Medlemsblad 03-2020

Page 1

December · 03-20

i denne udgave:

DEN GODE HISTORIE EUROPÆISK UNDERSØGELSE BLANDT MIGRÆNE­ PATIENTER FOREDRAG

I AARHUS

HVORDAN LEVER JEG MED SMERTEN?

Glædelig jul og godt nytår

www.hovedpineforeningen.dk


Formandens indlæg Kære medlemmer Med dette sidste nummer for i år ønsker hele bestyrelsen alle et godt nytår. Et bedre år må vi vel sige, at vi alle kan ønske os. Dette år har været noget af det værste, vi i bestyrelsen har været udsat for. Det er der sikkert mange af jer, der også føler. Vi havde så mange planer om de foredrag vi skulle ud med, og kun to af dem blev gen­ nemført. Vi skulle også have deltaget i Sund­ hedsmessen i Aarhus, den blev desværre også aflyst. Vi forsøger så småt at holde et foredrag i marts igen. Det foredrag vi havde den 15.9 med Anette Sams i Hellerup, har I nu mulighed for at høre online, med rabat til vores medlemmer. Se mere på side 3. Vi håber ikke I har oplevet alt for mange problemer med behandling og udlevering af medicin.

FOREDRAG

Er hovedpine bare hovedpine? Og hvad gør smerter ved os – og hvordan reagerer vi? Torsdag den 25. marts fra kl. 18.00-21.00 i Huset Trøjborg, lokale 1.1, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C Der vil være to foredragsholdere, den ene er hovedpigesygeplejerske Malene Boel, der vil fortælle lidt om, hvordan man skelne mellem de forskellige hovedpineformer. Bliv mere op­ mærksom på symptomer, mulige årsager og sammenhæng. Forstå den rette medicinske og ikke – medicinske behandling.

!

Til en glædelig overraskelse har hovedpine­ klinikken på OUH nu nedsat deres ventetid til ca. 6 mdr., men til gengæld har Hovedpine­ klinikken i Glostrup et års ventetid. Men be evt. om at få en afbestillingstid, hvis I bor i nærheden af den klinik I er skrevet op til. Det sker desværre at nogen må melde afbud i sid­ ste øjeblik. Dansk Hovedpineklinik i Glostrup har indtil november i år behandlet ca. 350 patienter med kronisk migræne med CGRPantistoffer. Resultaterne er positive, de vil me­ get gerne behandle endnu flere med CGRP, men der er desværre kapacitetsmæssige be­ grænsninger. DHC skal også melde tilbage til medicinrådet om erfaringer med de patien­ ter, der har fået behandlingen, men resultatet er ikke offentliggjort endnu. Hele bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår De varmeste julehilsner, Hanne Johannsen, Formand

Og vær opmærksom på for meget medicin kan give hovedpine. Derefter vil psykolog Gitte Bundgaard fortælle lidt om hvad smerten gør ved os både fysisk og psykisk. Gitte kommer med gode råd om, hvordan man kan lære at leve med en kronisk sygdom. Tilmelding senest den 19.3. Pris for hele arrangementet: Ikke-medlemmer kr. 125,-, Medlemmer kr. 75,Beløbet bedes indbetalt på mobilepay 65571 senest den 19.3 skriv navn og "Aarhus".

På vores foredrag sørger vi for at holde god afstand, og der vil være håndsprit. Deltagere opfordres til at blive hjemme, hvis de udviser symptomer eller er i risiko for at være smittet med coronavirus.

Sekretariat: Migræne & Hovedpineforeningen Toftehøj 90, 6470 Sydals Tlf. 70 22 00 52 L­ æserbreve sendes på: post@hovedpineforeningen.dk Vi forbeholder os ret til at f­orkorte de indsendte læserbreve. Redaktion: Hanne Johannsen (ansv.) CVR-nr: 25277910

Layout/tryk: Reklamehuset ­Sønderborg ApS Tlf. 74 42 74 60 Næste nr.: Udkommer april 2021. Materiale til læserbreve og artikler skal være os i hænde den 1. marts 2021, pr. mail: post@hovedpineforeningen.dk. Er der nogen, der vil betænke vores forening, kan beløb indsættes på girokonto: 1-660-6464 eller Danske Bank: 9570 0016606464

Mød os på facebook facebook.com/hovedpineforeningen 2

Husk at betale kontingent og opret jer gerne på betalingsservice, det sparer os for penge og ekstra arbejde

Bestyrelsen i Hovedpineforeningen Formand Hanne Johannsen Toftehøj 90, 6470 Sydals Tlf. 70 22 00 52 hanne@hovedpineforeningen.dk Næstformand Maren Eriksen Stengårds Alle 37 E, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 28 40 83 42 • mareneriksen@yahoo.dk Bestyrelsesmedlemmer Inge Stuckert Årø 135, 6100 Haderslev Tlf. 22 83 46 31 famstuckert@hotmail.com Ulla Pedersen Solbakkevej 7, 7480 Vildbjerg Tlf. 42 34 23 60 ullagpedersen@gmail.com Birgitte Skov Iversen Ravnekærlund 148, 5800 Nyborg tlf. 29 27 38 51 skoviversen@youmail.dk Jette Bach Sigridsvej 1, 1. tv. 2900 Hellerup jettebach777@gmail.com Lærke Thybo Enghavevej 2, 2.TV, 7500 Holstebro Tlf. 50 94 65 11 laerkethybo@hotmail.com Suppleanter Bente Lauridsen Parallelvej 4, 6400 Sønderborg Tlf. 30 87 18 51 • bml@bbsyd.dk Malene Boel Fyrrestien 18, Birkelyst, 8800 Viborg Tlf. 51 95 51 55 • malenebboel@gmail.com Revisor Connie Nielson Margretheparken 94, 6400 Sønderborg Tlf. 25 85 37 54 c.nielson@stofanet.dk Revisorsuppleant Else Marie Sørensen Kærvangen 5, Turup, 5610 Assens Tlf. 25 29 38 45 troldfun@hotmail.com


Referat af foredraget med Anette Sams, ph.d. og forsker Afholdt for Hovedpine & Migræneforeningen den 15. september 2020 Referat skrevet af Jette Bach, Maren Eriksen, korrigeret og godkendt af Anette Sams

