Sezoninių Skanumynų Istorijos

Page 1

Renata Ničajienė

Sezoninių skanumynų istorijos

Metų laikų įkvėpti v i s av e r č i a i r e c e p ta i s k a n i a m i r l ė ta m gyvenimui


Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). ISBN 978-609-475-201-8

Autorė Renata Ničajienė Dizainerė ir iliustratorė Inga Dagilė Fotografės ir maisto stilistės Elzė Jasiukėnaitė ir Loreta Jasiukėnienė Redagavo UAB Kalbos ir komunikacijų centras Pirmasis leidimas 2 500 egz. Spausdino UAB BALTO print Utenos g. 41A, LT-08217 Vilnius © Tekstas, Renata Ničajienė, 2018 © Nuotraukos, Fotopastelė, 2018 © Iliustracijos ir knygos dizainas, Inga Dagilė, 2018 © Sezoninė virtuvė, 2018 www.sezoninevirtuve.lt


Renata Ničajienė

Sezoninių skanumynų istorijos Metų laikų įkvėpti v i s av e r č i a i r e c e p ta i s k a n i a m i r l ė ta m gyvenimui

Knygos dizainas Inga Dagilė

Nuotraukos ir jų stilius Elzė Jasiukėnaitė, Loreta Jasiukėnienė

Vilnius, 2018


TURinys Knygos istorija 7 p. Sezoninių skanumynų sudeda­mosios dalys Grynuoliai 8 p.

Saldikliai 9 p.

Riebalai 10 p.

Miltai 11 p.

Receptai pagal sezonus Ruduo 12 p.

Žiema 80 p.

Pavasaris 148 p.

Vasara 216 p.

Receptų rodyklė pagal ingredientą 284 p. Padėka 286 p.

Ruduo

Žiema

Rudens istorijos iš Kurorto Namo 16 p.

A p e l s i n i n i s p y r a g a s s u g r a n ata i s

21 p.

C i n a m o n i n i s o b u o l i ų t o r ta s O b u o l i ų p y r a g a s s u a ly v u o g i ų a l i e j u m i

Gruodis

Rugsėjis

Mano istorija 288 p.

Trapios tešlos pyragas s u o b u o l i a i s 26 p.

K a l ė d i n i s a g u o n ų p y r a g a s , s u l i e ta s a g u o n ų p i e n u 96 p.

Š o ko l a d i n i s c u k i n i j ų t o r ta s s u av i e t ė m i s 30 p.

T o r ta s s u s pa n g u o l ė m i s

Sausis

I ta l i š k a s m o r k ų p y r a g a s s u m i g d o l a i s 43 p.

Keksiukai su apelsinais

113 p.

M o l i ū g ų p y r a g a s s u a p e l s i n a i s i r a ly v u o g i ų a l i e j u m i 62 p. I m b i e r i n i s m e d u o l i s s u m o l i ū g a i s

70 p. 75 p.

Lapkričio ingredientas – moliūgai 78 p.

Sausio ingredientas – citrusiniai vaisiai

55 p.

Spalio ingredientas – šakninės daržovės 58 p.

lapkritis

A p v e r s ta s c i t r u s i n i ų va i s i Ų p y r a g a s 109 p.

116 p.

G r a i k i š ko j o g u r t o p y r a g a s s u ž a l i o s i o m i s c i t r i n o m i s i r ko ko s a i s 121 p.

51 p.

C u k i n i j ų , m o r k ų i r o b u o l i ų k e k s a s

M o l i ū g ų t o r ta s s u b a n a n a i s

101 p.

Jogurtinis keksas su citrinomis

Š o ko l a d i n i s b u r o k ė l i ų p y r a g a s s u l a z d y n ų r i e š u ta i s 46 p.

67 p.

Va s a r i s

S pa l i s

Rugsėjo ingredientas – rudens vaisiai 38 p.

Ko ko s i n i s m o l i ū g ų p y r a g a s

93 p.

Gruodžio ingredientas – džiovinti vaisiai ir uogos 104 p.

Š o ko l a d i n i s k r i a u š i ų p y r a g a s s u r i e š u ta i s 35 p.

4

A r b at o j e b r i n k i n t ų d ž i o v i n t ų va i s i ų p y r a g a s 89 p. N at ū r a l i a i s a l d u s m e d a u s t o r ta s

23 p.

Pa s ta r n o k ų i r m o r k ų t o r ta s

84 p.

124 p.

Š o ko l a d i n i s g r i k i ų m i lt ų i r r i e š u t ų p y r a g a s 129 p. R a u d o n i e j i b u r o k ė l i ų k e k s i u k a i T r i s pa lv i s t o r ta s

132 p.

137 p.

Žiemos istorijos iš Kurorto Namo 140 p. P l i k y t o s t e š l o s l i e t i n i ų t o rta s

145 p.

Vasario ingredientas – spalvotos liofilizuotos uogos, vaisiai ir daržovės 146 p.


VasAra

R a u s va s i s t o rta s s u m o l i ū g ų s ė k l ų pa g r i n d u Ž a l i a s i s av o k a d ų k e k s a s

152 p.

157 p.

161 p.

T o rta s s u ru g i n ė s d u o n o s b i s k v i t u , va r š k ė s s ū r i u i r š a lta l a n k i ų s i r u p u

164 p.

Ž e m u o g i ų t o r ta s s u š e i va m e d ž i ų ž i e d ų s i r u p u

Va r š k ė s p y r a g a s su citrininiu kremu

235 p.

B r a š k i ų t o r ta s s u m a s k a r p o n e i r s k r u d i n t ų d r i b s n i ų pa g r i n d u

176 p.

