RT 970

Page 1

Besplatan primjerak | Broj 970 | 29. studenoga 2022. | ISSN 1846-8969 | www.regionalni.com gionalni Tjednik RePlus VARAŽDINSKA I MEĐIMURSKA ŽUPANIJA I MEĐIMURSKA Str. 12. i 13. Str. 26. “Autobusno stajalište toliko je prljavo da se bojimo zaraze!” “Da nije bilo novog pomora pčela, pričali bismo o savršenoj godini” Str. 6. Str. 8. Str. 22. Stiže najmoderniji endoskopski ultrazvuk! Četvorka nije s namjerom ubila profesora Čengića DOBRE VIJESTI IZ OPĆE BOLNICE VARAŽDIN IZMIJENILI OPTUŽNICU U SLUČAJU KULTURANA ZAPUŠTENI KOLODVOR U NOVOM MAROFU PČELARI ZADOVOLJNI KOLIČINOM I KVALITETOM MEDA SP KATAR 2022. Stigla samo Pripuzova ponuda za zbrinjavanje bala, cijena je čak 216,7 milijuna kuna! Str. 2. i 3. Str. 10. i 11. FANTASTIČNI MLADI ROBOTIČARI U VARAŽDIN DOVODE EUROPSKO PRVENSTVO HOĆE LI SE NAKON 17 GODINA MAKNUTI BALE IZ BREZJA? Već su 10 godina u vrhu, svjetska su Već su 10 u vrhu, su klasa u robotici, “skupljaju” zlatne klasa u robotici, zlatne i srebrne medalje, a zahvaljujući i srebrne a njima,Varaždin će biti domaćin Varaždin će biti domaćin velikog natjecanja Patafta: deset godina se bacalo blato na mene, a sad će građani bale platiti 300% skuplje

AKTUALNO

VIJEĆNICI ODLUČUJU O ŽUPANIJSKOM PRORAČUNU OD 230,8 MILIJUNA EURA

U Županijskoj palači u Varaždinu najavljena je 8. po redu sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije koja će se održati u utorak, 29. studenoga. Sve teme i točke o kojima će se raspravljati predstavio je pred sjednik Županijske skupštine dr.sc. Josip Križanić. Uz njega je najavnoj konferenciji nazočila i pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana Renata Skoko. Kako je naglasio predsjednik Skupštine, naj važnija tema o kojoj će vijećnici raspravljati

je svakako Prijedlog proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

- Prvi put, županijski će proračun biti iska zan u eurima, a iznosit će 230,8 milijuna eura. To je ujedno i konsolidirani proračun, takođerprviput,uključefinancijskeplanove svih 57 proračunskih korisnika Županije i manji je oko 3 posto nego je bio prošle godine, kada je iznosio 237,6 milijuna eura. Osim rasprave i glasanja o proračunu, vijeć

nici će raspravljati i o nizu drugih tema kao što je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o prihvaćanju projekta uspostave Regional nog centra kompetentnosti u poljoprivredi “Arboretum Opeka”, zatim o prijedlogu strategije upravljanja i raspolaganja imovi nom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje od 2023. do 2028. godine. Go voriti će se i o planu razvoja sustava civilne zaštite na području Varaždinske županije za 2023 - rekao je Križanić.

HOĆE LI SE NAKON 17 GODINA MAKNUTI BALE IZ

Stigla samo Pripuzova ponuda bala, cijena je čak 216,7

Prošlog tjedna otvarale su se ponude za zbrinjavanje baliranog otpada u Brezju, a stigla je samo jedna po nuda i to znatno veća od procijenjene vrijednosti. Zaprimljenaje,naime,samo ponuda Zajednice ponudi telja: CE-ZA-R d.o.o., HIS d.o.o.,acijenaponudeiznosi 216.726.968,75 kn (s PDVom).

Podsjetimo, Grad Va raždin tijekom ljeta objavio je javni poziv za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospo darske zone Brezje.

Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 148.8 milijuna kuna. O temi ba liranog otpada oglasio se i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj koji, među ostalim, navodi i kako je tržište učinilo svoje i da su zapravo očekivali da bi ponuda mogla biti veća od procijenjene.

Istaknuojedasenadaćese ovim završiti dugogodišnja saga koja više od 17 godina, na svaki mogući način, eko loški, ekonomski i vizualno, opterećujeizaustavljadaljnji razvoj grada Varaždina.

Tržište reklo svoje - Prije donošenja odluke treba pregledati valjanost cjelokupne dokumentacije. Vjerujem da smo dobili po nudu zajednice ponuditelja koja će biti sposobna odra diti ovaj iznimno zahtjevan posao i s tom činjenicom mogu reći da sam zadovo ljan. Procjenu vrijednosti cjelokupnog projekta na pravili smo prije nego je nastupila ova inflacija i bili smo spremni na to da će ponude vjerojatno biti veće od procijenjene vrijednosti. Tu je, nažalost, tržište reklo

svoje, kao i protek vreme na. Cjelokupan postupak proveli smo u potpunosti transparentno i javnosti su dostupnisvipodaci.Onošto je meni najvažnije jest da se bližimo konačnom rješava nju problema i micanju bala iz Brezja i neću dozvoliti da to spriječe ničije opstruk cije. Na mjestu

milijuna kuna, a 10 milijuna kuna ćemo osigurati iz vla stitih prihoda. S bankama sam već pregovarao oko kredita i dogovorit ćemo najbolje uvjete. Dobili smo podršku i od države, proveli cijeli postupak u suradnji sa svim državnim tijelima, a od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako su nam i najavili, oče kujemo 40 posto sufinanci ranje – najavio je Bosilj.

Podsjećamo koje je sve uvjete dužan ispuniti iz vršitelj radova. Riječ je, naime, o sveobuhvatnoj sanaciji lokacije Brezje.

To uključuje pripremu otpada na prijevoz na načindasespriječirazno šenje, rasipanje otpada u okoliš prilikom transporta, planiranje prometnog rješe nja te po potrebi gradnja do datnih internih prometnica, osiguranje uređaja, opreme i sredstava za dojavu i ga šenje požara kao i ispravne sanitarne uvjete i adekvatan prostor za osoblje, osigura nje prijevoza, vaganje i pre uzimanje otpada, oporabu preuzetog otpada.

Habijan: “Destruktivna politika Petrića uništava

otpada vidim modernu in dustrijsku zonu kakvu naš grad zaslužuje, vidim nova radna mjesta, vidim razvoj našeg grada. Vidim druga čiji Varaždin, bez sramotne brda smeća na ulazu u grad – rekao je gradonačelnik.

Slijedi izglasavanje prora čuna na sjednici Gradskog vijeća i ishođenje suglasno sti za kredit kako bi Grad mogao financirati vlastitu komponentu.

Potrebno osigurati 130 milijuna kuna

- Za provođenje ovog pro jekta potrebno nam je 130 milijuna kuna. Planiramo sedugoročnozadužitiza120

Zatvoreno odlagalište ne opasnog otpada “Brezje” u GraduVaraždinuseprostire na površini od 5,26 ha, a balirani neopasni otpad za uzima površinu od 3,55 ha. Nalokacijijepremaprocjeni uskladišteno oko 96.808 tona otpada. To su zapravo zadnji službeni podaci na kon provedenih mjerenja.

Cijena rasla

Podsjetimo da je cijena zbrinjavanja bala, koje su u Brezju više od 17 godina, znatno rasla. Konkretno, riječ je o dvostruko višem iznosu od onog prvog.

Sad već davne 2008. Var kom je potpisao ugovor s tvrtkomT7VIS,apočetkom 2009. i Grad Varaždin. Ugo vorena cijena bila je tada 137 eura po toni. To bi značilo

Na prošlotjednoj konferenciji za medije Gradskog odbora varaždin skog HDZ-a potvrđeno je jedinstvo ove stranke, koja je odlučila da neće podržati proračun Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijom za 2024./25. Naime, prema riječima gradskog vijećnika i saborskog zastupnika HDZ-a Damira Habijana koji ujedno obnaša funkciju kluba vijećnika HDZ-a u varaždinskom Gradskom vijeću, na sjednici GO HDZ-a u petak je donesena jedno glasna odluka da troje vijećnika iz redova ove stranke neće podržati proračun SDP-ovog gradonačel nika Nevena Bosilja. Habijan se ujedno osvrnuo na bracu i seku (Hrvoja i Anu Petrić) iz “varaždin ske podružnice Možemo”, odnosno platforme Budimo grad, koji su po njemu jako aktivni zadnjih dana. – Divi me i čudi me da oni u godinu

da je tadašnje rješenje bilo i više nego dvostruko jefti nije. Međutim, nakon silnih sudskih sporova, proteka godina, politikanstva, cije

i pol dana nisu razumjeli kako su dio pozicije u varaždinskoj grad skoj vlasti. Oni se i dalje ponašaju destruktivno, a jako ih je povrije dilo kada sam na Gradskom vijeću ukazao da destruktivna politika uništava grad i tome svjedočimo danas. Doveli su Grad u situaciju u kojoj je danas, u to ga je dovela osoba (Hrvoje Petrić) koja je na sjednici Gradskog vijeća dizala ruku za izmjenu prostornog plana na prostoru Vis Konfekcije kojoj je s majkom, donatoricom te aktivistič ke skupine, uvećinskom vlasništvu. To je eklatantni sukob interesa, a takva si osoba još dozvoljava nešto govoriti i prozivati članove HDZ-a dijeleći im kojekakve epite te – ističe čelnik gradskog HDZ-a. Sve se to, napominje, obilo o glavu gradonačelniku Nevenu Bosilju koji je shvatio da s Petrićima više

na sanacije otpada je rasla. Godine 2013. nova gradska vlast odlučuje ne konzumi rati taj ugovor, držeći ga ni štetnim, za što je podignuta

dalje ne ide. O Čehoku i njegovoj “družbi”, rekao je pak da ga za brinjava koliko mu spominju ime na presicama i drugim istupima. Ustvrdio je i kako se neće uhvatiti na Čehokove udice i smicalice.

Štoviše, izjavio je da vijećnike HDZ-a – SDP, Reformisti i plat forma Budimo grad nisu uvjerili da se pod njihovim vodstvom može ostvariti ono što su pred vidjeli predloženim proračunom. – Oni sami nemaju pojma jesu li kadri rukovoditi Gradom, nemaju saznanja o tome imaju li dovoljno ruku za proračun, a kamoli tko će im podržati najavljeno zaduživanje za zbrinjavanje baliranog otpada u Brezju i drugo. Vidimo koliko je narasla cijena zbrinjavanja u od nosu na našu “Integralnu nagodbu” koju je baš SDP nazivao prevarom i kriminalnom nagodbom. Neki od

tužba. Spomenimo i da je tada Fond za zaštitu okoliša potpisaougovorsGradomte jetrebaofinanciratisanaciju bala s 40 posto, odnosno s

2 Aktualno
||
2022., br. 970
Regionalni tjednik
29. studenoga
Za provođenje ovog projekta potrebno nam je 130 milijuna kuna. Planiramo se dugoročno zadužiti za 120 milijuna kuna, a 10 milijuna kuna sufinanciranje,
Što će dalje biti s balama ovisi o odluci Gradskog vijeća Sve opet ovisi o volji politike jer da bi projekt mogao u realizaciju gradska vlast treba podršku Gradskog vijeća PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com VARAŽDINSKI HDZ NEĆE PODRŽATI PRORAČUN

PREDSJEDNIK

MILANOVIĆ

POSMRTNO ODLIKOVAO PUKOVNIKA IVANA SOKAČA

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović posmrtno je odlikovao pukov nika HV-a i zapovjednika 104. varaždinske brigade Ivana Sokača Redom kneza Doma goja s ogrlicom, za pokazanu osvjedočenu hrabrost i junaštvo u Domovinskom ratu. Na svečanosti održanoj 21. studenoga u vo jarni “7. gardijske brigade Pume” u Varaždinu, predsjednik Milanović odlikovanje je uručio

obitelji Sokač te je pri tom rekao da odlikova nje dodjeljuje za ono veliko što je Ivan Sokač još 1991. godine dao Hrvatskoj, svoj život, koju nažalost nije dočekao kao slobodnu. – Njegova žrtva za Hrvatsku i doprinos dava nju sebe neće biti nikada zaboravljeno. Ovo je samo jedan mali detalj kako se Hrvatska, među ostalim, može odužiti onima kojima treba, koji su bili tu kada ju je trebalo obraniti da bi je ka snije mogli oslobađati, i da bismo danas mogli

IZ BREZJA? O TOME ODLUČUJE GRADSKO VIJEĆE

biti jedna uređena država sa svojim boljkama. One će ostati i nakon što mi odemo, ali će doći i neka poboljšanja. Vjerujem da ćemo biti sve jači, uspješniji i otporniji na izazove i ugroze koje nas izravno i neizravno očekuju u svijetu u kojem ži vimo, i koji je sve kompliciraniji i sve nejasniji, ali da bi se situacija u Hrvatskoj razjasnila – trebali su ljudi kao što je bio pokojni Sokač – poručio je predsjednik Milanović uručujući odlikovanje Red kneza Domagoja s ogrlicom obitelji Sokač.

ponuda za zbrinjavanje 216,7 milijuna kuna!

kuna ćemo osigurati iz vlastitih prihoda. Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kako su nam i najavili, očekujemo 40 posto rekao je Bosilj.

po toni, odnosno 1.003 kune s PDV-om.

Tri godine kasnije Grad pregovara sa CE-ZA-R-om, koji tada podiže i tužbu pro tiv Grada tešku 96 milijuna kuna. Pregovori s CE-ZAR-om rezultiraju njihovom ponudom po kojem bi obra da otpada koštala 580 kuna plus PDV odnosno 725 kuna.

Zanimljivo, tada je CE-ZAR je bio spreman zbrinuti bale od kojih bi prihodovao 580 kuna po toni. No, ni to nije uspjelo. Pred dvije godine pojavio se i četvrti model zbrinjavanja baliranog otpada.

Patafta: deset godina se bacalo blato na mene, a sad će građani bale platiti 300% skuplje

ba potpisana prije nekoliko mjeseci.

PRORAČUN

uništava Grad”

nas vijećnika bili smo na saslušanju pred USKOK-om radi nagodbe, a da ne spominjemčuveneprosvjedenaKorzu gdje se vijećnike gađalo i nemilice vrijeđalo. Dakle, ono što su nazivali prijevarom i kriminalom sada je dva puta skuplje, a navodno je OK i sve po Zakonu!? Na to mi ne možemo pristati, a podsjećamo i da su SDP-ovci govo rili da građani, koje bi sada zaduživali, neće ništa platiti – rekao je Habijan. Na kraju je ukazao da nije glavni, niti najveći krimen na članovima SDP-a. – Jasno je da je glavni kolovođa i opstruktor svega u gradu, i onaj koji je u zaleđu, upravo gospodin iz Refor mista, čelnik stranke koja je u rasulu i nestajanju. Uostalom, vidimo tko režira dvorske igre u Gradskoj vijećnici i kreira različita zapošljavanja sa stra načkim iskaznicama koje prevladavaju u toj minornoj stranci – zaključio je Damir Habijan.

oko 40 milijuna kuna. Zbrinjavanje otpada do djeljuju zajednici ponuditelja na čelu s tvrtkom CE-ZA-R. Cijena je tada bila 802 kune

Nakon 17 godina napokon se nazire rješenje za balirani otpad, a svemu tome je prethodila i nagodba potpisana prije nekoliko mjeseci

U sklopu integralnog rješe nja (prvog) aktualna gradska vlast vijećnicima nudi do govor s drugom stranom, odnosno tvrtkama T&H Invest (pravni sljednik T7 VIS-a) i CE-ZA-R.

Po Čehokovom novo rje šenje košta 1.000 kuna po toni, a po Habijanovom 1.100 kuna po toni. To je cijena bez PDV-a. Međutim, nagodba nikad nije potpisana ni pri hvaćena.

Najbliže rješenju Činjenica je da je u slučaju baliranog otpada politika odradila svoje, tržište je odradilo svoje, nastupila je i kriza popraćena inflacijom, sve je poskupjelo, pa tako i radovi.

Međutim, nakon 17 godina napokon se nazire rješenje za balirani otpad, a svemu tome je prethodila i nagod

platiti. Ukupni trošak za građane biti će oko 250% do 300% skuplji.”

Nakon otvaranja ponuda za zbrinjavanje baliranog otpada u Brezju, varaždinski gos podarstvenik i gradski vijećnik Davor Patafta komentirao je cijelu situaciju i podsjetio na ono što se u javnom prostoru događalo više od 10 godina. Sve to rezultiralo je da građani sad balirani otpad plaćaju i do 300 posto skuplje.

- A zašto? Zbog politike – kaže Patafta.

- Da nisam 2010. godine izgradio MBO po strojenje i tvornicu u Varaždinu znate tko bi se javio sada na natječaj da riješi balirani otpad i ekološkiproblem??Nitko!Kaoštoznamo,došla je samo jedna ponuda. I to od MBO postrojenja – rekao je Patafta.

Dodaje kako je opće poznato, a to su pokazala i istraživanja, da nitko ne želi tuđe smeće u svom dvorištu.

- Nikako da većina shvati da u poslovima zaštite okoliša ljudi ne žele blizu sebe tuđe smeće.SindromNIMBYznanstvenojedokazan

u cijelome svijetu. Svoje smeće moramo riješiti sami, a u varaždinskoj politici prevladavaju svađe i prepirke gore nego kod male djece. Uz to, sukobljene strane, jedni protiv drugih, policiji šalju kaznene prijave kako bi opteretili političkeprotivnikeispitivanjimaupoliciji.Me dijski prostor dobivaju oni koji znaju najmanje i stvaraju fame – kaže Patafta. Podsjeća na sve što se događalo u međuvre menu.

- Deset godina bacalo se blato na mene i moje prezime. To, tada tehnološki najmodernije rješenje, koštalo je građane 57 milijuna kuna netto. Sada će po ovom natječaju koštati 129 milijuna kuna netto i plus dodatni troškovi kamata oko 20 milijuna kuna (ukupno oko 150 milijuna kuna) i sve na kredit jer Grad ne može to jednokratno platiti. Ukupni trošak za građane biti će oko 250% do 300% skuplji - za ključuje Patafta.

Podsjetimo, nakon izglasa vanja podrške na Gradskom vijeću, u proljeće ove godine sklopljen je Ugovor o nagod bi između Grada Varaždina i PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji, T&H invest d.o.o., VADOM ULAGANJA d.o.o., VIS PROMOTEX d.o.o., JU “Gradski stanovi” i Varkom d.d. Upravo to je bio jedan od uvjeta da se počne rješavati problem baliranog otpada u Brezju. Spomenimo i da je na dan 31. ožujka dug Grada prema T&H Investu iznosio gotovo 140 milijuna kuna. Ovom nagodbom Grad se obvezao isplatiti 16,8 mili juna kuna.

Nekoliko mjeseci nakon potpisivanja nagodbe usli jedilo je i zeleno svjetlo iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji bi sanaciju Brezja trebao sufinancirati s 40 posto.

Politika odlučuje Međutim, sve opet ovisi o volji politike jer da bi projekt mogao u realizaciju gradska vlast treba podršku Grad skog vijeća.

- Sada svi zajedno imamo priliku skinuti teret s pleća ovoga grada koji nas pritišće više od desetljeća i pol. Zato mogu reći da svi koji ne budu glasali za proračun glasaju za ostanak bala u Brezju. Zato i poziv svim vijećnicima: glas za proračun je glas za mica nje bala – rekao je prošlog tjedna Bosilj.

Hoće li ovaj put politi ka krenuti u smjeru rje šavanja problema koji je sama izazvala ili će bale i dalje˝krasiti˝ ulaz u baro kni grad? Većina političara koja će krajem ovog mjese ca odlučivati o baliranom otpadu je itekako upoznata s problemom, neki od njih su direktno i indirektno sudjelovali u tome da se bale odlože u Brezju.

3 Aktualno 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
Deset godina bacalo
se blato na mene i moje prezime. To, tada tehnološki najmodernije rješenje, koštalo je građane 57 milijuna kuna netto. Sada će po ovom natječaju koštati 129 milijuna kuna netto i plus dodatni troškovi kamata oko 20 milijuna kuna (ukupno oko 150 milijuna kuna) i sve na kredit jer Grad ne može to jednokratno
PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE/TOMISLAV BUŠLJETA
DAVOR PATAFTA
URED

ZBOG RASPADA

BUDIMO GRAD, STRIČAKOVOG SUKOBA

Sadašnje stanje u Gradskom vijeću paralizira rad gradonačelnika i gradske uprave

Mogućnost neizglasavanja proračuna grada Varaždina za 2023., a time posljedično i za ustavljanje rješavanja ključnog problema baliranog otpada i svih razvojnih projekata u graduVaraždinuglavnajetema uzavrele varaždinske političke scene. O aktualnoj situaciji razgovarali smo s Miroslavom Markovićem, zamjenikom va raždinskog gradonačelnika.

U više navrata spomenuli ste da je odnos s HDZ-om korektan. Ipak, izjasnili su se da neće podržati proračun.

Mogu reći da je nakon izbo ra, iako se HDZ izjasnio kao oporba, suradnja s gradskim HDZ-omkojegpredvodiDamir Habijan kao i suradnja s pred sjednikomžupanijskogHDZ-ai županomAnđelkomStričakom bila korektna. Upravo zbog sukobabivšeggradonačelnikai bivšegžupanausporenjerazvoj našeg kraja i to je bio razlog više da se, što se tiče provedbe irazvojagradskihižupanijskih projekata, zatomi političko su parništvo SDP-a i HDZ-a.

HDZ-ova vertikala vlasti bila je ključna kod rješavanja problemabaliranogotpadakao i ostalih razvojnih projekata, a mi u Gradu smo podržali sve županijskeprojektekaoiprijed

loge gradskog HDZ-a za prora čun2022.svjesniodgovornosti i povjerenja naših birača.

MislitedanaodlukuHDZ-a utjecaja ima Čehok?

Nažalost, zbog koalicije HDZ-aiČehokanažupanijskoj razini ti se odnosi mijenjaju i očito je župan popustio pod ucjenama i pritiskom uskoč kog optuženika i političkog gubitnika Čehoka koji na sve načine pokušava opstruirati i zaustaviti sve što se radi u ovom gradu. U trenutku kada smo pred konačnim rješenjem problema bala koje muče ovaj gradveć17godina,Čehokočaj ničkim pokušajima i ucjenama prekoHDZ-aželispriječitisvoj odlazak u konačnu političku mirovinu.

Prozirni su izgovori HDZa da je ovo, praktički jedino rješenje, preskupo i da se zbog toga neće podržati to rješenje

koje je podržala upravo ver tikala vlasti kojom se Stričak hvali – Fond za zaštitu okoli ša i energetsku učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Vlada Re publike Hrvatske. Upravo je Ministarstvo još 2019. godine napravilo hodogram na koji se način jedino mogu riješiti bale u Brezju, nakon što Fond da suglasnostnaprogramsanacije i Vlada RH to potvrdi. Svi smo svjesni da je protokom vreme na, uslijed inflacije i povećanja troškova energenata, ali i zbog predviđene sanacije tla, cijena od 120 milijuna za koju se grad mora kreditno zadužiti visoka. Svjesnismodasunašisugrađa ni već plaćali zbrinjavanje tog otpada, ali za to nije kriva ova Gradskaupravakojajeugodinu i pol dana došla do zakonitog i izvedivogrješenjavećoniprije, naravnoprijesvegabivšigrado načelnik Čehok.

Vaši oponenti često spomi nju prijašnja rješenja za bale. Govoriti o konzumiranju ne kih prijašnjih ugovora i konce sija, o “zakapanju” ili “paljenju” bala,izneznanjailineodgovor nostimogunekipojedinciipo litikanti koji ustvari ne žele ko načnorješenjeproblema.Druge zakonske i jeftinije alternative zapravonema.Uzsveovo,bitno jenapomenutidaćesevelikdio

togkreditavratitiprodajomtog zemljišta u Gospodarskoj zoni Brezje i njegovom uporabom za gradnju tvornica i otvaranje novih radnih mjesta. Ovih danavidjetćemoičutikometo ustvari nije u interesu. Meni i gradonačelnikuBosiljuinašim sugrađanima to sigurno jest.

Pravi razlog zašto HDZ, sada dok smo došli pred sam cilj rje šavanjabala,ne želi zajedno s nama iz SDP-a koji smo na čelu Grad ske uprave Grada Va raždina za tvoriti tu tra kavicu,jesamoi jedino Čehok.

Znači mogući su izvanredni izbori?

U prošlom mandatu su Va raždin i Varaždinska županija osjećali posljedice sukoba iz među Ivana Čehoka i Radimira Čačića, a sada će osjećati po sljedice saveza Ivana Čehoka i Anđelka Stričaka. SDP je ponudio ruku županu da s HDZ-a skine stigmu suradnje s takvim čovjekom, ali očito je datošefžupanijskogvodstva,za razliku od njegovog Gradskog predsjednika HDZ-a Damira

Habijana, ne želi napraviti. Time HDZ otvara put izvan rednim izborima za Gradsko vijeće, svjestan da će to zau staviti i usporiti sve aktivnosti, programe i projekte Grada Varaždina. Govoriti o većini u trenutku kada se rješava ključni problem Grada za čije zbrinjavanje će u konačnici bitizaslužanisamžu panakoseuključi, samo će dodat no razljutiti građane koji će sve one koji su op struirali konačni kraj ove sumrak sage s bala ma, kazniti na tim izborima, u to sam siguran. Našim građanima je dosta bala, priče o balama, prepucavanja oko bala, izgovora zašto se nešto ne može.

Na cijelu situaciju utječe i raskol u platformi Budimo grad.

S druge strane, raskol plat forme Budimo grad, odnosno Nezavisne liste Dubravke No vak, na dvije frakcije, rezultat je osobnih i političkih ambicija Hrvoja Petrića.

Mi smo na početku mandata

s listom Dubravke Novak i dvoje vijećnika s liste NS Re formisti uspjeli stvoriti većinu kroz programsku suradnju koja se zbog neslaganja s nekim našim kadrovskim potezima relativno brzo raskinula. Iako smo ispoštovali 99% zahtjeva, nismo mogli raditi pod stalnim prozivanjima dijela platforme koji je predvodio Hrvoje Petrić, a upravo je on iskoristio prvu prilikudasvojosobniiposlovni interes njega i njegove obitelji stavi ispred javnog interesa, svih onih načela za koje se tako zalagao u platformi. Zbog toga je i došlo do konačnog raskola unutar same Platforme čime je ta platforma pokazala potpuno političku nezrelost jer smo im nudili da preuzmu odgovorne funkcije kao što je funkcija predsjednika Gradskog vijeća i druge, što su oni odbili. Željeli su ne samo biti konstruktivni korektiv što bi bilo korektno već su puno puta išli udarcima ispod pojasa da bi se, evo prije nekihmjesecdana,samiraspali.

Koji projekti će morati pri čekati u slučaju izvanrednih izbora?

Osobne razine počele su pre vladavati ispred javnog interesa i grad je postao talac sukoba. Animoziteti između župana Stričaka i Čačića, pa u dvije frakcije Budimo grad, a tu je i

bivši gradonačelnik koji je ap solutno destruktivan u svemu, dolaze previše do izražaja. Do sad su političke opcije većinom bile konstruktivne. Mi nismo imali većinu, ali svi su oni u ne kom trenutku davali prijedloge i prihvaćali prijedloge, no sada imamosjećajdaidemounekom smjeru koji nije dobar, previše je osoban, a premalo javan. Nadam se da neće doći do pada proračuna, ali ako i dođe, naši sugrađani dobro znaju i vide rezultat onoga što mi radimo. Ako proračun ne prođe u srije du, moramo napraviti još jednu sjednicudoNovegodine.Akoni tadneprođe,donosiseodlukao privremenom financiranju i svi projekti, rješavanje bala, pove ćanje plaća za 550 službenika, izgradnja vrtića u Hrašćici, besplatni produženi boravak, povećanja umirovljenicima staju, neke od aktivnosti neće se moći realizirati, a neke će se morati odgoditi ili ponoviti. Na izborima 2021. zasluženo smo pobijedili. Jako puno toga smo odradili po našem izbornom programu, a sve ostalo je već u pripremi. Do kraja mandata moglibiriješitiključnerazvojne probleme ovog grada. Izgleda da to nekima ne odgovara. Ako dođedoizbora,građanićeznati odvagnuti i procijeniti tko je kriv za to stanje.

4 Aktualno Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
Građani će na izvanrednim izborima kazniti krivce za ovakvo stanje – SDP je spreman jer je pokazao kako zna i može pošteno i odgovorno upravljati Gradom
Osobne razine počele su prevladavati ispred javnog interesa i Grad je postao talac sukoba
PLATFORME S ČAČIĆEM I APSOLUTNE DESTRUKCIJE ČEHOKA, VARAŽDINU PRIJETE IZVANREDNI IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE
Očito je župan popustio pod ucjenama i pritiskom uskočkog optuženika i političkog gubitnika Čehoka
Miroslav Marković

Upitni Špancirfest, Varaždinske barokne večeri…

- U slučaju izglasavanja pro računa, vjerujem da ćemo sve uspjeti ostvariti, a ako se ne izglasa, onda smo na privre menom financiranju i možemo samo osnovne potrebe, pre uzete obveze od prije podmi rivati i ne možemo aplicirati na neke nove stvari – rekao je Bosilj.

Naglasio je da će u tom slu čaju sve biti upitno uključujući idodatnasredstvazaVaraždin ske barokne večeri i Špancir fest. Dodaje i da Grad sigurno nećemoćiorganiziratiSvjetsko prvenstvo u kuglanju i neka druga sportska događanja..

Kad je riječ o amandmanima na proračun, Bosilj je istaknuo da je do danas pristiglo svega šest amandmana Ane i Hrvoja Petrića.

- Neki su od njih prihvatljivi, ali neki tipa smanjenje prireza sa 7,5 na 5 posto je način da mi zavežu ruke i bace u bazen i traže da plivam svjetski rekord na 100 metara. To je isključivo amandman kojim se želi uzeti 7 milijuna kuna iz gradskog proračuna i mislim da na to ne mogu pristati, s obzirom na sve nadstandarde koje sam nabrojao da imamo u ovome gradu – zaključio je Bosilj.

“Važno je riješiti bale, Kućansku rampu, ulagati u škole... Ali neću pristati na ucjene”

GradonačelnikNevenBosilj i njegov zamjenik Miroslav Marković detaljno su pred stavili prijedlog proračuna o kojem će se odlučivati u srije du na Gradskom vijeću. Bosilj je pritom istaknuo da neće pristatinapolitičkeucjeneida su, dođe li do toga, spremni i na izvanredne izbore.

Proračun za 2023. godinu iznosi83,9milijunaeurairiječ je o konsolidiranom prora čunu u kojem su balansirani prihodi i rashodi, rekao je Bo silj i dodao da Grad Varaždin vjerojatno ima najveći nad standard kad je riječ o socijali i društvenoj odgovornosti u Hrvatskoj.

Projekt Kućanske rampe ide dalje, a kreće i projektiranje kružnog toka između Gospodarske i Zagrebačke ulice.

- Prvi smo uveli psihologe u škole, plaćamo gerontodo maćice, prvi smo uveli finan ciranje higijenskih uložaka, plaćamo na puno radno vri jeme učiteljice u produženom boravku, a ove godine radimo i dodatni iskorak te uz be splatne tople obroke uvodimo i besplatni produženi boravak – najavio je gradonačelnik.

