Page 1

van de redactie Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie,…. ………………… Het aftellen is begonnen. Het jaar loopt ten einde. Zijn we klaar voor 2010? Dat is de grote vraag. Als ik zo om mij heen kijk binnen de vereniging kan dat haast niet anders. Er is de afgelopen tijd zo ontzettend veel werk verzet binnen de club. Een nieuw beleidsplan is gemaakt, de benodigde vrijwilligers om al het werk uit te voeren zijn gevonden. Sponsoren hebben zich aangemeld en leveren hun financiële bijdrage. En als klap op de vuurpijl heeft Gerard Booij ook nog voor een nieuwe voorzitter gezorgd.

de zaken die hen hebben bezig gehouden of gaan bezighouden. Zodat iedereen weet wie waar mee bezig is en wat de plannen zijn.

Volgens mij voldoende ingrediënten om er een fantastisch, spetterend 2010 van te maken. Ik hoop echt dat we Reflex dit jaar weer een goede boost kunnen geven. Waarbij ik van ganser harte hoop dat het volleybal in Kampen weer goed op de kaart wordt gezet.

Verder heb ik mij ten doel gesteld om in 2010 de belettering in de hal met “Reflex 50 jaar” te verwijderen. (Dat mag ook wel eens na bijna 8 jaar, ha,ha,ha ….) Hoe weet ik nog niet, dus als iemand ideeën heeft hoor ik het graag. Al met al genoeg zaken om ook het nieuwe jaar weer met veel plezier aan te gaan werken.

Als kersverse voorzitter van de PR commissie wil ik hier natuurlijk ook mijn steentje aan bijdragen. Zo proberen wij altijd naast de bestaande activiteiten jaarlijks twee of drie nieuwe doelen te stellen en deze ook te realiseren. Voor het jaar 2009 waren dat o.a. Reflex TV, WiFiinternet in de hal, een vernieuwde website en de kersverse club van 100. Op ons verlanglijstje stonden ook nog de ReflexMail. Dit moet een tweewekelijkse korte nieuwsbrief per mail worden. Daarnaast is het nog niet gelukt nieuwe adverteerders te vinden voor de clubkrant. Deze zaken schuiven we dus door naar het nieuwe jaar, aangevuld met nieuwe ideeën zoals een maandelijkse nieuwsrubriek waarin iedere voorzitter van een sectie of commissie een verslag doet van

Maar goed eerst moeten we de Kerstdagen nog door dus daarom hebben we weer een lekker dik Kerstnummer gemaakt met veel foto’s en leuke verhalen. En om daarna lekker uit te buiken verwacht ik jullie allemaal op het jeugd en oliebollen mixtoernooi op maandag 28 december. Natuurlijk met ‘s avonds gezellige muziek en heerlijke oliebollen. Een mooie afsluiting van het seizoen. Prettige feestdagen en een hééééél goed 2010 toegewenst. Namens de Redactie,

Peter Verbeek


van het bestuur We hebben een enerverend jaar achter de rug. Voor de zomer lukte het H1 ondanks een kampioenschap net niet om via een dubbeltreffen tegen Taurus door te dringen naar de B-league. Vooraf waren de kaarten volgens insiders al geschud: Reflex zou promoveren. Niets bleek achteraf helaas minder waar. Wat een teleurstelling. Terecht of onterecht, de cijfers spreken altijd de waarheid. Uithuilen en opnieuw beginnen. En dat hebben de mannen van H1 gedaan. In een nieuwe samenstelling spelen ze nu vol overgave en in goede harmonie op sommige momenten de sterren van de hemel. Het topteam van de dames kent een lastige start van het nieuwe seizoen. Door het vertrek van een aantal vertrouwde speelsters is in het nieuwe team de balans nog niet gevonden. De resultaten blijven tot nu toe achter bij de verwachtingen, maar er is voorzichtig een stijgende lijn zichtbaar. De aanpak van Rik en Wouter begint zo langzamerhand vruchten af te werpen. Geduld is een schone, maar lastige zaak. Ondanks alle inspanningen moest er aan het begin van het seizoen worden besloten om teams uit de competitie terug te trekken. Een besluit dat met veel tegenzin is genomen. Het heeft wederom duidelijk gemaakt dat ook op dit front extra inzet van vrijwilligers nodig is om meer leden aan Reflex te binden. Het is dan ook goed om te kunnen melden dat de

