__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SKOVKVARTERET Lærketårnet

SKOV

1


2

SKOVKVARTERET - SOMMEREN 2019


INDHOLD Bo, arbejd og lev i byen // 5 Filosofien bag // 7 Dit kvarter // 9 Lejlighederne // Facaderne //

13 14

s. 4

3 4

1

5

6 2

1

Byfælleden og Fælleden

2

Kalvebod Fælled Skole

3

Royal Arena

4

Skøjtehal

5

Daginstitutionen Lille Arena

6

Kirke

7

Strøggade med butikker

8

Vestamager metro

s. 18 SKOVKVARTERET

s. 13 OVERSIGTSKORT BY TRANSFORM

Lejlighed - type 1 // Lejlighed - type 2 // Lejlighed - type 3 // Lejlighed - type 4 // Penthouse - type 1 // Penthouse - type 2 // Penthouse - type 3 // Penthouse - type 4 //

17 21 24 27 31 34 36 39

Materialerne // Køkken // Køkken - hvidevarer // Badeværelse og hvidevarer // Teknik og andet praktisk//

43 45 47 48 51

Fordyb dig // Folkene bag // Grundejer- og ejerforeninger // Købet // Ørestad Syd // Verdens største bypark // Mere om //

53 54 57 59 63 65 66

Udgivet marts 2020, version 2

8 7

s. 45

s. 48


3

4

2 5

1

6 7

1

Kalvebod Fælled

2

Byfælleden

3

Skøjtehal

4

Royal Arena

5

Daginstitution Lille Arena

6

Kommende kirke (bypark)

7

Kalvebod Fælled skole

8

Kommende strøggade

9

Vestamager Metrostation

SKOVKVARTERET

1 4

OVERSIGTSKORT FRA TRANSFORM

9 8

8


BO, ARBEJD OG LEV I BYEN // Skovkvarteret - et byhuskvarter i Ørestad Skovkvarteret ligger i Arenakvarteret - et grønt og varieret

Skovkvarteret giver dig et roligt, grønt og godt alternativ

bykvarter med direkte adgang til Kalvebod Fælled, som er

til den lille lejlighed i byen. I Skovkvarteret har du optimale

en del af Naturpark Amager.

muligheder for at få et alternativ til livet i byen. For du bor tæt nok på byens tilbud, og samtidig langt nok fra til at

Når du flytter ind i Skovkvarteret, får du Kalvebod Fælled

pulsen kan komme helt ned, når du nyder roen, det grønne

som forhave, metroen for enden af vejen, og skøjtehal,

og dyrelivet på Kalvebod Fælled, som ligger lige uden for

boldbaner og Royal Arena rundt om hjørnet.

dine vinduer.

Mod syd skyder nye boligområder op med flere boliger og

Tryghed

I sommeren 2015 startede vi på at bygge første

et strøg med forretninger. Og skal du ind til Strøget, tager

I Skovkvarteret er der plads til alle. Du kan se børn, der

etape af Skovkvarteret med 74 rækkehuse og 102

det kun 12 minutter til Kongens Nytorv med metroen.

leger i de bilfri stræder og naboer, der stopper op og tager

lejligheder. Alle lejligheder og rækkehuse i første

sig tid til at sludre om løst og fast. For Skovkvarteret er

etape af Skovkvarteret er solgt, og i efteråret 2018

Bo i byen

som en lille landsby - midt i byen og tæt på natur, ro og

flyttede de sidste beboere ind.

Hvis man kommer fra en lille lejlighed i brokvartererne, er

fordybelse. Nu er vi i gang med at bygge anden etape med

Skovkvarteret en helt ny fornemmelse. Her er lys og luft, og ikke mindst udsigt. Fra Lærketårnet kan du se ud over

Når du flytter ind i Skovkvarteret flytter du også ind i et

Kalvebod Fælled som er en af Københavns største grønne

nyt fællesskab, hvor I kan skabe gode naborelationer på

områder. Du kan se køer, der græsser i din forhave og alli-

kryds og tværs. Her er i det hele taget rig mulighed for at

Hele Skovkvarteret står færdigt i 2020 med

gevel bor du tæt på byen.

skabe en tryg og god ramme omkring dit liv.

140 rækkehuse og 7 tårne med ialt 168 lejligheder.

66 rækkehuse og 2 tårne med i alt 56 lejligheder.

Så har vi arbejdet på projektet i mere end 6 år. Og lige foran Skovkvarteret løber promenaden, hvor du kan

Så velkommen i Skovkvarteret. Hvor det gode liv spirer og

cykle, løbe eller gå en tur. I dit helt eget tempo.

gror.

5


” Det er ligesom en lille landsby [...] Vi spiser sammen om sommeren, og vi passer hinandens børn og kæledyr på kryds og tværs. Vi har en fælleshave, hvor man altid kan finde en lille plet. Så møder man nogen af de andre, og børnene leger sammen. ” GERTRUD BAUN, JOURNALIST Fra bogen - Sådan vil vi bo

6

HVERDAG I RADIORÆKKERNE // ØRESTAD NORD


FILOSOFIEN BAG // Verdens bedste by

Omtanke

Landsbyen i byen

Magasinet Monocle har tre gange kåret København som

Tetris A/S har, sammen med Sangberg Architects og

En erfaring i Københavns Kommune er også, at et kvarter

verdens bedste by at leve i. Måske er det derfor byen bliver

Vilhelm Lauritzen Arkitekter, skabt filosofien bag

sammensat af forskellige boligtyper, og boligstørrelser

ved med at vokse?

