__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

OTKAZ RAVNATELJU?

PROBLEMI S OTPADOM

Bosiljeve “promjene” počele smradom u Poljani Biškupečkoj

Opća bolnica Varaždin nema novaca za plaće

Str. 3.

Str. 4.

Tjednik

Regionalni VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Plus Pl us

35.000 primjeraka

Besplatan primjerak | Broj 894 | 15. lipnja 2021. | ISSN 1846-8969 | www.regionalni.com

TEŠKE OPTUŽBE DRVOPRERAĐIVAČA NA RAČUN HRVATSKIH ŠUMA

“LJETO U VARAŽDINU”

Više od 100 programa sve do 14. kolovoza Str. 30.

Poštovani korisnici usluga, zbog epidemioloških mjera molimo Vas

Nikola Požgaj: “Nismo pristali na ucjene i reket, pa smo ostali bez sirovina!” Str. 2. i 3.

da, ako ste u mogućnosti, male oglase i osmrtnice predajete putem e-maila i plaćate internetskim bankarstvom, na pošti ili u banci. Postupak je sljedeći: proslijedite tekst na malioglasi@regionalni. com radi obračuna cijene. Na vašu mailadresu šalje se obračunata cijena i broj žiro-računa na koji uplaćujete uslugu. Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati mailom. Ako niste u takvoj mogućnosti, i dalje možete predati u prijamnom uredu na Gradskoj tržnici. Za sve informacije obratite se na tel. 042/290-774.

UMJETNICI U NEDELIŠĆU

LETEĆI VARAŽDINAC

Na Art forestu predivne slike, radionice i čarobne priče

Marin Ranteš osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu

Str. 16. i 17.

Str. 19.


2

Aktualno

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN HRVATSKIH ŠUMA – MONOPOL I KLIJENT

Nikola Požgaj: Nismo pristali na u su nam Hrvatske šume obustavil

– Nastojimo ukazati na očiti kriminal koji su mimo propisanih kriterija Hrvatske šume provele u dodjeli kvota drvne mase i na taj način sa kuna – rekao nam je Nikola Požgaj PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com

Požgaj Grupa sa sjedištem u Velikom Bukovcu još od prošle godine u javnosti ukazuje na, kako tvrde, klijentelističku politiku Hrvatskih šuma. Hrvatske šume prozvali su, naime, za nezakonito izbacivanje njihovih društava iz ugovornog odnosa s tim državnim monopolistom (uglavnom bez njihove adekvatne reakcije). – Mi ćemo biti ustrajni u tome da kroz dokumentaciju dokažemo kako su zapravo institucije Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatske šume organizirale kartel koji si je uzeo za pravo mimo zakona prisvojiti prava na drvnu masu koja je vlasništvo svih građana Republike Hrvatske, a ne samo uske skupine te interesne klike – rekao nam je Nikola Požgaj, vlasnik i predsjednik Uprave Požgaj parketa. Tako se od 3. lipnja na nekoliko lokacija u Zagrebu mogu vidjeti jumbo-plakati s istaknutim natpisom “Velike količine trupaca dostupne samo podobnima i odabranima”.

Kriminal u Hrvatskim šumama?

– Kako mi nismo jedni od onih koji su se bili voljni prikloniti takvom modelu, nastojimo ukazati na očiti kriminal koji su mimo propisanih kriterija Hrvatske šume provele u dodjeli kvota drvne mase i na taj način samo u godinu dana oštetile državni proračun za više desetaka milijuna kuna, a još važnije od toga, legalizirajući upravo takav model kojim su legalno dodijelili kvote visokovrijedne sirovine hrasta za preprodaju sirovinu umjesto za finalnu proizvodnju, mi ukazujemo da se time izdaju nacionalni interesi – rekao je Nikola Požgaj. Dalje navodi kako očito postoji dogovor da se Požgaj Grupa eliminira s tržišta. – Da je tomu tako, upravo potvrđuju sve radnje i doku-

mentacija do koje smo došli u proteklom vremenu, a u kojoj je jasno da je naša tržišna konkurencija okupljena u kartel odlučila da će Požgaj Grupa biti eliminirana s liste ugovornih kupaca za 2021. godinu i da je takav nalog dan upravo Hrvatskim šumama, da su to Hrvatske šume provele kao operativno tijelo, a da resorno ministarstvo nije učinilo ništa da se to spriječi, iako je za to imalo jasne dokaze, vrijeme i mogućnosti, i to odmah po nastanku ove pozicije u prosincu 2020. godine – rekao je Nikola Požgaj i istaknuo da je još krajem prošle godine o svemu obavijestio Ministarstvo poljoprivrede.

Reket i ucjene

Međutim, odgovor nisu primili. – Upozoravamo resorno ministarstvo da nas se ucjenjuje, reketari i da zbog toga što ne pristajemo na takav model suradnje s ovom Upravom HŠ-a nastaju posljedično štete za državni proračun. Naravno, unatoč desetak dopisa i traženja tripartitnih sastanaka, odgovore nismo primili – kaže Nikola Požgaj. Ipak, Požgaj je optimističan i kaže kako će dokazati da se može uspjeti na vanjskom, liberalnijem tržištu. – Požgaj Grupa je i dosad bila sinonim za predvodnika trendova u industriji, te ćemo unatoč nalogu kartela da nas se uništi, upravo sada dokazati da se i na temelju liberaliziranog tržišta drvnom masom (kakav inače postoji u svim zemljama u okruženju i EU-u, međutim, ondje nema kartela koji je zaštićen od političkih struktura) može biti uspješan i imati razvoj na vanjskim tržištima. Upravo ugovoreni projekt opremanja najvišeg nebodera u Švicarskoj, koji smo ugovorili u zadnjih mjesec dana, pokazuje da ondje gdje političke strukture ne ograničavaju razvoj, Požgaj Grupa može naći svoj dio kolača i biti poželjan partner – rekao je Nikola Požgaj.

Javnosti želimo poručiti kako je vrijeme da se predmetna problematika javno ‘otvori’ i da dođe do nužnih promjena modela i odgovornih osoba! Ovi plakati su također i naša poruka svim institucijama povezanima s raspodjelom drvne mase da ćemo biti ustrajni u našem cilju, bez obzira na to što nas se u tome pokušava ignorirati i što se nastoji minorizirati problem na koji ukazujemo.”

Sirovinu nabavljaju iz izvoza Požgaj Grupa trenutno 70 % svojih potreba za sirovinom nabavlja iz uvoza, i to po cijenama od 100 do 200 % višima nego je to cjenik Hrvatskih šuma. – Ova godina nam je zaista izazovna u smislu restrukturiranja, međutim, iskustvom menadžmenta kroz prethodne slične procese znamo da ćemo uspjeti u tome. U isto vrijeme prema Hrvatskim šumama provodimo daljnje pravne korake u cilju zaštite naših interesa, te ćemo

tijekom srpnja na adresu Hrvatskih šuma uputiti dodatne odštetne zahtjeve za protuzakonito oduzete ugovore za 2021. godinu, vrijedne 40-ak milijuna kuna – rekao je Požgaj. Time će odštetni zahtjevi od strane Požgaj Grupe prema Hrvatskim šumama premašiti iznos od 100 milijuna kuna. – Budući da nismo pristali na ucjenu Hrvatskih šuma za povlačenjem svih tužbenih zahtjeva kao preduvjeta za

sklapanje ugovora (koja ucjena upravo potvrđuje osnovanost naših tužbi), vjerujemo da ćemo u budućim pravnim procesima dokazati istinitost onoga što javno i propagiramo, a to je da je djelovanjem Hrvatskih šuma Požgaj Grupi onemogućen rast i razvoj zadnje tri godine samo i isključivo iz razloga što nismo i nikad nećemo biti ti koji ćemo pristati na zadovoljavanje nečijih osobnih interesa – kaže Požgaj.

REAGIRALO PROZVANO MINISTARSTVO

Ministarstvo poljoprivrede naložilo reviziju Hrvatskih šuma Raspodjela i ugovaranje kupoprodaje drvnih sortimenata u nadležnosti je Hrvatskih šuma, priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede. Stoga su Upravi Hrvatskih šuma izdali preporuku da provede unutarnju reviziju javnog poziva za prodaju trupaca u odnosu na Grupu Požgaj. – Iz nalaza revizije Sektora za unutarnju reviziju i nadzor provedene u razdoblju od 19. do

23. travnja o. g. proizlazi da su za društva Grupe Požgaj stečeni uvjeti za završetak obrade prigovora i donošenje konačne odluke. Ministarstvo poljoprivrede zatražilo je i od Državnog ureda za reviziju provođenje cjelovite revizije poslovanja Hrvatskih šuma d.o.o. u dijelu koji se odnosi na kupoprodaju trupaca putem javnog poziva u razdoblju od 2017. do 2021. godine. Zamolba je pri-

hvaćena te će predmetna revizija biti provedena u skladu s planom rada Državnog ureda – priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede. Isto tako, ukazano je na potencijalno rješenje naplate potraživanja za isporučenu sirovinu, u cilju otklanjanja prepreka za sklapanje ugovora nastalih uslijed dugovanja, te je Uprava društva Hrvatske šume d.o.o. donijela odluku kojom se odobrava obročna otplata po-

traživanja svim kupcima koji nisu sklopili ugovor za 2021. zbog poteškoća u poslovanju uzrokovanih višom silom, pa tako i društvima iz Grupe Požgaj. Također, uslijed epidemije koronavirusa, kao mjera za pomoć sektoru prerade drva i proizvodnje namještaja, prihvaćen je i prijedlog za odgodu roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente,

što su iskoristila društva iz Grupe Požgaj, kažu u Ministarst vu. Ministarstvo poljoprivrede u okviru svoje nadležnosti upravo provodi evaluaciju i analizu modela opskrbe drvnom sirovinom, nakon čega će pristupiti izradi strategije razvoja ovih djelatnosti za novo razdoblje, razvoja koji mora doprinositi i povećanju odgovornosti za korištenje drvnog resursa.


Aktualno

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

3

TELIZAM DRŽAVNIH INSTITUCIJA

ucjene i reket, pa le otkup sirovine

amo u godinu dana oštetile državni proračun za više desetaka milijuna

“U tri godine šteta za državni proračun veća od 3 milijarde kuna” Iz Požgaj Grupe najavili su da će u idućim tjednima javnost upoznati sa: – svim dokazima o postupcima Hrvatskih šuma i povezanih institucija s ciljem uništenja Požgaj Grupe kao subjekta koji je javno otvorio temu raspodjele drvne mase suprotno propisanim kriterijima i putem institucija hrvatskog pravosuđa zatražio odštetne zahtjeve za tako nastalu štetu po Požgaj Grupu

– dokazima o lažnim priopćenjima kojima su se Hrvatske šume služile u javnom prostoru kako bi omalovažile poziciju Požgaj Grupe i time javno prikrile vlastite protuzakonite radnje – dokazima o protuzakonito dodijeljenim ugovorima samo za 2021. godinu od strane Hrvatskih šuma i povezanih institucija u vrijednosti višoj od 200 milijuna kuna (dok su, s druge

strane, Požgaj Grupi protuzakonito oduzeti ugovori vrijedni 40 milijuna kuna) – dokazima o postojanju kartelskog udruženja čiji su sudionici Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume, a čije protuzakonito djelovanje je u razdoblju od 2017. do 2020. nanijelo štetu veću od 3 milijarde kuna izgubljenog prihoda za državni proračun.

BOSILJEVE “PROMJENE” POČELE SMRADOM U POLJANI

Varaždinski komunalni otpad iskrcava se usred ljeta na otvorenom! – Već pri prvom problemu koji treba riješiti, gradonačelnik Neven Bosilj pokazuje ne samo da nije spreman voditi Grad nego traži alibi za svoju nesposobnost – tvrdi Nezavisna lista Ivana Čehoka bili smanjeni još prošle godine u studenome, ali je bivša vlast imala alternativno rješenje i građanima nije iskrcavala otNakon što se prošlog tjedna pad u naselju, kako to sada čini ispostavilo da Čistoćini kami- Bosilj. O smanjivanju kapaciteta oni prikupljeni varaždinski mi- nekoliko se puta govorilo na ješani komunalni otpad danima sjednicama Gradskog vijeća na istovaruju u pretovarnoj stanici kojima je bio i Bosilj. Mi smo i na otvorenom, i to po ljetnim sada imali alternativno rješenje, vrućinama, sve su oči uprte u međutim, gradonačelnik Bosilj predsjednika Mjesnog odbora nije uopće htio razgovarati o svježem otpadu, nije ga zaniPoljana Biškupečka. malo ništa osim kako će početi Raste nezadovoljstvo dovoditi nove zaposlenike u Naime, pitanje je hoće li i gradsku upravu, već dan nakon može li Franjo Puškadija smiriti izbora – tvrdi NL Ivana Čehoka. građane da još neko vrijeme ne Štoviše, u nastavku su razotizbije eskalacija nezadovoljstva krivene i još neke “promjezbog situacije za koju nova vlast ne” koje su stigle s novoizau Gradu Varaždinu nemušto branim gradonačelnikom. pokušava optužiti bivšu. O raz- – Isto tako, Bosilj, umjesto da je na sastanak pozvao mjerima problema na tesve klubove vijećrenu u ponedjeljak se očitovala Nenika, hitno je sazvao sastazavisna lista O smanjivanju bivšega granak na koji je poz vao donačelnikapaciteta deponija gospođu ka Iv a n a govorilo se na Anu Petrić Čehoka. (n i ko m u – Već pri sjednicama Gradskog nije jasno prvom vijeća na kojima je bio kakve veze problemu ona ima s koji treba i Bosilj ot padom), riješiti, grakao i Vjerana donačelnik Strahonju, koji Neven Bosilj pojoš nije savjetnik i kazuje ne samo da koji je, ne jednom, tražio nije spreman voditi Grad nego traži alibi za svoju nes- od direktora Čistoće da predaje posobnost. Simptomatično je otpad bez natječaja. Predsjedda mu u tome sekundira lista nika MO-a Poljane nitko nije Budimo grad objavljujući laži zvao, tek u subotu navečer je o odvozu i deponiranju svježeg pozvan na sastanak najavljen otpada. Budimo grad se tako za utorak. Isto tako, građane pokazuje kao rezervna lista Poljane, Jalkovca i Črnca nitko SDP-a s notornim lažima da nije obavijestio da će se smeće je ovo odgovornost bivše vlasti istovarivati na otvorenom po – piše u priopćenju Nezavi- ljetnim vrućinama. Opravdasne liste dr. sc. Ivana Čehoka. vajući se da je za kapacitete Istina je, ukazuju, da je de- deponija odgovorna bivša vlast, ponij zat voren za Čistoći- Bosilj i Budimo grad pokazuju ne kamione “nekoliko dana elementarno neznanje, jer o nakon proglašenja rezulta- kapacitetima odlučuje država, ta izbora i primopredaje”! a odluke provode općine koje – Bosilj nije našao za shodno o imaju deponije. Oni koji nematome obavijestiti sve građane ju deponije, poput Varaždina, premda je znao da će se zatvo- trebaju pronaći alternativne riti i da su kapaciteti odlagališta deponije ili pak pronaći neki PIŠE: JOSIP NOVAK jnovak@regionalni.com

Drvna masa je jedna o rijetkih sirovina koju Republika Hrvatska ima u vlasništvu u odnosu na zemlje s kojima se nadmeće na vanjskim tržištima, stoga smatramo da svaka politika koja radi suprotno od onoga što je propisano i jedino logično (da se iz vlastitog resursa radi veća dodana vrijednost za društvo) zavređuje da je se prozove i traži njezina odgovornost, a ova postava Hrvatskih šuma i povezanih institucija je upravo ta koja radi svojih uskih interesa ne mari za interese društva u cjelini, i to je nedopustivo!” NIKOLA POŽGAJ

drugi način zbrinjavanja. Mi smo to uspješno učinili prošle godine i učinili bismo i ove. Bosilj to nije učinio i istovaruje otpad u naselju. Ipak, kao odgovorni i zreli ljudi, zamolili smo predsjednika MO-a Poljana gospodina Puškadiju da smiri građane i učini sve da ne dođe do eskalacije nezadovoljstva. Na kraju, pokazuje se koliko je plitka i promašena Bosiljeva politika da će bale odvesti negdje na deponij. Jer ako zbog smanjivanja kapaciteta ne možemo deponirati ni 11 tona svježeg otpada, kako će Bosilj deponirati 110.000 tona baliranoga?! Naravno, nikako – smatraju vijećnici NL Ivana Čehoka. koji će “kao oporba učiniti sve da ova vlast prestane od prvog dana samo s kadroviranjima i posveti se svojim zadaćama, od kojih je svakako prva da ljudima ne gomila svježi otpad ne samo iz Varaždina nego i iz drugih općina i gradova”.

“Dajte mi mira!”

Ujedno apeliraju na gradonačelnika da prestane s iskrcavanjem otpada i pobrine se da pronađe odlagalište. Na sve to gradonačelnik Neven Bosilj dosad se oglasio priopćenjem za medije u kojem se osvrnuo na prozivke bivšega gradonačelnika Ivana Čehoka (prvo na Facebooku, a potom i u nekim medijima). – Bivši gradonačelnik je pokazao da mi ne misli dati niti sto dana, nego ni sto sati mira, kako je to uobičajeno i kako dolikuje na početku mandata. Održati konferenciju kojom bivši gradonačelnik prebacuje svoju odgovornost i nebrigu za odvoz smeća krajnje je neodgovorno i neprihvatljivo – ističe između ostaloga Neven Bosilj, koji je u subotu preuzeo sablju i dužnost nadzapovjednika varaždinskih Purgara. Tek će se vidjeti koga sve uskoro namjerava “posjeći” u upravljačkim strukturama gradskih tvrtki.


4

Aktualno

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

HOĆE LI REFORMISTI PODRŽATI REBALANS DRŽAVNOG PRORAČUNA? Župan Anđelko Stričak održao je razgovore s potencijalnim koalicijskim partnerima, međutim odluke o tome tko će sastavljati većinu u županijskoj Skupštini još službeno nema. Konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije bit će održana tek sljedeći tjedan, odnosno 24. lipnja. Više je mogućih scenarija. Prvi je da projektnu suradnju dogovore SDP i HDZ, što bi činilo većinu od 23 zastupnika. SDP je dao do znanja da će

podržati pojedine projekte, ali su se izjasnili kao oporba. Drugi scenarij je da HDZ popusti i prihvati Reformiste te bi tad zajedno imali većinu od 21 zastupnika. Treći scenarij je koalicija HDZ-a, HNS-a i Čehoka, što bi rezultiralo s također 21 zastupnikom. Četvrti scenarij je da se svi udruže protiv HDZ-a. Međutim, ta mogućnost je najmanje izgledna zbog njihovih međusobnih odnosa.

Zanimljivo je da će se prije konstituirajuće sjednice održati glasanje o rebalansu državnog proračuna u Saboru. Reformisti su već pokazali koliko su (ne) lojalni partneri HDZ-u samim time što je Natalija Martinčević bila suzdržana prilikom glasovanja za opoziv ministru Berošu. Sad se očekuje hoće li podržati rebalans proračuna, što će Stričaku olakšati odluku o koalicijskim partnerima u Varaždinskoj županiji.

NAZIRU SE PROMJENE U VODSTVU OPĆE BOLNICE VARAŽDIN

Stričak upozorio da Bolnica nema za plaće, slijedi li smjena Kudelića? Tjedan dana nakon stupanja na vlast župan Anđelko Stričak ukazao je na problem isplate plaće za svibanj djelatnicima Opće bolnice Varaždin, nakon čega je ravnatelj te ustanove Nenad Kudelić stavio svoj mandat na raspolaganje županijskoj vlasti PIŠE: MIRNA GRABAR mgrabar@regionalni.com

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak izvijestio je na izvanrednoj konferenciji za medije održanoj u ponedjeljak, 14. lipnja, o mogućnosti kašnjenja isplate svibanjskih plaća djelatnicima Opće bolnice Varaždin, na čijem je čelu prim. dr. sc. Nenad Kudelić, dr. med.

Rok isplate

– Ravnatelj je u petak obavijestio pročelnicu Ljubicu Božić da na računu ima 19.829.000 kuna i da mu još 8,5 milijuna kuna nedostaje za isplatu plaća. Danas smo ujutro održali kolegij svih pročelnika te zamjenika ravnatelja Opće bolnice Varaždin i, gle čuda, ravnatelj nas je obavijestio da mu fali 8,5 milijuna kuna i otišao na godišnji. Poručujem mu da se lijepo odmori na godišnjem i uživa, a mi ćemo ovaj problem riješiti danas ili sutra. Uglavnom, ljudi su plaće zaradili i bit će sigurno isplaćene – naveo je u ponedjeljak novoizabrani župan Stričak. Nadalje je rekao da “probleme nismo stvorili mi”, pritom misleći na bivšu županijsku vlast pod vodstvom Radimira Čačića, te apelirao na sve za “malo strpljenja”, odnosno da će problem oko plaća sigurno biti riješen, najkasnije do srijede. – Plaća bi trebala biti isplaćena sutra, razgovaramo s mi-

nistrom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Planiramo danas riješiti taj problem, nadamo se da će plaće biti isplaćene na vrijeme. Ako će kasniti jedan ili dva dana, apeliram i molim za strpljenje i razumijevanje. Do srijede sigurno – poručio je Stričak. Vidi li prim. dr. sc. Nenada Kudelića i dalje na poziciji ravnatelja OB Varaždin, župan odgovora da će o tome razgovarati kada se Kudelić odmori, “da mi dođe svjež i odmoran na razgovor”. Podsjetimo, ravnatelj Kudelić na čelu je varaždinske bolnice od 2017. godine, a na mandat od četiri godine ponovno je izabran u ožujku ove godine. No, teško da će dočekati kraj drugog mandata.

Odgovor županu

Naime, nakon konferencije župana Anđelka Stričaka na kojoj ga je prozvao da koristi godišnji odmor umjesto da se pobrine za plaće zdravstvenih djelatnika, ravnatelj Kudelić stavio je svoj mandat na raspolaganje županijskoj vlasti, izvijestili su iz varaždinske bolnice. U priopćenju stoji da je ravnatelj Kudelić u ponedjeljak prijepodne održao jutarnji sastanak sa svojim suradnicima, kao i nekoliko radnih sastanaka u Upravi Bolnice, a potom je obavio i operativni zahvat, iz čega se zaključuje da ne koristi godišnji odmor, kako je to naveo

Župan Anđelko Stričak uz zamjenika ravnatelja OB Varaždin Damira Poljaka i zamjenicu župana Silviju Zagorec

Ravnatelj Nenad Kudelić na čelu je OB Varaždin od 2017. godine. U ožujku ove godine započeo je s drugim mandatom.

