Page 1

Nr 1

26 augustus 2013 Van Sarita Bajnath mag je even niets zeggen

Schatten en gevaar in de VU-spelonken

Waarom jij altijd die kneus achter je aan krijgt

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit — www.advalvas.vu.nl

Ongelooflijk, wat doen zij veel! Wie van de drie wordt student van het jaar? pag 18

‘Niet met pizza’s stunten!’


D N U O R A G N I K C A P BACK

D L R O W TCHAHNGEED MY LIFE – CARLIJN

N E Z I E R D L E R E

W

N E T N E D U T S R O VO T R A A K C I S I T E M F A N A V L NU A 5,-

9 3 . €1


INHOUD

jaargang 61 — nr 1

VU NU Maandag 19 augustus 2013, 15.13 » Infomarkt Ideeweek. Deze student is al helemaal ontgroend Foto studiovu/riechelle van der valk

Sarita Bajnath leert mensen luisteren

6

Schatkamers en gevaar in de VU-spelonken

10

Student van het jaar: 3 indrukwekkende kandidaten

18

Waarom komt die kneus altijd naast jóu zitten?

21

En verder Online

4

Opinie: vaccineren

8

Column: Peter Nijkamp

9

Onderzoeksnieuws

16

Opinie: studentensupermarkt

24

Column: Roos

25

Campus: Ideeweek

26

Post

27

PP

28

Cultuur: festival en restaurant

30

Sleutelgat

31

Griff

32

Coverfoto Peter Valckx

Het volgende nummer verschijnt op 11 september 2013

onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit Redactieadres De Boelelaan 1105 kamer 1-D-40 1081 HV Amsterdam redactie.advalvas@vu.nl Hoofdredacteur Marieke Schilp Redactie Floor Bal, Peter Breedveld, Dirk de Hoog, Welmoed Visser Eindredactie Win Castermans, Welmoed Visser Secretariaat Barbara Vazquez, (020) 5985630 secretariaat.advalvas@vu.nl Basis Ontwerp Luis Mendo - GOOD Inc. Vormgeving Rob Bömer, rbbmr.nl

ADVALVAS

Medewerkers Dick Roodenburg (Griffioen), Merlijn Draisma, Roos van Rijswijk, Bas van der Schot, Nienke Stumpel, StudioVU (Riechelle van der Valk, Yvonne Compier), Peter Valckx Copyright HOP-kopij Hoger Onderwijs Persbureau, Amsterdam VU-advertenties zie secretariaat Commerciële advertenties Bureau Van Vliet, (023) 5714745 Druk Senefelder Misset, Doetinchem

nr 1 — 26 augustus 2013

3


RSS feed Abonneer je op het laatste nieuws online Grootverdieners hoger onderwijs gevoelig voor morele druk Elf van de vijftien grootverdieners in het hoger onderwijs hebben vrijwillig salaris ingeleverd. Daarmee gaven ze gehoor aan het dringende beroep dat minister Bussemaker op hen deed.

Ondertussen in de zomer… Korte nieuwsberichten over wetenschapsfraude, collegegeld, hoofddoekjes, Shanghairanking en derde geldstroom.

Flinke opkomst nieuwe eerstejaars in Ideeweek Dik tweeduizend eerstejaars luisterden in de regen naar toespraken van VU-baas René Smit en locoburgemeester Andrée van Es. “Studeren is hard werken, maar neemt maar 20 procent van de totale tijd in beslag, dus tijd zat voor je verdere ontplooiing”, vindt Smit.

Met Chinezen de rol van religie bestuderen Zakkenman wordt zakkenvrouw Alles wordt anders Wat de VU nodig heeft, is een sterke duurzaamheidsman (m/v) Kweekt de Erasmus Universiteit ‘plofstudenten’?

Voor al het laatste nieuws: advalvas.vu.nl 4

Crowdfunding voor onderzoek

P

romovendus Sadiah Boonstra is via crowdfunding geld aan het inzamelen om een fellowship van vier maanden aan de Columbia University in New York te kunnen betalen. Zij kent geen andere onderzoekers in Nederland die op deze manier aan fondsenwerving doen.

Boonstra’s onderzoek gaat over de militaire staatsgreep van 1965 in Indonesië. Ze wil naar Columbia University omdat daar een gerenommeerd instituut voor mensenrechten zit. Boonstra is wat Columbia betreft welkom, maar ze moet zelf in haar inkomen voorzien. Via e-mails aan bekenden, Facebook en Linkedin heeft Boonstra inmiddels 6.000 euro bij elkaar. En ze heeft zo’n

duizend euro verdiend door op een vlooienmarkt spulletjes uit haar huis te verkopen. De VU heeft ook duizend euro toegezegd. Boonstra denkt voor haar reis en verblijf van vier maanden minstens tienduizend euro nodig te hebben. Dus elke bijdrage is nog steeds zeer welkom. (DdH)

Zie het langere bericht op: advalvas>nieuws>22 augustus.

Inspectie: kwaliteit onderwijs niet in gevaar Er zijn geen ernstige problemen met het onderwijs aan de VU. Dat concludeert de onderwijsinspectie in een brief aan het college van bestuur.

D

e onderwijsinstelling deed extra onderzoek aan de VU naar aanleiding van berichten in de media dat er aan de universiteit een ernstige bestuurscrisis zou heersen. Maar na gesprekken met onder meer de ondernemings-, en studentenraad en het college van decanen ziet de inspectie geen aanleiding voor nadere stappen.

‘We hebben geen aanwijzingen gevonden dat er risico’s zijn voor de kwaliteit of kwaliteitsborging van het onderwijs aan de VU’, schrijft de inspectie. De inspectie vindt wel dat het bestuur van de VU met veel ingrijpende veranderingen tegelijk bezig is. De communicatie binnen de universiteit over deze plannen is onvoldoende geweest en daardoor bestond niet altijd even veel draagvlak voor de voornemens.

Inmiddels is dat draagvlak duidelijk breder, aldus de inspectie: ‘Naar ons is gebleken onderschrijven de decanen de noodzaak van bezuinigingen en verwachten zij dat deze leiden tot een bedrijfsvoering die kwaliteit ondersteunt en efficiënter is.’ Door de komst van een nieuwe rector bestaat binnen de universiteit ook meer vertrouwen dat de onderwijsagenda daadwerkelijk wordt uitgevoerd, aldus de inspectie. (DdH)

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


Studenten speuren naar seriemoordenaar

V

ermoordde plantsoenarbeider Harke J. in 1980 en 1994 twee jonge meisjes? Al jaren zit hij in de TBS, maar hij zegt nog steeds dat hij twee keer onschuldig is veroordeeld. VU-studenten denken dat hij weleens de waarheid kan spreken. Voor het project Gerede Twijfel VU onderzocht het groepje criminologiestuden-

ten of er sprake is van een gerechtelijke dwaling. Het resultaat verscheen onlangs in het boek De Haagse kindermoorden. De bekende seriemoordenaar Koos H. komt als mogelijke dader in beeld. Ook het onderzoek van een ander Gerede Twijfel-project leverde een boek op. In De moddermoord proberen studenten te achterhalen of een vrouw door haar man in de modder verdronken werd.

Of was het toch een ongeluk? Gerede Twijfel VU heeft al een mooi resultaat opgeleverd. Het allereerste onderzoek naar een moord in een Chinees restaurant wees uit dat twintig jaar geleden waarschijnlijk zes mensen ten onrechte veroordeeld zijn. Deze zaak wordt mogelijk heropend. Mogelijk gaat het om de grootste gerechtelijke dwaling ooit in Nederland. (FB)

Weer minder eerstejaars twitter/facebook/issuu

Geen zesjes VU-rector Frank van der Duyn Schouten houdt niet van zesjes. advalvas. vu.nl>achtergrond

Vergeten? Ging de Ideeweek te snel? Weet je al niet meer wat er op maandag gebeurde? Ga naar de fotoreportage op advalvas. vu.nl>razende reporter

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

2013 2012 Vrije Universiteit

B

71.261

76.057

7.127

Daar zit je dan, in je nieuwe kamer in Amsterdam. De nieuwe bank van Ikea ziet er prima uit, maar je kent nog niemand die erop kan komen zitten. Advalvas geeft je 5 wetenschappelijk bewezen tips om vrienden te maken. advalvas.vu.nl>tips & trucs>nieuwe vrienden maken

6.837

Eenzaam?

2013 2012 Landelijk

ij het begin van de introductieweek heeft de VU een kleine driehonderd minder aanmeldingen bij de eerstejaars bachelors dan vorig jaar. Dat is des te opmerkelijker omdat het totale aantal eerstejaars landelijk wel fors groeide. Dat komt weer doordat studenten vrezen voor het afschaffen van de basisbeurs en hun studie daarom niet langer uitstellen. Vorig jaar kelderde het aantal eerstejaars aan de VU nog veel sterker: in topjaar 2011 had de VU 8285 nieuwe bachelors, ruim duizend meer dan het jaar erna. (WV)

advalvas_online

(Re)tweets

Een selectie uit de opvallendste tweets van de afgelopen weken @deVSNU 21-8_Stijging #aanmeldcijfers aankomende studenten universiteiten houdt aan. Wk 34 +7%. Totalen komen dichter bijeen. Info http://bit.ly/18Y3Kby Alleen geldt dit dus niet voor de VU. Zie het bericht Weer minder eerstejaars hiernaast. @odeleeuw 20-8_Ja, het @VU_hoofdgebouw is al enorm opgeknapt! #gastcollege #ideeweek (@ Vrije Universiteit - Hoofdgebouw) [pic]: http://4sq.com/1anenFv @occupyFabeltjes 15-8_Stop de bestuurdermegalomanie, te beginnen met de fusie betafaculteiten UvA en Vrije Universiteit http://batgirl666. blogspot.nl/2012/12/deja-vu.html … @Amsterdam_OV 15-8_Amsterdam Voorzitter college van bestuur: Vrije Universiteit Amsterdam - Amsterdam, Noord-Ho... http://bit. ly/1cE6ayJ Overheid vacature Nog op zoek naar een baan? Of wil je alvast weten waar de nieuwe VU-baas allemaal aan moet voldoen. Lees de vacaturetekst. @ScienceguideNL 13-8_Mannen vertragen meer dan vrouwen bij hun promotietraject, zeker als zij kinderen krijgen. http://ow.ly/nSw6e Dat blijkt uit onderzoek van onder anderen de Utrechtse statisticus Rens van der Schoot. Vrouwen lopen gemiddeld een vertraging op van 9,52 maanden, mannen doen 10,11 maanden langer dan gepland over hun promotie. @EnnydeBruijn 13-8_Vrije Universiteit en uitg. Querido starten samen een nieuwe schrijversopleiding http://bit.ly/14s6tm1 Eindelijk komt er een universitaire opleiding creative writing in Nederland, bedoeld voor beginnende en gevorderde schrijvers. De colleges worden gegeven door schrijvers, redacteuren van Querido en docenten van Letteren. @Aureusvu 13-8_”This year, Aureus will celebrate its 65th anniversary! Don’t stop us now! More information: http://tiny.cc/m82q1w pic. twitter.com/voOGBp6CaV

5


veelstudeerder Sarita Bajnath ‘Ik laat mensen luisteren zonder dat ze iets mogen zeggen’

6

nr 2 — 12 september 2012

ADVALVAS


in actie

Masterstudent health sciences en psychologie Sarita Bajnath (35) geeft de workshop socratische dialoog. Die komt je goed van pas bij je studie.