Skovkvarteret og formet bygninger og fællesarealer med

giver en positiv variation i kvarterets beboere.

stor omtanke for kvarterets fælleskab og funktion. Vi bliver flere. Vi bliver yngre. Vi bliver boende i byen. Vi

Skovkvarteret ligger i Arenakvarteret, der er en helt ny bydel

lever i byen. Vi arbejder i byen. Vi deles om byen. Dette er

Allerede i 2012 lavede vi et omfattende studie i samarbejde

med rækkehuse og lejligheder i forskellige størrelser, men

nogle af de strømninger, der er i København lige nu.

med Københavns Kommune og arkitekterne Bertelsen &

også blandet med erhverv, institutioner og Royal Arena.

Scheving og Kornum Arkitekter af, hvordan et nyt byhusVi flytter dagligstuen ud i byens rum, og vi deles om byens

kvarter bør bygges.

mange tilbud. Byen er en del af vores identitet. Det er ikke

Arenakvarteret er en levende bydel med en varieret bebyggelse omkring den karakteristiske byfælled, der

bare et sted, vi er. Vi elsker at bo her, vi arbejder her, og vi

Den fortættede landsby

strækker sig som et grønt åleje fra Kalvebod Fælled til

lever her. Byen er en del af os. Og vi er en del af byen.

Studiet viste, at en bebyggelse i storbyen adskiller sig fra

metroen, og trækker naturen direkte ind i kvarteret.

forstadens kvarterer ved at være kompakt og tæt. Der mangler boliger, som den almindelige københavner har råd til at betale, og de er en forudsætning for at byen kan

I Skovkvarteret vil du opleve nærværet og tilstedeværel-

fortsætte sin positive udvikling.

sen af naboerne. Du ved, at naboen er hjemme, for du kan se lysene i vinduerne. Du fornemmer dine omgivelser,

Vi bygger fornuftige boliger, der er godt indrettet til dem,

og du er selv en del af dem. Hvor meget og hvornår du vil

der gerne vil blive i byen. For vi ved godt, at den moderne

være en del af fællesskabet betemmer du selv.

bybo har mindre behov for plads.

7


8

STEMNING FRA KALVEBOD FÆLLED


DIT KVARTER // Knap så poleret

Nybyggere

Fællesskab

Skovkvarteret er en hyggelig enklave af huse omgivet af

Skovkvarteret er en del af en helt ny bydel, som kaldes

Vores erfaring er, at når så mange mennesker flytter ind i et

fællesarealer med skovtræer, æbletræer og græs, som

Arenakvarteret, så du bliver en slags moderne nybygger,

nyt kvarter, spirer initiativerne frem overalt og der dannes

trækker Kalvebod Fælled helt ind mellem husene.

når du flytter ind i din nye lejlighed.

nye fælleskaber af både social og praktisk karakter.

Her er bare mere roligt, mindre asfalt og knap så parkagtigt, som vi ellers kender det fra København. Gaderne mellem husene er bilfri lege- og opholdsarealer.

Forældre skiftes til at bringe børn til samme institution, Du får et nyt fællesskab - i første omgang med dine nære

familier spiser sammen, nye bekendtskaber opstår og man

naboer, senere med kvarteret, og inden længe står hele

dyrker både motion og naturen sammen.

bydelen færdig.

Det er altså dig, dine naboer og dine venner, der kommer i første række i Skovkvarteret.

Måske kunne man drømme om en pop-up restaurant, hvor Skovkvarteret og alle andre kvarterer i Arenakvarteret er

du bare kunne dukke op med din tallerken, spise et billigt

sammensat af ejerboliger, lejeboliger, almene boliger, store

og hyggeligt måltid, leveret af en kok udefra, og bare hygge

Men hvad så, hvis du kommer hjem med bilen fuld af varer,

og små boliger, rækkehuse og lejligheder. Derfor vil du

sammen med dine naboer uden at skulle tænke på indkøb

eller du får leveret et nyt spisebord? Selvfølgelig må du

opleve en mangfoldighed og variation både i arkitektur,

og madlavning den dag.

gerne køre ind til din hoveddør og læsse af, så længe du

men også i sammensætningen af mennesker i bydelen.

kører stille og respekterer livet i Skovkvarteret.

I nabotårnet Birketårnet er der et fælleshus, hvor I kan holde Det er en vigtig styrke for hverdagslivet, fælleskabet og

fællesarrangementer som fx. fastelavn, se sport sammen,

Nord for Skovkvarteret løber Byfælleden. Det er en grøn

relationerne, at der bor børn og voksne, unge og ældre i

holde fællesspisning eller mindfullness. Faktisk lige præcis

kile med et vandløb, der trækker Kalvebod Fælled helt ind i

kvarteret, der har det til fælles, at de gerne vil bo, arbejde og

hvad I har lyst til. For fælleshuset er med til at skabe en god

området. Forestil dig den ro og de muligheder det giver at

leve i byen.

ramme om fællesskabet. Og så har du samtidig mulighed

bo så tæt på en kæmpe naturpark. Du kan gå direkte fra

for at leje det til private arrangementer.

din hoveddør og ud i naturen, hvad enten du vil løbe en tur,

Trygheden ligger i mangfoldigheden, men også i, at du har

lufte hunden eller bare nyde de grønne omgivelser.

et fællesskab med andre som dig selv.

