Page 1

LIFEL

ONG LEARNING WEEK

27. 5.–

2. 6 . 2 0 13

2013

Koledar prireditev


Nekaj županovih misli ob Tednu vseživljenjskega učenja in Paradi učenja 2013

Z velikim veseljem pozdravljam začetek letošnjega Tedna vseživljenjskega učenja in vse udeležence, ki si bodo vzeli čas in se udeležili kakšne od delavnic, ki so del programa, ki ga je pripravil Razvojno izobraževalni center Novo mesto. Ob prebiranju letošnjega napovednika dogodkov ugotavljam, da so vsebine zelo raznolike in pestre, namenjene različni starostni in izobrazbeni strukturi. Razvojno izobraževalni center Novo mesto projekt vseživljenjskega učenja že več let uspešno izvaja v naši občini in vsako leto je število udeležencev večje. Prav tako je nabor mentorjev različnih delavnic in dogodkov pester, navzoči mentorji pa so v slovenskem prostoru izjemno strokovno kredibilni in ugledni. V današnjem času, ko se še bolj kot v preteklosti zavedamo pomena znanja ter pridobivanja novih veščin in spoznanj, so takšni dogodki pozitiven prispevek k premiku družbenega zavedanja o pomenu znanja, kompetenc in kreativnosti. Tudi v prihodnje vam želim uspešno organizacijo dogodkov, povezanih s projektom vseživljenjskega učenja. Naj tudi takšni projekti vodijo našo občino k družbi znanja, inovacij, kakovosti in odgovornosti.

Alojzij MUHIČ, župan

Spoštovani, osemnajsto leto zapored smo za vas pripravili pester in zanimiv Teden vseživljenjskega učenja. RIC Novo mesto je že od vsega začetka eden najvidnejših izvajalcev tega projekta v državi, v domačem okolju pa smo že 15. leto koordinatorji projekta, spodbujevalci in povezovalci vseh zagovornikov in prijateljev vseživljenjskega učenja. Leta 1999 smo prvič povabili k sodelovanju še druge izvajalce – 22 se nam jih je pridružilo to prvo leto, skupaj smo izpeljali 91 dogodkov in zabeležili 7139 obiskovalcev. Vse od takrat naprej se v TVU povezujemo različni partnerji, partnerska mreža se spreminja, vsak pa v skupni projekt prispeva po svojih zmožnostih. Polnoletnost običajno prinese kakšno spremembo in tudi naš TVU s polnoletnostjo pridobiva nov zagon s parado učenja. Program TVU je pester in zanimiv, zato verjamemo, da vam bo omogočal užitek v učenju in druženju. Kolektiv RIC Novo mesto z izvajalci TVU 2013

2


V Tednu vseživljenjskega učenja 2013 sodelujejo: 1. Agencija Kompas 2. Agencija za šport Novo mesto 3. ANIMA-AUDIVA, Center za celostno učenje 4. BANKART, d. o. o., Ljubljana 5. Center 4me Novo mesto, Mirjana Šafran Blažič 6. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 7. Damjan Činkole 8. Dijaški in študentski dom Novo mesto 9. Dolenjski muzej Novo mesto 10. Dom Sreča 11. Dom starejših občanov Novo mesto 12. Društvo magičnost gibanja Novo mesto 13. Društvo revmatikov Slovenije – Podružnica Dolenjske in Bele krajine 14. Društvo upokojencev Dolenjske Toplice 15. Društvo upokojencev Novo mesto 16. Društvo upokojencev Straža 17. Društvo upokojencev Šentjernej 18. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 19. Društvo za spodbujanje kreativnih industrij Rokoroki 20. Ekonomska šola Novo mesto 21. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 22. Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto 23. Gobarsko društvo Šentjernej 24. Gorazd Golob 25. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma – Višja strokovna šola

