Page 1

Juni · 02-10

Migræne & Hovedpineforeningen Medlemsblad -for patienter med hovedpine og migræne

Foto: Hanne Johannsen (Blomsterpark i Holland)

www.hovedpineforeningen.dk


Formandens indlæg I dette nr. kan I se artikel vedr. Hovedpine­ klinikken i Århus. Dette er et godt tilbud til alle vore medlemmer i Jylland. I skal blot huske, at der også her skal en henvisning fra egen læge eller neurolog. Der er p.t. ca. 6 mdr. ventetid. Mange har virkelig lidt under den lange transporttid til Hovedpine Centret i Glostrup. Har mange ikke hovedpine når man starter turen, er mange da sikker på, at have hovedpine/ migræne inden man når hjem. Vi afholdt generalforsamling i Den Gamle By i Århus 11. april, vi mente dette spændende sted ville kunne trække nogle flere medlemmer. Ud over bestyrelsen ankom to personer så heller ikke her mødte folk op. Forsøget med selvhjælpsgrupper både i Nyborg og Odense har heller ikke været nogen succes og dem må vi indtil videre aflyse. Hillerød var lidt bedre og Kirsten forsøger igen efter sommerferien. Foredraget med Erik Menved i Randers var godt besøgt. Det er meget svært for os i bestyrelsen at planlægge foredrag, da folk ikke er særlig flinke til at deltage. For os er det lidt underligt, for dem som så møder op ved meget lidt om deres sygdom, så vi kan ikke forstå hvorfor hovedpinefolk ikke ønsker mere viden og hjælp omkring deres sygdom. Måske skyldes det, at rigtig mange i mange år har fået at vide hos deres læge, at det er en sygdom, man må lære at leve med. Det er det måske også, for de vise sten er endnu ikke opfundet, men i dag bliver der forsket rigtig meget og man kan få tilbudt behandling på to hovedpineklinikker i Danmark og der er rigtig mange medicinske behandlinger.

Man kan også via sin kommune melde sig til kursus der hedder: Lær at leve med en kronisk sygdom. Der er rigtig mange alternative tilbud, som man kan have glæde af, og mange af dem skriver vi også lidt om i bladet. Ja, hovedpine er en mærkelig ting, vi ved aldrig hvornår den slår til, og livet kan ændres i løbet af få timer, det er nok dette der gør, at mange kan have svært ved at forstå hvad migræne er. Man er på - og pludselig er man gået i sort uden selv at vide, hvad grunden er til anfaldet – dette er dybt frustrerende og mange går i sort. Mange med migræne får også depression og det kan man godt forstå, for mange mister både arbejde og ægtefælde. Til jer der har det svært, kan vi kun opfordre jer til at søge kontakt med ligestillede, brug vores forum, vores kontaktpersoner og mail til os, hvis I gerne vil have en selvhjælpsgruppe i et bestemt område. Det er altid godt at få talt med andre med samme problem. Vores bestyrelsesmedlem Line Thomsen deltog i European Headache Alliance i Madrid og vores forening er nu også blevet medlem. Line har taget referat som I kan læse om i bladet. Vi håber at kunne få endnu flere oplysninger om nye behandlingsmuligheder, da det er her videnskaben og patientforeninger mødes. Vi siger tak til Line som ofrede hendes pinse + en arbejdsdag på deltagelsen. Vi i bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. Med kærlig hilsen Hanne Johannsen Formand

Hvis nogen venter på bladet og det ikke kommer, er det måske fordi du har glemt at betale. Connie har rykket flere gange og har slettet en del adresser. Det koster penge at sende et blad ud og tid med at rykke. Så en stor bøn, betalt venligst når I får jeres opkrævning. Husk på alt hvad vi laver er på frivillig basis, så støt os og betal til tiden. Og husk at ændre jeres adr. og E-mail hvis der er ændringer. TAK!

Sekretariat: Migræne & Hovedpineforeningen Toftehøj 90, 6470 Sydals Tlf. 70 22 00 52, fax 74 42 76 52 ­Læserbreve sendes til ovenstående adresse eller på e-mail: post@hovedpineforeningen.dk

Layout/tryk: Reklamehuset ­Sønderborg ApS Tlf. 74 42 74 60 Næste nr.: Udkommer september 2010. Materiale til læserbreve og artikler skal være os i hænde 01.08.2010, pr. e-mail: post@hovedpineforeningen.dk.

Redaktion:  Hanne Johannsen (ansv.) Læserbreve: Vi forbeholder os ret til at ­forkorte de indsendte læserbreve.

2

Er der nogen, der vil betænke vores forening, kan beløb indsættes på girokonto: 1-660-6464 eller Danske Bank: 9570 0016606464 Beløb på 500,- og op til 6400,- er fradragsberettigede

Bestyrelsen i Hovedpineforeningen Formand Hanne Johannsen Toftehøj 90, Høruphav • 6470 Sydals Tlf. 74 41 55 53 efter kl. 18.00 post@hovedpineforeningen.dk Næstformand Karin Eriksson C. F. Richs Vej 103 A 5.th. 2000 Frederiksberg. karin.eriksson@vip.cybercity.dk Kasserer Connie Nielson Margretheparken 94 • 6400 Sønderborg c.nielson@stofanet.dk Tlf. 70 22 00 52 / 25 85 37 54 Bestyrelsesmedlemmer Ole Nielsen Dalslandsgade 48 3. s. th. Bolig nr. 260 2300 Kbh. S • Tlf. 32 57 29 60 Lone Jakobsen Matrosvænget 211 • 6710 Esbjerg V lone.jakobsen@esenet.dk Jette Dideriksen Hildursvej 1 • 8920 Randers NV dideriksen@privat.dk Tlf. 2585 1304 Line Thomsen Nimbusparken 13, 4. th., 2000 Frederiksberg linethomsen@hotmail.com Tlf. 3083 4819 Suppleanter Kirsten Dyrholm Holmevej 30 · 3400 Hillerød Tlf. 32 11 37 01/22 90 37 01 kirsten.dyrholm@gmail.com Litten Ringberg Normasvej 35 • 2000 Frederiksberg ringberg@lite.dk Thaus L. Jensen Egegade 16 3 th. • 2200 København N Tlf. 26 28 88 43 thausleopold@hotmail.com Revisor Rikke Sandberg Poulsen Nedervej 15 • 7140 Stouby Tlf. 40 73 54 67 · rsandbergp@hotmail.com Revisor suppleant Else Marie Sørensen Trollesøvej 8 · 5610 Assens Tlf. 64 74 17 11 • trollesoe@tdcadsl.dk