9


10

STEMNINGSBILLEDE FRA SKOVKVARTERET


11

STEMNINGSBILLEDE FRA SKOVKVARTERET


Lærketårnet 272 271

273 274

Birketårnet

262

172

261

171

263

173

264

174 252 251

253

162

161

254 163 242 241

152

151

243 244

153 142

141

232

231

233

143 234 132

131

55 58 133 122

121

56

36

22

64

20

123

19

32

23

112

111

66

59 61

31

21

103

2

30

3

38

46 11

9

50

48

10

7

52

37

8

49

44 12

47

43 45

14 16

12

17

13 15

18

202 203

54

39

29

6

201

42 41

27

5

1

40

26 4

Kalvebod Fælled

214

65 28 25

213

63

113 102

212

211

62

35 33

101

223 224

57

34

222

221

60

24

53 51


Lejlighed type 3 68 m2

Lejlighed type 4 71 m2

Penthouse type 1 119 m2

Penthouse type 2 149 m2

Penthouse type 3 120 m2

Penthouse type 4 124 m2

Type 5 G

Type 5 E

Lejlighed type 2 84 m2

Type 5 F

Type 5 D

Lejlighed type 1 68 m2

LEJLIGHEDERNE // Lærketårnet har i alt 31 lejligheder.

Penthouselejlighed type 1, 2, 3 og 4 På 7. og 8. sal ligger penthouselejlighed type 1, 2, 3 og 4

Alle rum har store vinduer til gulv, så du kan nyde udsigten

og på 7. og 8. sal ligger 4 penthouselejligheder i 2 etager,

på hhv. 119, 149, 120 og 124 m2. Her har du udsigt over hele

over kvarteret og fælleden og få lyset langt ind i lejligheden.

type 1, 2, 3 og 4.

kvarteret og fælleden.

Type 5 C

Fra 1. til 6. sal ligger lejlighed type 1, 2, 3 og 4 på hver etage

Der er 2 badeværelser og 1 opbevaringsrum i alle pent-

Type 1, 2, 3 og 4

Du finder planer og indretning af lejlighederne på s. 31-41.

houselejligheder. Der er 4 soveværelser i type 1, 2 og 4 og

Fra 1. til 6. sal ligger lejlighederne type 1, 2, 3 og 4 på hhv. 68,

Lejlighederne er indrettet i 2 etager med en trappe mellem

3 soveværelser i type 3.

84, 68 og 71 m . Du finder planer og indretning af lejlighe-

etagerne.

2

Type 5 B

derne på side 17-29.

På nederste etage har du entré, stort køkken med udgang

til altan og på øverste etage ligger stuen, hvor du også har

og stue, bad, opbevaringsrum og 2-3 værelser.

altan.

Der ligger en altan i forbindelse med stuen og alle rum har store vinduer til gulv, så lyset kommer langt ind i din lejlighed.

god plads.

Type 5 A

Lejlighederne er indrettet med entré, et stort rum til køkken

Penthouselejlighederne er til dig, der ønsker god udsigt og

13


FACADERNE // Husene i Skovkvarteret fremstår i mursten med en variation af tegltype og farve. Det giver et levende udtryk. Murstenene giver husene et gedigent udtryk af kvalitet. Muren varierer i dybde med recesser, så der også er et spil i de enkelte huse. Lærketårnet bliver bygget i en mørk tegl i en rødbrun nuance. Værnene på altanerne er galvaniseret stål, og vinduerne har aluminiumsfarvede profiler udvendig. Det giver lidt kant, og står i flot kontrast til den rødbrune mursten - og den omgivende natur. Materialerne reagerer og patinerer forskelligt, når de påvirkes af vind og vejr. Det gir’ liv til kvarteret. Alle materialer er valgt, så de kræver så lidt vedligehold som muligt.

14


Mocca Nova

FACADE

Alufarvede vinduer

Thermowood

Værn

Tegl, som Strøjer tegl, Mocca Nova med grå fuge

TAG Traditionelt tagpaptag. Indvendige tagnedløb (UV system) ALTAN

Thermowood, varmebehandlet fyrretræ som giver træet en varm glød og en naturligt høj modstandsdygtighed over for svampe- og insektangreb.

VÆRN PÅ ALTAN

Galvaniseret stål

VINDUER

Lavenergi, hvidlakeret træ inde, alufarvet udvendig

HOVEDDØR (til entre)

Massiv hoveddør, sort udvendig og indvendig

POSTKASSE

Nederst i opgang

15


16

SOLNEDGANG OVER FÆLLEDEN


LEJLIGHED TYPE 1, 1. TIL 6. SAL - PLANER //

Denne lejlighedstype ligger på nord og vestsiden af tårnet med udsigt over Kalvebod Fælled og Kalvebod Fælled skole. Her er vist lejlighed nr. 231. Arealoversigt Lejligheden Altanen

N

ca. 68 m2 ca. 6 m2

3ODQ

17


18

UDSIGT MOD FÆLLEDEN OG SKOVKVARTERET FRA KØKKEN/ALRUM I LEJLIGHED 261, TYPE 1


LEJLIGHED TYPE 1, 1. TIL 6. SAL - INDRETNING //

19


20

TÆT PÅ BYEN - MIDT I NATUREN


LEJLIGHED TYPE 2, 1. TIL 6. SAL - PLANER //

Denne lejlighedstype ligger på nord og østsiden af tårnet med udsigt over Skovkvarteret. Her ses lejlighed nr. 242. Arealoversigt Lejligheden Altanen

N

ca. 84 m2 ca. 6 m2

21 3ODQ


22

VÆRELSE MED UDSIGT OVER SKOVKVARTERET I LEJLIGHED 262, TYPE 2


LEJLIGHED TYPE 2, 1. TIL 6. SAL - INDRETNING //

23


LEJLIGHED TYPE 3, 1. TIL 6. SAL - PLANER //

N Denne lejlighedstype ligger på syd og østsiden af tårnet med udsigt over Ørestad Syd. Her er vist lejlighed nr. 263.