POTPISUJE SE ANEKS UGOVORA

“Na prvome mjestu čovjek, a ne kapital”

U prvom tjednu otkad je na vlasti župan Anđelko Stričak susreo se, među ostalima, i s predstavnicima Zajednice gospodarskih subjekata, Hotelskog i destinacijskog savjetovanja, Studija 3LHD te Zajedničkoga odvjetničkog ureda Mladen Markoč i Relja Pećina. Sastanak je bio vezan uz izradu ugovora o pružanju savjetodavnih usluga radi definiranja Strategije održivog razvoja, modela privatizacije i upravljanja zdravstveno-lječilišnog i turističkog kompleksa

Stričak. – Opća bolnica Varaždin posljednjih osam mjeseci zbog bitno promijenjenih uvjeta poslovanja, uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19, u prihodovnoj strani ostvaruje nedostatna sredstva za svoje

Varaždinske Toplice. – Ugovor o izradi Strategije je potpisan 18. veljače, a rok za izradu je 18. lipnja, dakle ovaj tjedan, no produžit ćemo ga za dodatnih šest mjeseci. Izrađivači su prezentirali što je odrađeno, ali to nije smjer kojim želimo ići, nego su dobili upute da uključe i lokalnu zajednicu vodeći se činjenicom da na prvome mjestu nije kapital, nego čovjek – naveo je Stričak, želeći time riješiti prijepor koji je u kampanji vodio s bivšim županom Radimirom Čačićem.

poslovanje te tako, između ostaloga, i za isplatu plaća. Zbog takve situacije Opća bolnica Varaždin obvezna je mjesečno obavještavati osnivača o nedostatku sredstava. Također, uobičajeno uz podršku Ministarstva zdravstva i Hrvatskog

DOGOVOR O KOALICIJI

Lukačić: Tražit ćemo reviziju poslovanja Županije radi utvrđivanja financijskog stanja Predstavnici HNS-a Varaždinske županije, kandidat za župana Krunoslav Lukačić, v. d. predsjednika Županijske organizacije Marijan Škvarić i saborski zastupnik Predrag Štromar održali su u srijedu razgovor sa županom Varaždinske županije Anđelkom Stričakom o projektnoj suradnji u radu Skupštine Varaždinske županije. Čestitavši županu na izboru,

predstavnici HNS-a izdvojili su teme, odnosno područja na kojima je moguće ostvariti suradnju, prvenstveno u interesu žitelja Varaždinske županije. – Uz spektar djelatnosti i područja na kojima možemo temeljiti našu zajedničku suradnju, posebno smo se osvrnuli na zdravstvo, školstvo, gospodarstvo i mobilnost. To su teme koje se tiču svih

žitelja Varaždinske županije, a u fokus prije svega stavljaju čovjeka, kako korisnika, tako i pružatelja usluga, poglavito onih u školstvu i zdravstvu, što je naš osnovni cilj u ovom mandatu. Uz navedena područja, zalagat ćemo se i za reviziju poslovanja Županije, kao i svih ustanova i institucija usko vezanih, radi utvrđivanja financijskog stanja i opterećenja istih – rekao je

Lukačić, dodavši da osobno vjeruje kako smjena ljudi u Varaždinskoj županiji rezultatom proteklih izbora nosi i novo doba. – Vjerujem da je pred nama svima razdoblje otvorenije komunikacije, razmjene ideja i stavova i uvažavanja svih relevantnih mišljenja radi općeg i kontinuiranog razvoja Županije u idućem razdoblju – zaključio je Lukačić.

zavoda za zdravstveno osiguranje ostvaruje potrebna sredstva za redovnu isplatu plaća, a što očekujemo i sa sutrašnjim danom, 15. lipnja. Ovim putem ravnatelj prim. dr. sc. Nenad Kudelić, dr. med., obavještava da je njegov mandat na raspola-

ganju županijskoj vlasti, a što on smatra svojom obvezom nakon promjena koje su nastupile – poručili su početkom tjedna iz OB Varaždin. Iako je ravnatelj Nenad Kudelić varaždinsku bolnicu vodio u najizazovnijim trenucima koronakrize, kada je ova regija bila jedna od najgorih po broju novozaraženih u Europi, te je u javnosti poznat kao stručan čovjek i nadasve vrhunski liječnik, zamjera mu se nedovoljno ulaganje sredstava u zdravstveni kadar te općenito loša organi-

Bolnici nedostaje 8,5 milijuna kuna za isplatu plaća djelatnicima, upozorava Stričak zacija lokalnoga zdravstvenog sustava – koja se može pripisati državnoj, a velikim dijelom i lokalnoj, odnosno županijskoj razini – kao i pridjev “Čačićev čovjek”. Kada će se odlučivati o Kudelićevoj sudbini i tko će ga zamijeniti na mjestu ravnatelja, još nije poznato. No, izgledno je da je jedan od kandidata za to mjesto njegov dosadašnji zamjenik Damir Poljak, ujedno i HDZ-ov načelnik Općine Bednja, koji je, slučajno ili ne, stajao uz župana Stričaka na spomenutoj konferenciji za medije.


15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

Oglasi

5


6

Aktualno

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI SVE MANJA NEZAPOSLENOST, NAJTRAŽENIJE PRODAVAČICE I PRODAVAČI Krajem svibnja 2021. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Područnom uredu Varaždin evidentirano je 2410 nezaposlenih osoba. Na području Ispostave Ivanec bilježimo 624, Ludbreg 268, Novi Marof 290, Cestica 44 i Varaždin 1184 osobe. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih je manji za 5,9 %, a u usporedbi s istim mje-

secom (svibnjem) 2020. godine broj nezaposlenih manji je za 698 osoba, odnosno za 22,5 %. Ujedno je evidentirano i 25 osoba kao tražitelja zaposlenja. Tijekom svibnja evidentirano je 355 novih nezaposlenih osoba. Izravno iz radnog odnosa prijavile su se 273 osobe, nakon škole dvije, a iz neaktivnosti 80 osoba. Tijekom svibnja 2021. godine prijavljeno je

758 slobodnih radnih mjesta, što je za 14 % (123 slobodna radna mjesta) manje nego u proteklom mjesecu, te 32,5 % (186 slobodnih radnih mjesta) više nego u istom mjesecu prošle godine (svibnju 2020.). Najtraženija zanimanja u svibnju bila su prodavači i prodavačice, slijede skladištar, vozač, konobar i radnik ili radnica u proizvodnji. (it)

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Gotovo 21 milijun kuna potpora za projekte u Varaždinskoj županiji podnaslov

I TO SMO DOČEKALI

Ukidaju se biljezi i uplatnice, dolaze nove osobne Ministarstvo financija u javnu raspravu uputilo je prijedlog Uredbe o tarifi upravnih pristojbi. Riječ je o novoj uredbi kojom će se količina tarifnih brojeva smanjiti s 95 na 58, tako da za čak 177 raznoraznih dokumenata koji su vam potrebni od državnih vlasti više nećete morati plaćati upravne pristojbe, odnosno biljege. Biljezi tako neće više trebati prilikom ishođenja vozačke i prometne dozvole i putovnice, prilikom ovjeravanja potpisa, za izdavanje rješenja o otvaranju tvrtke, za izdavanje novih isprava umjesto izgubljenih ili uništenih te za izdavanje odobrenja mjesta za izgradnju naftovoda, plinovoda ili produktovoda koji prolazi preko područja više općina. Ta kođer, iduće godine uvest će se i nove elektroničke osobne iskaznice, koje će biti beskontaktne. Radi se o

mobilnom sustavu e-Građani, te ćete svoju beskontaktnu osobnu iskaznicu moći prisloniti na mobitel i odmah dobiti pristup u servis. Do kraja ove godine uvest će se mogućnost plaćanja svih davanja, primjerice kod obnavljanja osobne iskaznice

Beskontaktna osobna iskaznica funkcionirat će s mobilnim sustavom e-Građani ili vozačke dozvole, izravno preko POS uređaja u tijelima državne uprave. Od iduće godine to će se objediniti preko posebne platforme zvane e-Pristojbe, koja bi to dodatno trebala pojednostaviti. Drugim riječima, napokon će ukinuti papirnate biljege i uplatnice. (aš)

PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com

Gotovo 21 milijun kuna ukupna je vrijednost potpora prema ugovorima iz Programa ruralnog razvoja za projekte u Varaždinskoj županiji, koje je korisnicima uručila ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Ugovori se odnose na sufinanciranje projekata u području obnovljivih izvora energije za potrebe triju OPG-ova, uređenje poučne šumske staze u Službi za plućne bolesti i TBC Klenovnik te unapređenje proizvodnih procesa u tvornici Kalnik. Župan Anđelko Stričak rekao je da je kao saborski zastupnik dosad odlično surađivao s ministricom te kako vjeruje da će se dobra suradnja nastaviti i sada kada je stupio na dužnost župana. – Veseli me prvi službeni posjet članice Vlade području naše županije u ovom mandatu i prvih dvadesetak milijuna kuna, za koliko je naše područje bogatije s ovih pet novih ugovora. Svako ulaganje nas veseli, a posebno ova koja idu na dobrobit naših građana. Sredst va idu trima našim OPG-ovima, tvrtki Kalnik d.o.o. i Općoj bolnici Varaždin, gdje će se urediti poučna staza u bolnici u Klenovniku, koja će

Ministrica poljoprivrede rekla je da su iz Programa ruralnog razvoja na području Varaždinske županije ugovoreni projekti s vrijednošću potpore nešto višom od 553 milijuna kuna, od kojih je gotovo 400 milijuna već isplaćeno

U Varaždinskoj županiji se gradi ili rekonstruira 13 dječjih vrtića uz potporu od 60 milijuna kuna te 10 sustava javne vodoopskrbe i odvodnje s vrijednošću potpora od približno 50 milijuna kuna pomoći osobama na liječenju, ali i u kojoj će moći uživati posjetitelji – rekao je župan. Potpore su u Županijskoj palači, u iznosu od 1,5 milijuna kuna, s iznosom ulaganja od 2,2 milijuna kuna, dodijeljene Općoj bolnici Varaždin

po mjeri 8.5.2 za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture te tvrtki Bini d.o.o. za trgovinu, prijevoz i usluge, OPG-u Sajko Mario i OPG-u Jagić po mjeri 4.1.3, namijenjenoj korištenju ob-

PRVI KORAK NOVOG GRADONAČELNIKA:

U četvrtak prva sjednica Odblokirat će ljude na društvenim mrežama varaždinskog Gradskog vijeća, Zdravka Grđan predsjednica

Formalnost obavljena, a Bosilj je i službeno gradonačelnik Varaždina. Prošlog tjedna održana je, naime, primopredaja vlasti između Ivana Čehoka i novog gradonačelnika. Kao prve korake u gradonačelničkoj fotelji, Bosilj je najavio da će odblokirati ljude na Facebook stranici Grada Varaždina. – Nema odmora, idemo raditi – poručio je Bosilj. Dosadašnji gradonačelnik Čehok čestitao je Nevenu Bosilju te se zahvalio svojim zamjenicima i svim djelatnicima gradske uprave. Istakao

je da novom gradonačelniku predaju “Grad koji je financijski stabilan, u kojem nema poteškoća kao u Zagrebu, te je jedan od gospodarski najjačih gradova u Hrvatskoj”.

U četvrtak, 17. lipnja, održat će se konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina. Nakon otvaranja konstituirajuće sjednice i utvrđivanja kvoruma, slijedit će izbor članova Mandatne komisije, izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata, te potom svečana prisega članova Gradskog vijeća. Gradsko izborno povjerenstvo Grada Varaždina je 7. lipnja utvrdilo i objavilo konačne rezultate izbora članova Gradskog vijeća Grada Varaždina provedenih 16. i 30. svibnja ove godine. U ponedjeljak je postignut i dogovor oko koalicije, a većinu u Gradskom

vijeću sastavljat će SDP, Reformisti i Budimo grad. Zdravka Grđan, kandidatkinja za gradonačelnicu s liste Reformista, bit će predsjednica Gradskog vijeća.

novljivih izvora energije za vlastite potrebe. Nakon Županijske palače, ministrica je u pratnji župana Stričaka posjetila i tvornicu Kalnik, gdje je dodijelila ugovor o potpori vrijedan 19,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava tvrtki Podravka d.d., također iz Programa ruralnog razvoja. Riječ je o projektu ulaganja u modernizaciju pogona za preradu voća i povrća te razvoj novih tehnologija i novih proizvoda, ukupno vrijednom više od 38 milijuna kuna.

Varaždinska županija i dalje rizična za Nijemce Zbog smanjenog broja zaraženih njemačka savezna vlada je u nedjelju s liste rizičnih područja uklonila cijelu Austriju, kao i dijelove Grčke, Hrvatske i Švicarske. Međutim, na listi rizičnih područja ostale su samo dvije županije, i to Međimurska i Varaždinska Isto tako, restrikcije u suprotnom smjeru više ne vrijede za sva područja osim sjevera Hrvatske. Do 1. srpnja Njemačka bi trebala ukinuti većinu korona-upozorenja za putnike u većinu zemalja, navode strane novinske agencije.


15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

NIVAL OAB, d.o.o. Draženci 102, 2288 Hajdina U POTRAZI STE ZA POSLOM? NUDIMO VIŠE POSLOVA, ZAPOŠLJAVAMO ODMAH.

GRAĐEVINSKA TVRTKA IZ SLOVENIJE TRENUTNO PROVODI VELIKI PROJEKT IZGRADNJU VIADUKTA – ZAPOŠLJAVAMO VIŠE GRAĐEVINSKIH RADNIKA Zbog većeg opsega posla u provedbi naših projekata potreban nam je veći broj građevinskih radnika; • građevinski radnik • građevinski nadzornik, • rukovatelj građevinskim strojevima, • vozač kamiona. Dogovaramo sve papire za strance. Posao je raznolik, mogućnost učenja, željeni položen ispit B kategorije, nije uvjet. Početak rada moguć odmah. Poslodavac nudi dio troškova spavanja (130 eura mjesečno), obrok 4 eur/dan, prijevoza na posao i s posla... Za razgovor nazovite 00386 40 199992 (Branka Sternad) ili pošaljite zahtjev na zaposlitevoab@nival-group.com.

Tvrtka Record d.o.o, Varaždin, Pekarnica Mlinček

objavljuje natječaj za radno mjesto:

PRODAVAČICA U PEKARI - puno radno vrijeme - poželjno iskustvo - radno mjesto u Varaždinu Molbe slati na pekara-mlincek@ com ili osobno u Široke ledine 4, Varaždin.

Oglasi

7


8

Gradovi i općine

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

OPĆINA LJUBEŠĆICA: ASFALTIRANA CESTA PREMA STIPERU

Na području Općine Ljubešćica nastavlja se realizacija projekata. Tako je prošlog tjedna asfaltirana cesta prema Stiperu, i to u dužini od 2 kilometra. Radove financira Županijska uprava za ceste. – Bolje raditi četiri godine, a ne samo u vrijeme izborne kampanje – poručio je načelnik Horvatić na svom Facebook profilu.

OPĆINA MARUŠEVEC

Mario Klapša preuzeo dužnost načelnika Mario Klapša (SDP) preuzeo je dužnost načelnika Općine Maruševec. – Osobno, neizmjerno sam sretan, ali i ponosan jer su rezultati 2. kruga lokalnih izbora pokazali da su građani Općine Maruševec, moje Maruševčanke i Maruševčani, glasali mudro, razumom i srcem. Najiskrenije zahvaljujem stanovnicima svih naših 16 naselja koji su izašli na ove lokalne izbore i što su iskoristili svoje demokratsko pravo da svojim glasom odrede daljnji put našeg Maruševca – istaknuo je načelnik Mario Klapša. Klapša je uputio čestitku svim kandidatima, i u 1. i u 2. krugu izbora, na ostvarenim rezultatima i naglasio da je

pred Općinom Maruševec puno rada, puno pripremljenih projekata, puno ideja i svakako jedna kvalitetna vizija daljnjeg napretka i daljnjeg razvoja ovoga kraja. – Ustrajat ću na ravnomjernom razvoju cijelog ovog kraja, želim suradnju sa svima onima koji podržavaju i žele razvoj i napredak, ne želim nikakve podjele, ne želim ništa što bi moglo usporiti razvoj Maruševca. Vrijeme je da spustimo naboje, da prihvatimo različitosti, da svi zajedno, bez obzira na političku pripadnost, skupimo i ruke i glave i da u Općinskom vijeću radom i suradnjom krenemo u borbu za Općinu Maruševec, za sve naše ljude i sva naša naselja – zaključio je Klapša.

OPĆINA LJUBEŠĆICA

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran Stjepan Ivanušec PIŠE: AMALIJA ŠAŠEK asasek@regionalni.com

Nakon održanih lokalnih izbora i utvrđivanja konačnih rezultata za izbor članova Općinskog vijeća Općine Ljubešćica, održana je prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Ljubešćica.

Sjednicu je otvorila pročelnica Jedinstvenoga upravnog odjela Suzana Žugec. Uz izabrane vijećnike sjednici su nazočili općinski načelnik Nenad Horvatić i predsjednica Općinskog izbornog povjerenstva Maja Tkalčec Piberčnik. Nakon prozivke izabranih vijećnika i utvrđivanja kvoruma te izbora radnih

tijela – Mandatne komisije, Komisije za izbor i imenovanje te Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost – izabran je predsjednik Općinskog vijeća, čime se Općinsko vijeće smatra konstituiranim, te njegova dva potpredsjednika. Za predsjednika Općinskog vijeća jednoglasno je izabran Stjepan Ivanušec (HDZ), a za

PREDSJEDNIK VIJEĆA JE MARTIN EVAČIĆ

potpredsjednike jednoglasno su izabrani Maja Bahunek (HDZ) i Branko Sakač (HDZ). Općinsko vijeće ima devet članova: Stjepan Ivanušec (HDZ), Danijela Barjaktarević (HDZ), Krunoslav Sakač (HDZ), Maja Bahunek (HDZ), Ksenija Jertec (HDZ), Danijel Štriga (HDZ), Branko Sakač (HDZ), Dušanka Kanešić (HDZ) i Ivica Gotić (SDP).

Održana konstituirajuća sjednica Vijeća Općine Petrijanec U Petrijancu je održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća. Izabrano je 13 vijećnika (osam s liste SDP-a, četiri s liste HDZ-a, HSS-a i HSLS-a te jedan s liste Reformista). Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec izabran je novi-stari predsjednik Martin Evačić, a za potpredsjednike su izabrani Zvonko Bedenik i Matija Košić. Općinski načelnik Željko Posavec čestitao je izabra-

nim vijećnicima te naglasio da se nada dobroj suradnji s vijećnicima. Načelnik je naglasio da je Vijeće u prošlom sazivu imalo održano 31 sjednicu i istaknuo veliku prisutnost vijećnika u prošlom sazivu na sjednicama Vijeća, a nada se da će tako biti i u ovom sazivu. Na završetku sjednice predsjednik Općinskog vijeća Martin Evačić zahvalio je nazočnima na sudjelovanju u radu, čestitao

izabranima na odgovorne dužnosti i poželio svima

Općinski načelnik Željko Posavec poručio je da se nada dobroj suradnji s vijećnicima uspješan rad u mandatu ovog vijeća.


15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

Oglasi

9


10 Gradovi i općine

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

LUKAČIĆ PREDSJEDA VIJEĆEM OPĆINE SRAČINEC U Sračincu je u srijedu, 9. lipnja, održana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sračinec, na kojoj su potvrđeni mandati vijećnicama i vijećnicima te izabran predsjednik Općinskog vijeća i dva potpredsjednika, kao i radna tijela Općinskog vijeća. Nakon provedenih izbora i preuzimanja dužnosti došlo je do manjih promjena u sastavu Vijeća. Tako su na dužnost vijećnika prisegnuli: Krunoslav Lukačić (HNS), Karmela

Majcen (HNS), Goran Stolnik (HNS), Đurđica Kovačić (HNS), Kristina Slaviček (HNS), Anđelko Križmarić (HNS), Jasmina Štrlek (HNS), Valerija Paljak (NS – Reformisti), Mihael Liber (NS – Reformisti), Ljerka Flegar (NS – Reformisti), Miroslav Peklar (NS – Reformisti), Božena Milec (HSU) i Juraj Ozmec (nezavisni). Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Sračinec izabran je Krunoslav Lukačić (HNS), koji je donedavno obnašao dužnost

zamjenika načelnika Općine Sračinec. Za potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Sračinec izabrane su Đurđica Kovačić (HNS) i Ljerka Flegar (NS – Reformisti). – Veseli me da smo se na prvoj sjednici okupili svi i da smo, bez obzira na napetosti među nama za vrijeme kampanje, sve odluke donijeli jednoglasno – rekao je nakon sjednice Vijeća općinski načelnik Božidar Novoselec.

ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA

Jenkač: Otvoren sam za sve prijedloge u korist građana N. Marofa Na konstituirajućoj sjednici Mladen Benjak izabran je za predsjednika Gradskog vijeća, a Ivica Šantek i Zvonimir Puškadija za njegove zamjenike Prošlog tjedna održana ća, a Ivica Šantek i Zvonimir je konstituirajuća sjednica Puškadija za njegove zamjeGradskog vijeća Grada Novog nike. Sva trojica izabrana su Marofa. jednoglasno. S liste koalicije HDZ-a, Novoizabrani predsjednik HSS-a braće Radić, HNS-a Mladen Benjak zahvalio je i HSU-a u Gradskom vijeću svima na povjerenju, rekavši Novog Marofa je deset čla- da će to povjerenje nastojati nova: Vinko Pošta, Mladen opravdati te biti objektivan Benjak, Zvonimir Puškadija, predsjednik. – Nastojat ću da ova vijećVladimir Vuger, Zdravko Maltar, Miro Sabolić, Josip nica bude mjesto tolerancije Pofuk, Dragutin Đakmanec, i međusobnog uvažavanja. Ivica Šantek i Ivica ĐuOčekujem demokratsko okružje i konstrukrin. SDP je osvotivne rasprave – rekao je jio tri manNovoizabrani Benjak. data, a predsjednik Mladen Dodao njihovi je da će vijećBenjak zahvalio je svima u Gradnici su na povjerenju, rekavši Mladen skom Smovijeću da će to povjerenje sig u rlja ne c , nastojati opravdati Nat a š a no biti i Husaina kritika i te biti objektivan i Marijan prijepora, predsjednik Gradišćak. no d a s v i D o m o moraju imati isti cilj, a to je vinski pokret i razvoj Novog Marofa Reformisti osvojili su po jedan mandat, pa je s i boljitak svih stanovnika. – Sve vijećnike pozivam liste Domovinskog pokreta u Gradsko vijeće ušao Josip na suradnju bez obzira na Gazdek, a s liste Reformista to kojim strankama ili kluLuka Brezovec. bovima pripadali. Samo s Na konstituirajućoj sjednici dobrom suradnjom možemo Mladen Benjak izabran je za donijeti dobre odluke, a samo predsjednika Gradskog vije- s dobrim odlukama možemo

Novoizabrani gradski vijećnici

ići prema boljoj budućnosti – zaključio je Benjak, naglasivši da očekuje dobru suradnju i s gradonačelnikom Jenkačem, njegovim zamjenikom, kao i gradskim službama.

Gradonačelnik Siniša Jenkač, pozdravivši sve prisutne i čestitavši im na mandatu, naglasio je da su njegova vrata uvijek otvorena za sve prijedloge.

– Vjerujem da ćemo iduće četiri godine dobro i kvalitetno surađivati na korist svih građana Novog Marofa. Sve prijedloge prihvaćam i trudit ću se uvrstiti ih u pro-

račun kako bismo ih na kraju i realizirali – rekao je Jenkač, dodavši da očekuje kvalitetan rad Gradskog vijeća i rješavanje problema građana Novog Marofa.

KOLAUDACIJA ORGULJA U OPĆINI VISOKO

Župan Stričak za prvu protokolarnu obvezu otišao u rodnu općinu Općinu Visoko posjetio je župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, koji je tom prigodom prisustvovao svetoj misi te kolaudaciji orgulja u župnoj crkvi Presvetog Trojstva. Županu su dobrodošlicu zaželjeli načelnik Općine Visoko Dragutin Mateković i velečasni Ivan Šestak, a župan je porazgovarao i s Tomislavom Hefererom, jednim od najpoznatijih i najboljih graditelja orgulja na ovim prostorima. Obnovu orgulja financiralo je Ministarstvo kulture i me-

dija, pa je svečanosti nazočila i Vesna Pascuttini-Juraga, pročelnica Konzervatorskog odjela u Varaždinu, zadužena za područje Varaždinske i Međimurske županije. – Iznimno mi je drago da je moja prva protokolarna obveza otkad sam stupio na dužnost župana upravo ovdje u ovoj općini i župi, u kojoj sam rođen, odrastao, u kojoj sam položio sve sakramente, ali i općini u kojoj sam obavljao dužnost načelnika. Nakon četiri godine obnovljene su orgulje u

župnoj crkvi i one sada zvuče jako lijepo, na radost i ponos svih župljana. Zahvaljujem Ministarstvu kulture i medija na potpori – rekao je župan Stričak. Orgulje su inače u župnu crkvu instalirane još daleke 1871. godine, a paralelno s obnovom orgulja radilo se i na uređenju unutrašnjosti same crkve. Nakon svete mise upriličen je prigodni glazbeni program u kojem je nastupila Ana Fortuna, sopran, uz pratnju Marka Đurakića, koji je svirao obnovljene orgulje.

“Iznimno mi je drago da je moja prva protokolarna obveza otkad sam stupio na dužnost župana upravo ovdje u ovoj općini i župi, u kojoj sam rođen, odrastao, u kojoj sam položio sve sakramente, ali i općini u kojoj sam obavljao dužnost načelnika.”


Gradovi i općine

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

11

DANI GRADA NOVOG MAROFA UZ MANIFESTACIJU “ANTUNOVO V MAROFU”

Nešto drugačija proslava, no i dalje s mnogo sadržaja U nedjelju, 13. lipnja, na sam blagdan sv. Antuna Padovanskog i Dan Grada Novog Marofa, u župnoj crkvi održan je blagoslov djece, nakon toga je uslijedila procesija ulicama grada, a svečanu svetu misu predvodio je vlč. Anđelko Cindori U tijeku su Dani Grada Novog Marofa, uz koje se tradicionalno održava manifestacija “Antunovo v Marofu”. Organizatori manifestacije su Grad Novi Marof, gradska Turistička zajednica i Župa sv. Antuna Padovanskog. Novomarofski gradonačelnik Siniša Jenkač naglasio je u subotu, 12. lipnja, da se ovogodišnja manifestacija ipak razlikuje od dosadašnjih s obzirom na epidemiološke mjere, pa je i program u manjem obimu.