238 p.

Birželio ingredientas – valgomi žiedai 242 p. p. l i e pa

Balandis

Š a l d y ta s t r i j ų s pa lv ų š o ko l a d o t o r ta s 180

p.

Vasaros istorijos iš Kurorto Namo 232 p.

173 p.

V e ly k i n i s p i s ta c i j ų k e k s a s

Š a l d y ta s b r a š k i ų t o r ta s s u š p i n at ų pa g r i n d u 224 Ko b l e r i s s u b r a š k ė m i s i r r a b a r b a r a i s 229 p.

Kovo ingredientas – natūraliai žali produktai 168 p. M a č i o s T i r a m i s u

Trupiniuotis su rabarbarais i r b r a š k ė m i s 221 p.

5

J o g u r t i n i a i m a č i o s k e k s i u k a i

birželis

Ko va s

Pavasaris

185 p.

R i ko t o s t o r ta s s u k va p i o s i o m i s n a š l a i t ė m i s

189 p.

Pav l o va s u s o d o u o g o m i s

G a l e ta s u j u o d a i s i a i s s e r b e n ta i s Ta rta s u m ė ly n ė m i s

Balandžio ingredientas – šokoladas 192 p.

246 p. 251 p.

255 p.

N e k e p ta s m ė ly n i ų t o r ta s

258 p.

K va p u s i s r a b a r b a r ų p y r a g a s s u j o g u r t u i r m i g d o l a i s 197

p.

Ž a l i a s i s š p i n at ų p y r a g a s s u ž a l i o s i o m i s c i t r i n o m i s i r k i a u l p i e n i ų ž i e d l a p i a i s 201

Pavasario istorijos iš Kurorto Namo 204 p. R a b a r b a r ų p y r a g a s s u av i ž i n i ų t r u p i n i ų k e p u r e R o ž ė m i s k v e p i a n t i s r a b a r b a r ų t o r ta s

209 p.

p.

r u g pj ū t i s

Gegužė

Liepos ingredientas – vasaros uogos 262 p. T o r ta s s u š i l a u o g ė m i s i r c u k i n i j o m i s 266 p. S m ė l i n i s s ly v ų p y r a g a s

271 p.

Š o ko l a d i n i s c u k i n i j ų p y r a g a s S ly v ų p y r a g a s s u m i g d o l a i s

274 p.

279 p.

Rugpjūčio ingredientas – skanumynų kvepalai 282 p. 210 p.

Gegužės ingredientas – rabarbarai 214 p.Knygos istorija

Po idėjos gimimo užplūdo ilgas apmąstymų laiko­tar­­ pis. Tačiau Knygų mugėje sutikta nepažįstama skai­ty­ toja mane įtikino, kad po klasikinės knygos Nos­tal­giški skanumynai ir sveikesnio maisto knygų serijos tiesiog privalau sukurti knygą, kuri sujungs jas abi ir bus apie visaverčius skanumynus. Supratusi, kad tokio leidinio trūksta ne man vienai, ėmiausi darbo. Daugiau nei metus rinkau receptus, bandžiau ir ke­ piau skanumynus su pačiais naudingiausiais sezo­ ni­niais ingredientais, bandydama išvengti ne tokių naudingų. Didysis iššūkis buvo tas, kad skanumynai,

pagaminti be įprastų miltų ir didelio kiekio cukraus, būtų ne tik skanūs, bet ir gražiai atrodytų. Prie knygos kūrimo pakviečiau prisidėti fotografes mamą ir dukrą Loretą ir Elzę, kurių Instagram profilį allthebeautifulthingsblog sekiau jau ne vienus metus ir nuoširdžiai žavėjausi kiekviena jų nuotrauka. Taip iš lėto, mėnuo po mėnesio, mes nufotografavome rudens, žiemos, pavasario ir vasaros skanumynų receptus. Juos dažniausiai fotografuodavome mūsų šeimos KURORTO NAME Druskininkuose arba kas sezoną besikeičiančiame sename sode. Taip skaniai ir gražiai prabėgo visi metai ir darbo estafetę iš mūsų perėmė knygų dizainerė Inga Dagilė, su kuria kartu sukūrėme jau penktąją knygą. Tikiuosi, ši knyga Jus įkvėps ne tik skaniems kepi­ niams, bet ir suteiks jaukų malonumą ją bevar­tant skaityti ir nors trumpam sulėtins gyvenimo tempą.

7

Šios knygos istorija prasidėjo dar tada, kai rašiau pas­­­kutinę serijos Gero maisto dienoraštis knygą. Tuo metu gaminau ir rinkau saldžių, bet maistingų pyragų su daržovėmis receptus rudens serijos knygai. O jų buvo tiek daug ir tokių gerų, kad labai gailėjausi, jog visų į vieną knygą ir dar skirtą ne saldumynams nie­­kaip nesutalpinsiu. Tada ir nusprendžiau, kad kitas kūrinys bus apie visaverčius skanumynus. Bū­tent dar­žovės mane ir įkvėpė sezoninių skanumynų knygai!


Gr y n u o l i a i Šioje knygoje prieš kiekvieną skanumyno receptą skelbiu jo identifikacinę kortelę, į kurią užmetus akį galima lengvai nuspėti kepinio naudingumą ir skonį. Tarp išskirtų būtinųjų sudedamųjų dalių rasite: mil­­ tus, riebalus, saldiklius ir garbingai įrašytą žodį gry­ nuo­lis. Į šį žodį sutalpinau visus kitus naudinguo­sius receptų ingredientus, kurie sezoninius skanumynus papildo sveikatai palankiais produktais. Knygoje ap­ rašiau 12 grynuolių grupių ir juos išskyriau kiekvienam metų mėnesiui.