Arealoversigt Lejligheden Altanen

24

ca. 68 m2 ca. 6 m2


LEJLIGHED TYPE 3, 1. TIL 6. SAL - INDRETNING //

25


26

KØKKEN/STUE MED UDSIGT OVER SKOVKVARTERET I LEJLIGHED STUE/KØKKEN MED UDSIGT OVER FÆLLEDEN I LEJLIGHED 153, TYPE254, 3 TYPE 4


LEJLIGHED TYPE 4, 1. TIL 6. SAL - PLANER // N Denne lejlighedstype ligger på syd og vestsiden af tårnet med udsigt over Fælleden og ud over Ørestad Syd. Her er vist lejlighed nr. 254. 

9HQW

9Â UHOVH

2SEHYca. 71 m2 ca. 6 m2

(QWUp%DG 

.¡NNHQVWXH

9Â UHOVH

$OWDQ P

 

27 3ODQArealoversigt Lejligheden Altanen
28


LEJLIGHED TYPE 4, 1. TIL 6. SAL - INDRETNING //

29


30

HAVTORN PÅ FÆLLEDEN


PENTHOUSE TYPE 1, 7. OG 8. SAL - PLANER // Denne lejlighedstype ligger på nord og vestsiden af tårnet med udsigt over Fælleden og skolen. Her er vist lejlighed nr. 271. Arealoversigt Lejligheden Altanen 7. sal Altanen 8. sal

ca. 119 m2 ca. 9 m2 ca. 9 m2

7. SAL

8. SAL

31


32

STUE MED UDSIGT OVER FÆLLEDEN I LEJLIGHED 271, PENTHOUSE TYPE 1


PENTHOUSE TYPE 1, 7. OG 8. SAL - INDRETNING //

7. SAL

8. SAL

33


PENTHOUSE TYPE 2, 7. OG 8. SAL - PLANER // Denne lejlighedstype ligger på nord og østsiden af tårnet med udsigt over Skovkvarteret. Her ses lejlighed nr. 272. Arealoversigt Lejligheden Altanen 7. sal Altanen 8. sal

34

ca. 149m2 ca. 9 m2 ca. 9 m2

7. SAL

8. SAL


PENTHOUSE TYPE 2, 7. OG 8. SAL - INDRETNING //

7. SAL

8. SAL

35


PENTHOUSE TYPE 3, 7. OG 8. SAL - PLANER // Denne lejlighedstype ligger på syd og østsiden af tårnet med udsigt over Ørestad Syd. Her er vist lejlighed nr. 273. Arealoversigt Lejligheden Altanen 7. sal Altanen 8. sal

7. SAL

36

ca. ca. ca.

120m2 9 m2 9 m2

8. SAL


PENTHOUSE TYPE 3, 7. OG 8. SAL - INDRETNING //

7. SAL

8. SAL

37


38

KØKKEN / STUE I LEJLIGHED 274 MED UDSIGT OVER FÆLLEDEN, PENTHOUSE TYPE 4


PENTHOUSE TYPE 4, 7. OG 8. SAL - PLANER // Denne penthouse ligger på syd og vestsiden af tårnet med udsigt over Fælleden og ud over Ørestad Syd. Her er vist penthouse nr. 274. Arealoversigt Lejligheden Altanen 7. sal Altanen 8. sal

ca. ca. ca.

7. SAL

39

124 m2 9 m2 9 m2

8. SAL


40

STEMNING FRA KALVEBOD FÆLLED


PENTHOUSE TYPE 4, 7. OG 8. SAL - INDRETNING //

7. SAL

8. SAL

41


42

KØKKEN I PENTHOUSE 274

42


MATERIALERNE //

Indvendig er der hvidmalede vægge og lofter. Betonvægge er tunge, og jo tungere et materiale er, desto bedre dæmpes gennemtrængende lyd. Det betyder, at du ikke kan høre naboen på samme måde som i de gamle Københavnerlejligheder. Vinduespartierne har en størrelse, der gør rummene lyse og venlige, men samtidig muliggør privatliv i boligen. På gulvene ligger en lys lamelparket i eg. Der er hvide døre med dørtrin og L-greb. I penthouse type 1, 2, 3 og 4 har du en hvidlakeret ståltrappe mellem etagerne med trin i massiv egetræ, og værn med hvide balustre. Det er et flot element, der binder etagerne sammen.

VÆGGE

Fuldspartlede vægge, malet hvide

LOFTER

Hvidmalede betonlofter. Nedsænkede lofter er udført i hvidmalet gips og kanaler til føring af ventilationer er udført i gips eller hvid laminat som køkkenskabe

DØRE

Plane hvide døre med L-greb og hvide gerichter

TRÆGULV

3 stavs lamelparket i egetræ, 15 mm, hvid mat lak

TRAPPE

Hvidlakeret ståltrappe med hvide vanger, trin i massiv eg og værn med hvide balustre

43


44

KØKKEN/ALRUM I LEJLIGHED 261


VASK

KØKKEN // Svane køkken model Deco hvid grebsløs og hvid bordplade i laminat med underlimet firkantet stålvask. Underskabene er indrettet med skuffer og hylder, og overskabene med hylder.

ARMATUR

ELEMENTER

Svane Deco hvid grebsløs - med hvid sokkel

BORDPLADE

Hvid surface laminat, 30 mm.

VASK

Underlimet stålvask, som Lavabo Kubus 500 soft

ARMATUR

Et-grebs-armatur i krom, som Grohe Eurosmart Cosmopolitan

45


46

KOGEPLADE SIEMENS EU611BEB2E

OVN SIEMENS HB533ABROS

EMHÆTTE (indbygning) SIEMENS LI64LB530

OPVASKEMASKINE SIEMENS SX836X00KE m. hvid front

KØL og FRYS SIEMENS KI87VVF30


KØKKEN - HVIDEVARER // Der er ovn, induktionskogeplade, emhætte, fuldintegreret opvaskemaskine og køle-/fryseskab. Alle hårde hvidevarer leveres i Siemens, energiklasse A eller bedre. Hvis der er produkter, der udgår, erstattes de af tilsvarende produkter i samme stil og kvalitet.