NOVOMAROFSKI GRADONAČELNIK SINIŠA JENKAČ

Mnogo toga napravilo se u godinu dana

Za svakoga po nešto

– Dani Grada poklapaju se sa završetkom jednog dijela projekta “Nemirni umirovljenici”, što smo spojili. U program smo uključili i lovce, ribiče i naše vatrogasce, a uključeni su i naši poduzetnici – rekao je Jenkač, dodavši kako se nada da će se do idućeg tjedna epidemiološke mjere dodatno ublažiti, pa će i broj posjetitelja biti veći. Voditeljica Ureda Turističke zajednice Novog Marofa Renata Horvatić istaknula je da je ovogodišnja manifestacija kojom se slavi i zaštitnik Grada, sveti Antun Padovanski, zbog epidemioloških mjera produžena na dva vikenda, pa je tako program ovog vikenda rezerviran za prezentaciju aktivnosti najmlađih te najstarijih žitelja grada. Nedjeljni program bio je obogaćen i streličarskim turnirom, Sajmom domaćih proizvoda te Retroigraonicom novomarofskog Društva “Naša djeca”, a održana je i dječja predstava “Šareni svijet”

– Nažalost, prošle godine manifestaciju nismo mogli održati, a ove godine u prigodnom izdanju razlomili smo “Antunovo v Marofu” na dva vikenda. Ove su nam se subote kod Kulturnog centra “Ivan Rabuzin” predstavili najmlađi kroz brojne aktivnosti, a tu su i radionice projekta “Nemirni umirovljenici”, čime smo stvorili sinergiju dviju generacija. Imamo likovnu radionicu za najmlađe povodom 100 godina Ivana Rabuzina, klinci oslikavaju njegove motive i uče o njegovu radu i djelu – rekla je Horvatić i dodala da su djeca uživala i u prezentaciji članova DVD-a Novi Marof te razgledala nova vatrogasna vozila.

Najmlađi

Najmlađi posjetitelji mogli su u subotu uživati i u dječjem kutku, a svi su posjetitelji

Program obilježavanja Dana Grada Novog Marofa uz mnoštvo zabavnih i sportskih sadržaja nastavit će se ovog vikenda imali što vidjeti, ali i kupiti na Sajmu domaćih proizvoda. U nedjelju, 13. lipnja, na sam blagdan sv. Antuna Padovanskog i Dan Grada Novog Marofa, u župnoj crkvi održan

je blagoslov djece, nakon toga je uslijedila procesija ulicama grada, a svečanu svetu misu predvodio je vlč. Anđelko Cindori. Nedjeljni program bio je

obogaćen i streličarskim turnirom, Sajmom domaćih proizvoda te Retroigraonicom novomarofskog Društva “Naša djeca”, a održana je i dječja predstava “Šareni svijet”. Prog r a m obi ljež av a nja Dana Grada Novog Marofa uz mnoštvo zabavnih i sportskih sadržaja nastavit će se ovog vikenda.

Obilježavanje Dana Grada prilika je za rezimiranje svega učinjenog u proteklih godinu dana. – U proteklih godinu dana provodili smo više od 30 većih i manjih projekata, i to samo Grad Novi Marof, a projekte su u dogovoru s Gradom provodila i javna poduzeća kao što su Hrvatske ceste, ŽUC, Hrvatske vode, HEP, Termoplin... Posebno želim izdvojiti kapitalne, milijunske projekte Grada Novog Marofa kojima smo se bavili duži niz godina, a moram pritom reći da je mandat od četiri godine za neke od njih čak i prekratak; za velike bi projekte trebalo barem pet godina, jer kad krenete od ishođenja potrebne dokumentacije, paralelno na otkupu zemljišta, pa sve ostalo što treba napraviti, poput lobiranja, tek tada počinju radovi. Radi li se o projektu vrijednosti do otprilike 200 milijuna kuna, pet godina je dovoljno, no za veće projekte je ipak premalo – rekao je novomarofski gradonačelnik Siniša Jenkač, izdvojivši projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Čret, ukupne vrijednosti oko 17,5 milijuna kuna. – Upravo je taj projekt trajao točno pet godina. Počeli smo 2015. godine, kad sam prvi put postao gradonačelnik, a ove smo ga godine završili i time riješili problem star dvadesetak godina. Tu je i reciklažno dvorište, vrijednosti oko 3 milijuna kuna, smješteno u Gospodarskoj zoni, za otprilike 5 milijuna kuna

paralelno se gradi novi pogon Novokoma, poduzeća koje selimo iz centra grada također u Gospodarsku zonu. Gospodarenje otpadom iznimno nam je važno, stoga želim spomenuti i nabavu spremnika za sortiranje otpada, edukaciju građana, Novokom je u fazi nabave novog vozila i mogu zaključiti da smo sve ono što smo mogli realizirati kroz projekte Ministarstva zaštite okoliša, odnosno Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i realizirali – dodao je Jenkač. Jedan od najvećih i najvažnijih projekata je obilaznica grada Novog Marofa, projekt vrijedan 143 milijuna kuna. – Jest da je riječ o projektu u sklopu aktivnosti Hrvatskih cesta, ali mi smo doista mnogo energije utrošili, i ja osobno, da se to politički lobira, pa onda i financijski osigura, projektira, odradi otkup zemljišta... Grad Novi Marof je Hrvatskim cestama pružio puno podršku i to je za nas vrlo značajan projekt jer na njega vežemo naše dvije pristupne ceste koje će biti vrijedne otprilike 10 milijuna kuna, a nemojmo zaboraviti ni da je tu gospodarska zona koju pripremamo, površine 80.000 kvadrata – zaključio je Jenkač. Veliki projekt koji je u završnoj fazi je Aglomeracija Novi Marof, a riječ je o 85 kilometara kanalizacije, 36 prepumpnih stanica te mnogo sekundarnih vodova.


12 Školstvo

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

Studij Glazba i mediji udahnut će Varaždinu i cijeloj regiji novi duh kreativnosti

OD JESENI NOVI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ NA SVEUČILIŠTU SJEVER U VARAŽDINU

Studij Glazba i mediji za nove generacije mladih glazbenika

Po završetku studiranja u trajanju od tri godine stječe se titula sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (univ.baccalaureus/ baccalaurea) glazbene pedagogije i medija (univ. bacc. mus. et medior.) S novom akademskom godinom broj studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu Sjever povećava se za novi umjetnički preddiplomski sveučilišni studij – Glazba i mediji, koji konceptualno predstavlja jedan nov, inovativan i interdisciplinaran pristup obrazovanju u odnosu na postojeće studije iz glazbene umjetnosti.

Razvoj karijere

Temelj takvom konceptu pronađen je u brojnim studijima unutar Europske unije, čime će završeni studenti biti prepoznatljivi i konkurentni i izvan granica naše zemlje. Preddiplomski sveučilišni

studij Glazba i mediji zasniva se na interdisciplinarnosti u područjima glazbene umjetnosti i kulture te medija i

Za ovaj studij već sada postoji značajan interes”, naveo je prorektor prof. dr. sc. Damir Vusić kreativnih industrija. Ovaj studij omogućit će studentima stjecanje znanja i vještina iz područja glazbene umjetnosti, glazbene pedagogije, kulturne i glazbene baštine, digitalizacije i

arhivistike, notografije, medija, tonskog snimanja i audioprodukcije. Kompetencije koje će studenti steći po završetku ovog studija omogućit će im razvoj profesionalne karijere u obrazovanju, kulturi, turizmu, glazbenom izdavaštvu ili medijima na poslovima kao što su: suradnici u glazbenim projektima (izvedba/glazbenici izvođači, snimanje/digitalizacija i snimanje audio i videograđe, produkcija/organizacija glazbenih i interdisciplinarnih umjetničkih projekata), suradnici u prikupljanju, arhiviranju i istraživanju glazbene baštine (suradnici na znanstvenim

projektima u području znanosti o glazbi i glazbene umjetnosti, suradnici u knjižnicama i arhivima), suradnici na radiju, TV-u i internetu (glazbeni urednici, voditelji glazbenih emisija i sl.), suradnici u izdavačkim tvrtkama (uređivanje/ izdavanje glazbene literature i notnih izdanja, pisanje i/ili uređivanje stručnih članaka...), voditelji glazbenih tečajeva u centrima za kulturu i kulturno-umjetničkim društvima te učitelji i nastavnici glazbene kulture u osnovnim školama. – Poznato je da Varaždin, uz Čakovec i Koprivnicu, kao i cijelu regiju, ima zavidnu i prepoznatljivu glazbenu tradiciju.

Pritom posebno valja istaknuti izvrsnost rada Glazbene škole u Varaždinu, koja je stvorila velik broj vrhunskih glazbenih umjetnika. Uz njihovu potporu pokreće se ovaj studij, koji će Varaždinu i široj regiji udahnuti jedan novi duh kreativnosti, jednu novu dimenziju suvremenog umjetničkog stvaralaštva. Veseli nas da za studij već sada postoji značajan interes kako kod budućih studenata, tako i kod šire javnosti – istaknuo je prorektor Sveučilišnog centra Varaždin prof. dr. sc. Damir Vusić. Studij Glazba i mediji traje šest semestara, a nakon završetka stječe se 180 ECTS bodova.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija je sveučilišni prvostupnik/prvostupnica glazbene pedagogije i medija (univ. bacc. mus. et medior). Za upis na studij Glazba i mediji potrebna je prijava za pristup dodatnim provjerama specifičnih znanja, vještina i sposobnosti zaključno do 25. lipnja 2021. godine koja se podnosi putem e-adrese referada.vz@unin.hr. Sve detaljne informacije oko upisa mogu se pronaći na poveznici https:// www.unin.hr/gim-upisi/. Postanite dio prve generacije studenata preddiplomskoga sveučilišnog studija Glazba i mediji!

TRI VARAŽDINSKA FAKULTETA OBILJEŽILA SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA

Rektor Boras: “Varaždin je, uz Zagreb, najsveučilišniji hrvatski grad” Dan zaštite okoliša obilježen je u ponedjeljak, 14. lipnja, u Šetalištu pape Ivana Pavla II. u Varaždinu, a dekanima triju varaždinskih fakulteta – Fakulteta organizacije i informatike te Geotehničkog i Tekstilno-tehnološkog, pridružio se i rektor zagrebačkog sveučilišta Damir Boras Fakultet organizacije i informatike, Geotehnički fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet tri su sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje svoja sjedišta ili studijske programe imaju u Varaždinu. Ove su godine fakulteti zajednički proslavili Svjetski dan zaštite okoliša, koji se u svijetu obilježava 5. lipnja još od 1974. godine.

Suradnja

Događaj je u ponedjeljak, 14. lipnja, održan na otvorenome, u Šetalištu pape Ivana Pavla II. u Varaždinu, a u brojnim su radionicama sudjelovala djeca i mladi iz varaždinskih vrtića i osnovnih škola. – Ideja je da se Svjetski dan zaštite okoliša približi mladima te na taj način djeluje na očuvanju i zaštiti prirode koja nas okružuje – naveli su u obraćanju dekani triju varaždinskih fakulteta, Nina Begičević Ređep iz FOI-ja, Anica Mursa Šajatović iz TTF-a te Hrvoje Meaški iz GF-a. Radionicama te druženju prisustvovali su svi uzrasti, naročito djeca i mladi, kako bi se putem edukativnih sadržaja, interak-

tivnih kvizova i eksperimenata upoznali sa zaštitom okoliša. Ujedno su putem eksperimenata, maketa i promotivnih materijala predstavljene tehnologije pročišćavanja zraka i voda, zaštite tla, ponovne uporabe različitih vrsta otpada te primjena informacijskih tehnologija u zaštiti okoliša. Održane su i interaktivne ekopitalice u kojima je bilo moguće osvojiti nagrade, a uživalo se također i odmaralo na dekama posebno izrađenima za ovu priliku. Osim toga, ovaj su događaj iskoristili i maturanti kako bi pobliže upoznali varaždinske fakultete i time svoje obrazovanje

nastavili upravo u Varaždinu. Rektor zagrebačkog sveučilišta Damir Boras također je prisustvo-

Radionicama su prisustvovali su svi uzrasti, naročito djeca i mladi, koji su se upoznali sa zaštitom okoliša vao obilježavanju Svjetskog dana zaštite okoliša te je naposljetku uputio iskrene čestitke varaždinskim fakultetima, izjavivši da je

Varaždin po svemu, uz Zagreb, najsveučilišniji hrvatski grad, u kojemu od malena postoji skrb o zaštiti prirode i razvitku ekološke svijest i među najmlađima. – Upravo zbog toga Varaždin u usporedbi sa Zagrebom i drugim velikim gradovima izgleda uredno i čisto te može poslužiti kao primjer drugima – zaključio je rektor zagrebačkog Sveučilišta prof. dr. sc. Damir Boras. Dodajmo da su službenom otvorenju nazočili i zamjenica varaždinskog župana Silvija Zagorec i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković.


Kulturni obzor

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

13

OTVORENJE IZLOŽBENIH POSTAVA U PALAČI SERMAGE

KULTURNI OBZOR PLÁCIDO DOMINGO, UMIJEĆE I GRIJEH Nakon što je bio izložen optužbama za neprimjereno ponašanje prema kolegicama i kolegama (ali nikad za to nije bio suđen), najveći operni umjetnik današnjice Plácido Domingo napokon je nastupio u rodnoj Španjolskoj i – doživio ovacije. Osim toga je proglašen i počasnim veleposlanikom za svjetsku baštinu. Španjolska ministrica ravnopravnosti Irene Montero potom je kritizirala one koji su pljeskali pjevaču, poručivši im neka se „zapitaju koju poruku šalju tim ženama i onima koji su seksualno zlostavljani svaki dan u našoj zemlji“. U svakoj pandemiji, pa tako i u pandemiji političke korektnosti, dolazi do teških kontradikcija i dramatičnih brkanja lončića. Na primjer, žao mi je što Harvey Weinstein više ne producira filmove jer su mi bili dobri ili, u najmanju ruku, zabavni. Ali Weinstein je zbog pet silovanja osuđen na 23 godine zatvora – vjerujem da je to i zaslužio – a iz zatvora se ne može voditi filmski biznis. Nedostaje mi i Kevin Spacey, ponajveći glumac na svijetu: iako (još) nije osuđen, već dugo ne dobiva uloge jer je suočen sa sličnim optužbama kao i Weinstein. Jesam li loš čovjek ako i dalje volim Weinsteinove filmove i Spaceyjevu glumu? Šaljem li time groznu

donacija njegove obitelji. O mogućnostima i iznalaženju trajnog rješenja ove problematike govorit će se u nastavku programa, koji počinje u 20.30, što je jedna od tema predstavljanja vizije razvoja GMV-a u idućih 10 godina. U programu sudjeluju ravnatelj GMV-a Ivan Mesek i viša kustosica Elizabeta Igrec. Navedeni stalni postav i prigodna izložba Miljenka Stančića bit će postavljeni za razgled do 29. kolovoza ove godine.

AQUAFEST SE VRATIO U VARAŽDINSKE TOPLICE

U idiličnom ambijentu naglašena je važnost termalne vode Održani su međunarodni stručni skup “Termalna voda jučer, danas, sutra”, scenski prikaz rimske žrtve božici Dijani Luni i koncert pijanista Zvjezdana Ružića

Piše: mr. sc. Denis PERIČIĆ, književnik poruku seksualno zlostavljanim osobama? Iskazujem li time bešćutnost, ili se možda čak i solidariziram s takvim neprihvatljivim postupcima te dodatno viktimiziram žrtve? E pa… ne bih rekao. Dakle, kad god čujem Dominga s neke snimke, ja spontano zaplješćem! I činio bih to i kad bi Domingo bio osuđen. Jer ne plješćem njegovu ponašanju, niti njegovu karakteru, nego njegovoj izvedbi. Pa što bismo sad trebali? Uništiti njegove tonske zapise, pobacati ploče, izbaciti ga iz povijesti glazbe? Vještina, umijeće, znanje, to je ono što vrijedi, a sve ostalo je – da, sranje. Stoga: tko ne smrdi, neka prvi baci kamen.

RAZMIŠLJANJA, KRITIKE, ANALIZE…

Objavljena knjiga o Igoru Mandiću

Iz tiska je izašla nova knjiga Mladena Pavkovića pomalo neobična naslova – “Zbrda-zdola ili tako je govorio Igor Mandić”. Riječ je o knjizi u kojoj su prikupljena razmišljanja, kritike, analize i štošta drugo što je napisao ili izgovorio ovaj pisac, britki, pitki i neuništivi Igor Mandić, za kojeg u uvodu autor i priređivač uz ostalo ističu “da uvijek mora biti u prvom planu, da se ne boji ničega, ni Boga ni Duha Svetoga, pa ni COVID-a”. Pavković napominje da je riječ o čovjeku koji je bio bez puno toga (čak i bez nagrada),

U srijedu, 16. lipnja, u 19.30 Gradski muzej Varaždin otvara za posjetitelje Stalni postav hrvatskih majstora 20. i 21. stoljeća, s djelima iz fundusa Galerije umjetnina GMV-a, koji će nakon dužeg razdoblja ponovno biti izložen na katu palače Sermage. Stalni postav hrvatskih majstora 20. i 21. stoljeća posebno će biti dopunjen dodatnim izborom radova Miljenka Stančića, uz koje se predstavlja i iznimno vrijedna umjetnikova biblioteka, nedavno pristigla u varaždinski muzej kao

ali nikada bez publike, te da su ga uvijek mrzili i uvijek komentirali, ali i – čitali. Štoviše, ono što je danas Pupovac u politici, što su Goldstein i Klasić u “historiji”, razne ličine, rašete i pavičići u novinarstvu, Polimac u tzv. kritici, ili što je Lepa Brena u srpskoj glazbi, to je Mandić u hrvatskoj i tzv. regionalnoj literaturi. Knjigu je u biblioteci “Dokumenti i svjedočanstva” objavila Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91.

Nakon prošlogodišnje stanke zbog epidemije koronavirusa, u Varaždinskim Toplicama je u petak, 4. lipnja, održan Aquafest. Toplička manifestacija u organizaciji Turističke zajednice, Zavičajnog muzeja i Grada Varaždinskih Toplica se vratila, iako u nešto smanjenom obliku. Održani su međunarodni stručni skup “Termalna voda jučer, danas, sutra”, scenski prikaz rimske žrtve božici Dijani Luni i koncert pijanista Zvjezdana Ružića. Gradonačelnica Dragica Ratković naglasila je da Varaždinske Toplice pripremaju posebne manifestacije s namjerom da se koristi bogati kulturno-turistički potencijal grada. – U mjesec dana ovo je treći festival na otvorenom. Imali smo izložbu našeg fotografa Damira Mrvčića, zatim Toplički Art Festival, a prvi vikend u lipnju rezerviran je za Aquafest, bez obzira na vrijeme i uvjete. Imali smo stručni skup s odličnim predavačima. Smatram da treba ulagati u struku i struku slušati, okupljati ljude s bogatim znanjem i to znanje koristiti. Najljepši završetak je ovaj scenski prikaz žrtve i savršeni koncert Zvjezdana Ružića. Ovom manifestacijom naglašavamo važnost naše termalne vode. U 19. stoljeću u jednom bečkom laboratoriju radila se analiza topličke vode i oni su je flaširali. Kad mi počnemo flaširati tu vodu, moja zadaća kao gradonačelnice bit će ispunjena – rekla je Ratković.

lječilište. Zdravstveni turizam je u fokusu, ali i vrhunski kulturni i gastroturizam – naglasila je Husnjak.

Spinalni centar

Scenski prikaz žrtve

Na arheološkom lokalitetu u Varaždinskim Toplicama izveden je scenski prikaz rimske žrtve božici Dijani Luni. – Inspirirala me prekrasna mramorna glava otkrivena tijekom arheoloških istraživanja u bazenu koja prikazuje božicu Dijanu Lunu. Ona je bila zadužena za zaštitu cijele prirode, mi bismo danas rekli za ekologiju. Odabrali smo u ovoj situaciji žrtvu Dijani Luni da nam pomogne da ovoj pandemiji dođe kraj – istaknula je ravnateljica Zavičajnog muzeja Spomenka Vlahović. Zadovoljstvo zbog održavanja Aquafesta izrazila je i direktorica Turističkog ureda

Lana Husnjak, naglasivši da su Toplice konačno na pravom putu u razvoju turizma. – Dugo su godina Varaždinske Toplice zapele u nekoj kolotečini, ali ovaj kotačić koji se konačno pokrenuo ništa više ne može zaustaviti. Tu su velika ulaganja i u Specijalnu bolnicu i privatne inicijative, sustav Bernarda. Svi težimo

Jedna od tema međunarodnoga stručnog skupa bio je kapitalni projekt izgradnje i opremanja Nacionalnoga rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, tzv. Spinalni centar. Ravnatelj Bolnice Denis Kovačić istaknuo je da je to, s obzirom na to da se radi o specifičnoj kategoriji bolesnika, kapitalni projekt ne samo u Županiji nego i u zdravstvu Hrvatske. – S gotovo 113 milijuna kuna financiran je iz sredstava EU fondova i države. Očekujemo u ovo doba iduće godine ili nešto prije da ćemo otvarati taj centar i pu– Kad počnemo stiti prve paciflaširati termalnu jente unutra. Energetsk i vodu, moja zadaća smo obnovili kao gradonačelnice sve smještajne kapacitete bit će ispunjena – i da se Bolnice. Sperekla je Ratković na š a rcijalna bolnica je oduvijek bila he olo š k i nositelj zd ravlok a l it e t stavi u funkst vene i zdravst veciju, da postane in no-turističke djelatnosti. situ Muzeju. Varaždinske Imamo gotovo 500 kreveta Toplice su konačno na pravom ugovorenih s HZZO-om, a putu da postanu ono što su gotovo još toliko kreveta koji nekada davno bile: vrhunsko mogu biti na slobodnom tržimondeno srednjoeuropsko štu – zaključio je Kovačić.


14 Oglasi

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894


Oglasi

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

15

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ Zagrebačka 85 a Varaždin Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 22. stavka 1. Statuta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/03, 9/03, 8/06, 4/07–pročišćeni tekst, 7/12, 7/14, 10/15–pročišćeni tekst, 10/17 i 6/18) i Odluke o određivanju početne cijene zakupa poslovnog prostora – Restorana Aquacity u sklopu „Sportsko-rekreacijskog centra Aquacity“ Broj: 20-02/02/01/21-12 Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora – Restorana Aquacity u sklopu „Sportsko rekreacijskog centra Aquacity“ provođenjem usmene javne licitacije

Adresa

Površina u m2

Ludbreška 82/1, Trnovec Bartolovečki (u sklopu Sportskorekreacijskog centra Aquacity)

ugostiteljski lokal površine 595 m2, terasa površine 133 m2, terasa površine 135 m2, priručno skladište površine 15 m2; SVEUKUPNO 878 m2

Moguća djelatnost

Oznaka položaja u zgradi

Ugostiteljska Ulični, djelatnost; pripadajuće Restoran i Caffe dvije terase bar i spremište

Početni iznos mjesečne zakupnine (sa uključenim PDV-om)

Iznos jamčevine

12.500,00 kn

12.500,00 kn

Prostor se daje u zakup na rok od 5 godina. Javna usmena licitacija započinje početnim iznosom mjesečne zakupnine naznačenim u gornjoj tablici. Ponuđači su dužni uplatiti jamčevinu, koja će se najpovoljnijem ponuđaču uračunati u obvezu plaćanja garantnog pologa odnosno zakupnine, a ostalim sudionicima nadmetanja vratiti. Prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Sudjelovati u javnoj usmenoj licitaciji mogu sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u gore navedenom iznosu na poslovni račun Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“, Zagrebačka 85 a, Varaždin, IBAN: HR5023400091110220201, Privredna banka Zagreb d.d., te sa sobom donesu dokaz o izvršenoj uplati i ponudu koja je ujedno prijava za sudjelovanje u javnoj usmenoj licitaciji. Ponuda mora sadržavati: • ime i prezime (za fizičke osobe) odnosno naziv (za pravne osobe) te prebivalište ili sjedište podnositelja ponude, • rješenje o upisu u sudski registar ili obrtnicu s upisom djelatnosti za koju se natječe, • detaljniji opis djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru, • potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za proračun i javnu nabavu), • potvrdu nadležne Porezne uprave kojom se potvrđuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a koja ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, • pravovaljani dokaz o statusu sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko se podnositelj ponude poziva na status radi ostvarivanja prava prednosti • izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja. Ponude se dostavljaju osobno do 29. lipnja 2021. godine do 10:00 sati, na adresi sjedišta Javne ustanove „Gradski bazeni Varaždin“, Zagrebačka 85 a, Varaždin, kada će se održati usmena javna licitacija. Usmenoj javnoj licitaciji mogu pristupiti ovlašteni predstavnici ponuditelja ili opunomoćeni predstavnici ponuditelja. Ugovor o zakupu sklopit će se s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 30 dana od donošenja Zaključka o odabiru. Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ pridržava pravo da poslovni prostor iz ovog Natječaja ne dodijeli u zakup, te da poništi ovaj Natječaj u dijelu ili u cijelosti. U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zakupa poslovnog prostora nakon provedenog postupka javne usmene licitacije, gubi pravo na povrat jamčevine. Za uvid u navedeni poslovni prostor potrebno je najaviti se u ravnatelju putem elektroničke pošte: ravnatelj@bazeni-varazdin.hr. Ravnatelj Željko Kušter, univ. spec. oec., v.r.

