Page 1

2014

i n v j a s k S e e regije b d o g Z

Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij – KSEVT, Vitanje


2014

Smučarsko središče Rogla

Smučišče Celjska koča

Smučišče Janina, Rogaška Slatina

Zimsko-smučarski center Golte

Smučarska skakalnica na Ljubnem ob Savinji

Smučišče Luče


Bela doživetja Savinjske regije Januar 1

ponedeljek

torek

sreda

1

Novo leto

četr tek

2

petek

3

sobota

nedelja

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Ljubno, FIS svetovni pokal v smučarskih skokih, 24. in 25. januar


2014

Zdravilišče Rogaška Slatina


Doživetja zdravja in dobrega počutja Februar 2

ponedeljek

torek

sreda

četr tek

petek

sobota

1 3

4

5

6

7

10

11

12

13

17

18

19

24

25

26

nedelja

2

Svetovni dan mokrišč

Prešernov dan

8

9

14

15

16

20

21

22

23

27

28


2014

Rogaška Slatina

Nova Cerkev

Braslovče Velenje

Slovenske Konjice

Podčetrtek

Ponikva


Zgodbe najlepših mest in vasi Marec 3

ponedeljek

torek

sreda

četr tek

petek

sobota

1

nedelja

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

24

25

26

27

21

Mednarodni dan gozdov

Svetovni dan voda

22

Svetovni meteorološki dan

28

29

30

31 TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Vransko, Vranski pustni karneval, 1. marec

23


2014

Turistična kmetija Zdolšek, Ponikva pri Šentjurju

Kozjanska domačija, Dobje

Kmetija Soržev mlin, Nova Cerkev, Vojnik Ekološka kmetija Klemenšek, Solčavsko

Kmetija Korošec s ponudbo za zdravo življenje, Mozirje

Turistična kmetija Urška, Križevec pri Stranicah, Zreče


Zgodbe pridnih rok April 4

ponedeljek

torek

1

sreda

2

četr tek

3

petek

sobota

nedelja

5

6

11

12

13

4

7

8

9

10

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Velikonočni ponedeljek

Kozje

Dan Zemlje

Mozirje

Mestna občina Celje

Velika noč

Tabor Dan boja proti okupatorju

Občinski praznik

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Šentjur, Šentjurjevo, 24. do 27. april Občina Slovenske Konjice, Jurjevanje, 26. april Občina Tabor, Šentjurski sejem, 27. april


2014

Lovrenška jezera, Zreško Pohorje

Velenjsko jezero

Šmartinsko jezero, Celje

Braslovškovo jezero, Braslovče

Vonarsko jezero, Rogaška Slatina

Slivniško jezero, Šentjur


Jezerska doživetja Maj 5

ponedeljek

torek

sreda

četr tek

petek

sobota

nedelja

Praznik dela

Praznik dela

2

3

4 11

1 5

6

7

8

Dan Evrope

9

10

12

13

14

15

16

17

19

20

26

27

Vransko

Dan kulturnega razvoja

21

Dan biotske raznovrstnosti

22

23

28

29

30

Zreče

24

Evropski dan parkov

18

Mednarodni dan muzejev

25

31 Občinski praznik

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Zreče, Ropotanje v starih Zrečah, 6. do 8. junij


2014

Krajinski park Logarska dolina, Solčavsko

Kozjanski regijski park, Obsotelje in Kozjansko

Gozdna učna pot, Celjska koča

Golf Škalce


Zelena doživetja Savinjske regije Junij 6

ponedeljek

torek

sreda

četr tek

petek

sobota

nedelja

1

Štore Dan reke Save

2

3

4

9

10

16 23

5

6

7

8

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

Rečica ob Savinji

Vitanje Dan državnosti

Svetovni dan okolja

Prebold

30

28

Gornji Grad

Dobrna

29

Šmarje pri Jelšah Dan reke Donave

Občinski praznik

Slovenske Konjice

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Polzela, Malteški pozdrav poletju, 14. junij Občina Mozirje, 5. Mali maraton Mozirja, 14. junij Občina Šmarje pri Jelšah, Pohod od gorce do gorce, 28. junij Občina Rečica ob Savinji, Od lipe do prangerja, 29. junij do 6. julij


2014

Ribolov na Savinji

Kamp Naturplac "Na Škali", Ljubno ob Savinji

Flosarji Rafting na Savinji

Slap Rinka Kajak in kanu center Špica, Celje

Kamp Menina, Rečica ob Savinji


Doživetja reke Savinje Julij 7

ponedeljek

torek

1

sreda

2

četr tek

3

petek

4

sobota

nedelja

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Mednarodni dan barij

28

29

30

31

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Laško, 50. Pivo in cvetje, 17. do 20. julij Občina Gornji Grad, Čebelarski praznik, 19. julij Občina Rogatec, Likof na taberhi, 19. julij Občina Solčava, Solčavski dnevi, 25. do 27. julij Občina Dobje, Pokaži kaj znaš, 27. julij

Rogaška Slatina

Dobje

27

Občinski praznik


2014

Mozirske planine

Menina planina

Donačka gora

Krvavica nad Taborom

Dleskovška planota, Podvolovljek nad Lučami, Kamniško-Savinjske Alpe

Plezališče Čreta, Vransko

Smrekovec

Savinjska in Šaleška planinska pot


Planinska doživetja Avgust 8

ponedeljek

torek

sreda

četr tek

petek

sobota

nedelja

2

3

8

9

10

Marijino vnebovzetje

15

16

17

1 Ljubno

4

5

6

7

11

12

13

14

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Solčava

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Rogaška Slatina, Festival Musica, 2. do 16. avgust Občina Prebold, Tekma koscev, grabljic in štangarjev, 3. avgust Občina Luče, 45. Lučki dan, 7. do 10. avgust Občina Braslovče, Dan hmeljarjev, 9. in 10. avgust

Luče

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Podčetrtek, Lovrenčev sejem, 10. avgust Občina Vitanje, Holcerija, 10. avgust Občina Dobrna, Noč pod kostanji, 15. do 17. avgust Mestna občina Celje, Dežela Celjska vabi…, Srednjeveška prireditev, 29. in 30. avgust Občinski praznik


2014

Razstava cvetja v Mozirskem gaju

Festival ovčje volne Bicka, Solčavsko

Pikin festival, Velenje

Pivo in cvetje, Laško

Flosarski bal, Ljubno ob Savinji

Od lipe do prangerja, Rečica ob Savinji

Praznik Kozjanskega jabolka, Podsreda, Obsotelje in Kozjansko


Praznične zgodbe Savinjske regije September 9

ponedeljek

1 8

torek

2

sreda

3

četr tek

4

petek

5

9

10

11

12

16

17

18

19

22

23

24

25

26

29

30

15 Evropski dan brez avtomobila

Podčetr tek

Mednarodni dan zaščite ozonske plasti

Šentjur

Nazarje

Dan sredozemske obale

Braslovče

sobota

nedelja

6

7

Žalec

Rogatec

13

14

20

21

27

28

Mestna občina Velenje

Svetovni dan turizma

Občinski praznik

Šoštanj

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Žalec, Žalska noč, 6. september Občina Vojnik, Grajska nedelja na Gradu Lemberg, 7. september Občina Nazarje, Lesarski praznik, 10. do 13. september Mestna občina Velenje, 25. Pikin festival, od 21. do 27. september Občina Šoštanj, Šmihelov in Katarinin sejem, 27. september


2014

Zgornjesavinjski želodec

Sirarstvo, TK Podpečan, Galicija pri Žalcu Savinjsko pivo Kukec

Ocvirkovka, Obsotelje in Kozjansko

Solčavski sirnek, TK Govc-Vršnik, Robanov Kot

Naravna mineralna voda Donat Mg


Doživetja okusov Savinjske regije Oktober 10

ponedeljek

torek

sreda

1

četr tek

2

Polzela

petek

3

sobota

nedelja

4

5

Vojnik Svetovni dan varstva živali Evropski dan opazovanja ptic

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Svetovni dan Habitata

31

Dan reformacije

Občinski praznik

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Kozje, Praznik kozjanskega jabolka, 6. do 12. oktober


2014

Baročna katedrala sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu Žička Kartuzija

Kalvarija z baročno cerkvijo sv. Roka

Kartuzija Jurklošter

Gotska cerkev sv. Marije Snežne, Svetina nad Štorami

Minoritski samostan Olimje


Zgodbe naše preteklosti November 11

ponedeljek

torek

sreda

četr tek

petek

sobota

nedelja

Dan spomina na mrtve

2

Laško

7

8

9

1 3

4

5

6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

Šmar tno ob Paki

Občinski praznik

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Šmartno ob Paki, Vesela Martinova sobota 2014 v Martinovi vasi, 8. november


Knežji dvorec, Celje

Grad Podsreda, Kozje Grad Vrbovec, Nazarje

Grad Tabor, Laško

2014

Grad Žovnek, Braslovče

Dvorec Strmol, Rogatec Stari grad Celje


Doživetja Dežele grofov Celjskih December 12

ponedeljek

1

torek

2

sreda

3

četr tek

4

petek

5

sobota

nedelja

6

7

8

9

10

Svetovani dan gora

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Božič

Dan samostojnosti in enotnosti

TRADICIONALNE PRIREDITVE Občina Štore, Barbarin pohod, 6. december

RASR Koledar 2014 - Zgodbe Savinjske regije  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you