KOGEPLADE

4 induktionsplader med quickstart og boosterfunktion, minutur, timer og børnesikring.

EMHÆTTE

Til indbygning i overskab. Udføres med aktivt kulfilter, 3 hastigheder og ét intensivtrin, 59 dB, energiklasse A

OVN

Integreret, 71 liter, 5 ovnfunktioner, front max 50 °C (v. 180°), temperatur 50 - 275 °C, energiklasse A og børnesikring

OPVASKEMASKINE

Integreret, 13 kuverter, 44 db (A), 6 programmer + 3 tillægsfunktioner, energiklasse A++

KØL/FRYS

Integreret, 209 l køl og 63 l frost, 38 db (A), energiklasse A++

47


VASKEMASKINE SIEMENS WM14N0L7DN

48

TØRRETUMBLER SIEMENS WT43H007DN


BADEVÆRELSE OG HVIDEVARER // I penthouse type 1, 2, 3 og 4 er der 2 badeværelser. Vaskemaskine og tørretumbler står i badeværelset på nederste etage. Alle hårde hvidevarer er Siemens. Hvis der er produkter, der udgår, erstattes de af tilsvarende produkter i samme stil og kvalitet.

VASKEMASKINE

SIEMENS 7 kg, vask: 54 dB, centrifugering: 75 dB, energiklasse A+++

TØRRETUMBLER

7 kg, 65 dB, energiklasse A+, kondenstørretumbler

GULV

Lys grå flise 200x600 mm med lys grå fuge, som Marte Raggio di Luna

VÆG

Hvidmalede vægge og hvid mat vægflise, 100x300 mm med lys grå fuge i bruseniche

TOILET

Væghængt toilet med hvidt toiletsæde

VASKESKAB

Hvidt skab med hvid helstøbt bordplade med vask

HÅNDVASK ARMATUR

Grohe Eurosmart, et-grebsarmatur

BRUSESYSTEM

Grohe brusebatteri med brusesæt. Blandingsbatteri: Grohe Grohtherm Nordic. Brusesæt: Grohe New Tempesta

KROGE og TOILETPAPIR

Tre kroge og én toiletpapirholder i poleret stål

SPEJL

Opklæbet spejl over skab

49


50

VI STØBER FUNDAMENTET TIL SKOVKVARTERET


TEKNIK OG ANDET PRAKTISK //

OPBEVARINGSRUM

Opbevaringsrummet udføres med synlige installationer. Der udføres trægulv, men ikke gulvvarme i opbevaringsrummet.

AFFALD

Lejlighederne har affaldsnedkast for dagrenovation i opgangen

og miljøstation til sortering af aviser, pap, batterier og småt elektronik.

EL

Egen måler og HPFI gruppetavle. Stikkontakter og

udtag svarende til krav for boliger.

VARME Gulvvarme baseret på fjernvarme.

VENTILATION Ventilationsanlæg med varmegenvinding og udsugning i køkken, toilet og bad. Indblæsning i alle beboelsesrum med et luftskifte på ½ gang i timen. Anlægget er placeret i opbevaringsrummet.

RØGALARM

I henhold til lovgivningen.

TELEFON

Der føres kabel frem til opbevaringsrum, så der er mulighed for at oprette telefon.

TV og BREDBÅND

Der føres kabel med TV signal frem til opbevaringsrum.

Der udføres ét tv stik i stuen og tomrør til øvrige beboelsesrum.

Der er YouSee TV-grundpakken som udgangspunkt. Bredbåndsforbindelse kan tilkøbes.

51


VELKOMMEN HJEM


FORDYB DIG Mød folkene bag // Grundejer- og ejerforening // Hvordan køber jeg et hus? // Ørestad syd // Verdens største bypark // Mere om... //


FOLKENE BAG //

Tetris A/S står bag Skovkvarteret. Vi har mange års erfaring med byggeri, og vi elsker og er stolte af det, vi bygger. Vi lægger vægt på ærlige og funktionelle byggerier. Det vi laver, er aldrig ligegyldigt – det har kant, og gør en forskel. Vi har tidligere udviklet Radiorækkerne i Ørestad Nord, Frikvarteret i Nordhavnen og ud over Skovkvarteret, har vi flere boligprojekter på vej. Som fx Skiferrækkerne på Amager. Det er Rasmus Friis A/S, der bygger Skovkvarteret og som også har bygget Frikvarteret og Radiorækkerne. De er specialister i at styre og levere byggeri i høj kvalitet, og deres medarbejdere har stor erfaring i byggestyring og kvalitetssikring. På næste side kan du se de medarbejdere i Tetris A/S og Rasmus Friis A/S, som du kommer til at møde i projektet.

54


Pernille er projektleder hos Tetris A/S. Hun har

Søren er entreprisechef hos Rasmus Friis A/S.

en baggrund som Civilingeniør med speciale i

Søren er uddannet bygningsingeniør og har

konstruktioner. Pernille har over 10 års erfaring

mere end 20 års erfaring i byggebranchen.

med byggeri og er bindeleddet mellem arkitekt,

Det er Sørens ansvar, at husene bliver projek-

entreprenør og mægler.

teret og bygget, som vi har aftalt.

Rasmus Friis er direktør og partner i TETRIS A/S.

Martin er entrepriseleder hos Rasmus Friis A/S.

Han er en af hoveddrivkrafterne bag udviklingen

Martin er 42 år, uddannet bygningskonstruktør

af Skovkvarteret og har været med helt fra plan-

og har 20 års erfaring i byggebranchen. Martin

lægningen begyndte i 2014.

har sin daglige gang på byggepladsen, hvor han på Birke- og Lærketårnet bl.a. er ansvarlig for styring af entreprenører, kvalitetssikring og aflevering.

