Medlemsblad 02-2020

Page 1

August · 02-20

AKUPUNKTUR

HAR DOKUMENTERET

EFFEKT!

EFTERÅRETS

FOREDRAG

terapi

KRANIO-SAKRAL-

GON-

BLOKADE

www.hovedpineforeningen.dk


Formandens indlæg Det forsømte forår! Hvad har coronaen gjort ved os? Vi oplever det nok forskelligt. Alle dem der skulle til eksamen har følt frustationer og angst for deres fremtid. De ældre på plejehjem har været afskåret for knus og kram og nærvær med deres kære, de har virkelig følt det på deres krop og sjæl på samme måde som de personer under psykiatrien. Afsagn og mangel på berøring er virkelig slemt for begge af de grupper. Det har også været svært for de familier, der har skulle arbejde hjemmefra og samtidig sørge for deres børn blev beskæftiget og overholdt deres online skole med dertil hjælp til opgaver. Og ikke mindst har mange hovedpine­patienter skulle vente på behandling og i starten store problemer med at få den medicin, de nu var sat igang med, men trods alt lykkedes det med stor hjælp fra personalet på de forskellige hovedpineklinikker - en stor TAK til dem. Mange har skrevet til os at de i begyndelsen havde det svært og følte stress over situationen. Især dem der havde børn hjemme. Men som tiden gik fik de mindre hovedpine og de havde vendt sig til roen og måske den daglige gåtur. Mange har også benyttet sig af morgensang med Faber. Naturen har bestemt gjort noget godt for os alle. Aldrig har vores skove være mere besøgte. Det viser sig også ved rigtig mange med migræne/hovedpine at roen og mindre stress gør noget godt ved os. Så måske har vi alle lært lidt af Corona-tiden. Vi har desværre måttet aflyse en del af vores foredrag, men vi vender tilbage i efteråret, og håber det kan lykkes igen. De næste to foredrag følger på næste side.

Vi har desværre valgt ikke at holde flere foredrag i efteråret. Vi følger løbende de stigende coronatal, og vil nødig til at aflyse igen. Men vi vender tilbage i 2021 og håber på bedre tider, så vi kan holde foredrag og sikre vores kursister. Vi afholdte vores årlige generalforsamling som aftalt i Odense. Vi vedtog en stigning i kontingentet på kr. 10,af hensyn til vores bogholder. En del indbetaler også gavebidrag på kr. 200,- uden tekst, så det kunne være svært at se forskel på kontingent og gavebidrag, derfor har vi valgt at forhøje kontingentet med kr. 10,- pr. år. Vi fik en ny suppleant Malene Boel, som vi byder velkommen i vores dejlige bestyrelse. Mange kender sikkert Malene, da hun har været hovedpinesygeplejerske på hovedpine­ klinikken i Viborg. Med kærlig sommerhilsen og pas godt på jer selv, Hanne Johannsen, Formand

L­ æserbreve sendes på: post@hovedpineforeningen.dk Vi forbeholder os ret til at f­orkorte de indsendte læserbreve. Redaktion: Hanne Johannsen (ansv.) CVR-nr: 25277910

2

Formand Hanne Johannsen Toftehøj 90, 6470 Sydals Tlf. 70 22 00 52 hanne@hovedpineforeningen.dk Næstformand Maren Eriksen Stengårds Alle 37 E, 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 28 40 83 42 • mareneriksen@yahoo.dk Bestyrelsesmedlemmer Inge Stuckert Årø 135, 6100 Haderslev Tlf. 22 83 46 31 famstuckert@jubii.dk Ulla Pedersen Solbakkevej 7, 7480 Vildbjerg Tlf. 42 34 23 60 ullagpedersen@gmail.com Birgitte Skov Iversen Ravnekærlund 148, 5800 Nyborg tlf. 29 27 38 51 skoviversen@youmail.dk

Husk at betale kontingent og opret jer gerne på betalingsservice, det sparer os for penge og ekstra arbejde

Mød os på facebook facebook.com/hovedpineforeningen Sekretariat: Migræne & Hovedpineforeningen Toftehøj 90, 6470 Sydals Tlf. 70 22 00 52

Bestyrelsen i Hovedpineforeningen

Layout/tryk: Reklamehuset ­Sønderborg ApS Tlf. 74 42 74 60 Næste nr.: Udkommer december 2020. Materiale til læserbreve og artikler skal være os i hænde den 1. november 2020, pr. mail: post@hovedpineforeningen.dk. Er der nogen, der vil betænke vores forening, kan beløb indsættes på girokonto: 1-660-6464 eller Danske Bank: 9570 0016606464

Jette Bach Sigridsvej 1, 1. tv. 2900 Hellerup jettebach777@gmail.com Lærke Thybo Enghavevej 2, 2.TV, 7500 Holstebro Tlf. 50 94 65 11 laerkethybo@hotmail.com Suppleanter Bente Lauridsen Parallelvej 4, 6400 Sønderborg Tlf. 30 87 18 51 • bml@bbsyd.dk Malene Boel Fyrrestien 18, Birkelyst, 8800 Viborg Tlf. 51 95 51 55 • malenebboel@gmail.com Revisor Connie Nielson Margretheparken 94, 6400 Sønderborg Tlf. 25 85 37 54 c.nielson@stofanet.dk Revisorsuppleant Else Marie Sørensen Kærvangen 5, Turup, 5610 Assens Tlf. 25 29 38 45 troldfun@hotmail.com


EFTERÅRETS FOREDRAG

Hovedpine og kost

15. september 2020, kl. 18.00-20.00 Øregårdssalen på Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Hovedpine og kost med Phd og forsker Anette Sams. Et foredrag, som er baseret på forskningsresultater og blottet for sundhedsreligiøse retninger. Anette Sams forklarer med en logisk tilgang, hvordan vi hver især kan træffe små valg med stor effekt på vores daglige velbefindende og sundhed. Hun har som ung forsker beskæftiget sig indgående med forståelsen af migræne og vil i dette foredrag dele sin viden og inspirere os til, hvordan vi kan hjælpe os selv til at håndtere migræne samt hovedpine i det daglige. Tilmelding til Jette Bach tlf. 2728 4407 eller jettebach777@gmail.com Pris for medlemmer kr. 75,- ikke medlemmer kr. 125,Hvis der fortsat er ledige pladser, får du oplyst nummer på mobilepay. Du er først tilmeldt, når du har betalt.

