Raskassarja 5/2011

Page 1

n:o 5/2011 marraskuu

painos 21 000 kpl

Tavaraliikennelain uudistaminen jättää porsaanreikiä Suomi saa säilyttää rekkamittansa? Logistiikka-alan suhdanneodotuksissa täyskäännös

RASKASSARJA • 1


mototruck

laatua raskaan kaluston ammattilaiselle O.M.P.Vesipumput Ensiasennusvesipumput ja korjaussarjat Euroopan suurimpiin kuuluvalta valmistajalta. Laajaan tuotevalikoimaan kuuluu yli 600 vesipumppua. Laatuun luottavat useat suuret ajoneuvovalmistajat.

Remsa jarrupalat Remsan jarrupalat raskaskalustoon on valmistettu uudella LL28 laatuluokituksella. Jarrupalan pohjalevy sisältää lukkonastoilla muodostetun rakenteen joka lukitsee kitkapinnan pohjalevyyn (LOCKSYS). Tämä estää jarrupinnan irtoamisen pohjasta. Alan parasta laatua.

Mototruck tuotteet Motoralin Mototruck-tuotelinjaan kuuluvat niin mekaaniset jarruosat, alustan osat kuin myös jousiston tarpeet.Varmistamme laadun (Mototruck quality) tarkoilla kriteereillämme, jotka ovat muodostuneet yli 40 vuoden kokemuksellamme. Tietomme ja ttaitomme tuo teille alan parhaat tuotteet juuri oikeaan hintaan.

LED -valot Motoralin Motoruck-tuotelinjaan kuuluvat LED –valot muodostavat laajan valikoiman sivu- ja äärivaloja, joiden valoteho, virrankulutus ja kestävyys on täysin omaa luokkaansa verrattuna perinteisiin polttimoihin. Kaikki Mototruck LED-valot soveltuvat sekä 12V että 24V sähköjärjestelmiin.

2 • RASKASSARJA

Valuraudankuja 1, 00700 Helsinki puh. (09) 375 41, fax. (09) 375 4320 www.motoral.


Raskaan kaluston paRhaat palat!

JÄÄHDYTTIMET

MOOTTORIN OSAT

kYTkINpAkETIT

TIIvISTEET

pAkOpuTkISTOT

LAAkERIT

SuODATTIMET

Maahantuoja ja tukkumyyjä:

Malminkaari 12 00700 Helsinki Postios. PL 115 00701 Helsinki Puh. 010 650 11, fax 010 6501 314 Sähköposti: cv@koivunen.fi Internet: www.koivunen.fi


• Pääkirjoitus •

Lakiremontti oikeaan aikaan

T

avaraliikennelain remontti osuu oikeaan aikaan, kun taantuma kiristää otettaan. Mehän tiedämme kokemuksesta, että huonoina aikoina harmaa talous nostaa aina päätään. Näyttää hyvältä, kun lakimuutoksen keskeisenä elementtinä on pelisääntöjä rikkovien yrittäjien kitkeminen pois alalta. Esimerkiksi lakisääteisiä maksujaan laiminlyöneet yrittäjät eivät voisi enää aloittaa puhtaalta pöydältä uudella liikenneluvalla. Hyvästä tarkoituksestaan huolimatta laista saattaa silti tulla torso. Hämärämiesten valvominen vaatii nimittäin isoja resursseja, ja niitähän viranomaisilla ei tunnetusti ole. Tosin lain valmistelijat ovat pohtineet tätäkin, kun ovat keksineet, että pannaanpa kuljetusten tilaajat tarkastamaan käyttämiensä yritysten liikenneluvat. Kätevää, mutta ikävä kyllä vastuun siirtäminen viranomaisilta yrityksille tuo mieleen järjestelmän, josta itäiset naapurimmekin luopuivat jo aikoja sitten. Kuljetusyrittäjien etujärjestö SKAL katsoo, että lakiin jää vielä kuormaauton mentäviä porsaanreikiä. Järjestöä kismittää erityisesti 30 prosentin sääntö, jonka mukaan kuljetustoimintaa saa harjoittaa ilman liikennelupaa osana muuta liiketoimintaa. Järjestön huoli on aiheellinen, kun ajatellaan esimerkiksi maanrakennusalaa. Säännön poistaminen ei kuitenkaan hävittäisi ongelmaa kokonaan. Lakia rikkovia yrittäjiä todennäköisesti riittäisi, ellei valvontaan saada tarpeeksi resursseja. Jari Malm

A J AR

S S KA

S A R

Seuraava Raskassarja ilmestyy 27.1. 2012.

A J R

Ilmoitusaineiston viimeinen jättöpäivä on

A S AS 5.1.2012.

Kiitos vuodesta 2011! Hyvää Joulua! Toimitus

K S A RASKASSARJA

ISSN 0789–8428

Painos: 21 000 kpl Päätoimittaja: Jari Malm Julkaisija: Finnish RK–Group Oy Rydöntie 24, 20360 Turku Puh: 02 2384 223 ja 0400 562 411 Sähköposti: toimitus@raskassarja.fi Painopaikka: Rota–Finn Oy Pitkämäenkatu 9, 20250 Turku Ilmoitushinnat: Sisäsivut 4–väri 1,60€/pmm, alv 0% Hintoihin lisätään alv 23% 4 • RASKASSARJA

H

allitus esittää useita toimenpiteitä tavarankuljetusten harmaan talouden kitkemiseksi. Ehdotukset liittyvät alan yritysten valvonnan tehostamiseen ja yritysten riskiluokituksen määrittelyyn. Osittain muutokset johtuvat EU-lainsäädännöstä. Valtioneuvosto päätti tavaraliikennelain muutosesityksen sisällöstä 10. marraskuuta. Luvan saamisen edellytyksien tiukentamiseen liittyy useita muutoksia. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelisi kuljetusyrityksen riskiyritykseksi, jos yritys tai sen johto jatkuvasti rikkoo säädöksiä. Tarkastuksessa paljastuvat riskiyritykset lupaviranomaiset tarkastaisivat tarkemmin ja useammin kuin muut luvanhaltijat. Hallitus esittää myös, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi aikaisempaa laajemmat oikeudet saada eri viranomaisilta tietoja, jos se epäilee, että tavaraliikenneluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.


Lakimuutoksella säädösten rikkojat kuriin

Harmaa talous pois tavarankuljetuksista

KUVA: JARI MALM

Tiedot voisivat koskea mm. verojen maksuun liittyviä rikkomuksia ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyöntejä. ELY-keskuksella olisi oikeus saada myös luvanhaltijoiden vero- ja työsuojelutarkastuskertomukset. Nykyisin lupaviranomaiset saavat poliisilta tietoja tieliikennerikkomuksista sekä työsuojeluviranomaisilta ajoaikarikkomuksista sekä työsuhteeseen liittyvistä rikkomuksista. Yhtenä harmaan talouden torjunnan kannalta epäkohtana voidaan pitää sitä, että tähän asti vain kuljetusyrityksen liikenteestä vastaavan henkilön vaihtamisella on voitu laiminlyöntitilanteessa jatkaa toimintaa. Hallitus esittääkin, että jatkossa myös yrityksen toimitusjohtajan, avoimen yhtiön yhtiömiehen tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen pitää olla hyvämaineisia. Liikennelupaa ei voitaisi myöntää henkilölle, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. Liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ei voitaisi hyväksyä liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoi-

mintakiellossa olevaa henkilöä. Liikennelupa olisi myös peruutettava, jos luvanhaltija joutuu liiketoimintakieltoon. Muutosehdotuksessa ehdotetaan vuonna 2013 ammattimaisille tavaraliikenteen kuljetusten tilaajille velvollisuutta tarkastaa, että hei-

dän käyttämällään yrityksellä on liikennelupa. Jatkossa on tarkoitus luoda järjestelmä, josta kuljetuksen tilaaja voisi tarkastaa julkisesta liikenneluparekisteristä liikenneluvat. Hallitus antaa keväällä 2012 ehdotuksen lisätoimenpiteistä harmaan talouden torjumiseksi tavaraliikenteessä. ■

Esitys ei tuki olennaisia porsaanreikiä SKAL:n mukaan esityksestä puuttuu tuntuva osa harmaan talouden torjuntaan tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä. Nykyisen lainsäädännön lähtökohtana on, että tavaran kuljettamiseen korvausta vastaan tarvitaan liikennelupa. Kun kaikilla kuljetuksia suorittavilla yrityksillä on samanlaiset pelisäännöt, niiden kustannusrakenne ja hinnanmäärittely ovat keskenään yhteneväiset. Tällä hetkellä kilpailutilannetta vääristää muun muassa lain ns. 30 prosentin sääntö: Mikäli muun elinkeinon tai urakoiden yhteydessä suoritettavien kuljetusten osuus on enintään 30 prosenttia kokonaiskustannuksista tilikaudella, voidaan kuljetustoiminta hoitaa ilman liikennelupaa. Hallituksen esitys ei sisällä 30 prosentin säännön poistamista. SKAL on mukana lain jatkovalmistelussa, joka käynnistyy joulukuussa 2011. SKAL odottaa, että hallituksen kevään 2012 lisätoimenpiteet harmaan talouden torjumiseksi sisältävät esimerkiksi 30 prosentin säännön poistamisen laista. RASKASSARJA • 5


EU:n asetus raskaan kuljetuskaluston mitoista lausuntokierroksella

Suomella on hyvät mahdollisuudet säilyttää kansalliset mittansa TEKSTI JA KUVAT: JARI MALM

T

ällä hetkellä näyttää siltä, että Suomi saisi säilyttää kansalliset mittansa, vaikka valmisteilla oleva EU-asetus määräisi ajoneuvojen suurimmaksi leveydeksi 2,55 metriä ja suurimmaksi korkeudeksi 4,00 metriä. Uusia ajoneuvoja koskevan muutoksen pitäisi tulla voimaan ensi vuoden marraskuussa. – Jos asiaa valmistelleen työryhmän ehdotus etenee sellaisenaan kaikissa instansseissa, me voimme säilyttää Suomessa omat mittamme, arvioi SKAL:n EU-asioista vastaava johtaja Pasi Moisio. – Ehdotuksen neljänteen artiklaan on nyt kirjattu, että kansallisella piensarjahyväksynnällä ja kansallisella yksittäistyyppihyväksyntämenettelyllä voidaan poiketa niistä mittamääräyksistä, jotka tulevat pääsääntöisesti voimaan EU-tasolla. – Käytännössä se tarkoittaa, että me voimme asetuksen voimaantulon jälkeen valmistaa, tyyppihyväksyä ja rekisteröidä nykyisten mittojen mukaista kalustoa sekä ajaa sillä kotimaassa. Asetuksen voimaantulon jälkeen sellaista kalustoa ei kuitenkaan voisi myydä muihin EU-maihin. Moisio kertoo, että asetusehdotus on parhaillaan 6 • RASKASSARJA

lausuntokierroksella komissaarien kabineteissa. – Jos se palaa työryhmään muuttumattomana, sen jälkeen jäsenmaat äänestävät siitä, ovatko ne tavallaan oman työnsä takana. Kaatamiseen tarvittaisiin 91 ääntä 345:stä. Sen jälkeen komissio antaa asetuksen, ja parlamentilla on siihen kolmen kuukauden veto-oikeus. – Melko todennäköistä on, ettei parlamentti sitä enää kaada. Henkilökohtaisesti uskon, että olemme jo kalkkiviivoilla ja saamme meitä tyydyttävän ratkaisun. Komissiokin on korostanut, että asia pitäisi saada pakettiin tämän vuoden aikana. Moisio sanoo tietävänsä, että kansallisten mittojen puolesta tehdään edelleen lobbaustyötä. Esimerkiksi britit haluaisivat pitää kiinni 4,95 metrin maksimikorkeudesta. – Heille ei myöskään riitä tyyppihyväksyntään esitetty 250 kappaleen kansallinen piensarja, vaan heidän mielestään sen pitäisi olla useita tuhansia. Britit haluaisivat saada asetuksen huomattavasti väljemmäksi kuin meille riittäisi. Toki me olemme tukeneet heitä siinä, mutta en tiedä onko se enää mahdollista.

Pasi Moisio uskoo, että Suomi saa tyydyttävän ratkaisun. Nykyisen mittaista kalustoa voitaisiin edelleen valmistaa kotimaan liikenteeseen.

