XVI. Református Zenei Fesztivál - műsorfüzet

Page 1

2019/3.

XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2019. MÁJUS 24–26.

INGYENES KONCERTEK, KÉZmûVESVÁSÁR Bp. IX., BAKÁTS TÉR, RÁDAY UTCA

www.rzf.reformatus.hu A fesztivál esô esetén sem marad el!


XVI. Református Zenei Fesztivál (RZF) 2019

A KöszöntôK

tizenhatodik Református Zenei Fesztivál és a rendezvény ünnepi lezárását jelentô Református énekek XVIII. koncert-istentisztelet is egyedülálló és kiemelt jelentôségû alkalom a történelmi egyházak életében. Ma is valljuk, hogy érdemes egyházunk megújításán fáradozni, de csak Istenbe vetett hitünk erôsödése által, lehetôleg úgy, hogy közben a Kárpát-medence magyar közössége is épüljön.

Az idei fesztivál is mintegy 800 közremûködôvel büszkélkedhet, hiszen több száz énekes, kórustag, számtalan zenekar, professzorok és püspökök biztosítják a színvonalas és léleképítô, ugyanakkor szórakoztató zenei és kulturális eseményt. Velünk lesznek határon túlról érkezô testvéreink is, hiszen a Kárpát-medence valamennyi keresztény közösségét örömmel látjuk fellépôink és vendégeink sorában. A fesztivál központja a Bp. IX. Bakáts tér nagyszínpaddal és vásárral. Ugyanakkor a KRE Díszterme (Ráday utca 28.) is igen közkedvelt helyszín, hiszen minden napra jut zenei program, kerekasztal-beszélgetés professzorokkal, borkóstolóval, zsíros kenyérrel, ahol ötödik alkalommal rendezzük meg a Magyar Örökség-díjas közönségtalálkozót MÖ-díjas mûvészek fellépésével. Természetes helyszínünk a Kálvin téri református templom, ahol három napon át elcsendesedhetünk, és hallgathatjuk Isten Igéjét szóban, kórusénekben, késô esti zenés áhítaton, orgonamuzsikában, vagy éppen zenekari barokk zenében. A Kálvin Kamara Kert (KKK) jazz- és népzenei koncerteknek ad otthont a Ráday utca elején. A Diák-Tanár Menet és a Zsoltáros Fáklyás Menet a Ráday utcában, a Nyitóáhítat a Bakáts téren, valamint a Fesztiválkórus koncertje a Nemzeti Múzeum lépcsôjén mind olyan alkalom, amikor a hitünket nem a templomban, hanem – „nehezített körülmények között” – világi helyen valljuk meg. A tavalyi újítást, miszerint minden zenei program elôtt elhangzik egy a közremûködôk által kiválasztott bibliai Ige, megtartjuk. A Református énekek XVIII. hangverseny 2019. június 29-én kerül megrendezésre a MÜPA-ban. A koncert-istentiszteleten hagyományosan a 350 fôs Kárpátmedencei Egyesített Kórus énekel, de négy alkalommal a közönség is bekapcsolódik az éneklésbe. A zenei blokkok elején bibliai Igék hangzanak el, az alkalmat pedig püspöki ima és áldás zárja. Valamennyi program az ÖKUMENÉ jegyében zajlik, így valóban MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! Budapest, 2019. május

Böszörményi Gergely

fesztiváligazgató

2 2


Polgármesteri beköszöntô Tisztelt Ferencvárosiak, Kedves Vendégeink!

I

mmár tizenhatodik alkalommal várja Önöket Ferencvárosban a Református Zenei Fesztivál. Az évek folyamán lassan nagykorúvá érik a háromnapos zenei rendezvénysorozat, amely Ferencváros tavaszi programkínálatának elválaszthatatlan részévé vált. Változatos és igényes produkciókból idén sem szenvedünk hiányt. A népzenétôl a régi zenén át a kórusmûvekig terjed a kínálat, így változtatva Belsô-Ferencváros utcáit, tereit három napon át igazi zenei központtá.

Azt kívánom, hogy május 24–26-a között kegyes legyen hozzánk az idôjárás, azért, hogy a szférák zenéje varázslatos pillanatokkal ajándékozzon meg bennünket.