Forord af Jette Bach, bestyrelsesmedlem: Stor tak til Anette Sams for to spændende og meget inspirerende foredrag, som hun havde målrettet til migrænefolket. Normalt holder Anette Sams foredrag om sundhed, kost, insulinresistens og diabetes, så man kan måske undre sig over hvorfor vi havde bedt Sams om at fortælle om kost og migræne. Det har vi, fordi der er meget, der tyder på, at der for nogles vedkommende er en sammenhæng mellem blodsukker og migræne. Derudover viste det sig, at Anette har en helt særlig interesse i migrænesygdommen og at hun under sin ph.d. arbejdede med stoffet CGRP, som har vist sig at være et nøglemolekyle, når det gælder ny behandling af sygdommen. Læs her referatet af Anette Sams’ foredrag – og få ideer til din fremtid. Der er sket rigtig meget indenfor medicinsk behandling af migræne i de seneste år. Nye præparater med CGRP-blokerende antistoffer er kommet på markedet, og disse præparater kan både nedsætte hyppigheden og intensite­ ten af migræneanfald hos flertallet af dem, der får mulighed for at få medicinen. Men hvad nu hvis man kan opnå en lignende effekt, ved at ændre sin kost? Nedsætte antal­ let af migræne dage og nedsætte intensiteten af migræneanfaldene? Det var et af de spørgs­ mål, som Anette Sams stillede til foredraget for Migræne & Hovedpineforeningen. Og Anette Sams’ spørgsmål kommer ikke bare ud af det blå. Anette har modtaget talrige mails fra taknemmelige mennesker, der har op­ levet migrænen forsvinde helt eller delvist efter at de er begyndt at leve på den blodsukker­ stabile kost, Anette anbefaler til andre formål. Og der er også i de seneste år kommet en række nye videnskabelige studier, som viser at kost, der stabiliserer blodsukkeret, har en væsent­lig effekt på både hyppighed og inten­ sitet af migræneanfald1-5. Desværre, siger Anette, er kvaliteten af kost­ studier aldrig lige så høj som kvaliteten af de medicinske studier. Kost kan simpelthen ikke standardiseres så tydeligt som medicin, og desuden er der ikke så stor økonomi bag kost­ studier som bag medicinstudier. Til gengæld er der heller ingen væsentlige bivirkninger, der skal undersøges, smiler foredrags­holderen og tilføjer, ”Hvis jeg kunne tage patent på blom­ kål, så ville jeg blive rig. Men det kan man hel­ digvis ikke. Og derfor kan du købe kål til en meget lav kilopris”. Vi har i vores opvækst lært, at man skal spise mange små måltider, for at undgå at man ”går sukkerkold”, men ifølge Anette Sams opnås

det stabile blodsukker for voksne bedst ved at nøjes med tre solide hovedmåltider per dag fordelt over morgen, middag og tidlig aften. For meget sukker i blodet i for mange timer i døgnet, kan nemlig lave ravage i krop­ pen. Sukkermolekyler kan blandt andet gøre nerver hypersensitive og dermed være en væsentlig migrænetrigger hos dig med mi­ græne. Hos andre kan det ustabile blodsukker manifestere sig som dårlig reguleret appetit, energiniveau, vægt, humør m.m. og hos andre har det ingen betydning. Som migrænepatient kan der altså være store fordele i at leve blodsukkerstabilt, og Anette har en fremgangsmåde, hun anbefaler at følge nøje i en periode, hvorefter man kan løsne op igen. Anette Sams fortæller, at når man spiser, bliver madens lettilgængelige kulhydrater omdan­ net til sukker (glukose) i fordøjelsessystemet. Herfra rejser glukosemolekylerne hurtigt over i blodbanen. Insulin er et hormon, som dan­ nes i bugspytkirtlen og sørger for, at sukkeret hurtigt sendes ind i kroppens sukkerdepoter. Kroppens vigtigste sukkerdepoter er muskler og lever. Når man kommer op i alderen, bliver man helt naturligt mere insulinresistent og man får dermed nedsat evne til at drive sukke­ ret ud i depoterne, hvilket resulterer i højere blodsukker i længere tid. Derfor er det vigtigt for kroppen med pauser mellem måltiderne, så kroppen kan anvende noget af det depo­ nerede sukker, inden den atter skal deponere nyt! For når kroppen henter sukker fra depo­ terne, sker der samtidig en masse godt: Kroppen frigiver hormoner, der forbedrer vores insulinfølsomhed, og balancerer vores appetit, immun- og nervesystem.

Går man og småspiser mellem måltiderne (som i øvrigt er meget normalt), så forskydes balancen mellem at lagre og at hente fra de­ poterne. Anette Sams foreslår derfor, at man erstatter sine mellemmåltider med ”pulssnack”, fx 20 englehop eller en hurtig tur på trappen. En kortvarig øget puls vil trække sukker ud af depoterne - og gøre dig bedre til hurtigt at de­ ponere det næste måltids sukker! Hvis du læser lidt ind i Anettes pulssnacks, vil du hurtigt er­ fare, at alt bevægelse øger insulinfølsomheden! Og at alt, der øger insulinfølsomheden, forbed­ rer sundheden på mange niveauer. Omvendt gælder det, at inaktivitet kan for­ værre insulinfølsomheden, og der er altså ikke mange der løber rundt, før, under, og lige efter et migræneanfald! Overvejer du om du har lyst at prøve om en blodsukkerstabil kost kan afhjælpe dine migræneanfald? Ifølge Anette Sams bør en tallerken med blod­ sukkerstabil kost til voksne bestå af: - 25% protein- og fedtkilder (kød, ost, æg, olie, smør, avokado mm) - 25% kål (eller andre grønne grøntsager) - 50% blandede grøntsager. Det eneste der adskiller denne tallerken fra en normal tallerken, er sukker, frugt og korn. Ikke fordi der er noget galt med disse føde­ varer, men fordi de skal luges ud, hvis man i en periode ønsker at leve kompromisløst blodsukker­stabilt. Erfaringen er, at efter en periode på denne måde, ja så kan frugt, lidt korn og sukker godt lukkes ind igen i en balan­ ceret mængde, som du selv finder frem til. Anette nævner to kendte kosttyper, som har lavt indhold af kulhydrater. Det er: Fortsættes på side 4 3


LGI-kost (lavt glykæmisk indeks) er en kost­ form, som beskytter mod højt blodsukker. Kosten består af kød og masser af grøntsager. Hvidt brød og sukker skal helt udelukkes, idet de er de fødevarer, som optages øjeblikkeligt og øger blodsukkeret pludseligt på en gang. Et studie har vist at hyppigheden af migræne­ anfald i gennemsnit falder med mere end 50%, og at smerteopfattelsen nedsættes med mere end 80%! 1

8 meter tarm. Anette smiler, når hun siger, at vi skal erstatte de lette kulhydrater fra mel og sukker med ”kååålhydrater”. For så fodrer vi de gode bakterier, som bor i den nederste del af tarmsystemet, så de kan passe på vores bio­ logi ved at danne mange forskellige stoffer, som har gunstig indvirkning på vores immun­ system, nervesystem og stofskifte.

Keto kost, low carb (og palæo eller sten­ alderkost) har som LGI-kosten lavt indhold af kulhydrat. Kosten består af kød og fedt og ude­ lukkende kulhydratfattige grøntsager. Studier viser at ketokost nedsætter hyppighed og intensitet af migræneanfald i samme stør­ relsesorden som de nye CGRP blokerende anti­ stoffer 2,3,4. Men Anette påpeger igen, at kvali­ teten af studierne og varigheden af studierne ikke er på samme niveau som de studier man laver, når nye lægemidler godkendes.