Uvodiseinaknadaodtisuću eura za novorođeno dijete te se dižu cenzusi za uskrsni ce i božićnice s dosadašnjih 2.750 na 3 tisuće kuna, dok će umirovljenici za spomenute

Marković: Nema nikakvih pogodovanja prema nikome

Zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković rekao je da u ovih godinu i pol dana Varaždinci mogu vidjeti i prepoznati koliko se radi na sustavnoj razini, spomenuvši polupodzemne spremnike za otpad i dječji vrtić u Hrašćici.

-Mi smo zatekli vrlo malo EU proje kata, a u ovom trenutku samo Sjever DAN vodi 50 EU projekata, a plus još imamo projekata koje vode neke dru ge institucije. Znači da smo mi u ovih godinu i pol pokrenuli grad i radimo na sve strane. Dječje igralište u Gojancu se isto priprema i uskoro bi trebali biti potpisani ugovori. Sve ovo što se

blagdane dobivati iznos u protuvrijednosti 350 kuna. Gradonačelnik je spomenuo i važnost rješavanja problema baliranog otpada, što je ta kođer stavka u ovogodišnjem proračunuiprojekcijamakroz sljedeće dvije godine. Tu je i dječji vrtić u Hraščici, ali i brojnidrugiprojektizakojebi sredstvatrebalabitiosigurana ovim proračunom.

Problemotpadabaliranog

- Sad imamo šest mjeseci rok odluke o odabiru izvo đača za sanaciju Brezja i za to trebamo dobiti suglasnost Ministarstva financija za za

radi, radi se isključivo na korist naših sugrađana i nema nikakvih pogodo vanja prema nikome. Urbanistički se Grad priprema za neke nove projekte i želimo da se ovaj proračun usvoji, kako ne bi došlo do zastoja svega ovoga na nekih šest mjeseci – kazao je Marković.

Spomenuo je i odnose s drugim po litičkim opcijama,

- Sami izbori bili su vrlo izjednačeni i odnosi političkih snaga su takvi kakvi jesu. Oni su se poremetili upravo ne davno i s raspadom platforme Budimo grad koja je u jednom trenutku bila naša većina – rekao je Marković.

Istaknuo je kako su svjesni da je

duženjeisuglasnostVladeRH zasufinanciranjeod40posto. Imamo prethodnu suglasnost fonda na to sufinanciranje, ali po provedenom postupku nabave, moramo predati sve dokumente u fond i dobit ćemo tih 40 posto – izjavio je Bosilj.

Varaždinski gradonačelnik spomenuo je i ostale važnije projekte, među kojima su dogradnja3.i7.osnovneškole kao i postavljanje solarnih panela na sve škole te dvorane Srednjoškolac i Graberje.

U proračunu za iduću godi nu predviđeno je i zaduženje za javnu rasvjetu. Grad je, naime,prijašnjihgodina,prije

situacija vrlo, vrlo delikatna, posebice zbog mogućnosti rješavanja nagomi lanog baliranog otpada koji u Brezju stoji 17 godina.

- Nama je cilj da se ovaj proračun izglasa i da se ovo ne zaustavi, ali na damo se i želimo da proračun prođe do Nove godine, da se može nastaviti nor malno raditi. Ukoliko do toga ne dođe, ide se na izvanredne izbore za Gradsko vijeće koji će biti vjerojatno tek na pro ljeće i sve će ili stati ili biti usporeno, a upitan je i nastavak svih ovih projekata koje smo nabrojali – kazao je Marković te dodao kako su u SDP-u spremni za nove izbore za Gradsko vijeće.

energetske krize, trošio 2,9 milijuna kuna godišnje za jav nu rasvjetu, a ove godine će to iznositi oko 7 milijuna kuna.

- Problem je u tome što grad ima 6900 rasvjetnih tijela od kojih je svega 800-tinjak LED rasvjeta, sve ostalo je visokotlačni natrij koji troši 4 puta više nego LED rasvjeta. Nama je potencijal uštede iz te zamjene 70 do 80 posto i taj projekt ne ulazi u zaduženje Grada i trebao bi se isplaćivati sam od sebe – kazao je. Također, nastavlja se s pro jektom Kućanske rampe, a kreće i u projektiranje kruž nogtokaizmeđuGospodarske i Zagrebačke ulice.

- Ovih dana završava esavjetovanje i mislim da bi trebali dobiti od Ministar stva graditeljstva, Uprave za strateške projekte lokacijsku dozvolu za podvožnjak Wis sertova.Nakontoga,raspisuje se natječaj koji će trajati šest mjeseci za izradu glavnog projekta kako bismo konačno krajem sljedeće godine mogli krenuti u realizaciju rješava njanajvećeginfrastrukturnog problema u Gradu Varaždinu – rekao je gradonačelnik.

Grad bi kupio nekretnine Varteksa Najavio je i plan za otkup nekretnina od Varteksa.

- Imamo predviđena sred stva za otkup zgrada u Var teksu na način da bismo polovicu prebili s komu nalnim dugom Varteksa, a polovicu sredstva osigurali bismo u proračunu Grada kako bismo kupili dvije zgra de uz Zagrebačku ulicu i tim objektima dali nove sadržaje. Ide i izgradnja dosta novih ulica, produžetak Langove, spoj Splitske i Trogirske u Grabanicama, idemo s no vom cestom iza Konzuma prema crkvi Dobrog pastira gdje ćemo imati novu zonu stambene i višestambene izgradnje jer je tamo dio gradskog zemljišta. Radimo ceste i infrastrukturu tamo gdje Grad ima svoju imovinu, anedasepogodujeprivatnim investitorima – naglasio je Bosilj.

Ovimprijedlogomproraču na predviđeno je i povećanje plaća u javnim ustanovama.

- U proračunu su sredstva od gotovo 7 milijuna kuna, odnosno 900 tisuća eura za povećanje plaća u javnim ustanovama u Gradu. Zavr šeni su kolektivni pregovori i kad prođe proračun, potpisat ćemo kolektivne ugovore čime će dobiti i vatrogasci, knjižničari, glumci i tete u vrtićima 6 posto veće osno vice i 65 eura neoporezivog dodatka za prehranu. Plus toga, tetama u vrtićima di žemo koeficijente za 6 posto, tako da njihova povećanja neto iznose od 17 do 21 posto - rekao je Bosilj.

Dodao je da je završen na tječaj za obnovu vijećnice i da bi sljedeće godine ili već u prosincu trebao biti potpisan ugovor.

5 Aktualno 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
Proračunom su planirani brojni projekti, među kojima su dogradnja škola, gradnja vrtića, uređenje komunalne infrastrukture, nova javna rasvjeta. Uz to, proračunom bi se trebale osigurati veće plaće odgojiteljicama u vrtićima, ali i veće uskrsnice i božićnice umirovljenicima
A BOSILJ PORUČIO:
PRORAČUN GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU IZNOSI 83,9 MILIJUNA EURA,
Neven Bosilj

U Opću bolnicu Varaždin stiže najmoderniji endoskopski ultrazvuk!

Opća bolnica Varaždin i u kriznim uvjetima nastoji održavati najvišu moguću ra zinu izvrsnosti, koja je nužna kako bi svojim pacijentima vrhunski educirani liječnici i drugo stručno osoblje pružili najbolju moguću medicinsku skrb.Primjerajemnogoizbog nekih pretraga pacijenti više neobilazezagrebačkebolnice. Štoviše, kako doznajemo od Bojana Marianija, dr. med. spec.internist–gastroentero log,voditeljaOdjelazagastro enterologiju, u ovu ustanovu uskoro stiže i najmoderniji endoskopski ultrazvuk.

Što može Zagreb, može i Varaždin

Novosti ima još, jer nakon dvogodišnje stanke uzroko vane pandemijom korona virusa, pacijentima su opet dostupne pretrage poput kolonoskopije u anesteziji. - Nakon što je 1. ožujka 2020. godine na Odjel infektologije OB-a Varaždin primljen prvi pacijent zaražen koronom, Odjel gastroenterologije mo rao se nekoliko puta seliti te je naša endoskopija na kraju smještena na drugi kat zgrade u kojoj funkcioniraju Službe za interne bolesti. Radilo se u manjim prostorima sa sma njenimkapacitetomiulošijim uvjetima.Spomenutapretraga izostala je i zbog iznimno velikog angažmana anestezi ologa pri liječenju bolesnika zaraženihvirusomCOVID-19. Zbog intubiranja i rukovanja

Do kraja veljače 2023. godine trajat će radovi na potpunoj obnovi i opremanju Odjela za endoskopiju

respiratorima, anesteziologa jednostavnonijebilodovoljno. Međutim, spomenutu pretra gu vraćamo i obavljat će se na našemOdjeluendoskopijekoji trenutnouređujemona4.katu –objasniojeMarianikojijedo rujna 2022. pune četiri godine bio vršitelj dužnosti voditelja Odjela gastroenterologije. Naš sugovornik ističe da bi svi predviđeni radovi tre bali završiti do kraja veljače 2023. i određenim skupinama pacijenata, kojima je nužna kolonoskopija u anesteziji, takva pretraga bit će opet omogućena od ožujka iduće godine. Podsjećamo, čak i usprkos svim problemima uzrokovanim koronom, Odjel gastroenterologije u prote

klom

jom

sljedica ciroze jetre, a koje mogu uzrokovati ozbiljna krvarenja. Spomenuti zahvat koji doslovno spašava živote izvodi se pod anestezijom na Odjelu endoskopije. Paci jentima s poteškoćama kod hranjenja (gutanja) se pak postavlja i perkutana endo skopska gastrostoma (PEG) i sve te pretrage namjeravamo razvijati. Osobito nas raduje skori dolazak endoskopskog ultrazvuka i prostor za njegov smještaj bit će pripremljen u obnovljenoj endoskopiji. Riječ je o stupastom aparatu visine 1,80 metara i pola metra širi ne koji na sebi ima monitor, procesor, ultrazvučnu kom ponentu, jedinicu za manje elektrokirurške zahvate… – veli naš sugovornik koji je prošao početnu edukaciju u američkomClevelandClinicu, vodećojsvjetskojzdravstvenoj ustanovi.

Dodatne edukacije

srednje i teške oblike bolesti. Međutim, mi smo na sjeveru Hrvatske prvi s tim počeli i uspješno preveniramo kom plikacije ciljanom terapijom na molekule u ljudskom or ganizmu koje izazivaju upalu. Odnosno,midjelujemociljano protuupalno intravenski ili subkutanosdobrimuspjehom. Pacijenti su uglavnom mladi ljudi s Crohnovom bolesti i ulcero znim koliti som koji su do 2019.

Jenjavanjem pandemije određenim skupinama pacijenata opet je omogućena i kolonoskopija u anesteziji

godine išli u zagre bačke kli nike ili su završavali na klinič kim zahva tima, najče šće na Rebru – naglašava ovaj liječnik koji je karijeru počeo kao “sekundarac” u Specijalnoj bolnici za kro nične bolesti Novi Marof.

U toj ustanovi je kao sekun darni liječnik pomagao kole gama specijalistima godinu dana, a potom kreće na četve rogodišnju specijalizaciju iz interne medicine. U Mariani jevu slučaju subspecijalizacija iz gastroenterologije trajala je još dvije godine, a danas rukovodi timom koji svojim pacijentima pruža širok spek tar usluga. Primjerice, zadnjih godinu dana čak i u skučenoj endoskopiji počeli su s tzv. ligacijom variksa jednjaka.

- Pretraga se odnosi na pod vezivanje vena u jednjaku,

Ono pravo njemu i kolegici Maji Čusek-Šamec, dr. med., tekpredstojinakonštouOpću bolnicu Varaždin stigne spo menuti aparat. Ovo dvoje stručnjaka njime će obavljati pregledepodanestezijom,koji trajuneštodužeoduobičajene endoskopije, nakon što prođu dodatne edukacije u Zagrebu. - U Cleveland Clinicu, kojim rukovodi hrvatski kardijalni kirurg Tomislav Mihaljević, upoznao sam tijekom tečaja nanjihovojinterventnojendo skopiji način rada i sustav or ganizacije posla koji nas očekuje u Va raždinu. Ova kvi novous postavljeni kontakti zasigurno će dovesti do nove suradnje s Cleveland Clinicom. Nadam se i da će se tim na na šem odjelu uskoro pojačati s još pet medi cinskih sestara kako bismo bili potpuno ekipirani – go vori Mariani o predstojećim pretragama koje u najsjever nijim županijama trenutno ne obavlja ni jedna bolnica! U Zagrebu pak pacijenti ta kve pretrage mogu obaviti samo u najboljim klinikama. - Za naše pacijente najvažnije je da će u Općoj bolnici Va raždin dobiti dodatne, bolje usluge. Dobro surađujemo s ravnateljstvom OB Varaždin te se nadamo da će ekipiranje timova liječnika i sestara uz poboljšanu organizaciju posla u uređenim prostorima re zultirati kraćim čekanjem na preglede i zahvate – zaključio je Bojan Mariani.

6 Aktualno Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
koje su, između ostalog, po U Cleveland Clinicu, vodećoj svjetskoj zdravstvenoj ustanovi, upoznao sam tijekom tečaja na njihovoj interventnoj endoskopiji način rada i sustav organizacije posla koji nas očekuje u Varaždinu - ističe Bojan Mariani, dr. med. spec. internist – gastroenterolog, voditelj Odjela za gastroenterologiju ODJEL GASTROENTEROLOGIJE PACIJENTIMA NUDI DODATNE I JOŠ BOLJE USLUGE, KAKVIH NEMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NAJSJEVERNIJIH ŽUPANIJA Bojan Mariani rukovodi timom u kojem su četvero liječnika specijalista, petero specijalizanata i 15 medicinskih sestara je četverogodišnjem razdoblju, između ostalog, počeo s biološkom terapi koja se primjenjuje kod pacijenata s upalom crijeva. - Riječ je o vrhu piramide liječenja takvih pacijenata jer provodi se specifičnim mole kulama, a namijenjeno je za
7 Oglasi 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik

Četvorka nije s namjerom ubila profesora Čengića

Njih se sada tereti da su zajednički i dogovorno, u cilju da teško tjelesno ozlijede Ninu Čengića, olako pritom držeći da ga neće usmrtiti, prebili Čengića te tako počinili kazneno djelo teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti.

Nakonštosusaslušanibroj ni svjedoci, izvedena rekon strukcija cijelog događaja, saslušanipsihijatrijskivještak NenadHorvattedvaputasud sko-medicinski vještak Davor Mayer, Županijsko državno odvjetništvo promijenilo je činjenični i zakonski opis te pravnu kvalifikaciju kazne nog djela koja se stavljaju na teret optuženima u slučaju Kulturana.

Županijsko državno odvjetništvo promijenilo je činjenični i zakonski opis te pravnu kvalifikaciju kaznenog djela

Naime, Županijsko državno odvjetništvo optužnicom je teretilo Ivora Vujasinovića (29),Asju(25)iIvana(20)Gor skog te Dominika Žnidarića (26) za teško ubojstvo profe soraNineČengića(35)krajem svibnja prošle godine ispred Kulturane. Odnosno, tereti lo ih je da su iz osvete ubili profesora engleskog jezika Gospodarske škole Varaždin.

Promjena

Županijsko državno od vjetništvo promijenilo je op tužnicu.

Na temelju naloga Župa nijskog suda u Varaždinu policijski službenici Služ be kriminalističke policije PU varaždinske uz potporu policijskih službenika In terventne jedinice policije PU međimurske proveli su u srijedu, 23. studenoga, pre tragu domova i drugih pro stora koje na širem područ ju varaždinskom području posjeduju i koriste muškarci starosti38,33,31i26godina.

Policijajepronašlačak7175 grama marihuane, 23,8 gra ma Amfetamina, 4,4 grama psiho-aktivnih gljiva, kom pletnu opremu za “indor” uzgoj zajedno sa zasađenih 48stabljikaindijskekonoplje, koje su bile posađene u PVC tegle. Također, 22 stabljike indijske konoplje u fazi su šenja, papirnati novac u ra znim apoenima u ukupnom

opremu

istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama. Po do vršetku kriminalističkog istraživanja, kao i potrebnih vještačenja, koja će se pro

Njih se sada tereti da su zajedničkiidogovorno,ucilju dateškotjelesnoozlijedeNinu Čengića, olako pritom držeći da ga neće usmrtiti, prebi li Čengića te tako počinili kazneno djelo teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti.

Po pravnojkvalifikacijisada nemanamjere,paimsesudiza ubojstvo iz nehaja.

Riječ je o članku 120. Ka znenogzakona,odnosnoteška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti za koje je kazneno djelo previđenakaznazatvoraodtri do 15 godina.

ŽDO u Varaždinu je u ponedjeljak, 21. studenoga,

podnijelo podnesak Županij skom sudu, kojim se mijenja činjenični i zakonski opis te pravnakvalifikacijakaznenog djela koja se stavljaju na teret prvo do četvrto optuženima. Također, to je dostavljeno i

Riječ je o članku 120. Kaznenog zakona, odnosno teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti za koje je kazneno djelo previđena kazna zatvora od tri do 15 godina

svoj optuženoj četvorki te njihovim braniteljima. Javna rasprava, koja je odr žana u utorak, 22. studenoga, je na kraju odgođena.

Odgoda

– Obrana prvoptuženog moliodgodudanašnjeraspra ve kako bi pripremili obranu glede ovako izmijenjenog činjeničnogizakonskogopisa, odnosno pravne kvalifikacije te s time u svezi pripremili i završne riječi – istaknuo je branitelj Ivora Vujasinovića. Odgodu su zatražili i bra nitelji Asje i Ivana Gorskog te Dominika Žnidarića.

Rasprava se nastavlja u uto rak, 29. studenoga, a branitelji optuženihsemorajuočitovati s obzirom na novu optužnicu te mogu predlagati i nove dokaze.

vesti u Centru za forenzična ispitivanja i vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu te nakon provede potrebitih doka znih radnji, protiv trojice muškaraca će se podnijeti kaznena prijava Općinskom

državnom odvjetništvu u Varaždinu redovnim pu tem, dok je 38-godišnjak uz kaznenu prijavu predat pritvorskom nadzorniku PU varaždinske – ističu iz PU varaždinske. (it)

8 Rotirka a sudnik Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
Policija pronašla sedam kilograma marihuane i 70 stabljika indijske konoplje ČETVORKA S VARAŽDINSKOG PODRUČJA ULOVLJENA U “OZBILJNOM” UZGOJU ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO IZMIJENILO JE OPTUŽNICU U SLUČAJU KULTURANA
ivan@regionalni.com
PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ
iznosu od 33.840 kuna i 805 eura, uređaj za vakumiranje droge,višekomadapreciznih digitalnih vaga, 135 komada streljiva različitih kalibara, više komada mobitela i in formatičke opreme te drugu
koja se koristi za “in dor” uzgoj indijske konoplje. – Nad osobama od
su predmeti oduzeti policijski službenici Službe kriminali stičke policije PU varaždin ske provode kriminalističko
kojih
9 Oglasi 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik PRODAJE SE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE NA VIŠE LOKACIJA - VARAŽDIN ČKBR 3705/4 - 677 M2 - VARAŽDIN ČKBR 3691/1 – 1157 M2 - KUĆAN MAROF ČKBR 887 - 1197 M2 - GORNJI KUĆAN ČKBR 3 – 1450 M2 NAZVATI BROJ MOBITELA: 091/3520-081

POLAZNICI CENTRA IZVRSNOSTI ZA ROBOTIKU VARAŽDINSKE

Fantastični uspjesi mladih dovode Europsko prvenstvo

U lipnju 2023. godine u Va raždinu, u Areni, održat će se Europsko prvenstvo u robotici. Trajat će četiri dana. Riječ je o značajnomnatjecanjunakojem će sudjelovati ekipe iz Njemač ke,Italije,Francuske,Portugala i drugih zemalja. Očekuje se oko 900 učenika i 150 sudaca. Velika je to čast za Hrvatsku i Varaždin te mlade robotičare Varaždinske županije koji već desetljeće postižu fantastične rezultate na robotičkim natje canjima diljem svijeta. U timo vima su bili i odlični robotičari iz drugih dijelova Hrvatske. Zapravo, rezultata je toliko da ćemo pobrojati samo najzna čajnije tijekom 2022. godine.

JurajKolarićiFrankoPrikrat ki osvojili su treće mjesto na Svjetskomprvenstvuurobotici RoboCup Junior koje je od 13. do 16. srpnja 2022. održano u Bangkoku.

Čak osam medalja, četiri zlata i četiri srebra, osvojilo je sedmero polaznika Centra za nove tehnologije Varaždinske županije – programa za robo tiku na Europskom prvenstvu u robotici - Euro RoboCupu, koje je od 1. do 4. lipnja ove godine održano u Guimarãesu u Portugalu.

Dvije medalje, zlatnu i srebr nu,osvojiojeLukaKolarić,tada polaznik 8. razreda VI. OŠ Va raždin. Zlatne medalje osvojili su Juraj Kolarić, tada učenik 2. razreda Elektrostrojarske škole Varaždin,GabrijelKraljić,uče nik5.razredaVI.OŠVaraždin, i Nikša Vaupotić, učenik 5. a razredaIV.OŠVaraždin.Srebr nemedaljeosvojilesuAntonela Nikolić, učenica 8. razreda III. OŠ Varaždin, Barbara Prutki, učenica 8. razreda I. OŠ Varaž din, i Mirta Obelić, učenica 8.

razreda V. OŠ Varaždin. Od 14. do 21. travnja ove godine održano je veliko Ro boCup Junior natjecanje te Otvoreno prvenstvo Austrije. Na Robocup Junioru u konku renciji od 113 ekipa robotičari izVaraždinskežupanijeosvojili su šest prvih, sedam drugih i pet trećih mjesta. Bilo je to i izlučno natjecanje za Europ sko prvenstvo u robotici koje se početkom lipnja održalo u Portugalu na kojem su bili fan tastični.NaOtvorenomprven stvuAustrije,ukonkurencijiod 60ekipa,našisutimoviosvojili

11 medalja u sedam kategorija: šest zlatnih, tri srebrne i dvije brončane, što je najboljih re zultat Hrvatske u posljednjih 12 godina. Tijekom listopada i studenoga ove godine odr žalo se natjecanje RoboCup Asia Pacific CoSpace Rescue - Online na kojem je ekipa Centra izvrsnosti Varaždinske županije pobijedia u kategoriji CoSpace Rescue 12. Članovi ekipe bili su Nikša Vaupotić, ViktorŽmegač,GabrijelKraljić i Dino Furjan.

- Ogromno robotičko natje canje Europsko prvenstvo u

rangu je Svjetskog prvenstva u nogometu. To je za nas veliko priznanje Svjetske i Europske organizacije. Potrebno je kan didirati se, pa se lobira, piše se potrebna dokumentacija, ide na međunarodnu komisiju

i odlučuje se koja zemlja ima najbolje uvjete da organizira takvo natjecanje. Uz velike zemlje teško je dobiti ovakvo natjecanje, ali mi smo uspjeli zahvaljujući rezultatima va raždinskih robotičara u pro teklih 10 godina - pojasnio je profesor Ivica Kolarić, voditelj Centra izvrsnosti za robotiku Varaždinske županije te naci onalni predstavnik Hrvatske u RoboCup organizaciji. Upravo onbiojementorbrojnimnašim najuspješnijim robotičarima. Za organizaciju Europskog pr venstva ključna će biti i pomoć

sponzora.

S Kolarićem i mladim roboti čarima razgovarali smo na jed noj od njihovih radionica koje Centar izvrsnosti za robotiku Varaždinske županije provodi svaki dan u I. OŠ Varaždin. Učenici koji dolaze iz cijele varaždinske županije upravo se pripremaju za natjecanje CoSpace. Kolarić ne krije da je ponosan na njihovu samostal nost i brojne uspjehe, ali ističe da iza toga stoji ogroman rad i puno priprema.

- U CoSpaceu su učenici iz Varaždinske županije ove

10 Život Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
Čak osam medalja, četiri zlata i četiri srebra, osvojilo je sedmero polaznika Centra za nove tehnologije Varaždinske županije – programa
Mentora Kolarića je najviše razveselio uspjeh Filipa Kuzminskog 2013. godine
Robotičari na Euro RoboCupu u Portugalu Robotičko natjecanje u Austriji Centar izvrsnosti za robotiku Varaždinske županije

mladih robotičara u Varaždin prvenstvo u robotici

godine sudjelovali u dva na tjecanja. Na Asia Pacificu su osvojili jedno prvo mjesto i jedno treće. Proteklu subotu su bili na natjecanju, imali su intervju, zanimljivo je kako su se predstavili. Zadovoljan sam njihovim rezultatima. Naj važnije je da analiziraju svoje programe između sebe i jedni drugima pomažu. Postavljaju mi pitanja kad imaju nejasnoće i ja uskačem kad treba. Učenici iz cijele županije se prijavljuju u Centar izvrsnosti na početku školske godine, u različite gru pe. Neki se ipak ispišu. Radi se s učenicima od prvog razreda osnovne škole pa do 19 godina, s njih oko 200. Rade se različiti sustavi. Oni međusobno di jele znanje. Grupe su složene uglavnompotežiniigodištima. Ako se netko posebno istakne, zovemo ga dodatno i s njim se više radi. Između 12 i 14 je onih koji samostalno rade. Nešto je malo više dječaka, ali djevojke su uglavnom vrhunske. Prostor u kojem smo trenutno nije ide alan, trebao bi nam šest puta veći. Mi tu imamo jednu arenu, za jednu kategoriju, a postoji 14 kategorija, 14 liga i 14 arena. Sve su one teške. Za natjecanje u bilokojojkategorijimorašuloži titrudkaodatrenirašnogomet, jer i tamo ako želiš igrati u naj boljoj ligi, moraš svaki dan dva sata trenirati - rekao je Kolarić.

Voditelja Centra izvrsnosti za robotiku pitali smo kako izgledaju natjecanja, a on nam je odgovorio da su priprema i samo natjecanje vrlo zahtjevni za djecu.

- Natjecanja traju pet dana, a za gotovo svako od njih trebaš vježbati i nekoliko godina. Naj prije moraš pobijediti na držav nomnatjecanjudabiseplasirao na europsko ili svjetsko natje canje. Najbolji budu pozvani u hrvatskuekipugdjepredstavljaš

Gabrijel Kraljić i NikšaVaupotić zlatni na Europskom prvenstvu

Gabrijel Kraljić, učenik VI. OŠ Varaždin, i Nikša Vaupotić, učenik IV. OŠ Varaždin bili su zlatni na Europskom prvenstvu u robotici u Portugalu.

Mladi robotičari svakodnevno rade na tome da postignu još bolje rezultate.

- Već nekoliko godina idem na robotiku i dosta mi je zanimljivo jer volim raditi rukama

i softwareom koji koristimo. Ne mogu odučiti što mi je najzanimljivije, volim i programiranje i slaganje. Najveći uspjeh nam je prvo mjesto u Portugalu u kategoriji Soccer Entry. U našem timu bili smo dvojica, ja i Nikša. Bila je jaka kon kurencija jer svi su bili stariji od nas. I dalje me zanima robotika, ali još nisam razmišljao što bih želio raditi u budućnosti – završio je Gabrijel.

Hrvatsku. Naporan je i put na natjecanja koja znaju biti u Kini ili Japanu, pa se učenici moraju i malo odmoriti, ponekad i više dana. Djeca moraju biti i fizički spremna pa ih vodim u šetnju ili idemo planinariti. Prvi dan natjecanja su prijave, pa doku mentacija, razgledaju arene da vide kakvo bi moglo biti natje canje. To im je dovoljno da vide

kako prilagoditi svog robota da riješe neki zadatak.

Na dan natjecanja ustajanje je često već u 5 sati, a učenici znaju biti u areni oko 7 sati. Djeca su uzbuđena, pripremaju i testiraju robota, pregledavaju staze i nalaze rješenja za pro blematične točke. Svaka ekipa ima svojih osam minuta za natjecanje, pustiš svog robota i

čekaš da vidiš što će unaprijed pripremljeni robot napraviti. Tih osam minuta se čini kao vječnost, a svaka ekipa izvodi ukupno osam trka, tijekom više dana. Natječe se obično oko 20 ekipa iz cijelog svijeta, a na kraju se zbrajaju rezultati. Staze za trku su iz dana u dan sve teže te se prema najboljima daju zadaci. Komisija postavlja

Sve više djevojaka u robotici

Antonela Nikolić (15) sada pohađa Prvu gimnaziju Varaž din, a Centar izvrsnosti polazi od lani i već je osvojila meda lje. Kazala je da se upisala jer želiraditinarazvojusoftwarea i raznih aplikacija za široku upotrebu.

- Moj profesor iz osnovne škole pitao me želim li ići na robotiku i ja sam rekla da može te sam tako krenula. Rekla bih nekako slučajno. Bila sam na državnim natjecanjima iz robotike i Europskom natjeca nju gdje sam sa svojim timom osvojila drugo mjesto. Kad smo došli na Europsko prven

stvo bili smo skroz uzbuđeni i malo “stisnuti”, ali bilo nam je super jer smo se zabavili i našli mnogo prijatelja. Kad smo postigli tako veliki rezultat baš smo bili ponosni jedni na druge jer smo bili prva godina robotike. Puno nam je značila podrška mentora i roditelja –prepričala nam je Antonela i dodala da bi se u budućnosti voljela baviti programiranjem i to u vlastitoj tvrtki.

Mlada robotičarka poslala je važnu poruku drugim djevoj kama koje se žele time baviti, o čemu je rekla: “Nema puno cura koje se bave robotikom

staze tako da roboti ne uspiju. Tu se klinci onda moraju dobro snaći i riješiti zadatke te je to po meni najteži dio natjecanja. Ako si najbolji, dobiješ ekipu iz neke lošije zemlje i onda moraš riješitiproblemenjihovihrobo ta.Tojeteško.Jauvijekusvojim timovima imam jednog ili dva učenikakojimatoleži-objasnio je Kolarić.

Prijateljski

Zafantastičnere zultatevažnaje i dobra surad nja s mento rima, a upra vo u tom segmentu Kolarić je dobio broj na priznanja. Pitali smo ga koja je njegova tajna za rad s učenicima. - Moj odnos s djecom je ma nje učiteljski, a više prijateljski, jer oni u mene imaju povjerenja itotakođerdovodidorezultata. Nematajnemoguspjehaidobre suradnje s djecom. Treba djeci dati sebe i ona to vraćaju. Oni vraćaju odličnim rezultatima. Najponosniji sam bio kad je Filip Kuzminski bio svjetski prvak prvi put na natjecanju u Nizozemskoj 2013. u Rescue

Line Primary. Ne mogu opi sati te osjećaje, bio sam jako ponosan. Danas nam i više od 10 učenika osvoji prvo mjesto na natjecanjima, i drago mi je zbog njih, ali nikad to nije kao prvi put. Svake godine treba sve više raditi da bi se postizali rezultati, tehnika se mijenja i moraš stalno napredovati. Sve je to za učenike jako zahtjevno. Robotika oduzima jako puno vremenapasamijakao profesor shvatio da ne mogu sva štariti, da se moram samo tome posve titi - završio je Ivica Ko larić.

Ima puno učenika Cen tra izvrsnosti za robotiku koji su napra vili fantastične karijere.

-RokoParaćradinaumjetnoj inteligenciji za Facebook, a to isto je diplomirao u Londonu. Naši učenici sada su vrhunski doktori i kirurzi. Ne bave se svi robotikom. Uvijek su to marlji vadjecabila-rekaojeKolarićte dodao da smatra da je robotika budućnost jer u vremenima koja dolaze vjerojatno neće postojati poslovi u kojima neće biti robotike.