DOOR Floor Bal FOTO STUDIOVU/RIECHELLE VAN DER VALK

D

e socratische dialoog is oeroud. Daar hebben studenten van nu toch niets meer aan? “Het is oud, maar je kunt het nog steeds goed gebruiken. Bij een socratisch gesprek ga je ervan uit dat mensen verschillende visies op hetzelfde probleem hebben. Het uitgangspunt is dat je probeert om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er moet op zo’n manier consensus bereikt worden dat iedereen zich serieus genomen voelt. Dat kan door eerst te achterhalen wat iemands idee eigenlijk is. Zijn definitie van het probleem, daar moet je achterkomen.” Beetje vaag dit. Wat heb je aan definities als je ruzie met je huisgenoten hebt over het schoonmaakrooster? “Dan moet eerst iedereen vertellen wat volgens hen de bedoeling van het schoonmaken is. De één wil wel schoonmaken, maar niet betutteld worden omdat hij niet meer bij zijn moeder thuis zit. De ander wil zich best aan afspraken houden, maar zo min mogelijk doen. Als

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

je weet wat iedereen belangrijk vindt, kun je een oplossing vinden waarin iedereen zich kan vinden.” Als je ruzie met een docent hebt, kun je niet uitgebreid een heel socratisch gesprek opzetten. “Toch wel. Socrates werd de meest wijze man van Athene genoemd omdat hij zei: ik weet dat ik niets weet. Als je daarvan uitgaat, kun je je kwetsbaar en ontvankelijk opstellen. Als een student zo met de docent in gesprek gaat, komt hij er vanzelf achter dat ze hetzelfde doel hebben. Namelijk dat de student goed onderwijs krijgt en dat vak haalt. Alleen over de invulling denken ze anders. De student wil graag tijdens het college met de docent in gesprek, maar die wil ook rust tijdens zijn college. Dus komen ze overeen dat de student een hand opsteekt voordat hij een vraag stelt.” Maar wat is dan de truc? “Het is geen truc. Het is belangrijk dat je naar het verhaal van de ander luistert. Mensen horen normaal een paar zinnen en beginnen dan meteen zelf te vertellen. ‘O ja, dat had ik ook.’ En dan komt hun eigen verhaal. Ik laat mensen vaak luisteren zonder dat ze iets mogen zeggen. Als de ander zich dan eindelijk eens echt gehoord voelt, geeft dat al een gevoel van opluchting. Vervolgens zoek je

Socratisch gesprek Even niet opgelet op de middelbare school? Socrates wordt beschouwd als een van de stichters van de westerse filosofie. Zijn uitgangspunt: door het stellen van vragen kom je tot de kern van problemen.

Sarita Bajnath 2012 Eigenaar trainingsbedrijf socratisch.nl september 2013 Bachelor geneeskunde 2011 - oktober 2013 Master health sciences 2012 Begonnen met master klinische psychologie

samen een oplossing waarbij je weet dat je in elk geval rekening met elkaar houdt.” Tijdens de vorige Idee-week gaf je de workshop: ‘Hoe demotiveer je jezelf tijdens je studie?’ Nou? “Veel studenten denken dat je vooral heel hard en heel veel moet studeren. En natuurlijk is dat belangrijk, maar je moet je ook ontspannen. Alleen maar leren houdt niemand vol. Als je nooit vrije tijd inplant, loop je het risico dat je een burn-out krijgt of depressief wordt. Hetzelfde geldt voor netwerken. Je kunt nog zulke goede vaardigheden hebben, als je niemand kent heb je daar niets aan. Door bij een studievereniging te gaan, leer je meer mensen kennen. Dat is uiteindelijk ook beter voor je cv.” Jij geeft veel trainingen terwijl je nog niet afgestudeerd bent. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? “Bij de master klinische psychologie deed ik een vak gespreksvaardigheden. Dat beviel zo goed dat ik daarna met trainingen begonnen ben. Bij de jaarlijkse Summercourse van de VU geef ik ook verschillende workshops. Daarnaast ben ik mijn eigen bedrijf op dit gebied begonnen. Ik had ook nooit verwacht dat ik dit zou gaan doen.”

7


Niet-inenten is verzet tegen moderne wereld De discussie over het nietinenten van kinderen laait weer op door de mazelenepidemie. Theoloog Maarten Wisse ziet nietvaccineren als verzet tegen de onttovering van de wereld. Door Maarten Wisse Beeld Bas van der Schot

A

ls God wil dat je ziek wordt, wie ben jij dan om daar tegenin te gaan? Met de Heidelbergse Catechismus (of de antroposofische kritiek op het manipuleren van de natuur) als uitgangspunt probeert een deel van Nederland zijn verzet tegen vaccinatie overeind te houden. Het is niet zo heel moeilijk om de theologische kronkel in het verzet tegen inenten te ontdekken. Er zit een redenering achter die verre van orthodox is: dat mensen ervoor zouden moeten zorgen dat God zijn werk kan doen. Daarom mogen mensen geen middelen gebruiken die kunnen verhinderen dat ons iets als een ziekte overkomt. Die gedachte is uiterst vreemd, omdat de kern van de leer van de voorzienigheid juist inhoudt dat God altijd alles leidt. Daar kan ik met wel of niet vaccineren echt niet tussenkomen! Je vindt dergelijke gedachten dan ook nergens in oude belijdenissen terug. God heeft mensen ‘redelijke en

8

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


opinie

Dit is een ingekorte versie van een opiniestuk dat Wisse eerder schreef voor advalvas.vu.nl>opinie. Maarten Wisse is universitair docent dogmatiek en oecumene. Op zijn blog geloven.nu schrijft hij over actuele en theologische zaken. Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl. ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

Op zoek naar de rationele altruïst

U

Peter Nijkamp universiteitshoogleraar en hoogleraar ruimtelijke economie

Uitgaande van ondeelbare niversiteiten kunnen leerstoelen zouden er dan leren van het kamelenStel dat de UvA slechts 8 van de 11 fullerfenisprobleem uit de aanbiedt om de VU time leerstoelen kunnen antieke Arabische logica. een extra leerstoel worden bezet. Maar als Een oude Arabier heeft te schenken een ‘rationele altruïst’ (de 17 kamelen. Wanneer de oom) wordt ingevoerd, oude man sterft, worden de pakt dat gunstig uit. Stel kamelen verdeeld over zijn drie zonen. dat de UvA aanbiedt om De oudste zoon krijgt de helft van de de VU een extra leerstoel kamelen, de middelste zoon een derde te schenken. Dan komt het deel en de jongste een negende deel. Dat totaal aantal leerstoelen gaat natuurlijk niet met 17 kamelen. De voor verdeling op 12. De zonen vragen hun wijze oom (‘rationele verdeling wordt dan: ELM altruïst’) om hulp. Die komt op zijn eigen 6, GSE 3 en GW 2. Deze kameel en zegt: “Doe mijn kameel bij de oplossing betekent een 17 anderen.” De helft van deze achttien win-winsituatie voor de kamelen gaat naar de oudste zoon (9 drie clusters, want elke kamelen). Een derde gaat naar de middelfaculteit krijgt meer dan ste zoon (6 kamelen). Een negende gaat het normatieve deel. Het totaal aantal naar de jongste zoon (2 kamelen). De mannen doen het, leerstoelen is precies gelijk aan 11. Er is 9 + 6 + 2 = 17 kamelen worden verdeeld. De oom stapt na geen onverdeelde rest is, terwijl de ratiafloop op zijn eigen kameel en vertrekt. Ook universiteiten kunnen een rationele altruïst zoeken! onele altruïst – de UvA - de geschonken leerstoel meteen weer terugkrijgt. DaarStel dat ons bestuur 11 nieuwe fulltime (ondeelbare) mee is ook de UvA happy. Deze samenleerstoelen kan vestigen aan de VU. Het VU-bestuur werking loont voor iedereen. Deze deling verdeelt deze over drie clusters: Exacte, Levens- en leidt tot vermenigvuldiging, een les die Medische wetenschappen (ELM) 50%, Gedrags-, Sociale uiteraard een veel bredere reikwijdte en Economische wetenschappen (GSE) 25%, en Geesteswetenschappen (GW) 16,6%. De rest wordt in portefeuille heeft. gehouden. De verdeling van de leerstoelen gaat zo: ELM 5 (normatief deel: 5,5), GSE 2 (normatief deel: 2,75) en GW 1 (normatief deel: 1,83). Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

foto StudioVU/Riechelle van der Valk

zedelijke wezens’ gemaakt, die in staat zijn verstandig na te denken over wat goed voor ze is. Dat vraagt God ook van ze. De gedachte dat Gods bestuur van de wereld en het menselijk handelen zich in een concurrentieverhouding bevinden, dateert uit de Verlichting. Toen ontstond een nieuwe visie op oorzakelijkheid, waarbij we ons eigenlijk alleen nog een visie op oorzaak en gevolg kunnen voorstellen als een bal die tegen een andere aanrolt. In samenhang daarmee komen de natuurwetenschappen op. De controle van mensen over de wereld wordt steeds groter. Daardoor krijgen mensen het gevoel dat er voor de wonderlijke leiding van God in het leven nauwelijks meer plaats is. Tegelijkertijd roept die onttovering een behoefte aan een nieuw soort religieuze beleving op. Gelovigen krijgen de neiging om te denken dat Gods voorzienigheid en ons handelen met elkaar concurreren. Gods voorzienigheid laten werken betekent dan: zelf niets doen. Het verzet tegen vaccineren is dus niet zozeer een vorm van klassiek theologische redeneren, maar een product van verzet tegen de onttovering van de wereld, het product van een antimoderne houding dus, die als zodanig daarom ook zelf product van de moderne tijd is. Goed, maar hoe krijgen we die refo’s van hun rare ideeën af? Dat is toch de vraag die veel seculiere mensen zich stellen. Ik denk dat het codewoord vertrouwen is. Niet-vaccineren is een act van verzet. Verplichte vaccinatie zal contraproductief werken, omdat de angst voor de grote boze buitenwereld er alleen maar door toeneemt. Ruimte en respect voor de rol van religie zijn wat behoudende protestanten nodig hebben om zich ook in die moderne onttoverde wereld een beetje thuis te kunnen voelen. Want, laten we eerlijk zijn, aan de seculiere kant van de samenleving zijn allerlei tradities in recordtempo bezig die onttoverde wereld opnieuw te betoveren. Denk aan het antroposofische verzet tegen vaccineren. Dus waarom zou er voor hen die nog in die betovering geloven, geen ruimte mogen zijn?

