Ferie og fritid vintermagasinet 2023

Page 1

• I tungtvannsabotørens skispor • Milorg-dokumentene • Skiløyper • Nytt fra næringslivet • Bygdeutvikling • Informasjon fra kommunen VINTERMAGASINET 2023
&
Gratis magasin fra Nore og Uvdal kommune Nr. 32 Nore og Uvdal kommune
Ferie
Fritid

INNHOLD:

NORE OG UVDAL KOMMUNE

Sentrum 16, 3630 Rødberg

Tlf: 31 02 40 00

post@nore­og­uvdal.kommune.no www.nore­og­uvdal.kommune.no

Åpningstider Servicekontoret

Kl. 08:00 – 15:00 (telefontid 09:00 – 15:00)

KONTAKTPERSONER:

Ordfører: Jan Gaute Bjerke

Kommunedirektør: Eva Rismo

KOMMUNEOMRÅDER:

Næring, miljø og kommunalteknikk

Kommunalsjef: Kristoffer Grette

Oppvekst og kultur

Kommunalsjef: Susanne Taalesen

Helse og omsorg

Kommunalsjef: Hilde Heggelien

FERIE OG FRITID UTGIS AV: Nore og Uvdal kommune

Redaksjon: Jon Vegar Persen Daglig leder Nore og Uvdal Næringsselskap

Nina Eilen Kristiansen Informasjonsansvarlig

Turistkontoret Nore og Uvdal

Bjørg Anita Jensen, Reklamemakeriet

Forsidefoto: Bergan Foto

Opplag: 5.800

Til våre fritidsbeboere

I tråd med EUs personvernregler ønsker vi å informere om at redaksjonen for «Ferie og fritid» henter adressene til fritidsbeboerne fra Nore og Uvdal kommunes hytterenovasjonsregister. Det gjør vi for å kunne sende deg dette informasjonsmagasinet i posten. Hvis du ikke ønsker at din informasjon i hytterenovasjonsregisteret skal benyttes til å sende deg dette magasinet, meld fra til kommunen:

Tlf: 31 02 40 00. E­post: post@nore­og­uvdal.kommune.no

Layout: Reklamemakeriet

Annonsesalg:

Reklamemakeriet, v/Bjørg Anita Jensen Sentrum 42, 3630 Rødberg

Tlf. 950 77 775

post@reklamemakeriet.no

Trykk: Trykk Service

Fikk drømmejobb som bygdeutvikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 Går i tungtvannsabotørenes skispor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-9 10 råd for god oppførsel i skisporet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Dagalifjellet –det beste fjellet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Løypekjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-13 Barnas turrlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Uvdal Skisenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Tunhovdåsrennet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Skikaruseller i Nore og Uvdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 Uvdal stavkirke og Nore og Uvdal bygdetun . . . . . . . . . . . . .16-17 Renovasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Min eiendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Kommunen innfører fleksibel fakturering . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Bransjeregisteret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,22,27,28 Renovasjonskalenderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-26 Leiekjørere/scootertransport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 Åpner klesbutikk på Rødberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30-31 Snekkerverksted lager leker av avkapp . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 River og bygger ny matbutikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Fant dokumenter fra krigen gjemt på kraftverket . . . . . . . . . . .38-39 Kulturpark på dugnad i Smådøl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40-41 Kunst i kommunale bygg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42-43 Røde Kors hjelpekorps får nye lokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Bibliotekets åpningstider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 Numedalsrally . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Bygdedøgøn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Gudstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Oppskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Nore og Uvdal Mulighetenes kommune

Kjære innbyggere, hyttebeboere og besøkende i vår kommune

Nå er tiden inne for en liten vinterhilsen fra politisk ledelse. Kommunestyret jobber kontinuerlig for at det skal være fint å oppholde seg og å bo i Nore og Uvdal. Dette får vi til gjennom deltagelse og engasjement fra den enkelte av dere, samt gjennom utvikling og kvalitet på de offentlige tjenestene kommunen leverer.

Vi har nå en solid økonomisk situasjon der vi avsetter betydelige beløp på kommunens «sparekonto». Til tross for nedgang i overføringer fra staten har vi bedre økonomi enn forventet. Dette gjør oss i stand til å gjennomføre viktige investeringer for framtiden.

For å bygge opp en bærekraftig økonomi har det i hele kommunestyreperioden vært synliggjort i budsjettet at det er nødvendig å innføre eiendomsskatt. Dette har vi unngått takket være omstillingsprosesser og solide inntekter. Arbeidet med å utrede bruk /disponering av konsesjonskraften fra og med 2024 pågår. Utredningen skal vurdere fastpris på strøm til kommunens innbyggere, næringsliv og fritidsbeboere. Resultatet fra arbeidet skal behandles politisk i løpet av første kvartal i år.

Kommunestyret vedtok i desember 2022 å etablere ei politisk arbeidsgruppe som skal utrede framtidig organisering av kommunens næringsarbeid. Vi har årlig store økonomiske midler til disposisjon som det er viktig blir brukt målretta i tiden fremover. Det er viktig for oss å sikre eksisterende arbeidsplasser og det er viktig å legge til rette for nye arbeidsplasser i Nore og Uvdal.

Det pågår en utredning om bygging av et flerbrukshus på Rødberg. Her sees det på muligheten for å bygge nytt legesenter, svømmehall med behandlingsbasseng og oppvarmet barnebasseng, arealer for kulturformål, visningssenter for mennesket og reinen, og flere andre formål. Rett og slett møteplasser for folk i alle aldersgrupper. Dette er viktig og sårt tiltrengt. Saken behandles politisk i mars.

Vi minner hyttefolket om muligheten til å søke hytta til bolig, og dermed bli fast innbygger i kommunen vår. Informasjon om hvordan du går fram finnes på kommunens hjemmeside.

Det er nå en skikkelig «gammeldags» vinter med mye snø. Det skaper utfordringer for mange, og jeg vil derfor oppfordre dere til å hjelpe hverandre.

Håper samtidig at gode vinterforhold i løyper og bakker gir flotte opplevelser i mulighetenes kommune Nore og Uvdal.

Rett mann til jobben

– Jeg pleier å si at det var et kvinnfolk som fikk meg til Uvdal. Lars Erling Granhaug er fra Jessheim og jobbet tidligere som skoleleder i Oslo. Da samboeren skulle ta over gården hjemme i Uvdal høsten 2010, var det tilfeldigvis ledig stilling som rektor på Uvdal skole, og den jobben fikk jeg. Den tida jeg jobbet i Oslo følte jeg at jeg var et lite tannhjul i et stort maskineri. På Uvdal skole følte jeg at jeg ble et større tannhjul i et mindre maskineri, med bedre muligheter til å utrette noe og gjøre en forskjell.

Mens jeg var rektor tenkte jeg mye på dette med bygdeutvikling og hva som burde gjøres i kommunen. Vi har så stort potensiale og får til så mye, men vi selger det ikke! De siste 5­6 årene har jeg på en måte tenkt ut denne jobben i hodet. Da Nore og Uvdal kommune lyste ut stillingen som bygdeutvikler, tenkte jeg «det er jo meg, – det er jobben min!». Stillingsinstruksen passet perfekt til meg, sier Lars begeistret.

At Lars er engasjert vet alle som har truffet ham. Han snakker ivrig om hvor viktig det er med møteplasser, spesielt for kvinner og for ungdom. – Vi skal selvsagt ha møteplasser for mannfolk også, og steder folk kan møtes på tvers av alder, forsikrer han. Dette er folkehelse! Han er godt i gang med å gjøre tanker til handlinger og har innledet et samarbeid med noen lokale ungdommer som brenner for bygda si.

Vi må vise ungdommene at de er viktige for hjembygda si. Det er viktig å forsøke å få ungdommene våre til å bli her, og vi håper også at flere av de som har flytta ut skal flytte tilbake. Flere møteplasser er noe av det som står på ønskelista, når vi spør hva som skal til for å bo og trives her.

Vi må også forsøke å rekruttere folk til de ledige stillingene vi har, men også tilrettelegge for flere arbeidsplasser som folk er kvalifisert til. En annen ting er boliger av forskjellige slag; hus, leiligheter, småbruk, mikrohus og økolandsby har vært nevnt. Men for at folk skal trives og bli boende her må det ligge positivitet og entusiasme i bunnen, sier Lars.

–Med Romjulstreffet på Rødberg Hotell, ønsket vi å gi fastboende ungdommer og utflytta ungdom, som var hjemme på juleferie, en anledning til å møtes. Vi startet kvelden med litt informasjon om hva som skjer i kommunen. Noen lokale ungdommer delte sine tanker om utviklingen og framtida. Lokale bedrifter stilte også opp. Det kom rundt hundre personer, de fleste i alderen 18­35 år, men også noen eldre. Det var en løs og avslappet stemning og praten fortsatte i baren utover kvelden. Vi har fått gode tilbakemeldinger og ønsker om at dette skal bli en årlig tradisjon, forteller Lars.

4
Lars Erling Granhaug begynte i høst i et tre­årig prosjekt som bygdeutvikler i Nore og Uvdal. Intervju av: Bjørg Anita Jensen Denne M’en symboliserer møteplasser i Nore og Uvdal kommune. Lars plasserer den på stedene folk møtes rundt om i kommunen.

Tapaskveld for damene var neste arrangement. Rundt 80 damer deltok. Kvelden var en oppfølging av «Gnist­prosjektet» for kvinner, som ble arrangert sist sommer. Begge disse arrangementene ble holdt i Industribygget på Rødberg (Numedal Installasjons tidligere lokaler). Denne kvelden var også svært vellykket og resulterte i at kommunen «ga bort» bygget til alle kvinner i Nore og Uvdal. – Vi vil at bygget skal brukes, sier Lars. Han ser for seg at lokalene kan brukes til alt fra strikkekaffe og yoga, til større arrangementer. Poenget er at damene selv får bestemme. Noen av

damene som deltok har allerede grepet muligheten og skal arrangere «Den gnistrende gaveåpningen», som en slags innvielse av bygget. Da de hadde fått lagt ut arrangementet på facebook, var det over 70 som viste interesse i løpet av få timer.

– Herrene har også fått en egen kveld. De trenger også møteplasser. Planen var at den skulle vært på Nore kro, på Norefjord, men så brant kroa natta etter nyttårsaften. Det er jo trist at en av de viktigste møteplassene i kommunen nå er borte, men forhåpentligvis kan det bygges opp igjen noe nytt. Uansett måtte vi finne en annen løsning, så vi kontaktet Ronny Andersen, som stilte sine lokaler i andre etasje på butikken i Øygardsgrend til disposisjon. Her ble det servert pizza og godt drikke. Det kom tilsammen 76 mannfolk! Det blir en ny «herrenes aften» i løpet av våren/forsommeren. Responsen har vært over all forventning på alle disse arrangementene, sier er fornøyd bygdeutvikler.

Kommunen har planer om å bygge et flerbrukshus på Rødberg. Et av målene med disse kveldene har vært å finne ut hvilke funksjoner bygdefolket ønsker at huset skal ha. Vi ville høre damenes stemme, og herrenes. Vi burde jo kanskje sørge for at

begge kjønn møtes, det er jo det det blir barn av, smiler Lars. Det er jo blant annet dette handler om, å stoppe nedgangen i befolkningstallet. Men akkurat her tenkte vi at det var viktig, at spesielt kvinnene, følte at de fritt kunne komme med sine meninger.

–Det er ikke jeg, eller kommunen som skal gjøre jobben med å skape møteplasser, men vi skal være en påvirkningskraft og legge til rette. Deretter kan bygdefolket ta over og fortsette. Å være bygdeutvikler er ikke en kontorjobb, jeg skal være ute og snakke med folk, hele tida! Jeg skal samle informasjon og dele den ut igjen – sørge for informasjonsflyt. På en måte er vi alle bygdeutviklere. Det er mange i kommunen vår som driver bygdeutvikling på fritida, ved siden av sin daglige jobb. Lars ønsker at folk tar kontakt med ham hvis de har idéer eller ønsker. Da kan han for eksempel sette folk i kontakt med hverandre slik at de kan «bygge noe» sammen. Det er også interessant for Lars å komme i kontakt med fritidsbeboere.

Bygdeutvikleren kan kontaktes på

Mobil: 92637080

E­post: lg@noreuvdal.no

5
Fra Tapaskvelden for damer. Godt oppmøte på «Herrenes aften» i Øygardsgrend.

Tre karer går hele tungvannssabotørenes fluktrute fra Rjukan til Sverige på ski. De har delt ruta i tre etapper. Nå gjenstår siste etappe. Den avsluttes 18. mars 2023, 80 år etter at sabotørene var i sikkerhet i Sverige

I sabotørenes skispor

–Vi er en gjeng som liker å gå på ski, gjerne litt lange, krevende turer, forteller Håvard Rotegård fra Tunhovd. Håvard, født i 1968, er yngst av de tre. Som selvstendig snekker bestemmer han arbeidstida selv, og kan legge til rette for lengre skiturer over flere dager. Bernt Lund, er født i 1959. Han har lang fartstid i sportsbransjen og er gründer av Bjørn Dæhlie bekledning. Han er også tidligere langrennsløper på nasjonalt nivå. Sverre Petlund er født i 1960. Han er tidligere padler. Mellom 1988 og 1999 vant han 13 NM­gull og 35 NM­medaljer. Petlund har mange merker fra Birkebeinerrennet og er medlem av Overtoppen. Disse tre karene er med andre ord ganske spreke. –Etter en skitur der vi gikk Jostedalsbreen på langs, slengte jeg ut et forslag om at vi kunne gå den ruta sabotørene gikk etter aksjonen på Vemork, under andre verdenskrig, sier Håvard. Bernt er en spontan type og tente på ideen med det samme.

Bernt Lund er fra Oslo, men har flyttet til Tunhovd. Han forteller; –En i min familie, Jens Anton Paulson, var leder av gruppen Swallow/Grouse. Gutta bodde på Svensbu inne ved store Saure på Hardangervidda, en hytte som ble bygget av min bestefar og hans fettere i 1939. Fetterhytta fikk navnet Svensbu, til ære for Sven Paulsson som falt i trefninger ved Kongsvinger i april 1940. Hytta er vernet og eies i dag av min fetter og andre etterkommere av Søren Anton Paulsson, som ga jakthytta og terrenget til sine guttebarnebarn.

6
Håvard Rotegård og Sverre Petlund ved Såtenatten ved Tunhovd. Håvard Rotegård, Bernt Lund og Sverre Petlund. TEKST: Bjørg Anita Jensen

Svensbu fantes ikke på kartet til tyskerne. Mye av rekognoseringen før tungtvannsaksjonen ble gjort herfra og det var også hit sabotørene flyktet rett etter Operasjon Gunnerside.

–Første etappe av turen vår startet fra Rjukan 19. april 2021. Vi hadde fått låne nøkkel til Svensbu slik at vi kunne overnatte i nøyaktig de samme sengene som sabotørene gjorde. Hytta er ganske liten, men huset på det meste 12 mann, kan Bernt fortelle. Herfra skulle vi fortsette etter samme rute som Gunnerside gutta brukte i 1943, over vidda hjemover mot Tunhovd.

