeli za odkrivanje osebnih interesov in hobijev, ki nas krepijo, • po potrebi pridobili in obnovili vsebine posameznih predmetov osnovnošolskega in poklicnega izobraževanja ... Program skupaj s samostojnim delom zajema 350 ur, udeleženci pridobite javnoveljavno potrdilo.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 40

Program udeležencem omogoča pridobivanje splošnoizobraževalnih znanj, ki se lahko delno priznajo ob vključitvi v program osnovne šole za odrasle ali v nižjem poklicnem izobraževanju. Izobraževanje poteka praviloma v prostorih podjetja, v katerem so zaposleni udeleženci programa.

kontakt:

dobro je vedeti

dobro je vedeti

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

Darja Brezovar 07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:

Za kakovostno življenje v tretjem življenjskem obdobju tudi starejši potrebujejo nova znanja, ki jih pogojuje napredek in tempo življenja. Če se nam želite pridružiti ali pa poznate osebo, ki bi ji udeležba v programu obogatila njen vsakdan, jo napotite k nam.

kontakt:

mag. Gabi Ogulin Počrvina 05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

www.ric-nm.si 41


Vseživljenjsko učenje odraslih Evropska unija in Slovenija prepoznavata kot temeljno za uspešen razvoj posameznika in družbe. Spodbujata ga s financiranjem različnih programov in projektov. V RIC-u Novo mesto vam jih ponujamo v projektih Dvig ravni pismenosti in Splošno neformalno izobraževanje odraslih, ki ju sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PROGRAMI SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Programi so namenjeni aktivnim odraslim (starim od 25 do 55 let), brezposelnim, Romom, zapornikom, odraslim s posebnimi potrebami in starejšim odraslim. Izvajali jih bomo od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014. V tem času bomo izvedli 35 brezplačnih 50-urnih programov za 525 udeležencev.

V letu 2012 vas vabimo v programe:

ZA BOLJŠE SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let Vas jezi, ker ne razumete zanimivih oddaj brez podnapisov? Si že dolgo želite obnoviti svoje znanje angleščine? V PROGRAMU BOSTE:

programi za kvaliteto življenja

• obnovili znanje angleščine, da jo boste lahko uporabljali v različnih priložnostih pri komuniciranju s tujci, pri iskanju informacij na svetovnem spletu, • s pomočjo različnih gradiv, video vsebin in sodobnih metod učenja jezika prek spleta boste pridobili mnogo praktičnih izkušenj in nova znanja, • dobili tudi koristna gradiva in napotke za samostojno nadaljnje učenje in izpopolnjevanje, ki je bistveno za ohranjanje osvojenega nivoja znanja …

DOBRA KOMUNIKACIJA POT DO USPEHA za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let Ste tudi vi prepričani, da je v današnjem svetu dobra komunikacija ključ do uspeha? Se zavedate, da se bomo vsi vsak čas dnevno srečevali s pripadniki različnih kultur? V PROGRAMU BOSTE: • razumeli, da se morajo v organizacijah, kjer so pripadniki različnih kultur, ljudje poznati, razumeti, spoštovati kulturne razlike v zaznavanju, mišljenju, vedenju, • spoznali nekatere značilnosti drugih kultur in se naučili, kako delovati v današnjem multikulturnem svetu, • osvojili ali obnovili nekatera pravila pisnega in jezikovnega izražanja, •

spoznali pomen usklajenosti telesne in besedne govorice, veščine pasivnega in aktivnega poslušanja, oblikovanje ustreznih vprašanj, spoštovanje sogovornikovih vrednot, poznavanje elementov poslovnega bontona …

Prepričali se boste, da je komunikacija sestavni del kulture in da posledično prihaja do nujnih razlik v komunikaciji med posameznimi kulturami. Z novim znanjem in izkušnjami boste postali bolj prepričljivi govorci, pogajalci, poslušalci …

43


Vseživljenjsko učenje odraslih Evropska unija in Slovenija prepoznavata kot temeljno za uspešen razvoj posameznika in družbe. Spodbujata ga s financiranjem različnih programov in projektov. V RIC-u Novo mesto vam jih ponujamo v projektih Dvig ravni pismenosti in Splošno neformalno izobraževanje odraslih, ki ju sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

PROGRAMI SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH Programi so namenjeni aktivnim odraslim (starim od 25 do 55 let), brezposelnim, Romom, zapornikom, odraslim s posebnimi potrebami in starejšim odraslim. Izvajali jih bomo od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2014. V tem času bomo izvedli 35 brezplačnih 50-urnih programov za 525 udeležencev.

V letu 2012 vas vabimo v programe:

ZA BOLJŠE SPORAZUMEVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let Vas jezi, ker ne razumete zanimivih oddaj brez podnapisov? Si že dolgo želite obnoviti svoje znanje angleščine? V PROGRAMU BOSTE:

programi za kvaliteto življenja

• obnovili znanje angleščine, da jo boste lahko uporabljali v različnih priložnostih pri komuniciranju s tujci, pri iskanju informacij na svetovnem spletu, • s pomočjo različnih gradiv, video vsebin in sodobnih metod učenja jezika prek spleta boste pridobili mnogo praktičnih izkušenj in nova znanja, • dobili tudi koristna gradiva in napotke za samostojno nadaljnje učenje in izpopolnjevanje, ki je bistveno za ohranjanje osvojenega nivoja znanja …

DOBRA KOMUNIKACIJA POT DO USPEHA za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let Ste tudi vi prepričani, da je v današnjem svetu dobra komunikacija ključ do uspeha? Se zavedate, da se bomo vsi vsak čas dnevno srečevali s pripadniki različnih kultur? V PROGRAMU BOSTE: • razumeli, da se morajo v organizacijah, kjer so pripadniki različnih kultur, ljudje poznati, razumeti, spoštovati kulturne razlike v zaznavanju, mišljenju, vedenju, • spoznali nekatere značilnosti drugih kultur in se naučili, kako delovati v današnjem multikulturnem svetu, • osvojili ali obnovili nekatera pravila pisnega in jezikovnega izražanja, •

spoznali pomen usklajenosti telesne in besedne govorice, veščine pasivnega in aktivnega poslušanja, oblikovanje ustreznih vprašanj, spoštovanje sogovornikovih vrednot, poznavanje elementov poslovnega bontona …

Prepričali se boste, da je komunikacija sestavni del kulture in da posledično prihaja do nujnih razlik v komunikaciji med posameznimi kulturami. Z novim znanjem in izkušnjami boste postali bolj prepričljivi govorci, pogajalci, poslušalci …

43


FINANČNA PISMENOST V DRUŽBI SPREMEMB

• pridobili nove izkušnje in znanje komunikacije, ki bodo olajšale vsakodnevno sporazumevanje v delovnem in domačem okolju,

za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let

• preizkusili različne načine načrtovanja časa …

Vam razumevanje sodobnih finančnih izrazov dela težave? V današnjem svetu potrebuje vsak posameznik znanje s področja financ, saj je od upravljanja z denarjem in premoženjem odvisno, kako živimo. V PROGRAMU BOSTE: • načrtovali svoj osebni ali družinski proračun,

Prepričali se boste, da pozitivna naravnanost v resnici pelje na pot večjega zadovoljstva in k večji učinkovitosti.

ŠOLA ZA STARŠE – POGLEJMO NA OTROKA CELOSTNO za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let

• vrednotili posledice napačnih finančnih odločitev, • izdelali osebni finančni načrt, načrt investiranja, • računali obresti, tako da bo odločitev o kreditih in naložbah lažja, • spoznali in uporabili različne demo programe, ki vam lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev na finančnem področju. Po koncu programa boste zagotovo lahko rekli, da ste tudi finančno pismeni.

POTI DO VEČJE UČINKOVITOSTI NA DELOVNEM MESTU za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let Tudi vas spravljajo v stisko vedno večje zahteve v službi? Imate premalo časa, da bi uživali v življenju? Če se počutite nemočni in neuspešni, ker ne obvladujete vseh obveznosti, ki ste si jih naložili, se odločite za ta program. V PROGRAMU BOSTE: • spoznavali in prepoznavali stres, • razumeli, kdaj je pozitiven in kdaj vam povzroča škodo, • spoznali in uporabili tehnike za zmanjševanje stresa in njegovih učinkov,

44

Pogosto rečemo, da je starševstvo najzahtevnejša naloga odraslih, zanjo pa ni nobene šole. Si želite zato izmenjati izkušnje z drugimi starši? V PROGRAMU BOSTE: • pridobili znanje za razvijanje odgovornih odnosov v svojem družinskem okolju ter za celostni razvoj lastnih otrok, • ozavestili zavedanje različnosti družinskih članov, se učili sklepanja kompromisov in premagovanja predsodkov, • spoznali, kako premagovati stres in frustracije, • izmenjali izkušnje, utrjevali temeljne človeške vrednote in krepili znanja za učinkovito obvladovanje odnosov, •

prepoznavali lastne potrebe, odkrivali svoje principe upravljanja s časom, ki se usmerjajo v konstruktivno reševanje problemov ter krepili pozitiven odnos do svojih življenjskih izkušenj …

• znali se boste predstaviti, opisati svoj kraj in domovino,

IZBOLJŠAJMO KVALITETO SVOJEGA ŽIVLJENJA Z ZDRAVO PREHRANO

• znali boste vprašati za pot,

za starejše odrasle

• lažje se boste sporazumeli v hotelu, restavraciji, muzeju, na letališču ali pri zdravniku ...

Se zavedate pomena zdrave prehrane za boljše življenje?

Če pa še ne potujete, boste z novim znanjem lažje razumeli, kaj o zanimvih krajih piše na svetovnem spletu.

Naše zdravje je močno odvisno od tega, kako se prehranjujemo. Nenalezljive kronične bolezni so povezane z nezdravimi prehranjevalnimi navadami. Nove teorije zdrave prehrane terjajo od nas spreminjanje starih navad.

DIGITALNA ZNANJA ZA PREHOD V INFORMACIJSKO DRUŽBO

V PROGRAMU BOSTE:

• osvojili osnovne fraze in znanje, da bo odločitev za potovanje lažja,

za starejše odrasle Tudi vam nove tehnologije še niso najbolj blizu? Dandanes je že vse okoli nas digitalno.

• •

spoznali sodobne teorije zdrave prehrane, spoznavali živila, ki so bila dolgo časa nepriljubljena, ker se jih je držala etiketa »za revne« (polnozrnate moke, kaše, kosmiči), vsebujejo pa bogastvo hranil (prehranskih vlaknin, vitaminov, rudnin in rastlinskih učinkovin),

• usposobili se za takšno pripravo živil, ki ohranja njihovo biološko polnovrednost,

Vpišite se v program in se prepričajte, da so mnoge digitalne naprave enostavne za uporabo, programi in e-storitve pa narejeni tako, da ne morete ničesar pokvariti.

• pripravili nekatere zanimive jedi..

V PROGRAMU BOSTE:

KOMUNIKACIJSKI MOSTOVI

• znali uporabljati različne e-storitve od doma (nakupovanje, zabava, turizem, bančništvo, zdravstvo, knjižnica ter upravne, socialne, davčne storitve ...),

za starejše odrasle

• spoznali možnosti e-poslovanja,

Si želite, da bi bolje razumeli mlade in oni vas?

• z uporabo e-storitev od doma prihranili čas, morda celo znižali stroške, širili svoje socialne mreže ter dvignili kakovost svojega življenja,

Vse hitrejši napredek, spremembe vrednot, spremembe načinov delovanja in različna pričakovanja lahko delujejo tudi na večanje generacijskih prepadov in s tem na kvaliteto življenja v skupnosti oz. družini.

