Page 1

Marts 2009

Vi ses på banen... Af Formand Aase Møller Hansen

Jeg sidder og kigger ud på sneen, som pludselig væltede ned i dag. Indtil nu har der ikke været så meget af den slags vejr og heller ikke megen regn, så der har været gode muligheder for at spille vintergolf. Man kan efter sigende lære nogle tricks ved at se golf i fjernsynet, men der er nok mest at lære, når man selv er på banen. Mange af os er lidt op i årene, hvor musklerne ind imellem ikke er så samarbejdsvillige, og så er det

måske ikke så dumt at holde dem i gang vinteren igennem. Turneringsudvalget har vist stor kreativitet og skabt begrebet VINTERTOUR. Det skal de have stor ros for. Alssund Golfklub er den klub i området, der har størst aktivitet om vinteren og vintertouren gør det ikke mindre. Seniorerne, herreklubben og Vintergækkerne stiller også op uge efter uge. Den store aktivitet ville stille meget store krav til vedligeholdelse, samt stor


hensyntagen fra medlemmerne hvis vi skulle have sommergreens åbne hele året. Ændringerne på hul 16, vinterscorekort og vinternøgler har givet vintergolfen et pift i år til stor glæde for mange. Men erstatte sommergreens kan det selvfølgelig ikke. Sommergreens om vinteren i Danmark er et evigt tilbagevendende spørgsmål. Som nævnt tidligere ville det kræve ekstra vedligeholdelse, og i disse finanskrise tider er øgede omkostninger nok noget, man skal undgå. Sponsorudvalget har med stor dygtighed atter skaffet os mange sponsorer, men helt så store beløb som sidste år, når vi næppe. Vi skal altså spare, hvor vi kan. Udvalget vil meget gerne have flere medlemmer, så de kan tage kontakt til endnu flere potentielle sponsorer, så hvis du kunne tænke dig at hjælpe, så tag kontakt til Preben Mylliin mylliin@mail.dk På dette blads forside ser du banearkitekt Line Mortensens seneste forslag til udformningen af kommende hul 13, 14, 15 og 16. Der pågår for nærværende en forhandling med kommunen om at skabe ny vådområder til erstatning for området beliggende på ny 16, som inddrages til fairway. Forhåbentlig når vi frem til en afklaring inden længe, hvorefter der kan foretages endelige økonomiske beregninger. Når disse foreligger, samt når vi har undersøgt finansieringsmulighederne, vil det hele blive forelagt medlemmerne til endelig afgørelse.

2

Når der til foråret kommer tørring i luften, som min mand plejer at sige, skal vi have bagrums bygningen og proshoppen malet. De ser lidt triste ud lige nu, men mureren anbefalede stærkt, at vi lod dem tørre godt igennem. Her skal vi også bruge nogle friske malere. Bjarne Wulf er

koordinator og vil gerne have dit tilsagn på Bjarne-Peter.Wulf@tele2.dk. Vi vil i den nye sæson have stort fokus på at skaffe nye medlemmer. Vi forsøger et samarbejde med idrætslærere på Augustenborg, Fryndesholm, Hørup og Ulkebøl skoler i håb om, at flere unge for øjnene op for golfsporten. 26. april bliver der atter afholdt Golfens Dag på landsplan, og hvor vi vil holde åbent hus. Så jeg ser frem til atter et spændende golfår og glæder mig til vi ses på banen.

Udgiver: Alssund Golfklub Gunstrup 2 6440 Augustenborg Annoncer: Preben Mylliin Egon Pickardt Tryk: Grafisk Arbejde, Guderup Tlf. 74 45 88 88


50% På assorteret selskabsog hverdagstøj

Indholdsfortegnelse: Sponsorudvalget . . . . . . . . . . 4-5 Herreklubben . . . . . . . . . . . . . 6-8

Miss Holmberg

JANUAR UDSALG

Banearrangementer . . . . . . 10-11

Auluna skind • Pelsnoer skind • CHDK skind • Frieda & Freddies SELSKABSTØJ: Elinette • Dynasty • Gina Bacconi • Molly Jo • Swing HVERDAGSTØJ: Crêton • Micha • In Front • Lisa Campione • Lau Rie • Bessie Jeans Olsen Shop • Taifun • Anne Sofie • Lebek • Skovhuus strik • Signature • ZE-ZE

STARTER TORSDAG KL. 10.00-20.00

Begynderudvalget . . . . . . . 12-13 Turneringsudvalget . . . . . . . 15-16

Jysk Holdturnering . . . . . . . . . . 18

Jernbanegade 29, Sønderborg, Tlf. 7442 2155

HVERDAGSTØJ: • Olsen Shop

• Auluna skind

SPAR MINDST

50%

Dameklubben . . . . . . . . . . . . . 19 Juniorudvalget . . . . . . . . . . . . . 20 Seniorklubben . . . . . . . . . . . . . 21 Baneudvalget . . . . . . . . . . . . . . 22 Alssund Elite . . . . . . . . . . . . . . 25 Baneservice . . . . . . . . . . . . . . . 26

• Bessie Jeans

• CHDK skind • Crêton

• In Front • Lau Rie

• Lisa Campione • Micha

• Pelsnoer skind

Jubilæum . . . . . . . . . . . . . . . . 29

• ZE-ZE På assorteret selskabsog hverdagstøj

Budstikken Greensome Open . 31

SELSKABSTØJ:

Brug af klubhuset . . . . . . . . . . . 27

Min føst turnering . . . . . . . . 33-35 Turneringsprogram . . . . . . . 36-38 Golf som levebrød . . . . . . . 40-42 Golfens Dag . . . . . . . . . . . . . . 44 Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Sponsorer . . . . . . . . . . . . . 49-50

Miss Holmberg • Dynasty • Elinette

• Gina Bacconi • Molly Jo • Swing

Auluna skind • Pelsnoer skind • CHDK skind • Frieda & Freddies SELSKABSTØJ: Elinette • Dynasty • Gina Bacconi • Molly Jo • Swing HVERDAGSTØJ: Crêton • Micha • In Front • Lisa Campione • Lau Rie • Bessie Jeans Olsen Shop • Taifun • Anne Sofie • Lebek • Skovhuus strik • Signature • ZE-ZE

Jernbanegade 29, Sønderborg, Tlf. 7442 2155

3


Penge skal der til Af Sponsorudvalget/Preben Mylliin

Vore største indtægtskilder er medlemskontingentet og vores sponsorer, hvor vi på kontingentsiden forventer en mindre stigning jvf generalforsamlingen. Vi har fået positivt tilsagn fra de fleste sponsorer og enkelte nye er kommet til. Finanskrisen har vi mærket i og med at nogle sponsorer har meldt fra, hvilket har medført at vi p.t ligger ca 10 % under det budgetterede niveau. Bearbejdningstiden har i år også været betydelig længere end sidste år, men sponsorarbejdet fortsætter, så vi gerne skulle nå det budgetterede. Selvom den økonomiske situation har medført at vi p.t. ikke har fået company days i hus, er der dog kommet et par spændende nye arrangementer med

Budstikken og ECCO Open, ligesom vores turneringskalender er fyldt godt op med tidligere sponsorer og flere nye. Annoncerne i klubbladet er på niveau med tidligere. Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle vore trofaste sponsorer for en god opbakning til vores klub. Udover sponsorarbejdet har vi samarbejde med de sønderjyske golfklubber (G9) og prøver her at skaffe nye medlemmer via forskellige tiltag, der munder ud i den landsdækkende Golfens Dag d. 26. april, hvor vi gerne ser mange nye medlemmer. Endvidere vil vi som sidste år deltage i kulturnatten d. 21.august i Sønderborg med en stand.

Vi slår et slag for færdselssikkerheden

KØREKORT TIL ALT OG ALLE

4

V/ John Olesen 2021 4161


Et nærliggende sted at handle...

I erkendelse af at sponsorudvalget i dag består af Egon Pickardt og undertegnede, er jeg overbevist om at flere medlemmer i sponsorudvalget vil kunne få vores indtjening hævet væsentlig. Jeg skal derfor opfordre interesserede til at give et nap med, uden dog at kunne garantere en kontingentnedsættelse! Selv ved en yderligere bemanding vil der være behov for alle medlemmers hjælp. Vær opmærksom på hvem der støtter Alssund Golfklub, så du ved hvem du skal støtte, når du handler ind. Kender du en der ikke er sponsor i klubben endnu, kan du videregive din viden til sponsorudvalget, der gerne rykker ud og fortæller om mulighederne/fordelene. Har du andre forslag til at øge vores indtjening hører vi gerne

v/ Tove Lind Tlf. 74 47 18 15 Storegade 27 6440 Augustenborg

Endelig

Den nye Avensis A ensis Av

Toyota Sønderborg

Nørrekobbel 5 · tlf. 73 42 40 00 www.bilogco.dk

Avensis.dk

5


Rigtig mænd er med i Herreklubben Af Svend Christensen

Så er forår og sommer på vej. Vintersæsonen kører på sidste vejs med over 40 deltagere lørdag formiddag uanset vind og vejr.

På generalforsamlingen var der stort flertal for at spille 18 huller. Derfor deles op i følgende rækker: - A rækken; spiller 18 huller hdc 0 - 20,8

+8/10°C VintERVARME SikRing

SpAR oVER 66%

MiLJØVEnLig

LYDLØS 24 dB

EFFEktiV tiL -20°C

LUFtREnSER

Man vælger selv om man vil spille i 9 eller en af 18 hullers rækken. Har man valgt C rækken og spiller 18 huller tæller de første 9 huller. Der overføres ikke point mellem rækkerne. Er man arbejdsramt eller bliver man overrasket af mørket kan man i A og B rækken aflevere et 12 hullers scorekort; dog højst 2 gange pr. delsæson. De sidste 6 hullers score beregnes med 10 Stableford point. Tilsvarende for slagspil. idworks.dk · 3787

Den 31. marts indleder vi sommersæsonen; den deles i 3 afsnit: - Forårs runden: 31. marts til 9. juni. - Sommer runden 16. juni til 25. august. - Efterårs runden 1. september til 20. oktober.

-B  rækken; spiller 18 huller hdc 20,9 – 45 - C rækken; spiller 9 huller

StYRES VHA. tLF.

Der er noget i luften

Luftvarmepumpen tilpasset danske krav.

Ideel varmepumpe til din bolig

Spar effektivt på energien og få tilmed et godt indeklima i hele huset – PRImA ScRoll fra pAnASoniC tM

5HALVER

ÅRS I GARANT

DIT VARMEFORBRUG

6

Spar effektivt på energien

Et miljørigtig valg der er tilpasset det nordiske klima. Spar over 66% på din varme og få et bedre indeklima i dit helårshus. Varmepumpen kan også styres fra din telefon, så dit sommerhus altid har den rette temperatur til rette tid.

Smedevænget 34 · 6430 Nordborg · tlf./fax 74 45 94 28 Køreklar

Danmarkspumpen køber du altid installeret og køreklar. Vi hjælper dig med model valg og placering, så du altid får en optimal udnyttelse af din varmepumpe.

www.robertsklima.dk Kontakt din forhandler

Taxi - Bus - Kurerkørsel Telefon taxi: 74 45 95 45 - Telefon bus: 74 45 95 70 www.gftaxi.dk - mail@gftaxi.dk


Vi spiller lidt forskellige matcher, men stableford og rigtig slagspil er fremherskende. Start og spilleform: Se datoplan og evt. opslag for specielle matcher. Kontingent for sommer sæsonen er igen 100,Spisning betales af deltagerne selv, ved de fælles arrangementer. Der spilles med det normale handicap. For spillere med handicap over 18,4 reguleres fremover på 9 huller. Spillere med handicap under 18,4 reguleres efter skøn, hvis der opstår behov for det, via de officielle kanaler. Der føres ingen særskilt herrehandicapliste.

Der tildeles 6-5-4-3-2 til de første 5 pla-ceringer og 1 point for fremmøde til alle øvrige deltagere, der afleverer et gyldigt scorekort på dagen. Pointsystemet er valgt for at kunne lave alternative matcher og præmiere dem, der vinder med en lav score på en vanskelig dag med regn og blæst. Spillere, der spiller bedre end handicap, afleverer en kopi til herreklubben og originalen afleveres til handicap regulering. Point tælles sammen for alle matcher i hver delsæson dog med undtagelse for de tre sæsonafslutninger. Her spilles matcher med separate præmier. Tilmelding til sæsonafslutninger på liste både for match og spisning.

At spille golf er som at annoncere... - Det gælder om at ramme målet på den hurtigste måde..! Vi ses til Budstikken Greensome Open 2009 25. april Royal oak Golf Club 2. maj Vejen Golfklub 9. maj Alssund Golfklub 23. maj haderslev Golfklub 1. juni Sønderjyllands Golfklub 13. juni Comwell Kellers Park Golfklub

Med Lokal-Bladet Budstikken laver du hoLe in one hver gang!

7

Perlegade 4, 1. sal . Sønderborg Tlf. 74 42 18 01 . sdb@budstikken.com


Bymatchen mod Tønder tæller med i samlet score. Ved Bymatchen i Tønder gives dobbelt point. AlsCup er primært for medlemmer af herreklubben, men AlsCup point tæller ikke med i herreklubben, da ikke alle kan deltage. Kvalifikation til AlsCup sker ud fra 18 hullers resultater i sommersæson fra 17. juni til 28. juli. Der bliver kun arrangeret ture, hvis der er behov. Turene skal primært arrangeres af medlemmer udenfor bestyrelsen. Tilmelding i Golfbox - primært i de forud reserverede tider til herreklubben. Ingen start før de reserverede tider fra kl. 13.

Spil gerne med nye partnere hver gang. Sørg for også at spille med nye medlemmer. Så de føler sig velkomne i klubben. Det er med til at øge det sociale samvær. Herrerne inviterer damerne til golfmatch Som noget nyt arrangerer vi i år til match, hvor herrerne inviterer damerne. Det sker den 19. maj. Nærmere detaljer - se opslag.

HUSK: Altid at udregne STABLEFORD point på dit scorekort - også ved slagspil!

Alt MURERARBEJDE OG FLISEARBEJDE samt REPARATIONER udføres! Muremester

E. Bundgaard Præstegårdsvej 1 - Ulkebøl Telefon 74 42 92 75 - Fax 74 42 92 74

8

Egen Markvej 1 · 6430 Nordborg · tlf.: 74 45 83 73

Salg af: Grøntsager, frugt, æg og kødvarer


9


Banearrangementer 2009 Dato

Tid

Hul

Arrangement

April Fr. 24.

10-10.30

1

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Veteran A

16-16.30

1

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Senior B

Sø. 10.

14-14.50

1

Eliteafd. Kvalifikation

Ma. 11.

16.50-17.20

1 & 10

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew

Maj

Fr. 15.

10-10.30

1

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Veteran A

16-16.30

1

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Senior B

Lø. 16.

7.15-9.00

1

3. Division Alssund – Fredericia

9.10-10.30

1

Kvalifikationsrækken: Alssund - Benniksgaard

Ma. 18.

16.50-17.20

1 &10

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew

Ti. 19.

16.30

1-9(alle)

Herreklubbens damedag

Ma. 25.

16.50-17.20

1 &10

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew

Sø. 30.

14-14.50

1

Eliteafd. Kvalifikation

On. 3.

15*

Alle

Pink Cup

Lø. 6.

7.15-9.00

1

3. Division Alssund – Kolding

9.10-10.30

1

Kvalifikationsrækken: Alssund – Nordborg

Ma. 8.

16.50-17.20

1 &10

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew

Ti. 9.

15.30*

1-10 ->

Herreklub forårsafslutning,

Juni

10

gunstart på hul 1-10. Spiller 18 huller,

hul 1 er fri fra 15.50-17.00

Fr. 12.

10-10.30

1

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Veteran A

10.40-11.10

1

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Veteran C

16-16.30

1

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Senior B

Ma. 15.

16.50-17.20

1 &10

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Veteran C

Fr. 19.

10-10.30

1

Ma. 22.

16.50-17.20

1 & 10

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew

Fr. 26.

10-10.30

1

Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Veteran C

15*

1-10 ->

Dameklub kvartalafslutning, gunstart hul 1-10

Juli On. 1.

Spiller 18 huller, hul 1 er fri fra 15.20-16.30


Dato

Tid

Hul

Arrangement

Sø. 9.

7.15-9.00

1

3. Division Alssund – Sønderjylland

9.10-10.30

Kvalifikationsrækken: Alssund – Birkemose 2

Ti. 11.

16*

Alle

AlsCup herrekluberne Alssund og Nordborg

On. 12.

17*

Alle

Alle

Lø. 22

10*

1-9(alle)

Sponsor & tak for hjælpen – turnering

Ti. 25.

15.30*

1-10 ->

Herreklub sommerafslutning,

August

gunstart hul 1-10

Spiller 18 huller, hul 1 er fri fra 15.50-17.00

September Lø. 12.

15*

1-9

Begynderafslutningsturnering

(KT+Beg.udvalg)

Lø. 26.

Sønderborg Værktøjsfabrik

9-11

1

Juniorafslutningsturnering

Oktober Lø. 3.

9*

1, 8-18

Dameafslutningsturnering, gunstart hul 1,

Spiller 18 huller, hul 1 er fri fra 11.40

Ti. 20.

Herreklub årsafslutning, gunstart på hul 1-10

14*

1-10 ->

Spiller 18 huller, hul 1 er fri fra 14.20-15.30

Noter: Hul: anført med 1-10 -> betyder at det er en glidende gunstart på hul 1-10 som fortsætter rundt på alle 18 huller. Det har den fordel at hul 1 åbnes i ca. 2 timer lige efter gunstarts tidspunktet. Hul: anført med 1 & 10, tages der forbehold for start både på hul 1 og 10. Bekendtgøres på hjemmesiden og infotavle.

