Page 1

Gymnasieledelse - mellem kontrol og tillid


VELKOMST

Velkommen til årets ledelseskonference Gymnasieledelse - mellem kontrol og tillid I år sætter vi fokus på de ændringer, der i disse år sker i måden at tænke offentlig styring og ledelse på. Der tales om at erstatte kontrol og central styring med ledelse baseret på ansvar, tillid og lokale løsninger. Men hvordan? Hvad er de nye handlemuligheder? Og har uddannelsessektoren i denne forbindelse særlige udfordringer? Vi har inviteret en række personer med stærke og markante meninger om ledelse og uddannelsesinstitutioner til at få en debat i gang om udviklingen af ledelsesformer, der understøtter en strategisk, visionær og pædagogisk ledelse på de enkelte skoler.

Jeg ser frem til en inspirerende dag i fællesskab. Med venlig hilsen Jens Boe Nielsen

2 Ledelse i gymnasiet


PROGRAM

Kl. 09.00:

Registrering og morgenkaffe

Kl. 10.00:

Velkomst v/ Jens Boe Nielsen Musikindslag fra Aurehøj Gymnasium

Kl. 10.30:

Nyt offentligt ledelsesparadigme v/ Niels Åkerstrøm Andersen, professor på Copenhagen Business School

Kl. 11.15:

Ledelse i teori og praksis v/ Marianne Zibrandtsen, rektor på Aurehøj Gymnasium

Kl. 11.45:

Pause

Kl. 12.00:

Bestyrelsens rolle i skoleledelsen v/ Lars Nørby Johansen, erhvervsleder og bestyrelsesformand

Kl. 12.45:

Frokost

Kl. 13.30:

Sessioner 1. runde ved henholdsvis: Steen Hildebrandt: Kan vi lære noget af fremtiden, når vi skal forme nutidens uddannelser? Ingo Østerskov: Ledelse i perspektiv – og med formål. Hvad kan gymnasierne gøre for Danmark? Agi Csonka: Ledelse af selvledelse Dorthe Pedersen: Gymnasieledelse mellem fag, management og netværk

Kl. 14.30:

Christine Antorini, Børne- og undervisningsminister

Kl. 15.15:

Pause

Kl. 15.30:

Sessioner 2. runde ved henholdsvis: Steen Hildebrandt: Kan vi lære noget af fremtiden, når vi skal forme nutidens uddannelser? Ingo Østerskov: Ledelse i perspektiv – og med formål. Hvad kan gymnasierne gøre for Danmark? Agi Csonka: Ledelse af selvledelse Dorthe Pedersen: Gymnasieledelse mellem fag, management og netværk

Kl. 16.30:

Reception

Ledelse i gymnasiet 3


SESSION

Session 1 - Steen Hildebrandt Kan vi lære noget af fremtiden, når vi skal forme nutidens uddannelser? Fremtiden findes ikke. Fortiden findes ikke. Det eneste, der findes, er nu’et. Men vore billeder af fortid og fremtid er med til at bestemme, hvorledes vi er til stede i nuet. At lære af fremtiden handler om at møde fremtiden på en kreativ, lyttende og nysgerrig måde, der ikke er karakteriseret ved, at vi forsøger at presse os ind i fremtiden med gode og afprøvede svar fra fortiden, men i stedet er orienteret mod at arbejde med andre billeder af fremtiden - billeder, der bl.a. kommer af, at vi arbejder med spørgsmålet: Hvad er vore højeste fremtidige potentialer?

Session 2 - Ingo Østerskov Ledelse i perspektiv – og med formål. Hvad kan gymnasierne gøre for Danmark? Ledelse er en praksis af kompetencer og færdigheder som udfoldes på toppen af din grundfaglighed. Den er tværdisciplinær og evalueres primært gennem subjekters oplevede værdi af og med ledelsen og dens holdninger/ handlinger. I krydsfeltet mellem ministeriets reguleringslyst (styringsteknologier), politikernes utroskab over tid, ungdommens teknologifikserede sociologi, lærernes ønsker og behov, fagforeningernes rettighedsperspektiv og symbolik - og dig selv som leder (hvad kan du egentlig?) – hvad gør du så, hvis du skal gøre noget (godt) for Danmark?

4 Ledelse i gymnasiet


SESSION

Session 3 - Agi Csonka Ledelse af selvledelse En af de store ledelsesmæssige udfordringer i videnstunge professionsmiljøer er, på den ene side at skabe rum til, at medarbejderne kan arbejde selvstændigt og udfolde deres faglighed og på den anden side at sikre en fælles strategisk retning. I undervisningsverdenen er udfordringen forstærket af, at medarbejderne - underviserne - ofte arbejder alene, og selv er ledere af elevernes læreprocesser. Hvori består ledelsesopgaven i uddannelsesverdenen? Hvordan kan man som leder understøtte selvledende medarbejdere - og samtidig sikre, at alle arbejder for tydelige mål og rammer for skolens udvikling? Hvordan balancerer man mellem selvledelse og medledelse?

Session 4 - Dorthe Pedersen Gymnasieledelse mellem fag, management og netværk Hvordan præges de aktuelle forandringer i organisation og ledelse i gymnasieskolen af de generelle udviklingstræk i offentlig styring og ledelse? Udviklingstendenser, der går fra topstyret detailregulering i retning af ”Den involverende netværksstat.” Hvordan spiller disse udviklingstendenser sammen med velfærdsstatens fagbureaukrati og managementstatens virksomhedsmodeller? Det er nogle af de spørgsmål, der perspektiveres og drøftes i denne session.

Du kan følge konferencen og komme med kommentarer til dagens indlæg på Twitter, under hashtagget

#ledelse2013

Ledelse i gymnasiet 5

Ledelseskonference 2013  

Gymnasieledelse - mellem kontrol og tillid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you