Feel The Nightmare & Feel Da Beat osvojili zlato

PLESNI KLUB FEEL UŠAO U HRVATSKI SPORTSKI PLESNI SAVEZ

Breakerima otvoren put k Olimpijskim igrama Vlasnica Plesnog Kluba Feel, Romana Ratkaj, u ožujku je ove godine svoj klub registrirala u Hrvatski Sportski Plesni Savez, ali i u Show Dance Savez. Samim ulaskom u HSPS i odlaskom na natjecanja organizirana pod Savezom, djeca dobivaju bodove kao pravi sportaši. Breaking je priznat pod Olimpijske igre i Romana je među prva četiri kluba u Hrvatskoj, registrirala i svoj, da bi Feelovci uz svoj trud sebi osigurali bodove koji im olakšavaju upise u daljnja školovanja, dok je i ona sama u komisiji za breaking na razihi Hrvatske. Samim time, Plesni Klub Feel povećao je svoju kvalitetu, a plesači će steći još veća znanja o plesu jer su u planu razne plesne mogućnosti koje će biti u organizaciji Saveza. Krajem lipnja održano je državno natjecanje u breakingu u Velikoj Gorici u organizaciji plesnog kluba Megablast. U konkurenciji starija mladež iz plesnog kluba Feel borili su se Borna Ratkaj, Dominik Svetec te Noa Huzjak, dok se ista ekipa natjecala i u kategoriji odraslih uz vlastitog trenera tima, Ivana Terlevića. Borna Ratkaj, Bboy Yang, zauzeo je šesto mjesto u kategoriji starije mladeži, dok je Ivan Terlević, Bboy Brly, u ka-

DINO RATKAJ NA SVOM PRVOM BATTLU U MALINSKOJ, OSVOJIO SREBRO U KIDS KATEGORIJI Mario Konjarević ovog je vikenda bio i na break natjecanju u Malinskoj u organizaciji Island Dance Competition, gdje su svoja umijeća i predivno druženje imali mogućnosti realizirati ponovo i Feelovci. Ovakva natjecanja, odnosno battlovi, velika su mogućnost plesača da upotpune svoje znanje o breakingu, ali i ono što je najvažnije, da steknu prijateljstva koja se pamte čitav život, jer breakeri lijepe naše, a i van nje, su kao jedna velika obitelj. Dino Ratkaj (12), prvi puta je nakon napornih treninga, ušao u finale battlea i osvojio srebro, a svoje break znanje iskoristiti će na državnom prvenstvu, pod vodstvom HSPSa, koje će se održati u Sisku početkom srpnja i ubrati svoje prve bodove. Nakon battla, tim breakera pod nazivom Feel Da Beat, preselili su se u dvoranu gdje je trajalo natjecanje i ostalih plesih stilova i koreografijom, pod vodstvom Ivana Terlevića, u stilu break dancea, osvojili zlato. Na istom natjecanju u stilu suvremenog plesa pod vodstvom Anje Škvorc, četvrto mjesto osvojila je Gabriela Cepanec u solo točki, Feel Mega Cicibani u stilu show dance također četvrto mjesto, a zlato su u Varaždin donijele Ana Đekić i Melani Milec, u duo koreografiji pod nazivom Feel The Nightmare, koreografkinje i licencirane voditeljice plesnih tehnika, Romane Ratkaj.

tegoriji odraslih osvojio sedmo mjesto. Mario Konjarević iz Kraljevice odlazi na europsko prvenstvo u breakingu koje

Romana Ratkaj član breaking komisije

će se održati u Rusiji. Svjetsko natjecanje za sada je planirano za Kinu, a sve to pod pokroviteljstvom HSPSa.

Dino Ratkaj (12) - srebro u battleu


16 Duplerica

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

U ORGANIZACIJI UMJETNIČKE SKUPINE “ARTISTO” I TURISTIČK

Na Art forestu p radovi, radionice

Radi se o umjetničkom događanju koje podrazumijeva izložbu slika u prirodnom okruženju, ra PIŠE: IVAN-GORAN HERMAN FOTO: SILVIO BENČ

šume – objašnjavaju iz skupine “Artisto”. Kod Lovačkog doma predstavljeni su i zanimljivi likovni Tijekom ovog je vikenda radovi učenika OŠ Nedelišće. kod Lovačkog doma LD-a Bilo je tu i predstavljanja “Fazan” u Nedelišću održana knjiga (Emanuel Srpak) i maštovita nova manifestacija predavanja (Udruga „Barakoja nosi naziv “Art forest”. ka“ – “Čovjek u neskladu s Radi se o umjetničkom do- prirodom”), dok su navečer gađanju koje podrazumijeva uslijedile priče Kristijana Peizložbu slika u prirodnom trovića (“Nesputane – jedna okruženju, radionice vilovita priča”) i vatreni poput one Udruge šou (“Zgorela”) te “Mlada pera”, s v i rka benda u sklopu Vrulja. koje su – Ideja je Velimir Bašek iz dj e c a došla od Udruge “Platana” izraTee Mesarić iz đivala sa suradnicima skupine slikovdemonstrirao je kako “ A r nice, ili one t i s t o ”. uspješno postaviti Udruge Odazvali hotel za kukce “Platasu se posjetiteljice n a ”, n a i posjetitelji kojoj su zas v i h do bn i h i nteresi ra n i skupina, a brojem radili na hotelu smo zadovoljni s obza kukce. Organizatori Art Foresta bili su sku- zirom na činjenicu da smo pina umjetnika poznata kao Art forest organizirali prvi “Artisto”, na čijem je čelu put. Vrijeme nas je u subotu Tea Mesarić iz Nedelišća, te poslužilo, no u nedjelju smo Turistička zajednica Općine zbog sumnje da bi mogla Nedelišće, odnosno stručna pasti kiša radove umjetnika suradnica Zajednice Anita i učenika OŠ Nedelišće ipak Novak. Festival je započeo preventivno izložili u Lovačotvorenjem, pri čemu su pred- kom domu. Svakako bismo stavljeni radovi u šumi bili željeli da festival postane izloženi tijekom popodneva. tradicijom te ga planiramo Osim navedenih, održana je i održati i iduće godine. Svaki je radionica umjetničke skupine početak težak, pa ćemo učiti “Artisto” pod nazivom “Tko na vlastitim greškama i nastosve u šumi živi?” jati ga poboljšati – kaže Anita Novak iz TZO-a Nedelišće. Imaginativni sadržaji naSve dobne skupine! – Art forest je novi projekt stavili su se i u nedjelju: tada u sklopu dobro poznatog Art su izložba u šumi i izložba haustora. Cilj novog projekta radova učenika OŠ Nedelišće je spojiti umjetnost i prirodu otvorene već od 11 sati. Udrute potaknuti pojedinca na ga “Mlada pera” održala je šetnju kroz neobičan obraz novo izdanje svoje radionice


Duplerica

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

17

KE ZAJEDNICE OPĆINE NEDELIŠĆE PREDSTAVLJENA MAŠTOVITA DVODNEVNA MANIFESTACIJA

predivne slike, učenički za djecu, čarobne priče…

adionice poput one Udruge “Mlada pera”, u sklopu koje su djeca izrađivala slikovnice, ili one Udruge “Platana”, na kojoj su zainteresirani radili na hotelu za kukce... od prethodnog dana (“Izradi svoju slikovnicu”). Članovi i članice “Artista” drugog dana manifestacije zainteresiranima su pak pokazivali umijeće slikanja pejzaža, dok je Gracia Petek vodila radionicu izrade sapuna.

Bubnjevi, hula-hup, film...

Prisutni su imali prilike vježbati jogu s Monikom Šipuš, dok je Nikola Švenda prezentirao iznimno zanimljivu temu “Bubnjarski krug kao

Organizatori Art foresta bili su skupina umjetnika poznata kao “Artisto”, na čijem je čelu Tea Mesarić iz Nedelišća, i stručna suradnica TZO-a Nedelišće Anita Novak arhetip harmonije”. Monika Šipuš potom je okupljene provela i hula-hup radionicom, a za kraj je publika mogla razgovarati s glumcem Igorom Baksom te je prikazan film “Jedno ubojstvo za van”, u kojem je međimurski umjetnik tumačio ulogu profesora geografije Kazimira. Osim grupe “Artisto” i Turističke zajednice Općine Nedelišće, umjetnički festival Art forest podržali su i Općina Nedelišće, Turistička zajednica Međimurske županije te Hrvatska turistička zajednica.


18 Sport

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

JORGE OBREGON NAJVREDNIJI IGRAČ NK VARAŽDIN

SPORT

Stranica specijalizirana za transfere Transfermarkt nedavno je ažurirala podatke, a vrijednost momčadi Nogometnoga kluba Varaždin, koji je ispao iz 1. HNL, iznosi 8,3 milijuna eura. Najskuplji igrač Varaždina je Kolumbijac Jorge Obregon. Napadač koji je postigao sedam golova i skupio tri asistencije vrijedi 900.000 eura. Slijedi kapetan Neven Đurasek, koji se neće vraćati u NK Varaždin s Dinamovih pri-

prema, čiji je ujedno i igrač. Popularni Đus vrijedi 850.000 eura. Treće mjesto dijele dvojica stopera i vratar. Sva trojica prema Transfermarktu vrijede 600.000 eura. Riječ je o golmanu Dinku Horkašu, Dinamovom igraču, te Marku Stolniku i Mateju Seniću. Listu završavamo šestim mjestom, gdje se smjestio Ivan Posavec, čija cijena, kao i kod posljednjeg ažuriranja, iznosi 500.000 eura. (it)

SREBRENKO POSAVEC ZA REGIONALNI KOMENTIRA EUROPSKO NOGOMETNO PRVENSTVO

“Nismo konkretni, moramo biti odlučniji, hrabriji i drskiji” Srebrenko Posavec bivši je igrač Varteksa, Slaven Belupa, Hannovera 96, Kopera, kineskog Hunan Billowsa i turskog Ankaragücüa

PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

1. ŽNL

Budućnost na korak do naslova Kompletirano je 23. kolo 1. županijske lige, a vodeća trojka upisala je sigurne pobjede. Vodeća Budućnost bez prevelikih problema je u nedjelju, 13. lipnja, svladala Plitvicu iz Selnika s 2:0. Još u subotu, 12. lipnja, drugoplasirani Obreš pobijedio je varaždinsku Mladost s 4:1, dok je trećeplasirani tuhovečki Polet s minimalnih 1:0 bio bolji od Dinama iz Babinca. U preostalim utakmicama

Čevo je s 4:0 pobijedilo Beretinec, varaždinska Sloboda Mladost iz Margečana s 4:1, Sloboda je u Tužnom s 1:0 slavila protiv cestičkog Poleta, dok je Novi Marof s 3:1 bio bolji od Drave-Ajax. Do kraja sezone ostala su još tri kola. Vodeći Vidovčani imaju sedam bodova više od pratitelja Obreša i Poleta (T). Eventualnom pobjedom u idućem kolu kod Mladosti iz Margečana stigli bi do naslova. (it)

Petarda Zelengaja Odigrano je svih osam susreta 25. kola 4. HNL Čakovec – Varaždin, a od predstavnika iz Varaždinske županije tri ekipe su stigle do pobjeda. Zelengaj je u subotu, 12. lipnja, u Donjem Kućanu deklasirao čakovečku Slogu s 5:0. Dva gola za Kućance postigao je Ernest Horvat, dok su po gol zabili Marin Malarić, Igor Vrbanić i Valentino Mlakar. Do pobjede je stigla i Ivančica svladavši zadnju Plitvicu s 4:1. Vrijednu pobjedu upisao je i Jalžabet pobije-

divši Omladinac iz Novog Sela Rok s 4:2. Hat trick za Jalžabećane postigao je Vlado Berić, dok je jedan zgoditak dodao Nikola Pomper. Vodeća Bednja odigrala je bez golova s Nedelišćem, Nedeljanec je izgubio kod kuće od Mladosti Komet 3:1, Dubravka-Zagorac je u golijadi (6:3) poražena od Međimurca, dok je Centrometal s 3:0 bio bolji od Mladosti iz Sv. Marije. U međimurskom srazu dvaju Dinama bolji je bio onaj palovečki s 2:0 protiv nogometaša iz Domašinca. (it)

Hrvatska nogometna reprezentacija u Euro je ušla porazom (1:0) od Engleza. No, budimo malo realni – nije riječ ni o kakvoj tragediji. Englezi su kvalitetniji od nas i to su dokazali. Mora se reći da oni ipak spadaju u europski vrh, no ne i među top-3 reprezentacije u Europi. Prvih 20 minuta izgledali smo dosta loše i engleski gol je visio u zraku. No, nekako smo izdržali i stabilizirali igru. Čak smo kasnije i diktirali tempo.

Tko je kriv?

Utakmicu je na kraju odlučila pogreška iz koje je Sterling u 57. minuti donio slavlje Englezima. Za taj gol nije kriv samo Vrsaljko, koji je zakasnio ne blokiravši Sterlingov udarac koji je završio u mreži, nego i još dvojica naših igrača. Pr vo Brozović, a potom Ćaleta-Car, koji su također kasnili u svojim reakcijama. To je, jednostavno, lančana pogreška koja nas je skupo stajala. I dok me obrambeni dio toliko ne brine, problem je napadački dio. Jednostavno, nismo bili konkretni – stvorili smo dvije poluprilike tijekom cijele utakmice.

godi vam se tako jedna utakmica u kojoj vam ništa ne ide od ruke, odnosno noge.

Problem

Srebrenko Posavec skupio je jedan nastup za Vatrene Lako je sada pametovati, no što je htio izbornik s Kramarićem na krilu? Ipak bi po meni bilo bolje da je Rebić zaigrao na krilu, a Krama u

samom vršku napada jer je ondje mnogo opasniji. Kovačić i Modrić bili su na visini zadatka, no Brozović je bio kriminalno loš. Do-

Po meni, Vlašić je trebao mnogo prije ući u igru ako se željelo izjednačenje zbog njegove okomitosti. Što se tiče premijernog nastupa Joška Gvardiola na lijevom boku, momak je s 19 godina odigrao dobro. Velik je pritisak bio na njegovim leđima i on je to izdržao te dokazao da je veliki potencijal hrvatskog nogometa. Još jednom ponavljam: ono što moramo popraviti je faza napada. Moramo biti odlučniji, hrabriji i drskiji te će onda stići prigode i pogoci. Ne bude li tako protiv Češke, imat ćemo problema jer na Europskom prvenstvu nema lakog protivnika.

IZBORNIK NAKON PORAZA

Dalić: Dogodila se ta jedna greška o kojoj smo sedam dana pričali

Izbornik Zlatko Dalić čestitao je Englezima nakon minimalnog poraza Hrvatske na startu. – Teška utakmica, teško vrijeme, sparno. Očekivano, morali smo izdržati 20 minuta pritisak, držali nulu. Poslije toga koliko-toliko držali smo kontrolu – rekao je izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice za HRT. Presudila je jedna pogreška, koju je iskoristio

Sterling i u 57. minuti donio pobjedu Englezima. – Dogodila se ta jedna greška o kojoj smo sedam dana pričali da ne izlazimo s pozicije, oni su ušli u prostor i zabili. To me ljuti. Muška utakmica, a premalo smo napravili prema naprijed. Idemo dalje – dodao je. U petak, 18. lipnja, Vatrenima slijedi susret protiv Češke.

ZAVRŠILA SEZONA U 3. HNL SJEVER

Slavlja Varteksa i Podravine za kraj Nogometaši Varteksa i Podravine završili su sa sezonom u 3. HNL Sjever. U subotu, 12. lipnja, Varteks je odigrao utakmicu posljednjega kola 3. HNL Sjever Lige za ostanak protiv Virovitice. Bumbari su osvojili tri boda pobjedom 3:1. U prvom dijelu mreže su mirovale, dok smo u drugome vidjeli čak četiri gola. Virovitica je stigla do vodstva u 49. minuti, kada je gostujući napadač izbio sam pred vratara Jovana i pogodio za 0:1. No, ubrzo je domaćin

izjednačio. Samo nekoliko minuta poslije Jazbec je poentirao na asistenciju Režića, da bi Kesse u 52. minuti zabio za 2:1. Konačni rezultat postavio je Kesse svojim drugim golom u 82. minuti. Drugi predstavnik iz Varaždinske županije, Podravina, također je slavio. Podravina je deklasirala Radnik s 5:0. Dva gola za Ludbrežane postigao je Sven Golub u 23. i 78. minuti, dok su po gol dodali Josip Golubar u 57., David Šmrček u 82. i Josip Horvatinović u 88. minuti. (it)


Sport

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

19

DEVET MEDALJA ZA ATLETIČARE SLOBODE NA PRVENSTVU HRVATSKE ZA SENIORE I SENIORKE U Karlovcu je održano Prvenstvo Hrvatske za seniorke i seniore, a za Atletski klub Sloboda nastupilo je desetero atletičara, koji su osvojili ukupno devet medalja. Prvo mjesto u bacanju kladiva uvjerljivo je osvojio Mirko Mičuda s hicem od 62,25 m. U disciplini 200 m Karlo Marciuš je osvojio srebrnu medalju s novim osobnim rekordom 21,44 s. Karlo je imao isti rezultat kao i prvoplasirani, no fotofiniš je imao završnu riječ. Marciuš je nastu-

pio i na 400 m te osvojio 4. mjesto s 48,32 s, što je ujedno i njegov osobni rekord u toj disciplini. Srebrne su bile i Rahela Leščak na 400 m s preponama s rezultatom 1:00,17 te Klara Koščak u skoku u dalj s preskočenih 6,12 m. Klara je ostvarila identičan rezultat kao i prvoplasirana, pa je o pobjedi odlučio drugi skok. Brončanu medalju je osvojio Martin Mlinarič u skoku u vis s preskočenih 2,04 m i Tajana Židov na 400 m s rezultatom

56,00. U štafeti 4×100 m seniorke (Rahela Leščak, Klara Koščak, Viktorija Vujović, Tajana Židov) su uvjerljivo pobijedile s 46,87, što je trenutno najbolji rezultat u Hrvatskoj. Štafeta 4×400 m seniora (Valentino Bečeheli, David Šalamon, Karlo Marciuš, Gabrijel Stojanović) osvojila je 3. mjesto s 3:17,73, kao i štafeta seniorki (Viktorija Vujović, Klara Koščak, Tajana Židov, Rahela Leščak), ali s vremenom 3:50,51. (it)

75 GODINA AKTIVNOG IGRANJA ODBOJKE

Nagrada za životno djelo Josipu Kleinu

MARIN RANTEŠ OSVOJIO BRONCU NA SVJETSKOM BMX FREESTYLE PRVENSTVU

Na Dravskim bazenima u nedjelju, 13. lipnja, obilježeno je 75 godina Odbojkaškoga kluba Kitro Varaždin i aktivnog igranja odbojke u Varaždinu. Ovu značajnu obljetnicu čestitali su varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj, varaždinski župan Anđelko Stričak i direktorica Hrvatskoga odbojkaškog saveza Valentina Biflin. Druženje sadašnjih i bivših igrača i igračica te prijatelja Kluba proteklo je u veseloj atmosferi, a upravo je 75. obljetnica bila i prigoda da se zaslužnim članovima Kluba dodijele posebna priznanja te zlatne plakete. Nagradu za

životno djelo, priznanje za sav dugogodišnji rad, primio je doajen varaždinske odbojke. (it)

Leteći Varaždinac za povijest!

Pogled s rampe dijelio je s nekima od najvećih BMX imena današnjice – Australcem Loganom Martinom, koji je osvojio zlato, i Amerikancem Danielom Sandovalom, koji je osvojio srebro PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

Najbolji hrvatski biciklist slobodnim načinom Marin Ranteš u ponedjeljak, 7. lipnja, osvojio je brončano odličje na Svjetskom BMX Freestyle prvenstvu u francuskome Montpellieru. Mladi Varaždinac ovim je pothvatom ušao u povijest hrvatskog biciklizma jer je ostvario ujedno i najveći uspjeh jednoga hrvatskog biciklista na ovako velikome natjecanju.

Mladi Varaždinac ovim je pothvatom ušao u povijest hrvatskog biciklizma Rantešu je ovo treće svjetsko prvenstvo u karijeri i najbolji ostvareni rezultat dosad. Pogled s rampe dijelio je s nekima od najvećih BMX imena današnjice – Australcem Loganom Martinom, koji je osvojio zlato, i Amerikancem Danielom Sandovalom, koji je osvojio srebro. – Presretan sam što sam

Rantešu slijedi nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju

mogao voziti pod hrvatskom zastavom na UCI BMX Freestyle World Championshipu i zadovoljan sam osvojenom broncom. Bila je velika pauza s natjecanjima zbog pandemije koronavirusa i uz to sam prošle godine u rujnu imao operaciju ramena. Stvarno sam radio jako puno da bih stigao do ovakvog rezultata. Zahvaljujem svima koji su bili uz mene u teškim i dobrim situacijama u proteklih godinu dana – izjavio je Marin Ranteš, kojem je ovo dosad najveći uspjeh na međunarodnoj sceni. Podsjetimo, bio je ukupni pobjednik Svjetskoga kupa 2018. u kineskom Chengduu, drugi na Europskom prvenstvu, a osvojio je i nekoliko pobjedničkih postolja na postajama Svjetskoga kupa. Inače, BMX Freestyle je odnedavno olimpijska disciplina i prvi put će biti predstavljena na Olimpijskim igrama u Tokiju ove godine, a nastupit će samo po devet muškaraca i žena. Među njima je i Ranteš. – Čestitamo Marinu na osvajanju svjetske bronce i želi mu ostvarenje olimpijskih ambicija – stoji na stranicama Hrvatskoga olimpijskog odbora.

KAJAK KANU

Matiji Ficu 1. mjesto Natjecatelji varaždinskoga Kajak kanu kluba Varteks uspješno su nastupili na Kupu mladih Grada Zagreba, koji je održan na rijeci Savi u Zagrebu. U slalomu kod mlađih juniora u kajaku jednosjedu (K-1) pobijedio je Matija Fic, a Jan Petrić bio je treći. Vožena je i utrka spust sprinta, u kojoj je Jan Petrić zauzeo drugo mjesto, a Matija Fic bio je treći. (it)

TRAKOŠĆAN

Održan 3. Festival nordijskog hodanja Udruga nordijskog hodanja i pješačenja “Drava” iz Varaždina u subotu, 12. lipnja, uspješno je organizirala 3. Festival nordijskog hodanja i pješačenja Varaždinske županije – Trakošćan 2021. U posebnim uvjetima, u pandemiji koronavirusa, okupljanje nordijskih hodača održano je uz poštovanje svih preporuka Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a u Trakošćanu se okupilo 300-tinjak nordijskih hodača iz Zagreba,

Osijeka, Samobora, Preloga, Čakovca i Varaždinske županije. Uz četiri rute nordijskog hodanja i pješačenja oko Trakošćanskog jezera i okolicom dvorca Trakošćan, različite zahtjevnosti od 1,5 do 10 kilometara, sudionici 3. Festivala nordijskog hodanja i pješačenja ove su godine imali pripremljene i turističke rute na kojima su upoznati s poviješću, kulturom, prirodom i turizmom ovoga kraja i Varaždinske županije. (it)


20 Zdravlje

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

GDCK VARAŽDIN NA VATROGASNOJ VJEŽBI GDCK Varaždin je u petak, 11. lipnja, sudjelovao u javnoj vatrogasnoj vježbi Vatrogasne zajednice Općine Petrijanec u Novoj Vesi. Javna vatrogasna vježba održana je na dvije lokacije, a uključivala je simulaciju spašavanja ljudi iz iskopine koji su se prilikom trganja kabla nalazili u istoj te simulaciju gašenja rasklopnog postrojenja (trafostanice) koja se zapalila jer su

ZDRAVLJE

glavni osigurači bili izvan funkcije rada. Uz vatrogasna društva Vatrogasne zajednice Općine Petrijanec, u vježbi su sudjelovali i DVD Svibovec Podravski te pripadnici GDCK-a Varaždin i HGSS-a Stanice Varaždin. – Zahvaljujemo našim volonterima Stanku Šinceku i Veroniki Fulir, koji su uz naše zaposlenike sudjelovali u ovoj vježbi! – poručuju iz GDCK-a Varaždin.