Hovedpine

- En fysioterapeuts perspektiv

Hvem får hovedpine? Efter at have behandlet hovedpinepatienter i nogle år er der begyndt at træde nogen fællestræk frem for de folk, som søger behandling i klinikken. Der er en overvægt af kvinder der søger behandling for hovedpine (om dette relateres til mænds nedsatte lyst til at søge behandling kontra kvinder skal dog betragtes). De som søger behandling oplever hovedpiner mellem to gange om ugen til en enkelt gang om måneden. De klager tit over deres arbejdes karakter eller andre stressfaktorer på deres arbejdsplads. De har tit kontorarbejde eller anden beskæftigelse hvor der indgår ensidigt gentaget arbejde. Andre faktorer kan inkludere konflikter mellem kollegaer, manglende indflydelse på arbejdsopgaver m.m. Dvs. at der er to slags virkende faktorer som udløser hovdpine. Fysiske og psykiske. Hvordan opleves hovedpine? Hovedpiner kan være af varierende karakter. De kan opleves som halvsidige, i øjnene, med/ uden synsforstyrrelser, langsomt tiltagende eller pludselige. De fleste behandlingssøgende har spændinger eller ømhed i et eller flere af følgende steder: Nakkerosetten, m.splenius capitis/ m.romboideus og m.levator scapula. Disse punkter er lokaliseret omkring skulderbæltet. Patienterne udtaler at hovedpinerne er meget begrænsende, men at de ofte fortsætter deres arbejde alligevel. De virker ikke til at være typen, som stopper når deres krop siger fra. De vil hellere være pligtopfyldende end at tage vare på deres krop. Hvorfor får jeg hovedpine? Hovedpiner er meget individuelt og viser sig forskelligt fra person til person. Det er dog min oplevelse at 90% af tilfældene er direkte relaterede til ubehandlede muskelspændinger i skulder-/nakke-regionen. I min behandling anskues hovedpiner fra tre paradigmer. Den østlige: Meridian-blokade Denne teori er funderet i den gamle kinesiske læge kunst. Her menes det at der hvor spændingerne sidder i musklerne er det som kaldes ”aku-punkter”. Blokader af energistrømmen gennem meridianbanerne. Når energien er forhindret i frit at løb rundt giver det en slags energisk iskæmi (iskæmi er et lægeudtryk for manglende blodtilførsel til et område, som oftest er meget smertefuldt), som manifesterer sig i hovedpine.

SÆT X i kalenderen

- søndag den 26. september 2010 Årlig hovedpinedag afholdes på Hansens Gl. Familierestaurant, Pile Allé 10-12, 2000 Frederiksberg kl. 13.00. Frokost, en øl eller vand + kaffe og foredrag, medlemmer kr. 100,- Ikke medlemmer kr. 225,Tilmelding senest den 19.9. på mail post@hovedpineforeningen.dk Foredragsholder vil være: Jesper fra Omnifys, han ved rigtig meget om hovedpine og hvad der kan gøres. Jesper lider selv af hovedpine, så han ved, hvad han taler om.

Den vestlige: Trigger-punkter En sammenlignelig teori med den kinesiske, men med et vestligt perspektiv. Trigger-punkter opstår med ensidig eller overbelastning af muskler. Dette gør at spændinger og affaldsstoffer ophober sig lokalt i musklerne. Disse punkter bliver så ømme. Alt efter hvor de er placeret løber smerten fra disse punkter ligesom over i associerede nervesegment. Et godt eksempel på dette er rotator-muskulaturen (muskulaturen på selve skulderbladet) i skuldrene. Palpation og massage af disse vil tit give snurrende og stikkende fornemmelser ned i armen. Som nævnt tidligere kommer hovedpinepatienterne med ømme punkter i nakke-regionen og disse punkter sender smerter til hovedet og resulterer i hovedpine.

• Varmebehandling kan mindske muskelspændinger: Varme øger blodgennemstrømning til muskelvæv da musklen slapper af og blodkarrene udvider sig. Derfor kan en varmepude være nyttig til at tage toppen af spændinger i kroppen. • Varier din arbejdsstilling (varierende): Husk at variere din arbejdsstilling. Det er statiskmuskel arbejde der giver de fleste spændinger. Når musklerne spændes uden at ændre udgangslængde forringes ernæringen til musklen. Dette betyder at affaldsstoffer ikke kan forlade muskelvævet. Samtidigt giver uvarierede arbejdsstillinger ensformige belastninger på musklerne. Dvs. de samme punkter på musklen belastes over tid. Dette fører til trigger-punkter. Skift fra fx siddende til stående ofte.

Den Kropsterapeutiske: At bære en tung byrde Som nævnt tidligere er der nogen sociale fællestræk for mange af de som søger behandling. Det kan opleves som om de bærer et åg eller lever for andre mennesker. Mange af dem holder jobs hvor de servicerer eller hjælper andre mennesker. De sætter deres arbejde og dem de hjælper, over dem selv og er derfor mindre opmærksomme på deres krop. Denne nedsatte kropsbevidsthed fører til at spændinger forbliver ubehandlede og at skadelige arbejdsrutiner bibeholdes. I et kropsterapeutisk perspektiv kan hovedpiner tolkes som et signal om uhåndterede stressmomenter i personens liv.

Hvordan behandles hovedpine i min klinik? Ved behandlingens start tages der god tid til at afdække årsagerne til hovedpinen. Som nævnt tidligere kan faktorer som arbejdsstilling, ensidigt gentaget arbejde og psykiske faktorer bidrage til hovedpine. Dette betyder at der fortages både en fysisk undersøgelse, og en dialog omkring de faktorer der kan bidrage til hovedpinen. Dialogen der foregår under behandlingen kan bidrage til at mindske psykisk betonede stressmomenter og spændinger. Den manuelle del af behandlingen forgår optimalt i et stille rum så sanseindtryk begrænses, eventuelt med afspændingsmusik i baggrunden. Det er vigtigt af bibeholde en beroligende atmosfære da dette fremmer den kropslige afslapning. Behandling består oftest af en kombination af terapi-laser, autogen-afspænding, massage, inhibitions teknikker, diafragmatisk vejrtrækning. Der gives efter samtalen god tid til en dybdegående massage. Spændingerne løsnes gennem den manuelle behandling og smertesignalerne stopper som ofte til de omkringliggende områder. I 90% af tilfældene halveres antallet af hovedpiner inden for to behandlinger. Der er flere elementer der bidrager til hovedpine. Ønsker du at lære mere kan du læse videre på www.omnifys.dk/viden

Hvad kan Jeg gøre selv? Fra min erfaring er der fire lette ting man kan gøre i sin hverdag for at nedsætte frekvensen af hovedpine. • Dyrk Motion: Motion øger blodomløbet og er ofte efterfulgt af muskel-afslapning. Da dette er en af nøglerne til at mindske hovedpiner anbefales det at minimum dyrke motion af moderat intensitet (det vil sige du at mindst har en gennemblødt t-shirt efter træning) mindst to gange om ugen. • Drik vand: Der er en påvist sammenhæng mellem hovedpiner og dehydrering. Derfor sørg for at drikke rigeligt med vand gennem dagen. Minimum en liter vand pr. dag.

Jesper Aggergaard Nielsen - Fysioterapeut Omnifys

3


Vejen til ny viden:

Status på ph.d projekt om hovedpinesygdomme hos børn Jeg er ph.d studerende, børnelæge i Børne Hovedpine Centret (BHC) på Glostrup Hospital. Børne Hovedpine Centret modtager ca. 200 nye patienter pr. år og for nuværende er ventetiden ca. 6-8 uger fra henvisning. Børn og unge kan henvises fra egen læge eller speciallæger. Hovedpineforeningen har blandt andre støttet mit projekt tidligere og muliggjort, at vi i fremtiden vil få større viden om hovedpinesygdomme hos børn og unge. Forskningsprojektet har nu været i gang i ca. 1½ år. Vi er i fuld gang med at indsamle data på de mange børn vi følger i BHC. Blandt andet registrerer vi hvilken type hovedpine det drejer sig om og generelle data, så som barnets alder, køn og skolegang. For at kunne lægge en god udrednings og behandlingsplan er det nødvendigt at se på, hvordan barnets hverdag er påvirket af hovedpinesygdommen. Derfor beder vi alle børn og forældre om at udfylde spørgeskemaer, som beskriver barnets livskvalitet og fravær fra sociale og skolemæssige aktiviteter sideløbende med, at vi registrerer hvordan deres hovedpine udvikler sig. De samme spørgeskemaer vil blive udsendt til ca. 1200 raske børn, så vi