wisselcolumn

9


In de donkere krochten van de VU Volg mij tot de ingewanden van onze gebouwen, waar het zindert van het leven, maar soms ook de dood op ons wacht. door peter breedveld foto’s studiovu/yvonne compier (tenzij anders vermeld)

10

Peter Valckx

Geheimzinnige plekken

E

r wordt veel gescholden op de VU-campus, op de betonnen puist die het hoofdgebouw is, de troosteloze saaiheid, de karakterloosheid, het gebrek aan sfeer. En op het eerste gezicht zou je de schelders inderdaad gelijk geven. Grijs is de meest voorkomende kleur op de campus, zeker sinds een paar jaar geleden de laatste bomen het veld moesten ruimen voor nieuwbouw, de laatste vijver werd gedempt en daarmee ook het ijsvogeltje verdween, dat er zijn jachtgebied had. Maar je kunt de VU ook met wat meer inbeeldingsvermogen bekijken en dan wordt het een oud kasteel. Meer dan veertig jaar oud, deze burcht. Dat is tegenwoordig stokoud - antiek. Een burcht met een roemruchte geschiedenis die tal van geheimen herbergt. Over sommige van die geheimen hoor je weleens praten. Sommige zijn nog niet ontdekt. En sommige geheimen zijn helemaal geen geheimen omdat iedereen ze kent. Of dénkt te kennen, want als je goed kijkt blijken ze tóch een geheim te bevatten. Soms zijn er onvermoede schatkamers

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


campus heel licht is en een korte levensduur heeft, wordt gebruikt als tracer: een contrastvloeistof die in de bloedbaan van een patiënt kan worden geïnjecteerd waarna met een PET-scanner in het lichaam van deze patiënt kan worden gekeken om bijvoorbeeld tumoren op te sporen. Ik noem het cyclotron altijd de kerncentrale van de VU, maar dat mag helemaal niet. Er wordt wel radioactief materiaal gemaakt door mannen in beschermende witte pakken en achter muren van twee meter dik. Het ziet er allemaal fantastisch uit, als in een James Bond-film uit de jaren zestig met tellertjes en wijzertjes en knoppen en schakelaars en kabels. Het cyclotron, althans het oudste van de vier die er nu staan, stamt dan ook uit 1964. De drie nieuwere versies worden bediend met een laptopje. Je kunt er niet zomaar komen, en dat geldt voor de meeste bezienswaardigheden die we hier behandelen. Je hebt er speciale toestemming voor nodig.

ONDERGRONDS VERDER

[1]

achter deuren waar iedereen dagelijks voorbijloopt. Soms schuilt er gevaar in de spelonken van de VU. Laten we de restanten bekijken van wat ooit machtige koninkrijken waren, laat ons doordringen tot de ingewanden van het gebouwencomplex, waar het zindert van leven, maar waar soms ook de dood op ons wacht. Waar spoken rondwaren en het gevaar loert. Waar alchemisten aan het werk zijn, en uitvinders aan hun vreemde apparaten werken. Laten we de onbekende VU verkennen.

START: HET WIS- EN NATUURKUNDEGEBOUW We beginnen bij het cyclotron [1]. Dat bereik je via talloze trappetjes en gangetjes in het Wis- & Natuurkundegebouw, waar de vroege jaren zeventig nooit zijn opgehouden. Het ding wordt op afstand bediend in een kamer waar een enorm apparaat staat. Een cyclotron is een deeltjesversneller, een soort kanon dat een bundel protonen afschiet op een atoomkern. Er ontstaat dan een kernreactie, waardoor de atoomkern radioactief wordt. Het radioactieve materiaal, dat

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

[2]

Minstens zo gevaarlijk als het cyclotron is het ondergrondse laboratorium [2] waar de microbiologen genetisch gemanipuleerde organismen bewaren als de tbc-bacterie. Hoe gevaarlijk zo’n lab is, zie je aan de aanduiding ML-III, dat betekent dat het om genetisch gemodificeerde organismen van het niveau III gaat, speciaal ingericht om veilig te kunnen werken met deze ziekteverwekkende microben. Alleen ML-IV is nog gevaarlijker: dan denken we aan het dodelijke ebola-virus en dergelijke. We mochten alleen maar van buiten naar binnen kijken, en we mogen ook niet zeggen waar het lab zich precies bevindt. Terroristen zouden anders op nare ideeën gebracht kunnen worden. In het Wis- & Natuurkundegebouw loop je langs heel wat laboratoria [3]. Mensen staan daar in witte jassen en met veiligheidsbrillen allerlei chemische en natuurkundige reacties uit te lokken. Precies wat je verwacht aan de exacte faculteit van een zichzelf respecterende universiteit, maar het blijft toch fascinerend om te zien, al die buisjes en glaasjes en erlenmeyers en rook en damp. Spectaculair is het lasercentrum [4]. Dat is echt WAUW! Dat lijkt de werkplaats van Tony Stark wel! Een chaos van apparatuur en bedrading en groen en rood licht en tussen al die imponerende hardware zie je dan een action figure van Albert Einstein hangen. Dat je weet: we zijn

11


Geheimzinnige plekken

hier in Nerd Paradise. Toen wij er waren stond promovendus Jurriaan Biesheuvel net groen licht door een rode vloeistof te stralen, waardoor er rood licht ontstond, en daaruit weer uv-licht en die had hij nodig om ionen af te koelen, en dan was er ook nog iets met proto elektronmassa, die hij wilde meten, en ik dacht alleen maar: ik snap er echt helemaal niks van, Jurriaan! Jij bent als een god voor mij die godentaal spreekt.

[3]

Ik moet altijd aan films denken als ik laboratoria en hightech werkplaatsen bezoek. Op de begane grond van de medische faculteit is bijvoorbeeld een werkruimte vol machines [5] die me aan het laboratorium van Seth Brundle deden denken, de hoofdpersoon van de griezelfilm The Fly uit 1987. Ik dacht een transporteermachine te zien zoals Brundle gebruikte, waardoor hij fuseerde met een huisvlieg en in een afzichtelijk monster veranderde, maar het was gewoon een freesmachine.

[4]

12

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


OVERSTEKEN NAAR DE TUIN We snakken naar frisse lucht. De hortus botanicus [7] is precies wat de dokter voorschrijft. Gelegen tegenover de medische faculteit, aan de overkant van de Van der Boechorststraat. Deze tuin is spannender dan je denkt. Hij is in 1967 opgezet ten behoeve van onderwijs en onderzoek, maar staat op de nominatie te verdwijnen en plaats te maken voor het Imaging Center waar onder meer het Cyclotron wordt gehuisvest. Wij hebben daar het geheimzinnige spinneneiland bezocht. Qua spinnen nogal een teleurstelling, want er zijn er niet meer of minder dan in de rest van de hortus, maar in een klein, onooglijk gebouwtje op dit eiland ontmoetten we ecoloog Saskia Grootemaat, die daar eenzaam blaadjes en takjes in de fik zat te steken, om vervolgens allerlei zaken te meten: brandbaarheid in relatie tot vochtigheid, enzovoort. Australische takjes en blaadjes, want ze is verbonden aan de Australische Macquarie University, waar ze onderzoek doet ten behoeve van de bestrijding van bosbranden.

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

[5]

[6]

StudioVU/Riechelle van der Valk

En nu iets heel zieligs: het proefdiercentrum [6]. Er hangt een enorme taboesfeer omheen, want kikkers ontleden, geitenhersenen uit elkaar peuteren, apen in de scanner leggen en genen van muizen uitschakelen; niemand doet het voor z’n plezier. Maar je loopt wel kans op een schurkenstatus in de publieke opinie. Het centrum bevindt zich op een geheime locatie en er worden jaarlijks vijfduizend proefdieren gebruikt. Toch wordt er niet lichtzinnig met de dieren omgesprongen. Voordat een proef met dieren wordt toegestaan, buigt een speciale commissie-Dierexperimenten zich over de zaak en die bekijkt alle mogelijke alternatieven, voordat ze groen licht geeft. Door donkere gangen gaat het, langs kilometers lange leidingen en een rood plein met een container vol afgedankte computers, beeldschermen, printers en scanners, langs een deur waar ‘gevaarlijk’ op staat en een kelder vol ketels en pijpleidingen en draaiwielen, als in een sciencefictionfilm uit de jaren dertig. We komen in een gang vol deuren die toegang geven tot bedompte kamertjes vol bakken met zwarte dikke wormen, slakken en torren, of vol flesjes met chemicaliën erin en een dikke laag stof erop.

Heel apart. Het lekkerste hebben we voor het laatst bewaard: de snijzaal van de medische faculteit [8]. Hier snijden geneeskundestudenten in dode mensen om te leren hoe het menselijke lichaam in elkaar zit, en om straks in levende mensen te kunnen snijden. Dit is een intense ervaring. In een ruimte naast de snijzaal liggen tijdens ons bezoek longen en harten op roestvrijstalen tafels, en in

grote bakken liggen complete lichamen. Ze zijn gebalsemd en ontdaan van alle beharing en ze hebben geen natuurlijke kleur, maar aan bepaalde dingen kun je toch zien dat dit personen zijn geweest, met eigenaardigheden, met een eigen identiteit. Iedere student geneeskunde moet hier aan. Soms barst er weleens één in huilen uit voordat hij of zij de eerste keer de

13


Geheimzinnige plekken

snijzaal betreedt, vertelt Eliane Kaaij, hoofd mortuarium afdeling anatomie, de officiële benaming van de snijzaal. “Maar dat is vooral omdat ze elkaar gek maken voor hun eerste anatomieles.” Met de lichamen wordt uiterst respectvol omgegaan. Tijdens het snijden krijgen de studenten het gezicht van de dode niet te zien. We mogen de lichamen ook niet fotograferen. Na gebruik worden ze gecremeerd. Kaaij vertelt dat de VU bezig is met de inrichting van een eigen strooiveld, waar één keer per jaar een speciale plechtigheid zal worden gehouden ter ere van de overledenen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld. [7]

Zie ook advalvas.vu.nl > dossiers > Leven en dood in het Proefdiercentrum.

StudioVU/Riechelle van der Valk

[8]

14

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


OPENING ACADEMISCH JAAR 2013-2014

MAATSCHAPPIJ IN DE MAAK 2 SEPTEMBER 2013

Met gastspreker Wiebe Draijer (SER), Vrije Schrijver P.F. Thomése en uitreiking Onderwijsprijs en StudenTalentprijs.

WWW.VU.NL/OAJ2013

“Je groene hart” is het thema van het filmfestival On the Roofff. Biodiversiteit en terugdringen van milieuvervuiling zijn gemeenschappelijke wensen. Maar hoe groen ben je zelf? 26 september organiseert VU Connected een twitterdebat over dit thema. Kom naar On the Roofff of twiscussieer met @RuardGanzevoort.

AD VALVAS 130 X 93 mm.indd 1

27-06-13 16:04

HOE VER KIJK JIJ? We leven in een snel veranderende samenleving, met grote maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Verder dan het voor de hand liggende, verder dan het bekende. Mensen die verder kijken zijn op hun plek bij de VU. De VU stimuleert haar medewerkers buiten hun eigen afdeling en eigen vakgebied te kijken. Om nieuwe wegen in te slaan. Om samen te werken aan toonaangevend onderzoek en onderwijs. De VU is een universiteit die midden in de maatschappij staat. Met de blik gericht naar buiten. VU is verder kijken.

Ben jij een medewerker van de VU? Kijk dan voor een overzicht van alle interne vacatures op: WWW.VU.NL/VUNET/VACATURES Ben jij geen medewerker van de VU maar wel geïnteresseerd om bij de VU te werken? Kijk dan op: WWW.WERKENBIJDEVU.NL


VIPs Mark Kohn

Edwina Hagen, universitair docent cultuurgeschiedenis, dingt mee naar de Libris Geschiedenis Prijs 2013. Haar boek President van Nederland – Rutger Jan Schimmelpenninck hoort bij de tien genomineerde titels. De winnaar ontvangt op 20 oktober 20.000 euro voor het beste historische boek voor een algemeen publiek.

Promovendus Jenny van Dongen won de Thompson Award, een jaarlijkse prijs voor jonge wetenschappers van de Behavior Genetics Association. Zij kreeg de award voor haar presentatie van de genetica van de interleukine-6 receptor, die is betrokken bij aandoeningen als astma, reumatoïde artritis en depressie.

16

O

ok VU-wetenschappers buigen zich over de best bestudeerde wolf uit de Nederlandse geschiedenis. Van het beest dat begin juli langs de weg bij Luttelgeest werd gevonden, hebben geologieprofessor Gareth Davies en de onderzoekers Laura Font en Hubert Vonhof een paar tanden en een stukje vacht gekregen.

Die onderwerpen ze nu aan een minutieus forensisch onderzoek om iets te kunnen zeggen over de herkomst. De onderzoekers kijken naar isotopen, atomen van hetzelfde element met een verschillend aantal neutronen. Van sommige elementen, zoals waterstof, koolstof en zwaardere radioactieve stoffen, komen isotope versies voor, maar de verhouding tussen deze isotopen is anders op

Diabetes in 3D

G

lucagonreceptoren in de lever spelen een belangrijke rol bij het regelen van de bloedsuikerspiegel. Ze binden het hormoon glucagon en dat zet levercellen aan tot het verhogen van de bloedsuikerspiegel. Bij patiënten met diabetes type 2 is dit proces overactief. VU-chemicus Chris de Graaf maakte samen met collega’s van het Amerikaanse Scripps Research

Institute en de Chinese Academie van Wetenschappen een driedimensionaal model van de glucagonreceptor en de binding van glucagon. Dit computermodel maakt ook inzichtelijk welke stoffen nog meer op deze receptor passen en dus kunnen concurreren met glucagon. Deze kennis kan leiden tot de ontwikkeling van een nieuwe klasse medicijnen tegen diabetes. De onderzoekers publiceerden hun model onlangs in Nature. (WV)

rbbmr.nl

Isotopen verraden het geheim van de wolf verschillende plaatsen ter wereld. Levende wezens, zoals mensen en wolven, nemen isotopen op in hun lichaam, onder meer door eten en drinken. En deze isotopen zijn terug te vinden in haar, botten en tanden. Het onderzoek naar de wolf is over ongeveer een maand klaar, verwacht Davies. (WV)

Lees het uitgebreidere verhaal op advalvas>nieuws>14 augustus.

Foute notarissen

N

ederlandse notarissen hebben in de Tweede Wereldoorlog op grote schaal meegewerkt aan het juridisch onteigenen van Joods vastgoed. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Raymund Schütz. Zo werkte in de regio Rotterdam maar een van de vijftig notarissen niet mee aan het legaliseren van diefstal van Joden. Na de oorlog heeft de beroepsvereniging van notarissen alleen achter gesloten deuren de collaboratie besproken. Schütz pleit voor het alsnog geven van een openbare spijtbetuiging. (DdH)

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS

The structure of the human glucagon receptor_Katya Kadyshevskaya, The Scripps Research Institute

Hoogleraar biologische psychologie Dorret Boomsma ontving van de Behavior Genetics Association de Dobzhansky Award voor haar ‘lifetime’ verdiensten. Boomsma richtte in Nederland het Nederlands Tweelingen Register op.

StudioVU/Riechelle van der Valk

Aan de economische faculteit is Bernd Heidergott benoemd tot hoogleraar stochastic optimization. Heidergott is ook research fellow bij Tinbergen Institute en Eurandom (European Institute for Statistics, Probability, Stochastic Operations Research and their Applications).


onderzoeksnieuws

Stoornissen zijn familie

P

sychiatrische aandoeningen zoals depressie, schizofrenie en bipolaire stoornis blijken genetisch sterk op elkaar te lijken. Met behulp van een supercomputer werd de genetische informatie van ruim 75.000 mensen onderzocht. Zoals verwacht bleken mensen met dezelfde psychiatrische aandoening ook dezelfde genen te hebben. Maar tot hun verrassing zagen de wetenschappers ook sterke genetische overeenkomsten tussen mensen met verschillende psychiatrische aandoeningen. “Blijkbaar hebben ze een gemeenschappelijke biologische oorzaak, waardoor behandelmethoden die momenteel voor de ene psychiatrische aandoening worden gebruikt, mogelijk ook werken bij een andere aandoening”, zegt Danielle Posthuma, VU-hoogleraar aan het Center for Neurogenomics and Cognitive Research. (FB)

BBC

Aardige collega verdient meer

Behulpzame mensen verdienen gemiddeld 100 euro meer dan collega’s die zich louter op hun werk richten.

P

sycholoog Mark van Vugt liet werkgevers kiezen uit twee sollicitanten voor de functie van administratief medewerker. De ene had een aanbevelingsbrief waarin vooral de sociale vaardigheden werden geprezen. De ander kreeg juist lof voor de inhoud van het werk. Verder waren de kandidaten volledig gelijkwaardig. De werkgevers gaven de voorkeur aan de eerste kandidaat en boden deze een startsalaris dat gemiddeld honderd euro hoger was dan dat ze de andere kandidaat wilden bieden. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad Gedrag en organisatie. (DdH)

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

Slimme tumoren

H

ersentumoren krijgen waarschijnlijk hulp van buiten om te groeien. Het vermoeden bestaat dat ze stamcellen in het beenmerg zo kunnen aansturen dat die afreizen naar de tumor om daar bloedvaten te vormen, waardoor de tumor verder kan groeien. Om te onderzoeken hoe deze tumoren dat voor elkaar krijgen, ontving Thomas Würdinger van het VUmc Cancer Center Amsterdam een ERC Starting Grant van 1, 3 miljoen euro. Hersentumoren scheiden zeer kleine vetbolletjes uit die via de bloedbaan in het hele lichaam terechtkomen. Dat ontdekten wetenschappers een paar jaar geleden. Die bolletjes sturen waarschijnlijk de stamcellen in het beenmerg aan. “We willen begrijpen waarom die stamcellen helemaal naar de hersenen op reis gaan, want als we dat snappen kunnen we het proces misschien vertragen of stoppen”, zegt Würdinger. Met deze Europese subsidie kan hij onder meer drie postdocs aannemen. (WV)

Oudste knoflook gevonden Promovendus Daphne Lentjes bewijst dat Italianen niet direct dol op knoflook waren. “De gedachte was altijd dat de Romeinen knoflook vanuit het MiddenOosten naar Italië brachten. Dat is dus niet zo. Voor mijn promotieonderzoek reconstrueerde ik de voedseleconomie in Zuid-Italië. Bij de VU-opgraving l’Amastuola in de buurt van Taranto vond ik 27 verkoolde teentjes in een offerkuil. In eerste instantie herkende ik de teentjes niet. Ze zien eruit als kleine boontjes en ik dacht dat het houtskool was. Maar onder een speciale microscoop bleek het een bijzondere oppervlaktestructuur te hebben en er zat een velletje om. Ze bleken 2700 jaar oud te zijn, van vóór de Romeinse periode. Het is niet zo dat de bevolking meteen knoflook ging eten. Ik heb plantenresten uit veertien opgravingen in die regio bestudeerd en nergens anders zijn knoflookresten gevonden. De lokale bewoners namen niet bepaald klakkeloos nieuwe gewoonten over. Toen Griekse kolonisten nederzettingen langs de kust stichtten en daar grootschalig graan, druiven en olijven begonnen te verbouwen, duurde het eeuwen voordat zulke innovaties in het inheemse binnenland doordrongen. Het landschap is daar grilliger, dus is dergelijke grootschalige landbouw moeilijker. Bovendien heb je voor zulke productie ook een stabiele samenleving nodig. Zo duurt het een generatie voor een olijfboom vrucht gaat dragen. Die plant je voor je kinderen.” (FB)

Oud-Advalvas columnist Daphne Lentjes promoveert maandag 9 september om 13.45 uur.

17


Genomineerden

Josta Parigger, Ihsane El M’rabet en Nathalie Dijkman 18

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


STUDENTEN

Ook buiten hun studie zijn ze alledrie razend actief. Wie van deze vrouwen wordt de student van het jaar?