55


56

FØRSTE SPADESTIK


GRUNDEJER- OG EJERFORENINGER //

Når I flytter ind i Skovkvarteret, bliver I en del af et

Grundejerforeningen ejer og vedligeholder fællesarealerne

Som ejerforening i Ørestad er det obligatorisk også at være

fællesskab. Boligen er jeres helt private ejendom, men

og sørger for renhold, snerydning, belysning m.v. Herud-

med i en endnu større grundejerforening. Ejerforeningerne

fællesarealerne ejer I sammen med de andre beboere i

over er foreningen ansvarlig for intranettet og hele for-

i Skovkvarteret II er derfor medlem af Grundejerforeningen

kvarteret. Derfor har vi oprettet tre ejerforeninger og en

eningens fælleshus i Birketårnet, hvor I både har mulighed

Ørestad City Syd sammen med bl.a. Hotel Crowne Plaza og

grundejerforening, der hver har ansvaret for forskellige

for at dele strikkeopskrifter og planlægge fester.

Royal Arena. Foreningen driver parker, belysning, stiforløb,

dele af Skovkvarteret.

træer, bede og boldbaner samt bidrager til de mange vandDe tre ejerforeninger der oprettes i kvarteret er:

løb og kanaler i området, der omkranser Skovkvarteret.

I kommer til at bo i Grundejerforeningen Skovkvarteret II –

• Ejerforeningen Birketårnet

jeres naboer lige på den anden side af Else Alfelts Vej har

• Ejerforeningen Lærketårnet

Grundejerforeningen Skovkvarteret II får overdraget

allerede fået navnet Grundejerforeningen Skovkvarteret.

• Ejerforeningen Rækkehusene Skovkvarteret II.

ejerskabet af fællesarealerne efterhånden som vi bliver

Begge områder benævnes i fællesskab Skovkvarteret og

færdige med dem. Indtil alle rækkehuse og lejligheder er

deler udover det arkitektoniske udtryk også vores ambiti-

Ejerforeningerne er hver især ansvarlige for bygningerne,

solgt, er vi med i Grundejerforeningen Skovkvarteret II og

oner om at lave et område med mere hygge og færre biler.

der er med i den pågældende ejerforening. På den måde

sørger for, at I kommer godt i gang.

Da jeres område er etape 2 af det samlede byggeri, får

skal beboerne i rækkehusene ikke tænke over elevatorer

jeres grundejerforening tilføjelsen ”II”.

der skal vedligeholdes, mens beboere i tårnene ikke skal tænke på skure der skal males. De tre ejerforeninger er alle medlemmer i Grundejerforeningen Skovkvarteret II.

57


” Vi har kigget på større lejlighed på Vesterbro og delehus med en anden familie på Østerbro. Der er så mange ting at tage hensyn til, når man laver en så vigtig investering som en bolig. Her i Radiorækkerne er der mange fordele. Kammeraterne er tæt på, ingen trafik og grønne arealer lige uden for døren. Samtidig behøver vi ikke at give afkald på det gode liv, hvor vi elsker at gå ud og spise og drikke god vin. Det er bare en cykeltur væk – så er vi i byen. ” RASMUS KOFOED, INDEHAVER AF KADEAU

58


HVORDAN KØBER JEG EJERBOLIG? // Forbered dig Det er en stor beslutning at købe bolig, og du har måske

Nu er du jo allerede i gang med at se på en ny bolig, ellers

Banken hjælper dig også med vejledning i, hvad det bety-

slet ikke prøvet at købe ejerbolig før. Vi har i andre projekt-

ville du ikke sidde og læse dette. Inden du starter, eller når

der for dig, at du køber en ny bolig nu, men først optager

er oplevet et stort behov for, at vi forklarer købsprocessen

du starter med at lede efter din nye bolig, er det en god idé

lånet, når du skal betale for boligen ved indflytning.

trin for trin, også selv om du har både banken og din egen

at lægge et budget, så du ved, hvad du har råd til.

Selvom du er blevet forhåndsgodkendt i banken, vil banken

advokat med.

vurdere den konkrete bolig, når du har fundet den. Du skal bruge budgettet for at kunne låne penge i banken.

Det vil vi prøve at gøre så simpelt som muligt her. Vores

Og som en del af din forberedelse, er det en god idé at få

Det er også en god ide, at du gør dig klart, hvilke drømme

guide er konkret for projektet, men tager udgangspunkt i

en forhåndsgodkendelse i banken. Det er et dokument, der

din nye bolig skal opfylde. Hvor skal den ligge? Hvor stor

guiden på www.boligejer.dk, som er udarbejdet i et tvær-

fortæller dig, hvor meget din nye bolig må koste.

skal den være? Hvor mange værelser skal der være? Skal

fagligt offentligt samarbejde.

det være gammelt eller nyt? Gammelt er måske billigere i Når du er i banken, kan de hjælpe dig med at forklare de

første omgang, men kan give flere omkostninger til

Guiden har 4 faser:

forskellige lånetyper der findes i dag, så du kan tage stil-

vedligehold, varme og ting, der går i stykker osv.

Forbered dig

ling til, om du vil have en fast udgift hver måned, eller om

Undersøg og stil spørgsmål

du vil have en lavere rente, men til gengæld en risiko for at

Når det er afklaret, er du klar til at kaste dig ud på bolig-

Køb din nye bolig

din udgift ændrer sig.

markedet.

Flyt ind i din nye bolig.

59


Undersøg og stil spørgsmål

Køb din nye lejlighed

I Skovkvarteret køber du en ny bolig, som snart er færdig.