Men Anette gør det klart, at vi jo alle selv bestemmer, hvad og hvornår vi ønsker at spise. Hun beder os dog overveje, hvornår vi gerne vil give plads til de hurtige kulhydrater, som skal betragtes som nydelsesmidler og ikke som mad. Hvis man vælger at indtage et nydelses­ middel, er det bedst at gøre i forlængelse af et hovedmåltid – og det er et krav at du nyder det! Drik desuden rigeligt med vand og vær opmærksom på at få nok salt på grøntsagerne. For når man har skåret ned på brød og forar­ bejdede fødevarer, får man meget mindre salt end normalt.

Det er begge optimale kostformer, hvis man ønsker stabilt blodsukker. Men jeg er nødt til at tilføje, at jeg meget gerne højt og tydeligt vil anbefale kostformer, der indeholder mange grønne grøntsager – særligt kål! Kål indeholder meget små mængder tilgængeligt kulhydrat, som er pakket rigtig godt ind i fiber. Nærings­ stofferne i kålen frigøres langsomt, fordi kå­ lens fibre nedbrydes langsomt af vores vigtige tarmbakterier på vejen ned igennem vores

Når man i en periode har trænet kroppens evne til at holde blodsukkeret konstant ved at: 1. indtage mindre lettilgængeligt kulhydrat 2. nøjes med at spise hovedmåltider 3. laver pulssnacks mellem alle hovedmåltider, så vil man bedre kunne opnå stabilt blodsuk­ ker, selv efter nydelsesmidler. Flere at deltagerne til foredraget blev inspire­ ret i forhold til at ændre deres kostvaner efter Anette Sams anbefalinger, for at se om det kan

have positiv indflydelse på deres migræne. Virker det, så ved man det i løbet af et par uger. Det er dog vigtigt at pointere, at hvis den nye kost er en stor ændring i forhold til din måde at leve på, så kan du få lidt mere hoved­ pine den første uge. Vi hører meget gerne jeres historier og erfa­ ringer. Fordelen er i første omgang, at der ikke er nogen bivirkninger. Vil du vide mere om stabilt blodsukker og din helt egen biologi, kan vi anbefale Anette Sams bog; ”Sandheden om sukker”. Giver den dig lyst til at kaste dig over en periode med kom­ promisløst stabilt blodsukker, kan du supplere med ”Sandheden om sukker går i køkkenet” med opskrifter, der gør det hele både simpelt og virkelig lækkert i hverdagen. Bøgerne fås i alle boghandler, men der er særpris hos www. gucca.dk. ONLINE FOREDRAG Ønsker du at opleve – eller genopleve Anettes foredrag om kost og migræne, kan du købe adgang til en online version her på siden www.anettesams.dk/migraene Onlineforedraget kan ses, lige når det pas­ ser dig. Pris for en husstands 3 måneders adgang er 200 kr, men som medlem af Hovedpine & Migræneforeningen er prisen 100 kr, når du anvender rabatkoden: MHF.

1: Evcili et al., 2018: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29450870/ 2, 3, 4: Di Lorenzo et al., 2015: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25156013/; 2016: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27245682/; 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31357685/): 5: Review Jahromi et al., 2019: https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-019-1057-1 Forstå fænomenet ”insulinresistens”: Det betyder at kroppen reagerer for langsomt på at få sukkeret fragtet væk fra blodbanen og over til depoterne. Når vi er insulinfølsomme (når alt er normalt), så reagerer kroppens væv på insulinet, som er en nøgle til at lukke sukkeret ud på depotet. Hvis man har insulinresistens, så reagerer vævet ikke hurtigt på insulinet, dvs ”nøglen til depotet” virker ikke helt. Insulinresistens ses altid eller hyppigt hos diabetes 2 patienter, patienter med inflammatoriske lidelser som gigt, psoriasis, inflammatoriske tarmlidelser, overvægtige, og udvikler sig naturligt med alderen. Insulinfølsomheden bliver påvirket negativt at for lidt søvn, hyppige måltider og inaktivitet. Derfor kan du sørge for kun at spise tre gange dagligt, få motion og søvn.

Referat fra foredrag med hovedpinesygeplejerske Malene Boel og psykolog Gitte Bundgaard i Aabenraa den 12.11.20. Malene fortalte om spændingshovedpine som 3% af befolkningen lider af. Det bedste er rigtig arbejdsstilling, motion og masser af frisk luft. Vær opmærksom på, at man ikke skærer tænder, som giver spændinger i kæben. Gå evt. til massør ved muskelspændinger. Ved svære tilfælde anvendes Amitriptylin 10 mg til natten. Migræne har ca. 16% af befolkningen. De fle­ ste har halvsidig, men ikke altid i samme side. Varighed fra 4-72 timer. Debut: Fra skolealde­ ren og til ca. 40 år. Sov ikke for meget og ej heller for lidt, drik rigeligt med vand og spis sundt. Undgå så vidt muligt hvid sukker, alko­ hol, mørk chokolade og de ting du selv har bemærket, kan udløse et anfald. Det er meget forskelligt fra person til person. Gå til lægen hvis man får en kraftig pludselig opstået ho­ vedpine/migrænelignende, kan evt. skyldes 4

andre ting. Til migræne anbefales 500 mg magnesium og 400 mg B2 til natten. Der kan også gives forebyggende medicin og ellers anbefales triptaner. Mange kan også have glæde af en Treo, men skal tages i starten af anfaldet. Akupunktur kan også anbefales. Har man mange anfald ved menstruation an­ befales at man i 2-7 dage forebyggende tager Migea (NSAID). Ca. 25.000 personer får årligt en hjernerystelse. 30-80% udvikler hovedpine. Man kan med fordel melde sig til patientud­ dannelse, som de fleste kommuner har bl.a.: Lær at takle kroniske smerter.

nye stier. Arbejder man med sig selv omkring opmærksomheden, bedres vores indre stress. Sig til dig selv jeg er OK som jeg er - også med smerten. Egen omsorg er vigtig, så jeg kan være sammen med andre mennesker også med min smerte. Glæd dig over de dage, hvor du har det godt. Det ligger i vores gener, at vi gerne vil være bekymret. Føl ikke at du er en belastning, vi er ofte negative og tænker ”det går galt - jeg får alligevel hovedpine” Mød din smerte med åbenhed og venlighed. Du kan evt. læse følgende bøger: Slip smerter­ ne, Lev med livets katastrofer, Lykkefælden og Når virkeligheden slår hårdt. Der er en vej, selv når livet gør mest ondt. Referat: Hanne Johannsen, Formand

Gitte fortalte at 49% af vores vågen tid er vi uopmærksomme, et stort forsøg som er lavet i USA. Man skal arbejde med sig selv og træde


GAVER DER GAVNER

Vi er § 8A godkendt hos SKAT hvilket vil sige at alle som sender min. Kr. 200,- til os får skattefradrag. Dette gøres ved at I går ind på www.hovedpineforeningen.dk under selvbetjening og opret jer under gavegivere med CPR nr. så bliver beløbet automatisk indberettet ved årsskiftet. Er der nogen der ikke har lyst til at oplyse CPR nr. kan beløbet indbetales på mobilepay 65571 husk at skrive gavebidrag. Betingelsen fra SKAT er at vi skal have minimum 100 personer der hver giver et minimums beløb på kr. 200,- årligt. Der er mange der har støttet os i flere år, men nu mangler vi ca. 20 personer, der vil støtte os, for at vi kan opretholde vores aftale med SKAT. Pengene bruger vi bl.a. til at støtte den vigtige forskning og til dem der tager en Master of Hedache Disorders, så de lærer endnu mere om migræne og hovedpine. Holde foredrag rundt i landet og hjælpe vores medlemmer med særlige behov. Vi takker dem der i forvejen er gavegiver og håber at flere vil støtte en vigtig sag.

”Det er følelserne, jeg tegner, for de her ting kan man jo ikke gå og sige højt” På nul komma fem gik billedhugger Kristian Dahlgaard fra at benægte til at acceptere sin hovedpine. Vreden og frustrationen findes dog stadig i hans værker Journalist: Anna Franziska Efterårets blade blæser ind ad garageporten til værkstedet på Amager. Billedhugger og teg­ ner Kristian Dahlgaard træder forsigtigt over et værk bestående af forskellige ståldele, der tilsammen ligner en blød, vandret knude. ”Her er skam orden i sagerne,” siger han og referer til arbejdsbænken, hvor skitser, skrue­ tvinger og metaldele umiddelbart ligger hul­ ter til bulter. Under bænken tårner sig et lille bjerg af metalspåner, mens et par gamle kaffe­ kopper trænger til en opvask. ”Jeg elsker alt ved mit arbejde. En af de bed­ ste ting er, at jeg ikke har en chef, der går og tæller sygedage. Jeg kan tage de pauser, min krop har brug for, og indrette mit arbejdsliv derefter,” siger han med en nordsjællandsk dialekt, der står i kontrast til værkstedets kaotiske udtryk. Kristian Dahlgaard har hovedpine omkring ti dage om måneden. Det begynder som regel med spændinger i nakken, der langsomt krav­ ler sig om bag øjnene. ”Smerterne kan beskrives som et løvegab, som bider sig fast om mit hoved. På hoved­ pine-dage kan jeg lave håndværkerarbejdet til mine værker, men jeg kan ikke tænke en kreativ tanke.” I begyndelsen kom hovedpinen som deci­ derede migræneanfald. I dag er smerten ikke så voldsom, og Kristian Dahlgaard kan for det meste tage toppen af hovedpinen med smerte­stillende medicin.

”Jeg havde nok bare tømmermænd” I starten af 00’erne rimede Kristian Dahlgaards weekender ofte på alkohol og sene nattetimer. ”Min kone og jeg har altid holdt af at feste,” siger han med et smil, der understreger at han er mindst lige så meget hopla i festligt lag, som når han tusser rundt i værkstedet. ”Da jeg var omkring 45 begyndte mine tømmer­mænd at blive værre. Først kvittede jeg rødvinen, så øllerne, og til sidste drak jeg kun champagne. Ja, jeg har jo nok været et dyrt bekendtskab,” griner han. Men selvom Kristian Dahlgaard holdt helt op med at drikke, fortsatte hovedpinen. Datterens helbred blev førsteprioritet I samme periode blev hans dengang 6-åri­ ge datter alvorligt syg af en genetisk syg­ dom, der danner knuder i hjernen af misdannede blodkar. ”Min datters sygdom er det værste, jeg nogen­sinde har oplevet. Hun skrumpede langsomt ind og kunne mindre og mindre. Lidt ligesom et løg, der til sidst er helt afpil­ let,” siger Kristian Dahlgaard med en pande­ rynke, som nok vil give de fleste mennesker ondt i hovedet. Tror du, din datters sygdom har haft betyd­ ning for dine hovedpiner? ”Jeg ved det ikke,” siger han og bliver en anelse fjern i blikket. ”Jeg viste i hvert fald ikke overfor børnene, hvor ondt jeg egentlig havde, og min egen

Foto: Anders Sune Berg

Foto: Anders Sune Berg Fortsættes på side 6 5


hovedpine var heller ikke noget, jeg tænkte særlig meget på.” Arbejdsfordelingen blev, at Kristian Dahl­gaard lod kunstnergerningen glide i baggrunden og stod for hjemmet og de i alt fire børn. Imens tog konen orlov og satte alle kræfter ind for at finde den bedste behandling mod datterens sygdom. ”Min kone og jeg var og er enormt gode til at samarbejde, og jeg tror, det har været alfa og omega for vores måde at tackle syg­ dom på i vores familie,” fortæller den nu 62-årige kunstner. Kristian Dahlgaards hovedpiner tog langsomt til i takt med, at datterens sygdom blev værre, og knuderne voksede. Begge øjne revet ud En dag slog konen fast, at det ikke var nor­ malt med så mange hovedpiner, og hun bad Kristian Dahlgaard om at gå til lægen. På det tidspunkt havde han haft regelmæssig hoved­ pine i over 10 år. ”Nogle mennesker har migræne, og sådan et menneske er du,” lød lægens klare besked. ”Siden da har jeg faktisk bare accepteret, at hovedpine er en del af mit liv. Jeg har aldrig været vred eller trist over det,” siger han. Ved siden af Kristian Dahlgaard står en kæmpe stor tegning af ham selv. På tegningen har han revet begge øjne ud, mens resten af ansigtet står tilbage i et tomt og trist udtryk. ”På mine tegninger er det følelserne, jeg beskæftiger mig med, for de her ting kan man jo ikke gå og sige højt,” forklarer han og betragter selvportrættet.

Værket er ét af i alt 23 tegninger, Kristian Dahl­ gaard har tegnet af sine hovedpiner. På tegningerne bliver hans hoved skiftevis tortureret med blandt andet skruetvinge, kniv og dræberslange. ”Ideen kom til mig, da min familie og jeg boede i Frankrig,” siger han og tænker tilbage på de 7 måneder, hvor han og konen tog orlov for at fokusere på datterens sygdom. Her tilbragte Kristian Dahlgaard meget tid i et atelier med udsigt ud over franske vinmarker. ”Den gode vin kunne jeg jo ikke drikke no­ get af på grund af min hovedpine. Jeg var nok også en lille smule presset, for jeg havde ikke noget af det værktøj, jeg normalt bruger til at lave skulpturer med.” I Frankrig blev hovedpinen rigtig slem, og den garvede billedhugger gav sig for første gang siden kunstakademiet i kast med at tegne. ”Jeg tegnede mine hovedpiner, fordi det på det tidspunkt var det eneste, jeg kunne. På den måde vendte jeg smerten til noget, jeg rent faktisk kunne bruge, og det er som om, mine hovedpiner er blevet gladere siden, jeg tegnede dem.” På værkstedet er vi foruden det store selvpor­ træt omringet af skitser, skulpturer og færdige værker, der alle er knudeformede. ”Min datters sygdom, og de knuder hun havde i hjernen, har nok også haft betydning for, at knuder er blevet en central del af mine værker,” siger han.

Foto: David Stjernholm

I dag er datteren rask, men knuderne har betydet, at hun har nogle skader på hjernen.

Faktaboks: Lidt om Kristian Dahlgaard Fra 1977 til 1983 studerede han på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Kristian Dahlgaard er tilknyttet Martin Asbæk Gallery i København. Du kan også finde hans skulpturer på Instagram under @kdsculptures eller pået kristiandahlgaard.dk. jeg prøver at finde logo for videnscentret

Dejlig nyhed til jer Vi er nu oprettet i DrugStars-appen, så nu kan du GRATIS donere til Migræne & Hovedpineforeningen og samtidig opnå bedre effekt af din medicin. Du kan hente appen DrugStars helt gratis. Scan QR-koden for at komme til din app-butik. Det eneste det kræver er, at du tager en form for vitaminer eller medicin. Når du har indtastet dit medicinforbrug, vil DrugStars-appen minde dig om, hver gang det er tid til at tage din medicin – og belønne dig med stjerner for at gøre det. Stjernerne kan du efterfølgende donere til den sag, der ligger dit hjerte nærmest, og DrugStars laver i den forbindelse stjernerne om til ægte penge. Vi håber, at du vil være med og downloade appen. 6

Foto: Anders Sune Berg


Nøgletal fra en europæisk undersøgelse blandt migrænepatienter Den 10. september 2020 deltog jeg på foreningens vegne i et webinar med titlen "Beyond Migraine". Birgitte Skov Iversen, bestyrelsesmedlem Her blev resultaterne fra en stor europæisk under­søgelse offentliggjort. Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med et konsu­ lentfirma, og foregik i perioden november – december 2019. Her er i hovedtræk resultaterne fra undersøgelsen: Nøgletal: - 7.520 migrænepatienter deltog i undersøgel­ sen fordelt på 10 europæiske lande (Belgien, Holland, Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, Polen, Sverige, England og Tjekkiet) - 136 millioner mennesker har migræne i Europa. - 1 billion mennesker har migræne worldwide. Alder og køn - Alle respondenterne var over 18 år. - Migræne rammer tre gange så mange kvinder som mænd. - Migrænen topper ved begge køn i de mest produktive år af voksenalderen, nemlig i aldersgruppen 25 – 55 år. Omgivelserne Migræne berører ikke kun patienterne selv, men også menneskerne omkring dem.

Patienterne fortæller, at partneren (69%) og børnene (57%) er mest berørt. Arbejdsgiveren med 24%. Forældre 20%. Venner med 20%, familiemedlemmer 19% og kolleger 17%. I mange tilfælde isolerer migrænepatienter sig. 56 % fortæller, at de er forhindret i at gå ud. 41% er afskåret fra at gå til sport, 29% er for­ hindret i at tage på ferie og 15% er afskåret fra at gå på date. Migræne gør ikke kun, at patienterne føler sig udmattet og frustreret, men de føler sig også værdiløse, misforstået, skyldig, bange og flove. For at forbedre forholdene for migræne­ patienter foreslår nogle respondenter f.eks. etablering af mørke rum på arbejdspladsen og på togstationer. Udarbejdelse af migræne­ politik på arbejdspladsen. Etablering af flere hjemmearbejdspladser. 85% af respondenterne mener ikke, at de bliver taget alvorligt af samfundet.

Næsten over halvdelen af respondenterne (44%) kunne fortælle, at de har skjult migræ­ nen for deres familie. Næsten to ud af tre skjuler for deres arbejds­ giver, at de har migræne. Der kan være mange grunde til, at man holder sygdommen skjult. En af grundene er, at man føler sig værdiløs. Mange migrænepatienter holder også deres migræne skjult for at be­ skytte sig selv. Men det er vigtigt at gøre opmærksom på sygdommen. De ansvarlige 45% af migrænepatienterne mener, at det er sundhedssektorens ansvar at gøre opmærk­ som på indvirkningen af migræne. De mener der skal sættes fokus på at forbedre uddan­ nelse blandt sundhedspersonalet. Migræne er ikke en mental tilstand, men en sygdom i hjernen. Migræne må ikke blive underestimeret.

Migrænen holdes skjult Migræne er den mest almindelige neuro­ logiske tilstand i den industrielle verden, men til trods for, at sygdommen er mere udbredt end astma, epilepsi og diabetes tilsammen, er migrænen i høj grad en tabubelagt sygdom, som man ikke taler om.

NADA-metoden NADA betyder National Acupuncture Dex­ toxification Association. NADA er en form for øreakupunktur. NADA blev udviklet i starten af 1970’erne til abstinensbehandlinger. Man har sidenhen erfaret, at det også har en stor effekt på: • Stressreduktion • At mindske abstinenser generelt, herunder også ved rygestop eller sukkerafvænning • At harmonisere kroppen psykisk og fysisk, så krop og sind bedre kan mestre daglig­ dags udfordringer. • Bedre søvn • Bedre koncentrationsevnen og øget fokus

NADA styrker kroppen til at finde frem til dens egne ressourcer til at opnå sindsro og balance. Der er ingen bivirkninger og NADA kan gives til alle. I dag bruges NADA i hele Danmark som direk­ te abstinensbehandling eller som supplement til anden behandlingsform ( samtale­terapi, zoneterapi, massage og lign ). Effekten af NADA opleves allerede efter 1. behandling. Du kan finde din lokale NADA behandler på www.nada-danmark.dk

7


NYHED! DEN GODE HISTORIE Kære læser Som noget nyt indfører vi en ny tradition her til bladet, nemlig ”Den gode historie”. Her kan vi høre om hovedpineramte, som har fået lindring eller er blevet fri for hovedpine. Historierne skal ikke være udtryk for at det samme virker for alle andre, men som inspiration til at få håb til, at der faktisk nogle gange er en vej ud af hovedpine. Har du en god historie, vil vi gerne have den af dig, hvis du har modet til at dele den. Du må gerne skrive hvilken type

behandling du har fået, men siden her skal ikke være en reklame for enkelte behandlere. Du kan vælge at være anonym, blot redaktionen kender dit navn og kontaktadresse. Du er også velkommen til at vedlægge et billede af dig selv og give os lov til at bruge det i forbindelse med din historie. Vi kan ikke garantere at vi trykker alle de historier vi modtager. Du kan sende din historie til: post@hovedpineforeningen.dk Gerne til næste blad. Deadline 1.3.2021

