Page 1

MEDLEMSBLAD

AUGUST - DECEMBER 2011

67 glade medlemmer p책 turen til Rendsborg..


!NDELSKASSEN3’NDERJYLLAND ETSKRIDTIDENRIGTIGERETNING !FDELINGERI 3’NDERBORGs4ANDSLETs4INGLEV (’RUPHAVs2ENS

side 2


OK-KLUBBEN Sønderborg er en upolitisk selvejende institution, der som medlemmer optager fortrinsvis ældre mennesker, pensionister m.m.

BESTYRELSEN I OK-KLUBBEN Formand: Steen Asmussen, Ringgade 187, Sønderborg . . . .7442 0703 Næstformand: Ragnhild Mathiesen, Alsgade 10, Sønderborg . . . .7448 6377 Kasserer: Ingelise Asmussen, Ringgade 187, Sønderborg . .2977 6952 Bestyrelsesmedlemmer: Lisa Nielsen, Nørager 10c st.tv., Sønderborg . . . . .2342 1090 Lise Vejers, Nørager 10c st.tv, Sønderborg . . . . . .5182 3991 Revisor: Jan Poulsen, Poppelvej 7, 6430 Nordborg Helmuth Nielsen, Borrevej 9, 6400 Sønderborg Kontaktperson Sct. Jørgens Hospital Tove Hansen, Ringgade 174 / 5, Sønderborg . . . . .3250 2337 Kontaktperson i Jørgensgård/Tandsbjergområdet: Helene Lassen, Jørgensgård 51 B, Sønderborg . . .5153 1328 Kontaktperson i Sundsmark/Ulkebøl området: Helmuth Nielsen, Borrevej 9, Sønderborg . . . . . . . .7442 8017 Kontaktperson i Sundeved: Eluf Nielsen, Fruenskær 7, Vester Sottrup . . . . . . .7446 7141 Ansvarshavende redaktør: Steen Asmussen 7442 0703

www:ok-sonderborg.dk · E-mail: mail@ok-sonderborg.dk Landsorganisationen: OK-Huset, Allégade 2, 2000 Frederiksberg telefon: 3321 6361, fax: 3321 4120 sats & tryk: HS-TRYK 7442 0703, oplag 425 stk.

side 3


Indlæg fra formanden Ja kære OK-medlemmer så er der allerede gået 1/2 år siden sidste program kom på gaden. Velkommen til de mange nye medlemmer der er kommet til, det sidste stykke tid. der er også kommet flere til vores indkøbsture både her i Sønderborg, gråsten og Sundeved. Tiden går utroligt hurtigt, når jeg ser bagud. Når vi i bestyrelsen planlægger 1 til 1 1/2 år frem i tiden, syntes vi det er lang tid, men nej tiden går hurtig. Der sker lidt noget nyt her i løbet af efteråret. Vi skal hele tiden prøve at forny os, men vi må stadig ikke glemme de mange gode gamle ting. der er lidt programændringer i forhold til sidste efterår og det kommer der også næste år. Som mange allerede har opdaget er OK-klubben begyndt at arrangerer 2 musikarrangementer om året, begge på en søndag. Det er en dag, hvor der ikke sker ret meget og mange går og keder sig. Disse 2 søndagsarrangeside 4

menter gælder for alle og det er derfor de bliver annonceret i Sønderborg Ugeavis. Der bliver solgt max 145 billetter til hvert arrangement. Det kører bare der ud af med disse arrangementer, med fuldt hus hver gang. Læg mærke til at der ikke arrangeres kørsel jule- og nytårsaften. Dette står længere inde i programmet. Vores sidste bus har fået en stor overhaling med hensyn til rust og en gang lakering samt påsat nye reklamer, da de gamle skulle slibes af. Dette har OK-klubben betalt, da vi ikke kunne forlange at annoncørerne skulle betale igen. Den er blevet rigtig flot og mangler nu en tur indvendig. Dette har alle i bestyrelsen lovet at hjælpe med til. Vores lotto på Alleen kører godt og det gør vores andre arrangementer også vi holder på Aleen. det ligger dejligt centralt og der er gode plads forhold. Antal gevinster og størrelsen har fortsættes side 5


fundet et leje som vi alle er tilfreds med. OK-klubben har ikke modtaget så mange penge i tilskud i år som tidligere år, så måske giver vi ikke så meget tilskud til visse arrangementer som tidligere. Vi prøver at holde samme priser og stadig den samme kvalitet. Det kommer nok til at knibe lidt til Mortens Aften og Julefrokosten, men til gengæld er Høstfesten blevet billigere. HUSK til oktober er der GRATIS influenzavaccination på Biblioteket. Kom ned og bliv vaccineret og samtidig er du med til at støtte din OK-klub. Der kommer også folk fra hjerteforeningen som kan måle dit blodtryk. OK-klubben er gået i samarbejde med den lokale hjerteforening, se mere side 9. En stor bøn til jer alle: vil I ikke godt bruge de tilmeldingsblanketter (det gør de fleste også) i får sammen med programmet og den seddel der hedder “AKTIVITETSKALENDER”, hvor du side 5

kan krydse af, når du har tilmeldt dig eller betalt m.m. Der er stadig nogle der ringer og vil tilmeldes en tur og siger at de ikke kan finde tilmeldingsblanketten. Det er sket flere gang, når jeg går bunken efter med tilmeldinger, så er blanketten afleveret. På den måde tæller den samme person for 2 og tager måske en plads for en anden. Næste alle vore udflugter er ved at være overfyldte. Nogle gange tage vi så en af OK-busserne med og andre gang må vi desværre sige nej til nogle. Det er trist, men hvad skal vi gøre. Både til gamle og nye medlemmer LÆS NU PROGRAMMET ORDENTLIG IGENNEM. Der står tit mange oplysninger som du skal bruge. På den måde undgår du at skulle ringe til en i bestyrelsen. Med disse ord vil undertegnede og bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer en rigtig god sommer og på gensyn til august.

Steen Asmussen


Aktivitetskalender for AUGUST 2011 Tirsdag d. 2. august INDKØBSTUR Sdb / Gst

Søndag d. 7. august kl. 10.00 Brunch Ja, så mødes vi igen til en rigtig dejlig Brunch på Alleen efter sommerferien. Bestyrelsen arrangerer selv brunch denne gang, da vi ikke rigtig viste hvad der skete med Bistroen i Kvickly. Udvalget bliver selvfølgelig ikke så stort som det var i Kvickly, men der bliver mad nok og bestyrelsen mener det kunne være ligeså hyggelig på Alleen. Der kommer også amerikansk lotteri.

Pris pr. medlem KUN 60,00 kr. Tilmelding og betaling senest d. 26. juli. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 16. august INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 22. august kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirkeallé 9, den store sal. Der er TELESLYNGE).

Tirsdag d. 30. august INDKØBSTUR Sdb / Gst

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 6


Aktivitetskalender for SEPTEMBER 2011 Lørdag d. 10. september kl. 10.00 LOPPEMARKED på Kær.

Der er loppemarked i Skyttehuset på Kær. Da transporten er et problem, arrangerer OK-klubben igen i år kørsel til Kær denne dag. det var en succes sidste år og vi håber på lige så mange medlemmer skal afsted igen i år. Der kan købes billig kaffe med kage, sodavand/øl og dejlige ringriderpølser m.m.

Pris pr. medlem KUN 30,00 kr. Tilmelding og betaling senest d. 1. september. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 13. september INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 19. september kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirkeallé 9, den store sal. Der er TELESLYNGE).

Tirsdag d. 27. september INDKØBSTUR Sdb / Gst

74 42 60 55 HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 7


Aktivitetskalender for OKTOBER 2011 Lørdag d. 1. oktober kl. 12.00 HØSTFEST Vi prøver også her noget nyt i år. Bestyrelsen har besluttet at få det mest af maden udefra, så vi sparer en del tid i køkkenet og de mange medhjælpere. Prisen kan på denne måde blive lidt mindre end sidst år, i stedet for at skulle stige. Vi gentager succesen fra de foregående år med en rigtig god gammeldags HØSTFEST som skal foregå på en gård på Kær (Skyttehuset, Skovhuse 11). Der er masser af god mad, drikkevarer, m.m. til de sædvanlige små priser og amerikansk lotteri m.m.. Der er musik (klubbens sædvanlige harmonika). Der er handicap toilet og varme i lokalet, selv om det er en gammel “svinesti”. Der kommer måske gæster til denne store og hyggelige HØSTFEST. Hvor godt folk er, kommer godt folk til. Måske igen i år en høsttale, hvem ved.

Der bliver arrangeret transport med en stor bus samt en mindre bus fra Dybbøl Turist med opsamling kl. 11.00 Sønder Landevej v/Jørgensgård, Kløvermarken/Hvedemarken (busskuret) kl. 11.10, Vøl-Bo kl. 11.20 og Statoil på Vestermarken (busskuret) ca. 11.35. Kryds af på tilmeldingsblanketten, hvor du står på. Du kan også som tidligere blive hentet hjemme, hvis du ikke selv kan komme til opsamlingsstederne (30,-kr.).

Tilmelding og betaling senest d. 22. september.

PRIS KUN 160,00 kr. pr. person. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN side 8

fortsættes næste side


Aktivitetskalender for OKTOBER 2011

GRATIS Influenzavaccination Tidspunkterne er indtil videre fastlagt til følgende:

Torsdag d. 6. oktober kl. 10.00-12.00 Onsdag d. 12. oktober kl. 12.30-14.00 på Biblioteket den store sal. Se Sønderborg Ugeavis, da der kan ske ændringer. Mød op denne dag og bliv vaccineret. Det er OK-klubben der står som hjælpere denne dag. Som sædvanlig er der en “bomskål” på bordet. Klubben kan evt. arrangere kørsel til dem der ikke selv kan komme frem og tilbage. BLODTRYK. OK-klubben har fået et samarbejde med hjerteforeningen i Sønderborg som kommer disse dage og tilbyder dig at få målt dit blodtryk. Gør brug af dette tilbud, da blodtrykket betyder meget for din sundhed.

Søndag d. 9. oktober se side 10 Tirsdag d. 11. oktober INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 17. oktober kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirkeallé 9, den store sal. Der er TELESLYNGE).

Tirsdag d. 25. oktober INDKØBSTUR Sdb / Gst

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 9

fortsættes næste side


Aktivitetskalender for OKTOBER 2011 Søndag d. 9. oktober kl. 13.30 En rigtig dejlig underholdende søndag eftermiddag på Alleen, Kirkeallé 9. Denne eftermiddag er for alle, så tag dine venner og naboer med. Vi starter med “Assens Bakkepiger” som kommer med 4 stk “bakkepiger” og deres 3 musikere og efter kaffepausen kommer den kendte gruppe “Bolværksmatroserne” fra Aabenraa som spiller og synger. Ca 1 time før det starter går Ballonmanden Finn rundt og laver sjove figurer af balloner. Få en lille gave med hjem til dine børne- eller oldebørn. I pausen serveres hjemmebagte boller og æblekage. Billetter sælges fra sidst i juli måned til:

KUN 120,00 kr. pr. stk. Købes hos bestyrelsen OK-klubben arrangerer kørsel som sædvanlig til vore medlemmer, til sædvanlig pris. bestilles ca. 10 dage før.

Der bliver udtrukket nogle gevinster på adgangsbilletten.

Der bliver solgt max. 145 billetter. Først til Mølle. side 10


Aktivitetskalender for NOVEMBER 2011 Tirsdag d. 8. november INDKØBSTUR Sdb / Gst

Lørdag d. 12. november kl. 12.00 MORTENSAFTEN er flyttet til Vandrehjemmet, Kærvej 70. Der er ingen trapper og gode toilet forhold. Som sædvanlig starter vi med andespisning (det bliver almindelige gammeldags ænder i år), derefter dessert Ris a la Mande med kirsebærsovs (og mandelgaver som de tidligere år). derefter er der kaffe/the med chokolade og amerikansk lotteri m.m. Klubben arrangerer kørsel med OK-busserne til de sædvanlige små priser.

Pris pr. medlem KUN 175,00 kr. Tilmelding og betaling senest d. 5. november. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 22. november INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 28. november kl. 14.00 VORES STORE JULELOTTO på Alleen. Der vil som sædvanlig være diverse overraskelser. Lidt julemusik inden vi starter. Denne dag lidt gevinster til fuld kort, ekstra til kaffen m.m. Klubben arrangerer kørsel til sædvanlige små priser.

Tilmelding senest d. 21. november. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 11


Aktivitetskalender for DECEMBER 2011 Lørdag d. 3. december kl. 11.30 DEN STORE POPULÆRE JULEFROKOST som igen i år bliver holdt på Vandrehjemmet på Kærvej 70. Vi holder os nok til nogenlunde den samme menu som sidste år. Vi forsøger at finde nogle børn til Lucia optog, musik, evt. en lille julepose som tidligere år. Julemanden skulle også gerne komme som han plejer. Klubbens harmonika kommer og spiller. Underholdning er ikke helt på plads endnu.

Tilmelding og betaling senest d. 19. november.

PRIS KUN 180,00 kr. pr. person. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 6. december INDKØBSTUR Sdb / Gst

KLOGE ORD Når dagen er gået, som dagene nu gør og når du har nået alt hvad du bør, så husk at se efter og slappe lidt af, for at samle kræfter til endnu en dag. side 12

fortsættes næste side


Aktivitetskalender for DECEMBER 2011 Torsdag d. 15. december kl. 14.00 JULEHYGGE på Alleen. Vi prøver noget nyt i år og holder selv julehygge på Alleen. Vi sparer busserne i år. Vi får kaffe/the, æbleskiver uden svesker, småkager og varm gløgg. Der vil være amerikansk lotteri og vi skal have lidt julesange og måske sker der andre ting.

Tilmelding og betaling senest d. 6. december.

PRIS KUN 50,00 kr. pr. person. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 20. december INDKØBSTUR Sdb / Gst

MJELS FODPLEJE v/Lægeeksamineret fodplejer Hilda Spottag Svingbjergvej 2, Mjels 6430 Nordborg Tlf.: 7445 0803 · Biltlf.: 2334 9437

DU RINGER OG BESTILLER JEG KOMMER OG VED FØDDERNE PILLER

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 13


Annettes fodpleje ☞ Fodbad ☞ Klipning og slibning af negle ☞ Fjernelse af hård hud og evt. ligtorne ☞ Afsluttes med stimulerende fodmassage ☞ Hårfjernelse med voks

Hjemmebehandling efter aftale Ring til: Annette Vogensen 2857 4468 Jeg giver RABAT til OK-klubbens medlemmer

Vi tager hånd om din fod

JUTTA SKO Perlegade 59 · Sønderborg Telf.: 7442 6449 side 14


Kørsel juleaften og nytårsaften. Da jeg efter mange år kunne tænke mig at holde juleaften og nytårs aften sammen med familien, tilbyder jeg ikke noget kørsel i år. Jeg savner min flaske rødvin til anden juleaften og den vil jeg ikke gå glip af i år. Jeg håber alligevel at du kan komme frem og tilbage. Hilsen Steen

SYNSHALLEN SØNDERBORG

.... for din sikkerhed Ulrich Andersen Kærvej 71 A · 6400 Sønderborg Tlf.: 7443 1212 . Mobil: 2323 7282 www.synshallensoenderborg.dk

STØT DE FIRMAER DER ANNONCERER I VORES BLAD DE STØTTER OK-KLUBBEN side 15


NYTTIGE OPLYSNINGER TIL NYE MEDLEMMER EUC skolen i Aabenraa. Vi besøger kokke- og tjenerskolen i Aabenraa 1-3 gange om året, hvor vi får serveret en dejlig middag med 3 retter mad, kaffe med kage samt diverse billige drikkevarer. Klubben bestiller en 50 personers bus og medlemmer giver et tilskud på 30,00 kr. Da det er med kort varsel har formanden en liste med dem der er interesseret i at komme med og ringer så til dem. Er du interresseret så giv Steen Asmussen, tlf.: 7442 0703 besked.

RYGNING. Når OK-klubben er samlet til arrangementer er der rygning forbudt i lokalet. Der må heller ikke ryges på gangen, men kun helt udenfor.

KØRSELSORDNING. Til de større arrangementer arrangerer OK-klubben kørsel med minibus. Er I nogle stykker der vil på indkøbstur i Tyskland, så giv besked, så finder vi en dag. Medlemmerne betaler 30,00 kr. i tilskud til diesel, olie.

INDKØBSORDNING. Hver 2. tirsdag har vi indkøbsture til SUPER BRUGSEN, Kløvercentret om formiddagen og om eftermiddagen til SUPER BRUGSEN i Gråsten. Der er 2 minibusser samt en stationcar til rådighed. Denne ordning kører nu på 11 år. Hver onsdag køres der i Sundeved om formiddagen.

ARRANGEMENTER. OK-klubben arrangementer er for det meste kun for medlemmer, da klubben i mange tilfælde giver tilskud. Det kan tillades et medlem at tage en gæst med under visse forhold.

TILMELDING KØRSEL TIL LOTTO. HUSK at tilmelde dig ugen før den mandag, hvor vi har lotto. Det skal være senest torsdagen før, da kørselsplanen mange gange bliver lavet lørdag eller søndag. Der skal jo ringes rundt til alle de tilmeldte med et tidspunkt. Tilmelding gerne til Steen tlf.: 7442 0703. PÅ FORHÅND TAK.

FORTÆL DIN NABO ELLER ANDRE HVOR GODT VI HAR DET I OK-KLUBBEN side 16


NYTTIGE OPLYSNINGER TIL NYE MEDLEMMER BETALING AF KONTINGENT/TILMELDINGSBLANKETTER. For at spare det dyre gebyr på posthuset eller i dit pengeinstitut, kan du betale kontingent, aflevere tilmeldinger og betaling af disse på vores indkøbsture, til lotto eller til andre arrangementer. Du kan også aflevere tilmeldinger i vores postkasse som bliver flyttet til Arbejdernes Landsbank ved indgangen fra Holger Drachmanns Gade. Det er ikke helt på plads i skrivende stund.

EL-SCOOTER. OK-klubben har en sammenklappelig EL-scooter som medlemmerne kan låne for meget små penge, hvis man f.eks. efter en operation ikke kan gå i en periode. Der kan være andre årsager til at man ikke kan komme ud i den friske luft. Den er med til Østrig og Rüdesheim hvor den gør stor gavn. Har du brug for den i kortere eller længere tid, så kontakt formanden og hør nærmere.

ARRANGEMENTER OG ER DU BLEVET SYG. Har du tilmeldt dig og betalt til et arrangement, bustur eller lignende, kan det ske man bliver syg samme dag eller dagen før. De steder hvor klubben ikke skal betale for mad, kaffe eller andre ting, får du selvfølgelig dine penge tilbage. Det kan også være, at der er nogle på venteliste, som så kan komme med. I sådanne tilfælde får du selvfølgelig også dine penge tilbage. Der er steder vi skal betale for det antal vi tilmelder og i sådanne tilfælde kan vi ikke tilbagebetale beløbet, da det skal bruges til den bestilte kaffe eller mad. Der er meget forskel fra sted til sted.

FORTÆL DIN NABO ELLER ANDRE HVOR GODT VI HAR DET I OK-KLUBBEN side 17


4 dags tur til Leberec i Tjekkiet. Den 15.-18. september 2011. Ta’ med Dybbøl Turist til det skønne Liberec i Tjekkiet. Vi bor på det 4-stjernede Hotel Clarion, der er centralt beliggende i Liberec. Pris pr. person i dobbeltværelse Tillæg for enkeltværelse

kr. 2.340,kr. 450,-

Prisen er inklusiv halvpension samt udflugter. Bestil program på tlf.: 7448 6910

HUSK at udfylde det spørgeskema som er vedlagt programmet og få det afleveret i løbet af august måned. Mangler du et hjemmelavet kort til fødselsdag, barnedåb, jubilæum, sølvbryllup, guldbryllup m.m., så spørg Grete Hansen. Jeg laver næsten alle slags kort. KUN 12,- kr. pr. stk. Det er kort som ikke kan købes i forretningerne. Grete Hansen · Primulavej 9 d · Tlf.: 7442 2915 side 18


side 19


Hestehavegård Frugtplantage Husk at besøge vores SALGSVOGN hver lørdag ved Kop & Kande på Perlegade med frisk frugt og grøntsager. Hestehavegård Frugtplantage Hestehave 19 - Sønderborg

Tlf.: 7443 1769 Åbningstider: Mandag-fredag kl. 8.30-17.00 Lørdag kl. 8.30-12.00

side 20


Nyttige oplysninger: Stof samt indlæg til bladet sendes til: OK bladet · POSTBOKS 304 · 6400 Sønderborg Lay-out / ansvarshavende redaktør: Steen Asmussen Medlemskontingent: KUN 150,00 kr. pr. år.

Sparekassen Sønderborg reg.n.: 9797 kt.nr.: 0000054577 Sydbank reg.nr.: 8010 kt.nr.: 528553-2

Støttemedlemsskab, hjælp til porto, leje af minibusser m.m. modtages med tak.

Koncert med Hansi Hinterseer Østrigs ukronede Schlagerkonge, Hansi Hinterseer vender tilbage til Horsens d. 10. marts 2012 kl. 18.00 Dybbøl Turist kører selvfølgelig dertil. pris for kørsel samt billet tæt på scenen (A-billet) pr. person kr. 895,Opsamling i Nordborg, Guderup, Augustenborg, Sønderborg, Broager, Gråsten samt Aabenraa.

side 21


Og så var der damen, der fyldte 100 år, og som på selve fødselsdagen blev interviewet til den lokale avis. Journalisten: “Hvordan har De båret Dem ad med at blive så gammel? Fødselaren: “Åhr, jeg har ikke holdt mig tilbage. Jeg har både røget, drukket og dyrket sex!”. Journalisten: “Jamen, hvornår dar De sidst dyrket sex?” Fødselaren: “1945”. Journalisten: “Jamen, det er da frygtelig lang tid siden?” Fødselaren: “Åhr, det ved jeg da ikke, klokken er da kun 2015 nu!”

Sønderjyllands Største Specialforretning Vort speciale

Ost fra Them mejeri Mild , lagret eller bare rigtig stærk? hos os kan du smage på osten før køb Sønderjyske pølsevarer af den bedste slags Hørup Pølser Superlækkert frisksmurt smørrebrød Jernbanegade 31 Sønderborg

www.schmidtsdelikatesse.dk side 22


Hvad har, og hvad kan din OK-klub hjælpe dig med! TELESLYNGE. Bruger du høreapparat og har en Teleslynge hjemme, har vi et apparat i OK-klubben så vi kan afprøve om din Teleslynge virker inden du ringer efter en dyr tekniker. Vi kan prøve om slyngen er OK eller defekt. Er Teleslyngen OK er det så dit høreapparat det er galt med. BLODTRYK. Vil du gerne selv måle dit blodtryk, har vi et halv professionelt blodtryks måler, som du kan bruge. Vi kan måske komme forbi og klare målingen med det samme. Det er jo moderne med for højt blodtryk i dag. Som en lille tommelfinger regel kan man sige det første tal skal være ca. 140 og det lave ca. 80-90. Er det meget højere bør du nok søge læge, men mål det flere gange om dagen, da det svinger lidt. TRAILER. OK-klubben har fået sponsoreret en trailer til at transporterer vores fejemaskine til vinter, når vi skal feje sne for vores medlemmer, som måtte ønske dette. Den kan også bruges om sommeren til at køre haveaffald væk. Der er normalt en del affald, når man klipper hæk. Vi har flere af vores medlemmer som laver havearbejde for dem, der ikke selv kan klare det mere eller ikke har tid. Kontakt formanden og hør nærmere. MINIBUS. Er I nogle stykker der bliver enige om en tur et eller andet sted hen, så kontakt formanden. Der kan max. være 14 stk med. Er I f.eks. 8-10 stk der vil en tur til Flensborg eller andre steder, så finder vi også en løsning på det. side 23


De mennesker som har fået mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem som har levet hvert minut

KIG I SØNDERBORG UGEAVIS. HVIS DER KOMMER ÆNDRINGER ELLER NYE TING TIL PROGRAMMET BLIVER DET ANNONCERET I SØNDERBORG UEGAVISEN.

Aut. Klinisk Tandtekniker

WEISS Jernbanegade 17 · 6400 Sønderborg (oven over Farmaceuten) Telf.: 7442 2305 · Fax: 7443 3264 side 24


Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer eller sommerferie og på gensyn igen tirsdag d. 2. august til INDKØBSTUR eller på Alleen søndag d. 7.august til brunch.

Andreas Carl

ApS

TÆPPER GARDINER GULVBELÆGNING

Nørrekobbel 9 · 6400 Sønderborg Telefon: 7448 7777 · Fax: 7448 7707 side 25


Skal du med INDKØBSBUSSEN ud og handle. Kan du ikke selv komme ud og handle så tilmeld dig OKklubbens indkøbsordning. I Sønderborg og Gråsten kører vi vi 2. tirsdag og i Sundeved hver onsdag formiddag. Vi udsender et indbetalingskort hvor du betaler for et 1. halv år af gangen.Du bliver hentet hjemme og der er hjælpere i forretningen der kan hjælpe dig. Bagefter bliver du kørt hjem og du kan evt. få hjælp til at få dine varer bragt til døren eller helt ind i køkkenet. Omsorgsklubben har sin egen minibus med en speciel lavet trappe, varmeblæser bag i bussen og rutinerede chauffører. Bor du i Sønderborg/Gråsten kan du henvende dig til: Steen Asmussen tlf.: 7442 0703 Bor du i Sundeved kan du henvende dig til: Eluf Nielsen tlf.: 7446 7141 hvor du kan få nærmere oplysninger.

side 26


side 27


SALG OG SERVICE SALG AF PARABOLER GRATIS TILBUD PÅ REPARATIONER Aut. værksted for B & O · Philips · Grundig JVC m.fl.

Sønderborg Billed & Lyd Service ApS Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg · Telefon 7442 5791 www.radioogtvservice · E-mail:tvservice@mail.tele.dk

9LXGI¡UHUDUEHMGHLQGHQIRU (/,QVWDOODWLRQ 7HOH,QVWDOODWLRQ ,QIRPDWLRQ7HNQRORJL $ODUP $XWRPDWLRQ

3U VWHJnUGVYHM6¡QGHUERUJ 7OIHPDLOLQIR#QKMHVSHUVHQGN

OK Klubben medlemsblad nr. 2 2011  

OK Klubben medlemsblad nr. 2 2011