Page 1

regionĂĄlne noviny  

PreÄ?Ă­tajte si lepĹĄie noviny.2

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ   

SPIĹ SKONOVOVESKO-LEVOÄŒSKO-GELNICKO     

3

Ä?. 09 13 //28. 28.marec februĂĄr 2014 2014 / 18. / 18. roÄ?nĂ­k roÄ?nĂ­k

8 2

PÔŽIÄŒKĂ REŇ

ÂŞÂŞĂŤÂˆÂ˜Â• Í¥ªªÍ‡’ͤ¼

7.2.2013 10:31:59

’‡

ZimnĂĄ 54, SNV

0903 www.pozickaren.sk ...viac nĂĄjdete na strane 3

458 397 147 455

       

03-0010

0904 www.axa-zateplovaciecentrum.sk

45

04-0033

“’WŒ:„Pš

z_Pozickaren_ORANZ 2013_infolinka_66x34.indd 1

â‚Ź

- drogĂŠria - kuchynskĂŠ potreby - potreby pre kutilov - ĹĄkolskĂŠ potreby - autokozmetika

  ***)'%"&!,"+& %#"+#

  

 

#

 

STAVEBNÉ PRĂ CE V okrese GELNICA z_Otvorenie Pozickarne SNV_93x61_Spissko.indd 1 29.1.2014 13:25:58  #"!%&  kam: ponĂş    ' $%& prestavby bytovĂŠho )"$& !+$%#'&"#' t. nĹĄtrukcie by3%"#&'"$%#4%!&#,9)! ko re jadra, rekonĹĄtrukcie ,"(  ! $% Ă­, Äžn kĂşpe $%"8)%",,"7#) , er BAR so zĂĄloĹžĹˆou di bytov a domov, ja  #  )"$&$%#'&"#'#&''"! ierky, -)"#""85*&'%". montĂĄĹž sadrokartĂłnu ady, st . kl ch ob  " " kĂ˝ et 2/01/)+8'%")+8'%" vĹĄ "##%"!,"( (% v Gelnici. pre a plĂĄvajĂşcich podlĂĄh. %)%#"%(%4#&'%"" voda, elektrina.   &  )"$&$%#'&"#'#&''"! MPLBMJUB,P[Â&#x;WSDI 'FSLB6SC“OLB" 4QJÄ?TL“/PW“7FT ,("6#!: Info: 0907 529 787 "##%"!$ (&$#)","(

 vytahysoltys@stonline.sk0905 623 912 0905 639 927 0907 249 516 0907 938 479 ĂˆOPW›QSJFTUPSZ QSJFTUSBOO›USJFEZTNPEFSOĂŤNWZCBWFOÂ&#x;N 70-0037

04-0005

70-0025

70-0017

."5&34,wÄ?,0-"ĂˆCJMJOHW“MOFQSPTUSFEJFDFMPEFOO“LPNVOJL“DJBW"+

NATURVET - sluĹžby pre zvieratĂĄ ĂˆWUSJFEFNBYJN“MOFEFUÂ&#x;

Bowenova technika kone a psy

ĂˆWMBTUOĂŤLSZUĂŤCB[›OQSJBNP Dornova metĂłda kone a psy WBSF“MJÄŽLÂĽMLZ

pyĹžamĂĄ

0907 429 651

THE NATIVE ENGLISH & %$# TEACHER " DOUÄŒUJEM ANGLICKĂ? ! 

 JAZYK ZAÄŒIATOÄŒNĂ?KOV, DETI IÂ DOSPELĂ?CH ZA

MoĹžnosĹĽ douÄ?ovania i v  pohodlĂ­ vĂĄĹĄho domova.

ponoĹžky koĹĄele dĂĄmske triÄ?kĂĄ legĂ­ny ĹĄatky1

Tel. Ä?Ă­slo: 0907 400 775 alebo 0918 611 110

%, % LetnĂĄ 46, 052 01 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves   

0915 863 227 0948 032 183

  

    

do penziĂłnu v SpiĹĄskom Ĺ tvrtku

na ZimnĂş 65, SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves

VeterinĂĄrna ambulancia, 33, strane SmiĹžany3 ...viacTatranskĂĄ nĂĄjdete na MVDr. KristĂ­na KovaÄžovĂĄ 04-0045

0911 978 340

presĹĽahovanĂĄ   04-0046 52-0039

Plat dohodou. NĂĄstup ihneÄ?. BliŞťie informĂĄcie na tel. Ä?.

10 â‚Ź osti. 10 â‚Ź

70-0023

""" ! !   StarĂĄ cesta 6 (budova Mida), 3. poschodie, SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves OtvĂĄracie hod.: Po-Pia: 9.00-21.00, So-Ne: na objdednĂĄvky  kopĂ­rovanie ObjednĂĄvky: 0917 507 854

- vyĹĄetrenie a oĹĄetrenie psov, maÄ?iek, fretiek, hlodavcov a exot. zvierat - Ä?ipovanie, tetovanie - hematologickĂŠ a biochemickĂŠ vyĹĄetrenie krvi, vyĹĄetrenie moÄ?u, trusu - USG vyĹĄetrenie, RTG vyĹĄetrenie (na posĂşdenie DBK, DLK)   

  - odstrĂĄnenie zubnĂŠho kameĹˆa, drobnĂĄ chirurgia   - poradenstvo pre chovateÄžov PonĂşkame vernostnĂ˝ program pre vernĂ˝chzĂĄkaznĂ­kov.    

HĽADà TE PRà CU?

GarantovanĂ˝ prĂ­jem  053/44 31600â‚Ź 536, 0949 556 899, www.veterinasmizany.sk Ord. hodiny: So 9:00-11:00 %#$ Tel.: 0948Po-Pi 0409:00-12:30, 208 16:00-18:00,

SN 14-09 14-13 STRANA - 01

2 67

70-0027 04-0010

PredajĹˆa  DIELO ART centrum zatepÄžovacie

Prijmeme Ä?aĹĄnĂ­ka/-Ä?ku

Za dobrĂş cenu

a akupunktĂşra k vaĹĄej spokojn/ os. 2 hod. wellness vrĂĄtane / os. 25 min. masĂĄĹže

70-0004

  !$ 

85-0175

04-0053

0CIJBELZOPWĂŹDIQSJFTUPSPWKFNPÄ&#x;O›SFBMJ[PWBĹ“LBÄ&#x;EĂŹWÂ&#x;LFOE QPUFMFGPOJDLPNEPIPWPSF5FÄŽÂ&#x;NFTBOB7“TĂ?

0904 185 527 AKCIA nĂĄprava chrbtice

70-0012

  

DlĂĄĹžkovica

04-0042

 

DokonÄ?ovacie liĹĄty

,POUBLU.BUFK3VTʼn“L UFM FNBJMCSBOUJB!CSBOUJBTL

interiĂŠrov, ier, t. by Ă­, ln kĂşpeZmena tel.jad POZOR! Ä?Ă­sla ebnĂŠ mov a inĂŠ stav do0917 507 854 e. a maliarske prĂĄc

trukcie  masĂĄĹže, sauny, vĂ­rivka RekonĹĄjacuzzi

1tr. - 3,80 â‚Ź 2tr. - 3,10â‚Ź

DOVEZIEM LetnĂĄ 42, SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves, v brĂĄne "#%

81

TRà PIA Và S BOLESTI? VYSKùŠAJTE SPA CENTRUM niel.wbl.sk   www.murarda

PERODRà ŽKA

05703&/w 0%"6(645"50)5030,6Ă?

KonverzaÄ?nĂ˝ trĂŠning Biznis trĂŠning PrĂ­prava na maturitnĂŠ skúťky

04-0049 70-0008

Pri nåkupe nad 50 Eur získať 10% ZĽAVU

04-0048

Individuálne/Skupinovo '# (*)* % !&)  & Pri nákupe nad 30 Eur získaš 5% ZĽAVU

TatranskĂ˝ proďŹ l

3 7

PRIJATEĽNù CENU. '+( $ $ spodné prádlo

70-0026

ĂˆQSJKÂ&#x;NBOJFEFUÂ&#x;BKDFMPSPĂśOF EFĹ’ÂŤSFODFVÄžPESPLPW

MVDr. Andrea MackovĂĄ

8 5

PredĂĄm

VĂ?HODNÉ PÔŽIÄŒKY

/07w4ÂŽ,30./w

04-0001

– 155 155 Â–ÂŒĂŤÂ‡Â‘Âˆ0800 ’ͤ

’‡Í¥ªªÍ‡

Je to moĹžnĂŠ ??? VĹĄetko len za 1, 50

V SPIĹ SKEJ NOVEJ VSI 6 NA Volajte bezplatne naUL. LETNĂ 53/4 (OPROTI RADNICI)

