Page 1

JIJ&IK

Oktober 2017

magazine

D I T I S E E N U ITG AVE VA N O NS TWEEDE THUIS

PLEZIER IN JE WERK ‘‘We hadden een verkeerd beeld van elkaar en dat werd er niet beter op’’


JIJ&IK Zo maar een dag Eerst in Rotterdam: medewerkers van collegaorganisaties zijn bij elkaar op bezoek geweest en keken wat er ‘in ons vak verandert’. Een medewerker van Ons Tweede Thuis vertelde tijdens presentaties over deze ontmoetingen: meer eigen regie voor cliënten en meer zorg op maat. Dat verandert ons werk. Mooi! Maar hoe doe je dat? Wat goed dat we dit met mensen van andere organisaties bespreken en wat een herkenning geeft dit. Daarna in Aalsmeer: beleidsdag voorbereiden met regiomanagers, hoofd behandeling, een collega van beleid en een externe persoon. Over de volgende stap in hoe wij ons werk organiseren.

Tsjonge, wat is het fijn werken met deze mensen. Zo open als we vanochtend over ons zelf met onze (denk)fouten spraken. Onze kernwaarde – kwetsbaar- was weer mooi zichtbaar. We hebben hardop geleerd met elkaar. Met als resultaat een mooi programma voor de beleidsdag. Ook een afspraak met de voorzitter en de vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. Zij praten veelvuldig met medewerkers, cliënten en ouders. Best ingewikkeld, want ze willen mij niet het gevoel geven dat ze het niet vertrouwen. Maar het tegendeel is waar, ik vind het stimulerend om zo samen te werken. Naar Haarlem voor het bestuur van VBZ, voor betere zorg. Op welke punten gaan we samenwerken? Arbeidsmarkt, wijkgericht werken, en nog veel meer. Mooi deze samenwerking in onze regio. 18.30 uur, naar huis. Voldaan! Ik heb echt plezier in mijn werk! Roel de Bruijn Laurens en Roel


& inhoud

& in beeld

& vaste rubriek

& kort

06 08 11

02 04 10 10 15 16 17 22 25

30 Kunstroute Aalsmeer Wethouder op bezoek 31 Aarde naar Waarde Ons Tweede Thuis in beeld Kijk op Facebook

12 14 16 18 20 24 25

Plezier in je werk? Je eigen ECD lezen Vrijwilligers Biezenwaard: echt iets betekenen voor anderen Een leven lang leren Jacky over de ACADEMIE Wetenschappelijk onderzoek: Sociale relaties & ICT en ervaringsdeskundigen Wij zijn Ons Tweede Thuis Op naar zelfstandigheid Ben ik tevreden SamenFit

28 28 29 32

Van de bestuurder Meedoen: Sam, schilderen is geluk Column ouder Paulien Column cliënt Barry Column regiomanager Gert-Jan Column medewerker Saskia Column regiomanager Annemarie Werkplezier Column vertrouwenspersoon klachten cliënten Albert Jan Cefara aan het woord Product in beeld Centrale Cliëntenraad aan het woord JIJ & IK

Op de cover staat: een team van de Schoolweg, Ouderkerk aan de Amstel


&

& meedoen

Sam Warmerdam SCHILDEREN IS GELUK Sam schildert graag beroemde mensen met wie hij wat heeft. Hij heeft Johan Derksen geschilderd en dat werk hangt nu bij Johan thuis. Sam werkt bij Kunst om de Hoek in Haarlem, een centrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Hij is daar helemaal op zijn plek. Geen stress of hoge werkdruk en fijne collega’s. “Ik ben in 2010 begonnen met tekenen. Sinds 2012 werk ik hier: ik heb kantinedienst, ik schilder en werk bij de houtwerkplaats. Ik heb wel eens meegedaan met exposities en cursussen. Vorig jaar had ik een tentoonstelling bij Stichting De Baan, een cultuurcentrum voor mensen met een beperking. Ik volg daar activiteiten en heb contact gelegd met de beheerder van het pand. Jezelf promoten, hé: hier ben ik!

Mensen mogen het mooi vinden of niet, het is mijn eigen visie. Ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld. Schilderen is mijn passie, ik zie dat niet als werk. Ik schilder graag beroemde mensen met wie ik iets heb. Iemand moet iets uitstralen. Herman Brood bijvoorbeeld, die heeft een mooi hoofd. Ik heb ook Keith Richards geschilderd. Dat was zo’n interessant gezicht, een heel mooi hoofd vol lijnen. Ik verdiep me in degene die ik schilder. Als het een zanger is, zet ik muziek op van die persoon. Ik schilder alleen artiesten van wie ik de muziek mooi vind. Tijdens het schilderen luister ik altijd naar muziek. In musea zoals het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum kijk ik altijd naar de technieken die zijn gebruikt. Ter inspiratie. Het gaat om trance, focus, schilderen uit emotie, ik stop er al mijn gevoel in. Het is echt een uitlaatklep. Geluk. Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|05


&

Een team van de Schoolweg durft te delen

PLEZIER IN JE WERK?

Teams kunnen jaren ‘top’ draaien maar door omstandigheden veranderen in een plek waar je al je energie kwijtraakt. En als dat gebeurt, wat dan? Het overkwam één van de teams van locatie Schoolweg. Geen fijne situatie, en je moet het lef maar hebben om je zo kwetsbaar op te stellen dat de problemen zichtbaar worden. Dat hebben ze gedaan. Samen met de locatiemanager en twee coaches zijn ze aan de slag gegaan om het plezier in het werk weer terug te krijgen.

Tweede Thuis 06| Ons december 2016


& in beeld

Het team

De coach

Martine, Mieke en Sandra: “Een paar jaar geleden waren

Anneke: “Ik ben samen met een externe coach gevraagd om

er belangrijke veranderingen in ons werk. De kleinschalige

het team te ondersteunen. Aanvankelijk voelden ze zich enorm

voorziening ging over in een grotere waar gewerkt

afgewezen. Coaching, waarom was dat nodig, deden ze hun

werd met zelforganiserende teams. Het was niet altijd

werk niet goed, waren ze slechter dan de andere teams? Nee

gemakkelijk maar we vonden een goede vorm om onze

dus. Wel ontbrak er het een en ander. Inzicht in de reikwijdte

cliënten te ondersteunen en de extra taken te verdelen.

van hun verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid.

Toen we na ongeveer een jaar terug moesten van een dubbele naar een enkele bezetting werd de werkdruk

Goede communicatie, effectief

Uiteindelijk heb ik de steen in de vijver gegooid en ongezouten mijn mening gegeven op hun functioneren.

hoger en konden we niet

vergaderen, eigenaar worden van op te lossen problemen. Beslissingen nemen met een tijdspad, etc. Daarnaast moest

meer de zorg bieden die onze cliënten nodig hadden.

er echt geoefend worden met feedback geven aan elkaar. Als

We kregen het gevoel achter de feiten aan te lopen.

dingen niet goed lopen moet je daar meteen over praten,

Na een aantal maanden werd dit ook duidelijk bij de

voordat er irritaties ontstaan en er dingen misgaan. Je moet

locatiemanager en mochten we een vacature plaatsen.

je als team uitspreken over: hoe gaan we met elkaar om,

Alleen, in die periode was niet altijd duidelijk wat de taken

wat voor verwachtingen hebben we van elkaar. Wat zijn de

en de beslissingsbevoegdheid van het team en die van de

persoonlijke kwaliteiten van mensen en hoe zetten we die in.

locatiemanager waren. Ook de communicatie was niet

Het was een leerproces dat snel op gang kwam. Zeker omdat

optimaal. Dit zorgde voor wrijving en maakte dat we in een

de kwaliteiten in het team er gewoon wel degelijk waren! Als

coachingstraject werden geplaatst.

vervolg wilde het team dat de locatiemanager aan de tweede coachingssessie zou deelnemen. Dat heeft hij gedaan.”