efterfølgende kan beskrive hvordan danske børns hverdag og liv er påvirket af deres hovedpinesygdom. I projektet følger vi ca. 200 børn grundigt, som er startet i centret indenfor det sidste år. I centret arbejder vi ligeledes på at udbrede forståelsen af, at hovedpinesygdomme hos børn er reelle sygdomme som kræver udredning og aktiv tværfaglig behandling. Vi ved allerede at migræne er en sygdom som forårsages af akutte ændringer i hjernen og dens kar under anfaldet. Vi ved meget lidt om mekanismerne bag spændingshovedpine hos børn. Dette skyldes primært at der endnu ikke har været forsket i dette hverken nationalt eller internationalt. Forskningsprojektet skal forsøge at belyse om spændingshovedpinen opstår ved mekanismer ude i musklerne, som signalerer videre ind til det centrale nervesystem og om vi kan registrere ændringer i det centrale nervesystem hos de børn, som har udviklet kronisk smerte. Til det formål, er vi ved at undersøge i alt 60 børn med spændingshovedpine, samt 60 raske kontrolbørn ude på deres skoler. Vi undersøger blandt andet smertetærskler og muskelømhed. Vores opfattelse er at spændingshovedpine, ligesom

migræne, er en sygdom, som opstår et sted i forbindelserne mellem musklerne og nerveceller i hjernen. Hovedpinesygdomme er påvirkelige af ydre faktorer i vores liv. Forældre og barn kan derfor ofte afhjælpe barnets hovedpine ved at regulere på livsstil og stressfaktorer i familien. Sideløbende, afhængig af hovedpinens sværhedsgrad, kan det være nødvendig at behandle med fast forebyggende medicin. Ligeledes er det nødvendigt at udrede børnene således, at sjældne, men alvorlige, årsager til hovedpine er udelukket fra starten. Vi har store forventninger til resultaterne af projektet. Om ca. 2 år vil projektet være slut og resultaterne blive offentliggjort. Vi vil naturligvis gerne komme i hovedpineforeningen og fortælle om disse. Vi er altså stadig på vej mod ny viden ! Tak til alle dem som deltager. Ann-Britt Langager Søe Læge - Børne Hovedpine Centret

Afprøvning af nyt lægemiddel til behandling af migræne med aura Vi søger forsøgspersoner mellem 18 og 65 år til afprøvning af et nyt middel til behandling ved anfald af migræne med aura. Lægemidlet kombinerer virkningen af de kendte migrænemidler kaldet triptaner (fx Imigran) med et nyt behandlingsprincip – nemlig hæmning af det enzym, der danner stoffet NO (nitrogenoxid) i hjernevæv. Meget tyder på, at NO er involveret i udviklingen af smerten ved migræne. Eksempelvis kan provokation med NO-donorstoffer fremkalde migræne hos patienter med migræne med eller uden aura. Derudover menes NO at være involveret i flere smertesystemer, der er med til at regulere signalsystemer i hjernen og menes også at spille en rolle ved udviklingen af neuropatiske smertetilstande. Forsøget vil strække sig over to perioder á op

4

til 16 uger adskilt af 2 døgn. I hver periode skal behandles ét anfald af migræne med aura. I den ene periode anvendes det nye lægemiddel og i den anden et ikke-aktivt stof. Du er således sikker på, at få mulighed for at afprøve det aktive stof. Du kan muligvis deltage, hvis du opfylder følgende: • Er mellem 18 og 65 år • Har fået stillet diagnosen migræne med aura • Mindst et anfald af migræne med aura hver 8. uge • Er ikke gravid • Anvender sikker prævention • I øvrigt sund og rask

Forsøget er startet maj 2009 og foregår på Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital. Der ydes refusion af omkostninger til transport. Forsøget er godkendt af den Videnskabsetiske komité. Hvis du er interesseret i ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte: Anders Hougaard, stud.med mail: andhou05@glo.regionh.dk tlf: 52 70 80 71


Referat fra Migrane Awareness Day i Madrid den 23.-25. maj af Line Thomsen

Velkomst af Gaspar Llamazares; Behandling af hovedpine og migræne er fokuseret på symptomer. Gaspar understregede betydningen af forebyggelse af hovedpiner og migræne. For patientforeninger er vigtigheden af politik øget og her skal kommunikeres ”hårde facts” og livskvalitet for personer der lider af hovedpine og migræne. Audrey Craven gennemgik EHA’s hensigtserklæring. Herunder nævnes det bl.a. at migræne og hovedpine er verdens 12. hyppigste lidelse for kvinder og 19. overordnet set. Migræne rammer 12-15% af befolkningen og koster i EU 27 mia. euro i mistet produktivitet og manglende arbejdsevne. ”Madrid Manifesto 2010” blev læst op og i øvrigt underskrevet af alle lande i forbindelse med generalforsamlingen. Der opfordres til at markere ”European Migrane Day of action, EMDA” hvert år den 12. september. Professor Jes Olesen (stifter af ”European Brain Counsel”) mener at dette møde er første gang migræne og hovedpine får et så stort og betydningsfuldt fokus. Det skyldes i høj grad EHA og deres store arbejde. Smerte og årsagen blev beskrevet og forklaret. Hovedpine er en yderst hyppig lidelse og den der oftest er henvendelser til neurologer omkring. Ud over at være hyppig hos neurologer er det også en hyppig årsag til henvendelse hos praktiserende læger. I Danmark er det fx 3% af besøgene hos praktiserende læge der skyldes migræne eller hovedpine. En praktiserende læge har i gennemsnit 12 minutter til hver patient og med en så kompleks og individuel lidelse er det ikke tilstrækkeligt.

For medicinalvirksomheder er de største udfordringer tilskud, godkendelse, patenter. I Storbritannien anvendes 60% af de offentlige budgetter på livsstilssygdomme. Jes mener der er tre afgørende barrierer for læger og patienter i forbindelse med migræne og hovedpine. • At få stillet den rette diagnose • At få udskrevet den rette medicin/recept • Patienternes compliance Patienternes sikkerhed er til tider en faktor der hindrer innovation i den medicinske udvikling. I dag er vi for konkurrenceminded, fx: • Lægemiddelvirksomhederne er i konkurrence med hinanden • Lægerne er i konkurrence med kolleger • Patienterne mener hver især at deres egen lidelse er den vigtigste Mary Baker promoverede bogen; Neurological Disorders; public health challenges. Her blev vist nogle opgørelser over de offentlige udgifter I forbindelse med neurologiske sygdomme, eksemplet var dog Parkinson’s Sygdom. Christina Tasorelli fortalte om en EHA spørgeskemaunersøgelse (omhandlende Adgang til behandling fra personer med hovedpine) hvor det bl.a. fremgik at brugen af behandling er som følger • 47% bruger symptombehandling • 19% bruger håndkøbslægemidler • 30% profylaktisk behandling • 4% vælger alternativ medicin Mange der lider af hovedpine kender ikke til det specialiserede hovedpinecenter i deres land. I undersøgelsen viste det at personer der lider af hovedpine først bliver medlem af

en patientforening efter 19,8 år i gennemsnit fra diagnose. Som oftest bliver deciderede hovedpineeksperter ikke konsulteret. Manuel Escolano gennemførte sit indlæg samt alt præsentationsmateriale på spansk, så derfra har jeg ikke meget at berette. Carmen Vidal fortalte om nogle meget foreløbige resultater fra en undersøgelse af hvilke føde- og drikkevarer kan være med til at udløse hovedpine. Da undersøgelsen ikke er færdig endnu er der heller ikke nogen konklusioner, men flere kunne da nikke genkendende til mange eksempler som bliver undersøgt, bl.a. vin og andet alkohol samt chokolade. Fabio Antonaci fortalte om ”Rome Consensus Statement”. Her og omkring alt det politiske på agendaen blev det drøftet hvorfor hovedpine og migræne er så svært at få på den politiske dagsorden. De problemer som ønskes drøftet politisk er: • Ventetid • Henvisning • Adgang til behandling En årsag til at migræne og hovedpine ikke er på den politiske agenda er at migræne og hovedpine ikke bliver opfattet som invaliderende eller som noget der påvirker arbejdsevnen. Det er ”lettere” og mere ”populært” at støtte dødelige eller livstruende sygdomme for politikerne. Ca. 60% af personer med hovedpine og migræne i Europa er ikke tilfredse med deres behandling.