2

werkgroep vrijwilligersbeleid haar werkzaamheden bijna heeft afgerond. In de algemene ledenvergadering van 25 november jl. zijn de resultaten van de ledenraadpleging gepresenteerd. Ongeveer 80% van de leden hebben door middel van het inventarisatieformulier een of meerdere vrijwilligerstaken uitgekozen om mee aan de slag te gaan. Het is nu de beurt aan de nieuwe voorzitters van de commissies om de taken intern verder onder de vrijwilligers te verdelen. Helaas zijn twee belangrijke posities nog niet ingevuld. We missen nog een voorzitter voor de Technische commissie en voor de jeugdcommissie. Twee belangrijke posten die toch op korte termijn invulling moeten krijgen. Mocht u geschikte kandidaten voor deze functies kennen (ook eventueel van buiten de vereniging) dan verneemt het bestuur dit heel graag van u. Het ontwikkelen van het vrijwilligersbeleid heeft in de ogen van sommigen wel erg lang geduurd. Ik wil hier toch een lans breken voor de werkzaamheden van de leden van de werkgroep. Langs de zijlijn lijkt het allemaal een eenvoudig te klaren klusje. Niets is echter minder waar. Het was veel werk om alles helder in beeld te krijgen om alle leden te benaderen. Hier past een compliment. Dat compliment is feitelijk door een groot deel van de vereniging ook gemaakt door de getoonde positieve belangstelling tijdens


de (bijzondere) ledenvergaderingen van dit jaar. Tussen de 50 en 80 leden bezochten die vergaderingen waarin het onderwerp werd besproken. Een opkomst die voor Reflex-begrippen erg hoog is. Kortom, het onderwerp leeft volop binnen Reflex en er zijn dit jaar een aantal zeer positieve en concrete stappen in de goede richting gezet! Zelf geef ik als voorzitter een slecht signaal af door mijn aftreden aan het einde van dit kalenderjaar kenbaar te maken. Dit besluit had ik dit voorjaar al genomen. Ik wilde echter de resultaten van het vrijwilligersbeleid nog afronden. Werk en privĂŠ, in combinatie met het voorzitterschap van Reflex zijn door mij niet langer op een positieve manier in te vullen. Daarnaast zijn er andere redenen waarom ik na bijna vier jaar stop als voorzitter. Ik ben blij dat Marcel Gommers bereid is gevonden mijn rol als voorzitter van mij over te nemen. Het formele besluit daarover zal door de leden tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar worden genomen. Ik wens Marcel alle succes en hoop dat iedereen hem op een constructieve en positieve manier wegwijs wil maken binnen Reflex. Tot slot dank iedereen voor de prettige samenwerking en het vertrouwen. met vriendelijke groet, Gerard Booij

COLOFON december 2009 - nr. 4 REDACTIE Peter Verbeek telefoon 331 43 41 info@reflexkampen.nl Willem Jan Kroneman telefoon 331 89 72 wjk@kroneman.nl

DISTRIBUTIE Martha Bosman telefoon 332 01 89 harmbosman@home.nl LEDENADMINISTRATIE Theo Kappert telefoon 332 56 32 ledenadministratie@reflexkampen.nl DRUK Zalsman Kampen KOPIJ kopij voor de volgende uitgave inleveren voor: 1 februari 2010 via email: info@reflexkampen.nl


4

www.idemdito.net


Nieuwe voorzitter ? Marcel Gommers in beeld als nieuwe voorzitter. Mijn besluit om te stoppen als voorzitter heb ik eind november tijdens de algemene ledenvergadering kenbaar gemaakt. Ik kon toen meldden dat ik met iemand in gesprek was die wellicht mijn functie over zou willen nemen. Het doet me goed dat ik nu kan meedelen dat Marcel Gommers te kennen heeft gegeven de voorzittershamer te willen overnemen. Vooral via zijn vrouw Ellen kent Marcel de vereniging inmiddels goed. Hij is zeer gemotiveerd om als voorzitter van Reflex de ingeslagen weg verder vorm en inhoud te geven. Ook hij kan dat alleen met hulp van heel veel leden. Ik gun hem die rol, met daarbij de ondersteuning van alle vrijwilligers van harte en ik denk dat Reflex een goede voorzitter aan Marcel zal hebben. Het is niet aan het bestuur om een nieuwe voorzitter te benoemen. Dat besluit zal door de leden tijdens de ledenvergadering van mei/juni worden genomen. Tot die tijd zal Marcel de bestuursvergaderingen bijwonen zodat hij zich een beeld kan vormen van alle "ins en outs" van Reflex. Namens het bestuur wens ik Marcel alle succes!

Gerard Booij

Inburgeringscursus

In de vorige uitgave van het ReflexNieuws hebben jullie kennis kunnen maken met een aantal nieuwe Reflexerspelers die succesvol hun Reflex-Inburgering hebben afgelegd. In deze uitgave zijn er nog twee nieuwe

spelers/speelsters die met succes hun inburgeringscursus hebben gevolgd. Op de volgende pagina’s kun je kennis maken met Rutger Kamphuis van Heren 1 en Linda Kloppenberg van Dames 1. Ondanks diverse aanmaningen heeft Meghan von Hegedus haar inburgeringsformulier nog niet ingeleverd. Tot op heden heeft zij dus nog de status: illegaal !!