De locatiemanager Berrie: “We hebben een valse start gemaakt, dat team en

En nu?

ik. Zo kan je ’t het beste samenvatten. Bij de opening van de

Het team is zich veel bewuster geworden van de diverse rollen

locatie schoof het team van de voormalige Ouderkerkerlaan

en kwaliteiten die ze hebben en het belang van de beslissingen

als huis naar binnen, met hun eigen cliënten en hun eigen

die ze zelf moeten nemen. En… iedereen praat weer met

manier van werken. Ik vond die manier niet professioneel

elkaar. Wederzijdse aannames tussen Berrie en het team zijn

genoeg en was bezorgd hoe het zou gaan met het

omgezet in wederzijdse ontmoetingen. De ‘onbereikbare

zelforganiserend werken. Tegelijkertijd was er sprake van

locatiemanager’ blijkt een open deur te hebben en praat

wederzijdse verwachtingen die niet klopten en ook niet

graag even tijdens een kopje koffie. Het team ziet hem weer

werden uitgesproken. We hadden een verkeerd beeld van

als sparring-partner voor uitdagingen rond de ondersteuning

elkaar en dat werd er niet beter op. Uiteindelijk heb ik de

van cliënten. Onderling vertellen ze elkaar makkelijker waar

steen in de vijver gegooid en ongezouten mijn mening

het op staat zonder dat daardoor een gebrek aan waardering

gegeven op hun functioneren. Toen barstte de bom. Een

ontstaat. Plezier in het werk is duidelijk terug en… er is een

hoop emotie en geen werkbare oplossing op korte termijn.

nieuwe collega bij!

Ik heb daarom een coachingstraject geregeld.”

Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|07


&

Je eigen ECD lezen LAURENS EN ARJAN

Inzage in je eigen ECD, wat betekent dat voor cliënt, familie en begeleider?

Elke dag schrijven begeleiders een verslag over hoe de dag verliep. Tot voor kort konden cliënten dat niet lezen, terwijl het natuurlijk wel over hen zelf gaat. Dat gaat veranderen. Cliënten kunnen toegang krijgen tot de verslagen in hun eigen elektronisch cliëntendossier (ECD). Nog niet iedereen heeft nu al toegang. Er loopt een pilot op een aantal locaties. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? “Ik vind het heel fijn dat ik in mijn ECD kan kijken”, zegt

Nóg nauwkeuriger

Arjan Overbeek, bewoner van De Dijk, “nu weet ik wat de

Heeft de toegang tot het ECD gevolgen voor het rapporteren

begeleider opschrijft als het niet goed gegaan is. Ik lees het

door begeleiders? Ellen: “We voelden ons wel wat kwetsbaar.

in de huiskamer, dan kan ik direct iets aan de begeleiding

Stel dat familie begeleiders direct ergens op aan gaat spreken.

vragen. Ik moet het afsluiten voor ik naar bed ga. Anders blijf

Dat kan het beste gewoon via de persoonlijk begeleider. Nu

ik ermee bezig.”

staat alleen de functie van de medewerker die het verslag

Op de foto: Laurens, Pieter & Rianne

schrijft, erbij, niet de naam. Ik merk zelf alleen dat ik misschien

Zelf lezen

nu nóg nauwkeuriger rapporteer.”

Ellen van Loon, persoonlijk begeleider van Arjan: “Arjan wil graag weten wat wij zien en vinden. Nu kan hij dat zelf lezen.”

Privacy

En wat als Arjan het niet eens is met wat er staat? Ellen: “Dan

Arjan gaf zijn ouders toestemming om zijn ECD in te zien maar

veranderen we het niet, maar we schrijven wel Arjans verhaal

daar kwam hij op terug. “Er waren privédingen die ik toch voor

erbij. En we gaan natuurlijk in gesprek.”

mezelf wil houden”, aldus Arjan. “Mijn ouders begrepen het. Ze vonden het goed dat ik het durfde te zeggen. Ik was bang dat ik mijn ouders zou kwetsen. Gelukkig was dat niet zo.”

Tweede Thuis 08| Ons oktober 2017


& in beeld Stoer Peter Overbeek, vader van Arjan, vond het wel fijn dat hij mee kon lezen in het ECD: “Een hoop dingen waren niet verrassend. Er was al goed contact met de begeleider. Het was fijn te lezen als Arjan een goede dag had of dat hij sommige dingen zelf kon oplossen. Wat ook goed werkte: als ik las dat er spanningen waren geweest, kon ik het programma op de dag dat Arjan bij mij was, aanpassen. Het was verrassend dat Arjan toch liever niet wilde dat zijn moeder en ik meelezen. Ik vond het stoer dat hij dat zei en ik respecteer dat. Ik heb er dus begrip voor maar ik zelf vond het wel prettig om mee te lezen.”

Laurens van Parreeren woont bij Beethovenlaan. Hij kan door zijn beperking zelf geen gebruik maken van de toegang tot zijn ECD. Laurens’ vader, Pieter van Parreeren, is enthousiast over de toegang tot het ECD voor cliënten en familie: “Het is boeiend om te volgen hoe het met Laurens gaat. Als ik hem nu aan de telefoon heb, weet ik door het ECD al wat er gebeurd is. Ik kan dan heel gerichte vragen stellen. Ik merk hoe goed de begeleiders naar hem kijken. Dat bevestigt het vertrouwen dat ik in de professionaliteit van de begeleiders heb. Wat ook mooi is, is dat ik het verloop kan lezen van gebeurtenissen. Dus niet alleen meer een verslagje achteraf maar ik lees mee hoe iets zich ontwikkelt en krijg zo meer inzicht.”

Vooral bijzonderheden Ook Rianne van Munsteren, waarnemend persoonlijk begeleider van Laurens, is positief, hoewel zij wel wat aandachtspunten heeft. Bijvoorbeeld: vooral bijzonderheden worden gerapporteerd en dat zijn vaak de negatieve gebeurtenissen. Hoe is dat voor ouders om te lezen? Pieter: “Dat vind ik niet erg. Ik weet dat het zo is en het kwetst me niet. Wat ik al zei: ik zie nu meer het verband doordat ik meelees.”

Alles lezen? Op de foto: Arjan & Ellen

Een ander aandachtspunt: “Moeten ouders wel alles weten?

Dave de Jong, projectleider

Bijvoorbeeld als het gaat om seksualiteit. Is dat niet meer privé

We zien in de pilot de behoefte om meer te lezen over het

voor cliënten?”, aldus Rianne. Pieter reageert: “Ik vind het

verloop van de dag, over de ‘gewone dingen’ dus. Het is

prima als er een afgeschermd gedeelte zou zijn voor onderlinge

belangrijk om in te gaan op die behoefte. De toegang tot het ECD is er vooral om de voortgang van het cliëntplan te volgen: hoe verlopen de afspraken. Contact met familie is vooral maatwerk: de rapportage in het ECD is een aanvulling op het al bestaande contact.

communicatie van begeleiders.”

Kansen Rianne ziet zeker kansen voor de toegang tot het ECD: “Ouders zijn meer op de hoogte zoals Pieter vertelt. Cliënten kunnen

We zien ook de vraag naar een afgeschermd gedeelte. We

meer eigen regie ervaren. Wij als begeleiders merken dat we nog

nemen dit mee in onze overwegingen want transparantie

professioneler rapporteren omdat we ons er bewust van zijn dat

blijft het uitgangspunt voor meer samenwerking tussen cliënt-familie-begeleiders. De toegang tot het ECD zit nu in de pilotfase. De vragen die uit de pilot naar voren komen, gaan we goed met elkaar bespreken en nemen we mee in hoe we de

cliënten of ouders meelezen. Je let dan toch wat meer op hoe je iets formuleert en dat je je eigen emoties opzij zet.” De toegang tot het ECD voor cliënten en familie wil de driehoek cliënt-ouder-

toegang het ECD beschikbaar gaan maken binnen Ons Tweede

begeleider versterken. Gebeurt dat ook? “De driehoek hier is al

Thuis.

sterk. De driehoek zit in mensen, niet in een systeem”, aldus Pieter. Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|09


&

& in beeld

Column

Column

PAULIEN

BARRY

Ik ben de moeder van Barry Berkelaar. Barry werkt op de allerleukste kinderboerderij.Hij heeft het echt enorm naar zijn zin daar. Ikzelf heb een karaokebar in Zandvoort. Waar je van donderdag tot en met zondag kan karaoken.

Ik werk al lang op kinderboerderij De Boerenzwaluw. Dit doe ik met plezier. Ik ben gek op dieren en ik vind het fijn om ze te knuffelen. Ik ga wel eens mee naar verpleeghuis Eijkenhove samen met collega’s. We nemen dieren mee, zodat de ouderen de dieren kunnen knuffelen. Ik zie dan hoe blij ze zijn om dieren te kunnen aaien.

Maandag tot en met donderdag heb ik een gezellige knusse huiskamer waar je een krantje of boek kan lezen of een spelletje doen. Of natuurlijk een liedje kan zingen. In de zomertijd ben ik bijna elke dag open. Van de winter weer wat meer vrije tijd ...hoop ik!

Daarnaast organiseer ik elke eerste vrijdag van de maand een Droomdisco voor mensen met een beperking. Die wordt altijd druk bezocht en ik doe dat met enorm veel plezier. Niks fijner dan elke maand die blije gezichten te zien... De disco wordt gehouden in The Beach in Aalsmeer. Voor de rest geniet ik van mijn leven/kind/schoondochter/vriend.En natuurlijk mijn werk. Pssst, kom gerust eens langs bij de disco!

Ik kan goed dieren vangen. Als de begeleiders een dier nodig hebben, dan roepen ze mij.

Ik ken de dieren goed en ik zie snel of een dier niet lekker is. Ik roep de begeleiding en dan kijken we samen het dier na. Ik heb ook wel eens een vissersbroek aangehad en toen moest ik alle eenden uit de sloot vangen. Ik werd een beetje nat, omdat er een gat in de broek zat. Het was een hele klus. Er was botulisme in het water. Hier worden de eenden ziek van. Ze verlammen en kunnen dood gaan. De zieke eenden kregen een slangetje in de bek en daar kregen ze vers water doorheen. Sommige eenden zijn beter geworden. Ik doe verschillende klussen en dat vind ik leuk. Ik heb vaste klussen en als mijn collega’s met vakantie zijn, krijg ik vaak ook andere leuke klusjes zoals werken met de konijnen en ezels.

Groetjes Paulien Koekebakker Barry Berkelaar Tweede Thuis 10| Ons oktober 2017


&

& in beeld Echt iets betekenen voor anderen

BIEZENWAARD

Wat zeggen vrijwilligers over plezier in vrijwilligerswerk? Michelle Spruit en Gerard Ritstier zijn vrijwilliger bij De Biezenwaard, verpleegkundig kinderzorghuis. Beiden zijn met passie vrijwilliger, want ‘je kunt echt iets betekenen voor anderen’. Deze twee vrijwilligers zijn elk in een heel andere fase van hun leven, maar voelen zich allebei betrokken bij mensen die zorg en aandacht nodig hebben. Zoals de kinderen van De Biezenwaard. Michelle volgt de opleiding hbo-verpleegkunde en Gerard was eerst brandweerman, daarna milieuambtenaar en is nu met pensioen.

Waarom vrijwilliger bij De Biezenwaard? Michelle: “Ik was specifiek op zoek naar vrijwilligerswerk in een kinderverpleeghuis. Ik wil iets betekenen voor anderen verpleegkunde wil ik verder met kinderverpleegkunde.” Gerard

Wat hebben jullie nodig om plezier in je vrijwilligerswerk te houden?

zag een advertentie voor vrijwilligers voor een kinderhospice

Michelle: “Het is belangrijk dat medewerkers je erbij be-

in Amsterdam. Dat was te ver weg en hij ging wat meer in

trekken.” Gerard gaat verder: “Dat er een goede sfeer is.

de buurt kijken. Zo kwam hij bij De Biezenwaard (en later bij

Je moet als vrijwilliger geaccepteerd zijn door medewer-

Hoofdweg, De Zevenster en Ringvaart in Hoofddorp).

kers. Ik voel mij hier als vrijwilliger gewaardeerd. Er zijn

én ervaring op doen voor mijn opleiding. Na de hbo-

workshops, dat is ook goed. Ik heb laatst de workshop

Wat betekent het vrijwilligerswerk bij De Biezenwaard voor jullie?

‘ondersteunende gebaren’ gedaan, erg leuk.” “Ja, zulke

Gerard: “Voldoening. Ik kan hier ontspanning geven aan de

teken vanuit Ons Tweede Thuis: ‘fijn dat jullie er zijn, we

kinderen. Je kunt hier echt veel betekenen voor kinderen.

ondersteunen jullie’”, aldus Michelle. Gerard: “Ik heb geen

En natuurlijk een zinvolle invulling van mijn dag.” Michelle

wensen meer, hoor. O ja, misschien een goede registratie

beaamt dat volmondig: “Ja, iets kunnen betekenen. De

van vrijwilligers. Ik krijg nu van alles vier keer omdat ik op

kinderen en ik leren elkaar kennen. Het is erg leuk als je dan

vier locaties vrijwilliger ben….”

workshops kunnen waarde toevoegen. Het geeft ook een

een glimlach op hun gezicht ziet verschijnen. De kinderen hier hebben een beperking en het is een uitdaging hoe ik met hen

Mail voor meer informatie over vrijwilligerswerk naar:

kan communiceren. Om te leren wat hun gezichtsuitdrukking

vrijwilligers@onstweedethuis.nl.

betekent. Verder zijn het natuurlijk gewoon kinderen zoals alle

Op www.onstweedethuis.nl/vrijwilligers staan vacatures

kinderen.”

voor vrijwilligers op locaties. Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|11


Werkplezier

EEN LEVEN LANG LEREN Een leven lang leren is een leven lang nieuwsgierig zijn. Merel Dekker is adviseur Leren & Ontwikkelen. Zij deelt haar visie op leren en ontwikkelen en werkplezier.

Tip! Blijf nieuwsgierig en laat je verrassen en blijf je verwonderen!

Merel: “Mijn missie is medewerkers van Ons Tweede Thuis een leven lang nieuwsgierig houden. Je bent nooit klaar met leren. Je kunt je altijd verder ontwikkelen en dat maakt het zo leuk. Ook ik heb momenten dat ik door de bomen het bos niet zie. Hoe raar het ook klinkt, zonder die momenten kom je niet verder. In elke ‘crisis’ zit een les. Zelfs een comfortabel kussen moet soms opgeschud worden! Nieuwe dingen uitproberen of wegen inslaan is voor mij de snelste weg naar inspiratie en werkplezier.

Plezier in je werk begint met zelfinzicht

Personalia Merel Dekker 39 jaar

Werkplezier is voor iedereen wat anders. Het geheim van plezier zit in zelfinzicht. Zonder zelfinzicht bereik je hooguit een doel, dat is niet altijd het doel dat je dan plezier brengt.”

Wat is zelfinzicht? •

Je eigen sterke en zwakke kanten kennen

Laatste leeractiviteiten

Weten wat je beweegt en wat bij jou past

Bedrijfskunde, masterclass Human Resource Management

Weten wat je wensen en voorkeuren zijn

Weten welke dromen en verlangens je wilt realiseren

12,5 jaar werkzaam bij Ons Tweede Thuis Trajectbeleider BW Re-integratie (2005)

Hoe start je met zelfinzicht? Stap 1 heb het lef om naar jezelf te kijken en kom in actie:

Teamleider GewoonDOEN! (2012) Nu adviseur Leren & Ontwikkelen (2015)

met alleen denken en willen, verander je je werkbeleving en de situatie niet.

Stap 2 ga in gesprek: soms is het moeilijk te verwoorden waar je goed in bent. Vraag anderen hoe zij jou zien. Dit helpt je te verwoorden wat je wil.

Stap 3 denk positief: richt je energie op zaken waar je invloed op hebt en waar je goed in bent. Dat geeft energie en je ontwikkelt je sneller. Accepteer de rest als een gegeven. Met een positieve houding heb je de halve wereld al gewonnen.

Stap 4 gun jezelf de vrijheid om fouten te maken: bij alles wat je

12| oktober 2017

Ons Tweede Thuis

probeert, begin je als absolute amateur, ervaring doe je gaandeweg op.


& in beeld

“Blijf leren en groeien, want waar je ook naartoe gaat, je neemt jezelf altijd mee!”

