Page 1

XIV. REFORMÁTUS

ZENEI FESZTIVÁL 2017. MÁJUS 26–27–28.

INGYENES KONCERTEK, KÉZmûVESVÁSÁR Bp. IX., BAKÁTS TÉR, RÁDAY UTCA

www.rzf.reformatus.hu A fesztivál esô esetén sem marad el!


XIV. Református Zenei Fesztivál (RZF)

Számunkra öröm és komoly elismerés, hogy egyre többek szerint a Református Zenei Fesztivál egy új ébredési mozgalmat indított el. Hagyományos programmá lett a Diák-Tanár Menet, mellyel felhívhatjuk a társadalom figyelmét egyházi oktatási intézményeinkre, a fiatal generáció hitre nevelésére. Ilyen a Zsoltáros Fáklyás Menet a Ráday utcai mulatónegyedben, melyre minden évben majdnem ezren jövünk össze, hogy hitünket megvallva világi helyen dicsérjük az Urat. A szokatlan idôben rendezett Késô Esti Zenés Áhítat pedig a fesztivál egyik legjobban várt alkalma lett, hiszen 12 éve már teljes telt házzal tartjuk este 10 órakor zenés áhítatunkat a Kálvin téri református templomban. „Hirdesd az Igét!” – Ez az Ige 2017-ben is vezérel bennünket, amikor az 500 fôs Fesztiválkórus szolgál énekkel és Igével a Nemzeti Múzeum lépcsôjén. Igen sokan érkeznek határon túlról, mert nekik valóban fontos, hogy ezen a történelmi helyen megvallják hitüket, és átéljék, hogy mi, magyarok összetartozunk! A Református Zenei Fesztivált ma már a legszínvonalasabb fesztiválok között tartja számon a közönség és a szakma. Ez utóbbit igazolni látszik, hogy presztízs itt fellépni, és minden évben kétszer annyi kitûnô együttes és mûvész jelentkezik, mint amennyi koncertnek helyet tudunk adni. A fesztivál idén KÁLVIN KAMARA KERT néven új helyszínnel bôvül a Ráday u. 1. szám alatti templomkertben, ahol jazz, autentikus népzene és klasszikus zene várja az érdeklôdôket. A Református Énekek XVI. hangverseny 2017. július 1-én kerül megrendezésre a MÜPAban. A koncert-istentisztelet mottója a REFORMÁCIÓ öt alaptétele: Sola Scriptura (egyedül a Szentírás), Sola gratia (egyedül kegyelembôl), Sola fide (egyedül hit által), Solus Christus (egyedül Krisztus), Soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsôség). A 16 év alatt most elôször „kilépünk az énekeskönyvünk énekeibôl”, és egy 20 fôs kamarazenekar, valamint szólisták közremûködésével elhangzik J. S. Bach 80-as kantátája (Erôs vár a mi Istenünk), de négy alkalommal a közönség is együtt énekel a 350 fôs kórussal. A zenei blokkok elején négy református iskola diákja olvassa fel a bibliai Igéket. A koncert végén Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök mond ÁLDÁST.

Tisztelt Ferencvárosiak, Kedves Vendégeink! Örömmel jelenthetem be Önöknek a jó hírt: Ferencvárosban a reformáció emlékévében is köszönthetjük a Református Zenei Fesztivált. Luther Márton 500 éve tûzte ki tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, ami reformok sorozatát eredményezte az élet minden területén. Luther és a késôbbi reformátorok hatása a politika, a gazdaság, a zene, a jogtudomány, az anyanyelv és a modern természettudomány kibontakozása, illetve átalakulása terén is tetten érhetô. A reformáció nem pusztán a XVI. század emléke. Városrészünkben 1830ban avatják fel a három éve már történelmi emlékhelynek számító Kálvin téri református templomot. Néhány évvel késôbb Török Pál püspök kezdeményezi a legrégibb és legnagyobb hatású református iskola megalapítását. Buzgalmának eredményeképpen 1855-ben megnyílik a Teológiai Intézet, 1859-ben a fôgimnázium. Késôbb, ismét gyûjtés útján megveszik a Rádaykönyvtárat, a Baldacci Alapítványt, a reformátusok meghódítják Ferencvárost. A kollégium diáksága megtanulja a Szenci-féle zsoltáros szövegeket, a református énekkultúra alapköveit.