8

Prie grynuolių priskiriu visas daržoves, kurių šios knygos kepiniuose rasite tikrai daug ir pačių įvairiau­sių: morkų, burokėlių, pastarnokų, moliūgų. Taip pat daugybę sezoninių vaisių ir uogų, kurie skanumynus papildo ne tik skoniu, bet ir vitaminais. Šaltuoju lai­ kotarpiu šviežias gėrybes puikiai atstoja džiovintos uogos ir vaisiai bei atvežtiniai citrusiniai vaisiai – vienas pagrindinių žiemos vitamino C šaltinių. Pavasarį vitamino C estafetę perima dar vienas grynuolis – ra­barbarai. Rugsėjui – rudens vaisiai (38 p.) Spaliui – šakninės daržovės (58 p.) Lapkričiui – moliūgai (78 p.) Gruodžiui – džiovinti vaisiai ir uogos (104 p.) Sausiui – citrusiniai vaisiai (124 p.) Gegužei – rabarbarai (214 p.) Liepai – vasaros uogos (262 p.) Sezoninius skanumynus kvepinti patariu tik natūra­ liais kvapais: kokybiškais prieskoniais, gėlių žiedų hid­ rolatais, kvapiaisiais ekstraktais. Jiems skyriau atskirą atvartą Skanumynų kvepalai. Rugpjūčiui – skanumynų kvepalai (282 p.) Jei skanumynai iškepti tik iš maistingų produktų ir papildyti naudingaisiais grynuoliais, juos puošti irgi norisi kuo natūraliau, kad grožis ir nauda gražiai tarpusavyje derėtų. Tam šiltuoju metų laiku pasitelkiu žydinčius valgomus žiedus, kurie daugiau nei pusę metų gali džiuginti savo tobulu grožiu, tereikia žinoti, kuriais galime pasinaudoti. O šaltuoju metų laiku spalvų ir naudos skanumynams suteikia šaltai džiovintos spalvotos liofilizuotos uogos ir vaisiai bei

jų milteliai, kurie natūraliomis spalvomis nudažo kepinius ir jų kremus. Šiuos grynuolius irgi aprašiau atskiruose skyriuose. Vasariui – spalvotos liofilizuotos uogos, vaisiai, daržovės (146 p.) Birželiui – valgomi žiedai (242 p.) Skyriuje Natūraliai žali ingredientai aprašiau žaliai kepinius nudažančius naudingus natūralius ingredien­ tus: pistacijas, moliūgų sėklas, žaliosios arbatos ma­ čios miltelius, avokadus. Kovui – natūraliai žali produktai (168 p.) Na, o visų mėgstamą juodąjį šokoladą irgi priskyriau prie grynuolių. Jis toks skanus ir naudingas, kad tikrai to vertas. Balandžiui – šokoladas (192 p.)


Saldikliai

Nerafinuotas rudasis cukranendrių cukrus – tai su­tirš­tintos natūralios cukranendrių sultys. Kuo šis cuk­rus tamsesnis, tuo mažiau valytas, t. y. nerafinuotas, ir tuo daugiau natūralių vitaminų bei mineralų jame išlikę. Kad ir koks tamsus cukranendrių cukrus būtų, jo vis tiek reikia stengtis suvartoti kuo mažiau. Šis cukrus tokiomis pat proporcijomis kuo puikiausiai kepiniuose pakeičia rafinuotą baltąjį cukrų. Cukranendrių melasa yra natūralus šalutinis produktas, išgaunamas gaminant nerafinuotą cukranendrių cukrų. Melasa yra ne tik labai tamsi ir aromatinga, bet ir pilna mikroelementų. Ja skanu gardinti imbie­ rinius meduolius. Natūralus medus puikiai pakeičia cukrų, jei nesate ve­ga­nai ar alergiški medui. Pirkite tik natūralų pro­ duk­tą iš sąžiningo bitininko, nes nuo medaus kokybės priklauso jo nau­dingosios ypatybės. Medumi gar­din­ kite įvairius desertus, nekeptus saldumynus, meduolius. Šviežio medaus vietoj cukraus įmaišau į tortų kremus. Jiems rinkitės kuo švelnesnio skonio medų, o meduoliams galite naudoti ir išraiškingesnį. Medaus namie stengiuosi turėti įvairių rūšių. Kuo jo spalva tamsesnė, tuo sodresnis ir jo skonis bei kvapas. Skir­ tingų rūšių medus skiriasi ne tik skoniu, bet ir naudingosiomis ypatybėmis.

Natūralus klevų sirupas išgaunamas Šiaurės Ameri­ koje iš raudonųjų ir cukrinių klevų sulos, kurioje cuk­ raus yra net apie 20 procentų. Klevų sirupas gami­ na­mas garinant cukringą klevų sulą. Iš jos iš­garavus vande­niui, lieka tirštas sirupas. Natūralus klevų si­ru­pas papildomai nesaldinamas cukrumi, jis yra na­ tū­ra­liai saldus. Klevų sirupas būna įvairių spalvų ir skir­tin­go skonio. Kuo jo spal­va tamsesnė, tuo skonis so­dresnis. Klevų sirupu sal­di­nu nekeptus saldumynus, tortų kremus, ledus. Agavų sirupas išgaunamas iš Pietų Amerikoje augan­ čių agavų šerdžių sulčių. Agavų sirupas yra saldesnis už cukrų, todėl jo sunaudosite mažiau. Juo, kaip ir klevų sirupu, gardinu desertus, tortų kremus. Kuo agavų sirupas šviesesnis, tuo labiau apdirbtas ir yra neutralaus skonio, beveik beskonis ir bekvapis, todėl turi mažiau naudingųjų medžiagų. Mažiau perdirbtas agavų sirupas būna tamsesnės spalvos, išgautas mechaninėmis priemonėmis, kaitintas žemesnėje temperatūroje nei šviesus sirupas ir mažiau filtruotas. Tamsesnis agavų sirupas yra sodresnio skonio ir naudingesnis. Datulės ir natūralus datulių sirupas gaminamas be papildomo cukraus ir tinka desertams, kremams, ne­ keptiems saldumynams gardinti. Datulių sirupas gali atstoti klevų ar agavų sirupą. Jis yra tamsios spalvos, saldaus datulių skonio ir kvapo, turi visas datulių nau­­dingąsias ypatybes. Pačios datulės irgi puikus cuk­ raus pakaitalas. Jų galite dėti į kepamus pyragus, jas su­trin­ti ir įmaišyti į tešlą bei taip suvartoti mažiau cukraus. Datules gaminamiems skanumynams rin­ki­tės kuo šviežesnes ir minkštesnes. Kokosų žiedų cukrus gaminamas iš skysto kokosų pal­mių žiedų nektaro. Dažniausiai jis nerafinuojamas, nefiltruojamas ir nebalinamas. Šio cukraus galima įsigyti ekologiškų ir sveikų produktų krautuvėlėse. Ka­dangi šis cukrus yra brangesnis, receptuose daž­ niau nurodau nerafinuotą cukranendrių cukrų, bet jį tokiomis pačiomis proporcijomis galite keisti kokosų žiedų cukrumi. Vietoj cukraus miltelių kepinius api­­­bars­tykite tokiais pat baltais smulkintais koko­sų drožlių milteliais.

9

Kad ir kokie natūralūs bei naudingi būtų saldikliai, jų vis tiek stenkitės vartoti kuo mažiau. Sezoninių ska­ nu­mynų receptuose sunaudojamo cukraus ir saldiklių kiekį, kiek tik leidžia skonis, esu sumažinusi. Savo re­ceptuose visai nenaudoju rafinuoto cukraus. Jau daugiau nei prieš kelerius metus atsisakiau rafinuoto baltojo cukraus, pagaminto iš cukrinių runkelių. Toks cukrus visada būna rafinuotas, t. y. visiškai išvalytas, baltos spalvos, nes nerafinuotas būtų nemalonaus skonio ir negražios spalvos. Jei jau perku cukrų, ren­ kuosi tik kokybišką ir kuo mažiau valytą – dažniausiai nerafinuotą rudąjį cukranendrių cukrų. Pirkdami atkreipkite dėmesį į tai, kad ne visas rudasis cukrus yra pagamintas iš cukranendrių. Rinkitės būtent tą rudąjį cukrų, ant kurio pakuotės aiškiai parašyta, kad jis pagamintas iš cukranendrių.


Rugsėjis

Rudens istorijos iš Kurorto Namo 16 p. 21 p.

C i n a m o n i n i s o b u o l i ų t o r ta s O b u o l i ų p y r a g a s s u a ly v u o g i ų a l i e j u m i

23 p.

Trapios tešlos pyragas s u o b u o l i a i s 26 p. Š o ko l a d i n i s c u k i n i j ų t o r ta s s u av i e t ė m i s 30 p. Š o ko l a d i n i s k r i a u š i ų p y r a g a s s u r i e š u ta i s 35 p.

S pa l i s

Rugsėjo ingredientas – rudens vaisiai 38 p. I ta l i š k a s m o r k ų p y r a g a s s u m i g d o l a i s 43 p. Š o ko l a d i n i s b u r o k ė l i ų p y r a g a s s u l a z d y n ų r i e š u ta i s 46 p. Pa s ta r n o k ų i r m o r k ų t o r ta s

51 p.

C u k i n i j ų , m o r k ų i r o b u o l i ų k e k s a s

55 p.

lapkritis

Spalio ingredientas – šakninės daržovės 58 p. M o l i ū g ų p y r a g a s s u a p e l s i n a i s i r a ly v u o g i ų a l i e j u m i 62 p. I m b i e r i n i s m e d u o l i s s u m o l i ū g a i s Ko ko s i n i s m o l i ū g ų p y r a g a s M o l i ū g ų t o r ta s s u b a n a n a i s

70 p. 75 p.

Lapkričio ingredientas – moliūgai 78 p.

67 p.


