Page 1

Projektbeskrivelse for et

FRIKVARTER i 2150 Nordhavn


VISION Lige nu vokser Københavns indbyggertal med ca. 1000 personer pr. måned. En del af denne tilvækst skyldes, at flere nystiftede familier ønsker at blive boende i byen. København mangler derfor mange tidssvarende boliger til børnefamilier. Går man efter udbud og efterspørgsel, og kigger man samtidigt på statistikkerne, står parcel- og rækkehuset højest på listen. Denne type boliger er førsteprioriteter, når ”den lille nye familie” skal finde et alternativ til deres lejlighed. I parcel- og rækkehuse tilbydes der have og tilstrækkelig plads til familien midt i byen. I Aarhusgadekvarteret i Nordhavn er der optimale muligheder for at skabe et alternativ til livet i forstaden. Her kan det bedste fra parcelhuset kombineres med det bedste fra byen og derved skabe en helt ny boligform i København. En boligform bestående af grønne bæredygtige familieboliger tæt på store herlighedsværdier. Arhusgadekvarteret er en del af den gamle Frihavn i København. Det har sammen med det at have et åndehul i byen inspireret os til navnet Frikvarteret.

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


2150 NORDHAVN - EN NY GRØN OG BLÅ BYDEL I KØBENHAVN

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


NYE LAVE BYGNINGER 2150 NORDHAVN - EN NY BYDEL I KØBENHAVN

Visualisering af Århusgades østlige del med Siloerne i baggrunden. 14 Nordhavnen - Bygninger i Århusgadekvarteret - Inspirationskatalog - Version 1 - marts 2012

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


OMRÅDET I DAG

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


KONCEPT FOR BEBYGGELSEN

Som afsæt i vores bebyggelsesplan for Frikvarteret har vi taget udgangspunkt i områdets eksisterende småskala-struktur og placeret en række mindre nye enheder på området. De eksisterende byggelinjer, byggefelter og gårdrum respekteres og bruges som afsæt for de nye bygningers placering. De nye bygninger indpasses mellem de bevarede og danner derved en sammensat komposition af varierende højder, typologier, skalaspring og materialitet.

1 2

>>

De nye bygninger er primært tænkt som familieboliger på mellem 60-150 m2 pr. bolig indeholdende 2-4 værelser. I hjørnebygningen ud mod Aarhusgade etableres lejligheder i varierende størrelse. I den sydlige del af byggefeltet genetableres den lille eksisterende gård som et fælles grønt gårdrum.

>>

Eksisterende bebyggelse

Bygninger der opretholdes

3 4

Nyt byggeri bygges ind imellem

Private uderum etableres som altaner, terrasser, tagterrasser og små gårdrum, der samlet danner en oplevelsesrig grøn bebyggelse. En bebyggelse bestående af gårdhavehuse, rækkehuse og lejligheder. Enkle delelementer som tilsammen skaber en bebyggelse i menneskelig skala.

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


PLACERING

METRO

BYG 1 // 13 gårdhavehuse BYG 2 // 5 rækkehuse BYG 3 // 5 rækkehuse BYG 4 // 15 lejligheder - Det grønne hjørne FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


GÅRDHAVEHUSENE // BYG 1

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


DISPONERING // GÅRDHAVEHUS BYG 1 // STØRRELSE: 90-152 M2

Gårdhavehusene er disponeret som en række boligvoluminer i to plan med haver, skur og solterrasse. Boligen er disponeret i to plan med opholdsrum og køkken i stueplan og soveværelser på 1.sal. Adgang til boligerne sker fra entré med niveaufri adgang fra gaden. Fra entré er der adgang til badeværelse og køkken. Køkkenet har direkte forbindelse med stuen. Fra stuen er der direkte adgang ud til en gårdhave gennem gulv-til-loft skydedøre. Stuen kan ved behov opdeles med en let skillevæg, så der er mulighed for at etablere et værelse i stueplan. Adgang til 1.sal sker via trappe i stue. På 1.sal er der fra fordelingsgang adgang til 4 værelser og et badeværelse. Alle værelser har fuld loftshøjde op til det skrå loft. De to af værelserne er lavet i lette skillevægge og giver derved mulighed for at lave et stort åbent rum. Endvidere er der mulighed for etablering af hems i de to rum. Fra fordelingsgang er der udgang til terrasse over skur. Fra terrassen på 1. sal er der via udendørstrappe adgang til gårdhaven i stueplan.

0m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS

5m


BOLIGSNIT // GÅRDHAVEHUS BYG 1

0m

5m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


FACADER // GÅRDHAVEHUS BYG 1

De smukke teglgavle bevares og restaureres. Facaderne skal understrege bygningens nye flettede rytme, og de tidligere store skydeporte videreudvikles som arkitektonisk element i facaden. Facaderne foreslås holdt i gråt sandpuds som eksisterende gavlsokkel. Skydeport og værn udføres i mørkegrøn malet hårdttræ opsat på stålrammer. Alle vinduer udføres som træ-alu vinduer med sort ramme.

EKSISTERENDE GAVLE

GRÅ PUDS

SORTE VINDUESPROFILER

MØRKEGRØN MALEDE BRÆDDER

0m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS

5m


RÆKKEHUSENE // BYG 2 & 3

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


IDE

Bygningen på den sydlige side af Tværgade tænkes som klassiske vertikalt opdelte rækkehuse med egen adgang fra gaden. En kompakt familiebybolig med mange rumlige oplevelser og to gode private uderum i form af både terrasse ud til gården og egen tagterrasse. Rækkehusene har et karakteristisk skrånende tag mod syd og øst. Begge huse har forskudte plan for derved at optimere flowet i huset. Husene tager afsæt i klassisk industriarkitektur med synlige betondæk, skiver og søjler i facaden. Bæredygtighedsfokus for rækkehusene er energiforbruget. Målet er at bygge efter 2020 energi ramme/ nulenergi.

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


DISPONERING // RÆKKEHUS BYG 2 // STØRRELSE: 137-150 M2

Niveau 2,5/3

Niveau 1,5/2

Niveau 0,5/1

Niveau 0

Boligen er disponeret i 3 forskudte etager. De forskudte plan disponeres omkring en åben trappe samt en toilet- og opbevaringskerne midt i huset. Mellem kernen og facaderne ligger alle opholdsrum. Ankomst til huset sker med niveaufri adgang fra Billedvej. I forbindelse med indgangen er der placeret et skur. I ankomstniveau ligger entré og et badeværelse. En trappe fører en halv etage op til køkkenalrummet. Herfra er der direkte adgang til en terrasse ud til gården. På næste niveau ligger stuen mod vest samt et depotrum. Herfra er der adgang til 3 soveværelser samt et badeværelse. Det øverste soveværelse har adgang til depot med stort vindue med himmellys. Øverst mod vest er der adgang fra trappen til en tagterrasse.

0m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS

5m


BOLIGSNIT // RÆKKEHUS BYG 2

snit AA

0m

snit BB

5m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


DISPONERING // RÆKKEHUS BYG 3 // STØRRELSE: 151-160 M2 + 32-38 M2 KÆLDER

Boligen er disponeret i 3 forskudte plan. De forskudte planer disponeres omkring en trappe samt en indvendig lysgård, der åbner huset op gennem alle 3 etager. Mellem denne og facaderne ligger alle opholdsrum.

Niveau 2,5/3

Niveau 1,5/2

Niveau 0,5/1

Niveau 0/kælder

Ankomst sker med niveaufri adgang fra Tværvej. I ankomstniveau placeres entré og et toilet. Herfra er der adgang til kælder med mulighed for opbevaring, vaskerum og cykelparkering. En trappe fører en halv etage op til køkkenalrummet. Herfra er der direkte adgang ud til terrassen i gården. Stuen ligger et halvt niveau over køkkenalrummet. De to rum ligger i direkte visuel forbindelse med hinanden. Fra trappen er der adgang op til 4 værelser samt 2 badeværelser. To af værelserne kan slås sammen til et stort rum. Fra alle værelserne er der mulighed for at etablere lukkede lette væge, glasvægge eller værn ud til det store ovenlysrum. Øverst mod nordvest er der adgang fra trappen til en tagterrasse.

0m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS

5m


BOLIGSNIT // RÆKKEHUS BYG 3

snit AA

0m

snit BB

5m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


FACADER

Facaderne på de to rækkehuse tager udgangspunkt i klassiske beton søjle-drager som i industribygninger fra forrige århundrede. De to huses facader er pudset rød, som vil patinere godt med de eksisterende røde teglhuse. Mellem gulv og vægge fyldes facade ud med gulv til loft vinduer og enkelte lukkede felter. Som solafskærmning og som mulighed for at have mere private forhold opsættes skodder i perforeret zink.

RØD PUDS

LYS PERFORERET ZINK

LYSE ALU/TRÆ PROFILER

SOLCELLER

0m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS

5m


DET GRØNNE HJØRNE // BYG 4

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


DISPONERING // BYG 4 // STØRRELSE 68-111 M2 På det markante hjørne Billedvej-Aarhusgade, som er en del af Aarhusgades butiksstrøg, foreslår vi et byggeri i 6 etager. Her vil et begrønnet hus understrege bydelens grønne profil og står i fin kontrast til de omkringliggende røde eksisterende teglbygninger. I stueplan placeres et butikslejemål, der vil være med til at skabe byliv i Aarhusgade. Bæredygtighedsfokus vil være både grønt og blåt. Huset får en grøn facade, som vil skabe en særlig identitet for huset. Samtidig vil den grønne facade i nogen grad isolere bygningen både mod varme og kulde. Bladene vil skygge for bygningen, og solstrålerne fordamper vandet i planterne i stedet for at opvarme bygningsfacaden. Dette mindsker behovet for køling af bygningen i sommerhalvåret. Endvidere renser beplantningen luften og stabiliserer mikroklimaet omkring facaden (hindrer kraftig udtørring og opfugtning). I punkthuset vil sekundavand genbruges til toiletskyl. Derved vil huset spare ca. 100 m3 rent grundvand pr. år. Punkthuset er disponeret som en 6-etagers bygning med erhvervslejemål/udadvendt funktion i stueplan samt 5 plan med 3 lejligheder på hver etage. På taget etableres fælles tagterrasse. Hvert af de 5 boligplan er ens bygget op med 3 lejligheder på henholdsvis 2, 3 og 4 værelser. Alle har et depotrum og et badeværelse. Lejlighederne er disponeret omkring et samlet køkkenalrum og stue som ét stort samlet rum. Alle lejligheder har indeliggende altan med adgang fra stuen.

0m FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS

5m


Huset har en facade bestående af flere lag, som vil kunne opleves meget forskelligt alt efter hvorfra man ser huset og afhængig af tidspunkt på døgnet. Bagerst er en traditionel sort teglfacade. Ud over denne spændes wirenet i vandrette og lodrette bånd, som delvist fungerer som værn for altaner og franske balkoner samt som net til klatreplanterne, der over tid vil vokse op af facaden. Disse to lag vil tilsammen skabe en smuk og enkel facade.

SORTE TEGLSTEN

ALU VINDUER

WEBNET

TOBAKSPIPEPLANTE

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


Projektbeskrivelsen i denne projektmappe er kun en foreløbig projektbeskrivelse, idet Tetris A/S er berettiget til at foretage enhver ændring af projektet i det omfang, Tetris A/S ønsker det. Tetris A/S er derfor ikke bundet af indholdet af nærværende projektbeskrivelse, ligesom der ikke er tale om opfordring til at gøre tilbud.

FRIKVARTERET // 2150 NORDHAVN // TETRIS A/S - POLYFORM ARKITEKTER APS


MÆGLER:

UDVIKLER:

ARKITEKT:

LIVING HOMES A/S Islands Brygge 43 2300 København S

TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København

POLYFORM arkitekter aps Kigkurren 8M, 1.sal 2300 København S.

T: +45 7010 2019

T: +45 7011 8099

T: +45 33327804

www.livinghomes.dk

www.tetris.as

www.polyformarkitekter.dk

Frikvarter