Dr. Bácskai János

Ferencváros polgármestere

KöszöntôK

Johann Sebastian Bach szerint: „minden zene célja, hogy Isten dicsôségét zengje, és kikapcsolódást nyújtson a lélek számára, ahol ezt nem tartják szem elôtt, ott nem zene szól, csak pokoli lárma.”

3 3


XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2019. MÁJUS 24–26. • PROGRAMOK

A FESZTIVÁL VÉDNÖKEI: Dr. SZABÓ István püspök, STEINBACH József püspök, Dr. FEKETE Károly püspök, Dr. BÁCSKAI János polgármester

4

2019. május 24. (péntek) 14:00 – 22:00 KÉZMÛVESVÁSÁR (Bakáts tér – Ráday u.) 14:30 – 15:00 MH Légierô Zenekar Veszprém – rézfúvós térzene (Kálvin tér) 14:30 – Bocskai I. Református Okt. Közp. EGRESSY BÉNI MÛVÉSZETI KÖZÉPISKOLA Fúvószenekara – Tóth Tamás karnagy (Bakáts tér) 15:00 – DIÁK–TANÁR MENET (Kálvin tér – Ráday u. – Bakáts tér) 15:00 – 18:00 Véradás (Ráday u. 47. – Art9 Galéria) 15:30 – Zenés NYITÓÁHÍTAT – Steinbach József dunántúli ref. püspök – MH Légierô Zenekar Veszprém (Bakáts tér) 16:00 – a FÖLSZÁLLOTT A PÁVA ifjú mûvészei (Bakáts tér)

17:00 – VUJICSICS EGYÜTTES – délszláv népzene (Ráday u. 28.) 18:30 – MAKÁM Együttes (Bakáts tér) 18:30 – SEBÔ EGYÜTTES (Ráday u. 28.) 19:30 – Dr. Bogár László közgazdászprofesszorral kerekasztal-beszélgetés (Ráday u. 28.) 20:00 – KALÁKA Együttes (Bakáts tér)

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


21:00 – ZSOLTÁROS FÁKLYÁSMENET A RÁDAY UTCÁBAN – kísér a Classic Brass Quintet (indulás a Bakáts térrôl, érkezés a Kálvin térre)

2019. május 25. (szombat) 14:00 – 22:00 KÉZMÛVESVÁSÁR (Bakáts tér – Ráday u.) 10:00 – 14:00 KÓRUSTALÁLKOZÓ (Ráday u. 28.) (vezeti: Kiss Veronika és Gulyásné Erdôssy Emôke) 10:00 – 14:00 ORGONAFÉLÓRÁK és KRIPTAMÚZEUMLÁTOGATÁS (Kálvin téri ref. templom) 14:00 – 21:00 Kálvin Kamara Kert – JAZZ-, FOLK-, VILÁGZENEI koncertek részletes program a 7. oldalon (Ráday u. 3.) 14:30 – TEKERÔS BARÁTOK (Bakáts tér – Ráday utca) 15:00 – BORZSAVÁRI NÉPZENEKAR (Kárpátalja) (Bakáts tér) 16:00 – The BlackBirds (BEATLES-tribute) (Bakáts tér) 16:00 – VEDRES Csaba, HEINCZINGER Mika (MÖ-díjas) és GYERMÁN Júlia (Ráday u. 28.) 18:00 – HIRDESD AZ IGÉT! Az RZF500 FESZTIVÁLKÓRUS szolgálata a Nemzeti Múzeum lépcsôjén 17:30 – EXCANTO együttes (Ráday u. 28.) 17:30 – SERVET csángó zenekar (Bakáts tér) 19:00 – TÍMÁR SÁRA zenekara (Bakáts tér) A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2019. MÁJUS 24–26. • PROGRAMOK

21:45 – KÉSÔ ESTI ZENÉS ÁHÍTAT – SZENN Péter horvátországi református püspök, KÁTAI Zoltán, Egressy Béni Kamarazenekar (Kálvin téri református templom) 23:30 – ÉJSZAKAI CSÁNGÓ TÁNCHÁZ – SERVET ZENEKAR (Lónyay Utcai Református Gimnázium)

5


XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2019. MÁJUS 24–26. • PROGRAMOK

19:30 – BUDAVÁRI MÁRAI SZALON borkóstolóval, Dr. Szigethy Gábor író, Mészáros Pál borász, TABULATÚRA zenekar (Ráday u. 28.)