26. Helena Mrzlikar 27. HOP KLUB Novo mesto 28. Infomedia, d. o. o., Novo mesto 29. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 30. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto – Krajevna knjižnica Šentjernej 31. Knjižnica Pavla Golie Trebnje 32. KORK Bršljin 33. KORK Bučna vas 34. Kozmetični salon, Franc Božjak, s. p. 35. Krajevna knjižnica Mokronog 36. Kulturni center Primoža Trubarja Šentjernej 37. Kulturni dom Šentrupert 38. Ljiljana Čuček 39. MojStudio – za osebnostno rast Novo mesto 40. Občina Črnomelj 41. Občina Dolenjske Toplice 42. Občina Mirna Peč 43. Občina Mokronog – Trebelno 44. Občina Novo mesto 45. Občina Semič 46. Občina Straža 47. Občina Šentjernej 48. Občina Šentrupert 49. Občina Škocjan 50. Občina Šmarješke Toplice 51. Občina Trebnje

3


4

52. Občina Žužemberk 53. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto 54. Osnovna šola Center Novo mesto 55. Osnovna šola Dolenjske Toplice 56. Osnovna šola Frana Metelka Škocjan 57. Osnovna šola Otočec 58. Osnovna šola Prečna 59. Osnovna šola Šentjernej 60. Osnovna šola Šmarjeta 61. Osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč 62. Osnovna šola Žužemberk 63. OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja 64. OZRK – KORK Dolenjske Toplice 65. OZRK – KORK Gabrje 66. OZRK – KORK Mali Slatnik 67. OZRK – KORK Otočec 68. OZRK – KORK Regrča vas 69. OZRK – KORK Stopiče 70. OZRK – KORK Uršna Sela 71. Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto 72. Prodajalna PAPIN Novo mesto, Bojana Zupan, s. p. 73. Prostor ustvarjalnosti – Igor Papež 74. Razvojno izobraževalni center Novo mesto 75. Robert Turnšek 76. Salon masaže in zdravja, Matjaž Bučar, Novo mesto 77. Sandi Dolinar 78. Slovenija TRANSPLANT 79. Snježana Ristić 80. Sonja Križaj Zuhair 81. Splošna bolnišnica Novo mesto

82. Šolski center Novo mesto – Enota za izobraževanje odraslih 83. Šolski center Novo mesto – Srednja zdravstvena šola 84. Tango Pika 85. Terme Krka, Šmarješke Toplice 86. TIC Dolenjske Toplice 87. Vanja Rotar, s. p., Ljubljana 88. Vertec Pedenjped Novo mesto – enota Sapramiška 89. Vojašnica Franca Uršiča Novo mesto 90. Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Metka 91. Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Ostržek 92. Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Metka 93. Vrtec Pedenjped Novo mesto – enota Videk 94. Vrtec Radovednež Škocjan 95. Yurena Novo mesto 96. Zakonski in družinski inštitut Novo mesto 97. Založba Goga 98. Zavod RS za zaposlovanje, Območna enota Novo mesto 99. Zavod Vitazen 100. Zdravstveni dom Novo mesto


Prireditve TVU URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Splošna Bolnišnica Novo mesto – CTD, Šmihelska c.1

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 31 26), Mateja Šlajkovec

krvodajalci

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

ponedeljek, 27. 5. 2013 07.00–10.30

Krvodajalska akcija

07.30–10.15 Deutsch auf dem Bauernhof

10.00–11.00

Življenje po moji meri – Zakaj so 60-ta leta odlična za novi začetek

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Snježana Ristić

Snježana Ristić, Nada Jakše (07/393 45 66)

občani

16.00–18.00

Šole za samooskrbo

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Marija Turnšek Mikačić

dijaki, študenje, odrasli

18.00–19.00

Predstavitev argentinskega tanga

Kavarna Tratnik, Glavni trg 11, Novo mesto

Tango Pika

Polona Žalec (031/370 696), Roman Mohar, Vlasta Veselko, Andro Goblon

občani

Terme Krka Šmarješke Toplice – v parku

Društvo magičnost gibanja

Julijana Rakar (040/414 460)

občani

18.00–19.30 Delavnica Magičnost gibanja

5


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

08.00–12.00 Pohod: Gradišče – učna pot

Zbirno mesto: parkirišče ZNC v Žabji vasi pri kmetijski zadrugi

RIC Novo mesto

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642)

