Page 1

č. 49 / 7. decembER 2018 / 22. ROČNÍK

POPRADSKO KEŽMARSKO

Najčítanejšie regionálne noviny

Týždenne do 35 000 domácností a firiem

NAJVÄČŠÍ VÝBER POMNÍKOV NA SLOVENSKU

ESHOP:

99-0310

www.zalozna.sk/eshop

PÔŽIČKA

0948 126 350

99-0325

PREDÁM

99-0306

34-0011-1

- rýchlo, ľahko - na čokoľvek - pre každého

�-IZBOVÝ RD

NACHÁDZAJÚCI SA V TESNEJ BLÍZKOSTI VYSOKÝCH TATIER, NA POZEMKU O ROZLOHE �.��� m�.

11 INZERCIA

t.č. ���� ��� ���

0905 338 878

99-0324

99-0035

0950 256 282

99-0302

ÚČTOVNÍCTVO

CENA ���.���

Vykrocˇ za prácou k nám! 6PHWXXŀURNRY6W£OHQDSUHGXMHPHDKĀDG£PH

0RQW£ŀQ\FK SUDFRYQ¯NRY PRQW£ŀQHSU£FHWODNRY£ VN¼ģNDDY\SHĊRYDQLH29 ]PHQ\ SUDFRYQ¿ÏDVK

]£NODGQ£]ORŀNDP]G\ȜK

6SU¯SODWNDPLDSU«PLDPL GR(85PHVEH]QDGÏDVRY

(OHNWURPRQW£ŀQ\FK SUDFRYQ¯NRY

/LV£URY

HOHNWUR]DSRMHQLHPRQW£ŀ UR]Y£G]DF¯FKVNU¯Ċ Y\NRQ£YDQLHHOHNWURVN¼ģRN KRWRY¿FKY¿URENRY ]PHQ\ SUDFÏDVKRG

]£NODGQ£]ORŀNDP]G\ȜK

6SU¯SODWNDPLDSU«PLDPL GR(85PHVEH]QDGÏDVRY

REVOXKD]RUDGHQ¿FKOLVRYSULGLHURYDQ¯ VWULKDQ¯RK¿EDQ¯DY\ħDKRYDQ¯]ORŀLW¿FK WYDURYV¼ÏLDVWRN]SOHFKX VWULKDQLHS£VRYQD]RUDGHQ¿FKQRŀQLFLDFK ]WDE¼Ā ]£NODGQ£]ORŀNDP]G\ȜK 6SU¯SODWNDPLDSU«PLDPL GR(85PHVEH]QDGÏDVRY

Ak budeš šikovný hodinový základ môžeš matˇvyšší. príspevok na dopravu

ȴUHPQ«ģSRUWRY«DNWLYLW\

3RģOLQ£PVYRMŀLYRWRSLVQDkariera@tatramat.skDOHERKRSULQHVRVREQHQDYU£WQLFXȴUP\ ˇ vody, Hlavná 1, 058 01 Poprad. TATRAMAT–ohrievace

PP18-49 strana- 1

YLDQRÏQ¿DGRYROHQNRY¿SODW

99-0275

príspevok na závodné stravovanie


2 redakčné slovo / SLUŽBY

Študentská 2, 917 01 Trnava IČO: 36252417 reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Mgr. Marcela Petreková 0905 338 878 Miroslav Imrich 0907 895 865 Distribúcia: Katarína Fábryová 0907 673 929 www.regionpress.sk www.facebook.com/regionpress.sk Šéfredaktor: Ivan Brožík DISTRIBÚCIA (35 000 domácností) Každý týždeň: Poprad, Svit, Kežmarok, Spišská Belá a obce: Gánovce, Hozelec, Švábovce, Hôrka, Spišský Štiavnik, Hranovnica, Spišské Bystré, Kravany, Štrba, Tatranská Štrba, Lučivná, Svit-Podskalka, Batizovce, Spišská Teplica, Veľká Lomnica, Huncovce, Ľubica, Vrbov, Vlková, Abrahámovce, Jánovce, Veľký Slavkov, Mlynica, Vikartovce.

3MæUIZWS

Poprad

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

Okamžitý výkup nehnuteľností v hotovosti - aj družstevných bytov tel. 0905 924 303 Kúpime ornú pôdu

DO VAŠEJ ZÁHRADY

KVALITA

JEDNODUCHOSŤ

ODOLNOSŤ

Možnosť Výplň lexan* objednania nerozbitný na mieru ( nie sklo) cena 75 € / m2 * lexan 4,5 mm 2UV jednokomorový Profil pozinkovaný priehľadný, výborné možnosť výberu farby tepelnoizolačné Automatické otváranie okien 45 €

OBJEDNÁVAJTE NA: obchod@pr-mont.sk

vlastnosti

PR MONT - klampiarska výroba, s.r.o. Továrenská 2285/12, Poprad - Stráže telefón: 052/ 776 39 40, 0907 909 473

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

VÝSTAVBA RD na kľúč REKONŠTRUKCIE

Hydina Kubus prijíma objednávky na:

rod. domov, bytov, bytových jadier, a iné stavebné činnosti ...

ZATEPĽOVANIE

SKLENÍKY

99-0009-6

Vydavateľ: REGIONPRESS s.r.o.

tých dňoch najcennejšie ľudské slová, pohladenie či to, že rodina je spolu do tej miery, ako sa len dá. Počas prípravy na sviatočné dni by sa dospelí mali o čosi viac venovať deťom. Spomínať si s nimi na dávnejšie prežité roky, na sviatky u starých rodičov. Na všetkých tých, ktorí sa už medzičasom pobrali. Určite nie so smútkom, veď je toľko veselých zážitkov... Ozaj, kedy naposledy ste si odniekiaľ vybrali škatuľu plnú fotografií a pozerali ste si ich, všetci za jedným stolom? No ak už máte iba tie digitalizované, nič sa nedej, veď aj monitoru počítača sa zmestia viacerí. Kedysi dávno sa celá rodina podieľala na príprave Vianoc. Nenechali to iba na matku. Spolu si dohodli kde a ako ich strávia. Mimochodom, na Štedrý deň sa návštevy, ak nejde o najbližší rodinný kruh, vonkoncom nepatria. Je to naozaj spoločensky intímny čas. Nech sa vám ho teda podarí pripraviť a prežiť tak, ako ste si predsavzali.

info: 0902 60 73 75

VIANOČNÉ MORKY

Možný odber po objednaní každý pondelok až piatok od 8:00h. do 14:00 h.