Dr. Szigethy Gábor

19:00 – Dinyés Soma barokk estje (Bp. IX. unitárius templom) 20:30 – MISZTRÁL EGYÜTTES (Bakáts tér)

2019. május 26. (vasárnap) 10:00 – ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELETEK budapesti gyülekezetekben. Credo, Kátai Zoltán, Arany János Ref. Gimnázium kórusa 16:00 – 21:00 KÉZMÛVESVÁSÁR (Bakáts tér – Ráday u.) 15:00 – V. MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS közönségtalálkozó (Ráday u. 28.) Magyar Örökség-díjas mûvészek fellépésével: Kátai Zoltán, Credo, Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Zoltán Nôi Kara 16:00 – SZÉLKIÁLTÓ együttes (Bakáts tér) 16:30 – SZENT EFRÉM FÉRFIKAR (Ráday u. 28.)

17:30 – MUZSIKÁS együttes (Bakáts tér) 18:00 – KÖZPONTI REFORMÁTUS KÓRUS (Kálvin téri ref. templom) 18:00 – FASSANG László – SZOKOLAY Dongó Balázs duó (Ráday u. 28.) 19:00 – Pál István SZALONNA és bandája (Bakáts tér) 19:30 – PROF. DR. Bagdy Emôke, kerekasztal-beszélgetés (Ráday u. 28.) A Bibliás Könyvesbolt, a Bibliamúzeum, a Reformáció a bélyegeken – Dr. Kocsis Attila bélyegkiállítása és Mátyás Lajos ny. esperes kiállítása – a Dunántúli Református Egyházkerület valamennyi temploma akvarellen – mindhárom nap várja az érdeklôdôket!

6

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


2019. május 25. (szombat) 14.00–21.00

KáLvin KaMaRA KerT

(bejárat a Ráday utca elején!)

A kertbôl elérhetô ADNA CAFE, a református egyház kávézója mindenkit szeretettel vár. https://www.facebook.com/adnacafe/ A KKK-programok koordinátora: Bágyi Balázs jazzdob-elôadómûvész, zeneszerzô, zenetanár – a Magyar Jazz Szövetség elnöke. 14:00 – Kátai Zoltán 15:00 – Egressy Jazz Combo Csepel 16:00 – Credo zenekar 17:00 – BorzsaVári népi zenekar 18:00 – Big Mouflon zenekar (blues) 19:00 – Invocatio Musicalis 20:00 – Bágyi Balázs New Quartet

XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2019. május 25. • Szombat

A Kálvin téri református templomhoz tartozó, gyönyörûen felújított kert Ferencváros egyik legszebb belsô udvara, amely kiválóan alkalmas kamarazenei elôadások megtartására. Így a kert hangulatához illeszkedve jazz, autentikus népzene és klasszikus kamarazene szólal meg ismert és az ismertség felé tartó fiatal zenészek tolmácsolásában.

Big Mouflon

Bágyi Balázs New Quartet A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

7


2019. május 25. (szombat) 18.00

„Hirdesd az Igét!”

XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2019. május 25.

Az RZF500 FESZTIVÁLKÓRUS KONCERTJE a Nemzeti Múzeum lépcsôjén

500

Fôs fesztiválkórus

karnagyok: Balogh Lázár és Oláh Gábor kísér: Egressy Béni rézfúvósok

Énekrend: 1. Dicsérje szent nevét (Mendelssohn-kánon) 2. Dicsérjétek az Urat 3. Hadd látlak téged (Be thou my vision – ír dallam) 4. Zengd Isten nevét (C. Hubert H. Parry feld.) 5. Mindeddig vélem volt az Úr 6. Mind jöjjetek, örvendjetek – A refrént a gyülekezet is énekli: Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja! Dicsérünk, Isten szent fia. 7. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt 8. Nemzeti dal (Egressy Béni – Berkesi Sándor) 9. Keserves szívvel Magyarországban… 10. Kossuth-nóták – Kossuth izenete és Kossuth Lajos Debrecenbôl 11. Ne csüggedj el, kicsiny sereg… 12. Hálás szívvel áldunk (E. Elgar dallama) 13. Hatalmas Isten (magyar ének – Gárdonyi Zsolt) – A refrént a gyülekezet is énekli: Szólj, ötágú síp, zengj, magyar ének, Adj hálát az ég nagy Istenének! 14. Szózat (mindenki énekli) Programszerkesztô: Bódiss Tamás

8

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


2019. május 26. (vasárnap) 15.00 Ráday u. 28.