Når du har besluttet dig for, hvilken lejlighed du vil købe,

Vi har gjort os umage for at lave denne præsentation, der

underskriver du en reservation hos ejendomsmægleren.

forhåbentlig giver svar på mange af dine spørgsmål og som hjælper dig til, at du kan forestille dig boligen endnu

Senest 5 hverdage efter du har reserveret, skal du under-

bedre.

skrive en købsaftale. Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du vores underskrift. Herefter stiller du en bank-

Vi har en prøvebolig, hvor du kan se materialerne, møde

garanti inden for 14 dage i samarbejde med din bank.

vores ejendomsmæglere og stille alle de spørgsmål, du har på hjertet, og du er altid velkomen til at ringe.

Du har den lovpligtige fortrydelsesret i 6 hverdage efter vi har underskrevet købsaftalen, og derefter yderligere

Snak også med din advokat om, hvilke ting du skal være

4 dage indtil du har afklaret bank- og advokatforbehold.

særligt opmærksom på, når du køber en nybygget bolig.

60

Hvem står bag projektet? Har de prøvet det før? Kan vi se

Købsaftalen kan indeholde nogle betingelser, som skal

det, de har bygget før?

opfyldes, inden aftalen er endelig


Flyt ind i din nye bolig Så er det bare at vente, til vi har bygget dit nye hjem

Hvis I er mange købere, der sammen vælger en bygge-

Den dag vi afleverer, aflæser vi vand, el og varme. Senere

færdigt. Vi vil gøre vores bedste for at fortælle dig om

tekniske rådgiver, tilbyder vi et tilskud på 2.500 kr. pr.

laver vi en refusionsopgørelse, dvs. en opgørelse over de

byggeriet undervejs, og du kan følge Skovkvarteret på

bolig til at betale for hjælp med at gennemgå boligen,

udgifter vi som sælger har betalt for køber efter overtagel-

Facebook og Instagram, så du kan se, hvordan byggeriet

inden du overtager den.

sedagen, fx. ejendomsskat og tilskud til byggesagkyndig.

På den måde får du en tryg overlevering, og nu er du

Når du har overtaget dit nye hjem, udarbejder vi et skøde

klar til at flytte ind.

som bliver tinglyst.

Den dag du overtager dit nye hjem, skal du deponere den

1 og 5 år efter du har overtaget lejligheden kommer vi og

Når din bolig er færdig og klar til indflytning, gennemgår vi

fulde købesum. Samtidig frigives den bankgaranti du

går den igennem sammen med dig, så vi sikrer, at den

den sammen med dig.

stillede, da du underskrev købsaftalen.

også fungerer efter du er flyttet ind.

Vi anbefaler, at du vælger en byggeteknisk rådgiver, der

Husk at melde flytning i god tid til Folkeregisteret og

Tillykke med dit nye hjem - og velkommen hjem til

kan hjælpe dig trygt igennem overleveringen.

PostNord, fx på Borger.dk.

Skovkvarteret.

skrider frem. Vi holder også et arrangement under byggeriet, så du har mulighed for at møde dine nye naboer.

61


Institutioner og skoler

Underholdning

1

M-husets Vuggestue

17

Biograf

2

Vuggestuen Sejlhuset

18

Royal Arena

3

Ørestad Gymnasium

4

Ørestad Skole

5

1

2 10 9

Kalvebod Fælled Skole

3

11 4 17 14 19

6

Daginstitutionen Lille Arena

7

Børnehuset 8-tallet

8

Skøjtehallen

19

21

10

Døgn Netto

11

Fields

12

REMA 1000

6 5 8

Indkøb Irma

20

Byfælleden - rekreativt område

21

Kalvebod Fælled

15

12 16

15 7

Transport 13

Ørestad Metro og fjerntog

14

Motorvej mod DK og SE

15

Parkeringshuse

16

Vestamager Metro 62

15

20

Nyt børnehus

9

18

21

13


ØRESTAD SYD // Et grønt åndehul Ørestad Syd er et område fyldt med kontraster, fra Kalve-

Rundt om Skovkvarteret kommer Byhusene, Kanalkvar-

bod Fælleds nærmest uendelige natur i vest til Ørestad

teret og Fælledhusene med mange flere rækkehuse og

Syds arkitektoniske huse og moderne urbane udtryk.

lejligheder. En helt ny bydel fyldt med liv og nye naboer.

Det er et område, som over de næste ti år, vil udvikle sig

Det tar’ kun 10 minutter

til en moderne bydel med 10.000 nye københavnere og

Når du bor i Ørestad Syd er det nemt og hurtigt at nå

mange nye arbejdspladser.

resten af København - og omegn. Med metroen kan du være på Christianshavn på 11 minutter, på Nørreport St.

Det kommer heldigvis ikke til at ændre på den vilde natur,

på 14 minutter og på Frederiksberg på 18 minutter.

som gør Ørestad Syd til noget særligt. Kalvebod Fælled er en del af Naturpark Amager, som er fredet bl.a. for at

Lige nord for kvarteret kører Øresundstoget. Fra Ørestad

beskytte områdets rige fugleliv.

station er du i Lufthavnen på 6 minutter og videre til Malmö. I modsatte retning er der syv minutter til

Skovkvarteret bliver en fredelig oase med lys, ro og grønt.

Københavns Hovedbanegård.

Der kommer træer, græs og grønne stier mellem bygningerne. Det skaber ro og fryd for øjet og giver lyst til at sætte

Langs med Øresundsbanen løber Øresundsmotorvejen.

5 m til Kalvebod Fælled

sig med en kop kaffe på altanen eller terrassen og nyde

Herfra kommer du let til Malmö og alle andre steder.

50 m til nærmeste institution

livet og det, at der er højt til loftet i Skovkvarteret.