Zij maken je blij DOOR Dirk de Hoog FOTO PETER VALCKX

G

niffelend reageren de drie genomineerden voor de prijs van student van het jaar op de vraag wat hun gemiddelde intelligentie zou zijn. “Dat je goed kunt leren is natuurlijk een voordeel. Maar als je alleen hoge cijfers haalt, ben je nog geen goede student. Het gaat er ook om wat je met die kennis doet”, zegt Ihsane El M’rabet (psychologie). Daar is Josta Parigger (geneeskunde) het helemaal mee eens. “Iemand die altijd negens haalt, is later niet per definitie een goede arts. Daar moet je ook sociale vaardigheden voor hebben.” Nathalie Dijkman (criminologie) vindt enthousiasme en ambitie voor het eigen vakgebied belangrijk. “Een goede student levert een extra bijdrage aan de werkgroepen waar die in zit. Zo leer je van elkaar. Als je alleen maar uit de boeken leert om hoge cijfers voor je tentamens te halen, maar je maakt verder niemand blij, heeft dat geen meerwaarde voor je medestudenten. Het gaat om het enthousiasme en de motivatie die je uitstraalt.” Draai gevonden Met die motivatie heeft Josta geen probleem. Ze wil al vanaf haar achtste jaar kinderarts worden en is tot haar grote geluk meteen de eerste keer ingeloot bij geneeskunde. Dat geluk had Ihsane niet. Daarom koos

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

ze op het laatste moment voor psychologie. “Natuurlijk moet de motivatie voor een deel uit jezelf komen, maar je studieomgeving is ook belangrijk. Ik trof bij het eerste college direct een heel enthousiaste docent. Die kon goed uitleggen hoe boeiend en breed psychologie is, en wat je later allemaal ermee kunt doen. Daardoor kreeg ik het gevoel op de goede plek te zitten en heb ik nooit meer overwogen om nog een keer mee te loten voor geneeskunde.” Bij Nathalie is de motivatie tijdens de studie steeds meer gegroeid. “Ik wist niet zo goed wat ik wilde gaan doen en heb voor criminologie gekozen omdat dat een brede opleiding is, opgezet vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Ik ben het honoursprogramma gaan volgen en heb toen echt mijn draai gevonden. Bij dat programma heb je intensiever contact met je docenten en medestudenten. Nu ben ik heel ambitieus bezig met internationale mensenrechten.” Vrouwenrechten Dat heeft ze in de praktijk al bewezen door onder meer onderzoek te doen naar vrouwenrechten in Burundi en stage te lopen bij het internationale Joegoslavië Tribunaal in Den Haag. “Ik vind het belangrijk om dingen buiten mijn studie te doen en verkeer graag in internationale kringen. Daardoor leer ik op professioneel vlak veel, maar ook persoonlijk. Als je alleen maar in Nederland op de universiteit blijft , leef je in een heel beperkt kringetje. Er is zoveel meer in de wereld de moeite waard. Zoveel, dat ik nu echt

‘Als je alleen hoge cijfers haalt, ben je nog geen goede student’

‘Ik ben hier een mens en geen nummer’

19


Genomineerden

keuzes moet maken wat ik verder wil gaan doen, en dat is niet makkelijk.” Levenslang leren Ihsane heeft bewust niet gekozen voor het honoursprogramma. “Al van jongs af aan ben ik actief in Amsterdam-West, waar ik woon. Ik maakte onder meer programma’s voor de buurttelevisie en dat ben ik tijdens mijn studie blijven doen. Het gaat mij niet alleen om de theorie uit de boeken, maar ook wat je ermee kunt doen. Het draait om mensen in het echte leven. Als ik op een afstandje naar mezelf kijk, zie ik nu wel een rode draad in alles wat ik doe. Dat mensen de mogelijkheid hebben om te leren en te studeren is zo ongelofelijk belangrijk. Daarom wil ik later het onderwijs in. Levenslang leren is mijn ideaal.” Hoewel Josta nu coschappen loopt, waardoor ze minstens vijftig uur per week in het ziekenhuis werkt, doet ze nog steeds vrijwilligerswerk. “Elk weekend en in vakanties begeleid ik kinderen bij een sportvereniging en bij jeugdkampen van het Rode Kruis. Daardoor heb ik wel een overvol programma, maar dat werk geeft zoveel voldoening en energie dat ik het er graag bij doe. En ik weet nu nog beter waarom ik deze studie doe.” Ongedwongen Alledrie zijn ze ook actief geweest binnen de eigen studievereniging of studentenraad. Een heel nuttige bezigheid volgens Ihsane. “Mijn ervaring is dat het faculteitsbestuur en docenten wel degelijk luisteren naar wat studenten te melden hebben. Ik hoop dat door mijn werk voor de studentenraad de volgende lichting studenten een nog betere opleiding krijgt.” En Nathalie vond haar werk voor de studievereniging Crime Does Pay ook gewoon heel leuk. “Je kunt op een ongedwongen manier goede contacten leggen met medestudenten, waardoor je meer betrokken raakt bij je opleiding.

20

We hebben een paar interessante reizen naar het buitenland gemaakt en seminars georganiseerd. Ik heb er heel goede vrienden aan overgehouden die ik nog bijna wekelijks zie.” Schamen hoeft niet Dat de VU de afgelopen maanden regelmatig kritisch in het nieuws is geweest, is hen niet ontgaan. Maar ze hebben nooit spijt gehad aan de VU te gaan studeren. “Als ik opnieuw zou beginnen, koos ik weer voor de VU”, bekent Josta. “De opleiding geneeskunde bevalt me prima. Er was weleens kritiek dat studenten niet genoeg, of niet gemakkelijk genoeg, informatie over hun studie konden krijgen, maar de afgelopen maanden kregen we allemaal regelmatig een brief van de decaan wat er allemaal speelde in VU medisch centrum en welke maatregelen het bestuur nam om de problemen het hoofd te bieden. Met die openheid ben ik heel tevreden.” Ihsane zal haar vrienden zeker aanraden aan de VU te gaan studeren. “Ik voel me als student heel welkom en ervaar dat docenten en andere medewerkers echt interesse in me hebben. Ik ben hier een mens en geen nummer. Nu ja, één nadeel dan. Er zitten veel muizen in de gebouwen en dat vind ik doodeng.” En ook Nathalie heeft absoluut niet de ervaring dat deze universiteit in crisis verkeert. “Ik heb een geweldige studietijd gehad. Dat vind ik belangrijker dan scores in allerlei keuzelijstjes en rankings. Eén ding vind ik wel jammer. Het lijkt soms of docenten en studenten zich er bijna voor schamen dat ze aan deze universiteit zitten, alsof het een tweederangs instelling is. Mensen hier mogen best een beetje meer trots op de VU zijn en dat ook uitstralen.” En voor wie dacht dat dit een stelletje nerds zijn: aan het eind van het gesprek blijken ze ook nog grote belangstelling voor dansen te hebben...

StudenTalentprijs Kom naar de opening academisch jaar op maandagmiddag 2 september in de aula. Daar hoor je onder meer wie de student van het jaar wordt. De jury van de zogeheten StudenTalentprijs bestaat uit docenten en studenten. De winnaar krijgt een oorkonde en een jaar collegegeld: 1835 euro. Elke faculteit mag een kandidaat voordragen. Dit zijn de genomineerden: Nathalie Dijkman, master criminologie. Volgde honoursprogramma cum laude. Deed onder meer onderzoek naar seksueel geweld tegen vrouwen in Burundi, liep stage bij International Criminal Court of Former Yugoslavia. Was vicevoorzitter van studievereniging Crime Does Pay. Josta Parigger, master geneeskunde. Was genomineerd voor prijs voor studenten die veelbelovend onderzoek doen naar kanker. Lid facultaire studentenraad en anderhalf jaar student-assessor in de opleidingsdirectie van de faculteit. Vrijwilliger bij VUmc Kinderstad, kinderkampen van het Rode Kruis en turnvereniging. Ihsane El M’rabet, master psychologie. Geeft voorlichting en bijles aan medestudenten. Was voorzitter facultaire studentenraad. Won in 2008 Jongerentalentprijs van Osdorp vanwege het vele vrijwilligerswerk dat ze in die buurt doet, onder meer bij de buurttelevisie. Ook wordt de docent van het jaar (Onderwijsprijs) bekendgemaakt. Meer info op VU.NL/OAJ2013

‘Als ik opnieuw zou beginnen, koos ik weer voor de VU’

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


Eerstejaars

STUDENTEN

Elk college schuift zij weer aan, elke pauze staat ze naast je: de kneus. DOOR Floor Bal illustratie berend vonk

Waarom jij altijd die kneus achter je aan krijgt en hoe je van haar afkomt ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

21


Eerstejaars

E

en beetje pijnlijk was het wel. Had economiestudent Duco net tegen een studiegenoot gezegd dat hij niet mee kon stappen omdat hij moest studeren, kwam hij hem even later op het Leidseplein tegen. “Ik heb maar gezegd dat ik nog wat boeken in de stad moest kopen.” Duco kende de jongen van de Idee-week. “Daar word je met z’n allen in een grote groep gegooid. Pas na een tijdje kom je erachter dat iemand een ander type is dan jij. Deze jongen bleef maar bellen om te vragen of ik mee ging chillen. Ik heb zo vaak smoezen verzonnen dat hij er op een gegeven moment mee ophield.” Persoonlijke plakker Je bent net met studeren begonnen en kent nog maar weinig mensen. Dus maak je met veel mensen een praatje. Jammer alleen dat net die ene student besloten heeft dat jij zijn nieuwe beste vriend bent. Het is een kneus. Een menstype dat aan zijn buitengewone hardnekkigheid te herkennen is. Het is een vasthoudendheid die voortkomt uit wanhoop. Omdat ze niemand anders hebben, klemmen ze zich aan jou vast. “Ze belde me elke dag”, vertelt geneeskundestudent Sonja over haar persoonlijke plakker. “Meestal ging het over onze studie, maar vervolgens kwam er een heel persoonlijk verhaal achteraan. Vooral in het begin liet ik me er volledig door

22

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


meeslepen. Dan zat ik zo een uur met haar aan de lijn. Uiteindelijk heb ik haar gezegd dat ik daar geen tijd voor had, dat ik maar één keer per week wilde bellen. Zelf had ik dan de hint begrepen. Maar ook daarna bleef ze sms’en of ik wilde afspreken. En werd ik het meisje dat nooit kon. Ik bleef maar excuses bedenken.” Sneuneus “Tijdens het allereerste college kwam ze naast me zitten”, vertelt Mijke, student biomedische wetenschappen. “De tweede dag was ze nog steeds de enige die ik kende, dus zat ze weer naast me. Al na een paar dagen merkte ik dat ze nergens anders over kon praten dan over

Laat binnenkomen of achterin gaan zitten, is een goed begin

paarden en haar vader die dominee in Friesland was. Verder viel er geen gesprek mee te voeren. Ik zag anderen het wél leuk hebben in de pauze. Maar groepjes worden snel gevormd en daarna kom je er moeilijk tussen.” De verlossing voor Mijke kwam toen ze op een dag te laat was en alleen achterin de

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

collegezaal kon zitten. Toevallig werden die dag net werkgroepjes samengesteld. Ondanks de verwoede signalen van haar ‘vriendin’ haakte Mijke bij twee andere studentes aan. “Daarna ontweek ik haar meestal. Een beetje gemeen was het wel.” Hoe kom je eigenlijk aan zo’n sneuneus? Mijke houdt het op een beetje opportunisme. “In het begin kende ik helemaal niemand. Dan zit je liever naast een kneus die je al kent dan naast een onbekend persoon. En voor je het weet, zit je eraan vast.” Liza, student bedrijfswetenschappen, had een ander voordeel bij de ongelijkwaardige vriendschap: “Op de middelbare school was een meisje dat telkens achter me aanhobbelde. Ze was een nerd die graag al haar projecten met mij samen deed. Dat vond ik niet zo erg, dat was erg goed voor mijn cijfers. Ik vond haar best aardig, maar ze was me iets te klef.” Naast opportunisme ligt de drang om aardig gevonden te worden vaak aan de basis van plakrelaties. Ook Sonja wilde haar medestudente helpen. “Dat meisje kende niemand bij onze studie, ze had alleen nog vrienden van vroeger die ze weinig zag. Dat vond ik zielig.” Uitmaken Hoe kom je nou van een plakkerige vriend af? Laat binnenkomen of op een andere plek gaan zitten, is een goed begin. Verder zul je moeten leren om onaardig te zijn. Negeer whatsappjes, verwijder e-mails en neem de telefoon niet meer op. Op een dag, en dat kan best een paar weken duren, moet de boodschap overkomen. Werkt dat allemaal echt niet? Helaas, dan moet je het uitmaken. In de liefde is daar nog een protocol voor, maar bij een vriendschap is dat moeilijker. Want je hebt best wel tijd voor vrienden, alleen niet voor deze kneus. En dat is een regelrechte afwijzing. Houd het kort en duidelijk. Kom vooral niet in de verleiding om de ander de schuld te geven. “Het ligt niet aan jou, maar aan mij”, is ook bij het verbreken van een vriendschap de netste methode. Duidelijk zijn is hard, maar ook het aardigst. Mijke: “Voor haar was dat ook beter. Want ik ben geen goede vriendin als ik iemand eigenlijk helemaal niet leuk vind. Aan mij had ze niets.”

Hoe vind je wél leuke vrienden? > Wees er vroeg bij. Voor een VU-onderzoek werd ooit een groep eerstejaars gevolgd. De basis van de verschillende vriendengroepen was al tijdens de introductieweek zichtbaar. > Ga achterin de collegezaal zitten. Eerstejaars zijn omhooggevallen middelbare scholieren. Zo gedragen ze zich ook. Dus zitten alle leuke mensen achterin de zaal. Op de voorste banken vind je alleen die ene studente die haar aantekeningen met een vierkleurenpen maakt. > Ga tijdens de Idee-week niet naast de eerste de beste staan. Bekijk eerst de groep op een afstandje en check bij wie jij zou willen horen. Dat is waarschijnlijk niet diegene die alleen staat en hulpeloos rondkijkt. > Zorg dat je niet als eerste bij de collegezaal bent. Als je wat later aankomt, zitten er al wat mensen binnen. Dan kun jij zelf de persoon kiezen om naast te zitten. > Mocht je op de eerste dag na vijf minuten al doorhebben dat je bij het verkeerde groepje staat, zoek dan meteen een ander groepje op. Nu kun je nog zonder moeite ergens anders aansluiting vinden. De tweede dag zijn er al groepjes gevormd en kom je er moeilijker tussen. > Door lid te worden van de studievereniging ontmoet je veel mensen die je ook tijdens de colleges ziet. Omdat je elkaar in een informele setting ziet, kun je ook veel gemakkelijker selecteren of je iemand echt aardig vindt.

En wat is er mis met jou? Trek je vaker kneuzen en plakkers aan? Dat is niet zomaar, zegt sociaal psycholoog Tila Pronk. “Iemand die het moeilijk vindt om contact te maken, zoekt diegene in de groep die oogcontact maakt en naar ze glimlacht. Dat maakt de drempel om je aan te spreken een stuk lager. Ben jij iemand die graag aardig gevonden wilt worden, dan trek je veel mensen aan. Wees daar dus selectief in. Steek alleen maar energie in studiegenoten die je leuk vindt.” Je kunt ook beleefd blijven en toch iemand afwimpelen. “Maak een kort praatje en zeg daarna dat je iemand anders ziet met wie je wilt praten.” Uiteindelijk is het beter om contact af te houden dan om ongewild vrienden te worden. “De ander denkt dat jullie vrienden zijn, terwijl jij er helemaal geen zin in hebt. Waarschijnlijk bespreek je de situatie ook nog achter iemands rug om. ‘O nee, belt die plakker nu alweer?’ Dat is pas echt onaardig.”

23


Ellis Vyth voedingsdeskundige

opinie

Ga stunten met gezonde producten

De nieuwe supermarkt op de campus stunt met bier, pizza en coca-cola. Voedingsdeskundige Ellis Vyth is verbaasd. DOOR WELMOED VISSER FOTO FLOOR BAL

D

e Spar University die deze week opengaat, heeft een flyer verspreid met openingsdeals: pizza en een sixpack bier voor 5 euro. Wat vind je daarvan? “Ik was vooral verbaasd. In hetzelfde gebouw werken zo’n tachtig gezondheidswetenschappers. We doen veel onderzoek naar jongeren en overgewicht. Dat is een groeiend probleem. Ik onderzoek onder meer hoe je het eetgedrag van middelbare scholieren kunt beïnvloeden. Zelf vinden ze dat ze gezond eten, maar in werkelijk-

heid kopen ze snoep en vette snacks in schoolkantines of supermarkten dichtbij hun school. Als jongeren na de middelbare school gaan studeren, verandert vaak hun hele eetpatroon omdat ze op kamers gaan. Dat is dus een belangrijk moment om op te letten.” Maar met een zak worteltjes trek je geen studenten. Die willen toch pizza en bier? “Dat is inderdaad wat de Spar University waarschijnlijk zal zeggen. En deels hebben ze natuurlijk gelijk. Maar tegelijk hebben supermarkten veel ervaring met hoe ze hun producten aantrekkelijk kunnen maken met marketingtechnieken. Die kennis kun je ook gebruiken om gezond eten te promoten. Waarom geen aanbieding van een zak mandarijntjes en een flesje water voor een euro?”

Studentensupermarkt Spar University opent dinsdag 27 augustus haar deuren op de VU Campus. De Uithof in Utrecht heeft al langer een Spar University. Ook die adverteert vooral met goedkoop bier, pizza en chips.

Jij hebt onderzoek gedaan op scholen. Gaan jongeren inderdaad gezonder eten als er in de omgeving van de school geen vette hap te krijgen is? “Ja, dat speelt een belangrijke rol. Als er in de kantine alleen gezonde producten te krijgen zijn, maar er staat wel een supermarkt naast de school die goedkope saucijzenbroodjes aanbiedt, dan gaan jongeren daar naartoe.” Dan is de supermarkt blij, toch? “Supermarkten zijn over het algemeen juist heel coöperatief. We proberen overgewicht aan te pakken met allerlei organisaties: gemeenten, sportclubs, scholen, supermarkten. En supermarkten zijn geïnteresseerd om mee te denken over het aantrekkelijker maken van gezonde producten.”

Zou je een aanbiedingenpakket willen samenstellen met de Spar University? “Heel graag. Ik ben van plan om met ze in gesprek te gaan. Misschien kunnen we er dan zelfs een onderzoek aan koppelen: wie koopt gezonde en ongezonde producten in de Spar University en wat is daarvoor de reden. Prijs? Gemak? Dat lijkt me interessant om te onderzoeken.” Vind je dat de VU een verantwoordelijkheid heeft voor het eetgedrag van studenten en medewerkers? “Ik vind dat de VU een voorbeeldfunctie heeft. Dat hoort bij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een gezond voedingsaanbod in de kantine en de supermarkt op de campus horen hierbij.”

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

24

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


COLUMN

Het Belang van de Zak Roos van Rijswijk literatuurwetenschapper

H

oewel ik uiteraard verwachtte dat de mededeling afgestudeerd te zijn mij voldoende brandstof zou bieden om tot 2016 licht als een lentelam door het leven te dartelen, is de realiteit iets weerbarstiger. Het is dinsdagochtend in de zomer en ik zit binnen, ziek, en ik heb geen vakantie. Die vakantie van mij begint pas over een paar weken, als mijn werkloosheid officieel intreedt. Mails die ik tussen de koortsdromen door naar mensen stuur die mij wellicht aan werk kunnen helpen, verdwijnen in hun vrije tijd. Misschien had ik een heftige bijlage mee moeten sturen, ijl ik, iets waardoor ik boven het maaiveld uitsteek. Een gesproken sollicitatiebrief, of een naaktfoto. Ik overweeg dat laatste, maar besluit dat een paracetamolletje innemen een beter idee is dan het uitsturen van mijn blote kont. Weemoedig denk ik terug aan de korte vakantie die ik wel gevierd heb. Met mijn vriend reisde ik per trein door Duitsland, langs prachtige steden en ook door een dorp ongeveer in het midden van het land. Dat dorp had een wonderbaarlijk

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

hoge museumdichtheid voor de oppervlakte die het Mijn Duits is innam. Omdat er verder te slecht om niets te doen was, hebben we slechte grappen ons een halve dag vervanover zakken te gend geschaamd voor de maken bordkartonnen koeien in het kaasmuseum, de bierdrinkende etalagepoppen in het biermuseum en het papier-maché brood in het broodmuseum. Het klapstuk van de museumroute was iets wat je eerder verwacht in een Monty Python-film dan in een Duits dorp: aan de grote weg lag, in een hoog houten huis, het zakkenmuseum. Binnen was het er op duizenden zakken na (theezakjes, airbags, broekzakken, kotszakken, vuilniszakken, oude zakken, nieuwe zakken: alles met tekst en uitleg) verlaten. Met stomheid geslagen liepen we door het pand, dat drie verdiepingen telde. Op de zolder van het zakkenmuseum verscheen uit het niets – of misschien kwam hij uit een van de postzakken die aan het schuine plafond hingen - een kleine, zeer Duitse man. Hij ademde de stoffige lucht diep in en tijdens zijn uitademen hield hij een monoloog van ongeveer tien minuten. Terwijl mijn

vriend en ik niet naar elkaar keken omdat één van ons (ik) dan alle opgekropte ongemakkelijkheid eruit zou gooien in een allesverlammende slappe lach, legde de Duitse man ons het Belang van De Zak uit. Eten wordt vervoerd in zakken. Airbags redden je leven. Je boodschappen doe je in een…(wij moesten zeggen: Sack). Ik prees me gelukkig dat mijn Duits te slecht is om slechte grappen over zakken te maken. De man verdween net zo plotseling als hij verschenen was. Wij renden het museum uit en wisten ons vervloekt; bij iedere zak die we zagen doemde dat kereltje weer voor ons geestesoog op. Ik snuit mijn neus in een zakdoek en plotseling heb ik het. Genezen van de blues vlinder ik door ons huis om het vol te prikken met alle zakken die ik vind. Zou ik ergens aan een doedelzak kunnen komen? Mijn God, de wereld hangt van zakken aan elkaar! Het is dinsdagochtend in de zomer en mijn toekomst ziet er fantastisch uit. En geen zorgen, lieve lezers, met je studentenpas kun je met korting mijn museum in.

Reageren? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

25


IDEEWEEK 2013 De razende reporters doen verslag

> 2.000 deelnemers > paraplu’s toespreken > locoburgemeester Andrée van Es over de mooiste stad van de wereld > VU-baas René Smit: ‘Studeren maakt vrij!’ > achter de ballonnen aan > roeiclub, zangkoor, bijbelgroep > biologisch dronken worden > casinobezoek > lasergamen > meters bier > sumoworstelen > bij de mentor thuis > open air festival > slotfeest

Fotoreportage op advalvas.vu.nl > razende reporter

facebook.com/advalvas Foto’s (op deze pagina) Rob Bömer

26

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


campus

mail Reacties (max. 300 woorden) op Advalvas-artikelen zijn welkom op redactie.advalvas@ vu.nl. De redactie behoudt zich het recht voor uw bijdrage eventueel in te korten.

De nieuwe zitjes van de keizer Grootmoe zei altijd: “Bemoei je met je eigen zaken.” Maar het moloch dat Facilitaire Campus Organisatie heet, bedreigt op termijn ook mij. Dus zijn het toch ook mijn zaken. Op de tweede verdieping in de E-vleugel waren ooit grof geteld 47 kamers. In diezelfde gang zit nu de faculteit Godgeleerdheid met net zo grof geteld 50 werkplekken. 47 kamers huisvesten in theorie 47 personen, ten minste 47 diensthoofden, die mogen alleen zitten. Maar met gemiddeld twee personen per kamer waren er toch al gauw 94 werkplekken. Als je de kamers slim (in)deelde, waren er zelfs 141 of 188 werkplekken mogelijk. En dan denk ik: smart@work? Over de ruimteverspilling op de 1E-gang wil ik liever helemaal niet nadenken. En ook die opgeleukte centrale hal herbergde bij oplevering meer werkplekken dan er nu zijn. Staat tegenover dat als die startbaan ooit wordt aangelegd naast de De Boelelaan, dan is de vertrekhal tenminste al klaar. Zeggen mensen mij: “Ja maar er zijn op de gangen leuke zitjes en overlegplekken bijgekomen; die waren er niet.” Zitjes in plaats van werkplekken? Maar ja, grootmoe zei het al: “Bemoei je met je eigen zaken.” Ga ik dan maar doen. Thuis dus. Met een klein glaasje. Goed weekeinde. Hans Seijlhouwer, archivaris Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Universiteitsbibliotheek VU

advertentie

SpaanS en

nederlandS in Amsterdam bij animo Snel en leuk Spaans leren. Nederlands voor Spaanstaligen. www.spaans-bij-animo.nl • www.cursosdeholandes.nl 06-23546698

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013 av-animo 130712.indd 1

20-08-13 15:00

27


persOneelspAginA

ONDER REDACTIE VAN COMMUNICATIE & MARKETING VU JAArgAng 6, nummer 1, 26 Augustus 2013

het nieuwe evAlueren verbetert het OnderwiJs Dit collegejaar gaat de VU al haar onderwijs evalueren via VUnet Onderwijsevaluaties. Studenten zien de resultaten en wat hun docent daarmee doet. Afgelopen collegejaar was er een grote pilot.

STUDENTE POEY LAM (LINKS) EN PROJECTLEIDER JOHANNA DE GROOT MAKEN ZICH STERK VOOR EFFECTIEVERE ONDERWIJSEVALUATIES

“Studenten vonden evaluaties invullen tijdverspilling. Ze zagen er niks van terug.” Poey Lam, nu nog net voorzitter van de Facultaire Studenten Raad van FEWEB en binnenkort voorzitter van de Universitaire Studenten Raad, gaf vorig jaar input voor het project VUnet Onderwijsevaluaties. De nieuwe manier van evalueren moet het door haar gesignaleerde probleem oplossen. En omdat evalueren grotendeels wordt gedigitaliseerd, bespaart het ook kosten. Vakken met meer dan 75 studenten worden voortaan altijd digitaal geëvalueerd. Bij minder studenten bepaalt de faculteit of digitaal of op papier wordt geëvalueerd, maar de evaluaties op papier volgen hetzelfde stramien als de digitale. Bij digitaal evalueren krijgen studenten na het tentamen van hun vak een link toegestuurd, waarmee ze via VUnet een evaluatieformulier kunnen

invullen tot twee weken na het tentamen. Daarna gaat er een rapportage naar de docenten, die daarop binnen twee weken reageren en aangeven of en hoe ze hun onderwijs zullen aanpassen. Vervolgens gaat de rapportage met de reactie van de docenten naar de studenten. Belangrijk dat studenten zien wat ermee gebeurt, vindt Lam. Toch vindt ze evalueren nog belangrijker voor docenten: “Daarmee kunnen zij hun vak verbeteren. Dat is een grote bijdrage aan de onderwijskwaliteit.”

biJnA Alles ging mis

Maar tijdens de pilot van VUnet Onderwijsevaluaties ging er meer mis dan projectleider VUnet Onderwijsevaluaties Johanna de Groot had verwacht en gehoopt. “Heel vervelend voor de gebruikers”, vond ze het. “Je probeert problemen te voorkomen door veel te testen, maar in

de praktijk bestaat er veel meer variatie dan je kunt testen”, zegt De Groot. Zo werkte de link die de studenten ontvingen niet of verwees naar de evaluatieresultaten van een verkeerd vak. En toen de rapportages aan de docenten werden toegestuurd, bleken zij deze niet te kunnen lezen. Nadat dit was opgelost, was de termijn waarop de docent feedback kon geven aan de studenten veel te krap geworden. “In de pilot ging inderdaad bijna alles mis wat er mis kon gaan”, constateert docent Theo de Haan van de faculteit Bewegingswetenschappen, die met zijn tweedejaarsvak Statistiek meedeed aan de pilot. Toch is hij positief. “De enquête ziet er mooi uit en is goed opgezet. Je kunt aan de standaardvragen zelf blokken met je eigen vragen toevoegen. Als de kinderziektes er eenmaal uit zijn, is het een mooi systeem.” Ook rechtendocent


Lonneke Poort vond het handig dat ze makkelijk extra vragen toe kon voegen, zoals die over het take home tentamen dat zij in haar vak had geïntroduceerd. Ze was niet blij met de uren extra werk die de pilot haar opleverde, “Maar als het systeem eenmaal goed werkt, kost dit niet meer tijd dan voorheen.”

publicAtie niet AltiJd prettig

Elbert de With, die voor FEWEB het vak Financiële Analyses doceert, snapt wel dat collega’s publicatie van de evaluatieresultaten niet altijd prettig vinden. “Als je goed scoort, is dat natuurlijk mooi. Maar als je als docent keer op keer slecht scoort, op de kwaliteit van je Engels bijvoorbeeld, dan is publicatie erg vervelend. Overigens weegt de onderwijskwaliteit volgens mij zwaarder dan de gevoelens van de docent. Publicatie van de resultaten geeft studenten bovendien de kans om kritisch te kijken als ze een keuzevak moeten kiezen. Want evalueren doe je in de eerste plaats voor de toekomstige student.” Mogelijk als gevolg van de technische problemen viel de respons in de pilot projectleider De Groot tegen, al lag die bij een aantal FEWEB-vakken hoger dan vorig jaar, toen men nog met het programma Censeo werkte. In periode 6, toen de techniek goed liep, was de respons ook nog te laag naar haar zin. Daar speelde mee dat veel studenten en docenten meteen na hun laatste tentamen op vakantie gingen. De Groot streeft naar een respons van 40 procent. Bij grote aantallen studenten is 20 procent genoeg. “Maar hoger is prettig, zodat docenten niet de indruk kunnen krijgen dat alleen ontevreden studenten de enquête invullen.”

hOuding vAn dOcent cruciAAl

Cruciaal bij het opkrikken van de respons lijkt de houding van de docent. De Haan evalueerde al digitaal via Blackboard en gaf daar ook zijn feedback. Ook Poort deed dat. De Haan stuurt altijd nog een paar reminders aan zijn studenten om hen aan te sporen de evaluatie in te vullen. Elbert de With vindt dat heel belangrijk. “Studenten moeten het gevoel hebben dat er iets mee gebeurt. Dat gevoel creëer je als docent door ze er een paar keer aan te herinneren.” Na de pilot gaan we nu VU-breed via VUnet evalueren. Een nieuw spanningsmoment, zegt De Groot. Het nieuwe systeem is gebaseerd op SAP, en faculteiten verschillen behoorlijk van elkaar in de manier waarop ze SAP gebruiken. “Daar gaan we extra op letten”, zegt ze. “Klopt de naam van het docent die via SAP automatisch op het formulier komt te staan ook echt? En weten de facultaire coördinatoren van de onderwijsevaluaties wat ze moeten doen als er iets niet klopt? We kunnen in principe alles oplossen in het lopende proces, maar iemand moet aan de bel trekken.”

Redactie Personeelspagina > Jessy vAn gelOven, AnitA mussche, hOukJe vlietstrA > Beeld peter gerritsen, riechelle vAn der vAlk > Vormgeving studiO vu > Reageren pp@vu.nl

vunet: gOOgelen en Andere tips Niet iedereen was meteen enthousiast over VUnet toen dat in april werd gelanceerd. Afgehaakt? Probeer de tips van functioneel beheerder van VUnet Mark Wesbeek en eindredacteur Marjolein van der Heijden.

nieuws & AgendA Opening AcAdemisch JAAr

Maandag 2 september opent de VU het academisch jaar 2013-2014. Vrije Schrijver P.F. Thomése reflecteert op het jaarthema Maatschappij in de maak. Gastspreker is Wiebe Draijer, voorzitter van de SociaalEconomische Raad. Rector magnificus Frank van der Duyn Schouten stelt zichzelf voor en maakt de Docent van het jaar en de winnaar van de StudentTalentprijs bekend. Ook worden de nieuwe University Research Fellows voorgesteld. > vu.nl/OAJ2013

grAtis OpenluchtfestivAl zoeken = googelen Denk ‘googelen’ als je gaat zoeken op VUnet en vergeet het doorklikken op onderwerp dat je op intranet deed. Typ gewoon je zoekterm of de naam van degene die je zoekt in de zoekmachine bovenaan de pagina. Daarna klik je door op de lijst met resultaten die dat oplevert. Als je heel gericht wilt zoeken, kun je een zoekcategorie aanklikken, bijvoorbeeld ‘Personen’ als je een collega zoekt. Je kunt je collega’s nu ook zoeken op voornaam.

De Griffioen organiseert woensdag 4 september van 16.00-23.00 uur samen met Rialto, VU Campusontwikkeling en de Ondernemingsraad VU het gratis openluchtfestival VU Campus Open Air ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar. Met Mexicaans eten, de interactieve theaterband De Corona’s en een openluchtvoorstelling van de recente Israëlische film God’s Neighbors. Meer info en kaarten voor de Mexicaanse maaltijd > www.griffiOen.nl

lang ingelogd blijven Geef bij het inloggen aan dat je op een privécomputer werkt. Geef je aan dat je op een openbare of gedeelde computer werkt, dan wordt je na 2 uur automatisch uitgelogd. Bij de optie privécomputer is dat pas na 6 uur. ververs de pagina Ververs af en toe je pagina met de F5-toets als je in VUnet zit om actuele e-mails en nieuwsberichten te ontvangen, want die worden niet bijgewerkt als je erin aan het werk bent. favoriete vunet-pagina’s Bezoek je vaak dezelfde VUnet pagina, zoals het HRM Digitaal Loket? Voeg hem toe aan je VUnet homepage met de favorietenknop, de blauwe ster rechts bovenaan. vul je profielpagina in Maak het je collega’s makkelijk en vul op je ‘persoonlijke profielpagina’ extra informatie in zoals je werkdagen, specifieke kennis die je hebt of projecten waaraan je deelneemt. Via ‘geavanceerd zoeken’ kun je collega’s vinden uit je eigen projecten of met de expertise die je zoekt. vunet thuis Uiteraard kun je ook buiten de VU, bijvoorbeeld thuis, VUnet bekijken: HTTPS://VUNET.VU.NL Meer tips vind je op VUnet. Zoek op VUnet tips.

het dAk Op

Van 3 t/m 6 september organiseert VU Connected met Cineville wederom het On The Roof Film Festival op het dak van het Hoofdgebouw. Dit jaar is het thema 'Je groene hart', over natuur en duurzaamheid. Elke avond is er, voorafgaand aan de film, een interview met een spraakmakende wetenschapper die vertelt over zijn groene hart. Voor het programma en kaarten > www.vucOnnected.nl

meedenken in het vu-pAnel?

Hoe passen we onze dienstverlening aan op de vraag? Wat kan er beter op de campus? Wat kunnen we beter regelen voor onze medewerkers? Wil je daarover meedenken? Dat kan in het VU-panel, dat bestaat uit medewerkers, (aankomend) studenten en alumni, die zich betrokken voelen bij de VU. Je wordt zo’n vier tot zes keer per jaar benaderd voor een onderzoek, meestal in de vorm van online vragenlijsten. Geef je op via > vunet > zOek Op vupAnel


Festival

Restaurant

n va nt. ten ura os ta p k res t o et en lt h tud ee n s ord ee eo at b ga en ek ten we it e d e as u Om valv ad

cultuur

Goddelijk grote pizza’s in Buitenveldert Bellini

Megamexicaans! VU Campus Open Air Woensdag 4 september 16-23 uur Optredens & film: gratis Mexicaans eten: vanaf € 4,griffioen.vu.nl

WAT? In de openingsweek van het academisch jaar 2013-2014 organiseert de Griffioen het derde VU Campus Open Air. Er zijn gratis optredens en bij schemering draait de openluchtfilm God’s Neighbours. Studenten en medewerkers kunnen ook goedkoop Mexicaans eten. WIE? Hou je vast, hier komen ze: de Bell Butlers, TV Wartburg, Mirlen’s Mad Ride, trio Felix Perez en de cabareteske popband De Corona’s. Tijdens de film is er ook een Silent Disco. Cabaretier Dara Faizi presenteert dit openluchtfestival. WAAR? Het speelt zich af op het binnenplein van de campus. The Basket serveert het eten. Laat de zon maar schijnen, we zien elkaar op de campus. Dick Roodenburg, publiciteitsmedewerker Griffioen

30

CONCEPT Een Italiaans restaurant in een woonwijk, onder een appartementencomplex. SFEER De inrichting is knus, warm, sfeervol, chique en romantisch. Denk aan de kleuren rood, zwart en wit, mooi gevouwen servetten en waxinelichtjes. Van de schilderijen aan de muur tot de planken met flessen wijn en boeken, alles verwijst naar Italië. ETEN Vooraf krijgen we gratis heerlijke broodjes met olijven, olijfolie en tapenade. Als hoofdgerecht kies ik de pizza salmone met tomatensaus, mozzarella, gerookte zalmsnippers en verse dille; mijn vriend gaat voor de pizza pollo met tomatensaus, mozzarella, gerookte kip, champignons, ui en knoflook. Beide pizza’s zijn goddelijk en groot. Zelfs mijn vriend die altijd flinke honger heeft, krijgt ’m met de grootste moeite op. We delen één toetje: panna cotta met aardbei, chocoladesaus en slagroom. Te lekker voor woorden. BEDIENING Zeer vriendelijk en gastvrij. Hier wordt nog netjes je jas aangenomen en je stoel aangeschoven. TIP Bij de pizza krijg je een flesje met een pittige saus. Erg lekker, maar pas op: een paar druppeltjes zijn echt méér dan voldoende. AANRADER Absoluut. De meeste gerechten zijn voor studenten wat aan de dure kant, maar voor 10 tot 15 euro kun je je buik rond eten aan bijvoorbeeld lasagne of zo’n enorme pizza. Na het grote hoofdgerecht heb je eigenlijk geen toetje meer nodig. Het restaurant ligt zowel vlakbij de VU als bij Uilenstede, maar is nog nauwelijks ontdekt door studenten. PRIJS 50 euro met twee personen. Daarvoor hebben we een gratis voorgerecht, twee hoofdgerechten, vier drankjes en één toetje. WAARDERING

BELLINI Nederhoven 17 bellini.nl Marissa van Vliet, masterstudent classics

Ook GRATIS UIT ETEN voor Advalvas? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl. nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS


studenten

Sleutelgat 01

Wat zegt de inrichting van je kamer over jezelf? En klopt die indruk ook? VU-studenten gluren in de kamer van Alieke de Greeuw.

“D

eze kamer is sowieso van een sportief persoon. Misschien studeert ze bewegingswetenschappen; ik zie sportschoenen, een anatomische arm en een boek over fysiologie. Ze is beslist een meisje, want er hangen kaarten en haar kast is vrolijk gekleurd. Alles bij elkaar heeft ze een leuke en gezellige kamer, dus waarschijnlijk is ze ook leuk en gezellig”, gokt Marije Koning (21), student biomedische wetenschappen. “Nee joh, het is een gozer! Een meisje hangt nooit een skelet op. Hij is misschien een metalliefhebber”, vindt studiegenoot Marloes Lof (21). “Toch ook wel een lieve jongen, want hij heeft knuffels op z’n bed liggen. En hij studeert geen bewegingswetenschappen, maar iets diepzinnigers.” “Ik zie een parfummetje, dus hier moet een meisje wonen. Ze is nog jong, maar

ADVALVAS

nr 1 — 26 augustus 2013

niet-standaard. Kijk maar naar die felle groene sjaal en dat excentrieke Ethiopische tasje, linksonder bij de deur. Vanwege al die kleuren denk ik dat ze vriendelijk is en heel sociaal, anders had ze niet zo veel kaarten aan de muur. Ze doet biologie of geneeskunde, in elk geval een bètastudie, want een alfamens haalt het niet in zijn hoofd om botten op te hangen in zijn kamer”, vindt psychologiestudent Marijke Peperkamp (21). “Hier woont een stoer meisje. Die knuffels laten zien dat ze ook wel een lieve kant heeft. En ze is cool, want ze is fan van Stephen Fry”, oordeelt Michiel van den Dries (26), student international public health. “Volgens mij studeert ze diergeneeskunde of iets in die richting. Ze heeft best veel spullen, maar toch is haar kamer netjes. Dat komt ook door haar kleurrijke kast die duidelijk niet van Ikea komt.”

Alieke de Greeuw 18 Studeert biomedische wetenschappen Betaalt 325 euro voor een appartement in Nieuw-West, dat ze deelt met twee huisgenoten

“Nou zeg, metalliefhebber! Als ik iets niet ben, is dat het. En een gozer ben ik ook niet”, lacht Alieke de Greeuw. “Die arm kreeg ik van mijn tante die op een middelbare school werkt. Haar school ging verhuizen en veel spullen moesten weg. Die botten van een arm passen wel bij mijn studie. Ik studeer geen bewegingswetenschappen of geneeskunde, maar wel iets in die hoek: biomedische wetenschappen. De kast boven mijn bureau komt inderdaad niet van Ikea. Ik heb ’m zelf gemaakt, samen met mijn vader en ik ben er supertrots op! Sportief ben ik sinds een paar maanden. Daarvoor was ik het toonbeeld van een asportief persoon, maar ik ben begonnen met hardlopen en vind het nog steeds leuk.”

door student-reporter Nienke Stumpel Foto’s Peter Valckx

Wil je ook in Sleutelgat? Mail naar redactie.advalvas@vu.nl.

31


Griff

32

door Merlijn Draisma

nr 1 — 26 augustus 2013

ADVALVAS

Nr 01 26 augustus 2013  

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit, Amsterdam. Verschijnt 20 keer per jaar, om de week.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you