V. Magyar Örökség-díjas Közönségtalálkozó XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2019. május 26.

Kedves Barátaink! A Református Zenei Fesztivál és a Magyar Örökség és Európa Egyesület nevében szeretettel hívunk mindenkit az idei Magyar Örökség-díjas Találkozóra, melyet 2019. május 26-án 15 órától rendezünk a XVI. Református Zenei Fesztivál keretében. Helyszíne a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának díszterme (Bp. IX. Ráday u. 28. II. em.). A megtisztelô Magyar Örökség-díjat 1995 óta már több mint 650 személynek, intézménynek, városnak, együttesnek, teljesítménynek stb. ítélte oda a Bírálóbizottság. Az évek során számos református intézmény és személy – így jómagam is – kapott Magyar Örökség-díjat. Ugyanakkor az elmúlt húsz évben alig volt lehetôség arra, hogy a díjazottak egymással, az egyesület tagjaival és általában az érdeklôdôkkel személyesen, kötetlen baráti találkozón beszélgethessenek, megismerkedhessenek. Pedig a díjazottak általában szívesen elmesélik, elmondják azt, amire az Úristen elhívást adott nekik. A Református Zenei Fesztivál örömmel folytatja az ilyen szervezett keretek között rendezett Magyar Örökség-díjas Találkozót, mert meggyôzôdésünk, hogy az egymással való találkozás, gondolataink kicserélése csak elôre viheti nemzetünket. A rendezvényre várjuk a díjazottakat, a díjazottak családtagjait, a laudátorokat, a Bírálóbizottság tagjait és a Magyar Örökség és Európa Egyesület vezetôségét, valamint tagjait, és természetesen az ÉRDEKLÔDÔ KÖZÖNSÉGET. A díjazottak számára lehetôséget nyújtunk, hogy a díjhoz kapcsolódó kiadványaikat, alkotásaikat a találkozón bemutassák és árulják. Puritán vendéglátásunk jegyében zsíros kenyeret, ásványvizet és kávét térítésmentesen biztosítunk. A találkozó keretében rövid fellépést vállalnak MÖ-díjas mûvészek. A találkozó után, vagy ha tetszik, annak folytatásaként ugyanott 16:30 órakor a Szent Efrém Férfikar, 18:00 órakor a Fassang László – Szokolay Dongó duó ad ingyenes koncertet, végül pedig 19:30 órakor kerekasztal-beszélgetés dr. Bagdy Emôke pszichoterapeuta professzorral. Szeretettel várjuk vendégeinket a rendezvényre. stereokft@gmail.com, tel.: +36-30-9416-202 Az egyesület mindenkit vár tagjainak sorába, és támogató adományt szívesen fogad a következô számlára: 10200971-21523575-00000000, IBAN: HU39 1020 0971 2152 3575 0000 0000 Böszörményi Gergely a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnöke A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

9


PROGRAMOK A RÁDAY U. 28.-BAN www.rzf.reformatus.hu

XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL PROGRAMOK A RÁDAY U. 28-BAN

2019. MÁJUS 24. PÉNTEK 17:00 – Vujicsics együttes 18:30 – SEBÔ együttes 19:30 – Kerekasztal-beszélgetés vendég: Dr. Bogár László közgazdászprofesszor

Dr. Bogár László

2019. MÁJUS 25. SZOMBAT 10:00–14:00 – Református Kórustalálkozó 16:00 – VEDRES Csaba, Heinczinger Mika és Gyermán Júlia 17:30 – EXCANTO együttes 19:30 – Budavári Márai Szalon borkóstolóval vezeti dr. Szigethy Gábor író, borász vendég: Mészáros Pál zene: TABULATÚRA együttes