70-0027 04�0047

“’wÂ’WŒ—:•ˆ„…P˜š Â?ˆ—ˆ ÂĽÂŞÂŞĂŤÂˆÂ˜Â•

WOW

OD 5. FEBRUĂ RA NOVĂ

www.pozicka.sk

70-0005

Â?ˆ—ˆ w’—•ˆ…‘˜ˆ– Â–ÂŒĂŤÂ‡

týŞdenne do 30 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem  

04-0026

  spissko.sk

SPISSKO 

25

6


2 8

7

4 2 6 9 4 8 9 4

8 2 3

6

9 6 7

8

v prípade predaja bytu ukončiť nájomný vzťah, aké ďalšie otázky sú s predajom bytu spojené (napr. daň z prevodu bytu a pod.). Roman Vážený čitateľ, v súvislosti s Vami popisovaným prevodom bytu je vhodné a potrebné, okrem Vami spomenutej otázky týkajúcej sa ukončenia existujúceho nájomného vzťahu, poukázať aj na ďalšie právne a daňové dosahy takejto transakcie. Pokiaľ ide o existenciu nájomného vzťahu, budeme vychádzať z predpokladu, že nájomná zmluva medzi Vami ako vlastníkom a prenajímateľom a nájomcom bola uzatvorená platne a je účinná, tzn. že nájomná zmluva bola uzavretá

Dobrý deň, na základe darovacej zmluvy som nadobudol v roku 2010 od starej mamy byt, ktorý prenajímam, avšak v súčasnosti mám záujem JuDr. Peter tento byt predať. Môžem Rokaš poprosiť o radu, či môžem

7 1 2

1

Prevod nehnuteľnosti – bytu

Právnik radí

7

v písomnej forme, resp. o jej obsahu bola vyhotovená zápisnica, a teda obsahuje zákonom predpísané náležitosti ako označenie predmetu nájmu, rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich určenia. V zmysle ust. § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka Ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dopokračovanie na nasledujúcej strane

°Predám stavebný pozemok v obci Štrba 975m2 40€m2 t.c. 0905 264 181

reality/iné

8 9

°Predám LED TV 80 až 127 cm uhl.

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 3 dolu.

PÔŽIČ5K85Y5

Najnižšie podanie je stanovené na sumu: 18.700,- € Minimálne prihodenie: 200,- € Dražobná zábezpeka: 3.000,- €

04-0052

šitá na mieru

VYMÁHANIE A ODKÚPENIE POHĽADÁVOK Bez záloh, rýchlo a dôrazne!

nie schvalené na počka

Dražobná a vymáhacia kancelária, s.r.o.

0907 152 435 0908 202 663

02/446 455 89, 0904 11 11 22, 0911 44 45 09

www.VymahameDlhy.sk

www.indevel.sk

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

Wüstenrot 2 pracovné miesta garantovaný príjem 600 €

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV ČEREŠŇA vzor

JELŠA vzor

B BUK v vzor

OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU AKCIA na všetky

250 €

DUB hladký

S certifikátom NBU - iba u nás

ČEREŠŇA hladká

JELŠA hladká

BIELE vzor

0948 040 208

dvere

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

TU mohla byť Vaša reklama Kontakt:

www.ocelovedvere.sk

KOVANIE ZDARMA !!!

SN 14-13 STRANA - 02

0902 536 925

Pôžičky pre - zamestnancov - dôchodcov - živnostníkov

0905 237 218 www.proficredit.sk Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFICREDIT SLOVAKIA s.r.o.

0948 300 988

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk ooce celoved ovedveere@ re@ocel ocelloove veddvere.sk vere sk

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 Kežmarok, Tel.: 0905 468 802

0905 444 051

REFINANCOVANIE PÔŽIČIEK

PIESOK, ŠTRK, KAMENIVO DOVOZ ZDARMA

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia s.r.o., www. proficredit.sk

- ručenie nehnuteľnosťou - ručenie autom - ručenie notárskou zápisnicou

0905 464 371

snv@rychlomat.sk

DOSTUPNÉ PÔŽIČKY 0902 536 925

PÔŽIČKA

zamestnan dôchodcovia živnostníci

0918 631 291

DUB vzor

Spišská Nová Ves Zimná 61

“S nami to máte!”

PÔŽIČKíY

www.proficredit.sk

KRÁTKODOBÉ, 15 a 30 DÒOVÉ PÔŽIÈKY 0903 396 400

12-0070

DLHUJÚ VÁM?

PÔŽIČKA

Pracujem ako viazaný finančný agent pre spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

70-0010

0904 92

Bližšie informácie na t. . 0917 112 304, 0907 392 275

04�0028

-

04�0028

-

52-0128

byt . 1 nachádzajúci sa na prízemí obytného domu s. . 1 0 9 3 , or. . 3, adresa Lorencova 3, Krompachy, v celosti spoloné asti a spoloné zariadenia obytného domu s. . 1093, ktorý je postavený na pozemku parcela C KN . 968, v spoluvlastníckom podiele 6 1 2 /10 000 z celku pozemok parcela C KN . 9 6 8 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 4 0 m 2, v spoluvlastníckom podiely 6 1 2 /10 000 z celku

-

7

°Na predaj rekreačná chalupa v obci Spišská Stará Ves, za 6450 EUR. Tel.č. 0917 691 654.

stavba domácnosť

Predmetom dražby sú nehnutenosti zapísané na LV . 1905, k. ú. Krompachy:

04-0040

6

ZVEREJUJE OZNÁMENIE O DOBROVONEJ DRAŽBE, ktorá sa uskutoní da 23.04.2014 o 10.00 hod. na prvom poschodí stredného traktu budovy s. . 1371, na Duklianskej ulici . 29 v Spišskej Novej Vsi.

REALIZUJEME STROJOVÉ POTERY A OMIETKY

61-0145

pozemky/predaj

0911 916 22

70-0032

°Predáme novostavbu rodinného domu v Jamníku cena 43000 dohoda možná 0911214655 °Predám posch.RD v Spišskej Belej. Nutná na základe žiadosti vážnemu záujemcovi. Info: 0948 663 370 °Na predaj 3 izbový RD podpivničený s garážou, Podolínec, rovinatý pozemok 780m2, 55.000€, 0905520714 °Na predaj dvojpodlažný 5 izbový RD, pôvodný stav, centrum mesta SL, 300m2, 65000€, 0905520714 °predám rod. dom v Litmanovej, vhodný na súkromné a komerčné využitie. v blízkosti je putnícke miesto s peknou prírodou a lyžiarskými vlekmi. 0944287670

t na živnost. lis 6

RYCHLOMAT

5

PRÁCA

v súlade s § 11 ods. 4 zák. . 527/2002 Z. z. zákona o dobrovoných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady . 323/1992 Zb. o notároch a notárskej innosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

57-0020

4

°V Sp.Novej Vsi dám do prenájmu 1izb.byt Inf.0944351821 °v RD vo Veľkej dlhodobo ubytujem 3 serióznych záujemcov 0904 586 771

domy/predaj

h.) 7, PP (ONYX - 4. posc Nám. Sv. Egídia 42/9 ľa úradu práce 1. posch.) Odborárov 51, SNV (ved

3

°Predám 1izbový byt v OV Sídl ZÁPAD1 LEVO ČA, čiast.zrekonštruovaný.Cena dohodou. č.t.0903145603 °Predám 2-izb.byt s balkónom,tehlový,čiastočne prerobený, v Krompachoch, Hlavná ul.Cena dohodou.C.t.0908323476 °Predám 2-izbový byt v Rudňanoch. Cena dohodou,0907134767 °PREDÁM GARÁŽ ZA POTOKOM ZÁPAD 1 CENA 6500€ ct0907762175 °PREDÁM 2IZBOVÝ BYT V GELNICI S BALKÓNOM 22500 EUR TEL. 0902077937

byty/prenájom

0918 914 768 0902 221 223

do 10 min. Predschválenie 11 998 297 0911 946 470, 09

SIGMA dražobná, s.r.o. Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves

74-0096

byty/predaj

100 Eur na 30 dní - Prídeme až k Vám. - Posúdenie žiadosti okamžite. - Peniazena Váš účet.

SIGMA DRAŽOBNÁ

92-0048

°Predám malotraktor UNI MT 7 -032 s vlečkou a príslušenstvom. LM 0908 240186 °Predám nákl. prív.za os auto do 350kg cena 200€ tel. 0907486509

n

70-0002

auto-moto/predaj 1 auto-moto/iné 2

Výpomocná pôžička!