11 Život 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
za robotiku na Europskom prvenstvu u robotici - Euro RoboCupu, koje je od 1. do 4. lipnja ove godine održano u Guimarãesu u Portugalu
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE VEĆ SU
Roko Parać radi na umjetnoj inteligenciji za Facebook, a to isto je diplomirao u Londonu
10 GODINA U VRHU
pa moramo prezentirati da mi to možemo raditi, dovoljno smo jake u tome i moramo zaboraviti predrasude da je to muški posao. Obožavam kad se cure upišu na robotiku, pa im pokažem što se sve može napraviti i još se više zaintere siraju. Cure bi trebale biti više u robotici.” Mentor Ivica Kolarić i otac Krešimir Kraljić velika su podrška Gabrijelu Antonela Nikolić Gabrijel Kraljić i Nikša Vaupotić

Autobusno stajalište u Novom Marofu

- Autobusni kolodvor u NovomMarofuizgledastraš no. Sve je puno golubljeg izmeta kojeg nitko ne čisti. Također, zima je, a čekaoni ca i WC su zaključani pa su putnici prisiljeni čekati vani na hladnoći. To je sramota! Kada će netko nešto podu zeti oko ovog stanja?! - rekao je novinarima Regionalnog tjednika ogorčeni čitatelj. I sami smo bili tamo te se uvjerili da je sve na što se po žalio istina. Na prostoru koji je bio čekaonica piše da se iznajmljuje kao poslovni pro stor te je zaključana, a time je onemogućenipristupWC-u. Na lokaciji u Novom Marofu razgovarali smo s još jednim čovjekom koji je tamo svaki dan zbog svog posla te se i on požalio: “Vidjeli ste sav ovaj izmet.Pokušalismoupozori ti na to jer se bojimo zaraze!”. Pitali smo Grad Novi Marof i Presečki grupu, koja je vla snik AP-a Varaždin i nekih objekata u Novom Marofu, zašto je stanje tako loše. Ispada da je dio problema u tomedatovišenijeautobusni kolodvor jer je prekvalifici ran u autobusno stajalište. Tako samo Varaždin ima autobusni kolodvor, a Novi Marof te, recimo, Ivanec imaju autobusna stajališta. - Donošenjem Zakona o pri jevozu u cestovnom prometu i odredbe o potrebi jednog kolodvora na svakih 40 ki lometara, Presečki grupa d.o.o., kao vlasnik tadaš njeg autobusnog kolodvora u Novom Marofu, donijela je Odluku da je u Varaždinskoj

Na stajalištu u Ivancu i satovi stoje

Prema

a na

6

u WC piše da nije u funkciji te je zaključan. O lošem održavanju možda najviše govori to da satovi na stajalištu u Ivancu već duže vrijeme stoje. Ipak, važno je napomenuti da je vlasnik Presečki grupe u više navrata najavio gradnju hostela, garažu i modernizaciju prostora autobusnog stajališta u Ivancu.

županiji dovoljan samo jedan kolodvor (Varaždinski) te je autobusnim kolodvorima u Novom Marofu i Ivancu pro mijenjen status u autobusno stajalište, dok je kolodvor u Ludbregu potpuno zatvoren. Zakonskomregulativompro pisani su minimalni zahtjevi za autobusna stajališta, a između ostalog propisano je da na stajalištu ne treba biti zaposlenih, pa stoga ni usluge prodaje karata, čeka onice, informacija ili WC-a. Dovoljno ih je opremiti nad strešnicom, košem za smeće i tablom te osigurati pristup. Zbog naprijed navedenih razloga, u slučaju kada se radi o autobusnom stajalištu, troškoviposlovanjasuznatno manji nego u slučaju kada se radi o kolodvoru, a što je za Presečkigrupid.o.o.trenutno povoljnije - objasnili su nam iz Grada Novog Marofa. Druga stvar je da na ovom autobusnom stajalištu u Novom Marofu parcele ili objekte uz Presečki grupu imaju ukupno 32 vlasnika. IslužbeGradaNovogMarofa svjesne su problema na staja lištujerčestodobivajuprijave.

- Grad je upoznat s oneči šćenjem prostora poznatog kao autobusni kolodvor, pre namijenjenog u autobusno stajalište, međutim riječ je o privatnom vlasništvu, odno sno javnom prostoru kojim Gradneupravlja.Suosjećamo s građanima i izražavamo nezadovoljstvo aktualnim stanjem na tom prostoru. Osim vidljivog onečišćenja, na tom području je u razdo blju od siječnja do kolovoza ove godine evidentirano 109 prijava što je rezultiralo s 412 prometnih prekršaja. U

nekoliko navrata smo upo zorili vlasnike predmetnog prostoranaodržavanječisto

Grad Novi Marof je na stajalištu evidentirao 109 prijava što je rezultiralo s 412 prometnih prekršaja

će i komunalnog reda te kon tinuiranopokušavamoiznaći način kako da ih prisilimo na

čišćenje i održavanje. Kako je riječ o prostoru koji je u vla sništvu 32 suvlasnika dogo vor je do sada bilo nemoguće postići, posebice iz razloga jer suvlasnici nisu imenovali upravitelja prostora koji bi bio zadužen za prikup i ras polaganje pričuvom iz koje bi se moglo i trebalo financirati održavanje tog prostora. Vidimo da imenovanje upra vitelja nosi troškove pa njima nije bilo u interesu imenovati upravitelja. Gradonačelnik je na posljednjoj održanoj sjednici Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Grada Novog Marofa, odr

Da javni prijevoz kakvog tre nutno imamo na sjeveru Hrvat ske nije učinkovit nije nikakva novost. Nije novost ni da se godinama govori o integrira nom prijevozu koji bi povezao ne samo naselja u Varaždinskoj županiji već bi se s jednom kartom mogli voziti vlakom ili autobusom do drugih županija. No, ništa od toga dosad nije zaživjelo u praksi. S projektom integriranog prijevoza dosad su najdalje stigli Ludbreg i okolne općine. Kad već nije pokre nut projekt na razini sjeverne regije, oni su odlučili krenuti s projektom na mikrorazini. Dokumentaciju su pripremili, a nadaju se da će se projekt dijelom realizirati sredstvima EU fondova.

Bit je integriranog prijevoza, objašnjavaju iz Grada Ludbre ga, da se probaju spojiti vlak i autobus u jednu cjelinu i da oni građani koji koriste takav oblik prijevoza s jednom kupljenom kartom riješe plaćanje svog

cjelokupnog putovanja.

U planu je nabavka i novih autobusa, kao i izgradnja novih željezničkihpostajadasedodat no aktiviraju dvije skupine sta novnika koji zbog nepostojanja sustavajavnogprijevozapateod manjka mobilnosti.

– Projekt je to o kojem već dugopričamoisadsugotovesve predradnje za prijavu projekta na neki od natječaja. Našli smo projektante, izradili sve one studije koje sustav zahtjeva od nas, napravili smo istovremeno i plan linija koje bi mogle po vezati cijelu bivšu općinu Lud breg, izračunali vozne redove, predvidjeli sve situacije i sve to integrirali sa željezničkim pri jevozom – kaže gradonačelnik Dubravko Bilić. Dodaje kako su se u međuvremenu promijenile brojne stvari u pogledu zelene energije pa se krenulo prema električnim, odnosno autobu sima na vodik.

– Predstavljeni su električ ni autobusi kapaciteta do 50

ljudi koji bi mogli cirkulirati po našem području i negdje u prosincu, prije Božića ćemo u Ludbregu probno predstaviti autobus koji će proći svih pet linija koje su predviđene ovim projektom. Želja nam je da pokažemo našim građanima idejukojusmorazviliikojusmo spremni implementirati čim se pojavinekiodnatječaja.Onošto jezanimljivoiztenašestudijeje da taj naš javni prijevoz funk cionira od ranoga jutra, dakle od 4:30 ujutro pa do ponoći, za punu funkcionalnost trebalo bi namdesetautobusakakobismo kroztelinijepovezalisvanaselja bivše općine Ludbreg u jednu smislenu cjelinu – objašnjava gradonačelnik.

Sve linije prolaze kroz že ljeznički kolodvor, odnosno centar grada, pokraj Doma zdravlja i povezuju sva naselja međusobno.

–Kadsmodošlidokalkulacije za električne autobuse cijena cjelokupnog postavljanja susta

12 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
Iz Malog Bukovca ili Dubovice ne može se ni do Ludbrega, SVE JE SPREMNO ZA PROJEKT KOJI ĆE Dvije skupine naše populacije potpuno su zarobljene, odnosno ovisne o djeci, roditeljima, nekome da ih stalno prevozi. To su učenici i umirovljenici koji nisu u mogućnosti sami putovati
- Kako je riječ o prostoru koji je u vlasništvu 32 suvlasnika dogovor je do sada bilo nemoguće postići. Gradonačelnik
ČITATELJ NAM SE POŽALIO NA GOLUBLJI IZMET KOJI
katastarski podacima jedni vlasnik autobusnog stajališta, i parkirališta ispred njega, u Ivancu je Presečki grupa. Ivanečko stajalište je čišće, ali ptičjeg izmeta također ima na mjestima. Čekaonica je otvorena od do 13:30 sati, ulazu Ptičji izmet pokriva klupe i mjesto gdje putnici čekaju u Novom Marofu Zaključan WC u Ivancu U Ivancu je uvijek 5 sati
OdKotoribedoLepoglave

Marofu toliko je prljavo da se bojimo zaraze!

Gradonačelnik je zbog lošeg stanja predložio da se imenuje prinudni upravitelj - objasnili su iz Grada Novog Marofa.

žanoj 2. kolovoza 2022. pred ložio da se imenuje prinudni upravitelj. Gradu je osim ko munalnog i prometnog reda važno i zadovoljstvo građana i poduzima sve što može da dođe do promjene. Prostor bivšegautobusnogkolodvora, odnosnoautobusnostajalište je u suvlasništvu 32 osobe (fizičke i pravne). S obzirom na to da je riječ o privatnoj imovini, Grad nije nadle žan za održavanje, odnosno nema zakonsko uporište za namjensko trošenje prora čunskihsredstavautusvrhu. Grad je pokrenuo inicijativu za imenovanje prinudnog

upravitelja koji bi se trebao pozabaviti rješavanjem ovog pitanja - odgovor je Grada Novog Marofa, iz kojeg je jasno da niti oni nisu zado voljni stanjem.

AP Varaždin

Na naš upit o lošem sta nju na stajalištu u Novom Marofu odgovorio je Tomi slav Kostanjevec, upravitelj prijevoza AP-a Varaždin. I on napominje da stajalište u Novom Marofu ne mora imati čekaonicu i WC. - U Novom Marofu radi se o stajalištu na lokaciji objekta koji je u suvlasništvu tride

setak suvlasnika. Njegova temeljna funkcija (stajalište) je odlazak i dolazak putnika, u okviru kojih djelatnosti nisu uključeni drugi sadržaji svojstveni kolodvorima, o kojem se u Novom Marofu ne radi. Održavanje samog objekta u Novom Marofu u obvezi je svakog suvlasnika sukladno omjerima vlasniš tva, sukladno čemu smo u obvezi održavati prostor stajališta koji je na usluzi putnicima za dolazak i odla zak. Svjesni smo očekivanja putnika, no prema gornjem vjerujemo da je jasnije da ispunjavanje takvih očeki vanja nije u našoj isključivoj obvezi te da se zapravo radi o pogrešnoj percepciji građana koji objekt u Novom Marofu percipiraju kao autobusni kolodvor, a o kojem se ipak ovdje ne radi. Istovjetna si tuacija je sa stajalištem u Ivancu,kojiobjektseredovito održava. Za pritužbe u vezi funkcioniranja prometa, koje uključuje stajališta u Novom Marofu i Ivancu, putnicima je na raspolaganju adresa za primanje prigovora info@ ap.hr kao i javno objavljeni kontakti na našim internet stranicama. U budućem raz dobljuuplanujeobnova,koja obuhvaćaifunkcionalnijuor ganizaciju prostora. Projekt je iznimno vrijedan, a za nas i prilično rizičan, jer se radi o funkciji prostora koja sama sebe ne održava, a iziskuje ogromne troškove. Radi toga smatramo potrebnim da se u navedeno uključe i druga tijela kako bismo građanima i putnicima namjernicima pružili punu dimenziju nji hovih očekivanja - piše u odgovoru Kostanjevca.

ĆE REVOLUCIONIRATI JAVNI PRIJEVOZ

Ludbrega, uskoro nove linije i električni autobus

Održivost i veća mobilnost

– Mi smo kao jedan mali grad odlučili uložiti dosta novaca u sve te projekte međutim država nas ne prepoznaje. Država je prepoznala 11 gradovauHrvatskojkojefinanciraizdašnoobnavljanjemjavnogprijevo za, prijevoznog parka, kupovanjem autobusa u stopostotnim iznosima. MeđutimgradovimanijeLudbreg,kaodaseovdjeiliuPrelogu,Đurđev cu, Koprivnici, Čakovcu ljudi ne voze. Tu ponovo dolazimo do situacije da se nas na sjeveru potpuno zaobilazi. Istovremeno to je prostor koji stvara najveće društvene dobiti, a natrag dobiva najmanje jer se naše potrebe ne prepoznaju. Investira se u krajeve koji puno manje novca vraćajuuproračun.Pripremamosesadazajedannatječajkojićeuskoro biti otvoren. Nadamo se da ćemo biti prepoznati, da nećemo naići na neke zapreke koje su nerazumljive današnjem čovjeku i da ćemo uspjeti ovaj projekt progurati jer za potpuno funkcionalan sustav nam treba deset autobusa kako bi primjerice iz Malog Bukovca prema Ludbregu imali 17 polazaka dnevno – kaže gradonačelnik. U tih 17 polazaka, ističu idejni začetnici projekta, predviđene su opcije koje zadovolja vaju potrebe radnika koji dolaze na posao, školske djece, osobe koje posjećuju doktore, ali i sve one druge aktivnosti izvan radnog vremena.

va je tridesetak milijuna kuna, a ukoliko bi se išlo na klasične dizelske autobuse cijena bi bila čak triput manja međutim to je priča koja pripada prošlosti i koju nitko više ne sufinancira. Naša država ne promišlja na

kvalitetan način javni prijevoz, svjedoci smo da je u posljednjih dvadesetakgodinajavniprijevoz potpuno uništen pogotovo na sjeveru zemlje. Danas naža lost ne možete doći iz Malog Bukovca do Ludbrega, možda

jednomdnevno,aitozahvalju jućiprijevozunužnomzaškolu. Dvije skupine naše populacije potpunosuzarobljene,odnosno ovisne o djeci, roditeljima, ne komedaihstalnoprevozi.Tosu učenicikojiimajusvojesadržaje

i nakon nastave, a na koje ne mogu doći jer nemaju prijevoz. Drugaskupinasuumirovljenici kojinisuumogućnostiputovati, družiti se, obavljati zdravstve ne, kulturne, socijalne ili druge potrebe zato jer stalno moraju

čekati nekoga da ih nekamo preveze.Izračunalismozapravo da bi taj javni prijevoz koristilo minimalno 500 ljudi dnevno s tim da računamo da u cijelu tu priču nismo ubrojili učenike osnovnih škola i nismo mogli računati u punom obimu na gospodarstvo i industriju jer ne znamokakoćesestvariodvijati – pojašnjava gradonačelnik i dodaje kako potencijala ima da bi se oko 2000 ljudi dnevno moglo prevoziti javnim prije vozom.

Ovim projektom stanov nicima bi se omogućila veća pokretljivost, puno više su sretanja i puno više potrošnje za sve one uslužne obrte koji rade na našem području jer to je sve jedna povezana cjelina i povezana priča.

– Nadam se da ćemo valjda uspjeti otvoriti vrata natječaja koji će se vrlo brzo objaviti. Činjenica je da već danas u Europi u gradovima živi više od 70 posto stanovništva, da u

urbanim središtima koja imaju dobar promet taj broj je puno manjizatoštoljudimoguostati u svojim ruralnim krajevima i bez nekog velikog problema javnim prijevozom dosegnuti do standarda kojega imaju i stanovnici koji žive u centru grada. To je ono za što se mi borimo, da naš ruralni prostor preživi, da nam ljudi iz Dubo vice ne moraju kupovati stan u Ludbregu ili Varaždinu kako bi imali standard kao ljudi koji u tim gradovima žive već da kroz javni prijevoz mogu jednako u tome uživati. Ne bih volio da nam se dogodi priča kao ono s dječjimvrtićimakojisuizgrađe ni u ruralnim krajevima puno prekasno i sad u njima nažalost nema tko boraviti zato jer smo kao država zakasnili i nismo se pobrinuli o našim ljudima kad je trebalo. Specifičnost ovoga dijela je da je to ruralni i indu strijski kraj i tu činjenicu treba prihvatitiipodržatiju–zaklju čuje ludbreški gradonačelnik.

13 Gradovi i općine 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić
KOJI SE NE UKLANJA TE
ZAKLJUČANU ČEKAONICU I WC
Autobusno stajalište Novi Marof U Novom Marofu čekaonica je zaključana i iznajmljuje se kao poslovni prostor
OdKotoribedoLepoglave

NEMA ČEGA NEMA NA “MALOM ADVENTU U MAROFU”

Adventskih događanja narednih tjedana neće nedostajati ni u Novom Marofu. Grad Novi Marof, Turistička zajednica Grada Novog Marofa i POU Novi Ma rof i ove godine organiziraju svoj “Mali Advent u Marofu”. Program počinje 26. studenoga i traje do 31. prosinca. Prigodno i dostojanstveno obilježit će ga svake subote uz paljenje advent skih svijeća kod Kulturnog centra Ivan

Rabuzin uz koje će pjevati najmlađi iz dječjih vrtića, ali bit će tu i mnoštvo drugih programa, od prigodnih sajmova, dječjih predstava, podjele darova po vodom blagdana sv. Nikole., godišnjeg koncerta KUD-a Marof, kojemu u goste dolazi KUD Moreška s otoka Korčule. Također, slavit će se rođen dan kina Marof, održati božić ni koncerti i prigodne radionice.

Isplaćeno 10,5 milijuna kuna naknade za štete od tuče

Poljoprivrednicima iz Va raždinske županije, čiji su usjevi i nasadi stradali usli jed prirodne nepogode tuče, isplaćena je naknada štete u iznosu od 10.485.000 kuna. Riječ je o najvećem iznosu isplaćenom za štete u poljo privredi na području Varaž dinske županije.

IstaknulisutožupanVaraž dinskežupanijeAnđelkoStri čak i ministrica poljoprivrede Marija Vučković na konfe renciji za novinare održanoj na OPG-u Josipa Mraza u Velikom Bukovcu, na kojoj su biliinačelniciMalogiVelikog Bukovca, Darko Marković i Franjo Vrbanić, te drugi.

Prirodnu nepogodu je u svibnjuilipnjužupanAnđelko Stričakproglasiozadvagrada, LepoglavuiVaraždin,tedevet općina:Bednja,Cestica,Donja Voća, Vinica, Petrijanec, Ma ruševec, Mali Bukovec, Veliki Bukovec i Sveti Đurđ, a štete na poljoprivredi na 400-ti njak gospodarstva iznosile su 19.139.706,29 kuna.

- U svibnju smo ovdje u bukovečkom kraju svjedočili strašnim prizorima nakon nezapamćene prirodne ne pogode. Stoga mi je drago što mogu izvijestiti da su na knade za štete u poljoprivredi isplaćene prošli tjedan i to za ukupno393poljoprivrednika, točnije svima koji su ispunili uvjete Javnog poziva. Našim poljoprivrednicima je u pro sjeku isplaćeno 50 posto od ukupno utvrđene štete, što je najveći iznos dosad. Ovime smo prvenstveno pomogli hrvatskom cvjećarstvu, jer se upravo ovdje u ludbreškom i bukovečkom kraju proizvodi polovica hrvatskog cvijeća. Podrška poljoprivrednicima jedan je od prioriteta Va raždinske županije, o čemu govori podatak da smo za 50 posto povećali proračun za poljoprivredu. Županija je do

današnjeg dana isplatila više odšestmilijunakunapotpora za ulaganja u poljoprivredi, i to za čak 1.040 korisnika. To jerekordnibrojiiznos.Upro računu za 2023. godinu pla niramo još veći iznos, sedam milijuna kuna za poticanje poljoprivredne proizvodnje – istaknuo je župan Anđelko Stričak.

Zahvalio je ministrici Vuč ković i Vladi RH na brzoj re akcijiisveobuhvatnojpomoći, koja je, uz štete u poljoprivre di,obuhvatilaipomoćzaštete na infrastrukturi.

Isplaćene naknade za 393 pogođena poljoprivrednika

- Ova Vlada je osigurala i izdvojila 54 milijuna kuna iz Državnog proračuna za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica tuče. U Varaždinsku županiju je tako isplaćeno gotovo 10,5 mili juna kuna za 393 pogođena poljoprivrednika. Svi bismo voljeli da smo sredstva mogli isplatiti odmah, kada smo ih i osigurali, no nepogode su se, nažalost, ponavljale i odga đale proceduru potrebnu za isplatu pomoći - rekla je mi nistrica poljoprivrede Marija Vučković.

Prema indikativnoj ras podjeli iznosa potpore za štete u poljoprivredi, za Va raždinsku županiju je bilo predviđeno 5.235.000 kuna, no Ministarstvo je dodijelilo gotovo dvostruko veći iznos jer je ukupno utvrđeni iznos štetanapodručjuVaraždinske županijeuomjerupremauku pnojštetiodtučenapodručju cijele Republike Hrvatske bio daleko veći u usporedbi s preostalimžupanijamakojesu također proglasile elementar nu nepogodu.

Nakon što završi vrijeme došašća, No vomarofčani pripremaju, sad već tradi cionalni Doček u podne koji posljednjih godina privlači sve veći broj posjetitelja. Pridonose tome i “Zimski Šic” te Šetnja Rabuzinovim bregima koji odgovaraju profilu gostiju željnih malo drugačijeg provoda u zadnjem danu godine. Sve njih, na cilju kod Kulturnog centra Ivan Rabu zin očekuje odlična zabava uz ExZodiac.

PODIGNUTA KVALITETA I SIGURNOST ODVIJANJA PROMETA

U naselju Kaštelanec obnovljeno

780 metara Vinogradske ulice

Načelnik Općine Jalžabet Rajko Solar izrazio je zadovoljstvo radovima izvedenima u Kaštelancu te je zahvalio ŽUC-u na kvalitetnoj suradnji

U naselju Kaštelanec u Općini Jalžabet obnovlje na je Vinogradska ulica, u koju je Županijska uprava za ceste Varaždinske županije uložila 295.000 kuna.

Na žu panijskoj cesti koja prola zi kroz samo na selje novi asfalt po stavljen je u duljini od 780 metara, čimejepodignu ta kvaliteta i sigur nost odvijanja prometa.

Ravnatelj ŽUC-a Tomislav Osonjački najavio je radove u Donjem Ladanju i Žarovnici

nik Županijske skupštine Varaždinske županije Josip Križanić, načelnik Općine Jalžabet Rajko Solar, ravna telj ŽUC-a Varaždinske županije Tomislav Osonjački i pro čelnik Uprav nog odjela za gospodar stvoieurop ske poslove Darko Maj hen.

U to su se u srijedu, 23. studenoga, uvjerili župan Anđelko Stričak, predsjed

Ulaganja Župan Stri čak je podsjetio da je u nadležnosti ŽUC-a 940 kilometara županijskih i lokalnih cesta na području županije. – ŽUC je na području Općine Jalžabet ove godine

uložio gotovo pola milijuna kuna. Prvo su obavljeni ra dovi na proširenju ceste u naselju Kelemen, a sada je obnovljena i Vinogradska ulica u Kaštelancu, uz nji hovo 100-postotno financi ranje. U cijeloj Varaždinskoj županiji ŽUC ove godine u proširenja cesta nogostupi ma, izgradnju kružnih to kova, presvlačenje asfaltnih tepiha te sanaciju klizišta ulaže 18 milijuna kuna. Tra ju radovi na izgradnji dva kružna toka, u Svetom Petru u Općini Mali Bukovec te u Hrženici na području Op ćine Sveti Đurđ, a uz to se u Horvatskom na području Grada Ivanca te u Grani na području Grada Novog Marofa proširuju ceste s nogostupom, pri čemu ne

treba posebno isticati koliko su te investicije važne za sigurnost svih sudionika u prometu–istaknuoježupan Stričak.

Ravnatelj ŽUC-a Tomi slav Osonjački najavio je da će, ovisno o vremenskim uvjetima, početi radovi i na proširenju cesta s nogostu pom u Donjem Ladanju na područjuOpćineMaruševec i u Žarovnici na području Lepoglave, gdje već traju radovi na sanaciji klizišta Kameničko Podgorje. Svi ti radovi nastavit će se i 2023. godine.

Načelnik Općine Jalžabet Rajko Solar izrazio je zado voljstvo radovima izvede nima u Kaštelancu te je za hvalio ŽUC-u na kvalitetnoj suradnji.

ZA MEĐIMURSKE UČENIKE OBRTNIČKIH ZVANJA

U tijeku je natječaj za novi ciklus stipendija

U tijeku je natječaj koji provodi Obrtnička komora Međimurja u suradnji s Me đimurskom županijom, gra dovima Čakovcem, Prelogom i Murskim Središćem te 17 općina za novi ciklus stipen dija za učenike deficitarnih obrtničkih zvanja. Godišnji iznos stipendije je 6000 kuna (796,34 eura).

Učenice i učenici s pre bivalištem u Međimurskoj županiji koji se žele natjecati trebaju dostaviti dokumenta cijupremauvjetimanatječaja, najkasnije do 21. prosinca

2022. godine. Tekst natječa ja i prijavna dokumentacija dostupni su na internetskim stranicamaObrtničkekomore Međimurja.

Izbor zvanja koja se sti pendiraju vrši se u suradnji s Hrvatskim zavodom za za pošljavanje – područnom službomuČakovcu,adosadsu stipendiranikuhari,autoelek tričari,stolari,tokari,obućari, strojobravari,vodoinstalateri, keramičari, konobari, autoli mari, soboslikari, slastičari, fasaderi, elektromehaničari i bravari.

14 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
OdKotoribedoLepoglave

UREDIT ĆE SE CVJETNA I DRAVSKA ULICA U CIRKOVLJANU

U prostorima Uprave Grada Preloga potpisan je Ugovor o uređenju, odnosno rekonstrukciji Cvjetne i Dravske ulice s izgradnjom pješačko biciklističkih staza te uređenju parkirališta kod groblja u Cirkovljanu. Ugovor su potpisali gra donačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek i ispred izvođača radova, tvrtke Szabadics Építöipari Zrt. iz Mađarske, Horvath Szabolcs. Ukupna vrijednost

ugovorenih radova je 3.123.465,81 kunu (s uključenim PDV-om).

Prema potpisanom Ugovoru, navedeni radovi počet će nakon radova na Aglo meraciji Donja Dubrava, u okviru kojih je u tijeku izgradnja sanitarne kanali zacije i kućnih priključaka u naseljima Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec i Oporovec, a ujedno se obavlja i inten zivno uređenje prometnica.

GOSPODARSKI FORUM GRADA PRELOGA

Kolarek: “Mi smo lokomotiva razvoja Međimurske županije”

”PRELET ZA HRVATSKU”

U okviru obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u prostoru Multimedijalne dvorane Muzeja Croata insulanus Grada Pre loga, održano je predstavljanje knjige “Prelet za Hrvatsku” autora Danijela i Snježane Borović. Pilot Danijel Borović je 4. veljače 1992. godine u večernjim satima, unatoč iznimno nepovoljnimuvjetima,izvršiopreletavionomlovcemtipaMiG21 s aerodroma Bihać, sletio u Pulu i stavio se na raspolaganje Hrvatskoj vojsci. Borovićevim preletom Hrvatska je dobila prvi nadzvučni borbeni zrakoplov čime je označen početak ustroja eskadrile lovaca u Hrvatskome ratnom zrakoplovstvu.

Grad Prelog je i ove godine bio domaćin manifestacije pod nazivom “Gospodarski forumGradaPreloga”,tradici onalnogokupljanjagospodar stvenika s gradskog područja. OvogodišnjiprogramForuma održan je u dva dijela. I dok je prvi dio programa bio rezer viran za nekoliko predavanja i edukativnih radionica, u večernjim satima održana je završna svečanost uz obraća njeuzvanikaitematskupanel raspravu.

Gospodarski forum Gra da Preloga otvorio je mini star gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka.

– Ne tvrdimo bez razloga da je Grad Prelog lokomotiva razvojaMeđimurskežupanije.

To sugeriraju i brojke. Naime, na gradskom području su 301 poduzeće, 115 obrtnika, više od 400 poljoprivrednih gospodarstva… Svi oni zapo šljavajuvišeod5000osoba.Za grad s oko 7500 stanovnika to su uistinu impresivne brojke – rekao je prilikom otvaranja Foruma gradonačelnik Lju bomir Kolarek, a s njegovim tvrdnjamasložioseiministar Filipović.

– A da bi Prelog sve to mo gao postati u velikoj je mjeri pomogla Vlada Republike

Hrvatske. Tako je, između ostalog,darovanozemljišteza izgradnju gospodarske zone vrijedno oko devet milijuna kuna,osiguranesubespovrat ne potpore poduzetnicima kao i dodatni novac putem jesenskog paketa mjera. Ne treba zaboraviti i da je Prelog nacionalni lider u odvojenom prikupljanju otpada, može se pohvaliti s iznimno visokom stopom zaposlenosti te spo sobnošću privlačenja stranih investicijaipoticanjadomaće

proizvodnje.Svetojerezultat dobrog upravljanja Gradom i marljivosti njegovih gra đana – istaknuo je ministar Filipović.

U radnom dijelu Foruma je Hrvatska banka za obnovu i razvitakodržalaradionicuna temu financiranja kapitalnih projekata jedinica lokalne samouprave. Hrvatska zajed nica inovatora je za učenike osnovnih i srednjih škola pri premila praktičnu radionicu 3D printanja, dok su pred

stavnici HAMAG-BICRO-a organizirali radionice pod nazivima “Financijski instru menti iz NPOO-a i Mikro zajam za obrtna sredstva” i “Provedba ugovora o dodje li bespovratnih sredstava”. Govorilo se i o zaštiti inte lektualnog vlasništva, dok su središnja događanja bila prezentacija Nacionalnog plana oporavka i otpornost 2021.-2026. i panel rasprava pod nazivom “Energetska sigurnost”.

OPĆINA MARUŠEVEC POTIČE OBRAZOVANJE

U

OČEKIVANJU

BOŽIĆA Zasjala Općina Sračinec

Počeo je advent, vrijeme pred Božić, koje u mjesti ma diljem Hrvatske znači i početak proslave ovog blag dana. Tako je i u Sračincu te Svibovcu Podravskom, gdje su parkovi, ulice i tr govi ukrašeni i osvijetljeni. Možda najupečatljiviji do jam ostavlja nova božićna

rasvjeta Parka Velika graba u Sračincu. Puno je tru da uloženo u ukrašavanje pa svakako prošećite op ćinom Sračinec i uživajte! Budući da općina Sračinec obiluje udrugama svih vrsta u danima do Božića održat će se brojne manifestacije i događanja za sve generacije.