–Jeg syns det er spennende å se terrenget sabotørene gikk i og hvordan de navigerte for å komme fram, sier Håvard. Vi har nok ikke alltid truffet helt samme rute, men vi hadde et mål om å oppsøke alle hyttene de var innom. I flere av hyttene som de brøt seg inn, ligger det igjen ting etter dem. På hytta Ragnarokk traff vi eieren, Brit Håland. Hun kunne gjenfortelle det en av sabotørene, Joachim Rønneberg, hadde fortalt da han vendte tilbake hit etter krigen. En del av hyttene er blitt vanskelige å finne. Områdene er forandret, blant annet på grunn av hyttebygging.

Tungtvannsaksjonen

Tungtvannsaksjonen er fellesbetegnelsen på fire militære, allierte sabotasjeaksjoner under 2. verdenskrig; Operasjon Grouse og Operasjon Freshman, Vemorkaksjonen (Operasjon Gunnerside) og Tinnsjøaksjonen. Målet var å stoppe produksjon og utsendelse av tungtvann fra Norsk Hydros hydrogenfabrikk på Vemork, ved Rjukan. Tysk atomforskning trengte tungtvann til sine forsøksreaktorer. Det første forsøket på å ødelegge fabrikken i 1942 mislyktes, men den britiske overkommandoen visste at det norske

bakketeamet (Grouse) hadde overlevd. De sendte seks nye norske soldater, som landet med fallskjerm på Hardangervidda i februar 1943 og slo seg sammen med Grouse. Natt til 28. februar ble operasjon Gunnerside satt i verk. Ni soldater tok seg fram til Vemork. Dekningspartiet holdt vakt mens sprengningspartiet kom seg inn i fabrikken og sprengte tungtvannscellene. Etterpå flyktet de opp igjen på vidda. Fem av aksjonistene fortsatte på ski til Sverige, en tur på omtrent 50 mil, hvor de kom seg i sikkerhet. Sabotasjeaksjonen blir av mange regnet som den viktigste, mest vellykkede under hele andre verdenskrig.

Kilde: Wikipedia

og

Rønneberg. Bak fra venstre: Fredrik Kayser, Kasper Idland og Birger Strømsheim. Knut Haukelid og Leif Tronstad (i England under aksjonen) manglet.

Eier: Norsk Industriarbeidermuseum. Fotograf ukjent.

7
Eieren av hytta Ragnarokk, Brit Håland, sammen med Bernt og Håvard. Bernt, Sverre og Håvard fikk lov å overnatte på «sabotørhytta» Svensbu, ellers har de lånt hytter av ulik standard langs ruta, av venner og bekjente. Nesten hele Gunnerside teamet samlet. Foran fra venstre: Hans Storhaug Joachim
fortsettelse neste side

–Da vi hadde gått første etappen, tenkte vi at vi måtte gå resten av ruta også. Men skiføret begynte å bli dårlig, så vi ble nødt til å vente til neste vinter, forteller Håvard. Neste vinter var Håvard, Bernt og Sverre klare for andre etappen. De startet der ruta krysser RV40 på det høyeste punktet mellom Dagali og Skurdalen og gikk via Grevsgardseter. Da de kom til Nystølen, en seter med flere bygninger, var de usikre på hvilken bu sabotørene hadde overnattet i. –Tilfeldigvis kom eieren kjørende på snøscooter og da fikk vi full omvisning, sier Håvard. Da sabotørene kom hit i 1943, var de kommet så langt unna Vemork at de endelig kunne tillate seg å slappe av litt. I bua var det en grammofon og de spilte «Livet på Finskogen».

–Vi ville se hvor krevende fluktruta var, forklarer Håvard, men vi har ikke forsøkt å etterligne flukten akkurat slik sabotørene opplevde den. Vi bruker jo moderne utstyr og det gjør at vi kan gå lengre etapper hver dag. De hadde jo treski og mye tungt utstyr, samtidig som de måtte være veldig forsiktige slik at de ikke ble oppdaget av tyskerne og norske nazisympatisører. Våre turer er temmelig komfortable i forhold til deres. Store deler av turene har vi kunnet følge skiløyper eller scooterløyper. Likevel fikk vi kjenne litt på hvor hardt det må ha vært. En gang kom vi i forferdelig ulendt terreng, vi brakk staver og vassa i snø til livet. Vi var fremme der vi skulle overnatte klokka to om natta, etter en 17 timers tur.

8
Sabøtørene overnattet på Nysetra i Nes. Her spilte de «Livet på Finskogen» på grammofonen og kunne slappe av litt før de flyktet videre mot Sverige.

–Vi er svært imponert over hvilken fysisk form disse karene må ha vært i, sier Bernt. Selv om de var i sin beste alder, fra 23 til 32 år og topptrent.

Det er skrevet mye om tungtvannsaksjonen, men lite om hvordan Gunnerside kom seg unna etter aksjonen, før Tom Lium ga ut boka «Tungtvannsabotørenes retrett 1943 ­ 600 kilometer på ski fra Vemork til Sverige», høsten 2021. Boka forteller en imponerende historie om fysisk og psykisk styrke, ferdigheter, overlevelse, disiplin og besluttsomhet, moral, oppofrelse og lederskap, og ikke mist hva mennesker kan klare når viljen og motet er sterkt. –Boka ga oss mye informasjon om fluktruta. Tom Lium skal delta på siste etappe og markeringen ved svenskegrensa 18. mars.

Nå planlegges tredje etappe av turen. Den skal gå fra Reinsåsen i Gausdal, over Losna nord for Lillehammer og videre over Rena til Sverige, delvis samme løypa som Birkebeiner’n. –Til Sverige skal vi ankomme 18. mars, nøyaktig 80 år etter sabotørene, sier Håvard. Denne turen må planlegges mer og vi har lagt inn litt slingringsmonn for å være sikre på at vi er framme til rett tid. Den siste strekningen håper vi mange vil gå sammen med oss. Vi har også invitert kronprins Håkon Magnus til å delta. Det er lagt opp til en markering ved grensa.

Tom Lium holder foredrag på bygdetunet 27. april (Se side 16).

9
Sverre, Bernt og Håvard, sammen med forfatter av boka, Tom Lium, ved Sundshovda (Tunhovd) en jakthytte de overnattet i. Flere steder langs ruta står det minnesmerker og informasjon om flukten til Sverige i 1943.

Den Norske Turistforenings

10 råd for skikk og bruk i skisporet Hold

1.

Vis hensyn og vær vennlig Møter du folk med et smil får du som regel et smil tilbake. Det gjør turen hyggeligere.

2.

Vær spesielt hensynsfull og oppmerksom mot barn og eldre Husk at ikke alle har forutsetning for å holde samme tempo, og at det er utrolig motiverende for barn å få litt skryt av forbipasserende på skitur. Folk som er ute for å trene seg opp etter skade eller sykdom fortjener honnør, ikke sure blikk og kommentarer.

3.

Det er høyrekjøring også i skiløypa

Unngå å gå flere i bredden når det er mye folk ute i sporet, høyreregelen er grei å forholde seg til.

4.

Den som går oppover skal vike for dem som kommer ned en bakke Løft blikket og følg med på trafikken slik at du kan ta et steg til siden når det trengs. Blir du gående og se ned på skituppene, får du ikke med deg så mye annet.

5.

Den som kommer nedover en bakke må varsle, for eksempel ved å rope «løype» De som kjører nedover har også et ansvar for å kunne bremse opp og stoppe for en uforutsett hindring, så det er ikke bare å slippe seg løs.

6.

På flater med ett spor skal møtende vike halv løype Man kan passere hverandre med én ski i og én ski utenfor sporet. Pass på at stavene ikke stikker inn i løypa.

7.

Den som kommer bakfra har ikke forkjørsrett Det er ikke ok å komme bakfra og rope «løype».

Er man ute for å trene, får man ekstra effekt ved å skifte spor og gå rundt – slik det gjøres også i et ordentlig skirenn.

8.

Skiløpere på treningstur har ingen særrettigheter Det er ekstremt viktig å tenke på at alle har lik rett til å være ute i naturen. Din tur er ikke viktigere enn andres.

9.

Den som faller må gi plass til andre Dette er spesielt viktig i bakker og uoversiktlige steder.

Trenger man en liten pause, går man først ut av løypa.

10.

Hundeeiere må vise ekstra hensyn og ha full kontroll over hunden Det er smart å trene med hunden på forhånd, slik at den for eksempel vet at den skal holde til høyre. Husk at selv om man har kontroll på hunden sin, kan andre folk bli engstelige hvis den kommer løpende imot dem.

Vurder om hunden bør bli hjemme på store utfartsdager. Bruk hundepose!

hunden i bånd

Hjorteviltet sliter og kommunen oppfordrer alle hundeeiere om å holde alle hunder i bånd alle steder i kommunen. Svært store snømengder gjør det svært krevende for rådyr, elg og hjort. Dyrene sliter nå med å finne mat og benytter om mulig brøytede veier og skiløyper til å forflytte seg. Kommunen har allerede vært ute og avlivet flere dyr som er svært avmagret og som har gitt opp. Det er svært viktig at alle viser hensyn og lar dyra være i fred og ikke utsetter dem for unødvendig stress.

Det minnes om kommunal forskrift om hundehold, med båndtvang i utvalgte skiløyper, Rødberg sentrum, i regulerte boligområder, i idrettsanlegg og i anlegg tilrettelagt for lek, sport og rekreasjon. Spesielt rådyr må påregnes å oppholde seg nær bebyggelse og er svært sårbare for løse hunder, så vær ekstra oppmerksom på ikke å ha løs hund i slike områder.

lovdata.no/dokument/LF/forskrift/202006­22­1486

Bildet viser avmagret elgkalv som ikke orker å reise seg og følge mor som står i bakgrunnen. Kalven ble avlivet av kommunen. Bildet er tatt 23.01.2023. Foto: Svein Erik Lund.

10

HYTTA VÅR

Trine Stensen har hatt Dagalifjell som feriested mesteparten av livet. Her forteller hun litt om hva som gjør at hun trives godt der.

Det fineste fjellet

Hvordan ble du kjent med området?

Jeg nærmest vokste opp på dagalifjell. Mine foreldre bygde hytte her på midten av 60­tallet, og jeg har vært mye på hytta helt siden jeg bare var noen få år. Da var det flere vennepar av mine foreldre som hadde hytte rett i nærheten og det var mye sosialt liv oss imellom.

Jeg kjøpte hytta på midten av 90­tallet, og har hyttenaboer jeg har vokst opp med, som jeg treffer med jevne mellomrom. Vi har felles røtter og har det veldig hyggelig sammen, og så har jeg fått nye hyttenaboer

Hvorfor valgte du Dagalifjell som feriested?

For å si det sånn er jeg veldig, veldig glad for at mine foreldre valgte Dagalifjell. Det er jo det aller fineste fjellet.

Hva er det beste med Uvdal?

Det å ha Hardangervidda rett foran beina, variert terreng, 1100 meter over havet, mye frittliggende hytter i anstendig og ujålete størrelser, innmari hyggelig og hjelpsom lokalbefolkning, og en helt enestående natur året rundt er forklaringen. I tillegg liker jeg veien fra Kongsberg og opp, at den er så tett på gårder, gårdstun, Lågen og dyreliv. De utbedringene som er gjort på veien opp igjennom åra har kombinert trafikksikkerhet og veikvalitet med å ta vare på nettopp den unike strekningen.

Har du noen tradisjoner som er viktige på hytte?

Da jeg var liten arrangerte vi påskeskirenn sammen med flere hyttenaboer flere år. Jeg tror vi på det meste var opp mot 60 deltakere. Det forsøkte jeg å blåse liv i for noen år siden med mine egne barn, men det tok ikke helt av. Tradisjonen med å finne påskeegg holder vi fast på, alle må lete. Så jobber jeg taktisk og langsiktig for å overbevise resten av gjengen om at julefeiringen også blir best på fjellet.

Jeg vet ikke om det kan kalles en tradisjon, men jeg er veldig opptatt av å bruke lokalt næringsliv når jeg er på hytta. Jeg handler stort sett alt jeg trenger lokalt. Logikken er jo at; «vil du ha butikk i nærheten, med et godt utvalg, ja da må du bruke den selv og så ofte du trenger å handle». Jeg aksepterer at prisene på noen produkter er litt høyere, fordi jeg vil ha bra butikk i Uvdal. Og

nå kommer det jo en større og ny Coop i Uvdal. Det samme gjelder spisestedene som Vasstulan og Torsetlia. Innmari fint og viktig å ha, og da må det brukes. En tradisjon for å få de minste ungene mer på ski var å gå til Torsetlia og spise etter skituren, og dra på Vasstulan for å få en pause fra gamingrommet. Det funket!

Hvor ofte er du på fjellet?

Jeg er her så ofte jeg kan, og i hvert fall en helg i måneden og alle ferier. Skulle gjerne vært her mye mer, men jobb og annet setter begrensning for det nå.

Hva syns du om å være bidragsyter for å få gode skiløyper?

Det skulle bare mangle, og det gjør jeg med glede, og jeg syns alle bør bidra. Det samme gjelder jo også lokalt næringsliv og grunneiere. Løypene er vårt felles ansvar, og da må alle bidra.

Bak disse løypene er det lagt ned hundrevis av dugnadstimer, av hyttefolk og fastboende, som sørger for at løypegrunnen blir vedlikeholdt, har dialog med grunneier og kommunen, og sikring av finansiering av anbudet for løypekjøring. Jeg kan velge og vrake i varierte løyper med god kvalitet. Jo flere som betaler, jo flere og bedre løyper.

Har du noen gode turtips?

Det er vanskelig å velge. Men jeg pleier å anbefale østsiden av FV 40, enten Vasstulanløypa innover eller fra Torsetlia og over Torsetvannet, for de som ikke er så godt kjent. Der er muligheten for å avgjøre lengde underveis veldig god, og ikke for bratt. Selv trives jeg best på Vestsiden og Hardangervidda, og retning Dagali.

11 INTERVJUET AV:
Jon Vegar Persen
Trine Stensen og datteren Elise Marie Stensen Lunde.

En trikkeskinne er født

Nordmenn er født med ski på beina og har skiidrett som nasjonalsport. Likevel er det mange som ikke kjenner til hvordan skisporene dukker opp rundt oss, og hvordan man kan bidra for å opprettholde den gode kvaliteten vi har på skisporene.

12
Foto: Vegard Breie

Totalt er det over 500 km oppkjørte løyper i Nore og Uvdal. Til sammenlikning er det 459 km fra Oslo S til bryggen i Bergen. Tenk deg å kjøre denne strekningen med en tråkkemaskin eller en snøscooter, der anbefalt hastighet er 12­14 km i timen, snøen laver ned og effektiv temperatur er ­20 grader. Det er ikke en liten prestasjon. Heldigvis har vi gode løypelag, gode maskiner og gode folk som kan dele på ansvaret.

