Page 3

• For få drenge tager en videregående uddannelse 4.c. Samarbejdet mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale

Beskriv hvordan projektet medvirker til et øget samarbejde og videndeling mellem aktørerne i Syddansk Uddannelsesaftale, som er grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale. ”Med Syddansk Uddannelsesaftale samles alle centrale aktører til en fælles koordineret indsats på regionalt niveau. Ambitionen er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning.”

4.d. Projektets videreførelse 4.e. Projektets formidling 4.f. Effekt

Beskriv mulighederne for at videreføre projektet efter støtteperiodens ophør uden tilførsel af ekstra midler udefra. Beskriv hvordan projektets resultater formidles bredt i regionen og til alle aktører i Syddansk Uddannelsesaftale? Projektet vurderes ud fra hvor stor effekt, det skaber på målene i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013. Angiv projektets effekt via felterne nedenfor 5.a- 5.e.

5. Effekter Ansøgere til Region Syddanmarks uddannelsespulje skal bruge Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel. Effektmodellen 2012 har 10 værktøjer og hvert værktøj har et antal indikatorer til at måle status på værktøjet. Du kan finde effektmodellen her: http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/wm327310 5.a. Effekt på en af de tre overordnede mål i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013. 5.b. Effektmodellens værktøjer 5.c. Indikatorer til at måle projektets effekt

5.d. Forventet effekt 5.e. Projektets omfang

Beskriv hvordan projektet vil bidrage til at skabe effekt på enten 95% målet, 50% målet eller science-målet

Angiv hvilke(t) af effektmodellens 10 værktøjer, som projektet retter sig mod og vil skabe effekt på. Angiv for hvert værktøj projektet retter sig mod, hvilke indikatorer fra effektmodellen I vil anvende til at måle projektets forventede effekt. Begrund hvorfor disse indikatorer er valgt. Suppler gerne med andre indikatorer der ligger udover effektmodellen. Suppler gerne med andre indikatorer, som I selv vælger Angiv i tal projektets forventede effekt på de valgte indikatorer Angiv i tal projektets omfang målt ved antal involverede personer. Det vil sige, f.eks. hvor mange lærere, elever og andre, der er involveret i projektet

6. Evaluering 6. Evaluering

Der skal være en uvildig evaluering af projektet. Formålet er at uddrage viden, som projektejer selv samt andre aktører løbende og efterfølgende kan anvende til at forbedre egen praksis på området.

Damhaven 12, 7100 Vejle Tlf. 7663 1000

Ansøgningsskema_2013_copy_copy  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Ansøgningsskema_2013_copy_copy.doc

Ansøgningsskema_2013_copy_copy  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Ansøgningsskema_2013_copy_copy.doc