RuduoR u g s Ä— j i s


Rudens istorijos

16

Rugsėjis

iš k u r o r to n a m o

Namą Kurorto gatvėje pirmą kartą pamatėme prieš 13 metų pirmosiomis rugsėjo dienomis ir jau po sa­ vaitės jis buvo mūsų. Tai buvo meilė iš pirmo žvilgs­ nio, nors vaizdas, kokį jį su vyru tada išvydome ir koks jis yra dabar, skiriasi kaip diena ir naktis. Bet širdis jautė, šis namas skirtas mūsų šeimai. Vieta, kurioje jis stovi, mus tiesiog užbūrė. Nors pačiame mieste, bet čia jau­tiesi kaip kaime: aplink ošia parko pušys ir kada­giai, čiulba ulba paukščiai, o medžių kamienais laksto voveraitės. Tik vėliau pastebėjome, kad žiemą, kai ku­rortas ištuštėja ir nutyla, čia užklysta stirnų ir lau­ki­­nių kiškių. Skelbimą apie parduodamą namą visai atsitiktinai pastebėjome vietiniame Druskininkų laikraštyje. Su tuo laikraščiu išskubėjome į neži­no­mos mums Ku­ rorto gatvės paieškas, radome ją dide­lia­me stende su miesto žemėlapiu. Tik tada supratome, kad parduodamo namo vieta yra ta, apie kurią vaikš­čiodami ratais dažnai aikčiodavome: „Tiesiog svajo­nių vieta!“ O kartais tos svajonės ima ir išsipildo! Svajonių vietą suradome, bet iki svajonių namo dar reikėjo nueiti ne vienus metus. Pirmaisiais metais na­mą iš geltono perdažėme žaliai, viduje įrengėme šiuolaikiškus vonios kambarius, išgriovėme nereikalingas pertvaras ir iš buvusių septynių kambarių palikome tik tris bei didelę virtuvę. Tokiame vasarnamyje praleidome dešimt laimingų šeimos metų ir iškepiau ne vieną dešimtį obuolių pyragų. Tada atsi­­­ra­do ga­li­ my­bė šalia senojo vasarnamio pasistatyti visai naują šeimos svajonių namą. Ir tada šeimos ta­­­­ry­ba nus­ pren­dė – senąjį vasarnamį reikia parduoti. Bet vos

tik slenkstį peržengė pirmieji pirkėjai, atėję apžiūrėti namo, supratau, kad niekada nesugebėsiu jo parduoti. Atsisveikinti su namu, kuriame su mažais vaikais pra­ leidau gražiausias vasaras ir parašiau pir­mąsias savo knygas, tiesiog negalėjau. Tada ir gimė mintis buvusį šeimos vasarnamį paversti KURORTO NAMU, kuris būtų atviras visiems, norin­ tiems jaukiai pailsėti Druskininkuose. Kiekvieną namo kambarį sugalvojau pavadinti skirtingais metų laikais, kaip ir skyrius savo sezoninėse knygose. Taip atsirado pavasario, vasaros ir rudens gyvenamieji kambariai su sezoniniais ornamentais ir rankomis tapytomis sie­no­mis. O žiemai, kuriai reikia daugiausia jaukumo, ati­te­ko virtuvė, tapusi namo širdimi. Įrengusi svečių vilą, ramia širdimi įsikrausčiau į visai šalia stovintį ir dar re­mon­tuojamą mūsų naująjį vasarnamį, kuriame ateityje su vyru svajojame apsigyventi jau visam laikui. Su didžiausia viltimi tikiuosi, kad senasis mūsų va­sar­ namis svečiams kvepės pyragais ir bus toks pat mielas, koks visus tuos dešimt metų buvo ir mums. C i n a m o n i n i s o b u o l i ų t o r ta s

miltai – šviesūs speltų miltai riebalai – tyras alyvuogių aliejus saldiklis – nerafinuotas cukranendrių cukrus, klevų sirupas grynuolis – obuoliai Receptas 21 p.


Cinamoninis obuolių tortas 20 cm skersmens formai

Kremui:

250 g maskarponės 250 g tiršto graikiško jogurto 5 šaukštų klevų sirupo kelių lašų vanilės ekstrakto

Kiaušinius suplakite su cukrumi, alyvuogių aliejumi ir jogurtu. Į masę suberkite cinamoną ir druską, gerai išmaišykite. Speltų miltus atskirame inde sumaišy­kite su kepimo milteliais ir suberkite į skystąją tešlos dalį. Užmaišykite vientisą vidutinio tirštumo tešlą. Obuo­ lius nulupkite, išimkite sėklas ir supjaustykite nedideliais kubeliais. Juos suberkite į paruoštą tešlą ir gerai išmaišykite, kol visi obuoliai pasidengs tešla. Torto formos dugną išklokite kepimo popieriumi, o sieneles ištepkite alyvuogių aliejumi. Jei turite tris tokias pačias kepimo formas, darbas vyks greičiau, o jei ne, teks vienoje kepimo formoje per tris kartus iškepti tris atskirus biskvitus. Į kepimo formą supil­ki­te trečdalį paruoštos tešlos ir kepkite iki 180 °C įkai­tin­ toje orkaitėje apie 30 minučių. Kai pirmas biskvitas iškeps, jį išimkite aušti ant grotelių ir taip pat iškepkite antrąjį bei trečiąjį biskvitus. Palikite juos visiškai atvėsti.

Puošti:

2 šaukštelių cinamono mažų obuolių

Pa r u o š k i t e k r e m ą

Maskarponę gerai išplakite su klevų sirupu, supilkite graikišką jogurtą ir vanilės ekstraktą. Kremas turi būti tirštas. F o r m u o k i t e t o r tą

Obuolinius biskvitus dėkite vieną ant kito, kiekvieną sluoksnį pertepdami paruoštu kremu. Torto viršų ap­­tepkite likusiu kremu ir apibarstykite cinamonu. Per­­tep­tą tortą statykite kelioms valandoms į šaldytu­ vą, kad sustingtų. Prieš patiekdami apibarstykite ci­­­na­ monu ir papuoškite nedideliais obuoliukais.

Rugsėjis

4 didelių obuolių 1/2 stiklinės tyro alyvuogių aliejaus 3 šaukštų natūralaus jogurto 3 didelių kiaušinių 1 stiklinės nerafinuoto cukranendrių cukraus 2 stiklinių šviesių speltų miltų 2 šaukštelių kepimo miltelių 2 šaukštelių cinamono žiupsnelio jūros druskos

Iškepkite biskvitus

21

Biskvitui:

2 val.