Persoonlijke gegevens: 1. naam: 2. bijnaam: 3. waar kom je vandaan? Plaats: vorige vereniging: 4. reden van je komst:

5. geboortedatum : 6. lengte : 7. kleur ogen: 8. schoenmaat: 9. school/werk: 10. alleenstaand of een relatie: 11. piercing/tattoo: 12: welke deodorant gebruik je: 13. levensmotto: 14: wat is je emailadres: 15: en hyves:

Rutger Kamphuis Annelies, Liesbeth, Liesanne, enz Zwolle Westenholte/BasAutowas In eerste instantie om beter te worden, maar om met je broer te spelen en een gezelllige vereniging als Reflex spelen zeker mee! 28-04-1979 189cm blauw 44.5 leraar alleenstaand ja/nee, waar: nog steeds niet 8x4 rkamphuis@landstede.nl ook dat

Wat weet je van de vereniging: 1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: Santarelli 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Winner en losersfeest 3.In welke wijk staat de Reflexhal: Brunnepe 4.In welk jaar is Reflex opgericht: 1963 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... ? Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Frikandellen eten.

6


Persoonlijke gegevens: 1. naam: 2. bijnaam: 3. waar kom je vandaan? Plaats :

Linda Kloppenberg kneusje, peanut

Lierderholthuis (Waar? Ja daar!) Nu wonende in Zwolle vorige vereniging: Hevo 4. reden van je komst: Bij Hevo kon ik 1e divisie blijven spelen, maar dat leek mij niet zo verstandig na mijn knieoperatie begin dit jaar. Ook nu zit ik namelijk nog niet op mijn oude niveau. Ja en natuurlijk sprak mij die zeer gezellige sfeer bij Reflex aan! 5. geboortedatum : 25-10-1985 6. lengte : 1.76 7. kleur ogen: fel blauw 8. schoenmaat: 39-40 9. school/werk: Afgestudeerd bewegingsagoog en psychomotorisch therapeut. Nu: laatste jaar lichamelijke opvoeding. Volgend jaar: baan in het speciaal onderwijs en misschien Kinesiologie studeren 10. alleenstaand of een relatie: Dat wisselt zich nog een beetje af ;) 11. piercing/tattoo: Ja, navelpiercing 12: welke deodorant gebruik je: Heb ik niet nodig, ik ruik altijd lekker :P 13. levensmotto: Leven is het meervoud van lef (Loesje) 14: wat is je emailadres: linda_kloppenberg@hotmail.com 15: en hyves: http://peanut-linda.hyves.nl/ Wat weet je van de vereniging: 1. Wat is de naam van de Argentijnse spelverdeler die bij Reflex heeft gespeeld: Santarelli 2. Hoe heet het feest wat aan het eind van elke competitie wordt gevierd: Winners en losersfeest 3.In welke wijk staat de Reflexhal: Hanzewijk 4.In welk jaar is Reflex opgericht: 1952 5.maak de volgende zin af: Op ‘t Ukien van d’Eilige Stege, ..... Döör ef ies un standbeeld uhstoan (snap er de balluh nie van…) Wat denk je, behalve je volleybal inbreng, bij te dragen aan de Vereniging Reflex? Gratis de vloer vegen, door de verschillende warming-upoefeningen op de grond, die Rik en Wouter ons hebben voorgeschreven.


Sinterklaas in de Reflexhal

Zaterdag 5 december was het eindelijk zover, Sinterklaas kwam bij ons in de Reflexhal. Rond half 10 kwamen de eerste kinderen binnen die al geduldig stonden te wachten bij de deur. Iedereen ging naar binnen en zocht elkaar op. Een paar kinderen gingen een mooie kleurplaat maken en anderen gingen kletsen. Toen alle kinderen binnen waren zijn we in een grote kring gaan zitten. Nog even wachten op mini-sinterklaas, want die moest nog even z’n handschoenen aan doen. We zaten net allemaal in de kring toen we een hele harde knal hoorden. Steven ging even kijken en wat zag hij nou op het veld staan? Pieten! Iedereen rende snel naar de zaal om eens goed te kijken. Inderdaad er stonden echt pieten en gelukkig hadden ze Sinterklaas ook meegenomen. Even lekker spelen met de bal in de zaal en toen‌ Schoenen aan en weer de kantine in. Weer in de kantine had iedereen snel zijn stoel gevonden en met spanning werd er afgewacht of er ook cadeautjes mee waren gekomen. Gelukkig waren de

8

pieten die niet vergeten! Na de eerste pakjes kreeg iedereen nog wat pepernoten en wat drinken van de pieten en daarna weer snel verder met de andere pakjes. Leuke liedjes zingen of een


gedichtje voorlezen hoorde bij een pakje. Na even lekker met de pieten gedanst te hebben de laatste pakjes open maken en daarna nog even de zaal in om de pieten en Sinterklaas te laten zien hoe goed iedereen kon volleyballen. Toen was het einde van een gezellige morgen al weer in zicht. Nog 1 keer dag Sinterklaasje zingen en Sinterklaas en zijn pieten gingen weer snel verder. De kinderen bleven nog even volleyballen in de zaal, een mooie kleurplaat maken of nog eens bekijken wat ze hebben gekregen. We hebben een hele leuke morgen gehad en hopen dat Sinterklaas volgend jaar weer wil komen.