Skiforeningen har i all enkelhet frontet slagordet:

«Det snør ikke spor»

Bak disse fire ordene befinner det seg enorme mengder med erfaring, planlegging, dugnadsarbeid, samarbeid, vedlikehold og maskineri. Det gjøres grunnarbeid i sommerhalvåret med uthogging, planering, drenering, klopper, beitepussere og tilsåing. Planleggingsfasen består også av grunneieravtaler, kommunale planer, særlover, trasévalg og søknader. Alt dette før sesongen starter. Deretter skal det kjøres grunnsåle, spor og løyper. Løypekjørerne må dessuten gjøre fortløpende risikovurderinger basert på vær og vind, snømengde og HMS­krav, gjennomføre vedlikehold av maskiner og gi info

De to viktigste ingrediensene for å få dette arbeidet til å bli trikkeskinner, er ildsjeler og finansiering. Mange velforeninger, grunneiere, næringsdrivende, idrettslag og andre ildsjeler legger ned en fantastisk dugnadsinnsats og bidrar med støtte for å dekke kostnadene. I tillegg yter Nore og Uvdal kommune et betydelig bidrag til arbeidet. Det er likevel en utfordring å ha tilstrekkelig finansiering, og å bevare og heve kvaliteten på turløypenettet. Kostnadene er størst på vinterstid, men det er også behov for vedlikehold, merking og forbedring av sommerstiene våre.

Nore og Uvdal Næringsselskap jobber i samarbeid med kommunen og de ulike løypelagene i kommunen for å sikre og forbedre løypenettet. Dersom du ikke allerede bidrar økonomisk via et løypelag, oppfordrer vi til å bidra med et beløp for å sikre god kvalitet på turløypene i Nore og Uvdal.

Du kan benytte giroen som er vedlagt her i magasinet og fylle inn ønsket beløp. Ved å merke innbetalingen til et bestemt område bestemmer du hvor bidraget skal benyttes:

1) Dagalifjell

2) Jønndalen

3) Imingfjell

4) Rødberg/Smådøl

5) Borgegrend

6) Øygardsgrend

7) Tunhovd

8) Åsbøseterdalen

9) Uvdal – lysløypa

10) Norefjord ­ lysløypa

11) Lauvåsen / Flåtte

12) Grefsgard og Hallgrimsfjell

Alternativt kan du Vippse til 504800 «Løypebidrag – Nore og Uvdal». Beløpet blir da fordelt på alle områdene etter samme modell som Nore og Uvdal Kommune fordeler.

Vi takker på forhånd for bidraget og ønsker dere mange flotte og opplevelsesrike turer ut i skog og mark i løpet av 2023.

All informasjon om løypenettet finner du på www.uvdal.no og på www.skisporet.no

13
www.uvdal.no
www.skisporet.no
Foto: Vegard Breie

Tunhovdåsrennet

Skjærtorsdag 6. april 2023

Skirenn for alle – trimklasse og aktive klasser

Løypelengde: ca. 13 km

Følg med på hjemmesiden www.tunhovdil.no mer informasjon nærmere arrangementet.

Tunhovd Idrettslag

Uvdal Skisenter

Skisenteret er åpent hver helg i vinter og alle dager i vinterferien uke 7, 8 og 9. U­ringen og Alpinparken blir åpnet 17. februar.

Noen arrangementer i skisenteret: Voksencamp 3.­5. februar

Voksencampen er for alle mellom 20­80 år som elsker å stå på snowboard.

Monoski Landstreff 4. mars

Norges Monoskiforening inviterer til treff i Uvdal Skisenter. En helg fylt med historier og hygge, monoski og afterski.

NM i rumpeakebrett 2023 lørdag 25. mars

Oldboys NM 15. april

Gamle snowboardere gjenforenes til en minneverdig helg. Vi kjører et behagelig og avslappet norgesmesterskap i minipipen.

For mer informasjon se:

Facebook: Uvdal skisenter www.uvdalskisenter.no

14
Foto: Vegard Breie

DATO: STED:

4. januar Uvdal Nordstjerna

11. januar Rødberg Flåtavollen

18. januar Norefjord

25. januar Uvdal Nordstjerna

1. februar Rødberg Flåtavollen

8. febraur Norefjord

15. februar Uvdal Nordstjerna

22. februar Rødberg Flåtavollen

1. mars Vinterferie

8. mars Norefjord – IL Noringen Kommunemesterskap

15. mars Uvdal Nordstjerna

Dato ikke satt RIF arrangerer Vasstulanrennet og Mini­Vasstulan (info kommer senere)

22. mars Rødberg Flåtavollen

29. mars Norefjord

5. april Påskeferie – ikke arrangement

12. april AVSLUTNING (Mer info kommer)

Tunhovdkarusellen

Det arrangeres renn følgende søndager:

15. januarSkikarusell

22. januarSkikarusell

29. januarSkikarusell

5. februarSkikarusell

12. februarSkikarusell

19. februarSkikarusell

12. marsSkikarusell og merkerenn

19. marsSkikarusell og klubbrenn

Sted: Lysløypa i Tunhovd Påmelding fra kl. 11.30 Start kl. 12.00

Salg av vaffel, saft og kaffe. For å få godkjent skikarusellen må du ha deltatt på 5 renn. Renn blir ikke arrangert ved temperatur kaldere enn ­15 grader. For mer info se www.tunhovdil.no

Skikarusellen / Telenorkarusellen 2023

Alle renn går onsdag. Servering er åpen kl. 17.00­19.00. Salg av kaffe, vafler og pølser. Saft tilbys alle. Startkontingent: Kr 20 for alle, uansett alder.

Vi oppfordrer til å betale m/VIPPS (645779 ­ Skikarusellen Nore og Uvdal). Betaling gjøres på forhånd eller underveis. NB, husk og noter navnene på de man betaler for – slik at alle som går blir registrert.

Temperaturgrense: Er temperaturen kaldere enn ­15° skal rennet avlyses. Informasjon legges ut på Facebook­siden «Skikarusellen Nore og Uvdal». Skoler/barnehage informeres.

Premie: Blir 8 renn eller flere arrangert, må du gå minst 5 renn for å få premie. Går du alle arrangerte renn får du en ekstrapremie. I år blir det kopp i premie til de voksne og medalje til alle barn (under 18 år), i tillegg til premier fra Telenor­karusellen.

Mvh Skikarusellkomitéen i IL Noringen, Uvdal IL og Rødberg IF: Sveinung Dahl, Britt Halland, Halvor Strømmen og Grete Inger Strømmen

15
2023

til

Nore og Uvdal bygdetun

Kirkebygda 111, 3632 Uvdal

Torsdag 23. februar kl. 19:00

««SØLVFUNNET, BERGSTADEN OG NUMEDAL – ET GRUNNRISS AV TO GODE NABOERS BERGVERKSHISTORIE»

I 2023 er det 400 års jubileum for sølvfunnet på Kongsberg. Vi får besøk av Bjørnar Sandvold fra Norsk Bergverksmuseum. Inngang kr. 50.

Torsdag 23. mars kl. 19:00

I år er det 100 år siden landslaget for spelemenn, nå folkorg, var stifta. VÅRT LOKALLAG NUMEDAL SPEL OG DANSARLAG INVITERER TIL SANG­KAFÉ MED

UTGANGSPUNKT I SANGBOKA «ORD OG TONAR – FOLKESONG I NUMEDAL.

Bli med å syng!

• Ingen krav om forkunnskaper • Lavterskel • For alle! Gratis inngang.

Torsdag 27. april kl. 19:00

I samarbeid med HV Numedal inviterer vi til:

«I

VEMORK – SVERIGE, 600 KM PÅ SKI»

Forfatter Tom Lium forteller om sabotørenes ferd til Sverige etter tungtvannsaksjonen. Skiløperne Bernt Lund og Håvard Rotegård kommer også, de har nettopp gått ruta på ski. Etter foredraget selges boka «Tungtvannsabotørenes retrett 1943: 600 kilometer på ski fra Vemork til Sverige». Kaffe og kake. Inngang kr. 50

Tirsdag 28. mars kl. 19:00

ÅRSMØTE BYGDETUNETS VENNER

Bygdetunets venner er i fare for å legges ned, har du lyst til å være frivillig på tunet? Vil du gjerne spinne i en av bygningene? Har du lyst til å dyrke noe? Lyst til å bruke bygningene til noe? Lyst til å være med å registrere gjenstander? Kom på årsmøtet!

ÅPENT I PÅSKEN

MANDAG 3., TIRSDAG 4. OG ONSDAG 5. APRIL, KL. 11.00 – 16.00. I samarbeid med Fortidsminneforeningen holder vi skolestua og Uvdal stavkirke åpen. Salg av kaffe, kling og varm sjokolade.

Dugnad tirsdag 9. mai kl. 17:00 – 20:30

For alle! Kaffe og kake kl. 20:00.

Dugnad fredag 12. mai

Passer godt for pensjonister og de som jobber turnus. Det serveres lunsj kl. 11:30, derfor er påmelding nødvendig. Påmelding til ko@noreuvdal.no eller ring 95894581, frist 10. mai.

Åpning av sesongen på bygdetunet 1. juni 2023. Bygdetunet og stavkirken er åpen fra 1. juni – 31. august, alle dager.

16 Velkommen
SPORENE PÅ TUNGTVANNSABOTØRENE,

Nore og Uvdal kommune

Besøk Uvdal stavkirke og Nore og Uvdal bygdetun i påsken

PÅSKEUKA:

Åpent 3., 4. og 5. april 2023

kl. 11-16

Stavkirken er åpen for omvisning. Kafeen er åpen med salg av kaffe, kling og varm sjokolade.

Velkommen!

18 elkomVe men til oss! / / on: 901 3 vakttelef ask hjelp, ring or r F med bile når uhell Vi er på v . 1 100 ekte på oss dir n din! et er ute 7 / akt 24 er 60 år med b Ov ilberging! VI LEVERER ALT INNEN TRYKK & REKLAME @ post@reklamemakeriet.no # 950 77 775 Sentrum 42, 3630 Rødberg

Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk

Vegavgift Jønndalsvegen 2023

Kommunen har endret avgiften for Jønndalsvegen fra 2023. Tidligere var dette en brøyte­/vintersesongavgift.

Vi har sett over flere år at gebyrinntekten ikke dekker sommer og vintervedlikeholdskostnadene og avgiften endres til årsavgift.

Det er også mulighet for å betale for enkelturer.

Fremover vil vi jobbe med å installere automatisk bom, som vil bli en bedre løsning for alle parter.

Vennlig hilsen Nore og Uvdal Kommune

Miljøstasjonen

I høst overtok Nupro driften av Nore og Uvdal Miljøstasjon.

Nupro (Numedal Produksjon AS) eies av de tre kommunene i Numedal og tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser. Nupro har driftet Miljøstasjonen i Veggli for Rollag kommune i flere år, og har derfor god erfaring og kunnskap når de nå skal drifte Miljøstasjonen i Nore og Uvdal. Foreløpig er det gjort en toårsavtale med Nore og Uvdal kommune. Driftsleder i Nore og Uvdal er Anders Nygård. Miljøstasjonen i Nore og Uvdal ligger på tidligere Grønneflåta avfallsanlegg, på vestsiden i Uvdal. Ta av fra Fv 40 ved Bjørnsrud bru og følg vestsidevegen nordover.

Åpningstider 2023:

Tirsdag: 10.00 ­ 15.00

Torsdag: 14.00 ­ 19.00

Siste lørdag i måneden kl. 10.00 ­ 14.00 Anlegget holder stengt julaften, påskeaften, pinseaften, nyttårsaften og helligdager.

Sortert avfall/restavfall kr. 169,­ pr levering. For næringsdrivende/ bedrifter gjelder egne regler.

Velkommen til Nore og Uvdal Miljøstasjon!

Vestsidevegen 1104, 3632, UVDAL

Tlf: 909 89 540

E­post: anders@nupro.no

Henting av avfall hos husstander

Henting av avfall hos husstandene driftes fortsatt av Bekkeseth AS. Dette gjelder restavfall, matavfall, husholdningsplast, papp og papir.

Alt annet må du levere selv til returpunkter eller til Miljøstasjonen. Oversikt over når avfallet hentes hos deg, og mer informasjon om renovasjon finner du på sidene 23­26. Du kan også laste ned appen «Min renovasjon».

Hentepunkt for matavfallsposer for fritidsbeboere er ikke klare enda, men forventes å være på plass når de nedgravde containeren er operative.

MIN RENOVASJON

Last ned appen «Min Renovasjon» gratis fra Google Play (for Android) eller App Store (for iPhone). Velg den kommune du tilhører, deretter registrerer du adressen din eller gårds­ og bruksnummer. Her kan du aktivere varsling, slik at du får beskjed på mobilen før vi henter avfallet hos deg. Varslingen er gratis.

Nyhet

Nytt av året er at hvis du går tom for poser til matavfall eller plastavfall, kan du knyte en tom pose på håndtaket til avfallsbeholderen, som beskjed til renovatøren om at du trenger flere. Da får du en ny rull neste gang renovatøren kommer.

Drikkekartonger

Drikkekartonger skal ikke lenger å legges i egen plastpose i papiravfallsbeholderen. Bare skyll, brett og legg dem løst i beholderen. Hvis du skriver navn og telefonnummer på kartongene er du med i «Returkartonglotteriet». Enkeltkartonger er med i trekningen av kr. 10.000,­. «Kartongkubber» med flere drikkekartonger stappet i en kartong er med i trekningen av kr 100.000,­. Både enkeltpersoner, barnehager/skoler, lag og foreninger kan skrives på kartongene.

19

«Min eiendom» alltid tilgjengelig

Visste du at du som innbygger i Nore og Uvdal kommune, kan finne informasjon knyttet til din eiendom på «Min eiendom»? Logg deg på Min eiendom og få full oversikt!

I Min Eiendom finner du blant annet informasjon om:

Kommunale gebyrer

Feiing/branntilsyn

Renovasjon

Septikanlegg

Kart

Tinglyste heftelser

Min fakturahyppighet

MinEiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer. MinEiendom ligger nederst på kommunens hjemmeside www.nore­og­uvdal.kommune.no

Innfører fleksibel fakturering

Nore og Uvdal kommune innfører fleksibel fakturering på kommunale avgifter fra 1. januar 2023. Nå har du mulighet til å tilpasse de kommunale fakturaene slik det passer best for deg. Passer det bedre for deg å betale kommunale avgifter hver måned, eller ønsker du heller å betale en gang i året?

KOMTEK fleksibel fakturering er en løsning som gjør at Nore og Uvdal kommune kan gi innbyggere og fritidsbeboere fleksibilitet ved å dele opp fakturaen på kommunale avgifter. Om du ikke foretar deg noe vil du få 4 fakturaer i året, hovedterminer. De har forfall mars, juni, september og desember.

Endringsalternativer i Nore og Uvdal kommune er: ­Årlig fakturering, forfall i mars. ­Månedlig fakturering.

Månedlig fakturering forutsetter at regningsmottaker oppretter digitalt mottak (e­faktura, Vipps, Digipost eller e­post) av fakturaen.

Faktura for tømt septiktank vil faktureres etter faktisk tømming.

Vil du endre fakturahyppighet kan dette gjøres i MinEiendom på kommunens hjemmeside www.nore­og­uvdal.kommune.no (MinEiendom ligger nederst på kommunens hjemmeside)

Hvis du har problemer med å endre fakturahyppighet på MinEiendom kan du ta kontakt med Mai Britt Karlsrud ved Næring, Miljø og kommunalteknikk. E­post: maibritt.karlsrud@noreuvdal.no Tlf.: 31 02 46 00.