EPIDEMIJE OVE UGROZE JAVLJAJU SE U PROLJEĆE, OBIČNO NAKON BLAGE ZIME

Mišja groznica je ozbiljna bolest koja uglavnom zahvaća bubrege Riječ je o virusnoj bolesti koja se na ljude prenosi s divljih glodavaca. Uzrokuje ju Hanta virus, koji živi u poljskim miševima, štakorima i voluharicama. Inkubacija najčešće traje oko dva do tri tjedna, a bolest ima pet faza. PIŠE: VERICA JAČMENICA-JAZBEC, dr. med.

Mišja groznica je ozbiljna bolest o kojoj se treba na vrijeme informirati. To je virusna bolest koja se na ljude prenosi s divljih glodavaca, a vrlo rijetko se prenosi s čovjeka na čovjeka. Uzrokuje ju Hanta virus, koji živi u poljskim miševima, štakorima i voluharicama. Virus se nalazi u njihovoj slini, mokraći i izmetu. Bolest je češća u šumovitim predjelima. Epidemije mišje groznice nastaju u proljeće, obično nakon blage zime, kada divlji glodavci imaju više dostupne hrane te se više razmnožavaju. Iako se kaže da kućni miš ne nosi virus, ipak i s njim valja biti na oprezu.

Način zaraze

Ljudi koji rade u vrtu, na njivi, u šumi, u šikarama, koji čiste zapuštene i neuredne podrume, tavane, drvarnice i garaže dolaze u dodir s izlučevinama glodavaca. Čestice životinjskih izlučevina osuše se na zraku. Kad se mete pod u šupama, tavanima ili garažama, čestice izlučevina se podižu u zrak, pa se čovjek zarazi udisanjem tih čestica. Zato podove u takvim prostorima treba čistiti i brisati mokrim krpama. Zaraza se može dogoditi i putem hrane i pića ako su bili izloženi glodavcima. Zarazna može biti

i prostirka na kojoj se igraju djeca u prirodi, kao i prljave ruke, cipele te odjeća nakon izleta u prirodu. Zarazi su osobito podložni planinari, lovci, vojnici ili skauti koji kampiraju u šumi i šumski radnici koji rade zemljane radove. Bolest

Zarazi su osobito podložni planinari, lovci, vojnici ili skauti koji kampiraju u šumi i šumski radnici je osobito opasna za trudnice jer virus u maternici prelazi na dijete.

Inkubacija, dijagnoza i faze bolesti

Inkubacija, odnosno vrijeme od kontakta s virusom pa do pojave bolesti, najčešće traje oko dva do tri tjedna. Kod sumnje na mišju groznicu rade se specifične krvne pretrage kojima se brzo može dokazati virus u krvi bolesnika. Bolest ima pet faza. Prva faza je označena visokom temperaturom. Ona traje tri do sedam dana. Bolesnik je tada klonuo, ima zimicu i drhtavicu, jaku glavobolju i bolove u mišićima. Bolovi su osobito jaki u mišićima leđa i križa te u predjelu bubrega. Bol može

biti i u donjem dijelu trbuha, uz mučninu, povraćanje i proljev. Neki bolesnici imaju zamućenje vida, crvenilo i svrbež očiju. Često se javlja crvenilo kože na licu, vratu i prsima koje izgleda poput opeklina od sunca. Kod nekih ljudi se javljaju tzv. kapilarna krvarenja. To su točkasta krvarenja u koži, na sluznici nepca ili u bjeloočnicama te u unutarnjim organima. Krvni tlak je tada još normalan. Druga faza je stanje bolesti kada se snižava krvni tlak. To je opasno stanje koje traje jedan do dva dana. Treća faza je karakteristična po smanjenoj količini mokraće, koja je gusta i tamnožuta. Tijekom 24 sata bolesnik izmokri svega pola litre urina, što znači da je oštećena bubrežna funkcija. Četvrta faza je vrijeme pojačanog stvaranja mokraće. Tada je mokraća gotovo bezbojna. Tijekom 24 sata bolesnik izmokri do 10 litara mokraće. Peta faza je vrijeme oporavka. Ona traje nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, sve dok se ne normaliziraju krvni tlak i rad bubrega.

Liječenje i prevencija

Ako imate neki od nabrojenih znakova, svakako se javite svom liječniku. Ne zaboravite mu napomenuti ako ste bili u kontaktu s izlučevinama divljih glodavaca. Bolest je u Hrvatskoj

srednje teška i uglavnom zahvaća bubrege, no 15 % bolesnika ima teški oblik bolesti, kada je potrebna dijaliza, odnosno liječenje na umjetnom bubregu. U Americi virus češće napada pluća. Tada se bolesnika stavlja na tzv. umjetna pluća. Kod tako teškog oblika bolesti smrtnost je do 50 %. Za Hanta virus nema nekoga specifičnog lijeka. Ipak, kod nekih bolesnika pomaže lijek ribavirin. Cjepivo protiv Hanta virusa još ne postoji. Kako bi se bolest spriječila, potrebno je uništavati divlje glodavce u kući i oko kuće redovitom deratizacijom, pri pr-

ljavim radovima nositi zaštitnu odjeću, obuću, masku za nos i zaštitne naočale, iskorjenjivati šikare, redovito čistiti dvorišta,

Iako se kaže da kućni miš ne nosi virus, ipak i s njim valja biti na oprezu šupe i garaže, higijenski postupati s namirnicama i vodom, izbjegavati kontakt s vodom u šumskim potocima ili barama, presvući se nakon povratka iz prirode, dezinficijensom (na

bazi klora ili alkohola) preliti gnijezda glodavaca, uginule glodavce preliti dezinficijensom, pomoću dva štapa staviti ih u plastičnu vrećicu te zakopati ili spaliti, nakon prljavog posla temeljito oprati ruke sapunom i dezinficirati ih. Ako izvodite kućnog ljubimca, psa ili mačku, u prirodu, on može doći u dodir s izlučevinama glodavaca. Pas i mačka rijetko obolijevaju od mišje groznice, kažu veterinari, no ako vas ljubimac potom lizne, može vam prenijeti virus. Po povratku kući obrišite svom ljubimcu šape i njušku. Često perite i dezinficirajte ruke!

MOBILNA APLIKACIJA MOVIEREADING PRILAGOĐENA ZA HRVATSKO TRŽIŠTE

Slijepe osobe odsad mogu samostalno pratiti filmove U okviru projekta “Film koji ukljuČUJE” Udruga „Pari Pikule“ prilagodila je za hrvatsko tržište mobilnu aplikaciju MovieReading. MovieReading je inovativna tehnologija mobilne aplikacije, potpuno neovisna od projekcijske opreme instalirane u kinima, koja omogućava svima da samostalno gledaju filmove ili serije. Slijepim i slabovidnim osobama omogućava slušanje opisnih scena –

slušalice kako bi korisnici mogli samostalno uživati u filmskim čarima. MovieReading “sluša” zvučni zapis filma putem mikrofona na vašem uređaju, prepoznaje koji dio filma pratite i zatim pokreće audiodeskripciju sinkroniziranu s filmom.

Dostupni filmovi

audiodeskripcija bilo kojega prilagođenog filma (ili serije) koji se prikazuje na bilo

kojoj platformi: u kinu, na televiziji ili online. Potrebni su samo pametni uređaj i

Trenutno su na aplikaciji MovieReading dostupna tri filma. Prvi je hrvatski dokumentarni film “Sta-

rac i roda”, priča o Malenoj i Klepetanu redatelja Tomislava Jelinčića. Film izlazi u kinodistribuciju 27 svibnja. Drugi dostupan film je hrvatski igrani film “Tereza 37” redatelja Danila Šerbedžije, višestruki pobjednik Pulskoga filmskog festivala. Film izlazi u kinodistribuciju 10. lipnja. Oba filma će se nakon kinodistribucije prikazivati i na HRT-u, gdje će prikazivanje također biti moguće

pratiti uz aplikaciju. Treći film je francuska komedija “Tajne Azurne obale”, koja u kinodistribuciju izlazi 15. srpnja. Sve nabrojene filmove bit će moguće gledati u kinima diljem Hrvatske uz aplikaciju.

Aplikacija MovieReading funkcionira na pametnim telefonima, tabletima i elektronskim naočalama, a njezino preuzimanje i korištenje je besplatno.


Vidokrug

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

21

SEDMI PO REDU GOSPODARSKI SAJAM U VARAŽDINU

Oko 100 izlagača na Kapucinskom trgu Na Sajmu će se predstaviti obrtnici, poduzetnici, županije, gradovi, općine, OPG-ovi, vinari, udruge, domaće radinosti i autokuće s područja sjeverozapadne Hrvatske Ovogodišnji, sedmi po redu Gospodarski sajam Varaždin održat će se u petak i subotu, 18. i 19. lipnja, na Kapucinskom trgu u Varaždinu. Uz izlagačke aktivnosti i stručne popratne programe ponudit će zabavnoglazbeni program te besplatan ulaz za posjetitelje. Na Sajmu će se predstaviti obrtnici, poduzetnici, županije, gradovi, općine, OPG-ovi, vinari, udruge, domaće radinosti i autokuće s područja sjeverozapadne Hrvatske. U dva dana održat će se sajamska izložba i prezentacija,

U cjelodnevnom zabavnoglazbenom programu na velikoj otvorenoj pozornici 19., 20. i 21. lipnja nastupit će plesni klubovi, Društvo “Naša djeca”, razni pjevači i mnogi drugi

Sajam organizira varaždinska tvrtka Tin – marketing

komora, HGK – Županijska komora Varaždin, Obrtnička komora Varaždinske županije, Udruženje hrvatskih obrtnika Varaždin, MIV Varaždin, TZ Grada Varaždina i TZ Varaždinske županije.

gospodarski susreti poduzetnika i obrtnika, predavanja, prigodna sajamska prodaja i degustacije, cjelodnevni prateći sadržaj i zabavnoglazbeni program. Na sedmom Gospodarskom sajmu u Varaždinu u organizaciji marketinške agencije Tin – marketing d.o.o. predviđeno je predstavljanje oko 100 izlagača. Službeno otvorenje GSV-a 2021. predviđeno je za petak,

Sedmi po redu Gospodarski sajam bit će otvoren za posjetitelje u petak, 18. lipnja, od 12 do 20 sati, a u subotu, 19. lipnja, od 8 do 16 sati. U nedjelju, 20. lipnja, na istom prostoru održava se Auto Tuning Show od 11 do 19 sati. Manifestaciju organizator Tin – marketing organizira u suradnji s Udrugom „The Old Crew“.

Dodatni sadržaji

18. lipnja, u 12 sati.

Red pjesme

U cjelodnevnom zabavnoglazbenom programu na velikoj otvorenoj pozornici

19., 20. i 21. lipnja nastupit će plesni klubovi, Društvo „Naša djeca“, razni pjevači i mnogi drugi. U večernjem terminu od 20 sati na pozornici će se odvijati

North West Fest u organizaciji Udruge „Festival“ sva tri dana, a u ponedjeljak, 21. lipnja od 17 sati uz pokroviteljstvo HGU-a obilježava se Svjetski dan glazbe. Glavni

pokrovitelj Gospodarskog sajma Varaždin 2021. je Grad Varaždin, a glavni partner Sajma je Varaždinska županija. Ostali pokrovitelji su Hrvatska gospodarska

VARAŽDIN U NOVOM CVJETNOM RUHU: PARKOVI MARLJIVO UREĐUJU GRAD

Cvjetne skulpture daju poseban štih javnom prostoru Novost ovog proljeća u uređivanju grada zelenilom i cvijećem su raznobojne tegle s ukrasnim grmljem postavljene u Uršulinskoj ulici Na zelenim površinama i rotorima na području Varaždina počelo je uređivanje gredica na kojima djelatnici Parkova sade ljetnice koje će se ondje zadržati do jeseni. Uz rotore i ostale zelene površine u gradu, gradska tvrtka Parkovi uređuje skulpture pod nazivima “Raca”, “Paun” i “Cvjetno stablo”, koje zajedno s cvjetnim biciklima daju poseban štih u javnom prostoru. Sve posađeno cvijeće na gredicama i u cvjetnim košarama redovito se zalijeva i prihranjuje, a poseban je naglasak na njezi ruža, koje u ovo doba inSve posađeno tenzivno cvijeće na gredicama cvatu. N o i u cvjetnim košarama v o s t redovito se zalijeva i o v o g proljeća prihranjuje u ureu l ici, kao i nekoliko nođivanju grada zelevih tegli s hornilom i cvijetenzijama kojima je upotpunjen prostor ćem su raznobojne tegle s ukrasnim grmljem ispod velike platane na Kapostavljene u Uršulinskoj pucinskom trgu.

– S obzirom na vremenske uvjete koji pogoduju ubrzanom rastu i cvatnji trave, trenutni prioritet Parkova je košnja trave i čišćenje otkosa. Kosi se pojačanim tempom na pet različitih lokacija istovre-

meno. Uz navedene radove, u tijeku je i uređivanje parkovnih staza, s kojih se uklanja korov te se one fino sravnjuju, a po potrebi im se dodaje i sitni kameni agregat – poručuju iz Parkova.


22 Oglasi

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

PRIJAMNI URED ZA MALE OGLASE, ZAHVALE I SJEĆANJA Prijamni ured Varaždin Augusta Šenoe 12, Varaždin (Gradska tržnica, prolaz iz Kukuljevićeve ulice) 042/290-774 malioglasi@regionalni.com Radno vrijeme za stranke: Ponedjeljak: 7.30 - 12 h Utorak: 7.30 - 14 h Srijeda, četvrtak: 7.30 - 15 h Petak: 7.30 - 14.30 h Ognjena Price

a Jelačića

Trg bana Josip

Gradska tržnica Varaždin

uplatite i

g sko cin Sak ića ljev uku aK

Bakačeva ulica n Iva

u Aug e sta Š

ovića

d Prera

Gaja

n Iva

Petra

noe

ulica Uska

Ljudevita

g ko

s cin ak aS ević

ulj uk aK

Gradska vijećnica

Korzo

Prva gimnazija Varaždin

Pavlinska ulica FOI Varaždinska katedrala

MALE OGLASE, ZAHVALE I SJEĆANJA

INTERNET BANKARSTVOM, NA POŠTI ILI BANCI

1. Proslijedite tekst na mail malioglasi@ regionalni.com radi obračuna cijene. 2. Na vaš mail šalje se obračunata cijena i žiro-račun na koji uplaćujete uslugu. 3. Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati na mail.


ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

MALI OGLASI, ZAHVALE, POSLJEDNJI POZDRAVI I SJEĆANJA

Mali oglasi

23

PRIJAMNI URED: Augusta Šenoe 12 (na Gradskoj tržnici Varaždin, prolaz iz Kukuljevićeve ulice) | telefon: 042/290-774 e-mail: malioglasi@regionalni.com | Radno vrijeme: ponedjeljak: 7.30 - 12.00 sati, utorak: 7.30 - 14.00 sati, srijeda-petak: 7.30 - 15.00 sati

Primjedbe za distribuciju novina na mobitel: 095/533-4669 NAJAM I PRODAJA građevinske mehanizacije, vibro ploče i nabija-

či, rezači betona,bušači za zemlju, ručni alati, valjci... /SERVIS benzinskih motora Mobitel: 091/603-8552,

KUĆE HITNO POTRAŽUJEMO kuće i vikendice u Varaždinu i okolici te stanove svih kvadratura, poslovne prostore, zemljišta i apartmane, kuće na moru. Lucerna nekretnine, Pavlinska 5, Varaždin, www.lucerna-nekretnine.com, te l . : 0 4 2 / 3 2 1 - 6 3 5 , mob.: 091/784-4868, 098/162-1432 ozn.62c MEN-ARS NEKRETNINE kupnja, prodaja, najam, najveći izbor nekretnina u gradu, ured agencije; Zagrebačka 31, Varaždin, www. men-ars.hr, 042/200117, 098/333-363 ozn.141c EUROESTATE – potražujemo kuće, stanove i apartmane za kupoprodaju; www. euroestate-nekretnine. hr ; Zagrebačka 30, Varaždin; mob.: 098/652059 ozn.556c HITNO!!! Potražujemo nekretnine!! Isplata odmah. Queen Stela nekretnine. Nazovite: 099/240-6993, tel.: 042/320-991 ozn.879c PRODAJEM KUĆU 130 m², 2 etaže, 700 m² okućnice, blizina 6. OŠ, Mob.: 098/810-437 ozn.2664

STANOVI PRILIKA – POVOLJNO – prodaje se stan (poslovni prostor) 73 m², prizemno-strogi centar grada (Draškovićeva ul.6) plinsko etažno grijanje, vodomjer, en.r. C, 1.150 € / m², mob.: 098/267-062 ozn.864c

www.bestrent.hr

Z agrebačka ulic a dvosobni stan 45 m², u zgradi s liftom. Cijena 55.000 €, en.r. C . P OTR A ŽUJEMO S TA N O V E . W E N S NEKRETNINE, Braće Radić 21 , Varaždin. 042/561-319, 091/3903175, 099/832-5065 ozn.378c

APARTMANI IZNAJMLJUJEM apartman Nin – okolica do 5 osoba. 48 kv. + terasa. Mob. 091/5428-349 ozn.2267 IZNAJMLJUJEM APARTMAN Starigrad – Paklenica. Vrlo povoljno. Mob.: 091/886-7301 ozn.2609 PRODAJE se troetažni apartman od 102 m² + parkirno mjesto u Malinskoj, en.r. A+, mob.: 098/267-062 ozn.864c

ZEMLJIŠTA PRODAJEM GRADILIŠTA u bližoj okolici Varaždina, mob.: 098/174-3718 ozn.588c KUPUJEM zemljište, staru kuću ili stan samo u Varaždinu, isplata odmah, mob.: 098/267062 ozn.864c PRODAJU se gradilišta: Sračinec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka, Mažuranićeva ul. Varaždin, Donji Kućan, Zbelava, mob.: 098/267-062 ozn.864c

ENERGETSKA OBNOVA OBITELJSKIH KUĆA ENERGETSKI CERTIFIKAT Troškovnici za banku Planum j.d.o.o. 091 720 0212 planum@planum.hr

NAJAM IZNAJMLJUJE se dvosobni stan, namješten, internet, parking, en.r. B. Mob.: 092/165-6775 ozn.2308 PROFESOR u mirovini traži sobu s uporabom kupaone u Varaždinu i okolici, mob.: 099/414-0404 ozn.2657 IZNAJMLJUJE se putnički luksuzni kombi, može i sa vozačem. Dugoročni najam. Popust. Mob: 095/741-7479

AUTOSTAKLO S.A.S. GARANCIJA KVALITETE! • izmjena i popravak autostakala • triplex • parking senzori • zatamnjivanje autostakala • poliranje farova • plaćanje u ratama • za osiguranike osiguravajućih kuća BESPLATNO. Čakovečka 25, Varaždin. Tel/fax: 042/232-800, 231298 ozn.19c

KUPUJEM automobil, traktor, kamion, strojeve i motocikl, ispravne i neispravne, mob.: 092/287-5661 ozn.821

EURO-KUKE za vozila, prijevoz vozila, naIZNAJMLJUJEMO SOBU jam prikolice, rabljene isključivo ženskoj osobi u gume, mob.: 098/983zamjenu za pomoć u kući, 3910 ozn. 38c en.r. C. Kontakt: 095/514HITNO! POVOLJNO! 3323 ozn.783c Pro d a j e m Hy u n d a i IZNAJMLJUJEM dvosobni accent, 2006. g., 170 namješteni stan, 75m², 000 km, 15. 9. 2021., u ulici J. Kozarca, 1. kat, klima, mob.: 091/538dvorište, garaža, podrum. 5011 ozn.2643 en.r. B. Tel.: 042/330-253, mob.: 099/414-4006 POSAO ozn.2569 SOBOSLIKARA /FAIZNAJMLJUJE se jednoSADERA samostalnog sobni stan, novogradnja, u radni odnos tražim, Dravska ulica, Varaždin, mob.: 098/791-092 en.r. B, lijepo uređeni, proozn.314c zračan. Mob.: 095/574TRAŽIMO VOZAČA C i 5367 ozn.2617 E kategorije za međuPOSLOVNI PROSTORI narodni prijevoz. Radno IZNAJMLJUJE se poslov- vrijeme od ponedjeljka ni prostor s parkingom u do petka. Plaća fiksna Varaždinu, Optujska 58 i za vrijeme godišnjeg ( 100 do 200 m²), mob.: odmora. Autoprijevo098/267-062 ozn.864c znik Dubravko Šrajbek. Mob.: 098/725-638 PRODAJE se poslovozn.581c ni prostor na Carini 30 m², 850 €/m², mob.: TRAŽI SE pizza maj098/267-062 ozn.864c stor i kuharica za rad u Varaždinu, informaVOZILA cije na 095/404-0455 KUPUJEM automobil ili ili 091/927-3286 skuter i sve od Tomosa, ozn.469c može i odjavljeno (oštećeno). Može i novije. TRAŽI se vozač C i Povoljno. Isplata odmah. E kategorije za loco Mob.: 098/9656-624 vo ž n j u , i n fo r m a c i ozn.2418 je na: 095/824-7054

ozn.469c

ozn.500c

TRAŽIMO građevinske radnike: zidare sa iskustvom, plaća po dogovoru, rad na području Vž.županije. Ako ste zainteresirani nazovite: 095/505-5403 Malegra graditeljstvo. ozn.881c

TRAŽI se automehaničar s iskustvom (može i umirovljenik) mob.: 098/267-062 ozn.864c

TRAŽI SE žena za kućne poslove, 8 sati dnevno, nepušač, isključivo na duži vremenski period. Mob.: 098/348-238 ozn.1109 KERAMIČARA za rad na području Varaždinske županije, 80,00 kn/m² plus prijava. mob.: 091/787-7064 ozn.2659 CB ZONA Trnovec traži djelatnike, m/ž, nedjelja neradna, mob.: 098/241-052 ozn.2652 TRAŽIMO DJELATNICE za rad u caffe baru, lokacije Varaždin i Trnovec. Mob.: 098/241-052 ozn.2570 HITNO TRAŽIM posao u ozbiljnoj firmi. Ispomoć, montaže ili održavanje. Mob.: 091/728-2759 CAFFE BAR traži žensku osobu, zamjena za godišnji odmor. Mogućnost stalnog radnog odnosa. Mob.: 098/284185 ozn.5a TRAŽIM ŽENU za čišćenje apartmana na Pagu 7. i 8. mjesec. Mob.: 098/199-0039 ozn.2663 TRAŽIMO ŠOFERA penzionera, C – kategorije, za honorarni posao. Potrebno znanje rada sa dizalicom. Upitati na: 098/268-315 ozn.63c GRAĐEVINSKOG LIMARA sa iskustvom, B kategorija, satnica 42,00 do 45,00 kn, rad u Varaždinskoj i Međ i m u r s ko j ž u p a n i j i . Mob.: 095/509-6444

PEKARA EDI traži kuhara, pizza majstora, mlađu žensku osobu za rad u kafiću, može i studentica, mjesto rada – Varaždin. Upitati: 091/593-3113 ozn.252c

USLUGE MAR ATON, zajednički obrt za usluge - obratite nam se za sve vrste vodoinstalaterskih popravaka i zamjena, uvođenje novih instalacija vode, demontažu starih instalacija, sanitarija, zidova i ostalo. Odštopavanje svih vrsta odvoda (0-24 h) električnim čistačem cijevi te mogući pregled stanja odvodnih cijevi kamerom. Mob. 0916193375

KROVIŠTA: pokrivanje svim vrstama pokrova, adaptacije krova; tesarski, limarski i manji zidarski radovi. Uređenje potkrovlja knauf pločama. KROV ČAKOVEC. Tel. 099/639-9932 ozn.1c SOBOSLIKARSKI RADOVI, bojenje i gletanje, bojanje fasada i stolarije, izrada pregradnih zidova (knauf, siporex) i postava laminata, mob.: 099/212-3298 ozn.800c O D Č EP L J I VA N J E odvoda strojem (wc,kuhinje...), garancija, iskustvo.”ERIK ODVODI” 098/1389-232 ozn.446c

S O B O S L I KA R S K I i KNAUF radovi, gletanje, bojanje, impregniranje, lakiranje, špahtlanje, suha gradnja, mob.: 098/1969437 ozn.219b


ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO

24 Mali oglasi ODČEPLJIVANJE I SNIMANJE KANALIZACIJE kamerom odvodnih cijevi; adaptacije kupaona sa svim radovima; postavljanje keramičkih pločica, vodovoda…Mob.098/783-060 ozn.107c CENTRALNO GRIJANJE, plinske instalacije, vodovod i kanalizacija, klimatizacija, solarni sustavi, montaža sanitarija, hidrofora. Master d.o.o. 091/739-6751, ozn. 898a ADAPTIRAMO KOMPLETNO – kuće ,stanove, uređenje potkrovlja, knauf pločama, izolacije, postava laminata, obnova stolarija… Mob.: 098/911-7151 ozn.2662

PODO CONCEPT d.o.o. – nabava i ugradnja domaćih i egzotičnih vrsta parketa, laminata, pvc i lvt (vinil) podova, obnavljanje starih parketa, niveliranje podloga. www.podo-concept.hr mob.: 098/900-2637 ozn.874c FASADE BOŽIĆ d.o.o.: stiropor fasade, kamena vuna, knauf sistem, gletanje, farbanje i žbukanje. Mob.: 099/6726574 ozn.602c OBAVLJAM besplatan odvoz metalnog otpada (peći, bojleri, žica, bicikli i dr.) Iva, mob.: 098/267-733 ozn.941 TERMOFASADE od stiropora i kamene vune, knauf sustavi, soboslikarski radovi, Bau-Art d.o.o. Ivanec. Mob.: 098/478-900 ozn.773c GRAĐEVI NARST VO BUŠNJA j.d.o.o. – izvodimo sve vrste građevinskih radova za vaš novi dom ili uređenje postojećeg. Izvodimo i gips kartonske radove,

soboslikarske radove (gletanje, bojanje) te postavljanje laminata. Obratite nam se s povjerenjem na broj mob.: 095/367-1072 ozn.513 KOŠNJA TRAVE i šišanje ograde. Nazvati poslije 16.00 h. Mob.: 099/4032130 ozn.2389 PRIJEVOZ: šljunak, sipina, drenaža, zemlja, šuta i drugo. Mob.: 091/6014351, tel.: 042/240-663 ozn.882c PRIJEVOZ šljunka, sipine, drva, kamena, pijeska do 3 m³, odvoz šute i drugo. Mob.: 098/284922 ozn. 205C USLUGA KOMBI prijevoza, selidbe, dostave, Varaždin i okolica – povoljno. Mob.: 097/7712313 ozn.2c USLUGA PRIJEVOZA kiperom s dizalicom: šljunak, sipina, roba na paleti, granje. Mob.: 091/114-0598 ozn.2d HORTIKULTURA ARBOR d.o.o. Rušenje i opiljavanje stabala svih vrsta i veličina u urbanim sredinama. Mob.: 091/114-0598 ozn.2d IZ RADA KROVIŠTA, nadstrešnica, sjenica, građ. limarije, stubišta, nazvati na : 098/417373 ozn.3471 MALEGRA graditeljstvo – izvodi sve vrste građevinskih radova: zidanje, oplate, armiranje, betoniranje, žičane i panel oplate, potporni zidovi, tlakavci, rubnici. Mob.: 095/505-5403 ozn.881c ADAPTACIJA i rekonstrukcija kupaona, vodoinstalaterski radovi, keramika. Garancija na radove. Mob.: 091/7877064 ozn.1055 RENT-A-CAR usluga dugoročnog iznajmljivanja osobnih automobila. Kontakt: 095/514-3323 ozn.783c

PRIJEVOZ GRAĐEVINSKOG materijala, paletirane robe, šute i rasutog tereta. Kamionom kiper s kranom 6 m³, mob.: 091/5021045 ozn.295b

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

ZAHVALJUJEM SE OČNOM ODJELU OB VARAŽDIN dr. Šklezaku i cijelom osoblju na pažnji i njezi kod operacije. Ivka Martinec

OBAVLJAMO USLUGE iskopa, rušenje objekata, navoz odvoz šute, odovoz zemlje i šljunka, mob.: 098/267-062 ozn.864c ODČEPLJIVANJE svih vrsta odvodnih cijevi - stručno i povoljno. “Tino”, mob.: 098/9317570 ozn.184c SELIDBE – dostava namještaja, bijele tehnike, odvoz šute u vrećama, čistimo tavane, podrume, praznimo kuće, stanove, odvozimo dotrajali namještaj, bijelu tehniku, mob.: 098/906-0658 ozn.352c STABLA RUŠIMO – orahe borove, trešnje, odvoz granja osiguran. Vrtove frezamo, oremo, živice šišamo, mob.: 099/661-8353 ozn.352c NAJPOVOLJNIJI PRIJEVOZ šljunka, sipine, zemlje za vrt, pilanska drva. Uređenje dvorišta, iskopi i navozi, https://www.facebook.com/vincic Mob.: 099/3530-180. ozn. 600c

ozn.720c STROJNA ŽBUKA, strojne glazure, najam fasadne skele, termo fasade, mob. 098/267-065, tel. 042/612-774, granom@ granom.hr ozn.203c

G R A D N JA KOJ I Ć iskopi, navozi, rušenja objekata, odvoz šute, postava rubnika, tlakovaca, kanalizacije, prijevozi, hidroizolacije, ograde, betonski i zidarski radovi-Mob.: 098/449-583 ozn.285c

GRAĐEVINSKI RADOVI, adaptacije i sanacije kuća i stanova, sanacije krovova, gipskartonski i soboslikarski radovi. Garancija na radove. Ninex Mob. 098/414-128 ozn. 303c

BU-JAN TIM j.d.o.o. – izvodimo: novogradnja, kompletna adaptacija kuća, izrada te prekrivanje krovišta, knauf radovi te izrada stiropor fasade, mob.: 098/9745950 ozn.650c

SOBOSLIKARSKO – FASADERSKI obrt : sve vrste soboslikarskih radova, bojanja fasade, toplinske fasade (stiropor, kamena vuna), knauf sistemi. Mob.091/5885740 ozn.151c

ISKOPI MINI BAGEROM, kanalizacija, prijevoz šljunak, sipina, zemlja, drobljeni kamen. Mob.: 099/597-0501

IZRADA svih vrsta termofasada, gipskartonski i soboslikarski radovi. Na sve radove dajemo garanciju. Ninex, 098/414-

PREMIUM AUTO Varaždin, Braće Radić 128 091/199-8701 premium.auto042@gmail.com njuskalo.hr/trgovina/premiumautocentar

128 ozn.303c.

PARKETI SJAJ - ogledalo Vašeg doma! Sve vrste parketa, podova, te obnova starih parketa i stepeništa. Nazovite s povjerenjem! Tel.: 040/682-988, mob.: 098/242-190 ozn.564c MIŠAK – iskopi, navozi, rušenje objekata, odvoz šute, postava tlakavaca, rubnika, kanalizacija, ograde, dovoz zemlje, kamena, uređenje zelenih površina, malčiranje. Mob.: 091/572-3895 ozn.445c IZRADA KULIRA – izrada svih vrsta pranog kulira postava deko kamena, brušenje i poliranje kamena. Gradnja Kojić – mob.: 098/449-583 ozn.285c

IZVOĐENJE INSTALACIJA plina, grijanja, vodovoda, kanalizacije, klimatizacije, servis plinskih trošila, električarske usluge, knauferske usluge, keramičarske usluge, adaptacija od početka pa do sistema ključ u ruke. Kvalitetno i povoljno. Kontakt: ZT – Zgradarska tehnika d.o.o., mob.: 095/112 - 3469, 098/213739, tel.: 040/341004 ozn.659c SOBOSLIKARSKI – fasaderski obrt: bojanje unutarnjih i vanjskih zidova, izrada toplinske fasade (stiropor, kamena vuna), knauf sistem, spušteni stropovi, pregradni zidovi. Mob.: 098/ 9254 – 731 ozn.570c

UVOZ I PRODAJA SVIH VRSTA MOTORNIH VOZILA PO NARUDŽBI • Ugovoreno financiranje putem leasinga • Odobrenje u roku od 24 sata • Mogućnost narudžbe i ostalih vozila Uslužno uvozimo za Vas željeno vozilo, te organiziramo dostavu, carinjenje i odrađujemo kompletno financiranje putem leasinga!!! Obavljamo uslugu pronalaska, dovoza, carinjenja i registracije tj. ključ u ruke


15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

ŽIVOTINJE PILIĆI srebrena, crvene, golovrati i domaći. Patke bijele i barbijeri nemasne. Dostava. mob.: 098/9045166 ozn.2519 PATKE velike bijele za klanje, iznešene. Komad za 35,00 kn. Dostava. Mob.: 098/904-5166 ozn.2519 PRODAJU se odojci, mob.: 095/377-3546 ozn.2652 ODOJCI 25-30 kg, mob.: 097/901-1896 ozn.2661

OSTALO SOK OD ARONIJE, 100% matični sok, vrhunske kvalitete. Pomoć kod dijabetesa, jačanja imuniteta, bolesti srca i krvnih žila, štiti od bakterija i virusa, povoljno djeluje na probavni sustav, ima protuupalna svojstva, štiti zdravlje urinarnog sustava, stimulira rad štitnjače. Mob.: 098/455-313 ozn.3a PRODAJU SE industrijska drva, kratko piljena, kvalitetna. Brza i besplatna dostava. 5 m³ = 750,00 kn i 10 m³ = 1.300,00 kn. Mob.: 092/333-3545 ozn.887 KUPUJEM FREZE, motokultivatore Labin Progres i muta priključke, može i neispravno. Mob.: 099/888-7501 PRODAJEM grobno mjesto, dobra lokacija na Varaždinskom groblju, stari dio, između križa i mrtvačince. Zdenko. Mob.: 095/871-3615 ozn.2142 PRODAJEMO ormare, pisači stol, stolac za kancell, štednjak, kristal. Upitati: 092/319-2644 ozn.2654

ZA SADRŽAJ OGLASA NE ODGOVARAMO

USTUPAM dva grobna mjesta na starom djelu groblja. Mob.: 092/1104316 ozn.2645

SJEĆANJE

DRAGUTIN RUBINA 13. 6. 2012. – 13. 6. 2021.

NA VARAŽDINSKOM groblju uz glavni put, ustupam potpuno uređenu grobnicu, sa dva grobna mjesta. Mob.: 098/9875698 ili 042/230-767 ozn.2631

Uvijek ćeš biti u našim mislima. Obitelj Rubina

PRODAJEM prazne košnice na 8 okvira na 3 nastavka 4 komada. Povoljno. Tel.: 042/330-848 ozn.2587 PRODAJEM peć za centralno komb. lož ulje i rezervoar za lož ulje, mob.: 098/174-3718 ozn.588c PRODAJEM KOMODU dvodjelnu, okrugli stol + 6 stolica, stol I 6 metal. stolica pretapiciranih. Mob.: 098/810-437 ozn.2664 PRODAJE se podzemna garaža 13 m² (Tina Ujevića – Karingtonka – ograđena sa 3 zida) 11.600 €, mob.: 098/267-062 ozn.864c

KREDITI POZAJMICE I KREDITI Zaposleni i umirovljenici Preko 1/4 primanja Zatvaramo ovrhe Bez HROK-a Isplata u 24 sata 098/9162109 ZAPOSLENI I UMIROVLJENICI do 300.000,00 kn, bez gledanja hroka, MOGUĆNOST OTPLATE trajnim nalogom, zatvaranje blokada i cl. PUTNI TROŠKOVI I DNEVNICE u kreditnu sposobnost. Radni odnos NA ODREĐENO. Umirovljenici do 84 god. starosti, te male mirovine. Mob.: 091/203-4666, tel.:042/561-192 ozn.568c

✓ krediti za umirovljenike ✓ krediti za zaposlene na određeno ✓ zatvaramo financijske neurednosti i ovrhe

Odgovaramo na sve financijske probleme „Totalno drugačiji od drugih“ Licencirani kreditni centar Omicron Braće Radić 20, Varaždin

VELIKA AKCIJA GOTOVINSKIH KREDITA ZA SVE! Za zaposlene na određeno, neodređeno, za umirovljenike, za blokirane…. ZA SVE! Akcija pozajmica za umirovljenike i zaposlene i preko 1/4 primanja!! Info: Željka Matušin, mob.: 098/591533, 098/903-8995, www. monetosavjetovanje.hr, e-mail: info@monetosavjetovanje.hr ozn.138c

Mob. 098/482-001, 098/267-696 www.brzi-kredit.info

NAJBRŽE do gotovine putem kreditnih kartica (Amex, Diners, Master, Maestro, Visa, Pbz), 12-36 rata, isplata odmah, mob.: 098/987-0078. ozn.589c NOVAC za nezaposlene, zaposlene i umirovljenike temeljem zlata, srebra, tehničke robe, starina u ovlaštenoj zalagaonici, Zagrebačka 7. Mob. 095/4088840 ozn.233c

ĐURĐU MUNJIZA 10. 6. 2012. – 10. 6. 2021.

Zauvijek u našim mislima i srcima. Tvoja dječica i prijateljica Đuka

Dirnuti pažnjom i iskrenom sućuti povodom smrti našeg dragog oca, supruga, djeda i tasta

Kći Jasminka s obitelji

i hipotekarni krediti

na

ZAHVALA

Vrijeme tugu ne briše, boli sve više i više. Mnogo nam nedostaješ draga mama.

✓ reprogram postojećih zaduženja

SJEĆANJE

na 16. 6. 2020. – 16. 6. 2021.

✓ najpovoljniji gotovinski, stambeni

25

SJEĆANJE

RUŽICU STRNIŠĆAK

Licencirana agencija za financijsko savjetovanje

Mali oglasi / Zahvale i sjećanja

POZNANSTVA TRAŽITE partnera ili partnericu, nazovite s povjerenjem agenciju „Help 2“, mob.: 092/382-7396 ozn.2262

STANKA FLINČECA blago u Gospodinu preminulog 11. 6. 2021. u 75. godini života, nakon duge i teške bolesti,

zahvaljujemo rodbini, prijateljima i susjedima na izrazima sućuti, položenim vijencima i svijećama te dostojanstvenom oproštaju od našeg dragog Stanka. Veliko hvala Udruzi umirovljenika Kneginec Gornji, DVD-u Varaždin Breg, župniku Tihomiru Kosecu, velečasnom Ivici Bogdanoviću na dirljivim molitvama koji su ga ispratili na vječni počinak. Jedno veliko hvala Danijeli i Mareku Novak obitelji Novotny koji su nam pružili utjehu u najtežim trenucima. Još jednom svima veliko hvala. Ožalošćeni: supruga Štefanija, sin Damir, kći Andreja, zet Mario, unuci, Lana, Fabijan i Erika i ostala tugujuća rodbina

SJEĆANJE na

MIRICU VINCEK 13. 6. 2017. – 13. 6. 2021.

Ne postoji zaborav i utjeha, već godine tuge i sjećanja. Uvijek ćemo Te voljeti i nositi u svojim srcima. Tvoji najmiliji

POSLJEDNJI POZDRAV dragom nećaku i bratiću

VRUĆE SEXY teme za Tebe i mene, javi se neka akcija krene. Od 0-24 na 064/400-400. Tel./ mob.: 2,33 kn/3,58 kn/ min ozn.166c MUŠKARAC 50. – ih godina želi upoznati slobodnu ženu za ozbiljnu vezu. Mob.: 092/395-1928 ozn.2612

TIHOMIRU GAŠPARIĆU 20. 4. 1981. – 1. 6. 2021.

Ni tuga, ni suze, ne mogu Te vratiti ali zato ćemo Te uvijek pamtiti i čuvati u našim srcima i mislima. Teta Verica, bratić Marijan i sestrična Kristina sa Željkom

SJEĆANJE

MIRKO JAMBREŠIĆ 10. 6. 2020. – 10. 6. 2021.

Voljeni ne umiru, dok žive oni koji ih vole. Živjet ćeš vječno voljen i nikad zaboravljen. Tvoja obitelj


26 Zahvale i sjećanja

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

SJEĆANJE

KATARINA BOROVEC U našim si mislima i srcima. Tvoja obitelj

SJEĆANJE

SJEĆANJE

na

na

ANTUNA POSAVCA

STJEPANA NOVAKA

14. 6. 2020. – 14. 6. 2021.

11. 6. 1996. – 11. 6. 2021. S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Ni godina koja je prošla, ni život koji teče, sjećanje na Tebe izbrisati neće. Živiš s nama u svakoj našoj radosti i tuzi, u svakom našem osmijehu i suzi.

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

Tvoja supruga Đurđica, sin Matija, kći Anita s obitelji

na

SJEĆANJE na

KATU HABULAN

SJEĆANJE

16. 6. 2020. – 16. 6. 2021. Mama, svaki dan fališ sve više. Počivaj u miru.

na

ANU ČANADI

LJUBICU ROGINA

Uvijek ćemo čuvati uspomene na Tebe.

15. 6. 1973. – 15. 6. 2021.

Kći i zet

Mamika, u srcu i mislima, uvijek s nama.

SJEĆANJE

Sin Marko, snaha Aleksandra i unuka Klara

SJEĆANJE na voljenu mamu

ANU TEŽAK 5. 6. 2016. – 5. 6. 2021.

Zauvijek u našim srcima i molitvama. Tvoji najmiliji

KATA HABULAN

Tvoja obitelj

16. 6. 2020. – 16. 6. 2021.

Ljubav ne prestaje odlaskom, ni sjećanje vremenom.

ZAHVALA povodom smrti naše drage mame, bake i prabake

Sin s obitelji

TEREZIJE ĐURASEK

TUŽNO SJEĆANJE

preminule 1. 6. 2021. u 91. godini života.

SJEĆANJE

BARBARA KORIČAN 9. 6. 2010. – 9. 6. 2021.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe. Kći Marija s obitelji

na djecu i mamu

Zahvaljujemo rodbini, susjedima i prijateljima na izrazu sućuti, vijencima i svijećama. Veliko hvala Domu Sv. Antuna iz Sračinca na brizi i njezi naše drage bake.

LEDINŠĆAK

Ožalošćeni: sin Ivan i unuka Dejana s obitelji *****

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj mami, baki i prabaki

SJEĆANJE

DRAGA JAGAČIĆ – KEKA 13. 6. 2016. – 13. 6. 2021.

Tiho si sklopila oči umorno tijelo Bogu predala, neka Te molitve naše prate, kad bol i tuga ne mogu da Te vrate.

TEREZI ĐURASEK

SJEĆANJE

SJEĆANJE

15. 6. 2016. – 15. 6. 2021.

TOMISLAV ORŠIĆ

Tvoja obitelj

IVAN PRESEČKI

10. 6. 2016. – 10. 6. 2021. Vaša Biserka

SJEĆANJE

VLADIMIR BRAČKO 30. 6. 1989. - 30. 6. 2021.

ZAHVALA povodom prerane smrti voljenog

ZAHVALA

TOMISLAVA KOLARIĆA

povodom smrti našeg dragog oca i djeda

11. 6. 1956. – 3. 6. 2021.

Od srca zahvaljujemo rodbini, susjedima i prijateljima na riječima utjehe i sućuti, položenim svijećama i cvijeću. Veliko hvala osoblju Covid - intenzive kirurgije OB Varaždin na dugotrajnoj brizi. Hvala Hrvatskoj vojsci i svećeniku Ivici Cujzeku na dostojanstvenom ispraćaju. *****

Spavaj mirno, nisi sam, u mislima si našim svaki dan. Ožalošćeni: supruga Đurđica, sin Renato, snaha Ivana, unuci Izabela i Karlo

SJEĆANJE na dragog supruga, oca i djeda

SJEĆANJE

BORISA DIVJAKA

na

18. 6. 2013. – 18. 6. 2021.

ŠTEFICU

i

† 17. 6. 2020.

ANTUNA

Svakim danom falite sve više. Karmen i Dado

STANKA KROBOTA koji je preminuo 3. 6. 2021. u 87. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, prijateljima, susjedima, znancima i svima ostalima koji su bili uz nas u ovim teškim trenucima, uputili nam izraze sućuti, okitili odar cvijećem i svijećama te zajedno s nama ispratili dragog nam pokojnika na vječni počinak. Ožalošćeni: sin Draženko, snaha Karmen i unuci Lucija i Marko

SJEĆANJE na

MARIJU TRTINJAK

Hvala svima koji posjećuju Tvoj tihi dom.

19. 6. 2020. – 19. 6. 2021. Prošla je tužna godina bez TEBE. Vrijeme prolazi, al´ tuga i bol ostaju.

Tvoja obitelj

Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

† 17. 4. 1993.

VELIMIRA

Ožalošćeni: suprug Marko i brat Ivan i ostala tugujuća rodbina

Tvoji najmiliji

RODIK

VESNU

S ljubavlju i tugom čuvamo uspomenu na vas.

Uvijek si u našim mislima i srcima.

BOSILJKA ČELANT

MARKA

16. 6. 1992. – 16. 6. 2021. 9. 8. 2019. – 9. 8. 2021. 27. 10. 2019. – 27. 10. 2020.

11. 6. 2014. – 11. 6. 2021.

IN MEMORIAM

15. 3. 1946. – 10. 5. 2021.

Tvoja kći Katica, zet Štefan, unuci Klaudija, Victoria i Andreas, praunuk Sandro

Suprug, sinovi Alen i Mario, snaha Natalija i unuka Marie

Tvoja Zrinka, Željka, roditelji i sestra s obitelji

JOSIPU

U tišini vječnoga mira, neka Te prate naše misli i molitve! Uvijek ćeš živjeti u našim srcima.

ZORKA POLJANEC 13. 6. 2020. – 13. 6. 2021.

TUŽNO SJEĆANJE

ANDRIJA FLIS 21. 6. 2017. – 21. 6. 2021.

Zauvijek si u našim srcima i mislima.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Tvoji najmiliji

Supruga Josipa s djecom i njihovim obiteljima


Zahvale i sjećanja

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

SJEĆANJE

ZAHVALA

BOLNO SJEĆANJE

povodom iznenadne smrti naše drage

na voljenog

ANTUN DROŽĐEK

27

NIKOLU TUREKA

Nezaboravna, ljubavi moja jedina, volim Te.

17. 6. 2017. – 17. 6. 2021.

Uvijek ćeš biti suza u oku, duboka bol u srcu.

Tvoj nezaboravni Meli

Tvoja Tota s obitelji

ZAHVALA

BOLNO SJEĆANJE

povodom smrti našeg dragog tate, djeda i pradjeda

NIKOLA TUREK

IVANA ŠIMUNIĆA preminulog 6. 6. 2021. u 78. godini života.

Najiskrenije se zahvaljujemo rodbini, prijateljima i susjedima koji su u najtežim trenucima bili uz nas. Posebno hvala župniku Ivici Cujzeku na molitvi i dirljivim riječima ispraćaja. *****

POSLJEDNJI POZDRAV dragom tati

Otišo´ je otac naš polako… Ožalošćene kćeri Mirjana i Irena s obiteljima

17. 6. 2017. – 17. 6. 2021.

FRANCISKE LETINA

Prošle su četiri godine, a Ti nam i dalje jako fališ.

preminule 2. 6. 2021. u 85. godini života.

Dirnuti pažnjom koja nam je iskazana u trenucima tuge, zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima i svim dragim ljudima koji su bili uz nas, uputili nam riječi utjehe i izraze sućuti. Zahvaljujemo župniku Branku Švogoru na oproštajnim riječima i molitvama. Hvala svima koji su je s nama dostojanstveno ispratili na vječni počinak.

Sestra, mama i tata

ZAHVALA

Tugujuća obitelj

povodom smrti naše voljene majke, bake, prabake i sestre

*****

POSLJEDNJI POZDRAV

PAULE SMERNJAK

voljenoj supruzi

SJEĆANJE

MLADEN VOČANEC 12. 6. 2020. – 12. 6. 2021.

S ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe. Tvoja obitelj

„A Ti si v srce mi tak puno sunca dala, kaj morem Ti neg reć, od vsega srca fala.“ (D.D.) Tvoj suprug Ivan *****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj mami

SJEĆANJE

JOSIP KOŠĆAK 13. 6. 2015. – 13. 6. 2021.

U našim si mislima. Tvoja obitelj

preminule 4. lipnja 2021. u 90. godini života.

Iskreno zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima, prijateljima i znancima koji su joj okitili odar cvijećem i svijećama i zajedno s nama ispratili do posljednjeg počivališta. Posebno zahvaljujemo Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina, Atletskom klubu Sloboda i djelatnicima FINA. Ožalošćeni: kći Božica, sinovi Stjepan, Alojz i Josip, snahe Đurđica, Sanja i Mirjana, zet Matija, unuci, praunuci i sestra Ljubica

Neka Ti svijeće vječno gore, i pokoj vječni Tebi mama, tužni smo jer više nisi s nama.

SJEĆANJE

Kći Milica, zet Dubravko, unuci Marko s Ivanom, Ivana s Nikolom, praunuci Leon, Mia, Dino i Luka *****

POSLJEDNJI POZDRAV voljenoj mami

SJEĆANJE

VLADIMIR BOŽIĆ 15. 6. 2009. – 15. 6. 2021.

