Page 1

DANIEL EWALD

EVEN REINSFELT KROGH

BEKK TO THE FUTURE 2 DETALJPROSJEKT

Konseptet “Bekk to the future” handler om å løse fremtidens utfordringer med fortidens virkemidler. Området skal preges av subtile visuelle referanser til det tidligere jordbrukslandskapet, og gjenåpning av bekkefaret er et sentralt ledd i den lokale overvannsdisponeringen.

Bygningsmassene integrert i terrenget. Volumene av trær mot bekkefaret fornemmes i bakgrunnen.

Prinsipp for håndtering av overvann i en terrassert terrengløsning.

Ewald & Krogh

Takhager med oppholdsrom definert av prydgress.


FORMKONSEPT Oppdagelse - Slør

3D-modell av vårt utsnitt.

Vi har valgt vegetasjon ut fra en fundamental idé om oppdagelse. Vår plan legger til rette for varierte romlige oppdagelser. Med en konsekvent beplantningsplan av volumdannende arter som tillater bruddvis gjennomsyn kan vi oppnå dette. Områder vil komme glimtvis til syne gjennom gress eller løvverk, og ved bevegelse endrer oppfatningen av stedet seg.

Med utgangspunkt i vårt formgrep har vi fokusert på egnede plantearter etter først og fremst tekstur og tetthet. Ved å bruke voluminøse arter kan vi få en dekkende og beskyttende sfære langs bekkefaret. I dette området velger vi arter som vil kunne aksentuere vannkanten samtidig som de tåler skygge og tidvis høy fuktighet.

Idéen om at løvverket eller gresset skyves til side eller beveges av vinden kan gi en opplevelse av et vegetasjonsmessig slør - det at noe vakkert er skjult og innbyr til avdekkelse - i dette tilfellet det gjenåpnede bekkefaret. Vi ønsker at denne effekten skal være gjeldende i hele området og skape et stilrent og helhetlig visuelt preg. Artsvalget vil således gjenspeile dette.

I tillegg inkluderes arter av symbolsk verdi som kan knyttes visuelt til stedets fortid. Samtidig skal vegetasjonsvalget skape variasjon i fargespill, både som funksjon av blikkfang og ledelinjer, samt årstidsvariasjon i området som helhet, uten at det skal virke forstyrrende på det overordnede konseptet.

Vegetasjonsmessig slør langs bekkefaret.

Gress skaper en gjennomskinnelig kvalitet.

En moderne fortolkning av kjerreveien, med heller av naturstein.

Vintermotiv fra området. Ewald & Krogh


PLANTEVALG

Teknisk plan og Årstidsvariasjon

Årstidsvariasjon: Vår. Krokus i blomst.

Årstidsvariasjon: Sommer langs bekkefaret. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

MC 162stk (27m2)

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 29m2 AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 18m2

CA 110stk (22m2)

CA 130stk (26m2)

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 20m2 CA 130stk (26m2)

CA 285stk (57m2)

VANN

CA 135stk (27m2) CA 140stk (28m2) AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 27m2

AM 392stk (56m2)

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 20m2

MC 205stk (41m2)

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 11m2 CA 315stk (63m2)

VANN

AM 392stk (56m2)

MC 198stk (33m2) CA 65stk (13m2)

CA 135stk (27m2)

KE

CA 130stk (26m2)

EK IND

STE

87

91 90

10 meter

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 7m2

26 stk

= Enkianthus campanulatus

29 stk

= CA: Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’ PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT (Plantes 5 stk pr m2) 3340 stk

88

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 9m2

AM 392stk (56m2)

92

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 25m2

= Euonymus europeaus

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 10m2

= MC: Molinia caerulea (Plantes 6stk pr m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT = AM: Alchemilla mollis (Plantes 7stk pr m2) CA 190stk (38m ) 2

= Stauder langs vannkanten: BU: Butomus umbullatus MC: Molinia caerulea AM: Alchemilla mollis (Se detaljplan for planteprinsipp) Øvrige arealer skal beplantes med gress.

1348 stk

3619 stk

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Årstidsvariasjon: Vinter. Calamagrostis synes gjennom snøen.

Årstidsvariasjon: Høst, ved første snøfall.

Ewald & Krogh

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

AM 392stk (56m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 20m2

PRODUCED BYAUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN EDUCATIONAL PRODUCT

CA 290stk (58m2)

PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCED BY ANPRODUCT AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CA 150stk (30m2) CA 280stk (56m2)

= Chamaecyparis PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT pisifera ‘Filifera’ 10 stk

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CA 185stk (37m2)

CA 200stk (40m2)

Tot: 18 stk

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CA 85stk (17m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

95

= Salix fragilis ‘Bullata’

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CA 155stk (31m2)

91

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

KE

K STEINDE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

96

PLANTEPLAN

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

MC 168stk (28m2)

CA 30stk (6m2)

MC 192stk (32m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

AM 392stk (56m2)

92

AM, MC, BU (se planteprinsipp i detaljplan) Tot. areal: 12m2

PRODUCED BYAUTODESK AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

CA 200stk (40m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCED ANPRODUCT AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN BY AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

AM 392stk (56m2)

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

AM 392stk (56m2)

97

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


ILLUSTRASJONSPLAN Plantevalg i Plan og Snitt

PRIVATHAGE

SNITTLINJE

A

Alchemilla mollis

Chamaecyparis pisifera ‘Filifera’

Enkianthus campanulatus

Calamagrostis acutiflora ‘Karl Foerster’

A’

Crocus ‘Snowbunting’ (våraspekt)

Euonymus europeaus

Butomus umbellatus

Molinia caerulea

Salix fragilis ‘Bullata’

A A’

Ewald & Krogh

Designing with Plants - A1 Posters  
Designing with Plants - A1 Posters  

Student group assignment

Advertisement