Groetjes, Namens het JEC, Manon


Zo nieuwsgierig als wij van de redactie zijn, zo vroegen wij aan een groot deel van de leden:

1. Wat doe jij met Kerst ? en 2. Met wie breng je de Kerstdagen het liefst door ? Lees hieronder de reacties:

Gert Meijerink: Vraag 1: Uitrusten en lekker eten Vraag 2: Doutzen Kroes. Ellis Hup: 1: Gezellig met mijn familie de kerstdagen doorbrengen! en gezellig met z'n allen eten. 2: met mijn familie en mijn vriend Veerle Booij: 1. Uit eten met mijn familie 2. Mijn familie & vriendje Wendy Doorn: 1. Wij zitten lekker in Costa Rica! 2. Met Bertiene! Jan Rein Palland 1.Het liefst niks en alleen het wildgebraat consumeren, maar ik zal toch op zijn minst de deur voor de familie open moeten doen. 2. Dan toch maar het liefst met familie of vrienden. Carla Andela: 1. Met Kerst ben ik lekker op Terschelling! Daar is wel vaker een witte Kerst geweest met langlaufen door het bos. 2. George Eads (Nick Stokes van CSI), maar die Kerst moet nog komen! Bertiene de Zwaan: 1. Ik ben, samen met Wendy, op vakantie naar Costa Rica. 2. Met Wendy! Gerdien Hindriks: 1: Ik mag zowel de 1e – als de 2e kerstdag lekker aan het werk in de zorg. 2: Met gezellige mensen‌

10


Richard van Dijk: 1) Eerste kerstdag bij mijn vriendin en haar familie en tweede kerstdag bij mijn familie. Beide keren lekker eten en gezellig samen zijn. 2) Met de familie. Anneke Smedes: 1. Op kerstavond naar de kerstnachtdienst en daarna kerstontbijt met de hele familie. Een dag naar mijn ouders en een dag naar mijn schoonouders. 2. Met vriend en familie. Ronald Buis 1. Ik ga met mijn vrouw naar Parijs. 2. Met familie Hein Polinder: Waarschijnlijk zitten wij bij Anna en Anne, mijn schoonouders, het gaat niet erg goed met de oude luitjes. Hiermee is ook direct je 2e vraag beantwoord, familie dus. Jelte Sijtsma: 1 Niks bijzonders 1e kerstdag zit ik heel alleen kerstfeest te vieren en de 2e dag gezellig met beide dochters wat eten 2. Met beide dochters en of familie Leon Diender: 1. Lui op de bank liggen en slapen. 2. Met m'n vrienden. Janine Klappe: 1. Ik moet met kerst overdag werken. 's avonds ga ik eten met familie. 2. Met familie en vrienden! Rik Eisma 1. Uiteraard naar Familie en Schoonfamilie 2. Uiteraard het liefst met mijn vriendin (sorry Wouter)


PARTNER IN DYNAMIS

Bramer Makelaars uw makelaar in Kampen

www.bramer.biz

12

Botermarkt 5 Postbus 93 8260 AB Kampen

E kampen@bramer.biz T (038) 333 66 33 F (038) 333 66 44


Nu ook recreatief volleybal bij Reflex Aangezien er regelmatig verzoeken binnen komen of er bij Reflex ook recreatief gevolleybald kan worden is besloten om weer een recreatie-volleybal groep op te zetten. Dit is bedoeld voor mensen die wekelijks willen volleyballen, maar die niet de verplichting van het spelen van competitiewedstrijden aan willen gaan. Volleybal is uitstekend geschikt om een avondje actief bezig te zijn, voor zowel jong als oud. Inmiddels is een start gemaakt met deze groep op woensdagavond van 20:00 – 22:00 in de VIA school, Flevoweg 68 in Kampen. Zowel dames als heren zijn welkom op deze avond. Schroom niet, maar kom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Heeft u belangstelling of kent u familie of kennissen die wellicht belangstelling hebben, neem dan contact met mij op. Wim Hendriks telefonisch bereikbaar op nummer 038 – 3333 212 of stuur een e-mail naar whendriks67@hotmail.com

Quote "Wie vandaag leeft, heeft morgen een fijne herinnering."


In de spotlight: Ties Hullegie Dit keer één van onze jeugdleden in de spotlights en wel Ties Hullegie. Ties speel in jongens B1 van Reflex dat wekelijks zijn wedstrijden speelt in de Top Hoofdklasse. Ties is een echt volleybaldier. Met zijn 14 jaar draait zijn hele leventje nu al om volleybal. Het begon eigenlijk in de zomer van 2008 volgens Ties. “Samen met mijn ouders en trainer Ewald van Unen hebben we besloten om mij aan te melden bij de selectie trainingen van de NeVoBo. Als je daar doorkomt mag je meedoen aan de Regiotrainingen in Zwolle. En van daaruit ben ik doorgegaan naar de N.V.S. (Nederlandse Volleybal School, zie inzet) We begonnen met 20 man maar nu zijn er nog ongeveer 12 over. “In het begin vond ik dat eerst best wel heel spannend want ik wist natuurlijk nog niet hoe of wat dat allemaal zou gaan worden. “We trainden toen 1 x per week vier uur op zondagmiddag. Inmiddels is dat uitgebouwd naar 2 keer drie uur in de week. Op maandag en donderdag. Gelukkig kan ik dat nu goed combineren met mijn school. Het trainen is wel anders dan bij de club. Bij de NVS moet je echt altijd goed presteren. Ben je er een keertje niet of gaat het slecht op de training dan zit je de eerstvolgende wedstrijd gewoon op de bank. Maar er zijn ook een boel leuke dingen;

14

zoals de “Top Volleybal Week” We gaan dan een week naar Papendal en zitten daar in een Hotel. Er komen dan veel Topspelers uit Oranje langs en we moeten dan ook echt topvolleybal laten zien. Als beloning krijg je dan ook een echt “Nederlands teamshirt” mee naar huis.

Als jullie denken dat het hiermee klaar is dan hebben jullie het mooi mis. Zoals ik al eerder vertelde zit Ties in Zwolle op school. En dat is niet zomaar een school maar de C.S.E. oftewel het “Centre for Sports & Education” Hier kunnen leerlingen een opleiding volgen tot volleyballer, basketballer, voetballer of professional in een andere sport. Ties combineert dit met zijn Gymnasium opleiding. Een van de grote voordelen hiervan is volgens Ties dat de lesuren om het volleybal heen worden gebouwd. Hier traint hij naast zijn uurtjes bij Reflex en de N.V.S.


ook nog eens zo’n 20 uur in de week. Ties: “Ook hier leer je veel dingen die je niet bij je club leert. In het begin hebben we veel krachttranig gehad en stond ik veel touwtje te springen. Ook is de training daar heel persoonlijk gericht. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je beter kunt trainen maar ook hoe je in het team staat en daarbuiten.” Of er ook wel eens dingen zijn die minder leuk zijn antwoord Ties: Nou ja, er is eigenlijk nooit ‘geen-volleybal’, soms is het wel erg veel. Daarnaast maak je veel leuke dingen mee en komen er op de opleiding ook vaak bekende Nederlanders les geven. Verder heb ik laatst met Heren 1 van Landstede meegetraind en zo zijn er altijd wel leuke dingen te beleven. Op de vraag wat Ties wil bereiken in de volleybal komt hij snel met een antwoord: “Nou ja, heel hoog volleyballen………… zo hoog mogelijk. Maar het eerste doel is om bij de jeugd van Oranje te komen. Daarna zien we wel weer verder.”

Peter Verbeek

De Nederlandse Volleybal Bond steekt veel energie in de opleiding van jonge, veelbelovende volleyballers. Het centrale doel van de jeugdopleiding is om de wereldtop blijvend te bezetten. De volgende algemene doelstelling is daarvoor ontwikkeld: • Talentvolle volleyballers kansen bieden hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. • Toptalenten opleiden tot professioneel volleyballer. • Internationals de mogelijkheid bieden een positie aan de wereldtop te bereiken en te behouden. Om dat doel te bereiken, start de jeugdopleiding voor de top met de Nederlandse Volleybalschool (NVS) en Nederlandse Beachvolleybalschool (NBS).


ReflexNieuws on tour Ga jij binnenkort ook nog op reis? Vergeet dan niet om het ReflexNieuws mee te nemen en ons een leuke foto

hiervan te mailen. Het adres is: info@reflexkampen.nl

Het ReflexNieuws is de laatste tijd gesignaleerd in:

Grand Canyon, Amerika Richard van Dijk

Tenerife Kevin Zomerdijk

Turkije Harm Koster

Griekenland, Athene Corrie en Dries van Weeghel

16


Curacao: Toos

op de fiets van Kampen naar BarcelonaHarm Koster

Alanya, Turkije Peter Stroomberg en Janine Klappe

Dolomieten, Zuid Tirol Ina, Leon, Rob Diender

Curacao, bonbini beach Willem Jan Kroneman

Samos, Griekenland Els Pap en de rest

Iran: Claudia en Roxanna Bayat

Schoorl, Nederland Anneke, Brenda, Kim en David

Israel Klaas Potkamp

Huisartsenpost Zwolle Heren zes


Kampen: de redactie

Rome: Sander Verbeek

Canada: Elsa Oude Kotte

Frankrijk: Peter, Liesanne en Frank Verbeek

New York: Bas Diender en Jasper Westerink

Afghanistan: Jorn Diender

Oostenrijk: Hugo Verlind, Ronald Halm, Willem Jan Kroneman,Peter Verbeek

AustraliĂŤ: Harm Koster

Jeruzalem / Jaffapoort: Jan van Dijk

Nieuw Zeeland: Ronald Buis

Oostenrijk / Berwang: Veerle en Rutger Booij

Spanje / Sitges: Martijn Ubels, David Vink Peter Stroomberg en Steven Fokkens


Toscane: Willem Jan Kroneman

Curacao: de familie Hullegie

IJsland: Klaas Potkamp

Griekenland/Athene: Klaas Potkamp

Shanghai: Wim Hendriks

Disneyland Parijs: Anna Mirel, Azalja en Ariëlle van Dijk

Italië, Pisa: Theo Kappert

Zuid Afrika, Krugerpark Ann Verbeek

Australië, Melbourne: Carla Andela

Perth, West Australië Sake van Weeghel en Desiree de Graaf

Mabonji, Kameroen Elsa Oude Kotte


(On)sportief gedrag?! Daags na een enerverende en nipte overwinning van 'mijn' team zit ik thuis op de bank mijn eventuele zonden te overdenken. Wat is er gebeurd? Na afloop van de wedstrijd liep ik naar de coach van de tegenstander om hem te bedanken voor de wedstrijd en hem succes te wensen in de rest van de competitie. De coach van de tegenstander greep dit moment aan om mij aan te spreken op mijn gedrag tijdens de wedstrijd en dan met name in de beslissende 5e set. Hij vond mijn gedrag onsportief, vooral omdat ik tegen een van zijn speelsters persoonlijk zou zijn uitgevallen. Ik heb op dat moment mijn excuses aangeboden voor mijn gedrag en hem gezegd dat ik me wat heb laten meeslepen door emoties. Ik heb hem daarbij ook gezegd dat het (mede) een reactie was op het gedrag van hem en zijn speelsters gedurende de wedstrijd. Wat ik dan gedaan heb? Heb ik speelsters op hun huidskleur aangesproken, heb ik ze ziektes toegewenst, heb ik ze beledigd op basis van hun uiterlijke kenmerken? Nee, dat niet.

20

Even een korte terugblik: Met name tijdens de laatste 3 sets appelleerden de coach en speelsters van de tegenstanders veelvuldig met name verbaal over de (in hun ogen) technische fouten van 'mijn' speelsters. Tevens werd de bal na een punt een aantal malen niet snel genoeg terug gerold, waardoor de tegenstander het noodzakelijk vond om onder het net door te lopen om de bal op te halen. In de 5e set, op een stand van 7-7, speelde de spelverdeelster van de tegenstander een 2e bal in één keer door. Doordat de bal buiten de lijnen viel wisselden we met een 8-7 voorsprong van kant. Een paar punten later (op 10-9) wilde de spelverdeelster opnieuw een 2e bal in één keer doorspelen, maar deze belandde in het net, waardoor het 11-9 werd. Tijdens de timeout die volgde zei ik, in een poging mijn eigen speelsters ervan te overtuigen dat ze de set en daarmee de wedstrijd konden winnen, dat de spelverdeelster van de tegenpartij blijkbaar niet wilde winnen, omdat ze deze twee punten makkelijk weggaf. Ik moet toegeven dat ik dit bewust wat harder dan noodzakelijk zei, waardoor ook de tegenstander het kon horen. Uiteindelijk wonnen 'wij' de wedstrijd, al dan niet mede dankzij mijn opmerking. Terug naar de bank waarop ik mijn eventuele zonden zit te overdenken. Het eerste wat ik mij


afvraag is: "Wat is eigenlijk onsportief gedrag?" Hiervoor kan je terecht op de website van de NeVoBo, waarop de 'Officiële spelregels volleybal 2009-2013' staan. In hoofdstuk 20 staan de 'Voorschriften voor het gedrag'. Volgens deze regels heb ik mij schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 20.2.1. Hierin staat: "De deelnemers moeten zich respectvol èn in de geest van "fair play" gedragen, niet alleen ten opzichte van de scheidsrechters, maar ook ten opzichte van andere officials, de tegenpartij, ploeggenoten en toeschouwers." Even daarvoor staat echter ook iets anders. Artikel 20.1.2 luidt namelijk als volgt: "De deelnemers moeten de beslissingen van de scheidsrechters sportief aanvaarden, zonder daarover in discussie te gaan. In geval van twijfel mag alleen via de aanvoerder in het veld opheldering worden gevraagd." In het daarop volgende artikel staat: "De deelnemers moeten zich onthouden van handelingen en gedragingen die tot doel hebben de beslissingen van de scheidsrechters te beïnvloeden of fouten van hun ploeg te verbergen." Terugkijkend naar de wedstrijd en met het officiële spelreglement in de hand moet ik de coach van de tegenstander gelijk geven. Volgens het reglement heb ik mij onsportief gedragen. Mea culpa! Gelet op de geciteerde regels moet ik echter constateren dat ook de tegenstander zich schuldig heeft gemaakt aan onsportief gedrag, door regelmatig technische fouten te claimen. Dus verwijt de pot de ketel hier dat die zwart ziet? Heb ik spijt? Ja, daarom heb ik ook mijn excuses aangeboden bij de coach van de

tegenstander. Ik had mij niet moeten laten meeslepen in het spel, of de opmerkingen van de tegenstander. Iets wat ik tijdens time-outs ook een aantal malen tegen mijn eigen speelsters heb gezegd. Vind ik mijn opmerking te persoonlijk, of persoonlijker dan het claimen van technische fouten van met name mijn spelverdeelster tijdens een rally. Nee, dat niet. Beide verbale uitingen hebben tot doel het beïnvloeden of het ontregelen van het spel van de tegenstander en zijn (soms) onderdeel van het spel. Voor de mensen die vinden dat ik een grens heb overschreden: Nogmaals sorry en dit alles tijdens de week van de scheidsrechter. Afsluitend wil ik nog wel van de gelegenheid gebruik maken om het vele publiek te bedanken voor hun sportieve steun vanaf de tribune! Mede dankzij jullie konden we toch de wedstrijd nog naar ons toe trekken. Waarvoor dank.

Jeroen van Doorne


Spreekkoren: humor of verbaal geweld Het was zaterdag 29 november weer eens een lekker sfeertje in de hal. De opponent van die middag, Taurus - een oude bekende werd door H1 wederom flink onder druk gezet. Het publiek leefde op alle fronten mee en ondersteunde onze mannen vol passie en met emotie. Een klein deel van de supporters vertaalde het enthousiasme in, ter plekke bedachte liederen en spreekkoren. Gevolg: een bruisende ambiance waar de spetters van af vlogen. Wat een sfeer!!! Toch zag ik hier en daar wat fronsende wenkbrauwen. Begrijpelijk, wat mij betreft. Dat lied van die libero met die wortel, dat was misschien ooit even leuk maar dat hebben we gehad. Het Pipi-lied gaan zingen als er een rood-harige tegenstander in het veld staat, gaat te ver. Je eigen team aan-

22

moedigen met liederen vol humor is prima. Sterker nog: ga daar vooral mee door!! Maar bewust op de persoon spelen is erg makkelijk en hoort niet bij de sportieve sfeer van Reflex. Dus van mijn kant een serieuze oproep (mede namens anderen) voor de volgende keer: moedig met veel humor vooral je eigen team aan, maar laat de individuele tegenstander met rust. Sportiviteit is niet alleen binnen de lijnen aan de orde, ook op de tribune moeten we ons er van bewust zijn dat niet alles kan. Humor is een relatief begrip. Wat voor de een wordt ervaren als een goede grap, kan door een ander worden gevoeld als grensoverschrijdend. En zodra anderen zich ergeren dan is de grens al gepasseerd. Veel sportief plezier op de tribune!!

Gerard Booij


Prijsvraag reclamebord Anker en Anker Strafrechtadvocaten Nadat strafrechtadvocaat Wim Anker bij de teampresentatieavond van Heren en Dames 1 de toezegging heeft gedaan voor het plaatsen van een reclamebord in de Reflexhal, zijn er een heleboel suggesties binnengekomen voor de tekst die op dit bord zou moeten komen te staan. Uiteindelijk zijn er 21 suggesties aangedragen en die zijn ter beoordeling gelegd van Hans en Wim Anker. Zoals hieronder te lezen is, is de keuze gevallen op de tekst: ‘Recht uit het hart’. Dit is een slogan die bedacht is door Willem Jan Kroneman voor de presentatiegids van Reflex en het thema van Reflex voor het seizoen 2009-2010. Prijzen zijn er niet maar hij krijgt hierbij wel de eervolle vemelding.

ter attentie van Reflex Hans en ik hebben inmiddels de suggesties bestudeerd voor de tekst op het gesponsorde reclamebord. Na ampel beraad hebben wij gekozen voor de tekst ‘Recht uit het hart’, mede indachtig de mooie avond die ondergetekende bij Reflex in Kampen beleefde. Eervolle vermeldingen hebben wij voor: - onze verdediging is uw beste aanval - laat het recht zegevieren - criminaliteit kent geen tijd Zelf hebben wij ook nog gedacht aan de volgende tekst: Anker en Anker strafrechtadvocaten: ‘voor elke rake klap’ Met vriendelijke groeten, Wim Anker


* tapijten * vinyls * marmoleum * parket * houten vloeren * laminaat * gordijnen * vitrages * binnenzonwering

24

I E NTE

V DE

D EL

RI

EU

R

oning ete w chting l p m ri co jectin & pro


IN en UIT in 2010, Hot or not.... Rondom elke jaarwisseling verschijnen er weer lijstjes over wat het komende jaar IN of UIT is. Ook bij Reflex signaleren we trends en hierbij presenteren we onze lijst, bedoeld voor de trendgevoeligen onder ons. Maar onze In + Uit lijst moet u met een flinke korrel zout nemen. Want we pretenderen geen helderzienden te zijn, onze trends komen voort uit wat wij als redactie signaleren.

IN Vrijwilligers – Marcel Gommers – Eigen team aanmoedigen – Twitteren – Samenwerken denken in oplossingen – Combo Design bank – Zuid Afrika Welzijn – Kibbeling – Delen Minivarkentje Verzorgd uiterlijk Nieuwe Hanzewijk sixpack frikandellen Monday Morning Breakfast‘anyway’ Echte gesprekken pokkie -

Alhoewel, er zijn echt mensen die van deze lijst wakker liggen. Maar wat is hot in 2010 en wat is echt zooooo 2009? Hieronder het overzicht:

UIT Vrijblijvendheid Gerard Booij Tegenstander zwart maken Swaffelen Solistisch denken in problemen DSB bank Amerika Welvaart Sushi Graaien Chihuahua Slonzigheid Stationslocatie hamburger speciaal vrijdagmiddag borrel ‘dus’ koetjes & kalfjes iphone


Geknipt voor Reflex Bezoek de kapper en steun Reflex. Dat kan bij Hollander Herenkappers En 20% van je besteding gaat naar De Clubkas van Reflex

Hollander Herenkappers Oudestraat 156 Tel. 331 28 25

De stand is nu: â‚Ź 128.85

26


Reflex

Puzzel

Pagina


28


Oliebollen klaverjassen wanneer: hoelaat: wat: meedoen: kostdat: hoe:

29 december 2009 aanvang 19.30 uur 4 boompjes en vele prijzen opgave bij Ewald van Unen â‚Ź 5,tel. 331 75 91 of via email: unen001@hetnet.nl

Jeugdmixtoernooi Eind december organiseert het JEC weer het jaarlijkse jeugdmixtoernooi Het belooft weer een spetterende middag te worden! Datum: maandag 28 december Tijd: 13.00 - 17.00uur Wie: A, B en C jeugd Locatie: Reflexhal Thema: Jungle Kosten: â‚Ź 3,00 (betalen op de dag zelf) Voor de A jeugd geld: wil je met het mixtoernooi van de senioren mee doen dan doe je ook met de jeugd mee. Senioren is vanaf 16 jaar Vul het briefje in en doe het in de JEC-box op de bar! Opgeven kan ook via jecreflex@hotmail.com


De doorbijters... Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 25 november zijn een tiental vrijwillige ‘doorbijters’ van Reflex in de bloemetjes gezet. Zij zijn hierbij bedankt voor hun werkzaamheden in 2009. Deze personen zijn:

30

Theo Kappert Martha Bosman Petra Hendriks Jaap Rensen Mieke Steijn Brenda van de Berg Siem van Dijk Anneke Smedes Ankie Dorgelo Ria Prinsen


Interne competitie Team Reflex

Aantal wedstrijden

Aantal Max te behalen Scoringspercentage punten punten

Meisjes B1 Dames 3 Meisjes C1 Heren 5 Meisjes A1 Heren 1 Dames 4 Heren 7 Heren 6 Dames 2 Meisjes G1 Heren 8 Dames 6 Heren 4 Heren 3 Meisjes MD1 Jongens B1 Dames 1 Dames 5 Heren 2 Meisjes G2

7 8 5 8 5 7 7 6 8 8 9 7 8 8 6 8 7 8 6 8 9

27 36 11 29 13 22 12 13 13 19 11 8 8 12 9 7 10 9 4 3 2

28 40 15 40 20 35 21 24 24 40 27 24 24 40 30 24 35 40 18 40 27

96,43% 90,00% 73,33% 72,50% 65,00% 62,86% 57,14% 54,17% 54,17% 47,50% 40,74% 33,33% 33,33% 30,00% 30,00% 29,17% 28,57% 22,50% 22,22% 7,50% 7,41%

Het scoringspercentage is het aantal behaalde punten gedeeld door het maximaal te behalen punten.( = 5,4 of 3 per wedstrijd)

32

ReflexNieuws december 2009  

clubblad van volleybalvereniging Reflex Kampen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you