Rudens vaisiai

38

Rugsėjis

Rugsėjo ingredientas

Kai tik soduose prisirpsta pirmieji vaisiai, suprantu, kad vasara jau eina į pabaigą ir artėja brandus ruduo. Jei vasarą drąsiai skelbiu uogų laikotarpiu, tai ruduo – pats tikriausias vaisių sezonas. Ruduo kvepia obuo­ liais, slyvomis ir kriaušėmis! Kriaušės prisirpsta dar vasaros pabaigoje, o rudenį jos būna pačios skaniausios. Žieminių veislių kriaušės, tinkamai saugomos, išsilaiko beveik per visą žiemą ir jų sezonas prasitęsia. Nors kriaušių rūšių yra begalė, bet visų jų skonis švelnus ir paslaptingas. Kriaušes ga­ lima virti baltajame ar raudonajame vyne ir apšlakstyti šviežiu medumi. Jos yra gležnesnės nei obuoliai ir kepa trumpiau. Kriaušes gardinkite vanile, anyžiais ir šildančiais prieskoniais: kardamonu, cinamonu, imbierais. Jos puikiai tinka su šokoladu ir rudeniniais riešutais. Kepdami pyragus su itin rūgščiais obuoliais, įdėkite ir saldžių kriaušių, kad skonis būtų įvairesnis ir malonesnis. Jei saldžioms kriaušėms norite suteikti gaivumo, į pyragus kartu berkite bruknių, aviečių ar spanguolių. Obuoliai – tai patys populiariausi vietiniai vaisiai. Jų sezonas prasideda dar vasarą su alyviniais obuoliais ir trunka visą rudenį bei žiemą. Kiekvienos rūšies obuo­liai vis kitokio skonio. Rūgštesni ir kietesni obuo­liai labiau tinka pyragams ir kepimui. Obuolių pyragų re­ceptų yra visa galybė, o Lietuvoje kiekviena šeimi­

ninkė turi savo firminio obuolių pyrago receptą. Populiariausias obuolių prieskonis, be konkurencijos, yra cinamonas, bet pabandykite juos gardinti tarkuotais muskatais, gvaz­dikėliais, derinti su graikiniais ir lazdynų riešu­tais, migdolais. Obuolius pyraguose maišykite su ger­vuo­gėmis, kriaušėmis, šilauogėmis. Norėdami sumažinti kepamo pyrago riebalų kiekį, vietoj dalies riebalų įmai­šykite obuolių tyrės. O jei norite dar la­ biau susti­p­rinti obuolių skonį, į pyrago tešlą įpilkite šlakelį obuolių sulčių. Jei tik galite, naudokite neluptus obuolius, nes jų žievelėse susikaupę daug vitaminų. Slyvos nuo medžių kristi pradeda dar rugpjūtį ir džiu­­gina visą rugsėjį. Jų rūšių ir spalvų yra daugybė. Ka­dan­gi tai kaulavaisiai, prieš dedant į desertus, rei­ kia pašalinti kauliukus. Slyvos puikiai tinka tokiems pyragams kaip kobleris, trupiniuotis ar smėlinės teš­­­los pyragas, slyvų puseles gražu įspausti kepant bis­k­vi­ tinius pyragus. Receptuose, kuriuose siūloma naudoti persikus ar abrikosus, atvežtinius vaisius drą­­siai keiskite vietinėmis slyvomis. Skonis bus kitoks, bet tikrai ne prastesnis. Kepdamos slyvos tampa dar aromatin­ gesnės. Jos dera su medumi, cinamonu, kardamonu, imbierais, lazdynų ir graikiniais riešutais, migdolais ir net aitriosiomis paprikomis. Slyvos ilgai nesilaiko, todėl jomis reikia mėgautis, kol šviežiausios.receptų Rodyklė

284

pagal ingredientą

Avietės

Granatai

Šokoladinis cukinijų tortas su avietėmis 30 p.

Apelsininis pyragas su granatais 84 p.

Avokadai

Kriaušės

Žaliasis avokadų keksas 161 p.

Šokoladinis kriaušių pyragas su riešutais 35 p.

Braškės

Liofilizuoti vaisiai, uogos, daržovės

Trupiniuotis su rabarbarais ir braškėmis 221 p. Šaldytas braškių tortas su špinatų pagrindu 224 p. Kobleris su braškėmis ir rabarbarais 229 p. Braškių tortas su maskarpone ir skrudintų dribsnių pagrindu 238 p.

Trispalvis tortas 137 p. Plikytos tešlos lietinių tortas 145 p. Rausvasis tortas su moliūgų sėklų pagrindu 157 p. Mačia

Burokėliai

Jogurtiniai mačios keksiukai 152 p. Mačios tiramisu 173 p.

Šokoladinis burokėlių pyragas su lazdynų riešutais 46 p. Raudonieji burokėlių keksiukai 132 p.

Medus

Citrusinai vaisiai

Mėlynės

Moliūgų pyragas su apelsinais ir alyvuogių aliejumi 62 p. Apelsininis pyragas su granatais 84 p. Apverstas citrusinių vaisių pyragas 109 p. Keksiukai su apelsinais 113 p. Jogurtinis keksas su citrinomis 116 p. Graikiško jogurto pyragas su žaliosiomis citrinomis ir kokosais 121 p. Varškės pyragas su citrininiu kremu 185 p. Žaliasis špinatų pyragas su žaliosiomis citrinomis ir kiaulpienių žiedlapiais 201 p.

Tarta su mėlynėmis 255 p. Nekeptas mėlynių tortas 258 p.

