Page 1

Ratelaar clubblad van Rotterdam Atletiek

04/13 jaargang 79

WERPEN / TRAILEN / TROUWEN

ÂŤ


WASM ACH I N ES, KOELERS EN VRI EZERS, DROGERS, AFWASM ACH I N ES, CENTRI FUGES, STOFZU IGERS, FORN U IZEN, OVENS EN KLEI N E ELEKTRISCH E ARTI KELEN:

Middenbaan 132 - 134, 3191 EM Hoogvliet Tel.: (010) 416 04 64 Zwart Janstraat 78 - 82, Rotterdam Tel.: (010) 466 10 43


VOORWOORD

«

tekst: Joop van Leersum Winterseizoen

In het vorige clubblad heb ik uitvoerig stilgestaan bij de

Het outdoor seizoen is weer voorbij dus wordt de blik weer

perikelen die wij hebben met de Gemeente Rotterdam over

gericht op het winterseizoen. Voor de meeste atleten hoort

ons huisvestingsprobleem. Dit keer wat minder informatie

daar weer een rustmaand bij voordat men weer ‘volle bak’

over de gesprekken met de Dienst Sport en Cultuur over het

gaat trainen. Het winterseizoen betekent ook vaak voor

in economisch eigendom nemen van de gebouwen van de

het bestuur dat er weer aandacht is voor andere zaken.

Nenijto. In de zomervakantie is er niet veel gebeurd. Via de

Bezinning hoe het afgelopen jaar verlopen is en zaken

dienst Stadsontwikkeling vinden er nog een aantal renovaties

opstarten voor het komende jaar. Eén van de zaken die in

van het gebouw plaats. Kleedkamers worden van ventilatie

2014 een belangrijke plaats zal innemen is de viering van

voorzien, de lichttechniek wordt door middel van sensoren

het 95 jaar bestaan van Rotterdam Atletiek en de daarbij

aangepast aan het gebruik, etc.. Begin november vinden de

behorende reünie van oud-leden. Hier verheug ik mij

vervolggesprekken plaats dus in het volgende clubblad zal

bijzonder op omdat ik er al 2 heb mogen meemaken. Deze

er waarschijnlijk meer duidelijkheid geboden kunnen worden

reünies worden druk bezocht en de ‘verhalen uit de oude

aan de leden.

doos’ zijn vaak bijzonder om aan te horen. De grote motor achter deze reünie is Adri van de Berge. Naast het feit dat

Een ander nieuwtje komt uit de hoek van de

hij alle clubrecords bijhoudt, stukjes op de website schrijft, is

informatievoorziening. Op de achtergrond wordt hard

hij elke 5 jaar weer de initiator van de activiteiten en ik ben

gewerkt aan de vormgeving voor een nieuwe website. Het

benieuwd wat hij dit keer in petto heeft. In het volgende

‘ Rotterdam Atletiekgevoel’ komt goed naar voren in deze

nummer wordt in ieder geval de datum in 2014 bekend

nieuwe website waar door Rene Kruis al heel veel tijd in is

gemaakt. Als er leden zijn die zich met de organisatie willen

gestoken. Rond de jaarwisseling hopen wij de nieuwe versie

bemoeien dan hoort Adri dit graag.

draaiende te hebben.

In 2014 willen we graag weer versterking van de Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC). De meeste wedstrijden van dit jaar zijn een succes geworden en we kunnen met trots vaststellen dat de ‘extra wedstrijd’ die wij hebben georganiseerd, namelijk de C-D competitie in mei van dit jaar soepel verlopen is. Wij hebben voor het eerst in jaren weer HHQRIÀFLsOHZHGVWULMGJHRUJDQLVHHUGHQGHUHDFWLHVZDUHQ positief. Het enige minpuntje dit jaar is helaas de afgelasting van de Joop Tournierbokaal. Te weinig aanmeldingen hebben ervoor gezorgd dat wij op het laatste moment onze laatste wedstrijd van het seizoen niet door hebben kunnen laten gaan. De afgelopen jaren is de organisatiestructuur van de WOC verandert en dat betekent dat de wedstrijdkalender van Rotterdam Atletiek is verdeeld in een aantal aandachtsgebieden. In het verleden organiseerde de hele WOC alle wedstrijden maar nu zijn de aandachtsgebieden in ‘blokken’ verdeeld. De werklast voor de leden van de WOC is hierdoor verminderd omdat zij zich niet meer met elke wedstrijd hoeven te bemoeien. Er is een blok instuif (Chase4Run), een blok werpen (kogelslingeren en werp5kamp), een blok wintercross, een blok jeugd (familiedag, pupillen competitie en JT bokaal). Dit laatste blok is toch wel omvangrijk en zoekt versterking. Als je interesse hebt, geef je dan op via info@ra.nl.


RA IN HET KORT

ÂŤ

nieuws/medelingen RA AGENDA 2013 november 8/9-11

trainingsweekend pupillen/CD-junioren

10-11

invitatiewedstrijd Erwin Suvaal, RA

EEN D-JUNIORENTRAINING OP DE NENIJTO Maandagavond 7 oktober, even voor 7 uur verzamelt zich een grote groep D-junioren bij hun trainers Peter Plaisier en Cynthia Bos. Een aantal van hen ken ik van gezicht; zij zijn al langer lid van RA, maar het overgrote deel is voor mij nieuw en van Cynthia begrijp ik dat een behoorlijk aantal van hen is gaan atletieken door de enthousiaste verhalen die zij hoorden van hun vrienden/ hen doen aan wedstrijden.

PROEFTRAININGEN BIJ SCHOOLSPORTDEPENDANCE HET NIEUWE WESTEN.

Er wordt hard getraind en iedereen wil zo goed mogelijk

Voor de gratis proeftrainingen bij de Dependance van de

presteren.

4-Ambacht hebben zich weer een behoorlijk aantal kinderen

Beide trainers komen oorspronkelijk van zustervereniging PAC

opgegeven.

en hebben dus in vrij korte tijd hun groep sterk van totaal 36

Dinsdag 8 oktober maakten de deelnemers van de jongste

deelnemers) zien stijgen. Wat hen vooral bij RA bevalt is de

van de 2 groepen kennis met diverse speelse estafettevormen,

vrijheid van handelen die ze hier hebben.

waarbij

vriendinnen die met veel plezier in deze groep trainen. Velen van

2 ploegen met volle inzet om de overwinning streden. 1DDĂ RRSPRHVWLHGHUHHQLQFOXVLHIHQNHOHWRHNLMNHQGHRXGHUV

HET OUDE NOORDEN

op de foto, waarbij de jongen op de voorgrond nog zo in het

:RHQVGDJPLGGDJRNWREHUZHUGQDDĂ RRSYDQGHWUDLQLQJYDQ

voorafgaande spel zat, dat hij ook bij het maken van de foto niet

Dependance Het Oude Noorden door trainster Rajsolin Isei een

stil kon zitten.

aanmoedingsprijs uitgereikt aan Rishi Ramdajal (op de foto de

Natuurlijk ontbreken ook beide trainers, Jesse Caron en Tariq Tahir

tweede links met rode shirt). Hij had voor de tweede keer

niet op de foto.

PHHJHGDDQDDQGHDWOHWLHNQDGDW]LMQPRHGHUGRRUHHQĂ \HU van ons op die mogelijkheid was geattenteerd.

favoriete sport. Ik denk dat de manier waarop trainster Raisolin

ROBERT WILLEMSE (M45) NED. KAMPIOEN OP DE MARATHON IN EINDHOVEN

de training verzorgt, daaraan een hele goede bijdrage levert !

Robert Willemse beleeft dit jaar een superjaar. In maart werd

Rishi had op aanraden van zijn moeder al met een andere sport in de wijk kennis gemaakt, maar ziet de atletiek als zijn

hij in Venlo al Nederlands kampioen op de halve marathon in koude weersomstandigheden. Zondag 13 oktober voegde hij daar het Nederlands kampioenschap aan toe op de hele marathon in de prima tijd van 2.33.02. Hij verbeterde hiermee zijn eigen clubrecord met ruim 5 minuten dat hij dit jaar tijdens de marathon van Rotterdam vestigde. De tijd krijgt extra glans als je weet dat het de hele dag regende en redelijk koud was voor de tijd van het jaar. Gezien zijn overwinning in Venlo in maart dit jaar gedijt Robert dus goed in de kou. Daarnaast liep hij clubrecords op de 10.000m, 10 EM, de halve marathon en nu wederom op de hele marathon. En dan te bedenken dat hij pas 3 jaar aan atletiek doet. Chapeau voor Robert! Daarnaast kwamen er nog meer RA-ers in actie. Patrick Kwist (M40) moest helaas opgeven omdat hij last kreeg van zijn heup.

2ÂŤ


RA IN HET KORT NR VOOR ANNELIES STEEKELENBURG (V65)

«

V65 Annelies Steekelenburg heeft 22 september een Nederlands

NEDERLAND WINT C-INTERLAND MET INBRENG VAN 2 RA-ATLETEN

record hoogspringen gevestigd. Zij kwam, ondanks een

Zaterdag 7 september vond de traditionele C-interland plaats

gescheurde spier bij de Amerikaanse kampioenschappen,

tussen Nederland en Westfalen. Namens RA waren Loic Wondel

tot een prima hoogte van 1.34m. Dit is een evenaring van het

en Adrian Vrijenhoek uitgenodigd om deel te nemen.

bestaande record dat sinds 2004 op naam staat van Rietje

Loic won het verspringen met een prima afstand van 6.16m. De

Dijkman van AV’23.

nummer 2, een Westfaal, zat hier slechts 5 cm achter. Daarnaast kwam hij nog in actie op de 4 x 100m. Het kwartet kwam tot de goede tijd van 45.04 sec.

RA-MANNEN HANDHAVEN ZICH IN EREDIVISIE

Adrian Vrijenhoek was uitgenodigd vanwege haar prima

Eerste mannen ploeg eindigt als tweede in promotie/

van 31.20m. Die afstand was goed voor een 4e plaats.

degradatiewedstrijd

Overall, dus alle punten van de jongens en de meisjes bij elkaar,

Door wat pech was de eerste mannenploeg van Rotterdam

was goed voor de algehele overwinning.

prestaties op discus dit jaar. In Almelo kwam ze nu tot een afstand

$WOHWLHNLQMXQLWLMGHQVKHW1.FOXEWHDPVDOV]HVGHJHsLQGLJG Hierdoor moesten de mannen 15 september in Vught in de promotie-degradatiewedstrijd vechten voor lijfsbehoud in de eredivisie. Hier zijn ze met verve in geslaagd. (HQÁLQNDDQWDOHHUVWHHQWZHHGHSODDWVHQ]RUJGHYRRUHHQ stevige basis waarmee zelfs het ontbreken van een steepleloper (Khalid Mohktari raakte kort voor de wedstrijd geblesseerd) opgevangen kon worden. Uitblinkers waren Obed Martis (200m, 400m en 4 x 400m) en Ruben Esajas (110m horden, 400m horden en 4 x 100m) die ieder hun beide individuele onderdelen wonnen. Opvallend was weer het grote aantal masters in de eerste ploeg. Keith Beard, Marc en Erwin Suvaal, Patrick Kwist moesten de kleuren van RA verdedigen. Daar tegenover stond oa. het debuut van B-junior Kay Geluk.


CHURANDY’S BIOGRAFIE

« prestaties natuurlijk aan bijgedragen

‘Ik ben blij’

hebben. Een clublid van Rotterdam Atletiek om trots op te zijn en natuurlijk heb ik hem tijdens de WK in Moskou met veel plezier gevolgd. Wie meer over Churandy’s

Mijn familie kent mijn interesses, dus

achtergrond wil weten, moet dit boek

kreeg ik voor mijn verjaardag het

(prijs: € 16,95) beslist aanschaffen.

ERHNPHWGHELRJUDÀHYDQ&KXUDQG\ Martina (Willemstad, 3 juli 1984),

Aad van Dijk

geschreven door Frank Woestenburg. Zijn inmiddels welbekende uitspraak ‘Ik ben blij’, heeft hem samen met zijn eeuwige optimistische lach en zijn gave om over tegenslagen heen te stappen, in korte tijd een populaire Nederlander gemaakt. Waar zijn

7-9-2014 ZIJN ROBERT LATHOUWERS EN EMILIE EPHIMENCO GETROUWD


FINALE MASTERCOMPETITIE foto’s: Laura Blommestijn

«

HA MANNEN RA MASTERS, Gefeliciteerd met jullie mooie prestatie om Nederlands

OHLGHU3HWHU%ORPPHVWLMQGLHPHWQLHWDÁDWHQGHQWKRXVLDVPH

Kampioen 2013 te worden. Een fantastische prestatie die

‘aan de kar’ blijft sleuren om de ploegopstelling voor elkaar

niet alleen aangeeft dat atletiek voor alle leeftijden is, maar

te krijgen.

ook dat deze groep atleten voldoende vertegenwoordigd is

Mede namens het bestuur RA,

binnen RA. Natuurlijk een speciaal bedankje voor de ploeg

Joop van Leersum


ÂŤ Adverteerders de Maasstad, drukkerij Arnold Aijkens, witgoed en klein elektrische artikelen Jupiler / inbev, bier de Noorlander, assurantieadviseurs 3UR)LHWVHQ6SHFLDOLVWĂ€HWVVSHFLDOLVW Run2Day, complete hardloopwinkel Bob van der Heijden, a world in sport shoes Medinova, zorgkliniek Rotterdam Topsport, positionering van Rotterdam als sportstad

6ÂŤ


« Werpvijfkamp Op 14 september was op de Nenijto de traditionele werpvijfkmap van Rotterdam Atletiek met een groot aantal RA-atleten dat deelnam. Voor velen is de werpvijfkamp een onbekend onderdeel van de atletiek. Vaak omdat het gaat om wedstrijden die, net als de tienkamp en zevenkamp, op aparte wedstrijddagen plaatsvinden. Ook worden de meest werpvijfkampen georganiseerd voor masters en zijn er slechts enkele toegankelijk voor Junioren en senioren. Dit komt vanwege het laatste onderdeel van de meerkamp, het gewichtwerpen. Gewichtwerpen is sinds jaar en dag een werponderdeel dat op de wedstrijdkalender van de masters staat en dat vooral internationaal fanatiek beoefend wordt. Gewichtwerpen is een soort kogelslingeren, maar met een veel kortere kabel en veel zwaarder gewicht. Voor de mannen tot 50 jaar is dat bijna 16 kg en voor de vriouwen van dezelfde leeftijd is het iets meer dan 9 kg. Voor junioren bestaat gewichtwerpen op it moment officieel (nog) niet. Voorafgaand aan dit laatste onderdeel vinden kogelslingeren, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen plaats en altijd in deze volgorde. De prestaties worden, net als bij andere meerkampen, omgezet naar punten en zo wordt aan het einde een klassement gemaakt. (foto’s en tekst: Erwin Suvaal)


«

Laura Blommestijn

Bjarne Aelbers

Louise Zimmerman

Karen Portabella

Adrian Vrijenhoek

Janneke Berkhof


Peter Blommestijn

Benita Verlinde Leo vd Blom

Carla Hertog

Michelle Blommestijn

Shannon Douglas

Kay Geluk

9ÂŤ


VLIEGENDE VROUWEN tekst: Carin Roest

«

Al jaren neem ik het me voor, niet alleen rennen maar ook

trainen waren. Toen ik eenmaal was aangekomen bij de 80

eens wat andere spieren aan bod laten komen. Zeker de

crunches lukte het me niet meer om de strakke opbouw vast

buikspieren komen er altijd bekaaid van af. Op eens in de

te houden en heb ik moeten smokkelen met het schema .

paar maanden wakker schudden met een paar sit-ups na,

Ook nog een paar dagen achterstand opgelopen omdat ik

liggen ze al jaren lekker uit te rusten.

pijn had door wat overbelasting van de buikspieren (hoe is

Tot ik een maand geleden werd geattendeerd op de site

het mogelijk!)

‘Vliegende Vrouwen’. Hoewel ik tegenwoordig meer val in

Maar nu na één maand ben ik wel tevreden. Ik heb veel

de categorie ‘Langzaam Vliegende Vrouwen’ heb ik er toch

sterkere buikspieren gekregen en ik reken erop dat als ik

maar eens een kijkje op genomen. En behalve allerlei leuke

morgenochtend de eindfoto ga maken het resultaat

wetenswaardigheden, een wedstrijdkalender en tips stond

oogverblindend zal zijn!

daar ook iets wat direct mijn aandacht had. Een programma om in één maand de buikspieren goed in vorm te krijgen. Dit zelfs met een wedstrijd eraan vast, foto opsturen van ervoor en van erna. Degene met het beste resultaat wint. De foto leverde nog wat huiselijke strijd op. Mijn man had de foto vooraf gemaakt en mijn reactie was ‘wat een RQÁDWWHX]HIRWR·=LMQYHU]HNHULQJGDWGHIRWRHFKWJRHG gelukt was en mijn buik er gewoon zo uitziet viel niet helemaal in goede aarde... En toen begon het programma. Dag één en twee vielen nog wel mee, maar daarna werd het allemaal in rap tempo een stuk zwaarder en was het een garantie voor elke dag spierpijn. Maar wat vond ik het motiverend zo’n schema, regelmatig ben ik ’s avonds nog even mijn bed uitgekomen omdat ik er dan op het laatste moment aan dacht dat ik mijn oefeningen nog was vergeten te doen. Je kon ook steeds op de site reacties lezen van anderen die net zo hard aan het

10 «


JB-COMP.FINALE 22-09-2013 LEIDEN tekst: Tim Stoevelaar / foto’s: Laura Blommestijn

ÂŤ

/DQGHOLMNHĂ€QDOHMRQJHQVMXQLRUHQ%

Marcelino en LoĂŻc waren onze sprintkanonnen van de dag,

Op zondag 22 september vertrokken Lesley, Nils, Stan, Marce-

en beide liepen ze met een hele goede start naar tijden

lino, Kay, LoĂŻc, Bjarne, Tarik en Lex onder begeleiding van de

van 12.23 en 11.65 seconden. Lex is aan het begin van de

trainers Tim en Richard, en een hoop supporters naar Leiden

competitiewedstrijden geheel vrijwillig als 800 meter loper

$WOHWLHNYRRUGHĂ€QDOH,QGHHHUVWHWZHHFRPSHWLWLHZHG-

aangewezen, en met een snelle tijd van 2.10.95 en een eerste

VWULMGHQVFRRUGHGHSORHJJHQRHJSXQWHQRPGHĂ€QDOHLQWH

plek in zijn serie stelde hij absoluut niet teleur. De werper van

gaan op een tiende plek. De dag begon met het verspringen

de ploeg, Bjarne, had ondertussen een afstand van 10.94

voor Lesley en polsstokhoogspringen voor Kay. Door een

meter staan op het kogelstoten en 33.61 meter op

blessure kon Lesley helaas niet alles geven bij het verspringen,

discuswerpen. Als enige werper in een ploeg, ook nog op een

waardoor hij met een afstand van 4.64 meter helaas onder

GHĂ€QDOHUXVWHUWRFKZDWGUXNRSMHVFKRXGHUV%MDUQHNRQ

zijn niveau presteerde. Hier baalde hij zelf ook enorm van, en

hier goed mee omgaan en heeft, samen met 39.73 meter op

hij wilde dit graag goedmaken op de 400 meter sprint.

