Page 1

MEDLEMSBLAD

AUGUST - DECEMBER 2010

Fra Egeskov Slot den 23. juni.


!NDELSKASSEN3’NDERJYLLAND ETSKRIDTIDENRIGTIGERETNING !FDELINGERI 3’NDERBORGs4ANDSLETs4INGLEV (’RUPHAVs2ENS

side 2


OK-KLUBBEN Sønderborg er en upolitisk selvejende institution, der som medlemmer optager fortrinsvis ældre mennesker, pensionister m.m.

BESTYRELSEN I OK-KLUBBEN Formand: Steen Asmussen, Ringgade 187, Sønderborg . . . .7442 0703 Næstformand: Ragnhild Mathiesen, Alsgade 10, Sønderborg . . . .7448 6377 Kasserer: Ingelise Asmussen, Ringgade 187, Sønderborg . .7443 6485 Bestyrelsesmedlemmer: Lisa Nielsen, Nørager 10c st.tv., Sønderborg . . . . .2342 1090 Lise Vejers, Nørager 10c st.tv, Sønderborg . . . . . .5182 3991 Revisor: Jan Poulsen, Poppelvej 7, 6430 Nordborg Helmuth Nielsen, Borrevej 9, 6400 Sønderborg Kontaktperson Sct. Jørgens Hospital Tove Hansen, Ringgade 174 / 5, Sønderborg . . . . .3250 2337 Kontaktperson i Jørgensgård/Tandsbjergområdet: Helene Lassen, Jørgensgård 51 B, Sønderborg . . .5153 1328 Kontaktperson i Sundsmark/Ulkebøl området: Helmuth Nielsen, Borrevej 9, Sønderborg . . . . . . . .7442 8017 Kontaktperson i Sundeved: Eluf Nielsen, Fruenskær 7, Vester Sottrup . . . . . . .7446 7141 Ansvarshavende redaktør: Steen Asmussen

7442 0703

www:ok-sonderborg.dk · E-mail: mail@ok-sonderborg.dk Landsorganisationen: OK-Huset, Allégade 2, 2000 frederiksberg telefon: 3321 6361, fax: 3321 4120 sats & tryk: HS-TRYK 7442 0703, oplag 425 stk.

side 3


Indlæg fra formanden Ja så er der allerede gået 1/2 år igen. Tiden flyver af sted og man får flere og flere minder at tænke tilbage på. Vi har fået en del nye medlemmer det sidste 1/2 års tid, så velkommen til jer. Det er da dejligt at OKklubben er så kendt, men det kan også give problemer med så mange medlemmer. Der er jævnlig flere tilmeldinger til vores busture end der er plads til. Vi har så i flere tilfælde taget 1 eller begge 2 OK-busser med, for ikke at skulle skuffe så mange medlemmer. Vores flytning af lotto fra Sønderborghus til Alleen har været en stor succes. Selv om køkkenpersonalet og diverse medhjælpere får gratis kaffe med brød (før har alle selv betalt fuld pris for kaffe med brød) og vi har fået 4 gevinster mere, hænger vores lotto stadig sammen økonomisk. Dette skyldes en del flere medlemmer, som kommer til lotto og så har vi nogle dygtige damer i bestyrelsen der forstår at købe billigt ind, uden det går ud over kvaliteten. Vi har i foråret haft 3 chaufføre på kursus, så de nu har erhvervet det såkaldte “EU-førekort” og må køre side 4

vores busser i hele europa. OK-klubben har selvfølgelig betalt for dette kursus og de 3 chauffører har brugt 1 uge af deres fritid. I løbet af efteråret vil vi arrangerer et par indkøbsture til Fördepark, hvor der er en del butikker og specielt en fødevarebutik som hedder Real. Der er isboder, cafeteria, restaurater m.m. Du vil høre nærmere med hensyn til datoer, men det bliver nok lørdag formiddag. Dette er efter ønske fra flere medlemmer. Prisen bliver de sædvanlige 30 kr. Som det ses af tilmeldingsblanketterne er kørsel steget til 30 kr., som blev aftalt til årsmødet i foråret. Til alle jer som er med på Indkøbsturene, vil det være meget dejlig, hvis I gider tage jeres emblem på. Dem der hjælper ved kassen kan så se hvem der er medlemmer. Der kommer jævnlig nye til vores indkøbsture og det fortsætter også efter sommerferien. Som noget nyt prøver OKklubben at arrangerer kørsel til loppemarkedet på Kær i september. Jeg havde fået en fortsættes side 5