člani U30, občani

08.30–10.30 Pohod po gradiški učni poti

Zbirno mesto: kmečki turizem Gor. Gradišče 7

Društvo upokojencev Šentjernej

Milena Cekuta (031/415 388), Anica Škedelj

občani

09.00–12.00 Ustvarjalna delavnica – situle

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Maja Regina, Rok Vukčevič (07/ 393 45 69, 051/389 298)

udeleženci PUM-a in udeleženci iz Poljske

URA

NASLOV PRIREDITVE

torek, 28. 5. 2013

10.00–11.30

Ustvarjalna delavnica Čisto moje …

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721)

udeleženci PUM-a, občani

10.00–12.00

Zdravstvene meritve

Humanitarni center RK, Ul. Slavka Gruma 54 a, Novo mesto

OZRK Novo mesto

Barbara Ozimek (07/393 3126)

občani

13.00–15.00

Akcijski načrt

Urad za delo Črnomelj, Zadružna c. 33

Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto

Alenka Stare Draginc (05/335 02 28), Vesna Irt

študentje, občani, brezposelni

Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola, Ulica talcev 3 a, RU1

EŠ VSŠ Novo mesto

Zdenko Potočar (041 726 620)

predavatelji ES NM, VSŠ

14.30–17.30 Računalniško usposabljanje

6


URA

NASLOV PRIREDITVE

16.00–19.00

Slepo tipkanje

18.00–19.00

Predstavitev zbornika Društva upokojencev Novo mesto

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje

CIK Trebnje

Milena Hvastija (07/348 21 03), Marija Filip

vsi

Knjižnica Mirana Jarca

Maja Arsovska (07/393 4613), Društvo upokojencev Novo mesto

odrasli

GRM Novo mesto – VSŠ

Anica Možina (07/393 47 17), Jožica Cerovšek

starejši

RIC Novo mesto

Petra Piletič (07/393 45 69, 051/ 389 298)

udeleženci PUM-a, udeleženci iz Poljske

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto ― Trdinova čitalnica, Rozmanova ul. 26

sreda, 29. 5. 2013 07.30–09.10 Deutsch auf dem Bauernhof

09.00–12.00

Punčka iz cunj

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Sevno 13 Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

četrtek, 30. 5. 2013 08.00–12.00

Kompetence – že nekoč vedeno, le postati mora videno

09.00–10.00

Okrogla miza Sprejemamo različnost

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

RIC Novo mesto

Tea Sulič (07/393 45 52, 031/746 005)

občani

Gimnazija Novo mesto, Seidlova cesta 9

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

Tina Cigler (041/636 404)

dijaki

7


NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

10.00–12.00

Reciklirajmo, ustvarjajmo in dekorirajmo

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Ljiljana Čuček

Ljiljana Čuček (041/581 659)

občani

13.00–15.00

Zaključimo skupaj (delavnica za prostovoljce)

Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena šola

Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto

Sabina Dogenik (07/393 44 25)

dijaki

15.30–17.30

Prijava na zavod za zaposlovanje in aktivnosti brezposelne osebe

ZPKZ Dob, Slovenska vas 14, Mirna

CIK Trebnje

Martina Podlesnik (07/348 21 04), Majda Medved

zaporniki

16.00–18.00

Delavnica Kako načrtovati in izvesti zanimivo učno uro

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje

CIK Trebnje

Kristina Jerič (07/348 21 08), Darja Kos Strmec

vsi

člani DU, občani krvodajalci, občani

URA

petek, 31. 5. 2013

8

09.00–11.00

Delavnica nordijske hoje

Zbirno mesto: DU Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8

17.00–18.00

Podelitev priznanj krvodajalcem

Občina Straža, Ulica talcev 9

RIC Novo mesto

Anita Jakše (07/393 45 54, 041/686 721), Urška Murn

OZRK Novo mesto

Mateja Šlajkovec (07/393 31 20), KORK Straža


KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

Kulturni dom Straža

Društvo upokojencev Straža

Rozina Kum (031/293 626)

širša javnost

Dan Dolenjskega muzeja Novo mesto

Dolenjski muzej Novo mesto, Muzejska ulica 7

Dolenjski muzej Novo mesto

Lavra Fabjan (07/373 11 17)

širša javnost

09.00–21.00

Državno prvenstvo v Samsungovi ulični košarki

Športni park Loka Novo mesto

10.00–12.00

Pravljična sobota: Živalska abeceda

Knjigarna Goga, Glavni trg 6, Novo mesto

10.30–16.00

Izlet z Rudolfovim splavom po reki Krki

12.00–15.00 20.00–23.00

URA

NASLOV PRIREDITVE

18.00–21.00

Nastop pevcev

sobota, 1. 6. 2013 09.00–20.00

Matjaž Kuzma Agencija za šport (07/393 2930), Športno društvo Ekstrem KošarkNovo mesto arska zveza Slovenije

občani

Založba Goga

Vesna Kelbl (07/393 08 02)

predšolski otroci in osnovnošolci

Loka, Novo mesto

Vrtec Pedenjped

Helena Šulc (040/937 406), Jožica Primc in agencija Kompas

zaključena skupina

70 let Baze 20

Baza 20

TIC Dolenjske Toplice

Primož Primec (051/305 259)

vsi

Koncert zasedbe Rockdefect

Ploščad pred KKC-jem Dolenjske Toplice

TIC Dolenjske Toplice

Primož Primec (051/305 259)

vsi

9


Prireditve, ki trajajo več dni URA

NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

3. 5.–31. 5. 2013 08.00–21.00

10

Košarica RK

Nastop plesalcev Plesnega studija Novo mesto

Trgovina Mercator, TUŠ

OZRK Novo mesto

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

Barbara Ozimek (07/393 31 26)

CILJNA SKUPINA

vsi


NASLOV PRIREDITVE

KRAJ DOGAJANJA

IZVAJALEC

URA

VODJA PRIREDITVE IN OSTALI SODELUJOČI

CILJNA SKUPINA

13. 5.–13. 6. 2013 16.00–20.00 Delavske športne igre 2013 – pomladanski del

Novo mesto (točne lokacije na spletni strani Agencije za šport)

Agencija za šport Novo mesto

Matjaž Kuzma (07/393 29 30)

odrasli

RIC Novo mesto

Nada Jakše (07/393 45 66, 051 670 642), Damjana Fink

širša javnost

16. 5.–30. 6. 2013 Razstava fotografij projekta 08.00–19.00 Dvig ravni pismenosti

Marjetice, animatorke Parade učenja

Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2

Izdelovanje izdelkov iz ovčje volne

11


f

press.pd

plakati_

tvu2013_

1

2/11/13

Naši nagrajenci za dosežke na področju TVU

12:06 AM

2 0 1 3

18

013 1996 -2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

E TED

N VS

EŽIVL J

ENJSKEGA UČENJA 13. – 19. 5. 2013

Jože Pirh iz Novega mesta: dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2011

David Pavlič iz Šentjerneja: dobitnik priznanja ACS za promocijo učenja in znanja 2010

Pavel Novak iz Gornje Gomile pri Šentjerneju: dobitnik priznanja ACS 2007

RIC Novo mesto: dobitnik priznanja ACS 2000

Lifelong Learning Week te Settimana Dell'istruzione permanen Élethosszig tartó tanulás hete je Sikavibnaskru kurku vašu cilu življen ens Woche des lebensbegleitenden Lern Tjedan cjeloživotnog učenja


Vse prireditve so brezplačne in jih sofinancirajo izvajalci in:

Koordinacija projekta TVU 2013: Anita Jakše, Nada Jakše Nacionalni koordinator projekta TVU: Andragoški center Slovenije, http://tvu.acs.si/ Izdajatelj: Razvojno izobraževani center Novo mesto Zanj: Marjeta Gašperšič Avtorji: Strokovni delavci RIC Novo mesto Tehnična izvedba: Anita Jakše, Nada Jakše, Ana Kužnik Jezikovno pregledala: Lucija Rap Fotografije: arhiv RIC-a Novo mesto Oblikovanje: Simona Pavlin Novo mesto, maj 2013

Koledar prireditev TVU 2013 - 3. teden  

Ric@Znanje

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you