• pisali e-pošto,

V PROGRAMU BOSTE:

ANGLEŠČINA ZA POTOVANJA

• uporabljali socialna omrežja in internetno telefonijo,

• izboljšali svoje komunikacijske spretnosti,

za starejše odrasle

• spoznali pribor in pripomočke pri digitalnem fotografi ranju ter znali shranjevati, obdelovati in naročati fotografije s pomočjo računalniških aplikacij …

• pridobili izkušnjo, kako s komunikacijo presegati različnosti,

Si želite potovati, pa vas ovira, ker angleščine ne znate več dobro?

• spregovorili o vrednotah, ki so gonilna sila v življenju in razumeli pomen prepričanj,

V PROGRAMU BOSTE:

• spoznavali razlike v vrednostnih sistemih, prepričanjih in načinih delovanja posameznih generacij,

• pridobili in razširili besedni zaklad s pomočjo sodobnih priročnikov in gradiv,

• postali boljši poslušalci … 45


FINANČNA PISMENOST V DRUŽBI SPREMEMB

• pridobili nove izkušnje in znanje komunikacije, ki bodo olajšale vsakodnevno sporazumevanje v delovnem in domačem okolju,

za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let

• preizkusili različne načine načrtovanja časa …

Vam razumevanje sodobnih finančnih izrazov dela težave? V današnjem svetu potrebuje vsak posameznik znanje s področja financ, saj je od upravljanja z denarjem in premoženjem odvisno, kako živimo. V PROGRAMU BOSTE: • načrtovali svoj osebni ali družinski proračun,

Prepričali se boste, da pozitivna naravnanost v resnici pelje na pot večjega zadovoljstva in k večji učinkovitosti.

ŠOLA ZA STARŠE – POGLEJMO NA OTROKA CELOSTNO za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let

• vrednotili posledice napačnih finančnih odločitev, • izdelali osebni finančni načrt, načrt investiranja, • računali obresti, tako da bo odločitev o kreditih in naložbah lažja, • spoznali in uporabili različne demo programe, ki vam lahko pomagajo pri sprejemanju odločitev na finančnem področju. Po koncu programa boste zagotovo lahko rekli, da ste tudi finančno pismeni.

POTI DO VEČJE UČINKOVITOSTI NA DELOVNEM MESTU za aktivne odrasle, stare od 25 do 55 let Tudi vas spravljajo v stisko vedno večje zahteve v službi? Imate premalo časa, da bi uživali v življenju? Če se počutite nemočni in neuspešni, ker ne obvladujete vseh obveznosti, ki ste si jih naložili, se odločite za ta program. V PROGRAMU BOSTE: • spoznavali in prepoznavali stres, • razumeli, kdaj je pozitiven in kdaj vam povzroča škodo, • spoznali in uporabili tehnike za zmanjševanje stresa in njegovih učinkov,

44

Pogosto rečemo, da je starševstvo najzahtevnejša naloga odraslih, zanjo pa ni nobene šole. Si želite zato izmenjati izkušnje z drugimi starši? V PROGRAMU BOSTE: • pridobili znanje za razvijanje odgovornih odnosov v svojem družinskem okolju ter za celostni razvoj lastnih otrok, • ozavestili zavedanje različnosti družinskih članov, se učili sklepanja kompromisov in premagovanja predsodkov, • spoznali, kako premagovati stres in frustracije, • izmenjali izkušnje, utrjevali temeljne človeške vrednote in krepili znanja za učinkovito obvladovanje odnosov, •

prepoznavali lastne potrebe, odkrivali svoje principe upravljanja s časom, ki se usmerjajo v konstruktivno reševanje problemov ter krepili pozitiven odnos do svojih življenjskih izkušenj …

• znali se boste predstaviti, opisati svoj kraj in domovino,

IZBOLJŠAJMO KVALITETO SVOJEGA ŽIVLJENJA Z ZDRAVO PREHRANO

• znali boste vprašati za pot,

za starejše odrasle

• lažje se boste sporazumeli v hotelu, restavraciji, muzeju, na letališču ali pri zdravniku ...

Se zavedate pomena zdrave prehrane za boljše življenje?

Če pa še ne potujete, boste z novim znanjem lažje razumeli, kaj o zanimvih krajih piše na svetovnem spletu.

Naše zdravje je močno odvisno od tega, kako se prehranjujemo. Nenalezljive kronične bolezni so povezane z nezdravimi prehranjevalnimi navadami. Nove teorije zdrave prehrane terjajo od nas spreminjanje starih navad.

DIGITALNA ZNANJA ZA PREHOD V INFORMACIJSKO DRUŽBO

V PROGRAMU BOSTE:

• osvojili osnovne fraze in znanje, da bo odločitev za potovanje lažja,

za starejše odrasle Tudi vam nove tehnologije še niso najbolj blizu? Dandanes je že vse okoli nas digitalno.

• •

spoznali sodobne teorije zdrave prehrane, spoznavali živila, ki so bila dolgo časa nepriljubljena, ker se jih je držala etiketa »za revne« (polnozrnate moke, kaše, kosmiči), vsebujejo pa bogastvo hranil (prehranskih vlaknin, vitaminov, rudnin in rastlinskih učinkovin),

• usposobili se za takšno pripravo živil, ki ohranja njihovo biološko polnovrednost,

Vpišite se v program in se prepričajte, da so mnoge digitalne naprave enostavne za uporabo, programi in e-storitve pa narejeni tako, da ne morete ničesar pokvariti.

• pripravili nekatere zanimive jedi..

V PROGRAMU BOSTE:

KOMUNIKACIJSKI MOSTOVI

• znali uporabljati različne e-storitve od doma (nakupovanje, zabava, turizem, bančništvo, zdravstvo, knjižnica ter upravne, socialne, davčne storitve ...),

za starejše odrasle

• spoznali možnosti e-poslovanja,

Si želite, da bi bolje razumeli mlade in oni vas?

• z uporabo e-storitev od doma prihranili čas, morda celo znižali stroške, širili svoje socialne mreže ter dvignili kakovost svojega življenja,

Vse hitrejši napredek, spremembe vrednot, spremembe načinov delovanja in različna pričakovanja lahko delujejo tudi na večanje generacijskih prepadov in s tem na kvaliteto življenja v skupnosti oz. družini.

• pisali e-pošto,

V PROGRAMU BOSTE:

ANGLEŠČINA ZA POTOVANJA

• uporabljali socialna omrežja in internetno telefonijo,

• izboljšali svoje komunikacijske spretnosti,

za starejše odrasle

• spoznali pribor in pripomočke pri digitalnem fotografi ranju ter znali shranjevati, obdelovati in naročati fotografije s pomočjo računalniških aplikacij …

• pridobili izkušnjo, kako s komunikacijo presegati različnosti,

Si želite potovati, pa vas ovira, ker angleščine ne znate več dobro?

• spregovorili o vrednotah, ki so gonilna sila v življenju in razumeli pomen prepričanj,

V PROGRAMU BOSTE:

• spoznavali razlike v vrednostnih sistemih, prepričanjih in načinih delovanja posameznih generacij,

• pridobili in razširili besedni zaklad s pomočjo sodobnih priročnikov in gradiv,

• postali boljši poslušalci … 45


Z USTVARJALNOSTJO SKOZI RECESIJO

ZAŽIVIMO V NOVI DRŽAVI

UČIMO IN IGRAJMO SE SKUPAJ

za priseljence

za romske starše in njihove otroke

Ste se priselili v Slovenijo? Še ne poznate najbolj nove države?

Z različnimi igrami in skupnimi ustvarjalnimi delavnicami (slikanje, risanje, oblikovanje, barvanje, rajalne, družabne, elementarne in gibalne igre, petje in ples, igre za usvajanje predbralnih spretnosti, matematične in prostorske igre, dramatizacija …) bomo vplivali na preživljanje prostega časa otrok in staršev ter med njimi povečali kvaliteto odnosa. V programu bomo na zanimiv in zabaven način staršem prikazali vlogo in pomen znanja ter povečali predvsem zaupanje staršev v institucije.

za starejše odrasle Ste tudi vi med tistimi, ki trikrat premislijo, preden zavržejo kakšno stvar? Razmišljate, kako bi lahko še uporabili stare pletenine, čevlje …? V PROGRAMU BOSTE:

V PROGRAMU BOSTE: • pridobili priložnost za pogovor in razširili svoje besedišče,

• spoznavali različne materiale (blago, les, stiropor, plastiko, svilo, volno …),

• spoznavali Slovenijo in kraje, kjer živite,

• se poučili o postopkih, ki so potrebni za izdelavo oz. predelavo posameznega izdelka,

• pridobili znanja in veščine za uspešno vključevanje v življenje in delovanje v novi državi,

USTVARJALNOST NAS BOGATI

• uporabili stare materiale in predmete in ustvarili lepše, praktične, prenovljene izdelke …

• se seznanili z možnostmi izobraževanja, poklicnimi področji ter možnostmi zaposlitve v Sloveniji,

za odrasle s posebnimi potrebami

Z malo iznajdljivosti in ustvarjalnosti boste presenetili sorodnike, znance in prijatelje z unikatnim darilom – pa še prihranili boste.

• izvedeli, kako deluje trg dela in spoznali načine iskanja zaposlitve,

Udeleženci programa bodo z lastnim ustvarjanjem razvijali kreativnost in izraznost na različnih področjih ustvarjanja ter tako spoznali, kako se lahko sami najbolj ustvarjalno izrazijo. Z obiskom muzeja bodo pridobili kulturna znanja ter širili zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini. Ob koncu programa se bodo naučili pripraviti razstavo in tako okolje opozorili na svoje umetniško izražanje.

ZA VEČJO KONKURENČNOST NA TRGU DELA za brezposelne

• •

se seznanili z delovno kulturo v Sloveniji (etika, organizacijska kultura, pravice iz delovnega razmerja), preko uporabe različnih e-orodij izboljšali svojo digitalno pismenost …

BRANJE PRINAŠA SPOZNANJE

Ste brez zaposlitve in iščete delo? Bi vam prav prišla pomoč pri načrtovanju vaše predstavitve delodajalcem?

za osebe na prestajanju zaporne kazni

V PROGRAMU BOSTE:

V programu bodo udeleženci krepili sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja o sebi in drugih ter aktualnih družbenih dogodkih. Ob branju bodo razvijali strpni in demokratični medkulturni dialog, uživali v prebranem. Ob tem bodo spoznavali različne kulture, širili svoja znanja, razumeli, da je jezik sestavni del kulture, se seznanili z življenjem ljudi v drugih državah, s pravicami manjšin in etničnih skupin v Republiki Sloveniji, s tem pa krepili zavedanja o pripadnosti Slovencev v evropskem prostoru.

• prepoznavali svoja znanja in kompetence, • vrednotili svoja močna področja in prepoznavali poklicne cilje, • izdelali svojo zbirno mapo, • se usposobili za izdelavo lastnega izobraževalnega in zaposlitvenega načrta, • pridobili komunikacijske veščine, ki vam bodo pomagale pri srečevanju z bodočimi delodajalci ...

46

Ta program je potem ravno pravi za vas.

kontakt: Zvonka Potočar 07 393 45 56, 031 305 522 zvonka.potocar@ric-nm.si

................................................ Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

47


Z USTVARJALNOSTJO SKOZI RECESIJO

ZAŽIVIMO V NOVI DRŽAVI

UČIMO IN IGRAJMO SE SKUPAJ

za priseljence

za romske starše in njihove otroke

Ste se priselili v Slovenijo? Še ne poznate najbolj nove države?