Dr. Szigethy Gábor

2019. MÁJUS 26. VASÁRNAP 15:00 – V. Magyar Örökség-díjas Közönségtalálkozó benne Magyar Örökség-díjas fellépôk: KÁTAI Zoltán, CREDO együttes, Andor Ilona Baráti Társaság Kodály Zoltán Nôi Kara 16:30 – SZENT EFRÉM Férfikar 18:00 – FASSANG László – SZOKOLAY Dongó duó 19:30 – Kerekasztal-beszélgetés Dr. Bagdy Emôke professzor asszonnyal

•••

Dr. Bagdy Emôke

A Bibliás Könyvesbolt, a Bibliamúzeum, a Reformáció a bélyegeken – Dr. Kocsis Attila bélyegkiállítása és Mátyás Lajos ny. esperes kiállítása – a Dunántúli Református Egyházkerület valamennyi temploma akvarellen – mindhárom nap várja az érdeklôdôket!

10

•••

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


EGRESSY BÉNI MÛVÉSZETI KÖZÉPISKOLA fúvószenekara 05.24. 14:30 Bakáts tér

MH LÉGIERÔ ZENEKAR VESZPRÉM 05.24. 14:30 Kálvin tér 05.24. 15:30 Bakáts tér

MAKÁM EGYÜTTES www.makam.hu 05.24. 18:30 Bakáts tér

VUJICSICS EGYÜTTES www.vujicsics.hu 05.24. 17:00 Ráday u. 28.

KALÁKA www.kalaka.hu 05.24. 20:00 Bakáts tér

KÁTAI Zoltán – www.enekmondo.hu 05.24. 22:00 Kálvin téri ref. templom 05.25. 14:00 Kálvin Kamara Kert 05.26. 15:00 Ráday u. 28.

SEBÔ EGYÜTTES www.rejtelmek.hu 05.24. 18:30 Ráday u. 28.

Fellépôk • Közremûködôk

A FÖLSZÁLLOTT A PÁVA ifjai https://www.facebook. com/folszallottapava/ 05.24. 16:00 Bakáts tér

Classic Brass Quintet www.facebook.com/ClassicBrassQuintet 05.24. 21:00 Bakáts tér – Ráday u.

SERVET ZENEKAR www.facebook.com/servetband 05.24. 23:30 Lónyay Utcai Református Gimnázium (táncház) 05.25. 17:30 Bakáts tér

11


Fellépôk • Közremûködôk

TEKERÔS BARÁTOK 05.25. 14:30 Bakáts tér – Ráday utca

CREDO együttes www.facebook.com/karpataljai. credoegyuttes 05.25. 16:00 Kálvin Kamara Kert 05.26. 15:00 Ráday u. 28.

VEDRES CSABA HEINCZINGER MIKA GYERMÁN JÚLIA http://vedrescsaba.uw.hu 05.25. 16:00 Ráday u. 28.

BIG MOUFLON Band www.facebook.com/bigmouflon 05.25. 18:00 Kálvin Kamara Kert

12

BORZSAVÁRI NÉPZENEKAR 05.25. 15:00 Bakáts tér 05.25. 17:00 Kálvin Kamara Kert

BLACKBIRDS (Beatles-emlékzenekar) www.blackbirds.hu 05.25. 16:00 Bakáts tér

EXCANTO együttes https://excanto.wixsite.com/excanto/tagok 05.25. 17:30 Ráday u. 28.

TÍMÁR SÁRA zenekara www.facebook.com/ SaraTimarOfficial/ 05.25. 19:00 Bakáts tér


INVOCATIO MUSICALIS www.invocatio.hu 05.25. 19:00 Kálvin Kamara Kert

SZÉLKIÁLTÓ együttes www.szelkialto.hu 05.26. 16:00 Bakáts tér

SZENT EFRÉM FÉRFIKAR www.szentefrem.hu 05.26. 16:30 Ráday u. 28. FASSANG LÁSZLÓ és SZOKOLAY DONGÓ BALÁZS https://www.facebook. com/fassang.organ/ 05.26. 18:00 Ráday u. 28.

BÁGYI BALÁZS NEW QUARTET www.balazsbagyi.com 05.25. 20:00 Kálvin Kamara Kert

MISZTRÁL EGYÜTTES www.misztral.hu 05.25. 20:30 Bakáts tér

MUZSIKÁS EGYÜTTES és KACSÓ HANGA BORBÁLA www.muzsikas.hu 05.26. 17:30 Bakáts tér

PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA www.facebook.com/szalonnaband 05.26. 19:00 Bakáts tér

Fellépôk • Közremûködôk

DINYÉS SOMA www.bfz.hu/orchestra/ dinyes-soma 05.25. 19:00 Bp. IX. UNITÁRIUS templom

TABULATÚRA együttes www.tabulatura.hu 05.25. 19:30 Ráday u. 28.

13


A BP. KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM PROGRAMJAI www.rzf.reformatus.hu

XVI. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

PROGRAMOK A Kálvin téri református templomban

2019. MÁJUS 24. – PÉNTEK

14

21:45 Késô Esti Zenés Áhítat

Ft. SZENN Péter horvátországi református püspök szolgálatával Közremûködik: EGRESSY Béni Kamarazenekar

Kátai Zoltán énekmondó

2019. MÁJUS 25. – Szombat

11:00–14:00 Orgonafélórák 11:00 – Gyüre Bálint 12:00 – KRIPTALÁTOGATÁS (történelmi emlékhely) 13:00 – Kály-Kullai Rita

2019. MÁJUS 26. – Vasárnap

18:00 Központi Református Kórus Vezényel: Berkesi Boglárka és Erdélyi Dániel Orgonán kísér: Szotyori Nagy Gábor

2019. MÁJUS 25. – Szombat, 19:00

Dinyés Soma Barokk Estje a Miszla Barokk Régi Zene Akadémia közremûködésével Unitárius templom, 1092 Budapest, Hôgyes Endre utca 3.

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


2019. június 29. (szombat) 19.30

MÜPA

Református énekek XVIII. Orgona:

SÜLL KINGA

Karnagyok:

JÁMBOR ZSOLT

ARANY JÁNOS KÓRUSOK:

Debreceni Kollégiumi Kántus – Berkesi Sándor Psalterium Hungaricum – Arany János Központi Református Kórus – Berkesi Boglárka, Erdélyi Dániel Csomasz Tóth Kálmán Kórus Székesfehérvár – Dóczi István Dunántúli Ökumenikus Kórus – Imre Enikô, Varga Áron Baptista Központi Kórus – Oláh Gábor Nyírségi Református Kórus – Kissné Mogyorósi Pálma Kelenföldi Református Énekkar – Alföldy-Boruss Csilla Kecskeméti Református Általános Iskola Gyermekkara – Jámborné Márkus Emôke Kecskeméti Grádics Kórus – Jámbor Zsolt Abaúji Református Egyházmegye Kórusa – Baksy Mária Ungi Református Egyházmegye Kórusa – Ivaskovics József Bácskossuthfalvai Református Énekkar – Beke Edit Koltói Kamarakórus – Fülöp Gábor Felvidéki Református Énekkar – Süll Kinga A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

2019. június 7. (szombat) 19.30, MÜPA Református énekek XVIII.

BERKESI BOGLÁRKA

SZOTYORI NAGY GÁBOR

15


Református Énekek XVIII. – ÉNEKREND Orgona: SZOTYORI NAGY GÁBOR A zenei blokkok elején a bibliai Igéket esperesek olvassák fel. Az Igéket válogatta: Máté László esperes (Tatai Református Egyházmegye)

I. rész – karnagy: JÁMBOR ZSOLT

BEMEGYÜNK AZ ÚR HÁZÁBA

Igeolvasás: Gaál Sándor ref. esperes – Nyírségi Református Egyházmegye IGE: ZSOLTÁROK 84, 2-13

Gaál Sándor

Mily kedvesek a te hajlékaid, ó Seregek URa! Sóvárog, sôt eleped a lelkem az ÚR udvarai után. Testem és lelkem ujjongva kiált az élô Istenhez. 4Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek URa, királyom és Istenem! 5 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Szela.) 6 Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. 7Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az ôszi esô is elárasztja áldásával. 8Újult erôvel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. 9URam, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat! Figyelj rám, Jákób Istene! (Szela.) 10 Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkented személyére! 11Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bûnösök sátraiban lakni. 12Mert nap és pajzs az ÚR, kegyelmet és dicsôséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az ÚR azoktól, akik feddhetetlenül élnek. 13Seregek URa, boldog az az ember, aki benned bízik! 2

3

1. 237. 1. Reménységemben hívlak, Uram Isten! 2. Csudámra vagyon szépsége házadnak 9. Te ígéretedhez mert támaszkodom

16


2. 108. (60) 1. Úr Isten, kész az én szívem 2. Dicsérlek, Uram, tégedet 3. LÉ II. 52. 1. Áldjátok Istent szent templomában 2. Áldjátok ôt, mert nincs nála szentebb 3. Áldjátok zengô rézharsonával 4. Áldjátok ôt mind, körtáncot lejtve 6. Mind, ami élô, áldja az Istent 4. 118. SZAK Antal: 118. (66.) genfi zsoltár 1., 7., 13. vers – kórusmû 5. 471. 1. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt 2. Lám, a Sátán serge talpon, szembetörni kész 3. Szóljon a kürt, fenn lobogjon gyôzedelmi jel Közönség énekel: 4. Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll, Benne higgyünk, ô segít meg szívünk harcinál. Bízzatok, mert Jézus eljön, ô a fôvezér, Zengje ajkunk: hozzád esdünk gyôzedelemér'!

•••

17


II. rész – karnagy: BERKESI BOGLÁRKA

SEGEDELEM KÉRÉSE NEHÉZ IDÔKBEN Igeolvasás: Tóth András ref. esperes – Pápai Református Egyházmegye IGE: ZSOLTÁROK 57, 2-4. 8-12

Tóth András

2 Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem! Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. 3A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. 4Segítséget küld nekem a mennybôl, csúffá teszi üldözôimet. (Szela.) Isten elküldi szeretetét és hûségét. 8Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. 9Ébredj, lelkem, ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt! 10Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, 11mert szereteted az égig ér, hûséged a magas fellegekig. 12Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsôítsenek az egész földön!

6. 158. 1. Ha te meg nem tartasz, Uram Isten 1. Ha te meg nem tartasz, Uram Isten 7. 86. ~ Claude GOUDIMEL: 86. (77.) zsoltár, 1., 2., 6. vers – kórusmû 8. 60. 1. Minket, Úr Isten, elhagyál 2. Népedet keményen tartád 3. Légy minekünk segítségül 9. 137. 1. Hogy a babiloni vizeknél ültünk 2. Akik minket fogva tartottak, kértek 3. Íme, neked én azt nyilván felelem

18


10. LÉ II. 52. 1. Védelmezz, Istenem, ügyemnek fogd pártját 2. Körülfog minden rossz, gyönge már a lábom 3. Küldd hozzám követed, igazságod fényét 4. Vezess föl hegyedre, otthonodba engem 5. Atyának, Fiúnak, Szentléleknek hála 11. 223. (274) 1. Istenem, én nagy bûnös ember 2. Szívem szerint ím elkesergem 3. Hallgasd meg én fohászkodásim Közönség is énekel: 4. Nincs kétségem, megvigasztaltál, / Erôsítéd én szívemet, Könyörgésemben meghallgattál, / Érzem már szent kegyelmedet. Én Istenem, én Istenem, / Irgalmazz, kérlek, énnekem! SZÜNET III. rész – karnagy: ARANY JÁNOS

AZ ÚRNÁL NYUGSZIK MEG LELKEM Igeolvasás: Baksy Mária ref. esperes – Abaúji Református Egyházmegye IGE: RÓMA 5, 1-5

Baksy Mária

1 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. 2Ôáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsôségében. 3De nemcsak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot, 4az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet; 5a reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által.

12. 258. 1. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem! 2. Látod, Uram, igen megnyomorodtam 3. Reménységem míg el nem fogyatkozott 4. Azért téged hívlak csak segítségre 6. Jelentsd nékem a te akaratodat 13. 146. 1. Áldjad én lelkem az Urat 4. Ki a mennyet és a földet 5. Akik méltatlan szenvednek 8. A hitetleneket megrontja

19


14. 112. 1. Boldog az ember, ki az Istent 2. Gazdagsággal ôtet meglátja 15. 168. ~ NAGY Attila: Ó, Atya Isten, irgalmas nagy úr 168; 1-2-3-4. vers – kórusmû 16. 179. (166) 1. A bûnbôl hozzád sietek Közönség is énekel: 1. A bûnbôl hozzád sietek, / Mert szomjazom kegyelmedet, Te nyugtass meg, én Jézusom, / Ím néked szívem átadom.

••• IV. rész – karnagy: SÜLL KINGA

AZ ÚR DICSÉRETRE MÉLTÓ

Igeolvasás: Balogh Attila ref. esperes – Ungi Református Egyházmegye (Kárpátalja) IGE: JELENÉSEK 7, 9-12

Balogh Attila

9 Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetbôl és törzsbôl, népbôl és nyelvbôl; a trónus elôtt és a Bárány elôtt álltak fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, 10és hatalmas hangon kiáltottak: „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!”11Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élôlény körül, arcra borultak a trónus elôtt, és imádták Istent 12ekképpen: „Ámen! Az áldás, a dicsôség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erô a mi Istenünké örökkön-örökké. Ámen”.

17. 178. 1. Dicsôség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek 18. 111. ~ Claude GOUDIMEL: 111. (24.) genfi zsoltár, 1., 2., 6. vers – kórusmû 19. 149. 1. Az Úrnak no énekeljetek 2. Az Úr nevét síppal és dobbal 20. LÉ II. 50. 1. Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála 2. Döbbent szívünk ráeszmél, milyen nagy az Isten 3. Igaz jóság, irgalom minden rendelése 4. Soha el nem felejti ôsi szövetségét 5. Atya, Fiú, Szentlélek, megillet a hála

20


21. 265. (165) 1. Egek nagy Királya 2. Dicsérjed, világom 3. Zengjen minden szívben Közönség is énekel: 4. Halleluját zengve, / Magasztalva áldjad / Krisztus által jó Atyádat! Ha az Istent élô, / Igaz hittel féled / És a szíved Jézusé lett: Boldogság, / Üdv vár rád / Fenn az ég honában, / Hófehér ruhában.

HIMNUSZ Ima, Mi Atyánk, áldás: Steinbach József, dunántúli református püspök

Steinbach József

Hirdetés Hirdetés 21 21


Támogatók

Támogatók

22

Szervezô, lebonyolító: Stereo Kft. Fidelio különszám – XVI. Református Zenei Fesztivál Felelôs szerkesztô: Böszörményi Gergely • Szerkesztô: Zohna Márta Grafikai tervezés: Barcsik Géza • Korrektor: Nyilas Ágnes • Felelôs kiadó: Programmagazin Kiadó Kft. • Szerkesztôség: 1052 Budapest, Semmelweis u. 14. Ügyvezetô igazgató: Szentpéteri András • E-mail: fidelio@fidelio.hu • Tel.: (1) 476-0320 Fax: (1) 476-0321 • E-mail: fidelio@fidelio.hu • Nyomdai munkák: Comorn Kft.; 1031 Budapest, Ôrlô u. 2. • Tel.: (1) 454-0956; Ügyvezetô igazgató: Bányai Péter HU ISSN – 2062-2902 Megjelenik 2019. május 3-án 10 000 példányban. Az esetleges mûsorváltozásokért, valamint az újságban megjelenô adatok valóságtartalmáért és a képek jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelôsséget.


DVD

REFORMÁTUS ÉNEKEK CD- és DVD-kiadványok

CD

Stereo Kft./Periferic Records 1114 Budapest, Bartók Béla út 59. Tel.: +361-385-6343 • +36-30-9416-202 E-mail: stereokft@gmail.com • www.perifericrecords.com Nyitvatartás: H–P 13-tól 18 óráig

ZENEÁRUHÁZ és ONLINE CD-bolt

23


REFORMÁTUS ÉNEKEK XVIII. Psalms & Hymns of the Reformed Church

KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT KÓRUS (350) Orgona:

SZOTYORI NAGY GÁBOR Karnagyok:

Arany János, Berkesi Boglárka, Jámbor Zsolt, Süll Kinga www.rzf.reformatus.hu • www.PerifericRecords.com

MÜPA

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

2019. június 29. • SZOMBAT 19:30 Jegyek kaphatók/tickets (1990, 2850, 3200, 3990 és 5000 Ft) a STEREO KFT. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59., tel:+36-30-9416-202) és a MÜPA jegypénztárában.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.