20
Kommuneområde
næring, miljø og kommunalteknikk

BRANSJEOVERSIKT

Nyttige

i Nore og Uvdal

FERIE OG FRITID VINTER 2017
telefonnummer
Legekontor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 02 48 00 Lensmannskontor 32 74 25 70 / 02800 Tannlege 32 74 35 90 Apotek 31 00 46 10 24T Bilredning 90 13 11 00 Uvdal Kraftforsyning SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 74 50 00 Gjensidige Skadevakt 03100 Nore Energi 32 74 50 70 Nore og Uvdal Røde Kors Hjelpekorps . . . . . . .95 08 28 60 Teknisk vakt kommunen (Vann, avløp, renovasjon) 48 24 89 50 Numedal Installasjon 41 44 69 50 Uvdal El-Service 90 99 30 30 Uvdal Vakt- og Hytteservice AS 90 91 10 33 Veterinærvakt Døgnvakt på akutte tilfeller . . . . . . . . . . . .32 74 51 50 Viltnemnda (Ettersøk/fallvilt) 99 59 79 92 Barnevernvakt (kl. 16:00 - 08:00) 90 50 97 66
Tlf: 31 02 40 00 Servicekontoret er åpent kl 09:00 - kl 15:00 Adresse: Sentrum 16, 3630 Rødberg post@nore-og-uvdal.kommune.no www.nore-og-uvdal.kommune.no
BRANN ..............................110 POLITI ...............................112 AMBULANSE ...................113 LEGEVAKT ...............116 117 VAKTNUMMER
Nore og Uvdal kommune
TELEFONGUIDE 2023
Oppføring
er gratis, men foretaket må være registrert og ha adresse i Nore og Uvdal kommune. Du må selv si fra at du vil stå oppført. Hvis du ønsker å fjernes fra listen må du også gi oss beskjed. Med forbehold om feil eller endringer. Meld fra om feil eller mangler hele året til post@nore-og-uvdal.kommune.no eller på tlf 31 02 40 00. Denne oversikten er oppdatert 5. desember 2022.
ADVOKAT / JURIDISK BISTAND Advokat Marit Sand Deinboll. Rødberg. marit@deinboll.no....................41 54 96 74 Inge Hetland, Rødberg. inge@hetland.no .....................................................90 54 74 30 APOTEK / APOTEKUTSALG Ditt apotek. Sentrum 50, Rødberg. rodberg@dittapotek.no............................31 00 46 10 Fjellhandelen Uvdal, Bjerkeflåta..................................................................32 74 36 04 Coop Marked Uvdal, Apotekutsalg.............................................................32 74 30 84 Joker Egedahl's Daglivare Norefjord. joker.egedahl@joker.no................32 74 51 52 Øygardsgrend Dagligvare narbutikken.oygardsgrend@narbutikken.no....32 74 41 60 ARKITEKTER Friis Arkitekter AS www.friisarkitekter.no....................................................97 06 26 11 Numedal Hus AS oystein@vidda.no.............................................................91 52 29 15 BAKERI / KONDITORI Nye Risan's eftf., Rødberg.nyerisanseftf@hotmail.com.............................32 74 13 18 BANK / BANK I BUTIKK Joker Egedahl's Daglivare Norefjord. joker.egedahl@joker.no................32 74 51 52 Kiwi Rødberg 32 74 12 71 Skue Sparebank, Rødberg, www.skuesparebank.no ...................................91 50 75 83 BENSIN Rødberg Veiservice, Shell 32 74 11 96 Max Bensin Uvdal, selvbetjent.......................................................................91 67 44 03 YX Norefjord selvbetjent BILFORHANDLER / VERKSTED ES Motor, Gvammen. Verksted, salg småmaskiner.........................................32 74 16 00 Mobile Rødberg rodberg@mobile.no...........................................................32 74 15 00 Nore Auto, Rødberg. Bilsalg/bilberging. post@noreauto.no...........................32 74 12 61 Aasen Bil og landbruk Verksted/forhandler landbruk, snøscooter, ATV.....32 74 13 10 BRØYTING Bekkeseth Bygg & Hytteservice 98 45 76 20 Bergstøl Pukkverk og sandtak tore@norebygg.no..................................99 26 79 20 Hans Dagsvind Snøbrøyting.........................................................................41 69 04 16 Inge Omdalen 40 64 08 23 Nore Bygg kgb@norebygg.no.........................................................................95 74 45 34 Numedal Graving og Transport AS www.nugt.no.................................92 45 20 04 O. Nørstebø & Sønn olev@norstebo.no .....................................................47 63 67 65 Oddbjørn Nørstebø Brøyting.......................................................................99 57 75 75 Tor Heggelien AS 91 58 05 61 Øygardsgrend Utvikling www.fjellhandel.no............................................92 45 20 04 DAGLIGVARE Coop Marked Kirkebygden Uvdal...........................................................32 74 30 84 Joker Egedahl's Daglivare Norefjord. joker.egedahl@joker.no................32 74 51 52 Joker Tunhovdbutikken Tunhovd. ............................................................32 74 34 00 Kiwi Rødberg 32 74 12 71 Uvdal Fjellhandel 32 74 36 04 Øygardsgrend Dagligvare 32 74 41 60 ELEKTRIKER AG elektro Uvdal. arnstein@agelektro.no........................................................32 74 33 66 Numedal Installasjon Rødberg. post@numedal-installasjon.no.................32 74 14 90 Uvdal El-Service, Kirketeig håndverksenter. geir@uvdal-elservice.no..........90 99 30 30 ELEKTRISKE ARTIKLER AG elektro Uvdal. E-post: arnstein@agelektro.no...........................................32 74 33 66 Elon Rødberg E-post: post@elonrodberg.no.................................................32 74 10 70 Numedal Installasjon Rødberg. post@numedal-installasjon.no.................32 74 14 90 Uvdal El-Service, Kirketeig håndverksenter. geir@uvdal-elservice.no..........90 99 30 30 FORSIKRING Gjensidige Hallingdal, avd. Rødberg..........................................................32 07 90 00 Eika Forsikring, Rødberg........................................................................................07 583 FRISØR Hårstudio Solvang Velværesenter Rødberg.....................................................32 74 16 70 Astrid Lian Rødberg.......................................................................................95 80 53 38 FYSIOTERAPEUT Friskoteket, Rødberg. ..................................................................32 74 10 09 Rødberg Fysikalske Institutt Fysioterapi, behandlingsbasseng ...........32 74 11 37 GAVER Anita Eriksen Sølvsmed. anita.e3629@gmail.com.........................................95 80 53 41 Astritrollet Uvdal.............................................................................................99 73 86 70 Coop Marked Kirkebygden Uvdal.............................................................32 74 30 84 FjellSmak Uvdal. britauvdal@outlook.com......................................................48 18 19 72 Gro Kollandsrud Kunsthåndverker/sølvsmed...............................................97 53 82 93 Sport1 Rødberg 32 74 51 00 Kirkebygda Produkter Rødberg. Uvdalsrosa..............................................40 17 07 07 Lykkebua klær og smykker. Rødberg. Dåpsgaver mm.............................47 94 87 97 Malia Rødberg 32 74 10 00 Numedal Produksjon Rødberg. Strikkeprodukter.......................................40 69 47 05 Reklamemakeriet, Rødberg. Dialektprodukter.............................................95 07 77 75 Rødberg Bøker & Gaver Leker, interiør og gaver......................................32 74 14 65 Stoffstugu Bunadsenteret i Numedal. Norevegen 1400, 3629 Nore................97 12 98 35 Øygardsgrend Dagligvare narbutikken.oygardsgrend@narbutikken.no....32 74 41 60 HELSE / VELVÆRE / ALTERNATIV BEHANDLING Fotterapeut Torill Karlsrud Solvang Velværesenter, Rødberg ...............90 67 35 55 Friskoteket, Rødberg. Treningsstudio ...............................................32 74 10 09 Naprapatgruppen, Rolf Egil Levorsen, Solvang Velværesenter, Rødberg....90 60 65 23 HYTTETOMTER Bakke gård l-eners@online.no........................................................................91 15 22 91 Berget Hyttefelt harald@veraldrud.no...........................................................41 51 13 10 Dozerdrift 41 56 84 90 Fjellservice Uvdal vilhelm@havardsrud.no...................................................97 06 98 00 Fjellsnaret salg av hytter..................................................................................32 74 39 25 Nore Bygg kgb@norebygg.no.........................................................................95 74 45 34 Numedal Tomteservice www.numedaltomteservice.no.............................94 86 93 73 Oddbjørn Nørstebø 99 57 75 75 O. Nørstebø & Sønn olev@norstebo.no .....................................................47 63 67 65 Røisland Hytteutleie og camping www.uvdal-roisland.no.....................47 60 83 82 Tore Vrenne 41 68 90 21 Fjelltomter.no www.fjelltomter.no..................................................................48 00 48 02 Tor Heggelien 91 58 05 61 Uvdalsfjell bjorg@uvdalsfjell.no......................................................................92 29 97 74 Uvdal Bygg og Hytteomsetning uvdalbyg@online.no.............................90 95 46 00 Uvdal Snekkerbedrift largn@online.no.......................................................41 69 03 95 Uvdal Snekker & Maskin gunleik@live.no.................................................32 74 32 90 Uvdal Vakt- og Hytteservice vakta@uvdal.com........................................90 91 10 33 Vilhelm Håvardsrud vilhelm@havardsrud.no..............................................97 06 98 10 HYTTEUTLEIE Camp Uvdal E-post:aud@campuvdal.no........................................................32 74 31 08 Dozerdrift 41 56 84 90 Fjordgløtt Camping & Hyttesenter 97 15 96 53 Hardangervidda Opplevelser Anne.kpn@outlook.com.............................95 10 37 77 Håvardsrud Rakørret. vilhelm@havardsrud.no...........................................97 06 98 10 Imingfjell Turistheim imingfjell@start.no....................................................97 66 56 36 Røisland Hytteutleie og camping. www.uvdal-roisland.no....................47 60 83 82 Ole Morten Simensen. post@tmsimensen.no............................................90 50 41 58 Uvdal Bygg og Hytteomsetning, uvdalbyg@online.no...........................90 95 46 00 Uvdal Snekker & Maskin gunleik@live.no.................................................32 74 32 90 Vasstulan 1100 jorun@vasstulan.no.............................................................48 29 78 53 Øvre Numedal Fjellstyre www.numedal.net/fjellstyre/...............................99 10 97 20 Øygardsgrend Utvikling www.fjellhandel.no.............................................92 45 20 04 INDUSTRI Uvdal Maskinfabrikk AS firmapost@umf.no.............................................32 74 25 10 Nore Plast AS Gvammen...............................................................................92 26 51 71 QF Technologies 40 47 09 84 INFORMASJON / KOMMUNIKASJON Da Vinci Reklameartikler, skilt, bildekor...........................................................90 63 16 19 Nore og Uvdal Næringsselskap, Turistkontor. post@uvdal.no...............32 74 13 90 Reklamemakeriet, Rødberg. Leverer alt innen trykk og reklame..................95 07 77 75 INTERIØR Rødberg Bøker & Gaver ingerlas@gmail.com..........................................32 74 14 65 Kirkebygda Produkter, Rødberg. ...............................................................40 17 07 07 Malia Rødberg, rodberg@malia.no ..............................................................32 74 10 00 Vasstulan 1100 jorun@vasstulan.no.............................................................48 29 78 53 KJØKKENUTSTYR Coop Marked Kirkebygden Uvdal.............................................................32 74 30 84 Malia Rødberg 32 74 10 00 Rødberg Bøker & Gaver ingerlas@gmail.com..........................................32 74 14 65

Viktig informasjon fra Nore og Uvdal kommune

RENOVASJONSKALENDER 2023

Denne kalenderen viser når matavfall, papir, plast og restavfall blir hentet hos deg.

Du kan også laste ned appen «Min renovasjon».

På hentedagen må avfallsbeholderne stå med håndtaket vendt ut, maks. 10 meter fra veien.

HUSK: Om vinteren må det måkes og strøes foran avfallsbeholderne, ellers blir de ikke tømt. Fastfrosne avfallsbeholdere blir heller ikke tømt.

Usikker på hvordan du skal sortere? Gå inn påsortere.no

Renovatør: Bekkeseth AS Tlf.: 951 37 873

Nore og Uvdal kommune Tlf: 31 02 40 00 www.nore-og-uvdal.kommune.no

RETURKARTONGLOTTERIET

Alle kan delta, privatpersoner, skoler, barnehager, idrettslag eller organisasjoner. Skyll drikkekartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne. Legg kartongen i papiravfallsbeholderen (uten pose).

Grønt Punkt Norge deler ut 120 premier på 10.000 kroner og 4 premier på 100.000 kroner i året.

Restavfall

Ting som består av ulike materialer (leker, redskaper o.l.), papp og papir som er tilgriset av matrester, julepapir, bleier, keramikk, porselen, isopor, aske (avkjølt). Bruk vanlige handleposer til restavfall og knyt dem igjen.

Det SKAL IKKE benyttes

søppelsekker i beholderen.

Matavfall/organisk avfall

Frukt, grønnsaker, brød, kaker, ost, eggeskall, ris, pasta, kjøtt, fisk, teog kaffegrut, servietter, tørkepapir.

Bruk utdelte bioposer til matavfall. Er du tom for poser, knyt en tom pose på avfallsbeholderen, så får du en ny rull. Snus, potteplanter, mat med emballasje, jordmasser, tyggegummi ER IKKE MATAVFALL.

Papir, aviser, blader, pappemballasje som eggkartonger, pizzaesker o.l. Drikkekartonger som har inneholdt f.eks. melk, juice, saus, o.l. Det SKAL IKKE benyttes

Se informasjon om Returkartonglotteriet på baksiden. Papir og papp

søppelsekker i beholderen.

Plastemballasje

Flasker, kanner og bokser av plast, plastfolie og plastposer. Emballasjen må være tom, tørr og rengjort.

Bruk utdelte plastsekker.

Sekken knytes igjen og henges på kroken på papiravfallsbeholderen på hentedagen. Er du tom for sekker, knyt en tom sekk på avfallsbeholderen, så får du ny rull.

Dette henter vi hos deg: Alt annet avfall må du levere selv til Nore og Uvdal Miljøstasjon i Uvdal, eller et av returpunktene (se baksiden).

Har du spørsmål om renovasjon, kontakt: ØJLIM M ERKET 2041 Try k kas 5660

Returpunkter:

Dette leverer du selv til returpunkt:

Fjellhandelen v/BjerkeflåtaUvdal

Coop Marked KirkebygdenUvdal

P-plassen Kiwi Rødberg Joker Egedahls DagligvareNorefjord Joker Tunhovd Dagligvare Øygardsgrend Dagligvare Nore og Uvdal MiljøstasjonUvdal Elon Rødberg (når butikken er åpen)

• Ubrukte medisiner leveres til apoteket.

• Eksplosivt avfall leveres tilbake til produsent/importør/forhandler.

• Ammunisjon leveres til politiet.

• Brukte batterier kan leveres alle steder du får kjøpt dem.

GLASS OG METALLBOKSER

Leveres til returpunkt eller til Nore og Uvdal Miljøstasjon

NB! Det er ikke nødvendig å sortere klart og farget glass.

Metallbokser må være tømt.