Objednávky na tel. č.: 052/7767360 , 052/7767359

99-0309

Bajkalská 3852/20 POPRAD popradsko@regionpress.sk

Slovenské legendy považujú Luciu za najväčšiu zo všetkých bosoriek. No, môžeme polemizovať, lebo bosoriek a bosorákov sa nám akosi až príliš štedro urodilo v posledných rokoch na Slovensku. Dokonca, mnohí z nich akosi až príliš verne pripomínajú príbeh, ktorý hovorí, že keď Luciu ľudia chceli upáliť ako bosorku, nič sa jej nestalo a žila si spokojne a bosorácky ďalej. Deň pred Luciou (13. decembra) sa zvykne jesť cesnak, ktorý má chrániť ľudí pred zlými duchmi. V minulosti si ľudia od Lucie až do Vianoc vymetali každú izbu v dome či dokonca aj stajne metličkou a kropili ich svätenou vodou. Dodnes sa ľudia držia príslovia: „Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc“... Ak sa vrátime do reality, potom treba pripomenúť, že ten cesnak má niečo do seba. Má výrazné antibakteriálne účinky a je úžasným pomocníkom v prevencii proti ochoreniu dýchacích ciest. Avšak, treba s ním opatrne, ak pracujete v spoločnosti iných ľudí, či cestujete hromadnou dopravou. Čo sa týka upratovania, je vhodné, ale iba v rozumnej miere. Na Vianoce predsa nechodí po domácnostiach kontrola z hygieny, ale celkom úplne iná bytosť. Vianočné obdobie by sme mali prežiť oddýchnutí, nie uštvaní. A aj tak sú v

ww w.p r-m on t.sk sklenik na mieru

Redakcia:

Bez bosoriek by to asi nešlo

99-0014

KEŽMARSKO

99-0019-1

POPRADSKO

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny nechodia, dajte nám vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko BV BZ DS GA HC KM LV MA NR NZ PK PN SC SE TO TN TT ZM

57.000 67.000 26.000 30.000 24.000 15.000 30.000 25.500 48.000 35.000 21.000 32.500 25.000 31.000 38.000 52.000 45.500 18.000

CIA R E Z N I 338 878

Bratislavsko Východ Bratislavsko Západ Dunajskostredsko Galantsko+Šaliansko Hlohovecko+Sereďsko Komárňansko Levicko Malacko Nitriansko Novozámocko Pezinsko Piešťansko+NM+MY Senecko Senicko+Skalicko Topoľčiansko+PE+BN Trenčiansko+DCA+IL Trnavsko Zlatomoravsko

0905

Stredné Slovensko 50.000 30.000 35.500 30.000 39.250 38.600 30.000 38.000 30.000 35.000 36.500 26.500 52.000

Banskobystricko+BR Kysucko=CA+KM Liptovsko=LM+RK Lučenecko+VK+PT Martinsko+TR Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Oravsko=DK+NO+TS Považsko=PB+PU Prievidsko Zvolensko+DT+KA Žiarsko+ZC+BS Žilinsko+BY

RENOVÁCIA VANÍ SMALTOM výmena vaní lištovanie a utes. vaní iné opravy (voda, odpad) zapojenie práčky priamo na odpad

Východné Slovensko 29.000 25.000 25.000 82.750 22.250 12.000 30.500 35.000 40.000 30.000

Bardejovsko+SK+SP Gemersko = RV+RS+RA Humensko=VT+SV+ML Košicko Košicko okolie Ľubovniansko Michalovsko+TV+SO Popradsko+KK Prešovsko+SB Spišsko+LE+GL

99-0006-30

BJ GE HU KE KS SL MI PP PO SN

PP18-49 strana- 2

99-0038

BB KY LI LC MT OR PB OR PB PD ZV ZH ZA


3 EDITORIÁL / SLUŽBY

Akcia trvá do 31.12.2018 alebo do vypredania zásob. AKCIA BALÍČEK GRÁTIS k zakúpenej píle AKCIA : K motorovej píle

získate ZADARMO:

1x olej pre dvojtaktné motory 100 ml 1x olej na mazanie retaze ForestPlus 1 l 1x reťaz.

AKCIA : K motorovej píle

získate ZADARMO

1x olej pre dvojtaktné motory 1l 1x olej na mazanie retaze ForestPlus 1l 1x reťaz 1x lišta

OTVÁRACIE HODINY

Predaj a servis lesnej a záhradnej techniky Teplická cesta 3A/5255, Poprad

PO-PIA 9:00 - 18:00 SO 9:00 - 17:00 NE Zatvorené t.č. 052/7894051 mail: emspolpoprad@gmail.com www.emspol.stihl-predajca.sk

PP18-49 strana- 3

VEDĽA HM TESCO


4 bez obalov / SLUŽBY

02 AUTO-MOTO / inÊ AUTO-MOTO/INÉ  Kúpim enduro honda xr l25 l imaha xt 125 r a pod s spz4 t dobrý stav 0915234506 03 BYTY / predaj BYTY/PREDAJ 04 BYTY / prenåjom BYTY/PRENAJOM 05 DOMY / predaj DOMY/PREDAJ 06 POZEMKY / predaj POZEMKY/PREDAJ 07 REALITY / inÊ REALITY/INÉ STAVBA 08 STAVBA °KÚPIM HAKI LEŠENIE, 0908 532 682 D09 ODOMà CNOSŤ M à C N O S Ť  Predåm umývadlå oval.a 25 e a plyn.sporåky a 10 e. 0908268425

10 ZĂ HRADA A ZVERINEC ZĂ HRADA A ZVERINEC Âť PredĂĄm ĹĄteĹˆatĂĄ maÄ?arskĂĄ vyĹžla 0940877298 11 HOBBY A Ĺ PORT HOBBY A Ĺ PORT 12 DEŤOM DEŤOM 13 RĂ´ZNE / predaj RĂ”ZNE/PREDAJ R14 RĂ´ZNE Ă” Z N/ inĂŠ E / I N É Âť PredĂĄm obĂ˝vaciu stenu RODOS, orech (3 a pol m); konferenÄ?nĂ˝ stolĂ­k, dvojlĂ´ĹžkovĂ˝ rozĹĽahovacĂ­ gauÄ? na kolieskach, u ukladacĂ­m priestorom + 2 kreslĂĄ, sedacie rozkladacie kreslo na kolieskach s uklad. priestorm, vysĂĄvaÄ? COSMIC 850 W, VP100 malo pouŞívanĂ˝, ĹĄtvordielny obedĂĄr nerezovĂ˝ nepouŞívanĂ˝; obraz zimnĂĄ krajina. Cena dohodou. Kontakt 0917 160 342

VolĂĄm sa Zarka, mĂĄm dva a pol roka DPDPLQDPDYPRMHML]ELĂžNH]REXGLOD V WĂŞP ĂĽH SULĂŁLHO ĂžDV SXVWLĢ VD GR YLDQRĂžQpKR XSUDWRYDQLD ,QDN YUDM -HĂĽLĂŁNR QHSUtGH 7R QDĂŁH YĂŁDN QH]DĂžtQD Y VXSHUPDUNHWH QiNXSRP ĂžLVWLDFLFK SURVWULHGNRYSRNWRUĂŞFK]RVWiYDKURPDGD SODVWRY0\QDMVN{ULGHPHQDSRSUDGVNp VtGOLVNR-XK]D6DĂŁNRXD0LFKDORPNWRUt VL RWYRULOL SUYĂŞ EH]REDORYĂŞ REFKRGtN V nĂĄzvom Neobaluy.  = GRPX VPH VL GRQLHVOL IÄ?DĂŁH D QiGREN\NWRUpVPHSRXĂĽLOLXĂĽSUHGWĂŞP9 REFKRGtNX QiP QDĂžDSRYDOL SUtSUDYN\ NWRUpSRWUHEXMHPHGDOLVPHLFKRGYiĂĽLĢ D]DSODWLOL,ED]DYiKXSURGXNWRY$NE\ VPHQiGRE\QHPDOLSUHGDOLE\QiPLFKD QDEXG~FHE\VPHVQLPLSULĂŁOLRSlĢ0DPLQDYUDYtĂĽHWREROGREUĂŞQiNXS.LORgram pracieho gĂŠlu VPH N~SLOL ]D HXU D DYLYiĂĽ V MDVmĂ­novou arĂłmou ]D HXU Ă˝LVWLDFL SURVWULHGRN QD SRGODK\ VR ]YĂŞĂŁHQĂŞP GH]LQIHNĂžQĂŞP ~ĂžLQNRP VWiO HXUNJDYQDĂŁHMWDĂŁNHVNRQĂžLODMJpOGR XPĂŞYDĂžN\ULDGX za HXUNJ 0DM~ WDP YĂŁDN DM YĂŁHOLĂžR

INZERCIA

0905 338 878

LQp QDSUtNODG SURVWULHGN\ QD ĂžLVWHQLH RNLHQ DOHER XPĂŞYDQLH ULDGX9ĂŞKRGRX MHĂĽHVL]REHULHWHOHQWRÄ?NRNRÄ?NRSRWUHEXMHWH$YĂŁHWN\V~Y\UREHQpEXćQD ĂžLVWRUDVWOLQQHMEi]HDOHERREVDKXM~OHQ NRQ]HUYDQW7RRFHQLDDMDOHUJLFL  6SRNRMQĂŞ MH DM P{M WDWLQR SUHWRĂĽH YĂŁHWNR ĂžR VPH Y 1HREDOX\ QDN~SLOL QHQLĂžt EDNWpULH Y GRPiFLFK ĂžLVWLDUÄ–DFK RGSDGRYĂŞFKY{G $R]DM9REFKRGtNXQD=LPQHMXOLFL ĂžtVOR PDM~ DM ĂžDSRYDQ~ GURJpULX DNRP\GOiĂŁDPSyQ\DGRNRQFDDMSRWUDYLQ\QDYiKX1iMGHWHWDPYHÄ?DGREU{W DM QD YLDQRĂžQp YDUHQLH D SHĂžHQLH 6N~VWHDMY\UD]9LDQRFHEH]]E\WRĂžnĂ˝ch obalov. 9LDFLQIRUPiFLtQiMGHWHQDVRFLiOQ\FK VLHĢDFKDOHERQDwww.neobaluy.com

VIZITKY

0905 338 878

57-0150

01 AUTO-MOTO / predaj AUTO-MOTO/PREDAJ

'DMWH3Ăˆ3ĂˆĂˆĂˆWUDGLĂžQpPX YLDQRĂžQpPXXSUDWRYDQLX

99-0321

ObÄ?ianska riadkovĂĄ inzercia

LETĂ KY

0905 338 878

15 HĽADà M PRà CU HĽADà M PRà CU 16 ZOZNAMKA ZOZNAMKA

Chcete si podaĹĽ inzerĂĄt? PoĹĄlite SMS na Ä?Ă­slo 8866 v tvare: RP medzera PP medzera ÄŒĂ­slo rubriky medzera Text PrĂ­klad: RP PP 12 PredĂĄm koÄ?Ă­k, 0987 654 321. Spätnou SMS vĂĄm potvrdĂ­me prijatie inzerĂĄtu a jeho cenu, ktorĂş vĂĄm vyĂşÄ?tuje vĂĄĹĄ mobilnĂ˝ operĂĄtor. Cena je 0,60 â‚Ź s DPH za kaĹždĂ˝ch zaÄ?atĂ˝ch 30 znakov textu vĂĄĹĄho vrĂĄtane meChceteinzerĂĄtu si podaĹĽ inzerĂĄt? dzier. inĂŠ neĂşÄ?tujeme. NĂĄvodNiÄ? nĂĄjdete na strane 6 dolu.

79-0259

+421 911 313 632 info@axaproperty.sk www.axaproperty.sk

PP18-49 strana- 4


5 SLUŽBY

PO

X D A M RA P

www.ocmax.sk ocmax.poprad

PRAJEME ŠTEDRÉ A VESELÉ! 10 € POUKÁŽKA ZA NÁ KU P

N A D 40 €

98-0001

6. 12. – 23. 12.

PP18-49 strana- 5


6 EDITORIà L / SLUŽBY

O darÄ?ekoch uĹž by sme mali maĹĽ jasno

Âť red

CIA R E Z IN 8 878 0905

33

LETĂ KY

0905 338 878

OtvorenĂŠ: PO - NE 10:00 hod. - 19:00 hod. Kontakt: 052/7733617, 0917 123 453

PONĂšKAME VAŇOVĂ? KĂšPEÄ˝ V MINERĂ LNEJ VODE /ĂşÄ?innĂ˝ pri lieÄ?be pohybovĂŠho Ăşstrojenstva/ A RĂ”ZNE MASĂ Ĺ˝E, ZĂ BALY A BANKOVANIE.

VIAC INFO NA WWW.AQUASPAGANOVCE.SK

79-0292

ky, ktorĂŠ si priali. Napokon je tu eĹĄte jedna zaujĂ­mavĂĄ kategĂłria – darÄ?eky pre rodinu. Hoci aj v podobe rodinnĂŠho relaxu. Teda nieÄ?oho, Ä?o je spoloÄ?nou aktivitou vĹĄetkĂ˝ch Ä?lenov rodiny. Vhodne zvolenĂ˝ darÄ?ek by mal vychĂĄdzaĹĽ z naozaj dobrĂŠho poznania obdarovanĂŠho. Mal by prekvapiĹĽ, zaujaĹĽ a mal by byĹĽ funkÄ?nĂ˝. ÄŒi uĹž ako vhodnĂĄ dekorĂĄcia, alebo predmet dennej potreby. ZĂĄroveĹˆ by vĹĄak mal byĹĽ z kategĂłrie takĂ˝ch produktov, po ktorĂ˝ch by sĂĄm obdarovanĂ˝ beĹžne nesiahol. Aj prijĂ­manie darÄ?eku je dosĹĽ veÄžkĂĄ veda. Rozhodne sa nepatrĂ­ pred darcom ho nevybaliĹĽ. Ide doslova o rituĂĄl a ak aj nĂĄhodou po rozbalenĂ­ vĂĄhate, Ä?i sa vĂĄm darÄ?ek hodĂ­, alebo pĂĄÄ?i, prĂ­padne, podobnĂ˝ uĹž mĂĄte, nikdy to nedajte najavo darcovi. V prĂ­pade hodnotnejĹĄĂ­ch darov, pri ktorĂ˝ch nie sme si istĂ­, Ä?i ich prijĂ­mateÄž dokĂĄĹže zhodnotiĹĽ, prijaĹĽ a vyuĹžiĹĽ, odloĹžme si radĹĄej pokladniÄ?nĂ˝ blok, potvrdzujĂşci ich zakĂşpenie. MnohĂŠ predajne v januĂĄri takĂŠto predmety spätne odkupujĂş, avĹĄak za urÄ?itĂ˝ch, vopred danĂ˝ch pravidiel.

99-0319

VeselÊ Vianoce a ťżastný nový rok 2019 Vaťe obĞúbenÊ noviny

Pod vianoÄ?nĂ˝ stromÄ?ek, z Priora skvelĂ˝ darÄ?ek! 9HÄ?NĂŞYĂŞEHUNQtKGDUĂžHNRYYLDQRĂžQĂŞFKR]G{E SDSLHUDVYLHĂžRNWH[WLOXREXYLGURJpULH GRPiFLFKSRWULHEDQiE\WNX]DVNYHOpFHQ\ OtvĂĄracie hodiny Po - Pia: 8:00 - 18:00 Sob : 8:00 - 12:00 Ned: zatvorenĂŠ / closed

Adresa / Address Ul. 1. MĂĄja 220/19, 058 01 Poprad GPS: N49.0579 E20.3009 Tel.: +421 (0)52 / 714 51 00 www.obchodnydomprior.sk 99-0328

NedĂĄvno priĹĄli odbornĂ­ci na psycholĂłgiu nĂĄkupu s tĂ˝m, Ĺže vraj, ak hÄžadĂĄme vhodnĂ˝ darÄ?ek pre nĂĄm blĂ­zku konkrĂŠtnu osobu a do dvanĂĄstich minĂşt ho v nĂĄkupnom centre nenĂĄjdeme, mali by sme odĂ­sĹĽ z obchodu a daĹĽ si prestĂĄvku. Ide totiĹž o hraniÄ?nĂ˝ Ä?asovĂ˝ limit, kedy eĹĄte hÄžadĂĄme darÄ?ek s lĂĄskou a vyberĂĄme to, Ä?o z nĂĄĹĄho pohÄžadu obdarovanĂŠho naozaj Ăşprimne poteĹĄĂ­. Po dvanĂĄstich minĂştach sa v nĂĄs Ăşdajne Ä?osi zlomĂ­ a prestaneme racionĂĄlne a s citom rozmýťĞaĹĽ a sme nĂĄchylnejĹĄĂ­ kĂşpiĹĽ to, Ä?o by sa pĂĄÄ?ilo nĂĄm. S Ä?alĹĄĂ­m Ä?asovĂ˝m odstupom sme vraj ochotnĂ­ kĂşpiĹĽ Ä?okoÄžvek, len aby to bolo uĹž za nami. Aj preto je vhodnĂŠ najskĂ´r si zadeliĹĽ darÄ?eky do hlavnĂ˝ch skupĂ­n. Teda, pre Ĺženy, manĹželku, priateÄžku, mamu ale aj starĂş mamu, sestru Ä?i dcĂŠru. Potom pre muĹžov, logicky teda pre vĹĄetkĂ˝ch, ktorĂ­ sa tvĂĄria, Ĺže na darÄ?ekoch im nezĂĄleŞí, ale vĹždy sa z kaĹždĂŠho mimoriadne teĹĄia. Pravda, ak to nie je klasika – ponoĹžky Ä?i trenĂ­rky. Na Vianoce sa vĹždy teĹĄia deti – od najmenĹĄĂ­ch aĹž po tie najväÄ?ĹĄie.. A pretoĹže priania sa plnia hlavne na Vianoce, tak sa starostlivo rozhliadnite a vyberte pre deti darÄ?e-