Zauvijek u našim mislima. Supruga i djeca s obiteljima

SJEĆANJE

Hvala Ti na neizmjernoj ljubavi, dobroti i pažnji koju si nam darivala. Hvala Ti na svim zajedničkim trenucima. Za sve što dolazi, nedostaješ. Sin Josip, snaha Ivanka, unuci Helena, Tomislav s Tihanom, praunuci Tena i Fran *****

POSLJEDNJI POZDRAV I čežnja me vuče tamo gdje je kuća stara, evo opet, čini mi se mama vrata mi otvara. Fališ nam.

VLADIMIR BOŽIĆ

Kći Anica, zet Darko, unuk Niko

15. 6. 2009. – 15. 6. 2021.

POSLJEDNJI POZDRAV

Suza u oku će stati, bol za Tobom ostati. Tvoja mama

VELIMIR DOBRENIĆ

voljenoj mami

18. 6. 2006. – 18. 6. 2021.

Živiš s nama u svakom djeliću vremena i prostora, u našim mislima i srcima, a opet nam beskrajno nedostaješ. Tvoja obitelj

*****

dragoj sestri

ZAHVALA

od brata Ivana s obitelji

povodom smrti drage mame, bake i svekrve

*****

POSLJEDNJI POZDRAV SJEĆANJE

JOSIP LEHMAN 12. 6. 2003. – 12. 6. 2021.

Uvijek s nama u našim srcima i molitvama.

*****

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj šogorici od Anke s obitelji

Tvoji najmiliji

TUŽNO SJEĆANJE SJEĆANJE na

DANICU GRAHEK 20. 6. 2019. – 20. 6. 2021.

MARIJE KOCIJAN

dragoj šogorici

preminule u 74. godini života.

od Katarine s obitelji

JOSIP MARTINČEVIĆ

Najiskrenije se zahvaljujemo rodbini, kumovima, prijateljima i susjedima koji su u najtežim trenucima bili uz nas. Zahvaljujemo se Lovačkom društvu Grebengrad Madžarevo, osoblju Opće bolnice Varaždin, velečasnom Aloziju Pakracu na molitvama i riječima oproštaja te dostojanstvenom ispraćaju. Ožalošćeni: sin Nenad, snaha Ružica i unuci Renato i Anja

14. 6. 1997. – 14. 6. 2021.

SJEĆANJE

U srcu tuga, na grobu tišina, a u našem domu velika praznina.

na roditelje

Tvoji najmiliji

Zauvijek u našim mislima i srcima. Tvoji najmiliji

SJEĆANJE

PEHNEC

na našu voljenu kći, sestru i tetu

TUŽNO SJEĆANJE

DARKO GORUP 14. 6. 1999. – 14. 6. 2021.

Hvala svima koji Te se sjećaju. Tvoji najmiliji

MARINU VUK 14. 6. 1993. – 14. 6. 2021.

Žive sjećanja… Ostaju uspomene na najdraže biće našeg života, i nikad neće umrijeti oni kojih se sjećamo i nosimo u srcu dok živimo! Tvoji roditelji i sestre s obitelji

ANU

MIRKA

20. 7. 2017. – 20. 7. 2021.

12. 6. 2018. – 12. 6. 2021.

Vrijeme prolazi, ali sjećanja i uspomene ostaju. Kći Štefica s obiteljima


28 Zahvale i sjećanja

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

SJEĆANJE

SJEĆANJE

KATICA HABEK

FRANJO KLIČEK

15. 6. 2020. – 15. 6. 2021.

13. 6. 2020. – 13. 6. 2021.

S velikom ljubavlju i ponosom čuvamo sjećanje na Tebe. Vječno ćeš živjeti u našim mislima.

Teško je bez Tebe biti u duši plakati, a nasmijan biti – nedostaješ.

Tvoji: suprug Valent, kćeri Nevenka i Ivana s obitelji

Vesna, Petra, Lana i Goran

TUŽNO SJEĆANJE na voljenog supruga

MIRKA JURINIĆA † 14. 6. 2008.

Ljubav ne prestaje odlaskom ni sjećanje vremenom. U mojim si mislima i molitvama. Hvala svima koji Te se sjećaju. Voli Te Tvoja Malena

POSLJEDNJI POZDRAV SJEĆANJE

dedi

na dragog brata, šogora i strica

RUDI

FRANJU KLIČEKA

unuka Vida i obitelj Mikac

13. 6. 2020. – 13. 6. 2021.

S ljubavlju čuvamo uspomenu na Tebe. Brat Miroslav, šogorica Vlatka, nećakinja Marinela, Karlo i Tomislav

ZAHVALA povodom smrti našeg voljenog supruga, oca, djeda i svekra

SJEĆANJE

RUDOLFA GOTALA

ANDRIJA VAJDIĆ

preminulog 7. 6. 2021. godine u 71. godini života.

Najiskrenija zahvala svoj rodbini, prijateljima i susjedima na podršci i pomoći u teškim trenucima. Hvala svima koji su uputili izraze sućuti.

Tvoja obitelj

SJEĆANJE

ĐURĐICI DVORSKI Bol i tuga još su veći, jer Ti zbogom nismo stigli reći. Tvoji: Đurđa, Daliborka, Dražen, Mateja i Lea

ZDRAVKO ŠOIĆ

STJEPANU LONČARU

Uvijek si sa nama u mislima i sjećanju.

Anđeli neka Te čuvaju i neka ti podare mir vječni. Dušu Tvoju neka ponesu u krilo našeg nebeskog Oca. Među zvijezdama Tvoj je sada dom, a mi ćemo Te vječno nositi u srcu svom.

Tvoji najmiliji

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog supruga, oca, djeda i pradjeda

FRANJE SITARA SJEĆANJE

JANKO HAĐAR

Kumovi i obitelj

15. 4. 1937. – 19. 6. 2014.

Zauvijek u našim srcima i mislima.

SJEĆANJE

Tvoji najmiliji

BARBARA BRLEK rođ. BENKUS 18. 6. 2016. – 18. 6. 2021.

Tvoji tragovi ostaju zapisani u našim srcima i životima zauvijek.

ZAHVALA

Kći Biserka sa obitelji

povodom smrti našeg dragog supruga, oca, djeda i pradjeda

MLADENA MIŠAKA

SJEĆANJE

preminulog 4. 6. 2021. godine u 79. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima i svim drugim ljudima koji su bili uz nas i uputili nam riječi utjehe i izraze sućuti. Veliko hvala dr. Horvat, dr. Prtorić i svom medicinskom osoblju odjela 1 Službe za produženo liječenje bolnice Novi Marof koji su bili uz našeg dragog u posljednjim trenucima njegova života. Hvala i dr. Vesni Poljak iz Podruta i njezinim sestrama, Hitnoj pomoći iz Novog Marofa, Veterinarskoj stanici d.d. i Stočar d.o.o., kao i zboru Kraljice Mira iz Podruta i vlč. Vidačeku na molitvama i dostojanstvenom ispraćaju našeg dragog na vječni počinak. Ožalošćeni supruga i djeca obiteljima *****

Vječno ćeš biti s nama u našim srcima, mislima i molitvama. Počivaj u miru Božjem!

Najiskrenija zahvala rodbini, prijateljima i susjedima. Supruga Zlata, kći Jasmina, zet Ivan, unuke Janja i Lucija s Alanom i Sinišom i praunuk Thomas

POSLJEDNJI POZDRAV našoj najmilijoj majčici i bakici

Suprug Antun, djeca Anita i Andrej, unuci Stella, Rebecca i Boris

MARIJI KOVAČIĆ

IN MEMORIAM

SUPJAN TANUWIDJAJA dr. med. spec. anest i reanim. 19. 6. 2011. – 19. 6. 2021.

KAROLINU - DRAGU POMPER 13. 6. 2015. – 13. 6. 2021.

Uvijek u našim srcima. Čuvali Te anđeli. Kći Nadica, zet Dragutin, unuci Karolina, Nataša i Karlo

Ispraćaj ćemo obaviti u četvrtak 17. lipnja 2021. godine u 14.00 sati na groblju u Varaždinu.

ZAHVALA

na

povodom smrti drage mame, svekrve, bake i prabake

MARIJE LETINA preminule 3. 6. 2021. u 79. godini.

STJEPANA ŠIMUNKA

i BERNARDU ŠIMUNKO

† 1999.

† 2019.

Godine prolaze kao tiha rijeka, sjećanja na vas ostat će dovijeka. Vaši najmiliji

povodom smrti naše drage i voljene mame, bake, sestre, šogorice, tete, ujne i strine

AGATE PEPELKO preminule 4. lipnja 2021. godine u 87. godini života.

SJEĆANJE

ZAHVALA

SJEĆANJE na dragu majku i baku

koja nas je nenadano i tiho napustila 10. 6. 2021. godine u 82. godini.

Njezini: Gordana, Marina, Lara, Marta, Helena, Adrianna, Srećko i Slaven

Obitelj Tanuwidjaja

Sin Josip, snaha Ružica, unuk Jasmin te unuka Valentina s obitelji

Tvoj brat Božidar i ostala ožalošćena obitelj

dragoj teti

11. 6. 1999. – 11. 6. 2021.

Najiskrenije zahvaljujemo svim rođacima, susjedima i kumovima koji su bili uz nas u ovim teškim trenucima, uputili izraze sućuti i ispratili pokojnicu na vječni počinak. Veliko hvala vlasnicima i djelatnicima Ciglane Cerje Tužno na pruženoj pomoći. Hvala velečasnom Krunoslavu Milovcu na lijepim riječima oproštaja od pokojnice. Svima veliko hvala.

Najiskrenije zahvaljujemo rodbini, kumovima, susjedima i prijateljima koji su okitili odar vijencima i cvijećem, pružili riječi utjehe i sućuti te ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak.

U vječnom sjećanju, ljubavi i tuzi.

dragom kumu

Dvadeset godina prošlo je već. Godine idu i unuci već su ljudi a ………! Uvijek si u našim srcima!

ĐURĐICE DVORSKI rođ. ADLAŠIĆ

POSLJEDNJI POZDRAV

U SPOMEN

15. 6. 2001. – 15. 6. 2021.

povodom smrti drage sestre i tete

13. 6. 2016. – 13. 6. 2021.

Ožalošćeni: supruga Ana, sinovi Dario i Dubravko, unuke Hana, Silvia i Vida, snahe Ivana i Nina

ŠTEFANIJA GOLUB

ZAHVALA

Duboko dirnuti iskazanom pažnjom u najtežim nam trenucima, najiskrenije i najtoplije od srca zahvaljujemo cjelokupnoj rodbini, prijateljima, kumovima, susjedima te svim dragim ljudima koji su u trenucima najteže boli bili uz nas. Hvala na svim upućenim izrazima sućuti, toplim riječima utjehe, molitvama, položenom cvijeću i svijećama te ispraćaju drage i voljene nam pokojnice na vječni počinak. Veliko hvala djelatnicima Opće bolnice Varaždin, doktorici Grđan – odjel hemodijalize, bolnici Novi Marof i medicinskom osoblju te doktoru Vukšiću. Zahvaljujemo njezinoj liječnici dr. Oskoruš i medicinskoj sestri Jasni. Hvala velečasnom Petru Golubu na molitvi i dirljivim riječima ispraćaja. Ožalošćeni: kći Vera, sin Rade, snaha Spomenka, unuci Kornelija, Koreo, Mateo, Marina i Meri


Zahvale i sjećanja

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

ZAHVALA ZAHVALA

povodom prerane smrti našeg dragog supruga, oca, sina, brata, djeda, zeta i šogora

povodom smrti naše drage majke, svekrve, bake i sestre

MILJENKA BRLEKA

BARE KORPAR preminule 3. 6. 2021. godine u 87. godini života.

Najiskrenije zahvaljujemo kumovima, rodbini, susjedima i dragim nam prijateljima na riječima utjehe i sućuti te svima onima koji su okitili odar cvijećem i svijećama te ispratili dragu nam pokojnicu na vječni počinak. Hvala djelatnicima restorana „Garestin“ i Osnovne škole Ivanec kao i veliko hvala i velečasnom Krunoslavu Milovcu na molitvama i dirljivim riječima ispraćaja. Tugujući: kći Mira, sinovi Stjepan i Andrija, snahe Ružica i Viktorija, unuci Andreja, Irena i Tomica i sestra Marija

Od srca zahvaljujemo kumovima, rodbini, susjedima, prijateljima i znancima na izrazima sućuti i dostojanstvenom ispraćaju na vječni počinak. Zahvalnost izražavamo UDVRD Petrijanec, Sportsko ribolovnom društvu Petrijanec, 4. a razredu i djelatnicima OŠ Petrijanec. Hvala vlč. Ivanu Sakaču koji se dirljivim riječima oprostio od našeg Miljenka, a nas utješio dajući nam nadu u ponovni susret u vječnosti. Ožalošćene obitelji: Brlek, Kočet i Komes *****

POSLJEDNJI POZDRAV našem voljenom suprugu i ocu

*****

našoj voljenoj majci, svekrvi, baki i sestri

Tvoji: Maja, Inga, Petar i Mirjana

Hvala Ti na svim lijepim trenucima koje smo proveli zajedno, hvala na blagosti i dobroti. Zauvijek ćeš živjeti u našim srcima, mislima i molitvama. Neka Te čuvaju anđeli. Tvoji: Mira, Stjepan, Andrija, Ružica, Viktorija, Andreja, Irena, Tomica i sestra Marija

ZAHVALA povodom smrti našeg dragog supruga, oca, tasta i djeda

voljenom suprugu

Ljubav je prevelika, bol preteška, a tuga za Tobom vječna. Sjaj svijeća i molitve moje neka Te prate, kad ne mogu da mi Te vrate.

ANĐELE MIŠAK

preminule nakon kratke i teške bolesti u 62. godini života.

*****

POSLJEDNJI POZDRAV dragoj mami

Tamo gdje si znam da dobro je, ipak teško je. Srest ćemo se, jednom majko među zvijezdama. Sin Mario s obitelji

U velikoj tuzi, neočekivano i bez pozdrava, napustio nas je naš Neno. Najiskrenije zahvaljujemo svoj rodbini, prijateljima, susjedima i poznanicima koji su nam u ovim teškim trenutcima uputili izraze sućuti toplim riječima utjehe, molitvama, položenom cvijeću i svijećama kojima smo ga ispratili na vječni počinak. Veliko hvala djelatnicima COVID odjela Opće bolnice Varaždin, Hrvatskoj vojsci, Domovinskom pokretu, bivšim članovima „Mosta“, kuglačkim klubovima „Cesta“ i „Željezničar“, poduzećima „Magic NET d.o.o.“, „ Agrofood d.o.o.“, „ Hera“ i Osnovnoj školi Vinica.

POSLJEDNJI POZDRAV

povodom smrti drage supruge, mame i bake

Ožalošćeni suprug Pavao, sinovi Željko i Danijel, Mario sa Danijelom, unuci Lana i Deni

NENADA MESIĆA

preminulog u 60. godini života.

*****

ZAHVALA

Zahvaljujemo rodbini, susjedima, prijateljima koji su uputili tople riječi utjehe i izrazili sućut, bili uz nas, odar okitili cvijećem i svijećama. Hvala doktorici Mirni Dadić i sestri Jasminki koje su nesebično pomagale i brinule se za pokojnicu. Hvala djelatnicima Županijskog suda Varaždin te njezinim prijateljicama, Hidrogradnji d.o.o., Usluga građevinske mehanizacije Mišak. Zahvaljujemo velečasnom Hrvoju Damišu na molitvama i ispraćaju drage nam pokojnice na vječni počinak. Velika hvala svima koji su bili na ispraćaju ili u mislima i molitvama. Počivala u miru.

ZAHVALA povodom neočekivanog gubitka voljenog supruga, oca, brata, tasta, šogora i djeda

preminulog 1. lipnja 2021. u 66. godini života.

Teška je spoznaja da više nisi s nama, ali živiš i dalje u našim srcima.

POSLJEDNJI POZDRAV

29

Supruga Branka

STJEPANA LONČARA

koji je preminuo 8. 6. 2021. u 61. godini života.

Najiskrenije se zahvaljujemo kumovima, rođacima, prijateljima, susjedima i znancima koji su nam pomogli i bili uz nas u ovim teškim trenucima. Posebno se zahvaljujemo pokojnikovom bratu Gabrijelu, mojem bratu Josipu s obitelji te mami Ani na pomoći. Veliko hvala velečasnom Fereku na dostojanstvenom ispraćaju te Vindiji i Cometu i svim djelatnicima koji su ga ispratili na vječni počinak.

*****

POSLJEDNJI POZDRAV dragom tati, tastu, šogoru i djedu

Neće Te izbrisati vrijeme ni sakriti tama, anđeo si koji nas prati i vječno ćeš živjeti s nama. U mislima na lijepe trenutke naći ćemo spas, naš deda Medo, čuvamo Te u srcima, tu si uz nas. Suzana, Maja, Renata, Željko, Vanja, Tino, Damir i unuk Filip

*****

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHVALA

suprugu, ocu, tastu i djedu

STJEPANU LONČARU

povodom smrti našeg dragog tate, svekra, djeda i pradjeda

Neka Te čuvaju anđeli, neka Te prate misli i molitve. Ožalošćeni: supruga Nadica, kćeri Božica i Marija, zetovi Nikola i Goran te unuk Matej

STJEPANA MELNJAKA preminulog 8. 6. 2021. u 88. godini.

*****

POSLJEDNJI POZDRAV supruzi i mami

Po dobrom ćemo Te pamtiti, u srcu čuvati, i za Tebe Boga moliti. Hvala ti za sve. Pavao, Željko i Danijel *****

POSLJEDNJI POZDRAV sestri i teti

POSLJEDNJI POZDRAV dragom bratu

STJEPANU LONČARU Utjehu je teško naći, kad ti netko puno znači. Tvoja duša s anđelima mirno spi, dok ima nas, živjet ćeš i Ti. Brat Gabrijel i nevjesta Ana

Neka s anđelima Tvoja duša spi, sve dok nas ima živjet ćeš i Ti. Zauvijek ćemo Te voljeti i nikada Te nećemo zaboraviti.

POSLJEDNJI POZDRAV

Sestra Anica, nećakinje Lidija i Valentina s obitelji

dragom zetu, šogoru i tetku

*****

POSLJEDNJI POZDRAV teti

Otišla si stazom s koje povratka nema, ostala je tuga, bol i uspomena. Nećak Kruno s obitelji

SJEĆANJE

STJEPANU LONČARU Pamtit ćemo Te po riječima i dijelima, a najviše po dobroti srca. Daleko na nebu Tvoj je tihi dom, a mi ćemo Te čuvati u srcu svom.

*****

POSLJEDNJI POZDRAV tati, svekru, djedu i pradjedu

STJEPANU MELNJAKU Riječima se ne može opisati koliko ćeš nam nedostajati. Učinio si nas neizmjerno ponosnima što si bio baš naš tata, svekar, djed i pradjed. Tvoja ljubav, Tvoje znanje i Tvoja djela će zauvijek ostati u našim srcima. Vole Te Tvoji najmiliji: sinovi Mladen i Velimir, kćeri Ružica i Nevenka, snahe Biserka i Mihaela, zet Vladimir, unuci Zoran s Leačom, Maja s Ivanom, Mateja s Danijelom, Davor s Irenom, Goran s Ana Marijom, Valentina s Goranom, Silvija s Romanom i Tvoji najmiliji praunuci

SJEĆANJE

Punica Ana, šogor Josip, šogorica Ljiljana, nećaci Mihael, Luka i Nikolina

na dragog tatu, djeda i punca

SJEĆANJE

ILIJU OREŠKOVIĆA

BOŽIDAR MLINARIĆ

13. 6. 2018. – 13. 6. 2021.

14. 6. 1990. – 14. 6. 2021.

S ljubavlju i poštovanjem čuvamo uspomenu na Tebe.

Godine prolaze, a sjećanja ostaju.

Tvoja kći Vesna s obitelji

Veliko hvala rodbini, susjedima, prijateljima i znancima na dostojanstvenom ispraćaju. Zahvaljujemo DVD-u Nedeljanec Prekno i DVD – u Tužno na dirljivim riječima oproštaja.

Tvoje Božena i Jasenka s obitelji

MILOVEC

MARIJAN

LJUBA

† 19. 11. 1994.

† 15. 6. 2018.

U našim mislima i srcima. Vaši najmiliji


30 S raznih strana

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

GLASNIK

S RAZNIH STRANA

Isus na nekoliko mjesta u Bibliji jasno govori da će dopustiti razne znakove prije svršetka svijeta. Kroz povijest ti su znakovi za neke bili kuga u srednjem vijeku, Prvi ili Drugi svjetski rat, za neke su to bile strahote u Domovinskom ratu, za neke je to bio poguban tsunami prije nekoliko godina a za neke nedavni potresi kod nas. Ti znakovi i strahote za mnoge su zaista bili kraj njihova svijeta, a za druge, za one koji su preživjeli, upozorenje da se obrate i vrate Bogu te da svoju djecu i bližnje pouče Božjem nauku i istinskim vrijednostima u životu. Nedavno sam čuo zanimljivu pričaju nepoznatog autora:

„Ja sam Glasnik! Da vas zaustavim, da vas opametim, da vam probudim savjest, da vam skrenem pažnju! Požari vas nisu zaustavili, poplave vas nisu zaustavile, potresi vas nisu zaustavili, ratovi vas nisu zaustavili! Živjeli ste brzo, natjecali ste se u svemu! U novcu, u poslu, u veličini kuća, dubini džepa, ljepoti, modi, oholosti, obijesti, a srca su vam se polako ledila! Cijenili ste stečeno umjesto onoga koji vam daje životni dah da stječete. Zaboravili ste kako zvuči cvrkut ptica, zaboravili ste na zvuk žubora rijeke, na svoje najmilije, na bogatstvo obitelji i zajedništva s Bogom. Ništa vas nije moglo zaustaviti! Čujete li sada kako tišina progovara? Čujete li cvrkut ptica na pustim ulicama gradova? Čujete li u tišini doma potrebu za

ljubavlju vaših najmilijih? Nemojte se bojati, ja vam nisam neprijatelj, ja sam samo Glasnik. Tu sam da vas upozorim, da prebrzo živite, da čeznete za krivim vrijednostima. Obratite se od vlastite sebičnosti! Okrenite se živome Bogu. Tada će nijema tišina ove bolesti prijeći u veseli žamor zajedničkog života s našim bližnjima.” Gdje ste Vi u svemu tome? Jeste li čuli glas Glasnika proteklih mjeseci? prop. Mladen Dominić Pastor Kristove Crkve Varaždin Naručite BESPLATAN primjerak BIBLIJE meki kožni uvez — nazovite nas na 042 311 202.

Posjetite nas srijedom u 19 sati na našim redovitim proučavanjima Bibilje. Kristova Crkva Varaždin Ul. braće Krajanski 14

NAJBOGATIJI PROGRAM “LJETA U VARAŽDINU” DOSAD

Očekuju nas koncerti, predstave, programi za mlade, kino, ples…

U Varaždinu će nastupiti Silente, Crvena jabuka, 4 tenora, Nina Badrić, Massimo, Vatra te mnogi drugi hrvatski i regionalni izvođači. “Ljeto u Varaždinu” trajat će do 14. kolovoza, a samo šest dana nakon završetka manifestacije započet će poznati Špancirfest PIŠE: MARTINA LONČAR-PETRINJAK mlpetrinjak@regionalni.com

U srijedu, 9. lipnja, na konferenciji za medije u dvorištu palače Sermage predstavljen je program manifestacije “Ljeto u Varaždinu”. Predstavljanju su prisustvovali direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina Jelena Toth i gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj te predstavnici suorganizatora – HNK-a Varaždin, Koncertnog ureda Varaždin, Gradskog muzeja Varaždin, POU-a Varaždin, Centra za mlade i nezavisnu kulturu P4, Udruge mladih V.U.K., PR Lady agencije, Show Concepta te Društva turističkih vodiča i pratitelja grada Varaždina.

Više od 100 programa

”Ljeto u Varaždinu” započelo je 3. lipnja, a trajat će do 14. kolovoza. U tom razdoblju očekuje nas više od 100 različitih programa, a direktorica Turističke zajednice Grada Varaždina Jelena Toth najavila je da će se, osim na već poznatima, dio programa održati i na novim lokacijama. Svi programi održavaju se pod propisanim epidemiološkim mjerama. – Nadam se da će ljeto koje je pred nama doista biti dugo i toplo jer mislim da su Varaž-

Nova pozornica za potrebe Turističke zajednice

dinci, ali i svi naši gosti, nakon proteklih godinu dana i života pod nekim “novim normalnim” uvjetima, željni događanja. Imamo više od 100 programa na mnoštvu različitih lokacija u gradu, neke su već poznate otprije, a otkrit ćemo i neke nove, zanimljive kutke. Teško je išta izdvojiti. Imamo pet glavnih lokacija: središnji trgovi, dvorište palače Sermage i dvorište vile Bedeković. Ono što je jedan od noviteta ovogodišnjeg programa je dvorište vile Bedeković, gdje će se od 11. lipnja do 10. srpnja petkom i subotom održavati koncerti poznatih glazbenih imena s hrvatske i regionalne scene. Počinjemo

u petak s koncertom Amire Medunjanin, nakon toga stižu nam Marko Tolja, Mia Dimšić, Nina Badrić, Massimo, 4 tenora, Silente, Crvena jabuka, Mejaši… doista je šarolik spektar koncerata – istaknula je Toth te dodala da će se svirati i na Trgu Miljenka Stančića, Kapucinskom trgu i Kazališnom trgu.

Festival dvorišta, Drava jump, standup…

Prve subote u srpnju održat će se Festival varaždinskih dvorišta, a 10. srpnja na rasporedu je Drava jump. – Kako sada stvari stoje, na papiru je 14 zainteresiranih

dvorišta. Kao i svake godine, želimo rijeku Dravu približiti Varaždincima, tako da i ove godine organiziramo aktivnosti uz nju. Imamo kazališne večeri, ljetno kino ponedjeljkom, stand-up, Fontana Blues Festival, a bogat program pripremljen je i za mlade u Hladoveeni u P4 – otkriva direktorica TZ-a Grada Varaždina. Pripremljen je program za sve dobne skupine te svatko može pronaći barem jedan sadržaj po svom ukusu. Novitet je ove godine i sudjelovanje Društva turističkih vodiča i pratitelja grada Varaždina. – Turistički vodiči su pripremili 11 besplatnih vođenih

Gradonačelnik Neven Bosilj otkrio je prvi potez koji je povukao za turizam i građane grada Varaždina. Riječ je o kupnji nove pozornice u vrijednosti od 200.000 kuna. – Moja prva odluka koju sam jučer potpisao je bila odluka o kupnji nove pozornice za potrebe Turističke zajednice. Stara pozornica je doista dala svoje i to je samo još jedan pokazatelj naših nastojanja da turizam bude taj koji će grad Varaždin vući naprijed – rekao je gradonačelnik Neven Bosilj. Dodao je da je iznimno zadovoljan ovogodišnjim programom “Ljeta u Varaždinu”, koji prvi put uključuje više od 100 događaja. – Mislim da ćemo sljedećih godina taj broj samo povećavati. Ljudima je poslije ovih kriza i epidemioloških zabrana sigurno stalo da se organizira što više događaja. Nadam se da će se ove mjere još više ublažiti, tako da ćemo do našeg Špancirfesta, koji počinje 20. kolovoza i za koji već sad mogu reći da će biti jedan pravi, veliki Špancirfest, imati grad potpuno oslobođen od svih epidemioloških mjera – istaknuo je Bosilj.

tura, odnosno razgleda grada, subotama od 10 do 12 sati. Okupljanje je ispred Gradske vijećnice, prethodna prijava nije potrebna, već se dovoljno samo pojaviti. Vođenja su raspoređena tematski. U Šetalištu V. Jagića će se od 23. srpnja do 1. kolovoza održati i Biergarten za sve one koji vole popiti pivo i uživati uz dobru glazbu. Pozi-

vam sve Varaždince, očekujemo i naše goste. Dođite, uživajte, ali pazite na sebe i druge, poštujte mjere i napunite baterije za ono što slijedi 20. kolovoza, a to je naš poznati Špancirfest – zaključila je Toth. Cjelovit program “Ljeta u Varaždinu” dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice Grada Varaždina.

VARAŽDINSKI MALIŠANI DOZNALI ŠTOŠTA O PARKOVNOJ ARHITEKTURI

“Susret u vrtovima” uz edukativnu šetnju Ovogodišnjoj manifestaciji “Susret u vrtovima/Rendezvous aux jardins” Hrvatska se pridružila treći put, a Varaždin je u njoj sudjelovao programom “Prijenos znanja – šetnja kroz razvoj parkovne arhitekture Šetališta Vatroslava Jagića”. Stoga su u petak, 4. lipnja, znatiželjnicima predstavljene prirodna i bogata kulturna baština Šetališta Vatroslava Jagića te slojevitost parkovnog oblikovanja. Mališane iz Dječjeg vrtića Varaždin i učenike VI. OŠ Varaždin edukativnom šetnjom kroz park provele su djelatnice Konzervatorskog

odjela u Varaždinu Ivančica Peharda, dipl. pov. umj., i dr. sc. Vesna Pascuttini Juraga,

Šetalište Vatroslava Jagića primjer je iznimne povezanosti građana i prirode pročelnica Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Manifestaciji u Varaždinu pridružila se i Zrinka Stepanić Hofer, dipl. pov. umj., voditeljica Odjela za

Registar kulturnih dobara iz Zagreba. “Susret u vrtovima/ Rendez-vous aux jardins” od 2003. godine organizira francusko Ministarstvo kulture tijekom lipnja, kada se u cijeloj Francuskoj za javnost otvaraju privatni i javni vrtovi te parkovi i perivoji, a od 2018., u okviru obilježavanja Europske godine kulturne baštine, vrtovi i parkovi diljem Europe. Ovim se događanjem nastoji potaknuti građane da obrate više pažnje na prostor oko sebe, da uživaju u ljepoti oblikovanih prostora, ali i osvijeste povezanost između ljudi i prirode. Njime se

također nastoji istaknuti važnost podizanja svijesti o zaštiti, očuvanju i obnovi ove vrste kulturne baštine, osobito kod djece i mladih, kao i nužnosti stručne edukacije te prijenosa znanja. Upravo je prijenos znanja tema ovogodišnjih “Susreta u vrtovima”: od prijenosa pisanih znanja o vrtovima od renesansne naovamo do prijenosa znanja stručnjaka koji se bave vrtovima – vrtlara, pejzažnih arhitekata i stručnjaka za hortikulturu. Parkovi i vrtovi tako postaju mjesta prijenosa/ razmjene različitih znanja, vještina i umijeća široj publici.


S raznih strana

15. lipnja 2021., br. 894 || Regionalni tjednik

31

PROGNOZA VREMENA ZA SLJEDEĆIH 7 DANA – PROGLAŠAVAMO LJETO 2021. OTVORENIM! U utorak suho i pretežno sunčano. Temperatura će s jutarnjih 10°C poslijepodne narasti na vrlo toplih 27 ili 28 Celzijevih stupnjeva u popodnevnim satima. U srijedu će dan biti uglavnom suh i sunčan uz povremeno umjerenu naoblaku. Temperatura zraka do 29 ili 30 Celzijevih stupnjeva. U četvrtak još malo toplije uz laganu južinu. Većinom sunčano i od jutra toplo. Temperatura bi u četvrtak popodne mogla narasti i do 32 Celzijeva stupnja. Petak izgleda većinom sunčano i još

malo toplije. Već od jutra dosta vruće, a popodne se čuvajte jakog sunca i visoke temperature. Smanjite fizičke napore ili ih obavite ranije ujutro i predvečer. Trebamo povećati unos tekućine i kloniti se sunca između 10 i 17 sati. Slični savjeti vrijede i za vikend. Subota bi trebala biti još stupanj toplija pa će temperatura ponegdje doći do 33, možda i 34 Celzijeva stupnja! Nedjelja bi trebala biti malo rizičnija pa tu i tamo krajem dana ili u ponedjeljak možda naleti neki pljusak. Bit će vruće i sparno uz južinu. Na kraju

napomena da je dobro redovito pratiti prognozu i na našem portalu, mobilnoj aplikaciji ili Twitteru jer su moguće i promjene u odnosu na ovu prognozu. Preporučamo da pratite i našu Facebook stranicu „Kad će Kiša“. (Prognozu napisao: Kristijan Božarov. Za detaljniju vremensku prognozu slobodno nazovite 060-555-555. Cijena 3,49 KN/min. iz fiksnih te 4,78 KN/min. iz mobilnih mreža. Davatelj usluge: HT d.d., Savska cesta 32, Zagreb, info tel. 0800-1234, prognoza izrađena 14.6.)

ROĐENI:

TJEDNI HOROSKOP

Djevojčice: Lea Vidaček, Alma Mikulčić, Mia Kos, Melina Vrhovec, Lota Međimorec, Nika Pažur, Ana Kovačić

UMRLI: Tomislav Kolarić (65), Stanko Krobot (86), Nevenka Abdul Jalil (68), Nenad Mesić (59), Mladen Mišak (79), Gabrijel Perši (93), Milan Novko (70), Ivan Šimunić (77), Rudolf Gotal (70), Đurđica Dvorski (79), Vjekoslav Kušter (89), Marijan Majhen (93), Gabrijel Kuhar (91)

AUTOR: MILAN

Pred vama je još jedan dobar tjedan i očekujte pokretanje novih poslova. Stižu i nove poslovne ponude. Naravno, poslove koje niste završili na vrijeme ipak ćete morati napraviti do kraja. Ljubav – javljaju se nove simpatije koje bi mogle prerasti u nešto ozbiljno. Sve ovo odnosi se prvenstveno na pripadnike znaka koji su slobodni, no i oni u vezi na pravom su putu da svoj odnos učine boljim. Zdravlje – osjetljivi ste na vremenske promjene.

RAK

6

ČLAN “ROTARY CLUB”-a, ROTARIJANAC SORTA KRUŠKE

SLAB; KRHAK AUSTRIJA

MEKSIČKA GLUMICA NORIEGA

ITALIJA

SITNA MORSKA RIBA(MN.)

PJEVAČ KAZIĆ(LEO) ŽITELJI IRSKE

NAŠA IZLOŽBA INOVACIJA

TRICIJ

MAJKA ILI OTAC

MATI, MAJKA

KUŠANJE

ONI KOJI SE NAMJEŠTENO DRŽE, NEPRIRODNO GOVORE

GLUMICA THURMAN “INTERFERON” ONAJ KOJI MNOGO ČITA

RIMSKI: 4

RIJEKA U SIBIRU

NASELJE NA BRAČU

PRIJELOM

RIBE

VODENJAK (20. 1. – 18. 2.)

Ovog tjedna na poslu dolazi do promjena. Stvari se pokreću i bit će posla preko glave. Ipak, nećete biti potpuno zadovoljni jer na neke stvari nećete moći utjecati. Treba samo malo vremena i strpljenja. Ljubav – neke se priče u vašem odnosu stalno ponavljaju i možda je došlo vrijeme da odlučite i sve to završite. Slobodni se teško odlučuju na novu vezu, nitko im nije dovoljno zanimljiv. Zdravlje – pad imuniteta.

NITON MREŽA U TENISU, NET “METAR” MUZEJ U ZAGREBU

Nazovi napaljene Maratela mreže d.o.o., 072700700, +18

Vaša je energija neiscrpna i stalno pronalazite nove poslovne mogućnosti. Mogli biste napraviti reorganizaciju posla i započeti važne pregovore. Ipak, pripazite što radite, koncentracija vam baš neće biti dobra. Zato sve ozbiljne pregovore odložite na neko vrijeme. Ljubav – vama je važno da se vi dobro osjećate, no pokušajte se uskladiti s partnerom. Slobodnima se nudi puno novih mogućnosti, ali ništa ozbiljno. Zdravlje – treba vam odmor.

(19. 2. – 20. 3.)

U ovom tjednu mogli biste započeti nešto od čega ste skoro odustali. Osim toga, pomoć vam stiže i preko poslovnih veza. Ipak može doći do manjeg zastoja, no to je tek privremeno. Ljubav – budući da i vi i partner želite stabilnu vezu, manje rasprave neće imati težih posljedica. Slobodni će se puno kretati i družiti, pa nije isključeno da će naići na nekoga tko će im se svidjeti. Zdravlje – više fizičke aktivnosti.

Već duže vrijeme čekate vijesti koje su važne za vašu karijeru, i ovog tjedna biste ih mogli i dočekati. Napredak vam sigurno predstoji, a moguće su i ponude za prelazak na novo radno mjesto. Mogući su i novi poslovni projekti. Ljubav – i dalje imate dosta problema s partnerom. Došlo je vrijeme da to raščistite. Slobodni bi trebali više izlaziti i družiti se i tako si dati priliku za nova poznanstva. Zdravlje – viroze i prehlade.

OTOČJE KOD DUBROVNIKA

KNJIGA S PRAVILIMA O LIJEPOM PONAŠANJU ŽENSKI PJEVAČKI GLAS

(22. 11. – 21. 12.)

Vama je u poslu baš sve dobro, nude vam se novi poslovi, novi ljudi dolaze s prijedlozima, pa su mogući jako dobri poslovi. Sve će to malo pokvariti iznenadni događaji i poslovi će na neko vrijeme zastati. Ljubav – ne događa se ništa novo u vašem partnerskom odnosu, ali preokret je moguć, pa budite spremni. Slobodnima u život ulazi nova osoba i veliki su izgledi za tajnu vezu. Zdravlje – izađite i bavite se nekim sportom.

JARAC

SVOJSTVO ONOG ŠTO JE LJUTO

STRIJELAC

ŠKORPION

(22. 12. – 19. 1.)

OSIJEK

Poslovna događanja su vas iznenadila, kako brzinom, tako i količinom posla, pa ste se malo izgubili. Sve ovo neće utjecati na dobre prilike koje su na vidiku. Neke će zaista biti primamljive i vrijedi o njima razmisliti. Ljubav – ako ne želite od malog napraviti veliki problem, porazgovarajte s partnerom i poslušajte što vam želi reći. Slobodni će imati više prilika, ali treba znati odabrati pravu. Zdravlje – prilično dobro.

(23. 10. – 21. 11.)

Na poslu će se pojaviti nove prilike, ali i nove osobe, koje će vam ponuditi poslovnu suradnju. I sami već duže vrijeme naslućujete da se nešto mijenja, ali polagano. No bez brige, sve će doći na svoje, nemojte biti nestrpljivi. Ljubav – vaša veza prolazi kroz manju krizu i neke vas stavri smetaju, no pokušajte smireno reagirati. Slobodni su jako privlačni drugom spolu i prilika će biti zaista puno. Zdravlje – dobro.

ŽITELJI ATIKE

ONAJ KOJI IZRAĐUJE ĆILIME

“RADIJUS”

ONA KOJA ALEKPO SANDAR ZANIMANJU OD MILJA ČISTI

UČESNIK U IGRI

SESTRA OD MILJA

.

“ROLLS ROYCE”

(23. 8. – 22. 9.)

U ovom tjednu netko će vam ponuditi novu poslovnu suradnju. Budući da već duže vrijeme niste zadovoljni sadašnjim stanjem, možda je došlo vrijeme za promjene. Novac vam brzo i lako prolazi kroz prste, no i to će se promijeniti. Ljubav – konačno biste mogli riješiti neke probleme koji vas već dugo muče. Posvetite se više partneru, izađite zajedno. Slobodni ne mogu pronaći pravi način za kontakt s osobom koja im se sviđa. Zdravlje – dobro.

(23. 9. – 22. 10.)

BIVŠI NOG. VRATAR ČECH ZNALCI ZA EKOLOGIJU

LITVA

DJEVICA

LAV

VAGA

FILM(1950) KREŠE GOLIKA

Kod vas je sve podređeno završavanju nekih zaostalih poslova, a u isto vrijeme javljaju se novi poslovi. Možda vas neki novi prijedlozi dovedu u iskušenje, pa nećete znati kako reagirati. Savjet je da pustite da se sve malo slegne. Ljubav – bilo bi dobro da ovo vrijeme iskoristite i riješite nejasnoće. Samci bi mogli ući u novu ljubavnu priču i jednom za svagda ostaviti prošlost iza sebe. Zdravlje – pad imuniteta.

(23. 7. – 22. 8.)

Poslovna situacija vam nije loša, čak se vidi i lagani napredak, ali ipak malo pripazite na neka događanja. Sve dobro proučite i odvagnite, da ne bi došlo do propusta koji će vam poslije biti problem. Ljubav – u vama je stalno prisutno nezadovoljstvo, koje se itekako osjeća u vašem odnosu s partnerom. Slobodnima je stalno u mislima osoba iz prošlosti, no uskoro stiže nešto novo i situacija će se promijeniti. Zdravlje – bolje nego do sada.

BRIT. PJEVAČICA, RITA

U ovom tjednu pred vama su nove poslovne ponude, što će donijeti promjenu kako u vašem poslovnom životu, tako i na privatnom planu. Možda u početku nećete baš sve vjerovati, ali kako će vrijeme odmicati, osjećat ćete se sve bolje. Ljubav – sad zbilja možete svoju partnersku vezu pretvoriti u zadovoljavajuću. Slobodni se još oporavljaju od prošlog neuspjeha i teško se odlučuju na nešto novo. Zdravlje – prehlade i mogući problemi s grlom.

(21. 6. – 22. 7.)

NARODNO PUHAĆE SVIRALO

(21. 5. – 20. 6.)

(20. 4. – 20. 5.)

(21. 3. – 19. 4.)

NEPRIJAV- DUGA CRNA MEKSIČKA HALJA GLUMAC AM.GLUMAC LJIVANJE BILJKA S “RAZJAMUSLIPRIHODA NA SLICI JESTIVIM RENI BIK”) POREZNOM MANSKIH GOMOLJEM ORGANU SVEĆENIKA

BLIZANCI

BIK

OVAN

Dječaci: Evan Matijašec, Adriano Klanfar, Pavle Horvat, David Žugec, David Husnjak, Matej Držaić, Benjamin Juraj, Liam Špoljarić, Fran Jenkač, David Friščić, Petar Majhen

Varaždinke i Međimurke! Telefonski sex uživo! 0-24

064/555-450 Tel:3,49kn/min, Mob:4,78kn/min

IMPRESSUM UPRAVA Sandra Vlahek V.D. GLAVNOG UREDNIKA Josip Novak, jnovak@regionalni.com NOVINARI Ivan Tomašković (urednik portala) ivan@regionalni.com Amalija Šašek, asasek@regionalni.com Robert Peharda, rpeharda@regionalni.com Mirna Grabar, mgrabar@regionalni.com Ivan-Goran Herman, igherman@regionalni.com Sandra Županić, szupanic@regionalni.com Martina Lončar-Petrinjak, mlpetrinjak@regionalni.com FOTOREPORTER Ivan Agnezović, foto@regionalni.com SURADNICI Denis Peričić Dalibor Flajpan

IZDAVAČ Regionalni tjednik d.o.o. Anina 11, 42000 Varaždin

MARKETING: Tel. 042/290-778 Tel. 042/290-781

GRAFIČKA REDAKCIJA Vlatka Lešić, vlatka@regionalni.com Željka Biškup, zbiskup@regionalni.com PRODAJA: Zdenka Jagić, voditeljica prodaje zjagic@regionalni.com marketing@regionalni.com Tel. 042/290-778 Vedran Bunić vbunic@regionalni.com Tel. 042/290-781 PREDAJA MALIH OGLASA I OSMRTNICA: Augusta Šenoe 12 (Gradska tržnica Varaždin, prolaz iz Kukuljevićeve ulice) Ljiljana Simić, ljsimic@regionalni.com malioglasi@regionalni.com Tel. 042/290-774 Radno vrijeme za stranke: pon: 7,30 - 12 h, uto: 7,30 - 14 h, sri, čet: 7,30 - 15 h, pet: 7,30 - 14,30 h

MALI OGLASI, ZAHVALE I SJEĆANJA: Tel. 042/290-774

REDAKCIJA: Tel. 042/290-777 Fax 042/290-775

Ostala prijamna mjesta za male oglase, zahvale i sjećanja: IVANEC Poljodom Gospodarska 2 Voćarna Bagrem Trg hrvatskih ivanovaca 9a LUDBREG Cvjećarnica Ruža Petra Krešimira 19, Radno vrijeme: od 7 do 16 h NOVI MAROF Benjak Remetinec 290 LEPOGLAVA Cvjećarnica Bagrem Hrvatskih pavlina 3a Tiskara Slobodna Dalmacija Male oglase osim u prijamnom uredu na Gradskoj tržnici u Varaždinu možete uplatiti i internet bankarstvom, na pošti ili banci. Postupak je slijedeći: proslijedite tekst na mail malioglasi@ regionalni.com radi obračuna cijene. Na vaš mail šalje se obračunata cijena i žiro-račun na koji uplaćujete uslugu. Nakon uplate potrebno je potvrdu o uplati poslati na mail. Za sve informacije obratite se na telefon 042/290-774.

Redakcija 7Plus Regionalnog tjednika ne odgovara za istinitost podataka oglasa.


32 Zadnja

Regionalni tjednik || 15. lipnja 2021., br. 894

OKO 200 ZALJUBLJENIKA U DVA KOTAČA ISKORISTILO PREDIVAN DAN Pod pokroviteljstvom Općine Maruševec, a u organizaciji Udruge za sport i rekreaciju “Gmajna” iz Čalinca, ovog je vikenda održana 4. Biciklijada Općine Maruševec. Oko 20 0 biciklista s područja Općine Maruševec i okolice, ali i biciklisti iz susjednih županija ove su godine pedalirali po ruti dužine

22,5 kilometara. Ruta je prolazila kroz općine Maruševec, Klenovnik i Donja Voća, a na lokacijama u Cerju Nebojse i Lipovniku te na igralištu Iva u Donjem Ladanju organizirana je okrepa za sve bicikliste. U organizaciji četvrtog izdanja Biciklijade Općine Maruševec sudjelovali su i Kuburaška udruga

Maruševec, koja je označila start 4. Biciklijade u 13 sati, te Udruga mladih Općine Klenovnik, koja je osigurala i podijelila okrepu za bicikliste na postaji u Lipovniku. Članice i članovi Udruge “Gmajna” na igralištu Gmajna u Čalincu biciklistima su podijelili vodu, majice i besplatni grah po dolasku na cilj. (it)

GLAMUROZAN IZBOR LJEPOTE U VARAŽDINU

Patricija Dimitrovski nova Miss Supranational – Hvala vam svima na predivnim porukama, riječima. Drago mi je da smo opravdali vaša očekivanja – ističe Lena Radanović, glavna organizatorica

PIŠE: IVAN TOMAŠKOVIĆ ivan@regionalni.com

U koncertnoj dvorani HNK-a u subotu, 12. lipnja, održan je četvrti po redu izbor za Miss Supra-

national Grada Varaždina, a pobijedila je Patricija Dimitrovski. Pr va pratilja je Dora Plantak, a druga pratilja Iva Ivanagić. Dodajmo da je u izbor za Miss Supranational

bio uključen niz dizajnera, stilista, make-up stručnjaka, frizera i dekoratera, a zabavni dio programa upotpunili su Lucija Job, Dora Vuraić, Plesni studio Stars te gosti iz Zagreba. U žiriju su bili Nina Bo-

Prva pratilja je Dora Plantak, a druga pratilja Iva Ivanagić janović, aktualna Miss

Hrvatske, Ivančica Pahor, bivša Miss svijeta turizma, Boris Kos, vlasnik autokuće Kos, i Tamara Roglić, vlasnica svjetske licence i modne agencije Glamur. Istaknimo da šest najljepših djevojaka ide u

SAJAM RABLJENE DJEČJE ODJEĆE, IGRAČAKA…

Ove subote u Varaždinu ponovno Dječji plac Na varaždinskom placu će se u subotu, 19. lipnja, nakon duge stanke zbog epidemioloških mjera, ponovno održati Dječji plac – sajam rabljene dječje odjeće, obuće, igračaka i druge opreme. Sajam se organizira na natkrivenom djelu tržnice od 16 do 20 sati. U tijeku su prijave za prodavače, a može se prijaviti svatko. Ime, prezime, adresu i telefonski broj potrebno je poslati na mail-adresu djecji.plac@ gmail.com. Povratno ćete primiti sve potrebne informacije o tijeku sajma i osnovnim pravilima. Cijena kotizacije za prodavače po klupi je 20 kuna. – Pozivamo prodavače i kupce da ostanu odgovorni i dalje se pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera. Prvenstveno se to odnosi na korištenje maski i dezinficijensa za ruke te držanje razmaka od minimalno 2 metra – poručuju organizatori.

superfinale u Vodicama. – Hvala vam svima na pred iv n i m por u ka ma, riječima. Drago mi je da smo opravdali vaša očekivanja – ističe Lena Radanović, glavna organizatorica.

KARIKATURA crta: Željko Pilipović

Profile for Regionalni  Tjednik

RT 894  

Regionalni tjednik 894, 15. lipnja 2021., Varaždin, Varaždinska županija

RT 894  

Regionalni tjednik 894, 15. lipnja 2021., Varaždin, Varaždinska županija

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded