Page 1

Ratelaar clubblad van Rotterdam Atletiek

02/13 jaargang 79

MARATHON / VLIEGENDE VROUWEN / COMPETITIE / PAASLOOP / 60 VAN TEXEL

«


WASM ACH I N ES, KOELERS EN VRI EZERS, DROGERS, AFWASM ACH I N ES, CENTRI FUGES, STOFZU IGERS, FORN U IZEN, OVENS EN KLEI N E ELEKTRISCH E ARTI KELEN:

Middenbaan 132 - 134, 3191 EM Hoogvliet Tel.: (010) 416 04 64 Zwart Janstraat 78 - 82, Rotterdam Tel.: (010) 466 10 43


VOORWOORD

ÂŤ

tekst: Joop van Leersum De Algemene Ledenvergadering vond ik een groot succes.

In ieder geval is het baanseizoen gestart. Je zou bijna

Waren we vorig jaar al begonnen om het te combineren met

vergeten dat we door ‘al dit gedoe’ nog een sportvereniging

eten, dit jaar hebben we de formule opnieuw veranderd. De

zijn. De aftrap is mooi geweest bij de Ter Specke Bokaal.

groep met eters breidt zich steeds meer uit en na een snelle

Niet alleen werden er individueel mooie prestaties

vergadering zijn we uiteen gegaan in drie groepjes, om te

neergezet, bijzondere aandacht verdient in ieder geval de

brainstormen over verschillende onderwerpen die op ons

estafetteploeg. Het kwartet Brian Mariano, Jerry Joseph,

pad komen. Verderop in dit nummer een verslag hierover

Churandy Martina en Prince Kwidama is er tijdens de 31e Ter

maar ik vond het in ieder geval erg leerzaam en nuttig. Mooi

Specke Bokaal in geslaagd Nederlands kampioen te worden

om te zien dat er voor een solidariteitsprincipe is gekozen. Een

op de 4 x 100m estafette. Helaas hebben ze niet het record

vast lidmaatschap ongeacht hoeveel je traint. Bovendien

van clubteams kunnen terugpakken maar de tijd was 40.28

werd door iedereen nog eens benadrukt dat wij een

en dat was gezien de harde wind een prima tijd. Van strijd

vereniging zijn waarbij iedereen zijn steentje moet bijdragen.

met Nederlands Recordhouder Phanos was geen enkele sprake.

Eind april waren er in de diverse kranten positieve signalen te horen over het onderwerp Kostprijs Dekkende Huur. Dit

Ook de eigen wedstrijden komen er weer aan. Eind mei staan

initiatief van de Gemeente Rotterdam loopt al geruime

er twee op het programma, de C/D competitie (25-5) en de

tijd en elke (sport)vereniging in Rotterdam begon zich

Chase4Run (31-5). In juni staat de pupillencompetitie op het

HUQVWLJRQJHUXVWWHPDNHQRYHUGHJURWHĂ€QDQFLsOH

programma. De WOC werkt op volle toeren samen met de

consequenties die dit met zich mee zou brengen. Forse

kantine om beide evenementen goed te laten verlopen. Het

KXXUYHUKRJLQJHQGXVĂ LQNHODVWHQYHU]ZDULQJHQYRRUGH

is natuurlijk al weer even geleden dat we zoveel wedstrijden

verenigingen. Inmiddels is de politiek, door de vele signalen

achter elkaar hebben georganiseerd.

die zij kreeg, wakker geworden. Deze huurverhogingen zouden de Gemeente â‚Ź 6 miljoen moeten opleveren maar

(QĂ€QLHGHUHHQKHHOYHHOVXFFHVJHZHQVWPHWGH

de coalitiepartijen in Rotterdam hebben het college van

voorbereiding en de dag zelf. Ik heb er in ieder geval erg veel

Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven om dit

zin in.

geld ergens anders te vinden. Dit onder het mom van: ‘De sportverenigingen van Rotterdam zijn geen melkkoe voor de Gemeente.’ Dat betekent niet dat er geen verhogingen per 1-1-12014 zullen plaatsvinden, maar zij zullen minder hoog zijn dan eerst verwacht. EĂŠn hoofdpijndossier minder. Het bestuur zal zich de komende tijd weer op een ander onderwerp richten, namelijk het economisch eigendom van de gebouwen van het sportcomplex Nenijto. Hier zullen in mei gesprekken over plaatsvinden met de dienst Sport en Cultuur en het vastgoedbedrijf van de Gemeente. Wij hebben een bouwkundige schouw laten verrichten en dit geeft ons als vereniging een goed beeld wat een eventueel eigendom qua kosten de komende tien jaar met zich PHHEUHQJW(QĂ€QVSDQQHQGPDDUZHJDDQKHW]LHQÂŤ

1ÂŤ


RA IN HET KORT

ÂŤ

nieuws/medelingen RA AGENDA 2013

oktober

juli

mei

5-7

Chase4Run, RA

5-10

RA Clubkampioenschappen

12-5

A Junioren - ronde 1

13-7

4 Seizoenen Zomerslingeren

12-10

18e Joop Tournier Bokaal, RA

24-5

vrijwilligersavond, RA

2013/14 – 1

13-10

Bergsche Plasloop

25-5

CD Junioren - ronde 2

4e Pupillencompetitie,

19-10

26-5

B Junioren - ronde 2

Rotterdam Atletiek,

26-5

Masters - ronde 2

Rotterdam

31-5

Chase4Run, RA

september

juni

13-7

7-9

Pupillencompetitie, Fortuna,

regiomeeting,

2-6

Senioren - ronde 2 + NK Teams

8-9

A Junioren - NK Team Junioren

8-6

2e Pupillencompetitie, PAC,0DVWHUVODQGHOLMNHĂ€QDOH

Rotterdam&'-XQLRUHQODQGHOLMNHĂ€QDOH

16-6

Senioren - ronde 3

14-9

Werp5kamp, RA

22-6

CD Junioren - ronde 3

15-9

Senioren - promotie/

23-6

A Junioren - ronde 2

29-6

3e Pupillencompetitie,

Vlaardingen

Alphen aan de Rijn

degradatie 

%-XQLRUHQODQGHOLMNHĂ€QDOH

Energie, Barendrecht

PER 2014 ANDERE OPZET PUPILLENWEDSTRIJDEN

Succes voor Ronald Hertog op open NK

Eindelijk komt er verandering in de

Goede prestaties voor Ronald Hertog,

pupillenwedstrijden. Een van de pret-

Luzdary van Wanum en Take Zonne-

tigste wijzigingen is dat een pupillen-

veld op open NK aangepast sporten.

wedstrijd in de nieuwe opzet maximaal

Ronald Hertog deed in het weekend

drie uur duurt.

van 11/12 mei mee aan het open NK

De organisatie lijkt sterk op die wij al

voor gehandicapten te Emmeloord.

een aantal jaren bij de Schoolsport

En met succes. Ronald (klasse F44)

praktiseren, in groepsverband (naar

is dit jaar voor het eerst serieus gaan

leeftijd) met een begeleider per groep

verspringen. Dat hij daar aanleg voor

en enkele aparte juryleden zoals de

heeft, bleek uit zijn winnende sprong:

starter, etc.

6.66 m. Dat was meteen goed voor

Dit concept werd niet alleen door de

een nieuw Nederlands record en een

deelnemers gewaardeerd, maar ook

eerste plaats.

door ouders, die spontaan meehielpen

Op de 100 m is Ronald ingedeeld in

en ook dat is een aspect dat de Atle-

klasse T44 en kwam hij voor het eerst

tiek Unie in de nieuwe wedstrijdvorm

onder de 12 seconden met 11.97.

genaamd Athletics Champs benoemt.

Hij behaalde ook hiermee de eerste

In het kort betekent de nieuwe opzet

plaats.

dus geen ellenlange wedstrijden meer.

Luzdary van Wanum liep bij de vrou-

Bovendien zullen de wedstrijden voor

wen (T20/36/37) een steengoede 100

de pupillen aantrekkelijker zijn, met als

m in 16.50. Daarmee was ze tweede

extra voordeel meer betrokkenheid

1HGHUODQGVH2SGHPĂ€QLVKWH]LMLQ

van ouders.

1.27.13. Take Zonneveld kwam bij de mannen (F40) bij het speerwerpen tot 17,46 m. Ook deed hij mee bij het discuswerpen en kwam hij tot 14.38 m.

2ÂŤ

november 8/9-11

trainingsweekend pupillen/

10-11

invitatiewedstrijd

CD-junioren

reservedatum

1-6

4 Seizoenen Herfstslingeren 2013/2014 – 2, RA

Erwin Suvaal, RA


RA IN HET KORT

«

nieuws/medelingen Redactioneel De meeste atleten hebben hun eerste

competitiewedstrijd achter de rug. Ook de marathon van Rotterdam zit er weer op. Kortom, het zomerseizoen is begonnen. De verslagen van de competitie laten nog even op zich wachten, maar over de marathon van Rotterdam is weer veel geschreven. Els en Kevin doen verslag van hun eerste marathon, waarbij Els gelijk in de prijzen viel Op de foto v.l.n.r.: Jerry Joseph, Churandy Martina, Prince Kwidama en Brian Mariano. Foto: Erik van Leeuwen

als snelste vrouw van RA en daardoor ook nog de Bijl & Bezemer Trofee mee naar huis mocht nemen. Van Rob een verslag van de 60 van Texel, verschillende

RA Nederlands Kampioen 4 x 100 m bij de mannen

nieuwtjes van de Schoolsportvereniging en een verslag

Het kwartet Brian Mariano, Jerry Joseph, Churandy Martina

Een mooie foto reportage van de familiedag mag ook

en Prince Kwidama is er tijdens de 31e Ter Specke Bokaal op

niet ontbreken in deze 2e editie van 2013.

van onze eigen Paasloop in het Kralingse bos.

12 mei in geslaagd Nederlands Kampioen te worden op de 4 x 100 m estafette. Het was de eerste keer dat dit NK tijdens de TSB werd gehouden. De tijd was 40.28 en dat was gezien

Daarnaast willen we Raymond van harte welkom heten in ons redactieteam. Raymond heeft positief

de harde wind een prima tijd. Van strijd met Nederlands

gereageerd op de oproep ons te helpen met de lay-out

recordhouder Phanos was geen enkele sprake.

van de Ratelaar en dit is de eerste editie waaraan hij meewerkt. Verder de vaste rubrieken en columns, agenda, adressen, uitslagen en trainingstijden ter informatie. En daarmee wensen we iedereen weer veel leesplezier! De redactie

Jan van der Knaap (81) overleden

Deze stichting was nodig na de

Daaraan is hij geopereerd en

opening van de kunststofbaan in dat

wonderwel krabbelde hij daarvan

jaar. Daarvoor was hij ook al actief in

op. Met medicijnen werd alles onder

het stichtingbestuur.

controle gehouden.

Begin jaren tachtig werd zijn zoon

Jan was een graag geziene gast bij

Fabian lid van het toenmalige AVR.

de maandelijkse klaverjasavonden

Al snel werd Jan jurylid en was hij

die al jaren in de kantine van Nenijto

menigmaal als tijdwaarnemer op

worden gehouden.

de trap te vinden bij wedstrijden op

Op de foto zien we Jan in actie

Nenijto.

achter de bar tijdens de reünie van

In het dagelijks leven was Jan

2004. Want Jan was niet te beroerd

boekhouder bij een garagebedrijf.

om hand- en spandiensten te

Op dinsdag 23 april is Jan van

Op een gegeven moment is hij

verrichten waar dat nodig was.

der Knaap overleden. Jan was

penningmeester geworden van de

Wij wensen zijn nabestaanden veel

penningmeester van de Stichting

SSN. Dat heeft hij tot een paar weken

sterkte met het verwerken van dit

Sportbevordering Nenijto (SSN).

geleden met verve gedaan.

zware verlies.

Dat was hij al enkele jaren na de

Enkele jaren geleden werd bij hem

oprichting van deze stichting in 1983.

een ernstige ziekte geconstateerd.

Adri van den Berge


IN MEMORIAM ED MEEUWS

ÂŤ

tekst/foto: Adri van den Berge De Duitsers hadden in de oorlog

vorige eeuw. Mede door zijn toedoen,

de startpistolen ingepikt. De oude

en vele anderen, is die accommodatie

Mekes, die meubelmaker was, wist

er gekomen. Na zijn starterswerk, hield

daar wel wat op. Hij fabriceerde

Ed zich bezig met de elektronische

een klaphout. In de bovenzijde werd

tijdwaarneming.

een gat geboord waarin talkpoeder werd gedaan. Dit poeder moest als

De laatste jaren van zijn leven ging het

vervanger voor de rook dienen. Na

met zijn goede oog ook niet goed en

DĂ RRSYDQGHZHGVWULMGHQ]DW(G

was hij nagenoeg blind. Zijn goede

uiteraard onder het talkpoeder.

vriend Joop Kant kwam regelmatig langs en las hem dan voor uit de

Ed Meeuws heeft een glansrijke

RAtelaar.

carrière als starter gekend. Vooral in de jaren zestig van de vorige eeuw

Ed is 88 jaar geworden.

vonden er op de Nenijto wedstrijden

Op de foto schiet hij de deelnemers

van hoog niveau plaats. Dit werd

weg van de NK Tienkamp in

o.a. geaccentueerd door uniforme

Vlaardingen (1965).

kleding van het jurycorps: blauwe blazer met het KNAU-embleem en een

Palmares

grijze pantalon. Starter Ed Meeuws

-

dwong alleen al respect af door zijn

-

40 maal starter tijdens een NK

Ed Meeuws is ons ontvallen op dinsdag

rode blazer. Maar je wist dat hij heel

-

1973 Lid van Verdienste van

23 april 2013. Ed werd geboren op

precies was: hij startte niet eerder dan

30 augustus 1924. Hij begon tijdens de

dat iedereen doodstil in de blokken

-

1984 Erelid van AVR

Tweede Wereldoorlog met atletiek bij

zat. En met een ‘pikstart’ was je bij hem

-

1994 erelid van de KNAU

het toenmalige Pro Patria (het huidige

volstrekt kansloos.

-

KNAU Jurytrofee

-

Ridder in de Orde van Oranje

PAC). Zijn vriendin, die toen Nederlands kampioene op de 80m was, was

Tijdens zijn eerste interland

echter lid van Minerva. Al gauw stapte

GLVNZDOLĂ€FHHUGHKLM3XFN%URXZHU

hij toen over naar deze club. Na enkele

destijds een internationaal topsprintster

meningsverschillen daar, werd er een

van Nederland. Daar was zij niet blij

nieuwe club opgericht: Palthena.

mee. Ed dacht dat zijn eerste interland

Deze club was echter geen lang leven

meteen zijn laatste was. Maar ook

beschoren en in 1947 stapte Ed over

de scheidsrechter had het gezien en

naar DOS.

dus heeft Ed er nog 39 interlands aan vastgeplakt.

Als atleet was hij niet bijzonder goed en daarom zette hij zich in als jurylid.

Ed gaf, op verzoek van de KNAU,

Hij heeft alle functies bekleed tot aan

startercursussen in het hele land.

scheidsrechter en wedstrijdleider aan

Volgens Ed moest je als starter een

toe. Op een gegeven moment moest

scherp oog hebben voor alles wat er

hij een keer invallen voor Egbert Mekes.

gebeurt tijdens de start. Daarnaast

Maar die was starter. Een topstarter

moet je onverbiddelijk zijn in je

was geboren. Ed vertelt dat er bij de

beslissingen: streng, maar correct. Pas

]RJHQDDPGH]HHUSRSXODLUHÂśNRIĂ€H

bij zijn afscheid maakte hij bekend dat

en broodwedstrijden’ aan twee

hij dat hij maar ĂŠĂŠn goed oog had.

kanten van de baan werd gestart. Dat moest ook wel met meer dan 1000(!)

Ook heeft Ed zich actief ingezet

deelnemers. Egbert Mekes startte aan

voor het bewerkstelligen van een

de ene kant en Ed aan de andere

kunststofaccommodatie op de

kant.

Nenijto, eind jaren zeventig van de

4ÂŤ

25 maal starter op een NK

AVR

Nassau


THEMATAFELS TIJDENS LEDENVERGADERING 28 MAART JL tekst: Agnes Pols

ÂŤ

Het tweede gedeelte van de ledenvergadering werd dit jaar benut voor een discussie over een aantal belangrijke thema’s die op dit moment binnen RA spelen. 1. Er komt als gevolg van gemeentelijke ontwikkelingen steeds meer op sportverenigingen af. Zo wil de gemeente dat sportverenigingen het beheer gaan overnemen van het terrein en bijbehorende gebouwen . 2. Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden. Dit is een te smalle basis voor onze snel groeiende vereniging en de huidige ontwikkelingen. Het bestuur wilde hierover graag van gedachten wisselen met de leden van de vereniging. En wat is een mooiere gelegenheid dan de jaarvergadering. In drie groepen werd gediscussieerd over een aantal thema’s en oplossingsrichtingen: aandacht voor de topsport moet blijven. Wel vond men dat ‡ 

Nut en noodzaak van een verenigingsmanager:

er meer met sponsoring gedaan kan worden in de topsport

Er werd gediscussieerd over of RA een vrijwilligersvereniging

en dat daar dan ook eventueel trainers uit betaald kunnen

moet blijven of meer commercieel moet gaan worden.

worden. Verder hebben topsporters niet alleen rechten maar

Ook werd gepraat over het aanstellen van een

ook plichten zoals bijvoorbeeld een soort ambassadeurschap

verenigingsmanager als oplossing voor het tekort aan

voor de vereniging.

bestuursleden. Waar wil je bijvoorbeeld professionele

De meesten benadrukten dat er veel vrijwilligers actief zijn

ondersteuning voor inhuren (trainers, ondersteuning

binnen RA. Maar iedereen zag ook wel in dat continuĂŻteit

YULMZLOOLJHUVVSHFLĂ€HNHDGPLQLVWUDWLHYHNOXVVHQ HQKRH

niet altijd gewaarborgd kan worden. De meningen waren

verhouden betaalde krachten zich tot de vrijwilligers.

verdeeld of een betaalde verenigingsmanager een

‡ 

'LYHUVLĂ€FDWLHYDQGHFRQWULEXWLH:

alternatief hiervoor biedt. Vooral de relatie tussen vrijwilligers

Op dit moment betaalt iedereen dezelfde contributie

en een betaalde kracht kan problemen geven. Een goede

onafhankelijk welke voorzieningen iemand gebruikt. Er is

steunstructuur voor het bestuur binnen de vereniging is

verschil in contributie voor recreanten en wedstrijdsporters.

belangrijk. Verder was het advies om een pilot te beginnen

Er is gepraat over differentiatie van contributie, over

om zo wat zaken uit te proberen. Twee onderwerpen werden

VSHFLĂ€HNHDDQGDFKWRIUHJHOLQJHQYRRUWRSVSRUWHUVHQ

hierbij genoemd: verplicht vrijwilligerswerk en de inzet van

over de betaling van trainers. ( op dit moment volgens een

een verenigingsmanager.

onkostenregelingen systeem)

Het bestuur heeft besloten om naar aanleiding van de suggesties in de ledenvergadering een pilot te starten met als

Er ontstond een levendige discussie waaraan iedereen

doel de steunstructuur van de vereniging te verstevigen.

meedeed. Alle opmerkingen zijn opgeschreven en aan het

Dit wordt op dit moment uitgewerkt in een projectplan.

bestuur overhandigd. Alle aanwezigen vonden het een nuttige en constructieve avond. Iedereen gaf aan graag

Hebben jullie nog vragen naar aanleiding van de

YDNHURSGH]HPDQLHUWHGLVFXVVLsUHQRYHURQGHUZHUSHQGLH

ledenvergadering?

iedereen aangaan.

Dan kunnen jullie contact opnemen met Joop van Leersum via bestuur@ra.nl

Het bestuur heeft inmiddels met de gespreksleiders van de thematafels de uitkomsten geanalyseerd en kwam tot de volgende samenvatting: Unaniem was de mening dat RA een vrijwilligersorganisatie moet blijven. Ook was het loyaliteitsgevoel bij alle leden opmerkelijk. Zo vonden de meesten dat de contributie niet YHUGHUJHGLYHUVLĂ€HHUGPRHWZRUGHQ2RNYRQGPHQGDWGH

5ÂŤ


âžœ Adverteerders de Maasstad, drukkerij Arnold Aijkens, witgoed en klein elektrische artikelen Jupiler / inbev, bier de Noorlander, assurantieadviseurs 3UR)LHWVHQ6SHFLDOLVWĂ€HWVVSHFLDOLVW Run2Day, complete hardloopwinkel Bob van der Heijden, a world in sport shoes Medinova, zorgkliniek Rotterdam Topsport, positionering van Rotterdam als sportstad

6➜


FEESTELIJKE UITREIKING VAN DE BIJL+BEZEMER TROFEE tekst+foto: Dick Eduard

➜

Afgelopen dinsdag 23 april 21.00 uur, stonden de lopers

Heel knap bij je debuutmarathon, hulde!

en loopsters van RA, zo onder de douche vandaan, met

Voor de snelste heer was het dubbel feest, Patrick Kwist

gekamde haren, klaar voor de jaarlijkse uitreiking van

vierde tevens een lustrum als snelste RA-heer. Vanaf

de Bijl en Bezemer wisseltrofee. Deze gewichtige prijzen,

NZDPKLMVWHHGVDOVVQHOVWH5$KHHUDDQGHĂ€QLVK

kunstwerken gemaakt door Bert van Beek, worden ieder

Een blessure vlak voor de marathon van dit jaar remde

jaar uitgereikt aan de snelste dame en heer op de

GHWUDLQLQJPDDUVWDUWHQGHHGKLMHQKLMĂ€QLVKWHLQHHQ

Rotterdamse Marathon. Hoewel de marathon zelf niet

uitstekende tijd van 2:33:52. In de categorie mannen

een simpel trimloopje is, is ook het ontvangen van deze

40 werd hij derde. Ook dit jaar liep hij weer heel vlak

granieten prijzen een opgave op zich.

en gezien blessure en weersomstandigheden, een

De uitreiking werd dit jaar voor de eerste maal gedaan

topprestatie. Op naar de komende vijf jaar.

door Rob Janssen. Hij volgde Louis Haak op als voorzitter

1DGDW5REGH7URIHHsQXLWJHUHLNWKDGYHUJH]HOGPHW

van de Commissie wegatletiek van RA. Louis vond dit

een fraaie bos bloemen, werd er door RA getrakteerd op

tevens een goed moment om ook de uitreiking aan Rob

hapjes en drankjes. Door Jenneke, Louise en Cees werd

over te laten.

gezorgd dat iedereen snel bediend werd. We kunnen

De loopgroep van Rob Broeren trainde deze avond op

terugzien op een perfect geslaagde avond.

de Nenijto om de uitreiking mee te kunnen maken. De snelste dame, Els Kinable, traint bij Rob en maakte bij haar debuut meteen heel mooie tijd van 3:26:34, zeker gezien de verraderlijke weersomstandigheden. Na een wel heel koude voorbereidingsperiode -alle lange duurlopen werden rond het vriespunt afgewerkt, YDDNPHWĂ LQNHKDUGHZLQGPDDUPHWRSGHGDJYDQGH marathon sterk oplopende temperaturen en met name de lage luchtvochtigheid speelde veel lopers parten. Zo niet Els, zij liep een keurig schema zonder in de laatste kilometers in de problemen te komen.

7➜


RAJSOLIN NIEUW TRAINSTER tekst/foto: Aad van Dijk

➜

EVEN VOORSTELLEN:

Op 13-jarige leeftijd ging ze samen met haar broer op

RAJSOLIN ISEI, ONZE NIEUWE TRAINSTER DEPENDANCE OUDE

Curaçao, waar ze toen woonde, naar atletiek bij de

NOORDEN

vereniging Trupial. Kogel en discus waren haar favoriete

Rotterdam Atletiek is een vereniging die op zes plaatsen

onderdelen en met haar team had ze wedstrijden in Bonaire

in Rotterdam atletiek aanbiedt, waarvan kleinschalig op

en Jamaica. Helaas moest ze daarmee op 17-jarige leeftijd

drie schooldependances. Het is echt bijzonder als er dan

stoppen omdat haar broer niet meer kon gaan en haar

voldoende trainers gevonden worden die op een boeiende

moeder stond haar niet toe alleen te gaan. Maar vier jaar

wijze atletiek weten te brengen in wijken waar wat minder

geleden, toen ze in Nederland kwam wonen, pakte ze

wordt gesport.

haar favoriete sport weer op en nu traint ze bij Ellsworth. Ze traint bij hem op snelheid, conditie en kracht en bij Walter

Nog niet zo lang geleden zijn wij in het Oude Noorden

Suvaal techniek voor kogel en discus. Van beide trainers

gestart, waarbij we met nogal wat trainerswisselingen werden

zegt ze veel te leren en met veel plezier te trainen. Met haar

geconfronteerd. Dat kwam omdat de trainingen overdag,

teamgenoten in de competitie heeft ze een prima band en

direct na schooltijd zijn, en dan is het niet eenvoudig om daar

]HĂ€ORVRIHHUWÂśDOVMHLQHHQGLS]LWYHUJHHWMHDOMHVRUHVDOVMH

goede mensen voor te krijgen. Het kan dan gebeuren dat

eenmaal op de baan bent. En RA is voor mij het beste team!’

degenen die waren aangetrokken, een vaste baan kregen

Rajsolin zit in het RA-competitie team op kogel en discus,

en dus moesten afhaken.

waarbij het laatste onderdeel haar absolute favoriet is..

Maar hier ligt ook de kracht van Rotterdam Atletiek; telkens

Naschrift redactie:

weer zijn er wedstrijdatleten die het uitdaging vinden om

Helaas is bij de vorige editie van de Ratelaar iets fout

basisschooljeugd voor de atletiek te enthousiasmeren. Na

gegaan. Op pagina 16 stond het verkeerde artikel onder de

vier trainerswisselingen in korte tijd werd Rajsolin Isei (5-8-89)

titel. Daarvoor in de plaats had dit artikel moeten staan. We

bereid gevonden om het stokje over te nemen. Het klikte al

hopen dat we het hiermee weer hebben goed gemaakt.

meteen met de groep, zoals op de foto te zien is. Rajsolin volgt een opleiding Wellness, dus uiterlijke verzorging, horeca en sport. Haar doel is sportmasseur of gyminstructeur te worden.

8➜


MINI FINAL NENIJTO 24 APRIL 2013

tekst: Aad van Dijk/ foto: Job Willems

Onder mooie weersomstandigheden werd door Sportstimule-

We hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt

ring Noord op de Nenijto de selectiewedstrijd voor de Final in

en reclame voor de atletiek gemaakt. We hopen dat een

de Ahoy georganiseerd. Met dit jaar twee keer zoveel deel-

aantal kinderen zich ook daadwerkelijk bij RA zullen

nemers (60) als vorig jaar. Onze duidelijke aanwezigheid in de

aansluiten.

deelgemeente Oude Noorden heeft zijn vruchten afgeworpen. (Schoolsportdependance, atletieklessen op school, o.a.

Ook dit jaar hielpen weer enkele trainers van Rotterdam Atle-

door Robert Lathouwers die dat onder de vlag van het Lekker

tiek mee, en wel Josie Kolsteren en Carlo Westerduin.

Fit project doet).

ENQUÊTE WEGATLETIEK Enige tijd geleden hebben de atleten wegatletiek meege-

De meeste atleten (71%) vindt het aantal aangeboden trai-

daan aan de RA enquête over de trainingen en trainingsdoe-

ningen/week/groep voldoende. Verder blijkt uit de enquête

len. De commissie wegatletiek is met de uitkomsten aan de

een grote instroom de afgelopen jaren. De meeste atleten

slag gegaan. De gegevens zullen mede gebruikt worden ter

(74%) zijn korter dan 5 jaar lid.

ondersteuning van het beleidsplan wegatletiek.

In de groepen C, D en E wordt over het algemeen getraind

Een samenvatting van de uitkomsten:

voor wedstrijden tot 15km De atleten van de groepen A en B

De groepen B, C, D, E, hebben als hoofddoel om te trainen

trainen veelal ook voor een halve en hele marathon. Een zeer

RPÀWHQVRHSHOWHEOLMYHQ*URHS$KHHIWDOVKRRIGGRHORPWH

groot aantal atleten (72%) geeft aan meer dan twee

trainen voor wedstrijden. Een overgroot aantal (94%) van de

trainingen/week te doen i.v.m. wedstrijddeelname.

atleten geeft aan de sociale contacten binnen de

We willen jullie hierbij hartelijk danken voor het

loopgroepen/vereniging belangrijk te vinden. De gemid-

beantwoorden van de vragen.

delde leeftijd van de wegatleten is 40+. 62% van de atleten is boven de 40 jaar. Het overgrote deel (94%) van de atleten

Met vriendelijke groet,

geven aan dat de trainingsdoelen met de huidige (groep)

Commissie wegatletiek.

trainingen en trainingsvormen verwezenlijkt worden.

9➜


VLIEGENDE VROUWEN tekst: Marloes Nuijten

Vrouwen zijn aan een heuse opmars begonnen in de hardloopwereld. Ladiesruns schieten als paddenstoelen uit de grond. In het verlengde daarvan is er nu een website speciaal voor hardlopende dames, opgericht door RA-lid Marloes Nuijten. “Negen jaar geleden begon ik met het hardlopen bij de Kieviten in Bleiswijk. Ik was toen dertien jaar en was meteen enthousiast. Naarmate ik er langer trainde, werd ik alsmaar fanatieker. Het werd een ‘way of life’ . Maar ik liep ook tegen typische vrouwenproblemen aan. Wat was een goede sportbeha? Met welke voeding kan ik mijn ijzertekort aanvullen?’ Ik miste een site waar ik die informatievandaan kon halen. Een half jaar geleden ben ik afgestudeerd als journaliste. Na vier maanden voor de website van het hardloopblad Runner’s World gewerkt te hebben en geschreven te hebben voor de Ratelaar, kwam ik op het idee een website speciaal voor hardlopende vrouwen te beginnen. Sinds twee maanden is www.vliegendevrouwen.com online. De site is bedoeld voor de recreatieve, hardlopende vrouw. Het biedt loopervaringen van andere loopsters, heerlijke maar verantwoorde recepten, hippe kleding/gadgets én recensies van wedstrijden. Hiermee wil ik vrouwen inspireren en motiveren om te hardlopen. Op de website komt iedere dag een nieuw artikel. Daarnaast heeft vliegendevrouwen.com een Facebookpagina en Twitter waarop wetenschappelijke nieuwtjes, leuke weetjes en goede motivatietips op staan. Ik hoop dat vrouwen mijn site zien als de encyclopedie op het gebied van hardlopen en ik ze iedere dag weer dat zetje in de rug kan geven om heerlijk te gaan lopen. Maar pas op... voor je het weet ben je verslaafd.”

10 ➜


SPORTSCHOOL BOKAAL

tekst: Aad van Dijk/foto’s: Job Willems Woensdag 10 april was Nenijto weer het toneel van de jaar-

Doel is in de eerste plaats om kinderen op leuke wijze in hun

lijkse strijd om de Schoolsport Bokaal. In totaal ging het om

eigen wijk te laten sporten, maar daarnaast is het interessant

vier dependances en wel één van PAC (Crooswijk) en drie

als er kinderen met aanleg tussen zijn. Die hebben bij RA het

van RA (Pendrecht, Het Nieuwe Westen en Het Oude Noor-

voordeel dat ze, als ze wat ouder zijn, naar een van onze

den). Zoals elk jaar zijn de prijzen weer door Sportsupport ter

specialisatiegroepen kunnen doorstromen. Dat zulke

beschikking gesteld en wij hadden de directeur van Sportsup-

kinderen er tussen zitten, bleek uit de prestaties. Er waren ook

port Gert Jan Lammens gevraagd en bereid gevonden om

veel ouders naar de verrichtingen van hun kinderen komen

de prijzen uit te reiken. Het was een spannende strijd en de

kijken en velen van hen hielpen ons met jurering of andere

deelnemers lieten zich niet door het koude (maar gelukkig

werkzaamheden. Een van hen sluit zelfs zijn bedrijf als zijn

droge) weer ontmoedigen. Er was een uitgebreid program-

dochter meedoet om ons te helpen en dat zegt wel wat over

ma, namelijk sprint, hordeloop, verspringen, hoogspringen,

de elk jaar toenemende interesse van de kant van de ouders.

kogelstoten en balwerpen en dat alles in drie leeftijdsgroe-

Maar ook konden we weer net als vorig jaar rekenen op de

pen, ingedeeld naar meisje/jongen. Voor ieder van de zes

hulp van een aantal vrijwilligers van RA, zoals Henk Berkhof

groepen was er een beker, een zilveren en een bronzen

(starter sprint), Aad Meyer (starter horden), Carlo Westerduin

medaille beschikbaar. In totaal waren er 55 deelnemers.

en Rens Haanstra (kantine), alle schoolsporttrainers en de

In de schoolsport trainen de kinderen 1 x per week en wie wil,

gymleraren en niet te vergeten de terreinbeheerders.

mag daarnaast ook de training op de echte atletiekbaan

Op de foto een aantal prijswinnaars met Gert Jan Lammens

volgen. Een deel van hen maakt daarvan gebruik en gaat

van Sportsupport.

met atletiek door op Nenijto nadat zij de basisschool hebben verlaten.

Meiden 2, 3 en 4:

Meiden 5 en 6:

Meiden 7 en 8:

Jongens 2, 3 en 4:

Jongens 5 en 6:

Jongens 7 en 8:

1 Aaliyah Pieternella

1 Nurselin Yolcuoglu

1 Katrien

1 D’Angelo Post

1 Calvin

1 Jamil

2 Inass

2 Imane Boulkhrif

2 Ilias Berrakane

2 Kiran en Jacky

2 Ilias Akachar

3 Ilaysa Simons

3 Yasmine Bouzouh en

3 Said Kolulirik

3 Jayden Vyent

3 Mohamed

11 ➜


VAN DEBUTANT TOT DEBUUTMARATHON tekst/foto´s: Els Kinable

➜ dam. Ondertussen kondigen de eerste duurlopen zich aan. Ik geniet van de ambiance en de gemoedelijkheid met de mannen uit mijn loopgroep. De stemming komt er goed in evenals het gezamenlijk toeleven naar de marathon. De keuze is dan ook eenvoudig: Rotterdam wordt mijn debuutmarathon. De voorbereidingen worden getroffen en de trainingsuren lopen op. Ergens had ik verwacht dat dit wel eens saai kon worden, maar niets bleek minder waar. Iedere duurloop doet uitkijken naar de volgende, ondanks het aanhoudende winterse weer. Dankzij enige gezonde peer pressure vanuit mijn loopgroep bepaal ik, opnieuw eerder door onwetendheid dan door hoogmoed, een streeftijd van 3u20 tot 3u30. Naarmate de marathon nadert, regent het ongevraagde maar altijd goedbedoelde adviezen van leken

Oktober 2007.