Stærk hovedpine og migræneanfald kan udløses af varmt vejr.

VARMT VeJR UDlØSeR MIGRÆNeANFAlD Hver gang den daglige gennemsnitstemperatur stiger med 5 grader, øges risikoen for et migræneanfald med 7,5% viser en amerikansk forskning. Så pas på i sommervarmen, drik rigelig med væske (ikke alkohol) tag hat og solbriller på.

Kilde: Ekstrabladet.dk, 11. marts 2009 Amerikanske forskere har gransket mere end 7.000 sager, hvor personer har henvendt sig på skadestuen med meget stærk hovedpine i årene 2000-2007. Resultatet viser, at når temperaturen gennemsnitligt stiger med fem grader celcius om dagen, bliver risikoen for et anfald af stærk hovedpine også 7,5% større den efterfølgende dag.

Udover at forskerne udregnede det foregående døgns gennemsnitstemperatur, tog de også lufttrykket i betragtning. Et par dage med lavtryk på barometeret ser også ud til at kunne udløse stærk hovedpine, dog er sammenhængen ikke lige så tydelig som termometerets udsving. Alt i alt fik 2.250 personer stillet diagnosen "migræne", mens 4.803 fik anslået at have "spændingshovedpine" eller "uspecificeret" hovedpine.

Forskerne bag projektet håber, at den nye viden kan hjælpe patienter til at kunne forebygge de smertefulde anfald, skriver BBC.

5


Referat af generalforsamling afholdt 11. april 2010 Deltagere var Hanne, Line, Connie, Karin, Ole og Jette samt Rikke (revisor). Der mødte derudover 2 andre medlemmer op. Ad dagsordenens pkt. 1 (valg af dirigent): Connie blev valgt til dirigent. Ad dagsordenens pkt. 2 (valg af referent): Jette tilbød at varetage jobbet. Ad dagsordenens pkt. 3 (formandens beretning): Hanne fremlagde beretning og den blev taget til efterretning. Ad dagsordenens pkt. 4 (Fremlæggelse af regnskab): Connie fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. Ad dagsordenens pkt. 5 (Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent): Connie gennemgik budgetforslaget, der blev godkendt. Fastlæggelse af kontingent blev aftalt ved sidste generalforsamling, og der var ikke ønske om en yderligere stigning.

Ad dagsordenens pkt. 6 (Valg af bestyrelsesmedlemmer): De der var på valg, blev genvalgt og bestyrelsen nu ser således ud: • Formand, Hanne • Næstformand, Karin • Kasserer, Connie • Ole, Bestyrelsesmedlem • Lone, Bestyrelsesmedlem • Jette, Bestyrelsesmedlem • Line, Bestyrelsesmedlem Ad dagsordenens pkt. 7(Valg af suppleanter): Suppleantfordelingen ser således ud: • Kirsten • Litten • Thaus

Mulige årsager: 1) Langt flere nyhenviste patienter 2) Større kendskab i befolkningen til muligheden for behandling på Dansk Hovedpinecenter 3) Udvidelse af regionsfunktionen for Region Hovedstaden, da en del af de patienter der tidligere blev behandlet på Bispebjerg og Hillerød Hospitaler nu henvises til direkte os. 4) Længere behandlingsforløb for den enkelte patient i Dansk Hovedpinecenter

Derudover havde Hanne følgende forslag: Oprettelse af selvhjælpsgrupper rundt i landet. Foreløbig er følgende etableret: Odense, Nyborg og Hillerød, de er alle i deres spæde start og vi afventer hvordan det forløber. Meningen er, at vi skal have flere rundt i landet, Jette prøver med Randers da der også er planlagt et foredrag med en læge, der vil fortælle hvad han kan gøre for hovedpine/ migræne med akupunktur. Arbejder også på foredragsholdere i de små selvhjælpsgrupper, så det bliver lidt interessant at komme. Der er foreløbig planlagt at de mødes 1 gang pr. måned –juli måned.

Ad dagsordenens pkt. 8 (Valg af revisor og suppleant): Rikke blev genvalgt som revisor Else Marie blev genvalgt som suppleant

Ventetid hos Dansk Hovedpinecenter Det er korrekt at vi i en periode har haft meget lang ventetid på forundersøgelse i Dansk Hovedpinecenter, men vi er meget opmærksom på henvisningsdiagnosen og de oplysninger vi får fra den henvisende læge, så ventetiden kan være meget forskellig fra den ene patient til den anden og strække sig fra få uger uge til mange måneder. Vi er meget bekymrede over den stigende ventetid og har derfor forsøgt at analysere årsagen hertil og dermed identificere muligheder for at bedre situationen.

Ad dagsordenens pkt. 9 (Indkomne forslag): Hovedpinedagen. Der blev snakket meget om hvem, hvad og hvor henne.

Mulige løsninger: 1) Strammere visitationsregler, således at alle patienter skal være set af neurolog før de kan modtages i Dansk Hovedpinecenter 2) Viderehenvisning til lokale hospitaler for patienter der hører til i lokalområdet. 3) Kortere og mere fokuserede patientforløb i Dansk Hovedpinecenter 4) Udvidelse af vores kapacitet i Dansk Hovedpinecenter Vi arbejder intenst på at nedbringe ventetiden, da den hidtige ventetid har været uacceptabel. Med venlig hilsen Rigmor Højland Jensen og Lars Bendtsen

Hovedpinekalender Print vores hovedpinekalender for både børn og voksne på www.hovedpineforeningen.dk under menupunktet Redskaber

Min hovedpine, min historie... Vil du være med til at hjælpe dig selv og andre??? Nogle gange er det vigtigt at skrive sig ud af problemerne, fordi det kræver at man lige tænker en ekstra gang. Vi vil gerne hjælpe dig lidt på vej v.h.a. denne lille ”test”. De modtagne svar samler vi og i næste nummer kan du se, hvad både du og andre har svaret. Brug lidt tid på det og send det til os enten på mail eller med posten. Det er blot nogle enkelte spørgsmål, men de kan måske hjælpe både dig og andre til at tackle problemet bedre. • hvad mener du, triggede hovedpinen • hvad tror du, der hjalp • hvad føler du, når den er der • hvad føler dine nærmeste (spørg dine nærmeste og bed dem svare ærligt), når den er der Vi ser frem til dine svar, som vi gerne vil modtage senest 15. august 2010, enten pr. mail: post@hovedpineforeningen.dk eller pr. post til: Migræne & Hovedpine­ foreningen, Toftehøj 90, 6470 Sydals


Tværfaglig smerteklinik i Haderslev tilbyder behandlinger mod hovedpine Af Speciallæge Ph.D. Stephan Alpiger, Syddansk Smerteklinik Haderslev

Hovedpine er en meget hyppig lidelse af forskellige årsager. Det er principielt vigtigt at kontakte sin egen læge som det første. I sjældne tilfælde kan det nemlig være en alvorlig lidelse som gemmer sig bag hovedpinen og det er vigtig at udelukke denne. De hyppigste typer af hovedpine er: Spændingshovedpine. . . . . . . . . . . . . . . . . 74% Migræne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Medicinoverforbrugshovedpine. . . . . . . . 2% Kluster hovedpine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,14% Andre årsager (kræft m.m.) Behandling Drejer det sig om kroniske hovedpine og man har prøvet behandling hos egen læge og spe-

cialister i nervesygdomme (neurologi) er der ren smertelindring tilbage. Dette kan gøres i et tværfagligt behandlingsforløb hvor man undersøges og behandles parallelt hos en smertelæge, smertefysioterapeut og smertepsykolog, evt. inklusive en vurdering hos en socialrådgiver. På vores egen klinik starter vi et behandlingsforløb med en lægelig samtale og undersøgelse. Derefter kommer vurderinger hos de andre behandlere og fortløbende tværfaglig møder. Vi lægger en plan og holder løbende kontakt med egen læge. Behandlingens mål er at genfinde livsglæden. Efter afslutningen får egen læge besked om forløbet og resultatet.

Hvem er vi? Vores smerteklinik blev etableret i sommeren 2007. Klinikken er bemandet af en speciallæge i anæstesi (narkose) og smertebehandling, en sygeplejerske med akupunktøruddannelse og en lægesekretær. Vi arbejder tæt sammen med en socialrådgiver, to psykologer og en fysioterapeutisk klinik. Hvem betaler behandlingen? Egen læge kan henvise til os. Behandlingen er gratis for patienterne. Flere informationer kan findes på hjemmesiden www.alpiger.dk

Avanceret øjenlasercenter er åbnet i Århus - og tilbyder laserbehandlinger, således at patienten kan smide briller eller kontaktlinser – og i mange tilfælde endda få et bedre syn end tidligere. En af Europa´s mest moderne øjenlaserklinikker EuroEyes er nu kommet til Århus, nærmere betegnet Ryesgade 32/Banegårdspladsen 6. Klinikkens speciale er laserbehandling af nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl, som har den virkning, at patienten efterfølgende helt kan smide briller eller kontaktlinser - mange får faktisk et bedre syn end tidligere. Tillige tilbyder klinikken også andre øjenbehandlinger, eksempelvis til patienter med alderslangsyn. Bag EuroEyes står øjenlægerne Jørn Slot Jørgensen og Jannik Boberg-Ans, der også driver en lignende klinik på Privat Hospitalet Hamlet i København. For ikke at tale om Tyskland og Østrig, hvor deres koncept har spredt sig til ikke mindre end nitten klinikker. Jørn Slot Jørgensen er i øvrigt blevet udnævnt til Årets Øjenlæge i Tyskland flere gange. Siden 1994 har EuroEyes-klinikkerne tilsammen foretaget over 300.000 operationer. At netop EuroEyes-kæden har succes, skyldes ikke kun faglig dygtighed og avanceret udstyr.

Også den fysiske placering og præsentation af den enkelte klinik er banebrydende i forhold til traditionelle klinikker. Alle EuroEyesklinikkerne er bevidst placeret på gågader, så de dagligt bliver set af flest mennesker. I vinduerne kører videoer med de forskellige behandlinger, så personer, der måske er lidt usikre, kan få et indtryk af klinikken, inden de vover sig inden for. - God kommunikation er et af nøgleordene hos EuroEyes. Ved at se informationerne allerede i vore vinduer, opdager folk, at de enkelte operationer er smertefrie, og kun varer nogle få minutter. De kan også her se, at både forundersøgelse og selve operationen foregår i samme bygning. At kommunikere på den måde, skaber større åbenhed og tryghed, siger øjenlæge Jørn Slot Jørgensen. Yderligere informationer fås hos EuroEyes på telefon 7027 4553. aarhus@euroeyes.dk, www.euroeyes.dk

Hovedpine og migræne I nogle tilfælde kan hovedpine og spændingshovedpine omkring øjnene skyldes forkert brillestyrke eller manglende læsetillæg i brille. I dag ønsker mange at få øjnene korrigeret med avanceret laser behandling eller med linseoperation og både langsyn bygningsfejl og nærsynethed i alle grader kan korrigeres med de moderne teknikker. Selv behov for læsebrille kan i dag løses så man ikke behøver at bruge brille eller kontaktlinse, så alderssyn er noget der kan løses permanent. Har man ønske om at smide brille eller kontaktlinse, tilbyder Euroeyes på Banegårdspladsen i Århus at foretage en vurdering af mulighederne for den enkelte efter en såkaldt Quick test. I øjeblikket er dette gratis og man kan således bare komme ind forbi Euroeyes på Ryesgade / banegårds hjørnet. Med venlig hilsen Jannik Boberg-Ans øjenlæge Hovedpine kan ofte skyldes mange andre faktorer og kræver derfor udredning gennem egen læge hvis det er længerevarende eller med kraftige symptomer.

7


Hovedpineklinik for Region Midtjylland startet fra marts 2009 Ledes af Helge Kasch, overlæge, Ph.D. Hovedpine anbefales på internationalt niveau af både patientforeninger og i hovedpinefaglige organisationer at behandles på følgende niveauer: Niveau 1: Primærsektor, praktiserende læger Niveau 2: Praktiserende neurologer Uselekteret neurologisk ambulatorium Niveau 3: Hovedpinecenter, specialist behandlings niveau Ifølge European Headache Federation (EHF) og International Headache Society (IHS) gælder følgende anbefalinger for tidssvarende organisation af hovedpine patienter som er betydeligt generet af hovedpine og/eller har kronisk daglig hovedpine (ca hver 6. hovedpinepatient), bør vurderes/følges ved praktiserende læge [RM 123.600 patienter].12.000 voksne (1.500 børn) antages at have behov for vurdering ved speciallæge i neurologi [RM 14.800 patienter] og > 10% heraf hovedpine/smerteklinik [RM1480 patienter]. RM=Region Midtjylland. Hovedpineklinikken blev oprettet i Region Midtjylland for at imødegå at dette behandlingstilbud bør udvides i Vestdanmark. Beliggenhed Hovedpineklinikken er beliggende i bygning 1A, Århus Sygehus Nørrebrogade, i samme hus som Smerteklinikken, Neurologisk afdeling og Dansk Smerteforskningscenter under Århus Universitet. Patienter til Hovedpineklinikken Patienter som lider af en sjælden form for hovedpine, eller en hovedpine der er vanskelig at behandle kan blive henvist med henblik på at få

stillet en korrekt diagnose og tilbud om behandling, eventuelt et tværfagligt behandlingstilbud. Hovedpineklinikken modtager henvisninger af voksne patienter; men også større børn, ca. 10+. Bemanding Hovedpineklinikken er bemandet med 1 overlæge, 1 hovedpine-sygeplejerske,1 klinisk psykolog, 1 smertefysioterapeut samt 1 lægesekretær. Særlige tilbud Hovedpineklinikken tilbyder vurdering af det hidtidige forløb ved neurolog og hovedpinesygeplejerske samt en neurologisk undersøgelse, hvor der efterfølgende lægges videre undersøgelses- og behandlingsplan i samråd med patienten. Varighed af første kontakt er typisk 45 minutter til 1 time og eventuelt følgende kontroller af varighed af 15-30 minutter. Den nuværende kapacitet kan bære ca 1500-1700 kontakter (samlet antal forambulante og efterambulante besøg) årligt ved læge/hovedpinesygeplejerske, herudover er der også mulighed for vurdering ved psykolog og smertefysioterapeut. En mindre gruppe af patienter med svær migræne og Hortons hovedpine og andre sjældnere hovedpineformer vil have behov for fast tilknytning til Hovedpineklinikken og mulighed for tættere forløb i forbindelse med anfaldsperioder. Der vil eventuelt kunne tilbydes forløb med indlæggelse, hvis dette skønnes påkrævet, f.eks. ved svær medicin-overforbrugs hovedpine. Patienter, der har hovedpine, som er betinget af medicin overforbrug forventes at have behov for tættere kontakt til hovedpinesygeplejersken. Indlæggelse har her kunnet foregå enten på

Neurologisk afdeling F1, hvor personale fra Hovedpineklinikken har haft mulighed for at kontakte undervejs. Andre har ønsket indlæggelse tæt på hjemmet hvor det i nogen tilfælde har betydet behov for indlæggelse på neurologisk afdeling andets og efterfølgende opfølgning i Hovedpineklinikken. Der er efter lægelig vurdering herfra mulighed for at tilbyde tværfaglige behandlingsforløb Patienter som har mere komplekse tilstande med overlejret dystoni (f.eks. efter nakkeskader, hovedtraumer) og komplicerende hovedpine vil kunne vurderes og eventuelt tilbydes behandling med botulinum toksin. Hovedpineklinikken er forskningsaktiv og deltager i udvikling af hovedpinebehandlingen med vore samarbejdspartnere. Der vil være patienter, som vil blive tilbudt at indgå i disse undersøgelser. Medicinsk forebyggende og anfaldsbehandling Behandling sker efter anbefalinger fra internationale hovedpineorganisationer og selvfølgelig de danske anbefalinger, hvor det kan nævnes, at der snart kommer en ny revideret udgave af reference programmet for hovedpinesygdomme http://www.dhos.dk/15side.htm Patientvisitation Alle patienter fra Region Midt og andre regioner, hvor der er tale om svært behandlelig eller sjælden hovedpine kan modtages. Ventetid Der sker en lægefaglig visitation og ventetid kan være maksimalt op til 6 mdr.

Flere danskere dør af demens og højt blodtryk Kilde: LIF, 17. juni 2010 Der er sket en markant stigning i dødsfald blandt patienter med demens og for højt blodtryk siden 1995 og frem til i dag, viser tal fra Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister 2008. Men udviklingen kan bremses, påpeger cheføkonom i Lif, Jørgen Clausen. Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort data fra dødsårsagsregisteret for årene frem til 2008. Registeret viser, at antallet af dødsfald for patienter med demens (uden Alzheimers) er steget med næsten 32 procent fra 1995 til 2008. Selvom der ikke findes en mirakelkur imod demens, er det dog ifølge cheføkonom i Lif, Jørgen Clausen, muligt at bremse udviklingen.

8

»Antallet af dødsfald som følge af demens kan bremses. Det kræver dog, at der gøres en ekstra indsats for tidligere diagnosticering, for hvis demenspatienter kommer tidligere i medicinsk behandling, kan det forsinke symptomernes udvikling. Dertil kommer en forventelig reduktion i de betydelige omkostninger, som kommuner og pårørende har til plejen og omsorgen af de demente patienter,« fastslår Jørgen Clausen. Stigningen af dødsfald som følge af demens gælder både for kvinder og mænd. Ifølge Jørgen Clausen er det dog ikke muligt at sige

med sikkerhed, om den kraftige stigning skyldes en reel udvikling, eller om der ganske enkelt diagnosticeres flere end tidligere, og diagnosen derfor optræder hyppigere. For højt blodtryk skyld i mange dødsfald Tallet for hjertedødelighed falder samlet set, viser Sundhedsstyrelsens dødsårsagsregister. Men antallet af dødsfald på grund af for højt blodtryk følger ikke samme positive udviklingskurve. I 2008 døde over 550 flere danskere af forhøjet blodtryk end i 1995. Årsagen til forhøjet blodtryk kan ifølge Jørgen Clausen blandt


Læserbreve Jeg er 35 år, og har hormonel migræne og har haft det i rigtig mange år. Jeg har prøvet mange ting/behandlinger mod det, men det er aldrig forsvundet. Bare blevet værre. Jeg fik i 2009 taget blodprøver i forbindelse med min migræne hos min læge, for at tjekke om der var evt. skæve tal. De konstaterede forhøjet kolesterol, som det eneste skæve. Da det var steget igen ved min anden blodprøve i januar 2010, fik det sat tankerne i gang. Jeg har to mindre børn og ville gerne se dem vokse op. Jeg besluttede, efter resultatet fra min læge, at nu ville jeg ikke drikke kaffe, rødvin, spise sukker, chokolade, løg og alt det, jeg vidste gav mig hovedpine og som tit forværredes til migræne, plus alt det øvrige der røg indenbords, som jeg vidste bare var mine dårlige vaner, men som heller ikke bidragede med noget godt. Så ind med de sunde madvarer og ud med de dårlige. Det var hårdt og jeg vidste, at min krop ville ”mangle” bl.a. sukker, så jeg begyndte at drikke lakridsrods the i breve, det har og er stadig min sukkererstatning. Det virkede. Jeg begyndte også at løbe/gå. Jeg har ikke dyrket noget sport i 10-15 år, så selvfølgelig var det hårdt, men jeg var indstillet på at det her skulle lykkes. Sidst i april fik jeg kontrolleret kolesterol igen og det var reduceret med næsten 1,0. Jeg har igennem mange år haft fravær på arbejdet og mange weekender er tilbragt med migræne. I dag, ½ år efter, kan jeg sige, at jeg har haft mildere migræne 2-3 gange, men været helt fri af det de sidste 3 mdr. Jeg har haft hovedpine, men det kan jeg tage med alm. hovedpinepiller.

Ingen sygedage fra arbejde pga. migræne og oven i det hele har jeg tabt knap 10 kg. Det er så dejligt, det er som at få livet tilbage. Håber andre kan bruge min oplevelse og nye livsstil som inspiration. Venlig hilsen Birgitte Qvist Larsen b.b@email.dk Kære Birgitte Flot klaret af dig, jeg håber dette kan give andre mod på at prøve det samme. Sukker og hvidt brød er ikke godt. Kærlig hilsen Hanne Jeg har i den sidste tid haft så mange anfald så mit liv har været ret tungt at komme igemmen til tider, synes jeg. Godt at der er lyse sider som ens mand, børn kolleger fam. og heldigvis også mit eget humør... som kan holde mig oppe ellers ville jeg finde det svært tror jeg, dels med alle de hårde anfald, stærk medicin og det at være ude af stand til noget som helst mens det står på... Det er ikke godt! Jeg er nu pga. dette blevet henvist til Glostrup neurologisk center så det venter jeg på svar fra, hvornår det blir! Men jeg er begyndt at løbe og jeg vil bare fortælle at det er dejligt ja, men de først 2 gange havde jeg migræne 2 dage bagefter om det var et tilfælde, eller om i også hører andre have det sådan fordi man pludselig rører kroppen på en anden måde... ved jeg ikke?

Og det skal siges jeg er altså startet med DGI hvor man løber og går til at starte med... og så øger. Jeg begyndte med 2,2 km og er nu oppe på 6,5km fra 1. Marts, så noget må det gøre, jeg har ikke nær så mange anfald mere. Og når de kommer er de ikke så slemme som tidligere. Når jeg anstrenger mig og løber for hårdt, kan jeg få en enorm hovedpine dagen efter, men det kan tages med Pinex, så det er da bedre end at være sengeliggende. Venligst Heidi Masanneck maikenmasanneck@bbsyd.dk Kære Heidi Det er rigtig flot klaret. Vi har hørt flere sige, at det hjælper med løb, Kirsten har tidligere skrevet det samme. Men når man får blodet til at stige for hurtigt er det rigtigt, at man kan få anfald, derfor skal man nok tage den lidt med ro og føle på sin egen krop - hvor meget man kan byde den. Heidi har i mellemtiden hørt fra Hovedpine Centret i Glostrup og har fået en tid august næste år !!! Godt hun har hjulpet sig selv i mellemtiden. Til jer der skal vente længe på behandling i Glostrup, så prøv at kontakte Hovedpineklinikken i Århus, der er kortere ventetid. Kærlig hilsen Hanne

Få med jævne mellemrum tjekket jeres blodtryk. For højt blodtryk kan også give hovedpine. andet være overvægt og usunde madvaner, for lidt motion og rygning. Forhøjet blodtryk er ifølge cheføkonomen en særdeles udbredt lidelse, der udgør en væsentlig sygdoms- og dødsrisiko, og indsatsen mod forhøjet blodtryk bør derfor tillægges stor vægt i den samlede sundhedsindsats. »Det er tankevækkende, at mens alle eksperter vurderer, at mellem 300.000 og 350.000 danskere går rundt med et behandlingskrævende forhøjet blodtryk, og mens at halvdelen af dem, der er i behandling, ikke opnår den tilstrækkelige

blodtryksreduktion, da har Lægemiddelstyrelsen foretaget markante omlægninger i tilskudsreglerne for netop de danske blodtrykspræparater,« påpeger Jørgen Clausen. Cheføkonomen advarer således om, at omlægningen af tilskudsreglerne for blodtryksmedicin kan få uheldige konsekvenser for patienterne, når de skal skifte medicin. »Samtidig er der behov for en øget forebyggelsesindsats. Vi mener således, at der er behov for en politisk og økonomisk bindende handlingsplan. Planen skal sikre, at flere danskere kender deres blodtryk

Blodtryksmedicin bruges også som forebyggende medicin til migræne f.eks. Selozok. og de anbefalede grænser, at flere kommer i behandling, og at flere når deres behandlingsmål. Konkret foreslår vi i Lif, at alle borgere over 45 år bør have foretaget blodtryksmåling mindst én gang om året.«

9


Få rabat GENNEM MIGRÆNE OG HOVEDPINEFORENINGEN Rabat på indgangen til Tivoli Friheden A/S Århus Gælder 2010: Entre børn kr. 35,- normalpris kr. 55,Entre voksne kr. 55,- normalpris kr. 75,Oplys I er medlem af Migræne & Hovedpineforeningen. Aftalen lavet med Per Rønn Christensen. Alle medlemmer af Migræne & Hovedpineforeningen kan nu få rabat hos følgende (husk at sige, at I er medlem af foreningen ved bestilling):

Tag kontrol over dine helbredsinformationer World Medical Card er et tryghedskoncept med personlig og medicinsk information, som er tilgængelig på flere sprog – 24 timer/7 dage om ugen. Konceptet er beregnet til både planlagt og akut lægehjælp i Danmark og udlandet. Produktet består i dag af onCard, onMobil og onWeb. Alle medicinske data følger internationale standarder fastlagt af WHO. Læs mere på: www.wmc-card.dk

Københavns Yoga: Medlemmer får 15% på alle medlemskaber på deres Yoga hold. Se mere på www.kbhyoga.dk tlf. 7022 8550

Electricitet og magneter kan fjerne migræne

Poul Røpke, Sjælland: Psykolog og brainfitness arbejder med neurobiofeedback vil give 50% se mere på www.brainfitness.dk tlf. 20 66 02 18

Læst i Ill. Videnskab nr. 3 2009

FoviJa Synstræning, København: Synstræning vil give 30% på screening (første besøg) Tlf. 2212 0570 Julie Lynge, København: Bindevævsmassage i hovedregionen vil give 15% rabat. Se mere på www.julielynge.dk tlf 26 45 54 10 Trend 2009, Ryttervænget 30, Ølstykke: giver 15% til foreningens medlemmer. Mark arbejder med akupunktur, massage og coaching.

PAS PÅ! ATACAND Atacand bruges ofte som forebyggende medicin (bruges også som blodtryksmedicin), men pas på hvis du er gravid, da kan det være farligt ! På Hovedpinecentret i Glostrup skriver Lars Bendtsen: Vi bruger ofte Atacand, det er et glimrende stof med få bivirkninger, desværre findes der kun et enkelt videnskabeligt studier der viser en effekt. Det BØR ikke bruges under graviditet, der er begrænset erfaring. Sarotex er det samme som Saroten (amitriptylin) bruges ofte i DK og må godt bruges under amning.

Elektriske eller magnetiske stimulation af nerver i hjernen eller hovedbunden kan være fremtidige kur mod Kronisk migræne. Forskerne er ikke sikker på, hvorfor de metoder arbejde, men flere forsøg har vist lovende resultater. Migrænepatienter har en lille batteridrevet apparat i lommen som igen har ledninger op til elektroder i nakken, der er tilkoblet de såkaldte oksipitale nerver i baghovedet. De registrerer smerten fra et migræneanfald og man trykker på en knap som afgir strøm. Nerverne stimuleres og iflg. Flere forsøg, kan det få migrænen til at stoppe. Forsøg hos amerikanske lægemiddelfirmaer har vist at nogle migrænepatienter har glæde af behandlingen og hos andre virker det slet ikke . Firmaet Medtronic gennemfører i samarbejde med Michigan Head-Pain i USA et forsøg med 66 migrænepatienter. Dette forsøg vil vare i 3 år. Behandling med magnetisme er mere for migræne med aura, dette forsøg foregår også i Ohio State University i USA. Forsøget ligger til grund for at migræne er en bølge af stærk nerveaktiviteter som skyller over hjernecellerne i hjernebarken. Behandlingen med magnetisme skal forsøge at forhindre et migræneanfald. Vi ved ikke hvornår dette forsøg er afsluttet, men vil forsøge at finde mere info på et senere tidspunkt. M.v.h. Hanne Johannsen

Husk medlemstilbud Husk vi har en gratis psykolog der hedder Hans Jørgen Jørgensen. Han træffes foreløbig pr. telefon den første og sidste mandag i måneden ’fra 8.00-9.00.

10

NYT NYT

HUSK

På Sj. har vi fået en ny psykolog der hedder Poul Røpker fra BrainCenter. Han kan kontaktes mandage i lige uger. Poul giver desuden 1 gratis behandling med neuro biofeetback efter 1. psykologbehandling. Foreningen betaler den 1. behandling ved begge psykologer. Endvidere har vi en gratis socialrådgiver der hedder Anne-Marie Sølvsten. Hun træffes hver torsdag fra 17.00-18.00 Se telefonnr. og mailadresse på medlemssiden.

For at logge ind på www.hovedpineforeningen.dk skal I indtaste jeres fulde navn (det står på bagsiden af bladet) og adgangskoden er jeres medlemsnr., det står også på bagsiden af bladet. Er der noget I er i tvivl om, så send en mail til post@hovedpineforeningen.dk og vi vil hjælpe jer.


Kontaktp erso n e r

Lokalforeninger, støttegrupper og selvhjælpsgrupper Karin Sommer Sørensen Vestervænget 10 C 1.th 7800 Skive Tlf. 28 25 91 19 karinsommer@live.dk

Ninka Rasmussen Søbrovej 18 5683 Hårby Tlf. 64 73 35 38 bor@rasmussen.mail.dk

poul ellesø Åparken 9 8500 Grenå

Gigi larsen Fejøvej 32 3550 Slangerup gigi.larsen@mail.dk

Tlf. 86 32 27 32

lone Jakobsen Matrosvænget 211 6710 Esbjerg Tlf. 75 46 18 80 lone.jakobsen@esenet.dk Ria e.p. Hansen Bragesvej 55 6100 Haderslev

Tlf. 74 53 27 27

Malene Bennetsen Mylius Erichsens vej 22 7400 Herning Tlf. 97 12 07 24 malenebennetsen@hotmail.com Birgitte Skov Iversen Ravnekærlund 148 5800 Nyborg Tlf. 66 15 67 46 skoviversen@post.tele.dk else Marie Sørensen Trollesøvej 8 5610 Assens Tlf. 64 74 17 11 trollesoe@tdcadsl.dk erik Grønlund Bjerggade 40 1. st. 5000 Odense C eg@eg-fyn.dk

Tlf. 60 64 23 14

Tlf. 47 38 16 13

Kirsten Dyrholm Holmevej 30 3400 Hillerød

Tlf. 32 11 37 01/ 22 90 37 01 kirsten.dyrholm@gmail.com

Thaus leopol Jensen Egegade 16 III th. 2200 København N Tlf. 26 28 88 43 thausleopold@hotmail.com

Flemming Colding Sejersen Sonatevej 21 8700 Horsens Tlf. 26 10 33 00 foghsejersen@stofanet.dk

ole Nielsen Dalslandsgade 48 3. s. t.h. Bolig nr. 260 2300 København S Tlf. 32 57 29 60

HJÆlp

Karin eriksson C. F. Richs Vej 103 A 5 th. 2500 Valby Tlf. 36 16 65 82 karin.eriksson@vip.cybercity.dk Grete evang Hansen Fuglebakken 8 4100 Ringsted Tlf. 57 61 48 43 grete.evang@mail.dk Stig løye Bøgehaven 44 3500 Værløse stl@fvst.dk

Tlf. 36 17 52 01

Grete Nielsen Fladehøj 29 4534 Hørve Tlf. 59 65 71 92 fladehoej29@hotmail.com

Vi beder jer alle om at hjælpe os med at synliggøre vores forening endnu mere.

Vores lille folder kan I rekvirer, den kan ligge hos lægen, tandlægen, frisører, apotek, bibliotek, arbejdspladser og hvor der ellers kommer mange mennesker. Send en mail eller ring til en af os på tlf: 70 22 00 52 eller send en mail til: post@hovedpineforeningen.dk EN UAFHÆ N G I G PAT I ENTFOREN IN

NG F O R PAT I E N TER MED MIGRÆNE O G H OV E D PINE

EN

UA

F O FHÆNGI M I R P A T G PAT I E N GR Æ N I E N T TFORENI N E O ER M G G PIN HO ED VE E D-

Husk både at meddele hvis I skifter adresse eller får ny e-mail! Vær med til at hverve nye medlemmer til vores forening Vil du være med til at synliggøre vores forening endnu mere, kan du sende en mail på post@hovedpineforeningen elle ringe på 70220052 og få vores små folder, som du kan dele ud bl.a hos din læge, tandlæge, apotek og diverse arbejdspladser.

Vi trækker lod om en dejlig Chillow kølepude fra Livingintime værdi 299,- til dem der kan hverve et nyt medlem. Gevinsten gives når medlemmet har betalt. Send en mail med dit navn og adr. samt navn og adr. på det nye medlem. Vinderen får direkte besked, men vi vil også offentliggøre det i næste blad.

11


Afsender: Migræne & Hovedpineforeningen Toftehøj 90, 6470 Sydals

Billige kør-selv tilbud – Migræne og Hovedpineforeningen gør det muligt!

3 fantastiske ferier! Tysk hansestad - 6 dage på ★★★★ hotel med 4 middage

Steigenberger Hotel Stadt Hamburg

6 dage KUN

ge Wismar - ink l. 4 mid da s Zentrale Wismar Foto: GNTB / Tourismu

1.999,pr. person i dobbeltvær.

Spar 667,-

★★★★ Steigenberger Hotel Stadt Hamburg ligger i flotte Wismar, der har en af Europas bedst bevarede bykerner. Hotellet ligger ved den historiske markedsplads, der med sine 10.000 kvm er Nordtysklands største. Gå en tur i de brostensbelagte gader, nyd synet af de gamle bygninger, bl.a. de tre gotiske kirker, og tag på tur til det eventyrlige Schloss Schwerin og hansestæderne Lübeck og Rostock. Valgfri ankomst frem til 03.08., 09.08. - 17.08. & 23.08. - 29.08.2010.

ALT DETTE FÅR DU: • 5 overnatninger • 5 morgenbuffeter • 4 to-retters middage/buffet Også mulighed for 4 dage med halvpension KUN 1.299,pr. person i dobbeltvær. Valgfri ankomst 06.09. - 27.12. 2010 & 01.01. - 28.05. 2011.

1 barn til og med 6 år gratis i forældres seng. 1 barn til og med 14 år 1.099,- i forældres værelse.

København – 3 dage på centrumhotel inkl. morgenbuffet Inkl. velkomstdrink

899,3 dage KUN

pr. person i dobbeltvær.

I centrum

★★★ Bertrams Hotel Guldsmeden er en skøn oase i Københavns centrum! Hotellets værelser er indrettet i balinesisk-inspireret stil med himmelsenge. Hotellet ligger på trendy Vesterbrogade, så I har kun få minutters gang til f.eks. Tivoli, Strøget og banegården.

ALT DETTE FÅR DU: • 2 overnatninger • 2 økologiske morgenbuffeter • Velkomstdrink • 25 % rabat på cykeludlejning • Eksklusivt hotel

Valgfri ankomst frem til 27.06.2011.

el Hyggelig t ce nt rumhot

1 barn til og med 6 år GRATIS i forældres seng.

Familieferie – 4 dage i 6 personers lejlighed ved Fænøsund

3.499,4 dage fra

pr. lejlighed til 6 pers.

Pris 6 pers.!

På Middelfart Resort og Konferencecenter bor I i komfortable ferielejligheder med udsigt til enten skov eller vand. Feriecentret ligger ned til Fænøsund og byder på masser af aktiviteter. Valgfri ankomst frem til 28.12.2010.

ALT DETTE FÅR DU: • 3 overnatninger • Beliggenhed tæt på skov og strand • Gratis mad og drikke til børn under 14 år*

Tillæg kr. 300,- pr. lejlighed frem til 31.10.2010.

IKKE GR ATIS MAD OG DR til børn under 14 år*

*Gratis mad og drikke til børn under 14 år Hovedret og isdessert • saft /sodavand ad libitum * Gælder i forbindelse med forældres køb i restauranten. TRANSPORT INDGÅR IKKE I PRISEN. Opholdet kan bestilles t.o.m 05.10.2010. Inkl. slutrengøring. Ekspeditionsgebyr maks. kr. 79,-. Ved bestilling på www.dtf-travel.dk sparer du kr. 20,- på gebyret. Børnerabatter gælder ved 2 fuldt betalende voksne pr. værelse. Med forbehold for udsolgte datoer og trykfejl. Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1061.

GRATIS MED ALLE BESTILLINGER 2 flasker vin + 1 refleksvest eller Rejseguf hos Fleggaard

Bestil hos DTF travel på www.dtf-travel.dk eller 70

23 14 10

Annoncekode: Hovedpine

KUN HOS DTF TRAVEL! Fortrydelsesforsikring. RING og afbestil uden grund indtil kl. 12 dagen før. Kun 149,- pr. person

medlemsblad_02-2010  

Medlemsblad 02-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you