BRUKTE KLÆR OG SKO

Leveres til returpunkt. Dette leverer vi til Frelsesarmeen.

NB! Klærne må være hele og rene og pakkes i poser/sekker.

«MIN RENOVASJON»

SPESIALAVFALL Dette gjelder kjemikalier, maling/lakk, lim, spraybokser, plantevernmidler, oppladbare batterier og batterier med kvikksølvinnhold, lyspærer/lysstoffrør.

Tomme malingsspann i metall er ikke spesialavfall, men jernskrap. Tomme malingsspann i plast, er restavfall. Alt av bilprodukter (batterier, spillolje ol.) skal leveres til Nore og Uvdal Miljøstasjon.

Med appen «Min Renovasjon» får du oversikt over hentedagene dine og varsler på mobilen før vi henter avfallet hos deg. Dette gjelder for bygderenovasjon. I appen finner du også sorteringsinformasjon. I tillegg kan du finne

åpningstider og kart til gjenvinningsstasjonen eller andre oppsamlingsenheter.

EL-RETUR Alt av elektriske apparater, husholdningsapparater og småelektrisk kan leveres bak Elon på Rødberg, i butikkens åpningstid. www.elon.no

NORE OG UVDAL MILJØSTASJON

Vestsidevegen 1104, 3632 Uvdal

Åpningstider på miljøstasjonen:

i kalenderen).

1 Last ned appen «Min Renovasjon» gratis fra Google Play (for Android) eller App Store (for iPhone).

Tirsdag kl. 10.0015.00.

Torsdag kl. 14.0019.00

Siste lørdag i måneden kl. 1014 (avmerket med

Stengt julaften, påskeaften, pinseaften, nyttårsaften og helligdager

På ryddedager i Uvdal og Tunhovd leveres avfallet gratis. Datoene er avmerket i kalenderen. Dette gjelder kun fra hytter og private husholdninger, ikke næringsavfall eller større mengder byggog rivningsavfall. Avfallet må sorteres.

Miljøstasjonen i Nore og Uvdal driftes av Numedal Produksjon. På miljøstasjonen kan alle typer avfall leveres. Avfall som privatpersoner kan levere gratis må være sortert. Dette gjelder: Papp, papir, glass og metallbokser, spesialavfall, alt elektrisk utstyr, husholdningsmaskiner, metaller, spillolje, dekk uten felg, metallskrap og gamle maskiner, kvist og hageavfall. Alt annet avfall må det betales for. Pris 2023: Levering med henger 169,pr levering. Prisen er inkludert merverdiavgift.

Numedal Produksjon: Telefon: 909 89 540 • E-post: anders@nupro.no

2 Når du tar appen i bruk må du velge hvilken kommune du tilhører. Deretter registrerer du adressen din eller gårdsog bruksnummer.

3

Tømmekalenderen viser hva slags avfall som hentes hvilke dager på din adresse. Her kan du aktivere varsling, slik at du får beskjed på mobilen før vi henter avfallet hos deg. Varslingen er gratis.

For næringsdrivende/bedrifter gjelder egne regler. Forbehold om endringer. Kun betaling med kort ved levering.

27 KONSULENTTJENESTER Heggelien Oppmåling terje@vidda.no........................................................90 75 08 61 Nore Bygg kgb@norebygg.no.........................................................................95 74 45 34 Nore og Uvdal Næringsselskap Bedriftsveiledning.................................32 74 13 90 Numedalsseminaret Spesialpedagog. www.numedalsseminaret.no..........98 02 23 44 Buskerud Næringshage Konsulenter innen næringsutvikling....................32 74 33 33 KONTOR / ETAT Viken Tilsynsutvalg 90 71 60 28 Hardangervidda Villreinutval 90 65 15 04 Den norske kirke kirkekontoret@nore.kirken.no..........................................32 74 25 90 NAV Numedal 55 55 33 33 Nore og Uvdal Lensmannskontor 32 74 25 70 Skatt Sør 80 08 00 00 KRAFTLEVERANDØR / NETTLEVERANDØR Nore Energi AS, Rødberg. firmapost@nore-energi.no..................................32 74 50 60 Uvdal Kraftforsyning SA post@uvdalkraft.no............................................32 74 50 00 KUNST OG HÅNDVERK Anita Eriksen Sølvsmed. anita.e3629@gmail.com.........................................95 80 53 41 Astritrollet Uvdal.............................................................................................99 73 86 70 Bjørg's Systue Bunadsøm Rødberg..............................................................90 51 30 21 FjellSmak Uvdal. britauvdal@outlook.com......................................................48 18 19 72 Gunn's Vevprodukter, Søre Nørstebø. Salg av garn...................................90 87 38 63 Kirkebygda Produkter, Rødberg. Uvdalsrosa, systue.................................40 17 07 07 Nore Laft post@norelaft.no.............................................................................91 35 23 13 Numedal Produksjon Rødberg...................................................................40 69 47 05 Gro Kollandsrud Kunsthåndverker/sølvsmed...............................................97 53 82 93 Stoffstugu Bunadsenteret i Numedal. Norevegen 1400, 3629 Nore................97 12 98 35 Uvdalsstugu 48 04 66 40 Uvdal Snekkerverksted Innredning på mål................................................32 74 30 51 KLÆR / SKO Sport1 Rødberg 32 74 51 00 D UNIKE! Rødberg. www.d-unike.no...............................................................91 39 32 96 Malia Rødberg Arbeidsklær...........................................................................32 74 10 00 Lykkebua klær og smykker Rødberg. bjorgsystue@gmail.com................47 94 87 97 LEGE Nore og Uvdal legekontor 31 02 48 00 LEIEKJØRING / SNØSCOOTERTRANSPORT Se side 13 LOKALPRODUSERT MAT FjellSmak Uvdal. britauvdal@outlook.com......................................................48 18 19 72 Hardangervidda Opplevelser Anne.kpn@outlook.com.............................95 10 37 77 Håvardsrud Rakørret vilhelm@havardsrud.no............................................97 06 98 10 Kirkebygda Produkter Rødberg. ................................................................40 17 07 07 Uvdalsbonden www.uvdalsbonden.no...........................................................40 63 44 49 Uvdalsleiven Tradisjonsbakst www.uvdalsleiven.no................................91 86 69 37 Vasstulan 1100 jorun@vasstulan.no.............................................................48 29 78 53 LÅSESMED Olsen lås og nøkkel Tunhovd......................................................................92 86 32 96 MASKINENTREPRENØR / LEVERING AV MASSE / BETONG Bekkeseth Bygg & Hytteservice 98 45 76 20 Bergstøl Pukkverk og sandtak. tore@norebygg.no.................................99 26 79 20 Dozerdrift 32 74 12 95 Gunnar Videsjorden 95 17 54 33 Hans Dagsvind Graving og Transport............................................................41 69 04 16 Håkon Lian 47 84 14 85 Morten Nørstebø. mortnors@start.no..........................................................41 63 32 06 Nore Bygg kgb@norebygg.no.........................................................................95 74 45 34 Numedal Betong ore@norebygg.no.............................................................99 26 79 20 Numedal Graving og Transport AS www.nugt.no.................................92 45 20 04 Numedal Maskin og transport 90 78 38 68 Numedal Pukk & Steinproduksjon 41 56 84 90 Odd Bergan 94 19 42 09 Oddbjørn Nørstebø Graving, transport........................................................99 57 75 75 O. Nørstebø & Sønn olev@norstebo.no .....................................................47 63 67 65 Olav Vikan Graving og Transport 99 55 66 99 Rolf Levorsen rolflev@gmail.com..................................................................99 26 29 82 Tor Heggelien AS 91 58 05 61 Uvdal Masser og utleie jobru@online.no...................................................95 13 78 74 Aas Transport post@aas-transport.no...........................................................97 72 72 00 MASKINUTLEIE Jan Gunnar Solberg 91 31 44 56 Maks Drift AS Utleie av utstyr. post@maksdrift.no........................................48 48 19 91 Numedal Maskinutleie AS www.numedalmaskinutleie.no........................98 24 40 00 Uvdal Masser og utleie jobru@online.no ........................................95 13 78 74 MURER / FLISLEGGER / BETONGSKJÆRING Atle Redalen Murer .....................................................................95 85 71 79 Lars-Ole Svendsen Murer/flislegger............................................................99 59 79 92 Leif Roar Solberg leifroar.solberg@gmail.com............................................41 60 02 40 Nore Bygg kgb@norebygg.no.........................................................................95 74 45 34 Fjelltomter.no www.fjelltomter.no..................................................................48 00 48 02 Uvdal Betongsaging post@uvdalbetongsaging.no......................................95 08 02 02 Uvdal Bygg og Hytteomsetning uvdalbyg@online.no.............................41 61 04 16 Uvdal Snekkerbedrift largn@online.no.......................................................41 69 03 95 Uvdal Vakt- og Hytteservice 90 91 10 33 OPPLEVELSER OG AKTIVITETER Camp Uvdal (Aktivitetspark) www.campuvdal.no...........................................97 79 07 90 Dagali Opplevelser 32 09 38 20 Epic Boardshop, Uvdal Skisenter..................................................................93 04 75 81 Ferdamann AS 48 09 02 33 Frognerhagen gård post@frognerhagen.no.................................................46 85 45 86 Hardangervidda Opplevelser Anne.kpn@outlook.com.............................95 10 37 77 Håvardsrud Rakørret vilhelm@havardsrud.no............................................97 06 98 10 Langedrag Naturpark www.langedrag.no...................................................32 74 25 50 Serious Fun www.seriousfun.no.....................................................................40 00 57 86 Sevletunet Gjestegård www.sevletunet.no.................................................97 66 56 38 StallNumedal-Agro Numedal Ridning.www.stallnumedal.net................41 64 04 16 Torsetlia Fjellstue og hyttegrend www.torsetlia.no................................32 74 36 81 Turistkontoret www.uvdal.no.........................................................................32 74 13 90 Uvdal Skisenter 32 74 37 95 Øvre Numedal Fjellstyre Jakt, fiske. www.numedal.net/fjellstyre/..............99 10 97 20 Øygardsgrend Utvikling, www.fjellhandel.no ...........................................92 45 20 04 OPPMÅLING Heggelien Oppmåling terje@vidda.no........................................................90 75 08 61 OVERNATTING Bjerkeflåta Camping 32 74 36 04 Fjordgløtt Camping & Hyttesenter 97 15 96 53 Heinseter AS, Hardangervidda.khbrekke@online.no.....................................90 66 50 41 Imingfjell Turistheim imingfjell@start.no....................................................97 66 56 36 Jønndalen Høyfjellseter Selvhushold.........................................................90 17 89 21 Langedrag Naturpark www.langedrag.no...................................................32 74 25 50 Mårbu Seter og fjellstue 48 24 31 65 Mårbu Turisthytte 90 11 80 56 Norefjord Camping 90 67 51 12 Persgård Camping 90 13 92 66 Rødberg Hotell www.rodberg.no..................................................................32 74 16 40 Røisland Hytteutleie og camping www.uvdal-roisland.no.....................47 60 83 82 Røysgård Camping og hytteutleie 32 74 36 24 Sevletunet Gjestegård 97 66 56 38 Torsetlia Fjellstue og hyttegrend www.torsetlia.no................................32 74 36 81 Uvdal Bygg og Hytteomsetning, uvdalbyg@online.no...........................90 95 46 00 Uvdal Høyfjell- og Hyttesenter 32 74 37 73 Uvdal Skisenter 32 74 37 95 Uvdal Gjestegård Overnatting/servering. gunvorthorsrud@gmail.com.........47 67 31 05 Vasstulan 1100 jorun@vasstulan.no............................................................48 29 78 53 Øygardsgrend Utvikling www.fjellhandel.no ............................................92 45 20 04 POST I BUTIKK Coop Marked Kirkebygden. Uvdal............................................................32 74 30 84 Joker Egedahl's Daglivare Norefjord. joker.egedahl@joker.no................32 74 51 52 Rødberg Bøker & Gaver ingerlas@gmail.com..........................................32 74 14 65 REGNSKAPSBYRÅ/REVISJON Revisorkollegiet AS avd. Uvdal asgeir@revisorkollegiet.no....................95 81 41 01 Uvdal Regnskapsservice post@urs.no......................................................32 74 39 10 Wærp Regnskap. www.waerp-regnskap.no.................................................32 74 14 30 RENOVASJON/ CONTAINERUTLEIE / SEPTIKTØMMING Bekkeseth AS www.bekkeseth.no..................................................................95 13 78 73
28 RØRLEGGER B.R.A. Rør AS ovjensen@online.no...............................................................92 01 23 22 Numedal Rør, Uvdal. rrpun@online.no..........................................................91 53 64 80 Rørlegger Ove P. Helgesplass. oveh-p@online.no..................................99 27 75 75 Rørsenteret Rødberg www.rorsenteretrodberg.no.....................................32 74 12 75 Uvdal VVS AS 90 09 22 24 SERVERING/CATERING/TAKE-AWAY Camp Uvdal www.campuvdal.no....................................................................97 79 07 90 Heinseter AS, Hardangervidda.khbrekke@online.no.....................................90 66 50 41 Imingfjell Turistheim imingfjell@start.no....................................................97 66 56 36 Kirkebygda Produkter Rødberg. Catering...................................................40 17 07 07 Langedrag Naturpark www.langedrag.no...................................................32 74 25 50 Mårbu Seter og fjellstue 48 24 31 65 Mårbu Turisthytte 90 11 80 56 Nye Risan's eftf. Bakeri og kafe nyerisanseftf@hotmail.com.................32 74 13 18 Rødberg Hotell www.rodberg.no..................................................................32 74 16 40 Rødberg Veiservice bensinstasjon..............................................................32 74 11 96 Sevletunet Gjestegård www.sevletunet.no.................................................97 66 56 38 Torsetlia Fjellstue og hyttegrend www.torsetlia.no................................32 74 36 81 Uvdal Skisenter 32 74 37 95 Vasstulan 1100 Kafe/Catering/Take-away. jorun@vasstulan.no....................48 29 78 53 Øygardsgrend Utvikling. www.fjellhandel.no ...........................................92 45 20 04 SERVICETJENESTER 24T Bilredning VIKING-NAF-FALKEN ...........................................................90 13 11 00 Bekkeseth Bygg & Hytteservice trefelling, hogst...................................98 45 76 20 Fjellservice Uvdal vilhelm@havardsrud.no...................................................97 06 98 00 HN Byggservice AS 40 08 12 09 Lassegård Import plasseg@hotmail.com.....................................................91 84 97 40 Nore Hytteservice numedal30@hotmail.com...............................................97 09 34 71 Numedal Installasjon Rødberg. www.numedal-installasjon.no .................32 74 14 90 Numedal Produksjon AS Rødberg. post@nupro.no.................................32 74 60 60 Numedal Vaktmesterservice 95 02 89 19 Numedal Vinterservice Uvdal.....................................................................90 78 38 68 Tore Kravik Rydding av skog og kratt, måking av hyttetak/andre tak..............93 43 44 98 Uvdal El-Service, Kirketeig håndverksenter. post@uvdal-elservice.no.........90 99 30 30 Uvdal Masser og utleie jobru@online.no ........................................95 13 78 74 Uvdal Vakt- og Hytteservice 90 91 10 33 Vilhelm Håvardsrud vilhelm@havardsrud.no..............................................97 06 98 10 Øygardsgrend Utvikling. www.fjellhandel.no ...........................................92 45 20 04 SNEKKER / TØMRER Bekkeseth Bygg & Hytteservice 98 45 76 20 Espen Rennehvammen Tømrer.................................................................91 69 48 52 Fjell-Laft AS jonbrun@online.no.....................................................................95 17 54 29 Fridtjof Undebakke Tømrermester...............................................................99 57 70 70 Frognerhagen gård post@frognerhagen.no.................................................46 85 45 86 HN Byggservice AS 40 08 12 09 Jan Gunnar Solberg 91 31 44 56 Jønndalen Håndlaft handlaft@gmail.com ...................................................92 42 65 17 Leif Herbrand Halstensgård 97 56 55 63 Leif Roar Solberg leifroar.solberg@gmail.com............................................41 60 02 40 Nore Bygg kgb@norebygg.no.........................................................................95 74 45 34 Nore Laft Lafting av hytter og hus. post@norelaft.no......................................91 35 23 13 Oddbjørn Nørstebø Hytter, tilbygg...............................................................99 57 75 75 Ole Christian Haga 90 60 98 52 Ole Gunnar Lislelid 91 74 32 55 Roy Arne Lislelid 41 60 02 36 Tore Vrenne 41 68 90 21 Tresmia Knut Undebakke, Uvdal.......................................................................97 14 81 23 Fjelltomter.no www.fjelltomter.no..................................................................48 00 48 02 Uvdal Byggarbeid 46 95 37 70 Uvdal Bygg og Hytteomsetning, uvdalbyg@online.no...........................90 95 46 00 Uvdal Snekkerbedrift largn@online.no.......................................................41 69 03 95 Uvdal Snekkerservice 40 08 12 09 Uvdal Snekkerverksted Møbler/innredning................................................32 74 30 51 Uvdal Vakt- og Hytteservice 90 91 10 33 Vidar Bergan Byggmester..............................................................................32 74 33 26 Vidda Bygg post@vidda.no.............................................................................90 50 41 58 SPORTSUTSTYR Epic Boardshop, Uvdal Skisenter..................................................................93 04 75 81 Sport1 Rødberg 32 74 51 00 TAKSTMANN / EIENDOMSRÅDGIVNING Numedal takst www.numedaltakst.no...........................................................96 90 88 93 TANNLEGE Rødberg Tannklinikk 32 74 35 90 TAXI / TURBUSS Nore og Uvdal Taxisentral 32 74 16 16 Julius Grøtjorden Taxi, maxitaxi og turvogn.................................................90 02 07 25 Bjørg Hvaale Taxi............................................................................................32 74 51 44 Hans Rudi Taxi................................................................................................91 54 40 14 Bjørg Solberg Jensen Turbuss...................................................................32 74 14 84 Ragnar Strømmen Turbuss.........................................................................32 74 52 14 TELEKOMMUNIKASJON / NETTVERK Teleinstallatør Terje Sønstebø 91 67 44 03 Nore Energi AS, Rødberg. Numedal fiber.....................................................32 74 50 60 Numedal Installasjon, Rødberg. post@numedal-installasjon.no................32 74 14 90 Uvdal El-Service, Kirketeig håndverksenter. geir@uvdal-elservice.no..........90 99 30 30 Uvdal Kraftforsyning SA Numedal fiber....................................................32 74 50 00 TRANSPORT Aas Transport post@aas-transport.no...........................................................97 72 72 00 Brødrene Halland transport 48 19 54 08 Gunnar Videsjorden 95 17 54 33 Harald Løitegård 94 19 52 75 Nore og Uvdal Kranservice ronny.andersen@online.no...........................92 45 20 04 Numedal Graving og Transport AS www.nugt.no.................................92 45 20 04 O. Nørstebø & Sønn olev@norstebo.no......................................................47 63 67 65 Ragnar Strømmen Transport 32 74 52 14 Uvdal Masser og utleie jobru@online.no...................................................95 13 78 74 TURISTKONTOR Nore og Uvdal Næringsselskap Rødberg. www.uvdal.no.......................32 74 13 90 TREVARE / JERNVARE / MALING / HYTTEUTSTYR Haguia Uvdal 32 74 32 90 Malia Rødberg Jernvare, maling...................................................................32 74 10 00 XL Bygg Uvdal Trelast, post@uvdal-trelast.no...........................................32 74 31 00 TØMMERHOGST Numedal Skogsdrift AS sguteru@online.no..............................................91 32 66 25 VED Fjellservice Uvdal vilhelm@havardsrud.no...................................................97 06 98 00 Fjelltomter.no 48 00 48 02 Frognerhagen gård post@frognerhagen.no.................................................46 85 45 86 Lars Inge Sønsterud Uvdal.........................................................................99 55 92 50 Nore Hytteservice. numedal30@hotmail.com..............................................97 09 34 71 Numedal Produksjon Rødberg...................................................................40 69 47 05 Numedal Vinterservice Uvdal.....................................................................90 78 38 68 Oddbjørn Nørstebø 99 57 75 75 Olav Thoen 99 29 79 45 Tor Heggelien AS 91 58 05 61 Vasstulan 1100 48 29 78 53 XL Bygg Uvdal Trelast post@uvdal-trelast.no............................................32 74 31 00 Øygardsgrend Dagligvare narbutikken.oygardsgrend@narbutikken.no....32 74 41 60 VETERINÆR Veterinær i øvre Numedal Rødberg, telefontid 08.00-10.00.....................32 74 51 50 ANNEN VIRKSOMHET Lassegård Import plasseg@hotmail.com.....................................................91 84 97 40 Nore og Uvdal Næringspark Utleie av kontor/møterom www.nun.no......32 74 39 00 Numedals-Laugens Brugseierforening. Settefisk................................32 74 28 59 Numedal Produksjon Rødberg. Strikkeprodukter.......................................40 69 47 05 Numedalsseminaret Spesialpedagog. www.numedalsseminaret.no..........98 02 23 44 Ole Petter Teigen Manuell tømmerhogst......................................................97 54 07 99 Spiten Synsam, optiker på Bergtun. arne.spiten@synsam.no.......................32 73 17 48 Sport1 Rødberg Våpenforhandler. ...............................................................32 74 51 00 Tore Kravik Manuell tømmerhogst, beitepussing............................................93 43 44 98 Uvdal Masser og utleie Lagerutleie.jobru@online.no................................95 13 78 74 Uvdal Regnskapsservice Bistand eierskifte landbrukseiendom.................32 74 39 10 Uvdal Utvikling Byggentreprenør ..................................................................99 55 88 88 Vidda Ressurs post@vidda.no......................................................................32 74 33 10 Vinmonopolet Rødberg 23 97 41 20 Øvre Numedal mynt og frimerkeklubb plasseg@hotmail.com............91 84 97 40

Søknad om scooterløyve

I 2023 vil de aller fleste flerårige scooterløyver gå ut. Det er forventet å komme inn mange søknader og kommunen ønsker derfor å oppfordre alle søkere til å søke tidligst mulig for å sikre seg løyver før vinteren 2023/2024.

Oppfordrer til å utsette transporten

På bakgrunn av kvalitetsnormen for villrein for Hardangervidda, som viser at reinsdyr har svært lav kondisjon, har det de siste par årene vært gjennomført en dugnad for å begrense ferdsel inn i villreinens leveområder. I Nore og Uvdal står reinen normalt på vinterbeite fra november/desember til rundt mars. Viken tilsynsutvalg og Nore og Uvdal kommune ønsker å delta i denne dugnaden og har derfor vedtatt i utvalgene at motorisert ferdsel bør begrenses, særlig i perioden januar ­ februar som er to spesielt harde vintermåneder hvor det er dårlig tilgang på beite og reinen har et ekstra behov for å spare på de ressursene de har bygd opp i løpet av sommeren.

Vi oppfordrer derfor alle som har løyve i dag til å utsette transport til våren hvis mulig. Dette gjelder spesielt for alle som har løyve i selve nasjonalparken, men også de som har løyve på Imingfjell og Lufsjå. Hvis behovet derimot er der oppfordrer vi til at løyvehaver planlegger turen nøye og eventuelt kontakter forvaltningsorganet for å undersøke om det oppholder seg rein i området for planlagt transport.

Vi takker så mye på forhånd og håper flere vil være med på dugnaden.

Med vennlig hilsen Viken Tilsynsutvalg og Nore og Uvdal Motorferdselutvalg.

LEIEKJØRERE NORE OG UVDAL

Leiekjørere har løyve for transport i hele kommunen, men skal fortrinnsvis kjøre i eget kjerneområde.

Leietransport omfatter:

Eivind KurverudKleivstul, Åsbøseterdalen, Breiset, Nore.48 14 53 08

Lars HaugenKleivstul, Åsbøseterdalen, Breiset, Nore.41 68 23 67

Ole Erik HallandKleivstul, Åsbøseterdalen, Breiset.95 26 16 90

Jonny MyrannNore97 09 34 71

Tore / Kåre Gunnar BergstølNore,Verjedalen95 74 45 34

Anne Guri RustgårdRoe41 32 57 67

Nils­Leif BekkesethRoe91 36 73 25

Ole LevorsenTunhovd91 31 69 12

Joker TunhovdTunhovd – Rødungen ­ Pålsbu92 21 88 31

Jørn Vidar LindborgTunhovd, Rødungen, Pålsbu90 68 96 01

Tor Egil RotegårdTunhovd, Rødungen, Pålsbu92 81 32 62

Ole Bjørnar BølvikenØygardsgrend ­ Tunhovd ­ Omegn41 55 84 05

Kjell Terje LøverØygardsgrend ­ Tunhovd ­ Omegn47 28 62 55

• Transport mellom bilvei og hytte (det er ikke stilt krav om avstand mellom bilveg og hytte eller hva slags type transport det gjelder).

• Tilsyn med privat hytte på oppdrag fra eieren.

• Transport for massemedia på reportasjeoppdrag.

• Transport av funksjonshemmede som har eget kjøreløyve fra motorferdselsutvalget.

• Transport av ved.

•Andre transportoppdrag når oppdragsgiver har eget kjøreløyve fra motorferdselsutvalget.

29
Robin Førsund Bekkeseth Borgegrend98 45 76 20 Vasstulan høyfjellsenterDagalifjell90 95 46 00 Fjellservice Uvdal ASDagalifjell og omegn97 06 98 00 Nils Helge TuftoImingfjell, Haugåsen, Brandsgardlia97 66 56 36 Han Wilhelm RoImingfjell, Haugåsen,Brandsgardlia90 51 47 65
NavnKjerneområdeTelefon
Gunnar E. VidesjordenJønndalen, Tøddøldalen.95 17 54 33
Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk

Ny butikk i gamle lokaler

Butikken ligger midt i Rødberg sentrum med en tradisjonell butikkfasade og store vinduer mot gata. Her har det vært manufakturforretning i over 80 år.

– Det skal fortsatt være klesbutikk i lokalene, men med et helt nytt konsept og andre merker. Målgruppen vil være dame og herre fra 25/30 år +. Her skal man finne noe for enhver smak og lommebok, sier Eilen Johannessen. Hun er opprinnelig fra Krokstadelva, men har slekt i Uvdal. Da moren overtok en gård i Uvdal etter sin onkel, begynte Eilen å komme på besøk i helgene. På fest traff hun Espen og livet tok en ny vending. Det ble flytting til Uvdal i 2019. Sammen driver de Espens gård, Haugan Gård, øverst i Uvdal og har en sønn på ett år.

Innvendig skal hele lokalet pusses opp. Nytt gulv skal legges, veggene males og det skal settes inn ny butikkinnredning. Da er det praktisk å ha en samboer som er snekker. Vi spør om det ikke er skummelt å starte butikk i disse tider, med blant annet høye strømpriser. – Jeg forstår at du spør, men ettersom butikken skal pusses opp har jeg mulighet til å gjøre noen tiltak som er strømbesparende. Man kan jo ikke bare sitte å vente på bedre tider heller. Men jeg tenker å bygge opp bedriften sakte, slik at jeg har kontroll, presiserer hun.

Eilen har jobbet i klesbutikker tidligere, blant annet som butikksjef i Stormberg, og har 5­6 års ledererfaring. Planen er å jobbe hundre prosent selv, men ha en eller to ekstrahjelper ved behov. Hun har søkt om etablererstipend og tilskudd/lån fra næringsfondet.

– Kvinner under 35 år skal prioriteres, så jeg tror det bør være gode muligheter, sier Eilen. Hun beskriver seg selv som arbeidsom, engasjert og positiv, med stort pågangsmot.

– Jeg vil at folk skal få en god opplevelse når de kommer inn i butikken min. Det skal ikke være noe kjøpepress, men en avslappet atmosfære. Man skal kunne ta en kaffekopp og kanskje slå av en prat. Det behøves jo flere møteplasser. Jeg er opptatt av at Rødberg skal være et trivelig handelssentrum. Det er fint med en handlegate som et alternativ til alle kjøpesentrene. Rødberg sentrum får jo en ansiktsløftning nå, og kanskje det vil inspirere flere av butikkene til å tenke litt nytt.

Butikkens navn blir D UNIKE! Åpningsdato er ikke fastsatt, men hun antyder midten av februar. Eilen skal også opprette nettbutikk, slik at du kan bestille på forhånd og hente i butikken eller få varer tilsendt i posten. På sikt vil hun også selge egne gårdsprodukter i butikken, skinnfeller og garn fra egne sauer. Det kan også hende det dukker opp produkter fra andre lokale produsenter.

30
TEKST OG FOTO: Bjørg Anita Jensen

Eilen Johannessen (30) åpner klesbutikk i Rødberg sentrum. Drømmen er å skape sin egen unike butikk.

Uvdal Snekkerverksted produserer innredninger til kjøkken, bad og garderobe. Da blir det en del avkapp, som tidligere ble kastet, inntil det dukket opp en tanke om hva disse bitene kunne brukes til.

Rester blir leketøy

Avkappet har geometriske former og det inspirerte til å lage sett med byggeklosser. Bitene pusses, slik at de ikke lenger har noen skarpe kanter og er behagelige å ta på for små barnehender. De er naturlige og solide, og passer utmerket til sitt nye formål. Materialet som brukes er helt ufarlig og tåler fukt. En fin måte å utnytte ressursene på, og redusere mengden avfall.

Rødberg barnehage har fått teste byggeklossene, og ser at barna får brukt fantasien. Klossene kan settes sammen i utallige kombinasjoner. Nettbutikk er under etablering og byggeklossene vi være mulig å bestille der. Mer informasjon om byggeklossene finner du på: Byggeklosser ­ Uvdal Snekkerverksted (usnv.no)

32
FOTO: Monja Persen, Akari

Bygger ny butikk i Uvdal

Coop Marked Kirkebygden, i Uvdal, blir revet og skal gjenoppstå som Coop Prix butikk i større nybygde lokaler.

–Vi hadde egentlig tenkt å bygge på den eksisterende butikken, og bare rive den eldste delen, forteller prosjektleder Stein Gunnar Moe, i Coop Øst. Men viste seg at det ville bli dyrere å oppfylle kravene til blant annet takvinkel, ved å bygge på. Da tegnet vi like godt et helt nytt bygg. Som vist på tegningen blir nesten hele taket dekket av solcellepanel. Et valg vi har gjort både av energi­ og miljøhensyn.

–Parkeringsplassen blir betydelig større og vi ønsker å sette opp ladestasjoner for el­biler. Vi har en søknad inne hos Nore og Uvdal kommune om næringstilskudd til dette og håper på et positivt svar. Ladestasjonene kan brukes både av butikkens

kunder, folk på gjennomreise og kanskje til og med føre til økt bruk av Herredshuset som ligger like ved butikken.

Hovedentreprenør er BN Bygg fra Veggli, som var den nærmeste som kunne ta på seg et prosjekt av denne størrelsen. De benytter også lokale underleverandører. –Vi ville benytte lokal kunnskap og lokale ressurser. Totalpris for bygget er beregnet til rundt 30 millioner. En stor satsing, men det er hyggelig å kunne gjøre noe ute i distriktene. Vi gleder oss til vi kan åpne den nye butikken, sier Moe.

–Vi har fokus på å lage en butikk tilpasset nærmiljøet. Med Coop Prix får bygda en

større butikk, med bedre vareutvalg og lavere priser. Prosjektlederen tør ikke si når butikken vil være ferdig. –Vi må se an hvordan vinteren og våren går.

Daglig leder Kim Haug skal flytte nordover og har derfor sagt opp jobben. Coop har lyst ut stillingen og det bør være fristende og drive butikk i helt nye lokaler med de fordelene det fører med seg. –Selv om vi nå er så uheldige å miste Kim som har vært hos oss lenge, er vi likevel positive, sier Tommy Moholt i Coop Øst. Vi har fått mange gode søkere og er inne i prosessen med å foreta et valg. Beslutningen tas i løpet av noen uker.

33

Bygge, pusse opp eller ve Her finner du det du trenger

Leverer sand, pukk, veigrus, pussesand.

E-post: tore@norebygg.no

Tlf. 99 26 79 20

Betong til alle typer bygg

E-post: tore@norebygg.no

Tlf. 99 26 79 20

• Brøyting

•Beitepussing og kantklipping

•Infiltrasjon til hus og hytter

•Graving og markberedning utføres med stor eller liten graver

HÅKON LIAN
34
3630 Rødberg Tlf. 32 74 14 85 • Mob. 47 84 14 85

edlikeholde hus eller hytte?

Jønndalen

Lafting gjennom tre generasjoner, generasjonsbåren læring.

BERGET HYTTEFELT

Dagalifjell vest ca. 1000 moh.

Fritt beliggende solrike tomter med god utsikt. Kort vei til alpinsenter.

Harald Åsen Tlf. 4151 1310 E-post: harald@veraldrud.no www.bergetuvdal.net

3632 Uvdal • Tlf. 95 13 78 73 post@bekkeseth.no www.bekkeseth.no

CONTAINERLEIE

kr. 3.099,- inkl. mva

Inkluderer 1000 kg sortert brennbart avfall.

FASTPRISTILBUD*

Gratis container for jernskrap eller eventuelt henting av jernskrap med lastebil og kran. Ta kontakt for mer informasjon.

UTLEIE AV BILTRALLE

med tipp og vinsj fra kr. 499,- inkl. mva. For mer info se vår hjemmeside.

• Renovasjon • Containerutleie

• Septiktømming • Høytrykkspyling

Gjelder kun innenfor Nore og Uvdal kommune. For andre priser se vår hjemmeside

Vi leverer tjenester innenfor bl.a.:

• Boliginstallasjoner

• Hytteinstallasjoner (alle typer)

• Varmestyring, smarthus

• Industri-installasjoner

• El-kontroll iht. NEK405

• Alarminstallasjoner

• Brannvarslingssystemer

• Landbruksinstallasjoner

Numedal Installasjon AS er en elektrobedrift med base på Rødberg. Totalt er vi er 21 ansatte og utfører oppdrag i hele Numedal. Vi stiller opp på befaringer og gir uforpliktende tilbud. Ta kontakt for en hyggelig prat. Sentrum 43, 3630 RØDBERG

32 74 14 90

Vakt: 414 46 950 post@numedal-installasjon.no

Tlf.:
35
Håndlaft ans. Jan Arve Tollefsen, 3632 Uvdal. Tlf. 92 42 65 17. handlaft@gmail.com
*
Følg oss gjerne på Facebook

TØMRER/TREVARER

Din bygningsdesigner - Ute og inne!

3632 UVDAL

FORHANDLER: Vinduer, dører, sprosser, glass m.m

Tlf. 91 74 32 55 - E-post: olisleli@start.no

Byggesøknad og Tegningsgrunnlag Fargeveiledning og valg av Materialer Interiør og Eksteriør

Tlf: 97 58 44 03 / post@rom-for-alt-no www.rom-for-alt.no

UVDAL

ALT AV TØMRERARBEID: Nybygg/tilbygg

Ombygging/renovering

Vedlikehold av hytter og hus Våtrom/bad

Montering av kjøkken

Lars Vidar Henriksen, 3632 Uvdal, Mob. 48 00 48 02 E-post: lv@fjelltomter.no

Salg av ved i sekk eller storsekk

Snekkerarbeid, gulvbelegg og flislegging

Hytteservice og graving

Salg av hyttetomter og oppsatte hytter

www.fjelltomter.no

Vi hjelper også til med planlegging/prosjektering

post@viddabygg.no www.viddabygg.no

Øyvind Brandsgård 416 00 230

Mer enn 30 års erfaring med bygging i fjellet.

KIRKETEIG HÅNDVERKSENTER Uvdalsvegen 1175, 3632 Uvdal –din samarbeidspartner innen bygg
anlegg Tlf. 90 99 30 30 post@uvdal-elservice.no www.uvdalelservice.no Tlf. 32 74 10 50 Ronny: 91 53 64 80 E-post:
Alt innen elektriske installasjoner Elektrisk forretning Numedal Maskin & Transport AS Einar tlf. 90 78 38 68 numedal@maskinogtransport.no NMT MASKINENTREPRENØR 3632 UVDAL
Uvdalsvegen 1175, 3632 Uvdal E-post: hnbyggservice@outlook.com 36
og
rrpun@online.no
post@uvdalshytta.no

Vi lafter det du drømmer om!

Har du en drøm om ei hytte på fjellet eller ved et skogstjern?

Kanskje du drømmer om ei tømmerhytte som samlingspunkt for familien.

Vi kan hjelpe deg med alt fra planlegging til lafting og ferdigstilling av huset eller hytta.

Torun:480 85 477

Ingar: 924 99 024

Knut: 913 52 313

www.norelaft.no

Natten Gård, Tunhovdvegen 581, 3630 Rødberg

Vi tar vare på den eldgamle laftekunsten

Nybygg, tilbygg og rehabilitering. Grunnmurer og støpte gulv

E-post: kgb@norebygg.no - Tlf. 95 74 45 34

Din leverandør av trelast, byggog jernvare, dører og vinduer

Gratis utlån av tilhenger –ferdig opplastet

Hag – ditt hytt

Vi er Sunwind hyttesenter med alle Sunwinds hyttep

ia Uvdal esenter i Uvdal!

Stort utvalg av beis og malingsprodukter fra Jotun, Butinox og Tjæralin

Tlf.: 32 74 31 00 • post@uvdal-trelast.no

gassovner til f

j jer nstyring og alternative energiløsni

•Vi tilbyr reparasjon og enkel montering

og hos oss kan du handle og produkter – det vil si alt fra en av varme, toalett og dusj på nger. Se mer info på sunwind

få hjelp kle hytta .no

ser

sjon. * epara ller r e og/e ic v

allas , W ex r , Air s t v Je e a orhandler i er f V ormasjon. or mer inf t f ak a kont

a g

37
l a d v u a i g a 8 1 8 5 9 6 0 9 o n l a d v u a i g a h @ t s o p : t s o p E U 2 3 6 3 , 4 4 1 1 n e g e v s l a d v U h @ : m a r g a t s n I g o k o o b e c a F b o M 0 9 2 3 4 7 2 3 f l T l a d v
enger
ing
e, eser
Air asjoner
It ella)
t
T ilbud!
t innen kommunen,
•Kom innom for en hygge hytteprat! lig rimæ*Pr VDAL 3632 U en 1144, vdalsveg U vdal.no hagiau W: vdal.no t@hagiau pos E: +47 906 95 818 M: +47 32 74 32 90 T:
r t som t e de ing e og br an hent i k V
e småt e og andr lipper plenk
, snøfr allas , W ella , Cinder ex r på
epar ice/r v iser erv ør g utf illeg
neravCinder t icepar v ser
oriser så aut lla (er og e og Cinder
t t or e t f ak ne kont jer
men t
Vi bygger hytter og hus
ÅPNINGSTIDER: 7-17 (9-14)

Milorg-dokumentene

I 2019 ble det gjort et spennende funn i Nore 1, kraftverket på Rødberg. Det er planlagt rehabilitering, og i en mørk kabelgang under bakkenivå skal kabler mellom kraftverket og transformatorer skiftes. Ved en tilfeldighet oppdages det en papirrull når kablene fjernes.

Dokumentene er svært godt bevarte, sannsynligvis fordi det har vært mørkt og jevn temperatur i kabelgangen. Det viser seg at dette er direktiver til Militærorganisasjonen i Norge (Milorg), og at dokumentene stammer fra 1942.

I april 1940 tok tyske soldater seg inn i kraftverket på Rødberg. På denne tiden var det noen få kraftverk som var helt sentrale for kraftforsyningen på Østlandet. Nore 1 var et av Europas største kraftverk for produksjon til «alminnelig forsyning», og var derfor et viktig strategisk mål for Tyskland. Kraftverket og dammen ble sikret med et eget kompani, og det ble plassert piggtråd rundt bygget og langs hele rørgata. For å hindre sabotasje og luftangrep, ble det satt opp strategiske luftvernstillinger, taket ble malt i kamuflasjemønster og det ble lagt torpedonett i Tunhovd dam. Kamuflasjemønsteret ble synlig igjen i 2021 da taket på kraftverket ble skiftet.

Selv om kraftverket var okkupert av tyskerne, var de avhengige av å beholde de norske ansatte som kunne stå for drift og vedlikehold. Milorg var godt infiltrert blant de disse, og hadde en egen celle. Hovedmålet var å sikre kraftverket fra ødeleggelse.

Direktivene som ble funnet i 2019, er forelagt for historikere og Norsk Hjemmefrontmuseum. Det antas at dokumentene stammer fra Hjemmestyrkene i Distrikt 16.1 (Kongsberg og Numedal), og blir av historiker Tomas Adam beskrevet slik: «Disse dokumenteter har jeg ikke sett før, meget interessant. For ettertiden er det «bra» at ikke alle fulgte instruksen med å brenne arket etter å ha lest. En fornøyelse å lese, mange steinharde kommentarer».

Direktivene inneholder informasjon om hvordan man blir en god soldat, hvordan våpen og sprengstoff skal håndteres, hvordan geriljakrig planlegges og gjennomføres, og hvordan tilbaketrekning skal gjøres. Vi viser noen utvalgte eksempler.

38
39

Kulturpark på dugnad

Du har kanskje hørt om Fauskofjellet i Nore og Uvdal? Hva med Fauskodammen eller Fauskodam det virkelig være verdt å legge turen dit.

Ikke langt fra fylkesvei 40 og den nasjonale sykkelruten nummer 5, ligger denne litt borgjemte idyllen; Fauskodammen kulturpark. Området er fullt av historie fra den gang de drev jernutvinning og tømmerfløting der. Og turmulighetene er flotte, både for syklister og de til fots.

I kulturparken kan du slå opp telt og overnatte, du kan bade i dammen, og det er mulig å grille. Det er tilrettelagt med griller og bålpanner, og flere steder er det satt opp informasjonsskilt der du kan lese omområdet og hvordan livet var her før i tiden. Barnefamilier kommer hit, og området brukes også av lokale skoleklasser som også har vært med på dugnader i parken.

Mye arbeid ligger bak

Men denne parken har ikke blitt til av seg selv. At dette har blitt et turmål, er mye takket være den ideelle organisasjonen Fauskodammens venner, med Bente Fønnebø som primus motor. Målet til venneforeningen er at kulturminnene skal ivaretas og brukes. Helt siden Bente var barn har hun tilbrakt ferier i Smådølområdet. Kulturparken ligger på privat grunn, men er altså gjort tilgjengelig for allmennheten.

–Da jeg var nyutdannet arkeolog, lette jeg etter spor fra jernvinneanlegg i området. Jeg fant ut at det var så mange kulturminner der, og lurte litt på hva vi skulle gjøre med området. Hva ville være best? Skulle vi gjerde det inn, eller skulle vi åpne det opp for folk?

Ville gjøre området mer tilgjengelig Bente falt ned på at andre skulle få ta del av dette spennende området, og lære om kulturhistorien. Og selvsagt nyte den vakre naturen. Fauskodammen med sine fine svaberg måtte bli synlig, tenkte hun, slik at man kunne fortelle historien.

Så, i 2010 startet dugnadsgjengen i Fauskodammens venner arbeidet med å gjøre stedet mer tilgjengelig for allmennheten. Den tette skogen og vegetasjonen måtte vike.

Etter utallige timer med dugnadsinnsats i løpet av disse årene, og med god hjelp av penger fra både stat, fylkeskommune og og flere private stiftelser, har de klart å rydde området og bygge kulturparken opp til en turistattraksjon. De har også samarbeidet med DNT, og fått på plass turskilt og turkasser for barna. De er satt opp flere steder i Smådøldalen, også på Dusehesten turisthytte. Planen er at de nå til sommeren og neste år skal legge ut oppgaver og aktivitetsforslag i kassene. I dag finnes det en grill i parken, men venneforeningen skal også montere bålpanner som kan brukes av besøkende.

40
Lars Sønsteby monterer turkasse. Fauskodammen.

i Smådøl

Bente har mange jern i ilden, ikke bare som arkeolog, men også pedagog, forfatter og lektor i kunst­ og håndverk. I tillegg bruker hun altså mye av sin fritid på Fauskodammen kulturpark og venneforeningen.

TURFORSLAG

Her er forslag til to turer som er merket. Begge disse turene egner seg godt for barnefamilier.

1

Fra Fauskodammen Kulturpark til setrene Øvre Notset, Reiarli og Notsetholet. Den er ryddet og merket. Turen er ca 1,5 km.

2

I 2021­2023 har prosjektet fått støtte fra Martha og Arve Kværnums Minnefond, Sparebankstiftelsen DNB og Sparebank Sørøst­Norges prosjektstøtte.

mmen kulturpark? Hvis du ikke kjenner dette området i Smådøl kan

Alle kan delta på dugnader Og det er fortsatt mange oppgaver igjen, ifølge BenteFønnebø. Jevnlig arrangeres det dugnader. Alle som vil, kan være med og bidra. Dugnadene annonseres på nettsiden, eller facebook­siden deres. –I år kommer dugnadene til å være konsentrert om Kråkefoss kvern og området rundt, forteller Bente.

Kverna er møysommelig tatt ned på dugnad, restaurert og satt opp igjen, mye takket være innsatsen fra dugnadsgjengen og penger fra Norsk Kulturminnefond. Frivillige fra DNT og Fauskodammens venner har også merket stier i området, og det er planer om å merke flere turer og sette opp flere informasjonsskilt.

Adkomst

Hvordan finner man så fram til Fauskodammen kulturpark? Den er nemlig ikke skiltet fra Rødberg og fylkesveien.

Kommer du med bil, eller sykkel: Fylkesvei 40, ved Vikangrend tar du til høyre, følg denne veien til skiltet der det står Smådøldalen. Når du har kjørt i 15­20 minutter, er du ved Fauskodammen kulturpark. Du kan parkere utenfor grinda.

Fylkesvei 40 er også den nasjonale sykkelruta 5 som går mellom Larvik og Geilo.

Fra Smådølvegen (pilskilt ved Fauskovegen) blåmerket opp til Fauskotoppen. På toppen er det en turkasse. Fauskotoppen er nemlig en av de ti fjelltoppene i Nore og Uvdal. Denne turen er litt lengre, den tar ca 2­3 timer og egner seg for barn over 10 år. Man kan fortsette turen videre til DNT Drammen og Omegns ubetjente turisthytte Dusehesten, der man kan overnatte (bestilling på nettsiden).

41
www.fauskodammen.no Fauskodammens venner UT.no (Fauskodammen kulturpark)

Kunstutvalget 2022

Kunstutvalget har siden 1982 hatt som oppgave å lage planer for utsmykninger, innkjøp av løskunst (bilder) til kommunens bygg (skoler, samfunnshus, barnehager, Bergtun, Uvdal herredshus, Nore e­verk og kommunehuset mm).

Utsmykning på Nupro: Det øverste bildet er laget av Rolf Nerli. De to ved siden av hverandre av Jan Baker. Det nederste bildet er laget av Frank Brunner.

Vi på Nupro Rødberg takker

Kunstutvalget i Nore og Uvdal som har gjort at vi nå har fått flotte bilder/kunst som pryder veggene i arbeidslokalene våre. Dette bidrar til økt trivsel og arbeidslyst for våre ansatte som gjør viktige jobber hos oss. Det å ha hyggelige omgivelser har stor verdi for prestasjoner, kreativitet, livskvalitet og gode opplevelser.

Hilsen oss på Nupro

Utvalget har også vært konsulenter og bidratt med søknader om midler fra staten til større utsmykningsprosjekter. I årenes løp har dette resultert i små og store utsmykninger i kommunen. Eksempler på det er Rødberghallen med svømmehall, scenetepper på Norehallen, Rødberghallen og Uvdal samfunnshus, inngangspartiene på Bergtun og på Rødberg skole, tidslinjer på skolene i Uvdal og på Rødberg, fotografier på Uvdal herredshus, utsmykninger og installasjoner på kommunehuset (noe er blitt borte ved senere ombygginger) dekorasjoner og bilde ved ombygging av barnehavene i Uvdal og Nore mm.

Oppgaven omfatter også å flytte rundt på løskunst slik at det blir en variasjon og å holde orden på vedlikehold, for eksempel ved å sørge for reparasjon av rammer.

I 2021 startet utvalget med å lage utsmykningsplan på Nupro (Numedal produksjon) på Rødberg jernbanestasjon. Det første bildet kom på plass i desember 2021, og de resterende våren 2022.

42

Utsmykninger på Bergtun: Øverst: Gamle foto fra kommunens fotoarkiv. I midten: 4 bilder laget av Rolf Nerli. Flisene i inngangspartiet er laget av keramikker Anne Johanne Sørheim.

De siste årene har det på grunn av pandemien (bl.a på Bergtun) vært vanskeligere å følge opp oppgaven vi har med å vedlikeholde eksisterende kunst og komplementere med nytt, men høsten 2022 startet vi med å se på det som er på Bergtun (sjukehjemmet) og begynte å legge en plan om hva som fortsatt skal være der. Noe bør flyttes på for at det skal bli forandringer, eller fordi det ikke lenger passer der det er. Noen av bildene, særlig eldre reproduksjoner har blitt falmet og stygge, og bør av respekt for dem som bor der, jobber der eller kommer på besøk fjernes.

I forbindelse med 90­årsjubileet for Noreanlegget i 2018 ble det laget en collage med bilder fra anleggsarbeidet og byggingen av Nore I. Dette ble etter at det var vist på jubileumsmarkeringen hengt opp med heftemasse på en vegg på Bergtun. Det var en interessant serie med bilder, men etter noen år så de lurvete ut og flere av bildene var falt ned. Serien ble tatt ned, rammet inn og hengt opp igjen. Det har kommet mange positive reaksjoner på at det endelig ble gjort noe med dem. (Mange hadde ønsket at det ble fjernet fordi det så lurvete ut, men hvem hadde ansvaret?)

Rehab.avdelingen i 2 etg.

I rehab. avdelingen var det ganger hvor det var lite kunst. De midlene vi hadde igjen på 2022­budsjettet ble brukt til grafikk i to av korridorene der. Planen og utvelgelse av kunst på Bergtun har skjedd i samarbeid med de ansatte på Bergtun, og vi har hatt et kjempegodt samarbeide med vaktmesteren der i forbindelse med opphenging av bildene.

I 2023 vil kunstutvalget fortsette arbeidet i resten av fellesrommene på Bergtun. Noe kunst skal flyttes og henges opp på nytt, noe er utslitt og skal fjernes og noe nytt skal kjøpes inn.

Reaksjoner både fra beboere og ansatte viser at kunsten er viktig for trivselen.

Kunstutvalget v/Gro Kollandsrud

43

W Wæærp Regnska

Sølv-,

44 Kunsthåndverker Gro Kollandsrud
gull- og emaljesmykker,
skjeer og bunadsølv.
A PÅREGULERT
YN TIL A HENS
ekker, e spr anisenhastor t som tighetrømhas økt s nneler ann. e v e enn på andr r
at særlig på br trende - langs s egul v r ølge a f åder i sun - omr åder omkr - omr tte gjelder s De a egulerte v å r te partier annk ne på nedtappede v eringen v ø eos på grunn a d og elv vtun tak og utløp a ing inn pesielt; tedvis dårlige ann er isen s .waer .no / www egnskap tlf: 32 74 14 30 / post@waerp-r
Rødberg: Uvdalsveien 16, 3630 Avd. Kongsberg: Numedalsveien 114,
smidde
Påregulertevannerisenstedvisdårlige
USIK EN FOR FAR
TA E V
ANN! ER IS KK
Avd.
apsf Autorisert regnsk føør p-regnskap.no Rødberg 3617 Kongsberg p AS rerselskap 3630 Rødberg Mobil 975 38 293

GUDSTJENESTER

VINTER / VÅR 2023

DATOTIDSTEDKIRKELIG HANDLING

29.01.202311:00Kongsberg kirkeHøymesse

05.02.202311:00Skjønne kirkeHøymesse

12.02.202311:00Tunhovd kirkeHøymesse

19.02.202317:00Nore kirkeFelles gudstjeneste for Numedal

26.02.202311:00Uvdal kirkeHøymesse

12.03.202311:00Skjønne kirkeHøymesse

19.03.202316:00Uvdal kirkeHøymesse

26.03.202311:00Nore kirkeHøymesse

02.04.202311:00LangedragHøymesse

06.04.202318:00Uvdal kirkeGudstjeneste

07.04.202311:00Skjønne kirkeHøymesse

09.04.202311:00Nore kirkeHøymesse

16.04.202311:00Uvdal kirkeHøymesse

23.04.202311:00Nore kirkeHøymesse

30.04.202311:00Skjønne kirkeHøymesse

07.05.202317:00Nore kirkeKonfirmantenes gudstjeneste

14.05.202311:00Uvdal kirkeHøymesse

17.05.202309:30Uvdal kirkeGudstjeneste

17.05.202314:00Tunhovd kirkeGudstjeneste

18.05.202311:00Skjønne kirkeHøymesse

21.05.202311:00Skjønne kirkeKonfirmasjon

28.05.202311:00Nore kirkeKonfirmasjon

29.05.202311:00Uvdal kirkeKonfirmasjon

04.06.202311:00Nore kirkeHøymesse

11.06.202311:00Tunhovd kirkeHøymesse

18.06.202311:00Skjønne kirkeHøymesse

25.06.202311:00Uvdal stavkirkeHøymesse

Vi hjelper deg med å finne frem og gir tips til turer, oppkjørte langrennsløyper, vær og føre og annen nyttig info.

TURISTKONTORET

Sentrum 14, Rødberg Tlf. 32 74 13 90

www.uvdal.no

Numedalsrally

4. mars 2023 er det klart for Numedalsrally, denne gang med NM status.

NMK Nore og Uvdal har flyttet det årlige rallyet til vinterferien i uke 9 , og håper på mye folk i fjellet.

Følg med på facebook

Bygdedøgøn 2022 var en en stor suksess, med over 700 besøkende inkludert utstillere. Camp Uvdal stilte hele området sitt til disposisjon for et mangfold av boder og utstillinger, underholdning og liv og røre hele dagen. Bygdedøgøn 2023 arrangeres lørdag 30. september.

45
Uvdal kirke
Bygdedøgøn

?eventyr teesvakr ensVinter

FotoGroSaugerud

venter de Et mangfold a eg 1000 moh.

aktiviteter v vinter

g Langedr

6 damebunader/drakter og 3 herrebunader

• ap. et landsk slede i snødekk er eller hest og fekt utgangspunkt for ridetur Per

• ylt opplevelse. ekkhunder gir en fartsf e tr Sprek

• erte skiløyper epar Milevis med pr

• (15 år) dsbesøk Spennende ulv- eller gaupegår

evecamp. For de minste tilbyr vi r

BUNADSØLV• DAMASKFORKLÆR • KALEMANKSTOFFER

unhovd • Tlf: 32 74 25 50 k, 3544 T ag Naturpar

E-post: post@langedr

• .langedrag.no ag.no • www

BUNADSENTERET I NUMEDAL Norevegen 1400, 3629 Nore - Tlf. 971 29 835 - www.stoffstugu.no

n fi innteereesssa er a Booka v daaglliigglliivn e kuulttuurre e leeve å e myye g og fooraand gjjeemt grreend e le gr gj f r o my l v k tur d gligli B k t r s h som e allle foor leese å nt footo e gaamle deel en med t illlluustrreert Øyyggaarddssggrreend. i veet e veerdde e Andrre ) på?) saammen e (Unngdoomslaaget på sammen arbbeid og foolkk.Byyggdeekuullttuurreen oppppføørrt e ble byyggnninngger e Nyye drreet. Så gårddeer. å få noen e bare med Fø år. e hunndrre e sisste e de gjjeennom saammenhe i måses g etFjjeelllvvaang Hiisst laaget. m t H Fj lv n s gj d t u dr r F r f rd S r t Ny byg n l op fø f lk By d ku tur r i U d l s ? dr v rd Øyg rdsgr d ll tr r d g l f t l f ll h foorh et ar f r Øyyggaarddssggrreend. tiil d old e væære l viil og r vi v r l t Øyg rdsgr d

Tirsdag: kl 12:00 - 19:00

Torsdag: kl 12:00 - 19:0

Fredag: kl 10:00 - 14:00

MERÅPENT BIBLIOTE

dag mellom kl. hver

08:00 og

BOOKBITES

Bjørnsen

2023/2024 årsskiftet ved salg for kommer Boka

bøk solgte mange hvor av 300,-(avhengig ca blir boka på Prisen

22:00 g

Les e-bøker og hør lydbøker

med appen Bookbites.

T r

E-post: 90 86 22 16 elefon:

90862216 Teelefon:

biblioteket@nore-og-uvdal.kommune.no

Rødberg bibliotek Facebook: https://noreoguvdalbibliotek.no/

Hjemmeside:

46 Fjjellblom ungdom om Boka F av litt også og –historie s slaget m rie e k t tttsog en t o t Øygards o Hverdag l Fje Ungdomslaget grend i fest og år 100 om b yg lookaal e juubbille Asbbj sb u Ø k rdsgre o g umsbereetnninng U av g oppppdrraag k fikkk Bjjøørrnnsen n jøørrn ør Bjør fik op dra r t i a n hist ds ogrraafieer på preeg t sittt å også e satte g nskrriig o to e de e binnde å e måte en e ble t måte en finnne e måttte deerkkuullttuureen kk butiikk viinnduuene, s lyys koom deet t, å brå e ble t alt og anleeggget koom å bort og k møørrk a grreenda 199166vaar r ør Øyyggaardds av utviikklliinngen med g eng o viirrkkssomhet s laagets om tooriieen
Asbjørn
e åskkrriivve UnnggomsllaaggetFjjeelllbbloom Un sla F skr v t ri l t v rk n vikli Øyg rd ø 1 1 v gr d mør r k l g r t d k y vi d e t d rku t r tt fi t l t i d d t kr t s it r gr ng eumsberet ubi En
av
er) com bjornsen@gmail asbjorn til: -post e en sende å ved prosjektet støtte eller boka forhåndsbestille kan Du
BETJENTE ÅPNINGSTID EK 0 00 0 DER
gratis
VI SYR ALLE BUNADENE FRA NUMEDAL

Røde Kors får nye lokaler

Nore og Uvdal Røde Kors hjelpekorps har endelig fått egne lokaler. Tidligere har utstyret deres vært lagret i garasjer og leide lokaler på flere forskjellige steder i kommunen. Det er upraktisk når det haster å å gjøre seg klare til et oppdrag. Det nye bygget ligger langs fv 40 i Uvdal sentrum. Lageret er på 400 kvadrat og har plass til både snøscootere, hengere, firhjulinger og annet utstyr, i tillegg til møterom.

Johan Brun har vært med på å finansiere bygget. Han disponerer en del av bygget til sin bedrift Uvdal Masser og Utleie. Bygget er blitt en realitet ved hjelp av profesjonell arbeidskraft og stor dugnadsinnsats.

Brownie-Cookies

Lyst på både brownies og cookies? Da har du kommet rett! Disse cookies’ene er seige på innsiden og sprø på utsiden. En skikkelig søt fristelse.

Du trenger:

50 g smør

200 g kokesjokolade

2 stk. egg

1,5 dl sukker

2 dl hvetemel

0,5 ts bakepulver

1 ts vaniljesukker

Slik gjør du: Smelt smør i en kjele og tilsett grovhakket sjokolade. Dra kjelen av plata og rør i smøret, til sjokoladen har smeltet. La den avkjøle seg. Visp sammen egg og sukker, slik at det blir lyst og luftig. Bland inn mel, bakepulver og vaniljesukker. Ha i sjokoladeblandingen og bland sammen. Sett deigen i kjøleskapet i minst 30 minutter, eller til den er stiv nok til å jobbe med.Form små boller av deigen og klem dem litt ned. Bruk en spiseskje eller isskje dyppet i litt vann til å forme kulene. Da får du fin, jevn størrelse på dem. Sett dem på et stekebrett med bakepapir. Sett brettet midt i ovnen og stek på 175 °C i 15­20 minutter, til kakene har fått en fin stekeskorpe, men fortsatt er myke inni. Avkjøl kakene en stund på stekebrettet før du lar dem bli helt kalde på rist.

Oppskriften gir ca 12 cookies.

47
www.matprat.no
Foto: Gro Saugerud
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.