tot ervaren lopers. Luisteren naar je lichaam en lopen met je

Als kersverse student loop ik enigszins verdwaasd door de

verstand blijken uiteindelijk de meest waardevolle. Dan is het

gangen van het sportcomplex op Woudestein. Met de

zover. Terwijl ik een dag van tevoren toch wel enige spanning

bedoeling een yogales uit te proberen, wordt mijn aandacht-

voelde, is deze tijdens het opstellen in het startvak nergens

getrokken door het mededelingenbord van de studenten-

meer te bekennen. Ik vind wat loopmaten terug en samen

hardloopvereniging. Op datzelfde momentkruist de hard-

wachten we het laatste half uur af. Na het startschot loop ik

looptrainer me die van de gelegenheid gebruik maakt om zijn

in een enorme menigte richting de Erasmusbrug, terwijl ik me

vereniging aan te prijzen. Maar na zes jaardoor weer en wind door de polder naar VFKRROWH]LMQJHĂ€HWVWVSUHHNWHHQEXLWHQVSRUWPHWRFKQLHW direct aan. Toeval of niet, in de twee daaropvolgende weken herhaalt zich exact hetzelfde scenario en uiteindelijk weet de trainer me te overtuigen. Kort daarop sta ik met tennisschoenen en sportshort klaar voor mijn eerste hardlooptraining. Op dat moment had ik niet kunnen vermoeden dat het hardloopvirus ook mij zou treffen. Na enkele maanden krijg ik daadwerkelijk de smaak te pakken en zo worden de tennisschoenen ingeruild voor hardloopschoenen die op hun beurt de eerste wedstrijden lopen. Eerder door onwetendheid dan door hoogmoed wordt mijn eerste wedstrijd de 10 km strandloop in Hoek van Holland met windkracht 9. Het heeft me niet voldoende kunnen afschrikken om het hardlopen achter me te laten. Toch is in de jaren daarna het hardlopen niet serieus

erover verbaas dat dit zonder struikelen en valpartijen lukt. De

van de grond gekomen, mede door enkele verblijven in het

eerste 10 km gaat snel, sneller dan het schema van mijn toch

buitenland waar het lopen op een lager pitje kwam te staan.

al ambitieuze streeftijd. Ik pas mijn tempo aan en passeer de

Daar kwam het afgelopen najaar verandering in toen ik lid

halve marathon terwijl de zon al aardig begint door te breken.

werd van RA. Ik vind al snel mijn draai in de B-groep waar ik

Na een eindeloze winter kiest de zomer blijkbaar de marathon

het uitstekend naar mijn zin heb. In het bijzonder tijdens de

als het moment om zich aan te dienen. Op het 25 km punt

loopscholing voer ik nog wel eens het hoogste woord als

begin ik te voelen al wat kilometers in de benen te hebben,

enige vrouw op de dinsdagtrainingen en maak ik iedereen

terwijl ik ook besef dat ik er voorlopig nog niet ben. Dit was een

enthousiast over deuitvalspas. Na het zien van de legenda-

redelijk pittig stuk waar ik blijkbaar snel voorbij wilde zijn, want

ULVFKHÀOPœ'H0DUDWKRQ¡ZRUGWPHWHQNHOHPHGHORSHUVKHW

de uitslagen tonen eenkleine versnelling tussen de 25 en 30

marathonpact gevormd: wij zouden allen de marathon gaan

km. Even voorbij de 30 km begint dan het beruchte Kralingse

lopen.

Bos. Ik kijk eens goed om me heen, maar de man met de

Niet helemaal onbevreesd, 42.195 km is toch best ver, stel ik de

hamer is nog niet te bekennen. De souplesse van de eerste 10

inschrijving nog even uit terwijl ik twijfel tussen de

km is er niet meer, maar ik klaag zeker niet terwijl ik steeds meer

marathon in geboortestad Antwerpen of thuishaven Rotter-

lopers begin in te halen en anderen zie afhaken.

12➜


➜ Nawoord van de redactie: Els wist tijdens het schrijven van haar verslag nog niet dat ze de snelste RA-vrouw van de Rotterdam Marathon was. Elders in deze Ratelaar staat het verslag van de uitreiking van de Bijl&Bezemer Trofee, waarmee Els daarvoor is beloond.

Nog eens 5 km verder verlaat ik het bos en lijken de gestapelde koolhydraten van de voorgaande dagen toch wel opgebruikt. Zoals voor veel lopers geldt ook voor mij dat deze laatste 7 km voornamelijk op karakter worden gelopen. Met enige nostalgie loop ik langs de Kralingse Plas, een vertrouwd traject waar ik de voorgaande jaren vaak heb gelopen. Vanaf de Boezemweg neemt GHGUXNWHÁLQNWRHHQVWLMJWRSQLHXZ de moraal. Heerlijk is het om het 40 km punt voorbij te komen, wetend dat ik naar vol vermogen heb gelopen en bijna verzekerd ben van een geslaagGHÀQLVK7HUZLMOLNGHGUXNNH Coolsingel nader, kan ik nog iets versnellen en niet geheel zonder trots leg ik ook de laatste 400 meter van mijn HHUVWHPDUDWKRQDI,NÀQLVKPHWHHQWLMG van 3.26.12. Nu is het 14 april, zondagavond. Soezerig en voldaan schrijf ik dit stukje terwijl ik nageniet van deze eerste marathonervaring. Het heeft mijn verwachtingen overtroffen; ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn. Deze marathon vormt tevens de afsluiting van mijn studententijd en zes jaar in Rotterdam. Binnenkort verruil ik de stad aan de Maas voor een stad aan de Rijn in Zwitserland. Hier wordt eind september de marathon gelopen en de inschrijvingen zijn inmiddels geopend...

13 ➜


CD COMPETITIE 2O APRIL 2013 foto’s: Laura Euser

14➜


MIJN EERSTE MARATHON EN HET MARATHONPACT tekst: Kevin Verberkmoes zondag 14 april 15.15 uur

➜

marathon die worden aangeboden, loopt een strand wedstrijd en trotseert wind, hagel en regen. Je vriendin wordt

Met de zon op mijn hoofd en de medaille om mijn nek

chagrijnig omdat ze je minder ziet. En dat alles voor dat ene

waggel ik de Nieuwe Binnenweg op naar cafĂŠ Stalles, waar

doel: de marathon van Rotterdam. Op 14 april is het dan

vriendin, vrienden en familieleden op mij wachten. Onder

eindelijk zo ver. De dag waar ik lang naar uitkeek. De meeste

luid applaus word ik door hen en onbekende terrasgangers

marathonlopers beweren kippenvel te krijgen bij het horen

binnengehaald en voel ik mij even de koning te rijk. Een lief

van ‘You never walk alone’ van Lee Towers op de Coolsingel.

klein jongetje, jaartje of 5/6, komt vervolgens naar mij toe en

Ik geloof er helemaal niets van. Het geluid is veel te slecht om

vraagt of hij mijn medaille mag hebben. Beduusd van zo’n

hier kippenvel van te kunnen krijgen. Opeens een luide knal.

onschuldige vraag, kon ik alleen maar stamelend een ‘nee’

De remmen mogen los. Al die voorbereidingen, tijd en inzet

uitbrengen. Begin januari ben ik met mijn loopmaatjes Els

die je erin hebt gestoken, moeten nu laten zien wat ze waard

GHVQHOVWHYURXZYDQ%HOJLsHQRPVWUHNHQ HQ-DFFR GH

zijn. Het publiek en de muziek laten je zweven. Je voelt je

NLORPHWHUYUHWHU YDQGH%*URHS ORRSJURHS QDDUGHĂ€OP

krachtig en sterk en wil die kilometers opvreten. Het gaat

'H0DUDWKRQJHZHHVW,QGH]HĂ€OPQHPHQYLHURQVSRUWLHYH

fantastisch, totdat je voelt dat je de beginnersfout hebt

rokende mannen het voornemen om de marathon van

gemaakt waar iedereen je voor waarschuwt en wat in ieder

Rotterdam te lopen. Onder het genot van een versnapering

loopboek staat: te snel gestart. Terwijl mijn pactleden al lang

Ă€ORVRIHUHQ(OV-DFFRHQLNRYHUGHPRJHOLMNKHLGRPHHQ

HQEUHHGRQGHUGHGRXFKH]LMQJHZHHVWORRSLNRYHUGHĂ€QLVK

marathon te lopen. Jacco is deze ervaring al rijk en

Aboutaleb is nergens te vinden en de handuitreiking

stimuleert ons om deze kans niet voorbij te laten gaan. Met in

waarnaar ik heb uitgekeken, gaat niet door. Ik omhels mijn

JHGDFKWHQGDWGHDFWHXUVXLWGHĂ€OPGH]HHUYDULQJDDQJDDQ

vriendin als nooit tevoren en prevel hoe zwaar het is geweest.

en ik al enige tijd bij Rob Broeren ‘de trainert’ train, moet de

Nog nooit was ik zo blij dat een wedstrijd achter de rug is.

marathon een haalbare doelstelling zijn. We besluiten om de

Balen van de tijd maar trots dat ik mijn eerste marathon heb

marathon te lopen. Het marathonpact is geboren.

gelopen. Gedoucht en wel loop ik naar de

Het besluit om een marathon te lopen, is heel snel gemaakt.

Nieuwe Binnenweg. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen

De voorbereiding hiervoor is een heel ander verhaal. Het

om mijn medaille weg te geven aan dat lieve kleine jongetje.

VFKLMQWGDWMHHHQKHOHZHJPRHWDĂ HJJHQZLOMHHHQ

Daar is het mij teveel waard voor. Ik hoop dat de ouders van

marathon kunnen uitlopen. Je probeert je in te lezen in een

het jongetje zullen uitleggen, dat je er iets voor moet doen

loopboek van Murakami of hulpboeken over de marathon.

om hem te krijgen. En dat hij over 25 jaar over die streep zal

Je doet braaf mee aan verschillende trainingslopen voor de

komen, en zijn eigen begeerde medaille zal krijgen.

IN HET VOETSPOOR VAN HUN MOEDER tekst: Aad van Dijk

De moeders van enkele kinderen van onze Schoolsport Dependance Pendrecht blijken vroeger zelf ook aan atletiek te hebben gedaan. Caroline Simons (42 jaar), de moeder van Ilaysa, heeft toen ze een jaar of 20 was bij Errol Esajas voor de 200, 400 en 800 meter getraind. Ze vindt het achteraf jammer dat ze dit maar een jaar heeft gedaan en er zo gauw mee is gestopt en hoopt dat haar kinderen dat anders gaan doen. Dochter Ilaysa, op de foto liggend in het midden, heeft er voorlopig erg veel zin in en behaalde, hoewel ze nog maar heel kort sport, al meteen de derde plaats tijdens de Schoolsportbokaal. Ilaysa twijfelde tussen turnen en atletiek, maar het werd uiteindelijk het laatste. Broer Mitchell sportte ook in Pendrecht en is met zijn 14 jaar te oud voor de Schoolsportatletiek. Hij heeft nog geen keuze gemaakt welke sport hij nu gaat doen, maar hopelijk weet hij uiteindelijk de weg naar Nenijto te vinden. De moeder van Tay en Ruthshinely Vrutaal (boven links en in het midden) heeft op Curaçao aan atletiek gedaan.

15 ➜


PAASLOOP 2013

➜

tekst/ foto’s: Jacqueline Toonen 1DDĂ RRSYDQGHORRSVFKRRORS]DWHUGDJIHEUXDULMO raakte ik aan de praat met Louis Haak over de Paasloop. Louis vertelt dat hij er dit jaar geen tijd voor heeft in verband met een operatie van zijn vrouw. Ik denk dat het gaat om KHOSHQPHWNRIĂ€HWKHH]HWWHQGXVLNĂ RHSHUJHOLMNXLWGDWLN wel wil helpen... Dit laat Louis zich geen twee keer zeggen en om 13.00uur krijg ik al een mail van Louis, die uiteraard ook aan de andere organisatoren is gericht. Om een lang verhaal kort te maken; zowel Cees Romein als AndrĂŠ Bossche is op vakantie rond 30 maart. Dat houdt in dat ik ‘met m’n grote mond’ de hele loop zou moeten organiseren. Oeps, daar sta je dan... maar aan de andere kant natuurlijk wel een hele leuke uitdaging dus ik zeg volmondig JA! 27 februari even gebeld met Cees Romein. Ok, er komt toch wel wat mee bij kijken, ben ik inmiddels achter. Ik moet op korte termijn langs de kinderboerderij om persoonlijk even te vragen of

afzetlint en bamboestokjes met lint. In eerste instantie zijn we

we zaterdag 30 maart bij ze terecht kunnen. Ik moet langs

bang dat de grond te hard is vanwege de kou, maar over het

Cees om allerlei spullen op te halen voor onder andere het

algemeen gaan de stokjes goed de grond in. Het begin gaat

uitzetten van de loop. Ik moet uiteraard boodschappen

lekker en we hebben er lol in. Na het Naaldbomenpad gaat

doen, enz enz... Dezelfde dag via de mail nog even contact

het fout. We kunnen geen naambordje vinden en snappen

PHW$QGUpGLHUHJHOWDOWLMGKHWOHNNHUVGDWLHGHUHHQQDDĂ RRS

onze eigen kaart niet meer. We besluiten te improviseren Ă la

krijgt. Gelukkig is AndrĂŠ zo lief om dat voor zijn vakantie al te

Cees en vervolgen de route via de heuvel voor de Nachte-

regelen dus dat scheelt weer werk voor mij. Op 7 maart maar

gaal langs naar beneden. Zaterdagochtend 05.30 uur gaat

een vrije middag genomen om even langs de kinderboerderij

mijn wekker. Vandaag is de grote dag, of moet ik zeggen de

te gaan. Helaas is degene die het normaal gesproken regelt

grote ochtend? Om 07.10 uur step ik in mijn uppie de korte

die dag afwezig maar de datum zaterdag 30 maart wordt in

route nog even na, omdat ik bij de splitsing halverwege het

ieder geval al in de agenda genoteerd. Zaterdagochtend 9

Naaldbomenpad een mooi bord ga plaatsen. Ondanks dat

maart, voor ik naar de training voor de loopschool ga, kan ik

het weer heeft gevroren, gaat het hardhouten latje netjes

nog even terugkomen. Ondertussen doe ik er al een mailtje uit

de grond in. Tot mijn verbazing zijn er wel her en der wat

naar de trainers dat de Paasloop 2013 in ieder geval kan

bamboestokjes verdwenen maar omdat er gelukkig geen

doorgaan. Zowel Riet als Aad bieden spontaan hun hulp

wind is, ligt vaak alleen het lint nog op de grond. Zijn er vogels

aan en Hans gaat een megafoon regelen. Uiteraard komt er

die met van die grote stokken kunnen wegvliegen, dat lijk

wel gelijk een verzoek van diverse kanten of ik alsjeblieft een

mij toch sterk?! Renee is ook al vroeg aanwezig en samen

beetje aan de afstand kan denken. Ik antwoord dat ik er wat

PHW5LHWGLHKDDUĂ€HWVNRPWDIJHYHQYRRU5HJLQHHQKDDU

de korte route betreft wel rekening mee wil houden, maar dat

thermoskannen komt brengen, wachten we op de dame

ik natuurlijk wel een beetje de ‘Romeinse’ kilometers in ere wil

van de kinderboerderij. Even na 8 uur kunnen we onze spul-

houden! Patty is zo lief om op zaterdagochtend twee dames

len naar binnen sjouwen. De dames Betty en Truus komen

van de wandelclub aan te spreken. Betty en Truus

er dan ook al aan en uit alles blijkt dat zij zeer ervaren zijn. Ze

helpen Cees al jaren en uiteraard willen ze ook dit jaar weer

hebben zelf ook nog thermoskannen bij zich en ook messen.

vrijwillig meedoen. Ook doet Patty in een mail aan de trim-

De dames willen graag dat de tafels naar buiten gaan zodat

groep een oproep voor thermoskannen. Zaterdag 16 maart

er niemand verder binnen hoeft te komen. Gelijk beginnen

ga ik langs bij Cees. Na een gezellig gesprek met Cees en zijn

ze met het uitpakken van de broden en het snijden ervan.

vrouw kom ik erachter dat ik was vergeten dat er ook

Dat is dus perfect onder controle terwijl Renee en ik ons

Paasbrood moet zijn. Ok, weer iets op m’n boodschappen-

EH]LJKRXGHQPHWGHNRIĂ€HWKHH(YHQYRRUXXU]RUJLNGDW

lijstje. Als ik wegrijd bij Cees ligt mijn auto vol met gasbranders,

de klok klaarstaat bij het startpunt. Inmiddels staan er al wat

een ketel, rood/wit afzetlint en bamboestokjes met lint. Vrij-

groepjes lopers en tot mijn verbazing zijn er ook kinderen bij.

dag 29 maart, rond half 6 ’s avonds, preek ik af met vriendin

Het blijken de kinderen van Varkenoord te zijn, die zelf zeggen

en loopmaatje Renee die graag wil helpen met het uitzetten

elk jaar mee te doen. Oeps, geen probleem, alleen had ik de

van de route. Aad heeft het ook diverse malen aangeboden,

instructie dat er dit jaar geen kinderen mee zouden doen. Ik

maar we denken dat we er samen wel uitkomen. Daar staan

KHEJHHQNPURXWHXLWJH]HWHQHULVRRNDOOHHQPDDUNRIĂ€H

we dan met onze stepjes en een grote vuilniszak met

HQWKHHQDDĂ RRS

16 ➜


➜ De afstand van ca. 2.5 km blijkt voor de kinderen geen

Nou ja, drie leermomenten voor als er ooit een volgende keer

probleem te zijn en gelukkig is er wel voldoende lekkers na

komt;

DĂ RRSRPPHHQDDUKXLVWHQHPHQ'HJHOHHQGHPHJDIRRQ van Hans is inderdaad een uitkomst, hoewel het niet mijn

Zorg dat er bij een splitsing iemand staat

hobby zal worden om hierdoor te praten

Zorg dat de route op de heenweg niet een stukje terugweg overlapt want dan snappen de lopers het niet meer, of... laat ook hier weer iemand staan die aanwijzingen geeft! Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen en langs deze weg wil ik nogmaals een aantal mensen bedanken want ZONDER HULP ben je nergens!! Dus bij dezen en in willekeurige volgorde: Betty en Truus =RQGHUGH]HGDPHVJHHQNRIĂ€HWKHHHQYUROLMNJHGHNWHWDIHO Renee Mede-routeplanner en nu tevens onmisbaar voor het snel YHU]RUJHQYDQNRIĂ€HHQWKHHKHHIWKLHUGRRUGXVJHHQORRSmaatjes gezien, sorry... Riet Onmisbaar in het meedenken en het geven van advies en

Even na 9 uur heb ik iedereen welkom geheten en het begin

KHWXLWOHQHQYDQWKHUPRVNDQQHQHQĂ€HWV

van de route uitgelegd. Rechtdoor over het gras, linksaf

Aad

richting het strand, over het strand tot net na de Groene Inval,

Als adviseur en bezorgde loopmaat van twee dames in het

GDDURPKRRJHQZHHURYHUKHWĂ€HWVSDGGDQ/,1.6ULFKWLQJ

bos

houten bruggetje! Let op: vergis je hier niet, rechtdoor zie je

Hans

ook afzetlint, maar dat is voor de terugweg, je moet dus over

Voor de megafoon en het begeleiden van de achterste

het bruggetje en dan via het Naaldbomenpad, alsmaar

lopers op de korte route

rechtdoor en bij de splitsing staat een bordje! De langere

Regine

route loopt via de Nachtegaal, de heuvel naar beneden

2QGDQNVGHNRXWRFKRSGHĂ€HWVRPGHDFKWHUVWHORSHUVWH

en dan naar rechts. Opvallend dat mensen kuddedieren

begeleiden, tevens heel handig bij het ‘bewaken/uitdelen’

zijn, want helaas gingen de eersten gelijk al verkeerd en dus

van het lekkers!!

rechtdoor en niet het bruggetje over. De route van 5.9 km is

Louis en Cees

hierdoor ca.7 km geworden. De ervaren lopers hielden hier

Voor de goede raad en de spullen vooraf aan de loop

natuurlijk al rekening mee, maar persoonlijk vind ik het wel

Patty

jammer dat ze hierdoor zowel heen als terug voornamelijk

Voor het vooraf meedenken en het regelen van de dames!!!!

dezelfde route hebben gelopen en dat was nou net niet de

AndrĂŠ en Petra

bedoeling! Na ca. 25 minuten kwamen de eerste lopers al

Voor het regelen van het lekkers vooraf, zodat het mij weer

ZHHUWHUXJ'HNRIĂ€H WKHHGDPHVNUHJHQKHWZHOHYHQKHHO

werk scheelde

erg druk toen iedereen tegelijkertijd besloot wat te drinken, maar ook dat hoort erbij. Om 10.30 uur was alles opgeruimd op de kinderboerderij en konden we gaan beginnen aan het opruimen van de route. Renee moest echter zelf nog even 20 km gaan lopen en Aad wilde graag helpen maar we zagen duidelijk dat hij last had van een blessure dus dat leek ons geen goed plan. Gelukkig had ik onze twee stepjes in de auto dus Regine en ik gingen vrolijk op pad door het bos! Groot was mijn verbazing toen we bij de splitsing van de lange en de korte route aankwamen. Ok, de langere lopers waren hier uiteindelijk helemaal niet geweest, maar navraag bij de kortere lopers over mijn bord leverde ook niets op. Wat bleek, ca. 200 m verder lag mijn bord in de prullenbak... Welke gek doet nou zoiets?

17 ➜


DE 60 VAN TEXEL tekst/foto’s: Rob Broeren

‘De weg’

‘De weg’, de aanloop naar zo’n

Jacco, Jasja en mij met de reguliere

De weg naar Texel, dat is toch gewoon

wedstrijd, uiteraard veel km’s, niet

zaterdagochtendtraining, gevolgd

vanaf Rotterdam: A20, A13, A4, A5, A9,

al te snel. Gelukkig is maatje Jacco

door de Night trail. Op zondagochtend

Alkmaar, N9 langs het Noord-Hollands

erg creatief als het gaat om leuke

een duurloop van 33 km. De eerste 5

kanaal, Den Helder, kaartje kopen,

wedstrijdjes en trail-trainingen ter voor-

van de 33 km voelden de benen niet

bootje op, erwtensoepje, bootje af,

bereiding.

echt plezant maar al gaande voelde

Texel?

De trail in Limburg waar Iris eerder over

het als ‘zijn dit mijn benen wel?’

Maar die weg bedoel ik niet, nee de

berichtte, had mijn hart voor de trail

“Hoe ver nog?” vroeg Jasja toen

weg, de voorbereiding op de 60 km

gestolen.

we net de Broekpolder Vlaardingen

van Texel, die weg bedoel ik.

De leukste trails op een rijtje: Trail in

hadden verlaten: “Ik schat een km of

Diever, Night trail parcours at Day time,

twaalf”, antwoordde ik. Toen werd het

“60 km, waar begin je aan?” is me

Utrechtse Heuvelrug, Trail by the sea en

een uurtje doodstil, wat hadden we

meerdere malen gevraagd: “Vind ik

de Night trail at night; 18 km sneeuw,

JUDDJHYHQJHZDQGHOG««

wel leuk”, was mijn antwoord. 1 april,

wind en blubber, heel veel glibberen

Een absolute aanrader is de Trail by

mijn laatste dag als 60-jarige en ‘de

en glijden. Dit was de eerste wedstrijd

the Sea met start in Renesse, 39 km

weg’ naar de 60 van Texel trok me ook

GDWLNEOLMZDVKHHOKXLGVGHÀQLVKLQ]LFKW

over strand door de duinen met steile

wel. Voldoende reden dus om in te

te hebben.

klimmen (touw mag worden gebruikt),

schrijven.

Het Night trail weekend begon voor

omgeploegde bevroren bietenvelden,

18 ➜


➜ nog meer duinen en ruiterpaden, en natuurlijk wind, heel veel

en strand is droog. Ik probeer mijn ritme te vinden tegen de

wind en sneeuw ietsje meer dan tijdens de Night trail en oh ja,

wind in.

koud was het die zondag ook.

Jacco en ik hebben afgesproken tot de Slufter (29 km) bij

7ZHHZHHNHQGHQ7H[HOppQRIĂ€FLHHOWUDLQLQJVZHHNHQGHQ

elkaar te blijven. Jacco, rustiger gestart, loopt iets achter me.

ĂŠĂŠn met RA-team Jacco, Jasja, Esmeralda, Iris, Kees, Marijke,

Ik houd in, dit bleek later een goede beslissing te zijn, Jacco

Willem en Ingeborg. De 60 km-route in twee dagen.

op stoom heeft me op het strand lang uit de wind gehouden.

Als voorloper de Bijl-Bezemer marathon trainingslopen 20,

Na 13 km gaan we de duinen in, het bos door, even asfalt.

25, 30, 33 km. De laatste was ĂŠĂŠn week voor de 60 van Texel

0DULMNHNRPWRSGHĂ€HWVHUELMHQGHHOWJHOOHWMHVHQVSRUWGUDQN

in verband met de wind Bf 6/7 een aangepast parcours 3 x

water uit. Dan door de duinen, weer strand door het mulle

ronde 11 km rondom Oud Beijerland.

zand tegen de wind in. Voorbij de Koog, Marijke staat klaar

Zo spelenderwijs kom je aan de nodige km’s. Zou het

met verse gelletjes, volgt het duinpad, op naar de slufter.

voldoende zijn om de 60 een beetje goed door te komen?

$OVZHELMGHVOXIWHUKHWĂ€HWVSDGEHUHLNHQLV0DULMNHHUQLHWGXV

We zullen het zien.

onze bevoorrading loopt gevaar. We hebben nog een kleine voorraad gelletjes bij ons, maar deze is beperkt.

De 60 van Texel

Bij de volgende drinkpost bel ik Marijke – ja, daar is best even

30 maart, de dag voor de start, de startnummers ophalen en

WLMGYRRUÂŤ]HQHHPWRSHQNRPWHUDDQ'DWGLWZHOHYHQ]RX

een gezellige pastaparty in de Stayokay met lopers Jacco,

GXUHQGDDURSKDGLNQLHWJHUHNHQG2SHHQGUXNĂ€HWVSDG

Eric, Ed, Ger, Carin en het begeleidende team Marijke,

met tegenliggers en lopers, hoge duinen en wind tegen, gaat

Marco, Marianne, Nitha, Jaap, Yvonne, Paul, Monique, en

HHQĂ€HWVHUQLHWYHHOVQHOOHUGDQHHQORSHU

last but not least Thijs, die al een paar maal heeft deelgeno-

0DDURSGH:DGGHQGLMNNRPW]HZHHUQDDVWPHĂ€HWVHQ

men aan de 120 km van Texel.

Jacco heeft zijn eigen tempo gekozen en liep langzaam op

DSULOHSDDVGDJRQWELMWSDDUEURRGMHVNRSMHNRIĂ€HHQ

PHXLW(QHLQGHOLMNGHZLQGLQGHUXJÂŤPLMQMDFNNDQXLW

veel sportdrank, op naar de start, tegenover het NIOZ vlak bij

Over de Waddendijk naar Oost, Oosterend, weer naar de

de pont. Als we daar voor het verkeerslicht wachten, komt

Waddendijk, langs de surfschool waar Dorian van Rijssel-

een aantal deelnemers van de 120 km langs. Die zijn even

berghe - ‘onze’ Olympische medaillewinnaar - zijn eerste

over half vijf in de ochtend gestart!

surfstapjes heeft gezet, naar Oudeschild. Ik wist dat het met

Het weer is, gezien de voorafgaande maanden, redelijk.

Oudeschild in zicht eigenlijk niet meer fout kon gaan. De

Geen sneeuw, alleen de wind noord oplopend naar 5bf

laatste 10 km lonken.

wordt geen feest op het strand!

Langs de jachthaven, de vissershaven even later verlaten we

Naast onze groep begeleiders zijn ook Henk en Milly

2XGHVFKLOGRSQDDU'HQ%XUJGHĂ€QLVK1RJHHQNLORPHWHU

Verschoof overgevaren om ons aan te moedigen.

of 5 met daarin de Hoge Berg, de enige ‘heuvel’ van Texel.

Carin, Jacco, Ed, Eric, Ger, en ik zijn er klaar voor, de sfeer is

Na de Hoge Berg nog 1x links af, 1x rechts af, nu aanzetten

RQWVSDQQHQ0DUFR]DO&DULQRSGHĂ€HWVEHJHOHLGHQ0DULMNH

QDDUGHĂ€QLVK-DFFRLVGDQDOJHĂ€QLVKW&DULQ(G*HUHQ(ULF

(is de planning) voorziet Jacco en mij van de nodige drinks en

volgen snel.

gelletjes.

1DGHĂ€QLVKIHOLFLWDWLHVYDQLHGHUHHQ(QGDQ]LWWHQGLQKHW

Om 10.35 uur valt het startschot, de eerste km’s verhard

zonnetje uit de wind, nagenieten van 60 km feest!!!

daarna duinen en strand. Gelukkig, het eerste deel duinen

19 ➜


FAMILIEDAG foto’s: Corianne Roza

20 ➜


21 ➜


ZUIDERPARK PRESTATIELOOP

22➜


EEN OLYMPISCH JAAR... tekst: Judith Vis

Is een Olympisch jaar anders dan andere jaren? Durf je grote aanpassingen door te voeren met het risico dat het helemaal niks wordt? Of laat je liever alles bij het oude, met het risico dat het NET niet genoeg zal zijn? Moeilijke dilemma’s, voor beide is wel wat te zeggen en na februari 2014 zullen we het zeker weten. Als je een medaille wint, was het de goede keuze, wordt het plaats 4, 5 of 6, word je er op afgerekend. De dare devils zullen zeggen, veranderen, alles of niks, ga er voor, want eigenlijk heb je niks te verliezen. De meer voorzichtige mensen zullen zeggen, je weet wat je hebt en je weet niet wat je krijgt, dat is een risico. Ik als persoon neig vooral naar het tweede scenario, trouw aan wat ik had, niet zeker wat de toekomst me zal brengen. En ondanks een beresterk lichaam, zit bij mij nog steeds een herinnering aan mei 2004, toen ik mijn achillespees scheurde. Niet omdat ik toen veel dingen anders deed, maar de angst om door een andere trainingsbenadering geblesseerd te raken of minder goed te zijn, zit er wel in. Toch heb ook ik afgelopen jaar veranderingen doorgevoerd. Zo doe ik mijn krachttraining niet meer bij onze geliefde club aan de Bentincklaan, maar train ik een aantal straten verderop bij Fitnesscentrum Noord bij Hans Kroon, samen met judoka’s en andere zeer gemotiveerde sporters. Dit doe ik drie keer per week, terwijl ik andere jaren één, soms twee

Ik weet dat velen jaloers zullen zijn op de mogelijkheden die

keer kracht deed.

NOC*NSF biedt. En ik realiseer me dat heel goed. Er is niet

Ik ging minder werken, van 30 uur naar 25 uur, bij mijn geliefde

maar één weg die naar Rome leidt en ik ben van mening dat

werkgever DSM.

de mijne verreweg de beste was... Het enige wat ik uit het diepste van mijn hart hoop, is dat de

Maar helaas voor mij, vond NOC*NSF dit allemaal niet

weg van NOC*NSF OOK uiteindelijk naar Rome leidt en dan

voldoende. En wilde ze vooral meer... meer commitment,

het liefst eind februari 2014...

meer trainen, meer van alles. (QGXVRQGHUÁLQNHGUXNPRHVWKHWURHUDOVQRJRP+HOHPDDO om... Geen werk meer, voltijd sporten... vaarwel mijn geliefde baan en collega’s van DSM (vooral mijn collega’s van de NMRafdeling ben ik zeer dankbaar, voor alles wat ze voor me hebben gedaan, en hopelijk zien jullie me 1 april weer terug... geen grap!) 4 dagen per week op Papendal... vaarwel mijn geliefde huis... mijn huis is mijn tempel, ik kom daar helemaal tot rust. De helft van de tijd zal ik daar nog maar zijn. Zeer weinig trainingen in Rotterdam... vaarwel mijn geliefde trainers en trainingsmakkers. Met vier dagen twee keer per dag trainen op Papendal, zal ik één rustdag in Rotterdam hebben, en dan blijven er nog maar twee dagen over om te trainen. In plaats van de zes die ik eerder deed.

23➜


UITSLAGEN

➜

Verbeterde clubrecords

UITSLAGEN IN DE RATELAAR

INDOOR Meisjes B

400m

Hierbij doet de redactie een herhaalde oproep voor uitslagen van (weg)wedstrijden. Mail uitslagen naar uitslagen@ra.nl

57.52

Elisabeth Paulina

24-02-2013

Apeldoorn

6.48 13.22

Kay Geluk Kay Geluk

23-02-2013 24-02-2013

Apeldoorn Apeldoorn

Annelies Steekelenburg Annelies Steekelenburg

14-04-2013 14-04-2013

Santa Ana (USA) Santa Ana (USA)

4.34.31

Claire Houweling

14-04-2013

Rotterdam

1.12.18 2.37.26

Robert Willemse Robert Willemse

24-03-2013 14-04-2013

Venlo Rotterdam

Jongens B

Ver H.s.s. OUTDOOR Masters V65

Hinkstapsprong Hoog

8.05 1.29

Masters V55

Marathon Masters M45

Halve marathon Marathon Adri v.d. Berge

Baan wedstrijden Wegwedstrijden 31e Ter Specke Bokaal, Lisse, 12-05-2013 NK 4 x 100m

1. RA

40.28

150m

1. Jerry Joseph (PR) 16.08 3. Brian Mariano 15.96 4. Meruska Eduarda 19.26 4. Nikki van Leeuwen 18.76 6. Iris van Daalen 19.28 300m

1. Elisabeth Paulina (B) 2. Iris van Daalen

41.97 41.01

1000m

4. Sanne Verstegen (PR) 2.45.23 400m horden

2. Maruska Eduarda

1.04.38

Ver

3. Tamara Middelburg 4. Meruska Eduarda

5.66 5.62

Kogel

3. Pamela Kiel 4. Remco Goetheer

15.15 16.23

(CR bij de neo's)

CPC-loop, Den Haag, 10-03-2013 Halve M

Robert Willemse Marco Barendregt Maarten van Veen Erwin Koens Amriet Oemraw Ferdi Vonk Erik van der Helm Ali Shugul Erwin van Leeuwen Tarik Fawzi Wouter Stam Ronald Poppeliers Jacco Feenstra Raymond Termaat Martijn Koot Regine Risamasu Szabinka Dudevszky Monique Voorhout Anne-Marie Clarijs Hans van den Berg Michiel Clarijs Angela Diergaarde Jacqueline Toonen Adri Bokx Raymond Jeene Dennis de Vroet Kristel van der Beek Renee van Luijk

21km

34:15 41:40 41:45 45:38 48:51 58:13 59:49 1:04:51

M50, 10 km wedstrijd

10 km Discus

2. Pamela Kiel

49.92

Pieter Bakx Kevin Verberkmoes Marloes Nuijten Stephanie Arupa Elke Berger Judith van der Vloed Marian Millenaar Ineke Westbroek

Raymond Jeene

60 van Texel, 01-04-2013 60 km

Jacco Feenstra Rob Broeren Carin Roest

5:38:52 5:42:44 6:47:24

MSEN, 10 km wedstrijd

Erwin Koens Bart Laurense Rob Spruyt

36:00 36:58 46:13

M35, 10 km wedstrijd

Ali Shugul Pelle Biesmeijer Bart-Jan Westerhof

34:46 37:15 39:28

M40, 10 km wedstrijd

Maarten van Veen John Ketelaars

34:46 35:26

M45, 10 km wedstrijd

Robert Willemse Gerard Droog Roland van Putten Martijn Koot Amriet Oemraw Hans Bos