forespørgsel og tænke at det måske var en god ide. Der er nok flere af vore medlemmer som kunne tænke sig at komme til loppemarked. Hvis ikke andet, så for at få en kop kaffe eller en ringriderpølse og så selvfølgelig udflugten og være sammen med andre. Du kan se nærmere i programmet under september måned. Har du nogle gode ideer til udflugter eller andre nye ting så kom frem med det til bestyrelsen. Et andet nyt tiltag i efteråret er en koncert med Kisser og Søren den. 13. september. Vi skal over 100 stk før det hænger sammen økonomisk, men vi skal jo prøve noget nyt engang i mellem. Fortæl det til dine venner og bekendte, da det er for alle. Vi har fået en kontaktperson mere som dækker Sundsmark og Ulkebøl. I Sundeved kommer der også flere og flere medlemmer og der kommer stadig flere på vores indløbsture om onsdagen. Vi har igen i år solgt 350 stk lodsedler for Ringriderforeningen. Det er dejligt med opbakning fra medlemmernes side 5

side. Med hensyn til kørsel prøver vi stadig at hente de første ca. 1 time før vi skal afsted med bus, men det kan til tider være svært. Er der nogle af de nye medlemmer som har en 4-dørs bil og evt. vil hjælpe når det kniber, så giv formanden besked. Undertegnede formand Steen kan til tider være svær at komme i kontakt med pr. telefon. Når jeg kører bus, taxa eller handicapkørsel hele dagen, fjerne jeg min viderstilling på telefonen. Jeg får så ikke jeres opkald, men kun fra kontoret og min vognmand. Når Ingelise (kassereren) også er på arbejde hele dagen, er der ingen til at tage telefonen hjemme. Det er bedst at ringe sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Vi vil meget gerne være fri for opkald efter kl. 20.00, da vi jævnlig går tidligt i seng. Både til gamle og nye medlemmer bedes du læse side 16 og side 17, da der står en del oplysninger. Inden du ringer og vil spørge om noget, så læs venligst dit program, da der står mange oplysninger. Selvfølgelig kan vi glemme Steen noget.


Aktivitetskalender for AUGUST 2010 Tirsdag d. 3. august INDKØBSTUR Sdb / Gst

Lørdag d. 7. august kl. 10.00 Brunch Ja, så mødes vi igen til en rigtig dejlig Brunch i Kvickly.

Pris pr. medlem KUN 70,00 kr. Tilmelding og betaling senest d. 1. august. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 17. august INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 23. august kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirkealle 9, den store sal. Der er Teleslyngeanlæg.

Tirsdag d. 31. august INDKØBSTUR Sdb / Gst

MJELS FODPLEJE v/Lægeeksamineret fodplejer Hilda Spottag Svingbjergvej 2, Mjels 6430 Nordborg Tlf.: 7445 0803 · Biltlf.: 2334 9437

DU RINGER OG BESTILLER JEG KOMMER OG VED FØDDERNE PILLER

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 6


Aktivitetskalender for SEPTEMBER 2010 Mandag d. 6. september kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirkealle 9, den store sal. Der er Teleslyngeanlæg.

NYT - NYT - NYT - NYT - NYT Lørdag d. 11. september kl. 10.00 LOPPEMARKED på Kær.

Der er loppemarked i Skyttehuset og Sønderborg Garden på Rønhavegård. Da transporten er et problem, er der kommet et forslag om OK-klubben kunne arrangerer en tur til Kær. Det prøver vi så, og du finder ud af med chaufføren, hvornår du vil hjem og kryds af på tilmeldingsblanketten, hvor du vil hen. Der kan begge steder købes billig kaffe med kage, sodavand/øl og dejlige ringriderpølser m.m.

Tilmelding og betaling senest d. 4. september.

PRIS KUN 30,00 kr. pr. person. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Mandag d. 13. september kl. 13.30 med KISSER OG SØREN. Se indlæg i bladet. Tirsdag d. 14. september INDKØBSTUR Sdb / Gst

Lørdag d. 25. september kl. 12.00 HØSTFEST Vi gentager succesen fra de foregående år med en rigtig god gammeldags HØSTFEST som skal foregå på en gård på Kær (Skyttehuset, Skovhuse 11). Der er masser side 7

fortsættes næste side


Aktivitetskalender for SEPTEMBER 2010 af god mad, drikkevarer, m.m. til de sædvanlige små priser og amerikansk lotteri m.m.. Der er musik (klubbens sædvanlige harmonika). Der er handicap toilet og varme i lokalet, selv om det er en gammel “svinesti”. Der kommer måske gæster til denne store og hyggelige HØSTFEST. Hvor godt folk er, kommer godt folk til. ???????? kommer og underholder. Måske igen i år en høsttale, hvem ved. Køkkenhjælp og hjælp til serveringen bliver klaret af folk fra BLÆKSPRUTTERNE samt nogle af vore egne.

Der bliver arrangeret transport med en stor bus fra Dybbøl Turist med opsamling kl. 11.00 Sønder Landevej v/Jørgensgård, Kløvermarken/hvedemarken (busskuret) kl. 11.10, Vøl-Bo kl. 11.20 og Statoil på Vestermarken (busskuret) ca. 11.35. Kryds af på tilmeldingsblanketten, hvor du står på. Du kan også som tidligere blive hentet hjemme, (til de sædvanlige små priser i OK-klubbens egne busser), hvis du ikke selv kan komme til opsamlingsstederne.

Tilmelding og betaling senest d. 18. september.

PRIS KUN 180,00 kr. pr. person. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 28. september INDKØBSTUR Sdb / Gst

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 8


Aktivitetskalender for OKTOBER 2010

GRATIS Influenzavaccination Tidspunkterne er indtil videre fastlagt til følgende:

Fredag d. 8. oktober kl. 10.00-12.00 Tirsdag d. 12. oktober kl. 12.30-14.00 på Biblioteket den store sal. Se Sønderborg Ugeavis, da der kan ske ændringer. Mød op denne dag og bliv vaccineret. Det er OK-klubben, der står som hjælpere denne dag. Som sædvanlig er der en “bomskål” på bordet. Klubben kan evt. arrangere kørsel til dem. der ikke selv kan komme frem og tilbage.

Onsdag d. 6. oktober kl. 10.00 LØVFALDSTUR til CHRISTIANSLYST. Vi starter fra Vøl-Bo kl. 10.00 og tager med bus til Süderbrarup lidt syd for Flensborg. Der er ingen trapper og der er handicaptoilet. Et rigtig hyggeligt sted i skoven. Vi får et større ta’ selv bord med lune retter og der er 1 sodavand, 1 øl eller 1 glas vin med i prisen.

side 9

Fortsættes næste side


Aktivitetskalender for OKTOBER 2010 På hjemturen går vi holdt ved en grænsekiosk, hvor vi får kaffe og kage samt lidt tid hvor vi kan handle lidt inden turen går tilbage til Sønderborg.

Tilmelding og betaling senest d. 28. september.

PRIS KUN 250,00 kr. pr. person. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

HUSK GYLDIGT PAS Tirsdag d. 12. september INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 18. oktober kl. 14.00 LOTTO på Alleen, Kirkealle 9, den store sal. Der er Teleslyngeanlæg.

Tirsdag d. 26. oktober INDKØBSTUR Sdb / Gst HUSK hvis du er svagtseende kan du kontakte bestyrelsen og fremover få tilsendt et stort program i A4 format. Disse store programmer laver vi til de meget svagtseende. Vi laver også speciel fremstillet store lottokort, hvis du er svagtseende.

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 10


Aktivitetskalender for NOVEMBER 2010 Lørdag d. 6. november kl. 12.00 MORTENSAFTEN som er flyttet til Vandrehjemmet på Kærvej 70. Der er ingen trapper og gode toilet forhold. Som sædvanlig starter vi med andespisning, (vi har fået lovning på at der er and nok til alle, ligesom i gamle dage da Pia lavet det), derefter dessert Ris a la mande med kirsebærsovs (og mandelgaver som de andre år). Derefter er der kaffe/the med chokolade og amerikansk lotteri m.m. Klubben arrangerer kørsel med OK-busserne. Klubbens harmonika kommer og spiller.

Pris pr. medlem KUN 175,00 kr. Tilmelding og betaling senest d. 28. oktober. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 9. november INDKØBSTUR Sdb / Gst

Mandag d. 15. november kl. 14.00 VORES STORE JULELOTTO på Alleen. Der vil som sædvanlig være diverse overraskelser. Lidt julemusik inden vi starter. Denne dag større gevinster til fuld kort, ekstra til kaffen m.m. Klubben arrangerer kørsel.

HUSK tilmelding senest mandag d. 9. november til bestyrelsen/kontaktpersoner. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 23. november INDKØBSTUR Sdb / Gst side 11

fortsættes næste side


Aktivitetskalender for DECEMBER 2010 Lørdag d. 4. december kl. 11.30 DEN STORE POPULÆRE JULEFROKOST som igen i år bliver holdt på Vandrehjemmet på Kærvej 70. Det bliver en lidt anderledes menu end sidste år. Vi får lidt mere varmt og surribben bliver anderledes. musik, evt. en lille julepose som tidligere år. Priser på snaps, øl og sodavand bliver de samme små priser som sidste år. Julemanden skulle også gerne komme som han plejer. Vi har fået en god aftale med indehaveren af Vandrehjemmet angående priserne, men desværre udgår vores friske røget ål, da fiskeren er stoppet. Vi prøver at finde noget andet godt, hvis vi ikke kan finde en fisker der røger ål selv.

Klubbens harmonika kommer og spiller. Underholdning er ikke helt på plads endnu. Tilmelding og betaling senest d. 25. november.

PRIS KUN 180,00 kr. pr. person. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 7. december INDKØBSTUR Sdb / Gst

HUSK indkøbstur hver onsdag i Sundeved side 12

Fortsættes næste side


Aktivitetskalender for DECEMBER 2010 Torsdag d. 16. december kl. 14.00 JULE HYGGETUR Vi starter fra Vøl-Bo kl. 14.00 med bus, hvor vi finder et hyggeligt sted. Der får vi kaffe/the samt æbleskiver (hjemmelavet med og uden svesker og gløgg). Der vil være amerikansk lotteri og julesange m.m. Som tidligere år giver klubben igen et tilskud til turen.

Tilmelding og betaling senest d. 7. december.

PRIS KUN 75,00 kr. pr. person. BRUG TILMELDINGSBLANKETTEN

Tirsdag d. 21. december INDKØBSTUR Sdb / Gst

Rüdesheim am Rhein Vi har en ledig plads i et dobbeltværelse, på grund af en afmelding. Er du en rolig dame og vil med på denne dejlige tur, så giv Ingelise eller Steen besked. 3 dage til kun 1050,00 kr. incl. transport, morgenmad og 3 retter mad om aften. Vi kører søndag den 28. november 2010.

74 42 60 55 side 13


Annettes fodpleje ☞ Fodbad ☞ Klipning og slibning af negle ☞ Fjernelse af hård hud og evt. ligtorne ☞ Afsluttes med stimulerende fodmassage ☞ Hårfjernelse med voks

Hjemmebehandling efter aftale Ring til: Annette Vogensen 2857 4468 Jeg giver RABAT til OK-klubbens medlemmer

Vi tager hånd om din fod

JUTTA SKO Perlegade 59 · Sønderborg Telf.: 7442 6449 side 14


Kørsel juleaften og nytårsaften. Skal du i byen eller på familiebesøg og ikke har transportmulighed så ring til formanden Steen Asmussen tlf.: 7442 0703. Jeg tager imod bestillinger, så længe der er plads. Da chefen ønsker jeg skal have lidt at spise, vil jeg gerne holde fri mellem kl. 18.00-20.00 hvis det kan lade sig gøre. Du kan jo som bekendt ikke bestille en TAXA disse aftener, så OK-klubben vil selvfølgelig

hjælpe dig som medlem. Ring og bestil i god tid. Hvis tiden tillader det kører jeg også udenfor Sønderborg.

SYNSHALLEN SØNDERBORG

.... for din sikkerhed Ulrich Andersen Kærvej 71 A · 6400 Sønderborg Tlf.: 7443 1212 . Mobil: 2323 7282 www.synshallensoenderborg.dk

STØT DE FIRMAER DER ANNONCERER I VORES BLAD DE STØTTER OK-KLUBBEN side 15


NYTTIGE OPLYSNINGER TIL NYE MEDLEMMER EUC skolen i Aabenraa. Vi besøger kokke- og tjenerskolen i Aabenraa 1-3 gange om året, hvor vi får serveret en dejlig middag med 3 retter mad, kaffe med kage samt diverse billige drikkevarer. Klubben bestiller en 50 personers bus og medlemmer giver et tilskud på 30,00 kr. Da det er med kort varsel har formanden en liste med dem der er interesseret i at komme med og ringer så til dem. Er du interresseret så giv Steen Asmussen, tlf.: 7442 0703 besked.

RYGNING. Når OK-klubben er samlet til arrangementer er der rygning forbudt i lokalet. Der må heller ikke ryges på gangen, men kun helt udenfor.

KØRSELSORDNING. Til de større arrangementer arrangerer OK-klubben kørsel med minibus. Er I nogle stykker der vil på indkøbstur i Tyskland, så giv besked, så finder vi en dag. Medlemmerne betaler 30,00 kr. i tilskud til diesel, olie.

INDKØBSORDNING. Hver 2. tirsdag har vi indkøbsture til KVICKLY om formiddagen og om eftermiddagen til SUPER BRUGSEN i Gråsten. Der er 2 minibusser samt en stationcar til rådighed. Denne ordning kører nu på 9 år. Hver onsdag køres der i Sundeved om formiddagen.

ARRANGEMENTER. OK-klubben arrangementer er for det meste kun for medlemmer, da klubben i mange tilfælde giver tilskud. Det kan tillades et medlem at tage en gæst med under visse forhold.

TILMELDING KØRSEL TIL LOTTO. HUSK at tilmelde dig ugen før den mandag, hvor vi har lotto. Det skal være senest fredagen før, da kørselsplanen mange gange bliver lavet lørdag eller søndag. Der skal jo ringes rundt til alle de tilmeldte med et tidspunkt. Tilmelding gerne til Steen tlf.: 7442 0703. PÅ FORHÅND TAK.

FORTÆL DIN NABO ELLER ANDRE HVOR GODT VI HAR DET I OK-KLUBBEN side 16


NYTTIGE OPLYSNINGER TIL NYE MEDLEMMER BETALING AF KONTINGENT. For at spare det dyre gebyr på posthuset eller i dit pengeinstitut, kan du betale kontingent, aflevere tilmeldinger og betaling af disse på vores indkøbsture, til lotto eller til andre arrangementer. Du kan også aflevere tilmeldinger og betale til bestyrelsen, lægge det i postkassen eller i vores postkasse i KVICKLY, ved siden af elevatoren i stueetagen.

EL-SCOOTER. OK-klubben har en sammenklappelig EL-scooter som medlemmerne kan låne for meget små penge, hvis man f.eks. efter en operation ikke kan gå i en periode. Der kan være andre årsager til at man ikke kan komme ud i den friske luft. Den er med til Østrig og Rüdesheim hvor den gør stor gavn. Har du brug for den i kortere eller længere tid, så kontakt formanden og hør nærmere.

ARRANGEMENTER OG ER BLEVET SYG. Har du tilmeldt dig og betalt til et arrangement, bustur eller lignende, kan det ske man bliver syg samme dag eller dagen før. De steder hvor klubben ikke skal betale for mad, kaffe eller andre ting, får du selvfølgelig dine penge tilbage. Det kan også være, at der er nogle på venteliste, som så kan komme med. I sådanne tilfælde får du selvfølgelig også dine penge tilbage. Der er steder vi skal betale for det antal vi tilmelder og i sådanne tilfælde kan vi ikke tilbagebetale beløbet, da det skal bruges til den bestilte kaffe eller mad. Der er meget forskel fra sted til sted.

FORTÆL DIN NABO ELLER ANDRE HVOR GODT VI HAR DET I OK-KLUBBEN side 17


Hvad har, og hvad kan din OK-klub hjælpe dig med! TELESLYNGE. Bruger du høreapparat og har en Teleslynge hjemme, har vi et apparat i OK-klubben så vi kan afprøve om din Teleslynge virker inden du ringer efter en dyr tekniker. Vi kan prøve om slyngen er OK eller defekt. Er Teleslyngen OK er det så dit høreapparat det er galt med. BLODTRYK. Vil du gerne selv måle dit blodtryk, har vi et halv professionelt blodtryks måler, som du kan bruge. Vi kan måske komme forbi og klare målingen med det samme. Det er jo moderne med for højt blodtryk i dag. Som en lille tommelfinger regel kan man sige det første tal skal være ca. 140 og det lave ca. 80-90. Er det meget højere bør du nok søge læge, men mål det flere gange om dagen, da det svinger lidt. TRAILER. OK-klubben har fået sponsoreret en trailer til at transporterer vores fejemaskine til vinter, når vi skal feje sne for vores medlemmer, som måtte ønske dette. Den kan også bruges om sommeren til at køre haveaffald væk. Der er normalt en del affald, når man klipper hæk. Vi har flere af vores medlemmer som laver havearbejde for dem, der ikke selv kan klare det mere eller ikke har tid. Kontakt formanden og hør nærmere. MINIBUS. Er I nogle stykker der bliver enige om en tur et eller andet sted hen, så kontakt formanden. Der kan max. være 14 stk med. Er I f.eks. 8-10 stk der vil en tur til Flensborg eller andre steder, så finder vi også en løsning på det. side 18


MOBILTELEFONER SKAL SLUKKES Der er flere medlemmer der har klaget over at diverse mobiltelefoner ringer, bibber, spiller m.m. når vi har lottospil. Dette virker meget irriterende for alle andre og når man så sidder og snakker i lokalet stopper det jo lottospillet.

Bestyrelsen må anmode om at du slukker for din mobil eller sætter den på lydløs. Venter du et meget vigtig opkald så sæt den på lydløs og gå venligst udenfor og snakke. Vi stopper ikke lottospillet på grund af en mobil eller en der står udenfor og snakke. Det kunne jo være man venter et opkald fra en fødestue at der er kommet et barnebarn eller oldebarn til verden. Vi håber alle har forståelse for dette. Hilsen bestyrelsen

Mangler du et hjemmelavet kort til fødselsdag, barnedåb, jubilæum, sølvbryllup, guldbryllup m.m., så spørg Grete Hansen. Jeg laver næsten alle slags kort. KUN 12,- kr. pr. stk. Det er kort som ikke kan købes i forretningerne. Grete Hansen · Primulavej 9 d · Tlf.: 7442 2915 side 19


Hvornår har du sidst hørt fuglesang?

Få en GRATIS høretest Hos AudioNova får du også: M M

Høreapparater fra 0,- kr. Gratis prøveperiode (1 md.)

Ørelæge Hans Warrer i Haderslev- og Esbjergklinikkerne M 4 års garanti M 4 års service inkluderet M Fuld returret M

d til Bestil ti test øre gratis h i dag allerede

Poul Thomsen Naturelsker med høreapparater

Hør forskellen Storegade 86 · 6100 Haderslev · 73 525 230 Bomhusvej 1 · 6300 Gråsten · 74 650 047 Stormgade 17 · 6700 Esbjerg · 76 100 045 side 20


side 21


Nyttige oplysninger: Stof samt indlæg til bladet sendes til: OK bladet · POSTBOKS 304 · 6400 Sønderborg Medlemskontingent: KUN 150,00 kr. pr. år.

Andelskassen Sønderjylland reg.n.: 5969 kt.nr.: 4010329 Sydbank reg.nr.: 8010 kt.nr.: 528553-2

Støttemedlemsskab, hjælp til porto, leje af minibusser m.m. modtages med tak.

Sønderjyllands Største Specialforretning Vort speciale

Ost fra Them mejeri Mild , lagret eller bare rigtig stærk? hos os kan du smage på osten før køb Sønderjyske pølsevarer af den bedste slags Hørup Pølser Superlækkert frisksmurt smørrebrød Jernbanegade 31 Sønderborg

www.schmidtsdelikatesse.dk side 22


Alle medlemmer ønskes en rigtig god sommer eller sommerferie og på gensyn igen tirsdag d. 3. august til INDKØBSTUR eller lørdag den 7. august til Brunch i KVICKLY.

En stor tak Der skal lyde en stor tak til de mange medlemmer med bil som hjælper med at hente andre og kører dem hjem. Selv om klubben selv har 2 minibusser, er det ikke altid nok. Det er dejligt når vi alle kan hjælpe hinanden med at få arrangementerne til at køre. Hilsen

Steen

side 23


De mennesker som har fået mest ud af livet, er ikke dem, som har levet i hundrede år, men dem som har levet hvert minut

KIG I SØNDERBORG UGEAVIS. HVIS DER KOMMER ÆNDRINGER ELLER NYE TING TIL PROGRAMMET BLIVER DET ANNONCERET I SØNDERBORG UEGAVISEN.

Aut. Klinisk Tandtekniker

WEISS Jernbanegade 17 · 6400 Sønderborg (oven over Farmaceuten) Telf.: 7442 2305 · Fax: 7443 3264 side 24


NØDKALDEANLÆG Er du i besiddelse af et såkaldt “nødkaldeanlæg” i dit hjem, kan du godt opsige dit telefonabn., hvis du vil have en mobil telefon. Kommunen kan i dag påsætte en enhed på dit alarmanlæg, så det virker trådløst. Du behøver ikke den meget dyre telefonlinie fra Tele Danmark. Du skal blot købe et “SIM kort” og få et billigt abn. hos Tele Danmark. De trådløse alarmkaldeanlæg kan i øjeblikket kun fungere, hvis du bruger Tele Danmark mobil. Det er noget med nogle tekniske problemer med de andre mobilselskaber. Du kan spare en del penge og med en mobiltelefon, kan du altid komme i kontakt med andre og familien og venner kan altid komme i kontakt med dig. Du tager den bare med i tasken eller i lommen, når du går en tur.

Andreas Carl

ApS

TÆPPER GARDINER GULVBELÆGNING

Nørrekobbel 9 · 6400 Sønderborg Telefon: 7448 7777 · Fax: 7448 7707 side 25


Skal du med INDKØBSBUSSEN ud og handle. Kan du ikke selv komme ud og handle så tilmeld dig OKklubbens indkøbsordning. I Sønderborg og Gråsten kører vi vi 2. tirsdag og i Sundeved hver onsdag formiddag. Vi udsender et indbetalingskort hvor du betaler for et 1. halv år af gangen. Du bliver hentet hjemme og der er hjælpere i forretningen der kan hjælpe dig. Bagefter bliver du kørt hjem og du kan evt. få hjælp til at få dine varer bragt til døren eller helt ind i køkkenet. Omsorgsklubben har sin egen minibus med en speciel lavet trappe, varmeblæser bag i bussen og rutinerede chauffører. Bor du i Sønderborg/Gråsten kan du henvende dig til: Steen Asmussen tlf.: 7442 0703 Bor du i Sundeved kan du henvende dig til: Eluf Nielsen tlf.: 7446 7141 hvor du kan få nærmere oplysninger.

side 26


side 27


SALG OG SERVICE SALG AF PARABOLER GRATIS TILBUD PÅ REPARATIONER Aut. værksted for B & O · Philips · Grundig JVC m.fl.

Sønderborg Billed & Lyd Service ApS Sjællandsgade 20 · 6400 Sønderborg · Telefon 7442 5791 www.radioogtvservice · E-mail:tvservice@mail.tele.dk

9LXGI¡UHUDUEHMGHLQGHQIRU (/,QVWDOODWLRQ 7HOH,QVWDOODWLRQ ,QIRPDWLRQ7HNQRORJL $ODUP $XWRPDWLRQ

3U VWHJnUGVYHM6¡QGHUERUJ 7OIHPDLOLQIR#QKMHVSHUVHQGN

Program for OK Klubben Sønderborg 02-2010  

Program for OK Klubben Sønderborg 01-2010