Potpisani ugovori o stipendiranju s novim studentima

Ugovore za dodjelu stipendi ja ovog je mjeseca potpisalo 19 novih studenta, pa uz postoje će, Općina Maruševec tre nutno stipendira njih 54-ero. Za novu akademsku godinu, Op ćina Maruševec je u proračunu osiguralasredstvauvisini260.000 kuna kao pomoć studentima za vrijeme njihova obrazovanja. Načelnik Mario Klapša je pri likom potpisivanja ugovora sa studentima izrazio zadovoljstvo što na ovaj način Općina Ma ruševec može pomoći i poticati studente na ulaganje svoje u ob razovanje, prije svega zbog sebe i svoje budućnosti, a zatim i zbog njihovihobiteljiilokalnezajednice. – Želim svim našim studentima

punosnage,strpljenjaiupornostiu ovojfaziživotaiškolovanjajerkroz sposobneiobrazovaneljudezajed no čuvamo budući razvoj naše op ćine–istaknuojenačelnikKlapša.

Općina Maruševec za studente koji studiraju na području Va raždinske i Međimurske župa nije mjesečno izdvaja 400 kuna, dok za studente koji studiraju izvan tih županija 450 kuna. Za područje školovanja, Općina Maruševec osigurava financijska sredstva u visini od preko 1,1 milijun kuna. Osim za stipendije, tim se sredstvima sufinanciraju program produženog boravka u osnovnoj školi, nabavljaju radne bilježnice i ostali školski pribor za osnovnoškolce, škola pliva

nja, prijevoz učenika, projekt dogradnje škola u Maruševcu i Druškovcu, kao i topli obrok dje ce slabijeg imovinskog stanja. Općina Maruševec je dosada u suradnji s Varaždinskom župani jom sufinancirala i postavljanje akustične izolacije školsko-sport ske dvorane u Čalincu, nabavku i postavljanje školskih ormarića za učenike škola u Čalincu, Druškov cu i Gredi, asfaltiranje pristupnih cesta te uređenje školske kuhinje za učenike škole u Druškovcu, a ove godine i alu-žaluzine na školi u Čalincu, dok je u idućoj godini u planuzamjenadotrajalestolarijena istom objektu. Radi se o investici jamaukupnevrijednostiodgotovo milijun kuna.

15 Gradovi i općine 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
– Tajna gospodarskog uspjeha Grada Preloga leži u dobrom upravljanju Gradom i marljivosti njegovih građana – istaknuo je ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović
FOTO: STUDIO VIPRO OdKotoribedoLepoglave

ČAKOVEC: NA MARTANAMA USKORO NOVIH 16 STAMBENIH GRADILIŠTA

U zoni Martane na čakovečkom istoku polako se nazire nova Ulica dr. Đorđa Pala u kojoj su završeni radovi na kompletnom komunalnom opremanju. Nakon kanalizacije, vodovoda, struje i plina, na čemu su radila javna poduzeća, Grad Čakovec je u nastavku projekta odradio poslove na zemljanim radovima, izradi oborin ske odvodnje, ugradnji nosivog sloja asfalta i sve pripremio za postavljanje javne rasvjete. Ujedno je napravljena priprema za ostalu

infrastrukturu, poput distributivne telekomu nikacijske kanalizacije (DTK).

A da bi prostor u potpunosti bio komunalno opremljen, u skoro vrijeme realizirat će se nova pješačko-biciklistička staza, postavit će se kolni rubnici, nakon čega slijedi i stavljanje završnog asfaltnog sloja. Za taj će se dio po slova ukupno izdvojiti 1,1 milijuna kuna, dok je u ovoj fazi ugovorenih radova uloženo oko 514.000 kuna.

– Ulica se spaja na ulice u kojima su u tijeku ili u planu nove investicije s obzirom da je sve veći broj građana odlučio u tom dijelu grada sagraditi svoje domove. Taj kvart sada čeka proširenje jer je u novoj Ulici dr. Pala na raspo laganju čak 16 gradilišta. Time potvrđujemo da je u proteklih godinu dana naglasak razvoja stavljen na mlade i obitelji, kao i stvaranje uvjeta za njihov ostanak i ugodan život u svom gradu – poručili su iz Grada Čakovca.

SJEDNICA GRADSKOG KOTARA ZAPAD

U planu su nova parkirališta, regionalni teniski centar, park…

OŠ MARTIJANEC “Različitost se poštuje, a ne gazi”

Povodom Međunarodnog dana tolerancije, koji se obi lježavasvakegodine16.stude noga,uOsnovnojškoliMarti janecodržanjenizradionicas učenicimaodprvogdoosmog razredauokviruprojekta“Ra zličitost se poštuje, a ne gazi”. Cilj radionica bio je osvijestiti djeci njihove međusobne ra zlike, ali i sličnosti, potaknuti djecu na preispitivanje vlasti tihstereotipaipredrasuda,na razmišljanje o tome kako se ponašamo prema onima koji su drugačiji od nas po bilo kojoj osnovi te promicati me đusobnu toleranciju. Ujedno, aktivnostima na radionicama djecu se poučavalo kako je

bilo kakav oblik nasilja prema onima koji se razlikuju od nas neprihvatljiv i kako reagirati kada smo svjedoci nasilju. Radionice je provela struč na suradnica Osnovne škole Martijanec, socijalna peda goginja Martina Kolarić, a materijali potrebni za izved bu istih financirani su uz potporu Zaklade za preven ciju kriminaliteta Sveti Mi hael Varaždinske županije. Povratne informacije učenika su pozitivne, djeca su puno naučila o sebi i vlastitim sta vovima, o drugima i njihovim razmišljanjima,učilisupošto vatirazličitosti,aujednosuse i dobro zabavili.

Gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini sudjelovala je na18.sjedniciGradskogkota ra Zapad, gdje je s građanima razgovarala o potrebama i neophodnim projektima na tom području.

Predsjednica kotara Štefa nija Damjanović naglasila je potrebu za kompletnom ob novom i sanacijom ulica, no gostupa, šahtova te pješačkih i biciklističkih staza. Građani su dodali i potrebu za uvođenjem ra svjete po pješač kim stazama, a iznijeli su i svoju ideju o poten cijalnom novom kružnom toku kod raskrižja Vukovarske, Športske i Uli ceJakovaGotov ca, ali i o potencijal noj instalaciji vode za piće naprostorufontaneuPerivoju Zrinskih Čakovec te izgradnji ograđenog prostora za pse.

Naglašena je potreba za kompletnom obnovom i sanacijom ulica, nogostupa, šahtova te pješačkih i biciklističkih staza

Što se tiče velike većine molbi, ono što predstavlja izazov je činjenica da nisu napravljenisustavioborinskih odvodnja i da treba obnoviti kanalizacijski sustav. Kako je naglasila Cividini, počeli su radoviuUliciŽrtavaFašizma, a budući da Međimurje plin u

ovoj si tuaciji nema sredstva za investi cije, tražit će se rješenja za plinskumrežu.Štose tičeprometairasvjete,dodala je da će se neki od projekata rekonstrukcije pokrenuti u 2023. godini, ovisno o finan cijskimmogućnostimaGrada i prema prioritetima koje su građani iznijeli. Najavila je da su u tijeku pregovori s Hrvat skim cestama da se osvijetli nadvožnjakiparalelnoodradi okolna rasvjeta, kao i pripre manovihparkirališnihmjesta

i staze kod bazena.

Planovi

Na zahtjev stanara kod kri žanja ulica Miroslava Magda lenićaiJakovaGotovcakojisu zatražilirješenjezaproširenje parkinga, gradonačelnica je odgovorila da je već održan sastanak te je u izradi projek tna dokumentacija za nove parkirališne površine.

Građani su pohvalili nove vijestiorekonstrukcijiDječjeg vrtića Cipelica i potencijal nom parku koji je planiran Gradskim urbanističkim pla nom između Srednje škole Čakovec i novih zgrada, a od gradonačelnicesuujednoviše

saznali o projektu jednog od većihinajopremljenijihregio nalnih teniskih centara regije uz kompleks SRC-a Mladost, ali i drugim sportskim sadr žajima koji će se u tom dijelu grada planirati s naglaskom nasportaše,rekreativce,djecu i mlade.

Pritom je Cividini pohvalila ideju za iniciranjem projekta sufinanciranja solarnih pa nela kućanstvima, kao i za izradu klupica u suradnji s Tehničkom školom Čakovec. Dodajmo da je bilo riječi i o božićnici za sugrađane u potrebi,kojućeovegodinedo biti 25 stanovnika Gradskog kotara Zapad.

Mjesec prosinac u Prelogu u znaku je brojnih kulturno-za bavnih programa i slavljeničkih svečanosti.Osimštosenablagdan sv. Nikole obilježava Dan Grada Preloga, brojne prigodne aktivno sti usmjerene su na obilježavanje božićno-novogodišnjih blagdana.

Program Dana Grada Preloga održat će se u utorak, 6. prosinca, kada će se već u prijepodnevnim satima organizirati druženje s građanima u gradskome središtu. Od 11 sati slijedi obilazak radova i gradilišta na širem gradskom po dručju, dok je od 16.30 sveta misa uz prigodno polaganje vijenaca i paljenje svijeća. Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga na rasporedu je od 18 sati.

Blagdanski program tijekom prosincaobilježitćeidvijeizložbe. UMuzejuCroatainsulanusGrada Preloga izlagat će Snježana Pokos Vujec(2.prosinca)ičlanoviLikov ne udruge donjeg Međimurja (12. prosinca). Tradicionalni Božićni sajam na programu je 17. prosin ca, a istog dana u crkvi sv. Jakoba koncert duhovne glazbe održat će sestreHusar.Prigodnibožićnipro gram održat će mališani Dječjeg vrtića “Fijolica” (20. prosinca), kao iučeniciOsnovneškolePrelog(22. prosinca).Zanajmlađestanovnike Prelogapripremljenajeikazališna predstava(4.prosinca)uznezaobi laznidočeksvetogNikoleipodjelu poklonauponedjeljak,5.prosinca.

Dom kulture ugostit će broj

no društvo iz Kulturne udruge “Seljačka sloga” koje je pripre milo šaroliki program povodom obilježavanja 95 godina svojega djelovanja. Njihov koncert održat će se 10. prosinca, a samo dan ka snijenadruženjenaistomemjestu pozivaju i članovi Pjevačkog zbora Grada Preloga.

Na Badnjak građani mogu obići žive jaslice, dok je blagdan sv. Stjepana rezerviran za Božićni koncert zborova u preloškoj crkvi sv. Jakoba. Doček Nove godine or ganiziranjenaglavnomgradskom trgu uz nastup Zodiac benda.

TijekomcijelogprosincauDomu kulture bit će projekcije prigodnih blagdanskih igranih i animiranih filmova.

16 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
Gradonačelnica Čakovca Ljerka Cividini sa sugrađanima je razgovarala o potrebama i neophodnim projektima na području Gradskog kotara Zapad
Dan Grada kao uvod u bogati adventski program GRAD PRELOG PRIPREMIO MNOŠTVO KULTURNO-ZABAVNIH DOGAĐANJA TIJEKOM PROSINCA OdKotoribe
Lepoglave
do

BOGAT I RAZNOLIK PROGRAM OBILJEŽAVANJA

Lepoglava povodom Dana Grada dobiva monografiju

Na svetkovinu Bezgreš nog začeća Blažene Djevi ce Marije svečano se slavi Dan grada Lepoglave i žu pni blagdan, odnosno za štitnica lepoglavske župe. Tim je povodom pripremljen program koji je počeo 27. studenoga paljenjem prve adventske svijeće. Program je namijenjen svim generaci jama i traje do 31. prosinca. Izdvojit ćemo neke od naj zanimljivijih događanja. Promocija monografije “Lepoglava” održat će se u gradskoj knjižnici 5. pro sinca s početkom u 18 sati. Utorak, 6. prosinca, rezer viran je za podjelu paketa i poklonazadjecu.NasamDan grada, 8. prosinca, održat će se svečana sjednica Gradskog vijeća, koja počinje u 17 sati u Domukulture.Ovećegodine javna priznanja Grada Lepo glave dobiti Željko Huten, Karlo Galić, Milan Tvarog, Udruga privatnih šumovla snika “Kesten” i Ugostiteljsko seosko gospodarstvo Držaić. Čipkarsko društvo “Danica Bresler”obilježitće25godina

djelovanja 9. prosinca, a dan nakon toga u Društvenom domu Kameničko Podgorje na redu su sportski susreti. “Pume” će svoj jubilej obilje žitiizložbomuDomukulture

15. prosinca, a dan nakon toga na istom će se mjestu održatipromocijaknjige“Ku harica lepoglavskog kraja”. Božićna dječja predstava i fo

tografiranje s Djedom Božić njakomzasigurnoćerazvese liti najmlađe koji moraju doći u gradski park 17. prosinca u 17:30.NakontogatrioCODA će se pobrinuti za glazbeni ugođaj, a članovi KUD-a Pušlek dijelit će kuhano vino, čaj, vruću čokoladu i slastice. Božićni koncert održat će se 18. prosinca u sportskoj

dvorani OŠ Lepoglava. Lovačko društvo “Srnjak” za sugrađane u parku 30. prosinca kuha gulaš i vino. Sve je bliži Božić, a Grad će organiziratii“AdventuLepo glavi”. Od 15. do 31. prosinca u gradski park smjestit će se klizalište, božićni sajam, a bit će glazbe i adventskih delicija.

GAVEZNICA

Kreće izrada projektne dokumentacije

Projekt revitalizacije geo loškog spomenika prirode Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi, kako je najav ljeno, kreće u fazu izrade projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje Posjetiteljskog centra, koji se planira izgraditi na ovoj jedinstvenoj lokaciji. Da bi se upoznali s početkom projektiranja centra te ri ješila eventualna otvorena pitanja i definirale potrebe kao i uvjeti izrade idejnog rješenja budućeg centra, u Lepoglavi su se sasta li predstavnici ustanova, institucija, organizacija te lokalne i županijske vla sti, predvođeni županom Varaždinske županije An đelkom Stričakom, inicija torom sastanka.

S procesom izrade pro jektne dokumentacije oku pljene su upoznale članice projektnog tima dr. Ljer ka Marjanac i arhitektica Ivana Pancirov. Za izradu

projektne dokumentacije za izgradnju i opremanje Posjetiteljskog centra, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Javnoj usta novi Priroda Varaždinske županije 900.000 kuna. Sam projekt, ovisno o sa držajima, bit će vrijedan od

20 do 50 milijuna, kuna, a pridonijet će, istaknula je ravnateljica Javne ustano ve Priroda Sanja Kopljar, popularizaciji i prezen taciji prirodnih vrijedno sti Varaždinske županije. Kad dokumentacija bude dovršena, projekt će biti prijavljen za sufinanciranje iz europskih fondova.

I ŽUPANIJSKOG NOVCA

Sportska dvorana u Vidovcu dobila novi parket

Prigodnom svečanošću u sportskoj dvorani Osnovne škole u Vidovcu 23. studenoga obilježen je završetak radova na zamjeni poda, odnosno parketa, u istoimenoj školi. Naime, stari je bio u očajnom stanju, zbog čega godinu dana dvorana nije bila dostupna za rekreativce.Ispravljenisuutvr đeni nedostaci na postojećoj sportskoj građevini, a koji su bitno utjecali na mogućnost i kvalitetu bavljenja sportom s obzirom na tehničke uvjete koje sportska građevina tre ba zadovoljavati kako bi bila odgovarajuća za nesmetano i sigurno obavljanje sportskih aktivnosti svim korisnicima. Svečanosti koju su upotpunili učenici škole svojim atrak tivnim plesnim nastupima, nazočili su državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta Tomislav Družak, župan Va raždinske županije Anđelko Stričak, njegova zamjenica Silvija Zagorec, predsjednik Općinskog vijeća Krunoslav Bistrović, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport dr. sc. Miroslav Huđek, učenici i učenice škole, kao i njihovi profesori te učitelji. Ravnatelj škole Predrag Mašić pozdravio je sve prisutne te je tom prigodom naznačio važnost zamjene poda kako bi svikorisnicimoglinesmetanoi

bezopasnostikoristitiprostor. – Obilježavamo završetak ra dovanazamjenipodaodnosno parketa u našoj sportskoj dvo ranitesmosimboličnooznači li nastavak korištenja dvorane zanastavutjelesneizdravstve ne kulture te izvannastavne aktivnosti kao i za rekreativne i natjecateljske sportske aktiv nosti. Naime, osim za potrebe škole naša sportska dvorana koristila se i za treninge re kreativaca, ali i za treninge i utakmice rukometnog i malo nogometnog kluba koji djeluje u našoj Općini. Također, naša sportska dvorana koristila se i za velike kulturne događaje. Budući da je stanje starog parketa bilo takvo da je ugro

žavalo korisnike i sportaše, posljednjihgodinudanamora lismodvoranuzatvoritizako rištenjevanjskimkorisnicima, anastavatjelesneizdravstvene kulture odvijala se s velikim oprezom.Nanašuvelikusreću, ove smo godine prošli na na tječaju Ministarstva turizma i sporta s našim projektom, tako da smo konačno dobili novi pod odnosno parket ko jim smo povećali sigurnost korisnika, kako učenika tako i sportaša. Novi pod u našoj sportskoj dvorani omogućit će bezbrižnije i kvalitetnije održavanje nastave i izvanna stavnih aktivnosti, a jednako takoomogućitćeinovizamah rekreativnih i natjecateljskih

sportskih aktivnosti u našoj općini, ali i u županiji – rekao je Mašić te naglasio kako vri jednostprojektaiznosi973.888 kuna,pričemujeMinistarstvo turizma i sporta osiguralo 623.000 kuna, a Varaždinska županija 350.000 kuna.

Novi sjaj

Župan Stričak je izrazio zadovoljstvo provedbom pro jektatejenaglasiokakojedvo rana odmah dobila novi sjaj. Državni tajnik Tomislav Družak je u svom obraća nju rekao kako se osim re

alizacije ovog projekta nastavlja s ulaganjima u Va raždinskužupaniju,tesesvake godine sredstva povećavaju. – Velika mi je čast i zadovolj stvo i doista sam sretan danas biti ovdje i s vama podijeliti vaše veselje i radost u prigodi otvaranja ovog novog parketa u vašoj sportskoj dvorani u kojoj ćete uživati i vi i mnoge generacije djece, sportaša, rekreativaca nakon vas. Ove godine je Ministarstvo turiz maisporta,odnosnoVladaRH uložila33milijunasamouova kve i slične projekte. Podržali

smo nekih 74 projekta jer smo prepoznatidajeustvarinajveći problemštočestonemamodo voljnosportskeinfrastrukture, a i ona koja je postojeća najče šće više puta nije adekvatna i u prilično je lošem stanju. Ovo neka bude poučak i vama djeco da se upornost isplati –zaključiojesvojgovorDružak. Parket je pušten u upotrebu simboličnim udarcem lopte kojeg je izveo učenik Osnovne školeVidovecSilvioZagorec,a ravnatelj je rekao da su ranije imali učenicu Silviju Zagorec, koja je sada zamjenica župana.

17 Gradovi i općine 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
Stanje starog parketa bilo je takvo da je ugrožavalo korisnike i sportaše, posljednjih godinu dana morali su dvoranu zatvoriti za korištenje vanjskim korisnicima
ULOŽENO JE 973.888 KUNA DRŽAVNOG
Javna priznanja dobit će Željko Huten, Karlo Galić, Milan Tvarog, Udruga privatnih šumovlasnika “Kesten” i Ugostiteljsko seosko gospodarstvo Držaić
OdKotoribedoLepoglave
Ovisno o sadržajima projekt će stajati između 20 i 50 milijuna kuna

Stručnjaci iz vodnog sektora Republike Srbije posjetili Međimurje

EUROPSKA REGIJA SPORTA

Međimurje kao primjer dobre prakse

Međimurska županija kao Europska regija sporta 2022., prvauHrvatskojstomtitulom, bila je domaćin dvodnevne konferencije na temu sportske izvrsnosti europskih regija i gradovapodnazivom“Aktivna i zdravija Europa”, koja se odr žala u Termama sveti Martin.

– Međimurska županija po mnogočemu može poslužiti kao primjer dobre prakse, prva smo regija u Hrvatskoj kojanositituluEuropskeregije sporta, i to će ući u povijest. Ovu laskavu titulu iskoristili smo na najbolji mogući način – ugostili smo brojne manife stacije, reprezentacije, promo virali sport i uključivali naše stanovnike u brojne sportske događaje – rekao je međimur ski župan Matija Posavec na otvorenju konferencije.

U godini kada Međimurje nosi titulu Europske regije sportapokrenutjevelikiciklus izgradnje sportske infrastruk ture koji uključuje revitaliza ciju atletske staze te obnovu sportskih igrališta i dvorane Graditeljske škole.

Osimuinfrastrukturuulaže seiuaktivnostiudrugainjiho veprograme.Takojezaškolska sportska natjecanja i obuku neplivača osigurano 540.000 kuna, dok je za programe i projekte sportskih udruga iz županijskog Proračuna izdvo jeno gotovo pet milijuna kuna. – Ponosimo se dugom i bo gatomsportskomtradicijom,a na 105.000 stanovnika imamo 15.000 registriranih sportaša, 400-tinjak sportskih klubova i udruga. Možemo reći da smo najsportskija županija te mi je drago da nas je Europ ska komisija u tom segmentu prepoznala i da će Međimurje

isticatikaoprimjerdobreprak se – zaključio je Posavec.

Pred brojnim uzvanicima te izaslanstvima međimurskih gradova i općina, gostiju iz susjednih država, te Mini starstva turizma i sporta i Hrvatskogolimpijskogodbora, član Nacionalnog vijeća za sport i dopredsjednik Zajed nice sportskih udruga i saveza Mario Vukoja u zanimljivoj je prezentaciji sažeo podatke i parametre koji Međimurje uistinuističukaoprimjerdobre prakse.

U panel raspravi uz moderi ranje Tomice Jakopca, tajnika Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije,

Međimurska županija prva u Hrvatskoj nosi prestižnu titulu Europske regije sporta

razmatralo se što jedna regija mora napraviti da bi stekla titulu EU regije sporta. Govo rilo se i o povlasticama koje takva titula donosi regiji koja je ima čast ponijeti. Izaslanici Ministarstva turizma i sporta Krešimir Šamija, ravnatelj Uprave za sport pri Ministar stvutedržavnitajnikTomislav Družak i Martina Jeričević, načelnica Sektora za potporu sporta, drugog su dana kon ferencije izlagali o temama vezanima uz mogućnosti fi nanciranja sporta na lokalnoj i regionalnoj razini, predstavili Zakon o sportu, a bilo je riječi i o natječajima koji potiču lo kalni sport.

U utorak, 22. studenoga 2022. godine, Međimurske vodebilesudomaćinstručnja cima iz vodnog sektora Srbije usklopustudijskogposjetaRe publiciHrvatskojkojijesastav ni dio Programa EU podrške reformama u području vodnih usluga u Republici Srbiji.

Osnovni cilj ovog posjeta bilo je upoznavanje sudionika javnih komunalnih tvrtki iz Srbije i predstavnika nekoliko ministarstavaRepublikeSrbije s primjerima dobre prakse u vodnom gospodarstvu na području Republike Hrvatske, a posjet je organizirala tvrtka Eptisa Southeast Europe d.o.o. iz Beograda.

Upoznali ih s planovima Predstavnici Međimurskih voda sudionike su upoznali s područjem rada te su uz stručno vođenje zaposlenika Međimurskih voda obišli lo kacije uređaja za pročišćava nje u Čakovcu i laboratorija Međimurskih voda te najveće međimurskovodocrpilište,ono u Nedelišću. Sudionici su tako dobiliinformacijeoorganizaciji iposlovanjujavnihisporučitelja vodnih usluga u RH iz prve ruke,naprimjeruMeđimurskih voda,jednogodvodećihisporu čiteljauHrvatskoj.Predstavnici Međimurskih voda ujedno su sve prisutne upoznali s

U sklopu Projekta “Imple mentacija sustava za praće nje jačine buke i kvalitete zraka u Gradu Varaždinu”, a uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energet sku učinkovitost nabavljen je sustav za praćenje jačine buke i kvalitete zraka koji je učetvrtakpostavljennadvije lokacije u Varaždinu.

Mjerna stanica sa senzo rom buke s LED displejom postavljena je na stup javne rasvjete na Trg Petra Svačića kodželjezničkogkolodvorate prati razinu buke i podatak o istoj prikazuje putem LED zaslona.

Mjerna stanica sa senzo rom kvalitete zraka s LED displejom postavljena je na stup javne rasvjete na Kapu cinskomtrgu.Onaurealnom vremenupratikvalitetuzraka kroz mjerenje sljedećih para metara: CO, NO, NO2, O3, SO2, PM1, PM2.5, PM10, s dodatnim modulima za praćenjemeteorološkihpara metara (temperatura, vlaga, tlak zraka) i razinu buke te uključuje i LED zaslon za prikaz razine buke.

Obje stanice su montirane i nakon implementacije će izmjerene vrijednosti i pri kaz podataka biti dostupni

na web sučelju i mobilnim aplikacijama.

Zamjenik gradonačelnika izrazio je zadovoljstvo što je ovakav sustav postavljen u Varaždinuikakoćeseprema njemu sigurno orijentirati i Grad Varaždin i gradske službe u provođenju mjera za ograničenje onečišćenja, ali i građani.

– Važno nam je da zele noj tranziciji našeg grada pristupimo sveobuhvatno i ovakav sustav koji nam je sufinancirao Fond za zaštitu okoliša svojim parametrima pokazuje na čemu mora mo raditi i kako djelovati.

ćim planovima razvoja, na prednimposlovnimprocesima nadzornoupravljačkogsustava vodoopskrbe i odvodnje te planovima za gradnju sunčane elektrane,instaliranesnage1,3 MW, na samom vodocrpilištu. Po završetku obilaska sudi onici posjeta izrazili su poseb no zadovoljstvo što su imali priliku posjetiti Međimurske vode te na taj način dobiti niz zanimljivih i korisnih infor macija koje će im pomoći u daljnjemrazvojuvodnihusluga i razvoju strategije vodnog gospodarstva.

Onečišćenje zraka izrazito djeluje na kvalitetu života stanovnika nekog područja i važno je djelovati preven tivno. Mi se zaista trudimo poticati naše građane da sami provode sve one mjere kojima doprinosimo čišćem zraku u našoj okolini, poti čemo na vožnju biciklima i radimo na unapređivanju biciklističkih staza, sufinan ciramo energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije, stoga je ovaj sustav još samo dodatni poticaj i za nas i za naše građane – rekao je zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković.

18 Gradovi i općine Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
budu
MEĐIMURSKE VODE PREPOZNATE KAO KVALITETNI PRUŽATELJ VODNIH USLUGA U REGIJI
Osnovni cilj posjeta bilo je upoznavanje sudionika javnih komunalnih tvrtki iz Srbije i predstavnika nekoliko ministarstava Republike Srbije s primjerima dobre prakse u vodnom gospodarstvu na području Republike Hrvatske
Postavljen sustav za praćenje jačine buke i kvalitete zraka NA DVIJE LOKACIJE U VARAŽDINU
OdKotoribedoLepoglave

OPASNOST OD OTPORNOSTI

Čak 30% antibiotika propisuje se nepotrebno

Antibiotici, osim što se ko riste za liječenje bakterijskih infekcija, imaju i druge vrlo značajne uloge u medicini. Međutim, nekritična primje na antibiotika, osobito za liječenje virusnih infekcija, pobuđuje razvoj otpornosti kod bakterija.

Čak 30 posto antibiotika, a negdje i više, propisuje se ne potrebno, ističu iz Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije. Hrvatska se nalazi u krugu zemalja u Europi koje troše mnogo antibiotika. Uz relativno visoku ukupnu potrošnju antibiotika, uočava se porast udjela antibiotika širokog spektra u odnosu na uskospektralne u ambulan tnoj potrošnji, što dodatno stimulira razvoj rezistencije, navodi ZZJZ. Bilježi se i zna čajno veća potrošnja antibi otika u zimskim kvartalima godine, kada su česte virusne infekcije dišnog sustava, što također ukazuje na nepra vilnu i nepotrebnu uporabu antibiotika.

Kod bolničke potrošnje an tibiotikauočavaseneprekidni trend porasta potrošnje u

Hrvatskoj. Osobiti porast potrošnje uočava se u skupini rezervnih antibiotika, koji su namijenjeni za liječenje višestrukootpornih bakterij skih sojeva. Zadnjih godina u bolnicama su proširene bakterijekojelučeenzimekoji potpunoinaktivirajurezervne antibiotike koji se koriste kao zadnja linija u liječenju teških infekcija, upozoravaju iz me đimurskog Zavoda.

– Nastavimo li trošiti anti biotike sličnom dinamikom, predviđanja su vrlo nepovolj na. Već sada je rezistencija bakterijanaantibiotikevodeći javnozdravstveni problem, a do 2050. godine očekuje se da će infekcije uzrokovane rezistentnim bakterijama biti vodeći uzrok smrtnosti, što će biti razlog smrti čak 10 milijuna ljudi. Otkrića novih skupina antibiotika zahtijevaju velika ulaganja, kako brojnih stručnjaka tako i velika financijska sredstva. Odgovornimponašanjemsvih dionikauliječenjupotrebnoje učinitisvekakobismoočuvali postojeće antibiotike – ističu iz međimurskog ZZJZ-a.

STRES U DJEČJOJ DOBI

Na razdoblje djetinjstva često se gleda kao na bezbrižno doba, ali biti dijete ne znači ne trpjeti emo cionalnu bol i patnju. Stanje stresa i kod odraslih i kod djece može se prepoznati na temelju emocionalnih reakcija (tjeskoba, tuga, ljutnja), misaonih (samokritičnost, teškoće u koncentraciji), tjelesnih (znojenje dlanova, lupanje srca, bol u trbuhu,

glavobolja) te u ponašanju (plakanje, lupanje, agresivnost, povlačenje). Stres kod djece mogu izazvati razli čite životne promjene poput gubitka bliskeosobe,razvodaroditelja,selid be,brigavezanihzaškoluizaodnose s vršnjacima. Neuspješno nošenje sa stresomkoddjetetamožedovestido razvoja osjećaja bespomoćnosti, što može imati negativne posljedice na

Centar za mentalno zdravlje MBM Tina Ujevića 1/C Varaždin

djetetovo mentalno zdravlje. Učenje uspješnom ovladavanju stresom jača otpornost djeteta i izgrađuje psihološke resurse za uspješnije no šenje s trenutnim stresom i budućim stresnim situacijama. U Centru za mentalno zdravlje “MBM” pružamo usluge psihodijagnostike i psihološ kog savjetovanja djece. Naši paketi uključuju inovativan pristup prila

E-mail: centarmbm@gmail.com Web: centar-mbm.hr

gođen svakom djetetu koje se nosi s određenim teškoćama. Javite nam se s povjerenjem i omogućite svom djetetu jačanje otpornosti na stres.

Facebook: centarmbm

OBILJEŽEN SVJETSKI DAN “PALČIĆA”

U Hrvatskoj se godišnje prijevremeno rodi više od 2600 djece

Obilježavanje 17. studenoga, Svjetskoga dana prijevremeno rođene djece – “Palčića”, jedna je od prilika da javnost sazna više o prijevremeno rođenoj djeci i teškoćama s kojima se susreću oni i njihovi roditelji.

Tim povodom u Čakovcu su roditelji organizirali aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o problemu prijevremenog ra đanja. Jedna od aktivnosti bilo je puštanje ljubičastih balona u zrak, a u organizaciji Grada Čakovca ljubičastom je bojom osvijetljenazgradaDomasindi kata. Obilježavanju ovoga dana pridružila se i Varaždinska županijatejeVaraždinskivodo toranj17.studenogatakođerbio obojan bojom koja simbolizira prijevremeno rođenu djecu.

Ucijelomsvijetujednood10ero djece rodi se prije vremena. U Hrvatskoj je to više od 2600 djece godišnje, odnosno 7 sva koga dana. Budući da se rađaju nezreli,ovojdjecije,dabipreži vjela, neophodna podrška spe cifičnihmedicinskihuređajate velika stručnost i posvećenost visokoobrazovanih medicin skih djelatnika. Usprkos tome, posljedice prijevremenog ro đenja mogu biti vrlo ozbiljne i trajne, a prijevremeno rođenje je vodeći uzrok smrtnosti djece mlađe od jedne godine i drugi vodeći uzrok smrtnosti djece

mlađe od pet godina. Svake godine zbog prijevremenog rođenjausvijetuumiremilijun djece.

Podršku roditeljima prije vremeno rođene djece konti nuirano pruža jedina udruga

ovevrstenapodručjuHrvatske – Klub roditelja nedonoščadi “Palčići”. Osim toga, Udruga u suradnji sa stručnjacima iz po dručja neonatologije realizira projektekojidirektnodoprino se poboljšanju liječenja i njege prijevremeno rođene djece, a uspostavljanjem suradnje sa svimrelevantniminstitucijama

i medijima nastoje javnost u što većoj mjeri informirati o ovoj temi.

Dodajmo da je, osim ljubiča ste boje, simbol prijevremeno rođene djece i niz od 10 dječ jih čarapica, od kojih jedna, najmanja, simbolizira jedno prijevremeno rođeno dijete od 10 rođenih.

Vozilo Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždin ske županije opremljeno je za velike i masovne nesreće. Riječ je o opremi koju su do nirali Dubravka i Dubravko Hoić te tvrtka Calzedonia Hrvatska d.o.o., a vrijednost donirane opreme iznosi 230 tisućakuna.Tojetrećetakvo vozilo u zavodima za hitnu medicinu u Hrvatskoj.

Ravnatelj Nastavnog za voda za hitnu medicinu Va raždinske županije Mladen Smoljanec zahvalio se tvrtki Calzedonia na donaciji, ista knuvši da je njihova pomoć nemjerljiva.

– Iza sebe imamo jednu

turbulentnu, izazovnu go dinu koja nam je podigla svijest o tome da je ovakvo vozilo neophodno s obzirom na kretanja u okruženju, blizinu autoceste, ali i sve ostale izazove. Riječ je o vozilu iz postojećeg voznog parkakojejesadaopremljeno i prenamijenjeno za velike nesreće. Oprema sadrži 15 kompleta za spasitelje, kao i zazbrinjavanje20-aknajteže unesrećenih. Uključeno je 15 dugih dasaka, rasklopnih vakuum madraca, boca s ki sikom i Schanzovih ovratni ka, torba za velike nesreće te sva druga oprema potrebna za pružanje pomoći u veli

kim nesrećama – nabrojao je ravnatelj Smoljanec, dodavši da Zavod trenutno broji 25 timova na četiri ispostave.

Riječ je o trećem takvom vozilu u Hrvatskoj, a opremu je donirala tvrtka Calzedonia

–Brojvozilajejednakbroju timova, a godišnje imamo oko 12 tisuća intervencija na terenu te do 14 tisuća intervencija u ambulantama

– nadovezao se ravnatelj. Sama donacija potaknuta je uspješnim djelovanjem Zavoda s jedne strane te teš ke nesreće na autocesti kod Brezničkog Huma s druge strane, gdje su djelatnici Zavoda pokazali izuzetnu spremnost, rekao je Dubrav ko Hoić.

–Nastojimouvijekpomoći i donirati tamo gdje znamo da to bude na korist svih sta novnikaVaraždinskežupani je, naših zaposlenika i njiho vih obitelji. Nastavni zavod za hitnu pomoć pokazao je stvarnoiznimnuuspješnosti jako dobre rezultate – dodao je Hoić.

19 Zdravlje 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
Vozilo varaždinskog NZHM-a opremljeno za velike i masovne nesreće VRIJEDNOST OPREME IZNOSI
230 TISUĆA KUNA
ZDRAVLJE
Tim povodom zgrada Doma sindikata u Čakovcu i Varaždinski vodotoranj 17. studenoga bili su osvijetljeni ljubičastom bojom
Prijevremeno rođenoj djeci neophodna je podrška medicinskih uređaja te velika stručnost i posvećenost medicinskih djelatnika

TURISTIČKA ZAJEDNICA SJEVER ZAGORJA

Prvi “Advent u Cestici” uz zanimljiv program

Turistička zajednica Sjever Za gorja ove će godine prvi put provesti adventska događanja na području općina koja pokriva.

U suradnji s Općinom Cestica prva je manifestacija “Advent u Cestici” koji će se održati 3. i 4. prosinca na prostoru parkirališta ispred općinske zgrade u Cestici. Uslučajulošegvremenaprogram se seli u dvoranu OŠ Cestica. Posjetitelje očekuju božićni sa jam, koncerti, nastupi zborova, tamburaša i naravno fina gastro nomska ponuda uz kuhano vino, punč, tople čajeve i mnoga druga iznenađenja koja su pripremile udruge, OPG-ovi i obrtnici. U subotu, 3. prosinca, od 16 sati nastupaju Ženski pjevački zbor Stellarium, Ženska klapa An geluš, Ženska vokalna skupina Kaliope, Ženska vokalna skupina Župe sv.Jurja Maruševec, a u 20 na pozornicu izlazi Scifidelity Orchestra. Dan kasnije program počinje u 15 sati, a tijekom popodneva posjetitelje će zabav ljati ŽPZ Stellarium, tamburaški sastav Kandidati, Vinički tambu raši, Ženski vokalni sastav Leluje i Passion Embrace Band.

Načelnik Općine Cestica Mir ko Korotaj rekao je da je turizam jedan od općinskih fokusa te da je zadovoljan turističkim rezul tatima koji su dosad ostvareni na području TZ-a Sjever Zagorja jer je ove godine ostvareno više od 6000 noćenja. Općina Cestica je

na natječaj Ministarstva turizma prijavila i projekt gradnje auto kampa u Križovljangradu.

Općine Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrija nec i Vinica članice su Turističke zajednice Sjever Zagorja, a Mir jana Koledić, direktorica TZ-a, najavila je advent u svakoj od njih. Za ovaj projekt nabavljeno je 10 drvenih štandova i božićna rasvjeta za njih, pojasnila je. - Nakon “Adventa u Cestici” ova priča ne staje. Program 10. prosinca seli u Općinu Vinica, ali s njihovim domaćim udruga ma i OPG-ovima. U Općini Ma ruševec će se adventsko druženje održati 15., 16. i 17. prosinca, i to dio ispred župne crkve, a dio u Jurketincu na parkiralištu društvenoga doma. “Advent u Zelendvoru”, u suradnji s Op ćinom Petrijanec, održat će se 17. i 18. prosinca, dok je Općina Donja Voća na rasporedu 23. prosinca. Posljednje događanje održat će se u Općini Klenovnik 30. prosinca - rekla je Koledić.

Turistička zajednica je za kupnju štandova dobila 70.000 kuna, a Općina Cestica je za manifestaciju iz svog proračuna izdvojila 30.000 kuna. Načelnik Korotaj naglasio je da je Općina osigurala darove za svu djecu sa svog područja od novorođenih do 4. razreda osnovne škole te je za to izdvojeno dodatnih 20.000 kuna.

ADVENT U VARAŽDINU POČEO U PREKRASNOM

Grad bio pun posjetitelja adventskog vikenda

PrvivikendovogodišnjegAd venta u Varaždinu je za nama. Božićno uređeni Varaždin po zivao je posjetitelje na Korzo, Stančićev trg, Kapucinski trg i druge kutke centra grada. Već od petka klizači su pohrlili na klizalište i ledeni tobogan te uživali u zimskoj rekreaciji. Posebno je živo bilo uz glazbu naKorzuiAdventunaStančiću. Scifidelity Orchestra otvorio je adventskazbivanjanaStančiće vom trg na kojem se subotama može uživati i u umjetnom snijegu. Fina hrana i prava zimska pića također se mogu naćinaovompopularnomtrgu. Ispred varaždinske katedrale u subotu, 26. studenoga, upri ličeno je paljenje prve svije će na adventskom vijencu uz prigodni molitveni program. Obred blagoslova vijenca i molitvu paljenja prve svije će predvodio je župnik fra Mirko Kemiveš, OFM Cap., župnik Župe sv. Vida mučeni ka u Varaždinu. Prvu svijeću upalio je varaždinski gradona čelnik Neven Bosilj. Pjevanje je predvodio Zbor “Via” Župe sv. Vida, mučenika iz Varaždina. Oni željni zabave zatim su se okupili na Korzu gdje se goto vo dva sata plesalo uz hitove popularnog Queena, koje je izvodio Queen Real Tribute. Nisu zaboravljeni niti oni naj mlađi. Oni su uživali u “vožnji” na konjićima karusela, a na fot kanjesvilenjakicomuKućiDje

U subotu, 26. studenoga, počeo je Advent u Čakovcu. Ovogodišnja manifestacija kao spojtradicijeimodernogdonosi niz noviteta, veselih i humanih programa uokvirenih u čarob nu božićnu kulisu žaruljica i ukrasa. Prvi od četiri vikenda Došašća okupio je velik broj Čakovčana, Međimuraca i go stiju koji su uživali u bogatom programu: od tradicijskih i kulturnih sadržaja na Franje vačkom trgu, paljenja prve adventske svijeće, do radionica za djecu, druženja s Djedom Božićnjakom, sportskog ad venta,nezaobilaznogklizališta, ali i svih blagdanskih blagodati kreiranih upravo za stvaranje uspomena. Iako su programi namijenjenisvimgeneracijama, najviše ih je posvećeno djeci i

mladima.

”Bijela čarolija” Stogasu,kakoipriliči,upravo oni otvorili ovogodišnji čako večki Advent. Božićna priča srca Međimurja krenula je mi mohodom Gradskog puhačkog orkestraiČakovečkihmažoret kinjacentromgrada,anastavila seuCentruzakulturuČakovec “Bijelom čarolijom” – Bajkom o božićnoj jelki u izvedbi dječ jih vrtića ”Cipelica”, “Prugi”, “Dječja mašta”, “Cvrčak” – PO Maslačak, Kazališne skupine DV-a “Cipelica” – Trinaestići, zatimStudijasuvremenogplesa Teuta,plesneskupineOŠBelica, Dječjeg zbora Čakovečki mali šaniiČakovečkihmažoretkinja. Priču, scenarij i režiju “Bijele čarolije”potpisujeGordanaŠo

20 Duplerica Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
Već od petka klizači su pohrlili na klizalište i ledeni tobogan te uživali u zimskoj rekreaciji, a oni blagdanski uređenom Korzu i Stančićevom trgu
Spoj tradicije i moderno noviteta te veselih i PRVI ADVENTSKI VIKEND U ČAKOVCU
Prva
adventska svijeća upaljena je ispred katedrale
Navijači su bodrili Hrvatsku protiv

posjetitelja prvog vikenda

ADVENT U GRADU RUDARA Koncert, predstave i Božićni sajam

Subotnjim paljenjem prve adventske svijeće i adventskim programom u Hlapičini pod nazivom “Čehara”, započelo je ovogodišnje izdanje popularne manifestacije “Adventa u gradu rudara”. Organizatori iz Grada Murskog Središća i gradske Turističke zajednice pobri nulisusedasviuzrastigrađanapronađunešto po svojem ukusu. Također, dio ovogodišnjeg programa osim u samome Murskom Središću održava se i u prigradskim naseljima.

Već 2. prosinca održat će se obilježavanje blagdana sv. Barbare, a tom će se prigodom dodijeliti nagrade za sportska ostvarenja, ali i nagrada za osobu godine. Dan kasnije u Cen tru za kulturu “Rudar” nastupit će vesela ekipa Kerekesh teatra s predstavom “Udavača”. U nedjelju, 4. prosinca, na rasporedu je susret zborova iz rudarskih gradova na manifestaciji pod nazivom “Pjesma gradu rudara”.

Križovec će biti mjesto dočeka svetog Nikole s poklonima za najmlađe (subota, 10. prosinca), a istoga dana u CZK-u “Rudar” nastupaju sestre Palić na Božićnom koncertu. Dan kasnije, u nedjelju, adventski program seli u Peklenicu gdje će se održati koncert

KUD-a Mura i folklorne skupine Dječjeg vrtića “Maslačak”. Mališani iz “Maslačka” za svoje su sugrađane pripremili i zanimljivu “Božićnu priredbu”, a kulturno-umjetnički program uvježbali su i učenici Osnovne škole Mursko Središće.

U subotu, 17. prosinca, s predstavom “Savršeni partner” publici će se predstaviti gostujući Teatar Gavran, a istog dana na druženje pozivaju i Mažoretkinje Murskog

Dio programa ugostit će i Štrukovec, gdje će se održati koncert ženske vokalne skupine Sveti Marko. Još jedan blagdanski koncert na programu je u CZK-u “Rudar”, a nastup pod nazivom “Svim na zemlji mir veselje” izvest će Sebastian i Edvin Nedeljko.

U petak, 23. prosinca, slijedi “Božićni kon cert” Stjepana Lacha, dok je Badnjak rezervi ran za jutarnje druženje na Šetnici uz podjelu ribica te polnoćku u župnoj crkvi. Na blagdan sv. Stjepana koncert će izvesti mladi glazbe nici iz Murskog Središća, dok je utorak, 27. prosinca, rezerviran za “Božićno-novogodišnji koncert” u izvedbi Gradskog puhačkog orke stra i Murska percussion ansemble Slovenia.

Na Šetnici sv. Barbara bit će organiziran i doček Nove godine u podne, dok će u ponoć nebo iznad Murskog Središća osvijetliti spek takularni vatromet.

Središća na manifestaciji pod nazivom “24 godine sa Vama”.

Članovi Dječjeg kazališta Čakovec nastupit će u nedjelju, 18. prosinca, s predstavom “Tko će biti djed Mraz”, dok će se na Šetnici sv. Barbare održati prigodni Božićni sajam.

Tijekom čitavog programa “Adventa u gra du rudara” u CZK-u “Rudar” bit će projekcije prigodnih igranih i animiranih filmova, a u gradskome parku pratit će se utakmice hrvat ske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u Kataru.

da Mraza čeka lo se u redu. Ove godine i nogomet je dio Adventa u Varaždinu jer Hrvatska igra na Svjet skomnogometnom prvenstvu. Hladno ća nije spriječila navijače da zajednički gledaju utakmicu Hrvatske protiv Kanade. Samo se pobjeda ovaj put nije slavila uz pivo nego uz kuhano vino. Advent u Varaždinu traje sve do 6. siječnja sljedeće godine pasvakakojošstigneteposjetiti brojna događanja.

ČAKOVCU ISPUNIO SVA OČEKIVANJA

modernog uz niz humanih programa

ltić Siladi, u glavnim ulogama suSuzanaKovač,NivesLisjaki GordanaŠoltićSiladi,zatehni kuiglazbuzaslužnajeRoberta Taradi, dok su se za scenogra

Prvu svijeću na velikom adventskom vijencu ispred Crkve sv. Nikole biskupa na Franjevačkom trgu zapalila je gradonačelnica Ljerka Cividini

fiju i kostime pobrinule Petra Mićanović i Samira Abuzeid. Publika je Centar za kulturu ispunila do posljednjeg mje sta, redom ponosnih roditelja, obitelji, baka i djedova, među kojima je bila i gradonačelnica GradaČakovcaLjerkaCividini.

Dodajmo da je gradonačel nica ispred Crkve sv. Nikole biskupa na Franjevačkom trgu zapalila i prvu svijeću na veli kom adventskom vijencu.

– Veliki čakovečki adventski kalendar, kako je zamišljen ovogodišnji program, svakog dana donosi nove programe za sve generacije, pa ste pozvani da se uz poruke zahvalnosti i radosti predstojećih blag dana pridružite čakovečkoj blagdanskoj priči – pozivaju organizatori.

21 Duplerica 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
željni zabave družili su se uz tople napitke na trgu
Na Badnjak će se u prijepodnevnim satima dijeliti ribice na Šetnici sv. Barbare
oni
i navijači ove su godine dio adventskih događanja
Nogomet
PREKRASNOM OZRAČJU
Queen Real Tribute protiv Kanade

Opet smo pokazali kako se igra nogomet na najvišoj svjetskoj razini

Cijela momčad odigrala je tako kako smo je navikli gledati u Ligi nacija. Mnogi su nakon Maroka bili skeptični, no pokazalo se da je Maroko odlična momčad koja je s 2:0 pobijedila Belgiju koja spada među 10 najboljih reprezentacija svijeta, iako trenutno nisu baš u najboljoj formi.

Hrvatska je pobijedila Ka nadu 4:1. Iako su mnogi bili skeptični nakon remija (0:0) s Marokom, opet smo po kazali kako se igra nogomet na najvišoj svjetskoj razini. Igrali smo kvalitetno, brzo i požrtvovno, baš s karak terom.

U najavi sam isticao da našu šansu vidim kroz stva ranje viška u sredini tere na. To smo radili savršeno. Marcelo Brozović odradio je odlično onaj posao koji se obično ne vidi, a tiče se destrukcije igre protivnika, Luka Modrić standardno je bio na vrlo visokom nivou, a Mateo Kovačić je prednjačio u iznošenju lopte iz svoje polovice na protivničkih tridesetak metara.

Kovačić i Kramarić

Kovačić je opet pokazao da je vrhunski vezni igrač i bio je ključna karika u našoj pobjedi.

Svakako valja izdvojiti An dreja Kramarića koji je po stigao dva majstorska gola, no ono što je bilo vrhunski je njegova igra u obrani. Da tako dobro može odigrati u defanzivi, tome se nisam nadao.

Pokazalo se je izbornik

Hrvatska uvjerljivo bolja od Kanade

Hrvatskanogometnareprezentacijastiglajedoprvepobje de na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Vatreni su slavili s 4:1. Kanađani su šokirali naše u 2. minuti kada je Alfonso Davies glavom pogodio za vodstvo. No, u 36. minuti stiglo je izjed načenje. Mateo Kovačić odigrao je za Ivana Perišića na lijevo krilo, koji je podvalio za Andreja Kramarića iza zadnje linije. Hrvatska ‘devetka’ fantastično je zavukla loptu iza kanadskog vratara Milana Borjana. Vodstvo je stiglo u 44. minuti. Josip Juranović odlično je uposlio Marka Livaju koji je zabio za 2:1. Treći gol Hrvatske stigao je u 70. minuti. Kombinirao je Peri šić na lijevoj strani pa fantastično na drugoj stativi pronašao Kramarića koji je majstorski pogodio. No, tu nije bio kraj. U sudačkoj nadoknadi za konačnih 4:1 zabio je Lovro Majer na asistenciju Mislava Oršića. Sada Hrvatska s četiri boda drži 1. mjesto skupine, a u zadnjoj utakmici skupine igra protiv Belgije. Susret se igra u četvrtak, 1. prosinca, u 16 sati. (it)

Dalić pogodio i s Livajom u napadu koji se borio kao lav s kanadskom zadnjom linijom.

Naša zadnja linija također je odigrala jako, jako dobro. JosipJuranovićmalojezaka snio kod vodstva Kanađana, no nije mu bilo lako jer je na svojoj strani imao Alfonsa

Daviesa, jedno od najboljih lijevih krila na svijetu.

Juranović je nakon njiho vog vodstva psihički malo pao i griješio je, no nakon 30 minuta se “posložio” i odigraojesjajnocijelisusret. Nakrajukrajevanamjestioje i drugi gol Hrvatske. Borna Sosajebiostandardnodobar

i nadopunjavao se s Ivanom Perišićem.

Čelična obrana StoperiDejanLovreniJoš ko Gvardiol također odlični. Osim toga gola Kanađani nam praktički nisu stvorili ni šansu.

Uglavnom, cijela momčad odigrala je tako kako smo je navikli gledati u Ligi nacija.

Ako ćemo protiv Belgije igrati svoju igru, prolazak skupine ne bi trebao dolaziti u pitanje

Mnogi su nakon Maroka biliskeptični,nopokazalose da je Maroko odlična mom čad koja je s 2:0 pobijedila Belgiju koja spada među 10 najboljih reprezentacija svi jeta iako trenutno nisu baš u najboljoj formi.

U zadnjoj utakmici čeka nas ta ista Belgija, koja dje luje malo i posvađano. No, ako ćemo igrati svoju igru prolazak skupine ne bi tre bao dolaziti u pitanje.

Nakon pomirbe uprave i igrača NK Međimurja, odigrano je 15. kolo Supersport 2. NL u kojem su Međimurci gostovali kod Belišća. Belišćani su u subotu, 26. studenog slavili s 2:1. Domaćin je poveo u 24. minuti preko Denija Stojanca. Međimurje se vratilo u susret pogotkom Petra Havojića u 64. minuti, no pobjedu domaćinu donio je Filip Radovanović golom u 72. minuti. Međimurje je tako prvi dio sezone završilo na zadnjem mjestu Lige s osvojenih devet bodova, koliko ima i pretposljednji Zagorec iz Krapine.

Do titule i osmoricom

PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

Nogometaši Poleta iz Sv. MartinanaMurijesenskisu prvaci 3. NL Sjever (četvrti rang). Svetomartinčani su u 14 odigranih kola skupili 33 boda, upisavši pritom 10 pobjeda, tri remija i poraz.

– Naravno da sam po nosan i sretan.

Prije po četka se zone bilo je mnogo skeptika i ljudi koji susumnjali u nas. Svima smodokazali da su bili u krivu – ističe Josip Brezovec, trener Poleta koji od ove sezone vodi Poletovce.

Polet ima isti broj bodova kao i drugoplasirani Radnik iz Križevaca koji im puše za vratom

prvaka stigli s daleko naj mlađim sastavom dosad. U ekipi imamo čak osmoricu domaćih igrača. Najlakše je kupiti petoricu igrača sa strane i onda s njima imati rezultat. Ovaj naš rezultat dokaz je da se sustavnim i kvalitetnimradomdolazido rezultata – ističe Brezovec kojem igrači bespo štedno vjeruju. – Prije kad sam bio u ulozi po moćnika dizao sam te dečke. Tako je i danas.

Trenerski debi

Na klupi je zamijenio Ma tiju Kristića i u novoj ulozi snašao se vrlo dobro.

– Najviše me raduje što smo do titule jesenskog

Iz njih izvlačim maksimum njihovih mogućnosti. Na treninzima rade mar ljivo i sve im se to vraća na utakmicama. Srećom veći na mladih igrača prošlo je prvoligaške škole nogometa pa vrlo brzo usvoje neke smjernice, no i stariji igrači uz njih postaju bolji– dodao je 36-godišnjak koji visoko postavio letvicu u trener

NIKOLA GORIČANEC,

“Želimo li i dalje afirmirati

Dva kluba iz Varaždinske županije natječu u 3. NL Sjever. Jedan je prvi vrhu, a jedan pri dnu. Pri dnu, od nosno na pretposljednjem mjestu s devet osvojenih bodova iz 14 utakmica je ludbreška Podravina, dok je prvi vrhu Varteks koji drži 3. mjesto Lige sa 26 osvojenih bodova, sedam manje od vodećeg Poleta i drugoplasiranog Radnika.

Bumbari su u 14 kola upisali osam pobjeda, dva remija i četiri poraza.

– Moglo je i bolje, ali kad pogledamo koje smo sve

probleme imali, moramo bitizadovoljni.Najvišepro blema imali smo s uvjetima zatrening.TerenuHrašćici

Bumbari su u 14 kola upisali osam pobjeda, dva remija i četiri poraza

s prirodnom travom je u katastrofalnom stanju i morali smo se snalaziti. Tako smo većinu treninga

22 Sport Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
SREBRENKO POSAVEC ZA REGIONALNI KOMENTIRA NASTUPE VATRENIH POLET IZ SV. MARTINA
– Naravno da sam ponosan i sretan. Prije početka

VRIJEDNA POBJEDA VARAŽDINSKIH RUKOMETAŠA PROTIV GORICE

Do vrijedne pobjede stigli su rukometaši Gradskog rukometnog kluba Varaždin 1930. U sklopu 11. kola Premijer lige Skupine A ugostili su Goricu i slavili s 39:38.

Prvih 15 minuta bilo je to taktičko nadmu drivanje i zagrijavanje za vatromet pogo daka koji su uslijedili. Naime, u 14. minuti rezultat je bio 9:8. A onda su gosti, čini se, namjestili svoje ruke i nizom 3:7 u 23. minuti bili na plus tri (12:15). Domaćin je odgovorio

serijom 4:1, pa je u 28. minuti sve bilo kao na početku 16:16. Završnica ipak, pripada gostima koji na predah nose plus tri (17:20).

Uzbuđenja se nastavljaju i u drugom polu vremenu. Sada Varaždinci u samo sedam minuta uspijevaju ne samo stići prednost Gorice, već i povesti 23:22. I tako je bilo sve gotovo do samog kraja. Malo su vodili domaći, malo gosti. Ključni trenuci dogodili su se od 47. do 50. minute kada je varaždin

ski sastav uspio povezati čak četiri pogotka zaredom i otići na 34:31. Gorica to više nije mogla stići i okrenuti na svoju stranu, premda je dvije minute prije kraja bila na 38:36. Završilo je 39:38. S devet pogodaka iz devet pokušaja sjajan je u domaćim redo vima bio Petar Sklepić. Varaždincima je ovo bila četvrta ovosezonska pobjeda i drže 6. mjesto Premijer lige Lige A. U idućem kolu gostuju kod Metkovića. (it)

ARTINA NA MURI JESENSKI JE PRVAK 3. NOGOMETNE LIGE SJEVER

s najmlađom ekipom dosad osmoricom domaćih igrača

skom poslu.

– Radimo pa praktički profesionalno. Imam svoju jasnu viziju, a to je igra s ekstremno brzim protokom lopte. Kad kasnije analiziraš susrete i vidiš da igrači to rade, ti si iznimno zado

voljan – dodao je Brezovec koji iza sebe ima iznimnu igračku karijeru. Igrao je za Varaždin, Dinamo, Slaven Belupo, Rijeku, Speziju, moldavski Sheriff, Inter iz Zaprešića, da bi igračku karijeru završio u Poletu iz

Sv. Martina na Muri. – Kroz moju karijeru vo dili su me Toplak, Bjelica i Kek. Iznimni treneri uz

koje sam ja išao iznad svojih mogućnosti. Naravno, ne želim nikoga kopirati, ali sigurno da mi je pomoglo u

GORIČANEC, TRENER VARTEKSA, TREĆEPLASIRANE MOMČADI 3. NOGOMETNE LIGE SJEVER

trenerskom poslu što su me vodili ti ljudi. Što se igračke karijere tiče, nju igračima uopćenespominjem.Ovoje sadazamenejednonovopu tovanje – rekao je Brezovec i istaknuo da je biti trener znatno teže nego biti igrač.

Zahtjevan posao

– Kad si trener ti brineš za 25 igrača. Razgovaraš s njima, dostupan si im 24 satanadan.Neštokaoodgoj djeteta. Trošiš se mnogo, razbijaš glavu. Taj dio ko munikacije je najzahtjevniji. Ostale stvari: pripreme, treninzi, to je danas najlak še jer internet nudi bezbroj mogućnosti danas i sve ti je dostupno – istaknuo je Ne deljančan kojem je ovo prvi trenerski angažman.

No, gdje se vidi za pet godina?

– Uf, malo je to ipak pre daleko. Trenutno sam fo kusiran isključivo na Polet. Želio bih zahvaliti predsjed nikuMiroslavuNovinščaku na povjerenju. Cilj je uzeti titulu ove sezone, a kasnije kroz godinu do dvije ući u viši rang – zaljučio je Bre zovec.

afirmirati mlade igrače ili ćemo uz par pojačanja napraviti rezultatski iskorak?”

odradili na igralištu u Svi bovcuPodravskomimoram im se zahvaliti. Problem je što smo samo dva tre ninga cijelu jesen odradili na stadionu Sloboda gdje smo igrali svoje domaće utakmice – rekao je Nikola Goričanec, trener Varteksa koji je s Bumbarima prošle sezone osvojio naslov u Županijskom nogometnom kupu.

U pretkolu Hrvatskog kupa ispali su od Nedelišća koje je kasnije u osmini fi nala ugostilo Slaven Belupo. U tom susretu Nedelišće je

bilo bolje nakon izvođenja penala.

U Prvenstvu najbolniji je bio poraz od lidera Poleta. Završilo je na stadionu Slo boda 3:0 za goste.

– Uz dva poraza na go stovanjima na startu ove sezone, želio bih što prije zaboraviti poraz u Kupu od Nedelišća te poraz od Poleta, odnosno 11 minuta protiv Svetomartinčana.

Sve ostalo bilo je vrlo dobro. Moramo svakako naglasiti da su na početku sezone stigla šestorica novih igrača koja su se morala prilagoditi

našojigri,amismosemora li priviknuti na njih – dodao je Goričanec.

Međimurski trener ista knuo je da je Varteks na prekretnici.

– Prostora za napredak sigurno ima. Naravno, da

je želja ostati u vrhu. Sada je na Upravi kluba koja mora jasno odrediti jasan smjer.Onimorajudefinirati želimo li i dalje ostati klub kojićerazvijatimladeigrače ili ćemo biti klub koji će uz nekolicinu pojačanja na praviti rezultatski iskorak. Naravno, sve danas diktira ju financije. Ako će se klub opet odlučiti za afirmaciju mladih igrača, onda im ja na tom putu nisam potre ban. Također, vrlo je važno da se osiguraju uvjeti za normalan trenažni proces –zaključio je Goričanec.

23 Sport 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
početka sezone bilo je mnogo skeptika i ljudi koji su sumnjali u nas. Svima smo dokazali da su bili u krivu – ističe Josip Brezovec, trener Poleta koji od ove sezone vodi Poletovce.
Tihomir Šoštarić, napadač Varteksa najbolji je strijelac Lige s 10 postignutih golova
“Cilj je uzeti titulu ove sezone, a kasnije kroz godinu do dvije ući u viši rang”
Svetomartinčani imaju najbolji napad i obranu Lige

ODBOJKA: PORAZ CENTROMETALA, VARAŽDINCI DOČEKUJU MEDICINARA

Odbojkaši Međimurje Centrometala ugostili su Ribolu Kaštelu u susretu 8. kola domaće Superlige. U utakmici od koje su domaćini puno očekivali i koja u velikoj mjeri odlučuje o plasmanu među tri najbolje momčadi domaćeg prvenstva, pobjeda je u konačnici za svega 78 minuta igre otišla na stranu gostujućeg sastava. Ribola Kaštela je slavila s glatkih 3:0 (25:18, 25:17, 25: 21).

Ranije proteklog tjedna međimurski odbojkaši

su odigrali i utakmicu osmine finala odbojkaš kog Kupa Vinka Dobrića, pobijedivši u gostima Marsoniju rezultatom 3:0 (25:13, 25:14, 25:18)

čime je ostvaren plasman u četvrtfinale ovog natjecanja.

Utakmica 8. kola Superlige između Kitro Va raždina i Medicinara Trnje igra se u srijedu, 30. studenoga, od 20 sati. Ostali rezultati 8. kola Superlige: Split – Zadra 3:2 (25:20, 23:25, 17:25, 26:24, 15:10), Mladost – Rovinj 3:0 (25:12,

25:14, 25:22), Rijeka – Marosnia 3:0 (25:23, 25:19, 25: 16), Mursa Osijek – Sisak 3:0 (25:22, 25:22, 25:14).

Vodeća je i dalje osječka Mursa s maksimalna 24 boda. Tri boda manje skupila je drugoplasirana zagrebačka Mladost. Na 3. mjestu je Ribola Kaštela sa 17 bodova, koliko ima i Centrometal, ali međimurski odbojkaši imaju utakmicu više. Kitro Varaždin je na 5. mjestu s 13 bodova i utakmicom manje.

1. HRVATSKA RUKOMETNA

Zrinski izgubio

SUPERLIGA Starr jesenski prvak

Stolnotenisači varaždin skog Starra jesenski su prvaci stolnoteniske Superlige. U derbiju 9. kola Superlige pro tivdubrovačkogLibertasaVa raždinci su slavili rezultatom 3:1 čvrsto zasjevši na vrh Pr venstvasastopostotnimučin kom. U prvom meču je Filip Ćipins3:0dobioMarkaVida čeka, nakon čega je u drugom meču Miho Simović izgubio od indijskog Starrovca Jehe Himnakulhpuinghete s 3:1. Istim rezultatom Tomislav Japec izgubio je treći meč od RonaldaReđepa,nakontogau

četvrtom susretu za konačnu pobjeduHimnakulhpuinghe ta s 3:0 protiv Ćipina Starru osigurava vrh prvenstvene ljestvice. U zadnjem 10. kolu prvog dijela stolnoteniske Superlige Varaždinci su u nedjelju, 20. studenoga go stovali kod Splićana te su ponovilisjajnuigruiubilježili još jednu pobjedu rezultatom 3:0. Varaždinski Starr će tako s prvoga mjesta na ljestvici proljećedočekatiisnajboljim igračem Lige Jehom Himna kulhpuinghetom. (it)

U prvenstvu 1. hrvatske rukometne lige za žene odi grane su utakmice 7. kola. Ekipa čakovečkog Zrinskog poražena je u Zagrebu od Lokomotiverezultatom28:21, dokjevaraždinskaKokaizgu bila u Splitu od istoimenog domaćina s 31:25.

Čakovčanke unatoč porazu mogubitizadovoljneprikaza nom igrom posebno u prvom poluvremenu. Odlično su igračice Zrinskog otvorile utakmicu pa već u 8. minuti imaju visoku prednost od 6:2. Domaće igračice polako smanjujuzaostatakdabiu24. minuti prvi puta i povele na utakmici (12:11). Na odmor se pak otišlo s poravnatim rezultatom 13:13. U nastavku susretaiskusnijeLokosicepo jačavaju ritam što im odmah donosi rezultatsku prednost pa već nakon desetak minuta igre imaju vodstvo od 20:15 koje više ne ispuštaju iz ruku. – Čestitam svojoj ekipi na odlično odigranoj utakmici. Iako smo igrali bez kape tanice Melani Balić uspjeli smo u prvom poluvremenu držati priključak. Ono što smo prikazali u utakmici protiv Lokomotive svakako je dobar zalog za posljednja tri jesenja kola – rekao

Zrinskoga Goran Mrđen.

U redovima Zrinskog Sele naMiloševićjezabila devet golova, dokjenavrati ma Marta Ko zjak skupila 13 obrana.

Igračice Koke su pak cijeli susret lovile rezul tatsku pred nost splitske ekipe koja je u 22. minuti iznosila i viso kih šest golova. Varaždinke

deveti s pet bodova, dok je Koka na 11. mjestu s bodom manje

se ne predaju pa već počet kom drugog poluvremena uspijevaju doći do izjednačenja 17:17. No, stizanje re zultatskog minusaoči to je osta vilo traga pa domaće rukometaši ce ponovno bježe na če tiri gola razlike (23:19) i u konačnici lako privode susret u svoju

korist. Najučinkovitije Varaždin ke s po šest golova bile su Martina Krajpl i Ines Pifar, dok su po četiri zabile Lucija Jandrašić i Hana Laptoš. Čakovčanke se nalaze na 9. mjestu s pet bodova, dok je Koka trenutno na 11. mjestu s četiri osvojena boda. U slje dećem kolu ekipa Zrinskog će pred domaćim navijačima ugostiti Umag. Koka je pak susret 8. kola odigrala ranije, gostujućikodPodravkeVege te koja je slavila s uvjerljivih 44:22.

Karate turnir Kup Osijeka 2022., koji je ujedno bio i 1. izborni turnir u kadetskoj, juniorskoj i mlađoj seniorskoj konkurenciji za nastup na Eu ropskom prvenstvu na Cipru početkom 2023. godine, oku pioje749boracaiz76klubova.

Punorazlogazazadovoljstvo imaju članovi Karate kluba Globus koji su osvojili osam izbornih medalja. Zlata su pripala Aidi Trstenjak, Svenu StrahijiiKristianuTopličancu. Srebrni su bili Nikola Topli čanec i Josip Slukić, dok su bronce kući ponijeli Laura Strahija, Leona Gulija i Ana Filipović. Imali su Čakovčani puno uspjeha i izvan izbornih

kategorija. Još tri zlatne me dalje osvojili su Tena Vurušić, TinoPanićiErvinŠoltić.Dalia Šestak i Petar Slukić osvojili su po dvije brončane medalje, a jednu je pridodao i Petar Filipović, dok su brončani bili Tesa Balog i Tino Panić.

Uspješni su bili i članovi varaždinskog Karate kluba Shito Ryu. Za Varaždince je nastupilo šest natjecatelja koji su osvojili jednako toliko medalja. Najuspješniji pojedi nac bio je Vibor Pohulek koji se okitio zlatom i broncom. Odličja brončanog sjaja još su osvojili Lara Magdić, Filip Kostanjevac, Martin Kokot i Matija Albreht.

24 Sport Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
trener
LIGA
I dok Zrinski u 8. kolu kod kuće dočekuje ekipu Umaga, Koka je u ranije odigranom susretu poražena od Podravke Vegete s uvjerljivih 44:22
je
ZA ŽENE
trenutno
od Lokomotive, Varaždinke poražene u Splitu Zrinski je
Varaždinskim i međimurskim borcima 24 medalje OSIJEK NA TURNIRU UGOSTIO VIŠE OD 700 KARATISTA IZ 76 KLUBOVA
FOTO: OKM CENTROMETAL FOTO: RK LOKOMOTIVA
PIŠE:
25 Oglasi 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik

ZELENI KUTAK

AKCIJA POŠUMLJAVANJA ČREČANSKOG POLJA

U petak, 25. studenoga, organizirana je akcija sadnje stablašica i grmlja na području koje je trenutno bez šumskih vrsta, Črečanskom polju. Na području između Črečana i Pretetinca posa đeno je oko 250 stablašica i 200-tinjak grmlja s ciljem poboljšanja staništa za brojne životinjske vrste koje borave na tom području. Zasađene su uglavnom autohtone vrste poput hrasta, lipe i vrbe, divlje voćkarice, ali i one vrste koje pomažu pčelama. U grmlju poput lijeske, sviba,

gloga, trnike i bazge zaklon će naći divljač, ali i ptice pjevice koje danas imaju sve manje mjesta za gniježđenje. U akciji je sudjelovalo 20-ak volontera.

Nositelj akcije je Lovačko društvo “Srnjak” Maci nec, a začetnik ideje “Zelena oaza” je Josip Ceilin ger,dugogodišnjiaktivistuzaštitiprirode.Akciju je podržao župan Matija Posavec, a financijski su pomogle Općina Nedelišće i “Međimurska priroda” – Javna ustanova za zaštitu prirode.

“Da nije bilo novog pomora pčela, pričali bismo o savršenoj godini”

Pčelari napokon mogu biti zadovoljni količinama dobive nog meda i njegovom kvalite tom. Nakon nekoliko godina u kojima su ranoproljetni mraz i obilne padaline uzrokovale manje količine meda, posebno bagrema,ovegodinevremenske (ne)prilike ipak su se smilovale pčelarima na sjeverozapadu Hrvatske. Doduše, i ovu je godinu obilježio ma sovnipomorpčela. Zbognemarnog korištenja pe sticida na području Međimur ske, Va raždinske, Bjelovar sko-bilogor ske i Virovi tičko-podravske županije stradalo je gotovo 2000 pče linjih zajednica, od kojih njih čak 1620 u Međimurju.

– Da nije bilo tog pomora sada bismo pričali o savršenoj godini – poručuje na početku razgovora međimurski pčelar i predsjednik Udruge pčelara Međimurskežupanije“Agacija” Željko Trupković.

Aosimkoličinama,pčelarisu itekako zadovoljnih ovogodiš njom kvalitetom meda. –Većjenašežupanijskoocje njivanjeuzorakamedapokazalo da je kvaliteta iznimna. Osim što smo primili rekordnih 66 uzoraka meda, njih 20 nagra đeno je zlatnim odličjima za vrhunsku kvalitetu. Prijašnjih godinaobičnojepotrećinauzo rakabilaraspoređenanazlatne, srebrneibrončanemedalje.Ove godinesamojejedanuzorakdo biobrončanoodličje,asviostali zlatneisrebrne.Pritom treba naglasiti da smo dobili naj bolju mogu ću analizu, s obzirom da je rađena na Agro nomskom fakultetu u Zagrebu, a uzorke meda ocjenjivalo je tročlano stručno povjerenstvo u kojem su sjedili prof. dr. sc. Dragan Bubalo, doc. dr. sc. Lidija Sveč njakidr.sc.SašaPrđun–govori Trupković.

No, tek što su se oporavili od velikog pomora pčela koji je desetkovaopčelinjezajedniceu Međimurjuulipnju2020.godi ne, novo stradavanje pčelinjih

Od Ministarstva poljopri vrede 22. studenoga stigla je vijest o Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske, koja je stupila je na snagu istoga dana te je objavljena u Narodnim novinama.

Mjere se odnose na područje cijele Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvo renim nastambama kako bi se spriječiosvakikontaktsdivljim pticama. Vodena perad, patke i guske, moraju se držati odvoje

no od ostale peradi, a obvezna je provedba higijenskih i bio sigurnosnih mjera u uzgojima peradi. U zonama ograničenja određenima zbog pojave viso kopatogene influence ptica na području Zagrebačke županije, zabranjeno je premještanje pe radiipticauzatočeništvutenji hovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca

zajednica zadesilo je sjeveroza pad Hrvatske.

– Za razliku od onoga prije dvije godine, sada je bilo za hvaćeno puno šire područje.

Na Ministarstvu poljoprivrede jedaprovedepostupakanalizei kažnjavanjaodgovornih–krat ko komentira Trupković.

Osim što je dio pčelara ostao bezpčela,velikavećinaonihkoji su se usudili javno progovoriti o problemu nekontroliranog korištenja pesticida na poljo privrednim površinama bila je izložena otvorenim prijetnja ma. Stoga ne čudi njihovo vrlo oprezno istupanje u javnosti o ovom problemu, a komentari se najčešće svode na rečenicu:

“Neka institucije odrade svoj posao”.

–Ministarstvopoljoprivredei Međimurskažupanijaosigurali su dio novca za nadoknadu šte te. Barem one fizičke u smislu kupnje novih pčelinjih zajed nica. No, slaba je to satisfakcija za stradavanje vrijednih pčela i gubitak cijele jedne proizvod ne sezone – zaključuje Željko Trupković.

Da se ovakve situacije ne bi ponovile i sljedeće sezone, iz Ministarstva poljoprivre de najavili su strožu kontrolu poljoprivrednih radova, češće inspekcije dok su prekršajne kazne povećane i kreću se od 50.000 do 100.000 kuna.

ptica.Usvrhuranogotkrivanja visokopatogene influence ptica iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj orga nizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hraneilivodeteuginućaperadi i ptica u zatočeništvu.

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgo

vornoponašanjesvihposjedni ka peradi i ptica u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi te širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.

Ministarstvo poljoprivre de osiguralo je 24-satnu pri pravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.

26 Zeleni kutak Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
– Već je županijsko ocjenjivanje pokazalo da je ova godina iznimna. Osim što smo zaprimili rekordnih 66 uzoraka meda, čak njih 20 se okitilo zlatnom medaljom – ističe pčelar Željko Trupković.
Sva perad i ptice moraju biti zatvorene u nastambama NAREDBA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE ODNOSI SE NA PODRUČJE CIJELE HRVATSKE PČELARI ZADOVOLJNI KOLIČINOM I KVALITETOM MEDA
Osigurana je 24-satna pripravnost na broju 099/4392-507 za prijavu uginuća ili znakova bolesti u ptica
Ovogodišnji pomor uzrokovao je gubitak oko 2000 pčelinjih zajednica, od kojih njih 1620 u Međimurju PIŠE: ROBERT PEHARDA
rpeharda@regionalni.com

8500 sadnica za očuvanje šuma i prirodnih staništa

Međimurska tvrtka So bočan, osim inovativnim proizvodima, ističe se i inovativnim projektima društveno odgovornog poslovanja. Kako bi pota knula promjene i ukazala na važnost brige o okoli šu, pokrenula je kampa nju pošumljavanja koju prati intrigantna marke tinška kampanja.

Tako su mnogi posljed njih tjedana na internet skimplatformamaibillbo ardima primijetili poruke „Želiš li ovakav luksuz? Poklanjamo“, koje su na vodilenapomisaokakose radi o stvarnim luksuznim nekretninama i zaintere sirale za aktivno praćenje kampanje. U drugoj fazi kampanje otkriveno je

kako je luksuzan dom koji se poklanja zapravo dom za ptice koji će Sobočan „izgraditi“ s novo zasađe nih 8500 sadnica u okviru projekta pošumljavanja.

Akciju mogu poduprijeti i svi zainteresirani, i to samoosmijehom,jerćeza svakih 10 osmijeha priku pljenih putem Instagram filtera, Sobočan zasaditi jedno drvo.

„U skladu s našom stra tegijom zelenog poslo vanja nastojimo vratiti zajednici ono što kao resurs koristimo u svom poslovanju. Tako, kroz akciju pošumljavanja želi mo pridonijeti očuvanju i raznolikosti šuma, koje su naša pluća i stanište broj nim životinjskim vrsta

ma. Pomalo neobičnom kampanjom željeli smo privući pažnju, potaknuti javnost na podršku na šoj inicijativi kako bismo zajedno doprinosili čisti jem i zdravijem okolišu. Zato nam je svaki osmijeh koji prikupimo važan u ostvarenju našeg cilja“, istaknuo je Pece Acev, direktor marketinga iz Sobočana.

Kampanju Sobočana, koja će trajati godinu dana i kulminirati Festi valom Zeleno na Svjetski dan pošumljavanja, 28. travnja 2023. godine, podržali su i domaći gre en influenceri Vedran Grizbaher, Darija Walter i Zara Hrvatin te mnoge osobe iz javnog života.

27 Oglasi 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
SOBOČAN „POKLANJA“ LUKSUZAN DOM

1. prosinca 1913.

je Ford Motor Company uveo pokretnu traku za proizvodnju automobila. Takvom je modernizacijom Ford kompletirao automobil za 2,5 minute. To je ujedno Fordu omogućilo mogućnost brže prodaje automobila od bilo kojeg drugog konkurenta.

DACIA DUSTER I BORANKA

UpetojsezonipopularneakcijeBorankaodržanoje6velikihakcijapošu mljavanjapožarištaukojimajesudjelovalovišeod1.000volontera.Veliku pomoć volonterima i organizatorima Boranke u akcijama pošumljavanja i zalijevanja također već petu godinu zaredom pruža marka Dacia, koja svake godine pa tako i ove, akciji Boranka besplatno osigura korištenje po dva Dacia Dustera.

Boranku su 2018. godine pokrenuli Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume i Hrvatska gorska služba spašavanja u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, kreativnom agencijom IMAGO Ogilvy i Splitskim skaut skim zborom kao odgovor na katastrofalne šumske požare. Volonteri Boranka, uz stručnu pomoć Hrvatskih šuma, na požarištima su posadili više od 100.000 stabala u sadnicama, sjemenu i žiru. Do sada su održane

Snažan vjetar s dalekog istoka Snažan s istoka

MG je nova marka na hrvatskom tržištu. Prvi kontakt s njihovim proizvodima ostvarili smo za upravljačem električnog SUV-a ZS EV.

UREĐUJE:

Ako vam MG zvuči poznato, niste u krivu – MG (Morris Garage) je izvorno britanska marka osnovana prije jednoga stoljeća, a bila je poznata po sportskimdvosjedima.Tijekom svoje burne povijesti MG je promijenio nekoliko vlasnika –bilojetuspajanjaipreuzimanja, od Austina preko Leylanda do Rovera, s kojim je početkom milenija MG otišao u stečaj. 2007. godine uslijedilo je kine sko preuzimanje i prebacivanje proizvodnje u Kinu. MG danas pripada kineskom državnom divu SAIC Motor Corporation Limited i na putu je posvemaš nje globalne ekspanzije, što ga je dovelo i u Hrvatsku.

Nakon što smo pojasnili tko, kako i zašto, pozabavimo se testnimprimjerkomMGZSEV. SobziromnaMG-jevuposveće nostzahtjevimaeuropskogtrži šta te aktualni ekološki trenu tak,posvejelogičnaarhitektura testnog automobila: električni urbani SUV suvremenog diza jna i vrhunske serijske opreme. Ukratko, sinteza najvažnijih sastojaka: električni pogon, bogata oprema i oblik SUV-a. TIme je tržišna utakmica već napola dobivena.

Tehnički podaci: MG ZS EV Luxury Long Range snaga; okretni moment 156 KS; 280 Nm baterija; doseg 69,9 kWh; 440 km prosječna potrošnja 17,8 kWh/100 km dimenzije (dך×v); prtljažnik4.314×1.809×1.644 mm; 448 l najveća brzina; ubrzanje175 km/h; 8,4 s cijena testiranog modela307.921 kn

EuroNCAP zvjezdica na posljednjim testovima sigurnosti osvojilo je čak četiri nova Nissanova modela: Ariya, X-Trail, Qashqai e-POWER i Juke Hybrid. Dosadašnji nositelji pet zvjezdica za sigurnost, Juke i Qashqai, sada su dostupni u hibridnoj izvedbi i izvedbi s pogonom e-POWER. Time su svi modeli u ponudi Ni ssanovih električnih vozila i elektrificiranih crossovera okrunjeni s pet zvjezdica koje dodjeljuje neovisna organizacija Euro NCAP. U kategoriji zaštite odraslih putnika, oba su nova vozila ostvarila visoku ocjenu. Pritom je Ariya ostvarila rezultat od 86%, a X-Trail od 88%. U kategoriji zaštite djece gotovo jednak rezultat ostvarila su oba nova vozila – 89% za Ariyju i 90% za X-Trail. Zahvaljujući tehnologijama Nissanove inteligentne mobilnosti, novi X-Trail i Ariya u ovoj su kategoriji ostvarili iznimne rezultate od 95% i 93%.

Kažu da su u autoindustriji Kinezi danas ono što su Japanci bili prije pola stoljeća: paze na svaku sitnicu i ništa ne prepu štaju slučaju. Vidljivo je to i na primjeru ZS-a. Krasi ga dopad ljiv,noumjerendizajnpoukusu većine, inspiriran modelima europske, korejske i japanske provenijencije. Unutrašnjost je za klasu vozila iznenađujuće

Premium proizvođač zakoračio je u doba elektromobilnosti uz Audi e-tron 2018., označavajući početak električne budućnosti za marku s četiri prstena. Od tada taj model postavlja standarde u segmentu električnih SUV vozila luksu zne klase. Novi Audi Q8 e-tron sada se nadovezuje na priču o uspjehu tog elek tričnog pionira. Vrhunski električni SUV i crossover impresionira optimiziranim konceptom vožnje, boljom aerodinami kom, većom snagom punjenja i kapaci tetom baterije te povećanim dosegom do 582 kilometra u SUV verziji i više do 600 kilometara u Sportback verziji.

Značajnepromjene,posebnonaprednjem dijelu vozila, novom vodećem SUV vozilu daju osvježeni izgled. Od predstavljanja modela Audi e-tron prije otprilike četiri godine i prodaje od 150.000 vozila, Audi je sustavno slijedio put prema električnoj mobilnosti. Ponuda električnih vozila marke sada se sastoji od osam modela, a do 2026. uključivat će više od 20 modela. Uvođenje na tržište novih modela Audi Q8e-troniAudiQ8Sportbacke-tron,koji će biti dostupni za narudžbu od sredine studenog,planiranojezakrajveljače2023. u Hrvatskoj i na najvažnijim europskim tržištima.

igrači za svoje električne po gonske sklopove kupuju kineski know-how ili kineske kompo nente. MG ZS EV pojašnjava zašto: uz sjajne performanse ima zavidan realni doseg, isto vjetantvorničkideklariranome. Moramo priznati kako nas je to prilično iznenadilo, jer iskustvo pokazujekakojetvorničkaauto nomijauuvjetimasvakodnevne vožnje itekako rastezljiv pojam. Kod mnogih e-vozila realni do seg jedva pokriva dvije trećine tvorničke brojke, a s MG-jem smoprešlipreko300kilometara nakon čega je baterija ostala na 25 posto – i sve to tijekom hlad nih dana u mjesecu studenom. Premda nismo znali ništa o MG-ju, ZS EV nas je vrlo ugod no iznenadio. Ispunio je sva obećanja, a za nižu cijenu od svakog konkurenta. Mirne duše ga preporučujemo, tim više što MGnemaproblemanisisporu kom, najvažnijim kriterijem pri odabiru vozila. (Mikloš Lang)

28 AUTOsti Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
LUXURY
RANGE
TEST: MG ZS EV
LONG
VREMEPLOV
33 akcije pošumljavanja požarišta i to u okolici Splita, Solina, Makarske, ZadraiTrogira.Dusterisuzbogsvojihterenskihperformansiipouzdanom pogonu na sva 4 kotača od izuzetno velike koristi pri pošumljavanju i zali jevanju na teže pristupačnim terenima kakvi se nalaze na većini požarišta Dalmacije pa ih stoga organizatori Boranke svake godine rado koriste.
5
NoviAudi Q8 e-tron: bolja učinkovitost i doseg, profinjeni dizajn prostrana, nadasve udobna i raskošno opremljena. Velik je to adut ZS-a, jer ono što drugi nude uz nadoplatu, ovdje dobi vate standardno. U segmentu električnih au tomobila Kina odavno diktira tempo. Zato gotovo svi globalni Prodaja po županijama 1.1.-31.10.2022. županijakoličinaudio, % 1 Zagrebačka i Zagreb1763945,59% 2 Splitsko-dalmatinska32138,31% 3Primorsko-goranska30007,75% 4Istarska23816,15% 5 Bjelovarsko-bilogorska20985,42% 6Zadarska18214,71% 7 Osječko-baranjska13493,49%
Izvor: Promocija Plus
8Varaždinska9512,46% 9Požeško-slavonska9412,43% 10Međimurska8492,19% 11 Šibensko-kninska7321,89% 12 Dubrovačko-neretvanska6021,56% 13Krapinsko-zagorska5301,37% 14Karlovačka5231,35% 15 Vukovarsko-srijemska4481,16% 16ostale16104,16% UKUPNO38687100%
29 Oglasi 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik Smanjuje bore i do 40% u samo 30 minuta! Uklonite PODOČNJAKE I UMOR IZ OČIJU EYE
Više
GEL
Osvježava umorne oči i smanjuje podočnjake
Smanjuje vrećice ispod očiju
Poboljšava elastičnost i napetost kože te vidljivo smanjuje bore oko očiju
Organski certificirano
pH 5.3
Klinički testirano
Bez parabena
100% vegan
Nije testirano na životinjama
Ne zatvara pore
informacija na mobitel 098/206-520
30 Oglasi Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970

MALI OGLASI

7Plus Regionalni tjednik Prijamni uredVaraždin Augusta Šenoe 12

(na Gradskoj tržnici, prolaz iz Kukuljevićeve ulice)

Tel.: 042/290-774

Radnovrijeme: Ponedjeljak: 7.30 - 12 h Utorak: 7.30 - 14 h

Srijeda-petak: 7.30 - 15 h

Ostala prijamna mjesta: NOVI MAROF BENJAK Remetinec 290 Radnovrijeme: pon - pet: 7.30 - 15 h subotom: 7.30 - 12 h

LUDBREG CVJEĆARNICA “RUŽA“ P. Krešimira 19 Radnovrijeme: pon - pet: 8 - 16 h subotom: 8 - 14 h

IVANEC POLJODOM Gospodarska 2, VOĆARNA “BAGREM“ Trg hrvatskih ivanovaca 9a

LEPOGLAVA CVJEĆARNICA „BAGREM“ Hrvatskih pavlina 3a CESTICA Realize IT Varaždinska 27 Tel.: 042/353-555

MALI OGLASI, ZAHVALE , POSLJEDNJI POZDRAVI I SJEĆANJANA TELEFON:

USLUGE

KROVIŠTA ROKY: pokrivanje svim vrsta ma pokrova, adaptacija krova;tesarskiilimarski radovi. Mob. 099/6399932 ozn.1c

IZRADA KROVIŠTA, nadstrešnica, sjeni ca, građ. limarije, stubišta, nazvati na : 098/417-373 ozn.3471

GITD.O.O. V. Lisinskog 6 42000Varaždin Tel.: 042/211-877 radnovrijeme: pon - pet: 7-20 sati subotom: 7 – 14 sati

KUĆE

PRODAJE se kuća u Murskom Središću. Informacije na mob.: 091/357-0117 ozn.3a

HITNO POTRAŽUJE

MO kuće i vikendice u Varaždinu i okolici te stanove svih kvadratu ra, poslovne prostore, zemljišta i apartmane, kućenamoru.Lucerna nekretnine, Pavlinska 5, Varaždin, www. lucerna-nekretnine. com,tel.:042/321-635, mob.: 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c

MEN-ARSNEKRETNINE kupnja, prodaja, na jam, najveći izbor ne kretnina u gradu, ured agencije; Zagrebačka 31, Varaždin, www. men-ars.hr, 042/200117, 098/333-363 ozn.141c

EUROEstate – potra žujemo kuće, stanove i apartmane za kupo prodaju; www.euroe state-nekretnine.hr ; Zagrebačka 30, Varaž din; mob.:098/652-059 ozn.556c

POTRAŽUJEMONEKRET NINE za prodaju! Na zovite odmah!!! Mob.: 099/240-6993, tel.: 042/320-991QueenSte lanekretnine,Pavlinska Varaždin ozn.879c

STANOVI

PRODAJE se 4-sobni stan, novogradnja, en.r. A, od 76 m², u Varaž dinu ( Janka Leskova ra), mob.: 098/267-062 ozn.864c

VOZILA

KUPUJEM automobil ili skuter i sve od Tomosa, može i odjavljeno (ošte ćeno).Možeinovije.Po voljno. Isplata odmah. Mob.: 098/9656-624 ozn.2418

KUPUJEM TRAKTOR

IMT – Tomo Vinković, freze, motokultivato re i priključke, mob.: 099/888-7501ozn.4138

KUPUJEM automobil, traktor, kamion, stro jeve i motocikl, isprav ne i neispravne, mob.: 092/287-5661ozn.2251

EURO-KUKE za vozi la, prijevoz vozila, na jam prikolice, rabljene gume, mob.: 098/9833910 ozn. 38c

Otkupljujemo sve vrste vaših vozila, dolazak isplata odvoz odmah. Mob.: 098/133-0083 ozn.312b

POSAO

TRAŽE se soboslikari –ličioci za stalni radni odnos. Mob.: 099/2436049 ozn.549c

RESTORAN POPOLARE –Vidovectražikonoba ra/icu,Lorybartražiko nobara/icu, Pekara Edi prodavačicu za puno radno vrijeme i pro davačicu na pola rad nog vremena. Upitati: 091/593-3113 ozn.252c

ODČEPLJIVANJEISNI MANJE KANALIZACI JE kamerom odvodnih cijevi; adaptacije kupa ona sa svim radovima; postavljanje keramič kih pločica, vodovo da…Mob.098/783-060 ozn.107c

ODČEPLJIVANJE odvoda strojem (wc,kuhinje...), garanci ja, iskustvo.”ERIK OD VODI” 098/1389-232 ozn.446c

SOBOSLIKARSKIiKNA

UF radovi, gletanje, bojanje, impregnira nje, lakiranje, špah tlanje, suha gradnja, mob.: 098/1969-437 ozn.219b

RUŠENJE svih vrsta dr veća, odvoz osiguran. Mob.: 091/618-5718 ozn.3479

PRIJEVOZ: šljunak, si pina, drenaža, drva, odvoz šute do 3m³. Mob.: 098/284-922, 091/601-4351, tel.: 042/240-663ozn.205c

BESPLATAN ODVOZ metalnog otpada (peći, bojleri, veš ma šineidr.).Upitati:Ivan, 098/267-733 ozn.3984

USLUGA KOMBI prije voza,selidbe,dostave, Varaždiniokolica–po voljno.Mob.:097/7712313 ozn.2c

VODOINSTALA TERSKI RADOVI, in stalacije grijanja, adaptacije kupaonica, mob.: 091/619-3375 ozn.4524

USLUGA PRIJEVOZA kiperom s dizalicom: šljunak,sipina,robana paleti, granje. Mob.: 091/114-0598 ozn. 2d

HORTIKULTURA AR BOR d.o.o. – rušenje i opiljavanje stabala svih vrsta i veličina u urbanim sredinama, mob.: 091/114-0598 ozn.2d

KERAMIČAR,radimsve vrste podopolagačkih radova, nove i adap tacije, mob.: 097/6114215 ozn.3732

BU-JAN TIM j.d.o.o. – izvodimo: novograd nja, kompletna adap tacija kuća, izrada te prekrivanje krovišta, knauf radovi te izra da stiropor fasade, mob.: 098/974-5950 ozn.650c

STROJNA ŽBUKA, strojne glazure, ske la, termofasade, soboslikarski radovi, mob.: 098/267-065, tel. 042/612-774, granom@granom.hr ozn.203c

NAJPOVOLJNIJI PRI JEVOZ šljunka, sipine, zemlje za vrt, pilanska drva. Uređenje dvo rišta, iskopi i navozi, Mob.: 099/3530-180. ozn. 600c

KNAUF SISTEMI, spu šteni stropovi, pre gradnizidovi,uređenje potkrovlja, termofasa de, soboslikarski rado vi, postava laminata. Bau-Art d.o.o. – mob.: 098/478-900 ozn.773c

SELIDBE – dostava na mještaja, bijele teh nike, odvoz šute u vrećama i granja, čisti mo tavane, podrume, praznimo kuće, stano ve, odvozimo dotrajali namještaj, bijelu teh niku, mob.: 098/9060658 ozn.352c

31 Mali oglasi 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
ZASADRŽAJ OGLASANE ODGOVARAMO! Primjedbe za distribuciju na mobitel: 095/700-7005
042/290-774
ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO ENERGETSKI CERTIFIKAT ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA LEGALIZACIJA Planum j.d.o.o. mob: 091/720-0212 planum@planum.hr

STABLA RUŠIMO – ora he borove, trešnje, od voz granja osiguran. Vrtove frezamo,, živice šišamo, mob.: 099/6618353 ozn.352c

ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob.: 098/9317570 ozn.184c

GRAĐEVINSKI RADOVI, adaptacije i sanacije kućaistanova,sanacije krovova, gipskartonski i soboslikarski radovi. Garancija na radove. Ninex Mob. 098/414128 ozn. 303c

IZRADA svih vrsta ter mofasada, gipskar tonski i soboslikarski radovi. Na sve rado ve dajemo garanciju. Ninex, 098/414-128 ozn.303c.

SOBOSLIKARSKO – FA SADERSKI obrt : sve vrste soboslikarskih ra dova,bojanjafasade,to plinskefasade(stiropor, kamena vuna), knauf sistemi. Mob.091/5885740 ozn.151c

PARKETISJAJ-ogledalo Vašeg doma! Sve vr ste parketa, podova, te obnova starih parketa i stepeništa. Nazovi te s povjerenjem! Tel.: 040/682-988, mob.: 098/242-190 ozn.564c

MIŠAK – iskopi, navo zi, rušenje objekata, odvoz šute, postava tlakavaca, rubnika, ka nalizacija, ograde, do voz zemlje, kamena, uređenje zelenih povr šina, malčiranje. Mob.: 091/572-3895ozn.445c

SOBOSLIKARSKI – fa saderski obrt: bojanje unutarnjih i vanjskih zidova, izrada toplin ske fasade (stiropor, kamena vuna), knauf sistem, spušteni stro povi, pregradni zidovi. Mob.: 098/ 9254 – 731 ozn.570c

IZVOĐENJE INSTALA CIJA plina, grijanja, vodovoda, kanalizaci je, klimatizacije, ser vis plinskih trošila, električarske usluge, knauferske usluge, keramičarske usluge, adaptacija od početka pa do sistema ključ u ruke. Kvalitetno i po voljno. Kontakt: ZT –Zgradarska tehnika d.o.o., mob.: 095/112 - 3469, 098/213-739, tel.: 040/341-004 ozn.659c

ŽIVOTINJE

PILIĆI ŽIVI ili očišćeni, Bartolovec, Vžd. 81. Tel.:042/657-172;mob.: 098/651-089 ozn.4163

NJEMAČKIOVČAR–pro dajem štence njemač kog ovčara cijepljene i očišćene od parazita. Mob.: 095/829-4353 ozn.4217

OSTALO

SOK OD ARONIJE, 100% matični sok, vrhunske kvalitete. Pomoć kod di jabetesa, jačanja imuni teta, bolesti srca i krvnih žila, štiti od bakterija i virusa, povoljno djeluje na probavni sustav, ima protuupalna svojstva, štiti zdravlje urinarnog sustava, stimulira rad štitnjače.Mob.:098/455313 ozn.3a

PRODAJUSEindustrijska drva,kratkopiljena,kva litetna. Brza i besplatna dostava.5m³=1.000,00 kn i 10 m³ = 1.900,00 kn. Mob.: 092/333-3545 ozn.2882

PRODAJEM skije, šta pove i pancerice, mob.: 095/726-3887 ozn.4523

PRODAJEM GARAŽU, Zrinski i Frankopana 1, Vžd.mob.:091/163-6370 ozn.4506

AUTO GUME 145/70 R 13 prodajem – 2 zimske i 2 cjelogodišnje M + S. Mob.: 098/180-9688 ozn.4469

BOBIĆEVAINDUSTRIJSKA drva,bukvazacentralno i kamin, mob.: 095/5165493 ozn.42/04/1

URBAN PLANTIS – ukla njanje živih ograda svih vrsta, uređenje i održa vanje okućnica, mob.: 095/197-3652 ozn.341b

KUPUJEMO trup ce hrasta na rastu, mogućnost rušenja. Mob.: 091/761-5316 ozn.340b

KREDITI

TRAJNIM NALOGOM, za tvaranje blokada i neu rednosti. Putni troškovi , dnevnice i terenski dodaci u kreditnu sposobnost, radni odnos na određeno. Male mirovine, umirov ljenici iznad 75 g starosti. Mob.: 091/203-4666, tel.: 042/561-192 ozn.568c

POZNANSTVA

NAJBRŽE do gotovine putem osobne karte ili kreditnih kartica (Amex,Diners,Master, Maestro, Visa, Pbz), 12-36 rata, isplata od mah, mob.: 098/9870078. ozn.589c

VRUĆESEXYteme zaTebe i mene, javi se neka ak cija krene. Od 0-24 na 064/400-400. Tel./mob.: 2,33 kn/0,31 €/min, 3,58 kn/0,47 €/min ozn.166c

MUŠKARAC 50-ih godina želiupoznatiženskuosobu za ozbiljnu vezu. Mob.: 092/421-8691 ozn.4509

• Osvježava umorne oči i smanjuje podočnjake

• Smanjuje vrećice ispod očiju

• Poboljšava elastičnost i napetost kože te vidljivo smanjuje bore oko očiju

• Organski certificirano

• pH5.3

• Klinički testirano

• Bez parabena

• 100% vegan

• Nije testirano na životinjama

• Ne zatvara pore

Više informacija na mobitel 098/206-520

32 Mali oglasi Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO POZAJMICE I KREDITI Zaposleni i umirovljenici Preko 1/4 primanja Zatvaramo ovrhe Bez HROK-a Isplata u 24 sata 098/9162109
ZAPOSLENICI I UMIROV LJENICI do 300.000,00 kn, MOGUĆNOST OTPLATE
ARONIJA superljekovito voće Aronija je biljka iz Sjeverne Amerike koja je odličan izvor antioksidanata i ima izrazito veliku ljekovitu moć za ljudski organizam. Efikasno ga pročišćuje od štetnih tvari i zato je korisna preventiva protiv malignih oboljenja. ï Sprečava bolesti srca i krvnih žila ï Regulira krvni tlak ï Jača imunitet ï Štiti zdravlje urinarnog sustava ï Ima antiupalna svojstva ï Stimulira rad štitnjače ï Poboljšava pamćenje i koncentraciju ï Regulira razinu šećera u krvi ï Povoljno djeluje na probavni sustav ï Štiti od virusa bakterija Mogućnost kupnje 100 % čistog soka na mobitel: 098/455-313 60 kn Cijena 1 litre 1oo % čistog soka aronije 6+1 GRATIS 7,96 € Smanjuje bore i do 40% u samo 30 minuta! Uklonite PODOČNJAKE I UMOR IZ OČIJU
EYE GEL

PREHRANA I ZDRAVLJE DJECE

Važnost kvalitetne prehrane

Razdoblje od 2 do 18 godina je razdoblje koje određuje ra zvoj. Za vrijeme tog razdoblja djeca imaju enormne faze rasta i razvoja, fizičkog i kongitivnog. I zbog rasta i razvoja koji se odvijaju u tom razdoblju života, važno je da djeca dobivaju hra njive tvari koje su im potrebne za stvaranje snažnog tijela i uma.Gradnjatemeljazdravljaza cijeli život zahtijeva kvalitetnu prehranu. Nikada nije prerano kadaželimodanašadjecadobiju lipide,sterole,vitamine,minera le i ostale hranljive tvari koje su neizbježni zaštitni elementi za trenutno i buduće dobro zdrav lje.Dobraprehranaizdravljeidu jedno s drugim ukorak. Idealno, djeca bi mogla sve hranjive tvari koje trebaju dobiti putem hrane koju jedu, ali podaci pokazuju da to nije tako. Roditelji se često žale kako je teško osigurati da njihova djeca jedu hranu koja je za njih dobra. I to je mjesto gdjesemoguuključitikvalitetne prehrambene dopune. Dopune iz cjelovitih namirnica nude prehranu koju djeca trebaju za sinergijsku ravnotežu kakvu je odredila priroda. Dopune pre hrani mogu pomoći premostiti nedostatke, posebno ako dijete imaslabapetitiilijeizbirljivopo pitanju hrane.

NeoLifeVita-Squaresdajeop timalnu staničnu prehranu koja podržavadječjifizičkiimentalni rastirazvojiemocionalnoblago stanje koje posebno namjenjeno prehrambenimpotrebamadjece.

Vita-Squares sadrže vitamine, minerale, lipide, sterole i ostale cjeloviteprehrambenetvarikoje su manjkave u mnogim dječjim prehranama, a neophodni su za dobro zdravlje.

Ključne prednosti Vita-Squ ares:

• Sadrži 18 vitamina i mi nerala.

• Tre-en-en koncentrat in

tegralnih žitarica za staničnu energiju.

•Tabletezažvakanjeodličnog okusa s prirodnim esencijama iz voća.

• Ne sadrži umjetne arome, boje, niti konzervanse

• Prirodno zaslađen frukto zom i koncentratima voćnog soka. Ne sadrži saharozu niti umjetna sladila.

Vita-Squares osigurava opti malnustaničnuprehranu,važnu zafizičkiimentalnirastirazvoj, te za emocionalnu dobrobit djece, jer je posebno namijenjen prehrambenimpotrebamadjece.

Lipidi i steroli ključni su kao podrška za pravilno iskorišta vanje hranjivih tvari u stanici, te za izlučivanje otpadnih tvari i metabolita iz stanice.

Tre-en-en®koncentratžitarica, ekskluzivna mješavina ekstra kata lipida i sterola iz pšenice, riže i soje, čini temelj potpune vitaminsko-mineralne podrške za vaše dijete.

Potpunavitaminsko-mineral na podrška, posebno osmišljena da ispunjava potrebe djece od dobi kada mogu žvakati tablete.

Sadrži i cink, krom, bakar, željezo, jod, mangan i holin.

Upotreba: 3 tablete na dan, između obroka.

Sadržaj pakiranja: 180 tableta Više informacija na mobitel 098/206-520.

ZAHVALA

povodom smrti našeg dragog supruga, oca i djeda

JOSIPA PLASAJA – PEPIJA preminulog 19. 11. 2022. u 82. godini života.

Iskreno zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima i prijateljima na izrazu sućuti, položenom cvijeću i svijećama na odar te svima što su ga zajedno s nama ispratili na vječni počinak. Posebno se zahvaljujemo liječnicima i svom osoblju odjela palijativne skrbi bolnice Novi Marof.

Hvala i velečasnom Šardiju župe Svetog Josipa na toplim riječima ispraćaja.

Ožalošćeni: supruga Božica, sin Zoran i unuk Hrvoje

POSLJEDNJI POZDRAV

JOSIPU KAMENARU

preminulom u 62. godini života.

Spokoj i mir vladaju nad Tvojim grobom. Lijepe trenutke uvijek ćemo nositi sa sobom.

Bratić Jerko s obitelji

ZAHVALA

povodom smrti naše drage majke, bake i prabake

ANKE MIKULIĆ

preminule 22. 11. 2022. godine u 91. godini života.

Iskreno zahvaljujemo svoj rodbini, susjedima, prijateljima i znancima koji su bili uz nas i ispratili našu dragu pokojnicu na vječni počinak. Posebno hvala dr. Dukuzović i sestri Mariji na pomoći i brizi. Veliko hvala velečasnom Hrvoju Damišu na dostojanstvenom ispraćaju.

Ožalošćeni: sin Stanko, snahe Marija i Ružica, unuci s obitelji i praunuci

* * * * *

Život na ovom svijetu bio je prolazan, a molitve dragom Bogu za Tebe živjet će vječno. Počivala u miru Božjem. Snaha Ružica

POSLJEDNJI

POZDRAV

dragoj baki

od unuka s obitelji

POSLJEDNJI

POZDRAV

voljenom i jedinstvenom suprugu, ocu, tastu, djedu i pradjedu

VJEKOSLAVU POLJANCU koji je preminuo 20. studenog 2022. u 90. godini života.

Vječna ti slava i mir u Božjem Kraljevstvu. Hvala Ti na divnim uspomenama i što si nas sve puno volio. Zauvijek ćeš ostati u našim mislima, a Tvoja ljubav u našim srcima

POSLJEDNJI POZDRAV

Najiskrenije se zahvaljujemo svima, našoj rodbini, prijateljima i susjedima na dostojanstvenom ispraćaju dragog nam pokojnika. Veliko hvala na svim izrazima sućuti, cvijeću i svijećama.

DUNJA IVKOVIĆ † 1988. – 2008.

S ljubavlju,

SJEĆANJE obitelj

POSLJEDNJI I TUŽNI ZBOGOM

SIDONIJI CAR

ZAHVALA

Dirnuti iskrenom i toplom ljudskom sućuti koju smo primili povodom gubitka naše voljene supruge, majke, bake, sestre i svekrve

SIDONIJE CAR

preminule 24. studenog 2022. godine, u 82. godini života, nakon duge i teške bolesti,

najiskrenije zahvaljujemo na podršci rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima, znancima i svima ostalima koji su okitili odar cvijećem i svijećama te ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak, a nama bili utjeha i pomoć u najtežim trenucima.

Ožalošćeni: suprug Josip, kći Kristinka, sin Kristijan, unuci Marija, Josip, Luka i snaha Alenka

LJUBICU ZAGOREC

Hvala Ti za ljubav i dobrotu koju si nam dala. Počivaj u miru božjem.

SJEĆANJE Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

na

VJEKOSLAVA SABOLIĆA 20. 11. 2015. – 20. 11. 2022.

Ne dam da Te bude, jer želim da spavaš, da ne kvari nitko ono što sanjaš. Tvoji su snovi ljepši nego java, a sada tišina, Tvoja duša spava.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

SJEĆANJE

SJEĆANJE

33 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik Mali
/Zahvale i sjećanja
SADRŽAJ OGLASA NE
oglasi
ZA
ODGOVARAMO
29. 11. 2010. – 29. 11. 2022. na dragu mamu, svekrvu, baku i prabaku
Tvoja Ana s obitelji Uvijek u mislima s Tobom. VALENTINA ŠAFRANA 1. 12. 2020. – 1. 12. 2022. na voljenog TUŽNO SJEĆANJE Tvoja Nadica Uvijek si u mojim mislima. DRAŽENA TKALČECA 1. 12. 2021. – 1. 12. 2022. na voljenog supruga
i
s
28.
na dragog supruga,
djeda
Supruga
kćeri
obiteljima JOSIPA HUĐEKA
11. 2019. – 28. 11. 2022.
tatu i
* * * * *
* * * * *
Ožalošćeni: supruga Đurđica, kćeri Jasna i Vesna, zet Joso, unuci Luka, Eduard i Nikola, praunuci Niko i Fran
s obitelji
Sin Andrija
DRAGUTINA i TEREZIJU † 30. 11. 1992. † 4. 4. 2020.
STANKO na roditelje Nikad zaboravljeni.
od obitelji Dujmović dragoj gospođi SVAKE SRIJEDE 10 % POPUSTA na zahvale, posljednje pozdrave i sjećanja. Isključivo na uplate u prijamnom uredu na Gradskoj tržnici Varaždin

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom sinu

KRUNOSLAVU DARABUŠU

Smrt nas ne može razdvojiti, vrijeme nas dijeli samo na čas. Sjećanja ne mogu otići, ona su vječno živa za nas.

Mama

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

KRUNI DARABUŠU

Posebni ljudi su u našim srcima i kad nisu tu. Hvala Ti što si bio dio nas.

ZAHVALA

povodom smrti drage nam bake, svekrve i prabake

RUŽE KOBAL

preminule u 92. godini.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, susjedima, prijateljima i svima koji su bili uz nas, pružili nam riječi utjehe, okitili odar cvijećem i svijećama i s nama ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Posebno hvala dr. Silviji Cikač.

ZAHVALA

povodom smrti naše drage mame, bake i punice

KATICE ŽMUK

preminule 20. 11. 2022. u 78. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima i svima koji su bili uz nas u ovim teškim trenucima, uputili izraze sućuti, okitili odar cvijećem i svijećama te zajedno sa nama ispratili našu pokojnicu na vječni počinak. Zahvaljujemo djelatnicima Doma Mea Vita i gospođi Željki Ljubić. Posebno hvala vlč. Hrvoju Damišu na lijepim riječima molitve i ispraćaja.

Ožalošćeni: kći Sanja, zet Darko, unuci Marsel i Karlo

ZAHVALA

povodom smrti

SLAVKA HERCEGA koji je preminuo 17. 11. 2022. u 80. godini života.

Ovim putem želimo se zahvaliti rodbini, prijateljima i susjedima na izrazima sućuti i utjehe te na svijećama i cvijeću. Zahvaljujemo se dr. Renati Babok – Flegarić na dugogodišnjem liječenju te osoblju Odjela hematologije, obiteljskoj liječnici Jasminki Suhovršnik –Kolenko te sestri Vlasti. Zahvaljujemo župniku Leonardu Šardiju na dostojanstvenom ispraćaju na vječni počinak.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

DRAGUTINU ŠTRLEKU preminulom 16. 11. 2022. u 65. godini života.

Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima, mislima i sjećanju.

Tvoj 3. R. razred. šk. god. 1976. Trgovačke škole sa razrednicom prof. Zrinkom Drobac

ZAHVALA

povodom smrti našeg dragog

IVANA GLAVINE

POSLJEDNJI POZDRAV

našoj dragoj sestri i teti

RUŽI KOBAL

Hvala Ti što si bila dio naših života.

Ožalošćeni: unuka Maja, unuk Duško, snaha Štefanija, praunuci Mia i Vito Anika, Milkica i djeca

ZAHVALA

povodom smrti naše drage mame, bake i prabake

ALOJZIJE VELEČIĆ preminule 14. studenog 2022. u 97. godini života.

Zahvaljujemo svim rođacima, kumovima, prijateljima, susjedima i znancima koji su nam uputili izraze sućuti i okitili odar cvijećem i svijećama te zajedno s nama ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Veliko hvala vlč. Zorislavu Šafranu na lijepim riječima ispraćaja i molitve naše pokojnice.

Ožalošćeni: sin Feliks s obitelji te unuci i i praunuci

*

POSLJEDNJI POZDRAV

SLAVEKU

Hvala Ti na zaštiti i podršci tijekom naših pedeset godina zajedničkog života.

Ožalošćeni: supruga Milka, sin Predrag, kći Bojana i unuk Filip Tvoja supruga Milka

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALA

povodom iznenadne smrti dragog nam supruga, oca, svekra, djeda i brata

JOSIPA BEŠTEKA koji je preminuo 19. 11. 2022. u 75. godini.

Najiskrenije se zahvaljujemo čitavoj rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima i svim dragim ljudima koji su bili sa nama u ovim teškim trenucima. Hvala i NK Bednja i NK Novi Marof, vlasniku i djelatnicima restorana Zlatne Gorice te Lipa Novi Marof. Od srca hvala vlč. Ivici Horvatu na utješnim riječima ispraćaja i molitve.

Ožalošćeni: supruga Ružica, sinovi Dalibor sa Nikolinom, Igor sa Adrijanom, unuci Dino i Niko, sestre Štefica, Katica, Marija i Anika s obiteljima

* * * * *

Dragi deda, hvala Ti za svu Tvoju ljubav i dobrotu koju si nam pružao u ovom životu.

Pamtit ćemo stisak ruke Tvoje kada si nas primao u naručje svoje.

Jer nije rastanak taj koji boli, boli zagrljaj koji je posljednji…

U nemogućnosti da svima pojedinačno zahvalimo na izrazima sućuti, darovanom cvijeću, svijećama i ispraćaju, ovim putem izražavamo našu iskrenu zahvalnost rodbini, kumovima, prijateljima, susjedima iz njegove Vidrićeve ulice i svima koji su suosjećali s nama, a dragog nam pokojnika ispratili do njegovog posljednjeg počivališta. Posebnu zahvalnost i iskreno hvala svim doktorima i medicinskom osoblju Gastroenterološkog odjela, odjela neurokirurgije OB Varaždin te Službi za plućne bolesti TBC Klenovnik – III. kat na profesionalnosti i brizi prilikom liječenja. Hvala varaždinskom biskupu mons. Boži Radošu na predslavljenju mise zadušnice, mons. Antunu Perčiću na predvođenju sprovodnih obreda, svećenicima središnjih biskupijskih ustanova, župniku vlč. Ivici Cujzeku, Sestrama milosrdnicama iz varaždinskog samostana, Caritasu Varaždinske biskupije, pjevačkom društvu Arka i djelatnicima tvrtke Građevinar & Company d.o.o. Varaždin, što su nam svojom prisutnošću u ovim teškim trenucima pokazali da nismo sami.

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom tati i djedu

IVANU GLAVINA

preminulog u 86. godini života. Neka je Božji mir Tvojoj dobroj duši.

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom suprugu

IVANU RATKAJU

Hvala Ti za svaki trenutak. Zauvijek ćeš živjeti u mojim mislima i srcu.

Tvoja Đurđica

POSLJEDNJI POZDRAV

voljenom tati

IVANU RATKAJU

ZAHVALA

KRAJCER

kćeri Mirjana i Đurđica, zetovi Čedo i Saša, unuci Andrea s Darkom i Saša s Lidiom, praunuci Keyla i Alex

34 Zahvale i sjećanja
||
br. 970
Regionalni tjednik
29. studenoga 2022.,
Unuci Dino
Niko
i
* * * * *
Obitelj Glavica, djelatnici i prijatelji restorana Zvonimir
tugujuća rodbina
2022.
povodom smrti naše drage mame, bake, prabake i punice
Majka Olga, sestra Alica i sva
TAMARI HURČAK 10. 1. 1970.
23. 11.
dragoj sestri i kćeri
„Kad čovjek umre, može li se vratiti u život… zazvat ćeš i ja ću ti se odazvati…“
Job 14:14,15
Zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, susjedima koji su nam izrazili sućut i bili uz nas u ovim teškim
Zahvaljujemo Domu za starije i nemoćne „Mea Vita“ iz Trnovca
Dragi
na dirljivim riječima
* * * * *
ANKE
preminule 22. 11. 2022. u 92. godini.
trenucima.
i
Novaku
ispraćaja.
Tvoji:
Tvoji Ivana i Jurica Zauvijek ponosni što si bio naš tata. bol je velika, praznina još veća.
* * * *
djeda
oca i
Kći Marina i unuk Marko Marina i Marko Kolarek
* * * * *
TUŽNO SJEĆANJE Djeca s obiteljima S ljubavlju, poštovanjem i tugom čuvamo drage uspomene na Tebe. IVANA BEDENIKA 2. 12. 2015. – 2. 12. 2022. na našeg dragog tatu i djeda MARIJU STJEPANA † 2017. † 2008. DVORŠĆAK SJEĆANJE Obitelj Nenada Fratrića i Katice Mikac KATU DAMIRA FRANJU † 2020. † 2020. † 2001. FRATRIĆ Uvijek u našim srcima i mislima. na voljene

ZAHVALA

povodom smrti dragog i voljenog supruga, tate, svekra, djeda i pradjeda

BRANKA PIBERČNIKA

preminulog 18. 11. 2022. u 88. godini života.

Najtoplije zahvaljujemo rodbini, prijateljima, susjedima, znancima i kolegama koji su bili uz nas, izrazili sućut, okitili odar cvijećem i svijećama te ispratili našeg Branka na vječni počinak. Veliko hvala upućujemo njegovoj liječnici Tatjani Cikač i medicinskoj sestri Ivani, kao i medicinskom osoblju Varaždinske bolnice i Hitne koji su mu olakšali posljednje dane života. Iskrena zahvalnost župniku Stjepanu Najmanu na dostojanstvenom ispraćaju.

Supruga Anica, sin Želimir, snaha, unuci i praunuci

Dirnuti pažnjom koja nam je iskazana u najtežim trenucima naše tuge, najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima i svim dragim ljudima koji su bili uz nas, izrazili sućut i dostojanstveno ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Hvala doktorici Dušanki Javorina i sestri Marini te velika hvala vlč. Siniši Dudašeku na dirljivim riječima utjehe i molitvi.

SJEĆANJE

JADRANKO SERINI 2. 12. 2019. – 2. 12. 2022.

Vrijeme prolazi, sjećanja ostaju…

Mama i sestra s obitelji

SJEĆANJE

ANA MAJCEN 30. 11. 2021. – 30. 11. 2022.

Uvijek u našim srcima.

Sin i snaha

SJEĆANJE

na voljenu

ANA-MARIJU PETRINJAK 29. 11. 2007. – 29. 11. 2022.

Postoji tuga koju vrijeme ne briše, ona je u srcu i boli sve više.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

na

VOJISLAVA MILOVANOVIĆA 23. 11. 2019. – 23. 11. 2022.

Godine prolaze, sjećanje ostaje.

Tvoja djeca s obitelji

SJEĆANJE

na

JASNU RAIČ rođ. PETRINA 3. 12. 2017-. 3. 12. 2022.

Tvoja obitelj

POSLJEDNJI POZDRAV

VESNI KOVAČIĆ

Vjeruj da ljubav ne umire kad najdraži odlaze, jer sunce nikad ne nestaje samo se sakrije…

kćeri: Ljiljana sa Juricom i Ivanka s obitelji

POSLJEDNJI POZDRAV

VESNI KOVAČIĆ

Tiho si oči sklopila. umorno tijelo Bogu predala. Ne vidimo Ti osmijeh, ne čujemo Ti glas, ali znaj da ćeš uvijek biti uz nas.

Tvoji: sestra Marica i obitelj Škoranec

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj majci i baki dragoj sestri i teti dragoj sestri, šogorici i teti

VESNI KOVAČIĆ

Zauvijek ćeš ostati u našim mislima i srcima. Neka Te čuvaju anđeli.

Ožalošćeni: obitelji Plantak, Šprem i Kaniški

na voljenog supruga i oca

ZDRAVKA ŠTEFANCA 3. 12. 2021. – 3. 12. 2022.

Izgubiti Te je bilo teško. Naučiti živjeti bez Tebe ove je godine bilo još teže.

TUŽNO SJEĆANJE Supruga Mirjana

Tata, ništa više neće biti jednako bez Tebe. Nedostaje nam Tvoj mudar savjet i vodstvo, a iznad svega nedostaješ nam tata.

Kćeri Andriana i Emina

TUŽNO SJEĆANJE

na

JOSIPA NOVAČKO 27. 11. 2021. – 27. 11. 2022.

Godina je prošla kao tiha rijeka, sjećanje na Tebe trajat će dovijeka. Fališ deda.

Supruga Mirjana, djeca i unuci.

SJEĆANJE

Tvoji: supruga, kći, sin,

TUŽNO SJEĆANJE

MILAN ČEŠNJAJ 30. 11. 2011. – 30. 11. 2022.

Prošlo je jedanaest tužnih godina otkada si nas napustio. Zauvijek u našim mislima, riječima i molitvama.

Tvoji najmiliji

TUŽNO SJEĆANJE

na

MARIJU MAJHEN 29. 11. 2020. – 29. 11. 2022.

Tvoja duša s anđela mirno spi, dok nas ima živjet ćeš i Ti.

Vesna s obitelji

SJEĆANJE

SJEĆANJE

BOŽIDAR

BLAŽI

30. 11. 2004. – 30. 11. 2022.

SJEĆANJE

ŠTEFICU PAVLIČEK

MARIJA KRANJČIĆ 1. 12. 2012. – 1. 12. 2022.

Vrijeme prolazi, a sjećanja ostaju. Nedostaješ…

TUŽNO SJEĆANJE Tvoja obitelj

35 Zahvale i sjećanja 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
* * * * *
zet, unuka i unuk U našim
u mislima nikad zaboravljen.
srcima uvijek voljen,
STJEPANA PODOLSKI 3. 12. 2021. – 3. 12. 2022. na našeg
supruga Štefica, sin Damir
Tvoji:
i kći Ksenija s obiteljima S ljubavlju i ponosom čuvamo uspomenu na Tebe.
Tvoji najmiliji Nosimo Te svaki dan u našim srcima i mislima.
3. 12. 2020. – 3. 12. 2022. na svekrvu, baku i prabaku
supruga Ljiljana, sinovi Denis
Sindi,
te
Leoni
Korina
ćeš ostati u
3.
na
Supruga Ljubica, kćeri Jagoda i Nataša, unuka Maja Dyana ŽARKO GRKOVIĆ 26. 11. 1986. – 26. 11. 2022.
Tvoji kolege i kolegice iz Elcon-a TIHOMIRA HABUNEKA 24. 11. 2020. – 24. 11. 2022. na dragog kolegu Zauvijek u našim mislima i srcima.
VESNE
Tvoji najmiliji Godine prolaze, uspomene ostaju. TOMO MIHALIĆ 3. 12. 2020. – 3. 12. 2022. TUŽNO SJEĆANJE Tvoja
i
snahe Martina i Nataša
unuci Adam, Anđela,
i
Zauvijek
našim srcima i molitvama. ZVONKA JERGANA
12. 2020. – 3. 12. 2022.
supruga, oca i djeda SJEĆANJE
SJEĆANJE
ZAHVALA
KOVAČIĆ preminule 18. 11. 2022. u 66. godini života.
Ožalošćeni: kćeri Ljiljana sa Juricom, Ivanka sa obitelji, unuci Ivan i Anja, sestre Marica i Nevenka s obitelji te ostala tugujuća rodbina Tvoje
* * * * * * * * * * * * * * *
povodom smrti naše drage majke, bake i sestre

SJEĆANJE

SJEĆANJE

SJEĆANJE

SJEĆANJE

PAULA GRABAR 1. 12. 2021. – 1. 12. 2022.

Pod zemljicom lahkom već godinu dana, spava baka, sestra i mama. U grobeku, gdje ne vlada tama, Paula sa anđelima spi.

Tvoji najmiliji

TUŽNO SJEĆANJE

na

SJEĆANJE

ANGJELA SKUPNJAK 29. 11. 2021. – 29. 11. 2022.

Draga mama, pun je album slika i uspomena, vrijeme ide, a duša boli. Još uvijek u srcu nosimo Tvoju dobrotu, snagu i poštenje, kao i veliku vrijednost Tvog života. Počivala u miru Božjem.

Sin Miljenko i snaha Irena

Teško je živjeti sa bolom u srcu i ranom na duši, vidjeti Te svuda, a nigdje Te naći. Al´ postoji nešto što nikada umrijeti neće, a to su uspomene, sjećanja i ponos što smo Te imali. Bila si i ostat ćeš naš anđeo.

Kći Božica s obitelji

Voljena bako, premalo je riječi, a previše tuge, da Ti kažemo, koliko Te volimo i koliko nam nedostaješ.

Unuci Zoran i Goran sa Danijelom

SJEĆANJE

SJEĆANJE

SJEĆANJE

BRANKA VUKOTU 30. 11. 2014. – 30. 11. 2022.

SJEĆANJE

ALEN KONTREC 27. 11. 2021. – 27. 11. 2022.

Dušo mamina, ne mogu Te zagrliti, dodirnuti Tvoje nježno lice.

Mama

SJEĆANJE

SJEĆANJE

ALEKSANDAR BEKIĆ

29. 11. 2021. – 29. 11. 2022.

Prošla je godina otkako si otišao tiho. I danas osluškujem Tvoj poznati mi korak, moje Te srce traži i očekuje.

„Pišu mi da viđaju Te često zbog mene veoma zabrinutu i da ideš svaki čas na cestu u svom trošnom starinskom kaputu.“

Jesenjin Voljeni ne umiru nikada, ljubav je besmrtna

Tvoja mama Goranka

„Ti si bio svugde, u mom svemu…“ Đorđe Balašević

Tvoja Dina Hvala svima koji posjećuju Tvoj tihi dom.

SJEĆANJE

VIDEC

MILKU i PETRA † 30. 11. 2021. † 19. 2. 2003.

na drage roditelje U mislima i molitvama sa vama.

Gabrica s obitelji

TUŽNO SJEĆANJE

SJEĆANJE

na voljenu

MARIJU KOLENKO 2. 12. 2020. – 2. 12. 2022.

Godine prolaze, sjećanja ostaju. U srcima našim fališ nam svakim danom sve više.

Tvoji: suprug Josip i sin Stjepan

Divno je bilo „letjeti“ s Tobom leptirice moja!

Tvoji: Lara, Luka, Anica i Nenad

SJEĆANJE

na našeg voljenog

ANTUNA LESKOVARA 1. 12. 2018. – 1. 12. 2022.

S ljubavlju, ponosom i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Hvala Ti što si bio dio naših života.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

SJEĆANJE

SJEĆANJE

na tatu

IVANA KROBOTA 21. 11. 2012. – 21. 11. 2022.

Uvijek si u molitvama i sjećanju.

Tvoj sin Tomislav i Đurđica

36 Zahvale i sjećanja Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
Kćeri Liljana i Vera s obiteljima Zauvijek u našim mislima i srcima. IVAN BENČEK 30. 11. 1984. – 30. 11. 2022.
Tvoja obitelj Godine prolaze, sjećanja ostaju. IVAN
2. 12. 2015. – 2. 12. 2022.
BESAK
Tvoji najmiliji Zauvijek si u našim srcima i mislima. IVAN MUNĐAR † 2018. – 2022.
Supruga Marija, sin Roland, snaha Silvija, unuke Lea i Minja U mislima uvijek s Tobom. BRANKO ŠTIMAC 3. 12. 2019. – 3. 12. 2022.
Roditelji Uvijek prisutna u našim srcima i mislima. JASMINKU MATOKOVIĆ – JACU 30. 11. 2014. – 30. 11. 2022. na voljenu
Tvoji najmiliji
Sinovi,
JAGODA i
Prošla je tužna godina kako
S
i poštovanjem čuvamo lijepe uspomene na vas.
snaha i unuci
JOSIP DEDUŠ
nisu s nama
ljubavlju
na
Tvoji Tomek i Ivek S bolom,
SJEĆANJE Drago, Zdravka, Hrvoje, Tiho, Vito i Roko ELIZABETU JAGETIĆ i SLAVU RAJNER † 3. 12. 2011. † 29. 11. 2016.
naše drage TUŽNO SJEĆANJE
ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.
JOSIPA CANJUGU 1. 12. 2002. – 1. 12. 2022. na našeg dragog
Tvoji mama i tata Za dušu Tvoju tiho se molimo, u srcima svojim beskrajno Te volimo.
MARKA BANEKA 1. 12. 1996. – 1. 12. 2022. na voljenog sina
Vaša Božica Počivajte u miru Božjem. MARIJU HORVAT † 1. 12. 2017. na gospođu
* * * * * * * * * *
* * * * *
* * * *
*
sin Damir, snahe Anica i Marijana, unuci Davor, Igor, Kristijan, Kristina, Maja i Ivan
Tvoji:
S ljubavlju Te spominjemo, po dobroti pamtimo, i u srcu nosimo. ANU CUKOR 28. 11. 2021. – 28. 11. 2022. na
Tvoja Mare i Matija Mirno spavaj nek´ anđeli Te prate, kad već ne mogu da nam Te vrate. VLADIMIR BRKOVIĆ 29. 11. 2021. – 29. 11. 2022.

SJEĆANJE

BARICA ĐURMAN rođ. DUMBOVIĆ 29. 11. 2021. – 29. 11. 2022.

Zauvijek ćeš živjeti u našim molitvama, srcima i mislima.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

SJEĆANJE

Tvoja

SJEĆANJE

na supruga i tatu

JOSIPA CRNČECA 2. 12. 1991. – 2. 12. 2022.

Sjećanje na Tebe ne prestaje. U našim srcima zauvijek ostaješ.

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

na voljenu

JOSIPU HUDOLETNJAK 3. 12. 2012. – 3. 12. 2022.

Prošlo je deset tužnih godina, a u našem srcu zauvijek voljena i nikad zaboravljena.

SJEĆANJE

TUŽNO SJEĆANJE

na voljenog supruga i tatu

VALENTA HUSNJAKA 2. 12. 2021. – 2. 12. 2022.

Zauvijek s ljubavlju, tugom i ponosom u našim si srcima, mislima i molitvama.

Tvoji: Nena i Berislav

1. 12. 2022.

SJEĆANJE

VIKTORIJA MIKULIĆ 2. 12. 2020. – 2. 12. 2022.

Vrijeme ide , a mi još u srcima nosimo Tvoju dobrotu, snagu i poštenje kao veliku vrijednost Tvog života. Fališ nam beskrajno.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

na našeg tatu, djeda i pradjeda

MILIVOJA MIHOLČIĆA – MILANA 29. 11. 2021. – 29. 11. 2022.

Tata, još uvijek živiš sa nama, i brineš kao i obično. Hvala Ti tata!

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

SJEĆANJE

JOSIP KRKLEC 3. 12. 2021. – 3. 12. 2022. Nije zaboravljen što zemlja pokriva, niti je zaboravljen, tko u njoj počiva.

Život prolazi, vrijeme teče, sjećanje na Tebe nikad proći neće.

Supruga i sinovi s obiteljima Tvoji unuci: Petra, Irma, Dora, Lovro i Patrik

DRAGOM DEDI

SJEĆANJE

HRUŠKAR

JURAJ i MARIJA 3. 12. 2000. – 3. 12. 2022. 7. 1. 2000. – 7. 1. 2023.

Po dobroti vas pamtimo, s poštovanjem vas spominjemo.

Vaše kćeri s obiteljima

na sina

IVANA VERŠIĆA 27. 11. 2017. – 27. 11. 2022.

S ljubavlju i tugom u srcu, čuvam uspomene na Tebe.

SJEĆANJE Tvoja mama

SJEĆANJE

na brata

IVANA VERŠIĆA 27. 11. 2017. – 27. 11. 2022.

Život dalje teče, sjećanje na Tebe, nikad prestat neće.

Sestra Danica sa obitelji Ljubić

SJEĆANJE

na

IVANA VERŠIĆA 27. 11. 2017. – 27. 11. 2022.

Godine su prošle, fališ još više. Tuga u srcu se ne briše.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

ZVONKA ŽVORC 4. 12. 2020. – 4. 12. 2022.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

na drage roditelje, baku i djeda

GAZDEK

Postoji nešto što nikad umrijeti neće, a to je ljubav i sjećanje na vas. U našim ste mislima i molitvama zauvijek. Počivali u miru Božjem!

SJEĆANJE

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

37 Zahvale i sjećanja 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik
Tvoja obitelj Živiš u našim mislima i srcima. ELIZABETA HEREGA 28. 11. 2020. – 28. 11. 2022. SJEĆANJE Sin s obitelji KATICU i JOSIPA † 31. 3. 2018. † 29. 11. 2021. COPAK na drage roditelje Uvijek ste s nama u mislima i molitvama.
SJEĆANJE
Vaši najmiliji MARIJU i VLADIMIRA † 30. 11. 2021. † 6. 1. 1985. SOKOL na obitelj S ljubavlju i molitvama čuvamo uspomenu na vas.
Kćeri Vesna, Zdravka i Zdenka s obiteljima AUGUSTINA i DRAGICU † 1995. – 2022. † 2009. – 2022. ŠAGI na roditelje Zauvijek u našim srcima i mislima.
Vaši najmiliji: Irena, Ivica, Tomislav i Matija
TUŽNO
ANU i TOMU † 27. 11. 2012. † 31. 12. 2015
na
na
JOSIPA ĐURASA 30. 11. 2013. – 30. 11. 2022.
s
na nebu
je
mi
u
na
Tvoja kći
obitelji Daleko
Tvoj
tihi dom, a
Te čuvamo
srcu svom. ANU ŠANTEK 4. 12. 2018. – 4. 12. 2022.
Kći Dubravka, unuci Matija i Nikola s obitelji Počivaj u miru. ANTUNA FLEGARA 11. 12. 2017. – 11. 12. 2022. na
Tvoji najmiliji Zauvijek u našim srcima. MILANA MARINCELJA 1. 12. 2017. – 1. 12. 2022. na našeg voljenog IN
Tvoja obitelj Fališ nam. DUBRAVKO MARTINEZ 1. 12. 2021. –
MEMORIAM
Dubravka, Matija i Nikola s obitelji
sin Damir, kći
Suprug Josip,
Marica, zet Marijan i unuk Antonio
obitelj dipl. iur. VJEKOSLAVA POLJANCA 30. 11. 2017. – 30. 11. 2022.
na dragog supruga, oca i djeda
* * * * * * * * * *

S RAZNIH STRANA

Vrijeme adventa ili došašća podijeljeno je u dva dijela. U prvom dijelu adventa do 16. prosinca vjernici bi svoje misli trebali usredotočiti na Drugi Kristov dolazak i sud. U drugom dijelu adventa vjernici se usredotočuju na rođenje Isusa Krista. Tako barem kaže tradicija Zapadnog kršćanstva. No, u praksi vidimo da se jako malo govori o prvom dijelu adventa. Ljudi su u adventsko vrijeme uglavnom usmjereni na Božić, kojićesepoklonikupiti,kakvećekolače ispeći i što će biti na stolu. Neki se ljudi čak posvađaju oko Božićnog menija... A

što je u stvari taj Drugi Kristov dolazak?

Zaštoseotometrebarazmišljatiupravo u vrijeme došašća? Jedan od razloga je taj da se za Božić u stvari slavi Prvi Kristov dolazak. Tim dolaskom Bog čini djelo spasenja za čitav svijet koje se očituje u Kristovoj žrtvi na križu. Dakle svi ljudi na svijetu mogu besplat no prihvatiti taj dar spasenja. Jeste li i Vi prihvatili spasenje Kristovo? Dakle Prvim Kristovim dolaskom Bog nudi djelo spasenja SVIM ljudima, a Drugim Kristovim dolaskom Bog će uništi Zloga i suditi SVIM ljudima — i živima i mrtvi ma. U Ivanovom evanđelju Isus kaže da se Božjoj djeci, onima koji su vjerom prihvatili Kristovu žrtvu na križu, koji

su se krstili za oproštenje grijeha i koji žive tu vjeru — ne sudi, već će preko vlastite smrti prijeći u život vječni, u zagrljaj nebeskog Oca.

Gdje ste Vi u svemu tome? Jeste li ovog Božića spremni za Drugi Kristov dolazak?

prop. Mladen Dominić Pastor Kristove Crkve Varaždin

Pročitajte u Svetome pismu u Bibliji o Drugom Kristovu dolasku. Zato Vam nudimo BESPLATAN primjerak Novog zavjeta na suvremenom hrvatskom jeziku. Nazovite nas na 042 311 202.

Međimurci i Varaždinci uživali u koncertu Lepe Brene

Jedna od najpopularnijih pjevačica na prostoru bivše Jugoslavije Lepa Brena po kazala je da i dalje ima broj ne obožavatelje na sjeveru Hrvatske. Naime,pjevačicajeupetak i subotu, 25. i 26. studenoga, održala dva koncerta u Ne delišću, gdje je obje večeri dvoranu MESAP-a ispunila doposljednjegmjesta.Uvijek energična i dobro raspolo žena najvećim hitovima iz svoje dugogodišnje karijere oduševila je brojne oboža vatelje svih generacija koji su stigli iz cijelog Međimurja, ali i iz Varaždinske županije.

Posljednjeg četvrtka u studenome, točno u 18 sati, u novoj ludbreškoj dvora ni počeli su dugoočekivani “Dani Mladena Kerstnera”. Riječ je o Festivalu kajkav ske komedije koji se održava u čast poznatog hrvatskog književnika, scenarista i pro micatelja kajkavske književne riječi, rođenog Ludbrežanina Mladena Kerstnera, a koji za cilj ima promovirati amater sko stvaralaštvo i amaterske glumačke družine koje nje guju kajkavsku komediju. Prije nego što su glumci sta li na pozornicu, publici se obratio začetnik festivala, ravnatelj Centra za kultu

ru i informiranje Ludbreg, Branko Dijanošić i poželio im dobru zabavu i puno smijeha

na ovogodišnjem festivalu. Voditelji festivala, Matea Maltarić i Aleksandar Hor

vat, najavili su potom prvu ovogodišnju predstavu. Bila je to predstava “Vozel” glumačke skupine OŠ Lud breg. S obzirom na to da su glavni likovi predstave bili Dudek i Regica bio je ovo prigodan početak festivala posvećenog njihovom stvo ritelju – Mladenu Kerstneru. Publika je do 27. studenoga imala priliku nasmijati se uz 14 predstava, koje je izvelo 13 glumačkih skupina iz Varaž dinske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Ulaz je na sve pred stave bio besplatan, a mogle su se pratiti i putem živog prijenosa na Youtubeu.

38 S raznih strana Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
ADVENT
Kristova Crkva, Braće Krajanski 14 Sastanci: srijedom u 19 sati i nedjeljom u 10 sati Jedna od najpopularnijih pjevačica Balkana dvije večeri zaredom, 25. i 26. studenoga, nastupila je u Nedelišću u dvorani MESAP-a
Obilje smijeha na “Danima Mladena Kerstnera” FESTIVAL KAJKAVSKE KOMEDIJE U LUDBREGU PJEVAČICA NA SJEVERU HRVATSKE I DALJE IMA BROJNE OBOŽAVATELJE Energična i dobro raspoložena oduševila je obožavatelje svih generacija najvećim hitovima iz svoje dugogodišnje karijere

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – TMURAN I VLAŽAN TJEDAN

I utorak nam donosi prohladno jutro uz veliku mogućnost za maglu i niske oblake. Jutarnja temperatura od 0 do 3, a najviša dnevna između 3 i 5 Celzijevih stupnjeva.

Usrijedunakonprohladnogiponegdjemaglovitog jutra, tijekom dana može biti i slabe kiše, osobito poslijepodne i navečer. U gorju će biti snijega, a krajem dana i u noći na četvrtak malo susnježice ili mokrog snijega može biti i u nižem području. Svih sljedećih dana nastavit će se mračnije i tmurnije razdoblje. I u četvrtak će dan biti siv i oblačan, a povremeno se očekuje i slaba kiša ili susnježica. Petak izgleda oblačan i hladan, i dalje

uz mogućnost za povremenu slabu kišu ili slabu susnježicu. Temperatura zraka bit će slična kao u četvrtak. I za vikend prognostički materijali upućuju na većinom oblačno, mokro i hladno kasnojesenje vrijeme. Mjestimice može biti malo slabe kiše, a u gorju je moguć i slab snijeg. Čini se da slično vrijeme ostaje i u ponedjeljak iako neki proračuni pokazuju da bi moglo biti uglavnom suho, ponegdje i uz koju zraku sunca. Na kraju napomena da je dobro redovito pratiti prognozu na Twitteru i našoj Facebook stranici „Kad će Kiša“. (Prognozu napisao: Kristijan Boža rov 28.11.2022.)

ROĐENI:

Varaždinska županija

Djevojčice: Marla Jarnjak, Franka Benjak, Dora Pavličević, Adela Javor, Ana Katarina Matanović, Aleksandra Seketin, Emili Huzjak, Marta Turk, Ema Šantalab, Lara Bogadi, Ivona Cvetko, Nikol Tepeš, Dora Grudiček, Lucija Čanaki, Zita Skupnjak, Hana Maturanec

Dječaci: Jona Kunić, Toma Kunić, Leon Bačak, Erik Tuđan, Vigo Sačić, Adam Kefelja, Luka Šimunić, Mateo Šempet, Mateo Vidaček, Matej Huzjak, Karlo Lazar, Pavle Vuglovečki, Lovro Roginek, Luka Petrač, Max Rambrot Malenica

Međimurska županija

Djevojčice: Franka Slamek, Neva Milićević, Mila Krznar, Lotta Horvat, Nera Oreški, Ajla Karahmetović, Lena Novak, Leda Pleh

Dječaci: Rian Thes, Leon Golec, Noel Nikić, Marin Vitez, Teo Horvat, Lado Toplek, Maks Muršić, Jakov Kocijan, Niko Vršić

UMRLI:

Varaždinska županija: Slavko Herceg (79), Juraj Kos (84), Marija-Vjera Miklobušec (81), Anka Tukač (94), Branko Piberčnik (87), Jadranka Poljak Rijavec (59), Josip Plasaj (81), Damir Tkalec (61), Anka Krajcer (91), Vjekoslav Poljanec (89), Tamara Hurkač (51), Sidonija Car (81)

Međimurska županija: Aleksandar Stefanović, Antun Bermanec, Vlado Novak, Rozalija Fučec r. Kranjčec, Marija Petrić r. Mikec, Franjo Stojko, Dragica Horvat, Rok Novosel, Josip Tomljanović, Urban Bistrović, Branko Vuk, Mladen Vibović, Stanislav Perčić, Josip Kontrec, Marija Novak r. Gjuran, Katarina Novak r. Miri, Ivan Cilar, Viktor Šterman, Eduard Miri, Andrija Konopljak, Anđa Mihoci r. Tadić, Blaž Fran, August Kuzmić, Jelena Gregurić r. Čekunec, Katarina Topolnjak r. Kocijan, Ivan Mesarić

TJEDNI HOROSKOP

OVAN (21. 3. – 19. 4.)

Konačno će vam se pružiti prilika da sredite svoj ljubavni život pa i da ostvarite neku stabilnu vezu. Posla ćete imati sve više i vaš angažman oko toga bit će zaista jako velik. Vi ćete u ovom razdoblju jako puno raditi, pa pokušajte barem vikende iskoristiti da se što bolje odmorite. Naravno, financijski rezultati bit će odlični. Što se pak zdravlja tiče, ne bi smjeli imati većih poteškoća.

RAK (21. 6. – 22. 7.)

Pred vama su neke promjene na poslu. Mogao bi to biti važan ugovor koji ćete sklopiti. Bit ćete jako anga žirani u komunikaciji sa poslovnim partnerima. Dakako da će se to odraziti na financijama. U ljubavi vam predstoji mirno razdoblje i dobra ko munikacijaspartnerom.Uživatćeteu međusobnomdruženjuipovremenim izlascima. I oni koji su slobodni imati će puno ljubavnih prilika. Zdravlje - dobro!

VAGA (23. 9. – 22. 10.)

U poslu vam predstoji mirniji peri od. Nećete puno raditi, ni vi ni vaši suradnici. U svemu se osjeća da je vrijeme za malo odmora, no nemojte pretjerati jer pretpostavljeni možda neće imati razumijevanja za vaš pristup radnim obavezama! U ljubavi također mirno razdoblje i dobro razumijevanje s partnerom. Slobodni će zaigrati na kartu šarma i to sa puno uspjeha. Zdravlje - za dovoljavajuće.

JARAC

(22. 12. – 19. 1.)

Vi dobro znate što želite, pa ako se odlučite za poslovnu promjenu smjesta ćete je i pokušati provesti. Povoljne poslovne prilike i dalje se nižu jedna za drugom, a otvara vam se imogućnostsuradnjesainozemstvom i vi ćete je znati dobro iskoristiti. Osim toga i u ljubavi je pred vama zaista lijep period. Slobodni će upoznati nekog tko će im pomoći da zaborave na prošlost. Zdravlje vam je također zadovoljavajuće.

BIK (20. 4. – 20. 5.)

Poslovno okruženje vam je dosta napeto. Izvjesna su zakašnjenja ili promjene u zadnji čas na koje niste računali. Najbolje ćete se osjećati kod kuće. No vrlo brzo dolazi do povećane aktivnosti na poslu i značajnih pro mjena u vašoj karijeri. Budite spremni na nove poslovne izazove. Emotivna veza vam je malo napeta, no polako i tu stvari dolaze na svoje. Predstoji vam dosta nerviranja, no vi to možete nadvladati.Zdravlje-uglavnomdobro.

LAV (23. 7. – 22. 8.)

Posao vam je i dalje glavna tema o kojoj razmišljate. Jako dobro ćete surađivati s partnerima na poslu i time zaslužiti njihovo povjerenje. U ljubavi glavno oružje vaš je šarm i proživljavate pravu ljubavnu priču. Na vrijeme ćete se ipak primiriti i ući u mirnije razdoblje, no to ne znači da će biti manje zanimljivo. Slobodnim pripadnicima znaka također su as pektirane nove ljubavi i dosta prilika. Zdravlje vam je za sada dobro.

ŠKORPION (23. 10. – 21. 11.)

Došlo je vrijeme da ozbiljno razmislite o svojem poslovnom statusu i budućem smjeru djelovanja. Zbrojite rezultate dosadašnjeg rada i pripre mite se za novi posao, koji stiže. Ljubavni život vam nije najbolji, pa seitupreporučastrpljenje.Vrlobrzo u vašu će se vezu vratiti izgubljeno povjerenje. Slobodni se nalaze pred jednom ozbiljnom odlukom. Zdravlje vam je dobro, osim manjeg problema sa prehladama.

VODENJAK

(20. 1. – 18. 2.)

U ovom razdoblju na poslu će doći do nekih promjena, ali odgodite potpisi vanje važnih ugovora. Vjerojatno ćete razmišljati o promjeni u svojem poslu, ali nemojte žuriti i dobro odvagnite sve za i protiv. Budite oprezni i strpljivi. U ljubavi vas očekuje puno izazova ali i spoznaja da nešto u vezi morate mijenjatipaotvorenorazgovarajtesasvojim partnerom. Dobar ljubavni period je pred slobodnim pripadnicima znaka. Zdravlje sasvim solidno!

BLIZANCI

(21. 5. – 20. 6.)

Ovo vam je svakako povoljno vrijeme za ljubav, pa to iskoristite na najbolji mogući način. Ako vam se netko zaista sviđa,pokažiteto,jeruskoronastupaju promjene koje bi mogle pogoršati komunikaciju. Na poslu sve se svodi na razgovore, papirologiju, i pripreme i tu ćete pokazati svoje sposobnosti. Zdravlje vam nije loše, ali doći će do blagog pada imuniteta, pa se pripazite viroza.

DJEVICA (23. 8. – 22. 9.)

U ovom razdoblju vaše će poslovne sposobnosti doći do punog izražaja i vi ćete se naći u centru svih po slovnih zbivanja. Sve što će se raditi uglavnom će proći kroz vaše ruke. Ovakav pozitivan period mogao bi rezultirati primamljivom ponudom za napredovanje. U partnerskom odnosu također se stvari popravljaju. Samcićetakođerbitiupriliciostvariti ozbiljniju ljubavnu vezu. Zdravlje vam je dobro.

STRIJELAC (22. 11. – 21. 12.)

U ovom razdoblju vi ćete i dalje morati donositi odluke a i pritisak po slovnih partnera bit će pojačan. Ono što vama teško pada je disciplina, ali nećete ovaj put uspjeti to izbjeći. Što seljubavitičepredvamjemirnijeraz doblje,sadostapokazivanjaosjećaja, što nije uobičajeno. Stari problemi opet se vraćaju. Većih sukoba ipak ne bi trebalo biti, a malo tolerancije s jedne i druge strane dobro bi došlo. Zdravlje -bez većih problema.

RIBE (19. 2. – 20. 3.)

Vama je dosta posla, dosta vam je obaveza, i najradije bi od svega po bjegli. Pokušajte se smiriti i ne trošite energiju na krive stvari, jer će vam tre bati. Sve poslovne ponude razmotrite smireno i jako pažljivo. Što se emocija tiče, bilo bi dobro da malo manje sanjarite. Probajte biti realni, jer to će biti najbolje i za vas i za partnera. Isto vrijedi i za slobodne pripadnike znaka. Što se zdravlja tiče, imunitet vam je u ozbiljnom padu.

39 S raznih strana 29. studenoga 2022., br. 970 || Regionalni tjednik Nazovi napaljene Varaždinke i Međimurke! Telefonski sex uživo! 0-24 064/555-450 Tel3,49knï0,46€;Mob4,78knï0,63€/min Maratela mreže doo, 072/700700 | +18 1€ = 7.53450kn
UPRAVA Sandra Vlahek GLAVNA UREDNICA Amalija Šašek asasek@regionalni.com ZAMJENIK GLAVNE UREDNICE Josip Novak, jnovak@regionalni.com NOVINARI Ivan Tomašković (urednik portala) ivan@regionalni.com Robert Peharda, rpeharda@regionalni.com Sandra Županić, szupanic@regionalni.com Martina Lončar-Petrinjak, mlpetrinjak@regionalni.com FOTOREPORTER Ivan Agnezović, foto@regionalni.com SURADNICI Dalibor Flajpan GRAFIČKA REDAKCIJA Vlatka Lešić, vlatka@regionalni.com Željka Biškup, zbiskup@regionalni.com Lucia Hojski lhojski@regionalni.com IMPRESSUM IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Zagrebačka 38, 42000 Varaždin Redakcija 7Plus Regionalnog tjednika ne odgovara za istinitost podataka oglasa. PRODAJA: Zdenka Jagić, voditeljica prodaje zjagic@regionalni.com marketing@regionalni.com Tel. 042/290-778 PREDAJA MALIH OGLASA OSMRTNICA: Augusta Šenoe 12 (Gradska tržnica Varaždin prolaz iz Kukuljevićeve ulice) Ljiljana Simić, ljsimic@regionalni.com malioglasi@regionalni.com Tel. 042/290-774 Radno vrijeme za stranke: pon: 7,30 - 12 h, uto: 7,30 - 14 h, sri, čet: 7,30 - 15 h, pet: 7,30 - 14,30 h Ostala prijamna mjesta za male oglase, zahvale sjećanja: IVANEC Poljodom Gospodarska 2 Voćarna Bagrem Trg hrvatskih ivanovaca 9a LUDBREG Cvjećarnica Ruža Petra Krešimira 19, Radno vrijeme: od 7 do 16 h NOVI MAROF Benjak Remetinec 290 LEPOGLAVA Cvjećarnica Bagrem Hrvatskih pavlina 3a CESTICA Realize IT Varaždinska 27 Tiskara Slobodna Dalmacija MARKETING: Tel. 042/290-778 Tel. 042/290-781 MALI OGLASI, ZAHVALE I SJEĆANJA Tel. 042/290-774 REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 Fax 042/290-775 Male oglase osim u prijamnom uredu na Gradskoj tržnici u Varaždinu možete uplatiti i internet bankarstvom, na pošti ili banci. Postupak je slijedeći: proslijedite tekst na mail malioglasi@regionalni.com radi obračuna cijene. Na vaš mail šalje se obračunata cijena i žiro-račun na koji uplaćujete uslugu. Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati na mail. Za sve informacije obratite se na telefon 042/290-774 Autor: MILAN . DOZIVATI; NAZIVATI GROTESKNA, NEUKUSNA ŠALA; LUDORIJA GRAD U ITALIJI SVIRAČ TROMBONA «NARODNOOSLOBODILAČKA BORBA» VRSTA LOVAČKOG PSA GONIČA PATAK (REG.) APARAT KOJI UVLAČI U SEBE PRAŠINU OBAVIJESTITI JAVNOST O BUDUĆEM DOGAĐAJU RIJEKA U ŠPANJOLSKOJ KRZNO OVNA KOJE SU TRAŽILI ARGONAUTI (GRČ. MIT.) GASILAC POŽARA VJEŽBA KOJU IZVODI AKROBAT MODERNI MASOVNI POKRET FIZIČKE KUTURE ŽITELJ ANTIČKOG ILIRIKA PASMINA, SOJ STRUČNJAK ZA ANATOMIJU IVAN DODIG DROGA IZ MEKSIČKOG KAKTUSA BIZMUT ALUMINIJ «CRNI NAPITAK» RADNIK U SKLADIŠTU GRAD U ITALIJI SVITANJE RADNJA, ČINJENJE ŠTITNIK KOJI STVARA SJENU TAMNICE (POV. PREN. EKSPR.) TANTAL BLAGAJNIK PERUNIKA PRIPADNIK DREVNOG IRAČKOG PLEMENA «LITRA» VITEŠKA IGRA S KORČULE «KONJSKA SNAGA» REDATELJ KAZAN (1909-2003) VRSTA VRBE ARAPSKI POLUOTOK KISIK DJELATNOST AMATERA MANJA DOLINA, UDOLINA TERET UZAK ŽENSKI POJAS LAGAN SPORTSKI ČAMAC UPALA ŠARENICE OKA TANKA METALNA NIT PJESNIK DIZDAR PISAC, AUGUST (1838-1881) MJESTO U MAĐARSKOJ BEZREPI VODOZEMAC TOMO ŠOKOTA «LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD» VANADIJ MAKARSKA NAJLAKŠI OD SVIH METALA (Li) GLASNO ODOBRAVANJE PODROBNIJA OBRADA «AUTOKLUB»

U GRABERJU IZLOŽILI ZEČEVE, PTICE, GUŠTERE I DRUGE MALE ŽIVOTINJE

U

Tako su prostor sportske dvorane ispunili patu ljasti kunići, kokoši hrvatice, križevačke kukmi ce, posavske kukmaste kokoši, sisački prevrtač, zamorci, veliki opaljeni kunići, golubovi i papige, a posebna atrakcija bio je bradati gušter. Posljednji dan izložbe podijeljene su medalje te priznanja za sudjelovanje na izložbi. Voditelj ocjenjivanja bio je Ivica Šoltić, a uz njega je prisutan bio i Željko Šerepac, međunarodni sudac i instruktor za golubove. Prvu nagradu

izložbe, odnosno nagradu Saveza, osvojio je Thomas Wagner koji je izložio bradavičastu mošusnu patku.

Predsjednik Udruge za uzgoj i zaštitu malih životinja “Varaždin 2011” Ivica Kralj rekao je da Udruga broji više od 70 članova koji veći nom dolaze iz Varaždinske županije, ali imaju članove i iz Međimurske, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Koprivničko-križevačke te Virovi tičko-podravske županije.

U VARAŽDINU ODRŽAN EUROPSKI DOGAĐAJ ZA MLADE

Stiglo oko 600 mladih iz cijele Europe, a događaj zatvorio BurakYeter

Više od 40 različitih besplatnih aktivnosti, panela, radionica, performansa, izložbi, koncerata lokalnih bendova, dodjele nagrada MP4 Awardsa, održano je u sklopu EYE-a Varaždin.

Oko 600 mladih sudjelovalo je na Europskom događaju za mlade koji je u petak i subotu, 25. i 26. studenog održan u Areni Varaždin, a u organi zaciji P4 – centra za mlade i nezavisnu kulturu i Udruge mladih V.U.K.

Partneri na projektu bili su Mreža Mladih Hrvatske i Sa vez izviđača Hrvatske uz Grad Varaždin i Turističku zajedni cu Grada Varaždina. Projekt je financirao i suorganizirao Europski parlament, a u orga nizacijskom timu EYE-a Va raždin bili su Nino Preložnjak, Viktor Ožeg, Lea Labaš, Jelena Brcković i Antonio Mohenski.

Više od 40 različitih besplat nih aktivnosti, panela, radi onica, performansa, izložbi, koncerata lokalnih bendova i dodjele nagrada MP4 Award sa, održano je u sklopu EYE-a Varaždin. Bilo je tu svega – od radionice igranja disc-golfa u dravskoj šumi, učenja osnova samoobrane,radionicapokreta i plesa, iscrtavanja prirodnih granica na karti Europe, ra sprave o tome zašto mladi stari 16 godina ne bi mogli glasati, radionicerecikliranja,dopane

40 Zadnja Regionalni tjednik || 29. studenoga 2022., br. 970
organizaciji Hrvatskog saveza uzgajatelja golubova, peradi, kunića, ptica i zamorčića te Udruge za uzgoj i zaštitu malih životinja “Va raždin 2011” u sportskoj dvorani Graberje u Varaždinu održane su Državna izložba mladog uzgoja i Međunarodna izložba malih životinja Varaždin 2022. Posjetitelji su od 25. do 27. studenoga mogli razgledati više od 750 eksponata koje su izložili izlagači iz Srbije, Slovenije, Hrvatske i Njemačke.
KARIKATURA crta: Željko Pilipović la o Europskoj godini mladih, štojeonadonijelamladimaina koji način na kojoj su sudjelo vali i
Karlo
europarlamentraci
Ressler te Predrag Fred Matić. Događaj je zatvorio svjetski poznati DJ i producent Burak Yeter, koncertom za pamćenje zatvoriojeEuropskidogađajza mlade u subotu, 26. listopada u Areni Varaždin. Koncert je bio besplatan, tako da je u po pularnim hitovima “Tuesday” i “My Life is Going On”, te remiksevima “Forever Young” i “Sweet Dreams” raspametio oko 1500 njegovih obožava telja i obožavateljica u 90-mi nutnom spektaklu praćenom atraktivnim grafikama i light showom. PIŠE: