Page 1

70. årgang · Nummer 2 Marts, april og maj 2012

Forårets komme
Kirkebladet

Adresser og træffetider Sognepræst Kirsten Schmidt (kirkebogsfører, begravelsesmyndighed) Ulkebøl præstegård, Bjørnemosen 1, Telefon 74 42 38 96, mobil: 31 46 38 96 E-mail: ksch@km.dk, træffes bedst hverdage kl. 11-12, samt efter aftale, mandag fri.

Sogne- og sygehuspræst Ina Balle Aagaard Hjortevej 29 Telefon 74 42 80 06, mobil: 31 72 31 69 E-mail: iba@km.dk træffes bedst hverdage kl.12-13, samt efter aftale, mandag fri.

Kirketjener Anna Birgitte Gautier Kirkevej 11, tlf. 20 24 90 05, mandag fri E-mail: kirketjener@ulkeboelkirke.dk

Kirkegårdsleder Lise Schmedes Kirkevej 11, tlf. 40 19 41 82, E-mail: kirkegaard@ulkeboelkirke.dk træffes bedst på kirkegårdskontoret mandag - fredag kl. 11-12 samt torsdag kl. 13 - 16.

Organist Pia Jeanette Johansen Tlf. 21 46 86 46, mandag fri E-mail: organist@ulkeboelkirke.dk

Regnskabsfører Karen Dam Tlf. 74 42 41 02 E-mail: bogholder@ulkeboelkirke.dk træffes på kirkekontoret torsdag kl. 13-16

Menighedsrådet: Frede Mørch Pedersen, Præstegårdsvej 60 (formand) John Asmussen, Rådyrvej 26 Sanne Detlefsen, Tombølgårdvej 4 (kirkeværge) Frede Hansen, Damengen 8 Kristian Lund Hermansen, Mosevang 21 Jørgen Due Jensen, Damager 27 Elin Ryge Madsen, Tombølgårdsvej 2 Karl Matthies, Søvang 17 Frode Otten, Mommarkvej 47

Ulkebøl Sogn Kirkebladet Udgives af et udvalg under Ulkebøl menighedsråd. Ansvarshavende: Sognepræst Kirsten Schmidt. Tryk: Als Offset Augustenborg

www.ulkeboelkirke.dkHvor henvender man sig ved: Dåb: Forældrene henvender sig til den præst, der har gudstjenesten den søndag, der ønskes dåb. Der aftales et møde enten i hjemmet eller hos præsten. Forældrene skal medbringe barnets fødsels- og navneattest fra per­sonregistret samt navne og adresser på mindst 2 - max. 5 faddere.

Vielse: Der aftales et tidspunkt for vielsen med den præst, som man ønsker skal foretage vielsen. Parret anmoder om udstedelse af prøvelsesattest ved henvendelse til folkeregistret i deres bopælskommune, eller i den kommune, hvor én af parterne bor. Nærmere aftales med præsten. Parret skal også vælge to bryllupsvidner.

Anmeldelse af dødsfald: De nærmeste pårørende skal anmelde dødsfaldet til sog­ nepræsten, kirkebogsfører/begravelsesmyndighed i det sogn, hvor afdøde havde bopæl. Desuden skal de henvende sig til den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen, for at træffe nærmere aftale. Langt de fleste vælger at lade en bedemand ordne alle papirer og andre praktiske ting, herunder også den første kontakt til præsten for at aftale tid og sted for begravelsen. Men man er selvfølgelig velkommen til selv at tage kontakt til præsten, samt selv ordne papirer og det praktiske.

Navneændring: Ved navneændring for personer der er fødselsregistreret uden for Sønderjylland og bosiddende i Ulkebøl Sogn, skal henvendelse ske til sognepræst Kirsten Schmidt.

Samtale: Man er altid velkommen til at henvende sig til en af præsterne og bede om en samtale. Vi kommer gerne på hjemmebesøg, hvis det ønskes, også evt. hjemmealtergang. Ønskes besøg af en af os, mens man er indlagt på sygehuset, kan man bede om det ved at rette direkte henvendelse til os eller gennem en af hospitalspræsterne. Præsterne har selvfølgelig tavshedspligt. Præsterne


Kirkebladet

Forårets komme Ved et blik ud af vinduet ligger sneen så fint og pynter så hvid ovenpå de alt for tidligt fremtittede små blade af bl.a. påskeliljer, der hver især har sendt de første grønne blade op af jorden, som tegn på: ”at nu må det snart være nok for i vinter med al den frost og kulde”! I denne tid længes vi efter forår, nu vil vi have lysere dage og mere solskin, nu må de varmere luftlag igen gerne smyge sig henover os, så det igen kan gå imod bedre tider med håb om en lys og solskinsrig sommer. Også vintergækken er blevet overrasket af frosten. Det får mig til at tænke på Astrid Lindgrens ”Lille Idas sommervise”: ”Du skal ikke tro det bli’r sommertid, hvis ikke jeg selv gi’r et skub til sommer’n og gør den lidt sommerlig, så alting kan komme i knop. Først puster jeg liv i en vintergæk. Nu står den og lyser så kønt. Men allerførst smelter jeg sneen væk, så jorden ka’ klæ’ sig i grønt”. Ja vi længes imod lunere vinde og lysere tider, så måske skulle vi gøre lidt ved det selv og tage forskud på forårets komme. En gruppe, der helt sikkert glæder sig til forårets komme, er årets konfirmander. De har alle 3 hold netop været igennem en lang arbejdsweekend, hvor de har lagt mange timer indenfor kirkens regi. Igennem et helt skoleår forbereder de sig på den store konfirmationsdag, hvor man sådan rigtig for første gang skal være festens centrum Og det optager dem naturligvis, hvor mange gange de hver især har været i kirke og om de mon snart er oppe på det aftalte antal gudstjenester. Alt sammen hører det med, når man har truffet sit valg om at blive konfirmeret.

Vores konfirmation er som ritual bygget over den katolske firmelse, men i modsætning til Den katolske Kirkes tradition bliver vores konfirmation ikke betragtet som et sakramente (en hellig handling indstiftet ved Jesus Kristus). Mens den katolske kirke har syv sakramenter (dåben, firmelsen, kommunionen, skriftemålet, de syges salvelse (den sidste olie), ægteskabet og præstevielsen), har den danske folkekirke, med dåben og nadveren kun to sakramenter. Vores luthersk-evangeliske konfirmation går tilbage til reformator Martin Bucers tid i Strasbourg der prøvede at formidle mellem lutherske, calvinistiske og døberiske grupper. Han udviklede konfirmationen som en model, der bibeholdt barnedåben, men tilføjede den personlige bekræftelse. I Danmark blev konfirmationen indført af Christian 6. i 1736. Både kirken og kongen og dronningen var på det tidspunkt stærkt påvirket af pietismen, som dengang fremhævede en personlig omvendelse og bekendelse. Også Grundtvig fremhævede konfirmationen som Guds bekræftelse af dåben. Helt uden at vi tænker over det, indgår vi i en lang tradition og en historie, som vi bliver en del af, når vi til foråret skal høre konfirmanderne svare ja til deres konfirmation. Og med denne lille fremskyndelse af forårets komme, og i håb om at have pustet lidt liv i en vintergæk ønsker jeg jer alle et lunt og lyst imødekommende forår. På snarligt gensyn på søndag. Venlige hilsner, Ina Aagaard

Og spørger man konfirmanderne hvad konfirmation er? svarer de: ”at det er når man siger ja til sin dåb”. Og det er helt rigtigt svaret, for konfirmation betyder bekræftelse (på latin) af dåben og var førhen en adgangsbetingelse for nadveren. Konfirmation er det sted, hvor Gud bekræfter konfirmanden som sit barn, som det blev det i dåben og derfor er dåben også en forudsætning for at kunne konfirmeres.
Kirkebladet Døde/begravede:

Døbte: 06.11.2011 13.11.2011 13.11.2011 27.11.2011 04.12.2011 04.12.2011 26.12.2011 08.01.2012 15.01.2012 15.01.2012 29.01.2012 12.02.2012 12.02.2012

Alexander Lausten Segalt Hansen, Svanemosevej 7 Freja Skov Andersen, Præstegårdsvej 32 Mille Lund Conradsen, Storkemosevej 3 Anton Hilbert Boesen, Bjørnemosen 42 Kasper Thorne Bock, Flensborg Julie Hjort Laursen, Storkemosevej 11 Mattis Kurz Andresen, Dybbøløstenvej 7 Laura Preuss Hansen, Præstegårdsvej 94 Petrea Hoffmann Gorrsen, Spurvevænget 8 Leo Hoffmann Gorrsen, Spurvevænget 8 Emil Dohrmann, Madehusvej 7 Ingrid Noes, Kær Bygade 54 Thea Lucia Holst Jensen, Ormstoft 13B

30.10.2011 Jørgen Nielsen, Damhaven 4 07.11.2011 Anders Dahl Winther, Damgade 7 13.11.2011 Edith Madsen, Mågevænget 10 14.11.2011 Jens Jørgensen, Mågevænget 10 22.11.2011 Helene Jessine Clausen, Mågevænget 10 24.11.2011 Gerda Christine Christensen, Kaplenivej 16 29.11.2011 Ruth Bonde, Ler-Bo 8 07.12.2011 Christine Marie Dau, Kettingvej 24 10.12.2011 Erik Isen, Poppelhegnet 11 16.12.2011 Ingrid Marie Elisabeth Juul Hansen, Hjortevej 114 18.12.2011 Ingeborg Kjær, Ler-Bo 6 19.12.2011 Solveig Ellen Jensen, Mågevænget 10 29.12.2011 Esben Jacobsen, Kirkevej 34 03.01.2012 Mogens Jørgensen, Mågevænget 10 04.01.2012 Erling Villy Henriksen, Mommarkvej 33 06.01.2012 17.01.2012 19.01.2012 21.01.2012

Jes Mikkelsen Ravn, Præstegårdsparken 7 Johannes Christian Schøn, Mågevænget 10 Helga Margrethe Hagensen, Mågevænget 10 Kathrine Marie Sibbesen, Kaplenivej 10

21.01.2012 Kirsten Borch Jørgensen, Mågevænget 10 23.01.2012 Jan Viggo Nielsen, Morbærhegnet 26 09.02.2012 Hans Jørgen Lund Høyer, Præstegårdsvej 114

Konfirmationer 2013:

Konfirmationer 2014:

Ulkebøl skole 7.A: 5. maj Ulkebøl skole 7.B: 9. maj Ulkebøl skole 7.C: 12. maj

Ulkebøl skole 7.A: 4. maj Ulkebøl skole 7.B: 11. maj Ulkebøl skole 7.C: 16. maj
Kirkebladet

2. Pinsedag, d. 28. maj kl. 11 Traditionen tro holder vi gudstjenesten anden pinsedag som en friluftsgudstjeneste ved Dybbøl Mølle sammen med menighederne fra Dybbøl og Sct. Marie kirker. Vi satser på godt vejr, så vi kan være udenfor på græsmarken ved siden af møllen. Skulle det regne, hvad ingen regner med, rykker vi indendøre. „Brass Band Da Capo“ fra Aarhus under ledelse af Peter Deichgräber står for ind- og udgangsmusik samt ledsagelse af fællessalmerne. Børnekoret fra Ulkebøl kirke medvirker under ledelse af organist Pia Jeanette Johansen, ledsaget af organist Frank Laue på klaver. Birgitte Hjarvard Licht, Dybbøl, Henriette Heide-Jørgensen, Sct. Marie og Kirsten Schmidt, Ulkebøl deltager som præster.

Tag en madkurv med og nyd den fantastiske udsigt over havet fra Dybbøl banke efter gudstjenesten!

Koncerter: Den 9. maj

Den 17. 18. og 19. maj

Sønderborg Musikskoles forårskoncert. Kom og hør musikskolens klassiske elever spille. Gratis adgang

holder koret korweekend i tårnstuen. De afslutter weekenden med en forårskoncert lørdag den 19. maj kl. 15.

Klokkeslæt kommer til at fremgå på kirkens hjemmeside.

Gratis adgang

Flyttedag: Kirkegårdskontoret er flyttet! NY ADRESSE ER: Degnegården Kirkevej 11! Degnegården har, siden kirkegårdsleder Lise Schmedes er flyttet til egen bolig, stået tom. Det har givet os mulighed for at få bedre kontorforhold og mere plads i hverdagen.
Kirkebladet

Konfirmationer:

4. maj 7.A Mathias Maibøll Andersen, Rådyrvej 6 Frederik Holst Bomm, Dyrløkke 5 Nicole Hemmingsen, Kløvermarken 82 Louise Tyrrestrup Iversen, Svalevænget 21 Thomas Johannsen, Bispeparken 1 Cecilie Kjær, Kær Bygade 56 Kevin Laue Westergaard Larsen, Storkemosevej 12 Frederik Knud Bertram Lindegaard, Dyrløkke 15 Jakob Møller Lunde, Spang 1 Nikolaj Mieritz, Skovvej 19 Mads Juul Nørgaard, Dyrløkke 17 Claus Preben Nættermann Petersen, Stenbjergparken 9C Lasse Haugaard Petersen, Skovlyk 7 Emilie Andresen Ravn, Lambjergskovvej 8 Anna Anastasiya Ryabchenko, Kær Bygade 66 Sia Truelsen, Mommarkvej 81 Line Hell Westergaard, Borrevej 34

6. maj 7.B

13. maj 7.C

Casper Christophersen Bonefeld, Agtoftsvej 39 Louise Callesen, Mosevang 25 Carsten Diedrichsen, Stenbjergparken 1B Emil Esbjærg, Agerløkke 4 Simon Godiksen, Hørmarken 19 Laura Marie Damm Grevsen, St.St.Blichers Vej 3 Kenni Hadberg, Krog-Meyers Vej 12 Cecilie Chloe Gaba Klitgaard, Solsortevej 17 Anna Kaisa Lachenmeier, Hestehave 18 Lasse Baand Lynderup, Kirkevej 22 Kristine Malmquist, Grønnemosevej 39 Tobias Fick Clement Mikkelsen, Nøddehegnet 5 Nicklas Møller, Bjerggade 18 Mads Hjortkjær Nielsen, Borrevej 28 Rasmus Müller Otten, Kær Bygade 43 Kristian Behnfeld Spile, Præstegårdsvej 14 Kasper Fisker Sørensen, Skovparken 2 Nanna Danger Sørensen, Poppelhegnet 5 Nadia Wrang Thomsen, Hestehave 10 Jacob Kjer Wacherhausen, Kær Bygade 49 Oliver Rosenvinge Zahn, Stenbjergparken 6C

Sidsel Christine Blankschøn, Madehusvej 10 Tenna Skrydstrup Carlsen, Pytgade 28 Jeppe Grøndahl, Ulkebøldam 14 Camilla Lunding Hansen, Grønnemosevej 25 Nikolaj Steen Hansen, Brombærhegnet 6 Tobias Havgård Hansen, Morbærhegnet 30 Emil Heilesen, Egernvej 18 Andreas Smedegaard Jensen, Sebbelev 14A, Augustenborg Adam Tór Jòhannesson, Ulkebøldam 95 Nicolaj Madsen, Morbærhegnet 28 Mads Peter Magnussen, Brombærhegnet 24 Jannik Müller, Agtoftsvej 61 Filip Kuusisto Pedersen, Grønnemosevej 45 Camilla Elgaard Rasmussen, Dyrløkke 16 Cecilie Nørmark Sorgenfri, Østerkirkevej 24 Jonas Vinum, Poppelhegnet 8 Mads Zinndorff, Ormstoft 1A Nicolai Heise Østergaard, Brombærhegnet 34

HUSK AT FLAGE FOR KONFIRMANDERNE! 


Kirkebladet

Konfirmandarrangementer: I weekenden 4. og 5. februar var konfirmanderne til forskellige arrangementer. Den 4. februar var konfirmanderne fra 7. a og b   sammen med konfirmanderne fra Egen til konfirmandevent i Egen.

Søndag den 5. februar var konfirmanderne fra 7. C til gudstjeneste i Sct. Marie kirke. Konfirmanderne lagde mange forberedelsestimer i at øve sig på ”stomp” til konfirmandgudstjenesten ”Stormen på søen”. Fotos: Annette Hansgaard
Gudstjenester Gudstjenester Dato Kl. Dagens navn Præst Dagens tekst Kollekt/ bemærkninger 18.03.

10.00 Midfaste

K.S.

Johs. 6,24-35

25.03.

10.00 Mariæ Bebudelse

I.AA.

Luk. 46-55

01.04. 10.00 Palmesøndag K.S. Mark. 14,3-9

Husk Sommertid! Afslutning for minikonfirmander

05.04.

19.30 Skærtorsdag

I.AA.

06.04.

10.00 Langfredag

I.AA.

08.04

10.00 Påskedag

K.S.

Matt. 28,1-8

09.04.

14.00 2. Påskedag

K.S.

Johs. 20,1-18

15.04.

10.00 1. s. e. påske

K.S.

Johs. 21.15-19

22.04.

10.00 2. s. e. påske

I.AA.

Joh. 10,22-30

29.04.

10.00 3. s. e. påske

K.S.

Joh. 14,1,11

04.05.

10.00 Bededag

K.S.

Konfirmation

06.05.

10.00 4. s. e. påske

K.S.

Konfirmation

13.05.

10.00 5. s. e. påske

I.AA.

Konfirmation

17.05.

10.00 Kristi Himmelfart

I.AA.

Luk. 24.46-53

20.05.

10.00 6. s. e. påske

I.AA.

Johs. 17,20-26

27.05

10.00 Pinsedag

K.S.

28.05

11.00 2. Pinsedag

03.06.

10.00 Trinitatis

10.06.

10.00 1. søndag e. trinitatis K.S.

Luk. 12,13-21

17.06.

10.00 2. søndag e. trinitatis I.AA.

Luk. 14,25-35

24.06.

10.00 3. søndag e. trinitatis K.S.

Luk. 15,11-32

I.AA.

Johs. 13.1-15

Guldkonfirmation

Dybbøl Banke

Matt. 28,16-20

K.S. = Kirsten Schmidt I.AA. = Ina Balle Aagaard

Gudstjenester på Ulkebøl Plejehjem 10. april 2. maj 13. juni

kl. 10.30 kl. 14.30 kl. 14.30

K.S. i Ulkebøl Kirke I.AA. K.S.

K.S.: Kirsten Schmidt I.AA.: Ina Balle Aagaard

Taxa til gudstjenester kan bestilles på 74 42 18 18. Gerne i god tid! Taxaen kan også benyttes til alle arrangementer, som er annonceret i kirkebladet.

Ulkebøl Kirke  

Medlemsblad fra Ulkebøl Kirke