Regio Business Noordoost-Brabant juli/aug 2015

Page 64

ICT & TELECOMMUNICATIE SPECIAL

Gek van de techniek van de klant

Nooit een eiland TEKST INGRID ROETS FOTOGRAFIE MARJO VAN DE PEPPEL

Waar problemen moeilijk lijken, blijft de werkwijze van Webbing Solutions altijd eenvoudig: oplossen, maken en ondersteunen. Directeur Dave Rullens combineert zijn passie voor techniek met zijn affiniteit met IT. Verbinden is zijn missie. In de weelderige tuin van de nostalgische boerderij in Dongen ontmoet ik Dave. Samen met zijn neef Piet Rullens en Maikel van Hees, beiden programmeurs, startte hij vier jaar geleden Webbing Solutions. Ze pakten ieder project aan en de business groeide via mond tot mond reclame tot momenteel bijna 100 klanten. Inmiddels is extra programmeur Mike van Luxemborg aangetrokken. Webbing Solutions richt zich met webapplicaties voor bedrijfssoftware met name op de maakindustrie en daarnaast op iedere organisatie met ICT problemen die het bedrijfsproces raken.

Mike van Luxemborg, Dave Rullens, Piet Rullens sr. en jr. en Maikel van Hees

De gebruiker bepaalt

Ieder bedrijf heeft een standaard softwarepakket, maar er ontbreekt altijd wel functionaliteit specifiek voor je bedrijf. Webbing Solutions zorgt voor die extra stap, de uitbreidingen, koppelingen met andere systemen of bedrijven en extra informatiestromen. Of het nu gaat om urenverantwoording, productiemiddelen beheer, planning op de werkvloer, klantof leveranciersportalen of mobiele webapplicaties. Dave vertelt enthousiast: ‘Onze aanpak is open en we graven altijd iets dieper dan het project op zich. Een oplossing is nooit een eiland, er is altijd uitwisseling van informatie van collega’s of andere bedrijven.’ Met regelmaat neemt hij klanten mee naar referentieprojecten en krijgt dan de reactie dat de gemaakte oplossing uitstraalt dat het vanuit de klant

64

REGIO BUSINESS | JULI/AUGUSTUS 2015

gemaakt is. Dave: ’Bij ons bepaalt de gebruiker hoe het moet werken, maar wij geven wel professioneel advies. Een groot bijkomend voordeel van deze bezoekjes is dat je klanten bij elkaar brengt. Dit is de meest efficiënte manier van netwerken.’

Stempel

Webbing Solutions wordt door tevreden klanten gevraagd om een interface te schrijven tussen ERP en Ariba, een partij die grote bedrijven als ASML een plat­ form biedt om op gestructureerde wijze berichten uit te wisselen met hun ketenpartners, zoals orders en facturen. Dave glundert: ‘Het is heerlijk wanneer je de stempel ASML­approved op je voorhoofd

krijgt. We hebben dit vertaald naar een laagdrempelige dienst voor het MKB: KetenlinK. Tegen lage abonnementskosten is iedere vorm van berichtenuitwisseling tussen bedrijven mogelijk, volledig geïntegreerd, zowel standaard als op maat’, besluit Dave gedreven. �

Webbing Solutions Eindsestraat 92 5105 AD Dongen T 0162-744110 E info@webbingsolutions.nl I www.webbingsolutions.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.