KöszöntôK

KöszöntôK

A tizennegyedik Református Zenei Fesztivál és a Református énekek XVI. koncert-istentisztelet is a REFORMÁCIÓ 500 jegyében kerül megrendezésre. A hazai és határon túli protestáns egyházak számtalan programmal, kiadván�nyal, kiállítással és szellemi, valamint tárgyi remekmûvel emlékeznek reformátor eleinkre, ugyanakkor a megújulás lendületét hirdetik. A Református Zenei Fesztivál tizennégy éve azon fáradozik, hogy szellemiségével, kezdeményezéseivel egyházunk megújuljon, Istenbe vetett hitünk és a Kárpát-medence magyar közössége erôsödjön.

Polgármesteri beköszöntô

A „Ferencváros József Attila Díj”-ával kitüntetett Böszörményi Gergely 14. alkalommal is itt szervezi meg a jelentôs fesztivált, ami az elmúlt években Ferencváros kulturális életének szerves részévé vált. A színes, tartalmas, értéket és minôséget közvetítô rendezvény is hozzájárul az idén 225 éves Ferencváros csodálatos és elragadó hangulatához, ahhoz, hogy valóban úgy érezzük: jó itt élni! Megszerettük a fesztivált, jólesô felismerés, hogy nemcsak reformátusok és nemcsak ferencvárosiak látogatják a fesztivál programjait, hanem egyre több vendéget köszönthetünk a Kárpát-medence városaiból is a Bakáts téren, a Ráday utcában, a Kálvin téren, a belsô-ferencvárosi helyszíneken. Kívánom, hogy sok zeneszeretô, az értékekre és a minôségi zenére nyitott lelkû ember szellemét és lelkét gazdagítsa a Református Zenei Fesztivál igényes programsorozata, amit Ferencváros Önkormányzata idén is örömmel támogatott. Dr. Bácskai János Ferencváros polgármestere

Budapest, 2017. május

Böszörményi Gergely fesztiváligazgató

2

3


XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

2017. május 26. (péntek) 14:00–22:00 KÉZMÛVESVÁSÁR (Bakáts tér – Ráday u.) 14:00–14:40 Bocskai I. Ref. Okt. Közp. Egressy Béni Mûvészeti Középiskola fúvószenekara (Kálvin tér) 14:45–15:00 MH Légierô Zenekar Veszprém – rézfúvós térzene (Kálvin tér) 15:00 – DIÁK-TANÁR MENET (Kálvin tér – Ráday u. – Bakáts tér) 15:00 – SERVET ZENEKAR – csángó népzene (Bakáts tér) 15:00–18:00 Véradás (Bakáts tér 3.) 15:30 – Zenés NYITÓÁHÍTAT – Steinbach József dunántúli református püspök, MH Légierô Zenekar Veszprém (Bakáts tér) 16:00 – SEBÔ EGYÜTTES (Bakáts tér) 17:00 – VUJICSICS EGYÜTTES – délszláv népzene (Ráday u. 28.) 18:15 – BERECZ ANDRÁS mesél (Ráday u. 28.) 18:30 – BAKOS ÁRPÁD és az ethnokor (Délvidék) (Bakáts tér) 19:30 – Dr. Bogár László közgazdászprofesszor kerekasztal-beszélgetés (Ráday u. 28.) 20:00 – Pál István SZALONNA és bandája (Bakáts tér) 21:00 – ZSOLTÁROS FÁKLYÁSMENET A RÁDAY UTCÁBAN (indulás a Bakáts térrôl, érkezés a Kálvin térre) 21:45 – KÉSÔ ESTI ZENÉS ÁHÍTAT – Csûry István királyhágó-​ melléki református püspök, Egressy Béni Kamarazenekar, Higyed Trombita Duó (Kálvin téri református templom) 23:30 – ÉJSZAKAI CSÁNGÓ TÁNCHÁZ – SERVET ZENEKAR (Lónyay Utcai Református Gimnázium)

2017. május 27. (szombat) 10:00–22:00 KÉZMÛVESVÁSÁR (Bakáts tér – Ráday u.) 10:00–14:00 – „NYITOTT TEMPLOM A KÁLVIN TÉREN” 10:00–14:00 – Református kórushangversenyek (Lónyay U. Ref. Gimnázium koncertterme – IV. emelet) 11:00 – TEKERÔS BARÁTOK – (Bakáts tér – Ráday utca) 12:00 – BORZSAVÁRI NÉPZENEKAR (Kárpátalja) (Bakáts tér) 13:00 – VEDRES CSABA és GYERMÁN JÚLIA (Bakáts tér) 14:00 – III. Országos PAPGYEREK-TALÁLKOZÓ (Lónyay Utcai Református Gimnázium) 14:00–21:30 KÁLVIN KAMARA KERT (jazz, folk, klasszikus zene) (Ráday u. 1. udvar) 14:30 – The BlackBirds (BEATLES-tribute) (Bakáts tér) 16:00 – Dr. Nógrádi György és Dr. Fischl Vilmos – Migráció és egyház – kerekasztal-beszélgetés (Ráday u. 28.) Dr. Nógrádi György

Dr. Fischl Vilmos

16:00 – DINYÉS SOMA oratorikus barokk estje (Kálvin téri református templom) 16:15 – INVOCATIO MUSICALIS (Bakáts tér) 17:45 – „Hirdesd az Igét!” – 500 fôs fesztiválkórus – ÖKUMENIKUS ÉNEK- és IGESZOLGÁLAT (Nemzeti Múzeum kertje) 18:30 – FUGATO ORCHESTRA (Bakáts tér) 19:30 – BUDAVÁRI MÁRAI SZALON borkostolóval, Dr. Szigethy Gábor író, zene: Servet zenekar (Ráday u. 28.) 19:45 – BORZSAVÁRI NÉPZENEKAR (Kárpátalja) (Bakáts tér) 20:30 – MISZTRÁL EGYÜTTES (Bakáts tér)

XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2017. május 26–27–28. • PROGRAMOK

XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2017. május 26–27–28. • PROGRAMOK

A FESZTIVÁL VÉDNÖKEI: dr. SZABÓ István püspök, STEINBACH József püspök, dr. FEKETE Károly püspök, dr. BÁCSKAI János polgármester

„NYITOTT TEMPLOM A KÁLVIN TÉREN” 10:00–14:00 12:00 – megtekinthetô a történelmi emlékhelyként nyilvántartott KRIPTA Orgonafélórák: 10:30 – Mikesi Tibor (Kecskemét) 11:30 – Csizmadia Márta (Pécel) 13:00 – Kéménczy Antal (Bp.-Zugló)

4 A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

5


2017. május 28. (vasárnap) 14:00–22:00 KÉZMÛVESVÁSÁR (Bakáts tér – Ráday u.)

2017. május 27. (szombat) 14.00-21.30

KÁLVIN KAMARA KERT

6

14:00 – KEEP FLOYDING (Pink Floyd-tribute) (Bakáts tér) 15:00 – MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJAS közönségtalálkozó benne MÖ-díjas fellépôk (Ráday u. 28.) 16:00 – DJABE EGYÜTTES (Bakáts tér) 16:30 – CREDO EGYÜTTES (Kárpátalja) (Ráday u. 28.) 18:00 – KÖZPONTI REFORMÁTUS KÓRUS (Kálvin téri református templom)

18:00 – MUZSIKÁS EGYÜTTES (Ráday u. 28.) 18:30 – VARGA JÁNOS PROJECT (ex-East) (Bakáts tér) 19:15 – PROF. DR. Bagdy Emôke kerekasztal-beszélgetés (Ráday u. 28.) 20:30 – ISMERÔS ARCOK (Bakáts tér)

Új helyszínnel gazdagodik a Református Zenei Fesztivál a Ráday u. 1–3. sz. alatti kerthelyiséggel. A Kálvin téri református templomhoz tartozó, gyönyörûen felújított kert Ferencváros egyik legszebb belsô udvara, amely kiválóan alkalmas kamarazenei elôadások megtartására. Így a kert hangulatához illeszkedve jazz, autentikus népzene és klasszikus kamarazene szólal meg ismert és az ismertség felé tartó fiatal zenészek tolmácsolásában. A kertbôl elérhetô ADNA CAFE, a református egyház kávézója mindenkit szeretettel vár. https://www.facebook.com/adnacafe/ A KKK-programok koordinátora: Bágyi Balázs jazz-dob elôadómûvész, zeneszerzô, Bágyi Balázs zenetanár – a Magyar Jazz Szövetség elnöke. 14:00 – Egressy Jazz Trió Csepel 15:00 – CREDO Együttes (Kárpátalja) 16:00 – FlauTone Quartet 16:30 – SERVET zenekar (csángó népzene) 17:00 – BorzsaVári népzenekar (Kárpátalja) 17:30 – Bacsi János zongora (Kárpátalja) 18:00 – Gáspár Károly Trió (Bágyi Balázs) 19:00 – Elbert Tamás zongora 19:20 – Egressy Jazz Combo Csepel 20:00 – Gyárfás István Trió

Gyárfás István Trió A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2017. május 27. • Szombat

XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2017. május 26–27–28. • PROGRAMOK

(Bp. IX. Ráday u. 1.)

FlauTone Quartet

7


2017. május 27. (szombat) 17.45

„Hirdesd az Igét!”

2017. május 28. (vasárnap) 15.00 Ráday u. 28.

8

Magyar Örökség-díjas Közönségtalálkozó Kedves Barátaink!

500

Fôs fesztiválkórus

karnagyok: Hoppál Péter, Bódiss Tamás és Katona János orgona: Szotyori Nagy Gábor kísér: MH Légierô Zenekar Veszprém IGESZOLGÁLAT: Szloboda József református esperes, Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a MEÖT fôtitkára

Énekrend: 1. Dicsérje szent nevét (Mendelssohn-kánon) 2. Áldjad én lelkem, a dicsôség erôs királyát 3. Örvendj egész föld az Istennek 4. Krisztus feltámadott (Draskóczy László) 5. Mind jöjjetek, örvendjetek 6. Orando et laborando (Berkesi Sándor) 7. Zengd Isten nevét 8. Nemzeti dal (Egressy Béni – Berkesi Sándor) 9. Keserves szívvel Magyarországban… 10. Két Kossuth-nóta 11. Ne csüggedj el, kicsiny sereg… 12. Jézus népek reménysége (W. Boyce dallama, Lukács Géza feld.) 13. Hatalmas Isten (magyar ének – Gárdonyi Zsolt) 14. Szózat A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Református Zenei Fesztivál és a Magyar Örökség és Európa Egyesület nevében szeretettel hívunk mindenkit az idei Magyar Örökség-díjas Találkozóra, melyet 2017. május 28-án du. 3 órától rendezünk a XIV. Református Zenei Fesztivál keretében. Helyszíne a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Díszterme (Bp. IX. Ráday u. 28. II. em.). A megtisztelô Magyar Örökség-díjat 1995 óta már több mint 600 személynek, intézménynek, városnak, együttesnek, teljesítménynek stb. ítélte oda a Bírálóbizottság. Az évek során számos református intézmény és személy – így jómagam is – kapott Magyar Örökség-díjat. Ugyanakkor az elmúlt húsz évben alig volt lehetôség arra, hogy a díjazottak egymással, az egyesület tagjaival és általában az érdeklôdôkkel személyesen, kötetlen baráti találkozón beszélgethessenek, megismerkedhessenek. Pedig a díjazottak általában szívesen elmesélik, elmondják azt, amire az Úristen elhívást adott nekik. A Református Zenei Fesztivál örömmel folytatja az ilyen szervezett keretek között rendezett Magyar Örökség-díjas Találkozót, mert meggyôzôdésünk, hogy az egymással való találkozás, gondolataink kicserélése csak elôre viheti nemzetünket. A rendezvényre várjuk a díjazottakat, a díjazottak családtagjait, a laudátorokat, a Bírálóbizottság tagjait, és a Magyar Örökség és Európa Egyesület vezetôségét, valamint tagjait, és természetesen az ÉRDEKLÔDÔ KÖZÖNSÉGET. A díjazottak számára lehetôséget nyújtunk, hogy a díjhoz kapcsolódó kiadványaikat, alkotásaikat a találkozón bemutassák és árulják. Puritán vendéglátásunk jegyében zsíros kenyeret, ásványvizet és kávét térítésmentesen biztosítunk. A találkozó keretében rövid fellépést vállaltak a következô MÖ-díjazott mûvészek: Császár Angela, Bubnó Tamás és a SZENT EFRÉM FÉRFIKAR, Juhász Zoltán népzenész (furulya), a MISZTRÁL, és közösen eléneklünk két népdalt Béres József „Szép magyar ének” c. könyvébôl. A találkozó után, vagy ha tetszik, annak keretében ugyanott 16:30 órakor a MÖdíjas kárpátaljai CREDO, majd 18 órakor a szintén MÖ-díjas MUZSIKÁS együttes ad koncertet, az estet pedig a 19 órakor kezdôdô kerekasztal-beszélgetés zárja Dr. Bagdy Emôke pszichoterapeuta-professzorral. Szeretettel várjuk vendégeinket a rendezvényre. stereoperiferic@mail.datanet.hu • Tel: +36-30-9416-202

XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2017. május 28. • Vasárnap

XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL 2017. május 27. • Szombat

ÖKUMENIKUS ÉNEK- és IGESZOLGÁLAT a Nemzeti Múzeum kertjében

Böszörményi Gergely

Az Egyesület mindenkit vár tagjainak sorába, és támogató adományt szívesen fogad a következô számlára: 10200971-21523575-00000000, IBAN: HU39 1020 0971 2152 3575 0000 0000

9


PROGRAMOK A RÁDAY U. 28-BAN www.rzf.reformatus.hu

17:00 – Vujicsics együttes 18:15 – Berecz András mesél 19:30 – Kerekasztal-beszélgetés vendég: Dr. Bogár László közgazdászprofesszor

MH LÉGIERÔ ZENEKAR VESZPRÉM 05.26. 14:45 Kálvin tér 05.26. 15:30 Bakáts tér 05.27. 17:45 Nemzeti Múzeum kertje

SERVET ZENEKAR www.facebook.com/servetband 05.26. 15:00 Bakáts tér 05.26. 23:30 Lónyay U. Ref. Gimn. 05.27. 19:30 Ráday u. 28.

Dr. Bogár László

2017. MÁJUS 27. – Szombat 16:00 – Kerekasztal-beszélgetés Migráció és egyház vendég: Dr. Nógrádi György és Dr. Fischl Vilmos 19:30 – Budavári Márai Szalon borkóstolóval vezeti dr. Szigethy Gábor író Dr. Szigethy Gábor zene: Servet zenekar (csángó)

2017. MÁJUS 28. – Vasárnap 15:00 – III. Magyar Örökség-díjas Közönségtalálkozó benne MÖ-díjas fellépôk: Szent Efrém Férfikar, Császár Angela, Misztrál, Juhász Zoltán 16:30 – CREDO együttes (Kárpátalja) 18:00 – Muzsikás együttes Dr. Bagdy Emôke 19:15 – Kerekasztal-beszélgetés vendég: Dr. Bagdy Emôke professzor asszony

SEBÔ EGYÜTTES www.rejtelmek.hu 05.26. 16:00 Bakáts tér

BERECZ ANDRÁS www.bereczandras.hu 05.26. 18:15 Ráday u. 28.

BAKOS ÁRPÁD ÉS AZ ETHNOKOR www.facebook.com/bakos.arpad.14 05.26. 18:30 Bakáts tér

VUJICSICS EGYÜTTES www.vujicsics.hu 05.26. 17:00 Ráday u. 28.

PÁL ISTVÁN SZALONNA és bandája www.facebook.com/szalonnaband 05.26. 20:00 Bakáts tér

Fellépôk • Közremûködôk

XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL PROGRAMOK A RÁDAY U. 28-BAN

2017. MÁJUS 26. – PÉNTEK

TEKERÔS BARÁTOK 05.27. 11:00 Bakáts tér – Ráday utca

••• BAÁN Katalin fotómûvész kiállítása, a Bibliás Könyvesbolt és a Bibliamúzeum mindhárom nap várja az érdeklôdôket!

10

•••

Baán Katalin

CANTORES ECCLESIAE RÉZFÚVÓS EGYÜTTES www.rezfuvos.hu 05.26. 21:00 Bakáts tér – Kálvin tér (Zsoltáros fáklyás menet)

BORZSAVÁRI NÉPZENEKAR 05.27. 12:00 Bakáts tér 05.27. 17:00 Kálvin Kamara Kert (Ráday u. 1. udvar) 05.27. 19:45 Bakáts tér

11


BLACKBIRDS (Beatles-emlékzenekar) www.blackbirds.hu 05.27. 14:30 Bakáts tér

12

fotó: Pályi Zsófia

DINYÉS SOMA 05.27. 16:00 Kálvin téri református templom FUGATO ORCHESTRA www.fugato.org 05.27. 18:30 Bakáts tér

MUZSIKÁS EGYÜTTES www.muzsikas.hu 05.28. 18:00 Ráday u. 28.

INVOCATIO MUSICALIS www.invocatio.hu 05.27. 16:15 Bakáts tér

ISMERÔS ARCOK www.ismerosarcok.hu 05.28. 20:30 Bakáts tér MISZTRÁL EGYÜTTES www.misztral.hu 05.27. 20:30 Bakáts tér 05.28. 15:00 Ráday u. 28. (MÖD Találkozó)

DJABE EGYÜTTES www.djabe.hu 05.28. 16:00 Bakáts tér

KEEP FLOYDING www.keepfloyding.hu 05.28. 14:00 Bakáts tér

CREDO EGYÜTTES www.credo.van.hu 05.27. 15:00 Kálvin Kamara Kert (Ráday u. 1.) 05.28. 16:30 Ráday u. 28. (MÖD Találkozó) 05.28. 10:00 Pozsonyi úti ref. templom (IT)

Bubnó Tamás és a SZENT EFRÉM FÉRFIKAR http://szentefrem.hu 05.28. 15:00 Ráday u. 28. (MÖD Találkozó)

CSÁSZÁR ANGELA 05.28. 15:00 Ráday u. 28. (MÖD Találkozó)

JUHÁSZ ZOLTÁN 05.28. 15:00 Ráday u. 28. (MÖD Találkozó)

Fellépôk • Közremûködôk

Fellépôk • Közremûködôk

KÖZPONTI REFORMÁTUS KÓRUS www.facebook.com/krkorus 05.28. 18:00 Kálvin téri református templom

VARGA JÁNOS PROJECT www.vargajanos.hu 05.28. 18:30 Bakáts tér

13


A BP. KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS TEMPLOM PROGRAMJAI www.rzf.reformatus.hu

XIV. REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL

14

21:45 Késô Esti Zenés Áhítat

MÜPA

Református énekek XVI.

CSÛRY István királyhágómelléki református püspök szolgálatával Közremûködik: az EGRESSY Béni Kamarazenekar és a HIGYED Trombita Duó

Orgona: ALFÖLDY-BORUSS CSILLA

2017. MÁJUS 27. – Szombat

Orgonafélórák

10:30 – Mikesi Tibor (Kecskemét, Református templom) 11:30 – Csizmadia Márta (Pécel, Református templom) 12:00 – KRIPTALÁTOGATÁS (történelmi emlékhely) 13:00 – Kéménczy Antal (Bp.-Zugló, Evangélikus templom)

ARANY JÁNOS

BERKESI Boglárka

•••

16:00 Dinyés Soma oratorikus barokk estje Johann Christoph Bach: Es erhub sich ein Streit – kantáta 22 szólamra Samuel Capricornus: Lobet ihr Völkern unsern Gott – motetta szoprán- és basszusszólóra Carl Biber: Sonata I. & II. Giovanni Battista Bassani: Ad arma volate – kantáta tenorszólóra Johann Sebastian Bach: Herr Gott, Dich loben wir (BWV 130) – kantáta Elôadják: Szili Gabriella (szoprán), Balog Eszter (alt), Megyesi Zoltán (tenor), Tóth Márton (bariton), Cser Péter (basszus), Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate Fiúkórusa (karnagy: Tóth Márton) Resonatores Pannoniae (mûvészeti vezetô: Borsódy László) Alba Regia Szimfonikus Zenekar Vezényel: Dinyés Soma

2017. MÁJUS 28. – Vasárnap

18:00 Központi Református Kórus Vezényel: Berkesi Boglárka Orgonán kísér: Szotyori Nagy Gábor Mûsoron:

J. S. Bach: Reformáció-kantáta / részlet • Kodály Zoltán: Jövel Szentlélek Úr Isten • C. Goudimel: 79. genfi zsoltár • H. Purcell: Szánd meg Uram a te néped... • Gárdonyi Zoltán: Szívemnek kôsziklája Gárdonyi Zoltán: 23. zsoltár • Kodály Zoltán: 50. genfi zsoltár F. Mendelssohn-Bartholdy: 42. zsoltár / I. tétel

Karnagyok:

CSERI ZSÓFIA

KAMP SALAMON

KÓRUSOK: Központi Református Kórus (Berkesi Boglárka) Debreceni Kollégiumi Kántus (Berkesi Sándor) Pasaréti Palló Imre Énekkar (Cseri Zsófia) Psalterium Hungaricum (Arany János) Lutheránia Énekkar (Kamp Salamon) Baptista Központi Énekkar (Oláh Gábor) Kecskeméti Református Gimnázium Kórusa (Jámbor Zsolt) Kecskeméti Református Általános Iskola Kórusa (Jámborné Márkus Emôke) Kelenföldi Református Énekkar (Alföldy-Boruss Csilla) Séllyey István Kórus (Parola Csaba) Sárospataki Református Kollégiumi Kórus (Bereczki Róbert) Beregszászi Magyar Református Gyülekezet Kamarakórusa (Kárpátalja, Ladányi Katalin) Bácskossuthfalvai Református Kórus (Délvidék, Borsos Judit) Nagyvárad-Réti Egyházközség Énekkara (Partium, Márkus Zoltán) Te Deum Laudamus Kamarakórus (Alistál, Felvidék, Oros Márta)

2017. július 1. (szombat) 19.30, MÜPA Református énekek XVI.

PROGRAMOK A Kálvin téri református templomban

2017. MÁJUS 26. – PÉNTEK

2017. július 1. (szombat) 19.30

15


Református Énekek XVI. – ÉNEKREND Orgona: ALFÖLDY-BORUSS CSILLA A zenei blokkok elején a bibliai Igéket diákok olvassák fel. Az Igéket válogatta: Berkesi Gábor református lelkész.

2. 163. 1. Örvend mi szívünk, Mikor ezt halljuk: A templomba mégyünk 2. Megállnak lábunk, Örök Úr Isten, A te templomodban 3. Áldd meg, Úr Isten A te népedet, Kik téged szeretnek 4. Légyen békesség, Felséges Isten, Anyaszentegyházban 5. Dícséret neked, Atya Úr Isten, A te szent Fiaddal 3. 171. 1. Megáll az Istennek Igéje És nem állhat senki ellene Sola gratia – Egyedül kegyelembôl IGE: Zsoltárok 23 A jó pásztor Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem szûkölködöm. Füves legelôkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3 Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ô nevéért. 4 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vesszôd és botod megvigasztal engem. 5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom egész életemben. 1 2

I. rész – karnagy: BERKESI BOGLÁRKA Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás IGE: 2 Timóteus 3:10–17 A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hûség Te azonban követôjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, 11üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikbôl megszabadított az Úr! 12De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 13 A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve. 14De te maradj meg abban, amit tanultál, és amirôl megbizonyosodtál, tudván, kiktôl tanultad, 15mivel gyermekségedtôl ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által. 16A teljes Írás Istentôl ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; 17hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen. 10

4. 28. 1. Hozzád kiáltok, kegyes Uram, Én segítségem és kôváram 2. Midôn tehozzád esedezem, És kezeimet felemelem 5. Áldott légyen a nagy Úr Isten, Ki meghallgata kérésemben 6. Az Úr az én népemnek ereje A Krisztusnak nagy erôssége 5. 107. 1. Dícsérjétek az Urat, Mert nagy ô jóvolta 11. Ezek áldják az Istent, Dícsérjék kegyelmit ~ GÁRDONYI Zoltán: A 107. genfi zsoltár

1. 390. A közönség ÁLLVA énekel: 1. Erôs vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk, Ha ô velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk. Az ôs ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege, Csalárdság fegyvere, Nincs ilyen több a földön.

16

2. Erônk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hôs vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed, ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Ég és a föld Ura, ô a mi üdvözítônk!

17


II. rész – karnagy: ARANY JÁNOS Sola fide – Egyedül hit által IGE: 1 Thesszalonika 5:12–24 Mindenki iránt a jóra törekedjetek! Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. 13Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek ôket! Éljetek egymással békességben! 14Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedôket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erôtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. 15Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt. 16Mindenkor örüljetek, 17szüntelenül imádkozzatok, 18mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. 19A Lelket ne oltsátok ki, 20a prófétálást ne vessétek meg, 21de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok! 12

8. 238. 1. Teremtô Istenünk, Édes Atyánk nékünk, Hatalmas vagy, Irgalmad nagy 2. Szívem benned bízik, Hozzád fohászkodik; Nézz csendesen, Kegyelmesen 8. Szent Lélek, Istenünk, Vígasztaló Urunk, Bátoríts meg, Oltalmazz meg 9. Keresztemben tûrést, Adj boldog szenvedést, Hogy abban ne Zúgolódjam 10. Légy erôs gyámolom, Csak rád támaszkodom, E világi Életemben 9. 357. 1. Jézus, én bizodalmam És Megváltóm életemben 3. Reménység kötelével Véle már összeköttettem 4. Földi porból lett porom Végre ismét porba tér meg 6. Bátorságban légyetek: Jézus hordoz, mint övéit

Üdvözletek, áldás A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és ôrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24Hû az, aki elhív erre titeket; és ô meg is cselekszi azt.

23

Közönség ÜLVE énekel: 7. Emeld fel hát lelkedet, Hagyj el minden földi vágyat; Bízd rá arra szívedet, Kibôl idvességed árad. Jézusnál tartsd kincsedet, Légyen Jézusé szíved!

6. 271. 1. Mint Isten akarja, legyen, Szent az ô végezése 2. Az Úr vígságom, s reményem, Bizodalmam s életem 7. 269. 1. Istenre bízom magamat, Magamban nem bízhatom (42.) 3. Tudja Isten kívánságod, Ád is, mert csak ô adhat 5. E világnak dicsôsége Igen hamar elmarad

SZÜNET

~ Claude GOUDIMEL: 42. genfi zsoltár – Istenre bízom magamat

III. rész – karnagy: CSERI ZSÓFIA Solus Christus – Egyedül Krisztus IGE: Filippi 2:5–11 Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: 6aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlô Istennel, 7hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; 8megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 9Ezért fel is magasztalta ôt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 10hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; 11és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsôségére.

18

19


10. 341. 1. ~ Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Ó Krisztusfô, te zúzott... 11. 485. 1. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal, Ki feltámadsz új világgal 2. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten elôtt közbenjárónk 3. Világosítsd a mi szívünket, Ismerhessünk meg tégedet 5. Az Atyával és Szent Lélekkel Hogy tégedet tiszta szívvel 12. 339. 1. Jézus, Istennek Báránya, Kínjaidat ég s föld szánja 3. Íme a templom kárpitja Kettéhasad és megnyitja 5. Fiát a szeretet atyja Kereszt kínjaira adja 4. Mindezekbôl ó, mit értsünk? És szívünkbe vajh' mit véssünk? 7. Jézus, ki értünk szenvedtél, Hogy éljünk, halálra mentél 13. 228. 1. Jehova, csak néked éneklek, Ki volna más tehozzád fogható? 4. Jó tudnom azt, hogy közbenjáróm Hü Jézusom, ki jobbod felül ül 396. 1. Ébredj, bizonyságtévô lélek! A várfalakra ôrök álljanak (288.) 2. Ó, bár ha lángod fellobogna, S ébredne föl sok nemzet fényinél Közönség ÜLVE énekel: 3. Küldd útra hírnökid csapatját És adj erôt onnan felül nekik, Hogy veszni a pogányt se hagyják És szerteûzzék Sátán seregit. Országod jöjjön el minél elébb, Hirdetve szent neved dicséretét!

IV. rész – karnagy: KAMP SALAMON

– vagy: Mit öltsünk magunkra? 32Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 33Keressétek elôször Isten országát és az ô igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek. 34Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja. 14. 390. Johann Sebastian BACH: Ein feste Burg ist unser Gott (Erôs vár a mi Istenünk) 1. ~ 1. Kar: Ein feste Burg ist unser Gott ~ 2. Duett ~ 3. Recitativo + Arioso ~ 4. Aria 3. ~ 5. Korál: E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna ~ 6. Recitativo + Arioso ~ 7. Duett

4. ~ 8. Korál: Az Ige kôszálként megáll, Megszégyenül ki bántja

Közönség ÜLVE énekel: a Bach-kantáta után az orgona-elôjátékot követôen együtt énekeljük a 390. dicséret utolsó versét! 4. Az Ige kôszálként megáll, Megszégyenül ki bántja Vélünk az Úr táborba száll, Szent Lelkét ránk bocsátja, Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik, Mit ér ez ônekik? Mienk a menny örökre.

HIMNUSZ

Ima, Mi Atyánk, áldás: Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök

Soli Deo gloria – Egyedül Istené a dicsôség IGE: Máté 6:25–34 Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csûrbe sem gyûjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja ôket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? 27Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? 28Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezô liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 29de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsôségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30Ha pedig a mezô füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitûek? 31 Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk?

20

21


Támogatók

REFORMÁTUS ÉNEKEK CD- és DVD-kiadványok

Támogatók

CD

DVD

Szervezô, lebonyolító: Stereo Kft. Fidelio különszám – XIV. Református Zenei Fesztivál Felelôs szerkesztô: Böszörményi Gergely • Szerkesztô: Hofferné Herédi Andrea Grafikai tervezés: Barcsik Géza • Korrektor: Nyilas Ágnes • Felelôs kiadó: Fidelio Media Kft. – Andacs Botond • Szerkesztôség: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel.: (1) 476-0320. Fax: (1) 476-0321. E-mail: fidelio@fidelio.hu Nyomdai munkák: Oláh Nyomdaipari Kft.; 1211 Budapest, Központi u. 69–71. Tel.: (1) 278-5000; ügyvezetô igazgató: Oláh Péter HU ISSN – 262-2602

22

Megjelenik 2017. május 3-án 10 000 példányban.

Stereo Kft./Periferic Records 1114 Budapest, Bartók Béla út 59. • Tel.: +361-385-6343 E-mail: stereoperiferic@mail.datanet.hu www.perifericrecords.com Nyitvatartás: H–P 13-tól 18 óráig

ZENEÁRUHÁZ és ONLINE CD-bolt

23


REFORMÁTUS ÉNEKEK XVI. Psalms & Hymns of the Reformed Church

KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT KÓRUS Orgona:

ALFÖLDY-BORUSS Csilla Karnagyok:

Arany János, Berkesi Boglárka, Cseri Zsófia, Kamp Salamon www.rzf.reformatus.hu • www.PerifericRecords.com

MÜPA

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

2017. július 1. • SZOMBAT 19:30 Jegyek kaphatók/tickets (1990, 2850, 3200, 3990 és 5000 Ft) a STEREO KFT. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59.) és a MÜPA jegypénztárában

XIV. Református Zenei Fesztivál - műsorfüzet  

A XIV. Református Zenei Fesztivál 2017. május 26-27-28-án kerül megrendezésre a Bakáts téren és vonzáskörzetében. Ízelítő a programból: Serv...

XIV. Református Zenei Fesztivál - műsorfüzet  

A XIV. Református Zenei Fesztivál 2017. május 26-27-28-án kerül megrendezésre a Bakáts téren és vonzáskörzetében. Ízelítő a programból: Serv...

Advertisement