Anette Sams, PhD og forsker

Er hovedpine bare hovedpine? Og hvad gør smerter ved os - og hvordan reagerer vi? Torsdag 12.11 2020, kl. 18.00-21.00 På Folkehjem i 6200 Aabenraa i Billedsalen

Temaet med hovedpinesygeplejerske Malene Boel vil være følgende: Lær at skelne mellem de forskellige hovedpineformer. Bliv mere opmærksom på symtomer, mulige årsager og sammenhæng. Forstå den rette medicinske og ikke - medicinske behandling. Vær opmærksom på, at for meget medicin kan gøre din hovedpine værre. Temaet med psykolog Gitte Bundgaard: Der er stor gensidig påvirkning mellem det fysiske og psykiske, når det drejer sig om smerter og fysiske gener. Dine smerter og gener vil kunne opleves stærkere i perioder med psykisk ubalance, og omvendt vil du, når du oplever mere intense smerter, kunne føle dig mere psykisk sårbar, kroniske eller tilbagevendende smerter som hovedpine og migræne kan være forbundet med store fysiske, psykiske og sociale omkostninger, idet der ofte kæmpes en kamp mod smerter, der måske sjældent eller aldrig aftager. Denne kamp er meget energikrævende, og i mange tilfælde kan man risikere, at smerterne forværres. Mange undersøgelser viser, at forsøg på at reducere kroniske smerter, er meget lidt virksomt. meget af den lidelse, som er forbundet med

at have kroniske smerter, hænger ofte sammen med forsøget på at slippe af med smerten, eller kontrollere den. Det er netop din reaktion på dine smerter samt muligheden for at møde smerten på dig selv på mere hensigtsmæssig vis, som jeg vil vende ind omkring i mit oplæg. Foreningen er vært ved kaffe/the og en ostemad. Tilmelding senest den 8.11 på post@hovedpineforeningen.dk Pris for hele dette arrangement kr. 125,- for ikke medlemmer og kr. 75,- for medlemmer. Beløbet bedes betalt på mobilepay 65571, skriv navn og "Aabenraa".

!

På begge vores foredrag sørger vi for at holde god afstand, og der vil være håndsprit. Deltagere opfordres til at blive hjemme, hvis de udviser symptomer eller er i risiko for at være smittet med coronavirus.

3


Akupunktur har dokumenteret virkning både ved migræne og spændingshovedpine Af Ruth Kirkeby, speciallæge i neurologi Akupunktur som supplement til anfaldsbehandling ved migræne har i videnskabelige undersøgelser vist sig at formindske antallet af hovedpinedage lige så effektivt som anden forebyggende medicinsk behandling. I modsætning til tabletbehandling ses stort set aldrig bivirkninger ved akupunktur. Flere af os neurologer i speciallægepraksis anvender i hverdagen akupunktur som forebyggende behandling mod migræne og spændingshovedpine. I min praksis indleder jeg behandlingen, når jeg ud fra patientens hovedpinedagbog er sikker på diagnosen. Jeg tilbyder typisk fire behandlinger med to til fire ugers mellemrum. Hvis der er brug for en længere observationsperiode, fx ved en ikke helt afklaret diagnose eller sjældne anfald, kan jeg også tilbyde lindrende akupunktur. Erfaringsmæssigt har akupunktur rigtig god virkning på muskelømhed og smerter i fx ansigts-, nakke- og skuldermuskler. Det er disse smerter, der kan forværre både spændingshovedpine og migræne. Ved min første samtale med patienterne viser det sig ofte, at de har en eller flere skader mod nakke og/eller hoved mange år tidligere, som de derfor ikke skænker en tanke, men som er vigtige for at stille den korrekte diagnose. De tidligere skader kan nemlig medføre hovedpine, som har karakter

4

af migræne, men som med de forudgående traumer er at sværere at behandle. Her kan akupunktur være en god hjælp. Af patienternes hovedpineskemaer ser man efter få behandlinger, om der er en positiv virkning, idet anfaldenes styrke og hyppighed formindskes. I stedet for uønskede og generende bivirkninger, som det ses ved tabletbehandling, oplever patienterne, som får akupunktur, ofte et generelt bedre velbefindende med aftagende muskelømhed og muskelsmerter. Hertil kommer gunstige virkninger på humør og søvn. For patienterne skaber det stigende antal dage uden hovedpine en motivation og opmuntring til at reflektere og ændre livsstil. De bliver mere opmærksomme på muligheder og behov for at forandre adfærd hvad angår fx kost og motion. De får desuden mere energi og fokus på, hvad der kan fremprovokere deres hovedpine og hvad de selv kan gøre for at undgå dette. Den negative spiral, som mange patienter oplever ved svær og tiltagende hovedpine, bliver brudt og vendt til en positiv spiral: patienterne griber i højere grad muligheden for egenomsorg med større fokus på en positiv dialog om deres sygdom. Det forbedrer i sig selv mulighederne både i forbindelse med anfaldsbehandling og forebyggende behandling, hvilket sammen med hovedpinedagbogen kræver stor tålmodighed og omhu for både patienter

og behandlere. Patienterne føler således, at de får bedre kontrol over deres egen behandling og dermed livssituation. Læger over hele verden har mangeårige positive erfaringer med akupunkturbehandling af migræne og spændingshovedpine. Der kommer stadig flere videnskabeligt underbyggede beviser herfor. Det fremgår også herhjemme i den nyeste hovedpineklassifikation fra Dansk Hovedpine Selskab fra 2020. Redaktøren Dejligt at akupunktur nu endelig er kommet med i det nye referenceprogram for behandling af hovedpinesygdomme. Akupunktur har dokumenteret effekt. Der blev dog kun fundet en smule bedre effekt af aktiv behandling i forhold til sham behandling. Rigtig mange neurologer og praktiserende læger bruger akupunktur i deres behandling. Til hvilke lidelser kan akupunktur anvendes? Akupunktur kan indgå som supplerende behandling ved en række kliniske smertetilstande. Her er der primært tale om symptomlindrende behandling af spændingshovedpine, migræne og langvarige muskuloskeletalt betingede smerter. Herudover anvendes akupunktur også som symptomlindring ved kvalme og cancerrelaterede gener.


Ny CGRP-behandling i spil til behandling af kronisk migræne Af Maren Eriksen, Hovedpinesygeplejerske

Der er her i foråret kommet en ny CGRP-behandling* på banen i forhold til behandling af kronisk migræne**. Den nye behandling hedder Ajovy og indeholder det aktive stof Fremanezumab. Ajovy har en lidt anderledes virkningsmekaniske sammenlignet med Aimovig med det aktive stof Erenumab, der kom på markedet sidste år. Vi har i nedenstående skema forsøgt at overskueliggøre forskellen på de to præparater i forhold til hinanden: *CGRP er et molekyle, der dannes i vores nervesystem og som har en indvirkning på udviklingen af migræneanfald. CGRP er en forkortelse for Calcitonin Gen-Relateret Peptid. Man ved fra forskning af CGRP spiller en rolle i migræne og ved at blokere for CGRP på forskellig vis, kan man forhindre migræneanfald. **For at opfylde kriterierne til kronisk migræne skal man have mindst 15 hovedpinedage pr. måned, hvoraf mindst de 8 af dagene skal være migræne.

Ajovy (Fremanezumab)

Aimovig (Erenumab)

Virkingsmekanisme

Fremanezumab binder sig specifikt til CGRP og og forhindrer dermed CGRP i at binde sig til sin receptor.

Erenumab blokerer CGRP-receptoren og forhindrer derved at CGRP i at sætte sig fast.

Dosis

225 mg hver mdr. el. 675 hver 3. mdr.

70 mg eller 140 mg hver 28. dag

Behandlingsmåde

Subcutan injektion med autoinjector pen (har været i alm. sprøjte, der udgår) i maveskind, lår eller overarm.

Subcutan injektion med autoinjector pen i mave­ skind, lår eller overarm.

Udlevering af behandling i DK

Kun på hovedpineklinikker

Kun på hovedpineklinikker

Opbevaring

Skal opbevares i køleskab ved 2-8 grader. Tåler ikke frost og skal beskyttes mod lys. Kan transporteres og opbevares ved højest 25 grader i max 24 timer. Kan godt kommes i køleskab efter fragt fra klinik til hjem hvis ovenstående overholdes.

Skal opbevares i køleskab ved 2-8 grader. Tåler ikke frost og skal beskyttes mod lys. Skal transporteres i køletaske. Brydes kølekæden kan Aimovig holde sig i 14 dage udenfor køleskab ved højest 25 grader. Aimovig må ikke lægges tilbage i køleskab, hvis det har været opbevaret i stuetemperatur.

Graviditet

Der skal gå mindst 12 uger fra du har taget sidste behandling til du forsøger at blive gravid.

Der skal gå mindst 12 uger fra du har taget sidste behandling til du forsøger at blive gravid.

Bivirkninger

Primært rødme omkring indstikssted. Der er skærpet indberetningspligt.

1 ud af 10 oplever forstoppelse, kløe, muskelkramper eller rødme omkring indstikssted. Der er skærpet indberetningspligt.

GAVER DER GAVNER Vi er § 8A godkendt hos SKAT hvilket vil sige at alle som sender min. Kr. 200,- til os får skattefradrag. Dette gøres ved at I går ind på www.hovedpineforeningen.dk under selvbetjening og opret jer under gavegivere med CPR nr. så bliver beløbet automatisk indberettet ved årsskiftet. Er der nogen der ikke har lyst til at oplyse CPR nr. kan beløbet indbetales på mobilepay 65571 husk at skrive gavebidrag. Betingelser fra SKAT er at vi skal have minimum 100 personer der hver giver et minimums beløb på kr. 200,årligt. Der er mange der har støttet os i flere år, men nu mangler vi ca. 20 personer, der vil støtte os, for at vi kan opretholde vores aftale med SKAT. Pengene bruger vi bl.a. til at støtte den vigtige forskning og til dem der tager en Master of Hedache Disorders, så de lærer endnu mere om migræne og hovedpine. Holde foredrag rundt i landet og hjælpe vores medlemmer med særlige behov. Vi takker dem der i forvejen er gavegiver og håber at flere vil støtte en vigtig sag.

5


terapi

KRANIO-SAKRALAlle fortjener en krop uden smerter, men det kan være svært at finde den rette behandling. Af Redaktøren Jeg har valgt at skrive lidt om den blide KranioSakral-Terapi, som rigtig mange er glade for, men også mange der ikke ved, hvad det er. Teksterne er fra Trine Rosenberg der ejer og leder KST Akademiet. Her uddannes, trænes og efteruddannes Kranio-Sakral terapeuterne. Historien Kranio-Sakral systemet består af kraniet, rygsøjlen og korsbenet samt centralnerve­ systemet. Den omfatter hjernen, rygmarven og rygmarvsnerverne inkl. Hjernevæsken, der pumpes rundt uden om hjernen. Den pumpebevægelse kaldes KST rytmen. Den blev opdaget af lægen William Southerland i 1920’erne, og er i dag en del af læge­ studiet i USA. I 1976 etablerede Dr. Upledger den første KST undervisning, og siden er KST blevet den hurtigst voksende kropsterapi i USA og Europa. Trine Rosenberg var med til at bringe KranioSakral-Terapien til Danmark i 1986. I dag er Trine Rosenberg foregangskvinde i Danmark for KST.

6

Skaderne opstår, når der presses, vrides eller trækkes så hårdt, at rygsøjle og kranie mister deres naturlige form. Disse kan ikke finde tilbage til den rette stilling af sig selv, hvilket kan resultere i et asymmetrisk tryk på hjernen, så funktionen nedsættes. Det kan også ske, at den store nerve ”nervus vagus”, beliggende mellem kranie og 1. nakke­ hvirvel, bliver klemt. Der opstår nakkespændinger, som vil begrænse blodtilførslen og nervernes signaler til både krop og hjerne og derved skade kroppens funktioner.

Terapien Behandlingen består af forskellige teknikker, der alle har ”det blide tryk” tilfælles. Det vil sige, at terapeuten med meget let hånd trykker specielle steder på hoved, nakke, ryg og korsben. Under behandlingen ligger klienten på ryggen på en briks eller på maven. Det er yderst behageligt at modtage behandlingen. Klienten oplever en dyb form for afspænding.

Kranio-Sakral-Terapi kan sænke kroppens stressniveau Stress er en tilstand, der påvirker vore centrale hjernecentre, som blandt andet styrer vores krop og psyke. Derfor kan lidt stress i flere sammenhænge ofte være positivt. Men når stressniveauet bliver for højt, går det ud over kroppens funktioner. Så taler man om en negativ stress, som bl.a. kan forårsage: HOVEDPINE, MIGRÆNE, forstoppelser og mavesår, menstruationsbesvær, rygsmerter, tænderskæren, allergi og astma, depression, koncentrationsbesvær, indlæringsproblemer, søvnløshed, forhøjet blodtryk og svimmelhed. Kranio-Sakral-Terapien er yderst velegnet til at sænke kroppens stressniveau, og derved råde bod på eller helt fjerne ovenstående problemer. Terapiens virkning kan normalt opleves allerede efter første behandling.

Mange bliver klemt under fødslen med fatale problemer efterfølgende Allerede når vi kommer til verden, udsættes kroppen for overlast. Først presses kraniet af den snævre fødselskanal. Efterfølgende vrides og trækkes der for at frigøre den lille krop. Det synes umiddelbart naturligt, men kan desværre resultere i både svære og langvarige skader efterfølgende. Undersøgelser viser, at 88 % af de nyfødte får skader i forskellige omfang i forbindelse med fødslen. Disse kan være: Hovedpine og stress, søvnløshed, fordøjelsesbesvær/kolik, hyperaktivitet og ADHD samt motoriske ubalancer.

Vores krop lider skade – igen og igen Livet igennem slår vi os. Hamrer hovedet i skabslågen, sætter os ved siden af en stol, falder på trappen, bliver påkørt m.m. Faren for at få et piskesmæld eller andre skævheder er stor, selv ved mindre uheld. Men selv ubetydelige skader kan ubehandlet få følgevirkningerne til at vokse sig store. Når vi slår os, gør det ondt. Ofte kun kortvarigt. Men der sker også andet, som måske kan være værre. Kroppen forskrækkes og spænder op. Membranerne i kraniet trækker sig sammen og begrænser den bevægelighed, som er helt afgørende for hjernens funktioner – med følger, som kan være ret omfattende:

Trine Rosenberg Ejer og leder, KST Akademiet Stress/psykiske ubalancer, hovedpine, migræne, fordøjelsesbesvær, svigtende koncentration, indlæringsvanskeligheder, piskesmæld og smerter i nakke, ryg og lænd. Og livet igennem opbygger vi ofte dårlige siddevaner, som belaster kroppen uhensigtsmæssigt – især i de længerevarende forløb på arbejde eller i bil. Når vi sidder eller står forkert, presses nerverne i nakke, ryg og lænd. Det giver lidt efter lidt spændinger, som begrænser blodtil­ førslen til hjernen. Det føles ofte som hovedpine, nedsat koncentrationsevne og træthed i hele kroppen. Med Kranio-Sakral-Terapi kan man forbedre blodtilførslen til hjernen, og dermed lette eller helt fjerne eftervirkningerne efter slag, tryg, dårlige arbejdsstillinger m.m. Ondt i ryg og nakke Skævheder i skelettet er ofte årsagen til efter­ følgende smerter. Skader og voldsomme smerter kan uden behandling udvikle sig til varige sygdomme. Erfaringer viser, at rigtig mange mennesker (ca. 85%) har fået forskubbet deres knogler, fx efter piskesmæld. Også uhensigtsmæssig brug af kroppen, fx dårlig holdning og forkerte arbejdsstillinger m.v., kan fremprovokere skævheder og skader. Desværre kan man ikke selv vide, om man har en skævhed, da det er svært selv at diagnosticere smerten. Årsag til smerten findes sjældent der, hvor det gør ondt. Det er derfor smerter i nakken kan skyldes skævhed i hoften. Er kroppen skæv et sted, forskubber hele kroppen sig. Ilt og næring til hjernen For at hjernen kan fungere optimalt, skal den have ilt og næring. Udover blodet har hjernen en anden energi­ kilde – hjernevæsken (cerebrospinal væsken (blå) fordi hjernen forbruger rigtig meget energi. Opstår der skævheder i bækken, ryg, nakke eller kraniet, kan de blokere for næringen til hjernen. Derudover vil blodet i en skæv krop også begrænse blodforsyningen til hjernen. Lige under kraniet og rygsøjlen er der en tyk


hinde (Dura Mater) (rød) den har tykkelse som en tommelfingernegl. Dura Maters opgave er at beskytte hjernen og rygmarven. Derudover fungerer den tykke hinde som en slags gummi, der får kraniet og rygsøjlen til at hænge sammen. Påvirkes hoved/ryg af slag eller fald, piskesmæld eller babyens hårde fødsel og andet, vil Dura Mater blive spændt, og på den måde forhindre hjernen i at fungere optimalt. Kroppen reparerer sig selv Vor krop er en fantastisk mekanisme, som hele tiden er i stand til at forny sig – når blot den får mulighed for det. Kroppen besidder fx knogle­ celler, osteoblastre, som kan fjerne gamle

slidte celler, og osteoblastre, der danner nye celler, som bygger organismen op igen. Med andre ord ved kroppens via vores DNAkoder, hvordan den skal reparere sig. Betingelsen er blot, at kroppen er befriet for spændinger, har en optimal holdning og er uden smerter. Så kan cellefornyelsen påbegyndes i det skadede område. Behandling RET RYG og NAKKE teknikkerne er et supplement til Kranio-Sakral-Terapi, som primært afspænder membranerne i kraniet. Har bækkenet og rygsøjle forskubbet sig, vil denne skævhed i skelettet forplante sig til kraniet. Dette kan betyde, at kranieknoglerne har svært ved at bevæge sig, hvilket er nødvendigt for at hjernen kan fungere optimalt. Derfor er det vigtigt at rette bækkenet, ryggen og nakken før kraniet.

Symptomer på skæv ryg og spændte membraner: · Hovedpine · Migræne · Koncentrationsbesvær · Indlæringsproblemer · Adfærdsproblemer · Træthed · Søvnløshed · Forhøjet blodtryk · Svimmelhed · Allergi · Bidfunktionsproblemer · Stress

I kan læse mere om KST på: www.kst-akademiet.dk Alle terapeuter på Akademiets hjemmeside er uddannet og eksamineret af Trine Rosenberg.

7


LÆSERBREVE Mine oplevelser i coronatiden Jeg mærkede først noget til det, da mit ene hold børnebørn ikke måtte komme i institutionen på grund af corona. Deres forældre var begge på arbejde og jeg måtte træde til for at passe dem. Jeg havde dem mandag - onsdag, og mormor torsdag - fredag. De første dage gik godt, men så kom migrænen og bankede på, det blev for meget for mig i de første uger, så vi blev nød til at få det lavet om, jeg fik en hvile dag tirsdag og det hjalp mig meget. Da de måtte komme tilbage i institutionen, og jeg fik en normal hverdag igen, ja så blev anfaldene igen som før. VH Inge Stuckert

Stof til eftertanke i coronatiden Jeg er en kvinde på 72 år, som har haft migræne siden jeg var 13 år. Lige da Danmark lukkede ned havde jeg et migræneanfald; nok på grund af at vi måtte aflyse vores guldbryllupsfest to dage før festen. Til min store forundring har den stille tid gjort noget godt for mig. Jeg skulle ikke tænke på, hvad jeg nu skulle deltage i og have tanker om, hvordan jeg klarede det uden at få migræne. Det blev en hyggelig tid herhjemme sammen med min mand, hvor vi stille og roligt ryddede op og gjorde rent i hele huset. Det blev også til flere gåture i skovene, hvor bøgen lige var sprunget ud. Alt i alt er jeg sluppet for migrænen i den tid. Så jeg synes, det giver stof til eftertanke om, hvordan jeg skal leve mit liv for at have det bedst muligt.

Vi vil opfordre jer til at skrive et læserbrev til os med de oplevelser I har af både godt og ondt. Fx. Hvordan får I en hverdag til at hænge sammen, når man har arbejde og børn der skal passes. Vi kan alle lære noget af andres erfaringer. Send et skriv på post@hovedpineforeningen.dk senest den 1.11 så kan det komme med i december udgaven. Frustration - del 1 Undskyld på forhånd, men bare brug for at dele min frustration men ligestillede. Haft migræne med aura siden 8 år, og har nes (non epileptic seizures). Fik voldsom migræne anfald i går, kom ud af det blå ingen advarsels tegn. Tog medicin i stik i låret virkede ikke, migrænen hamrede derudaf, krampede, rystede og syn forstyrrelser stor tale besvær. Fik ilt (som jeg har med mig altid). (har ikke hortons er udbredt for dette). Min kammerat har set anfald før men valgte at ringe 112 og de kom. Fik beroligende af redderne men da jeg kom på sygehuset fik jeg intet og fik beskeden om at jeg skulle tage hjem og pleje min hoved­ pine, heldigvis har jeg hurtig kald og fik ringet efter min far.. Har fået af vide af lægerne i Aarhus, at det vigtigste for mine anfald er de stoppes hurtigt for jeg ikke får yderligere mén, end der allerede er i forvejen. Så at være der hjælpeløs og bange for den tid der kommer.. Og ikke blive mødt eller hørt, at få beskeden "tag hjem og pleje din hovedpine" Undskyld for mit udbrud.. Er bare chokket..

Klage - del 2 Jeg skrev en klage over forløbet ved min indlæggelse, har været til dialog møde d. 27.7.20 hvor neoulogen der behandlede mig og en ledende overlæge var deltagende, jeg havde min mor med og Hanne fra migræne og hoved­pine foreningen med. Til mødet blev vi alle gjort opmærksom på hvor vigtig det er med kommunikationen, og at vores sygehus system ikke taler sammen i deres it systemer derfor er det, vigtigt at hvis man har noget der skal tages hensyn til eller en bestemt behandling der skal sættes i værk, samt hvilken migræneform man har, hvordan typiske anfald ser ud osv., at man så har et papir med på dette underskrevne af ens læge eller neurolog. Så man kan få den rette behandling med det samme. Også at det er okay at ens pårørende bliver ringet op uanset hvad tid på døgnet. De sagde undskyld og takkede mig for at klage , fordi det gav dem noget mere viden om det at være migrænepatient især med aura, når man ikke kan tale sammenhængende. Det var mit vigtigste mål at prøve at skabe noget mere viden om hvad migræne er, og hvad det gør ved os der lider af migræne. Håber dette kan hjælpe, bare en lille smule. Tak for jeg kunne dele min historie. Kh Ditte

Er ok nu, har dog en del symptomer med summen, stikken, tics, tale er langsom og hovedet føltes langsom

VH Ulla Pedersen Tak for jeg kunne læsse af. KH Ditte

Studerende i en coronatid Jeg er kandidatstuderende på Århus Universitet, derfor har jeg, som så mange andre, haft hjemme­undervisning siden onsdag d. 11. marts. hvor ’Danmark lukkede ned’. Denne forårsaften stod det klart for mig, at jeg ikke foreløbig ville komme til at møde op på universitet igen. Jeg skulle have mødt torsdag morgen kl. 08 til undervisning i skatteret sammen med 200 andre. I stedet pakkede min

8

kæreste og jeg en stor taske, tømte vores køle­ skab, og tog fra vores 49 kvm store lejlighed i Århus og kørte hjem på mine forældres gård. Her er bedre plads til fordybelse i studierne, når nu vi begge skulle være hjemme. Samt frisk luft at indånde mellem de mange timer, vi ville komme til at sidde foran skærmen. Corona har påvirket alle i samfundet og medført både fordele og ulemper for os studerende. Mange har følt sig ensomme, undervisningen

har ikke været optimal og eksamener er blevet ændret løbende. Et par dage inde i nedlukningen fik jeg tilsendt materiale fra mine undervisere og siden den anden uge i nedlukningen har vi løbende fået den undervisning, der var planlagt. Nogle af forelæsningerne blev lagt ud på internettet, så vi selv kunne bestemme, hvornår vi ville arbejde med dem. Andre forelæsninger er foregået live online. Som hovedpineramt, i min situation, har der været flere fordele. →


Hjemmeundervisning har nemlig gjort en uforudselige hverdag med kronisk migræne nemmere at planlægge. De optagne forelæsninger har jeg på dage med hovedpine, kunne vente med at se til de bedre dage. Hvilket har gjort, at jeg for første gang under mit studie ikke er gået glip af en eneste undervisningstime. Jeg har derudover også nemmere kunne deltage med mild hovedpine, når jeg har kunnet logge på hjemmefra. Trods de mange timer alene foran skærmen har jeg ikke følt mig alene, da jeg har kunnet studere sammen med min kæreste. Min mor var også hjemsendt fra arbejde, så hende og jeg sang hver morgen med på morgensang med Philip Faber.

I forhold til eksamen var der også mange ændringer. Jeg skulle til en skriftelig eksamen, som blev lavet om til en hjemmeopgave. Det var dejligt afslappende at kunne være hjemme. I - hvad der føltes som - sidste øjeblik blev mine mundtlige eksamener lavet om til rigtige eksamener på universitet, hvor censor hjemmefra med over video. I Migræne- og Hovedpineforeningens gruppe på Facebook for unge under uddannelse har jeg spurgte de andre studerende, hvad deres oplevelse har været. Det har givet mange forskellige svar. Nogle har, ligesom jeg, bedre kunne følge med, mens andre har

været mere udfordret end normalt. Udfordringerne er beskrevet ved, at det kan være hårdt at sidde så meget foran skærmen samt det har været en stressende tid med mange ændringer og ubesvarede spørgsmål. Personligt håber jeg, at corona-krisen kan bidrage til, at den digitale undervisning fremover bliver brugt i højere grad, for de som har gavn af det. Det har i hvert fald været en fordel for mig. KH Lærke Thybo

Hvad er GON-blokade og kan den lindre din hovedpine? Det er en blokade af selve nerven. Behandlingen er meget brugt i Tyskland og England. Behandlingen foretages nu også på nogle af de danske hovedpinecentre og på den private Neurokirurgisk Smerteklinik i København eller Aarhus. I Danmark bruges det mest til Hortons patienter. GON står for Greater Occipital nerve (oversat til den store nerve i baghovedet), og det er fordi Gon-blokaden gives til nakken/baghovedet, hvor der er adgang til de store følenerver, der løber op til hovedet. Occipitalis-nerverne forsyner vores baghoved, toppen og nakken under kraniekanten,

bagsiden af øret og området over de bagerste dele af underkæben med sensoriske nerver. De leder følesans og smertesignaler fra dette område og ind til smertecentre inde i hjernen. Der indsprøjtes to lægemidler, det ene er en lokal bedøvelse, som giver lindring af de lokale smerter, der hvor indsprøjtningen gives. Det andet er en lille dosis binyrebarkhomon. Nogle har glæde af 1. behandling. 2. behandling gives en måned efter. Det anbefales at man holder en 3. mdr. pause imellem behandlingerne. En behandling tager ca. 15 min. Der injiceres på hver side af baghovedet. Har du kun smerter i en side, stikkes der kun i en side. Patienter med halvsidig migræne og Hortons

patienter kan bryde et akut anfald. Også andre hovedpinetyper, særlig de som stammer fra nakken og trækker op i baghovedet og frem i panden (servicogen hovedpine) kan ofte lindres. En af forklaringerne på at GON kan lindre er, at man mindsker input til de hyper-sensitive smertecentre. Der er netop i 2020 udkommet en videnskabelig artikel, hvor man har behandlet 84 patienter med kronisk migræne med GON blokade. Studiet viste effekt på migrænen og vigtigt en betydelig forbedring af livskvaliteten, mindre nedtrykthed og bedre søvn. Der var også effekt af behandlingen 3 mdr. efter.

Ny migrænebehandling med navnet REYVOW Der ventes lige nu på godkendelse af endnu en ny migrænebehandling med navnet REYVOW fra firmaet Eli Lilly. Behandlingen er indtil nu kun er godkendt i USA. Reyvow er en behandling, der indeholder et aktivt stof kaldet Lasmiditan, der virker ved at hæmme inflammationen i hjernens hinder og dermed udviklingen af migræne. Lasmiditan er resultatet af mange års udviklingsarbejde. Noget af det mest interessante ved Reyvow er, at den receptor i hjernen, som den sætter sig på, også er den receptor som triptanerne sætter sig på. I modsætning til triptaner sætter Reyvow sig dog ikke på en række andre receptorer, som giver sammentrækninger i karrene.

Dermed skulle Reyvow give færre bivirkninger og kan udskrives til mennesker med hjertekarsygdomme, der ikke må tage triptaner. Effekten af medicinen er blevet undersøgt i 2 store kliniske studier med mere end 4000 migrænepatienter og i studiet anvendt til behandling af mere end 20.000 migræneanfald. Studierne viste, at behandling med Lasmiditan er forbundet med en høj grad af smertefrihed, men ligeledes oplevede folk en høj grad af frihed fra de mest generende følgesymptomer som f.eks. lysfølsomhed, lydfølsomhed og kvalme. Den største ulempe ved stoffet synes at være at den har sløvende effekt, der påvirkede

deltagernes evne til at køre bil og navigere i trafikken. Der blev rapporteret om øget træthed i op mod 8 timer efter brug. Derfor er de aktuelle anbefalinger, at man ikke kører bil eller håndterer tungt maskineri de første 8 timer efter at have indtaget en dosis. Desværre indeholder studiet ikke en måling af, hvorvidt effekten af medicinen var tilstrækkelig til, at forsøgspersonerne reelt oplevede en bedre livskvalitet. Men vi bliver klogere, når behandlingen kommer i brug og vi får mere erfaringer.

9


RABAT

Alle medlemmer af Migræne & Hoved-­ pineforeningen kan nu få rabat hos følg­ende (husk at sige, at I er medlem af foreningen ved bestilling):

gennem Migræne & Hovedpineforeningen Fysioterapeut Caspar Frausing, Sundhedscenter Vanløse: Alle medlemmer af Hovedpine og Migræne­foreningen kan få 15% rabat på alle behandlinger. For behandling kontakt ham på mail: caspar@casparf.dk Vi giver 10% rabat på smertehåndtering gennem hypnoterapi- og mindfullnessforløb og samtaler. Lone Andersen, Cand.pæd.psych.aut hos Human Relations Fyrrevej 2, Sørup, 3480 Fredensborg Mobil: 21 24 65 80 · la@humanrelations.dk www.humanrelations.dk Afspænding & Psykomotorik v/ Ove B. Wadum, Psykomotorisk Terapeut Søborg Hovedgade 139 A, 2860 Søborg Jeg giver 10% til foreningens medlemmer. Oplys medlemsnr. Tlf. 23 65 12 30 · mail: ove@wadum.com Se mere på www.slapheltaf.dk Bevægelsespædagog og akupunktør 5 behandlinger til 4 behandlingers pris - 1. gang betales 550 kr. Tlf. 60 18 56 40 · www.klinik-lyspunkt.dk, www.dagenslyspunkt.dk FoviJa Synstræning, København Synstræning vil give 30% på screening (første besøg) Tlf. 22 12 05 70 Kynebogco v/kropsterapeut Thaus Leopold Jensen Vendersgade 14,st.th., 1363 København K (lige ved torvehallerne). Thaus giver 60 min. kropsterapi. Normalpris kr. 750,Medlemspris kr. 450,-. Sig I kommer fra vores forening. Mail: thausleo@gmail.com · Tlf. 26 28 88 43 Trend 2009, Ryttervænget 30, Ølstykke giver 15% til foreningens medlemmer. Mark arbejder med akupunktur, massage og coaching. ostermannmark@gmail.com

Hypnose og NLP v/ Christine Packness. Kallerupvej 42, 5230 Odense M. Tlf: 60 51 20 62 Mail: kontakt@christinepackness.dk Alle medlemmer får 10% på alle sessioner. Hypnose er et rigtig godt redskab til at afhjælpe smerte. Er du i tvivl om det kan hjælpe dig, er du velkommen til at ringe til mig - det er gratis! Se mere på www.christinepackness.dk Psykolog, Sjælland Aut. psykolog og specialist i psykoterapi Dorte Kjeldgaard tilbyder hver 7. samtale gratis for foreningens medlemmer Tlf.: 6083 0567 Se mere på www.dortekjeldgaard.dk Poul Røpke, Sjælland Psykolog og brainfitness arbejder med neurobiofeedback vil give 50%. Kontakt ham på tlf. 52 71 33 42 eller på mail: poul@hjernecentrum.dk Anne Mølgaard Akupunktur, øreakupunktur og posturologi. Galten/Skanderborg. RAB registreret akupunktør Anne Mølgaard. 50 % rabat på første behandling til foreningens medlemmer. Tlf. 60 22 05 19 Mail: klinik@akupunkturmodsmerter.dk Klinik for Fysioterapi: MULLIGAN.DK Effektiv behandling af hovedpine, vha. aktiv mobilisering af nakke og ryg. Autoriserede fysioterapeuter med mange års erfaring. Hørsholm Hovedgade 49, 2.sal. 2970 Hørsholm. Kontakt: Stine Meidell Nielsen: Tlf. 22 95 21 62 · mail: stine@mulligan. dk. Dorte Mølsted Olsson: Tlf. 40 87 38 66 · mail: dorte@mulligan.dk. Lena Christiansen: Tlf. 53 55 44 30 · mail: lena@mulligan.dk. Medlemer af hovedpineforeningen får 100 kr. i rabat på første konsultation. (Normalpris 600kr).

Tibetansk nakke/reflexterapi samt Zoneterapi Ved Zoneterapeut og massør Dorte Berg TH. Nielsens gade 79, 7400 Herning www.herningzone.dk tlf. 20532555 Dorte har god erfaring med nakke/kæbespændinger og hovedpine. Dorte giver 5% rabat til foreningens medlemmer. Kinesisk læge Billy Huang RAB godkendt har mere end 30 års erfaring i at behandlere migræne, piskesmæld, diskusprolaps og frossen skulder. Forundersøgelse er gratis. Er du medlem får du kr. 100,- i rabat til hver behandling. Klinik i KBH., Århus og Kolding. www.coclo-klinik.dk · Tlf. 22 32 34 56 Neurofeedback ved Ronn Rasmussen kan afhjælpe stress, depression, indlærings­ vanskeligheder og hovedpine. Bor i Ejby. www.neurofeedback-ronn.dk Tlf. 23238606. Medlemstilbud en QIK-test kr. 400,(normalpris 600,-) Gratis socialrådgiver og p ­ sykologhjælp 1. gang gratis. Derefter egen betaling. Husk at oplyse medlemsnummer, som står bag på bladet. Mail og telefonnr. til ovenstående finder i på www.hovedpineforeningen.dk under information og medlemsfordele. Kinesisk akupunktur hos aku-center.dk Godthåbsvej 179-181, Vanløse tlf. 23 60 01 92 (v. Grøndalsvej St.). Line Zhang giver kr. 50,- rabat

HUSK foreningen har en gratis bisidder i det Sønderjyske Kontakt Inge Stuckert på famstuckert@hotmail.com eller tlf. 22 83 46 31

Skriv testamente – og støt Migræne & Hovedpine­foreningen... Arv kan hjælpe foreningen til at kunne støtte den vigtige forskning i migrænens gåde endnu mere. Andre aktiviteter ville også kunne blive til en realitet, vi ønsker mere viden om vores sygdom og større udbred­ else, men alt koster penge. Du kan gøre en forskel hvis du også betænker Migræne & Hovedpine­foreningen i dit testamente. En arv fra dig stor eller lille, kan være med til at forbedre hovedpine­patienters fremtid.

Vi anbefaler

Eller kontakter

at du kontakter din advokat og laver et testamente sammen med vedkommende.

Advokat Muurholm på www.advokathuset-muurholm.dk - vi betaler 1/2 delen af udgifterne!


Kontaktpersoner Støttegrupper og selvhjælpsgrupper Birgitte Skov Iversen Ravnekærlund 148 5800 Nyborg Tlf. 29 27 38 51 skoviversen@youmail.dk

Grete Nielsen Fladehøj 29 4534 Hørve Tlf. 59 65 71 92 fladehoej29@hotmail.com

Inge Stuckert Årø 135 6100 Haderslev Tlf. 22 83 46 31 famstuckert@hotmail.com

Else Marie Sørensen Kærvangen 5, Turup 5610 Assens Tlf. 25 29 38 45 troldfun@hotmail.com

Grete Evang Fuglebakken 8 4100 Ringsted grete.evang@mail.dk

Bente Lauridsen Parallelvej 4 6400 Sønderborg bml@bbsyd.dk

Winnie Gudmand Jensen Lundedammen 65 2605 Brøndby Tlf. 52 40 74 37 winniegudmand@gmail.com

Stig Løye Birkegården 102 3500 Værløse stigloye@gmail.com

Mary Sigurskjold Torvet 3D, 2.TV. 5700 Svendborg Tlf. 21 97 85 82 marysigurskjold@hotmail.com

Karin Eriksson Nordens Plads 4, 14s/12 2000 Frederiksberg Tlf. 36 16 65 82 karin.eriksson@vip.cybercity.dk

Solveig Madsen Humlehaven 68, 2500 Valby vaftesand@gmail.com

Ole Nielsen Dalslandsgade 48 3. s. t.h. Bolig nr. 260 2300 København S Tlf. 32 57 29 60

Poul Ellesøe Åparken 21 8500 Grenå

Ditte Sørensen Randers Tlf. 23 32 24 66 ditte_pigen1@hotmail.com

Britt Brunhøj Arkonavej 11, 5000 Odense C abb@el-soft.dk

Ulla Pedersen Solbakkevej 7 7480 Vildbjerg Tlf. 42 34 23 60 ullagpedersen@gmail.com

Tlf. 57 61 48 43

Tlf. 31 41 38 27

Tlf. 86 32 27 32

Tlf. 30 87 18 51

Anna Storgaard Kærholtvej 9 9320 Hjallerup Tlf. 60 33 14 65 annloustorgaard@gmail.com

Studerende: Lærke Thybo Enghavevej 2, 2.TV 7500 Holstebro Tlf. 50 94 65 11 laerkethybo@hotmail.com

Husk hvis I ændrer jeres tlf. nr., mailadr. eller flytter, så gå ind på www.hovedpineforeningen.dk under selvbetjening og ret på jeres side. I skal bruge jeres medlemsnr., som står bag på bladet og så den kode I har valgt.

Nye retningslinier ved medicinsanering MOH efter det nye referenceprogram som er udkommet 2020 Forebyggende medicin I Danmark har der gennem mange år været tradition for først at starte på forebyggende medicin efter 2 måneders medicinsanering. Formålet med dette har dels været at have en baseline/måling for vurdering af effekten af fremtidig forebyggende behandling, dels at undgå unødig medicinering, da nogle patienter ikke har behov for forebyggende medicin efter saneringen.

Et endnu ikke publiceret dansk studie har imidlertid vist, at start på forebyggende medicin samtidig med medi­ cinsanering giver et bedre resultat end start på forebyggende medicin 2 måneder efter sanering. Dette skyldes bl.a., at for få patienter sættes i forebyggende behandling med sidstnævnte metode. Vi anbefaler derfor nu generelt, at forebyggende medicin opstartes samtidig med medicinsanering.

Hos nogle patienter f.eks. patienter hvor det er vanskeligt at bedømme den underliggende hovedpinesygdom før sanering, kan man dog med fordel udskyde opstart af forebyggende medicin i 2 måneder. Patienterne skal dog fortsat informeres om max antal dage med medicinindtag for at undgå et nyt overforbrug.