Cukinijos

Itališkas morkų pyragas su migdolais 43 p. Pastarnokų ir morkų tortas 51 p. Cukinijų, morkų ir obuolių keksas 55 p.

Cukinijų, morkų ir obuolių keksas 55 p. Šokoladinis cukinijų tortas su avietėmis 30 p. Tortas su šilauogėmis ir cukinijomis 266 p. Šokoladinis cukinijų pyragas 274 p. Džiovinti vaisiai ir uogos Arbatoje brinkintų džiovintų vaisių pyragas 89 p.

Natūraliai saldus medaus tortas 93 p.

Moliūgai Moliūgų pyragas su apelsinais ir alyvuogių aliejumi 62 p. Imbierinis meduolis su moliūgais 67 p. Kokosinis moliūgų pyragas 70 p. Moliūgų tortas su bananais 75 p. Morkos

Obuoliai Cinamoninis obuolių tortas 21 p. Obuolių pyragas su alyvuogių aliejumi 23 p. Šokoladinis cukinijų tortas su avietėmis 30 p. Trapios tešlos pyragas su obuoliais 26 p. Cukinijų, morkų ir obuolių keksas 55 p.


Pastarnokai

Spanguolės

Pastarnokų ir morkų tortas 51 p.

Tortas su spanguolėmis 101 p.

Rabarbarai

Šaltalankiai

Kvapusis rabarbarų pyragas su jogurtu ir migdolais 197 p. Rabarbarų pyragas su avižinių trupinių kepure 209 p. Rožėmis kvepiantis rabarbarų tortas 210 p. Trupiniuotis su rabarbarais ir braškėmis 221 p. Kobleris su braškėmis ir rabarbarais 229 p.

Tortas su ruginės duonos biskvitu, varškės sūriu ir šaltalankių sirupu 167 p.

Šokoladinis kriaušių pyragas su riešutais 35 p. Itališkas morkų pyragas su migdolais 43 p. Šokoladinis burokėlių pyragas su lazdynų riešutais 46 p. Kokosinis moliūgų pyragas 70 p. Graikiško jogurto pyragas su žaliosiomis citrinomis ir kokosais 121 p. Šokoladinis grikių miltų ir riešutų pyragas 129 p. Velykinis pistacijų keksas 176 p. Kvapusis rabarbarų pyragas su jogurtu ir migdolais 197 p. Trupiniuotis su rabarbarais ir braškėmis 221 p. Slyvų pyragas su migdolais 279 p. Serbentai Pavlova su sodo uogomis 246 p. Galeta su juodaisiais serbentais 251 p. Sėklos Kalėdinis aguonų pyragas, sulietas aguonų pienu 96 p. Tortas su spanguolėmis 101 p. Rausvasis tortas su moliūgų sėklų pagrindu 157 p. Slyvos Smėlinis slyvų pyragas 271 p. Slyvų pyragas su migdolais 279 p.

Šokoladinis cukinijų tortas su avietėmis 30 p. Šokoladinis kriaušių pyragas su riešutais 35 p. Šokoladinis burokėlių pyragas su lazdynų riešutais 46 p. Šokoladinis grikių miltų ir riešutų pyragas 129 p. Šaldytas trijų spalvų šokolado tortas 180 p. Šokoladinis cukinijų pyragas 274 p. Šilauogės Tortas su šilauogėmis ir cukinijomis 266 p. Špinatai Žaliasis špinatų pyragas su žaliosiomis citrinomis ir kiaulpienių žiedlapiais 201 p. Šaldytas braškių tortas su špinatų pagrindu 224 p. Valgomi žiedai Rikotos tortas su kvapiosiomis našlaitėmis 189 p. Žaliasis špinatų pyragas su žaliosiomis citrinomis ir kiaulpienių žiedlapiais 201 p. Rožėmis kvepiantis rabarbarų tortas 210 p. Žemuogių tortas su šeivamedžių žiedų sirupu 235 p. Vyšnios Pavlova su sodo uogomis 246 p. Žemuogės Žemuogių tortas su šeivamedžių žiedų sirupu 235 p.

285

Riešutai

Šokoladas


286

Pa d ė k a Širdingai dėkoju visiems, kurie įkvėpė ir paskatino mane sukurti jau septintąją knygą – Sezoninių skanu­ mynų istorijos. Labai ačiū mano tinklaraščio Sezoninė virtuvė ir knygų skaitytojams, kurie vis klausinėjo: Tai kada gi nauja knyga? Šio klausimo sulaukdavau ir skaitytojų laiškuose, ir kasmet rengiamoje Knygų mugėje. Ypač dėkoju čia sutiktai nepažįstamai skai­­ ty­­to­jai, kuri mane įtikino, kad po serijos Gero maisto dienoraštis tiesiog privalau sukurti visaverčių skanu­ mynų knygą. Mintis apie tokią knygą man kirbėjo nuo pat paskutinės išleistos dienoraščio knygos. Pokalbis su skaitytoja tik patvirtino, kad tokios knygos tikrai reikia, todėl ėmiausi darbo. Ypač dėkoju knygų bendražygei ir jau penktosios bendros knygos dailininkei Ingai Dagilei. Jos dėka mano knygos vizija sėkmingai nusėdo ant žemės ir gražiai nugulė ant popieriaus. Labai ačiū šios knygos fotografėms mamai ir dukrai Loretai ir Elzei iš studijos Fotopastelė. Knyga, papil­ dyta jų nuotraukomis, tapo nuostabiai jauki ir subti­

