regionPRESS - Popradsko

regionPRESS - Popradsko

Poprad, Slovakia

Základná charakteristika:

Náklad: 35 000 výtlačkov, Periodicita: týždenník, Farebnosť: plná farba, CMYK, Tlač: rotačný ofset, Papier: 45 g novinový, Formát, rozsah: 16 strán formátu A4, Uzávierka: každú stredu do 12 hod, Požiadavka na grafické podklady: tlačové pdf v krivkách

Kontaktné informácie:

Popradsko - Kežmarsko, Kežmarská 1, 058 01 POPRAD

Tel.: +421 907 895 865

E-mail.: popradsko@regionpress.sk

Web.: www.popradsko.sk

regionpress.sk/vydavatelstvo/redakcie/vychod/popradsko-kezmarsko