11


Afsender: Migræne & Hovedpineforeningen Toftehøj 90, 6470 Sydals

CHAT MED ALIA OM MIGRÆNE CHAT MED ALIA OM MIGRÆNE CHAT MED ALIA OM MIGRÆNE På levmedmigræne.dk finder du vores nye PåPå levmedmigræne.dk finder dudu vores nye levmedmigræne.dk finder vores nye chatfunktion, hvor du kan få svar på dine chatfunktion, hvor dudu kan få få svar påpå dine chatfunktion, hvor kan svar dine spørgsmål om migræne. CHAT MED ALIA OM MIGRÆNE spørgsmål omom migræne. spørgsmål migræne. CHAT MED ALIA OM MIGRÆNE På levmedmigræne.dk finder du vores nye På levmedmigræne.dk finder du vores nye chatfunktion, hvor du kan få svar på dine chatfunktion, hvor du kan få svar på dine spørgsmål om migræne. CHAT MED ALIA MIGRÆNE CHAT MED ALIA OM OM MIGRÆNE spørgsmål om migræne. WWW.LEVMEDMIGR ÆNE.DK levmedmigræne.dk finder du vores nyeÆNE.DK PåPå levmedmigræne.dk finder du vores nye WWW.LEVMEDMI GRÆNE.DK WWW.LEVMEDMIGR – hvor Ddu I N du PLkan ATFORM chatfunktion, fåpå svar påPÅ dineN E T T E T chatfunktion, hvor svar dine – –Dkan ID NI få ATFORM PÅPÅN E NPL PL ATFORM NTETTETTE T spørgsmål omom migræne. spørgsmål migræne.

WWW.LEVMEDMIGRÆNE.DK WWW.LEVMEDMI GRÆNE.DK – D RM PÅ NETTET – IN D I PLATFO N PL ATFORM PÅ N E T T E T

DK2005155397 JUN2020 AIM 4281

DK2005155397 JUN2020 AIM 4281 DK2005155397 JUN2020 AIM 4281

Tlf. +45 39 Fax +45 393916 www.novartis.dk Tlf. 39 1600, 8400, 00,Fax Fax +45 39 16 84 01, skriv.til@novartis.com, www.novartis.dk Tlf.+45 +4516 3984 16 84 +45 1684 8401, 01,skriv.til@novartis.com, skriv.til@novartis.com, www.novartis.dk

DK2005155397 JUN2020 DK2005155397 AIM 4281 DK2005155397 JUN2020 AIM 4281 JUN2020 AIM 4281

WW W. L E V M E D M I G R Æ N E . D K

Det er svært at leve med migræne. Men nogle WWW.LEVMEDMI GRÆNE.DK Det er er svært at at leve med migræne. Men nogle Det svært leve med migræne. Men nogle – D IN PLAT FORM PÅ NET T E T gange er det endnu sværere at tale om det – D I N PL ATFORM PÅ N E T T E T gange er er detdet endnu sværere at at tale omom detdet gange endnu sværere tale – især med folk, som aldrig har oplevet et mi– især med folk, aldrig harhar oplevet mi-mi–Det især folk, som aldrig oplevet et er med svært atsom leve med migræne. Men et nogle græneanfald. Websitet levmedmigræne.dk er Det er svært at leve med migræne. Men nogle gange er detWebsitet endnu sværere at tale om det er er græneanfald. levmedmigræne.dk græneanfald. Websitet levmedmigræne.dk skabt for at give alle med migræne en platform, gange er det endnu sværere at tale om – især med folk, som aldrig har oplevet etdet miskabt forfor at at give alle med migræne en platform, skabt give alle med migræne en platform, hvor de kan finde hjælp og vejledning samt tegne Det er svært at leve med migræne. Men nogle – især med folk, som aldrig har oplevet et migræneanfald. Websitet levmedmigræne.dk ertegne hvor dede kankan finde hjælp ogog vejledning samt hvor finde hjælp vejledning samt tegne et realistisk billede af sygdommens påvirkninger gange er det endnu sværere at tale om det skabt for at give alle med migræne en platform, græneanfald. levmedmigræne.dk er Det er sværtbillede atWebsitet leveafmed migræne. Men nogle et realistisk sygdommens påvirkninger et realistisk billede af sygdommens påvirkninger –hvor isærde med folk, som aldrig har oplevet samt et mi-tegne på skabt hverdagen. kan finde hjælp og vejledning for give alle sværere med migræne gange er at det endnu at tale en omplatform, deter på hverdagen. på hverdagen. græneanfald. Websitet levmedmigræne.dk et realistisk billede af sygdommens påvirkninger de kan finde hjælp ogmigræne vejledning samt tegne –levmedmigræne.dk især med folk, aldrig harværktøjer oplevet etog miPå hvor du resskabt for at givesom alle finder med enværktøjer platform, på levmedmigræne.dk hverdagen. På levmedmigræne.dk finder du værktøjer og resPå finder du et realistisk billede af dig sygdommens græneanfald. Websitet levmedmigræne.dk erog ressourcer, der hjælpe med at talepåvirkninger med dine hvor dekan kan finde hjælp og vejledning samt tegne sourcer, der kankan hjælpe dig med tale med sourcer, hjælpe dig med at med dine På levmedmigræne.dk finder du at værktøjer og dine respå hverdagen. skabt for atder give alle migræne entale platform, et realistisk billede afmed sygdommens påvirkninger venner, familie og kolleger om migræne. venner, familie ogog kolleger migræne. venner, familie kolleger om migræne. sourcer, der kan hjælpe digom med at tale samt med dine på hverdagen. hvor de kan finde hjælp og vejledning tegne På levmedmigræne.dk finder du værktøjer og resFor med denfamilie rette forståelse med venner, og kollegerkan omfolk migræne. et realistisk billede af sygdommens påvirkninger For med den rette forståelse kan folk med For med den rette forståelse kan folk med På levmedmigræne.dk finder du værktøjer og de ressourcer, der kan at hjælpe dig med atog tale med dine migræne begynde få den omsorg støtte, For med den rette forståelse kan folk med på hverdagen. migræne begynde at få den omsorg og støtte, dede migræne begynde at få den omsorg og støtte, sourcer, der kan hjælpe dig med at tale med dine familie og kolleger om migræne. harvenner, brug for. migræne begynde at få den omsorg og støtte, de venner, familie om migræne. harhar brug for. brug for. og kolleger På finderkan du folk værktøjer har brug for.rette forståelse Forlevmedmigræne.dk med den med og resFor med den rette forståelse kan folk med sourcer, der kan hjælpe dig med at tale med dine migræne begynde atatfå den omsorg ogstøtte, støtte, de migræne begynde få den omsorg og de venner, familie og kolleger om migræne. harhar brug for. brug for. For med den rette forståelse kan folk med migræne at få den og støtte, de Novartis Healthcare begynde A/S, Edvard Thomsens Vej 14,omsorg DK-2300 København S Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 København S Tlf. +45 16 84 Healthcare 00, Fax +45 16 84Thomsens 01, skriv.til@novartis.com, www.novartis.dk A/S,39 Edvard Vej 14, DK-2300 København S har39Novartis brug for.