32:56 37:11 41:15 41:33 36:57 38:05

M55, 10 km wedstrijd

Hans Trompert

42:34

M60, 10 km wedstrijd

Ton Hoozemans Leo van Meel

43:08 45:00

VSEN, 10 km wedstrijd

Marjolein Leenderts

49:01 49:11 1:05:04

M5, 5 km prestatieloop

1.11.50 1.19.25 1.24.51 1.24.01

Marathon Kidsrun,Rotterdam, 13-04-2013 5 kilometer

Kevin van Leusden Aranka Schwarcz Justyna Glebocka Rosa van der Kroft Suzanne Stam Carla Groenendijk Riet Meijer Eva van der Kroft Nelleke van 't Hoff

17:41 25:43 27:45 29:16 29:43 31:01 32:02 32:42 32:18

2,5 kilometer

Dwars Door Dordt, Dordrecht, 07-04-2013

V50, 10 km wedstrijd

21,1km

Ruben van Kesteren

17:18

V5, 5 km prestatieloop

Claudia Fasol

21:00

MP, 800 M pupillen

Fenne Gringhuis

24➜

1:50:52

Anneloes van der Horst Rieke Koskamp

Arcade Halve Marathon, 23-03-2013 Patrick Kwist John Ketelaars Gerard Droog Amriet Oemraw

HM/Kempen Run, 17-03-2013

1:13:51 1:16:31 1:17:17 1:18:01 1:22:51 1:23:52 1:23:54 1:24:48 1:27:58 1:29:07 1:37:57 1:37:55 1:38:42 1:38:51 1:41:18 1:51:19 1:52:30 1:53:57 1:56:32 2:04:08 2:06:37 2:04:21 2:07:51 2:07:51 2:06:31 2:05:47 2:13:55 2:13:55

3:24

Stan Jansen Elmira van Zuijdam Mels de Ridder Morris van der Zon

8:36 10:47 10:57 12:02

1 kilometer

Isayay Klein Ikkink Bas Stam Raphael Markus v.d. Linde Tomas van Wijngaarden Manon Kool Jesse Faber Eva van Wijngaarden Stan Lute Wissal Chiguer Quinten Werner Mere Gringhuis Stijn van Hulzen Kars Bebelaar Mette Smeets Rocus Kunst Sten de Ridder Wouter Sybrandi Fenne Gringhuis Luna Schreuder Helena Vermeulen Daan van der Griendt Lena van Duifhuizen Finn Bossche Amber Saabeel Emma Dekker Ryan Alphenaar Imane Jerroudi

3:43 3:43 3:45 3:49 4:02 4:18 4:26 4:32 4:51 4:51 5:09 4:54 5:19 5:19 5:09 5:14 5:16 5:11 5:40 5:35 5:53 5:36 5:53 6:05 6:12 6:21 6:58


VOLGEND JAAR DAN MAAR WEER.... column: Hans Bos

➜

Talloze malen en tot vervelens toe werd mij de afgelopen

4.11 op de 1.500 moeten kunnen leiden tot een tijd van 2.23

periode de volgende vraag gesteld: Hoe ging het op de

op de marathon). Hij was zeker niet de enige die met een

marathon? Het antwoord eindigde steevast met de medede-

instorting te kampen had. De plotselinge warmte had veel

ling: ‘Nou ja, ik heb ’m toch al twintig keer gelopen’. Alsof het

VODFKWRIIHUVJHsLVW(HQOHUDDUYDQGHVFKRROYDQPLMQMRQJVWH

dan niet meer uitmaakt als je ’m vanwege blessures niet kan

dochter kon zelfs de 10 km niet volbrengen vanwege warm-

lopen, zoals helaas ook vorig jaar al het geval was. Toch wil

testuwing. Na kilometers lang ongecoĂśrdineerd te hebben

ik graag als vijftiger nog een keer de boeken in, dus volgend

gelopen (een beetje voorover hellend, alsof je bijna valt, ik

jaar dan maar weer. Intussen zijn al mijn clubrecords (die ik als

heb het zelf ook een paar keer ervaren), stortte hij vlak voor

45-plusser nog had op de halve en hele marathon) op indruk-

GHĂ€QLVKQHHUHQZDVKLM]HOIVUXLPPLQXWHQEXLWHQEHZXVW]LMQ

wekkende wijze verbeterd door Robert Willemse. Op het NK

(dat heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt). Zijn lichaams-

Halve Marathon in Venlo liep hij 1.12.18 en werd hij daarmee

temperatuur scheen op dat moment 41 graden te zijn.

en passant ook Nederlands kampioen in zijn leeftijdsklasse.

Gelukkig gold dit alles niet voor de lopers van onze A-groep,

Tijdens de marathon in Rotterdam liep hij 2.37.26, een mooi pr,

die het er onder deze zware omstandigheden heel goed

onder toch zeker niet optimale omstandigheden. Patrick Kwist

vanaf hebben gebracht. Behalve Robert, liepen Maarten van

zat overigens nog weer 3½ minuut voor Robert. Volgend jaar

Veen, Erwin Koens en Ali Shugul ook een persoonlijk record.

is Patrick 45, dus dat belooft nog wat. Ik mocht het allemaal

Het was een mooie aanblik om de twee laatstgenoemden,

vanaf de zijlijn meemaken. Mijn aandacht was overigens ook

VDPHQPHW-RKQ.HWHODDUVGLHYODNYRRUKHQĂ€QLVKWHWH]LHQ

vooral gericht op een net 50 jaar geworden collega voor wie

binnenkomen en elkaar te feliciteren. Het was dus een goed

ik het afgelopen jaar min of meer als coach heb gefungeerd

jaar voor RA op de marathon. En daarbij wil ik dan ook nog

bij de voorbereiding van zijn eerste marathon. Ik maakte er al

vermelden dat Amriet Oemraw als 52-jarige al weer zijn 22 e

melding van in mijn vorige column over de lange duurloop.

marathon in Rotterdam voltooide in een nog steeds heel

Zijn laatste lange duurloop, een trainingsloop van 33 km in

respectabele tijd van 3.03. Het wordt dus weer een jaartje

Oud-Beijerland, liep hij in extreme koude in 5.15 per km. Dat

wachten. Wat het wel bijna onmogelijk maakt om nog het

moest toch uitzicht bieden op een eindtijd van tenminste 3.40,

clubrecord voor 50-plussers te verbeteren (2.46.47 van Koos

zo hadden wij berekend. Maar wat viel dat tegen! Iets teveel

Mulders). Maar goed, ik heb in ieder geval weer iets om naar

spanning, maar vooral de weersomslag, brak hem volledig

uit te zien.

op. Al halverwege kon hij het tempo van 5.15 niet meer volhouden en werd het vervolgens een hele lange lijdensweg. Bijna een half uur later dan gepland, kwam hij binnen om vervolgens niets meer te kunnen uitbrengen. Op basis van zijn 10 km tijd, die hij in het weekend daarvoor liep in Dwars Door Dordt, had hij volgens een ‘eindtijdvoorspeller’die ik vond op hardloopschema.nl zelfs 3.21 kunnen lopen. Dat leek mij al erg optimistisch. Volgens mij klopt er iets niet aan de gehanteerde formule, maar dat terzijde (zo zou mijn pr van

25➜


UITSLAGEN Rotterdam Marathon, Rotterdam, 14-04-2013

Diana van Meggelen Jeichien de Graaff

➜ 1:13:27 1:13:45

Marathon

Patrick Kwist Robert Willemse Maarten van Veen John Ketelaars Erwin Koens Ali Shugul Amriet Oemraw Ralph Doggen Ferdi Vonk Niels Ros Erwin van Leeuwen Henk Vermaas Bart Laurense Teun van Dongen Jacco Feenstra Els Kinable Tarik Fawzi Gerard Droog Rob Spruyt Marius de Groot Martijn Koot Peter van Heck Rob Broeren Bart van Bergeijk Raymond Verschoor Kevin Verberkmoes Wim van Ginneke Anneloes van der Horst Andre Bossche Claire Houweling Renee van Luijk Kristel van der Beek

2:33:50 2:37:23 2:44:59 2:49:25 2:49:44 2:50:11 3:03:07 3:09:28 3:11:30 3:12:54 3:15:37 3:17:59 3:19:07 3:23:48 3:24:57 3:26:12 3:26:31 3:26:56 3:39:55 3:41:00 3:46:15 3:49:00 3:50:31 3:54:18 3:52:39 4:00:52 4:01:09 4:03:09 4:18:22 4:34:18 4:51:57 5:19:15

10 kilometer

Pieter Bakx 34:44 Khalid Mokhtari 35:07 Robi van Leersum 40:26 Marloes Nuijten 41:19 Tim van Bree 42:36 Karel van Duijl 43:37 Teun Kolner 47:47 Chris Tunders 46:44 Roel van der Voort 48:41 Ruben van Tol 53:33 Jeroen van der Stokker 51:57 Barbara van Straaten 54:58 Jan Ketting 55:05 Goan Oey 56:12 René Dagevos 56:25 Huub Looze 58:00 Roos Julia de Jonge 57:43 Anne Kuzee 56:00 Tim de Best 57:41 Hans Fleischhauer 59:08 Jacqueline v. Gentevoort 58:41 Jacqueline Toonen 58:50 Yolanda Brouwer 1:00:04 Addie Bergwerff 58:24 Annick van Limburgh 1:00:22 Margreet Polderman 58:38 Evelien Meinderink 1:02:19 Camille Koren 59:56 Cécile Reulen 1:02:13 Marin de Jong 1:02:11 Emmelien Matthijsse 1:00:43 Rian Pijnenburg 1:03:25 Erwin Verweij 1:04:39 Carola Schrijvers 1:02:47 Kerstin Topanka 1:06:05 Ineke Westbroek 1:07:57 Danny van Muijden 1:08:19 Dedy Woei-A-Tsoi 1:05:29 Riet Meijer 1:06:51 Marcelle Janssen 1:09:04 Driekus Heijsteeg 1:09:45

26 ➜

Kronigsloop Maasland 30-04-2013 6km

Amriet Oemraw

21,30

10km

Ali Shugul Gerard Droog Erwin Koens

35,06 35,57 37,02

Golden Tenloop, 09-05-2013 10km

Patrick Kwist Robert Willemse Pieter Bakx Ali Shugul Gerard Droog Don Jassies Marloes Nuijten

32,46 34,27 34,56 35,11 35,41 37,32 40,37

5km

Paul van Keulen

19,49

UITSLAGEN IN DE RATELAAR Hierbij doet de redactie een herhaalde oproep voor uitslagen van (weg)wedstrijden. Mail uitslagen naar uitslagen@ra.nl


RA TRAININGSTIJDEN ALGEMENE GROEPEN

SPECIALISATIEGROEPEN

CATEGORIE Alle pupillen

CATEGORIE Algemene conditie

TRAIN(ST)ERS TIJDSTIP LOKATIE Eric Tournier, ma 17.30 – 18.30 Nenijto Anne Verlinde Alle pupillen LÊon Jansen, di 16.00 – 17.00 Varkenoord Annet vd Vaart za 09.00 – 10.00 Lahousine Amrins Alle pupillen Marieke Berkhof, za 08.30 – 10.00 Langepad Susanna van der Velden Farah Belahcen, Hanna v.d. Weij Alle pupillen Meruska en Maruska do 15.45 – 16.45 Pendrecht Jesse di 15.30 – 17.30 4-Ambacht Alle pupillen Rajsolin Isei wo 14.30 – 15.30 Oude Noorden Ultrapupillen Katrien Gijsen, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Josie Kolsteren, Mirjam van Leeuwen minipupillen Katrien Gijsen, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Josie Kolsteren C-pupillen Eric Tournier, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Carlo Westerduin B-pupillen Benita Verlinde, wo 16.00 – 17.00 Nenijto A1-pupillen Benita Verlinde wo 17.30 – 18.30 Nenijto A2-pupillen Eric Tournier, Teun Kolner wo 17.30 – 18.30 Nenijto D junioren Peter Plaisier ma 17.30 – 19.00 Nenijto Cynthia Bos wo 17.30 – 19.00 Nenijto za 10.00 – 11.00 D en C junioren LÊon Jansen, di 16.00 – 17.00 Varkenoord Annet vd Vaart za 10.00 – 11.15 Varkenoord Lahoucine Amrins C junioren Steven de Jesus wo 17.30 – 19.00 Nenijto Richard Kooijman za 10.00 – 11.00 Varkenoord Niels B junioren Ivor Landburg ma 19.00 – 20.30 Nenijto en A junioren Tim Stoevelaar wo 19.00 – 20.30 Nenijto Algemene groep vacant di 19.00 – 20.30 Nenijto senioren/masters Danielle Brand do 19.00 – 20.30 Nenijto

CATEGORIE Groep A

TRAIN(ST)ERS TIJDSTIP Ruud Onland/ di 19.00 - 20.30 Mike Lie-a-Liendin Ruud Onland/ do 19.00 - 20.30 Mike Lie-a-Liendin Groep B Dick Eduard di 19.00 - 20.30 Aad van Galen do 19.00 - 20.30 Groep C Jos Keukelaar di 19.00 - 20.15 Rob Baars do 19.00 - 20.15 Groep C/B Michel Kooijman za 09.00 - 10.30 Groep E/D Patricia van Hillo ma 19.00 - 20.30 Loopschool, Henk Berkhof/ za 09.00 -10.30 zie ra.nl Hans Fleischhauer e.a. Groep B Rob Broeren za 08.30 - 10.00 Rob Broeren di 18.45 - 20.15 Groep C Rob Janssen/ Maria Smedts za 08.30 - 10.00 Henk Berkhof/ Rob Janssen di 18.45 - 20.15 Groep D Aad Bokx/Drazenca Gazibaric Andre Bossche/ za 08.30 - 10.00 Jacqueline Toonen di 18.45 - 20.15 Groep E Jacqueline van Gentevoort/ za 08.30 - 10.00 Hans Fleischhauer di 18.45- 20.15 Trimgroep Hans Fleischhauer za 08.30- 10.00 Riet Meijer di 19.15- 20.15 Groep C Martin van Buiten za 09.00-10.15 Hans van de Berg wo 19.30-21.00 Groep D Chris Tunders za 09.00-10.15 Chris Tunders wo 19.30-21.00 Groep E Marcelle Janssen za 09.00 - 10.15 Marcelle Janssen wo 19.30 - 21.00 Groep E Gertjan Schulte za 09.00 - 10.00 Gertjan Schulte wo 19.30 - 20.30 Loopgroep Pendrecht

Rene Warnaar/ Marcelle Jansen Rene Warnaar/ Marcelle Jansen

TRAIN(ST)ERS Michel Kooijman

TIJDSTIP za 09.00 - 10.30

Sprint

Michel Kooijman Errol Esajas

Horden

Marjan Olyslager

za 19.00 - 20.30 ma t/m vr 19.00 - 20.30 za 10.30 – 12.00 wo 19.00 -21.00 vr 15.30 - 17.30 zo 10.00 -12.00

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto

ma 19.00 -21.00 di 19.00 - 21.00 do 19.00 – 21.00

Nenijto Nenijto Nenijto

di 19.00 -21.00 do 19.00 - 21.00 do 17.30 -18.45

Nenijto Nenijto Nenijto

di 19.15 – 21.00 do 19.15 – 21.00

Nenijto Nenijto

Hordeschool Richard Kooijman (op uitnodiging) Marjan Olyslager Middenlange Piet Verhagen afstand en op afspraak Middenlange Richard Kooijman afstand Middenlange Patrick Kwist afstand junioren Wegatletiek vacature

za 11.00

Polstokhoogspringen Speerwerpen

ma 19.00 – 20.30 do 19.00 - 20.30 wo 19.00 - 20.30

Nenijto Nenijto Nenijto

za 09.30 - 11.00 ma 18.30 – 20.30 do 18.30 – 20.30 za 09.30 – 12.00 ma 17.45 - 18.45

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto

LOKATIE Nenijto Nenijto

wo 17.30 - 18.30 ma 19.00 - 20.30 wo 19.00 - 20.30

Nenijto Nenijto Nenijto

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord

Marc Suvaal Tino van Kampen Bernadette den Uijl-Fransen Walter Suvaal

Kogel/discus Leo van der Blom junioren Kogelslingeren Vakant OndersteunendeRichard Kooijman specialisatietraining

vr 19.00 v 20.30

LOKATIE Nenijto

Meerkamp Peter Spiering junioren Hoogspringen Erwin Suvaal (op afspraak) junioren Verspringen/ Elsworth Manuel Hinkstapspringen Ondersteunende Elsworth Manuel Nenijto sprinttraining

Kogel/discus

LOOPGROEPEN

➜

Langepad

di 19.00

Nenijto

di 18.30 -20.30 do 18.30 - 20.30 ma wo vr 17.30

Nenijto Nenijto

Atletiek is ingedeeld op basis van geboortejaar en leeftijd (per 1 november 2012): Atleten geboren in: ‡ ]LMQXOWUDSXSLO OLGZRUGHQYDQ5$NDQYDQDIYLMIMDDU

‡ ]LMQPLQLSXSLO

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

2005 zijn C-pupil 2004 zijn B-pupil 2003 en 2002 zijn A1/A2-pupil

HQ]LMQ$$SXSLO HQ]LMQ''MXQLRU HQ]LMQ&&MXQLRU HQ]LMQ%%MXQLRU HQ]LMQ$$MXQLRU

Atleten geboren in 1992 of eerder zijn senior, wanneer dames en heren de leeftijd van 35 bereiken worden ze die dag master. Deelname aan de trainingen van specialisatiegroepen is mogelijk vanaf de D-junioren, maar afhankelijk van enkele regels, de algemene groepstrainers en de betreffende specialisatietrainers. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de trainers of de trainingscoĂśrdinator.

di 19.00 - 20.00 vanaf gymzaal Herkelingenstraat do 19.00 -2 0.00 vanaf gymzaal Herkelingenstraat

27➜


RA ADRESSEN Bestuur

Medische commissie voorziter functie is vacant

Voorzitter Joop van Leersum Tel. 010 - 461 15 36 voorzitter@ra.nl Penningmeester Tineke Schmitz 010 522 15 54 e-mail: penningmeester@ra.nl Lid (jeugd) Paula Vrolijk 010 4779830 paulavrolijk@hotmail.com

Lid Jan Bosscha 010 4515046 Blessurespreekuur op de Nenijto (na telefonische afspraak) Dinsdag 18.00 – 19.00 Donderdag 20.00 – 21.00

Voorzitter Victor Brettschneider woc@ra.nl Wedstrijdsecretariaat Thuis Marijke van Ballegoie woc@ra.nl Jury Coördinator Tamara Middelburg juco@ra.nl Lid Elise VersteeghC Maloe van Leersum Francisco Silva

Marjan Olyslager

Rian Pijnenburg rianpijnenburg@hotmail.com

Wedstrijdsecretariaat Uit Mireille Hesper mireille.hesper@upcmail.nl (voor centrale aanmelding NK’s etc.) Senioren/Veteranen/Junioren AB:Vakant Junioren CD: vacant

Opzeggen lidmaatschap en/ of adreswijzigingen uitsluitend per email naar ledenadministratie@ra.nl

Statistiek en clubgeschiedenis Adri van den Berge 010 4522585 statistiek@ra.nl

Paula Vrolijk paulavrolijk@hotmail.com

Eric Tournier eric@iclbv.nl Peter Blommestijn laura_peter@zonnet.nl Ellsworth Manuel

Coordinator schoolsportvereningingen Aad van Dijk 010 4151572 aad@ra.nl

Voorzitter: Rob Janssen robjanssenra@gmail.com Leden: trainers loopgroepen A t/m E

PR en communicatie vacant

Vrijwilligers coordinatie

Sportlokaties Het Nieuwe Westen, Nozemanstraat 75 06-48760792 Nenijto Bentincklaan 40 3039 KK Rotterdam telefoon beheerders: 010 4656381 telefoon kantine: 010 4656302 Lange Pad Lange Pad 16 3062 CJ Rotterdam telefoon beheerders: 010 4522280 telefoon kantine: 010 4521960 Varkenoord Buitendijk 112 Leon Jansen leonjansenra@gmail.com telefoon beheerder 010 4829633 Pendrecht Sommelsdijkstraat 19 06-24999975

Herkingenstraat 84 Oude Noorden, Meidoornstraat 55

28 ➜

Stichting sportbevordering Nenijto (kantine) Voorzitter Joop van Leersum Secretaris Rens Haanstra 010 4584127 Penningmeester Jan v.d. Knaap 010 4198486

Rotterdam Atletiek op internet RA e-mail info@ra.nl redactie@ra.nl webmaster@ra.nl RA-pagina www.ra.nl

Technische commissie Richard Kooijman richard@iclbv.nl

vrijwilligers@ra.nl Pupillen Francisco Silva: pupillen@ra.nl

giro 134704 t.n.v. Rotterdam Atletiek, Rotterdam mail: ledenadministratie@ra.nl

Marieke Stam Pstam.1@kpnmail.nl

Commissie Wegatletiek Wedstrijdinschrijvingen Bij voorkeur via de kalender op www.ra.nl.

Ledenadministatie en contributieadministratie

Trainingscoordinator:

Commissie jeugdzaken Wedstrijdorganisatiecommissie (WOC)

COLOFON Dit is het orgaan van Rotterdam Atletiek, opgericht op 15 april 1919. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de redactie en andere auteursrecht-hebbenden. redactie Marloes Nuijten, Rene Kruis eindredactie Marion Mrakovcic columnisten Judith Vis, Hans Bos uitslagen Ron van de Hee en Judith Vis statistiek en clubgeschiedenis Adri v/d Berge vormgeving Raymond Mandersloot, Monique Voorhout, René Kruis foto voorpagina Laura Euser drukwerk en verspreiding: Drukkerij deMaasstad, Rotterdam De redactie nodigt alle leden uit zoveel mogelijk te schrijven over wedstrijden, of andere gebeurtenissen die verband houden met Rotterdam Atletiek, maar behoudt zich het recht voor teksten te redigeren of in te korten. Kopij bij voorkeur per e-mail sturen naar de redactie: redactie@ra.nl Sluitingsdatum volgend nummer, 22-6-2013


Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

SPORTIEF IN VERZEKERINGEN.

  

Walenburgerweg 155 (Statenflat) - Postbus 27047 - 3003 LA Rotterdam

BEL

Telefoon 010 - 465 47 99* - Fax 010 - 467 23 41 Postbank 32315 - Holl. Bank Unie rek. nr. 62.92.53.986

JOHN OF ED.

K.v.K. Rotterdam nr. 147353

             

       

                 

                                     

 

 

Vanaf 1 januari 2013 kunnen wijzigingen in de (adres)gegevens van de leden en opzeggingen van het lidmaatschap uitsluitend nog digitaal worden doorgegeven aan ledenadministratie@ra.nl.       Gebruik bij voorkeur het formulier dat te vinden is op onze website:       www.ra.nl/Verenigingszaken/Lidmaatschap                              

                    Opzeggen lidmaatschap vóór 20 november.                              

                                                                                                                                              

 

 

                                                                                                        

                                                                                                                                    

         !  "# $ $%&          !  "# $ $%& '()*('+! 

  , 

 

   -  -  '()*('+! 

  , 

 

   -  -  -      -      

      

           


Ons drukwerk steekt met kop en schouders boven de stad uit...!

฀ ฀

฀ ฀

Ratelaar 02/13  

Ratelaar, clubblad van Rotterdam Atletiek

Ratelaar 02/13  

Ratelaar, clubblad van Rotterdam Atletiek

Advertisement