100 m til Kalvebod Fælled skole 500 m til Vestamager Metrostation 500 m til motorvejen 1 km til Fields og den nye biograf 1 km til Fjerntog til resten af Danmark og Sverige

63


64

ARKEN PÅ FÆLLEDEN


VERDENS STØRSTE BYPARK // Historien

Naturlegeplads

Golfbane

Fælleden har kun været oven vande siden 1943, hvor det 20

Himmelhøj, der ligger et par stenkast fra indgangen nær-

Den nordlige del af Kalvebod Fælled er en golfbane, Royal

km store område blev inddæmmet som et beskæftigel-

mest Vestamager Metrostation, er delt op i temaer over de

Golf Center. Man skal være medlem for at spille, men alle

sesprojekt. Men naturen – ikke mindst fuglelivet – indtog

fire elementer ild, luft, vand og jord.

kan færdes på området.

men nu er det en fælled, og en af verdens største byparker.

Dens største installation, den over 50 meter lange Arken,

Madpakkehus og bålpladser

Og en bypark, hvor du kan lave meget mere end at slikke

ligger som et stort strandet skib på den tidligere havbund.

Man bliver sulten af en dag i naturen, så rundt omkring

2

det hurtigt. De første 40 år var det militært øvelsesterræn,

solskin og se børn lege.

på Fælleden er der 12 bålpladser, hvor du kan tilberede din Desuden er der Ildstedet, omkranset af 25 granstammer

mad, f.eks. af fisk, du selv har fanget og svampe og urter,

Stier

med rod, der hver vejer fire tons og Insektskoven, hvor

du selv har fundet. Husk brænde.

Med sine lange, asfalterede stier, promenader og veje samt

man kan gemme sig mellem 370 sortsvedne egestammer.

åbne landskab indbyder Fælleden til fysiske udfoldelser

Og ved Store Høj Søen/Kanonvej og Kanalvej/Ugandavej er

som løb, cykling, ridning, orienteringsløb, drageflyvning,

Badning

der madpakkehuse. Ved Naturcentret ligger også spiseste-

rulleskøjteløb eller bare helt almindelige vandreture.

Det er muligt at bade fra Formidlingsbroen, der ligger på

det Traktørstedet.

sydspidsen af Fælleden ved Dæmningsvej.

Fugle

Fiskeri

Rundt om Klydesøreservatet er der fire fugleskjul, og der

Overnatning

Man kan fiske ål, aborre, skaller m.m. i Birkedam, Trekant-

er to fugleskjul ved Store Høj Søen, som ligger gemt midt i

I Fasanskoven og i Pinseskoven er der shelters, der kan

søen, Store Høj Søen, i Hejresøen og i kanalen i Pinsesko-

rørskoven. På sydsiden af Hejresøen findes der et fugle-

reserveres. Desuden er der primitive lejrpladser ved Birke-

ven. Man kan også fiske havørreder og hornfisk i Køge

tårn, som også giver udsigt over Kongelunden og Køge

dam, ved Ottehøjsvejen i Pinseskoven samt ved Hejresøen.

Bugt fra Birkedamsvej og Dæmningsvej på sydspidsen.

Bugt.

Husk dit fisketegn.

65


MERE OM... // Hvis du vil vide mere om Skovkvarteret eller om os, der

Andre boliger af Tetris:

Følg Skovkvarteret og Tetris på Facebook:

står bag udviklingen af kvarteret, kan du finde information

Læs om vores andre boligprojekter på www.tetris.as.

https://www.facebook.com/Skovkvarteret/

her.

Her kan du både læse om 86 rækkehuse i Radiorækkerne og 44 boliger Frikvarteret.

På skovkvarteret.dk finder du sidste nyt, status på salget,

Du kan også blive medlem af gruppen ”Skovkvarteret” på Facebook. Her kan du følge byggeriet af Skovkvarteret

billeder fra byggeriet, renderinger mv. Vi har indrettet en

Udvikleren - Tetris A/S:

efterhånden som det skrider frem. Det giver god tryghed

prøvebolig - lige ud til Kalvebod Fælled. Du finder adressen

www.tetris.as

at kikke herind, både inden du køber, og du kan følge med,

på Google Maps.

Kontakt Pernille Karstoft på pk@tetris.as

når du har købt.

Kontakt vores ejendomsmægler for at se prøveboligen eller

Arkitekten - Sangberg Arkitekter:

Endelig kan du også følge os på instagram på @tetrisas og

kom forbi til åbent hus. Du finder datoerne for åbent hus

www.sangberg.com

@skovkvarteret.

Entreprenøren - Rasmus Friis A/S:

Læs mere om den nye bydel:

www.rasmusfriis.dk

https://byoghavn.dk/orestad/

på http://skovkvarteret.dk/aabenthus/ Bøger, analyser og rapporter: “Sådan vil vi bo - i fremtiden. En bog om fremtidens bolig i København”. Udgivet af Tetris A/S i december 2011. Kan

Mangler du noget, må du endelig ringe.

bestilles hos Tetris A/S. God fornøjelse - og velkommen hjem til Skovkvarteret “Rækkehuse i bymæssig kontekst - en analyse af rækkehusbebyggelse”. Udarbejdet af Tetris A/S i samarbejde med Bertelsen & Scheving Arkitekter, Kornum Arkitekter og Københavns Kommune. Den kan bestilles hos Tetris.

66


HØR HER

Vi har produceret 6 små fortællinger, der giver dig en forsmag på livet i Skovkvarteret. Du finder dem på skovkvarteret.dk/omraadet eller ved at scanne koden.

67

God lyttelyst.


TETRIS A/S Rentemestervej 14 2400 København NV T: +45 7011 8099 www.tetris.as

68

Profile for Rasmus Friis A/S

Lejlighederne i Skovkvarteret  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded