Page 1

MEDLEMSBLAD

JANUAR - JUNI 2012

Foto fra Alleen: Bakkepigerne fra Assens Variteen.


!NDELSKASSEN3’NDERJYLLAND ETSKRIDTIDENRIGTIGERETNING !FDELINGERI 3’NDERBORGs4ANDSLETs4INGLEV (’RUPHAVs2ENS

side 2


OK-KLUBBEN Sønderborg er en upolitisk selvejende institution, der som medlemmer optager fortrinsvis ældre mennesker, pensionister m.m.

BESTYRELSEN I OK-KLUBBEN Formand: Steen Asmussen, Ringgade 187, Sønderborg . . . .7442 0703 Næstformand: Ragnhild Mathiesen, Alsgade 10, Sønderborg . . . .7448 6377 Kasserer: Ingelise Asmussen, Ringgade 187, Sønderborg . .2977 6952

efter kl. 16.15

Bestyrelsesmedlemmer: Lisa Nielsen, Nørager 10c st.tv., Sønderborg . . . . .2342 1090 Lise Vejers, Nørager 10c st.tv, Sønderborg . . . . . .5182 3991 Revisor: Jan Poulsen, Poppelvej 7, 6430 Nordborg Helmuth Nielsen, Borrevej 9, 6400 Sønderborg Kontaktperson Sct. Jørgens Hospital Tove Hansen, Ringgade 174 / 5, Sønderborg . . . . .3250 2337 Kontaktperson i Jørgensgård/Tandsbjergområdet: Helene Lassen, Jørgensgård 51 B, Sønderborg . . .5153 1328 Kontaktperson i Sundsmark/Ulkebøl området: Helmuth Nielsen, Borrevej 9, Sønderborg . . . . . . . .7442 8017

Kontaktperson i Sundeved: Eluf Nielsen, Fruenskær 7, Vester Sottrup . . . . . . .7446 7141 Ansvarshavende redaktør: Steen Asmussen

7442 0703

www:ok-sonderborg.dk · E-mail: mail@ok-sonderborg.dk Landsorganisationen: OK-Fonden, Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg. Formand Michael Brostrøm sats & tryk: HS-TRYK 7442 0703, oplag 450 stk.

side 3


Kære OK-medlemmer Ja, så er året 2011 ved at være slut. Der er sket en del ting gennem året, nye tiltag, mange arrangementer med mange glade medlemmer, busture der er fyldt op m.m. Vi har i 2011 fået en del nye medlemmer, som jeg håber vil føle sig velkommen. Der har desværre også været lidt naturlig afgang. Der har været flere nye tiltag i løbet af året. En af de største succeser var nok vores Brunch, som vi afholdte selv på Alleen. Bestyrelsen havde regnet med 30-40 stk, men vi blev 82 medlemmer. der blev foretaget stor indkøb inden den store dag. I år holder vi også selv vores julehygge på Alleen, hvor bestyrelsen selv ordner det hele, laver kaffe, serverer Glühwein, æbleskiver m.m. Vi har også holdt vores sidste høstfest indtil videre, da vi næste år holder oktoberfest. Det viste et stort flertal af de stemmesedler, der var kommet retur. Der kom også flere ønsker om at gense Kisser & Søren. Dette ønske bliver opfyldt den 18. marts, som er en lidt speciel dag. Dette bliver oplyst på selve dagen. Som du læste i det sidste proside 4

gram kører formanden ikke i år juleaften og nytårs aften. Jeg vil godt prøve at holde juleaften og nytårsaften for en gang skyld. Jeg har ikke været sammen med familien gennem flere år. Som du nok har opdaget er OK-klubben begyndt at holde 2 søndagsarrangementer om året. Dette fortsætter også i 2012, da der ikke sker noget om søndagen for de mange ældre her i kommunen. Vi har i 2011 haft fuld hus til begge arrangementer og det regner vi også med til næste år. Grunden til at vi kan holde prisen nede, er at damerne i bestyrelsen selv laver det hele og vi ikke skal på Kro eller Hotel og betale for lokale, kaffe m.m. Til vore mange nye nye medlemmer, tag og læs hele bladet igennem, ja det gælder også gamle medlemmer. Der står mange ting, og på den måde behøver du ikke ringe til en af bestyrelsen eller kontakt person for at spørge om det ene og det andet. I den forbindelse vil formanden og kassereren igen have at ingen ringer efter kl. 19.00 for at spørge om et eller andet, hvis det ikke er fortsættes side 5


livs nødvendig. det er meget irriterende at nogle medlemmer ringer efter kl. 21.00 for at spørge om en bagatel. Læg mærke til den sidste dato for betaling og tilmelding til diverse arrangementer. Vi tager disse datoer meget højtideligt. Mange gange bliver mad og andet bestilt dagen efter og så gavner det ikke at komme med en tilmelding 1-2 dage efter sidste dato. Er der ikke betalt bliver der ikke bestilt mad eller andet, da klubben ellers skal betale. SÅ HUSK SIDSTE DATO FOR TILMELDING. Når en bus eller andet er fuldt booket, laver vi en venteliste, så medlemmer der står på denne liste kommer med, når der kommer en afmelding. Dette sker jævnlig, da man kan blive syg, indkaldt til undersøgelse eller andet. Vi er ved at blive rigtig mange medlemmer fra hele kommunen. Vores lottospil kører rigtig godt og til alle vore udflugter er bussen fyldt op, samt vores egen bus som nogle gange kommer med, for at få alle med. Vi prøver hele tiden at gøre vores udflugter så gode og billige som det er muligt. Det er jo ingen kunst at arrangerer ture til 300-500 kr, som man ser side 5

andre steder. Det kan være rigtig mange penge for en folkepensionist og er der så et ægtepar der skal med, er det en mindre formue. Hvis du kender et godt sted, så giv bestyrelsen besked, da vi ikke kender alle steder. Vi forsøger hele tiden at opfylde medlemmernes ønsker.

Til sidst vil bestyrelsen ønske alle vore medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Tak til medlemmer og annoncører/sponsorer. Vi vil gerne bringe en stor tak for gaver og annoncer vi har modtaget i 2011. Uden alle disse gaver m.m. kunne vi ikke udfører det store stykke frivilligt arbejde som vi gør.

Ønsker du at betænke Omsorgsklubben OK-Sønderborg i dit testamente, stiller klubben gratis en advokat til rådighed.


Aktivitetskalender for JANUAR 2012 Tirsdag d. 3. januar INDKØBSTUR Sdb / Gst

Tirsdag d. 17. januar INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 23. januar kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirke Allé 9, den store sal. Der er Teleslynge anlæg.

Tirsdag d. 31. januar INDKØBSTUR Sdb / Gst

KLOGE ORD Når dagen er gået, som dagene nu gør og når du har nået alt hvad du bør, så husk at se efter og slappe lidt af, for at samle kræfter til endnu en dag.

MJELS FODPLEJE v/Lægeeksamineret fodplejer Hilda Spottag Svingbjergvej 2, Mjels 6430 Nordborg Tlf.: 7445 0803 · Biltlf.: 2334 9437

DU RINGER OG BESTILLER JEG KOMMER OG VED FØDDERNE PILLER

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 6


Aktivitetskalender for FEBRUAR 2012 Tirsdag d. 14. februar INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 20. februar kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirke Allé 9, den store sal. Der er Teleslyngeanlæg.

Tirsdag d. 28. februar INDKØBSTUR Sdb / Gst

Vi starter lidt stille og rolig op her i det nye år. Det er meget svært at arrangerer en bustur, da vi ikke kan forud sige vejret. Det oplevede vi sidste år da vi tog til Elmegården og stod på skøjter, da vi kom ud af bussen. For at undgå at skulle aflyse en tur, har bestyrelsen valgt at starte med busture i april måned. Lad kong vinter lege vinter, men adgangen til Alleen kan han ikke spærre og vores indkøbsture har til dags dato aldrig været aflyst på grund af sne. Sidste år havde vi ingen problemer med at komme frem selvom bybusserne måtte stoppe. Vi har vinterdæk på begge vores busser og det kan vi mærke. Vi kan, hvor andre ikke kan.

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 7


Aktivitetskalender for MARTS 2012 Onsdag d. 7. marts kl. 14.00 ÅRSMØDE I den store sal på Alleen, Kirke Allé 9. OK-klubbens store årlige møde, hvor vi fortæller om det forgangne år samt lidt om fremtiden. Klubben er vært med kaffe/the og franskbrød med pålæg. Efter kaffen er der lidt underholdning med “To fra Lysbro”, som spiller og synger lidt for os. Af hensyn til kaffe/brød er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest d. 1. marts. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 13. marts INDKØBSTUR Sdb / Gst

Søndag d. 18. marts kl. 13.30 SØNDAGSARRANGEMENT KISSER & SØREN se nærmere på næste side. Mandag d. 26. marts kl. 14.00 Vores store PÅSKELOTTO på Alleen, Kirke Allé 9, den store sal. Der er Teleslynge anlæg. Af hensyn til kaffe m.m. skal vi have en tilmelding.

Tilmelding senest d. 19. marts. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 27. marts INDKØBSTUR Sdb / Gst

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 8

Fortsættes næste side


Aktivitetskalender for MARTS 2012

Den kendte dansktop duo

KISSER & SØREN kommer igen til Sønderborg Kisser & Søren har udgivet flere CD’er og er meget kendt fra bl.a.: radioens giro 413, diverse TV udsendelser, deres mange optræden rundt omkring i landet. De underholder 2x40 minutter, kun afbrudt af en kaffepause.

Den 18. marts er en lidt speciel dag, men dette bliver først oplyst til arrangementet.

Billetter til KUN 120,- kr. pr. stk kan købes hos bestyrelsen. Vær hurtig, da der igen bliver rift om billetterne. Der trækkes lod om nogle gevinster på de nummererede billetter i kaffepausen, hvor der er kaffe/the, wienerbrød og småkager. side 9


Aktivitetskalender for APRIL 2012 OK-klubben ønsker alle vore medlemmer en rigtig god påske. Tirsdag d. 10. april INDKØBSTUR Sdb / Gst

Torsdag d. 12. april kl. 13.00 Bustur til Flensborg (HUSK PAS) Vi starter fra Vøl-Bo kl. 13.00 og kører til en flot restaurant ude i skoven i nærheden af Flensborg. Vi får kaffe og et stort kagebord med hjemmebag (måske noget ekstra). Der er et større udvalg i rigtig gode kager. Vi var der for 2 år siden og det var rigtig godt. Bagefter kører vi til Fleggaard hvor du kan gøre lidt indkøb. Forventet hjemkomst igen ca. kl. 17.15.

Pris pr. medlem KUN 140,00 kr. Tilmelding og betaling senest d. 1. april. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 24. april INDKØBSTUR Sdb / Gst

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 10


Aktivitetskalender for MAJ 2012 Tirsdag d. 8. maj INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 14. maj kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirke Alle 9, den store sal. Der er Teleslyngeanlæg.

Tirsdag d. 22. maj INDKØBSTUR Sdb / Gst

Onsdag d. 30. maj kl. 9.00 SOMMERUDFLUGT den lange (HUSK PAS) Vi starter fra Vøl-Bo kl. 9.00 hvor bussen kommer og kører os til den gamle kendte by Friedrichstadt, lidt syd for grænsen. Vi ankommer til Hotel Holsteinisches Haus hvor vi får 2 retter mad, hovedret og dessert, incl. 1 vand eller øl eller 1 glas vin. Bagefter tager vi en kanalrundfart rundt i byen (1 time). En spændende og interessant tur. Vi tager så tilbage til hotellet hvor vi får kaffe med hjemmebag, inden turen går tilbage til Sønderborg. Kan vi nå det, tager vi forbi Fleggaard på vejen hjem.

Pris pr. medlem KUN 280,00 kr. Tilmelding og betaling senest d.23. maj. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN se et par billeder på næste side fra Friedrichstadt.

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 11

Fortsættes næste side


Aktivitetskalender for MAJ 2012

Hotel Holsteinisches Haus

Rundfart i kanalerne

Torsdag d. 31. maj kl. 13.00 SOMMERUDFLUGT den korte Vi starter fra Vøl-Bo med bussen, som kører os til Bov museeum. Det er fyldt med mange spændende ting, som er et besøg værd. Vi får et guidet rundvisning. Samme sted får vi så et “mini Sønderjysk kaffebord” inden turen går hjemad. Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00

Pris pr. medlem KUN 140,00 kr. Tilmelding og betaling senest d. 22. maj. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

side 12


Aktivitetskalender for JUNI 2012 Tirsdag d. 5. juni INDKØBSTUR Sdb / Gst Tirsdag d. 19. juni INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 25. juni kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirke Allé 9, den store sal. Der er Teleslyngeanlæg. Da dette er vores sidste lotto inden sommerferien prøver vi noget nyt i år. Kort og kaffe betales som normalt på Alleen. Efter lotto spillet med måske lidt større gevinster eller noget andet, skal vi have frisk grillet ringriderpølser med kartoffelsalat og dertil 1 øl eller sodavand. Af hensyn til antal og indkøb SKAL du afleverer tilmeldingsblanketten også selv om du ikke skal have pølser m.m. Prisen for ringrider, kartoffelsalat og drikkevarer er KUN 25,- pr. person.

Tilmelding og betaling senest d.18. juni. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Der var stor glæde da plejehjemmet fik spiritusbevilling. Ib på 89 bestilte en flaske vin. “Du kan bare skrive det på regningen, jeg betaler når jeg checker ud....” side 13


side 14


Alle medlemmer samt pårørende, annoncører, m.m.

ønskes en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

HUSK AT FÅ BETALT DIT KONTINGENT

74 42 60 55 side 15


Annettes fodpleje ☞ Fodbad ☞ Klipning og slibning af negle ☞ Fjernelse af hård hud og evt. ligtorne ☞ Afsluttes med stimulerende fodmassage ☞ Hårfjernelse med voks

Hjemmebehandling efter aftale Ring til: Annette Vogensen 2857 4468 Jeg giver RABAT til OK-klubbens medlemmer

Vi tager hånd om din fod

JUTTA SKO Perlegade 59 · Sønderborg Telf.: 7442 6449 side 16


Sønderborg’s bedste klub for ældre. Fortæl din nabo om OK-klubben. Mangler du kontakt med andre mennesker, så mød op til arrangementerne.

STØT DE FIRMAER DER ANNONCERER I VORES BLAD DE STØTTER OK-KLUBBEN SYNSHALLEN SØNDERBORG

.... for din sikkerhed Ulrich Andersen Kærvej 71 A · 6400 Sønderborg Tlf.: 7443 1212 . Mobil: 2323 7282 www.synshallensoenderborg.dk

side 17

a


NYTTIGE OPLYSNINGER TIL NYE MEDLEMMER EUC skolen i Aabenraa. Vi besøger kokke- og tjenerskolen i Aabenraa 1-3 gange om året, hvor vi får serveret en dejlig middag med 3 retter mad, kaffe med kage samt diverse billige drikkevarer. Klubben bestiller en 50 personers bus og medlemmer giver et tilskud på 30,00 kr. Da det er med kort varsel har formanden en liste med dem der er interesseret i at komme med og ringer så til dem. Er du interresseret så giv Steen Asmussen, tlf.: 7442 0703 besked.

RYGNING. Når OK-klubben er samlet til arrangementer er der rygning forbudt i lokalet. Der må heller ikke ryges på gangen, men kun helt udenfor.

KØRSELSORDNING. Til de større arrangementer arrangerer OK-klubben kørsel med minibus. Er I nogle stykker der vil på indkøbstur i Tyskland, så giv besked, så finder vi en dag. Medlemmerne betaler 30,00 kr. i tilskud til diesel, olie.

INDKØBSORDNING. Hver 2. tirsdag har vi indkøbsture til SUPER BRUGSEN, Kløvercentret om formiddagen og om eftermiddagen til SUPER BRUGSEN i Gråsten. Der er 2 minibusser samt en stationcar til rådighed. Denne ordning kører nu på 12 år. Hver onsdag køres der i Sundeved om formiddagen.

ARRANGEMENTER. OK-klubben arrangementer er for det meste kun for medlemmer, da klubben i mange tilfælde giver tilskud. Det kan tillades et medlem at tage en gæst med under visse forhold.

TILMELDING KØRSEL TIL LOTTO. HUSK at tilmelde dig ugen før den mandag, hvor vi har lotto. Det skal være senest fredagen før, da kørselsplanen mange gange bliver lavet lørdag eller søndag. Der skal jo ringes rundt til alle de tilmeldte med et tidspunkt. Tilmelding gerne til Steen tlf.: 7442 0703. PÅ FORHÅND TAK.

FORTÆL DIN NABO ELLER ANDRE HVOR GODT VI HAR DET I OK-KLUBBEN side 18


NYTTIGE OPLYSNINGER TIL NYE MEDLEMMER BETALING AF KONTINGENT/TILMELDINGSBLANKETTER. For at spare det dyre gebyr på posthuset eller i dit pengeinstitut, kan du betale kontingent, aflevere tilmeldinger og betaling af disse på vores indkøbsture, til lotto eller til andre arrangementer. Du kan også aflevere tilmeldinger i vores postkasse som bliver flyttet til Arbejdernes Landsbank ved indgangen fra Holger Drachmanns Gade.

EL-SCOOTER. OK-klubben har en sammenklappelig EL-scooter som medlemmerne kan låne for meget små penge, hvis man f.eks. efter en operation ikke kan gå i en periode. Der kan være andre årsager til at man ikke kan komme ud i den friske luft. Den er med til Østrig og Rüdesheim hvor den gør stor gavn. Har du brug for den i kortere eller længere tid, så kontakt formanden og hør nærmere.

ARRANGEMENTER OG ER BLEVET SYG. Har du tilmeldt dig og betalt til et arrangement, bustur eller lignende, kan det ske man bliver syg samme dag eller dagen før. De steder hvor klubben ikke skal betale for mad, kaffe eller andre ting, får du selvfølgelig dine penge tilbage. Det kan også være, at der er nogle på venteliste, som så kan komme med. I sådanne tilfælde får du selvfølgelig også dine penge tilbage. Der er steder vi skal betale for det antal vi tilmelder og i sådanne tilfælde kan vi ikke tilbagebetale beløbet, da det skal bruges til den bestilte kaffe eller mad. Der er meget forskel fra sted til sted.

FORTÆL DIN NABO ELLER ANDRE HVOR GODT VI HAR DET I OK-KLUBBEN side 19


Hvad har, og hvad kan din OK-klub hjælpe dig med! TELESLYNGE. Bruger du høreapparat og har en Teleslynge hjemme, har vi et apparat i OK-klubben så vi kan afprøve om din Teleslynge virker inden du ringer efter en dyr tekniker. Vi kan prøve om slyngen er OK eller defekt. Er Teleslyngen OK er det så dit høreapparat det er galt med. BLODTRYK. Vil du gerne selv måle dit blodtryk, har vi et halv professionelt blodtryks måler, som du kan bruge. Vi kan måske komme forbi og klare målingen med det samme. Det er jo moderne med for højt blodtryk i dag. Som en lille tommelfinger regel kan man sige det første tal skal være ca. 140 og det lave ca. 80-90. Er det meget højere bør du nok søge læge, men mål det flere gange om dagen, da det svinger lidt. TRAILER. OK-klubben har fået sponsoreret en trailer som vore medlemmer kan låne. Den kan bruges om sommeren til at køre haveaffald væk m.m. Der er normalt en del affald, når man klipper hæk. Vi har flere af vores medlemmer som laver havearbejde for dem, der ikke selv kan klare det mere eller ikke har tid. Kontakt formanden og hør nærmere. MINIBUS. Er I nogle stykker der bliver enige om en tur et eller andet sted hen, så kontakt formanden. Der kan max. være 14 stk med. Er I f.eks. 8-10 stk der vil en tur til Flensborg eller andre steder, så finder vi også en løsning på det. side 20


Pas på bakterier i din mad. Danskerne og især de ældre er ifølge Fødevarestyrelsen ikke gode nok til at holde god hygiejne i køleskabet, hvor livsfarlige bakterier har gode vilkår for at trives og blive flere og flere. Især hvis du ikke smider maden ud i tide. Døde af meloner. Mindst 13 amerikanere er døde af listeriose, en fødevarebåren infektion forårsaget af bakterien ‘Listeria monocytogenes’. Mindst 72 er smittet med af den potentielt dødelige bakterie. De amerikanske fødevaremyndigheder mener, at de døde og smittede har fået bakterien igennem cantaloup-meloner. Ifølge de danske fødevaremyndigheder tyder intet på, at de forurenede meloner er eksporteret til vore kanter, men madbakterien er langt fra ukendt i Danmark. Hver fjerde dør. Hvert år bliver op mod 60 forbrugere i Danmark syge af listeria. De fleste af dem er ældre, der risikerer at blive alvorligt syge. I værste fald er det livstruende og en ud af fire risikerer at dø. - For et par år siden oplevede vi en fordobling i antallet af listeriosepatienter. Det var primært i gruppen af ældre, og vi fokuserer derfor på, at man specielt, når man er oppe i alderen - og derfor i en risikogruppe - skal huske at smide produkter, der er gået over holdbarhedsdatoen, ud, siger Annette Perge, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen, til ekstrabladet.dk. Pas på røget fisk og bløde oste. Det er især kødpålæg, røget fisk som hellefisk og laks, bløde oste som side 21

Fortsættes næste side


Camembert og Brie, du skal passe på at gemme for længe i køleskabet. - Man skal også passe på, hvis pakken er åben. Så må man ikke bare lade den ligge i køleskabet i to uger, selv om ‘sidste anvendelsesdato’ ikke er overskredet. Pålægget kan forurenes fra andre produkter i køleskabet eller ved tilberedning, og så kan der ske vækst af bakterien i produktet. Pas på temperaturen i køleskabet. Annette Perge forklarer, at der må højst være 100 listeria-bakterier pr. gram i spiseklare fødevarer som pålæg. - Jo højere koncentration af bakterier, der er, desto større er risikoen for at blive syg. Det er svært helt at undgå, at der kan være listeria på for eksempel pålæg, men det er op til virksomheden at sørge for, at de ikke når over grænsen. Hvis dit køleskab er maks. fem grader varmt, vil bakterien vokse langsomt og der vil være mindre risiko for at antallet når op på høje niveauer, som man kan blive syg af, siger Annette Perge. Der lever også listeriabakterier i fersk kød, men de dør ved opvarmning. Artikel fra fødevarestyrelsen.

HUSK hvis du er svagtseende kan du kontakte bestyrelsen og fremover få tilsendt et stort program i A4 format. Disse store programmer laver vi til de meget svagtseende. Vi laver også speciel fremstillet store lottokort, hvis du er svagtseende. side 22


PAS PÅ - levende lys December er den måned i året hvor brandvæsenerne har travlest. Dette skyldes primært juledekorationer og levende lys som jo er med til at skabe hygge både på arbejdspladsen og hjemme. Men levende lys er også med til at starte rigtig mange brande. Med håb om at du vil være med til at gøre julen mere sikker i hjemme er nedenfor nogle gode råd til dig, som kan være med til at forhindre brande. Gå aldrig fra tændte, levende lys. Pas især på adventskranse, juledekorationer og juletræer. Sæt lysene, så flammen ikke kan antænde grene og pynt. Og sluk lysene, før de brænder helt ned. Brug helst selvslukkende lys. Sæt lysene i stabile stager, der ikke kan brænde. Stil ikke de levende lys i nærheden af gardiner og andet let antændeligt. Eller hvor mindre børn, hunde og katte kan nå dem. Juletræet skal være så friskfældet som muligt. Skær et par centimeter af stammen og sæt juletræet i en spand med vand. Opbevar juletræet udendørs i skygge og læ, og flyt det først ind i varmen, når det skal bruges. Brug en juletræsfod, der kan fyldes med vand. Fyld op efter behov - et grantræ bruger 1-3 liter vand i døgnet. Elektriske lyskæder minimerer risikoen for brand. Hav slukningsmidler stående parat - især i juletiden. En blomstervandkande med spreder eller en blomsterspray (vandforstøver) er effektive til at slukke mindre brande med - fx i adventskranse og juledekorationer. Når juletræet tændes, bør man mindst supplere med en spand vand og en gulvklud. Man kan også have en 2 kg pulverslukker stående parat. Hvis der går ild i juletræet - og det ikke lykkes at få branden slukket hurtigt - kan man prøve at fjerne brændbare ting i nærheden af træet. Hvis det er muligt, kan man flytte træet til et mere sikkert sted. Luk døre og vinduer, forlad stuen og alarmer brandvæsnet på 112, hvis branden ikke bliver slukket. side 23


side 24


Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer eller sommerferie og på gensyn igen tirsdag d. 31. juli til INDKØBSTUR eller søndag den 5. august til Brunch på Alleen. Vi gentager succesen fra sidste år.

HUSK vi kommer til Sønderborg igen søndag den 18.marts 2012. Se nærmere på side 9. Køb billet i god tid, da der bliver rift om dem.

Lægen greb sin hjemmetelefon og hørte sin kollegaes velkendte stemme: “Vi skal bruge en fjerdemand til poker”. Lægen svarede resolut og højt, at han ville begive sig af sted med det samme. Da han var ved at tage sit overtøj på, spurgte hans kone: “Er der sket noget alvorligt, siden du har sådan en fart på?” Lægen så alvorligt tilbage over sin skulder og svarede: “JA, der er allerede tre læger på stedet”. side 25


Nyttige oplysninger: Stof samt indlæg til bladet sendes til: OK bladet · POSTBOKS 304 · 6400 Sønderborg Medlemskontingent: KUN 150,00 kr. pr. år.

Andelskassen Sønderjylland reg.n.: 5969 kt.nr.: 4010329 Sydbank reg.nr.: 8010 kt.nr.: 528553-2

HUSK at være glad. Smil til verden og verden smiler til dig.

Sønderjyllands Største Specialforretning Vort speciale

Ost fra Them mejeri Mild , lagret eller bare rigtig stærk? hos os kan du smage på osten før køb Sønderjyske pølsevarer af den bedste slags Hørup Pølser Superlækkert frisksmurt smørrebrød Jernbanegade 31 Sønderborg

www.schmidtsdelikatesse.dk side 26


Medlemmernes tilfredshed - OK’s styrke I OK-klubberne hersker der en speciel ånd. I OK-klubben Sønderborg hygger vi os og interesserer os for hinanden. Man fornemmer en positiv stemning. Pæne hyggelige lokaler, dug og lys på bordene, blomster og servietter. I 13 år har jeg været med i OK-klubben og haft mange givtige timer med glade smil og hyggelatter. Vi har mange frivillige hjælpere, chaufføre, m.m. der på forskellige måder forkæler medlemmerne. Der er mange alsidige arrangementer, hvor der er noget for enhver smag. Vi er at sammenligne med en specialbutik i forhold til et supermarked, kunden får individuel behandling. Bestyrelsen er selvsupplerende. På den måde sikres et godt arbejdsklima. Det gør os nok atypisk i forhold til andre organisationer, men jeg tror ikke generalforsamlinger er savnet. Vi er jo ikke en kamporganisation. Tværtimod foregår bestyrelsesarbejdet på et fornuftigt og venskabeligt grundlag. Vore medlemmer er interesseret i en effektiv bestyrelse og i klubarrangementer, ikke kampafstemninger. Klubben har en meget god og arbejdsdygtig bestyrelse hvor alle yder et stort stykke arbejde. En gang om året holdes medlemsmøde, hvor alle kan bidrage med ønsker og meninger, og dem lytter bestyrelsen naturligvis til. Vi skal forsøge at opfylde så mange ønsker fra medlemmerne som muligt. Som noget nyt er vi for 7 år siden begyndt at sende et flot tillykke kort til hel- og halvrund fødselsdag, samt andre mærkedage hvis vi får besked. på bestyrelsens vegne Steen Asmussen side 27


Har du en god ide eller noget andet som medlemmerne kan bruge, så kom med det. Vi kan altid bruge lidt stof til vores program, så det ikke kun bliver et par sider med programmet, men med lidt spændende ting. Redaktøren

KIG I SØNDERBORG UGEAVIS. HVIS DER KOMMER ÆNDRINGER ELLER NYE TING TIL PROGRAMMET BLIVER DET ANNONCERET I SØNDERBORG UGEAVISEN.

Aut. Klinisk Tandtekniker

WEISS Jernbanegade 17 · 6400 Sønderborg (oven over Farmaceuten) Telf.: 7442 2305 · Fax: 7443 3264 side 28


En lille vits hentet fra internettet. Fem kiruger har kaffepause og taler lidt om, hvilke mennesker der er nemmest at operere. Den første kirug siger: “Jeg syntes bedst om at operere revisorer. Alt inde i dem er nummeret”. Anden kirug: “Jeg kan nu bedst lide at operere bibliotekarer. Deres indvolde er i alfabetisk orden”. Tredje kirug: “Jeg syntes nu, at elektrikere er nemmest. Der er det hele farvekodet”. Fjerde kirug: “Så syntes jeg nu bedst om ingeniører. De er altid forstående, hvis der bliver nogle stumper tilovers”. Femte kirug: “Advokater er da helt klart at foretrække. De har intet hjerte, ingen rygrad, og deres hoved og røv kan byttes om, uden at folk opdager det”.

Andreas Carl

ApS

TÆPPER GARDINER GULVBELÆGNING

Nørrekobbel 9 · 6400 Sønderborg Telefon: 7448 7777 · Fax: 7448 7707 side 29


INDKØBSBUSSEN Superbrugsen i Sønderborg & Gråsten Kan du ikke selv komme ud og handle så tilmeld dig OKklubbens indkøbsordning. I Sønderborg og Gråsten kører vi hver 2. tirsdag og i Sundeved hver onsdag formiddag. Vi udsender et indbetalingskort hvor du betaler for et 1. halt år af gangen. Du bliver hentet hjemme og der er hjælpere i forretningen der kan hjælpe dig. Bagefter bliver du kørt hjem og du kan evt. få hjælp til at få dine varer bragt til døren eller helt ind i køkkenet. Omsorgsklubben har sin egne minibusser med en speciel lavet trappe, varmeblæser bag i bussen og rutinerede chauffører. Bor du i Sønderborg/Gråsten kan du henvende dig til: Steen Asmussen tlf.: 7442 0703 Bor du i Sundeved kan du henvende dig til: Eluf Nielsen tlf.: 7446 7141

side 30


side 31


SALG OG SERVICE SALG AF PARABOLER GRATIS TILBUD PÅ REPARATIONER Aut. værksted for B & O · Philips · Grundig JVC m.fl.

Sønderborg Billed & Lyd Service ApS Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg · Telefon 7442 5791 www.radioogtvservice · E-mail:tvservice@mail.tele.dk

9LXGI¡UHUDUEHMGHLQGHQIRU (/,QVWDOODWLRQ 7HOH,QVWDOODWLRQ ,QIRPDWLRQ7HNQRORJL $ODUP $XWRPDWLRQ

3U VWHJnUGVYHM6¡QGHUERUJ 7OIHPDLOLQIR#QKMHVSHUVHQGN

OK Klubben medlemsblad nr. 1 2012  

OK Klubben medlemsblad nr. 1 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you