Vaatimukset uusista mitoista ovat lähteneet eurooppalaiselta ajoneuvoteollisuudelta, joka haluaisi saman tyyppihyväksynnän jokaiseen EU-maahan. Silloin jokainen uusi ajoneuvo voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ilman kansallista hyväksyntää. Moisio arvioi, että ajoneuvoteollisuus näkee nyt ehdotuksessa olevat poikkeukset kompromissina, koska uudet mitat tulevat pääsääntöisesti voimaan. Poikkeukset koskevat vain muutamia maita, joilla on perustellut tarpeet säilyttää omat mittansa sisäisessä liikenteessä. Suomessa kotimaisten kuljetusyritysten liikenne on 90-prosenttisesti kansallista, ainoastaan 10 prosenttia yrityksistä ajaa ulkomaanliikennettä. Mikäli Suomi ei saisi poikkeusmittojaan, se merkitsisi teollisuudelle, kaupalle ja kuljetusalalle noin 400 miljoonan euron lisälaskua vuodessa. ■


Parempaan näkyvyyteen: Bosch 24 V -polttimot

Bosch tietää, kuinka tärkeää ammattikuljettajalle on nähdä ja tulla nähdyksi. Korkealaatuiset materiaalit ja tarkka valmistus takaavat tasaisen laadun sekä luotettavuuden – jokaisessa polttimossa. Bosch-polttimoita testataan jatkuvasti käytännön olosuhteissa. Tämä varmistaa, että Bosch hyötyajoneuvojen polttimot täyttävät kaikki ensiasennukselle asetetut vaatimukset. Boschin laaja 24 V polttimovalikoima sisältää oikeat tyypit lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Valikoimaan kuuluvat myös Heavy Duty -tyypit, jotka kestävät hyvin tärinää ja iskuja, sekä +100-tyypit, jotka antavat enemmän valoa ja pidemmän käyttöiän.

www.bosch.fi

RASKASSARJA • 7


Vienti kasvoi syyskuussa vain vähän

Kauppatase kääntyi ylijäämäiseksi

S

dia euroa. Viime vuoden syyskuussa tase oli 142 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuun taseessa oli vuosi sitten alijäämää 276 miljoonaa euroa.

Kauppatase kääntyi syyskuussa 90 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Tammi-syyskuussa taseeseen on kuitenkin kertynyt vajetta yli 1,5 miljar-

Useimpien tärkeiden tavararyhmien vienti kasvoi selvästi; voimakkainta oli lääkevalmisteiden ja kuparin viennin kasvu. Rauta- ja terästavaroiden viennin romahdus kuitenkin painoi kokonaisviennin kasvua alaspäin. Myös paperin ja sähkölaitteiden vienti väheni viimevuotisesta. Jyrkästi vähentynyt raudan ja teräksen tuonti yhdessä sähkölaitteiden kanssa veti kokonais-

uomen viennin arvo oli syyskuussa Tullihallituksen ennakkotietojen mukaan hieman yli 4,9 miljardia euroa. Vienti kasvoi vain kolme prosenttia viime vuoden syyskuusta. Tuonti kehittyi tätäkin heikommin. Tuonnin arvo jäi vajaaseen 4,9 miljardiin euroon eli kaksi prosenttia pienemmäksi kuin vuosi sitten. Tuonti on edellisen kerran supistunut viime taantuman loppuvaiheessa vuoden 2010 tammikuussa.

tuonnin laskuun. Öljyn ja autojen tuonnin arvo kasvoi jonkin verran. Viennin ja tuonnin heikko kehitys johtui EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käydystä kaupasta. Ulkokaupan vienti väheni neljä prosenttia ja tuonti kuusi prosenttia. Vienti EU-maihin sen sijaan lisääntyi yhdeksän prosenttia ja tuontikin pysytteli kahden prosentin kasvussa. Tärkeistä vientimaista vahvimmin osuuttaan kasvattivat Alankomaat ja Iso-Britannia, tuonnissa puolestaan Yhdysvallat ja Ruotsi. Tuonti Venäjältä väheni selvästi. ■

ELLO-hankkeen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2011:

Logistiikka-alan suhdanneodotuksissa täyskäännös

E

telä-Suomen logistiikkayritysten suhdannekuva on tehnyt täyskäännöksen keväästä 2011. Talouden elpymisestä huolimatta myönteiset suhdanneodotukset kääntyivät syys–lokakuussa negatiivisiksi. Logistiikka-alan suhdanteiden odo­tetaan heikkenevän edelleen seuraavien 12 kuukauden aikana. Logistiikkapalveluiden kysyntä on vastanneiden yritysten keskuudessa kehittynyt tasaisesti viimeisen 12 kuukauden aikana. Kysynnän odotetaan kuitenkin seuraavan vuoden aikana noudattelevan suhdannekehityksen 8 • RASKASSARJA

trendiä ja kääntyvän laskuun. Logistiikkayritykset raportoivat voimakkaasta toimintakustannusten noususta. Myös kilpailu on kiristynyt logistiikka-alalla. Toiminnan kannattavuus on ollut heikkoa kuluneen vuoden aikana, eikä jo tapahtunut hintojen nosto ole ollut riittävä toimenpide kannattavuuden parantamiseksi. Vastaajien mukaan parannusta kannattavuuskehitykseen ei ole odotettavissa tulevanakaan vuonna. Logistiikka-alan tilanne näyttää nyt olevan käännekodassa. Muutospaineet ovat ilmassa, mutta

radikaaleihin toimiin ei ole vielä suhdannebarometrin vastaajien mukaan ryhdytty. Kuluneella kaudella logistiikan kapasiteetin käyttöaste on pysynyt jokseenkin ennallaan – tulevaisuuden näkymät ovat hieman negatiivisemmat kuin kehitys toteutuneella kaudella, mutta suurta eroa nykytilanteeseen ei odoteta tapahtuvan. Sekä investointi- että rekrytointiaikeet pysyttelivät edelleen matalalla tasolla. Tulevana vuonna investointien odotetaan hieman laskevan, mutta kehitys on varsin maltillista. Suuria muutoksia logistiikka-alan henkilöstö-

määrässä ei ole odotettavissa. Etelä-Suomen logistiikka-alan suhdannebarometri kartoittaa tavarankuljetukseen, -käsittelyyn ja varastoinnin toimialalla toimivien logistiikkayritysten suhdannetilanteen kehitystä viimeisen vuoden aikana sekä odotuksia tulevalle vuoden ajanjaksolle. Kysely toteutettiin nyt neljättä kertaa ja siihen osallistui syys–lokakuun aikana 525 vastaajaa. Barometrin toteuttaa Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus osana Etelä-Suomen kuljetuskäytävää kehittävää ELLO-projektia. ■


Kuljetusalan konkurssit lisääntyneet vahvasti Tilastokeskuksen ylläpitämien tilastojen mukaan tieliikenteen tavarankuljetuksessa ja muuttopalveluissa konkurssien määrä kasvoi 19 prosenttia tammi-elokuussa. Konkurssin meni 143 yritystä, joissa oli yhteensä 770 työpaikkaa. Viime vuoden vastaavana aikana konkursseja tuli 120 ja työpaikkoja menetettiin 541.

Liikenteestä muhkea lisäpotti ympäristöveroihin Ympäristöverojen kertymä oli vuonna 2010 lähes viisi miljardia euroa. Ympäristöveroista 49 prosenttia koostui liikennepolttoaineiden eli moottoribensiinin ja dieselöljyn veroista. Ympäristöverojen osuus valtion koko verokertymästä oli 6,6 prosenttia vuonna 2010. Ympäristöverojen kertymä oli vuonna 2010 noin 400 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2009, mutta suhteellisesti verrattuna valtion kokonaisverokertymään ympäristöverojen osuus pysyi samalla tasolla. Ajoneuvoperusteisten verojen kertymä kasvoi vuoden 2009 1,3 miljardista eurosta 1,6 miljardiin euroon, joka on 33 prosenttia koko ympäristöverokertymästä. Lisäksi ympäristöveroista 17 prosenttia kertyi polttoöljystä, kivihiilestä, polttoturpeesta, maakaasusta ja sähköstä, jotka ovat kulutuksen määrän mukaan verotettavia energia-aineita. Ympäristöverojen lisäksi vuonna 2010 kerättiin ympäristöperusteisia palvelumaksuja lähinnä vesi-, jätevesi- ja jätehuollosta noin 1,1 miljardia euroa.

Poistumisen yleisilmoitus IE615 on annettava 1.1.2012 alkaen Tullihallituksen määräyksen mukaisesti Tullille on annettava poistuvasta tavarasta tietyissä tilanteissa poistumisen yleisilmoitus viimeistään 1.1.2012 alkaen. Poistumisen yleisilmoitus on annettava sellaisista tavaroista, jotka aiotaan viedä EU:n tullialueen ulkopuolelle ja joista ei ole annettu turvatiedot sisältävää tulli-ilmoitusta, kuten esimerkiksi vientiilmoitusta, passitusilmoitusta, saapumisen yleisilmoitusta, jos kyseessä on tavara, joka on saavuttuaan ollut väliaikaisesti varastoituna enintään 14 vuorokautta samassa, paikassa, josta se poistuu. Poistumisen yleisilmoitusta ei tarvitse antaa kuljetettaessa pois kauttakulkutavaraa, jonka väliaikainen varastointi Suomessa kestää enintään 14 vuorokautta. Tällöin poistuttaessa poistumisen esittämisilmoituksella viitataan ennen saapumista annettuun saapumisen yleisilmoituksen MRN- ja tavaraerän numeroon. Poistumisen yleisilmoitussanomaa voidaan haluttaessa käyttää myös enintään 14 vuorokautta väliaikaisesti varastoiduista tavaroista, jos varastonpitäjä tarvitsee ilmoituksen esimerkiksi väliaikaisen varastoinnin sähköistä päättämistä varten.

LIIKKUVAAN KÄYTTÖÖN AMMATTIAUTOILIJOILLE

Automaattinen taukoilmastointi kuorma-autoon

Kompaktit kompressorilaukut 18 ja 23 litraa

WAECO CoolAir CA 850S

WAECO CoolFreeze CDF 18 / CDF 25

Kattoon helposti asennettava täydellinen ilmastointiyksikkö Erinomainen jäähdytysteho, käyttöjännite 24 V, virrankulutus 12 – 22 A Helppo asentaa merkkikohtaisilla asennussarjoilla

Huipputehoa pienellä virrankulutuksella Toimii jääkaappina ja pakastimena Säädettävä lämpötila +10... –18 °C Kayttöjännite 12/24 V

Suosittu ammattilaisen peruutuskamera

Virtaa sähkölaitteisiin myös tien päällä

WAECO PerfectView RVS 780X

WAECO PerfectPower / SinePower

Ensiluokkainen kuvanlaatu kirkkaalla 7" LCD-näytöllä Tarkka suljinkamera 145° laajakulmalla ja Sonyn CCD-kennolla Näytössä 3 kameraliitäntää, pikakiinnitys ja USB-liitäntä

lä tien pä äl

PerfectPower-invertterit: tehokkaat virtalähteet 230 V sähkölaitteille SinePower-invertterit: puhdasta sinijännitettä herkille sähkölaitteille Laaja mallisto ammattikäyttöön, teholuokat 150 – 2500 W

Nouda maksuton kuvastomme lähimmältä Dometic WAECO jälleenmyyjältäsi tai tilaa internetistä:

2011

www.dometic.fi tai sähköpostilla:

info@dometic.fi ima ijoille viKevaliKo Kat tava tar ihin ja ammattiautoil uto kuorma-a ilmastointilait Kylmälaitteet

teet

erat peruutuskam turvalaitteet

Lisätietoja asiakaspalvelustamme, puh. 020 741 3220 matkakeittiö Sähkölaitteet

www.dometic.fi Dometic Finland Oy Mestarintie 4 01730 Vantaa

INSPIRED BY COMFORT RASKASSARJA • 9


Laatutuotteita raskaan sarjan ammattilaisille

Tärinavaimennetut Raskassarja-akut kovaan Takuu a 2 vuott käyttöön

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

Turboahtimet maalta merelle Tammer Diesel Oy Alkuperäisvalmistajien

uudet turboahtimet kaikenlaiselle kalustolle! Kuvassa: Holset HX40-turboahdin tehoille 245-330hv.

www.tammerdiesel.fi 10 • RASKASSARJA


Taantuma ei toistaiseksi näy autojen ensirekisteröinneissä

Uusia kuorma-autoja on myyty hyvää vauhtia

U

usien kuorma-autojen rekisteröintitahti jatkui hyvänä lokakuussa, jolloin ensirekisteröitiin 328 uutta kuorma-autoa. Vuoden alusta lukien kuorma-autoja on ensirekisteröity 2 853 kappaletta ja kasvua viime vuoteen verrattuna on kertynyt 22,4 prosenttia. Raskaita, yli 16-tonnisia kuormaautoja on rekisteröity kuluvana vuonna 1 950 kappaletta, mikä on 27,2 prosenttia enemmän kuin viime vuonna tammi–lokakuussa. Yli 16-tonnisten osuus kuorma-autojen rekisteröinneistä on 68,3 prosenttia. Kuorma-autojen ensirekisteröintitilastojen johtotähtenä on Mercedes-Benz, toisena Volvo ja kolmantena Scania. Mersun ja Volvon ensirekisteröinnit ovat tänä vuonna olleet vahvassa kasvussa, mutta Scania näyttää polkevan paikallaan. Sen luvut ovat lähes samoja kuin viime vuoden vastaavana aikana. Sisusta on tullut markkinoiden suuri häviäjä, sillä sen ensirekisteröinnit ovat pudonneet peräti 68 prosenttia. Tänä vuonna Sisuja on ensirekisteröity ainoastaan 56 kappaletta. Tammi-lokakuun ensirekisteröintitilastojen nousija on Iveco, vaikka merkin kappalemäärät eivät ole päätähuimaavia. 143 auton myynti on kasvattanut Ivecon ensirekisteröintitilastoja peräti 83,3 prosenttia. Raskaimmassa luokassa, jossa ensirekisteröintien kasvu on ollut suurinta, johtopaikkaa pitää Volvo. Kakkosena on Scania ja kolmantena on Mercedes Benz, joka osoittaa vahvuutensa kevyemmissä painoluokissa. Pakettiautoja ensirekisteröitiin lokakuussa 1 200 kappaletta ja kasvua viime vuoden lokakuuhun kertyi 22,7 prosenttia. Tammi–lokakuussa uusia pakettiautoja on rekisteröity 11 381 kappaletta, mikä on 28,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Kuorma-autot merkeittäin kokonaismassan mukaan 1-10/2011 Merkki MERCEDES-BENZ VOLVO SCANIA IVECO MAN SISU FORD RENAULT DAF VOLKSWAGEN MITSUBISHI FUSO CITROEN FIAT CHEVROLET OPEL PEUGEOT DEMAG TRUCK MASTER DODGE NISSAN FAUN-TADANO GROVE LIEBHERR PEUGEOT AL-KO GMC MITSUBISHI TEREX DEMAG YHTEENSÄ

3,5 - 5,99 378 . . 51 . . 55 4 . 25 1 13 10 9 7 6 . 5 4 3 . . . 1

6 - 15,99 130 53 . 58 39 5 . 25 5 . 15 . . . . . . . . 1 . . . .

16 352 716 630 34 86 51 . 23 46 . . . . . . . 5 . . . 3 2 1 .

. 572

. 331

1 1 950

Suosituin pakettiautomerkki on tänä vuonna ollut Volkswagen (3 025 kpl), joka on kiilannut Toyotan (1 944 kpl) ohi kirkkaasti. Volkswagenin ensirekisteröinnit ovat kasvaneet tammi-lokakuussa lähes 62 prosenttia ja merkin markkinaosuus on jo runsaat 26 prosenttia. Kolmatta sijaa pakettiautojen ensirekisteröinneissä pitää Ford (1 875 kpl).

Yhteensä 1-10/2011 860 769 630 143 125 56 55 52 51 25 16 13 10 9 7 6 5 5 4 4 3 2 1 1 . . 1 2 853

Linja-autoja ensirekisteröitiin lokakuussa 51 kappaletta, mikä on 59,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Vuoden alusta lukien linja-autoja on rekisteröity 354 kappaletta. Tilastojen ylivoimainen ykkönen on Mercedes-Benz (159 kpl), toisena on Scania (63 kpl) ja kolmantena Volvo (41 kpl).

Yhteensä 1-10/2010 560 533 623 78 98 175 33 36 59 40 15 15 16 18 2 13 2 2 . 8 1 . . . 1 2 1 2 331

Muutos (%) 53,6 44,3 1,1 83,3 27,6 -68,0 66,7 44,4 -13,6 -37,5 6,7 -13,3 -37,5 -50,0 250,0 -53,8 150,0 150,0 -50,0 200,0 -100,0 -100,0 0,0 22,4

Lokakuussa rekisteröitiin 10 060 uutta henkilöautoa, mikä on 5,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tammi–lokakuussa henkilöautokauppa on kasvanut 12,9 prosenttia kun henkilöautoja on ensirekisteröity 110 159 kappaletta. Lähde: Tilastokeskus/Ake/Aut

Kuorma-autot kokonaismassan mukaan 1-10/2011 Kokonaismassa

1-10/2011

Markkinaosuus (%)

1-10/2010

Markkinaosuus (%)

Kumulatiivinen muutos (%)

3,5 - 5,99 t 6,0 - 15,99 t > 16 t YHTEENSÄ

572 331 1 950 2853

20,0 11,6 68,3 100

466 332 1 533 2331,0

20,0 14,2 65,8 100

22,7 -0,3 27,2 22,4

RASKASSARJA • 11


Antti Juutinen (vasemmalla) ja Vesa Räinä pyörittävät varaosamyymälää. Pekka Juutinen toimii yrityksen toimitusjohtajana.

Myymäläverkostosta entistä kattavampi

Pekantista tuli Raskassarja-ketjun jäsenliike TEKSTI JA KUVAT: JARI MALM

R

askassarja-myymäläverkosto laajeni syyskuussa Ouluun, kun Pekant Oy:stä tuli ketjun jäsenliike. Pekant on nuori kasvuhakuinen yritys, joka pyrkii asiakkaidensa kokonaisvaltaiseen palveluun. Pekantin raskaan kaluston varaosamyymälä on Konetiellä aivan Kuusamontien tuntumassa hyvien

liikenneyhteyksien varrella. Noin 200-neliöisessä myymälässä asiakkaita palvelevat Antti Juutinen, Vesa Räinä sekä Tommi Luukinen, joka hoitaa myös myyntiä Pekantin omille korjaamoille. Viimeisin vahvistus myyntivoimaan tuli lokakuussa, kun Raimo Riihijärvi tuli Pekantin palvelukseen. Varaosamyymälä aloitti toimintansa vasta viime vuoden alussa,

Pekantin varaosamyymälä on Konetiellä aivan Kuusamontien tuntumassa.

12 • RASKASSARJA

mutta myynnillä on vankka kokemus raskaan kaluston varaosista. Riihijärvi oli toistakymmentä vuotta Wetteri Powerin palveluksessa. Juutinen on työskennellyt pitkään varaosien parissa ADRHaanpäällä. Räinä puolestaan on ollut Trailconin eli entisen PolarOsan palveluksessa. - Nyt ympyrä tavallaan sulkeutui, sillä Polar Osa oli aikoinaan osa RK-Ryhmää eli nykyistä Raskassarja-ketjua. Osa raskassarjalaisista on ennestään tuttua porukkaa, Räinä naurahtaa. Raskassarja-ketjulle Pekantin mukaantulo merkitsi Pohjois-Pohjanmaalla olleen aukon täyttymistä ja uutta sitoutunutta yhteistyökumppania. Juutinen ja Räinä toteavat, että Pekantin varaosamyynnille jäsenyys toi muun muassa markkinoinnin tehostumista ja valikoiman laajenemista Raskassarja-tuotteisiin.

Veljekset Antti ja Pekka Juutinen perustivat Pekantin vuoden 2006 lopulla. Toiminta raskaan kaluston täyden palvelun korjaamona alkoi heti seuraavan vuoden alussa. Viime vuonna, kun varaosamyymälä aloitti toimintansa, Vesa Räinä tuli yritykseen osakkaaksi. Viimeisin toiminnan laajennus toteutui tänä syksynä, kun Powder Transin korjaamo siirtyi marraskuun alussa Pekantille. Nyt Pekantin toimipisteet työllistävät runsaat 20 henkeä. - Olemme kasvuhakuinen yritys, mutta muutama vuosi piti ensin katsoa, miten tämä lähtee menemään. Laajenemiseen ei tietysti ollut heti rahaakaan. Itse uskoimme siihen, että onnistumme, ja nyt näyttää siltä, että homma toimii, toimitusjohtaja Pekka Juutinen kuvailee. - Meillä on strategiana, että emme keskitä korjaamotoimintoja yhteen paikkaan, vaan menemme


PAINEILMAKÄYTTÖINEN JARRUNIITTAUSKONE

1.290 €

Kuopion Kuljetus Kalusto muutti etuajassa Kuopion Kuljetus Kalusto Oy pääsi muuttamaan uusiin toimitiloihin jo lokakuun lopussa. Alkuperäisen arvion mukaan muutto olisi ajoittunut vuoden loppuun. Kokemukset uusista tiloista ovat jo nyt vastanneet odotuksia. - Muutamassa viikossa asiakasvirta on selvästi kasvanut, ja tuotteet ovat nyt hyvin esillä myymälässä, yksikön johtaja Marko Muikku kuvailee. - Entiseen verrattuna varaston toimivuus on parantunut huomattavasti. Käytävät ovat nyt leveämpiä eikä tavaraa keräillessä tarvitse enää kiipeillä tikkailla. Joensuun Autohajottamo Närhi Oy -konserniin kuuluvan Kuopion Kuljetus Kaluston uudet toimitilat ovat Sorsasalontie 3:ssa, vain kivenheiton päässä entisestä myymälästä. Lähes 1500-neliöisessä kiinteistöstä runsas kolmannes on myymälä-, toimisto- ja koulutustiloja. Yli 700- neliöisessä varastossa on kuormalavapaikkojen lisäksi noin 2 500 hyllymetriä kevythyllystöjä kolmessa kerroksessa.

asiakkaiden luokse. Kun korjaamopalvelut ovat lähellä, asiakkaat voivat paremmin keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Me voimme tarjota heille täydet korjaamopalvelut ja päällirakenteiden teknistä suunnitteluakin. Juutisella itsellään on pitkä ko-

• Kestävä yksinkertainen rakenne • Pöydälle asennettava malli • Mukana 6,35 ja 8 mm irroitus- ja niittaustuurnat • Varustettu turvakatkaisijalla • Ey-hyväksytty

JARRUHIHNASORVI • Myös 10” hihnoille

Valmistuttaja: Osa-Ratas Oy Myynti: RK-Ryhmän jäsenliikkeet OSARATAS

675 €

OSA-RATAS Oy Teollisuuskatu 7, Tornio

Puh. 016-445 707

kemus raskaan kaluston korjaamotoiminnasta. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä hän työskenteli ADRHaanpäällä parikymmentä vuotta, aluksi asentajana ja sittemmin korjaamoverkoston teknisenä päällikkönä. ■

IHMISILLE, JOTKA PITÄVÄT AUTOSTAAN.

Käytössäsi on noin 50 K1-katsastusasemaa ympäri Suomea. Tule toteamaan hyvä palvelutasomme. www.k1katsastajat.fi

www.k1katsastajat.fi

Oulun lisäksi Pekantilla on raskaan kaluston korjaamot Kempeleessä ja Liedossa.

RASKASSARJA • 13


Täysin automaattinen kaksoiskytkinvaihteisto ensimmäistä kertaa kuorma-autossa

Seuraavan sukupolven Fuso Canter on valmis

D

aimlerin menestysmalli Fuso Canter pyrkii vahvistamaan asemaansa kevyissä kuorma-autoissa esittelemällä Duonic-kaksoiskytkinvaihteiston. Lisäksi 3,5-tonnisessa mallissa hyödynnetään ensimmäistä kertaa erillisjousitusta etuakselilla. Uusi Duonic kaksoiskytkinvaihteisto on uuden Fuson merkittävin tekninen uudistus. Se perustuu mekaaniseen kuusivaihteiseen käsivalintaiseen vaihteistoon, jossa on kaksi hydraulista uivaa kytkintä sähköisellä ohjauksella. Huoltovapaat kytkinlevyt on liitetty vaihteiston laakerointiin. Ensimmäinen kytkin huolehtii ykkös-, kolmos- ja viitosvaihteen kytkennästä. Toinen kytkin vastaa sitten parillisista vaihteista. Kaksoiskytkinvaihteiston etuna ovat nopeat ja tehokkaat vaihtotapahtumat, koska seuraava tarvittava vaihde on aina kytkettynä jo valmiiksi odottamaan edellisen vaihteen irtoamista toiselta kytkimeltä. Kaksoiskytkinvaihteisto mahdollistaa miellyttävän vaihtotapahtuman ja moottorin vääntö on tehokkaasti hyödynnettävissä, koska tehoa hukataan yhtä vähän kuin käsivalintaisessa vaihteistossa. Vaihteita voi myös vaihtaa tavanomaisen käsivalintaisen vaihteiston tapaan kojelaudan kytkimestä. Fuso Canterin moottorit ovat Euro 5 -moottoreita. Kolmelitraiseen moottoriin on valittavissa kolme teholuokkaa: 96 kW (130 hv), 110 kW (150 hv) ja 129 kW (175 hv). Nykyaikainen pitkäiskuinen moottori (4P10) perustuu uusimpaan tekniikkaan. Kuorien alla on kaksi kannen 14 • RASKASSARJA

KUVA: DAIMLER

yläpuolista nokka-akselia, jotka saavat käyttövoimansa kampiakselilta ketjujen pyörittämänä. Venttiilejä on neljä sylinteriä kohden ja pakokaasuahdin on varustettu muuttuvageometrisillä siivillä vääntöalueen laajentamiseksi. Polttoaineensyötöstä vastaavat yhteispainesuihkutus ja piezosuuttimet. Pienin ja suurin moottorivaihtoehto toimivat samoilla arvoilla kuin ennenkin, mutta keskimmäisen moottorin teho on kasvanut viisi hevosvoimaa. Suurin vääntö on 370 Nm ja se on tarjolla laajemmalla alueella, 1320 käyntikierroksesta 2840 kierrokseen saakka.