!

un f e v a H

Ons Tweede Thuis

Hulp nodig? Zelfinzicht: coach@onstweedethuis.nl | Loopbaanbegeleiding: m.dekker@onstweedethuis.nl september 2017

|13


Jacky van Rooijen

ACADEMIE

Van dromen naar doelen voor meer werkplezier De ACADEMIE kan jou helpen in jouw zoektocht Jacky van Rooijen is 18 jaar en heeft een droom: werken in de ouderenzorg. Hoe realiseer je dan zo’n droom? Waarom de ouderenzorg? “Een klein beetje aandacht maakt oudere mensen blij en gelukkig. En als ik dat kan geven, maakt mij dat ook gelukkig. Ik vind het fijn om met ouderen te wandelen, lekker een praatje te maken en samen te genieten van het buiten zijn. Ook ben ik goed in keukenwerkzaamheden zoals koffiezetten, tafels dekken en drinken inschenken. Dit doe ik nu ook twee dagen per week in de keuken van Spoorzicht.

Ik heb afwisseling nodig. Het werken met ouderen is afwisselend. Want het is mensenwerk en ieder mens is anders. Op Spoorzicht doe ik nu iedere dag hetzelfde en dat vind ik niet fijn.” Wat heb je nodig? “Ik kan goed zelfstandig werken, maar als mij iets niet lukt raak ik toch wel snel in paniek. Dan is het voor mij belangrijk dat ik op iemand kan terugvallen die mij helpt. Dat heb ik nodig om mij verder te ontwikkelen. Ik heb al stage gelopen in de ouderenzorg. Daar was de begeleiding niet aanwezig, dus dat werkte niet goed. Nu zoek ik een werkplek of een opleiding in de ouderenzorg waar deze begeleiding wel is.”

De ACADEMIE “Ik praat veel over mijn droombaan met mijn begeleiders Anne en Theresa. Zo heeft Anne mij op het idee gebracht om eens te kijken of de ACADEMIE van Ons Tweede Thuis mij kan helpen. Ik heb toen de website bezocht. Dat leek me wel wat en ik heb daarna samen met mijn moeder een afspraak gehad met Yvonne van de ACADEMIE. Het is nog even zoeken wat het beste bij mij past qua opleiding. De eerstvolgende stap is nu een gesprek met een jobcoach.”

Meer weten over de ACADEMIE? academie.onstweedethuis.nl 0297 309050 academie@onstweedethuis.nl Facebook: Academie Ons Tweede Thuis

Tweede Thuis 14| Ons oktober 2017


& in beeld “Een klein beetje aandacht maakt oudere mensen blij en gelukkig. En als ik dat kan geven, maakt mij dat ook gelukkig.”

& kort nieuws

& in beeld

VAKANTIEGEVOEL Na mijn vakantie had ik één voornemen: het vakantiegevoel nog even vasthouden! De eerste week ging me dat beroerd af. Tegen de tijd dat het woensdag was, zat ik alweer zo in mijn werk dat het voelde alsof ik nooit op vakantie was geweest. Gelukkig had de rest van mijn gezin nog wel vakantie. En die piekerden er niet over om in het gewone werkritme te vervallen. Ik ontkwam er dus niet aan om in de avonduren nog wat leuke dingen te doen.

Daardoor lukte het me om het vakantiegevoel zelfs mee te nemen naar het werk. Ik heb een werkoverleg met een locatiemanager al wandelend langs de Westeinderplas gedaan. Het werkte door. Mijn dag was leuker en de vergaderingen en besprekingen waren nog productiever ook. En ik kwam ook nog eens vol energie thuis. Ik zie op Facebook dat sommige locaties dit ook goed onder de knie hebben. Bijvoorbeeld De Dijk. Ze posten op hun pagina ‘Een Dijk van een groep’ mooie momenten die medewerkers en cliënten met elkaar meemaken en delen die zo met elkaar en met familie. Soms zijn het leuke uitjes, maar ook hele gewone dingen waar ze net even het vakantiegevoel in weten te leggen. Het (werk)plezier spat ervan af. En doordat ze het delen werkt het ook nog eens aanstekelijk. Mijn conclusie: vakantiegevoel op de werkvloer geeft werkplezier en het is besmettelijk als je het met elkaar deelt. Gelukkig gaan een heleboel OTT’ers buiten het seizoen op vakantie dus als iedereen zijn vakantiegevoel nog een paar weken meeneemt op de werkvloer wordt het een fantastisch jaar!

Gert-Jan de Haas, regiomanager Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|15


Saskia Wolffram

Wetenschappelijk onder z

SOCIALE RELATIES E

Ik word daar blij van! Wanneer ik mensen vertel dat ik werk met mensen met een verstandelijke beperking hoor ik vaak “Daar krijg je veel voor terug”. Omdat ik deze reactie al vaak gehoord heb en een beetje afgezaagd vind, zeg ik dan sarcastisch: “Ja, een hoop viezigheid en blauwe plekken”. Maar als dat alles was, dan was ik allang ergens anders gaan werken.

Ervaringsdeskundigen zijn als co-onderzoekers nauw betrokken bij wetenschappelijk onderzoek zoals Sociale relaties & ICT. Bijvoorbeeld Martijn Keesenberg en Mark Meekel Martijn: “We hebben het thema voor een serious game bedacht: reizen. Nu bedenken we wat er in de game komt aan muziek, spel, beeld, teksten. Peter, de andere co-onderzoeker, en ik zijn diehard gamers, Mark niet. We vullen elkaar daarom mooi aan. Het is leuk om zo samen te werken.” Mark beaamt dat:

Werken met mensen met een beperking is heel leuk, afwisselend en uitdagend. En bovenal anders dan op andere plekken. Waar word je elke dag opnieuw begroet met ”Hé Sas, ben jij er vandaag speciaal voor mij?” Ik word daar blij van!

“We hebben allemaal onze eigen ervaringen en leren van elkaar.” Als de game ontwikkeld is, gaan de co-onderzoekers hem

Het is een hele uitdaging om de cliënten elke dag de zorg en aandacht

uitproberen en daarna gaan de proefpersonen aan de slag.

te geven die ze verdienen en nodig hebben. Het is dan belangrijk om

Mark: “Er zijn 250 mensen nodig. Het onderzoek bestaat

kleine successen te vieren en de humor van dingen in te zien. Wat is

onder andere uit een vragenlijst. Daar hebben we ook goed

het fijn als ze zelf hun sokken aan kunnen trekken, dat er maar vier

naar gekeken.”

van de vijf tenen in de sok zitten, zien we maar over het hoofd. Soms kan twee dagen netjes aan tafel zitten al een hele prestatie zijn.

Sociale Relaties & ICT is een onderzoek van de Vrije Universiteit van Amsterdam en onder andere Ons Tweede

De afgelopen jaren kijken we steeds meer naar wat de individuele

Thuis voor mensen met een verstandelijke beperking,

cliënt nodig heeft. We kopen nieuw speelgoed, muziek en dvd’s,

hun begeleiders en hun ouders. Er zijn drie projecten

maar het blijft voor ons vaak een verrassing hoe ze reageren op

die technologie (ICT) gebruiken om sociale relaties te

nieuw spelmateriaal. Wat is het fijn om snippers te maken, dat kan niet alleen van papier, maar ook van puzzelstukjes. Een fiets kan je

bevorderen: •

een lichte verstandelijke beperking. Zij leren gevoelens en

gebruiken om mee te fietsen, maar ook om op te klimmen. Droge rijst van het ene kopje in het andere overgieten is heel leuk, minder

serious game ‘Jij & Ik’: computerspel voor mensen met gedachten van henzelf en anderen beter begrijpen.

Aansluiten & Stimuleren: hiermee kunnen begeleiders en

fijn is het als een ander het liever gewoon opeet. We lachen veel

ouders beter inspelen op het gedrag van mensen met een

met elkaar, bijvoorbeeld: wat doe je als je drie sokken hebt en twee

ernstige meervoudige beperking

voeten en twee schoenen…sokken en schoenen aan, hé ik heb een sok over… opnieuw… opnieuw…opnieuw…

HiSense app matige en lichte verstandelijke beperking: via meerkeuzevragen leren ouders en begeleiders om alert te zijn op signalen van de cliënt zodat zij op een goede manier in kunnen spelen op diens behoeften.

Saskia Wolffram, begeleider IJweg Tweede Thuis 18| Ons juli 2017


zoek

EN ICT Voldoening Het geeft de co-onderzoekers veel voldoening om betrokken te zijn bij het onderzoek. Martijn: “Het is leuk om er deel van uit te maken. We hebben elkaar nodig en we worden serieus genomen.” “Dat is ook het doel van ervaringsdeskundigen”, vult Mark aan.

Ik sta even stil, dat is een hele vooruitgang

PLEZIER IN JE WERK

Zelfvertrouwen De co-onderzoekers hebben een opleiding gevolgd, samen met de onderzoekers van de Vrije Universiteit en Ons Tweede Thuis. Een heel leerzame cursus. Martijn: “Ik heb mezelf meer leren kennen en meer zelfvertrouwen

Op het moment dat ik dit schrijf, ben ik onderweg terug van vakantie. Een goed moment om even de balans op te maken: hoe is het met het plezier in mijn werk? Onderweg terug kun je heel goed aanvoelen of je er zin in hebt. Heb je zin om de mensen van je werk weer te zien? Zijn er mensen of klussen waar je naar uitkijkt? Of zie je ergens tegenop? Kijk, als je even rekent, breng je al gauw een derde van je tijd door met werken. Werk is dus best groot in je leven! Belangrijk genoeg om af en toe te kijken of het nog wel goed is, met jou en je werk, of dagbesteding. Daar is vaak wel een beetje afstand voor nodig.

gekregen.” Mark: “Ik kan makkelijker naar buiten toe uitleggen wat mijn beperking voor mij betekent.”

Verrassend Evelien van Wingerden-Fontein is onderzoeker aan de VU en vindt het belangrijk om mensen uit de doelgroep bij het onderzoek te betrekken: “De ervaringsdeskundigen helpen enorm met hun advies. Doordat we samen de cursus hebben gedaan, stonden we meteen op gelijk niveau. De ervaringsdeskundigen hebben mij verrast in hoe goed ze kunnen uitleggen wat zij denken en vinden. Ze helpen ons echt om mensen met een lichte

Waar ik zelf op let? Ik vind veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid heel belangrijk. Voel ik me vrij bij de mensen met wie ik optrek? Heb ik het gevoel dat ik mezelf kan zijn, dat ik wat ik te brengen heb, ook echt kwijt kan? En dat ik zorgen en twijfels kan delen? Dat we echt als team samenwerken? En ga ik ook echt over de dingen waar ik verantwoordelijk voor ben? Heb ik de ruimte om te handelen en pak ik die ook? Als het allemaal goed zit, ga ik met groot plezier weer aan de slag. En als het niet zo is? Dan moet ik het er over gaan hebben met de mensen om me heen. En actie nemen als dat nodig is. Want plezier in je werk hebben is het beste recept voor kwaliteit in je werk! “Ik sta even stil, en dat is een hele vooruitgang”. Dat zei Berthold Brecht, een Duitse dichter. Voor mij een waardevol advies, misschien ook voor jou?

verstandelijke beperking beter te begrijpen. Ik kan de theoretische kennis daardoor beter vertalen naar praktische voorbeelden voor ouders en begeleiders.” www.onstweedethuis.nl/wetenschappelijk-onderzoek

Annemarie Zuidweg, regiomanager  Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|17


WIJ ZIJN ONS JIJ&IK werken bij Ons Tweede Thuis samen aan een goed leven voor mensen met een beperking. In dialoog en verbinding met elkaar. Wat betekent dit voor medewerkers van Ons Tweede Thuis? Onze gezamenlijke ambitie is dat iedere medewerker zegt: “Ik vind het fijn om bij Ons Tweede Thuis te werken�.

Medewerkersonderzoek juni 2017 Het medewerkersonderzoek is een belangrijke thermometer van de beleving en tevredenheid van onze medewerkers. Hieronder de feiten van het onderzoek op hoofdlijnen.

Algemeen beeld

Bevlogenheid

Betrokkenheid

Tevredenheid

Werkgeverschap

Score rechtsboven: vorige meting Ons Tweede Thuis. Score rechtsonder: benchmark gehandicaptenzorg

Respons

Ons Tweede Thuis Tweede Thuis 18| Ons oktober 2017

Vorige meting

Benchmark Gehandicaptenzorg


& in beeld

TWEEDE THUIS HET VERHAAL VAN ONS SAMEN Een klein jaar geleden hebben wij ons gezamenlijke verhaal voor de komende vier jaar gemaakt: JIJ&IK leiden een goed leven. Dit verhaal is samen met onze kernwaarden en onze zorgvisie de basis voor een toekomstgerichte aanpak voor onze medewerkers. En ook dit plan hebben we echt samen gemaakt. Onze medewerkers zijn

bevlogen en betrokken, dat blijkt ook uit

het medewerkersonderzoek. De basis is goed kunnen we zeggen en daar mogen we trots op zijn.

Waar gaan we samen voor? We belichten 3 thema’s die de komende jaren centraal staan op basis van het medewerkersonderzoek.

Voldoende medewerkers Er is krapte op de arbeidsmarkt. Voldoende gekwalificeerde medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor het leveren van goede zorg. Samen met andere zorgorganisaties bundelen wij onze krachten om werken in de zorg aantrekkelijk te maken. Ook zien wij het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen in de zorg op te leiden. Zo geven wij de kwaliteit door.

Werken dicht bij de cliënt in een lerende organisatie Wij vinden het belangrijk om ons werk dicht bij de cliënt te organiseren. Dit doen wij vanuit vakmanschap: doen waar je goed in bent. De medewerker is ‘eigenaar’ van zijn eigen vakmanschap en leerproces. Ons Tweede Thuis faciliteert en stimuleert persoonlijke ontwikkeling en doorgroei, zodat iedere medewerker zijn talenten kan benutten gericht op langer doorwerken in een prettige werkomgeving.

Vertrouwd en slim samenwerken aan kwaliteit We werken samen vanuit één kwaliteitsvisie voor een goed leven. De basis is vertrouwen, openheid en veiligheid. Feedback geven en ontvangen vinden wij heel normaal. Wij werken met gezond verstand en gebruiken zo min mogelijk regels. Wij houden het eenvoudig. Invulwerk daar waar het echt nodig is, zo verlagen wij de administratieve last. Nieuwe dingen doen we gedoseerd. Met andere woorden niet te veel tegelijk. Kennis ontwikkelen wij samen, we delen dit actief. Kortom slim samenwerken.

Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|19


“Je kunt staren naar een deur die dicht ging, beter is het naar de toekomst te kijken.�

Tweede Thuis 20| Ons juni 2016


& in beeld “Je begint eigenlijk opnieuw, in een nieuw jasje. Heel confronterend.”

Leomar Jansen

OP NAAR ZELFSTANDIGHEID Leomar Jansen kijkt naar de toekomst: zelfstandig wonen en weer een mooie werkplek vinden. In 2004 kreeg hij hersenletsel door een ernstig ongeluk. De jaren daarna heeft hij zijn leven opnieuw uitgevonden en nu is hij toe aan de volgende stap van meer zelfstandigheid.

Er zijn voor een ander Leomar vertelt ook graag over zijn vrijwilligerswerk bij verzorgingshuis Brentano. “Ik ging daarheen om met mensen te gaan tekenen. Bij mijn afscheid laatst vertelde ik dat ik eigenlijk niks met tekenen heb, maar dat ik het wel leuk vond om met hen bezig te zijn. Ik was een luisterend oor, daar hadden zij behoefte aan. Ik ben er graag voor een

Door het ongeluk kon Leomar niet verder met zijn studie

ander, dat geeft plezier. Ja, zelfs de troep hier na de lunch

waarvoor hij vanuit Curaçao naar Nederland was gekomen.

opruimen. Ook dat geeft voldoening.”

Geen bedrijfskunde en informatica meer, maar revalideren en zijn leven opnieuw opbouwen. “Sommige dingen in je

Plezier in werk

leven laten je stilstaan, zoals mijn ongeluk”, vertelt Leomar

Op de vraag wat hij nodig heeft om plezier te hebben in

in activiteitencentrum Mendel in Aalsmeer. Het is zijn laatste

zijn werk, antwoordt Leomar: “Weten wie ik ben en waar

dag bij Mendel want de week erop gaat hij verhuizen naar

ik naartoe wil. En de situatie aanvaarden. Doen wat bij mij

Alkmaar. Naar een locatie waar hij zelfstandig kan leren

past, dan is het rustig in mijn hoofd en is er ruimte voor

wonen. Een moment om terug te kijken op zijn tijd bij

andere dingen. Eerst dacht ik dat ik hier moest presteren.

Mendel, voorheen Heliomare Aalsmeer.

Dat idee heb ik losgelaten. Het belangrijkste is de mindset hierboven. Plezier in mijn werk is ook plezier in mensen. Ik

Leven staat stil

vind het belangrijk mensen te leren kennen, te weten met

“Na mijn ongeluk kon ik opeens veel minder. Ik ging nadenken

wie ik te maken heb. Het levert veel op om er voor een

over de zin van het leven. Je begint eigenlijk opnieuw, in

ander te zijn, nuttig te zijn, dat is mijn blessing. Mijn geloof

een nieuw jasje. Heel confronterend. Het besef wat je mist,

betekent veel voor mij. Na mijn ongeluk kreeg ik kracht

komt geleidelijk. Bij Heliomare kreeg ik hulp en kon ik me

vanuit mijn geloof. ‘Ik kan niks meer’ veranderde in ‘ik mag

ontwikkelen. Ik werk hier bij keramiek en ik doe fitness. Dat

er zijn’. Het leven is niet over en er zijn veel mogelijkheden.

voedt de hersenen. Wat ik ook graag doe, is helpen bij de

Ik ben blij en dankbaar met het leven zoals het nu is. Wat je

lunch. Mensen vroegen me ‘is de cliëntenraad iets voor jou?’.

moet doen is aanvaarden hoe de kaarten voor je liggen en

Ik aarzelde, maar was nieuwsgierig. Toch maar proberen,

kijken hoe je ze zelf nog wat kunt verleggen. Je kunt staren

dacht ik. Ook daar kan ik wat betekenen voor anderen. Ik

naar een deur die dicht ging, beter is het naar de toekomst

ontwikkel zelf hierdoor ook nog nieuwe vaardigheden.”

te kijken.”

Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|21


Ik word altijd blij van mijn collega’s op de groep Willy Tim, cliënt

Het leukste van de dames (en heer) van de Textielgroep vind ik dat ze altijd in zijn voor een grapje. Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk. | Marieke | Ilja komt een knuffel brengen. “Oh, Jacinta” zegt hij “... je ruikt net zo lekker als mijn oma!” | Jacinta | Ik ben vrolijker als ik van mijn werk kom. | Jan | De vrijheid om zelf beslissingen te mogen nemen voor je locatie | Ilma | Je bent lekker buiten de hele dag. | Ronald | Hier word ik zo blij van. We werken samen, net als een machientje. | Helma | Ik vind het altijd fijn als ik de hele tijd zelf door kan gaan met tassen naaien. | Hayley | Als je ‘s ochtends met tegenzin naar je werk gaat, dat je dan toch met een lach terug komt. | Gioya | Dat ik een tekening maak of met schroeven bezig ben. Daarin heb ik plezier. | Semjon | Dat begeleiders en cliënten werken als een hecht, betrokken en enthousiast team. | Joost | Geen doel is te ver als je plezier hebt in wat je doet. | Daan | Ik werk veel buiten en heb altijd het vakantiegevoel op mijn werk. | Erik | Hier zit ik niet afgekaderd. Voor mij is werkplezier: vrijheid. | Youri | De Tuingroep is gewoon gezellig. Je laat elkaar niet vallen. Het is echt samen. | Paul | Gezelligheid en geen gezeik om je heen en mensen in hun waarde laten. | Daniëlla | Afwisselend werk, gezelligheid met collega’s en begeleiders. | Helen | Dat we alles samendoen op de kinderboerderij. Dus met cliënten, begeleiders en vrijwilligers. | Finy | Werkplezier? Als de sfeer goed is, grapjes, losjes en relaxed. | Bryan | Wie handelt vanuit passie heeft geen werk maar een leven. | Daan | Dat er voldoende inpakwerk is. | Govert | Ik ben blij mee met de computercursus die ik met Kees heb gedaan | Helma


We

De praktijk: Gonneke Jung en Annamarie Bulters, cliënt en begeleider Annamarie: “Ik wil weten hoe Gonneke zich voelt maar de vraag is veel te abstract dus ik ga met haar in gesprek over haar dagelijks leven.” Gonneke: “Ik krijg een nieuwe rolstoel. Die wordt van mezelf. De vorige was van de gemeente en die was oud. Hij moest weg en daar werd ik zenuwachtig van. Nu weet ik dat er een nieuwe komt die op maat gemaakt wordt voor mij. Goed hè. Nu ben ik niet meer zenuwachtig.” Annamarie: “En ja, waar wordt ze gelukkig van? We hebben het bijvoorbeeld over de mensen die haar

WAT

we willen

nabij zijn.” Gonneke: “Ik heb een lieve zus en zwager, ik ben gelukkig. Ik kan goed praten met de begeleiding, maar ze moeten geen rare grapjes maken. Laatst zei er een dat ze me zo lief vond dat ze me in een doosje naar huis wilde nemen. Dat begrijp ik niet. Ik pas niet in een doosje, zeker niet met m’n nieuwe rolstoel, haha.” Annamarie: “Om in te gaan op haar persoonlijke ontwikkeling hebben we het gehad over haar dagbesteding, wat doet ze graag?” Gonneke: “Ik heb vrijdag kantoordag dat vind ik heel

Ben Ik Tevreden

BIT Ben je tevreden? Een goeie vraag, maar wanneer krijg je daar een goed antwoord op? Het gaat over zoveel dingen tegelijk. Over je leven, wonen, werken gezondheid… of je gelukkig bent? Dat past niet in een vragenlijstje en toch… toch is tevredenheid een belangrijke graadmeter voor een goed leven. Hoe ondersteun je daar iemand bij? Ons Tweede Thuis is dit jaar aan de slag gegaan met een nieuwe methode, de BIT: Ben ik Tevreden.

leuk. Dan doe ik klusjes voor het kantoor van mijn huis. Op die dag wil ik nooit iets anders doen.”

Van grote betekenis Annamarie: “Zo maar een voorbeeld van gesprekken die ik met Gonneke heb. Dat kantoordagje bijvoorbeeld is van grote betekenis. Daaraan zie je dat haar welzijn in grote mate beïnvloed wordt door zaken die er op het eerste gezicht misschien niet zo toe doen. Onzekerheid is wel een goed zichtbare factor. De verandering van rolstoel bijvoorbeeld of de grapjes waar ze het over heeft. Door allerlei gesprekjes kom je achter de details die haar welzijn verstoren. Bijvoorbeeld dat iemand zomaar haar rolstoel naar de voordeur duwt omdat de taxi er aankomt. Nee… eerst voor de rolstoel gaan staan, zodat Gonneke je ziet, en vertellen dat je haar naar de voordeur gaat rijden. Oh ja, en graag een kwartier van tevoren aankondigen dat de taxi er aankomt. Op zich een kleine moeite, maar extreem belangrijk voor haar.

Tweede Thuis 24| Ons oktober 2017


& in beeld

De theorie: Raisa Bax, ECD-nazorgteam en lid projectgroep BIT Met de BIT breng je in kaart hoe tevreden de cliënt is. Dat doe je vanuit het perspectief van de cliënt. De nadruk ligt daarom op de dialoog waarbij de normen en waarden van de cliënt leidend zijn. Het is geen afvinklijstje maar een dialoog over: hoe leef ik gezond, hoe voel ik mij, wat wil ik leren, wat beslis ik zelf, welke mensen ken ik. En bijvoorbeeld ook: waar hoor ik bij, wie helpt mij, wat is van mij, wat mag ik doen en wat moet ik doen? De BIT geeft handvatten en voorbeelden om een open gesprek met een cliënt aan te gaan. Uit die

Recht op een eigen mening

gesprekken komen doelen naar voren voor het cliëntplan.

Neem nou het eten. Zoveel mensen, zoveel meningen. Vaak wordt er een gezondheidsideaal neergezet dat bijna

BIT als leidraad

onontkoombaar gekleurd is door je eigen visie daarop. Dat

Tot zover een korte beschrijving waarbij je je kan afvragen:

ideaal raakt bijna het hele leven: je gezondheid zowel lichamelijk

deden we dat niet al? Het antwoord is natuurlijk: ja. Maar,

als psychisch en het recht om je eigen keuzes te maken…

met de BIT als leidraad willen we dichter bij de cliënt komen.

kortom een belangrijk gespreksonderwerp. Maar wat vindt je

We willen een dialoog waarin de regie veel meer bij de cliënt

cliënt? Pizza, patat, pindakaas? Keur je het af of is het misschien

ligt. Een gesprek dat niet altijd een vooraf bedachte uitkomst

toch in te passen? Hoeveel moet je afvallen, hoeveel moet je

heeft. Zo’n vorm moet je oefenen, want hoe vaak vul je

sporten? Wees je bewust van je eigen gezondheidsideaal én van

niet zaken voor mensen in. Daarom is een aantal collega’s

het feit dat je cliënt recht heeft op een eigen ideaal en een eigen

getraind in de methode. Zij gaan op hun beurt hun eigen

mening. Het is een uitdaging om daar goed mee om te gaan.

collega’s trainen zodat de BIT zich als een olievlek over de organisatie verspreidt. Ik zit zelf in de projectgroep namens

Terloops aan de orde

het elektronisch cliëntendossier (ECD). Belangrijk, omdat de

Om dingen bespreekbaar te maken kan je ook op een andere

doelen in het cliëntplan deels voortkomen uit de BIT.

manier met de cliënt in gesprek gaan. Minder formeel, want om alleen maar zaken tijdens een wekelijks individueel

Waarom de BIT: Dieuwke Kluvers, gedragsdeskundige

begeleidingsmoment te bespreken is eigenlijk een beetje raar.

“‘De begeleiding krijgt toch altijd gelijk, daarom zeg ik maar

veel beter en open gesprek dan in zo’n formeel moment. Veel

wat ze willen dat ik zeg. Misschien een beetje een boude

dingen die het leven van de cliënt bepalen, komen terloops aan

uitspraak,” zegt Dieuwke. “Ik zeg het omdat bij de BIT de

de orde. Zo’n gesprek met open vragen kan ook nog alle kanten

cliënt uitgangspunt is, dus zijn normen en zijn waarden. Je

opgaan en hoeft niet te eindigen in een vooraf bedacht doel. Op

rol als begeleider is om dat te vertalen naar een werkbare

deze manier krijg je steeds beter een beeld van de ervaringen

situatie. Grootste valkuil daarbij zijn je eigen normen en

van de cliënt, waar hij mee door wil gaan en waar hij wat aan wil

waarden. Je moet dus een hoge mate van zelfinzicht hebben

gaan doen. Ik geloof dat de BIT goed kan helpen om erachter te

voor een zuivere afweging bij het formuleren van de doelen

komen wat belangrijk is voor de cliënt en dus echt iets aan zijn

van de cliënt.

of haar leven kan toevoegen.”

Soms heb je tijdens het koken, de afwas of een wandeling een

Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|25


kort nieuws Column

COMPLIMENTEN

SAM Je hebt van die bedrijven, daar is alles hetzelfde. Iedereen drinkt uit dezelfde kopjes... Iedereen loopt in dezelfde bedrijfskleding... En iedereen doet eigenlijk ook hetzelfde werk. Oersaai lijkt me dat. Want bij zo’n bedrijf valt er niets meer te kiezen. Daar wordt alles voor je bepaald. Een cliënt verwoordde dat prachtig: “Als je niets te kiezen hebt, dan heb je ook geen vrijheid!”. En zo is het maar net. Vrijheid betekent eigen keuzes maken. Ook op je werk. Gewoon lekker koffie drinken uit je eigen mok. Werken in kleding die past bij je werk en die je zelf kunt kiezen. En werk doen dat je ook echt zelf leuk vindt. Want wie wil dat nou niet?

Dus kiezen... eigen keuzes maken... en daarbij de ruimte hebben om ook fouten te maken (want iedereen maakt wel eens een verkeerde keuze), dat maakt je werk leuker. Maar het meeste plezier zit hem nog wel in de waardering die je krijgt. Want wat gebeuren er mooie dingen bij de werklocaties van Ons Tweede Thuis: heerlijke appeltaarten, prachtige kaarsen, bijzondere kunstwerken, uniek textiel, schone wijken, verzorgd groen, jullie werken er aan mee! En dan hebben we het nog niet eens over de vele puzzels, kleurplaten, prikkaarten, borduurwerken en al die andere dingen die uit jullie handen komen. Daarom nu eens niets over klachten en klagen maar een oproep om flink veel complimenten te geven op je werk. Een stukje ‘goed leven’, gewoon op je werk. We kunnen er zelf iets aan doen. Complimenten, daar ga je van glimlachen. En een glimlach straalt meer uit dan welk uniform ook. Veel plezier in jullie werk!

Albert Jan Treur pastoraal medewerker en vertrouwenspersoon klachten cliënten

Tweede Thuis 26| Ons september 2017

Lekker gezond en zo fit zijn als je kan. We hebben het natuurlijk niet altijd voor het zeggen maar je kunt er wel wat aan doen. De nadruk op gezond leven is aan de orde van de dag. Ook bij Ons Tweede Thuis, we hebben het platform SamenFit opgericht om je te inspireren en van te leren. Naast de website was er in september de SamenFitactieweek. Haarlemmermeerrun Op zondag 3 september was de Haarlemmermeerrun. De deelnemers stonden om 9.00 uur aan de start voor de 1,2 kilometer. Eén van de deelnemers was Arjan van Hal: ”Mijn dochter Femke zit op kinderdienstencentrum De Lotusbloem. Door haar beperking kan ze niet lopen, maar wat wil ze graag lekker de buitenlucht in.

Bij de loopgroep van Ons Tweede Thuis bleken ze buggy’s te hebben. Speciaal om achter te hardlopen. Het was even wennen omdat mijn dochter nogal licht en klein is, maar toen ik het onder de knie had, ging het prima. Wat ze me niet verteld hadden, was dat ik bij de Haarlemmermeerrun stond ingeschreven onder Femke’s naam. Ze bleek de snelste, dus een beker en bloemen!


“En het belangrijkste, Femke heeft er gigantisch van genoten!” Arjan van Hal, vader van Femke

EN FIT Ons Tweede Thuis sportdagen Op 4 en 5 september waren de sportdagen voor cliënten van Ons Tweede Thuis in Sporthal de Estafette in Nieuw Vennep.

375 cliënten deden mee aan een zeer uiteenlopende activiteiten. Van basketbal en hockey-competitie op het scherp van de snede tot aan oudhollands sjoelbakken en blikken omgooien en levensgroot vier-op-een-rij. Ook in het zwembad was het een en al sportiviteit met aquarobics en waterpolo.

Dam-tot-Damloop Ondertussen waren de bewoners van Hankstraat druk aan het trainen voor de Dam-tot -Damloop, een prestatietocht van maar liefst 20 kilometer. Die startte bij het paleis op de Dam. Seiko van Marsbergen, één van de lopers: “Beste een lange tocht hoor, maar we hadden goed getraind dus ik zag er niet tegenop. Ik had me verder ook goed voorbereid; bergschoenen aan en dus geen blaren. Het leukste was dat je het samen doet, met z’n allen aan de wandel. Volgend jaar doe ik het zeker weer!”

JIJ&IK Website Benieuwd, en behoefte aan inspiratie? Verhalen, video’s en recepten vind je op de SamenFit-website van Ons Tweede Thuis. Ga naar:

www.onstweedethuis.nl/samenfit

Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|27


Cefara

AAN HET WOORD Werken en plezier hebben kunnen samengaan Als families kunnen we tegenwoordig meedenken en meedoen om de zorg van onze clienten te verbeteren. Op die manier zal de zorg veel beter aansluiten bij de wensen van onze cliënten. Maar ja, dan zullen wij ook alle begeleiders daarbij moeten betrekken. Samenwerken met begeleiders is niet altijd eenvoudig, maar levert wel veel positiefs op. Wij moeten als families namelijk wel in staat zijn om onze eigen ervaringen te delen met de begeleiders, maar we zullen ook moeten luisteren naar de professionele ervaringen van diezelfde begeleiders. En als we dat echt goed doen, dus op deze manier samenwerken rondom onze cliënten (vaak omschreven als werken in de driehoek) dan hebben de clienten daar veel baat bij. Hierdoor zullen de begeleiders onze cliënten beter leren kennen. Ze zullen de cliënten beter gaan doorgronden en veel beter in staat zijn om de vaak geringe signalen van onze cliënten op te pakken. Een bijkomend positief effect, maar dan specifiek voor de begeleiders, is dat het werken met onze cliënten op die manier veel meer voldoening zal brengen bij diezelfde begeleiders. Kortom, wij kunnen als families ook meehelpen om een stukje werkplezier te creëren voor de begeleiders. Dat zal indirect weer positief uitwerken voor onze cliënten. Ikzelf zie hierin een uitdaging om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Samen met de begeleiders levert dat veel plezier op, en ook voor onze cliënten.

Robert Verberg Voorzitter Centrale Familieraad cefara@onstweedethuis.nl

Product

IN BEELD De cactuskaars maken we sinds mei dit jaar. We wilden wat anders maken dan de gebruikelijke kaarsen. Dat is goed gelukt! Ze zijn erg in tegenwoordig en ze zijn snel uitverkocht. Eigen stijl en Middelpolder verkopen deze kaarsen. Vanwege de vorm en de smalle stukjes is het wat moeilijker om een juiste kleurverdeling te maken. Arrianne vindt het leuk om deze kaars te maken vanwege de kleur en de vorm. Creatief bezig zijn is fijn. Arrianne Goede en Martine de Bruin (begeleider)

28| oktober 2017

Ons Tweede Thuis


Centrale Cliëntenraad

AAN HET WOORD Ken je dat? Dat je op vakantie bent en denkt: “Dit mag heel lang duren. ”Maar het eind van de vakantie komt altijd eerder dan je hoopt. En dan moet je weer werken. Als je geluk hebt, weet je aan het eind van de eerste dag al waarom dat niet erg is. Want je spreekt je collega’s weer. Je voelt je nuttig. En die structuur is eigenlijk ook best lekker. Plezier in je werk is echter lang niet altijd vanzelfsprekend. Zeker niet voor onze cliënten. Want wat als je niet je eigen werkplek mag kiezen? Als je de hele dag dezelfde mensen om je heen hebt? Thuis en op je werk? Als je sneller moet werken dan je kunt? Of in ieder geval dat gevoel hebt? Voor veel cliënten is de overgang van werk naar dagbesteding een verademing. Er is meer tijd en minder druk. Ze voelen zich rustiger. Gelukkiger. Maar daar hebben ze wel wat voor in moeten leveren. Salaris. Ach, netto scheelt het allemaal maar weinig. En het is toch belangrijker om met plezier naar je werk te gaan? Dat zou je denken. Maar is plezier hetzelfde als voldoening? Is salaris echt het enige dat ze inleveren? Vraag het maar eens. En schrik niet van het antwoord. Ik heb geluk. Ik hoef niet te kiezen tussen salaris en plezier in mijn werk. Ik realiseer mij dat dit een luxe is. Een luxe waarvan ik hoop dat het in de toekomst voor steeds meer cliënten binnen handbereik ligt.

Hartelijke groet van de Centrale Cliëntenraad Hiljan Hoek Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|29


JIJ&IK De wethouder op bezoek‌. HOOFDDORP De wethouder op bezoek, dat gebeurt niet alle dagen. Wethouder Reinders van Haarlemmermeer gaat regelmatig op bezoek bij een bedrijf. Op 7 september kwam hij langs bij 2Wieler Floriande en Eigen Stijl, cadeauwinkel en atelier in Hoofddorp.

Kunstroute Aalsmeer KABOUTERS Atelier Floriande, dagcentrum Amstel-Meer en GewoonDOEN! waren present bij de Kunstroute Aalsmeer. Met bijzondere kabouters en heerlijke appeltaart. Alle kabouters hebben een wens van de maker in hun binnenste verborgen. Zij deden mee met het project Kunst en Kitsch kabouters van de Kunstploeg aan de Uiterweg. Het publiek bleef lang hangen in de mooie boomgaard om de kabouters te bekijken, met elkaar te praten en natuurlijk te genieten van de koffie met appeltaart.

Dit is een mooi voorbeeld hoe mensen met een beperking zichtbaar zijn in de samenleving met al hun talenten. De kabouters zijn tot 26 oktober te bewonderen in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dus wie ze nog niet heeft gezien, grijp je kans!

Tweede Thuis 30| Ons oktober 2017

We lieten hem natuurlijk trots onze werkplaats, winkels en atelier zien op die mooie plek vlak bij winkelcentrum Floriande. Reinders was geĂŻnteresseerd en liet zich goed informeren door de mensen van 2Wieler en Eigen Stijl. Het werk aan de fietsen en bij Eigen Stijl ging gewoon door maar er was nog wel even tijd om met elkaar te praten. Het belangrijkste is:

Een fijne werkplek en zo veel mogelijk meedoen in de maatschappij. Dat lukt wel in die twee winkels!


& & kort nieuws

Duurzaamheid & Participatie AARDE NAAR WAARDE

15 september startte op bedrijventerrein Spoorzicht in Nieuw Vennep het project ‘Aarde naar waarde’. Ons Tweede Thuis werkt hierin samen met afvalverwerking Meerlanden en ondernemers van bedrijventerrein Spoorzicht (vertegenwoordigd in de BIZ, Bedrijveninvesteringszone) om gezamenlijk de afvalverwerking op het terrein aan te pakken. De uitvoering is opgedragen aan het Team Aarde naar Waarde.

In dit team gaan medewerkers van dag- en werkcentrum Spoorzicht hard aan de slag. Ze zorgen ervoor dat dagelijks kratten met te recyclen restmateriaal bij bedrijven worden opgehaald. Die worden opgeslagen op het terrein van het werkcentrum. Meerlanden draagt zorgt voor de afvoer daarvandaan. De aftrap van het project werd gegeven door Ton Sels van de BIZ, Annemarie Zuidweg van Ons Tweede Thuis, Arthur Richardson van Meerlanden, Tweede Kamerlid Pieter Heerma en wethouder Ap Reinders van Haarlemmermeer. Een mooi voorbeeld van participatie en duurzaamheid op Spoorzicht!

Ons Tweede Thuis

HET BELANG VAN ZICHTBAAR ZIJN

We brengen elkaar in beeld. Overal ter wereld, in bijna elk denkbare situatie. Op telefoons, tablets, op sociale media. Waarom doen we dat eigenlijk? Onbekend maakt onbemind? Deels is het misschien wat overdreven maar….

mensen met een gezicht, met een verhaal, die sluit je toch makkelijker in je hart.

In een tijd van participatie waar de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een groot deel verschuift van de overheid naar jezelf is het belangrijk dat je weet wie je medemensen zijn.

Juist om die reden brengen we onze cliënten in beeld. We laten zien wie ze zijn. Wat ze kunnen, wat ze leren, waar ze van houden, waar ze zich aan ergeren en waarvan ze dromen. Mensen met een gezicht, mensen zoals Jij&Ik. Privacy is een belangrijk gegeven als je mensen in beeld brengt. We gaan daar zorgvuldig mee om. Daarom zijn er formulieren waarmee je toestemming kunt geven voor het publiceren van foto’s en filmbeelden. Voor meer informatie: redactie@onstweedethuis.nl.

Social media

KIJK OP FACEBOOK! Binnen en buiten Ons Tweede Thuis maken we veel mee. Deze verhalen delen wij graag: een persoonlijke ervaring, een evenement op locaties of een nieuwsbericht. Wij doen dit via onze facebookpagina: @stichting.OTT. Word ook lid van onze pagina. Ruim 2000 mensen volgen ons op Facebook.

Ons Tweede Thuis

oktober 2017

|31


JIJ&IK Redactie Janwillem Witsen Elias Marianne Mak Mariska van Woensel Vormgeving Vanessa Dekker Deborah Cuiper Beeldmateriaal met medewerking van Karen van de Graaf Peter Roolvink Kees Duijn Vanessa Dekker Deborah Cuiper Drukker Noordhoek Offset BV Redactieadres Ons Tweede Thuis Vuurdoornstraat 11 1431 RM Aalsmeer, 0297 353800 redactie@onstweedethuis.nl www.onstweedethuis.nl Overname van artikelen is met bronvermelding en toestemming van de redactie toegestaan.

Oktober 2017

SBSO De Dolfijn

JIJ&IK magazine oktober 2017 Ons Tweede Thuis  

Het JIJ&IK Magazine van Ons Tweede Thuis laat cliënten, ouders/familie, vrijwilligers, medewerkers en organisaties waar we mee samenwerken,...