Her kommer den første gode historie: Hej. Mit navn er Helena M. Jeg er 25 år. Jeg har lidt af spændingshovedpine i flere år og var virkelig hårdt ramt ca 5 dage om måneden. Jeg fik til jul i 2017 et gavekort på 2 behand­ linger hos en osteopat. I foråret 2018 var jeg hos osteopat for første gang i mit liv. Allerede efter første behandling mærkede jeg en kraf­ tig forbedring og efter 3 behandlinger var jeg helt fri for hovedpine i et halvt års tid. Herefter fulgte en periode hvor min hovedpine kom og gik, men med behandlingerne kunne det holdes nede på et niveau jeg kunne både leve

og fungere med. Siden foråret 2019 har jeg slet ikke haft hovedpine indtil jeg forleden fik et lille tilbagefald. Det var væk igen efter en enkelt behandling. Min osteopat siger, at årsagen til min hoved­ pine formentlig skyldes en skade i forbindelse med min fødsel, som resulterede i at mit kra­ nie er lidt kortere (mere sammenpresset) i den ene side. Hun har strukket i kraniets bindevæv og løsnet min spændte nakke. Jeg har i alt i hele perioden fået 21

behandlinger og økonomisk hjælp igennem min sundhedsforsikring hos PFA. Jeg er lige kommet ind på mediehøjskolen og glæder mig til at kunne fordybe mig i mit studie uden hovedpine. Så man kan vel sige at det gave­ kort er nok den bedste julegave jeg nogen­ sinde har fået. Osteopati virkede for mig. Dbh Helena M.

Yin-yoga fik min krop til at glemme hovedpinen for en stund Meditation, åndedrætsøvelser og kontroltab var ingredienser i den opskrift, der gav mit sind og min krop en velfortjent pause Journalist: Anna Franziska Duften af timian fylder yoga-studiet Grandmas Living Room, der, som navnet antyder, har en hyggelig, hjemmelig atmosfære. Her kamuflerer grønne planter den ene væg, mens soundtracket til Twin Peaks understreger, at de næste toenhalv time skal bruges på at komme ned i gear. ”Kunne I tænke jer lidt snacks?” spørger Katja

Bejlegaard, som i dag underviser i yin yoga mod hovedpine og migræne.

ro på nervesystemet,” siger Katja Bejlegaard, der selv har været sygemeldt med stress og hovedpine – ligesom jeg selv.

På de stribede plankegulve er der arrangeret tre yogamåtter med yogablok, tæppe og øjen­ pude. Jeg og de to øvrige gæster tager plads, mens vi får serveret kombucha, rosiner, mand­ ler og te med timian, citronmelisse og lavendel.

Hun tilføjer, at yin-yoga langt fra er en mirakel­ kur, der kan få hovedpine til at forsvinde med det samme, men at yoga kan have en positiv effekt, hvis vi har en regelmæssig praksis.

”Yin-yoga adskiller sig fra andre yogaformer ved, at vi er mere afslappede og typisk er i hver stilling i 3-10 minutter. På den måde hjælper yin-yogaen os til at afspænde, så der kommer

”Tanken med yoga er at vende fokus indad i stedet for udad, så du får et liv, hvor du er mere i balance. Når du er bevidst om, hvor dine grænser går, kan du undgå at blive Fortsættes på side 9

8


presset helt der ud, hvor du får spændings­ hovedpine eller migræneanfald,” forklarer hun. Meditation og åndedræt ”Til den første åndedrætsøvelse vil jeg invi­ tere jer til at sidde i en behagelig stilling,” siger Katja Bejlegaard, hvorefter hun guider os i at have fokus på åndedrættet. Om det er musikken, atmosfæren eller Katja Bejlegaards venlige stemme ved jeg ikke, men efter kort tid ryger min hovedpine i baggrun­ den. Hvad der før var min overkrop føles nu mest af alt som et stykke tang, som svæver under vandet, og mine ben, der før sad i en ganske almindelig skrædderstilling, danner nu tyngdepunktet på havets bund. Da øvelsen er slut, vender jeg langsomt tilbage til min oprindelige krop, og Katja Bejlegaard guider os ind i en ny åndedrætsøvelse ”Med vekselåndedrættet skaber du balance mellem højre og venstre hjernehalvdel, og du aktiverer det parasympatiske nervesystem, som virker beroligende,” siger hun og viser, hvordan vi placerer fingrene på hvert næsebor. Vi gennemgår øvelser, der løsner spændinger i øjenbryn, tindinger og hovedbund – og da vi når kæben, mærker jeg to små klik, der under­ streger, at især den del af mit ansigt har brug for opmærksomhed.

”Spændinger i kæben er særligt almindeligt for os kvinder, fordi vi har en tendens til at ville kontrollere alting,” forklarer hun, og min indre kontrolfreak føler sig en anelse ramt. Vend opmærksomheden indad I den sidste meditation bliver vi guidet til at vende sanserne indad. ”Læg mærke til, hvordan din krop føles på underlaget, og giv helt slip i de muskler, du har i ansigtet,” siger Katja Bejlegaard. Hun tager en dyb indånding, der automatisk får mig til at trække vejret helt ned i maven. Min opmærksomhed veksler mellem Katja Bejlegaards stemme og følelsen af udelukken­ de at være til stede i min krop. Efter en stund overtager de kropslige fornemmelser, og jeg mærker en sitren, som om det stråler fra top­ pen af mit hoved og ud i resten af kroppen i takt til de rolige toner fra anlægget. Da jeg forlader Grandmas Living Room, er jeg helt baldret, men mest af alt glad, fordi min rolige krop og sindstilstand uden tvivl har en god effekt på min hovedpine.

Du kan finde Katja Bejlegaards yogaworkshops på Facebook-siden "Nifty Nature".

Katja Bejlegaards fire yin-yoga-råd til dig med hovedpine: 1. Lav aftaler med dig selv Gør det til en vane at reservere tid i kalende­ ren til dig selv, hvor du laver en aktivitet, der får dig til at trække vejret og finde roen. Yinyoga er et rigtig godt værktøj til at komme ned i gear, men hvis du fx finder ro ved at gå en tur i skoven eller lege med din hund, kan du sagtens gøre det i stedet. 2. Lidt afspænding hver dag Har du et liv, hvor det somme tider er svært at få enderne til at mødes, er det bedre, at du laver korte aftaler med dig selv hver dag i stedet for fx at afspænde en time hver 14. dag. Har du regelmæssig tid med ro på, bli­ ver effekten af din afspænding langt større. 3. Bevar roen Slapper du af ved fx at lave yin-yoga, kan du øve dig i at tage den ro, du finder i yogaen, med ud i resten af din dag. Det kan være svært at bevare roen i en verden, hvor vi mange gange tvinges til at løbe hurtigere i hamsterhjulet – men øvelse gør som bekendt mester. 4. Accepter fravalg Vælger du roen til ved fx at have en regel­ mæssig yin-yoga-praksis, må du også acceptere at vælge andre ting fra. Det er ofte umuligt for os at nå alt det, vi gerne vil, på døgnets 24 timer. Derfor er det en rigtig god øvelse at lære at vælge fra.