61-0001

riadková inzercia

Y PaÔkaŽždIČýKdeň

MAD-DAme, s.r.o.

občianska


V súvislosti s nadobudnutím bytu darovaním v roku 2010 si dovoľujeme upozorniť, okrem vyššie uvedeného, aj na skuhodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže točnosť, že na základe darovacej zmluvy ste nadobudol byt zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ. Na základe vyššie uvedené- bezodplatne, pričom v prípade predaja bytu tretej osobe ako ho ust. § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka je zrejmé, že zmena predávajúci dosiahnete z predaja bytu príjem. vlastníckeho práva k predmetu nájmu nie je dôvodom na pred- Podľa ust. § 9 ods. 1 zákona o dani z príjmov je od dane je osločasné ukončenie nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa, tzn. bodený príjem z predaja nehnuteľnosti až po uplynutí piatich vo Vašom prípade prevodom bytu nájomný vzťah automaticky rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodnezaniká a prenajímateľ, či už Vy ako pôvodný alebo kupujúci ného majetku, ak bol do obchodného majetku zaradený. ako nastupujúci prenajímateľ, z dôvodu zmeny vlastníckeho Vzhľadom na skutočnosť, že ste byt nadobudol v roku 2010, v prípade prevodu bytu do piatich rokov odo dňa jeho napráva nemá právo na ukončenie nájomnej zmluvy.

Právnik radí

pokračovanie

dobudnutia tak, ako plánujete, bude príjem z prevodu bytu podliehať dani z príjmu. V danom prípade by v prípade prevodu bytu bola predmetom dane z príjmu celá kúpna cena bytu znížená o nadobúdaciu cenu (vo Vašom prípade -0,- €, keďže ste byt nadobudol na základe darovania bezodplatne) a o prípadné náklady súvisiace s technickým zhodnotením veci. Okrem uvedenej dane z príjmu prevod bytu, resp. príjem z takéhoto prevodu v posudzovanom prípade v súčasnosti nepodlieha žiadnej dani z prevodu nehnuteľnosti, príp. inej dani. JUDr. Peter Rokaš Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

Vtip: - Pán učiteľ, prečo som dostal päťku? - Lebo horšia známka neexistuje.

Turgenev: „Kto sa usiluje dosiahnuť veľké diela, nesmie myslieť na seba.“

3

občianska

riadková inzercia po 10eur mes. A Notebooky Hp rôzne modely aj na splátky vhodné na hry,do školy aj na prácu ako darček Usb kľúč po 10€,mes.dovoz domov 0903752333

záhrada a zverinec 10 °Predám samičky králikov na chov 0905623565 °ZOBERIEM DO PRENÁJMU ZÁHRADKU V SNV,NAJLEPŠIE NA ZÁPADE,0903953632

hobby a šport deťom

11 12

°Predám korčule na ľad dievčenské 33-36 ako nové za 10eur,chlapčenské nové-nože vymeniteľné za kolieska za 14eur. 0911 668083 °PREDÁM ŠATY NA 1.sv. PRIJÍMANIE NA VYŠŠIU POSTAVU S KRUHOVOU SPODNICOU AKO NOVÉ RAZ OBLEČENÉ,VEĽMI PEKNÉ A KVALITNÉ-SLOVENSKÝ VÝROBOK ZA 80 EUR.0911 .668 083

04-0007

rôzne/predaj

Pozývame Vás do novootvorenej predajne

Firma ANDRITZ Slovakia s.r.o.

TEXTILNÁ GALANTÉRIA EVKA

pobočka Radlinského19, 052 01 Spišská Nová Ves

Sídlo firmy: Za kaštieľom 1375/5, 053 11 Smižany Majiteľka: Eva Ondrová KONTAKT: 0903 825 923

Náplň práce

Pozývame Vás do novootvorenej predajne

TEXTILNÁ GALANTÉRIA EVKA Sídlo firmy: Za kaštieľom 1375/5, 053 11 Smižany Majiteľka: Eva Ondrová KONTAKT: 0903 825 923

Požiadavky na kandidáta

� Zostavovanie dielcov a ich spájanie krátkymi zvarmi (stehovanie) � Vyučený v strojárskom odbore � Zváranie veľkorozmerných komponentov (do 12 t) � Znalosť čítania výkresovej dokumentácie � Zváranie pod ochrannou atmosférou, elektródou materiál � zváračský preukaz s platným certifikátom tr. 11 a 17 (oceľ, nerez) � Platný žeriavnický a viazačský preukaz výhodou � Veľkosť zvarov 3 -20 mm � Prax v danej oblasti nutná � Rovnanie plameňom Druh pracovného pomeru – hlavný � Ponúkaný plat – dohodou � Miesto výkonu práce – Spišská Nová Ves � Termín nástupu – dohodou

75-38 04-0043

Náplň práce

� Zostavovanie dielcov a ich spájanie krátkymi zvarmi (stehovanie) � Zváranie veľkorozmerných komponentov (do 12 t) � Zváranie pod ochrannou atmosférou, elektródou materiál tr. 11 a 17 (oceľ, nerez) � Zváranie wolframovou elektródou - TIG � Veľkosť zvarov 3 -20 mm � Rovnanie plameňom

Chcete si podať inzerát?

Požiadavky na kandidáta

� Vyučený v strojárskom odbore � Znalosť čítania výkresovej dokumentácie � zváračský preukaz s platným certifikátom MIG (č. 135) a TIG (č. 141) � Platný žeriavnický a viazačský preukaz výhodou � Prax v danej oblasti nutná

Druh pracovného pomeru – hlavný � Ponúkaný plat – dohodou � Miesto výkonu práce – Spišská Nová Ves � Termín nástupu – dohodou

SN 14-13 STRANA - 03

04-0034

Bližšie informácie o voľných pracovných miestach nájdete na www.andritz.sk, prípadne na tel. čísle: 053/290 90 53 V prípade, že máte záujem zašlite Váš štruktúrovaný profesijný životopis a písomný súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na adresu: ANDRITZ Slovakia s.r.o., pobočka Radlinského 19, 052 01 Spišská N. Ves alebo e-mailom na: eva.novotna@andritz.com Odpovedat budeme len vhodným uchádzacom, ktorí splnajú požiadavky na danú pozíciu a budú zaradení do užšieho výberu. Vybraní uchádzaci sa zúcastnia osobných pohovorov so zástupcami našej spolocnosti. Uchádzacov, ktorí splnajú uvedené podmienky, prosíme, aby štruktúrovaný životopis zaslali na e-mailovú adresu alebo na adresu spolocnosti. K žiadosti o zamestnanie pripojte súhlas s uchovaním Vašich osobných údajov.

14 15 16

°Hľadám symp.priateľku od 50 do 60 rokov. Tel. 0944676801

ZVÁRAČ TIG

04-0038

Otváracia doba: PONDELOK 13.00 - 17.00 hod. UTOROK 9.00 - 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod. STREDA 9.00 - 12.00 hod. ŠTVRTOK 9.00 - 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod. PIATOK 13.30 - 17.00 hod. SOBOTA 8.30-11.30

rôzne/iné hľadám prácu zoznamka

ZVÁRAČ CO2 04-0043

Otváracia doba: PONDELOK 13.00 - 17.00 hod. UTOROK 9.00 - 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod. STREDA 9.00 - 12.00 hod. ŠTVRTOK 9.00 - 12.00 hod. 14.00 – 17.00 hod. PIATOK 13.30 - 17.00 hod. SOBOTA 8.30-11.30

ponúka voľné pracovné pozície:

13

°Predám garáž, záhradku Tarca, stavebný pozemok Smižany, 3 sur﬌, bicykel O91O46729O ° Predám svadobné lodičky úplne nové-veľkosť 38,cena 30eur, 0904 521 908 °Kupim starsi traktor aj v horsom stave 0908363020 °PREDÁM LISTOVÚ KOSAČKU ZT152NA MALOTRAKTOR TK JE VHODNÁ AJ NA VEĽKÝ TRAKTOR 0911068143 °Predám NOVÚ kuch. VÁHU Silva13kg váživosť, Eur12, kk 0940 341 972

Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare: RPmedzeraSNmedzeraČísloRubriky medzeraTextInzerátu Príklad: RP SN 12 Predám kočík, 0987 654 321. Spätnou sms vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám vyúčtuje váš mobilný operátor. Cena je 0,60 eur s DPH za každých začatých 30 znakov textu vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme. Tip 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať. Tip 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, SN zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane vľavo dolu. Chcete si podať inzerát? Službu PlatbaMobilom.sk technicky Návod nájdete strane 3 dolu. zabezpečuje ELET,na s.r.o.