Z različnimi igrami in skupnimi ustvarjalnimi delavnicami (slikanje, risanje, oblikovanje, barvanje, rajalne, družabne, elementarne in gibalne igre, petje in ples, igre za usvajanje predbralnih spretnosti, matematične in prostorske igre, dramatizacija …) bomo vplivali na preživljanje prostega časa otrok in staršev ter med njimi povečali kvaliteto odnosa. V programu bomo na zanimiv in zabaven način staršem prikazali vlogo in pomen znanja ter povečali predvsem zaupanje staršev v institucije.

za starejše odrasle Ste tudi vi med tistimi, ki trikrat premislijo, preden zavržejo kakšno stvar? Razmišljate, kako bi lahko še uporabili stare pletenine, čevlje …? V PROGRAMU BOSTE:

V PROGRAMU BOSTE: • pridobili priložnost za pogovor in razširili svoje besedišče,

• spoznavali različne materiale (blago, les, stiropor, plastiko, svilo, volno …),

• spoznavali Slovenijo in kraje, kjer živite,

• se poučili o postopkih, ki so potrebni za izdelavo oz. predelavo posameznega izdelka,

• pridobili znanja in veščine za uspešno vključevanje v življenje in delovanje v novi državi,

USTVARJALNOST NAS BOGATI

• uporabili stare materiale in predmete in ustvarili lepše, praktične, prenovljene izdelke …

• se seznanili z možnostmi izobraževanja, poklicnimi področji ter možnostmi zaposlitve v Sloveniji,

za odrasle s posebnimi potrebami

Z malo iznajdljivosti in ustvarjalnosti boste presenetili sorodnike, znance in prijatelje z unikatnim darilom – pa še prihranili boste.

• izvedeli, kako deluje trg dela in spoznali načine iskanja zaposlitve,

Udeleženci programa bodo z lastnim ustvarjanjem razvijali kreativnost in izraznost na različnih področjih ustvarjanja ter tako spoznali, kako se lahko sami najbolj ustvarjalno izrazijo. Z obiskom muzeja bodo pridobili kulturna znanja ter širili zavest o lokalni, nacionalni in evropski kulturni dediščini. Ob koncu programa se bodo naučili pripraviti razstavo in tako okolje opozorili na svoje umetniško izražanje.

ZA VEČJO KONKURENČNOST NA TRGU DELA za brezposelne

• •

se seznanili z delovno kulturo v Sloveniji (etika, organizacijska kultura, pravice iz delovnega razmerja), preko uporabe različnih e-orodij izboljšali svojo digitalno pismenost …

BRANJE PRINAŠA SPOZNANJE

Ste brez zaposlitve in iščete delo? Bi vam prav prišla pomoč pri načrtovanju vaše predstavitve delodajalcem?

za osebe na prestajanju zaporne kazni

V PROGRAMU BOSTE:

V programu bodo udeleženci krepili sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja o sebi in drugih ter aktualnih družbenih dogodkih. Ob branju bodo razvijali strpni in demokratični medkulturni dialog, uživali v prebranem. Ob tem bodo spoznavali različne kulture, širili svoja znanja, razumeli, da je jezik sestavni del kulture, se seznanili z življenjem ljudi v drugih državah, s pravicami manjšin in etničnih skupin v Republiki Sloveniji, s tem pa krepili zavedanja o pripadnosti Slovencev v evropskem prostoru.

• prepoznavali svoja znanja in kompetence, • vrednotili svoja močna področja in prepoznavali poklicne cilje, • izdelali svojo zbirno mapo, • se usposobili za izdelavo lastnega izobraževalnega in zaposlitvenega načrta, • pridobili komunikacijske veščine, ki vam bodo pomagale pri srečevanju z bodočimi delodajalci ...

46

Ta program je potem ravno pravi za vas.

kontakt: Zvonka Potočar 07 393 45 56, 031 305 522 zvonka.potocar@ric-nm.si

................................................ Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

47


BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO

KNJIGE SO ZAME

Starši ali stari starši, želite v družbi s svojimi najmlajšimi uživati v prebiranju knjig, pogovoru in igri?

Ste pozabili, kako prijetno je brati? Ste zaradi različnih razlogov opustili branje in se želite v manjši skupini pogovarjati o prebranem?

PROGRAMI ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, STAREJŠE, ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI IN ROME

Pridružite se nam.

Knjige nam prinašajo in ponujajo odgovore o nas samih, razvijajo naše mišljenje, nam dajejo čas samo zase, so naše prijateljice.

Programi so namenjeni različnim skupinam odraslih, zato jih prilagajamo njihovim potrebam in interesom.

V PROGRAMU BOSTE:

V PONUDBI SO PROGRAMI:

• skupaj izbirali zanimive in za vas aktualne knjige,

• Kako izboljšam svoje učne navade,

• Učimo in igrajmo se skupaj,

• knjige in literarna besedila prebirali,

• Kako prodam, kar znam,

• Postanimo aktivni (izboljšajmo svoj položaj v družbi),

• z didaktičnimi igrami odkrivali svet pisane besede,

• izmenjevali svoja mnenja in drug drugega navduševali za branje …

• Romi med nami - drugačnost nas povezuje,

• Moja pot do poklica,

• obiskovali kulturne ustanove in spoznavali kulturne značilnosti v domačem kraju …

Program zajema (največ) 25 ur.

• Postanimo aktivni državljani,

• Jem zdravo – romska kuhinja včasih in danes,

• Oblikujmo skupaj,

• Romska noša in kultura oblačenja,

• Jeziki – okno v Evropo in svet (pogovarjajmo se v …),

• ABC računalništva za mlajše Rome,

• Živeti svobodno,

• Beremo skupaj,

• Vzgoja za vrednote – ali smo pozorni na svoje besede,

• Za boljše poznavanje CPP.

V PROGRAMU BOSTE: • spoznavali kakovostno otroško literaturo in literaturo za odrasle, • odkrivali, kako otroka spodbujamo pri branju, • vodili pogovor o prebranih vsebinah,

Program zajema 24 ur.

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 2 skupini udeležencev.

• Z internetom v svet, • Osnove računalništva za odrasle s posebnimi potrebami, • Spoznavajmo delo z računalnikom, • Kako do informacij preko spleta,

Programe bomo v letu 2012 razpisali, če bomo pridobili sredstva za njihovo izvajanje na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ali druge vire financiranja. Pogoj za izvedbo posameznega programa je najmanj 12 udeležencev.

• Preizkusimo se v angleščini (za odrasle s posebnimi potrebami),

kontakt:

kontakt:

• Oblikujmo z glino,

kontakt:

• Pogovori v angleščini, • Angleščina (osvežitveni tečaj),

48

Darja Brezovar

mag. Gabi Ogulin Počrvina

07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

• Šola za življenje (usposabljanje mlajših romskih deklet in žensk za vodenje gospodinjstva), • Šola za življenje (usposabljanje mlajših romskih deklet in žensk za nego otrok),

Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

49


BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO

KNJIGE SO ZAME

Starši ali stari starši, želite v družbi s svojimi najmlajšimi uživati v prebiranju knjig, pogovoru in igri?

Ste pozabili, kako prijetno je brati? Ste zaradi različnih razlogov opustili branje in se želite v manjši skupini pogovarjati o prebranem?

PROGRAMI ZA AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, STAREJŠE, ODRASLE S POSEBNIMI POTREBAMI IN ROME

Pridružite se nam.

Knjige nam prinašajo in ponujajo odgovore o nas samih, razvijajo naše mišljenje, nam dajejo čas samo zase, so naše prijateljice.

Programi so namenjeni različnim skupinam odraslih, zato jih prilagajamo njihovim potrebam in interesom.

V PROGRAMU BOSTE:

V PONUDBI SO PROGRAMI:

• skupaj izbirali zanimive in za vas aktualne knjige,

• Kako izboljšam svoje učne navade,

• Učimo in igrajmo se skupaj,

• knjige in literarna besedila prebirali,

• Kako prodam, kar znam,

• Postanimo aktivni (izboljšajmo svoj položaj v družbi),

• z didaktičnimi igrami odkrivali svet pisane besede,

• izmenjevali svoja mnenja in drug drugega navduševali za branje …

• Romi med nami - drugačnost nas povezuje,

• Moja pot do poklica,

• obiskovali kulturne ustanove in spoznavali kulturne značilnosti v domačem kraju …

Program zajema (največ) 25 ur.

• Postanimo aktivni državljani,

• Jem zdravo – romska kuhinja včasih in danes,

• Oblikujmo skupaj,

• Romska noša in kultura oblačenja,

• Jeziki – okno v Evropo in svet (pogovarjajmo se v …),

• ABC računalništva za mlajše Rome,

• Živeti svobodno,

• Beremo skupaj,

• Vzgoja za vrednote – ali smo pozorni na svoje besede,

• Za boljše poznavanje CPP.

V PROGRAMU BOSTE: • spoznavali kakovostno otroško literaturo in literaturo za odrasle, • odkrivali, kako otroka spodbujamo pri branju, • vodili pogovor o prebranih vsebinah,

Program zajema 24 ur.

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

V izobraževalni sezoni 2011/12 bomo izvedli program za 2 skupini udeležencev.

• Z internetom v svet, • Osnove računalništva za odrasle s posebnimi potrebami, • Spoznavajmo delo z računalnikom, • Kako do informacij preko spleta,

Programe bomo v letu 2012 razpisali, če bomo pridobili sredstva za njihovo izvajanje na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ali druge vire financiranja. Pogoj za izvedbo posameznega programa je najmanj 12 udeležencev.

• Preizkusimo se v angleščini (za odrasle s posebnimi potrebami),

kontakt:

kontakt:

• Oblikujmo z glino,

kontakt:

• Pogovori v angleščini, • Angleščina (osvežitveni tečaj),

48

Darja Brezovar

mag. Gabi Ogulin Počrvina

07 393 45 55, 031 305 640 darja.brezovar@ric-nm.si

05 907 57 12, 031 746 003 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

• Šola za življenje (usposabljanje mlajših romskih deklet in žensk za vodenje gospodinjstva), • Šola za življenje (usposabljanje mlajših romskih deklet in žensk za nego otrok),

Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

49


TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA S projektom CVŽU Dolenjska na Točkah vseživljenjskega učenja omogočamo izobraževalne aktivnosti vsem občanom v naslednjih krajih: • Metlika,

ŠTUDIJSKI KROŽKI

BORZA ZNANJA

Imate ideje, veliko znanja, obvladate kako spretnost … morda pa iščete prav to, da bi se povezali z drugimi in učili, pridružili ljudem s podobnimi idejami ali pa skupaj z njimi ustvarjali. To lahko uresničite v študijskem krožku!

Borza znanja je namenjena izmenjavi znanj med tistimi, ki ga ponujajo in tistimi, ki ga iščejo. Imamo bogato bazo podatkov o ljudeh z različnimi znanji, s pomočjo katere vam lahko sporočimo informacije o znanjih, ki jih želite pridobiti. Pomagamo vam, da znanje posredujete ali pa ga poiščete, brezplačno ali v zameno za drugo znanje. V želji, da bi se čim več ljudi učilo in pridobivalo nove spretnosti, organiziramo brezplačne delavnice in predavanja, s katerimi promoviramo naše člane in njihova znanja.

• Žužemberk,

Poiščite nas in se prijavite. Mentorji študijskih krožkov vam bomo pomagali, da boste lahko pridobili:

• Novo mesto,

• novo znanje po vaši izbiri in se učili drug od drugega,

• Šentjernej,

• mnoga znanstva in se osebno obogatili,

• Škocjan,

• prijetno okolje za priložnostno učenje in ustvarjanje,

• Šmarješke Toplice,

• možnosti za predstavitev in prispevek k razvoju lokalnega okolja.

Kaj ponujajo, po čem povprašujejo člani Borze znanja?

V izobraževalni sezoni 2011/12 delujejo naslednji študijski krožki:

• različne ročne spretnosti so vedno aktualne, med njimi veščina lepopisja ali kaligrafija in klekljanje,

• bralni krožek Beremo z Manco Košir,

• Straža, • Dolenjske Toplice, • mobilna točka. Na Točkah organiziramo brezplačne delavnice in predavanja (nordijska hoja, joga, ustvarjalne delavnice, alternativno zdravljenje, kaligrafija, potopisna predavanja, vrtnarjenje, klekljanje, zdrava prehrana …), ob pomoči mentorja ali samostojno (v spletni učilnici) pa se lahko učite osnov računalništva, uporabe interneta, elektronske pošte ter osnov tujih jezikov.

• S slovenščino o Sloveniji,

Vsebine organiziramo tudi na pobudo posameznikov, društev ali drugih organizacij.

• S prostovoljstvom do novih znanj in znanstev.

• Pojmo skupaj,

znanje tujih jezikov (angleščina, francoščina, italijanščina, kitajščina, japonščina, švedščina, tibetanski, moldavski jezik in celo znakovni jezik …) je vse bolj iskano, potrebujejo ga popotniki, ki povprašujejo tudi po informacijah in napotkih za potovanja,

• zanimivo je znanje varjenja domačega piva, pa tudi poznavanje indijske kuhinje,

• Naša ustvarjalnost, • Zaplešimo s petimi ritmi,

• nenavadne so želje po znanju o indijskih pitonih in udavih ter informacijah o vzreji južnoameriških činčil in okrasnih fazanov,

Borza znanja Novo mesto je bila med prvimi ustanovljenimi Borzami znanja v Sloveniji, zato se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo in številnim članstvom. Dejavnost sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

• umetnost solo petja, obvladanje plesov, kot sta tango in flamenko, je eno od zanimivih področij,

kontakt:

kontakt:

• veščine vedeževanja iz kart, požiranja ognja in vožnje z monociklom so tudi med zaželenimi ponudbami, • fotografsko znanje ali kako narediti dobro fotografijo je uporabno vedno in povsod,

kontakt:

• tudi make-up zanima naše člane, med njimi pa imamo poznavalce tolkal in njihovega razvoja skozi čas … Anita Jakše

Podrobnejše informacije na: www.cvzu-dolenjska.si 50

07 393 45 53, 041 686 721 anita.jakse@ric-nm.si

Zvonka Potočar 07 393 45 56, 031 305 522 zvonka.potocar@ric-nm.si

… pestrost ponudbe nima meja.

Anita Jakše 07 393 45 53, 041 686 721 anita.jakse@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 51


TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA S projektom CVŽU Dolenjska na Točkah vseživljenjskega učenja omogočamo izobraževalne aktivnosti vsem občanom v naslednjih krajih: • Metlika,

ŠTUDIJSKI KROŽKI

BORZA ZNANJA

Imate ideje, veliko znanja, obvladate kako spretnost … morda pa iščete prav to, da bi se povezali z drugimi in učili, pridružili ljudem s podobnimi idejami ali pa skupaj z njimi ustvarjali. To lahko uresničite v študijskem krožku!

Borza znanja je namenjena izmenjavi znanj med tistimi, ki ga ponujajo in tistimi, ki ga iščejo. Imamo bogato bazo podatkov o ljudeh z različnimi znanji, s pomočjo katere vam lahko sporočimo informacije o znanjih, ki jih želite pridobiti. Pomagamo vam, da znanje posredujete ali pa ga poiščete, brezplačno ali v zameno za drugo znanje. V želji, da bi se čim več ljudi učilo in pridobivalo nove spretnosti, organiziramo brezplačne delavnice in predavanja, s katerimi promoviramo naše člane in njihova znanja.

• Žužemberk,

Poiščite nas in se prijavite. Mentorji študijskih krožkov vam bomo pomagali, da boste lahko pridobili:

• Novo mesto,

• novo znanje po vaši izbiri in se učili drug od drugega,

• Šentjernej,

• mnoga znanstva in se osebno obogatili,

• Škocjan,

• prijetno okolje za priložnostno učenje in ustvarjanje,

• Šmarješke Toplice,

• možnosti za predstavitev in prispevek k razvoju lokalnega okolja.

Kaj ponujajo, po čem povprašujejo člani Borze znanja?

V izobraževalni sezoni 2011/12 delujejo naslednji študijski krožki:

• različne ročne spretnosti so vedno aktualne, med njimi veščina lepopisja ali kaligrafija in klekljanje,

• bralni krožek Beremo z Manco Košir,

• Straža, • Dolenjske Toplice, • mobilna točka. Na Točkah organiziramo brezplačne delavnice in predavanja (nordijska hoja, joga, ustvarjalne delavnice, alternativno zdravljenje, kaligrafija, potopisna predavanja, vrtnarjenje, klekljanje, zdrava prehrana …), ob pomoči mentorja ali samostojno (v spletni učilnici) pa se lahko učite osnov računalništva, uporabe interneta, elektronske pošte ter osnov tujih jezikov.

• S slovenščino o Sloveniji,

Vsebine organiziramo tudi na pobudo posameznikov, društev ali drugih organizacij.

• S prostovoljstvom do novih znanj in znanstev.

• Pojmo skupaj,

znanje tujih jezikov (angleščina, francoščina, italijanščina, kitajščina, japonščina, švedščina, tibetanski, moldavski jezik in celo znakovni jezik …) je vse bolj iskano, potrebujejo ga popotniki, ki povprašujejo tudi po informacijah in napotkih za potovanja,

• zanimivo je znanje varjenja domačega piva, pa tudi poznavanje indijske kuhinje,

• Naša ustvarjalnost, • Zaplešimo s petimi ritmi,

• nenavadne so želje po znanju o indijskih pitonih in udavih ter informacijah o vzreji južnoameriških činčil in okrasnih fazanov,

Borza znanja Novo mesto je bila med prvimi ustanovljenimi Borzami znanja v Sloveniji, zato se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo in številnim članstvom. Dejavnost sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

• umetnost solo petja, obvladanje plesov, kot sta tango in flamenko, je eno od zanimivih področij,

kontakt:

kontakt:

• veščine vedeževanja iz kart, požiranja ognja in vožnje z monociklom so tudi med zaželenimi ponudbami, • fotografsko znanje ali kako narediti dobro fotografijo je uporabno vedno in povsod,

kontakt:

• tudi make-up zanima naše člane, med njimi pa imamo poznavalce tolkal in njihovega razvoja skozi čas … Anita Jakše

Podrobnejše informacije na: www.cvzu-dolenjska.si 50

07 393 45 53, 041 686 721 anita.jakse@ric-nm.si

Zvonka Potočar 07 393 45 56, 031 305 522 zvonka.potocar@ric-nm.si

… pestrost ponudbe nima meja.

Anita Jakše 07 393 45 53, 041 686 721 anita.jakse@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 51


Programi, ki jih ponujamo: Kaj je U3O? Prostovoljno, neprofitno izobraževalno gibanje za upokojene občane, ki si želite ostati aktivni. Zakaj se včlaniti v U3O? Namen univerze je, da se njeni člani – upokojenci – združujete, izobražujete, ustvarjate in osebnostno rastete, s tem pa ostanete aktivni na jesen življenja. Možnosti, ki jih imate pri nas na voljo, je iz leta v leto več. Naša ponudba vključuje pestre programe, ki so zasnovani in oblikovani na osnovi želja članov in naših izkušenj.

POTEPAJMO SE SKUPAJ

TUJI JEZIKI

• Dokumentirajmo naše poti s fotoaparatom,

• tuji jeziki za potovanja: angleščina, nemščina, italijanščina,

• Potepanja po Dolenjski (brez kotizacije, vsak drugi in četrti torek v mesecu).

• klepetalnice: angleščina, nemščina,

Z AVTOBUSOM V SVET Potepanja v sodelovanju s turističnimi agencijami: • Lepote Logarske doline (26. 10. 2011), • Od Trubarja do Cerkniškega jezera (16. 11. 2011), • Ptujska gora - Ptuj - Ormož (15. 2. 2012), • Mistični zakladi Istre (14. 3. 2012), • Kjer so anbot hodile Šavrinke (18. 4. 2012), • Zagreb, Krapina, Kumrovec in Bizeljsko (30. 5. 2012), • Divja Tolminska (20. 6. 2012).

univerza za 3. življenjsko obdobje (U3O)

ŽIVIMO RADOSTNO IN SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE • S smehom, zvokom in meditacijo do dobrega počutja,

• začetni tečaji: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, • nadaljevalni tečaji: angleščina, nemščina, italijanščina.

TUDI MI SMO MOJSTRI • Ustvarjajmo skupaj.

KREPIMO SIVE CELICE • Umska telovadba, • Umetnostna zgodovina (začetna in nadaljevalna), • Novo mesto - spoznajmo svoje mesto.

ORGANIZIRANO UČENJE V SREDIŠČU ZA SAMOSTOJNO UČENJE (EDUS-u)

• Z zdravim življenjem proti staranju, • S 5 Ritmi do zdravja, • Spoznavajmo in uporabljajmo zdravilne rastline, • Joga zame,

• Ostanite v stiku s svojimi bližnjimi (načini sodobne e-komunikacije), • PONS interaktivni tečaji (nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina).

• Metode EFT.

53


Programi, ki jih ponujamo: Kaj je U3O? Prostovoljno, neprofitno izobraževalno gibanje za upokojene občane, ki si želite ostati aktivni. Zakaj se včlaniti v U3O? Namen univerze je, da se njeni člani – upokojenci – združujete, izobražujete, ustvarjate in osebnostno rastete, s tem pa ostanete aktivni na jesen življenja. Možnosti, ki jih imate pri nas na voljo, je iz leta v leto več. Naša ponudba vključuje pestre programe, ki so zasnovani in oblikovani na osnovi želja članov in naših izkušenj.

POTEPAJMO SE SKUPAJ

TUJI JEZIKI

• Dokumentirajmo naše poti s fotoaparatom,

• tuji jeziki za potovanja: angleščina, nemščina, italijanščina,

• Potepanja po Dolenjski (brez kotizacije, vsak drugi in četrti torek v mesecu).

• klepetalnice: angleščina, nemščina,

Z AVTOBUSOM V SVET Potepanja v sodelovanju s turističnimi agencijami: • Lepote Logarske doline (26. 10. 2011), • Od Trubarja do Cerkniškega jezera (16. 11. 2011), • Ptujska gora - Ptuj - Ormož (15. 2. 2012), • Mistični zakladi Istre (14. 3. 2012), • Kjer so anbot hodile Šavrinke (18. 4. 2012), • Zagreb, Krapina, Kumrovec in Bizeljsko (30. 5. 2012), • Divja Tolminska (20. 6. 2012).

univerza za 3. življenjsko obdobje (U3O)

ŽIVIMO RADOSTNO IN SKRBIMO ZA SVOJE ZDRAVJE • S smehom, zvokom in meditacijo do dobrega počutja,

• začetni tečaji: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, • nadaljevalni tečaji: angleščina, nemščina, italijanščina.

TUDI MI SMO MOJSTRI • Ustvarjajmo skupaj.

KREPIMO SIVE CELICE • Umska telovadba, • Umetnostna zgodovina (začetna in nadaljevalna), • Novo mesto - spoznajmo svoje mesto.

ORGANIZIRANO UČENJE V SREDIŠČU ZA SAMOSTOJNO UČENJE (EDUS-u)

• Z zdravim življenjem proti staranju, • S 5 Ritmi do zdravja, • Spoznavajmo in uporabljajmo zdravilne rastline, • Joga zame,

• Ostanite v stiku s svojimi bližnjimi (načini sodobne e-komunikacije), • PONS interaktivni tečaji (nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina).

• Metode EFT.

53


Nova spomladanska ponudba V februarju 2012 smo razpisali nove programe, ki bodo v spomladanskih mesecih trajali 25 ur. Programi, za katere bo s strani udeležencev izražen interes po razširitvi ali nadgradnji znanj in spretnosti, bomo v jesenskem obdobju izvajali v osnovni in nadaljevalni obliki.

SREDIN KOTIČEK

• Zdravje - moja skrb,

Od marca dalje ob sredah dopoldne vsem starejšim občanom (tudi nečlanom U3O) ponujamo prostor za druženje in spoznavanje ob družabnih igrah: šah, kartanje, scrabble ipd.

• Vrtnarjenje - samooskrba, rekreacija in hobi, • Vaje za zdravo hrbtenico.

OHRANJANJE DEDIŠČINE • Učimo se latinsko, • Modernistični umetniki med nami, • Kaligrafija - sprehod skozi čas - vrnitev v mladost.

USTVARJALNICE • Glina, moja strast, • Akvarelno slikanje z osnovami risanja, • Likovne ustvarjalnice, • Krpanke (Patchwork).

TUJI JEZIKI • Spregovorimo po nemško (konverzacija), • Klepet ob angleškem čaju (konverzacija).

Če ste pripravljeni prostovoljno pomagati pri dejavnostih Univerze za tretje življenjsko obdobje, še predvsem pri: • prenašanju vaših znanj in izkušenj v okviru Četrtkovih srečanj ali drugih izobraževalnih aktivnostih, • animiranju in povezovanju dejavnosti v sredinem družabnem kotičku, • zbiranju predlogov o novih vsebinah programov in predavateljih, • povezovanju med nami in starejšimi, se oglasite pri koordinatorici dejavnosti. Veseli bomo vaše odločitve. Vašo pripravljenost za sodelovanje bomo znali tudi nagraditi.

ČETRTKOVA SREČANJA

z novimi vsebinami

Tedenska srečanja so za člane U3O brezplačna in so tematsko obarvana. Potopisni četrtek bomo po novem poimenovali Na lepše … in predvsem z vašimi zgodbami, slikovnimi predstavitvami s krajših ali daljših izletov in potovanj obogatili srečanja. Četrtke, ki so bili do sedaj zgodovinsko obarvani, bomo preoblekli v teme kot so pravice starejših, varčevanje, varnost ipd. ter ga poimenovali Ostanimo aktivni. Stalnica ostajata četrtka, namenjena zdravju in preživljanju prostega časa.

dobro je vedeti

• Domača lekarna,

54

novo in brezplačno!

SKRB ZASE

Študijsko leto U3O traja praviloma od oktobra do junija naslednje leto. Pogoj za članstvo je izpolnjena pristopna izjava. V letu 2012 članarina znaša 15 €. V programe vpisujemo od oktobra do zapolnitve mest. Pogoj za izvedbo je 12 prijavljenih udeležencev. Udeležence bomo o začetku programov pisno obvestili. Cene ter podrobnejše informacije o programih najdete na www.ric-nm.si

kontakt:

Nada Jakše 07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si

55


Nova spomladanska ponudba V februarju 2012 smo razpisali nove programe, ki bodo v spomladanskih mesecih trajali 25 ur. Programi, za katere bo s strani udeležencev izražen interes po razširitvi ali nadgradnji znanj in spretnosti, bomo v jesenskem obdobju izvajali v osnovni in nadaljevalni obliki.

SREDIN KOTIČEK

• Zdravje - moja skrb,

Od marca dalje ob sredah dopoldne vsem starejšim občanom (tudi nečlanom U3O) ponujamo prostor za druženje in spoznavanje ob družabnih igrah: šah, kartanje, scrabble ipd.

• Vrtnarjenje - samooskrba, rekreacija in hobi, • Vaje za zdravo hrbtenico.

OHRANJANJE DEDIŠČINE • Učimo se latinsko, • Modernistični umetniki med nami, • Kaligrafija - sprehod skozi čas - vrnitev v mladost.

USTVARJALNICE • Glina, moja strast, • Akvarelno slikanje z osnovami risanja, • Likovne ustvarjalnice, • Krpanke (Patchwork).

TUJI JEZIKI • Spregovorimo po nemško (konverzacija), • Klepet ob angleškem čaju (konverzacija).

Če ste pripravljeni prostovoljno pomagati pri dejavnostih Univerze za tretje življenjsko obdobje, še predvsem pri: • prenašanju vaših znanj in izkušenj v okviru Četrtkovih srečanj ali drugih izobraževalnih aktivnostih, • animiranju in povezovanju dejavnosti v sredinem družabnem kotičku, • zbiranju predlogov o novih vsebinah programov in predavateljih, • povezovanju med nami in starejšimi, se oglasite pri koordinatorici dejavnosti. Veseli bomo vaše odločitve. Vašo pripravljenost za sodelovanje bomo znali tudi nagraditi.

ČETRTKOVA SREČANJA

z novimi vsebinami

Tedenska srečanja so za člane U3O brezplačna in so tematsko obarvana. Potopisni četrtek bomo po novem poimenovali Na lepše … in predvsem z vašimi zgodbami, slikovnimi predstavitvami s krajših ali daljših izletov in potovanj obogatili srečanja. Četrtke, ki so bili do sedaj zgodovinsko obarvani, bomo preoblekli v teme kot so pravice starejših, varčevanje, varnost ipd. ter ga poimenovali Ostanimo aktivni. Stalnica ostajata četrtka, namenjena zdravju in preživljanju prostega časa.

dobro je vedeti

• Domača lekarna,

54

novo in brezplačno!

SKRB ZASE

Študijsko leto U3O traja praviloma od oktobra do junija naslednje leto. Pogoj za članstvo je izpolnjena pristopna izjava. V letu 2012 članarina znaša 15 €. V programe vpisujemo od oktobra do zapolnitve mest. Pogoj za izvedbo je 12 prijavljenih udeležencev. Udeležence bomo o začetku programov pisno obvestili. Cene ter podrobnejše informacije o programih najdete na www.ric-nm.si

kontakt:

Nada Jakše 07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si

55


SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (EDUS) V EDUS-u, kot smo poimenovali naše Središče za samostojno učenje, vam nudimo samostojno učenje z računalnikom ob pomoči mentorja. Učna mesta so opremljena z računalniki, ki imajo dostop do interneta, na voljo so vam tudi različna multimedijska gradiva, ki jih lahko uporabljate pri učenju. Prednost takšnega učenja je primerno učno okolje, kjer se lahko posvetite naslednjemu: • pišete seminarske, diplomske in druge naloge, • izdelujete različne elektronske predstavitve, • lahko se pripravljate na izpite, • osvajate osnove dela z računalnikom, • pregledujete in urejate digitalne fotografije, • iščete podatke, informacije in gradiva preko interneta, • se učite tujih jezikov (PONS nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, Q-STEPS - učenje angleščine in nemščine za otroke). Nudimo vam tudi naslednje ugodnosti: • čas učenja in dela v središču si lahko izbirate sami, • ritem in način učenja prilagodite lastnim interesom in zmožnostim,

samostojno učenje

• brezplačno lahko natisnete svoje učno gradivo (v omejenih količinah), • vse aktivnosti v EDUS-u so brezplačne.

kontakt:

EDUS lahko obiščete:

Brigita Herženjak

• vsak delavnik med 8. in 19. uro, po dogovoru tudi ob sobotah, • v poletnih mesecih (julij, avgust) med 8. in 12. uro. Podrobnejše informacije na:

05 907 57 14, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

................................................ Maša Bučar 07 393 45 64 masa.bucar@ric-nm.si

www.ric-nm.si 57


SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (EDUS) V EDUS-u, kot smo poimenovali naše Središče za samostojno učenje, vam nudimo samostojno učenje z računalnikom ob pomoči mentorja. Učna mesta so opremljena z računalniki, ki imajo dostop do interneta, na voljo so vam tudi različna multimedijska gradiva, ki jih lahko uporabljate pri učenju. Prednost takšnega učenja je primerno učno okolje, kjer se lahko posvetite naslednjemu: • pišete seminarske, diplomske in druge naloge, • izdelujete različne elektronske predstavitve, • lahko se pripravljate na izpite, • osvajate osnove dela z računalnikom, • pregledujete in urejate digitalne fotografije, • iščete podatke, informacije in gradiva preko interneta, • se učite tujih jezikov (PONS nemščina, angleščina, francoščina, italijanščina, Q-STEPS - učenje angleščine in nemščine za otroke). Nudimo vam tudi naslednje ugodnosti: • čas učenja in dela v središču si lahko izbirate sami, • ritem in način učenja prilagodite lastnim interesom in zmožnostim,

samostojno učenje

• brezplačno lahko natisnete svoje učno gradivo (v omejenih količinah), • vse aktivnosti v EDUS-u so brezplačne.

kontakt:

EDUS lahko obiščete:

Brigita Herženjak

• vsak delavnik med 8. in 19. uro, po dogovoru tudi ob sobotah, • v poletnih mesecih (julij, avgust) med 8. in 12. uro. Podrobnejše informacije na:

05 907 57 14, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

................................................ Maša Bučar 07 393 45 64 masa.bucar@ric-nm.si

www.ric-nm.si 57


SPLETNO UČENJE RAČUNALNIŠTVA Spletno učenje je samostojno učenje, ki poteka preko spletne učilnice. Učite se lahko kjerkoli in kadarkoli. Edini pogoj je, da imate dostop do interneta. Spletno učenje je za vse udeležence brezplačno, saj ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvajamo ga v sklopu projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska. KAKO UČENJE POTEKA? • Na RIC-u vam predstavimo način spletnega učenja. • Izberete si vsebine, čas in hitrost učenja. • Mentor vam pri učenju pomaga oz. svetuje. V KATERE SPLETNE TEČAJE SE LAHKO VPIŠETE? • WORD (osnovni in nadaljevalni), • ACCESS (osnovni), • EXCEL (osnovni in nadaljevalni), • POWERPOINT, • INTERNET.

dobro je vedeti

kontakt:

Podrobnejše informacije na: www.cvzu-dolenjska.si 58

Če želite preizkusiti, ali je tak način učenja za vas primeren, nas pokličite in dali vam bomo testno geslo za vstop v spletno učilnico.

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

Svetovalno središče Novo mesto je namenjeno vsem odraslim, ki si želite pridobiti informacije ter potrebujete pomoč pri izobraževanju. Vse storitve so za udeležence brezplačne, saj jih v sklopu projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Svetovalno središče Novo mesto


SPLETNO UČENJE RAČUNALNIŠTVA Spletno učenje je samostojno učenje, ki poteka preko spletne učilnice. Učite se lahko kjerkoli in kadarkoli. Edini pogoj je, da imate dostop do interneta. Spletno učenje je za vse udeležence brezplačno, saj ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvajamo ga v sklopu projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska. KAKO UČENJE POTEKA? • Na RIC-u vam predstavimo način spletnega učenja. • Izberete si vsebine, čas in hitrost učenja. • Mentor vam pri učenju pomaga oz. svetuje. V KATERE SPLETNE TEČAJE SE LAHKO VPIŠETE? • WORD (osnovni in nadaljevalni), • ACCESS (osnovni), • EXCEL (osnovni in nadaljevalni), • POWERPOINT, • INTERNET.

dobro je vedeti

kontakt:

Podrobnejše informacije na: www.cvzu-dolenjska.si 58

Če želite preizkusiti, ali je tak način učenja za vas primeren, nas pokličite in dali vam bomo testno geslo za vstop v spletno učilnico.

Gregor Sepaher 07 393 45 54, 051 670 968 gregor.sepaher@ric-nm.si

Svetovalno središče Novo mesto je namenjeno vsem odraslim, ki si želite pridobiti informacije ter potrebujete pomoč pri izobraževanju. Vse storitve so za udeležence brezplačne, saj jih v sklopu projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Svetovalno središče Novo mesto


SVETOVALNO SREDIŠČE

ZAPOSLITVENI KOTIČEK

Smo eno izmed 14 svetovalnih središč v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Informativnosvetovalna dejavnost (ISIO) v izobraževanju odraslih vsem odraslim zagotavlja pomoč pri:

Zaposlitveni kotiček je namenjen brezposelnim, delavcem v postopku izgubljanja zaposlitve, iskalcem zaposlitve, ki niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, zaposlenim, ki načrtujejo svojo kariero, študentom in dijakom, ki bodo pričeli z iskanjem prve zaposlitve …

• odločanju za izobraževanje, • načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja, • načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere. Svetovalke vam pomagamo pri:

KAJ VAM NUDIMO? • motivacijo, spodbudo in podporo pri iskanju zaposlitve, • pomoč pri pridobivanju temeljnih veščin za uspešen vstop na trg dela, • svetovanje pri prekvalifikacijah,

• vključitvi v šolo ali tečaj, • učenju (učni načrt, predelava snovi, tehnike učenja, kako narediti kvalitetne zapiske …),

• brezplačno uporabo računalnikov, telefona, časopisov in gradiv za iskanje zaposlitve …

• iskanju finančnih sredstev za izobraževanje, • izpolnjevanju različnih obrazcev (vpis v šolo …), • pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), • opravljanju izpitov (mednarodni izpiti za računalništvo in tuje jezike, slovenščina za tujce …), • iskanju in izbiri formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, • vrednotenju neformalno pridobljenih znanj …

dobro je vedeti

Vsak teden izvajamo delavnice o učenju, načrtovanju kariere, veščinah uspešnega zaposlovanja ipd.

Vaša neformalno pridobljena znanja bomo skupaj z vami uredili in vas naučili izdelati zbirno mapo, tudi v elektronski obliki (e-portfolio).

VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ Ste kdaj pomislili, koliko znanj in veščin ste razvili zunaj šolskega prostora? Ste uspešni v vodenju različnih skupin, imate smisel in občutek za delo z ljudmi, govorite več tujih jezikov, ste vešči v številkah ali uporabi računalnika, ste podjetni, inovativni, obvladate fotografiranje, se znate uspešno učiti in svoje znanje posredovati drugim, ste družbeno aktivni …? Pridite v Svetovalno središče, kjer vam bomo pomagali, da bodo vaša znanja in veščine postali pregledno urejeni in prepoznavni ter primerni za predstavitev pri delodajalcu ali za priznavanje vsebin znotraj izobraževalnih programov. Priznavanje neformalno pridobljenih znanj vam lahko prinese prihranek časa in sredstev pri doseganju izobraževalnih in kariernih ciljev.

V desetih letih smo imeli že preko 24.000 svetovalnih storitev, kar dobra tretjina strank pa naše središče redno obiskuje. Kaj pa o nas pravijo svetovanci?

Kje in kdaj nas lahko poiščete Naše svetovalno središče deluje na sedežu RIC-a Novo mesto ter na naših enotah na terenu: • Trebnje (Knjižnica Pavla Golie Trebnje),

Pomoč pri pridobitvi sredstev za šolanje

• Žužemberk (Občina Žužemberk - sejna soba),

»Od sodelavke sem izvedela, da starejšim, ki so obiskovali šolo ob delu, povrnejo 90 % stroškov. Povedala mi je, da je v Žužemberku vsako sredo svetovalna služba, ki pomaga pri izpolnjevanju obrazcev. S pomočjo svetovalke sem oddala obrazec. Po njenem nasvetu sem se vključila tudi v brezplačni računalniški tečaj, za kar sem ji zelo hvaležna.« Amalija Vidmar iz Žužemberka

• Metlika (Ljudska knjižnica Metlika),

• Šentjernej (KC Primoža Trubarja),

• Kočevje (Ljudska univerza Kočevje), • Ribnica (Knjižnica Miklova hiša). Uradne ure Svetovalnega središča na sedežu zavoda so (za osebno svetovanje priporočamo predhodno telefonsko najavo): • v ponedeljek in četrtek: 8.00–11.00 • v torek in sredo: 13.00–18.00

Pomoč pri izbiri študija »S svetovalkama imam lepo izkušnjo, saj sta vedno prijazni in pripravljeni pomagati. S pomočjo računalniškega programa sta mi pomagali pri izbiri pravega študija, izvedela sem še za druge poklice, za katere sploh nisem vedela, da obstajajo. Skratka, pravi vir informacij!« Ksenja Kisovec z Mirne

Pomoč pri iskanju zaposlitve »Zmeraj sem vesel, kadar pridem k vam in kadar mi je najbolj hudo. Vaša prijaznost in nasmeh mi olajšajo težave in znova dobim pogum, da se soočim s težkimi okoliščinami.«  Božidar Nikolič iz Novega mesta

kontakt: Barbara Ivanež 05 907 57 10, 031 746 004 barbara.ivanez@ric-nm.si

................................................ Tina Strnad 07 393 45 52, 031 701 191 tina.strnad@ric-nm.si

................................................ Tea Sulič

Uradne ure enot na terenu so dostopne na spletnih straneh:

05 907 57 15, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si

www.cvzu-dolenjska.si in www.ric-nm.si 60

61


SVETOVALNO SREDIŠČE

ZAPOSLITVENI KOTIČEK

Smo eno izmed 14 svetovalnih središč v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. Informativnosvetovalna dejavnost (ISIO) v izobraževanju odraslih vsem odraslim zagotavlja pomoč pri:

Zaposlitveni kotiček je namenjen brezposelnim, delavcem v postopku izgubljanja zaposlitve, iskalcem zaposlitve, ki niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje, zaposlenim, ki načrtujejo svojo kariero, študentom in dijakom, ki bodo pričeli z iskanjem prve zaposlitve …

• odločanju za izobraževanje, • načrtovanju in organizaciji učenja med potekom izobraževanja, • načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja in razvoja kariere. Svetovalke vam pomagamo pri:

KAJ VAM NUDIMO? • motivacijo, spodbudo in podporo pri iskanju zaposlitve, • pomoč pri pridobivanju temeljnih veščin za uspešen vstop na trg dela, • svetovanje pri prekvalifikacijah,

• vključitvi v šolo ali tečaj, • učenju (učni načrt, predelava snovi, tehnike učenja, kako narediti kvalitetne zapiske …),

• brezplačno uporabo računalnikov, telefona, časopisov in gradiv za iskanje zaposlitve …

• iskanju finančnih sredstev za izobraževanje, • izpolnjevanju različnih obrazcev (vpis v šolo …), • pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), • opravljanju izpitov (mednarodni izpiti za računalništvo in tuje jezike, slovenščina za tujce …), • iskanju in izbiri formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, • vrednotenju neformalno pridobljenih znanj …

dobro je vedeti

Vsak teden izvajamo delavnice o učenju, načrtovanju kariere, veščinah uspešnega zaposlovanja ipd.

Vaša neformalno pridobljena znanja bomo skupaj z vami uredili in vas naučili izdelati zbirno mapo, tudi v elektronski obliki (e-portfolio).

VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENIH ZNANJ Ste kdaj pomislili, koliko znanj in veščin ste razvili zunaj šolskega prostora? Ste uspešni v vodenju različnih skupin, imate smisel in občutek za delo z ljudmi, govorite več tujih jezikov, ste vešči v številkah ali uporabi računalnika, ste podjetni, inovativni, obvladate fotografiranje, se znate uspešno učiti in svoje znanje posredovati drugim, ste družbeno aktivni …? Pridite v Svetovalno središče, kjer vam bomo pomagali, da bodo vaša znanja in veščine postali pregledno urejeni in prepoznavni ter primerni za predstavitev pri delodajalcu ali za priznavanje vsebin znotraj izobraževalnih programov. Priznavanje neformalno pridobljenih znanj vam lahko prinese prihranek časa in sredstev pri doseganju izobraževalnih in kariernih ciljev.

V desetih letih smo imeli že preko 24.000 svetovalnih storitev, kar dobra tretjina strank pa naše središče redno obiskuje. Kaj pa o nas pravijo svetovanci?

Kje in kdaj nas lahko poiščete Naše svetovalno središče deluje na sedežu RIC-a Novo mesto ter na naših enotah na terenu: • Trebnje (Knjižnica Pavla Golie Trebnje),

Pomoč pri pridobitvi sredstev za šolanje

• Žužemberk (Občina Žužemberk - sejna soba),

»Od sodelavke sem izvedela, da starejšim, ki so obiskovali šolo ob delu, povrnejo 90 % stroškov. Povedala mi je, da je v Žužemberku vsako sredo svetovalna služba, ki pomaga pri izpolnjevanju obrazcev. S pomočjo svetovalke sem oddala obrazec. Po njenem nasvetu sem se vključila tudi v brezplačni računalniški tečaj, za kar sem ji zelo hvaležna.« Amalija Vidmar iz Žužemberka

• Metlika (Ljudska knjižnica Metlika),

• Šentjernej (KC Primoža Trubarja),

• Kočevje (Ljudska univerza Kočevje), • Ribnica (Knjižnica Miklova hiša). Uradne ure Svetovalnega središča na sedežu zavoda so (za osebno svetovanje priporočamo predhodno telefonsko najavo): • v ponedeljek in četrtek: 8.00–11.00 • v torek in sredo: 13.00–18.00

Pomoč pri izbiri študija »S svetovalkama imam lepo izkušnjo, saj sta vedno prijazni in pripravljeni pomagati. S pomočjo računalniškega programa sta mi pomagali pri izbiri pravega študija, izvedela sem še za druge poklice, za katere sploh nisem vedela, da obstajajo. Skratka, pravi vir informacij!« Ksenja Kisovec z Mirne

Pomoč pri iskanju zaposlitve »Zmeraj sem vesel, kadar pridem k vam in kadar mi je najbolj hudo. Vaša prijaznost in nasmeh mi olajšajo težave in znova dobim pogum, da se soočim s težkimi okoliščinami.«  Božidar Nikolič iz Novega mesta

kontakt: Barbara Ivanež 05 907 57 10, 031 746 004 barbara.ivanez@ric-nm.si

................................................ Tina Strnad 07 393 45 52, 031 701 191 tina.strnad@ric-nm.si

................................................ Tea Sulič

Uradne ure enot na terenu so dostopne na spletnih straneh:

05 907 57 15, 031 746 005 tea.sulic@ric-nm.si

www.cvzu-dolenjska.si in www.ric-nm.si 60

61


Program je zelo raznolik, saj nudi Romom bogat spekter dejavnosti, tako v RIC-u Novo mesto kot v samih romskih naseljih. Zaposleni v javnih delih sodelujejo pri izvajanju različnih delavnic za odrasle in otroke. Udeleženci se preizkušajo v ročnih spretnostih in ustvarjalnostih, velik poudarek pa je tudi na kulturi kuhanja in prehranjevanja. Rome želimo spodbuditi k lažjemu vključevanju in načinu komuniciranja s širšo socialno mrežo v lokalnih okoljih, spodbujati in razvijati njihovo motivacijo za učenje in izobraževanje, jih informirati o zaposlitvenih, izobraževalnih in drugih možnostih, prispevati k zmanjševanju predsodkov in stereotipov o romski skupnosti pri večinski populaciji in tudi stereotipov o večinski populaciji v romski skupnosti …

Program javnih del sofinancira Zavod RS za zaposlovanje.

program JD pomoč Romom pri socializaciji (PRPS)

kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................ Brigita Herženjak 05 907 57 14, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

63


Program je zelo raznolik, saj nudi Romom bogat spekter dejavnosti, tako v RIC-u Novo mesto kot v samih romskih naseljih. Zaposleni v javnih delih sodelujejo pri izvajanju različnih delavnic za odrasle in otroke. Udeleženci se preizkušajo v ročnih spretnostih in ustvarjalnostih, velik poudarek pa je tudi na kulturi kuhanja in prehranjevanja. Rome želimo spodbuditi k lažjemu vključevanju in načinu komuniciranja s širšo socialno mrežo v lokalnih okoljih, spodbujati in razvijati njihovo motivacijo za učenje in izobraževanje, jih informirati o zaposlitvenih, izobraževalnih in drugih možnostih, prispevati k zmanjševanju predsodkov in stereotipov o romski skupnosti pri večinski populaciji in tudi stereotipov o večinski populaciji v romski skupnosti …

Program javnih del sofinancira Zavod RS za zaposlovanje.

program JD pomoč Romom pri socializaciji (PRPS)

kontakt: Meta Gašperšič 07 393 45 65, 041 555 870 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................ Brigita Herženjak 05 907 57 14, 031 746 001 brigita.herzenjak@ric-nm.si

63


Galerija RIC Novo mesto

V naši Galeriji si želimo postaviti na ogled različne umetniške izdelke: slike različnih tehnik, fotografije, ročne izdelke … Vabljeni vsi umetnike in ustvarjalci, akademski ali ljubiteljski, ki bi se radi s svojim deli predstavili širši javnosti, da pokličete, pišete ali se pri nas oglasite osebno. Ob otvoritvi razstave organiziramo in pripravimo tudi krajši kulturni program.

kontakt:

Nada Jakše 07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si

64

65


Galerija RIC Novo mesto

V naši Galeriji si želimo postaviti na ogled različne umetniške izdelke: slike različnih tehnik, fotografije, ročne izdelke … Vabljeni vsi umetnike in ustvarjalci, akademski ali ljubiteljski, ki bi se radi s svojim deli predstavili širši javnosti, da pokličete, pišete ali se pri nas oglasite osebno. Ob otvoritvi razstave organiziramo in pripravimo tudi krajši kulturni program.

kontakt:

Nada Jakše 07 393 45 66, 051 670 642 nada.jakse@ric-nm.si

64

65


VPIS V PROGRAME IZOBRAŽEVANJA Vpis je možen vse leto oziroma do zapolnitve vpisnih mest, vpišete pa se lahko v naslednje javnoveljavne programe:

Za vpis v želeni program nas pokličite, pošljite elektronsko pošto ali pa se pri nas zglasite osebno. Vpisni pogoji se glede na oblike izobraževanja razlikujejo. Posredujemo vam jih ob evidenčni prijavi ali neposredno pred vpisom. V programe, ki nimajo javne veljavnosti, vpisujemo do zapolnitve mest. Kontaktni podatki za informacije so navedeni pri programih.

1. Osnovna šola za odrasle 2. Trgovec 3. Ekonomski tehnik 4. Ekonomski tehnik (pti)

STATUS UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH)

5. Projektno učenje za mlajše odrasle 6. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja 7. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak

za naše udeležence

8. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Beremo in pišemo skupaj 9. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe 10. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Jaz in moje delovno mesto 11. Računalniška pismenost za odrasle 12. Angleščina za odrasle 13. Italijanščina za odrasle

Z vpisom v programe izobraževanja odraslih udeleženci pridobite status udeleženca v izobraževanju odraslih. Tisti, ki se izobražujete po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega in srednjega izobraževanja in ste mlajši od 27 let, imate pravico do: • zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, •

drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi.

Ob vpisu v osnovno in srednjo šolo za odrasle je potrebno priložiti: • osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, • izpisek iz rojstne matične knjige oz. rojstni list, • spričevalo o končani predhodni izobrazbi, • potrdilo o dodatnih pridobljenih znanjih (tečaji, seminarji …).

66

• pravočasno informiranost o spremembah urnika, izpitov …, • elektronsko prijavo in odjavo od izpitov, • dostop do izpitnih gradiv, ki so potrebni za vaš študij, • dostop do urnika, izpitnih rokov in rezultatov izpitov, • vpogled v vašo redovalnico, • tiskanje potrebnih vlog (prošnje ipd.) …

PRAVILA OCENJEVANJA (V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH) Šolska pravila ocenjevanja vsebujejo podrobnejša merila in postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja, načrt ocenjevanja znanja, izpitni red, pripravo izpitnega gradiva itd. V njih najdete: • kako vam lahko priznamo izpite, ki ste jih opravljali na drugi šoli, ter ostalo že pridobljeno znanje in izkušnje,

Pravice lahko uveljavljate v primeru, da:

• kako pripravimo osebni izobraževalni načrt,

• niste v delovnem razmerju,

• kakšen je izpitni red,

• niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve.

• ali ste oproščeni opravljanja izpitov iz določenih predmetov,

14. Nemščina za odrasle 15. Slovenščina za tujce

e-indeks vam mogoča:

• kaj in kako ocenjujemo ter kakšne ocene si lahko pridobite,

E-INDEKS

• kako napredujete, kakšen uspeh in katere listine pridobite ob zaključku izobraževanja,

Ob vpisu v srednješolske programe pridobite dostop do e-indeksa, s katerim imate na voljo vse informacije, ki jih potrebujete v zvezi z vašim izobraževanjem. Nadomešča klasično obliko indeksa, vanj vpisujemo vse vaše ocene, poleg tega pa vam omogoča dostop do učnih gradiv in obvestil. E-indeks se nahaja na spletni strani RIC-a. Vpogled od doma vam ves čas omogoča spremljanje sprememb urnikov, objav izpitnih rokov, pa tudi enostavnih prijav ter odjav od izpitov ipd., s tem pa olajša celoten potek izobraževanja.

• kako in kam naslovite ugovore zoper ocenjevanje itd.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 67


VPIS V PROGRAME IZOBRAŽEVANJA Vpis je možen vse leto oziroma do zapolnitve vpisnih mest, vpišete pa se lahko v naslednje javnoveljavne programe:

Za vpis v želeni program nas pokličite, pošljite elektronsko pošto ali pa se pri nas zglasite osebno. Vpisni pogoji se glede na oblike izobraževanja razlikujejo. Posredujemo vam jih ob evidenčni prijavi ali neposredno pred vpisom. V programe, ki nimajo javne veljavnosti, vpisujemo do zapolnitve mest. Kontaktni podatki za informacije so navedeni pri programih.

1. Osnovna šola za odrasle 2. Trgovec 3. Ekonomski tehnik 4. Ekonomski tehnik (pti)

STATUS UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH (V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH)

5. Projektno učenje za mlajše odrasle 6. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja 7. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak

za naše udeležence

8. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Beremo in pišemo skupaj 9. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe 10. Usposabljanje za življenjsko uspešnost Jaz in moje delovno mesto 11. Računalniška pismenost za odrasle 12. Angleščina za odrasle 13. Italijanščina za odrasle

Z vpisom v programe izobraževanja odraslih udeleženci pridobite status udeleženca v izobraževanju odraslih. Tisti, ki se izobražujete po javnoveljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega in srednjega izobraževanja in ste mlajši od 27 let, imate pravico do: • zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, •

drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi.

Ob vpisu v osnovno in srednjo šolo za odrasle je potrebno priložiti: • osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu, • izpisek iz rojstne matične knjige oz. rojstni list, • spričevalo o končani predhodni izobrazbi, • potrdilo o dodatnih pridobljenih znanjih (tečaji, seminarji …).

66

• pravočasno informiranost o spremembah urnika, izpitov …, • elektronsko prijavo in odjavo od izpitov, • dostop do izpitnih gradiv, ki so potrebni za vaš študij, • dostop do urnika, izpitnih rokov in rezultatov izpitov, • vpogled v vašo redovalnico, • tiskanje potrebnih vlog (prošnje ipd.) …

PRAVILA OCENJEVANJA (V SREDNJEŠOLSKIH PROGRAMIH) Šolska pravila ocenjevanja vsebujejo podrobnejša merila in postopek priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja, načrt ocenjevanja znanja, izpitni red, pripravo izpitnega gradiva itd. V njih najdete: • kako vam lahko priznamo izpite, ki ste jih opravljali na drugi šoli, ter ostalo že pridobljeno znanje in izkušnje,

Pravice lahko uveljavljate v primeru, da:

• kako pripravimo osebni izobraževalni načrt,

• niste v delovnem razmerju,

• kakšen je izpitni red,

• niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve.

• ali ste oproščeni opravljanja izpitov iz določenih predmetov,

14. Nemščina za odrasle 15. Slovenščina za tujce

e-indeks vam mogoča:

• kaj in kako ocenjujemo ter kakšne ocene si lahko pridobite,

E-INDEKS

• kako napredujete, kakšen uspeh in katere listine pridobite ob zaključku izobraževanja,

Ob vpisu v srednješolske programe pridobite dostop do e-indeksa, s katerim imate na voljo vse informacije, ki jih potrebujete v zvezi z vašim izobraževanjem. Nadomešča klasično obliko indeksa, vanj vpisujemo vse vaše ocene, poleg tega pa vam omogoča dostop do učnih gradiv in obvestil. E-indeks se nahaja na spletni strani RIC-a. Vpogled od doma vam ves čas omogoča spremljanje sprememb urnikov, objav izpitnih rokov, pa tudi enostavnih prijav ter odjav od izpitov ipd., s tem pa olajša celoten potek izobraževanja.

• kako in kam naslovite ugovore zoper ocenjevanje itd.

Podrobnejše informacije na: www.ric-nm.si 67


STROŠKI IZOBRAŽEVANJA

HIŠNI RED

Šolnine v izobraževalnih programih so določene s cenikom in jih je mogoče poravnati v enkratnem znesku ali obročno, kotizacije pa le v enkratnem znesku. Natančnejše informacije dobite v tajništvu RIC-a Novo mesto in pri organizatorjih izobraževanja odraslih ter na spletni strani www.ric-nm.si.

S hišnim redom urejamo nemoteno delo v osnovni šoli za odrasle ter v srednješolskih programih. Vsebuje splošne določbe, poslovni čas in uradne ure, ureja uporabo prostorov ter območja zavoda ter površine, ki sodijo v šolski prostor, organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda.

90-odstotno sofinanciranje šolnine

68

Udeležencem formalnega srednješolskega izobraževanja, ki boste izpolnjevali pogoje (ste samoplačniki, državljani Republike Slovenije, izpolnjujete starostne kriterije itd.), bomo pomagali pri pridobivanju sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Dodatne informacije in pomoč dobite v Svetovalnem središču Novo mesto.

KOMISIJE

URADNE URE ORGANIZATORJEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

O vašem zadovoljstvu s programi, organizacijo, predavatelji in še čem vas bodo vsaj enkrat letno povprašali člani Komisije za kakovost.

Udeleženci osnovne in srednje šole za odrasle dobite vse informacije preko telefona, elektronske pošte ali osebno, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 16.00.

Seveda si želimo, da bi vaše izobraževanje pri nas poteklo brez zapletov in bi bili uspešni. V primeru, da s čim niste zadovoljni oziroma se ne strinjate s katero od odločitev, lahko vložite na naslov zavoda pisno pritožbo, ugovor, pripombo …, ki jo bodo obravnavali člani Pritožbene komisije oziroma Komisije za varstvo pravic udeležencev.

Za dobro organizacijo in izvedbo aktivnosti v javnoveljavnih programih skrbijo člani Šolske komisije za pripravo in izvedbo zaključnega izpita ter Šolske maturitetne komisije za pripravo in izvedbo poklicne mature.

69


STROŠKI IZOBRAŽEVANJA

HIŠNI RED

Šolnine v izobraževalnih programih so določene s cenikom in jih je mogoče poravnati v enkratnem znesku ali obročno, kotizacije pa le v enkratnem znesku. Natančnejše informacije dobite v tajništvu RIC-a Novo mesto in pri organizatorjih izobraževanja odraslih ter na spletni strani www.ric-nm.si.

S hišnim redom urejamo nemoteno delo v osnovni šoli za odrasle ter v srednješolskih programih. Vsebuje splošne določbe, poslovni čas in uradne ure, ureja uporabo prostorov ter območja zavoda ter površine, ki sodijo v šolski prostor, organizacijo nadzora, ukrepe za zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda.

90-odstotno sofinanciranje šolnine

68

Udeležencem formalnega srednješolskega izobraževanja, ki boste izpolnjevali pogoje (ste samoplačniki, državljani Republike Slovenije, izpolnjujete starostne kriterije itd.), bomo pomagali pri pridobivanju sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Dodatne informacije in pomoč dobite v Svetovalnem središču Novo mesto.

KOMISIJE

URADNE URE ORGANIZATORJEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH

O vašem zadovoljstvu s programi, organizacijo, predavatelji in še čem vas bodo vsaj enkrat letno povprašali člani Komisije za kakovost.

Udeleženci osnovne in srednje šole za odrasle dobite vse informacije preko telefona, elektronske pošte ali osebno, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 16.00.

Seveda si želimo, da bi vaše izobraževanje pri nas poteklo brez zapletov in bi bili uspešni. V primeru, da s čim niste zadovoljni oziroma se ne strinjate s katero od odločitev, lahko vložite na naslov zavoda pisno pritožbo, ugovor, pripombo …, ki jo bodo obravnavali člani Pritožbene komisije oziroma Komisije za varstvo pravic udeležencev.

Za dobro organizacijo in izvedbo aktivnosti v javnoveljavnih programih skrbijo člani Šolske komisije za pripravo in izvedbo zaključnega izpita ter Šolske maturitetne komisije za pripravo in izvedbo poklicne mature.

69


Direktorica:

Marjeta Gašperšič svetovalka 07 393 45 65 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................

................................................

Zvonka Potočar

Stanka Papež

svetovalka 07 393 45 56 zvonka.potocar@ric-nm.si

05 907 57 14 stanka.papez@ric-nm.si

................................................ Maja Regina 07 393 45 69 maja.regina@ric-nm.si

Danica Ćućić

Klavdija Hudorovič 07 393 45 54 klavdija.hudorovic@ric-nm.si

................................................ Dragica Poljanec

05 907 57 13 danica.cucic@ric-nm.si

07 393 47 14 dragica.poljanec@ric-nm.si

Andreja Rezelj

................................................

................................................

07 393 45 55 andreja.rezelj@ric-nm.si

Simona Gazvoda

Milena Tudija

Organizatorke izobraževanja odraslih:

Tina Strnad

................................................

mentorica 07 393 45 52, 05 907 57 15 tina.strnad@ric-nm.si

Anita Jakše

Maruša Bajt

................................................

05 907 57 09 marusa.bajt@ric-nm.si

Tea Sulič

................................................

................................................

Helen Bencik

svetnica 07 393 45 52, 05 907 57 15 tea.sulic@ric-nm.si

05 907 57 16 helen.bencik@ric-nm.si

Mojca Zrimšek

................................................

zaposleni

Samostojni strokovni delavec VII/1:

Program javnega dela PRPS:

................................................ Darja Brezovar svetnica 07 393 45 55 darja.brezovar@ric-nm.si

................................................

................................................ 05 907 57 09 mojca.zrimsek@ric-nm.si

07 393 45 51 simona.gazvoda@ric-nm.si

Maša Bučar

Roberta Meršol

................................................

07 393 45 56 roberta.mersol@ric-nm.si

Katja Pal

................................................

................................................

Koordinator VI:

Računovodja:

Nada Jakše

Slavka Jaklič

Administratorka:

Barbara Ivanež

Petra Piletič

Maja Bernad

mentorica 07 393 45 52, 05 907 57 15 barbara.ivanez@ric-nm.si

................................................

07 393 45 69 petra.piletic@ric-nm.si

................................................

Gregor Sepaher

Nina Novak

07 393 45 54 gregor.sepaher@ric-nm.si

05 907 57 12 nina.novak@ric-nm.si

................................................ mag. Gabi Ogulin Počrvina mentorica 05 907 57 12 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Samostojni strokovni sodelavec V: Andrej Kapš 05 907 57 16 andrej.kaps@ric-nm.si

07 393 45 64 katja.pal@ric-nm.si

05 907 57 11 metod.pavselj@ric-nm.si

Koordinator VII/1:

................................................

07 393 45 64 masa.bucar@ric-nm.si

Metod Pavšelj

07 393 45 68 slavka.jaklic@ric-nm.si

05 907 57 14 brigita.herzenjak@ric-nm.si

Podporne dejavnosti:

07 393 45 53 anita.jakse@ric-nm.si

07 393 45 66 nada.jakse@ric-nm.si

Brigita Herženjak

07 393 47 14 milena.tudija@ric-nm.si

07 393 45 68 maja.bernad@ric-nm.si

Poslovna sekretarka: Damjana Fink 07 393 45 50 damjana.fink@ric-nm.si

Tehnična pomoč: Vesna Gregorčič 07 393 45 66 vesna.gregorcic@ric-nm.si

71


Direktorica:

Marjeta Gašperšič svetovalka 07 393 45 65 meta.gaspersic@ric-nm.si

................................................

................................................

Zvonka Potočar

Stanka Papež

svetovalka 07 393 45 56 zvonka.potocar@ric-nm.si

05 907 57 14 stanka.papez@ric-nm.si

................................................ Maja Regina 07 393 45 69 maja.regina@ric-nm.si

Danica Ćućić

Klavdija Hudorovič 07 393 45 54 klavdija.hudorovic@ric-nm.si

................................................ Dragica Poljanec

05 907 57 13 danica.cucic@ric-nm.si

07 393 47 14 dragica.poljanec@ric-nm.si

Andreja Rezelj

................................................

................................................

07 393 45 55 andreja.rezelj@ric-nm.si

Simona Gazvoda

Milena Tudija

Organizatorke izobraževanja odraslih:

Tina Strnad

................................................

mentorica 07 393 45 52, 05 907 57 15 tina.strnad@ric-nm.si

Anita Jakše

Maruša Bajt

................................................

05 907 57 09 marusa.bajt@ric-nm.si

Tea Sulič

................................................

................................................

Helen Bencik

svetnica 07 393 45 52, 05 907 57 15 tea.sulic@ric-nm.si

05 907 57 16 helen.bencik@ric-nm.si

Mojca Zrimšek

................................................

zaposleni

Samostojni strokovni delavec VII/1:

Program javnega dela PRPS:

................................................ Darja Brezovar svetnica 07 393 45 55 darja.brezovar@ric-nm.si

................................................

................................................ 05 907 57 09 mojca.zrimsek@ric-nm.si

07 393 45 51 simona.gazvoda@ric-nm.si

Maša Bučar

Roberta Meršol

................................................

07 393 45 56 roberta.mersol@ric-nm.si

Katja Pal

................................................

................................................

Koordinator VI:

Računovodja:

Nada Jakše

Slavka Jaklič

Administratorka:

Barbara Ivanež

Petra Piletič

Maja Bernad

mentorica 07 393 45 52, 05 907 57 15 barbara.ivanez@ric-nm.si

................................................

07 393 45 69 petra.piletic@ric-nm.si

................................................

Gregor Sepaher

Nina Novak

07 393 45 54 gregor.sepaher@ric-nm.si

05 907 57 12 nina.novak@ric-nm.si

................................................ mag. Gabi Ogulin Počrvina mentorica 05 907 57 12 gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Samostojni strokovni sodelavec V: Andrej Kapš 05 907 57 16 andrej.kaps@ric-nm.si

07 393 45 64 katja.pal@ric-nm.si

05 907 57 11 metod.pavselj@ric-nm.si

Koordinator VII/1:

................................................

07 393 45 64 masa.bucar@ric-nm.si

Metod Pavšelj

07 393 45 68 slavka.jaklic@ric-nm.si

05 907 57 14 brigita.herzenjak@ric-nm.si

Podporne dejavnosti:

07 393 45 53 anita.jakse@ric-nm.si

07 393 45 66 nada.jakse@ric-nm.si

Brigita Herženjak

07 393 47 14 milena.tudija@ric-nm.si

07 393 45 68 maja.bernad@ric-nm.si

Poslovna sekretarka: Damjana Fink 07 393 45 50 damjana.fink@ric-nm.si

Tehnična pomoč: Vesna Gregorčič 07 393 45 66 vesna.gregorcic@ric-nm.si

71


Iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropskega socialnega sklada so financirani projekti: • Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (CVŽU Dolenjska), • Dvig ravni pismenosti, • Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM),

Iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve in Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav je financiran program Učenje slovenskega jezika za priseljence.

Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je v okviru programa Srednja Evropa sofinanciran projekt ET-struct.

• Splošno neformalno izobraževanje odraslih, • Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II., • Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizaciji za izobraževanje odraslih, • Modeli svetovanja za ranljive skupine.

financiranje programov in projektov Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, v okviru naslednjih razvojnih prioritet: 1. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« in prednostna usmeritev »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju« ter 2. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostna usmeritev »Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«.

72

Grundtvig

Evropska unija iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje financira projekt »EU Treasure Hunt«.

Iz sredstev Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji je v okviru programa Zdravje sofinanciran projekt SRAP.

Iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje se sofinancira program javnih del Pomoč Romom pri socializaciji.

Iz sredstev programa IPA – Lokalna partnerstva za zaposlovanje – faza 3 se financira projekt Z znanjem do zaposlitve – partnerstvo za vseživljenjsko učenje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Mestna občina Novo mesto sofinancirata: - program Osnovna šola za odrasle, - študijske krožke, - Središče za samostojno učenje (EDUS), - Borzo znanja, - projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU), - krajše splošne neformalne programe izobraževanja odraslih za aktivno državljanstvo, odrasle s posebnimi potrebami, starejše odrasle in odrasle Rome.

73


Iz sredstev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Evropskega socialnega sklada so financirani projekti: • Center vseživljenjskega učenja Dolenjska (CVŽU Dolenjska), • Dvig ravni pismenosti, • Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM),

Iz sredstev Ministrstva za notranje zadeve in Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav je financiran program Učenje slovenskega jezika za priseljence.

Iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj je v okviru programa Srednja Evropa sofinanciran projekt ET-struct.

• Splošno neformalno izobraževanje odraslih, • Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II., • Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v organizaciji za izobraževanje odraslih, • Modeli svetovanja za ranljive skupine.

financiranje programov in projektov Operacije se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, v okviru naslednjih razvojnih prioritet: 1. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostna usmeritev »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja« in prednostna usmeritev »Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju« ter 2. razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostna usmeritev »Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«.

72

Grundtvig

Evropska unija iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje financira projekt »EU Treasure Hunt«.

Iz sredstev Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji je v okviru programa Zdravje sofinanciran projekt SRAP.

Iz sredstev Zavoda RS za zaposlovanje se sofinancira program javnih del Pomoč Romom pri socializaciji.

Iz sredstev programa IPA – Lokalna partnerstva za zaposlovanje – faza 3 se financira projekt Z znanjem do zaposlitve – partnerstvo za vseživljenjsko učenje.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Mestna občina Novo mesto sofinancirata: - program Osnovna šola za odrasle, - študijske krožke, - Središče za samostojno učenje (EDUS), - Borzo znanja, - projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU), - krajše splošne neformalne programe izobraževanja odraslih za aktivno državljanstvo, odrasle s posebnimi potrebami, starejše odrasle in odrasle Rome.

73


Logotip

/

OSNOVNI ZNAK

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Izdajatelj: Razvojno izobraževalni center Novo mesto zanj: Marjeta Gašperšič Uredniški odbor: Darja Brezovar, Marjeta Gašperšič, mag. Gabi Ogulin Počrvina, Zvonka Potočar, Maja Regina, Tina Strnad, Tea Sulič. Jezikovno pregledala: Maja Regina Oblikovanje: Boštjan Grubar / Luminus Novo mesto, marec 2012

Profile for Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

RIC Novo mesto - izobraževalna ponudba 2012  

Izobraževalna ponudba za leto 2012 Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto

Profile for ricnm
Advertisement