Den nye migrænemedicin med CGRP-antistoffer* Skrevet af Hovedpinesygeplejerske Maren Eriksen Vi har i Migræne & Hovedpineforeningen fået et spørgsmål fra et medlem om den nye migræne­medicin med CGRP-antistoffer, idet der er lidt forvirring blandt vores medlemmer i forhold til variationen af det præparat man bli­ ver tilbudt, når man får ordineret behandling med CGRP-antistoffer. Nogle oplever at blive tilbudt opstart i behand­ling med Aimovig (Erenumab) og andre i Ajovy (Fremanezumab). Det er to for­ skellige medicinalfirmaer, der står bag. Begge præparater er det vi kalder CGRP-antistoffer mod migræne, men der er en lille forskel i må­ den de blokerer for CGRP på og dermed kan bivirknings­profilen også være lidt forskellig. Indtil videre er det kun speciallæger i neurologi

på klinikker på sygehuse, der må tilbyde og ordinere behandlingen i Danmark. Reglerne er således at det præparat man som udgangspunkt skal ordineres, skal være det bil­ ligste på markedet og som med andre varer, så svinger det også med prisen på medicin. I lang tid har Ajovy været det billigste præpa­ rat og i skrivende stund er det Aimovig. Det betyder at man kan opleve at det kan variere, hvilket præparat man bliver tilbudt opstart af behandling i. Inden man i de enkelte klinikker skifter præparat til det billigste præparat, skal man bruge det lager man har liggende af me­ dicin. Derfor kan det være forskelligt fra klinik til klinik, hvornår man overgår til det billigste præparat med CGRP-antistoffer. En medicinsk behandling er dog en individuel vurdering og der kan derfor være undtagelser

i forhold til ovenstående, som f.eks. bivirknin­ ger, der gør at man bliver tilbudt andet præpa­ rat end det billigste på markedet. Håber ovenstående forklarer hvorfor der kan være så stor variation af, hvilket præparat man bliver tilbudt opstart af behandling i. Inden længe kommer der i øvrigt flere tilsva­ rende præparater på markedet, så ikke under­ ligt hvis man bliver lidt forvirret *CGRP står for Calcitonin-Gen-Relateret Peptid og er en neurotransmitter, der findes hos alle mennesker. Man ved at CGRP har en rolle i migræneanfald, hvorfor man ved at blo­ kere effekten af CGRP, kan hæmme den migræneudløsende effekt.

9


RABAT

Alle medlemmer af Migræne & Hoved-­ pineforeningen kan nu få rabat hos følg­ende (husk at sige, at I er medlem af foreningen ved bestilling):

gennem Migræne & Hovedpineforeningen Fysioterapeut Caspar Frausing, Sundhedscenter Vanløse: Alle medlemmer af Hovedpine og Migræne­foreningen kan få 15% rabat på alle behandlinger. For behandling kontakt ham på mail: caspar@casparf.dk Vi giver 10% rabat på smertehåndtering gennem hypnoterapi- og mindfullnessforløb og samtaler. Lone Andersen, Cand.pæd.psych.aut hos Human Relations Fyrrevej 2, Sørup, 3480 Fredensborg Mobil: 21 24 65 80 · la@humanrelations.dk www.humanrelations.dk Afspænding & Psykomotorik v/ Ove B. Wadum, Psykomotorisk Terapeut Sø­ borg Hovedgade 139 A, 2860 Søborg Jeg giver 10% til foreningens medlemmer. Oplys medlemsnr. Tlf. 23 65 12 30 · mail: ove@wadum.com Se mere på www.slapheltaf.dk Bevægelsespædagog og akupunktør 5 behandlinger til 4 behandlingers pris - 1. gang betales 550 kr. Tlf. 60 18 56 40 · www.klinik-lyspunkt.dk, www.dagenslyspunkt.dk Kynebogco v/kropsterapeut Thaus Leopold Jensen Vendersgade 14,st.th., 1363 København K (lige ved torvehallerne). Thaus giver 60 min. kropsterapi. Normalpris kr. 750,Medlemspris kr. 450,-. Sig I kommer fra vores forening. Mail: thausleo@gmail.com · Tlf. 26 28 88 43 Trend 2009, Ryttervænget 30, Ølstykke giver 15% til foreningens medlemmer. Mark arbejder med akupunktur, massage og coaching. ostermannmark@gmail.com

Hypnose og NLP v/ Christine Packness. Kallerupvej 42, 5230 Odense M. Tlf: 60 51 20 62 Mail: kontakt@christinepackness.dk Alle medlemmer får 10% på alle sessioner. Hypnose er et rigtig godt redskab til at af­ hjælpe smerte. Er du i tvivl om det kan hjæl­ pe dig, er du velkommen til at ringe til mig - det er gratis! Se mere på www.christinepackness.dk Psykolog, Sjælland Aut. psykolog og specialist i psykoterapi Dorte Kjeldgaard tilbyder hver 7. samtale gratis for foreningens medlemmer Tlf.: 6083 0567 Se mere på www.dortekjeldgaard.dk Poul Røpke, Sjælland Psykolog og brainfitness arbejder med neurobiofeedback vil give 50%. Kontakt ham på tlf. 52 71 33 42 eller på mail: poul@hjernecentrum.dk Anne Mølgaard Akupunktur, øreakupunktur og posturologi. Galten/Skanderborg. RAB registreret akupunk­ tør Anne Mølgaard. 50 % rabat på første be­ handling til foreningens medlemmer. Tlf. 60 22 05 19 Mail: klinik@akupunkturmodsmerter.dk Klinik for Fysioterapi: MULLIGAN.DK Effektiv behandling af hovedpine, vha. aktiv mobilisering af nakke og ryg. Autoriserede fysioterapeuter med mange års erfaring. Hørsholm Hovedgade 49, 2.sal. 2970 Hørsholm. Kontakt: Stine Meidell Niel­ sen: Tlf. 22 95 21 62 · mail: stine@mulligan. dk. Dorte Mølsted Olsson: Tlf. 40 87 38 66 · mail: dorte@mulligan.dk. Lena Christiansen: Tlf. 53 55 44 30 · mail: lena@mulligan.dk. Medlemer af hovedpineforeningen får 100 kr. i rabat på første konsultation. (Normalpris 600kr).