6 5

2

4 5 7 9 8 6 5 2 7 5 9 3 9 3 8 6 4 3 7 8 6

Gazdinka radí

V sobotu nás čaká príjemné počasie, ako stvorené na umývanie okien. Viem, že túto aktivitu neradíme medzi obľúbené domáce práce, no s dobrými typmi nám to pôjde ľahšie. Okná začíname čistiť z vnútornej strany a od okenných rámov. Najskôr ich umyjeme čistou vodou. Odstránime tak hrubú nečistotu a odokryjeme tzv.“ špinu zažratú“. Tej musíme venovať väčšiu energiu. Na medzery a tesnenia je ideálne použiť malé kefky, aj zubné. K čisteniu rámov použite dobre vyžmýkanú handričku z mikrovlákna namočenú v čistej vode, alebo v prípravku na od-

Martin Manuch

Mnohokrát je jednoduchšie mávnuť rukou, nezaujímať sa. Často vystupujeme ako ľudia, ktorí sú obeťami okolností, namiesto toho, aby sme sme boli tými, ktorí ovplyvňujú svoje okolie. Kresťan, ktorý neovplyvňuje svoje okolie, je takmer ako keby nebol. Je prázdny a márny, podobne ako viera bez skutkov. My ako kresťania máme byť kvasom a soľou, ktorá pridáva chuť a ovplyvňuje všetko v tomto svete. Sme povolaní meniť atmosféru a prostredie na miestach, kam nás povolal Otec. Boh chce, aby sme prekvasili tento svet. Ako jednotlivci to nedokážeme, potrebujeme sa v tomto úsili spojiť. Verím, že práve naša generácia je povolaná priniesť zmenu do tejto krajiny. V tomto čase sa v našej krajine rozhoduje o tom, kto bude jej hlavou a kto ju bude reprezentovať najbližších päť rokov. Pápež František vo svojej apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium hovorí, že ako kresťania sa máme angažovať v politike a tým ovplyvňovať svoje okolie. Pápež tiež hovorí: „Nikto z nás nemôže povedať: ‚Ale ja s tým nemám nič do činenia, oni vládnu...‘ Nie, nie, ja som zodpovedný za ich vládu a musím robiť, čo sa len dá, aby oni vládli dobre. Musím mať účasť na politike najlepšie ako môžem, hovorí sociálna náuka Cirkvi. Je to jedna z najvyšších foriem činorodej lásky, pretože to znamená slúžiť spoločnému dobru. Nemôžem si umývať ruky. Všetci musíme niečím prispieť!“ Ak je Boží Duch v nás, nemôžeme ostať nečinní. Láska je činorodá a Duch Svätý spôsobuje, že sa v nás táto láska rozmnožuje. Duch Svätý podnecuje zmenu, tvorí nové veci a pre tých, ktorí ho nesú, je prirodzené, že ho svojimi skutkami a rozhodnutiami uvoľňujú. Niesť zodpovednosť je znakom zrelého kresťana. Zodpovedný správca rozmnožuje a zveľaďuje, čo mu bolo zverené. Tým, ktorí sú verní nad málom, bude zverené veľa. Každému z nás bol zverený jeden hlas, pre niekoho málo, ale pre mňa dosť na to, aby som s ním niečo urobil. Nie je mi to jedno.

mastňovanie. Na drevené a ani plastové rámy nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky prímesou piesku alebo rozpúšťadiel. Pri umývaní rámov nezabudnite na kľučku, jej okolie a parapetu. Sklá okien môžeme umývať s prípravkami s obsahom alkoholu. Nepoužívajte prípravky, s ktorými umývame riad. Tieto na skle nechávajú povlak. Ak tieto prípravky použijete, musíte sklo ešte raz umyť čistou vodou. Ideálne je použiť vodu s pridaním octu a čistého liehu. Prípravky, ktoré obsahujú alkohol dodávajú sklu vysoký lesk. Prípravky s obsahom čpavku super odstránia nečistoty. Vyžmýkanou handričkou z mikrovlákna, krúživými pohybmi nanesieme čistiaci prostriedok na sklo.

Nezabudnite na kúty. Tam sa najviac usadzuje prach a špina. Potom so stierkou, horizontálnym pohybom (z hora na dol) zotierame vodu. Tú z dola hneď zachytávame do druhej suchej handry. Na doleštenie okien je super použiť jelenicu, handričku z mikrovlákna ale aj dámske silónové pančuchy. Staré dobré noviny (ani naše) na leštenie už nepoužívajte. Zbytočne okná zašpiníte tlačiarenskou farbou. A ešte dôležité upozornenie! Umývanie okien si načasujte tak, aby ne neho nesvietilo priame slnko. Voda, aj čistiace prípravky rýchlo schnú a tým sa zbytočne sa vytvárajú nové čmuhy a predlžuje čas čistenia. gazdinka Evka

Asociácia realitných kancelárií Slovenska

duchovné okienko Nie je mi to jedno

Umývame okná!

asociácia realitných kancelárií Slovenska

www.realitnaasociacia.sk, arksslovensko@gmail.com TRENDY REALITY INFORMÁCIE ČLÁNKY KOMENTÁRE

Nečakajte na tú správnu chvíľu.... tá je práve teraz

03/2014

OSVETA

REGIONÁLNI ČLENOVIA ASOCIÁCIE Mgr. Martin Dlugolinský

Ing. Stanislav Čurilla

Ing. Andrea Rerková

Mária Ficeková

Keď sa človek rozhodne predať svoju nehnuteľnosť, vedú ho k tomu rôzne životné situácie. Najčastejšie je to rozrastajúca sa rodina, zmena zamestnania, čoraz častejšie aj finančné problémy, alebo má nehnuteľnosť, ktorú nevyužíva, prípadne ju zdedil. V takejto chvíli začne zvažovať, kedy začať predávať, či je tá správna chvíľa alebo treba ešte počkať. Čo Vám môžem poradiť je, NEČAKAJTE a začnite konať, správna chvíľa je tu a práve teraz. Sme v období, kedy začína ožívať realitný trh, preto netreba dlho váhať, ale začať s prípravou na predaj. Teraz je ten správny čas, kedy umiestniť nehnuteľnosť na trh. Máme pred sebou tri mesiace aktívneho

predaja, potom bude nasledovať pokles počas letných mesiacov, v období dovoleniek, kedy málokto premýšľa nad kúpou nehnuteľnosti. Ešte pred samotným začiatkom predaja zvážte, či ste na to dostatočne pripravený, nie je to totiž jednoduchá cesta, na ktorú chcete vykročiť. Povedzme si na rovinu, koľko krát za život človek predáva nehnuteľnosť? V drvivej väčšine len raz, pričom je to spravidla jeho najväčšia transakcia v živote a zároveň najväčšia suma peňazí, ktoré v živote uvidí po kope. Preto neriskujte a dôkladne sa pripravte. Treba tento čas využiť efektívne a nepremárniť ho čakaním na vhodnú príležitosť. Ak si nie ste istý postupom pri predaji, nie ste pripravený na možné riziká, zvážte oslovenie realitnej kancelárie a vyberte si skúseného makléra, ktorý Vás prevedie celým predajom prehľadne a bezpečne až do úspešného konca. Neváhajte, nájdite si Vášho makléra a začnite s predajom nehnuteľnosti. Veď z vlastných skúsenosti viete, že ak sa Vám pokazí auto, tak ho odnesiete do servisu a nezačnete študovať návod na jeho opravu. Zverte svoju nehnuteľnosť do rúk odborníka. Nesnažte sa stať maklérom zo dňa na deň, radšej venujte svoj čas výberu dobrého makléra, ktorý Vám s predajom pomôže a vyjedná najlepšie podmienky predaja. Ak ste sa rozhodli začať s predajom

Vašej nehnuteľnosti a trúfate si to zvládnuť celkom sami, dám Vám pár príkladov čo Vás čaká a pravdepodobne neminie pri predaji. Určite budete potrebovať kúpnu zmluvu, ako sprievodný dokument na kataster aj návrh na vklad a potvrdenie od správcu nehnuteľnosti, v prípade predaja bytu. Ak bude kupujúci financovať kúpu prostredníctvom úveru, určite budete podpisovať záložné zmluvy, kde zakladáte svoju nehnuteľnosť v prospech banky, pričom ešte nemáte svoje peniaze. Nezabudnite overiť podpisy na kúpnych zmluvách a pri odovzdaní nehnuteľnosti si s kupujúcim spíšte stavy jednotlivých meračov energií a dokument oboma stranami podpíšte. Takto budete mať istotu, že Vás neprekvapí vyúčtovanie od dodávateľa a nebudete musieť uhrádzať nedoplatok, ktorý nie je Váš. Ak všetko pôjde hladko,

zvládnete to aj sami. Z mojej praxe však vyplýva, že takýchto prípadov je bohužiaľ málo. Pri každom kroku počas predaja nehnuteľnosti môže vzniknúť nejaká komplikácia, ktorú je potrebné obratom vyriešiť a v mnohých prípadoch aj konzultovať s právnikom. Často platí Murphyho zákon: Čo sa môže

pokaziť, to sa aj pokazí (hlavne vtedy, keď to najmenej čakáte). Treba byť nato dobre pripravený. Dôkladne zvážte, či ste! Moje odporúčanie znie: pracujte s jedným a jediným maklérom. Na začiatku si stanovte podmienky spolupráce a zahrňte ich do exkluzívnej zmluvy. Dobrý maklér

a exkluzívna zmluva vo Vašich rukách je pre Vás tá najlepšia cesta, na konci ktorej bude úspešný predaj Vašej nehnuteľnosti v najlepšej cene. Verím, že Vám tento článok pomôže k úspešnému predaju Vašej nehnuteľnosti.