- mere end blot et trykkeri..!

www.grafisk-arbejde.dk I t. 74 45 88 88

11


Begynderudvalget Af Uwe Thordsen

I Alssund Golfklub har man en god tradition, der er knyttet til måden, man tager imod nye spillere på. Bestyrelsen har fastholdt, med små ændringer under vejs, den måde, man fritspiller nye spillere på. Undertegnede, der har været med i begynderudvalget i mange år, har altid fundet denne fremgangsmåde som den rigtige. Der har været forskellige ønsker undervejs fra nye spillere, om det ikke kunne komme på tale at lempe på reglerne. Undertegnede, der har været talsmand for at fastholde den oprindelige fritspillingsmåde, må i dag indrømme, at det, på grundlag af erfaringer vi havde i udvalget sidste år, kan komme på tale at

12

individualisere i særlige tilfælde. Os, der har nydt livet på golfbanen i adskillige år, må kunne forstå, at også folk med lidt mindre golffærdigheder også skal have lov til at bevæge sig rundt på vor bane. Vi vil i udvalget i år tilbyde de spillere, der har betalt indmeldelsesgebyr og kontingent, og som har haft det vanskeligt på vore torsdagsmatcher, at forsøge at fritspille sig uden for disse torsdagsmatcher. Det skal ske på tidspunkter, hvor der ikke er mange andre spillere på banen, og uden at genere nogle af de etablerede spillere. De nye medlemmer, der kommer i år, vil også blive behandlet mere individuelt.

Storegade 34 · 6440 Augustenborg Tlf. 74 47 14 15 · Fax 74 47 14 49


Det skal forstås på den måde, at medlemmer, der har nemt ved at blive spillet fri, vil blive tilbudt tidspunkter for frispilning uden for torsdagsmatcher, hvis de ønsker dette. På den måde kan vi bruge lidt mere tid på resten om torsdagen. Det skal for god ordens skyld bemærkes, at før omtalte spillere, der får denne særbehandling, vil blive bedt om at spille på tidspunkter, hvor de ikke er til gene – på grund af langsomt spil – for andre af klubbens spillere. Selv om der ikke er akut mangel på medlemmer til begynderudvalget, kan vi altid bruge en god kvinde eller mand til dette arbejde. Har du lyst, er du velkommen til at henvende dig til overtegnede. Vel mødt til en ny sæson!

De bedste biler med garanti! Kom forbi eller se det store udvalg på www.beka-auto.dk BEKA AUTO A/S · Ellegårdvej 34 · Sønderborg · Tlf 7443 2800/4018 5505

13

Nymøllevej 8 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 85 90


Herre Puma Golf Sko Model Leere. Waterproof

Kr. 1199,95 Dame Puma Golf Sko

Model Tour Saddle SL W. Waterproof

Kr. 999,95

14

S酶nderborg 路 Rohleder Sport 路 Perlegade 27 路 Tlf. 74 42 41 10


Nyt fra Turneringsudvalget! Af Preben Grinsted

Velkommen til en ny sæson med mange spændende turneringer og fornøjelige timer i vente. I år har vi fornøjelsen at byde velkommen til en række nye sponsorer, Ecco Open – en af hovedsponsorerne i Sønderjyske Eagles, Budstikken Open, Plantorama forårsturnering, samt til Ib Skovby - Als Tour og Teknidan - Jubilæumsturnering, som i år har takket ja til at ”tage over” ved de to større turneringer som Sønderborg Køkkenet og P. Borne i gennem rigtig mange år har været synonyme med. I kan se frem til et bredt udvalg af turneringer af både social og sportslig karakter. Se dem alle i turneringsprogrammet og noter dem i din kalender. Tilmeldingen foretages i golfbox eller evt.

via besked og betaling i kuvert til vores sekretær, Helene. Turneringsudvalget Vi har i år fornøjelsen at byde velkommen til Svend-Erik Andreasen. Turneringslederne har ofte brug for hjælpere til de praktiske ting i forbindelse med turneringerne. Har du lyst til at give en hånd med, hører vi gerne fra dig. Turneringsgebyr Er nu fastlagt 60,- hhv. 30,- kr. for senior / junior, med mindre andet fremgår af turneringsbetingelserne. Bemærk at der opkræves ekstragebyr på 20 kr. ved for sen betaling – som er efter fredag kl. 14, inden turneringen.

Maling Tapet Gulv Solafskærmning

H. C. Jacobsen Jernbanegade 8 · 6400 Sønderborg · Tlf. 7442 1511

Augustenborg Farve og tapet Storegade 30 · 6440 Augustenborg · Tlf. 7447 1420

15


Bestyrelsen har drøftet, om betaling for deltagelse i matcher kan ske via homebanking/DIPS. Bestyrelsen besluttede på nuværende tidspunkt ikke at investere i systemet på grund af de dermed forbundne omkostninger.

Grillpølser Juniorudvalget tilbyder igen i år de gode ristede grillpølser og udskænkning af fadøl, allerede fra påsketurneringen. Husk at støtte dem, overskuddet går til juniorafdelingens aktiviteter. Held og lykke derude! Fortsættes på side 18.

Gl. Guderup 2 · 6430 Nordborg · Telefon 74 45 84 15 • Kegnæsvej 22 · 6470 Sydals · Telefon 74 40 43 41

hvad enten det drejer sig om • lys i pæren • billede på skærmen • forbindelse i telefonen

16


Hos GF betaler vi dig for at køre godt Fra

3734,-

-819,-* 2915,-

Hos GF betaler du i realiteten mindre for din bilforsikring, end det beløb du har fået oplyst. Vi sender nemlig overskuddet tilbage til vores kunder, og da vi kun forsikrer gode bilister i fornuftige biler, får du en pæn bonus, når årets resultat er gjort op.

Få en billigere bilforsikring med overskud. Tjek gf-graensen.dk *Den viste overskudsdeling er på 21,94%, svarende til gennemsnittet af GF - Grænsen tilbagebetalingsprocent i 2007. Præmien for 2009 dækker ansvars- og kaskoforsikring for elitebilister med bopæl i GF - Grænsens område. Det er en forudsætning, at du kan dokumentere 8 års skadefri kørsel, og at alle familiens forsikringer samles hos GF Forsikring.

GF - Grænsen · Molevej 2, Kollund · 6340 Kruså · Tlf. 74 67 86 54

17


Jysk Holdturnering – Royal Unibrew Golf 2009 Har du lyst til at deltage i de spændende hulspilsmatcher, mod nogle af vore sønderjyske naboklubber, såvel på udesom på hjemmebane, under hyggelige forhold med spisning efter matchen, så meld dig til at deltage i Royal Unibrew Golf 2009.

end det anførte – på spilledagen. Det behøver ikke at være de samme spillere, der møder op fra gang til gang. I hver række udpeges en holdkaptajn, der får til opgave at sammensætte det bedste hold, fra gang til gang, blandt de spillere der har tilmeldt sig.

Vi deltager i år i rækkerne A og B evt. C i den spændende turnering for hold mellem klubberne. Spilledagene i de indledende puljekampe er mandagene 11., 18., og 25. maj samt 8., 15. og 22. juni. kl.16.45. Der spilles således 6 indledende runder, 3 på hjemmebane og 3 på udebane.

Matcherne spilles uden match- og greenfee, men deltagerne betaler selv for kørsel og fortæring. Denne meddelelse er blot et kort resume af turneringen og betingelserne herfor. Nærmere detaljeret information samt tilmeldingsliste, bliver opslået i informationsgangen. Se evt. oplysninger på www.sitecenter.dk/jyskholdturnering

Turneringen foregår som en holdturnering i hulspil for herrer og damer, således at et hold består af 4 herrer og 2 damer, hvor der spilles 4 singels og en mixed foursome. Indenfor hver række spilles der scratch og derfor er der i hver række fastsat et "laveste handicap". Det er i A-C rækken for hhv. H/D 4,5/8,0 10,5/15,0 - 18,5/23,0 Dvs. at spillerne på et hold i en given række, ikke må have et lavere handicap

18

HUSK: Mødetid senest 20 min. før GUNSTART.


DAMEKLUBBEN 2009 Af Dameklubbens Bestyrelse

Så er vi næsten klar! Programmet er ved at være færdigt! Mange af aftalerne er på plads! Og i bestyrelsen glæder vi os til den nye sæson. Vi glæder os til at se både gamle og nye medlemmer, vi glæder os til foråret og til at spille en masse golf. Sæsonen starter onsdag d.1.april kl. 8.00. Som sædvanlig med boldrende. Respekter venligst reglerne omkring brugen af boldrenden! Om eftermiddagen er der reserveret tider fra kl.14-14.50 og igen fra kl.15.3016.00. Der er kaffe, kage og boller fra kl.12.00 til ca 14.00. og igen fra kl.18.00-19.00. Kik indenfor og vær med til at starte en

god sæson. Få en snak med bestyrelsen, spørg hvis der er noget du er i tvivl om. Allerede d.22.april kl.19.00 har vi det næste arrangement. Her vil Preben Grinsted sørge for at vi får reglerne frisket op! Husk at tilmelde dig, hvis du ikke helt har styr på paragrafferne. Og så går det slag i slag. Modeopvisning, Ladies sec. Pink Cup, Besøge Nordals, udflugt til Haderslev o.s.v.- o.s.v.. Jo, vi glæder os og tror på, at det bliver god sæson med masser af golf, godt humør og spilleglæde.

Gratis sol Gratis instruktør Gratis opfølgning Gratis svømmehal Gratis Sauna Gratis squash

19


Juniorudvalget informerer Hej med jer alle, så er vi ved at være klar til en ny sæson, vi starter med at afholde vores informationsmøde SØNDAG d. 29 Marts kl. 13.30 i Klubhuset, hvor nye såvel som ( gamle ) juniorer er meget velkomne. Vi har i år kun tilmeldt 1 hold til Junior Cup, da vi har udlånt vores 3 bedste juniorer til Sønderjysk Eagles, hvor 2 af dem vil spille Junior Elite og 1 vil spille Junior U16 A, vi mener at dette er det bedste for deres videre udvikling, desuden vil vi tilmelde spillere som ønsker dette, til G8 og Junior Distrikt Tour med flere . Vi har desuden planer om 1 eller 2 ture til andre baner, hvor vi vil have spillere med til både 18-hullersbane og PAR

20

3 banen, således at alle kan komme i betragtning. Vi har igen i år sagt ja til at stå for at sælge pølser, ved turneringer og andre arrangementer på vores bane, men vi mangler stadig hjælp fra forældrene, da overskudet går direkte i juniorernes kasse, og bliver brugt på de ture vi skal ud på, tilmelding kan ske ved info mødet d. 29/03-2009. Vores træningstider i år bliver de samme som sidste år. Onsdag fra kl. 16.30 – 18.00 for de fritspillede juniorer. Torsdag fra kl. 16.30 – 18.00 for PAR 3 bane juniorer. Vi håber at se jer alle til vores info møde.


Seniorklubben Af Peter Dall Ja så er sæsonen 2008 forbi, og armene er oppe endnu. Målsætning, at sætte tempoet på en runde op, blev nået,så nu er alle flight inde senest efter 4 timer,og der er vel at mærke 4 på hver flight på grund af deltagerantallet på mellem 50 og 80 hver mandag. Det kan misse, hvis der er mange green fee spillere, som der skal flettes ind med på hul 1, men det er betingelserne. Derfor godt gået alle sammen. Sæsonen 2009 Vintersæsonen er snart slut.Vejret har været med os, så der ingen aflysninger har været. Det har så betydet at vi har været mellem 40 og 70 hele vinteren igennem. Nu er der så afslutning d. 30. marts, hvorefter vi går over til 18 huller. Første gang mandag d. 6. april. Vi har flyttet starttidspunktet til kl 8.45 i april ,september og oktober på grund af de trafikale forhold omkring Sønderborg ved 8 tiden. Som et forsøg startede vi kl. 8 i juni og juli i 2008.

Det var en succes, hvorfor vi har udvidet starten kl 8 til at gælde også maj og august. Turneringsformen ændrer vi også,idet vi ud af de 24 mandage hvor der spilles hjemme, spilles 8 gange stableford, 8 gange slagspil og 8 gange hallington. Med matchpoint for hver mandag. Herudover har vi de sædvanlige 2 matcher mod Nordborg, en mod Faaborg og en mod Haderslev samt endelig udflugten til Leck i juni. Mottoet for 2009 vil være fairplay, herunder husk at blive skrevet ned, når du går bedre end dit handicap, på andre baner,andre klubber i klubben og private matcher. Der kommer jo altid lidt med alderen, derfor vil vi også træne det at tælle,det kan jo være svært ind imellem at tælle langt nok. Dog alt i alt ros til jer alle,med den indstilling til hverdagen I har, kan det hidse mig op, når ældrebyrden i medierne altid er fulgt af billeder af pensionister, der spiller golf. I ligger lige så lidt samfundet til last, som I ligger klubben til last,men det glemmes ofte.

Jernbane Apoteket Jernbanegade 10 · 6400 Sønderborg Telefon 74 42 35 02 · Fax 74 42 28 80

21


Baneudvalget informerer: Af Bjarne Peter Wulf

Endnu en mild vinter forlader os og muliggør forhåbentlig snart, at vi kan spille fra normale teesteder til sommergreens. Greenkeeper staben, eller rettere dele deraf, har indfundet sig i årets første forårsmåned. Det er ikke ensbetydende med, at vi straks kan glemme alt om vinterregler, men et sikkert tegn på, at der bliver arbejdet på at normalisere alt til sommerens hørende golfspil. Maskinerne vil blive klargjorte med nyslebne klippeled, skiftet diverse filtre og påfyldt ny motorolie og eventuelt hydraulikolie.

Vi har en god maskinpark, og vi har netop indkøbt en ny bunkerrive, som blot venter på et mildere vejr, der får græsset til at eksplodere og tvinger greenkeeperne ud fra deres vinterhi. Som situationen er nu, påregner vi åbning af boldopsamling fredag den 27. marts og åbning af sommerbanen fredag den 3. april. Alt er dog betinget af, at vejrguderne spiller med. Hvis åbningen ikke fastholdes, bliver det naturligvis bekendtgjort i god tid. -----------------------------Der vil blive udpeget 2-3 huller, hvor vi vil udjævne semi og rough, som der er gjort

900 m2

bad-udstilling

48 50 47

www.badogvarme.dk

900 m

2

Tlf. 74 48

bad-udstilling Tlf. 74 48Tlf. 50 74 47 48 50 47 22

48 50 47

Tlf. 74 48Tlf. 50 74 57 48 50 57

www.badogvarme.dk

Tlf. 74 48


i efteråret på hul 2 og 3. Således igen et par huller i efteråret 2009. Vi er nød til at udføre arbejdet således, da det er meget tidskrævende. Der fortsættes ikke nødvendigvis med hul 4,5 etc., men udvælges huller, der trænger mest. -----------------------------Som noget nyt vil tavlerne, på tee-stederne med hulforløbet blive påklæbet en mærkat, der viser greens´ fire felter, 1-4, hvilket vil synliggøre flagplaceringen, der er oplyst ved start på hul 1. -----------------------------Vor bane er i år udvalgt af DGU til en rutinemæssig genrating indenfor perioden maj til oktober. En rating af banen foregår således: Der ankommer en rating gruppe, typisk 2-4 personer, der gennemspiller banen og efterfølgende bestemmer sværhedsgraden, der igen medfører den kendte tildeling af slag en spiller får. Til brug for ratingen udleverer golfklubben bl. a. scorekort, baneguide, landmålingscertifikat (certifikatet viser måling

af hullets længde, event. dog-leg, højdeforskelle fra teested til greens osv.) Når vi får oplyst datoen, bliver den naturligvis videregivet. -----------------------------Det er glædeligt, at kunne meddele at baneudvalget er blevet beriget med endnu en person, en af vore suppleanter til bestyrelsen, Michael Aundal. Velkommen til ham. Baneudvalget henstiller til alle der spiller banen, at fremkomme med såvel positiv som negativ kritik af banen, gerne efterfulgt af konstruktive forslag til forandringer og forbedringer. Kommentarer er velkomne på e-mail. (Gollfklubbens adresse). Baneudvalget er ansvarlig for den øjeblikkelige opstilling af banen, hvorfor der henstilles til ikke at fremkomme med kritik af opsætningen til greenkeeperne, der blot udfører deres arbejde. Der henstilles iøvrigt kraftigt til, at alle udviser behørigt hensyn til greenkeepernes udførelse af det daglige arbejde. Et uheld med en vildfaren golfbold, er absolut et for meget!!

23

Sydals · Tlf. 73 40 76 30

Mejeriet, Mommarkvej 358 · 6470 Sydals · Telefon: 73 40 76 30 · www.hdvas.dk


Selvforkælelse er inkluderet i prisen

ALLE HAR RET TIL ET FEDT KØKKEN

24

SØNDERBORG: Grundvigsallé 198 . v/A-Z . Tlf. 74 42 11 80 AABENRAA: Industrivej 16 . Tlf. 73 62 31 80


Alssund Elite 2009 Af Axel Nielsen

Ja da, så lykkes det igen Alssunds Divisionshold at rykke op. Alssund Elite spiller igen i 2009 i 3-division og for første gang har Alssund Golfklub både 3-division og Danmarksserie. Antallet af spiller med single handicap som deltager i elitetræning og spiller mere end ugentlig golf er steget kraftigt. Alssunds ungdomsafdeling har fået mange unge under deres vinger, så en stort tak til hele ungdomsafdelingen ”i gør sku et kanon stort stykke arbejde”. 2009 bliver igen et år hvor spillerne skal spille sig på førsteholdet via træningskampe,

Alssund 3-Division 16-05-2009 08:00 17-05-2009 08:40 06-06-2009 08:00 07-06-2009 08:50 08-08-2009 08:40 09-08-2009 08:00

kvalifikation spil og hård træning. Et af vores fokus områder bliver i 2009 bliver igen personlig statistik, masser af det korte spil, indspil, chip, bunkerslag og mange timer på puttinggreen. Eliteafdelingen takker også for opbakningen fra klubben og sponsorer, så vi også kan få golfen ud som holdsport, hvor vi vinder og taber sammen. Skulle du brænde inde med nogle spørgsmål til eliteafdelingen er du/i velkommen til at kontakte mig eller komme forbi når vi har fællestræning i klubben. Vi ses på fairwayen

Alssund Golfklub Sønderjyllands Golfklub Alssund Golfklub Fredericia Golf Club Kolding Golf Club Alssund Golfklub

Alssund Sønderjylland Alssund Fredericia Kolding Alssund

-

Fredericia Alssund Kolding Alssund Alssund Sønderjylland

Alssund danmarksserie 16-05-2009 09:10 Alssund Golfklub 17-05-2009 09:10 Birkemose Golf Club 06-06-2009 09:10 Alssund Golfklub 07-06-2009 09:10 Benniksgaard Golf Klub 08-08-2009 08:00 Nordborg Golfklub 09-08-2009 09:10 Alssund Golfklub

Alssund Birkemose 2 Alssund Benniksgaard Nordborg Alssund

-

Benniksgaard Alssund Nordborg Alssund Alssund Birkemose 2

25


Baneservice Af Sven-Erik Vad

I løbet af marts måned drøfter baneserviceudvalget den kommende sæson. Baneservice/banekontrol er åbenbart noget medlemmerne er meget opmærksomme på. Det fremgår af klubbens spørgeskemaundersøgelse, at tilfredshed med medspilleres adfærd ligger på et lavt niveau. Det gælder bl.a. • Rette nedslagsmærker op • Lægge turf på plads • Lukke igennem • Opsamling af brugte tee`s • At råbe fore Konklusionen af spørgeskemaundersøgelsen fremhæver, at der på visse områder virkelig er udviklingspotentiale. En synlig banekontrol kan være et redskab til at ændre forholdene. Det rejser derfor spørgsmålet, om det er nødvendigt, at baneserviceudvalget skal være på ”arbejde” alle ugens dage, for at hjælpe medlemmerne med at klare ovenstående punkter. Jeg indkalder gruppen til en diskussion i slutningen af marts måned. Min egen opfattelse af denne problemstilling er

Tagrender - Zink og kobber Tag- og facadedÊkning Skifer- og paptage

26

fuldstændig klar. Vi burde som medlemmer selv kunne finde ud af at klare ovenstående. Baneserviceudvalget kan så bruge deres tid på at lave stikprøvekontrol, for at finde ud af om medlemmerne kan løse ovenstående problemer, ligesom de kan lave stikprøvekontrol af, om green-fee gæster også betaler hvad de skal. Sidste nyt om en evt. ændring af golfbanen Vi drøfter p.t. med Sønderborg Kommune, hvordan vi løser problemstillingen med vådområdet ved hul 16. I det foreløbige forslag er indarbejdet, at klubben skal bruge en del af vådområdet til fairway, og det betyder, at vi skal erstatte det område vi inddrager, med et nyt område. Vi er i en god dialog med Sønderborg Kommune. Forhandlingerne mellem lodsejeren og Skov- og Naturstyrelsen vedrørende arealet øst og syd for golfbanen er i fuld gang. Vi ved ikke endnu om de bliver enige. Bestyrelsen håber på, at de bliver enige, idet det er en forudsætning for det forslag vi arbejder med.


vist, at de stod på højeste blus i 3 stuer. Hvis det ikke tilfældigvis va varmen have drønet på fuldt blus til næste dag, og det ville da vær

Brug klubhuset vinterperioden Derfor - af hjælp med at spare påi energien – Af Bestyrelsen

skru ned for varmen når I forlader klubhuset. Derfor - hjælp med at spare på energien

Efter en runde golf på en kold vinterdag, er det dejligt med et klubhus, der er lunt. Varmen er naturligvis tændt året rundt. Bestyrelsen Men – varmen er en dyr post på golfklubbens budget, så vi må alle tænke os lidt om, når vi skruer op / ned på radiatorerne. Vi er kommet ind i et meget varmt klubhus nogle gange. Et kig på radiatorerne har vist, at de stod på højeste blus i 3 stuer. Hvis det ikke tilfældigvis var blevet set, ville varmen have drønet på fuldt blus til næste dag, og det ville da være spild af energi.

– skru ned for varmen, sluk lyset og luk døren når I forlader klubhuset.

VIVI ’s TAXI OG BUT IK Taxi

Butik

Strudser

Tlf. 74 47 24 00 · Fax 74 47 24 30 E-mail: nille@vivistaxi-butik.dk · www.vivistaxi-butik.dk

27


Sønderjyllands Største Specialforretning Bare så lækkert:

* hver dag: STOR salat bar - Take Away

* madpakker & lækkert smørrebrød

* sandwichs & pindemadder

* hjemmelavede delikatesser

* fest & frokost menuer

Det er hos os du får de bedste pølsevarer! Hørup Pølser

Jernbanegade 31, 6400 Sønderborg Ring efter en brochure: 7442 2875 eller se priser og bestil på: 28

www.schmidtsdelikatesse.dk


JUBILÆUM Af Bestyrelsen

I år har vi den store glæde at kunnne ønske vor "chef"greenkeeper RASMUS WELSIEN et stort tillykke med sit 10 års jubilæum i golfklubben. Det har været en dejlig oplevelse, at følge Rasmus´ udvikling i Alssund Golfklub, hvor han har formået at vokse med opgaven og løbende holder sig orienteret på det faglige område, som er altafgørende for en golfbanes videreudvikling.

Vi håber på et fremragende samarbejde i mange år. NB! For de, der ikke har fulgt med i lokalstoffet, kan oplyses at Rasmus netop har modtaget 10 års medalje for aktivt arbejde i Brandværnet.

Bestyrelsen er glade for Rasmus´s positive og fremad rettede indstilling, og oplever kun positive tilkendegivelser fra såvel medlemmer som ansatte i greenkeeper teamet.

29

6100 HADERSLEV · TELEFON 73 52 61 00 · WWW.FUGLSANG.DK Annonce, 2 spalter (86x70 mm), 4-farver/cmyk


30


Velkommen til Budstikken Greensome Open 2009 Af Axel Nielsen - Lokal-Bladet Budstikken

Efter en forespørgsel fra Alssund Golfklub, besluttede vi at spille vores golfturnering på Gundstrup. Vi ser frem til mange lokale medlemmer og ikke mindst mange medlemmer fra andre klubber kommer til Gundstrup og får fornøjelsen af denne flotte golfbane. Som medlem på Gundstrup vil jeg rose klubben og greenkeeperne for at have taget den konstruktive kritik til sig. Den udvikling der var i løbet af 2008 var klart med til, at valget faldt på Alssund Golfklub, banen præsenterede i 2008 flotte fairways, hurtige greens og ikke mindst en rough der gjorde man kunne finde golfbolden, så spillet ikke blev bremset af en gentagende søgning. Igen i 2009 vil præmien for at vinde Budstikken Greensome Open være en tur til finalen i Tyskland, hvor der spilles ved Golf- und Wellnesshotel Schloss Teschow. Vi ser frem til, at få en hyggelig dag på Gundstrup og med forhåbentlig rigtig mange tilmeldinger.

VORES SPECIALE:

Budstikken Greensome Open 2009 25. april Royal Oak Golf Club 2. maj Vejen Golfklub 9. maj Alssund Golfklub 23. maj Haderslev Golfklub 1. juni Sønderjyllands Golfklub 13. juni Comwell Kellers Park Golfklub Tilmelding til Budstikken Greensome Open 2009 vil bl.a. kunne ske på hjemmesiden eller via vores golftillæg som udkommer i løbet af marts. Vi ses på golfbanen!

HUSK: Betaling ved TILMELDING! - ellers koster det 20 kr. ekstra eller måske går pladsen til en på ventelisten.

FESTER

Vi gør Jers fest til en oplevelse! KÆR TELTUDLEJNING

MOMMARKVEJ 39, VOLLERUP · SØNDERBORG TELEFON 74 42 10 84 · WWW.KAERTELT.DK

31


Perlegade 12, Tlf.: 74434211

Som nystartet ostebutik, kan vi nu lancere

Oste-buffet

Se her 150g u/spc. ost og bridge & m/ tilbehør 45 kr. kortklubber Oste-platter eller 250g osteLækker oste buffet snacks pr. person pr. person 49 kr. Hvis der ønskes udvalgte oste m/ tilbehør 69 kr. Så snakker vi om det.

Husk Osten, din lokale oste forhandler vi bringer alverdens lækre oste til Sønderborg og omegn.

POUL HØST & SØN ApS Murermester Aut. kloakmester

32

ULKEBØLDAM 22 - 6400 SØNDERBORG TLF. 74 42 21 34 - MOBIL 40 17 46 51 - FAX 74 42 81 34 www.poulhoest.dk


Min føst turnering i Alssoon Golfklub Af Lene Bæk Mortensen

Ja, kjære venne. Så bløv det min tue, te o spel golf. Hai det it væt få min schwicherin ( ja hun æ jo mæ i æ bestyrels) at hun ka læe fra sæ, hai det nok it bløvn te. Æ startet galt fint op i forår 2008, å det gek bare ruk zuk. Føst i juni bløv æ frigeen . (Det æ godt nok nau tolmodich sjæl, dæ æ mæ å di kaninmatche). Det gik temle rask mæ å kom nen ynne de 45 i handicap.(Så ku æ jo kom mæ te tunering). Men guffidæmme nok, så kom dæ krise. Det æ vist det, man kolle for golfkrise. Ette min sommeferie vil den skie bull it, som æ vil. Nu ska min schwicherin no ha et plus me’. Væ jenst gang æ spel mæ hin, så køe det bar’. Nå, men det bløv august, og man sku’ meld sæ te æ jubilæumsmatch. Bubi, ja det æ altså min mann. Han spille å golf. Han soi, te han hai meldt mæ te den jæ tunering. Å æ tent guffidæmme nok, liche no wo æ hæ golfkrise. Der wa it nau o gøe, æ måt bare kom afstai. Den store dau kom. Æ hæ alle hai så manne sommefaul i mit buggeliv fø’. Bubi sat jo klar i æ bil, å æ var helt rundt å

æ gulv. Vi var næsten kommen u af vos indkørsel, så roft æ: ”HOLT HOLT”. Æ sprang u af æ bil, løf ind te æ barskaf, o tau æ gajolflask for æ mund. Fy for pokker, men æ skul dulm æ nerfer. Vi nærmet vos æ golfklub. Minsanten om di it hai hejst fler’ flach end sæ’vanle. Bubi bilt mæ ind, at det wa fordi æ skul spel min føst turnering. (æ må nok sai te de gø nau for di ny mælemme) Vi stech u a æ bil, å Bubi hai pusse ol min jern, så de blitzet som ba’ ræv i månskin. Ja, man æ jo golfspille. Fint ska de væe. Nå, men hvem sku æ no spel sammen me’. Uhae haue ha. Bar’ di no it æ for goi. Æ hai så manne nerfe, te æ gebis det klapre i æ mundtøj. Nå men en smøch pleje da o dulm. Æ kom hen te det lille fin lysthus ved gaf 1, å fik udleve’ mit scorekort. Å tro i så it, æ skul sæt oll de je he’ streche o mit kort. Ja, prøv i det, når man ryste så galt som æ gøe. Hjælp mæ da. Men Bubi var for længst startet. Wos nybegynne skul start te sidst. Æ wa temle utilfreds me, at æ

33


kun sku’ spel 9 gafe, å ålle de goi måt’ spel 18. Æ wa da tros alt kommen ynne di 45 i handicap. Nå, men æ fik øje o to søde piche. Æ måt tai mæ sammel, å fik mæ brystet op te å gå hen te dem. Å minsanten om vi it skul spel sammel. Æ tøs te æ ku’ se u af min øjnkråch, at de å wa nervøs. Det bilt æ mæ ihvertilfælde ind, da de begge stau å smøche den. Det bløv vosses tur, å vi fik skøjet æ cigarette. Æ hai oll’min goi bull i æ lom’. Men minsanten om vi it sku’ ha’ en ekstra bull mæ. Ja, for mæ bløw det en ret wechte bull. Det vil sai, hai vi den me te’bach, vil vi få en gratis flask røjvin te æ fest om auten. Det bløw vi 3 piche jens om, at det skul’ vi i hvert fald ha’

34

Det føst gaf, wa no it å pral a’. Vi fik olle tre slaun u, ja både til højre og venstre. Men for pokke da. Æ tøs dæ loi olt for manne bull. Æ troi æ hai funden min, men da æ sku’ te’ o skye, så var det gud hjælpe mæ en champigon. Det war da lich te å gø’ jen møi me forvirret. Nå, men vi fik 3 streche ve det føst gaf. Det var no it fordi det bløv moi bæ’ Ve’ gaf 5, bløw vi jens om, at no måt vi altså tai wos sammel. Vi sku’ jo å pas o te den je Bornebull it røch i sø. Å hva sket dæ – den røch i. Æ soi, bar’ role piche, æ så hvo den landet, så den finne æ. Når vi nu it hai fåt så manne point, så vil vi ihvertfal ha’ røjvin te auten. Æ fik smidt min sko å sokke, å smøje æ baus op, å så u i æ sø. Den jen stau å racht en golfkøl u te mæ, så æ it sku’ glie’. (Det hai vet et kønt syn). Det æ godt nok


en flot sø, men den æ fordamt råen i æ bund. Der var masse af murre og olt mule’ and’t godt o æ bund. He æ den, råft æ, men nej, det var en helt anden slau. Så’n gik det te’ 5 gange. Men æ Bornebull var væk, å røjvin å. Nej, wo vi ærchet wos. Nå, virre skul’ vi, å æ haj murre op af begge lår og arm. Gaf 7. Wa søren wa no det. En lang hvid strech, midt o æ ban’. Æ måt fortæl de to piche, at den var te o vis wos, hvilken vej vi skul’. Bare lich u piche. Æ må no lich tilføje, at det er no en rechte fin natur vi jokke rundt i. Ved den jen bane stau der et lille flach mæ en pos’. Vi bløv jens om te det måt væ’ orienteringsgolf.Det måt væ en post? (De forsteh no å lau en spændende turnering). Men vi vist it rechte, hva vi skul’, så vi gik virre.

Landt om læng’ kom vi til vejs end’. Point hai vi it for manne af, men det hai nu væt en rechte hyghle tur. Der var gaun nau smøje te’. Det var godt mæ en fadøl og en ringriderpølse. Om auten var der stor fest. Røjvin fik vi jo alich’vel. Å det var rechte goi ma’. Vi fik grin en masse, a olt det, vi hai laue o æ bane. Det æ it så’n når man sende 3 nybegynne u sammel. Der var rechte manne flot præmier, ja te de goi golfspille se’følle. Æ må nu lich indrømm’ te’ æ å fik jen. Æ Bornemand hai fåt opsnust te æ hai væt i æ sø. Det hai han it opleve fø’. Så æ fik minsanten 10 Bornebull. Det var lidt om min føst turnering, men bestemt it den sidst. Æ hæ fåt køjt nau ekstra gajole te æ barskaf.

35


Turneringsprogram 2009 Dato

Tid

Turnering

H.c.

Turneringform

T-leder

April Ma. 13. 9* Thybo Proshop Påskesturnering 0-45 18 hl. stableford KT-BL Sø. 26. 8* Plantorama’s forårsturnering 0-45 18 hl. stableford SEV-PS Maj Sø. 03. 8- Flemming Kock’s Alssund Cup 0-36 18 hl. hulspil cupturnering PG 10.30 Tilmeldingsfrist 20/4 (7/8) 1. runde spilles senest 4/5 Lø. 9. 8* Budstikken Greensome Open 0-36 18 hl. greensome AMH-SEV Sø. 17. # 9* Ecco Open 2008 0-40 18 hl. Fourball stableford JSe-PS fee: 400,- pr. par inkl. spisning (7/8) Handicap samlet max 80 Sø. 31. 8* Optiker Møllers Pinseturnering 0-45 18 hl. slagspil/stableford JoS-LF Juni Sø. 14. 8* Mr. Klausen Cup 0-37 18 hl. Slagspil/stableford BL-EV Lø. 20. 8 Skovby Als Tour 0-18,0 2 x 18 hl. Slagspil A JSe-PS (Sø. 21.) 8 Lør. i Alssund / Søn. i Nordborg 18.1-37 2 x 18 hl. Stableford B-C Ti. 23. 17* Cimber Air’s 0-45 18 huller stableford AMH-BL Skt. Hans Turnering greensome

799,-

36

Dame: Sort / Grå Herre: Sort / Grøn

A-B-C-D A-B-C-D

A-B A-B-C-D A-B (lige store) A-B-C + Junior

A-B-C A B-C A-B

799,-

Jutta Sko Perlegade 59 · Sønderborg · Tlf.: 74 42 64 49 Turneringsledere: PG=Preben Grinsted, AMH= Aase Møller-Hansen, KT=Kjeld Thaysen, JSe = John Senger, BL = Bente Larssen, JoS = Johan Simonsen, LF = Lisbeth Freiberg, PS = Palle Staffe, W = Wilford Hansen, SEV = Sven-Erik Vad, EV = Else Vad, SEA = Svend Erik Andreasen

Noter: Matchstarttider mærket med * er med gunstart. Dato mærket med # er åbne turneringer.

Dame: Sort eller Ice White Herre: Sort eller brun

Præmieræk.


Turneringsprogram 2009 Dato

Tid

Turnering

H.c.

Turneringform

T-leder

Juli August 18 hl. stableford (hdc.-37) JSe-PG- Lø. 8. 7-13 Prinsesse Alexandra og Greve 0-37 Jeffersons Jubilæumsturnering 0-37 18 hl. stblf. 7/8 hdc AMH-W 13-14 & fest 38-54 9 hl. (38-54) (frigivede) Sponsor: Teknidan Lø. 29. 8.30 Klubmesterskab slagspil h20-d36 18 huller brutto slagspil JSe-PG Sø. 30. 8.30 Junior/dameherre/Mid-adge ma27 + sideløbende senior/veteran s+v36 nettoturnering m/handicap

Præmieræk.

A-B-C-DJunior E

Mid-age Sen., Vetr.

September Lø. 5. 8.30 Klubmesterskab hulspil for 2x18 hl. hulspil scratch PG-SEA Dame 13 dame- og herrerække efter kvalifikation Herre Sø. 6. 8.30 18 hl. hulspil finale Sø. 6. 9 Kontor Syd Turnering 0-39 18 hl. slagspil/stablef. JoS-LF A-B-C 40-54 9 hl. stableford D Fr. 11. 20.30 Natgolf turnering 0-36 9 hl. stableford PG + Elite A-B 18 hl. Slagspil / stableford KT-SEA V-A-B Sø. 20. 9 Jutta Sko’s turnering 0-45

Noter: Matchstarttider mærket med * er med gunstart. Dato mærket med # er åbne turneringer.

37

Alsgade 60-62 · 6400 Sønderborg · Tlf.: 74 42 36 40 Turneringsledere: PG=Preben Grinsted, AMH= Aase Møller-Hansen, KT=Kjeld Thaysen, JSe = John Senger, BL = Bente Larssen, JoS = Johan Simonsen, LF = Lisbeth Freiberg, PS = Palle Staffe, W = Wilford Hansen, SEV = Sven-Erik Vad, EV = Else Vad, SEA = Svend Erik Andreasen


Turneringsprogram 2009 Dato

Tid

Turnering

H.c.

Turneringform

T-leder

Oktober Sø. 18. 9.30* Lodam Electronics 0-45 18 hl. stableford LF-PS Løvfaldsturnering

Præmieræk.

A-B-C-D

November Sø. 8. 10* Stark byggemarkeds turnering 0-45 18 hl. greensome AMH-W A-B stableford Handicap samlet max 80 Sø. 29. 10* Sønderborg Billed og Lydservice 0-37 12 hl. Stableford PG-JSe A-B-Dame Juleturnering - Cross Country 0-45d på kryds og tværs Januar 2010 3. 10* Matas’ Nytårsturnering 0-45 9 hl. énkølle stableford PG-PS 24/1 10* Vintertour 2010 0-45 3 x 9 hl. stableford JSe-LF-PG 28/2 14/3 2 af 3 runder tæller

A-B-C-D A-B

Noter: Matchstarttider mærket med * er med gunstart. Dato mærket med # er åbne turneringer.

38

Turneringsledere: PG=Preben Grinsted, AMH= Aase Møller-Hansen, KT=Kjeld Thaysen, JSe = John Senger, BL = Bente Larssen, JoS = Johan Simonsen, LF = Lisbeth Freiberg, PS = Palle Staffe, W = Wilford Hansen, SEV = Sven-Erik Vad, EV = Else Vad, SEA = Svend Erik Andreasen


Sov godt på Scandic

Har du husket at reservere værelse? Ring direkte til hotellet eller book på www.scandichotels.dk, når du skal overnatte et godt sted i Sønderborg. Scandic Sønderborg ligger blot 8 minutter fra Alssund Golfklub. Scandic Sønderborg • Ellegårdvej 27, 6400 Sønderborg Tel: +45 74 42 26 00 • E-mail: sonderborg@scandichotels.com

39


Golf som levebrød og arbejde Af Sarah Abercromby

Sarah Abercromby er ´opvokset´ i Alssund Golfklub og har været medlem i flere år. Som lidenskabelig golfspiller valgte Sarah en uddannelse indenfor golfens verden som træner elev. Lysten til at dyrke golfen har efterfølgende ført til at hun vil forsøge at gøre det som professionel.. Hun har i januar deltaget i sin første kvalifikationsturnering med henblik på optagelse i Ladies European Tour. Der er sket mange ting siden jeg valgte at starte som professionel golfspiller. Jeg har fået lavet en hjemmeside www. abercromby.dk , hvor alle interesserede har mulighed for at følge lidt med i hvad

jeg går og laver. Derudover har jeg været i gang med at søge sponsorer og pt. har jeg bl.a. Teknidan – Sønderborg Værktøjsfabrik – Fitness Syd og Business College Syd - Sønderborg Handelsskole. Jeg vil gerne bruge denne mulighed til at sende en stor TAK til dem der har valgt at støtte mit projekt. Det betyder meget for mig! Alle andre interesserede i sponsorater er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig. Jeg har været i Spanien fra d. 1 januar – 16 januar for at spille Qualifying School til Ladies European Tour (LET). Jeg spillede på La Manga Golf Resort i Murcia. Det gik ikke helt som planlagt og jer der har fulgt med på www.ladie-

- sammen bygger vi professionelt...

40

Sønderborg Trælast og Byggemarked Jyllandsgade 19 · 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 27 76


seuropeantour.com ved også at jeg desværre missede cuttet til Final Stage med 1 slag. Jeg er selvfølgelig skuffet over at jeg missede cuttet, men jeg har fået så mange positive erfaringer i bagagen, så nu glæder jeg mig til at komme i gang med sæsonen. Jeg glæder mig enormt til at træne og jeg ser lyst på fremtiden. Der er mange rigtig gode elementer i mit spil og det er jeg super glad for. Jeg er lige nu i gang med al træningen som indeholder både fysisk, mentalt og teknisk træning. Siden min hjemkomst er jeg kommet godt i gang med det fysiske og har fået en del viden omkring hvordan jeg skal træne og hvad jeg må spise. Derudover står den på teknisk træning af svinget, putting osv. Jeg synes det gik super godt nede i Spanien, så jeg ser

fremskridt og tror at det nok skal blive en rigtig god sæson i år. Jeg har med min coach Anne fået en god evaluering på turen og spillet, nu glæder jeg mig bare enormt meget til at se de grønne fairways og trimmede greens igen. Jeg skal i år spille i Sverige på Masters Tour. Touren er den eneste mulighed for kvinder at kvalificere sig til LET udover Q-School selvfølgelig og består i år af 13 turneringer. Jeg er i gang med at fastlægge mit turneringsprogram for 2009 og det vil i selvfølgelig kunne se på min hjemmeside. Jeg har været i Sverige for at spille en turnering sidste år og jeg ser frem til at spille der. Det er nogle skønne baner og det virker som om der er godt styr på tingene fra turneringsledelsen og så er pigerne jeg spiller med selvfølgelig også søde og rare. Jeg glæder mig til at komme i gang med sæsonen og jer der

Nis Møller Hans Christian Sibbesen Preben Kofoed Povl Thue Kristensen Jonna Hjeds Erik Johannsen Lone Adolphsen Jesper Baungaard

ADVOKATERNE Møderet for Højesteret Tlf. 73 12 11 00 www.judica.dk

Jette Pertou Vivi Muurholm Asbjørn Jakobsen

Judica Advokaterne er Sønderjyllands største advokatvirksomhed, der yder rådgivning til private, institutioner og erhvervsvirksomheder i ind- og udland.

41


har lyst kan jo tjekke min hjemmeside, hvor der løbende vil være opdateringer fra min karriere. Jeg takker for alles støtte. Hvis i har spørgsmål, gode råd, ideer til min hjemmeside eller ønsker at støtte mig i min karriere – er i altid velkommen til at kontakte mig og jeg vil svare så hurtigt som muligt. Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle jer der støtter mig og hjælper mig i mit projekt. Tak til alle jer der har fulgt med da jeg spillede, det er dejligt med al den opbakning og alle de hilsner jeg har modtaget. Tusind Tak!

Mail: abercromby@stofanet.dk Mobil: 27 51 25 16 Web: www.abercromby.dk (Kig ind under Galleri og se billeder fra Qualifying School) På hjemme siden finder i også en lille dagbog om min tur til Spanien.

Mange Sportslige Hilsner Sarah Abercromby

• Vinduespolering • Erhvervsrengøring • Tæpperensning • Bygningsrengøring •S  pecial & engangsopgaver m.m.

42

Sønderborg Rengøring

Ormstoft 47 · 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 24 15 · Bil 40 37 24 15

www.sonderborg-rengoring.dk

Alt indenfor rengøring og vinduespolering


IÂłbgZghcZY`Zg

BadevĂŚrelse

Nyt tag og tilbygning

Tag med kvist

IstandsĂŚttelse af facade

Nyt køkken

Nyt eternittag

TR BYG

Midtkobbel 13 6400 Sønderborg Email: trbyg@trbyg.dk Fax: 74436388 RenÊ Larsson Tlf.: 20686388 Email: rene@trbyg.dk

Thomas Preuss Tlf.: 23607575 Email: thomas@trbyg.dk

43


Spil golf og lev fem år længere Af Aase Møller-Hansen, formand

Søndag den 26. april slår Alssund Golfklub dørene op for alle interesserede, som kunne tænke sig at prøve kræfter med golfsporten. Åbent hus arrangementet er et led i den landsdækkende Golfens Dag, hvor klubber over hele landet inviterer nysgerrige sjæle inden for til en dag i golfens univers. Alle interesserede børn og voksne vil på dagen få en introduktion til golfspillet og en chance for selv at opleve suset, når golfbolden rammes. For nylig har et hold svenske forskere fra Karolinska instituttet som resultat af en undersøgelse af 300.000 svenske golfspillere konkluderet at dødeligheden blandt golfspillere er 40 procent lavere end blandt ikke-golfspillende personer, hvilket svarer til fem års ekstra levetid. - En golfrunde indebærer at man er ude i fire-fem timer og går i raskt tempo i sekssyv kilometer, noget man ved er godt for helbredet. Man kan samtidig spille golf i høj alder, og der findes desuden positive sociale og psykologiske effekter i golfspillet , siger Anders Ahlblom fra Karolinska Instituttet.

• • • •

44

Så var det ikke noget for dig? Hvis du allerede nu er klar, så check vores hjemmeside www. alssundgolf.dk under Begyndere. Der starter nye hold i april og maj. Ellers kom ud til os på Golfens Dag den 26. april. Se efter vores annonce i lokalavisen. Spiller du allerede, så inviter en af dine venner. Vi ses!

Sporing Udstødning Service Bremseeftersyn

• Batterier • Klargøring til syn • Dæk og fælge

Sjællandsgade 2 · 6400 Sønderborg · Telefon 7442 1100 · Telefax 7442 1110 E-mail: post@kallesdaekcenter.dk · www.kallesdaekcenter.dk Hos os er service en selvfølge!


Hjemmebane fordel I den sydlige region af Danmark vil de fleste retssager fremover blive ført i Sønderborg. Sønderborg Advokaterne er her på hjemmebane, vi kender forholdene... ret nærliggende!

Sundsmarkvej 20 | 6400 Sønderborg | Tlf. 7442 6465 |  Fax 7442 6440 post@s-advokaterne | www.s-advokaterne.dk

45


HOLE IN ONE

hver gang!

.............

AAGE PEDERSEN VÆRKTØJ A/S

Søndervang 3 . DK-6400 Sønderborg Tlf. 74 42 63 65 . Fax 74 43 34 26 E-mail: aapv@aapv.dk Homepage: www.aapv.dk

www.aapv.dk

46

Mette Spile Birgitte Uebel Lene Vestergaard

Anette Lind

Anette Lind


Her kan du kontakte...

Ru

647

Alssund Golfklub

Tlf. 74 4

Gunstrup 2 · 6440 Augustenborg

Mobil 29 4

Tlf. 74 47 37 97 E-mail: sekretariat@alssundgolf.dk www.alssundgolf.dk Sekretariatets åbningstider: Mandag, onsdag, fredag kl. 10-15, tirsdag kl. 11-16, torsdag lukket.

Tlf. 74 40 44 00

Perregaard Entreprenør & Perregaard Entreprenør & aut. aut. kloakmester kloakmester Mobil 29 41 24 50

Første lørdag i måneden kl. 10-16. Bestyrelse: Formand Aase Møller-Hansen 7447 1752 / 2125 2653

Næstformand Sven-Erik Vad

Rubæk Rubæk 14 14 6470 6470 Sydals Sydals Tlf. 74 40 44 00 Tlf. 74 40 44 00 Rubæk 14 Mobil 29 24 Mobil 6470 29 41 41Sydals 24 50 50

Entreprenør & aut. kloakme

Weekend og helligdage lukket.

Perregaard

7445 8621

Sekretær Bente Hagbo Larssen 7442 6775 Kasserer John Senger

2060 6910

Bjarne P. Wulf

7443 3033

Preben Grinsted

2821 8815

Preben Mylliin

7448 6896

Entreprenør & aut. kloakmester Rubæk 14 · 6470 Sydals Tlf. 74 40 44 00 · Mobil 29 41 24 50

www.marysmykker.dk

Udvalgsformænd: Baneudvalg Bjarne P. Wulf

7443 3033

Turneringsudvalg Preben Grinsted 2821 8815

Diamantserie i 14 kt rød- eller hvidguld. Leveres med deklaratin på brillanterne i Wesselton PI-kvalitet

Begynderudvalg Uwe Thordsen 7442 3873 Sponsorudvalg Preben Mylliin

7448 6896

Eliteudvalg Axel Nielsen

2688 1309

Juniorudvalg Hans Slotved

7441 5854

Husudvalg Connie Wulf

7443 3033

Herreklub Svend Christensen

7442 4024

Dameklub Anna Marie Pedersen 7448 6306 Seniorafdeling Peter Dall

7444 1547

Træner: Troels Thybo

Ringe fra 0,03 ct Armringe fra 0,09 ct

7447 3798 / 2040 1238

Greenkeeper: Rasmus Welsien 7440 7468 / 2140 8760 Karsten Nielsen 7449 1123 / 5073 3243

1.995,6.900,-

Halskæde 1.995,0,075 ct med sølvhalskæde

Perlegade 7 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 43 42 66

47


Gratis tilbud før reparation!

Vi løser opgaven sammen med dig: Økonomi Bogføring Budgettering Revision Rådgivning Skat

DANHOSTEL SØNDERBORG CITY OVERNATNING - KURSER - SELSKABER Spændende og lækker mad, lyse lokaler, grønne omgivelser, fair priser...

Moms Udland, Tyskland Vi samarbejder for at lette din hverdag. Vi er et mindre revisionsfirma, hvor vi lægger vægt på den personlige forbindelse. Niels Kristian Ladefoged Statsautoriseret revisor St. Rådhudgade 15B, 6400 Sønderborg

48

Tlf.: 74 42 13 25 Fax: 74 42 13 34 E-mail: nkladefoged@statsaut.dk

- stedet hvor I bør holde jeres næste arrangement! Kærvej 70 · 6400 Sønderborg Tlf. 7442 3112 mail: sonderborg@danhostel.dk


De støtter Alssund Golfklub Hvor skal jeg handle? Kender du ikke allerede svaret, så kunne du jo prøve en af klubbens sponsorer. Gør det gerne ud fra en vind-vind tankegang. Banesponsorer Andelskassen P. Borne Auto Bryggeriet Fuglsang Cimber Sterling Danfoss Danimex Communication Danbolig Danske Bank Frøs Herreds Sparekasse Home Sønderborg Kiropraktorerne Kongevej Mr. Klausen Kontor Syd KPMG C. Jespersen Linak Lodam Electronics Mokka OJ Electronic Ox-en/Penny Lane Profil Optik, Optiker Møller Stark – Sønderborg Trælasthandel Sydbank Syd Energi Fitnesscenter Syd

Teknidan Ulkebøl Camping-Gård Vollerup El-Service Turneringssponsorer Cimber Sterling Flemming Kock Ib Skovby Jutta Sko Kontor Syd Lodam Electronics Matas Mr. Klausen Plantorama Profil Optik/Optiker Møller Sønderborg Billed- og Lydservice Sønderborg Værktøjsfabrik Teknidan Thybos Golfshop Bagrum skiltesponsorer Beka Auto Brandt Nordic Brugsen for Als og Sundeved Bryggeriet Fuglsang Bygma, Guderup Egernsund Tegl Frank Sørensen Frøs Herreds Sparekasse GF Forsikring

Revision- & Regnskabskontoret ApS

Registrerede revisorer Østergade 101 · DK-6400 Sønderborg Telefon 74 42 36 53 · Telefax 74 42 37 86

- Den aktive virksomheds kernerådgiver -

49


Intersport Jyske Bank Kontor Syd Linak N.H. Jespersen Nordea Møldrup Elservice Print People Thiele Optik Scandic Hotel, Sønderborg Syd Energi Wohlenberg

Karl Reinhardt Smede- og Maskinværksted

Øvrige sponsorer Calle Butikkerne Deloitte Revision Garant Als Gulvservice Grafisk Arbejde IB Rehne Cairo Kreditbanken Sønderborg Køkkenindustri Sønderjysk Forsikring

Tandsryd 12 · Tandslet 6470 Sydals Tlf. 74 40 77 91

Benzin - Diesel - Bilvask - Kiosk - Postbutik Mandag-fredag 6.00-22.00 Lørdag-søndag 7.00-22.00 Telefon - Telefax - Kopi På havnen i Augustenborg

50

v/Peter Thomsen Banegårdsgade 9, 6440 Augustenborg

Tlf. 74 47 13 45


Det er intet "handicap" ved at leje hos P3 Telte & Serviceudlejning Udlejning af blandt andet: Telte • Alt i inventar • Service evt. med opvask Duge og servietter Salg af blandt andet: Fadøl fra Fuglsang Engangsduge og -servietter i dunicel kvalitet

RECEPTION

Få inspiration til deres næste fest og gå på opdagelse i vores showroom.

Sønderborgs nye udlejningscenter indenfor festarrangementer er nu en realitet, hvorfor det vil glæde mig med din/jeres tilstedeværelse ved min

ÅBNINGSRECEPTION

i firmaets lokaler på Kærvej 73 A i Sønderborg fredag den 31. oktober fra kl. 14.00–18.00??

Bestil fadøl til din næste fest hos din lokale Udoverleverandør... noget til ganen, vil der blive Fuglsang

præsenteret musik og underholdning fra 3 live bands.

& serviceudlejning V/ Poul Piilgaard Petersen

Kærvej 73A - Kærvej Sønderborg. Tlf. 7442 5858 / 2171 5858 73A · 6400 Sønderborg Tlf. 7442 5858 / 2171 5858 · www.p3telte.dk

51


FASHION RELEASE

kig ind til sønderborgs største udvalg - også til styrkeglas Kom og se de hotteste, vildeste og lækreste nye solbriller 2008. Vi har kun topdesign fra de mest kendte modehuse på hylderne - og vi har dem før alle andre.

Optiker Møller • Slotsgade 4 • 6300 Gråsten • Tlf. 74 65 25 16 Optiker Møller • Jernbanegade 16 • 6400 Sønderborg • Tlf. 74 42 25 54

Alssund Golfklub klubblad marts 2009  

Alssund Golfklub klubblad marts 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you