liai graži. Kartu prie knygos dirbome beveik metus. Fotografių vaizdais papasakotos sezoninių skanumynų istorijos puikiai papildo mano receptus ir tekstą. Už kalbos redagavimą ir sklandų knygos tekstą dė­ koju ilgalaikei mano knygų redaktorei ir bendravardei Renatai iš Kalbos ir komunikacijų centro. Dėkoju hjaarta lininių suknelių kūrėjams. Jų dėka per fotosesijas jaučiausi labai moteriška ir natū­raliai graži. Už sezonines gėles, kurios papuošė knygos nuo­ traukas ir mano ruoštus skanumynus, dėkoju Gėlių mūzos floristams. Su linine stalo tekstile ir prijuostėmis iš allthebeautifullinen skanumynų nuotraukos tapo dar jaukesnės bei natūralesnės. Už tikėjimą ir palaikymą kuriant knygas jau septin­ tąjį kartą dėkoju savo šeimai. Be jos narių meilės ir kantrybės nebūtų gimusi nė viena mano knyga.


287


Mano istorija

288

Pasakoti savo istorijas per maistą ir receptus pradė­ jau prieš aštuonerius metus, kai parašiau pirmąjį įrašą į tinklaraštį Sezoninė virtuvė. Mano tinklaraš­­tyje ir visose knygose jau daugiau kaip 1 000 receptų! Visų jų istorijos – apie metų laikus ir maisto se­­zo­­niš­kumą. Pirmoji knyga Sezoninė virtuvė: 200 receptų pagal metų laikus gimė 2014 m., o jos pavadinimas kilo iš tinklaraščio. Joje aprašiau vietinius sezoninius ingredientus ir surinkau tradicinius sezoninius re­cep­tus. Netrukus dienos šviesą išvydo ir antroji knyga Nos­tal­giški skanumynai, kurią skyriau saldiems vai­­kys­tėms prisi­­mi­ni­mams ir tradiciniams sezoninių šven­­­čių de­ sertams, kad jų receptai niekada nepasi­mirštų. Dar po metų pasirodė pirmoji iš keturių seri­­jos Gero maisto dienoraštis knyga. Visus tuos metus kas tris mėnesius parašydavau po naują knygą: Žie­ma, Pavasaris, Vasara, Ruduo. Jų receptus sky­riau ne tik sezoninei, bet ir natūraliai sveikesnei šiuolaikinei virtuvei. Ma­no dideliam džiaugsmui, šios knygos 2017 m. prestiži­ niame kulinarinių knygų konkurse Gour­mand World Cookbook Awards, nominaci­joje Knygų serijos, pelnė tarptautinį apdovanojimą kaip vienos geriausių pasaulyje. Papasakotų istorijų, receptų ir knygų kasmet vis dau­ gėja, kai kurios jų iš knygų persikelia ir į realų gyveni­ mą. Taip gimė sezoninė svečių vila KURORTO NAMAS Druskininkuose. Joje kambarius, kaip ir skyrius savo knygose, pavadinau ir dekoravau pagal metų laikus. Į ją kviečiu visus knygų ir tinklaraščio skaitytojus,

kuriuos pasitinku su šviežiai keptu sezoniniu pyragu. Daugumos jų receptus rasite ir šioje knygoje. Tai jau septintoji mano knyga ir dar viena skani istorija, šį kartą apie visaverčius sezoninius skanumynus.


289


Ši knyga – tai istorija apie kepinius ir desertus, besikeičiančius metų laikus bei jų dovanojamas sezonines gėrybes. Pagrindiniai knygos herojai 52 sezoninių skanumynų receptai – kiekvienai metų savaitei po vieną. Svarbiausia skanumynų ypatybė – visų receptų ingredientai yra nau­ dingi. Miltai – tik maistingi, riebalai – tik gerieji, o saldikliai – kuo natūralesni ir kuo mažiau ap­ do­­roti. Kiekvienas knygos receptas paįvairintas svei­ka­tai palankiais grynuoliais nuo šakninių daržovių iki kvepiančių uogų. 12 sezoninių mėnesių ingredientų su nau­din­gais patarimais ir rekomendacijomis. Tarp jų rasite ir skanumynams tradicinių – vaisių bei uogų, ir ne tokių įprastų – šakninių daržovių bei moliūgų, ir dar visiškai naujokų – liofilizuotų uo­gų bei valgomų gėlių žiedų. 4 metų laikų istorijos iš sezoninio KURORTO NAMO paskatins sulėtinti gyvenimą ir labiau džiaugtis besikeičiančiais metų laikais. 290

Tikiuosi, ši knyga Jus įkvėps ne tik skaniems ke­­­­pi­ niams, bet ir suteiks jaukų malonumą ją be­­var­­ tant skaityti ir nors trumpam sulė­tins gyvenimo tempą. Renata Ničajienė

Ši vizualine ir turinio prasme įspūdinga knyga gali sugrąžinti na­ minių pyragų ir tortų kepimo tradicijas į kiekvieną šeimą! Ti­kiu, kad ji prisidės prie valgymo kultūros formavimo Lietuvoje, o su meile namie kepti kokybiški ir sveikatai palankūs skanumynai bus vis labiau vertinami. Raminta Bogušienė, maisto technologė, VšĮ Sveikatai palankus įkūrėja

ISBN 978-609-475-201-8

www.sezoninevirtuve.lt

Tai šilta ir jauki, svetingais namais kvepianti knyga. Sveikos šei­ mos saldžioji šeimininkės Biblija. Jei esate priklausomi ne tik nuo saldumynų, bet ir nuo sveikesnio gyvenimo būdo, šią knygą lai­ky­ kite pirmąją savo knygų lentynoje. Valerija Livanova, konditerinio meistriškumo mokyklų Baker Street įkūrėja


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.