0903 600 670

0903 600 670

0903 600 670

0907 478 696

Maklér: Ing. Stanislav Čurilla

Časť RD s 2 garážami a pozem. kom, po prestavbe vhod. aj na bývanie. Výborná poloha v centre mesta, SNV, cena 85.000 € Maklér: Ing. Stanislav Čurilla

Rodinný dom, Krompachy, ulica SNP, dvojgeneračný dom s veľkou záhradou, cena 60.000 € Maklér: Milan Hanušovský

0918 125 835

0948 029 185

0907 392 275

0918 805 625

0918 805 625

0907 392 275

DOM na "Kozinci", 5-izbový, 2-poschodový, zobytnené podkrovie, garáž, záhrada, Sp.Nová Ves, cena: 105.000 € Maklér: Beáta Kohiarová

Rozostavanú stavbu RD, 140 m2, v obci Spišský Hrhov, v časti vytvorenej na výstavbu nových domov, cena: 75.000 € Maklér: Anna Zekuciová

Rodinný dom v Nálepkove, jednopodlažný s čiastočným podpivničením, celková výmera 110 m2, cena: 12.500 € Maklér: Ing. Andrea Rerková

4 izb. rodinný dom + 4 izb. rodinný dom s atraktívnym a slnečným pozemkom v časti Telep, SNV, cena: 125.000 € Maklér: Bc. Tomáš Dorocák

Novostavba rodinného domu, 2 samostatné obytné jednotky pozemok 912 m2, v obci Spiš. Tomášovce, cena: 210.000 € Maklér: Bc. Tomáš Dorocák

Rodinný dom v obci Spišské Tomášovce, dvojpodlažná novostavba pozostavajúca zo 4 izieb, cena: 133.000 € Maklér: Ing. Andrea Rerková

0905 841 430

0905 422 729

0948 975 765

0949 261 040

0949 261 040

0905 775 621

Chata, vlast. pozemok 583m2 Slovenský Raj, Košiarny briežok, uzavretá oblasť, 4 izby, Smižany, cena: 42.000 € Maklér: Martin Šumanský

Nízkoenergetický úsporný rodinný dom - novostavba, 85 m2, plocha parcely 650m2 okres Prešov, cena: 109.000 € Maklér: Martin Dlugolinský

3-izbový byt s balkónom po čiastočnej rekonštrukcií na Lorencovej ul. v Krompachoch 64 m2, 1. p., cena: 27.500 € Maklér: Daniel Fotta

Pozemok vhodný na výstavbu rodinného domu v Spišských Vlachoch o rozlohe 760 m2, slnečný, cena: 11.000 € Maklér: Ing. Peter Tatarko

Rodinný dom s pozemkom o rozlohe 1274 m2 v obci Chrasť nad Hornádom, 3 izb., 13 km od SNV, cena 34.500 € Maklér: Ing. Peter Tatarko

Dvojpodlažný rodinný dom v Bystranoch, okr.Sp.Nová Ves, dom má 2 samostané vchody, dvojgeneračný, cena 58.000 € Maklér: Eva Plačková

Ing. Peter Tatarko realitný maklér Savona reality mobil: +421 949 261 040 ptatarko@savonareality.sk

Rozostavaný rodinný dom pred dokončením, Smižany, Jabloňová ulica, cena: 125.000 € Maklér: Ing. Stanislav Čurilla

Mobil: +421 905 422 729 martin.dlugolinsky@re-max.sk www.re-max.sk/benard

Mobil: +421 907 392 275 rerkova@sigmareality.sk www.sigmareality.sk

Areál stavebnej firmy v Levoči, cena: 350.000 €

Mobil: +421 905 252 035 reality@spisreal.sk www.spisreal.sk

Mobil: +421 918 566 813 info@savonareality.sk www.savonareality.sk

Ing. Peter Tatarko

Martin Manuch

www.viasalus.sk www.euproperty.sk www.realitytatry.sk www.atomia.sk www.agentreal.sk www.cassoviarealitas.sk www.matusnorko.sk www.1presovske.sk www.esporia.sk www.kingreal.sk www.diamondreality.sk www.leonides.sk www.krajreal.sk

Agentreal

s.r.o.

SN 14-13 STRANA - 04


radí certifikovaná Dula Kto je Dula

oporou. Vzťah dula a matka je založený na dôvere a porozumení, jemnej ženskej intuícii, viere v silu porodiť dieťa čo najprirodzenejDula je starogrécky názov, ktorý šie. V prítomnosti duly sa rodiaca mamička dokáže lepšie uvoľniť označuje špeciálne vyškolenú a nasleduje svoje telo. Dula povzbudzuje ženu, vytvára prostredie ženu poskytujúcu starostlivosť bezpečia, rozpúšťa strachy, posilňuje sebadôveru mamičky.Dula ženám počas tehotenstva, pô- poskytuje emocionálnu podporu a informácie o tehotenstve, pôrodu, šestonedelia a dojčenia. rode a šestonedelí. Kvalifikovaná dula má znalosti z medicíny a Dula je vyškolená žena, ktorá psychológie. Registrované duly sú viazané etickým kódexom. sprevádza budúcu mamičku Dula sa snaží poskytnúť rodičke nepretržitú fyzickú a psychickú počas tehotenstva a pôrodu, oporu. Ak je prítomný pri pôrode aj partner, jej starostlivosť sa je jej psychickou a fyzickou sčasti zameria aj na neho. Tesne po pôrode môže rodičke pomôcť s

dojčením a starostlivosťou o dieťa. Dula neposkytuje zdravotnícke služby, ani v žiadnom prípade nevstupuje do kompetencií zdravotníckeho personálu. Ak sa stane, že zdravotnícky personál má plné ruky práce s matkou alebo novorodencom, môže dula svojou prítomnosťou a upokojujúcimi slovami dodať rodičke aj jej partnerovi pocit bezpečia. Ak ide o viacrodičku a partner ostáva doma s deťmi, dula doprevádza rodičku pri pôrode. Dula môže poradiť ako sa uvolniť, pomôcť pri komunikácii. Pomáha vytvoriť atmosféru, pri ktorej by sa žena cítila bezpečne a mohla sa plne sústrediť na pôrod. Na všetky otázky rada odpovie certifikovaná Dula Ľudka mail. kontakt: lichtneckerova@gmail.com

Vtip: Učiteľ sa pýta: - Keby pred somára postavili jedno vedro s vodou a druhé s alkoholom, z ktorého by sa napil? - Z toho, v ktorom je voda! - Správne, a prečo? - Pretože je somár! François de La Rochefoucauld: „Sebadôvera je prameňom dôvery k ostatným.“

5

na rovinu

s Erikou Horňákovou

HYDINA KUBUS prijíma objednávky:

HYDINA KUBUS VEĽKÝ SLAVKOV

• kurčatá brojlere jednodňové • morky 7-tyždňové • kurčatá brojlere okolo 1kg • husi, kačky, husokačky • nosnice 6 až 16 -tyždňové

Objednávky na tel. číslach: 052/776 73 60, 052/776 73 59 Pondelok - Piatok : 8.00 do 15.00 hod.

TU

MOHLA BYŤ

VAŠA REKLAMA Pre bližšie info volajte: 0905 719 139

04-0031

°Predám prerobený 1 izb. byt na Tarči Kontakt: 0902 116 200 °Predám zrekonštuovaný Dom v Levoči Cena: 72 000eur.Kontakt: 0902 116 200 °Predám peknú záhradku s drevenou chatkou na Tarči Kontakt: 0902 116 200 °Ponúkame na predaj slnečný 1-izb. byt na sídl. Tarča v SNV. Cena: 22 500 EUR. Kontakt: 0907/321 311 °Predám 2-izb. byt s 2 balkónmi v centre mesta SNV. Cena: 35 200EUR. Kontakt: 0907/321 311 °Ponúkame na predaj 3-izb. byt s 2 balkónmi na sídl. Tarča v SNV po celkovej rekonštrukcii. Cena: dohodou Kontakt: 0907/321 311 °Ponúkame na predaj 3-izb. byt v centre mesta SNV, Levočská ul. Cena: 50 000EUR Kontakt: 0907/798 171

70-0040

0905 444 051

STAVEBNÉ PRÁCE

www.rekonstrukcie.eu 0917 562 510

� peračníky � zošity

0907 249 516

� maľovanky � pohľadnice � kancelársky papier � zatepľovanie rodinných domov

� tlačivá

� kompletné stavebné práce

� darčekové tašky

za najnižšie ceny

20 ROČNÉ SKÚSENOSTI

SN 14-13 STRANA - 05

04-0010

� kopírovanie

04-0033

e-mail: kedzuchova.sanon@gmail.com

� realizácia striech

� kalkulačky

70-0023

Letná 42, Spišská Nová Ves, v bráne (reštaurácia Zbrojnoš)

70-0025

prestavby bytového jadra, rekonštrukcie bytov a domov, montáž sadrokartónu a plávajúcich podláh.

Spomeniete si, akú najväčšiu vylomeninu ste svojim rodičom ako dieťa vyrobili? Pamätám si, že som raz ušla (smiech). A kam? Odišla som s jednou našou príbuznou a nikomu som nič nepovedala. Pamätáte si, aký trest ste za svoj „útek“ dostali? Keď sa všetko vysvetlilo, tvárila som sa ako neviniatko, takže trest som nedostala. Ale mamina mi to neskôr „vytmavila“. Chceli ste byť už ako dieťa spisovateľkou, alebo ste túžili aj po inom povolaní? Nechcela som byť spisovateľkou, ako malá som túžila stať sa vojačkou. Zrejme ma fascinovali uniformy. Nakoniec sa to však podarilo iba môjmu bratovi, ktorý je vojakom z povolania. Ak by ste si mohli vybrať, ktorou osobnosťou by ste sa aspoň na chvíľu mohli stať, kto by to bol a prečo? So svojím životom som spokojná, z histórie by som si asi nevybrala nikoho. Ale určite by bolo zaujímavé byť v koži Joanne Rowlingovej - úspešnej spisovateľky, autorky kníh o Harrym Potterovi. Koho považujete za najdôležitejšieho človeka vo svojom živote? Jednoznačne svojich rodičov, dali mi život a tomu sa nevyrovná žiadne priateľstvo, či iné vzťahy. Máte životné krédo, motto, ktorým sa riadite? Asi sa snažím vždy riadiť intuíciou. Ženská intuícia ma zatiaľ nikdy nesklamala. Zažili ste situáciu, kedy ste si povedali: Keby som radšej bola mužom... Zatiaľ nie, ale možno, keď raz budem rodiť, tak si to poviem... Dokázali by ste mužovi odpustiť neveru? Odpustiť áno, zabudnúť nie. Ublížili ste niekedy svojim klamstvom inému človeku? Asi ako každý som vo svojom živote občas zaklamala, ale nikdy nie tak, aby to niekomu ublížilo. Čo považujete za svoj doteraz najväčší životný úspech? Niekto by povedal, že napísanie knihy. Ale pre mňa je asi najväčším úspechom, že žijem svoj život tak, ako som si ho vysnila. Zora Kováčová, regionPRESS Foto: archív


6

2

3 9 1 8 2

3 8 7

9 1 2 5 6 8 1 5

9 7 3 8 7 5

9

Pánu učiteľovi Paradox- to je ako tá zubná pasta v reklame. Kto bol upálený v Kostnici r. 1415? Ján Hossa. Kde sa píše i? V pluráli singuláru. R patrí medzi mäkké spoluhlásky. Najvyšší predstaviteľ dediny Prezident. Koruna na erbe symbolizuje predsedu. Králi boli v staroveku opkropení SBS pružinou. Žiak napísal na tabuľu slovo uniforiem takto: - unyforiem.

Aký vzor má slovo záprah? Vzor pekný. Čo je zikkurat? Zikkurat je keramika. Kto zaviedol najstarší známy zákonník? Chumurapi. Čo robili panovníci v Egypte? Nič. Čo je sarkofág? Papier. Čím sa živí osa útočná? Osa útočná sa živí útočením. Učiteľ: „Vidím vás!“ Žiak: „Aj ja vás.“ Čo môžeme zistiť pozorovaním? Vôňu zápachu, farba a vzhľad.

Mám rada Tutanchameleóna. Zúfalé zvolanie žiačky, ktorá nerozumie učivu: „Pani učiteľka, ale však tam je sakra plus!“ Ryby znášajú vajíčka cez ústa. Kde sa stretávajú osvietenci? Na Eifellovej veži. „Angela Merkelová? To je tá čo hrá v kostiach?“ Litosferické dosky sa pohybujú pomocou vetra. Slovesá sa skloňujú. Štípe to, hryzie to a zuby to nemá. „Moja bab-

príbehy pre dušu

Bruno Ferrero

DIABLOV BAZÁR Diabol raz usporiadal bazár, na ktorom sa vystavovali a predávali jeho zbrane a najvynaliezavejšie nástroje určené na pokúšanie ľudí. Jeho sluhovia celé dni zariaďovali stánky, zapájali svetlá a lampy, rozprestierali koberce a čo najlákavejšie aranžovali diablove vynálezy. Boli tam mechanizmy a zariadenia pre všetky kategórie hriechov. Najmä pre sedem hlavných: luxusné súpravy na vzbudenie pýchy, lakomstva, maškrtnosti, hnevu, chlipnosti, závisti, ľahostajnosti. A spolu s nimi hory lesklých katalógov, videá, cédečká. A, samozrejme, všetky boli diabolsky vzrušujúce. Cenovky boli na viditeľných miestach, spolu so zľavou, ako to býva zvykom na každom bazári. No vo veľkom nádhernom stánku bola tajomná vitrínka. Bol v nej malý pozlátený kľúčik. Bol to jediný predmet, pri ktorom stála namiesto cenovky tabuľka s nápisom: „Nepredajné.“ Jeden z návštevníkov začal mávať zlatou platobnou kartou a chcel sa za každú cenu dozvedieť, na čo ten kľúčik slúži. Bol ochotný zaplatiť zaň akúkoľvek sumu. Personál, ktorý čelil jeho tvrdošijnému naliehaniu, zavolal šéfa. Po chvíli čakania sa dostavil Satan, sprevádzaný nezameniteľným pachom síry. So svojimi jemnými a falošne milými spôsobmi povedal viditeľne zvedavému zákazníkovi, že tento kľúč mu je obzvlášť drahý. Že je bezcenný, ale záleží mu na ňom preto, lebo mu umožňuje vstúpiť do duše kohokoľvek, či už laika, kňaza, duchovného, hoci aj biskupa alebo kardinála. Nech by boli jeho viera, stupeň svätosti, jeho vek akékoľvek, tento zázračný kľúč vždy fungoval. Zákazník veľmi naliehal a napokon Satan, napriek svojej prefíkanosti, neudržal tajomstvo a potichu priznal: „Tento kľúč sa volá malomyseľnosť.“

Kto je malomyseľný, umŕtvuje, nenávidí sám seba a ostatných, lebo kto je ranený, zraňuje. Malomyseľnosť je protikladom viery. „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ (Rim 8, 31) Príbehy pre potešenie duše nájdete v kníhkupectve www.donbosco.sk

SN 14-13 STRANA - 06

ka.“ (mráz) Vymenuj vývojové stupne človeka: Homo sapiens sapiens, homo sapiens, homo, homo, homo. Čo je to manufaktúra? Je firma, kde robia všetci rovnakú robotu. Abeceda skakaním. Čo je to homo habilis? Človek nenormálny. Koľko slov obsahuje jednoslovné pomenovanie? DVE Uveď príklad pravekého nástroja. Prsný klin.


Predstavujeme:

Kniha: Povolanie Publikácia je venovaná všetkým ľuďom, nielen mladým, ktorí hľadajú svoju vlastnú cestu a povolanie. Každý nemôže byť prorokom, úspešným športovcom, spisovateľom, vedcom alebo podnikateľom. Každý však môže prežiť pekný život, ktorým obohatí tento svet. Nejde o mo-

tivačnú knihu zaručených návodov na šťastie, ani manuál o tom, ako má človek podnikať a zbohatnúť. Neobsahuje ani rady, pretože autor je presvedčený, že každý si odpovede na svoje otázky musí nájsť sám. Čitateľom ponúka krátke texty na zamyslenie a otázky, ktoré im môžu pomôcť pri hľadaní vlastnej cesty a objavovaní svojho povolania. „Verím, že svet bude lepší - pre ľudí aj Zem, ktorú človek dostal do daru, aby ju zveľaďoval. Verím, že v tomto svete bude menej nenávisti a viac lásky, menej klamstva a viac pravdy, menej korupcie a viac dôvery a spravodlivosti. Nie je jednoduché objaviť svoje povolanie. Toto je kniha pre všetkých ľudí, pretože som presvedčený, že

každý človek je podnikateľ so životom a talentom, ktoré dostal od Boha. Je to kniha o hľadaní povolania, v ktorom môžeme nájsť viac ako iba peniaze - slobodu, šťastie a pokoj.“ Ján Košturiak

Vtip: Na hodine zemepisu je 20 blondínok a učiteľ. Učiteľ vyzve jednu z nich: - Nikol, ukážte mi na mape Ameriku. Nikol ide k mape a ukáže Ameriku. Učiteľ hovorí: Výborne! Ďalšia otázka, kto objavil Ameriku? 19 blondínok zborovo odvetí: - Nikol!

Jeden z najúžasnejších darov, ktoré sme v našom živote dostali, je schopnosť tvoriť. Spôsob, ako myslíme, aké emócie prežívame, vplýva aj na náš život. Pokiaľ si vieme predstaviť život vo vzájomnosti, tak taký život aj môžeme žiť. Táto kniha je ďalším dôkazom toho, že svet, ktorý je založený na vzájomnej spolupráci a láske, nie je utópia. Čítanie tejto knihy bolo pre mňa pohladením duše. Ďakujem, Janko. Zoltán Demján

Stobaeus: „Sila pravdy ľahko predstihne každú ľudskú predstavu.“

myslím si

Přijmeme do Postřižína

Operátory skladuPICKERY,

HĽADÁME

Praxe podmínkou. Možnost ubytování, náborový příspěvek 200Kč, plat 70 – 90 Kč/hod.

0907 941 118 053 /4424484 Spišská Nová Ves

Jarný pobyt vo Vysokých Tatrách Teraz len za

69%

176 €

54,90€

1-izbový apartmán pre 2 osoby na 2 noci v luxusnom rezorte Tatragolf Mountain**** - 25% zľava do AquaCity Poprad - 20% zľava do masážneho salóna v rezorte - 20% zľava na vstup do VIP wellnessu

Pobyt v Ždiarskej doline Teraz len za

46%

110€

59 €

Pobyt pre 1 osobu na 2 noci v hoteli Magura + 2x polpenzia + 2x vstup do welnessromms + 1x masážne kreslo - 8 min + 30% zľava na klasickú masáž

www.megazlava.sk Čo je MegaZľava.sk? Webová služba alebo zľavový portál, kde si môžete kúpiť každý deň nový tovar alebo služby za výhodné ceny. Zaujala Vás zľava? Chcete na MegaZľava.sk nakúpiť a neviete, ako na to? Volajte na infolinku 0917 78 78 78 (PO – PIA OD 9.00 do 17.00 HOD.) a poradíme Vám, ako nakupovať.

Fľaša s filtračným uhlíkom na pôvodná ce

13,60 €

-49% Objavte výhody originálnej filtračnej fľaše Only H2O s aktívnym filtračným uhlíkom. - zdravšia, ako voda z vodovodu Výška: 21,5 cm; Objem: 500 ml

nová cena

6,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Zalamovacie vzduchovky

Odšťavovač

na pôvodná ce

79,90 €

-40% Vzduchovky kalibru 4,5 a 5,5 - dostrel: 340 m - hmotnosť: 3,3 kg - mieridlo: systém Truglo - rukoväť: z jedného kusu dreva

nová cena

49,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Odpudzovač hmyzu a hlodavcov na pôvodná ce

na pôvodná ce

48,50 €

-70% S odšťavovačom Pro V Juicer odšťavíte všetky druhy ovocia a aj zeleniny behom pár minút. BONUS: 4 - dielna nová cena dekoratívna sada

14,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

14,90 €

-60% Zbavte sa otravného hmyzu a hlodavcov a vychutnajte si domácu pohodu s elektrickým Pest Repellerom.

nová cena

5,99 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

Elegantné hodinky

Kulma na vlasy

na pôvodná ce

na pôvodná ce

44,90 €

-52% Elegantné mechanické hodinky značky WINNER a FECHI - výber z 5-tich druhov - kvalitný japonský strojček - kožený remienok

nová cena

21,90 € Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

SN 14-13 STRANA - 07

139 €

-45% Výnimočná kulma na vlasy PerfectCurl pre krásne a dlhotrvajúce vlny. - profesionálna kvalita a dlhá životnosť.

nová cena

77 €

Tovar si môžete zakúpiť na www.megazlava.sk

70-0043

spoľahlivého pracovníka do drevovýroby.

60-0005

volejte: +420 723 936 471 www.workmarket.cz

Igor Matovič

Je rozhodnuté.

PRÁCE V ČR

7

Ak čítate tento stĺpček, tak je už zrejme rozhodnuté kto sa stal prezidentom Slovenskej republiky. Ja ho však píšem v stredu, kedy do volieb zostávajú ešte tri dni. Jasné, mal som svojho favorita a budem rád, ak vyhrá on. Na druhej strane, vopred viem, že, ak nevyhrá, budem plne rešpektovať vôľu ľudí, ktorí si zvolili za prezidenta jeho súpera. O tom je demokracia – ľudia rozhodnú a napriek svojej vôli musíme niekedy rešpektovať aj toho, ktorého radi nemáme. S čím sa ale zmieriť nedokážem, je to, že v týchto voľbách sa opäť niekto zrejme pokúsi hromadne kupovať hlasy v rómskych osadách. Zneužívať chudobu chudobných je podlé. Lenže niektorí politici to robia stále a ja sa naozaj čudujem, že to tolerujeme. Neverím, že ak by niekto naozaj chcel, nedokáže zistiť tých, ktorí takto hrubo hrajú mimo pravidiel. Zrejme to niekomu veľmi veľmi vyhovuje. Dnes sme zverejnili informáciu, že po osadách sa vo veľkom pohybujú ľudia, ktorí do nich zvyčajne hlasy chodia kupovať. Upozornili sme tak políciu, aby kupovaniu hlasov zabránila. Uvidíme. Dôkazy budú úplne jasné. V prvom kole osadníci voliť neboli. Ak teraz zrazu voliť prídu a podľa našich informácií hlasy sa kupujú vo veľkom, krásne bude vidieť, ktorý kandidát „nakúpil“. Čo ma tiež veľmi mrzí, je to, že v celej kampani zaznelo príliš málo faktov. Naďalej mám pocit, že politici vlastne ani nemajú záujem, aby ľudia rozhodovali plne informovaní. Nepostrehol som žiadnu snahu vysvetľovať ľuďom, ako je pre Slovensko nebezpečné, keď politikom dovoľujeme, aby nás neustále zadlžovali. Takú diskusiu som očakával – aby sa jeden pýtal druhého, prečo to dopustil a druhý prvého, ako by to teda robil on, aby taká situácia nenastala. Zadĺženie Slovenska len od roku 2008 vzrástlo o viac ako 120% - z 19 miliard eur na 42 miliard eur, čo patrí k európskym rekordom! Politici zvyknú tvrdiť, že nič sa nedeje. Ale deje. A nie nič, je to veľmi vážne. O tomto však kampaň nebola. Bola o rôznych osobných útokoch, ale o faktoch nie. Miesto toho, aby sme kampaň využili na to, aby ľudia mali viac informácií dôležitých pre osud Slovenska (nás, našich detí a vnúčat), dozvedeli sme sa len kopu žvástov a sprostých výmyslov. Škoda. Igor Matovič


 

tel/fax: e-mail:

OdborĂĄrov 51 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves 053 / 441 46 55 spissko@regionpress.sk

Mgr. Radoslav Gloznek

vydĂĄva: regionPRESS s.r.o.

Ĺ tudentskĂĄ 2, 917 01 Trnava IÄŒO: 36252417, reg. MKSREV3676/09

Inzercia: Zuzana RumanovĂĄ 0905 444 051 Ing. DuĹĄan GlevickĂ˝ 0905 719 139

DistribĂşcia: (30.000 domĂĄcnostĂ­/ďŹ riem)

u i. Za dobrĂş cen k vaĹĄej spokojnost

o mieste, kam naĹĄe noviny nechodia, dajte nĂĄm, prosĂ­me, vedieĹĽ. ÄŽakujeme V naĹĄej redakcii si mĂ´Ĺžete zadaĹĽ inzerciu do ÄžubovoÄžnĂŠho okresu:

BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM BB KY LI LC MT OR PB PD ZV ZH ZA BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

ZĂĄpadnĂŠ Slovensko 53.500 Bratislavsko VĂ˝chod 63.000 Bratislavsko ZĂĄpad 25.000 Dunajskostredsko 30.000 Galantsko+Ĺ aliansko 26.750 Hlohovecko+SereÄ?sko 15.000 KomĂĄrĹˆansko 30.000 Levicko 25.500 Malacko 50.000 Nitriansko 35.000 NovozĂĄmocko 21.000 Pezinsko 32.500 PieĹĄĹĽansko+NM+MY 25.000 Senecko 31.000 Senicko+Skalicko 38.000 TopoÄžÄ?iansko+PE+BN 52.000 TrenÄ?iansko+IL 45.500 Trnavsko 18.000 Zlatomoravecko StrednĂŠ Slovensko 50.000 Banskobystricko+BR 30.000 Kysucko=CA+KM 35.500 Liptovsko=LM+RK 30.000 LuÄ?enecko+VK+PT 39.250 Martinsko+TR 38.600 Oravsko=DK+NA+TS 30.000 PovaĹžsko=PB+PU 35.000 Prievidzsko 36.500 Zvolensko+DT+KA 26.500 Ĺ˝iarsko+ZC+BS 52.000 Ĺ˝ilinsko+BY VĂ˝chodnĂŠ Slovensko 27.500 Bardejovsko+SK+SP 25.000 Gemersko=RV+RS+RA 25.000 Humensko+VT+SV+ML 82.750 KoĹĄicko 22.250 KoĹĄicko okolie 12.000 Ä˝ubovniansko 30.500 Michalovsko+TV+SO 35.000 Popradsko+KK 40.000 PreĹĄovsko+SB 30.000 SpiĹĄsko+LE+GL

pomocou horolezeckej techniky

VýťkovÊ pråce

TU mohla byĹĽ VaĹĄa reklama

ŽALÚZIE S IEŤKY p r o t i h my z u

Kontakt:

0905 444 051

www.dom-ov.sk

0907 588 094 DOM-ov Slovensko, s.r.o.

rýchlo, lacno, kvalitne

0907 942 957 www.lacne-zaluzie.sk

ZabezpeÄ?enie

KupĂłn

Prosba o pomoc: V prĂ­pade, Ĺže viete

ARBORISTIKA Orezåvanie a výruby stromov

0904 185 527

rodinných domov a objektov

+ v pårnom týŞdni navyťe: Letanovce, Matejovce nad Hornådom, Markuťovce, Daniťovce + v nepårnom týŞdni navyťe: Richnava, Kluknava a Margecany

0907 571 286

eriĂŠrov, RekonĹĄtrukcie int ier, kĂşpelnĂ­, byt. jad inĂŠ va domov, komĂ­no prĂĄce. rske staveb. a malia

ZÄžava 7%

KaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ: SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves, LevoÄ?a, Gelnica, SmiĹžany, Krompachy, Harichovce, Slovinky, OdorĂ­n, JamnĂ­k, SpiĹĄskĂ˝ Ĺ tvrtok, SpiĹĄskĂŠ Podhradie, Jaklovce, FerÄ?ekovce, NovoveskĂĄ Huta, SpiĹĄskĂŠ Vlachy, SpiĹĄskĂ˝ Hrhov, Prakovce, HrabuĹĄice, IliaĹĄovce

niel.wbl.sk

www.murarda

pravidelne, kaĹždĂ˝ pondelok. Jeho odpoveÄ? bola pre mĹˆa prekvapivĂĄ. Povedal: „UĹž len to, Ĺže tĂşto sluĹžbu poskytujete pravidelne, je pre mĹˆa veÄžmi dĂ´leĹžitĂĄ informĂĄcia. Teraz vizitky nepotrebujem, ale keÄ? budem, viem na koho sa mĂĄm obrĂĄtiĹĽâ€œ Vtedy som si eĹĄte neuvedomoval, Ĺže Ăşspech a obĞúbenosĹĽ tohto malĂŠho projektu bude spoÄ?Ă­vaĹĽ prĂĄve na tejto pravidelnosti. OffsetovĂŠ vizitky sa totiĹž tlaÄ?ia skĂ´r na poĹžiadanie klienta a nĂĄm sa z jej tlaÄ?e podarilo spraviĹĽ pravidelnĂş aktivitu. Obrovskou vĂ˝hodou je aj to, Ĺže dokĂĄĹžeme vytlaÄ?iĹĽ vizitku nech ste kdekoÄžvek na Slovensku. StaÄ?Ă­, keÄ? sa skontaktujete s obchodnĂ˝m zĂĄstupcom vo vaĹĄom regiĂłne. VaĹĄe postrehy, nĂĄmety, otĂĄzky posielajte na radoradi@regionpress.sk

145x70cm_kirakat_SK.indd 1

ZimnĂĄ 53, SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves

2014.02.03. 14:20:52

EZS (elektrickĂĄ

zabezpeÄ?ovacia signalizĂĄcia)

AkciovĂ˝ balĂ­Ä?ek

MĂĄme pre VĂĄs rieĹĄenie:

Jedna tab. obsahuje 1500 mg tribulusu

24,10 â‚Ź

OMIETKY, OBKLADY A DLAĹ˝BY DLHOROÄŒNÉ SKĂšSENOSTI ZA NAJNIŽŠIE CENY

ÄŒO ZĂ?SKATE : - vlastnĂş bezpeÄ?nosĹĽ poÄ?as VaĹĄej prĂ­tomnosti (kÄžudnejĹĄĂ­ spĂĄnok)

- ochranu majetku poÄ?as VaĹĄej neprĂ­tomnosti (pohoda na pracovisku) - zariadenie, ktorĂŠ sa jednoducho obsluhuje a nepotrebuje kĂĄble - signalizĂĄciu poplachu sirĂŠnou alebo na VĂĄĹĄ mobil

- zavolajte na tel. Ä?Ă­slo 053/44 12 600

alebo - nĂĄs kontaktujte e-mailom na ezs@conpro.sk alebo - sa k nĂĄm prĂ­Ä?te osobne poradiĹĽ (pri budove bĂ˝valĂŠho Okr.sĂşdu – teraz Nitrianska Univerzita

AkciovĂ˝ balĂ­Ä?ek 2x90 tabliet Tribulus Maximus 46,20 â‚Ź

A VĂ?STAVBA DOMOV

PonĂşkame VĂĄm nĂĄvrh rieĹĄenia na mieru a bezplatnĂŠ vypracovanie cenovej ponuky. A to vĹĄetko bez potreby dodatoÄ?nĂ˝ch murĂĄrskych a maliarskych Ăşprav !

CONNECT pro, s.r.o., Gorazdova 26, 052 01 SpiĹĄskĂĄ NovĂĄ Ves

â‚Ź

ZATEPĽOVANIE

BezdrĂ´tovĂ˝ zabezpeÄ?ovacĂ­ systĂŠm

ÄŒO TREBA UROBIŤ :

32,07 â‚Ź

L-Carnitine 100.000 20,26 Liquid 500 ml+ L-Carnitine+Chrome 500ml

MĂĄte pocit, Ĺže poÄ?as VaĹĄej neprĂ­tomnosti je vĂĄĹĄ majetok ohrozenĂ˝? SĂşhlasĂ­te s nĂĄzorom, Ĺže drzosĹĽ a agresivita zlodejov sa stupĹˆuje?

70-0038

Redakcia:

rozdiel od väÄ?ĹĄiny sĂşÄ?asne tlaÄ?enĂ˝ch vizitiek nepouŞívame technolĂłgiu digitĂĄlnej tlaÄ?e. TlaÄ?Ă­me ich klasickĂ˝m hĂĄrkovĂ˝m offsetom. Jednoducho povedanĂŠ, tlaÄ?Ă­me ich tak, ako sa vyrĂĄbali v minulosti. Poctivo a kvalitne, technolĂłgiou, ktorou sa tlaÄ?ia naprĂ­klad kvalitnĂŠ prezentaÄ?nĂŠ katalĂłgy. Kopec dneĹĄnĂ˝ch vizitiek za lacnĂŠ peniaze nemĂĄ oÄ?akĂĄvanĂş kvalitu. ÄŒasto sa prehĂ˝bajĂş, presvitajĂş a farba sa na nich pri prvom dotyku s vodou, resp. pohybom prsta rozmazĂĄva. NaĹĄim cieÄžom bolo poskytnúż klientom vizitku za lacnĂŠ peniaze v offsetovej kvalite. Dnes mĂ´Ĺžeme povedaĹĽ, Ĺže voÄžba bola sprĂĄvna. Raz som sedel s klientom a rozprĂĄval mu v akej kvalite a cene tlaÄ?Ă­me vizitky a nezabudol som dodaĹĽ podstatnĂş informĂĄciu, Ĺže to robĂ­me

92-0021

NOVOMESTSKO-MYJAVSKO     

70-0036

100 mm polystyrĂŠn s leĹĄenĂ­m za

26â‚Ź/m2 0917 165 182, 0907 183 228

dosah na 1.500.000

domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

57-0065

 

PIESTANSKO 

579 200 je poÄ?et vytlaÄ?enĂ˝ch vizitiek pre naĹĄich klientov. MalĂĄ doplnkovĂĄ sluĹžba, ktorĂş sme rozbehli pred dvoma rokmi, mĂĄ dnes uĹž svojich stĂĄlych a vracajĂşcich sa klientov. Cena kvalitnej vizitky za 0,033eur (1,-Sk) pri objednĂĄvke 1000 ks je veÄžmi dobrĂĄ. To, Ä?o si cenĂ­me na tejto sluĹžbe najviac je technolĂłgia, ktorĂş pri tlaÄ?i vizitiek pouŞívame. Na

Rado radĂ­

70-0022

  

70-0029

  

SN 14-13 STRANA - 08

Spissko c 13/2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you