Uusi Canter voidaan varustaa myös start/stop toiminnolla niin Duonic- kuin käsivalintaisen vaihteistonkin kanssa. Huoltoväli on myös kasvanut 30 000 kilometristä 40 000 kilometriin. Kuten edellisessä Canterissa, niin uudessakin on kaksi pakokaasujen puhdistusjärjestelmää. Pakokaasujen kierrätys yhdessä partikkelisuodattimen kanssa huolehtivat kevyempien Cantereiden, pakokaasujen puhdistamisesta. Myös 7,5-tonnisessa käytetään tätä järjestelmää pienemmän moottorin yhteydessä. Tehokkaammassa 7,5-tonnisessa autossa käytetään AdBlue lisäainetta SCR tekniikalla. ■

Scan-Autosta tulee Scania Suomi Oy Scan-Auto Ab:n nimi muuttuu 1.1.2012. Yrityksen uusi nimi on Scania Suomi Oy. Vuonna 1949 perustettu Oy Scan-Auto Ab on ollut vuodesta 1999 lähtien Scania CV AB:n täysin omistama tytäryhtiö. – Scania on globaali, 120-vuotias brändi. Olemme Scanian tytäryhtiö Suomessa ja muutamme yhtiön nimen emoyhtiömme mukaiseksi. Olemme luopuneet henkilöautoyhtiöistämme ja keskittyneet Scanian kuorma- ja linja-autojen sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden myyntiin, joten nimenvaihdos on ajankohtainen, toimitusjohtaja Raimo Lehtiö kertoo. Oy Scan-Auto Ab:llä on 25 myynti- ja huoltopistettä ympäri Suomea. Tänä vuonna ScanAuto on rakentanut raskaan kaluston autotalot Ouluun ja Hämeenlinnaan. – Viime vuosina Scania on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen ja uusiin palveluratkaisuihin. Palveluliiketoiminta onkin yhä tärkeämpi osa toimintaamme. Olemme lähes vuosittain avanneet yhden uuden Scania-keskuksen Suomessa ja meillä on tänä päivänä laajin raskaan kaluston palveluverkosto maassamme, Lehtiö jatkaa. Oy Scan-Auto Ab:n liikevaihto vuonna 2010 oli 229 miljoonaa euroa ja henkilöstön lukumäärä oli 560 henkilöä.


Genuine Quality. Durable Trust.

Yli 22.000 erilaista varaosaa kuorma -ja linja-autoihin sekä perävaunuihin. DT® on yksi markkinajohtajista hyötyajoneuvojen maailmanlaajuisilla riippumattomilla jälkimarkkinoilla. Saksalaisvalmisteinen DT® edustaa alansa korkeinta laatustandardia.

Päivitetty DT® varaosaluettelo:

Volvo

FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16

Luettelosta löydät 3.400 DT®-merkkivaraosaa.

Luettelossa on 886 sivua ja 725 uutta tuotetta. Sivuilla on yhteensä 5.900 ajoneuvovalmistajan vertailunumeroa. Tuoteluettelot saatavissa vain Raskassarja-ketjun varaosaliikkeistä.

Lisätietoja: Certified Toimittaja

DT® – on tavaramerkki DIESEL TECHNIC AG, Saksa

www.tecdoc.net

RASKASSARJA • 15


0207 119 862 0207 119 877

16 • RASKASSARJA


Scanialta uusi bussimallisto keski- ja esikaupunkiliikenteeseen

CITYWIDE houkuttelee matkustajia kyytiin

S

cania Citywide on Scanian kokonaan uusi bussimallisto, joka sisältää sekä täysin matalalattiaiset versiot kaupunkien keskustojen että keskiovelle asti matalat mallit esikaupunkiliikenteeseen. Uuden malliston muotoilu yhdessä sisätilojen muoto- ja värimaailman kanssa on tarkoitettu lisäämään joukkoliikenteen houkuttelevuutta. Sisätilojen muotoilu on selkeä jatke ulkomuodoille. Entistä laadukkaammat verhoilumateriaalit ja uudet vaaleat värit luovat harmonisen tilan tunteen koko autoon. Matalalattiaversiot on optimoitu sujuvaa matkustajavirtaa ajatellen samalla kun pyörätuoleille, lastenvaunuille ja seisoville matkustajille on varattu runsaasti tilaa. Keskiovelle asti matalalattiaisissa versioissa kaikki istuimet asennetaan kasvot ajosuuntaan, mikä parantaa matkustusmukavuutta. Koko sisusta kaikkine

KUVAT: SCANIA IMAGE BANK

materiaaleineen on tehty mahdollisimman helposti puhdistettavaksi. Kuljettajan aitio on myös entistä tilavampi ja sekä kuljettajan istuimessa että ohjauspyörässä on laajat säätövarat. Kuljettajan istuinta on siirretty hieman taaksepäin ja laskettu alaspäin, mikä helpottaa suurikokoisia kuljettajia löytämään sopivan ajoasennon. Ohjauspyörä on säädettävissä 20 astetta kallistuksen osalta ja 85 milliä etäisyyden osalta. Säätöjen lukitus vapautetaan paineilman avulla. Ohjauspyörä voidaan myös ”tiltata” vaaka-asentoon kuljettajan paikalle ja sieltä pois siirtymisen helpottamiseksi. Valinnaisvarusteena saatavana on myös ohjauspyörän mukana säätyvä kojetaulu. Scania Citywide LF on täysmatalalattiainen kaupunkibussi, josta on tarjolla seuraavat versiot pituusvälillä 11–18 metriä: 2-akselinen täysmatalalattiainen bussi ja 3-akselinen täysmatalalattiainen nivelbussi. Moottori on sijoitettu auton takaosaan poikittain ja 9-litraisista EEV-moottoreista on tarjolla seuraavat versiot: 230 tai 280 hv diesel/biodiesel, 270 hv bioetanoli sekä 270 hv maa- tai biokaasu, jossa kaasusäiliöt on sijoitettu auton katolle. Vaihteistoina on joko 5tai 6-vaihteinen ZF-automaatti. Scania Citywide LE on keskiovelle asti matalalattiainen auto keskusta- ja esikaupunkilin-

joille. Siitä tarjolla on seuraavat versio pituusvälillä 12 - 18 metriä: 2-akselinen keskiovelle asti matalalattiainen bussi, 3-akselinen keskiovelle asti matalalattiainen bussi ja 3-akselinen nivelen etupuolelle asti matalalattiainen nivelbussi. Moottori on sijoitettu auton takaosaan pitkittäin ja 9-litraisista EEV-moottoreista tarjolla on seuraavat versiot: 230, 280 tai 320 hv diesel/biodiesel, 270 hv bioetanoli sekä 270 tai 305 hv maa- tai biokaasu, jossa kaasusäiliöt on sijoitettu auton katolle. Vaihteistovalikoimaan kuuluu ZF:n 5- ja 6-vaihteisten automaattivaihteistojen lisäksi myös 8-vaihteinen Scania Opticruise -vaihdeautomatiikka. Scania Citywide -mallisto valmistetaan Slupskissa, Puolassa. Vuonna 1993 perustettu tehdas on erikoistunut valmistamaan alumiinirakenteisia linja-autoja. ■ RASKASSARJA • 17


Uusi Volvo FH16 750 hevosvoimalla

Lippulaiva juhlistaa 25-vuotista taivalta KUVAT: VOLVO IMAGE BANK

V

olvo FH16 kuorma-auto on saanut lisää tehoa. Moottorissa on nyt 750 hevosvoimaa ja 3 550 Nm vääntö. Uusi kuorma-auto juhlistaa Volvon 16-litraisen moottorin 25-vuotista taivalta. Volvo F16 esiteltiin vuonna 1987. Siinä oli Volvon ensimmäinen 16-litrainen moottori ja tehoa 470 hevosvoimaa. Siitä lähtien markkinat ovat vieneet kehitystä entistä tehokkaampien kuormaautojen suuntaan. - Asiakkaat, jotka valitsevat Volvo FH16 750 -kuorma-auton, saavat suorituskyvyltään huipputasoisen ajoneuvon, jossa on hyvä polttoainetaloudellisuus ja erittäin pienet päästöt. Yhdistelmä on vankkumaton ratkaisu kaikkein raskaimpiin ja vaativimpiin kuljetustoimintoihin, sanoo Staffan Jufors, Volvo Trucksin hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja. Uusi moottori perustuu samaan tekniikkaan kuin Volvo Trucksin nykyinen 16-litrainen, 700-hevosvoimainen dieselmoottori. Se on suora kuusisylinterinen moottori, jossa on yläpuolinen nokka-akseli, neljä venttiiliä sylinteriä kohden 18 • RASKASSARJA

ja yksikkösumuttimet. Tehoa ja vääntöä on optimoitu entistä paremmiksi, mutta polttoaineenkulutus on ennallaan. 750 hv:n moottori on saatavana kahdella eri päästötasolla, Euro 5 sekä EEV (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle) -versiona. Vakiovarusteena autoihin kuuluvaa Volvon automatisoituna IShift -vaihteistoa on kehitetty siten, että se kestää moottorin kasvaneen tehon ja vääntömomentin. Taka-akselivalikoimassa on akseleita, joissa yhdistelmäpainot voivat nousta aina 250 tonniin. Äskettäin esitelty RSS1360 -akselivetoinen taka-akseli joko 4x2 tai 6x2 vetotavoilla, joka on poltto-

ainetehokas vaihtoehto kaukokuljetuksiin. Uusi 750hv:n moottori tuottaa vääntömomentin 3 550 Nm moottorin kierrosalueella 1050 1400 r/min ja jo 900 r/min kohdalla momentti on 2 800 Nm. Tämä mahdollistaa moottorin tehokkaan ja taloudellisen käytön myös vaativissa ajo-olosuhteissa. - Mitä enemmän tehoa on käytettävissä alhaisilla kierroslukulukemilla raskasta kuormaa kuljetettaessa, sitä vähemmän moottori rasittuu ja sitä parempi polttoainetaloudellisuus on. Tämä johtaa erinomaiseen ajettavuuteen”, sanoo Juha-Matti Raatikainen, Volvo Finlandin tuotepäällikkö.

- Asiakkaat, jotka valitsevat Volvo FH16 750 -kuorma-auton, saavat suorituskyvyltään huipputasoisen ajoneuvon, jossa on hyvä polttoainetaloudellisuus ja erittäin pienet päästöt, sanoo Staffan Jufors, Volvo Trucksin hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja.

- Volvo FH16 750 on tarkoitettu sekä todella raskaisiin kuljetuksiin että suurta keskinopeutta vaativiin tehtäviin, suomalaisiin mäkisiin olosuhteisiin. Vaatimukset kuljetuksille ovat jo pitkään muuttuneet yhä tiukemmiksi ja aikataulut kiristyneet. Näinpä myös entistä tehokkaammille kuorma-autoille on tilausta. Vuoden 1987 ja Volvo F16:n esittelyn sekä ensimmäisen sukupolven 16-litraisen, 470 hv:n moottorin jälkeen tehotasot ovat nousseet vähitellen markkinoiden kehityksen ja asiakastarpeiden myötä. Vuonna 1993 esiteltiin FH16 520. Kymmenen vuotta myöhemmin esiteltiin kokonaan uusi moottori, jonka teho oli 610 hv. Vuonna 2009 Volvo oli ensimmäinen valmistaja, joka saavutti 700 hevosvoiman rajan ja nyt on seuraavan vaiheen aika - Volvo FH16 750 hv. Volvo FH16 750 kuorma-autojen myynti on alkanut ja tuotanto Euroopan markkinoille alkaa vuoden 2012 alussa. 750 hevosvoiman lisäksi Volvon 16-litrainen moottori on saatavana tehovaihtoehdoilla 540, 600 ja 700 hv. ■


www.mattila.com

www.mattila.com

Scania R420 6x2, -06 Meiller koukkulaite

DAF CF85.480 8x4, -05 Multilift vaijerilaite

Volvo FH12 6x2, -03 20 t. NCH vaijerilaite, parabel

Scania R124 8x4, -03 Multilift vaijerilaite

Volvo FH12 6x2, -03 NCH vaijerilaite, parabel

Scania R420 4x2, -05 486 tkm. Kiekkopiirturi

Scania R124 8x2, -00 30 t. NCH vaijerilaite

Scania P310 4x2, -05 190 tkm. Kori +pl-nostin

MB Atego 1528 4x2, -02 Kokosivuauk. kori + PI-nostin

Volvo FL616 4x2, -86 286 tkm. Koukkulaite

Folahu 2 aks., -00 Ilmajouset

Scania P113 6x2, -96 Multilift vaijerilaite

Scania R420 4x2, -04 Mega veturi

Scania R124 6x2/4, -03 Hieno väliteliveturi

Scania R420 4x2, -05 Mega veturi

MAN 18.285 4x2, -03 Kokosivuauk. kori + Pl-nostin

20-TONNIN VAIJERILAITE HETI TOIMITUKSEEN MAN 12.225 4x2, -03 Kokosivuauk. kori + Pl-nostin

Umpikori + Pl-nostin Yhdessä tai erikseen

Toimitamme kuljetuskalustoa EU-alueelta suoraan asiakkaalle, jolloin ALV 0%. Tarvittaessa järjestämme rahoituksen.

Rydöntie 24, 20360 Turku • www.mattila.com • puh. 02-210 5000 • fax. 02-210 5050 Jussi Mattila 0400-583 033 • Veli-Matti Juhola 0400-440 171


Valitse viisaasti VARMISTA VOITELU!

Vetokytkimissä NYT automaattirasvari vakiona. OVH Asenna myös vanhoihin 49€ vetokytkimiin.

KATSO

www.tav.fi

OM ERIN

NOPEUTA HUOLTOA VALITSE VALMIS SERVOMEKANISMI TAV100 Mekanismi TAV50 Vetokytkimeen

TAV100S Servomekanismi TAV50SR Vetokytkimeen

AIN YYS TÄV KES

TUS

ULU EN K

S E R V O

20 • RASKASSARJA

TAV100D Dollymekanismi TAV50D Vetokytkimeen

D O L L Y

TAV100DS Dollyservomekanismi TAV50DSR Vetokytkimeen

D O L L Y

S E R V O


Hellan työvalot pitävät liikkeessä.

testasi Koneviesti 12/2011 -lehden testissä verrattiin LED-työvalojen valotehoa.

Testivoittaja:

Hella Power Beam 3000 LED Meriitteinä mainittiin valoteho, pieni virrankulutus sekä pieni koko.

LED

LED

Power Beam 1000

Power Beam 2000

Xenon

Xenon

Ultra Beam X-Powerpack

Oval 100 X-Powerpack

UUTU

US

LED

Power Beam 3000

US UUTU non Xe

PowerXen

LED

Mega Beam

Xenon

MegaBeam X-Powerpack

LED

Module 70

Xenon

Modul 70 Xenon Powerpack

Pidä hankkeet liikkeessä myös vaativissa olosuhteissa. Hellan uusinta teknologiaa hyödyntävät valot valaisevat työalueen tasaisen kirkkaasti. Tehokas valo lisää näkyvyyttä ja parantaa työtulosta sekä -turvallisuutta. Hellan valoilla asiat etenevät.

orum.fi

valoasi.fi

RASKASSARJA • 21


Goodyearilta uuden sukupolven perävaunurenkaat lähiliikenteeseen Goodyear esittelee Regional RHT II:n, täysin uuden perävaunurenkaiden malliston, joka on suunniteltu lähiliikenteen kuljetustehtäviin. Mallisto on tarkoitettu pääasiassa 22,5 tuuman vanteille. Tämän malliston renkailla on peräti 30 prosenttia parempi kestävyyspotentiaali kuin Regional RHT – mallistolla. Regional RHT II -renkaat täyttävät tulevan EU-asetuksen 661/2009 vaatimukset erinomaisesta vierintävastuksesta ja melutasoista. Uu-

dessa mallistossa on muun muassa suuren kantavuuden rengas, jonka avulla saavutetaan 10 tonnin akselipainokapasiteetti, jolloin saavutetaan suurempi hyötykuorma, hyvä kilometritulos ja hyvä kestävyys. Regional RHT II -malliston tärkeimpiä rakenteellisia ominaisuuksia ovat optimoitu monialueinen rungon muoto, vahvat olkarivat ja sahanteräkuvioiset urat. Urien muoto vähentää kivien tarttumista renkaaseen ja parantaa jarrutus-

tehoa märillä teillä. Parempi kestävyyspotentiaali johtuu uudesta kulutuspintaseoksesta ja 15 prosenttia suuremmasta kumimäärästä. Goodyear Regional RHT II -renkaan kulutuspinta on 10 mm leveämpi ja 8 prosenttia syvempi kuin edeltäjässään. Regional RHT II 385/65R22.5 -suuren kantavuuden renkaan prototyyppi esiteltiin vuoden 2010 hyöty-ajoneuvojen IAAnäyttelyssä Hannoverissa.

Nokialta jämäköitä uutuuksia maansiirtokäyttöön Loader Grip 3

Nokian TRi 2

Nokian Raskaat Renkaat on laajentanut erikoisrenkaidensa valikoimaa ja tuonut markkinoille kaksi uutta maansiirtokäyttöön soveltuvaa jämäkkää tuotetta: Nokian TRI 2 Extreme Steel ja Nokian Loader Grip 3. Kummatkin uutuudet on räätälöity tehokkaaseen käyttöön vaativissa työkohteissa. Nokian TRI 2 Extreme Steel -traktorirenkaan kulutuspintasekoitus on kehitetty olosuhteisiin, jotka vaativat jatkuvaa ketjujen käyttöä. Pyöräkuormaajiin suunnatun Nokian Loader Grip 3 -renkaan tukeva ja jämäkkä rakenne on vakaa raskaassa maansiirtokäytössä. Kolmas uutuus on Nokian Nordman tuoteperheeseen kuuluva jämäkkärakenteinen kaivosrengas Nordman Mine All-Steel Radial. Renkaan aggressiivinen pintakuvio antaa hyvän pidon myös liukkailla alustoilla. Viillonkestävä kumiseos ja kokoteräksinen All-Steel Radial -rakenne mahdollistavat pienen vierintävastuksen ja pitkät siirtomatkat.

Uusi EU:n rengasmerkintä mullistaa rengaskaupan

Vuoden kuluttua voimaantuleva lainsäädäntö vaatii, että miljoonat renkaat Euroopassa on merkittävä

renkaan suorituskyvyn osoittavalla tarralla. Kun uusi EUlainsäädäntö tulee voimaan marraskuussa 2012, yhä useammissa rengasliikkeissä kuluttajien näkyville tulee standardoitu merkintä, jossa on tietoja kolmesta tärkeästä renkaan suorituskykyyn vaikuttavasta tekijästä: vierintävastuksesta, märkäpidosta ja ohiajomelusta.

22 • RASKASSARJA

Kaikista heinäkuun ensimmäisen päivän 2012 jälkeen valmistetuista henkilöauton, kevyen kuorma-auton ja kuorma-auton renkaista on oltava myytäessä saatavilla nämä suorituskykytiedot. Henkilöautojen ja kevyiden kuorma-autojen renkaissa on konkreettisesti oltava merkintätarra kiinnitettynä. Goodyear Dunlopissa uskotaan, että rengasmerkinnät lisäävät ostajien kiinnostusta keskittyä enemmän renkaan suorituskykyyn

ostotilanteessa. - Uusi EU:n rengasmerkintä muuttaa tavan, jolla renkaita myydään ja ostetaan. Rengasmerkintä kiinnittää huomion renkaiden tärkeään rooliin tieturvallisuudessa sekä laadukkaiden renkaiden merkitykseen. Koulutamme liikekumppaneitamme kertomalla, kuinka merkintä auttaa heitä opastamaan kuluttajia käyttämään turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä renkaita, kertoo Goodyear Dunlop EMEA-alueen johtaja Arthur de Bok.


Bosch-kaukovalouutuudet Koivuselle

Laatutuotteita raskaansarjan ammattilaisille Kattavista valikoimista telinosat vetoautoihin

Koivunen Oy:n kaukovalovalikoima on laajentunut Bosch-valouutuuksilla Rallye 225 Highlight Xenon ja Rallye 225 Highlight Halogen. Rallye 225 Highlight Xenon on uusi tehokas lisävalo. Valaisimessa on sisäänrakennettu sytytinyksikkö ja LED-efektivalo. Runko on kestävää painevalettua alumiinia. Valaisinta on saatavana kirkkaalla ja sinisellä lasilla, 12V ja 24V. Referenssiluku on 45. Rallye 225 Highlight Halogen on tuorein tulokas Bosch halogen-lisävalovalikoimaan. Valaisimessa on myös LED-efektivalo. Runko on painevalettua alumiinia. Valaisinta on saatavana kirkkaalla ja sinisellä lasilla, 12V ja 24V. Tarjolla on myös Pencil Beam versio (ei E-hyväksytty).

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

RASKASSARJA • 23


Raskaan kaluston vapaan varaosakaupan ykkönen Turun talousalueella Varaosia kaikkiin tunnetuimpiin kuormaja linja-autoihin sekä perävaunuihin.

Sinua palvelevat Miia Tapio, Petri Palomäki, Jani Sihvo ja Juha Kärkkäinen.

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

Turun Raskaskalusto-Osa Oy Rydöntie 24, 20360 TURKU Puh. 02-2386 333 Fax. 02-2386 032

Palvelee Sinua entistä tehokkaammin

Raskassarja-ketju toi markkinoille bioetanolipohjaisen tuulilasinpesunesteen Raskassarja-ketju on ottanut valikoimiinsa uuden myrkyttömän tuulilasinpesunesteen. Uutuustuote on bioetanolipohjainen ja hajusteeton. Uuden Raskassarja-tuulilasinpesunesteen kaikki raaka-aineet ovat biologisesti hajoavia, joten tuotetta voi hyvällä syyllä kuvailla ympäristöystävälliseksi. Aineeseen ei ole myöskään lisätty hajusteita, jotka aiheuttavat kalvonmuodostusta tuulilasiin. Vaaleanvihreän uutuustuotteen pakkasenkesto on -40 oC. Tuote on pakattu 10, 20, ja 200 litran astioihin. Tilauksesta sitä voidaan toimittaa myös 1 000 litran konteissa. Raskassarja-ketjun myymä punainen Raskassarja-tuulilasinpesuneste -70 oC säilyy edelleen tuotevalikoimassa, koska se on saanut suuren suosion kovan pakkakestonsa ja muiden ominaisuuksiensa ansiosta. Metanolipohjaisuutensa vuoksi ainetta ei saa kuitenkaan säilyttää myymälöissä lukitsemattomissa tiloissa. 24 • RASKASSARJA

Avoinna arkisin 8.00-17.00 lauantaisin 10.00-14.00 Varaosapäivystys numeroissa: 046-525 8061, 050 300 3112, 040 503 1228

Carsport laajensi valikoimaansa Vitoon Tilataksien ja pienoislinja-autojen sisustamiseen erikoistunut ylöjärveläinen perheyritys Jonasson Oy laajentaa Mercedes-Benz -mallistoaan Vitoon. Yritys aloitti kesällä 2010 Mercedes-Benz Sprinter -invataksien ja pienoislinja-autojen sisustustöiden tekemisen Carsport-tuotemerkillään. Vuonna 2011 toiminta laajeni kattamaan myös matkailuautoiksi tai kuorma-autoiksi rekisteröitävät jatko-ohjaamolliset lisäpenkkiautot. Nyt Carsport-mallisto on laajentunut Mercedes-Benz Vitoon. Tuotantoon tulivat monikäyttöinen Carsport Vito GL V.I.P -tilataksi sekä design-kattokorotuksella ja takaovien korotuksella varustettu Carsport Vito GLE V.I.P -invataksi. Uuden Carsport Vito -taksimalliston myynti alkoi lokakuussa ja ensimmäiset autot toimitetaan asiakkaille tammikuussa 2012. Autoja jälleenmyy Suomessa Mercedes-Benz -jälleenmyyjäverkosto.

Asiakastiedolta uusi mobiilisovellus Suomen Asiakastieto Oy:n lanseeraamalla mobiilisovelluksella yrittäjä saa älypuhelimeensa päätöksentekoon tarvittavat yritystiedot. Turvallista kauppaa ja sopimuksia voi nyt tehdä missä tahansa riskienhallinnasta tinkimättä. Sovellus on kaikkien Suomen Asiakastieto Oy:n sopimusasiakkaiden käytettävissä ja sen voi ladata maksutta Android Marketista. Tietojen haku laskutetaan hinnaston mukaisesti. Asiakastieto on rakentanut sovelluksen yhteistyössä Reaktorin kanssa.


DLD ja TIS-Web Ratkaisu digipiirturitietojen kokonaishallintaan Keskity olennaiseen! Ajopiirturitietojen tallentaminen pilkulleen lain edellyttämällä tavalla aiheuttaa monelle kuljetusliikkeelle päänvaivaa. VDO on kehittänyt kokonaisratkaisun, joka tekee kaiken automaattisesti pykälien mukaan ja vapauttaa kuljetusyrittäjän keskittymään olennaiseen.

DLD wlan DLD gprs

DLD etälatauslaite

TIS-Web ohjelmisto

Nyt myös paikannus!

Ratkaisun ytimenä on ajoneuvossa oleva DLD eli Download Device, joka siirtää kaikki digipiirturin ajotiedot langattomasti suoraan toimistoon ilman yrityskorttia.

Ratkaisun toinen osa on toimistossa oleva TIS-Web ohjelmisto, joka vastaanottaa ajoneuvosta DLD:lla lähetetyt ajotiedot lainmukaista arkistointia ja jatkokäsittelyä varten.

TIS-Web ohjelmistoon on uutena lisäosana saatavana Track & Trace paikannustoiminto, jonka avulla voi seurata ajoneuvon sijaintia reaaliaikaisesti Google Maps -karttapohjalla.

Maahantuoja:

Lisätietoja: www.kaha.

Laatutuotteita raskaansarjan ammattilaisille S!

UUTUU

Raskassarjatuulilasinpesuneste -40°C

Hyvää Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta!

- myrkytön - bioetanolipohjainen - hajusteeton

T: Raskassarjalaiset

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

RASKASSARJA • 25


(vko 48. 28.11.-3.12)

Tuu porisemhan, pannu kuumana ja pikku purtavaa. Myyjillämme huipputarjouksia. Arvomme asiakkaidemme kesken 990€ arvoisen Ampro T47116 työkaluvaunun työkaluineen!

Tervetuloa! T: Osa-Ratas henkilökunta OSARATAS

OSA-RATAS Oy

OSA-RATAS Oy, Teollisuuskatu 7, Tornio, Puh. 016-445 707

Liikennöitsijät nykyistä tiukempaan valvontaan

Joukkoliikennelakiin muutosehdotuksia harmaan talouden kitkemiseksi

H

allitus esittää useita toimenpiteitä joukkoliikenteen harmaan talouden kitkemiseksi. Ehdotukset liittyvät liikenneluvan saamisen edellytyksiin ja niiden valvontaan. Myös viranomaisten toimivaltaan esitetään muutoksia. Osittain muutokset johtuvat EUlainsäädännöstä. Valtioneuvosto päätti joukkoliikennelain muutosesityksen sisällöstä 27. lokakuuta. Luvan saamisen edellytyksien tiukentamiseen liittyy useita muutoksia. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus selvittäisi kerran vuodessa, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen kaikki luvan myöntämisen edellytykset. Vuosittainen selvitys tehtäisiin kaikista luvanhaltijoista. Selvityksen perusteella viranomaiset tunnistavat riskiyritykset, joihin tehdään yritystarkastukset. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella olisi

26 • RASKASSARJA

aikaisempaa laajemmat oikeudet saada eri viranomaisilta tietoja, jos se epäilee. että joukkoliikenneluvan myöntämisen edellytykset eivät enää täyty. Tiedot voisivat koskea mm. verojen maksuun liittyviä rikkomuksia ja sosiaaliturvamaksujen laiminlyöntejä. Keskuksella olisi oikeus saada myös luvanhaltijoiden vero- ja työsuojelutarkastuskertomukset. Tiepäällä tapahtuvan valvonnan tehostamiseksi joukkoliikennelupien jäljennöksissä otettaisiin käyttöön turvaominaisuudet. Tällä estetään luvattoman liikenteen harjoittamista. Lisäksi tämä mahdollistaisi joukkoliikenneluvan jäljennöksen peruuttamisen kuljettajan rikkoessa liikenne- ja ajoneuvoturvallisuutta koskevia säännöksiä toistuvasti ja vakavasti. Liikenneluvan saamisen edellytyksiä muutetaan. Yritysten vakavaraisuusvaatimuksia tiukennetaan. Yrityksen johdon rikkomukset tarkastellaan aikaisemman vuoden sijasta kahden vuo-

den ajalta. Myös rikesakot ja ajokiellot otetaan huomioon. Rikkeetöntä taustaa edellytetään jatkossa myös toimitusjohtajalta ja vastuunalaisilta yhtiömiehiltä. Liikennelupaa ei voitaisi myöntää henkilölle, joka on määrätty liiketoimintakieltoon tai väliaikaiseen liiketoimintakieltoon. Liikenteestä vastaavaksi henkilöksi ei voitaisi hyväksyä liiketoimintakiellossa tai väliaikaisessa liiketoimintakiellossa olevaa henkilöä. Lakimuutoksen myötä syntyisi viisi uutta seudullista kunnallista viranomaista. Viiden kaupungin toimivalta-alueen muuttaminen seudulliseksi sekä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimivalta-alueen laajentaminen muuttavat viranomaisten toimivaltajakoa. Keski-Suomen, Pohjois-Savon, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta siirtyy jonkin verran tehtäviä kaupungeille ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle.


Lisävalot hyötyajoneuvoihin Majakkapanelit ajjakkapanelit jjaa h hälytysvalot älytysvalot - Äärivalott - TTyövalot yövalot - R Ruuhkavilkut uuhkavilkut - LLED ED vvalot alot

Katso tuotevalikoimaa www.autoluettelo.fi Maahantuoja: Raskassarja_SKL 4 2011_185x135mm.pdf

Puhelinmyynti: (09) 6156 8300 Lisätietoja: www.autoluettelo. 1

31.8.2011

13.47

Kaikki raskaan kaluston palvelut saman katon alta!

Varaosamyynti:

Puh: 010 650 3180 Fax: 010 650 3185 Avoinna arkisin: 7.30 - 17.00 Lauantaisin 9.00 - 14.00

Työn vastaanotto:

Puh: 010 650 3112 Fax: 010 650 3185 Avoinna arkisin 7.30 – 16.00

Monipuolinen raskaan kaluston korjaamo ja varaosaliike pääkaupunkiseudulla! Hakkilankaari 4, 01380 Vantaa, Finland puh: 010 650 300, fax: 010 650 3190 E-mail: info@suomenkuljetuslaite.fi

www.suomenkuljetuslaite.fi RASKASSARJA • 27


Tutkijalautakuntien vuosiraportti 2010:

Moottoriajoneuvo-onnettomuuksissa menehtyneistä vain puolet käytti turvavyötä

V

iime vuonna kuolonkolariin joutuneiden henkilö- ja pakettiautojen kuljettajista ja matkustajista 63 prosenttia käytti turvavyötä. Niissä menehtyneistä oli turvavyö käytössä 54 prosentilla. Tutkijalautakunnat arvioivat, että turvavyön käyttö olisi voinut pelastaa 27 henkilöä eli kolmanneksen turvavyöttömistä. Turvavyön käyttö pelasti eri todennäköisyyksillä kuolemalta 15 henkeä ja vammat lieventyivät 29 hengellä. Lisäksi 33 henkilöä selvisi turvavyötä käyttämällä onnettomuudesta vammoitta. Jokainen alle 6-vuotias kuolinonnettomuudessa mukana ollut lapsi matkusti vähintään turvavöissä. Vuoden 2010 moottoriajoneuvojen kuolinonnettomuuksista 40 prosenttia oli tieltä suistumisia ja 34 prosenttia nokkakolareita. Joka kymmenes onnettomuus tapahtui risteyksessä tai kääntymistilanteessa.

ADR-peruskurssi YP Huittinen 03-06.12.2011 ADR-säiliökurssi Vuosaari 08-09.12.2011 ADR-täydennyskurssi Huittinen 26.11.2011 (täydennysperuskurssi) Huittinen 10-11.12.2011 (yhdistetty täydennyskurssi)

Kuolonkolarit ovat yleensä useasta riskitekijästä koostuvia tapahtumaketjuja. Tyypillisin onnettomuuteen johtanut välitön riskitekijä oli onnettomuusajoneuvon siirtyminen pois normaalilta ajolinjalta. Yleisiä ajolinjalta poikkeamiseen vaikuttaneita tekijöitä ovat esimerkiksi korkea ajonopeus, liukkaus ja rattijuopumus. Moottoriajoneuvolla kuolonkolarin aiheuttaneista kuljettajista 13 prosenttia oli saanut sairauskohtauksen ja 4 prosenttia oli nukahtanut rattiin. Lähes joka toisen kuolinonnettomuuden taustalla oli ylinopeus tai olosuhteisiin, taitoon tai ajoneuvoon nähden liian suuri nopeus. Kaikista moottoriajoneuvojen kuolonkolareista kaksi kolmannesta tapahtui 80 km/h tai sitä ylemmällä nopeusrajoituksella. Rattijuoppoja kuolinonnettomuuden aiheuttajista oli 26 prosenttia. Pitkän lumipeitteisen talven vuoksi viime

Työturvallisuuskorttikoulutus Huittinen 02.12.2011 Huittinen 28.12.2011 Tieturva I –koulutus Huittinen 05.12.2011 Huittinen 27.12.2011 Tieturva II-koulutus Huittinen 01-02.12.2011 Turvallisuusneuvonantajakurssi Vuosaari 28-29.11.2011

Koulutusohjelmat hyväksytty direktiivin mukaiseen koulutukseen. Näistä kursseista saa direktiivin mukaiseen jatkokoulutukseen yhden päivän. Ajokorttiluokan C:stä CE:hen koulutus aloitettu yhteistyössä TRAFFICA Oy:n kanssa

ADR-Koulutus Timo Kallionpää Oy 28 • RASKASSARJA

Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040-5924455 tai timo.kallionpaa@adrkoulutus.com www.adrkoulutus.com

vuoden kuolinonnettomuuksista 55 onnettomuutta eli 27 prosenttia tapahtui lumisella tai jäisellä kelillä. Luvut tuplaantuivat edellisvuodesta. Viime vuonna ei tapahtunut yhtään kuolinonnettomuutta, jossa ajoneuvo olisi törmännyt eläimeen. Viime vuoden 36 jalankulkijaonnettomuudesta puolet tapahtui hämärällä tai pimeällä. Onnettomuuksista viidennes tapahtui suojatiellä. Heijastimen käyttö on ollut hyvin vähäistä. Menehtyneistä pyöräilijöistä 81 prosenttia (27 henkeä) ajoi ilman kypärää. Kypärää käyttämällä 4 pyöräilijää olisi voinut arvion mukaan pelastua. Maassamme on kaikkiaan 20 alueellista liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaa, jotka tutkivat kaikki kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet. Vuonna 2010 lautakunnat tutkivat 268 onnettomuutta. ■

Vain puolessa kemikaalinsuojapuvuista ja suojakäsineistä käyttöohjeet Työsuojeluviranomaisten markkinavalvonnassa selvisi, että kemikaalisuojapuvuista vain 33 prosenttia, kemikaalinsuojakäsineistä 12 prosenttia ja hitsarinkäsineistä 6 prosenttia oli täysin kunnossa. CE merkki oli kaikissa muissa suojaimissa paitsi 15 prosentissa kemikaalisuojakäsineitä. Lähes puolesta tarkastetuista suojaimista puuttuivat käyttöohjeet kokonaan. Markkinoilla olevien kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavien käsineiden ja hitsaajien suojakäsineiden käyttöohjeissa ja merkinnöissä on havaittu puutteellisuuksia myös aiemmilla tarkastuksilla. Suojaimia koskevat standardit on uudistettu ja laadittu vuosina 2002–2008, eivätkä maahantuojat, jakelijat ja myyjät aina tunne vaatimuksia.


Kosketeltavaa täydellisyyttä

NX501E

NZ501E MULTIMEDIAKESKUS (1-DIN) 7” KOSKETUSNÄYTTÖ JA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI (Handsfree) Radio: RDS • 18 FM • 6 AM • Soitin: DVD • CD • MP3 • WMA • Navigointi: Euroopan kartta 44 maata, TMC vapaat tiedotteet • Bluetooth Handsfree jossa Audiostreaming • USB takalähdössä ja AUX-IN etupaneelissa • Vahvistin: 4 x 40 W • 6 x linjalähtö jossa takalähdön SUB säätö • Kauko-ohjain • Liitettävyys: Suora iPod- ja iPhoneohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä • Clarion Digi TV-boxi liitäntä jonka ohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä OEM-rattikauko-ohjaus • Peruutuskamera liitäntä

MULTIMEDIAKESKUS (2-DIN) 6.2” KOSKETUSNÄYTTÖ JA SISÄÄNRAKENNETTU NAVIGOINTI (Handsfree) Radio: RDS • 18 FM • 6 AM • Soitin: DVD • CD • MP3 • WMA • Navigointi: Euroopan kartta 44 maata, TMC vapaat tiedotteet • Bluetooth Handsfree jossa Audiostreaming • USB takalähdössä ja AUX-IN etupaneelissa • Vahvistin: 4 x 40 W • 6 x linjalähtö jossa takalähdön SUB säätö • Kauko-ohjain • Liitettävyys: Suora iPod- ja iPhoneohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä • Clarion Digi TV-boxi liitäntä jonka ohjaus kosketusnäytöltä • iPod- ja iPhonevideo liitäntä OEM-rattikauko-ohjaus • Peruutuskamera liitäntä

MAAHANTUOJA: Oy Kaha Ab • www.kaha.fi • Katso lähin jälleenmyyjäsi: www.autoluettelo.fi • Lisätietoja: www.clarion.com

RASKASSARJA • 29


Alkuperäislaatua raskassarjalaiselta oikeaan hintaan!

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS 30 • RASKASSARJA

Donaldsonin takuuehtojen mukaan kone- ja laitevalmistajan takuut pysyvät voimassa käytettäessä Donaldsonin suodattimia.


Raskaankaluston varaosa- ja korjaamopalvelut Lahdessa ja Hollolassa

sa Hollolass myö LLI PESUHA

• Puh. (03) 468 2400 keskus • Fax (03) 753 2420 • Email myynti@originator.fi LAHTI korjaamo & varaosat • Alhonkatu 2, 15610 LAHTI • Varaosat 040 842 0706 • Työnjohto 044 510 4421

HOLLOLA korjaamo (entisen Rekkakukon tiloissa) • Kukonkuja 1, 15880 HOLLOLA • Työnjohto 044 510 4426 • Pesuhallin ajanvaraus 044 510 4428

Virkeät 24 h huoltoasemat -kilpailun voittajat löytyivät Etelä-, Keski- ja Kaakkois-Suomesta

Terveellistä ruokaa saa nyt entistä useammalta huoltamolta

T

yöterveyslaitoksen Virkeänä ratissa ruoasta terveyttä tien päälle -hanke on palkinnut toisena peräkkäisenä vuotena 24 tuntia auki olevia huoltoasemia, jotka ovat ruokatarjonnassaan ja mainonnassaan ottaneet huomioon ammattikuljettajien työkykyä edistävät sekä ajoterveyttä ylläpitävät ateriat. Palkittavien valinnassa on kiinnitetty huomiota myös työntekijän työhyvinvoinnista huolehtimisen tasoon. Tärkeänä on pidetty henkilökunnan tietoa ja taitoa tarjota virkeyttä ylläpitäviä ruokavaihtoehtoja. Vuoden 2011 Virkeiksi 24 h huoltoasemiksi on valittu seuraavat huoltamot, jotka eivät ole kuitenkaan paremmuusjärjestyksessä. - ABC Viipurinportti, Lappeenranta - Kattavasti terveellinen ruokatarjonta - Neste Hartola Jari-Pekka - Ammattikuljettajia huomioiva keittiö - Neste Motorest Tuuliruusu, Mäntsälä Hyvä informaatio terveellisistä valinnoista

- Shell Helmisimpukka, Iittala - Monipuolinen salaattitarjonta - Teboil Tähtihovi, Heinola - Virkistävät kahvila- ja vitriinituotteet Palkituista asemista ABC Viipurinportti ja Neste Hartola Jari-Pekka ovat voittajajoukossa jo toista vuotta peräkkäin. - Terveellinen ruokatarjonta huoltamoilla on lisääntynyt tuntuvasti viimeisen vuoden aikana ja kilpailun taso on koventunut. 2011 erot huoltoasemien välillä olivat pienemmät kuin 2010, kertoo tutkija Jarmo Sallinen Työterveyslaitoksesta. Huoltoasemien ruokatarjonnasta löytyi monia parannuksia. Leivän päälle oli tarjolla 60-prosenttista margariinia ja ruoka-annoksissa oli usein leivittämätöntä kalaa, vähärasvaista jauhelihaa tai makkaraa. Kahvila- ja vitriinitarjonnassa kevyet vaihtoehdot olivat tarjolla ensimmäisinä ja helposti saatavina. - Sen sijaan harvalla huoltamolla käytetään vähärasvaista juustoa (< 17 %) ja kuitupitoisia

pasta- tai riisituotteita, muistuttaa Sallinen. Ammattikuljettajat kaipaavat edelleen lisää terveellisiä yöruokailupaikkoja. - Vuonna 2010 kilpailussa kolmasosalla asemista oli yöaikaan tarjolla salaattia. 2011 salaattitarjontaa löytyi jo puolella arvioiduista asemista. Keiton ja puuron tarjoaminen yöaikaan on niin ikään lisääntynyt. Hedelmiä ja marjoja voisi tarjota paljon nykyistä enemmän, kertoo Sallinen. Tänä vuonna 63 prosentilla asemista oli terveellisen ruoan valintaa helpottavaa mainontaa, kun vastaava luku 2010 oli 25 prosenttia. Terveellistä mainontaa on useimmiten ruokalinjastossa, huoltoaseman pihalla ja ravintolan verkkosivuilla. Mainonta liittyy kevyisiin vaihtoehtoihin, lautasmallin mukaiseen ateriaan sekä rasvan laatuun ja määrään liittyvään tietouteen. Lisäksi Sydänmerkkituotteita myytiin asemien yhteydessä olevissa kaupoissa. ■ RASKASSARJA • 31


Kauden viimeisenä kilpailupäivänä nähtiin tiukkoja taisteluja. Juha Rinne keskellä mustalla Sisullaan.

Tiukkaa taistelua loppuun saakka

TEKSTI JA KUVAT: JARI MALM

K

uorma-autojen ratasarjassa jännitys säilyi melkein viime metreille saakka. Juha Rinne varmisti mestaruutensa vasta toiseksi viimeisessä osakilpailussa. Viime vuoden mestari Aki Teini otti kaudesta hopeaa ja Erik Forsström pronssia.

Kauden viimeiset kisat ajettiin Alastarolla lokakuun toisena päivänä. Mestaruus ratkesi päivän ensimmäisessä osakilpailussa, kun pistepörssin kärjessä ollut Rinne kaasutteli Sisullaan toiseksi maaliin Aki Teinin perässä. Kolmanneksi ruutulipulle ajoi Raine Vik-

- Muutamia osakilpailuvoittoja on tullut, mutta ongelmiakin ollut muun muassa öljypumpun kanssa alkukaudesta, Vikman punnitsi kulunutta kautta.

32 • RASKASSARJA

man, joka loisti viikkoa aikaisemmin ottamalla kotiin kaksi osakilpailuvoittoa. Lähdön jälkeen pitkään kärkipaikkaa pitäneelle Forsströmille tuli katkera pettymys, kun kisa katkesi tekniseen vikaan yhdeksännellä kierroksella. Varikolla Forsström harmitteli huonoa tuuriaan. Tälläkin kaudella mestaruushaaveet sai heittää romukoppaan. - Muuten olen ollut tyytyväinen. Tähän saakka tämä kausi meni ihan hyvin, Forsström totesi. Siinä vaiheessa Juha Rinne oli varsin tyytyväinen mies – eikä syyttä. Vaikka siihen mennessä taskussa oli vain yksi osakilpailuvoitto, tasainen menestys toi riittävät pisteet mestaruuteen. - Tätä on yritetty vuodesta 2006 alkaen, ja kaudet ovat menneet testaillessa vehkeitä. Tähän mennessä paras sijoitukseni on ollut neljäs, mutta nyt kaikki alkoi

toimia. Mestaruus ei kuitenkaan saanut Rinnettä innostumaan seuraavasta kaudesta ja mies puhui jopa lopettamisesta. - Tämä oli nyt tässä. Siltä tuntuu ainakin tällä hetkellä… mutta vannomatta paras. Päivän toinen osakilpailu oli taistelua kauden hopeasta ja pronssista. Mahdollisuudet niihin olivat Teinillä, Forsströmillä ja Vikmanilla. Ennen lähtöä Vikman pohdiskeli, että nyt kaikki tai ei mitään. - Tämä kausi on ollut muutenkin enimmäkseen harjoittelua pitkän tauon jälkeen. Muutamia osakilpailuvoittoja on tullut, mutta ongelmiakin ollut muun muassa öljypumpun kanssa alkukaudesta. Seuraavalla kaudella Vikman uskoo olevansa taas mukana. - Aika tietysti on kortilla, mutta pitäähän sitä ihmisellä henkireikiäkin olla.


- Ihan hyvä tulos kuitenkin, kun ajatellaan, että minulla on ollut tukku tekniikkamurheita tällä kaudella, Aki Teini punnitsi.

Rinteen hymy oli herkässä, kun mestaruus ratkesi jo päivän ensimmäisessä lähdössä.

Forsström harmitteli huonoa tuuriaan. Tälläkin kaudella mestaruushaaveet sai heittää romukoppaan.

Haastattelun jälkeen ajetussa kauden viimeisessä osakilpailussa Vikmanin haaveet sarjamitaleista romuttuivat viidennellä kierroksella, kun lieskat alkoivat tunkea pakoputkesta. Mitä ilmeisimmin syynä oli turbon hajoaminen.

samaan, sarjahopeaa kuitannut Aki Teini pohti. - Ihan hyvä tulos kuitenkin, kun ajatellaan, että minulla on ollut tukku tekniikkamurheita tällä kaudella. Viime vuonna mestaruuden saavuttaneelle Teinille tämä oli

Kauden päätteeksi Aki Teini ajoi nopeimmin maaliin, Forsström kaasutteli toiseksi ja Juha Rinne kolmanneksi. - Juha on mestaruutensa ansainnut. Itselläni vauhti ei vain riittänyt

neljäs perättäinen kausi. Sitä aikaisemmin hän ajoi yhden kauden vuonna 2000. Teini uskoo olevansa ensi vuonnakin täysipainoisesti mukana kotimaisessa ratasarjassa, vaikka Saksan kansallista sarjaakin olisi mukava kokeilla. ■

Kauden 2011 sarjapisteet Nro 81 71 84 78 59 60 96 74 93 16 68 86 80

Alastaro 14.5. Nimi Lähtö 1 Lähtö 2 Juha Rinne 12 12 Aki Teini 8 10 Erik Forsström 7 15 Raine Vikman 15 3 Matti Salonen 10 8 Kari Suhonen 2 7 Rami Peiponen Juhani Järvinen 4 5 Jari Rantanen 5 2 Mika Mäkinen Jarkko Jauhiainen 2 6 Henri Pulkkinen 6 4 Markus Alkio

Alastaro 21.-22.5. Lähtö 1 Lähtö2 12 15 7 10 15 12 0 6 10 7 8 8 6 5

5 3

3 4

2 4

Kemora 6.-7.8 Lähtö 1 Lähtö 2 12 10 6 7 10 12 5 5 0 2 8 8 4 6 2 4 2 3 15 15 7 2 3 2

Alastaro 24.9. Lähtö 1 Lähtö 2 8 8 12 10 7 2 15 15 5 6 2 7 10 12 3 4 5 6

2

2

4

Alastaro 2.10. Lähtö 1 Lähtö 2 12 10 15 15 4 12 10 2 2 6 2 4 8 8 7 7 6 5

5

3

Yht. 111 100 96 76 56 56 48 43 40 30 30 23 14

RASKASSARJA • 33


Laatutuotteita raskaansarjan ammattilaisille

Suodattimia laidasta laitaan

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

34 • RASKASSARJA


Kohtelias autoilija Milloin mies rientää avaaman vaimolleen auton oven? Kun jompikumpi on uusi, vaimo tai auto.

Piilevä hulluus Nainen tokaisee miehelleen kiivaan riidan päätteeksi: - Olin todella hullu, kun menin kanssasi naimisiin! - Totta tosiaan, niin olit! En vaan huomannut sitä vielä silloin.

Ongelmia jättipotista Pariskunta oli voittanut lotossa jättipotin. - Kyllä meitä onnesti, mutta mitä me tehdään kaikille kerjuukirjeille, mies kysyi. - Voi sinua pölvästi. Jatketaan tietysti niiden lähettämistä entiseen malliin, vastasi vaimo.

Perjantaina naimisiin

Juhlakutsu - Meidät kutsuttiin juhliin, vaimo ilmoitti iloisena miehelleen. - Kuka kutsui? - Nurmisen Anna ja Kalevi. - Eivätkö ne ole niitä kasvissyöjiä, jotka eivät polta eivätkä juo? - Juuri niitä. - No, mihin ihmeen juhliin ne kutsuivat?

Häidensä aattona nuorta sulhasmiestä jännittää. Päässä pyörii kaikenlaisia ajatuksia - Isä, onko siinä jotain perää, että perjantaina naimisiin menevistä tulee onnettomia? - Tottakai, sehän on päivänselvää! Miksipä perjantai olisi joku poikkeus muista päivistä.

Se pieni ero

Suloinen lapsi

- Anoppini ei taida pitää minusta. Hän lupasi tanssia haudallani, kun olen kuollut, mies kertoo kaverilleen. - Mitä sinä siihen sanoit? - Kerroin, että tuhkani sirotellaan mereen.

Nuori äiti työnsi lastenvaunuja puistossa. Hänen ystävättärensä vuosien takaa osui paikalle, kurkisti vaunuihin ja sanoi: - Voi miten suloinen lapsi. Aivan on äitinsä näköinen. - Kiitos, mutta kyllä sillä on isänsä luonne. Kuulisit, miten se alkaa huutaa, kun siltä ottaa pullon pois.

Korkea verenpaine - Teidän verenpaineenne on huolestuttavan korkealla, lääkäri totesi keski-ikäiselle miespotilaalleen. - En yhtään ihmettele. Se on sukuvika, mies huokaisi. - Kumman suvusta, isän vai äidin? - Ei kummankaan. Se on vaimoni puolelta, mies murahti. - Miten niin? Eihän se ole mitenkään mahdollista. - Helppo sanoa niin, kun ette ole tavannut vaimonani.

Kamala nykynuoriso Vanhainkodissa kaksi mummoa päivitteli maailman menoa: - Kyllä tämä nykynuoriso on kamalaa. Eivät ne enää tee mitään muuta kuin juovat viinaa ja naivat kuin kanit. - Älä muuta sano. Ah, kunpa saisi olla vielä nuori.

Mitä samaa on pohjalaisissa ja savolaisissa? - Molemmat kehuvat itseään täysin estottomasti. - No, entäpä mitä eroa sitten on? - Pohjalainen on tosissaan.

Vihaava anoppi

Tiedätkö? 1. Millä toisella nimellä jeti tunnetaan? 2. Mihin Martin Luther Kingin muistomerkki on pystytetty? 3. Jos ihminen sairastaa Crohnin tautia, missä vika? 4. Mikä on ilmakehän alin kerros nimeltään? 5. Arvioi, miten suuri Suomen väkiluku oli vuonna 1800. 6. Mikä on vakuumi? 7. Miksi kutsutaan puusta ja tuohesta tehtyä paimentorvea? 8. Mikä on edesmenneen Harri Holkerin tyttären nimi? 9. Kuka on Suomen eduskunnan puhemies? 10. Missä Kalifornian kaupungissa on Disneylandin huvipuisto? Vastaukset sivulla 38

Pelimiehet

RASKASSARJA • 35


Mukavuutta jaloillesi kaikilla keleillä Roller S3

43-52156-563-08M Lisää käyttömukavuutta turvallisuudesta tinkimättä.

134,-

SOLID XL S2

47-52272-103-0PM Varsikenkä kylmiin olosuhteisiin.

94,-

GT 3 XL S2

Saatavana useimmista Raskassarja-ketjun jäsenliikkeistä.

47-52802-103-70M Mukavuutta kosteisiin keleihin.

131,-

Hinnat nto sis. alv. 23%

Nimitykset Autotuojat ry

www.raskassarja.fi Alan ajankohtaisia uutisia. Menovinkkejä. Hyviä tarjouksia. Hyödyllisiä pikalinkkejä. Tietoa Raskassarja-myymäläketjusta. Asennusohjeita.

Autotekniikan DI Sami Peuranen on aloittanut teknisenä asiantuntijana 17.10.2011. Hän siirtyi Autotuojien palvelukseen Liikenteen Turvallisuusvirasto TraFi:n yksikönpäällikön tehtävistä.

Raskasvaraosa Oy Ari Takki, 49, on aloittanut raskaan kalustonvaraosamyyjänä 1.11.2011. Takilla on pitkä kokemus raskaan puolen varaosamyynnistä. Hän on työskennellyt muun muassa Suomen Kuljetuslaite Oy:ssä noin kuusi vuotta ja sekä Trailcon Oy:n Espoon toimipisteessä noin kahdeksan vuotta.

Raskassarja-lehden näköislehtiä.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry FM Heini Polamo on nimitetty viestintäpäälliköksi syyskuun alusta alkaen.

36 • RASKASSARJA


• Taukopaikka • LYMI RÄSÄNEN

-LIHAS

vapaapäiviä

Hintsanen

EXIT

Markus as

ns

ru

"RAKKAAT NAAPURIT"

ARKKIVUORI

KUDOKSIA Omistan rivitalon pätkän

EU:n talouskomissaari värikäs sieni

Katariina

Venäl. ruhtinas

tyylisuunta

ISMI vähittäismaksu

"putosivat veneestä"

Täytyy syödä silli ja sipuli

ROBERTS

Runoilija+ kaima

Lentoliitto

inä

jyt

ea

se on kaikilla

Sture

k ko

juhlakulkueet

lo

-va

matka teljetyt

LATINAN SINUN

tikkausverbi

sarja taikinat

makea

I-

T KO

status

t tka ine ha Ro

t pa

u ka

märehtijä Operaattori

Jyrki

OLLENKAAN

Tienasin hyvin

"Voimalapoikia"

papeilla yllä

Kiiskinen

F1-ratojen suunnittelija Hermann

tupakka viina

mutkikas

F1-kuski

Karakorpi

inhottava

Kauppasopimus

pesukoneissa

Rajajoki

i

ss

lin

Vuoristo

Miinuspoika R. MALM

Ristikon oikein ratkaisseiden kesken arvomme 35 € lahjakortin RK–ryhmän jäsenliikkeisiin. Ratkaisut 5.1.2012 mennessä osoitteeseen: RASKASSARJA, Rydöntie 24, 20360 TURKU

Nimi Osoite Postinumero Postitoimipaikka

RASKASSARJA • 37


Laatutuotteita raskaansarjan ammattilaisille

RASKASSARJA-SIDONTALIINAT 50 mm 2500/5000 kg SIDONTALIINAT KIRISTIMELLÄ 50 mm RS80400 Liinaosa 6 m + 0,5m, kiristinosa RS80401 Liinaosa 9,5 m + 0,5m, kiristinosa RS80402 Liinaosa 12 m + 0,5m, kiristinosa RS80403 Liinaosa 18 m + 0,5m, kiristinosa, normaalikoukulla normaalikoukulla RS80404 Liinaosa salpakoukulla

Edellisen ristikon ratkaisu O

S

U A

K E

K U K U N O

R

S

K I

I

A

I

N A

T

A

A

L T

R

RS80408 Liinaosa RS80409 Liinaosa RS80410 Liinaosa

9,5 m normaalikoukulla 12 m normaalikoukulla 18 m normaalikoukulla

RS80411 Kiristinosa

0,5 m normaalikoukulla

RASKASSARJA-SIDONTALIINAT 45/30 mm 2500/5000 kg SIDONTALIINAT PIKALUKOLLA 45 mm RS80420 Pikalukkoliina 4 m umpikorikoukkulla RS80421 Pikalukkoliina 6 m umpikorukoukuilla SIDONTALIINAT KIRISTIMELLÄ 45 mm RS80422 Sidontaliina 3 m + 1m, kiristinosa RS80423 Sidontaliina 5 m + 1m, kiristinosa RS80424 Sidontaliina 3 m + 0,3m, kiristinosa RS80425 Sidontaliina 5 m + 0,3m, kiristinosa umpikorikoukulla umpikorikoukulla SIDONTALIINAT KIRISTIMELLÄ 35 mm RS80430 Sidontaliina 5 m + 1m, kiristinosa RS80431 Sidontaliina 3,5 m + 0,3m, kiristinosa RS80432 Sidontaliina 5,5 m + 0,3m, kiristinosa umpikorikoukulla umpikorikoukulla

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

P

U N E A

T

9,5 m + 0,5m, kiristinosa normaalikoukulla

SIDONTALIINOJEN OSAT 50MM RS80405 Liinaosa 9,5 m kolmiopäätteellä RS80406 Liinaosa 11 m kolmiopäätteellä RS80407 Liinaosa 13 m kolmiopäätteellä

R

A

K E

K

L

U L T

D

O

O

V

I

O

T

O

T

I

R

I

S

A

N E

I

I

T

K U T

N

T

A

A

L

A

I

S

T

A

A

A

K K A

K A

P R

A A

R

S

O

T

T

I

T

O

N I

P

A

N A

P

P

U U H

A

A

M A

T

A

L

I

N

A

A

S

M A

A

K A

T

E

T

R

A

O

R

T

I

E

N A

T

A

R

E

H

N

S

T

E

T

U I

S

A

T

T

A

T

Ä

A

M A

R

V

E

E

M O

K A

Y

N N I

S

S

Ä

A

E

U R

O

S

U T

E

Ö P

K Ä A

S

O

O

P

S

U U K O

P

U

P

A

L

L

E

A

K T

I

I

T

A

A

N I

L

A

A

N T

A

L

K U

O

T T U

I

J

A

T

S

O

L

I

N N A I

N

N A

N E

N

K O T

A

Onnea voittajalle! 35 euron lahjakortin RK–ryhmän jäsenliikkeisiin voitti: Minna Rantala, Köyliö

Vastaukset sivun 35 kysymyksiin 1. 2. 3. 4. 5.

Lumimies. Washingtoniin. Suolistossa. Troposfääri. Noin 832 700.

6. 7. 8. 9. 10.

Tyhjiö. Luikuksi. Katju Holkeri. Eero Heinäluoma. Anaheimissa.

RASKASSARJA www.raskassarja.fi

38 • RASKASSARJA

N

R

A

K Y

N A


UUSI VECTOR 1550

Vector-tuotesarja laajenee.

Tuttuun Vector 1850 -malliin perustuvassa Vector 1550:ssä yhdistyvät sähköteknologian luotettavuus ja pieni polttoaineen kulutus, mikä pienentää käyttökustannuksia merkittävästi. Vector 1550:n ytimenä on patentoitu hermeettinen kompressori, jonka jäähdytyskapasiteetti on 14 800 W – se siis soveltuu jäähdytystarpeisiin niin jakelussa kuin pitkän matkan kuljetuksissakin. Koe Vector: www.vector1550.com BPW Kraatz Oy, Ruukinmestarintie 9 RASKASSARJA • 39 02330 Espoo, p. 020 7936 700, www.kraatz.fi


Paljetie 1, Rovaniemi

p. 016-345 252

Teollisuuskatu 7, Tornio

Teollisuuskatu 12, Iisalmi

p. 016-445 707

p. 017-767 0365

Lukkosalmentie 2B, Kuopio

Konetie 3, Oulu

p. 0424 9400 50

p. 0207 289 818

JOENSUUN AUTOHAJOTTAMO

BOSCH CAR SERVICE

Rovaniemi

Pohjolantie 10-12, Kauhajoki

NÄRHI OY KUORMA-AUTOJEN OSAT JA TARVIKKEET

Lentoasemantie 10

p. 0424 9400 40

p. 0207 119 862

Tornio

Ikaalisten Autovaruste Oy Sammonkatu 4, Ikaalinen

Paalukatu 8, Lappeenranta

Oulu

p. 03-457 110

p. 05-4161 800

ORIGINATOR OY

Iisalmi

Ojantie 10, Pori

p. 02-6341 600

Kauhajoki Keskuojankatu 18, Tampere

p. 03-3140 3140

Hämeentie 37, Forssa

p. 03-422 0722, 422 5722

Pori

Alhonkatu 2, Lahti

p. 03-468 2400

Kuopio Joensuu Kaupinkatu 5, Kouvola

Ikaalinen

p. 05-312 1900

Tampere Lappeenranta Lahti Forssa Kouvola Turku

Jännekuja 6, Vantaa

p. 0293 400 400

Vantaa TURUN RASKAS KALUSTO OY

Rydöntie 24, Turku

p. 02-2386 333

Raskaan kaluston varaosapalvelua kautta maan

RASKASSARJA HEAVY DUTY SPAREPARTS

www.raskassarja.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.