Page 1


Czy miasto musi mieć swoje autobusy  

Gminy mają prawo zlecać świadczenie przewozów publicznego transportu zbiorowego podmiotom prywatnym i powinny z tego prawa korzystać.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you