KlinikBoel Ved sygeplejerske, massør, zoneterapeut og mindfulnesstræner Malene Boel. Trænger du til forkælelse og velvære. Jeg tilbyder: • Zoneterapi • Massage • NADA behandlinger Besøg min hjemmeside www.klinikboel.dk. Medlemsrabat: de første 5 NADA behand­ linger til halv pris. Kinesisk læge Billy Huang RAB godkendt har mere end 30 års erfaring i at behandlere migræne, piske­ smæld, diskusprolaps og frossen skulder. Forundersøgelse er gratis. Er du medlem får du kr. 100,- i rabat til hver behandling. Klinik i KBH., Århus og Kolding. www.coclo-klinik.dk · Tlf. 22 32 34 56 Neurofeedback ved Ronn Rasmussen kan afhjælpe stress, depression, indlærings­ vanskeligheder og hovedpine. Bor i Ejby. www.neurofeedback-ronn.dk Tlf. 23238606. Medlemstilbud en QIK-test kr. 400,(normalpris 600,-) Gratis socialrådgiver og p ­ sykologhjælp 1. gang gratis. Derefter egen betaling. Husk at oplyse medlemsnummer, som står bag på bladet. Mail og telefonnr. til ovenstående finder i på www.hovedpineforeningen.dk under infor­ mation og medlemsfordele. Kinesisk akupunktur hos aku-center.dk Godthåbsvej 179-181, Vanløse tlf. 23 60 01 92 (v. Grøndalsvej St.). Line Zhang giver kr. 50,- rabat HUSK foreningen har en gratis bisidder i det Sønderjyske Kontakt Inge Stuckert på famstuck­ ert@hotmail.com eller tlf. 22 83 46 31

Skriv testamente – og støt Migræne & Hovedpine­foreningen... Arv kan hjælpe foreningen til at kunne støtte den vigtige forskning i migrænens gåde endnu mere. Andre aktiviteter ville også kunne blive til en realitet, vi ønsker mere viden om vores sygdom og større udbred­ else, men alt koster penge. Du kan gøre en forskel hvis du også betænker Migræne & Hovedpine­foreningen i dit testamente. En arv fra dig stor eller lille, kan være med til at forbedre hovedpine­patienters fremtid.

Vi anbefaler

at du kontakter din advokat og laver et testamente sammen med vedkommende.

Eller kontakter

Advokat Muurholm på www.advokathuset-muurholm.dk - vi betaler 1/2 delen af udgifterne!


Kontaktpersoner Støttegrupper og selvhjælpsgrupper Birgitte Skov Iversen Ravnekærlund 148 5800 Nyborg Tlf. 29 27 38 51 skoviversen@youmail.dk

Grete Nielsen Fladehøj 29 4534 Hørve Tlf. 59 65 71 92 fladehoej29@hotmail.com

Inge Stuckert Årø 135 6100 Haderslev Tlf. 22 83 46 31 famstuckert@hotmail.com

Else Marie Sørensen Kærvangen 5, Turup 5610 Assens Tlf. 25 29 38 45 troldfun@hotmail.com

Grete Evang Fuglebakken 8 4100 Ringsted grete.evang@mail.dk

Bente Lauridsen Parallelvej 4 6400 Sønderborg bml@bbsyd.dk

Winnie Gudmand Jensen Lundedammen 65 2605 Brøndby Tlf. 52 40 74 37 winniegudmand@gmail.com

Stig Løye Birkegården 102 3500 Værløse stigloye@gmail.com

Mary Sigurskjold Torvet 3D, 2.TV. 5700 Svendborg Tlf. 21 97 85 82 marysigurskjold@hotmail.com

Karin Eriksson Nordens Plads 4, 14s/12 2000 Frederiksberg Tlf. 36 16 65 82 karin.eriksson@vip.cybercity.dk

Solveig Madsen Humlehaven 68, 2500 Valby vaftesand@gmail.com

Ole Nielsen Dalslandsgade 48 3. s. t.h. Bolig nr. 260 2300 København S Tlf. 32 57 29 60

Poul Ellesøe Åparken 21 8500 Grenå

Ditte Sørensen Randers Tlf. 23 32 24 66 ditte_pigen1@hotmail.com

Britt Brunhøj Arkonavej 11, 5000 Odense C abb@el-soft.dk

Ulla Pedersen Solbakkevej 7 7480 Vildbjerg Tlf. 42 34 23 60 ullagpedersen@gmail.com

Tlf. 57 61 48 43

Tlf. 31 41 38 27

Tlf. 86 32 27 32

Tlf. 30 87 18 51

Anna Storgaard Kærholtvej 9 9320 Hjallerup Tlf. 60 33 14 65 annloustorgaard@gmail.com

Studerende: Lærke Thybo Enghavevej 2, 2.TV 7500 Holstebro Tlf. 50 94 65 11 laerkethybo@hotmail.com

Husk hvis I ændrer jeres tlf. nr., mailadr. eller flytter, så gå ind på www.hovedpineforeningen.dk under selvbetjening og ret på jeres side. I skal bruge jeres medlemsnr., som står bag på bladet og så den kode I har valgt.

Brug din kompetence som bestyrelsesmedlem eller projektfrivillig! Migræne & Hovedpineforeningen søger hjælp af personer, som kan bidrage til den videre udvikling af foreningens virke, politiske indsats, digitale platforme og spændende projekter for vores medlemmer. Migræne & Hovedpineforeningen er en landsdækkende patientfor­ ening for alle der lider af hovedpine og migræne. Vi savner frivillige der kan hjælpe med udvikling af vores forening i samarbejde med bestyrelsen. Vi har mange aktiviteter, projekter og visioner, hvor vi med garanti sagtens kan bruge dig til evt.: Styrke og udvide samarbejdsrelationer med private virksomheder. Evt. arrangementer sammen med andre foreninger. Hjælp til aktiviteter for at styrke medlemstilgangen bl.a. på de sociale medier. Online foredrag på f.eks. Zoom Vi tilbyder: - Mulighed for kompetencer indenfor bl.a. projektledelse og kommunikation - Mulighed for at få erfaring indenfor specifikke fagområder - Mulighed for at arbejde med offentlige instanser og sundhedsmyndigheder

- At være en del af et passioneret team, som arbejder hårdt for at forbedre vilkår for hovedpinepatienter og deres pårørende - Mulighed for at skabe et bredt fagligt netværk - At være en del af en frivillig forening forpligter naturligvis Man skal forvente at skulle bruge ca. 5-10 timer ugentligt. Arbejds­ mængden afhænger af hvilke områder, man gerne vil arbejde med. Arbejdstidspunkt er tildels op til en selv. Man arbejder hjemmefra med egen computer og telefon, da en del arbejde vil foregå på computer, e-mail, telefon, skype eller webinar. Ønsker du nærmere oplysninger kan du ringe eller skrive til hanne@hovedpineforeningen.dk, tlf. 70220052. Vi afholder generalforsamling i maj 2021, hvor der skal ske en del nye tiltag i vores forening, men vi hører gerne fra dig allerede nu. De bedste hilsner Hanne Johannsen Formand

11


Afsender: Migræne & Hovedpineforeningen Toftehøj 90, 6470 Sydals

Ny bog til børn om migræne

Se hele bogen her om Luna og hendes mor (Scan QR koden) Coated CMYK

Teva Denmark A/S Vandtårnsvej 83A | 2860 Søborg Tel 44 98 55 11 | www.tevapharm.dk

Se også filmen (Scan QR koden)

AJO-DK-NP-00007 • Oktober 2020

Migræne er ikke kun et mysterium for mange voksne. Børn af migræneramte forældre vil gerne vide, hvad dette smertefulde ”tordenvejr i hovedet” egentlig er for noget. De ser jo netop, hvordan deres mor eller far har det, er nysgerrige, undertiden også bekymrede, og vil godt hjælpe. Med denne bog kan du besvare mange af børnenes spørgsmål.