XIII. Református Zenei Fesztivál – műsorfüzet

Page 1

XIII. REFORMÁTUS

ZENEI FESZTIVÁL 2016. MÁJUS 27–28–29.

INGYENES KONCERTEK, KÉZmûVESVÁSÁR

Bp. IX., BAKÁTS TÉR, RÁDAY UTCA

www.rzf.reformatus.hu A

f e s z t i v á l

e s ô

e s e t é n

s e m

m a r a d

e l !


KöszöntôK

XIII. Református Zenei Fesztivál (RZF) „Hirdesd az Igét!” – ez a tizenharmadik Református Zenei Fesztivál (RZF) vezérlô Igéje. A gazdag programkínálat alapján azt érezzük, hogy ismét elôre léptünk, hiszen nyolc helyszínen a hazai és határon túli kulturális élet kiemelkedô szereplôivel találkozhat három napon át a közönség. A zenei eseményeken kívül számos program szolgálja hitünk és összetartozásunk erôsítését. Készülve a REFORMÁCIÓ 500 éves jubileumára, már idén megszervezzük a Nemzeti Múzeum kertjében az ÖKUMENIKUS ÉNEK- és IGESZOLGÁLATOT! Ismét lesz PAPGYEREK-TALÁLKOZÓ és MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAS közönségtalálkozó. A Református Énekek XV. hangverseny 2016. július 2-án kerül megrendezésre a Mûvészetek Palotájában. A zenei blokkok elején Dr. Bagdy Emôke profes�szor olvassa fel a bibliai Igéket. A koncert végén Halász Béla délvidéki református püspök mond ÁLDÁST. Budapest, 2016. május Böszörményi Gergely

Polgármesteri beköszöntô Tisztelt Ferencvárosiak, Kedves Vendégeink! Ferencvárost a XIX. században meghódította a református egyház. 1830-ban nyitják meg a tavalyi évben történelmi emlékhellyé avatott Kálvin téri református templomot. Néhány évvel késôbb Török Pál, a pesti reformátusok lelkipásztora, késôbbi püspöke kezdeményezte a legnagyobb múltú és kisugárzású fôvárosi református iskola létrehozását. Buzgalmának eredményeképp 1855 októberében megnyílt a teológiai intézet – 1859-ben következett a fôgimnázium megnyitása. Késôbb, ismét gyûjtés útján, kedvezô alkalommal, olcsó áron megvették a híres Rádaykönyvtárat, megszerezték a Baldacci báró alapítványát, majd a Balassa-féle és több más kisebb-nagyobb alapítványt. A református kollégiumok diáksága is megtanulta és használta a Szenczi-féle zsoltáros szövegeket, középpontjai voltak a magyar református énekkultúrának. A Böszörményi Gergely által idén is megrendezésre kerülô Református Zenei Fesztivál igényes programsorozata 13. alkalommal próbálja meghódítani Ferencvárost, a ferencvárosiakat és az ide látogató vendégeket. A fesztivál Ferencváros kulturális életének szerves részévé vált. Kívánom, a zeneszeretô, az értékekre és minôségi zenére nyitott lelkû ember szellemét és lelkét gazdagítsa.

2

Dr. Bácskai János Ferencváros polgármestere


XIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL A FESZTIVÁL VÉDNÖKEI: dr. SZABÓ István püspök, STEINBACH József püspök, dr. FEKETE Károly püspök, dr. BÁCSKAI János polgármester

14:00 – 22:00 KÉZMÛVESVÁSÁR (Bakáts tér – Ráday u.) 14:30 – MH LÉGIERÔ ZENEKAR VESZPRÉM – rézfúvós térzene (Kálvin tér) 15:00 – 19:00 Véradás (Bakáts tér 3.) 15:00 – DIÁK-TANÁR-MENET (Kálvin tér – Ráday u. – Bakáts tér) 15:00 – TÁZLÓ EGYÜTTES – csángó népzene (Bakáts tér) 15:30 – NYITÓ ÁHÍTAT – Igét hirdet Steinbach József dunántúli református püspök, MH Légierô Zenekar (Bakáts tér) 16:00 – MUZSIKÁS EGYÜTTES (Bakáts tér) 17:00 – VUJICSICS EGYÜTTES (Ráday u. 28.) 18:00 – BorzsaVári népzenekar (Kárpátalja) + Fölszállott a páva (Ráday u. 28. díszterme) 18:30 – SEBÔ EGYÜTTES (Bakáts tér) 19:00 – KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS – Bogár László közgazdász professzor (Ráday u. 28.) 20:00 – Pál István SZALONNA és bandája + Fölszállott a páva (Bakáts tér) 21:00 – ZSOLTÁROS FÁKLYÁSMENET A RÁDAY UTCÁBAN a Cantores Ecclesiae szolgálatával (indulás a Bakáts térrôl, érkezés a Kálvin térre) 21:45 – KÉSÔ ESTI ZENÉS ÁHÍTAT – Igét hirdet Szabó István református püspök, közremûködik a KALÁKA együttes (Kálvin téri református templom) 23:30 – ÉJSZAKAI CSÁNGÓ TÁNCHÁZ – TÁZLÓ EGYÜTTES (Lónyay Utcai Református Gimnázium)

BorzsaVári népzenekar (Kárpátalja) A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

XIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2016. május 27–28–29. • PROGRAMOK

2016. május 27. (péntek)

3


XIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2016. május 27–28–29. • PROGRAMOK

2016. május 28. (szombat) 10:00 – 22:00 KÉZMÛVESVÁSÁR (Bakáts tér – Ráday u.) 10:00 – 14:00 – KÓRUSTALÁLKOZÓ – Ádám Jenô Zeneiskola (vezeti: Kiss Veronika és Gulyásné Erdôssy Emôke) 10:00 – 14:00 – Nyitott templom – Kálvin téri ref. templom 10:30–11:00 – Balogh Lázár orgonál 11:30-12:00 – Gyimesi Bence orgonál 12:00-13:00 – Kriptalátogatás (történelmi emlékhely) 13:00-13:30 – Kovács Botond Árpád orgonál 11:00 – TEKERÔS BARÁTOK – (Bakáts tér – Ráday utca) 12:00 – II. PAPGYEREK-TALÁLKOZÓ (Lónyay Utcai Református Gimnázium) 12:30 – Kovács Krisztián és barátai csángó népzene (Bakáts tér) 13:00 – BORZSAVÁRI NÉPZENEKAR (Kárpátalja) és a Fölszállott a páva résztvevôi (Bakáts tér) 14:00 – BlackBirds (BEATLES emlékzenekar) (Bakáts tér) 16:00 – INVOCATIO MUSICALIS (Bakáts tér) 17:00 – „Hirdesd az Igét!” ÖKUMENIKUS ÉNEK- és IGESZOLGÁLAT a Nemzeti Múzeum kertjében 500 fôs fesztiválkórus IGESZOLGÁLAT öt protestáns egyházi vezetô részvételével: Református Egyház: dr. Zsengellér József, KRE rektorhelyettes Evangélikus Egyház: Gáncs Péter elnök-püspök Baptista Egyház: Mészáros Kornél fôtitkár Pünkösdi Egyház: Pataky Albert egyházelnök Metodista Egyház: dr. Khaled A. László szuperintendens

4

Invocatio Musicalis A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


2016. május 29. (vasárnap) 10:00 – ÜNNEPI ZENÉS ISTENTISZTELETEK Budapesten VIDÉKI ÉS HATÁRON TÚLI KÓRUSOK szolgálatával 14:00 – 22:00 Kézmûvesvásár (Bakáts tér – Ráday u.) 14:00 – KEEP FLOYDING (Bakáts tér) 15:00 – MAGYAR ÖRÖKSÉG DÍJAS közönségtalálkozó (Ráday u. 28.) 16:00 – DJABE EGYÜTTES – world music (Bakáts tér) 16:30 – Vedres Csaba (orgona) + Gyermán Júlia (hegedû, ének) (Ráday u. 28.) 17:30 – Kerekasztal-beszélgetés Bagdy Emôke professzorral (Ráday u. 28.) 18:00 – KÖZPONTI REFORMÁTUS KÓRUS debütáló koncertje (Kálvin téri református templom) 18:30 – VARGA JÁNOS PROJECT (ex-East) (Bakáts tér) 20:30 – ISMERÔS ARCOK (Bakáts tér)

Ismerôs Arcok A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

XIII. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2016. május 27–28–29. • PROGRAMOK

18:30 – KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS – BUDAVÁRI MÁRAI SZALON (Ráday u. 28.) Vezeti Szigethy Gábor író Zene: BorzsaVári népzenekar (Kárpátalja) Vendégek: Praznovszky Mihály irodalomtörténész és ifj. Heimann Zoltán (Heimann borászat borkóstolója) 18:30 – PARAPÁCS együttes + Fölszállott a páva (Bakáts tér) 19:00 – BARTÓK BÉLA KONZERVATÓRIUM SZIMFONIKUS KONCERTJE – Dinyés Soma (Kálvin téri ref. templom) 20:30 – MISZTRÁL EGYÜTTES (Bakáts tér)

5


2016. május 28. (szombat) 17 óra

„Hirdesd az Igét!”

500 fôs fesztiválkórus

ÖKUMENIKUS ÉNEK- és IGESZOLGÁLAT a Nemzeti Múzeum kertjében

500

Fôs fesztiválkórus karnagyok: Kovács István és Bódiss Tamás orgona: Szotyori Nagy Gábor kísér: Jerikó Református Fúvósegyüttes

IGESZOLGÁLAT öt protestáns egyházi vezetô részvételével Énekrend: 1. Dicsérje szent nevét – Mendelssohn-kánon 2. Áldjad én lelkem, a dicsôség erôs királyát 3. Mindenek meghallják és jól megtanulják KÖZÖSEN ÉNEKELJÜK A REFRÉNT: Nincsen Isten nélkül segítség és idvesség

6

4. Mind adjon hálát Istennek 5. Mind jöjjetek, örvendjetek 6. Zengd Isten nevét – C. Hubert H Parry feld. 7. Nemzeti dal – Egressy B., Berkesi S. feld. (3 szólam) 8. Keserves szívvel Magyarországban 9. Ne csüggedj el, kicsiny sereg… 10. Két Kossuth-nóta 11. Úrnak szolgái mindnyájan… 12. Hatalmas Isten… – Magyar ének, Gárdonyi Zsolt feld. (4 szólam) 13. Jézus népek reménysége 14. Szózat – közönség is énekel A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!


MH LÉGIERÔ ZENEKAR VESZPRÉM 05.27. 14:30 Kálvin tér 05.27. 15:30 Bakáts tér

MUZSIKÁS EGYÜTTES www.muzsikas.hu 05.27. 16:00 Bakáts tér VUJICSICS EGYÜTTES www.vujicsics.hu 05.27. 17:00 Ráday u. 28.

SEBÔ EGYÜTTES www.rejtelmek.hu 05.27. 18:30 Bakáts tér

KALÁKA EGYÜTTES www.kalaka.hu 05.27. 21:45 Kálvin téri református templom (Késô esti zenés áhitat)

CANTORES ECCLESIAE RÉZFÚVÓS EGYÜTTES www.rezfuvos.hu 05.27. 21:00 Bakáts tér – Kálvin tér (Zsoltáros fáklyás menet)

PÁL ISTVÁN SZALONNA és bandája www.facebook.com/szalonnaband 05.27. 20:00 Bakáts tér

Fellépôk • Közremûködôk

TÁZLÓ EGYÜTTES www.tazlo.hu 05.27. 15:00 Bakáts tér 05.27. 23:30 Lónyay Utcai Református Gimnázium

BORZSAVÁRI NÉPZENEKAR 05.27. 18:00 Ráday u. 28. 05.28. 13:00 Bakáts tér 05.28. 18:30 Ráday u. 28. (Kerekasztal-beszélgetés)

TEKERÔS BARÁTOK 05.28. 11:00 Bakáts tér – Ráday utca

7


Fellépôk • Közremûködôk

BLACKBIRDS (Beatles emlékzenekar) www.blackbirds.hu 05.28. 14:00 Bakáts tér

INVOCATIO MUSICALIS www.invocatio.hu 05.28. 16:00 Bakáts tér

BARTÓK BÉLA KONZERVATÓRIUM www.konzi.hu 05.27. 19:00 Kálvin téri református templom

PARAPÁCS ZENEKAR www.parapacs.hu 05.28. 18:30 Bakáts tér

MISZTRÁL EGYÜTTES www.misztral.hu 05.28. 20:30 Bakáts tér

KEEP FLOYDING www.keepfloyding.hu 05.29. 14:00 Bakáts tér

DJABE EGYÜTTES www.djabe.hu 05.29. 16:00 Bakáts tér

VARGA JÁNOS PROJECT www.vargajanos.hu 05.29. 18:30 Bakáts tér

8

KOVÁCS KRISZTIÁN és barátai 05.28. 12:30 Bakáts tér

VEDRES CSABA & GYERMÁN JÚLIA www.vedrescsaba.uw.hu 05.29. 16:30 Ráday u. 28.

ISMERÔS ARCOK www.ismerosarcok.hu 05.29. 20:30 Bakáts tér

KÖZPONTI REFORMÁTUS KÓRUS 05.29. 18:00 Kálvin téri református templom


2016. július 2. (szombat) 19.30 MÛvészetek Palotája

Református énekek XV. Orgona: FINTA GERGELY

ARANY JÁNOS

BERKESI SÁNDOR

SÜLL KINGA ERDÉLYI DÁNIEL

OLÁH GÁBOR

KÓRUSOK: Baptista Központi Kórus (Oláh Gábor) Debreceni Református Kollégiumi Kántus (Berkesi Sándor) Karcagi Nagykun Református Gimnázium Vegyeskara (Székely Éva) Pasaréti Palló Imre Énekkar (Cseri Zsófia) Psalterium Hungaricum Kórus (Arany János) Nagykôrösi Arany János Református Gimnázium Kórusa (Ecsedi Péter) Központi Református Kórus (Erdélyi Dániel) Sárospataki Református Kollégiumi Kórus (Berkesi Sándor) Gönci Református Vegyeskar (Csomós Józsefné Bartha Ildikó) Székesfehérvári Csomasz Tóth Kálmán Énekkar (Dóczi István) Székesfehérvári Evangélikus Kórus (Csekéné Bányai Erzsébet) Újbátyúi-Bátyúi Református Kórus (Kárpátalja) (Ember Orsolya) Hertelendyfalvai Református Énekkar (Délvidék) (Székely Zita) Partiumi Keresztény Egyetem Vegyeskara (Brugós Anikó) Kassai Magyar Református Gyülekezet Vegyeskara (Palcsó Edit) Esperes Kórus

2016. július 2. (szombat) 19.30, Mûvészetek Palotája Református énekek XV.

Karnagyok:

9


Református Énekek XV. – ÉNEKREND Orgona: FINTA GERGELY A zenei blokkok elején a bibliai Igéket Dr. Bagdy Emôke professzor asszony olvassa fel. Az Igéket válogatta: Dr. Fekete Károly, tiszántúli református püspök I. rész – karnagy: ARANY JÁNOS Igeolvasás: Zsolt 121,1–8 „Zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izraelt! Az Úr védelmez téged, az Úr a te oltalmad jobb kezed felôl. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megôriz téged minden bajtól, megôrzi életedet. Megôriz az Úr jártodban-keltedben, most és mindenkor.” 1. 157. 1. Könyörülj rajtunk, Úr Isten 2. 102. 1. Hallgasd meg, Uram, kérésem 2. Mert napjai életemnek 7. VASS Lajos: 102. genfi zsoltár 12. Hogy szent neve az Istennek 3. 92. 1. Ékes dolog dicsérni 2. Lantban és hegedûben 3. Sok és nagy csudálatos 7. Virágoznak a hívek 4. 192. 1. Adj békességet, Úr Isten Közönség is énekel: (az egyetlen strófa háromszor hangzik el orgonajátékokkal, és a harmadik alkalommal énekel a közönség is) Adj békességet, Úr Isten, a mi idônkben a földön, Mert nincsen nékünk több senki Bajvívónk és hadakozónk Hanem csak te, Úr Isten.

10


II. rész – karnagy: SÜLL KINGA Igeolvasás: Jn 16,33–17,1–5 „Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyôztem a világot. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra: dicsôítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsôítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsôítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: és most te dicsôíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsôséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielôtt még a világ lett.” 5. 487. 1. Magasztallak én téged 2. Szívbôl könyörgök néked 3. Igaz utadra taníts 4. Az igaz hitnek tüzét 5. Reménységgel ruházz fel 9. Hála légyen Atyának 6. 34. 1. Mindenkoron áldom 2. Magasztaljuk vígan 4. Az Isten angyali 9. Közel az Úr Isten 7. 310. 1. Küldé az Úr Isten 2. Menj el Máriának 3. Mondd ezt: ó, szent, kegyes 5. Hallá s elfogadá 7. Kinek erôssége 8. De a Bûnbocsátó 8. 391. 1. Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat 2. Ha bûnünk szerint kezdünk mi fizetni Johann CRÜGER: Vedd el Úr Isten… 4. Megfertôztettünk… 5. Adjad minékünk... 6. Ne hagyd elveszni ilyen nagy munkáját Közönség is énekel: 7. Végye el rólunk a mi bûneinket, / És mosogassa vérével vétkünket, Ô, ki Atyjával és a Szentlélekkel / Bizony örök Isten.

11


Megemlékezés GÁRDONYI Zoltán életérôl és mûveirôl Gárdonyi Zoltán: Az Isten emberének imádsága Gárdonyi Zoltán: Az Úr dicsérete

Karnagy: BERKESI SÁNDOR SZÜNET

III. rész – karnagy: OLÁH GÁBOR Igeolvasás: Mt 6,31–34 „Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek elôször Isten országát és az ô igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” 9. 277. 1. Gondviselô jó Atyám vagy 2. Mint az alélt bús virágra 3. Rám-rám derül ismeretlen 4. Gyenge vagyok, lankadoznak 5. Ó, add, hogy ha majd bevégzem 10. 21. 1. Örvendez, Uram a király 2. Úgy viseled néki gondját 3. Elébb, hogynem könyörgene 5. Ôt felvôd nagy dicsôségre 6. Szereted ôt minden jókkal 7. E király mindenkor bízik 13. Azért, Uram, már támadj föl 11. 436. 1. Örülj, szívem 2. Ha bûnödért 3. Ez örömben 4. Tisztogass meg 5. E vacsora 6. Csakhogy immár 7. Hát jöjjetek 12. 502. 1. Fölkelt immár a szép hold 2. Mély csend borult a földre BEHARKA Pál: Immár fölkelt a szép hold Közönség is énekel: 5. Ó, add, üdvöd keressük, / Ne a mulandót lessük, / Ne kössön fénye meg; Hagyj egyszerûvé válni / S elôtted élni, járni, / Mint vidám, boldog gyermekek.

12


IV. rész – karnagy: ERDÉLYI DÁNIEL Igeolvasás: Kol 1,12–15,18–22 „Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ô szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ô vitt át minket szeretett Fiának országába, akiben van megváltásunk és bûneink bocsánata. Ô a láthatatlan Isten képe, az elsôszülött minden teremtmény elôtt. … Ô a feje a testnek, az egyháznak; ô a kezdet, az elsôszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ô legyen az elsô. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Titeket is, akik egykor Istentôl elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.” 13. 302. 1. Ó népeknek megváltója 2. Atyától lôn kijövése 3. Ki Atyával vagy egyenlô 4. A te jászlad immár fénylik 5. Dicsôség légyen Atyának 14. 30. 1. Dicsérlek, Uram, tégedet 2. Hogy felkiálték tehozzád 3. Istenes hívek és szentek 4. De az ô kegyelmessége 15. 229. 1. Hû pásztorunk, vezesd 2. Mert boldog az az ember 3. Szentlelkedet töltsd ránk ki LISZNYAY SZABÓ Gábor: Hû pásztorunk vezesd... 16. 447. 1. Uram, bocsássad el Közönség is énekel: 2. Kit világos fényül / Pogányoknak küldél, / Kinek fényességével Nyilván kijelenék / A szent Izráelnek / Nagy dicsôsége széjjel.

HIMNUSZ

Ima, Mi Atyánk, áldás: Halász Béla délvidéki református püspök

13


Támogatók

Támogatók

Szervezô, lebonyolító: Stereo Kft. Felelôs szerkesztô: Böszörményi Gergely • Szerkesztô: Hofferné Herédi Andrea • Grafikus: Barcsik Géza • Nyomdai munkák: Oláh Nyomdaipari Kft.; 1211 Budapest, Központi u. 69–71. Tel.: (1) 278-5000; ügyvezetô igazgató: Oláh Péter

14

Megjelenik 2016. május 3-án 10 000 példányban.


CD

DVD

DVD

REFORMÁTUS ÉNEKEK CD- és DVD-kiadványok

CD

Stereo Kft./Periferic Records 1114 Budapest, Bartók Béla út 59. • Tel.: +361-385-6343 E-mail: stereoperiferic@mail.datanet.hu www.perifericrecords.com Nyitva tartás: H–P 13-tól 18 óráig

ZENEÁRUHÁZ és ONLINE CD-bolt

15


REFORMÁTUS ÉNEKEK XV.

Psalms & Hymns of the Reformed Church KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (370 fô)

Orgona:

FINTA Gergely Karnagyok:

Arany János, Berkesi Sándor, Erdélyi Dániel, Oláh Gábor, Süll Kinga www.rzf.reformatus.hu • www.PerifericRecords.com

MÛVÉSZETEK PALOTÁJA

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

2016. július 2. • SZOMBAT 19:30 Jegyek kaphatók/tickets (1990, 2850, 3200 és 3990 Ft) a STEREO KFT. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59.) és a MÜPA jegypénztárában


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.