VSHHUJRHGJHSUHVWHHUG'HPHWHUORSHUVYDQGHĂ€QDOH

Kay was inmiddels zijn polsstok aan het omruilen voor de

Stan en Lesley, liepen prima tijden van 1.01.83 en 1.03.22.

speer. En ondanks het heen en weer rennen naar

Allebei hopen ze volgend seizoen weer vaker onder de

verschillende aanlopen won hij het speerwerpen ruimschoots

minuut te duiken. Stan mocht ook, samen met Nils, de 1500

met een worp van 57.38 meter. De lat bij het polsstokhoog-

meter lopen. Allebei hebben ze hun race goed ingedeeld en

springen lag inmiddels op 3.80. Deze hoogte lukte helaas net

slim gelopen. Ze liepen daardoor een mooie tijd van 5.05.25

niet, maar met 3.70 kon Kay zich zeer tevreden gaan

en 5.49.78. Als laatste was de estafette aan de beurt. Waarin

voorbereiden op het hoogspringen. Op mat ĂŠĂŠn was

Marcelino mocht starten en het stokje via LoĂŻc en Tarik door

Marcelino goed bezig met hoogspringen. Door de vele

/H[RYHUGHĂ€QLVKOLMQPRHVWZRUGHQJHEUDFKW$OWLMGVSDQQHQG

trainingen van Erwin moest hij telkens kiezen tussen zijn ‘oude’

als er maar niet fout wordt gewisseld! Gelukkig verliep de

techniek of de ‘nieuwe’ techniek, die hij bij Erwin heeft

estafette vlekkeloos en kwamen de mannen binnen in een

aangeleerd. Met een prima sprong over 1.60 meter, en veel

tijd van 47.12 seconden. Aan het eind van de dag zijn we

potentie voor het springen van volgend jaar, kon hij zich op

RSGH]HVGHSODDWVJHsLQGLJG(HQSULPDUHVXOWDDWYDQ

de 100 meter sprint gaan voorbereiden. Terwijl Tarik zich aan

punten en vier plekken hoger dan de positie waarop we de

het opwarmen was voor verspringen, liep Lex een snelle tijd

Ă€QDOHELQQHQNZDPHQ

van 16.19 op de 110 meter horden. Hiermee sprokkelde hij ook weer de nodige punten voor RA binnen. Met 6.37 meter bij het verspringen was Tarik ook tevreden, op

Alle atleten, trainers en supporters: bedankt voor de inzet

naar zijn volgende springonderdeel: hink-stap-springen.

tijdens de afgelopen competitiewedstrijden!

Met net iets teveel rugwind sprong Tarik een mooie afstand van 13.42 meter, een PR van 1 cm! Dat belooft veel voor het komende indoorseizoen.

11ÂŤ


VERRASSENDE CLINIC VERSPRINGEN VAN IGNISIOUS GAISAH

«

tekst/foto: Peter Plaisier

Tijdens de training van de D1 junioren kwam Errol Esajas langs om te vragen of wij het leuk zouden vinden als Ignisious een ‘gasttraining’ verspringen zou komen geven. De atleten/atletes waren natuurlijk enthousiast en de trainers maakten graag ruimte voor deze clinic. In zijn beste Nederlands en een beetje Engels werden leuke en leerzame oefeningen uitgelegd. Ignisious was tevreden over de uitvoering en de inzet, en de atleten blij en verrast over de onverwachte training van deze wereldtopper! Bedankt Errol en Ignisious, het is voor herhaling vatbaar!

ATLETIEK, EEN GROEISPORT ? Wat mij verbaast is dat atletiek in Nederland op de 8ste plaats staat qua ledenaantal. Hockey bijvoorbeeld, heeft er met ruim 227 duizend leden bijna 100 duizend meer dan atletiek. Vreemd eigenlijk, want je ziet elke dag overal trimmers ongeorganiseerd hardlopen en dat is in feite atletiek. Natuurlijk zijn er allerlei initiatieven om trimmers aan de vereniging te binden, zoals het project Loopschool, maar ook het opzetten van een Loopgroep in Pendrecht is een succes gebleken. Die groeide in vrij korte tijd naar 50 leden en er melden zich nog dagelijks nieuwelingen aan. 9HUGHUHJURHLPRHWPRJHOLMN]LMQÀHWVHQGYDQ2YHUVFKLHQDDU de Nenijto kom ik in het Vroezenpark altijd eenzame trimmers tegen en ik denk dat de atletiek zich meer zou moeten beseffen dat ledengroei niet alleen moet afhangen van de

een toezegging is voor een 8-laans kunststof atletiekbaan.

3 atletiekbanen in Rotterdam, maar dat je je sport in de wijk

De mogelijkheden om een extra impuls te geven aan

moet aanbieden. Anderen doen dat namelijk wel, want ik

Varkenoord zijn er. Dankzij het project Schoolsport is er bij

zie steeds meer zogenaamde Bootcamp groepjes in parken

RA kennis op gebied van organisatie en samenwerking

en ik denk dat de atletiek vooral aantrekkelijk kan zijn door

met scholen opgebouwd, terwijl er ook een aantal trainers

KDDUVSHFLÀHNHNHQQLVYDQKHWYRRUNRPHQYDQEOHVVXUHV

beschikbaar is, niet alleen om extra trainingen aan te bieden,

etc. In de Loopgroep Pendrecht bijvoorbeeld, worden

maar ook voor specialisatie trainingen, zoals dat op de

beginners gemaand om het rustig aan te doen, er wordt aan

Nenijto gebeurt. Op de Nenijto zie je dat jeugd minder snel

spierversterkende oefeningen gedaan en op looptechniek

afhaakt vanwege de uitdaging die specialisatie training

gelet. Heel belangrijk, maar iemand die voor zichzelf trimt, zal

geeft. Dat zou ook op Varkenoord een stimulans kunnen

daar niet bij stilstaan.

geven.

Groei moet vooral op Zuid mogelijk zijn. Van de 1100 leden

Hiervoor is een plan neergelegd, waarbij ook nabijgelegen

van RA trainen er bijna 150 op Varkenoord en 50 in Pendrecht.

basisscholen betrokken zullen worden, dat, als het tot

Qua inwonertal is Zuid vergelijkbaar met een stad als

uitvoering komt, een aanzet kan geven voor verdere groei

Eindhoven, dus hier ligt een uitdaging, temeer omdat er daar

op Zuid.

12 «


HET GEHEIM VAN HARDLOPEN tekst: Ron van Megen

ÂŤ

13 oktober 2013 wordt bij het NK Marathon in Eindhoven het

geĂŻnteresseerde en gevorderde loper, maar ook voor de

boek ‘Het Geheim van Hardlopen’ gelanceerd.

beginneling. Je kunt altijd hoofdstukjes overslaan als die te

Het boek is geschreven door de Leusdense hardlopers

wetenschappelijk of te ingewikkeld worden bevonden.

emeritus hoogleraar Hans van Dijk en Ron van Megen,

Er is voor iedere loper veel nuttige informatie te vinden.

beiden Delfts ingenieur. In 57 hoofdstukjes leggen Hans en

Heel goed gedaan.

Ron op populaire wijze de invloed van alle factoren uit die

-kortom: gefeliciteerd met dit prachtige boek. Zeer

bepalen hoe hard je loopt. Hans en Ron gebruikten zichzelf

waardevol. En ik vind het natuurlijk prachtig dat er een

als proefkonijn en werden 20 % sneller en 40 % gezonder!

hoofdstuk aan mij gewijd is.

Ook wordt er ruimschoots aandacht besteed aan het plezier dat zij beleven aan het hardlopen. De lezer kan zijn

Het boek is ook door andere deskundigen en prominenten

eigen prestaties voorspellen en achteraf zijn ‘schone’ tijd

zeer positief beoordeeld:

uitrekenen. Het boek is rijk geĂŻllustreerd en staat boordevol

Gerard Nijboer (winnaar zilver op de marathon bij de

bruikbare informatie. Het Geheim van Hardlopen is het

Olympische Spelen van 1980) Zeer interessant! Het deed me

ultieme hardloopboek voor iedere recreatie-, prestatie- en

denken aan mijn eerste echte hardloopboek ‘the Complete

wedstrijdloper ĂŠn voor hun coaches. Veelvoudig Nederlands

Book of Running’ van James Fixx: geen pagina verveelt. Een

Kampioen bij de masters Cees Stolwijk is zeer enthousiast over

aanrader voor de serieuze hardloper die oog heeft voor

de inhoud:

details!

- ik ben diep onder de indruk, op alle fronten.

Prof. Dr. Hans Keizer (sportfysioloog) Op inspirerende wijze

- wat enorm veel en zeer interessante informatie (als ik dat ga

wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor iedereen die

gebruiken in die laatste maanden voor Eindhoven, dan zie ik

beter en sneller wil worden, een genot om te lezen!

me een dik PR lopen!).

Guido Vroemen (sportarts SMA Midden Nederland)

- prachtige foto’s, ook die van de natuur op de Utrechtse

Een meesterwerk! Voor iedere hardloper een aanwinst,

Heuvelrug, geweldig.

ideaal om te lezen na de training!

- plezierig om te lezen. Heel toegankelijk voor de

________________________________________

,6%1 3ULMV½ LQFOXVLHI%7:HQH[FOXVLHIYHU]HQGNRVWHQ

9DQDIRNWREHUYHUNULMJEDDULQGHERHNKDQGHO en vanaf medio september 2013 te bestellen YLDZZZKHW*HKHLPYDQ+DUGORSHQQO

$FWLHLQJHHQYHU]HQGNRVWHQELMEHVWHOOLQJHQYLDZZZ KHW*HKHLPYDQ+DUGORSHQQO

13 ÂŤ


TDS (WEDSTRIJDVERSLAG) tekst/foto’s: Ronnie Duinkerken

«

De TDS (Sur les Trace des Ducs de Savoie) is een hard-

de sfeer en adembenemende uitzichten. De klim werd

loopwedstrijd over 120km die start in Courmayeur (Italie)

al vlot zo steil dat ik mijn poles (stokken) erbij pakte en bij

en via Bourg st Maurice en les Contamines na meer

de eerste verzorgingspost nam ik meteen de tijd om me

GDQKRRJWHPHWHUVÀQLVKWLQ&KDPRQL[ )UDQNULMN 

goed vol te proppen. Uiteindelijk kwam ik als 130ste bo-

De route gaat door technisch terrein met maar liefst vijf

ven en in de afdaling naar Lac Combal merkte ik dat het

pieken van boven de 2000m. Het weer (regen, sneeuw,

mijn dag niet zou gaan worden. De niet eens zo heel

wind, hitte) kan de wedstrijd nog eens extra lastig maken

technische afdaling liep werkelijk voor geen meter. Ik

en gezien de lengte van de race moet er ook nog eens

had mijn linkerenkel stevig ingepakt waardoor ik een stuk

’s nachts worden gelopen. Er doen 1500 lopers mee aan

minder mobiel was en ik was ook nog eens bang om

GH]HZHGVWULMGHQLHGHUHGHHOQHPHUPRHW]LFKNZDOLÀFH-

opnieuw geblesseerd te raken. Ik werd links en rechts in-

UHQGRRUWHÀQLVKHQLQHHQDDQWDONZDOLÀFDWLHUDFHV,QGH-

gehaald en speelde met de gedachte om bij de tweede

zelfde week als de TDS vinden er rondom de Mont-Blanc

verzorgingspost terug te lopen naar Courmayeur. Ik ben

nog een aantal wedstrijden plaats, waarvan de Ultra Trail

niet de beste afdaler in het veld, maar zoals het nu ging

de Mont Blanc de bekendste (en langste: 100 Engelse

leek het helemaal nergens naar.

Mijl) is. De TDS wordt beschouwd als relatief de lastigste race vanwege het zware technische parcours.

5LFKWLQJ%RXUJ6W0DXULFH

Ik (Ronnie Duinkerken) train al een aantal jaren bij RA in

Eenmaal bij Lac Combal waar ik als 159ste aan kwam,

de loopgroep van Ruud Onland en Mike Lie a Lien. Ik heb

ordende ik mijn gedachten en besloot ik om in ieder

altijd op de weg en baan gelopen, maar nadat ik een

geval door te lopen naar Bourg St Maurice. Afgezien van

tijdje geleden in aanraking kwam met trailrunning ben ik

de rottige afdaling voelde ik me namelijk gewoon goed

me voor 100% gaan toeleggen op deze ruige discipline

en mijn enkel was zo goed ingepakt dat ik in ieder geval

van de hardloopsport. Trailrunning is een jonge sport

geen pijn had. In de klim naar Col Chauvanne haalde

die lijkt op crossen. De grootste verschillen tussen trailen

ik een aantal lopers in en er volgde een lange gemak-

en crossen zijn de lengte van de wedstrijden (een trail

NHOLMNHDIGDOLQJZDDULNZHHUÁLQNZDWORSHUVLQKDDOGH,Q

is vrijwel altijd langer dan 10km) en de ruigheid van het

de klim naar de Col du Petit St Bernard op de grens tussen

parcours (een trail gaat over zo ruig mogelijk terrein).

,WDOLsHQ)UDQNULMNVFKRRILNZHHUÁLQNZDWSODDWVHQRSHQ

Ook gaat een trail altijd over één grote minimaal gemar-

voor het eerst voelde ik me min of meer in mijn element.

keerde ronde en is het aantal verzorgingsposten beperkt.

De afdaling naar Bourg St Maurice was een heel stuk

Ook in Nederland worden trails georganiseerd en de

makkelijker dan ik had verwacht en ik

kalender op www.mudsweattrails.nl biedt een mooi over-

haalde weer aardig wat lopers in. Er zaten maar een

zicht van trails in binnen- en buitenland.

paar lastige stukken in deze lange afdaling (14km,

'HÀQLVK

1350m dalen) en in een van deze lastige stukken werd ik

Op donderdagochtend 29 augustus rond half 4 in de

ingehaald door teamgenote Marjolein Bil. Ik wist haar op

PRUJHQÀQLVKWHLNLQGH7'6,NZDVUXLPXXURQGHUZHJ

een minder steil stuk weer bij te halen en we kwamen min

geweest en dat was zo’n 3 uur langer dan ik vooraf had

of meer tegelijkertijd aan in Bourg (als 117de en 118de).

gepland. De weersomstandigheden waren tijdens deze

Omhoog (en omlaag) Na de verzorgingspost en een

120 kilometer lange bergtrail vrijwel perfect geweest, dus

controle van de inhoud van mijn Olmo 5 rugzakje volgde

daar lag het niet aan. Ik had bovendien gedurende de

een vreselijk lange en steile klim naar de Passeur de

hele race vrij goede benen waardoor ik op bergop en

Pralognan. Een klim van 11km waarbij in de brandende

RSGHPLQGHUWHFKQLVFKHVWXNNHQÁLQNGRRUZLVWWHORSHQ

zon 1700 hoogtemeters moesten worden overwonnen. In

Ruim twee weken voor de TDS liep ik tijdens de Trail de la

deze lange klim voelde ik me

/HVVHLQ%HOJLsWHJHQHHQEHKRRUOLMNHHQNHOEOHVVXUHDDQ

goed en sterk en ik haalde aan de lopende band lopers

en die blessure speelde me tijdens de TDS op de techni-

in. Achteraf blijk ik tijdens deze klim bijna 60 plaatsen op

sche stukken behoorlijk parten.

te zijn geschoven in het klassement. Maar ja, na een klim

De start

volgt een afdaling en in deze korte steile afdaling verloor

Ik was rustig aan de race begonnen en vanaf de impo-

ik weer de nodige plekken. In de daarop volgende klim

nerende en

wist ik echter bijna iedereen weer bij te halen. Inmid-

emotionele start in Courmayeur liep ik redelijk ontspan-

dels was ik voorbij Cormet Roselend en bijna twaalf uur

nen naar de top van de Mont Favre. Het was koud, ik

onderweg. Het afdalen liep nog steeds niet en vanwege mijn gehork begonnen mijn bovenbenen serieus pijn te

was nog niet helemaal wakker, maar toch genoot ik van

14 «

doen, maar zolang ik dankzij de klimmen mijn plek wist te


« 'HODDWVWHNOLP IURPKHOO

Na een korte, listige afdaling volgde het tweedde klim naar de top van de Col du Tricot. Een klim ‘from hell’ met ruim 500 hoogtemeters in amper twee kilometer. Twee kilometer waaraan geen einde leek te komen en ik was kapot, leeg, gesloopt. En toch haalde ik ook hier weer medestrijders in, waardoor ik als 58ste boven kwam. In de afdaling naar Les Houches betaalde ik de prijs voor deze krachtinspanning. Ik kreeg mijn benen amper nog omhoog en kwam niet verder dan een soort van sukkeldrafje. Wonder boven wonder kwam ik zonder te vallen aan in Les Houches. 2SZHJQDDUGHÀQLVK Snel goot ik wat cola in mijn lijf en begon ik aan de laatste acht kilometer naar Chamonix. Bij het verlaten van de verzorgingspost zag ik nog net Marjolein aankomen die bezig was aan een ijzersterke race. In de laatste acht ‘vlakke’ kilometers wist ik nog een paar lopers in te halen waardoor ik uiteindelijk als 61ste over de streep in Chamonix kwam. In het holst van de nacht werd ik verwelkomd door Janna, en loopvrienden Matthew en Peter. Een moment om nooit te vergeten! De race en de dagen voor de race waren sowieso een onvergetelijke en unieke ervaring. Ik ben verliefd geworden op de bergen bij Chamonix. Ik ben dan ook nog lang niet klaar met Chamonix omdat ik denk dat ik in dit terrein over dit soort afstanden nog een stuk beter moet kunnen presteren. Dan moet ik alleen wel heel blijven in de voorbereiding….

mijn gehork begonnen mijn bovenbenen serieus pijn te doen, het enige oponthoud waar ik tegenaan liep was de batterij van mijn Nao die vervangen moest worden. Tijdens deze actie lukte het me om de touwtjes van mijn hoofdlamp in een mooie knoop te draaien en pas na een paar minuten puzzelen lukte het me om deze knoop ontwarren.

15 «


HARDLOPEND DE GRENZEN OVER tekst/foto’s: Els Kinable

ÂŤ

In Afrika begon het hardlopen al na twee weken weer te

de Kilimanjaro bleek helaas al verdwenen.

jeuken. Het beklimmen van de Kilimanjaro was zeker een

Na twee weken aanmodderen besloot ik me voor te

ervaring, maar blijkbaar is een lange wandeling toch geen

stellen op de lokale atletiekvereniging, in Nederland had

substituut voor een degelijke duurloop. Zo kwam het dat

ik al gekozen welke dit zou zijn. Voor de verandering was

ik tijdens mijn vierde week, toen ik op het eiland Zanzibar

ik voor mijn eerste training eens niet nĂŠt te laat en dat was

was, uiteindelijk besloot dat het strand een geschikte plek

maar goed ook. Het vinden van de locatie ging me nog

was om barefoot running eens te proberen en ik verving

redelijk goed af, zij het met de gebruikelijke twijfels ‘mag ik

mijn hardloopschoenen door sporttape. Ik had het enigszins

KLHUZHOÀHWVHQ¡RYHUZHJHQZDDUGDWLQ1HGHUODQG]HNHU

overschat en ik was misschien ook wat te enthousiast

niet zou mogen, maar hier blijkbaar wel. Gelukkig zijn de

begonnen, maar na twee pogingen van 1 – 1.5 uur wist ik

weggebruikers een stuk minder agressief en past iedereen

wel dat mijn voetzolen er op dat moment blijkbaar nog niet

netjes zijn snelheid aan, iets waar ik me nog steeds over

aan toe waren. In Nederland vond ik tussen de vier dagen

verbaas. Op dinsdagen verzamelen we ons in een stadium

uitpakken – wassen – inpakken een moment om voorlopig de

en na de nodige omzwervingen had ik de plek gevonden

laatste keer het Rijnlandschap en de Nederlandse polder te

waar ik mijn spullen kon achterlaten en waar we zouden

ervaren tijdens een duurloop langs de vertrouwde paden uit

verzamelen. Terwijl ik daar stond te wachten, kwam er een

mijn jeugd. Kort daarop volgde ik de Rijn stroomopwaarts en

andere hardloper naar me toe die spontaan zijn hand

zette ik voet aan land in Basel. Het eerste wat me hier opviel

uitstak. Verbaasd deed ik hetzelfde en terwijl we elkaars hand

ZDUHQGHĂ€HWVSDGHQĂ€HWVHUVKDUGORSHUVHQVNDWHUVGLHODQJV

schudden vroeg ik me af of hij misschien de voorzitter van de

het water sportten – de ÊÊn intensiever dan de ander die

vereniging was met wie ik eerder e-mailcontact had

eerder een intervaltraining langs de eet- en drinkstandjes

gehad. Het bleek ‘gewoon’ een medehardloper die me

scheen te volgen. Het tafereel leek in ieder geval sprekend

begroette, hier blijkbaar de gebruikelijke omgangsvorm. Dat

op de Kralingse Plas tijdens een zonnige dag, waarvan we er

werd snel duidelijk toen even later de rest van de hardlopers

hier trouwens aanzienlijk meer hebben dan in Rotterdam.

arriveerde en zich een omslachtige procedure van praatjes,

In mijn eerste twee weken heb ik het pad langs de Rijn

handschudden en eventueel zoenen voltrok. Zo gaat het dus

uitgeprobeerd om het verraderlijke vals plat eens te proeven

WZHHNHHULQGHZHHNHQRRNQDDĂ RRSZRUGWHUXLWJHEUHLG

en vooral in een poging om weer een beetje conditie op te

afscheid genomen. Inmiddels begin ik eraan te wennen dat

bouwen. Het effect van de extra rode bloedlichaampjes van

de mensen hier meer tijd voor elkaar maken en ook meer

16 ÂŤ


« afscheid genomen. Inmiddels begin ik eraan te wennen dat

Het idee was eenvoudig: snijd alle vlakke kilometers van

de mensen hier meer tijd voor elkaar maken en ook meer

de marathon af en ren de resterende 28 kilometer en 1800

interesse tonen. Maar ik ben wel blij dat ik me niet goed besef

hoogtemeters. Aangezien men vond dat ik de Hochblauen

hoe vaak ik ongetwijfeld al een barbaarse eerste indruk heb

goed had doorstaan, mocht ik me hierbij aansluiten en met

gemaakt..

dank aan mijn onwetendheid, deed ik dat ook enthousiast.

Mijn eerste training was een vaartspel op een lokale ‘heuvel’

Toegegeven, naarmate het weekend naderde, werd ik nog

hier in de buurt. Als je echter altijd vlak hebt gelopen onder of

zenuwachtiger dan voor de Rotterdam marathon afgelopen

net op zeespiegelniveau, voelde het eerder als een redelijke

april. Na twee uur treinen stapten we van de bosrijke bergen

berg. Zij vonden dat geloof ik pas toen er traptreden op de

in Basel uit tussen de besneeuwde bergen van Interlaken.

helling waren geplaatst omdat deze anders te stijl was om te

Heel wat anders dan een rit van Rotterdam naar Groningen.

bewandelen/-rennen. Ik was maar wat blij dat we ook uitleg

De spullen werden op het station afgegeven en zouden

kregen over de looptechniek bij het op- en afrennen van

ons met een ander treintje achterna reizen tot de top,

hellingen. Al bij al doorstond ik de training betrekkelijk goed

ons eindpunt. Eenmaal ‘los geht’s’ volstond en we waren

en kon ik best redelijk meekomen. Ik heb vooral genoten van

vertrokken. De eerste kilometers gingen prima en voerden

de mooie, bosrijke omgeving en de frisse geuren.

over asfaltwegen door idyllische dorpjes en langs verharde

De week erop stond er een heel andere training op het

paadjes waarnaast bergriviertjes soms al behoorlijk kolkten.

programma. Aan de ene kant van Basel grenst de Jura,

Er was ons echter wel voorspeld dat dit snel zou veranderen;

aan de andere kant het Zwarte Woud. Hier ligt de berg

vanaf een bepaald dorp zou het ‘echte’ karakter van de

‘Hochblauen,’ waar je de keuze hebt tussen Hochblauen

Jungfraumarathon bovenkomen. Niets bleek minder waar

Frankrijk, Hochblauen Zwitserland en Hochblauen Duitsland.

en vanaf het betreffende punt was er ogenschijnlijk ‘ineens’

Wij zouden naar de laatste gaan. We vertrokken met de auto

een stijle weg recht omhoog. Die weg liep nog een stukje

uit Basel waar het op dat moment rond de 35 graden was

over asfalt en verder door bossen, langs de bergwand en

en kwamen een half uur later aan op bestemming, waar het

uiteindelijk tot de top, maar vlak hebben we hem niet meer

een graad of 8 koeler was. Onze training zou ongeveer 800

meegemaakt. Het laatste stuk is te stijl en rotsig en moet door

hoogtemeters bevatten, maar bij gebrek aan ervaring kon ik

de meeste hardlopers bewandeld worden, al dan niet in

me hier niets bij voorstellen. Maar goed ook, want die eerste

combinatie met enige klauter- en klimoefeningen.

keer viel bepaald niet mee! Halverwege raakten we de weg

Het begin van de stijging tijdens deze tocht was leuk, maar

kwijt en maakten daarmee nog wat extra hoogte- (en vlakte)

dit leuk werd al snel vermoeiend. Ik was me pijnlijk bewust

meters. Na enige tijd waren we weer op het goede spoor en

van mijn onervarenheid en vroeg me halverwege af of je

liepen we stijl omhoog over een pad waar geen einde aan

hier eigenlijk wel tegenop gewassen kunt zijn als je in zo’n

leek te komen. “Wahnsinn!” riep de trainer nog, maar ik dacht

plat land als Nederland bent opgegroeid. Tegen het einde

eerder “Blödsinn...” Tegen de tijd dat de twintig kilometer

begon ik steeds meer te zwabberen en toen echt alle

lange tocht eindelijk tegen zijn einde begon te lopen, was

koolhydraten waren opgebruikt en we aan het wandel-/

de laatste medehardloopster afgehaakt en met een andere

klimgedeelte begonnen, zag ik mezelf nauwelijks kruipend

groep mee teruggelopen. Het doorzetten werd op de top

nog bovenkomen. Ik weet niet meer of het kort of lang heeft

echter beloond door een schitterend uitzicht over de heuvels

geduurd, maar uiteindelijk heb zelfs ik de top bereikt. Midden

en de bergen daarachter, waar het warme licht van de

tussen de gletsjers was er ondanks de vermoeidheid toch

zonsondergang de kleuren van het land en de lucht in elkaar

plaats voor een gevoel van voldoening. En voor de stellige

deed overlopen.

gedachte: dit wil ik nog eens overdoen, maar dan met een betere bergloopconditie en voorbereiding. Die gelegenheid

Al bij al was de voorgaande ervaring een goede vuurdoop

dient zich 14 september al aan, nu ik een startplaats heb

op verdere berglopen. Die bovendien snel van pas zou

bemachtigd voor de Jungfraumarathon zelf...

komen, want het daaropvolgende weekend zou er een trainingsloop op de ‘Jungfraustrecke’ plaatsvinden. Enkele leden uit de atletiekvereniging lopen half september de Jungfraumarathon en deze tocht was een voorbereiding.

17 «


TROUWDAG MICHEL/CLAIRE

18 «

«


SPANNENDE DAGEN VOOR KERSTMIS column: Judith Vis

«

Natuurlijk is het nog lang geen kerstmis. En eigenlijk ben ik er tegen om voor sinterklaas over kerst te beginnen. Maar vlak voor de kerst heb ik mijn één na belangrijkste wedstrijd, van misschien wel mijn hele leven. De selectiewedstrijd wie gaat bepalen welke remster daadwerkelijk ook de Olympische 6SHOHQLQ6RFKLPDJVOHHsQ Hopelijk kan ik daar mijn plaats in de slee afdwingen. Zoals jullie wellicht weten ben ik nooit naar de Olympische Spelen geweest, en hopelijk zullen dit mijn eerste worden, en zeer waarschijnlijk ook meteen mijn laatste. Maar voor het zo ver is, ben ik overwegend in het buitenland te vinden, waarvan het grootste gedeelte in Amerika en Canada. Ook hier vandaan kan ik natuurlijk al het nieuws in Nederland volgen. En het verbaasde me dan ook, om vanochtend te lezen dat de VN onderzoek gaat doen naar ONS Sinterklaasfeest. Sinds wanneer is de VN er om in een politiek stabiel Nederland, druk te maken over een feest wat dan “wel goed” of “niet goed” gevierd word. Hebben die mensen niet wat anders te doen? Ik vind het echt te belachelijk voor woorden. Ging het kerstfeest niet om het samen zijn met familie en vrienden. En nu geven we duizenden euro’s uit aan kado’s. Moet dat ook onderzocht worden door de VN? Want is dat wel op de juiste manier kerst vieren?? Gelukkig hoef ik me daar niet mee bezig te houden. De komende periode staat voor mij in het teken van trainen, eten en slapen. En aan andere dingen hoef ik de komende 4 maanden niet aan te denken. Toch hoop ik, dat ik ook nog ander (meer belangrijker) nieuws dan onderzoeken naar sinterklaas hoor, zo aan de andere kant van de wereld.

THE MOST POWERFULL TOOL IN THE WORLD IS YOUR MIND. WHEN IT IS FOCUSED THERE IS NOTHING YOU CAN NOT DO!

19 «


SIMON BLOK EN ANDER SPRINTTALENT VAN DE GROEP ERROL tekst/foto: Aad van Dijk

ÂŤ

Het AD van zaterdag 20 juli besteedde aandacht aan Simon

Haar verhaal: Het bevalt mij erg goed bij RA. Toen ik bij

Blok, ‘een talent met toekomst’. Overigens had de sportsite

Errol kwam was ik een 200m loopster, maar al spoedig zijn

‘Losse Veter’ dat al eerder gedaan, hoog tijd dus voor een

we erachter gekomen dat de 400m mij veel beter ligt.

nadere kennismaking in onze eigen Ratelaar.

Wat ik zo prettig aan de trainingen vind is dat je elke week

Op een warme donderdagavond in juli wordt door de

kan zien waar je aan toe bent, wat voor schema’s we

sprinters van Errrol Esajas hard getraind op de Nenijto en is er

gaan lopen. Ook als Errol niet aanwezig kan zijn, wat maar

even tijd voor een gesprek met Simon (19 jaar) en trainer Errol.

zelden voorkomt, kunnen wij gewoon doen wat er op het

Simon heeft dan net aan de NK senioren in Amsterdam

programma staat. Ik ben bij RA gekomen vanwege de

GHHOJHQRPHQZDDUKLMKHODDVLQGHKDOYHĂ€QDOHVWUDQGGH

specialisatie trainingen die ze hier hebben. Gericht trainen

Maar eerder dit jaar sleepte hij bij de A-jeugd wel de

op een onderdeel met een trainer die daar alles van af weet.

nationale titel 200 meter indoor in de wacht met een tijd van

De sfeer in de groep is erg goed, er is altijd tijd om te lachen,

22,43. Voorheen voetbalde hij bij Xerxes DZB, maar zag dat

maar iedereen weet ook dat er serieus getraind moet

hij op techniek tekort schoot. Daarnaast leek een individuele

worden. Ik doe mee met de RA-competitie en zit in de eerste

sport meer bij hem te passen en omdat hij zo snel was, was de

divisie. Afgelopen jaar ben ik voor het eerst mee gegaan op

link naar de atletiek snel gelegd. De trainingen hier ervaart hij

trainingsstage naar Tenerife. We gingen daar twee weken

als heel wat pittiger dan bij voetbal. Op zoek naar een goede

lang, twee keer per dag trainen en zondag waren we vrij.

trainer vond hij op internet Errol Esajas. Hij nam contact

Je komt hier niet alleen zelf sterker van terug, maar de band

met hem op en vertelde dat hij onder de 11 seconden op

onderling wordt ook sterker. Sinds ik terug ben van Tenerife

de 100 meter liep. Dat mocht hij bewijzen en een klein jaar

heb ik dit jaar drie keer mijn pr op de 400m versterkt. Ik weet

geleden heeft hij zich bij RA aangesloten. Zijn PR’s van 11,06

dus zeker dat ik aankomend jaar weer mee ga!

op de 100 en 22,22 op de 200 meter wil hij zo snel mogelijk

Tenslotte, wat velen niet zullen weten, is dat ook zilveren WK

verbeteren. Errol noemt hij de beste trainer van Nederland

medaille winnaar Ignisious Gaisah bij Errol traint op snelheid

en dat is gezien het feit dat die een aantal O.S.-atleten onder

en kracht.

zijn hoede heeft, niet onterecht. En aan Rob Weeda van het AD vertelde Errol: “Simon is als een raket omhoog geschoten. Zijn drive is fantastisch. Hij traint goed en zijn vertrouwen is geweldig. Hij is voor niemand bang. Ik verwacht in de toekomst mooie dingen van hem. Tegelijkertijd zeg ik met nadruk: hij is in ontwikkeling en daar hoort geduld bijâ€?. Simon is een symphatieke en zeer gemotiveerd atleet, die door trotse vader RenĂŠ begeleid wordt. Op de site van Losse Veter is het interview, direkt na de 200 meter NK indoor, te zien: KWWSORVVHYHWHUQOEORJVLPRQEORN"UHSHDW ZWF Op de foto de start van Simon onder toeziend oog van trainer Errol en een zonnige foto van trainer met pupil.

Op de foto Demi met Errol.

Wie een kijkje neemt bij de training van Errol, ziet een grote groep snelle mannen en vrouwen hard trainen. Daarbij zit jong talent, zoals de 14-jarige Deborah Vernon, nu nog lid van Energie, maar volgend jaar stapt ze over naar RA. Ook hier een enthousiaste en trotse vader die er altijd bij is en mij vertelde op internet gezocht te hebben naar een passende club en zo bij Energie terecht kwam. Maar hij is blij met het advies van trainer van Enkhuizen om haar talent verder te ontwikkelen bij sprintspecialist Errol. Van haar zullen we zeker nog meer gaan horen. En van Spirit, Oud Beijerland (overigens ook Patrick van Luijks’ eerste club) komt Demi van de Sande, 18 jaar oud. Onlangs YHUEHWHUGH]LMLQ%HOJLsKDDU35RSGHPHWHUPHW]R¡Q

Op de foto rechts Deborah en links de 28-jarige Yanirah de

sec. tot 58,89.

Bruin, sprintster uit Curacao en tegenwoordig lid van RA.

20 ÂŤ


COLUMN column: Hans Bos

ÂŤ

Records

kon ik het niet laten. Geen touwtje springen, maar wel 1000

In augustus 1993, al weer 20 jaar geleden, zijn Mon en ik

keer op en af een verhoging springen, vloeiend, dus zonder

getrouwd in Maleisie. De dag van onze huwelijksceremonie,

hapering of onderbreking, werd mijn nieuwe uitdaging. Na

die toevallig ook samenviel met mijn verjaardag, staat mij

talloze mislukte pogingen, kan ik inmiddels met gepaste trots

nog helder voor ogen. Vroeg in de morgen stond ik op voor

mededelen dat het gelukt is. De eerste keer had ik overigens

een snelle duurloop. Het was een vertrouwd rondje van

behoorlijk last van mijn schenen, maar het went snel. En o

UXLPNPGDWLNGLHRFKWHQGLQHHQUHFRUGWLMGDĂ HJGH+HW

MDLNKHERRNQRJGHFKDOOHQJHYDQGHPDDQGLQGHĂ€WQHVV

belangrijkste resultaat van deze intensieve inspanning was

bij ons op het werk gewonnen met de zogenaamde ‘wall

dat ik vervolgens geheel ontspannen was voor wat verder

sit’ (rug tegen de muur, benen in een hoek van 90 graden,

die dag nog moest gaan komen. Nadien zijn we vele malen

armen naast het lichaam). Hield ik 5 minuten vol. Maar ach,

teruggekomen, maar dat rondje heb ik nooit meer zo hard

het wereldrecord staat op 11 uur en 55 minuten‌Gevestigd

gelopen. Wel ging ik nieuwe uitdagingen aan. In eerdere

GRRUHHQ,QGLDVHYURXZZDDUYDQHHQOHXNĂ&#x20AC;OPSMHRS<RX

columns heb ik het vaak gehad over een 3 km straatloop die

Tube staat. Vooral leuk omdat de ene na de andere man die

ik elke keer op zijn minst ĂŠĂŠnmaal tijdens mijn verblijf aldaar

naast haar gaat zitten, telkens na 2 tot 3 minuten moet afha-

ELQQHQGHPLQXWHQZLOGHDĂ HJJHQ7RWLVPLMGDW

ken. Ergens las ik overigens ook dat een man het ooit ruim 2

ook altijd gelukt. Mijn beste tijd was 9.53. Altijd in de vroege

uur volhield, maar vervolgens met gescheurde quadricepsen

ochtend, om een uur of zeven, als het nog niet al te warm

de strijd moest staken. De Indiase vrouw had volgens eigen

ZDVHHQJUDDGRI$OPLMQORRSSUHVWDWLHVLQ0DOHLVLsKHE

zeggen geen last van pijn, maar vond het wel mentaal zwaar

ik minutieus vastgelegd. Om zo elk jaar weer een of ander

RP]RODQJVWLOWHEOLMYHQ]LWWHQ1DDĂ RRSOHNHQKDDUEHQHQ

record te lopen. Op diverse afstanden, met de jaren kwamen

als in beton gegoten, waarin pas na een langdurige massage

er steeds meer bij. Zo heb ik onder andere 4.45 staan op een

weer gevoel terug kwam. Mijn eigen ervaring? Al na 2 minu-

afstand van ruim 1500 meter en liep ik ooit een halve mara-

ten begon ik hevig te trillen en daarna was het 3 minuten de

thon in 1.19 (zonder te drinken was dat overigens maar net

pijn verbijten. 20 jaar geleden heb ik het na enige oefening

te doen). In die tijd speelde ik nog met de gedachte om in

eenmaal 10 minuten volgehouden. Maar toen vond ik het

Kuala Lumpur deel te nemen aan de hele of de halve mara-

ook wel welletjes. Moraal van dit verhaal: het is nooit te laat

thon die daar jaarlijks wordt gehouden. Als je als veertiger

voor nieuwe uitdagingen (maar maak het niet te gek).

GDDUNDQORSHQEHQMHVSHNNRSHUPHWHHQUHsOHNDQVRS een geldprijs van 1000 dollar. Het is er helaas nooit van gekomen, omdat dit evenement altijd op een tijdstip was dat ik al weer terug in Nederland was. Inmiddels ben ik niet meer in staat om nog records uit het verleden te verbeteren. Je zou kunnen denken dat dat een rustgevende gedachte is. Maar zo werkt dat niet bij mij. Ik wil dan toch nagaan wat nu mijn grenswaarden zijn, hoeveel het verval is. Afgelopen zomer kreeg ik die gelegenheid weer. Wij waren weer bij mijn schoonfamilie en ik heb bijna elke ochtend gelopen. Vergeleken met de laatste keer in 0DOHLVLsWZHHMDDUJHOHGHQKHELN]HOIVLHWVEHWHUHWLMGHQ neergezet. Hierbij moet ik wel aantekenen dat ik toen net weer begonnen was na een blessure. Ook liep ik twee maal genoemde 3 km. Geen rondje, maar een punt tot punt loop van kilometerpaal 1 tot kilometerpaal 3. Dat viel niet mee. Mijn beste tijd, waarbij ik ook nog wind mee had, was 10.42. Terwijl ik ervan overtuigd was dat nog wel 10.30 haalbaar zou zijn. Mijn schoonfamilie leeft zich vooral uit in badminton, een YDQGHPHHVWSRSXODLUHVSRUWHQLQ0DOHLVLs'DDUYRRUZRUGW ook hard getraind. Zo vertelde mijn zwager dat men o.a. 1000 keer achter elkaar touwtje sprong. Terug in Nederland

21ÂŤ


RA UITSLAGEN

«

Verbeterde clubrecords Masters V65

Hoogspringen Hoogspringen

1.30 1.34*

Annelies Steekelenburg Annelies Steekelenburg

29-06-2013 22-09-2013

Pasadena (USA) Moorpark (USA)

Masters V60

1.000m

5.36.54

Louise Zimmerman

05-07-2013

Rotterdam

29.06

Annemieke Punter

23-08-2013

Gouda

12.60

Tamara Middelburg

21-07-2013

Amsterdam

36.18

Adrian Vrijenhoek

29-06-2013

Eindhoven

54.11

Peter Poppe

08-09-2013

Utrecht

Masters V40

200m

UITSLAGEN IN DE RATELAAR

Vrouwen senioren

Hinkstapsprong Meisjes C

Discus (1 kg) Masters M45

400m

Hierbij doet de redactie een herhaalde oproep voor uitslagen van (weg)wedstrijden. Mail uitslagen naar uitslagen@ra.nl

Masters M35

Ekiden marathon

2.25.40*

Bas de Peuter (M35) - Robert Willemse (M45) – Maarten van Veen (M40) Patrick Kwist (M40) – Ronnie Duinkerken (M40) - Ali Shugul (M35)

06-07-2013

Rotterdam

Mannen senioren

4 x 100m et 4 x 100m et

38.41* 38.37*

Brian Mariano - Churandya Martina - Liemarvin Bonevacia - Hensley Paulina 18-08-2013 Brian Mariano - Churandya Martina - Liemarvin Bonevacia - Hensley Paulina 18-08-2013

Moskou (Rusland) Moskou (Rusland)

Mannen neo-senioren

Kogelstoten Kogelstoten Kogelstoten

17.05 17.28 17.60

Remco Goetheer Remco Goetheer Remco Goetheer

07-07-2013 14-07-2013 21-07-2013

Hilversum Heusden (België) Amsterdam

* Nederlands record Adri v.d. Berge

Baan wedstrijden RA clubkampioenschap, Nenijto, 5-10-2013

bal ver punten 13.38 2.42 516 11.22 2.05 511 9.57 2.14 447 9.79 1.61 197

Jongens Pupillen A1 1 Isaya Klein Ikkink 2 Damian Felter 3 Jonas v.d. Molen 4 Tom v.d. Poel 5 Bas Stam 6 Morris v.d. Zon 7 Kars Bebelaar 8 Luuk Omvlee 9 Clarence Lurfs 10 Kiran de Waard

60m 8.89 9.13 10.32 10.2 10.27 10.61 11.33 10.97 11.54 11.15

ver bal 4.59 4.68 3.66 3.53 3.33 3.27 3.22 3.09 3.22 2.76

40m 7.3 8.37 8.22 9.04

bal 15.73 16.5 12.94 8.52

ver punten 3.3 1120 2.83 848 2.52 751 2.7 582

Meisjes Pupillen A2 1 Amber Nederlof 2 Zenna Liekens 3 Dominique Bijlsma 4 Isha Goedoen

60m 9.14 10.01 10.53 10.5

bal hoog punten 13.09 1.3 1395 21.19 1.2 1299 24.25 1.05 1154 20.18 0.95 1031

Jongens Pupillen C 1 Hidde Snijders 2 Finn Bossche 3 Jannes Westerhof 4 Jona Fauconnier 5 Melle van Galen

40m 7.65 7.46 8.74 8.69 8.59

bal 23.24 8.7 15.73 12 10.26

ver punten 3.18 1135 2.7 840 2.34 683 2.4 638 2.45 631

Jongens Pupillen A2 1 Tycho van Bommel 2 Roan van Galen 3 Jos Wilschut 4 Jesse Faber 5 Tibor Bol

60m 10.11 10.59 10.28 10.66 11.37

bal hoog punten 28.4 1.2 1375 21.1 1.15 1177 23.35 1 1141 25.35 0.95 1077 18.59 0.9 859

Meisjes Pupillen B 1 Kika de Kroon 2 Fenne Gringhuis 3 Laura Stallmann

40m 6.98 7.22 8.08

hoog 1 0.95 1.05

bal punten 17.67 1182 16.91 1082 11 895

Jongens Pupillen B 1 Jacky Berger 2 Wouter Sybrandi 3 Maurice Kloos 4 Mika Prins 5 Quinten Werner 6 Aron Moe 7 Mees van Gameren 8 Fabian Lopes

40m 7.29 7.79 7.59 8 8.37 7.62 8.11 9.53

MJD 1 Kahlan Geluk 2 Manon Kool 3 Terra Jonathans 4 Vina Kruithof 5 Rima Bouazzoui 6 Mere Gringhuis

60m kogel 9.18 10.52 9.14 8.35 10.04 5.98 9.79 6.05 10.03 6.87 11.37 4.46

ver punten 4.02 1484 3.97 1375 3.61 1017 3.27 992 2.93 935 2.71 556

JJD 80 m kogel 1 Jeffrey Polak 10.96 8.89 2 Tyron Feller 11.38 8.35 3 Jesper Vrijenhoek 11.58 8.32 4 Janeiro Day 11.4 7.05 5 Yanick Geluk 12.07 7.55 6 Pol Bordet 12.12 5.58 7 Raphael v.d. Linde 12.25 6.29 8 Tomas Wijngaarden 12.63 5.91

ver punten 4.28 1567 4.67 1552 4.17 1418 4.05 1351 4.38 1349 4.32 1212 4.06 1188 4.08 1119

Meisjes Pupillen D 1 Mette Smeets 2 Edda v.d. Velden 3 Nina Stam 4 Elin v.d. Berg

40m 7.98 8.19 9.47 10.09

bal 13.32 10.07 8.90 3.83

Jongens Pupillen D 1 Naut Smeets 2 David v.d. Velden 3 Kobe de Jong 4 Joep Westerhof

40m 9.89 9.00 9.39 10.77

Meisjes Pupillen C 1 Bodhy Christiaans 2 Emma Dekker 3 Suella Richardson 4 Manou v.d. Sluis

Meisjes Pupillen A1 60m 1 Ruth Vogels 9.66 2 Eva v.d. Wijngaarden 9.92 3 Nena Haagsma 10.75 4 Liliana Bousseau 10.95 5 Lente Willems 10.76 6 Emma Groeneweg 10.66 7 Maud Schlundt Bodien 10.96

22 «

ver punten 2.92 877 2.71 740 2.22 440 1.80 156

hoog 1 0.85 0.9 0.85 0.85 0.7 0.7 0.8

bal punten 30.69 1284 26.64 1030 15.41 949 14.11 817 15.25 776 13.2 759 18.58 758 15.72 590

ver 3.73 3.48 3.35 3.33 3.29 2.87 2.9

bal punten 21.64 1336 13.46 1120 14.1 986 14.07 956 12.8 950 15.43 924 15.6 893

punten 34.59 1802 28.72 1709 24.44 1257 22.97 1230 21.41 1159 25.42 1151 27.39 1073 19.85 993 21.32 971 18.34 884

MJC 80 m ver kogel punten 1 Adrian Vrijenhoek 1998 13.4 3.29 10.24 1104 JJC 100m ver kogel punten 1 Stan Jansen 1999 14.01 4.51 8.89 1522

JJB 1 Kay Geluk 2 Marcelino Feller 3 Rochano Polak 4 Bjaerne Aelbers

100m ver kogel punten 12.63 5.93 13.55 2200 12.21 5.52 10.14 2040 12.47 4.58 10.59 1833 14.28 4.66 11.09 1625

UITSLAGEN KOGELSLINGEREN 19-10-2013 Rotterdam Atletiek, Nenijto rotterdam Wedstrijd 1 (om 11 .00 uur) Meisjes Junioren B Lisa Wassenaar Jongens Junioren B Bjarne Aelbers Thomas Stouten Marijn van den Born Vrouwen Senioren Karin Portabella Janneke Berkhof Lara Hubenet Vrouwen 40+ Benita Verlinde Vrouwen 50+ Loes Luijendijk Mannen Senioren Leo van der Blom Ruben Overbeeke Mannen 45+ Erwin Suvaal Wedstrijd 2 (om 13.00 uur) Meisjes Junioren C Tia Ackermans Jongens Junioren C Thieme Schmidt Quinten van der Veer Jeroen van Harmelen Jongens Junioren B Arno van der Pas Vrouwen Senioren Maaike Schetters Marillion Zwijnenburg Sylvia Loendersloot Vrouwen 60+ Louise Zimmerman Vrouwen 65+ Annie van Anholt Mannen Senioren Albert van der Mee Mannen 40+ Rob Zwijnenburg Mannen 50+ Keith Beard Clubrecord = CR Persoonlijk Record = PR

40.37 47.97 40.40 36.03 32.47 25.90 21.52 25.82 20.50

CR

32.80 32.80 43.33

34.95 47.25 30.88 21.99 28.21 50.75 34.45 25.18 22.75 39.84 36.13 34.59 36.06

PR


RA TRAININGSTIJDEN

«

ALGEMENE GROEPEN

SPECIALISATIEGROEPEN

&$7(*25,( Alle pupillen

&$7(*25,( $OJHPHQH conditie

75$,1 67 (56 7,-'67,3 /2.$7,( Eric Tournier, ma 17.30 – 18.30 Nenijto Anne Verlinde Alle pupillen Léon Jansen, di 16.00 – 17.00 Varkenoord Annet vd Vaart za 09.00 – 10.00 Lahousine Amrins Alle pupillen Marieke Berkhof, za 08.30 – 10.00 Langepad Susanna van der Velden Farah Belahcen, Hanna v.d. Weij Alle pupillen Meruska en Maruska do 15.45 – 16.45 Pendrecht Jesse di 15.30 – 17.30 4-Ambacht Alle pupillen Rajsolin Isei wo 14.30 – 15.30 Oude Noorden Ultrapupillen Katrien Gijsen, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Josie Kolsteren, Mirjam van Leeuwen minipupillen Katrien Gijsen, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Josie Kolsteren &SXSLOOHQ Eric Tournier, wo 16.00 – 17.00 Nenijto Carlo Westerduin %SXSLOOHQ Benita Verlinde, wo 16.00 – 17.00 Nenijto $SXSLOOHQ Benita Verlinde wo 17.30 – 18.30 Nenijto $SXSLOOHQ Eric Tournier, Teun Kolner wo 17.30 – 18.30 Nenijto D junioren Peter Plaisier ma 17.30 – 19.00 Nenijto Cynthia Bos wo 17.30 – 19.00 Nenijto za 10.00 – 11.00 D en C junioren Léon Jansen, di 16.00 – 17.00 Varkenoord Annet vd Vaart za 10.00 – 11.15 Varkenoord Lahoucine Amrins C junioren Steven de Jesus wo 17.30 – 19.00 Nenijto Richard Kooijman za 10.00 – 11.00 Varkenoord Niels %MXQLRUHQ Ivor Landburg ma 19.00 – 20.30 Nenijto en A junioren Tim Stoevelaar wo 19.00 – 20.30 Nenijto $OJHPHQHJURHS vacant di 19.00 – 20.30 Nenijto VHQLRUHQPDVWHUV Danielle Brand do 19.00 – 20.30 Nenijto

75$,1 67 (56 Michel Kooijman

Sprint

Michel Kooijman Errol Esajas

+RUGHQ

Marjan Olyslager

+RUGHVFKRRO Richard Kooijman (op uitnodiging) Marjan Olyslager 0LGGHQODQJH Piet Verhagen afstand en op afspraak 0LGGHQODQJH Richard Kooijman afstand 0LGGHQODQJH Patrick Kwist afstand junioren :HJDWOHWLHN vacature

/RRSJURHS 3HQGUHFKW

Rene Warnaar/ Marcelle Jansen Rene Warnaar/ Marcelle Jansen

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Langepad Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord Varkenoord

za 19.00 - 20.30 ma t/m vr 19.00 - 20.30 za 10.30 – 12.00 wo 19.00 -21.00 vr 15.30 - 17.30 zo 10.00 -12.00

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto

ma 19.00 -21.00 di 19.00 - 21.00 do 19.00 – 21.00

Nenijto Nenijto Nenijto

di 19.00 -21.00 do 19.00 - 21.00 do 17.30 -18.45

Nenijto Nenijto Nenijto

di 19.15 – 21.00 do 19.15 – 21.00

Nenijto Nenijto

za 11.00

3ROVWRNKRRJ VSULQJHQ Speerwerpen

ma 19.00 – 20.30 do 19.00 - 20.30 wo 19.00 - 20.30

Nenijto Nenijto Nenijto

za 09.30 - 11.00 ma 18.30 – 20.30 do 18.30 – 20.30 za 09.30 – 12.00 ma 17.45 - 18.45

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto

wo 17.30 - 18.30 ma 19.00 - 20.30 wo 19.00 - 20.30

Nenijto Nenijto Nenijto

Marc Suvaal Tino van Kampen Bernadette den Uijl-Fransen Walter Suvaal

LOOPGROEPEN /2.$7,( Nenijto

7,-'67,3 /2.$7,( za 09.00 - 10.30 Nenijto

0HHUNDPS Peter Spiering junioren +RRJVSULQJHQ Erwin Suvaal (op afspraak) junioren 9HUVSULQJHQ Elsworth Manuel +LQNVWDSVSULQJHQ 2QGHUVWHXQHQGHElsworth Manuel Nenijto VSULQWWUDLQLQJ

.RJHOGLVFXV &$7(*25,( 75$,1 67 (56 7,-'67,3 *URHS$ Ruud Onland/ di 19.00 - 20.30 Mike Lie-a-Liendin Ruud Onland/ do 19.00 - 20.30 Mike Lie-a-Liendin *URHS% Dick Eduard di 19.00 - 20.30 Aad van Galen do 19.00 - 20.30 *URHS& Jos Keukelaar di 19.00 - 20.15 Rob Baars do 19.00 - 20.15 *URHS&% Michel Kooijman za 09.00 - 10.30 *URHS(' Patricia van Hillo ma 19.00 - 20.30 /RRSVFKRRO, Henk Berkhof/ za 09.00 -10.30 zie ra.nl Hans Fleischhauer e.a. *URHS% Rob Broeren za 08.30 - 10.00 Rob Broeren di 18.45 - 20.15 *URHS& Rob Janssen/ Maria Smedts za 08.30 - 10.00 Henk Berkhof/ Rob Janssen di 18.45 - 20.15 *URHS' Aad Bokx/Drazenca Gazibaric Andre Bossche/ za 08.30 - 10.00 Jacqueline Toonen di 18.45 - 20.15 *URHS( Jacqueline van Gentevoort/ za 08.30 - 10.00 Hans Fleischhauer di 18.45- 20.15 7ULPJURHS Hans Fleischhauer za 08.30- 10.00 Riet Meijer di 19.15- 20.15 *URHS& Martin van Buiten za 09.00-10.15 Hans van de Berg wo 19.30-21.00 *URHS' Chris Tunders za 09.00-10.15 Chris Tunders wo 19.30-21.00 *URHS( Marcelle Janssen za 09.00 - 10.15 Marcelle Janssen wo 19.30 - 21.00 *URHS( Gertjan Schulte za 09.00 - 10.00 Gertjan Schulte wo 19.30 - 20.30.RJHOGLVFXV Leo van der Blom junioren .RJHOVOLQJHUHQ Vakant 2QGHUVWHXQHQGHRichard Kooijman VSHFLDOLVDWLHWUDLQLQJ

vr 19.00 v 20.30

Langepad

di 19.00

Nenijto

di 18.30 -20.30 do 18.30 - 20.30 ma wo vr 17.30

Nenijto Nenijto

Atletiek is ingedeeld op basis van geboortejaar en leeftijd (per 1 november 2012): Atleten geboren in: •

2007 zijn ultra-pupil (lid worden van RA kan vanaf vijf jaar)

2006 zijn mini-pupil

• • • • • • • •

2005 zijn C-pupil 2004 zijn B-pupil 2003 en 2002 zijn A1/A2-pupil

2002 en 2001 zijn A1/A2-pupil 2001 en 2000 zijn D1/D2-junior 1999 en 1998 zijn C1/C2-junior 1997 en 1996 zijn B1/B2-junior 1995 en 1994 zijn A1/A2-junior

Atleten geboren in 1992 of eerder zijn senior, wanneer dames en heren de leeftijd van 35 bereiken worden ze die dag master. Deelname aan de trainingen van specialisatiegroepen is mogelijk vanaf de D-junioren, maar afhankelijk van enkele regels, de algemene groepstrainers en de betreffende specialisatietrainers. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij de trainers of de trainingscoördinator.

di 19.00 - 20.00 vanaf gymzaal Herkelingenstraat do 19.00 -2 0.00 vanaf gymzaal Herkelingenstraat

23 «


RA ADRESSEN %HVWXXU

0HGLVFKHFRPPLVVLH voorziter functie is vacant

Voorzitter Joop van Leersum Tel. 010 - 461 15 36 voorzitter@ra.nl Penningmeester Tineke Schmitz 010 522 15 54 e-mail: penningmeester@ra.nl Lid (jeugd) Paula Vrolijk 010 4779830 paulavrolijk@hotmail.com

:HGVWULMGRUJDQLVDWLH commissie (WOC) Voorzitter Victor Brettschneider woc@ra.nl Wedstrijdsecretariaat Thuis Marijke van Ballegoie woc@ra.nl Jury CoĂśrdinator Tamara Middelburg juco@ra.nl Lid Elise VersteeghC Maloe van Leersum Francisco Silva Wedstrijdinschrijvingen Bij voorkeur via de kalender op www.ra.nl. Wedstrijdsecretariaat Uit Mireille Hesper mireille.hesper@upcmail.nl (voor centrale aanmelding NKâ&#x20AC;&#x2122;s etc.) Senioren/Veteranen/Junioren AB:Vakant Junioren CD: vacant

Lid Jan Bosscha 010 4515046 Blessurespreekuur op de Nenijto (na telefonische afspraak) Dinsdag 18.00 â&#x20AC;&#x201C; 19.00 Donderdag 20.00 â&#x20AC;&#x201C; 21.00

Ledenadministatie en FRQWULEXWLH administratie giro 134704 t.n.v. Rotterdam Atletiek, Rotterdam mail: ledenadministratie@ra.nl

Marjan Olyslager

Commissie MHXJG]DNHQ Rian Pijnenburg rianpijnenburg@hotmail.com Marieke Stam Pstam.1@kpnmail.nl Paula Vrolijk paulavrolijk@hotmail.com

&RRUGLQDWRUVFKRROVSRUW YHUHQLQJLQJHQ Aad van Dijk 010 4151572 aad@ra.nl

Commissie :HJDWOHWLHN Voorzitter: Rob Janssen robjanssenra@gmail.com Leden: trainers loopgroepen A t/m E

PR en communicatie vacant

9ULMZLOOLJHUVFRRUGLQDWLH

Voorzitter Joop van Leersum Secretaris Rens Haanstra 010 4584127 Penningmeester Vacant

Statistiek en FOXEJHVFKLHGHQLV

5$HPDLO info@ra.nl redactie@ra.nl webmaster@ra.nl 5$SDJLQD www.ra.nl

Adri van den Berge 010 4522585 statistiek@ra.nl

Rotterdam Atletiek op internet

7HFKQLVFKHFRPPLVVLH Richard Kooijman richard@iclbv.nl Eric Tournier eric@iclbv.nl Peter Blommestijn laura_peter@zonnet.nl Ellsworth Manuel

Sportlokaties Het Nieuwe Westen, Nozemanstraat 75 06-48760792 Nenijto Bentincklaan 40 3039 KK Rotterdam telefoon beheerders: 010 4656381 telefoon kantine: 010 4656302 Lange Pad Lange Pad 16 3062 CJ Rotterdam telefoon beheerders: 010 4522280 telefoon kantine: 010 4521960

COLOFON

Dit is het orgaan van Rotterdam Atletiek, opgericht op 15 april 1919. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de redactie en andere auteursrecht-hebbenden. redactie Marloes Nuijten, Rene Kruis eindredactie Marion Mrakovcic columnisten Judith Vis, Hans Bos XLWVODJHQ Ron van de Hee en Judith Vis statistiek en FOXEJHVFKLHGHQLV Adri v/d Berge YRUPJHYLQJ Raymond Mandersloot, Monique Voorhout, RenĂŠ Kruis IRWRYRRUSDJLQD Laura Euser GUXNZHUNHQYHUVSUHLGLQJ Drukkerij deMaasstad, Rotterdam

Herkingenstraat 84

De redactie nodigt alle leden uit zoveel mogelijk te schrijven over wedstrijden, of andere gebeurtenissen die verband houden met Rotterdam Atletiek, maar behoudt zich het recht voor teksten te redigeren of in te korten. Kopij bij voorkeur per e-mail sturen naar de redactie redactie@ra.nl

Oude Noorden, Meidoornstraat 55

6OXLWLQJVGDWXPYROJHQG QXPPHU

Varkenoord Buitendijk 112 Leon Jansen leonjansenra@gmail.com telefoon beheerder 010 4829633 Pendrecht Sommelsdijkstraat 19 06-24999975

24ÂŤ

6WLFKWLQJVSRUWEHYRUGH ULQJ1HQLMWR NDQWLQH

Opzeggen lidmaatschap en/ of adreswijzigingen uitsluitend per email naar ledenadministratie@ra.nl

7UDLQLQJVFRRUGLQDWRU

vrijwilligers@ra.nl Pupillen Francisco Silva: pupillen@ra.nl

ÂŤ


Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

SPORTIEF IN VERZEKERINGEN.

  

Walenburgerweg 155 (Statenflat) - Postbus 27047 - 3003 LA Rotterdam

BEL

Telefoon 010 - 465 47 99* - Fax 010 - 467 23 41 Postbank 32315 - Holl. Bank Unie rek. nr. 62.92.53.986

JOHN OF ED.

K.v.K. Rotterdam nr. 147353

             

       

                 

                                     

 

             

 

                             

                                                        

                                                             

                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                             

         !  "# $ $%&          !  "# $ $%& '()*('+! 

  , 

 

   -  -  '()*('+! 

  , 

 

   -  -  -      Vanaf 1 januari 2013 kunnen wijzigingen in (adres)gegevens van de leden en opzeggingen van -     

het lidmaatschap uitsluitend nog digitaal worden doorgegeven via ledenadministratie@ra.nl.      Gebruik hiervoor bij voorkeur het formulier dat te vinden is op onze website: 

         www.ra.nl/verenigingszaken/lidmaatschap   

Opzeggen van het lidmaatschap kan per kwartaal, dus per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.


Ons drukwerk steekt met kop en schouders boven de stad uit...!

฀ ฀

฀ ฀

Ratelaar 04/13  
Ratelaar 04/13  

Ratelaar, clubblad van Rotterdam Atletiek, ra

Advertisement