PP18-49 strana- 6


7 domácnosť a elektro

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2018. Do nasledujúceho roku prajeme veľa šťastných krokov a správnych rozhodnutí. kolektív RemesloPP

na nákup v roku 2019

-10%

Platnosť kupónu do 31.03.2019 tel.: 052/776 78 70

mobil: 0903 999 585

PP18-49 strana- 7

www.remeslopp.sk kód 1Q2019

e-mail: obchod@remeslopp.sk

99-0073

Kupón na ZĽAVU


8 služby, zdravie, bývanie

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

BIO meranie celého tela ČO DOKÁŽE ZISTIŤ:

NAŠE DVERE CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA VÁŠ DOMOV OCEĽOVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU

BBUK vzor v

AKCIA na všetky

230 €

V PONUKE UŽ AJ INTERIÉROVÉ DVERE!!! DUB hladký

BIELE vzor

JELŠA hladká

ČEREŠŇA hladká

14 bodové zamykanie, 2 zámky + 2 sady kľúčov, protipožiarne, zateplené, vlastný zvonček, podsvietenie kľučky, hrúbka krídla 7 cm, odhlučnené, prah vo farbe zárubne

Čas Vašej konzultácie je potrebné objednať : 0905 655 392

Výživová poradňa

www.ocelovedvere.sk

NA ROZNOS NOVÍN

KOVANIE ZDARMA !!!

Otvorené: Po - Pia: 9:00 - 17:00 ocelovedvere@ocelovedvere.sk

ŠTRBA - min. 9,50 EUR brutto / 1 roznos KEŽMAROK CENTRUM - min. 10,00 EUR brutto / 1 roznos LUČIVNÁ - min. 3,02 EUR brutto / 1 roznos + príplatky

0907 673 929

99-0020-30

PREDAJŇA: Priekopa 1804, 060 01 Kežmarok, Tel.: 0905 468 802

Čínska medicína MING

HĽADÁME KOLPORTÉRA

ZAMERANIE ZDARMA! VŠETKY DVERE SKLADOM

Odborná montáž s licenciou technickej služby od polície SR

- iba u nás

dvere

99-0008-34

JELŠA vzor

tGVOLŘOPTƃBTUBWKFEOPUMJWâDIPSHÈOPW tQPWBIVBQSÓŘJOV7ÈÝIPPDIPSFOJB bolestí, alergií, skrytých chorôb tQSÓUPNOPTƃDVE[PSPEâDIPSHBOJ[NPW tPLBNäJUFSJFÝJ[ESBWPUOÏQSPCMÏNZ bezbolestne a vhodné aj pre deti, trvá 45 min

74-0006-3

ČEREŠŇA vzor

DUB vzor

15 €

Viac ako 10 rokov skúseností na trhu ! ... najlepší pom er kvalita - cena ...

OKNÁ - DVERE ALPHALINE

GARÁŽOVÉ BRÁNY

6 komorový profil v hĺbke 90 mm vhodné aj do nízkoeneget. domov

40 mm

Izolačné 3 sklo U 0,6 W/m2 Termoizol. vložka - Polystyrén

2090 x 1460 mm

Slovenský v ý ro b o k

16s DP2H€

od

SIEŤKY PROTI HMYZU ŽALÚZIE

HORIZONTÁLNE VERTIKÁLNE ROLETY

586€

ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

PRENÁJOM LEŠENIA Partizánska 1849 (vedľa autosalónu PEUGEOT), POPRAD-ZÁPAD 0902 209 489 052/7764 353

PP18-49 strana- 8

99-0061

Príďte sa presvedčiť do našej vzorkovej predajne !!!


9 relax

FUTSAL OŽÍVA

V POPRADE

POZÝVAME VÁS NA ZÁPAS LION ŠATEX POPRAD - LUX KOŠICE 14.12.2018 | 20:30 | ARÉNA POPRAD PP18-49 strana- 9

99-0066-20

2. SLOVENSKÁ LIGA


10 politika / SLUŽBY, firmåm

Kam sa podelo 2,4 miliardy eur? zhorĹĄuje. Roky poÄ?Ăşvame o tom, Ĺže na dĂ´leĹžitĂŠ veci nie sĂş peniaze. A zĂĄsadnĂŠ problĂŠmy naĹĄej krajiny roky stoja: platy rastĂş len akoĹže, nemocnice sa nĂĄm rozpadajĂş pred oÄ?ami, ĹĄkoly sa zasekli niekde v osemdesiatych rokoch, celĂŠ ĹĄkolstvo preĹĄÄžapuje na mieste a Äžudia v regiĂłnoch jazdia po Ä?oraz horĹĄĂ­ch cestĂĄch. Pritom na mnohĂŠ z tĂ˝chto problĂŠmov peniaze boli – pravda je vĹĄak takĂĄ, Ĺže sa roztopili a postrĂĄcali na veci, ktorĂŠ Äžudia nijako nepocĂ­tili. Nie je moĹžnĂŠ, aby ĹĄtĂĄt od obÄ?anov za 4 roky vybral o 2,4 miliardy eur navyĹĄe, ale Äžudia necĂ­tia nijakĂŠ vĂ˝znamnĂŠ zlepĹĄenie. TakĂŠto nehospodĂĄrne narĂĄbanie s peniazmi daĹˆovĂ˝ch poplatnĂ­kov musĂ­ skonÄ?iĹĽ. Ako prezident budem preto od vlĂĄdy vĹždy ĹžiadaĹĽ, aby sme verejnĂŠ peniaze investovali tam, kde je ich najviac treba – a so zdravĂ˝m rozumom.

Âť Robert MistrĂ­k nezĂĄvislĂ˝ kandidĂĄt na prezidenta SR

KEŽMARSKO

týŞdenne do 35 000 domĂĄcnostĂ­ a ďŹ riem

popradsko.sk VYDAVATEÄ˝STVO viac ako1,3 mil. ks kaĹždĂ˝ týŞdeĹˆ

TLAÄŒIAREŇ 16 str. a 32 str. heatsetovĂĄ ofsetovĂĄ rotaÄ?ka

sieĹĽ region

1 300 kolportĂŠrov

2

DISTRIBĂšCIA 1 300 kolportĂŠrov v 39 regiĂłnoch SR

DruhĂŠ najÄ?Ă­tanejĹĄie periodikum v kategĂłrii týŞdennĂ­kov

0905 338 878 | popradsko@regionpress.sk

Stratil sa psĂ­k - modrĂ˝ FrancĂşzsky buldoÄ?ek.

79-0286

Ma ĹĄpeciďŹ ckĂŠ sfarbenie - celĂ˝ sivĂ˝ s bielou hruÄ?ou, bielym Ăşzkym pĂĄsikom medzi oÄ?ami a bielym fÄžakom vzadu na krku.

Odmena za info vedĂşce k nĂĄjdeniu: 2000 EUR Kontakt: 0907 899 045

... nĂĄjdeĹĄ, Ä?o hÄžadĂĄĹĄ

POPRADSKO 2EMHGQiYDWHÄ?5REHUW0LVWUtN%UDWLVODYD'RGiYDWHÄ?8QLPHGLD3DQyQVNDFHVWD%UDWLVODYD,Ă˝2

Slovenskej ekonomike sa darĂ­. Za poslednĂŠ 4 roky ĹĄtĂĄt vybral od ÄžudĂ­ a firiem aĹž o 2,4 miliardy – nie miliĂłnov, ale miliĂĄrd! – eur navyĹĄe. Kam sa podeli tieto peniaze? ÄŒo sa za ne urobilo pre ÄžudĂ­? KeÄ? beĹžnĂĄ rodina prĂ­de k neÄ?akanĂ˝m peniazom, vyuĹžije ich na rieĹĄenie dlho odkladanĂŠho problĂŠmu: vĂ˝mena kotla na kĂşrenie, oprava domu Ä?i novĂ˝ poÄ?Ă­taÄ? pre dieĹĽa. VĹĄetci vieme, Ĺže najakĂştnejĹĄĂ­m problĂŠmom Slovenska je zlĂ˝ stav zdravotnĂ­ctva. ÄŒo teda s peniazmi navyĹĄe urobil nĂĄĹĄ ĹĄtĂĄt? Len za poslednĂŠ 4 roky vlĂĄda vybrala od ÄžudĂ­ a firiem toÄžko peĹˆazĂ­ naviac, Ĺže sme za ne mohli maĹĽ 3 veÄžkĂŠ ĹĄpiÄ?kovĂŠ nemocnice a k tomu novĂş ĹĄtĂĄtnu nemocnicu v kaĹždom druhom okresnom meste – spolu 44 novĂ˝ch nemocnĂ­c. A eĹĄte by ostalo aj na vyĹĄĹĄie platy pre sestry a lekĂĄrov. SkutoÄ?nosĹĽ je vĹĄak takĂĄ, Ĺže ĹĄtĂĄt dodnes nepostavil ani jednu jedinĂş novĂş nemocnicu. Peniaze vĹĄak zÄ?aleka nechĂ˝bajĂş iba v zdravotnĂ­ctve. NaprĂ­klad na opravu vĹĄetkĂ˝ch rozbitĂ˝ch ciest II. a III. triedy – teda ciest, po ktorĂ˝ch denne jazdĂ­ väÄ?ĹĄina vodiÄ?ov na Slovensku – potrebujeme pribliĹžne 450 miliĂłnov eur. To je len necelĂ˝ch 20% sumy, ktorĂş ĹĄtĂĄt vybral navyĹĄe: vĹĄetky tieto cesty teda mohli byĹĽ uĹž dĂĄvno opravenĂŠ. Realita? Kvalita cestnej siete v regiĂłnoch sa nijako nezlepĹĄuje – naopak, Ä?alej sa

regionĂĄlne noviny

PP18-49 strana- 10


11 služby, bývanie

0,40

ZIMNÁ AK

CIA do 28.2.201 9 Pri kúpe 50kg krm

iva

Kože vykupujeme vysušené, bez hláv a nožičiek. Cena koží sa môže meniť.

5kg krmiva

ZDARMA!

králik s liečivom, nosnice, brojlery a kačice, bažant, ovce, kozy, ošípané, husi, morky, psy

PREDAJ SLIEPOK

OD MARCA 2019

99-0003-5

32

vždy v STREDU v týchto termínoch: 19.12. 2018 9.1. , 30.1. , 20.2. , 13.3. 2019

Čirč . . . . . . . . . . . . . . 9,00 hod. Ľubotín. . . . . . . . . . . 9,20 hod. Plaveč . . . . . . . . . . . . 9,35 hod. Orlov . . . . . . . . . . . . . 9,50 hod. Hromoš. . . . . . . . . . 10,15 hod. Plavnica-Coop. . . . . 10,40 hod. Údol-pohos. Zas . . . . 11,00 hod. Chmeľnica-MŠ . . . . 11,20 hod. Jakubany-p. zbroj.. . 11,45 hod. N. Ľubovňa-n. cen. . 12,00 hod. Kolačkov-pož. zbr. . . 12,20 hod. Litmanová . . . . . . . 12,55 hod.

Jarabina . . . . . . . . . Kamienka . . . . . . . Hniezdne-Coop . . . . Nižné Ružbachy. . . Podolinec-pošta . . . Spišská Belá-Coop . Ľubica . . . . . . . . . . . Huncovce . . . . . . . . Vrbov . . . . . . . . . . . Vlková. . . . . . . . . . . Abrahám.-kostol. . . Janovce. . . . . . . . . .

13,15 hod. 13,40 hod. 14,00 hod. 14,20 hod. 14,40 hod. 15,10 hod. 15,30 hod. 15,50 hod. 16,10 hod. 16,25 hod. 16,40 hod. 17,00 hod.

>> Auto bude stáť na stanovišti alebo Obecným úradom 10 minút <<

46-0009

99-0318

VOLAJTE 0907 893 351 • 0907 684 441 0915 252 372 • 0905 345 352

www.regionpress.sk

VLHħUHJLRQ£OQ\FKQRY¯Q

99-0048

99-0049

SERVIS OKIEN

PLASTOVÉ OKNÁ, DVERE

Máte plastové okná a prefukuje Vám? Okno sa Vám zasekáva a nedoviera?

 KOMPLETNÁ STAVEBNÁ ČINNOSŤ  PREDAJ PARAPETOVÝCH DOSÁK  ŽALÚZIE A SIETE PROTI HMYZU  GARÁŽOVÉ BRÁNY

OBHLIADKA TERMOKAMEROV

GARAN A CI

N OST

PP18-49 strana- 11

99-0066-19

OJ

Kontaktná adresa Prešov: Levočská 2 Tel./fax: 051/7718 607 Mobil: 0903 634 202

I

SPOK

t1POÞLBNFÞESäCVBTFSWJTQMBTUPWâDIPLJFOWÝFULâDIUZQPW t0QSBWZBWâNFOVŘBTUJLPWBOJB t1SFNB[BOJFBJNQSFHOÈDJVUFTOFOÓ t7âNFOVUFTOFOÓ t0ETUSÈOFOJFQSFGVLPWBOJBPLJFO t0ECMPLPWBOJF[BTFLOVUÏIPLPWBOJB Zavoláme Vám, stačí prezvoniť: 0950 276 839

možnosť predaja aj na splátky

Kontaktná adresa Poprad: Hviezdoslavova 24 tel.: 0915 547 169 email.: poprad@dachmann.sk

www.dachmann.sk maxidachmann@gmail.com

83-0058

www.antolakwylewki.pl


12 bývanie

O STAROSŤ MENEJ SO SUĹ IÄ&#x152;KOU BEKO

SuĹĄiÄ?ka uĹĄetrĂ­ mnoĹžstvo prĂĄce. &( sa navyĹĄe zmestĂ­ vĹĄade, zbavĂ­ vĂĄs Ĺžehlenia a obleÄ?enie ostane Ä?istĂŠ a hebkĂŠ.

 %  OtoÄ?enie otvĂĄrania dverĂ­ 

8 kg suĹĄiÄ?ka Beko s tepelnĂ˝m Ä?erpadlom DPY 8506 GXB1 kapacita ĹĄatstva 8 kg, 16 programov, signalizĂĄcia plnĂŠho zĂĄsobnĂ­ka na vodu a Ä?istoty filtra, vnĂştornĂŠ osvetlenie, senzor suĹĄenia, moĹžnosĹĽ zameniĹĽ smer otvĂĄrania dverĂ­, moĹžnosĹĽ pripojiĹĽ na odpad, hluÄ?nosĹĽ 65 dB(A), rozmery vxĹĄxh: 85 x 60 x 65,4 cm529 â&#x201A;Ź

#%( $

Bez veĹĄania a Ĺžehlenia

&%"'! Programy na kaĹždĂ˝ typ textĂ­lie8 kg prĂĄÄ?ka Beko WTV 8712 XSW

1400 ot./min, kapacita ĹĄatstva 8 kg, 15 programov, AquaWave bubon, nĂĄdobka na tekutĂ˝ pracĂ­ prostriedok, rozmery vxĹĄxh: 84 x 60 x 59 cm

299 â&#x201A;Ź

199 â&#x201A;Ź

$  NadĂ˝chanĂĄ bielizeĹ&#x2C6;

' &(

TĂ&#x161;TO VĂ?HODNĂ&#x161; CENOVĂ&#x161; PONUKU NĂ JDETE EXLUZĂ?VNE V SIETI PREDAJNĂ?

279 â&#x201A;Ź

259 â&#x201A;Ź

6 kg prĂĄÄ?ka Beko

UmĂ˝vaÄ?ka Beko na 13 sĂşprav riadu

171 cm vysokĂĄ chladniÄ?ka Beko

1000 ot./min, kapacita ĹĄatstva 6 kg, 15 programov, nĂĄdobka na tekutĂ˝ pracĂ­ prostriedok, rozmery vxĹĄxh: 84 x 60 x 44 cm

13 sĂşprav, hluÄ?nosĹĽ 46 db, 6 programov, 5 teplĂ´t, 3. kĂ´ĹĄ - prĂ­borova priehradka, turbo suĹĄenie, drĹžiak na umĂ˝vanie pekĂĄÄ?ov, LCD displej, signalizĂĄcia nedostatku soli a leĹĄtidla, ProSmart invertorovĂ˝ motor s 10 rokmi zĂĄruky

Objem chladniÄ?ky 175 l, objem mrazniÄ?ky 87 l, LED osvetlenie, mrazniÄ?ka s tromi zĂĄsuvkami, moĹžnosĹĽ otoÄ?enia dverĂ­, integrovanĂĄ rukoväż, antibakteriĂĄlna Ăşprava, rozmery vxĹĄxh: 171 x 54 x 60 cm

DFN 26321 W

RCSA 270 K30W

33-025

WTE 6511 B0

Beko prezentace 207x277.indd 1

26.11.18 12:43

PP18-49 strana- 12


13 práca, služby .0Ă!Ð4Ðİ0Ð.0#Ð+3Ơ-4ÐÐƠ#,7

- MONTÁŽNY PRACOVNÍK - ELEKTRIKÁR - ZVÁRAČ - PLASTOVÁ VÝROBA VÝBORNÉ PLATOVÉ PODMIENKY

85_0887

0918 607 897 - 0917 650 018

INZERUJTE v najčítanejších regionálnych novinách KONTAKTUJTE SVOJHO OBCHODNÉHO ZÁSUPCU: petrekova@regionpress.sk 0905 338 878

80%

Inzercia u nás sa oplatí

äLYRW

%iMHþQiåHQD

MYnovinyPlus7dni

REGIONPRESS79-0276

Čítanosť týždenníkov

11 %

Zdroj: MML-TGI, SR, 3-4. 2017

distribú

c poprad ia: 35 000 dom sko@re gionpreácností ss.sk

Garážové brány na mieru

0944 103 138 www.kronway.sk MONTERBAU, s.r.o.

Obhliadka a kalkulácia grátis! PP18-49 strana- 13

Levočská 13, Stará Ľubovňa 0904 209 666

57-0155

OPTIMAL 40 2500x2125cm 585€ OPTIMAL 40 3000x2125cm 645€ s motorom a 2x diaľ.ovládanie (cena je bez dopravy a montáže)

Autoservis, pneuservis Požičovňa áut, prívesných vozíkov a strojov Odťahová služba Dovoz, prihlásenie a registrácia Preprava osôb a tovaru Profesionálna ekologická autokozmetika


14 prรกca

PP18-49 strana- 14


15 SLUŽBY, pråca

SERVIS KVALITNĂ? SERVIS OKIEN KancelĂĄria: PodtatranskĂĄ 135/2 bl. Lipa, 058 01 Poprad www.oprava-servis-okien.sk

99-0301

Ponúkame kvalitnú opravu plastových okien a dverí. Výmena skla, tesnenia, nastavenie okien a dverí, výmena komponentov a inÊ.

-

servisnå údrŞba okien výmena tesnenia a skiel oprava kovania NAJN nastavenie okien CENIYŽŠIE

www.oknorenova.sk

V POP

RADE

Info a objednĂĄvky:

Pavol JuĹĄÄ?ĂĄk, 0902 111 773

99-0308

OKIEN A DVERĂ?

SpoloÄ?nosĹĽ Pfeiffer SK s.r.o. prijme do svojho tĂ­mu montĂŠra vodovodov a kanalizĂĄciĂ­ - 6 â&#x201A;Ź / hod. ( brutto) pomocnĂŠho montĂŠra - 5 â&#x201A;Ź / hod. ( brutto) V prĂ­pade zĂĄujmu nĂĄs kontaktujte na:

0908 234 961, hofmannova@pfeiffersk.sk

32-0008-3

HÄžadĂĄme manuĂĄlne zruÄ?nĂŠho Ä?loveka s chuĹĽou uÄ?iĹĽ sa novĂ˝m veciam. ( + ubytovanie, cestovnĂŠ a diĂŠty) VĂ˝kon prĂĄce: Ăşzemie SR.

HĽADà TE

CEL S KĂ&#x161; OS ST LO E T I VE O N VN Z AĹ ER NSK ICH C I OU 09 05 NOVINOU Ă 33 8 8 CH 78

ZAMESTNANCA?

www.regionpress.sk

&HQWUXPVRFLiOQ\FKVOXçLHE9HÄ&#x2022;Ni/RPQLFD

SULMPHGRSUDFRYQpKRSRPHUX

23$7529$7(Ä&#x201D;.8 ='5$9271e+2$6,67(17$ 835$729$Ăż.8

35$&291Ă&#x152;Ăż.8'235Ă&#x2030;Ăż291(

.RQWDNW0918 476 472

PRIJMEME DO TPP

1DÄ&#x20AC;HUSDFLXVWDQLFX209 v SpiĹĄskej Belej

REVĂ?ZNEHO TECHNIKA PLYNOVĂ?CH ZARIADENĂ? SKUPINY B - f, g, h.

SULMPHPHSUDFRYQtNDQDSR]tFLX

3202&1ĂŤ35$&291Ă&#x152;. /prĂĄca s tovarom, kontrola zĂĄruk, XGUçLDYDQLHSRULDGNXYLQWHULpULDH[WHULpUL

%OLçüLHLQIRUPiFLHQDWHOÄ&#x20AC;0917 493 584 DOHERSULDPRQDĂż6209Y6SLĂĽVNHM%HOHM

99-0330

Plat (XUYÄ&#x20AC;LVWRP

PP18-49 strana- 15

Kontakt Tel.: 0902 044 444

99-0312

3ODWDç(XU


16 EDITORIÁL / SLUŽBY

3D obliečky

od 10 €

www.regionpress.sk

sieť 39 regionálnych novín

10,50 €

AIW - Práca pre opatrovateľky v Rakúsku

www.konstrukter.sk ������������������������ info@konstrukter.sk

HĽADÁME V POPRADE

trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB tneustále dostatok ponúk t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť tQonukyBKQrFNVžov-oQBtrovBtFǥov

OPERÁTOR VÝROBY �������������������� PRACOVNÍK V SKLADE ��������������������

PRIESTORY NA PRENÁJOM VHODNÉ NA PNEUSERVIS

Honorár brutto 70 €, 80 €,90 € za 24 hod.

Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

AIW má zástupcov Kritériá v rôznych mestách Slovenska! pre spoluprácu s AIW: Zavolajte na bezplatné číslo · opatrovateľský kurz a prax 0800 24 24 44 · dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie. · vek 25 až 60 rokov Pracovať môžete už o pár dní! 85-0

������������������������������ �������������� ����������� OBSLUHA CNC ����������������

������������������

zadajte zľavový kód a získajte zľavu z nákupu 5%

www.aiw.sk

Facebook: aiwsk

96-0224

16 €

59-0438

„AX6n“

18 €

32-0189

• obliečky • plachty • prehozy • záclony • závesy • osušky • zásteny • deky...

16 €

18 €

0903 738 657

PP18-49 strana- 16

99-0326

www.novtex.sk 0905 449 916

Popradsko 18-49  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 49.týždeň 2018

Popradsko 18-49  

Regionálne inzertné noviny Popradsko-Kežmarsko 49.týždeň 2018

Advertisement